of 25 /25

Colleen McCullough „Saldžiai kartu“

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ai epinė romantinė istorija apie dvi dvynių poras: pastoriaus Latimerio dukras Edą ir Greisę, Gabaną ir Kitę. Jos nepaprastai artimos viena kitai – taip, kaip tai įmanoma tik tarp dvynių. Jos panašios viena į kitą, tačiau drauge ir nepaprastai skirtingos išore, o ypač charakteriu. Jų svajonės apie ateitį skiriasi, tačiau visoms svarbiausia ištrūkti iš motinos valdžios. Todėl jos ryžtasi negirdėtam dalykui – visos keturios seserys Latimer tampa slaugėmis Korundo, nedidelio Australijos miestelio, ligoninėje. Taip prasideda jų kelias į gyvenimą. Tiksliau, keturi skirtingi keliai. Atkakli, gabi ir šmaikšti Eda svajoja tapti gydytoja, jausminga ir glebi Greisė ieško vyro, su kuriuo jaustųsi saugi, darbšti ir reikli Gabana vėliau taps nepakeičiama vyresniąja seserimi, o gražuolė Kitė, kuriai grožis neteikia jokio džiaugsmo, jaučiasi rami ir saugi, slaugydama vaikus – kol nesutinka Čarlzo, į jos gyvenimą atnešiančio sumaištį…

Text of Colleen McCullough „Saldžiai kartu“

 • Copyright BITTERSWEET by Colleen McCullough 2013 Kristina Milinien, vertimas lietuvi kalb, 2015 Ilona Kukenyt, virelio dizainas, 2015 Tyto alba, 2015

  ISBN 978-609-466-082-5

  Colleen McCulloughBITTERSWEETHead of Zeus, 2014

  UDK 821.111(94)-31Mc748

 • Valui ir Alex Martinezams su didele meile ir dideliu dkingumu u vis gerum,

  patirt per daugel met

 • Turinys

  Pirma dalis. Keturios naujo tipo medicinos seserys ................. 9antra dalis. Vien atmetam, trys lieka ................................. 83Treia dalis. Naujas ligonins vadovas ............................... 155Ketvirta dalis. Itinka nelaim ............................................ 247PenKta dalis. Galva prismeigta ............................................ 357eta dalis. Galva nukirsta .................................................. 409

 • PIRMA DALIS

  Keturios naujo tipo medicinos seserys

 • 11

  Pirma dalis Keturios naujo tiPo mediCinos seserys

  Eda ir Greis, Gabana ir Kit. Dvi poros dvyni, abi Tomo Latimerio, anglikon ventojo Morkaus banyios pastoriaus i Naujojo Piet Velso Korundo grafysts ir miesto, dukterys.

  Jos sdjo ant keturi graki kdi prieais plai idinio pakur, kurioje nedeg ugnis. Didiul svetain buvo pilna iau-kani moter jas sukviet pastoriaus mona Mod atvsti artjanio vykio, nes jau neliko n savaits, kai keturios pastoriaus dukterys paliks klebonij ir prads mokytis dirbti slaugytojomis Korundo nespecializuotoje ligoninje.

  Jau neliko n savaits, jau neliko n savaits! kartojo sau Eda, ksdama nesmagum bti tartum istatyta parodoje, o jos akys klaidiojo visas puses, kad tik nereikt irti pamot Mod, kaip visada kalbani daugiausia u visas, jai tik taukti, taukti, taukti.

  Medinse grindyse alia Edos kds, paskutins eilje, buvo skyl; Edos dmes patrauk kakoks krusteljimas toje vie-toje ir ji sustingo, mintyse smagiai nusiaip. Didel iurk! mamos surengt pobv tuoj siver iurk! Dar colis, matavo ji stebdama galv, tada jau garsiai aiktelsiu ir visa gerkle imsiu klykti: iurk! Smagumlis!

  Bet nespjusi prisiruoti parodyti balso ji aikiai pamat t gal- v ir suakmenjo. I skyls lindo juoda vilganti pleito pavidalo galva su virpaniu lieuviu tikrai didel! o paskui ir visas

 • 12

  Colleen mCCullough saldiai karTu

  juodas vilgantis knas, tokio storumo kaip moters ranka; tas knas juodas, taip, bet papilv raudona. Ir ji vis lindo ir lindo, ta septyni pd ilgio juoda, raudonpilv mirtinai nuodinga gyvat. Ir kaip ji ia pateko?

  Gyvat vis dar lindo lauk, pasirengusi akimirkai, kada bus laisvas uodegos galiukas, mestis nenuspjama kryptimi. idinio rankiai toli, kitoje pusje, atskirti nieko nenutuokiani Gabanos, Greiss ir Kits, niekaip j nepasieksi.

