Chirurgie Vol.2 Semiologie chirurgicala - cdn4. Vol.2 Semiologie... · Sub redac[ia Prof. univ. dr

Embed Size (px)

Text of Chirurgie Vol.2 Semiologie chirurgicala - cdn4. Vol.2 Semiologie... · Sub redac[ia Prof. univ. dr

 • Sub redac[ia

  Prof. univ. dr. FANE GHELASE

  CHIRURGTEVOL. II

  S EMIO LOGIE CH TRURGICATA

  Editura SITECH

  Craiova,2012

 • CUPRINS

 • 3.6. Arsurile .........'.'....'..'H. Pdrvdnescu, M, Ciurea, D. Popa"" 773.6.1 Arsurilet.,,ri;;.:::: ...:., .....:... ..... ... ... . . .'........77

  3.6.1.1. Fiziopatologia bolii generale a arsului...... '............803.6.1.2. Stadializarea bolii ar9i10r...,......,.., ...'.,...'.....'........,.823.6.1.3. Tratamentul .........,,.... .......'...........83

  3.6.2. Arsurile electrice ...'...'.....863.6.3. Arsurile chimice............ '..'..............'.,...87

  3.7. Traumatismele prin frig ...,.,.....H. Pfirvdnescu, M. Georgescu, R. Mercut.......873.7.1. Degerdturi1e..............,.... ,...'...'.............883.7.2. Hipotermia sistemicd...... ..."'. ..........'...91

  Gapitolul4. Hemoragia.. .......F. Ghelase, G.H. Nea!6, R. Mercut........94Gapitolul 5. Tumorile lesuturilor moi........................,...........$t. Pdtragcu..,....... ..."',..99

  5.'1. Clasificare ......................... ..'..'...,.1015.2. Evaluarea malignitaliitumorilor.......... .'....'.'.,1035.3. Markerii tumorali ..................1035.4. Leziunl pre-canceroase ...........1035.5. Boala canceroase ..............,,1035.6. Limfoamele ".........1035.7. lstoria naturala a cancerului...,. .....'....'.....'....104

  Partea a ll-a. sEMloLoGlA cHIRURGIGALA PE ORGANE, REGIUNI $ISISTEME ANAToMICE

  Gapitolul6. Gapul .......,,........F. Ghelase, A. B0ru95..,,........'.......'....'1076.1 . Traumaiismele cranio-cerebrale ..,,.............. .....'...,.107

  6.1.1. Descriere ........'...'..,.'.1076.1.2. Fiziopatologie.............,.,. ...'..............'.1076.1.3. Anatomie patologicd ."....'.'.1086.1 .4. Examenul clinic ...........,.. .......'....... '..'. 1096.1.5. Examene complementare ..................1106.1.6. Formele anatomo-clinice mai frecvente.. . .....'..'.......'.1116.1 .7. Tratamentul .................... ..............'.....114

  GliolulT. Gatrl F. Ghelase, Anca Ruxandra, $t. M, Ghelase...'.,,,.........1157'1" Regiunea anterioari a gdtului.......... ..........'115"Z Ghnda tirc*Je .............. .........,.115

  72 r TrrhrArifunQonale gi morfologice .,.........115722 Fsrrnldinicaltiroidei. "'........'.....'116723 Emtre paradnnice....... .......'......'....11972r 3oru rnfiara0cnr....... ..'....""122725 3dEimrice-gde " ....... ........'..124;2: kuer.i lr?o;r ..72- tiblhr-lalli mflor'tre ' ..,,'.,............ .'.....''.....,''...................''',.......... ... ',,,.,1tr2

 • 8.2. Contuziile toracelui........... ...........1368.3. Pldgile toracelui........... ...........1398.4. Traumatisme cu leziuni viscerale intratoracice grave .............. ,.....................1408.5. Contuziile prin suflu.......... ...........1418.6. Afectiunile diafragmului..... ...........141

  8.6.1. Herniile diafragmatice cdgtigate gi congenitale.. .........142Capitolul 9. Sdnul - Glanda mamari ........... F. Ghelase, R. Anca............................145

