of 166 /166
Culegere de CORURI CRE Ş TINE a Corului liceului adventist STEFAN DEMETRESCU - BUCURE Ş TI Anul şcolar 2007 – 2008 Dirijor Bejinariu Mihai Laurenţiu VOL. I Nr. 1-140 "Scopul muzicii ca ş i al artelor, este s ă intensifice, s ă clarifice ş i s ă interpreteze experien ţ ele vie ţ ii. Aceast ă în ţ elegere a vie ţ ii prin muzic ă adaug ă sensuri noi ş i încântare rela ţ iilor noastre cu alte fiin ţ e ome ş e ş ti ş i cu Dumnezeu." "Valoarea cântecului ca mijloc de educare nu trebuie niciodată pierdută din vedere. Să se cânte acasă cântări dulci şi curate şi atunci se vor rosti mai puţine cuvinte de critică şi va fi mai multă veselie." "Muzica este acel limbaj aflat dincolo de cuvinte prin care Tatăl ne spune mai mult decât poate spune orice frază şi prin care noi putem răspunde mai pe deplin decât permit nişte cuvinte." -Muzica are o putere de comunicare ce o întrece pe cea a vorbirii. -Muzica ne ajută să ne înţelegem pe noi înşine şi lumea. -Muzica formează o parte din preamărirea lui Dumnezeu în curţile de sus. -Muzica este unul din cele mai eficiente mijloace de a imprima adevărul.

Colectie de partituri LTA Vol. I

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Colectia de partituri ale Liceului Teologic Adventist - Volumul 1

Text of Colectie de partituri LTA Vol. I

Page 1: Colectie de partituri LTA Vol. I

Culegere de CORURI CREŞTINE a

C o r u l u i l i c e u l u i a d v e n t i s t

S T E F A N D E M E T R E S C U - B U C U R E ŞT I Anul şcolar 2007 – 2008

Dirijor Bejinariu Mihai Laurenţiu

VOL. I Nr. 1-140

" S c o p u l m u z i c i i c a ş i a l a r t e l o r , e s t e să i n t e n s i f i c e , să c l a r i f i c e ş i să i n t e r p r e t e z e e x p e r i e n ţ e l e v i e ţ i i . A c e a s tă î n ţ e l e g e r e a v i e ţ i i p r i n m u z i că a d a u gă s e n s u r i n o i ş i î n c â n t a r e r e l a ţ i i l o r n o a s t r e c u a l t e f i i n ţ e o m e ş e ş t i ş i c u D u m n e z e u . " "Valoarea cântecului ca mijloc de educare nu trebuie niciodată pierdută din vedere. Să se cânte acasă cântări dulci şi curate şi atunci se vor rosti mai puţine cuvinte de critică şi va fi mai multă veselie."

"Muzica este acel limbaj aflat dincolo de cuvinte prin care Tatăl ne spune mai mult decât poate spune orice frază şi prin care noi putem răspunde mai pe deplin decât permit nişte cuvinte."

-Muzica are o putere de comunicare ce o întrece pe cea a vorbirii. -Muzica ne ajută să ne înţelegem pe noi înşine şi lumea. -Muzica formează o parte din preamărirea lui Dumnezeu în curţile de sus. -Muzica este unul din cele mai eficiente mijloace de a imprima adevărul.

Page 2: Colectie de partituri LTA Vol. I

C U P R I N S

2 - Această lume tristă 3 - Aceeaşi speranţă 4 - Ascultaţi străjerul cheamă 5 - Ascultaţi, veste bună popoare 6 - Astăzi este şansa ta 7 - Aştept măreaţa zi 8 - Cad zdrobit la cruce 9 - Ca să fiu mai aproape 10 - Când eşti apăsat de durere 11 - Când stele-n cer 12 - Cântaţi-I Domnului 13 - Cântul meu este doar pentru Tine 14 - Cel mai bun prieten 15 - Ce mult Te iubesc 16 - Cerul oferă un dar 17 - Cine-ar putea-nţelege? 18 - Chemare 19 - Clipă de clipă 20 - Consacrare 21 - Corinteni 13 22 - Cu cel flămând 23 - Cu Domnul meu 123 - Culorile mântuirii 124 - Cum să-Ţi multumesc? 125 - Cu Tine prin credinţă 24 - De-a lung de drum 25 - De aş încerca 26 - De ce-i prea greu? 27 - Din slăvi depărtate 28 - Doamne, către Tine'alerg 29 - Doamne, deschide ochii mei 126 - Doamne din cer 30 - Doamne glasul Tău 31 - Doamne inima să-mi fie 32 - Doar o colibă 33 - Doar Tu Isuse 34 - Domnul e Pastorul meu 35 - Domnul mă va iubi 36 - Domnul meu 37 - Domnul mi-este bucurie 38 - Dor nestins de libertate 39 - Eşti pregătit? 40 - Eu am fost prea departe... 41 - Eu preamăresc pe Dumnezeu 42 - Eu sunt călător 43 - Eu te voi lăuda 127 - Eu vin din marginile lumii 44 - Facem cântec pentru Domnul 45 - Fii credincios 46 - Fii gata

47 - Glorie! 48 - Hotar de vreme 49 - Hrist, Nădejdea noastră 50 - Iată-mă Doamne 51 - Imn advent 52 - Imn de părtăşie 53 - Isus, Domnul meu 54 - Isuse-al meu 55 - Isuse bun 128 - Iubirea Ta 56 - Îl preamărim 57 - În cămin 58 - În faţa Ta 129 - În faţa tronului de sus 59 - În fiecare seară 60 - În palma Ta 61 - În Sabat Sfânt 62 - În toate câte văd 63 - În viaţa mea 64 - Judecata cea eternă 65 - La fereastra inimii 66 - La Tine Doamne 1 - Mahanaim 67 - Mă spală Doamne 130 - Mi-e dor de cer 68 - Mult mi-e dor 69 - N'am să ştiu... 70 - Ne aşteaptă cerul 71 - Noaptea de vis 72 - Nu eu, ci Domnul 73 - Nu, n-am să uit 74 - Nu-ţi povesti durerea 75 - O, Doamne 76 - O, Duh prea Sfânt 77 - Orice zi e'o nouă cale 78 - O, Tatăl nostru 79 - O viaţă mai sfântă 80 - O, vino Spirit Sfânt 81 - O, zi de Sabat 82 - Părinţi şi copii 83 - Pe Isus în viaţă 84 - Pentru Cel ce ne'a iubit 85 - Peregrin spre-o casă-n ceruri 131 - Pe Tine Doamne-a mea tărie 132 - Prezenţa Ta 2 86 - Psalmul 15 87 - Psalmul 56 88 - Psalmul 84 89 - Psalmul 89 133 - Psalmul 103

Page 3: Colectie de partituri LTA Vol. I

90 - Psalmul 121 91 - Rămai cu noi 92 - Recunoştinţă 93 - Ruga mea 94 - Să fie preamărit 134 - Să n’ai teamă 95 - Să'L uit pe El? 96 - Se caută un om 97 - Simon - meditaţie 98 - Slavă în veci 99 - Spre casă 100 - Spune-mi Doamne 101 - Stai o clipă 102 - Străjerul 135 - Sunt prietenul Împăratului 103 - Sunt servul Tău 136 - Tatăl nostru 137 - Tatăl nostru 104 - Te cheamă Domnul 105 - Te du în lume şi spune

106 - Te trezeşte al meu suflet 107 - Tot ce avem mai frumos 108 - Totul sau nimic 109 - Trâmbiţi sunaţi - Vine Isus 110 - Treziţi-vă creştini 111 - Tu eşti Creatorul meu 138 - Tu-mi eşti Isuse 112 - Tu pentru mine te-ai jertfit 113 - Un prieten minunat 114 - Valdenzii de azi 115 - Valea umbrei morţii 116 - Valuri muginde 117 - Veghetor ce stai pe turnuri 118 - Veniţi voi toţi 139 - Vin’ acas’ 119 - Vino Isuse 120 - Voi care locuiţi sub ceruri 121 - Vreau să-Ţi văd faţa 122 - Vrei tu oare învierea? 140 - Zboară îngerii

"Cânt Domnului căci mi-a făcut mult bine" Ps. 13 ,6 Din această culegere 121 se găsesc în „Coruri creştine - 2007” iar restul 19 vor fi cuprinse în „Coruri creştine - 2008” la care acum lucrez. Pentru cei interesaţi de realizarea unor culegeri personalizate asemănătoare acesteea (sau total diferite) inf. la tel. 0740809686. Se poate alege dintr-un număr de cântări deja editate în format electronic, dar se pot edita şi altele noi. Multiplicarea lor nu se face analog, (prin fotocopiere) ci digital, prin imprimare laser direct din fişier, diferenţa de calitate fiind evidentă. Doresc foarte mult să continui editarea de coruri creştine în format electronic la care lucrez deja de jumătate de an. Odată scrise pe calculator, cântările pot fi transmise şi altora foarte uşor, fără nici un fel de pierderi de calitate, urmând ca din ele, fiecare cor sau formaţie să aleagă doar ceea ce îi interesează. Am deja aproape 400, dar sper să ajung la 1.000. Timpul necesar pentru editarea lor e foarte mare (o medie de aprox. 3-4 ore) dar odată scrise ele pot fi folosite de oricine şi în plus pot fi oricând reeditate pentru eventuale modificări de text sau armonie, cu cheltuieli mici. Aş fi încântat să găsesc persoane care să mă ajute în acest proiect, în primul rând prin trimiterea de partituri pe care eu nu le am, sau (atunci când este posibil) la corectură. Există sute sau chiar mii de partituri care circulă în toată ţara, ba chiar şi în afară, dar întotdeauna când văd o partitură neclară mă doare inima, şi nu am reuşit să găsesc alt tratament pentru această durere de inimă decât scrierea lor clară. Pentru cei care simt cât de cât dorinţa de a participa la acest proiect, eu le pot trimite prin e-mail lista completă a cântărilor pe care deja le am, pentru a evita dublurile inutile. Eu le am ordonate în Excel atât după titlul cântării cât şi după primul vers. În plus în tabel sunt specificare gama, nr. de strofe iar pentru cele editate deja le este specificat numărul sub care apar în „Coruri creştine”. Aceasta reduce foarte mult confuziile ce pot apărea referitor la o anumită partitură. Pentru cei care doresc să colaboreze sau să mă contacteze: Papaghiuc Dorin (Dragoş), Str. Mărăşeşti Nr. 3-B, Oraş. Darabani, Jud. Botoşani, Cod. 715100, Tel. 0740809686 sau e-mail [email protected] Unde există cântec, există speranţă, nădejde, dragoste şi credinţă.

Page 4: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

44

44

.œ œ

3.Nu ne

.œ œ1.Prin2. Iar

.œ œ.œ œ

œ .jœ rœ œ jœ jœ

te mem de moar te ci

œ .œ Rœ œ œ œum

penbretru

leco

lupi

mii,ii

prinlui

œ .jœ rœ œ jœ jœœ .œ Rœ œ œ œ

œ .jœ rœ œ .œ œ

doar de pă cat Ne e

œ .œ Rœ œ .œ œvaIa

luricov

şifu

vântgari

PăPur

œ .jœ rœ œ .œ œœ .œ Rœ œ .œ œ

œ .jœ rœ œ .jœ rœ

dor de ve ci e şi

œ .œ Rœ œ .œ Rœşimtăm

spreves

lute

mibu

nănă

deme

œ .jœ rœ œ .jœ rœœ .œ Rœ œ .œ Rœ

cânt,

.˙cişi,reu,

.˙ .˙- - - - -- -

-- - - - - - -- - - - -

--

&

?

.œ œ

A ler

.œ œCuI

.œ œ.œ œ

œ .jœ rœ œ jœ jœ

găm că tre ste le cu

œ .œ Rœ œ œ œsusus

flee

tula

plinlă

deturi

speîn

œ .jœ rœ œ jœ jœœ .œ Rœ œ œ œ

œ .jœ rœ œ .œ œ

su flet cu rat A ler

œ .œ Rœ œ .œ œranori

ţece

şine

cântcaz

ToţiPri

œ .jœ rœ œ .œ# œœ .œ Rœ œ .œ œ

œ .jœ rœ œ .jœ rœ

găm că tre No ul Pă

œ .œ Rœ œ .œ Rœtie

nerite

cunul

omeu

chiişi

desal

œ .jœ rœ œ .jœ rœNœ .œ Rœ œ .œ Rœ

mânt.

.˙chişi.tău.

.˙ .˙

- -- - - --- - - - -- -

- - - - - - - - - - -

-

&

?

œA

œ

œœ

œ .jœ rœ œ jœ jœici es te ta bă ra

œ .œ Rœ œ œ œ

œ .jœ rœ œ jœ jœœ .œ Rœ œ œ œ

œ .jœ rœ œŒ

Lui Dum ne zeu

œ .œ Rœ œ œ œMa

Ma

ha

ha

œ .jœ rœ œ Œœ .œ Rœ œ œ œ

Œ .jœ rœ œ .jœ rœMa ha na im cu

˙ œ .œ Rœna

na

im

im

Œ .jœ rœ œ .jœ rœœ œ œ .œ Rœ

.jœ rœ .jœ rœ œîn geri ne'n fră ţim,

.œ Rœ .œ Rœ# œ

.jœ rœ .jœ rœ œ.œ# Rœ .œ Rœ œn- - - - - - - -

- - - -

- - - -- -

&

?

œŞi

œ

œœ

œ jœ jœ œ jœ jœso lii ce reşti sunt cu

œ œ œ œ œ œ

œ jœ jœ œ jœ jœœ œ œ œ œ#

œ .jœ rœ œ jœ jœnoi tot me reu Prin cre

œ .œ# Rœ œ œ œœ .jœ rœ œ œ jœ jœbœ .œ Rœ œ œ œ

œ .jœ rœ œ .jœ rœdin ţă ori când bi ru

œ œ# .œ Rœ œ .œ Rœ

œ .jœ rœ œ .jœN rœœ œ .œ Rœ œ .œ Rœ

.˙im.

.˙ .˙- - - - - - -

Mahanaim

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

1Imnul liceului adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

Page 5: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

#

#

44

44

jJœ1. A2.Prin

Jœœ

jœœ jœœ jœœ jœœ œœ œœceas

lută

melu

suntmestră

trisin,

tăsunt

Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ œœ œœ

jœœ jœœ ..jœœ rœœ ..œœ jœœnunu

emai

cacă

sală

mea,tor,

CoLas

Jœœ Jœœ ..Jœœ Rœœ .œ jJœ

jœœ jœœ jœœ jœœ ..œœ jœœmoato

ratu'n

meaur

e'nma

cer,mea,

înspre

Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ ..œœ Jœœ- - - - - - -

- - - - - - -

&

?

#

#

5 jœœ jœJœ jœœjœœ ..œœ jœœ

cercer

mi'epur

itat

nide

ma,dor,

M'aşCu

Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ ..œœ J

œœ

jœœ jœœ jœœ jœœ œœ œœteap

rândtăpe

înno

gerirul

miialb

lavoi

Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ œœ œœ

jœœ jœœ jœœ jœœ œœ jœœ jœœporţimer

dege

Pacu

raI

dis,sus

MăPrin

aştre

Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ œœ jJœ jJœ

- - - - - - - -- - - - - -

&

?

#

#

8 œœ jJœjœœ œœ jœœ jœœ

teapste

tăle

Işi

sussori

încă

tr'otreœœ Jœœ Jœœ œœ Jœœ Jœœ

œœ jœœ jœœ ..œœjœœ

ţaţa

răra

dede

vis!sus! Tuœœ J

œœ Jœœ ..œœ Jœœ

..œœ jœœ ..œœ jœœDoam ne ştii ce..œœ Jœœ ..œœ Jœœ

jœœ jœœ jœœ jœœ ..œœ jœœmult aş vrea să trec Din

Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ .œ jJœ

- - - -- - -

&

?

#

#

12 jœœ jœœ jœœ jœœ ..œœ jœœlu mea de pă cat în

Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ ..œœ Jœœ

jœœ jœœ ..jœœ rœœ ..œœ jœœce rul Tău cu rat, M'aş

Jœœ Jœœ ..Jœœ Rœœ ..œœ J

œœ

jœœ jœœ jœœ jœœ œœ œœteap tă în geri mii la

Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ œœ œœ- - - - - -

&

?

#

#

15 jœœ jœœ jœœ jœœ œœ jœœ jœœporţi de Pa ra dis, Mă aş

Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ œ jJœ jJœ

œœ jJœjœœ œœ jœœ jœœ

teap tă I sus în tr'oœœ Jœœ Jœœ œœ Jœœ Jœœ

œœ jœœ jœœ ..œœţa ră de vis!œœ Jœœ Jœœ ...œœœ

- - - - - - -

Această lume tristă

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

2

Page 6: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

43

43

œœ1.A2.A3.Aœœ

..œœ jœœ œœcecece

eaşieaşieaşi

specreiu..œœ Jœœ œœ

œœ œœ œœrandinbi

ţăţăre

ne'ala

fierœœ œœ œœ

..œœ jœœ œœstrânsdrumbin

lane'm

te

oprene..œœ Jœœ œ

œœ œlalu

lea

tă,nă,gă,œœ œœ

- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -

&

?

6 œœIIIœœ

..œœ jœœ œœsussussus

neee

esalal..œœ Jœœ œœ

.œœ œjœ œœ

Revanos

gereatru

şis'oceœœ œœ# œ

..œœ jœœ œœ#Domn

spuresc

şinemÎm

Păsoripă..œœ J

œœ œœ

˙tor;cui;rat;˙

-- -

- -

--- -

----

&

?

11 œœCu

Ne'aşVomœœ

..œœ jœœ œœEl

teapfi

vomtăA

aînle..œœ Jœœ œœ

œœ œœ œœjuncelu

geruriia

peoveœœ œœ œœ

.œ jœ jœœ jœœstân

luci

camea

ceamaiîn˙ jJœ jJœ

œœ œ'nalbutrea

tănă,gă,œœ œœ

---

--

-- -

--- -

--

- --

&

?

16

œLa

PrinVomœœ

..œœ jœœ œœ œpojertfi

mulfaA

deceale..œœ Jœœœœ œ

.œœ œ jœ œœvia

malu

ţă,re,ia

laprincăœœ œœ œœ

œœ ..œœ jJœveşGolEl

nicgo

ne'a

iztasalœœ ..œœ Jœœ

˙vor.Lui.vat.˙

- -- -

-

---

--

- -

Aceeaşi speranţă

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

3

Page 7: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

##

##

44

44

˙ ˙1.As

Mie2.A

Mi3.La

În

culzuluzireuce

˙ ˙

˙ ˙w1.As

Mie2.A

Mi3.La

În

.˙ œtaţinoppazle'ndă,ta

străţii'nni

normătea

˙ ˙

˙ ˙œ œ œ œculzuluzireuce

taţinoppazle'ndă,ta

străţii'nninormătea

˙ ˙jeturciialbri

cea

rulnuricum

arede

˙ ˙

˙ ˙œ œ œ œjeturciialbri

cea

rulnuricum

arede

wcheabasupaŢia

˙ ˙

˙ ˙#œ œ ˙cheabasupaŢia

wUmă,te,nă,re,e,ur,

w

wuwmă,te,nă,re,e,ur,

Ó ˙În

DeciCum

ÎnDinÎn

Ó ˙

Ó ˙Óœ œ

˙ ˙munscoagecogucu

telămeroranu

.˙ œ

˙ ˙œ œ œ œ

- - - - - - -- - - - - -

- - - - -- - - - - - -- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -- - - -

- - - - - -- - - - - -- - - - - - -

- - -

&

?

##

##

..

..

8 œ œ ˙letelunat

noasnaţi

ceşi

meacatră

cu'ai

œ œ ˙

˙ ˙˙ ˙

˙ ˙sfânt

laîn

mânpevie

daţisăfurdruveţii

˙ ˙

˙ ˙œ œ œ œ#

˙ ˙lartoatu

soacila

œ ˙ œ#

.˙ œ˙ ˙

wmă,te.nă,re,e,

uri,

w

ww

Ó ˙SuLaFeAŢi'aMai

Ó ˙

Ó ˙Ó œ œn

˙ ˙naţial

cioavoasdusus

dinreretre

cemde

˙ ˙

˙ œ œnœ œa ˙

˙ ˙trâmdeşlor,

lămpitoţi,în

bitepvăi

Hrisgeri

˙ ˙

˙ ˙œ œ ˙

œ œ ˙ţă'ntădeşlutosTu

SiriitepmiI

ne'ai

˙ ˙

œ œ ˙˙ ˙

wUon!

zvon!taţi!naţi!sus!pus!

w

wuw

-- - - -- -- -- -

- -- -- - - --- - - - -

-- -- - - -- - -

&

?

##

##

17 Ó ˙I

Ah,Ce

Ó ˙

Ó ˙Ó ˙

.˙ œsusvio

seno

chiul

.˙ œ

œ œ œ œ˙ ˙

˙ ˙v'a

pe'aln'a

răTăupri

œ œ ˙

˙ œ œœ œ œ œ

wUta,

tron,vit,

w

wuw

Ó ˙Să'ţi

ICe

Ó œ œ

Ó ˙Ó ˙

.˙ œdeasuni

răsse,

meni

˙ ˙

œ œ ˙œ œ ˙

˙ ˙plaveşn'a

tanicsim

œ ˙ œ

œ ˙ œœ œ œ œ

wU

Sa,Domn,ţit,

w

wuw

Ó˙AAA

Ó ˙

Ó ˙Óœ œ

˙ ˙lelele

lululu

.˙ œ

˙ œ œ˙ ˙

wUia!ia!ia!

w

wuw

-- - -- - - --- -- - - -- -- - - - -

&

?

##

##

28 Ó ˙HaiNoiCe

Ó ˙

Ó ˙Ó˙

˙ ˙deţi,Teloc

grăurslă

œ œ œ œ

˙ ˙˙# ˙#

˙ œ œbiţi,

măm,vit,

CuNeI

˙ œ œ

˙ ˙˙ ˙

˙ ˙toţibusus

vecuiu

.˙ œ

˙ ˙œ œ ˙

niţi,răm,bit,

ŞiLaTu

˙ œ œ

˙u˙˙ œ œ

˙ ˙pennunpen

trutatru

œ œ œ œ

˙ ˙œ œ œ œ

˙ ˙cerTanoi

văcaai

˙ ˙

.˙ œœ œ ˙

œ œ ˙presăpre

găingă

˙ ˙

œ œ ˙˙ ˙

wU

tiţi!trăm.tit!

w

wuw

- - - - - -- - - - -- - - - - -

Ascultaţi străjerul cheamă

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

4

Page 8: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

b

b

44

44

..jœœ rœœ1.As2.Să3.As

culcâncul..œœ Rœœ

œœ ..jœœ rœœ œœ ..jœœ rœRœtaţitămtaţi,

vesîmves

teprete

buubu

nă,nă,nă

popopoœœ ..œœ Rœœ œœ ..œœ Rœœ

˙ œœ ..jœœ rœœpoapoapoa

re,re,re,

TreÎn

Dum

sălcune˙ œœ ..œœ Rœœ

œœ œœtaţi,rândzeu

căI

e'alœœ œœ- - - - - - - -

- - - - - - -- - - - - - - -

-

&

?

b

b

5 œœ ..jœœ rœœnzosusvos

riiva

tru'Im

răvepăœœ ..œœ Rœœ

..˙ œœsar,ni,rat,

ŞiAPri..˙ œœ

œœ jœœ jœœ œœ jœœ jœœnu'i

tuncimi

alvrăjţi'L

tămăcu'n

vesşi

trea

teaga

maidissuœ œœ œœ œœ

œœ œœ

˙ œœ œœmapafla

re,re,re,

maiŞi

Căci

œ œ œœ œœ---

- -- - - -

- - - ---

-

- -

---

&

?

b

b

9

œœ jœœ jœœ œœn œœplidraEl

năgosne'a

de'atearăs

tâva

cum

tadompăœœ œœ œœ œœ œœ

œ .˙ œ œ œœhar,ni,rat,

MaiŞi

Căci.œ œ œ œœ

œœ jœœ jœœ œœn œœplidraEl

năgosne'a

de'atearăs

tâva

cum

tadompăœœ œœ œœ

œœ œœn

..˙har!ni!rat!.œ œ œ

-- -- - -

- - -

- - -- - -

- - -

&

?

b

b

13

.jœ rRœIa tă..œœ Rœœ

œœ œœ œœ œœnoap tea se desœœ œœ œœ œœ

˙ œœ ..jœœ rœœtra mă, Soa re

œ œ œœ ..œœ Rœœ

œœ œœ œœ œœle e'n ră săœœ œœ œœ œœ

.œ œ œrit,œœ œœ œœ

--- ---- -

&

?

b

b

œœSe'aœœ

œœ œœ œœ œœ#ra tă'al pă ciiœœ œœœ œœ œœnn

œ œœœ œœ œ œœ

îm pă rat, Cânœœœ œœ## œœœ œ œœ

œœ ..jœœ rœœ œœ œœta ţii de bun veœœ ..œœ Rœœ œœ œœ

..˙nit!...

...˙- -- --- --

Ascultaţi, veste bună

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

5

Page 9: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

b

b

44

44

jJœ jœJœ1.Tu2.As3.Tu

poţităzipoţi

Jœœ Jœœ

jœœ jœœ jœœ jœœ œœ jœœ jœœfi

poţimer

unsăge

noufiila

năsieriz

cut,tat

vor,

OPenNu

poţitrumai

Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ œœ Jœœ Jœœ

jœœ jœœ jœœ jœœ œœ# jœœ jœœluatotbea

decedin

la'naialt

ceuide

put,tat,cor

MăNe

Nici

tugliun

Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ œœ Jœœ Jœœ

- - - - -- - - - - -

- - -

&

?

b

b

4 .œœ œ jœ œœ œœrândjenîn

alţalo

tăuecu

trepăiœœ œœ œœ œœ

..˙ jœœ jœœcut,cat;tor!

DaDaNu

căcă'aimai..˙ Jœœ Jœœ

jœœ jœœ jœœ jœœ œœ jœœ jœœDomştista

nulcâtşi

te'aS'anu

ierzbămai

tat,tut,bea

PoţiPeTot

înI

ce

Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ œœ Jœœ J

œœ

jœœ jœœcesuslu

pecâtmea

Jœœ Jœœ- - - -

- - - -- - - -

--

-

-

&

?

b

b

jœœ jœœ œœ jœœ jœœînL'a

vrea

c'odusă'ţi

dat',rut,dea;

PoţiCaÎn

porsă'ţino

Jœœ Jœœ# œœ Jœœ Jœœ

œœ œœ .œœ œ# œ jœni

deaieş

iarunte'ţi

deîni

laceniœ œœ œœ œœ

..˙ jœœ jœœstart!put!ma!

DeDeciDe

late

la..˙ Jœœ Jœœ

jœœ jœœ jœœ jœœze

poţize

roaro

poţili

poţi

pleniple

Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ

- - - -- - -

- - - - - -- -

---

&

?

b

b

œœ jœœ jœœca,a

ca,

DomIar

Dom

nullanulœœ Jœœ Jœœ

jœœ jœœ jœœ jœœ œœ jœœ jœœnu

startnu

teşite

vapoţiva

lăplelă

sa!ca!sa!

AsDomAa

tăzinul

tăzi

Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ# œœ Jœœ Jœœ

œœ œœ .œœ œ jœesees

telate

şandreapşan

satasaœ

œœœ œ œœ œœ

..˙ta!ta!ta!..˙

-

-

- -- -- -

- --

- -

Astăzi este şansa ta

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

6

Page 10: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

###

###

44

44

œ1.Aş2. A3.Cuœœ

œœ œœ œœ œœ œteptdefra

măseaţii

reamămei

ţao

voiœœ œœœœ œœ œ

˙ Œ œzi

prescfi

CândLaCu˙ Œ Œ

œœ œœ œœ œœTu

porţicei

veidece

rePaau

vera

purœœ œœ œœ œœ

..˙ni,distat..˙

- - - -- - --

-

---

&

?

###

###

œ œIŞi

Prin

œ œ

œœ œ

œœ œœ œœ ‰ jœœsufefoc

serişi

bun,cit,val

peca'ncreœœ œœ œ ‰ Jœœ

œœ œœ œœ ‰ jJœnovisdin

rulpriţa

alb,vesclor

înloşiœœ œœ œ ‰ Jœœ

œœ œœ œœ œœmiicapil

deşuldă

strămultne'au

luprolă

œœ œœœœ œœ

..˙ciri.mis.sat....˙

-- - -- -- - -

- - -

---

&

?

###

###

œ œDeŞiPe

œ œ

œœ œœ

œœ œœ œœ œœdorplântoţi

şigece

Oru

L'au

sagaiuœœ œ œœ œœ

..˙ œ œna,meabit,

Mi'eŞiPe

œ œ

..˙ œœ œœ

œœ œœ œœ œœplitottoţi

nămaice

imultL'au

niaşvesœœ œœ œœ œœ

..˙ma;vreatit..˙#

- - --- -

-

-

-

&

?

###

###

œ œS'aÎnII

œ œ

œœ œœ

œœ œœ ..œœ jœœlergcersussus

dedelala

grab'har,ElEl

însăîineœ

œ œ œ œœ ..œœ J

œœ

œœ œœ ..œœ jJœca

trecvava

leahopripri

Ta,tarmimi

ISpre

ÎnÎnœœ œ œ œœ .œJœœ

œœ œœ œœ œœsuveşmimi

se,ninunu

multcinana

aşatata

œœ œœœœ œœ

..˙vrea.mea.zi.zi...˙

-- - - -- -- -- -- - -- -- - -

Aştept măreaţa zi

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

[: :]

7

Page 11: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

bbb

bbb

46

46

˙ œœ ˙ œœ1.Merg2.Când3.Via4.Cad

pepriţala

druvescm'acru

mulîn

mince˙ œœ ˙ œœ

˙ œœ ..˙viejuţitîn

ţiiruldesge

lung,meu,tul,

nunchi,˙ œœ ..˙

˙ œœ ˙ œœPieCeŞiŞi

tresă

mi'esorb

ascred,

sure

premă'nfleze˙ œœ ˙ œœn

˙ œœ ..˙mătrebtulle'i

strămesă

pung,reu,tul,

nunchi,˙ œœn ..˙- - - - -

- - - -- - - - - -

- - - - -

&

?

bbb

bbb

5 ˙ œœ ˙ œœCa'nCu'nLa'n

Strâng

dodoşeîn

iaia

lăribra

lalaamţe'alœ œ œœ ˙ œœ

˙ œœ ..˙s'oluptfostcru

adincrecii

lung,greu,dul,

trunchi,˙ œœb ..˙

˙ œ ˙ œœCadCadAsPa

zdrozdrotăzice

bitbitcadea

lalala

mi'a˙ œœ ˙ œœ

..˙ .˙crucrucrudu

ce.ce.ce.ce.œ .˙ œ œ ..˙

- - - - - -- - - - -- - - - -

- - - - -

&

?

bbb

bbb

9 ˙ œœ ˙ œœCad zdro bit la

˙ œœ ˙ œœ

.˙ .˙cru ce,

.˙ œ .œ œ œ

˙ œœ ˙ œœStea ua ei stră˙ œœ ˙˙ œœ

.˙ .˙ ˙ œb.˙lu ce,

.˙ œ# ˙ œœn- - - - -

&

?

bbb

bbb

13

˙ œœ ˙ œœbVreau să sorb lu

˙ œœ ˙ œœ

˙ œœ ..˙mi na sa!

˙ œœ ..˙n

˙ œœ ˙ œCad zdro bit la

˙b œœ ˙ œœ

.˙œ œ œ œ .˙cru ce...

..˙ ..˙- - - -

Cad zdrobit la cruce

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

8

Page 12: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

#

#

22

22

œœ œœ1.Ca2.Ca3.Ca

săs'asăœ œœ

œ œ œœ# œœudvăd

fiu maivopre

aceaţul˙ œ œ

˙ œœ œœproaSajert

pecâtfei

demaisu˙ œœ œœ

w ˙Dom

bipreww

˙ œœ œœnul,ne,me,

VoSă'nFă

iaţeră˙ œ

œœœ

- - - -- - - - - - -

- - - - -

&

?

#

#

6 ˙ œœ œœLuilegvi

s'o'nfrunnă

ţeteape˙ œœ œœ

˙ œœ œœlegLuicru

totsânce

maige

stră˙ œœ œœ

wwclar,rând,puns,˙ œœ œœ

Mi'amAmÎn

musătă

Ó œœ œœMi'am

AmÎn

musătă˙ ˙

tatditce-

---

˙ œœ œœtatditce

rosGhet

ri

tulsile˙ œœ œœ

---

- - - -- - - - - -

- - - - - -

---

&

?

#

#

11 ˙ œœ œœviemala

ţiiniicri

laînmii˙ œœ œœ

wwcrusuSa

w œ œ

˙ œœ œœce,flet,le,

Mi'amŞi

Plân

înGolsul˙ œœ œœ

œ œ œœ œœtinsgo

meu

corta

pen

tulîntruœ œ œœ œœ

˙ œœ œœmeucu

veci

subget

mi'am

calsi'nasœ œ œœ œœ

- - - - -- - - - - -- - - - - - -

&

?

#

#

16 wwvar,

gând,cuns,˙ œœ œœ

Mi'amAmÎn

musătă

Ó œœ œœMi'am

AmÎn

musătă˙ ˙

tatditce-

---

˙ œœ œœtatditce

rosGhet

ri

tulsi

le˙ œœ œœ---

˙ œœ œœviemala

ţiiniicri

laînmii˙ œœ œœ

wwcrusuSa

w œ œ- - - - - -

- -- - - - -- - -- - - - -

---

&

?

#

#

21 ˙n œœ œœce,flet,le,

Mi'amŞi

Plân

înGolsul˙ œœ œœ

œ œ œœ œœtinsgo

meu

corta

pen

tulîntruœœ œœ œ œœ

œ œ œ œœmeucu

veci

subget

mi'am

calşi'nas˙ œœ œœ

wwvar.

gând.cuns.ww

˙

˙- - -- - - - -

- - -

Ca să fiu mai aproape de Domnul

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

9

Page 13: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

44

44

œ1.Când2. Ci3. Păœœ

œœ jœœ jœœ œjœœ jœœ

eştiteş

mân

atetul

păScripşi

sattuce

derarul

duGolvorœœ œœ œœ œœ œœ œœ

˙ œœ œœregotre

reteice

ŞiCuCa˙ œœ œœ

œœ jœœ jœœ œœ jœœ jœœnicisfinplea

oteva

lulelu

mieia

nământă

nugâdeœœ jœœ œœ œœ œœ œœ

..˙vezi,ieri,vânt,..˙

- - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - -

-

&

?

œœÎnIu

Doarœœ

œœ jœœ jœœ œœ jœœ jœœtoar

bidra

ceţireagos

primaitea

vita

Lui

reareva

sprecarăœœ œœ œœ œœ œœ œœ

œ œ œœ œDom

moarmâ

nul,teane,

S'aseEœ œ œœ œœ

œœ jœœ jœœ œœ jœœ jœculţi,sin

scris

să'mguîn

pliraCu

neştica

vân

şiletul

săsprecelœœ œœ œœ œ

œœ œœ

.˙crezi.cer.

sfânt...˙- - - - - - - -- - - - - - -

- - - - - -

&

?

10 jœœ jœœCu prijœ jœ

œœ jœœ# jœœ œ œvi rea'n drep ta

œœ œœ œœ˙

œœ# jœ jœ œœ œtă Doar spre cru ceaœœ œœ# œœ œœ œœ

œœ œœ ..œœ jœœLui pe Calœ œ ..œœ

œœ

..˙var,

..˙-- - - -- -

&

?

jœœ jœœÎn lu

œœ œœ

œœ œœ œœ œœ jœœ jœœmi na ei mi nuœœ œœ œœ œœ œœ

œ œ œœ jœ jœna tă Vei ve

œ œ œœ œœ œœ

œœ jœœ jœœ œœ jœœ jœdea vi i to rul mai

œœ œœ œœ œ œœ œœ

.˙clar.

..˙- - -- --- --

Cand eşti apăsat de durere

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

10

Page 14: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

b

b

44

44

œœ œœ œœ1.Când2. Cât3. Şi

sten'arîn

le'npucuœœ œœ œœ

..˙ œœcertea

rând

fruova..˙ œœ

œœ œœ ..œœ jœœmos

ifi

cânnio

taumăzi

zis'asmiœœ œœ .œ Jœœ

œœ ..˙diculnu

rete

ne,œœ ..˙

œœ œœ œœ œœŞiPeVor

lumicerstră

dedeluœœ œœ œœ œœ

..˙ œœlumicerci

purcumcu..˙ œœ

- - - - - -- - - - -- - - - - -

&

?

b

b

7 œœ œœ ..œœ jœœtauste

nuni,

pe'nleveş

tregle

mânt

seplân

cuœœ œœ .œ Jœœ

wwningeauratww

œœ œœ œœ œœÎnÎnCu

glaGhetste

sulse

le'nœœ œœ œœ œœ

..˙ œœlor

manicer

edufru..˙ œœ

œœ œœ ..œœ jœœramre

mos

şirişi

euleeu

rospreavoiœœ œœ..œœ Jœœ

œœ ..˙ti

mulspu

re,teneœœ ..˙˙

œœ

œœ

- - - - - -- - - - - - - - -

- - - - -

&

?

b

b

œœ œœ# œUn

IIu

stropsubi

desereaœ

œœœœœ

..˙n œharbun,Ta

înace..˙ œœ

œ œœ ..œœ jœœplasu

mult

nulpram'a

TăuTafost

diveierœœ œœ ..œœ Jœœ#

wwvin

neau,tatww#

œœ œœ œœ œœŞi

Pe'aŞi'n

măceveş

chelaşiniœœ œœn œœ œœ

..˙ œœmaidrum

cii

pe'odecu..˙ œœ

- - -- - - - - - -- - - - -

&

?

b

b

19 œœ œœ ..œœ jœœrafeTi

zărine

decirivoi

iupierrăœœ œœ ..œœ jJœ

œœ ..˙bidu

reteneœ ..˙

œœ œœ œœ# œIÎn

Me

surereu

segăsă'Ţiœœ œœ

œœœœ

..˙n œœbun,sirifiu

sădumă..˙ œœ

œ œœ ..œœ jJœfiurerit

alrişi

Tăulelă

despeuœœ œœ ..œœ Jœœ

wplin.rau.dat.ww

œ

œœ- - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - -

Când stele-n cer

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

11

Page 15: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

bb

bb

43

43

œœ œœ œœ#Cân ta ţi'Iœœ œœ œœ

..œœ jœœ œœDom nu lui..œœ œœ œœ

˙ œœo cân..œœ œœ œœ œœ

.œœ œ œjœ œœ œœta re˙ œœ

..˙no.œ .˙ jœ œ œ

˙ œœuă, cânœ œ œœ

œœ œœ œœta ţi'I, cânœœ œœ œœ

- - - - - - - - - -

&

?

bb

bb

8 ˙ œœta ţi'I˙ œœ

..œœ jœœ œœDom nu lui..œœ œœ œœ

..œœ jœœ œœno uă cân.œ jœ œœ

œœ# œœ œœta re, slăœœ œœ œœ

œœ œœ jœœ jœœvi ţi'L în tr'aœœ œœ œœ œœ

..œœ jœœ œœsfin ţi lor..œœ œœ œœ

jœœ jœœ .œ jœa du na

œœ œœ ˙

- - - - - - - - - - - - - -

&

?

bb

bb

15 œœ œœ œœre, în tr'aœœ œœ œœ

œœ œœ œœsfin ţi lorœœ œœ œœ

˙ œœa du˙ œœ

˙ .˙ œ#na..˙

..˙re...˙n

œœ œœ œœnFii ve selœœ œœ œœ#

..œœ jœœ œœIs ra e..œœ œœ œœ

œœ ˙le'n trânœœ ˙- - - - - - - - - - - -

&

?

bb

bb

23 ˙n œœsa, Fii˙# œœn

œœn œœ œœve sel, fiiœ œ œœ

œœ œœ œœve sel înœ œ œœ

œœ ..œœ jœœntrânœœ ˙

˙ œœsa şi˙ œœ

..œœ jœœ œœfii ce le..œœ œœ œœ

œœ ˙nnoasœœ œ œ#

˙# œœ#tre şi˙ œœ

- - - - - - -

&

?

bb

bb

31 ..œœ jœœ œœfi ii noş..œœ œœ œœ#

œœ œœ œœtri şiœœ œœ œœN

..œœ jœœ œœfi ii noş..œœ œœ œœ

œœ œœ œŒtri treœœ œœ Œœ

œŒ Œ œ˙sal- treteŒœ Œ œ

.œ œ Œtre

sal teœŒ Œœ

Œœtre

œŒ Œœ œœsal te

treŒœ œŒ œœsal te

œœ œœ œœsal te înœœ œœ œœ

- - - - - - -

- -

-

- -

&

?

bb

bb

39 ˙ œœDom nul˙ œœ

œœ .œ jœ#nosœœ ˙

˙ œœ#tru, tre˙ œœ

œœ œœ œœsal te, treœœ œœ œœ

œœ œœ œœsal te înœœ œœ œœ

˙ œœDom nul˙ œœ

œœ .œ jœ#nosœœ ˙

..˙tru...˙n

- - - - - - - -

Cântaţi-I Domnului

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

12

Page 16: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

bb

bb

44

44

jœ jœ1.Cân2.Nu3.De

tule

se'ajœ jœ

œœ jœœ jœœ œœ jœœ jœœmeuxisra

estătă

teun

vreo

doaralda

pentultă

trumaimâhœœ œœ œœ œœb œœ œœ

œœ ˙ jœœ jœœTi

vredni

ne,nicrea,

BuSă'LDe'oi

cuiuuiœœ ˙ œœ œœ

œœ jœœ jœœri

besc,ta

asă'L

u

şidoneœœ œœ œœ

- - - - - - -- - - - -- - - - - - - -

--

&

?

bb

bb

5

œœ jœœ jœœla

rescori

cripeca

mapă

să'Ţiœœb œœ œœ

..˙ jœœ jœœmea,mânt,cânt,

PrinCânLim

tretulpe..˙ œœ œœ

œœ jœœ jœœ œœn jœœ jœœnorimeuzeş

saue

te'mi

înaI

nopţişasu

maidese

sevrepriœœ

œœ œœ œœ

œœ œœ

œœ ˙ni

melvi

ne,nic,reaœœ œœ œœ

---

-- -

- - - -

--- -

- --

&

?

bb

bb

9 jœœ jœœPenDarSă

truTuTe

œœ œœ

œœjœœ jœœ jœœ jœœ jœœ jœœ

Tiştiivăd

necă

mai

înea

trutot

proa

nacepe

voiamca

cânşioriœœ œœ œœ

œœ œœ œœ œœ

..˙ jœ jœta!

sunt!când!

Doam ne

œ .˙ œ œ œœ œœ

œœ jœœ jœœŢi e'Ţi î

œœ œœ œœ- --

-- - - -

- - -

&

?

bb

bb

13 œœjœœ jœœ

nalţ toa tă

œœ œœ œœ

..jœœ rœœ ˙ jœœ jœœ

la u da Pen tru

..œœ Rœœ ˙ œœ œœ

œœ œœ jœœjœœjœœ jœœ

ha rul Tău ne măr gi

œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ

˙n œœ jœ jœbnit, Pă că

œ œœ œ œœ œœ- -- - - -- - --

&

?

bb

bb

17

œœ jœœ jœœ œœjœœ jœœ

tos cum am fost n'am săœœ œœ œœ œœ œœ œœ

..jœœ rœœ ˙ jœœ jœœ

pot ui ta, N'am să

..œœ Rœœ ˙ œœ œœ

œœ jœœ jœœ œœ jœœ jœœuit cât de mult m'ai iuœœœœ œœœœ œ œœ œœ

˙ œœbit!

.˙ œ- -

Cântul meu este doar pentru Tine

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

13

Page 17: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

b

b

44

44

œœ œœ œ œœ œœ1. Cel2. Cel3.Sfân

maimaita

bunbunmea

Prite

speœœ œœ œ œœ œ œœ

œ œ ˙ezaran

ten,ur,ţă

œœ œœ ˙

œœ œœ œœ œœBuCelCa

cumaina

riprean

aţice

œœ œ œœ œœ œ œœ

..˙ Œmea,os,

resc,

..˙ Œ

- - -- -- -- -

- - -- - -

&

?

b

b

5 œœ œœ œ œœ œ œœDoamGlaPa

nesulcea

lânTău,Ta

găo,măœœ œœ œ œœ œœ

œ œ ˙Ti

Doam'nal

ne'mine,ţă,˙ ˙

œœ œ œœ œœ œœ œcânglaO,

tăsulcât

iTăute

nidudo

œœ œ œœ œœ œœn

..˙ Œma.ios,resc...˙ Œ

- -- - - -- - - -- - -

&

?

b

b

9 œœ œœ œ œœ#ChiarN'am

Te

deniaş

trecmictept

prinînI

œ œ œ œœ œ œ œ

˙ ˙#nelusu

guri,me,se˙ ˙œ œ ˙

œœ# œœ œ œœ# œnœ œnChiar

ToÎn

de'itu'ire

drudega

mulpritul

œœ œœ# œœ œœ

..˙ Œgreu,sos,Tău,..˙n Œ

- -- - - -

- -- - -

&

?

b

b

13 œœ œœ œ œœ œœTu'miTu'miTu'mi

eştieştieşti

abovi

jugăiœœ œœ œ œœ œ œœ

œ œ ˙toţito

rul,a,

rul,

œœ œœ ˙

œœ œ œœ œœ œœ œTuTu,Tu

eştiI

eşti

Dumsus

Dum

neHrisne

œœ œœ œœ œœ

..˙ Œzeu.tos.zeu.

..˙ Œ

- - -- -- - - - -- - -- -

Cel mai bun Prieten

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

14

Page 18: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

#

#

44

44

œœ œœ œœ œ œœ1. Ce2. Eu3.Dă'mi

multmăpu

Doamrogte

neşireœœ œœ œœ œœ

œœ œœ ˙TeTusă

ium'asTe'as

besc,culţicult,œœ œœ ˙

œœ œœ œœ œTuŞiCâ

eştiTută

alîmivia

meudaiţăœœ œœ œœ œœ

œœ œœ œ œ ˙Taa

îmi

tăjuvei

bun,tor,da,œœ œœ# œ œ

- - -- - -

- - - - -

&

?

#

#

5 œœ œœ œœ œ œœÎnCeŞi

gelorsă

riimari,Te

Tăiceslăœœ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ jœœjœœ

mălor

vesc

pămimai

zesccuţimult

ŞiTuPen

măletruœœ œ œ œœ œ jJœ jJœ

œœ œœ œœ œ œœo

eştifru

croo

mu

tesccrose

petiţeaœ œ œœ œœ

..˙ Œdrum.

tor.Ta...˙ Œ

- - -- --- - - - -

- -- - -

&

?

#

#

9 ˙ ˙Ce

DoamVreau

multnesă

œ œ œ œ˙

œœ œœ œ œ ˙TeTuTe

iui'asas

bescculţicultœœ œœ# œ œ

˙ ˙TaŞitoa

tăldaită

œ œ œ œ˙

œœ œœ œ œ ˙meu

avia

celjuţa

bun,tor,

mea,œœ œœ# œ œ- -

- - - -- - -

&

?

#

#

13 œœ œœ œœ œ œœÎnCeŞi

gelorsă

mari,Te

riiceslă

Tăi

œœ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ jœœjœœ

lorvesc

mămimai

păcuţimult

zescTuPen

Şiletru

œœ œ œ œœ œ jJœ jJœ

œœ œœ œœ œ œœeştifru

oo

mu

crocrose

tesc petiţeaœ œ œœ œœ

..˙ Œdrum.

tor.Ta...˙ Œ

- --- - - - -

- -- - -

- - -

Ce mult Te iubesc

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

15

Page 19: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

bbb

bbb

22

22

˙ œ œ˙ œ œ1.Moa2. Mie3. I4. La

relul

nimicri

undicema˙ œ œ˙ œ œ

˙ jœ .œ˙ œ .œomvinstauLui

pepela

pes

calalhote˙ jœ .œ˙ œ .œ

wwvartartarnoiww

˙ œ œ˙ œ œDumSu

VorVa

nefegăo˙ œ œ˙ œ œ

˙ œ œ˙ œ œzeureasipri

espenviapen

tetruţatru˙ œ œ˙ œ œ

- - - - -- - - - - -

- - - -- - - - -

&

?

bbb

bbb

6 ˙ œ œ˙ œ œoo

Luiveci

mulmulca

moar

mucăuntea˙ œ œ˙ œ œn

˙ ˙˙ ˙rindzutdarrea,ww

˙ œ œ˙ œ œnNoap

ADaLân

teaiercăgă˙ œ œ˙ œ œ

˙ œ œ˙ œ œcatataziEl

deorivorîn

peşiprive˙ œ œ˙ œ œ

- - - -- - -- -

- -- - -

&

?

bbb

bbb

10 ˙ œ œ˙ œ œtrocâtmicii

nulL'ajertvom

dedufa

cân˙ œ œ˙ œ œ

˙ ˙wharrutSata

wwn

ww

ww

˙ œ œ˙ œ œMoaMieVia

Doar

relulţă

des

Idi

prinpre˙ œ œ˙ œ œ

˙ jœ .œ˙ œ .œsusvinEldra

pepevorgos

calala

tea˙ jœ .œ˙ œ .œ

wwvar.tar.vea.Sa.

ww

- - - -- - - -

- - -- -- -

Cerul oferă un dar

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

16

Page 20: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

bbb

bbb

44

44

œœ1. Ci2.Când3. Să4. Luœœ

..œœ jœœ œœ œœne'ar

nuvincrea

puTela

ză'n

tea'namTimi

ţepene,ne

..œœ Jœœ œœ œœ

˙ œœ œœleTi

DoamDoam

genene,ne,

dumi'ecumvo˙ œœ œœ

..œœ jœœ œœ œœ œœreviasă'nin

reaţa

drăzţa

meaînnescTa

ceanoeu

cea

..œœn Jœœ œœœœœ

˙œ œ œ œmaraoa

sfân˙

- - - - - - -- - - -

- - - -- - - - - -

----

&

?

bbb

bbb

6 œœ œœre?tă,re?tă,

SauŞi'nA

Căciœœ œœ

..œœ jœœ œœ œœcuidoşai

purulplinni

teameude

ma'mi

voiTepă

spre..œœ Jœœ œœ œœ

˙ œœ œœspucacace

neutte

ruri

acuacu˙ œœ œœ

..œœ jœœ œœ œœ œœii

flador

ninivoimi

miima'n

înse

cântrisdua -..œœn Jœœ œœ œœœ

- - -- - - -

-- -

--

---

- --

-- -

-

&

?

bbb

bbb

10

˙œ œ œ œ œœ œœtatara

vân

re?tă.re?tă!

