of 418 /418
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015. CENTRALNA BANKA CRNE GORE Strana1 od 418 1 DECEMBAR D.O.O. DRUŠTVO ZA PRIKAZIVANJE FILMOVA PLJEVLJA 1 FEBRUARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,D.O.O. NIKŠIC 13. OKTOBAR DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR 14. NOVEMBAR D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE - BAR 17. JANUAR DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA 1SUNCECO D.O.O. PODGORICA 26 OKTOBAR DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT, ULCINJ 3 MAX DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I UGOSTITELJSKE USLUGE D.O.O. - NIKŠIC 3 MNJ D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT - PODGORICA 3 T DRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA D.O.O. - BUDVA 33 MILAND DRUŠTVO ZA PRIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC 3MD.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE CETINJE 4.JANUAR DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR 5 JANUAR D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE - CETINJE 5 STAR INTERNATIONAL DEVELOPMENTS D.O.O. - BUDVA 6. MAJ D.O.O. ZA TURIZAM,PROMET I USLUGE BAR 7 SEPTEMBAR DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - PODGORICA 9. JUL D.O.O. NIKŠIC 911 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO,EXPORT-IMPORT D.O.O. ULCINJ A & M DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJE A & S DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJE A D A CO. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE, EXPORT-IMPORT D.O.O. - ULCINJ A D F DRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA I KONSALTING D.O.O. - BUDVA A N I X DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC A R A R A T DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE U PROMETU D.O.O. - NIKŠIC A SERVISD.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR A T S D.O.O. ADRIATIC TECHNOLOGY SISTEMS - HERCEG NOVI A- KOP DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. - PODGORICA A. D. TERMOPLAST GUSINE(RJEŠENJEM ST.BR.14/08 OD 09.07.2008.GOD.POKRENUT STECAJNI POSTUPAK) A.V.DIGITAL CO D.O.O. - PODGORICA Naziv 02017857 02247968 02454637 02226693 02845601 02096404 02809338 02448742 02618567 02719142 02946114 02384884 02910527 02395932 02709210 02403722 02752395 02113627 02432005 02729946 02368633 02414597 02632292 02467925 02095220 02671417 02378388 02722151 02005794 02306034 Matični broj* 10,273.46 9,006.52 49,966.60 27,090.78 194.24 56,141.47 44.52 104.64 30,897.01 15.00 185.75 6,688.56 9,487.17 15.00 15.00 1,700.89 1,733.60 211.01 127.70 5,509.41 936.89 171.40 146,268.87 877.74 41,961.33 6,350.32 7,127.03 163,089.21 14,741.04 83,991.81 Iznos blokade 4,952 1,640 1,844 2,245 2 3,957 362 2 2,165 1,087 202 1,718 521 2,394 622 368 2,173 4,666 318 1,894 4,560 2,504 746 2,893 1,315 117 4,174 696 4,432 1,523 Dani blokade Rb. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis...

Page 1: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana1 od 418

1 DECEMBAR D.O.O. DRUŠTVO ZA PRIKAZIVANJE FILMOVA PLJEVLJA1 FEBRUARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,D.O.O. NIKŠIC13. OKTOBAR DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR14. NOVEMBAR D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE - BAR17. JANUAR DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA 1SUNCECO D.O.O. PODGORICA26 OKTOBAR DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT, ULCINJ3 MAX DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I UGOSTITELJSKE USLUGE D.O.O. - NIKŠIC3 MNJ D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT - PODGORICA3 T DRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA D.O.O. - BUDVA33 MILAND DRUŠTVO ZA PRIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC3MD.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE CETINJE4.JANUAR DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR5 JANUAR D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE - CETINJE5 STAR INTERNATIONAL DEVELOPMENTS D.O.O. - BUDVA6. MAJ D.O.O. ZA TURIZAM,PROMET I USLUGE BAR7 SEPTEMBAR DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - PODGORICA9. JUL D.O.O. NIKŠIC911 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO,EXPORT-IMPORT D.O.O. ULCINJA & M DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJEA & S DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJEA D A CO. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE, EXPORT-IMPORT D.O.O. - ULCINJA D F DRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA I KONSALTING D.O.O. - BUDVAA N I X DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠICA R A R A T DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE U PROMETU D.O.O. - NIKŠICA SERVISD.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BARA T S D.O.O. ADRIATIC TECHNOLOGY SISTEMS - HERCEG NOVIA- KOP DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. - PODGORICAA. D. TERMOPLAST GUSINE(RJEŠENJEM ST.BR.14/08 OD 09.07.2008.GOD.POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)A.V.DIGITAL CO D.O.O. - PODGORICA

Naziv

0201785702247968024546370222669302845601

0209640402809338024487420261856702719142029461140238488402910527023959320270921002403722027523950211362702432005

027299460236863302414597

02632292024679250209522002671417023783880272215102005794

02306034

Matični broj*

10,273.46 9,006.52

49,966.60 27,090.78

194.24

56,141.47 44.52

104.64 30,897.01

15.00 185.75

6,688.56 9,487.17

15.00 15.00

1,700.89 1,733.60

211.01 127.70

5,509.41 936.89 171.40

146,268.87 877.74

41,961.33 6,350.32 7,127.03

163,089.21 14,741.04

83,991.81

Iznos blokade

4,952 1,640 1,844 2,245

2

3,957 362

2 2,165 1,087

202 1,718

521 2,394

622 368

2,173 4,666

318

1,894 4,560 2,504

746 2,893 1,315

117 4,174

696 4,432

1,523

Dani blokade

Rb.

1 2 3 4 5

6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 2: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana2 od 418

A.D. GORICAPROMET PODGORICAA.D. SERVISTRANS ROŽAJEA.D. AUTOSAOBRACAJ, KRAGUJEVAC - P.J. OSS KAMP BULJARICA , PETROVACA.D. DUKLJA PODGORICAA.D. ZA GRAĐEVINARSTVO,PROIZVODNJU I TRGOVINU IZGRADNJA PEC - DIO DRUŠTVA - HERCEG - NOVIA.D. KIPS-POLIMKA - BERANEA.D. PREKOOKEANSKA PLOVIDBA BARA.D. T.U.P. BRSKOVO - BIJELO POLJE(RJEŠENJEM ST.BR.23/06 OD 12.09.2006. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)A.D. TURIST BIRO ZA TURISTICKO-AGENCIJSKE POSLOVE PROMET I USLUGE NIKŠICA.D. CENTROMOBIL BIJELO POLJEA.D.DINAMIKTRADE- PODGORICAA.D.IZBOR - BAR (RJEŠENJEM ST.BR.21/10 OD 10.02.2010.GODINE POKRENUT STECAJ)A.D.RADNICKI UNIVERZITET SVETOZAR MARKOVIC - TOZA VRBAS, DIO DRUŠTVA U BERANAMAA.D.TRGOCET CETINJEAA ENERGY D.O.O. KOLAŠINAB GRADNJA PLUSDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BARAB INVEST DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA - KOLAŠINABA CARS MONTENEGRODRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BARABALDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC(RJEŠENJEM ST.BR.378/15 OD 14.09.2015.GODINE OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)ABACUS ZA TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE ,DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU D.O.O. BUDVAABDULAH ADEMI KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - BURGDŽISKO SLASTICARSKA RADNJA S.T.R. PALMA - BARABDURAHMAN DŽAVIT KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFE BAR GARAZA - BERANEABDURAHMANOVIC MERSIDA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.P.B.R. FANTAZIJA - BERANEABIS D.O.O. BUDVAABRAMOVIC BOŽIDAR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFE BAR 1 CETINJEABC TRGOVINSKA RADNJA - NIKŠICAVALON PARTNERS D.O.O. BEOGRAD POSLOVNA JEDINICA PARTNERS - BARAVANGARDA DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. BUDVA

Naziv

0202638402261871026638300201366502617935

020120810200281702003953

020012760232586102663511020032280800705502315432030171680287270602683954

0276776702671867

02372932

02677385 0772638402168782

Matični broj*

13,215.85 1,226,839.20

30.00 44,394.01 36,684.17

3,191,191.02 745,289.92

8,966.42

378,071.53 923,626.34

55,314.35 8,848.47

199.23 9,211.21

689.57 1,665.96 4,650.75

2,503.51 14,139.35

16,666.02

574.48

1,154.53 50,114.03

9,371.67 556.34 134.16

4,076.74 2,728.31

Iznos blokade

4,268 3,946 2,057 3,244 3,100

552 5,469 2,174

4,367 2,397

677 41

936 123

5 32

1,404

1,698 2,007

3,777

1,235

20 2

1,039 5,107 4,163

215 2,466

Dani blokade

Rb.

31 32 33 34 35

36 37 38

39 40 41 42 43 44 45 46 47

48 49

50

51

52 53

54 55 56 57 58

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 3: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana3 od 418

AVDIJAJ FIDAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA TEZGI, TUZI - PODGORICAAVDIC SABINA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. SARA BIJELO POLJEAVIO MONTENEX COMMERCE D.O.O. PODGORICAAG - KAMEN D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO I PROMETAG AUTOMARKET D.O.O. PODGORICAAG NEW AGED.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT - PODGORICAAG PLUS DRUŠTVO ZA REKLAMU I PROPAGANDU, DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVAAGENCIJA GUARD-KONATAR SEKURITY, D.O.O.- PODGORICAAGENCIJA ZA DEZINFEKCIJU ,DEZINSEKCIJU I DERATIZACIJU ĐUŠIC - EPITOX COMPANY D.O.O.- BUDVAAGENCIJA ZA ZAŠTITU PRAVA RADNIKA RAD & PRAVO D.O.O. - PODGORICAAGENCIJA ZA INVESTICIJE I IZGRADNJU BERANE D.O.O. - BERANEAGENCIJA ZA MIRNO RJEŠAVANJE RADNIH SPOROVAAGENCIJA ZA NEKRETNINE, TURIZAM I USLUGE SUNSITE ESTATE D.O.O. - BUDVAAGENCIJA ZA PROMET NEKRETNINA VIKTORIJA - PODGORICAAGENCIJA ZA PROMET NEKRETNINA MANAGER D.O.O. - PODGORICAAGENCIJA ZA PROMET NEKRETNINA SUZILI AGENCIJA ZA PROMET NEKRETNINA, TURIZAM, TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO NEVAGRAD D.O.O. ULCINJAGENCIJA ZA PRUŽANJE DRUGIH USLUGA U OSIGURANJU MONTENEGRO ASSISTANCE D.O.O.- PODGORICAAGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA ZAŠTITE LICA I IMOVINE SEKURITY GUARD SOKO BIJELO POLJE (PRESUDOM OSNOVNOG SUDA U BIJELOM POLJU K.BR 192/2014 UPISAN U KAZNENU EVIDENCIJU)AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA ZAŠTITE LICA I IMOVINE TOP-GUARD SECURITY - BARAGENCIJA ZA SKLAPANJE BRAKOVA I DRUGE USLUGE LOVE STORY D.O.O. PODGORICAAGENCIJA LOMI D.O.O. ZA POSREDOVANJE U ZAPOSLENJU - PLJEVLJAAGENCIJA MLADOST DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PLJEVLJAAGENCIJA STEPD.O.O DRUŠTVO ZA PROMET ROBA USLUGA, PODGORICAAGIC KEMAL KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. KAFE BAR DŽENITA- BARAGOVIC ADOLETA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FRIZERSKOM SALONU RAZA I PIME -PODGORICAAGOVIC SAFIJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOSTU S.T.R. DA&NI - ROŽAJEAGRAR S & G EXP - IMPD.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, USLUGE, UGOSTITELJSTVO,

Naziv

0234839002356368027157240235452702831341

0241243802374170

024221070275072402778866027161190267879902424681 02656400

02758750

02458276

0270402102742691024035010275163102319063

02676133

Matični broj*

203.20 2,095.10

38,114.68 65,326.86 17,336.44

215.59 14,631.61

947.31 22,646.89

12,619.20 3,870.42

30.00 30,365.22

137.47 17,417.61

2,265.07 2,220.00

741.50

290,669.48

804.47 403.83

2,475.00 582,942.85

4,453.70 740.46

85.91

77.21 16,862.32

Iznos blokade

235 2,300 2,215 2,902 1,696 3,736 1,070

3,707 2,333

2,515 1,787

348 219

2,571 1,509 1,676 2,539

174

2,298

4 1,872 2,379

678 20

1,560 27

3,516 1,482

Dani blokade

Rb.

59 60 61 62 63 64 65

66 67

68 69 70 71 72 73 74 75

76

77

78 79 80 81 82 83 84

85 86

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 4: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana4 od 418

TURIZAM, EXPORT - IMPORT, ULCINJAGRARKOMERCE O.D. ANDRIJEVICAAGRO - M D.O.O - BUDVAAGRO T JEDNOCLANO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICAAGRO COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT - ROŽAJEAGRODOMACIN DOO ZA PROIZVODNJU I PROMET - PODGORICAAGROINTER D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGAAGROKOMBINAT 13 JULHOLDING KOMPANIJA A.D.AGROTRANSPORT PODGORICAAGROMED - PAJOVIC O.D. PODGORICAAGROMONT-DR.M.ŽIVALJEVIC DOO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,UVOZ-IZVOZ,INŽINJERING I KONSALTING - PODGORICAAGROPOKRETD.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT, PODGORICAAGROPRODUKT DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT ROŽAJEAGROFARMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - ULCINJAGROHERMES JEDNOCLANO D.O.O. ROŽAJEAD BEA CENTAR BERANEAD BEAMEDIA BERANEAD BEPEK BERANE (PRESUDOM OSNOVNOG SUDA U BERANAMA K.BR.60/13 OD 18.09.2014 GOD. UPISAN U KAZNENU EVIDENCIJU)AD KOMPAS BIJELO POLJEAD KOMPAS SERVIS BIJELO POLJEAD KOMPAS-ARMING BIJELO POLJEAD LOVCEN PODGORICA (ODLUKOM SKUPŠTINE AKCIONARA OD 06.07.2005 GOD., POKRENUTA DOBROVOLJNA LIKVIDACIJA. RJEŠENJEM P.BR.4841/2000 OD 17.07.2006.GOD. ODREĐENA PRIVREMENA MJERA OPTERECENJA AKCIJA)AD METAL PRODUKT PODGORICAAD TURJAK - ROŽAJE (RJEŠENJEM OSNOVNOG SUDA U ROŽAJAMA I.BR.652/11 OD 18.10.2011 GOD. ZABRANA RASPOLAGANJA OPTERECENJA I OTUĐENJA IMOVINE)AD FARMA MORAVAC BIJELO POLJEAD FRIGO BELL BERANEADA CO - DOO BIJELO POLJEADVERTISING GROUP DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU (D.O.O.), DRUŠTVO ZA MARKETING I POSLOVNE USLUGE - BUDVAADVOKAT - ANA STANKOVIC-MUGOŠA - PODGORICAADVOKAT BUDVA

Naziv

021048900276882802695871024217800228548702295679020263410224218402326388

02649144020451410231887302234718022800940227872302278847

02140098022917970229175402013843

0209174702078660

02251396022787660243353202414538

Matični broj*

33,016.78 13,493.65

104,855.13 1,303.82 5,211.09

12,408.67 228,028.38

3,947.51 75,173.72

408.53 119,255.18

5,943.25 127,279.55

16,201.14 44,978.98 37,390.42

95,015.03 19,896.52 13,916.44

15.00

22,822.46 69,133.03

1,424.87 116,648.37

43,406.92 128,802.73

26.17 3,784.47

Iznos blokade

4,688 1,836

494 2,929 3,687 4,813 3,467 5,008 3,957

2,817 3,961 1,315 2,099 3,795 4,237 2,412

4,194 5,569 5,078

149

2,146 2,609

656 4,173 2,533 1,704

4,763 79

Dani blokade

Rb.

87 88 89 90 91 92 93 94 95

96 97 98 99

100 101 102

103 104 105 106

107 108

109 110 111 112

113 114

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 5: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana5 od 418

ADGRADINA-KVARTA - BIJELO POLJEADEM ALJOVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST FRIZERSKI SALON FIGARO - BUDVAADEMAGIC MIMOZA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOSTVU S.T.R. ADEA II- ROŽAJEADI KONSALTING D.O.O. BUDVAADIZES MONTENEGRO D.O.O. - PODGORICAADMIRABLED.O.O.ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT - IMPORT - BUDVAADNAN BARLOVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTOPRAONA - ULCINJADO-COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT - ROŽAJEADORA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE - BARADRIA PLUS D.O.O. BUDVAADRIA TRAVEL D.O.O. - BUDVAADRIATIC DREAMSDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT - BUDVAADRIATIC MONTENEGRO DEVELOPMENT DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVAADRIATIC PERFECT GROUPD.O.O. PREDUZECE ZA INŽENJERING, GRADNJU, VOĐENJE INVESTICIONIH PROJEKATA I POSREDOVANJE U PRODAJI NEKRETINA , RISANADRIATIC RESIDENCED.O.O. HERCEG NOVIADRIATIC SEQURITY SISTEM INT D.O.O. - TIVATADRIATIC STROJ D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - BUDVAADRO-GRADNJA DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. BUDVAADROVIC ERVIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U BUTIKU ONE PODGORICAADUT RENT A CAR D.O.O. - PODGORICAAERO KLUB ŠPIRO MUGOŠA - PODGORICAAERODROM KETERING MONTENEGRO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA KETERING USLUGE U VAZDUŠNOM SAOBRACAJU TIVAT (POKRENUTA DOBROVOLJNA LIKVIDACIJA ODLUKOM OD 15.10.2014.GODINE, LIKVIDATOR NIKOLA METODIJEVIC BR.PASOŠA 008159798)AZURA APARTMENTS LTD DRUŠTVO ZA TRGOVINU, USLUGE I PROMET SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - KOTORAJRULAI AJRULA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. SIRKO - PODGORICAAJŠA D.O.O. EXPORT-IMPORT - ROŽAJEAKVA MARIN D.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE - BIJELAAKVAMONT D.O.O. BIJELO POLJEAKI

Naziv

02278456 029678710264286702274078 0268800002415453023944130273090102667916

02621789

02632560

02691159026359170264678102388367 026736650201137902878445

02466481

027876440237419602346702

Matični broj*

1,032.44 405.81

9,890.31 2,807.00

182.88 649.44 168.75

1,761.94 3,414.85

22,903.35 81,586.43

3,680.77

15,404.78

40,826.71

2,971.56 45,563.26 64,562.79

30.00 15.00

5,693.14 4,097.29

2,367,417.21

10,291.42

299.98 4,448.87 7,449.08 4,196.99

25,814.31

Iznos blokade

81 83

2,664 405

1,843 1,315

748 82

2,168 3,651

751 846

1,245

405

1,048 2,509

885 1,087

327 629

1,063 390

1,094

4,182 627

1,727 2,221 3,957

Dani blokade

Rb.

115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

127

128

129 130 131 132 133 134 135 136

137

138 139 140 141 142

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 6: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana6 od 418

AKO - KOMERC 2 - BERANEAKOVIC ŽARKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. KRISTAL BERANEAKOVO PLUS D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ULCINJAKSIOM 5 ZA TURIZAM I USLUGE D.O.O. BUDVAAKCENT - IN DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUDVAAKCIONARSKO DRUŠTVO S T A D I O N BERANEAKCIONARSKO DRUŠTVO BJELASICA-RADA BIJELO POLJE AKCIONARSKO DRUŠTVO DEKOR ROŽAJEAKCIONARSKO DRUŠTVO DRVOIMPEX - CELUGE ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO - BARAKCIONARSKO DRUŠTVO DRVOIMPEX-MERVEL-ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU PODGORICAAKCIONARSKO DRUŠTVO ZA VODOPRIVREDNU DJELATNOST MORACA SA P.O. - PODGORICAAKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRERADU I PROMET DRVETA, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU ORJENPRODUKT A.D HERCEG NOVIAKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, INŽINJERING I ZASTUPANJE LOVCENINVEST PODGORICAAKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU SVIM VRSTAMA KARTONSKE AMBALAŽE KARTONAŽACETINJEAKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT MARKET A.D. PODGORICAAKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA , EXPORT- IMPORT SI PROMET - L - PODGORICAAKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA PAKO A.D. ANDRIJEVICAAKCIONARSKO DRUŠTVO IBARMOND ROŽAJEAKCIONARSKO DRUŠTVO KRISTAL - ROŽAJE (RJEŠENJEM OSNOVNOG SUDA U ROŽAJAMA I.BR.652/11 OD 18.10.2011 GOD. ZABRANA RASPOLAGANJA OPTERECENJA I OTUĐENJA IMOVINE)AKCIONARSKO DRUŠTVO PAPIR PODGORICAAKCIONARSKO DRUŠTVO POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO BERANEAKCIONARSKO DRUŠTVO PUT BARAKCIONARSKO DRUŠTVO RADNIK-KOMERC BIJELO POLJEAKCIONARSKO DRUŠTVO SANITAS BIJELO POLJEAKCIONARSKO DRUŠTVO U MJEŠOVITOJ SVOJINI ZA PROIZVODNJU,PRERADU I PROMET CRNAGORACOOP - DANILOVGRAD AKCIONARSKO DRUŠTVO ULTEP - ULCINJALBATROS D.O.O. DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, KNJIGOVODSTVENO FINANSISKE USLUGE I INŽINJERING

Naziv

0285695602098938029593720202122602003899020285650225643602274132

0203447602114852

02017555

02004836

0237116202417936

022172360205246602043254

020170830228010802002884022917620201053402000326

0204387402082659

Matični broj*

636.91 5,697.66

757.33 1,317.87

227.75 7,926.68

306.28 196,637.04

322.65 26,080.93

439.30 97,156.34

136,585.98

990,316.43

25,866.37 2,919.45

4,305.40 124,523.66

21,182.30

265,123.22 2,447.13

553,258.59 166,179.13 304,231.26 140,116.22

1,440.64 109,891.97

Iznos blokade

4,553 4,973

321 685

19 3,988

23 4,293 4,136 2,118

607 4,663

1,979

1,423

4,535 571

81 4,688 3,211

3,957 297 268

5,582 4,710

328

3,135 3,781

Dani blokade

Rb.

143 144 145 146 147 148 149 150 151 152

153 154

155

156

157 158

159 160 161

162 163 164 165 166 167

168 169

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 7: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana7 od 418

ALBACORE D.O.O. - PODGORICAALBI DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I POSLOVNE USLUGE, EXPORT-IMPORT ULCINJALBIJANIC LJUBINKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST IZVAN PRODAVNICA BUDVAALBORINO D.O.O DRUŠTVO ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I USLUGE EXPORT-IMPORT - TIVATALDI PROPERTIES DRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA I TURIZAM D.O.O. - BUDVAALDINO.D.HADŽIMUHOVIC ISMET - BIJELO POLJEALEKON INC DRUŠTVO ZA TURIZAM I USLUGE, D.O.O.- BUDVAALEKSANDAR DOLJANICA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U RESTORANU TRPEZA BUDVAALEKSANDAR RAICEVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - PRODAJA SOKOVA I SLADOLEDA - BUDVAALEKSANDAR SHIP REPAIR D.O.O. ZA USLUGE I REMONT BRODOVA HERCEG NOVI ALEKSANDRA VUJOVIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.T.R. ROKI 8 - BUDVAALEKSEEV INVESTD.O.O. BUDVAALEKSIC RADOVAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. MARKET ULCINJALEN BIJELO POLJEALEX & SE DRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE D.O.O. BUDVAALEX INVESTMENTDOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BARALEX STAR D.O.O. ,SUTOMORE - BARALEX-IMOBILIEN D.O.O. - PODGORICAALEXNER & CO D.O.O. ZA EXPORT IMPORT UNUTRŠNJI PROMET UGOSTITELJSTVO I USLUGE - ULCINJALIAN COMMERCE D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICAALIANCE - INVEST MONTENEGRODRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU D.O.O. BUDVAALIANCE MONTENEGRO GROUPDRUŠTVO ZA KONSALTING I MENADŽMENT D.O.O.,BUDVAALIJA SKENDEROVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFE BAR GARAVI SOKAK - BERANEALIKAVAZOVIC JASMINA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U SAMOSTLNOJ TRGOVINSKOJ RADNJI IRMA - PLJEVLJAALKOVIC HAMID KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - AUTO TAXI - PODGORICAALMAKS - CGDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROJEKTOVANJE I USLUGE D.O.O. - PODGORICAALMAS - SERVIS D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BUDVA

Naziv

0281068902237601

02403951

026303970233395302635798

02799669 02668831 0293036602651157026712630266403802672901

02412195

0265999902720108

0267058502722950

Matični broj*

525.51 25,307.99

21.62 138.39

15.00 138.80

1,495.00 246.20

165.00

207.87 676.73 647.28

4,010.27 2,264.69 3,004.76

21,267.87 11,664.18

1,028.62 1,338.43

15.00

1,088.70 1,295.91 1,118.67

821.22

387.17 662.87

1,328.72

Iznos blokade

2 314

4,765 1,767

2,211 4,624 1,721

3

317

1,553 608

2,249 3,352 4,593

158 1,087 2,165 1,809 1,319

2,394

24 2,047 4,296

979

716 461

2,398

Dani blokade

Rb.

170 171

172 173

174 175 176 177

178

179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

189

190 191 192

193

194 195 196

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 8: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana8 od 418

ALMINA COD.O.O. BARALO GROUPD.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT, PODGORICAALTER EGO DOOALTIRA FITNESS AND DANCE CLUB D.O.O. BUDVAALTKIN SERVICES LIMITED D.O.O. - TIVATALU - CENTAR D.O.O. - ROŽAJEALUMATIK MEDITERAN D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT - PODGORICAALFA GROUP MONTENEGRO D.O.O - PODGORICAALFA TRADE D.O.O. BARALFA F.D.S.DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BARALHAJALI-STANIŠIC D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT PODGORICAAM MIŠNIC VUKAJLA I DR. PODGORICAAM COMERCE D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - PODGORICAAMADEUS 303 GOSTIONA - HERCEG NOVIAMAL PRODUKT D.O.O. ROŽAJEAMAR COMPANY D.O.O. EXPORT-IMPORT - ROŽAJEAMARILIS - M D.O.O. BUDVAAMBA DUPLJAK D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BARAMBIENTE D.O.O. - PODGORICAAMBROZIJA D.O.O.AMD GROSS D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA SUTOMORE - BARAMIEM D.O.O. ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICAAMINA MINIMARKET - TUZI, PODGORICAAMINEX DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU- PODGORICAAMIS MN DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICAAMM - KOM D.O.O. NIKŠICAMONES IIID.O.O. BUDVAAMSONE ENTERPRISES MONTENEGRO DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROMET NEKRETNINA D.O.O. BUDVAAMFORA TURIST DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU - PODGORICAAN & AN- BUILDING D.O.O. - BUDVA

Naziv

02853485023446700233416002901501026423950291981802693585

02941058023520950277308202318016

0227282202738953 0240639002639840029390960232190402372886023155130241258602351579 0243018502965062024417990265636102708329

02785528

02752026

Matični broj*

1,362.60 944,425.66

98.62 2,451.74 1,842.85 1,045.00

172,874.31

6,863.45 1,338,140.58

19,043.48 9,709.93

22.21 78,220.22

12.89 45.35

61,889.32 1,164.36 5,347.26 2,558.02

12,209.31 1,100.26

13,886.81 10,517.87

7,071.12 2,386.22 3,801.25 4,321.36

15.00

116,710.65

2,746.95

Iznos blokade

555 1,727

555 82

318 675 733

432 2,781 1,405 4,028

4,862 257

4,731 103 445

10 3,957 3,628 5,081 3,093 3,686 3,957 3,392

395 3,133

466 2,211

44

2,229

Dani blokade

Rb.

197 198 199 200 201 202 203

204 205 206 207

208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224

225

226

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 9: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana9 od 418

ANA OBRADOVIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU OGNJILO NIKŠICANBORA D.O.O.ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,PODGORICAANGARADRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠICANGIE & CO D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVIANDOS D.O.O. HERCEG NOVI (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)ANDREJEVSKI VESNA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R.CILI- BUDVAANDREX COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCUANDRIJEVIC MIRJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - RACUNOVODSTVENA AGENCIJA A-TIM - PODGORICAANDRIC VELIMIRKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. CIKI BUDVAANDROVIC SIMO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. BIFE PETROVAC PETROVACANDROMEDAD.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT, BARANĐELIC SANJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. VIKTORIJA 2 PLJEVLJAANĐEO-KOMERCDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. - NIKŠIC(REŠENJEM ST.BR.421/15 OD 22.09.2015 GODINE OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)ANĐIC MILJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. CEVABDŽINICI KLOPKA 1- BERANEANZALONE D.O.O. TIVATANISA & A COMPANY DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR ANICOM DOO(RJEŠENJEM ST.BR.164/07 OD 11.07.2007.GODINE POKRENUT STECAJ)ANKA KANKARAŠ KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. KIOSK A & D NIKŠICANKER & COD.O.O.ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT PODGORICAANTIBARUM D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE - BARANTIVARI D.O.O. BARANTIK BAZAR DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BARANTRE DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠICANŠAR O.D. ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO EXPORT IMPORT I TURIZAM HERCEG NOVIANJA KOMERC D.O.O. ZA PROMET I USLUGE - PODGORICAAOLY D.O.O. , BUDVAAPOSTOL BUILDING INVEST D.O.O. - HERCEG NOVIAPOTEKA SV.NIKOLA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU D.O.O. PODGORICAAPOTEKA STARI GRAD BUDVAAPOTEKA TILIAE CORDATA - LIPA

Naziv

02113619022253440284598902146266 02937000

02651017 02101700

024451150244335002211092 028324020245179402050935024620520246329602414996028192870296069902420333027083880225337202791692

Matični broj*

490.96 582.66 718.86 332.08

1.18 361.35

1,248.97 4,376.59

28,716.53 7,487.81

2,669.97 4,998.44

82,583.01

12,531.99

2,825.00 210.70

5,390.52 1,173.14

72,182.10 12,768.57

528.37 586.45

3,135.67 261.73

346,390.08 1,476.55

49,434.15 17,360.17

4,395.61 1,135.30

Iznos blokade

20 1,781 4,080

242 4,640 1,550

388 5,107

2,330 3,957

2,033 4,274 2,034

1,964

3,357 1,439 3,957

25 1,192 2,027 2,790 1,539 2,722 3,469

284 276

2,662 1,705

194 1,307

Dani blokade

Rb.

227 228 229 230 231 232 233 234

235 236

237 238 239

240

241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 10: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana10 od 418

APR D.O.O. ROŽAJEARAGANAD.O.O. ZA ZANATSTVO,PROMET ROBA I USLUGA - BARARAN CUCCINE PEJOVIC COMPANY D.O.O. PODGORICAARARAT MNED.O.O. DANILOVGRADARBEN NIMANBEGOVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST PLAŽNI MOBILIJAR - SUR VALDANOS - ULCINJAREA CO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE - CETINJEARIGANT INVESTMENT GROUP D.O.O. - BUDVAARIJETA LJULJIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOSTKOZMETICKI SALON - ULCINJARINA DRUŠTVO ZA TURIZAM I TRGOVINU D.O.O. BUDVAARION NAUTIKA - MONTENEGRO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE KOTORARIONA & CO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO ,EXPORT-IMPORT D.O.O. ULCINJARIS TRADE DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BARARISTOKRATA D.O.O. - ULCINJARJOL DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICAARMAGEDON I DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ANDRIJEVICAARMACOM DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - KOLAŠINARMEND CUNGIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - S.U.R. MANHATTAN ULCINJAROMA N DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICA (RJEŠENJEM ST.BR.35/11 OD 23.02.2011.GODINE POKRENUT STECAJ)ARPA DRUŠTVO ZA TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O. - BUDVAARSENIJEVIC HERCEG NOVIARSENIJEVIC JELENA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.T.R. ICE PROIZVODNJA TORTI I KOLACA - BUDVAARSOVIC ZORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU GARDEN - PODGORICAART & DECOR DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, GRAĐEVINARSTVO PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT - TIVATART BAR PLUSDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠU - BARART INTERIJERI D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - KOTORART PLASTDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O., NIKŠICART PROJEKTZA URBANIZAM, ARHITEKTURU, INŽENJERING I PROMET D.O.O. PODGORICAART REMEDIA DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠICARTA MURATOVIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.U.R. AQUA - ULCINJ

Naziv

02783479020496600235210902851393

0236507302952378 026223600274231402434954

0238408602916410029057790282822702696851 02804689

0206084102322021

02853477

0283038802720841027302780272541002811103

Matični broj*

6,279.26 135,626.90

72,452.53 3,437.96 1,000.09

15.00 3,378.49

314.19 30.00

1,753.27 12,156.27

5,810.72 141.62 853.29

85.00 10,772.11

3,868.78 734.80

8,447.61 404.11

59,522.75

291.91

12,922.35

9,810.63 15.00

7,368.94 51,329.22

95.65 315.00

Iznos blokade

516 1,532 2,677

240 37

2,394 685

73 2,211 1,707 2,501

4,443 48

264 55

1,066 1,129 1,235

706 1,826 1,314

3,632

438

1,468 1,087

380 293

12 31

Dani blokade

Rb.

257 258 259 260 261

262 263 264 265 266 267

268 269 270 271 272 273 274

275 276 277

278

279

280 281 282 283 284 285

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 11: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana11 od 418

ARTE DOLCED.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BUDVAARHING DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROMET D.O.O. NIKŠICAS COMPANY D.O.O. ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICAASBKDOO ZA PROMET I USLUGE PODGORICAASEE MONTENEGRO D.O.O. - PODGORICAASTI EXCLUSIVE DRUŠTAVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, USLUGEI SPOLJNOTRGOVINSKI PROMET - PODGORICAASTRA MONTENEGRO TRADED.O.O. ZA PROMET NEKRETNINA - BUDVAASTRA RENT- A - CARDOO BUDVAASTROMELIJA D.O.O.- BARASTRON D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROJEKTOVANJE ,INŽINJERING I TRGOVINU ,EXPORT-IMPORT - DANILOVGRADASYLUMINK D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT - HERCEG NOVIATASDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, D.O.O. TUZI, PODGORICAATEKS D.O.O. BIJELO POLJEATEF D.O.O. - PODGORICAATI COMPANYDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BARATLANT-PEZELJ D.O.O. TIVATATLANTA INVESTMENTDOO ZA PROMET ROBA I USLUGA - BARATLANTIDA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICAATLAS INVEST DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICAATLAS CAP D.O.O. - PODGORICAATLAS CAPITAL PARTNERS DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I KONSALTING D.O.O. - BUDVAATOS BOŽOVIC KOSA I DR. O.D. BIJELO POLJEATRIC COMPANI"ZA TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO I TURIZAM,EXPORT-IMPORT PODGORICAATTIKA LAND D.O.O. PODGORICAAURORA - MOBILID.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT , ULCINJAURORA NOVA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE - HERCEG NOVIAURORA PROIZVODNO,TURISTICKO,TRGOVINSKO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TIVATAUS COMMERCE DOOAUTO - MOTO - KROS KLUB ZABJELO PODGORICAAUTO - MOTO SPORTSKI KLUB VELIMIROVIC PODGORICAAUTO - TAXI

Naziv

026821500230527502393913024645780278151402461331

02693356027573030263965302692627

0295581402624087027605250216660702737922020556190265157202369320022752790266162402666375020959390235049102642034027218130240220302047829

023569880242781802156407

Matični broj*

278,061.06 1,302.48 3,590.92 3,545.81 1,741.90

64,512.37

1,938,433.26 4,627.80 3,796.07 2,428.65

498.00 15.00

12,317.98 26,503.40

2,319.60 13,309.76

5,950.18 6,144.57

278,597.78 167,259.60

12,585.24 67.21 77.66

11,704.04 18,015.55

55.61 11,594.98

3,894.24 473.47

11,235.57 12,926.49

Iznos blokade

2,067 4,835

451 1,711

333 2,468

2,259 2,103 1,348

880

54 2,394 2,106

786 172

3,966 2,244 3,875

166 109

2,182 3,337 4,703

170 787

1,959 458

3,847 410

3,309 1,966

Dani blokade

Rb.

286 287 288 289 290 291

292 293 294 295

296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312

313 314 315 316

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 12: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana12 od 418

AUTO - TAXI PODGORICAAUTO -TAXI PODGORICAAUTO B.M.DRUŠTVO ZA TRGOVINU,ŠPEDICIJU I USLUGE D.O.O. PODGORICAAUTO DJELOVI - BOŽOVIC DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - NIKŠICAUTO DJELOVI PEROVIC D.O.O. BAR (RJEŠENJEM ST.BR.360/11 OD 11.01.2012.GODINE POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)AUTO MOTO DRUŠTVO BECO LAZOVIC D.O.O. - PODGORICAAUTO MOTO DRUŠTVO MILO CICOVIC NIKŠICAUTO MOTO DRUŠTVO ULCINJ D.O.O. - ULCINJAUTO MOTO SPORTSKI KLUB PAVICEVIC , PODGORICAAUTO PERIONICA KVATRO - BIJELO POLJEAUTO PRIMA 2 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT, CETINJEAUTO SERVIS STANIC D.O.O. ZA SERVISIRANJE VOZILA, PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA (RJEŠENJEM ST.BR.126/06 OD 15.06.2006 POKRENUT STECAJNIPOSTUPAK)AUTO TAKSI VL. RAĐENOVIC JOVAN BUDVAAUTO TAKSI-KOMBI BERANEAUTO TAXIAUTO TAXI KOTORAUTO TAXI PODGORICAAUTO TAXI PODGORICAAUTO TAXI - KOMBI BERANEAUTO TAXI VL. BAOŠIC DARKO - PODGORICAAUTO TAXI VL.BECIR DANILO KOTORAUTO TAXI VL.KASOM ZORAN BUDVAAUTO TAXI DJELATNOSTAUTO TAXI PODGORICAAUTO TAXI ROŽAJEAUTO CENTAR BRAJOVIC DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICAAUTO CETKOVIC D.O.O. PODGORICAAUTO ŠKOLA VUJOVIC - CETINJEAUTO ŠKOLA EVROPA 93 ROŽAJE

Naziv

0239397202766205

02371448

02358018020014460270872802680963 02357925

02337070

02768208024033820241928902133202

Matični broj*

173.14 175.66 507.61

32.64

16,830.20

5,073.30 38,095.32

8,467.04 3,843.06

522.04 106,561.51

5,223.85

15.00 11,339.72

47.56 219.07

58.52 205.63

75.00 242.40

20,027.47 240.90

13,599.34 222.53

17,444.66 15,527.37

2,014.63 1,077.95

49,689.65

Iznos blokade

716 410

2,823 83

2,795

90 1,229

291 1,536 1,900

565

4,267

3,600 1,966 5,107 3,665

716 382

1,410 717

3,665 1,378

600 1,613 1,965

366 360 789

1,343

Dani blokade

Rb.

317 318 319 320

321

322 323 324 325 326 327

328

329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 13: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana13 od 418

AUTO ŠKOLA MILENIJUM PLJEVLJAAUTO ŠKOLA POLO PETROVAC OPŠTINA - BUDVAAUTO ŠKOLA SIGMOBIL PODGORICAAUTO ŠKOLA START BARAUTO ŠKOLA FLEŠ ŠKALJARI , KOTORAUTO-MOTO BUSINESS DOOAUTO-MOTO SPORTSKI KLUB ELEKTRONIK-M BUDVAAUTO-TAKSIAUTO-TAXI BERANEAUTO-TAXI VL. ĐURAŠKOVIC PREDRAG - BUDVAAUTO-TAXI DIJELATNOSTAUTO-TAXI DJELATNOSTAUTO-TAXI PODGORICAAUTO-TAXI ROŽAJEAUTO-TAXI ROŽAJEAUTOKAROSERIACOMMERCE D.O.O. PODGORICAAUTOMATIK D.O.O. ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO, UGOSTITELJSTVO I USLUGE KOTORAUTOMACO D.O.O. PODGORICAAUTOMEHANICARSKA RADNJA AUTOMEHANIKA-NEŠO HERCEG-NOVIAUTOPREVOZNIKAUTOPREVOZNIKAUTOPREVOZNIK , PREVOZ ROBE U DRUMSKOM SAOBRACAJU - KOTORAUTOPREVOZNIK - ROŽAJEAUTOPREVOZNIK NIKŠICAUTOPREVOZNIK - PODGORICAAUTOPREVOZNIK KOTORAUTOPREVOZNIK NIKOLIC STANOJLO HERCEG NOVIAUTOSJAJDRUŠTVO ZA ZANATSTVO I TRGOVINU D.O.O NIKŠICAUTOTRANSPORT VULANOVIC NIKŠICAUTOFLORIDAD.O.O. DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO I USLUGE - HERCEG NOVIAUTOCLUBDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICAAFIRMA DRUŠTVO ZA MARKETING I KONSALTING D.O.O. - PODGORICAACIKA COMMERC DOO ZA TRANSPORT,PROMET I USLUGE - BAR

Naziv

02336766024318150232010002676281023158230216424802448106 023813890207084702375320 02098822 02262711027550760242021002087278

Matični broj*

4,646.79 2,424.79

14,943.61 5,521.29 7,346.31

184.05 21,335.66

50.42 16,918.60

97.29 324.04 362.65 874.83

18,475.37 17,870.47

2,034.24 108,482.78

282.56 318.26

15.58 4,851.87

15.00 51,085.91

824.06 75.88

245.35 15,340.72

58.31 760.77

9,252.83 930.89

15.00 7,240.76

Iznos blokade

741 1,621 4,152 2,469

597 410

2,655 366

1,966 1,378

367 117 716

1,965 1,965 1,215 4,101

362 2,908 5,175 1,159 3,484 1,679 3,271 5,107 3,588 1,943 4,588 2,081 2,313 1,950 2,394 4,003

Dani blokade

Rb.

346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 14: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana14 od 418

ADŽIC BORIS KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - PRODAJA NAOCARA I TORBICA - BORIS BUDVAADŽIC NENAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -AUTOPREVOZNIK- NIKŠICADŽIC TOMISLAV KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU AMBASADOR - CETINJEAQUA - LUX DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BARAQUA BK D.O.O. PODGORICAAQUA VISTA D.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE - HERCEG NOVIAQUA-SKI D.O.O. - BECICIAQUALINA DRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA I USLUGE D.O.O. - BUDVAAQUALIFE MONTENEGRO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BARAQUAMARINE D.O.O. - PODGORICAAQUARIS D.O.O. - BUDVAAWISS D.O.O. PREDUZECE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE -BEOGRAD, POSLOVNA JEDINICA - PETROVACAXEL GROUP D.O.O. - PODGORICAAXEL PHOTO STORED.O.O. ZA TRGOVINU I FOTO USLUGE HERCEG NOVIB & B INTERNATIONALD.O.O. DANILOVGRADB & B SUR - PLJEVLJAB & S PETROL D.O.O. EXPORT-IMPORT - ROŽAJEB TRADE D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - PODGORICAB&Đ KOVACEVIC D.O.O. PODGORICAB&Z SINCE 2012DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BARB. U. I - INVESTMENT D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BUDVAB.K.B. DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU NIKŠICB.M.V. COMPANYD.O.O. BERANEB.N.G. - TEHNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE D.O.O. - KOTORB.N.R. D.O.O. DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA SPOLJNJU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU - TIVATBABACIC ARMIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U MUŠKOM FRIZERSKOM SALONU RARO PODGORICABABIC DARA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. M.B. -DANILOVGRADBABIC SEID KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. STOP - ŠOP - ROŽAJEBABOVIC D.O.O. PODGORICA

Naziv

027051680272484702711583023272360246011402990032026739670270533802702274

026526090269849802655772 027553190243907702337193028683770242654402916053026783730263934302706512

02283107

Matični broj*

975.71

2,627.68 11,034.18

223,196.74 115.58

96.99 5,729.52 1,648.60

465.17 44,492.82

6,835.71 700.19

19.00 319.83

1,076.33 2,495.83

1,675,327.15 15.00

3,513.00 16,753.03 31,802.52

720.37 759.36 528.14

1,667.06

4,112.74

2,523.79 303.02

6,842.04

Iznos blokade

23

1,322 1,594

650 55

1,728 961

1,087 6

1,991 465 780

1,454 2,309 1,706 4,883 1,333 2,394 2,939

4 128 191

1,980 1,980 1,944

3,296

2,560 446

4,745

Dani blokade

Rb.

