Click here to load reader

Centrální nervový systém

 • View
  66

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Centrální nervový systém. MUDr. Vladimír Compeľ. Centrální nervový systém. MUDr. Vladimír Compeľ. Centrální nervový systém. -Nervový systém je hlavním systémem řízení a koordinace (všeho) …kontakt organismu s vnějškem, …kontakt a koordinace vnitřních systémů - PowerPoint PPT Presentation

Text of Centrální nervový systém

 • Centrln nervov systmMUDr. Vladimr Compe

 • Centrln nervov systmMUDr. Vladimr Compe

 • Centrln nervov systm-Nervov systm je hlavnm systmem zen a koordinace (veho) kontakt organismu s vnjkem, kontakt a koordinace vnitnch systm

  -Jeho zkladn funkc je rychl a pesn penos informac z receptoru pak zpracovn v centrech pak rychl a pesn penos odpovdi k efektoru.

 • Dokonalost i nedokonalost NS

 • Optick Ilzia a Vizulny Fenomn Chcete pomli svoje oi a mozog? Ano? Tak sa pozrite na nasledujce obrzky ..

 • Dokonalost i nedokonalost NS

 • Oni ...

 • Dokonalost i nedokonalost NS

 • Ak sa nieo to chote domov, potrebujete prestvku! *g*

 • Dokonalost i nedokonalost NS

 • pirla alebo kruh?

 • innost nervovho systmuinnost NS je podmnn: -nervovmi bukami (NEURONY) a -vztahy,spoji i kontakty mezi bukami 1.receptorovmi 2.nervovmi 3.efektorovmi Receptor(podnt) Nerv.buka (centrum, zpracovn informace) Efektor (odpov)

 • Zvltnosti nervov buky Neuron m: 1.na povrchu myelinovou pochvu, kter urychluje penos vzruchu penos depolarizace 2.v cytoplasm hodn mitochondri, ribosom a endoplazmatickho retikula hladkho i drsnho to znamen e neurony maj mohutn metabolismus e vyrb hodn blkovin molekul transmitr = meditor tj. ltek, vzjemnho kontakt mezi bukami na penen podnt, odpovd, mylen, lsky, zuivosti, spnku, nerv

  Jin buky vyrb nap: -Imunitn buky vyrb hodn imunoglobulin, interleukin apod. - kon buky Eumelanin- hnd zbarven- Svalov buky vyrb pi prci dal aktiny a myosiny -sekren buky v trvicm trakt- hodn sekret=trvicch v, enzym, -buky hormonln vyrb hormony (kortikoidy, estrogeny, testosteron, hormony ttn lzy apod.)

 • Neuron Jin nerv.buka Ranvierovy zezy Transmitry (ve vakuolch) mikrotubuly dentrity axon Myelinov pochva MitochondrieER, ribozomyjdro Synapse Bun.membrna jin buky(ReceptoruEfektoru) tlo

 • Nervovou tk tvo: Nervov buky, axony, dendrity Gliov buky Mezibunn hmota

  SYNAPSE

  .Po narozen mme asi 50 miliard nerv.bunk

  Denn zanikne 100 000Za rok zanikne 36 500 000milionZa 100 let 3 650 000 000miliardy

  Tj. dost bunk pro fungovn, ivot, ale zle na jejich kvalit a zejmna synapsch a meditorech penosu.

 • NeuronTlo neuronuAxon vlkno, vede odstediv tj. pry od buky, na dlouhch axonech- vlknech je myelinov pochva

  Dentrity krtk vlkna, vedou dostediv, tj. do buky

  Gliov bukyTlo

 • Zajiuj vivu nerv.bunk, prava prosted pro -Fagocytoza cizorodch ltekTvorba obal (myelin. pochvy) kolem nerv.bunk

  Glie:ASTROCYTY MIKROGLIE OLIGODENDROGLIEGliov buky

 • Myelinov pochva

 • Neuron v akci Ranvierovy zezy Transmitry (ve vakuolch) mikrotubuly Akce .2V axonu jsou mikrotubuly ve kterch je velk transit transmitr (noradrenaln, acetylcholn)zabalench ve vakuolch Myelinov pochva MitochondrieER, ribozomyjdro Akce .1Myelinov pochva umouje rychl penos vzruchu po nervovm vlkn skoky mezi Ranvierovmi zezy

