of 15/15
12:04 PM SLIDE 1 CERTIFICAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR – ÎNCOTRO? Dr. ing. Horia PETRAN INCD URBAN-INCERC Sucursala INCERC Bucureşti Secția Performanțe Energetice ale Construcțiilor Durabile [email protected] SLIDE 1

CERTIFICAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR – ÎNCOTRO? · 12:04 PM SLIDE 5 Baza de date centrală – Compartiment PEC Horia Petran Sistem 1 (actual) – Introducerea manuală a datelor

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CERTIFICAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR – ÎNCOTRO? · 12:04 PM SLIDE 5 Baza de date centrală –...

 • 12:04 PM

  SLIDE 1

  CERTIFICAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR – ÎNCOTRO?

  Dr. ing. Horia PETRAN

  INCD URBAN-INCERC – Sucursala INCERC Bucureşti

  Secția Performanțe Energetice ale Construcțiilor Durabile

  [email protected]

  SLIDE 1

 • 12:04 PM

  SLIDE 2

  CONTEXT

  - Revizuire Directiva EPBD (modificare Legea 372/2005),

  - Obligativitate elaborare şi eliberare CPE (ex. vânzare, recepție clădire nouă, renovare majoră, clădire publică),

  - L372/2005 (m) MC 001 CPE,

  - Elaborare CPE de către AEC înregistrare în registrul propriu de evidență,

  - Trimitere CPE în format electronic la URBAN-INCERC,

  - Necesitate implementare EPBD revizuită,

  - Scop CPE – informare cunoaștere PEC schimbare comportament îmbunătățire PEC find construit

  12:04 PM

  SLIDE 2

  Horia Petran

 • 12:04 PM

  SLIDE 3

  STADIUL ACTUAL

  - Obligații de transmitere CPE: - Document complet (CPE, anexa, recomanări)!

  - Max. 5 zile de la elaborare,

  - La URBAN-INCERC ([email protected]),

  - “Format electronic” nedefinit

  - Total auditori atestați: cca. 1300

  - Din care activi: cca. 390

  - Cca. 22300 CPE trimise ... ??? Elaborate

  - Frecvenţa de trimitere CPE crescuta dupa ian. 2011

  - Structurare baza de date centrala (BD) format electronic

  - Elaborare aplicație de generare XML + schema XSD

  - Necesitate aprobare format electronic (pentru utilizare) !

  - Demarare introducere Cca. 5400 CPE analizate (80 AEC)

  Horia Petran

  mailto:[email protected]

 • 12:04 PM

  SLIDE 4

  Horia Petran

  Stabilire / calcul şi elaborare certificate

  M.D.R.T. Proprietari

  Compartiment PEC + baza de date centrală

  Auditori energetici

  pentru clădiri

  Organism

  de control

  Companii de software

  Centre care asigură

  pregătirea

  Organizare cursuri de pregătire

  Licențierea instrumentelor software

  -control fişier

  -asigurare cod unic pe certificat

  Încărcarea certificatelor în baza de date

  -control certificate / rapoarte de audit

  Permite Compartimentului PEC să se informeze despre intenţiile auditorilor şi despre rezultatele controalelor

  Informaţii asupra eşantionului de certificate verificate anual

  Informare

  asupra

  controalelor

  Atestare profesională,

  Prelungirea valabilității Informații sintetice / statistice, raportări

  Sistem certificare energetică – Actori principali

 • 12:04 PM

  SLIDE 5

  Baza de date centrală – Compartiment PEC

  Horia Petran

  Sistem 1 (actual) – Introducerea manuală a datelor din CPE

  Sistem 2 (2012) – exportarea unor seturi de date singulare de către aplicații dedicate sau programe de calcul PEC

  transferul către un punct de colectare central (procesarea

  datelor într-un fişier structurat conform bazei de date centrale)

  Sistem 3 (?!?) – certificare on-line cu BD centrală, cu introducerea şi verificarea automată a datelor conţinute în CPE

  sau AE

  BAZA DE DATE monitorizare INCERC

  Fişier exportat din aplicaţia

  BAZA DE DATE

  AEC • Structură (BD)

  • Format (XML)

  • Schema (XSD)

  • Suport (.exe)

  • Asistență (Help!)

  • Comunicare (www)

  • Raportare (e-news)

 • 12:04 PM

  SLIDE 6

  Analiza CPE trimise către BD – rezultate

  1.300 AEC atestați,

  386 AEC activi,

  22.300 CPE trimise,

  5.400 CPE analizate (introduse în BD structurată)

  Horia Petran

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  350

  400

  inginer inst. inginer c-ţii arhitect inginer mec. inginer el-en inginer (nespecificat)

  alt / lipsa date

  Nr. Auditori activiNr. Auditori atestati

 • 12:04 PM

  SLIDE 7

  Analiza CPE trimise către BD – rezultate

  Horia Petran

 • 12:04 PM

  SLIDE 8

  Analiza CPE trimise către BD – rezultate

  Horia Petran

 • 12:05 PM

  SLIDE 9

  Analiza CPE trimise către BD – rezultate

  Horia Petran

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  A B C D E F G

  Performanta energetica - TOTAL

  vânz-cump.65%închiriere

  0%

  recepţie2%

  diagnostic19%

  post-modernizare

  1%

  informativ13%

  Scopul elaborarii CPE(distribuție nr.CPE)

  vânz-cump.7%

  închiriere0%

  recepţie3%

  diagnostic66%

  post-modernizare

  4%informativ20%

  Scopul elaborarii CPE(distribuție Autil)

 • 12:05 PM

  SLIDE 10

  Analiza CPE trimise către BD – aprecieri calitative

  Diversitate mare a formatelor primite:

  PDF, doc, docx, xls, xlsm, xlsx, jpg, tiff, gif, html, xml (schema?),

  Document final netipărit sau semnat/ștampilat/scanat,

  Suprapunere ștampilă pste date – nelizibil.