379

380 381

382 383 384 385 386 387 388 389 390

391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403

404

405 406 407

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 15: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana15 od 418

BABOVIC NEDELJKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - ŠTAND MJEŠOVITE ROBE - BARBABOVIC RANKO OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BAR PAB-MATIS BERANEBABOVIC COMPANY D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BARBABOLAT MONTENEGROD.O.O.ZA USLUGE I PROMET, ULCINJBAJAGIC NEVENKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FRIZERSKOM SALONU NENA - NIKŠICBAJIC IGOR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - BERANEBAJKALDRUŠTVO ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. BUDVABAJCETIC MILORAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - AUTO TAXI - PODGORICABAKAR RG D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)BAKIC DEJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST STOLAR PO POZIVU DEJAN - PODGORICABAKOVIC AMRA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.T.R. NEW YORK - ULCINJBAKOTOURS DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT ROŽAJEBAKOC SONJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST ŠNAJDERSKO KROJACKA RADNJA SONJA - NIKŠICBALANCANA D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, HERCEG-NOVIBALBORDD.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT,PODGORICABALKAN LEGAL TREND DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVABALKANIKA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BERANEBALON D.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICABALTIC ZORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA U KOTORUBALCAN TELECOM - MNEAD PODGORICABALŠA TRADE DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVABAMBI TRADE D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT, KOLAŠINBAMBINO - BIJELO POLJEBAMBIS-STOLARIJA D.O.O. PODGORICABAMBUR MUHAREM KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOSTU S.T.R. TREND - PLJEVLJABAMM DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BERANEBANANA TRADE DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BARBANAŠEVIC MIODRAG KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA TEZGI - PODGORICABANDIERA ROSSA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVABANDOVIC DIVNA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU ANA - NIKŠIC

Naziv

0228640802855305

02629275 02167875

02270544

0267108502718758027724180280084502423570 027238590292478102447908 02146401 0280571502415437 02873796

Matični broj*

2,675.34 14,336.30

1,268.55 2,461.79 2,144.03

5,679.22 187.62 795.29

10,844.73

1,483.87

850.75 4,979.60 5,309.01

1,834.91 2,888.82

15.00 845.00

159,523.35 12,142.12

676.64 59,851.14

522,858.16 2.04

1,105,638.40 10,697.51

205.00 6,217.65

15.00 128.70

5,109.60

Iznos blokade

788 3,607 4,519

363 872

1,966 226 717

4,008

1,901

1,189 4,853

877

2,309 999

1,789 1,271 1,731

599 2,425

370 555

4,527 2,152 3,050

102 3,209

496 3

2,557

Dani blokade

Rb.

408 409 410 411 412

413 414 415 416

417

418 419 420

421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 16: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana16 od 418

BANJA COMERCE D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGABANJSKI KATUN DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT - NIKŠICBAOŠIC ŽELJKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - TEZGA ZA PRODAJU OBUCE I GAREDROBE - PODGORICABAR INVEST D.O.O. - BAR(RJEŠENJEM ST.BR. 439/15 OD 08.10.2015. GOD. OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)BAR TRANSPORT DI FAROOQ AMIR D.O.O. ULCINJBAR TREND D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT, PODGORICABARALIC MARINA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U CAFFE BARU M - BUDVABARBADOS TOURSDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR(RJEŠENJEM ST.BR.274/15 OD 23.07.2015.GODINE OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)BARBARA PEJOVIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.U.R. OGI KOTORBARBIC DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE - TIVATBARJAKTAREVIC MUNIBA KOJI OBAVLJA PRIVREDNA DJELATNOST U CEVAPDŽINICI IZABELA PLAVBARJAKTAROVIC LJUBIŠA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FRIZERSKOM SALONU LJUBIŠA - BERANEBARKLI - MONTENEGRO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O. - ULCINJBAROVIC BRANISLAV KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - AUTO PERIONICA - PETROVACBARSI BARBART D.O.O. PODGORICABARTEX D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BARBARTOL IMPEX - MONTENEGRO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO, D.O.O. BUDVABARUM BARUMDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BARBARCELA D.O.O. DRUŠTVO ZA TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO I USLUGE - HERCEG NOVI (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)BASKET VL.ŠCEPANOVIC SAVA - BIJELO POLJEBASKETHAND DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BARBASSRA COMMPANY DOOBATERS DOO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVIBATLI DOOBATO CO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJEBATRICEVIC BOBAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - AUTO TAKSI - BUDVA

Naziv

0225913302628864

02762226

0293494902805278 02702088

02124696

02419602

022211360279059902183501023962540268852202274370

0293212102356821027461580235624402388316

Matični broj*

27,318.87 5,547.99

15.00

68,293.70

140,478.95 23,512.38

240.90 26,225.77

920.93 20,469.48

2,209.83

9,549.37

137,670.82

8,105.29 28,431.65

101,177.12 1,632.95 4,597.48 8,273.14

187.69

447.78 5,766.57

144.31 82,557.76

8,574.72 84,780.41

405.90

Iznos blokade

4,005 249

1,987

583

646 1,013 1,852 1,306

269 646

3,092

3,007

1,441

423 4,265

928 4,664

991 1,049 4,360

4,349 37

2,823 2,020 3,957 2,085 1,819

Dani blokade

Rb.

438 439

440

441

442 443 444 445

446 447 448

449

450

451 452 453 454 455 456 457

458 459 460 461 462 463 464

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 17: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana17 od 418

BATROVIC DUŠAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - ZETA PLOD - PODGORICABAUERFEIND CRNA GORA D.O.O. - PODGORICABAUHAUS PROPERTIES D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU - BARBAUHAUS REAL ESTATE DRUŠTVO ZA USLUGE I TRGOVINU D.O.O. BUDVABAHTIJAR PAJAZIT KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R.PAJO ANDRIJEVICABACAN DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT - ROŽAJEBACANOVIC MILOSAV KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - BRZA HRANA EKO - BERANEBACKO COMPANY D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BARBACKOVIC VUKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U PILJARI ONIX - SUTOMOREBACKOVIC ĐORĐIJE KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA U TIVTUBACOVIC KOMNEN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA U NIKŠICUBADŽOVIC FADILA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFE BUKI - BARBAŠIC PETAR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. MILOŠ BERANEBAŠTRICA IVO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST PREVOZ PUTNIKA NA MORU BUDVABBS COMPANYDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BARBD MONT PROJECT D.O.O. - BUDVABDF - CAR D.O.O. NIKŠICBEBI ŠOP ANDREABEG - SA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJEBEGANOVIC ALADIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST PRODAJA AUTODJELOVA B&B - B. POLJEBEGANOVIC PRODRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BARBEGONIJA DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O.NIKŠICBEGU&CO D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT ULCINJBEDEM - MONTENEGRO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICABEZBRADICA MILOŠ KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU-SAJAM BUDVABEZMAREVIC - CO DRUŠTVO ZA EXPORT-IMPORT D.O.O. NIKŠICBEZMAREVIC LJILJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŽUTOJ TEZGI - NIKŠICBEIJING DJINA D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE, HERCEG NOVIBEKEEV DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROMET NEKRETNINA D.O.O. - BUDVABEKTEŠEVIC EVLIJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFANI KOLATA - GUSINJEBEKTEŠEVIC FEJZO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST PORTABELLA 1 - PLAV GUSINJEBELAVISTA BIJELO POLJE

Naziv

026794930246135802461544 02926261 02424436 028243020273025103006727 02776022

02774267021308150237492702631881 02313251 0233383002696649

Matični broj*

312.00 4,617.31

462.34 616.99 337.79

59.10 4,197.35

15,582.43 3,904.92 1,186.59

47.68 5,378.70

141.65 612.75 150.00

15.00 540.00

3,592.13 73.32

1,134.22

2,847.43 4,449.34

72,192.89 15.00

569.82 2.48 2.19

12,226.30 5,069.89 6,135.19 1,003.35

12,107.63

Iznos blokade

670 487

3,260 2,264 4,929

40 2,519 2,209 3,622 2,390 4,080

377 4,273

33 381

1,087 149

3,264 272

3,408

1,693 1,459 1,836 2,394 2,592 4,271 4,163 2,291 2,063 5,037

283 3,247

Dani blokade

Rb.

465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484

485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 18: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana18 od 418

BELAN TIVATBELIVITA" D.O.O. PODGORICABELISIMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - MOJKOVACBELIC MONTED.O.O.ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE BUDVABELL D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICABELLAMARIS CASA DESIGN D.O.O. - ULCINJBELOŠEVIC SLAVENA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. SAŠKA - PODGORICABELJKAŠ MIRJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. BIFE TRIOM- PLJEVLJABEMIVEST D.O.O. ZA UNUTRAŠNJU,TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO I TURIZAM PODGORICABENGAL D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - BUDVABENDERD.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVIBENZ D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICABEONIK DOOBEOTERM D.O.O. ROŽAJEBEPPLER INVESTMENTS MONTENEGROD.O.O.- KOLAŠINBERGWOOL COMPANY D.O.O. - PODGORICABERIŠA ADEM KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - BUTIK KICO-ITALIJA - ULCINJBERIŠA EMRA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KUCICI BR. 10 ZA PRODAJU TEKSTILNE ROBE - BUDVABERIŠA HYSEN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -KANCELARIJA ZA LECENJE LJUDI- NIKŠICBESKO BAU DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO D.O.O. - BUDVABEST INVEST PROPERTIES D.O.O. - PODGORICABEST PROPERTY ACTIVE D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BUDVABETON BOKA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT- PODGORICABETON TRANSPORT GRUPA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRANSPORT I UGRADNJU BETONA BARBETON-ASS DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BARBETTER LIFE - COMPANY DRUŠTVO ZA TRGOVINU , PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT D.O.O. NIKŠICBECIROVIC KOMERC DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJEBECIROSKI MUSLIJA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. BALKAN - ROŽAJEBECOVIC HASIRE KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. SPRING ULCINJ

Naziv

0234978702413019028196270238450702456796 0228873702410001023596340209867902287633027855950262968202681757

02744821027053890263784702405784

02347334

0271060903017907

02066793

Matični broj*

1,281.66 2,478.53 6,203.53

17.00 303.31

32,988.75 173.71 743.21

30,581.57 1,426.18 4,214.47 7,858.65

70,486.73 624.01

480,743.74 595.87

1,285.74 5,160.44

15.00

2,608.14 239.67

3,110.71 15.00

1,959.40

7,505.80 621.28

16,529.23 2,639.72

342.35

Iznos blokade

621 4,440 2,538

19 4,125 1,588 1,341 2,413 1,122

326 37

4,356 95

585 1,503 2,210

396 160

1,084

1,314 2,377 2,286 2,394

48

96 158

3,321 2,169

361

Dani blokade

Rb.

497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514

515

516 517 518 519

520

521 522

523 524 525

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 19: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana19 od 418

BEDŽETI AGRON KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST PRODAVNICA MOBILNIH TELEFONA IOPREME OZ - I BARBIBIZ D.O.O. PODGORICABIBIC MUNIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. BIBA ROŽAJEBIBOX TIVATBIVIO TRADE DOO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT KOTORBIG APPLE-NY D.O.O. EXPORT-IMPORT -BARBIG STARBIGOVIC ANĐELIJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO-TAXI KOTORBIGOVIC DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE D.O.O. - BUDVABIZNIS GROUP RADOVICDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BARBIZNIS SISTEM D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU - NIKŠICBIJELI PAVLED.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT DANILOVGRADBILBINGMONTE ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT PODGORICABILDON D.O.O. - CETINJEBIM VL.PRAŠCEVIC BRANKA PLAVBIMABDOO TIVATBIMBODRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT TIVATBINASA DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BARBIO ŠPAJZ TIVATBIO-PLOD DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT - ROŽAJEBIOTEC MONTENEGRODOO HERCEG NOVIBIRD COMMERCED.O.O ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVIBIRING D.O.O DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE PODGORICA,PC KRUŠEVACBIROGRAF D.O.O. ZA GRAFICKU DJELATNOST,BIOGRAFIKU,TRGOVINU NA MALO I VELIKO,SPOLJNU TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO,TURIZAM I SAOBRACAJ - PODGORICABIS-AGROPRODUKT DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠICBISER DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJE (RJ. OS. SUDA U B.P. I.BR.716/11 OD 13.09.2011.GOD. ODREĐENA ZABRANA RASPOLAGANJA, OPTERECENJA I OTUĐENJA UDJELOM OSNIVACA DAMIRA MARTINOVICA) (UPISAN U KAZNENU EV. NA OSNOVU PRESUDE OS.SU. B.P.BISTRO ŽABLJAKBITEKS A.D BIŠEVO ROŽAJE

Naziv

02279533 023555580275258102362155 027044630274835502265141023525320261999702383233 0273904602671514

02126621 0239812502686279021242030231100302059126

0273168102088363

02029634

Matični broj*

4,409.60

3,448.17 4,601.33 4,845.88 1,630.69

66.25 3,601.73

22,955.16 22,747.02 14,371.58

226,338.69 13,830.38 74,661.78

2,539.48 7,058.85

370,450.13 234.19

277,858.96 969.11

254,242.48 76.48

695.30 23,099.32 10,583.45

12,296.45 56,918.30

3,393.06 274.35

Iznos blokade

2,061

116 2,510 4,663 3,050 1,784 4,264

608 1,136 1,705 2,364 2,476 2,519 2,693 3,695 1,315 2,350

2,690 3,798 1,847

81 26

4,311 4,440

1,124 2,190

1,888 4,950

Dani blokade

Rb.

526

527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542

543 544 545 546 547 548 549

550 551

552 553

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 20: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana20 od 418

BITIC SEHAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU LAMBA BIJELO POLJEBIFE ? NIKŠICBIFE NAJ BARBIFE BLUE - TIVATBIFE BUNACA - HERCEG NOVIBIFE ĐURICKOVIC MD BIJELO POLJEBIFE JADRAN BARBIFE NARCIS BARBIFE PANORAMA CETINJEBIFE ROZAFA ULCINJBIFE RONCEVIC NIKŠICBIFE SVAKI DAN - BUDVABIFE STADION TIVATBIFE STARA VAROŠ GUSINJEBIFE STARI LOVAC BIJELO POLJEBICCHIERI D.O.O. - KOTORBIŠEVIC RAFETA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.T.R. LION BARBIŠEVIC SULEJMAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST DJELATNOST U S.T.R. DODONA -ULCINJBIŠEVIC ŠPRESA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU CELUGA - 19 BARBJANKO D.O.O. ZA PROIZIVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - MOJKOVACBJELANOVIC JOVANKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU TEKSTILNEROBEU PODGORICIBJELIC VESKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA U PODGORICIBJELOPAVLIA TRANSDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT DANILOVGRADBLAGOJEVIC D.O.O. NIKŠICBLAŽIC - RUBNE TRAKE DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. - PODGORICABLANCO-TRADE DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU D.O.O. NIKŠICBLERIM - COMPANY D.O.O. - BUDVABLISS LIFT MONTENEGROD.O.O. BARBLUE GROUP DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DOO BUDVABLUE DEVELOPMENTSD.O.O. KOTORBLUE RIVER DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU -PODGORICA

Naziv

02810719

02651475

02347784

0226238002695928022925560286131302677300029167110270357202779528

Matični broj*

439.30 5,628.71

351.00 933.85 325.42

6,576.60 525.43

23.00 1,538.21

46.53 24,745.30

3,566.54 14,308.97 11,190.74

1,503.77 34,334.11

9,030.78 1,651.98

2,842.86 218.82 655.96

160.81 136,011.59

14,994.09 11,543.51 64,088.64

1,322.87 41,071.65 11,657.65 84,742.16

3,501.39

Iznos blokade

1,430 1,311 3,499 4,661 4,617 4,528

115 4,296 3,723 4,588 4,644 4,163 2,517 4,136 5,014 1,070 1,377 1,987

3,379 2,868 3,110

716 2,551

1,276 186

2,651 4

1,693 481

2,701 1,322

Dani blokade

Rb.

554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571

572 573 574

575 576

577 578 579 580 581 582 583 584

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 21: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana21 od 418

BLUE HORIZON TRAVELD.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT PODGORICABLUE CRYSTAL SERVICE D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - KOTORBLUE WAVE PROPERTY DEVELOPMENTD.O.O. PODGORICABLUE WAVE CONSTRUCTION D.O.O. PODGORICABLUMARINE D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE HERCEH-NOVIBMV-PLUS COMPANY DOOBO-SI TRADE D.O.O. - PLAV (NA OSNOVU PRESUDA OSNOVNOG SUDA U PLAVU K.BR.23/11 I K.BR.57/2012 OD 30.11.2012. UPISAN U KAZNENU EVIDENCIJU CRPS-A)BOARD D.O.O ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT ŽABLJAKBOBADIS D.O.O. PODGORICABOBANABOBCAT V D.O.O. - PODGORICABOGARD COMPANY D.O.O. PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ŽABLJAK (Rješenjem o izvršenjui.br. 3198/2014 od 18.08.2014.g. upisuje se zabrana raspolaganja udjelom osnivaca Božidara Radojevica)BOGICEVIC BRANKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO TAXI - PODGORICABOGICEVIC SLOBODAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - TIVATBOGOJEVIC MIHAILO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KROJACKOJ RADNJI KROJAC PODGORICABODIKO COMPANY DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET D.O.O. BUDVABOEM - D DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICABOŽIDAR NIKCEVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU SEDMICA NIKŠICBOŽIDAR RAFAILOVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.U.R. ORANGINA - BUDVABOŽOVIC DRAGANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. MIKI- BIJELO POLJEBOŽOVIC NIKOLA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - SUR NAPOLEON - BUDVABOŽOVIC NIKOLA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NAPLATU PARKING PROSTORA ,BUDVABOŽOVIC RADOSLAV KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA- PODGORICABOŽOVIC SLAVKO - TAXI PODGORICABOŽOVIC TANJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FRIZERSKOM SALONU ANDREA - NIKŠICBOJ KOMPANI D.O.O. NOVI SAD - DIO STRANOG DRUŠTVA U CRNOJ GORI - TIVATBOJANA BN D.O.O. PODGORICA

Naziv

02642832

02701103

0264864402648652022145470235632502664925

0233984602210274 0266545002361493

0220443602634139

0272824902785382

Matični broj*

124.25

6,786.48

3,237.65 1,651.14

2.19 25,059.45

5,316.68

3,526.95 4,956.75 3,335.30 2,332.61

65,488.29

119.38 63.29 28.06

32,238.21 52,949.60

4,019.75 179.31

17,911.94 3,579.06

556.40

1,590.76 1,187.46

46.37

121.42 659,475.57

Iznos blokade

2,868

1,983

2,222 2,222 4,476 4,105

704

3,829 1,325 1,612 1,719 3,989

717 221 143

4,889 2,098

255 83

4,372 30

5,107

132 1,613

38

2,378 1,207

Dani blokade

Rb.

585

586

587 588 589 590 591

592 593 594 595 596

597 598 599

600 601 602 603 604 605 606

607 608 609

610 611

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 22: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana22 od 418

BOJANICD.O.O. PODGORICABOJELADRUŠTVO ZA TRGOVINU I GRAĐEVINARSTVO D.O.O.NIKŠICBOJIVO KMG GPD.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT, DANILOVGRAD BOJIC ALEKSANDAR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFE BAR MIKASA - NIKŠICBOJIC MARIJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. MARIJANA BOJIC - BUDVABOJIC MILIVOJE KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO TAXI - PODGORICABOJOVIC DMD DOOBOJOVIC NENAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO TAKSI - PODGORICABOJOVIC SLAVKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TEZGA - NIKŠICBOKA DMC DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KOTORBOKAN ŽELJKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA- PODGORICABOKELJ TRADE & AGENCY D.O.O. - KOTORBOKOVAC SLAVICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.T.R. TRAFIKA MJEŠOVITE ROBE DABOSS - BARBOKOVAC TRADE D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BARBOKSERSKI KLUB BUDUCNOST 97 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICABOKSERSKI KLUB PODGORICA - PODGORICABOLEKS D.O.O. NIKŠICBOLTOND.O.O.ZA ZAVRŠNE RADOVE U GRAĐEVINARSTVU, EXPORT - IMPORT, PODGORICABOLJANOVIC MARIJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST PRODAJA SLADOLEDA I SOKOVA - PLAŽA KAMENOVO - BUDVABOLJEVIC AUTO D.O.O. PODGORICABOLJEVIC BUMERANG D.O.O. - PODGORICABOLJEVIC DEJAN AUTO TAXIBOLJEVIC ZDRAVKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU POD MURVOM PODGORICABOMBO D.O.O. - BARBOMIVEX-PRODUKT - HERCEG NOVIBON AMI - INŽINJERING D.O.O. DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I POSLOVNE USLUGE PODGORICABONAVIA TOURS DOOBONED TRADE D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA HERCEH-NOVIBONEST DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC

Naziv

027160970227322502739712

02175231 02890224 02271931

0234673702259265

022941090284757402774089

0230039702697971

023444080236747502366479

020536240232167002897865

Matični broj*

97,267.56 18,020.33

321.11

1,701.30 5,372.92

433.92 45.00

240.11 314.41

15.00 40.00

822.72 256.18

6,557.26 923.03

12,286.03 715.47 798.59

7,693.76

9,105.58 3,059.72

233.62 3,729.11

9,344.11 25,944.90 12,256.42

133.86 676,813.66

6,536.06

Iznos blokade

482 4,252 1,041

1,326 1,851

717 3,636

716 24

795 9

2,028 1,871

4,402 388

865 975 641

1,504

650 1,221

716 5,107

3,296 4,453 1,067

4,720 1,861

67

Dani blokade

Rb.

612 613 614

615 616 617 618 619 620 621 622 623 624

625 626

627 628 629 630

631 632 633 634

635 636 637

638 639 640

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 23: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana23 od 418

BONEŠTA BAJRAM KOJI OBAVLJA PRIREDNU DJELATNOST U VULKANIZERSKA RADNJA BONEŠTA - PODGORICABONITA TRADE DRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM, PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. PODGORICA (RJEŠENJEM JAVNOG IZVRŠITELJA IVM.BR.1574/14 OD 10.11.2014.GODINE ODREĐENA ZABRANA RASPOLAGANJA UDJELOM OSNIVACA MIODRAGA ŠCEPOVICA JMB 1709967210016)BOOM COMPANY DOOBOOMINI DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PODGORICABORA BORA D.O.O. BUDVABORA KECIC - SPECIJALNI TRANSPORT DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O. - HERCEG NOVIBORANCIC SADAT KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU BOSS - BARBORDATA COMMERCE D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BUDVABOREJ D.O.O. ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE , EXPORT- IMPORT - PODGORICABORIK DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - TIVATBORICIC - COMPANY D.O.O. - BUDVABORICIC DRAGUTIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI - PODGORICABORJE - BIJELO POLJEBORO-MONT D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE - PODGORICABOROZAN ZORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - TAKSI PREVOZA - KOTORBOSS J.D.K. DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - TIVATBOHEMIAN GROUP MONTENEGRO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUDVABOŠKO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BERANEBOŠKOVIC ANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. BONAMIKO BIJELO POLJEBOŠKOVIC MARIJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R.GUMEX - BIJELO POLJEBOŠKOVIC RANKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TRGOVINA TEKSTILOM -BUTIK ANEMONA,BIJELO POLJEBOŠKOVIC-KOMERC DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU- BIJELO POLJEBR TOM COMMPANY D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - DANILOVGRADBR'IZ D.O.O. - BUDVABRAVARBRAJOVIC MARKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST STR KONTRA HERCEG NOVI

Naziv

02067960

0235233802454076

0289673702666383

024589340238622402663104

02403595 02302969 027625790243125402638584

0241329902354900

02622963

Matični broj*

348.14

766,866.79

9,882.74 32,705.94

4,188.57 1,549.86

12,749.85 124,980.75

35,338.35 15.00

1,462.38 211.56 198.91

10,118.24 13,474.66

15.00 8,387.07 1,548.55 2,817.81

443.32 989.68

4,903.17 15.00

6,499.78 14,715.91

315.00

Iznos blokade

712

2,055

579 152

366 2,194

1,138 1,705 1,599

801

410 446

4,597 3,534

601 801

2,791 1,867 3,968 4,182 2,230

3,968 1,087

622 985

38

Dani blokade

Rb.

641

642

643 644

645 646

647 648 649 650

651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661

662 663

664 665 666

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 24: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana24 od 418

BRALIC ABDULAH KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U STR ADO ROŽAJEBRALIC ALMERA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R.MAAKI- ROŽAJEBRAMI DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠICBRAMIK D.O.O. PODGORICABRAMIS TRGOVACKO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCUBRAND -NEW BALKAN DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA - BUDVABRANKO SMATLIK KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -S.U.R. KEOPS -BARBRATILJA TRADE D.O.O. DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICABRAUNOVIC DRAŠKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KIOSKU CITY CHAMPIONS KOTORBRACA DACIC DOOBRACA M.M. D.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I TURISTICKU DJELATNOST KOLAŠINBRACA MRKULIC D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICABRBOT BARBRĐANIN MIRSAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA- ROŽAJEBREEZEDOO ZA KONSALTING, SVETI STEFANBREZA - NIKCEVIC D.O.O. ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE KOTORBRIG DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT- HERCEG NOVIBRIJACKO-FRIZERSKI SALON COMPA KOTORBRKAN NIKOLA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST DEKORACIJA BRKAN - TIVATBRKOVIC I OSTALI D.O.O. PODGORICABRNOVIC MARKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -PREDUZETNIK BRNOVIC- PODGORICABROBUŽAR D.O.O. - TIVATBROS D.O.O. - PODGORICABROCAGH EMMETS DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUDVABRUNO DIGITAL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT - ULCINJBRŠNO-PROMET D.O.O. ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO- CETINJEBSBS INŽENJERING DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING D.O.O. - PODGORICABT MONTE STAR DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA UGOSTITELJSTVO TIVAT

Naziv

02412713022765420234560902666910

02360934

022961010205376402437830 026292670228715302768763

02332060

0267085202787504026335580239619002425505 02424088

02991411

Matični broj*

602.83 3,228.52

142.27 131,059.16

15,369.32 15.00

734.58 13.85

1,137.73

15.00 25,205.84

15.00 3,521.68 8,959.97

30.00 1,806.23

13,786.66

8,300.68 1,106.57

380.43 125.75

27,290.37 240.74 490.36

44,957.29 10,401.55

4,291.14 15.00

2,216.77

Iznos blokade

1,126 2,721 4,002 2,659 1,836 1,087

79 4,339

3,698

2,394 3,975 2,394

214 1,965

324 4,457

753

599 2,400 4,632

30

755 1,266

16 1,691 3,309 3,957 2,394

214

Dani blokade

Rb.

667 668 669 670 671 672

673 674

675

676 677 678 679 680 681 682 683

684 685 686 687

688 689 690 691 692 693 694

695

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 25: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana25 od 418

BU 2 DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I KONSALTING D.O.O. - BUDVABUBANJA D.O.O. ZA ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I UGOSTITELJSKE USLUGE - DANILOVGRADBUDVA INŽENJERING DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVABUDVA PASSD.O.O. BUDVABUDVA PROJECTS 01-B DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE, D.O.O. BUDVABUDVA ROOMS & APARTMENTS D.O.O. - BUDVABUDVA HOLDING D.O.O. BUDVABUDVANSKI DELFINARIJUM DRUŠTVO ZA ZABAVNE AKTIVNOSTI D.O.O. BUDVA (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)BUJIŠIC RADMILA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.U.R. BIFE RADA PLJEVLJABUJKOVIC STEFANIJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU BRIV KOTORBUKVIC RADOJE KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA NA TERENU - PODGORICABULAJIC VELIMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. VILUSI - NIKŠICBULAJIC JELENA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - KONOBA TIMOR NIKŠICBULAJIC PREDRAG KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTOPREVOZNIKA U NIKŠICUBULAJIC TRANS DRUŠTVO ZA PREVOZ, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠICBULATOVIC VELIMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TEZGA -PRODAJA CVIJECA I ARANŽIRANJE- PODGORICABULATOVIC VIDOJE KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA U BIJELOM POLJUBULATOVIC GRADNJADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BARBULATOVIC DARKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U DISKO BARU KASPER MOJKOVACBULATOVIC DRAGOMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA- PODGORICABULATOVIC IGOR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. AMARO ROŽAJEBULATOVIC MIODRAG KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - CVJECARA STRELICIJA PODGORICABULATOVIC NEBOJŠA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - PODGORICABULATOVIC PEKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST GAJENJE OVACA,KOZA,GOVEDI I SVINJA ŠESTORICA - KOLAŠINBULATOVIC PREDRAG KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - PODGORICABULATOVIC RADOVAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - AUTO TAXI - PODGORICABULATOVIC SAŠA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - TEZGA - PODGORICA

Naziv

0264200002456885

026314740284424902885484029387310270223102423723

02881845

02689057

Matični broj*

606.38 5,329.17

4,787.71 1,516.67

30.00 1,874.75

21,839.03 15.00

1,234.65 3,587.24

955.93

103.32 1,259.04

11,395.63 373.09 294.91

611.50

1,538.52 108.44

609.28

2,819.65 123.01

172.75 75.00

31.59 461.49 139.53

Iznos blokade

2,610 2,053

388 269 555 145 130

2,181

2,454 3,714 2,582

67 20

3,799 9

733

3,408

1,951 3,961

1,613

3,516 136

716 3

446 716 221

Dani blokade

Rb.

696 697

698 699 700 701 702 703

704 705 706

707 708 709 710 711

712

713 714

715

716 717

718 719

720 721 722

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 26: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana26 od 418

BULIC MILKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - CAFE BAR JELENA - ŽABLJAKBULIC SPASO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U RESTORANU JELENA ŽABLJAKBULIC HASIM - OPANCARSKA RADNJA - PODGORICABUREGDŽINICA LUGONI SZTR BUDVABURZAN DRAGAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTOPREVOZA - PODGORICABURIC ALEKSANDRA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U STR SANDRA IGALOBURIC VALENTINA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. VALENTINA - BUDVABURIC DRAGAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - TAKSI PREVOZ - PODGORICABURIC NIKOLA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - SUR NORIS PUB - NIKŠICBURICO GROUP D.O.O. - BUDVABUTIK TOP- MAN - BARBUTIK - KOMISION BOŽIC TIVATBUTIK - KOMISION BRILIJANT BARBUTIK - KOMISION PERPER - BARBUTIK - KOMISION S.T.R. SUNCE BUDVABUTIK -KOMISION MAXBUTIK DARK BARBUTIK ŽELJKA BARBUTIK KOMISION SONY BARBUTIK MAJA BARBUTIK NINA PODGORICABUTIK OLUJA - BARBUTIK PICOLOBUTIK SUNCE TIVATBUTIK CILE BARBUTIK CILE - BARBUTIK- KOMISION - NOVITET BARBUTIK-KOMISION GAGA BARBUTIK-KOMISION SIRENA BARBUTIKLISCCABUTUA COMPANY DRUŠTVO ZA PREVOZ PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRACAJU BUDVABUCKO CO D.O.O. BIJELO POLJE (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)BUŠATLIC MILIHAJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R.KAFANA ANTIGONA -

Naziv

02277204 0240619502367947

Matični broj*

263.05 452.19 871.40 541.96

47.57 745.00 233.21 555.77

7,227.05 25,685.22

126.45 2,026.92

192.79 246.05

1,845.92 728.75 642.04

1,019.66 4,706.37

26.05 1,040.08

12.22 1,311.06 7,154.35

87.29 26,869.97 12,094.65

1,453.53 3,637.98 4,223.61

59,354.91 779.98 133.01

Iznos blokade

26 3,781 1,489 2,396 5,107

223 1,822

410 285

13 3,551 1,746 4,516 4,163 1,973 2,518 3,716 3,765 2,795 4,440 2,706 3,957 4,181 4,619 4,513 3,982 1,307 3,716 3,379 4,169

944 4,363 1,293

Dani blokade

Rb.

723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 27: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana27 od 418

ULCINJBUŠKOVIC MILAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST- AUTO TAXI - PODGORICABUX PARKET D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICABC D.O.O. BARBC INVEST DOO ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT BUDVAV & V VUJOVICD.O.O. - PODGORICA V & S DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICAV - S - EXPORT-IMPORT ZA PROMET ROBA I USLUGA - SVETI STEFANV . B . AMBASADOR DOOV I G O R D.O.O. PODGORICAV I L U S I D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO,PROMET ROBA I USLUGEV R S EXPORT-IMPORT DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA BARV&Z SEKULIC I ORTACI O.D. PODGORICAV&K SVETIONIK D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BARV.E. COMPANY D.O.O. - BUDVAV.Z. SPORT D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT, ŽABLJAKV.I.P. EUROPEAN FASHION DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. BUDVAV.KOSTIC DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. -NIKŠICVAĐON DARKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U RESTORANU SKADARLIJA BERANEVAJNE DOOVAL MASLINA BARVAL PRODUCT DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. PODGORICAVALVE MONT D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT - PODGORICAVALERINA GROUP DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICAVAMPUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT,PODGORICAVANJA BAKOVIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FRIZERSKOM SALONU SOFIJA - NIKŠICVANJANA D.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - PODGORICAVARDA - TARA D.O.O. - PODGORICAVARDADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU, PODGORICA VARONA TRADE D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT- IMPORT - ULCINJ

Naziv

02686325027108380237656302281830027645550236009802356970023665840218898802196123

023345930233210802892804023359480234910802741482 02190532 02370905

02274043

0290391102227436

02624494027830700271107902392402

Matični broj*

271.17 4,299.88

12,760.15 15.00

20,942.49 3,645.98 6,067.88

54,929.88 25,597.33 66,144.44 18,423.77

35.00 10,396.57 17,410.03

191,638.32 30.00 19.00

2,403.77 667.86

96.00 107.84

39,476.90

3,145.96 729.60

3,040.40

54,031.62 15.00

4,756.04 627,861.14

Iznos blokade

716 1,879 2,217

132 544

1,685 695 843

2,938 362

3,957

3,798 2,578

986 369

2,181 900

4,152 60

4,227 4,367

132

227 608

19

928 1,775 2,337 2,559

Dani blokade

Rb.

756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766

767 768 769 770 771 772 773 774 775 776

777

778 779 780

781 782 783 784

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 28: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana28 od 418

VASILIJE & MIA D.O.O. BARVASILIJEVIC ANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST STR GOBBI - BUDVAVASILJEVIC GORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.U.R. ŠALANDA HERCEG NOVIVASILJEVIC JOVAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U GRAĐEVINSKO-ZANATSKOJ RADNJI - PO POZIVU - PODGORICAVASILJEVIC TOMO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU KOD MARTINA NIKŠICVASIC COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - MOJKOVACVASO VIDAKOVIC KOP-TRANS D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,SAOBRACAJ ,GRAĐEVINARSTVO I SKLADIŠTENJE ,EXPORT-IMPORT - PODGORICAVASOVIC & CO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU , BARVASOVIC D.O.O ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE N.LJUBIBRATICA 75 HERCEG NOVI (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)VASOVIC SINIŠA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFE BAR DUBLIN PUB BARVATERPOLO KOMERC D.O.O. - KOTORVAUCER PLUS D.O.O. ZA PROIZVODNJ I PROMET PROIZVODA I USLUGA - CETINJEVG - COMMERCE D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BARVG SERVIS BARVD PLAST DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠICVEVCANID.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO - PODGORICAVEKOVIC ALEKSANDAR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA U PODGORICIVEKTOR PLUS DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT - PODGORICAVEL-SPORT DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠICVELBOK DOOVELEPROMEX D.O.O. ROŽAJEVELESTKOMERCD.O.O. ZA PROIZVODNJU,GRAĐEVINARSTVO,TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO I TURIZAM - CETINJEVELIKIC DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA SUTOMORE-BARVELIMIROVIC OFFICE D.O.O. PODGORICAVELIPOJA TRADE DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA EXPORT-IMPORT, PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE ULCINJVELJOVIC BRANKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU WALKER - NIKŠICVEMAX

Naziv

02405474

0272007802454327

0281897302212064

021297440244488702406632020892110286431202744406

02728028

02297973020771240204807802258242

02076438

0283337902193876

Matični broj*

126,246.37 177.54

46.13 4,844.72

7,518.05

1,705.78 4,155.37

1,669.61 258.88

2,832.30 506.62 912.38

1,006.75 1,019,435.19

576.33 511.83 115.00

285.28

11,465.38 19,148.51 52,262.95 37,184.36

4,628.53

1,833.65 23,247.35

4,153.37 7,029.27

Iznos blokade

1,879 1,378 1,095 3,356

269

1,308 2,601

384 3,387

650 3,677

591 1,241 1,220

702 1,872

481

198

4,094 149 622

1,633

1,032

89 4,229

2,538 2,600

Dani blokade

Rb.

785 786 787 788

789

790 791

792 793

794 795 796 797 798 799 800 801

802

803 804 805 806

807

808 809

810 811

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 29: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana29 od 418

VEMSDRUŠTVA SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICAVENICE ITALIAN FOOD DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUDVAVERAKI KOMERC ZA EKSPLOATACIJU , OTKUP , TRANSPORT I PRODAJU ŠUMA , PROIZVODNJU, TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO EXPORT-IMPORT D.O.O. PODGORICAVERDURA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE HERCEG-NOVIVEROLINDA D.O.O. - TIVATVERON DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - BUDVAVERTU DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE - PODGORICAVERUŠA D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICAVESELINKA PETRIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU MJEŠOVITE ROBE BUBA BARVESKOM PLUS D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE EXPORT-IMPORTVESNA BERANEVESNA D.O.O. - PODGORICAVESNA MARKOVIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. LIBERA BUDVAVESUVIO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - PODGORICAVETPROMDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU,EXPORT-IMPORT ROŽAJEVECCHIA ROMAD.O.O. PODGORICAVEŠERAJ OLIVA , PETROVAC - BUDVAVEŠOVIC BRANKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. SVETI GEORGIJE- BIJELO POLJEVEŠOVIC JUGOSLAV KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - PODGORICAVEŠOVIC MIODRAG KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. KAFE BAR DEJO - PODGORICAVIA LIBERO D.O.O. ZA PROIZVODNJU OBUCE I KOŽNE GALANTERIJE, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICAVIVA PEYTON D.O.O. ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICAVIVA CO DOO ZA PROMET I USLUGE KOTORVIVA COMMERCE D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT - KOTORVIVARO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BARVIVAS D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT BIJELO POLJEVIGIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE,D.O.O - NIKŠICVIGOROSO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I TURIZAM D.O.O. BUDVAVIDAKOVIC PETAR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -OPRAVKA APARATA ZA

Naziv

027886590300219502351218

0208695602756676027391190281158802384850

02357836 02651467 02714051

0204744602854309

02289059

02075814026362710237127802855089028216560230959902390213

Matični broj*

10,788.05 525.50

282,495.24

6,119.27 18,564.76

1,602.31 19,830.68

6,254.31 1,140.40

2,537.77 5,061.22

601.78 6,680.23 4,288.02

9,443.30 913.90

5,267.61 1,616.21

147.64 5,591.17

15.00

3,163.02 15.00

46,085.24 214.32

1,063.83 82,834.39

8,730.52 12,915.29

Iznos blokade

625 334

1,116

4,303 647

2,207 1,103 4,045

437

4,292 2,889 1,489 1,510 1,698

16 268

3,401 4,779

716 2,749

1,087

4,103 429

4,185 503

1,130 1,620 1,237 2,182

Dani blokade

Rb.

812 813 814

815 816 817 818 819 820

821 822 823 824 825

826 827 828 829

830 831

832

833 834 835 836 837 838 839 840

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 30: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana30 od 418

DOMACINSTVO- HERCEG NOVIVIDEO KLUB KULT-BUDVAVIDEO CD KLUB BETMEN TIVATVIDIC BLAGOJE KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R.BLAGOJE PODGORICAVIDIC GRUJICA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO - TAXI - PODGORICAVIDROPROM DRUŠTVO ZA TRGOVINU I PREVOZ D.O.O. NIKŠICVIE VETTAINVEST - ENGINEERING D.O.O. - BUDVAVIJENAC COMPANYDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT - IMPORT, ROŽAJEVIK - MONT DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU D.O.O. - BUDVAVIKING COMMERCE D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BARVIKO INC - DIO STRANOG DRUŠTVA MONTENEGRO - PODGORICAVIKTOR - LUX D.O.O. PODGORICAVIKTORIA D.O.O. BUDVAVIL MARE DOO PODGORICAVILA - CASTIO D.O.O. - PETROVACVILIC KEMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.Z.R. ELEKTRO SERVIS VILIC PLJEVLJAVILLA BOR DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVAVILOTIJEVIC LJILJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA TEZGI BR.26 - NIKŠICVILOTIJEVIC RADA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U CAFE KLUBU LONDON- NIKŠICVINARIJA RADONJIC DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - DANILOVGRADVIO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BARVIP HOMES D.O.O. BARVIR 2007 D.O.O. - TIVATVIRAK I CO D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT BIJELO POLJEVISA D.O.O. ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICAVISITOR PLAVVISUX GRADNJA DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, GRAĐEVINARSTVO, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT - TIVATVISCO D.O.O. - PODGORICAVIT KLIMA DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BARVITAD.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT - IMPORT CETINJE (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)

Naziv

021122210290794102722402

02142112023123010266039302954940028665100290372502631571 02635267 02815168

0270643102813599026727310240200902342430 02722607

022633780265030402413345

Matični broj*

31.99 599.04

6,705.94 243.36

66,251.06 2,548.03

885.75

29,426.23 845.30

3,144.24 863.28

1,052.81 20,480.37

15.00 2,823.02 1,201.42 2,323.96 2,174.56

138,579.89

343.98 322,165.91

869.59 16,087.87 72,010.45

4,518.50 15.00

4,057.44 15.00 15.00

Iznos blokade

3,957 601

1,431 410

1,748 635

2,148

950 4,734 2,834

10 402 185

1,087 2,818

482 884

2,538 1,125

850 206

2,378 3,442 3,077 3,635 1,087

2,950 136

2,394

Dani blokade

Rb.

841 842 843 844 845 846 847

848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859

860 861 862 863 864 865 866

867 868 869

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 31: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana31 od 418

VITAMCOMERC - BELAN I OSTALI OD DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE TIVATVITOŠEVIC ALEKSANDRA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU NA ZELENOJ PIJACI - SUTOMOREVICO JANJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. STIL BIJELA, HERCEG NOVIVICTORIA CO DRUŠTVO ZA TURIZAM I PROMET NEKRETNINA D.O.O. - BUDVAVICTORY GROUP DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O.- NIKŠICVIŠNJIC VERA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - ŠTAND - NIKŠICVIŠNJIC COD.O.O. NIKŠICVJERA - MONTE D.O.O. TIVATVJOLCA LUNJIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - IGRAONICA VJOLCA - ULCINJVL.AGOVIC MURIS AUTO TAXI BERANEVL.BAŠKIM BUCKO ZANATSKO-FILIGRANSKO-ZLATARSKA BUDVAVL.JANJUŠEVIC RADMILA NIKŠICVL.MIŠKOVIC LJUBICA TIVATVL.ŠUNDIC MILENKO PODGORICAVLA-MILD.O.O.PODGORICA DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE EXPORT-IMPORTVLADIPDRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI PODGORICAVLADO-JOVICIC O.D. - BUDVAVLADRAD.O.O. BARVLAM - PEJOVIC D.O.O. - BARVLAMONDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BARVLANI DOO VLAOVIC VJERA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - IZDAVANJE PLAŽNOG MOBILIJARA - HERCEG NOVIVLAHOVIC DRAGICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - PRODAJA SOKOVA NA ŠTANDU - BUDVAVLAHOVIC PREDRAG KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATVOST SPECIJALIZOVANI ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU STEFAN KOLAŠINVLAHOVLJAK JASKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R.CD SHOP LASER- PLJEVLJAVLAHOVLJAK MUNIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R.KOMISION PRINCE- PLJEVLJAVLAHOVLJAK REFIK KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. ZA PROMET VOCA I POVRCA - PLJEVLJAVMG - TRADE DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC

Naziv

02342278

0263014102923408 0215704702459272 02357259027756620228789702754487027416010266442902192250

02946947

Matični broj*

1,633.10 13,380.27

3,577.64 15.00

53,150.15 5,165.25

66,672.05 55,991.20

1,205.42 9,537.34 3,354.43

56.22 203.48 111.82

21.37 1,824.08

16,642.59 836.00

11,171.96 1,100.47

182,393.58 315.00

3,797.52

17,251.11

5,319.27

11,909.26

690.50

3,309.30

Iznos blokade

3,608 367

970 1,087

444 1,157

933 753 634

1,966 31

4,622 328 410

4,385 1,341 4,972

55 13

1,602 2,214

2

1,355

1,605

1,999

4,917

660

311

Dani blokade

Rb.

