183
COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI ™© Dr. Nicolae Teodorescu profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 1 COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI © Dr. Nicolae TEODORESCU Prezentare selectiv ă (183 slides din 471)

COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI - ASEnicolaeteodorescu.ase.ro/wp-content/uploads/...comportamentul consumatorului în limbaj cibernetic. Potrivit acestei abordări, comportamentul consumatorului

 • Upload
  others

 • View
  81

 • Download
  1

Embed Size (px)

Citation preview

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 1

  COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©

  Dr. Nicolae TEODORESCU

  Prezentare selectivă

  (183 slides din 471)

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 2

  Conţinut™©

  Noţiunea şi dimensiunile comportamentului

  consumatorului

  Concepte, teorii fundamentale şi modele globale

  privitoare la comportamentul consumatorului

  Procesul decizional de cumpărare

  Influenţe direct observabile asupra comportamentului

  consumatorului

  Influenţe de natură endogenă

  Influenţe de natură exogenă

  Posibilităţi şi limite ale demersului gnoseologic

  Modelarea comportamentului consumatorului

  Aspecte instrumentale ale studierii comportamentului

  consumatorului

  Aspecte practice ale studierii comportamentului

  consumatorului

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 3

  Bibliografie selectiv㙩 (ordine alfabetică / primul autor)

  Iacob Cătoiu, Nicolae Teodorescu (2004), Comportamentul

  Consumatorului, Ediţia a II a, revăzută şi adăugită, Ed. Uranus, Bucureşti

  Donald R. Cooper, Pamela S. Schindler (2006), Marketing Research, McGraw-Hill / Irwin, New York

  J. F. Engel, R. D. Blackwell, D. T. Kollat (1978), Consumer Behaviour, Third Edition, Dryden Press, Hinsdale, Illinois

  M. Evans, A. Jamal, G. Foxall (2006), Consumer Behaviour, John Willey & Sons, Inc. Publishers, New York

  Hawkins, Del I., Mothersbaugh, David L. (2007), Consumer behavior:

  building marketing strategy, McGraw-Hill/Irwin, New York

  J. A. Howard, J. N. Sheth (1969), The Theory of Buyer Behaviour, John Willey & Sons, Inc. Publishers, New York

  F. M. Nicosia (1971), Processus de décision du consommateur, Dunod, Paris

  Schiffman, Leon G., Kanuk, Leslie Lazar (2007), Consumer Behavior, Pearson/Prentice Hall, London

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 4

  NOŢIUNEA ŞI DIMENSIUNILE

  COMPORTAMENTULUI

  CONSUMATORULUI™©

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 5

  Noţiuni şi

  concepteProcese

  elementare

  Definirea

  comportamentului

  consumatorului

  (conceptual)

  Dimensiuni de

  manifestare a

  comportamentului

  consumatorului

  (operaţional)

  Noţiunea şi

  dimensiunile

  comportamentului

  consumatorului(Teodorescu™©)

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 6

  Noţiuni şi

  concepte

  Noţiunea şi

  dimensiunile

  comportamentului

  consumatorului

  Teoria comportamentului consumatorului a

  devenit un domeniu distinct şi important al

  marketingului, capabil să dea multe răspunsuri

  competente la întrebările de tipul celor de mai

  sus.

  Progresele fără precedent realizate în

  dezvoltarea teoriei comportamentului

  consumatorului s-au datorat şi influenţelor

  exercitate de

  Teoria micro şi macroeconomică

  Psihologie

  Psihologia socială

  Sociologie

  Antropologie

  Teoria sistemelor

  Cercetările operaţionale etc.

  care au conferit acestui domeniu un puternic

  caracter interdisciplinar.

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 7

  Noţiuni şi

  concepte

  Noţiunea şi

  dimensiunile

  comportamentului

  consumatorului

  O sinteză edificatoare a acestui mod de

  tratare este oferită de Philip KOTLER, care a

  transpus problematica legată de

  comportamentul consumatorului în limbaj

  cibernetic.

  Potrivit acestei abordări,

  comportamentul consumatorului apare ca

  o "ieşire", respectiv ca un rezultat al unor

  "intrări", recepţionate, evaluate şi

  "prelucrate" de fiinţa umană.

  Complicatele procese psihologice,

  situate între "intrări" şi "ieşiri", nu pot fi

  observate, cel puţin la nivelul actual al

  cunoaşterii umane, acestea desfăşurându-

  se în aşa-zisa "cutie neagră" (black box).

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 8

  Noţiuni şi

  concepte

  Noţiunea şi

  dimensiunile

  comportamentului

  consumatorului

  "Intrările”situaţia economică,

  preţul,

  calitatea,

  utilitatea,

  posibilitatea de alegere,

  prezentarea,

  cultura,

  biografia socio-profesională a consumatorului etc.

  ajung în "calculator" (psihicul uman)

  prin intermediul unor "canale“, surse de marketing sau

  surse personale, cum sunt publicitatea,

  cunoştinţele consumatorului,

  observaţia personală etc.

  şi determină anumite "ieşiri“alegerea produsului,

  a unităţii comerciale,

  frecvenţa cumpărării,

  cantităţi cumpărate,

  necumpărare,

  amânarea cumpărării etc.

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 9

  Noţiuni şi

  concepte

  Noţiunea şi

  dimensiunile

  comportamentului

  consumatorului

  Dintre aceste elemente, intrările,

  canalele şi ieşirile pot fi controlate, într-o

  măsură mai mare sau mai mică, prin

  informaţii care se pot obţine dintr-o

  multitudine de surse disponibile pe piaţă.

  Se înţelege că problema fundamentală

  care se cere rezolvată este aceea a

  determinării apriorice cât mai precise a

  ieşirilor. Pentru aceasta ar fi necesar să se

  ştie cât mai exact ce se întâmplă în "cutia

  neagră". Evaluarea cât mai veridică a

  reacţiilor consumatorilor este condiţionată

  de cunoaşterea, fie şi parţială, a

  mecanismelor care se desfăşoară în

  psihicul uman.

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 10

  Noţiunea şi

  dimensiunile

  comportamentului

  consumatorului

  Procese elementare

  care sunt îmbinate

  pentru a defini

  conceptul de

  comportament al

  consumatorului

  (Martin,

  Teodorescu™©)

  Percepţie Informaţie

  Atitudine

  MotivaţieComportament

  efectiv

  Faptul că aceste procese cunosc mai multe

  accepţiuni în rândul specialiştilor face şi mai dificilă

  exprimarea detaliată a conceptului de

  comportament al consumatorului

  Procese

  elementare

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 11

  Noţiunea şi

  dimensiunile

  comportamentului

  consumatorului

  În ceea ce priveşte percepţia, aceasta este un proces

  deosebit de complex, care constă în activitatea mentală de

  constatare, înţelegere, judecare etc. a stimulenţilor,

  realizabilă cu ajutorul sistemului de receptori senzoriali.

  Percepţia se explică

  prin elemente de natură fiziologică (denumită şi

  percepţia fizică a stimulilor),

  şi prin aspecte psihologice (denumită percepţia

  cognitivă, respectiv semnificaţia psihologică atribuită

  de consumatori stimulilor).

  Cea mai importantă trăsătură a percepţiei este faptul că

  aceasta este selectivă, datorită particularităţilor consumatorilor, fiind complementară nevoii.

  Altfel spus, consumatorii percep din

  mediul de piaţă numai ceea ce prezintă

  interes pentru ei, la un moment dat.

  Percepţia

  Procese

  elementare

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 12

  Noţiunea şi

  dimensiunile

  comportamentului

  consumatorului

  Percepţia este, fără îndoială, legată, în

  primul rând, de procesul de informare /

  învăţare, care reprezintă un ansamblu de

  elemente prin intermediul cărora indivizii

  cunosc produsele.

  În procesul de informare, specialiştii

  acordă cea mai mare atenţie surselor

  de informare, care pot fi

  personale (cunoştinţe, prieteni etc.),

  sau impersonale (caracteristici ale

  produselor).

  Informaţia

  Procese

  elementare

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 13

  Noţiunea şi

  dimensiunile

  comportamentului

  consumatorului

  În cercetarea ştiinţifică a proceselor de

  dobândire a informaţiilor îşi găseşte un câmp

  larg de aplicare

  Teoria bayesiană (Demetrescu)

  Teoria învăţăriidefinită ca o modificare a

  comportamentului, cu caracter relativ

  permanent, care este rezultatul

  experienţei repetate.

  Experienţa învăţată se poate realiza

  prin publicitate

  prin satisfacţia (insatisfacţia)

  obţinută ca rezultat al folosirii sau

  consumării unui produs.

  Informaţia

  Procese

  elementare

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 14

  Noţiunea şi

  dimensiunile

  comportamentului

  consumatorului

  Wertheimer, care a studiat legăturile dintre percepţie şi învăţare, distinge două

  clase de învăţare

  pe baza memorizării (prin informaţie repetată)

  prin introspecţie (situaţie în care persoana care învaţă îşi reconsideră

  poziţia mult mai bine decât înainte de a

  avea loc procesul de introspecţie)

  În general, pe baza teoriei învăţării, se pot explica

  influenţele procesului de informare asupra celorlalte

  procese ale comportamentului consumatorului,

  deciziile de cumpărare fiind strâns legate de cantitatea

  de informaţie de care dispune consumatorul.

