of 14 /14
Pregled proizvoda za industriju Centralno podmazivanje i podmazivanje minimalnom količinom maziva za strojeve i sustave • Centralni sustav podmazivanja s potpunim gubitkom maziva • Cirkulirajući sustav podmazivanja uljem • Podmazivanje minimalnom količinom maziva (MQL) • Podmazivanje lančanih prijenosnika • Sustavi doziranja minimalne količine maziva 1-0109-CRO

Centralni Sustavi Podmazivanja SKF

Embed Size (px)

DESCRIPTION

vxg tz rh er ea6jhs567jhs5hr6shs66sjcentralsystemgrease

Text of Centralni Sustavi Podmazivanja SKF

 • Pregledproizvoda za industriju

  Centralno podmazivanje i podmazivanje minimalnom koliinom maziva za strojeve i sustave

  Centralni sustav podmazivanja s potpunim gubitkom maziva Cirkulirajui sustav podmazivanja uljem Podmazivanje minimalnom koliinom maziva (MQL) Podmazivanje lananih prijenosnika Sustavi doziranja minimalne koliine maziva

  1-0109-CRO

 • Pregled centralnih sustava i sustava minimalnog podmazivanja za industriju

  2 1-0109-CRO

  Rjeenja za sve aplikacije

  Ovom brourom dan je pregled centralnihsustava za podmazivanje industrijskihaplikacija, specijalnih rjeenja za podmazivanje lananih prijenosnika, kao i sustava zapodmazivanje minimalnim koliinama maziva.

  Dodatne informacije i detaljne brourezatraite od lokalnog SKF-ovog ureda.

  Nai djelatnici sa zadovoljstvom e Vam pruiti potrebnu pomo.

  Vaa aplikacija VOGEL centralni sustav podmazivanja

  Sustavi s potpunim Cirkulirajui sustavi gubitkom maziva podmazivanja uljem

  Strojevi za proizvodnju opeke Centrifuge Kompresori Graevinska mehanizacija Kranovi Eskalatori Oprema za prehrambenu industriju Veliki diesel motori Alatni strojevi, obradni centri Rudarska oprema Mikseri (granulati, beton, itd.) Strojevi za pakiranje Strojevi za proizvodnju papira i kartona Pree Tiskarski strojevi Oprema za proiavanje Valjaonice Oprema za gumarstvo i preradu plastike Tekstilni strojevi Strojevi za tunele Strojevi za preradu otpada Vodene turbine Vjetroagregati Strojevi za preradu drveta

  Specijalne aplikacije Podmazivanje Vectolube Sustav Nauljivanje Lanaca Ulje + zrak komprimiranim zrakom

  Konvejerski i transportni lanci Vretena alatnih strojeva Alatni strojevi gonjeni komprimiranim zrakom

  Specijalne aplikacije VOGEL MQL podmazivanje Interni MQL eksterni MQLUniverzalne glodalice Alatni strojevi (buenje, glodanje, narezivanje navoja) Alatni strojevi-visoke brzine obrade(tokarenje, buenje, glodanje)

  Jedn

  olin

  ijski

  Dvo

  linijs

  ki

  Prog

  resi

  vni

  Jedn

  olin

  ijski

  Dvo

  linijs

  ki

  Prog

  resi

  vni

 • Pregled centralnih sustava i sustava minimalnog podmazivanja za industriju

  31-0109-CRO

  Mi razmiljamo na razini sustava!

  Trenje i troenje stalni su pratitelji sustava i strojeva. Tako se svake godine troe ogromne koliine prirodnih sirovina, a gospodarstvo trpi gubitke mjerljive u milijardama dolara.

  Sustavi podmazivanja pomau ouvanjuokolia i oskudnih prirodnih resursa.

  Centralni sustavi podmazivanjaPumpa isporuuje mazivo iz centralnogspremnika putem cjevovoda sustava do toaka podmazivanja i elemenata strojeva. Sve to obavlja se potpuno automatski, u trenutku kada je to potrebno i tono definiranim koliinama. Sve toke podmazivanja opskrbljene suoptimalnom koliinom maziva. Na taj se nain reducira trenje i troenje ime se produljuje ivotni vijek elemenata strojeva uz istovremenu utedu maziva.

