Click here to load reader

CHUYÊN ĐỀ 1 - TĨNH ĐIỆN HỌC KO ĐÁP ÁN

 • View
  221

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CHUYÊN ĐỀ 1 - TĨNH ĐIỆN HỌC KO ĐÁP ÁN

 • 7/21/2019 CHUYN 1 - TNH IN HC KO P N

  1/150

  - T: 01689.996.187 Website, Din n: http://lophocthem.net - [email protected]

  BI DNG KIN THC VT L 11 - 1 - CHUYN 1: TNH IN HC

  H v tn hc sinh :..Trng:THPT........................................

  I. TM TT L THUYT:

  I. B sung kin thc v vct lc

  1. Lc

  - c im ca vecto lc

  + im t ti vt

  + Phng ca lc tc dng

  + Chiu ca lc tc dng

  + ln t l vi ln ca lc tc dng

  2. Cn bng lc: l cc lc cng tc dng vo mt vt v khng gy gia tc cho

  vt

  - Hai lc cn bng: l hai lc cng tc dng vo mt vt, cng gi cng

  ln nhng ngc chiu

  3. Tng hp lc:

  - Quy tc tng hp lc: Quy tc hnh bnh hnh

  Nu vt chu tc dng ca 2 lc 1 2,F F

  th 1 2F F F= +

  + 1 2 1 2F F F F F = +

  + 1 2 1 2F F F F F =

  + 0 2 21 2 1 2( , ) 90F F F F F= = +

  + 2 21 2 1 2 1 2( , ) 2 osF F F F F F F c = = + +

  Nhn xt: 1 2 1 2F F F F F +

  Nu vt chu tc dng ca nhiu lc th tin hnh tng hp hai lc ri ly

  hp lc ca 2 lc tng hp tip vi lc th 3

  Lu : chng ta c th tm hp lc bng phng php chiu cc lc thnh phn

  xung cc trc Ox, Oy trn h trc cc vung gc.

  N TP, B TR KIN THC0

 • 7/21/2019 CHUYN 1 - TNH IN HC KO P N

  2/150

  - T: 01689.996.187 Website, Din n: http://lophocthem.net - [email protected]

  BI DNG KIN THC VT L 11 - 2 - CHUYN 1: TNH IN HC

  1 2F F F= +

  lc ny, biu thc trn vn s dng trn cc trc ta chn Ox,

  Oy:

  1 2

  1 2

  Ox Ox Ox

  Oy Oy Oy

  F F F

  F F F

  = +

  = +

  ln: 2 21 2Ox OyF F F= +

  4.Phn tch lc:

  - Quy tc phn tch lc: Quy tc hnh bnh hnh

  Ch : ch phn tch lc theo cc phng m lc c tc dng c th

  5. iu kin cn bng ca cht im1

  0n

  ii

  F=

  =

  II. H THC LNG TRONG TAM GIC.

  + nh l hm s cos.+ nh l hm s sin

  + H thc lng trong tam gic vung, h qu.

  + Cch tnh ng cho tam gic cn, u, hnh vung, hnh thoi, hnh ch

  nht

  III. CC DNG CHUYN NG.

  + Thng u.

  + Thng bin i u

  + Nm ngang, nm xin

  IV. Ba nh lut newton.

  V. Nng lng, cng, cng sut.

  VI. Bng dn v o, cch qui i vi n v o.

  II. Bi tp VN DNG

  Bi 1: Tm hp lc ca cc lc trong cc trng hp sau (Cc lc c v theo

  th t chiu quay ca kim ng h)

  a. F1 = 10N, F2 = 10N, ( 1 2,F F

  ) =300

 • 7/21/2019 CHUYN 1 - TNH IN HC KO P N

  3/150

  - T: 01689.996.187 Website, Din n: http://lophocthem.net - [email protected]

  BI DNG KIN THC VT L 11 - 3 - CHUYN 1: TNH IN HC

  b. F1 = 20N, F2 = 10N, F3 = 10N,( 1 2,F

  ) =900, ( 2 3,F F

  ) =300, ( 1 3,F

  ) =2400

  c. F1 = 20N, F2 = 10N, F3 = 10N, F4 = 10N, ( 1 2,F F

  ) =900, ( 2 3,F

  ) =900, ( 4 3,F F

  )

  =900, ( 4 1,F

  ) =900

  d. F1 = 20N, F2 = 10N, F3 = 10N, F4 = 10N, ( 1 2,F

  ) =300, ( 2 3,F

  ) =600, ( 4 3,F

  )