870 871

872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891

892

893

894

895

896

897

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 32: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana32 od 418

VMDD.O.O. PODGORICAVMTVOGUE - BARVODOINSTALATERSKA RADNJA PAŽICI DANILOVGRADVOIP TELEKOM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICAVOJVODIC VESELIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U MUŠKOM I ŽENSKOM FRIZER. SALONU ANGEL CETINJEVOJVODIC GORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. STAKLO MOJKOVACVOJVODIC RANKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - PODGORICAVOJIN BATUTA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - VULKANIZER PAJSER KOTORVOJIN D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MOJKOVACVOJINOVIC VESELIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAXI PREVOZA - PODGORICAVOJINOVIC ZORA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.U.R. EKO KRCMA KOSANICA - PLJEVLJAVOJINOVIC JELENA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FRIZERSKOM SALONU NINA - BIJELO POLJEVOJINOVIC RADA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. AMOR I PLJEVLJAVOJINOVIC ŠCEPAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U SALONU ZABAVE MASTER BERANEVOJISLAV LONCOVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. PIZZERIJA-RESTORAN PRISTAN SUTOMORE - BARVOJISLAV COSOVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. COSOVIC PLJEVLJAVOJICIC ZORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFE-BAR SPRINGWOOD - NIKŠICVOJICIC PUNIŠA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U RESTORANU OZZY - PODGORICAVOLGA ELDORADO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - TIVATVOLODER D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BARVOLUJICA EXPORT DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA BARVOROTOVIC SNEŽANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST ŠTAND KOTORVOCE I POVRCE BAS DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠICVOCNI IZBOR DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET DOO - BUDVAVRANJKOVIC BOJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST- RESTORAN OLD WOLF ŽABLJAKVRACAR VLADO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. ALFA - BUDVA

Naziv

02876299 02672626

02400146

02669102

0214348802077469

0293447702116391

Matični broj*

3,664.36 46,524.27

842.25 379.69

33,307.48 1,556.03

12,807.23 257.27 306.35

11,061.50 137.68

2,500.38

105.00

759.93 2,475.63

336.07

17,508.68 2,195.39 1,219.29

798.05

264.17 17,961.99

116.32 611.77

16,134.83 326.10

4,113.70

Iznos blokade

275 3,957 1,649

220 1,777

191

1,945 446

3,070 360

1,612 2,553

3,832

3,952 2,568

67

2,348 5,172 3,176

801

4,111 4,344

2,498 226

4,450 312

709

Dani blokade

Rb.

898 899 900 901 902 903

904 905 906 907 908 909

910

911 912

913

914 915 916 917

918 919

920 921 922 923

924

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 33: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana33 od 418

VRNJCI DRUŠTVO ZA TRGOVINU, EXPORT-IMPORT D.O.O. - BUDVAVT GROUP DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU NA VELIKO I MALO I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICAVUJADINOV JELENA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. RAJKA KOTORVUJACIC AUTO CENTAR DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT, PODGORICAVUJACIC MARKO KOJI OBAVLJA P RIVREDNU DJELATNOST -IZNAJMLJIVANJE SUNCOBRANA I LEŽAJEVA- BUDVAVUJACIC MILIVOJE KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U HIDRO IZOLATERSKOJ RADNJI VUJACIC- KOTORVUJACIC MOMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - BRZA HRANA- URNEBES - PODGORICAVUJISIC NEBOJŠA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U BILIJAR KLUBU TROJKA KOLAŠINVUJISIC SAŠA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA U BUDVIVUJKOVICD.O.O. PODGORICAVUJNOVIC MILENA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFE BAR EKONOMIJA - PLAVVUJOVIC ANDRIJA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST SUVENIRI OD ŠKOLJKE I COMPAKTDISKOVI - BUDVAVUJOVIC VESELIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - TAXI - NIKŠICVUJOVIC DEJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - KAFE PIZERIA AZZURRO BARVUJOVIC DRAGAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO TAKSI - BUDVAVUJOVIC ZORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU NA ŠETALIŠTU BR.26 U BUDVIVUJOVIC ZORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST PRODAJA AUTO DJELOVA - BERANEVUJOVIC NEBOJŠA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU INTERVAL - CETINJEVUJOVIC PERO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U CVJECARI ANA CETINJEVUJOVIC RANKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTOPREVOZNIK - BUDVAVUJOVIC SRĐAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - PODGORICAVUJOVIC STEVAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U PLAŽNOM BARU RATAC - BARVUJOVIC TATIJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FRIZERSKOM SALONU BEAUTY - CETINJEVUJOVIC-INTERNACIONAL O.D. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE CETINJEVUJOŠEVIC ZORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST IZRADU RAMOVA U STOLARSKOJ RADIONICI ZORAN - PODGORICAVUJOŠEVIC IVANKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U ŠTAMPARIJI B.D. GRAF

Naziv

0240183502870363

02339811

02847370

02272890

Matični broj*

30.00 125,202.07

8,756.44 51,542.66

3,389.17

650.04

1,556.95

2,217.37 705.00

3,649.36 40.27

1,766.00

781.24 645.32

2,271.90 21,296.95

225.00 761.09

5,356.48 16.99

989.07 317.25 592.72

723.61 847.56

158.50

Iznos blokade

2,181 366

4,203 1,630

40

2,560

3,083

3,989 640 523

4,007 2,057

381 1,165 1,378 2,330

874 594

2,932 1,409

717 1,235

457

4,153 1,287

290

Dani blokade

Rb.

925 926

927 928

929

930

931

932 933 934 935 936

937 938 939 940

941 942

943 944 945 946 947

948 949

950

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 34: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana34 od 418

PODGORICAVUJOŠEVIC NIKOLA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFE BAR CAMEL TROPHYBARVUJOŠEVIC RATKO - KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAXI PREVOZA - PODGORICAVUK & PETROLDRUŠTVO SA OGRNICENOM ODGOVORNOŠCU,ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT KOTORVUKADIN LAKETIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.U.R. SUNSET - PLJEVLJAVUKADINOVIC DRAGAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - TAXI PREVOZA- BUDVAVUKADINOVIC JOVAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - TEZGA - PODGORICAVUKANIC NATAŠA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - KAFE BAR BLUE LINE - PODGORICAVUKICEVIC BRANISLAV KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - PRUŽANJE PARKING USLUGA - BARVUKICEVIC VALENTINA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. PLAVI VAL - BUDVAVUKICEVIC VLADISLAV KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U PEKARI M.M - ANDRIJEVICAVUKICEVIC MILIJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U STR BREZOVIK NIKŠICVUKICEVIC MILORAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - AUTO TAXI - PODGORICAVUKMANOVIC LELA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U CVJECARI KAKTUS PODGORICAVUKMANOVIC SVETLANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - BRZA HRANA CECA - HERCEG NOVIVUKOVIC BORIS KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - IZNAJMLJIVANJE LEŽALJKI I SUNCOBRANA NA PLAŽI UTJEHA - BARVUKOVIC VLADIMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - AUTOPREVOZ KOMBIJEM - NIKŠICVUKOVIC DEJAN KOJI BOAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - KOTORVUKOVIC DRAGANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. CASTELO - MOJKOVACVUKOVIC DRAGOSLAVA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST BRZA HRANA CAPRI - BARVUKOVIC ŽELJKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - FAST FOOD MIX - HERCEG NOVIVUKOVIC KRISTINA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU- BUDVAVUKOVIC MIODRAG KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - AUTOPREVOZNIK, PODGORICAVUKOVIC MIODRAG KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. LAKI - BERANEVUKOVIC TIHOMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOSTVINARIJA VUKOVICPROIZVODNJA I PRODAJA VINA I GROŽĐA - PODGORICAVUKOVIC CEDO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. STAR- PLJEVLJAVUKOVIC CO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO PPOLJE

Naziv

02276917

02453967

Matični broj*

2,760.76 79,811.81

2,678,490.55

987.59 2,211.68 1,340.08 3,075.36

651.17

15,377.65 2,026.39

11,008.53 317.35

5,947.63

6,427.44

590.95

1,586.69

17,993.89 1,083.84 4,296.11 1,076.99

651.53 1,760.90 2,352.59

20,199.73

1,177.22 87,993.21

Iznos blokade

454 1,404

606

212 1,409

146 2,564

438

2,029 1,952 1,769 1,613 4,324

712

1,119

1,322

3,573 3,114 1,287 1,587 3,258 1,949 2,510 1,439

1,256 2,533

Dani blokade

Rb.

951 952 953

954 955 956 957

958

959 960 961 962 963

964

965

966

967 968 969 970 971 972 973 974

975 976

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 35: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana35 od 418

VUKOJICIC VESELIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R.VUK-GRIL- BIJELO POLJEVUKOSLAVOVIC DANILO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. FENIKS BARVUKOTA TRADE D.O.O. KOTORVUKOTIC DAVORKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - PRONTO MODA - KOTORVUKOTIC DRUŠTO ZA TRANSPORT TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO TURIZAM I USLUGE D.O.O. NIKŠICVUKOTIC DUŠKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - CASOVNICARSKA RADNJA LARA - NIKŠICVUKOTIC ZORICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. KRCMA LOVCEN-BERANEVUKOTIC NELA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U SALONU LJEPOTE NELA - PODGORICAVUKOTIC NOVAK KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -KONZERVATOR ZA SLADOLED - BUDVAVUKSAN MAGDELINIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. RUBIN - BERANEVUKCEVIC & VUKCEVIC I ORTACI ORTACKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU O.D. BUDVAVUKCEVIC BRANKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KIOSK BRANKA SUTOMOREVUKCEVIC VLADAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. DEEJAY - BUDVAVUKCEVIC VLADIMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - ADVOKATSKA KANCELARIJA - PODGORICAVUKCEVIC DAVOR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA- PODGORICAVUKCEVIC DRAGAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U CAFE BARU BORSALINO PODGORICAVUKCEVIC SRETEN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. SRECKO BUDVAVUKŠIC MARKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. M IGRADNJA - KOTORVULANOVIC ŽARKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -TEZGA- NIKŠICVULEVIC MILIJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.U.R. GRIL V & MVULETA POPOVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - ZABAVNI PARK TEODORA PODGORICAVULICDOO ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE - BARVULKANIZERSKA AUTOSERVISKA RADNJA - BAKIC NOVO - ANDRIJEVICAVULKANIZERSKA RADNJA NIKŠCVULKANIZERSKA RADNJA - BARVULKANIZERSKA RADNJA - NIKŠICVULKANIZERSKA RADNJA PIKVULKANIZERSKA RADNJA RADULOVIC - PDGPROCA

Naziv

02406730 02092069

02351129

02652293

Matični broj*

2,612.93 25,649.81

15.00 15,053.58 68,744.10

811.97

4.18 105.06

444.35

6,513.83 2,429.13

313.01 518.70

4,316.72

188.16 123.60

2,446.24 8,661.30 6,900.52 2,627.96 1,179.80

15,824.49 2,779.28 2,404.66 1,753.72 1,542.98 1,024.49 5,206.21

Iznos blokade

1,427 1,991

429 599

2,349

333

4,163 30

3

4,951 4,218

383 3,433 3,230

716 3,602

2,442 612

19 1,927

446

641 1,950

24 3,498 4,282

24 2,754

Dani blokade

Rb.

977 978 979 980 981

982

983 984

985

986 987 988 989 990

991 992

993 994 995 996 997

998 999

1000 1001 1002 1003 1004

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 36: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana36 od 418

VULKANIZESKA RADNJA FERARI PODGORICAVULOVIC GORDANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TEZGA - BUDVAVULOVIC ZORICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U METAL SHOP - KOTORVUMILEX CO D.O.O. PODGORICAVUCEVIC IVANKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU CACADU U BARUVUCELJIC BRANKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U STR MAŠA PODGORICAVUCELJIC DARKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU VUCELJIC DARKO - NIKŠICVUCETIC GORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO-TAXI PODGORICAVUCETIC MILENKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - AUTO TAXI - PODGORICAVUCETIC RADMILA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST-PRODAJA PICA I SOKOVA KOD HOTELA MOGREN- BUDVAVUCINAJ D.O.O. PODGORICAVUCINIC IVAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. INN PETROVACVUCIC MARIJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST CVJECARA MARIJA - NIKŠICVUCIC SLAVICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU SLAVICA- PODGORICAVUCICEVIC MIRKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U DISKOTECI NOBEL , BULJARICAVUŠUROVIC BOJICA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KONOBA VIDIKOVAC - CETINJEVUXANOVIC D.O.O. PODGORICAG & S D.O.O. - PODGORICAG.A.J.S. CASPERDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BARG.D. MONTE-COMMERC DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O.- PODGORICAG.K.BULDING DEVELOPMENTS D.O.O. - BUDVAGAVRO BERANEGAGA D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BUDVAGAGA TRADE DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠICGAGI D.O.O. - PODGORICAGAETA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - BUDVAGAZELA MONT DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MOJKOVACGAZELLE D.O.O. PODGORICAGAZIVODA NATAŠA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. PERLA PODGORICAGAJOVIC SONJA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -NOCNI KLUB RING - ŽABLJAK

Naziv

02346044

02330091 02861127029241450271939802444291

027263430210923902638975028206760269774202873753

0279497702352877

Matični broj*

2,443.74 22,321.51 40,833.10 27,147.87

2,588.56 5,750.47 1,082.31

244.54 102.50

5,218.37

55,716.47 3,016.63

571.75 986.90

34,289.24 255.25

2,593.53 217.92

2,632.07 84,955.35

15.00 200.00

3,330.17 1,266.21

278.93 1,058.21

414.22 2,570.06 1,027.30

265.00

Iznos blokade

4,268 1,236

600 4,077 1,488 1,767

24

1,613 514 509

3,957 2,753

333 928

1,801 2

1,102 244

2,029 2,547

2,211 2,505 2,561 1,048

33 265

1,486 3,781

160 319

Dani blokade

Rb.

1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011

1012 1013 1014

1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024

1025 1026 1027 1028 1029 1030

1031 1032 1033 1034

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 37: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana37 od 418

GALA SUB MONTENEGROD.O.O.PODGORICAGALANTERIJA DONNA B.POLJEGALEA DOO PODGORICAGALENIKA CRNA GORA D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PROMET FARMACEUTSKIH PROIZVODA - PODGORICAGALES DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠICGALIJA DG D.O.O. DANILOVGRADGALLERY MOSAIC D.O.O. ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA, XPORT - IMPORT PODGORICAGALS CO DRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA I USLUGE D.O.O. - BUDVAGANI KAPLANBEGU KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST PLAŽNI BAR TAMPICO - ULCINJGARAC PRODUKT D.O.O. DANILOVGRADGARDAŠEVIC NEĐELJKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -BRZA HRANA GARDEN - CETINJEGARDAŠEVIC RADOJKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KROJACKI SALON JELENA TIVATGARDENIJA PLUSDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BARGAROVIC GORDANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. LAV BERANEGAROVIC NEGOSLAV KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U STR TINKI - LINKI - BERANEGASTRO PUB BRICK DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BARGASTROTRADE D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT - KOTORGATTINA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUDVAGACEVIC DANILO - TAXI - PODGORICAGAŠPAR MATILDA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.U.R.PICERIJA ORLANDO BARGVK IMPEX D.O.O. PODGORICAGVOŽĐAR - PROM O.D.ŠCEPANOVIC BRANKO I DRUGI -PLJEVLJAGVOZD KOMERCDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠICGVOZDEN NENAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAMP SASTAVCI - PLUŽINEGVOZDENOVIC JOVAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U RESTORANU JASEN BARGEBETSROITHER MONTENEGRODRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PRUŽANJE USLUGA U OBLASTI TURIZMA - ULCINJGEM-NIP-GRCIC DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. NIKŠICGEMMA DOOGENEL - MONTENEGRO D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA

Naziv

02823136 0242268902255430

023417350294979202627124

02649012 02114879

02856565 030218230264427402889315 029676770204870102103630 02925052

022952290214281302316293

Matični broj*

160.00 1,294.96

41,750.71 3,811,043.71

1,764.79 714.24 226.38

7,778.25 1,883.42

499.77 6,868.22

134.93

5,501.93 7,167.05

968.70 222.91

15.00 18,778.53

1,700.40 592.50

2,579.31 29,696.07

35.96 281.18

1,491.57 2,974.89

2,366.39 15.00

941.78

Iznos blokade

362 4,779

460 730

4,342 12

2,687

2,071 1,122

683 544

4,329

73 3,188 1,217

4 1,087

621 5,107 1,144

321 5,169 4,398

3 5,107

172

3,272 2,394

993

Dani blokade

Rb.

1035 1036 1037 1038

1039 1040 1041

1042 1043 1044 1045

1046

1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060

1061 1062 1063

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 38: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana38 od 418

GENERALI MOTORS D.O.O. - PODGORICAGENNIVEY D.O.O. BARGENTIJANA HASANAGIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.U.R. KOLIBA HASANAGA ULCINJGERO COMPANY D.O.O. PODGORICAGIARDINI DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU TURIZAM I UGOSTITELJSTVO D.O.O. BUDVAGIGOVIC NENAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU - SUTOMOREGIK HIDROGRADNJA D.O.O. PLJEVLJAGILDIA D.O.O. - BUDVAGILIC SMAJO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U CAFFE-PIZZERIA MECE 202 - ULCINJGILL PROPERTIES MONTENEGRODOO BUDVAGIM TRADE DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠICGINVESTMONT INVESTMENT CONSTRUCTION AND TRADEGINTAS - M CONSTRUCTION CONTRACTING AND TRADE D.O.O. - PODGORICAGIOLA TRADE, DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O., BUDVAGIP INVEST COMPANY D.O.O. - BUDVAGIPROM D.O.O. ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE ,TUZLA DIO STRANOG DRUŠTVA GIPROM, PLAVGIUSEPPE VERDI D.O.O. - PODGORICAGLAVATOVIC DEJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA U PODGORICIGLAS AUTO -ZRGLASS-SHOP D.O.O. NIKŠICGLIŠIC TOMO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST-AUTO TAKSI- HERCEG NOVIGLIŠICD.O.O. ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT PODGORICAGLOBAL VILLAGE GROUP D.O.O. - TIVATGLOBAL MONTENEGROD.O.O. PODGORICAGLOBDOOR D.O.O. EXPORT-IMPORT - ROŽAJEGLOBUS COM DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ,EXPORT-IMPORT ,TUZI - PODGORICAGLOBŠPEDD.O.O. ZA ŠPEDICIJU,PROMET I USLUGE BARGMK MONTAŽA TIVAT, DIO STRANOG DRUŠTVA GMK MONTAŽA D.O.O. JABLANICAGOBI FIX DRUŠTOV ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO, PROMET ROBA I USLUGA - TIVATGOVEDARICA VELIMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAXI SLUŽBA - PODGORICA

Naziv

0276514402458985

0287305202209128 0231030902631750 02640023021462150239592402710650024038110276067302446081

02744759 02317915 0234552802345595026423790273813902669544

020795260283530402328640

Matični broj*

548.81 3,779.93

157.55

19,326.50 30.00

638.97 29,278.67

15.00 1,163.35

15.00 27,954.26

101,659.05 91,622.78

481.42 56,554.44

6,417.20

10,579.98 120.96

3,546.25 228.00

95.00 2,051.23

1,099,417.79 18,453.17 54,792.89

258.08

1,898.42 18,818.60

83.42

104.42

Iznos blokade

377 75 72

74 2,202

437 1,469 1,087 2,627 1,087 1,256

152 1,417 3,980 1,062

90

2,053 716

1,927 16

222 1,175 1,766

510 2,071 1,850

3,485 1,553 4,535

366

Dani blokade

Rb.

1064 1065 1066

1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079

1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089

1090 1091 1092

1093

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 39: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana39 od 418

GODEX DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGEBIJELO POLJEGOJKOVIC SVETOZAR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA U PODGORICIGOKSI DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICAGOLGETER D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA- BARGOLD GRASS DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠICGOLD GROUP DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU, PODGORICAGOLD PANONKA DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠICGOLD-VALD.O.O. DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO I USLUGE - HERCEG NOVI (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)GOLDEN INVESTMENT DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUDVAGOLDEN COLOUR D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICAGOLDENCARS D.O.O. ZA TRGOVINU, PROMET, USLUGE I EXPORT-IMPORT - BUDVAGOLDCLUB DRUŠTVO ZA TURIZAM I USLUGE D.O.O. - BUDVAGOLIJANIN DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE D.O.O. BUDVAGOLOVIC OGNJEN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA U PODGORICIGOLUBOVIC SLAVKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FRIZERSKO-KOZMETICKOM SALONU ĐURĐINA BUDVAGOLF DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU,PROIZVODNJU I USLUGE TIVATGOOD LOCATION PROPERTIES D.O.O. - BUDVAGOP-RAD COMMERCE DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O NIKŠICGORA - KOMERC DRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI ROŽAJEGORA-GRADING DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I ULUGA BARGORAN ADŽIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFE BAR MUSA - NIKŠICGORAN OJDANIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. MIA - BUDVAGORANATRANS D.O.O. ZA TRANSPORT,PROMET I USLUGE BARGORANSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. PLUŽINE BBGORATEXD.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BARGORDANA VESKOVIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFE BAR VIKTORIJA - NIKŠICGORDI ALBION D.O.O. - PODGORICAGOREX DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, GRAĐEVINARSTVO, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT D.O.O. - TIVAT

Naziv

02803119

028016550241547002946149029544510279454302060507

0278244802340810

029208830266928502289423

02074460

02706644021338140206967902337886

023742340224215002318580 0281786102726971

Matični broj*

1,245.00

112.92 283.17 136.60 815.79 150.07

5,766.01 4,694.46

1,180.30 5,582.91

767.20 15.00

1,264,128.27 190.38

2,380.21

5,408.92

777,655.55 904.92

34,385.71 324.42

701.26 33.84

2,879.12 155,926.59

37,934.76 3,724.98 8,148.12

15.00

Iznos blokade

718

446 422

2,715 41 82

403 4,664

6 4,531

346 1,087

622 716

79

2,433

2,610 2,837 1,802 4,336

65 1,510

458 2,539 4,430

845 1,537

801

Dani blokade

Rb.

1094

1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101

1102 1103

1104 1105 1106 1107 1108

1109

1110 1111 1112 1113

1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 40: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana40 od 418

GORNJA DOLINA DRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA I USLUGE D.O.O. BUDVAGOSTIONICA DVIJE PALMEGOCCIA DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE KOMPLEMENTARA DURUTOVIC GORDANE - NIKŠICGOŠA MONT COMPANY ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE PODGORICAGP GRADITELJ - BOKA D.O.O. PODGORICAGP DOMUS DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. - PODGORICAGRADEX COMPANY D.O.O. ŽABLJAKGRADINA D.O.O. - MESNA INDUSTRIJA - ROŽAJEGRADINA COMPANY D.O.O. ROŽAJEGRADING DOOGRADIS D.O.O. CACAK - DIO STRANOG DRUŠTVA MONTENEGRO- GRADIS - TIVATGRADITELJ D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT, PODGORICAGRADITELJ TIVATGRADJEVINSKO PREDUZECE "PRIMORJE" AKCIONARSKO DRUŠTVO - ULCINJ (POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)GRADNJA - BULATOVIC DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BARGRADPIT DRUŠTVO ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA D.O.O. NIKŠICGRAĐEVINSKO ZANATSKA RADNJA LOTENEGRO - MITOV TIMO - BUDVAGRAĐEVINSKO ZANATSKO RADNJA BUS ZANATGRAĐEVINSKO PREDUZECE 8. DECEMBAR D.O.O. PLJEVLJAGRAĐEVINSKO PREDUZECE ZLATIBOR - GRADNJAD.O.O. PODGORICAGRAĐEVINSKO PREDUZECE MOSTOGRADNJA-INŽENJERING DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICAGRAĐEVINSKO PROMETNO PREDUZECE RADNIK-INVEST BIJELO POLJEGRAND MASTERS DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I PROMET D.O.O. BUDVAGRAND CAR D.O.O. ZA TRGOVINU I EXPORT-IMPORT - CETINJEGRANDIS DEJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KONOBU SKALA SANTA - KOTORGRANPLAST COMPANI D.O.O. PODGORICAGRAPENA DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠICGRASS CARPET D.O.O.ZA PROIZVODNJU I PROMET,EXPORT-IMPORT NIKŠICGRATENDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE D.O.O. BUDVAGRAFIKA-M-D D.O.O. BUDVAGRAFICKA RADIONIC A FAIR PRINT

Naziv

02652641 02227592

023321670241848702740583026780390276419902044919020540350275800802256355 02006669

0277797502211556 024407920229769802139243

022917380229015402731703 0237283502167492023408950274214402328593

Matični broj*

11,791.36 13,688.95 50,424.02

91,129.88 1,086.68

139,582.05 227.51

34,796.17 2,403,605.40

47,892.87 26,854.18 73,994.27 13,225.95 81,438.22

1,057.25 9,473.69

15.00 43,293.20

206,890.67 342,879.25 275,376.13

81,903.79 2,038.59

47.80 9,478.79

32,722.04 76,902.53

1,723.85 15.00

6,688.56 389.37

Iznos blokade

167 5,107 4,058

4,532 3,401

765 2,193

661 446 773 460 172

2,977 1,805

1,129 4,073

439 1,532 2,133

326 1,257

2,238 4,849

6 2,501 4,045

978 1,620 1,087 2,753 3,524

Dani blokade

Rb.

1122 1123 1124

1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135

1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142

1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 41: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana41 od 418

GRAFICKI CENTAR TODOROVIC D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT- PODGORICAGRAFOS MOJKOVAC JEDNOCLANO DRUŠTVO SA OGRANICENOM O DGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - MOJKOVACGRAHOVO MEDICAL CENTER D.O.O. - HERCEG NOVIGRBA RADOSAV KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. G-R-M- PLJEVLJAGRBOVIC DOO ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT ŽABLJAKGRBOVIC MIODRAG KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST- PIZZERIA BELAVISTA- HERCEG NOVIGRBOVIC RADOMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U NACIONALNOM RESTORANU OTOKA - ŽABLJAKGRBOVIC RADUŠA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - BRZA HRANA PINOKIO BUDVAGRGUREVIC BOŠKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST ADVOKATSKA KANCELARIJA - KOTORGRGUROVIC JELENA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -KARTING CENTAR - BUDVAGREGOVIC KRSTO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. PIZZA - PETROVACGREEN BEANDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PLAVGREEN ENERGY MONTENEGRO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU, ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT, PODGORICAGREEN ROOM DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICAGREEN TEAM D.O.O. PODGORICAGREMOK DOO GRIVIC RUŽICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NICIFOR - KOTORGRIL PIVNICA ZAM PODGORICAGRILL GURMAN BERANEGRIS & IN DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT PODGORICAGRIFON COMPUTERS D.O.O. PODGORICAGRMOŽUR D.O.O. BARGROZDANIC JOVAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU ROMA PLAVGROM MAGNUM DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT HERCEG NOVIGROMIT D.O.O. DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE - PODGORICAGROSS TRADE MONTENEGRO - GTM D.O.O. PODGORICAGROSS-MARADOM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT - PLJEVLJA

Naziv

02934981

02772078

02669765 02376415

0275629302255871

029339000280944302356350 02960800

0283486302111012 02675129

024208720244370802699559

Matični broj*

4,822.23

2,620.18

3,891.39 3,189.29 1,254.87 7,957.77

6,069.63

163.85 11,040.63

3,483.20 23.29

868.63 2,651.16

8.22 220.19

37,173.58 5,525.68

847.73 368.79 620.19

394,209.37 3,748.12 2,880.74

75.00

134,474.79 42,325.50 46,915.10

Iznos blokade

641

153

657 2,846

458 2,232

4,024

2,249 2,137

355 1,129 1,494

998

215 538 683 516

4,007 4,378

6

142 1,957 1,049

65

1,606 411 156

Dani blokade

Rb.

1153

1154

1155 1156 1157 1158

1159

1160 1161

1162 1163 1164 1165

1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172

1173 1174 1175 1176

1177 1178 1179

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 42: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana42 od 418

GROSSO D.O.O. - PODGORICAGROUP LAZUR DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)GRUJICIC TRADEDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. PODGORICAGSB DRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI BUDVAGUBERINIC VLADAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U AUTO SERVISU START BERANEGUBERINIC DUŠAN KOJI OBVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. SJELAND - BERANEGUGAC DENIS KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U DVD CLUBU CINEMA - BERANEGUDOVIC MILIVOJE KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U ZANATSKOJ RADNJI GATER - BERANEGUSINJAC ADES KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -SERVIS MOBILNIH TELEFONA- BARGUSINJAC DO.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BARGUSLARSKO DRUŠTVO VLADIKA DANILO PODGORICAGUSTO E SAPORED.O.O., PODGORICAGUTI TRADED.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT PODGORICAGUTIC ADELA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFE BAR ALMA - PLAVGUŠIC GORDANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U STR SANJA 1 - BUDVAD & B COMMERCDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT , TIVATD & BDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BERANED & V BUTIK DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠICD & D GRADNJA DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE D.O.O. - BUDVAD & IVA DRUŠTVO ZA PROMET NEPOKRETNOSTI I TRGOVINU D.O.O. - BUDVAD & M - TRAVEL D.O.O. CETINJED & P COMPANY D.O O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT - PODGORICAD & P CORP DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠICD - A - D - KOMERC D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BUDVAD - MOLL - D.O.O. - PODGORICA D - PRESS D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BARD A N A D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BUDVAD G K DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE D.O.O. - HERCEG NOVID I G DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - BUDVA

Naziv

0276384202455803

0218135502806428

02396521022038470272218602736748 02716933

027357920285702202748428024516890280458102942178

02673592023999460284487702781921023781590262415002403374

Matični broj*

75,671.21 187.11

66,344.25 694,266.48

667.14

669.31 5,032.52

11,886.97

3,219.91 33.01

0.79 3,503.91

45.00 125.00

2,603.15 2,620.66

844.62 195.12

70.09 551,912.41

15.00 27,842.11

300.68 401,547.10

2,087.35 15,159.68

7,210.08 1,219.21

36.71

Iznos blokade

1,101 1,524

3,741 1,070 2,418

212 2,281 2,627

467 149

2,741 121 376

2,077 79

2,055

2,078 1,224 1,776 1,927 1,752

430

2,139 2,382

264 1,319 3,651 2,151 4,089

Dani blokade

Rb.

1180 1181

1182 1183 1184

1185 1186 1187

1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195

1196 1197 1198 1199 1200 1201

1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 43: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana43 od 418

D M V GROUP D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICAD COMERCE - PODGORICAD&A-TRANS D.O.O. EXPORT-IMPORT ROŽAJED&V HN D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - HERCEG NOVID&VU CO DOOD&D SISTEM D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE - PODGORICAD-SPORT D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.A. - COMPANY DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠICD.D. EURO COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJED.N.-DAGOD.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE - BUDVAD.O.O 3.B-ELOKS-COMPANY EXPORT-IMPORT - ROŽAJED.O.O ANELI DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJED.O.O ATINA-COMPANU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.O.O BAMBINO PODRGORICAD.O.O BEARING PODGORICAD.O.O BONI MN ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICAD.O.O BUZHALA COMERC - ULCINJD.O.O VIBA. LTD ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT - KOTORD.O.O GALERIJA DOMUS-VULETIC - PODGORICAD.O.O DN LIVNICA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT - PLJEVLJAD.O.O DOLINA SU - BUDVAD.O.O DRVOPREVOZ BIJELO POLJED.O.O ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA ART GRADNJA BUDVAD.O.O ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ELEKTRA DROBNJAK PODGORICAD.O.O ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT CLUB 54 - BUDVAD.O.O ZA TURIZAM,UGOSTITELJSTVO,TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA JUGOSLOVENKA-PICAN KOTORD.O.O ITA - IN DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA IUSLUGA, EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.O.O JEN BIJELO POLJED.O.O KOMPANIJA BOZZOLA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USUGE, EXPORT-IMPORT - DANILOVGRAD(RJEŠENJEM ST.BR. 452/15 OD 22.10.2015. GOD. OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)

Naziv

02422301023408440278496302978539023558170241901702469464029524590239044202352214027297330219074502393352

0236074802089157023823850234949302301806022689900300063002909596022268630233106302333902

0286126702322099

02919303

0213064502408546

Matični broj*

50,739.25 138,003.44

19,002.68 2,953.76

860.40 1,579.65

373.93 19,906.79

6.01 23,025.87

707.54 8,503.90 2,096.54

1,347.53 12,738.37 95,966.61

38.60 834.11

1,081.43 33.12

3,379.15 2,662.39 5,104.69

26,432.63

8,417.98 52,358.91

169.60

1,800.67 1,307,319.39

Iznos blokade

859 3,096

4 241

4,027 3,483 1,670

276 4,367 4,063 1,171 4,771 4,007

4,006 1,854 4,419 3,412 3,203

870 299 620

3,068 3,707 4,850

276 3,957

149

2,104 1,727

Dani blokade

Rb.

1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221

1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232

1233 1234

1235

1236 1237

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 44: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana44 od 418

D.O.O KOSKA ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.O.O LJUBOR PLAVD.O.O MIRANOVIC-PIN PODGORICAD.O.O PLANET PODGORICAD.O.O PODGORA BIJELO POLJE (RJEŠENJEM ST. BR. 42/06 OD 20.12.2006 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)D.O.O FERRARI LI PODGORICAD.O.O HOME FRESH ZA OSTALU TRGOVINU NA MALO IZVAN PRODAVNICA, TEZGI I PIJACA - NIKŠICD.O.O. AA & A EXPORT-IMPORT - ROŽAJED.O.O. ABRACADABRA - PODGORICAD.O.O. BARE ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE , EXPORT- IMPORT PODGORICAD.O.O. BLANLIMES ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE PODGORICAD.O.O. BUKOVIK-PROMET - SUTOMORED.O.O. V.R. STIGMA IMPEX ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICA D.O.O. VANITA CETINJED.O.O. GIMI COMPANY ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT - ULCINJD.O.O. DADO-ŠPED BARD.O.O. ETICARD ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE PODGORICAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT RDN - BUDVAD.O.O. IMAM DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , TRGOVINU ,TURIZAM , PROMET ROBA I USLUGA - KOTORD.O.O. IMPULS - OBELISK - PLJEVLJAD.O.O. KORES BIJELO POLJED.O.O. LALI-COMERC - ULCINJD.O.O. MIPULT ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE - NIKŠIC (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)D.O.O. OKTOIH , ZA IZDAVACKO - ŠTAMPARSKU I MARKETINŠKU DJELATNOST - PODGORICAD.O.O. POP UP - PODGORICAD.O.O. PRIMOTEX - PODGORICAD.O.O. RADA TRADE ZA UGOSTITELJSKE USLUGE - PODGORICAD.O.O. S.J. TOURS ZA PREVOZ PUTNIKA I ROBE U UNUTRAŠNJEM I SPOLJNJEM SAOBRACAJU EXPORT - IMPORT PODGORICAD.O.O. S.T.V. ZA USLUGE GRAĐEVINARSTVA, TRGOVINE I INVESTICIJA - HERCEG NOVI

Naziv

0240035902183277023392770229712402200309

0235290702915286

027444490274895902374072023420060241154702372061

023613450235308302351137023166330272166002352753

02165457022991190217788902176432

0205096002399806023937510291499902429969

02661772

Matični broj*

11,666.98 1,497.51

25,682.40 1,286,516.64

1,294.12

10,500.23 303.79

945.00 4,467.24

96,779.44 24,345.78

6,929.27 1,274,687.76

15.00 577.08

6,001.45 7,325.38

15,193.61 315.68

15,417.79 38,530.72

129,520.75 714.96

41,587.78 224.33

1,383.60 1,235.00

195.45

133.00

Iznos blokade

4,061 3,797 2,196

985 3,957

3,957 179

927 1,266

618 4,331 1,137

606

1,087 4,002 2,918

460 541

4,398

4,023 1,993

345 4,066

72 2,348 1,671

132 2,504

1,048

Dani blokade

Rb.

1238 1239 1240 1241 1242

1243 1244

1245 1246 1247 1248 1249 1250

1251 1252 1253 1254 1255 1256

1257 1258 1259 1260

1261 1262 1263 1264 1265

1266

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 45: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana45 od 418

D.O.O. SARPAKO ZA GRAĐEVINARSTVO,TRGOVINU,PROIZVODNJU,PROMET I INŽINJERING BUDVAD.O.O. SILOS ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICAD.O.O. SHEVALIE COMMERCE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PODGORICAD.O.O. TAŠ DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJED.O.O. TEXIM ROŽAJED.O.O. TOOLSALES ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE PODGORICAD.O.O. TORA - BUDVA - BUDVAD.O.O. HOUP DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICAD.O.O. CANG JIANG PODGORICAD.O.O. CERUTI ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICAD.O.O. CITY CAFFE - BUDVAD.O.O. 2 ISTAMBULL ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I USLUGE EXPORT-IMPORT - ULCINJD.O.O. 2M COMPANY ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO, PRIPREMANJE I POSLUŽIVANJE HRANE I PICA, EXPORT-IMPORT - NIKŠICD.O.O. 7 NOVEMBAR - BIJELO POLJED.O.O. A - TOURS DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVAD.O.O. ABBA COMPANY ZA ROIZVODNJU, PROMET, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I USLUGE, EXPORT-IMPORT - ULCINJD.O.O. ABENAKA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.O.O. AVANTI PODGORICAD.O.O. AGENCIJA BM - PODGORICAD.O.O. AGROPROMET BIJELO POLJED.O.O. ADIL & DINO - COMPANY DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I USLUGE EXPORT - IMPORT - GUSINJED.O.O. ADO PROMET EXPORT-IMPORT ROŽAJED.O.O. ADRIATIC MANAGEMENT & MEDIA CONSULTING ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA - BUDVAD.O.O. AERO GROUP BEOGRAD POSLOVNA JEDINICA KAFE BAR KINGSTON BUDVAD.O.O. AIE-KOMERC BERANED.O.O. AKVA ANTI ZA GRAĐEVINARSTVO, ROBNI PROMET, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO, EXPORT-IMPORT- HERCEG NOVID.O.O. AKCIONAR BIJELO POLJED.O.O. ALART CENTAR-BUDVA CG - BUDVA

Naziv

02313944

0237444702354551020855420206792702348837027533080300847902357119022206360243005302723247

02961504

024440970296577102409593

0287796102637316027442010207007302460220

0293298902251175

173819970215180402684314

0237027102789132

Matični broj*

15.00

168.60 3,332.33

778.17 30.08

2,280.67 2,822.54

570.00 2,424.22

860.41 14,226.73

2,930.18

9,445.74

208.79 30.07

4,548.53

275,782.28 23,034.14

1,126.21 226,111.18

16,922.34

538.91 12,335.87

13,806.39 13,786.20

186.27

49,283.17 2,238.38

Iznos blokade

800

2,747 4,505 1,327

927 3,771 1,633

44 4,266 3,771 1,343 1,108

376

1,063 12

4,029

412 115 289

1,131 411

195 30

3,993 2,565 2,011

3,853 26

Dani blokade

Rb.

1267

1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278

1279

1280 1281 1282

1283 1284 1285 1286 1287

1288 1289

1290 1291 1292

1293 1294

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 46: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana46 od 418

D.O.O. ALDI RIZVANI ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICAD.O.O. ALEN I AMEL ROŽAJED.O.O. ALNA - BUDVAD.O.O. ALOMIL M - BIJELO POLJED.O.O. ALPE TOURS BIJELO POLJED.O.O. ALULUKS BERANED.O.O. ALCON VITTAZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - PODGORICAD.O.O. AMI & ADA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.O.O. AMM - HIDROIZOLACIJE BUDVAD.O.O. ANA MARIJA PODGORICAD.O.O. ANDREA VARAGIC - BIJELO POLJED.O.O. ANZUS ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT-PLJEVLJAD.O.O. ANTONIJA ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - KOTORD.O.O. APADANA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.O.O. AROMA SP-DRAGOJEVIC - DANILOVGRADD.O.O. ARSSHEIL OIL ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT - PODGORICAD.O.O. ARTE NOVA ZA ROBNI PROMET, PROIZVODNJU, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO , EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVI (NA OSNOVU PRESUDE OSNOVNOG SUDA U H.NOVOM POSL.BR.K.162/10 UPISAN U KAZNENU EVIDENCIJU CRPS-A)D.O.O. ARCHER COMPANY ZA SPORTSKE KLADIONICE I UGOSTITELJSTVO KOTOR (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)D.O.O. ATLANT AGENT BARD.O.O. AUTO DEDA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.O.O. AUTO SERVIS GAS ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.O.O. AUTO-CENTAR KNEŽEVIC - PODGORICAD.O.O. AUTOLIK PODGORICAD.O.O. AUTOMATIC PARKING SYSTEM MONTENEGRO - PODGORICAD.O.O. ACO COMERC ZA ROBNI PROMET, EXPORT-IMPORT - IGALOD.O.O. ADŽIJA - HERCEG NOVID.O.O. BAILIZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT PODGORICAD.O.O. BAKA KOMERC ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.O.O. BALKAN GRADNJA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - BAR

Naziv

02263394023881200293246602329441023636070237112002635615024446820278568402065568024158440297987002788608023703440204498602405601

02751976

02339234

024245090244670702738660

0272023002409569027253980277468202666154023346740237275402746107

Matični broj*

1,673.99 10,008.70 58,610.36

1,340.25 428.58

15.00 15.00

4,405.31 2,176.37

548.55 7,377.20

15,991.18 53.37

26,979.39 85.59 15.00

1,103.06

15.00

5,864.99 91.30

1,460.27

9,148.63 7,222.13

20,637.17 437.70

1,009.69 1,656.87 4,011.65

72.44

Iznos blokade

1,446 2,109

405 4,117 1,448 1,087 2,394 2,558 1,371

958 1,685

380 1,269 3,632

376 2,394

970

412

1,264 2,823 1,665

640 3,392 2,173

139 550

2,767 4,108 1,531

Dani blokade

Rb.

1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310

1311

1312

1313 1314 1315

1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 47: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana47 od 418

D.O.O. BANBUS BIJELO POLJED.O.O. BAR-IN ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - BARD.O.O. BARBAT ZA GRAĐEVINARSTVO ,TRGOVINU I USLUGE , HERCEG NOVID.O.O. BARIGI - KOTORD.O.O. BARON COMPANY DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA - SUTOMORED.O.O. BELA LAĐA ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT HERCEG NOVID.O.O. BEST BIJELO POLJED.O.O. BIJELO POLJE BIJELO POLJED.O.O. BIOCENOZA ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICAD.O.O. BLOK TRADE - NIKŠICD.O.O. BLUE SUN ZA TRGOVINU ,PROMET ROBA I USLUGA - BARD.O.O. BLUE WOLF ZA TRGOVINU, TRANSPORT I USLUGE, EXPORT-IMPORT - NIKŠICD.O.O. BODICO COMPANY ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE - PODGORICAD.O.O. BOJ - COM ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - BERANED.O.O. BOKAMONT ZA POSREDOVANJE, GRAĐEVINARSTVO, ROBNI PROMET, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVID.O.O. BOKI COMPANYBUDVAD.O.O. BOLETS MBS - MOJKOVACD.O.O. BONAPART - BUDVAD.O.O. BORIS - BERANED.O.O. BORICIC M - COMPANY ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT PODGORICAD.O.O. BRAJOVIC ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.O.O. BRAUN BIJELO POLJED.O.O. BRACA ĐURETIC ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.O.O. BUMIX ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT HERCEG NOVID.O.O. V & I IMPERIAL ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - KOTORD.O.O. V V V - ŽABLJAKD.O.O. VADEL GROUP ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.O.O. VAMP COMMERCE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.O.O. VVP MONT ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.O.O. VGAA TRADE ZA USLUGE ,UGOSTITELJSTVO ,TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - BUDVA

Naziv

022919320275391002444216026875770243554302410893022853630204665202347318023987020271746802378949029634690291917602687917

0274873802671310027815570243482202771055

0289235902371006026703130238849902842696028100180286425802427486

0290243502627582

Matični broj*

815.10 186.68

9,203.97 3,387.67

313.60 96,626.05

1,816.14 777,359.04

555.19 40.39

5,419.05 13,688.27 20,984.35

192.44 146.48

15.00 19.00

100.32 1,344.12 1,956.09

4,575.01 18,940.97

424,496.76 2,907.00 6,920.53

712.03 3,009.73

625.87

732.25 4,525.90

Iznos blokade

5,353 1,544 1,830

881 1,536 2,615 3,295 1,102 3,068 4,229 1,454 2,322

150 24

149

1,789 1,112

310 2,949 1,710

375 2,551 1,857 3,469

772 1,042

543 772

587 100

Dani blokade

Rb.

