of 14 /14
Conglomeratele de Ceahlt1u 105 3.2.6. Conglomerate/e de Ceahlau Cum bine se $tie, Conglomeratele de Ceahlau groase de 500 - 600 m constituie ultimul termen al panzei cu acela$i nume in sectorul central $i nordic al Carpatilor Orientali $i sunt similare celor din Hacigosu - Stani$oara $i Ciuca$ - Zliganu. De$i exista referinte destul de timpurii $i numeroase asupra acestor conglomerate (Mrazec, Voite$ti, 1911; Macovei, Atanasiu, 1920; Preda, 1939; Cernea, 1958; Filipescu, 1953, 1955, 1967; Mihailescu et al., 1967; Bancila, 1958; Soigan, Alexandrescu, 1976; Sandulescu, 1990), studiile de mai mare detaliu lipsesc; singurele investigatii se refera la aspectul lor petrografic $i apartin lui Soigan $i Alexandrescu, vizand insa conglomeratele din Piatra Sura a caror apartenenta la aceea$i entitate albiana inca este controversata. Adaugam la aceste referinte, consideratiile stratigrafice cu suport paleontologic :fhcute de Grasu (1965) asupra cunoscutelor klippe calcaroase insedimentate in masa conglomeratelor . Revenind asupra respectivelor rudite am incercat sa abordam urmatoarele aspecte: alcatuirea petrografica, natura cimentului, petrografia intercalatiilor grezoase, morfometria galetilor $i, in fine, problema ariilor sursa $i implicit a klippelor de calcare insedimentate. AlcStuirea petrografica. S-a fhcut prin analiza statistica pe suprafetele expuse relativ proaspete $i care au oferit conditii optime pentru recunoa$terea naturii litologice a galetilor; s-au luat in consideratie clastele de peste 20 mm, calculul statistic fhcandu-se in fiecare punct pentru eel putin 1000 din acestea. Punctele de observatie se plaseaza spre capatul nordic al masivului $i anume sub Pietrele Late, la 1300 $i 1500 m, sub Detunate (1600 m), la baza varfului Toaca (1840 m) $i apoi imediat sub acesta (1860 m); in sectorul sudic al masivului s-au fhcut observatii $i probare intr-un singur punct $i anume ·sub Gardul Stanilelor la altitudinea de l 430m. Plasarea punctelor de observatie este redata in schita geologica din figura 87 $i in coloana sintetica (fig. 88), iar rezultatele studiului in ciclogramele din figura 89. Dupa cum se poate deduce din aceste ciclograme pe grupe mari petrografice, rocile sedimentare predomina in proportii situate intre 51 - 66%, urmate de cele metamorfice cu valori de 33 - 48%; participarea magmatitelor este total nesemnificativa, in jur de 1 %, diminuandu-se spre partea superioara a conglomeratelor pana la aparitia cu totul sporadica. R o c i 1 e s e d i m e n t a r e. Dintre rocile sedimentare pe primul loc se situeaza calcarele , cu o participare intre 48 - 64%; din acest punct de vedere sunt aproape similare Conglomeratelor de Bucegi in care calcarele participa in proportii de 48 - 73% (Panin et al., 1963). in exclusivitate calcarele sunt alb - cenll$ii, pana la cenll$iu - negricioase, pelitomorfe sau mai larg cristalizate $i diaclazate. Studiul microfacial a aratat ca avem de a face, de fapt, cu doua categorii: calcare de facies pelagic $i de natura neritico - recifala. Calcarele din prima categorie sunt biomicrite cu Globochaete alpina $i Tintinnidae printre care Calpionella alpina, C elliptica $i Tintinnopsella carpathica. Celelalte sunt micrite, pelmicrite $i biopelsparite cu alge ( Cayeuxia) $i foraminifere bentonice (Mz1iolidae, Textulariidae). Primele par sa provina din Malm -

C.grasu Et Al. (1996)-Conglomerate de Ceahlau

 • Author
  dan-man

 • View
  258

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

conglomeratele de Ceahlau

Text of C.grasu Et Al. (1996)-Conglomerate de Ceahlau

 • Conglomeratele de Ceahlt1u 105

  3.2.6. Conglomerate/e de Ceahlau

  Cum bine se $tie, Conglomeratele de Ceahlau groase de 500 - 600 m constituie ultimul termen al panzei cu acela$i nume in sectorul central $i nordic al Carpatilor Orientali $i sunt similare celor din Hacigosu - Stani$oara $i Ciuca$ -Zliganu.