  Informaţia

  Procese

  elementare

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 15

  Noţiunea şi

  dimensiunile

  comportamentului

  consumatorului

  În general, acestui sindrom de reacţii constante ce

  caracterizează o atitudine i-au fost asociate trei

  dimensiuni: (Kollat, Blackwell, Engel)

  o dimensiune afectivăadică dispoziţia favorabilă sau nefavorabilă

  faţă de un anumit obiect social – de exemplu o

  marcă de produs;

  o dimensiune cognitivărespectiv cunoaşterea sau ignorarea obiectului

  în cauză – consumatorul cunoaşte sau nu marca

  respectivă;

  o dimensiune conativăadică intenţia fermă de a acţiona sau de a se

  comporta într-un anumit mod faţă de obiectul

  atitudinii – de exemplu, de a cumpăra marca

  respectivă.

  Atitudinea

  Procese

  elementare

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 16

  De exemplu, pentru a aborda

  dimensiunea cognitivă a atitudinii, este

  necesar să se administreze

  Întrebări de cunoştinţe

  De tipul “cunoaşterea mărcilor” (“brand

  awareness”) (Teodorescu™©)1. Ce marcă de … vă vine în minte, de care aţi auzit, pe

  care aţi văzut-o etc., indiferent de faptul că aţi

  folosit-o vreodată sau nu? (Spontan) / Top of Mind

  2. Ce alte mărci de … vă vin în minte, de care aţi auzit, pe care le-aţi văzut etc., indiferent de faptul că le-aţi

  folosit vreodată sau nu? (Spontan)

  3. (Listă) Care sunt mărcile din această listă de care aţi auzit, pe care le-aţi văzut etc., indiferent de faptul că

  le-aţi folosit vreodată sau nu?

  4. (Listă) Pe care dintre aceste mărci le-aţi cumpărat / folosit vreodată?

  5. (Listă) Pe care dintre acestea le-aţi cumpărat / folosit în ultima lună etc.?

  Noţiunea şi

  dimensiunile

  comportamentului

  consumatorului

  Procese

  elementare

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 17

  Noţiunea şi

  dimensiunile

  comportamentului

  consumatorului

  Motivele au un pronunţat caracter

  multidimensional, fiind construite între

  biologic şi social,

  între pulsiuni interne şi cunoaştere,

  între necesitate subiectivă şi valoare ca sistem

  de referinţă,

  între raporturile cu obiectele şi legăturile cu

  oamenii etc. şi,

  de aceea, nu pot fi reduse la nici unul dintre

  factorii care le determină şi influenţează.

  Identificarea motivelor - ceea ce înseamnă a

  răspunde la întrebările

  "de ce?“ şi

  “cum?” -este dificilă, fiind preferabilă şi necesară cunoaşterea

  prealabilă a spaţiului în care au apărut acestea.

  Motivaţia

  Procese

  elementare

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 18

  Noţiunea şi

  dimensiunile

  comportamentului

  consumatorului

  Cele patru procese elementare ale

  comportamentului consumatorului,

  descrise anterior în mod succint, se

  deosebesc de procesul comportamentului

  efectiv (manifestat).

  Acesta este singurul dintre cele cinci

  procese elementare care

  poate fi observat direct şi

  nemijlocit, prezentând, de asemenea,

  şi posibilitatea comensurării directe.

  Comportamentul efectiv

  Procese

  elementare

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 19

  Noţiunea şi

  dimensiunile

  comportamentului

  consumatorului

  Dimensiuni de

  manifestare a

  comportamentului

  consumatorului

  (operaţional)

  Motive de

  cumpărare sau

  necumpărare

  Preferinţele

  cumpărătorilor

  Intenţiile de

  cumpărare

  Deprinderile

  de cumpărare

  Obiceiurile de

  consum

  Atitudinea

  Imaginea

  Dimensiunile ce duc la

  manifestarea unui anumit

  comportament al

  consumatorului

  (Teodorescu™©)

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 20

  PROCESUL DECIZIONAL

  DE CUMPĂRARE™©

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 21

  În conformitate cu

  teoria

  comportamentului

  consumatorului,

  prin deconstrucţia

  deciziei de

  cumpărare,

  rezultă

  următoarele faze

  ale procesului

  decizional

  Apariţia unei nevoi

  nesatisfăcute

  Căutarea de

  informaţii şi

  identificarea

  alternativelor

  Evaluarea

  post

  cumpărare

  Rezultanta

  evaluării

  Evaluarea

  mentală a

  alternativelor

  Procesul

  decizional

  de

  cumpărare

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 22

  ◼Câteva situaţii foarte frecvente care conduc

  la apariţia de nevoi nesatisfăcute sunt

  următoarele: (Teodorescu™©)

  ◼epuizarea sau uzarea stocului de produse

  aflate în folosinţa consumatorului

  ◼apariţia unor dezechilibre la consumator,

  între produsele sau serviciile asociate în

  consum

  ◼creşterea nevoilor existente, schimbarea

  acestora şi apariţia unor noi nevoi

  ◼obţinerea unor informaţii privitoare la

  produse şi servicii noi lansate pe piaţă

  ◼schimbarea statutului demografic şi / sau

  economic

  ◼apariţia unor noi tehnologii pentru

  realizarea de produse şi prestarea de

  servicii

  Apariţia unei nevoi

  nesatisfăcute

  Procesul

  decizional

  de

  cumpărare

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 23

  ◼Căutând să-şi satisfacă obiective ca

  cele de mai sus, consumatorul se

  poate angaja:

  ◼într-un proces de căutare internă

  ◼într-o căutare externă

  ◼Căutarea internă de informaţii, cea

  cu care începe această activitate,

  reprezintă un proces mental de

  regăsire în memoria consumatorului a

  informaţiilor stocate în trecut şi care

  ar putea servi pentru fundamentarea

  deciziei de cumpărare.

  Căutarea de

  informaţii şi

  identificarea

  alternativelor

  Procesul

  decizional

  de

  cumpărare

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 24

  Căutarea externă de

  informaţii se bazează pe

  mai multe surse

  (Teodorescu™©)

  Experienţa

  consumatorului

  Surse personale ale

  consumatorului

  Surse de

  marketingAlte

  surse

  Căutarea de

  informaţii şi

  identificarea

  alternativelor

  Procesul

  decizional

  de

  cumpărare

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 25

  ◼Aşa numitul “set al alternativelor

  evocate” (Teodorescu™©)◼reprezintă rezultatul căutărilor

  consumatorului

  ◼este alcătuit dintr-un număr

  relativ mic de alternative / variante

  supuse evaluării

  ◼De exemplu, în procesul decizional

  de cumpărare

  ◼sunt cuprinse, de regulă, 5-7

  mărci de produse sau servicii

  ◼se iau în considerare cele mai

  relevante atribute sau

  caracteristici

  Evaluarea

  mentală a

  alternativelor

  Procesul

  decizional

  de

  cumpărare

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 26

  Evaluarea

  mentală a

  alternativelor

  Identificarea atributelor

  ◼Pentru identificarea atributelor se

  recurge la

  ◼Studii de tip calitativ (Teodorescu™©)

  ◼Tehnici proiective

  ◼Testul listelor de cumpărături

  ◼Colajul

  ◼Personificări

  ◼Bagheta magică

  ◼Word Exercise / Higgledy-piggledy

  (noutate absolută pentru piaţa

  românească de profil - aplicată pentru

  prima oară, în România, în anul 2004)

  ◼Home Exercise

  ◼Laddering techniques

  Procesul

  decizional

  de

  cumpărare

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 27

  Evaluarea

  mentală a

  alternativelor

  Identificarea atributelor

  ◼De asemenea, pentru identificarea

  atributelor se recurge şi la

  ◼Studii de tip cantitativ (pentru a

  permite calcule de extindere)

  ◼În marketingul real este de o

  deosebită însemnătate

  cunoaşterea atributelor (sau

  beneficiilor) în termeni de

  marketing (Teodorescu™©)

  ◼Funcţionale

  ◼Emoţionale

  Procesul

  decizional

  de

  cumpărare

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 28

  Evaluarea

  mentală a

  alternativelor

  ◼Pentru luarea propriu-zisă a deciziilor de

  cumpărare / necumpărare etc., consumatorii

  recurg la diferite reguli de decizie, denumite

  reguli euristice, aplicarea cărora reprezintă cel de

  al treilea aspect major al procesului de evaluare.

