Ch°ng 6. OXI - L¯U HU»²NH B i 32. HIRO SUNFUA L¯U HU»²NH IOXIT - L¯U HU»²NH TRIOXIT

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Chương 6. OXI - LƯU HUỲNH Bài 32. HIĐRO SUNFUA LƯU HUỲNH ĐIOXIT - LƯU HUỲNH TRIOXIT. Suối khoáng Hội Vân khai thác chữa bệnh. Núi lửa đang hoạt động. Núi lửa đang hoạt động. Protein phân hủy. A. HIĐRO SUNFUA:. I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:. II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC:. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Ch°ng 6. OXI - L¯U HU»²NH B i 32. HIRO SUNFUA L¯U HU»²NH...

 • Chng 6. OXI - LU HUNHBi 32. HIRO SUNFUALU HUNH IOXIT - LU HUNH TRIOXIT

 • Sui khong Hi Vn khai thc cha bnh

 • Ni la ang hot ng

 • Ni la ang hot ng

 • Protein phn hy

 • I. TNH CHT VT L:II. TNH CHT HA HC:III. TRNG THI T NHIN V IU CH:A. HIRO SUNFUA:

 • A Hidro sunfua:I. Tnh cht vt l:- Trng thi: ..- Mu sc: . - Mi c trng:cht khkhng mumi trng thi

 • H2S nng hn khng khtan t trong ncrt c

  - Kh nng tan trong nc: ......- Tnh c: ...- T khi so vi khng kh: ...I. Tnh cht vt l:

 • II. Tnh cht ha hc:

  Hin tng g s xy ra khi cho qu tm m tip xc vi kh H2S?

  1. Tnh axit yu:H2SQu tm m

 • 1. Tnh axit yu:- Kh hidro sunfua tan trong nc to thnh dung dch axit yu (yu hn axit cacbonic) c tn l axit sunfuhidric (H2S)

 • 1. Tnh axit yu:Axit sunfuhidric l axit hai ln axit,vy phn ng vi kim c th to ra nhng loi mui g?- Axit sunfuhidric tc dng vi kim to nn 2 loi mui: mui trung ha, nh Na2S cha ion S2- v mui axit, nh NaHS cha ion HS-.NaOH + H2SNaHS + H2O2NaOH + H2SNa2S + H2O

 • 2. Tnh kh mnh:- Trong hp cht H2S, S c s oxi ha l -2 . Ty thuc vo iu kin ca phn ng m nguyn t lu hunh c s oxi ha -2 c th b oxi ha thnh lu hunh t do (c s oxi ha l 0), hoc lu hunh c s oxi ha l +4, hoc lu hunh c s oxi ha l +6.Vy hidrosunfua c tnh kh mnh (d b oxi ha)

 • 2. Tnh kh mnh:a. Trong nhng iu kin bnh thng, dung dch H2S tip xc vi oxi ca khng kh, dn tr nn vn c mu vng do H2S b oxi ha thnh S222(thiu)

 • 2. Tnh kh mnh: b. Khi t H2S trong khng kh, kh H2S chy vi ngn la mu xanh nht, H2S b oxi ha thnh SO22223(d)

 • 2. Tnh kh mnh:- Nu t kh H2S nhit khng cao hoc thiu oxi, kh H2S b oxi ha thnh lu hunh t do, mu vng.

 • III. Trng thi t nhin v iu ch: 1 . Trng thi t nhin: SGK 2 . iu ch: - Trong cng nghip ngi ta khng iu ch H2S. - Trong phng th nghim: iu ch H2S ngi ta cho FeS tc dng vi HCl.FeS + HCl FeCl2 + H2S 2

 • Th nghim iu ch H2S v t H2S trong khng kh

 • Th nghim H2 tc dng vi S, ri dn kh vo dung dch CuSO4

 • Cng c bi:- Kh H2S tan trong nc to thnh dung dch axit sunfuhidric, l axit yu lm qu tm chuyn sang mu - H2S c tnh kh: H2S + O2 S ( thiu oxi)SO2 (d oxi)- Axit sunfuhidric tc dng vi kim to nn 2 loi mui: mui trung ha, nh Na2S cha ion S2- v mui axit, nh NaSH cha ion HS-.