of 13 /13
Zilnic, un bolnav COVID-19 este externat de pe secția de Terapie Intensivă a Spitalului Mobil de la Lețcani www.bzi.ro [email protected] Anul 20 Pia]a Unirii nr. 11 Num`rul 6803 28 decembrie 2020 1,5 Lei 16 Pagini Primul ieșean care s-a vaccinat se simte foarte bine după injecție Fabrica de bani de la Primăria Iași. Șoferii au băgat o avere în conturile municipalității Primăria Iași a reușit să-și acopere integral o investiție derulată în parcările din municipiu. În perioada 2019-2020, municipalitatea a achiziționat mai multe parcometre, acestea fiind amplasate în mai multe zone publice din Iași. Chiar și în plină pandemie COVID-19, acestea s-au dovedit a fi extrem de profitabile eveniment 2 Un nou scandal în lumea dezvoltatorilor imobiliari! Milionara de 76 de ani cere evacuarea norei din vilă Mama dezvoltatorului imobiliar Lucian Stoean este pusă ca titular în toate procesele deschise în instanță. Anica Băbuță vrea să-și evacueze nora din casa situată în cartierul Tătărași. Averea bărbatului a fost mutată pe numele mamei, ca să nu dea niciun leu copiilor și fostei neveste expres 16 social 4 Un cadru didactic a fost condamnat de judecătorii ieșeni pentru conducere sub influența alcoolului. Cristian Ionuț Căpraru a primit o pedeapsă de 1 an de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei Prima zi de vaccinare anti-COVID-19 la Iași a fost un prilej de bucurie pentru cadrele medicale de la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Un număr de 260 de cadre din totalul de 280 și-au exprimat dorința de a se imuniza, considerând vaccinul o oportunitate de... Codrin Nicoară nu a mers la înmormântarea soției sale, mezzosoprana Maria Macsim Nicoară! A evitat orice contact cu familia artistei, dar a trimis o coroană de flori! social 5 Profesor din Iași, prins beat la volan! Cadrul didactic, descoperit din întâmplare de un echipaj de Poliție actualitate 9 ACTUALITATE Pag. 8

Codrin Nicoară nu a mers la înmormântarea soției sale, … · 2020. 12. 27. · Fabrica de bani de la Primăria Iași. Șoferii au băgat o avere în conturile municipalității

 • Upload
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Codrin Nicoară nu a mers la înmormântarea soției sale, … · 2020. 12. 27. · Fabrica de bani...

 • Zilnic, un bolnavCOVID-19 este externat de pesecția de Terapie Intensivă aSpitalului Mobil de la Lețcani

  w w w . b z i . r o s t i r i @ b z i . r o Anul 20 Pia]a Unirii nr. 11 Num`rul 6803 28 decembrie 2020 1,5 Lei 16 Pagini

  Primulieșean care s-avaccinat se simtefoarte bine după injecție

  Fabrica de bani de la PrimăriaIași. Șoferii au băgat o avere în conturile municipalitățiiPrimăria Iași a reușit să-șiacopere integral o investițiederulată în parcările dinmunicipiu. În perioada 2019-2020,municipalitatea a achiziționat maimulte parcometre, acestea fiindamplasate în mai multe zonepublice din Iași. Chiar și în plinăpandemie COVID-19, acestea s-audovedit a fi extrem de profitabile

  eveniment 2

  Un nou scandal în lumeadezvoltatorilor imobiliari! Milionara de 76 de ani cere evacuarea norei din vilăMama dezvoltatorului imobiliarLucian Stoean este pusă ca titularîn toate procesele deschise îninstanță. Anica Băbuță vrea să-șievacueze nora din casa situată încartierul Tătărași. Avereabărbatului a fost mutată penumele mamei, ca să nu deaniciun leu copiilor și fostei neveste

  expres 16social 4

  Un cadru didactic a fost condamnat dejudecătorii ieșeni pentru conducere subinfluența alcoolului. Cristian Ionuț Căpraru aprimit o pedeapsă de 1 an de închisoare, cuamânarea aplicării pedepsei

  Prima zi de vaccinare anti-COVID-19 la Iași afost un prilej de bucurie pentru cadrelemedicale de la Spitalul de Boli Infecțioase dinIași. Un număr de 260 de cadre din totalul de280 și-au exprimat dorința de a se imuniza,considerând vaccinul o oportunitate de...

  Codrin Nicoară nu a mers laînmormântarea soției sale,mezzosoprana Maria Macsim Nicoară!A evitat orice contact cu familiaartistei, dar a trimis o coroană de flori!

  social 5

  Profesor dinIași, prins beat lavolan! Cadruldidactic, descoperitdin întâmplare deun echipaj de Poliție

  actualitate 9

  ACTUALITATE Pag. 8

 • GRAFIC BETA INVESTSERVICII TIPOGRAFICE LA CELE MAI MICI PRETURI,

  Trimite o cerere de oferta la: [email protected]

  2Luni, 28 decembrieEVENIMENT

  www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

  Prim`ria Ia[i a achizi]ionat \n ultimul an 18 parcometre noi,acestea fiind amplasate \n mai multe zone publice din ora[.Municipalitatea a pl`tit 970 de mii de lei pe toate parcometrelerespective, \n ora[ fiind instalate 16 buc`]i. Pe parcusul lui 2019au fost instalate 10 buc`]i, iar anul acesta, alte 6 \n ora[. |n toat`aceast` perioad`, din automatele de parcare, Prim`ria Ia[i abeneficiat de 1,5 milioane de lei. Practic, municipalitatea [i-a scosinvesti]ia [i a r`mas pe profit cu circa 10 mii de euro de peurma automatelor respective.

  Lista celor mai profitabile parc`riadministrate de Prim`ria Ia[i

  Cele 1,5 milioane de lei \ncasate de Prim`ria Ia[i provin dinparc`rile publice cu plat`. Sunt \ncas`ri numerar [i din plata cucardul, f`r` a fi luate \n calcul abonamentele pl`tite de [oferi.Conform municipalit`]ii, cea mai profitabil` parcare este cea dela Cinema „Victoria”, din Pia]a Unirii. Alte parc`ri ce au adusprofit sunt cele 3 de la Hala Central` sau cea de lâng` Prim`riaIa[i. „Au fost instalate parcometre \n zonele de la Cinema „Victoria”,la Hala Central`, \n parcarea de la Prim`ria Ia[i. Au mai fostinstalate parcometre la Teatrul Na]ional, dar [i la Policlinica Mare,pecum [i \n alte zone din municipiu. De regul`, cele mai profitabilesunt cele din zona central`. Primele au fost instalate \n aprilie2019”, a spus Marian Nistor, [eful Serviciului Administrare Parc`ridin cadrul Direc]iei Exploatare Patrimoniu (DEP) Ia[i.

  La \nceputul anului 2020, Prim`ria Ia[i a modificat pre]urile\n parc`rile publice cu plat` din ora[. Astfel, \n loc de 2 lei peor`, un [ofer a ajuns s` pl`teasc` 5 lei pentru sta]ionarea cuautoturismul. În calcul au fost luate 15 tarife, atât pentru autoturisme,cât [i pentru microbuze sau autobuze. Noile tarife au fost supusedezbaterii plenului Consiliului Local Ia[i [i apoi avizate. Astfel,municipalitatea a reu[it s`-[i creasc` veniturile de pe urma parc`rilorpublice [i s` renun]e treptat la oamenii care t`iau chitan]econduc`torilor auto.

  Locuri de parcare \n plin` pandemie COVID-19. Licita]ii derulate de Prim`ria Ia[i

  |ntr-o period` marcat` de pandemia COVID-19, Prim`ria Ia[ia derulat [i alte licita]ii privind \nchirierea unor locuri de parcare.Direc]ia Exploatare Patrimoniu (DEP), direc]ie aflat` \n subordineacelor de la Prim`ria Ia[i, va scoate la \nchiriat noi locuri deparcare \n cartierele din municipiu. Ast`zi, 28 decembrie 2020,vor fi organizate 4 astfel de proceduri, ultimele pe anul \n curs.Sunt vizate locuri de parcare \n cartiere precum P`curari, Nicolina,T`t`ra[i sau CUG. Toate aceste proceduri vor fi organizate prin

  intermediul aplica]iei de telefonie mobil` WhatsApp. Municipalitateaa recurs la licita]iile prin telefon din cauza pandemiei COVID-19,care a impus unele restric]ii. |n prima jum`tate din acest an,DEP a \ncasat aproape un milion de euro din \nchirierea unorparcari \n municipiul Ia[i.

  Ast`zi, 28 decembrie 2020, de la ora 10:00, va avea loc olicita]ie pentru \nchirierea a dou` locuri de parcare \n stradaStejar, din cartierul T`t`ra[i. „|n data de 28 decembrie 2020, ora10:00, utilizând aplica]ia WhatsApp, va avea loc o prim` licita]iedin aceas` zi. Este vorba despre licita]ia public` cu strigare pentru\nchirierea a 2 locuri de parcare cu numerele 4 [i 5, ambelesituate \n parcarea de re[edin]` din strada Stejar, nr.55. Dreptde participare la licita]ie au locatarii din blocurile M1, L5 [i T1”,au men]ionat reprezentan]ii municipalit`]ii ie[ene.

  Tot ast`zi, 28 decembrie 2020, va avea loc o licita]ie pentru\nchirierea unui loc de parcare \n municipiu. Este vorba desprelocul cu nr. 12, situat \n parcarea de re[edin]` din strada Prof.Ion Incule], nr.8, cartierul CUG. Drept de participare la licita]ieau locatarii din blocurile 676, 677 [i 678.

  Ast`zi, 28 decembrie 2020, Prim`ria Ia[i va organiza o licita]iepentru \nchirierea unui loc de parcare. Prin aplica]ia WhatsAppse va derula o procedur` pentru \nchirierea locului cu nr. 8,situat \n parcarea de re[edin]` din Aleea Rozelor, nr. 2. Dreptde participare la licita]ie au locatarii din blocurile D1, X2 [i B9.Licita]iile derulate \n sistem clasic de Prim`ria Ia[i au f`cut cab`taia pe un loc de parcare din ora[ s` fie una la sânge.

  De asemenea, tot ast`zi, 28 decembrie 2020, va avea loc olicita]ie legat` de \nchirierea a 8 locuri de parcare \n ora[. Vizatesunt locurile cu numerele 1, 2, 6, 7, 12, 13, 18 [i 22, toate fiindsituate \n parcarea de re[edin]` din strada P`curari, nr.158. Dreptde participare la licita]ie au locatarii din blocurile 589, 591 [i 592.

  Vlad ROTARU

  Temperaturi de 10 grade Celsius \n prima parte a nouluian 2021 \n Ia[i. Administra]ia Na]ional` de Meteorologie(ANM) a indicat vremea de Revelion 2021 \n Ia[i, valoriledin termometre fiind neobi[nuit de ridicate pentru aceast`perioad` a anului. |n plus, finalul anului 2020 va aduce \nIa[i, pe lâng` valori ridicate, [i o vreme \nchis`, f`r` precipita]iiabundente, dar cu perioade de intensific`ri ale vântului. Citi]i\n rândurile de mai jos prognoza meteo pentru Ia[i indicat`de meteorologii ANM la trecerea dintre ani.

  Vremea de Revelion 2021 \n Ia[i. Rafalede vânt la \nceput de s`pt`mân`

  Ast`zi, 28 decembrie 2020, vremea la Ia[i va fi \n general\nchis`, cu [anse ridicate de precipita]ii. Se vor \nregistravalori cuprinse \ntre o minim` de 7 grade Celsius [i o maxim`de 11 grade Celsius. Vântul va sufla \n rafale, în timp ce[ansele de precipita]ii vor fi destul de ridicate. Spre sear`,vântul va continua s` sufle \n rafale, \n timp ce [ansele deprecipita]ii se vor men]ine ridicate.

  Mar]i, 29 decembrie 2020, vremea la Ia[i va fi ceva maifrumoas`. Se pot \nregistra valori cuprinse \ntre o minim` de4 grade Celsius, [i o maxim` de 12 grade Celsius. Cerul vafi mai mult \nsorit, vântul va sufla \n rafale, \n timp ce [anselede precipita]ii vor fi ceva mai sc`zute fa]` de ziua precedent`.Vremea va fi ceva mai calm` pe \ntreg parcursul zilei. Ie[eniivor avea parte de vânt moderat [i de o noapte f`r` precipita]ii.

  Conform predic]iilor emise de meteorologii ANM, miercuri,30 decembrie 2020, la Ia[i se vor \nregistra valori cuprinse\ntre o minim` de 5 grade Celsius [i o maxim` de 13 gradeCelsius. Cerul va fi mai mult \nsorit, vântul va sufla slab pân`la moderat, \n timp ce [ansele de precipita]ii vor fi destul dereduse. Vremea se va men]ine \n acelea[i condi]ii pe parcursulzilei, \n timp ce [ansele de precipita]ii vo fi destul de sc`zute.

  Joi, 31 decembrie 2020, la Ia[i se vor \nregistra valoricuprinse \ntre o minim` de 3 grade Celsius [i o maxim` de10 grade Celsius. Pot ap`rea precipita]ii u[oare, \n timp cevântul va sufla slab pân` la moderat. Noaptea poate ap`reacea]a, \n timp ce vântul va continua s` sufle moderat, iar[ansele de precipita]ii s` r`mân` constante.

  |n prima zi din 2021, ie[enii vor avea parte de o vreme\nchis`, cu [anse destul de sc`zute de precipita]ii. Astfel,vineri, 1 ianuarie 2021, la Ia[i se vor \nregistra valori cuprinse\ntre o minim` de 1 grad Celsius [i o maxim` de 10 gradeCelsius. Cerul va fi par]ial noros, vântul va sufla slab pân`la moderat, \n timp ce [ansele de precipita]ii vor fi destul desc`zute. Vremea se va men]ine constant` [i spre sear`, vântulva sufla slab, iar [ansele de precipita]ii vor fi destul de mici.

