of 15 /15

Chuong trinh c10

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Chuong trinh c10
Page 2: Chuong trinh c10

Chỉ dành cho Senior Manager trở lên vào cuối C9/2011

Page 3: Chuong trinh c10
Page 4: Chuong trinh c10
Page 5: Chuong trinh c10

04/13/23

Page 6: Chuong trinh c10

04/13/23

Quyền lợi bảo trợ

Page 7: Chuong trinh c10

04/13/23

Quyền lợi bảo trợ: 2 x WP1

=

WP1

+

WP1Bạn

Page 8: Chuong trinh c10

04/13/23

Quyền lợi bảo trợ: 2 x WP1

Nhận Midnight pearl EDP chỉ với 69,000 đ!

Trị giá 899.000 đồng

Page 9: Chuong trinh c10

04/13/23 Copyright ©2010 by Oriflame Cosmetics SA23-04-13

Quyền lợi bảo trợ: 4 x WP1

=WP1

+

Bạn WP1

+

WP1

+

WP1

Page 10: Chuong trinh c10

04/13/23

Quyền lợi bảo trợ: 4 x WP1Nhận Midnight pearl EDP và Make That

Chang Palette chỉ với 69.000 đ!

Trị giá 1.698.000 đồng

Page 11: Chuong trinh c10

04/13/23

Quyền lợi Tuyển dụng

Page 12: Chuong trinh c10

04/13/23

Cách thức gia nhập

Gia nhập Oriflame với 89.000

Đặt đơn hàng đầu tiên và nhận lại

49.000

Bạn gia nhập chỉ

với 40.000!

Page 13: Chuong trinh c10

04/13/23

Nhận M&H body cream, M&H sugar scrub và

M&H sponge chỉ với 69,000đ !

Trị giá 489.000 đồng

Chương trình chào mừng bước 1

Page 14: Chuong trinh c10

04/13/23

Nhận kem dưỡng đêm Diamond Cellular Anti-Aging cream chỉ với 69,000đ!

Chương trình chào mừng bước 2

Trị giá 749.000 đồng

Page 15: Chuong trinh c10

04/13/23

Nhận nước hoa Midnight pearl EDP chỉ với 69,000 đ!

Chương trình chào mừng bước 3

Trị giá 899.000 đồng