of 32/32
COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS Novosti in redakcija mar/2017 1. ADORNO, Theodor W. Uvod v sociologijo / Theodor W. Adorno ; prevedel Alfred Leskovec ; [spremna beseda Primož Krašovec]. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2016 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - XIX, 294 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X) Prevod dela: Einleitung in die Soziologie. - Podatek o natisu naveden v CIP-u. - 500 izv. - Novi Adorno / Primož Krašovec: str. 273-289. - O avtorju: str. II. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo ISBN 978-961-7003-02-4 a) Sociologija b) Sociology c) frankfurtska šola d) kritična teorija družbe 316.257 COBISS.SI-ID 287156480 2. ALTHUSSER, Louis Predavanja o Rousseauju / Louis Althusser ; [prevedel Aleš Mendiževec]. - Maribor : Študentska založba Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 133 str. ; 18 cm. - (Nova znamenja ; 53) 400 izv. - O avtorju na zadnji str. ov. ISBN 978-961-6949-92-7 321.01:1Rousseau J.-J. 340.122(091) COBISS.SI-ID 90843393 3. ALTMANN, Petra Leben nach Maß : die Regel des heiligen Benedikt für Menschen von heute / Petra Altmann, Odilo Lechner. - Freiburg ; Basel ; Wien : Herder, cop. 2009. - 223 str. : barvn. fotogr. ; 24 cm Kazalo ISBN 978-3-451-32186-3 a) pravila b) družba c) življenje v skupnosti d) duhovnost e) molitev f) delo

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in … nin redakcija...a) Sveto pismo nove zaveze b) apostolska dela c) premišljevanja COBISS.SI-ID 512762933 17. EGGER, Franz, 1836-1918

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in … nin redakcija...a) Sveto pismo nove zaveze b)...

 • COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

  Novosti in redakcija mar/2017

  1.

  ADORNO, Theodor W. Uvod v sociologijo / Theodor W. Adorno ; prevedel Alfred Leskovec ; [spremna beseda

  Primož Krašovec]. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2016 (Ljubljana : Collegium Graphicum). -

  XIX, 294 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

  Prevod dela: Einleitung in die Soziologie. - Podatek o natisu naveden v CIP-u. - 500 izv. -

  Novi Adorno / Primož Krašovec: str. 273-289. - O avtorju: str. II. - Opombe z bibliografijo na

  dnu str. - Kazalo

  ISBN 978-961-7003-02-4

  a) Sociologija b) Sociology c) frankfurtska šola d) kritična teorija družbe

  316.257

  COBISS.SI-ID 287156480

  2.

  ALTHUSSER, Louis Predavanja o Rousseauju / Louis Althusser ; [prevedel Aleš Mendiževec]. - Maribor :

  Študentska založba Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 133 str. ; 18 cm. - (Nova znamenja ;

  53)

  400 izv. - O avtorju na zadnji str. ov.

  ISBN 978-961-6949-92-7

  321.01:1Rousseau J.-J.

  340.122(091)

  COBISS.SI-ID 90843393

  3.

  ALTMANN, Petra Leben nach Maß : die Regel des heiligen Benedikt für Menschen von heute / Petra

  Altmann, Odilo Lechner. - Freiburg ; Basel ; Wien : Herder, cop. 2009. - 223 str. : barvn.

  fotogr. ; 24 cm

  Kazalo

  ISBN 978-3-451-32186-3

  a) pravila b) družba c) življenje v skupnosti d) duhovnost e) molitev f) delo

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=287156480http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=90843393

 • 27-58:159.9

  COBISS.SI-ID 10551555

  4.

  ALZOG, Johannes, 1808-1878 Grundriß der Patrologie : oder der ältern christlichen Literaturgeschichte / Johannes

  Alzog. - 4., verbesserte Aufl. - Freiburg im Breisgau : Herder'sche Verlagshandlung, 1888. -

  XI, 590 str. ; 25 cm. - (Theologische Bibliothek)

  Kazalo. - Bibliografija na dnu str.

  Na nasl str. lastniški žig: Princ. episc. ordinariatus Lavantinus Maribor: STK: S 7 OM 266

  a) patrologija b) literarna zgodovina

  276

  COBISS.SI-ID 512116510

  5. Die APOSTOLISCHEN Väter / herausgegeben von F. X. Funk. - Tübingen ; Leipzig :

  J. C. B. Mohr, 1901. - XXXVI, 252 str. ; 21 cm. - (Sammlung ausgewählter kirchen- und

  dogmengeschichtlicher Quellenschriften. Reihe 2 ; H. 1)

  Besedilo v grš., uvod in opombe v nem. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

  Na nasl str. lastniški žig: Princ. episc. ordinariatus Lavantinus Maribor: STK: S 7 OM 265

  a) Patrologija - Apostolski očetje b) apologetika c) cerkveni očetje d) patristika e) zgodnje

  krščanstvo

  27-9

  COBISS.SI-ID 10576643

  6.

  ARROBA Conde, Manuel Jesús Risultato della prova e tecnica motivazionale nelle cause matrimoniali : casi pratici di

  prima istanza / Manuel J. Arroba Conde. - Città del Vaticano : Lateran University Press, cop.

  2013. - 495 str. ; 24 cm. - (Quaderni di Apollinaris ; 19)

  ISBN 978-88-465-0875-1

  a) cerkveno pravo b) zakonsko pravo c) zakramenti d) sveti zakon e) sodna praksa

  348

  COBISS.SI-ID 10559747

  7.

  BELŠAK, Ines Doživljanje samopodobe pri osebah z izkušnjo estetskih kirurških posegov : magistrsko

  delo / Ines Belšak. - Ljubljana : [I. Belšak], 2017. - IV, 91, I str. ; 30 cm

  Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=91120&lang=slv. -

  Mentorica Barbara Simonič. - Bibliografija: str. 78-91. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v

  Ljubljani, Teološka fak.

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10551555http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=512116510http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10576643http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10559747https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=91120&lang=slv

 • a) samopodoba b) estetski kirurški posegi c) odnos v družini d) lepota e) magistrske naloge f)

  self-image g) aesthetic surgical procedures h) family relations i) beauty

  159.923.2:616-089(043.2)

  COBISS.SI-ID 10552579

  8.

  BUTTOLO, Franca Na ruševinah tradicij : vsebinske interpretacije petih literarnih del slovenskih avtoric -

  Marice Nadlišek Bartol, Marije Kmet, Marijane Željeznov Kokalj, Marije Stanonik in Saše

  Pavček / Franca Buttolo. - Ljubljana : samozal., 2016. - 98 str. ; 30 cm

  60 izv. - O avtorici: str. 97. - Bibliografija pri vseh poglavjih. - Povzetek v angl. - Kazalo

  ISBN 978-961-283-708-2

  a) Nadlišek-Bartol, Marica (1867-1940) - "Fata morgana" b) Kmet, Marija (1891-1974) - "V

  metežu" c) Željeznov-Kokalj, Marijana (1898-1964) - "Brezdomci" d) Stanonik, Marija -

  "Raztrgane korenine " e) Pavček, Saša (1960-) - "Obleci me v poljub" f) Literarna zgodovina -

  Študije g) Slovenska književnost - Literarne študije h) slovenska poezija i) slovenski roman j)

  ženska književnost k) literarna interpretacija

  821.163.6.09

  COBISS.SI-ID 286250496

  9.

  CANKAR, Ivan, 1876-1918 Pages choises [!] / Ivan Cankar ; traduction de S. et J. Jeras. - Ljubljana : [s. n.], 1931

  (Ljubljana : Učiteljska tiskarna). - 68 str. : avtorj. sl. ; 19 cm

  Izbor in prevod iz: Moje življenje ; Podobe iz sanj. - Nasl. na ov.: Pages choisies. - Izšlo v

  sivem, rjavem, rdečem, zelenem ali modrem ov.

  821.163.6-32

  COBISS.SI-ID 14279687

  10. CANON missae : ad usum episcoporum ac praelatorum solemniter vel private

  celebrantium, indice et praefationibus sine notis locupletatus, caeteris auctior atque

  praestantior, juxta exemplar Romae impressum MDCCCXLV sub auspicus Gregorii PP. XVI.

  - Mechliniae : H. Dessain : P. J. Hanicq, 1863. - 106 str. ; 28 cm

  Besedilo v črnem in rdečem tisku. - Kazalo. - Izvod vezan v črno usnje z zlato obrezo; na nasl

  str. lastniški žig: Princ. episc. ordinariatus Lavantinus Maribor: STK: S 7 OM 256

  a) misali b) mašne knjige c) liturgične knjige d) liturgučna besedila

  COBISS.SI-ID 10572291

  11.

  COULIN, François-Xavier, 1800-1887 Die Gottesbraut : Beherzigungen über die Jungfräulichkeit / von F. X. Coulin ; uebersetzt

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10552579http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=286250496http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=14279687http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10572291

 • und vermehrt durch den Anhang Klosterleben in der Welt von Jakob Ecker. - 5. Aufl. -

  Freiburg im Breisgau : Herder, 1907. - XXV, 554 str., [1] f. pril. ; 17 cm. - (Ascetische

  Bibliothek)

  Got. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

  Na nasl str. lastniški žig: Princ. episc. ordinariatus Lavantinus Maribor: STK: S 7 OM 249

  a) Virginity b) devištvo c) meditacije

  COBISS.SI-ID 10571779

  12.

  ČUČEK, Filip Svoji k svojim : na poti k dokončni nacionalni razmejitvi na Spodnjem Štajerskem v 19.

  stoletju / Filip Čuček ; [prevod povzetka Borut Praper]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo

  zgodovino, 2016 ([Žirovnica] : Medium). - 198 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Razpoznavanja

  = Recognitiones, ISSN 2350-5664 ; 29)

  300 izv. - Beseda o avtorju: str. 195. - Bibliografija: str. 170-187. - Povzetek ; Summary. -

  Kazalo

  ISBN 978-961-6386-73-9

  a) Štajerska (Slovenija) - Zgodovina - 19.st. b) Štajerska (Slovenija) - Narodnostno vprašanje

  - 19.st. c) habsburška monarhija d) Avstro-Ogrska e) Slovenci f) Nemci g) mednacionalni

  odnosi h) nacionalizem i) Štajerski deželni zbor

  94(497.4-18)"18"

  323.1(497.4-18)"18"

  COBISS.SI-ID 287984128

  13.

