Cha Ysu l 

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Cha Ysu l 

 • 8/9/2019 Cha Ysu l

  1/93

  Cha Ysu l ng Thin Sai

  Bn dich Vit ngLm. Phr Hong Minh Tun

  Theo bn dich Php ng ca Cathy BrentiNXB. SOCIETE DES OEUVRES COMMUNAUTAIRES 1989

  Nguyn tc caCha Emiliano Tardif v Jos H. Prado Flors

  Bn Vit ng ny ly theo bn dich Php ng ca Cathy Brenti. Ed.tr. se, Socit des Oeuvres Communautaires, 1989

  Chun n ca c Gim Muc Nicolas de Jesus LopezTng Gim Muc Santo Domingo (Cng Ha mi-micana)

 • 8/9/2019 Cha Ysu l

  2/93

  Ngy 15/03/1989Php ca B trn Cha Raymond SavardGim tinh, hi ng M.S.C (Tha sai Thnh Tm)Ngy 15/03/1989

  MUC LUC

  Li ni u Vo Chng 1: Ngi c phi l ng Tri sai? 1. M c sng 2. Qu c i 3. ic c nghe 4. Phung hi c sach 5. Ngho kh c nghe loan bo Tin Mng Kt lun Chng 2: Cha lnh bn trong Chng 3: Cha Ysu ang sng Kt lun Chng 4: Phng vn tc gi Kt lun Chng 5: Cch rao ging mi v Tin Mng 1. Mi trong s nhit tm 2. Mi trong phng php 3. Mi trong cch din t - Rao ging Li - Cha lnh cc bnh tt 4. Nhng cch rao truyn mi 5. Cch rao truyn mi phi ton din - Ton b Tin Mng - Cho ton din con ngi - Cho tt c moi ngi 6. Cch rao ging mi l cng vic ca Thnh Thn - Ni ngi rao ging - Ni ngi nghe 7. Cn nhng ngi rao ging mi cho cch thc rao ging mi - Nicm - Samuen - Klpha 8. Chin thut mi Kt lun

 • 8/9/2019 Cha Ysu l

  3/93

  Li Ni u

  Chng ti bt u soan nhng trang ny vo nm 1985. Chng ti khng ngng l a chon v xpt ht sc cn thn nhng chng t hay nht, nhng l th y nghia nht m chng ti nhnc. Ri mt hm, ti c mi i ging mt loat tinh tm Vnezuala. Ra khi nh, ti thntrong mang theo trong xch tay 30 chng t rt hay v nhng vic cha lnh trong nhng nmgn y, inh trao lai cho ngi ban cng i ging, cng l ngi cng vi ti vit quyn schmi ny.

  Chng ti ging trc tin mt cuc tinh tm cho linh muc Los Tequez, ri mt na cho ccngi lnh ao Phong Tro Canh Tn c Sng.

  Ngy cui cng, c Tng Gim Muc thnh Barquisimeto cho xe hi ch chng ti n sn vnng, ang tu ho p hn 10.000 ngi n nghe Li Cha. Chng ti ging trong mt bukhng khi rt st sng v trang nghim. Lng tin ca dn chng manh m n ni, ngay lc y bt u thy xy ra nhng vic khi bnh, trc c khi chng ti n phn cu nguyn cho bnhnhn.

  Khi cuc l chm dt, chng ti mt mi nhng cng rt hi lng. min y, hinh nh ca ngianh hng gii phng Simon Bolivar cn ang sng ng trong lng dn, con ngi y c lntuyn b: Ti s khng ngng nghi, cho n khi no dn ti c gii phng.

  Ra khi sn vn ng v nghi ngi, chng ti ch t nhn thy rng: k trm m ca xe vly cp ht hnh ly ca chng ti: xch tay ca ti trong ng nhng chng t, ci vi ca ti v igiy thng hnh v v my bay. Tt c khng cnh m bay. Khi ni, ci lm chng ti aunht l mt t p ti liu cha ng nhng chng t quy bu chng y.

  Ti ni vi Cha: Cha i, nu Cha mun chng con vit quyn sch mi, Cha phi thi hnh

  nhiu vic cha lnh hn na. Ngi ta c th m t nhng chng t y, nhng Cha, ngi takhng th mt Cha c.

  Kt qu cu th l nhng trang ny, chng l cu Cha tr li cho li c u nguyn trn. Cha lm nhiu php la hn v chng ti lai thu th p c v s chng t m i. Nhng trang ny cn lbng chng, nht l ca nhng gi Thin Cha thc hin trong th gi i m Ngi yu thng bitchng no!

  Ngi ta khng mt Cha, tri lai, hinh nh cc du la, cc k cng v php la cn nhn thmnhiu, i km theo vic rao ging cuc Ton thng ca Cha Gisu Kit trn ti li v s cht.Cha Gisu khng ngi nghi bao lu dn Ngi cha c hon ton t do: t do khi ti li v scht, t do khi p bc v t hm.

