Click here to load reader

ČETVRTI PROLEĆNI MEĐUNARODNI ... - anestezija-rs. · PDF file09.30-10.00 Patofiziologija i postupci u lečenju portne hipertenzije-prof. dr ... 11.00–11.20 Transfuzija i hemostaza

 • View
  217

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of ČETVRTI PROLEĆNI MEĐUNARODNI ... - anestezija-rs. · PDF file09.30-10.00 Patofiziologija i...

 • ETVRTI PROLENI MEUNARODNI NAUNI SIMPOZIJUM IZ ANESTEZIJE I INTENZIVNE

  TERAPIJE

  PETAK, APRIL 20 - NEDELJA, APRIL 22, 2012, NI, SRBIJA

  U saradnji sa Udruenjem anesteziologa i intenzivista Srbije i Sekcijom za anesteziologiju, intenzivno leenje i terapiju bola Srpskog lekarskog drustva,

  Nauni program je podran od strane Svetske federacije udruenja anesteziologa, Evropskog udruenja anesteziologa, Evropskog udruenja kardiovaskularnih i torakalnih

  anesteziologa, Evropskog udruenja za regionalnu anesteziju i Evropskog udruenja za disajni put

  Petak, 20. April, Sveani amfiteatar (S), Medicinski fakultet 17.00 18.00 Registracija Glavni hol, Medicinski fakultet, Univerzitet u Niu 18.00-18.15 Ceremonija otvaranja i uvodna obraanja Prof. Dr Milan Vinji, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Niu

  Doc. Dr Radmilo Jankovi, rukovodilac seminara

  Prof. Dr Predrag Romi, predsednik Udruenja anesteziologa i intenzivista Srbije.

  Prof. Dr Nevena Kalezi, predsednica Sekcije za anesteziologiju, Intenzivnu terapiju i terapiju bola Srpskog lekarskog drutva

  Ministarstvo nauke i

  tehnolokog razvoja

  Republike Srbije

 • Petak , 20. April, 18.15 20.00 Amfiteatar S, Medicinski fajultet

  Podrana sesija od strane WFSA: ISTORIJA ANESTEZIJE Predsedavajui: doc dr Radmilo Jankovi

  18.1518.40 Rani eksperimenti i klinika primena kurarea-David Wilkinson, M.D, M.B.B.S., Konsultant anesteziolog, Bolnica Svetog Bartolomeja, London, Velika Britanija

  18.4019.00 Moderna istorija intenzivne terapije u nordijskim zemljama- prof. dr Hans Flatten, anesteziolog, Haukeland Univerzitetska bolnica Bergen, Norveka

  19.0019.20 Istorija anestezije u Srbijiprof. dr Dragan Vuovi

  19.2019.40 Razvoj mehanike ventilacije od njenih najranijih poetaka-prof. dr Nevena Kalezi, anesteziolog, Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, Kliniki centar Srbije, Beograd, Srbija

  19.4020.00 etnja kroz istoriju anestezije:moja privatna muzejska kolekcija-dr Massimiliano Sorbello, anesteziolog, Odeljenje hirurgije, transplantacije i savremenih tehnologija, Sluba anestezije i intenzivnog leenja, Univerzitetska bolnica Katanije, Italija

  Subota, 21. April, 09.30 11.30 Amfiteatar S, Medicinski fakultet

  Udrueni simpozijum ESA i SAAI: USAVRAVANJE ANESTEZIOLOKE PRAKSE KROZ INTERNACIONALNU

  SARADNJU Predsedavajui: dr Miodrag Milenovi

  09.30-10.00 Usavravanje anestezioloke prakse kroz internacionalnu saradnju- prof. dr Olav Sellevod, anesteziolog, Odeljenje za kardiotorakalnu anesteziju i intenzivnu negu, Bolnica Svetog Olafa, Trondhajm, Norveka 10.0010.30 Edukacija edukatora u anestezijisavremen pristup-dr Miodrag Milenovi, anesteziolog, Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, Urgentni centar, Kliniki centar Srbije, Beograd, Srbija