  9.1. Anomaliile glandei mamare,...................... ...........1459.2. Leziunile traumatice ale sAnului....... .............1469.3. Leziunile infectioase ale sAnului ...................146

  9.3.1. Mastitele ....................1479,3.2. Mastita cr0nic5............. ......................1489.3.3. lnfectii mamare specifice 9i parazitare ale s6nului....... ........................148

  9.4. Tumorile sdnu1ui............. ...........1489.5. Tumorile benigne ale glandei mamare........... ........................153

  9.5.1. Anatomia patologicd ...........1549.6, Tumorile maligne- cancerul mamar.,........... ...........155

  9.6.1 . Forme clinice ale cancerului mamar ............. .............. 1559.6.2. Dia9n0sticu1.,..........,..... .....................1569.6.3. Stadializarea clinici ...........'1579.6.4. Bilantulpreterapeutic... ......................158

  9.7. Ginec0mastia..,................. ...........159Capitolul 10. Abdomenu|........................ ....... F. Ghelase ...................160

  10.1. Genera1ita1i....................... ...........16010.1.1. Anatomia c1inic6......,... .....................160'10.1.2. Examinarea clinicd a abdomenului ...........16210.1.3. Examene paraclinice.... ,.................,.166

  10.2. Bolile pereteluiabdominal........ ..,....D. Mercu!, C. Silogi, E. Tragcd.............16710.2.1 . Herniile. Caractere generale ...........16710.2.2. Varietdlianatomo-clinice de hernie...... .....................171

  10.3. Eventratii 9i evisceralii ...........1771 0.3.1 . Eventratiile .................. .....................17710.3.2. Eviscera{ii1e..,.......,........ ...................178

  10.4. Sindroamele abdominale acute chirurgicale............F, Ghe|ase........... ........17910.4.1. lnfectiile acute peritoneale...,..............,.........F. Ghelase, C. Silogi, V. Baleanu...,.....'17910.4.2. Ocluziile intestinale ..............F. Ghlease, D. Margdritescu........,,......19510.4.3. lnfarctul entero-mezenteric ........................... F, Ghelase, A. Boruga....... ...................20110.4.4. Hemoragia internd .........,.....D, C6(u, G., H. Nea{d.........,.,..,,.......,..20310.4.5. Torsiunea de tumori abdominale ..................D. C6(u................ .......20410.4.6. Traumatismele abdominale ................. F.Ghelase, D.Mdrgaritescu, $t.Patragcu ......204

  Capitolul 11. Tubuldigestiv........... ...............F. Ghelase, A. B0rugd.................,........210'1'1.1. Esofagul ...........210

  11.1.1. Notiuni de anatomie..., ......,.,.,..........2101'1.1.2. Semiologia bolilor esofagului ................ ....................21011.1.3, Cancerul esofagian ...........21211.1.4. Boala de reflux gastro-esofagian (RGE)....... ...........21311.1.5. Acalazia cardiei (cardiospasmul) ...........21511.1.6. Diverticulii esofagului .......................21611.1.7. Sindromul Mallory-Weiss ...,...,.............. ....................217

  11.2. Stomacul 9iduodenul...... F. Ghelase, D. Mdrgdritescu, E. Sandu, D. Toma.21811.2.1. Ulcerul gastric Ai du0denal......."..................,. F. Ghe|ase........... ........218

 • 11.2.1.1.Ulcerulgastric.......F.Ghelase,D'Mdrg5ritescu""""""""21911.2.1.2.Ulcerulduodenal....'..........'.......'..'.F' Ghelase, E' Sandu"" "' """""""""'22211 .2.1 ,3,Complicaliile ulcerelor gastroduodenale ,...'... F. Ghelas e, D.Toma,..',,....,224

  11.2.1.4.A|te iorme anatomo-clinice..'..........F. Ghelase"" """ """"22811.2.2. Tumorile stomacului......' ""'D' Mercu!" """""""""231

  11.2.2.1.Tumorile benigne """""""23111.2.2.2.Tumorile maligne..........'. """""'231