  De$i exista referinte destul de timpurii $i numeroase asupra acestor conglomerate (Mrazec, Voite$ti, 1911; Macovei, Atanasiu, 1920; Preda, 1939; Cernea, 1958; Filipescu, 1953, 1955, 1967; Mihailescu et al., 1967; Bancila, 1958; Soigan, Alexandrescu, 1976; Sandulescu, 1990), studiile de mai mare detaliu lipsesc; singurele investigatii se refera la aspectul lor petrografic $i apartin lui Soigan $i Alexandrescu, vizand insa conglomeratele din Piatra Sura a caror apartenenta la aceea$i entitate albiana inca este controversata. Adaugam la aceste referinte, consideratiile stratigrafice cu suport paleontologic :fhcute de Grasu (1965) asupra cunoscutelor klippe calcaroase insedimentate in masa conglomeratelor .

  Revenind asupra respectivelor rudite am incercat sa abordam urmatoarele aspecte: alcatuirea petrografica, natura cimentului, petrografia intercalatiilor grezoase, morfometria galetilor $i, in fine, problema ariilor sursa $i implicit a klippelor de calcare insedimentate.

  AlcStuirea petrografica. S-a fhcut prin analiza statistica pe suprafetele expuse relativ proaspete $i care au oferit conditii optime pentru recunoa$terea naturii litologice a galetilor; s-au luat in consideratie clastele de peste 20 mm, calculul statistic fhcandu-se in fiecare punct pentru eel putin 1000 din acestea. Punctele de observatie se plaseaza spre capatul nordic al masivului $i anume sub Pietrele Late, la 1300 $i 1500 m, sub Detunate (1600 m), la baza varfului Toaca (1840 m) $i apoi imediat sub acesta (1860 m); in sectorul sudic al masivului s-au fhcut observatii $i probare intr-un singur punct $i anume sub Gardul Stanilelor la altitudinea de l 430m. Plasarea punctelor de observatie este redata in schita geologica din figura 87 $i in coloana sintetica (fig. 88), iar rezultatele studiului in ciclogramele din figura 89. Dupa cum se poate deduce din aceste ciclograme pe grupe mari petrografice, rocile sedimentare predomina in proportii situate intre 51 - 66%, urmate de cele metamorfice cu valori de 33 - 48%; participarea magmatitelor este total nesemnificativa, in jur de 1 %, diminuandu-se spre partea superioara a conglomeratelor pana la aparitia cu totul sporadica.

  R o c i 1 e s e d i m e n t a r e. Dintre rocile sedimentare pe primul loc se situeaza calcarele , cu o participare intre 48 - 64%; din acest punct de vedere sunt aproape similare Conglomeratelor de Bucegi in care calcarele participa in proportii de 48 - 73% (Panin et al., 1963). in exclusivitate calcarele sunt alb - cenll$ii, pana la cenll$iu - negricioase, pelitomorfe sau mai larg cristalizate $i diaclazate. Studiul microfacial a aratat ca avem de a face, de fapt, cu doua categorii: calcare de facies pelagic $i de natura neritico - recifala.

  Calcarele din prima categorie sunt biomicrite cu Globochaete alpina $i Tintinnidae printre care Calpionella alpina, C elliptica $i Tintinnopsella carpathica. Celelalte sunt micrite, pelmicrite $i biopelsparite cu alge ( Cayeuxia) $i foraminifere bentonice (Mz1iolidae, Textulariidae). Primele par sa provina din Malm -

 • 106 Panza de Ceah/au - DigitE(ia de Duniu

  Neocomianul de tip Strate cu Aptychus, specific domeniului bucovinic, sens in care pledeaza $i prezenta rara a unor galeti cu resturi de Aptychus, calcarele algolitice este posibil sa fie urgoniene.

  0 SOC 1000 m

  N

  Fig. 87. Masivul Ceahlau - aria de rllspandire a conglomeratelor albiene: 1 - conglomerate; 2 - olistolite de calcare urgoniene; 3 - abrupturi; 4 - puncte de analiza petrografica ~i probare.