Eu

˙ œœ œœ

..œœjœœ œœ œœ

vin la Ti ne,

..œœ Jœœ œœ œœ

œœ œœ œœ œœ œDoam ne, la

˙ œœ œœ

œœ œœb œœ œœ œ œgreu sau bu cu

œœ œœ œœ œœ

- ---- -- -- -

-

&

?

bbb

bbb

14 ˙ œœ œœri e, Iz

˙ œœ œœ

..œœjœœ œœ œœ

vor de bo gă

..œœ Jœœ œœ œœ

œœ œœ œœ œœ œţii ce reşti, doarœœ œœ œœ œœ œb

..œœ jœœ œœ œœnTu mă mân tu

.

.œœbJœœ œœ œœ

..˙ieşti!

..˙- --- -- -

Cine-ar putea-nţelege?

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

17

Page 21: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

b

b

44

44

.œ jœ œ jœ jœ1. Stă2.Dum3.Stăm

poneîn

tozeuprag

pulsede

dealu

.œ œ œ œ œ

.œ jœ œ jœ jœ.œ œ œ œ œ

œ œ jœ jœ œ jœ jœîn

pleami

gericănă

însprece

zami

reas

rene,că

RăIuÎn

œ œ œ œ œ œ œ

œ œ jœ jœ œ jœ jœœ œ œ œ œ œ

.œ jœ œ jœ jœsubiul

nărea

tim

glasSa

ceas

pesîmiros

teatul

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ jœ jœ.œ œ œ œ œ

œ jœ jœ ˙ţărm

rameu

detăes

sfârunte

şit,loc

clar,

œ œ œ ˙

œ jœ jœ ˙œ œ œ ˙

- - -- - - - -- - - - -- - - -

- - -- - - -

&

?

b

b

5

.œ jœ œ jœ jœNuUnEs

maidete

oaeuvre

mepotmea

niisluîn

.œ œ œ œ œ

.œ jœ œ jœ jœ

.œ œ œ œ œ

œ œ jœ jœ œ œdorm

jii

necel

nimi

pămaisă

sabi

creas

renecă

œ# œ œ œ œ

œ jœ jœ œ œœ œ œ œ œ

.œ jœ œ jœ jœOriDaBu

secăcu

stingviari

subţaa

trisnu'mi

slu

.œ œ œ œ œ œ

œ œ œ jœ jœœ œ œ œ œ

œ jœ jœ œteţistăji

desubrii

graoîn

nit.broc.dar.

œ œ œ œ

œ jœ jœ œœ œ œ œ

- -- - - -- - - - -

- -

-

-

--

- - - - - -

&

?

b

b

.jœ rœBa te

.œ Rœ.jœ rœ.œ Rœ

œ jœ jœ œ œ jœ jœcli pa spre zori de ve

œ œ œ œ œ œ

œ œ jœ jœ œ jœ jœœ œ œ œ œ œ

.œ jœ œ .jœ rœci e Trâm biţi

˙ œ .œ Rœ

œ œ œ .jœ rœ˙ œ .œ Rœ

œ jœ jœ œ jœ jœsu nă che mări pes te

œ œ œ œ œ œ

œ jœ jœ œ jœ jœœ œ œ œ œ œ œ

.˙noi,

œ œ œ

.˙ .˙- - - - - -- -

&

?

b

b

.jœ rœEs te

.œb Rœ

.jœ rœ.œ Rœ

œ jœ jœ œ œ jœ jœvre mea să fim bu cu

œ œ œ œN œ œ

œ jœ jœ œ jœ jœœ œ œ œ œ œ

˙ œ jœ jœri e, Să cu

œ œ œ œ œ

˙ œ jœ jœ˙ œ œ œ

œ jœ jœ œ .jœ rœle gem co mori din no

œ œ œ œ œ .œ Rœœ jœ jœ œ jœ jœœ œ œ œ œ œ

.˙roi.

.˙ .˙- -- - - - - - -

Chemare

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

18

Page 22: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

b

b

43

43

œ œœ œœ1.Cu2.Nu'i3.Boa

Elvreola

muis

săœœ œœ œœ

œœ œœ œœrind,

pipia

moartără

teasă

şi'oriœœ œœ œœ#

œœ œ œœpan'oce

refi

tân

unştiguœœ œœ œœb

..˙vis,ut,iri,..˙

œœ œœ œœ##Cu

NiciGri

Elvreoja

trăposăœœ œœ œœ

œœ œœ œœindvapia

viarără

ţasubşi'oriœœ œœ œœ

- - - - -- - - - -

- - - - - - -

&

?

b

b

7

œœ ..œœn jœœmi'ecace

pare'aa

racămăœœ ..œœb Jœœ

..˙dis,zut,giri,˙ .˙ œ

œ œœ œœSpreNu'iDom

Elvreonul

priduveœœ œœ œœ

œœ œœ œœvindre

ghea

cereză

rulsăaœœ œœ œœb

œœ œœ œœnmi

nu'Lco

s'afi

lo'n

desdumăœœ œœ œœ#b

..˙chis,rut,riri,..˙

- - - - -- - - - -

- - - - - - - -

&

?

b

b

13 œœb œœ œœCliCliCli

păpăpă

dededeœœ œœ œ

œ jœœ ‰ œœcliclicli

păpăpă

măcutriœœ Jœœ ‰ œœn

œœ œœU œœ

'nalţElme

dinle'amte'n

atretăœœ œœuœœ

..˙bis.cut.riri....˙

œœ œœ œœCli pă deœœ œœ œœ

œœ œœ œœcli pă înœœ œœ œœ

- - - -- -- - -

- - - - - -

&

?

b

b

19

..œœ jœœ œœdra gos tea

..œœ Jœœ œœ

..˙Lui,..˙

œœ œœ œœcli pă deœœ œœ œœ

œœ œœ œœcli pă spreœœ œœ œœ

..œœn jœœ œœvia ţă mă

.œ .œ Jœœ œœ

..˙sui,

˙ .˙ œœ œœ œœ

Văd mi la,œœ œœ œœ

- - - - - -

&

?

b

b

26 œœ œœ œœsla va deœœ œœ œœb

œœ# ..œœ jœœOm Dum ne

œœ ..œœ Jœœ

..˙zeu,..˙

œœ œœ œœcli pă deœœœœ œœ

œ œœ œœcli pă al

œœ œœ œœn

œœ ..œœ jœœTău sunt, al

œœ ..œœ Jœœ

..˙Tău.

...˙- - - - - -

Clipă de clipă

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

19

Page 23: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

####

####

44

44

œ1.Ţi'a2. O,œœ

.˙ œdu

Doamcemne,..˙ œœ

˙ ˙fiin

vremţasă˙ ˙

˙ ˙noasfim

trădin˙ ˙

..˙ œœazinou (cre

(meaţi)reu) me

cre.œœ œ œ œœn

˙ ˙reuaţi

ola˙ ˙

..˙ œœjertfel

făcu.

.˙œœ

- - - - -- -

---

&

?

####

####

8 ˙ œ œpechi

alpul˙

˙ œœ œœ

˙ Œ œœtarTău

PriŞi˙ Œ œœ

œœ œœ œœ œœmeşsă

teră

conmâ

sanemœœ œœ œœ œœ

˙ œœ œœcraast

reafel

laca˙ œœ œœ

œœ œœ œœ œœtroTi

nulne,

TăuDoam

celneœœ œœ œœ œœ

˙ .˙ œ˙sfânttot

deme˙ ˙#

- - -- - - -- - - - - - -

&

?

####

####

14 ˙ Œ œŒhar.reu.

Ne'aiVrem

˙ Œ Œ

Œ œ œœ œœNe'aiVrem

izsă

izsă

bătră

bătră

Œ œœ œœ œœ

˙ œœ œŒ œvitim

vitim

dindoar

..˙ Œ

œŒ œœ œœ œœgroapen

dedoar

patru

lasla

desla

morva

morva

Œ œœ œœ œœ

˙ œœ œœmântTa

mântTa

plăfă..˙ œœ œ

- - - -- - -

- - - - - -- - -

&

?

####

####

19 œœ œœ œœ œœtindcând

cucu

sândrag

gevoœœ œœ œœ œœ

˙ ˙le'Ţi

inpreaţa˙ ˙˙

..˙ œŒsfântTa

ReTră

.

.˙ Œ

Œ œ œœ œœReTră

cuind

cuind

noşdoar

noşdoar

Œ œœœœ œœ

˙ œœ œœ œtinpen

tinpen

ţătru

ţătru

œ œ œœ œœ œ-- -- - - - -

- - - -

- - - - - - -- -

&

?

####

####

24

˙ ˙viTi

w ˙

œœ Œ Œ œœene (A

(Păsici)

trăm) PăsAœœ œ œŒ Œ œœ

˙ .˙ œ œœtrămici

penşi'n˙ .˙

œ œœ

˙ œœ œœ œtrucer

vecuœ œ œœ œœ œ

˙ ˙ciTi

w ˙

..˙e.ne.

...˙

- - - - -- - --

-

Consacrare

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

20

Page 24: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

##

##

44

44

œ1.Cu2.Cre3. A

œ

œœ œœ ..jœœ rœœ ..jœœrœœ

vântdinve

meşţărea

temultoa

şutătă

gitde'aş

de

de'aşaaşœœ œœ ..Jœœ Rœœ ..Jœœ Rœœ

..˙ œœştiveada

ŞiŞiŞi..˙ œœ

œœ œœ œœ œœvordatru

bec'aşpul

miiproode'aş

şirojertœœ œœ œœ œœ#

..˙miicifi..˙

- - - - -- - - - - -- - - - -

-

&

?

##

##

6 œœÎnÎnPeœœ

œœ œœ ..jœœ rœœ ..jœœrœœ

viaviani

ţăţă

meni

nununu

mi'armi'ar

ar

foaa

lojujuœœ œœ ..Jœœ Rœœ ..Jœœ Rœœ

..˙ jJœ jJœsitata

DaDaDa

căcăcă..˙ Jœœ Jœœ

œœ œœ ..œœ jœœn'aşn'aşn'aş

pupupu

teateatea

iuiuiuœœ œœ ..œœ Jœœ

..˙bi.

bi.bi.

..˙- -

- -- -

-

--

- - --

- - -- -

&

?

##

##

11 .jœ rœDra gos

Œ

Œ

Œ ..Jœœ Rœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœjœ jœ jœ jœ

teaDra gos tea

e mi nu

Œ ..Jœœ Rœœ Jœœ Jœœ Jœœ jJœ

œœ œœ œœœjœœ jœœ

na tă, E iz

œ œ œœ Jœœ Jœœ

œœ œœ œœ œœvor de bu cu

œœ œœ œœ œœ#

.œ œ œrii,

.œ œ œ- -- -- -

- -- -

&

?

##

##

16 œœEa

œœ

œœ œœ ..jœœ rœœ ..jœœrœœ

vi ne de la Dum ne

œœ œœ ..Jœœ Rœœ ..Jœœ Rœœ

..˙ jJœ jJœzeu Şi nici

..˙ Jœœ Jœœ

œœ œœ ..œœ jœœcând nu va pie

œœ œœ ..œœ Jœœ

..˙ri!

..˙--- - -

Corinteni 13

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

21

Page 25: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

#

#

44

44

œœ1. Cu2. Ce3.Când4. I

œœ

œœ œ œœ œœcelcelte'nsus

flăsărgripe

mândmanjeştitoţi

şişidea

œœ œœ œœ œ œœ

.œœ œ jœ œœ œœos

gol,cela

teliplipju

nitsit,sit,tat,

îmîmpede

œœ œœ œœ œœ

œœ œœparpar

Domşi

te'ţitenulsă

œœ œœ

- - -- -

- - -- - -

--

-

---

-

&

?

#

#

œœ œ œœpâihaiÎl

rac

neana

slue

œœ œ

..˙ œœta,

ta,jeştira,

DeCândŞi

Noi

..˙ œ

œœ œœ œœ œœtiainicin'a

neprea

nuvem

Dommultştiiţin

nuleştidatăœœ œœ œœ œœ

.œœ œ jœ œœ œœs'a'n

isc'aide

gripipriur

jit,tit

mitmat

N'oŞiÎnŞiœœ œœ œœ œœ

- - - - -- - -

- - -- - - -

&

?

#

#

8 œœ œœ œœ œœsătotca

scop

răn'aisaîn

mâisătavia

nefiiunţăœœ œœ œ œœ œœ

.œœ œ jœ œœ œœrăsfeommai

plări

truî

tit,citdit

nalt

CuOriSauDeœœ œœ œœ œ

œœ œœ œœ œ œœvâncâtîncât

tulaigeiu

spuariibi

ne'aducereaœœ œœ œœ œ

..˙şa.na.

reşti.Sa.

..˙

- - - - - - - -- - - - -

- - - - -- - - - -

Cu cel flămând

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

22

Page 26: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

bbbbb

bbbbb

44

44

jœœ jœœ jœœ1. Cu2. El3. În4.Prin

Domaînva

nulrecerlea

Jœœ Jœœ Jœœ

..œœ jœœ jœœ jœœjœœ jœœ

meu,gri

cări,um

Prijă

prinbre

echiar

alor

tendepăa

miflorisau

dânci,

nupe

prinI..œœ J

œœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ

˙ jœœ jœœ jœœ jœœnat,

câmp,foc,sus

PrinŞiÎnÎşi

înpoargroaca

certăpată˙

JœœjJœ jœJœ Jœœ

..œœ jœœcărivulleoa

nicitui

ia..œœ Jœœ

- - - - - - -- - - -- - - - -

---

- - - - - - -

&

?

bbbbb

bbbbb

5 jœœ jœœ jœœ jœœcândrullor,ca

nu'saîn

re'a

pătâttotră

rădece'ită

Jœœ Jœœ Jœœ J

œœ

˙ ‰ jœœ jœœ jœœsit,sus,

greu,cit,

CăciDeciOriŞi

Elsi

unchiar

vegur

de'aşpe˙ ‰ J

œœ Jœœ Jœœ

˙ jœœjœœjœœ jœœ

gheasunt,

fi,căi

zăcând

înde

ne'ngrijiorine

cese

cepă˙ Jœœ J

œœb Jœœ Jœœ

˙ jœœ jœœn jœœ jœœtat

strâng,loc,

truns,

ADeA

sumisuva

prane'Şipragă˙ Jœœ Jœœn Jœœ Jœœ

- --

- -

- - -

-

--

- --

- -

- - - - - -

&

?

bbbbb

bbbbb

9 jœœ jœœ jœœjœœ œœ œœ

sua

measi

fleminve

Păs

tuteş

gheato

luiteză

rul

meuEl,Ta

meu

truI

tăliu

Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ œœ œœ

˙ ‰ jJœ jJœ jJœdit.sus.meu.bit.

În

În

Dom

Dom

nul

nul

˙ ‰ jJœ jJœ jJœ

..œœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœmeu

meu

mă'n

mă'n

cred

cred

ori

ori

un

un

de'aş

de'aş

.

.œœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ

- - -

- - -

-

-- - - -- - - -

- - -- - -

&

?

bbbbb

bbbbb

12

Jœ Jœ Jœ Jœ .œ Jœjœ jœ jœ jœfi

fi, ori un de'aş fi Pe'al

Pe'al mă rii

Jœœ Jœœ J

œœ Jœœ ..œœ Jœœ

.œJœ Jœ Jœ Jœ Jœn Jœ Jœ Jœjœ jœ jœ jœ jœval,

mă rii val,

pe

pe

mun

mun

te

te

vis

vis

co

co

Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœn Jœœ J

œœ

Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœjœ jœ jœ jœ

lit

lit, prin val şi vânt, ja

E

E

gri

gri-

ja

Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ

-- - -

- - - -

-

- -

&

?

bbbbb

bbbbb

15

Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœjœ jœ jœ jœLui

Lui, e gri ja Lui de zi cu

de zi cu

Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ J

œœ Jœœ Jœœ Jœœb

œ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœn Jœjœ jœ jœ jœ

zi

zi, zi de zi, Ve ghe ză

Ve ghe ză

œœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœn Jœœ

jœœ jœœ jœœjœœ œœn œœb

Dom

Dom

nul,

nul,

Ta

Ta

tăl

tăl

meu

meu

iu

iu

Jœœ Jœœ jœJœ Jœœ œœœœœ

˙ ‰bit!

bit!˙ ‰

- - -

- - -

- -

- --

Cu Domnul meu

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

23

Page 27: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

##

##

44

44

jœ jœ jœœ1.De'a2.De'a

lunglung

dede

œœ œœ œœ

˙ jœœ jœœ jœœ jœœdrumani

prinprin

spivăi

niide˙ œœ œœ œœ œœ

œœ ..œœ jœœ jœœ jœœviela

ţii,crimi,

PeTot

unstră

debăœœ ..œœ œœ œœ œœ

˙ jœœ jœœ jœœ jœœpatând

şiial

ne'aulu

purmii˙

œœ œœ œœ œœ

˙ ‰tat,plâns˙ ‰

- - - -- - - -

-

&

?

##

##

jœ jœ jœœAmPrin

dustre

cudu

œœ œœ œœ

˙ jœœnoireri˙ œœ

jœœ jœœ jœœmi

cu'alreasnos

mătru

œœ œœ œœ

œœ ..œœ jœœ jœœ jœœsfâncân

tătec,

dinco

cânmori

tuldeœœ ..œœ œœ œœ œœ

˙ jœœ jœœ jœœ jœœnosfe

truri

miciri

nuam˙

œœ œœ œœ œœ

˙ ‰nat.

strâns.˙ ‰- - - - -

- - - - ---

&

?

##

##

jœœ jœœ jœœDe'aDe'a

lunglung

dede

œœ œœ œœn

˙ jœœ jœœ jœœ jœœdrum,

anisăsă

ştişti

e'orie'ori˙ œœ œœ œœ œœ

œœ ..œœ jœœ jœœ jœœcici

ne,ne,

CânMe

tareu

vomvomœœ ..œœ œœ œœ œœ

œ .˙ ˙ œœiartot

şicân

œ .˙ ˙ œœ

˙ jœœiar,ta˙ œœ

- - - - -- - - - -

&

?

##

##

jœœ jœœ jœœDesCă

preîn

Icu

œœ œœ œœn

˙ jœœ jœœ jœœ jœœsusrând

şi'aI

Luisus

iure˙ œœ œœ œœ œœ

œœ ..œœ jœœ jœœ jœœbivi

rene

CeÎn

n'ace

ştiruriœœ ..œœ œœ œœ œœ

œ .˙ ˙ œœutsă

hone

œ .˙ ˙ œœ

˙ jœœtar.ia.

˙ œœ-- - - - --- - - -

De-a lung de drum

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

24

Page 28: Colectie de partituri LTA Vol. I

& b 44 jœ rœ .jœ rœ rœ ˙1. De2. Va3.Chiar

aşve

când

înnisunt

cero

pier

cazidut

jœ rœ .jœ rœ rœ œ ‰ jœPrinCând

Chiar

puvoi

când

teresunt

reagăcă

measi

zut

păînpe

jœ jœ ˙ jœ rœ rœcasu

mar

tulfletgini

să'lpade

aceaa bis,

lung,Sa,

- - - - - - -- - - - -

- - - -

&

?

b

b

4

w

Ó ‰ Rœ Rœ œ œAsPa

Mar

tăzice'ngini

să'lsude

aflet

a

jœ rœ .jœ rœ rœ ˙CâtEl

Pot

demăpri

multvavi

aşchela

vreama,El.˙ Rœ Rœ Rœ Rœ

lungiarbis

ElPot

Cât demăpri

multvavi

aşchela

jœ rœ .jœ rœ rœ .œ ‰

PotElSin gur

măspe

n'aşvara

pupurîn

teataEl,.˙ Rœ Rœ Rœ Rœ

vreama,El,

SinEl

Pot

gurmăspe

n'aşvara

pupurîn

- -- -

- -

- - - -- - -- - - -

&

?

b

b

7 œ jœ rœ rœ .œ rœ rœTot

SpreCăci

pestrăce

gelurul

nunchicirimi'a

adedes

jung.stea.chis.œ œ Rœ Rœ .œ Rœ Rœ

tea,ta,El,

PeStrăCe

gelurul

nunchicirimi'a

adedes

jung.stea.chis.

w˙ ˙

wœ jœ rœ rœ œ jœ jœ

De pe ge nunchi El mă

œ œ Rœ Rœ œ œ œ

œ jœ rœ rœ œ jœ jœœ œ Rœ Rœ œ œ œ- -

- - --

- -

-

- -- -

&

?

b

b

10 œ jœ rœ rœ ˙va ri di ca,

œ œ Rœ Rœ ˙œ jœ rœ .jœ jœ jœ jœ

va ri di

œ œ Rœ Rœ ˙

œ jœ rœ rœ .œ jœDin o chii mei va

œ œ Rœ Rœ .œ œœ jœ rœ rœ .œ jœca

œ œ Rœ Rœ .œ œ

.jœ rœ jœ rœ rœ œ rœ rœ rœ rœşter ge la cri ma. Se va ui ta

.œ Rœ œ Rœ Rœ ˙.jœ rœ jœ rœ rœ ˙.œ Rœ œ Rœ Rœ ˙

- - - - - - -

- -

&

?

b

b

13

.˙ rœ rœ rœ rœLa ra na mea

wœ rœ rœ rœ rœ ˙

Se va ui ta

w

.˙ jœ jœŞi

.˙ œ œ

œ rœ rœ rœ rœ .œ jœLa ra na mea

.˙ œ œ

jœ jœ .œ ‰ jœ rœ rœo va vin de ca.œ œ .œ ‰ œ Rœ Rœjœ jœ .œ ‰ jœ rœ rœœ .œ œ ‰ œ Rœ Rœ

ww

œ œ .˙w- - -

- -

De aş încerca

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

25

Page 29: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

44

44

˙ œœ œœ1.De2.De3.De4.De

ce'ice'ice'ice'i

preapreapreaprea˙ œœ œœ

..˙ œœgreugreugreugreu

OS'aOO..˙ œœ

..œœ jœœ œœ œœfloa

prinziclimâ

reînpănă

sănoap

săsă

săte'ozâmîn..œœ Jœœ œœ œœ

wwdeşti?stea?beşti?tinzi?ww

- -- -

- -- -

&

?

5 ˙ œœ œœDeDeDeDe

ce'ice'ice'ice'i

preapreapreaprea˙ œœ œœ

..˙ œœgreugreugreugreu

DinSă'm

OÎn..˙ œœ

..œœ jœœ œœ œœdar

parţivorfap

sălubăte

dămisăsă

runaroste'a..œœ J

œœ œœ œœ

wwieşti?ta?

teşti?prinzi?ww

- -- - -

- -- -

&

?

9 ˙ œœ œœOriPăOriOri

cemâncece

pustu'nghepă˙ œœ œœ

..˙ œœtiu

tregţarcat

MeMeDinŞi..˙ œœ

..œœ jœœ œœ œœreureuluori

ararme

ce'am

înstrăs'arsu

flolutofe..œœ Jœœ

œœ œœ

˙ ˙ri,cipi,riww

- - - - -- - - - - -- - - -- - - - -

&

?

13 ˙ œœ œœDaDaDaS'ar

căcăcăter

amamammi˙ œœ œœ

..˙ œşti

vreaştina

IuLuCălŞi..˙ œœ

..œœ jœœ œœ œœbimidu

Dom

renară

nul

a'ma'ma'mar

părpărpărve.œ jJœ œœ œœ

wţi.ţi.ţi.ni!ww

- -- - -- -- - -- -- - -

- - - -

De ce-i prea greu?

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

26

Page 30: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

#

#

44

44

œœ1.Din2. Pe3. Şiœœ

˙ œ œœslăviGolpes

degote

părta'no˙ œœ œœ

˙ œ œtachicli

te,nuri,pă,

DinDin

Când˙ œœ œœ

œœ œœ œœ œœlustrino

migărul

letulde

ludeluœ œœ œ œœ

˙ œœ œœmi

moarmi

nii,te,nă

VeCuPur˙ œœ œœ

œ œ# œœ œœnipreta

t'aiţulva

lade

spre˙ œœ œœ

- - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - -

&

?

#

#

7

œ œ œœ œœmisânmi

ne'nge'aine,

aplă

dinœœ œœ œœ œœ

˙ ..œœ# jJœdânc

titnou,

devifa

pănaţa˙ ..œœ Jœœ

alto{

.˙ œcat.mea.Ta,

De'aDe'aDe'a..˙ œ

˙ œœ œ œœtâtâtâ

tatata

duiumi˙ œœ œœ

œ œ œœ œœrebinu

rere,ne

plâncecât˙ œœ œœ

- -- - - - -- -- - - - -- -- - - -

&

?

#

#

12 œ œ œœ œœgeaucruvia

heceaţă

ruîmdeœœ œ œœ œœ

.œ jœ œ œœviparpli

mii,te,nă,

CândÎnPe

CândÎnPe

.œ jœ œœ œŒ

œw œ œ œce

sfânnor

cersfântnor

rul,t'ade

Idoluœ ∑œ œœ

œ œ œœ œœsurami

se,re,nă,

PusSă'miPriœÓ Œœ œ œ

œ œtiuplecvindœ œ

- - - -- - --- -- -- --- - - - -

&

?

#

#

17 œœ œœl'aii

fa

lăniţaœ œœ

˙ œœ œœsat,ma,Ta,

VeCuCu˙ œ œœ

œœ œ œœ œœ œœ#nindpreîn

pân'ţulge

laderiiœœ œœ œœ œœ

˙ œœ œœmisânîn

ne'nge'ai

sla

aplăvă,

œ œ œœ œœ

˙ ..œœ jœœdânc

titeu

devivoi

pănacân˙ ..œœ Jœœ

..˙cat.mea.ta...˙

--

-

- -- -

--- -

---

--

Din slăvi depărtate

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

27

Page 31: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

##

##

44

44

˙ œœ jJœjœœ

1.Doam2.Doam

ne,ne,

căsfa

tretul˙ œœ œ Jœœ Jœœ

..œœ œJœ œ œœ ŒTi

Tăune'aaş

lerg,tept..œœ J

œœ œœ Œ

˙ œ jœœ jœœRosDin

tulCu

jertvân

feitul˙ œœ Jœœ Jœœ

..œœ jœœ œœ Œsă'nveş

ţenic

leg,drept,..œœ Jœœ œœ Œ

- - - -- - - -- - -- - -

&

?

##

##

5 ˙ œœ œ jœœ jœœHaPen

rultru

resla

vărvă˙ œœ Jœœ Jœœ

..œœ jœœ œœ jJœjœœ

satîn

înţe

treg,lept

oridru

cemul..œœ Jœœ œœ Jœœ Jœœ

œœ œœ œœ œœ œœ œvivie

năţii

săsă'mi

mi'oînœœ œœ œœ œœ œ

˙ .˙ œ Œşterg.drept...˙ Œ

-- - - - --- - - - - -

&

?

##

##

9 ˙ œœ jJœjœœ

DoamDoam

ne,ne

căşi

tremai˙ œœ œ Jœœ Jœœ

..œœ œJœ œ œœ ŒTi

vreaunesă

vin,fii..œœ J

œœ œœ Œ

˙ œ jœœ jœœBi

Lânnegă

lemi

să'lne˙ œœ Jœœ Jœœn

..œœ jœœ# œœ Œştiuzi

dede

plin,zi,..œœn J

œœ œœ Œ- - - - - -- - -

&

?

##

##

13 ˙ œœ œ jœœ jœœLePen

giitru'a

Tanu

le,mă˙ œœ Jœœ Jœœ

..œœ jœœ œœ jJœjœœ

chipmai

dio

vin,pri

viapâ

ţa'nnă'n..œœ Jœœ œœ Jœœ Jœœ

..jœœ rRœ ˙ œœtrea

porţigăde

săveş

i'o'nni.

.Jœœ Rœœ

˙ œœ

..˙ Œchin.cii...˙ Œ

- -- - - - --- - - -

Doamne, către Tine-alerg

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

28

Page 32: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

bbbb

bbbb

86

86

jœœ jœœ jœJœ œ jœœ1.Doam2.Doam3.Doam

nenene

desdesdes

chichichi

dedede

Jœœ Jœœ Jœœ œœ J

œœ

œœ jœJœ .œ.œogu

min

chiiratea

mei,meamea,œœ Jœœ ..œœ

jœœ jœœ jœœ œœ jœœPuŞiFă

nepu

să'n

luneţe

milalea

naugă

Jœœ Jœœ Jœœ œœ Jœœ

œœ jœœ ..œœTadăvo

înînia

ei,ea,Ta,œ jJœ .œ

- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - -

&

?

bbbb

bbbb

5 jœœn jœn Jœ jœœ œœ jœœSăDe'iDes

poaceachi

tăsul

de'mi

pâtrist

i

nă'nsauni

Jœœ Jœœ Jœœ œœ Jœœ

œœ œ jœœn ..œœcerluma

primide

vi,nos,plin,œœn œœ Jœœ ..œœ

jœœn jœœ jœœ œœ jœœFăNuSă'n

gămeca

dulepă

inţiTăutro

desănul

Jœœ Jœœ Jœœ œœ J

œœ

œœn jœœ .œveş'nalţTău

nifrudi

cii.mos.vin.œœ J

œœ ..œœ- - - - -- - -- -- - - -

- - - - -- - - -

&

?

bbbb

bbbb

9 jœœ jœœ jœJœ œ jœœCum stau în ru gă

Jœœ Jœœ Jœœ œœ J

œœ

œœ jœJœ .œ .œprea ple cat,

œœ Jœœ ..œœ

jœœ jœœ jœœ œœ jœœM'a tin ge Tu, să

Jœœ Jœœ Jœœ œœ Jœœ

œœ jœœ ..œœfiu ier tat;

œ jJœ .œ-- - - -

&

?

bbbb

bbbb

13 jœœ jœœ jœœ œœb JœjœCât sunt ne vred nic

Jœœ Jœœ J

œœ œœ Jœœ

œœ jœœ ..œœvreau să spun,

œœ Jœœ ..œœ

.œ .œ œœ jœœDar Tu eşti

..œœ œœ Jœœ

..œœ ..œœbun...œœ ..œœ

- -

Doamne, deschide ochii mei

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

29

Page 33: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

b

b

43

43

˙ œœ1.Doam2. Zil3. Ai

ne,nicdat˙ œœ

˙ œœglaÎţivia

sulurţa˙ œœ

..œœ jœœ œœTăumezpen

mădoartru˙ œœ

˙ œœcheaŢimi

mă,e,ne,˙ œœ

- - -- - -

- - - -

&

?

b

b

5 ˙ œœNuTuVia

meeştiţa

˙ œœ

˙ œœle'misinTa

cugude˙ œœ

.œn˙ jœ œœnoşti,

rulDum

îlPăsne.œ jœ œœ

˙ Œştii,tor,zeu,˙ Œ

- - -- - -

- - - - -

&

?

b

b

9 ˙ œœI

MăSla

niconvă,˙ œœ

˙ œœmaducisla

azilavă˙ œœ

.œ jœ œœfăase

răpacu˙ œœ

.œ jœ œœteavivi

mă,e,ne,˙ œœb

- - - - - -- - - - - -

- - - - - -

&

?

b

b

13 ˙ œœbvreaNuŞi

acuca

˙ œœ

˙ œœ œTa

noscdar,

meunsu

˙ œœ œ

˙ œœreualtfle

aiztul

˙ œœ œ

..˙fi.

vor.meu.

..˙-

- -- -

Doamne glasul Tău

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

30

Page 34: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

bbb

bbb

44

44

œ œ1.Doam2.Doam3. Ca

ne,ne'aşdin

œ œ

.œ jœ œ œi

vreacer

nisă'misă'mi

mafifi

să'miee,.œ jœ œ œ

œ œ œœ œœfi

gânDoam

edulne,

cumcumvia

e'ae'alţaœ œ œœ œœ

˙ œœ œœTa,Tău,mea,

cumtotvia

e'alaţa˙ œœ œœ

œ œTa,fel,

mea,œ œ- - - -

- - -- - - -

&

?

bbb

bbb

6

œœ œœSă'mi

DeChiar

ţinpădeœœ œœ

..œœ jœœ œœ œœi

catas

nimi'etăzi

magânŢi'o

cuduldau..œœ œœ

œœ œœ

œœ œœ œ œœraliŢi

tă,ber,e,

vivivi

no'nno'nno'nœœ œœ œœ œœ

w ˙ea.el.ea.

w ˙

˙

˙

- -- -- -

- ---

--

&

?

bbb

bbb

11 œœ œœI

GânVia

nidulţaœœ œœ

wwma,meu,mea, (Via

(Gân(I

ţadulni

Ó œ œ

wÓ œœ œœ

˙ œœ œœ

mea)meu)ma) I

GânVia

nidulţa˙ œœ œœ

wwma,meu,mea,

w.˙ œ

˙

˙- ---

---

-

---

&

?

bbb

bbb

16

œœ œœVi

VreauSă

no'nsă'mirăœœ œœ

..œœ jœœ œœ œœeafi

mâi

şieîn

niplinea

ciode

de'a..œœ œœœœ œœ

œœ œœ œ œœdaTipu

tăne

ruri,

nutot

Doam

pleme

ne'aşœœ œœ œœ œœ

wwca.reu.vrea.ww

˙

˙- -- -- -

- --

-

-

Doamne, inima să-mi fie

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" BucureştiCoruri creştine - 2008

31

Page 35: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

812

812

jœœ jœœ jœœ1.Doar2.Când3. Să

ovreonu

cois

Jœœ Jœœ Jœœ

..œœ ..œœ œœjœœ jœœ jœœ jœœ

lipicre

bătă

deţi

aîmisă

icichirac

îminuşi

aie

nici..œœ ..œœ œœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ

..œœ ..œœ ..œœ jœœ ..jœœ rœœjungânsin

ge,dul,gur,

ArŞi

Tot

ginttotdo

şicarul..œœ ..œœ ..œœ J

œœ ..Jœœ Rœœ

..œœ ..œœ œœaIa

meu

urcov

e..œœ ..œœ œœ

- - - - - - -- - - - - -

- - - -

&

?

5 jœœ jœœ jœœ jœœdepede

ce'aşpiace

atrăruri

duale

Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ

..œœ ..œœ ..œœ jœœ jœœ jœœna?

dorm,gat!

CăciEu

Sunt

înştiucă

locă'nlă..œœ ..œœ ..œœ Jœœ Jœœ Jœœ

..œœ ..œœ œœjœœ jœœ jœœ jœœ

caceto

şulruri,rul

mădince'şi

ricoca

riilou

didetă..œœ ..œœ œœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ

..œœ ..œœ ..œœvisteţa

nele,ra..œœ ..œœ ..œœ

---

- - - -- - -- - -

-

- ---

- ---

&

?

9 jœœ ..jœœ rœœNuVoiUn

maistade

culalu

Jœœ ..Jœœ Rœœ

..œœ ..œœ ..œœ jœœ jœœjœœ

Dommami

nulsănă

eulîn

e

voigă'alne'n

ummeuce.

.œœ ..œœ ..œœ J

œœ Jœœ Jœœ

..œœ ..œœ ..œœ jœœ jœœ jœœbla!

Domn!tat!

Eu am lo

..œœ ..œœ ..œœ Jœœ Jœœ Jœœ

..œœ ..œœ œœ jœœ jœœ jœœ jœœca şuri a co lo'n mă..œœ ..œœ œœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ- - --

- -- -- - -

-

- -

&

?

13 ..œœ ..œœ ..œœ jœœ ..jœœ rœœri re, În stră lu..œœ ..œœ ..œœ J

œœ ..Jœœ Rœœ

..œœ ..œœ œœ jœœ jœœ jœœ jœœci rea ce n'o pot vi..œœ ..œœ œœ J

œœ Jœœ Jœœ Jœœ

..œœ ..œœ ..œœjœœ jœœ jœœ

sa, Când va a

..œœ ..œœ ..œœ Jœœ Jœœ Jœœ

- -- -- - -

&

?

16 ..œœ ..œœ œœ rœœ rœœ jœœ jœœ jœœco lo, voi sfâr şi a ler..œœ ..œœ œœ Rœœ Rœœ Jœœ Jœœ Jœœ

..œœ ..œœ ..œœ jœœ ..jœœ rœœga rea Pe străzi de..œœ ..œœ ..œœ J

œœ ..Jœœ Rœœ

..œœ ..œœ ..œœ jœœ jœœjœœ

a ur, în sla va..œœ ..œœ ..œœ J

œœ Jœœ Jœœ

..œœ ..œœ ..œœSa!

..œœ ..œœ ..œœ- --- - - -

Doar o colibă

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

32

Page 36: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

44

44

œœ jœœjœœ ..œœ jœœ

1.Doar2.Doar3.Doar

TuTuTu

III

sususu

sesese

œœ œœ œœ œœ œœ

jœœ jœœ jœœ jœœ œœ œœeştieştiFiu

aaal

mea'nmea'n

ne

dudu

mu

rara

ri

rere,rii,

œœ œœ œœ œœœœ œœ

œœ jœœ jœœ œœ œœÎn

PrinDin

igreusâ

nisau

nul

măbi

Ta

vreaunetă

œ œ œjœœ œjœ œ

ÎnPrinDin

igreu

nisaunul

măbiTa

œœ jœœ jœœ ˙sămălui

tespriai

priji

ve

mescneştinit

œœ œ œ ˙œ jœ jœ œ

vreaunetă

sămălui

tespriai

prijive

mescneştinit

- - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - -

- - -- -

- - - -

&

?

5

œ jœœjœœ .œœ œ

jœœCa'nDoarCa

viaDupen

ţahultru

meaTăumi

să'Ţicelneœ jœ jœ .œ# œ œ jœ

jœœ jœœ jœœ jœœ œœ œœ œœcânt

Sfântsă

înmete

areudai

domă'nca

rava

jert

reţă,fă

œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ

œœ jœœ jœœ# jœœ jœœjœœjœœ

Şi'nSăŞi

toturcsă

deacuam

uTivia ţă

nanefă

săperăœœ œ œœ œœ# œœ œœ

œœ œœ#- - - - - - - -- - - - -- - - - -

&

?

8 œœ œœ# ˙Te

culmide

slăce

sfâr

vescreşti.şit.œœ œœ ˙

.œœ œ œ œjœ jœ jœ jœ jœO, I sus din zări al

œœ œœ œœ œœ œO, I sus din

œ œ œ œ˙bas tre

œœ œœ œœ œœzări al bas tre,

.œœ œ œ œjœ jœ jœ jœ# jœprea mă resc nu me le

œœ# œœ œœ œœ œprea mă resc nu

- - -

-

- - - -

--

- - -- - -

&

?

12 wœ œ ˙Tău

œœ œœ œœ œœbme le Tău

.œœ œ œ œbjœ jœ jœ jœ jœCăci mi nuni fă cu t'ai

œœ œœ œœ œœCăci mi nuni fă

œ œ œb œœ œmul te şi'n

œœ œœ œœ# œœcu t'ai mul te

œ œ œ œ œœ œsu fle tul

œœ œœ œœœœ

şi'n su fle tul

wmeu.

wwmeu.

- -- - - -

- - -- - - -

Doar Tu Isuse

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

Tenor{

33

Page 37: Colectie de partituri LTA Vol. I

?# 44pœ œ œ œ œDom nul e Păs

œ œ œ ˙to rul meu,

œ œ œ œ œ œ œNu voi du ce lip să

œ œ œ ˙de ni mic.- - - - - -

?#5 œ œ œ œ œ œ œEl mă paş te în pă

œ œ ˙ œ œşuni verzi Şi mă

œ œ œ œ œ œ œdu ce la a pe de o

œ œU Ódih nă.- - - - - -

&

?

#

#

p9 œ œ œ œ œœ œ œ œChiar de'ar fi săœ œ œ œœ œ œ œ

œ œ œ ˙œ œ œ ˙um blu euœ œ ˙œ œ ˙

œ œ jœ jœ jœ jœ œœ œ œ œ œ œPrin va lea um bre lorœ jœ jœ jœ jœ œ œœ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ ˙œ œ ˙mor ţii reci

œ œ œ œ œ œœ œ ˙

œ œ œœ œ œNu măœ œœ œ

- -- - -

&

?

#

#

14 jœ jœ jœ jœœ œ œ œtem de nici unjœ jœ jœ jœœ œ œ œ

.˙ œ œœ œ œ œrău Căciœ œ œ œ œ.˙ œ œ

œ œ œ œ jœ jœœ œ œ œ œ œTu eşti cu mi neœ œ œ œ œ œ œ jœ jœœ œ œ œ œ œ œ

œ œU Óœ œ œu ÓDoam ne.

œ œ œU Óœ œu Ó

Fœ œ œ œ œœ œ œ œ œFe ri ci rea

œ œ œ œ œœ œ œ œ- - ---

&

?

#

#

19 jœ jœ œ ˙œ œ œ œ œşi'n du ra reaœ œ œ œ œœ œ œ œ œ

jœ jœ jœ jœ œ œœ œ œ œ œ œ œMă vor în so ţi mejœ jœ jœ jœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ

rit.

œ œ ˙U

me reuœ œ œ œ œureu, me reuœ œ œ œ œ œ#U

me reu

œ œ œ ˙u

a tempo

œ œ œ jœ jœ jœ jœŞi voi lo cu i în

œ œ œ œ œŞi voi lo cu

œ œ œ œ œœ œ œ œ- --- - -- - -

-

-- -

&

?

#

#

23 jœ jœ ˙ jœ jœca sa Ta

œ œ œ œ œ œ œi în ca sa Ta Toa tejœ jœ jœ jœ œ jœ jœœ œ œ œ œ œ œ

œ jœ jœ jœ jœ jœ jœœ œ œ œ œ œ œ œzi le le vie ţii me le,œ jœ jœ jœ jœ jœ jœœ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œDoam ne, A

œ œ œ ˙œ œ œ ˙

wœ œ œ ˙

œ œ œ ˙œ œ ˙

wœœ ˙min.

œ œ ˙w- - - - -- - - -- -

-

Domnul e Păstorul meu

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

Tenor

34

Page 38: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

bbbb

bbbb

44

44

œœ jœœ jœœ œœ œœ1.Dom2.Când3. I

nulamni

măstrima

vagat,mea

iupiervoœœ Jœœ Jœœ

œœ œœ

œœ jœœ jœœ œœ œœbi'ndutioa

veşînsă

nipătre

cicasal

e,te,tă,œœ J

œœ Jœœ œœ œœ

œœElElIuœœ

- - - - -- - - -

- - - - - - -

&

?

bbbb

bbbb

jœœ jœœ œœ œœşi'ami'abi

datcurrea

viamatLui

ţa,du

spre

Jœœ Jœœœœ œœ

œœ jœœ jœœ œœ œœviarece

ţări

ruri

să'milemă

fitoa'nal

e,te.ţă;œœ J

œœ Jœœ œœ œœ

œœn jœœ jœœNuŞi

Via

mămânţa

destuŞi'aœœ Jœœn Jœœ

- - -- - - - -

- -- --

--

&

?

bbbb

bbbb

œœ œœpart

idat

derepeœœ œœ

œœn œœ ˙Dommi'aGol

nula

go

meu,dus,ta,œœ œœn ˙

œœ jœœ jœœ œœn œœChiarTot

Spre'a

daBumă

cănulrăs

drumeucum

mu'iI

paœœ Jœœ Jœœ œœ œœ

..˙b Œgreu!sus!ra...˙ Œ

- - --

- -- - -

- - -

&

?

bbbb

bbbb

9

œœ jœœ jœœ œœ œœDe'a cum al lui I

œœ Jœœ Jœœ œœ œœ

˙ ˙sus sunt

˙ ˙

œœ jœœ jœœ œœ œœnnŞi El al meu va

œœ Jœœ Jœœ œœ œœ

..˙ Œfi;

..˙ Œ- -

&

?

bbbb

bbbb

13 œœjœœb jœœ œœ œœ

Nu nu mai pe a

œœ Jœœ Jœœ œœn œœ

œœ œœ ˙ncest pă mânt,

œœ œœ ˙An

œœ jœJœjœœ œœn œœb

Dar şi în veş ni

œœ Jœœ Jœœ œœ œœ

..˙ Œcii!

..˙ Œ-- - - -

Domnul mă va iubi

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

35

Page 39: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

b

b

..˙ œœ1.Dom2.Dom3.Dom4.Dom

nulnulnulnul..˙ œœ

..˙ œœ œœ œœmeu,meu,meu,meu,

CelSfinSfinSfin

ceţeşţeşţeş

răte

te'mite..˙ œœ œœ œœ

œœb œœ œœ œœnmâiaziasazi

înprităzium

veşvii

bla

nireanireaœœb œœ œœ œœ

..˙cii,

mea.ma.mea..˙

- - -- - - - -- - - - -- - - - -

-

-

&

?

b

b

œœTeS'oFierVes

œœTeS'oFierVes

˙ œœ œœ œœ œœ ˙rogfacibintind

lânotere

găglincave

midi

Golni

nereagorea

fiiTa,taTa

˙ .w ˙œ œ œ œ ˙rogfacibintind

fiiote,glo

˙ œœ œœ œœ œœ ˙În

ClaSă'mi

Pli

firăfină

ecaede

cala

draglo

recrigosri

zi.ma,tea,a

˙ .w ˙œ œ œ œ ˙În

glinAri

zi.daTaa

- - - - -- - - - - -

- - - - - - -- - - - - - -

- - - - - -- - - - - - -- - - - - - - -

&

?

b

b

7 œœ ˙ œœ œœ œœ œœ œœAsSăNi

De'a

culportmicfi

tăînsăîn

rueanu

veci

gadoarîmicu

meachipa

Dum

mepulrăneœœ ˙ œœ œœ œœ œœ œœ

wwreu,Tău,greu,zeu,ww

œœ œ œ œ˙ œœDomDomDomDom

nulnulnulnulœœ œœ œœ œœ

wwmeu.meu.meu.meu.ww

- - - - - - -- - - -

- - - - -- - - - -

Domnul meu

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

36

Page 40: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

#

#

43

43

8

8

A˙ œDom nul

˙ œ˙ œœ œ œ

˙ œmi'es te

œ œ œ˙ œœ œ œ

˙ œbu cu

œ œ œœ œ œœ œ œ

œ œ Œri e,œ œœ œ Œœ œ

B˙ œMân gâ

˙ œ˙ œœ œ œ

- - - - - - -

&

?

#

#

15 ˙ œie re,

œ œ œœ œ œœ œ œ

œ œ œ œ œse tea

œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ

˙ Œmea,˙˙ Œ˙

6

6

A˙ œÎmi a

˙ œ˙ œœ œ œ

˙ œlun gă'or

œ œ œ˙ œœ œ œ

˙ œce du

œ œ œœ œ œœ œ œ

- - - - - - - -

&

?

#

#

27 œ œ Œre re,

œ œ

œ œ Œœ œ

B˙ œMi'e tă

˙ œ

˙ œœ œ œ

˙ œri e'n

œ œ œœ œ œœ œ œ

œ œ œ œ œca lea

œ œ œ œ

œ œ œ œ œœ œ œ

˙ Œgrea.

˙˙ Œ˙

7

7- - - - - -

&

?

#

#

C40 ˙ œEl prin

˙ œ#˙ œœ œ œ

˙ œne guri

˙ œ˙ œnœ œ œ œn œ

.œ œ œ œe lu

˙ œ#œn œ œœ œ œ

œ œ Œmi nă,

œ œœ œ Œœ œ

2

2

D˙ œŞi co

˙ œ˙ œ˙ œ

˙ œmoa ră

œ œ œ˙ œœ œ œ

- - - - -

&

?

#

#

48 .œ œ œn œdin ru

œn œ œ˙ œœn œ œ

œ œ Œi nă,

œ œœ œ Œœ œ

2

2

E˙ œDoar pe

˙ œ˙ œ˙ œ

˙ œEl îl

˙ œœ œ œ˙ œ

œ ˙vor păs

œ œ ˙œ œ œœ œ œ

˙ Œtra,

˙˙ Œ˙

- - -

&

?

#

#

56 ∑

F˙ œO chii

˙ œ˙ œœ œ œ

˙ œmei şi

œ œ œœ œ œœ œ œ

œ œ œ ˙i ni

œ œ œ œœ œ œ œ œœ ˙

˙ Œma.˙˙ Œ˙

11

11- - -

Domnul mi-este bucurie

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

37

Page 41: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

#

#

44

44

œœ œœ œœ œœ1.Dor2.V'a3.Rugi4.S'a

nedua

des

stinsnaţiprinchis

deîn

deţispreœ œ œœ œœ

œœ œœ œœ œœli

tr'ope'ncer

berlusecă

tamirara

tenătereœœ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ œœPes

ILânCă

tenimigă'altre

ludeceţa

mepe'nruraœœ œœ œœ œœ

..œœ jœœ ˙a'ntregluicea

flopă

pridde

rit,mânt,vor,vis..œœ œœ ˙

- - - - - - - -- - - - - - - -

- - - - - - - - -- - - - -

&

?

#

#

5 œœ œœ œœ œœnDorIz

DinDrum

debăcecu

pavitarat

cereatedeœœ œœ œœ œœ

œœn œœ œœ œœşistăînsăr

drepsăcebă

tavitatoa

te,nătereœœ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ œœDorDe

DaţiPrin

deladetre

cetrovesste

rulnulteleœœ œœ œœ œœ

..œœ jœœ ˙neCetus'a

sfârluitu

des

şit.Sfânt.ror:chis...œœ œœ ˙

- - - - - -- - - - - -

- - - - - - -- - - - - - -

&

?

#

#

9 œœ œœ œœ œBa

PloaÎmVă

teiepăspă

vântcalra

laţi

dedătul

gând,

œœ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ œœ œviadenos

i

ţăputru

nimi,

notevifap

uă,rene,tăœœ œœ œœ œœ

œœ œœ œ œœ œœ#PloDinOştiLa

uăspredepâ

soasteînrâ

rele

geriulœœ œœ œ œœ# œœ

œœ œœ# ˙pesvacu

Gol

teveElgo

gând;ni,

vin,tei,œœ œœ ˙

- - - - - -- - - - - - -- - - - - -

- - - -- - -

&

?

#

#

13 œœ œœ œœ œœnStropiNoapOriPo

deteace

mul

vislunlavie

îngăcriţiiœœ œœ œœ œœ

œœn œœ œœ œœi

demăvă

nimidus'aaş

ploreli

teap

uă,rene,tăœœ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ œœCăÎn

OriSus,

Icuceîn

susrândurţa

visemăraœœ œœ œœ œœ

..œœ jœœ ˙ne'nvadedra

cusfârsusgos

rând.şi.

pin.tei...œœ

œœ ˙

- - - - --- - - - -

- -- - - - - -- -- - - - -

Dor nestins de libertate

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

38

Page 42: Colectie de partituri LTA Vol. I

&?

#

#22

22˙ ..œœ jœœ

Eşti pre gă˙ ..œœ Jœœ

..˙ œœtit? I..˙ œœ

˙ œœ œœsus vi ne˙ œœ œœ

wwiar!ww

- - - -

&

?

