of 8 /8
World leading flooring technology Balkons en galerijen Parkeergarages Expositieruimtes Hospitaler Ziekenhuizen Hotels & Restaurants Kantoren Schepen Sporthallen Voertuigen Groothandel & Detailhandel Werkplaatsen Schoonheid komt van onderen Ulfcar ® expositievloersystemen - tot uw dienst! Commerciële Vloersystemen Openbare ruimtes

Commercial NL (Page 1) · sche bedrijven, ziekenhuizen etc. UI 110 UI 111 UI 113 UI 114 UI 116 UI 118 KLEUR UI 120 UI 126 UI 127 Ulfcar® Basic Zie aparte kleurenkaart voor meer kleuren

 • Author
  others

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Commercial NL (Page 1) · sche bedrijven, ziekenhuizen etc. UI 110 UI 111 UI 113 UI 114 UI 116 UI...

 • Worldleading

  flooringtechnology

  Balkons en galerijenParkeergarages

  ExpositieruimtesHospitaler

  ZiekenhuizenHotels & Restaurants

  KantorenSchepen

  SporthallenVoertuigen

  Groothandel & DetailhandelWerkplaatsen

  Schoonheidkomt van

  onderen

  Ulfcar® expositievloersystemen - tot uw dienst!

  CommerciëleVloersystemen Openb

  ar

  e r

  uim

  te

  s

 • De constante toename in

  productiviteit en de vraag naar

  snelle aanpassing van de

  productielijnen vergen een

  gespecialiseerde kennis van

  moderne vloersystemen.

  Ulfcar® vond meer dan 35 jaar

  geleden vloeren op harsbasis

  uit. De keuze van een bepaald

  merk of soort is essentieel maar

  nog belangrijker is de achter-

  grond van het bedrijf dat de

  vloer levert en u advies geeft

  bij het maken van de juiste

  keuze. Het advies dient altijd in

  uw behoeften te voorzien en

  niet alleen binnen de kundig-

  heid van de adviseur te liggen!

  Sommige harsvloeren voldoen

  niet aan de verwachtingen van

  de klant. Natuurlijk niet, er zijn

  zoveel struikelblokken en even

  zoveel oplossingen dat

  sommige minder ervaren

  bedrijven wel eens de

  verkeerde oplossing geven. Dit

  gebeurt natuurlijk nooit als het

  een ULFCAR® gecertificeerd

  bedrijf betreft. U kunt ons in de

  meeste Europese landen

  vinden en wij zijn continu aan

  het uitbreiden, waarschijnlijk

  zelfs terwijl u dit leest.

  Vanaf het concept…

  - gedurende de ontwikkelings-

  fase en bij de afwerking is

  Ulfcar® uw meest ervaren en

  gekwalificeerde partner. Onze

  diensten bestaan uit het

  leveren en aanbrengen van

  complete vloersystemen,

  begeleiding en professionele

  hulp hetzij van een bedrijf van

  de Ulfcar® groep hetzij van een

  gekwalificeerde Ulfcar®

  aannemer.

  Bovendien garanderen wij een

  oplossing met lage onder-

  houdskosten. Het merk Ulfcar®

  kent een prima reputatie

  binnen Europa en in vele

  andere landen over de gehele

  wereld verspreid.

  Ulfcar® -

  aandacht voor de details

  Producten van hoge kwaliteit

  moeten ook op de juiste

  manier geïnstalleerd worden.

  Ulfcar® is de enige wereldwijde

  producent en installateur van

  industriële vloersystemen. Wij

  dragen de volledige verant-

  woordelijkheid voor het gehele

  project, van grondstoffen naar

  geïnstalleerd systeem, waarbij

  de klant een in deze markt

  ongekende garantie krijgt.

  Vanuit het internationale

  Ulfcar® hoofdkantoor in Dene-

  marken zorgen onze Interna-

  tionale Supervisors ervoor dat

  elke installatie van ons vloersys-

  teem in elke tak van de indus-

  trie voldoet aan onze hoge

  kwaliteitseisen. Samen met

  onze teams van speciaal ge-

  trainde Ulfcar® applicateurs die

  wereldwijd te vinden zijn.

  Welkom bij de wereld

  van Ulfcar®

 • CommerciëleVloer-

  systemen

  Ulfcar® - Hét merk voor de

  ww

  w.

  ul

  fc

  ar

  .c

  om

  Ulfcar® vloersystemen worden

  wereldwijd standaard gebruikt

  in expositieruimtes. Geen

  wonder, onze vloeren zijn glad

  en prettig om op te lopen,

  geluiddempend en architecten

  of ontwerpers hebben een

  ruime keuze aan kleuren. Zelfs

  met geïntegreerde bedrijfs-

  logo’s. Het oppervlak met een

  uitgebreide keuze aan

  korrelgroottes benadrukt zowel

  uiterlijk als kwaliteit van de

  tentoongestelde voorwerpen.

