Centralno Grijanje

Embed Size (px)

Text of Centralno Grijanje

 • 7/25/2019 Centralno Grijanje

  1/26

  Centralno grijanje toplom vodCentralno grijanje pa

  Neven Vere, Jasmin Husi, Ivan K

  Lorena

 • 7/25/2019 Centralno Grijanje

  2/26

  Centralno grijanjeToplina se proizvodi na jednom entralnom mje

  !rema vrsti "uida koji koristimo za grijanje razli$ra%no

  Vodeno!arno

  Naje&kasniji na%in zagrijavanja koji nam je dostu

 • 7/25/2019 Centralno Grijanje

  3/26

  Centralno grijanjePrednosti Mane

  'avnomjerno zagrijavanje svi(prostorija

  ravnomjerna raspodjela temperature)istoa zraka u prostoriji, manja

  produkija dima u okoliniLako reguliranje temperature, laka

  opskr*a+igurnost od poara-konomi%nost u pogonu$auzimaju mali prostor u prostoriji

  Vei investiijski troTekoe grijanja u p

  razdo*ljima.pasnost od smrzav+u(oa zraka

 • 7/25/2019 Centralno Grijanje

  4/26

  /rijanje toplom vodomKao medij se koristi topla voda

  Voda se zagrijava u kotlovimai od tamo putuje ijevima dogrijai( tijela

 • 7/25/2019 Centralno Grijanje

  5/26

  Vodeno grijanje dijelimo na#

  /rijanje toplom vodom, kod kojega se vozagrijava na 0112C/ravitaijsko 3prirodnom irkulaijom4/rijanje s prisilnom irkulaijom 3pumpno gij

  /rijanje vrelom vodom, voda se zagrijava0512C 3srednji pritisak4 ili 06170812C 3vispritisak4

 • 7/25/2019 Centralno Grijanje

  6/26

  /ravitaijsko grijanje toplom vo!rinip ovog grijanja zasniva se na prirod

  kruenju tople i (ladne vode uslijed nji(orazli%iti( spei9%ni( teina:;a *i se voda u napunjenom sistemu pri

  zagrijavanju mogla slo*odno iriti predviekspanzijska posuda:Lako reguliranje topline vode sa entraln

  mjesta

 • 7/25/2019 Centralno Grijanje

  7/26

  vo evn s s em s gornrazvodom

 • 7/25/2019 Centralno Grijanje

  8/26

  razvodom

 • 7/25/2019 Centralno Grijanje

  9/26

  -tano grijanje/ravitaijsko grijanje toplom vodom za

  pojedine katove!ostavlja se u malim o*iteljskim zgrada

  viekatnim stam*enim zgradama :+vaki stanar moe grijanje podeavati s

  za(tjevima:

 • 7/25/2019 Centralno Grijanje

  10/26

  Kod postrojenja za etanogrijanje kotao se nalazi na

  istoj ili skoro istoj visini kao iradijatori

  !ogon vode se stvara urazvodnim ijevima

  Vrua voda odlazi u stropetae i sputa se premapojedinim radijatorima

 • 7/25/2019 Centralno Grijanje

  11/26

  Vodeno grijanjePrednosti Mane=lago isijavanje topline

  3temp: radijatora ispod >12C4Lako reguliranje temperatureVea mo akumulaije

  temperature vodeNije kompliirano, lako

  rukovanjeVrlo dugovje%no

  ?ogunost smrzavi nji(ovog prskanjasavjesnom rukovaiz*jegava4

  +poro zagrijavanjereagiranje na promtemperature, tj: in.vo je ujedno i presistema:

 • 7/25/2019 Centralno Grijanje

  12/26

  !arno grijanje'adni medij je vodena para i ona nastaje u kotlu

  ?rea ijevi vodi paru do grijai( tijela 3radijatora4

  Kondenzaija i vraanje u kotao

  !rema visini pritiska dijelimo ga na#parno grijanje niskog pritiska3 1:1671:5 *ara4,parno grijanje visokog pritiska3 1:675,1 *ara4,vakuumskoparno grijanje 3 @ 0 *ara4:

 • 7/25/2019 Centralno Grijanje

  13/26

  arno gr an e n s ogpritiska

  !ara se stvara u kotlu!arnim vodom kao znatno

  laka od zraka ulazi u radijatorodozgoraA radijatoru para predaje

  toplinu stjenkama radijatora itime zagrijava!ri ovom (la

 • 7/25/2019 Centralno Grijanje

  14/26

  !arno grijanje niskogpritiskaVisina pritiska uzima se prema najveoj (orizon

  udaljenosti radijatora od kotla:A mreu kondenzaijski( vodova ne smije ui p

  se tada javljuju umovi i udari

  A radijatore smije ui samo onoliko pare koliko u njima kondenziratiTo se postie reguliranjem ventila na radijatorim

  pose*nom armaturom 3parni zaustavlja%4 koja stavlja na izlaz iz radijatora:

 • 7/25/2019 Centralno Grijanje

  15/26

  !arno grijanje s gornjim razvo!ara se vodi iz kotla vertikalnim vodom natavan/ornjom razvodnom mreom koja ima pad u

  pravu strujanja , dovodi se para do silazni(vertikalni( vodovaIz vodova prelazi u radijatoreA radijatorima dolazi do zagrijavanja

  prostorije i (la

 • 7/25/2019 Centralno Grijanje

  16/26

  !arno grijanje s donjim razvod!ara se iz kotla vodi u suterenudonjim razvodom koji ima pad u

  pravu strujanja pare:$atim vertikalama do radijatora

  gdje se odvija kondenzaija:

  Vertikalni kondenzaijski vodoviodvode kondenzat u sa*irne vodoveu suterenu, a zatim u kotao:;a *i se odveo kondenzat iz parnog

  voda postavlja se petlja od ijevi u

  o*liku slova A:

  ! ij j i k

 • 7/25/2019 Centralno Grijanje

  17/26

  !arno grijanje visokogpritiskaKoristi paru %iji pritisak iznosi 0:67 *arTemperatura grijai( povrina od 0012

  012C:Koristi se u industriji:+vako grijae tijelo mora imati ru%ni ili

  automatski ventil za dovod i odvod zrak!odlijee pose*nim propisima radi osig

  od eksplozija

 • 7/25/2019 Centralno Grijanje

  18/26

  Vakuumsko parno grij$asniva se na pojavi da voda pod pritiskom

  normalnog klju%a i isparava na temperaturi 0112C: !rema tome, i para ima niu temperaVakuumsko grijanje spaja sva do*ra svojstva

  vodenog i parnog grijanja, *ez nji(ovi( nedoIma niska temperature grijai( tijela, lako seregulira na potre*nu temperaturu, *rzo sezagrijava, nema opasnosti od smrzavanja:

 • 7/25/2019 Centralno Grijanje

  19/26

  !arno grijanjePrednosti Mane?ale investiije i manja

  potronja metala=rzina zagrijavanja i (ladi

  z*og male inertnostisistemaNema opasnosti od

  smrzavanja u sistemu

  Visoke temperatugrijai( tijela 3011

  Teko izvodljivo

  reguliranje isijavatopline.pasnost od (r

 • 7/25/2019 Centralno Grijanje

  20/26

  +aetakCentralno Grijanje Grijanje toplomToplina se proizvodi na jednom

  entralnom mjestu!rema vrsti "uida koji

  koristimo za grijanjerazlikujemo#$ra%noVodeno!arno

  Naje&kasniji na%in zagrijavanjakoji nam je dostupan

  Kao medij se koristi

  Voda se zagrijava u

  i od tamo putuje ijevgrijai( tijela

  ;ijelimo ga na# 7 /rijanje toplom vod

  7 /rijanje vrelom vod

 • 7/25/2019 Centralno Grijanje

  21/26

  /ravitaijsko grijanje toplom v

  !rinip ovog grijanja zasniva se na prirodnom kruenj(ladne vode uslijed nji(ovi( razli%iti( spei9%ni( tein

  ;a *i se voda u napunjenom sistemu pri zagrijavanju slo*odno iriti predvi

 • 7/25/2019 Centralno Grijanje

  22/26

  Gornji razvod vode Donji razvod vo

  $agrijana voda ide iz kotla do

  (orizontalne ijevi'azvodi se u radijatore od

  najvie do najniepostavljenog radijatora

  'as(la

 • 7/25/2019 Centralno Grijanje

  23/26

  Etano grijanje

  Kao medij koristi se vodese stvara u kotlu, razvodijevi do grijai( tijela, prprostoriji, kondenzira se u kotao: /dje se voda pozagrijava do isparavanja:

  !rema visini pritiska dijelparno grijanje niskog pritisk

  para pod pritiskom od 1:16parno grijanje visokog priti

  je para pod pritiskom od 1:vakuumskoparno grijanje k

  para pod pritiskom manjim

  Kod postrojenja za etano grijanjekotao se nalazi na istoj ili skoroistoj visini kao i radijatori

  !ogon vode se stvara u razvodnim

  ijevima

  Vrua voda odlazi u strop etae isputa se prema pojedinimradijatorima

 • 7/25/2019 Centralno Grijanje

  24/26

  Grijanje parom

  Kao medij koristi se vodena para koja se stvara u kotlu, razmreom ijevi do grijai( tijela, predaje toplinu prostoriji, kse i vraa natrag u kotao: /dje se voda ponovno zagrijava isparavanja:

  !rema visini pritiska dijelimo ga na#parno grijanje niskog pritiskakod kojega je para pod pritiskom od 1parno grijanje visokog pritiskakod kojega je para pod pritiskom od 1vakuumskoparno grijanje kod kojega je para pod pritiskom manjim

 • 7/25/2019 Centralno Grijanje

  25/26

  pritiska

  !ara se stvara u kotlu!arnim vodom kao znatno laka

  od zraka ulazi u radijator odozgoraA radijatoru para predaje toplinu

  stjenkama radijatora i timezagrijava

  !ri ovom (la

 • 7/25/2019 Centralno Grijanje

  26/26

  !arno grijanjeS gornjim razvodom S donjim razvod

  !ara se vodi iz kotla vertikalnim vodom natavan/ornjom razvodnom mreom dovodi se

  para do silazni( vertikalni( vodovaIz vodova prelazi u radijatore

  A radijatorima dolazi do zagrijavanjaprostorije i (la