  Dintre rocile sedimentare sunt apoi de amintit gresiile, microruditele $i silicolitele, respectiv jaspurile $i radiolaritele. Gresiile sunt eel mai adesea violacee, iar microruditele au caracter cuaqitic. Primele amintesc depozitele seisiene iar cele din unna jaspurile $i radiolaritele callovian - oxfordiene, depozite specifice sistemului panzelor bucovinice; participarea acestor roci incluse la "alte categorii" este destul de sclizuta, respectiv intre 2 - 5% (fig. 89). Trebuie mentionata insa, absenta semnificativa a unor roci din zona central - carpatica , semnalata de fapt pentru prima data de ratre $oigan, Alexandrescu (1976); este vorba de dolomitele triasice, calcarele ro$ii de Adneth, la care noi adaugam lipsa calcarelor ro$ii de tip Acanthycum. Cu alte cuvinte lipse$te Triasicul dolomitic specific panzelor

 • Conglomcratclc de Ccahl/Ju 107

  bucovinice $i termenii calcaro$i din panza transilvana de Haghim~. Consideram ca lipsa dolomitelor triasice este o certitudine, intrucat controlul tuturor galetilor celor 5 probe analizate ($i morfometric), a indicat in exclusivitate prezenta calcarelor.

  Fig. 88. Coloana sinteticA a Conglomeratelor de Ceahlllu: 1 - conglomerate albiene; 2 -gresii; J - olistolite de calcare urgoniene; 4 - puncte de analizA petrograficA; 5 - probe de galeii calcaro~i.

  R o c i 1 e m e t a m o r f i c e. Doua categorii de cristalin predomina in aceste conglomerate $i anwne: cuarturile $i gnaisele. Cuarturile, izolate dupa Bancila ( 1958), din masa unor $isturi clorito - sericitoase, sunt albe sau galbui, carora foarte rar li se adauga cuartite negre; participarea lor urmeaza calcarelor, cu valori intre 1 7 - 25%. Gnaisele reprezinta a treia categorie petrografica dupa calcare $i cuarturi cu procente de 11 - 23%; sunt gnaise albe, muscovitice sau muscovito -biotitice, dar mai ales gnaise oculare ro$ii specifice grupului de Bretila - Rarau; pe alocuri ele prezinta trasaturile unor granitoide cu slab caracter gnaisic. Dintre rocile cristalofiliene mai sunt de semnalat amfibolitele, mic~isturile, diferitele varietati de epimetamorfite ($isturi cuartito - sericitoase sau cuartito - cloritoase) sau metatufurile bazice $i acide; toate cuprinse 1n grupa "alte categorii" participa 1n procente de 1 - 4%.

  R o c i 1 e m a g m a t i c e. Au o participare cu totul nesemnificativa, distingandu-se mai ales diabazele, uneori cu caracter amigdaloid $i foarte rar elemente lamprofirice.

  Cimentul conglomeratelor. Are aspect grezos de la grosier pana la microruditic, este pronuntat muscovitic, de culoare cenU$ie, cu alteratii galbui -feruginoase pana la maronii. Analiza microscopica a probelor de ciment (800, 802, 804, 807) indica o gresie la care cuartul participa in procente de 50 - 63%; cuartul policristalin prevaleaza asupra celui monogranular, iar caracterul sau sutural arata ca provine in majoritate din $isturi cristaline.

  Materialul litic in procente de 28 - 40% este format din metaclaste $i sediclaste, ultimele prevaland U$Or asupra primelor, alteori fiind aproape la paritate. Litoclastele metamorfice sunt atat mezo cat $i epi: din prima categorie sunt de notat

 • 108 Panza de Ceahliiu - Digitafia de Dur.Iu

  fragmentele de gnaise si granitoide, mic~isturile, sisturile cuaqito - biotitice; apar si fragmente cu structuri mirmekitice. Dintre epimetamorfite se

 • Conglomeratele de CeahlAu 109

  legat de o calcim larg cristalizam cu caracter de ciment pelicular sau de pori. Plasate in diagrama QFL, probele cad in campul arenitelor litice si litofeldspatice (fig. 90); continuturile ridicate in carbonati (35 - 53%; tabel 25) aram ca ele sunt de fapt arenite litice si litofeldspatice calcaroase; in cazul probei 802, carbonatii dep~esc 50%, ceea ce denom trecerea cimentului de la caracterul grezos la unul calcaro -grezos; faptul se realizeaza la nivelele la care litoclastele calcaroase prevaleaza asupra celor metamorfice, conferindu-i cimentului trasaturile unui subcalcarenit.