  Sâmb`t`, 2 ianuarie 2021, la Ia[i se vor \nregistra valoricuprinse \ntre o minim` de 4 grade Celsius [i o maxim` de6 grade Celsius.

  Vlad ROTARU

  Cum va fi vremea deRevelion 2021 `n Ia[i?Iat\ ce predic]ii auemis meteorologii ANM pentru jude]

  Fabrica de bani de la Prim\ria Ia[i{oferii au b\gat o avere `nconturile municipalit\]ii.Afacerea a explodat `n plin\ pandemie COVID-19

 • EVENIMENT3 Luni, 28 decembrie

  www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

  Dosar de executare nr.528/286/2012Nr. A__EIS _8339/22.12.2020

  ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

  Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţiagenerală executări silite cazuri speciale - Serviciul executărisilite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de14.01.2021, ora 11.00, LICITAŢIE I, pentru vânzarea următoruluibun mobil, proprietatea debitorului PARASCHIV P CORNEL, -autoturism marca Opel Astra F-CCserie sasiu WOL000058S5283926,nr. înmatriculare IS 87-PCA, an fabricatie 1995, culoare albastra,capacitate cilindrica 1598 benzina, nu este in stare de functionare,custodele detine 2 chei si certificat de inmatriculare emis deautoritatile din Romania. Preţul de vânzare este de 421 lei.Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Iaşi, str. AnastasiePanu, nr. 26, sala de sedinte DGRFP Iasi, etaj 1.

  Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare,depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau latelefon 0232213332 interior 1701. Anunţul integral se află postatpe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţiea bunurilor sechestrate– Unitate/Subunitate fiscală: Iasi Executărisilite cazuri speciale.

  Participanţii la licitaţie, sunt obligaţi să respecte prevederilelegale, privitoare la răspândirea COVID.

  Dosar de executare nr.22867/245/2014Nr. A__EIS _8336/22.12.2020

  ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

  Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţiagenerală executări silite cazuri speciale - Serviciul executărisilite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de12.01.2021, ora 12.00, LICITAŢIE I, pentru vânzarea următoruluibun mobil, proprietatea debitorului Vlas Nicolae, Autoutilitaramarca VW Transporter, serie sasiu WA1ZZZ70Z1H118553, nr.înmatriculare KAZ998, an fabricaţie 2001, culoare alb, capacitatecilindrica 2461, motorina, custodele detine 1 cheie si certificatde inmatriculare emis de autoritatile din Republica Moldova.Preţul de vânzare este de 11.120 lei. Licitaţia se va desfăşurala sediul nostru din Iaşi, str. Anastasie Panu, nr. 26, sala desedinte DGRFP Iasi, etaj 1.

  Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare,depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau latelefon 0232213332 interior 1701. Anunţul integral se află postatpe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţiea bunurilor sechestrate– Unitate/Subunitate fiscală: Iasi Executărisilite cazuri speciale.

  Participanţii la licitaţie, sunt obligaţi să respecte prevederilelegale, privitoare la răspândirea COVID.

  Autorit`]ile locale au deschis recent unghi[eu de urbanism la Prim`ria Ia[i.Pentru a eficientiza activitatea acestuiserviciu, municipalitatea a decisinaugurarea unui astfel de ghi[eu, zeci decereri fiind procesate pe loc de c`treinspectorii de profil din Palatul Roznovanu

  Unul din cele mai c`utate servicii din prim`rie de c`trelocuitorii municipiului Ia[i a fost eficientizat complet. Direc]ia deUrbanism de la Prim`ria Ia[i func]ioneaz` \n aceast` perioad` [iprin intermediul unui ghi[eu, unde se proceseaz` pe loc solicit`rile.Noul ghi[eu de urbanism de la Prim`ria Ia[i a fost deschis \nurm` cu câteva s`pt`mâni [i a procesat deja sute de cereri.Primarul Mihai Chirica a explicat recent de ce a ales s` recurg`la deschiderea unui astfel de ghi[eu \n cadrul institu]iei pe careo conduce.

  Cereri procesate la ghi[eul de urbanism de la Prim`ria Ia[i

  Primarul Mihai Chirica a precizat c` \n ultimele zile au fostprocesate 115 solicit`ri ale cet`]enilor la ghi[eul de urbanism dela Prim`ria Ia[i. Astfel, au fost înregistrate 35 de solicit`ri decertificate de urbanism [i 7 solicit`ri de autoriza]ii de construire.Din totalul documenta]iilor depuse la ghi[eu, circa 50 la sut` dinanexele la cererea de certificat de urbanism au fost respinse. Dindocumenta]iile depuse pentru ob]inerea autoriza]iilor de construire,circa 80 la sut` nu au fost înregistrate, fiind incomplete. „Esteun pas foarte important pentru a ajuta la bunul mers al acesteiactivit`]i. Am f`cut o trecere în revist` la toate activit`]ile dincadrul Direc]iei de Urbanism. Le-am propus angaja]ilor s` î[i fac`un calendar pentru a le analiza cât mai atent pentru a g`si ceamai rezonabil` solu]ie a peti]iilor”, a afirmat primarul Mihai Chirica.Recent, Consiliul Local a stabilit [i componen]a comisiilor despecialitate, inclusiv cea de Urbanism.

  Noul ghi[eu va fi deschis zilnic pentrucererile la Direc]ia de Urbanism

  Ghi[eul func]ioneaz` \n cadrul Direc]iei Arhitectur` [i Urbanism- Serviciul Autorizare Construc]ii [i Biroul Dezvoltare Urban` [i

  Monumente. „Zilnic, în intervalul orar 8:30 – 12:30, la ghi[eulRegistraturii Prim`riei, va fi prezent câte un inspector din cadrulDirec]iei Arhitectur` [i Urbanism pentru a verifica conformitateadocumentelor înainte de depunerea lor. Astfel încât se poate vedeau[or dac` documenta]iile sunt complete în momentul depunerii,inspectorul urmând a oferi suport tehnic dac` este necesar. Dela ora 12:30 pân` la sfâr[itul programului, actele vor fi preluatede un angajat al Centrului de Informa]ii pentru Cet`]eni”, a maispus primarul Mihai Chirica.

  Schimb`ri majore la Direc]ia de Urbanism de la Prim`ria Ia[i

  Nu doar noul ghi[eu de la Direc]ia de Urbanism de la Prim`riaIa[i a eficientizat activitatea institu]iei. |n urm` cu câteva s`pt`mâni,primarul Mihai Chirica a decis s`-l schimbe din func]ie pearhitectul-[ef Alexandru Mustia]`. Edilul Ia[ului s-a ar`tat nemul]umitde activitatea arhitectului-[ef [i a decis \nlocuirea acestuia dinfunc]ie. Edilul a decis s`-i retrag` atribu]iile arhitectului-[ef pentrugestionarea proast` a unui proiect de urbanism din stradaStr`mo[ilor, nr.49 A din cartierul Dacia. |n locul lui Mustia]` afost numit` Andreea Raluca Mocanu, [ef serviciu \n cadrul Direc]ieide Urbanism de la Prim`ria Ia[i. |n trecut, Andreea Mocanu amai ocupat aceast` func]ie, tot \n calitate de interimar.

  Vlad [email protected]

  Dezastru pe linie \n 2020 la Aeroportul Ia[i. Una din celemai mari regii aflate sub tutela Consiliului Jude]ean Ia[i aob]inut un profit de „numai” 962 de mii de lei pe parcursulanului 2020. Regia aeroportuar` a fost lovit` de restric]iileimpuse de pandemia COVID-19, balan]a financiar` fiind seriosafectat` de acest lucru. Aeroportul Ia[i risca s` \ncheie anulpe minus, balan]a cheltuielilor fiind mult mai mare fa]` decea a veniturilor. Abia pe final de an 2020, \n urma unuiajutor venit de la statul român, regia aeroportuar` a primito gur` de oxigen.

  Guvernul României a alocat un ajutor de 5,4 milioane delei pentru Aeroportul Ia[i. Ini]ial s-a vorbit de peste 6 milioanede lei, \ns` Executivul a fost ceva mai strâns la pung`. |naceste condi]ii, aeroportul [i-a mai acoperit o parte din cheltuielipe final de an 2020. „Fa]` de prevederile ini]iale, respectivpierdere brut` \n valoare de 2.9 milioane lei, ca urmare aaloc`rii din bugetul de stat a sumei de 5.4 milioane lei,respectiv a reducerii veniturilor din fondul de securitate cusuma de 1.5 milioane lei, R.A. Aeroportul Ia[i estimeaz` unprofit brut aferent anului 2020 \n valoare de 962 mii lei”, searat` \n proiectul de hot`râre. Cele 5,4 milioane lei reprezint`pierderile \n perioada 16 martie - 30 iunie 2020. Diferen]a depân` la 6 milioane de lei, sum` ce trebuia alocat` ini]ial,urma s` acopere primele dou` s`pt`mâni din luna martie. Cutoate acestea, suma respectiv` nu a mai fost luat` \n calcul.„Diferen]a de sum` \n minus de 595 mii lei fa]` de Ordinul4252/2020 se datoreaz` faptului c`, \n documentele ini]iale,suma calculat` a fost pentru perioada 1 martie - 30 iunie2020, comparativ cu perioada similar` a anului 2019. Sumafinal` este calculat` pentru perioada 16 martie - 30 iunie 2020,comparativ cu perioada similar` a anului 2019”, se mai arat`\n proiectul de hot`râre. Situa]ia a fost asem`n`toare peparcursul \ntregului an la aerogara de la Ia[i.

  Orarul curselor de la Aeroportul Ia[i.Lista complet`

  Recent, Aeroportul Ia[i a b`tut \n cuie orarul curselor peanul 2021. Destina]iile actuale de la Aeroportul Ia[i se vorp`stra în linii mari. În plus, ie[enii vor putea zbura [i sprealte destina]ii din 2021. Ie[enii vor putea ajunge spre destina]iidin Marea Britanie, Italia, Germania, Fran]a, Spania, dar [iAustria. Au fost anun]ate [i zboruri noi spre Irlanda, dar [ialte destina]ii europene.

  Vlad ROTARU

  An plin de chin laAeroportul Ia[i! Regianu a primit to]i banii dela Guvernul României

  Ghi[eu de urbanism la Prim\ria Ia[i!Zeci de documenta]ii aufost procesate pe loc

 • Prima zi de vaccinare anti-COVID-19 laIa[i a fost un prilej de bucurie pentrucadrele medicale de la Spitalul de BoliInfec]ioase din Ia[i. Un num`r de 260 decadre din totalul de 280 [i-au exprimatdorin]a de a se imuniza, considerândvaccinul o oportunitate de nerefuzatpentru a reveni la normalitate

  Ultima zi de Cr`ciun a fost una plin` de bucurie la Spitalulde Boli Infec]ioase din Ia[i, motivul fiind dat de sosirea dozelorde vaccin anti-COVID-19. Serul mult a[teptat a ajuns la Ia[i \ntr-un num`r de 260 de doze menite s` imunizeze cadrele medicalecare, timp de 10 luni, au fost implicate \n lupta cu un inamicinvizibil. Dr. Florin Ro[u, managerul spitalulul, a fost primul ie[eancare a fost imunizat \nc` de duminic` diminea]`. Conform program`riianterioare, au \nceput s` ajung` pe rând o parte dintre cadrelemedicale pentru a li se administra noul vaccin. Peste 90 la sut`din totalul angaja]ilor [i-au exprimat dorin]a de a se imuniza. Cu\ncredere \n eficien]a vaccinului [i cu speran]a c` acesta reprezint`singurul pas pentru revenirea la normalitate \n cel mai scurt timp,ace[tia au ac]ionat rapid. Forfota mare va fi timp de cel multtrei zile, perioad` \n care prima etap` de vaccinare se va finaliza.|nc` din prima zi au fost imunizate peste 50 de cadre medicaledin totalul de 260.

  Dr. Florin Ro[u, managerul spitalului de Boli Infec]ioase, a fost primul ie[ean vaccinat

  De mai bine de o lun`, dr. Florin Ro[u, managerul Spitaluluide Boli Infec]ioase din Ia[i, a transmis reporterilor BZI c` odat`ce vaccinul anti-COVID-19 va ajunge la Ia[i se va imuniza f`r`s` stea pe gânduri. Acea zi a venit [i iat` c` a fost primulvaccinat, iar trei ore mai târziu starea de s`n`tate era una foartebun`. Cadrele medicale care s-au vaccinat au ie[it din unitateamedical` f`r` probleme. Dup` 15 minute s-au urcat la volanulma[inii [i au plecat acas` satisf`cu]i de deciza luat`. „|n câtevasecunde vaccinul este administrat. Mar]i, cel târziu, vor fi imuniza]iultimii doritori. Pentru a termina cât mai curând, vom \mp`r]i \nmai multe ture dac` va fi cazul. Eu cred c` pân` \n aceast` sear`(27.12.2020- n.r.) cel pu]in 50 de cadre medicale vor fi imunizate.M-am vaccinat [i m` simt excelent. Nu suf`r de nicio alergie.

  Fiecare persoan` vaccinat` va sta \ntr-o camer` timp de 15-30 deminute pentru a vedea dac` nu apar reac]ii adverse. Aceasta esteo ultim` etap`. |ndemn popula]ia s` se vaccineze [i s` respecte\n continuare m`surile de preven]ie. Sper ca \n urm`toarele lunis` reu[im s` ne imuniz`m \n num`r cât mai mare. Mul]umim [idomnului primar pentru toat` sus]inerea acordat` pe toat` perioada”,spune dr. Florin Ro[u, managerul Spitalului de Boli Infec]ioasedin Ia[i.