  =900, ( 4 1,F

  ) =1800

  p s: a. 19,3 N b. 28,7 N c. 10 N d. 24N

  Bi 2: Mt cht im chu tc dng ng thi ca 2 lc c ln 20N v 30N,

  xc nh gc hp bi phng ca 2 lc nu hp lc c gi tr:

  a. 50N b. 10N c. 40N d. 20N

  s: a. 00 b. 1800 c. 75,50 d. 138,50

  Bi 3: Mt cht im chu tc dng ng thi ca 3 lc: F1 =

  20N, F2 = 20N v F3. Bit gc gia cc lc l bng nhau v u bng 1200. Tm

  F3 hp lc tc dng ln cht im bng 0?

  p s: F3 = 20 N

  Bi 4: Vt m = 5kg c t nm yn trn mt phng

  nghing gc 300 so vi phng ngang nh hnh v. Xc nh

  cc lc tc dng ln vt? Bit trng lc c xc nh bng

  cng thc P = mg, vi g = 10m/s2.

  p s: P = 50N; N = 25 3N; Fms = 25 N

  Bi 5: Vt m = 3kg c gi nm yn trn mt phng nghing gc 450 so vi

  phng ngang bng mt si dy mnh v nh, b qua ma st. Tm lc cng ca

  si dy( lc m vt tc dng ln si dy lm cho si dy b cng ra) p s:

  T = 15 2N

  D l khi nh gi li lm ca ngi khc,

  nhng kh l khi nhn ra sai lm ca chnh mnh.

  m

  m

 • 7/21/2019 CHUYN 1 - TNH IN HC KO P N

  4/150

  - T: 01689.996.187 Website, Din n: http://lophocthem.net - [email protected]

  BI DNG KIN THC VT L 11 - 4 - CHUYN 1: TNH IN HC

  H v tn:..Thpt.........

  I. kin thc:

  1. Vt nhim in_vt mang in, in tch_ l vt c kh nng ht c

  cc vt nh.

  C 3 hin tng nhim in l nhim in do c xt, nhim in do do tip

  xc v nhim in do hng ng.

  2. Mt vt tch in c kch thc rt nh so vi khong cch ti im ta

  xt c gi l in tch im.

  3. Cc in tch cng du th y nhau, tri (ngc) du th ht nhau.

  4. nh lut Cu_Lng (Coulomb): Lc ht hay y gia hai in tch im

  t trong chn khng c phng trng vi ng thng ni hai in tch im

  , c ln t l thun vi tch ln ca hai in tch v t l nghch vi bnh

  phng khong cch gia chng

  Cng thc:2

  21.

  r

  qqkF= Vi k = 9

  0

  10.9.4

  1=

  (

  2

  2.

  C

  mN )

  q1, q2 : hai in tch im (C )

  r : Khong cch gia hai in tch (m)

  5.Lc tng tc ca cc in tch trong in mi (mi trng ng tnh)

  in mi l mi trng cch in.

  Cc th nghim chng t rng, lc tng tc gia cc in tch im t

  trong mt in mi ng cht, chim y khng gian xung quanh in tch, gim

  i ln khi chng c t trong chn khng:

  HIN TNG NHIM IN - I CNG V TNG TC IN-S 1

  1

 • 7/21/2019 CHUYN 1 - TNH IN HC KO P N

  5/150

  - T: 01689.996.187 Website, Din n: http://lophocthem.net - [email protected]

  BI DNG KIN THC VT L 11 - 5 - CHUYN 1: TNH IN HC

  2

  21

  .

  .

  r

  qqkF

  = : hng s in mi ca mi trng. (chn khng

  th = 1)

  6. Thuyt electron (e) da vo s c tr v di chuyn ca cc e gii thch

  cc hin tng in v cc tnh cht in ca cc vt. Trong vic vn dng thuyte gii thch cc hin tng nhim in (do c xt, tip xc, hng ng), ta

  tha nhn ch c e c th di chuyn t vt ny sang vt kia hoc t im ny n

  im kia trn vt.

  7.cht dn in l cht c nhiu in tch t do,cht cch in(in mi)

  8. nh lut bo ton in tch: Trong mt h vt c lp v in, tng i s

  ca cc in tch l khng i.DNG 1: I CNG V TNG TC IN - ( TNH TON CC I LNGTHNG GP TRONG CNG THC)

  PP chung:

  TH ch c hai (2) in tch im q1 v q2.

  - p dng cng thc ca nh lut Cu_Lng :2

  21

  .

  .

  r

  qqkF

  = (Lu n v ca cc

  i lng)- Trong chn khng hay trong khng kh = 1. Trong cc mi trng khc

  > 1.

  DNG 2: TNH LNG IN TCH TRONG KHI CHT.

  - PP:

  Tnh s ht nguyn t, phn t trong khi cht theo cng thc N = m.NA/M

  Tnh s ht prtn, s e trong nguyn t, phn t => in tch.DNG 3: S TRUYN IN TCH, TNG TC V TNG TC

  GIA2 QU CU GING NHAU

  i vi dng bi tp ny, Hs cn vn dng :

  nh lut bo ton in tch: Trong mt h c lp v in, tng i s cc in

  tch lun lun l mt hng s.