  Er wordt miljoenen uitgegeven

  aan het bekend maken van een

  merk en aan het produceren

  van de beste auto’s. Als het

  aankomt op de presentatie

  hiervan, moet het show-

  roomontwerp zeer zeker

  voldoen aan deze hoge eisen.

  Bij een professioneel ontwor-

  pen showroom hoort een

  Ulfcar® vloer.

  - en wij hebben de

  oplossing…

  Met meer dan 35 jaar ervaring

  in het vervaardigen en

  aanbrengen van harsvloeren

  staat Ulfcar® bekend als een van

  de leidende experts op dit

  gebied. Onze kennis geeft u

  pasklare oplossingen om in al

  uw behoeften te voorzien. Met

  onze laatste technologische

  ontwikkelingen op het gebied

  van epoxy, polyurethaan en

  MMA harssystemen krijgt u

  gegarandeerd resultaten van

  hoge kwaliteit

  Bezuinigenvloerkwaliteit?

  Nooit!

  GLAD OF ANTISLIP

  HYGIËNISCH

  CHEMISCHE WEERSTAND

  ZWARE BELASTING

  ZEER SLIJTVAST

  VOLLEDIG WATERDICHT

  HITTE WEERSTAND

  SNELLE UITHARDING

 • Ulfcar® Premium is ons beste

  product in iedere categorie. Met

  dit product hebben uw vloeren

  de langste levensduur, een

  extreem hoge chemische

  weerstand en schokbestendig-

  heid. Het Ulfcar® Premium

  vloersysteem is duurder dan

  onze andere producten maar

  blijkt vaak de meest rendabele

  oplossing als u kijkt naar de

  kosten per jaar per vierkante

  meter in plaats van alleen naar

  de initiële investering. Klanten

  die de langste levensduur willen

  voor hun vloeren, kiezen voor

  Ulfcar® Premium vloersystemen.

  ACRYDUR® Topfloor

  Te gebruiken in ruimtes waar

  slijtvastheid en stofvrije

  oppervlakken vereist zijn, zoals

  werkplaatsen, opslagruimtes

  etc. Ook te gebruiken om

  verouderde Acrydur® vloeren te

  herstellen.

  EPOFLOOR® Structure

  Kan toegepast worden in

  ruimtes waar decoratieve op-

  pervlakken en een presentabele

  werkomgeving nodig zijn.

  Verkrijgbaar in ontelbare

  kleurencombinaties en daarom

  een populaire keus voor

  expositieruimtes, showrooms,

  winkels, ontvangsthallen etc.

  EPOFLOOR® Terrazzo

  Epofloor Terazzo geeft

  traditionele sierbetonvloeren

  een nieuw gezicht. Gezien de

  massieve structuur is dit

  product gemakkelijk te reinigen

  en daarom uiterst geschikt voor

  luchthavens, supermarkten,

  treinstations. Verkrijgbaar in

  vele kleurencombinaties.

  UI 110 UI 114 UI 116

  KLEUR

  UI 200 UI 220 UI 230

  UI 242 UI 245 UI 247

  KLEUR STRUCTUUR

  UI 251 UI 260 UI 280

  UI 310 UI 316 UI 320

  UI 411 UI 415 UI 418

  KLEUR TERRAZZO

  UI 512 UI 517 UI 527

  w w w . u l f c a r . c o m

  Ulfcar®Premium

  Zie aparte kleurenkaart voormeer kleuren.

  Raadpleeg het productinfor-matieblad voor specifieke evaluatie.

  UI 621 UI 640 UI 641

  DECO KLEURUI 711A UI 715A UI 716A

  DESIGN KLEUR

 • Ulfcar® Basic vloeren zijn

  vloersystemen van hoge

  kwaliteit, die in de verschillende

  categorieën aan de meeste

  behoeften kunnen voldoen. De

  vloeren hebben een verwachte

  levensduur van 10 – 15 jaar,

  maar u dient tijdens de laatste

  fase van de levensduur

  rekening te houden met

  onderhoudskosten. Onder

  normale werkomstandigheden

  met normale of minimale

  stootkracht, is Ulfcar® Basic uw

  oplossing.

