Chrz…szcz - Stycze„ 2009 (nr 34)

  • View
    243

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of Chrz…szcz - Stycze„ 2009 (nr 34)

ORGAN STOWARZYSZENIA PRZYJACI SZCZEBRZESZYNANR.1 (4) STYCZE 2009

Dawna Wigilia

DO SIEGO ROKU !Jan Twardowski

WITO TRZECH KRLINowy Rok midzynarodowe wito przypadajce 1 stycznia kadego roku ( w kalendarzu gregoriaskim). W Polsce jest to dzie wolny od pracy. W powszechnie przyjtym zwyczaju obchodzenie tego wita naley rozpocz od otworzenia butelki szampana o pnocy z dnia 31 grudnia na 1 stycznia. Dzie ten w tradycji polskiej zwano nowe lato. Zwyczaj rozpoczynania Nowego Roku od pierwszego dnia stycznia wprowadzi JULIUSZ Cezar. Rzymianie czcili w ten dzie Janusa boga bram, drzwi i pocztkw. Wiele jzykw, w tym angielski i niemiecki, przyjy od Janusa nazw miesica stycznia (ang. January). Wczeniej Rzymianie witali nowy rok 1 marca. Pierwszym w historii rokiem rozpocztym 1 stycznia by rok 46 przed nasz er. W Rosji i na Ukrainie Nowy Rok obchodzony jest 14 stycznia wedug kalendarza juliaskiego. W Azji dzie nowego roku jest ruchomy, gdy jest tam uywany kalendarz ksiycowy, gdzie rok liczy od 12 do 13 miesicy, ale zazwyczaj jest obchodzony w styczniu lub w lutym. Uroczysto Objawienia Paskiego (Epifanii), znan powszechnie jako wito Trzech Krli, obchodzi si 6 stycznia. To wito przyjto na pamitk potrjnego objawienia si mocy i chway Chrystusa: przy pokonie trzech pogaskich Magw ze Wschodu, przy Chrzcie w. w rzece Jordan i podczas pierwszego cudu dokonanego przez Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej. Z przypomnienia chrztu wywodzi si zwyczaj bogosawienia wody, a ze wspomnienia o Magach z darami bierze si tradycja wicenia kadzida i kredy. Kadzidem okadza si nastpnie mieszkanie, a kred na jego drzwiach wypisuje si litery K + M + B jako znak ochrony i bogosawiestwa. Znak ten popularnie odnoszony do imion legendarnych Magw : Kacpra, Melchiora i Baltazara, powsta zapewne od pierwszych liter zdania:Christus mansionem benedicat" (Niech Chrystus bogosawi ten dom"). W kocioach katedralnych po Ewangelii ogasza si uroczycie daty wit ruchomych na dany rok.

***wita, wita i po witach nikt ju o nich nie pamita. Zjadem wili, zjadem barszczyk i ju jestem o rok starszy. (Jan Twardowski)

SZCZEBRZESZYN

CHRZSZCZ NR 1 (4)