  Edos kd buvo su minkta sdyne, bet be ranktri, o jos plonos smailjanios kojels baigsi keturiais aptakiais galais, ne storesniais u lp dao tbel; Eda giliai kvp, kilsteljo nuo kds, kelis colius pakl kd ir kaire priekine kds kojele prispaud gyvats galv per pat vidur. Tada ji staiga sunkiai klesteljo, rankomis tvirtai sugniau kds sdyns onus, pasi-ryusi tbt atsilaikyti, lyg Dekas Terlou, prajodinjantis arkl.

  Kds koja smigo gyvatei galv tarpuakyje, ir visa ji savo septyni pd ilgiu metsi or. Kakas aiiai rikteljo. Pasigirdo daugiau auksm, o Eda Latimer sdjo stengdamasi ilaikyti kds koj, best gyvatei galv. Gyvats knas ai, dau, pliek j ir blaksi aplinkui suduodamas iauriau ir skaudiau, negu suduot vyras kumiu; jis taip tankiai ir greitai plak j, lyg bt upuols ir aplinkui suktsi koks tamsus skurys, elis su kultuve.

  Visur lakst klykdamos moterys, joms akyse stovjo Edos ir seno gyvai patino vaizdas, bet jos taip ir nepajg veikti panikos, kad jai padt.

  Tiktai Kit toji grauol ir drsuol oko prie idinio ir stvr kirvuk, naudojam pasmulkinti stambesniems prakurams. Prasigavusi pro aianius kaip botagu gyvats kirius ji dviem smgiais atskyr galv nuo stuburo.

  Jau gali atsikelti nuo kds, Eda, tar Kit seseriai, nume-tusi kirvuk. Kokia bjauryb! Tu visa bsi imarginta juosv mlyni.

 • 13

  Pirma dalis Keturios naujo tiPo mediCinos seserys

  Tu iprotjai! kkiojo Greis i sukrtimo liedama aaras. Kvaios! piktai subar Ed su Kite Gabana.Pastorius Tomas Latimeris ibalusiu veidu buvo taip usims

  gaivindamas savo antrj mon, itikt isterijos, tiesiog pastru- si, kad negaljo daryti to, k dabar labiausiai bt norjs da-ryti, raminti savo nuostabiai drsi dukter.

  Klyksmai ir auksmai jau tilo, o baim buvo tiek nuslopusi, kad kelios sidrsinusios moterys susispiet aplink gyvat, nordamos paios sitikinti, ar ji tikrai nebegyva, na ir didiul! Ir kai ponia Enida Tredbi ir ponia Henrieta Berdem padjo pastoriui raminti Mod, niekas, iskyrus keturias seseris dvynes, nebeprisimin, koks buvo io susijimo dabar jau sugadinto tikslas. Svarbiausia, kad toji kietuol Eda Latimer nugalabijo mirtinai nuoding sen gyvats patin, todl metas bgti namo ir vl imtis svarbiausios Korundo moter veiklos gand, paskal ir neatsiejam nuo j splioni.

  Keturios merginos susirinko prie vis umirto stalelio su ratu-kais, apkrauto skanumynais, sipyl arbatos trapius puodelius ir m veisti sumutinius su agurkais.

  Argi moterys ne kvailos? paklaus Gabana, mojuodama ranka su arbatinuku. Galjai pamanyti, kad dangus griva! O tu, Eda, padarei kaip visada. Ko ketinai imtis, jei nebtum pataikiusi kds koja galv?

  Tada, Gabana, biau pasiklaususi tavs, ko imtis. Hm! Tau nebt mans prireik, nes kita ms gudruol ir

  didioji sumanuol Kit puol tavs gelbti. Gabana apsidair. e tai tau, jos visos eina namo! Pirmyn, mergaits, tai bent pri-sikirsim.

  Mamai prireiks bent dviej dien atsigauti, linksmai tar Greis, tiesdama rank su puodeliu, kad jai pilt dar arbatos. itas smgis jai dar baisesnis u t, kad neteks savo keturi trisiani u dyk klebonijos tarnaii.

 • 14

  Colleen mCCullough saldiai karTu

  Kit nepadoriai blerbteljo. Nesmons, Greise! Kad neteks trisiani u dyk tarnaii,

  mamos supratimu, yra gerokai baisiau negu gyvats nugalabijimas, kad ir kokia didel ir nuodinga ji bt.

  Maa to, tar Gabana, kai tik atsigaus, mama vis pirma atskaitys tau, Eda, pamoksl, kaip galabyti gyvates elegantikai ir taktikai. O tu tok triukm suklei!

  Oi, tikrai sukliau, ramiai tar Eda, tepdamasi ant bandels tirtos raudonos uogiens ir nemaai plaktos grietinls. Mm! Jei nebiau suklusi triukmo, mums keturioms nebt pavyk n pauostyti t bandeli. Mamos biiuls bt jas sulamtusios. Ji nusijuok. Jau pirmadien, mergaits! Ateinant pirmadien mes pradsim gyventi savarankikai. Daugiau nebus mamos. Juk supranti, Kite, kad a nieko nenoriu pasakyti prie tave ar Gaban.

  Suprantu kuo puikiausiai, atsikirto Kit.