  DAVID-Ménard, Monique Norost v čistem umu : Kant, bralec Swedenborga / Monique David-Ménard ; [prevod

  Rok Benčin, Ana Dussert, Marko Jenko ; stvarno kazalo Magdalena Germek ; imensko kazalo

  Magdalena Germek, Lea Kuhar]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016 (Begunje :

  Cicero). - 274 str. : portret ; 22 cm. - (Philosophica. Series Moderna / Filozofski inštitut ZRC

  SAZU, ISSN 2232-3007)

  Prevod dela: La folie dans la raison pure. - 380 izv. - Bibliografija: str. 253-258. - Kazali

  ISBN 978-961-254-980-0

  a) Kant, Immanuel - Interpretacija (1724-1804) b) teoretska psihoanaliza c) filozofija kulture

  1Kant I.:130.2

  COBISS.SI-ID 288178944

  14.

  DEBEVEC, Leon Toward sacral architecture / Leon Debevec ; [translated by Martin Cregeen]. - Belgrade :

  University of Belgrade, Faculty of Ortodox Theology, The Institute for Liturgy and Church

  Art : The Institute for Sacral Architecture, 2016 (Ribnica : Tiskarna Peterlin). - 301 str. :

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10571779http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=287984128http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=288178944

 • ilustr. ; 21 cm

  300 izv. - Bibliografija: str. 277-291. - Kazalo

  ISBN 978-86-7405-178-8

  a) cerkvena umetnost b) cerkvena arhitektura c) arhitektura d) sakralne stavbe e) krščanstvo

  726:27-526.6

  COBISS.SI-ID 7573338

  15.

  DIMITRIJEVIĆ Srećković, Vesna Post - pot v življenje : krščanski post kot metoda preventive in zdravljenja sladkorne

  bolezni, ateroskleroze in raka / Vesna Dimitrijević Srećković, Vladimir Vukašinović ; [prevod

  Milada Kalezić]. - Maribor : Ognjišče, Slomškova založba, 2017 (Grosuplje : Grafis Trade). -

  157 str. : ilustr. ; 20 cm

  Prevod dela: Post - put u život. - 500 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. ter pri

  posameznih poglavjih

  ISBN 978-961-265-164-0

  a) Srbska pravoslavna cerkev - Dobrodelnost b) Post - Krščanski vidik c) zdravje d) jedilniki

  e) živila f) energijska vrednost g) zdravo življenje h) prehrana i) nasveti j) mediteranska

  prehrana

  27-536.74

  271.22(497.11):177.72

  COBISS.SI-ID 289018624

  16.

  DUNIN Borkowski, Stanislaus von, 1864-1934 Die junge Kirche : Betrachtungen für Theologen aus der Apostelgeschichte / von

  Stanislaus von Dunin Borkowski. - Hildesheim : F. Borgmeyer, [1932]. - 300 str. ; 19 cm

  Got. - Podatek o letu izida iz imprimaturja

  a) Sveto pismo nove zaveze b) apostolska dela c) premišljevanja

  COBISS.SI-ID 512762933

  17.

  EGGER, Franz, 1836-1918 Enchiridion theologiae dogmaticae specialis / auctore Francisco Egger. - Ed. 4a. -

  Brixinae : Typis et sumptibus Wegerianis, 1896. - VIII, , 1071 str. ; 21 cm

  Bibliografija na dnu str. - Kazalo

  Na nasl str. lastniški žig: Princ. episc. ordinariatus Lavantinus Maribor: STK: S 7 OM 271

  a) dogmatična teologija b) razodetje c) kristologija d) vera

  27-72

  COBISS.SI-ID 10576899

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=7573338http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=289018624http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=512762933http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10576899

 • 18.

  EURIPIDES, ok. 480-406 pr.n.š. Bakhantke / Evripid ; prevod, opombe in spremna beseda Andreja Inkret. - Ljubljana :

  Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski

  humanistični študij, 2016 (Ljubljana : Nonparel). - 117 str. ; 21 cm. - (Zbirka Dialog z antiko,

  ISSN 1855-5373 ; 25)

  200 izv. - Kaj bi brez svojega varuha ali Bakhantke o Dionizu / Andreja Inkret: str. 7-35. -

  Bibliografija: str. 115-117

  ISBN 978-961-6192-69-9

  a) Euripides (ok.485-406 pr.n.št.) - Literarne študije b) stara grška dramatika c) antična

  književnost

  821.14'02-2

  821.14'02.09Euripides

  COBISS.SI-ID 287755008

  19.

  EURIPIDES, ok. 480-406 pr.n.š. Prošnjice ; Heraklovi otroci / Evripid ; prevod, opombe in spremna beseda Jera Ivanc. -

  Ljubljana : Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za

  podiplomski humanistični študij, 2016 (Ljubljana : Nonparel). - 168 str. ; 22 cm. - (Zbirka

  Dialog z antiko, ISSN 1855-5373 ; 26)

  Prosilke in begunci, matere in otroci / Jera Ivanc: str. 7-33. - Bibliografija: str. 167-168

  ISBN 978-961-6192-70-5

  a) Euripides (ok.485-406 pr.n.št.) - Literarne študije b) stara grška dramatika c) antična

  književnost

  821.14'02-2

  821.14'02.09Euripides

  COBISS.SI-ID 288211456

  20.

  FERENČAK, Štefan Alojzij Uglasbene pesmi in besedila Alojzija Merharja - Silvina Sardenka (1876-1942) :

  Brezjanski pogovori 2016, Brezje, 19. nov. 2016 : [ob 140-letnici rojstva in 100-letnici

  njegove pesniške zbirke Nebo žari] / Štefan Alojzij Ferenčak. - Brezje : Frančiškanski

  marijanski center Slovenije (FMCS), 2016. - 58 str. : ilustr. ; 21 cm

  Na vrhu nasl. str.: Mednarodna marijanska papeška akademija, Frančiškanski marijanski

  center Slovenije (FMCS)

  a) Merhar, Alojzij (1876-1942) - Pesmi

  821.163.6Merhar A.

  COBISS.SI-ID 10552323

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=287755008http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=288211456http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10552323

 • 21.

  GATTERER, Michael, 1862-1944 De sacrosancto missae sacrificio : tractatus liturgicus : (liber manuscriptus) / auctore M.

  Gatterer. - Oeniponte : F. Rausch, 1903. - 253 str. ; 22 cm

  Bibliografija na dnu str. - Kazalo

  Na nasl str. lastniški žig: Princ. episc. ordinariatus Lavantinus Maribor: STK: S 7 OM 287

  a) krščanska teologija b) maša c) bogoslužje d) obredi

  27-5

  COBISS.SI-ID 10574339

  22.

  GATTERER, Michael, 1862-1944 Wie betet man das neue Brevier? : Erklärung des Reformbreviers, seiner Einrichtung und

  Gebetsweise / von Michael Gatterer. - Innsbruck : F. Rauch, 1912. - 31 str. ; 17 cm

  a) bogoslužje b) molitve c) brevir

  27-534.3

  COBISS.SI-ID 10568707

  23.

  GERHARDS, Meik Protevangelium : zur Frage der kanonischen Geltung des Alten Testaments und seiner

  christologischen Auslegung / Meik Gerhards. - Stuttgart : Katholisches Bibelwerk, cop. 2017.

  - 207 str. ; 21 cm. - (Stuttgarter Bibelstudien ; 237)

  Bibliografija: str. 199-207

  ISBN 978-3-460-03374-0

  a) stara zaveza v krščanstvu b) stara zaveza v novi zavezi c) protoevangelij

  27-27

  COBISS.SI-ID 10551299

  24.

  GIHR, Nikolaus, 1839-1924 Das heilige Messopfer : dogmatisch, liturgisch und ascetisch erklärt / von Nikolaus Gihr.

  - 6. Aufl. - Freiburg im Breisgau : Herderʼsche Verlagshandlung, 1897. - 708 str. ; 25 cm. -

  (Theologische Bibliothek ; Serie 2)

  Got. - Bibliografija na dnu str. - Kazalo

  Na nasl str. lastniški žig: Princ. episc. ordinariatus Lavantinus Maribor: STK: S 7 OM 284

  a) krščanska teologija b) dogmatična teologija c) maša d) bogoslužje e) asketika

  27-184.6

  COBISS.SI-ID 10574083

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10574339http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10568707http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10551299http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10574083

 • 25.

  GRŽAN, Karel Zmagovita ljubezen : Izidor Završnik - slovenski Maksimiljan Kolbe : ob 100-letnici

  rojstva, 1917-2017 / Karel Gržan ; [ilustracije Jožica Krhen-Udovč ; fotografije Izidorja

  Završnika iz družinskega arhiva Marije Kumer]. - Koper : Ognjišče, 2017. - 139 str. : ilustr. ;

  19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga Ognjišča ; 13)

  1.400 izv. - Spremna beseda celjskega škofa msgr. dr. Stanislava Lipovška: str. 5-7. -

  Bibliografija: str. 134-135

  ISBN 978-961-263-205-2

  a) Završnik, Izidor (1917-1943) b) Slovenija c) druga svetovna vojna d) mučenci e) slovenski

  duhovniki f) biografije

  27-29:27-725

  821.163.6-312.6

  COBISS.SI-ID 289112320

  26.

  HAMON, André Jean Marie, 1795-1874 Betrachtungen für Geistlich und Weltlich auf alle Tage des Jahres / autorisierte

  Übersetzung aus dem Französischen im Vereine mit Mitarbeitern besorgt durch Ludwig

  Wahl. - 4. Aufl. - Regensburg : G. J. Manz, 1910. - 2 zv. ; 22 cm

  Avtor Hamon naveden v predgovoru. - Got.

  Vsebina:

  Bd. 1: Vom ersten Sonntag des Advents bis zum zweiten Sonntag nach Pfingsten. - XI, 660

  str.

  Bd. 2: Vom zweiten Sonntag nach Pfingsten bis vierundzwanzigsten Sonntag nach Pfingsten.

  - VIII, 643 str.

  Na nasl str. lastniški žig: Princ. episc. ordinariatus Lavantinus Maribor: STK: S 7 OM 261 1/2

  a) meditacije b) cerkveno leto

  COBISS.SI-ID 514557237

  27.