  ◼Cea mai simplă regulă de decizieeste aceea în care consumatorul nu mai

  examinează atributele specifice fiecărei variante,

  ci, pur şi simplu, apelează la memoria sa şi

  reactivează evaluările făcute în trecut, alegând

  varianta care a obţinut cea mai bună evaluare. ◼Această regulă de decizie se aplică, de obicei, în

  situaţiile în care în memoria consumatorului există

  stocată o experienţă îndelungată de alegere a

  produsului sau serviciului respectiv, iar deciziile se

  iau cu o frecvenţă relativ ridicată. Alegerea unor

  produse pentru igiena personală intră, de regulă, în

  această categorie.

  Reguli de decizie

  Procesul

  decizional

  de

  cumpărare

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 29

  Evaluarea

  mentală a

  alternativelor

  ◼O altă regulă de decizie care se bucură

  de multă popularitate are la bază un

  model liniar compensator, conform căruia consumatorul alege

  varianta cea mai bună, după ce fiecare

  variantă a fost evaluată în ansamblu,

  permiţându-se ca nivelurile mai puţin

  satisfăcătoare la unele atribute să fie

  compensate de nivelurile foarte ridicate

  ale altor atribute.

  ◼O unitate de cazare, de exemplu, poate să

  fie aleasă chiar dacă nu are un amplasament

  excelent şi nu oferă un confort foarte ridicat,

  dar, în schimb, dispune de o gamă largă de

  servicii, iar costul sejurului este redus.

  Reguli de decizie

  Procesul

  decizional

  de

  cumpărare

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 30

  Evaluarea

  mentală a

  alternativelor

  ◼La baza procesului decizional pot sta, deseori, şi

  modelele neliniare de tip

  necompensator, care utilizează reguli conjunctive sau disjunctive.

  ◼În cazul regulii conjunctive de decizie se presupune că orice consumator are stabilite

  standarde minime pentru fiecare atribut folosit în

  evaluarea şi compararea setului alternativelor

  evocate. Dacă o anumită variantă nu îndeplineşte

  standardul minim la fiecare atribut, ea nu mai intră

  în procesul evaluării.◼De exemplu, este posibil ca un turist să nu

  considere din rândul hotelurilor evaluate pentru a

  alege hotelul unde să-şi petreacă o vacanţă de 12

  zile decât pe cele de la o anumită categorie în sus.

  Ori, se ştie că un hotel de o categorie anume trebuie

  să îndeplinească anumite condiţii minime de confort,

  amplasament etc., potrivit clasificării sale.

  Reguli de decizie

  Procesul

  decizional

  de

  cumpărare

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 31

  Evaluarea

  mentală a

  alternativelor

  ◼Regula disjunctivă de decizie presupune stabilirea de către

  consumator a unor standarde minime

  doar pentru câteva atribute dominante,

  celelalte atribute fiind considerate ca

  având o mai mică importanţă.

  ◼De exemplu, alegerea unei

  staţiuni balneare poate fi făcută

  din câteva alternative posibile, în

  baza poziţiei deţinute în privinţa

  condiţiilor de tratament, condiţiile

  de cazare ne mai contând în

  evaluarea făcută.

  Reguli de decizie

  Procesul

  decizional

  de

  cumpărare

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 32

  Evaluarea

  mentală a

  alternativelor

  ◼În sfârşit, în conformitate cu regula

  lexicografică, tot de tip necompensator, atributele care stau la baza evaluării sunt ordonate

  după importanţa lor.

  ◼Alternativele sunt comparate mai întâi

  folosind drept criteriu cel mai important

  atribut. Dacă o anumită variantă are cea mai

  bună poziţie la atributul respectiv, aceasta va fi

  preferată tuturor celorlalte variante.

  ◼Dacă mai multe variante au aceeaşi poziţie în

  privinţa primului atribut, se trece la al doilea

  atribut ş. a. m. d.

  ◼De exemplu, genul de decizie “alege varianta

  cea mai ieftină de cazare şi masă” se

  încadrează în această categorie.

  Reguli de decizie

  Procesul

  decizional

  de

  cumpărare

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 33

  Rezultanta

  evaluării

  Cea de a patra fază a procesului decizional de

  cumpărare este rezultanta evaluării, în care se

  concretizează, de fapt, fazele descrise anterior

  În această fază consumatorul decide asupra

  comportamentului său privitor la procesul decizional de

  cumpărare în care s-a angajat, în sensul că se opreşte la

  una dintre următoarele posibilităţi (Teodorescu™©)

  Decizia de

  cumpărare

  Decizia de

  necumpărare

  Decizia de

  amânare a

  cumpărării

  Decizia de

  înlocuire, la

  cumpărare

  Procesul

  decizional

  de

  cumpărare

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 34

  Procesul decizional de cumpărare nu se

  încheie odată cu luarea deciziei de

  cumpărare, ci cuprinde încă o fază, şi

  anume evaluarea post-

  cumpărare.

  După ce cumpărarea a fost făcută,

  consumatorul va face o evaluare a măsurii

  în care decizia sa a fost bună sau nu. Dacă

  performanţele produsului sau serviciului

  achiziţionat se ridică la nivelul

  aşteptărilor sale, consumatorul va fi

  mulţumit şi informaţiile pe care le-a

  acumulat le stochează în memorie, pentru

  a le utiliza într-un viitor proces

  decizional.

  Evaluarea

  post

  cumpărare

  Procesul

  decizional

  de

  cumpărare

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 35

  Dacă, însă, consumatorul are unele

  motive de insatisfacţie, atunci apare

  o stare de nelinişte a acestuia,

  cunoscută sub denumirea de

  disonanţă cognitivă.

  Această stare este (aproape)

  inevitabilă în orice proces decizional

  de cumpărare, deoarece

  varianta aleasă de consumator

  are şi unele minusuri,

  în timp ce alternativele respinse

  posedă şi unele plusuri.

  Evaluarea

  post

  cumpărare

  Procesul

  decizional

  de

  cumpărare

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 36

  TEORII FUNDAMENTALE ŞI

  MODELE GLOBALE

  REFERITOARE LA

  COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 37

  Se poate afirma că

  Fiecare fapt ascunde o teorie

  Vai de practica ce nu are o teorie

  Cea mai bună practică este dată de o teorie

  bună

  Comportamentul consumatorului este un

  SISTEM de tip social, adică un sistem DESCHIS,

  deoarece este în interacţiune cu mediul ambiant

  Concepţia sistemelor deschise, care se aplică şi în cazul comportamentului

  consumatorului, a fost preluată din biologie şi

  reprezintă o contribuţie capitală a lui Ludwig

  von BERTALANFFY (publicată în 1950)

  Teorii fundamentale

  şi modele globale

  referitoare la

  comportamentul

  consumatorului

  Necesitatea

  teoriilor (Teodorescu™©)

  “Cea mai înaltă formă de înţelegere constă în

  admiterea ideii că orice fapt reprezintă în

  esenţă o teorie” (Goethe)

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 38

  Sistemele deschise au câteva proprietăţi,

  pe care se bazează şi teoria

  comportamentului consumatorului

  Sistemele deschise au ECHIFINALITATE

  Pornesc de la aceleaşi condiţii şi ajung la

  rezultate diferite

  Pornesc de la condiţii diferite şi ajung la

  acelaşi rezultatDe exemplu

  Fenomenul de “ancorare” – estimare

  numerică intuitivă (Tverski, Kahnemann);

  sumele produsului 1...8 au mediana 512 pe

  seria crescătoare şi 2250 pe seria

  descrescătoare (valoarea reală 40320)

  Afişarea preţurilor cu / fără TVA, sau % /

  valoare absolută / poziţia pe etichetă

  Partiţia produs / transport

  Oferta “pachet” versus “bucată”

  Teorii fundamentale

  şi modele globale

  referitoare la

  comportamentul

  consumatorului

  Necesitatea

  teoriilor (Teodorescu™©)

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 39

  Sistemele deschise au STABILITATEAceasta presupune menţinerea neschimbată, o anumită

  perioadă de timp, a componentelor şi proprietăţilor

  În caz contrar, sistemele nu ar avea capacitate de lucru

  Sistemele deschise sunt SENSIBILE NUMAI

  LA ANUMIŢI PARAMETRISe modifică numai la schimbarea anumitor componente

  Cunoaşterea acestor componente este vitală pentru

  deciziile de marketing

  De exemplu – decizia de cumpărare se bazează pe

  luarea în considerare numai a anumitor atribute ale

  unui produs

  Sistemele deschise NU SUNT DE TIP LINIARAu multiple bucle de feed back (pozitive sau negative)

  Studierea comportamentului consumatorilor este

  singura modalitate de gestionare a pieţei, în termeni de

  marketing

  Teorii fundamentale

  şi modele globale

  referitoare la

  comportamentul

  consumatorului

  Necesitatea

  teoriilor (Teodorescu™©)

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 40

  Teorii fundamentale şi modele globale,

  realizate din perspectiva oferită de mai

  multe discipline ştiinţifice (Teodorescu™©)

  Modelul

  HOBBESIAN

  Modelul

  PAVLOVIAN

  Modelul

  FREUDIAN

  Modelul

  VEBLENIAN

  Modelul

  MARSHALLIAN

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 41

  Teorii fundamentale

  şi modele globale

  referitoare la

  comportamentul

  consumatorului

  Teoria lui Marshall îşi are originea în

  scrieri ale lui Adam SMITH şi Jeremy

  BENTHAM şi porneşte de la conceptul de

  utilitate marginală a valorilor diferitelor

  bunuri şi servicii

  Pe măsură ce o nevoie este satisfăcută

  prin consumarea (utilizarea) unui bun, o

  cantitate suplimentară din acel bun are o

  valoare tot mai mică.