#

#

5

œ œ ..œœ jœœ1.As2.Nu3. O4.Nu5. A

tăzipoţichiimaidu'i

tecaLuizăvia

găsăteboţaœœ œœ ..œœ Jœœ

˙ œœ œœseştiştiivădvita

pecât

chiarpe'aljert

almaidepăfă˙ œœ œœ

œœ œœ .œ .œ jœœceessuscavi

rute

dintue

luitimpSancluipe

cândetuhoalœœ# œœ

.

.œœ Jœœ

˙tar!har!ar!tar!tar!˙

- - - --

- -- - - - -

- - --

-

---

&

?

#

#

œ œDaLo

TimTim

Dom nulcăculpulpulœ œ

œœ œœ œœ œœCel

Domtăutrecât

cenule

ce'aa

te'ate'apreşa

mai

iugăgăgrărăœœ œœ œœ œœ

˙n œœ œœbitsit,tit,bit,

mas,

PenNuViÎn

Mergi

trumainocucu˙ œœ œœ

œœ œœ œœ œti

staas

rândEl

nedestăzivala

S'acumînfiori

jertpă

sfârsfârceœœ œœ œœ œœ

wwbfit!nit!şit!şit!pas,ww

- - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -

-- -

&

?

#

#

13

˙ ..œœ jœœFii pen tru

˙ ..œœ Jœœ

˙ œœ œœcer pre gă

˙# œœn œœ

wwtit!

ww

wwww

- - -

Eşti pregătit?

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

39

Page 43: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

b

b

44

44

jœ jœ1.Eu2.Ră3.Iar

amtăa

œœ œœ

œœ jœœ jœœ œœ jœœ jœœfost

ceamcum

preaprinnu

depusmai

partiubâj

tesi'nbâi

detu

prinœœ jœ jœœ œœ œœ œœ

œœ œ œ œ œ˙ jœ jœDom

nenoap

nul,ricte,

PăŞiCi

căgeslăœœ œ œ œœ œœ

- - - - -- - - - - - -

- - - -

&

?

b

b

4

œœ jœœ jœœ œœ jœœ jœœtos

meamvesc

nudispe

sepe

Hris

poarattos

tefoartot

maite

meœœ jœ jœœ œœ œœ œœ

.œ œ œ œ jœœ jœœrău

greu,reu,

(mai(ge(tot

meamme

rău,)rău,)reu,)

Mă'nChiarSpun

trealaœœ œœn œœ œœ

jœ jœœb

œœbam:tuncitoţiœœ

--

--

--

--

-

--

&

?

b

b

jœœ jœœ œ jœœjœœ#

"Armi'acă

salşopEl

vatit

poa

MânElte

tuicăsă

œœ# œœ œœ œœ œœ

œœ œn œ œ jœœ jœœto

poasca

rultepe

UnAUn

asalaœœ œ œ

jœ jœœ

œœ jœœ jœ œœ jœœ jœœşavaşa

păpăpă

căcăcă

tostostos

cumcumcum

suntsuntsuntœœ œœ# œœ œœ jœn œœ

- - --

-

---

- -- -- -

---

&

?

b

b

9

.œ œ œ œjœœ jœœ

eu?"eu.eu.

(cum(cum(cum

suntsuntsunt

eu.)eu.)eu.)

Mă'nChiarSpun

trealaœœ

œœ œœ œœ

jœ jœœ

œœ jœœ jœœ œ jœœjœœ#

bam:tuncitoţi

"Armi'acă

salşopEl

vatit

poa

MânElte

tuicăsăœœ œœ# œœ œœ œœ œœ

œœ œn œ œto

poasca

rultepeœœ œ œ

- --

- - --

-

---

&

?

b

b

12 jœœ jœœUnAUn

asalajœ jœœ

œœ jœœ jœ œœjœœ jœœ

şavaşa

păpăpă

căcăcă

tostostos

cumcumcum

suntsuntsuntœœ œœ# œœ œœ jœn œœ

wœ jœ jœ ˙eu,eu,eu,

cum sunt eu,

··

œœ œœ œœ ˙

··

w .œ Rœ Rœcum sunt

˙ ˙

..˙jœœ jœœ

eu, cum sunt

..˙ œœ œœ

...˙

eu!

..˙- -- -- -

---

Eu am fost prea departe...

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

40

Page 44: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

##

##

43

43

œœ1.Eu2.A3.Cumœœ

..jœœ rœœ œœ œœpreace

frea

mălaşimă

rescbraţtă

pecea..Jœœ Rœœ œœ œœ

..jœœ rœœ œœ œœDums'atâ

nepletea

zeucat

lumi

cesăşi..Jœœ Rœœ œœ œœ

.jJœ rœœ œœ œœmunmânvia

ţiigâţă

aie

prind

ziînme..Jœœ Rœœ œœœœ

˙dit

flori,reu,˙

- - - - - -- - - - -

- - - - - -

&

?

##

##

6 œœŞi'aVeLaœœ

..jœœ rœœ œœ œœpusgheafel

dezăcân

strato

tând

jătulşi..Jœœ Rœœ œœ œœ

..jœœ rœœ œœ œœpespetot

tepăcân

eimânttând

unşi

se'n..Jœœ Rœœ œœ œœ

.jJœ rœœ œœ œœcerdintorc

neco

spre

mărlo

Dum

gidene..Jœœ Rœœ œœ œœ

˙nit;

nori;zeu;˙

- - -- -

- -

--- -

-- -

--

&

?

##

##

11 œœPeAIzœœ

..jœœ rœœ œœ œœzărişa

voa

demire

zări,nunidin

subeulu..Jœœ Rœœ œ œœ

..jœœ rœœ œœ œœstevădmi

lemena

stăreu,Lui

alorise'a..Jœœ Rœœ œœ œœ

..jœœ rœœ œœ œœmăun

prind

rideşi'n

loraşvia

înpriţa..J

œœ Rœœ œœ œœ

œœ œœtins,vi,

mea,˙- - -- -

-

--

- --

- ---

&

?

##

##

16

œœSăSă

Cândœœ

..jœœ rœœ œœ œœpotpottoa

veate

deaflacân

măiută..Jœœ Rœœ œœœœ

jœœjœœ œœ œœ

ribi

pen

reareatru

Sa,Sa,El,

ce'nce

Să'I

Jœœ Jœœ œœ œœ

jœœ jœœ œœ œœtrenu

cânt

ce'oriseşi

cevaeu

cusfâraş

Jœœ Jœœ œ œœ

˙prins.şi.

vrea.˙- - -

---

--

----

- -

Eu preamăresc pe Dumnezeu

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

41

Page 45: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

bbbb

bbbb

44

44

jœœ jœœ1.Ştiu2.Azi3.Azi

ooo

Jœœ Jœœ

..jœœ rœœ jœœ jœœ jœœ jœœ jœœ jœœcarara

leşulşul

deeses

lutete

miTem

ga

năplulta,

spre'unDumpre

onegă..J

œœ Rœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ

..jœœ rœœ jœœ jœœ œœ jœœjœœ

raşzeti

îmu

tă'i

păluica

răcelsa

tesc,sfânt,ta,

UnŞi

Dum

deînne..Jœœ Rœœ Jœœ Jœœ œœ Jœœ Jœœ

..jœœ rœœjœœ jœœ

veşdazeu

nictăaş

înîl

teap

iuvortă..J

œœ Rœœ Jœœ Jœœ

- - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

&

?

bbbb

bbbb

5 jœœ jœœ jœœjœœ

biumcli

replepa

sfâncei

când

tăsalsă

Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ

..jœœrœœ jœœ jœœ œœ jœœ jœœ

învaţivi

gedenă

riipesă

trăpăte

iesc.mânt;

ia.

ZilŞi'n

Mergi

niciu'na..J

œœ Rœœ Jœœ Jœœ œœ Jœœ Jœœ

..jœœ rœœ jœœ jœœ jœœ jœœ jœœ jœœmergi

biin

pe'areate

ceasLuiprin

tăceacre

camadin

lere,ţă,

caElsă

şine'anu..J

œœ Rœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ

- - -- - -- - -

- - - -- -

- -

---

--

&

?

bbbb

bbbb

8 ..jœœ rœœ jœœ jœœ œœ jœœjœœ

tujufii

sătăîn

poţisăgri

insim

jo

traţimrat,

ÎnDoTu

oruldoar..Jœœ Rœœ Jœœ Jœœ œœ Jœœ Jœœ

..jœœ rœœjœœ jœœ jœœ jœœ jœœ

jœœrapenla

şultruu

scumpno

dă'L

dinuape

ceCa

Dom

ruri,sănul

cândunşi

Ide

slu..Jœœ Rœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ

..jœœrœœ jœœ jœœ œœ

susveş

jeş

tenic

te'I

vao

ne'n

chesăce

ma!fim!tat!..J

œœ Rœœ Jœœ Jœœ œœ

--

- - -

- - -- - - -- - - -

- -- - -

- - -

&?bbbb

bbbb

11 jœœjœœ

Eu sunt

Jœœ Jœœ

œœ œœ œœb jœœ jœœcă lă tor pe'un păœœ œœ œœ J

œœb Jœœ

jœœ jœœ ˙ jœœ jœœmânt stră in, În spre

Jœœ Jœœ˙ Jœœ Jœœ

œœ œœ ..jœœn rœœ jœœ jœœŢa ra pă cii, pe reœœ œœ ..J

œœ Rœœ Jœœ Jœœ..˙

grin,..˙- - - -- -- - -

&?bbbb

bbbb

16 jœœ jœœEu sunt

Jœœ Jœœ

œœ œœ œœb jœœ jœœcă lă tor pe'un păœœ œœ œœ J

œœb Jœœ

jœœ jœœ ˙ jœœ jœœmânt stră in, În spre

Jœœ Jœœ˙ Jœœ Jœœ

œœ œœ ..jœœ rœœ jœœ jœœŢa ra pă cii, pe reœœ œœ ..Jœœ Rœœ Jœœ Jœœ

..˙grin.....˙

- - - -- - -- - -

Eu sunt călător

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

42

Page 46: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

b

b

44

44

˙ jœœ jœœ jœœ jœœ1. Eu2. Tu3.Când

Tem'aiîm

voirăspre

lăcum

u

upă

n'om˙Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ

..˙ œœdaratfi

cucuve..˙ œœ

˙ œœ œœi

cecii

niaşde

maplăve˙ œœ œœ

..˙ œmea,

ti,cii,

VoiCuCu..˙ œœ

œœ jœœ jœœspuvinvin

netete

lanuleœœ J

œœ Jœœ

- - - - -- - - - - -

- - - - - - - -

&

?

b

b

6 ..œœ jœœtoţi

sunt,flori

midarvor..œœ Jœœ

..jœœ rœœ jœœ jœœ ..œœ jœœnuiră

neanisă

ce'aima'i

ri

făundin

cutcântzori

voidede..Jœœ# Rœœ Jœœ Jœœ œœ œœn

œœ œœ œœ œœlă

sfânveş

utăni

da'albucă

Tăucuiuœœ œœ œœn œœ

˙ ˙Nuribi

me,e,re,˙ ˙

---

- -- - -- - -

- -- -- -

-

&

?

b

b

10 ˙ jœœ jœœ jœœ jœœEuTu

Când

Tem'aiîm

voirăspre

lăcum

u

upă

n'om˙Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ

..˙ œœdaratfi

şişitră..˙ œœ

˙ œœ œœi

roind

nidulbu

maTăucu˙ œœ œœ

..˙ œmeasunt,rii,

VaDe'aEu..˙ œœ

œœfi

cumnuœœ

- --

- --

- -- - -

- - --

&

?

b

b

jœœ jœœ ..œœ jœœoripâvoi

şină'nui

cândvecita

umiude

Jœœ Jœœ ..œœ Jœœ

jœœ jœœ jœœ jœœ ..œœ jœœplubima

tărea'Ţi

rea

de'alvoijert

Tăucânfa

cânt,ta,Ta,

AAA

Jœœ# Jœœ Jœœ Jœœ..œœ Jœœn

œ œ œ œlelele

lululu˙ ˙

wia!ia!ia!ww

- -- -- -

- -- - -- - -

- - -- -

-

Eu Te voi lăuda

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

43

Page 47: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

b

b

44

44

..jœœ rœœ1.Fa2.Cu3.Mai

cemmipre.jJœ rRœ

œœ œ œœ œœcânreassus

tecmăde

pendetoa

trulute,œ œœ œœ œœ

..œœ jœœ œœ ..jœœ rœœDommiîn

nul,năsă,

DinDinDin

alspredu˙ œœ ..Jœœ Rœœ

œœ œœ œœn œœa

munţireri

peică

noi

sutre

scoa

surcâmtemœœ œœ œœ œœ

..˙ ..jœœ rœœlin,pii

cânt,

FaCeŞi

cemfrudin..˙ .jJœ rRœ

- - - - - - -- - - - - - -- - - - -

&

?

b

b

6

œœ œ œœ œœim

moai

nurisăni

denima

măse'aceaœ œœ œœ œœ

..œœ jœœ œœ ..jœœrœœ

rirapli

retănă

DinFloaAl

alreaspe˙ œœ ..J

œœ Rœœ

œœ œœ œœ œœstezoran

leriţei

lorlorle

sedegăœœ œœ œœ œœ

..˙ .jJœ rœRœnin.zi.

mânt.

DarDarFiin

maicucă..˙ ..Jœœ Rœœ

œœ œœmultmultdin

demaitr'oœœ œœ

-- -- - --- -- - -

- - - -- - - - -

-

&

?

b

b

11 œœ œœcâtmirăs

dinnutigœœ œœ

œœ ˙ ..jœœ rœœenani

le,tăre

FaFloaDom

cemreanulœœ ˙ ..J

œœ Rœœ

œ œœ œœ œœni

crune'a'n

niciivă

micăţat

letrecânœœ œœ œœ œœ

..˙ ..jœœ rœœcântnoita

SăNeSăr

răvesbă..˙ ..Jœœ Rœœ

œœ œœ œœ œœ#suteştoa

nete'orea

dedi

mân

iumituœœ œœ œœ œœ œ

--- --- --

--

- -

- - -- -- - -

- -- -- -

--

--

&

?

b

b

16

œ ˙ ..jœœ rœœbi

neai

reţă

rii

CumPes

Pen

înte

tru'mœœ ˙ ..Jœœ Rœœ

œœ œœ œœ œœcerzipă

şiuară

pedeţi

păaaœœ œœ œœ œœ

..˙ .jœŒrœ

mânt.poi.Sa.

Cân tec

..˙ Œ

.Œ .Jœ Rœ œ ..jœœ rœœnou, cânt fru

Œ ..Jœœ Rœœ œœ Œ

cân tec nou

..˙ œœmos Cum

Œ ..Jœœ Rœœ œœ œœcânt fru mos

---

- -- - -

-- -

- --

- -

&

?

b

b

21 ..œœ jœœ œœ œœnu s'a a u..œœ Jœœ œœ œœ

..˙ ..jœœrœœ

zit, Pes te..˙ Œ

..˙ ..jœœrœœ

prag de ve

Œ .jJœ rRœ œ Œpes te prag

..˙ œœcii Cân

Œ ..Jœœ Rœœ œœ œœde ve cii

..œœjœœ œœ œœ

ta vom ne sfâr

..œœ Jœœ œœœœ

..˙şit...˙

-- ----- -

- -

Facem cântec pentru Domnul

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

44

Page 48: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

####

####

44

44

˙ œ œœFii cre din˙ œœ œœ

din cios pâ

œœ œœ œœ œœcios pâ nă la˙ Œ œ

Ó

..œœ jœœ œœ œœmoar te pân' la.œŒ œ jœ œœ œœ

pâ nă la

œœ ˙ œœmoar te Şiœœ ˙ Œ

moar te

- - - - -

- -- -

&

?

####

####

5

..œœ jœœ œœ œœîţi voi da cu

˙ œœ# œœnu na, cu

Ó Œ Œœcu

œœ# jœœ jœœ œœ œœnu na

cuvi e

nuţiinaŒœ œ œ œœ œ œ

nu na

œœ œœ œœ Œîţi voi da

œœ# œœ œœ œœîţi voi da şi

- - - - - -

- - - - -

- -

&

?

####

####

9 Ó Œ œœŞi

œœ œœ œœ œœîţi voi da cu

œœ œœ œœ œœîţi voi da cuœ œ œœ Œœ

nu na, cu

˙ .˙ œ˙nu

cu - nananu -Œ ˙œ œ œ

nu na

- - - -

- - - - - - - -

&

?

####

####

12 ˙ œœ œœvie ţii cuœ œ œœ œ œ œvie ţii cu

œœ œœ œœ œœnu na

œ œ œ œnu na

œœ œœ œœ œœvie ţii Eu˙ œ œvie ţii

˙ .˙ œ˙îţi voi˙ ˙îţi voi

- - - - - -

- - - - - -

&

?

####

####

16

.˙ Œda

.œ ˙ œŒda Cre din

˙ œ œœFii

Fii

Fiicre

cre

credin

din

dinw œ œcios

.œ ˙ œŒcios,

cios

cioscre din

.˙ .˙ Œ

œ œ œœ œœnpâ

pâcios pâ nă

năla

la

la

Œ œ œœ œœœ œpâ nă la

˙ ˙moar

moar

moarte.

te.

te.˙ ˙moar te.

- - - - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Fii credincios

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

45

Page 49: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

bbb

bbb

44

44

jœœ1.Stri2.Stri3.Stri

Jœœ

œœ jœœ jœœ œœ jœœ jœœgămgămgăm

asstrăas

tăzibă

tăzi

DoamtândDoam

neazine

sprevăzmaiœœ Jœœ Jœœ œœ Jœœ Jœœ

.œ jœ ..œœ jœœTiduta

nehulre

SăCuŞi˙ ..œœ Jœœ

œœ jœœ jœœ œœ jœœ jœœviio

mai

Tuchiul

ho

dincretă

noudinrâţi

spre'aţeica

nedesoriœœ Jœœ Jœœ œœn Jœœ Jœœ

˙ .œ Jœ .œ .œlua.

chis.când,˙ ..œœb

- - - -- - - - -- - -- - - -- -

--

&

?

bbb

bbb

jœœPlaCa

Stri

Jœœ

œœ jœœ jœœ œœ jJœ jJœneTa

găm

tatăldin

aşine

biaFica

neulzul

maişicelœœ Jœœ Jœœ œœ Jœœb Jœœ

œœ ˙ jœœ jœœţi

Duma

ne,hulre:

AS'aO,œ .œb˙ jœ Jœœ

œœ jJœ jJœ œ œ jœœ jœœbiaduvi

maicăno

pue

Tu,

tem,tervi

renulno'n

zisprocu

œ œ

œœ Jœœ Jœœ œœ Jœœ J

œœ

..˙ jœœta.mis.

rând...˙ Jœœ- - - - - - -

- -- - - - --- - - - --

--

-

&

?

bbb

bbb

jœœFii

Jœœ

œœ jœœ jœœ œœ jœœ jœœga ta, fii ga ta căci

œœ Jœœ Jœœ œœb Jœœ Jœœ

˙ .œ Jœ..œœn jœœ

vi ne Sfâr

˙ ..œœ Jœœ

œœ jœœ jœœ œœ jJœA jœœşi tul cel fă gă duœœ Jœœ Jœœ œœ Jœœ Jœœn

..˙ jœœit...˙ Jœœ

-- -- - - - -

&

?

bbb

bbb

jœœDarjœJœA

œœ jœœ jœœ œœ œ jœœjœœ

mult mai a proa pe de

œœ Jœœ Jœœ œœ Jœœ Jœœb

˙ ..œœ# jœœti ne, ia˙ ..œœn Jœœ

˙ œœ œœsea ma, e˙ œœ œœ

œ œ œœ œœpro priul sfâr

˙ œœ œœ

..˙ jœœşit.

..˙ Jœœ- - - - - -

Fii gata

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

46

Page 50: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

bb

bb

44

44

..œœ jœœ ˙Glo ri e!..œœ Jœœ ˙

˙ œœ œœ œœ3

Lau dă şi˙ œœ œœ œœ3

..œœ jœœ œ œglo ri e!..œœ Jœœ œ œ

˙ œœ œœPe I˙ œœ œœ

œœ œœ œœ œœsus năl ţaţi înœœ œœ œœ œœ

œœ œœ œœn œœ œœ3

veci ca ma re'm păœœ œœ œœ œœ œœ3- - - - - - - - -

&

?

bb

bb

7 wwbrat!ww

wœ ‚‚ ‚‚‚ ‚‚‚wœ ‚ ‚ ‚

..œœ jœœ ˙Glo ri e!..œœ Jœœ ˙

˙ œœ œœ œœ3

Lau dă şi˙ œœ œœ œœ3

..œœ jœœ œ œglo ri e!..œœ Jœœ œ œ

˙ œœ œœ œœ3

El ne'a iu˙ œœ œœ œœ3

˙ œœ œœ œœ3

bit ne'a mân tu˙ œœ œ œ3-- - - - - -

&

?

bb

bb

14 ˙ œœ œœ œœ3

it! Ce mi nu˙ œœ œ œœ3

w ˙nat!

w ˙

˙ œœ œœÎ năl

˙ œœ œœ

˙ œ œœ œœ3

ţaţi Nu me le

˙ œœ œœ œœ3

..œœ jœœ œœ œœSău prin tre po..œœ Jœœ œœ œœ

˙ ˙poa re,˙ ˙

˙

˙- - - -- - - - -

&

?

bb

bb

21

œœ œœPro claœœ œœ

˙ œ œœ œœ3

maţi glo ri a˙ œœ œœ œœ3

..œœ jœœ œœ œœ œœ3

Lui de ma re'm pă..œœ Jœœ œœ œœ œœ3

w# ˙rat!˙ ˙#

˙ ‚‚‚ ‚‚‚Ó

˙ Ó‚ ‚

..œœ jœœ ˙Glo ri e!..œœ Jœœ ˙

˙˙--- --- -- -

&

?

bb

bb

28 œœ œœ œœ3

Lau dă şiœœ œœ œœ3

..œœ jœœ œ œglo ri e!..œœ Jœœ œ œ

˙ œœ œœ œœ3

El ne'a iu˙ œœ œœ œœ3

˙ œœ œœ œœ3

bit, Ne'a mân tu˙ œœ œ œ3

˙ œœ œœ œœ3

it! Ce mi nu˙ œœ œ œœ3

w ˙nat!

w ˙

wwww

- -- --- --

Glorie!

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

47

Page 51: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

#

#

44

44

jœœjœœ

1.La2.Ste3.La

holehojJœ jJœ

œœ œœ œœ jœœ jœœtar

le'autar

dedesde

vremichistimp

stebolhe

letaruœ œ œ jJœ jJœ

œœ œœ œœ jJœ jœœlede

vimi

se'aar

se'a

prindgintud:

îndes"Ia

flotrătăœœ œœ œœ Jœœ Jœœ

œœ jœœ jœœrind

mândvin

susgrezo

peulrii,œœ Jœœ Jœœ

- - - - - -- - - - - - - -

- - - - - -

&

?

#

#

5 œœ jœœ jœœcerzi

noap

miileitea

lutus'aœœ Jœœ Jœœ

..˙ jœœ jœœmini,mult,dus".

ŞiÎn

Pre

milogă..˙ Jœœ Jœœ

œœ œœ œœ jœœ jœœreascaştiţi

mă'aldeazi

bashartoţi

trăgâncan

odurideœœ œœ œœ Jœœ Jœœ

œœ œœ œœ jJœjœœ

dihiarle

năpăar

etrundzând,

penşi

căci

tru'aiuipeœœ œœ œœ Jœœ Jœœ

- -- --

- - - --- -

--

- ---

--

&

?

#

#

9

œœ jœœ jœœ œœ ..jœœ rœœlu

mitcer

mii'otai

se'a

bonaud

siţislapaşi,:

peveie

reasIœœ Jœœ Jœœ

œœ ..Jœœ Rœœ

.˙ jœœ jœgrini.cult.sus.

Ce

ECe

ru'i

ru'i..˙jœœ jœ

E

˙ ˙plin

plin

de

de

œœ œœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœplin

plin

de

de

sla

sla

vă,

sfân

sfân

tă,

- -

- -

-

-- - - - -

- - -- -

&

?

#

#

12

œ œ Jœ Jœ Jœ Jœ˙sla

sla vă şi mă ri re

vă,

œ œ Jœ Jœ Jœ Jœ˙sla

sla vă şi mă ri re

œœ œœ jœœjœœjœœ jœœ

ce

ce

se'a

se'a

ra

ra

în

în

cu

cu

œ œ jJœ jœJœ Jœœ jJœce

ce

se'a

se'a

ra

ra

în

în

cu

cu

˙ .˙ œ jœœjœœ

rând,

rând,

Fiţi

Fiţi

azi

azi

œœ Jœœ Jœœ œœ œœ Jœœ Jœœrând,

rând,

în

în

cu

cu

rând,

rând,

Fiţi

Fiţi

azi

azi

-

-

- - -

- - -

- - -

- - -

-

- - -

- - -

-

&

?

#

#

15 œœ ..jœœrœœ œœ jœœ jœœ

ga ta căci cli pe ne

œœ .jJœ Rœœ œœ Jœœ Jœœ

œœ œœ œœ jJœjœœ

mai des part de hoœœ œœ œœ Jœœ Jœœ

œœ jœœ jœœ œœ jœœ jœœta rul a ces tui păœœ Jœœ Jœœ

œœ Jœœ Jœœ

.˙mânt...˙

-- - ---- -

Hotar de vreme

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

48

Page 52: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

bb

bb

44

44

œ œœ ..œœ jœœ1.Hrist,2.Hrist,3.Hrist,

NăCreSpe

dejdinran

deaţaţaœœ œœ ..œœ Jœœ

œœ .˙ œnoasnoasnoas

trătră,tră,œœ ˙ œœn

œ œœ ..œœ jœœPenViRu

trunega,

veşcuTu,

nigră

ne'asœœ œœ ..œœ Jœœ

˙ ˙˙cibicul

e,re,tă,˙ ˙

- - - - - - -- - - - - -- - - - - -

&

?

bb

bb

5

œ œœ œœ# œœTotTotNe

ce'amaisfin

vemmulţiţeş

peaşte

œœ œœ œœ œœ#

˙ ˙˙lu

teapvia

me,tăţa˙ ˙b

œœ œœ œ œœ œœToMaPrin

tulrea

iu

Îţirăsbi

dămplăreœœ œœ œ œœ œœ

˙ ˙Ţiti

mul

e.re.tă.˙‚ ‚ ‚ ‚˙

- - - -- - - - - -

- - - - - -

&

?

bb

bb

9 œœ# œœ œœ œDrumTotLu

depă

mii'n

jertmântregi,

fătu'nfruœœ œœ œœn œœ#

œœ œœ# ˙pe

lungmos,

păşi'nde

mântlat

plin,œœ œœ ˙

œœn œœ œœ œNeVesChi

înti

pul

vato

Tău

ţăriisăœœ œœ œœ œœn

œœ œœn ˙bDuîlo

hulstrăglin

Sfânt.bat,dim,œœ œœ ˙

-- - - -- - -- - -

- -- - - - -

&

?

bb

bb

13

œ œœ ..œœ jœœNoiÎn

Prin

urgericre

cămpredin

pringăţă'al

œœ œœ ..œœ Jœœ

œœ œœ ˙ha

tescTău

ruldepo

Tăuzorporœœ œœ œ œ

œœ œœ œ œœ œœTotAlFă'l

maibăbi

sushairu

menaiœœ œœ œ œœ œœœ

wwwwreu.lor.tor!www‚ ‚ O

- - -- -- - -

- - - -- -

Hrist, Nădejdea noastră

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

Str.3

49

Page 53: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

bbbb

bbbb

43

43

œœ œœ œœ1.Ia2.Cel3.Mai4.Mai

tăde

micmult

măpededeœœ œœ œœ

˙ œœDoam

urcâtcât

nemăalce˙ .œ Jœ œœ

˙ œœvinsunttu

voi

şivetupri˙ œœ

..˙eu,nitrormi..˙

- - -- -

- - -- -

&

?

bbbb

bbbb

5 œœ œœ œœN'amŞiTaŞi

niciallance

unţiitulva

œœ œœ œœ

˙ œœme

mulţimeu

fi

rittrue

răs˙ œœ

.œ jœ œœsă'ndescdoarpla

drăzdeunta.œ jœ œœ

..˙nesc,

ja,strop,mea,..˙

- - -- - -

- -- - - -

&

?

bbbb

bbbb

9 œœ œœ œœDarVeDarE

cazi

vreaucă

unmăsă'lpreœœ œœ œœ

˙ œœfoc

Doampunsimt

lăne'alafru˙ œœ

˙ .œ Jœ œœunşa

schimmoa

trulgrăbăsa.œ jœ œœ

..˙meubit,torzi..˙

- -- -- - -

- --- -

&

?

bbbb

bbbb

13 œœ œœ œœMă'nVreauŞi

Când

deamsănufa

nălu

vreauţă'nœœ œœ œœ

˙ œœŢi

crezDoam

fa

eînne,ţă˙ œœ

˙ œœsă'Ţi

visă'l

Te'oi

sluaînve˙ œœ

..˙jesc.Ta.

grop.dea...˙

- - - -- -

- -- - -

Iată-mă Doamne

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

50

Page 54: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

b

b

42

42

jJœ1.Ur2.Sub3.La

Jœœ

œœ jœœ jœœcăm

aul

spreriti

cepa

mulœœ jœJœ Jœœ

œœ jœœ jœœtau

semn

teanuide

ceaprohoœœ Jœœ Jœœ

œœ jœœ jœœplifetar

năticne

deveşaœœ Jœœ Jœœn

..œœ jœœzi,

mânt,flăm,

PeDămSe'a..œœ Jœœ

œœ jœœ jœœpanlura

tamiită

spide

Hrisœœ Jœœ Jœœ

œœ jœœ jœœnoaştitos

săreşi

ae

răsœœ# Jœœ Jœœ- - - - - - -

- - - - - - - - -- - - - - - - -

&

?

b

b

8 œœ jœœ jœœncăterpla

iinata'I

însocuœœ Jœœn Jœœ

.œœ œ jJœ jJœgusliSi

te.e,ne.

UrPrinIe.œœ œ Jœœ Jœœ

œœ jœœ jœœcămTaşi

printăl,t'am

toprinînœœ jœJœ Jœœ

œœ jœœ jœœrenFica

teul,

le'I

leprinsă'Lœœ Jœœ Jœœ

œœ jœœ jœœploDuîn

iihultâm

târcelpiœœ Jœœ Jœœn

..œœ jœœzii,

Sfânt,năm,

SpreÎnPe..œœ Jœœ

- - - -- - - - -- - -- - - -- - - -- - - -

&

?

b

b

14 œœ jœœ jœœpocefla

mulpe

mu

dinoraœœ J

œœ Jœœ

œœ œ jœœ jœJœcaal

noas

retătră

ceişistăœœ Jœœ Jœœ

œœ jœœ jœœsfinţi

noscris:

potuă

Dom

săve

nulœœ Jœœ Jœœ

œœ œ ..jœœU rœœ

guscivi

te.e.ne.

Che

œœ ..Jœœu Rœœ

œœ ..jœœ rœœma rea ad

œœ ..Jœœ Rœœ

œœ ..jœœ rœœven tă rosœœ ..Jœœ Rœœ

- - -- - -- - - - - -

- - - - -

&

?

b

b

20 œœ ..jœœ rœœti vom meœœ ..Jœœ Rœœ

. .. .œœrœœ

reu, La. .. .œœ Rœœ

œœ ..jœœ rœœma rea şiœœ ..Jœœ Rœœ

œœ jœœ jœœul ti maœœ Jœœ Jœœ

œœ jœœ jœœlu mii răsœœ Jœœ Jœœ

œœ ..jœœ rœœcru ce: Păœœ ..Jœœ Rœœ

œœ ..jœœ rœœzi rea poœœ ..Jœœ Rœœ

- - -- - - - - - -

&

?

b

b

27 œœ jœœ jœœrun ci lor

œœ Jœœ Jœœ

œœ jœœ# jœœlui Dum ne

œœ Jœœ Jœœ

..œœ jJœzeu Şi

.

.œœ#jJœ

œœ Jœœ Jœœtoa tă cre

œœ Jœœ Jœœ

œœ œœ jœœ jœœdin ţa'n I

œœ œœ# Jœœ Jœœ

œœ œ jœœ jœœsus de pe

œœ Jœœ Jœœ

œœ œ jœœcru ce.

œœ Jœœœ

- - -- - - - - -

Imn advent

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

51

Page 55: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

#

#

22

22

˙ œœ œœ1.Cei2.Vreau3.Ori

cefra

ce

pătea˙ œœ œœ

˙ œœ œœşim

scumpfost,

pesă'ţiori

eînce˙ œœ œœ

˙ œœ œœtertinde,

naaziori

căoce˙ œœ œœ

˙ ˙ramâvi

re,nă,ne,˙ ˙

˙ œœ œœMâiSuNu

niflee

letulîn˙ œœ œœ

˙ œœ œœnoasmeusta

trepenre'n

cutrutre˙ œœ œœ

- - - - - - - -- - - - - -

- - - - - -

&

?

#

#

7 ˙ œœ œœdrag

tinoi

lene'isă

udesmai˙ œœ# œœ

w˙ ˙nim,chis,stea,ww

˙ œœ œœAziNu

Căci

fimaipăr

eiută˙ œœ œœ

˙ œ œcabişi

rereaa'n

dinnetre˙ œœ œœ

˙ œœ œœnoifimi

eene

maistăşi˙ œœ œœ

˙# ˙tapâti

renăne˙ ˙

- - - - -- - - - - - - -

- - - - - -

&

?

#

#

13 ˙ œœ œœUNuEs

nulmete

peleo˙ œ œœ

˙ œœ œœal

nosle

tultruge

cândsăce˙ œœ œœ

˙œ œ œœ œœtoţi

stea'nn'o

nece

vom

iururicăl˙ œœ œœ

wwbim.scris.ca.ww

˙˙n œœ œœPli nă'i de

˙ œœ œœ

˙ œœ œœha ruri ce

˙ œœ œœ

˙˙nreşti

˙- - -

- - -- - - -- - -

&?

#

#

20 œœ œœpăr tăœœ œœ

˙ ˙şi a,˙ ˙

˙˙ œ œœ œStea gul său˙# œœ œœ

˙ œœ œœsfânt cât mai˙ œœ œœ

˙˙ œ œœ œsus să'l ri˙# œœ œœ

w ˙dici,ww

˙ œœ œœAst fel în˙ œœ

œœ- ----- -

&?

#

#

27 ˙ œœ œœce pe în˙ œœ œœ

˙ œœ œœnoi veş ni˙ œœ œœ

˙ ˙ci a˙ ˙

˙ œœ œœChiar de a˙ œœ œœ

˙ œ œcu ma şi˙ œœ œœ

œ œ œœ œœchiar de a

œ œ œœ œœ

wwici.ww

----- --

Imn de părtăşie

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

52

Page 56: Colectie de partituri LTA Vol. I

& # 43 œŒ1.I2.Spre

˙ jœ jœsus,ce

Domru'n

nulste

Ó . ˙ jœ jœmeu,lat

Tu'mide

cuse

Ó . œ# œ œnoştiori

icând

nipri

Ó . ˙ œma...vesc

EUn

Ó œ œ jœœ jœœplidor

nămă

decu

- - - - - -- - - - - - -

&

?

#

#

7 œœ œ œœ œdragprin

pende,

trude

.˙ .˙TiTi

˙# œne,ne,

TuA

Ó œŒ

œ œ jœœ jœœştii

tuncicând

aşsuntdo

œ œ jœ jœÓ .

œ œ jœœ jœœtristri

şisă

comă˙ jœ jœÓ .

œœ œœ œœ œbori'nalţ

lâncât

gămaiœ œ œ œÓ .

˙ea

sus,˙- - - -

- - - - -

&

?

#

#

14 jJœ jœJœS'oDo

curuljœ jœJœ Jœ

œœ œœ œprinzimeu

blânde

însă'Lœœ œœ œœ œ

œœ œœ œœdravăd

gospe

teaIœœ œœ œ œœ

..˙Ta.sus.

...˙˙

˙ œœM'aA

˙ œœœ

˙ jœœ jœœco

cumperipe

cupă˙

˙ Jœœ Jœœ

œ .œ jœ jœœal

mântbănu'i

ani˙

˙ Jœœ Jœœ

- --

--

--

- ---

-

&

?

#

#

21 œœ ..œœ jœœrimic

păsă

demăœœ ..œœ Jœœ

œœ œœ œœ œœpaţi

ce,nă,

MăOœœ œœ œœ

œœ ..œœ jœœierţicli

cândpă

gredoar,œœ ..œœ Jœœ

˙n œœşesc,mai

aaş˙n œœœ

...˙des.tept...˙

˙ œÎmiCu

˙ œœ

˙ jœœ jœœdai

rândhaivoi

naple˙

˙ Jœœ Jœœ

---

--

--

--

-

&

?

#

#

28 œ .œ jœ jœœTaca

sfânîn

tăspre˙

˙ Jœœ Jœœ

œœ ..œœ jœœşice

nerul

pădeœœ ..œœ Jœœ

œœ œœ œœ œœtasla

tă,vă,

AlO,œœ œœ œœ

œœ œœ œœbice

tăbu

încuœœ œœ œœ

œœ œœ œ œsânri

gee

ceva

œ œ

œœ œœ œœ œ

..˙resc.fi!..˙

˙

˙- --

-- -

---

- --

--

Isus, Domnul meu

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

53

Page 57: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

#

#

44

44

jJœjœœjœœ

1. I2. În3.Co

susu

moa

se'alferajJœ jœJœ Jœœ

œœ œœjœœ jœœ jœœ jœœ

meu,rin

mea,

dinţă,co

zoTu

moa

riimi'eşti

timânne

negâspeœœ œœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ

œœ ..œœ jœœ jœœjœœ

reiera

ţii,re,tă,

Mi'aiŞi

Te'am

fostnucă

Primăuœœ ..œœ J

œœ Jœœ Jœœ

- - - - - - -- - - - - -

- - - - - - - - -

&

?

#

#

4 œœ œœ jœœ jœœjœœjœœ

eplâng,

tat,

tenoripri

scumpcât

beag

şimi'arşi

crefiră

dindetăœœ œœ Jœœ jœJœ Jœœ Jœœ

˙ ‰ jJœjœœjœœ

cios;greu,cit,

ÎnSăAzi

mâbinu

naruTe˙ ‰ jJœ jœJœ Jœœ

œœ œœjœœ jœœ jœœ jœœ

Ta,iesc,las

pân'doarnici

laTupen

sfârîmitru

şidailu

tulpu

meaœœ œœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ- - - - - -

- - - -- - - - -

&

?

#

#

7 œœ ..œœ jœœ jœœjœœ

viete

toa

ţiire,tă,

CăCu

Căci

lămânu

tonamaiœœ ..œœ J

œœ Jœœ Jœœ

œœ œœ jœœ jœœjœœjœœ

rescTaTu

şidepe

suntFiumi

medene

reuDumm'ai

voneiuœœ œœ Jœœ jœJœ Jœœ Jœœ

˙ ‰ jœœ jœœ jœœios!zeu!bit!

ÎnŞi

Mi'eşti

umn'am

Fra

brasăte˙ ‰ J

œœ Jœœ Jœœ

..œœ jœœse

pierbun

riiînîn..œœ Jœœ

- - - - - - - -- - - -- - - - -

&

?

#

#

11 jœœ jœœ jœœ jœœmămacânt

areaşi

plecdeîn

subpăsus

Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ

œœ ..œœ jœœ jœœ jœœcapi

cru ce,te,ne,

Şi'nOriIu

zoricâtbi

deaşreaœœ ..œœ J

œœ Jœœ Jœœ

..œœ jœœ jœœ jœœ jœœ#jœœ

zifiTa

Tedemă

vreauslabfa

laşice

dreapissă

tatotră..œœ Jœœ Jœœ Jœœ J

œœ Jœœ

˙ ‰ jJœjœœjœœ

mea,vit,

iesc,

CăciCăci

I

nuai

su

gătrese'al˙ ‰ jJœ jœJœ Jœœ

-

- -

-- -

- -

-- -- - -

--

--

&

?

#

#

15 œœ œœjœœ jœœ jœœ jœœ

sesccut

meu,

un'nace

scutinbi

maiteane'i

bunmealân

şipringăœœ œœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ

œœ ..œœ jœœ jœœjœœ

dultoaTi

ce,te,ne,

ÎnŞiŞi's

toapenfe

tătruriœœ ..œœ J

œœ Jœœ Jœœ

œœ œœ jœœ jœœjœœjœœ

lumicit

mea,necă

câtTupot

aşle'aisă

căbiTe

uruiuœœ œœ Jœœ jœJœ Jœœ Jœœ

˙ jœœta!it!

besc!˙Jœœ

- - -- - -

-

- -- -- - -

- -- -

Isuse-al meu

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

54

Page 58: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

bbb

bbb

44

44

jJœ1.I2.Au3.Fe4.Tu5.Te

Jœœ

jœœ jœœ jœœ jœœ jœœ jœœ jJœ jœœsufostri

nula

seo

cem'a

ud

bun,da

suntruncică

Tută

chiarI

m'ai

eştirâdasu

scos

meuricăse,din

reudeamcaas

cupăsă

pe'otă

Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ JœœjœJœ Jœœ Jœœ

œœ ˙ jœœ jJœmicasu

zdreanlu

nete

făr,ţă,

me,

ŞiDar

CândEuPeœœ ˙ Jœœ Jœœ

jœœ jœœ jœœ jœœniciTuva

simtbra

omi'ailuricăţul

clidatvineşti

Tău

păpuşi

mecel

Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ

- - - - -- - - - -

- - - - -- - - -

- - - -

-

-

&

?

bbb

bbb

5 jœœ jœœ jœœ jœœsinte

vânreu

scump

gurre

turilamă

nusă

gredreap

porţi

măspun

letame

Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ

..˙ jœœ jœœlaşi,NU!bat,mea,reu,

TuOriPlu

Mi'aiÎţi..˙ J

œœ Jœœ

jœœ jœœ jœœ jœœ jœœ jœœ jœœ jœœeşticâ

tescpusmul

mete'au

peînţu

reufosta

sumesc

pueupe

fletcă

tele'am

caDoamTu

realăun

nemi'ai

cesatfirodat

măpedespeun

Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ

jœJœ Jœœ Jœœ

œœ ˙ jœœţi

toanurannu

nete,făr,ţă,

me,œœ ˙ Jœœ

-----

- - -- -

-- - -

- -

--

--- -

--

&

?

bbb

bbb

9 jœœDinŞiPeŞiCă

Jœœ

jœœ jœœ jœœ jœœ jœœ jœœ jœœ jœœceibica

nu'isunt

dinnereînal

tâiştiuTu'llu

Tău

lacăpăsmeşi

ceile'aitrezini

Tu

dinierme

menimi'eşti

urtatreusăDum

măşicu

mi'one

JœœjJœ jœJœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ

..˙ jœœ jœœpaşi,Tu.rat,ia,

zeu,

TuOriPlu

Mi'aiÎţi..˙ Jœœ Jœœ

jœœ jœœ jœœ jœœeşticâ

tescpusmul

mete'aupeînţu

reufostasu

mesc

pueupefletcă

Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ

--

--

- -

--

- -- -- - - -

- -- -

-

&

?

bbb

bbb

13 jœœ jœœ jœœ jœœte

le'amca

DoamTu

realăunne

mi'ai

cesatfirodat

măpedespeun

Jœœ jœJœ Jœœ Jœœ

œœ ˙ jœœ jœœţi

toanurannu

nete,făr,ţă,

me,

DinŞiPeŞiCăœœ ˙ Jœœ Jœœ

jœœ jœœ jœœ jœœ jœœ jœœ jœœ jœœceibica

nu'isunt

dinnereînal

tâiştiuTu'llu

Tău

lacă

păsmeşi

ceile'aitrezini

Tu

dinierme

menimi'eşti

urtatreusăDum

măşicu

mi'one

JœœjJœ jœJœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ J

œœ

..˙ jœœpaşi...

Tu.rat.ia!

zeu!..˙ Jœœ

- -- -- - - -

- -- -

-----

-

-

-

-

Isuse bun

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

55

Page 59: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

###

###

44

44

˙ ..œœ jœœ1.Îl2.El3.Ca

preane'aEl

măscăun˙ ..œœ Jœœ

œœ œœ œœ œœ œœ œœrimpatal

pede'atul..˙ œœ

œœ œœ œœ œœDumtânu

neteagăœ œ ˙

..˙ œœzeuorisim

ŞiAA.

.˙ Œ

œœ œœ œœ œœne'nşaşa

chidede

nămmiîn

smenuţe

..˙riţi

natlept

Ó .

- - - -- -- - ---

- - - -- -

---

&

?

###

###

œœŞiAAœœ

œœ œœ œœ œœ œœ œœne'nşaşa

chidede˙ .˙ œ œœ

˙ ˙#nămmiîn

smenuţe

˙ ˙

wwriţi

natleptww

˙ œœ œœEl

CândUn

ne'afă

drum

conrăprin˙ œœ œœ

..œœ jœœ œ œœdusama

prinjure..˙ œœ

..œœ jœœ œœ œœstâlptor

Dom

denoinul

focamne'a

şirăcro.

.œœ Jœœ œœ œœ

- - - -- - - - - -- - - -

--

&

?

###

###

13 ..˙ Œnormas

it..˙ ŒœPrinPuIe

Ó . œœPrinPuIeÓ .œ œ œ œœ

norterho

Elnicva'i

ne'ane'abun

umscăşi

œœ œœ œœ œœnorterho

Elnicva'i

ne'ane'abun

umscăşiœ .˙ œœ œ œ

britpat

drept

PrinPuIe

..˙ œœbrit,pat,

drept,

PrinPuIe.œ œ œ œœ

norterho

Elnicva'i

ne'ane'abun

umscăşi

-

- - - -- - - - - -

- -

-- - -

-- -

&

?

###

###

17 œœ œœ œœ œœnorterho

Elnicva'i

ne'ane'abun

umscăşiœ .˙ œœ œ œ

brit,pat,drept,

PrinPuIe

..˙ œœbrit,pat,

drept,PuIe

Prin

œœ œ œ œœ œ œnorterho

nicEl

va'ine'ane'a

bunscăum

şi

œ .˙ œ œ œœhoternor

va'inicEl

œœ œ œ œ˙ œ

pat,brit,

drept, IePuPrin

hoternor

va'inicEl

..˙ œœbunne'ane'a

şiscăum

.˙ .˙ œœ

bunne'ane'a

şi

umscă

wwdrept.pat.brit.

wwbrit.pat.

drept.

-

---

- --

--

- - - - -- - - - -

-

--

- -- -

--

Îl preamărim

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

56

Page 60: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

#

#

44

44

œœ œœ œœ œœ1.Ca'n2. U3. Ce

tr'unnulruri

colţpennoi

detruşi'unœœ œœ œœ œœ

œœ œœ ˙cerce

nou

frulăpă

moslalt

mântœœ œœ ˙

..œœ jœœ œœ œœEs

SunNe

tetemvor

înînfi

căcăcă.œ jJœ œ œ

..˙ Œminminmin..˙ Œ

..œœjœœ œœ œœ

DoamPreFă

necumră

cândraur

iuzemă.œ jœJœ œœ œœ

- - - - - -- - - - - - - -- - - - -

&

?

#

#

6 œœ œœ ˙bidinde

reaî

du

Tanaltreri,œœ œœ ˙

œœ œœ ..œœjœœ

OSăFe

reluri

verşimiciţi

denedeœœ œœ ..œœ Jœœ

..˙ Œplin.vin.plin.

..˙ Œ

œœ œœ œœ œœParParCei

căcă

ce'a

înîni

gerigericeaœ œ œ œœ

..œœjœœ ˙

arpăne

cânziiu

tatoribim..œœ Jœœ ˙

- - - - - -- - - - - - -- - - - - - -

&

?

#

#

11

œœ œœ œœ œœPrinNe'oPar

trecrocă'n

noitescel

Adeneœœ œœ œœ œœ

..œœjœœ ˙

levânt

o

luşi

glin

ianori,dim,.œ jJœ ˙

..œœ jœœ œœ œœŞi

C'anPar

altr'uncă'n

stecuibel

ledede..œœ J

œœ œœ œœ

œœ œœ ˙lorpaja

seceam

ninplinfiœœ œœ ˙

- - - - - - -- - - -- - - - -

&

?

#

#

15

œœ œœ ..œœjœœ

EsSun

Stropi

tetemde

înînbu

căcăcuœœ œœ ..œœ Jœœ

..˙ Œmin.min.rii...˙ Œ

˙ ˙În că

˙ ˙

..˙ Œmin

..˙ Œ

˙ ˙noi tră

˙ ˙

..˙ Œim

..˙ Œ- -

- -- -- -

&

?

#

#

21 ..œœ jœœ œœ œœCli pe dragi de

.œ jJœ œ œœœ œœ ˙pa ra disœœ œœ ˙

œ œœ œœ œœFiin că Te iu

œœ œœ œœ œœ

..˙ Œbim...˙ Œ

- - - - -

În cămin

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

57

Page 61: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

##

##

43

43

œœ œ1.În2.Înœœ œ

˙ œœfafa

ţaţa˙ œœ

˙ œœTa,Ta,

PăPă˙ œœ

˙ œrinrin

tete˙n œœ

˙œ œ# œœ œœSfânt,Sfânt,

SmeUm˙ œœ

˙n œœriţibriţi

azide˙ œœ˙œ œ œœ

necru

plece˙ œœ

.œ œ œcăm,stăm,..˙

œœ Œ

œœ Œ-- - - --- - - -

&

?

##

##

10

œœ œŞi'nŞi'nœœ œ

˙ œœi

pieptnidu˙ œœ

˙ œœmărut

cude˙ œœ

˙ œtaide

nicpăr˙n œœ

˙œ œ# œœ œœndor,tări

FierO˙ œœ

œ œ œœbinru

tegă'Ţi

œ œ œœ

œ œ œœTeîn

ruchiœ˙ œ œœ

.œ œ œgăm:năm.œ .˙ œ œ

œœ Œ

œœ Œ-

- --

---

- -- -

-

&

?

##

##

19 œIuAœœ

˙ œœbi

prinşirecu˙ œœœ œ œœ

toarfoc

nădin˙œ œ œœ

˙ œœpesjert

tefa˙ œœ

˙ œœtoţi,Ta

ReSă˙ œœ

˙ œœvarar

sădem,˙ œœ

œœ œœ œœhavrem,

rulpe'al˙ œœ

˙œ œ œœTăuTău

boal˙ œœ

œ œgattar˙

--

---

---

----

&

?

##

##

..

..

28 œœŞiCuœœ

˙ œœbi

cânnetul˙ œœ

˙ œcudra

vingos˙ œœ

œ œ# œœteatei

zădin˙ œœ#

..˙azitâi.˙

œœ Œ œœCuSăœœŒ œœ

œœ œœ œœvânum

tulplem

œ œ œœ

1

˙œ œ œœmi(lu

numeaœ œ œœ

..˙nat.iar.)