 • Neuron v akci Akce .1: en vzruchu po povrchu axonu. Myelinov pochva umouje rychl penos vzruchu po nervovm vlkn skoky mezi Ranvierovmi zezy

  Akce .2: neurotrasmitry (noradrenalin, acetylcholin) cestuj zabalen ve vakuolch v axonu v tunelech- mikrotubulech z tla neuronu k synapsii, kde umouj podrdn (excitaci) nebo tlum (inhibici)

 • en vzruchu po axonu Klidov buka s negativn nabitou bun.membrnou uvnitPodrdnm se buka depolarizujetj. Na ionty vstupuj do buky vyvolaj depolarizaci a nervov impuls peskakuje od - k + na Myelinov pochv v Ranvierovch zezech- + +

 • Synapse Mikrotubuly

  Mitochondrie

  Vakuoly s transmitry

  Bunn membrny

  Podrdn, kter doshne synapse uvoln zde Ca ionty, kter uvoln z vakuol meditory (transmitr NoA a ACH), kter pak zabezpe podrdn dal buky nap. efektoru

 • Pojmy s NSPodnt: je jakkoliv zmna (mechanick, chemick, elektrick, teplotn) vnitnho nebo zevnho prosted, kterou je schopen receptor (idlo) zaznamenat a promnit na vzruch.

  Vzruch (impuls): je forma podrdn veden nervovmi vlkny

  Reflex: pevod vzruchu z receptoru na efektor (sval, lza)

 • Centrln nervov systm

  Je tvoen mozkem a mchou

 • Centrln nervov systm

  Vvoj nervov soustavy vede od nejstarch struktur k vvojov mladm (novjm) strukturm, kter jsou nadazeny strukturm starm

  Postup od nejstarch struktur NS:

  1.mcha medulla spinalis. ..nejstar2.zadn mozek3.pedn mozek ..nejmlad

 • Centrln nervov systm1.mcha medulla spinalis

  2.zadn mozek: -Mozkov kmen - prodlouen mcha (medulla oblongata) - most (pons Varoli) - stedn mozek (mesencephalon) -Mozeek (cerebellum)

  3.Pedn mozek -mezimozek (diencephalon) -mozkov podvsek (hypophysis cerebri) -bazln ganglia -mozkov polokoule (hemisferiae)

  4. Mozkov dutiny 4x, ve kterch je mozkomn mok

 • Mozeek Centrln rha Laloky a centr mozku

 • mozek

 • Kmen mozkov+prodlouen mchaCentrum pro srdce a plce

  Centra pro:

  -dchn, -srden innost, -bdlost -ostraitost

 • Centra pro:

  -dchn, -srden innost, -bdlost -ostraitost,

  Mozkov kmenMozkov kmen a PM

 • zen innosti organizmuCNS

  Ryby, obojivelnci

  Mozkov kra

  Limbick systm

  Mozkov kmensavcilidiMylen,eemoceivotn funkce

 • Mozkov centr

 • Korov mapa

 • ed a bl kra mozkov a mn Tla neuron=ed kra Axony neuron bl kra

 • mchaAxony z mozku bl kra mchy

  ed kra mchy zde sdl tla nerv. bunk

  Perifern nervy

 • Obratel s mchou

 • Sedac nerv

 • Vegetativn nervov systmSympatick a parasympatick Meditorem sympatiku je Noradrenalin proto adrenergn nervov vlknaMeditorem parasymptatiku je Acetylcholin.. proto cholinergn nervov vlkna.

  -Je anatomicky a funkn spojen s CNS a PNS

  -Zabezpeuje inervaci hladkho svalstva cv, dutch orgn (GIT, dchac systm, moov systm apod., lz tmto veget.NS zasahuje do regulace: krevnho tlaku, tvorba a vyluovn v, aktivita trubicovch orgn- peristaltika, kee SYPARASYSYSYSYSYSYPARAPARA

 • nemoci

 • nemoci

 • nemoci

 • Porann lebky

 • Dkuji za pozornost

  *

Search related