  Modelul

  Marshallian

  Teoria utilităţii marginale a fost lansată

  independent şi aproape simultan de

  W. JEVONS şi A. MARSHALL - Anglia,

  Karl MENGEL - Austria şi

  Leon WALRAS - Elveţia,

  în perioada 1871-1874

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 42

  Teorii fundamentale

  şi modele globale

  referitoare la

  comportamentul

  consumatorului

  Utilitatea marginală este, astfel,

  sporul de utilitate generat de

  creşterea cu o unitate a cantităţii

  consumate.

  Consumatorii

  îşi ierarhizează satisfacerea

  nevoilor pornind tocmai de la utilitatea marginală

  Producătorii

  îşi fundamentează planurile

  de producţie prin luarea în considerare, explicit sau implicit,

  a acestei teorii economice de tip

  fundamental.

  Modelul

  Marshallian

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 43

  Teorii fundamentale

  şi modele globale

  referitoare la

  comportamentul

  consumatorului

  Metoda lui MARSHALL

  examinează efectul modificării unei

  singure variabile - PREŢUL - asupra comportamentului consumatorului,

  considerând celelalte variabile

  comportamentale constante (nemodificate),

  potrivit condiţiei generale a experimentelor

  ştiinţifice “caeteris paribus”.

  Prin această prismă conceptuală, teoria şi

  metoda lui MARSHALL propun, pentru a măsura

  intensitatea trebuinţelor, atitudinilor, opiniilor,

  motivelor etc. asociate fiinţei umane,

  consumatorului, aşa-zisa

  “riglă de măsurare a banilor”.

  Modelul

  Marshallian

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 44

  Teorii fundamentale

  şi modele globale

  referitoare la

  comportamentul

  consumatorului

  MODELUL FREUDIAN al

  comportamentului consumatorului

  este construit pornind de la teoria

  psihanalitică a lui Sigmund FREUD cu

  privire la fiinţa umană.

  Pe baza acestui model, abordarea

  comportamentului consumatorului se

  face prin prisma unor mecanisme

  care explică acest proces pe seama

  unor elemente biologice şi culturale

  asociate consumatorilor.

  Modelul

  Freudian

  S. FREUD, medic psihiatru austriac,

  a trăit în perioada 1856-1939

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 45

  Teorii fundamentale

  şi modele globale

  referitoare la

  comportamentul

  consumatorului

  În modelul FREUDIAN al comportamentului

  consumatorului, conceptul de instinct a fost înlocuit

  printr-o separare mai atentă a impulsurilor primare,

  fiind extinsă, totodată, şi perspectiva mecanismelor

  comportamentale.

  Modelul FREUDIAN impune cercetarea

  motivaţională a comportamentului consumatorului, care conduce la cunoaşterea unei alte părţi a “cutiei negre”.

  Abordarea ştiinţifică a motivaţiei porneşte de la

  considerarea acesteia ca proces dinamic, în

  desfăşurare.

  În această perspectivă a demersului gnoseologic,

  cercetarea motivaţională pune accentul în studierea

  comportamentului consumatorului pe

  studierea atitudinilor consumatorilor.

  Modelul

  Freudian

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 46

  Teorii fundamentale

  şi modele globale

  referitoare la

  comportamentul

  consumatorului

  Atitudinea, care nu a ajuns în literatura de specialitate decât la o

  definire operaţională, este

  considerată

  ca o variabilă latentă,

  o entitate psihologică reală,

  neobservabilă în mod direct,

  care se interpune între motive şi acţiune,

  exprimându-se în comportamente diferite.

  Modelul

  Freudian

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 47

  Teorii fundamentale

  şi modele globale

  referitoare la

  comportamentul

  consumatorului

  Pentru evaluarea atitudinilor, psihologia socială a stabilit un sistem de

  indici:

  direcţia atitudinii, care poate fi Pozitivă (+1)

  Neutră (0)

  Negativă (-1)

  forţa atitudinii (măsurabilă prin scale);

  centralitatea sa în structura subiectului, coerenţa şi specificitatea sa;

  emergenţa atitudinii, legată de oportunitatea atitudinii şi de solicitările

  mediului în care se formează individul.

  Modelul

  Freudian

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 48

  Teorii fundamentale

  şi modele globale

  referitoare la

  comportamentul

  consumatorului

  În strânsă legătură cu

  atitudinea se pune şi

  problema opiniei, care este expresia verbală a acesteia.

  Cercetarea practică a atitudinii

  consumatorilor se dovedeşte a fi

  astfel relativ dificilă şi costisitoare,

  deoarece nu este, de fapt, vorba de

  abordarea nemijlocită a acestui

  proces comportamental, ci de

  studierea sa în “oglinda” oferită de

  existenţa opiniilor.

  Modelul

  Freudian

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 49

  Teorii fundamentale

  şi modele globale

  referitoare la

  comportamentul

  consumatorului

  MODELUL VEBLENIAN este un model

  social-psihologic ce sugerează, dintr-un

  punct de vedere specific, dezvoltarea

  cercetărilor motivaţionale legate de

  studierea comportamentul consumatorului.

  Acest model s-a dezvoltat pe baza

  concepţiilor lui Thorstein VEBLEN (1857-

  1929), sprijinite pe teoria consumului

  ostentativ.

  Modelul postulează ideea determinării

  comportamentului consumatorului nu atât

  prin prisma motivaţiei impuse de

  satisfacerea nevoilor, ci datorită dorinţei

  de obţinere a unui anumit prestigiu în

  societate.

  Modelul

  Veblenian

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 50

  Teorii fundamentale

  şi modele globale

  referitoare la

  comportamentul

  consumatorului

  Modelul

  Veblenian

  Potrivit modelului

  Veblenian, nivelurile la

  care societatea

  influenţează

  comportamentul

  consumatorului sunt

  CulturaSubcultura

  Clasele

  sociale

  Grupurile

  de referinţă

  Grupurile de

  apartenenţă

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 51

  Teorii fundamentale

  şi modele globale

  referitoare la

  comportamentul

  consumatorului

  MODELUL HOBBESIAN al comportamentului consumatorului,

  denumit şi al factorilor de organizaţie,

  aruncă lumină, dintr-o altă perspectivă,

  asupra “cutiei negre”, asupra

  mecanismelor şi proceselor

  comportamentale.

  În esenţă, modelul HOBBESIAN aduce în

  discuţie problema comportamentului

  consumatorului asociat oamenilor care

  reprezintă organizaţii.

  Modelul

  Hobbesian

  Acest model îşi datorează numele

  lui Thomas HOBBES, 1588-1679,

  filosof englez.

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 52

  INFLUENŢE ASUPRA

  COMPORTAMENTULUI

  CONSUMATORULUI™©

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 53

  Influenţe

  direct

  observabile

  Influenţe de

  natură

  endogenă

  Influenţe de

  natură exogenă

  Factori demografici

  Factori economici

  Factori specifici

  mixului de marketing

  Factori situaţionali

  Percepţia

  Informaţia

  Motivaţia

  Atitudinea

  Familia

  Grupul de apartenenţă

  Grupul de referinţă

  Clasa socială

  Cultura

  Subcultura

  INFLUENŢE ASUPRA

  COMPORTAMENTULUI

  CONSUMATORULUI

  (Teodorescu™©)

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 54

  Influenţe

  direct

  observabile

  Variabile

  care ţin de

  POLITICA

  DE PRODUS

  Variabile

  care ţin de

  POLITICA

  DE PREŢ

  Variabile ale

  POLITICII DE

  DISTRIBUŢIE

  Variabile ale

  POLITICII

  PROMOŢIONALE

  Factori

  specifici

  mixului de

  marketing

  Mixul de marketing impune studiilor

  comportamentale abordarea reacţiilor

  consumatorilor în contextul stimulilor de

  piaţă pe care îi conţine (Teodorescu™©)

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 55

  În formarea şi manifestarea comportamentului

  consumatorului are un rol deosebit de important

  produsul / serviciul oferit de producători,

  respectiv caracteristicile sale,

  organoleptice,

  tehnice,

  economice,

  performanţele,

  ambalajul,

  modul de prezentare etc.

  Această importanţă este subliniată de axioma

  potrivit căreia produsul / serviciul este

  cea mai relevantă legătură a unei

  companii cu piaţa.