  Urmele l`sate de pandemia COVID-19 \n via]a pacien]ilor i-au motivat s` se imunizeze

  Timp de 10 luni \n care au luptat pentru vie]ile a sute depacien]i infecta]i cu noul tip de virus, cadrele medicale au devenit[i mai determinate s` accepte imunizarea. „Sunt fericit` c` auajuns dozele de vaccin la noi, c` ne-am vaccinat, dar [i c` to]icolegii mei doresc s` se imunizeze \n num`r foarte mare. S-asim]it ca o efervescen]` ast`zi \n cadrul spitalului. Ne-am \ntâlnitpân` acum cu cei care au fost programa]i [i continu` vaccinareapentru to]i colegii din unitate care [i-au exprimat dorin]a, \npropor]ie de peste 90 la sut`. Se vor vaccina \n cel mult treizile. Cred c`, \n seara zilei de mâine (n.r.- 28 decembrie 2020)aproape toate cadrele medicale \nscrise vor fi imunizate, cel maitârziu a treia zi. Acest vaccin chiar a fost a[teptat de c`tre noi,cei care am avut cel mai mare impact cu acest virus. Zi de ziam v`zut suferin]a uman` \n toate formele ei de manifestare \nperioada acestei pandemii [i atunci sigur c` dac` o putem opri[i avem aceast` oportunitate, de a fi primii care ne putem vaccina,nu am putea refuza. Chiar [i pe perioada s`rb`torilor am asiguratg`rzile \n spital [i nu ne-am mai \ntâlnit, dar ast`zi am v`zut petoat` lumea vesel`. Ne-am \ntâlnit [i cu colegii care au venit dela Spitalul Mobil Le]cani [i cu cei de aici de la spital, care auvenit de acas` tocmai din dorin]a aceasta de a se vaccina. Sper`mcu to]ii ca astfel s` ajungem la o via]` cvasi-normal`”, a declarat

  dr. Carmen Manciuc, medic la Spitalul de Boli Infec]ioase „SfântaParscheva” din Ia[i.

  Vaccinul anti-COVID-19 este p`strat la temperatura frigiderului timp de circa 4 zile

  Vaccinul a ajuns în siguran]` la Ia[i într-un transport securizat[i este ]inut la temperatura frigiderului, unde va rezista circa 4zile. Astfel, pân` \n ultima zi din acest an, prima etap` se vafinaliza, urmând ca dup` 21 de zile s` fie administrat` cea de-adou` doz`. Fiecare flacon con]ine 5 doze de vaccin produs dePfizer [i BioNTech. În cazul acestui ser, medicii spun c` reac]iileadverse nu sunt prea diferite de cele deja existente, formele potfi u[oare sau moderate [i trebuie monitorizate. Pentru a faceacest lucru s-au stabilit trei etape. Prima dat`, persoanele carese vor vaccina se vor înregistra cu buletinul pe o tablet`. Aldoilea pas îl reprezint` camera de vaccinare, acolo unde \n câtevasecunde este administrat serul. Într-o ultima etap`, se urm`re[testarea de s`n`tate a persoanelor. Timp de 15 - 30 de minutea[teapt` \ntr-o \nc`pere pentru a se asigura de faptul c` nu aureac]ii adverse. Un medic infec]ionist [i unul de Terapie Intensiv`sunt preg`ti]i s` ofere tratamentul necesar \n cazul în care aparastfel de complica]ii.

  Alexandra ABONICESEI

  SOCIAL 4Luni, 28 decembrie

  www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

  Primul ie[ean care s-a vaccinat se simte foarte bine dup\ injec]ie:ı~ndemn popula]ia s\ se vaccineze [i s\respecte `n continuare m\surile depreven]ie‰! Cel pu]in 50 de cadre medicalede la Spitalul de Boli Infec]ioase din Ia[i aufost vaccinate `n prima zi

 • Situa]ia din ultima s`pt`mân` de la Spitalul Mobil Le]caniarat` c` din ce \n ce mai mul]i pacien]i ajun[i \n stare grav`sunt trata]i cu succes de c`tre cadrele medicale. Num`rul ie[enilorinfecta]i a avut o sc`dere u[oar` \n ultimele 4 zile. Odat` cunoua tulpin` care amenin]` cu o rat` mai mare de râspândire,medicii devin tot mai \ngrijora]i de o eventual` necesitate acre[terii num`rului de locuri din spitalele suport-COVID-19. |nultima s`pt`mân` au pierdut lupta pentru via]` pe patul de ATIa Spitalului Mobil Le]cani 5 pacien]i. |n acela[i timp, un num`rde 7 bolnavi COVID-19 ajun[i \n stare grav` au reu[it s` scapede tratamentul din ATI, evolu]ia lor fiind una foarte bun`.

  5 pacien]i urmez` s` fie externa]i de pesec]ia de Terapie Intensiv` a Spitalului Mobil Le]cani \n aceast` zi

  Cadrele medicale de la Spitalul Mobil Le]cani se lupt` pentruvia]a a zeci de pacien]i. Ieri mai erau 15 locuri libere pentrubolnavii COVID-19 cu forme medii [i patru locuri libere pentrucei care ajung cu o form` grav`. Din fericire, eforturile medicilordau roade, iar num`rul de extern`ri cre[te. Dup` Cr`ciun, totmai mul]i sper` s` se \ntoarc` la familiile lor [i s` nu ajung` \nnoul an interna]i \n spital. „O sc`dere u[oar` a num`rului depacien]i care necesit` internare \n sec]ia de Terapie Intensiv`. |nmomentul de fa]`, \n sec]ia de Terapie Intensiv` sunt 4 locuri [i\n cea cu forme medii-u[oare sunt 15 locuri. Au fost 5 decese\n ultima s`pt`mân` [i au fost externa]i 7 pacien]i. Chiar ast`zi(27 decembrie 2020- n.r.) preg`tim 5 pacien]i care s` fie externa]ide pe sec]ia de Terapie Intensiv`”, spune dr. Florin Ro[u, managerulSpitalului de Boli Infec]ioase „Sfânta Parascheva” din Ia[i

  Problemele de la Spitalul Mobil Le]cani,remediate la sfâr[it de an

  |n ultimele luni au fost probleme din ce \n ce mai frecventela Spitalul Mobil Le]cani. Sistemul de \nc`lzire a unit`]ii medicaledestinate \ngrijirii pacien]ilor infecta]i cu coronavirus, dar [i sursele

  de oxigen au generat o serie de situa]ii nepl`cute pentru bolnavi[i angaja]i. Unitatea de la marginea municipiului Ia[i a avutprobleme de la bun început cu instala]iile de înc`lzire [i cele decanalizare. Montajul f`cut de societatea SDI Globall LLC, dinTurcia, a fost extrem de prost, iar ]evile riscau s` înghe]e latemperaturi joase. |n momentul de fa]`, spre u[urarea tuturor,aceste probleme s-au remediat, iar spitalul \[i men]ine activitatea\n condi]ii normale. „Stocatorul este pus \n func]iune, iar \nmomentul de fa]` reprezint` prima surs` de oxigen a spitalului.La Le]cani avem trei surse de oxigen, prima surs` este stocatorul,din punctul acesta de vedere suntem asigura]i. Iar \n saloaneleunde avem interna]i pacien]i, nu avem probleme cu \nc`lzirea. Avenit o echip` din Turcia, cei care au instalat sistemul de \nc`lzire,care au f`cut verific`rile, acum suntem \n perioada de mentenan]`.|n cazul \n care apar din nou disfunc]ionalit`]i, o s` \i chem`m,dar \n momentul de fa]` nu sunt probleme din acest punct devedere”, explic` managerul Spitalului de Boli Infec]ioase din Ia[i.

  Spitalul Mobil Le]cani din Ia[i este preg`tit pentru internarea unui num`r mai mare de bolnavi COVID-19

  Noua tulpin` de COVID-19 \ngrijoreaz` medicii ie[eni. R`spândireacu 70 la sut` mai rapid` poate cre[te cu mult rata infect`rilor,

  ceea ce ar impune [i un num`r mai mare de paturi \n spitalelesuport-COVID-19. |n jude]ul Ia[i, Spitalul Mobil Le]cani \[i poatem`ri capacitata num`rului de locuri \n cazul unei eventuale cre[teria ratei de infect`ri. „Dac` o s` observ`m o cre[tere a num`ruluide cazuri, vom m`ri num`rul de paturi, dar noi sper`m c` nuvom fi nevoi]i. Aceast` nou` tulpin` de coronavirus nu d` formemai severe, dar este mai contagioas`, ceea ce pune o presiunemai mare pe sistemul de s`n`tate. }inând cont de cum s-amanisfestat pân` acum pandemia, exist` posibilitatea s` fie pacien]icare s` aib` noua tulpin`. Medicina se bazeaz` pe dovezi, iar \nmomentul de fa]` nu am nicio dovad` care s` sus]in` acest lucru”,a \ncheiat dr. Florin Ro[u.

  Alexandra ABONICESEI

  SOCIAL5 Luni, 28 decembrie

  www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

  Dosar de executare nr.35864/245/2015Nr. A__EIS _8335/22.12.2020

  ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

  Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţiagenerală executări silite cazuri speciale - Serviciul executărisilite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de12.01.2021, ora 11.00, LICITAŢIE I, pentru vânzarea următoruluibun mobil, proprietatea debitorului RAUS MARCEL, autoturismmarca Opel Vectra 1.8l, an fabricaţie 1993, serie sasiuW0L000087P5089712, nr. înmatriculare IS 03 AAW, culoare bleumetalizat, capacitate cilindrica 1796, km. Estimati, 299024,benzina, nu este in stare de functionare, nu detinem acte deproprietate, doar 1 cheie. Preţul de vânzare este de 468 lei.Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Iaşi, str. AnastasiePanu, nr. 26, sala de sedinte DGRFP Iasi, etaj 1.

  Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare,depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau latelefon 0232213332 interior 1701. Anunţul integral se află postatpe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţiea bunurilor sechestrate– Unitate/Subunitate fiscală: Iasi Executărisilite cazuri speciale.

  Participanţii la licitaţie, sunt obligaţi să respecte prevederilelegale, privitoare la răspândirea COVID.

  Dosar de executare nr.22867/245/2014Nr. A__EIS _8337/22.12.2020

  ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

  Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţiagenerală executări silite cazuri speciale - Serviciul executărisilite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de13.01.2021, ora 11.00, LICITAŢIE I, pentru vânzarea următoruluibun mobil, proprietatea debitorului OLARAS MARIN, Autoutilitaramarca Mercedes Vito serie sasiu WDF63960123188470, nr.înmatriculare ILBE 046, an fabricaţie 2006, culoare argintiu,capacitate cilindrica 2148, motorina, custodele detine 1 cheiesi certificat de inmatriculare emis de autoritatile din RepublicaMoldova. Preţul de vânzare este de 11.603 lei. Licitaţia se vadesfăşura la sediul nostru din Iaşi, str. Anastasie Panu, nr. 26,sala de sedinte DGRFP Iasi, etaj 1.

  Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare,depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau latelefon 0232213332 interior 1701. Anunţul integral se află postatpe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţiea bunurilor sechestrate– Unitate/Subunitate fiscală: Iasi Executărisilite cazuri speciale.

  Participanţii la licitaţie, sunt obligaţi să respecte prevederilelegale, privitoare la răspândirea COVID.

  Zilnic, un bolnav COVID-19 esteexternat de pe sec]ia de TerapieIntensiv\ a Spitalului Mobil de laLe]cani

 • Mezzosoprana Maria MacsimNicoar` a fost condus` peultimul drum, iar so]ul ei nu aparticipat la \nmormântare.Mai mult decât atât, nici lapriveghi nu a participat. Cutoate acestea, a trimis ocoroan` de flori. De ce a evitatorice contact cu familia artisteieste greu de spus. Cert estec` \n ziua \n caremezzosoprana a plecat de pep`mânt, cel ce i-a fost so] nu avenit s` o vad` pentru ultimadat`

  Mezzosoprana Maria Macsim Nicoar` a fostcondus` pe ultimul drum. So]ul artistei nu a venitla priveghi [i nici la \nmormântare, \ns` a trimiso coroan` de flori. Apropia]ii lui Codrin Nicoar`au spus c` el a evitat orice contact cu familiaartistei [i a circulat un zvon prin care se spuneac` acesta nu s-ar fi sim]it bine. Nu mul]i cred\n acest zvon \ns`. Oricum ar fi fost, CodrinNicoar` nu a fost al`turi de cea care i-a fostso]ie \n ultima zi de pe p`mânt, iar asta ridic`mari semne de \ntrebare. Sâmb`t`, la cimitirul

  „Sf. Petru [i Pavel”, Maria Macsim Nicoar` a fostcondus` pe ultimul drum de prieteni, colegi [ifamilie. Bra]e de flori [i coroane pe care erauscrise mesaje emo]ionante au fost depuse lâng`sicriul alb al artistei. La slujba de \nmormântarea participat un sobor de preo]i, printre care [ipreotul Ovidiu Here[, so]ul surorii Mariei MacsimNicoar`.