  Podmazivanje minimalnom koliinom mazivaOvom tehnologijom mogue je postii visoku efikasnost podmazivanja zone rezanja kod alatnih strojeva, uz primjenu ekstremno male koliine ulja. Rezultat se oituje u poveanoj produktivnosti koja je posljedica veih brzina rezanja, ali i u produenom ivotnom vijeku alata. Isto tako se ostvaruju znaajne utede na sredstvima za hlaenje i podmazivanje,to proces ini znaajno efikasnijim.

 • Pregled centralnih sustava i sustava minimalnog podmazivanja za industriju

  4 1-0109-CRO

  Centralni sustavi podmazivanja s potpunim gubitkom maziva

  Jednolinijski sustavi za ulje ili mast konzistencije NLGI 000, 00

  AplikacijeAlatni strojevi, tiskarski strojevi, tekstilnistrojevi itd.

  Princip radaJednolinijski sustavi spadaju u sustave s pot-punim gubitkom maziva i namijenjeni su za isporuku relativno malih koliina maziva do toaka podmaziavanja. Koliine maziva preciz-no su definirane i ovise o svakoj pojedinoj toki podmazivanja. Ovi sustavi rade u intervalimai koriste se za podmazivanje uljem ili mau konzistencije NLGI 000 i 00.

  Automatski sustavi upravljaju se ili na vremen-skoj osnovi ili prema reimu rada aplikacije koja se podmazuje. Izmjenjivi dozirni elementi na klipnim distributorima omoguuju isporuku odreene koliine maziva po ciklusu ili impulsu pumpe, za svaku toku zasebno. Opseg dozi-ranja kree se od 0,01 do 1,5 ccm po toki i ciklusu podmazivanja.

  Komponente Pumpa (klipna ili zupasta) Klipni razvodnici Dozirni elementi Upravljake i kontrolne jedinice (ovisno o konfiguraciji sustava)

  Prednosti Jednostavno projektiranje sustava Modularni sustav Jednostavna nadogradnja sustava

  Runo aktivirana klipna pumpa Jedinica sa zupastom pumpom Kompaktna jedinica sa uljnom zupastompumpom i integriranom kontrolnom jedinicom

  Ponuda proizvoda

  Sigurnosni ventil

  Jednolinijskiklipni razvodnik

 • Pregled centralnih sustava i sustava minimalnog podmazivanja za industriju

  51-0109-CRO

  Centralni sustavi podmazivanja s potpunim gubitkom maziva

  Dvolinijski sustavi za ulje ili mast do konzistencije NLGI 3

  AplikacijeDvolinijski sustavi, u prvom se redu primjenjuju za podmazivanje kompleksnih aplikacija koje rade u tekim uvjetima, s velikim brojem toaka podmazivanja i dugakim cjevovodom.

  Postrojenja za termiku obradu, eliane (kontinuirani lijev, hladna i topla valjaonica,linije za finiiranje), rudarska oprema,termoelektrane, cementare, luka postrojenja (kranovi), itd.

  Princip radaDvolinijski sustav sadri dvije glavne linije koje se naizmjenino tlae i rastereuju. Ovi sustavi projektirani su za rad s uljima (ISO VG viskozi-tet vei od 50mm2/s) i mastima konzistencije do NLGI 3.

  Dvolinijski sustavi predstavljaju sustave spotpunim gubitkom maziva i isprekidanimtj. cikliim radom.

  KomponenteOvi se sustavi uglavnom sastoje od pumpesa spremnikom, prekretnog ventila, kontrolne jedinice, dvolinijskog razvodnika, primarnog cjevovoda, lubrikacijskih linija i konektora montiranih na toke podmazivanja.

