of 12/12
R A P O R T D E EX P E R T I Z Ă T E H N I C Ă CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANELE VARSTNICE – REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STRADA O.GOGA ”, STR. OCTAVIAN GOGA, FOST P.T. 17 , LOCALITATEA BISTRITA ELABORAT: EXPERT TEHNIC MLPAT, DR. ING. PAVEL ALEXA

COLEGIUL TEHNIC INFOEL - primariabistrita.ro · elementelor (stâlpi şi grinzi) cât şi a prevederilor de alcătuire (armare) secțională valabile în perioada anilor 1970, conduc

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of COLEGIUL TEHNIC INFOEL - primariabistrita.ro · elementelor (stâlpi şi grinzi) cât şi a...

 • R A P O R T D E EX P E R T I Z Ă T E H N I C Ă

  “CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANELE VARSTNICE –

  REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STRADA O.GOGA”, STR.

  OCTAVIAN GOGA, FOST P.T. 17, LOCALITATEA BISTRITA

  ELABORAT: EXPERT TEHNIC MLPAT, DR. ING. PAVEL ALEXA

 • ~ 1 ~

  FIȘĂ LUCRARE

  Denumirea lucrării: Centrul de zi pentru persoanele varstnice – Reabilitare si

  modernizare imobil strada O.Goga, str. Octavian Goga, fost P.T.

  17, localitatea Bistrita;

  Faza: RAPORT de EXPERTIZĂ TEHNICĂ nr. 153/2014

  Elaborat: dr.ing. Pavel ALEXA

  Expert tehnic M.L.P.A.T. nr. 585

  Data elaborării: 24.09.2014;

  Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA;

  Amplasament: str. Octavian Goga, fost P.T. 17, localitatea Bistrita;

  Proiectant general: S.C. KLEVER SYSTEM S.R.L.., JUDETUL BISTRITA-NASAUD,

  MUNICIPIUL BISTRITA, STR. 1 DECEMBRIE, NR. 30, COD

  POSTAL 420080, TEL./FAX 0263-20.61.37.

 • ~ 2 ~

  BORDEROU A. PIESE SCRISE

  FIȘĂ LUCRARE 1

  MEMORIU TEHNIC 3

  MOTIVUL EFECTUĂRII EXPERTIZEI 3

  BAZA DOCUMENTARĂ A EXPERTIZEI. INVESTIGAȚII ÎNTREPRINSE 3

  CARACTERISTICI ALE CLĂDIRII ŞI AMPLASAMENTULUI 4

  PREZENTAREA OBIECTIVULUI ANALIZAT 5

  DESCRIEREA CONSTRUCŢIEI EXISTENTE 5

  DEGRADĂRI ŞI AVARII CONSTATATE LA CLĂDIREA EXISTENTĂ 6

  ÎNCADRAREA CLĂDIRII ÎN CLASA DE RISC SEISMIC (CONFORM P100-3/2008) 7

  STABILIREA CLASEI DE RISC SEISMIC 9

  DESCRIEREA LUCRĂRILOR SOLICITATE 9

  INTERVENŢII NECESARE 10

  SINTEZA EVALUĂRII ȘI FORMULAREA CONCLUZIILOR 10

  RECOMANDĂRI 11

  B. PIESE DESENATE

  NR. CRT. TITLU PLANȘĂ SCARA NR.

  PLANŞĂ

  1. PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ 1:2000 A-0.01

  2. PLAN DE SITUAŢIE 1:500 A-0.02

  3. PLAN PARTER EXISTENT 1:100 A-0.1

  4. PLAN ACOPERIS EXISTENT 1:100 A-0.2

  5. SECȚIUNE EXISTENTĂ 1:100 A-0.3

  6. FAȚADE EXISTENTE 1:100 A-0.4

 • ~ 3 ~

  RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ

  MEMORIU TEHNIC

  MOTIVUL EFECTUĂRII EXPERTIZEI

  Prezenta expertiză tehnică se elaborează la cererea beneficiarului în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru a constata starea tehnică a construcției existente în vederea realizării lucrărilor de reabilitare și modernizare a acestei construcții privind lucrarea:

  „Centrul de zi pentru persoanele varstnice – Reabilitare si modernizare imobil strada O.Goga,

  str. Octavian Goga, fost P.T. 17”

  Amplasamentul constructiei: str. Octavian Goga, fost P.T. 17, localitatea Bistrita.