˙ .˙ œ

.

˙

˙

2

˙œ œ œœlu meaœ œ#œ œ

.˙œ ˙iar...˙

œœ Œ

œœ Œ- --

---

-- -- -

- -- --

&

?

##

##

41

œÎţi

Œ

œ Ó œœ œmul

Îţi

ţu

Ó œŒ

œ œ œœmim

mul ţu

œ Ó œ œœÎţi

œœ œ œœ œne

mim că

iu

œœ œ œœ œmul ţu

.˙ œbeşti,

ne iu

˙ œmim, iu

œ œ œbeşti, Fii˙ œœbeşti,

˙œ œ œœlă u

˙ œœ

˙ Œdat.

˙ Œ

..˙A

..˙

..˙min!

..˙-- --

-

-

- -

- -

- -

În faţa Ta

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

58

Page 62: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

#

#

44

44

œ1.În2.În3.În

œ

..œœ jœœ jœœ jœœjœœ jœœn

fififi

eee

cacaca

rerere

seaseasea

rărără.

.œœ œœ œœ œœbœœ œœ

..œœ œœ# œœ jœœ jœœ jœœ jœœcândcândcând

cetruprin

rulpulcâm

emeupii,

seepă˙

œœ œœ œœ œœ

.œ jœœnin,frântduri,

'NaPrisunt..œœ jœ

- - - - - -- - - - -- - - - - -

--

&

?

#

#

5 jœœ jœœ# jœœ jœœin

vescnu

teaspremai

Luicerru

mă'nşigă

œœ œœ œœ

œœ#

œ œb œœ œchin;cânt,ciuni,

EuLaDeœœ œœ# œœn œ

..œœ jœœ jœœ jœœjœœ jœœn

vin,stevrei

să'aslesă

cultsus,

dormi

doarmaimai

vosusli

ceadeniş.

.œœ

œœ œœ

œœb

œœ

œœ

- --

- -

-

- -

-

-

&

?

#

#

8 ˙ œœ œœbLui,nor,tit,

Să'asŞiMe˙ .˙ œ œœ#

..œœN jœœ jœœ jœœ jœœ jœœcult,cânt,reu,

doareute

vocântroa

ceacugă

Dome

Dom

nule'nnu..œœ œœ

œœ œœ œœ

œœ

..˙ œœnlui.cor.lui.

În

œ.˙˙ œœ

..œœ œœ# œœ jœœ jœœ jœœ jœœfi e ca re

˙œœ œœ œœ œœ

-- - - --- -

--- -

-

-

&

?

#

#

12

œ œ œœ œœsea ră, Să

œ œœ œœ œœ

..œœ œ# œ œjœœ# jœœ jœœn jœœ#

vii 'na in tea Dom nu

..œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ

.œ œ œ œœœ

lui, (Dom nu lui) Ce

œœ œœ# œœœœ œœ

..œœ jœœnu poţi

..œœ œœ-- - -- - -

&

?

#

#

16 jœœ jœœjœœ jœœn

spu ne ni mă

œœ œœb œœ œœ

..œœ œœ# œœ œœ œ œœ œœbnui, Să'I..˙ œœ œœ#

..œœN jœœ jœœ jœœ jœœ jœœspui, în tai nă nu mai

..œœ œœ œœ œœ œœ

œœ

.œ œ œb œLui. (doar Lui)

œ ..˙œ œ

- -- - -

În fiecare seară

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

59

Page 63: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

#

#

44

44

œœ jœœ jœœ œœ œœ1.De2.Şi3.În

mâmâpal

nanama

TasfânTa

amtă

amœ jœ jœ œœ œœ

œœ jœœ jœœ ˙fostce'afost

crecresă

atat

patœœ œœ œœ ˙

œœ jœœ jœœ .œœ œ jœI

cede

surul

moar

seşi'nte

la'ntregm'ai

păscă

ce

œœ œœ œœ œœ œœ

..˙ Œput

mânt,pat,..˙ Œ

- - - - - -- - - - - -- - - -

&

?

#

#

5 œœ# jœœ jœœ œœ jœœ jœœŞiPeÎn

chilemn

u

pulînmi

Tăuculin

miieţă

l'aiamaœœ œœ#

œœ œœ œn œœ œœ

œœ jœ ..œœ# œœdăpi

cum

ruro

mă'n

itnit,chin,

să'lcereœœ

œœ ..œœ œœ

œœ œœportmultdă'mi

pâTuTuœœ œœ

- - -- -

- - - - - -

--

&

?

#

#

8

œœ jœœ jœœnăai

chi

lasupul

sfârfediœœ œœ œœ

˙ Œ œœşit!rit!vin

DarŞiSă˙ Œ œ

œœ jœœ ..œœ œœ#n'amfrunTe

păsteaves

tratŢi'amtesc

fruîn

pe'nœœ œœ ..œœ œœ

œœjœœ ..œœ

moco

treg

su'Ţiropă

chipnat

mântœ œœ ..œœ

-- -

-

- -- -

- ---

---

&

?

#

#

12 œœcucucăœœ

œœ œœ .œœ œ jœrat

spinivia

cumceţa

miTe'aumi'ai

l'airă

scăœœ œœ œœ œœ

˙ Œ œœdat,nit,pat

Şi'aiŞiŞi˙ Œ œœ

œœ jœœ ..œœ œœ#co

coasprin

bota

Gol

râtŢi'am

go

dinîmtaœœ

œœ ..œœ œœ- -- -

- --

- -

-

&

?

#

#

16 œœ jœœ ..œœ œœce

punspot

rulasă

Tău,poi,cânt

darpeluiœœ

œœ

..œœ œœ

œœ jœœ jœœ .œœ œ jœnoicru

Hrist,

Te'amce

Cel

cruTe'am

ce

cirăsm'a

fitigsalœœ

œœ

œœ

œœ œœ

wwcat.nit!vat.ww

- - ---

-- --

În palma Ta

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

60

Page 64: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

bbb

bbb

43

43

œœ œœ œœ1.Cu2.I3.Ce

bunimi

cumanuœœ œœ œœn

..œœ jœJœ œœri

meanat

e'nşi'ae'a

gând,ta,ici.

.œœ Jœœ œœ

œœ œœ œœcuo

lân

raţijertgă

înfăiuœœ œœ œœ

œœ ˙suvibi

flet,e

re,œœ ˙

œœ œœ œœAziS'aLân

sădugă

ne'acemPriœ œœ œ

..œœ jœœ œœpro

Dome

pinute

emluinul..œœ Jœœ œœ

- - - - - - - -- - - - - - - -

- - - - - - - - - -

&

?

bbb

bbb

7

œ œœn œœnbdecace

temunS'a

plulprijertœœ œœ œœ

..˙sfânt,nos,fit...˙

œœ œœ œœCăci

ElLui

Dumne

Dum

nevaneœœ œœ œ

..œœ jœœ œœzeudazeu

dinînîn

cerschimb

veci..œœ Jœœœœ

œœ œœ œœvrea

osă'I

săveşdăm

vornimăœœ œœ œœ

œœ ˙˙beas

ciri

că,e,re,œœ ˙

- - - - -- - - -- - - - -

&

?

bbb

bbb

13 œœ# œœ œœPriŞi

Căci

miţiplane'a

cuiulcheœœn œœ œœ

..œœ jœœ œœdorîn

mat

şigela

dragrescEl,.œ Jœœ œœ

œœ œœ œœalcel

ne'a

Săumaimân

Cufrutuœ œœ œœ

..˙vânt.mos.

it...˙

œœ œœ œœMa re e

œœ œœ œœ

..jœœ rœœ ˙Dum ne zeu,

..Jœœ Rœœ ˙- -

- - -- - - -- - -

&

?

bbb

bbb

19 œœn œœ œœDeci să'I cânœœ œœ œœ

..jœœ rœœ ˙tăm me reu,..Jœœb Rœœ ˙

œœ œœ œœNu me luiœœ œœ œ

œœ œœ œœbma re oœœ œœ œœ

œœ œœ œœnoa re să'Iœœ œœ œœn

..˙dăm!...˙

œœ œœ œœV'a pro piœœ œœ œ- - - - - - - - - -

&

?

bbb

bbb

26 ..œœ jœœ œœaţi în zi

..œœ Jœœœœ

œœ œœ œœde săr băœœ œœ œœ

œœ ˙˙toa re,œœ ˙

œœ# œœ œœÎn Sa batœœn œœ œœ

..œœ jœœ œœSfânt ve niţi

.œ Jœœ œœ

œœ œœ œœsă'L lă uœœ œœ œœ

..˙dăm!

..˙- - - - - --

În Sabat Sfânt

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

61

Page 65: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

bbb

bbb

44

44

œœ œ1.În2.În3.În

œœ œ

œœ œœ œœ œœtoatoatoa

tetete

câcâcâ

tete'ate'orœœ œœ œœ œœ

.˙ œœ œvădudfi

EE

Pe'al

..˙ œœ œ

œœ œœ œœ œœmâglaveş

nasulni

CeSăuci

luidieiœœ œœ œœ œœ

..˙Sfânt,vin,

zbor,..˙- - - -

-- - --- - - -

-

&

?

bbb

bbb

œœOriDeAœœ

œœ œœ œœ œœ œunnesce

de'nfârlaşi

ceşi

Nu

ruriteme

œœ œœ œœ œœ

œœ œœ œ œm'aş

arvom

uimoci

taniiti

Şi'oriTotŞiœœ œœ œœ œœ

œœ œ œœ œœ œœ œunlu

Domn

decrulşi

peSăuCre

păea

œœ œ œœ œœ œœ

.˙mânt.plin.tor.

..˙- - - - -

- - - - - -- - - - -

-

-

&

?

bbb

bbb

œœDesDesDesœœ œ

œœ œœ œœ œœtultultul

cacacă

săsăhe

priasru

œœ œœ œ œœ

..˙ œœ œvesccultvimi

SplenUnMă..˙ œœ

œœ œœ œœ œœdoaturi

reanet

rea'I

pupevor

să'nzepurœ œœ œœ œ

..˙zori,nit,ta,

..˙- - - - -- - -

-- - - ---

&

?

bbb

bbb

œœSauSauSauœœ

œœ œœ œœ œ œsăpăcă

măsăsă

plecre

paţi

săleîn

œ œ

œœ œœ œœ œœ œ

œœ œœ œ œdescipal

luri

ma

şescpindLui

MiPeŞiœœ œœ œœ œœ

œœ œ œœ œœ œœ œnuranoi

neamulne

uîn

vom

neifloa

œœ œ œœ œœ œœ œ

.˙flori.rit.fla.

..˙- -- - -

- - - - - -- -- - -

În toate câte văd

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

62

Page 66: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

bbbb

bbbb

44

44

.œ jœ .œ jœ1.Doam2.Sân3.Mă

negeaş

pusfântteap

neîntă

œ œ œ œ

œ œ œ œœ œ œ œ

œ œ œ ˙3

îniîn

viani

geri

ţamacu

meameador

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œœ œ œ ˙3

œ jœ jœ ˙dinsăSă

chitornivin'

pulIa

Tău,suscas'

œ œ œ ˙

œ jœ jœ ˙œ œ œ ˙

.œ jœIarHaiVoi

tănăros

œ œ

œ œœ œ

- - - -- - - -

- - - -

--

-

&

?

bbbb

bbbb

.œ jœDoamdă'mi

ti

neşi'ncu

œ œ

œ œœ œ

œ œ œ ˙3

vicanrând

na'midepe

cealăpă

greahar

mânt

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œœ œ œ ˙3

œ jœ jœ œ ‰ rœ rœdin

să'Ţiun

piepfiubun

tulsură

rău.pus.mas!

Doam ne

œ œ œ œ œ

œ jœ jœ ˙œ œ œ ˙

- - -

-

- - -- - -

&

?

bbbb

bbbb

7

.jœ rœ jœ rœ rœ œ ‰ rœ rœTu să mă as culţi Când î

.œ Rœ œ œ œ ŒTu să as culţi.jœ rœ jœ jœ œ Œ.œ Rœ œ œ œ Œ

œ jœ jœ œ ‰ rœ rœnalţ ru ga mea. Mă con

œ œ œ œ Œ'nalţ ru ga mea

œ jœ jœ œ Œœ œ œ œ Œ

.jœ rœ jœ rœ rœdu pe ca lea

.œ Rœ œ œpe ca lea.jœ rœ jœ jœ.œ Rœ œ œ

- - -

- -

- -

-

&

?

bbbb

bbbb

œ ‰ rœ rœTa pas cu

œ ŒTa

œ ŒTa

Ta

œ Œ

œ ˙ jœ rœ rœpas în via ţa

œ ˙ œpas cu pas,

œ ˙ œpas

pas

cu

cu

pas,

pas,

œ ˙ œ

œ ‰ rœ rœ .œ jœmea, pas cu pas în

œ œ œ Rœ Rœ œ œpas cu pas, cu pas în

œ œ œ jœ rœ rœpas cu pas cu

œ Rœ Rœ œ œ Rœ Rœ œ œPas, pas cu pas, pas cu pas în

œ œ ˙via ţa mea.

œ œ ˙via ţa mea.

jœ jœ jœ jœ ˙pas în via ţa mea.

œ œ ˙via ţa mea.

- -

--

-

În viaţa mea

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

63

Page 67: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

b

b

44

44

.jœ rœRœ2.Vor3.Fi4.Prin

1.Ju deve

voma..œœ Rœœ

œœ œœ œœ œœcani

noiDom

talagănu

ceajusiţilui

edecapuœœ œœ œœ œœ

˙ œœ ..jœœ rœœtercaate

nătăur,re

SeOri

DemniPrin

sfârcesă'I

cu˙ œœ ..œœ Rœœ

œœ œœ œœ œœşeşfapfim

vân

tetă,moştul

înorite

sfânt

cucenişiœœ œœ œœ œœ

..˙rândgândtori?clar:..˙

- - - - - - - -- - - - - - -

- - - - - -- - - - - -

&

?

b

b

6

.jœrœRœ

IarChiarSauAzi

senşi

vomsă..œœ Rœœ

œœ œœ œœ œœtinfapfile

ţategăpă

eile

siţidăm

eascapăœœ œœ œœ œœ

˙ œœ .jœrœRœ

dreapcunzguca

tăserătul

DuSuntFăCât

păară

mai˙ œœ ..œœ Rœœ

œœ œœ œœ œœveşdu

preţes

niseşite

culrândpreatimp

Cupeudeœœ œœ œœ œœ

˙ Œvânt:rând.şori?har!˙ Œ

- - --

--

- -- -- --

-- - -

-- - -

-

&

?

b

b

11

œPe'alœœ

..œœ jœœ jœœ jœœ jœœ jœœce ru lui cân tar eşti..œœ

œœ œœ œœ œœ œœ

..˙ Œpus..˙ Œ

..œœ jœœ œ œœCli pa e so..œœ œœ œœ œœ

˙ œlem nă˙ œœ

-- -- - -

&

?

b

b

16

œDe'ai

œœ

..œœ jœœ jœœ jœœ jœœ jœœfost pri e ten cu I..œœ œœ œœ œœ œœ œœ

..˙ Œsus..˙ Œ

..œœ jœœ œœ œœAi răs pla tă

..œœ œœ œœ œœ

˙ œœ Œdem nă!

˙ œœœ Œ-- -- - -

Judecata cea eternă

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

64

Page 68: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

##

##

44

44

œœ œœ1.Din2.Dul

treceœœ œœ

œœ ˙ œœstera

leză

ote'aşœœ ˙ œœ

œœ ˙ œœratept

zăiar

lalaœœ ˙œœ

œœ œœ œœ jœœ jœœfefe

reasreas

tratra

ii

niniœœ œœ œœ œœn œœ

˙ œœ œœmiimii,

mi'aSanc

şoptu˙ œœb œœ

˙ œœn œœ#titar

Nuţi'am

vreigă˙ œœ# œœ

- - - - - - - -- - - - - - - - - -

&

?

##

##

7 ˙ ˙să'mi

titdesîn˙ ˙

wwchizi?ea.ww

..œœ ‰ œœ œœVinLa

cusă'mi..œœ ‰ œœ œœ

œœ ˙ œœslapa

vă,ce,

cuiuœœ ˙ œœ

œœ ˙ œœpabi

ce,re,

coGolœœ ˙œœ

œœ œœ œœ jœœ jœœmoa

gorăta

depli

harnă

dideœœ œœ œœ œœn œœ

˙ œœ œœvin.har

"Nudin

amtre˙ œœb œœ

- - - - - -- - - - - - - -

&

?

##

##

14

œœ ˙ œœvreste

me"le

i'amcoœœ ˙ œœœN

œœ ˙œ œ œœspusboa

şiră'mi

s'atuœœ ˙ œœ

w ˙dus.iar.

w ˙

œœ œœ œœ œœDe'aTe

tunchem

ceaîn

œœ œœ œœ œœ

˙ ˙plânnoap

sulte,˙ ˙

œœ œœ œœ œœbnnu'mi

tepot

strigoînœœ œœ œœ œœ

- - - - -- - - -

&

?

##

##

20 wwprizori

(nu(în˙

w œ œ

œœ œœ œœœ œœœpot)zori)

SpuCu

neşoap

ţi'mita'ţiœœ œœ œœ œœ

˙ ˙un

duldece˙ ˙

œœœ œœ œœ œœosă

potmă'n

găfiœœ

œœœœ œœ

wwsi?ori.

w œ œ

œœ œœ œœ œœŞiRa

strigză

îndiœœ œœ œœ œœ

- - - -- - - -- -

&

?

##

##

26

˙ ˙noap

vitenă˙ ˙

œœ œœ œœ œœ#cadin

unî

enălœœ œœ œœ œœœ

wwcou,ţimiwww

œœ œœ œœ œœRaS'a

zăprinzi

Diînœœœ

œœœœœœ

˙ ˙vimi

nă,ne˙ ˙

œœ œœ œœ œœvice

n'oreşti

dinluœœ œœ œœ œœ

..˙nou!mini.

..˙-- - - - -

-- - - - - -

La fereastra inimii

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

65

Page 69: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

b

b

44

44

jJœ

1.La2.Pe3.Pe

jJœ jJœ jJœ jJœ .œ jJœTiTiTi

nenene

DoamDoamDoam

nene,ne,

euTeTe

priiuaşœœ œœ œœ# œœ˙ ˙

.œ jJœjJœ jJœ jJœ jJœ

vesc,besc,tept,

PeDoar

O,

urTuvi

maeştino

Tato

Tu,

vreautulCelœœ# œœ œœ œœw

.œ jJœ .œ jJœ

săce'mibun

pădoşi

şesc,resc,drept,

NaSpreUnœœ œœ œœ œœw

- - - - - -- - - - -- - - -

&

?

b

b

5 jJœ jJœ jJœ jJœ .œ jJœince

dor

teruri

a

oeu

prins

chiicăîmi

mi'alăba

ţinto

te'nœœ œœ œœ# œœ˙ ˙

.œ jJœ jJœ jJœ jJœ jJœtesc,resc,piept,

ÎnÎnÎn

spaspaspa

tetete

nununu

mămămăœœ# œœ œœ œœn˙ œ œ

.˙ .˙ Jœjœ jœœ

uit!uit,uit:

LasCeU.˙ jœ Jœœ.˙ Jœ

jœœ# jœœto

dreaprăsc

tu'ntăa

Jœœ Jœœ- --

-

--- -

---

---

--

-

&

?

b

b

9 jœœ jœœ# ..œœ jœœure

ceas

macătă

mearalu

de'areame

Jœœ Jœœ .œœ œN jœ

..œœ jœœ jœœ jœœ jœœ jœœcum,Ta!rea,

SpeOIu

ranvreaubesc

ţacuÎm

meatoapă

întără.œœ œ

jœJœœ Jœœ Jœœ Jœœ

..œœ jœœ ..œœ jJœTiiţi

ne'onia

pun,ma,Ta,

NaTuA.œœ œ œ œ

jœ .œ jœ

jœœ jœœ jœœ jœœin

eştico

temelo

e'alreu

mi'es

crenate

Jœœ JœœjJœ jœJœ

-

-- -

-

--

- -

- -- -- -

- - --

- - - -

--

&

?

b

b

13 ..œœ jœœdinini

ţeiteani.œœ œ jœ

..œœ jJœdrum,mea,ma,

ÎnÎnÎn.œœ œjœ

jœœ jœœ jœœ jœœspaspaspa

tetete

nununu

mămămă

Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ

..˙ jœœ jœœuit!uit!uit!

LasCeU..˙ Jœœ Jœœ

jœœ# jœœ jœœ jœœ ..œœ jœœto

dreaprăsc

tu'ntăa

ure

ceas

macătă

mearalu

de'areame

Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ .œœ œN jœ

..œœ jœœcum,

Ta!rea,

SpeOIu.œœ œjœ -

- - -- - -

- - --

---

--- -

&

?

b

b

19 jœœ jœœ jœœ jœœran

vreaubesc

ţacuÎm

meatoapă

întără

Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ

..œœ jœœ ..œœ jJœTi

iţi

ne'onia

pun,ma,Ta,

NaTuA.œœ œ jœ .œœ œ jœ

jœœ jœœ jœœ jœœ ..œœ jœœin

eştico

temelo

e'alreu

mi'es

crenate

dinini

ţeiteani

Jœœ JœœjJœ jœJœ .œœ œ jœ

..œœ jœJœjœœ jœJœ jœœ jœœ#

drum,mea,ma,

ÎnÎnÎn

spaspaspa

tetete

nununu

mămămă..œœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ

..˙ jœœuit!uit!uit!..˙ Jœœ

---

- - -- - -

- - - -

- -- -- -

-

--- -

La Tine Doamne

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

66

Page 70: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

44

44

œœ1.Nu'n2. Priœœ

..œœ jœœ œœ œœtrebvind

deveş

va'mmân

plitul..œœ Jœœ œœœœ

.œ .œ jœœ œœ œœni

meuI

mursusdar,

făcu..œœ Jœœ œœ œœ

œœ œœ œœ œœgădes

dună

indej

ţadeœœ œœ œœ œœ

.˙ œSa,

plâng,œœ œœ## œœaeu

Sa;plâng;

- - - - - - - -- - - - - - -

&

?

œœÎn

Maiœœ

..œœ jœœ œœ œœtreb

edaşi

că'mpen

plitru..œœ Jœœ œœ œœ

..œœ jJœ œœœ

nimi

reane

eihar,

şiMă'n..œœ J

œœ œœœœ

œœ# œœ œœ# œœeu

trebvoişi'n

meru

rigăœœ œœ œœn œœ

.œ œ# œnta,

strig:œœ œœ œœşieu

eustrig:

- - - - - -- - - -

-

&

?

œCuMăœ

..œœjœœ œœ œœ

haispa

nală

alDoam

băne..œœ Jœœ

œœ œœ

..œœ jœœ œœ œœce'midemn

vasă

dafiu

cumde..œœ Jœœ œœ œœ

œœ œœ œœ œœhetot

ruce

vimi'ai

miiproœœ œœ

œœœœ

.œ œ œn'au,mis,œ .˙ œ œb

nupro

au,mis,

- - - - -- - - -

&

?

œœSuntŞiœœ

..œœ jœœ œœ œœoa

mâire

ne'ndemn

slaavă

..œœ Jœœ œœ œœ œn

..œœ jJœ œ œmă'msă

brămă

catreci

şiprin..œœ Jœœ œœ œ

œ œ œ œœlân

porţigăde

Elpa

ara

œ œ œ œœ

..˙sta.dis.

..˙- - - -- - - -

Mă spală Doamne

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

67

Page 71: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

###

###

46

46

jœœ jœœ1.Mult2.Blân3. În

mi'edecu

œœ œœ

..œœ jœœ œœ œœ œœ œœdorşoap

rând

deteîm

cămă'nbră

mideamcat

nulnăîn

despremă..œœ

œœ œ œœ œœ œœ

..˙ ˙ jœœ jœœaceri

ur,ruri,re,

CuCăÎn

plătrecor.˙ ˙ œœ œœ

..œœ jœœ œœcu

sfânte

tetulgiul

lelode..œœ œœ œœ

- - - - - -- - - - - - -

- - - - - - --

&

?

###

###

5 œœ œœn œœviecaşîn

ţiifă

geri

izrăse'aœœ œœ œœ

..˙ ˙ œœvoa

moarra

re,te,tă

CuCuI..˙ ˙ œœ

..œœ jœœ# œœ œœ œœ œœpopa

sus,

mulcesă

vişi'omă

edihdu

ţiinăcă

pede'ala..œœ œœ

œœ œœ œœ œœ

œœ ˙ ˙ jœœ jœœmapuSi

luri,ruri,ne,

ÎnPreÎn

tr'ungăcăœœ ˙ ˙ jœ œœ

- -- - -- -

- - -- - - -

-

--

- -

-

--

-

-

&

?

###

###

9 ..œœ jœœ œœ œœ œœ œœfalti

mi

nicte

nul

şidede

dulDom

a

cenulur,

deIla..œœ œœ œœ œœ œœ œœ

..˙ ˙ jœœ jœœcor;sus;El;

A le..˙ ˙œœ œœ

œœ ..œœ jœœ œœ œœ œœlu ia şi iar A le

œœ ..œœjœ œœ œœ œœ

- - -- - -- -

- - - - -

&

?

###

###

12 ..˙ ˙ jœœ jœœlu ia, Pen tru.˙ ˙ œœ œœ

..œœ jœœ œœ œœ œœn œœDom nul I sus, A le..œœ œœ œœ œœ œœ œœ

..˙ ˙ œœlu ia, În..˙ ˙ œœ

..œœ jœœ# œœvea curi de..œœ œœ

œœ--- - - -- -

&

?

###

###

16 œœ œœ œœvea curi eœœ œœ œœ

œœ ˙ ˙ jœœ jœœter ne, A le

œœ ˙ ˙ jœ œœ

..œœ jœœ œœ œœ œœ œœlu ia în veci voi cân..œœ œœ œœ œœ œœ œœ

..˙ ˙ta!..˙ ˙- -- - -- -

Mult mi-e dor

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

68

Page 72: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

b

b

43

43

˙ œœ1.N'am2.N'am3.Voi

săsă

cân˙ œ

..œœ jœœ œœştiuuitta

ninitot

ciociodea..œœ

œœ œœ

..˙dadau ..˙

˙˙b œœtătăna

ICuCu˙ œœ

œœ œœ œœsusnuîn

câtnage

dederiiœœ œœ œœ

œœ œœ œœmultspiniLui

m'ace'aO

iupursaœœ œœ œœn

- - - - -- - - - - -

- - - - - - - -

&

?

b

b

7 .œ œ œbittatna˙ .˙ œ

˙ jœœ jœœACaCa

lăsă'mi

o˙ jœ jœœ

˙ jœœ jœœsatdeastea

măîn

stră

ricelu˙ œœ œœ

œœ œœ œœrea'nrurici

steova

ladacuœœ œœ œœ#

.˙tătănu

˙ œb

.˙ œn

˙ jœœ jœœna

PenUnDes

truveşpre˙ œœ œœ

- - - - - - -- - - -

- - - - - -

&

?

b

b

13 ..œœ jœœ œœmi

mântEl,

nededes

pelupre..œœ

œœ œœ

œœ œœ œœcrumidra

ce'anăgos

mucuteaœœ œœ œœ

.˙rit.rat.Sa.

...˙

Fine

˙ œœDe'arCu

˙Fine˙ œœ

..œœ jœ# œ œœfi

multca

maiunfru..œœ œœ œœ

œœ œœ œœbmunmos

teca

roso

œœ œœ œœ-- - - -

- - - -- - -

&

?

b

b

19 ..˙tira˙ .˙ œ#

˙ œrează

şiso˙ œœ

œœ œœ œœcânsi

tultă

cadinœœ œœ œœ

œœ œœ œmapla

reaiul

de'arceœœ œœ œœ

..˙fi

resc..˙

˙ œœNiciMi˙ œœ

..œœ jœ# œ œœcumnu

n'arne

înîn..œœ œœn œœ

-- - - -- -- - - - -

&

?

b

b

26 œœ œœ œœtresu

ceflet

iuse'aœœb œœ œœ

..˙bişea..˙n

˙ œœrează

PrinSă˙ œœ

œœ œœn œœ#capot

reşi

ElEuœœ œœ œœ#

œ œœ œœnmăsă

mânÎl

tuiuœœ œœn œœ œ

.i.

besc.

..˙

D.C. al Fine

.˙ .˙D.C. al Fine..˙

- -- - - --- - -

N'am să ştiu...

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

69

Page 73: Colectie de partituri LTA Vol. I

&?

bbb

bbb

43

43

œœ œœ œœDom nul cel

œœ œœ œœ

..jœœ rœœ ˙mi nu nat,..Jœœ Rœœ ˙

œœn œœ œœVred nic şi'aœœ œœ œœ

..jœœ rœœ ˙de vă rat,..Jœœb Rœœ ˙

œœ œœ œœNe'a dat veœœ œœ œ

œœ œœ œœbci a şiœœ œœ œœ

- - - - - - - - -

&

?

bbb

bbb

7 œœ œœ œœce rul ne'a

œœ œœ œœn

..˙dat,

...˙

œœ œœ œœA Re geœœ œœ œ

..œœ jœœ œœlui I sus

..œœ Jœœœœ

œœ œœ œœsă fi eœœ œœ œœ

4.

Fine

œœ ˙˙sla va,œœ ˙

œœ# œœ œœ1.2.3.Cân

De'atămcum

de'aşiœœn œœ œœ

- - - - - - --

&

?

bbb

bbb

14 ..œœ jœœ œœcum

pâşi

nă'npâveac.œ Jœœ œœ

œœ œœ œœnănde

veacveac,

deAœœ œœ œœ

..˙veac.min!..˙

œœ œœ œœ1.Ne2.Ne3.Pe

preînce

gădreprulœœ œœ œœn

..œœ jœJœ œœtimtămmia

despre

drum,ţărmnoap.

.œœ Jœœ œœ

œœ œœ œœecutei

înne

se'n

serăbseœœ œœ œœ

- - -- -

- -- - - -- - - - - -

&

?

bbb

bbb

20 œœ ˙radani

re,re,nă,œœ ˙

œœ œœ œœEBiCu

ulru

nuni

tii

deœ œœ œ

..œœ jœœ œœmultorisla

atrevă

puscândse'm..œœ Jœœ œœ

œ œœn œœnbîn

prinple

uvânttesc

nişideœœ œœ œœ

..˙vers,val,zor,..˙

œœ œœ œœMaiDeÎn

zămiice

boderulœœ œœ œ

..œœvimani

sfânt..œœ- - -- - - -

- - - - -- - - - - -

-

&

?

bbb

bbb

jœœ œœ'nastăla

incetro

Jœœœœ

œœ œœ œœte

ru'nnul

deaşde

pletepluœœ œœ œœ

œœ ˙˙catami

re,renăœœ ˙

œœ# œœ œœUnSă

Ne'aş

cântanteap

săcotăœœn œœ œœ

..œœ jœœ œœmairămîn

cânlage

tămMarii.œ Jœœ œœ

œœ œœ œœşi'unreacu

ulde

prinşi

timCrisdeœ œœ œœ

D.C. al Fine..˙

vers.tal.dor...˙

- -- - - -- - - - - - - -- - - - - - - -

Ne aşteaptă cerul

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

1.2.3.4.

70

Page 74: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

b

b

43

43

œœ1.E'a2.Nu'i3. E4. Măœœ

..œœ jœœ œœtâ

locnoapplec

taînteaî

luovina..œœ Jœœ œœ

œœ œœ œœmirasain

năşultă

te'Ţi

întădecoœœ œœ œœ

œœ œœ œœnoapcutveapil

teaa

curimi

dedorlanuœœ œœ œœ

˙vismit,rândnat˙

- - - - -- - - -

- - - -- - - - -

-

-

&

?

b

b

œœE

Nu'iŞi

Căciœ

.œ .œ jœœ œœceaslocînTu

depengeripen

mitrucotru

..œœ Jœœ œœ

œœ œœ œœnu

prunboami

neculrăne

subdindintot

œœ œœ œœ

œœ œœ œœcesteslace

rullevă

ru'ai

desvecânlăœœ œœ œœ

˙chis,nit,

tând,sat,˙

- - -- - -

- - - -- - -

----

&

?

b

b

œœÎnE

SpeCoœœ

..œœ jœœ œœies

noapranboa

le,teţară

opeînşi..œœ Jœœ œœ

œœ œœ œœmalui

as

măme,nimităzi

cue

fruînœœ œœ œœ

œœ œœ œœzâmnoapmos

i

bettea'nni

cuşi'nflomaœœ œœ œœ

˙rat

gând,rit,

mea,˙

- - -- - -

- - - - -- -- - -

-

-

&

?

b

b

œÎşiTotPăSăœœ

..œœ jœœ œœmânce

mânlaş

gârultulde

ieveşilu..œœ J

œœ œœ

œœ œœ œœprungheacemi

culzărulnă

pecodinsăœœ œœ œœ œ

œœ œœ œœpapi

noufaci

ieluls'auTu

culplău

dinœœ œ œœ œœ

˙cat.

pând.nit.ea.˙

- - - - -- - - - - -

- - - --- -

Noaptea de vis

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

71

Page 75: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

bbb

bbb

44

44

œœ1.Nu2.Nu3.Nuœœ

..˙ œœeu,eu,eu,

cinuci..˙ œœ

..˙ œœDom

euDom

nulcenul..˙ œœ

œœ œœ œœ œœovaCel

nocedin

ratsetâi

săcuînœ œ œœ œœ

œœ ˙fivitoa

e,ne,te,œœ ˙

- - --

- --

---

&

?

bbb

bbb

œœNuNuNuœœ

..˙ œœeu,eu,eu,

cinuci.

.˙˙

œœ

..˙ œœEleuEl

privreun

cel..˙ œœ

œœ œœ œœ œœvitmede

şiritpe

asdeur

culprimăœœ œœ œœ œœ

..˙tat,mit,sfat,..˙

- --

-

--

&

?

bbb

bbb

œœNuEl,El,œœ

..˙ œœeu,nu

Prea

cimai

Î..˙ œœ

..˙ œœDom

Elnal

nule

tul..˙ œœ

œœ œœ œœ œœsătoaRe

prită

ge'al

measvredveş

căniniœœ œœ œœ œœ

œœ ˙cincici

ste,a,ei,œœ ˙

- - -- - -

- - - - ---

---

&

?

bbb

bbb

œœNuEl,Eu,œœ

..˙ œœeu,nuser

cimaivul..˙ œœ

..˙ œœElEl,

Său,

Celfru

ce'am..˙ œœ

œœ œœ œœ œœbi

mosfost

nederăs

cupreacum

vânmăpăœœ œœ œœ œœ

..˙tat.rit.rat...˙

- - - -- - - -- - - -

Nu eu, ci Domnul

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

72

Page 76: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

43

43˙ jœœ jœœ

NuNu

sese

maimai˙ œœ œœ

œœ œœ œœsasa

tutu

rărăœœ œœ œœ

œœ ˙DoamDoam

ne,neœœ ˙˙ jœœ jœœ

SuSu

flefle

tultul˙ œœ œœ

œœ œœ œmeumeu de

de priiuœœ œœ œœ

..˙vit,bit,..˙˙ jœœ jœœ

TaiPal

neme

lele˙œœ œœ

œœ œœ œdraTa

gosle

teiînœœ œœ œœ

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-

&

?

9

œœ ˙Tasân

le,geœœ ˙

˙ jœœ jœœPenSă

trupot

unfi˙

œœ œœ

œœ œœ œbieteu

omân

sântuœœ œœ œœ

..˙dit.it...˙

˙ jœ jœNu,Nu,

n'amn'am

săsă˙ jœ jœœ œ œ

uituit

nini

ciocioœ œ œ

œœ ˙dada

tă,tă,œœ ˙

˙ jœœ jœœCumCum

m'aim'ai

salsal˙

˙ œœ œœ

--

- --

--

--

--

--

--

&

?

17 œœ œœ œœvatvat

pepe

calcalœ

œ œœ œœ

..˙var,var,..˙

..˙#

..˙˙ jœœ jœœ

NuNu,

n'amn'am

săsă˙

œœ œœ

œœ œœ œuituit

dede

căcăœœ œœ œœ

œœ ˙rara

rea,rea,œœ ˙

˙ jœœ jœSpreSpre

trotro

nulnul˙œœ œœ

œœ œœ œœTăuTău

plinplin

dedeœœ œœ œœ

Fine

..˙har.har...˙

--

--

--

--

&

?

26

˙ jœœ jœœSunt gân dul˙ œœ œœ

œœ œœ œœdra gos teiœœ œœ œœ

œœ ˙Ta le,œœ ˙

˙ jœœ jœœSunt gri ja˙

œœ œœ

œœ œœ œdo ru luiœœ œœ œœ

..˙Tău,..˙

˙ jœœ jœœSunt o glin˙

œœ œœ

- - - - - - - - -

&?

33

œœ œœ œdi rea deœœ œœ œœ

œœ ˙sla vă,œœ ˙

˙ jœœ jœœDin prea iu˙ œœ œœ

œœ œœ œbit chi pulœœ œœ œœ

..˙Tău...˙

˙ jœ jœPot să se˙ jœ jœ

œ œ œmu te şiœ œ œ

œœ ˙mun ţii,œœ ˙

˙Dea˙- - - - - - - -

&

?

42 jœœ jœœluri de

œœ œœ

œœ œœ œœs'ar clă tiœœ œœ œœ

.˙ œna

.˙˙ œ

˙ jœœ jœœÎn cui bul˙œœ œœ

œœ œœ œœpal me lorœœ œœ œœ

œœ ˙Ta le,

œœ ˙˙ jœœ jœœ

Ne tul bu˙˙ œœ œœ

œœ œœ œœrat eu voiœœ œœ œœ

D.C. al Fine..˙sta.

D.C. al Fine..˙- - - - - - -

Nu, n-am să uit

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

73

Page 77: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

bb

bb

23

23

˙ ˙ ˙#1.Nu'ţi2.Nu'ţi3. Nu4. Dar

popopotoa

vesvesveste'a

˙ ˙ ˙

˙ ˙ ˙˙ ˙ ˙

w ˙tititi

ces

dunelatea

w œ œ

w ˙w ˙

w ˙recaalsă

reazulţiile

w ˙

w ˙w ˙

.w#ta

tăuchiarspui

.w

.w .w

˙ ˙ ˙dindindeîn

sucafratai

fletsăţiină

˙ ˙ ˙

˙ ˙ ˙˙ ˙# ˙

- - - - -- - - - -- - - -- - - -

&

?

bb

bb

6 ˙ wnilatăiLui

măstrăcă

Hris

˙ w

w ˙#˙ w

.wnui,ini,zuţi,tos.

.w

.w .w

w ˙NuNuNuŞi

w ˙

w ˙w ˙

w ˙maimaimaides

HrisHrisHrispre

w œ œn

w ˙w ˙

w ˙tostostosca

poamaite'nsa

w ˙

w ˙w ˙

w ˙te'apoa

deamta

jute'anăme

w ˙

w ˙w ˙

- - - - - - -- - - - -

- - - - -- - - -

&

?

bb

bb

..

..

..

..

12

.w#ta

cumblândreu

.w

.w .w

˙ ˙# ˙las'asă'isă

cruli

ierţispui

ceaneşi

doar

˙ ˙ ˙

˙ ˙ ˙˙ ˙ ˙

˙ wcaal

să'ice'i

re'otăua

fru

˙ w

w ˙#˙ w

.wsui.

chin.juţi.

.w

.w .w

.w .w

.w .w

..wwn

mos.

..ww

. ..ww

..ww

- -- -

-- - - -

Nu-ţi povesti durerea

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

74

1.2.3 4.

Page 78: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

####

####

22

22

œ œœ œœ1.O,2.Cu3.Cu

Doambra

rând

ne,ţulînœœ œœ œœ

..œœ jœœ ˙TeTăuce

rudi

ruri

găm,vinsus..œœ Jœœ ˙

œœ œ œœ œœCoMeCu

boareusfin

răsăţiiœœ œœ œœ œœ

..œœ jœœ ˙azinenoi

laconvom

noi,duci,fi..œœ Jœœ ˙

œœ

œœ- - - -

- - - -- - -

&

?

####

####

6

œœ œœ œœSuIzA

blibân

tunci

mădăÎţiœœ œœ œœ

..œœ jœœ ˙pasă

vom

ceanecân

Tadaita..œœ Jœœ ˙

œœ œœ ˙reînmă

vartoariœœ œœ ˙

˙ œœ œœsă,te,re,

BiZilSla

nenicvă,˙ œœ œœ

---

--

-

-

-

-

- ---

---

&

?

####

####

10 ..œœjœœ ..œœ jœœ

cuDusla

vânhulvă,

taTăuO

reacelsa..œœ Jœœ ..œœ Jœœ

..˙ œœTa

Sfântna

RăReTot..˙ œœ

œœ jœœ jœœ œœ œœmâvarce

năsă'Lrul

de'ape'ava

pucestră

rupăsuœœ Jœœ Jœœ œœ# œœ

wwrea

mântnaww

œœ

œœ

- - --- - -

--

- - -- - -- - -

&

?

####

####

15

œ œœ œœDeŞiŞi

azidăpâ

pâne

nă'nœœ œœ œœ

..œœ jœœ œ œnă'nTuveş

vedeni

ciiplincii..œœ Jœœ˙

œœ jœœ jœœ œœ œœLânA

Noi

găjuTe

noitor

vom

sădiiuœœ J

œœ Jœœ œœ œœ

wwfii.vin.bi.ww

œœ

œœ--

- --

- -

-- - -

-

O, Doamne

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

75

Page 79: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

b

b

43

43

œ1.O,2.Săr3.Tri

œœ

˙ œœ œœDuhmanmi

Preaşi

te'mi˙ œœ

œ œ œœ œSfântslabTu

alsunt,par

˙ œœ

˙ œœluivasfum

Hrisdece

˙ œœ

˙ œœtos,lut,

resc,

SfinOriNe

˙ œœ œ

--- -- - -- -

&

?

b

b

6 œ œœ œţeşcâtpri

tem'am

hă˙n œœ

˙nœ œ œœvialăni

ţau

rea˙ œœ

..˙mea!dat;Ta...˙

˙ œœDeŞiŞi˙ œœ

œœ œœ œœn'amtotţin

înce'ntaœ œœ œ œ

˙ œœdemviacli

nulţăpei

œ œ œœ- - - -

- - --- - - -

&

?

b

b

12 œœ œœ œœTăum'ace'o

duumtră

œ œ œ œœ

˙ œœiosplutiesc

pieresă˙ œœ

œ œ œœdutdemn

fi

eudee'a˙ œœ

˙ œœm'aşconlu

adammi

˙ œœ

..˙fla.nat.na...˙

˙

˙- - -- - -- -- -

O, Duh Prea Sfânt

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

76

Page 80: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

bb

bb

43

43

jJœ jJœ1. Ori2. O3.Chiar

cechii

prin

Jœœ Jœœ

..œœ jœ# Jœ jœœ jœœzi

meiflă

e'odecări

noplângsau

uăîn

prin..œœ Jœœn Jœœ Jœœb

œœ œœ jœJœ jJœcataia

lenă,

pe

SubMunţi

Da

undecă

œœ œœ Jœœb Jœœ

..œœ jœœ jœœ jœœcergriji,mâi

nede

ne'ar

cuurcfi

nosmesă..œœ J

œœ Jœœ Jœœ

˙ jœœ jœJœbcut,reu,trec,

DarEuEu

ştiuîmaş˙

Jœœ Jœœ

- - - - - -- - - -

- - - - -

&

?

bb

bb

6 ..œœ jœœ jœœ jœœgla

bractept

sulaca

vopăsă

ieiciimă..œœ J

œœ Jœœ Jœœ

œœ œœ jœœn jœœSahaisca

lenăpe

şiŞi

Dom

păprinu'nœœ œœ œœn Jœœ Jœœ

..œœ jœœ jœœ jœœşescvesc

ca

nesprere

aDummă

băneîn

..œœn Jœœ Jœœ Jœœ

˙ jJœ jJœtut;zeu;cred;

DeDaSă

ecără

˙A Jœœ Jœœ

..œœ jœ# Jœnorazici

sauştiue,..œœ Jœœn

- - - - - - -- - - - - -

- - - - - - -

&

?

bb

bb

11 jœœ jœœzitot

glas

secede

Jœœ JœœA

œœ œœ jœJœ jJœniessă

nă,te,bii

AmPenSau

atru

chiar

œœ œœ Jœœb Jœœ

..œœ jœœ jœœ jœœlămâimoar

turine'aş

tea

peteptaş

Irăspri..œœ J

œœ Jœœ Jœœ

˙ jœœ jœJœbsus,puns,mi,

CăZi

Cel

lăuace˙

Jœœ Jœœ

..œœ jœœ jœœ jœœucaa

zăre

re'n

şisegri

luvesjă..œœ J

œœ Jœœ Jœœ

- -- -

- -

- --

- -- - -

- -

- -- --

-

&

?

bb

bb

16

œœ œœ jJœ jJœmiteşvră

nătebii

RăOŞtiu

săîncăœœ œœ Jœœ Jœœb

..œœ jœœ jœœ jœœrit,tâmmă

făpinva

răcupre

aIţu..œœ J

œœ Jœœ Jœœ

˙jœœ jœœ

pus.sus.

i.Mul te

˙ Jœœ Jœœb

..œœ jœœ jœœ jœœlu cruri des pre

..œœ Jœœ Jœ jœ# Jœœ

œœ œœ jœœ jœœmâi ne, ne'n ţeœœ œœ J

œœ Jœœ

- -- --- -

- -- -

- - -- --

&

?

bb

bb

21 ..œœnjœœ jœœ jœœ

le se îmi a..œœ Jœœ Jœœ Jœœ

˙A jœœjœœ

par, În să˙Jœœ Jœœ

..œœ jœœ jœœ jœœştiu că vi i..œœ Jœœ Jœœb Jœœ

œœ œœ jœœ jœœto rul E as

œœ œœ Jœœ Jœœb

..œœ jœJœjœœ jœœ

cuns în al Său

..œœ Jœœ Jœœ Jœœ

˙har!˙- -- --- -

Orice zi e'o nouă cale

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

77

Page 81: Colectie de partituri LTA Vol. I

&?bb

bb44

44˙ œœ œœ

O, Ta tăl˙ œœ œœ

˙ ˙nos tru˙ ˙

œœ œœ œœ œœvi ul Dum neœœœ œœœ œœœ œœœ

..˙ œœzeu, Pe..˙ œœ

œœ œœ œœ# œœTi ne te ruœœ œœ œœ œœ

..˙ œœgăm, Pe..˙ œœ- - - - - - -

&?bb

bb

7 œœn œœ œœ œœTi ne Te ruœœ œœ œœ œœ

.˙ œgăm, As..˙ œœ

˙A œœ œœcul tă'ţi po˙ œœ œ

˙ ˙po rul˙ ˙

œœb œœ œœ œœdin lo ca şulœœ œœ œœ œœ

..˙ œœTău Şi..˙ œœ- - - - - - - -

&?bb

bb

13 œœn œœ œœ œœvi no azi laœœ œœ œœ œœ

œœ œ œ œnoi şi..˙ œœ

œœ œœ œœ œœvi no azi laœœ œœ œ œœ

..˙ Œnoi...˙ Œ

˙ œœ œœCel ce ne'ai˙˙œœœœ

- -

&?

bb

bb

18 ˙# œ œscos din păœ œ œœ œœ

œœ œœ œœ œœmân tul e gipœœ œœ œœ œœ

..˙ œtean şi

..˙# Œ

..˙# œœma rea

Œ œœ œœ œœşi ma rea

..œœ jœœ# œœ œœai se cat şi..œœ Jœœ œœ œœ

- -- - - -

-

&?bb

bb

23 œœ œœ œœ œœma rea ai seœœ œœ œœ œœ

..˙# Œcat...˙ Œ

˙n œœ œœScut să ne˙ œœ œœ

˙ ˙fii azi˙ ˙

œœb œœ œœ œœchiar cu bra ţulœœ œœ œœ œœ

- - -

&?bb

bb

28 ..˙ œœTău, Azi..˙ œœ

œœn œœ œœ œœru ga s'o priœœ œœ œœ œœ

œ œœ œ œmeşti, azi..˙ œœ

œœ œœ œœ œœru ga s'o priœœ œœ œ œœ

..˙ Œmeşti....˙ Œ

- - - -

O, Tatăl nostru

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

78

Page 82: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

#

#

44

44

.jœ rœ1.Să2.Să3.Să

trătrătră

.jœœrœ

œ .jœ rœ œ .jœ rœimimim

vremvremvrem

ooo

viaviavia

ţăţăţă

maimaimaiœw

.jœ rœ œ .jœ rœ

œ ˙ .jœ rœsfânsfânsfân

tă,tă,tă,

CuSăLu

pujertmii'nœw ˙ .jœ rœ

œ .jœ rœterifimtregi

dăvremvrem

ruplăluœ .jœ rœ

- - - - -- - - -- - - - -

---

&

?

#

#

5

œ .jœ rœi

cerimi

teşină

depăsăœ .jœ rœ

˙ Œ .jœ rœsus,cat,fim,

SăLi

Ves

pribetea˙ Œ .jœœrœ

œ .jœ rœ œ .jœ rœmimraţipă

vremşicii

ode

cum

figrijiDom

recenul

maifrăcuœw

.jœ rœ œ .jœ rœ

œ ˙ .jœ rœblânmânvân

dătă,tă,

ŞiCuPre

înItuœw ˙.jœ rœ

-- -- - -

--

- - -

-- --

-

--

&

?

#

#

9 œ .jœ rœ œ .jœ rœi

sustin

nivremdeni

măsădo

pafimrim

ceane'nsă

lui'Icevesœw .jœ rœ œ .jœ rœ

˙ Œ ..jœœ rœœsus!tat.tim.

1.2.Da3.Vrem

căcu

˙ Œ ..Jœœ Rœœ

œœ ..jœœ rœœ œœ ..jœœ rœœDuto

hulţii

celo

Sfântfi

nere

conmai

œœ ..Jœœ Rœœ œœ ..Jœœ Rœœ- -- -

-- - - -- -

- - -

&

?

#

#

12 ˙ œœ jœœ jœœdubu

ce,nă,

DaVrem

căîn˙ œœ Jœœ Jœœ

œœ ..jœœ rœœ œœ# ..jœœ rœRœplân

igemni

cumă

ceipa

încea

trisdeœœ ..Jœœ Rœœ œœ ..Jœœ rRœ

..˙ œœNta'ţi,sus,

IŞi'a..˙ œœ

œœ ..jœœ rœœsuspoi

ne'aa

prodrepœœ ..Jœœ Rœœ

--

-- --- -

- --

--

&

?