  Tabelul 25. Spectrul compozltional al cJmentulul $1 al lntercalatillor de gresll din Conglomeratele de Ceabliu

  Componenii % -+ Carbonaii Reziduu insolubil Probe J,

  800 39,60 60,40 801 35,40 64,60 802 53,12 46,88 803 31,96 68,04 804 39,15 60,85 805 27,27 72,73 807 35,77 64.23

  Gresliie. Destul de frecvent raportul galeti - liant se schimbl1 in favoarea celui din urm~, trecandu-se la paraconglomerate $i apoi la gresii. Intercalatiile grezoase au uneori grosimi foarte recluse de 20 - 30 cm, efilandu-se; alteori ating 4 - 5 m sau 10 - 15 m. Cele mai groase nivele grezoase apar la Pietrele Late $i apoi in Vf. Lespezi.

  a

  Fig. 90. Proieciia probelor din cimentul ~i gresiile intercalate Conglo-meratelor de Ceahlau: l - ci-ment; 2 - gresii intercalate.

  Analiza acestor gresii se bazeaza pe studiul a trei probe care provin din Vf. Lespezi (proba 805), Pietrele Late (proba 803) $i nivelul grezos din extremitatea nordica a masivului situat intre 1370 m $i 1385 m (proba 801). in asemenea gresii, ca si in ciment, cantitatea de cuart mono- $i policristalin prezinm valori reduse, intre 53 - 61 %, in timp ce litoclastele se situeaza intre 31 - 44%. Metaclastele includ aceleasi sisturi mezo- si epimetamorfice, constituite din gnaise si granitoide,

 • 110 Panza de Ceahlllu - Digitifia de Dur/Ju

  mic~isturi, sisturi cuart:o - biotitice, sericito - si clorito - cuartoase, alaturi de frecventi granati; biotitul este adesea limonitizat. Sediclastele apartin calcarelor micritice, microsparitice si cherturilor. Liantul este un ciment sparicalcitic, pelicular sau de pori. Plasate in diagrama QFL, gresiile respective cad in ciimpul arenitelor litice, continutul in carbonati (27 - 35 %), conferindu-le un pronuntat caracter calcaros.

  3

  25

  20 ;;e. - . 15 a c: .. (; 10 ~

  ....

  5

  30

  25

  20 ~ :'... IS

  " c i: 10 u ~

  .... 5

  a b

  cm Proba I I

  a- .,talon b- proba

  200 400

  Proba Ill

  200 400

  600

  600

  3 Proba II

  25

  20

  5

  0 -1-"'-"=-+-

 • Conglomeratele de Ceahlau 111

  Cailleux. Pentru toate probele I - V se observa insa o dispersie mare a elementelor calcaroase intre campurile marin $i fluviatil, filra a se putea surprinde o cat de mica tendin\A de concentrare pe unul din ele. in aceasta situatie am comparat histogramele etalon pentru mediul marin $i fluviatil stabilite de Cailleux (1952, in Tovissi, 1972) cu histogramele indicilor de rotunjire ai probelor noastre. Histogramele noastre se apropie de histograma etalon pentru mediul marin (fig. 91). Faptul reiese $i din compararea valorilor abaterii standard; pentru mediul marin ea este de 130, iar pentru eel fluviatil 102, in timp ce pentru probele noastre ele sunt de 128 $i 129 pentru probele II $i IV $i 142 $i 151 pentru probele I $i III.

  30

  25

  ~ 20 0 c:15 .. > u f 10 u.

  5

  Proba I

  M

  30

  25

  'i. 20 0 c;15 .. > u f 10

  u.

  5

  0 -1--.L-."'"--L.-f-...._...._..___ 0 ..j.......1.-..ir.

 • ll2 Panza de Ceahlau - Digitafia de Durilu

  Tabel 26. Valorlle unor lndlcl morfometrlcl pentru elementele calcaroase din Conglomeratele de Ceabliu, comparatlv cu a celor din Conglomeratele de

  Bucegl; clasa 40 - 60 mm

  Proba Valori Aolatizare Minim

  I Maxim Mediana Minim

  II Maxim Mediana Minim

  Ill Maxim Mediana Minim

  IV Maxim Mediana Minim

  v Maxim Mediana

  Ceahlau Mediana( X) Bucegi* Mediana( X)

  DupaPanin et al (1963)

  Fig. 93. Proiectia galetilor de calcare (proba II) din Conglomeratele de Ceahlau in diagrama Sneed, Folk (1958); / -sferic; 2 - sferico - discoidal; J -sferico - lamelar; 4 - sferico -alungit; .5 -discoidal; 6- lamelar.