  Mod Latimer tikrai nebuvo bjauri smoningai; jos paios supra-timu, ji buvo ventoji tarp vis pamoi ir net motin. Greiss ir Edos tvas juk tas pats kaip ir jos dukter Gabanos ir Kits, ir n i tolo nes joki elgesio skirtum su mergaitmis, sakydavo Mod n neklausiama tiems, kurie maiausiai domjosi gyvenimu klebonijoje. Kaip gali varginti keturios tokios puikios dukrels t, kuri taip trokta bti motina? Taip gal bt buv i ties, ne vien Mods galvoje, jei nebt sipainiojs prigimties nulemtas atsitik-tinumas ar pati lemtis. Faktas, kad jaunesnioji Mods dvyn Kit taip lenk groiu savo dailias seseris, kaip prie saul nublanksta mnulio spindesys.

  Nuo pat vaikysts iki pat ios dienos atsisveikinimo su namais pobvio Mod buvo iusi ausis apie Kits privalumus visiems, kurie tik netingdavo klausytis. mons galvojo visai t pat,

 • 15

  Pirma dalis Keturios naujo tiPo mediCinos seserys

  k Mod skelb vieai, bet o, kaip visiems buvo gris ivysti Mod, engiani su Kite greta, tvirtai sumus j u rankos, o kitas tris dvynes, sekanias per ingsn i paskos. Sutartina Korundo nuomon buvo tokia: Mod i ties veria Kits seseris nesutai-komomis jos priemis kaip Eda, Greis ir Gabana turi neksti Kits! mons taip pat padar ivad, kad Kit tikriausiai uaugs nemaloni, ilepinta ir nepakeniamai pasiptusi.

  Bet taip nenutiko, o kodl, buvo nesuprantama visiems, tik ne pastoriui. Jis suprato meil tarp savo dukter esant tvirt aki-vaizd liudijim, kaip labai jas myli Dievas. Mod, inoma, man, kad u tai reikia ne Diev garbinti, o teisingiau bt visas liaupses skirti jai, ne kam kitam.

  Latimeri dukterys gailjosi Mods tiek pat, kiek jos nemgo, o myljo tik taip, kaip myli tos paios eimos siejamos moterys nepri-klausomai nuo kraujo ryio. Ir tas keturias merginas neiardom sjung prie Mod susiejo ne trejeto seser kebli padtis u Mo- ds apsibrto rato rib, o kebli Kits padtis, nes jai buvo skirta visa motinos meil, velnumas ir prisiriimas.

  Kit nebuvo ipuiks ir daug dmesio reikalaujantis vaikas, ne, ji buvo drovi, rami, mgo vienum. Bdamos dvideimia mnesi vyresns, Eda ir Greis pastebjo t gerokai anksiau negu Ga-bana, bet kai pastebjo jau visos trys, labai susirpino dl to, k pripaino esant motinos poveikiu Kitei. Kuo j bendrininkavimas ginant Kit nuo Mods prasidjo, pamau buvo pamirta ir liko vaikysts miglose, bet laikui einant tas bendrininkavimas stiprjo.

  Kai itikdavo kokia didel suirut, stipriausi smg visada prisi-imdavo valdingoji Eda, o taip susiklost nuo tada, kai dvylikamet Eda, uklupusi deimties met Kit alojantis veid srio tarka, atm j ir kuo skubiausiai nusitemp pas tvel, pat geriausi ir mieliausi visame pasaulyje. Ir jis nuostabiai susidorojo su ta kritine padtimi, pavelgs sunkiai isprendiam klausim i vienintels jam prieinamos puss jis tikino dukrel, kad

 • 16

  Colleen mCCullough saldiai karTu

  mgindama save aloti ji eidia Diev, sukrus j toki grai dl kakokios paslaptingos, tik Jam vienam inomos prieasties, kuri ji kada nors suprasianti.

  Tai ir padjo Kitei itverti iki pat paskutini mokslo met pra-dios Korundo mergaii kolede, Anglikon banyios staigoje. Vyresnij dvyni mokymo pradi pavlinus, o jaunesnij pa-ankstinus visos keturios mergaits moksi toje paioje klasje ir pradinje, ir vidurinje mokykloje ir baig mokslus kartu. Mo-kyklos direktor, grieta kot, pasveikino vienuolika mergaii, likusi tsti moksl, kalba, veikiau skirta ne joms padrsinti, o j gyvenimo viltims sutrypti.

  Js gimdytojai leido jums diaugtis dvej papildom po ketveri mokymosi met vaisiais, palikdami jus Korundo mer-gaii kolede, kol j baigsite, pareik ji sklandia kalba, ro-dania Oksfordo isilavinim, o tai bus i 1924 ms Viepaties met pabaigoje. Tuomet js isimokslinimas bus puikus turint omenyje moter isimokslinim. Js tursite reikalingus stojant universitet angl kalbos, matematikos, senovs ir i laik istorijos, geografijos, gamtos moksl, lotyn ir graik kalb pa-grindus. Ji reikmingai patyljo, tada ubaig: Taiau labiausiai pageidautina jums bt tinkamai itekti. Jei pasirinksite likti vienios ir tursite paios save ilaikyti, jums atviras kelias siekti mokytojos darbo pradinje ir keliose vidurinse mokyklose arba dirbti sekretormis.