Powitalimy Nowy Rok

Hucznie witalimy Nowy Rok 2009, strzelay fajerwerki, wznosilimy toasty. Wielu z nas bawio si na sylwestrowych balach, prywatkach, inni w witecznych nastrojach przy lampce szampana oczekiwali nadejcia 1. dnia stycznia 2009r. w swoich domach. Zastanawiam si, czy taka rado z powodu zakoczenia starego i nadejcia kolejnego roku jest uzasadniona kady mijajcy rok przypomina nam o upywajcym czasie. Poczwszy od starotestamentowego Koheleta, twrcy kolejnych epok ubolewali nad przemijaniem. Wic z czego si cieszymy? Gdybymy chocia byli pewni, e nastpny rok bdzie dla nas pomylny! No wanie, wszyscy zastanawiamy si, co przyniesie nam 2009 rok. Co nas czeka? Okolicznoci, jakie ostatnio zaistniay, niekoniecznie napawaj optymizmem. Tragicznie rozpocz si rok dla mieszkacw izraelsko palestyskiej Strefy Gazy. Gin tam cywile, gin dzieci, nawet w obiektach oznaczonych symbolami ONZ . Odamki tej wojny prawdopodobnie na nas nie spadn, ale niepokoi fakt, e kraje Europy nie potrafi zaj w tej sprawie jednolitego stanowiska. wiadczy to, i waniejsze s interesy poszczeglnych pastw ni odpowiedzialno za los K. K. Baczyski niewinnych ludzi. Mog nas dotkn skutki wojny NARTY gazowej miedzy Rosj i Ukrain. Wielu bowiem ogrzewa gazem mieszkania, wod, wykorzystuje go w Pozot soca olepiona, kuchni. Niedostatki gazu, niestety, zaowocuj , w skali pozot soca nieno gadka caego kraju - stratami gospodarczymi. Zwyky paszczyzna wielka w szybkich spadkach obywatel powinien si liczy z moliwoci podwyki bujaa nas na swych ramionach. cen tego rda energii. Mamy nadziej, e obydwa konflikty szybko zostan rozwizane i nie zakc I bezszelestny puch, py biay naszego bytowania. pod soce sypa si w przestrzeni. Niezawodnie odczujemy skutki kryzysu wist si stopylnie w krople zmieni finansowego, ktry wybuch w kocwce ubiegego w patkach od soca rozgorzaych. roku. Przedstawiciele naszego rzdu bezskutecznie prbuj zaklina rzeczywisto, twierdzc, e kryzys A pieni nam huczay w gowie dotknie nas w niewielkim stopniu . Tymczasem ju zaparty dech i pd bezsowie, stracili ci, ktrzy ulokowali swoje oszczdnoci w i wiatru miech, funduszach inwestycyjnych i funduszach emerytalnych. Mniej produkuj firmy nastawione na eksport swoich a w piersi para gb otchani towarw, zaczynaj si zwolnienia z pracy. Na razie przepastnej; znad gr biaej grani eksperci optymistycznie twierdz, e bezrobocie nawisych strzech. wzronie tylko o kilka procent. Moe to i nieduo, ale jaka w tym pociecha dla tych, ktrzy strac prac ? Niewiele wiemy o planach naszych lokalnych wadz na rozpoczty rok. No, poza tym, e Rada Miasta przyja uchwa o podniesieniu podatku od nieruchomoci wszystkim prowadzcym dziaalno gospodarcz na terenie gminy. Ciekawe, czy wiksze2

podatki to sposb na kryzys? Czy ten sposb pomoe zwykym mieszkacom miasta? Nie wiem waciciele sklepw , by wyj na swoje, zapewne podnios ceny produktw. Rodzimych przedsibiorcw wysze podatki mog wpdzi w tarapaty, ale kto by si nimi przejmowa? Mamy srog zim, ktra wydaje si nam uciliwa, ale jest pikna! Panujcy przez kilka dni potny mrz to fakt pozytywny: zabija wirusy i bakterie, owady niszczce nasze uprawy. Mdro ludowa gosi, e mrz w styczniu gwarantuje dobre zbiory w sierpniu. Wic cieszmy si z zimy! Oczywicie, jeli mamy czym ogrzewa mieszkania. Niewiele znalazam faktw, ktre mogyby zwiastowa rado. Poniewa jednak fortuna koem si toczy, pozostaje mie nadziej, e wkrtce ycie przyniesie nam wydarzenia, ktre spowoduj, i spojrzymy w przyszo z wikszym optymizmem. J.D.

CHRZSZCZ NR 1 (4)

