Click here to load reader

CO -emissie-inventaris - Nebest · PDF file 2017. 2. 2. · Titel : CO2-emissie-inventaris 2011 Rapportnummer : P0010 009 r01 v02 3 1 INLEIDING De CO 2-emissies van Nebest Adviesgroep

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CO -emissie-inventaris - Nebest · PDF file 2017. 2. 2. · Titel :...

 • CO2-emissie-inventaris

  2011

  Opdrachtgever Nebest Adviesgroep B.V.

  Rapportnummer P0010 009 r01 v02

  Status Definitief

  Rapportdatum 7 januari 2013

  Uitvoering

  Projectleider Wilma Melchers

  Autorisatie Naam Paraaf Datum

  Auteur Wilma Melchers

  10-01-2013

  Vrijgave Michiel Post

  07-02-2013

 • Titel : CO2-emissie-inventaris 2011

  Rapportnummer : P0010 009 r01 v02

  INHOUDSOPGAVE

  1 INLEIDING ............................................................................................................................... 3

  2 BESCHRIJVING VAN DE ORGANISATIE ............................................................................. 4

  2.1 Bedrijfsprofiel ........................................................................................................................... 4

  2.2 Organizational Boundary.......................................................................................................... 4

  2.3 Beleid ....................................................................................................................................... 4

  2.4 Rechtspersoon en verantwoordelijkheden ............................................................................... 5

  3 BASISJAAR EN RAPPORTAGEPERIODE............................................................................ 6

  4 CO2-EMISSIE-INVENTARIS SCOPE 1 ................................................................................... 7

  4.1 Scope 1 - Gas en ander ingekochte warmte/koude ................................................................. 7

  4.2 Scope 1 - Leaseauto zakelijk & woon-werk ............................................................................. 7

  5 CO2-EMISSIE-INVENTARIS SCOPE 2 ................................................................................... 8

  5.1 Scope 2 - Elektriciteit ............................................................................................................... 8

  5.2 Scope 2 - Zakelijke vluchten .................................................................................................... 8

  5.3 Scope 2 - Privéauto zakelijk ..................................................................................................... 8

  6 SAMENVATTING .................................................................................................................... 9

  6.1 Verbranding van biomassa ...................................................................................................... 9

  6.2 GHG verwijderingen ................................................................................................................. 9

  6.3 Uitzonderingen ......................................................................................................................... 9

  7 BEREKENINGSMETHODEN ................................................................................................11

  7.1 Inleiding ..................................................................................................................................11

  7.2 Brandstofverbruik ...................................................................................................................11

  7.3 Kantoren .................................................................................................................................11

  7.4 Zakelijk verkeer - vliegreizen .................................................................................................11

  7.5 Zakelijk verkeer – privé auto ..................................................................................................12

  8 ONZEKERHEDEN .................................................................................................................13

  Bijlage 1 Conversiefactoren

  Bijlage 2 Rapportage volgens ISO 14064 Deel 7

 • Titel : CO2-emissie-inventaris 2011

  Rapportnummer : P0010 009 r01 v02 3

  1 INLEIDING

  De CO2-emissies van Nebest Adviesgroep B.V. (Nebest) zijn in dit rapport ten behoeve van certificatie

  voor niveau 3 van de CO2-Prestatieladder in kaart gebracht voor 2011.

  Inhoudelijk is dit document opgesteld conform ISO 14064-1. De cijfers die voor 2011 worden getoond

  in dit document zijn omgezet volgens - de door Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en

  Ondernemen (SKAO) voorgeschreven conversiefactoren. Een lijst van de conversiefactoren uit het

  Handboek CO2-Prestatieladder 2.1 (versie 18 juli 2011) is opgenomen in Bijlage 1.

  Certificatie voor niveau 3 vergt onder andere inzicht te hebben in de 'scope 1 en 2-emmissies', in

  Tabel 1.1 weergegeven. Vanaf niveau 4 worden ook de emissies behorend tot 'scope 3'

  meegenomen.

  Tabel 1.1: CO2-emissies onderverdeeld naar scopes

  CO2-emissie scope 1

  Bron: Handboek CO2-Prestatieladder 2.1

  Wagenpark

  Brandstoffen

  Airco en koeling (niet vereist)

  CO2-emissie scope 2

  Elektriciteitsverbruik

  Zakenreizen privé auto

  Zakenreizen vliegtuig

  CO2-emissie scope 3

  Afvalverwerking

  Zakelijk openbaar vervoer

  Elektriciteitsverbruik bij klanten

  Woon-werkverkeer

  Papierverbruik

  Overig verbruik

  Het jaar 2011 dient als referentiejaar om besparingen en/of toename te kunnen berekenen voor 2011

  en verder. Over heel 2011 heeft Nebest 969 ton CO2 uitgestoten door activiteiten gerelateerd aan

  scope 1 en 2.