  Niciunul dintre cei prezen]i la\nmormântarea artistei nu acrezut \ntr-un accident

  Apropia]ii artistei au participat la \nmormântarecu inima frânt`. Niciunul dintre cei prezen]i acolonu au crezut [i nu cred \ntr-un accident. |n acela[itimp, to]i sunt con[tien]i c` este aproape imposibilde dovedit c` mezzosoprana ar fi fost \mpins`pe sc`ri sau agresat` \n vreun fel. Ce este greude \n]eles este modul \n care a reac]ionat CodrinNicoar` atunci când ar fi g`sit-o pe artist` c`zut`pe sc`ri. Pe 9 mai, \n jurul orei 23:00, pianistulCodrin Nicoar` o g`se[te pe artist` c`zut` lacap`tul sc`rilor interioare din vila pe care ode]ineau \n Aroneanu. Din acel moment lucrurilepar s` scape de sub control. Codrin Nicoar` \[ig`se[te so]ia \n stare de semicon[tien]` [i faceun gest de ne\n]eles. |n loc s` sune la 112 [is` cheme ajutor, o ridic` [i o duce \ntr-o camer`,unde o las` \n pat. Poate c` gestul s`u are oexplica]ie, având \n vedere c` rela]ia dintre cei

  doi se r`cise considerabil [i se preg`teau dedivor]. Ciudat este \ns` faptul c` timp de 8 oremezzosoprana a fost ]inut` de so]ul ei \n pat [inu a fost anun]at` salvarea. Totu[i, familia Macsim-Nicoar` poza \ntr-o familie model, \n care problemelesunt inexistente. Codrin Nicoar` a precizat \n fa]aanchetatorilor c` so]ia sa, mezzosoprana MariaMacsim Nicoar`, a c`zut pe sc`rile interioare \nform` de spiral` dup` ce a consumat o cantitatedestul de mare de alcool. El a povestit c` a g`siturme de vom` la cap`tul sc`rilor, semn c` so]ieisale i s-a f`cut r`u \naninte s` cad`.

  Colegii artistei au lansatipoteze halucinante

  Mezzosoprana Maria Macsim Nicoar` veneavân`t` la spectacole. Asta sus]ineau colegii artistei.Mai mult decât atât, to]i spun c` nu este vorbadespre niciun accident [i cred c` femeia a fostagresat` sau \mpins` pe sc`ri de so]ul ei, deCodrin Nicoar`. Anchetatorii nu sunt \ns` la felde convin[i [i \nc` adun` probe. Totu[i, \ntreagapoveste pare mai degrab` desprins` dintr-un filmpoli]ist. Un film poli]ist pe placul lui CodrinNicoar`, so]ul mezzosopranei. Apropia]ii familieiau spus c` Nicoar` era pasionat de filmele poli]iste,de ac]iune [i de c`r]ile din aceea[i categorie.Desigur, totul poate fi o simpl` coinciden]`. Totu[i,ce s-a \ntâmplat \n casa familiei Macsim Nicoar`?

  Mezzosoprana Maria MacsimNicoar` venea vân`t` la spectacole

  Reporterii BZI au discutat cu mai multepersoane din anturajul artistei, inclusiv cu membriifamiliei acesteia. Nimeni nu crede \nr-un accident.Motivul? |n majoritatea cazurilor nimeni nu crede\n accident din cauza discu]iilor pe care le-auavut cu Maria Macsim Nicoar`, \nainte de „accident”.Una dintre colegele artistei a discutat cu reporteriiBZI [i a relatat câteva \ntâmpl`ri delicate. Aobservat de multe ori semne de violen]` pe corpulfemeii, urme mascate discret. „Da, am v`zutvân`t`i pe corpul Mariei. Pe mâini [i pe picioare.Nu mi-a spus clar c` a b`tut-o Nicoar`, dar mi-a spus c` era foarte violent... Jur c` mi-a spus

  asta... Nu vorbea mereu despre ce i se \ntâmpl`.Mi-a spus de divor] [i am sf`tuit-o s` pun`punct...”, a spus una dintre colegele Mariei MacsimNicoar`.

  |n casa din Aroneanu a pus tot ce avea

  Familia mezzosopranei Maria Macsim Nicoar`a precizat c` toate economiile ei s-au dus c`trecasa \n care locuia al`turi de Nicoar`, \n Aroneanu.Acolo a investit bani [i sentimente. Voia s` aib`casa ei, \n care s` fie fericit`. Nu s-a bucuratprea mult de ea pentru c` rela]ia dintre ea [iso] s-a r`cit considerabil, iar problemele parc`ap`reau din senin. Familia ei a precizat c` Nicoar`i-ar fi dat termen s` plece din casa din Aronenu\n aceast` var`. Nu ar fi vrut s` fac` asta. Le-apovestit [i colegilor despre asta. „Ea se temeas` o ia de la cap`t, s` renun]e la tot. Ea a f`cutfoarte multe lucruri \n cas`, din banii ei. A maitrecut o dat` printr-o rela]ie din care a plecat cumâinile \n buzunar. Nu voia s` se \ntâmple astadin nou [i de aceea a ]inut s` r`mân` lâng`Nicoar`”, a precizat aceea[i coleg`.

  Scenele de violen]` dintreMaria Macsim Nicoar` [i so]ulei Codrin Nicoar` au fostconfirmate de surse din cadrul anchetei

  Ceea ce s-a vehiculat imediat dup` „accident”,adic` faptul c` Nicoar` era agresiv cu so]ia sa,se confirm`. Surse din cadrul anchetei au precizatpentru reporterii BZI c` au fost stabilite dou`episoade de violen]` \ntre so]i, dar nu s-a pututstabili dac` \n seara „accidentului” a existat unasemenea episod. Anchetatorii au ajuns la oconcluzie clar`. Mezzosoprana Maria MacsimNicoar` a suferit leziunile care au trimis-o \nstare critic` la spital dup` ce a c`zut pe sc`ri.Nu se poate spune \ns` dac` so]ul ei, CodrinNicoar`, a \mpins-o sau dac` a c`zut accidental.Asta ar trebui s` se stabileasc` \n curând, \ns`ancheta este extrem de dificil`.

  Drago[ SAVIN

  ACTUALITATE Luni, 28 decembrie 8

  www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

  Codrin Nicoar\ nu a mers la`nmormântarea so]iei sale, mezzosopranaMaria Macsim Nicoar\! A evitat oricecontact cu familia artistei, dar a trimis ocoroan\ de flori! Gestul s\u a ridicat multesemne de `ntrebare!

 • ACTUALITATE9 Luni, 28 decembrie

  www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

  Un profesor a fost prins beat la volan. Cadruldidactic a fost descoperit \ntâmpl`tor de un echipajde Poli]ie care f`cea verific`ri \n traficul rutierdin jude]. |n urma incidentului, b`rbatul a fostpedepsit de judec`torii ie[eni.

  Astfel, magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[il-au condamnat pe Cristian Ionu] C`praru (27 deani), profesor de Educa]ie Fizic` [i Sport la 1an de \nchisoare, cu amânarea aplic`rii pedepsei,pentru conducerea unui vehicul sub influen]aalcoolului sau a altor substan]e. De remarcat estefaptul c` sentin]a nu e definitiv`, aceasta fiinddeja contestat` de c`tre profesor.

  Cristian Ionu] C`praru, acuzatc` a urcat b`ut la volan

  Procesul profesorului Cristian Ionu] C`prarua \nceput pe 11 mai 2020. Atunci, procurorii dincadrul Parchetului de pe lâng` Judec`toria Ia[il-au acuzat pe cadrul didactic c` a urcat b`ut lavolan. „Pe data de 2 martie 2018, în jurul orei22:45, inculpatul a condus autoturismul marcaSeat pe o strad` din Ia[i, având o îmbiba]iealcoolic` de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge,respectiv 1,5 grame la mie la ora 23:35 [i 1,35

  grame la mie la ora 00:35 a zilei de 3 martie2018”, au men]ionat anchetatorii.

  La audieri, profesorul a precizat c` recunoa[tefapta. „|n dup`-amiaza zilei de 2 martie 2018, înjurul orei 16:00, am mers cu ma[ina la una dintres`lile de evenimente din incinta unui complexcomercial, unde am participat la o petrecere. Înacest context, în intervalul orar 17:00 - 19:00, amconsumat b`uturi alcoolice. Ulterior, am urcat lavolanul autoturismului, pe care l-am condus dinparcarea Hotelului „Ramada”, pân` în cartierulT`t`ra[i. |n autoturism se aflau alte dou` persoane,colege de-ale mele, respectiv numitele P.M. (pebancheta din spate) [i A.C. (pe scaunul din dreapta-fa]`)”, a declarat profesorul din Ia[i \n fa]a magistra]ilor.

  Tras pe dreapta de un echipajde Poli]ie pentru c` avea otraiectorie dubioas`

  Anchetatorii au afirmat c` b`rbatul a fost traspe dreapta de un echipaj de Poli]ie. „Inculpatula fost oprit în trafic de un echipaj de Poli]ie,deoarece autoturismul pe care îl conducea aveao traiectorie sinuoas`, înc`lcând de 2 sau de 3ori bordura trotuarului situat pe partea dreapt`

  a sensului de mers. Membrii echipajului de Poli]iecare l-au oprit în trafic pe inculpat l-au condusde îndat` la sediul Serviciului Poli]iei Rutiere Ia[i,unde inculpatul a fost testat cu aparatul etilotestmarca Drager. Rezultatul test`rii alcoolemiei înaerul expirat a fost de 0,56 mg/l la ora 23:00.Inculpatul a fost dus apoi de agen]ii de Poli]iela Spitalul Clinic de Urgen]` „Prof. dr. NicolaeOblu”, din Ia[i, unde i-au fost recoltate probebiologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei”,au mai sus]inut anchetatorii ie[eni.

  La rândul lor, judec`torii au explicat de cei-au aplicat lui Cristian Ionu] C`praru o condamnare

  de 1 an de \nchisoare, cu amânarea aplic`riipedepsei.”Referitor la nivelul de educa]ie, vârst`,starea de s`n`tate, situa]ia familial` [i social` ainculpatului, instan]a re]ine faptul c` acesta esteabsolvent de studii post-universitare, este c`s`torit,are doi copii minori, are un loc de munc` stabil,în cadrul înv`]`mântului, fiind profesor de Educa]ieFizic` [i Sport, bucurându-se de apreciereacolectivului [i f`când dovada unei implic`ri deosebiteîn activitatea didactic`, a[a cum rezult` dinînscrisurile depuse în circumstan]iere”, au concluzionatmagistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i.

  Ciprian NEDELCU

  Profesor din Ia[i, prins beat la volan! Cadruldidactic, descoperit din `ntâmplare de unechipaj de Poli]ie! B\rbatul, condamnat dejudec\tori!

 • www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

  PUBLICITATE Luni, 28 decembrie

  MICA PUBLICITATE

  10VÅNZåRI DIVERSE

  PFA „Culea Marcel” vinde metaleneferoase aluminiu, alama,cupru, hârtie [i altele \nlocalitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.Telefon mobil: 0752.472.546;0722.446.981.

  Vând la pre]uri mici arbori [iarbu[ti ornamentaliaclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,MESTECENI, PINI, IENUPERI,CATALPA, TEI, STEJAR,arbu[ti de gard viu etc.Plantele sunt crescute \n câmpdeschis. Telefon:0762.061.555.

  8000 mp sau parcelat 500/700mp cu vedere la lac Ezareni, str.Joldea Vod`, la 1 km deExpomobila. Proprietar unic.0757.101371 sau 0232.230016.

  VÅND PINI (pin negru, pinsilvestru) 1,5 - 2,5 metri\n`l]ime. TUIA, magnolie,mesteceni, tei, etc. Detalii la0762.061555.

  Teren blocuri - Moara de Foc /Octav Bancil`, 4446mp, 74mdeschidere, PUZ locuin]ecolective / birouri, PUG - L3M,\n`l]ime - nelimitat, lâng`viitorul magazin Lidl.0758.250396.

  MIERE DE ALBINE (Poliflor`)Natural` 100% (ECO). Pre]: 20RON/Kg. Rela]ii 0765.394295sau 0754.607385. |n Ia[itransportul se asigur` gratuitindiferent de cantitate. Se emite[i factur`.

  VÅNZåRI IMOBILIARE

  Proprietar direct, vând parcel`teren \n Valea Adânca-35euro/mp (Str.Veseliei). Tel.0744581068.

  BREAZU-Vând 2 parcele, cutoate utilit`]ile, de 521mprespectiv 835mp. Tel:0765.855565.

  Proprietar vând apartament cu 1camer` \n complex reziden]ialnou - construc]ie 2014, zona Sf.Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:gresie, faian]`, parchet, CTproprie. Pre]uri de la 1200Euro/mp. Tel: 0785.219334.

  Proprietar vând apartament cu 2camere \n complex reziden]ialnou - construc]ie 2014, zona Sf.Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:gresie, faian]`, parchet, CTproprie. Pre]uri de la 1200Euro/mp. Tel: 0785.219334.

  Proprietar vând apartament cu 3camere \n complex reziden]ialnou - construc]ie 2014, zona Sf.Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:gresie, faian]`, parchet, CTproprie. Pre]uri de la 1200Euro/mp. Tel: 0785.219334.

  Proprietar vând apartament cu 4camere \n complex reziden]ialnou - construc]ie 2014, zona Sf.Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:gresie, faian]`, parchet, CTproprie. Pre]uri de la 1300Euro/mp. Tel: 0785.219334.

  De vânzare 2000 mp in satPietr`ria, comuna Bârnova, cutoate utilit`]ile (curent, ap`,gaz, canalizare), amplasat incentrul satului. Detalii la tel.0747.982.597.

  Vând apartament 2 SD, etajintermediar, Podu Ro[. Tel.0745.034543.

  Apartament cu 2 camere delux, stil rustic-austriac, et. 2,suprafata: 56 mp, locatie:Aleea Tudor Neculai, pret:55.000 euro, negociabil. Detaliila: 0751.589.488.

  Teren blocuri - Moara de Foc /Octav Bancil` 4446mp, 74mdeschidere, PUZ locuin]ecolective / birouri, PUG - L3M,\n`l]ime - nelimitat, lâng` viitorulmagazin Lidl. 0758.250396.