  De asemenea beneficiarul a cerut studierea posibilităţii de extindere pe verticală şi orizontală

  a clădirii existente.

  BAZA DOCUMENTARĂ A EXPERTIZEI. INVESTIGAȚII ÎNTREPRINSE

  ELABORAREA EXPERTIZEI SE BAZEAZĂ PE URMĂTOARELE:

  - Investigarea vizuală (septembrie, 2014) a construcţiei existente şi a elementelor sale structurale și nestructurale executate: geometrie generală, geometrie secțională, corespondența elementelor structurale în plan vertical, aspectul suprafețelor de betoane;

  - Releveele construcţiei primite de la proiectantul general al lucrărilor de intervenție S.C. KLEVER SYSTEM S.R.L., din JUDETUL BISTRITA-NASAUD, MUNICIPIUL BISTRITA, STR. 1 DECEMBRIE, NR. 30, COD POSTAL 420080, TEL./FAX 0263-20.61.37;

  - Normativul P100 – 3/2008 pentru Evaluarea seismică a construcţiilor existente;

  - Legislaţia specifică elaborată de MDRAP:

  - Analiza conformării seismice a structurii existente cu prevederile actuale (Normativul P100 – 1/2013 Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare);

  - Evaluarea seismică prin calcul (conform Normativului P100-3/2008 Cod de proiectare seismică – Partea a III-a – Prevederi pentru evaluarea seismică a construcțiilor existente;

  - Stabilirea – prin calcul – a clasei de risc seismic a clădirii existente;

  - Prevederile în vigoare elaborate de MDRAP privind elaborarea expertizelor tehnice.

  Beneficiarul expertizei nu deține Cartea construcției pentru clădirea expertizată.

 • ~ 4 ~

  INVESTIGAŢII ÎNTREPRINSE

  Pentru întocmirea expertizei s-au realizat următoarele investigații asupra:

  - Situației existente a clădirii evidențiate prin vizite pe teren, poze și releveele clădirii amplasate în str. Octavian Goga, fost P.T. 17, localitatea Bistrita;

  - Degradărilor și avariilor existente;

  - Deficiențelor de execuție;

  - Existenței unor modificări ulterioare executării inițiale;

  - Geometriei generale și cea secțională;

  - Conformarii seismice a structurii existente cu prevederile actuale (Normativul P100 – 1/2013 Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare);

  - Evaluarii seismice prin calcul (conform Normativului P100-3/2008 Cod de proiectare seismică – Partea a III-a – Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente) a construcției existente.

  CARACTERISTICI ALE CLĂDIRII ŞI AMPLASAMENTULUI

  Amplasamentul construcţiei face parte din localitatea Bistrita, fiind încadrat din punct de

  vedere al legislației în vigoare astfel:

  Conform codului de proiectare seismică pentru clădiri P 100-1/2013:

  - clădirea cu destinație iniţială de punct termic este încadrată în clasa a IV- a de

  importanțǎ și de expunere la cutremur, în categoria clădirilor de tip curent, care

  nu aparțin celorlalte categorii, la care factorul de importanță este: ƔI = 0,8 (conf.

  tab. 4.3);

  - clădirea cu destinația propusă de „Centru de zi pentru persoanele vârstnice” este

  încadrată în clasa a III- a de importanțǎ și de expunere la cutremur, în categoria

  clădirilor de tip curent, care nu aparțin celorlalte categorii, la care factorul de

  importanță este: ƔI = 1,0 (conf. tab. 4.3);

  - amplasamentul se găseşte în zona cu valoarea accelerației de vârf a terenului ag

  = 0,10g pentru cutremure cu intervalul mediu de recurență de 100 ani;

  perioada de control (colț) al spectrului de răspuns, specific amplasamentului

  este: Tc = 0,7 sec;

  In conformitate cu HG nr. 766 din 21.11.1997 pentru aprobarea unor regulamente

  privind calitatea în construcții conform Anexa 3:

  - clădirea cu destinație iniţială de punct termic face parte din categoria de

  importanţă: D „redusa”;

  - clădirea cu destinație propusă de „Centru de zi pentru persoanele vârstnice” face

  parte din categoria de importanţă: C "normala";

  Conform codului de proiectare CR 1-1-3-2012, amplasamentul se găseşte în zona de

  zăpadă caracterizată de valoarea normată a încărcării pe sol sk=1,5 [kN/m2];

  În ceea ce priveşte adâncimea de îngheţ, STAS 6054-77 prevede pentru această zonă

  valoarea de 0,90m.