  Emiliano Tardif, M.S.C.

  Santo Domingo, Cng ha Dominisana,

  L Truyn tin, 25/3/1989

 • 8/9/2019 Cha Ysu l

  4/93

  Vo

  c Gisu l ng Thin Sai (tri sai) v chng ta khng cn phi i mt vi no khc.

  Ni Ngi ng nghim nhng du chi cc ngn s bo trc, ngi ta nhn ra Ngi lng tri sai n cu th gii. Khng c mt danh no, mt ngi no khc c Tri banxung cho loi ngi, nh ng y m ho c cu thot.

  Khng cn c mt ng Trung Gian no khc gia Thin Cha v loi ngi, ngoi c GisuKit, c Cha, nm trong tay moi quyn binh trn tri, di t. Ngi c Thin Cha sain cho Hi Thnh, loan bo Tin Mng cu v thit lp Nc Thin Cha.(*)

  Nhng trang ny em chng ta tr la i vi Tin Mng, Tin Mng duy nht hm qua, hm nay v mi mi vn l mt. cho thy lm sao c Gisu sng lai khng

  ngng, cho nhng bng chng l Ngi ang Sng v Ngi ban s sng cho nhng ai tin vo danh Ngi. Cu i cng, ti phi tuyn xng rng: mi trang, chng ti lun

  mun quy tt c v Cha Gisu m thi, ch khng v bt c ai khc.

  Chng ti cng lnh c bit bao biu l lng bit n, khin chng ti phi nhn manh nh mt nguyn tc iu m y chng ti s lun lun nhc i nhc lai:

  Cha Emilian Tardif chi l con la con ca Cha nht L L, ch trn lng minh Cha Gisu i y i .

  S vu ca cha E. Tardif ging nh ngn tay ca ng Yoan Ty Gi, tr cho chng ta thy r rng: Cha Gisu l Chin Thin Cha, ng kh tr ti li th gian.

  Hy mt chm ch nhin c Gisu v minh Ngi thi!

  ng nhin Cha E. Tardif, nhng nhin v ng m ng y nhin: Cha Gisu, ng Thin Sai, ng khng ngng biu thi ra ngy nay nhng du la lm ngi ta nhn ra

  Ngi l ng Thin Sai, c loan bo t xa cu thot th gii.

  Th gii ngy nay khng cn mt Tin Mng mi, song cn mt cch thc mi rao truyn Tin Mng vi quyn nng ca Thnh Thn, km theo nhng vic cha lnh v

  php la, ph by cuc Ton thng ca c Gisu Kit trn ti li, bnh tt v ci cht.

 • 8/9/2019 Cha Ysu l

  5/93

  Chng MtNgi c phi l ng Tri sai?

  (Lc 7.18-23; Mt 11.2-6)

  Theo ngy thng tri qua, nim khao kht c gii phng ca dn Israel cng ln manh. Ho mn mt ngy no xut hin ngi con ca Vua avit, c mnh dn dt dn Ngi sng trongcng ly v t do.

  Ch h ca quc Roma khin ngi dn ku go thu tri, xin cho xut hin mtTn Ms, s gii phng dn khi nanh vut ca Con Phng Hong La M,(*) m qun k vnang pht phi trn n Antnia.(**)

  Dn chng, lng y hy vong, sn sng cm ngnh l cho n ng nhn danh Cha m n.

  Chinh vo thi y, mt ting hng manh ging ln ph v u tich min hoang s, cn ci x Yu:

  l li rao ging ca Yoan Ty Gi ku mi dn thng hi v tr v vi Thin Cha; Yoan TyGi tr thnh ngi sao sng trn sn khu tn gio Israel thi by gi.

  T th Yrusalem, ko n b sng Yoan ni Yoan Ty Gi rao ging no linh trng, no kyluc, no cc vin chc cm quyn tn gio, nghe ng ging v nh ng lm php Thanh tycho. Vai tr ca ng mau chng thu ht qun chng v tr nn quan trong, n ni khin nhiuln ngi ta t cu hi bn khon ny:

  - Phi chng, ng ny l ng Thin Sai?

  Nhng Yoan tuyn xng s tht lm nhiu ngi tht vong:

  Phn ti, ti thanh ty bng nc, ng gia cc ng ng m cc ng khng bit, ng nsau ti v ti khng ng ci quai dp Ngi (Yn 1.26-27).

  Mt bin c na n lm cho thm v mng, l vua Hr bt ng Yoan im ting, bng cchnht ng vo nguc ti ca lu i trong hong cung. Mt ln na, nhng hy vong ca dn Israellai tan thnh my khi. Lai phi ch, ch na cho ti khi Cha n.

  - Yoan l ting ku..., th cn ai s l Li?

  - Yoan l ban ca Tn Lang..., th khi no xut hin Tn Lang ngi dn c th mng TicHn L vi ru mi ca hoan lac?