  1,06 2,56 1,53 1,14 2,80 1.51 1,14 2,71 1-57 1,16 2,76 1.54 1,09 2,47 1,54 1,53 1,68

  Tabular

  Rotuniire Asimetrie 83 0,48

  765 0,58 331 0,74 132 0,50 724 0,78 360 0 58

  93 0,48 615 0,80 376 0,62 103 0,46 752 0,80 373 060

  51 -

  620 -

  256 -

  339 0,63 190 -

  Sier le

  Cilirolric a- c

  DacA galetii de calcare provin din acee~i sursa ca $i klippele olistolitice, atunci inseamna cA distanta de transport a fost scurtA, iar gradul de rotunjire mai ridicat este in mod firesc rezultatul unei prelucrari preponderent marine. Contradictia dintre caracterul lor marin, dupa rotunjire, $i fluvial, dupa aplatizare ar putea fi numai aparenta. Amintim in acest sens faptul cA valori mai ridicate ale sfericitatii se realizeaza $i in cazul in care prelucrarea marina se face in conditiile unei plaje mai inguste $i cu o panta mai mare (Reineck, Singh, 1975).

  Klippefe calcaroase $i problema ariei surs/1. Se cunoa$te faptul cA in Conglomeratele de Ceahlau exista doua nivele de klippe: primul situat in jurul

 • Conglomeratele de Ceahlt1u 113

  altitudinii de 1500 m, care inscrie $i calcarul de la "Piatra cu Apa" $i al doilea la nivelul Ocola$ului Mic la circa 1650 m (fig. 87).

  Desigur, problema care se pune este varsta acestor calcare $i de aici, conditia !or tectonica. Din acest punct de vedere ele au fost pentru cei mai multi din autori calcare urgoniene (Macovei, Atanasiu, 1920; Cernea, 1952; Bancila, 1958), acumulate sincron cu conglomeratele. in cateva cazuri (Mrazec, Voite$ti, 1911; Preda, 1939) au fost considerate jurasic superioare, jalonand planul de $ariaj al unei panze (Panza Conglomeratelor de Bucegi - Zflganu - Ceahlau sau Panza Moldavli); urgoniene dar alohtone au fost considerate de catre Filipescu (1953, 1955, 1967). Varsta lor urgo - aptianli a fost ulterior argumentatli biostratigrafic de catre Grasu ( 1965), au tor care, in ceea ce prive$te statutul lor tectonic, s-a raliat ideii sincronismului lor cu conglomeratele.

  in ultimele decenii s-a ajuns la convingerea aproape unanimli ca este vorba totu$i de calcare a caror conditie olistolitica nu mai poate fi pusli la indoialli (Mutihac, Ionesi, 1974; Sandulescu, 1990; Mutihac, 1990); se invoca simplul argument ca varsta urgo - aptianli vine in contradictie cu aceea a conglomeratelor incadrate in Albian.

  Fig. 94. Schita geologicil a perimetrului Jgheabul Jui Voc!A - Batca Neagra din masivul Ceahlllu ( dupll Sllndulescu 1990, cu completllri): 1 - Fli$ul de Piscu cu Brazi; 2- Gresia de Poiana Maicilor; 3- Fli$ul de Stllnile; 4 - Conglomeratele de Ceahlllu; 5 - puncte de analizA petrograficil $i probare.

  Sub raport microfacial, calcarele ambelor nivele n-au relevat nimic deosebit, cu exc~tia caracterului !or micritic $i a prezentei rare a unor foraminifere bentonice

 • 114 Panza de Ceahlflu - Digitafia de Dun1u

  (M1holidae, Textulanidae); continutul lor in carbonati pe doua probe, de la Piatra cu Apa (806) $i de pe Ocola$ul Mic (808) arata valori ridicate (tabel 27), specifice faciesurilor bioconstruite.

  in ceea ce prive$te aria sursa a elementelor conglomeratice, s-a considerat dintotdeauna ca ea a constituit-o aria central - carpatica, respectiv, zona cristalino -mezozoica de la vest. in ultimul timp (Sandulescu, 1990) considera, in mod firesc, ca elementele calcaroase sunt de aceea$i nature urgoniana ca $i klippele, idee cunoscuta inca de la Filipescu (1953). in acela$i timp atrage atentia ca asemenea calcare urgoniene se gasesc numai in panzele transilvane care, insa, nu erau deplasate in momentul sedimentarii conglomeratelor. in atare situatie aria sursa s-a putut situa, dupa autor, fie pe marginea extema a domeniului central - carpatic, pe care s-a instalat o platforma carbonatica ingusta in Barremian - Aptian, fie pe un rid la interiorul fosei Panzei de Ceahlau, rid sub$ariat ulterior $i acretionat in adancime pe paleoplanul de consum al soclului fli$ului. Ideea se acorda intrutotul cu lipsa, dupa cum am vazut, a unor elemente specifice panzelor transilvane in conglomerate.