 • ~ 5 ~

  PREZENTAREA OBIECTIVULUI ANALIZAT

  Prezenta expertiză tehnică analizează exclusiv clădirea situată în str. Octavian Goga, fost P.T.

  17, localitatea Bistrita şi care are următoarele caracteristici constructive:

  DIN PUNCT DE VEDERE ARHITECTURAL

  Regimul de înălțime: P

  Înălțimea clădirii: 5,200 m

  Suprafața construită: 293,12 m2

  Suprafața construită desfașurată: 293,12 m2

  Înălțimea medie a soclului: 0,650 m

  Număr de tronsoane: 1,0

  Tâmplăria: Metalica, partial lipsa

  Tip acoperiș: Acoperis partial terasa partial sarpanta

  Tip învelitoare: Bituminoasa si tabla zincata

  DIN PUNCT DE VEDERE STRUCTURAL

  Infrastructura: Fundatii izolate din beton armat

  Suprastructura: Grinzi si stalpi de beton armat

  Planșee: Beton armat monolit

  Pereții exteriori: Caramida cu goluri

  Pereții interiori: Caramida cu goluri

  Destinația principală: Punct termic

  DESCRIEREA CONSTRUCŢIEI EXISTENTE

  Construcţia existentă este o clădire cu regimul de înălțime parter şi a avut destinaţia de Punct

  termic. În incinta clădirii pe latura N-V există un Post de transformare care este în stare de

  funcţionare. Construcția a fost executată în perioada anilor 1970 și a avut de-a lungul întregii

  sale existenţe destinaţia de Punct termic în prezent fiind dezafectată.

  Forma clădirii în plan este dreptunghiulară, dimensiunile exterioare totale sunt de 30,00 m

  lungime şi 11,80 m lăţime, cu o înălţime de 5,20m. Clădirea expertizată se învecinează pe latura

  S-E cu o altă clădire tip bloc de locuinţe cu regim de înălţime S+P+4E, tot pe această latură a

 • ~ 6 ~

  clădirii aflându-se şi cele două coşuri de fum. Construcţia are forma compacta, cu contururi

  regulate şi prezintă regularitate atât în plan cât şi în elevaţie.

  Structura clădirii este alcătuita din stâlpi din beton armat cu secţiuni (în cm) de: 30x30, 35x35

  respectiv 45x45 şi grinzi din beton armat. Fundațiile sunt de tip izolat cu cuzinet şi bloc de

  fundare sub stâlpi şi fundaţii continue sub pereţii din zidărie. Adâncimea de fundare (conform

  studiului Geotehnic) este de 2,20 m măsurată de la cota terenului natural.

  Conform studiului geotehnic presiunea convenţională a terenului de fundare este: pconv =320 kPa. Datele sunt pentru adâncimea, Df= 2m şi lăţimea, B = 1m.

  Pereţii exteriori şi interiori sunt din zidărie de cărămidă cu goluri având grosimea de 30 cm.

  Acoperișul clădirii este de tip terasă acoperit cu hidroizolaţie bituminoasă, accesul pe planșeul

  terasă se face prin exteriorul clădirii.

  DEGRADĂRI ŞI AVARII CONSTATATE LA CLĂDIREA EXISTENTĂ

  Din investigarea clădirii, degradările constate la elementele structurale ale clădirii sunt

  următoarele:

  - defecte de turnare a elementelor din beton armat (stâlpi şi grinzi);

  - degradarea muchiilor elementelor din beton armat (stâlpi şi grinzi);

  - carbonatarea betonului (stâlpi, grinzi, planşeul terasă);

  - deterioararea stratului de acoperire cu beton a armăturilor din stâlpi, grinzi şi

  planşeul terasă;

  - corodarea barelor din oţel beton;

  - degradări ale plăcii din beton armat de pe sol;

  Se constata degradari ale următoarelor elemente nestructurale:

  - degradarea prin înmuiere şi dizlocare a zidăriei pereţilor exteriori şi interiori din

  zidărie de cărămidă;

  - lipsa stratului de termoizolaţie de la planşeul terasă;

  - degradarea stratului de hidroizolaţie;

  - deteriorarea şi lipsa parţială pe latura nordică a ornamentului din beton armat de la

  cota terenului;

  - igrasie şi infiltraţii de apă în pereţii exteriori şi interiori;

  - deteriorări ale tencuielilor (tencuială decojită);

  - lipsa instalaţiilor;

  - sistemul de îndepărtare și colectare al apelor pluviale este deteriorat;

  - degradări ale soclului clădirii;

  - deteriorarea trotuarelor de gardă din jurul clădirii;

  - tâmplăria ferestrelor şi uşilor din metal este veche şi degradată iar parţial aceasta

  lipseşte;

  - deteriorarea finisajelor, vopsitoriilor ale pereților exteriori şi la coşurile de fum.

 • ~ 7 ~

  Nu se constată degradări sau avarii produse de cutremure precedente, tasări inegale sau

  exploatării necorespunzătoare funcţiunii.

  ÎNCADRAREA CLĂDIRII ÎN CLASA DE RISC SEISMIC (CONFORM

  P100-3/2008)

  Încadrarea în clasa de risc seismic a construcției expertizate se face pe baza prevederilor

  Normativului P100-3/2008 ,,Cod de proiectare seismică – Partea a III-a – Prevederi pentru

  evaluarea seismică a clădirilor existente.

  Nivelul de cunoaştere realizat determină metoda de calcul permisă şi valorile factorilor de

  încredere (CF). Conform tabelul 3.1 din P100-3/2008 s-a stabilit un nivel de cunoaştere

  limitată KL1 (factorul de încredere 1,35).

  Conform acestui Normativ, pentru determinarea clasei de risc seismic pentru clădirea

  existenta avand regimul de înălţime Parter şi ag =0.10g se aplică metodologia de nivel 1.

  - Evaluarea calitativă a construcției pe baza criteriilor de conformare, de alcătuire structurală și de detaliere secțională; (Evaluarea calitativă urmăreste să stabilească măsura in care regulile de conformare generală a structurilor si a elementelor nestructurale sunt respectate in cazul structurii clădirii analizate.)

  - Verificări prin calcul, utilizând metode rapide de calcul structural şi verificări rapide ale stării de eforturi (ale efectelor acţiunii seismice) în elementele esenţiale ale structurii.

  Încadrarea construcției în clasa de risc seismic se face pe baza valorilor indicatorilor R1, R2 și

  R3 calculate conform metodologiei de nivel 1 din Normativul P100 – 3/2008:

  - Indicatorul R1 – în funcţie de alcătuirea structurală și de materialul din care este confecţionată structura;

  - Indicatorul R2 – în funcţie de degradările și avariile existente și de materialul din care este alcătuită structura;

  - Indicatorul R3 – în funcţie de capacitatea de rezistență și de deplasările laterale ale structurii la forțe laterale.

  LISTA DE CONDIȚII ȘI DETERMINAREA GRADULUI DE ALCĂTUIRE SEISMICĂ – R1

  Calculul valorii indicatorului R1 se face conform Tabelului B.1 – Lista de condiții pentru

  structuri din beton armat în cazul aplicării metodologiei de nivel 1.

  I. Condiţii privind configuraţia structurii

  Structura (cadre din beton armat) asigură un traseu aproape continuu al încărcărilor din

  zona de aplicare a acestora la fundație. Legăturile prin rigle orizontale amplasate pe ambele

  direcții ortogonale creează un sistem mecanic suficient de redundant. Geometria generală

  în plan împreună cu existenţa planșeelor din beton armat asigură o bună comportare la

  torsiunea generală indusă seismic şi asigură o conlucrare spațială favorabilă a elementelor

  structurale verticale.

  Punctaj I = 40 puncte (criteriul este moderat neîndeplinit)

 • ~ 8 ~

  II. Condiţii privind interacţiunile structurii

  Clădirea expertizată se învecinează pe o latura cu o alta construcție (bloc S+P+4E). Nu există

  stâlpi captivi. Între fundaţiile celor două clădiri există un rost de tasare/seismic de cca. 10

  cm.