  Apartament cu 1 CAMERåcomplex reziden]ial 2015.Apartament bloc nou, construc]ie2015, structur` pe cadre debeton, decomandat,compartimentat pentru aeficientiza cât mai bine suprafa]`util` de 37 mp. Complexul esteamplasat \ntr-o zona lini[tit`,beneficiaz` de un cadru intim [ide o priveli[te deosebit`. Pre]promo]ional: 37900 euro. Pentrumai multe detalii: 0746.785621.

  Spa]iu comercial de vânzare cucomision 0%, T`t`ra[i str. Ciric36-42. 65mp cu toate utilit`]ile,cu vitrin` mare (15ml) pretabilpentru diferite activit`]i. FD21027Tel: 0746.222244.

  De vânzare spa]iu de birouamenajat, compartimentat \n 2\nc`peri, 2 aparate de aercondi]ionat, contorizare separat`curent electric 50000Euro.FD769 Tel: 0746.222244.

  Apartament nou, 2 camere, 53mp. Construc]ie 2016, structur`pe cadre, Fidelia Residence estesituat \n zona T`t`ra[i (alimentaraFlux). Dot`ri: gresie, faian]`,parchet, central` termic` deapartament, obiecte sanitare \nbaie, u[i de lemn interior, u[`metalic` la intrare. FD20415.Detalii la: 0746.222244.

  Vând teren 1200 mp intravilansat Rediu Aldei, com. Aroneanu,intabulat, utilit`]i, zona p`durilacuri la 8 km de Ia[i, 5E/ mp.Rela]ii la: 0734.162016.

  CARTIER VI{OIANU -APARTAMENTE DE LUX.Ansamblul Reziden]ial Vi[oianu -apartamente cu 1, 2 sau 3camere decomandate; suprafe]ecuprinse \ntre 30-80 mp; baia [ibuc`t`ria complet utilat`.Facilit`]i: racordare la utilit`]i,dot`ri interioare de lux: u[i,gresie, faian]`, central` termic`,internet, tv, telefon, locuri deparcare incluse \n pre]. Detalii la:0743.700400.

  Vând cas` \n comunaRuginoasa, str. {tefan cel Tân`r,nr.5, aproape de centru, dinbol]ari - 96 mp, an construc]ie1994, finalizat` la cheie. Anexe -3 camere \n suprafa]` de 106mp, beci, 2 compartimente,

  fântân`, livad` pruni, vita de vie< teren \n total 1760 mp. Rela]iila telefon: 0741.485024.

  VÅND CASå P < 1, integralc`r`mid` pe 800 mp, intabulat`,certificat energetic, liber` desarcini. Locuin]a are 196 mplocuibili. Este situat` \n satulPåUN - la 150 m de stradaprincipal`. Pe timp de iarn`accesul este facil. Rela]ii la tel.0762.780991.

  Vând apartament 2 camere,decomandat, confort 1 m`rit, 60mp, bloc beton din anul 1986,etaj 1/4, 2 vederi, 2 balcoane,central`, tevi de cupru, tâmpl`rieREHAU - 3 straturi, garaj [i box`,Dancu, str. Dasc`lilor, nr. 10.Pre]: 36.000 euro, negociabil.Telefoane: 0332.108872 [i0755.848685.

  Persoan` fizic` vând garsonier`24 mp - NICOLINA I, etaj IV dinV bloc izolat termic, camer`video, interfon, gresie, faian]`,parchet, geam termopan, u[`metalic`. Pre] negociabil. Tel.0767.983165.

  Magnolia Residence \]i ofer`pre]uri promo]ionale pentruapartamentele cu 2 camere,finisate 100%, cu rate ladezvoltator. Acum apartament cu2 camere de 52 mp la doar43.000 euro. Profit` de ofert`!Rela]ii la telefon: 0755.122000.

  Proprietar vând apartament cu 1camer` \n complex reziden]ialnou - construc]ie 2014, zona Sf.Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:gresie, faian]`, parchet, CTproprie. Pre]uri de la 1200Euro/mp. Tel: 0785.219334.

  Proprietar vând apartament cu 2camere \n complex reziden]ialnou - construc]ie 2014, zona Sf.Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:gresie, faian]`, parchet, CTproprie. Pre]uri de la 1200Euro/mp. Tel: 0785.219334.

  Proprietar vând apartament cu 3camere \n complex reziden]ialnou - construc]ie 2014, zona Sf.Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:gresie, faian]`, parchet, CTproprie. Pre]uri de la 1200Euro/mp. Tel: 0785.219334.

  Proprietar vând apartament cu 4camere \n complex reziden]ialnou - construc]ie 2014, zona Sf.Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:gresie, faian]`, parchet, CTproprie. Pre]uri de la 1300Euro/mp. Tel: 0785.219334.

  |NCHIRIERI

  Concesionez pe 10 ani,apartament cu 2 camere,decomandat \n zona ComplexuluiComercial Ciurchi-Ia[i. Facilit`]i:central`, frigider, aragaz, ma[in`de sp`lat, TV \n fiecare camer`,mobil` nou` [i recondi]ionat`, u[inoi moderne, parter. Actele prinnotariat. Telefon: 0729921577.

  Ofer spre \nchiriere spa]iipentru birouri [i depozit situate\n Ia[i, str. C.A. Rosetti, nr.12-14 [i str. A. Panu. Rela]ii la

  telefon 0758.046.130 [i0740.993.747.

  |nchiriez camer` \n apartamentde 3 camere, liber` de la data de15 aprilie 2018, 120 euro pe lunautilit`]i incluse. 0743.953.040.

  Ofer spre \nchiriere apartamentcu dou` camere, completmobilat [i utilat, Centru, stradaL`pu[neanu. Chiria: 300 europe lun`

 • MICA PUBLICITATE\ntre so]i, abuz de \ncredere,violare de domiciliu, tulburare deposesie, abandon de familie),INFRAC}IUNI PENTRU CARE|MPåCAREA PåR}ILOR|NLåTURå RåSPUNDEREAPENALå, ACCIDENTE DECIRCULA}IE, MALPRAXIS,LITIGII DE MUNCå, PROTEC}IACONSUMATORULUI,PROTEC}IA INTELECTUALå,EDUCA}IE {I |NVå}åMÅNT, etc.CU NOI VE}I REU{I CE VåPROPUNE}I. ACCEPTåDIALOGUL – GåSE{TE SOLU}IA– REZOLVå CONFLICTUL.Informarea [i eliberareacertificatului de informare suntgratuite!!!!

  EXPERT solu]ioneaz` dosare cu\mprumuturi \n franci elve]ieni.Tel. 0232.218842, 0723.364346.

  SERVICII INSTALA}II

  ELECTRICIAN autorizat executinstala]ii electrice pentru case,apartamente, spa]ii. Repara]iiinstala]ii electrice, extinderi,modific`ri de instala]ii electrice,schimb`ri tablouri electrice.Pre]uri accesibile [i garan]ialucr`rii. Relatii la: 0746.521756.

  Execut`m instala]ii termosanitare,electrice - instala]ii \n pardoseal`[i/sau pe calorifere, mont`maparate de aer condi]ionat,centrale termice [i cazane pelemne, amenaj`ri interioare deorice complexitate. Totul la celemai avantajoase pre]uri. Tel.0746.634406.

  Electrician autorizat executinstala]ii electrice pentru case,apartamente, spa]ii. Repara]iiinstala]ii electrice, extinderi,modific`ri de instala]ii electrice.Pre]uri accesibile [i garan]ialucr`rii. Relatii la: 0758.573478.

  SERVICII CONSTRUC}II

  Execut`m amenaj`ri interioare -exterioare, gresie, faian]`, rigips,zugr`vit, plac`ri cu piatr` alei,etc. Rela]ii la tel. 0784.027262.

  Meseria[i disciplina]i execut`mcase la ro[u, la cheie, faian]`,gresie, zugr`veli, pavele, parchet,rigips, garduri, lucr`ri din piatr` [igranit, beciuri cu bolt` din piatr`.De]inem piatr`. Rela]ii la0745.535871 [i 0760.199630.

  LOCURI DE MUNCå

  Societate comercial` angajeaz`muncitori necalifica]i. Relsuplimentare la tel:0232/230.113 sau 0744/614.180

  }i-ar placea un stil de via]`luxuriant, outfituri glam [istabilitate financiara? Studio20 î]i ofer` un job full-time caonline entertainer, non-adult!Beneficii: - 5.000 lei/lunagarantat; - bonus de angajareîn valoare de 1.500 lei; - venitmediu de 13.000 lei/luna; -cazare; - cursuri gratuite delimba engleza; - [edin]e

  gratuite de make-up [ihairstyle; - [edin]e fotoprofesionale; - cei maiprofesioni[ti traineri dinindustrie [i suport constant; -camere modern decorate, cuaparatur` de ultim` genera]ie;- seriozitate, legalitate,siguran]`. Sun` acum lanum`rul de telefon:0748.802.020.

  EVOPLAN INSOLV IPURL, \ncalitate de lichidator judiciar aldebitoarei S.C DOROCA SA,c`utam inginer cadastrist pentrua efectua lucr`ri de cadastru \nDorohoi, jud. Boto[ani.TELEFON: 0742/109899,0745/308671.

  GRåDINI}A EXCELLENCEangajeaz` educator cuexperien]` \n condi]ii salarialeavantajoase. CV-urile se pottrimite la adres[email protected]. Rela]iisuplimentare la tel:0741.050.800.

  CAUT PERSOANE PENTRUCUSUT MANUAL|NCåL}åMINTE LA DOMICILIU.INFORMA}II LA TELEFON:0766.815.253.

  SC CONSTRUC}II GENERALEMOLDOVA SRL Bac`uangajeaz` pentru execu]ieinginer CFDP cu sau f`r`experien]`. CV pe email:[email protected].

  Cabinet contabilitate angajeaz`absolven]i studii superioare cuprofil economic [i cuno[tin]eoperare WIN MENTOR.Experien]a \n domeniu constituieavantaj. CV uri la [email protected].

  SC ANGAJEAZå ECHIPåFORMATå DIN: MAISTRU,LåCåTU{I MECANICI {ISUDORI CONFEC}II METALICE{I }EAVå. REL. LA TEL/FAX:0348.445460.

  SC angajeaz` pompieri cuatestat. Telefon 0745.867.002.

  Companie specializat`,angajeaz` operatori decur`]enie pentru sedii bancare\n Ia[i. Salariu atractiv,contract pe perioad`nedeterminat`. Detalii lanum`rul de telefon:0751.113.011.

  Suha Mobila Ia[i, angaj`mmontator mobilier din PAL [iMDF. Cerin]e: Montaj mobilierPAL/ MDF. Experien]` deproduc]ie sau montaj mobilierPAL/ MDF/ lemn masiv constituieun avantaj. (salariu negociabil).Oferim carte de munc`. Program8.00-16.00. Responsabilit`]i:monteaz` mobilierul în atelier;monteaz` mobilierul la clien]ii dinIa[i; lucreaz` ca operator peutilajele noastre. Salariul 1500 lei-3000 lei. Permisul de conducere[i orice form` de \nv`]`mântterminat` cu data de 01.01.2013prezint` un avantaj. Pentru detaliicontacta]i-ne telefonic:0787.627.228.

  Societate multina]ional` cu filiala\n Ia[i angajeaz` Redactordocumenta]ie tehnic` pentrudomeniul auto. Sunt necesarecuno[tin]e foarte bune de limbaenglez` [i experien]` \n domeniu.Rug`m trimite]i CV la adresa:[email protected].

  Angaj`m lucr`tor comercialpentru magazin de carne,personal de cur`]enie (femeiede serviciu), m`celar. Telefon:0742.183.687.

  S.C IASI CONF S.A, cu sediul \ncalea Chi[in`ului nr.26, IA{I, (fa]`\n fa]` cu magazinul Carrefour -Felicia), angajeaz` persoane cuexperien]` [i pensionari la limitade vârsta \n meseriile /activitatile: -CONFEC}IONERI {I/SAU MUNCITORI NECALIFICA}I|N CONFEC}II. Se ofer`: -pachetsalarial atractiv; -tichete demas`; -decontare cheltuielitransport; -alte avantajeprev`zute \n contractul colectivde munc`. Rela]ii suplimentarese ob]in la sediul firmei sau latelefon: 0232.231478,0232.277953 INT.166.

  Recrut`m urgent [oferi categoriaB cu disponibilitate de \ncepereimediat` \n Southampton-MareaBritanie. Salariu cuprins \ntre1440£ [i 1920£ pe lun`. Cazarea[i ma[ina sunt asigurate deangajator. Cerin]e: Vârsta deminin 25 de ani; Permis deconducere cu vechime de minim2 ani; Diponibilitate de lucru 6zile pe s`pt`mân`; Nivel englez`-\ncep`tor. Cei interesa]i suntruga]i s` ne contacteze la:[email protected];0044(7472)288178 StefanaDOSOFTEI.

  ANGAJåM PERSONALCURå}ENIE PENTRUDECATHLON IA{I. RELA}II LATELEFON 0751.113.011.

  SC angajeaz` inginer servicecentrale termice, cu sau f`r`experien]`, permis auto categ. B.Rela]ii la tel/fax 0232.236.341,email: [email protected].

  Angaj`m vânz`toare pentrurulot` preparate din carne, zonaDacia-Zimbru. Detalii la telefon:0742.183687 sau 0751.697856.

  Angaj`m [ofer tir pentrutransport na]ional [i interna]ional1900-2100 Euro, contact0758.558411.

  Angaj`m \ngrijitori b`trâni Italia1100 Euro, contact0770.357607.

  Societate comercial` angajeaz`lucr`tor comercial, cu sau f`r`experien]`, pentrucafenea/sp`l`torie. Rela]iisuplimentare la telefon0747270691.