  HARARI, Yuval Noah Sapiens : kratka zgodovina človeštva / Yuval Noah Harari ; [iz angleščine prevedla

  Polona Mertelj]. - 1. izd., 2. dotis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 (Nova Gorica :

  Grafika Soča). - 440 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm. - (Zbirka Esenca)

  Izv. stv. nasl.: Kitsur Toldot ha-Enoshut. - 1.300 izv. - O avtorju na sprednjem notr. zavihku

  ov. - Opombe z bibliografijo: str. 427-440

  ISBN 978-961-01-3078-9

  a) Človeštvo - Razvoj b) Civilizacija c) Svetovna zgodovina

  316.722

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=289112320http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=514557237

 • 94(100)

  COBISS.SI-ID 276762624

  28.

  HAULIK, Juraj, 1788-1869 Selectiores encyclicae literae et dictiones sacrae Georgii Haulik de Várallya, Dei et

  Apostolicae Sedis gratia episcopi Zagrabiensis, abbatis s. Mariae V. de Topuska .... Tomus 1,

  Encyclicas literas com dupplici appendice ... - Viennae : Congregationis Mechitharisticae,

  1850. - 431 str. ; 22 cm

  Na nasl. str. lastniški žig: Princ. episc. ordinariatus Lavantinus Maribor: STK: S 1 OM 290

  a) hrvaški škofje b) kardinali c) enciklike d) 19.st.

  27-72

  COBISS.SI-ID 10571523

  29.

  HOZJAN, Andrej Arhivsko gradivo gospostva Beltinci v rodbinskem arhivu grofov Csáky v Avstrijskem

  državnem arhivu = Das Archivgut der Herrschaft Bellatincz (Beltinci) in dem Familienarchiv

  der Grafen Csáky in dem Österreichischen Staatsarchiv = A Bellatinczi uradalom levéltári

  anyaganak jegyzéke a Csáky grófok család levéltárában, az Osztrák Állami Levéltár /

  [pripravil] Andrej Hozjan. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2016 (Maribor : Dravski tisk). - 199

  str. : ilustr. ; 24 cm. - (Inventarji / Pokrajinski arhiv Maribor, ISSN 1855-1971 ; 20)

  150 izv.

  ISBN 978-961-6507-71-4

  a) arhivsko gradivo b) inventarji c) gospostvo Beltinci d) grofi Csáky

  930.253(436.1): 929.52Csáky

  COBISS.SI-ID 89227265

  30.

  HURTER, H. Theologia generalis : complectens tractatus quatuor / auctore H. Hurter. - 11. ed.

  recognita. - Oeniponte : Libraria academica Wagneriana, 1903. - 560 str. ; 23 cm. -

  (Theologiae dogmaticae compendium in usum studiosorum theologiae ; tomus 1)

  Kazalo. - Bibliografija na dnu str.

  Na nasl str. lastniški žig: Princ. episc. ordinariatus Lavantinus Maribor: STK: S 7 OM 267/1

  a) dogmatična teologija b) dogmatika

  27-284

  COBISS.SI-ID 10576131

  31.

  HURTER, H. Theologiae specialis. Pars altera, Complectens tractatus tres / auctore H. Hurter. - 11. ed.

  recognita. - Oeniponte : Libraria academica Wagneriana, 1903. - 2 zv. ; 23 cm. - (Theologiae

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=276762624http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10571523http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=89227265http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10576131

 • dogmaticae compendium in usum studiosorum theologiae ; tomus 2; 3)

  Kazalo. - Bibliografija na dnu str. - Vsebina: [1]: De Deo uno et trino, De Deo creatore et de

  verbo incarnato. - 568 str. ; [2]: De gratia, De sacramentis et de Deo omnium consummatore. -

  731 str. - Kazalo

  Na nasl str. lastniški žig: Princ. episc. ordinariatus Lavantinus Maribor: STK: S 7 OM 267/2,3

  a) dogmatična teologija b) dogmatika

  27-284

  COBISS.SI-ID 10576387

  32.

  JEKLOTEHNA (Maribor) Jeklotehna Maribor : 70 let po ustanovitvi : spominski zbornik / Nina Gostenčnik ;

  [prevodi Mojca Horvat (nemščina), Nina Gostenčnik (angleščina)]. - Maribor : Pokrajinski

  arhiv, 2016 (Maribor : Dravski tisk). - 76 str. : ilustr. ; 25 cm

  Naklada: 300 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu strani

  ISBN 978-961-6507-72-1

  a) Jeklotehna Maribor b) trgovska podjetja c) spominski zborniki d) zgodovina e) Maribor

  061.5(497.4Maribor)(082)

  COBISS.SI-ID 89078785

  33.

  JUAN de la Cruz, svetnik, 1542-1591 Vzpon na goro Karmel / Sveti Janez od Križa ; [prevedla Breda Cigoj-Leben]. - 1.

  ponatis. - Ljubljana : Družina, 2001 ([Ljubljana : "Tone Tomšič"]). - 364 str. : avtorj. risba z

  goro Karmel ; 21 cm. - (Knjižnica Božjega okolja ; knj. 12)

  Prevod dela: Subida del Monte Carmelo. - Življenje, delo in duhovnost Svetega Janeza od

  Križa / Breda Cigoj-Leben: str. 7-27. - Opombe z bibliografijo: str. 355-357

  ISBN 961-222-338-6

  a) krščanska mistika

  242

  248.2:929 sv.Janez od Križa

  COBISS.SI-ID 111208192

  34.

  JUHANT, Marko Punce, glavo gor! / Marko Juhant ; ilustracije Monika Zupanc. - 1. izd., 1. natis. -

  Mavčiče : Čmrlj, komuniciranje in ustvarjalnost, 2015 (Ljubljana : Primitus). - 135 str. : ilustr.

  ; 21 cm

  500 izv.

  ISBN 978-961-93268-4-8

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10576387http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=89078785http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=111208192

 • a) Učiteljice - Pedagoško delo b) vzgoja c) poučevanje d) izobraževanje e) pedagoška

  psihologija

  37.011.3-051-055.2

  COBISS.SI-ID 280376576

  35.

  JUNG, Herbert Gottesdienste für Advent und Weihnachten : Modelle, Ideen und Texte : mit CD-ROM /

  Herbert Jung. - Freiburg ; Basel ; Wien : Herder, cop. 2013. - 144 str. ; 24 cm. - (Herder

  Gemeindepraxis)

  Vsebina tudi v el. obliki (CD-ROM). - Bibliografija: str. 144. - Kazalo

  ISBN 978-3-451-31174-1

  a) pastoralka b) advent c) božič d) bogoslužje

  27-46

  COBISS.SI-ID 10552067

  36.

  JUUL, Jesper, 1948- Agresivnost : nov in nevaren tabu / Jesper Juul ; [prevedla Irena Samide]. - 1. izd. -

  Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (Ljubljana : Formatisk). - 251 str. : ilustr. ; 21 cm

  Prevod dela: Aggression. - 2.000 izv. - Spremna beseda / Ingeborg Szöllösi: str. 241-245. -

  Beseda ob knjigi Agresivnost: nov in nevaren tabu / Ivana Gradišnik: str. 247-251

  ISBN 978-961-01-4338-3

  a) Agresivnost - Otroci b) pedagoška psihologija c) socialna psihologija d) duševno zdravje e)

  nasilje f) izvori agresivnosti g) integriranje agresivnosti h) eksistenca i) empatija

  159.922.7

  COBISS.SI-ID 287502592

  37.

  KARLOVŠEK, Jože Slovenske bajeslovne in pripovedne podobe / avtor knjige in vseh slik Jože Karlovšek ;

  avtor uvoda Niko Kuret ; avtor prvih treh poglavij Ivan Grafenauer ; avtor poglavja Uvod k

  diafilmu Albert Papler ; avtor pesmi Neurje nad Šmarjeto Dušan Ludvik ; avtorja strokovnih

  prispevkov Boštjan Kenda, Monika Kropej Telban ; avtorji uredniškega komentarja Domen

  Češarek, Matija Kenda, Nejc Petrič ; prevod povzetka v angleščino Daša Peternel, prevod

  povzetka v ruščino Anastasia Plotnikova. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo Slovenski staroverci,

  2016 ([Begunje] : Cicero). - 219 str. : ilustr. ; 24 cm

  350 izv. - Uvod / Niko Kuret: str. 26-27. - Bibliografija: str. 150-153 in 216. - Book summary

  ; Annotacija knigi

  ISBN 978-961-285-540-6

  a) Bajeslovna bitja - Upodobitve b) Ljudsko slovstvo c) staroverstva d) slovenska mitologija

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=280376576http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10552067http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=287502592

 • 398.4:75(497.4)

  COBISS.SI-ID 287609600

  38.

  KATEHETSKI simpozij (47 ; 2017 ; Slovenija) Skupaj na poti vere : zbornik / 47. katehetski simpozij, [Celje, 5.-10. januar 2017,

  Kančevci, 13.-15. februar 2017, Mirenski grad, 19.-13. februar 2017, Sveti Duh, 27. februar -

  1. marec 2017 ; uredila Simona Jeretina]. - Ljubljana : Slovenski katehetski urad, 2017. - 92

  str. ; 24 cm

  Dodatek k nasl. v kolofonu: Zbornik 47. katehetskega simpozija. - Bibliografija pri vseh

  prispevkih

  ISBN 978-961-92803-7-9

  a) Kateheza - Zborniki b) kateheza c) vera d) religija e) vzgoja

  27-47(082)

  27-472-051(082)

  COBISS.SI-ID 288702208

  39.

  KLEUTGEN, Joseph, 1811-1883 Die Glaubenspflicht des : Sonderabdruck aus der Theologie der Vorzeit / Joseph

  Kleutgen ; neu herausgegeben und durch eine systematische Übersicht über die

  Lehrkundgebungen der Kirche vermehrt von Alfred Molitor. - Paderborn : F. Schöningh,

  1912. - 219 str. ; 23 cm

  Bibliografija na dnu str.

  Na nasl str. lastniški žig: Princ. episc. ordinariatus Lavantinus Maribor: STK: S 7 OM 286

  a) dogmatika b) dogmatična teologija

  27-284

  COBISS.SI-ID 10573571

  40.

  KNIFIC, Bojan Gregorjevo : ko gre luč v vodo in se prične pomlad / [besedilo Bojan Knific ; fotografije

  Tržiški muzej ... et al.]. - 1. izd. - Tržič : Tržiški muzej, cop. 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk

  storitve). - 190 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

  500 izv. - Summary. - Bibliografija: str. 184-190

  ISBN 978-961-92838-6-8

  a) Gregorjevo - Slovenski ljudski običaji b) Gregorjevo - Tržič (Slovenija) c) koledar d)

  običaji

  398.332.12(497.4Tržič)

  COBISS.SI-ID 288891136

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=287609600http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=288702208http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10573571http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=288891136

 • 41.