  Influenţe

  direct

  observabile

  Factori

  specifici

  mixului de

  marketing

  Variabile care ţin de

  POLITICA DE PRODUS

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 56

  În acest context sunt deosebit de relevante două

  categorii de studii comportamentale

  studiile care au drept scop fundamentarea

  creaţiei produselor / serviciilor, prin luarea în considerare a nevoilor şi preferinţelor consumatorilor şi

  cercetările focalizate asupra cunoaşterii

  satisfacţiei consumatorilor ca urmare a consumului / utilizării de bunuri / servicii (evaluarea post-cumpărare)

  În prezent există chiar o categorie specială se

  astfel de studii - “satisfacţia consumatorului”

  (“customer satisfaction”), apreciată ca fiind deosebit de oportună şi productivă de către factorii

  de decizie din acest domeniu.

  Totodată, urmărirea produselor în consum sau

  utilizare este o sursă inestimabilă pentru

  perfecţionarea acestora, în concordanţă cu dinamica

  nevoilor şi trebuinţelor consumatorilor.

  Influenţe

  direct

  observabile

  Factori

  specifici

  mixului de

  marketing

  Variabile care ţin de

  POLITICA DE PRODUS

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 57

  O altă influenţă direct observabilă asupra

  comportamentului consumatorului o reprezintă preţul

  produsului / serviciului, care, pornind de la

  fundamentele sale conceptuale (de exemplu, iteraţiile

  propuse de modelul MARSHALLIAN), se plasează pe un loc

  uneori decisiv pentru strategia de piaţă a companiilor.

  Influenţa preţurilor este studiată din două puncte de

  vedere:

  în primul rând, prin prisma nivelurilor care pot

  fi asociate unui produs / serviciu dat, având în vedere fiecare componentă principală a acestuia,

  astfel încât submixul de preţ să fie fundamentat pe

  baza percepţiei consumatorilor asupra raportului

  “preţ plătit / utilitate” şi, în al doilea rând,

  prin corelarea preţurilor acceptate de

  consumatori cu veniturile lor, astfel încât să se determine segmentele “ţintă” pentru produsul /

  serviciul respectiv.

  Influenţe

  direct

  observabile

  Factori

  specifici

  mixului de

  marketing

  Variabile care ţin de

  POLITICA DE PREŢ

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 58

  În primul caz se pune problema unei analize

  privitoare la gradul de acceptabilitate a

  preţului (“price sensitivity”),

  iar în cea de a doua situaţie, se pune accentul

  pe analiza tipologică sau segmentare, pentru a

  releva şansele de piaţă ale produselor /

  serviciilor în rândul diferitelor categorii de

  consumatori / utilizatori potenţiali.

  Prin acţiunea combinată a unor astfel de

  demersuri se poate face, pe plan operaţional, o

  legătură directă între submixul de produs şi

  submixul de preţ, astfel încât strategia de piaţă a

  firmei dobândeşte un grad mai ridicat de

  coerenţă.

  Influenţe

  direct

  observabile

  Factori

  specifici

  mixului de

  marketing

  Variabile care ţin de

  POLITICA DE PREŢ

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 59

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

  REASONABLE PRICE EXPENSIVE PRICE TOO EXPENSIVE PRICE CHEAP PRICE

  PMC OPP

  PME

  PMC: POINT OF MARGINAL CHEAPNESS

  PME: POINT OF MARGINAL EXPENSIVENESS

  PME → PMC: RANGE OF “ACCEPTABLE” PRICES

  OPP: OPTIMAL PRICE POINT (FOR INCOME MAX.)

  price

  Penetration Pricing: For fast market entry

  Income

  Maximization

  Pricing:

  Slower market

  penetration is

  expected

  RANGE OF POTENTIAL PRICING STRATEGIES:

  Price Sensitivity Measurement (Teodorescu™©)%

  resp

  onse

  s

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 60

  Cea de a treia categorie de influenţe direct

  observabile privitoare la comportamentul

  consumatorului - distribuţia produselor /

  serviciilor -, generată de mixul de marketing,

  are în vedere, într-o accepţiune sistemică,

  nu numai aspectele logistice,

  ci şi celelalte componente asociate,

  respectiv

  fluxurile de informaţii,

  fluxurile monetare,

  informaţii privitoare la reacţia

  consumatorilor la mărfurile sau

  serviciile cumpărate etc.,

  care, într-o abordare complexă, sunt

  definite de conceptul de rhochrematică.

  (Demetrescu™©)

  Influenţe

  direct

  observabile

  Factori

  specifici

  mixului de

  marketing

  Variabile ale

  POLITICII DE DISTRIBUŢIE

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 61

  În fine, în rândul influenţelor direct observabile ale

  comportamentului consumatorului, generate de mixul de

  marketing, se înscriu aspectele promoţionale, care sunt studiate, de altfel, în strânsă relaţie cu

  celelalte categorii de factori specifici mixului de

  marketing.

  În acest sens, cercetările concrete sunt concentrate în

  două mari direcţii: (Teodorescu™©)

  pe de o parte, luarea în considerare a opiniilor şi

  sugestiilor consumatorilor în activităţile complexe de

  creare a suporturilor publicitare (spoturi TV, inserţii publicitare radio / presă scrisă etc.) sau a altor

  instrumente şi tehnici promoţionale, şi,

  pe de altă parte, referitor la comensurarea

  percepţiilor şi reacţiilor consumatorilor la diverse

  suporturi publicitare sau la tehnici de promovare.

  Influenţe

  direct

  observabile

  Factori

  specifici

  mixului de

  marketing

  Variabile ale

  POLITICII PROMOŢIONALE

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 62

  În aceste activităţi complexe sunt implicate

  cercetări de tip calitativ

  studii de tip cantitativ

  În astfel de studii se urmăresc obiective specifice legate de

  crearea sau gradul de cunoaşterea a diferitelor suporturi

  publicitare (Teodorescu™©)de exemplu, teste animatice, teste perceptive,

  teste de concepte etc.

  personaje

  situaţii prezentate

  slogan

  În general, activitatea promoţională s-a dezvoltat foarte mult,

  comparativ cu celelalte componente ale mixului de marketing,

  ceea ce a determinat o dezvoltare amplă a cercetărilor în acest

  domeniu. Fireşte, atracţia factorilor de decizie în ceea ce priveşte

  cunoaşterea influenţelor aspectelor promoţionale asupra

  comportamentului consumatorilor este determinată atât de

  considerentele teoretice ale acestei discipline, cât şi de

  implicaţiile operaţionale impuse de deciziile concrete luate în

  acest domeniu.

  Influenţe

  direct

  observabile

  Factori

  specifici

  mixului de

  marketing

  Variabile ale

  POLITICII PROMOŢIONALE

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 63

  Influenţe direct observabile™©

  Factori demografici

  Factori economici

  Factori specifici mixului de marketing

  Factori situaţionali

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 64

  Alături de alte influenţe direct observabile,

  asupra comportamentului consumatorului

  acţionează şi factorii situaţionali. (Cătoiu™©)

  Cunoscutul specialist american Russell BELK

  defineşte influenţele situaţionale ca fiind

  generate de

  “toţi acei factori specifici unei observaţii

  (situaţii) bine definite în timp şi spaţiu,

  factori care nu rezultă din cunoaşterea

  atributelor personale (intraindividuale) şi a

  celor care caracterizează stimulul (varianta

  aleasă),

  dar care au un efect demonstrabil şi

  sistematic asupra comportamentului curent”

  Influenţe

  direct

  observabile

  Factori

  situaţionali

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 65

  Influenţe

  direct

  observabile

  Factori

  situaţionali

  Componente

  fizice ale

  mediului

  Componente

  sociale ale

  mediului

  Perspectiva

  temporală

  Definirea

  sarcinii

  decidentului

  Stări

  antecedente

  Categorii de influenţe

  situaţionale (Belk)

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 66

  Influenţe de natură

  endogen㙩

  Percepţia

  Informaţia

  Motivaţia

  Atitudinea

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 67

  O variabilă importantă de natură psihologică ce

  influenţează comportamentul consumatorului o

  reprezintă percepţia, adică procesul prin care acesta

  recepţionează,

  selectează,

  organizează şi

  interpretează stimulii din mediul

  înconjurător,

  dându-le o anumită semnificaţie.

  Experienţa demonstrează că acest proces este

  deosebit de complex, fiind posibil de exemplu,

  ca stimuli care, fizic, par identici, să fie

  percepuţi diferit de indivizii aparţinând

  diferitelor segmente de consumatori.

  Influenţe de

  natură

  endogenă

  PERCEPŢIA

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 68

  Influenţe de

  natură

  endogenă

  PERCEPŢIA

  Inputul senzorial

  venit din mediu prin

  auz

  văz

  gust

  miros

  simţul tactil

  RECEPTORI SENZORIALIPrag critic

  Principii ale senzaţiei

  Număr mare de senzaţii

  PROCESUL DE SELECŢIE

  Număr mai redus de senzaţii

  PROCESUL DE ORGANIZARE

  Senzaţii organizate

  INTERPRETARE PERCEPTUALĂ

  PERCEPŢIA

  Senzaţii pline de înţeles

  Către structura memoriei

  pentru stocare

  BLOCUL 1

  BLOCUL 2

  BLOCUL 3

  BLOCUL 4

  BLOCUL 5

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 69

  Cele cinci unităţi de bază ale stimulilor

  care formează inputurile senzoriale sunt:

  auzul

  văzul

  gustul

  mirosul

  simţul tactilPe aceste cinci căi, consumatorii sunt

  bombardaţi cu tot felul de inputuri.