 • Titel : CO2-emissie-inventaris 2011

  Rapportnummer : P0010 009 r01 v02 4

  2 BESCHRIJVING VAN DE ORGANISATIE

  2.1 Bedrijfsprofiel

  Nebest is een onafhankelijk ingenieurs-/adviesbureau, gespecialiseerd in inspectie, technisch advies

  en projectmanagement in de infrastructuur, niet alleen op het gebied van civiele, werktuigbouw-

  kundige en elektrotechnische maar ook bouwkundige projecten. Daarnaast is Nebest continu bezig

  met ontwikkeling van nieuwe, geavanceerde onderzoeksmethoden.

  Nebest bestaat uit de volgende werkmaatschappijen:

   Nebest B.V.

   Nebest Duikinspectie B.V.

   Nebest Survey B.V.

   Bouwtoets B.V.

   Concreet Projectmanagement B.V.

   Geobest B.V.

  2.2 Organizational Boundary

  2.2.1 Bedrijfsgrootte

  De CO2-emmissie over 2011 bedroeg 969 ton CO2. Op basis van de CO2-emissie inventaris voor wat

  betreft Scope 1 en 2 kan worden vastgesteld dat Nebest thans in de categorie tussen 500 ton en 2.500

  ton per jaar CO2-uitstoot per jaar valt en derhalve kan worden geclassificeerd als middelgroot bedrijf

  overeenkomstig bijlage A van Handboek CO2-Prestatieladder 2.1.

  2.2.2 Organisatiegrenzen

  De organisatiegrenzen van Nebest zijn in het kader van CO2-bewustzijn bepaald volgens het principe

  van de operationele invloedsfeer van het te certificeren bedrijf. Binnen het GHG-protocol wordt dit

  omschreven als ‘organizational boundary’.

  Nebest Adviesgroep B.V.

  Nebest B.V.

  100%

  Geobest

  33%

  Nebest Duikinspectie

  70%

  Concreet PM

  30%

  Nebest Survey

  100%

  Bouwtoets

  49%

  Figuur 2.1: Organogram Nebest Adviesgroep B.V.

  2.3 Beleid

  Nebest verplicht zich tot continue verbetering van de energie-efficiëntie en vermindering van de CO2-

  uitstoot in haar bedrijfsvoering.

  Nebest heeft zich ten doel gesteld om eind 2016 per scope de hieronder genoemde reductie in CO2-

  uitstoot behaald te hebben ten opzichte van het basisjaar 2011. Hierbij wordt de bedrijfsomvang in

  2011 ook als referentie gehanteerd en wordt bedrijfsgroei of krimp evenredig verdisconteerd in de

  doelstellingen.

 • Titel : CO2-emissie-inventaris 2011

  Rapportnummer : P0010 009 r01 v02 5

  Voor de tussenliggende jaren wordt uitgegaan van een lineaire voortgang ten opzichte van het

  basisjaar.

  Op de verschillende emissiescopes wordt reductiebeleid toegepast om de doelstellingen te behalen.

  Dit is weergegeven in onderstaande tabel.

  Scope Onderdeel Reductiemaatregel Reductie t.o.v. 2011

  1 Gas  duurzame keuzes in onze huisvestingsherziening

   optimalisatie gebruik kantooroppervlak

   minimaliseren kantooroppervlak

  15% in 2016

  Leaseauto's  verdere toename van efficiëntie van onze leaseauto's

   minimaliseren kantoorlocaties

   Het Nieuwe Werken

  2 Elektriciteit  alle kantoren groene stroom

   duurzame keuzes in onze huisvestingsherziening

   minimaliseren kantooroppervlak

  40% in 2016

  Vluchten  niet van toepassing

  Zakelijke kilometers

  privéauto

   Het Nieuwe Werken

  2.4 Rechtspersoon en verantwoordelijkheden

  Voor de inhoud van de CO2-boekhouding ligt de verantwoordelijkheid bij de directie van Nebest, in de

  persoon van de heer ir. M.L. Post.

  De verantwoordelijkheid voor het opstellen van de CO2-boekhouding en de kwartaalrapportages en

  communicatie daarover berust bij mevrouw W.M.C. Melchers-Dijkema, KAM-coördinator van Nebest.

  Nebest Adviesgroep B.V.

  Schoonhovenseveer 31-33

  Postbu

Search related