CENTRUL DE CERCET¤â€RI FINANCIARE ¥â€I fs.icfm.ro/SF-1-2011-vol-51.pdf - Gheorghe MANOLESCU, Centrul de

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CENTRUL DE CERCET¤â€RI FINANCIARE ¥â€I...

 • CENTRUL DE CERCETĂRI FINANCIARE ŞI MONETARE „VICTOR SLĂVESCU”

  S T U D I I F I N A N C I A R E

 • ACADEMIA ROMÂNĂ

  INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI

  ECONOMICE „COSTIN C. KIRIŢESCU”

  CENTRUL DE CERCETĂRI FINANCIARE

  ŞI MONETARE „VICTOR SLĂVESCU”

  STUDII

  FINANCIARE

  Anul XV – Serie nouă – Vol. 1 (51)/2011

 • ACADEMIA ROMÂNĂ INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE „COSTIN C. KIRIŢESCU”

  CENTRUL DE CERCETĂRI FINANCIARE ŞI MONETARE „VICTOR SLĂVESCU” Revistă trimestrială de studii financiare şi monetare

  Colegiul editorial

  - Valeriu IOAN-FRANC (Director) - Adina CRISTE (Redactor-şef) - Dorina Amalia BARAC (Secretar de redactie) - Alina Georgeta AILINCĂ, Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slăvescu”, Academia Română - Tudor CIUMARA, Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slăvescu”, Academia Română - Mihail DIMITRIU, Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slăvescu”, Academia Română - Barry HARRISON, Nottingham Business School, Marea Britanie - Emmanuel HAVEN, University of Essex, Marea Britanie - Mugur Constantin ISĂRESCU, academician, Academia Română - Iulia LUPU, Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slăvescu”, Academia Română - Gheorghe MANOLESCU, Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slăvescu”, Academia Română - George Daniel MATEESCU, Institutul de Prognoză Economică, Academia Română - Nicoleta MIHĂILĂ, Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slăvescu”, Academia Română - Camelia MILEA, Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slăvescu”, Academia Română - Elena PĂDUREAN, Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slăvescu”, Academia Română - Gabriela Cornelia PICIU, Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slăvescu”, Academia Română - Napoleon POP, Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”, Academia Română - Corina SÂMAN, Institutul de Prognoză Economică, Academia Română - Iulian VĂCĂREL, academician, Academia Română - Katharina WICK, University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Viena, Austria

  Versiunea în limba engleză: Mihai Ioan ROMAN

  Vol. 1/2011 (51, Anul XV) ISSN 1582-8654

 • ROMANIAN ACADEMY NATIONAL INSTITUTE OF ECONOMIC RESEARCH “COSTIN C. KIRIŢESCU”

  CENTRE OF FINANCIAL AND MONETARY RESEARCH “VICTOR SLĂVESCU” Quarterly journal of financial and monetary studies

  Editorial Board

  - Valeriu IOAN-FRANC (Director) - Adina CRISTE (Editor-in-Chief) - Dorina Amalia BARAC (Editorial Secretary) - Alina Georgeta AILINCĂ, Centre of Financial and Monetary Research “Victor Slăvescu”, Romanian Academy - Tudor CIUMARA, Centre of Financial and Monetary Research “Victor Slăvescu”, Romanian Academy - Mihail DIMITRIU, Centre of Financial and Monetary Research “Victor Slăvescu”, Romanian Academy - Barry HARRISON, Nottingham Business School, United Kingdom - Emmanuel HAVEN, University of Essex, United Kingdom - Mugur Constantin ISĂRESCU, Academician, Romanian Academy - Iulia LUPU, Centre of Financial and Monetary Research “Victor Slăvescu”, Romanian Academy - Gheorghe MANOLESCU, Centre of Financial and Monetary Research “Victor Slăvescu”, Romanian Academy - George Daniel MATEESCU, Institute for Economic Forecasting, Romanian Academy - Nicoleta MIHĂILĂ, Centre of Financial and Monetary Research “Victor Slăvescu”, Romanian Academy - Camelia MILEA, Centre of Financial and Monetary Research “Victor Slăvescu”, Romanian Academy - Elena PĂDUREAN, Centre of Financial and Monetary Research “Victor Slăvescu”, Romanian Academy - Gabriela Cornelia PICIU Centre of Financial and Monetary Research “Victor Slăvescu”, Romanian Academy - Napoleon POP, National Institute of Economic Research “Costin C. Kiriţescu”, Romanian Academy - Corina SÂMAN, Institute for Economic Forecasting, Romanian Academy Iulian VĂCĂREL, Academician, Romanian Academy - Katharina WICK, University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna, Austria