 • 7/21/2019 CHUYN 1 - TNH IN HC KO P N

  6/150

  - T: 01689.996.187 Website, Din n: http://lophocthem.net - [email protected]

  BI DNG KIN THC VT L 11 - 6 - CHUYN 1: TNH IN HC

  II. Bi tp t lun:

  1. Hai in tch im dng q1 v q2 c cng ln in tch l 8.10-7 C c t

  trong khng kh cch nhau 10 cm.

  a. Hy xc nh lc tng tc gia hai in tch .

  b. t hai in tch vo trong mi trng c hng s in mi l =2 th

  lc tng tc gia chng s thay i th no ? lc tng tc gia chng l

  khng i (bng lc tng tc khi t trong khng kh) th khong cch gia

  chng khi t trong mi trng c hng s in mi =2 l bao nhiu ?

  s: 0,576 N, 0,288 N, 7 cm.

  2. Hai in tch im nh nhau t trong chn khng cch nhau mt on 4 cm,

  lc y tnh in gia chng l 10-5 N.

  a. Tm ln mi in tch.

  b. Tm khong cch gia chng lc y tnh in gia chng l 2,5. 10-6 N.

  s: 1,3. 10-9 C, 8 cm.

  3. Mi prtn c khi lng m= 1,67.10

  -27

  kg, in tch q= 1,6.10

  -19

  C. Hi lcy gia hai prtn ln hn lc hp dn gia chng bao nhiu ln ?

  s: 1,35. 1036

  4. Hai vt nh ging nhau, mi vt tha 1 electron. Tm khi lng mi vt

  lc tnh in bng lc hp dn.

  s: 1,86. 10-9 kg.

  5. Hai vt nh t trong khng kh cch nhau mt on 1m, y nhau mt lc F=1,8 N. in tch tng cng ca hai vt l 3.10-5 C. Tm in tch ca mi vt.

  s: q1= 2. 10-5 C, q2 = 10

  -5 C (hoc ngc li)

  6. Hai in tch im q1 = q2 = 5.10-10 C t trong khng kh cch nhau mt on

  10 cm.

  a. Xc nh lc tng tc gia hai in tch?

 • 7/21/2019 CHUYN 1 - TNH IN HC KO P N

  7/150

  - T: 01689.996.187 Website, Din n: http://lophocthem.net - [email protected]

  BI DNG KIN THC VT L 11 - 7 - CHUYN 1: TNH IN HC

  b. em h hai in tch ny t vo mi trng nc ( = 81), hi lc

  tng tc gia hai in tch s thay i th no ? lc tng tc gia hai in

  tch khng thay i (nh t trong khng kh) th khong cch gia hai in tch

  l bao nhiu?

  7. Cho hai in tch q1 v q2 t cch nhau mt khong r = 30 cm trong khng

  kh, lc tc dng gia chng l F0. Nu t chng trong du th lc ny yu i

  2,25 ln. Vy cn dch chuyn chng li mt khong bng bao nhiu lc

  tng tc gia chng vn bng F ? s: 10 cm.

  8. Hai qu cu kim loi nh nh nhau mang cc in tch q1 v q2 t trong

  khng kh cch nhau 2 cm, y nhau bng mt lc 2,7.10-4 N. Cho hai qu cu

  tip xc nhau ri li a v v tr c, ch y nhau bng mt lc 3,6.10 -4 N. Tnh

  q1, q2 ? s: 6.10-9 C , 2. 10-9 C, -6. 10-9 C, -2. 10-9 C.

  9. Hai qu cu nh, ging nhau, bng kim loi. Qu cu A mang in tch 4,50

  C; qu cu B mang in tch 2,40 C. Cho chng tip xc nhau ri a chng

  ra cch nhau 1,56 cm. Tnh lc tng tc in gia chng.

  s: 40,8 N.

  10. Hai qu cu nh bng kim loi ging ht nhau, mang in tch nh nhau q t

  cch nhau mt khong R, chng y nhau mt lc c ln 6,4 N. Sau khi cho

  chng tip xc nhau ri tch ra mt khong 2R th chng y nhau mt lc bao

  nhiu ? s: 1,6 N.

  11. Hai hn bi bng kim loi ging nhau, hn bi ny c ln in tch bng 5

  ln hn bi kia. Cho x dch hai hn bi chm nhau ri t chng li v tr c. ln ca lc tng tc bin i th no nu in tch ca chng :

  a. cng du.

  b. tri du. s: Tng 1,8 ln, gim 0,8 ln.

  12. Hai hn bi bng

Search related