  - Yoan l chng nhn ca s sng..., th khi no mi moc ln ngy mi khng cn hong hn vm ti?

  Rt chng, t min Galil - chinh xc hn t mt thn nh Nadart - xut hin mt ngi tn lGisu m dn chng i theo v nghe ging. Ngi lm moi vic cch hon ho, Ngi khng gingnh cc Ky luc(*) v Bit phi vn lm. Ngi hin lnh v khim nhng trong lng, v Ngi nicho moi ngi v mt Vng quc cng bng v binh an.

 • 8/9/2019 Cha Ysu l

  6/93

  Ngi ta cng thm k vong ni Ngi. C ngi cho Ngi l tin tri lya hay Yrmia, hay mttin tri no . K khc nghi rng Thin Cha ang thm ving dn Ngi. Yoan vn l anh emho vi c Gisu, bit chc nhiu iu m dn chng khng hay. ng nhn ra rng ngi anhem ho ny - tc c Gisu - chinh l khun mt c cc li tin tri thin sai loan bo ttrc.

  Ngi l:

  - Con avit: Chiu theo li tin tri ca Nathan: mt ngi con ca avit s ng tri i i trnngai bu ca Israel (2 Samuel 7.13-14). Yoan cn bit rng t tin ca c Gisu thuc dng hohong vng ca avit...

  - Sinh bi mt ngi me ng trinh: Du chi m tin tri Ysaia nu cho vua Akhaz thi xa, l mt trinh n s ha sinh ng c tn goi Emmanuel, nghia l Thin Cha cng chng ta (x.Ys 7.14). Ngi Me ng trinh y chng ai khc ngoi c Maria, thuc ho hng vi ng.

  - Sinh tai Blem: Tin tri Mica ni th (x. Mi 5.1-3). ang khi moi ngi tng lm c Gisuxut thn t Nadart, do ho goi Ngi l Ngi Nadart, nhng Yoan bit d rng Ngi sinhtai Blem (x. Lc 2.1-20). Nh th, li tin tri xa ng nghim.

  - Ngi mnh danh l Con Ngi, di lai li tin tri ca anien (x. n 7.13-14).

  - Tn Ngi l Gisu, phn nh ly tng thi thin sai do tin tri Yrmia m t (x. Yr 23.6).(*)

  - c xc du bng Thn Khi: Vic ny Yoan l chng nhn mt thy tai nghe hn ai ht. Lcxy ra s vic tai sng Yoan: Thn Khi Thin Cha p xung t tri trn c Gisu, v trn ni Ngi quyn nng, nh tin tri Ysaia thong thy t xa (x. Ys 11.1-2).

  Th l ni c Gisu thc hin moi li tin tri bo trc. Tuy vy, vn cn thiu mt ci gi m

  Yoan khng th thy c, vi ng ang bi giam trong t: l nhng du la m tin tri Ysaia loan bo (Ys 35.5-6), m t nh nhng du biu hin ca thi thin sai:

  By gi mt k m s m, tai ngi ic s thng. By gi qu qut s nhy nht t hu nai,li ngi cm cng s reo h.

  thy r hn, ng Yoan sai hai mn i nhn xt tai ch. Yoan Ty Gi mun c mt lip dt khot cho cu hi cn bn ca lich s, nhng nht l ng mun mn minh chng kins tht. C th din t y mun ca Yoan Tin H trong cu quan trong sau y: ng tin vi ti ni cho cc ngi! Hy i m t minh nhn inh!

  Cu hi t ra cho c Gisu c hai phn:

  1. Ngi c phi l ng s n? Nu phi, cho thy i. ng cho chng ti i tu bay giy! Vng chi bng li ni sung!

  Vi trc Ngi nhiu ngi n, v ni ho l nhng ngi ton dn mong i. Th ri nh cmquyn bt git ho. Th l ht. C vi ngi khc chng lm nn tr trng gi v cuc gii phngm ho ru rao. Vy phn Ngi, du no Ngi a ra minh chng Ngi l ng Thin Sai?

 • 8/9/2019 Cha Ysu l

  7/93

  2. ...Hay chng ti phi i ngi khc?. Chng ti s c l ngi l hnh i mi m khng baogi ti t Ha? C phi cu khn mi tri sai xung ng Cu tinh trn gian?

  Hai cu hi trn tm lc y tng v tm tinh ca dn Israel: Chng ti vt bao chngng ca lich s ri. Ngi ta lm chng ti mt mi bng bao ch nghia cu tinh gi hiu.Chng l chng ti c i mi v vong? Chng l s c cn c nhng ngi t phong cho minh

  tc c Cha xc du, n thit lp vng quc cng bng, vui mng v binh an?Chng l chng ti c cn phi cm n du, ch n khi mt tri cng chinh mang sc chalnh trn cnh tia sng moc ln?...

  Chng ti chn lm ri! Bit bao ng

Recommended

View more >