  ACRYDUR® Design

  Voor gebruik in ruimtes waar

  gemakkelijke reiniging en

  stofvrije oppervlakken vereist

  zijn, zoals expositieruimtes,

  laboratoria, kantines, gebieden

  met veel voetverkeer en

  bad- en kleedhokjes.

  EPOFLOOR® TopfloorTe gebruiken in ruimtes waargemakkelijke reiniging, stofvrijeoppervlakken en slijtvastheid deprioriteit hebben zoals werk-plaatsen, opslagruimtes, exposi-tieruimtes, laboratoria, kantines,voetgangersgebieden en bad- enkleedruimtes. Wordt ook gebruiktbij het herstellen van verouderdeEpofloor® vloerlagen.

  POLTCRETE® SL

  Wordt gebruikt in ruimtes met

  gemiddelde industriële belasting

  waar een hoge chemische

  resistentie en stootvastheid

  nodig zijn. De vloer is gebruiks-

  vriendelijk voor voetverkeer,

  geluid- en schokdempend en

  wordt daarom gebruikt in droge

  ruimtes zoals laboratoria, voet-

  gangersgebieden, elektrotechni-

  sche bedrijven, ziekenhuizen etc.

  UI 110 UI 111 UI 113

  UI 114 UI 116 UI 118

  KLEUR

  UI 120 UI 126 UI 127

  Ulfcar®Basic

  Zie aparte kleurenkaart voormeer kleuren.

  Raadpleeg het productinfor-matieblad voor specifieke evaluatie.

  UI 711A UI 715A UI 716A

  UI 714B UI 727B UI 728B

  DESIGN KLEUR

  UI 712C UI 717C UI 720C

  UI 621 UI 640 UI 641

  UI 642 UI 645 UI 660

  UI 690 UI 692 UI 600-02

  DECO KLEUR

 • 6

  Ulfcar® Economy vloeren zijn

  het goedkoopst binnen elke

  categorie. Klanten die laagge-

  prijsde vloeren willen om

  specifieke problemen kortdurig

  op te lossen – normaalge-

  sproken1 tot 3 jaar – kiezen

  voor Economy vloeren.

  Na deze periode dienen de

  vloeren opnieuw gecoat te

  worden. Ulfcar® Economy

  wordt ook gebruikt voor

  productieruimtes waar het

  productieproces constant

  vernieuwd wordt waardoor

  ook de productielijnen steeds

  aan verandering onderhevig

  zijn.

  ACRYDUR® Topcoat

  Te gebruiken in ruimtes die

  stofvrij en gemakkelijk te

  reinigen dienen te zijn, zoals

  magazijnen en archieven.

  EPOFLOOR® Topcoat

  Wordt gebruikt in ruimtes

  zoals magazijnen en archieven,

  die stofvrij en gemakkelijk te

  reinigen moeten zijn.

  EPOFLOOR® Dustbinder

  Te gebruiken als stofbinder/

  afdichtmiddel bij een pas

  gelegde betonvloer, hierdoor

  wordt een gemakkelijk te

  reinigen oppervlak verkregen.

  ULFCAR® Base MS

  De perfecte oplossing in droge

  productieruimtes voor producten

  zoals auto’s, elektronica, papier,

  tabak, glas. ULFCAR® Base MS

  biedt een hoge mechanische en

  chemische weerstand.

  Raadpleeg het productinfor-matieblad voor specifieke evaluatie.

  Zie aparte kleurenkaart voormeer kleuren.

  Ulfcar®Economy

  w w w . u l f c a r . c o m

  UI 110 UI 111 UI 112

  UI 113 UI 114 UI 115

  KLEUR

  UI 116 UI 117 UI 118

  UI 119 UI 120 UI 122

  UI 124 UI 125 UI 126

  UI 127 UI 128

 • Gezien de ligging (recht tegenover deingang van een van de bekendste en bestbezochte pretparken in Denemarken,BonBon Land in Holme Olstrup) was hetantwoord simpel: je maakt er het grootsteoverdekte binnenpretpark in NoordEuropa van. Er zijn meer dan 1.000mechanische figuren te vinden en in eenvroeg stadium van de planning was er alrekening mee gehouden dat het vloer-ontwerp een belangrijke rol zou gaanspelen in het totaalbeeld. De basis voorhet succes was al gelegd:De gehele vloeroppervlakte was al bedektmet een Acrydur® vloer van Ulfcar®!“We hadden al een lange relatie metUlfcar® door het jarenlang producerenvan snoepgoed en zijn altijd zeertevreden geweest over de door Ulfcar®

