CHA NH¬T 34 M™A TH¯»œNG NIN L»„ CHA KIT” VUA N‚M C

 • View
  35

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CHÚA NHẬT 34 MÙA THƯỜNG NIÊN LỄ CHÚA KITÔ VUA NĂM C. " Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi". THIRTY-FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME CHRIST THE KING. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 23, 35-43). Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu,. - PowerPoint PPT Presentation

Text of CHA NH¬T 34 M™A TH¯»œNG NIN L»„ CHA KIT” VUA N‚M...

 • CHA NHT 34 MA THNG NINL CHA KIT VUANM C

  THIRTY-FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIMECHRIST THE KING

  "Ly Ngi, khi no v nc Ngi, xin nh n ti".

 • Tin Mng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca (Lc 23, 35-43).

  And the people stood by, watching; but the rulers scoffed at him, Khi y, cc th lnh cng vi dn chng ci nho Cha Gisu,

 • Saying, "He saved others; let him save himself, if he is the Christ of God, his Chosen One!"

  M rng: "N cu c k khc th hy t cu mnh i, nu n tht l ng Kit, ngi Thin Cha tuyn chn".

 • The soldiers also mocked him, coming up and offering him vinegar, Qun lnh u ch diu Ngi v a dm cho Ngi ung,

 • And saying, "If you are the King of the Jews, save yourself!"

  V ni: "Nu ng l vua dn Do-thi, ng hy t cu mnh i".

 • There was also an inscription over him, "This is the King of the Jews." Pha trn u Ngi c tm bng ch Hy-lp, La-tinh v Do-thi nh sau: Ngi ny l Vua dn Do-thi".

 • One of the criminals who were hanged railed at him, saying, "Are you not the Christ? Save yourself and us!" Mt trong hai k trm b ng inh trn thp gi cng s nhc Ngi rng: "Nu ng l ng Kit, ng hy t cu ng v cu chng ti na".

 • But the other rebuked him, saying, "Do you not fear God, since you are under the same sentence of condemnation?

  i li, tn kia mng n rng: "Mi cng chu ng mt n m mi chng s Thin Cha sao?

 • And we indeed justly; for we are receiving the due reward of our deeds; but this man has done nothing wrong." Phn chng ta, nh th ny l ch ng, v chng ta chu xng vi vic chng ta lm, cn ng ny, ng c lm g xu u?"

 • And he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." V anh ta tha Cha Gisu rng: "Ly Ngi, khi no v nc Ngi, xin nh n ti".

 • And he said to him, "Truly, I say to you, today you will be with me in Paradise."Cha Gisu p: "Ta bo tht ngi: ngay hm nay, ngi s trn thin ng vi Ta".

 • Tin Mng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca (Lc 23, 35-43)

  Khi y, cc th lnh cng vi dn chng ci nho Cha Gisu m rng: "N cu c k khc th hy t cu mnh i, nu n tht l ng Kit, ngi Thin Cha tuyn chn". Qun lnh u ch diu Ngi v a dm cho Ngi ung v ni: "Nu ng l vua dn Do-thi, ng hy t cu mnh i". Pha trn u Ngi c tm bng ch Hy-lp, La-tinh v Do-thi nh sau: "NGI NY L VUA DN DO THI". Mt trong hai k trm b ng inh trn thp gi cng s nhc Ngi rng: "Nu ng l ng Kit, ng hy t cu ng v cu chng ti na". i li, tn kia mng n rng: "Mi cng chu ng mt n m mi chng s Thin Cha sao? Phn chng ta, nh th ny l ch ng, v chng ta chu xng vi vic chng ta lm, cn ng ny, ng c lm g xu u?" V anh ta tha Cha Gisu rng: "Ly Ngi, khi no v nc Ngi, xin nh n ti". Cha Gisu p: "Ta bo tht ngi: ngay hm nay, ngi s trn thin ng vi Ta". l li Cha.

 • MT PHT SUY NIM Cc th lnh cng vi dn chng ci nho Cha Gisu rng: N cu c k khc th hy t cu mnh i. Cha Gisu chu treo trn thp gi trn tri m li c tuyn xng l Vua. Bng vit treo trn cy thnh gi: Ngi ny l Vua dn Do Thi, c nh cm quyn Rma n nh, khng th thay i. Tc hiu qun vng ca Cha Kit c chnh quyn Rma tha nhn cch hy hu trong bn n. Di chn thp gi, m ng t m nhn xem khi qun lnh nho ci Cha.

  Ngi ta gi Ngi l Vua dn Do Thi nhng ch nho bng Ngi. Lc b xt n nh mt tn t ti, bn lnh t Cha ngi trn gh, khoc cho Cha o chong , i ln u mt mo gai nh Vng min v bt cm cy gy nh cy Ph vit, ri qy gi ch nho: Tu Vua dn Do Thi. H u c bit h ang bi ly Vua c tri t, Vua cc Vua. Cha Gisu l v Vua c ngai vng l chnh cy Thp gi v l phong vng l bng vit INRI. Cha Gisu l vua nhng vng quc ca Ngi khng thuc trn gian. Vng quc ca Cha l vng quc tnh thng v hy vng.

  Cha kt thc cuc sng trn gian trn thnh gi. Cc i th nhc m v ng inh Cha gia hai tn trm v ni rng hn xng mnh l Vua nhng ch l vua bp ng cht nh tn gian phi. H hon ton khng bit Cha l ai. H xc phm n Cha cch ti t. Cha im lng cam chu mi kh nhc hon tt hy t dng Cha Cha n ti cho nhn loi.

  Chnh trn thp gi, vng quyn Cha thng tm hn con ngi. Mt trong hai tn trm tha rng: Ly Ngi, khi no v nc Ngi, xin nh n ti. Anh trm cm thng vi Cha. Anh nhn ra quyn nng v tin vo n cu . Cha Gisu chp nhn anh nh ngi u vo nc ca Cha: Ta bo tht ngi, ngay hm nay, ngi s trn thin ng vi Ta. Anh c gii thot. Anh i ng tt vo ca thin ng. Vua Gisu l Vua v tr v l Vua ca tm hn. Cha yu thng mi ngi nh ngi mc t nhn lnh sn sng hy sinh mng sng v n chin. Cha yu thng v tha th tt c nhng ngi xc phm n Cha. Trn thnh gi, Cha xin Cha Cha tha ti cho h v h lm chng bit. Chng ta ni xin Cha tha th mi ti li cho chng ta v chng ta c tnh phm ti lm mt lng Cha. Ly Cha, xin thng xt chng con.

 • XIN TRI NCC HNH NH C GP NHT TRN CC TRANG MNG. XIN CHN THNH CM N CC TC GI, CC NHIP NH GIA, CC NHC S V CC TRANG WEB. LI CHA L LI HNG SNG. CHA C NHNG LI BAN S SNG I I. XIN TIP TC TRUYN RAO LI CHN L CA CHA

  Cm nLm. Joseph Trn Vit HngBronx, New YorkJtran1957@yahoo.com