  Prednosti Visoki stupanj pouzdanosti koji se postie

  mjerenje diferencijalnog tlaka glavnih linija na najudaljenijoj toki sustava i kontrolom curenja maziva na glavim linijama

  Mogunost podeavanja koliine mazivaza svaku toku podmazivanja zasebno

  Sustavi s vie od 1000 toaka podmazivanja i glavnim razvodom duljine 100 m (u radi-jusu oko centralne jedinice)

  Visoka pouzdanost podmazivanja postie se primjenom visokih tlakova (do 400 bara)

  Dvolinijska pumpa Elektrine i hidrauline kontrolne jedinice Dvolinijski razvodnik (distributer)

  Ponuda proizvoda

  Prekretni ventil

  Dvolinijskirazvodnik(distributer)

 • Pregled centralnih sustava i sustava minimalnog podmazivanja za industriju

  6 1-0109-CRO

  Centralni sustavi podmazivanja s potpunim gubitkom maziva

  Progresivni sustavi za ulje ili mast do konzistencije NLGI 2

  AplikacijeTiskarski strojevi, punionice pia, graevinska mehanizacija, strojevi za obradu drveta, pree, vjetroagregati, itd.

  Princip radaOvi sustavi isporuuju mazivo (ulje ili mast do konzistencije NLGI 2) u ciklikom reimu, sa ili bez integrirane upravljako-kontrolne jedinice. Mazivo isporueno od strane pumpe dovodi se do toaka podmazivanja putem progresivnog razvodnika, koji dijeli ukupnu koliinu maziva na tono odreene koliine definirane zahtje-vima pojedinih toaka podmazivanja.

  Funkcija progresivnog razvodnika temelji se na naizmjeninom kretanju klipova (lijevo-desno) unutar razvodnika. Klipovi su gonjeni mazivom pod tlakom. Koliina maziva isporuena prema odreenoj toki podmazivanja definirana je promjerom klipa i duljinom njegova hoda.

  Svaki od niza klipova unutar razvodnika moe isporuiti mazivo prema toki podmazivanja tek onda kada je to uinio prethodni klip. Doziranje mazive tako se odvija na progresivni nain. Svaki klip ima dva izlaza i dva krajnja poloaja (lijevo-desno).

  KomponenteProgresivni se sustav podmazivanja uglavnom sastoji od pumpe, progresivnih razvodnika i kontrolne jedinice. Kod ovih sustava primje-njuju se rune, pneumatske ili elektromotorne pumpe.

  Prednosti iroka mogunost primjene s obzirom da

  sustav moe raditi i u ciklikom (isprekida-nom) i u kontinuiranom reimu rada

  Jednostavan i jeftin nadzor rada sustavatj. svih razvodnika

  Klipne pumpe za mast gonjene elektromotorom Progresivni razvodnik

  Ponuda proizvoda

  Progresivnirazvodnik

 • Pregled centralnih sustava i sustava minimalnog podmazivanja za industriju

  71-0109-CRO

  Sustavi podmazivanja cirkulirajuim uljem

  Progresivni sustavi

  AplikacijeStrojevi za obradu deformiranjem (pree), strojevi za proizvodnju papira, tiskarskistrojevi, itd.

  Princip radaKontinuirani protok ulja generiran pumpom dijeli se prema tokama podmazivanja, te se koristi kod aplikacija koje zahtijevaju velikekoliine ulja za ostvarivanje funkcije podmazi-vanja i hlaenja.

  Ulje koje se kontinuirano dovodi do toaka podmazivanja dozira se limiterima protoka, regulatorima protoka i mjeraima protokai/ili progresivnim razvodnicima.

  Komponente Vijane ili zupaste pumpe Limiteri protoka, regulatori protoka i/ili

  mjerai protoka Progresivni razvodnici

  Prednosti Mogunost podeavanja protoka za svaku

  toku zasebno Nadzor i praenje volumetrikog protoka

  bez obzira na trenutnu viskoznost ulja Modularna izvedba omoguuje visoki stupanj

  fleksibilnosti kod projektiranja sustava Jednostavno odravanja Jednostavni nadzor funkcije razvodnika bez

  curenja ulja

  Uljni agregat velikog sustavapodmazivanja cirkulirajuim uljem

  Mjera protoka ulja Progresivni razvodnik

  Ponuda proizvoda

 • Pregled centralnih sustava i sustava minimalnog podmazivanja za industriju

  8 1-0109-CRO

  Sustavi podmazivanja cirkulirajuim uljem s vie krunih tokova

  Hidrostatiki sustavi podmazivanja

  AplikacijeVodilice alatnih strojeva

  Princip radaPumpa sa vie izlaza daje konstantan protok ulja koje se pod tlakom dovodi do kanala vodili-ca alatnih strojeva. Ulje se isporuuje u prostor izmeu klizaa i vodilice, te formira vrlo tanak sloj. Na taj se nain eliminira metalni kontakt i omoguava klizanje sa zanemarivim trenjem. Kliza se tako odvaja od vodilice i doslovce lebdi iznad nje.