  Caut`m coleg` coafez` cuexperien]` pentru a \mp`r]i chiria(250 lei) si cheltuielile, \n zonaDacia. Salonul este situat lastrada principal`. Pentru maimulte informa]ii suna]i la num`rulde telefon: 0743 544 551 (Alex).

  SC SELCA SA PITESTI

  angajeaz`: dulgheri, zidari,asfaltatori, pavatori, electricieni,fierari-betoni[ti, mecanic utilaje(terasamente, turnare mixtur`).Oferim cazare, salariu motivant [ibonuri de mas`. Tel:0248.636442; 0724.447691,mail:[email protected].

  S.C. VIAROM CONSTRUCTSRL – AGEN}IA IA{IANGAJEAZå PERSONALPENTRU URMåTOARELEMESERII: CONDUCåTORIAUTO PENTRUAUTOBASCULANTE 8x4;CONDUCåTOR AUTOPENTRU AUTOCAMION;MECANIC DESERVENTREPARTIZATOR ASFALT;MECANIC DESERVENTBULDOEXCAVATOR;REGLORI A{TERNEREASFALT; ASFALATATORI.DORITORII POT TRIMITE CV-uri PE ADRESA DE [email protected]. DETALII LATELEFON 0747.234987.

  Firm` cu sediul \n Londraangajeaz` [oferi cu categoriaB [i minim 25 de ani. Se cereexperien]`, englez` nivelmediu, o bun`

  conduit`, seriozitate [ipunctualitate. Specifica]ii job:Mut`ri de locuin]e; Livrare [iasamblare mobilier. ProgramLuni-Sâmb`t`. Se ofer`: -Salariu400£/s`pt`mân`; -Ma[in` deserviciu; -Telefon de serviciu; -Bonus s`pt`mânal \n func]ie detargetul atins; -Colaborare petermen lung. V` rug`m trimite]icv cu poz` [i 1 recomandare dela fostul angajator pe adresa [email protected].

  Alpaccess angajeaz` muncitornecalificat [i schelar cuexperien]`. A[tept`m CV-uldvs. la adresa de [email protected]]ii la tel: 0344.141.445.

  SC angajeaz` inginer servicecu/f`r` experien]`, permisauto categoria B. Rel. suplim.la tel. 0232.236341 sau email:[email protected].

  POWER CONCEPT angajeaz`[oferi categoriile C

 • www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

  PUBLICITATE Luni, 28 decembrie

  MICA PUBLICITATE

  12Confec]ioner, [coalaprofesional`, f`r` experien]`precizat`, CRISTIAN ABC SRL.Rela]ii la: 0232.217037;[email protected].

  Confec]ionar ansamblor articoledin textile, f`r` studii precizate,experien]` 2 ani, FUNDA}IAALATURI DE VOI ROMANIA.Rela]ii la: 0232/275568;[email protected].

  Confec]ioner asamblor articoledin textile, f`r` studii [iexperien]` precizate, posturilesunt pentru Pa[cani, STEFI TEXSRL. Rela]ii la: 0740202877;[email protected].

  Confec]ioner montator tâmpl`riecu vitraj izolant, 10 clase,experien]` 2 ani, ZUPFINESTRESRL. Rela]ii la: 0720003777;[email protected].

  Confec]ioner tâmpl`rie aluminiu[i mase plastice, 10 clase,experien]` 2 ani, ZUPFINESTRESRL. Rela]ii la: 0720003777;[email protected].

  Consilier orientare privind cariera,studii superioare, experien]` 2ani, FUNDA}IA ALATURI DE VOIROMANIA. Rela]ii la:0232/275568;[email protected].

  Controlor calitate, studii medi; cuexperien]` min 3 ani,GREENFIBER INTERNATIONALSA. Rela]ii la: 0332/411852;0332/411853;[email protected].

  Cosmetician, calificare,BELLISSIMA TOP SALON BYELENA. Rela]ii la: 0742685232;[email protected].

  Design grafic`, studii medii,experien]`, persoane cudizabilit`]i, ENGRAVING ARTSTUDIO SRL. Rela]ii la:0747331474.

  Designer grafic`, studiisuperioare, experien]` 2 ani,FUNDA}IA ALATURI DE VOIROMANIA. Rela]ii la:0232/275568;[email protected].

  Designer pagini web, studiimedii,f`r` experien]` precizat`,UTILDECO GROUP SRL. Rela]iila: 0232/275568;[email protected].

  Dulgher, f`r` studii [i experien]`precizate, IASIDOR CONSTRUCTSRL. Rela]ii la: 0757029849;[email protected].

  Dulgher, f`r`studii/profesional/liceal, f`r`experien]`/\ncep`tor/ 3-5 ani/5-10 ani, activ. se desf`[oar` pe[antierele din Germania, RCBETON BAU SRL. Rela]ii la:0757365804;[email protected].

  Dulgher (exclusiv restaurator),studii medii, calificare, f`r`experien]` precizat`, DAS SRL.Rela]ii la: 0232.230637;0232.262800; [email protected].

  Dulgher (exclusiv restaurator),studiigenerale/medii/profesionale;cu/f`r` experien]`,WOODEN&ROOFING SRL.Rela]ii la: 0742129778;0721409622; 0772169364;[email protected].

  Electrician, [coal` profesional`/curs calificare, f`r` experien]`precizat`, DAS SERVICE SRL.Rela]ii la: 0232/230637;0232/262800; 0744275627;[email protected].

  Electrician de \ntre]inere [irepara]ii, studii medii, cu/f`r`experien]`, SMART ELECTRICALEQUIPMENT SRL. Rela]ii la:0232242141; [email protected].

  Electrician \n construc]ii, studiimedii, experien]` 2 ani, CHVCONTAINER RO SRL. Rela]ii la:0740656265; [email protected].

  Electrician \n construc]ii, studiimedii, calificare, f`r` experien]`precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:0232.230637; 0232.262800;[email protected].

  Electrician \n construc]ii, studiimedii, cu/f`r` experien]`,SMART ELECTRICALEQUIPMENT SRL. Rela]ii la:0232242141; [email protected].

  Electrician \ntre]inere, studiimedii, cu experien]` min.3 ani,GREENFIBER INTERNATIONALSA. Rela]ii la: 0332/411852;0332/411853;[email protected].

  Expert achizi]ii publice, studiisuperioare, experien]` 3 ani,STA}IUNEA DE CERCETAREPENTRU VITICULTURA {IVINIFICA}IE. Rela]ii la:0737508794;[email protected].

  Femeie de serviciu, studii medii,f`r` experien]` precizat`,CLINICA DE PNEUMOLOGIESRL. Rela]ii la: 728171923;[email protected].

  Femeie de serviciu, f`r` studii [iexperien]` precizate, GLANCEOPTICAL SRL. Rela]ii la:0736029018.

  Fierar betonist, studii medii,calificare, f`r` experien]`precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:0232.230637; 0232.262800;[email protected].

  Fierar betonist, f`r` studii [iexperien]` precizate, IASIDORCONSTRUCT SRL. Rela]ii la:0757029849;[email protected].

  Fierar betonist, f`r`studii/profesional/liceal, f`r`experien]`/ \ncep`tor/3-5 ani/5-10 ani, activ.se desf`[oar` pe[antierele din Germania, RCBETON BAU SRL. Rela]ii la:0757365804;[email protected].

  Fochist clasa A, studii medii; cuexperien]` min.3 ani,GREENFIBER INTERNATIONAL

  SA. Rela]ii la: 0332/411852;0332/411853;[email protected].

  Frizer, calificare, BELLISSIMATOP SALON BY ELENA. Rela]iila: 0742685232;[email protected].

  Geograf, studii superioare, f`r`experien]` precizat`, ARCADISEXCELLENCE CENTERROMANIA SA. Rela]ii la:0232/232483;[email protected].

  Gestionar depozit, f`r` studii [iexperien]` precizate, GLANCEOPTICAL SRL. Rela]ii la:0736029018.

  Infirmier`, studii medii, f`r`experien]` precizat`, CLINICADE PNEUMOLOGIE SRL. Rela]iila: 0728171923;[email protected].

  Infirmier`, studii medii, atestatinfirmier`, f`r` experien]`precizat`, DEBEO JOBS SRL.Rela]ii la: 0770606879;0332/401106;[email protected].

  Infirmiera, studii medii, atestatinfirmier`, f`r` experien]`precizat`, HYGEEAMEDICA&CARE SRL. Rela]ii la:0749030613;[email protected].

  Inginer autovehicule rutiere, studiisuperioare, f`r` experien]`precizata, GPL SERVICEAUTOFICINA SRL. Rela]ii la:0741057468.

  Inginer CCIA, studii superioare,f`r` experien]` precizat`, DASSRL. Rela]ii la: 0232.230637;0232.262800; [email protected].

  Inginer CCIA, studii superioare,f`r` experien]`/\ncep`tor/3-5ani/5-10 ani, activ.se desf`soar`pe [antierele din Germania, RCBETON BAU SRL. Rela]ii la:0757365804;[email protected].

  Inginer chimist, studii superioare,experien]` 1 an, CORIOLAN AURSMARALD SRL. Rela]ii la:0722284029.

  Inginer chimist, studii superioare,experien]` 3 ani, GREENFIBERINTERNATIONAL S.A. Rela]ii la:0332/411852; 0332/411853;[email protected].

  Inginer construc]ii civile, studiisuperioare,experien]` 2 ani,CONEST SA. Rela]ii la:0232/230694;[email protected].

  Inginer construc]ii hidrotehnice,studii superioare, f`r` experien]`,ARCADIS EXCELLENCECENTER ROMANIA SA. Rela]iila: 0232/232483;[email protected].

  Inginer ecolog, studii superioare,f`r` experien]`, ARCADISEXCELLENCE CENTERROMANIA SA. Rela]ii la:0232/232483;[email protected].

  Inginer energetician, studiisuperioare, f`r` experien]`precizat`, DAS SERVICE SRL.Rela]ii la: 0232.230637;0232.262800; [email protected].

  Inginer instala]ii pentruconstruc]ii, studii superioare, f`r`experien]` precizat`, DAS SRL.Rela]ii la: 0232.230637;0232.262800; [email protected].

  Inginer instala]ii pentruconstruc]ii, studii superioare,experien]` 1 an, CONEST SA.Rela]ii la: 0232/230694;[email protected].

  Inginer mecanic, studiisuperioare, f`r` experien]`precizat`, DAS SERVICE SRL.Rela]ii la: 0232.230637;0232.262800; [email protected].

  Inginer instala]ii pentruconstruc]ii, studii superioare, f`r`experien]` precizat`, DAS SRL.Rela]ii la: 0232/230637;0232/262800; [email protected].

  Inginer mecanic, studiisuperioare, f`r` experien]`precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:0232/230637; 0232/262800;[email protected].

  Inginer proiectant CFDP, studiisuperioare, f`r` experien]`,ARCADIS EXCELLENCECENTER ROMANIA SA. Rela]iila: 0232/232483;[email protected].

  Inginer sisteme electroenergetice,studii superioare, cu/f`r`experien]`, SMART ELECTRICALEQUIPMENT SRL. Rela]ii la:0232242141; [email protected].

  Inspector/Referent resurseumane, studii medii/superioare,operare PC, limba englez` nivelC2, SPIN GROUP&HR SRL.Rela]ii la: 0746295847;[email protected].

  Instalator, scoal`profesionala/curs calificare, f`r`experien]` precizat`, DASSERVICE SRL. Rela]ii la:0232/230637; 0232/262800;0744275627; [email protected].

  L`c`tu[ confec]ii metalice, studiimedii, calificare, f`r` experien]`precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:0232.230637; 0232.262800;[email protected].

  Instalator re]ele termice [isanitare, studiigenerale/medii/profesionale;cu/f`r` experien]`WOODEN&ROOFING SRL.Rela]ii la: 0742129778;0721409622; 0772169364;[email protected].

  Instalator sanitar, studii medii,experien]` 2 ani, CHVCONTAINER RO SRL. Rela]ii la:0740656265; [email protected].

  Kinetoterapeut, studii superioare,experien]` 2 ani, FUNDA}IAALATURI DE VOI ROMANIA.

  Rela]ii la: 0232/275568;[email protected].

  L`c`tu[ confec]ii metalice,[coal` profesional`/ curscalificat, f`r` experien]`precizat`, DAS SERVICE SRL.Rela]ii la: 0232/230637;0232/262800; 0744275627;[email protected].

  L`c`tu[ confec]ii metalice, studiimedii,calificare, f`r` experien]`precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:0232/230637; 0232/262800;0744275627; [email protected].

  L`c`tu[ confec]ii metalice, studiimedii, f`r` experien]` precizat`,cuno[tin]e desen tehnic, DEBEOJOBS SRL. Rela]ii la:0770606879; 0332/401106;[email protected].

  L`c`tu[ mecanic, studii medii; cuexperien]` min.3 ani,GREENFIBER INTERNATIONALSA. Rela]ii la: 0332/411852;0332/411853;[email protected].

  L`c`tu[ montator, studii medii,experien]` 2 ani, CHVCONTAINER RO SRL. Rela]ii la:0740656265; [email protected].

  Lucr`tor gestionar, studii liceale,cuno[tin]e gestiune, operare PC,office, word, excel, experien]`,FRAROM INTERNA}IONAL ESTSRL. Rela]ii la: 0332/407853;[email protected].

  Macaragiu, f`r`studii/profesional/liceal,f`r`experien]`/ \ncep`tor/3-5 ani/5-10 ani, activ.se desf`soar` pe[antierele din Germania, RCBETON BAU SRL. Rela]ii la:0757365804;[email protected].