  Punctaj II = 7 puncte (criteriul este moderat neîndeplinit)

  III. Condiţii privind alcătuirea (armarea) elementelor structurale

  Structura (cadre din beton armat) nu prezintă stâlpi scurţi. Din investigarea secțiunilor

  elementelor (stâlpi şi grinzi) cât şi a prevederilor de alcătuire (armare) secțională valabile

  în perioada anilor 1970, conduc la concluzia că armarea stâlpilor şi grinzilor asigură

  formarea articulațiilor plastice în grinzi şi nu în rigle.

  Punctaj III = 20 puncte (criteriul este moderat neîndeplinit)

  IV. Condiţii referitoare la planşee

  Nu există goluri în planşeul din beton armat (grinzi şi placă monolite), acesta poate fi

  considerat ca o şaibă rigidă în planul său.

  Punctaj IV = 8 puncte (criteriul este moderat neîndeplinit)

  Total punctaj realizat pentru ansamblul condițiilor R1 = 75 puncte.

  STAREA DE DEGRADARE A ELEMENTELOR STRUCTURALE ȘI DETERMINAREA

  GRADULUI DE AFECTARE STRUCTURALĂ – R2

  Calculul valorii indicatorului R2 se face conform Tabelului B.3 – Starea de degradare a

  elementelor structurale

  I. Degradări produse de acţiunea cutremurului

  Nu se constată fisuri în elementele structurale (stâlpi, grinzi, plăci, fundații)

  Punctaj I = 50 puncte (criteriul este îndeplinit)

  II. Degradări produse de încărcările verticale

  Nu se constată.

  Punctaj II = 15 puncte (criteriul este îndeplinit)

  III. Degradări produse de încărcarea cu deformaţii

  Nu se constată.

  Punctaj III = 10 puncte (criteriul este îndeplinit)

 • ~ 9 ~

  IV. Degradări produse de o execuţie defectuoasă

  Se constata segregari în elementele din beton armat, stâlpi şi grinzi.

  Punctaj IV = 5 puncte (criteriul are o neîndeplinire majoră)

  V. Degradări produse de factori de mediu

  Se constată degradări ale elementelor structurale (stâlpi, grinzi, plăci) produse de factorii de

  mediu: îngheţ-dezgheţ, biologici, chimici evidenţiaţi prin carbonatarea betonului.

  Punctaj V = 2 puncte (criteriul are o neîndeplinire majoră)

  Total punctaj realizat pentru ansamblul condițiilor R2 = 82 puncte.

  DETERMINAREA GRADULUI DE ASIGURARE STRUCTURALĂ SEISMICĂ – R3

  Acest indicator se determină conform prevederilor din Normativul P100-3/2008

  paragraful 8.2, formula (8.3):

  R3 = (ƩVRd) / (ƩV*Edj /qj)

  Prin evaluarea calitativă şi verificări prin calcul structural, gradul de asigurare structurală

  seismică rezultat este: R3 = 3,59%.

  Calculele din analiza structurii de rezistenţă a clădirii se regăsesc în breviarului de calcul anexat

  la expertiză.

  STABILIREA CLASEI DE RISC SEISMIC

  Rezultatele verificărilor precizate anterior reprezintă elementele esențiale care

  fundamentează evaluarea privind starea de siguranță față de acțiunile seismice.

  Evaluarea siguranței seismice și încadrarea în clasele de risc seismic se face pe baza a trei

  categorii de condiții care fac obiectul investigațiilor și analizelor efectuate în cadrul expertizei.

  - R1- gradul de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică;

  - R2- gradul de afectare structurală;

  - R3- gradul de asigurare structurală seismică.

  Valorile determinate ale celor trei indicatori încadrează clădirea existentă conform

  Normativului P100 – 3/2008 paragraful 8.2 în clasa de risc seismic Rs III corespunzătoare

  construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale care

  nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi

  importante.

  DESCRIEREA LUCRĂRILOR SOLICITATE

  Lucrările de intervenție privind reabilitarea funcţională şi modernizarea clădirii din str.

  Octavian Goga, fost P.T. 17 cuprind lucrări de reabilitare termică descrise în Auditul energetic

  cat si lucrări de modernizare necesare pentru realizarea obiectivului.