  Izborom odgovarajue veliine i oblika kanala odrava se tlak ulja u potrebnim granicama. Najee se upotrebljava ulje srednje viskoz-nosti. U sluaju hidrostatikih leaja izloenih oscilacijama tlaka ulja upotrebljavaju se regula-cioni tlani ventili (stabilizatori) koji prilagoa-vaju ulazni tlak ulja specifinom tlaku pojedinog kanala.

  Komponente Zupaste pumpe s vie krunih tokova Sigurnosni ventili Distributori Primarne i sekundarne linije

  Prednosti Leaji bez zazora Kontinuirano kretanje (bez zapinjanja) Tihi rad Eliminirano troenje

  Uljni agregat Uljna pumpa Uljna pumpa s vie izlaza

  Ponuda proizvoda

 • Pregled centralnih sustava i sustava minimalnog podmazivanja za industriju

  91-0109-CRO

  Specijalna rjeenja:

  Podmazivanje lananih prijenosnika

  AplikacijePogonski lanci i lanasti transporteri koji se koriste u: automobilskoj industriji (linije zabojanje, poliranje i montau), konvejerskim sustavima u prehrambenoj industriji (steriliza-tori, linije za peenje), ciglanama i industriji prerade drveta.

  Princip radaU sluaju podmazivanja lanaca uljem ono se ostvaruje, prskanjem s vanjske strane (UC sus-tavi) ili finim nanoenjem ulja u obliku aerosola (Vectolub sustavi). U sluaju podmazivanja la-naca mau ona se dovodi do mjesta podma-zivanja putem mazalica (mobilni GVP sustav). Upravljaka jedinica prepoznaje tonu poziciju lanca, ak i kada je on u pokretu.

  UC sustavi: Elektromagnetska klipna pumpa dovodi ulje do sapnica putem kojih se, precizno dozirana koliina ulja (20, 40 ili 60 ccm) prska tono na toku podmazivanja.

  GVP sustavi: glava za podmazivanje (spojena na pumpu) kratko se spaja s lancem u pokretu. Mast u koliini (0,35 do 1ccm) utiskuje sedirektno na valji lanca putem mazalice.

  Software VISIOLUB koristi se za nadzor ioptimalno voenje procesa podmazivanja.

  Vectolub sustavi: odgovarajua koliina ulja transportira se do sapnice strujom komprimi-ranog zraka to ima za cilj generiranje mikro kapljica koje dolaze do mjesta podmazivanja bez formiranja uljne magle.

  Prednosti Potpuno automatsko podmazivanje lanca

  bez zastoja u proizvodnji Precizno doziranje maziva Podmazivanje prilagoeno konkretnoj

  aplikaciji Zatita okolia

  Sustav podmazivanja minimalnom koliinomulja Vectolub

  UC sustav sa elektomagnetskom klipnompumpom

  GVP mobilni sustav podmazivanja

  Ponuda proizvoda

  Ulje

  Zrak

  2)3)

  1)

  1) Nanoenje ulja etkicom2) Prskanje ulja pomou zraka3) Prskanje ulja

 • Pregled centralnih sustava i sustava minimalnog podmazivanja za industriju

  10 1-0109-CRO

  Sustavi podmazivanja minimalnim koliinama maziva:

  Sustav podmazivanja Ulje + Zrak (OLA)

  AplikacijeVretena alatnih strojeva sa velikim brojem okretaja, vodilice alatnih strojeva, linearnevodilice.

  Princip radaSustav podmazivanja Ulje + Zrak oblik jepodmazivanja minimalnim koliinama maziva. Struja zraka u cijevi malog promjera razbija kaplijicu ulja u mikro kapljice usmjerene prema toki podmazivanja. Na taj je nain leaj konti-nuirano opskrbljen sitnim kapljicama ulja koje ulaze meu elemente kotrljanja putem sapnice. Zrak koji ima ulogu nosaa ulja izlazi iz leaja gotovo suh.