1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338

1339 1340 1341 1342 1343

1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351

1352 1353

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 48: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana48 od 418

D.O.O. VEDEP ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.O.O. VENETO ALUMINIO ZA PROIZVODNJU ,UGOSTITELJSTVO ,TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - ULCINJD.O.O. VERDE - BUDVAD.O.O. VESELOV ZA PROIZVODNJU,ROBNI PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVID.O.O. VETERINARSKA AMBULANTA MOJKOVAC MOJKOVACD.O.O. VETERINARSKA AMBULANTA PLJEVLJA - PLJEVLJAD.O.O. VETERINARSKA AMBULANTA TIVAT TIVATD.O.O. VETERINARSKA AMBULANTA ULCINJ ULCINJD.O.O. VETERINARSKA AMBULANTA HERCEG NOVI HERCEG NOVID.O.O. VZV - ŽABLJAKD.O.O. VIB TRADE EXPORT-IMPORT - NIKŠICD.O.O. VIVAMAX NOVAKOVIC ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICAD.O.O. VID-ZEK PODGORICAD.O.O. VISA AGENCY ZA KONSALTING, PREVOĐENJE I OBUKU - BUDVAD.O.O. VISAR ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICAD.O.O. VOGUE ZA PROIZVODNJU, PROMET, USLUGE I TRGOVINU NA VELIKO I MALO NIKŠICD.O.O. VODATEC ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVID.O.O. VOKI ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT I IMPORT - PLJEVLJAD.O.O. VUJOŠEVIC PAPERINO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PODGORICAD.O.O. VUKVIC ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.O.O. VUKOVIC I OSTALI - PODGORICAD.O.O. VUKOLE ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVI D.O.O. GAZI - PODGORICAD.O.O. GASLINE MONTENEGRO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT -PODGORICAD.O.O. GEO AGENT ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING - PODGORICAD.O.O. GLAMUR TRADE ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - KOTORD.O.O. GLORIA MONTENEGRO - BUDVAD.O.O. GODESS ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT POGDORICAD.O.O. GOJINOVAC GRADNJA DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO , TURIZAM I USLUGE - HERCEG NOVI

Naziv

0267476902690292

0218774402815834

0241413902413884024140230241455402413914029241290277352002330334

022935790288304002376130028710840243054102881721022897500273808202338068028579790244296502620847

0272231302684349027814090239165102750864

Matični broj*

11.83 177.71

692.45 55.58

10,841.61 3,600.45

1.41 679.62

7,538.71 172.30

6,220.06 63,560.92

6,673.21 326.78

29,299.37 74.59

986.75 1,021.17

90,211.81 4,871.60

54,927.57 12,973.81 10,992.28

194.10

603.99 2,598.60

21,915.30 14,030.34

6,395.50

Iznos blokade

264 1,812

331 1,273

1,123 1,819 2,792 1,657

614 60

1,661 754

4,398 212 305

83 2,985

692 2,554 2,021 2,266

339 3,419

137

235 2,169 1,615 2,417 2,223

Dani blokade

Rb.

1354 1355

1356 1357

1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365

1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377

1378 1379 1380 1381 1382

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 49: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana49 od 418

D.O.O. GOJKAN ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA I TRGOVINU,EXPORT-IMPORT PODGORICAD.O.O. GORDEJ ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - KOLAŠIND.O.O. GOTHICA BARD.O.O. GPC ZA GRAĐEVINARSTVO, PROIZVODNJU I PROMET - CETINJED.O.O. GRADITELJ CG PODGORICAD.O.O. GRAĐAPROMET - ROŽAJED.O.O. GRAĐEVINSKE INSTALACIJE ZA ZAVRŠNE RADOVE U GRAĐEVINARSTVU PODGORICAD.O.O. GRAĐEVINSKO PREDUZECE NOVI GRAD - PODGORICAD.O.O. GRAMEX ZA PROIZVODNJU, GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVID.O.O. GRITO ZA USLUGE, TRGOVINE, GRAĐEVINARSTVA I TURIZAM - PODGORICAD.O.O. GRUPA ZA UVOZ I DISTRIBUCIJU - PODGORICAD.O.O. D.R. TRANSPORT ZA TRANSPORT ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.O.O. DAVORIN PODGORICAD.O.O. DADO & ANDJELA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - KOLAŠIND.O.O. DAMJANOVIC - TRADE - BIJELO POLJED.O.O. DAMJANOVIC ZA PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVID.O.O. DAN-KOMERC BERANED.O.O. DANK TRADE - PODGORICAD.O.O. DACIC COMPANY ROŽAJED.O.O. DEKA - BERANED.O.O. DELON TRANS ROŽAJE(RJEŠENJEM ST.BR. 40/13 OD 07.11.2013. GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK) D.O.O. DELTA - COMERC - ROŽAJED.O.O. DIZ-TRADE BERANED.O.O. DIN 3 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.O.O. DISA ZA PROIZVODNJU ,UGOSTITELJSTVO ,TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - ULCINJD.O.O. DK COMPANY - BERANED.O.O. DN COMMERCE ZA PROMET ROBA I USLUGE - PODGORICAD.O.O. DOVIDE BUDVAD.O.O. DORA EXPORT ZA PROMET ROBA I USLUGE - PODGORICAD.O.O. DRVOPREX - BERANE

Naziv

02452081

0298417202788357027743990238788302390051023428550225057802457199

024644110293823502623480023871820292106502732378023236640217929602807653022946210268457802306620

02390027021700600242793102735563

0273746902713853028755350241198902049350

Matični broj*

5,198.67

65.51 2,497.56

26,222.55 378,456.06

5,638.84 90.09

6,166.17 3,494.72

26,819.34 165.00

19,047.66 6,943.16

191.03 55,478.56 12,291.28 14,972.14

3,428.11 484.87

1,482.38 109,543.08

6,761.38 8,338.83 2,725.22 1,690.39

9,231.16 39.94

182.42 2,511.59

15.00

Iznos blokade

702

151 1,287

942 1,067 2,077 2,867 3,847 2,309

2,687 132

2,421 3,518

178 1,637 4,664 4,138

90 2,475 2,256 1,433

430 2,398 3,748

648

1,607 458 612

1,306 12

Dani blokade

Rb.

1383

1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391

1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403

1404 1405 1406 1407

1408 1409 1410 1411 1412

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 50: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana50 od 418

D.O.O. DRVOREZ - ROŽAJED.O.O. DREAM - MB BIJELO POLJED.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT GAIA BUDVA BUDVAD.O.O. DW CONSULTING ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - TIVATD.O.O. ĐEKIC D&M COMPANY PODGORICAD.O.O. ĐUKIC 7 - PODGORICAD.O.O. E & E COMPUTERS ROŽAJED.O.O. E - MENTOR ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVID.O.O. EAST ENDZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - NIKŠICD.O.O. EVRO TOURS AGENCIJA ZA TURIZAM BUDVAD.O.O. EDI COMMERCE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICAD.O.O. EKO WORLD EXPORT-IMPORT MOJKOVACD.O.O. EL-PROMM ROŽAJED.O.O. ELEKTRO & MV DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, GRAĐEVINARSTVO, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT - TIVATD.O.O. ELZA-EXPORT-IMPORT - PLAVD.O.O. EMINA - C BIJELO POLJED.O.O. ENECO COMPANY ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE PODGORICAD.O.O. ENIJAN ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE EXPORT- IMPORT- ULCINJD.O.O. ENTERIJER IZGRADNJA PODGORICAD.O.O. ERDIJAN - V V V ZA PROIZVODNJU, PROMET IUSLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICAD.O.O. EURO BAKI ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGIRICAD.O.O. EURO ROFIX CG ZA GRAĐEVINARSTVO, TURIZAM I USLUGE - HERCEG NOVID.O.O. EURO-JADRAN ZA PROIZVODNJU, TURIZAM, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I USLUGE, EXPORT-IMPORT - ULCINJD.O.O. EURO-SEM - ROŽAJED.O.O. ECOTEAM ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT BERANED.O.O. EXPO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I TRGOVINU KOTORD.O.O. EXPORT CAFFE KOTORD.O.O. EXTREM INŽENJERINGPODGORICAD.O.O. ŽEL - PROM ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.O.O. Z -AQUA SOLAR GROUP ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT -

Naziv

027020530240787602971780

0264389802466970026809120237788802746662030053210235460802389860027962790278840302764865

02404656024017200235406302445719

0291921402370727024342290264234402795205

02680939024389090204954602410311026490040242712502658704

Matični broj*

1,040.46 1,853.55 4,991.04

591.77 48,754.55

574.86 52,512.24

564.81 126.03

147,683.84 7,852.81

13,550.11 66,437.28 11,651.37

15.00 5,338.99

163.08 198.41

4,629.89 714.50

1,065.94 4,865.20 1,164.37

24,440.58 3,093.18

66,838.67 6,580.21

14,571.86 3,493.76

34,145.63

Iznos blokade

4 2,547

139

1,586 425 727

2,089 1,642

6 2,182

492 313

1,473 963

3,789 1,927 3,636

20

464 3,714 2,963 2,502

368

1,769 2,477 4,773 4,040 2,603 3,049 1,718

Dani blokade

Rb.

1413 1414 1415

1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426

1427 1428 1429 1430

1431 1432 1433 1434 1435

1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 51: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana51 od 418

PODGORICAD.O.O. Z 5 LTD - PETROVACD.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO, PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT MAKGRAD - KOTORD.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM SPORT BILLY ULCINJD.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO ,TRGOVINU I TURIZAM ,EXPORT-IMPORT INVESTICIONA KOMPANIJA KONTINENT - BUDVAD.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO ,TRGOVINU I TURIZAM ,EXPORT-IMPORT ORO COMPANY AB - BUDVAD.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE MAVROVO GROUP, PODGORICAD.O.O. ZA GRAFICKE USLUGE ,TRGOVINU I PROMET IRT PODGORICAD.O.O. ZA EKSPLOATACIJU I PRERADU MORSKE VODE MONTENEGRO OSMOZA BUDVAD.O.O. ZA ELEKTROINSTALACIJE TRGOVINU I INŽENJERING ETI - PODGORICAD.O.O. ZA IZRADU PLANSKE DOKUMENTACIJE ,PROJEKTOVANJE ,INŽENJERING I USLUGE FOLIC ARHITECTS CO - BUDVAD.O.O. ZA KONSALTING ,MENADŽMENT ,EXPORT-IMPORT RENTIER - BUDVAD.O.O. ZA POSREDOVANJE ,TURIZAM I USLUGE CASPER MV - CETINJED.O.O. ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT BONITA V.V. COMPANY - PODGORICA (RJEŠENJEM JAVNOG IZVRŠITELJA IVM.BR.1574/14 OD 10.11.2014.GODINE ODREĐENA ZABRANA RASPOLAGANJA UDJELOM OSNIVACA MIODRAGA ŠCEPOVICA JMB 1709967210016)D.O.O. ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT AUTOMOBIL-PAVICEVIC I DR PODGORICAD.O.O. ZA PROIZVODNJU I PROMET ,EXPORT-IMPORT FRAZZES VIN COMPANY - PODGORICAD.O.O. ZA PROIZVODNJU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT B+N INVESTMENTS MONTENEGRO - BUDVAD.O.O. ZA PROIZVODNJU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT TEREMOK INVESTMENTS MONTENEGRO - PETROVACD.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT AM.GIOIA DANILOVGRADD.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE GUA PODGORICAD.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT VIVA STAR CETINJED.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT CRICKETPODGORICAD.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT IT SOLUTION - PODGORICAD.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DEJA VU - HERCEG NOVID.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PERAJA - DANILOVGRADD.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT STUDIO KNB - PODGORICA

Naziv

0243499702430070

0235839502626594

02626586

0270315702418347024258310262062602679566

026795740270281902377969

02342936

0262271802644215

02644223

0283253402416492028540820275735402622793027798030281362902694921

Matični broj*

696.36 15.00

32,517.68 3,573.69

826.31

626.50 63,311.37

15.00 1,530.38

177.67

26,537.88 2,698.25

25,854.97

12,053.56

4,758.58 792,782.29

15.00

25,066.71 15.00

699.74 4,514.70

834.05 1,589.06 1,632.81 2,150.81

Iznos blokade

2,400 1,087

369 338

2,400

2,456 545

1,087 1,684 2,242

1,768 348

1,635

674

2,853 2,097

1,087

933 2,394

451 1,803 2,267 1,888

956 1,006

Dani blokade

Rb.

1443 1444

1445 1446

1447

1448 1449 1450 1451 1452

1453 1454 1455

1456

1457 1458

1459

1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 52: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana52 od 418

D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT ADRIA TOUR - BUDVAD.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT DRVOLES - BIJELO POLJED.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT DRIJEN - NIKŠICD.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT KOTOR PALACE - PODGORICA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT LA VITA PRODUCT CETINJED.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT METALICA DIZAJN - BUDVAD.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT OPASANICA- PODGORICAD.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT TACKICA - PODGORICAD.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT TUĐEMILI - BARD.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT CITY SPORT - PODGORICAD.O.O. ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT CRMNICANKA PODGORICAD.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE JAN FA - TIVATD.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PERIŠIC! - HERCEG NOVID.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE HUSA ULCINJD.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE CARAT - BUDVAD.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT BRAIC - TRADE BUDVAD.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT IDEA TIM BUDVAD.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA CRNOGORSKO-ROSSIYSKAYA INVESTICIONNAYA COMPANIYA - TIVATD.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGE, EXPORT-IMPORT KONTINENTAL M GROUPD.O.O. ZA PROIZVODNJU PROMET UGOSTITELJSTVO I TURIZAM 2-JADRAN ULCINJD.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM ENITOURS - ULCINJD.O.O. ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT LIMORAD - BUDVAD.O.O. ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT MODNI STUDIO GAJIC - BUDVAD.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE, EXPORT - IMPORT IN TRUST FUND -BARD.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TURIZAM JASIKOVAC - TIVATD.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT HET BARD CG BUDVAD.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE KARADŽIC COMPANY ŽABLJAKD.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SURI COM ULCINJD.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT BREAD TRADE PODGORICAD.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE GRAND-EXPORT KOLAŠIND.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE EXPORT-IMPORT MARBLEX DANILOVGRAD

Naziv

026665450274492902733188026308850287669802657384024458750283796002717565023668430237830202747774023753110234233202420686024264390237728402690047

0282207502371944026656970264285902655845

02628473

02734010024003240237447102285649024238710239698002363658

Matični broj*

15.00 4,407.93

34,115.13 70,185.11

5,786.34 4,110.46

73.10 13,438.14

637.26 335,530.56

336.23 39.94

6,428.84 14,068.63

7,768.11 7,046.33 7,007.31

15.00

25,910.32 28,956.92 11,284.82

2,281.15 625.15

3,561.40

533.93 15.00 15.00

4,233.46 1,458.46

825.17 1,521.27

Iznos blokade

1,087 1,006

515 905 699

2,376 55

850 2,467 2,209 4,345 1,833 2,984 3,957

11 380

2,775 800

1,237 3,685 2,190 1,354

800

1,115

2,378 135

2,394 1,133 2,700 2,869

72

Dani blokade

Rb.

1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485

1486 1487 1488 1489 1490

1491

1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 53: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana53 od 418

D.O.O. ZA PROJEKTOVANJE , GRAĐEVINARSTVO I TURIZAM FOEDUS - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLIGE EXPORT - IMPORT SOFIA S - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLIGE RENT-A-CAR ,EXPORT-IMPORT BACANO - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLIGE RENT-A-CAR ,EXPORT-IMPORT MNE AVIS - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT LT - TIVATD.O.O. ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT MONTEFONKO GROUP - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT KAPEX BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT MATICOM BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT MTR - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT PEŠIC COMPANY - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT RUSTOVOBUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT CREATIVE GROUP, TIVATD.O.O. ZA PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT REBUS- BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT BOSFOR COMPANY ULCINJD.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT 24. APRIL - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT 27 OKTOBAR - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT AA VICTORY - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT ALEKS - TIVATD.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT AN & AN - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT ART MARINA MNE - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT ASPEKT - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT ATLAS CAPITAL PARTNERS INC. - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT BELLE MAISON - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT BENNET INVEST LIMITED - TIVATD.O.O. ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT VASILISA TREND KOLAŠIND.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT VITIS - FRANCE - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT VLASINA GRADNJA - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT G & 2 J - PODGORICAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT GOLD RIVIJERA - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT GROUP INVEST - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT DESTRA - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT DUGI COMMERCE - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT DUMIDE-TRADE - TIVAT

Naziv

024424260267884502665301026643720274635202687950026787560275497502678454026881580270457902729776027189520228219402698412026906830284011102734150027081910269561802687925027321730269067502763052028965910268677502692104027781650269283002667967027124740271354302750945

Matični broj*

25,022.81 4,284.98

15.00 15.00 15.00 15.00

569.54 1,499.91

14,104.59 6,652.30

14,817.21 870.51

3,495.87 665.00

3,409.28 4,921.74

159.81 279.15

7,998.17 15.00

621.04 1,826.59

23,586.84 382.65

5,990.63 15.00

5,318.23 17.05 79.64 15.00

11,696.56 5,037.58

991.40

Iznos blokade

2,714 97

1,087 1,987

801 2,211 1,783 2,133

744 2,067

846 2,063

278 2,981

418 758 221

2,378 2,222 1,087 1,802 1,402 1,314

349 950

1,087 2,398 1,339

307 1,087

339 1,621 2,055

Dani blokade

Rb.

1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 54: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana54 od 418

D.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT ZELENIKOVAC - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT IVIL TRADE - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT INVEST BUSINESS GROUP BARD.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT INSIEME - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT INTEZA - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT JAVOR MNE - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT KATIC - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT KORKOVADO - R - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT KOROMAN - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT KRONVERG - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT L & L - BUDVA D.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT LA SENSA - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT LA CASA MONTENEGRO - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT LELE - PODGORICAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT LUCIJA - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT LUCKY BLACK CARD - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT LUCH - STELA - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT LUXOR GRADNJA - PODGORICAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT MAVEX - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT MARKOVIC TREND - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT MARS - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT MASKE - PODGORICAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MILICA GOLD PODGORICAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT MIR MONTENEGRO GRADNJA - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MONTEPROM - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT MOTONAUTICA - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MSP COMPANY BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT OLTI - MONT - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT OSTROG POINT - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PALMA HOLLIDAY BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT PORED PUTA - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT RB COMPANY - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT RUSIJAMONTE - BUDVA

Naziv

026923410270916302900840026821920277067902735253027003360277285002748045026928480285468602651106026573500279990102759365026906910265879802672898026846240280502202679736027759210290274502727455026992060268880802937565028260460280530802883279027097910268678302675773

Matični broj*

15.00 15.00

36,238.98 897.76

13,864.65 15.00

6,113.74 35,228.87

4,564.18 8,833.98

72,000.25 871.50

11,019.51 168.16

2,036.17 15.00 15.00

2,119,491.10 230.32

3,044.95 6,302.40

15.00 740.26 504.14

63,495.47 103,183.45

1,659.02 2,416.98

39,404.67 3,981.07 4,538.42

13,656.90 10,449.32

Iznos blokade

2,211 2,211

10 2,559

17 1,087 2,244 1,545

30 339 590

1,955 1,087

936 1,889 2,211 1,087 2,214

362 422

80 1,987

507 2,393

75 2,098

272 17

384 692 555

2,181 185

Dani blokade

Rb.

1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 55: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana55 od 418

D.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT SAILING BOAT - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT SMART - INVEST - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT SMART IT - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT STARI GRAD - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT SCANDIC - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT SWEET MONTENEGRO BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT TEHNICOM ING - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT TEHNICOM COMPUTERS - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT TURIZMO - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT FAITH INVESTMENT CORPORATION - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT CHANDON - PODGORICA(RJEŠENJEM ST.BR. 356/15 OD 21.09.2015 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)D.O.O. ZA PROMET I USLUGE JOKS ŽABLJAKD.O.O. ZA PROMET I USLUGE RENT A CAR, EXPORT- IMPORT SPEED BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE RENT-A CAR ,EXPORT-IMPORT ADRIA VUK TRAVEL - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE RENT-A CAR ,EXPORT-IMPORT AZARIAS - BARD.O.O. ZA PROMET I USLUGE, RENT-A CAR ,EXPORT-IMPORT YOUR'S - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE U GRAĐEVINARSTVU ,EXPORT-IMPORT 24. NOVEMBAR - MILINIC -KOTORD.O.O. ZA PROMET I USLUGE FK BEOGRAD - BUDVAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT ARTER TIVATD.O.O. ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT EXCLUSIVE WOODCRAFT BUDVAD.O.O. ZA PROMET MESA I MESNIH PRERAĐEVINA COJOMES CETINJED.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA NAJ. P - TIVATD.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA ANABASIS - TIVATD.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA VELIKI PIJESAK BARD.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT SLAVMONTEBUDVAD.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT NMTG - PODGORICAD.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT NONY - BUDVAD.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT RS COMPANY - BUDVAD.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT TIP - TIM - BUDVAD.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA HONG JIAN NIKŠICD.O.O. ZA PROMET UGOSTITELJSTVO I TURIZAM VUKAJ ULCINJ

Naziv

0268073402760711027017740273637302657619028829140271550302735261027760650275845802824019

027981820298764302706229026799220280709202652536

0265194702729121027295550220051102778688027669490222286802649985026679750264729002661039026455300241725102333082

Matični broj*

1,132.07 199,367.41

67,575.48 75,012.42

973.39 1,619.17

15.00 2,917.97

45,787.99 15.00

180.39

1,396.87 1,100.00 2,194.13 7,733.07

19,804.00 304.71

2,691.26 15.00 15.00

8,507.57 221.12

15.00 16,808.30

108,958.82 817.72

15.00 7,758.76

188,751.25 730.64

11,675.70

Iznos blokade

2,385 1,700 1,741 2,336 2,211

391 2,211

366 759

1,087 31

1,490 381

24 1,671

170 6

2,754 1,087 1,087 3,970 1,489

801 4,898 2,390 1,314 2,211

338 2,680 2,284 4,064

Dani blokade

Rb.

1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575

1576 1577 1578 1579 1580 1581

1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 56: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana56 od 418

D.O.O. ZA SAOBRACAJ,TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO I USLUGE MUDREŠA CETINJED.O.O. ZA TRGOVINU, GRAĐEVINARSTVO I USLUGE COLOR-ART NIKŠICD.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE CAKOVIC SNEŽANA - TIVATD.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE ARMIR - TIVATD.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE DOGBA - TIVATD.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE NIKOLICA - TIVATD.O.O. ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT AS DEVELOPMENTNIKŠICD.O.O. ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE, EXPORT - IMPORT INDIJA STIL BUDVAD.O.O. ZA TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE ,EXPORT-IMPORT ASTRA - GRADNJA - BUDVAD.O.O. ZA TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE ,EXPORT-IMPORT BEREG - BUDVAD.O.O. ZA TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE ,EXPORT-IMPORT VAEL-AN COMPANY - BUDVAD.O.O. ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE EXPORT-IMPORT VLATIKA - BUDVAD.O.O. ZA TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE ,EXPORT-IMPORT DOKIC COMPANY - BUDVAD.O.O. ZA TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE ,EXPORT-IMPORT ERATO - BUDVAD.O.O. ZA TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE ,EXPORT-IMPORT KALUDRA - BUDVAD.O.O. ZA TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE ,EXPORT-IMPORT M & G 007 - BUDVAD.O.O. ZA TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE ,EXPORT-IMPORT MEGA-INVEST - BUDVAD.O.O. ZA TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE ,EXPORT-IMPORT MNE EVROPA - BUDVAD.O.O. ZA TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE ,EXPORT-IMPORT NT - COMPANY - BUDVAD.O.O. ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE EXPORT-IMPORT PEROVIC COMPANY - BUDVAD.O.O. ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE U GRAĐEVINARSTVU EXPORT-IMPORT ULCINJ RESORT - BUDVAD.O.O. ZA TRGOVINU ,TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I RENT-A CAR USLUGE BOBA MONT BUDVAD.O.O. ZA TRGOVINU,TURIZAM,PROIZVODNJU I USLUGE RAPEX BARD.O.O. ZA TURIZAM ,GRAĐEVINARSTVO ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT NATAKOSTA D.O.O. - TIVATD.O.O. ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO IVAN DO ŽABLJAKD.O.O. ZA TURIZAM ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT GALIJE - BUDVAD.O.O. ZA TURIZAM ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT CM DEVELOPMENTS - TIVATD.O.O. ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT - IMPORT NEDVIŽIMOST CERNOGORIJA - BUDVAD.O.O. ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE EXPORT - IMPORT MK TRAVELBUDVAD.O.O. ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT A.V ENGINEERING - KOTORD.O.O. ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT ALFA I OMEGA - BUDVA

Naziv

021113900274781202842360026725880266047402822512026779620267576502675412026699600261922902621665024439370265916602629542026573920263517802659140026266080262148702622521

024307540210843702633493

02808129026618610265393102630664

026410620263883502660458

Matični broj*

537.46 776.45

1,578.52 415.18 574.77

10,978.03 2,360.68

19,906.06 9,490.00

161,579.74 130.00

1,094.98 25,988.31

1,918.87 11,657.54

9,868.83 4,836.70

57,632.08 6,385.41

55.00 17,565.54

52,396.09 1,737,564.48

590.13

86.98 779.61

15.00 36,213.29

15.00 1,539.89

69.61

Iznos blokade

249 682 454

2,344 2,378 1,238

24 2,404 2,610 2,866

472 1,087

587 535 744

2,214 2,047 2,378 1,006

9 545

2,483 1,362 2,111

149 2,398

66 2,447

2,211 2,390

39

Dani blokade

Rb.

1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616

1617 1618 1619

1620 1621 1622 1623

1624 1625 1626

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 57: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana57 od 418

D.O.O. ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT B.S.A. - MONTE - PODGORICAD.O.O. ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT EL - MAR - BUDVAD.O.O. ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT LB PROMET - BUDVAD.O.O. ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT MANGO & MANGO - KOTORD.O.O. ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT MASTER CAPITAL MANAGEMENT - BUDVAD.O.O. ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT MONTE SISTEM - BUDVAD.O.O. ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE EXPORT-IMPORT MOTAPE - BAR D.O.O. ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT SVOY STYLE - BUDVAD.O.O. ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE EXPORT-IMPORT SINA TRADING - BUDVAD.O.O. ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT TERAMONT - BUDVAD.O.O. ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE ZEMFIRA BUDVAD.O.O. ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE RENT-A CAR ,EXPORT-IMPORT MARCAR - BUDVAD.O.O. ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE RENTA CAR, EXPORT - IMPORT ZOPCARBUDVAD.O.O. ZA TURIZAM ,TRGOVINU ,PROIZVODNJU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT MONTE EVROINVEST - BUDVAD.O.O. ZA TURIZAM ,TRGOVINU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT MNE PLANET - PODGORICAD.O.O. ZA TURIZAM ,TRGOVINU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT PLANET KLUB - PODGORICAD.O.O. ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU ANTIKOR TIVATD.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE LADUZO ULCINJD.O.O. ZA USLUGE, GRAĐEVINARSTVO I INŽENJERING AQUA +007 - PODGORICAD.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU POPOVIC COMERC - TIVATD.O.O. ZA USLUGE U GRAĐEVINARSTVU STELL - PODGORICAD.O.O. ZA FINANSIJSKI KONSALTING UZVEST - TIVATD.O.O. ZIK PRESS ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - POPDGORICAD.O.O. ZINIS COMMERCE ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICAD.O.O. ZURICH COM ZA PROMET ROBA I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.O.O. IVAN - TRADE - BERANED.O.O. ILIR COMPANY ZA PROIZVODNJU, TURIZAM, TRGOVINU , UGOSTITELJSTVO I USLUGE EXPORT-IMPORT - ULCINJD.O.O. IN FANNY PODGORICAD.O.O. INVEST KOMERC ZA GRAĐEVINARSTVO,USLUGE I PROMET,EXPORT - IMPORT TIVAT

Naziv

0262393502626381026855740265084302652528

026306560263159802623846026225640262964002425840026425730264176302628350

02622866

02739259

0242323502792591028354100268541802821893024619940278859402321122024121010272383202793539

0289337102411873

Matični broj*

355.10 110,182.88

15.00 15.00 15.00

23,817.19 6,443.78

15.00 238.13

517,557.57 15.00

2,102.41 429.39

15.00

5,584.51

2,929.58

6,596.05 16,155.14 28,108.26

634.30 10,226.55

4,859.40 806.31

3,998.98 631.73

45.00 3,913.75

423.25 6,177.39

Iznos blokade

620 1,678 1,087 1,087 1,087

786 2,071

96 167

2,319 2,181

19 158

1,087

1,999

523

2,432 779 866

2,795 27

2,378 537

4,955 4,054 1,124 1,437

506 801

Dani blokade

Rb.

1627 1628 1629 1630 1631

1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640

1641

1642

1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653

1654 1655

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 58: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana58 od 418

D.O.O. INSIME-ZAJEDNO PODGORICAD.O.O. INTERKEM ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBE PLAVD.O.O. INTERNACIONAL BUDVA BUDVAD.O.O. IPS ACCOUNTING AND AUDITING PRIVREDNU DRUŠTVO ZA RACUNOVODSTVO, REVIZIJU I KNJIGOVODSTVENE POSLOVE - HERCEG NOVID.O.O. ISAH BARD.O.O. ISMANI ZA PROIZVODNJU, TURIZAM, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I USLUGE, EXPORT-IMPORT - ULCINJD.O.O. JADRAN M&M- KOTORD.O.O. JADRANSKA STRAŽA ZA USLUGE UGOSTITELJSTVA, TURIZMA I TRGOVINE, EXPORT- IMPORT - BUDVAD.O.O. JANICIC N ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT -KOLAŠIND.O.O. JAPAN AUTO-MOTO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT PODGORICAD.O.O. JV & M BIJELO POLJED.O.O. JN FASHION ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT PODGORICAD.O.O. JOSAMA ZA PRODAJU I NAJAM PLOVILA - BUDVAD.O.O. JUVENTA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.O.O. KADOVIC BIJELO POLJED.O.O. KAJENA PODGORICAD.O.O. KANDŽANIJA - TRANS ROŽAJED.O.O. KAPACITY - PODGORICAD.O.O. KAFE BAR '92 ZA UGOSTITELJSTVO,TRGOVINU I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICAD.O.O. KERBER - EXPRES PODGORICAD.O.O. KIOSK S ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.O.O. KLOPISSIMO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - PLJEVLJAD.O.O. KLUB PENZIONERA LJUBOVIC I ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.O.O. KLUB PENZIONERA NINO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.O.O. KOLONAKI ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICAD.O.O. KOLOSEUM N.F.S. ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE HERCEG NOVID.O.O. KOMGRAP - MONT - PODGORICAD.O.O. KOMPANIJA HELENA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - PODGORICA

Naziv

02345773020486120300147402871734

0236445002757478

0268972302405024

0284727202386879

02298490024629150267651602082969022038390301190902073676026573410243830502285274029042330295366802801973

02820366

02199343028727570238596102902907

Matični broj*

6,540.02 62,639.96

460.63 13,837.21

20,649.24 177.00

13,107.27 4,405.44

1,641.09 558.84

33,245.63 738.07

15.00 59,714.33 31,040.09 10,693.17

3,289.61 4,608,522.80

3,423.28 41,424.79

94.05 115.40 789.93

34,900.78

555.63 318.74

146,269.45 159.51

Iznos blokade

3,957 2,442

5 691

752 1,860

2,526 2,956

979 458

4,080 3,140 1,087 2,075 4,111

193 4,369 1,214 3,418 5,574

524 6

614

726

425 195

1,010 544

Dani blokade

Rb.

1656 1657 1658 1659

1660 1661

1662 1663

1664 1665

1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678

1679

1680 1681 1682 1683

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 59: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana59 od 418

D.O.O. KONTI - SUTOMORED.O.O. KRASOVEC - BUDVAD.O.O. KRIVI DO ZA PROZVODNJU,TRGOVINU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICAD.O.O. KRISTIJAN-M ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - NIKŠICD.O.O. KUNG FU PANDA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.O.O. KUCIŠTA PODGORICAD.O.O. KHEPRI PREDUZECE ZA PROIZVODNJU SPOLJNI I UNUTRAŠNJI PROMET - PODGORICAD.O.O. LA KIKA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - BUDVAD.O.O. LAS-COMPANY BERANED.O.O. LASENDRO PODGORICAD.O.O. LAURA TRADE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT PODGORICAD.O.O. LEOKOTOR ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT KOTORD.O.O. LIVING ROOM ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM, EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.O.O. LIDMARK KOTORD.O.O. LIKACENI ZA PROIZVODNJU,UGOSTITELJSTVO,TRGOVINU,TURIZAM I USLUGE,EXPORT-IMPORT ULCINJD.O.O. LINA - SN KOTOR DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSKU DJELATNOST KOTORD.O.O. LINEX - BARD.O.O. LION MOJKOVACD.O.O. LM DVA GOLUBA ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.O.O. LOVAC LUKA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT- PLJEVLJAD.O.O. LOLITA-O ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT, PODGORICA D.O.O. LONG ŠPED ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT, PODGORICAD.O.O. LTB INTERNATIONAL TRADE - BUDVAD.O.O. M & L TWIN ZA PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT PODGORICAD.O.O. M.INŽENJERING DRUŠTVO ZA INŽENJERING,PROMET I USLUGE - PODGORICAD.O.O. MAGAZIN ECO - PODGORICAD.O.O. MAGIJA ZA PROMET ROBE I USLUGA, EXPORT-IMPORT - POGORICAD.O.O. MAGNAT MONTENEGRO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE BUDVAD.O.O. MAESTRO-CETINJE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT CETINJED.O.O. MAISON - BERANE

Naziv

020660500262836802374374

02384400029871470238127302662787030391880238671202402785024022890240797302706466

0300594102450321

02974843023737260231159302377829

0291364002836319027637530293258002374650024186060278047002922797023656340298831302724707

Matični broj*

446,790.51 8,224.70

15.00

474.27 148.46

19.00 52,450.77

307.26 486,519.51

3,277.69 499.13

15.00 11,250.23

1,504.41 1,372.37

1,084.95 7,056.60

18,615.95 3,901.38

73.33 141.74 243.73

22,254.70 11,217.71

1,026.47 15.00

586.15 15.00

797.87 256.88

Iznos blokade

2,475 1,663 2,394

3,701 410

2,771 1,005

16 2,596 3,957 3,701

429 1,853

125 2,410

181 4,476 4,334 3,107

297 1,192 1,341

338 1,075 2,651 1,780

565 468

19 1,461

Dani blokade

Rb.

1684 1685 1686

1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696

1697 1698

1699 1700 1701 1702

1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 60: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana60 od 418

D.O.O. MAKMONT COMPANY ZA PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.O.O. MALA OAZA - PLJEVLJAD.O.O. MAMIVEL ZA PROIZVODNJU , TRGOVINU I USLUGE PODGORICAD.O.O. MANGO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICAD.O.O. MANIS ZA UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE - PODGORICAD.O.O. MARALINA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.O.O. MARINKOVIC TRANS ROŽAJED.O.O. MARINKOLOR TRADE MONTENEGRO ZA TRGOVNU, TURIZAM I USLUGE I EXPORT-IMPORT KOTORD.O.O. MASIV - BERANED.O.O. MATADOR BIJELO POLJED.O.O. MATICA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.O.O. MACCHIATO-CAFFE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PLJEVLJAD.O.O. MAX PLUS DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.O.O. MAXIMS-TREF ROŽAJED.O.O. MAXIMUS COMMERCE SV - KOTORD.O.O. MV DUGA TRADE ZA PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT BIJELO POLJED.O.O. MV ENERGY - ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PLJEVLJAD.O.O. MV UNICOLOR ZA PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT BIJELO POLJED.O.O. MGM STONE COMPANY ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE - PODGORICAD.O.O. MEDITERAN - KOVIN , DIO PREDUZECA DISKONT - LEPETANE, TIVATD.O.O. MEMOVIC COMPANY - BUDVAD.O.O. MERLINK MANAGEMENT MONTENEGRO - ULCINJD.O.O. MI&ER EXPORT-IMPORT - ROŽAJED.O.O. MIDA & CO PODGORICAD.O.O. MIKRAD ZA ROBNI PROMET ,TURIZAM I UGOSTITELJSTVO ,EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVID.O.O. MILOŠ I TIMUR ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.O.O. MIROVIC ZA PROIZVODNJU UGOSTITELJSTVO TRGOVINU TURIZAM I USLUGE EXPORT - IMPORT ULCINJD.O.O. MKM ZETA COMPANY PODGORICAD.O.O. MN ENGINEERING ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT PODGORICA

Naziv

0275342102865319022896010237244402365367028008290230519402336413

0281340802102765026334340288121702452804

023707190271444202411172030481280243667102891620086531510274945902695880027444650235301602691787

0244306602447843

0230627102962152

Matični broj*

34,594.55 1,155.35 4,320.57 4,314.91 5,029.37

683.56 534.76 922.35

2,735.21 477,231.91

11,635.17 2,243.39 1,296.09

773.00 12,460.62

5,904.79 85.00

519.45 10,997.50

90.42 8,289.87 2,137.15

110.31 1,528.25 7,918.07

511.02 9,666.28

12,108.01 29,657.79

Iznos blokade

1,865 68

3,810 3,961 4,293

772 499

4,110

1,045 1,325 2,348

353 369

4,131 881

3,686 13

2,615 311

2,382 367

1,930 45

4,673 2,309

1,872 1,174

3,961 481

Dani blokade

Rb.

1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721

1722 1723 1724 1725 1726

1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738

1739 1740

1741 1742

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 61: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana61 od 418

D.O.O. MOBIL-NET ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT HERCEG NOVID.O.O. MODEM - PLAVD.O.O. MONO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE PODGORICAD.O.O. MONTAS - PODGORICAD.O.O. MONTE GOŠA COMPANY ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE PODGORICAD.O.O. MONTE MARKET ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.O.O. MONTEASTRA ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICAD.O.O. MONTEDAM ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVID.O.O. MONTELOX LUX ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICAD.O.O. MONTENEGRO DISTRIBUTIVE COMPANY - PODGORICAD.O.O. MONTENEGRO RECORDS PODGORICAD.O.O. MONTENEGRO ROYAL ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA - BARD.O.O. MONTEPLASTIK - PODGORICAD.O.O. MONTEX FUNGHI ZA PROMET ROBA I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.O.O. MOSA ZA NEKRETNINE, PROMET ROBA I USLUGA, TIVATD.O.O. MOST - ZAPOŠLJAVANJE - NIKŠICD.O.O. MOUNTAIN SPRING DRUŠTVO ZA USLUGE, TURIZAM I TRGOVINU - BUDVAD.O.O. MR KOMERC ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.O.O. MRVICA.CO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE - HERCEG NOVID.O.O. MT STEEL COMPANY ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT BARD.O.O. MT COMPANY VUKAŠINOVIC ZA PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMORT - PODGORICAD.O.O. MURANO MONTENEGRO PODGORICAD.O.O. MURIC-PROM EXPORT-IMPORT - ROŽAJED.O.O. NARCIS BIJELO POLJE (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)D.O.O. NATURAL FOOD PODGORICAD.O.O. NEKO COMPANY ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICAD.O.O. NENS COMPANY ZA GRAĐEVINARSTVO ,ROBNI PROMET ,TURIZAM I UGOSTITELJSTVO ,EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVID.O.O. NECA-IVA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - NIKŠICD.O.O. NEWSPAPERS ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - BARD.O.O. NINO&CO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICAD.O.O. NITRO-MONT ROŽAJE

Naziv

023870260237279702340607026625820238744102873249023291580287280302376598024698470246675902645807024153050284232702462095026677110266423202418789028693490297336702393697

028767280266666902084651029578920230038902700794

02892189029481090237863902382601

Matični broj*

1,359.12 11,120.02

15.00 2,306,802.40

27,449.77 165.51

1,129.56 5,861.14

89,432.72 15.00

7,619.60 151,472.84

8,268.35 714.97 566.60

26,844.10 1,119.08 3,551.49 4,571.48

110.00 3,909.79

3,921.64 489.47 459.85 250.56

30,584.84 4,470.91

155.84 661.79 143.02

1,328.14

Iznos blokade

943 1,710 2,394

993 3,642

768 3,488

342 1,489 2,394 2,161 2,141 1,353

460 2,015 2,137

24 2,767

37 48

4,194

263 1,704 2,972

333 1,661 1,889

83 159

3,603 3,841

Dani blokade

Rb.

1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763

1764 1765 1766 1767 1768 1769

1770 1771 1772 1773

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 62: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana62 od 418

D.O.O. NIDŽO - ANDRIJEVICAD.O.O. NOVI PEK ZA PROIZVODNJU, ROBNI PROMET, UGOSTITELJSTVO,, TURIZAM I SAOBRACAJ , EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVID.O.O. NOVOGRADNJA GROUP ZA GRAĐEVINARSTVO, PROIZVODNJU, TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT - ULCINJD.O.O. NOVOIL ZA PROMET ROBA I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICAD.O.O. OMNIAUTO BIJELO POLJED.O.O. OOOOOPS - PODGORICAD.O.O. OPUS ONE ZA TURIZAM, HOTELIJERSTVO, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU - ULCINJD.O.O. ORNAMENT ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA HERCEG NOVID.O.O. ORNAT ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICAD.O.O. PAP TRADE - BIJELO POLJED.O.O. PETNJICA COM - BERANED.O.O. PINK BURGER ULCINJD.O.O. PIP BERANED.O.O. PISMO IN SLIKAR - PLJEVLJAD.O.O. PLAV COMPANY - PLAVD.O.O. POLJOCOMERC BIJELO POLJED.O.O. PONTE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICAD.O.O. POPOVIC COMPANY - PODGORICAD.O.O. POHORJE - ŽABLJAKD.O.O. PREDUZECE ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE AGROSERVIS DANILOVGRADD.O.O. PREHRAMBENO PROIZVODNI CENTAR - BERANED.O.O. PRIMAT COMPANY EXPORT-IMPORT - ROŽAJED.O.O. PRINT SYSTEM ROŽAJED.O.O. PRO METAL ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - NIKŠICD.O.O. PROVIŠTA 1 ZA ROBNI PROMET, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO, EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVID.O.O. PROGRES AL & CO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ELOKSIRANE BRAVARIJE TRGOVINU I USLUGE - ULCINJD.O.O. PROTECT - M BUDVAD.O.O. PROFIX CO PODGORICAD.O.O. PS & AK DRŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT - PODGORICA

Naziv

0266273602467887

02857499

02366606023013420245241302983451022348400238706902692554027984250297934902753375023679630276777502025965023916430239292502431378023872120287417202748070026429210245880202785714

02327937

030028880229092802871718

Matični broj*

499.71 26,306.28

521.79

345.28 261,722.21

3,190.52 3,484.19

21,873.05 15.00

614.28 876.20 396.02

65,710.38 556.61 208.54

72,258.02 545.17

2,036.61 462.47

15.00 17,761.99 12,705.46 20,074.82

1,100.78 232.21

164.70

10,215.19 7,246.57 2,428.05

Iznos blokade

1,423 2,799

149

2,817 1,117 1,777

5 1,305 2,394 1,045 1,476

306 975 758 243

5,788 3,715 3,794 1,956 2,394

992 1,497 1,459 2,147

24

2,721

398 4,751

517

Dani blokade

Rb.

1774 1775

1776

1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798

1799

1800 1801 1802

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 63: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana63 od 418

D.O.O. PSG ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - PLJEVLJAD.O.O. PUSHOUT ZA TRGOVINU I USLUGE - NIKŠICD.O.O. R.RONDOVIC ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PLJEVLJAD.O.O. RADAN ŠTRBAC & IKOVIC ZA ŠPEDICIJU, TRGOVINU, PROIZVODNJU I GRAĐEVINARSTVO - PODGORICAD.O.O. RADULOVIC COMPANY PODGORICAD.O.O. RAICEVIC & CO ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU KOTORD.O.O. RAKOCEVIC INOX CONSTRUCTION PODGORICAD.O.O. RV VALDRINA - BUDVAD.O.O. REGION ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT KOTORD.O.O. RESPEKT-CO ZA EXPORT-IMPORT, TURIZAM, ESTRADNE, PRAVNE I ŠPEDICISKE USLUGE ULCINJD.O.O. REHALD - ROŽAJED.O.O. RIO-NIKA DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICAD.O.O. ROX MONTENEGRO ZA TRGOVINU - KOTORD.O.O. RS TEHNIK PODGORICAD.O.O. RUDI STIHL - PODGORICA D.O.O. RUNER-TRADE ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT - DANILOVGRADD.O.O. S' N' F MONTENEGRO KOTORD.O.O. SAVARDAK NACIONALNI RESTORAN, APARTMANI, GRAĐEVINARSTVO, TRANSPORT, PROMET, NEKRETNINE, EXPORT-IMPORT - KOLAŠIND.O.O. SALVADOR ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE - PODGORICAD.O.O. SALISTER VILLAS ZA GRAĐEVINARSTVO , PROMET NEKRETNINAMA, ROBNI PROMET , TURIZAM I USLUGE EXPORT-IMPORT- HERCEG NOVID.O.O. SAMARDŽIC PLUS ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - KOTORD.O.O. SAMO GUME, BARD.O.O. SAMO ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE - PODGORICAD.O.O. SAMOGRAD ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT- IMPORT - PODGORICAD.O.O. SAN NIKOLA ZA ROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I USLUGE, EXPORT-IMPORT - ULCINJD.O.O. SANTACRUZZ GROUP ZA GRAĐEVINARSTVO, PROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM EXPORT-IMPORT - ULCINJD.O.O. SANJA ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - NIKŠIC

Naziv

03027813026994780287411302439468

028790420231746002909448028397330286383902343851

0206361102984849

02665760023939560283892302456893

0301109702648504

0227861802682257

0285526702724464024330010244398802420155

02719584

02351943

Matični broj*

37.86 9,311.73 4,042.19

263.80

694.97 8,054.76

140.00 4,218.23

17,998.90 37.89

63,516.52 469.29

14,681.82 1,692.90

12,467.40 2,907.61

7,506.45 31,547.91

2,431.38 1,639.99

952.50 262.05

21,059.88 39.57

63,427.87

55.00

348.21

Iznos blokade

13 2,049

230 2,791

58 1,501

65 655 405

1,742

972 52

577 4,236

601 2,405

67 250

4,293 97

394 1,102 2,901

332 2,211

39

3,576

Dani blokade

Rb.