  Tabelul 27. Compozltla chi mica a doua probe de calcare de la Platra cu Apa ~I Ocol~ul Mic - masivul Ceabliu

  Probe Cao MgO Fe,O, 806 53,18 2,16 0,06 808 52,70 2,68 0,08

  Fig. 95. Proiectia calcarelor din Conglo-meratele de Piatra Sura in diagrama carbonati - silice -argilli.

  CO, Ca CO, MgCO, RI 94,16 94,96 4,54 0,44 44,35 94,11 5,63 0,19

  Si lice

  Argila Car bona ti

  In ce ne prive$te, consideram ca exista argumente pentru cea de a doua ipoteza. Daca sursa ar fi constituit-o aria aferenta sistemului actual al panzelor bucovinice, in care dolomitele triasice reprezinta tennenul cu cea mai mare extindere, atunci ele ar fi fost nu numai prezente in aceste conglomerate, dar $i cele mai frecvente. Or, lipsa lor dovede$te ca la momentul Albianului am avut de a face cu o alta arie sursa din care, datorita pozitiei sale mai ridicate, dolomitele fusesera deja erodate, oferind, in schimb, tennenii arenito - ruditici ai Seisianului. Dealtfel, ideea unei cordiliere situata imediat la vest de aria de acumulare a conglomeratelor

 • Conglomr:ratr:Jr: dr: Ct:ahlau 115

  apartine lui Filipescu (1953, 1955, 1967), care pleca de la identitatea dintre galeti $i klippele calcaroase; directiile de transport indica acel8$i lucru (Mibailescu et al., 1967). Calcarele pelitomorfe cu tintinnide aratli ca faciesul urgonian urma unui maim - neocomian de tip pelagic, specific probabil nu numai domeniului bucovinic, dar si sub- $i infrabucovinic, sens in care trebuie amintite blocurile de calcare cu Aptychus antrenate, uneori, pe linia Lutu Ro$u (C!rbunarea Mare, valea BuzAului; Marinescu, 1962; Filipescu, 1967).

  Trebuie sa mentionam ca nu in acel8$i fel se pune problema pentru conglomeratele, similare stratigrafic, din Ciuc8$ - ZAganu. in zona de la sud, remanierea termenilor carbonatici, 8$8 cum ar fi calcarele de Stramberg, a inceput inca de la nivelul Formatiunii de Sinaia $i a putut continua pina in momentul acumularii conglomeratelor albiene; aici, insA, sursa a constituit-o Platforma Geticil, autohtona, la nord echivalentul lor apartinand seriilor transilvane, alohtone.

  Problems Conglomerate/or de Piatra Sura. Imediat la vest de sinclinalul Ceahlau se dezvoltA o banda de conglomerate traversatli de Bistra Mare la nord $i Bistra Mica la sud. Sunt conglomeratele din Batca Neagrll $i Piatra Sura. Varsta $i apartenenta lor structurala au constituit $i mai constituie inca o chestiune controversata.

  Macovei, Atanasiu (1926, 1934) le-au plasat la partea superioara a Formatiunii de Bistra, considerandu-le de virsta aptiana. Acelei8$i idei is-au raliat Alexandrescu (1969), Alexandrescu, $oigan (1976). Bancila (1958) a fost de parere ca ele apartin structural marelui sinclinal al Ceahlaului, avind in consecinl! varsta albiana. sandulescu ( 1990) pledeazA pentru similitudinea lor cu conglomeratele de Ceahlau, aducand in acest sens, argumente de ordin cartografic - structural. Dupa autor, exista o continuitate intre conglomeratele din sinclinalul Ceahlaului $i cele din Piatra Sura, intre ele situindu-se anticlinalul Poiana Stanilelor, care aduce la zi fli$ul mamo - grezos ruginiu (= Formatiunea de Piscu cu Brazi).