  Komprimirani zrak generira nadtlak unutar leaja, stvarajui tako barijeru za ulazak kon-taminacije iz okoline. Zbog toga je ovaj sustav podmazivanja pogodan za primjenu na vodili-cama alatnih strojeva i linearnim leajima.

  KomponenteKompaktna jedinica sa zupastom pumpom, ulje + zrak dozirna jedinica s ugraenim klipnim razvodnicima, zrani regulacioni ventil, mano-metar za zrak, tlani prekida za minimalni tlak zraka, grupa ventila, tlani prekida za ulje, senzor razine ulja, upravljaka jedinica,senzor protoka ulja.

  Komponente mogu biti kupljene ili kaokompletna jedinica (OLA) ili zasebno.Kupnja pojedinih komponenti preporua se kada, zbog ogranienog prostora kompletna jedinica ne moe biti montirana na stroj.

  Prednosti Poboljanje performansi stroja zbog veih

  radnih brizina Vea pouzdanost zbog prevencije

  kontaminacije leaja Niska potronja ulja-precizno doziranje ulja

  za svaku toku podmazivanja

  Sustav Ulje + Zrak Senzor protoka ulja Ventil za mijeanje

  Ponuda proizvoda

  Ostalileaji

  Integriraniventil zamijeanje

  zrak

  Ulje

 • Pregled centralnih sustava i sustava minimalnog podmazivanja za industriju

  111-0109-CRO

  Sustavi podmazivanja minimalnim koliinama maziva:

  Sustav podmazivanja nauljenim komprimiranim zrakom

  AplikacijePneumatski alati, cilindri i razvodnici, rezni alati, elektrode za zavarivanje, leajevi

  Mogue primjene su tokasto ili podmazivanje pomou etkice: Nauljivanje zraka (alati za montau) Podmazivanje sitnih dijelova Podmazivanje lanaca

  Princip radaUlje se dodaje komprimiranom zraku sciljem produljenja ivotnog vijeka pneumatske opreme.

  Injekcioni nauljivai i mikropumpe doziraju i uvode ulje u komprimirani zrak. Injekcioninauljivai mogu se koristiti svugdje gdje postoji komprimirani zrak koji je potrebno nauljiti. Komprimirani zrak koristi se i za aktiviranje nauljivaa.

  Mikropumpe mogu se koristiti za veliki broj razliitih aplikacija, gdje se rasprivanje ulja vri pomou komprimiranog zraka.

  KomponenteInjekcioni nauljiva, spremnik ulja. Kada se sustav primjenjuje na mali broj toaka mogue je koristiti kompaktnu izvedbu sa spremnikom ulja od prozirne plastike.

  Prednosti Optimalno doziranje ulja za svaku toku

  zasebno, bez obzira na duinu linija ipromjer cijevi

  Ulje se dovodi do toke podmazivanja iz centralnog spremnika (u sluaju uljnog injektora preko centralne linije)

  Dozirni elementi mogu biti aktiviranizasebno ili u grupama

  Kratki intervali izmeu impulsa Kompaktni dizajn omoguava utedu

  prostora Zatita okolia: nema ulja u odzranim

  vodovima

  Injekcion naulljiva Injekcioni nauljiva sa spremnikom ulja Mikropumpa

  Ponuda proizvoda

  Zrak

  Ulje

 • Pregled centralnih sustava i sustava minimalnog podmazivanja za industriju

  12 1-0109-CRO

  Interni sustav minimalnog podmazivanja (MQL)

  LubriLean

  AplikacijeStrojna obrada: glodanje, tokarenje, buenje, narezivanje navoja, rezanje pilama, razvrtava-nje, oblikovanje deformiranjem.

  Princip radaKod internog MQL-a u spremniku (u kojem se nalazi sredstvo za podmazivanje) generira se aerosol, koji se dovodi do same zone rezanja kroz unutarnje kanale alata.Kod optimalno podeenog sustava podmazi-vanja raspreno ulje (aerosol), bez gubitaka u razvodnim kanalima (kondenzacije) dovodi se u zonu rezanja.

