CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAƒ

 • View
  55

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

- PowerPoint PPT Presentation

Text of CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAƒ

 • CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAPLAC MARII CURIE - SKODOWSKIEJ 5, 20-031 LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224TEL.: +48 (81) 537-55-40/41 FAKS: +48 (81) 537-54-99E-MAIL: centruminnowacji@poczta.umcs.lublin.pl

 • CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAPLAC MARII CURIE - SKODOWSKIEJ 5, 20-031 LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224TEL.: +48 (81) 537-55-40/41 FAKS: +48 (81) 537-54-99E-MAIL: centruminnowacji@poczta.umcs.lublin.pl

 • CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAPLAC MARII CURIE - SKODOWSKIEJ 5, 20-031 LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224TEL.: +48 (81) 537-55-40/41 FAKS: +48 (81) 537-54-99E-MAIL: centruminnowacji@poczta.umcs.lublin.pl

 • CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAPLAC MARII CURIE - SKODOWSKIEJ 5, 20-031 LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224TEL.: +48 (81) 537-55-40/41 FAKS: +48 (81) 537-54-99E-MAIL: centruminnowacji@poczta.umcs.lublin.pl

 • CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAPLAC MARII CURIE - SKODOWSKIEJ 5, 20-031 LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224TEL.: +48 (81) 537-55-40/41 FAKS: +48 (81) 537-54-99E-MAIL: centruminnowacji@poczta.umcs.lublin.pl

 • CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAPLAC MARII CURIE - SKODOWSKIEJ 5, 20-031 LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224TEL.: +48 (81) 537-55-40/41 FAKS: +48 (81) 537-54-99E-MAIL: centruminnowacji@poczta.umcs.lublin.pl

 • CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAPLAC MARII CURIE - SKODOWSKIEJ 5, 20-031 LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224TEL.: +48 (81) 537-55-40/41 FAKS: +48 (81) 537-54-99E-MAIL: centruminnowacji@poczta.umcs.lublin.pl

 • CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAPLAC MARII CURIE - SKODOWSKIEJ 5, 20-031 LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224TEL.: +48 (81) 537-55-40/41 FAKS: +48 (81) 537-54-99E-MAIL: centruminnowacji@poczta.umcs.lublin.pl

 • CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAPLAC MARII CURIE - SKODOWSKIEJ 5, 20-031 LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224TEL.: +48 (81) 537-55-40/41 FAKS: +48 (81) 537-54-99E-MAIL: centruminnowacji@poczta.umcs.lublin.pl

 • CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAPLAC MARII CURIE - SKODOWSKIEJ 5, 20-031 LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224TEL.: +48 (81) 537-55-40/41 FAKS: +48 (81) 537-54-99E-MAIL: centruminnowacji@poczta.umcs.lublin.pl

 • CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAPLAC MARII CURIE - SKODOWSKIEJ 5, 20-031 LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224TEL.: +48 (81) 537-55-40/41 FAKS: +48 (81) 537-54-99E-MAIL: centruminnowacji@poczta.umcs.lublin.pl

 • CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAPLAC MARII CURIE - SKODOWSKIEJ 5, 20-031 LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224TEL.: +48 (81) 537-55-40/41 FAKS: +48 (81) 537-54-99E-MAIL: centruminnowacji@poczta.umcs.lublin.pl

  Lista zlece zrealizowanych w 2011

  Laboratorium Analityczne, Wydzia Chemii.zakres prac:analiza ilociowa i jakociowa dostarczonych prbek,stwierdzenie tosamoci prbek przez porwnanie widm podczerwieni,wykonywanie pomiarw za pomoc spektroskopii Ramana,wykonywanie analizy powierzchni dostarczonych prbek,analiza GC-MS,charakterystyka faz na powierzchni przekrojw dostarczonych prbek,odbiorcy usug:ANT Advanced Nano Technologies,Biowet Puawy sp. z o.o.,Gdaski Uniwersytet Medyczny,Institut fur Mikrotechnik, MainzKatolicki Uniwersytet Lubelski,Politechnika Czstochowska,Politechnika Poznaska,Politechnika Warszawska,Politechnika Wrocawska,Przedsibiorstwo Wielobranowe Centro-Chem s.j.,SMF Poland sp. z o.o.,Uniwersytet Medyczny w Lublinie,Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,liczba wykonanych prac zleconych: 30

 • CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAPLAC MARII CURIE - SKODOWSKIEJ 5, 20-031 LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224TEL.: +48 (81) 537-55-40/41 FAKS: +48 (81) 537-54-99E-MAIL: centruminnowacji@poczta.umcs.lublin.pl

 • CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAPLAC MARII CURIE - SKODOWSKIEJ 5, 20-031 LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224TEL.: +48 (81) 537-55-40/41 FAKS: +48 (81) 537-54-99E-MAIL: centruminnowacji@poczta.umcs.lublin.pl

 • CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAPLAC MARII CURIE - SKODOWSKIEJ 5, 20-031 LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224TEL.: +48 (81) 537-55-40/41 FAKS: +48 (81) 537-54-99E-MAIL: centruminnowacji@poczta.umcs.lublin.pl

 • CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAPLAC MARII CURIE - SKODOWSKIEJ 5, 20-031 LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224TEL.: +48 (81) 537-55-40/41 FAKS: +48 (81) 537-54-99E-MAIL: centruminnowacji@poczta.umcs.lublin.pl

 • CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAPLAC MARII CURIE - SKODOWSKIEJ 5, 20-031 LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224TEL.: +48 (81) 537-55-40/41 FAKS: +48 (81) 537-54-99E-MAIL: centruminnowacji@poczta.umcs.lublin.pl

 • CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAPLAC MARII CURIE - SKODOWSKIEJ 5, 20-031 LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224TEL.: +48 (81) 537-55-40/41 FAKS: +48 (81) 537-54-99E-MAIL: centruminnowacji@poczta.umcs.lublin.pl

 • CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAPLAC MARII CURIE - SKODOWSKIEJ 5, 20-031 LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224TEL.: +48 (81) 537-55-40/41 FAKS: +48 (81) 537-54-99E-MAIL: centruminnowacji@poczta.umcs.lublin.pl

 • CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAPLAC MARII CURIE - SKODOWSKIEJ 5, 20-031 LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224TEL.: +48 (81) 537-55-40/41 FAKS: +48 (81) 537-54-99E-MAIL: centruminnowacji@poczta.umcs.lublin.pl

 • CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAPLAC MARII CURIE - SKODOWSKIEJ 5, 20-031 LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224TEL.: +48 (81) 537-55-40/41 FAKS: +48 (81) 537-54-99E-MAIL: centruminnowacji@poczta.umcs.lublin.pl

 • CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAPLAC MARII CURIE - SKODOWSKIEJ 5, 20-031 LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224TEL.: +48 (81) 537-55-40/41 FAKS: +48 (81) 537-54-99E-MAIL: centruminnowacji@poczta.umcs.lublin.pl

  Centrum Innowacji i Komercjalizacji Bada oferta dla instytucji zewntrznych:

  Rodzaj usugiLp.1UsugiAnaliza potrzeb innowacyjnych i organizacyjno-technicznych w przedsibiorstwach i innych instytucjach.2UsugiOpracowywanie opinii o innowacyjnoci, know-how, itp.3UsugiOpracowywanie biznesplanw dotyczcych wdraania innowacyjnych rozwiza w przedsibiorstwach i innych instytucjach.4UsugiPomoc w opracowywaniu wnioskw do Urzdu Patentowego w zwizku z ubieganiem si o przyznanie patentu, wzoru uytkowego, itp.5UsugiPomoc w nawizywaniu wsppracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi.6UsugiPomoc w zorganizowaniu zespow badawczych pracujcych przy wdroeniach innowacyjnych przedsiwzi w przedsibiorstwach i innych instytucjach.7UsugiPomoc w opracowywaniu wnioskw na pozyskanie rodkw finansowych z Unii Europejskiej i innych rde zewntrznych w celu sfinansowania innowacyjnych przedsiwzi.

 • CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAPLAC MARII CURIE - SKODOWSKIEJ 5, 20-031 LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224TEL.: +48 (81) 537-55-40/41 FAKS: +48 (81) 537-54-99E-MAIL: centruminnowacji@poczta.umcs.lublin.pl

 • CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAPLAC MARII CURIE - SKODOWSKIEJ 5, 20-031 LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224TEL.: +48 (81) 537-55-40/41 FAKS: +48 (81) 537-54-99E-MAIL: centruminnowacji@poczta.umcs.lublin.pl