#

#

16 œœ jœœ jœœmistă

căţii

necuœœ Jœœ Jœœ

jœœ ˙ ‰ œœdunu

cenă,

LaÎn

Jœœ ˙ ‰ œœ

œœ jœœ jœœ œœ ..jœœ rœœTasla

tălvă

săpe

fimveci

mâncu

gâIœœ Jœœ Jœœ

œœ ..Jœœ R

œœ

..˙iaţi.sus...˙

-- -- -

--- -

O viaţă mai sfântă

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

79

Page 83: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

bb

bb

43

43

œœ1. Din2. O,3.Cândœœ

˙ œœ œœcerspusin

cune

guri˙ œœ

˙ œœ œœraneră

zaată˙ œœ œ

˙ œœTa

cumcim

O,De'alTri˙ œœ

˙ œœ œœvi

Golmi

nogote˙ œœ

- -- - -- -- - -- -

&

?

bb

bb

6 ˙ œœ œSpiteira

ritmisza˙ œœ

˙ œœSfânt

terTa

DesNe'nŞi'n˙ œœ

˙ œœ œtratoarcre

mă'aceză˙ œœ

˙ œœ œnopdetori

ţiipe'aliar˙ œœ œ

- - - --- --- - -

&

?

bb

bb

10 ˙ œœ œœnumlusă

brămiipă˙ œœ

˙ œœgreadrumşim

ŞiŞi'nMe˙ œœ

˙ œœ œœne

dreapreu

gută

con˙ œœ

˙ œœ œrane

duşi

dinsprede˙ œœ

˙gând.cer.ea.˙

- - --- - -

- - -

O, vino Spirit Sfânt

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

80

Page 84: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

b

b

44

44

œœ1. O2.În3.În4.În5.Saœœ

œ œ œ œ œœ œ œ œziziziziba

dedededetul

SaSaSaSafi

batbatbatbateœ œ œ œœ œ œ œ

œ œ œ œœ œ œ œtimpsuntm'opreaDom

fruvo

dihmănu

mosios

nescresclui

făşideal

sfinœ œ œ œœ œn œ œ

œ œ œ œ#œ œ œ œcutgântotînţit

dedulcefiîn

Dummi'em'a'n

evia

neu

trisriiţaœ œ œ œœ œ œ œ

.˙ .˙zeuşortatdarmea.˙ .˙

- - - -

- - - -- - -

- - - - - - -

- - -

- - -

---

&

?

b

b

œœCând

ÎnŞiŞiŞiœœ

œ œ œ œ œœ œ œ œplii

suimbi

nănifle

nurine

tamătulsfincu

teapreaprinte

vânœ œ œ œœ œ œ œ

œ œ œ œœ œ œ œluibuharizta

Hriscucevorea

tosrosrescrăscLui

ipridindinsimœ œ œ œœ œ œ œ

œ œ œ œ œœ œ œ œnun

mescnoupiepţi

dăpee

tu'mită

piepSalmâniarpu

tulvagâşiru

œ œ œ œ œœ œ œ œ

.˙ .˙meu.

iat.

rea.iar.

tor.

.˙ .˙

- - - - - - -- - -- - - - -

-- - - - - - - - -

- - -

- - - -

-

O zi de Sabat

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

81

Page 85: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

bbbb

bbbb

43

43

œœ1.Pă2.Coœœ

˙ jœœ jœœrinţipii

şişi

copă˙Jœœ Jœœ

˙ jœœjœœ

piirinţi

înne

Iu˙Jœœ Jœœ

˙ jœœjœœ

susnim

ne'nîn

tâlI˙

Jœœ Jœœ

˙ œœnnim,sus,

frusub

œ œ œœ

˙ jœœ jœœmos

cederul

iua˙ Jœœ Jœœ

˙ jœœ jœœbitât

rede

nea˙ Jœœ Jœœ

- - - - - - - -- - - - - - -

&

?

bbbb

bbbb

8

œœ ˙spuproa

nem,pe,œœ ˙˙ œœ

SpreCa'n˙ œœ

˙ jœœ jœœalste

tele

măscli˙ Jœœ Jœœ

˙ œœriri,piri,

bupur˙ œœ

˙ jœœjœœ

chettăm

deîn

şoppri˙ Jœœn Jœœ

˙ œœtiriviri

cuo˙ œœ

˙n jœœ jœœlejer

sebă

dinde˙Jœœ Jœœ

- - - - - - -- - - - - -

&

?

bbbb

bbbb

15

˙n œœfe

mulriţu˙ œœ

.˙ œnciri,miri,..˙

˙b œœPăCo˙ œœ

˙ jœœ jœœrinţipii

şişi

copă˙

Jœœ Jœœ

˙ jœœjœœ

piirinţi

înne

Igă˙

Jœœ Jœœ

˙ jœœjœœ

sussim

ne'amîn

găI˙

Jœœ Jœœ

˙ œœnsit

sus,caiu

œ œ œœ- - - - - -- - - - - - -

&

?

bbbb

bbbb

22 ˙ jœœ jœœpabi

cea'nrea

tr'os'o˙ Jœœ Jœœ

˙ jœœ jœœrufa

găcem

decân˙ Jœœ Jœœ

œœ ˙seata

ră,re,œœ ˙˙ jœœ jœœ

UnŞi'om

mără˙

Jœœ Jœœ

˙ jJœ jJœnunchi

mâdene

lua˙ Jœœ Jœœ

˙n œœminişa,

vispre˙ œœ

- - - - - - -- - - - - - -

&

?

bbbb

bbbb

28 ˙ jœœ jœœsândEl

îO

nălsa˙

Jœœ Jœœ

˙n jœœ jœœţimina,

şipâ

ponă˙ Jœœ Jœœ

˙ jœœjœœ

passus

prinîn

tremă˙ Jœœ Jœœ

˙ œœbheri

rurea˙ œœ

.œ œn œbvimi.

Sa.œ .˙ œn œ

˙

˙- - - - - -- - - - -

Părinţi şi copii

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

82

Page 86: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

bbb

bbb

42

42

œœ œœ1.Pe2.Cu3.Da

II

căœœ œœ

œœ œœ œsussusEl

înpe

mi'e

œœ œœ

.œœ œ jœviacavia

œ œ œ

˙ţăleţa˙

œœ œœdasişi

că'Lgurcoœœ œœ

œœ œnœ œamsuntmoa

orioriraœœ œœ

˙cândcândmea˙

- - - -- - - -

- -- -

&

?

bbb

bbb

8 œœ œœ œDaŞi'n

I

c'aisniœœ œœ

œœ œœLuipima

iutaşiœœ œœ

œœ œœ œbi

ceagân

remaidu'nœœ œœ

.œœ œ jœmamatru

œ œ

˙rerena

˙

œœ œœN'amDe

Doar

s'oni

spreœœ œœ

- - - -- - - -

- -- - -

&

?

bbb

bbb

14 œœ œ œœuitmiccer

pân'nuseœœ œœ œ

œœ œœ œla

mă'nva'n

morspăidrepœœ œœn

˙mântmânt

ta˙

œœ œœ œœNuLa

Doar

maioria

œœ œœn œœ

œœn œœbuceLui

curăsiuœœ œœ

œ œri

crubiœœ œœn

-- - - -- - -- -- - - -

&

?

bbb

bbb

20 ˙ecere˙

œœ œœ œœŞoap

A

Par teatadăœœ œœ

œœ œœmeaLuipost

vala

îmiœœ œœ

œœ œœfiţine

pentăşiœœ œœ

œœ œ œœtrumăo

veconcro

œœ œœ œ

˙œ œci

dutiœœ œœ œ

˙e.ce.re.

˙- - - -- - - -

- -- - -

Pe Isus în viaţă

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

83

Page 87: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

#

#

44

44

œœ œœ œœ œ œœ1.Pen2.Tot3.Pen4.Pen

truce'atrutru

Celvemcelcru

ceşifă

ceaœœ œœ œœ œœ

œœ œœ ˙ne'avomrălui

iuaI

Hris

bit,veasus,tos,

œœ œœ ˙

œœ œœ œœ œpenes

penpen

trutetrutru

bia

celmân

rudeîmtuœœ œœ œœ œœ

œœ œœ œ œ ˙invăpoi

ţarulvărea

Sasfânt,rat,Sa,œœ œœ# œ œ

- - -- - -- - -- - -

- -- - - - -- - -- - - -

&

?

#

#

5 œœ œœ œœ œ œœNiciN'aNiciPen

ovem

otru

jertlatruha

făcridărul

œœ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ jœœjœœ

nu'imănu'ipre

preamaide'aţi

mult,grea,juns,os,

nicin'anicisla

ovemunvă

œœ œ œ œœ œ jJœ jJœ

œœ œœ œœ œ œœtrudorceasLui,

dămainuA

nu'icuele

preaadelu

œ œ œœ œœ

..˙ Œgrea.vânt.stat.ia!..˙ Œ

- -- - - - -

- --- -- - - - -

&

?

#

#

9 ˙ ˙Toa tă

œ œ œ œ˙

œœ œœ œ œ ˙dra gos tea,œœ œœ# œ œ

˙ ˙Toa tă

œ œ œ œ˙

œœ œœ œ œ ˙i ni ma,œœ œœ# œ œ- - - - - -

&

?

#

#

13 œœ œœ œœ œ œœPenTotPenPen

truce'atrutru

bivemcel

mân

rupe'aîmtuœœ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ jœœjœœ

incestpoi

ţapăvărea

SamântratSa,

nicies

niciSla

oteunvăœœ œ œ œœ œ jJœ jJœ

œœ œœ œœ œ œœtrua

ceasLui,

dădenuA

nu'ivăele

prearuldeluœ œ œœ œœ

..˙ Œgrea.sfânt.stat.ia!..˙ Œ

- -- - --- -- - - -

-- - --- -- - - - -

Pentru Cel ce ne-a iubit

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

84

Page 88: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

#

#

44

44

œœ œœ .œ jœœ1. Pe2.Trec3.Mă'n

reprinspăi

grinar

mân

spre'oşi

tă'aœœ œœ .œœ œjœ

œœ œ œœ œœ œœ œœcaţade

să'nfiersea

cebingân

ruri,te,dulœœ œœ œœ œ œœ œœ

œœ œœ œœ œœNuPrinCă

mătrevoi

temtoatre

oriteceœ œœ œœ œœ

- - - - -- - - - - -

- - - - - - -

&

?

#

#

4 œœ œœ ˙câtcâ

prin

pusteIor

tiu;pier,dan,œœ œœ ˙

œœ œœ .œ jœœEuCaÎn

suntsăsă

slabbeau,din

darcândcoœœ œœ .œœ œjœ

œœ œ œœ œœ œœ œœDommi'es

lo

nu'itede

taseva

re;te,luriœœ œœ œœ œ œœ œœ

œœ œœSi

Mi'aVăd

gurdesfruœ œœ

- - - -- - -

-- - - ---

&

?

#

#

8 œœ œœ œlânchismo

găfânsul

œœ œœ œ

œœ œœ ˙EltâCa

mănă'nna

ştiu!cer.an.œœ œœ ˙

..œœ jœœ œœ œœPâiAŢa

neapara

vievipă

ţii,e,

cii,..œœ Jœœ œœ œœ œœ œ

..œœ jœœ œœ œ œœPâiAŢa

neapara

vievipă

ţiie

cii,..œœ Jœœ œœ œ œœ

..œœ jœœCaDinPe

princuun..œœ Jœœ

- -- -- -

- -- -- -

-- -

-

-- -

&

?

#

#

13 jœœ jœœ jœœ jJœsomn

ratnou

euizpă

ovor

mânt

pripripri

Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ

wœ Jœ Jœ ˙mesc,mesc,mesc,

(o(o(o

pripripri

mesc)mesc)mesc)wœ Jœ Jœ ˙

..œœ jœœ œœ œœ œ œDeDeDe

lalala

TaTaTa

tăltăltăl..œœ Jœœ œœ œœ œ œ

œœ œœ ˙meumeumeu

cecece

resc.resc.resc.œœ œœ œ ˙

---

---

---

--

---

Peregrin spre-o casă-n ceruri

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

85

Page 89: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

b

b

43

43

˙ œœ1.Ci

3.Ci4.Cel

2.Celnecenece˙ œœ

˙ œœDoam

aDoam

as

ne,renetăzi˙ œœ

œœ œœ œœtot

gândvava

încupuve˙ œœ

˙ œœtreb,ratteani

ÎnŞiSăCu˙ œœ

˙ œœcorseurTi

tulacene˙ œœ

˙ œœTăuba

munsus

vatetepe˙ œœ

- - - -- -- -

- - -- - -- - -

&

?

b

b

7 ˙ œœlodele

Gol

culacelgoœ œ œœ

..˙i,

rău,Sfânt,

ta,.˙ œ

œœ œœ œœ#CerNuPâNu

demaină

mai

măalaaœœ œœ# œœ

œ œ œœnriceTice

re,la,ne,la,œœ œœn œœn

œœ œœ œœCerNuPâNu

demaină

mai

măalaaœœb œœ œœ

- - -- -- -- - -

- - -- - -- - - -

&

?

b

b

12

œ œ œœriceTice

relanela

œœ œœ œ

œœ œœ œCiVa

MoşVa

nelotelo

Icunicuœœ œœ œœn

˙ œœsui

tori

seîn

pe'unîn˙ œœ

œœ œ œœ œœvacornouca

pritulpăsaœ

œ œ œœ œ œœb

..˙mi?Tău.

mânt?Ta.

...˙

-- - - --- - - - -

- -- - --- - - - -

Psalmul 15

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

86

Page 90: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

####

####

44

44

œ œœ œœ1.De2.Eu3.Tu

câmănu

tevoi

meriœœ œœ œœ

..œœ jœœ ˙orilăpa

susuşii

pin,da

mei..œœ Jœœ ˙

œœ œ œœ œœ'NaCuŞi

inbuTu

teanăţiiœœ œœ œœ œœ

..œœ jœœ ˙Tata

cont

euteade

vinTaei..œœ Jœœ ˙

œœ

œœ- - - -

- - - - -- -

&

?

####

####

6

œœ œœ œœTu

CăciCăci

schimbini

sunt

dumeniunœœ œœ œœ

..œœ jœœ ˙ren'abiet

reaiupri

meabit

beag..œœ Jœœ ˙

œœ œœ ˙încaîn

slaTiluœœ œœ ˙

˙ œœ œœvă,ne,me,

OriDa,La

deeucri˙ œœ œœ

--

--

- - -

- -

---

&

?

####

####

10 ..œœjœœ ..œœ jœœ

câmămi

tevoile

orilătoa

măute,..œœ Jœœ ..œœ Jœœ

..˙ œœtem,dada,

ICu

Sunt..˙ œœ

œœ jœœ jœœ œœ œœsucrescri

se,dinse

dincioîn

nouşi

car

Tea

teaœœ Jœœ Jœœ œœ# œœ

wwchem

TaTaww

œœ

œœ

-- -

- -

- -- - - -- -

&

?

####

####

15

œ œœ œœCuEŞi'a

mistântunci

necă

când

œœ œœ œœ

..œœ jœœ œ œsădevei

răgrave

mâi,nitni

..œœ Jœœ˙

œœ jœœ jœœ œœ œœşi

ce'aile

săfăvei

măgărăs

mânduplăœœ J

œœ Jœœ œœ œœ

wwgâi.it.ti.ww

œœ

œœ-

--

---

-- - -

- -

Psalmul 56

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

87

Page 91: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

b

b

43

43

œœ œœ œœ1.Plă2.Mai3.Căci

cubiDom

tene'o

nulœœ œœ œœ

˙ œœsuntzi

nos

plăîntru˙ œœ

˙ .œ Jœ œœcuca

Dum

tesane˙ œœ

˙ œœsuntTa

zeu,

LoDeE˙ œœ

LoDeE

˙ œœcacâtsoa

şuore˙ œœ

cacâtsoa

şuore

..œœ jœœ œœrimi

scut˙ œœrimi

scut

lee

pu

- - - - - - -- - -

- - - - -

- - -- - -

- - - -- -

- -

&

?

b

b

7 œ˙ œ˙lee

pu

sfinsinterœœ ˙

sfinsinter

..˙te.

gur;nic..˙te.

gur;nic

œœ œœ œœCăciÎn

Deci

apravoi

legulcânœœ œœ œœ

˙ œœTaeita

lesălui˙ œœ

˙ .œ Jœ œœtoastauDum

teaşne˙ œœ

˙ œœsuntvrea,zeu

LoDePă˙ œœLoDePă

-- - -- -

- -- -

--

- -

- - -- - -- - -

---

&

?

b

b

13 ˙ œœcacâtrin

şuîn

te'A˙ œœcacâtrin

şuîn

te'A

..œœ jœœ œœri

cortot˙ œœri

cortot

leturipu

œ˙ œ˙

puturile

tersinsfin

œœ ˙sfinsinter

˙ œœte.

gur.nic.

AMaiFe˙ œœ

te.gur.nic.

˙ œœicibiri

venece˙ œœ

˙ œœ œœni

cântsunt

t'amînşi..œœ J

œœ œœ œœ

- - -- --

- - - -- - - - -- - - -- - - -

- - - - - -- - - -

- - - - - - -

&

?

b

b

19 œœ œœ œœsăca

cânt

Te'assameœœ

œœœœ

˙ œœcultTa,reu,

PeDe

Mă'n˙ œœPeDeMă'n

˙ œœTicât

cred

nedeîn˙ œœ

Ticât

cred

nedeîn

..œœ jœœ œœdragparCel˙ .œ Jœ œœdragparCel

Pătepu

œœ œ œ˙

putePă

tersinrin

œœ ˙rinsinter

..˙te.

gur.nic...˙te.

gur.nic.

- --- -

- -

- - - - -- - - - - -- - - - -

- -- - - -

- -

Psalmul 84

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

{Tenor Bas

{

{

Tenor Bas

Tenor

88

Page 92: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

b

b

43

43

œœ œœ œœ1.Cân2.Ci3.Fe

taneri

voiînceœœ œœ œœ

.œ jœ œœîn

cerde

ducaal..œœ Jœœ œœ

œ œ œœra

TiTău

reanepoœœ œœ œ

˙ ŒTa,e?por˙ Œ

œœ œœ œœDinACe

neamtotfa

înpuţaœœ œœ œœ

- - -- -- - -- -- - --

&

?

b

b

6 .œ .˙ jœ œneam

terTa..œœ Jœœ

œœ

œœ œœ œœte

nico

voiÎmva

lăupăveœœ œœ œœ

˙ Œda,rat?dea,˙ Œ

œœ œœ œœCânCiFe

taneri

voiînceœœ œœ œœ

.œ jœ œœîn

cerde

ducaal..œœ Jœœ œœ

œ œ œœra

TiTău

reanepoœœ œœ œ

-- - -- --

-- - - - -

- --

&

?

b

b

12

˙ ŒTa,e?por˙ Œ

œœ œœ œœDinACe

neamtotfa

înpuţaœœ œœ œœ

.œ .˙ jœ œneam

terTa..œœ Jœœ

œœ

œœ œœ œœtenico

voiÎmva

lăupăveœœ œœ œœ

˙ Œda,rat?dea,˙ Œ

œœ œœ œœVeşCe

Căci

nirulbu

că'ivesnăœœ œœ œœ

-- -- - - - -- - -

--- -

&

?

b

b

18 ˙ œœînteşta

dutetea˙ œœ

˙ œœralauTa

readae˙ œœ

˙ ŒTa,Ta,far,˙ Œ

œœ œ œœTaBraCre

re'iţuldin

creTăucioœœ œœ œœ

˙ œœdintoaşi

ciotea˙ œœ

˙œ œ œœnşile'aTa

afăun˙ œœ

.Ta,cut,scut,..˙

-- -- -- - -

-- -- - - - -

--

&

?

b

b

25

œœ œœ œœPe Ti ne,

œœ œœ œœ

.œ jœ œœDoam ne,..œœ J

œœœœ

œœ œœ œœTe voi lău

œœ œœ œœ

˙ Œda.

˙ Œ- - - - -

Psalmul 89

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

89

Page 93: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

#

#

24

24

˙ œœ œœ ˙ ˙1.Spre2. Da,3. El4.Când

culmiElte

Dom

devefenul

mungheareşfi

tezăteva˙ œœ œœ ˙ ˙

œœ œœ œœ œœ ˙ ˙îmisăcapu

înu'ţipe

ruri

nalţclao

lân

pritinicogă

vipa

moati

reasulrăneœœ œœ œœ œœ ˙ ˙

˙ œœ œœDeEl

CândDe

unte

prinrău

depăpusvei

œ œ œœ œœ

- - - - -- - - -- - - -

- - - - -

--

&

?

#

#

4 ˙ ˙vizeştiufi

neteepă˙ ˙

œœ œœ œœ œœ wwacasoazit

jupereîn

toIsarori

rulrazăce

meueltorziœœ œœ œœ œœ ww

˙ œœ œœ ˙ ˙De

ChiarŞiCu

laşiesu

aaizfle

celtuncivortul

cecânddepur˙ .œ Jœ œœ

œœ ˙ ˙

œœ œœţiîţiumtat

ne'naşbrăpeœœ œœ

-

-

---

- - -

- - -

-

--

-

---

--

-

&

?

#

#

8 œœ œœ# ˙ ˙mâiniternice

mâini

zipocodi

dipaboavi

reasulrăneœœ œœ œ ˙ ˙

˙ œœ œœ œœ# œœ œœ œœDeElPe

De'a

late

dreapcum

econ

taşi

terdutapâ

nulceo

nă'n

œ˙ œ œœ œœ œ œ œœœœ

˙ ˙ wDumazidih

veac

nelanivei

zeu.fel.tor.fi.

œ œ œ œ ww

----

----

- --

- -- -

-- -

- -

Psalmul 121

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

90

Page 94: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

bbb

bbb

44

44

œ1. Ră2.Când3. De4. Pri

œ

œœ œœ œœ œœmâirănuvi

cutărărea

noicimmâiTa

Işiîndeœœ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ œœsunuvanoa

sevee

meni

ca'ndemstrănu

Ecădu

Se'asœœ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ jœœ jœœmarain

cun

usrea,ţade

CândTreDe'aTu

Te'aucând

neTe

cheprintocoœœ œœ œœ Jœœ Jœœ

- - - - - -- - - - - -

- -- - - - - -

- - -

&

?

bbb

bbb

5 œœ œœ jœœ jJœ jœœ jœœmat

api

bori

înleal

din

cafări

ce

sadenirul

lorlemiTău

ceigiilorlaœœ œœ Jœœ jJœ Jœœ Jœœ

..˙ œdoi,ploisloi,noi

FiiLa

CăciIu.œ œ œ œ

œ œ œ œTuTinubi

pune

mairea

tenoiTuTa

riigăaîn

œ œ œ œ

œ œnoassim

prinzisu

treaîn

fletœ œ

- - - -- - - - - -

- -- - - -- - -

-

&

?

bbb

bbb

9 œ œscumptuncinoine

ascăcrepăœ œ

œ œ œ jœœ jJœdapadintrun

usrea,ţa,de

ŞiPorNăŞi

dăninddejgla

nespredeasulœ œ œœ J

œœ Jœœ

œœ œœ jœœ jœœ jJœjœœ

Tucercă

Tău

alvopridi

păioşimivin

ciiî

vomşi

sfântnabi

sfânt

rerirurăsœ

œ œœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ

- -- - - -

- -- -- -

- -- -- -- -

-

----

&

?

bbb

bbb

12 œœ ˙ œœpapain

pun

usrea.ţade:

1-3.Ră

4.Răœœ ˙ œœ

œ œ jœœ jœœ jœœ jœœmâi

mân

cu

cu

noi,

voi,

mâi

mân

cu

cu

œœ œœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ

wwnoi.

voi.

œw œ œ œ1-3.(Ră

4.(Ră

mâi

mân

cu

cu

.˙ Œ

..˙ Œnoi)

voi)

-

-

-

-

-- --- -

Rămâi cu noi

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

91

Page 95: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?&?

bbbbb

bbbbbbbbbbbbbbb

44

444444

˙ œ œ˙ œ œ1. Ta2.Doam3. Duh

tănede

ceIlu˙ œ œ˙ œ œ

1 ˙ œ œœ œ œ œ œ œ œ œww

˙ œ œ˙ œ œrescsumi

dinsenă

loalşi˙ œ œ˙ œ œ

˙ ˙œ œ œ œ œ œ œ œww

˙ œ œ˙ œ œcaşTăuDuh

deNude

mămeIu˙ œ œ˙ œ œ

˙ œ œœ œ œ œ œ œ œ œww

˙ ˙˙ ˙ri

Mabi

rerere˙ ˙˙ ˙

˙ ˙œ œ œ œ œ œ œ œww

˙ œ œ˙ œ œJert

VremI

fasă'Lnimi

cânslăcu˙ œ œ˙ œ œ

˙ œ œœ œ œ œ œ œ œ œww

--

---

--

--

-

-

---

-

-

--

&

?&?

bbbbb

bbbbbbbbbbbbbbb

6 ˙ œ œ˙ œ œtă

vimi

riiprinnimi

sprecânu˙ œ œ˙ œ œ

6 ˙ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ6 ww

˙ œ œ˙ œ œTitări

neşti

nene'nla

'nălce

un˙ œ œ˙ œ œ˙ œ œœ œ œ œ œ œ œ œww

wwţămtatlocww˙ ˙œ œ œ œ œ œ œ œww

˙ œ œ˙ œ œŢiNuA

emaidu

Ţi'aîn

pe'ai∑

˙ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ˙ ˙

˙ œ œ˙ œ œduTiTăi

cemnela

cugăa

∑˙ ˙œ œ œ œ œ œ œ œww

-

--

-

--

--

---

- -- -

-

&

?&?

bbbbb

bbbbbbbbbbbbbbb

11 ˙ œ œ˙ œ œdrag

sice

mult'amiaşi

ţusalsim∑

11 ˙ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ11 ˙ ˙

˙ ˙˙ ˙mivaţi

rerere∑

˙ ˙œ œ œ œ œ œ œ œww

˙ œ œ˙ œ œVrem

NuŞi'n

conmesu

salefle˙ œ œ˙ œ œ

˙ ˙œ œ œ œ œ œ œ œ˙ ˙

œ œ œ œ˙ œ œcraTăuţeş

refi

te'i

dee'n

cu'al˙ œ œ˙ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ˙ ˙

˙ œ œ˙ œ œpli

veciDra

nălă

gos

să'Ţiu

te'i˙ œ œ˙ œn œ˙ ˙œ œ œ œ œ œ œn œ˙ ˙

--

- ---

---

--

---

-

-

-

--

- -

---

-

&

?&?

bbbbb

bbbbbbbbbbbbbbb

16

˙ œ œwdăm,dat,foc,ww

16

˙ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ16

˙ ˙

˙ œ œ˙ œ œVrem

NuŞi'n

conmesu

salefle˙ œ œ˙ œ œ

˙ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ˙ ˙

˙ œ œ˙ œ œcraTăuţeş

refi

te'i

dee'ncu'al˙ œ œ˙ œ œ

˙ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ˙ ˙

˙ œ œ˙ œ œpli

vecidra

nălă

gos

să'Ţiu

tei˙ œ œ˙ œ œ˙ œ œwwœ œ œ œ œ œ œ œ

wwdăm!dat!foc!wwwwww

--

---

-

-

-

--

- -

---

-

Recunoştinţă

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

92

Page 96: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

bbb

bbb

43

43

œ1. I2.Din3.Plă4. O,5. Vo

œ

œœ

˙ œsus

icu

Doamiesc

iuni

tă'mine,de'a

˙ œ

˙ œ˙ œ

˙ œbit

ma'miesvi

cum

Mânsă'Ţi

teno,în

˙ œ

˙ œ˙ œ

œ œ œtu

facivoTetai

iIiaimnic

˙ œ

œ œ œœ œ œ

˙ œtorsusTa;plordor

AsLoCuÎn

Să'mi

˙ œ

˙ œ˙ œ

- - - -- -- - --

- - - -- - -

- - -

&

?

bbb

bbb

6 ˙ œculsa

dragsufii

tăşulo

flepăr

˙ œ

˙ œ˙ œ

œ œ œru

Tăufac

tu'mitaş

gacuI

trume

œ œ œ

˙ œœ œ œ

˙ œmearat,sus,dit,reu,

ÎnÎnEuŞiŞi'n

˙ œ

˙ œ˙ œ

œ œ œtemca

suntfă'ţitem

plulreal

dinplul

˙ œ

˙ œ˙ œ

˙ œsuTu

Tău,el

sfânt

flesăiarunsă

˙ œ

˙ œ˙ œ

- -- --- - -

-- - -

- - -

&

?

bbb

bbb

11 œ œ œtustăTutemlo

luipâal

plucu

˙ œ

œ œ œœ œ œ

˙ œmeu,neştimeu,sfânt,

im

săcaFe

CumI

˙ œb

˙ œ˙ œ

œ œ œlosinriai

sus,

cugurcefă

doar

˙ œb

˙ œ˙ œ

œ œ œieşti,îm

sunt,găTu

aşpăneduşi

œ œ œ

œ œ œ˙ œ

˙vrea.rat.

spus.it.eu.

˙

˙

- - -- - - - -

- - --- - -

- - -

Ruga mea

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

93

Page 97: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

#

#

44

44

œ1.Să2.Săœœ

œœ œœ ..œœ jœœfifi

ee

preaprea

mămăœœ œœ ..œœ Jœœ

œœ œœ œœ œœritrit

II

sussus

HrisHrisœœ œœ œœ œœ

..œœjœœ œœ

tostos

..˙--

--

--

--

--

&

?

#

#

43

43

œœSalCelœœ

œœ œœ ..œœ jœœvace

rese

penva

truîn

œœ œœ ..œœ Jœœ

œœ œœ œœ œœo

toarmulce

păglo

căriœœ œ œœ œœ#

.˙ .œ Jœ œtos.os,.œ .˙ jœ œ

- - --

-- --- -

&

?

#

#

44

44

8 ˙ œœEl

Crepe

de'n..œœ Jœœ œœ

˙ œœcruEl

ce'aşi˙ .œ Jœ œœ

œ˙ œ œœbivei

rutră˙ œœ

..˙it,i, ..œœ Jœœ œœ

- - --

--

&

?

#

#

œœDe'a

Aœœ

œœ œœ ..œœ jœœcelă

ea'nturi

veşde

niIœœ œœ ..œœ Jœœ

œœ œœ œœ œœciisus

vaîn

fiveş

măniœœ œœ

œœ œœ

..˙rit!cii!.œ.˙jœ œ

- -- - -- - - - -

Să fie preamărit

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

94

Page 98: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

###

###

44

44

œœ1.Să'L2. Să3. Înœœ

œœ œœ œœ œœuit

nu'Lvremi

puiude

teabescbu

voieucuœœ œœ œœ œœ

˙ œœ œœoaoari

re,re,e,

cândpe'aîn˙ œœ œœ

œœ# œœ œœ œœElcelcli

nucepe

m'am'ade'n

uiiucerœœ œœ# œœ œœ

.˙tat?bit,cări,..˙

- - - -- - - -

- - - - - -

&

?

###

###

6

œœŞi'aŞiIœœ

œœ œœ œœ œœLuipensus,

iutru'adoar

bimeaEl

resal

să'miœœ œœ œœ œœ

˙ œœ œœmavafi

reree

prinpelu˙ œœ œœ

œœ œœ œœ œœcacrumi

recenă,

m'aS'a

mân

saljertg✜ œœ œœ œœ

˙ Œvat?fit?ieri.˙ Œ

- -- -- - -

--- -

- -- -

-

&

?

###

###

11 œœZăAAœœ

œœ œœ# œœ œœceamtrasmea

înde'aiu

suLuibi

feiureœœ œœ œœ œœ

˙ œœ# œœrinbitoa

ţăretă,

Isprenă˙ œœ œœ

œœ œœ œœ œœ#suscedej

m'aruridea

vineu

mea'I

demă'njertœœ

œœ œœ œœ

.˙cat,

drept,fesc,..˙

- --

- -

- --- -

- -- -- -

--

&

?

###

###

16 œœŞi'nŞi'nŞi'nœœ

œœ œœ# œœ œœ œi

sfânpa

nitătri

măua

cremicuœœ# œœ œœ œœ

˙ œ œdinlira

ţă,re,tă,

şipesă˙ œœ œœ

œœ œœ œœ œœvia

Domfiu

ţănulpe

Eleu

veci

mi'aL'aşdoœœ œœ œœ œœ

˙ Œdat.tept.resc.˙ Œ

- - -- - -

- - -

---

-- -

-

Să-L uit pe El?

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

95

Page 99: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

b

b

44

44

œ1.Se2.Să3.Săœ

œœ œœ œœ œœcaa

stea

upela

tăreda

uncutoœœ œœ œœ œœ

˙ ˙#omviari

cândţae'n˙ ˙

.œ jœJœ œœ œœluLe

porţi

mea'igeade

peluiBa

sfârHrisbi..œœ Jœœ

œœ œœ

.˙ œşit,toslon,

SeSeSe..˙ œœ

œœ œœ œœ œœcacaca

uuu

tătătă

unununœœ œœ œœ œœ

˙ ˙om,omom,

unvimă˙ ˙

- - - - - -- - - - - - - -

- - - - - - - -

&

?

b

b

8 ..œœ jœœ œœ œœomteazcar

neşiun

pricusin

hăra

gur..œœ Jœœ œœ œœ

..˙ œnit!josom!

UnCândUn..˙ œ

œœ œœ œœ œœsinpessin

gurte

gur

omtotom

de'arse'nde'arœœ œœ œœ œœ

˙ ˙#fitinfi

săde'alum˙ ˙

.œ jœJœ œœ œœstriră

plut

geucu

înluiDu

Simishul..œœ Jœœ

œœ œœ

.˙ œon,ter

Sfânt

SăSeŞi..˙ œœ

- - - - - -- - - - - - - -- - - -

&

?

b

b

14 œœ œœ œœ œœfuca

Dom

găunul

detăar

păuntriœœ œœ œœ œœ

˙ ˙cat,om,mi

măunte˙ ˙

..œœ jœœ œœ œœcaromce

underul

sincape

gurracpă..œœ J

œœ œœ œœ

..˙ œom!ter!

mânt!As

..˙ œœ

œœ ..œœ jœœ jœœ jœœcul tă: I sus te

œœ ..œœ Jœœ Jœœ Jœœ

œœ ˙ œœchea mă cu

œœ ˙ œœ- - - -- - - -- - - - -

- - - -

&

?

b

b

20 œœ œœ ..œœ jœœgla sul Său duœœ œœ ..œœ Jœœ

..˙ œios, Pe..˙ œœ

œœ ˙ jœœ jœœti ne te aş

œœ ˙ Jœœ Jœœ

œœ ˙ œœteap tă, te'aş

œœ ˙ œœ

œœ œœ œœ œœteap tă azi Hrisœœ œœ œœ œœ

..˙tos!

..˙- - - - - - - -

Se caută un om

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

96

Page 100: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

b

b

44

44

jJœ jJœ1.Ce2.Nu3.Ce

mulştiu

ijJœ jJœ

œœ jœœ jœœ œœ jJœ jJœţi

cumma

melângi

degăne

glaElsum

suriambră

aaaœœ Jœœ Jœœ œœ Jœœ Jœœ

..˙ jœœ jœœud,

juns;fost:

SpreM'amDoi

Golplesol..˙ Jœœ Jœœ

œœ jœœ jœœ œœ jœœ jœœgocatdaţi

taşi'am

pe

priluI

viat

sus

rea'micruţin

riceatuœ Jœœ Jœœ œœ J

œœ Jœœ

..˙dic,grea,ind,..˙

- - - - - - - -- - - - -

- - - - - - -

-

-

&

?

b

b

jœœ jœJœVădL'amN'am

unconsă

Jœœ Jœœ

œœ jœœ jœœ œœ jœœ jœœomdusuit,

subpâa

onăpă

crusus,când

cela

le'a

căCalceœœ Jœœ Jœœ œœ J

œœ Jœœ

.˙œ ˙ jJœ jJœzutvar,rut

ŞiÎnEl

untreiz..˙ jJœ jJœ

œœ jœœ jœœ œœ jJœ jJœvuviavo

ietţărul

deşia

glamoarces

surite,tui

ahopăœœ Jœœ Jœœ œ

Jœœ Jœœ

..˙ud.tar.

mânt...˙- - - -

- - - - - -- - - - - -

--

-

&

?

b

b

jJœ jJœNu'nNiciM'amPen

ţeao

trujJœ jJœ

œœ jœœ jœœ œœ œœ jœœ jœœlegcumpritnoi,

denu'nlân

Dom

ceţegă

nul

treclegEl

sfânt

desă'L

azi

sa'n

cepri

pe'a

tru

œœ Jœœ Jœœœœ œ

Jœœ Jœœ

œœ jœœ jœœ œœjœœ jœœ

eu,vesc,

ici,

pat

decon

de

în

cedam

ce

tr'un

eunat;

trec,

om,

TocVal

În

A

maide

ce

muœœ Jœœ Jœœ œœ J

œœ Jœœ

- -- -- -- - -- -

- - -

-

- - -

-

&

?

b

b

12 œœ jœœjœœ jœœ jœœ jœœ jœœ

azila

ta

rit,

dincrimi

te

a'n

Cio

de

vi

rebra

ce

at,

nezulS'a

măammi'a

î

ave

scălnăl

flu

œœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ

..˙jœœ jœœ

nitdat.ţat

azi?SăSiSă

AÎl

gurne

cest

.˙ Jœœ Jœœ

œœ jœœ jœœ œœ# jœœ jœœvădEl,fa

ompesică

esI

gurpăr

tesus,El,

taşi

sfânt,Mie

ola

elulmulmă

cu

œœ Jœœ Jœœ œ Jœœ# Jœœ- - - - --- - - - - -

- - -- - - -

- - - - -

&

?

b

b

15 jœœ jœœ jœœ jœœn œ jJœ jJœblând,blând,

ri

rat,crunerea

necivi

cea

vifinode

nocat,vat,sus,

vat;CaACe

Pensă

fostmi

tru

Jœœ Jœœ Jœœn Jœœ œœn jJœ jJœ

œœ jœœ jœœ œœ jœœ jœœspe

Domn,nu

celea

ne:

săal

fostI

filufiusus

fostmii

de'ma'n

conpăpăvi

dam

œœb Jœœ J

œœ œœ Jœœ Jœœ

..˙cat.rat.at!

nat?

œ .˙ ˙

-- - - - - -- - -- -

- -- - - -

- -- - -

&

?

b

b

18 jJœ jJœA lejJœ jJœ

œ jJœ jJœ œ jœœ jœœlu ia! Hris tos ne'a salœ jJœ jJœ œ Jœœ Jœœ

wwvat!ww#

wwww

- -- - -

Simon - meditaţie

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

[:

:]

97

Coda

Page 101: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

###

###

44

44

˙ ..œœ jœœ1. Sla2. Soa3.Doam

văre'alne

îndrep

o˙ ..œœ Jœœ

œœ œœ œœ œœ œœ œœvecităda

lu'Iţiită..˙ œœ

œœ œœ œœ œœsusSoaTe'oi

Hrisreveœ œ ˙

..˙ œœtos

dragdea

AMăPe..˙ Œ

œœ œœ œœ œœcereţ

tro

luininul

ce'a'nte

Tău

vii

ce

-- -- - --

- - - - -

--

- -- - -

- -

-

&

?

###

###

6 ..˙ œœat

veştiresc

AMăPe

Ó . œœ

œœ œœ œœ œœ œœ œœcereţtro

luininul˙ .˙ œ œœ

˙ ˙#ce'a'nte

Tău

vii

ce˙ ˙

wwat

veştirescww

˙ œœ œœFiiTuŞi'n

lăcehai

unene˙ œœ œœ

..œœ jœœ œ œœdat

scoţial

de'aldinbe..˙ œœ

- - - - -- -

- -

-

- - -

- -

-

&

?

###

###

12 ..œœ jœœ œœ œœTăunoapTe

potea

v'om

pormor

salţiiu.

.œœ Jœœ œœ œœ

..˙ Œvatrecida..˙ Œœ

CăAÎn

Ó . œœCăAÎnÓ .œ œ œ œœ

l'aicumco

răsTurul

cumstrăîn

păluge

œœ œœ œœ œœl'ai

cumco

răsTurul

cumstrăîn

pălugeœ .˙ œœ œ œ

ratceştiresc

CăAÎn

..˙ œœrat

ceştiresc

CăAÎn.œ œ œ œœ

l'aicumco

răsTurul

cumstrăîn

păluge

-

- -- - - -

- -- --- -

- --- -

-- --- - - - -

- -- - -

-

&

?

###

###

17 œœ œœ œœ œœl'ai

cumco

răsTurul

cumstrăîn

pălugeœ .˙ œœ œ œ

ratceştiresc

CăAÎn

..˙ œœrat

ceştiresc

CăAÎnœœ œ œ œœ œ œ

l'aicumco

răsTurul

străîn

luge

cum pă

œ .˙ œ œ œœl'ai

cumco

răsTurulœœ œ œ œ˙ œ

ratceştiresc

CăAÎn

l'aicumco

răsTurul

..˙ œœcumstrăîn

păluge.˙ .˙ œœ

cumstrăîn

păluge

wwrat.

ceşti.resc.wwrat.

ceşti.resc.

-

-

-

------ -

- --- - -

- - - - -

- - - - - -- - - - - -

- - - - - -

Slavă în veci

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

98

Page 102: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

b

b

86

86

jœœNoi

Jœœ

..œœ œœ jœœmer gem spre..œœ œœ Jœœ

..œœ œœ ‰ca să..œœ œœ ‰

jœœ jœœ jœœjœœ jœœ jœœ

Cât de fru mos e a

Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ

..œœ œœ jœœca să, Sun..œœ œœ J

œœ- - - - - -

&

?

b

b

6 œœ jœœ jœœ jœœ jœœtem în marş că treœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ

..œœ œœ jœœca să, Spre..œœ œœ J

œœ

jœœ jœœ jœœ jœœ jœœ jœœscum pa ce ta te de

Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ

Fine..œœ œœsus!

...œœœ œœœ- - - - -

&

?

b

b

10 jœœ1.Ne'aş2. Pe3. Ră

Jœœ

..œœ ..œœteapdrusu

tămulnă'n..œœ ..œœ

œ œ jœœ œœ jœœDomcel

lung şi'nîn

nul

latgustsfânt

emulcu

œœ Jœœ œœ J

œœ

œœ jœœ œœ œœ jœœ

couţimidra

bise

gos

ruvădte'n Si

câniœœ Jœœ œœ Jœœ

..œœ œœ jœœon,tândtor,

VeDoarVe..œœ œœ Jœœ

-

-

-

-

- --

- --- -

----

-

-

&

?

b

b

15 œœ jœœ œœ jœœniţipreaniţi

vopucu

ioşiţinnoi

săa

spreœœ Jœœ œœ Jœœ

œœ jœœ œ jœœne'amai

î

durănăl

năm,mas,ţimi,

VeDoarVeœœ J

œœ œœ Jœœ

œœ jœœ œœ jœœniţipreaniţi

vopu

spre

ioşitinţa

să'npâraœœ J

œœ œœ Jœœ

œœ jœœnconnăde

jualuœœ Jœœ

--

--

- - --- -

--

--

- ---

&

?

b

b

œ jJœrămcas',mini,

CuPe'un

Săœœ Jœœ

..œœ ..œœimîn

fim

nurinoun..œœ ..œœ

œœ jœœ œœ jœœalit

sfânt

Săupăpo

tron,mânt,por,

CuPe'unSăœœ Jœœ œœ Jœœ

œœ jœœ œœ jœœimîn

fim

nurinoun

alit

sfânt

Săupăpoœœ Jœœ

œœ Jœœ

D.C. al Fine..œœ œœtron!mânt!por!..œœ œœ

--

- --

--

--

-

Spre casă

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

99

Page 103: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

bbb

bbb

44

44

œœ œœ ..œœ jœœ1.Spu2.Spu

ne'mine'mi

Doamdar

nepeœœ œœ ..œœ Jœœ

œœ œœ Œ jœœ jœœcumnu

eme,

cândşi

Ţi'eeuœœ œœ Œ Jœœ Jœœn

œ œœ ..œœ jœœdornu

deme

chile

pulsă'Ţiœœ œœn ..œœ Jœœ

..˙ Œmeu,spun,..˙ Œ

- - -- - - -

&

?

bbb

bbb

5 œœ œœ ..œœ jœœnCând

Sătri

Te'nmiţitreb

Tuînœœ œœ ..œœ Jœœ

œ œœ Œ jœœ jœœDuşoap

hul,tă,

săTu

mă'nînœœ œœ Œ Jœœ Jœœn

œ œœ œœ œ œœtoartai

cănă

desă'mi

larăsœœ œœn œœ œœ œœ

˙ œœ ‚ ‚ ‚rău.punzi.˙ œœ ‚ ‚ ‚

- --

-- -

--

&?

bbb

bbb

9 œœ œœ .œœ œ jœSpu ne'mi Doam neœœ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ œœncum în lu meœœ œœ œœ œœnb

œœb œœ .œœ œ jœCo bo râ ta'iœœ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ œœbpen tru mi neœœ œœ

œœœœ

- - - -- - --

&

?

bbb

bbb

13 œœ œœ .œœ œ œ jœnSă mă cu reţi,œœ œœ œœ œ œœb

œœ œn œœ ˙#să mă speliœœ œ œœ ˙n

..œœ jœœ œœ œœDe rău şi'n do..œœ Jœœ œœ œœ

wwieli.ww

œœ œœSpu ne'mi˙

- - - -

&

?

bbb

bbb

..œœ jœœDoam ne

˙

œœ œœ œœ œœn#Chip de sla vă,

.w œn

œœb œœ ..œœ jœœde ce lu mea

ww

œœ œœ œœ œœbe bol na vă,ww

œœ œœ .œœ œ œ jœnDe ce'n su fletœœ œœ œœ œ œœb

- - - - - -

&?

bbb

bbb

22 œœ œn œœ ˙#e me reuœœ œ œœ ˙n

..œœ jœœ œœ œœgol de Dum ne..œœ Jœœ œœ œœ

wwzeu.ww

œœ œœ .œœ œ jœFă cre din ţaœœ œœ œœ œœn

œœ œœn œœ œœn#mea să fi eœœ œœ# œœ œœn

œœbn œœra zăœœ œœ

- - - -- - -

&

?

bbb

bbb

.œœ œ jœcă tre

œœ œœ

œœ œœ œœ œœbveş ni ci e,

œœ œœœœœœ

œœ œœ .œœ œ œ jœnÎn cu rând neœœ œœ œœ œ œœb

œœ œn œœ ˙#vom ve dea

œœ œ œœ ˙n

..œœ jœœ œœ œœSus în sla va..œœ Jœœ œœ œœ

wwTa!www

- - - - - - -

Spune-mi Doamne

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

100

Page 104: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

b

b

43

43

jœœ jœœ1.Stai2.Via3.Poa

oţate

Jœœ Jœœ

œœ œœ jœœ jœœclita

mâi

păe'unne

şifirse

te'ndeînœœ œœ Jœœ Jœœ

œœ œœ jœœ jœœtreafloachi

bă:re,de

UnCeha

de'afrurulœœ œœ Jœœ Jœœ

..œœ jœœ jœœ jœœlergimosca

arăre

şasaţi

grăre'ns'a..œœ J

œœ Jœœ Jœœ

˙bit?zori,dat,˙

- - - - - -- - - - -- - - - - - -

-

&

?

b

b

jœœ jœœCaDarAs

re'ila

tăzi

Jœœ Jœœ

œœ œœ jœœ jœœŢinfelce

taderul

vietreîţi

ţiicădesœœ œœ Jœœ Jœœ

œœ œœ jJœ jœJœbtatoachi

le?rede

CumCaBo

vaşigăœœ œœ Jœœ Jœœ

jœœ jœœ œœ œœfi

vânţii

altulde

tăuprinne

sfârtrevi

Jœœ Jœœ œœ œœ

˙şit?

flori...sat!˙

- - - -- - - - -

- - - - - - -

-

-

&

?

b

b

jœœ jœœDom nul

Jœœ Jœœ

œœ œœ jœœ jœœvie ţii te aş

œœ œœ Jœœ Jœœ

œœ œœ jœœ jœœteap tă, Nu mai

œœ œœ Jœœ Jœœ

jœœ jœœ œœ œœsta des cum pă

Jœœ Jœœ œœ œœn

˙nit!

˙- - - - - - -

&

?

b

b

jœœjœœ

Pu ne'ţi

Jœœ Jœœ

œœ œœ jœœ jœœvia ţa'n rân du

œœ œœ Jœœ Jœœ

œœ œœ jœœ jœœia lă, Pen truœœ œœ Jœœ Jœœb

jœœ jœœ œœ œœcer fii pre gă

Jœœ Jœœ œœ œœ

˙tit!

˙- - - - - - - -

Stai o clipă

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

101

Page 105: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

bbbb

bbbb

44

44

˙ œœ œœ1.Pe2.Pe3.Din4.Al

turzi

moardi

nuldultemi˙ œœ œœ

œœ œœ ˙credeşine

negrapăţii

lat,nit,cat,

nimb,œœ œœ ˙

˙˙ œœ œœSinDinEuEu

gurloc

m'amîl

subîn

năsză˙ œœ œœ

..˙ Œcer,loc,cut,resc;..˙ Œ

- - - -- -- - -

- - - -

&

?

bbbb

bbbb

5

˙ œœ œœÎnArÎnSă

zazândbezvi

lenenă

nă'al˙ œœ œœ

œœ œœ ˙îmconînzi

brătefălei

catnitşat,

schimb,œœ œœ ˙

˙ œœn œœStăRu

GreuMă

unguri

m'ampre

strădezbăgă˙ œœ œœ

..˙b Œjer;foc,tut.

tesc:..˙ Œ

- - - -- - - - -

- - - -- - - - -

&

?

bbbb

bbbb

9 ˙ œœ œœCândSpreTu

Noap

orăştiitea

chiu'atăcinu˙ œœ œœ

œœ œœ ˙ocitis'a

botepe

sfâr

sit,căi,cer,şit,œœ œœ ˙

˙ œœ œœNocPierAlFiţi

turduvreîn

nete'nmucă˙ œœ œœ

œœ œœ ˙deneri

răb

părgrelordă

tări,zări,ceastori;œœ œœ ˙

- - - - - - - -- - - - - -

- - - -- - - - -

&

?

bbbb

bbbb

13 ˙n œœ œœbRăzCuDinSe'a

batro

noapra

neşulte,tă˙ œœ œœn

œœ œœ œ œcondinbunîn

tevăstrăcu

nitpăi,jer,rândœœ œœ œœn œœ

˙ œœ œœSpreNeCâtAi

elfacazi

stricherălei˙ œœ œœ

..˙ Œgări.mări.mas?zori!..˙ Œ

- - - - -- - -- - -

- - -

Străjerul

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

102

Page 106: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

##

##

44

44

œœ1.O,2.Nu3.Reœœ

œ œ œ œœ œ œ œDoamvreaununţ

nesăla

vreaumailu

să'Ţifiu

meaœ œ# œ œnœ œ œ œ

.˙ œ.˙ œfiurobta

unnepă.˙ œb

.˙ œ

œ œ œ œœ œ œ œslu

demmânt

jinustră

torluilu

supăciœ œ œ œ#œ œ œ œ

.˙ .˙puscattor.˙ .˙

- - -- - -

- - - - -

---

&

?