  Cart!rile noastre ef ectuate in sectorul de ob~ie a para.ielor Bistra Mare $i Bistra Mica confinna, dupa cum se deduce din figura 94, existents anticlinalului Poiana Stanilelor, presupus de Slindulescu( 1990); masuratorile de la ob~ia paraului Bistra Mare, Beute pe Gresia de Poiana Maicilor indica clar tenninatia perianticlinalll a structurilor; in plus, mai spre nord, pozitiile conglomeratelor de Ceahlau, din Jgheabu lui Voda, arata suprapunerea lor pe acest periclin anticlinal.

  Sigur, argumentelor de ordin cartografic - structural ar trebui sa Ii se adauge $i dovezi de ordin sedimentologic. in aceasta idee s-au &cut observatii atit petrografice cat $i morfometrice asupra acestor rudite. Pentru spectrul petrografic s-au urmllrit conglomeratele din douA profile, unul deschis de Bistra Mare $i altul de Bistra Mica; pentru studiul morf ometric s-au selectat cite I 00 galeti de calcare din clasa 30 - 60 mm $i anume, o probll din extremitatea nordica (475) $i douA din extremitatea sudica a masivului (479, 480).

  Sub raport petrografic se poate observa din tabelul 28 ca spectrul lor compozitional se inscrie in limitele variatiilor pe care le prezinta $i Conglomeratele de Ceahlau, cu singura deosebire ca in Piatra Sura, in cadrul metamorfitelor, cuarturile prezinta valori U$Or mai ridicate.

  Dintre $isturile cristaline se observll acele8$i tipuri petrografice, $i anume: gnafse, mic8$isturi, paragnaise, $isturi cuartito - biotitice, clorito - sericitice, filite; gresiile cele mai frecvente sunt violacee. amintind deoozitele seisiene de tin

 • 116 Panza de Ceah/au - Digitafia de DUJilu

  bucovinic. Calcarele au fost diagnosticate de ~oigan ~i Alexandrescu (1976) drept kimmeridgian - tithonice, cat ~i tithonic - neocomiene. Acei~i autori consemneaza lipsa unor depozite specifice actualei zone cristalino - mezozoice, ~i anume a dolomitelor triasice ~i a calcarelor de Adneth din panzele transilvane, fapt ce se verifica, dupa cum am vazut, ~i in cazul Conglomeratelor de Ceahlau ~i Chisirig.

  Tabelul 28. Compozltla petrografica comparatlva a Conglomeratelor de Chlslrlg, Platra Surii $i Ceahlau

  Cornponenti (%) Calcare Gres ii Cristal in

  Sisturi Cuarturi Chisirig 59 17 3 21

  48 2 26 24 64 2 16 18 54 2 19 25

  Ceahlllu 50 5 20 25 64 3 14 19 66 8 11 15

  Piatrn Sura 47 4 12 37 52 9 4 35

  Am analizat ~i noi galeti de calcare din aceste conglomerate, atat microfacial cat ~i chimic, grupand aceste calcare dupa aspectul macroscopic in trei categorii: calcare cen~iu - negricioase ~i negre, calcare cen~ii ~i cen~iu - albicioase ~i calcare ro~ii.

  Ca/care cemzyiu - negnCioase $i negre. Varietatile cen~iu - negricioase ~i negre sunt, sub raport microfacial, eel mai des micrite sau microsparite pana la sparite cu foarte rare foraminifere bentonice din familia miliolidelor. in unele din ele se observa cuart, paiete de sericit, feldspati de neoformatiune ~i rar glauconit. Parte din asemenea calcare sunt biopelmicritice cu extraclaste de cuart monocristalin ~i metacuartite ~i foarte rari feldspati detritici; calcarele respective prezinta continutul eel mai scazut in carbonati.

  Tabelul 29. Spectrul compozltlonal al clastelor de calcare din Conglomeratele de Piatra Surii

  Tipuri petrografice Carbonati (%) Argilll(%) Silt + nisip (%) Calcare negre 84,42 - 98,85 0,16 - 5,60 0,41 - 9,98 Calcare cenu~ii 93,83 - 99,45 0,26 - 4,38 0,00 - 2,75 Calcare ro~ii 96,84 1,43 1 73

  Reziduul insolubil ramas dupa determinarea carbonatilor este de dimensiuni siltice ~i, obi~nuit, cuprinde, in ordinea frecventei, cuart mono- ~i policristalin, feldspati detritici sericit, argilite limonitice, glauconit, clorite ~i chiar minerale grele, in special, granati, epidot, rutil, tunnalina ~i zircon; in unele din ele predomina feldspatii autigeni cu contururi idiomorfe.