  Evidență neclară la nivel de AEC:

  Lipsă număr înregistrare CPE,

  Necorelare cu registrul AEC.

  Elaborare CPE de către mai mulți AEC:

  Până la 4 AEC pentru 1 certificat,

  Trimitere independentă a CPE de către mai mulți AEC posibilitate

  suprapunere / dublare CPE în BD.

  Date lipsă sau informații contradictorii

  (v. ‘Greșeli frecvente’)

  Din 80 AEC cu CPE introduse, 77 au lipsuri sau erori în CPE

  Horia Petran

 • 12:05 PM

  SLIDE 11

  Analiza CPE trimise către BD – greșeli frecvente

  Înregistrare CPE:

  Lipsă număr, neconordanțe (CPE și Anexa),

  Suprapuneri numere de înregistrare (de ex. din ani diferiți),

  Înregistrare CPE pentru propunere de reabilitare clădire.

  Identificare / Caracteristici clădire:

  Adresă incompletă (de ex. lipsă localitate, nume stradă sau număr

  poștal),

  Nedefinire categorie clădire,

  Regim de înălțime nedefinit,

  Arie construită nedefinită sau greșită (uneori > aria utilă),

  Neconcordanță între tip apartament și amplasare,

  Anul construirii nedefinit (de ex. 1953-2007, ‘înainte de 1989’),

  Performanță energetică:

  Lipsă date consumuri (de ex. pentru iluminat, acm), emisii CO2,

  Consumul total nu este egal cu suma consumurilor.

  Horia Petran

 • 12:05 PM

  SLIDE 12

  Analiza CPE trimise către BD – greșeli frecvente

  Penalizări / Notare energetică:

  Neconcordanță între valoarea coeficientului de penalizare și textul

  explicativ (motiv),

  Reinventare sistem de penalizare (coeficienți intermediari sau complet

  diferiți de cei stabiliți în Metodologie),

  Formule de calcul notă energetică greșite (în programe de calcul),

  În CPE diferite ale aceluiași AEC se repetă text penalizări, dar se

  prezintă valori diferite p,

  Coeficienți de penalizare imposibili (de ex. 3,17).

  Anexa și recomandări

  Lipsă date relevante (de ex. arii și rezistențe termice anvelopă),

  Informații contradictorii între recomandări și date tehnice construcție /

  instalație.

  Alte greșeli:

  Necorelare între scopul elaborării CPE și conținut (de ex. penalizări

  pentru igrasie, tencuială căzută la recepție clădire nouă sau reabilitată),

  Horia Petran

 • 12:05 PM

  SLIDE 13

  Sistem de control CPE

  Sistem independent și transparent,

  Organism control (ISC) + competențe

  verificare (specialiști recunoscuți),

  Stimulare calitate CPE,

  Sitem de sancțiuni / penalizări:

  eficiente,

  proporționale,

  cu efect de descurajare.

  Utilizare baza de date centrală.

  Horia Petran

  Bariere de înlăturat:

  Costul sistemului

  Timp, durata verificărilor

  Confict de interese

  Confidențialitate

  Imaginea CPE

  Birocrație

  Posibilitate de

  interpretare a

  reglementărilor tehnice

  Calitatea atestării

 • 12:05 PM

  SLIDE 14

  Horia Petran

  CPE ?

  “Cunoaștere” PEC fond construit

  Conexiuni cu alte baze de date: cadastru, sistem bancar, consumuri de energie (utilități),

  Utilizarea informațiilor în piața imobiliară – publicitate, conștientizare,

  Analiza dinamicii CPE a fondului construit

  Analiza dinamicii modernizării fondului construit

  Raportare națională / europeană privind implementarea EPBD,

  Instrument de verificare CPE – criterii statistice (determinare eșantion reprezentativ) – sistem de control.

 • 12:05 PM

  SLIDE 15

  Horia Petran

  CPE ?

  Elemente necesare atingerii scopului final al CPE:

  Cunoașterea și utilizarea informațiilor din CPE de către actorii din piață (proprietari, agenți imobiliari, finanțatori etc.)

  Asigurarea unui nivel ridicat de încredere în CPE și AEC

  Crearea instrumentelor de implementare:

  Cadru legislativ neambiguu,

  Sistem de control pentru respectarea reglementărilor,

  Sistem de promovare și diseminare cu mesaje definite pe tipuri de actori,

  Stimulente/facilități și scheme de ajutor financiar în funcție de PEC