##

##

œœCa'nCu'aCăciœœ

œ œ œ œœ œ œ œliSatoa

beriută

tabi

stră

tereluœ œ œ œœ œ œ œ

œ œ œ œœ œn œ œsă

penci

trătrurea

iescveci,

ta

penIe

œ œ œ œœ œ œ œ#

œ œ œ œœ œ œ œtrususvis

alm'aîn

meuvinşe

Idelă

œ œ# œ œnœ œ œ œ

.˙ .˙sus!cat!tor!.˙ .˙

- - - - -- - - - -

- - - - - -

---

&

?

##

##

œœSuntDinRe

œœ

.œ jœ œ œœ œ œ œser

groanunţ

vulpala

Tăumorsla

de'aţiivaœ œ œ œœ œ œ œ

.˙ œ.˙ œcumrecita,

PrinLaLa.˙# œ.˙ œ

.œ jœ œ œœ œ œ œjertviali

făţă

ber

culita

cebeteaœ œ œ œœ œ œ œ

.˙ .˙ritratta.˙ .˙

- - - -- - - -

- - - - -

--

&

?

##

##

œœSuntCânCăciœœ

.œ jœ œ œœ œ œ œaltasla

iuvoiva

biîn

Dom

riidunuœ œ œ œœ œ œ œ

œ œ œ œœ œ œ œTaralui

lereadin

serv,Ta,cer

ŞiCânÎnœ œ œ œ

œ œ œ œ

.œ jœ œ œœ œ œ œcelta

veci

maivoio

fene'nvoi

ricea

œ œ# œ œnœ œ œ œ

.˙ .˙cit!tat!vea!

.˙ .˙

- - - - -- - - - - - - - -

- - - -

Sunt servul Tău

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

103

Page 107: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

bbb

bbb

43

43

jœ jœ jœ1. Te2. Ve3. De4.Deci

cheagheatreci

la

măză

cumsă'nJœ Jœ Jœ

.œ jœ jœ jœDom

zilvaur

nul,nicnemă

nu'Lviapăori

aţasă

ce'ar.œ Jœ Jœ Jœ

.œ jœ jœ jœuzi?ta,tor,fi,

DeÎnPeSfă

glatotlânrâ

sulce

gă'almă.œ Jœ Jœ Jœ

- - - -- - - -

- - - - -- - - - -

&

?

bbb

bbb

4 .œ jœ jœ jœSăufacităutot

deveziMânce

cemâtu

te'ar

te'asnaio.œ Jœ Jœ Jœ

.œ jœ jœ jœcunzi?

Sa...tor,pri.

ATe'nGânŞi

tâdeamdeşa

teanăte

du'I.œ Jœ Jœ Jœ

.œ jœ jœ jœfeglatei

risulcăni

ciriLuiînma

găceltr'oîn.œ Jœb Jœ Jœ

- -- - - -- - - -

- - - - - - -- - - -

&

?

bbb

bbb

7

.œ jœ jœ jœseşti,viu,zi,

dar,

NeO,TotCăci

conviEl

mâi

tenoJune.œ Jœ Jœ Jœb

.œ jœ .jœ rœnitazide

poa

dacâtcăte

că'Lnu'itore'n

pritârvaza.œ Jœ .Jœ Rœ

.œ jœœ jœœ jœœmeşti.ziu!fi.

dar!Te ur mă

.œ Jœœ Jœœ Jœœ

- -- -

- - -- -

- - -- - -

&

?

bbb

bbb

10 ..œœ jœœ jœœ jœœreş te cu'al Său

..œœ Jœœ Jœœ Jœœ

..œœ jœJœ jœœ jœœglas, Te în so..œœ J

œœ Jœœ Jœœ

..œœ jœœ jJœ jœœţeş te pas cu

..œœ Jœœ Jœœ J

œœ

..œœ jœœ jœœ jœœpas, Da că'L a..œœ Jœœ Jœœ Jœœ

- -- - - -

&

?

bbb

bbb

14 ..œœ jœJœb Jœ Jœjœ jœ

uzi chiar zi de

..œœ Jœœ Jœœ Jœœ

..œœ jœœ jœœ jœœbzi, De ce'L re..œœ J

œœ Jœœ Jœœ

..œœ jJœ ..jœœ rRœfuzi, de ce nu

..œœ Jœœ..Jœœ Rœœ

..œœvii?

..œœ-

Te cheamă Domnul

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

104

Page 108: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

44

44

jœœ1.Te2.Te3.Te

Jœœ

œœ œœ œœ jœœ jœœdududu

înînîn

lululu

mememe

şişişiœœ œœ œœ Jœœ Jœœ

˙ .œ jœœspuspuspu

nenene

deDeDe˙ ..œœ Jœœ

œœ jœœ jœœ œœ jœœ jœœdradradra

gosgosgos

teateatea

luiFiDu

Dumuhu

neluiluiœ jJœ jJœ œœ J

œœ Jœœ

..˙ jœœzeu!Său!

Sfânt!..˙ Jœœ- - - - -- - - - - -- - - - - -

-

&

?

jœœCăciCăciCăci

Jœœ

œœ jœœ jœœ œœ jœœ jœœElElEl

eS'apen

aljerttru

nosfitoa

trusus

meni

Păpesusœœ Jœœ Jœœ œœ Jœœ Jœœ

˙ ˙rincrupi

te,ce,nă,˙ ˙

œœ jœœjœœ œœ jœœ jœœ

DuDuDu

tetete

şişişi

spuspuspu

nenene

mememeœœ jJœ jJœ œœ J

œœ Jœœ

wwreu!reu!reu!ww

- - - - - -- - - - -

- - - - - - -

&?

10 œœ jœœ jœœ œœ jœœ jœœDu te şi spu ne me

œœ Jœœ Jœœ œœ Jœœ Jœœw

reu!ww

œœ jœœ jœœ œœ jœœ jœœDu te şi spu ne me

œ jJœ jJœ œœ Jœœ Jœœ

..˙ jœœreu!

..˙ Jœœ- - - - - -

&

?

jœœDe

Jœœ

œœ jœœ jœœ œœ jœœ jœœdra gos tea Sa mi nu

œœ Jœœ Jœœ œœ Jœœ Jœœ

˙ ˙na tă

˙ ˙œœ jœœ

jœœ œœ jœœ jœœDu te şi spu ne meœœ jJœ jJœ œœ J

œœ Jœœ

..˙ jœœreu!

..˙ Jœœ- - - - - - - -

Te du în lume şi spune

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

105

Page 109: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

##

##

43

43

˙ œœ œœ1.Te2.El3.Te

treTe'aş

î˙ œœ

œœ œœ œœzeşteapnal

tetăţă˙ œœ

˙ œœal

să'ţial

meudeameu

.œ jœ œœ œ

œœ œœ œœsuhaisu

flet,na,flet,

Şi'aDrepSpreœœ œœ œœ

- -- -- -- -

- - -

&

?

##

##

5 œœ œœ œœrunta

Dom

căteanul

înînIœœ œœ œœ

œ œ œprafmisus,

poresspre

œ œ œœ

œœ œœ œœdoama

slăvi

bată'nce

œ œ œœ

œœ œœ Œta;harreşti˙ Œ

- - --- -- -

- - -

&

?

##

##

9

˙ œœ œœStăŞiŞi

Isă'asmer˙ œœ

œœ œœ œœsuscungând

chiardă'nîn˙ œœ

˙ œœlântial

găne

Său

.œ jœ œœ œ

œœ œœ œœ œtitaium

ne,na

blet,

Să'ţiiuSăœœ œœ œœ œ

- - -- -- - -- -

&

?

##

##

13 œ# œ œnœ œdeabi

crezi,

dinriisă˙ œœ

œ œ œnœ œbofă

speri

gărăşi˙ œœ

œœ œ œœ œœţide

să'L

ahoiuœœ œœ œœ œ

..˙Satar.

beşti...˙-- - - -

- - --

Te trezeşte al meu suflet

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

106

Page 110: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

##

##

44

44

œœ jœœ jœœ œœ jœ jœœ1.Tot2.A3.În

ceici

stân

avomcă

vemstatoţi

maineam

fruclinlo

œœ œœ œœœœ œœ œœ

wwmostiţi,vit,

w ˙

œœ jœœ jœœ œ jœ jœe:lodar

"Dumviţiau

nedeţâş

zeuvanit

ne'aluria

iuşipeœ jœ jœ œœ œœ œœ

w˙ ˙bit",vânt,vii,

w-

-

--

---

--

--

-

-

&

?

##

##

5

œœ jœœ jœ œœjœœ jœœ

IuACe

biicilui

reasunce'a

Luitemtât

înmânne'a

Hristuiu

œœ œœ œœ œœ œœ œœ

wwtos,iţibit˙w œ œ

œœ jœœ jœœ œœ œœ œeşisla

stânpevă

căunîn

denouveş

grapăni

œœ œœ œœ œœ œœ

wwnit.

mânt.cii.

ww

---

---

---- -

-

-

---

Tot ce avem mai frumos

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

107

Page 111: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

44

44

œ1. Ne2. În3.Cu'aœ

.œ jJœ œ œcazluLui

saumepu

strâmsete

tovesre

.œ jJœ œ œ

œ ˙ œrateşma

re,tere,

pricusta

œ ˙ œ

.œ jJœ œ œgoaglastor

năde

nici

sauSancnoi

mortu

vom.œ jJœ œ œ

.˙ œmânt,

ar,fi,

PriAziÎn

.˙ œ

.œ jJœmim

toori

catulce.œ jJœ

- - - - - - - -- - - - - -

- - - - - -

&

?

7 œ œoseîn

fagrăcerœ œ

˙ œ œvoabeşca

rete,re,

apu

chiar˙ œ œ

.œ jJœ œ œmaţinnori

remaide

luies

s'ar

"Eutei

.œ jJœ œ œ

.˙ œsunt!"har!vi,

CeSe'aPe'a

.˙ œ

.œ jJœ œ œmaravie

retăţii

vesbi

noas

terutre

.œ jJœ œ œ- -- - -- -

-- -

--

-- ---

---

&

?

12

œ ˙ œbuinma

nă,ţa,re,

căvefur

œ ˙ œ

.œ jJœ œ œto

niţituni

tulpode

pepos'ar

părulstâr.œ jJœ œ œ

.˙ œmânt,Meu,

ni,

LuPri

Stăm.˙ œ

.œ jJœ œ œcreamiţifă

zăfă

ră'n

îmgăgri

predujo.œ jJœ œ œ

˙ œ œuinra

năţare,

sprede'aMe˙ œ œ

--- -

- - -- - -

- - - -

--

- -- -

-

-- -- -

&

?

17

œ jJœ jJœ .œ jJœbifi

reu

nedoarcu

lecuI

CeElsus

luime

v'omœ jJœ jJœ .œ jJœ

.˙ œSfânt.reu.fi!

Nici

.˙ œ

..œœ jœœ œœ œœvia ţă şi nici..œœ Jœœ œœ œœ

œœ ˙ œmoar te, pu

œœ ˙ œœ

..œœ jœœteri de..œœ Jœœ

- --- - -

--

&

?

22 œœ œœjos sau

œœ œœ

..˙ œsus, Ni

..˙ œ

..œœ Jœœœœ œœ

mic nu ne'ar des

.œ jJœ œœ œœ

˙ œœ œœpar te de

˙ œœ œœ

œœ jœœ jœœ ..œœ jœœdra gos tea Lui I

œœ Jœœ jœJœ ..œœ Jœœ

..˙sus!

...˙- - ----

Totul sau nimic

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

108

Page 112: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

###

###

44

44

œœ ..jœœ rœœ œœ jœœ jœœ1.Trâm2.Spu3.Tu4.Veş5.Voi

biţineţinetti

cre

sucoşile

din

naţili

fulzboacioşi

pesne

gerrăcă

teşi

spreprintreœœ ..Jœœ Rœœ œœ Jœœ Jœœ

œœ ..jœœ rœœ ˙cer

munţiceluce

şişi

rurimeruri

păcâmstridepri

mântpii

gaţizorviţiœœ ..J

œœ Rœœ ˙

œœ ..jœœ rœœ œœ jœœ jœœ#Vi ne I sus în cu

œœ ..Jœœ Rœœ œ Jœœ Jœœ

..˙ Œ

rând!

..˙ Œ

- - - -- - - -- - - - - - -- - - -

- - - - -

&

?

###

###

5 œœ ..jœœ rœœ œœ jœœ jœœVoiViRâStriPes

peneurigăte

reAşipoo

grinicelvânpoacli

văce

turire'npă

upesodu

veţiœœ ..Jœœ Rœœ œœ Jœœ Jœœ

œœ ..jœœn rœœ ˙niţicrulirefi

încearife

tr'unmupurleri

cântri

taţilorciţiœœ ..Jœœ Rœœ ˙

œœ ..jœœ rœœ œœ ..jœœ rœœVi ne I sus în cu

œœ ..Jœœ Rœœ œœ ..Jœœ Rœœ

..˙ Œ

rând

..˙ Œ

- - - -- - - -- - - - - - - -- - - - - -- - - -

&

?

###

###

9 œœ ..jœœrœœ ˙

Vi ne I sus,

œ .jJœ rRœ ˙

œœ ..jœœrœœ ˙

Vi ne'n cu rând,

œœ ..Jœœ Rœœ ˙

œœ ..jœœ rœœ œœ ..jœœ rœœVi ne I sus în cu

œ ..Jœœ Rœœ œœ ..Jœœ Rœœ

..˙ Œrând!

..˙ Œ- - - - - - -

Trâmbiţi sunaţi - Vine Isus

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

109

Page 113: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

###

###

œ1.La2.În3.E

œ

˙ œœ œœceasceascea

dedesul

vepridin˙ œœ œœ

˙ œœ œœcerveur

niighe,mă

S'aÎm

Când˙ œœ œ

œœ œœ œ œœ œœzgupo

trâm

duvăbi

itraţiţe

pădeleœœ œœ œ œœ œ

˙mângânsu˙

- - - --- - - - -

- - -- -

---

&

?

###

###

6 œœ œtul

duri,nă

ŞiStauŞi'aœœ œ

˙ œœ œœcloîn

Dom

pogerinu

tulpului˙ œœ œœ

˙ œœ œœvretertur

mii,nicimă

PreLaDin˙ œœ œ

œœ œœ œ œœ œœlungce

lung

şi'aleşi

spuspalat

cutruse'aœœ œœ œ œœ œ

˙ œœvânvându

tul:turi.nă.˙ œœ

---

-- -

-

- ---

- ---

- -

&

?

###

###

11

œ1.2.Tre

3.Gră

1.2.Tre3.Gră

œ

œ .˙ œ œ œ œœziţi,biţi,

zibi

ţiţi

vă,vă,

TreGră..˙ œœnTreGră

œœ œœœ œœ œœ

zibi

ţiţi

vă,vă,

TreGră..˙ œœ

ziţi,biţi,

œœ œœ œ œœ œœzibi

ţiţi

văvă

creşcreş

œœ œœ œ œœ œœ

˙ ˙tini;tini: I˙ ˙

I

œœ œœ œœsus Hris

œœ œJœ œJœsus Hris

-- --

- - -- - -- --

--

- -- -

--

--

--

-

-

&

?

###

###

17 œœ œœ œtos vorœœ œœtos vor

œœ œœ œ œœ Œœbeş te clar Euœœ œœ œ œœbeş te clar Eu

Ó œŒ œœia tă,

Eu,

ia

˙œ Jœ Jœ œ œœ œ œia tă, ia

œ ˙ œ jœœ jœœia

vinvin

vin

cucu

cu

œ œ œ œœ œœtă vin cu

..˙rând!

rând!

rând!

..˙rând!

-

- -

-

-

- -

- -

-

-

-

-

Treziţi-vă creştini

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

110

Page 114: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

b

b

44

44

..œœ jœœ œœ œœ1.Tu2.Pen3.Tu

eştitrueşti

CredraSal

agosva..œœ Jœœ œœ œœ

jœœ jœœ ..˙toteto

rulşirul

meuflorimeu

Jœœ Jœœ ..˙

..œœ jœœ œœ œœVreau

ÎnDin

să'Ţimiipă

cântdeca

mecutul..œœ Jœœ œœ œœ

wwreulorigreuww

- - -- - - -

- - - - -

&

?

b

b

5

..œœ jœœ œœ œœTuPenTu

eştitrueşti

CelceCel

cerulce..œœ Jœœ

œœ œœ

jœœ jJœ .˙m'amiai

salnumu

vatnatrit

Jœœ Jœœ ..˙

..œœ jœœ œœ œÎnCeŞi

chipTu

m'ai

mimi

mân

nul'aitu..œœ J

œœ œœ œœ

.˙˙ œnat.dat.it...˙

- - -- - - -

- - -

&

?

b

b

9 jœœ jœœTe iu

Jœœ Jœœ

œœ ˙ œbesc şi îţiœœ ˙ œœ

.˙ œ jœœ jœœcânt Te iu

˙ œœ# Jœœ Jœœ

œœ ˙ œœbesc Domn Prea

œœ ˙ œ

wwSfânt

w ˙--

&

?

b

b

14

œ œœ œœ œœTu eşti Ta tăl

œœ œœ œœb œœ

..œœ jœœ œœ jJœ jœJœmeu ce resc Pen tru..œœ Jœœ œœb Jœœ Jœœ

œœ ˙ jJœœjœœ

tot îţi mul ţuœœ ˙ Jœœ Jœœ

wwmesc.

ww- -- --

Tu eşti Creatorul

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

111

Page 115: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

##

##

44

44

jœœ jœœ jœœ1.Tu2.Pe3.Am

penfrunplâns

trute'ai

a

Jœœ Jœœ Jœœ

œœ œœ œœ œœmifost

tunci

nerăla

Te'ainitcru

jertdeceaœœ œœ œœ œœ

˙ ‰ jœœ jœœ jœœfit

spini,Ta!

Şi'nLoŞi

lovitTu

culde

mi'ai˙ ‰ Jœœ JœœjJœ

œœ œœ œœmeubici,

o

aistrăfe

duspunsritœœ œœ œœ

- - - -- - -

- - ---

&

?

##

##

œœpoînierœœ

.œœ œ œœ ‰ jœœ jœœ jœœva

coasta

ratăre,

ŞiTuPe

Te'aiai

veci

lăluTuœœ œœ ‰ jœJœ Jœœ Jœœ

œœ œœ œœ œœsatat

m'ai

batale

joluli

comiibeœœ œœ œœ œœ

˙ ‰ jœœ jœœ jœœrit,

chinrat

TuŞi'aiŞi'n

pensuvia

trufeţa˙ ‰ Jœœ Jœœ Jœœ

- -- -

-

- - --

- - -

-- -

- -

-

-

&

?

##

##

8 œœ œœ œœ œœmiritTa

ne'aipe

mi'ai

dusdeapdat

osainœœ œœ œœ œœ

.œœ œ œœ ‰ jJœ jœJœjœœ

canoastra

ra!tră!re!

O, ma re

œœ œœ ‰ jJœ jJœ jJœ

jœœ jœœ jœœ jœœ jœœ jœœ jœœ jœœe iu bi rea Ta, I su se,

Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ

--- -

-

---

- - - - -

&

?

##

##

11 jœœ jœœ jœœ jœœ œœ œœnu pot s'o cu prind, O,

Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ œœ œœ

jœœ jœœ jœœ jœœ œœ œœma re'i ha rul Tău dijJœ jJœ jœJœ Jœœ œœ œœ

˙ ‰ jJœ jœJœjœœ

vin! Îţi mul ţu˙ ‰ jJœ jJœ jJœ- - - - - -

&

?

##

##

14 jœœ jœœ jœœ jœœ jœœ jœœ jœœ jœœmesc că pot a cum de lu mea

Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ

jœœ jœœ jœœ jœœ œœU œœ

rea să mă des prind! Eu

Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ œœ#

uœœ

˙ œœ œœŢi e mă'n˙ œœN œœ

˙ ‰chin!

˙ ‰- - - - -

Tu pentru mine Te-ai jertfit

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

112

Page 116: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

bbbb

bbbb

44

44œœ œœ œœ œœ

1. Un2.Vreau

prisă

eplec

tendinœœ œœ œœ œœ

œœn œœ ˙mitre

nustră

natini,œœ œœ ˙

œœb œœ œœ œœEsă

Iîn

suscep

înveœœ œœ œœ œœ

˙ œ œviaci

ţăa˙ œ œ

œœ œœ œœ œœDaSus

căîn

suntţa

desraœœ œœ œœ œœ

- - - -- -

- - --- - - -

&

?

bbbb

bbbb

6

œœ œœ ˙cude

ralu

jatminiœœ œœ ˙

œœ œœ œœn œœde

prinEltre

nu'she

uiruœœ œœ œœ œœ

wwbtat!

vimi!wwœœ œœ œœ œœ

MăCa

asă

juuit

tătotœœ œœ œœ œœ

œœn œœ ˙în

ceanefost

voi,ieri,œœ œœ ˙œœb œœ œœ œœviEl

nemă

lânia

gădeœœ œœ œœ œœ

-- - - - - - --- - -

&

?

bbbb

bbbb

12 ˙ œ œmimâ

ne,nă,˙ œ œ

œœ œœ œœ œœCândCu

isI

pisus

tenuœœ œœ œœ œœ

œœ œœ œ œncurgsunt

şudu

voi,reri in

ciœ œœ œœ œœb

œœ œœ œœ œœinci

trădoar

îndulci

răzpoœœ œœ œœœœœœ

wwboi!veri!ww

-- - - - -- - - -

&

?

bbbb

bbbb

17 œ œ œ œ œAzi prin El vic

∑œ œœ œœ œœ œ

œ œ ˙to ri os∑

œœ œœ ˙

œœ œœ œœ œœ œœsunt în lup ta

œ œ œ œ˙sunt în

˙n ˙vie ţii,

œ ˙œ œ œlup ta vie ţii,

œ œœ œœ œœ œœCând pri e ten

œœ œœ œœ œœ

œœ œœmi'e Hris

œœ œœ- --

-- - - -

-

&

?

bbbb

bbbb

˙tos

˙

œœ œœ œœn œœ œe a şa fru

œ œ œœ œœ

wwmos!

ww

œ œ œ œ œNu'i ni mic mai

∑œ œœ œœ œœ œ

œ œ ˙mi nu nat∑

œœ œœ ˙

œœ œœ œœ œœ œœde cât îm pre

œ œ œ œ˙de cât

-- - - -- --

-

&

?

bbbb

bbbb

28 ˙n ˙u nă!

œ ˙œ œ œîm pre u nă!

œ œœ œœ jœœ jœœUn pri e ten a

œœ œœ œœ Jœœ Jœœ

œœ œœ œ œnde vă rat

înœ œœ œœ œœb

œœ œœ œœ œœîn El am a

œœ œœ œœœœœœ

wwflat!ww

-- -- - -- - - -

Un prieten minunat

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

113

Page 117: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

####

####

86

86

jJœ jœœ jœœ œœ jœœ1.Dul2.Ruc3. În

ce'isaori

căculşi

lăminca

toţiire

Jœœ Jœœ Jœœ œœ Jœœ

..œœ ..œœri

noasvre

atreme..œœ ..œœ

jœœ jœœ jœœ œœ jœœSpre

ÎlE

Ţaprexis

ragătă

ceatimun

dea

po

Jœœ Jœœ Jœœ œœ J

œœ

.œ œ ‰suscumpor..œœ œœ ‰

jJœ jœœ jœœ œœ jœœPriAmCe

mimluatpă

înînră

darelseş

tăScrip

te

Jœœ Jœœ Jœœ œœ Jœœ- - - - - - - -- - - - - - -

- - - - - - - - - -

&

?

####

####

6 ..œœ ..œœrituva

aralea..œœ ..œœ

jœœ jœœ jœœ jœœ# jœœ jœœDin

CaŞi

Stânhraur

canăcă

noaspenspre

tră Itruiz

Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ

..œœ œœ ‰sus

drumvor..œœ œœ ‰

jœœ jœœ jœœ jœœ jœœ jœœToIa

Prin

tultădeţi

ne'mmar

a

bica

noas

ejultră

spreînso

Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ

..œœ ..œœmuncru

li

tecee..œœ ..œœ

jœœ jœœ jœœNiciRoLa

oşuul

prideti

Jœœ Jœœ Jœœ- - - - - - - -- - -- - - - -- - - -- - - - -

&

?

####

####

12 œœ jœœvi

Golmul

re'ngopoœœ Jœœ

.œJœ Jœ Jœ œœ‰

josta

pas(Gol

(îngo

(po

jos)ta)

pas)..œœ œœ ‰

jJœjJœ jJœ jJœ jœœ

jœœnAEVe

vemdruniţi

pemulspre

mâcaveş

năre

şinenijJœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ

..œœ ..œœfrun

duci

tecee..œœ ..œœ

jœœ jœœ jJœ jœœ jœJœjœœ

SemPâ

Dom

nulnănul

aînne

lesslachea

de

Hrisvaa

Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ J

œœ Jœœ

..œœ ..œœtos.Sa.cas'...œœ ..œœ

- - -- -- - -

---

- -- -

- --- -

-

-- -

-

&

?

####

####

18 jJœjœœ jœœ jœœ jœœ jJœ

Cu i nimi tor ţe de

Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ

jœœjœœ jœœ ..œœ

foc veş nic viu

Jœœ Jœœ Jœœ ..œœ

jJœjœœ jœœ jœœ jœœ jœœ

Ur căm spre ţin tă prin

Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ

jJœjœœ jœœ ..œœ

tim pul târ ziu

Jœœ Jœœ Jœœ ..œœ- -- --- -

&

?

####

####

22 jJœjœœ jœœ jœœ jœœ jœœ

Şi gân dul zboa ră spre

Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ

jJœjœœ jœœ œœ jœœ

cer prin tre brazi,nori Noi

Jœœ Jœœ Jœœ œœ J

œœ

jœœ jœœ jJœ jœœ jœJœ jœœsun tem val

aidenTăi

ziilu

decră

Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ J

œœ Jœœ

..œœ ..œœazi.tori...œœ ..œœ

- - --- -- -

Valdenzii de azi

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

114

Page 118: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

b

b

44

44

.jJœrœRœ

1.Va2.Spai3.Plân4.Vor

leamasulfi..Jœœ Rœœ

œœ œ jœœ œœ jJœumşi'nşi

cân

breitrisneturi

mortaca

noi,

ţiireazulvor

nununufiœœ œœ jJœ œ jJœ

œœ œœ œœ ..jœœ rœœvavorvorbu

maimaimaicu

fififi

rii

CândCândCândCând

IIII

œœ œœ œœ ..Jœœ Rœœ

œœ œœ jœœ œœ jœœsussussussus

pepepepe

nornornornor

albalbalbalb

sesevavaœœ œœ J

œœ œœ Jœœ

œœ œœ œœvavarere

ii

veve

vi,vi,ni,ni,œœ œœ œœ

- - - - -- - - - - -- - - - - -

- - - - - -

&

?

b

b

6

.jœ rœRœVaVeLiPe

leasenişme..Jœœ Rœœ

œœ œ jœœ œœ jœœumli

tealea

breiape

guri

mornefade

ţiivaţăpa

nuîmseraœœ œœ jJœ œ jJœ

œœ œœ œœ œœva

prejvadis

maimuvă

vom

fi,i,di,fi

AAŞiŞi

œœ œœ œœ œœ

jœœ œœ jJœ œœ œœcacapapa

săsăceacea

vomvomnene

rere

v'anva'n

vevesoso

Jœœœœ Jœœ œœ œœ

.˙ni.ni.ţi.ţi...˙

---

- -- -

-- - -

-- - -

-

- - -- - -- - -- - -

---

&

?

b

b

11 œœCuœœ

jœœ œœ jœœ œœ œ œœdrag El ne va pri

Jœœ œœ Jœœ œœ œ œœ

.œ œ œ œœ œmi, (pri mi) Cu

œœ œœ œœ œ œ

jœœ œœjœœ œœ œœ

drag El ne va pri

Jœœ œœ Jœœ œœ œœn

.œ œ œmi, (pri mi)œ .˙ œA œ

- - - -

&?

b

b

16 ..jœœrœœ

Chiar şi..Jœœ Rœœ

œœ œœ jœœ œœ jœœcân tul nos tru seœœ œœ jJœ œ jJœ

œœ œœ œœ œœva'n no i, când

œœ œœ œœ œœ

jœœ œœ jJœ œœ œœDom nul va re ve

Jœœœœ Jœœ œœ œœ

..˙ni...˙- - -- -- -

Valea umbrei morţii

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

115

Page 119: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

bb

bb

89

89

jœœ jœœn# jœœ1.Va2. Pe3.Zil

lurimanic

mureafur

Jœœ Jœœ Jœœ

..œœ ..œœjœœ jœœ jœœ

ginvietu

deţiina

şistâncimă

fum'aîm

rime

pre..œœ ..œœ Jœœ Jœœ J

œœ

..œœ ..œœ jœœ jœœ jœœoanin

soa

seţă,ră,

CândCalmPe

mă'mleri

preîn

col..œœ ..œœ Jœœ Jœœ Jœœ

..œœ ..œœ jœœ jœœ jœœsoa

fruntma

răeure

nuşi

e'n

mă'nnuju

fimărul..œœ ..œœ Jœœ Jœœ Jœœ

..œœ œœ ‰or,

pierd,meu,..œœ œœ ‰

- - - - - - - - - - -- - - - - -

- - - - - - - - - -

&

?

bb

bb

6 jœœ jœœn jœœCi

CăciDar

neîn

am

conI

cre

Jœœ jœ# Jœ Jœœ

..œœ ..œœ jœœ jœœ#njœœ

dususdin

ceeuţă

lumiamcă'n

granbia

dirucea..œœ ..œœ J

œœ Jœœ Jœœ

..œœ ..œœ jœœ jœœ jœœoaino

seţă,ră

PoaElEl

temi'e

o

să'miscă

să'mi..œœ ..œœ Jœœ Jœœ Jœœ

..œœ ..œœ œœ œœjœœ

fipafi

ere'n

e

ProElscu

tecmă'n

tul..œœ .œ œ jJœ

..œœ œœ ‰tor.

cred.meu...œœ œœ ‰

- - -- -- -

- -- --

- - -- -

- -

- ---

&?bb

bb812

812

11 Œ .Œ .Jœ Jœ Jœ

Con du că

Œ . jœœ jœœ jœœ ..œœ jœœ jœœ jœœCon du că tor Con du căŒ . jœ jœ jœ .œ jœ jœ jœ.œ .œ œ Jœ œ œ Jœ

tor rul na vei

œœ jœœ œœ jœœ œœ jœœ Œ .tor al na vei me leœ jœ œ jœ œ jœ Œ ..œ .œ œ ‰ Jœ Jœ Jœme le Cum o con

- -

--

- - - -- -

- - - - -- - -

&?

bb

bb

14 Œ . jœœ jœœ jœœ ..œœ œœ jœœCum o con du ce, conŒ . jœ jœ jœ .œ œ jœ.œ .œ œ œ Jœ œ œ Jœ

du ce li niş

œœ jJœ œ jJœ œ ‰ Œ .du ce li niş titœ jœ œ jœ œ ‰ Œ ..œ .œ œ ‰ Jœ Jœ Jœtit Când noap tea

Œ . jœœ jœœ jœœ ..œœ œœ jœœCând noap tea mă îm preŒ . jœ jœ jœ .œ œ jœ.œ .œ œ Jœ œ œ Jœ

mă'm pre soa ră

- --

- - - - -

-- -

-

- --

- - - - -

&?

bb

bb

17

œœ jœœ œœ jœœ œœ jœœ Œ .soa ră mul te re leœ jœ œ jœ œ jœ Œ ..œ .œ œ ‰ Jœ Jœ Jœ

re le I sus ve

Œ . jœœ jœœ jœœ ..œœ œœ jœœI sus ve ghea ză şiŒ . jœ jœ jœ .œ œ jœ.œ .œ œ œ Jœ œ œ Jœ

ghea ză, sunt pă

œœ jœœ œœ jœœ ..œœsunt me reu pă zit.

œ jœ œ jœ .œ.œ .œ .œzit.

- --- -

- - - - -

- - -

-- -

Valuri muginde

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" BucureştiCoruri creştine - 2008

116

Page 120: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

#

#

43

43

jJœjœœ

1.Ve2.Ve3.Ve4.Pe

ghegheghecând

Jœœ Jœœ

..œœ jœœ jœœ jœœtortortorra

cepepeza

stainalmade

petelulve..œœ Jœœ Jœœ Jœœ

œœ œœ jœœ jœœturzi

vreci

nuriduri,mii,

e

PesCăStraSe

tetrejăaœœ œœ Jœœ Jœœ

..œœ jœœ jœœ jœœluzi

pesra

meuate'ată'n

săde

dâncră

priaşisă..œœ Jœœ Jœœ Jœœ

˙veştipoi'naltrit,˙

- - - - - -- - - - - - -- - - - - - -

- - - - - - -

&

?

#

#

6 jJœjœœ

PâCeTeSe

nă'ndumaias

Jœœ Jœœ

..œœ jœœ jœœ jœœzareui

cun

rearetăde

deîţiînlun

părînc'oga..œœ Jœœ Jœœ Jœœ

œœ œœ jœœ jœœta

toarda

noap

tăcetăte,

PenPlânCăBa

trusultreteœœ œœ Jœœ Jœœ

..œœ jœœ jœœ jœœsemtrâmţărcea

nebi

mulsul

leţeice

de'm

cesprelăpli..œœ Jœœ Jœœ Jœœ

˙reşti,noi?lalt.nit.˙

- - -- -

- - -- - -

- -- -- -- -

- - -- -- - -- -

--

-

&

?

#

#

11 jJœjœœ

SpuZoAşStri

neriitepgă

Jœœ Jœœ

..œœ jœœ jœœ jœœcâtvintămce

maişi'ifrurul

enoapmoa

A

dintesale..œœ Jœœ J

œœ Jœœ

œœ œœ jJœjœœ

noapîn

veslu

te,că,teia

SpuNi'ci

AŞi

neuncrepăœœ œœ Jœœ Jœœ

..œœ jœœ jœœ jœœzo

semndinmân

riipeţeitul

cândtot

ce'oO

răcuasa..œœ Jœœ J

œœ Jœœ

œ œsar?

prins,vem,na,œ œ

- --

- -- - -

- --- -- -

-- -

- - -

----

-

&

?

#

#

16 jJœjœœ

CâBezCăVe

tenavaghe

Jœœ Jœœ

..œœ jœœ jœœ jœœceapafito

surireo

rul

de'aşmaidistri

tepa

migă'n..œœ Jœœ Jœœn Jœœ

œœ œœ jœœ jœœta

dânneatur

recă,ţă

nuri:

PâCeDinVi

nărul

spreneœœ œœ Jœœ Jœœ#

..œœ jœœ jœœ jœœDom

peSi

Dom

nulpăon

nu'n

vimântşisla

nes'aSava..œœ Jœœ Jœœ Jœœ

˙iar?

stins.lem.Sa.˙

- --

- -- -

- -- -- -

- -

- ----

- -- -

--

- -

Veghetor ce stai pe turnuri

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

117

Page 121: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

bb

bb

43

43

œœ1.Ve2.Ve3.Veœœ

˙ œœniţiniţiniţi

voivoivoiœœ œœ œœ

.œ œ œ œœtoţitoţitoţi

ceiceicei.œ˙ œ œ œœ

œœ œœ œœcrecrecre

dindindinœœ œœ œœ

˙ œœ œcioşi!cioşi!cioşi!

CaCaCa˙ œŒ

..œœ jœœ jœœ jœœsă

să'Lsă'L

neslămă

învimrim

chipepe.œ Ó .jœjœ jœ

œ œ œœnămDomDum

lanulneœ Ó œ œœ

- - - - -- - - - -- - - - --

&

?

bb

bb

8 œœ œœ œœDumDum

ze

neneul

˙ œœ

˙ œœ œzezeunos

uldintru

˙ œœ

˙ jœœjœœ

viu,cerviu,

CeSă'ICa

luicânre

˙Jœœ Jœœ

˙ œœca

tămne'a

recâniu

˙ œœ

œ œ œœne'atabit

zirea

œ œœ œœ

œœ œœ œœditnotât

peuă'ndeœœ œœ œœ

.œ œ œnoicor

mult

˙

.œ œ œ˙

-- - - - --- - - - -

- - - - -

&

?

bb

bb

15 œ

œCă

œœCă

.œ jœ œ œ

ma

ma

re

re

œ œ Œma re

.œ jœ œ œœ œ Œma re

.œ jœ œ œes

es

te

te

œ œ Œes te

.œ jœ œ œœ œ Œes te

.œ jœ œ œDom

Dom

nul

nul

œ œ ŒDom nul

.œ jœ œ œœ œ ŒDom nul

œ œ Œ

Dom

Dom

nul

nul

œ œ ŒDom nul

œ œ Œ.œ Jœ œ œDom nul

œ œ Œ

Dom

Dom

nul

nul

.œ Jœ œ œDom nul

œ œ Œ.œ Jœ œ œDom nul

- - - - -- - - - -

- - - - -

- - - - -

&

?

bb

bb

21 œ œ Œœ œ Œnos tru

œ œ Œ.œ Jœ œ œnos tru

œ œ œœ œ œCa re ve

œ œ œœ œ œ

.œ œ œ œ˙ œghea ză.œ œ œ œ˙ œ

˙ œ˙ œpes te˙ œ˙ œ

˙noi.

˙-- - - -

- - -

Veniţi voi toţi

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

118

Page 122: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

####

####

44

44

˙ œ œ1.Vi2.Ră

nomâi

II

˙ œ œ

˙ œ œ˙ œ œ

˙ ˙susu

sese

˙ ˙

˙ ˙˙ ˙

œ œ œ œa

azidu'mi

înpavia

ceaţa

œn œ œ œ

œ œ œ œœ œ œ œ

wTa,

mea,

w

ww

˙ ˙ViA

˙ ˙

w ˙

˙ ˙no!

du'mi

˙ ˙

˙ ˙˙# ˙- - - - - - - -- - - - - - -

&

?

####

####

7

˙ œ œVili

noniş

Itea

˙ œ œ

˙ œ œ˙ œ œ

wsus!Ta.

w

www

Œ œ œ œCu

Sprepaca sa

Œ œ œ œ

Œ œ œ œ∑

˙ ˙ceaTa

Tasă

˙ ˙

˙ ˙Œ œ œ# œ

CuSpre

paca

cesa

œ œ œ œum

mergple'mide'a

.˙ œ

œ œ# œ œœ œ œ œumTa

ple'misă

- - - -- - - -

- --

&

?

####

####

12 œ œ# ˙i

cumniaş

ma,vrea,

œ œ ˙

œ œ ˙œ œ œ œi

mergniaş

ma,vrea,

PeSă

Œ œ œ œPeSă

vecipot

aşa

Œ œ œ œŒ œ œ œœ œ œ œ#

vecipot

aşa

vreafla

œ œ œ œ œvreafla

caîn

eaea

sădoar

œ œ œ œ

œ œ œ œœ œ œ œcaîn

eaea

sădoar

.˙ œfili

e'aniş

.˙ œ

œ œ œ œ.˙ œfili

e'aniş

wTa.tea.

w

wwwTa.tea.

- - -- - -

- - -- - -

Vino Isuse

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

119

Page 123: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

bbb

bbb

23

23

˙1.Voi2.Din3.Voi

˙

œ œœ œœ œ œœ œœca

frucca

retulre

lobilo

cunecu

iţicuiţi

subvânsub

œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

˙ ˙ ˙cetăce

ruri,rii,

ruri,

VoiDinVoi˙ ˙ œ œ˙ œ œ œ œ

œœ œœ œœca

frucca

retulre

lobiloœ œ œœ œ œ

- - - - -- - - - - - -- - - - -

---

&

?

bbb

bbb

5

œ œœ œœcunecu

iţicuiţi

subvânsubœ œ œœ œ œ

˙ ˙ œ œcetăce

ruri,rii,

ruri,

VăRăE˙ ˙ ˙

˙ œ œ œ œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœstrisazi

gărăde

Preazisfân

oretă

tulcusăr

dinnoşbăœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

˙ ˙ œ œTemtintoa

plu,ţă,re,

VăRăE

˙ ˙ ˙˙ œ œ œ œ-- --

- - -- - - -

- - -

-- --

---

- -

&

?

bbb

bbb

9 œœ œœ œ œ œ œœ œ œ œstrisazi

gărăde

Preazisfân

oretă

tulcusăr

dinnoşbăœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ˙ œœ œœTemtintoa

pluţă,re

CuCăÎn

cretre

tr'un˙ ˙ œ œœ œ œ œ œ œ

˙œ œ ˙ œœ œœdin

Domsu

tă'nnul,flet

uDăîn

mită

tr'unœ œ ˙ œ œ˙ ˙ œ œ

˙œ œlintocuœ œœ œ

- - -- - -- -

- -- -- -

- - -- - - -

- - -

---

&

?

bbb

bbb

13

˙ œœ œœţă,rul,get,

JertPrinJert

făcrefă

˙ œ œ˙ œ œ

œ œ ˙ œœ œœsfândinsfân

tăţătă

săconsă

asaaœ œn ˙ œ œœ œ ˙ œ œ

˙œ œ ˙œ œ œœ œœducradu

cărecă

fişifi

ecâne

œ œ œ œ œ œ˙ œ œn œ œ

w˙ ˙ ˙Ucataca

re.re.re.˙ œ œu

˙ œ œ ˙

-

-

- -- - -- -

- - -- -- - -

---

-

Voi care locuiţi sub ceruri

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

120

Page 124: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

b

b

44

44

˙ œœ œœ1.Dor2. Vi3.Um4. În

mi'eno

ple'miori

IIprice˙ œœ œœ

˙ ˙susuvicli

sese,rea,pă,˙ ˙

˙ œœ œœde

scumsu

noap

chipeflete

pulI

tulşi˙ œœ œœ

˙ ÓTăususmeuzi

œ œ œ œÓ(de(o,(o,(în

alvi

umtru

Tău)no)

ple'mi)na)

- - -- - - - -- - - - -

- - --

-- -

&

?

b

b

5

˙ œœ œœChipEşti

INu

depenni

mai

Artruma,pe˙ œœ œœ

˙ .œ Jœ ˙hanmiminTi

ghelnetea,ne..œœ Jœœn ˙b

˙ œœ œœdeiudete

Dumbitchivoi

nenespulpri˙ œœ œœ

˙ Ózeu.pusTău.

vi

œ œ œ œÓcăci tot me

- - - -- - - -

- - - -- - -

-

&

?

b

b

9 ˙ œœ œœVreau să'Ţi văd˙ œœ œœreu, să'Ţi văd

œœ œœ Ófa ţa,œœ œœ Óœ œfa ţa, fa ţa,

˙ œœ œœChip a do˙ œœ œœ

chip a do

.œ œ œ œœrat,.˙œ œ œ œ

œbrat, chip a do

- - -

- - - - - -

&

?

b

b

13 ˙ œœ œœChip de Ar˙ œœ œœrat, de Ar

œœ œœ Óhan ghelœœ œœ Óœ œhan ghel, Sfânt şi

..œœ jœœ œœ œœSfânt şi prea cu

.œ .˙jœ œ œœ

prea cu

..˙ Œrat!

..˙ Œrat!

- -- -

- - -- - -

Vreau să-Ţi văd faţa

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

121

Page 125: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

bbb

bbb

44

44

jœœ jœœ1.Vrei2.Da

tuvreau

œœ œœ

œœ œœ .œ .œ jœœoaas

retăzi

înîn

viviœœ œœ ..œœn œœ

œœ ˙ jœœ jœœiee

rearea

VreiVreau

pupuœœ ˙ œœ œœ

œœ œœ ..œœn jœœtete

rearea

DomDom

nunuœœ œœ

..œœ œœ

..˙lui?lui!..˙

- - - - - - - -- - - - - - - -

&

?

bbb

bbb

6 jœœ jœœVrei

Vreaucu'aca

œœ œœ

œœ œœ ..œœ jœœdesă

văpri

ratmesc

ierierœœ œœ ..œœ œœ

œœ ˙ jœœ jœœtata

rearea

VreiVreau

iuiuœœ ˙ œœ œœ

.œ .œ jœœ .œ .œ jœœbibi

rearea

TaTa

tătă..œœn œœ ..œœ œœ

.˙œ œ œlui?lui!..˙A

- - -- - -

- -- -

- - -- -

-

&

?

bbb

bbb

11 jœœ jœœAziPe

prege

œœ œœ

œœ œœ .œ .œ jœœdă

nunchiteple

Luicat

deînœœ œœ ..œœn œœ

œœ ˙ jœœ jœœgraru

băgă

CerI

ceniœœ ˙ œœ œœ

..œœ jœœ ..œœn jœœteama

ză'ţiLui

ii'o

nipre.

.œœ œœ..œœ œœ

..˙madau..˙

- - --

- - -- - -

- --

--

&

?

bbb

bbb

16 jœœ jœœCăciEl

îne

œœ œœ

œœ œœ ..œœ jœœceRe

rulge'n

Săucer

dede'aœœ œœ ..œœ œœ

œœ ˙ jœœ jœœslapu

vă,ruri

DoarŞi

schimlaœœ ˙ œœ œœ

..œœ jœœ œœ œœbat

dreaptu

ta'ivei

vreauinsă..œœ œœ œœ œœ

..˙tra.

stau.

..˙-

-- --

--

Vrei tu oare învierea?

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

122

Page 126: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

##

##

44

44

1.Am2.Mai3.Am

œ

œœ

.jœ rœ .œ jœ jœ jœaş

vremaş

tepuntep

tattimptat

dardedar

nerune

egăe

.˙ œ

œ œ ˙w

.jœ rœ ˙‰ jœ

multşi

mult

preaveprea

dorgheat

dor

Şi'amVremŞi'am

˙ œ œ

˙ œ œw

.jœ rœ .œ jœ jœ jœa

unco

şeMolo

zatdelrat

unînfru

curtomo

cutulsul

w

œ œ œ œw

- - - - - -- - - -

- - - - - -

&

?

##

##

5 .jœ rœ ˙ œbeude

nos

înur

tru

normatzbor

SăAmMai

˙ ˙

.˙ œœ œ ˙

.jœ rœ# .œ jœ jœ jœnasaş

vrem

că'ntepun

noitatceas

undarsă

tâne

spu

năre

nem

w

œ œ ˙w

.jœ rœ# ˙ jœ jœ#le

multbun

găpreară

mântdor

mas

Să'mSă

Bun

pliseră

w#

œ œ# œ œw#

.jœ rœneasnasmas

căcă'npă

œ

œœ#

- - - - -- - -

- - -

-

-

--

-

&

?

##

##

.œ jœ# jœ jœiarnoi

mânt

unMâncu

jutuvi

răi

nă'n

œ ˙.˙

F P.˙ œmânttor

gând

UnUn

Eşti

Œ œ ˙

Œ ˙ œŒ .˙

.jœ rœ .œ jœ jœ jœrogal

mult

şubenprea

zborviugreu

înasă

iies

porţi

nimileun

.˙ œ

œ œ ˙w

.jœ rœ ˙‰ jœ

amşi'acur

atârcu

prinsziubeu

AlUnEşti

˙ œ œ

˙ œ œw

- - - -- -- - - - - -

- - -

&

?

##

##

12

.jœ rœ .œ jœ jœ jœbasverce

trudenu

cerblândştiu

dina

de'a

stepritâ

lemăta

w

œ œ œ œw

.jœ rœ ˙ œamva

"prea

desră'ntâr

prinsgândziu"

UnUnSpe

œ œ ˙

˙ œ œ#˙ ˙

.jœ rœ .œ jœ jœ jœalbalbran

cucuţa

ratratta

pepee

crucrudoar

ceceîn

.œ Rœ .œ œ œ œ

.jœ rœ œ jœ jœ jœ jœ.œ Rœ .œ œ œ œ

- - - - -- - - - - -

- - - - -

&

?

##

##

15 .jœ rœ ˙ jœ jœsânsânjert

gegefa

ratratSa

AziAziE

răsrăsîn

.œ Rœ ˙ œ œ

.jœ rœ ˙ jœ jœ.œ Rœ œ

œ œ œ

.jœ rœ .œ jœ jœ jœcumcumal

păpăbul

raţiraţiclar

PrinPrinAl

ElElis

amampă

.œ Rœ .œ œ œ œ

.jœ rœ .œ jœ jœ jœ.œ Rœ œœ œ œ œ

f .jœ rœ ˙ ‰fostfostşi

ierierrii

taţi.taţi.dar.

.œ Rœ .˙

.jœ rœ œ ˙.œ Rœ .˙

- - -- - -- - - - - -- - - - -

Culorile mântuirii123

m . . . . . . .

Moderato molto legato

a... m . . . . . . .

a...

Page 127: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

##

##

18 jœCu

.jœ rœ ˙ ‰ jœloa rea Sa E

.œ Rœ ˙ ‰ œ

Œ . jœ .jœ rœ œcu loa rea mea

Œ . œ .œ Rœ œ

.jœ rœ ˙ ‰ jœdra gos tea El

.œ Rœ ˙ ‰ œ

.œ jœ .jœ rœ œe vi na grea

.œ œ .œ Rœ œ

.jœ rœ ˙ ‰ jœS'a jert fit Căci

.œ Rœ ˙ ‰ œ

.œ jœ .jœ rœ jœ jœeu L'am pri mit

.œ œ .œ Rœ œ-

-- -

--

- --

&

?

##

##

F22 .jœ rœ ˙ œm'a iu bit, Prin

.œ Rœ œ œ# œ#

.jœ rœ ˙ œ.˙ œ#

.jœ rœ .œ jœ jœ jœ#cru cea Sa I sus a

.œ Rœ .œ œ œ œ

.jœ rœ œ jœ# jœ jœ jœ.œ Rœ .œ œ œ œ

.jœ> rœ ˙ jœ jœbi ru it Pre ţul

.œ Rœ ˙ œ œ.jœ rœ œ œ# jœ jœ.œ# Rœ ˙ œ œ

.jœ> rœ .œa plă tit

.œ Rœ .œ

.jœN rœ œ jœ.œ Rœ .œ-- - -- --

&

?

##

##

fjœ jœ jœCăci m'a iuœ œ œjœ jœ jœœ œ œ

.˙ ‰ jœbit CuŒ œ ˙Œ œ ˙iu bit

Œœ ˙

.jœ rœ ˙ ‰ jœloa rea Sa E

.œ Rœ ˙ ‰ œ

Œ . jœ .jœ rœ œcu loa rea mea

Œ . œ .œ Rœ œ

.jœ rœ ˙ ‰ jœdra gos tea El

.œ Rœ ˙ ‰ œ

.œ jœ .jœ rœ œe vi na grea

.œ œ .œ Rœ œ- -

--

- --

--

&

?