1803 1804 1805 1806

1807 1808 1809 1810 1811 1812

1813 1814

1815 1816 1817 1818

1819 1820

1821 1822

1823 1824 1825 1826 1827

1828

1829

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 64: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana64 od 418

D.O.O. SB TEAM ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.O.O. SB COMPANY - ROŽAJED.O.O. SVETIONIK PLUS ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - BARD.O.O. SDGZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO, EXPORT-IMPORT, HERCEG NOVID.O.O. SEA VIBES MONTENEGRO ZA UGOSTITELJSTVO, PROMOCIJE I MARKETING - PODGORICAD.O.O. SEBAX BIJELO POLJED.O.O. SERINA ZA PROMET I USLUGE - KOTORD.O.O. SIMPROM KOTORD.O.O. SINAN ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.O.O. SINOVA - BUDVAD.O.O. SJAJ LUX PODGORICAD.O.O. SKL BEARING PODGORICAD.O.O. SMV - INDUSTRI ,EXPORT-IMPORT - ROŽAJED.O.O. SOLUN ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - NIKŠICD.O.O. SPRING PODGORICAD.O.O. SRNA TRADE - PLJEVLJAD.O.O. STANCOM-COMERC BIJELO POLJED.O.O. STAR PRODUCTION - PODGORICAD.O.O. STEDRA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVID.O.O. STIVEL - CITIZENS ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE - NIKŠICD.O.O. STOLARIJA MARKUŠ PODGORICAD.O.O. SUPERIOR TRAVEL TRADE ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO BUDVAD.O.O. SFERAZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE PODGORICAD.O.O. SHKUMBINI & CO ZA PROIZVODNJU,UGOSTITELJSTVO,TRGOVINU,TURIZAM I USLUGE EXPORT-IMPORT - ULCINJD.O.O. SYNI COMPANY ZA PROIZVODNJU ,UGOSTITELJSTVO ,TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - ULCINJD.O.O. T & D MONT ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - PODGORICAD.O.O. TANGO&NESH ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.O.O. TAPETAR ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PODGORICAD.O.O. TAPOS OSECINA - POSLOVNA JEDINICA BUDVAD.O.O. TEMPLE ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT - ŽABLJAK

Naziv

02926067027749250286125902764342

02799367

02321076029575400236220102434083027481420238384502329263026914690295443502395045026915820214409302664267024551290287986702397382023752810229498202418100

02620405

0241740502856212022147250739043202889153

Matični broj*

130.62 4,947.09

572.31 361.50

50,108.62

3,044.50 15.00

26,215.84 18,165.04

1,693.05 7,143.13 1,404.42

578.52 816.17 226.18 108.55

1,861.19 11,691.95

7,855.64 7,017.95

590.23 252.12

2,862.07 2,229.33

7,596.49

6,917.43 1,478.92

81,532.89 15.00

1,340.88

Iznos blokade

383 1,000

480 1,419

1,382

2,383 412

3,671 2,783 1,636 4,233 3,691

346 618

1,542 172

4,689 2,474 2,865

26 2,803 3,940 4,264 2,893

2,162

2,523 444

2,103 123 734

Dani blokade

Rb.

1830 1831 1832 1833

1834

1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853

1854

1855 1856 1857 1858 1859

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 65: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana65 od 418

D.O.O. TESA BUDVAD.O.O. TEHNO SERVIS BERANED.O.O. TILIAE CORDATA-LIPA ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT -IMPORT,PODGORICAD.O.O. TIM - T ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE - NIKŠICD.O.O. TKV-BOKA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVID.O.O. TOD ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.O.O. TOMASSINO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE PODGORICA (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)D.O.O. TOMO & MILOŠ ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT CETINJED.O.O. TOP CITY ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT - BIJELO POLJED.O.O. TRADEUNIQUE CG ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINARSTVO,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT BUDVA (NA OSNOVU PRESUDE OSNOVNOG SUDA U KOTORU POSL.BR.K.155/12 OD 09.07.2012/12 GOD. UPISAN U KAZNENU EVIDENCIJU CRPS-A) D.O.O. TRANS-COMPANY EXPORT-IMPORT - ROŽAJED.O.O. TRGOAGENT BERANED.O.O. TREASURE ANGELS ZA TRGOVINU EXPORT-IMPORT HERCEG NOVID.O.O. TREBA POKUŠATI ZA GRAĐEVINARSTVO ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT - BARD.O.O. TREF PLJEVLJAD.O.O. TRIKON BIJELO POLJED.O.O. TROTERS PUB ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.O.O. TULA - ABSH ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO, PROMET, TURIZAM I USLUGE EXPORT-IMPORT - ULCINJD.O.O. THE TROTTERS BIJELO POLJED.O.O. TWEETY ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.O.O. UKRAS - MONTENEGRO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.O.O. ULICEVIC COMPANY PODGORICAD.O.O. ULICOM ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICAD.O.O. UNIGRAD-MONT ZA GRAĐEVINARSTVO, INŽENJERING I TRGOVINU, EXPORT-IMPORT - BUDVAD.O.O. URANIJUM DRUŠTVO ZA USLUGE, TURIZAM I TRGOVINU - BUDVAD.O.O. UŠCE -PLAVD.O.O. F&M AUTO SPORT SERVIS PODGORICA

Naziv

023651970239072802221454

02925672023789570242577702317788

021302540301755902398311

02737531021536610288352002723409

02388073020555380286850402432528

030209320241422802411652

027682670222587502385449

026670700204987202422999

Matični broj*

792.45 10,000.00

277.95

455.45 2,060.56

15.00 15.00

41,860.39 99.09

317,514.29

342.69 19,175.56

1,222.64 3,930.99

20.15 29,162.64

2,610.22 3,684.86

43.67 3,361.57

92,163.94

1,898.58 31,173.42

4,481.66

460.34 14,318.14 45,502.48

Iznos blokade

270 4,125

717

311 4,177 2,394 1,087

1,292 79

5

1,735 4,334

396 1,684

4,064 3,504

689 3,387

95 2,243 1,201

600 422 234

2,041 3,756 1,689

Dani blokade

Rb.

1860 1861 1862

1863 1864 1865 1866

1867 1868 1869

1870 1871 1872 1873

1874 1875 1876 1877

1878 1879 1880

1881 1882 1883

1884 1885 1886

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 66: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana66 od 418

D.O.O. F.M. EUROCOP PODGORICAD.O.O. FABRIKA MAZIVA I ULJA EXPORT-IMPORT FAMOL - PODGORICAD.O.O. FAST 3000 NIKŠICD.O.O. FATKO EXPORT-IMPORT - ROŽAJED.O.O. FERT - COMPANY BERANED.O.O. FINDLANDGRADNJA GROUP ZA PROIZVODNJU, GRAĐEVINARSTVO TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE EXPORT - IMPORT - ULCINJD.O.O. FINCONSULT MONTENEGRO ZA USLUGE U OBLASTI FINANSISKOG POSLOVANJA I TRGOVINU ,EXPORT-IMPORT PODGORICAD.O.O. FISH KA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - ULCINJD.O.O. FREEBIRD - BUDVAD.O.O. FULL PROTECTION - PODGORICA(RJEŠENJEM ST.BR. 243/15 OD 17.07.2015. GOD. OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)D.O.O. FUSION LIGHT ELEKTRO-GRAĐEVINSKO PREDUZECE ZA PROIZVODNJU ,PROMET ,USLUGE I TRGOVINU NA VELIKO I MALO - KOTORD.O.O. FCP GROUP ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO I USLUGE PODGORICAD.O.O. HAKI & COMPANY ZA PROIZVODNJU,UGOSTITELJSTVO,PROMET,TURIZAM I USLUGE,EXPORT-IMPORT ULCINJD.O.O. HARDWER ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.O.O. HV-LAZIO BUDVAD.O.O. HOLMIJA ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM, EXPORT-IMPORT PODGORICAD.O.O. CABRO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, TRGOVINU I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.O.O. CALEX-IMPORT - BIJELO POLJED.O.O. CALISTO KOTORD.O.O. CAMI STYLE ZA PROIZVODNJU, ROBNI PROMET, TURIZAM , UGOSTITELJSTVO I USLUGEEXPORT- IMPORT - HERCEG NOVID.O.O. CASINO PROMOTION MONTENEGRO BAR (Odlukom Osnivaca ogranicen prenos udijela )D.O.O. CEPIN ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT PODGORICAD.O.O. CERCAMP ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.O.O. CETVORKA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUJELO POLJED.O.O. CEC KONSULTANSKO INŽENJERSKA KOMPANIJA - PODGORICAD.O.O. CIPELICI FAMILY - NIKŠIC (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)D.O.O. CITADELA-ĐUROVIC PODGORICA

Naziv

023632240225233302619806028057230236972902959887

02424860

028948230283500202667410

02692414

0240539302431343

023674080276401602375265

02398885

023842130218214902635305

02761165024506740292839602280574024503990244286802377934

Matični broj*

7,135.08 60.72

5,126.84 7,272.45

51,640.79 2,200.00

499.49

203.74 1,042.75

85.17

3,509.59

23,727.51 1,435.54

1,710.19 1,544.54

140.96

15,550.33

105,297.62 27,974.86 15,412.93

20,020.14 1,047.81 3,650.50

120.86 185.73 311.66

87,560.95

Iznos blokade

313 83

698 1,734 4,433

430

2,788

3 1,131

137

1,594

2,784 80

4,294 755

2,757

437

2,168 692

1,798

846 1,703

11 5,071

454 2,651 4,338

Dani blokade

Rb.

1887 1888 1889 1890 1891 1892

1893

1894 1895 1896

1897

1898 1899

1900 1901 1902

1903

1904 1905 1906

1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 67: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana67 od 418

D.O.O. COMPANY DAST ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I USLUGE EXPORT-IMPORT - ULCINJD.O.O. COMUNITY PODGORICAD.O.O. CONSULTING INVESTMENT FINANCING GROUP - PODGORICAD.O.O. CONTE CARLO TIVATD.O.O. CORTO MALTEZE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICAD.O.O. CUKIC-TRUCKS - ANDRIJEVICAD.O.O. ŠRAFKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE - BUDVAD.O.O. WALKER - KOMERC ZA USLUGE, ŠPEDICIJU I TRGOVINU, EXPORT - IMPORT PODGORICAD.O.O. WBM-COMMERCE KOTORD.O.O. WESTGATE SYSTEMS - KOTORD.O.O. WOOD ŽABLJAKD.O.O. X-LINE ZA PROIZVODNJU, GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM IUSLUGE EXPORT-IMPORT - ULCINJD.O.O. XIN XIN ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICAD.O.O. XL - PODGORICAD.O.O. XXI VIJEK ADRIATICA ZA PROJEKZOVANJE , GRAĐEVINARSTVO,PROMET NEKRETNINA I TRGOVINU BARD.O.O.- LAV - BIJELO POLJED.O.O.15 JANUAR BERANED.O.O.AVALA TRANS BIJELO POLJED.O.O.AGROŠPED NIKŠICD.O.O.ANDREJZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - PODGORICAD.O.O.ARMIL MOJKOVACD.O.O.AS-ROŽAJE DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - ROŽAJED.O.O.ACHILEA HERCEG NOVID.O.O.BINIYAPI BUDVAD.O.O.BODRA ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT -PODGORICAD.O.O.BONIK-OIL ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT PODGORICAD.O.O.BRATSTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE - KOLAŠIND.O.O.VALTON-IMPEX ROŽAJED.O.O.VDN COMMERCE - ANDRIJEVICAD.O.O.VILINJ CETINJE

Naziv

02722810

02440385024698980298329002372053026943360243509802463911

02392534026751700266249302719096

023436730233419402710021

020927270204522202386747023449800284675602385155029104620233456902835622023697370240309902378736028062310290991002053195

Matični broj*

1,498.37

6,078,964.03 61,553.65

5,544.06 63,466.12 48,901.02 17,259.19

256.24

3,812.23 10,318.32

454,333.79 1,470.00

11,838.87 24,918.12 17,088.66

969.56 36,582.02

1,156.30 117.64

7,263.40 2,535.85

140.36 3,571.29

255.95 21,651.62

2,185.42 28.09

1,236.87 75.00

9,167.46

Iznos blokade

381

2,608 1,872

79 677

2,144 3,476 1,454

4,075 1,284 2,579 1,650

4,400 4,035 2,390

1,497 4,563 3,968 3,978

362 3,252

95 3,727 1,370 2,565 1,640 4,000

145 11

3,806

Dani blokade

Rb.

1914

1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921

1922 1923 1924 1925

1926 1927 1928

1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 68: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana68 od 418

D.O.O.GENELEX ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICAD.O.O.GRA-MAR EXPORT-IMPORT ZA PROIZVODNJU, GRAĐEVINARSTVO, ROBNI PROMET, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, SAOBRACAJ I USLUGE PODGORICAD.O.O.D & N CO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT H.NOVID.O.O.DABOBOZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I USLUGE EXPORT -IMPORT - PODGORICAD.O.O.DAKA TRADE D.V. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - KOLAŠIND.O.O.DELFIN COLOR ZA PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT- TIVATD.O.O.DIZEL COMERC BABICA BRIJEG B.B, B.POLJED.O.O.DIMKO ZA PROMET I USLUGE- HERCEG NOVID.O.O.DND PLUS BIJELO POLJED.O.O.DOMINANT ZA PROIZVODNJU,PRERADU I PLASMAN EXPORT-IMPORT PODGORICAD.O.O.DRAMOC ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT- CETINJED.O.O.DULE ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT- IMPORT - PODGORICAD.O.O.EVRO STAN ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - PODGORICAD.O.O.EKVATOR ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT - PODGORICAD.O.O.ELVELUX HERCEG NOVI (Rješenjem Osnovnog suda u Herceg Novom Posl.br.I.38/09 od 25.05.2011 god. zabrana otudenja, opterecenja i bilo kakvog raspolaganja imovinom)D.O.O.ERJONABUDVAD.O.O.ZA ELEKTRONIKU, INŽENJERING I TELEKOMUNIOKACIJESMS4U - PODGORICAD.O.O.ZA INDUSTRIJSKE PROJEKTE I TEHNICKE KONSTRUKCIJE VIOMER MONTENEGRO PODGORICAD.O.O.ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE STEVO BIJELO POLJED.O.O.ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT TO & GE PODGORICAD.O.O.ZA PROMET I USLUGE GLOBE TRAVELPODGORICAD.O.O.ZA PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT KOD DANILA, BUDVAD.O.O.ZA PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORTKAŠMIR COPODGORICAD.O.O.ZVEPRO PANCEVO-DIO STRANOG DRUŠTVA ZVEPRO-MONTENEGRO - KOTORD.O.O.ZOMIMAZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA KOTORD.O.O.ZHANFANG IMP-EX-T LTD - PODGORICAD.O.O.ILING INTER ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - KOLAŠIND.O.O.IMNES MONTENEGROZA PRIZVODNJU PROMET I USLUGE PODGORICAD.O.O.JAMBOTEX ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PLJEVLJAD.O.O.KROKS-MZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT KOTOR

Naziv

0237936802410842

0237685702725436

0295489302428199020906190243374502972891023771950288339202382881024120470225735102342596

027841810281550802754550

023704330239195302844524027189440282351902771012021083640234106902351722023552640292846902854341

Matični broj*

5,736.60 12,677.84

22,425.46 208.62

1,641.25 16,762.02 24,283.34

394.49 6.96

572.63 165.00

10,908.02 99,440.39

15.00 88,673.74

3,101.02 810.00

311,632.81

6,495.82 15.00

85,379.74 15.00

2,647.59 107,259.89

36,084.92 15.00

1,311,759.18 2,440.16

44.44 98.75

Iznos blokade

4,374 1,469

600 2,215

488 341 221 830 335

3,517 265

4,051 2,728 2,394 2,189

381 919

1,410

1,290 2,394

159 1,087

460 709

2,414 2,394 2,558 3,776

307 220

Dani blokade

Rb.

1944 1945

1946 1947

1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958

1959 1960 1961

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 69: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana69 od 418

D.O.O.KURAŽ BUDVAD.O.O.LEPENAC BARD.O.O.LINEA NS ROŽAJED.O.O.LOMBARDIA ZA PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT PODGORICAD.O.O.MARKU'S CO ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, EXPORT - IMPORT PINJEŠ BB -ULCINJD.O.O.MEĐUNARODNA GRAĐEVINSKO-RAZVOJNA KORPORACIJA - HERCEG NOVID.O.O.MKM - TRANSPORT ZA DRUMSKI PREVOZ TERETA I POSREDOVANJE U PRODAJI RAZNOVRSNIH PROIZVODA- ROŽAJED.O.O.MONTEZAR - IGALOD.O.O.MONTEL MOTEL GLAVA ZETE NIKŠICD.O.O.NAIVA COMPANY ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PODGORCA (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)D.O.O.PAMIKOM-BERANED.O.O.PASHTRIKUZA PROIZVODNJU, TURIZAM, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I USLUGE - EXPORT - IMPORT ULCINJD.O.O.PEKOS-PEKOVIC NIKŠICD.O.O.PERFECTO GRUPA - PODGORICAD.O.O.PRICE CUTTERS PODGORICA, DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORTD.O.O.PROVIŠTA ZELENIKA, HERCEG-NOVI (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)D.O.O.R.R.MEDIA BUDVAD.O.O.R.RADUNOVIC ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICAD.O.O.RADEX PLAV- BREZOJEVICED.O.O.RAPIS ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - PODGORICAD.O.O.REGULE ZA PROMET I USLUGE - KOTORD.O.O.ROZANA ULCINJD.O.O.S & S GROUP ZA PROIZVODNJU, PROMET, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I USLUGE EXPORT-IMPORT - ULCINJD.O.O.S&S BEAUTYZA PRUŽANJE FRIZERSKIH I KOZMETICKIH USLUGA, HERCEG NOVID.O.O.SARDER ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT- NIKŠICD.O.O.SERENA ZA PROIZVODNJU, PROMET USLUGE, EXPORT-IMPORT - KOTORD.O.O.SIMAX PODGORICAD.O.O.SOUTHEAST EUROPE INVESTMENT COMPANY-BAR

Naziv

0287827502670658028026270230630102353954

0269471902863332

022536820222495002313618

0212805502844192

022294040291379802299003

02371634

02845156024102060236315102846853028682370240492302409135

0287329002336162024136550239243702371154

Matični broj*

2,797.48 66.38

21,233.10 333,385.58

2,046.33

6,696.03 3,300.41

441.82 353,844.11

8,327.68

617.62 1,973.20

8,892.90 2,308.32

63,037.96

1,365.44

56,652.81 1,371.97

837.38 6,315.95 3,366.94 3,300.74

52,949.77

213.95 34,094.09

5,862.61 64,044.77

4,394.11

Iznos blokade

1,159 177 178

1,013 423

118 17

808 2,329 4,441

3,349 1,287

1,608 646

4,101

3,387

459 3,261 3,831

794 394

1,501 4,002

634 872 215

3,982 4,393

Dani blokade

Rb.

1974 1975 1976 1977 1978

1979 1980

1981 1982 1983

1984 1985

1986 1987 1988

1989

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

1997 1998 1999 2000 2001

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 70: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana70 od 418

D.O.O.SPAFIX CETINJED.O.O.SS - BIERPALAST ZA PROMET I USLUGE - BARD.O.O.STILL - ROŽAJED.O.O.TEHNO OIL ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT IMPORT- PODGORICA (RJEŠENJEM OSNOVNOG SUDA U PODGORICI I.BR.5843/12 OD 09.10.2014.GODINE ODREĐENA ZABRANA RASPOLAGANJA UDJELOM OSNIVACA DUŠEVIC LJULJE)D.O.O.TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT- IMPORT MONTESOFTD.O.O. BUDVAD.O.O.FINKOM COMPANY BARD.O.O.CERANIC - BERANED.O.O.CILE CO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - HERCEG NOVID.P. TISA SENTA -UGOSTITELJSTVO SENTA -- RJ VILA DOBROTA KOTORD.S.D.W.E.G.TEHNOLOGY - MONTENEGROBIJELO POLJED.S.K. D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE - HERCEG NOVIDABBY DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO, EKONOMSKE, FINANSIJSKE I DRUGE USLUGE D.O.O PODGORICADABBY TRADE D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BARDABETIC DARKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. MARIJA-MAGDALENA BERANEDABOVIC ZDRAVKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - S.T.R. MISTERIKS - HERCEG NOVIDABOVIC MARKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U PRODAVNICI BANANA BEACH - SUTOMOREDABOVIC PERO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U CAFE BARU YUPPIE- ULCINJDAVIDŠPED D.O.O. ZA ŠPEDICIJU, PROMET I USLUGEDAVIEAN HOMES MONTENEGRO D.O.O. ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA - KOTORDADESPOSLOVNO DRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. - NIKŠICDADUŠ D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - ULCINJDAZ TRADE D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BARDAILY LIGHTDAIDŽIC ANĐELA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U ZABAVNOM PARKU SILVIJA- IGALODAK PETROL DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT, PODGORICADAKA COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - ROŽAJEDAKIC PETAR OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST SUR - BIFE GRIL SAVINA VODA - PLJEVLJA

Naziv

02354128029598280238261002428016

0276474102354691022354040292466808248699026863090217878802046130

02318571

022632540263513502171708024433330238714002326396

02247712

02423642

Matični broj*

1,304.12 695.05

19,663.45 10,665.64

12,603.88 16,473.47

15.91 1,755.29 1,666.46

197,622.99 551,993.03 216,681.93

60,301.65 13,051.42

380.90

1,186.81

229.24 34,033.64

48.16 19,907.24

273.96 4,004.48 4,551.61

515.13

798,258.24

14,248.71 174.37

Iznos blokade

3,261 178

2,799 2,771

1,999 1,382

6 242

3,694 670 683

4,379

3,957 3,007

758

726

2,755 2,236 1,774 3,996 1,742 4,154 4,695 1,607

340

713 660

Dani blokade

Rb.

2002 2003 2004 2005

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2014 2015

2016

2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2026

2027 2028

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 71: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana71 od 418

DAKO-PROMET DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE D.O.O. NIKŠICDALY MONDE DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE, EXPORT - IMPORT D.O.O. - ULCINJDAM - COMPANY DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠICDAM INŽENJERINGDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,GRAĐEVINARSTVO,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠICDAMA-SHOPD.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVIDAMINOSDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU D.O.O. BUDVADAMIX D.O.O. - BARDAMJANOVIC BRANKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA TEZGI - NIKŠICDAMJANOVIC GORDANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOSTU S.T.R. TEODORA - PLJEVLJADAMJANOVIC DEJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U SUR OGNJILO NIKŠICDAMJANOVIC ŽELJKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. KAFE BARU VINOTEKA BUDVADAMJANOVIC ZDRAVKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU ZIPPO - HERCEG NOVIDAMJANOVIC MILIVOJE KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - AUTO TAXI - PODGORICADAN-MONTE DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU D.O.O. - BUDVADAND COMPANY D.O.O. PODGORICADANDEJ D.O.O. ZA PROMET I USLUGE DANILOVGRADDANDI COMMERCE DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. KOTORDANEX GROUP DRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA D.O.O. - BUDVADANI COMMERC DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O. - BUDVADANIL 01 D.O.O. NIKŠICDANILO CUPIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST PICERIJA POLO SPORT - BARDANIC MILENA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KOMISIONU ANDJELA CANJDANIC MILUN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BAR-U FRATELLO- BERANEDANIC SLAVKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KIOSKU MJEŠOVITE ROBE ANĐELA - BARDANK D.O.O. PODGORICADARKO GAZIVODA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST PREVOZ PUTNIKA BRODICEM PO SKADARSKOM JEZERU- , BAR DARMANIK D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BARDARMANOVIC NENAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA TEZGI TEKSTILNE ROBE

Naziv

0228610602403544

0236847102262657

023359720246642202396548

02689472023122550236186802452243027303160241064802270455

02060957

02405008

Matični broj*

519.15 862.74

762.67 9,379.51

1,438.63 5,406.01

15,158.73 233.08 102.90

3,514.82 352.88

6,696.20

76.13 5,063.64 2,802.04

837.20 2,928.65

15.00 30.00

32,870.99 2,148.28

441.57 9,275.69

480.16

192,108.45 15.00

93.56 61.04

Iznos blokade

3,482 1,833

4,584 4,045

2,985 583

4,077 296

2,529

2,701 1,550

1,381

5,107 366

4,268 990

1,637 1,087 2,181

555 674 793

2,778 65

4,292 593

3,963 382

Dani blokade

Rb.

2029 2030

2031 2032

2033 2034 2035 2036 2037

2038 2039

2040

2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052

2053 2054

2055 2056

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 72: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana72 od 418

,TUZI - PODGORICADARMANOVIC OLIVERA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. TANY -VERUŠA,PODGORICADARMIL DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE- BUDVADARO TRADE DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BERANEDARŠPED DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE D.O.O. - NIKŠICDATEX DRUŠTVO ZA TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O. HERCEG NOVIDATRONIC DOODAUT&DAUT D.O.O. - ROŽAJE (RJEŠENJEM OSNOVNOG SUDA U ROŽAJAMA I.BR.652/11 OD 18.10.2011 GOD. ZABRANA RASPOLAGANJA OPTERECENJA I OTUĐENJA IMOVINE)DAUTOVIC KEMAL KOJI OBAVLJA RPIVREDNU DJELATNOST MODNI STUDIO DAUTOVIC - BIJELO POLJEDAUTOVIC MUJO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KROJACKOJ RADNJI - BIJELO POLJEDAUTOVIC COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ,EXPORT-IMPORT - ROŽAJEDACA DRUŠTVO ZA TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O. BUDVADACA MNEDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE D.O.O. BUDVADACIC NOVAK KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. OBALA - BIJELO POLJEDACJA DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠICDAŠARAMI GZIM KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. KAFANA DON PACO ULCINJDAŠIC DRAGICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KROJACKA RADNJA GAGA - BERANEDAŠIC RANKO - KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAXI PREVOZA - PODGORICADAX COMPANYD.O.O. ZA PROMET ROBE I USLUGA, EXPORT - IMPORT, KOTORDAX-AUTO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT - PODGORICADB INŽENJERING D.O.O. BUDVADV LIPA DOO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT - KOLAŠINDVD KLUB 8 MM DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT, CETINJEDDT DOO PODGORICADE - ABIKSDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BARDE BARRA DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, PROMET I USLUGE D.O.O. - PODGORICADE BOVA DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC

Naziv

02457881

0230640902303221021090930204641502375109

02724375

0205119202731398 02338149

0273472902214598

028680830238436102447517

02960281026790190291798002403234

Matični broj*

1,116.62

4,723.99

1,594.51 16.59

276,159.55 176,163.27

27,442.07

6,942.15

1,549.37

10,177.28

30.00 270.72

1,418.43 11,220.04

1.36 10,819.24

106.82 11,873.55

634.16

2,365.73 10.01

2,310.85

2,408.13 15,675.19

4,628.67 11,111.51

Iznos blokade

5,144

2,070

2,516 4,057 2,910 4,112 1,699

447

1,881

992

800 1,314 3,968 4,979 4,163 2,505

410 1,049 1,551

1,068 4,033

327

395 2,473

647 2,231

Dani blokade

Rb.

2057

2058

2059 2060 2061 2062 2063

2064

2065

2066

2067 2068 2069 2070 2071 2072

2073 2074 2075

2076 2077 2078

2079 2080 2081 2082

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 73: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana73 od 418

DE COMMERC DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJEDEVIC DRAGAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U AGENCIJI ZA NEKRETNINE MONTELGROUP BARDEDIC RAJKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - PRODAJA NA ŠTANDU PLAŽNI PROGRAM BARDEJA D.O.O ULCINJDEJAN BOŽOVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DDJELATNOST DISKOTEKA ENERGY BARDEJAN ĐURIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - FAST FOOD STOP - BUDVADEJAN RADULOVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. FORD HERCEG NOVIDEKART STUDIODRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUDVADEKOR - STILL DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU D.O.O. - BUDVADEKORIVA DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠICDEL BOY DRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠICDEL-TEX D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BARDELIBAŠIC VELIBOR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA TEZGI NIKŠICDELIBAŠIC-COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT - NIKŠICDELIZIE ITALIANE D.O.O. - BUDVADELIC KERIM KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R.FARMA DELIC - PLJEVLJADELIC SENAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. DS PLJEVLJADELIC UROŠ KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO TAXI - BUDVADELMONDODRUŠTVO ZA TRGOVINU, ŠPEDICIJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICADELTA MC D.O.O. CETINJEDELTA PLANDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE D.O.O. HERCEG - NOVIDELUX MORACAEXPORT D.O.O. PODGORICADELY - PETROL DRUŠTVO ZA PROMET DERIVATIMA NAFTE, TURIZAM I USLUGE, D.O.O. ULCINJDELY TOURS D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - ULCINJDELJKOVIC SENADA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. CAFFE BAR SEDMICA - PLJEVLJADEMB DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJEDEMEL D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BARDEMEX-ST MONTENEGRODRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE, KOTORDENIS & 2D D.O.O. ZA PROMET,USLUGE I TURIZAM ULCINJ

Naziv

02864983

02346079 0271222902425645023493020293000502318261 02369419

02959836 02060906

0265934402630001021010760227673902772272

026216490262697702717743

02987856

Matični broj*

1,020.98 148.30

215.00

1,643.24 815.79 742.22 144.17

9,963.56 52,525.25

1,003,735.46 3,581.75 3,516.48

394.54 42.59

1,803.14 72.69

7,939.15 1,050.00

16,317.16

1,941.79 650.30

14,878.40 1,257,941.95

16,449.78 111.25

12,802.56 6,037.34

15.00

6,744.33

Iznos blokade

643 1,473

419

81 793 160 191 744

2,627 152 802 489

5,172 4,058

40 530

2,445 2,721

369

1,314 2,656

514 1,964

25 527

2,447 1,320

429

321

Dani blokade

Rb.

2083 2084

2085

2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096

2097 2098 2099 2100 2101

2102 2103 2104 2105 2106 2107

2108 2109 2110

2111

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 74: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana74 od 418

DENIT DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT ROŽAJEDEO PREDUZECAŠUMADIJAPUT PODGORICADEOVULS CO DOODEPRO BAU GMBH MONTE D.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICADEPRO VERSAND MONTE DOO ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICADERVANOVIC OMER KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U MUŠKOM FRIZERSKOM SALONU - PODGORICADERVIŠEVIC FAHRUDIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST FAST FOOD 1 - ULCINJDERIVATD.O.O. PODGORICADERIGLAVA D.O.O ZA TRGOVINU I POSLOVNE AKTIVNOSTI BARDES-DEDOS COMPANY D.O.O. PODGORICADESANCIC NEMANJA KOJI OBAVLJA PRIVREDNUI DJELATNOST CAFFE PUB ŠUŠANJ BARDESETKAD.O.O. ZA PROMET I USLUGE,EXPORT - IMPORT KOTORDESIGN MONT DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE - HERCEG NOVIDESIGN-MOEBEL IE D.O.O. - KOTORDESPOTOVIC MARJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNSOT U KAFE BARU PEPE - BARDESTRA COMMERCE DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT PODGORICADEUS KOM D.O.O. ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE , NIKŠICDEFANIA D.O.O. NIKŠICDECELA ZA IZRADU I UGRADNJU GRAĐEVINSKE LIMARIJE, TRGOVINU I USLUGE PODGORICADECER-CRNA GORA D.O.O. ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO - CETINJEDEŠIC HASIM KOJI OBAVLJA PRIVR. DJEL. -SAMOS. MAJSTOR ZA VRŠENJE OPRA. ODJECE(U KUCNIM PROSTO.) PLAVDI BAR GROUP D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BUDVADI BAR ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE - BUDVADIB MARKETD.O.O. -PODGORICADIB-BUCJED.O.O. KNJAŽEVAC DIO STRANOG DRUŠTVA DIB-BUCJE MNE - PODGORICADIBEX GVOZDENOVIC BARDIVATEX DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA - BARDIVERSO D.O.O. - PODGORICADIVCIC RANKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO-TAXI BUDVADIGI TV MONTENEGRO D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE - PODGORICA

Naziv

0245052602625822023558680244260402435527

022710360223515302349353 0235283402695782

02463504 02280779

02056976022603100274129602421216

02787679023146490230912202726262021861280246725902780585 02452154

Matični broj*

1,022.28 1,373.64

943.54 15.00

10,098.62 0.25

304.00 4,863.09 5,762.55 1,427.55

314.70 18,142.57

247.87

1,726.75 164.89

6,652.34

3,547.76 19.00

1,838.21 458.74

3,184.77

571,660.92 558,268.29

34,161.88 8,155.60

687.20 2,724.03

923.35 3,443.83

502.98

Iznos blokade

124 2,833 2,753 2,394 2,699

492

369 4,916 4,722 4,632

625 3,957 2,071

1,774 319

3,957

100 1,703

68 3,667 3,252

998 1,901 4,677

199 4,173

710 1,192 2,394 1,969

Dani blokade

Rb.

2112 2113 2114 2115 2116 2117

2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124

2125 2126 2127

2128 2129 2130 2131 2132

2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 75: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana75 od 418

DIDA - OMERAGIC ŠEFKETDIDA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA - PODGORICADIESDOMINI D.O.O PODGORICADIZZ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠICDIIP D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICADIJALPREVOZ ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - BARDILARA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICADIMED-ZDRAVA HRANA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICADIMITRIJE DAPCEVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - ADVOKAT - BUDVADIMITRIJE KALUĐEROVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. SARA BUDVADIMITRIJEVIC MILICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU-JADRANSKI SAJAMBUDVADIMITRIJEVIC NIKOLA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U ZABAVNOM SALONU KOLOSEUM - HERCEG NOVIDINAMIDA-TRADED.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE NIKŠICDIO DRUŠTVA PANTEKS AD, SREMSKI KARLOVCI - POSLOVNA JEDINICA - BARDIO STRANOG DRUŠTVA ZGOP A.D. NOVI SAD - ZGOP CRNA GORA - PODGORICADIO STRANOG DRUŠTVA AD DEŽEVA-NAMEŠTAJ ROŽAJEDIO STRANOG DRUŠTVA GEOSPECSTROJ BUDVADIO STRANOG DRUŠTVA ZA GRAĐEVINARSTVO ,INŽENJERING I USLUGE ERGOL - SMB D.O.O. , PODGORICADIO STRANOG DRUŠTVA KARIPIDIS BROSS CO - SPAIK - PODGORICADIO STRANOG DRUŠTVA KONTRAKT M PODGORICADIO STRANOG DRUŠTVA PRIMORJE D.D. PREDSTAVNIŠTVO PODGORICADIO STRANOG DRUŠTVA RJ GRBE PODGORICADIO STRANOG DRUŠTVA TECHNOCON D.O.O. BEOGRAD - HERCEG NOVIDIRECT DEVELOPMENTS MONTENEGRO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU- BUDVADIS-TATAR DOODISERA D.O.O. ULCINJDISKO-BAR KRALJEVSKI PAR PLJEVLJADISKONT PICA MARTELDIT REBUS DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. PLUŽINE

Naziv

02763451

023430700294485502655802023505560302459802390795

028151410802412002840677071952650273191602624770

026944250268424102446847062436220265839902469588

0235677502985993 03040305

Matični broj*

17,561.92 122.75

9,502.39 754.74

12,786.23 1,070.02

103.34 4.70

9,938.69 52.00 15.00

8,615.08

303.90 553.26

2,607.65 2,992.84

15.00 18,830.56

616,479.85 153,701.29 225,752.80

3,033.79 734.11 433.68

11,050.57 701.40

8,760.74 747.93

96.32

Iznos blokade

3,957 220

3,959 129

2,456 1,627

61 2,025

621 367 433

2,414

916 3,149

622 3,960 1,087

873

1,412 2,203 1,124 3,786 2,238

401

3,957 68

3,957 2,693

97

Dani blokade

Rb.

2142 2143

2144 2145 2146 2147 2148 2149

2150 2151 2152

2153

2154 2155 2156 2157 2158 2159

2160 2161 2162 2163 2164 2165

2166 2167 2168 2169 2170

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 76: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana76 od 418

DITA MONTENEGRO D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICADJELOVIC D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT DANILOVGRADDLPDM BUDVA NEKRETNINE DRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA D.O.O. - BUDVADM GRADNJA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - TIVATDM GROUP D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT PODGORICADM JELA CO D.O.O. - BIJELO POLJEDMV DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJEDMG INTERNACIONAL D.O.O. BUDVADMP SALOON D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICADMSS COMMPANY DOODND D.O.O. - MOJKOVACDOBRECODRUŠTVO ZA TURIZAM , TRGOVINU I USLUGE DOO TIVATDOBRI MOMCIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BARDOBRICAD.O.O. DRUŠTVO ZA TRGOVINU UGOSTITELJSTVO TURIZAM I USLUGE HERCEG NOVIDOBRO JUTRO DOODOBRO MORE D.O.O ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMORT KOTORDOBROTA DOODOBROŠI FLORIJE KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU ISPRED JADRANSKOGSAJMA - BUDVADOBSAD INC DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. BUDVADODIC EMINA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - ŠTAND EMINA - ULCINJDODIC FADIL KOJI OBAVLJA PRVREDNU DJELATNOST U PERIONI DODA - ULCINJDODONA & CO D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO ,PROIZVODNJU ,TRGOVINU ,UGOSTITELJSTVO ,TURIZAM ,EXPORT-IMPORT - ULCINJDODOŠI D.O.O. BARDOJIC JOVANKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST VALANET HERCEG - NOVIDOLBY D.O.O. ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT PODGORICADOMACA RADINOST AD ROŽAJEDOMACA RADINOST HAPPY NIKŠICDOMIL D.O.O. - HERCEG NOVIDOMINAL DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O PODGORICA

Naziv

02297990

02448505

026855310272117102650622026389670236574002786559023633300235575202381788021327880271718202218950023571350235273702356066

02442663 02717123

02216825 0236605302086921 0272232102382245

Matični broj*

65,555.89

87,661.70

19,272.07 15.00

927.35 17,183.23

8,526.64 21,209.56

9,863.56 2,010.44 8,283.62 3,887.11

16,236.49 24,999.96

222,898.76 24,409.29

5,450.16 6,281.81

591.83

15.00 771.99

37.56 4,441.42

37,425.96 1,251.29 7,295.09

29,942.02 6,444.96 1,619.03 5,303.49

Iznos blokade

1,777

2,404

2,747 1,087 2,056 2,475 1,826 1,411

723 4,293 3,957 2,147

733 1,410 1,549 4,689 1,745 4,724 3,595

1,087 748

5,107 2,175

2,182 3,028 2,000 3,308 2,200 1,991 2,706

Dani blokade

Rb.

2171

2172

2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189

2190 2191 2192 2193

2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 77: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana77 od 418

DOMINANTERD.O.O. ZA PROMET ROBA IUSLUGA, PODGORICADOMINICK' S DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA - BARDOMONTDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠICDON - MM D.O.O. BUDVADON D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICADON PACO D.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO,TURIZAM,USLUGE,EXPORT-IMPORT ULCINJDON COMMERCE MONTENEGRO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE - PODGORICADONI PEK DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BARDONNEX D.O.O. PODGORICADOO BRENTAKOLAŠINDOO ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TURIZAM S+B STROY, TIVATDOO A&A KOMPANY ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICADOO ANDREJEVIC CO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - HERCEG NOVIDOO ARH. ATELJE ZA PROIZVODNJU,PROJEKTOVANJE,INŽENJERING,EXPORT-IMPORT PODGORICADOO BELI GALEB ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA - KOTORDOO BOCAT ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA I TURIZAM KOTORDOO BUNARL ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA I TURIZAM KOTORDOO VIZ ZA USLUGE, TRGOVINU I PROIZVODNJU, BIJELO POLJEDOO VILA 3MZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT IGALO, HERCEG NOVIDOO VINDCET ZA PROIZVODNJU,PROMET,USLUGE,EXPORT-IMPORT CETINJEDOO VICTORY TRADEBERANEDOO VLAHPLAN ZA INŽENJERING,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICADOO VODOINSTALATER BERANEDOO VUCKO BBERANEDOO DIL-TRADE ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT - NIKŠICDOO DKCG ZA PROJEKTOVANJE I GRAĐNJE,EXPORT-IMPORT PODGORICADOO ELZA-DEKOR ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT BUDVADOO ZA PROIZVODNJU I USLUGEMASTER-COP KOTORDOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE RADENKO ROFIX - TIVATDOO ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TURIZAM R&BMWTIVAT

Naziv

0273108802350106

02723182026485800243632902434989

02637359029958670229903802688913027183240287056802451352

02377276

02363534029469550294698002641569024643490237073502742039023772680245128002741121028909760243539002928043028094940269951602734001

Matični broj*

19,597.21 194.33

1,055.57 25,613.16

795.84 1,439.25

1,283.32 306.23

1,084.65 763.80 382.78 945.00 962.75

5,292.51

450.40 2,689.78

625.97 28,787.22

453.41 2,372.31

249.61 81.80

3,964.38 315.00

6,794.87 15.00

272.60 395.00 175.61

26.10

Iznos blokade

1,739 1,200

9 328

2,825 3,716

2,820 3

1,195 2,526 2,559

5 1,861

1,489

4,110 198 198

2,357 2,874 4,595 1,462

12 1,921

871 691

1,087 59

412 892

1,761

Dani blokade

Rb.

2201 2202

2203 2204 2205 2206

2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213

2214

2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 78: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana78 od 418

DOO ZA TRGOVINU I USLUGED.J.T. INTERNACIONAL - BARDOO ZORAMIPA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVIDOO ILMIT ZA USLUGE TRGOVINE I PREVOZA U DRUMSKOM SAOBRACAJU - KOTORDOO KAMENIK ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICADOO KOLOSZA ROBNI PROMET, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO, EXPORT - IMPORT PODGORICADOO KORABI - COMPANYBIJELO POLJEDOO KRISKO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT, HERCEG NOVIDOO KSENIJA COMMERCEZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT BIJELO POLJEDOO KUC OMNIBUS ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT BUDVADOO L & MS COMPANY DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT BARDOO LMB BERANEDOO LUKE PODGORICADOO M I K R O DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJEDOO MADIRAZZAZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE - KOTORDOO MAJDA COMPANYBERANEDOO MANGO VITA ZA ROBNI PROMET, EXPORT-IMPORT HERCEG NOVIDOO MANNHEIM COMPANY BERANEDOO MANPOWER ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT, H.NOVIDOO MAX FLOORING ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICADOO MIR-JAN PODGORICADOO MODA MODA ZA TRGOVINU I USLUGE - BUDVADOO NADJA & KIKA DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICADOO NEŠO & EDI COMPANY ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICADOO NINA TRADE PODGORICADOO OLIVERA ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICADOO POP, KIKINDA - DIO DRUŠTVA POP IGALO - HERCEG NOVIDOO RAKITA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT HERCEG NOVIDOO SOLARMONTE ZA MONTAŽU I ODRŽAVANJE SOLARNIH I KLIMA UREĐAJA HERCEG NOVIDOO SOMBRERO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT HERCEG NOVIDOO TOMAR ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICADOO TOP ICE CREAM-MADE IN ITALY-MONTENEGRO ZA PROIZVODNJU,PROMET I

Naziv

0281472202419998027220110243988302625326026414290296646802660539

0238099402922932027180810245344402054663024698630262427302795035024522780297685402913518023870000246007602970732

02671247

0245844602431831027171740240113402375915023830550293239302392518

Matični broj*

836.20 38,747.61

450.20 70.80

8,514.33 4,218.74

369.51 7,593.92

1,279.96 1,975.02 3,530.40 4,575.84

458,493.99 15.00

1,096.78 1,422.04

15.00 622.01

4,424.57 97.16

668,254.20 2,484.52

5,840.16

102,523.15 1,467.92

167.06 21,430.86

2,845.13 1,668.53 2,128.95

538.88

Iznos blokade

613 2,421 1,773 3,275 2,365 2,841

13 2,432

2,239 368

2,358 3,145 1,147 2,394 2,671 1,067 1,087

100 489

1,566 2,200

24

2,774

2,424 2,802

30 285

2,348 4,334

286 3,727

Dani blokade

Rb.