  11.3. lntestinulsub!ire.............. '.....,.........D. Mdrgdritescu"" """'23411.3.1. lleita regionali (boala Crohn)... """""'23411.3.2. Tumorile jejuno-ileale..... " """""""'23511.3.3. Tumorile carcinoide.,.."'. """" """2361 1 .3.4. Patologia diverticului Meckel..'...,...... '-"""""""""""237

  11.4. Colonul... """ "' F' Ghelase, E' Sandu' V' Blleanu "" 23811.4.1. Dismorfiile colonului "" ""E' Sandu, F Ghe|ase""" "" """" """238'11.4.1.1.Megac010nu1....,.......... """" '238

  11.4.1.2. Doiicocolonul ..' """""""""24011.4.1.3.Rect0-colitaulcero-hemoragicd.....F.Ghelase,V'Bd|eanu"""""""""""240

  11.4.2. Diverticuloza colonic5... """'F Ghelase, V Bileanu"" """""""""'24211.4.3. Tumorile colonului ,......'...'...F. Ghe1ase...,....... """"242

  11.5. Rectul gi anusul '.,.. F. Ghelase" """"""""'25211.5.1. No$uni de anatomie """""'252'11.5.2. Rdtul.. ...'....F. Ghelase """""""""'254

  11.5.2.1. Prolapsul rectal '.....'......,. " " """'25411.5.2.2.Tumorile rectului ........'... """ ""256

  11.5.3. Anusul .......'.'...... F. Ghelase"" ""' """"26111.5.3.1. Noliuni de anatomie...".... """"""'26111.5.3.2.Examenulano-rectal(proctologic) " """'26311.5.3.3. lnflamalii nespecifice perianale.'......' """"""""""'26411.5.3.4. Boala hemoroidali............................'.."...' D. Cdrlu.'...,.......,,. """'26711.5.3.5. Fisura analS .'.......'.'.'..,'.,.. D. C6(u....." "" """"'27011.5.3.6. Cancerul ana1................. .,. F. Ghelase...' """""""'271

  Capitolul 12. Ciile biliare extrahepatice..,..........................', F. Ghelase, T. Bratiloveanu """"""""'27312.1.Li1ia2abi1iar6............... """""'27312.2. lcterele prin retenlie (mecanice) """"""""'277

  l2.2.l.lcterulprinietentie cu veziculd mare, palpabilS """"27912.2.2. Cancerul ampulir, ampulomul sau tumora oddiand " " """" """28012.2.3. lcterul prin retenlie fdri colecist palpabil....... " " ""28012.2.4. Cancerul canalului hepatic comun exceplie

  de la Legea Courvoisier - Terier '....".'.....'. """""""281' 12.2.5. Explordrie paraclinice preoperatorii in icterele mlestatice "" " """"'281

  Capitolul 13. Bolile ficatu|ui.................. .......'V. $urlin, D' T0ma" """" "" """" "'28313.1. Hepatomegalia...........,,.. "" """28313.2. Hipertensiunea portali.... ....."........'V. $urlin, D. T0ma""" "" """ """ '290

  ta.).t, trtoliuni de anatomie a sistemului port........... """""29013.2.2.Fiziopalologie..............,. "" """ '29013.2.3. Etiologie """"" """29013.2.4. Semiologia hipertensiunii portale """""'291132.5. Forme anatomo-clinice de H.T'P.......... """"""""""'292

  G*lf f+ Pancreasul .,."' F Ghelase, V' $urlin "" " """""""""29411L1. Genera1ita1i.................. """""'294142. Semiologie pancreatic6..............'.':....".... """""'294

  tl

 • 14.3. Pancreatita acuti............... .....,....... F. Ghe1ase........... ........29614.4. Pancreatita cronicd V. 9ur1in........... ........,...30514.5. Cancerul de pancreas..... ................V. 9ur1in............... ........305

  Gt*b|ul15. Splina ..............D. Margdritescu.... .......307Gl*olul 16. Aparatul uro.genital ..,.............G. Mitr0i................ .......309

  16.1. Semiologia urologicd....... ...........30916.2. Semn