##

##

29 .jœ rœ ˙ ‰ jœS'a jert fit Căci

.œ Rœ ˙ ‰ œ

.œ jœ .jœ rœ jœ jœeu L'am pri mit

.œ œ .œ Rœ œ

F.jœ rœ ˙ œm'a iu bit, Eu

.œ Rœ œ œ# œ#

.jœ rœ ˙ œ.˙ œ#

.jœ rœ .œ jœ jœ jœ#voi cân ta Mă ri re,

.œ Rœ .œ œ œ œ

.jœ rœ œ jœ# jœ jœ jœ.œ Rœ .œ œ œ œ-- ---

-

&

?

##

##

..

..

32 .jœ> rœ ˙ jœ jœO sa na De iu

.œ Rœ ˙ œ œ

.jœ rœ œ œ# jœ jœ.œ# Rœ ˙ œ œ

f.jœ> rœ .œ jœ jœ jœbi rea Sa A le lu

.œ Rœ .œ œ œ œ

.jœN rœ œ jœ jœ jœ jœ.œ Rœ .œ œ œ œ

.˙ia!

˙ œ.˙

ƒ. .˙ jœ jœia!, O sa

œ œ ˙O sa

œ œ ˙œ œ ˙O sa

.U

na!

.˙na!

.˙u..˙

na!---- ---- -

- -

- -

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

1.2. 3.

Sempre forte

?

Page 128: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

bb

bb

44

44˙ jœœ jœœ jœœ jœœ

Cum să'Ţi mul ţu˙ œœ œœ œœ œœ

..˙ jœ jœmesc pen tru..˙ œœ œœ

.˙ .˙ jœœ jœœtoa tă lu..˙b œœ œœ

..œœn jœœ ˙cra rea Ta,..œœ œœ ˙

˙ jœœEu˙ œœ

- - - - - -

&

?

bb

bb

jœœ ..jœœ rœRœnu me ri

œœ ..œœ Rœœ

..˙n jœ jœœNtam a şa..˙ œœ œœ

˙A jœœ jœœ jœœ jœœbdra gos te din˙ œœ œœ œœ œœ

..œœ jœœ œœ ‰par tea Ta,..œœb œœ œœ ‰

- - - - - - -

&

?

bb

bb

jœœDe'a

œœ

œœ ..œœ jœœ jœœ jœœce ea mai sus deœœ ..œœ œœ œœ œœ

œœ ..œœ jœœ jœœjœœ

în geri voi î nălœœ ..œœ œœ œœ œœ

˙ jœœ jœœ jœœ jœœţa cân te cul˙n œœ œœ œœ œœ

˙ ‰meu,˙bA ‰

- - - - - - -

&

?

bb

bb

jœœ jœœ jœœCăci tot ce

œœ œœ œœ

..œœ jœœ jœœn jœœ ..jœœ rœœsunt şi ce voi fi, O,..œœ

œœ œœ œœ ..œœ Rœœ

˙ ˙Doam ne˙n ˙

‰ jœ jœœ jœœ .œ jœÎţi a par ţi

‰ œœ œœ œœ ˙

˙ Œne.

˙ Œ- - - -

&

?

bb

bb

17

œAœ

.œ œ œ ..jœœ rœœTa fi e.œ œ œ ..œœ Rœœ

˙ œœ ‰ jœœglo ria, a˙ œœn ‰ œœ

.œ œ œ ..jœœn rœœTa fi e.œ œ œ ..œœ Rœœ

˙Ab œœ ‰glo ria,˙ œœ ‰

- - - -

&

?

bb

bb

22 jœœA

œœ

.˙ œ# ..jœœ rœœTa fi e..˙ ..

œœ Rœœ#

˙ œœ jœœ jœœglo ria pen tru˙ œœ œœ œœ

˙ œœ œœtot ce'ai fă˙n œœ œœ

.˙ œ ‰cut.˙ .˙ œ ‰

- - - -

Cum să-Ţi mulţumesc?124

Page 129: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

bb

bb

rRœ rRœJert farRœ rRœ

.œ œ œ ..jœœ rœœTa m'a sal.œ œ œ ..œœ Rœœ

˙ .˙ œ ‰ rœRœ rœRœvat, Bra ţul˙ œœn ‰ Rœœ Rœœ

.œ œ œ ..jœœn rœœTău m'a 'năl.œ œ œ ..œœ Rœœ

˙Ab œœ ‰ţat,.˙ œ ‰

- - - -

&

?

bb

bb

jœœA

œœ

.œ# œ œ ..jœœ rœœTa fi e.œ œn œ# ..œœ Rœœ

˙ œœ ..jœœ rœœglo ria pen tru

œ œ œœn ..œœ Rœœ

˙ œœ œœdra gos tea˙ œœ œœ

˙ ‰Ta.˙ ‰

-- - - -

&

?

bb

bb

jœœ jœœ jœœAş vrea ca

œœ œœ œœ

.˙ .˙ œœvia ţa..˙ œœ

˙˙ ‰ jœœ# jœœ jœœ#mea să fi e'a

˙# ‰ œœ œœ œœ

jœœ jœœ ˙ jœœ jœœTa Doam ne de'a

œœ œœ ˙ œœ œœ˙ ‰

cum˙ ‰- - - -

&

?

bb

bb

jœœ jœœ jœœŞi ori ce

œœ œœ œœ

..˙ jœœ jœœgând, ori ce..˙ œœ œœ

˙ œœ œ œœ œcânt să se'n˙ œœ œœ

.œœ œ œœ œœn œœdrep te spre Calœœn œœ œœ œœ

.œA œ œ ‰var,˙ .˙ œ ‰

- - - - -

&

?

bb

bb

rRœ rRœJert farRœ rRœ

.œ œ œ ..jœœ rœœTa m'a sal.œ œ œ ..œœ Rœœ

˙ .˙ œ ‰ rœRœ rœRœvat, Bra ţul˙ œœn ‰ Rœœ Rœœ

.œ œ œ ..jœœn rœœTău m'a 'năl.œ œ œ ..œœ Rœœ

˙Ab œœ ‰ţat,.˙ œ ‰

- - - -

&

?

bb

bb

jœœA

œœ

.œ# œ œ ..jœœ rœœTa fi e.œ œn œ# ..œœ Rœœ

˙ œœ ..jœœ rœœglo ria pen tru

œ œ œœn ..œœ Rœœ

wwdraww

˙ ˙gos tea˙ ˙

wwTa!www

- - - - -

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

Page 130: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

bbb

bbb

44

44

..

..

jœ1.Cu

Tu2.Când

Dar

jœ jœ jœ jœ .œ jœTiştiinu

am

necueun

prinvânramsin

cretulnăsgur

dinmeucutdor,

ţă'naşti

si'LŒ œ Œ œ˙ ˙

jœ jœ jœ jœ .œ jœDoam

inai

port

neteviîn

voide'al

apiep

porrosţatul

niti,

mea,meu,

CăciCuCuCaŒ œ Œ œ˙ ˙

jœ ˙jœ jœ jœ .œ jœpapadraîm

şiicegospo

Tăimă'n

tetri

mi'acon

de'ava

rajori

tunciTa

tăprinm'aisăŒ œ Œ œ˙ ˙

- - - - - - - -- - - - - - -

- - - - - - - -- - - - -

&

?

bbb

bbb

5 jœ .œjœ jœ jœ .œ jœdruharscrisnu

mulsăîn

mai

zipotcarstea

detrăteacel

zi.i.

Ta,rău,

EuCu'a

O,Săœ jœ jœ .œ ‰˙ .œ ‰

jœ jœ jœ jœ .œ jœn'amTacâtpia

sălederă

staumânneu

pegâpăra

loc,ieri

trunslui,

cândîmie

deŒ œ Œ œ˙ ˙

jœ ˙jœ jœ jœ .œ jœmergi

saplape

'naturinulîn

ini

Tăutreg

teanidipă

meamavin,

mânt,

Te'aAA

IarŒ œ Œ œ˙ ˙

- - - -- - - - - - - -

- - - - -- - - -

&

?

bbb

bbb

..

..

8 jœ ˙jœ jœ jœ .œ jœudşaTaTu

şiTeesă

Tevoiviafii

privesţaslă

vescti

mea,vit,

încâteuşiŒ œ Œ œ˙ ˙

jœ jœ jœ jœ ..œœtoaviaŢiNu

tăţăe

me

slavoiŢi'ole

vaaîn

Tău,

Ta!vea!chin.sfânt!œ jœ jœ ..œœ˙

jœœ

Jœœ

..jœœ rœœ jœœ jœœ œœjœœ jœœ

1.Chiar

2.Ni

şi

mi

prin

ceş

pus

te

tiu

Doam

bi

ne

ru

tot..Jœœ Rœœ Jœœ Jœœ œœ Jœœ Jœœ

- - -- - -

- - -- - -

- - -

- - - -

&

?

bbb

bbb

12 ..jœœ rœœ jœœjœœ ..œœ jœœ

indpla

mănul

veice

purlui

tarău,

CuŞi..J

œœ Rœœ Jœœ Jœœ ..œœn Jœœ

..jœœ rœœ jœœ jœœ ..jœœ rœœ jœœ jœœTiu

nera

măce'o

aa

runcra

şi'ntă

valpen

detru..Jœœ Rœœ Jœœ Jœœ

..Jœœ Rœœ Jœœ Jœœ

˙ ˙maTi

rene,˙ ˙

..jœœ rœœ jœœ jœœNuPrea

mămă

temrit

cândsă..Jœœ Rœœ Jœœ Jœœ

- ---

- -- - - -

-- -

&

?

bbb

bbb

16 œœjœœ jœœ

vifi

nee

celînœœ Jœœ Jœœ

..jœœrœœ jœœ

jœœ ..œœ jœœrăuveci

aNu

sume

prale

meaTău,

ADrep..J

œœ Rœœ Jœœ Jœœ ..œœn Jœœ

..jœœ rœœ jœœ jœœ ..jœœ rœœ jœœ jœœTata

lutea

miTa

năşi

poafap

tete

să'lle'Ţi

dodi..Jœœ Rœœ Jœœ Jœœ

..Jœœ Rœœ Jœœ Jœœ

˙ ˙boavi

re!ne!˙ ˙

--

- - - -- - - -

- -- - -

--

Cu Tine prin credinţă125

Page 131: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

bbb

bbb

20 ˙ jœ jœ jœ jœTu m'ai în toc

Jœ Jœ Jœ Jœ ˙Tu m'ai în toc mit

œ œ œ œTu m'ai în toc

œ œ œ œTu m'ai în toc

wmit,

Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ JœTu m'ai în toc mit prin ha rul

jœ jœ jœ jœ œ œmit, m'ai în toc mit şi

wmit

˙ jœ jœ jœ jœTu m'ai mân tu

Jœ Jœ Jœ Jœ ˙Tău m'ai mân tu it,

œ œ œ œTu m'ai mân tuœ œ œ œTu m'ai mân tu

-

- -

- -

- -- - -- -

- -

-

- -

- -

&

?

bbb

bbb

23

wit,

Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ JœTu m'ai în toc mit, m'ai mân tu

œ œ œ œit, m'ai mân tu

˙ ˙it, Căci

˙ jœ jœ jœ jœDoam ne Tu mi'ai

Jœ Jœ Jœ Jœ ˙it, şi Tu mi'ai fost

œ œ jœ jœ jœ jœit şi Doam ne, Tu mi'ai

œb œ œ œDoam ne Tu mi'ai

˙ jœ jœ jœ jœfost în tru na

Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ JœDoam ne Tu mi'ai fost în tr'u na

œ œ œ œfost în tr'u na

œn œ œ œfost în tru na

- -

- - -

- -

- -

- - -

-

-- - - -

- -

&

?

bbb

bbb

26

œ œ œ œDum ne zeu şi

œ œ œ œDum ne zeu şi

œ œ œ œDum ne zeu şi

œ œ œ œDum ne zeu şi

˙ ˙Ta tă

˙ ˙Ta tă

˙ ˙Ta tă

˙ ˙Ta tă

˙ jœ jœ jœ jœFii în veci slă

Jœ Jœ Jœ Jœ ˙Fii în veci slă vit

œ œ œ œFii în veci slă

œ œ œ œFii în veci slă

wvit,

Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ JœFii în veci slă vit şi veş nic

jœ jœ jœ jœ œ œvit în veci slă vit şi

wvit

- --

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

- -

- -

- -

&

?

bbb

bbb

30 ˙ jœ jœ jœ jœVeş nic prea mă

Jœ Jœ Jœ Jœ ˙veş nic prea mă rit

œ œ œ œveş nic prea mă

œ œ œ œVeş nic prea mă

writ,

Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ JœFii în veci mă rit şi veş nic,

œ œ œ œrit şi veş nic

˙ ˙rit, mă

˙ jœ jœ jœ jœPen tru ma rea

Jœ Jœ Jœ Jœ ˙veş nic prea mă rit

jœ jœ jœ jœ œ jœ jœveş nic prea mă rit pen tru

˙ œ œrit pen tru

- - - -

- - -

-

- - - -- -

- - -

-

- - - - -

- - -

- - -

- -

&

?

bbb

bbb

33 .˙ jœ jœTa mân tu

œ Jœ Jœ œ Jœ JœPen tru a Ta mân tu

œ œ œ œma rea'Ţi mân tu

œ œ œ œ œma rea'Ţi mân tu

jœ jœ jœ jœ œ œi re mi nu na

Jœ Jœ Jœ Jœ œ œi re mi nu najœ jœ jœ jœ ˙i re mi nu na

Jœ Jœ Jœ Jœ œ œi re mi nu na

.˙ ‰tă!

.˙tă!

.˙ ‰tă!

..˙tă!

- - - - - -

- - - - - -

- -

- - - - - -

- - -

- -

- - -

- - - - -

- - - - -

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

Page 132: Colectie de partituri LTA Vol. I

&&

V?

44

44

44

44

˙ .œ jœDoam ne din

˙ .œ jœDoam ne din

˙ .œ JœDoam ne din

˙ .œ jœDoam ne din

˙ Ócer,

˙ Œ œcer, ce

˙ Ócer,

˙ Ócer,

Œ œ œ œce ma re

.˙ œma re

Œ œ œ œce ma re

Œ œ œ œce ma re

˙ Óeşti!

˙ Óeşti!

˙ Œeşti!

˙ Œ œeşti! Slă

∑∑

Ó Œ œSlăœ œ œ œ

vit e al Tău

∑Ó Œ œ

Slă

œ œ œ œvit e al Tăuœ œ œ œ œnu me, slă

- -

- - -

- - -

- - - - -

&&

V?

7 Ó Œ œSlă

7 œ œ œ œvit e al Tău

œ œ œ œ œnu me, slă

7 œ œ œ œvit e al Tău

œ œ œ œvit e al Tău

œ œ œ œ œNu me, slă

œ œ œ œvit e al Tău˙ œ œNu me, slă

˙ ˙Nu me,

œ œ# œ œvit e

˙ ˙Nu me,˙ ˙vit e

˙ ˙al Tău

œ œ# ˙al Tău

œ œ ˙al Tău˙ ˙al Tău

wNu

.˙ œ#Nu

œ œ œ œNuwNu

˙ Óme.

˙ Óme.

˙ Óme.˙ Óme.

˙ .œ JœŞi he ru

˙ .œ jœŞi he ru

˙ .œ JœŞi he ru˙ .œ JœŞi he ru

- - - - -

- - - --

- - - - --

- -- - -

&&

V?

14 ˙ ˙vi mii

14 ˙ ˙vi mii

˙ ˙vi mii

14 ˙ ˙vi mii

.˙ œTe mă

˙ ˙#Te mă

˙ ˙Te mă

˙ ˙Te mă

˙ Œ œresc şi'n

œ œ œ œresc şi'n treg pă

˙ Œ œresc ră˙ Óresc

œ œ œ œ œtreg pă mân tul

˙ ˙#mân tul

.˙ œ œsu nă'n

œ œ œ œ œspu ne sla va

œn œ œ œ œspu ne sla va

œ œ œ œ œveci doar sla va

œ œ œ œTa şi'n treg pă

˙ Œ œTa, şi'n

˙ ÓTa,

Ó Œ œşi'n

- - - - - - -- -

-- - - - - -

- - - - -

- -

Doamne din cer126

Page 133: Colectie de partituri LTA Vol. I

&&

V?

20 ˙ ˙nmân tul

20

œ œ œ œ œtreg pă mân tul

∑20 œ œ œ œ œ

treg pă mân tul

œb œ œ œ œspu ne sla va

œ œ œ œ œspu ne sla va

∑œ œ œ œ œ

spu ne sla va

˙ œ œTa, spu ne'n

œ œ œ œTa, şi'n treg pă

∑œ œ œ œ

Ta şi'n treg pă

˙ ˙veci doar

˙ ˙mân tul

Œ œ œ œră su nă

œ œ œ œ œmân tul

- - - -

- - - -- - -

- -

- - - -- - -

&&

V?

24 ˙ ˙sla va

24

œ œ œ œ œspu ne sla va

˙ ˙sla va

24 œ œ œ œ œspu ne sla va

œ œ œ œTa. Pă mân tu'n

œ œ œ œTa. Pă mân tu'n

œ œ œ œTa. Pă mân tu'n

œ œ œ œTa. Pă mân tu'n

œ œ œ œtreg ră su nă'n

œ œ œ œtreg ră su nă'n

œ œ œ œtreg ră su nă'nœ œ œ œtreg ră su nă'n

œ œ œ œveci de sla va

œ œ œ œveci de sla va

œ œ œ œveci de sla vaœ œ œ œveci de sla va

- - -- - - -

-- - - -- - -

- - -- - - -

-- - - -- - -

&&

V?

28

˙ ÓTa,

28

˙ ÓTa,

˙ ÓTa,

28 ˙ ÓTa,

.˙ œspu ne

˙ ˙spu ne

˙ ˙spu ne

˙ ˙spu ne

wsla

wsla

wslawsla

˙ ˙va

wva

wva˙ ˙

va

˙ œ œTa, spu ne'n

˙ ÓTa,

˙ ÓTa,

˙ ÓTa,

.˙ œveci doar

.˙ œspu ne'n

.˙b œspu ne'n

Ó œ œspu ne'n

wsla

˙ ˙veci doar

.˙ œveci doar

wsla

wva

˙ ˙sla va

˙ ˙sla va

wva

wTa!

wTa!

wTa!

wTa!

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

Page 134: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

#####

#####

44

44

œEu

œœœ

.œ jœ jœ jœ jœ jœvin din mar gi ni le

.œ œ œ œ œ œ

.œ jœ jœ jœ jœ jœ.œ œ œ œ œ œ

œ ˙ œlu mii ves

œ ˙ œ

œ ˙ œœ ˙ œ

.œ jœ jœ jœ jœ jœtind cre din ţa în I

.œ œ œ œ œ œ

.œ jœ jœ jœ jœ jœ.œ œ œ œ œ œ

.˙sus,

˙ œ

˙ œ.˙- - - - - - -

&

?

#####

#####

42

42

œCă

œœœ

.œ jœ jœ jœ jœ jœlit în fo cul ru gă

.œ œ œ œ œ œ

.œ jœ jœ jœ jœ jœ.œ œ œ œ œ œ

œ ˙ œciu nii oœ ˙ œ

œ ˙ œœ ˙ œ

.œ jœ jœ jœ jœ jœves te bu nă am de

.œ œ œ œ œ œ

.œ jœ jœ jœ jœ jœ.œ œ œ œ œ œ

˙ ˙dus.

˙ ˙˙ ˙˙ ˙

- - - - - - -

&

?

#####

#####

42

42

44

44

10 ‰ jœ jœ jœÎn nea mul

‰ œ œ œ‰ jœ jœ jœ‰ œ œ œ

.jœ rœ .jœ rœ jœ jœ jœ jœnos tru ro mâ nesc se şti e:

.œ Rœ .œ Rœ œ œ œ œ.jœ rœ .jœ rœ jœ jœ jœ jœ‹.œ Rœ .œ Rœ œ œ œ œ

.jœ rœ .jœ rœMulţi e roi cu

.œ Rœ .œ Rœ

.jœ rœ .jœ rœ.œ Rœa .œ Rœ-- - - -

&

?

#####

#####

43

43

44

44

42

42

jœ jœ jœ jœvi te ji eœ œ œ œjœ jœ jœ jœœ œ œ œ

.jœ rœ .jœ rœ jœ jœPen tru'a ceas tă ţa ră

.œ Rœ .œ Rœ œ œ.jœ rœ .jœ rœ jœ jœ.œ Rœ .œ Rœ œ œ

jœ jœ jœ jœ ˙via ţa şi'au dat.œ œ œ œ ˙jœ jœ jœ jœ ˙œ œ œ œ ˙

- - -- - - - -

&

?

#####

#####

42

42

44

44

15 ‰ jœ jœ jœLa fel şi

‰ œ œ œ‰ jœ jœ jœ‰ œ œ œ

.jœ rœ .jœ rœ jœ jœ jœ jœeu creş tin în noap tea lu mii

.œ Rœ .œ Rœ œ œ œ œ.jœ rœ .jœ rœ jœ jœ jœ jœ‹.œ Rœ .œ Rœ œ œ œ œ

.jœ rœ .jœ rœSub stin dar dul

.œ Rœ .œ Rœ

.jœ rœ .jœ rœ.œ Rœ .œ Rœ- - - - -

Eu vin din marginile lumii127Imnul şcolii misionare de la Vama

Page 135: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

#####

#####

43

43

44

44

42

42

jœ jœ jœ jœru gă ciu niiœ œ œ œjœ jœ jœ jœœ œ œ œ

.jœ rœ .jœ rœ jœ jœPen tr'un nou pă mânt şi'o

.œ Rœ .œ Rœ œ œ.jœ rœ .jœ rœ jœ jœ.œ Rœ .œ Rœ œ œ

jœ jœ jœ jœ ˙ţa ră mai lupt.œ œ œ œ ˙jœ jœ jœ jœ ˙œ œ œ œ ˙

- -- - - -

&

?

#####

#####

42

42

44

44

20 ‰ jœ jœ jœCa un co

Œ Œ

Œ ŒŒ ‰ œ

Ca

˙ jœ jœ jœ jœpil tot mai aş

œ œ œ ˙Ca

Ca

un

un

co

co

pil

pilœ jœ jœ œ œœ œ .œ œun co pil tot

˙ jœtept

œ œ œ œ‹tot

tot

mai

mai

tept

teptœ jœ jœ jœœ œ œmai aş tept

-

-

-

--

-

-

-

&

?

#####

#####

jœ jœ jœŞi'n su fle

œ œ œjœ jœ‹ jœœ œ œ

.œ jœ œ ‰ jœtu'mi mur dar mi'e

.œ œ œ œ

.œ jœ œ œ.œ œœ œ

œ œ œ .œ jœdor să vi nă

œ œ œ .œ œ

œ œ .œ jœœ œ œ .œ œ

˙ jœiar,

.˙-- - -

&

?

#####

#####

jœ jœ jœNu mă o

Œ

Œ‰ œ

Nu

˙ jœ jœ jœ jœpriţi din vi sul

œ œ œ ˙Nu

Nu

o

o

priţi

priţi

œ jœ jœ œ œœ œ .œ œmă o priţi din

˙ jœmeu.

œ œ œ œ‹din

din

vi

vi

sul

sul

meu.

meu.

œ jœ jœ jœœ œ œvi sul meu.

- --

-

-

-

-

-

&

?

#####

#####

jœ jœ jœMai cred şi

œ œ œjœ jœ‹ jœœ œ œ

.œ jœ œ œsper, iu besc, Îl

.œ œ œ œ

.œ jœ œ œ.œ œœ œ

œ œ œ ˙văd, pe Ta

œ œ œ ˙Ta

Taœ œ ˙œ œ œ ˙

œ .˙tăl

œ ˙ œtăl,

tăl,

Ta

Ta

tăl

tălœ ˙ œœ ˙ œ

wmeu.

˙ ˙meu.

meu.ww- -

- -

- -

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

Page 136: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

&

?

bb

bb

bb

44

44

44

jœ jœ jœ3

1. Iu2. Griji3.Când

bişiam

reanesăŒ

Œ

˙ œ jœ œ œ œ3 3

Tavoifiu

neaîn

spudesas

să'nmă'mpră

dupre

fur

œ œ jœ œ œ3

1. Iu2. Griji3.Când

bişiam

reanesă

Tavoifiu

neaînœœ œœ œœ œœb œœ œ œ3

3

˙ œrasoatu

rerănă

œ œ jœ œ3

spudesas

să'nmă'mpră

duprefur

rasoatuœœ œœ œœ œœ3

- - - - -- - -

-

- --

---

- - -- - -- - -

- - -- - -

-

-

--

---

---

&

&

?

bb

bb

bb

œ œ œ3

ÎnGreŞi'n

noaplefa

teapoţa

œrerănăœœ

˙ œ œ œ œ œ3 3

meaverimea

lumă'aIor

mipa

da

nă'asă

nul

amăva

œ œ jœ œ œn3

ÎnGreŞi'n

noaplefa

teapoţa

meaverimea

lumă'aIorœœ œœ

œœ œœ œœ3

.˙dus

strângsta,

œ œn jœ œb3

mipada

nă'asă

nul

amăva

dusstrângsta,œœ œœ œœ œœ3

- - -- - - -

- - -

-- -

-

-

- - -- - -

- - -

---

-

&

&

?

bb

bb

bb

6 jœ jœ jœ3

PriIuVa

vindbilu

înreami6 Œ

Œ

˙ œ œ œ œ œ3 3

susTana

adelu

flaiorimi

ucena

şupoTa

œ œ jœ œ œ3

PriIuVa

vindbilu

înreami

susTana

adeluœœ œœ œœ œœb œœ œ œ3

3

˙ œravabu

reră,nă,

œ œ jœ œ3

flaiorimi

ucena

şupoTa

ravabuœœ œœ œœ œœ3

- - -- - -

- - - -

-- -

- -

--

- - -- - -- - -

- - -

- - ---

- --

---

Iubirea Ta128

Page 137: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

&

?

bb

bb

bb

œ œ œ3

De'aMăIu

cumvabi

e'alscărea

œreră,nă,œœ

.˙ jœ jœ jœ3

meupaTa,

ceşiiu

rulnubi

demărea

œ œ jœ œn œb3

De'aMăIu

cumvabi

e'alscărea

meupaTa,œ œœn œœ œœ œœ3

.˙sus.

plâng.Ta.

œ œ jœ œ3

iuşice

binurul

reamăde

plâng.sus.

Ta.œœ œœ œœ œœ3

- --

- - - -

--

- - -

-

-

&&?

bb

bb

bb

jœ jœ jœ3

Iu bi rea

Œ

Œ

˙ œ jœ jœ jœ jœ3 3

Ta, iu bi re de

œ œ jœ œ œ œ œ3 3

Iu bi rea Ta iuœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ3 3

.˙sus

œ œ jœ œ jœ3 3

bi re de sus, de

œœ œœ œœœœ œœ

3 3

jœ jœ jœ3

Mă nal ţă

œsus,

œœ

- - - - - -

- - - - -

&&?

bb

bb

bb

13 ˙ œ jœ jœ jœ jœ3 3

sus, Căci mi'es te scut13

œ œ jœ œ jœ jœ jœ3 3

Mă 'nal ţă sus, mi'es te scutœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ3 3

œ œ œîn ne voi

œ œ œbîn ne voiœ œœ œœ

œ œ œ3

Va lu mijœ jœ jœ3

Va lu mi

œœ œœ œœ

3

˙ œ œ3

na, în

œ œ jœ œ3

na, lu mi na,œœ œœ œœ œœ3

- -

-- -

-

-

-

- - -

&&?

bb

bb

bb

œ œ œ3

noap tea cea

œbînœœ

.˙grea

œ œ jœ œ3

noap tea cea greaœœ œœ œœ œœ3

jœ jœ jœ3

iu bi rea

Œ

Œ

.˙ jœ jœ jœ3

Ta, iu bi rea

œ œ jœ œ Œ3

iu bi rea Ta,œœ œœ œœ œœ Œ3

.˙Ta.

œ œ jœ œ3

iu bi rea Ta.

œœ œœ œœ œœ3

- - - --

- -- --

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

Page 138: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

&&?

##

##

####

##

43

43

43

43

43

..

..

..

..

..

SA

TB

Œ ‰ œ œ œ

œ œ œœ œ œ

˙ œ

œ œ œœ œœ œ

.œ œ œ œ

œ œ œœ œ œ

pŒ ‰ jœjœ jœ

1.În fa ţa

jœ jœ jœŒ ‰ œ œ œ

˙ œ œ

œ œ œœ œ œ

œ œ jœ jœtromă

nuva

luia

decu

œ œ œ œ

œ œ jœ jœœ œ œ œ˙ œ

œ œ œœ œœ œ

˙ œ

.œ jœ jœ jœsusza

EuSpu

amnân

undu'mi

.œ œ œ œ

.œ jœ jœ jœ.œ œ œ œ

˙ Œ

œ œ œœ œ œ

- - -- - - -

&

?

&&?

##

######

##

SA

TB

7

œ œ jœ jœbuncă

asunt

păvi

răno

œ œ œ œ

œ œ jœ jœœ œ œ œ7 ‰ œ œ œ œ7

7

œ œ œœ œ œ

.œ jœ jœ jœtor,vat,

UnPri

mavesc

rela

.œ œ œ œ

.œ jœ jœ jœ.œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œœ œ œ

œ œ jœ jœPre

Domot,nul

peStân

Ica

œ œ œ œ

œ œ jœ jœœ œ œ œœ œ œ œ œœ

œœ œ œœ œ œœ œœœ œ œ

.œ jœ jœ jœsusmea

LaCe'a

caşters

repe

.œ œ œ œ

.œ jœ jœ jœ.œ œ œ œ‰ œ œ œ œ œ

œ œ œœ œ œ

.jœ rœ œ œa

cruflu

ce'ala

meujupă

.œ Rœ œ œ

.jœ rœ œ œ.œ Rœ œ œœ ˙

œœ œ œœ œ œœ œ

œ œ ˙˙ œ

.œtor.cat;

.œ .œ

..œœ

...œœœ

œ œ œ.œ

- - - - - - - - -- - - - - -

--

În faţa tronului de sus129

Andante con moto1 X tot corul unison S.2 X div. (S.A.T.B.)

Violin

Pian

Page 139: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

&&?

##

########

SA

TB

F

F

F

jœ jœ jœSăFi

patind

eucă

œ œ œ

jœ jœ jœœ œ œ

œœ œœ œ œœ œ6

jœ œœœ œœœjœ œœ

œ œ jœ jœsuntDom

penul

mâa

namu

œ œ œ œ

œ œ jœ jœœ œ œ œœ œ œ œ œ

œœ œ œœ œ œœ œœ œ œ œ œ œ

.œ jœ jœ jœSarit

ŞiEu

pe'aam

Luia

.œ œ œ œ

.œ jœ jœ jœ.œ œ œ œœ Œ œ œ œ œ œ œ6

...œœœ jœ œœœ œœœœ œ œ œ˙

œ œ jœ jœi

junsnine

măpri

sunthă

œ œ œ œ

œ œ jœ jœœ œ œ œœ œ œ œ œ

œœ œ œœ œ œœœ œœœœ œ œœ œ œ œœ

œ ‰ jœ jœ jœscris,nit,

IarDrep

câtta

întea

œ œ œ œ

œ ‰ jœ jœ jœœ œ œ œ

œ Œ œ œ œ œ œ œ6

...œœœ jœ œœœ œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ jœ jœces'a

ruriîn

Elde

vapli

œ œ œ œ

œ œ jœ jœœ œ œ œœ œ œ œ œ

œœ œ œœ œ œœ œœ œ œœ

- - - - -- - - - - - - - - - - - -

&

?

&&?

##

########

..

..

..

..

......

..

..

..

SA

TB

18

.œ jœ jœ jœstanit

PâPrin

râmoar

şultea

.œ œ œ œ

.œ jœ jœ jœ.œ œ œ œ18 œ œ œ œ œ œ18 œœ œ œ œ œ18 œ œ ˙.˙

jœ jœ œ œmeuLui

vasunt

fimân

întu

œ œ œ œjœ jœ œ œœ œ œ œ.˙œœ œ œœ œ œœ œ

œ œ œ œœ˙

P

P

P

.œ jœ jœ jœvins,

it,Pâ

Prinrâ

moarşul

tea

.œ œ œ œ

.œ jœ jœ jœ.œ œ œ œœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ

œ œ ˙.˙

jœ jœ œ œmeuLui

vasunt

fimân

întu

œ œ œ œjœ jœ œ œœ œ œ œœ ˙œœ œ œœ œ œœ œ

œ œ œ œœ˙

p1.2.

p

.œU jœ jœ jœ

vins. 2.Sa tan când

.œ œ œ œ

.œujœ jœ jœ.œ œ œ œ

..œœU ‰ Œ

...˙U

œuœU.˙

3..

.œit.

.œ .œ..œœ...œœœ

œ œ œ.œ

- - - - - - -- - - - - - - - -

&&?

######

f

f

œœ œœ œœjœ œœœ œœœjœ œœ

œœ œœ œœ œ

œœ œ œœ œ œœ œœ œ œ œ œ œ

..œœœœ œœ œœ

...œœœ jœ œœœ œœœœ œ œ œ˙

œœ œœ œœ œœœœ œ œœ œ œœœ œœœœ œ œ œœ œ œ œ

..œœ œ œ œ

...œœœ jœ œœœ œ

œ œ œ œ œ œ

Page 140: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

&?

##

####

28 œ œ œ œ œ œ

28 œœ œ œœ œ œœ œ28 œ œ œœ

œ œ œ œ œ œ

œœ œ œ œ œ

œ œ ˙.˙

œ œ ˙œœ œ œœ œ œœ œ

œ œ œ œœ.˙P

œ œ œ œ œ œ3

œœ œ œ œ œ

œ œ ˙.˙

œ œ œ œœœ œ œœ œ œœ œ

œ œ œ œœ˙

&

&?

##

##

##

nnbbbnnbbb

nnbbb

33

.˙33 ...œœœ33

œ œ œœ œ œ

pŒ ‰ œ œ œ

œ œ œœ œ œ

˙ œ

œ œ œœ œœ œ

˙ œ

.œ œ œ œ

œ œ œœ œ œ

œ œ œ.œ

&

?

&&?

bbb

bbbbbbbbb

bbb

SA

TB

pjœ jœ jœ3.Şi ia tă

œ œ œ

jœ jœ jœœ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ jœ jœMie lul î năl

œ œ œ œ

œ œ jœ jœœ œ œ œ˙ œ

œ œ œœ œœ œ

˙ œ

.œ jœ jœ jœţat Cel ne pă

.œ œ œ œ

.œ jœ jœ jœ.œ œ œ œ

˙ Œ

œ œ œœ œ œ

œ œ jœ jœtat, ne pri hă

œ œ œ œ

œ œ jœ jœœ œ œ œ

‰ œ œ œ œ

œ œ œœ œ œ

.œ jœ jœ jœnit, Cu vân tul

.œ œ œ œ

.œ jœ jœ jœ.œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œœ œ œ

œ œ jœ jœviu şi în tru

œ œ œ œ

œ œ jœ jœœ œ œ œœ œ œ œ œœ

œœ œ œœ œ œœ œœœ œ œ

.œ jœ jœ jœpat E Re ge'al

.œ œ œ œ

.œ jœ jœ jœ.œ œ œ œ

‰ œ œ œœ œ

œ œ œœ œ œ

- - - - - - - - - - - - - -

Page 141: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

&&?

bbb

bbbbbbbbb

bbb

SA

TB

44

.jœ rœ œ œre gi lor slă

.œ Rœ œ œ

.jœ rœ œ œ.œ Rœ œ œ44 œ ˙

44 œœ œ œœ œ œœ œ44

œ œ ˙˙ œ

F

F

F

.œjœ jœ jœ

vit. U nit cu

.œ œ œ œ

.œ jœ jœ jœ.œ œ œ œ˙

œ œ œ œ œ œ6

...œœœ œ œœœ œœœ

œ œ œ œ˙

œ œ jœ jœEl nu voi mu

œ œ œ œ

œ œ jœ jœœ œ œ œœ œ œ

œ œ

œœ œ œœ œ œœ œ

œ œ œ œ œ œ

.œ jœ jœ jœri, Cu sân ge

.œ œ œ œ

.œ jœ jœ jœ.œ œ œ œœ Œ œ œ œ œ œ œ6

...œœœ œ œœœ œœœ

œ œ œ œ˙

œ œ jœ jœm'a răs cum pă

œ œ œ œ

œ œ jœ jœœ œ œ œœ œ œ œ œ

œœ œ œœ œ œœœ œœœ

œ œ œ œœ œ œ œ

œ ‰ jœ jœ jœrat: Voi fi cu

œ œ œ œ

œ ‰jœ jœ jœœ œ œ œ

œ Œ œ œ œ œ œ œ6

...œœœ jœ œœœ œ

œ œ œ œ œ œ

- - - - - - - - -

&

?

&&?

bbb

bbbbbbbbb

bbb

SA

TB

50 œ œ jœ jœEl în veş ni

œ œ œ œ

œ œ jœ jœœ œ œ œ50 œ œ œ

œ œ

50 œœ œ œœ œ œœ œ50 œ œ œœ

P r a l l . . ..œ jœ jœ jœcii, Cu Dom nul

.œ œ œ œ

.œ jœ jœ jœ.œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

œœ œ œ œ œ

œ œ ˙.˙

jœ jœ œ œmeu glo ri fi

œ œ œ œjœ jœ œ œœ œ œ œ.˙œœ œ œœ œ œœ œ

œ œ œ œœ˙PP

.œ jœ jœ jœcat! Cu Dom nul

.œ œ œ œ

.œ jœ jœ jœ.œ œ œ œœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ

œ œ ˙.˙

jœ jœ œ œœmeu glo ri fi

œ œ œ œ œ

jœ jœ œ œœ œ œ œœ ˙œœ œ œœ œ œœ œ

œ œ œ œœ˙p

..˙U

cat!

.U..˙..˙U...˙U

œuœU.˙

- - - - -- - - - -

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" BucureştiCoruri creştine - 2008

Page 142: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

&

V?

&?

b

b

b

b

b

b

44

44

44

44

44

44

S

A

T

B

˙ ˙˙ ˙

FÓ Œ œ1.Mi'e2. EuÓ Œ œ1.Mi'e2. EuÓ Œ œ1.Mi'e2. EuÓ Œ œ1.Mi'e2. Eu

˙ ˙˙ ˙

.œ œ œ œ jœ œdor

n'amdeni

cer,mic

depe'a

ţacest

rapă

.œ jœ œ œdor

n'amdeni

cer,mic

depe'a.œ jœ œ œ

dorn'am

deni

cer,mic

depe'a.œ œ œ œ

dorn'am

deni

cer,mic

depe'a

..˙ œœwww

.œ œ œ œmeamânt

ceastân

făcos,

răeu

œ œ œ œţa

cestrapă

meamânt,

ceaeuœ œ œ œ

ţacest

rapă

meamânt,

ceaeuœ œ œ œ

ţacest

rapă

meamânt

ceaEu

œœ œœ œ œ˙ ˙w

œ œ œ œde

n'amduce

reri,să

duiu

œ œ œ œfă

n'amrăce

desă

duiuœ œ œ œ

făn'am

răce

desă

duiuœ œ œ œ

făn'am

răce

desă

duiu

œœ œœ œœ œœœ œ œœ œœ˙ œ œ

- -- - -

- --

--

--

--

- --

- -- -

-

- --

-- -

-

-

&

&

V?

&?

b

b

b

b

b

b

S

A

T

B

6

.˙ œbesc,reri. Mi'e

Co6

.˙ œbesc,reri, Mi'e

Co6

œ œ œ œ œreri,besc,

duiu

reri.besc.

Mi'eCo6 œ œ œ œ œ

reri,besc,

duiu besc.

reri. Mi'eCo

6

.˙ œœ œ œ œ œ œ6 œ œ œ .œ jœœ œ œ œ

œ œ œ œdor

moacura

toamea

tăe'n

œ œ œ œdormoa

cura

toamea

tăe'n

œ œ œ œdor

moacura

toamea

tăe'n

œ œ œ œdor

moacura

toamea

tăe'n

œ œ œ œœ ˙ œœ œ œ œ.˙ œ

œ œ œ œi

cernifru

ma,mos,

UnA

œ œ œ œi

cernifru

ma,mos,

UnAœ œ œ œ

icer

nifru

ma,mos,

UnA

.œ œ œ œi

cerni

fruma,mos,

UnA

œ œ œ œœ .˙œ œ œ œ.˙ œ

.œ jœ œ œdorco

alo

prinsun

dede

.œ jœ œ œdorco

alo

prinsun

dedeœ œ œ œ

dorco

alo

prinsun

dedeœ œ œ œ

dorco

alo

prinsun

dede

˙ œœ œœ œ œ œ˙ œ œ˙ ˙

œ œ œ œ ≤ţae

raHris

mea,tos,

œ œ œ œţae

raHris

mea,tos,œ œ œ œ

ţae

raHris

mea,tos,œ œ œ

ţae

raHris

mea,tos

œ œ œ œœ .œ œœ œ œ œœ œ œ

-

--

--

-- -

-

-- -

-

-- -

--

-

--

--

-

-

- -- - -

- - --

--

-

-- - -

- - -- - -

--

--

-

Mi-e dor de cer130

Page 143: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

&

V?

&?

b

b

b

b

b

b

S

A

T

B

œ œDe'aÎn

lecejœ jœ

De'aÎn

lece

œ œDe'aÎn

lecejœ jœ

De'aÎn

lece

œ œœ œœœ

œ œ œ œ jœ œeita

cutea

ratro

tenu

prilui

măce

˙ ˙eita

cutea˙ ˙

eita

cutea

˙ ˙eita

cutea

œœ Œ ˙œ˙ ˙˙ ˙

.˙ œrescveri.

amcu

œ œ œb œratro nu

te,lui

cuamœ œ œ œ

ratro nu

te,lui

cuam˙ ˙#

raam

tece

œ œ ˙b.˙ œw ˙#

œ œ .œ jœtotra te

cepriîmi

mădo

œ œ œ œ œratot

tece

priîmi

mădo

œ œ œ œ œratot

tece

priîmi

mădo˙ ˙

priîmi

mădo

œ œ .œ jœœ œ œ œ œ˙ œ œ œ˙ ˙

˙ Óveri.resc.

˙ Óveri.resc.

˙ Óveri.resc.˙ Óresc.veri.

œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ˙ Ó

--

--

- - --

- - --

--- -

-

--

- -

--

-

-- -

- -- -

--- - - - -

-

-- -

- - --

--

- - - --

V

?

&?

b

b

b

b

T

B

15 ∑15 ∑

15 œ œ œ œ œb œœ œ œ œ œ œ œ15 œ œ œ œ œ œ œ.˙ Œ

œ œ œ œ œb œœ ˙ œœ œ œ œ.˙ Œ

œ œ œ œ œ œbœ œ œ œ œœ œ œ œ œ.˙ Œ

Œ œ œ œTeA

lasmea

băe

Œ œ œ œTeA

lasmea

băe

ww˙ ˙Ó ˙

œ œ jœ œ .œ œtrânţa

şi'nra

tuun

nede

catla

păcrimiœ œ œ œ .œ œ

trânţa

şi'nra

tuun

nede

catla

păcrimi

œ œ œ œœ œ œ œ.˙ œw

- --

- --

--

--

- --

--

-

Page 144: Colectie de partituri LTA Vol. I

V?

&?

b

b

b

b

T

B

20

.˙ œmântnu's, nici

cu'a20 .˙ œ

mântnu's

cu'anici

20

.˙ œœ .œ œ œ20 ˙ ˙w

œ œ œ œma

moarrete,

bunici

cuofœ œ œ œ

mamoar

rete

bunici

cuof

œœœ œœœ œœœ œœœ?

˙ ˙œ œ œ œ

.˙ œriitat

Mi'eAl

.˙ œriitat

Mi'eAl.˙ œœœ œ œ œ œ œ œ

˙ Óœ œ œ œ

œ œ œ œdormeu

dee

cer,fra

măteœ œ œ œ

dormeu

dee

cer,Fra

măteœ œ œ œœœ ˙ œ&

Œ œ# œ œ œ.˙ œ

œ œ .œ jœrogle

şiI sus,

cânt,ai

mi'e

œ œ .œ œrogle

şiI

cânt,sus,

mi'eai

œ œœ .œ jœœ ˙ œœ œ œ œ œ.˙ œ

- --

--

--- -

- --

- -- - - -

V?

&?

b

b

b

b

T

B

25

œ œ œ œdormei

detoţi

noîn

ulge25 œ œ œ œ

dormei

detoţi

noîn

ulge

25

œ ˙ œœ œ œ# œ œ œ25 ˙ œ œ˙ œ œ

œ œ œ œ œ œmeurii

păde sus,

mânt,Dumde'a le

neœ œ œ œ œ œmeurii

păde sus,

mânt, de'aDum

lene

œ œ œ œ œ œœœ .œ œ œœœ œ œ œœ œ œ œ

œ œ œ œ jœ œluizeu

cuPă

rarin

tete

mele

loboœ œ œ œ

luizeu

cuPă

rarin

tete

œ Œ ˙œœ˙ œ œ.˙ œ

.˙ œdii,gat pe

mi'e

.œ œ œ œmele

lobo gat

dii, mi'epe

œ œ ˙b.˙ œw ˙#

--- -

- -- -

--

--

- --

-- -

- -- -

--

-- -

- --

V?

&?

b

b

b

b

T

B

29 œ œ .œ jœdortoa

dete

veşmi

nile'a29 œ œ .œ œ

dortoa

dete

veşmi

nile'a

29

œ .œ jœ œœ .œ œ œ29 ˙ ˙˙ ˙

˙ Ódat.cii.

˙ Ócii.dat.

œ œœ œ

œ œœ œ

œ œœœœ œœœ

œ œ œ œ œ œ.˙ œœ œ œ œ œww

œ œ œ œ œb œ.˙ œœ.œ jœ œ œ.˙ œ

œ œ œ œ œ œœœ œœ œœ œœ˙ Œ œ˙ ˙

--

-

-- -

Page 145: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

&

&?

b

b

b

b

S

A

34 Œ œ œ œOA

Doamlerg

ne,stră34 Œ œ œ œ

OA

Doamlerg

ne,stră

34

œ œ œ œœœ# œ œ œ34 œ Œ Ó˙ ˙

œ œ œ œ œcând

inTeşi

voică

velăœ œ œ œ œ

cândin

Teşi

voică

velă

œ œ œ# œœœ œ œ œw

.˙ œdeator gân

pe

.˙ œdeator

pegân

.˙ œœ œ œ œœ œ œ œ

.œ jœ œ œ œtro

dindnulla

TăuPa

cera

.œ jœ œ œ œtro

dind lanul Tău

Pacera

.œ jœ œ œ œœœ œœ œœ œœ#œ œ œ œ

.˙ œresc?dis.

Mi'eA

.˙ œresc?dis.

Mi'eA

.˙ œ..˙ œ

œ œ œ œ

--

---- -

--

-- -

--

- --- -

--

-- -

&

&

&?

b

b

b

b

S

A

39 œ œ œ œ œdorlerg

săşi

vădpa

vesul39 œ œ œ œ œ

dorlerg

săşi

vădpa

vesul

39 œ œ œ œ œœ œ œ œ œœ39 .˙ œœ

œ œ œ œni

mi'ereau

Ta,şor

SăDeœ œ œ œ

nimi'e

reau

Ta,şor

SăDe

œ œ œ œœœ œœ œ œœ œ œ œ.˙ œ

.œ œ≤ œ œlaspar

încă

urspi

mănii.œ œ œ œ

laspar

încă

urspi

mănii.œ jœ œ œ.˙ œœœ œ œ œ

œ œ œ œlu

nicimeanu

rea,dor,

Mi'eŞiœ œ œ œ

lunici

meanu

rea,dor,

Mi'eŞi

œ œ œ œœœ œœ œœ œœ.˙ œ

œ œ œ œdorvia

săţa

Te'nmea

tâle'unœ œ œ œ

dorvia

săţa

Te'nmea

tâle'un

˙ Œ œ˙ œ˙ Œ œ˙ ˙

--

--

-- -

- ---

-- -

- ---

--

- -

&

&

&?

b

b

b

b

S

A

44 .˙ œ≤nesc,vis,

mi'eşi44 .˙ œ

nesc,vis,

mi'eşi

44 .˙ œœ œ œ œ œ44 œ œ œ œ œ.˙ œ

œ œ œ œdorvia

săţa

Te'nmea

tâle'unœ œ œ œ

dorvia

săţa

Te'nmea

tâle'un

œ œ œ œœ œ œ œn˙ ˙˙ ˙

˙ Ónesc.vis.

˙ Ónesc.vis.Œ œ œ œ˙ œ œœ œ œœ œ˙Œœ

œ œn œ œ œb œœ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ˙

Ó

œ œ œ œ œb œœ ˙ œnœ œ œ œ œ˙

Ó

œ œ œ œ œ œbœ œn œ œ œœ œ œ œ œn˙

Ó

---

-- -

Page 146: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

&

V

?

&?

b

b

b

b

b

b

S

A

T

B

50 Œ œ .œ œDinIu

vabesc

leaI50 Œ œ œ œ

DinIu

vabesc

leaI50 Œ œ œ œ

DinIu

vabesc

leaI

50 Œ œ œ œDinIu

vabesc

leaI

50 .˙ œ.˙ œ50 .˙ œÓ œ œ

œ œ jœ œ .œ œmorsu

ţii,se

dinfru

almu

eise

aţea

œ œ œ œmorsu

ţii,se

dinfa

aţaœ œ œ œ

morsu

ţii,se

dinfa

aţaœ œ œ œ

morsu

ţiise

dinfa

aţa

œ ˙ œœ ˙ œœ œœ ˙˙ ˙

.˙ ≤ œbis,Ta

înîn

.˙ œbis,Ta

înînœ œ .œ œ

bis,Ta

înîn

daTem

tă'nplul

˙ ˙bTabis, în

în

.˙ œ.˙ œœœ œ .œ jœ˙ ˙b

œ œ œ œda

Temtă

plulvoiTău

scăcu

œ œ œ œda

Temtă

plulvoi

Tău,scăcuœ œ œ œ

daTău,

tăîn

voiTem

scăplul

œ œ œ œda

Temtă

plulvoiTău

scăcu

œ œ œ œ˙ ˙œ œ œ œœœ œœ œœ œœ

--

-

---

--- -

--- -

-

-

--

--

--

--

--

--- - - -

- - --

--

--

--- -

- - --

- --

-

&

&

V?