 • 10.3011.00 Preoperativna procena sranog rizika- prof. dr Stefan de Hert, Katedra za anesteziologiju, Direktor istraivakog odeljenja anesteziologije, Univerzitetska bolnica u Gentu, Belgija 11.0011.20 Implementacija algoritama i protokola u srpskoj anesteziji: obaveza i dunost Srpskog Udruenja Anesteziologa i Intenzivista- prof. dr Predrag Romi, Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd, Srbija 11.2011.30 Panel diskusija

  Subota, 21. April, 09.30 11.30

  Amfiteatar A1, Medicinski fakultet

  Sesija: ANESTEZIJA ZA HIRURGIJU JETRE Predsedavajui: doc dr Biljana Stoi

  09.30-10.00 Patofiziologija i postupci u leenju portne hipertenzije-prof. dr Zoran Slavkovi, Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd, Srbija 10.0010.30 Anestezija za resekcionu hirurgiju jetre-doc. dr Biljana Stoi, anesteziolog, Odeljenje anestezije i intenzivne terapije, Hirurka klinika, Kliniki centar Ni, Srbija

  10.3011.00 Novine u anesteziji za transplantaciju jetredr Eleni Katsika, Konsultant anesteziolog, Hippokration Bolnica Solun, Grka 11.0011.20 Transfuzija i hemostaza nakon transplantacione hirurgije jetre-asist. dr Gordana Jovanovi, Klinika za anesteziju i intenzivnu terapiju, Kliniki centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija 11.2011.30 Panel diskusija

  Subota, 21.April, 09.30 11.30

  Amfiteatar A2, Medicinski fakultet

  Sesija podrana od strane ESRA Sesija: SAVREMENI KONCEPTI REGIONALNE ANESTEZIJE U

  ORTOPEDIJI

 • Predsedavajui : prim dr Mirjana Kendrii

  09.30-10.00 Unilateralna spinalna anestezija danasdr Slobodan Gligorijevi, Odeljenje za anesteziologiju , Gradska bolnica Waid, Cirih, vajcarska 10.0010.20 Prelom kuka kod starijih osoba-operisati ili odloiti hirurki zahvat?-prim. dr Mirjana Kendrii, anesteziolog, Odeljenje za anesteziologiju, Zdravstveni centar Sremska Mitrovica, Srbija

  10.2010.50 Stogodinjica regionalne intravenske anestezije-ima li prostora za dalja poboljanja-asist. dr Ovidiu Bedreag, anesteziolog, Odeljenje za anesteziologiju i intenzivnu negu, Univerzitet medicine i farmacije "V. Babes" Temivar, Rumunija 10.5011.10 Blokovi perifernih nerava u deijoj ortopediji- prim. dr Dejan Novakovi, anesteziolog, Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, Klinika za deju hirurgiju i ortopediju, Kliniki centar Ni, Srbija 11.1011.30 Panel diskusija

  11.30-12.00 Kafe pauza

  Subota, 21. April, 12.00 14.00 Amfiteatar S, Medicinski fakultet

  Sesija: ANESTEZIJA I ENDOKRINI POREMEAJI Predsedavajui : prof dr Nevena Kalezi

  12.00-12.25 Poremeaji funkcije hipofize : sa anestezioloke take gledita- doc. dr Vesna Malenkovi, anesteziolog, Kliniko bolniki centar Bezanijska Kosa, Beograd, Srbija

  12.2512.50 Tireotoksina kriza tokom anestezije i u JIL: kako prepoznati i leiti?- prof. dr Ljiljana Gvozdenovi, anesteziolog, Klinika za anesteziju i intenzivnu terapiju, Kliniki centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija

  12.5013.15 Znaaj hormonskog statusa u preoperativnoj proceni gravidnih ena obolelih od Diabetes Mellitus-dr sci. Tatjana Ili-Mosti, anesteziolog, Klinika za ginekologiju i akuerstvo, Institut za anesteziologiju i renimaciju, Kliniki centar Srbije, Beograd, Srbija

 • 13.1513.40 Intraoperativni tretman hipertenzivne krize za vreme hirurkog leenja feohromocitima-asist. dr Dejan Markovi, anesteziolog, Klinika za kardiohirurgiju, Kliniki centar Srbije, Beograd, Srbija 13.4014.00 Panel diskusija