  geboden kwaliteit en service” legt TorbenDigemose manager van Fantasy World uit.Daarom was het voor ons een logische

  keuze om contact op te nemen metUlfcar® toen wij met het Fantasy Wordproject van start gingen. We zagenonmiddellijk in dat Ulfcar® met eenoplossing kon komen toegespitst op onzeeisen met betrekking tot kleur, reinigingen duurzaamheid”Het vloertype waar voor gekozen is bijFantasy World is Acrydur® Topfloor, eenuitvlakkende PMMA vloer met een diktevan 2-4 mm, met Ulfcar® Colour Chipsover het oppervlak uitgestrooid enafgedicht met een transparante en zeerslijtvaste seal coating.“Een andere eis van onze kant was dathet werk uitgevoerd kon worden doorons eigen bouwbedrijf. Hiervoor heeftUlfcar® ons een supervisor aangebodendie de werkploeg kon trainen.Tegelijkertijd kregen wij ondersteuningvan een gekwalificeerde Ulfcar®

  Applicateur die al het voorbereidend engespecialiseerd werk heeft uitgevoerd.Op deze manier konden wij bijna 10.000m2 leggen in slechts 3 weken” zegt eenduidelijk tevreden Torben Digemose.Fantasy World is nu ongeveer 2 maandenoperationeel en de eerste indrukken zijnzeer veelbelovend.“Wij hebben tot nu toe ca. 10.000 blijde be-zoekers gehad, en de vloer voldoet geheelaan onze verwachtingen wat betreft duur-zaamheid en reiniging. Vooral dit laatste isbelangrijk aangezien de kinderen hunschoenen uittrekken en op hun sokken vande ene attractie naar de andere rennen,waardoor ze gemakkelijker iets kunnenoplopen als de vloeren niet schoon zijn”.Nu dit enorme succes is behaald, zijn eral plannen voor een uitbreiding vanFantasy World.Een ding is zeker - Ulfcar® heeft opnieuwde basis geleverd voor succes!

  De leukstedag ooit

  Er was eens…De wereldberoemde Deense sprook-jesschrijver Hans Christian Andersen.

  FEITENVloertype: Acrydur® TopfloorJaar: 2007Totaal aantal m2: 10.000 m2

  Plaats:Fantasy World, DenemarkenType omgeving: PretparkKleur: Speciale kleuren

  VOORDELENZeer slijtvastGladde afwerkingNaadloze en flexibele afwerkingDiverse kleurenGemakkelijk te reinigen en te steriliserenSnelle installatieLage onderhoudskostenUV resistent

  Acrydur® GRB1 Primer 0,2 mm

  Beton

  Acrydur® T1, 3 mmUlfcar® Colour Chips 0,5 mm

  Acrydur® Sealer 1 mm

  VLOERCONSTRUCTIE

  Toen de productiefaciliteit van BonBon in 2001 werd gesloten, stond men vooreen nieuwe uitdaging: wat doe je met een productieruimte van 20.000m2?

  Een voorbeeld

  Over Fantasy WorldHet pas gebouwde Fantasy Worldmet een oppervlakte van 10.000 m2

  neemt je mee naar een wereld vansprookjes, avontuur en plezier vooralle 3 de generaties. Maak een reislangs meer dan 1.000 mechanischefiguren van over de hele wereld,maak een ritje in de Fantasy Expressin Snoep Land voordat je op junglesafari gaat met leeuwen en apen inJungle Land, berijdt een buffel inCowboy Land, rijdt in grappigeautootjes onder planeten en manenin het enorme Maan Land met hetgrootste speelkasteel inScandinavië…en daarna kaniedereen even lekker lachen in detekenfilmbioscoop, waar de heledag films draaien, bezoek deSnoepman, of maak je eigenteddybeer in de Teddybeerwerkplaats en………. – in hetgrootste overdekte pretpark inDenemarken.

  Ga mee met de Fantasy Express.

 • U kunt Ulfcar® vinden in: Australië, Benelux, Denemarken, Egypte, Engeland,

  Frankrijk, Duitsland, Hong Kong, Korea, Noorwegen, Polen, Portugal,Rusland, Schotland, Spanje Zweden, Thailand en USA.

  Ulfcar®- uw plaatselijke

  partner

  Ulfcar Benelux BVPoolsterweg 6-8, 8938 AN Leeuwarden

  Postbus 6039, 8902 HA LeeuwardenT +31(0)58 288 1177, F +31(0)58 288 29 22

  [email protected] - www.ulfcar.nl