&?

b

b

b

b

b

b

S

A

T

B

54

.˙ œpa,rat,

Mi'eÎn54

.˙ œpa,rat,

Mi'eÎn54

œ œ œ œ œ œpa,Tău

scăcu

pa,rat,

Mi'eÎn

54 œ œ œ œ œpa,rat,

scăcu

pa,rat,

Mi'eÎn

54

.˙ œœ .œ œ œ54 œ œ œ œ œ œwœ œ œ œ

œ œ œ œdordo

s'arul

jungmeu

înTe

œ œ œ œdordo

s'arul

jungmeu

înTe

œ œ .œ jœdordo

s'arul

jungmeu

înTe

œ œ œ œdordo

sarul

jungmeu

înTe

œ œ œ œœ ˙ œœ œ .œ jœ.˙ œ

œ œ œ œPavoi

rapur

dis,ta în

mi'e

œ œ œ œPavoi

rapur

dis,ta în

mi'e

œ œ œ œPavoi

rapur

dis,ta

mi'eîn

.œ œ œ œPavoi

rapur

dis,ta

mi'eîn

œ œ œ œœ ˙ œœ œ œ œ.˙ œ

.œ jœ œ œdori

deni

totmă,

ceco

.œ jœ œ œdor

ideni

totmă,

cecoœ œ œ œ

dori

deni

totmă,

cecoœ œ œ œ

dori

deni

totmă,

ceco

˙ œ œœ œ œœ œ˙ œ œ˙ ˙

œ œ œmi'aimoa

prora

œ œmi'aimoa

proraœ œ œ

mi'aimoa

proraœ œ

mi'aimoa

prora

œ œ œœ œœ œ œœ œ

--

--

--

- --

- --

-- -

-- -

--

--

-- - -

- - - - --

-- -

- - -- - - - -

-

Page 147: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

&

V?

&?

b

b

b

b

b

b

S

A

T

B

œ œ œmis.mea.

VreauTu

săI

œ œ jœ jœmis.mea.

VreauTu

săI

œ œ œmis.mea.

VreauTu

săI

œ jœ jœmismea.

VreauTu

săI

œ œ œœ œ œ œœ œœ œ

œ œ œ œ jœ œvădsu

Ise

suvia

seţa

fami'ai sal

ţa

œ œ œ œvădsu

Ise

suvia

seţaœ œ œ œ

vădsu

Ise

suvia

seţa

˙ ˙vădsus

Ise

œ Œ ˙œœ˙ ˙˙ ˙

.˙ œvatTa, Mi'e

Tu

œ œ œb œfa

mi'ai salţa

vatTa, Mi'e

Tuœ œ œ œfa

mi'ai salţa

vatTa, Mi'e

Tu˙ ˙#suvia

seţa

œ œ ˙b.˙ œw ˙#

œ œ .œ jœdorvia

deţa

fami'ai

ţasal

œ œ œ œ œdorvia

deţa

fami'ai

ţasal

œ œ œ œ œdorvia

deţa

fami'ai

ţasal˙ ˙

fami'ai

ţasal

œ Œ Óœ˙ ˙œ Œ ˙

wvat.Ta.

wTa.vat.wTa.vat.wTa.vat.

Œ œ œ œÓ Œ œww

-

-

- -- -

- - --

--

--

--

-

--

- -- -

--

- --

-

- -- -

--

- --

-

&?b

b

63 Œ œ œ Œœ œ œ œ œb œ63 ˙ œ œœbw

Œ œ œ œœ œ œ œ œb œ˙ .œb jœw ˙b

œœ œ œ œ œ œ œ œ˙wwww

œ œ œ œ œ œ œ œwwww

˙ ˙˙ ˙˙ ˙w

˙ ˙˙ ˙˙ ˙w

wwww

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

Page 148: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

V

?

##

##

##

44

44

44

œ œœ œœ1.Pe2.Pe3.Pe

TiTiTi

nenene

œ œ œ1.Pe2.Pe3.Pe

TiTiTi

nenene

œ œ œ1.Pe2.Pe3.Pe

TiTiTi

nenene

œœ œœ œœ œ œœDoamVia

Doam

ne'aţa

ne'a

meaviemea

tăţiicu

œ œ œ œDoamVia

Doam

ne'aţa

ne'a

meaviemea

tăţiicu

œ œ œ œDoamVia

Doam

ne'aţa

ne'a

meaviemea

tăţiicu

œ œ ˙ri

menu

e,le,nă,

˙ ˙ri

menu

e,le,nă,

˙ œ œri

menu

e,le,nă,

PePePe

Œ œœ œœ œœ#PePePe

TiTiTi

nene'Ane

Œ œ œ œPePePe

TiTiTi

nene'Ane

œ œ œ œ œTiTiTi

nene'Ane

vreaumi

Doam

- - - - -- - - - - -- - - - -

- - - - -- - - - - -- - - - -

---

---

--

-

---

---

- --

&

V

?

##

##

##

5 œœ œœ œœ œœvreau

miDoam

săculne

Tecel

Dum

iumaine

œ œ œ œ#vreau

miDoam

săculne

Tecel

Dum

iumaine

5 œ œ œ œsăculne

Tecel

Dum

iumaine

˙ Œ œ œœ œœbescbunzeu

UnPeÎn

taiTi

vremi

nicnede

˙ Œ œ œ œbescbunzeu

UnPeÎn

taiTi

vremi

nicnede

˙ Œ œ œ œbescbunzeu

UnPeÎn

taiTi

vremi

nicnede

œœ œœ œœ œ œœdor

vreaua

meşi'npri

reucligă

mă'npefur

œ œ œ œdor

vreaua

meşi'npri

reucligă

mă'npefur

œ œ œ œdor

vreaua

meşi'npri

reucligă

mă'npefur

œ œ ˙bigretu

elenă

˙ ˙bigretu

elenă

˙ œ œbigretu

elenă

IuCuTe

- - - - -- - - -- - - - - - -

- - - - -- - - -- - - - - - -

- -- - -

-

-

--

-

-

--

-

-

---

-

Pe Tine Doamne-a mea tărie131

Page 149: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

V

?

##

##

##

9 Œ œœ œœ œœ#IuCuTe

bidravoi

rea'migosiu

Œ œ œ œIuCuTe

bidravoi

rea'migosiu

9 œ œ œ œ œbidravoi

rea'migosiu

Ţitea'mi

bi

œœ œœ œœ œœ œ#Ţi

tea'mibi

esăme

s'oTe'nreu,

jertcume

œ œ œ œŢi

tea'mibi

esăme

s'oTe'nreu,

jertcume

œ œ œ œesăme

s'oTe'nreu,

jertcume

˙ Œ œœ œœ œœfescnunreu

TePeLu

voiTimi

iunena

œ œ œ œ ˙fescnunreu

TePeLu

voiTimi

iunena

biMievie

˙ Œ œ œ œfescnunreu

TePeLu

voiTimi

iunena

- - - - -- - - - -

- - - - -

- - - - -- - - - - -

- - - - - -

-- -

-

- - - -

--

--- -

--

-

&

V

?

##

##

##

12

œœ œœ œœ œœbi

Mievie

allulţii

vieCeme

ţiiluile'I

œ œ œ œallulţii

vieCeme

ţiiluile'I

12 œ œ œ œbi

Mievie

allulţii

vieCeme

ţiiluile'I

˙ Œ œœfar

Sfântsus

CâtTe'aTe

˙ Œ œfar

Sfântsus

CâtTe'aTe

œ œ œ œfar

Sfântsus

CâtTe'aTe

vialegvoi

ţă'micaiu

œ œœ œ œ œ œvialegvoi

ţă'micaiu

daiMibi

înre

nes

œ œ .˙ œvialegvoi

ţă'micaiu

daiMibi

înre

nes

œ œ ˙ ˙daiMibi

înre

nes

.˙dar.

blând.pus.

.˙dar.

blând.pus.

.˙dar.

blând.pus.

- -- - - -- - - - -

- -- - - -- - - - - -

--

--- -

--

-- - -

-

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

Page 150: Colectie de partituri LTA Vol. I

&&

########44

44œ œ œ œ ˙˙ ˙˙ œ œ œ œw

œ œ œ œ ˙˙ ˙˙ œ œ œ œ ?

œ œ œ œ˙ ˙˙ ˙

œ ˙ œœœ ˙ œœœœ ˙˙ œœ

&

&

?

####

####

####

5 % ∑5 %

œœ jœœ jœœ œœ jœœ jœœDoam ne, a cum Te ruœœ Jœœ Jœœ œœ Jœœ Jœœ

œ jœ jœ œ Jœ JœDoam ne a cum Te ru

..˙ ‰ jœœgăm, Pre.˙ ‰ Jœœ

˙ ˙găm, Im

œœ œœ œœ œœzen ţa Ta oœœ œœ œœ œœ

˙ ˙plo răm,

œœ œœ œœ ˙im plo răm,œœ œœ œœ ˙

- - - - - - -

- - - - -

&

&

?

####

####

####

9 .œ Jœ œ œO chii Tăi să

9 ..œœ jœœ œœ œœO chii Tăi să..œœ Jœœ œœ œœ

.œ Jœ œ œfi e zil nic

..œœ jœœ œœ œœfi e zil nic..œœ Jœœ œœ œœ

˙ ˙Pes te

Œ jœœ jœœ jœœ jœœ jœœ jœœPes te sfân tă Ca sa

Œ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ

œ œ œ œca sa Ta,

wwTa,ww

- - - - - -

- - - - -

&

&

?

####

####

####

13 .œ Jœ œ œSă re verşi din

13 ..œœ jœœ œœ œœSă re verşi din..œœ J

œœ œœ œœ

.œ Jœ œ œî năl ţi me

..œœ jœœ œœ œœî năl ţi me..œœ Jœœ œœ œœ

œ œ Jœ Jœ Jœ JœBi ne cu vân ta rea

Œ jœœ jœœ jœœ jœœ jœœ jœœBi ne cu vân ta rea

Œ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ

Fine.˙ ŒFine.˙ Œ

Ta.Fine..˙ Œ

- - - - - -- - -

- - - - - -- - -

Prezenţa Ta132

Page 151: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

####

####

17

œ œ œ œ1. Oa2. Un3. Tu4.Când

reloai

spre

poţicaşspuscer

săŢi'am

căvomœ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ jœœ jœœlori

veiî

cudivenăl

ieşticat,ni,ţa

ÎnUnPe

Rugi

tr'undepăfierœœ œœ œœ Jœœ Jœœ

-- - -- - - -

- -- - -

&

?

####

####

19 œœ jœœ jœœ jœœ jœœ jœœ jœœtemNu

mântbinţi

plumecuca

zileaisă

ditTăuTăiim

săcoplo

defipii

răm

mâinie

veiierœœ Jœœ J

œœ Jœœ J

œœ Jœœ J

œœ

œœ œœ œœ ‰olălota

meucurea

neşti,dat.i,

Ta,œœ œœ œœ ‰

-- -

- -- -- --

-

---

-

-

&

?

####

####

21 jœœCândTu,VeiRăs

Jœœ

œœ œœ œœ œœce

Doamfi

pun

rulne,cude,

esviei

Doam

tenoînneœœ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ jœœ jœœcasăorinu

sapriceui

Ta,veştizi,ta

UŞi

BraCă

nicuţulaœ œœ œœ Jœœ jJœ

-

- -- -

- -

- ---

- -- -

&

?

####

####

24 œœ jœœ jœœ jœœ# jœœ jœJœjœœ

vernoiTăuici

sulpen

de'oriTu

etruceai

lovecirăupus

cusăîi

pre

inlovazen

ţacupăţaœœ Jœœ Jœœ

jJœ Jœœ Jœœ Jœœ

D.S. al FinewwTa?ieşti.zi.Ta.

D.S. al Fineww

- -- -- - -- -

- -

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

Page 152: Colectie de partituri LTA Vol. I

&?b

b

43

43œ œ œ

Bi ne cu

œ œ œœ œ œœ œ œ

œ œ œvân tă pe

œ œ œœ œ œœ œ œ

.˙Dom.˙.˙ .˙œ œ œ

nul Şi'al Său

œ œ œœ œ œœ œ œ

˙ œnu me˙ œ˙ œ˙ œ

œ œ œSfânt fi eœ œ œœ œ œœ œ œ

˙ œlă u

˙ œ˙ œ˙ œ

˙ Œdat

œ œ œ(de tot)˙ Œ˙

- - - - - - - - -

&?b

b

9 œ œ œDe tot ce

œ œ œœ œ œœ œ œ

œ œ œes te în

œ œ œœ œ œœ œ œ

.˙mi.˙.˙ .˙˙ Œ

ne.˙˙ Œ˙

œ œ œBi ne cu

œ œ œœ œ œœ œ œ

œ œ œvân tă pe

œ œ œœ œ œœ œ œ

.˙Dom.˙.˙ .˙œ œ œ

nul Oa re

œ œ œœ œ œœ œ œ

- - - - - - - -

&?b

b

17 ˙ œpoţi ui˙ œ˙ œ˙ œ

œ œ œta în duœ œ œœ œ œœ œ œ

˙ œra rea

˙ œ˙ œ˙ œ

˙ ŒSa

œ œ œ(bu nă˙ Œ˙

œ œ œŞi

-bu-

nă-

.˙taœ œ œœ œ œ

œ œ œta

-tea'i

)cea

œ œ œœ œ œœ œ œ

.˙ma.˙.˙ .˙

- - - - - - - -- -

&?b

b

24 œ œ œre El îţiœ œ œœ œ œœ œ œ

.œn jœœ jœœjœœ

iar tă făr de.œ.œ jœ jœ jœ.œ Jœ Jœ Jœ

œ œn jœœjœœ

le gea Dum ne

œ œœ œ jœ jœœ œ Jœ Jœ

œ œ œnzeu răb dă

œ œ œœ œ œœ œ œ

˙ œtor În˙ œ˙ œ˙ œ

- - - - - - - -

&?

b

b

29 .œ jœœ jœœ jœœsu fe rinţi ţi'a

.œJœœjJœ jœJœ.œ

œ œ œdat vin de

œ œ œœ œ œœ œ œ

œ œ œca

˙ œœ œ œn.˙

œ œ œre El te'nœ œ œœ œ œœ œ œ

.œ jœ jœ jœcu nu nea ză

.œ Jœ Jœ Jœ

.œ jœ jœ jœ.œ Jœ Jœ Jœœ œ œ

cu bu nă

œ œ œœ œ œœ œ œ

- - - - - - -- -- -

&?b

b

35

œ œ œta teaœ œ œœ œ œœ œ œ

˙ ŒSa.˙˙ Œ

œ œ œMi los ti

œ œ œœ œ œœ œ œ

œ œ œvi rea şi

œ œ œœ œ œœ œ œ

.˙ha.˙.˙ .˙˙ œ

rul Mă

˙ œ˙ œ˙ œ

˙ œpoar˙ œ.˙ œ

œ œ œtă pe căœ œ œœ œ œœ œ œ

˙ œra

˙ œ.˙ œ- - -- - - -- -

Psalmul 103Quartet

Cor

133

Page 153: Colectie de partituri LTA Vol. I

&?

b

b

44

44

44 ˙ œre Spre

˙ œ˙ œ˙ œ

˙ œTi ne

˙ œ˙ œ˙ œ

˙ œmă în

œ œ œœ œ œ˙ œ

.˙drept˙ œ.˙ .˙

˙ œTa.˙˙ œ.˙

˙ Ótă.

˙˙ Ó

Œ œ œ œMă las con

œ œ œŒ œ œ œœ œ œ

wdus

www

.˙ œde'a Ta

.˙ œ

.˙ œ.˙ œ˙ ˙

mâ nă

˙ ˙˙ ˙˙ ˙

- - - - -

&?b

b

54 Œ œ œ œSă fiu pur

œ œ œŒ œ œ œœ œ œ

wtat

www

.˙ œspre lu

.˙ œ

.˙ œ.˙ œ˙ ˙

mi nă

˙ ˙˙ ˙˙ ˙

.˙ œCă tre

.˙ œ

.˙ œœ œ œ œCă tre Ti ne

˙ œ œTi ne se

˙ œ œ˙ œ œ˙ ˙

Doam ne

.˙ œ'nal ţă

.˙ œ

.˙ œœ œ œ œse î nal ţă

˙ ˙ru ga:

˙ ˙˙ ˙˙ ˙ru ga

-- - - - - -

- - - - - -

&?b

b

62 ˙ ˙Mă con

˙ ˙˙ ˙˙ ˙

˙ œ œdu spre lu

˙ œ œ˙ œ œ˙ œ œ

˙ ˙mi

˙ ˙ww

wnă!

wwwŒ œ œ œ

Mă las con

œ œ œŒ œ œ œœ œ œ

wdus

www

.˙ œde'a Ta.˙ œ.˙ œ.˙ œ

˙ ˙mâ nă

˙ ˙˙ ˙˙ ˙

-- - - -

&?b

b

70 Œ œ œ œSă fiu pur

œ œ œŒ œ œ œœ œ œ

wtat

www

.˙ œspre lu

.˙ œ

.˙ œ.˙ œ˙ ˙

mi nă

˙ ˙˙ ˙˙ ˙

.˙ œœCă tre

.˙ œ

.˙ œœ œ œ œCă tre Ti ne

˙ œ œTi ne se

˙ œ œ˙ œ œ˙ ˙

Doam ne

.˙ œ'nal ţă

.˙ œ

.˙ œœ œ œ œse î nal ţă

˙ ˙ru ga

˙ ˙˙ ˙˙ ˙ru ga

-- - - - - -

- - - - - -

&?b

b

78 ˙ ˙Mă con

˙ ˙˙ ˙˙ ˙

˙ œ œdu spre lu

˙ œ œ˙ œ œ˙ œ œ

˙ ˙mi

˙ ˙ww

˙ œ œnă Că tre

˙ œ œ˙ œ œ˙ œ œ

wTiwww

˙ œ œne spre lu

˙ œ œ˙ œ œ˙ œ œ

wmi

www

-- -- - - -

&?b

b

85 ˙ œ œnă Mă con

˙ œ œ˙ œ œ˙ œ œ

˙ ˙du cu

˙ ˙˙ ˙˙ ˙

˙ ˙a Ta

˙ ˙˙ ˙˙ ˙

wmâ

wwwww˙ ˙w

wnă

www

˙ ˙Spre lu

˙ ˙˙ ˙˙ ˙

wmi

www

wnă.

www

- -- - - -

Quartet

Cor

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

Page 154: Colectie de partituri LTA Vol. I

& bb 44 ˙ œ œ .˙ œ œ .˙ œ w .˙ œ œ w .˙ œ w .˙ Œ

&&

?

bbbb

bb

10 ∑10 .˙ œ

1.Tu,2.E3.El4.El

poprete'aîţi

.˙ œ

.˙ œ.˙ œ

∑œ œ œ# œ

porzentduspu

aşi

chiarne

lescândşiî

deţi'eprinna

œ œ œ œ

œ œ œ# œœ œ œ œ

˙ .œ œ

wDom

semain

w

ww

œ œM œ œ

.˙ Œnul,te,re,te

.˙ Œ.˙

.˙ Œ

.˙ œNu'ţiŞi'ŢiPrinStâlp

fădămide

.˙ œ

.˙ œ.˙ œ

- - - -- - - -

- - - -- - - - - -

&&

?

bbbb

bb

15 ∑15 œ œ œ# œ

gria

nufoc

jăpăneasă

penchiarce'olu

trudinştiimi

œ œ œ œ

œ œ œ# œœ œ œ œ

˙ .œ œ

wmâistânbine

w

ww

œ œM œ œ

.˙ Œne,că,ne,ze,

.˙ Œ.˙

.˙ Œ

.˙ œCăCaCaCa

şisăsăsă

.˙ œ

.˙ œ.˙ œ

∑œ œ œ œasştiiveziva

tăzi,căcădă

ca'ntoa

Domfi

puste'asnule

œ œ œ œ

œ œ œ œœ œ œ œ

- - - - -- - - -- - - -

- - - - - - -

&&

?

bbbb

bb

nn#

nn#

nn#

20 œ œ œ œ#20 ˙ ˙

ticulSlaca

˙ ˙#

œ œ œ œ˙ ˙

œ œN œ œ

we,tăveire,

w

ww

.˙ œ

.˙ œElNeNuCa

securtelea

.˙ œ

.˙ œ.˙ œ

œ œ œ œœ œ œ œ#

va'nmatla

dreap

griasătă

jiSades'o

deporupăs

œ# œ œ œ

œ œ œ œœ œ œ œ

˙n ˙wti

runşitre

w

wnw

.œ œn œ œw

ne.că.ne.ze.

w

wnw

-- - - - -- -- - - - -

-- - - - --- - - - - -

Să n' ai teamă134Flaut

Page 155: Colectie de partituri LTA Vol. I

&&

?

##

#

26 .˙ Œ26 .˙ œ

Să n'ai

.˙ œ

.˙ œ.˙ œ

∑œ œ œ œ

tea mă ni cio

œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ

œ œ œ œ

˙ ˙da

˙ ˙

.˙ œ˙ ˙

œ œ œ œM

wtă,

w

ww

.˙ Œ

.˙ œEl te

.˙ œ

.˙ œ.˙ œ- -- - - - -

&&

?

##

#

31 œ œ œ œ31 œ œ œ œ

du ce'n ca rul

œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ

.œ œ ˙w

Său

w

ww

.œ œ œ œ

.˙ Œ.˙

.˙ Œ.˙

.˙ Œ

.˙ œCa să

.˙ œ

.˙ œ.˙ œ

∑œ œ œ œ œ

vezi cât eşti de

œ œ œ œœ œn œ œ œœ œ œ œ

- -

&&

?

##

#

nbbnbb

nbb

36 œ œ œ œ36 ˙ ˙

ta

˙ œ œ.˙ œ˙ ˙

.œ œ œ œw

re,

w

ww

.˙ Œ

.˙ œCând ră

.˙ œ

.˙ œ.˙ œ

∑œ œ œ œ

mâi cu Dum ne

œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ

.œ œ œ œw

zeu.

w

ww

.˙ Œ

.˙ Œ.˙

.˙ Œ.˙-- - - - -

& bb42 .œ œ œ œ .˙ œ œ .˙ œ w .˙ œ œ w .˙ œ w w

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

Flaut

Page 156: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

bbbbb

bbbbb

44

44

œœ jœœ œœ jœœ œœ1. Ci2.Pre

negă

atiţi

trede

cutdrumœœ œœ œœ œœ œœ

œœ jœœ œœ jœœ œslaL'aş

vatep

boltăm

ţipe

lor?norœœ

œœ œœ œœ œœ

œœ jœœ œœ jœœ œœVociSă

decă

helă

ruto

vimirimœœ œœ œœ œœ œœ

œœ jœœrăun

sudeœœ œœ

- - - - - - -- - - - - - -

--

-

&

?

bbbbb

bbbbb

œœ jœ œnau

ne'aîn

fostcordor,œœ

œœ œœ

œœ jœœ ..œœ œœŞi

Noitot

sprece

porţirulvomœ jœ .œ œ

œœ jœœ jœœ ˙pia

culer

ragaœ jœ jœ ˙

œœ jœœ .œ œversşi'în

degeri

Ovor

sacânœœ œœ ..œœ œœ

wna:ta:

˙ ˙ww

- - - - -- - - -

&

?

bbbbb

bbbbb

f9

œœ jœœ œœ jœœ œœ"Ri di ca ţi văœœ œœ œœ œœ œœ

œœ jœœ œœ jœœ œca pul por ţi lor,œœ œœ œœ œœ œœ

œ jœ œ jœœ œœCa să in tre'n cerœœ œœ œœ∫∫

œœ œœ

œœ jœœ œœ jœ œDom nul Dom ni lor,œœ

œœ œœ œœ œœ

- - - - - - - - - -

&

?

bbbbb

bbbbb

13

œœ jœœ ..œœ œœCelSe

deîn

Tatoar

tălceœ jœ .œ œœœ jœœ jœœ ˙aşîn

teppa

tatlat

œ jœ jœ ˙

œ jœ .œ œSăÎm

Se'npă

toarra

cătulœ jœ .œ œ

œ jœ œ jœ jœ jœşiîn

săso

fiţit

ede'al

ÎmSău

păreœ jœ œ jœ jœ jœ

wwrat"gat"ww

˙

˙- - - - - - -

-- - -- - - - -

Sunt prietenul Împăratului135

Page 157: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

bbbbb

bbbbb

œ œNuAm

măuiœ Ó œ

˙ œœ œœplâng

tatînsă

nemaiœ œ œ œ∑

wwvoi,plângw∑

œœ jœœ œœ jœœ œœde

nicidunu

reriştiu

nusă

măofœ jœ œ jœ œ∑

.˙ œ jœ jœtem,tez,

chiarÎn

prince.˙ jœ jœÓ .

œ jœfocta

de'aşteaœ jœ

- -- - - -

&

?

bbbbb

bbbbb

.œ œtresla

cevei

.œ œ

œ jœ œ jœ jœ jœştiutot

căce

viştiu

nee

cândsă'L

Îlurœ jœ œ jœ jœ jœ

wwchem.mez.ww

˙ œ œŞi'nAm

neui˙ œ œ

˙ œœ œœvoitat

suncum

temsăœ œ œ œ

wwdoi,

plâng,w- - - -- - -

&

?

bbbbb

bbbbb

..

..

29 œœ jœœ œœ jœœ œœMăNici

anu

liştiu

nă'nsă

sussusœ jœ œ jœ œ

.˙ œ jœ jœpin,pin,

PrieÎn

tence -

.˙ jœ jœ

œ jœ .œ œcu'm pă ra tul,

œœ œœ ..œœ œœ

œœ∫ jœœ ..œœ œœeu, un pe re

œœ œœ ..œœ œœ

wwgrin.

ww

..˙ Œ

..˙ Œ- - - -- - - - -

-

&

?

bbbbb

bbbbb

35 .

œ jœ .œ œta tea sla vei

œ jœ .œ œ

œ jœ œ jœ jœ jœnu mai sunt un pe re

œ jœ œ jœ jœ jœ

wgrin,

w

˙ œ œ œ3

Căci Îm pă

˙ œ œ œ3

˙∫ra

˙∫-- - - - - -

&

?

bbbbb

bbbbb

˙tul

˙

˙ œ œe Pri

˙ œ œ

˙b ˙∫ ˙3

e te nul

˙b ˙∫ ˙3

wmeu.w

- --

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

1.

2.

Page 158: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

##

##

44

44

π˙ ˙

Ta tăl˙ ˙˙ ˙˙ ˙

˙ ˙nos tru

˙ ˙˙ ˙˙ ˙

œ jœ jœ œ# œca re le eşti în

œ œ œ œ œ#œ jœ jœ œ œœ œ œ œ œ

˙ œ œce ruri, Sfin

˙ œ œ˙ œ œ˙ œ œ

˙ œ œţeas că se

˙# œ œ˙ œ œ˙ œ œ

fœ œnu

˙#˙#

- - - - - - - - -

&

?

##

##

7 œ œ œme le

œ œœ œœ œ

wTău,

˙ ˙#˙ ˙nw

˙# Œ jœ jœVi e'm

˙ Œ œ œ˙ Œ jœ jœ˙ Œ

œ œ

˙ œ œpă ră

.˙ œ˙ œ# œ˙# œ œ

œ œ Œ œţi a Şi

œ œ Œ œœ œ Œ œœ œ

Œœ

˙ œ œvo ia

.˙ œ˙ œ# œ˙# œ œ

----- --

&

?

##

##

13 .œ jœ œ œTa să se'm pli

.œ œ# œ œ

.œ jœ œ œ.œ œ# œ œ

.˙ œneas că,

œ œ# œ# ˙˙# ˙˙ ˙

pœ œ œ œ œCum în cer şi

œ œn œ œ#œ œ# .œ jœœ œ œ œ

˙ jœ jœ# œ œpe pă

.˙ œœ œn ˙˙ ˙

-- -- -

&

?

##

##

π17 œ Œ œ œmânt! Pâi nea

œ Œ œ œœ Œ œ œœ Œ œ œ

˙ ˙noas trăœ œ œ œ œœ# œ œ œ œ˙ ˙

F˙ œ œ

cea zil ni

˙ œ œ˙ œ œ˙ œ œ

p˙ œ œcă Dă ne'o

˙ œ œœ œ# œ œ#˙ œ œ

.œ jœno uă

.œ œ

.œ jœ.œ œ- - - - --

&

?

##

##

22 œ œas tăzi

œ# œ#

œ# œœ œ#

œ jœ jœ œ œŞi iar tă ne gre

œ œ œ œ œ

œ Œ Œ œ œœ Œ Ó

œ jœ jœ œ œşe li le noas tre

œ œ# œ œ œœ jœ jœ œ œŒ œ œ œn

şi iar tă

f .œ jœ œ œCum şi noi ier

.œ œ œ œ

.œ jœ œ œn.œ œ œ œ#-- - -

-

-- --

Tatăl nostru136

Page 159: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

##

##

26 œ œ œ œtăm la

˙ ˙#œ# œ œ œ˙ ˙

˙ Œ œtoţi! Pre

˙ Œ œ˙ Œ œ˙ Œ

œ

˙n œn œcum noi ier˙n œn œ

˙ œ œtăm tu tu

˙ œ œ˙ œ œ˙ œ œ

tu tu

wnror

w˙ ˙˙ ˙#ro

pœ œ œ œa

Ce lo ra ceœ œ œ œ#œ Œ Óœ Œ Óra

- -- ---

- - -

&

?

##

##

S

p

32 .œ jœ ˙au gre şit,

.œ œ ˙Œ œ œ œ

ce'au gre şitŒ œ œ œ

˙n œ œLa toţi ier

˙ œ œ.œ jœ œ jœ jœ

La toţi, la toţi ier

.œ œ œ œ œ

˙n œ œtăm

˙ œ œw

tăm

w

˙UŒU œ

tot! O,

˙ Œ œ˙uŒuœ

tot!

˙ Œ œ

˙ œ œşi nu ne

˙ œ œ

˙ œ œ˙ œ œ

.˙ œdu ce

.˙ œ

.˙ œ.˙ œ--

-

-

-

&

?

##

##

38 .˙ œîn is

.˙ œ

.˙ œ.˙ œœ œ œ œpi ta ce lui

œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ

˙ œ œrău, în is

˙ œ œ

˙ œ œ˙ œ œœ œ œ œpi ta ce lui

œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ

ƒ.˙ œ

rău! Şi

.˙ œ

.˙ œ.˙ œ

˙sca

˙˙ -- --- --

&

?

##

##

44 œ œnpă ne

œ œœ œœ œ

.˙ œTu! şi

.˙ œ

.˙ œ#.˙ œ

˙ œ# œnsca pă ne

˙# œ œ˙ œ œ˙ œ œ#

.˙ œTu! Din

.˙ œ

.˙ œ.˙ œN

œ œ œ œmâ na ce lui

œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ

.˙ œ#rău, din

.˙ œ

.˙ œ

.˙ œ- -- --

&

?

##

##

50 œ œ# œ œmâ na ce lui

œ œ œ œœ œ œ œ#œ œ œ œ

.˙ œrău ne

.˙ œ

.˙ œ.˙ œ

˙ ˙iz bă

.˙ œ˙ ˙˙ ˙

.˙ Œveşti!

.˙ Œ

.˙ Œ.˙ Œ

wA

www

.˙ Œmin!

.˙ Œ

.˙ Œ.˙ Œ

wA

www

.U Œmin!

.˙ Œ

.˙uŒ.˙ Œ

--- -- -

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

Page 160: Colectie de partituri LTA Vol. I

&?bbbb

bbbb44

44..˙ œœ

Ta tăl..˙ œœ˙ ˙

nos tru˙ ˙œœ œœ œœ œœca re eşti înœœ œœ œœ œœ

˙˙ œœ œœce ruri, Sfin˙ œœ œœ

˙n œœ œœţeas că se˙ œœ œœ

œn œ œœ œ œNu me leœ œ œœ œœ

wwTău!ww- - - - - - - - -

&&?

bbbbbbbb

bbbb

F8 .˙ œ

Ta tăl8 ∑

pp

˙ ˙nos tru,

œœ œœ œœ œœTa tăl nos tru,œœ œœ œœ œœ

œ œ œ œca re eşti în

œœ œœ œœ œœTa tăl nos truœœ œœ œœ œœ

˙ œ œce ruri, sfinjœœ jœœ jœœ jœœ œœ jœœ jœœca re eşti în ce ruri, sfin

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

˙ţeas

œœn jœœ jœœţeas că seœœ œœ œœ

- - - - --

- - - - - - - -

- - -

&&?

bbbbbbbb

bbbb

œ œcă se

œœ jœœ jœœNu me le,œœ œœ œœ

œ œ œ œNu me le

œn œ œœ œœNu me le,˙ œœ œœ

wTău!

˙n œœ œœNu me leœ œ œœ œœn

www

Tău!ww

˙ œ œVi e îm

wwViw.˙ œ

.œ œ œ œpă ră ţi a

wweww

wTa,

œœ jœœ jœœ jœœ jœœ œœîm pă ră ţi a Ta,œœ œœ œœ œœ œœ œœ

-- -- - -- - - - -

- - -- - -- -

&&?

bbbbbbbb

bbbb

19 ˙ œ œFa că se

19 ˙ œœ œœFa că se˙ œœ œœ

.˙ œvo ia

..˙ œvo ia.œ œ œ œœ

.˙ œTa, pre

..˙n œTa, pre..˙ œœn

.˙n œcum în

.˙ .˙ œœcum în..˙nn œœ

˙n œ œ œn œcer şi pe pă

..jœœn rœœ jœœ jœœ jœœ jœœ jœœ jœœcer, pre cum în cer şi pe pă.jœ rœ jœ jœ jœ jœ jœœn jœœ.œ Rœ œ œ œ œ

- - - - - -

- - - - -

&&?

bbbbbbbb

bbbb

42

42

42

fff

24 .˙ œmânt; O,

24 ..˙n œœmânt; O,..˙ œœ

˙ œ œ œTa tă să

˙n .˙ œb jœœ jœœTa tă să..˙ œœ œœ

˙ œ œfi e doar

˙ œœ œœfi e doar˙ œœ œœ

˙ œ jœ œvo ia, vo ia

˙ œœ jœœ jœvo ia, vo ia˙ œœ œœ œœ

wTa,

wwnTa,ww

.˙ œvo ia

..˙n œœvo ia..˙ œœ

wTa!

wwTa!wwwn

- - - - -

- - - - -

Tatăl nostru137

Soprano Solo

,

cresc.

Page 161: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

bbbb

bbbb

42

42

31

œ œPâi

Pâi

nea

nea

Óœ œÓ

˙noas

noas

œ œPâi nea

˙Ó

œ œ œ˙noas

˙Ó

˙tră,

tră,

œ œ œ˙Ó

œ œdă

ne'o

ne'o

˙tră,

œ œÓ

˙no

no

œ œdă ne'o

Ó

œ œ œ˙nno

˙Ó

˙uă,

uă,uă,

˙Ó

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - -- - - - - - - - - -

&

?

bbbb

bbbb

39 œœ œœdă ne'oœœ œœ

œ œnoœ œ

œœ œœuăœœ œœ

˙azi,

˙

˙noiœ œ

œœ œœnTe ru

œœ œœ

˙nU

găm!

˙u

jœœ-jœœ-jœœ-jœœ-

Şi ne iar tă

œœn œœ œœ œœ

jœœ œœU-jœœ

no uă gre

œœn œœu œœ- -- - - - -

&

?

bbbb

bbbb

44

44

48 œœ jœœ jœœşe li leœœn œœ œœ

jœœ- œœU-

jœœnoas tre, grejœn œ œœu œœ

œœ> jœœ jœœşe li le

œœ œ œœ œœ

œ œ œnoasœ œ œ

˙

˙..œœ jœœ

tre; pre

..œœ œœ-- -- - - - - - - -

&

?

bbbb

bbbb

44

44

54 jœœ jœœ jœœ jœœ ..œœ jœœcum şi noi ier tăm gre

œœ œœ œœ œœ ..œœ œœ

œœ jœœ jœœ œ œnşi ţi lor noşœœ œœ œœ ˙

p..˙n Œ

tri...˙ Œœ

Şi

πŒ jœœ jœœ ˙Nu ne duŒ jœ jœ ˙.œ œ œ œ œ

nu ne du ce pe

- -- - - -

-

&?

bbbb

bbbb

58 œœ jœœ jœœ œœ œœce în is pi tă,œ jœ jœ œ œœ œ œ œ œ œnoi în is pi tă,

œœ- œœ- œœ- œœ-ci ne iz băœœ œœ œœ œœ

˙> œœ œœveş te de˙ œœ œœ

.œ œn ˙n œcel vi˙ ˙

wwclean.www

pwwA

w œ œwwU

min.wwwnu-- -- - - -

- -

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

Un poco accel.

Tempo I

rit. Reţinut

Page 162: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

&

V

?

#

#

#

#

23

23

23

23

˙ œ œ1.Tu'mi2. A3. E4. E

eştiTaazi

Iiudeua

˙ œ œ1.Tu'mi2. A3. E4. E

eştiTaazi

Iiudeua˙ œ œ

1.Tu'mi2. A3. E4. E

eştiTaazi

Iiudeua˙ œ œ

1.Tu'mi2. A3. E4. E

eştiTaazi

Iiudeua

œ œ œ œ œ œ œsubivărpe

sere'altotsfâr

bunTăuceşit

şiCuaia

œ œ œ œ œ œ œsubivărpe

sere'altotsfâr

bunTăuceşit

şiCuaiaœ œ œ œ œ œ

subivărpe

sere'altotsfâr

bunTăuceşit

şiCuaiaœ œ œ œ œ œ

subivărpe

sere'altotsfâr

bunTăuceşit

şiCuaia

˙ Œ œ œ œblândvântscriscum

PoNuTuCu

doaa

Doamrând

barene

sfâr

˙ Œ Ó œblândvântscriscum

PoNuTuCuœ œ œ œ œ œ

blândvântscriscum

PoNuTuCu

doaa

Doamrând

barenesfâr

measeaţiişim

pe'amăntotal˙ Œ œ œ œ

blândvântscriscum

PoNuTuCu

doaa

Doamrând

barene

sfâr

- -- - - -- - - - -

- - -- - - - -

- -- - -- - - -

- -- - - -

- -- - - - -- - - - - -

- - -- - - - -

- -- - - -- - - - -

- - -- - - - -

&

&

V

?

#

#

#

#

4 œ œ œ ˙ œ#measeaţiişim

pe'amăntotal

cestpe

ce'aivie

păpăproţii4 œ œ œ œ œ œ œ

doaa

Doamrând

barene

sfâr

measeaţiişim

pe'amăntotal

cestpe

ce'aivie

păpăproţiiœ œ œ œ œ œ œ œ

cestpe

ce'aivie

păpăproţii4 œ œ œ œ ˙

measeaţiişim

pe'amăntotal

cestpe

ce'aivie

păpăproţii

˙ Œ œmântmântmis

drum

Şi'nO

EştiRă

œ œ œ œmântmântmisdrum

Şi'nO

EştiRă

aspunDummâi

meas'onecu

˙ Œ œmântmântmis

drum

Şi'nO

EştiRă˙ Œ œ

mântmântmis

drum

Şi'nO

EştiRă

œ œ œ œa

spunDummâi

meas'onecu

viaştizeunoi

ţăe'orşiI

œ œ# œ œviaştizeunoi

ţăe'orşiI

toaciTasu

œ œ œ œa

spunDummâi

meas'onecu

viaştizeunoi

ţăe'orşiIœ œ œ œ

aspunDummâi

meas'onecu

viaştizeunoi

ţăe'orşiI

- - --- --

-- --- - - -

- - - - --- - -- -

- -- - -- - -- -

- -- --

-- -- - - - - - --

- - - - --- -- - -

-- - - --- -

Tu-mi eşti Isuse138

Page 163: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

&

V

?

#

#

#

#

7 ˙ ˙toaciTasu

tănetăse7

˙tănetăse

œ œ œ œ œtoaciTasu

tănetăse

TuDeciTuLu7 ˙ ˙

toaciTasu

tănetăse

Œ œ œ œTu

DeciTuLu

sănueştimi

rămăalnaŒ œ œ œ

TuDeciTuLu

sănueştimi

rămăalna.˙ œ

sănueştimi

rămăalnaŒ œ œ œ

TuDeciTuLu

sănueştimi

rămăalna

˙ Œ œ œ œmâitemmeuTa

PeÎnŞi

de'a

veşgreeupu

nile

ru˙ Œ œ œ œ

mâitemmeuTa

PeÎnŞi

de'a

veşgreeupu

nilealru˙ Œ œ œ œ

mâitemmeuTa

PeÎnŞi

de'a

veşgreeupu

nilealruœ œ .˙ œ#

mâitemmeuTa

PeÎnŞi

de'a

veşgreeupu

nilealru

-- - - -- - - -

- --- -- - - - -

-- - - - -- - - -- - -

-- -- - - - -

-- - - -- - - -

- --- -- - - - - - - -

- - -- - - -- - - - - -

- --- - - -- - - - -

&

&

V

?

#

#

#

#

10 ˙ Œ œcii

vremi

reaal

ConIu

S'oTău

10

œ œ ˙cii

vremiTăurea

ConIuCuS'o

dubii

laşi˙ Œ œcii

vremiTăurea

ConIuCuS'o10 ˙ Œ œ

ciivremiTăurea

ConIuCuS'o

œ œ œ œdubi

laşiCu

cărea

îni

torTa'mi

noini

şiră

Ima'mi

œ œ œ œcăreaniîn

torTa'mima'mi

noi

şirăpreI.˙ œ

dubii

laşi

căreaniînœ œ œ œ

dubii

laşi

căreaniîn

torTa'mima'mi

noi

şirăpreI

œ œ œ ˙Tamâ

supre da

˙ œ œTamâdasuœ œ œ ˙tor

Ta'mima'mi

noi

şirăpreI

Tamâdasuw

Tamâdasu

˙tă.ne.tă.se.˙

tă.ne.tă.se.˙tă.ne.tă.se.˙tă.ne.tă.se.

- - - - - - -- -- - - - -

-- - - - -

- - - - - - - - - -- -- - - - - - - -

- - - - -- - - - -- - - - -

- - - - - - -- - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - -

- -

- - - - - - -- -- - - - -

- -- - - - -- - - - -

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

Page 164: Colectie de partituri LTA Vol. I

& ## 44 Ó ‰ jœ jœ jœPe'a ripi de

˙ œ jœ jœ œdor mă'n torc a

˙ jœ jœ jœ jœcas', Lu mini se

˙ jœsting- - - -

& ## jœ jœ jœe vre mea

jœ jœ œ ‰ jœ jœ jœde po pas. Cu vi sul

˙ œ jœ jœ œsfânt, în sin gu

˙ jœ jœ jœ jœrat, La cru cea

˙ jœTa- - - - - - -

& ## jœ jœ jœmă plec în

jœ jœ œ ‰ jœ jœ jœge nun cheat Tu m'ai iu

˙ jœ jœ jœ jœbit cu'a de vă

˙ ‰rat.- - - - - - -

&

?

##

##

jœ jœ jœAm ri si

Π.

˙ œ jœ jœ œpit co mori deœ œ ˙ri si pit

˙ jœ jœ jœ jœhar Şi cli peœ œ œ œ œde har şi cli pe

˙ jœ jœ jœ jœpre ţi oa se

˙ œ œ œ œ

jœ jœ œ ‰ jœ jœ jœîn za dar. Iu bi rea

œ œ œ Ó- - - - - - - - -

- - -

&

?

##

##

16 ˙ œ œ œ œTa a că uœ œ ˙iu bi rea

˙ jœ jœ jœ jœtat Che mând duœ œ œ œ œ œcă u tat

˙ jœ jœ jœ jœios pe dru mul˙ œ œ œ œ

jœ jœ œ ‰ jœ jœ jœde păr tat Un fiu pier

œ œ œ ‰ œ œn œ- - - - - -

- - - -

&

?

##

##

20

˙ jœ jœ jœ jœdut de mult ple

˙ œ œ œ œ˙ Œ

jœœ œjœ

cat. Vin' a

˙ Œjœœ œjœ

˙ œ jœ jœcas'! vin' a

œ œ œ œ œ˙ œ jœ jœ.˙ œ œ

˙ œ jœ jœcas'! Culmi de

˙ œ œ œ˙ œ jœ jœ˙ œ œ œ

jœ jœ jœ jœ œ œvis cu Mi ne re găœ œ œ œ œ œjœ jœ jœ jœ œ œœ œ œ œ œ œ

- - ----

&

?

##

##

25 .˙ jœ jœseşti. I ni

˙ œ œ œ.˙ jœ jœn.˙ œ œ

œ œ œ jœ jœma al tar să mi'o

œ œ œ œ œœ œ œ œ œ jœ jœœ œ œ œ

œ œ

œ œ œ jœ jœdă ru ieşti, Vi no,

œ œ œ œ œ

œ œ œ jœ jœœ œ œ œ œ.œ jœ œ œ

cât mai ză bo

.œ œ œ œ

.œ jœ œ œ.œ œ œ œ.˙

veşti!?.˙ Œ

.˙ .˙ Œ-- - - - - --

Vin' acas'139

Page 165: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

##

##

30 3

3

Ó ‰ jœœ œ œjœjœ

Mi'ai lim pe

Ó ‰ œjœ œjœ œjœ

˙ jœ jœ jœ jœzit al vie ţii

˙ œ œ œ œ˙ jœ jœ jœ jœ˙ œ œ œ œ

˙ jœ jœ jœ jœrost Do ri tul

˙ œ œ œ œ˙ jœ jœ jœ jœ˙ œ œ œ œ

˙ jœ jœ jœ jœcer li man şi

˙ œ œ œ œœ .œ jœ jœ jœœ .œ œ œ œ

-- - - - -

&

?

##

##

37 jœ jœ œ jœ jœ jœa dă post. A pro pi

œ œ œ ‰ œ œ œjœ jœ œ jœ jœ jœœ œ œ ‰ œ œ œ

˙ jœ jœ jœ jœat de veş ni

œ œ œ œ œ œ

˙ jœ jœ jœ jœ˙ œ œ œ œ

˙ jœ jœ jœ jœcii La prag de

œ œ œ œ œ œ

œ œ jœ jœ jœ jœveş ni ciiœ œ œ œ œ œ

˙ jœtimp

˙ œ

˙ jœ˙ œ-- - - - -- - -

&

?

##

##

jœ jœ jœdo resc Iœ œ œjœ jœ jœœ œ œ

œ œn œ œsus Să vii

œ œ œ œ œ

œ œ ˙œ œ œ œ

˙ jœ jœ jœ jœcu zori de ar mo

˙ œ œ œ œ

˙ jœ jœ jœ jœ˙ œ œ œ œ

˙ œ jœ jœnii. Vin' a

˙ œ œ œ

.˙ jœ jœ

.˙ œ œ

˙ œcas'!,

œ œ œ

˙ œ.˙-- -- -

&

?

##

##

jœ jœvin' a

œ œjœ jœœ œ

˙ œ jœ jœcas! Culmi de

˙ œ œ œ˙ œ jœ jœ˙ œ œ œ

jœ jœ jœ jœ œ œvis cu mi ne îm pli

œ œ œ œ œ œjœ jœ jœ jœ œ œœ œ œ œ œ œ

.˙ jœ jœneşti. Pa ra

˙ œ œ œ

.˙ jœ jœn.˙ œ œ

œ œdis pier

œ œ

œ œ œ œœ œ œ- --- - - -

&

?

##

##

œ jœ jœdut veş nic

œ œ œ

œ jœ jœœœ œ

œ œ œ jœ jœre gă seşti, Vi no,

œ œ œ œ œ

œ œ œ jœ jœœ œ œ œ œ

.œ jœ œ œcât mai ză bo

.œ œ œ œ

.œ jœ œ œ.œ œ œ œ

wveşti!?

w

ww

œ œ œ œCât mai ză bo

œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ

wveşti!?

w

ww- - - - -- --

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

Page 166: Colectie de partituri LTA Vol. I

&

?

#

#

86

86

œœ jœœ jœœjœœ jœœ

1.Zboa2. Cân3. Gla

rătul,sul

înruvre

gega

mii,

rii'ns'ausfântœ jJœ jJœ jJœ jJœ

œœ jœœ ..œœlungînme

şi'ntâlsa

latnitger,œœ Jœœ ..œœ

jœJœjœœ jœœ œœ jœœ

PesGa

Zboa

tetară

pădedin

mântconza

şisa

re'n

Jœœ Jœœ Jœœ œœ Jœœ- - - - -- - - - - - -- - - - - -

&

?

#

#

4 ..œœ ..œœmacraza

re,re,re,.œ .œ

œœ jœœ jœœjœœ jœœ

VesTempDom

telulnul

buiaca

nătă'lu

auîmtăœ jJœ jJœ jJœ jJœ

œœ jœœ ..œœdepobun

stridostră

gatbit,jerœœ Jœœ ..œœ

jœJœjœœ jœœ œœ jœœ

SăCliPen

ştipetru

edea

fia

Sa

edolu

Jœœ Jœœ Jœœ œœ Jœœ- - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - -

&

?

#

#

8 ..œœ ..œœcaracra

re.re.re...œœ ..œœ

œœ jœœ jœœ jœœ jœœCiCâCi

nete

ne'i

săgânga

iadurita

ausăœ jJœ jJœ jJœ jJœ

..œœ ..œœminnivi

te,te,nă,.œ .œ

œœ jœœ jœœ jœœ jœœLaCâCi

sotene

lii

via

inimiţa

lesfinşi'o'nœ jJœ jJœ jJœ jJœ

..œœ ..œœsfinţi

chi

te?te?nă?.œ .œ

- - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - -

&

?

#

#

13 jœœ jœœ jœœ ..œœVi

NoapDoam

noteane

şieşi

tu,grea,eu,

Jœœ Jœœ Jœœ ..œœ

jœœ jœœ jœœ ..œœvici

Doam

none'ar

ne

cupuşi

noiteaeu,

Jœœ Jœœ Jœœ ..œœ

jœœ jœœ jœœ œœ jœœS'as

TorDoam

culţiţene

als'aşi

înprineu

gedăaş

Jœœ Jœœ Jœœ

œœ Jœœ

œœ jœœ ..œœripe

vrea

lor'năl

glas,ţimi?vin,œœ Jœœ ..œœ

- - - - - -- - - - - - -- - -

&

?

#

#

17 jœœ jœœ jœœ ..œœVi

TimDoam

nopul

ne

şieşi

tu,scurt,noi,

Jœœ Jœœ Jœœ ..œœ

jœœ jœœ jœœ ..œœvilu

Doam

nocrulne

deeşi

grab'multnoi,

Jœœ Jœœ Jœœ ..œœ

jœœ jœœ jœœ œœ jœœs'asşi

Doam

culţilune

dicrăşi

vitorinoi

nulpuve

Jœœ Jœœ Jœœ

œœ Jœœ

.˙glas.ţini.nim...˙

- - - - -- - - - -

- - - -

Zboară îngerii

Corul liceului teologic adventist "Ştefan Demetrescu" Bucureşti

140