2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238

2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252

2253

2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 79: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana79 od 418

USLUGE,EXPORT-IMPORT HERCEG NOVIDOO TRANSPETROLZA PROIZVODNJU, PROMET ROBE I USLUGA, EXPORT - IMPORT PODGORICADOO UZOR ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICADOO HERDEST ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT, KOTORDOO CIF - R PODGORICADOO CLUB ARTBIJELO POLJEDOO COLORFIN ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICADOO CORMORAN ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE - HERCEG NOVIDOO1984 PROJECT, PODGORICADOOAVANGARD KONSALTING PODGORICADOOADRIATIC INVEST CONSULT GROUPZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT, BUDVADOOAMANTIAPODGORICADOOAMLTEL ROŽAJEDOOBETEJGEJZ ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT PODGORICADOOBETTER LIFEZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT NIKŠICDOOBRINKMANPODGORICADOOBULAJIC COMMPANYZA SAOBRACAJ, ROBNI PROMET, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO, EXPORT - IMPORT PODGORICADOOVMN - IVANOVICZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT PODGORICADOOGRNCARDRUŠTVO ZA USLUGE, PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM, EXPORT-IMPORT TIVATDOODINAMIC SYSTEMZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT PODGORICADOOEXTERM TURISTMOJKOVACDOOŽAR COMPANY ROŽAJEDOOKA-KOMERC- PLJEVLJADOOLANRENZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT - IMPORT - TIVATDOOMARICICZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT KOTORDOOMATIS PODGORICADOOMOJAŠEVIC - M - 1ANDRIJEVICADOOMTG GROUPZA USLUGE I TURIZAM, TIVATDOOMUWLIZA PROIZVODNJU I USLUGE, TIVAT

Naziv

02819821

024323150289325802622033026692260242942002404958027255170277835102726572

027842110246968502648113027889000269494802686856

02753898

02719223

02643626027647330298319202700441028787550274360402437147027023470274173302751453

Matični broj*

625,314.49

7,867.01 17,363.37

126.04 835.29

1,330.84 2,126.11

929.51 150,741.70

13,054.69

2,219.10 15.00

23,688.85 18,684.50

15.00 113.75

2,257.33

2,137.56

1,033.52 155.69

53.85 4,721.93

71.91 366.85

162,131.21 2,535.48

346.11 15.00

Iznos blokade

600

67 270 271

2,096 2,945 4,077 2,586

935 691

1,542 45

2,736 699 860

1,545

566

2,533

509 852

54 2,447

41 961

2,351 1,836 1,283

801

Dani blokade

Rb.

2262

2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271

2272 2273 2274 2275 2276 2277

2278

2279

2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 80: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana80 od 418

DOONEDELJA- PLJEVLJADOONR INŽENJERINGPODGORICADOOORDOZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA I TURIZAM , PODGORICADOORE - MIZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT KOTORDOOSANTOS COMERC BIJELO POLJEDOOTV ELMAGZA PROIZVODNJU I EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG PROGRAMA PODGORICADOOFASHION-BYZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT PODGORICADOOFORTUNA MON-RUS ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT BARDOOCELIJEBERANEDOŠLJAK PREDRAG KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE-BARU SUNCE BERANEDOWNLAND HOMES MONTENEGROZA KONSALTING D.O.O. KOTORDRAGAN SAMARDŽIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST CAFFE BARHAVANA KOTORDRAGAŠ VLADAN KOJI OBAVLJA PRIVRENU DJELATNOST U S.T.R.KING- PLJEVLJADRAGAŠ SLOBODAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. PLAVI JAHAC PLJEVLJADRAGAŠEVIC ANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U DVD KLUBU CHAPLIN PLJEVLJADRAGICA RASTODER KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KLUB PENZIONERA D.O.GORNJA GORICA - PODGORICADRAGIŠIC ŽELJKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - PODGORICADRAGOVIC VUKAŠIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - MOLERSKO FARBARSKI RADOVI ENTERIJER DRAGOVIC NIKŠICDRAGUTINOVIC DRAGAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST BOJENJA I ZASTAKLJIVANJA PITUR - HERCEG NOVIDRAKIC COMPANYD.O.O. PODGORICADRAMA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA - BUDVADRAMIT DOO ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICADRAŠKOVIC DARIO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.U.R. KAFE BAR BLIZANCI - BERANEDRAŠKOVIC DRAGAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - ADVOKATSKI POSLOVI - NIKŠICDRAŠKOVIC DRAGAN KOPJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U PICERIJI PLAŽA SUTOMOREDRAŠKOVIC MIODRAG KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFE BAR TARA - BARDRAŠKOVIC NADA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. GAROFAN - PETROVACDRAŠKOVIC RADIVOJE KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA- NIKŠICDRVOIMPEX-PREHRANA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO,

Naziv

027353930276104102826160027998980264178002835754027792850284507502743078 02649543

0266937402689502

02454491

02256509

Matični broj*

12,778.23 550.30

26.17 55,901.70

150,858.74 82,920.73

1,550.68 164.26 125.02

4,851.93 12,042.18

1,877.10 11,675.82

105.34 92.71

1,306.19

791.09 20,829.30

3,011.01

974.65 21,856.33

31,664.41 75.00

8,545.37

1,259.72 2,453.11

744.81 2,382.35 8,018.06

Iznos blokade

2,083 1,312

76 703

2,329 1,308 1,822

3 1,004 2,081

514 431

2,677 66

2,529 1,830

716 2,089

997

2,208 1,889

3,391 726

1,955

592 430

2,561 1,325 2,004

Dani blokade

Rb.

2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305

2306 2307

2308

2309 2310

2311 2312

2313

2314 2315 2316 2317 2318

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 81: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana81 od 418

PODGORICADRVOTEHNA D.O.O. BIJELO POLJEDRVOTEX D.O.O. ROŽAJEDREAM DRUŠTVO ZA TRGOVINU, USLUGE I PROMET, SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICADREZDEN D.O.O. - BUDVADREKOVIC ENVER KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U MESARI DREKOVIC - BARDRECUN COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICADRIM DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU,PROIZVODNJU,SAOBRACAJ I USLUGE CETINJEDRINA TRANS D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA TRANSPORTNE I OSTALE USLUGE,EXPORT-IMPORT,PODGORICADRINEX ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU D.O.O. - BUDVADRINCIC ŠCEPAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - KAFE BAR LOVAC - ŠAVNIKDROBNJAK 3 M DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU, PODGORICADROBNJAK GORDANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. CAFFE BAR 5 - PLJEVLJADROBNJAK TRADE D.O.O. - PODGORICADRUGA STRANA BIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, GRAĐEVINARSTVO, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT - TIVATDRUĐŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCUSLATINA PLJEVLJADRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ROYAL SAILS CLUB - TIVATDRUTŠVO ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA , ADAPTACIJU I USLUGE HOUSEMASTERS D.O.O. - TIVATDRUTŠVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT EDEM T D.O.O. CETINJEDRUTŠVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT TOP GLOBAL D.O.O. - PODGORICADRUTŠVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. H & S BARDRUTŠVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EURO MEDICA KOTORDRUTŠVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM, TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA GALAN D.O.O. - BUDVADRUTŠVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONTE EVRO - PODGORICADRUTŠVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CMM COMPANY - BARDRUTŠVO SA OGRANICENOMODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE MGM COMPANY D.O.O. - PODGORICADRUŠRVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA INAA PODGORICA

Naziv

027822350236531602468646

02694867 0269892702361400

02386097

02363879 02937301

0227697602663775

027872290298781302664739

0266799102671913

026851590275914402677679

026314400292892202753260

02383837

Matični broj*

3,156.26 1,764.03 3,167.00

3,132.49 9,033.40

188.29 7,762.66

62.62

60.00 9.89

499.57 2,774.87

158.03 15,132.91

4,874.22 15.00

449.39

1,343.38 469.31

63.34 262.64

30.00

7,742.21 120.00

34,715.08

6,745.89

Iznos blokade

426 2,344 1,857

100 1,005 2,664 3,957

3,484

2,181 6

272 2,554

2,741 692

1,418 457

1,336

2,133 341

179 1,774 1,087

2,349 332

1,991

4,092

Dani blokade

Rb.

2319 2320 2321

2322 2323 2324 2325

2326

2327 2328 2329 2330

2331 2332

2333 2334 2335

2336 2337

2338 2339 2340

2341 2342 2343

2344

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 82: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana82 od 418

DRUŠTAVAO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT A-BE-HA D.O.O. - BUDVADRUŠTAVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. BERANE - SVVVP-GROUP - BERANEDRUŠTAVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DATACONTACT.ME D.O.O. KOTORDRUŠTAVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT D.O.O.- MONTEVIVA - CETINJEDRUŠTAVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ALHAMBRA - MALJEVIC - BARDRUŠTAVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MR-INŽINJERING - PODGORICADRUŠTV ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CAPRICORN BIJELO POLJEDRUŠTVA ZA MENADŽMENT I KONSALTING TIME D.O.O. PODGORICADRUŠTVA ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA SRĐAKOMP D.O.O. PODGORICADRUŠTVA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT IBS GROUP D.O.O PODGORICADRUŠTVA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MANI MNE D.O.O. - PODGORICADRUŠTVA ZA PROIZVODNJU, UVOZ, IZVOZ I USLUGE MONTEKONJUHD.O.O. BUDVADRUŠTVA ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE EXPORT-IMPORT NEB&MIL-COMPANY D.O.O PODGORICADRUŠTVA ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING, IZGRADNJU, KONSALTING, MARKETING I TRGOVINU WESSELY DESIGN STUDIO D.O.O. - BUDVADRUŠTVA ZA SAOBRACAJ,TURIZAM I UGOSTITELJSTVO TOMANOVIC D.O.O. EXPORT-IMPORT CETINJEDRUŠTVA ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM CAPITANO D.O.O. KOTORDRUŠTVA SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PARQUET MAXIMUM D.O.O. - TIVATDRUŠTVA SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PONTA SELJANOVO TIVATDRUŠTVENO PREDUZECE ZA FIZICKU KULTURU I ODMOR PARTIZAN ŽARKOVO - BEOGRAD LJETOVALIŠTE PARTIZAN- BULJARICA- BUDVADRUŠTVO DINO -PROMET DOO BARDRUŠTVO Z-LUCIC ZA PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT D.O.O. HERCEG-NOVIDRUŠTVO ZA PROMET,TRGOVINU I USLUGE MATTE D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PRUŽANJE USLUGA U VAZDUŠNOM SAOBRACAJU DI AIR D.O.O .PODGORICADRUŠTVO ZA RPOIZVODNJU , PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT LIRA COMPANY D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE ŠILA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA

Naziv

0264326002674807

02641097

02641135

024698710263835502160439

023920380208116402328526

029252490264601302291851

02876051

02398133

02382512029081820293190702665263

0213757702275015028966990235758502781000

02373122

Matični broj*

15.00 8,075.99

974.24

6,496.71

494,438.25 1,260,736.22

22,558.72

95,847.12 3,518.94

53.32

1,072.31 15.00 15.00

687.84

38,286.22

6,628.06 2,558.43 4,069.96 3,589.01

7,232.15 9,264.23 2,697.92

2,342,966.25 42,278.52

2,876.26

Iznos blokade

1,087 1,769

1,998

1,669

1,102 655

3,957

2,145 3,229 4,842

481 1,087 2,394

314

143

4,043 19 33

2,356

2,077 1,095

314 291

1,529

3,267

Dani blokade

Rb.

2345 2346

2347

2348

2349 2350 2351

2352 2353 2354

2355 2356 2357

2358

2359

2360 2361 2362 2363

2364 2365 2366 2367 2368

2369

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 83: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana83 od 418

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE GARAC - KAMEN D.O.O. - DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ELOKSIRANE BRAVARIJE S OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU NURSSAL D.O.O ROŽAJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINULAM-MONTE D.O.O. PODGORICA (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT MALEVKA-CAMOVIC D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA KALARDOVO D.O.O. - TIVATDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TURIZAM , EXPORT-IMPORT I USLUGE KAFE ULQIN COMPANY D.O.O. ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT TVRĐAVA D.O.O. KOTORDRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE ,IZGRADNJU I INŽENJERING , EXPORT -IMPORT PARH D. O. O.PODGORICADRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO , TRGOVINU I USLUGE DRAGO - TRADE BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA UTOVAR, ISTOVAR, PREVOZ I USKLADIŠTENJE ROBA I TERETA ELEVATOR D.O.O. PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE SAND D.O.O. - TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BAMIMA - BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT NIKOL PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE MAMAMIA BUDVADRUŠTVO HENOG ZA PROMET I USLUGE , EXPORT- IMPORT D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO AGENCIJA ROLE CONSALTINGDOO HERCEG - NOVIDRUŠTVO AK CENTRAL KAPIJA ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGE, EXPORT-IMPORT D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ASTRUM IVANOVIC ZA PROMET I USLUGE O.D. HERCEG NOVIDRUŠTVO BAGS & CO.MONTENEGRO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO BANING D.O.O. ZA GRADJEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE IGALODRUŠTVO BET SHOP D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM - PODGORICADRUŠTVO BOKI-PROMET D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVIDRUŠTVO BORO ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO BRISAS ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT D.O.O. HERCEG-NOVIDRUŠTVO VEJONEX - ANTUNOVIC ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT

Naziv

0238210502365812

02338327

02096447

0241907602381877

0226166902214954

0219692102129949

02377756

0290747002299267

02758466

023715700264096102399741

0218450802398010

0220956002372100

02376148026278680236762902299704

Matični broj*

488,975.71 2,951.42

5,377.82

293.95

66,167.04 591.35

87,565.20 171.20

911.87 50,445.90

9,420.57

36,228.95 7,558.02

194.86

8,966.46 72,123.87

6,775.83

4,010.36 5,680.39

8,006.00 526.32

865.33 21,186.77 27,446.07 27,603.59

Iznos blokade

1,949 83

4,272

1,546

871 2

2,476 156

5,088 583

3,652

54 4,008

2,064

2,161 103

3,595

3,195 3,828

2,225 4,294

3,110 2,133 4,224 4,503

Dani blokade

Rb.

2370 2371

2372

2373

2374 2375

2376 2377

2378 2379

2380

2381 2382

2383

2384 2385 2386

2387 2388

2389 2390

2391 2392 2393 2394

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 84: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana84 od 418

D.O.O. - HERCEG-NOVIDRUŠTVO VENDELA ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT, D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO VESTA-VUKADINOVICTURIZAM,TRGOVINA,UGOSTITELJSTVO,POLJOPRIVREDA I RIBARSTVO D.O.O LASTAVA GRBALJSKADRUŠTVO VLA & SA MANDIC ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE EXPORT-IMPORT O.D. BIJELADRUŠTVO VUJOVIC-ŠOMI COMPANYO.D. ZA UGOSTITELJSTVO ,TURIZAM, TRGOVINU I PROIZVODNJU, SAOBRACAJ I USLUGE IGALODRUŠTVO VUKOLIC CO ZA GRADNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO GACIC O.D. ZA SAOBRACAJ, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM - HERCEG NOVIDRUŠTVO DS - SECURITY AGENCIJA ZA ZAŠTITU ,OBEZBEĐENJE ,PROMET I DRUGE USLUGE D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO EXPORT-IMPORT HARMONY D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ŽUK-MED EXPORT-IMPORT ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PETROVACDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT IZGRADNJA DŽALE, D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA VISOKOGRADNJU I INŽENJERING, EXPORT-IMPORT RATKO MITROVIC - MONT D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA VISOKOGRADNJU, NISKOGRADNJU I OSTALE ZANATSKE RADOVE U GRAĐEVINARSTVU IDEJAL KRISD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA GRADJEVINARSTVO, PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT DOM GRADNJA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA GRADNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING CONTINENTAL ENGINEERING D.O.O.- PODGORICADRUŠTVO ZA GRADNJU, TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE EXPORT-IMPORT KALLOS D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA GRADNJU, TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE ASTRUM VERA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVADRUŠTVO ZA GRADNJU,TRGOVINU, USLUGE I PROIZVODNJU COMFORT D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO , PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT INVESTMONT &CO D.O.O.- PODGORICADRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO , PROMET ROBA I USLUGA ROGO D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO , TRGOVINU I USLUGEBM - INVESTD.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO, PROMET NEKRETNINA I GEODETSKA ISTRAŽIVANJA GEO DALTA D.O.O. - ULCINJ

Naziv

0241438402283018

02171961

02210452

02717352

02304503

02448190

0243294302160951

02403137

02364522

02638215

02335611

02900505

02645190

02654784

0236759902386046

027653650284456702741741

Matični broj*

364.27 70,816.08

1,320.87

16,644.41

19,791.84

3,622.44

99,194.84

206.85 176,904.45

1,372.99

1,658.24

11,078.12

560,724.62

64,172.23

77,456.23

449.13

15.00 15.00

2,010.30 49,410.23 13,382.82

Iznos blokade

2,204 1,432

311

3,387

2,459

2,418

2,112

1,657 4,092

2,883

3,981

1,038

1,850

268

2,043

1,549

2,394 2,394

422 335 696

Dani blokade

Rb.

2395 2396

2397

2398

2399

2400

2401

2402 2403

2404

2405

2406

2407

2408

2409

2410

2411 2412

2413 2414 2415

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 85: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana85 od 418

DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO VEL-INŽENJERING D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, ZANATSTVO, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE BAST DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - NIKŠICDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I KONSALTING ADRIATIC CAPITAL D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I PROMET BYLE D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I PROMET NEKRETNINA MV GROUP CO D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU PEMAT 2 D.O.O. - TIVATDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I TURIZAM HOLLEGRO PICOLA SPIAGGIA DOO,ULCINJ BORISA KIDRICA BBDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE DINO - GRADNJA D.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE KODEKS NADA D.O.O. ULCINJDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE LAVERANT D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE MONDE CASTEL D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE RADE & NENO D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE RADIS BDD.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE SS - DIJAGONALAD.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE CENTRO-AKVA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, INVESTICIJE, TRGOVINU I USLUGE IMPEX-PLUS D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE GP DOMUS INVEST DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICADRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE MB-VB INŽINJERING D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE TEMJANA DOOEL UVOZ-IZVOZ - KUMANOVO - PODGORICADRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE VASCOMP & SA D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE MARCOMP & TAD.O.O. - BARDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE ŠARAC DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICADRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO PROMET I USLUGE AVALA D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO ,PROMET I USLUGE BOSAJ D.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE V & R TRADE D.O.O. - DANILOVGRADDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE DEKORATIVA - ORT D.O.O. TIVATDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT IL COMPANY DRUŠTVOSA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU- PODGORICE

Naziv

0233643002215586

0270273802697289026509320242226302337754

026832370295327702705354026804240269970202745461026867320234130102446561

02856034

02349213

02722330

026262330262622502941163

0270011502447266027627490231452502641852

Matični broj*

77,725.81 147,149.99

15.00 4,957.05

794.04 63,875.17 73,089.99

1,940.63 1,039.63

53.28 423.00

41.79 15.00

123.80 2,500.22 4,379.89

89.12

307.41

378.18

49,910.80 2,269.48

11,526.80

4,426.40 280.51 107.65

17,950.31 48,049.38

Iznos blokade

2,329 132

90 2,594 2,322

151 3,813

2,407 41

1,766 2,462

76 1,087 1,661 3,846 2,767

151

3,636

1,308

2,805 1,655

222

2,382 2,390

458 1,637 1,361

Dani blokade

Rb.

2416 2417

2418 2419 2420 2421 2422

2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431

2432

2433

2434

2435 2436 2437

2438 2439 2440 2441 2442

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 86: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana86 od 418

DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO ,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT OHRID COMPANY D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE PET MDOO HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO ,PROMET I USLUGE SELMO D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO ,PROMET I USLUGE HIDRA - DIV D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO ,PROMET I USLUGE CANOVIC GRADNJA D.O.O. - PLAVDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO ,PROMET I USLUGE CRNA TRAVA D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGEVISOKO-MONTD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET ROBA I USLUGA INTER - CAT DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUDVADRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I TURIZAM SG GROUP D.O.O. KOTORDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE VAMAX INVEST MONTENEGROD.O.O. PODGORICEDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE K.A.COP - SISTEMD.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE BAKI R.S.GRADNJAD.O.O. HERCEG - NOVIDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE VUPA - PUTD.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO ,TRGOVINU I USLUGE ZAGRAD MONT D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE KENON - GRADNJAD.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU, TURIZAM I EXPORT-IMPORT MONT-ITALI GROUP - D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE KOMFORM-GRADNJA D.O.O. -BUDVADRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO ,TRGOVINU ,TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I PROMET NEKRETNINA VILLAGE D.O.O. - ULCINJDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I PROMET NEKRETNINA LOBANOV D.O.O. - ULCINJDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, TURIZAM I USLUGE ASG-COM D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, TURIZAM I USLUGE O.K.GRADNJAD.O.O. HERCEG - NOVIDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, TURIZAM I USLUGE BETON - G D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, TURIZAM I USLUGE D.O.O. DMM ZORIC - NIKŠICDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO ,TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO ,STAMBENU IZGRADNJU I PROSTORNO PLANIRANJE SEASIDE APARTMENTS D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO,ZANATSKE USLUGE I TRGOVINU VILOTIJEVIC GRADNJA D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO,ZANATSTVO,TRGOVINU I USLUGE PROFESIONAL NIKŠIC

Naziv

02708809

02681803024670970269830702728427027446860285368002650894

0277266302692694

0265955702688409

02723646026731770270139102651343

02683555

02673258

02685558

0274165202659727027675380279656202625113

02809095

02113597

Matični broj*

238.49

7,290.02 9,839.45 1,913.10

75,347.74 5,031.63 1,350.44

15.00

621.94 49.56

790.78 7,609.26

461.72 5,319.85

10,394.81 72,175.80

15.00

19,431.22

35.52

235.65 10,305.32

126.08 15,994.21

4,668.59

610.28

89,258.09

Iznos blokade

1,403

1,248 2,383 2,194 1,257 2,146

885 2,211

1,466 410

1,073 212

681 1,375 2,166 2,426

1,087

1,602

65

1,521 600

1,774 775 692

235

621

Dani blokade

Rb.

2443

2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450

2451 2452

2453 2454

2455 2456 2457 2458

2459

2460

2461

2462 2463 2464 2465 2466

2467

2468

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 87: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana87 od 418

D.O.O.DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO,INŽENJERING I EXPORT-IMPORT VIVA INŽENJERING BS D.O.O. TIVATDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO,INŽENJERING I EXPORT-IMPORT PELAGONIJA INŽENJERING AP D.O.O. TIVATDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO,PROIZVODNJU I TRGOVINU RANIKOM D.O.O. BARDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO,PROJEKTOVANJE I USLUGE CENTER SFERA D.O.O. BARDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO,PROMET I USLUGE LUSTREKA D.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO,TRGOVINU I PROMET NEKRETNINA STEPA D.O.O. ULCINJDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO,TRGOVINU I USLUGE NIVELE D.O.O. MELJINEDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO,TURIZAM I USLUGE LS-GRADNJA HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO,UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU VER-VEL D.O.O. BUDVA (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)DRUŠTVO ZA GRAĐEVINSKE POSLOVE ,TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE DUO-CORP MONTENEGRO D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA GRAĐEVINSKE RADOVE VEKTOR ING D.O.O. - TIVATDRUŠTVO ZA GRAĐEVINSKE USLUGE, EXPORT - IMPORT E.N. MONT D.O.O. TIVATDRUŠTVO ZA GRAĐEVINSKI I ELEKTRO INŽENJERING SANICOM D.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA GRAĐEVINSKI INŽENJERING BALCCOM D.O.O. TIVATDRUŠTVO ZA GRAĐEVINSKI INŽENJERING INTER TEHNA GRADNJA D.O.O. TIVATDRUŠTVO ZA GRAĐEVINSKI KONSALTING I INŽENJERING 4 BUILDING D.O.O. - TIVATDRUŠTVO ZA GRAĐEVINSKI KONSALTING I INŽENJERING MONT4BUILDING D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA GRAĐEVINSKO - TEHNICKE RADOVE I TRGOVINUHIDROTEHNIKDOO - PODGORICADRUŠTVO ZA GRAĐENJE I PROMET ROBA I USLUGA BRENT D.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA GRAFICKE I IZDAVACKE USLUGE,EXPORT-IMPORT MDP GRAFICAR - PODGORICADRUŠTVO ZA GRAFICKU DJELATNOST MONTEGRAF D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA GRAFICKU DJELATNST, BIROOPREMU I TRGOVINU LAW PRINT D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA GRĐEVINARSTVO , TRGOVINU I USLUGE SUBOTIC D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA DIZAJN I GRAFICKE USLUGE EXPORT - IMPORT TU & DOR D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA DIZAJN I GRAFICKE USLUGE EXPORT-IMPORT WEST COAST TU & DOR D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA EKSPLATACIJU I PRERADU MERMERA JOKIC KIMONT D.O.O. KOTOR

Naziv

02745771

02745763

02099713026213710243866602670984023646110276793702228297

02717506

0269087002971143027662990278732602744554027130470272560602725967

0215907402314070

0213926002397005

026963710264810502672936

02750619

Matični broj*

6,371.48

181.35

44,229.79 1,047.00 9,562.20

45.02 19,399.49

1,168.17 30.00

1,970.79

2,636.53 19,369.92

3,225.02 113.75 164.60

11,347.22 13,419.60 17,768.48

112,591.38 67.04

56,572.03 1,312.82

3,033.59 1,662.80

226.83

1,179.70

Iznos blokade

2,211

2,341

1,384 1,318

97 608 622

1,917 2,202

2,475

1,927 158

17 1,662 2,341 2,274 1,581

656

521 272

4,849 3,466

2,022 2,411 2,385

4

Dani blokade

Rb.

2469

2470

2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477

2478

2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486

2487 2488

2489 2490

2491 2492 2493

2494

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 88: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana88 od 418

DRUŠTVO ZA ELEKTROINSTALACIJE, TRGOVINU I INŽENJERING D.O.O.MGW SISTEM - PODGORICADRUŠTVO ZA EXPORT - IMPORT, POSREDOVANJE I USLUGEORTAXD.O.O. TIVATDRUŠTVO ZA EXPORT - IMPORT, PROMET I USLUGE KOHA D.O.O. ULCINJDRUŠTVO ZA EXPORT-IMPORT ADRIATIC PEARLS D.O.O. KOTORDRUŠTVO ZA EXPORT-IMPORT I UGOSTITELJSKE USLUGE BB D.O.O. BARDRUŠTVO ZA EXPORT-IMPORT LAV COMPANY D.O.O. - TIVATDRUŠTVO ZA EXPORT-IMPORT PARTNER D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA EXPORT-IMPORT, PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FAMA CLUB D.O.O. ULCINJDRUŠTVO ZA EXPORT-IMPORT, PROMET I USLUGE ARSIM & CODRUŠTVO ZA EXPORT-IMPORT, PROMET I USLUGE AUTO TIME D.O.O. - ULCINJDRUŠTVO ZA EXPORT-IMPORT, PROMET I USLUGE D.O.O. DUSHI TRADE - ULCINJDRUŠTVO ZA EXPORT-IMPORT, PROMET I USLUGE LAZOVIC & CO ULCINJDRUŠTVO ZA EXPORT-IMPORT PROMET I USLUGE FRUTTI DI MARE&CO D.O.O. ULCINJDRUŠTVO ZA EXPORT-IMPORT, PROMET, SAOBRACAJ, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM GRANDI-COMERC D.O.O - ULCINJDRUŠTVO ZA EXPORT-IMPORT, ŠPEDITERSKE I DRUGE USLUGE JOLEX D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA EXPORT-IMPORT,PROMET I USLUGE AUTOSISTEM D.O.O. ULCINJDRUŠTVO ZA EXPORT-IMPORT,PROMET I USLUGE LUKIC - TRADE D.O.O. ULCINJDRUŠTVO ZA EXPORT-IMPORT,PROMET,UGOSTITELJSTVO I TURIZAM DRAGOVIQ & COD.O.O. ULCINJDRUŠTVO ZA ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE SD - MONTD.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA ZAVRŠNE RADOVE U GRADJEVINARSTVU, PROMET I USLUGE IZOMONT DOO, PODGORICADRUŠTVO ZA ZASTUPANJE , PROMET I USLUGE SEAGATE D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA ZASTUPANJE, PROMET I USLUGE BLUE BOX - NIKŠICDRUŠTVO ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU EUROHELP AGENT D.O.O. - PODGORICA (RJEŠENJEM AGENCIJE ZA NADZOR OSIGURANJA BROJ: 02-98/6-10 OD 17.06.2011 GOD. ODUZETA DOZVOLA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU)DRUŠTVO ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU IDEAL LIFE - PODGORICADRUŠTVO ZA ZAŠTITU I OBEZBJEĐENJE IMOVINE,LICA I OBJEKATA SAJDER D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA ZAŠTITU, OBEZBJEĐENJE, PROMET I DRUGE USLUGE M-SECURITY D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA I USLUGA NAVSTAR INŽINJERINGD.O.O.

Naziv

02903270

02660113024549120241047802729237027197540240449402940477021936800241986602327465023308810234003802236362

02291002023047320241788002332701

0268957002451956

026690130274675102686180

02852993

02461960

02467682

02780399

Matični broj*

54.32

377.94 424.44 191.20

2,698.22 3,020.95

787.76 404.27 383.37

4,157.63 42,771.58

4,454.80 13,038.61

260.90

54,430.06 71,558.74

2,036.43 3,788.49

6,374.13 1,040,114.76

466.16 29,040.00

7,948.33

19,298.28

10,742.94

62,357.14

54.49

Iznos blokade

132

2,015 177 226

1,468 2,063 1,658

45 234 313

2,258 3,793 3,527

5

2,470 2,250 2,060 2,594

1,269 251

2,132 1,048 2,700

555

1,888

1,243

262

Dani blokade

Rb.

2495

2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508

2509 2510 2511 2512

2513 2514

2515 2516 2517

2518

2519

2520

2521

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 89: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana89 od 418

PODGORICADRUŠTVO ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA, EXPORT-IMPORT NB GRADNJA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA DOMINO PORTAD.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA, EXPORT-IMPORT AMIR CO. D.O.O. TIVATDRUŠTVO ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA, EXPORT-IMPORT BASTION-COMPANY D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA I INŽINJERING EKSPORT-IMPORT PELAGONIJA GRADNJA D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA MASTER SISTEM D.O.O. - STOLIV - KOTORDRUŠTVO ZA IZGRADNJU I TRGOVINU C & G PROPERTIES D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA IZGRADNJU, INŽENJERING I KONSALTING D.O.O. SUNCANI VRHOVI - KOTORDRUŠTVO ZA IZGRADNJU PROMET ROBA I USLUGE, EXPORT - IMPORT LEND MONT D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA IZDAVACKU DJELATNOST I ŠTAMPANJE LAGO-MONTDRUŠTVO ZA IZDAVACKU DJELATNOST INFO-KIDS D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA IZDAVACKU DJELATNOST, PROMET I USLUGE GLAS JAVNOSTI D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA IZDAVACKU,USLUŽNU I PROMETNU DJELATNOST ADRIATIC CORPORATION D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA IZRADU I UGRADNJU ALUMINIJSKE BRAVARIJE I STAKLO MONTAŽE MAXAL D.O.O.- KOTORDRUŠTVO ZA INVESTIRANJE, IZGRADNJU I PROMET ZEMLJIŠTA I ZGRADA JP PROPERTIES D.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA INVESTIRANJE, IZIGRADNJU I PROMET DV INVEST GROUP D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA INVESTICIJE I INŽENJERING OMEGA HOUSED.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA INVESTICIJE I RAZVOJ MERAPI INVESTMENTDOO, PODGORICADRUŠTVO ZA INVESTICIJE I RAZVOJ PROJEKATA SA NEKRETNINAMA ROSANTICA CORPDOO, BUDVADRUŠTVO ZA INVESTICIJE, RAZVOJ, MENADŽMENT I KONSALTING LIBRA MONTENEGROD.O.O.KOTORDRUŠTVO ZA INVESTICIJE U OBLASTI NEKRETNINA IMMO-INVEST D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA INVESTICIONA ULAGANJA I KONSALTING PIK INVEST D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA INVESTICIONU IZGRADNJU ENDRAD.O.O. , ULCINJDRUŠTVO ZA INŽENJERING , TRGOVINU I USLUGE GRALING D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA INŽENJERING, EXPORT-IMPORT VAMIMONTALUM MM D.O.O.PODGORICA

Naziv

02790998

027207280287721002263327

02740052

02687933026660650273628402699451

026672400241091502318768

02194775

02651602

02434768

02778122026579610265801102717727

02658186

0236838202424444027253040224117002214121

Matični broj*

1,326.21

2,255.42 3,833.58

94,821.71

685,318.44

8,292.19 5,376.19

11,065.94 544.93

36,288.32 15.00

11,211.55

200,075.40

6,768.51

15.00

956,709.02 943.17

1,169.59 2,765.12

15.00

1,213.80 15.00 77.57

25,523.02 9,060.31

Iznos blokade

620

1,041 223 677

2,322

2,537 576

1,434 30

2,049 2,394 4,707

3,957

999

89

1,459 618

2,904 2,288

1,087

2,831 2,394

53 135

1,488

Dani blokade

Rb.

2522

2523 2524 2525

2526

2527 2528 2529 2530

2531 2532 2533

2534

2535

2536

2537 2538 2539 2540

2541

2542 2543 2544 2545 2546

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 90: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana90 od 418

DRUŠTVO ZA INŽENJERING I KONSALTING ARTEMIDA INŽENJERING D.O.O. - TIVATDRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROMET NEKRETNINA P.H.J.COMPANYD.O.O. BARDRUŠTVO ZA INŽENJERING I TELEKOMUNIKACIJE NETWORK-CO D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA INŽENJERING I TURIZAM S.P.COMPANY D.O.O. TIVATDRUŠTVO ZA INŽENJERING I USLUGE CON - RADD.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA INŽENJERING I USLUGE SLC - GRADNJA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA INŽENJERING, KONSALTING, INVESTICIJE I GRAĐEVINARSTVO RN INŽENJERING D.O.O. BARDRUŠTVO ZA INŽENJERING ,PROIZVODNJU I PROMET ARSING D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA INŽENJERING ,PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT R.B.A. MODUS D.O.O. BERANEDRUŠTVO ZA INŽENJERING PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA OZZIRIS TRADE D.O.O.DRUŠTVO ZA INŽENJERING, PROJEKTOVANJE, GRAĐEVINARSTVO I USLUGE HIDROTERM - BK D.O.O. - ULCINJDRUŠTVO ZA INŽENJERING, PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA DEKOROS MONTENEGRO D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA INŽENJERING ,PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA I TRGOVINU ,EXPORT-IMPORT SIMEX MONTENEGRO D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA INŽENJERING, PROJEKTOVANJE I INVESTICIJE GREEN HOSPITALITY MONTENEGROD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA INŽENJERING S & G INVESTMENTS&PROPERTIES D.O.O. - BEOGRAD - DIO STRANOG DRUŠTVA - BUDVADRUŠTVO ZA INŽENJERING, TRGOVINU I USLUGE B.P. DRAGO D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA INŽENJERING, TURIZAM I PROIZVODNJU, BOS-ITP D.O.O. KOTORDRUŠTVO ZA INŽENJERING,KONSALTING EXPORT-IMPORT MEDIATOR MONTENEGRO D.O.O.DRUŠTVO ZA INŽENJERSKE DJELATNOSTI I USLUGE BEDEM PLUS D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA INŽINJERING I GRAĐEVINARSTVO PETER INŽINJERING D.O.O. - BUDVA (RješenjemPrivrednog suda , Podgorica I.br. 6331/11 od 15.07.2011 god. zabranjuje se otudenje i opterecenje vlasnickog udijela)DRUŠTVO ZA INŽINJERING I USLUGE REGATA D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA INŽINJERING, TRGOVINU I USLUGE B & S METAL D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA INŽINJERSKE DJELATNOSTI I TEHNICKO SAVJETOVANJE YUGER GROUP D.O.O. TIVATDRUŠTVO ZA INTELEKTUALNE USLUGE INVENT D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA INFORMATICKI INŽENJERING,ZASTUPANJEI KONSALTING NIKSTEM PODGORICADRUŠTVO ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U ZEMLJI I VAN NJE OKO NEBA D.O.O. - PLAV

Naziv

02694395026839110237520602805243026599300283147302414325

0272483902416646

0207057002837447

02409216

02448416

02620251

02707829

0267409202352524022934550287560802662744

029558220286283202842033

024472310231807502426722

Matični broj*

305.18 15.00

106,670.98 9,573.96

463.88 783,089.58

89.64

412.02 30,540.79

1,790.97 33,602.83

15.00

1,702.50

1,211.00

404.97

2,624.15 3,756.23

233,457.82 1,360.39 3,296.52

1,959.28 13,442.39 16,767.70

8,358.68 8,563.74

753.05

Iznos blokade

1,767 1,087 1,433 1,592

471 853

2,118

360 979

2,831 37

1,087

2,411

2,825

2,049

2,432 3,957 1,739

321 1,684

24 464 608

2,394 3,630 3,261

Dani blokade

Rb.

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553

2554 2555

2556 2557

2558

2559

2560

2561

2562 2563 2564 2565 2566

2567 2568 2569

2570 2571 2572

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 91: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana91 od 418

DRUŠTVO ZA KETERING, TRGOVINU I USLUGE ADRIA CATERING D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA KINEMATOGRAFIJU, PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA MONTVIDEO D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA KINO I VIDEO PROIZVODNJU I USLUGE LABORATORIJUM D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE BILANS-PROMET D.O.O. BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA KONSALTING I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE TELIC MONTENEGROD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA KONSALTING I MENADŽMENT MONTENEGRO CONSULTING & CONSTRUCTIOND.O.O.PODGORICADRUŠTVO ZA KONSALTING I MENADŽMENT IVAN-CONSULTING D.O.O.- BUDVADRUŠTVO ZA KONSALTING I MENADŽMENT MERITANO D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA KONSALTING I MENADŽMENT POSLOVE DX & S5 D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA KONSALTING I POMORSKE USLUGE PERFORMANCE MARINE DOO KOTORDRUŠTVO ZA KONSALTING I PROJEKTOVANJE IK KONSALTING I PROJEKTOVANJE DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVADRUŠTVO ZA KONSALTING INŽENJERING I TRGOVINU ONIS MONTENEGRO D.O.O. KOTORDRUŠTVO ZA KONSALTING IPL CONSULTING D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA KONSALTING MENADŽMENT I ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA ALFADELPHI D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA KONSALTING, MENADŽMENT I USLUGE MARKETING GROUP D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA KONSALTING, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING EC&D MONTENEGROD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA KONSALTING, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING MULTICOND.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA KONSALTING, PROMET I USLUGE AQUA - IN D.O.O. - TIVATDRUŠTVO ZA KONSALTING ,PROMET I USLUGE MAK GRADNJA D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA KONSALTING, TRGOVINU I USLUGE MONTE CLIENT- D.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA KONSALTING, UGOSTITELJSTVO, PROMET, TURIZAM I USLUGE EXPORT-IMPORT EXTIME - D.O.O. - ULCINJDRUŠTVO ZA KOPIRANJE, PROIZVODNJU, TRGOVINU EUROKS LTD DOOEL SKOPLJE - PREDSTAVNIŠTVO PODGORICADRUŠTVO ZA LIMARSKO BRAVARSKE RADOVE ,GRAĐEVINARSTVO ,TRGOVINU ,UGOSTITELJSTVO ,TURIZAM I USLUGE VUKOTIC COMPANY D.O.O. - TIVATDRUŠTVO ZA MARKETING I TRŽIŠNE KOMUNIKACIJE FABRIKA MONTENEGRO D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA MARKETING,UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU YELLOW PAGES PODGORICADRUŠTVO ZA MEĐUNARODNU ŠPEDICIJU I POMORSKE USLUGE EXPORT-IMPORT BASTION

Naziv

0289966302134560

026637910214101902715228

02649675

0245705902687631026750990267825002723824

024404740245924802461781

0268204402736632

0272047702911191026990950244442902453908

05722306

02672014

02708370

0233497602262894

Matični broj*

1,148.13 735.72

100.36 163.79

1,110.94

1,520.25

902.60 11,745.49

124.81 15.00 15.00

6,661.91 475.87

15.00

123.81 3,935.29

8,747.34 3,276.47

118,058.07 1,527.21 5,279.12

678.58

2,061.59

41,364.15

4,296.30 433,248.51

Iznos blokade

416 1,872

677 1,901 2,393

2,760

3,387 1,720

677 1,087

615

962 1,831 1,087

325 1,635

1,882 76

2,239 2,866

683

2,706

2,378

2,070

363 4,302

Dani blokade

Rb.

2573 2574

2575 2576 2577

2578

2579 2580 2581 2582 2583

2584 2585 2586

2587 2588

2589 2590 2591 2592 2593

2594

2595

2596

2597 2598

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 92: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana92 od 418

COMMERCE D.O.O. KOTORDRUŠTVO ZA MENADŽMENT , KONSALTING I POSREDOVANJE TRIFASE D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA MENADŽMENT I GRAĐEVINARSTVO AVVA GROUP D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA MENADŽMENT I INVESTICIONE AKTIVNOSTI PROVIDENTIA MONTENEGRO D.O.O.-PODGORICADRUŠTVO ZA MENADŽMENT I KONSALTING AGENCIJA ZA IZGRADNJU I ODRŽIVI RAZVOJ - BUDVA D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA MENADŽMENT I KONSALTING S.D. KONSALTING D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA MOLERSKO FASADERSKE RADOVE MOLFAS - KRCA D.O.O. DANILOVGRADDRUŠTVO ZA NOVINSKO IZDAVACKU DJELATNOST , PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT PG ŽURNAL D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA NOVINSKO IZDAVACKU DJELATNOST I USLUGE KONTAKT PLUS DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVADRUŠTVO ZA OBRADU I POSTAVLJANJE UKRASNOG KAMENAMERMERI COMD.O.O. ULCINJDRUŠTVO ZA OBRADU KAMENA , PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT TALE D.O.O. DANILOVGRADDRUŠTVO ZA OBRADU MERMERA,TRGOVINU I USLUGE MERMAL D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA ODRŽAVANJE I OPRAVKU MOTORNIH VOZIL, PROIZVODNJU, PROMET, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I USLUGE GRGUROVIC D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA ODRŽAVANJE I OPRAVKU MOTORNIH VOZILA NP-MIGA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA ORGANIZOVANJE MUZICKIH FESTIVALA PRODUKCIJU PLOCA IZDAVACKU DJELATNOSAT MUSIC FESTIVAL D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA OSTALE STRUCNE, NAUCNE I TEHNICKE DJELATNOSTI MONTENEGRO ART PRODUCTION D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA POGREBNE USLUGE VJECNOST D.O.O., HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I TRGOVINU D.O.O. KOPROM - NIKŠICDRUŠTVO ZA POMORSKE USLUGE, TRANSPORT I PROMET MONTENEGRO SHIPPING AGENCYD.O.O. BARDRUŠTVO ZA POMORSKI SAOBRCAJ, TRGOVINU I USLUGE NIK JU COMPANY DOODRUŠTVO ZA POSLOVNO - PRAVNE I ADVOKATSKE USLUGE KANCELARIJA NIKOLIC D.O.O. KOTORDRUŠTVO ZA POSREDOVANJE I PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT TOTO AUTOD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA POSREDOVANJE I TRGOVINU ALC HOLDING D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA POSREDOVANJE, PROMET I USLUGE A.V.INVESTMENTSD.O.O. BARDRUŠTVO ZA POSREDOVANJE, PROMET I USLUGE ALTENBURG D.O.O. BAR

Naziv

024153480275132102627566

02464616

026234980281377702428873

02694590

0285828202360438

0238940102692759

0282177002382571

02845733

028150520210866602845695

0234094102396092

02682443

023666650267348702465574

Matični broj*

15.00 558.98

132,941.56

15.00

771.39 110.00

2,182.55

15.00

5,276.10 9,365.57

159,431.13 423.91

163.13 2,068.92

393.65

7,571.83 64,323.01 10,030.02

571,974.84 10,322.25

1,243.19

757.13 478.12

4,987.04

Iznos blokade

2,394 173

2,902

1,087

264 94

1,811

1,087

584 1,154

2,204 1,670

1,104 2,732

3

657 3,957

66

2,890 1,679

1,434

3,551 221

1,663

Dani blokade

Rb.