  KOFMAN, Sarah, 1934-1994 Camera obscura : ideologije / Sarah Kofman ; [prevedel Miha Marek]. - 1. izd. -

  Ljubljana : Društvo za širjenje filmske kulture Kino : Membrana, 2016 ([Ljubljana] :

  Collegium Graphicum). - 71 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Kamera)

  Prevod dela: Camera obscura - de l'idéologie. - 400 izv. - O avtorici: str. 70-71. - Opombe z

  bibliografijo na dnu str.

  ISBN 978-961-94062-1-2 (Membrana)

  a) Ideologija - Interpretacija b) filozofija kulture

  130.2:316.75

  COBISS.SI-ID 287304448

  42.

  KOLLE, Oswalt Ljubezen in spolnost / Oswald [!] Kolle ; uvodno besedo napisal Hans Giese ; [iz

  nemščine prevedel Franjo Smerdu]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1969 (Ljubljana

  : "Jože Moškrič"). - 293 str. ; 21 cm

  Prevod dela: Das Wunder der Liebe. - Bibliografija: str. 293

  a) spolno življenje b) spolnost

  613.88

  176

  COBISS.SI-ID 6006273

  43.

  KRANČAN, Alen Komentar k prvi knjigi Vodnika za zmedene Mojzesa Majmonida : magistrsko delo /

  Alen Krančan. - Ljubljana : [A. Krančan], 2017. - VII, 90, LXXXVI str. ; 30 cm

  Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=89139&lang=slv. - Mentor

  Mari Jože Osredkar. - Bibliografija: str. 90. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani,

  Teološka fak.

  a) Maimonides, Moses (1135-1204) - Literatura b) islam c) judovstvo d) netelesnost e)

  intelekt f) Vodnik za zmedene g) magistrske naloge h) Islam i) Judaism j) incorporeal k)

  intellect l) The Guide for the perplexed

  26-1:1Maimonides M.(043.2)

  COBISS.SI-ID 7565914

  44.

  KREN, Tilka, 1936- Razumevanje lastnih čustev / Tilka Kren Obran. - Maribor : Obzorja, 2017 (Maribor :

  Design studio). - 175 str. ; 23 cm

  O avtorici na zadnji str. ov. - 300 izv. - Bibliografija: str. 173-175

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=287304448http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=6006273https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=89139&lang=slvhttp://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=7565914

 • ISBN 978-961-230-504-8

  a) klinična psihologija b) psihoterapija c) čustva

  159.942

  COBISS.SI-ID 90528769

  45.

  LAHOUSSE, Gustave, 1846-1928 Tractatus de gratia divina / auctore Gustavo Lahousse. - Brugis : apud Carolum Beyaert

  Bibliopolam, 1902. - 708 str. ; 25 cm

  Na vrhu nasl. str.: Universa theologia scholastica. - Bibliografija na dnu str.

  Na nasl str. lastniški žig: Princ. episc. ordinariatus Lavantinus Maribor: STK: S 7 OM 285

  a) krščanska teologija b) dogmatična teologija c) milost

  27-184.6

  COBISS.SI-ID 10573827

  46.

  LEHMKUHL, Augustin, 1834-1918 Casus conscientiae : ad usum confessariorum compositi et soluti / ab Augustino

  Lehmkuhl. - Ed. altera. - Friburgi Brisgoviae : Herder, 1903. - 2 zv. ; 24 cm

  Kazali. - Vsebina: 1: Casus de theologiae moralis principiis et de praeceptis atque officiis

  christianis speciatim sumptis. - 566 str. ; I2: Casus de sacramentis qui respondent fere

  "theologiae moralis" eiusdem auctoris volumini alteri. - 583 str.

  Na nasl str. lastniški žig: Princ. episc. ordinariatus Lavantinus Maribor: STK: S 7 OM 295 1/2

  a) zakramenti b) spoved

  27-55

  COBISS.SI-ID 512668702

  47.

  LERCHER, Ludwig, 1864-1937 Erhebungen des Geistes zu Gott : Betrachtungspunkte über das Leben unseres Herrn Jesu

  Christi / verfasst von Ludwig Lercher. - Regensburg ; New York ; Cincinnati : F. Pustet,

  1908. - 5 zv. ; 17 cm. - (Aszetische Bibliothek)

  Got.

  Vsebina:

  Bd. 1: Aus grauer Urzeit ; Die Menschwerdung un d das irdische Jugendleben des Sohne

  Gottes : Festgabe zum fünfzigjährigen Jubiläum des theologischen Konvikts der Gesellschaft

  Jesu in Innsbruck. - VIII, 384

  Bd. 2: Die öffentliche Tätigkeit Jesu Christi vom Auftreten des heil. Johannes des Täufers am

  Jordan bis zum dritten Osterfest ausschlisslich : Festgabe zum fünfzigjährigen Jubiläum des

  theologischen Konvikts der Gesellschaft Jesu in Innsbruck. - VIII, 358 str.

  Bd. 3: Die öffentliche Tätigkeit Jesu Christi vom dritten Osterfest bis zum letzten Bang nach

  Jerusalem ausschliesslich. - VIII, 360 str.

  Bd. 4: Auf dem letzten Bang nach Jerusalem ; Das Leiden, Sterben und die Auserstehung Jesu

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=90528769http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10573827http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=512668702

 • Christi. - VIII, 447 str.

  Bd. 5 (Ergänzungsband zu den Betrachtungspunkten über das Leben unseres Herrn Jesu

  Christi): Die heiligste Eucharistie als Opfer und Sakrament ; Das heiligste Herz Jesu ; Feste

  des Herrn und seiner Heiligen ; Monatliche Beisteserneuerung. - - VIII, 392 str. - Kazalo

  Na nasl str. lastniški žig: Princ. episc. ordinariatus Lavantinus Maribor: STK: S 7 OM 250

  a) Jezus Kristus - Biografije b) Jezus Kristus - Premišljevanja

  COBISS.SI-ID 10572035

  48.

  LIEBERMANN, Fr. Leop. Br. (Franz Leopold Bruno), 1759-1844 Institutiones theologicae : complectens prolegomena in universam theologiam,

  demonstrationem religionis christiae et demonstrationem catholicam. Tomus 1 / auctore Leop.

  Br. Liebermann. - Ed. 9a emendatissima. - Moguntiae : F. Kirchheim, 1861. - XXII, 506 str.,

  [1] f. pril. z avtorj. sl. ; 23 cm

  Na nasl str. lastniški žig: Princ. episc. ordinariatus Lavantinus Maribor: STK: S 7 OM 272

  a) Dogmatika b) dogmatična teologija

  COBISS.SI-ID 10577155

  49.

  LOEWE, Johann Heinrich Johann Emanuel Veith : eine Biographie / von Johann Heinrich Loewe. - Wien : W.

  Braunmüller, 1879. - XXI, 360 str., [1] f. pril. ; 20 cm

  Got.

  Na nasl. str. lastniški žig: Princ. episc. ordinariatus Lavantinus Maribor: STK: S 7 OM 235

  a) Veith, Johann Emanuel (1787-1876) - Biografije

  929Veith J. E.

  COBISS.SI-ID 10566915

  50.

  LUTHER, Martin Luther's Works. Career of the Reformer / general editor Helmut T. Lehmann. - American

  edit. - Philadelphia : Fortress Press, cop. 1976-1987. - 4 zv. ; 24 cm. - (Luther's Works ; Vol.

  31, 32, 33, 34)

  Prevod dela: Luthers Werke. - Kazala. - Vsebina: 1: [1517-1520]. - Edited by Harold J.

  Grimm. - 5th printing. - 1987. - XXII, 416 str. ; 2: [1521-1525]. - Edited by Georg W. Forell.

  - 3rd printing. - 1976. - XX, 303 str. ; 3: [1526-1529]. - Edited by Philip S. Watson. - 3rd

  printing - 1984. - XII, 307 str. ; 4: [1530-1545]. - Edited by Lewis W. Spitz. - 2nd printing. -

  1976. - XII, 387 str.

  ISBN 0-8006-0331-1 (Vol. 31)

  ISBN 0-8006-0332-X (Vol. 32)

  ISBN 0-8006-0333-8 (Vol. 33)

  ISBN 0-8006-0334-6 (Vol. 34)

  a) Luther, Martin (1438-1546) - Zbrana dela b) reformacija c) Luthrova teologija d) življenje

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10572035http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10577155http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10566915

 • in delo e) zbrana dela

  27:081 Luther M.

  COBISS.SI-ID 10566403

  51.

  LUTHER, Martin Luther's Works. Church and Ministry / general editor Helmut T. Lehmann. - American

  edit. - Philadelphia : Fortress Press, 1966-1981. - 3 zv. ; 24 cm. - (Luther's Works ; Vol. 39,

  40, 41)

  Prevod dela: Luthers Werke. - Kazala. - Vsebina: 2: Edited by Conrad Bergendorf. - 4th

  printing. - 1981. - XV, 410 str. ; 3: Edited by Eric W. Gritsch ; introduction by E. Gordon

  Rupp. - cop. 1966. - XVI, 412 str.

  ISBN 0-8006-0340-0 (Vol. 40)

  ISBN 0-8006-0341-9 (Vol. 41)

  a) Luther, Martin (1438-1546) - Zbrana dela b) reformacija c) koncili d) Cerkev e) cerkvena

  zgodovina f) zbrana dela

  272:081 Luther M.

  COBISS.SI-ID 10573315

  52.

  LUTHER, Martin Luther's Works. Devotional Writings / general editor Helmut T. Lehmann. - American

  edit. - Philadelphia : Fortress Press, cop. 1979-1983. - 2 zv. ; 24 cm. - (Luther's Works ; Vol.

  42, 43)

  Prevod dela: Luthers Werke. - Kazala. - Vsebuje: 1: Edited by Martin O. Dietrich. - 3rd

  printing. - 1983. - XVI, 206 str. ; 2: Edited by Gustav K. Wiencke. - 2nd printing. - 1979. -

  XIV, 299 str.

