Česká společnost v předhusitské době

  • Published on
    09-Jan-2016

  • View
    54

  • Download
    1

DESCRIPTION

esk spolenost v pedhusitsk dob. Autorem prce, pokud nen uvedeno jinak, je Mgr. Marie Toncrov. Anotace: seznmit se s potky nejslavnjho obdob esk historie, postavenm crkve v dob vrcholnho stedovku a lohou lidovch vrstev ve spolenosti - PowerPoint PPT Presentation

Recommended

View more >