  Sekmadien per priepieius klebonijoje Mod Latimer prie ios kalbos pridr savo post scriptum.

  Na ir pamok, ko siekti! niekinamai tar Mod. O, a neturiu omenyje tinkamos santuokos! Savaime aiku, mergaits, tai js pasieksite. Bet n vienai ventojo Morkaus banyios pas-toriaus dukteriai nra reikalo teptis rank, kad usidirbt pragy-venimui. Js gyvensite namie ir padsite man eimininkauti, kol iteksite.

 • 17

  Pirma dalis Keturios naujo tiPo mediCinos seserys

  1925-j rugsj, kai Edai ir Greisei buvo devyniolika, o Ga-banai ir Kitei atuoniolika, Kit nujo klebonijos arklides ir susi-rado virv. Viename gale sunrusi kilp, o kit permetusi per sij, Kit kio galv kilp ir ulipo ant tuio benzino bako. Kai Eda j aptiko, ji jau buvo nuspyrusi bak ir kabojo, jaudinamai ramiai, kad isivaduot i gyvenimo. Niekad vliau taip ir nesupratusi, i kur gavo jg, Eda itrauk Kit i smaugianios virvs, kol dar nebuvo labai pakenkta.

  kart ji dar ne tuoj pat nusived Kit pas pastori. Oi, mieliausioji sesute, vaikeli, taip negalima, taip nega-

  lima! suuko ji skruostu prisiglaudusi prie velni kaip ilkas plauk. Blogiau nebegali bti!

  Bet kai Kit jau galjo igargti atsakymus, Eda suprato, kad yra dar blogiau.

  A neapsikeniu bdama grai, Eda, man tai bjauru! Kad nors mama usiiaupt, duot man bent kiek ramybs!.. Bet kur tau. Visiems, kurie klausosi, a esu Trojos Helen. Ir ji man ne-leidia kukliai vilkti, liepia daytis veid. Eda, jeigu tik galt, dievai, ji itekint mane u Velso princo!

  Eda kuo nerpestingiausiai pamaiktavo: Net mama jau turbt suprato, kad tu netinki Jo karalikajai

  didenybei, Kite. Jis labiau mgsta itekjusias ir gerokai vyresnes u tave.

  Tai sukl kikenim pro aaras, bet Eda gavo kalbinti kur kas ilgiau ir turjo pasitelkti vis tikinjimo gali, kol Kit sutiko pasisakyti apie savo bdas tvui.

  Kite, tu ne viena, tvirtino Eda. Pavelk mane! Velniui siel parduoiau, rimtai sakau! kad tik galiau bti gydytoja. Tik to visada norjau baigti medicinos mokslus. Bet negaliu. Viena vertus, nra pinig ir j niekada nebus. Antra vertus, ttis irdies gilumoje tam nepritaria o, ne todl, kad bt nusistats prie turinias profesij moteris, bet kad su medikmis visi bjauriai

 • 18

  Colleen mCCullough saldiai karTu

  elgiasi. Jis mano, kad a nebiau laiminga. inoma, jis klysta, bet kaip man j tikinti.

  Ji sum Kitei u rankos ir suspaud stipriais laibais pirtais. Tai pasakyk man, kodl manai, kad tu vienintel nelaiminga,

  a? Ar tau neatjo galv, kad ir a apie tai svarsiau pasikarti? Taigi svarsiau. Ir ne vien kart, o daug.

  Tad tuomet, kai Eda pasak Tomui Latimeriui apie t mginim pasikarti, Kit jau buvo minkta kaip vakas.

  O, mano mieloji, mano mieloji, nibdjo jis, aaroms sr- vant graiu pailgu jo veidu. Nusidjusiems saviudybe Dievas turi atskir pragar nra ten ugnies, nra kit keniani moni. Tie, kurie nusideda saviudybe, vis aminyb klajoja vieni. Jie niekada nebeivysta kito veido, nebeigirsta kito balso, nepatiria nei kanios, nei diaugsmo! Prisiek man, Ketrina, kad niekada nebemginsi vienaip ar kitaip sau kenkti!

  Kit prisiek ir tvirtai laiksi priesaikos, bet visos trys jos seserys vis tiek akylai j stebjo.