  ISBN 0-8006-0342-7 (Vol. 42)

  ISBN 0-8006-0343-5 (Vol. 43)

  a) Luther, Martin (1438-1546) - Zbrana dela b) reformacija c) Luthrova teologija d) duhovni

  spisi e) zbrana dela

  27:081 Luther M.

  COBISS.SI-ID 10566659

  53.

  LUTHER, Martin Luther's Works. Index / edited by Joel W. Lundeen. - American edit. - Philadelphia :

  Fortress Press, cop. 1986. - XI, 462 str. ; 24 cm. - (Luther's Works ; Vol. 55)

  Prevod dela: Luthers Werke. - Kazala

  ISBN 0-8006-0355-9

  a) Luther, Martin (1438-1546) - Zbrana dela b) reformacija c) kazala d) indeks e) Martin

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10566403http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10573315http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10566659

 • Luter f) zbrana dela

  081 Luther M.

  COBISS.SI-ID 10571267

  54.

  LUTHER, Martin Luther's Works. Letters / general editor Helmut T. Lehmann : edited and translated by

  Gottfried G. Krodel. - American edit. - Philadelphia : Fortress Press, cop. 1980-1983. - 3 zv. ;

  24 cm. - (Luther's Works ; Vol. 48, 49, 50)

  Prevod dela: Luthers Werke. - Kazala. - Vsebina: 1: [1507-1522]. - 3rd printing. - 1981. -

  XXI, 426 str. ; 2: [1522-1530]. -2nd printing. - 1983. - XX, 460 str. ; 3: [1531-1546]. - 2nd

  printing - 1980. - XXI, 346 str.

  ISBN 0-8006-0348-6 (Vol. 48)

  ISBN 0-8006-0349-4 (Vol. 49)

  ISBN 0-8006-0350-8 (Vol. 50)

  a) Luther, Martin (1438-1546) - Zbrana dela b) reformacija c) Luthrova teologija d) pisma e)

  korespondenca f) zbrana dela

  27:081 Luther M.

  COBISS.SI-ID 10570243

  55.

  LUTHER, Martin Luther's Works. Liturgy and Hymns / edited by Ulrich S. Leupold ; general editor

  Helmut T. Lehmann. - American edit., 5th printing. - Philadelphia : Fortress Press, 1984. -

  XX, 356 str. ; 24 cm. - (Luther's Works ; Vol. 53)

  Prevod dela: Luthers Werke. - Kazala

  ISBN 0-8006-0353-2

  a) Luther, Martin (1438-1546) - Zbrana dela b) reformacija c) liturgija d) himne e) Martin

  Luter f) zbrana dela

  27-535.7:081 Luther M.

  COBISS.SI-ID 10570755

  56.

  LUTHER, Martin Luther's Works. Sermons / general editor Helmut T. Lehmann. - American edit. -

  Philadelphia : Fortress Press, cop. 1980-1983. - 2 ; 24 cm. - (Luther's Works ; Vol. 51, 52)

  Prevod dela: Luthers Werke. - Kazala. - Vsebina: 1: Edited and translated by John W.

  Doberstein. - 4th printing. - 1980. - XXI, 405 str. ; 2: Edited by Hans J. Hillerbrand]. -2nd

  printing. - 1983. - XIII, 300 str.

  ISBN 0-8006-0351-6 (Vol. 51)

  ISBN 0-8006-0352-4 (Vol. 52)

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10571267http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10570243http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10570755

 • a) Luther, Martin (1438-1546) - Zbrana dela b) reformacija c) Luthrova teologija d) pridige e)

  zbrana dela

  27.475.5:081 Luther M.

  COBISS.SI-ID 10570499

  57.

  LUTHER, Martin Luther's Works. Table Talk / edited and translated by Theodore G. Tappert ; general

  editor Helmut T. Lehmann. - American edit., 5th printing. - Philadelphia : Fortress Press,

  1983. - XXVI, 486 str. ; 24 cm. - (Luther's Works ; Vol. 54)

  Prevod dela: Luthers Werke. - Kazala

  ISBN 0-8006-0354-0

  a) Luther, Martin (1438-1546) - Zbrana dela b) reformacija c) razprave d) pogovori za mizo e)

  Martin Luter f) zbrana dela

  27-535.7:081 Luther M.

  COBISS.SI-ID 10571011

  58.

  LUTHER, Martin Luther's Works. Word and Sacrement / general editor Helmut T. Lehmann. - American

  edit. - Philadelphia : Fortress Press, cop. 1959-1971. - 4 zv. ; 24 cm. - (Luther's Works ; Vol.

  35, 36, 37, 38)

  Prevod dela: Luthers Werke. - Kazala. - Vsebina: 1: Edited by E. Theodore Bachmann. - cop.

  1960. - XII, 426 str. ; 2: Edited by Abdel Ross Wenz. - cop. 1959. - XII, 389 str. ; 3: Edited by

  Robert H. Fischer. - cop. 1961. - XXI, 406 str. ; 4: Edited by Martin E. Lehmann. - cop. 1959.

  - XII, 389 str.

  ISBN 0-8006-0335-4 (Vol. 35)

  ISBN 0-8006-0336-2 (Vol. 36)

  ISBN 0-8006-0337-0 (Vol. 37)

  ISBN 0-8006-0338-9 (Vol. 38)

  a) Luther, Martin (1438-1546) - Zbrana dela b) reformacija c) Luthrova teologija d)

  zakramenti e) zbrana dela

  27-55:081 Luther M.

  COBISS.SI-ID 10549763

  59.

  LUTHER, Martin Luther's Works. The Christian in Society / general editor Helmut T. Lehmann. -

  American edit. - Philadelphia : Fortress Press, cop. 1980-1985. - 4 zv. ; 24 cm. - (Luther's

  Works ; Vol. 44, 45, 46, 47)

  Prevod dela: Luthers Werke. - Kazala. - Vsebuje: 1: [1519-1521]. - Edited by James

  Atkinsonm. - 3rd printing. - 1980. - XIX, 417 str. ; 2: [1521-1524]. - Edited by Walther I.

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10570499http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10571011http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10549763

 • Brandt. - 3rd printing. - 1985. - XVI, 424 str. ; 3: [1525-1530]. - Edited by Robert C. Schulz. -

  3rd printing - 1981. - XIV, 354 str. ; 4: [1530-1542]. - Edited by Franklin Scherman. - 2nd

  printing. - 1981. - XI, 325 str.

  ISBN 0-8006-0344-3 (Vol. 44)

  ISBN 0-8006-0345-1 (Vol. 45)

  ISBN 0-8006-0346-X (Vol. 46)

  ISBN 0-8006-0347-8 (Vol. 47)

  a) Luther, Martin (1438-1546) - Zbrana dela b) reformacija c) Luthrova teologija d) odnos do

  človeka e) kristjan v družbi f) zbrana dela

  27:081 Luther M.

  COBISS.SI-ID 10569475

  60.

  MARX, Karl, 1818-1883 Collected works / Karl Marx, Frederick Engels. - London : Lawrence & Wishart, 1975-

  1986. - zv. : ilustr. ; 23 cm

  Nasl. raztegnjen čez dve str. - Kazala. - Vsebina: Vol. 1: Karl Marx : 1835-43. - 1975. -

  XXXIV, 806 str., [14] str. pril. - Opombe: str. 733-760 ; Vol. 2 : Frederick Engels : 1838-42. -

  1975. - XXIV, 679 str., [3] str. pril. - Opombe: str. 591-620 ; Vol. 3 : Marx and Engels : 1843-

  44. - 1975. - XXIV, 670 str., [3] str. pril. - Opombe: str. 587-624 ; Vol. 4 : Marx and Engels :

  1844-45. - 1975. - XXVI, 779 str., [1] f. pril. - Opombe: str. 684-721 ; Vol. 5 : Marx and

  Engels : 1845-47. - 1976. - XXVI, 661 str. - Opombe: str. 586-608 ; Vol. 6 : Marx and Engels

  : 1845-48. - 1976. - XXIX, 776 str., [1] f. pril. - Opombe: str. 661-714 ; Vol. 7 : Marx and

  Engels : 1848. - 1977. - XXXIII, 717 str., [4] str. pril. - Opombe: str. 601-653 ; Vol. 8 : Marx

  and Engels : 1848-49. - 1977. - XXX, 658 str. - Opombe: str. 533-590 ; Vol. 9 : Marx and

  Engels : 1849. - 1977. - XXXIV, 661 str., [1] f. zganj. pril. - Opombe: str. 533-594 ; Vol. 10 :

  Marx and Engels : 1849-51. - 1978. - XXVII, 787 str., [3] f. zganj. pril. - Opombe: str. 641-

  709 ; Vol. 11 : Marx and Engels : 1851-53. - 1979. - XXVII, 769 str. - Opombe: str. 629-690 ;

  Vol. 12 : Marx and Engels : 1853-54. - 1979. - XXXII, 783 str., [1] f. zganj. pril. - Opombe:

  str. 635-697 ; Vol. 13 : Marx and Engels : 1854-55. - 1980. - XXIX, 802 str., [2] f. pril. -

  Opombe: str. 669-723 ; Vol. 14 : Marx and Engels : 1855-56. - 1980. - XXXII, 832 str., [3] f.

  zganj. pril. - Opombe: str. 705-763 ; Vol. 15 : Marx and Engels : 1856-58. - 1986. - XXX, 778

  str., [32 f. zganj. pril. - Opombe: str. 633-698 ; Vol. 16 : Marx and Engels : 1858-60. - 1980. -

  XXXII, 768 str., [3] f. zganj. pril. - Opombe: str. 641-695 ; Vol. 17 : Marx and Engels : 1859-

  60. - 1981. - XXVI, 678 str., [1] f. zganj. pril. - Opombe: str. 531-591 ; Vol. 18 : Marx and

  Engels : 1857-62. - 1982. - XXVII, 680 str., [3] f. zganj. pril. - Opombe: str. 545-611 ; Vol. 19

  : Marx and Engels : 1861-64. - 1984. - XXVIII, 456 str., [1] f. zganj. pril. - Opombe: str. 367-

  405 ; Vol. 20 : Marx and Engels : 1864-68. - 1985. - XXXIV, 580 str. - Opombe: str. 449-516

  ; Vol. 21 : Marx and Engels : 1867-70. - 1985. - XXXIII, 612 str. - Opombe: str. 449-532 ;

  Vol. 38 : Marx and Engels : 1844-51. - 1982. - XXXIX, 712 str., [12] str. pril. - Opombe: str.