  Cafcare cemzyli $i cenu$iU - albicioase. Acestea au, in general, aspect

 • Conglomeratele de Ceahlau 117

  pelitomorf $i corespund microscopic unor micrite cu rare bioclaste, biomicrite $i chiar biopelsparite $i biopelmicrite. Parte din biopelsparite $i biopelmicrite sunt sigur de origine recifala, ~a cum demonstreaza fragmentele de alge ( Cayeuxia), briozoare, teste ~i spini de echinide, foraminifere bentonice (Miliolidae Textulariidae); sunt destul de frecvente ~i microoncolitele.

  Se 1ntalnesc ~i biomicrite de origine pelagica cu Globochaete alpina Lomb., radiolari calcitizati $i mai ales Tintinnidae, respectiv, specii de Calpionella alpina Lor., Calpionella elliptica Cad. ~i Tintinnopsela Caipathica (Murg. et Fil).

  Tabclul 30. Valorile unor lndlcl morfometrlcl pentru galetll de calcare din Conglomeratele de Chislrig $1 Piatra Suri

  Probe Valori Aplatizare Rotunjire Asimetrie Piatra Sura Minim 1,15 51 0,52

  475 Maxim 4,09 580 0,88 Mediana l 75 231 0 61 Minim 1,20 30 0,51

  479 Maxim 2,92 736 0,81 Mediana 1,62 177 0 61 Minim 1,14 73 0,51

  480 Maxim 2,18 706 0,80 Mediana 1 72 247 064 Minim 1,20 67 0,50

  Chisirig Maxim 3,16 600 0,75 Medianl\ 1,63 232 0,56

  in reziduu, materialul epiclastic este constituit din cuart, feldspati detritici, sericit, cherturi, argilite limonitice ~i minerale grele (tunnalinli, epidot $i zircon); 'in jumAtate din probele analizate, in reziduul insolubil predominli feldspatii autigeni, idiomorfi. Aceste calcare prezinta continuturi ridicate de carbonati, 'intre 93 - 99%, varietatile pelagice osciland spre limita inferioara, iar cele algolitice, recifale, spre limita superioarli (tabelul 29).

  Calcare ro$ii. Sunt destul de rare, iar microfacial au aspectul unor intrabiopelrnicrite, cu foraminifere bentonice, teste $i spini de echinide, sectiuni prin bivalve cu cochilia groasa; intraclastele sunt pelmicritice si se asociaza cu microoncolite. in reziduul insolubil se observa cuart, feldspati, clorite, sericit si minerale grele (tunnalinA, epidot si zircon).

  Tabelul 31. Valorlle unor lndlcl morfometrlcl pentru clastele de calcare din Conglomeratele de Chlslrlg $1 Platra Suri in comparatle cu a celor din

  Ceahliiu

  Conglomerate Valori Aplatizare Rotunjire Asimetrie Chisirig Medianl\ 1,63 232 0,56

  Piatra Sura - 1,69 218 0,62 Mediana(X) Ceahlau - 1,53 339 0,63 Mediana( X)

 • 118 Pfinza de Ceahltiu - Digitafia de Dwiiu

  in concluzie, clastele de calcare din conglomeratele de Piatra Sura sunt atiit de origine pelagicA, cat si de origine neritico - recifala, iar dupa continutul in carbonati, ele se clasificA, cu o singura exceptie, in categoria calcarelor propriu -zise (fig. 95). Trasaturile microfaciale sunt identice celor din Conglomeratele de Ceahlau, dovedind acee~i viirsta si, in acel~i timp, acee~i arie sursa. In ceea ce priveste studiul morfometric al galetilor de calcare, pe cele trei probe amintite, rezultatele sunt sintetizate in tabelele 30, 31. Din aceste date reies valori ale medianei aplatizarii si rotunjirii mult mai apropiate de conglomeratele de Chisirig, deciit de a celor din Ceahlau; numarul de probe este prea redus, lnsa, pentru ca aceste concluzii de natura morfometricA sa poata trece lnaintea celor structural -stratigrafice si, in parte, petrografice.

  pagina 105pagina 106pagina 107pagina 108pagina 109pagina 110pagina 111pagina 112pagina 113pagina 114pagina 115pagina 116pagina 117pagina 118