  Deoarece organismul uman este imposibil să

  recunoască toate inputurile senzoriale, prin

  intermediul receptorilor senzoriali reprezentaţi

  în Blocul 1 se realizează o filtrare a acestora, astfel ca procesul să poată fi ţinut sub

  control.

  Influenţe de

  natură

  endogenă

  PERCEPŢIA

  Receptori

  senzoriali

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 70

  Pentru a realiza filtrarea inputurilor senzoriale

  indivizii dispun de două mecanisme

  primare.

  Primul mecanism este constituit din

  receptorii senzoriali ai celor cinci

  simţuri cu ajutorul cărora pot fi

  detectate inputurile. Trebuie menţionat că fiecare receptor senzorial

  dispune de limite bine definite de senzitivitate şi

  senzaţiile rezultă numai între aceste limite.

  Al doilea mecanism care opereză

  pentru a genera selectivitatea este

  reprezentat de cele două praguri critice:

  pragul critic absolut

  pragul critic diferenţialPragurile critice funcţionează şi ele între

  nişte limite bine definite de senzitivitate.

  Influenţe de

  natură

  endogenă

  PERCEPŢIA

  Receptori

  senzoriali

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 71

  Deseori, în literatura de specialitate pragul

  critic diferenţial este cunoscut sub denumirea de

  “diferenţă abia sesizată”

  (în literatura de sorginte anglo-saxonă – “just

  noticeable difference” – j.n.d.)

  Legea lui WEBER-FECHNER evidenţiază chiar o

  relaţie cantitativă conform căreia schimbarea

  inputului senzorial necesară pentru a atinge un

  prag critic diferenţial este o proporţie constantă

  a valorii de plecare a inputului senzorial

  În expresie cantitativă

  unde:

  K – rata constantă

  I – nivelul iniţial al inputului senzorial

  I – diferenţa abia sesizată (j.n.d.)

  Influenţe de

  natură

  endogenă

  PERCEPŢIA

  Receptori

  senzoriali I

  I= K

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 72

  Legea lui WEBER-FECHNER

  este valabilă pentru toate simţurile şi

  aproape toate intensităţile

  este foarte precisă în zona mediană a

  intensităţilor, lucru foarte important,

  deoarece, foarte adesea, consumatorii sunt

  expuşi inputurilor din această zonă

  Totodată “diferenţa abia sesizată”

  se modifică în funcţie de tipul inputului

  senzorial

  dar merită reţinut şi faptul că există o

  “diferenţă abia sesizată” pentru fiecare

  input senzorial care are o mărime anume şi

  care este comună celor mai mulţi

  consumatori

  Influenţe de

  natură

  endogenă

  PERCEPŢIA

  Receptori

  senzoriali

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 73

  Toate aspectele de mai sus au implicaţii directe în

  activitatea de marketing.

  De exemplu, legea lui WEBER-FECHNER are

  aplicabilitate directă în stabilirea nivelului

  preţurilor în comerţul cu amănuntul.

  Cercetările de marketing efectuate au relevat

  faptul că dacă detailiştii au stabilit preţuri

  relativ apropiate pentru diferite linii de

  produse, consumatorii vor percepe că, în ceea

  ce priveşte calitatea, între ele nu sunt

  diferenţe sau acestea sunt foarte mici şi, în

  consecinţă, ei se vor concentra doar pe câteva

  linii de preţuri.

  Dacă, de exemplu, un detailist oferă spre vânzare

  patru linii diferite de cămăşi care se diferenţiază

  clar prin calitate, diferenţele de preţ trebuie să fie

  suficient de mari pentru ca un consumator să

  perceapă deosebirile fără distorsiuni.

  Influenţe de

  natură

  endogenă

  PERCEPŢIA

  Receptori

  senzoriali

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 74

  Tot cercetările au scos în evidenţă că pentru a

  avea efectul dorit reducerile de preţuri

  trebuie să se situeze cel puţin la 20 – 25%din preţul de vânzare cu amănuntul.

  Influenţe de

  natură

  endogenă

  PERCEPŢIA

  Receptori

  senzoriali

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 75

  Conceptul de “diferenţă abia sesizată” se

  dovedeşte a fi deosebit de util şi în

  cazul majorărilor de preţuricauzate de diverşi factori.

  Dacă majorarea nu depăşeşte “diferenţa

  abia sesizată” cererea pentru produsul

  respectiv (de exemplu, un bun de

  folosinţă îndelungată) este posibil să nu

  fie afectată.

  Prin urmare, în locul unei majorări mai

  mari făcută într-un singur moment sunt

  recomandabile câteva majorări mai mici,

  realizate în timp, care să se situeze sub

  “diferenţa abia sesizată” şi să nu fie

  percepute ca atare de cumpărătorii

  potenţiali.

  Influenţe de

  natură

  endogenă

  PERCEPŢIA

  Receptori

  senzoriali

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 76

  Pe de altă parte, alte cercetări au descoperit că,

  în ceea ce priveşte relaţia preţ-calitate, reacţia diferitelor tipuri de consumatori este diferită

  (Lambert).

  De exemplu, având de ales între sortimente cu preţ

  ridicat, mediu sau scăzut, persoanele care optează pentru primele se consideră că ştiu să evalueze calitatea,

  pe care o văd strâns corelată cu preţul produsului şi au

  convingerea că prin această alegere influenţează modul

  cum sunt văzute de cei din jur. Aceleaşi persoane

  apreciază că o greşeală în alegerea unui produs are

  consecinţe nedorite, iar între produsele aparţinând

  diferitelor clase de calitate sunt deosebiri nete.

  În schimb, persoanele cu preferinţe pentru

  sortimentele cu preţul scăzut consideră că între diferitele clase de produse nu sunt diferenţe semnificative

  de calitate, iar alegerea mărcilor are valoare socială

  limitată. În acelaşi timp, aceste persoane au o relativ

  redusă încredere în preţ ca expresie a calităţii şi apreciază

  că o greşeală în alegerea unui produs nu are consecinţe

  semnificative.

  Influenţe de

  natură

  endogenă

  PERCEPŢIA

  Receptori

  senzoriali

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 77

  Legea lui WEBER-FECHNER are

  aplicaţii şi în zona cantitativă

  De exemplu, la sfârşitul celui de-al

  optulea deceniu al secolului trecut multe

  distilerii din SUA au redus cu 6 grade (de la

  86 la 80) conţinutul de alcool al băuturilor

  fabricate, fără ca marea masă a

  consumatorilor să fi remarcat acest lucru.

  În destule cazuri, pentru a fi în pas cu

  schimbarea stilurilor de viaţă şi cu

  rezultatul acţiunii altor factori, companiile

  au recurs la uşoare schimbări ale

  ambalajului (literele folosite, culorile,

  rafinamentul logo-ului) pentru a face ca

  produsul să pară mereu modern.

  Influenţe de

  natură

  endogenă

  PERCEPŢIA

  Receptori

  senzoriali

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 78

  FACTORI EXTERNI

  AI SENZAŢIEI:cele mai importante

  caracteristici ale

  inputului senzorial

  care influenţează

  selecţia şi filtrarea

  realizate de

  receptorul uman

  Culoarea Contrastul

  Mărimea

  Poziţia

  Mişcarea

  Influenţe de

  natură

  endogenă

  PERCEPŢIA

  Procesul de

  selecţie

  Intensitatea

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 79

  FACTORI INTERNI

  AI SENZAŢIEI –

  Măsura în care

  senzaţia va intra în

  procesul de selecţie

  perceptuală depinde şi

  de factori endogeni

  Atitudini Aşteptări

  Motive

  Gradul de

  cuprindere a

  atenţiei

  Adaptarea

  Influenţe de

  natură

  endogenă

  PERCEPŢIA

  Procesul de

  selecţie

  Apărarea

  perceptuală

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 80

  GRADUL DE CUPRINDERE A ATENŢIEIreprezintă numărul de variante (itemuri) care poate

  reţine atenţia unui individ într-un moment anume.

  Pe o perioadă mai lungă de timp o persoană

  schimbă zona pe care-şi concentrează atenţia. Se

  apreciază că media pentru gradul de

  cuprindere a atenţiei este, pentru cei

  mai mulţi consumatori, de 7 itemuri, dar pe măsură ce senzaţiile devin mai complexe

  acest grad de cuprindere se îngustează.

  Ştiind că

  dimensiunea temporală a atenţiei este

  scurtă, rezultă că

  mesajele trebuie să fie simple (doar câteva senzaţii într-un moment anume) şi se recomandă

  să se folosească din plin culoarea, contrastul şi

  celelalte modalităţi care influenţează senzaţia.