2599 2600 2601

2602

2603 2604 2605

2606

2607 2608

2609 2610

2611 2612

2613

2614 2615 2616

2617 2618

2619

2620 2621 2622

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 93: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana93 od 418

DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE, PROMET I USLUGE R - PROJECTD.O.O. - BARDRUŠTVO ZA POSREDOVANJE, PROMET I USLUGE SOBOLEVA I KOD.O.O. BARDRUŠTVO ZA POSREDOVANJE, PROMET I USLUGE ANNA-INVEST D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA POSREDOVANJE ,PROMET I USLUGE KARO D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA POSREDOVANJE, PROMET I USLUGE PIV D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA POSREDOVANJE PROMET I USLUGE UNI COMERCE PODGORICADRUŠTVO ZA POSREDOVANJE, PROMET I USLUGEEMGEE CORPORATIONDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BARDRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU AUCTOR D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU ILC D.O.O. - PODGORICA (RJEŠENJEM AGENCIJE ZA NADZOR OSIGURANJA BROJ:03-177/14-10 OD 21.01.2011 GOD. PRESTAJE DA VAŽIDOZVOLA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU)DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE, USLUGE I PROMET NEKRETNINA MONTHAUSD.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA POSREDOVANJE,TRGOVINU I USLUGE J & V AUTO D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PREVOZ , TRGOVINU I USLUGE LP TRANS D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PREVOZ I USLUGE UDRUŽENI TRANSPORT D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PREVOZ, PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM, EXPORT - IMPORT UGOSTITELJSTVO I USLUGE ARSA DOO ULCINJDRUŠTVO ZA PREVOZ PUTNIKA MP-TURS D.O.O.- PODGORICADRUŠTVO ZA PREVOZ PUTNIKA U DRUMSKOG SAOBRACAJU BEL - RAD D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PREVOZ, TRGOVINU I USLUGE N&BD.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PREVOZ, TRGOVINU I USLUGE BS PLUSD.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PREVOZ, TRGOVINU I USLUGE BAKRAC-PREVOZ D.O.O.- PLUŽINEDRUŠTVO ZA PREVOZ, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. DEJAN TRANS - PODGORICADRUŠTVO ZA PREVOZ, TRGOVINU I USLUGE NM-TRANS D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PREVOZ, TRGOVINU I USLUGE SILS-TRANS D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PREVOZ, TRGOVINU I USLCUGE TOPOLOVO - D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PREVOZ,PROMET I USLUGE CARGO-ŽEP D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PREVOZ,TRGOVINU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT INTER AUTO POPOVIC PODGORICADRUŠTVO ZA PRIZVODNJU, PROMET I USLUGE AMG D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PRIZVODNJU, PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU HOKILUKS BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PRIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGATOPLAPLAST D.O.O. (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)

Naziv

02639645027198270266975702466988026196790207123102849500

0280946002619768

0264452502788845026960700232270602460696

0242459202669366027793740264938102641178028945560289278202766183024358530237558302374587

0268606602184982

02350661

Matični broj*

646.57 250.46

15.00 6,459.32 2,251.48

327,104.32 3,220.17

30.00 7,329.66

13.82 363.11

67,619.98 59,732.11

2,485.29

1,158.65 176,163.57

1,495.00 957.85

12,514.09 614.69

9,276.18 463.25

17,876.02 27.54

422.50

10,164.84 1,165.11

5,129.09

Iznos blokade

577 2,172 2,211 2,403

324 524

1,167

256 445

2,228 1,615

153 4,215 1,588

1,985 2,133

543 341

2,470 636 223

1,389 2,407 4,029 2,886

1,824 3,961

4,331

Dani blokade

Rb.

2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629

2630 2631

2632 2633 2634 2635 2636

2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647

2648 2649

2650

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 94: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana94 od 418

DRUŠTVO ZA PROZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DUDAM D.O.O PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVDNJU,TRGOVINU I USLUGE AGROPO CO D.O.O BARDRUŠTVO ZA PROIZVDONJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT KONOBA OTOK BRONZA D.O.O. , PERAST - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVIDNJU, PROMET I USLGE SOA-R D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVIDNJU, PROMET I USLUGE IKOVIC COMPANYDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU AMBALAŽA GRAFICKE USLUGE I TRGOVINU PNM - MITROVIC I ORTACI OD. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU UGRINA DM D.O.O. BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , INŽENJERING , PROMET ROBA I USLUGA , EXPORT -IMPORT P&SCOMMERCE D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , INŽENJERING , TRGOVINU ,MARKETING, SAOBRACAJ , TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I USLUGE , EXPORT - IMPORT ŽIROSET D.O.O.HERCEG NOVI(RJEŠENJEM ST.BR.395/15 OD 24.09.2015.GODINE OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PRERADU I PROMET I USLUGE NERA DOO ŠIPCANIK - TUZIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE PEKARA LUNA D.O.O. - SUTOMOREDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT KOMPANIJA PAVICEVIC D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT AJKOVIC TAJANA D.O.O.PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ATLANTIX GROUP D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE DULOVIC - CO D.O.O. BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT RADUN PROMET D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE , EXPORT- IMPORT FILL MILL -GRUJIC D.O.O. PODGORICA DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE , EXPORT- IMPORT, NAUTIK - PLAST D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT. RD &HERMES D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT AQUARIUS D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE JOKI TRADE D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE PAVICEVIC COMPANY D.O.O.- PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE SJEME - KOM D.O.O. BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE BOTANIKA D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE V&N D.O.O. - PODGORICA

Naziv

020635140235251602683075

020739600223923002084252

0234593502063930

02140292

021304670236305402345811

02339544

029238150230100802065843

02329727

02393778

02317656

024007070234438602399032023317990234278202871769

Matični broj*

2,338.49 300.65

15.00

3,493.10 57,658.10 10,788.65

16,331.87 2,513,162.90

37,586.17

8,218.46 2,862.54

15.00

10,448.12

455.02 2,590.38

780.93

6,369.23

2,193.46

29,539.92

518,444.55 32,528.28

4,378.82 21,067.18

8,297.52 2,262.30

Iznos blokade

4,979 3,413

429

2,571 599

3,958

4,465 1,664

415

1,404 4,035 1,087

2,817

6 4,668

12

3,743

1,200

4,989

2,309 4,397 3,973 4,628 4,436

422

Dani blokade

Rb.

2651 2652 2653

2654 2655 2656

2657 2658

2659

2660 2661 2662

2663

2664 2665 2666

2667

2668

2669

2670 2671 2672 2673 2674 2675

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 95: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana95 od 418

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE GANDI D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT MIKRO D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT DE LUX COMPANY D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT DECOBET D.O.O. KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT LAKI SPORT PLUS D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT MASTERAUTO D.O.O. - PODGORICA DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT NEVENA D.O.O.- PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT S CONSTRUCTION D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE NEJOĐINI D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE NP COMPANY D.O.O.DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AUTSAJDER - BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU METALIK BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE SELECT GROUP D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE TEA -M D.O.O. -PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE TEHNO-LUNA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE TWIN D.O.O. BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET ROBA I USLUGA , EXPORT- IMPORT MARKO COMPANY D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET ROBA I USLUGA EXPORT- IMPORT FREE KONND.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET ROBA I USLUGA KATIC D.O.O. HERCEG NOVI , IGALODRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET RPBA I USLUGA EXPORT- IMPORTCAR SPEED D.O.O.DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET ,USLUGE I GRAĐEVINU ,EXPORT-IMPORT GIM - KARPOŠ D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU SPORTSKE OPREME ASAHI SPORTS D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , TRGOVINU I USLUGE EXPORT- IMPORT BAGI D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , TRGOVINU I USLUGE GRADIŠTA D.O.O. - KOLAŠINDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , TRGOVINU, TURIZAM, EXPORT- IMPORT UGOSTITELJSTVO I

Naziv

0297244102417766

03000753

0242439802947757

02399270

02399083

02872765

023627240241405802288982

02333856

023261080238783202877635

0220763002371871

02412179

021066980232186602452626

02384957023717580240489302463920

Matični broj*

723.78 653.36

105.70

3,346.79 5,968.03

5,266.22

28,821.07

177.64

15.00 317,690.26

4,627.24

539.60

84,807.24 2,349.00

215.00

57,898.39 2,762.16

510.81

532.10 155.05 762.59

986.01 4,030.31

47,898.40 739.07

Iznos blokade

76 3,079

45

3,499 277

4,143

1,069

19

2,394 128

1,041

682

4,324 3,715

625

3,228 531

607

2,370 726

2,742

3,196 3,461 4,093 2,732

Dani blokade

Rb.

2676 2677

2678

2679 2680

2681

2682

2683

2684 2685 2686

2687

2688 2689 2690

2691 2692

2693

2694 2695 2696

2697 2698 2699 2700

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 96: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana96 od 418

USLUGE PRISHTINA - COMD.O.O. ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU METALKA COMMERCE D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU BENILA D.O.O. - SUTOMOREDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GOTOVE HRANE ZA UZGOJ ŽIVOTINJA KLAS-COMPANY D.O.O. - BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, GRAĐEVINARSTVO, AUTOREMONT,ZANATSTVO, EXSPORT-IMPORT I USLUGE ARSO MILIC D.O.O. -PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT TERRA-BAU DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE TAMARANA - GROUP D.O.O. HERCEG - NOVIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU D.O.O. HOMMLEK-NIKOLINA KRVIJE PJ HOMMLEK-NIKOLINA BIJELADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ELEKTRICNE ENERGIJE WIND EUROPE - MNE D.O.O. TIVATDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ELEKTRO MATERIJALA TOP - PH ELEKTRO D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I INŽENJERING SOLARNIH SISTEMA MONTE SOLAR D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I OPRAVKU NAMJEŠTAJA, EXPORT-IMPORT V&D COMPANY D.O.O. - CETINJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA MIGAD.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA, PROIZVODNJU I PROMET USLUGA STUCKATEUR ENTERIJERI DOO, PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET VEGA-NET DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET GARBO D.O.O. TIVATDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET GRAĐEVINSKOG MATERJALA VITBET D.O.O. - CETINJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET DELFA COMMERCE D.O.O. KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET EKO ENERGIJA D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET I USLUGA EXPORT-IMPORT ĐEPETO D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET I USLUGE ART D.O.O. PLAVDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET I USLUGE ERBOSS D.O.O. GUSINJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET KONZUMNIH JAJA I DRUGIH POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA KOKA PROMET D.O.O. KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET NICK LINE D.O.O BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET PROIZVODA I USLUGA A & M SYSTEM TRADE D.O.O.

Naziv

02629046

0268878602672871

02064251

02622351

02421909

17218905

029341670242745102415534

02648024

0269773402735628

02352648

0220820202681935021628650269140002436442

021469320227419102187655

0234727002696673

Matični broj*

75,777.52

791.01 542.01

16,257.53

30.00

16,337.43

74,706.10

822.32 36,592.85 15,526.30

6,043.44

188.80 1,730.31

15.00

7,432.03 752,352.76

556.06 107.09

15.00

1,044.19 18,359.64

464.73

73,848.57 5,511.11

Iznos blokade

214

1,231 2,608

146

2,211

3,727

3,093

221 2,376

233

2,440

261 480

800

367 1,125 3,212 1,816 2,394

349 3,957 3,292

2,447 508

Dani blokade

Rb.

2701

2702 2703

2704

2705

2706

2707

2708 2709 2710

2711

2712 2713

2714

2715 2716 2717 2718 2719

2720 2721 2722

2723 2724

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 97: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana97 od 418

CETINJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET PROIZVODA I USLUGA IRINA-BOŽENA D.O.O. CETINJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET REZANE GRAĐE PACEVINA D.O.O. PLJEVLJADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA ART UNIVERZAL D.O.O. - DNILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT VIDEO SECURITY D.O.O. DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT DDD - 21. JANUARDOO DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT KOKO D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORTKAPRICD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA M-AUTO ELEKTRO D.O.O. DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA MMN ŠKULETICD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA HARI - UNO D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA 3. MART D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA 4M COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU, DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA ASFERRARI, DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA BOŽO-TRADE DO.O. - DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA VAGIRD.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EVROPA PLUS D.O.O. - DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT VIKTORY - DOO PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT LARA BRD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT OMUT D.O.O.DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT- IMPORT MK TOP KOMERC D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT AGRO - TRANS - DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT GAME HIT D.O.O. DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT GIA TECHNOLOGY D.O.O. TIVATDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT INTER TRADE D.O.O.

Naziv

02715899021213520274238102466457

02644657

02451549

02712270

02725282

02659298026727400208869002819783

0273909702438658021196760272909102972603

02771934

0233086502430657

02436701

02437210

02888718

02771691

Matični broj*

165.39 2,523.70

35.00 2,087.61

28,842.00

37.17

13,120.62

13,838.79

32,004.08 206.38 688.67

1,555.56

17,683.12 1,700.06 1,944.02

5.33 4,494.44

262.60

569.43 33,482.18

1,025.52

3,850.94

4,572.40

15.00

Iznos blokade

333 2,627

347 786

2,418

278

2,348

447

726 908

1,304 1,192

276 1,500 1,955

340 342

1,854

3,957 936

311

3,246

362

26

Dani blokade

Rb.

2725 2726 2727 2728

2729

2730

2731

2732

2733 2734 2735 2736

2737 2738 2739 2740 2741

2742

2743 2744

2745

2746

2747

2748

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 98: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana98 od 418

PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT KOD & PIN PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT LACKY SPORT D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT M.A.RACIC D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT SANJA - COMERC D.O.O. TIVATDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT SENATOR D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT FEDEX, D.O.O.- PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT CROMEX-TRADE K.D. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA LIMSKI BISERI D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA MEDO & LAV D.O.O. DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA MIN CO D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA RUSMONTESTEEL CORPORATION D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA SAMCOMMERC D.O.O. TIVATDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA TOSHPRED D.O.O BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA TRANS MEGADOO PODGORICA(RJEŠENJEM ST.BR. 351/15 OD 11.09.2015. GOD. OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA FAROS D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA WELLINGTON D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT ZV FIND COMMERCE D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORTS&S ELEKTRIKSD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBE I USLUGA EKSPORT-IMPORT FRIGOTERM D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET STEMI SPORT D.O.O PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I REMONT RAJO & CO MOJKOVACDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU CIMPEX D.O.O. PLJEVLJADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU GOGO D.O.O. - PLJEVLJA

Naziv

02351200

02418193

02690110

02399938

02369389

02412608

02281155

02676818027008750246384902341964

020478020205650002742497

023789650210178502333007

02371286

02215926

02318148020881340207162202752123

Matični broj*

5,555.17

56,777.54

2,881.43

917.58

9,625.53

15.00

13,105.78

15.00 345.90

12,487.65 46,821.75

1,391,521.50 107,263.61

1,650.84

22,180.61 55,291.47 34,912.99

53,327.33

167.63

157,085.52 1,491.28

20,905.73 10,349.52

Iznos blokade

3,965

615

823

51

4,542

2,394

4,737

2,211 1,280

373 4,730

480 4,005

209

4,000 2,214 1,629

4,356

3,461

2,154 3,246 2,365 1,949

Dani blokade

Rb.

2749

2750

2751

2752

2753

2754

2755

2756 2757 2758 2759

2760 2761 2762

2763 2764 2765

2766

2767

2768 2769 2770 2771

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 99: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana99 od 418

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU I USLUGE BETON-TRANS D.O.O. - ŠAVNIK DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU MANIRO & CO D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU MINAS COM DOO PLJEVLJADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU PRIMA KOMERC DOO BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU S & S MONTENEGROD.O.O. DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU TARALLIFICIO ARTIGIANALE PUGLIESE D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU TEHNO-TRADE D.O.O BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I UGRADNJU RASHLADNIH UREĐAJA FRIGOTEHNA D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I USLUGE DIN - MONTD.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I USLUGE ELLA- ELLAD.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I USLUGE TODOROVIC M D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I USLUGE, EXPORT- IMPORT PENTAKS CG D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I USLUGE EXPORT-IMPORT ITALPROZORDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PETROVACDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I USLUGE M.M.K. D.O.O.PLJEVLJADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I USLUGE MANJOLA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I USLUGE METALCO D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I USLUGE NEC-NEW ENERGY CONCEPT D.O.O. KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I USLUGE,EXPORT-IMPORT MICROFORM CENTAR D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, INŽENJERING I USLUGE EXPORT - IMPORT ELEKTRO. NET D.O.O. PODGORICA(RJEŠENJEM ST. BR. 316/15 OD 23.07.2015 POKRENUT STECAJNI POTSTUPAK)DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,INŽENJERING, TRGOVINU , MARKETING . SAOBRACAJ, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I USLUGE , EXPORT- IMPORT GORSKI KAMEN D.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, INŽINJERING, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU EL TRADE D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU MESA I MESNIH PROIZVODA EKO-MILK D.O.O BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU NAMJEŠTAJA, TRGOVINU I USLUGE DRVOSTIL D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, OBRADU I PROMET NAKITA OD PLEMENITIH METALA I DRUGE POSLOVNE AKTIVNOSTI ALBERTO D.O.O. TIVATDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, POSLOVNE AKTIVNOSTI I MARKETING POSLOVNI VODIC D.O.O. HERCEG-NOVIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PREVOZ, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT GRAND ŠPED D.O.O. - PODGORICA DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PRERADU, TRGOVINU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT

Naziv

0267755502277352029145900206161902748100024696340240424902372371

0267661302768992024194160244515802276801

0246224902199041026867240235280002255243

02447037

02332566

02068583

023806760292027102691060

02382318

02730499

02374153

Matični broj*

2,689.64 391,533.84

386.62 52,955.42

414,939.42 28,217.17

5,364.42 688.20

17,905.39 479.21

1,203.51 3,910.07 3,326.69

30.00 58,472.35

107.60 268.02

6,400.17

5,378.49

26,243.03

697.26

251.84 1,577.74

52,196.76

5,655.33

5,210.27

340.33

Iznos blokade

2,102 286

88 4,066

822 873

1,620 4,266

1,075 165

1,732 2,238 2,356

102 51

1,439 1,774 4,380

194

3,632

3,625

4,495 31

758

3,727

2,106

695

Dani blokade

Rb.

2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779

2780 2781 2782 2783 2784

2785 2786 2787 2788 2789

2790

2791

2792

2793 2794 2795

2796

2797

2798

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 100: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana100 od 418

PONTO ABIJETE D.O.O. - PLAVDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET , EXPORT-IMPORT, TURIZAM I USLUGE DELTA EL D.O.O.- ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE ELEKTROIZGRADNJA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT 7 JANUAR D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT D.O.O. MARINA PRCANJ - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE KEYSTONE D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE LIVEX INŽENJERING, BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ROLVIND.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA , EXPORT-IMPORTNEDELJKOVIC JOGOMARKET D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. MACAU-SUTOMORE - BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET , SAOBRACAJ, TURIZAM EXPORT-IMPORT I USLUGE LLOLLA MOBIL D.O.O. - ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET , TRGOVINU I USLUGE EXPORT-IMPORT MINEM D.O.O. - PODGORICA DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET , UGOSTITELJSTVO, EXPORT - IMPORT I USLUGE SMA D.O.O. - ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, EXPORT - IMPORT TURIZAM I USLUGE BEKMIRID.O.O. ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, EXPORT IMPORT I USLUGE JILI D.O.O. ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, EXPORT-IMPORT I USLUGE IBIZA D.O.O. - ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, EXPORT-IMPORT I USLUGE ITAL@RREDI D.O.O. - ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, EXPORT-IMPORT I USLUGE PHENIX D.O.O. - ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, EXPORT-IMPORT I USLUGE SVETI NIKOLA MONTENEGRO D.O.O. - TIVATDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, EXPORT-IMPORT I USLUGE HONG FA D.O.O. ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, EXPORT-IMPORT I USLUGE HUANG CHEN DOO ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, EXPORT-IMPORT, TURIZAM , SAOBRACAJ I USLUGE LEONIDA COMPANY D.O.O. - ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, EXPORT-IMPORT, TURIZAM I USLUGE BASSA D.O.O. - ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, EXPORT-IMPORT TURIZAM I USLUGE DOCI COMERC D.O.O. - ULCINJ

Naziv

02830329

0228402202206650

02392453

02413825023583100274170902338653

0284578402691914

02455374

02451409

02705133

028057660239065502394006

0239393002390868

028691100287606002703009

02813505

02713322

Matični broj*

272.21

95,855.02 1,303,541.96

270.44

24,806.06 39.90

2,104.88 33,072.32

9,804.86 11,430.94

3,766.53

3,257.73

837.34

3,474.83 3,223.10

11,648.43

2,038.66 11,521.17

125.32 408.99

1,169.87

11,401.31

3,646.29

Iznos blokade

20

1,928 1,467

2,875

3,147 3,309

191 4,911

1,287 1,256

2,384

2,524

1,774

759 4,171 3,433

2,813 3,495

30 396

2

934

1,528

Dani blokade

Rb.

2799

2800 2801

2802

2803 2804 2805 2806

2807 2808

2809

2810

2811

2812 2813 2814

2815 2816

2817 2818 2819

2820

2821

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 101: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana101 od 418

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET ,EXPORT-IMPORT TURIZAM I USLUGE ITALLEGNO D.O.O. - ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET ,EXPORT-IMPORT ,TURIZAM I USLUGE KASMIC D.O.O. - ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET ,EXPORT-IMPORT ,TURIZAM I USLUGE PAIONIA D.O.O. - ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET ,EXPORT-IMPORT ,TURIZAM I USLUGE SKRECH D.O.O. - ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, EXPORT-IMPORT, TURIZAM I USLUGE CHAOJIE D.O.O. -ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, EXPORT-IMPORT, TURIZAM SAOBRACAJ I USLUGE A & G D.O.O. - ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ONNEA D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I INŽENJERING IZ OBLASTI TELEKOMUNIKACIJE I ELEKTRONIKE TELESYSDOO PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I PRUŽANJE USLUGA MAGIC D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I SULUGE, EXPORT-IMPORT DEA DIZAJN D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLIGE NOVA OSMICA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGA .EXPORT-IMPORT RECINE D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGA, EXPORT-IMPORT ART-X D.O.O. - ŽABLJAKDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGA EXPORT-IMPORT PANAMA DOO PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PROKSIMA D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE S.T. INVEST D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ADENT D.O.O. TIVATDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ALEX MAX D.O.O. TIVATDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ALSAKO MONTD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE AMICA D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ANIGD.O.O. DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ARSENA - INVESTD.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE BETON PLUS D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE VG MOTO D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE VUKOVIC D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE GRAĐEVINAR K-3 D.O.O. KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O INTIMO- BAR

Naziv

02464837

02733269

02702991

02713829

02654571

02720981

0283984902057689

0276978602362929

0236639802416417

026763380231355302619148026545120266647202757168026392380265336202619890026504790264838502425033023651200264606402421828

Matični broj*

63.39

9,052.63

2,617.50

5,432.59

893.71

849.25

239.56 74,898.12

1,292.15 271.84

5,954.29 3,746.21

24,065.96 20,955.90 59,440.16

354,933.89 1,089.48 7,552.42 2,116.81

996.74 291.35 592.31

289,575.55 70,032.22

15.00 16,069.22

34.23

Iznos blokade

1,364

1,437

2,288

2,083

1,325

23

124 4,446

963 594

4,045 3,994

1,448 4,010 1,318 1,489 2,015 2,243 2,761

647 1,402 1,997

128 509

2,394 2,687

929

Dani blokade

Rb.

2822

2823

2824

2825

2826

2827

2828 2829

2830 2831

2832 2833

2834 2835 2836 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 102: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana102 od 418

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT ALU PLASTD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT BOKA VILLAD.O.O. KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT VUKI COMPANYD.O.O. DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT DENTAND.O.O. TIVATDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT DIZNILEND PARKD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT DORIO GRANDED.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT EUROVIAD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT KASPERD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT KUPIDOND.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT LEMIA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT MNOD.O.O.KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT MONTEL COMPANYD.O.O. DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT MONTENEGRO - VIP - REAL ESTATED.O.O. BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT ORAŠJE D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT RAKITA - MD.O.O. - MOJKOVACDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT SKICAD.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT STAMENICD.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT COLOSSEO D.O.O. ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORTMELNICA GRADNJAD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT PG - GUMAD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT VIDA PHARM D.O.O. - TIVATDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT KOTOR DEVELOPMENTD.O.O.KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT BIGOVO DEVELOPMENT

Naziv

02687747

0268597302670364

0282940102680211

02623099

02623129

02684837

02644037

024693240266002402651076

02769760

02404907

02645955

02688565026372190263771502698838

02668190

02737035

02432986

02646510

Matični broj*

741.01

15.00 19,713.83

30.00 4,156.62

8,736.78

5,188.92

16,316.53

1,651.11

15.00 39,895.16 23,020.94

143,867.52

107,814.47

7,219.67

6,543.15 6,051.33 7,404.86 3,495.76

27,476.23

17,194.35

17,804.00

62,137.35

Iznos blokade

901

1,087 2,106

801 373

1,636

2,767

1,881

2,386

2,394 2,750 2,223

996

2,106

2,414

2,159 657

2,088 1,782

2,392

1,641

2,754

2,139

Dani blokade

Rb.

2849

2850 2851

2852 2853

2854

2855

2856

2857

2858 2859 2860

2861

2862

2863

2864 2865 2866 2867

2868

2869

2870

2871

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 103: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana103 od 418

D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT GLOBAL GROUP D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT ESTATE OF THE ART D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT ZIPEJ D.O.O. KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT IVEKS D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT KGB-KREATIVNI GRAFICKI BIRO D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT LA PLANETA D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT MISANI D.O.O. - PODGORICEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT SVEDRA - D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT SERVETA TRANS D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT SILVER SNOW D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT UNIS SUNN D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT FASHION SECRET D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE INTERNET COMPANYD.O.O.BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE INTERNI GT D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE KNEŽEVIC INŽINJERING D.O.O. - BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LA VALETAD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LIGHT PARADISO MONTENEGRO D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE M & I COMD.O.O. CETINJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MAR MARISD.O.O. TIVATDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MARKOPROMETD.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE MAC ROCKS D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MN DESETKAD.O.O. DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MONTENEGRO MEGA GROUPD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MSJ COMPANY D.O.O. NIKŠIC

Naziv

02648091

02649551

026664990238697602675064

02881446

02842637

02797020

02644665

02677288

0243083502647427

027573380232082702655519

0272944002702681

027106410266370802637669024440540274425202626373

02412322

Matični broj*

3,542.69

180,127.03

1,039.57 1,578.98

134.75

15.00

58,993.27

3,071.26

393.02

601.24

18,190.07 57.77

104.53 2,545.96 1,304.84

34,931.35 3.33

11,059.01 174.29

14,401.38 105,607.80

1,467.22 248,553.74

111,148.63

Iznos blokade

2,363

2,151

160 4,266

74

795

401

745

2,460

271

3,352 139

264 521

1,364

1,875 1,273

480 578

2,893 563

2,013 2,670

2,384

Dani blokade

Rb.

2872

2873

2874 2875 2876

2877

2878

2879

2880

2881

2882 2883

2884 2885 2886

2887 2888

2889 2890 2891 2892 2893 2894

2895

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 104: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana104 od 418

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE PLANIK D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE POLITICAL CAPITAL SEED.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE RG - GRIND.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SANFERENCE D.O.O. BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SEMPER CO D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SPORT SELECT D.O.O. - KOLAŠINDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE STIG MONT D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE SUNNY BEACHD.O.O. HERCEG NOVI (NA OSNOVU PRESUDE OSNOVNOG SUDA U H. NOVOM POSL.BR.K 13/2012 UPISAN U KAZNENU EVIDENCIJU CRPS-A)DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TEKTON D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FIF D.O.O. DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE CASTELLO BUILDINGSD.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE +-RELATIONS - ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE ABERDEEN D.O.O. DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ABRAMOVIC COMPANY D.O.O. DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE AGO D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE AGRO-RAJ D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE AGROBOKA D.O.O. RADANOVICIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ADV-COOP D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ADO & AKA D.O.O. BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ALEKSANDAR SHOP D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ALMINA D.O.O. - ROŽAJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE AMIGO D.O.O. - BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE AMIGOS D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ARKAZ D.O.O. DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ART ELEKTRONIKA D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ARTTIM D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE AUTOSPORT D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE AQUA CLUB D.O.O. - BERANEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE BATRICEVIC-SLOBAT I ORTACI D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE BB GRADITELJ D.O.O. BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE BENEX FITNESS D.O.O. - PODGORICA

Naziv

0274681602757435027304640267196402743957024396380238162102754657

0267023202664712024647130277349002351757023651380270727602459256023623330238868502799600026928130267064002089696021008600239514202728885024331410291620702415054021188580246312102919672

Matični broj*

4,216.38 2,843.55 1,340.61

141.35 1,018,427.44

79,149.35 542.50

45,022.99

94,362.31 4,617.87 8,392.84 1,896.38

21.38 8,478.10 3,289.76 2,316.55

478.86 12,778.57

1,597.39 932.75

2,554.24 451,998.48

11,261.08 2,714.01 1,249.37 1,053.54 1,771.15 1,165.83

12,912.75 1,045.00

45,001.62

Iznos blokade

677 16

6 2,147

466 2,425 4,005 2,168

2,160 2,712

318 1,287 2,394 4,682 2,152

944 4,111 4,243

40 2,691 2,477 2,413

675 3,968 1,955 2,700

716 2,785 3,170

395 10

Dani blokade

Rb.

2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902 2903

2904 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921 2922 2923 2924 2925 2926

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 105: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana105 od 418

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE BLUE - BLUE D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE BO-WINE D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE BOOSTER D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE BRACA MIŠUROVIC D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE BROMIKO - BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE BS-MARKET PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE BUMBA D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE VAMI TOP D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE VAN CO MNE D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE VANILIJA D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE VEID D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE VERSSUS D.O.O. - BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE VESELI IVKOVIC D.O.O. DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE VESS'A D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE VIDEX DOODRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE VIR-IMPEX SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE VITO D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE GALA - BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE GALIOT D.O.O. - TIVATDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE GBV GROUP D.O.O. - DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE GIBLI D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE GONEX D.O.O. PLJEVLJADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE GRADNJA-NEIMAR D.O.O. - BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE GRAFITI D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE GUSTAV D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D & NN COMPANY D.O.O. - TIVAT( Rješenjem Osnovnog suda u Kotoru Posl.br.P.799/10-10 od 04.05.2011 god. odredena privremena mjera zabrane otudenja i opterecenja udijela u društvu) DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. AMO-INTERNAZIONALE- BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. ARARAT PLJEVLJADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. AUTOCENTAR-MEĐEDOVICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. STARAC MILIJA - BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O.VINID - PODGORICA

Naziv

02406071027343970245899302623986024145200219811802775999028100340275476202963663026302900226175802293820026298360235723202054353

02633035024006930245161102393921028305820236275902764946028310740286756702677814

0243281102361159028285370281581802114372

Matični broj*

2,815.71 30,539.92

1,132,675.37 2,029.20

17,836.34 14,439.69 13,960.44

6,268.17 4,723.80

854.82 15.00

117.27 27,343.01 15,916.63

7,302.83 25,734.65

9,183.02 3,851.78

15.00 154,802.07

682.81 2,834.69 1,009.41 2,875.04

19,363.79 39,382.68

8,101.53 1,019.69

235.00 55.00

252,056.62

Iznos blokade

4,058 1,462

437 369

2,221 2,210

775 1,228 1,339

10 1,087 1,368 2,476 2,165 4,434

748

130 96

801 1,732

831 2,089

242 885 642

2,075

1,949 4,153

426 76

3,957

Dani blokade

Rb.

2927 2928 2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 2938 2939 2940 2941 2942

2943 2944 2945 2946 2947 2948 2949 2950 2951 2952

2953 2954 2955 2956 2957

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 106: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana106 od 418

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE DADRA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE DADROS D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DANIJELA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DANIJELS TOBACCO D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE DAŠIC MONTENEGRO D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE DVG LIFTOVI D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DEJA VU PLUS DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - KOLAŠINDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DIMITRIJEVIC GRADNJAD.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DIO STAROG DRUŠTVA, JEDNOCLANO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU, NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DIONA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU- PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE DISPLAY D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE DOZ MONTENEGRO DRUŠTVA SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE DOKA COMMERCED.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DRVOKOD D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE DRVOTEX D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE DTS D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DUBLIN D.O.O. - BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ĐURIC COMMERC D.O.O. KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EIFFEL D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ELEKTRO-NIZ D.O.O. TIVATDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EMIL - GRADNJA D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ENDŽI D.O.O. - BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ESAJ D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, ESPORT-IMPORT SMV TRADE D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EURO PACC CENTAR D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EUROTRANS - ROŽAJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ECOMONTE D.O.O. - KOLAŠINDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ECOTHERM SYSTEMD.O.O. DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPOR - IMPORT, SMS - NETD.O.O. PODGORICA

Naziv

02319284024170060242943802392372023893040262473702909642

0274833902357283

02639033

0263255102715040

022166040239436702357674026348640262883002714540027884200280917602747405026671180275764802359324

0238606202190729026301090244003202626527

Matični broj*

33.52 67,842.71

2,026.66 3,113.26 1,703.65

15.00 475.00

2,266.87 265.74

1,395.18

17,498.28 5,143.02

707,566.39 9,463.01 1,552.54

563.60 14,653.31

949.29 1,536.10

198.84 434.78

23,498.58 22,017.68

3,396.27

10,781.37 4,389.21 5,919.90

50,103.64 128,876.91

Iznos blokade

376 1,777 2,083 3,411 4,216 1,087

709

674 3,701

2,364

716 321

2,558 2,866 2,701 2,369 2,725

921 1,243

451 2,305 2,137

717 4,372

4,402 4,133 2,799

801 3,065

Dani blokade

Rb.

2958 2959 2960 2961 2962 2963 2964

2965 2966

2967

2968 2969

2970 2971 2972 2973 2974 2975 2976 2977 2978 2979 2980 2981

2982 2983 2984 2985 2986

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 107: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana107 od 418

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT 3 M COMMERCED.O.O. KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT ADIL - COMMERCE D.O.O. GUSINJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT ASKO - IMPORT MONTENEGROD.O.O. BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT , D.O.O. KIB PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT D.O.O. 6 PLUS - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT ZOV COMPANY D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT I.M.D. LUX D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT K - 15 D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT M V M COMPANY D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT PG BOX D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT PG LIDERD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT RB COMMERCED.O.O.PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT RP ŠPEDD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT SUMO - TRADE - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT CG EUROMONTD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT 17 MAJ D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT ADAMOVIC COMPANYD.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT ALBEROD.O.O. PODGORICA(RJEŠENJEM ST.BR.359/15 OD 10.09.2015.GODINE OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT ALPINE PRO RCG D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT AMARETO DOO KOTOR

Naziv

02683989

02451344

02645670

0270719502667606

02967910

02447789

0245533102451514

02658496

02744627

02700611

02624702

02422280

02634309

02457148

02780321

02843684

02452260

02700948

Matični broj*

256.47

11,050.35

20,455.27

1,360.44 251,706.17

236.89

25,497.21

1,205.27 368,207.67

13,741.74

73,604.92

5,758.00

3,595.25

13,123.20

3,958.29

15.00

7,900.64

15,712.31

539.00

12,892.14

Iznos blokade

2,503

2,799

695

2,197 2,112

143

3,231

1,586 2,466

1,854

1,621

2,476

1,341

1,972

2,931

1,087

1,070

1,427

2,692

2,337

Dani blokade

Rb.

2987

2988

2989

2990 2991

2992

2993

2994 2995

2996

2997

2998

2999

3000

3001

3002

3003

3004

3005

3006

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 108: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana108 od 418

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT ANJA TOURSDOO KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT ARBAT STROID.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT BAJO & LIM - MONTD.O.O. TIVATDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT BAKINA KUCAD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT BLOK VDOO PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT BRACA RADULOVICD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT VENDUS COMPANYD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT VUJKE KOMPANI D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT GOLDEN BREEZED.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT GOLF KLUB MONTENEGROD.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT GREAT WALL MONTENEGRO D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT D.O.O. MBV COMPANY - CETINJE(RJEŠENJEM ST. BR. 456/15 OD 21.10.2015 OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT D.O.O. HAWAII BEACH BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT DEKOMONT D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT DOT STORE D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT DUCICOM D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT ESPERYA D.O.O. KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT EURO LINES DRD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT INVEST BIGOVOD.O.O. , KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT INTEREX - AUTO D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT ISLAND PARADISED.O.O.

Naziv

0277820302679345

02657660

02809788

0270324602704005

02633167

02458454

02650525

02313430

02891638

03005879

02934370

02637260

02989921

02461498

0288856402724472

02724162

02458489

02659069

Matični broj*

727.28 16,346.26

937.63

12,128.06

1,461.76 2,546.30

15.00

66.91

701.81

5,342.50

21,129.62

45.00

2,393.50

30.00

414.18

21,895.50

15.00 14,117.67

1,154.80

11,897.90

15.00

Iznos blokade

905 1,748

2,344

220

2,244 1,699

2,394

2,802

1,409

366

438

44

314

2,071

166

2,741

795 768

2,067

2,049

2,394

Dani blokade

Rb.

3007 3008

3009

3010

3011 3012

3013

3014

3015

3016

3017

3018

3019

3020

3021

3022

3023 3024

3025

3026

3027

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 109: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana109 od 418

KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT JOKER MONT D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT KNEŽEVIC PLUS DOO TIVATDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT LEKOVIC GRADNJA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT LOVACKI DOMD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT LUCIANO D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT MADMOAZEL D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT MAK ELI COMPANY DOO PODGORICA(REŠENJEM ST.BR.364/15 OD 23.09.2015 GODINE OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT MASTER STUDIOD.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT MAXIWINS D.O.O.- PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT MERBIS D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT MIKE ROSSD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT MODELAR DOO PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT MONTE FACTORYD.O.O PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT MONTEGRAFIKAD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT MONTEPRID.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT NATURAL - PAKD.O.O. BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT NELT D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT NICOLA PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT PARADOX FASHION FAMILY - PFFD.O.O. BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT POLINA D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT PROMISE D.O.O. KOTOR

Naziv

02348454

02456842

02639050

02625156

0284709402903385

02925575

02699630

02894084

02405164

02673479

02656663

02743442

02737108

02838010

02799383024682390281094802637103

0241887802458101

Matični broj*

82.34

52,916.94

49,553.14

9,234.79

404.12 17,623.34

582.93

469.06

15.00

44,172.23

5,997.15

3,317.09

3,714.38

3,671.63

891.98

485.69 71,778.28 21,797.90

1,576.00

35.27 70.71

Iznos blokade

3,474

51

2,158

2,117

4 793

46

2,244

521

1,986

1,803

1,661

1,943

1,684

1,046

990 2,064

279 69

2,074 2,438

Dani blokade

Rb.

3028

3029

3030

3031

3032 3033

3034

3035

3036

3037

3038

3039

3040

3041

3042

3043 3044 3045 3046

3047 3048

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 110: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana110 od 418

(POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT RADENKO DOO PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT SISTEM NOCNI KLUBDOO, PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT SPALEVICD.O.O. KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT STABBIL D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT STANIC KOPD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT STARI PRISTAN IID.O.O. BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT STEPPEND.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT STUDIO 34 D.O.O. KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT SWED DOO KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT TIM VPD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT TIM GROUP D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT TOP HOUSED.O.O.PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT UKUS R.B.DOO PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT URAGAND.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT UROŠ D.O.O. DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT, FRASCATI D.O.O. - ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT HAMBURG BREMEN MNE D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT HARMIJA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT COMPANY NIKOLAD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT CONTE UNOD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT ŠOK D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT ŠUŠKAVCEVIC COMPANY D.O.O. PODGORICA

Naziv

02814587

02743493

0264111902411814

02714922

02759802

02642719

02780119026761090286395202991535

02823993

02828332

0284627602716577

0240825202899531

02463377

02747251

02864479

0241178402286734

Matični broj*

488,180.53

1,161.69

15.00 3,598.24

44,506.21

3,514.21

842.84

10,182.85 1,564.20

515.48 510.67

629.21

589.63

4,241.05 157.34

1,348.90 2,397.91

15.00

1,647.79

25,380.32

107.13 4,786.00

Iznos blokade

1,019

915

2,394 2,704

2,407

207

2,826

977 2,455

521 310

1,364

346

54 2,182

2,258 419

121

1,732

1,187

139 3,808

Dani blokade

Rb.

3049

3050

3051 3052

3053

3054

3055

3056 3057 3058 3059

3060

3061

3062 3063

3064 3065

3066

3067

3068

3069 3070

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 111: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana111 od 418

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT XS INTERNATIONAL D.O.O.- PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORTAUTO HLADNJAKDOO - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORTM MOTOD.O.O.PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORTSIMBRAD.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORTSIMONOVIC CO D.O.O.PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT - IMPOTR LAZINE D.O.O. DANILOVGRAD LAZINE BBDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT - MPORT MARKOVINA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT -IMPORT ABELA D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE EXPORT -IMPORT BELFE&BELFE D.O.O. DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT PERKOVIC I DRUGI D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT IMPRT KISJELICA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT, DAKRIS - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT DDM MARKET D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT MONT LA - MI D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT AS INFORMATIKAD.O.O. BERANEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT B.B. TRADE D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT BALKANS BUSINESS CONNECTION D.O.O.- KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT BBOSS D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT, ENIS TRADE D.O.O.- PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT PURE TRANS D.O.O. KOLAŠINDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT FELŠ D.O.O. - KOTOR

Naziv

02415143

02807459

02815010

02817870

02805707

02052121

02447703

0277520402263866

02325900

02216191

0211076802855968

02339862

02778335

02391104

02627957

0240111802444224

02244462

02389029

Matični broj*

643.62

331.60

12,030.34

6,716.81

15.00

4,717.49

807.32

565.41 851.44

13,912.32

490,399.93

12,744.12 545.00

5,482.22

9,141.28

13,050.28

15.00

155.00 15.00

15.00

15.00

Iznos blokade

3,958

272

586

815

585

2,181

2,529

327 3,749

4,255

2,202

611 153

5,020

601

4,358

1,087

3,823 2,394

2,394

412

Dani blokade

Rb.

3071

3072

3073

3074

3075

3076

3077

3078 3079

3080

3081

3082 3083

3084

3085

3086

3087

3088 3089

3090

3091

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 112: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana112 od 418

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT HOME METAL D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORTIR IN CAFFE- PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMORT LUBARDA-DRAŠKOVIC D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT M. S. M. D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT 13 NOVEMBAR D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT AGRO - MUŠIKIC D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT AM-D D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT VIA ITALIA D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT VILLA KAVAC D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT VRH & CO. D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT GECA D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. MARINE NAUTICA - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D3 SYSTEM D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT DAPO CENTAR D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT KAŽIC COMPANY D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT M.D. MOND D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT MV - TRADE - D.O.O. - DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MIROTIC AGRO D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT S & N D.O.O. PODGORICA(RJEŠENJEM ST.BR.451/15 OD 12.10.2015.GODINE OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT SEKOS-KOSTIC I DR. O.D. PODGORICA

Naziv

02448033

0295516402393620

02360357

02417294

02686058

0273457502711923

02706636

02687453

0242235202857928

02223147

02749742

02668696

02755114

02702843

02340585

02437481

02322595

Matični broj*

15,549.65

1,567.13 281.83

1,861.88

18,382.09

56,749.47

44,049.55 4,857.81

15.00

281.71

856.47 10,834.19

42,710.33

8,726.55

3,581.40

496.60

33,040.73

3,408.52

813.89

5,090.27

Iznos blokade

3,044

262 2,875

2,757

2,572

2,511

2,405 1,508

62

1,462

3,348 730

4,397

2,067

2,237

1,648

2,377

4,220

2,433

4,518

Dani blokade

Rb.