  Pasirodo, tas mginimas nusiudyti buvo paiu tinkamiausiu metu dar ir dl to, kad ventojo Morkaus banyios pastorius buvo Korundo nespecializuotos ligonins valdybos narys. Valdyba susi-rinko posd prajus savaitei po Kit itikusios sunkios bsenos, ir tarp aptariam reikal buvo paminta, kad nuo 1926 met Naujojo Piet Velso sveikatos departamentas imasi rengti naujo tipo medicinos seseris imokytas deramai dirbti, isilavinusias, diplomuotas medicinos seseris. tai, ikart suprato pastorius, pro-fesija, tinkama merginai, aukljamai bti dama. Dar labiau pasto-riaus usidegim kurst tai, kad i naujj, deramo isimokslinimo medicinos seser bus reikalaujama gyventi ligonins teritorijoje, kad prireikus bt tuoj pat pasiekiamos. Alga, atskaiiavus ilaidas pragyvenimui, uniformoms ir knygoms, buvo visai menka; nors jo dukterys turjo po kukl penki imt svar krait, jo nereiks leisti; Mod jau skundsi, kad nam ruoos darbai klebonijoje

 • 19

  Pirma dalis Keturios naujo tiPo mediCinos seserys

  per brangiai atsieina, kai yra tos keturios papildomos burnos. Tad pastorius, skubdamas namo T modelio Fordu, ir pasak sau: o kodl nepamginus mergaii suvilioti slaugytojos profesija? Tai visai derama auktesni sluoksni moterims gyvenimas ligoninje, alga ir (nors jis buvo pernelyg itikimas net mintyse) laisv nuo Mods Griovjos.

  Pirmiausia jis msi Edos, o ji, inoma, palusiai, beprotikai usideg, ir net Greis, labiausiai nelinkusi, buvo palyginti ne-sunku prikalbinti. Jeigu laisv nuo Mods Greisei ir Kitei daug svarbiau negu pats numatomas darbas, tai bdos nebus.

  Gerokai sunkiau buvo pastoriui visai vienam kovoti su ligonins valdyba tikinjant dvylika jos nari, kad Korundo ligoninei vertt bti tarp pirmj, turini naujo tipo medicinos seser. Graiame itsusiame tartum gazels Tomo Latimerio kne gldjo umirtas litas kandi apgadintu kailiu. Ir pirm kart, kiek Korundas atmin, tas vris uriaumojo. Pasirodydamas kaip litas iieptais dantimis ir ileistais nagais, pastorius Latimeris tikino valdyb, kad Korundo ligonins vadovas Frenkas Kambelis ne-imano, kaip tvarkytis. Tad nepaprastai patenkintas tuo, ko gali pasiekti litikas lus elgesys, pastorius Latimeris liko laimtoju karo lauke.

  Pasisotinusios, kone persivalgiusios keturios Latimeri dvyns tyliai digaudamos velg vienos kitas. Svetain buvo itutjusi, per ilgai arbatinukuose laikyta arbata apkartusi, bet kiekvienoje jaunoje krtinje plak laiminga irdis.

  Nuo pirmadienio nebebus Mods, tar Kit. Kite, tau negalima jos taip vadinti, juk tau ji tikra motina!

  pasipiktino Greis. Galima, nes a taip noriu.

 • 20

  Colleen mCCullough saldiai karTu

  Usiiaupk, Greise, ji tik venia savo isivadavim, tar plaiai ypsodamasi Eda.

  Gabana, kuri buvo praktika, velg nugalabyt gyvat. Vakarlis baigsi, tar ji kildama. Metas apsitvarkyti,

  mergaits.Pamaiusi gyvat, dabar telkani kraujo klane, Greis

  sudrebjo. A galiu ikratyti arbatoles i arbatinuk ir juos iplauti,

  bet ito nevalysiu! Kadangi pasirodius gyvatei tu tik spiegei ir liumbei, Greise,

  tai dabar imsi ir ivalysi, tar Eda.Gabana sukrizeno. Ar tau atrodo lyktu, Greise? Palauk, kol atsidursi ligonins

  palatose!Atlaidi lp kampuiai neatlaidiai nusviro, Greis susinr

  rankas ir piktai nuvelg seseris. Imsiuosi to, kai prireiks, n minuts anksiau, tar ji. Kite,

  per tave tas kraujas pasiliejo, kai nukirtai galv, tad tu ir iva-lysi. Jos nuotaika pasikeit, ji sukikeno. Oi, tik sivaizduokit, mergaits! Mes jau nebe trisianios u dyk tarnaits! Korundo ligonine, tai ir mes!

  O ten bus visoki lyktybi ir dar visa ko, tar Eda.

 • 21

  Pirma dalis Keturios naujo tiPo mediCinos seserys

  Tomas Latimeris, turintis ir Tredbi kraujo, bet kils ne i Ko-rundo, buvo paskirtas Korundo anglikon ventojo Morkaus banyios pastoriumi prie dvideimt dvejus metus. Dl to lakelio Tredbi kraujo jis buvo priimtinas gausiai anglikon bendruo-menei nepaisant jaunumo ir palyginti menkos patirties; n viena i i savybi neatrod esanti didel klitis, nes Korundas mgo lipdyti ali mol turdamas sav tiksl. Jo mona Adelaid buvo i geros eimos ir vis mgstama, bet to negaljai pasakyti apie klebonijos eiminink Mod Tredbi Skobi, bevaik nal, kuri gal ir buvo tinkamos kilms, bet nepakeniama dl sitikinimo savo svarbumu.