  English version: Mihai Ioan ROMAN

  Vol. 1/2011 (51, Anul XV) ISSN 1582-8654

 • CUPRINS

  EDITORIAL

  MIRAJUL REZERVELOR VALUTARE.……………………………………….7 dr. Napoleon POP

  SINTEZE

  EVALUAREA REFORMEI PROCESULUI BUGETAR LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE ………………………………………….26 dr. Elena PĂDUREAN, dr. Emil DINGA, drd. Ionel LEONIDA MĂSURI DE RECALIBRARE A POLITICILOR MACROECONOMICE ÎN NOILE STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE CARE URMEAZĂ SĂ ADOPTE MONEDA UNICĂ …….…………………..46 dr. Napoleon POP, dr. Camelia MILEA, dr. Iulia LUPU drd. Adina CRISTE, drd. Alina Georgeta AILINCĂ dr. Floarea IORDACHE, Alina ROTARU MANAGEMENTUL POLITICII MONETARE ÎN CONTEXTUL POST-CRIZĂ…………………………………………………..………………..65 dr. Napoleon POP, dr. Silviu ŞEITAN, dr. Daniela Georgeta BEJU dr. Mihai Vincenţiu IVAN, dr. Ion IARCA,dr. Codruţa-Maria FĂT dr. Angela-Maria FILIP, drd. Maria-Miruna POCHEA dr. Daniel MUREŞAN, Gabriela FRÂNCU ECONOMIA ŞI MEDIUL – ABORDAREA STRATEGICĂ, INTEGRATIVĂ ŞI CONVERGENTĂ A FLUXURILOR FINANCIARE PENTRU O ECONOMIE (INDUSTRIALĂ) REGENERATIVĂ……………………..….85 dr. Gabriela Cornelia PICIU, dr. Gheorghe MANOLESCU Florin Răzvan BĂLĂŞESCU, Cătălin DRĂGOI, dr. Iuliana PREDESCU dr. Iuliana DOBRE,dr. Carmen TRICĂ, dr. Raluca Irina CLIPA drd. Claudia Elena PAICU OPERAŢIONALIZAREA MODELULUI COMPOZIT AL REŢELEI FINANCIARE A ECONOMIEI. EXPERIMENTUL CEFIMO 2010……….117 dr. Gheorghe MANOLESCU

 • CONTENTS

  EDITORIAL MIRAGE OF THE INTERNATIONAL RESERVES……………..............133 Napoleon POP

  SYNTHESIS

  EVALUATION OF THE BUDGET PROCESS REFORM WITHIN THE EUROPEAN UNION ………………….……………………………………..151 Elena PĂDUREAN, Emil DINGA, Ionel LEONIDA MEASURES TO RECALIBRATE THE MACROECONOMIC POLICIES IN THE NEW EU MEMBER STATES THAT ARE TO ADOPT THE SINGLE CURRENCY……………………………………171 Napoleon Pop, Camelia MILEA, Iulia LUPU, Adina CRISTE Alina Georgeta AILINCĂ, Floarea IORDACHE, Alina ROTARU MONETARY POLICY MANAGEMENT WITHIN THE POST-CRISIS CONTEXT…….………………………………………190 Napoleon POP, Silviu ŞEITAN, Daniela Georgeta BEJU Mihai Vincenţiu IVAN, Ion IARCA, Codruţa-Maria FĂT Angela-Maria FILIP, Maria-Miruna POCHEA Daniel MUREŞAN, Gabriela FRÂNCU ECONOMY AND ENVIRONMENT – STRATEGIC, INTEGRATIVE AND CONVERGENT APPROACH OF THE FINANCIAL FLOWS FOR A REGENERATIVE (INDUSTRIAL) ECONOMY ……………………..…...210 Gabriela Cornelia PICIU, Gheorghe MANOLESCU, Florin Răzvan BĂLĂŞESCU, Cătălin DRĂGOI Iuliana PREDESCU, Iuliana DOBRE, Carmen TRICĂ Raluca Irina CLIPA, Claudia Elena PAICU OPERATIONALIZATION OF THE COMPOSITE MODEL OF THE FINANCIAL NETWORK OF THE ECONOMY. CEFIMO 2010 EXPERIMENT ...……………………………………………………………..242 Gheorghe MANOLESCU

 • MIRAJUL REZERVELOR VALUTARE

  dr. Napoleon POP

  Rezumat Rezervele internaţionale ale băncii centrale par să devină un

  subiect de dezbatere neprofesională creând falsa iluzie că aceasta este o simplă acumulare de valori, fără vreo utilizare importantă în administrarea ciclului curent de afaceri al unei economii prin intermediul unei politici potrivite, cum este politica monetară. Cu toate că există oameni care chiar îndrăznesc să sugereze că guvernul ar trebui să cheltuiască rezervele acumulate de banca centrală, pericolul de a lăsa astfel de mesaje să zboare aduce atingere un aspect delicat la independenţei băncii centrale în contextul integrării europene. Între timp putem vedea cât este de uşor să ne băgăm în lucruri serioase, cum este rolul rezervelor internaţionale chiar şi pentru dreptul de monopol al băncii centrale de a tipări bani, atunci când cumpără valută, sau importanţa acestora atunci când vorbim despre credibilitatea instituţiei pentru cetăţeni sau investitori. Articolul prezintă câteva aspecte teoretice şi practice referitoare la rolul rezervelor internaţionale ale băncii centrale pentru îndeplinirea menirii ei de menţinere a stabilităţii preţurilor, la legătura lor cu statutul politicii monetare şi a instrumentelor folosite pentru a îndeplini aşteptările credibile de ancorare a inflaţiei. Vorbind despre rezervele internaţionale nu putem trece peste prezenţa rezervelor de aur ca parte din aceste rezerve, considerând că mirajul acestei combinaţii – valută şi aur pur – merită să fie discutat, dar nu descoperit în

   Cercetător ştiinţific I, Director al Centrului de Cercetări Financiare şi Monetare

  “Victor Slăvescu”, ACADEMIA ROMÂNĂ.

 • Editorial

  8

  întregime, întrucât aurul rămâne, şi ultimele cotaţii internaţionale confirmă acest lucru, unul dintre cele mai bune active.

  Abstract The international reserves of the central bank seems to become a

  matter of unprofessional debate, creating the false illusion that this is a mere accumulation of value, without any meaningful use in managing the current business cycle of an economy through a