ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ESK ZEMDLSK UNIVERZITA VPRAZE. REPORTING. Ivana Plevkov, Kristna Kapov, Daniela Vojtov, Zdenka Borov1.ronk VSRR. Reporting. S ystm vnitropodnikovch vkaz a zprv - PowerPoint PPT Presentation

Text of ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

 • ESK ZEMDLSK UNIVERZITA VPRAZE

  REPORTINGIvana Plevkov, Kristna Kapov, Daniela Vojtov, Zdenka Borov1.ronk VSRR

 • Reporting

  Systm vnitropodnikovch vkaz a zprv

  Slou ke kontrole,vyhodnocovn vvoje hospodaen,plnovn a rozhodovn a ke zlepovn vkonnosti podnikuIvana Plevkov, Kristna Kapov, Daniela Vojtov, Zdenka Borov1.ronk VSRR

 • Prvky I.

  Informan zdroje (nap.pracovnky, kte zodpovdaj za proveden jednotlivch innost

  Komunikan kanly (nap. telefonn a potaov stIvana Plevkov, Kristna Kapov, Daniela Vojtov, Zdenka Borov1.ronk VSRR

 • Prvky II.Potae, jako prostedky pro zpracovn a presentaci informac

  Pjemce zprv (nap. leny projektovho tmu,manaery firmy)Ivana Plevkov, Kristna Kapov, Daniela Vojtov, Zdenka Borov1.ronk VSRR

 • Pro koho je reporting uren?

  Intern uivatele (vlastnci a management)

  Extern adresti (vlastnci a management, spolupracujc podniky, dodavatel, odbratel, banky jako vitel apod.) Ivana Plevkov, Kristna Kapov, Daniela Vojtov, Zdenka Borov1.ronk VSRR

 • lenn report.Standardn

  Mimodn

  asov hledisko

  Hledisko zamen

  Hlediska prostedIvana Plevkov, Kristna Kapov, Daniela Vojtov, Zdenka Borov1.ronk VSRR

 • V souhrnn zprv se uvdj

  Zkladn finann ukazatele

  Komente

  Ivana Plevkov, Kristna Kapov, Daniela Vojtov, Zdenka Borov1.ronk VSRR

 • Zsady reportingu I.Kvalitn zpracovn

  Identifikovat uivatele zprv

  Diferencovat obsah zprv podle poteb uivatel internch i externch

  Ivana Plevkov, Kristna Kapov, Daniela Vojtov, Zdenka Borov1.ronk VSRR

 • Zsady reportingu II.Zvolit vhodnou formu poskytovanch report

  Zvolit vhodn zpsob distribuce zprv, oddlit dvrn informace od ostatnch a zajistit jejich ochranu

  Vyuvat zptnou vazbu na adresty

  Ivana Plevkov, Kristna Kapov, Daniela Vojtov, Zdenka Borov1.ronk VSRR

 • Poadavky I.Systmov zpracovn

  Hodnovrnost pouitch daj

  Pimen rozsah

  Ivana Plevkov, Kristna Kapov, Daniela Vojtov, Zdenka Borov1.ronk VSRR

 • Poadavky II.eln zamrn detail

  Srozumitelnost, rychl orientace

  asov vhodnost

  Ivana Plevkov, Kristna Kapov, Daniela Vojtov, Zdenka Borov1.ronk VSRR

 • Kroky zpracovn report .Sbr poteb. daj

  Zprac. a penos info

  Zprac. reportingu, zpracovan formul reportinguIvana Plevkov, Kristna Kapov, Daniela Vojtov, Zdenka Borov1.ronk VSRR

 • Vazba reportingu na controllingControlling - metoda zen

  Controlling se neobejde bez reportingu Ivana Plevkov, Kristna Kapov, Daniela Vojtov, Zdenka Borov1.ronk VSRR

 • Literaturahttp://www.systemonline.cz/clanky/reporting.htmAutor lnku, doc. Ing. Otakar Macha, CSc., psob na Fakult chemicko-technologick Univerzity Pardubice.Reporting (modern metoda hodnocen vkonnosti uvnit firmy)Vydavatelstv GRADA Publishing, spol. s. r. o.,2001Autor Doc. Infg.Jana Fibrov, CSc. Ivana Plevkov, Kristna Kapov, Daniela Vojtov, Zdenka Borov1.ronk VSRR

 • TeamIvana Plevkov

  Zdenka Borov

  Daniela Vojtov

  Kristna KapovIvana Plevkov, Kristna Kapov, Daniela Vojtov, Zdenka Borov1.ronk VSRR