  567-641 ; Vol. 39 : Marx and Engels : 1852-55. - 1982. - XXXVI, 763 str., [6] str. pril. -

  Opombe: str. 593-666 ; Vol. 40 : Marx and Engels : 1856-59. - 1983. - XXXV, 743 str., [4] f.

  pril. - Opombe: str. 579-645 ; Vol. 41 : Marx and Engels : 1860-64. - 1985. - XXXVIII, 746

  str., [4] str. pril. - Opombe: str. 593-659

  ISBN 0-85315-284-5 (vol. 1)

  ISBN 0-85315-292-6 (vol. 2)

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10569475

 • ISBN 0-85315-293-4 (vol. 3)

  ISBN 0-85315-294-2 (vol. 4)

  ISBN 0-85315-311-6 (vol. 5)

  ISBN 0-85315-312-4 (vol. 6)

  ISBN 0-85315-352-3 (vol. 7)

  ISBN 0-85315-353-1 (vol. 8)

  ISBN 0-85315-354-X (vol. 9)

  ISBN 0-85315-355-8 (vol. 10)

  ISBN 0-85315-356-6 (vol. 11)

  ISBN 0-85315-357-4 (vol. 12)

  ISBN 0-85315-358-2 (vol. 13)

  ISBN 0-85315-435-X (vol. 14)

  ISBN 0-85315-436-8 (vol. 15)

  ISBN 0-85315-437-6 (vol. 16)

  ISBN 0-85315-438-4 (vol. 17)

  ISBN 0-85315-439-2 (vol. 18)

  ISBN 0-85315-440-6 (vol. 19)

  ISBN 0-85315-441-4 (vol. 20)

  ISBN 0-85315-442-2 (vol. 21)

  ISBN 0-85315-459-7 (vol. 38)

  ISBN 0-85315-460-0 (vol. 39)

  ISBN 0-85315-461-9 (vol. 40)

  ISBN 0-85315-617-4 (vol. 41)

  a) marksizem b) filozofija

  141.82

  COBISS.SI-ID 10551043

  61.

  MATTHIAS von Bremscheid Der christliche Arbeiter : seine Würde, Bedeutung und Pflicht / von Matthias von

  Bremscheid. - Mainz : F. Kirchheim, 1892. - 82 str. ; 13 cm

  Got.

  Na nasl. str. lastniški žig: Princ. episc. ordinariatus Lavantinus Maribor: STK: S 7 OM 247

  a) katoliška Cerkev b) delavci

  COBISS.SI-ID 10568451

  62.

  MATTHIAS von Bremscheid Die christliche Familie : Worte der Unterweisung und Ermahnung für christliche Volk /

  von Matthias von Bremscheid. - 2. Aufl. - Mainz : F. Kirchheim, 1889. - VI, 248 str. ; 15 cm

  Got.

  Na nasl. str. lastniški žig: Princ. episc. ordinariatus Lavantinus Maribor: STK: S 7 OM 246

  a) krščanska družina b) vzgoja

  27-45

  COBISS.SI-ID 10568195

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10551043http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10568451http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10568195

 • 63.

  MATTHIAS von Bremscheid Der christliche Mann in seinem Glauben und Leben / von Matthias von Bremscheid. -

  Mainz : F. Kirchheim, 1887. - VI, 240 str. ; 17 cm

  Got.

  Na nasl. str. lastniški žig: Princ. episc. ordinariatus Lavantinus Maribor: STK: S 7 OM 245

  a) vera b) verovanje c) krščanstvo

  COBISS.SI-ID 10567939

  64.

  MCGONIGAL, Kelly Druga stran stresa : zakaj je stres dober za nas in kako ga izkoristiti sebi v prid / Kelly

  McGonigal ; prevedla Helena Marko. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2017 ([Ljubljana] :

  Primitus). - 356 str. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

  Prevod dela: The upside of stress. - 400 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Opombe z

  bibliografijo: str. 285-331. - Kazalo

  ISBN 978-961-6954-71-6

  a) Stres - Pozitivni vidik b) reševanje problemov

  159.944.4

  COBISS.SI-ID 288315136

  65.

  MICHELIS, Fr. Kirche oder Partei? : ein offenes und freies Wort an den deutschen Episkopat / von Fr.

  Michelis. - Münster : F. S. Brunnʼs Verlag, 1865. - 55 str. ; 21 cm

  Got.

  Na nasl. str. lastniški žig: Princ. episc. ordinariatus Lavantinus Maribor: STK: S 1 OM 292

  a) katoliška Cerkev b) škofje

  27-722.52

  COBISS.SI-ID 10569987

  66.

  MITTNACHT, Elisabeth Neue Advents- und Weihnachtsfeiern mit Senioren : Gestaltungsideen und Vorlagen :

  mit CD-ROM / Elisabeth Mittnacht. - Freiburg ; Basel ; Wien : Herder, cop. 2013. - 112 str. :

  ilustr. ; 24 cm. - (Herder Gemeindepraxis)

  Vsebina tudi v el. obliki (CD-ROM). - Bibliografija: str. 109-111

  ISBN 978-3-451-31163-5

  a) pastoralka b) starejši ljudje c) ostareli d) advent e) božič

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10567939http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=288315136http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10569987

 • 27-46-053.9

  COBISS.SI-ID 10551811

  67. MORALPROBLEME : Vorträge auf dem III. theologischen Hochschulkursus zu

  Freiburg im Breisgau im Oktober 1910 / gehalten von Joseph Mausbach ... [et al.]. - Freiburg

  im Breisgau : Herdersche Verlagshandlung, 1911. - 388 str. ; 24 cm

  Opombe z bibliografijo na dnu str.

  Na nasl str. lastniški žig: Princ. episc. ordinariatus Lavantinus Maribor: STK: S 7 OM 293

  a) moralna teologija b) kongresi c) zborniki

  27-4

  COBISS.SI-ID 10578691

  68.

  MÜLLER, Joseph, 1863- De s. missae sacrificio : summa praelectionum, quas in C. R. Universitate Oenipontana /

  habuit Josephus Müller. - Oeniponte : F. Rausch, 1905. - 104 str. ; 22 cm

  Na nasl str. lastniški žig: Princ. episc. ordinariatus Lavantinus Maribor: STK: S 7 OM 281

  a) krščanska teologija b) maša c) bogoslužje d) obredi

  27-5

  COBISS.SI-ID 10574595

  69.

  MÜLLER, Joseph, 1863- De sacramentis in genere : summa praelectionum, quas in C. R. Universitate

  Oenipontana / habuit Josephus Müller. - Oeniponte : F. Rausch, 1905. - 495 str. ; 22 cm

  Na nasl str. lastniški žig: Princ. episc. ordinariatus Lavantinus Maribor: STK: S 7 OM 280

  a) dogmatična teologija b) zakramenti

  27-55

  COBISS.SI-ID 10575107

  70.

  MÜLLER, Joseph, 1863- De verbo incarnato. Pars 1, Christologia : summa praelectionum, quas in C. R.

  Universitate Oenipontana / habuit Josephus Müller. - Oeniponte : F. Rausch, 1904. - 340 str. ;

  22 cm

  Na nasl str. lastniški žig: Princ. episc. ordinariatus Lavantinus Maribor: STK: S 7 OM 279

  a) dogmatična teologija b) kristologija c) zakramenti

  27-31

  COBISS.SI-ID 10574851

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10551811http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10578691http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10574595http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10575107http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10574851

 • 71.

  NADŠKOFIJSKA karitas (Maribor). Plenum (Maribor ; 2017) "Širite ljubezen" / Plenum Nadškofijske karitas Maribor. - Maribor : Nadškofijska

  karitas, 2017 ([Bogojina] : Grafični studioTM, Roža vetrov). - 86 str. : tabele ; 30 cm

  500 izv.

  a) Nadškofijska karitas (Maribor) - Delovanje - 2016 - Zborniki b) krščanska dobrodelnost

  27-784-46(497.4Maribor)"2016"

  COBISS.SI-ID 10552835

  72. NAŠIH novih 1000 piščali : zbornik ob blagoslovitvi novih orgel v cerkvi sv. Marjete v

  Pernici / [besedila prispevali Marijan Nemec ... et al. ; besedila uredil Štefan Koren]. - Pernica

  : [s. n.], 2017 (Selnica ob Dravi : Lithos). - 34 str. : ilustr. ; 20 cm

  a) orgle b) Pernica

  COBISS.SI-ID 10562819

  73. Das NEUE Testament unseres Herrn Jesus Christus / übersetzt und erklärt von

  Augustin Arndt. - 2. Aufl. - Regensburg ; Rom : F. Pustet, 1913. - 760, 13* str. ; 18 cm

  Got.

  Na nasl str. lastniški žig: Princ. episc. ordinariatus Lavantinus Maribor: STK: S 7 OM 283

  a) Sveto pismo nove zaveze b) svetopisemski prevodi

  COBISS.SI-ID 10578179

  74.

  NIKODEMOVI večeri (48 ; 2014 ; Ljubljana) Pojdite na obrobje! : [zbornik predavanj z 48. Nikodemovih večerov o aktualnih temah

  za študente in izobražence 2014] / [organizatorja UNIPAS - Univerzitetna pastorala [in]

  Socialna akademija ; zbrala in uredila Marija Imperl]. - Ljubljana : Salve, 2015. - 183 str. ; 18

  cm. - (Zbirka Teologija za laike ; 40)

  Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Navedba sestanka na ov.: 48. Nikodemovi večeri 2014.

  - 600 izv.

  ISBN 978-961-211-820-4

  a) Marginalne skupine - Evangelizacija - Posvetovanja b) krščanstvo c) pastoralno delo

  27-766:316.344.7(082)

  COBISS.SI-ID 281905152

  75.

  NIKODEMOVI večeri (49 ; 2015 ; Ljubljana) Kakšno je tvoje srce? : [zbornik predavanj z 49. Nikodemovih večerov o aktualnih temah

  za študente in izobražence 2015] / [organizatorja UNIPAS - Univerzitetna pastorala [in]

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10552835http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10562819http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10578179http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=281905152

 • Socialna akademija ; zbrala in uredila Mojca Šimenc]. - Ljubljana : Salve, 2016. - 168 str. ; 18

  cm. - (Zbirka Teologija za laike ; 41)

  Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Navedba sestanka na ov.: 49. Nikodemovi večeri 2015.