islam, albo jak Zamoyski budowa Zamo. O dziadku okoliczne panny mwiy: "Sudakw" panek idzie bo on si nosi troch inaczej jak ci [miejscowi]. By wiatym Stare Miasto czowiekiem babcia, drobniutka, czarnooka, czarnowosa, Nazwa przedmiecia notowana w XVII XVIII nosia si w takich dugich spdnicach nawet pisa nie wiecznych inwentarzach miasta Szczebrzeszyna; umiaa; dziadek nauczy ja czyta...". ona Jzefa Sudaka lokalizacja Starego Miasta pokrywaa si z Eugenia Flis pochodzia ze Szperwki. obecnym cigiem ulicy Zamojskiej. Sudak Wadysaw strajk chopski Czonek Komunistycznej Partii Polski, wraz z Jzefem Mia miejsce 1 maja 1936 roku, jego celem byo Buczko kierowa w okresie midzywojennym wsparcie postulatw wysuwanych przez dziaalnoci oddziau szczebrzeszyskiego Stronnictwo Ludowe odnonie: powrotu Wincentego Witosa do wadzy Suw reformy rolnej bez obowizku wykupywania Wie pooona nieopodal Szczebrzeszyna; Dymitr z Goraja ziemi darowa j tytuem uposaenia dla proboszcza erygowanej rozwizania sejmu i senatu sanacyjnego w 1398 roku parafii szczebrzeskiej; wedug danych przeprowadzenia sprawiedliwych wyborw zawartych w dokumentach parafialnych wie liczya 343 Inicjatorem strajku by czonek Polskiego morgi ornego pola. Stronnictwa Ludowego w Szczebrzeszynie Andrzej Przysada synagoga Zbudowana zostaa okoo 1583 roku, po kolejnych strajk robotnikw ydowskich renowacjach, z ktrych najwiksza miaa miejsce po Odby si 18 lutego 1923 roku w Szczebrzeszynie wyzwoleniu naley obok zamojskiej do najpikniejszych strajkowali pracownicy brany krawieckiej, na Zamojszczynie. Dane z lat 1680,1727,1846,1852/1853 szewskiej i stolarskiej, dajc 100% podwyki wskazuj na to i, szczebrzeszysk gmin ydowsk pac. nazywano zamiennie synagog, i jako taka uiszczaa na rzecz miasta stosowne opaty: Strepa Jakub za rok 1680 obowizana bya do zapacenia Arcybiskup halicki; w pocztkach 1398 roku "szczegowych czynszw i odbywania powinnoci, zatwierdzi uposaenie szczebrzeszyskiej parafii darowania danin w naturze na mocy postanowie nadane przez Dymitra z Goraja na mocy konstytucji z roku 1727 od powinnoci w naturze dokumentw z dnia 29 wrzenia 1397 roku i 9 zwolniona zostaa stycznia 1398 roku. Prawdopodobnie wtedy pacia natomiast stay podatek w wysokoci 133 arcybiskup Strepa erygowa parafi, a zotych rocznie dokumentem z dnia 6 stycznia 1398 roku inkorporowa j wraz z powiatem szczebrzeskim Syrkowa Zofia do archidiecezji halickiej. Kierowniczka Szkoy Powszechnej Nr 2 (eskiej). Jest autork Kroniki Szkolnej prowadzonej skrupulatnie od 1 Sudak Jzef wrzenia 1929 roku do 21 czerwca 1939 roku ostatniego Mieszkaniec Szczebrzeszyna, w okresie powstania wpisu do Kroniki... dokona Jzef Misioek. styczniowego piastowa urzd sekretarza gminny w Zwierzycu - jak wspomina wnuczka Maria Sudak Szczebrzeszyn swoim wychowankom "przygotowywa dla powstacw dokumenty na Album wydany w 1969 roku w zwizku z IV Zjazdem ktre przechodzio si za granice, do Galicji. Ale Absolwentw Liceum Pedagogicznego. Zawiera cenne przyszed czas, e to si wydao. No i co? .Sybir. informacje dotyczce samego Zjazdu, oraz fakty z dziejw Ale pradziadek, ktry by przyjani si z popem ksztacenia w Seminarium Nauczycielskim Mskim i Traczem i na dodatek by zasobnym czowiekiem z Liceum Pedagogicznym. Uzupenieniem tekstw jest jego [popa] pomoc uratowa dziadka z opresji". bibliografia i ciekawe ilustracje. Rodzina Sudakw pochodzi znad Morza Czarnego " Sudak sandacz po rosyjsku, to jest Cdn. takie miasto..., albo to [przybycie do Polski] byo podczas przeladowania chrzecijan, wchodziRegina Smoter Grzeszkiewicz May sownik historii Szczebrzeszyna cig dalszy3

CHRZSZCZ NR 1 (4)

Dzieje gminy Szczebrzeszynpraca zbiorowa pod redakcj Reginy Smoter Grzeszkiewicz i Bogusawa Garbacika cig dalszy Kawczyn Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z lat 1470 1480. Jak podaje, cytowany ju wczeniej archiwista ordynacki Mikoaj Stworzyski , w roku 1518 cz gruntw wsi Kawenczyn (w zamian za odsprzedanie wsi Gruszka Janowi Tarnowskiemu) wesza w posiadanie Aarona i Mikoaja Janisawskich. W roku 1567 Kawczyn zosta osadzony [po raz drugi?] na 12 anach woci szczebrzeskiej przez jej wczesnych wacicieli Grkw. Kolejnym wacicielem wsi zosta Jan Zamoyski, ktry w 1593 roku odkupi ca wo szczebrzesk (wraz z Kawczynem) od braci Czarnkowskich i przyczy do Ordynacji