  Tomas ir Adelaid, sikr Korunde, buvo vis labiau mylimi, nes pastorius, pagarsjs kaip nepaprastai isimokslins, buvo velnus ir patiklus mogus, o Adelaid juo labiau. Prajus tinkamam laikui Adelaid pastojo ir 1905 met lapkriio trylikt pagimd dvynukes Ed ir Greis. Ji smarkiai nukraujavo ir mir.

  Kadangi dalykika ir darbti Mod Skobi jau gerai nusiman apie visus klebonijos reikalus, ventojo Morkaus banyios auk-tesnioji valdia man, kad sielvartaujantis Tomas Latimeris turt pasilikti poni Skobi kaip pagalbinink, ypa atsivelgiant nauja-gimes. Mod buvo eeriais metais vyresn u pastori ir jau netoli keturiasdeimties. Nuostabiai ger manier ir nepaprastai grai, ji apsidiaug, kad gals ir toliau dirbti kaip klebonijos eiminink.

 • 22

  Colleen mCCullough saldiai karTu

  Nepasakysi, kad darbas buvo gerai apmokamas ir lengvas, bet padorus; auktesnioji banyios valdia mielai elp aukles ir va-lytojas.

  Visa parapija suprato pastori, kai prajus metams po monos mirties jis ved antr kart Mod Skobi. O i nedelsdama pa-stojo ir 1907 met rugpjio pirm, prie laik pagimd dvynes. Jos buvo pakriktytos Hederos ir Ketrinos vardais, bet vliau va-dinamos Gabana ir Kite.

  Taiau Mod mirti neketino, jos tikslas buvo pergyventi pastori, o jei k, net savo dukteris. Bdama pastoriaus mona, ji tapo geriau pastama bendruomenei, bet i su keliomis iim-timis nepamgo jos, nes buvo kyri, lkta ir linkusi siekti pai virni. Korundas nutar, kad Tomas Latimeris apsiov ir ved klasting ragan. Tokia nuomon turjo Mod sugniudyti, taiau net neapmaino jos pasiptimo.

  Mat Mod buvo i t moni, kuri pasitenkinimas savimi toks didelis, toks siaknijs, kad jie n nenumano es nekeniami. Sarkazmas ir ironija nuvarvdavo jai kaip vanduo nuo sies, o kitus mones ji niekino ir eidinjo. Bet ir ia viskas pasisuko kuo palankiausiai: labai anksti nusivyls iomis vedybomis Mods vyras laik santuok ventu ir vis gyvenim trunkaniu sandoriu, neleistinu suterti ar nutraukti. Kad ir kokia netinkama mona Tomui Latimeriui buvo Mod, jis prie jos prisitaik.

  Buvo su ja kantrus, dl kai kuri dalyk sutikdavo, nuo kit isisukdavo, paksdavo jos staig nir bei irzlum ir n karto net mintyse nesulau jai duotos priesaikos. O jei kartais msteldavo mintis, kad bt nuostabu, jei Mod simylt k nors kit, jis pasibaisjs gindavo j alin dar vos besimezgani.

 • 23

  Pirma dalis Keturios naujo tiPo mediCinos seserys

  N katros dvyni poros merginos nebuvo visai vienodos, ir tai kl kart gin, kas i ties jose identika. Eda ir Greis paveldjo savo motinos g ir lieknum ir graki tvo eisen. Abi buvo dailios, vienod veido bruo, j platakos ir pdos buvo tokios pat; plaukai buvo tokie tamss, kad jas vadino juodaplaukmis, turjo lenktus antakius, ilgas tankias blakstienas ir viesiai pilkas akis. Taiau buvo skirtum. Greiss akys bdavo plaiai atvertos ir turjo lidnumo tuo ji piktnaudiavo, o Edos akys buvo giliai dubusios, pridengtos mieguist vok ir iek tiek keistokos. Laikas parod, kad Eda labai protinga, savaval ir be-veik nepalenkiama, o Greis nei mgo skaityti, nei siek ini, ir visus erzino jos polinkis skstis, o dar labiau verklenti. Dl viso to merginoms mus mokytis medicinos seserimis dauguma moni nemat didelio Greiss ir Edos panaumo; j polinkiai spaud veiduose visai skirtingas iraikas, o akys velg ne tuos paius dalykus.

  Mod i ties podukr niekada nemgo, bet slp antipatij subtiliai gudraudama. I pairos visos keturios mergaits buvo vienodai varios ir tvarkingos, rengiamos tiek pat kainuojan-iais drabuiais ir elgiamasi su jomis buvo teisingai. Jei kartais Mod savo dvynms parinkdavo graesnes spalvas negu Adelaids dukroms, na k gi... Tai negaljo ilgai trukti ir netruko ilgiau kaip iki keturiolikos penkiolikos met, o tada mergaits kreipsi tt, kad joms bt leista paioms pasirinkti drabui fasonus ir spalvas. Edai ir Greisei pasisek, kad po io paaugliko maito Mod, bdama kuria visuotinei nuomonei, nekreip dmesio kalbas, es Edos ir Greiss kur kas geresnis skonis negu jos.