 • ~ 10 ~

  Referitor la posibilitatea extinderii pe orizontala şi verticala a clădirii existente:

  1. Extinderea pe orizontală este posibiliă din punct de vedere structural pe cele trei

  direcţii în care nu exista vecinătăţi cu alte clădiri. Cota de fundare a extinderii trebuie

  să fie aceeaşi cu cota de fundare a structurii existente. Între cele două sisteme de

  fundare se va lasa un rost de tasare de 5-10 cm. O eventuală extindere pe orizontală

  trebuie sa respecte regimul juridic şi urbanistic al amplasametului;

  2. Referitor la extinderea pe verticală. Din punct de vedere structural extinderea pe

  verticală a clădirii existente este posibiliă fără intervenţii asupra structurii existente

  (cadre din beton armat). Expertul propune ca structura etajului I să fie articulată de

  structura existentă.

  INTERVENŢII NECESARE

  Înainte de executarea lucrărilor de reabilitare funcţionlă și modernizare se vor executa

  lucrările necesare pentru reparația și remedierea degradărilor constate:

  - Reabilitarea zonelor carbonatate prin:

  sablare;

  refacerea stratului de beton cu mortar pentru reparaţii structurale.

  - Armăturile ruginite se vor curăţa şi se va reface stratul de acoperire prin torcretare;

  - Reabilitarea suprafetelor din beton afectate de infiltraţii de apă;

  - Refacea muchiilor elementelor din beton la stâlpi şi grinzi;

  - Refacearea în totalitate a planşeului pe sol cât şi a straturilor aferente cu hidroizolaţie

  pe verticală în dreptul fundaţiilor;

  - Se vor prevedea pardoseli noi adecvate noii funcţiuni;

  - Reparaţii la pereţii exteriori din zidărie;

  - Se vor reabilita zonele cu mucegai și umiditate;

  - Reparații la finisajele și vopsitoriile pereților exteriori și interiori;

  - Reparații ale trotuarelor din jurul clădirii;

  - Reparații la tencuielile pereților exteriori;

  - Reparații ale sistemului de colectare al apelor pluviale.

  Se vor respecta prevederile producătorului privind tehnologia lucrărilor de mai sus. După

  curatarea barelor de armatura de rugină va fi chemat expertul pentru o investigare finală.

  Înaintea executării lucrărilor de reabilitare funcţională și modernizare se vor efectua toate

  lucrările de intervenţie prevăzute în prezenta Expertiză tehnică.

  SINTEZA EVALUĂRII ȘI FORMULAREA CONCLUZIILOR

  Expertiza a avut ca scop analizarea structurii de rezistență a cladirii din str. Octavian Goga,

  fost P.T. 17, din punct de vedere al asigurării cerinței esențiale “A1”- rezistență și stabilitate”

  prin metoda calitativă şi calcul structural, în vederea posibilității realizării lucrărilor de

  reabilitare și modernizare.

 • ~ 11 ~

  Prin analiza efectuatată se constată că pentru o exploatare in conditii normale a cladirii

  trebuie îndeplinite toate măsurile de intervenţie prevăzute în prezenta Expertiză Tehnică.

  Având în vedere valoarea indicatorului R3 ˃ 0,65 nu sunt necesare intervenții structurale

  ale clădirii existente (conform Normativului P100 – 3/2008 paragraful 8.4).

  RECOMANDĂRI

  Lucrările de reabilitare şi modernizare vor fi executate pe baza unui proiect de execuție

  elaborat de un proiectant avizat, verificat și semnat de un verificator atestat pentru

  respectarea cerinței esențiale "rezistență și stabilitate" (conform legii nr.10-legea privind

  calitatea în construcții, hg 925/95).

  Documentația cu avizele specificate în certificatul de urbanism se va înainta spre avizare

  organelor legale de autorizare.

  Execuția va fi încredințată unor persoane sau firme cu experiență atestate tehnic și

  profesional.

  Orice neconcordata semnalata in timpul executiei fata de Expertiza tehnica va fi adusă în cel

  mai scurt timp la cunoştinţa Expertului tehnic.

  Cluj - Napoca, 24 septembrie 2014 Întocmit

  dr. ing. Pavel ALEXA

  Expert Tehnic MLPAT