Click here to load reader

COLEGIUL NAȚIONAL “A · Web view COLEGIUL NAŢIONAL “A.T.Laurian” BOTOŞANI Profilul matematică- informatică - intensiv informatică LUCRARE DE ATESTAT PROFESIONAL COORDONATOR,

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of COLEGIUL NAȚIONAL “A · Web view COLEGIUL NAŢIONAL “A.T.Laurian” BOTOŞANI...

COLEGIUL NAȚIONAL “A

COLEGIUL NAŢIONAL “A.T.Laurian” BOTOŞANI

Profilul matematică- informatică - intensiv informatică

LUCRARE DE ATESTAT PROFESIONAL

COORDONATOR,

CANDIDAT,

~ MAI 2020~

„GESTIONAREA UNUI CENTRU DE FORMARE ŞI CULTURĂ”

BAZA DE DATE

BAZA DE DATE - un ansamblu integrat de înregistrări sau de fişiere reunite şi structurate în mod logic. În felul acesta, datele stocate anterior în fişiere independente/distincte sunt concentrate într-un fond comun de înregistrări cu posibilitatea utilizării lor în numeroase aplicaţii.

Caracteristici:

Bazele de date aflate în biblioteci sunt baze de date de informare şi documentare, disponibile pentru utilizatorii de informaţie (din sfera publică, din cercetare etc.) şi care pot fi accesate printr-un serviciu de căutare online fie local, fie de la distanţă.

Clasificare:

Aceste baze de date au drept conţinut descrieri bibliografice, opţional şi abstracte (rezumate) sau text integral (full-text).

Analizând conţinutul şi scopul acestor baze de date, se poate vorbi de:

1. Baze de date de referinţe şi

2. Baze de date sursă.

Bazele de date de referinţe orientează utilizatorul spre o altă sursă şi se compun din:

- Baze bibliografice

- Cataloage

- Baze de date referentiale

Bazele de date sursă conţin datele sursă originale, în format citibil pe calculator (documente electronice). Avantajul pentru utilizator este acela că obţine direct informaţia, fără a mai consulta alte surse. Se compun din:

- Baze de date numerice, cu date statistice;

- Baze de date cu text integral, format din articolele revistelor şi ziarelor, specificaţii tehnice şi software;

- Baze de date text-numerice (ex. rapoarte ale companiilor);

- Baze de date multimedia.

În general, în biblioteci există:

Baze de date locale de tip catalog (catalog online) care au drept scop localizarea documentelor primare existente în bilioteca respectivă şi baze de date bibliografice întocmite pe diferite teme şi/sau perioade care conţin descrieri de cărţi, dar şi descrieri analitice (articole din periodice, capitole din cărţi).

La aceste baze de date proprii, se adaugă baze de date achiziţionate contra cost aflate pe CD-ROM-uri sau accesibile prin Internet. În general aceste baze de date conţin abstracte şi/sau textul integral al articolelor din periodice, uneori chiar al cărţilor aflate în format electronic.

TABELE

Descrierea bazei de date. Proiectul descrie un sistem de evidenţă al unei biblioteci. Pentru acestea sunt necesare informaţii despre persoanele care împrumută cărţi din bibliotecă, dar şi despre cărţile aflate în bibliotecă, cât şi despre angajatii bibliotecii şi împrumuturiele care se fac . Baza de date conţine următoarele tabelele: ANGAJATI, CARTI, CITITORI, IMPRUMUTURI.

Tabelul ANGAJATI

Tabelul CARTI

Tabelul CITITORI

Tabelul IMPRUMUTURI

Între tabelele din baza de date există relaţii, după cum urmează:

Tabelul ANGAJATI este relaţionat cu tabelul IMPRUMUTURI.

Tabelul CARTI este relaţionat cu tabelul IMPRUMUTURI.

Tabelul CITITORI este relaţionat cu tabelul IMPRUMUTURI.

Tabelul IMPRUMUTURI este în relaţie cu toate celelalte 3 tabele: CITITORI, ANGAJATI, CARTI.

Constrângerile din tabele (Constraints). În tabele există constrângeri de tip cheie primară şi cheie străină.

Aplicaţia pe care am realizat-o în ORACLE Application Builder conţine 7 taburi:

”Acasa” este o pagina prin care se face introducerea în proiect, care conţine o scurtă descriere şi o fotografie a bibliotecii.

Pagina ”Cărţi” este reprezentată de o lista cu cărţi prezente în bibliotecă (Id Carte, Titlu, Autor, Editura, Data Achizitionarii, Tipul Achizitionarii).

Pagina ”Împrumuturi” conţine împrumuturile care s-au făcut în bibliotecă (Id Angajat, Id Cititor, Id Carte, Data imprumut, Data returnării, Prelungire, Stare Returnare).

Pagina ”Introducere împrumut nou” este formată dintr-un formular pentru introducerea împrumuturilor noi.

Pagina ”Introducere carte nouă” este formată dintr-un formular pentru introducerea cărţilor noi.

Pagina ”restanţieri” conţine un raport cu numele cititorilor restanţieri.

Pagina ”introducere cititor” este o listă a cititorilor care sunt înscrişi în bibliotecă. În aceasta pagină se găseşte şi o funcţie de căutare pentru a căuta mai uşor numele cititorilor.

Bibliografie:

1. Carmen Popescu, Manual de INFORMATICĂ pentru clasa a XII-a (Oracle), Editura L&S INFOMAT, 2008

2. Vlad Tudor (Huţanu), Carmen Popescu, Manual de INFORMATICĂ pentru clasa a XII-a, profilul real-intensiv, Editura L&S INFOMAT, 2005

3. Cristiana Carnat, Sanda Junea, Maria Scripca, Informatica Manual pentru clasa a 12-a, Editura Gimnasium , 2007

4. http://www.scribd.com/doc/65690361/Baze-de-Date-Oracle-Limbajul-SQL

5. http://www.atestateinformatica.ro/tutoriale/tipuri-de-relatii-oracle

6. Oracle Academy- Introduction to Computer Science https://academy.oracle.com/index1.html

7. Oracle Database 10g Express Edition (Oracle Database XE ) : http://www.oracle.com/pls/xe102/homepage

8. Ioan Cerghit , Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri, strategii, Editura Aramis, Bucureşti, 2003

9. Johnson D. W., şi Johnson R. T., The socialization and the achievement crisis: are cooperative learning experiences the solution? , 1983

10. http://ro.wikipedia.org

PAGE

- 17 -