  Manager, studii superioare,experien]` 5 ani, limba englez`avansat, HCL TEHNOLOGIESROMANIA SRL. Rela]iila:0749198732;[email protected].

  Manager proiect, studiisuperioare, experien]` 1 an,limbagerman`, limba engleza avansat,HCL TEHNOLOGIES ROMANIASRL. Rela]ii la:0749198732;[email protected].

  Manichiurist, calificare,BELLISSIMA TOP SALONELENA. Rela]ii la: 0742685232;[email protected].

  Ma[inist ma[ini pentruterasamente, [coalaprofesional`, curs calificare, f`r`experien]` precizat`, DAS SRL.Rela]ii la: 0232.230637;0232.262800; [email protected].

  Mecanic utilaj, studii despecialitate, experien]` 3 ani,CONEST SA. Rela]ii la:0232/230694;[email protected].

  Montator pere]i [i plafoane dinghips-carton, studiigenerale/medii/profesionale; cu/f`r` experien]`

 • PUBLICITATELuni, 28 decembrie13MICA PUBLICITATE

  WOODEN&ROOFING SRL.Rela]ii la: 0721409622;[email protected].

  Montator sisteme tâmpl`rietermoizolant`,studiigenerale/medii/profesionale; cu/f`r` experien]`,WOODEN&ROOFING SRL.Rela]ii la:; 0721409622;[email protected].

  Muncitor subansamble, studiimedii, experien]` precizat`,CHIRILA N {I FII SRL. Rela]ii la:0760806325;[email protected].

  Muncitor necalificat, 8-10 clase.f`r` experien]` precizat`, DASSERVICE SRL. Rela]ii la:0232/230637; 0232/262800;0744275627; [email protected].

  Muncitor necalificat, f`r` studii [iexperien]` precizate, DAS SRL.Rela]ii la: 0232.230637;0232.262800; [email protected].

  Muncitor necalificat, studii medi;cu experien]` min.3 ani,GREENFIBER INTERNATIONALSA. Rela]ii la: 0332/411852;0332/411853;[email protected].

  Muncitor necalificat, f`r` studii [iexperien]` precizate, IASIDORCONSTRUCT SRL. Rela]ii la:0757029849;[email protected].

  Muncitor necalificat, f`r` studii [iexperien]` precizat`, PIUTIMEDYL SRL. Rela]ii la:0747222678;[email protected].

  Muncitor necalificat,studiigenerale/medii/profesionale;cu/f`r` experien]`WOODEN&ROOFING SRL.Rela]ii la: 0742129778;0721409622; 0772169364;[email protected].

  Muncitor necalificat laansamblarea [i montareapieselor, 10 clase, f`r`experien]` precizat`,ZUPFINESTRE SRL. Rela]ii la:0720003777;[email protected].

  Navigator de pacien]i, studiisuperioare/vechime \n domeniu 5ani/cuno[tin]e operare PC/Engleza nivel mediu, SPINGROUP&HR SRL. Rela]ii la:0746295847;[email protected].

  Operator introducere [i validaredate, studii medii, cuno[tin]eAdobe, Photoshop sau CorelDraw, utilizare platform`Magento, FRAROMINTERNATIONAL EST S.R.L..Rela]ii la: 0332/407853;[email protected].

  Operator la ma[ini unelte cucomand` numeric`, studii medii,f`r` experien]` precizat`, PRO-CNC S.R.L. Rela]ii la:0747168057;[email protected].

  Optometrist, studii superioare,experien]` 2 ani, GLANCE

  OPTICAL S.R.L.. Rela]ii la:0736029018.

  Proiectant arhitect, studiisuperioare, f`r` experien]`,ARCADIS EXCELLENCECENTER ROMANIA SA. Rela]iila:0232/232483;[email protected].

  Proiectant inginer construc]ii,studii superioare, f`r` experien]`precizat`, ARCADISEXCELLENCE CENTERROMANIA SA. Rela]ii la:0232/232483;[email protected].

  Proiectant inginer geodez, studiisuperioare,f`r` experien]`,ARCADIS EXCELLENCECENTER ROMANIA SA. Rela]iila: 0232/232483;[email protected].

  Psiholog, studii superioare,experien]` 2 ani, FUNDA}IAALATURI DE VOI ROMANIA.Rela]ii la: 0232/275568;[email protected].

  Psiholog, studii superioare \npsihologie/ cuno[tin]e operarePC/ englez` nivel mediu, SPINGROUP & HR SRL. Rela]ii la:0746295847;[email protected].

  Psihopedagog, studii superioare,experien]` 2 ani, FUNDA}IAALATURI DE VOI ROMANIA.Rela]ii la: 0232/275568;[email protected].

  Reprezentant comercial, f`r`studii precizate, experien]` 1 an,GLANCE OPTICAL SRL. Rela]iila: 0736029018.

  Reprezentant comercial, f`r`experien]` precizate,NEOHEALTH MED SRL. Rela]iila: 0259/476818; 0728240480;[email protected].

  {ef santier, studii superioare,experien]` 3 ani, CONEST SA.Rela]ii la: 0232/230694;[email protected].

  {ofer, f`r` studii [i experien]`precizate, GLANCE OPTICALSRL. Rela]ii la: 0736029018.

  {ofer autocamioane mare tonaj,permis categ.BE-CE- DE,certificat transport rutier, DASSERVICE SRL. Rela]ii la:0232/230637; 0232/262800;0744275627; [email protected].

  Sofer automacaragiu, studiimedii, calificare, f`r` experien]`precizat`, certificat transportrutier, permis categ.BE-CE-DE,DAS SRL. Rela]ii la:0232/230637; 0232/262800;[email protected].

  Specialist \n domeniul proiectariasistate pe calculator, studiisuperioare, f`r` experien]`,ARCADIS EXCELLENCECENTER ROMANIA SA. Rela]iila: 0232/232483;[email protected].

  Specialist \n recrutare, studiisuperioare, experien]` 2 ani,FUNDATIA ALATURI DE VOIROMANIA. Rela]ii la:

  0232/275568;[email protected]

  Specialist \n rela]ii de munc`,studii superioare, experien]` 5-10ani, FUNDATIA ALATURI DE VOIROMANIA. Rela]ii la:0232/275568;[email protected].

  Specialist Marketing, studiisuperioare, f`r` experien]`precizat`, GLANCE OPTICALSRL. Rela]ii la: 0736029018.

  Specialist marketing, studiisuperioare, f`r` experien]`precizata, UTILDECO GROUPSRL. Rela]ii la: 0232/275568;[email protected].

  Specialist/analist organizare,experien]`

  Stivuitorist, studii medii; cuexperien]` min.3 ani,GREENFIBER INTERNATIONALSA. Rela]ii la: 0332/411852;0332/411853;[email protected].

  Stungar universal, studii medii,f`r` experien]` precizat`, PRO-CNC SRL. Rela]ii la:0747168057;[email protected].

  Sudor, studii de specialitate,experien]` 5 ani, CONEST SA.Rela]ii la: 0232/230694;[email protected].

  Sudor, [coal` profesional`/curscalificare, f`r` experien]`precizat` DAS SERVICE SRL.Rela]ii la:0232/230637;0232/262800; 0744275627;[email protected].

  Sudor, studii medii, curscalificare, f`r` experien]`precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:0232.230637; 0232.262800;[email protected].

  DIVERSE

  Adunarea General` Extraordinar`a Ac]ionarilor SC MOLDIFCA SA,cu sediul în Municipiul Ia[i,str.S`r`rie, nr.16, Cl`direa C1,Mezanin, Jud.Ia[i, înregistrat` laRegistrul Comer]ului sub nr. J22-808/1991, CUI 1957805, legalintrunit` ast`zi 30.03.2020 ora12,00 la sediul societ`]ii dinMunicipiul Ia[i, str. S`r`rie, nr.16,Cl`direa C1, Mezanin, Jud.Ia[i, \nconformitate cu prevederile art.121 din Legea 31/1990, înprezenta ac]ionarilor ceinsumeaz` un num`r de 241.343ac]iuni, reprezentind 92,2289%din num`rul total de ac]iuni de261.678. S-a hot`rât c`adunarea este ]inut` în modlegal, cu respectarea cerin]elorstabilite prin Legea nr.31/1990,republicat`, cu modific`rile [icomplet`rile ulterioare, [i aprevederilor statutare, fiecaredintre ac]ionari fiind de acord s`renun]e la procedura deconvocare. S-a imputernicit d-lCostea Vasilic` cu func]ia depre[edinte al Consiliului deAdministra]ie s` duc` la\ndeplinire prevederile prezenteihot`râri. Art.1. Se aprob`dizolvarea, lichidarea [i radiereavoluntar` a SC MOLDIFCA SA [i

  \mputernicirea pre[edinteluiConsiliului de Administra]ie d-lCostea Vasilic` s` numeasc` unlichidator judiciar \n conformitartecu art.227, alin(1), lit.b),d),art.228[i art 233 din Legea nr.31/1990,republicat` cu modific`rile [icomplet`rile ulterioare.Senume[te lichidator judiciar:Cabinet Individual de Insolven]`:FILIP A. SANDA cu sediul \n Ia[i,str.Frumoasa nr.16, bl. 639,sc.A, et.1. ap.1. Jud. Ia[i,inregistrat in Registrul Formelorde Organizare al UniuniiNationale a Practicienilor \nInsolven]` din România sub nr.de inregistrare RFOI- 1932 ladata de 30.03.2007,reprezentat` de Doamna FILIP A.SANDA care se legitimeaz` cuLegitima]ia eliberat` de UniuneaNational` a Practicienilor \nInsolven]` din România : 2.1B1392; 3.22.09.2003; 4.22.09.2003; 5. IASI ; 6.2541017221157; 7.2020. Art.2.Aprobarea vânz`rii prin negocieredirect` cu poten]ialii cump`r`toria teren 10.000 mp, 111 mp \ncot` de 1/2, 111 mp \n cot` de1/2 [i 340 mp \n cot` de 1/2,situate in comuna Letcani, jud.Ia[i, precum [i birouri cusuprafa]a de 25,79 mp, subsolcu suprafa]a de 101,22 mp\mpreun` cu terenul aferentsituate \n Ia[i, str. S`r`rieinr.16.Imputernice[te pe d-l.Costea Vasilic` s`: stabileasc`pre]ul bunurilor mobile [i imobilecare se vând [i s` negociezepre]ul de vânzare cu poten]ialiicump`r`tori. S` desemnezesociet`]ile care s` \ntocmeasc`rapoartele de evaluare a bunurilormobile [i imobile, s` distribuieac]ionarilor bunurile mobile [iimobile \n natur` precum [idisponibilit`]ile b`ne[ti(lichidit`]ile) din conturilesociet`]ii urmare procedurii delichidare, s` reprezinte societatea[i s` semneze toatedocumentele necesare ducerii la\ndeplinire a tuturor hot`ririlorAdun`rii Generale Extraordinareale Ac]ionarilor. Art.3. Dup`\nregistrarea [i publicarea inMonitorul Oficial a men]iunilor,respectiv a Hot`rârii AGEAprivind dizolvarea [i depunereaspecimenului de semn`tur` laRegistrul Comer]ului de c`trelichidatorul numit \nceteaz`mandatul membrilor organelor deadministrare [i/sau de conducereale societ`]ii. Hot`rârea Adun`riiGenerale Extraordinare aAc]ionarilor este consemnat` înRegistrul sedin]elor adun`riigenerale a ac]ionarilor.

  Adunarea General` Extraordinar`a Ac]ionarilor SC CONPROIECTSA, cu sediul în Ia[i, str.S`r`rie,nr.16, Cl`direa C1, Mezanin, jud.Ia[i, înregistrat` la RegistrulComer]ului sub nr.J22/440/1999, CUI 11871174,legal \ntrunit` ast`zi 04.05.2020ora 12.00 la sediul societ`]ii dinMunicipiul Ia[i, str S`r`rie, nr.16,Cl`direa C1, Mezanin, jud. Ia[i, \nconformitate cu prevederile art.121 din Legea 31/1990, înprezenta ac]ionarilor: S-a hot`râtc` adunarea este ]inut` în mod

  legal, cu respectarea cerin]elorstabilite prin Legea nr.31/1990,republicat`, cu modific`rile [icomplet`rile ulterioare, [i aprevederilor statutare, fiecaredintre ac]ionari fiind de acord s`renun]e la procedura deconvocare. S-a \mputernicit d-lCostea Vasilic` cu func]ia deadministrator unic s` duc` la\ndeplinire prevederile prezen]eihot`râri. - COSTEA CLAUDIAFLORIDA ce de]ine 23.690ac]iuni, a hot`rât cu majoritatede voturi \nsumând adic` 94,76%: Art.1. Se aprob` dizolvarea,lichidarea [i radierea voluntar` aSC CONPROIECT SA [i\mputernicirea administratoruluiunic d-l Costea Vasilic` s`numeasc` un lichidator judiciar \nconformitarte cu art.227, alin(1),lit.b),d),art.228 [i art 233 dinLegea nr.31/1990, republicat` cumodific`rile [i complet`rileulterioare. Se nume[te lichidatorjudiciar: Cabinet Individual deInsolven]`: FILIP A. SANDA cusediul \n Ia[i, str.Frumoasa nr.16,bl. 639, sc.A, et.1. ap.1. Jud.Ia[i, \nregistrat \n RegistrulFormelor de Organizare al UniuniiNationale a Practicienilor \nInsolven]` din România sub nr.de \nregistrare RFOI- 1932 ladata de 30.03.2007,reprezentat` de Doamna FILIP A.SANDA care se legitimeaz` cuLegitima]ia eliberat` de UniuneaNational` a Practicienilor \nInsolven]` din România : 2.1B1392; 3.22.09.2003; 4.22.09.2003; 5. IA{I ; 6.2541017221157; 7.2020. Art.2.Aprobarea vânz`rii prin negocieredirect` cu poten]ialii cump`r`toria tuturor bunurilor mobile [iimobile din proprietatea societ`]iipîn` la data \nceperii proceduriide lichidare. Art.3.Imputernice[te pe d-l. CosteaVasilic` s`: a) stabileasc` pre]ulbunurilor mobile [i imobile carese vând si s` negocieze pre]ul devânzare cu poten]ialiicump`r`tori; b) s` desemnezesocietatea care efectueaz`procedura de lichidare [istabilirea datei la care s` \nceap`procedura de lichidare. S`desemneze societ`]ile care s`intocmeasc` rapoartele deevaluare a bunurilor mobile [iimobile; c) s` distribuieac]ionarilor bunurile mobile [iimobile \n natur` precum [idisponibilit`]ile b`ne[ti(lichidit`]ile) din conturilesociet`]ii urmare procedurii delichidare; d) s` reprezintesocietatea [i s` semneze toatedocumentele necesare ducerii la\ndeplinire a tuturor hot`ririlorAdun`rii Generale Extraordinareale Ac]ionarilor. Art.4. Dup`\nregistrarea [i publicarea \nMonitorul Oficial a men]iunilor,respectiv a Hot`rârii AGEAprivind dizolvarea [i depunereaspecimenului de semn`tur` laRegistrul Comer]ului de c`trelichidatorul numit \nceteaz`mandatul membrilor organelor deadministrare [i/sau de conducereale societ`]ii. Hot`rârea Adun`riiGenerale Extraordinare aAc]ionarilor este consemnat` înRegistrul sedin]elor adun`riigenerale a ac]ionarilor.