  Subota, 21. April, 12.00 14.00 Amfiteatar A1, Medicinski fakultet

  Sesija: NOVINE U INTENZIVNOJ TERAPIJI Predsedavajui: prof dr Nikola Filipovi

  12.00-12.25 Usponi i padovi u terapiji sepse- prof. dr Zsolt Molnar, anesteziolog, Odeljenje za anesteziologiju i intenzivnu negu, Univerzitet u Segedinu, Maarska 12.2512.50 Nadoknada tenosti kod akutnog pankreatitisa-prof. dr Dorel Sandesc, anesteziolog, Odeljenje za anesteziologiju i intenzivnu terapiju, Univerzitet medicine i farmacije V. Babes Temivar, Rumunija

  12.5013.15 Terapijski ciljevi kod pacijenata sa ARDS-om- prof. dr Nikola Filipovi, Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd, Srbija 13.1513.40 Mentalni i fiziki poremeaji nakon otpusta pacijenata iz JIL-dr Maurizia Capuzzo, anesteziolog, Odeljenje za hirurgiju, anesteziologiju i radiologiju, Odsek za anesteziologiju i intenzivnu terapiju,Univerzitetska bolnica Ferrara, Italija 13.4014.00 Panel diskusija

  Subota, 21. April, 12.00 14.00 Amfiteatar A2, Medicinski fakultet

  Sesija: DEIJA ANESTEZIJA Predsedavajui: doc dr Duica Simi

  12.00-12.30 Obezbeivanje venskog puta i izvoenje regionalne anestezije pod kontrolom ultrazvuka kod dece-dr Christian Breschan, Odeljenje za anesteziologiju, Bolnica Klagenfurt, Austrija

 • 12.3012.55 Perioperativna nadoknada tenosti kod dece-asist. dr sci. Ivana Budi, anesteziolog, Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, Klinika za deju hirurgiju i ortopediju, Kliniki centar Ni, Srbija

  12.5513.20 Respiratorna oboljenja kod dece i anestezijaprim. dr sci. Vesna Marjanovi, anesteziolog, Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, Klinika za deju hirurgiju i ortopediju, Kliniki centar Ni, Srbija 13.2013.45 Anestezioloki pristup kod pedijatrijskih pacijenata sa endokrinim oboljenjimasist. dr Anna Uram Benka, anesteziolog, Klinika za deju hirurgiju, Institut za decu i omladinu, Novi Sad, Srbija 13.4514.00 Panel diskusija

  14.00-15.00 Pauza za ruak

  Subota, 21. April, 15.00 17.00 Amfiteatar S, Medicinski fakultet

  Sesija: NOVINE U FARMAKOLOGIJI I TEHNOLOGIJI Predsedavajui : doc dr Nebojsa Laevi

  15.00-15.30 Budunost primene Sugamadeksa-dr sci. Hans Donald de Boer, Odeljenje za anesteziologiju, Erasmus Univerzitetski Medicinski Centar, Roterdam, Holandija 15.3016.00 Optimiziranje ventilatorne podrke primenom elektrine tomografske impedance - dr sci. Diederic Gommers, Odeljenje za anesteziologiju i intezivnu negu, Erasmus Univerzitetski Medicinski Centar, Roterdam, Holandija

  16.0016.30 Manje invazivan hemodinamski monitoring dr Ivana Tudori eno, Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu, Kliniki centar Dubrava, Zagreb, Hrvatska

  16.3016.50 Novi anti-MRSA antibioticidoc dr Neboja Laevi, anesteziolog, Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, Uroloka klinika, Kliniki centar Srbije, Beograd, Srbija 16.5017.00 Panel diskusija

 • Subota 21. April, 15.00 17.00 Amfiteatar A1, Medicinski fakultet

  Sesija: BIOMARKERI U JEDINICI INTENZIVNOG LEENJA Predsedavajui: prof dr Dorel Sandesc

  15.00-15.20 Interpretacija biomarkera u rutinskoj praksi-doc. dr Dusan Sokolovi, Institut za biohemiju, Medicinski fakultet, Univerzitetu Niu, Srbija 15.2015.50 Biomarkeri srane slabosti-dr sci. Magorzata Mikaszewska-Sokolewicz, Katedra za anesteziologiju i intenzivnu negu, Medicinski fakultet, Varava, Poljska

  15.5016.20 Savremena p