  - 600 izv.

  ISBN 978-961-211-853-2

  a) Krščanska morala - Posvetovanja b) krščanska etika c) medosebni odnosi d) pastorala

  mladih e) splav f) celibat g) družina h) spolnost

  27-4(082)

  COBISS.SI-ID 285676544

  76.

  PALMIERI, Dominico Tractatus de romano pontifice : cum prolegomeno de Ecclesia / auctore Dominico

  Palmieri. - 3a ed. in nonnullis emendata. - Prati : Giachetti, 1902. - 783 str. ; 24 cm

  Bibliografija na dnu str.

  Na nasl str. lastniški žig: Princ. episc. ordinariatus Lavantinus Maribor: STK: S 7 OM 294

  a) katoliška Cerkev b) papeški primat

  COBISS.SI-ID 10578435

  77.

  PARSCH, Pius, 1884-1954 Das Jahr des Heiles 1930 : Klosterneuburger Liturgie-Kalender / von Pius Parsch. - 8. Jg.

  - Klosterneuburg : Volksliturgisches Apostolat, 1930. - 2 zv. (581; 624, 54 str.) : ilustr. ; 17

  cm

  a) cerkveno leto b) liturgični pripomočki

  COBISS.SI-ID 512795701

  78.

  PESCH, Christian, 1853-1925 Compendium theologiae dogmaticae / auctore Christiano Pesch. - Friburgi Brisgoviae :

  B. Herder, 1913-1914. - 4 zv. ; 24 cm

  Kazala

  Vsebina:

  T. 1: De Christo legato divino, De Ecclesia Christi, De fontibus theologicis

  T. 2: De Deo uno, De Deo trino, De deo fine ultimo et de novissimis. - 1913. - VIII, 286 str.

  T. 3: De Verbo incarnato, De Beata Virgine Maria et de cultu sanctorum, De gratia, De

  virtutibus theologicis. - 1913. - VIII, 303 str.

  T. 4: De sacramentis. - 1914. - VIII, 298 str.

  Na nasl str. lastniški žig: Princ. episc. ordinariatus Lavantinus Maribor: STK: S 7 OM

  268/2,3,4

  a) Katoliška cerkev - Dogme - Antidogme b) Dogmatična teologija

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=285676544http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10578435http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=512795701

 • 27

  COBISS.SI-ID 512684062

  79. PSALTERIUM Breviarii Romani : per omnes ac singulos hebdomadae dies

  dispositum, una cum epitome e communi sanctorum : juxta editionem typicam Breviarii

  Romani ... - Ed. secunda in quarto. - Ratisbonae : F. Pustet, [1935]. - 327 str. ; 28 cm

  Besedilo v črnem in rdečem tisku. - Kazala

  Na nasl str. lastniški žig: Princ. episc. ordinariatus Lavantinus Maribor: STK: S 7 OM 255

  a) mašne knjige b) psalmi c) psalterij

  COBISS.SI-ID 10572803

  80. PSALTERIUM Breviarii Romani cum ordinario Divini officii : jussu Ss. D.N. Pii PP.

  X novo ordine per hebdomadam dispositum et editum. - Ed. amplificata in quarto. -

  Ratisbonae [etc.] : F. Pustet, 1912. - XIV, [2], 373 str. : ilustr. ; 28 cm

  Besedilo v črnem in rdečem tisku. - Kazalo

  Na nasl str. lastniški žig: Princ. episc. ordinariatus Lavantinus Maribor: STK: S 7 OM 254

  a) Psalters - Texts b) Hymns, Latin c) mašne knjige d) psalmi e) psalterij

  COBISS.SI-ID 10572547

  81.

  RODRÍGUEZ, Alonso, svetnik, 1531-1617 Übung der christlichen Vollkommenheit / von Alphons Rodriguez ; neu übersetzt von

  Christoph Kleyboldt. - 8. Aufl. - Regensburg : J. Habbel, 1911. - 3 zv. (VIII, 490; IV, 480; IV,

  397 str.) ; 23 cm

  Na nasl str. lastniški žig: Princ. episc. ordinariatus Lavantinus Maribor: STK: S 7 OM 298

  a) katoliška Cerkev b) asketika c) popolnost

  27-5

  COBISS.SI-ID 10577923

  82.

  SACKS, Oliver, 1933-2015 Noga, na katero se opreš / Oliver Sacks ; prevedla Miriam Drev. - 1. natis. - Ljubljana :

  UMco, 2017 ([Ljubljana] : Primitus). - 261 str. ; 21 cm. - (Zbirka Odkrito)

  Prevod dela: A leg to stand on. - 400 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija:

  str. 259-261

  ISBN 978-961-6954-75-4

  a) psihoanaliza b) terapija c) nevroznanost d) nevrologija

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=512684062http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10572803http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10572547http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10577923

 • 821.111(73)-311.2

  COBISS.SI-ID 289190656

  83.

  SAWICKI, Franz Die Wahrheit des Christentums / von Franz Sawicki. - Paderborn : F. Schöningh, 1911. -

  453 str. ; 24 cm

  Got. - Bibliografija na dnu str. - Kazali

  Na nasl str. lastniški žig: Princ. episc. ordinariatus Lavantinus Maribor: STK: S 7 OM 288

  a) dogmatika b) dogmatična teologija

  27-284

  COBISS.SI-ID 10573059

  84.

  SCHEEBEN, Matthias Joseph Die Mysterien des Christentums : nach Wesen, Bedeutung und Zusammenhang /

  dargestellt von Matth. Jos. Scheeben. - 2. Aufl. / herausgegeben von Ludwig Küpper. -

  Freiburg im Breisgau : Herderʼsche Verlagshandlung, 1898. - XXII, 716 str. ; 23 cm

  Got. - Bibliografija na dnu str. - Kazalo

  Na nasl str. lastniški žig: Princ. episc. ordinariatus Lavantinus Maribor: STK: S 7 OM 273

  a) dogmatična teologija b) dogmatika c) krščanstvo

  COBISS.SI-ID 10577411

  85.

  SCHENKL, Karl, 1827-1900 Deutsch-griechisches Schul-Wörterbuch / von Karl Schenkl. - Leipzig : B. G. Teubner,

  1866. - VIII, 957 str. ; 24 cm. - (Griechisch-deutsches und deutsch-griechisches Schul-

  Wörterbuch ; 2)

  Grš.

  Na nasl str. lastniški žig: Princ. episc. ordinariatus Lavantinus Maribor: STK: S 7 OM 258

  a) nemščina b) stara grščina c) slovarji

  811.112.2'374=14

  811.14'02'374=112.2

  COBISS.SI-ID 58510337

  86.

  SCHENKL, Karl, 1827-1900 Griechisch-deutsches Schulwörterbuch / von Karl Schenkl. - 4. Abdruck. - Wien : C.

  Gerold's Sohn, 1870. - IX, 910 str. ; 24 cm

  Grš. in got.

  Na nasl str. lastniški žig: Princ. episc. ordinariatus Lavantinus Maribor: STK: S 7 OM 257

  a) grščina b) nemščina c) dvojezični slovarji

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=289190656http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10573059http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10577411http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=58510337

 • 811.14'374=112.2

  COBISS.SI-ID 58509569

  87.

  SCHLÖR, Alois, 1805-1852 Betrachtungen für Priester und Cleriker über den Inhalt der heiligen Evangelien / von

  Alois Schlör. - Neue Ausg. / von Alois Stradner, 2. Aufl. - Graz : U. Moser, (Graz :

  Styria). - Zv. ; 23 cm

  Got.

  Dosedanja vsebina:

  Bd. 2. - 1900. - VIII, 512 str.

  Bd. 3. - 1900. - VII, 439 str. - Kazalo

  Na nasl str. lastniški žig: Princ. episc. ordinariatus Lavantinus Maribor: STK: S 7 OM 263

  a) Sveto pismo nove zaveze b) evangeliji c) meditacije

  COBISS.SI-ID 514556981

  88.

  SCHMIDT, Ignac Drama je biti starš vesoljca : drugačnost ni dolgočasna, je univerzalna / Ignac Schmidt,

  Jan Schmidt, Majda Schmidt. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 271

  str. ; 24 cm

  1.000 izv. - O avtorjih na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 263-271

  ISBN 978-961-6968-85-0

  a) Vedenjske motnje - Starševstvo - Avtisti - Priročniki b) avtizem

  616.896(035)

  COBISS.SI-ID 90005505

  89.

  SELBST, Franz Joseph Die Kirche Jesu Christi : nach den Weissagungen der Propheten / von Franz Joseph

  Selbst. - Mainz : F. Kirchheim, 1883. - XII, 428 str. ; 24 cm

  Got. - Bibliografija na dnu str. - Kazalo

  Na nasl str. lastniški žig: Princ. episc. ordinariatus Lavantinus Maribor: STK: S 7 OM 277

  a) katoliška Cerkev b) preroki

  27-243

  COBISS.SI-ID 10575875

  90.

  SIMČIČ, Samo Orfiška šola / Samo Simčič. - Ljubljana : samozal. J. Urbanc, 2016. - 120 str. ; 21 cm

  Tiskano kot sprotni izv. - O avtorju: str. 118-119

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=58509569http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=514556981http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=90005505http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10575875

 • ISBN 978-961-94073-0-1

  a) Lirika - Eseji b) Literarna estetika - Eseji c) Antropozofija - Eseji d) pesništvo e) pesniški

  jezik f) orfizem g) literarno ustvarjanje h) spoznanje i) zavest j) svoboda k) mitologija l)

  filozofija m) civilizacija n) kultura o) tradicija

  82.0-1(081)

  82:111.852(081)

  141.333(081)

  008:82.0-1

  COBISS.SI-ID 286095104

  91.

  STRAHOVNIK, Vojko, 1978- Moralna teorija : o naravi moralnosti / Vojko Strahovnik. - 1. izd. - Maribor : Aristej,

  2016 (Maribor : Dravski tisk). - 267 str. ; 21 cm. - (Dialogi : humanistična in družboslovna

  zbirka ; letn. 16)

  400 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 254-260. - Kazali

  ISBN 978-961-220-110-4

  a) morala b) etika c) teorije

  17.02

  COBISS.SI-ID 89944321

  92.