  Influenţe de

  natură

  endogenă

  PERCEPŢIA

  Procesul de

  selecţie

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 81

  Închiderea

  Asimilarea

  Exagerarea

  Figura şi

  fundalul

  Continuare

  a şi direcţia

  Influenţe de

  natură

  endogenă

  PERCEPŢIA

  Organizarea

  perceptuală

  ProximitateaSimilaritatea

  Interpretarea

  perceptuală

  Analizând numeroasele

  teorii care se aplică modului

  de organizare a

  senzaţiilor se pot contura următoarele

  principii

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 82

  Principiul “ÎNCHIDEREA” (CLOSURE) sugerează

  că senzaţiile sunt organizate într-o configuraţie

  completă, chiar atunci când informaţia este

  incompletă.

  În aceste situaţii indivizii pur şi simplu

  “completează zonele albe”. În figura de mai jos,

  cei mai mulţi consumatori ar spune că este

  reprezentat un...

  Triunghi

  Influenţe de

  natură

  endogenă

  PERCEPŢIA

  Organizarea

  perceptuală

  • •

  • •

  • •

  • • • • •

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 83

  DAR … Dacă toate punctele ar fi cunoscute acest

  lucru se poate dovedi a fi adevărat,

  dar este posibil şi să nu fie aşa …

  În activitatea de marketing acest lucru poate crea

  probleme atunci când, în mod incorect, se presupune

  că un produs posedă doar un atribut de importanţă majoră sau realizează o anumită operaţiune.

  Influenţe de

  natură

  endogenă

  PERCEPŢIA

  Organizarea

  perceptuală

  • •

  • •

  • •

  • • • • •

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 84

  De exemplu, un consumator care doreşte să

  cumpere un cuptor cu microunde

  s-ar putea să fie atras şi influenţat, în mod

  covârşitor, de viteza de gătit,

  deşi există multe alte atribute care ar

  trebui să influenţeze decizia de cumpărare.

  Între acestea pot fi menţionate: numărul de

  cicluri de încălzire, sistemul de control al

  timpului, dimensiunile, sistemul de control al

  temperaturii, volumul spaţiului pentru gătit

  etc.

  În lumina principiului “închidere”

  (closure) consumatorul tinde să ia

  decizia de cumpărare bazându-se

  pe o informaţie incompletă despre

  produs.

  Influenţe de

  natură

  endogenă

  PERCEPŢIA

  Organizarea

  perceptuală

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 85

  PROXIMITATEA

  Acest principiu al procesului de

  organizare perceptuală statuează că

  articolele etalate unele lângă altele

  tind să fie percepute ca fiind

  corelate

  iar articolele separate sunt

  percepute ca fiind diferite.

  Ca şi principiul anterior şi acest

  principiu îşi găseşte aplicabilitate mai

  ales în activitatea de merchandising,

  stând la baza modului de expunere a

  produselor.

  Influenţe de

  natură

  endogenă

  PERCEPŢIA

  Organizarea

  perceptuală

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 86

  PROXIMITATEA

  O modalitate de exemplificare a

  principiului proximităţii o poate

  reprezenta analiza modului de percepere a

  următoarei figuri:

  Consumatorii investigaţi vor spune că

  figura reprezintă mai degrabă

  2 RÂNDURI de cercuri

  Influenţe de

  natură

  endogenă

  PERCEPŢIA

  Organizarea

  perceptuală

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 87

  DAR ... pot fi şi 6 COLOANE de cercuri!

  Aceasta deoarece

  cercurile 1 şi 2 sunt mai apropiate

  comparativ cu cercurile 1 şi 3

  Influenţe de

  natură

  endogenă

  PERCEPŢIA

  Organizarea

  perceptuală

  1

  3

  2

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 88

  SIMILARITATEA

  Similaritatea reprezintă un principiu

  care, într-un fel, este legat de principiul

  proximităţii.

  Obiecte, evenimente şi situaţii similare

  tind să fie percepute ca fiind asemănătoare

  şi, ca atare, sunt grupate împreună.

  De exemplu, un afiş publicitar pentru un

  vin de calitate este mult mai sugestiv dacă

  acest produs este prezentat alături

  de câteva preparate de calitate aflate pe

  o masă într-o cameră cu mobilier deosebit,

  în care se găseşte un bărbat elegant,

  alături de o frumoasă doamnă.

  Influenţe de

  natură

  endogenă

  PERCEPŢIA

  Organizarea

  perceptuală

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 89

  SIMILARITATEA

  Ilustrarea principiului similarităţii se poate face şi

  analizând figura următoare:

  Subiecţii de la care se culeg informaţiile vor

  percepe că

  mai degrabă figura reprezintă o alternativă

  de coloane care conţin cercuri sau pătratedeoarece reprezentările

  1 şi 3 sunt similare,

  în timp ce 1 şi 2 nu sunt similare

  Influenţe de

  natură

  endogenă

  PERCEPŢIA

  Organizarea

  perceptuală

  1 32

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 90

  Influenţe de natură

  endogen㙩

  Percepţia

  Informaţia

  Motivaţia

  Atitudinea

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 91

  Influenţe de

  natură

  endogenă

  INFORMAŢIA

  Pentru înţelegerea mai completă a

  mecanismului comportamental al

  consumatorului, deosebit de importantă este şi

  variabila cunoscută sub denumirea de

  ÎNVĂŢARE.

  Se apreciază că învăţarea stă la baza

  mecanismului perceptual

  şi al motivaţiei consumatorului de a

  cumpăra sau nu un anumit produs sau

  serviciu.

  Învăţarea reprezintă

  o schimbare observabilă sau neobservabilă

  în comportamentul unui consumator,

  datorată efectelor experienţei,

  care conduce la creşterea probabilităţii ca

  un act comportamental să fie repetat.

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 92

  Influenţe de

  natură

  endogenă

  INFORMAŢIA

  Învăţarea are loc

  permanent de-a

  lungul întregii vieţi a

  consumatorului prin

  următoarele patru

  categorii de

  activităţi

  Răspunzând la

  comunicaţiile

  venite din mediu

  Urmând exemplul

  altui consumator

  Realizând încercări

  repetateFolosind

  raţionamente logice

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 93

  Influenţe de

  natură

  endogenă

  INFORMAŢIA

  Studierea procesului de învăţare este dominată de două

  concepte esenţiale

  Consolidarea experienţelor

  Formarea obiceiului

  Ambele concepte se bazează pe satisfacţia

  consumatorului

  De exemplu (adaptat după John HOWARD)Dacă o persoană cumpără o marcă de 3 ori,

  probabilitatea de a cumpăra aceeaşi marcă este

  de 70%

  La a 6-a repetare a cumpărării aceleiaşi mărci

  cumpărarea devine un obicei, iar probabilitatea

  de a cumpăra aceeaşi marcă se ridică la 90%

  FAZELE ÎNVĂŢĂRII sunt

  Încercarea

  Consolidarea

  Obişnuinţa

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 94

  Influenţe de

  natură

  endogenă

  INFORMAŢIA

  Deseori, în literatura de specialitate,

  alături de alte variabile endogene este

  considerată şi PERSONALITATEA.

  Deoarece studiul personalităţii umane

  a dat naştere mai multor şcoli de

  gândire, uneori acestea fiind în

  evidentă divergenţă, nu s-a ajuns încă

  la un consens în privinţa definirii

  acestui termen.

  În contextul nostru se consideră că

  personalitatea reprezintă acele

  trăsături ale unui consumator care fac

  ca acesta să aibă un comportament

  distinct de cumpărare şi de consum, în

  comparaţie cu alţi consumatori.

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™© 95Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro

  Down to earth

  Honest

  Genuine

  Cheerful

  Daring

  Spirited

  Imaginative

  Up to date

  Reliable

  Intelligent

  Serious

  Upper class

  Charming

  Outdoorsy

  Tough

  CompetenceSincerity

  SophisticationExcitement

  Ruggedness

  Source: Jennifer AAKER, JMR, 1997

  15 PERSONALITY DIMENSIONS

  (Teodorescu™©)

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 96

  Influenţe de natură

  endogen㙩

  Percepţia

  Informaţia

  Motivaţia

  Atitudinea

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 97

  Influenţe de

  natură

  endogenă

  MOTIVAŢIA

  Consumatorul reprezintă un

  univers de motivaţii,

  care nu pot fi observate direct, fapt

  ce face dificilă cercetarea lor.

  Pentru a facilita investigarea lor,

  cercetătorii au propus diferite

  modalităţi de clasificare a motivelor.

  După originea lor, motivele sunt

  primare (biologice) sau

  secundare (psihogenice), aidoma

  nevoilor care stau la baza lor.

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 98

  Influenţe de

  natură

  endogenă

  MOTIVAŢIA

  Trebuie menţionat că motivele se

  distribuie într-o ierarhie bine definită, în funcţie de categoria nevoilor la baza cărora

  stau. Pe măsură ce motivele situate la un

  anumit nivel sunt satisfăcute, motivele situate

  la nivelul imediat următor devin importante.