  Gabana ir Kit (pirma i j gim Gabana) taip pat buvo daugiau ar maiau identikos kaip ir vyresniosios dvyns. Jos panjo savo motin, maut Vener: nedidelio gio, pilna graios formos krtine, laibu liemeniu, plaiais klubais ir dailiomis kojomis. Bdamos nuostabaus vaikiko groio, mergaits i ties buvo a-

 • 24

  Colleen mCCullough saldiai karTu

  vios kone nuo pat gimimo, ir mones jaudino suvokimas, kad Ga-banos ir Kits Latimer atveju Dievas du kartus panaudojo t pai liejimo form. Skruost duobuts, garbanls, kerinios ypsenos ir didiuls apvalios akys teik joms jaudinamo panaumo av kaiuk, o kur dar kupol primenanti kakta, smailus smakras ir iek tiek panaus Monos Lizos lp ilinkis. J buvo tokios pat plonos, trumpos, tiesios nosyts, putlios lputs, tokie pat aukti skruostikauliai ir dailiai lenkti antakiai.

  Gabana ir Kit skyrsi tik odos, aki bei plauk spalva, bet dl to nevienodumo Kit spindjo kaip saul, o Gabana buvo blausi kaip mnulis. Gabana atrod visa kaip medus aukso atspalvio gintariniais plaukais ir kaip persikas vytinia oda, turjo ramias, beaistres geltonas akis; visur kartojosi ta pati pagrindin spalva kaip paveiksluose, kai dailininkas grietai atsirenka spalvas. Bet Kit! Gabanos spalvos gal ir atrod dermingos, o tai ji buvo vieni kontrastai. Nuostabiausia buvo jos oda, sodri viesiai ruda, dar vadinama caf au lait, baltintos kavos spalvos, ir kai kurie nelabai gerairdikai nusiteik mons nibdjosi, kad tai rodo kak i Mods gimins turjus juodaodi kraujo. Kits plaukai, antakiai ir blakstienos buvo viess kaip kritolas, kaip balti linai, be iltesnio atspalvio ir dl tamsios odos atrod spdingai; tik laikas padar gal apkalboms, es Mod balinanti Kitei plaukus vandenilio peroksidu. Kit ypa iskyr akys, rykiai mlynos su le-vand spalvos ruoeliais, kurie atsirasdavo ar inykdavo keiiantis nuotaikai. Kit, kai manydavo, kad niekas nemato, velgdavo pasaul ne taip ramiai kaip jos dvyn; aki vies temdydavo sumiimas, kartais net baim, o kai nebesugebdavo ko nors nu-sprsti ar suvaldyti, viesa visai ugesdavo ir Kit pasitraukdavo sav pasaul, apie kur niekam nepasakojo ir kur esant suvok tik jos trys seserys.

  Pirm kart ivyd Kit mons tiesiog sustodavo ir atvirai spok-sodavo. Ir tartum to dar negana, motina be perstojo susiavjusi

 • 25

  Pirma dalis Keturios naujo tiPo mediCinos seserys

  taukdavo apie Kits gro kiekvienam sutiktam, net ir tiems, su kuriais susidurdavo kasdien, pasipildavo aius, garsus odi srautas, lydimas pamaivikos ypsenos, be to, Modei bdavo n motais, kad apkalbama Kit paprastai visk girddavo bdama ia pat kaip ir kitos trys mergaits.

  Ar esat kur mat tok gra vaik? Kai ji uaugs, iteks u turtingo vyro!tai tokios kalbos ir atved Kit prie srio tarkos ir virvs, ir

  Edos sprendimo, kad visos keturios prisids prie naujovik medi-cinos seser rengimo projekto Korundo ligoninje nuo 1926 met balandio pradios. Kits seserys man vienodai jei neitrauks jos Modei i nag, gali ateiti diena, kai Eda nepasimaiys alia, kad sukliudyt nusiudyti.

  Kadangi vaikai pasta tik t pasaul, kuriame patys gyvena, n vienai i Latimeri dukter neatjo galv suabejoti Mods Latimer elgesiu ar liautis spliojus, kad gal visos motinos tokios; jos tiesiog man, kad jei kas nors yra toks nepaprastai avingas (Mods odiais tariant) kaip Kit, tai norom nenorom turi patirti t negailesting dmesio sraut. Joms n nedingteljo, kad Mod taip pat yra savaip iskirtin ar kad kitokios prigimties vaikas nei Kit galbt mgautsi tokiu dmesiu. Bet kadangi viskas buvo taip, o ne kitaip, Latimeri dukterys suprato, kad j trij svarbiausias tikslas apsaugoti paeidiam ketvirt nuo to, k Eda vadindavo motinos pamiimu. Joms augant ir brstant instinktas ir paskata saugoti Kit nenusilpo, nesumenkjo, tai visada atrod svarbu.