  KomponenteInterni sustav MQL-a zahtijeva kompletnu prilagodbu alatnog stroja ovom nainu pod-mazivanja. Glavno vreteno, nosa alata i sam alat moraju imati razvodne kanale.LubriLean DigitalSuper i LubriLean Variosustavi vrlo jednostavno mogu biti integrirani u stezne glave tokarskih strojeva.

  Sustav LubriLean DigitalSuperKod obradnih centara s vie reznih alatapostoji mogunost individualnog podeavanja koliine aerosola (ovisno o procesu) i automat-sko pohranjivanje tih podataka u upravljaku jednicu stroja.

  Sustav LubriLean VarioKod ovog tipa sustava postoji mogunostpodeavanja koncentracije ulja u aerosolu runim podeavanje koncentracija ulja ikomprimiranog zraka.

  Prednosti LubriLean grupe proizvoda Mogunost upotrebe kod svih proizvodnih

  procesa, a naroito kod malih alatnih stro-jeva i obrada pri velikim brzinama rezanja

  Kratko vrijeme odziva nakon izmjene alata Sustav ne sadri pokretne dijelove tako da

  nema troenja Laka integracija u sustave alatnih strojeva

  LubriLean Vario LubriLean VarioSuper LubriLean DigitalSuper 1

  Ponuda proizvoda

  Aerosol

  Alat

  VretenoDra alata

 • Pregled centralnih sustava i sustava minimalnog podmazivanja za industriju

  131-0109-CRO

  Eksterni sustav minimalnog podmazivanja (MQL)

  LubriLean, Vectolub

  AplikacijeAlati za rezanje i oblikovanje, cirkularne itrane pile.

  Princip radaKod eksternog MQL podmazivanja ulje i zrak se dovode vanjskim putem u aktivnu zonu rezanja (izmeu alata i obratka). Ovaj se proces provodi pomou odgovarajueg cjevovoda i sapnica, koji nisu dio alatnog stroja. Ovisno o konkretnim zahtjevima alplikacije podeava se optimalni poloaj sapnice. Precizno dozirana koliinaulja razbija se na sitne estice u struji kompri-miranog zraka, koja se formira u specijalno konstruiranoj sapnici. Ovako formirane mikro-kapljice transportiraju se zrakom bez pojave uljne magle.

  Ovo je relativno krut sustav koji ne podnosi vee promjene geometrije alata i konture obratka, te je stoga namijenjen serijskoj proizvodnji.

  Grupe proizvodaLubriLean Smart i BasicKomprimirani zrak tlai ulje u spremnikuime se ostvaruje transport ulja do specijalno konstruiranih sapnica.

  VectolubZrakom gonjena mikropumpa potiskuje ulje kroz interne kapilare koaksijalnog crijeva do sapnice za rasprivanje.

  Prednosti Jednostavna i jeftina nadogradnja alatnih

  strojeva Nakon iskljuivanja sustava nema curenja

  ulja iz sapnica Mogue su velike udaljenosti rasprivanja

  do toke podmazivanja (do 300 mm) Malo rasprivanje mlaza postignuto speci-

  jalnom konstrukcijom sapnice

  LubriLean Smart LubriLean Smart Vectolube VTEC

  Ponuda proizvoda

  Koncentrina sapnica ulje-zrak

  Zrak

  Ulje

  Zrak

 • Oznaka za naruivanje: 1-0109-CROZadrana prava izmjene publikacije bez prethodne najave (11/09)

  Sadraj ove publikacije zatien je autorskim pravima izdavaa i ne smije sereproducirati (niti njezini dijelovi) bez pismenog odobrenja. Posebna panjaposveena je tonosti informacija, ali nikakva se odgovornost zbog gubitakaili teta (izravnih, neizravnih ili posljedinih) proizalih iz njihove upotrebe ne moe prihvatiti.

  Dodatne informacije zatraite od:

  SKF Croatia d.o.o.Samoborska 25510090 Zagreb, HRVATSKATel: +385 (0)1 3496 874Fax: +385 (0)1 3496 884Web stranica: www.skf.hr

  SKF Grupa 2008 SKF i VOGEL registrirane su robne marke SKF Grupe.