  Stările tensionale care stau la baza motivelor

  (potrivit aprecierilor lui Kurt LEWIN) sunt

  expresii ale existenţei anumitor nevoi sau

  trebuinţe asociate consumatorului (familiei),

  constituite într-un sistem care conferă

  motivaţiei, în consecinţă, o relativă stabilitate

  în timp.

  Identificarea motivelor echivalează cu a

  răspunde la întrebările

  "DE CE? …“

  “CUM? …”

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 99

  Influenţe de natură

  endogen㙩

  Percepţia

  Informaţia

  Motivaţia

  Atitudinea

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 100

  Influenţe de

  natură

  endogenă

  ATITUDINEA

  Atitudinile se formează printr-un proces de învăţare şi,

  aidoma altor variabile endogene,

  ele nu pot fi observate, ci doar deduse.

  Ceea ce se poate observa este comportamentul consumatorului, care are la bază atitudinile formate.

  Atitudinile formează o punte de legătură între percepţii şi comportamentul manifest.

  Formarea atitudinilor se realizează în timp,

  iar odată formate ele sunt relativ stabile şi au durabilitate în timp.

  Este posibilă schimbarea lor, în timp, dar procesul este lent şi relativ dificil.

  De asemenea, faptul că atitudinile se bucură de stabilitate şi consecvenţă face posibilă previzionarea lor.

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 101

  Influenţe de

  natură

  endogenă

  ATITUDINEA

  Unele convingeri ale consumatorilor sunt bazate

  pe o cunoaştere riguroasă şi pot fi verificate. Altele,

  sunt rezultatul unor opinii care, deşi sunt ferme, nu

  sunt verificabile şi, de aceea , sunt foarte greu de

  schimbat.

  În general, atitudinile / convingerile sunt

  de două feluri:

  informative (asociate cu atributele

  obiectului atitudinii) şi

  de evaluare (asociate cu utilităţile

  oferite de obiectul atitudinii).

  De exemplu, dacă un deodorant nu este de tip

  aerosol (atributul) printre utilităţile care

  rezultă din acestea se înscriu: nepoluarea

  mediului, preţul mai mic şi posibilitatea, în

  unele cazuri, de a-l reîncărca.

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 102

  Influenţe de natură

  exogen㙩

  Familia

  Grupul de apartenenţă

  Grupul de referinţă

  Clasa socială

  Cultura

  Subcultura

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 103

  În general se apreciază că familia reprezintă variabila de natură exogenă care exercită cea mai

  puternică influenţă asupra comportamentului

  consumatorului.

  Această influenţă este semnificativă

  atât pentru fiecare membru în parte,

  cât şi la nivelul întregii familii

  În cele ce urmează nu se va face o distincţie

  explicită între familie şi gospodărie, deşi aceste două concepte se deosebesc, întrucât

  detaliile de conţinut nu afectează, de fapt,

  formarea şi manifestarea diferitelor procese pe

  plan comportamental.

  Pentru o abordare riguroasă a diferenţelor ataşate

  acestor concepte recomandăm consultarea unor

  lucrări de specialitate din domeniile statisticii şi

  sociologiei.

  Influenţe de

  natură

  exogenă

  FAMILIA

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 104

  Influenţe de natură

  exogen㙩

  Familia

  Grupul de apartenenţă

  Grupul de referinţă

  Clasa socială

  Cultura

  Subcultura

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 105

  În pofida numeroaselor caracteristici

  comune, grupurile de apartenenţă se

  deosebesc

  din punct de vedere al mărimii (aceasta

  influenţează atât numărul, cât şi conţinutul

  interacţiunilor dintre membrii grupului),

  al obiectivelor urmărite,

  al duratei asocierii şi

  al gradului de coeziune.

  În plus, se mai poate adăuga şi faptul că

  unele grupuri sunt

  formale iar

  altele informale, acestea din urmă prezentând

  un mare interes pentru

  activitatea de marketing

  Influenţe de

  natură

  exogenă

  GRUPUL DE

  APARTENENŢĂ

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 106

  Pentru cunoaşterea LIDERILOR DE OPINIE se

  pot folosi cercetările sociometrice

  Matricea sociometrică (individul) intră în interacţiune cu

  Societatea externă (alţi indivizi) şi determină

  Realitatea socială

  Cercetările sociometrice se aplică pe

  scară largă în studierea grupurilor,

  inclusiv în marketing, mai ales pentru

  desemnarea şefilor

  Influenţe de

  natură

  exogenă

  GRUPUL DE

  APARTENENŢĂ

  “Părintele” sociometriei este Joseph

  MORENO, născut la ...

  Bucureşti!, la începutul secolului XX

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 107

  Influenţe de natură

  exogen㙩

  Familia

  Grupul de apartenenţă

  Grupul de referinţă

  Clasa socială

  Cultura

  Subcultura

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 108

  O relevanţă deosebită pentru activitatea de

  marketing revine grupurilor de referinţă,

  respectiv entităţilor pe care consumatorul le

  consideră

  ca puncte de reper, ca standarde pentru

  autoevaluare

  în procesul de formare a opiniilor,

  atitudinilor, normelor şi a comportamentului

  manifest.

  Majoritatea consumatorilor se raportează la

  diferite grupuri de referinţă, în două sensuri:

  unele de care ar vrea să aparţină, cu care

  să se identifice sau la care ar dori să se

  raporteze şi

  altele pe care doresc să le evite, de care să

  se “distanţeze”.

  Influenţe de

  natură

  exogenă

  GRUPUL DE

  REFERINŢĂ

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 109

  Se apreciază că grupurile de referinţă îndeplinesc

  trei funcţii de bază şi anume:

  funcţia normativă (în sensul că grupul de referinţă fixează nivelul normelor, valorilor şi

  aspiraţiilor individului în procesul consumului de

  produse şi servicii),

  funcţia informaţională (grupul de referinţă fiind utilizat ca sursă informaţională în

  diferitele etape ale procesului decizional de

  cumpărare) şi

  funcţia comparativă (grupul de referinţă fiind folosit pentru validarea, prin comparaţie, a

  opiniilor, atitudinilor, normelor şi a

  comportamentului manifest al consumatorului).

  Cunoaşterea acestor aspecte are o mare importanţă, de

  asemenea, pentru fundamentarea politicii de marketing şi

  a strategiei de piaţă a oricărui producător sau distribuitor

  de bunuri sau servicii.

  Influenţe de

  natură

  exogenă

  GRUPUL DE

  REFERINŢĂ

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 110

  Influenţe de natură

  exogen㙩

  Familia

  Grupul de apartenenţă

  Grupul de referinţă

  Clasa socială

  Cultura

  Subcultura

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 111

  Comportamentul consumatorului este puternic

  influenţat şi de apartenenţa acestuia la o anumită clasă

  socială - o altă importantă variabilă de natură exogenă.

  Dintre numeroasele eforturi de a operaţionaliza această variabilă, astfel ca ea să fie utilă în cercetările de

  marketing, o bună reputaţie au dobândit-o acele încercări

  care se bazează pe luarea în consideraţie, în mod

  simultan, a mai multor caracteristici ale consumatorilor,

  cum sunt:

  veniturile

  ocupaţia

  nivelul de educaţiePe planul activităţii practice de studiere a

  comportamentului consumatorului există unele dificultăţi

  în ceea ce priveşte agregarea acestor trei variabile,

  deoarece, pe multe pieţe, nu există aceeaşi corelaţie

  între nivelul de educaţie, ocupaţia consumatorului şi

  veniturile pe care le realizează.

  Influenţe de

  natură

  exogenă

  CLASA SOCIALĂ

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 112

  Influenţe de

  natură

  exogenă

  CLASA SOCIALĂ

  (Teodorescu™©)

  The Market

  Research

  Society, UK

  NON-MANUAL MANUAL

  A

  B

  C1

  C2

  D

  E

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 113

  Influenţe de

  natură

  exogenă

  CLASA SOCIALĂ

  (Teodorescu™©)

  The Market

  Research

  Society, UK

  AApproximately 3 per cent

  of the total population

  Professional people, very

  senior managers in business

  or commerce or top-level

  civil servants

  Retired people, previously

  grade A, and their widows

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 114

  Influenţe de

  natură

  exogenă

  CLASA SOCIALĂ

  (Teodorescu™©)

  The Market

  Research

  Society, UK

  BApproximately 14 per cent of the

  total population

  Middle management executives in

  large organisations, with appropriate

  qualifications

  Principal officers in local

  governmentand civil service

  Top management or owners of small

  business concerns, educational and

  service establishments

  Retired people, previously grade B,

  and their widows

 • COMPORTAMENTUL

  CONSUMATORULUI™©Dr. Nicolae Teodorescu

  profesor universitar nicolaeteodorescu.ase.ro 115

  Influenţe de

  natură

  exogenă

  CLASA SOCIALĂ

  (Teodorescu™©)

  The Market

  Research

  Society, UK

  C1Approximately 26 per cent of

  the total population

  Junior management, owners

  of small establishments, and all

  others in non-manual positions