  STRELEC, Matic Posamezni vidiki iz zgodovine župnije sv. Jakoba v Limbušu : diplomsko seminarsko

  delo / Matic Strelec. - Ljubljana : [M. Strelec], 2017. - III, 51 str. ; 30 cm

  Mentor Bogdan Kolar. - Bibliografija: str. 50-51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani,

  Teološka fak.

  a) župnija sv. Jakoba b) Limbuš c) zgodovina d) benediktinci e) diplomske naloge f) Parish of

  Saint Jacob g) Limbuš h) history i) Benedictines

  27-9(497.41)

  COBISS.SI-ID 10575619

  93.

  ŠTUMBERGER, Jožica Čebelica Maja / Jožica Štumberger, Nives Marta Sitar. - Cirkulane : [samozal.] J.

  Štumberger, 2016 (Cirkovce : Tiskarna Ekart). - 44 str. : ilustr. ; 20 cm

  ISBN 978-961-283-744-0

  821.163.6-93-1

  COBISS.SI-ID 88924161

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=286095104http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=89944321http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10575619http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=88924161

 • 94.

  ŠTUMBERGER, Jožica Sonce življenje sveta : Haloze v poeziji in prozi / Jožica Štumberger, Nives Marta Sitar. -

  Cirkulane : samozal. J. Štumberger, 2016 (Cirkovce : Ekart design). - 52 str. : ilustr. ; 20 cm

  Potiskana sprednja notr. str. ov. - O avtoricah na sprednji notr. str. ov. - Uvodna beseda /

  Danica Š. Petrovič: str. 3. - Vsebina: Pesmi / Jožica Štumberger. Proza / Nives Marta Sitar

  ISBN 978-961-283-625-2

  821.163.6-1

  821.163.6-32

  COBISS.SI-ID 86791937

  95.

  ŠTUMBERGER, Jožica Večni popotnik : Haloze v poeziji in prozi / Jožica Štumberger, Nives Marta Sitar. -

  Cirkulane : [samozal.] J. Štumberger, 2016 (Cirkovce : Tiskarna Ekart). - 52 str. : ilustr. ; 20

  cm

  ISBN 978-961-283-743-3

  a) Slovenska književnost - Poezija

  821.163.6-1

  COBISS.SI-ID 88923905

  96. TRIJE polanski kapucini p. Boleslav Polanski, p. Donat Kranjec ter p. Štefan

  Balažic in p. Engelbert Bojnec / zbral, uredil in spremno besedo napisal Vinko Škafar. -

  Ljubljana : Slovenska kapucinska provinca, 2017 (Maribor : Bezjak). - 180 str. : ilustr. ; 21

  cm. - (Mala Frančiškova knjižnica. Osebnosti ; št. 8)

  ISBN 978-961-6078-54-2

  a) Kapucini - Prekmurje - Biografije

  27-789.325(497.411)

  COBISS.SI-ID 288665600

  97.

  TROBIŠ, Smiljan Prelepi večer / [Smiljan Trobiš ; spremni besedi Marjan Pungartnik, Manja Žugman]. - 1.

  izd. - Ljubljana : Spes, 2017. - 87 str. ; 22 cm

  Avtor naveden v kolofonu

  ISBN 978-961-6621-20-5

  821.163.6-1

  COBISS.SI-ID 288354816

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=86791937http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=88923905http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=288665600http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=288354816

 • 98.

  VEITH, Johann Emanuel, 1787-1876 Die Anfänge der Menschenwelt : apologetische Vorträge über Genes. 1-11, gehalten in

  der Capucinerkirche in Wien im Frühjahr 1863 und sachgemäss erweitert / von Joh. Emanuel

  Veith. - Wien : W. Braumüller, 1865. - XII, 454 str. ; 19 cm. - (Homiletische Werke / von Joh.

  Emanuel Veith ; Bd. 9)

  Got. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

  Na nasl. str. lastniški žig: Princ. episc. ordinariatus Lavantinus Maribor: STK: S 7 OM 237

  a) pridige

  COBISS.SI-ID 514915381

  99.

  VEITH, Johann Emanuel, 1787-1876 Die heiligen Berge / von Joh. Emanuel Veith. - (2. unveränderter Abdr.). - Wien : Meyer

  und Compagnie, 1840-1847. - 2 zv. ; 17 cm

  Zv. 2 ima malo drugačen podatek o izd. - Got. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

  Vsebina:

  Theil 1. - 1840. - IV, 317 str.

  Theil 2. - 2. unveränderte Aufl. - 1847. - VIII, 405 str.

  Na nasl. str. lastniški žig: Princ. episc. ordinariatus Lavantinus Maribor: STK: S 7 OM 243

  a) Jezus Kristus - Čudeži - Pridige b) Miracles - Jesus Christ c) pridige

  COBISS.SI-ID 514916661

  100.

  VEITH, Johann Emanuel, 1787-1876 Die Leidenswerkzeuge Christi / von Joh. Em. Veith. - 4. Aufl. - Wien : Mayer und

  Compagnie, 1851. - 310 str. ; 18 cm

  Dostopno tudi na: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-

  bsb10268691-7 (kostenfrei). - Got.

  Na nasl. str. lastniški žig: Princ. episc. ordinariatus Lavantinus Maribor: STK: S 7 OM244

  a) Jesus Christ - Passion b) Jezus Kristus - Trpljenje - Pridige c) pridige

  COBISS.SI-ID 514913077

  101.

  VEITH, Johann Emanuel, 1787-1876 Mater dolorosa in zwölf Vorträgen / von Joh. Em. Veith. - Wien : W. Braumüller, 1851.

  - 338 str. ; 20 cm

  Got. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

  Na nasl. str. lastniški žig: Princ. episc. ordinariatus Lavantinus Maribor: STK: S 7 OM 240

  a) Marija Devica - Pridige b) pridige

  COBISS.SI-ID 10567427

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=514915381http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=514916661http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10268691-7http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10268691-7http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=514913077http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10567427

 • 102.

  VEITH, Johann Emanuel, 1787-1876 Die Parabel vom verlornen Sohne / von Joh. Emanuel Veith. - 2., durchaus verbesserte

  Aufl. - Wien : W. Braumüller, 1877. - 260 str. ; 20 cm. - (Homiletische Werke / von Joh.

  Emanuel Veith ; Bd. 6)

  Got. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

  Na nasl. str. lastniški žig: Princ. episc. ordinariatus Lavantinus Maribor: STK: S 7 OM 241

  a) pridige

  COBISS.SI-ID 10567683

  103.

  VEITH, Johann Emanuel, 1787-1876 Die Samaritin : zwölf Vorträge, gehalten in der Metropolitankirche zu St. Stephan in

  Wien / von Joh. Emanuel Veith. - 2., durchaus umgearbeitete und verbesserte Aufl. - Wien :

  W. Braumüller, 1858. - 326 str. ; 18 cm. - (Homiletische Werke / von Joh. Emanuel Veith ;

  Bd. 3)

  Got. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

  Na nasl. str. lastniški žig: Princ. episc. ordinariatus Lavantinus Maribor: STK: S 7 OM 242

  a) pridige

  COBISS.SI-ID 514914613

  104.

  VEITH, Johann Emanuel, 1787-1876 Das Vater Unser / von Joh. Emanuel Veith. - 4., durchaus verbesserte Aufl. - Wien :

  Mayer und Compagnie, 1852. - 398 str. ; 21 cm

  Got.

  Na nasl. str. lastniški žig: Princ. episc. ordinariatus Lavantinus Maribor: STK: S 7 OM 238

  a) molitve b) očenaš c) premišljevanja

  27-534.35

  COBISS.SI-ID 10567171

  105.

  VIDMAR, Constantin Dr. Johann Emanuel Veith : ein Gedenkblatt zu seinem hundertsten Geburtstag den 10.

  Juli 1887 / von Constantin J. Vidmar. - Wien : Mayer & Comp., 1887. - 71 str., [1] f. pril. ; 21

  cm

  Got. - Bibliografija na dnu str.

  Na nasl. str. lastniški žig: Princ. episc. ordinariatus Lavantinus Maribor: STK: S 7 OM 236

  a) Veith, Johann Emanuel (1787-1876) - Biografij2

  929Veith J. E.

  COBISS.SI-ID 6650883

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10567683http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=514914613http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10567171http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=6650883

 • 106.

  VIRK, Tomo Trojka s Filozofske : spisi o Vebru, Bartolu in Jugu / Tomo Virk. - 1. izd. - Ljubljana :

  Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 (Ljubljana : Birografika Bori). - 174 str. :

  ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Historia facultatis)

  300 izv. - Bibliografija: str. 161-169. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

  ISBN 978-961-237-895-0

  a) Veber, France (1890-1975) b) Bartol, Vladimir (1903-1967) c) Jug, Klement (1898-1924)

  d) slovenska filozofija e) slovenska književnost

  1(497.4)

  821.163.6.09Bartol V.

  378.6:1(497.4Ljubljana)"191/1945"

  COBISS.SI-ID 288973824

  107.

  VUKAŠINOVIĆ, Vladimir Čitanja i kazivanja : Patrijarh Pavle, Miodrag Pavlović, Atanasije Jevtić, Vladeta Jerotić,

  Veselin Čajkanović, Svetomir Bojanin, Tihon Rakićević, Petronije Trbojević / Vladimir

  Vukašinović. - Beograd : Izdavački fond Srpske pravoslavne crkve Arhiepiskopije

  beogradsko-karlovačke, 2016 (Beograd : Štamparija Izdavačke fondacije Srpske Pravoslavne

  Crkve Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke). - 258 str. ; 19 cm. - (Biblioteka Istorija srpske

  teologije ; knj. 2)

  Opombe z bibliografijo na dnu str.

  ISBN 978-86-84799-85-4

  a) pravoslavni teologi b) biografije c) srbska pravoslavna Cerkev d) bogoslovska fakulteta

  Beograd

  271.2

  COBISS.SI-ID 10562563

  108.

  WINNICOTT, Donald Woods, 1896-1971 Otrok, družina in svet zunaj / Donald W. Winnicott ; prevod in spremna beseda Branko

  Gradišnik. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : Umco, 2017. - 301 str. ; 21 cm. - (Zbirka

  Preobrazba)

  Prevod dela: The child, the family and the outside world

  ISBN 978-961-6954-73-0

  a) Otroci - Osebnostni razvoj b) Družina - Medosebni odnosi c) starševstvo d) psihoanaliza

  159.922.7

  159.922.2

  COBISS.SI-ID 289138944

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=288973824http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10562563http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=289138944