  Visos keturios mergaits buvo galvotos, bet mokslo laurus skin-davo Eda, nes jos protas lengvai suvokdavo matematik, ne tik istorijos vykius ar kaip parayti angl kalbos rain. Gabana protu neatsiliko, tik stokojo to didiulio kaip Edos usidegimo. Gabana

 • 26

  Colleen mCCullough saldiai karTu

  turjo praktik, emik bruo, kurie savotikai atskiesdavo ir sumenkindavo jos neabejotinai daili ivaizd; paauglysts metais ji per maai domjosi berniukais, nes man, kad jie kvaili ir sta-iokai. Kad ir koki prigimties esm berniukai skleid mergaitms panosje ir jas trauk, Gabanos tai visai nejaudino.

  Lygiavert Korundo mergaii koledui buvo berniuk klasikin mokykla, ir visos keturios Latimeri dukterys bendravo su tais berniukais pobviuose, vakarliuose, sporto ir kitokiuose rengi-niuose. Jomis buvo avimasi, jos net buvo geidiamos mokini- kai buiuojamos daugiau ar maiau, koks kurios buvo noras, bet krtis ir emiau nebuvo ksinamasi.

  Laikytis vis taisykli Gabanai, Kitei ir Edai buvo nesunku, taiau tos taisykls vargino labiau linkusi nuotykius, ne taip nikusi knygas Greis. Nuolatos panirusi paskalas ir moteri- kus urnalus apie kino vaigdes, teatro aktorius, madas ir kara-likosios Vindzor eimos, valdanios Britanijos imperij, pasaul, Greis neniekino ir vietini apkalb. Jos protas buvo egocent-rikas, bet valgus, ji puikiai sugebdavo isisukti i bdos ar nuo nemgstamo darbo, bet turjo ir visai nederam aistr: nepaprastai avjosi garveiais. Jei Greis kada pradingdavo, visi klebonijoje inojo, kur j suras geleinkelio manevrinje stotyje stebini garveius. Ir nors turjo daug nepageidautin bdo bruo, i prigimties buvo gera, nepaprastai myljo seseris ir buvo joms atsidavusi, tad jos susitaik su Greiss polinkiu aimanuoti kaip neatsiejamu nuo jos prigimties.

  Kit vienintel turjo romantik vaizduot, bet nuo dvasinio groio, kuris bt tolygus kno groiui, j sergjo lieuvis, galintis bti dygus ar smojingas arba kartu ir toks, ir toks. Taip ji gynsi nuo vis pompastik pagyr, nes mons nustebdavo ir pagal-vodavo, kad ji tikriausiai turi ir t daugiau, ne vien spindint groiu veidel. Prislgtos nuotaikos priepuoliai (seserys sakydavo Kit nukabino nos), itikdav kaskart, kai Mod prasiskverbdavo

 • 27

  Pirma dalis Keturios naujo tiPo mediCinos seserys

  pro apsaug, buvo tikra kania, ir Kitei paddavo tik seserys, inanios visas t priepuoli prieastis ir susitelkdavusios padti, kol kriz praeidavo. Per mokyklos egzaminus jai seksi gerai, kol matematika pakl savo bjaurias hidros galvas, o u rainius tik ji buvo apdovanojama, mat nepaprastai puikiai reik savo mintis popieriuje.

  Mod nekent Edos, nes ta visada vadovaudavo prieinimuisi mergaii, ypa Kits, ateities planams. Bet Eda nem to galv. Sulaukusi deimties, ji jau buvo auktesn u pamot, o kai su-augo, ikildavo vir Mods kaip boktas, dl to i savimi patenkinta ponia pajusdavo ir nejaukum, ir grsm. viesios akys smigdavo j kaip baltos vilks akys, ir kai retkariais Mod susapnuodavo komar, sapne j visada kankindavo Eda. Mod patyr didel pasitenkinim, atkalbjusi pastori atidti pinig, kurie bt leid Edai mokytis medicinos, ir ji palaik tai didiausia savo pergale; kaskart prisiminusi, kad atm i Edos jos gyvenimo svajon, irdyje murkdavo kaip kat. Jei Eda bt suinojusi, katro balsas nusvr tvams ginijantis dl jos karjeros medicinoje, Modei bt buv riesta, bet Eda nieko neinojo. kliuvs tarp neveikiamo monos spaudimo ir savo sitikinimo, kad atmesdamas Edos praym apsaugos j nuo sunkaus gyvenimo, Tomas Latimeris nieko apie tai neprasitar. Eda inojo tik tiek, kad paprasiausiai nra pinig.

  Eda ir Greis, Gabana ir Kit, visos keturios, susidjo daiktus lagaminus t ligonins pasaul joms buvo leista pasiimti tik po vien ir 1926 met balandio pradioje atvyko darb Korundo ligoninje.

  Simbolika! graudiai tar Greis. iandien balandio pirmoji, bsim apgautos.