  www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

 • SPORT15 Luni, 28 decembrie

  www.bzi.ro îți spune în timp real ce se întâmplă în Iași, în țară și în lume

  Dosar de executare/Dosar penal nr. 1407/217/2017Nr. A__EIS 8343/22.12.2020

  ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILEAgenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia

  generală executări silite cazuri speciale - Serviciul executărisilite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de28.01.2021, ora 13.00, LICITAŢIE (I licitaţie) pentru vânzareaurmătoarelor bunuri imobile, proprietatea debitorului GHEORGHIŢĂVLAD-ALEXANDRU:

  - Autoutilitară marca DACIA PICKUP, culoare albastru, număridentificare UU1D1611X33342371, 1870 cmc, an fabricatie 2003,motorina, nr. Kilometri 340000, nr de inmatriculare BT-03-AYS,pret de pornire al licitatiei 510 lei (cota TVA neimpozabil*).

  Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Iaşi, str.Anastasie Panu, nr. 26, etaj. 7, cam. 1701, jud. Iaşi.

  Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare,depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau latelefon 0232213332 interior 1701. Anunţul integral se află postatpe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţiea bunurilor sechestrate– Unitate/Subunitate fiscală: Iasi Executărisilite cazuri speciale.

  Şef Serviciu, Executor Fiscal,Oana IATCO Ciprian APOSTOL

  Gaziantep, echipa antrenat` de Marius{umudic`, a ajuns sperietoarea echipelor\n Super Liga din Turcia. Gaziantep acâ[tigat \n ultima etap` cu Alanyaspor,locul 2, [i a ajuns la doar dou` puncte deliderul Galatasaray Istanbul. Marius{umudic` a ajuns un adev`rat fenomen \nTurcia, echipa sa fiind \ntr-una din celemai bune perioade

  Rezultat dup` rezultat pentru echipa momentului din primalig` a campionatului Turciei. Gaziantep, echipa antrenat` de Marius{umudic`, a câ[tigat la finalul s`pt`mânii trecute partida disputat`cu Alanyaspor [i a ajuns \n coasta liderului Galatasaray Istanbul.Gaziantep a câ[tiat partida cu Alanyaspor cu scorul de 3-1 [i aajuns s` \mpart` pozi]ia secund`. Ba chiar are un joc mai pu]in.Ecartul fa]` de Galata s-a mic[orat considerabil, iar Marius{umudic` poate visa chiar la titlu cu echipa momentului \n Turcia.

  {oc \n prima lig` din Turcia. AlexandruMaxim a marcat pentru Gaziantep

  Partida cu Alanyaspor nu a avut istoric. Pentru Gaziantep aumarcat Dicko (9’) , Demir (30’) [i Alexandru Maxim (60’), \ntimp ce pentru oaspe]i a punctat Davidson (26’). Alexandru Maxima ajuns astfel la 7 goluri \n Superliga din Turcia \n acest sezon\n primele 14 partide din campionat. Românul [i-a egalat performan]ala Gaziantep din sezonul trecut, dar [i de la VfB Stuttgart dinsezonul 2013-2014.

  Gazdele au cedat deliberat posesia, având doar 26 la sut` înprima repriz`. Inten]ia a fost clar`, aceea de a pândi pe contraatac.{i rezultatele s-au v`zut. Din trei astfel de situa]ii au punctat dedou` ori pe tabel`. Dicko a sprintat ca un fulger din terenulpropriu, a pierdut pe drum trei adversari [i a strecurat mingeaprintre picioarele portarului. Tot malianul s-a aflat la origineagolului de 2-1, migea lung` peste toat` defensiva Alanyei a ajunsla Mirallas, care i-a pus mingea pe tav` în 4 metri lui Demir.Putea fi chiar 3-1 la pauza, dar Demir s-a pierdut [i, în loc s` îiofere assistul lui Maxim, l-a c`utat gre[it pe Dicko la col]ul lung.

  Anul 2020 de pus \n ram` pentru Marius{umudic`. Sezon perfect la Gaziantep

  De pe 18 ianuarie, de la e[ecul cu Fenerbahce (0-2), nimeninu a câ[tigat la Gaziantep! Fostul lider a riscat [i atât a [i a[teptatAlexandru Maxim. O nou` contr`, preluare pe piept la margineacareului, trei pa[i [i finalizare cu clas` în diagonal`, în plasalateral`. {ut imparabil [i chiar dedica]ie la camer`. Scorul a ajunsla 3-1, iar pe margine, {umudic` era sufocat de îmbr`]i[`rile celordin echipa sa. Parc` le-a închis gura celor de pe banca advers`.Scorul putea fi chiar mai mare. Alexandru Maxim a trecut aproapede a doua sa dubl` la rând. {utul s`u a fost \ns` deviat al`turide ]int`. {i era doar a patra execu]ie pe poart` a lui Gaziantep.

  Dup` 14 partide disputate \n Super Liga din Turcia, Gaziantepare 27 de puncte acumulate. Echipa antrenat` de Marius {umudic`are 7 victorii, 6 remize [i doar o \nfrângere \n acest sezon.Golaverajul este de 27 la 16, cel mai bun atac din campionatal`turi de Fenerbahce.

  Gaziantep a pierdut doar \n prima etap`, pe terenul luiGalatasaray Istanbul. Astfel, 13 meciuri f`r` \nfrângere reprezint`seria f`r` înfrângere a echipei lui {umudic` în Super Liga dinTurcia. Iar miracolul poate s` prind` tot mai mult contur.

  Vlad [email protected]

  Fenomenul Gaziantep.Echipa lui Marius{umudic\ se bate la titlu`n Super Liga din Turcia

  Veste mare \n sportul românesc pe final de an 2020. Fostagimnast` Sandra Izba[a (30 ani), a fost cerut` de Cr`ciun \nc`s`torie. Fosta gimnast` se afl` \ntr-o rela]ie cu actorul R`zvanB`nic` (28 ani). Acesta [i-a cerut iubita \n c`s`torie chiar \nziua Na[terii Domnului, iar sportiva nu a ezitat [i a spus peloc DA. Anun]ul f`cut de fosta sportiv` a lotului na]ional degimnastic` i-a luat prin surprindere pe fanii s`i. |n plus, dejacuplul pare c` [i-a g`sit [i na[ii de cununie.

  Sandra Izba[a se m`rit`. Anun] f`cut \n prima zi de Cr`ciun

  Fosta gimnast` Sandra Izba[a a f`cut marele anun] pe ore]ea de socializare. Viitorul s`u so] a cerut-o \n c`s`torie chiar\n diminea]a zilei de Cr`ciun 2020. „«DA!» Cel mai specialCr`ciun ! Am primit cel mai minunat cadou pe care [i-l poatedori o femeie vreodat`! Înc` de mici, cu toate vis`m [i neproiect`m momentul în care prin]ul descalec` de pe calul s`ualb [i ne m`rturi[este iubire ve[nic`! Prin]ul meu a f`cut-o îndiminea]a de Cr`ciun, cu mult` emo]ie, candoare, curaj [i umor,într-un moment în care îmi doream enorm, îns` nu îndr`zneams` îmi imaginez c` ar putea fi posibil! Î]i mul]umesc pentru c`exi[ti, dar mai ales pentru c` de acum vom exista împreun`pentru totdeauna! Te ador infinit ! @razvanbanica1”, a scrisIzba[a pe o re]ea de socializare. Aceasta a trecut [i prin alterela]ii \ns` pân` s` se opreasc` la nepotul lui {tefan B`nic` jr.

  Ana Baniciu s-a oferit s` fie na[a cuplului Izba[a - B`nic`

  Printre cei care au felicitat-o pe Sandra Izba[a se num`r`C`t`lina Ponor, Nadia Com`neci, Larisa Iordache, Diana Bulimar,Monica Ro[u. Fosta gimnast` a fost felicitat` [i de Ana Baniciu,una dintre prietenele foarte bune ale acesteia. Ana Baniciu a[i anun]at c` vrea s` fie na[a cuplului. Ana Baniciu estecânt`rea]` [i nimeni alta decât fiica celebrului Mircea Baniciu,fostul solist al trupelor Phoenix [i Pasarea Colibri. Ana Baniciua început de curând o rela]ie de iubire cu Edy Kovacs, unom de afaceri de succes.

  Cine este Sandra Izba[a, fost`component` a lotului de gimnastic`?

  Sandra Izba[a este dubl` campioan` olimpic` la edi]iidiferite. De asemenea, este consideart` a fi [i una dintre celemai frumoase sportive din România. Tân`ra a început rela]iacu actorul R`zvan Banic` în acest an. Sandra Izba[a are înpalmares dou` medalii olimpice, aur la sol (Beijing 2008) [iaur la s`rituri (Londra 2012), dar [i cinci titluri europene siun argint mondial. Fosta sportiv`, în vârsta de 30 de ani, s-aretras din activitatea de gimnast` în 2014.

  În ultima perioada, Sandra Izba[a a devenit o prezen]` totmai des v`zut` la evenimentele mondene [i face furori înmediul virtual. Pe Instagram a fost f`cut` public` [i rela]ia pecare o are cu R`zvan B`nic` (28 de ani). Acesta este actoral teatrului Nottara [i cocheteaz` [i cu muzica.

  R`zvan B`nic` este absolvent al Universit`]ii de Art` Teatral`[i Cinematografie [i a jucat în mai multe produc]ii TV, precum[i în numeroase piese de teatru.

  Vlad [email protected]

  Veste mare \nsportul românesc.Sandra Izba[a sem`rit`. Cânt`rea]aAna Baniciu \i va fi na[`

 • Mama dezvoltatorului imobiliar LucianStoean este pus` ca titular \n toateprocesele deschise \n instan]`. AnicaB`bu]` vrea s`-[i evacueze nora din casasituat` \n cartierul T`t`ra[i. Avereab`rbatului a fost mutat` pe numelemamei, ca s` nu dea niciun leu copiilor [ifostei neveste

  Noi detalii apar \n divor]ul anului din lumea dezvoltatorilorimobiliari. Lucian Stoean, fostul patron al cunoscutei firme falimentarede distribu]ie Megadeth Impex SRL, a cerut \n instan]` desfacereac`s`toriei. Recent, magistra]ii au fost de acord cu cererea, dar ceitrei copii, dou` fete [i un b`iat, nu primesc pensie alimentar` conformveniturilor declarate de tat`. De[i a construit mai multe blocuri delocuin]e colective, Lucian Stoean a avut grij` s` transfere banii [ipropriet`]ile pe numele mamei, Anica B`bu]`, \n vârst` de 76 de ani.Chiar dac` a contribuit financiar pe perioada cât a func]ionat firmade distribu]ie, Lucia Vali Stoean, fosta so]ie a afaceristului, nu s-aales cu nimic. Ba mai mult, fostul so] [i-a pus mama s` o evacuezedin vila situat` \n cartierul T`t`ra[i. Anica B`bu]` a \nregistrat ocerere la Judec`toria Ia[i prin care dore[te evacuarea norei. Dininforma]iile de]inute de reporterii BZI, Lucian Stoean inten]ioneaz`s` vând` imobilul. Anica B`bu]` este proprietar \n acte doar pejum`tate din cl`dire. Dosarul are primul termen de judecat` pe datade 07.01.2021. Reporterii BZI au \ncercat s` ob]in` un punct de vederedin partea Anic`i B`bu]`, dar avea telefonul mobil \nchis. Divor]uldintre Lucian [i Lucia Stoean s-a pronun]at pe data de 05.11.2020.

  Lucian Stoean nu are venituri, dar seplimb` cu un BMW de 100.0000 de euro

  Atât la procesul de divor], dar [i atunci când a fost \ntrebat dereporterii BZI, Lucian Stoean a declarat c` nu are venituri, \ns` ev`zut la volanul unui BMW, seria 7, cu o valoare de peste 100.000de euro. Pe scurt, Lucian Stoean a \mp`r]it cu fosta so]ie doar

  datoriile, nu [i profitul. Prin intermediul mamei, a construit un blocde locuin]e pe strada Arge[, nr.25, \n cartierul Alexandru cel Bun [ialtul pe strada Clopotari, nr.28, \n cartierul