3092

3093 3094

3095

3096

3097

3098 3099

3100

3101

3102 3103

3104

3105

3106

3107

3108

3109

3110

3111

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 113: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana113 od 418

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT SM COMPANY BUILD D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT TOP BUILDING D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT COHENASSAF - D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT 007 D.O.O.- PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT 2 MD D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT 3M FORUM - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT 7 + 7 DAYS D.O.O. - ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT A.S. INFORMATIKA D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT ABS TRADE D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT, AVE MARIA KOLJCEVIC D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT ALIANSA-INVEST D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ALFA - OHRID D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ALJOŠA D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT AMADEUS RENTA CAR D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT AMBIJENT D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT AMERMONT - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT AND-TRIO D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT ANIVA D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT AUTO DELIJA - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT AUTOMASTER D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT AUTOSAB MN D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT AQVARIUM D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT B&S PEKARA REAL D.O.O. - IGALO

Naziv

02719363

02663805

02657082

0294522302436655024523590284223802987651

0273250502310481

02434342

02420201

0243069002787075

02340976

0262817102302420

026491950265267602364743

02417642

02919281

02631261

Matični broj*

23,867.90

17,546.37

30.00

4,379.68 1,421.34

155.22 1,241.09 1,068.77

24,057.08 6,291,626.96

270.82

1,295.79

693.11 1,055.58

26,046.70

15.00 8,712.41

10,831.65 728.88

80.00

8,617.87

461.47

378.81

Iznos blokade

479

1,812

1,087

396 3,295 2,791

45 27

1,777 2,481

1,403

3,288

590 646

333

2,394 2,804

198 426

2,502

2,018

54

2,916

Dani blokade

Rb.

3112

3113

3114

3115 3116 3117 3118 3119

3120 3121

3122

3123

3124 3125

3126

3127 3128

3129 3130 3131

3132

3133

3134

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 114: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana114 od 418

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT BALKAN INVEST D.O.O. - DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT BANJEVIC - PRIZMA D.O.O. -DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT BAROVIC COMPANY PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT BASJA D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT BAY VIEW PROPERTY D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT BEAUTY & FASHION D.O.O. -PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT BELLISIMA D.O.O. - PODGORICA (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT BENIDORM D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT BESA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT BIANCA CAMPA D.O.O. - BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT BLACK JEWEL PARTNERSHIP D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT BOBI-MAGNAT D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT BOKA - TRANS D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT BOKA STAR OCEANIA D.O.O.- BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT BORDER SYSTEM D.O.O. - BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT BOSNAEKSPRES - ROŽAJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT BRKOVIC & COMPANY D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT BH-INŽINJERING D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT BC.BORKIS D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT VVD D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT VEZ-MONT D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT VELEST CAPITAL D.O.O. -

Naziv

02618443

02681765

02303957

0264573402655241

02755173

02404753

02287455

0238562702455471

02668297

02393077

02930102

02462885

02632837

0206704802318598

02752816

02759128

026262090295466402722771

Matični broj*

761.05

1,157.18

2,134.18

821.46 15.00

2,503.19

15.00

50.56

14,683.78 11,042.57

1,827.55

8,170.72

1,207.00

2,031.23

7,728.10

35,165.24 393,075.70

45,578.09

1,118.07

278.37 1,588.33 2,401.45

Iznos blokade

2,651

348

3,240

24 100

1,846

690

4,792

4,008 1,924

2,154

4,276

152

2,076

2,239

423 401

1,837

1,465

2,833 117

1,047

Dani blokade

Rb.

3135

3136

3137

3138 3139

3140

3141

3142

3143 3144

3145

3146

3147

3148

3149

3150 3151

3152

3153

3154 3155 3156

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 115: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana115 od 418

DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT VECO TRADE D.O.O. GOLUBOVCI - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT VIMP D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT VIP ZETA D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT VLAHOVIC NK COMPANYDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT VUDEX D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT VUCUREVIC CO D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT G&V COMPANY D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT G.S.COMPANY D.O.O.PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT GAVROCHE D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT GAJ RAŠOVIC D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT GALIOT CO. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT GLASS N & J COMPANY D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT GOLD EXCHANGE D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT GORMAN II D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT GPM D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT GRAS D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT GRIFFAIR ADRIATIC D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT D.N.N. D.O.O. - KOLAŠINDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. AKID - BIJELADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. AXOR - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. BOMI - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. VETULUS- PODGORICA

Naziv

02391350

0277524702799146

0264522002439557

02423618

02757567

02859904

02877287

02270978

02809206

02829096

02894181

02867869

029157660212927202436914

0282751402406616027787930242541602805740

Matični broj*

12,533.03

6,919.34 636.16

22,725.06 4,557.28

507.46

15.00

50.00

4,320.54

157,101.15

13,560.67

1,343.81

2,300.00

8,718.09

3,254.83 366,965.63

23,872.34

1,755.00 5,011.50

17,258.82 1,424.14

877.84

Iznos blokade

1,627

1,341 1,020

1,404 3,093

2,874

1,087

488

599

4,940

331

262

570

269

793 719

1,705

888 3,996

345 2,683 1,339

Dani blokade

Rb.

3157

3158 3159

3160 3161

3162

3163

3164

3165

3166

3167

3168

3169

3170

3171 3172 3173

3174 3175 3176 3177 3178

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 116: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana116 od 418

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. DELIVERY JERRY-ISPORUKA JERRY - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. DOBROVIC-M COMPANY - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT D.O.O. EURO-CAR - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. EXTRA-SHOP - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. NAŠ SVIJET - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT D.O.O. RITZ PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT D.O.O. TEHNORAD - BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. TRI BRATA - PEKARA NINA TUZI - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT D.O.O. HOLDING CETINJE - CETINJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. CG - 10 DECEMBAR - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT D.O.O. WALLSTONE - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O.RED RABBIT - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DAB COM D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DALI D&N D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT DAM GAS D.O.O. KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT DANI TRADE D.O.O ŽABLJAKDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANIJEL ` S D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT DAROTEKA PREMIER D.O.O.- KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT DAFFADIL HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DDC D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT DEOS OG D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT DEPEX D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DIAMOND MONTENEGRO D.O.O. - PODGORICA

Naziv

02621924

02837579

02443651

02445867

02752409023806170271010202632373

02772230

02465027

02454513

02922819

02432404

02805758

029379640205120602360586

02407647

021825480278277402662817

0246817402780763

Matični broj*

15.00

193.89

2,890.56

74.73

32,021.06 8,439.06

232.20 2,264.70

35.00

2,542.30

235.52

54.65

924.72

6,541.90

39.25 9,209.49

64,131.33

15.00

2,144.96 235,983.91

139.15

850.46 25,993.86

Iznos blokade

2,394

445

248

136

1,999 699

1,719 1,822

256

2,236

3,267

60

1,892

779

6 2,351 1,713

412

4,406 641 991

522 1,892

Dani blokade

Rb.

3179

3180

3181

3182

3183 3184 3185 3186

3187

3188

3189

3190

3191

3192

3193 3194 3195

3196

3197 3198 3199

3200 3201

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 117: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana117 od 418

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DIDE D.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT DIMIC-TRGOPROMET O.D. - SUTOMOREDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT, DISTIPRESS D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DLD D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT DOBRINJA D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DON PEPINO D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT DONEGAL ADRIATICA D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DONIKA D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT DOTT.PIPPO D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DRESS TO IMPRESS D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT DULCINEA COMPANY D.O.O.ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT DUNI ELEKTRO D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT ĐOKIC KOMERC - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT EDIL SALEMONT D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ELIZA D.O.O ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ENERGOSOFT D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ETERNITY M D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT ETTORINO D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT EUROBET D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT EUROSALON EXCLUSIVE D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT EUROSAT D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT EUROHELP GMBH D.O.O. -

Naziv

0278825002297051

02334887

029311170273385402429993

02467895

02430860

02434547

02861151

02839091

02465507

02312816

02260816

0234551002440903

02869004

0268866202426781

02795167

02689600

02634147

Matični broj*

4,203.21 3,043.55

12,398.73

272.58 15.00

37,987.07

22,762.44

15.00

15.00

252.15

2,658.64

26,691.58

15.00

2,674.82

26,812.86 44.79

2,799.89

1,042.12 30.00

5,840.86

61.59

52,369.68

Iznos blokade

1,439 1,770

4,790

368 429

3,141

1,489

2,394

2,394

389

657

1,711

2,394

2,140

3,957 4

265

2,466 180

47

348

2,484

Dani blokade

Rb.

3202 3203

3204

3205 3206 3207

3208

3209

3210

3211

3212

3213

3214

3215

3216 3217

3218

3219 3220

3221

3222

3223

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 118: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana118 od 418

PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT EUROHELP MOTORS D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT EUROWIND D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT EXTREME TOYS D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT ŽIVINARSKA FARMA SUZA - DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT Z&M COMPANY D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT ZAGRAD ŠCEKIC D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT ZETA SPORT D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT ZONJIC D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT IVANA COMERC D.O.O. - CETINJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT IJA I VANJA D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT IMOBILIEN PIPER D.O.O. - DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT INVESTCOP D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT INOVACIJA D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT, INTER GAMES, D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT INTERMOBIL D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT ITALIAN LINE D.O.O.DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ITAMIL D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT JADRAN-METAL D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT JEJA D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT JECA M D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT JOMI D.O.O. - CETINJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT JOPEX D.O.O. - KOTOR

Naziv

02629208

02370085

02895340

02838320

02624338

02711770

02414902

0265892502756439

0273897002684357

02856409

02758687

02400162

02419670027145660239214302323460

0238361602913208

0239101502706628

Matični broj*

22,378.04

15.00

1,598.77

31,027.67

8,592.24

504.40

759.65

7,317.35 1,109.54

208.27 366.64

19.00

484,438.12

325.60

42,263.76 2,367.66 7,691.88

112.18

12,040.82 211.64

15.00 76,700.69

Iznos blokade

2,713

2,394

635

726

206

1,830

3,663

1,434 1,999

321 2,469

674

513

4,236

2,228 367

4,280 3,461

3,957 341

2,394 2,133

Dani blokade

Rb.

3224

3225

3226

3227

3228

3229

3230

3231 3232

3233 3234

3235

3236

3237

3238 3239 3240 3241

3242 3243

3244 3245

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 119: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana119 od 418

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT JULIUS D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT K DISTRIBUTION D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT KGV CO D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT KGR D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT KERAMONT PLUS D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT KIKY D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT KM & BUCKO-PROM D.O.O. - ROŽAJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT KM INVEST D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT KM COMPANY D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT KNAP D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT KOVACEVIC CO HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT KOLAZKO MN D.O.O.- TIVATDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT KOTOR RESORTS D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT KOCKA D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT L & S D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT LABEATIA TRADE D.O.O.- PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT LADY SHOP EASY D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT LAZAR'S D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT LACKY KIDS D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT LEWIS-JONES & DODD D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT LL KORAC D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT LOVCEN GARD D.O.O. CETINJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT LUCKY DRIVE D.O.O. PODGORICA

Naziv

0270016602662256

026252530243925502947447

0275836902458594

02857359

02724367

0236041102782715

0243279002652188

028692500242709502411903

02758032

02436817

02858452

02642611

02377080

02370832

02901765

Matični broj*

94,447.44 91,913.05

140.68 8,600.58

50.89

15.00 78,456.88

1,341.02

8,536.97

13,436.75 150,455.94

70,727.54 12,825.56

64,039.70 264.80 432.17

15.00

608.70

36,398.44

15.00

534,625.98

15.00

6,471.46

Iznos blokade

1,413 880

676 2,771

3

1,465 2,428

447

2,326

733 1,431

2,923 1,052

613 2,505 2,480

2,064

2

772

1,087

82

2,394

733

Dani blokade

Rb.

3246 3247

3248 3249 3250

3251 3252

3253

3254

3255 3256

3257 3258

3259 3260 3261

3262

3263

3264

3265

3266

3267

3268

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 120: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana120 od 418

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT M Z D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT M.V.D. D.O.O.- PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MADONNA D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MAO CLUB D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT MARIA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT MARKOVIC - T.I.K. D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT MARKOVIC TRADE D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MASTER STROY SERVIS D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MATAKOMERC D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT MATRIX RP D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MATTHEW D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT MD 15 MAJ D.O.O. - DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MELAMIN-GROUP D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT MERITUMING D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT MITAR D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MM COMPANY PLUS D.O.O. - DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MMD D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MOBY-DICK D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT MODNI STUDIO BOJANA D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MONEY MAKERS D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT MONI D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT MONKEY BUSINESS D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT MONTE FIORI D.O.O. - KOTOR

Naziv

028177480245058502408457

024092670243229302429748

02728168

02684519

02417898

02360705

0266191802626667

02307731

02699028

0277027002780569

0242214002806657

02629348

03006549

0238522802655829

02617749

Matični broj*

1,633.34 1,799.25 7,349.38

329.54 15.00

1,140.05

5,572.90

2,372.60

1,478.58

509.85

319.76 36,200.02

13,073.88

2,920.45

228.90 1,264.82

7,886.19 1,308.07

1,286.26

244.76

3,637.85 30.00

7,269.55

Iznos blokade

1,046 2,676 3,624

299 66

3,107

991

524

1,678

138

1,615 3,065

4,283

844

1,112 1,696

3,506 1,339

1,341

135

3,810 1,087

2,459

Dani blokade

Rb.

3269 3270 3271

3272 3273 3274

3275

3276

3277

3278

3279 3280

3281

3282

3283 3284

3285 3286

3287

3288

3289 3290

3291

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 121: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana121 od 418

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MONTENEGRO FOOD COMPANY D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT MONTENEGRO CEMENT COMPANY D.O.O. - PLJEVLJADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT MOCO & M D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MUGOŠA AUTO D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT NABONE D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT NATALY INVESTMENT D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT NB COMPANY D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT NG & MM COMPANY D.O.O. -DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ND GRBA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT NEW LAND D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT NIK DESONG D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT NIK R - R D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT NIKODIJEVIC D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT NINA - D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT NICE MOVE D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT NOVA ZORA D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT NOVO STOVARIŠTE JAZ D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT NORA PODGORICAD.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT NT TOOLS D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT OKIMAKI D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ORANGE 2011 D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PAVLO V D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PAKMONTE D.O.O. -

Naziv

02784190

02721791

02763338

02395207

0265142402432692

02425980

02630877

02760762

0263679402295547

02408724

02659379

02881837027519410266352002264749

02813343

02753944

0270592302840243

0237654702664160

Matični broj*

115,602.08

114,893.77

49.22

1,967.67

828.10 15.00

1,002.07

6,938.22

711.60

12,672.57 4,795.49

15.00

1,048.99

2,707.52 6,537.02

15.00 27,135.90

15.00

43,344.70

261.30 15.00

586.39 494.05

Iznos blokade

649

1,353

1,811

1,231

1,822 2,394

3,288

542

345

3,014 5,221

2,394

422

1,119 1,798 1,087

59

1,500

1,719

2,132 285

3,625 1,872

Dani blokade

Rb.

3292

3293

3294

3295

3296 3297

3298

3299

3300

3301 3302

3303

3304

3305 3306 3307 3308

3309

3310

3311 3312

3313 3314

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 122: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana122 od 418

PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PANTAGANA D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT PVG INVEST D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PEJTON-PEK D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PEŠIKAN EXPRESS D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PIZZAVITO HOLDINGS LIMITED D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PILE SAJT D.O.O. - MOJKOVACDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT, PILE-SHOP, D.O.O.- DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT PIM - PIM D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PICASSO D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PICCADYLLY D.O.O PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PJACA D.O.O. - DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT POGREBNE USLUGE KOSTIC - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT POLAR TRADE PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT POP ANĐELA TRADE D.O.O.- PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PRELEVIC D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PREMIER D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT R & S COMERCE D.O.O., PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT R D D - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT R&D TRADE D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT RAVEX D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT RADUNOVIC GROUP D.O.O.

Naziv

02355795

02671280

02777355

02427753

02975874

02924579

02408848

026752770292574502218674

02445603

02742306

0236168002454777

02107198

02755122

02412225

0245373802391619

02414619

02619717

Matični broj*

16,828.61

1,126.69

3,237.09

68,896.65

1,141.47

47,456.09

15.00

397.82 1,926.71

569,599.61

16,402.57

561.45

39,715.67 12,569.52

625.85

918.44

6,430.48

302.73 2,656.06

1,956.04

24,918.82

Iznos blokade

3,425

226

1,665

2,699

51

384

2,394

597 12

738

1,987

2,146

4,246 2,582

2,757

361

2,210

2,459 3,830

2,764

2,782

Dani blokade

Rb.

3315

3316

3317

3318

3319

3320

3321

3322 3323 3324

3325

3326

3327 3328

3329

3330

3331

3332 3333

3334

3335

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 123: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana123 od 418

- PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT RAFAILOVICI D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT, RAŠA, D.O.O. KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT RDK D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT RENDER D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT RISAN - MER D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT RICCHI E POVERI D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT RM INVEST DOO - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ROLS TRADE D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ROSEMONT DEVELOPMENTS D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT S.M.S D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT SAN COMMERCE D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT SAPAVER D.O.O.- TIVATDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT SAXO D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT SEDAM-M D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT SENA INTEGRAL D.O.O. - ŽABLJAKDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT SILVER EAGLE D.O.O. - CETINJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT SIMEUNOVIC D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT SKY TRAVEL D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT SLAVMONT D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT SRĐA & SRĐA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT STEVANOVIC TRADE D.O.O.- PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT STILZO D.O.O. - KOTOR

Naziv

02619539

02436833029169590244241802681641

02323516

02423472

02221918

02661900

0244673102827522

026422550271701802863235

02465515

02684527

02338548

02644002

02433893

02366274

02685345

02360527

Matični broj*

3,232.50

87,614.29 8,295.04

797.21 15.00

427.12

563.43

176.03

15.00

6,546.45 582.86

921.26 89.25

229.43

33,697.06

888.86

7,791.48

871.44

3,342.33

362.63

423.47

2,055.34

Iznos blokade

2,519

131 394

1,487 1,087

4,526

2,585

628

1,087

2,029 1,171

2,015 264

94

2,235

850

4,170

1,773

2,600

480

1,682

4,449

Dani blokade

Rb.

3336

3337 3338 3339 3340

3341

3342

3343

3344

3345 3346

3347 3348 3349

3350

3351

3352

3353

3354

3355

3356

3357

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 124: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana124 od 418

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT STUDIO WIZARD - CETINJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT SUZA-COMPANY D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT SUŠARA GRUJO - D.O.O. CETINJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT SHS - MONTENEGRO D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT SYNCHRO D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT TEMA-E D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT TIGRICA D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT TINS D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT TITOGRAD - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT TOTAL ŠPED D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT TOŠIC TRADE D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT TRANS POPOVIC D.O.O. KOLAŠINDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT TRGOKOMERC D.O.O. ROŽAJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT TROJAN HOMES MONTENEGRODRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT TS-DECOR D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT TULUZ CO D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT THE BALKAN TIMBER GROUP D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT UNIJA AGRO D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT UNION AUTO D.O.O. - CETINJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT, UNICA, D.O.O.- KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT UNIQUE STONE D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT FAST PODGORICA

Naziv

0262184302626802

02680343

02696991

02800934

0282379902441977

028510910282826002655551

02792494

02833085

02045583

02668106

02812258

02381672

02409429

02337487

02916517

0240558002632446

02374510

Matični broj*

7,125.95 80.44

43.60

199.19

710.36

32,294.93 98.32

2,810.06 34,025.11 96,947.65

507.65

55.00

2,129.59

15.00

3,044.17

2,497.58

3,486.86

15.00

499.13

14,852.38 36,332.86

15.00

Iznos blokade

1,824 1,545

95

390

1,497

697 3,419

55 746 886

1,201

75

5,468

1,087

597

4,477

3,629

1,087

606

4,079 1,649

2,394

Dani blokade

Rb.

3358 3359

3360

3361

3362

3363 3364

3365 3366 3367

3368

3369

3370

3371

3372

3373

3374

3375

3376

3377 3378

3379

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 125: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana125 od 418

(POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT FONTANA LUX D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT FRESH FRUIT - D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT FULL STOP D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT H & A PEKARA ADORA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT HERTOG CHICKENS D.O.O PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT HIERISSOS D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT HUNTERS BAR ESTATES MONTENEGRO D.O.O.- KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT CANARY ROYLE PROPERTYSERVICES D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT CAFETERIA D.O.O.DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT CEMRIVER - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT CENTAR ZA FINANSIJE D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT CENTRO COMERCE D.O.O. -PODGORICA (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT CEPETICI - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT COMERSA DOO PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT COMMUNIS D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT COTONNOVA D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT CRUISER D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DŽONA, D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ŠMIBEX D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT WELBERT D.O.O. - DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT WELFORD PROPERTIES D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT YUAN YANG D.O.O. -

Naziv

02932423

02926024

02850044

02463555

02271966

0240873202627965

02457725

023958190246410102796619

02432200

0283085002223201

0276519502652161

02632497

0240192402057247

02401975

02626357

02765403

Matični broj*

195.74

470,578.26

8,734.49

970.74

1,471.13

12,444.39 8,557.76

6,873.65

9,489.25 4,397.49

180.40

164.36

1,090.83 5,263.59

522,890.99 11,920.20

23,753.36

1,049.23 55,503.17

15,237.68

15.00

3,467.97

Iznos blokade

139

221

1,192

3,141

391

990 1,049

1,854

4,007 2,697

145

2,771

768 324

1,070 2,698

2,699

26 5,808

3,977

1,087

1,005

Dani blokade

Rb.

3380

3381

3382

3383

3384

3385 3386

3387

3388 3389 3390

3391

3392 3393

3394 3395

3396

3397 3398

3399

3400

3401

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 126: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana126 od 418

PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORTP I S T O L A T O D.O.O PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT,SIMKE TRADE D.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORTHEOS D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT.IMPORT 10-TRADE D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORTIMPORT SCORPIO D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPROT-IMPORT HARIZMA D.O.O. - MOJKOVACDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ŽEMI-ZARUBICA D.O.O NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE Z & I D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ZANUS D.O.O. ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ZETA COMPANY D.O.O PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE IB D.O.O. ŽABLJAKDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE IVANA - MARIJA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, IZVOZ I UVOZ MAGROM DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CETINJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE INTER ROYAL D.O.O. DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE INFO-TRANS D.O.O. - PODGORICA DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE IRM D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE IRON D.O.O. - DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE J - ARTE D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE JAŽA D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE JAS COMERC D.O.O.DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE KAMIX D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE KANI-ARISTON COMMERCE D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE KAROLINA PLAVDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE KLJAJIC D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, KOMFOR KLIMA-PARTING D.O.O. PODGORICA(RJEŠENJEM ST.BR.16/11 OD 09.05.2011.GODINE POKRENUT STECAJ)DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE KORMAN - ŠUMED.O.O. ŽABLJAKDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LAKIC-MONTENEGRO D.O.O.DANILOVGRAD

Naziv

02262088

02399792

026704450240332302190095

02391040

02297019027734490206541002358948026274340242285902196298

021689100262742602699010022041000274035402686872023770390280056002468506

022663340239115502463601

0266974902325888

Matični broj*

346,290.98

3,395.62

370.93 19,281.82

1,248.90

3,468.61

10,592.34 2,567.35 1,977.59

7.51 185.77

15.00 1,488,048.16

1,009.45 138,978.85

371.35 35,208.35 22,948.69

1,178.37 6,248.31

639.46 13,723.80

3,921.42 139.07 886.69

120.87 11,919.67

Iznos blokade

1,262

3,719

2,788 1,692 3,135

3,963

5,423 1,872

6 2,802 1,830 2,394 1,423

48 1,536 1,882 3,576

405 1,626 2,071

285 2,204

2,410 2,413

675

1,395 2,147

Dani blokade

Rb.

3402

3403

3404 3405 3406

3407

3408 3409 3410 3411 3412 3413 3414

3415 3416 3417 3418 3419 3420 3421 3422 3423

3424 3425 3426

3427 3428

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 127: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana127 od 418

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LANTA D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LASER GROUP M PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LG - TRADED.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LEVANAT DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LIBERTY-B-FOR EVER DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE LIVES D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LIMPROM D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE LOMI COMMERCE D.O.O. DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LOOK D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE LTD GROUP D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LUVI DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LUPEX - D.O.O. DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE M.C. ATELJE - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MA-LA TRADE D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MAAD D.O.O. - TIVATDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MAVPROM-IMPEX D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MADR PRESS D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE MALTEC D.O.O. - DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MAMBA PRESS D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MAMOND.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MAREMAX D.O.O. - DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MARKIZ D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MARKOPROM D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE MATEKS D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE MDM LASICA D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, MĐ COMPANY D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE METALOPRODUKT D.O.O. - CETINJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE MIAIMID.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MIJATOVIC COMPANY D.O.O. DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MILENA COMPANY D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE MICUN CO D.O.O. - HERCEG NOVI

Naziv

02914077028945720277206002902958

02896354

024262770271342002426285024223360268143902904276

0262139802405407028066650268377602126753024139730268598102406748027398010273077402708353023817610261970902178133027649030236602902770172021466570277428302659956

Matični broj*

33,214.78 15.00

904.33 4,034.05

3,413.51

13,655.37 10,543.52 32,134.78

927.23 142,703.74

18,230.64

28,146.90 15,010.02

807.03 1,356.07

220,679.64 47,926.68 14,101.23

339,470.62 20.18

27,344.28 10,114.25 32,661.67

30.00 2,963.57 1,083.62

12,300.11 7,872.49

10,476.58 1,038.58 2,479.20

Iznos blokade

571 646 573 793

292

3,391 1,902 2,462

844 1,735

935

2,536 2,433

207 881

1,812 1,286

641 1,719

947 443

1,166 3,307 2,394 3,957 1,427 4,264 1,665 1,227

192 2,005

Dani blokade

Rb.

3429 3430 3431 3432

3433

3434 3435 3436 3437 3438 3439

3440 3441 3442 3443 3444 3445 3446 3447 3448 3449 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458 3459

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 128: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana128 od 418

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MK MARKET D.O.O. - DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MM PROFILD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MMX D.O.O. - DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MODERN CONNECTION SYSTEMS D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MONDO D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE MONT VINJETA D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE MONT LUX D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MONTE-PLAST D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MONTENAUTICA D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MONTERUSSIA D.O.O. - CETINJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MOTOITALY D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MRVICA-MAKSIMOVIC I ORTACI O.D. - BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE NAVIGO D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE NAZAR D.O.O. ROŽAJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE NERO AZZURI D.O.O. - DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE NIKGRADNJA D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE NIKE SHOP D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE NILADA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE NINKOL D.O.O. KOLAŠINDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE NOVI TRAVEL & TRADE D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE NOTORNO D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE OVERSEAS INVEST D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ORAH PROM D.O.O. - PLUŽINEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE OTAŠ D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PAVICEVIC-MINOX D.O.O. - DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PERKOL D.O.O. - KOLAŠINDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PERSEJD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PESKARAVEL D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PETRONORD D.O.O. BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PIKOLO D.O.O. - CETINJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PLAN COM D.O.O. DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE POST SKRIPTUM D.O.O PODGORICA

Naziv

02784238026439440281624502451140

02767821027262380280695902413361026832020223852702761491023456760264824502733277027775680268235402824434028507290246236202728192022840490269435202702240023955920230113002735059027050280278591902448491024400240234465302352176

Matični broj*

564.48 17,338.51 28,030.83

15.00

6,663.88 5,447.94

21,892.74 40,926.39

243.04 862.26 202.97

3,361.11 855,395.83

1,059.93 1,867.27 5,636.29

33.97 11,093.04 31,181.43 46,288.65

37.28 1,213.06 1,576.79

11,521.66 47,837.89 10,346.98

534.66 3,358.86

13,522.59 3,217.46

40,403.78 2,576.66

Iznos blokade

929 1,341

726 2,394

139 1,635

881 2,417 2,167 4,601 1,612 4,206 2,526 1,906 1,528 2,564

272 1,006 2,357

139 6

2,244 1,943 1,469

454 1,770

733 96

2,112 1,941 2,979 4,266

Dani blokade

Rb.

3460 3461 3462 3463

3464 3465 3466 3467 3468 3469 3470 3471 3472 3473 3474 3475 3476 3477 3478 3479 3480 3481 3482 3483 3484 3485 3486 3487 3488 3489 3490 3491

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 129: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana129 od 418

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PRESMETAL D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PRINT DESIGN D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PROM HOLDING D.O.O. DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE RADI & CO - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE RADOVAN D.O.O. - ŽABLJAKDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE RAKOCEVIC-ŠPED D.O.O. - BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE RAUL COM D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE RELIKS D.O.O. DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE RILNA D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE S ĐING D.O.O. PLJEVLJADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE S&B SECURITY D.O.O - TIVATDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MILLENIUM COMPUTERSDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ORIJENT - BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU POBRNJICA- BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SEA KING - BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SOFT COMPANY BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TIHOPROM BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CONEX-MONT BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE SAVA I NINA D.O.O. - MOJKOVACDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SAVIN KUK D.O.O ŽABLJAKDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SAGA MONT DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SAN ĐOKO D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SAPREC D.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SARIC D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE SAŠA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SVIMS D.O.O. - BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE SEMPRE QUA D.O.O. PODGORICA

Naziv

021949960272992002970236023372400272285202679116028092730285428702432501023540390262736102358328

02074346

02411059

02400014

02088215

02129698

02281325

027325720211940402790360

024196450235483702666057024155420242537802347695

Matični broj*

68,724.43 5,522.74 1,376.04 1,098.17 2,491.99 8,825.76

16,590.24 951.42

15.00 307.49

21,071.18 3,686.22

103,555.68

1,709.99

33,206.74

76,406.11

383.35

1,712.25

2,144.38 756.91

306,761.27

2,264.69 3,198.12

27.79 610.91

4,367.95 987.54

Iznos blokade

248 1,108

149 4,372 1,252 2,568

653 577

2,394 3,615 2,026 2,006

37

979

824

3,957

5,088

4,044

2,322 3,681 1,388

2,245 2,491

47 3,673 3,548 4,357

Dani blokade

Rb.

3492 3493 3494 3495 3496 3497 3498 3499 3500 3501 3502 3503

3504

3505

3506

3507

3508

3509

3510 3511 3512

3513 3514 3515 3516 3517 3518

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 130: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana130 od 418

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SIDARTA D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE SIJAPEX D.O.O. DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SKORAD D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SOBRANIE D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SOKO GRADNJA D.O.O. - CETINJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SOLINGEN D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SPART D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE SPORT UNO D.O.O. - BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE STAR LINED.O.O.HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE STEEL MEXPORT - IMPORT D.O.O.DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE STERN MNGD.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE STESIN D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE STOLEX D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SUNCENE ENERGIJE PFA D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SUPERSTAR D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TA RECORD D.O.O. - ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TALEX D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TANI D.O.O.- NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TARA - INVEST D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TARATERM D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TERACOOP - PLAVDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE TEHNOMARKET - SULJEVIC D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE TEHNOFLESH D.O.O. - BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE TIBEX ,EXPORT-IMPORT PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE TIREL D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TOMBOLA FLEŠ D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TRAVIJATA PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TREND DESIGN, DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU- BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE TRIM TRADE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE TUROVIC COMPANY D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE THREE FRIENDS D.O.O. NIKŠIC

Naziv

02674963022215940274843602800926027028270239209702733358026331910276082702249723027758910298793702360446029312220276148302827751028141610240174602721988027158050218130402295709

026254150241055902369613024410040217251802633256

02368269

0270578803028801

Matični broj*

2,037.32 7,223.49

88.36 30.00

5,272.40 45,232.11

6,963.10 38,195.55

6,877.78 18,570.19 10,108.33

165.00 284.83

2,535.85 3,843.46

169.88 10,906.55

299,308.43 1,406.58 2,844.72

34,958.08 263.44

30,345.02 1,144.05

579.23 6,664.55

90,737.51 42.38

43,404.71

1,419.76 650.68

Iznos blokade

181 4,384 1,945 1,497

319 4,058 1,684 1,957 1,850

270 1,041

275 4,531

382 1,342

243 1,067 1,836 2,249

556 2,183 1,465

928 3,823

648 1,700

538 944

4,415

2,362 47

Dani blokade

Rb.

3519 3520 3521 3522 3523 3524 3525 3526 3527 3528 3529 3530 3531 3532 3533 3534 3535 3536 3537 3538 3539 3540

3541 3542 3543 3544 3545 3546

3547

3548 3549

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 131: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana131 od 418

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM KOLMA COMMERCE DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE URANAK II D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE F&S GROUP D.O.O. - BIJELO POLJE DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FABRIC MONTENEGRO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FAMILY M&N TOURS D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMA KORAC D.O.O. - BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FIDES D.O.O. BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FILCOM D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FORZA D.O.O. CETINJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FUNSTATION D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE HAUS INTER TOURS D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE HITON GROUPD.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE HORIZONT INVESTD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE CALIMERA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE CAPINVEST MONTENEGRO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU- PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE CELIK COMPANY D.O.O. - BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE CERAK KOMERC D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE CETDED D.O.O. BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE CODE NOIR DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE COLOSSEO 07 D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE COLOSSEUM D.O.O. POPGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE COMPUTER BUSINESS SYSTEM D.O.O. CETINJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE CUDESA OD MESA SUTOMORE - BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE WUKCOM D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE14.AVGUSTD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGEGLOBAL TRADING D.O.O. KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGEDOLLAR RENT A CARD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGEEX FLORIDA D.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT OKA D.O.O. - ULCINJ

Naziv

02305445

023604540279445402902982

02958139026997450245257002306387023652510243641802639742027306000277070902889935

02627990

02644819023501730206309302893134

026746370265209902249103

02429039029240640281191002875446028734510284491502428725

Matični broj*

642,313.76

297.31 558.53

12,135.04

415.00 138,173.65

76,596.52 91,605.79

15.00 755.96

836,191.66 11,562.64 45,381.85 10,248.36

15.00

6,350.76 21,138.40

1,120.64 1,624.80

372.23 1,871.27 7,792.67

3,613.42 164.31 345.35

15.00 2,953.24

41,592.69 1,292.33

Iznos blokade

1,795

27 1,418

181

324 1,642 2,547 1,791 2,394 3,327 1,430 1,007

627 517

152

220 4,748

3 556

39 1,200 3,812

4 313

1,630 412 755

1,298 2,510

Dani blokade

Rb.

3550

3551 3552 3553

3554 3555 3556 3557 3558 3559 3560 3561 3562 3563

3564

3565 3566 3567 3568

3569 3570 3571

3572 3573 3574 3575 3576 3577 3578

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 132: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana132 od 418

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT SPACE MOBILE D.O.O. PODGORICA ,TUZIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT STELLA TRANSPORT SERVICE D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT FF 2 D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGEKONSALTMONTD.O.O. KOLAŠINDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGERAFLUX MONT D.O.ODRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGETALIJA NEKRETNINED.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGECONTINENTAL TRAVELD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET IN USLUGE EXPORT-IMPORT RAJSKA PTICA D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET IUSLUGETT & SBDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. MONTE HOME BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORTCLUB M D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT D & J - INVEST D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT GAZIJA D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I PRUŽANJE USLUGA, EXPORT-IMPORT K&KING D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I PRUŽANJE USLUGA, EXPORT-IMPORT CANSER D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I PRUŽANJE USLUGE EXPORT - IMPORT K - 2D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. DAKI - BAR BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT GORICA LUXD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT MIRA & JOVDOO BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT NB COMMERCED.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORTKOM - O.C.D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA , EXPORT-IMPORT D.O.O.AGARTA - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA , EXPORT-IMPORT IZOGRAD D.O.O. -

Naziv

02434717

02759276

024171970265294302358344027989300284952602428822

02844265

0276783002632527

02704412

02415283

02773015

02755939

02769891

0296784702737361

02760339

02701758

02681889

02296152

02708094

Matični broj*

5,023.14

7,126.54

7,590.66 1,055.00

26,302.51 1,667.55

220.00 15.00

3,691.43

5,208.85 130.29

1,427.29

157.98

21,564.45

6,105.40

1,756.00

685.65 243.93

9,870.98

1,635.95

169.98

1,291.62

21,833.07

Iznos blokade

1,683

538

2,734 2,496 1,062

543 67

123

1,192

1,123 2,757

514

772

1,307

1,459

1,761

324 2,186

1,619

2,109

1,227

5,364

2,467

Dani blokade

Rb.

3579

3580

3581 3582 3583 3584 3585 3586

3587

3588 3589

3590

3591

3592

3593

3594

3595 3596

3597

3598

3599

3600

3601

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 133: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana133 od 418

TIVATDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA , EXPORT-IMPORT KOMPAS GROUP D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA , EXPORT-IMPORT MM-CG INŽINJERINGD.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA MESKO & ADI PROMD.O.O. BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA MONTENEGRO PER TUTTI D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA 1980 COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA BENISSIMO COM D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA BES BEK D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA BRACA VUKASOVIC D.O.O. KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA V.O.S. TRADE D.O.O. - ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA VUJIC TIVAT D.O.O. TIVATDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA VULE FLEX D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, GORICA COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. BISTRICA - COM - BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. ANTIK PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. ARIJAN - BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. DOM-LUX - BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. DURAKOVIC COMMERCE - BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. DYKLYA BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. MANDRAK - BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. MONTINTEGRO - BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. NESSWOOD - BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. STYLE - BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA DELFIN LTD - BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA DETOR TRADE D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA DOO GALIJA BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA DOO ATLANT COM BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA EVRO - TEHNOSTAN D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT BANKSYD.O.O.

Naziv

02668777

02634392

0246872702872269

02959569

02641356027382790216215602702584023821720270083202961741

026911830234663002691116028018090246446202799847024328620281355602635542024624430264476202075555024355510243592602715082

02846004

Matični broj*

89,215.62

3,842.09

2,027.87 10,326.58

31,714.63

4,106.04 5,530.72 1,359.24

84.00 492.45

2,108.70 1,535.09

166.10 1,588.34 1,319.08

272.27 207,670.91

2,959.91 214.48

1,310.89 75,693.16

6,347.48 8,678.76 2,073.81

938.70 4,126.50

29,165.69

1,241.78

Iznos blokade

2,328

2,622

1,325 283

129

375 2,305 4,103

682 3,050 2,048

293

1,819 2,061 2,657 1,217 1,957

600 86

264 2,214

402 1,866 4,420

4 2,532

482

1,427

Dani blokade

Rb.

3602

3603

3604 3605

3606

3607 3608 3609 3610 3611 3612 3613

3614 3615 3616 3617 3618 3619 3620 3621 3622 3623 3624 3625 3626 3627 3628

3629

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 134: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana134 od 418

PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT BOGDAN - MONTENEGROD.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT EUROBELL D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT KOM TOURS D.O.O.,SUTOMORE - BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT L.K.-TECHNIKD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT LIRA COM D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT MAKARIJE COMPANYD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT MORINADOO PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT NAJ VIZIJA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT CVJETICD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORTDENTALAGENT D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORTMM TRANSD.O.O. PODGORICA (RJEŠENJEM JAVNOG IZVRŠITELJA IVM.BR.1574/14 OD 10.11.2014.GODINE ODREĐENA ZABRANA RASPOLAGANJA UDJELOM OSNIVACA LJILJANE ŠCEPOVIC JMB 1002967235012)DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT -IMPORT EVROPA COMPANYD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT IMPORT FOUR LEPRCHAUNS -PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT IMPORT CINKROL MM D.O.O PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT- IMPORT PAJOVIC D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT- IMPORT SP VUTEX D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT A GRUPA D.O.O. KOLAŠINDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT LINKER CETINJE

Naziv

02701227

02920107

02707985

02846942

02854945

02692325

02834774

02466406

02802848

02807491

02847582

02881993

02621606

02362805

02241714

02463318

02650665

02620545

Matični broj*

15.00

12,627.88

246.32

140.00

429.64

15.00

159.65

1,292.60

132.77

949.19

13,651.96

238.58

2,440.10

15.00

8,606.49

84,735.37

188,738.02

73,188.12

Iznos blokade

1,087

621

4

264

522

18

772

2,904

732

1,146

510

571

460

2,394

1,734

1,585

2,208

2,146

Dani blokade

Rb.

3630

3631

3632

3633

3634

3635

3636

3637

3638

3639

3640

3641

3642

3643

3644

3645

3646

3647

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 135: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana135 od 418

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT M.G.M D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT MD PAVICEVIC D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT SVETLO D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT AVACOM D.O.O. - TIVATDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT ARB STONE D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT ARISTOS-MONTENEGRO D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT B.M.G. D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT BASIUM D.O.O. - PODGORICA(RJEŠENJEM ST.BR. 324/15 OD 21.07.2015. GOD. OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT BIG D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT BIT-PILS D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT BOF PLAST D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT BUMI-GROUP D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT VELJI VINOGRADI D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT D.O.O. VERMIX CO PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT D.O.O. LUCICE INTERNATIONAL - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT D.O.O. M.I.M.I. MONTENEGRO - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT D.O.O. MAVIDA - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT DAŽ D.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT DENIS D.O.O. - PODGORICA

Naziv

02895382

02666367

02670569

02442400

02893525

02379724

02685442

02680629

02913178

02314118

02681552

02403978

02376865

02770474

02699818

02738392

02934078

02218712

02640821

Matični broj*

65,204.82

52.41

15.00

5,648.60

12,291.95

11,716.56

14,580.91

3,172.48

5,546.44

4,515.88

35,743.59

1,000.13

34,754.14

8,907.53

6,768.97

11,934.48

136.41

405,192.43

10,901.53

Iznos blokade

611

2,473

1,087

325

152

2,076

2,055

331

853

681

1,818

3,823

1,836

1,454

1,530

1,892

138

1,697

2,049

Dani blokade

Rb.

3648

3649

3650

3651

3652

3653

3654

3655

3656

3657

3658

3659

3660

3661

3662

3663

3664

3665

3666

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 136: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana136 od 418

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT DIGITMAX D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT DIMITTRADE D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT IVAN COMPANY D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT INVEST STROJ D.O.O.- BUDVA (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT INOVATIVE D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT ITALY CAR D.O.O. - DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT K & T D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT KVIM TRADE D.O.O. - PODGORICA (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT KRAKOŽIJA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT L&S COMMERCE D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT LAKIC COM D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT MAGDALENA & CO D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT MED CENEX D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT MECNIKOV D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT MZM COMPANY D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT MILPEK D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT MINJON D.O.O BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT MODRINJE D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT MONTE GRADNJA D.T. D.O.O.- MOJKOVACDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT MONTENEGRO MOBIL

Naziv

02717336

02436493

02620090

02692309

02661594

02696479

02369826

02336804

02679485

02419084

02878313

02743060

02417413

02334607

02425696

02861445

02225689

02688131

02825961

02698463

Matični broj*

71.33

3,281.67

15.00

15.00

269,013.04

31,883.37

6,244.61

595.54

12.54

4,059.53

3,086.71

210.16

1,410.81

15.00

136.70

24,881.76

41,218.57

5,212.12

15.22

14,593.55

Iznos blokade

887

3,293

2,394

1,087

1,445

2,165

3,823

4,967

1,257

3,335

473

55

2,700

2,394

363

772

4,089

1,718

534

2,571

Dani blokade

Rb.

3667

3668

3669

3670

3671

3672

3673

3674

3675

3676

3677

3678

3679

3680

3681

3682

3683

3684

3685

3686

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 137: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana137 od 418

SET D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT MONTENEGRO-FARM D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT MONTECITTO D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT O.L.D. MARKET D.O.O.PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT PAN MONT D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT PAPESSA D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT PAHULJA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT PNP COMPANY D.O.O. CETINJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT PROJEKT INŽINJERING D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT R.G.PROJEKT D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT RADIO CITY D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT RAJ D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT RELAX-SPUŽ D.O.O. -DANILOVGRAD (RJEŠENJEM I.BR.84/11 OSNOVNOG SUDA U DANILOVGRADU ODREĐUJE SE ZABRANA RASPOLAGANJA UDJELOM)DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT RUŽNJIC INVEST D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TEA START D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT SVETA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT SERVISTRADE D.O.O.- BERANEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT STEVJU & Z D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT STONECRETE D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT TEA M. TRADE D.O.O.

Naziv

02840197

02994593

02462311

02442043

02333716

02319713

02376709

02687461

02365618

02439913

02378272

02788691

02707608

02306514

02358450

02711826

02801876

02649497

02734311

Matični broj*

3,911.33

872.17

3,617.75

903.68

3,042.96

5,198.87

18,810.66

118.54

195,736.91

4,887.64

10,227.22

46,121.22

352.98

893.51

1,831.34

338.77

29.93

329.79

3,602.65

Iznos blokade

373

213

1,347

2,776

4,057

4,374

2,392

2,242

800

228

4,481

710

2,470

2,767

3,658

871

181

1,705

1,314

Dani blokade

Rb.

3687

3688

3689

3690

3691

3692

3693

3694

3695

3696

3697

3698

3699

3700

3701

3702

3703

3704

3705

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 138: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana138 od 418

- PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT TEHNOPROJEKT D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT HARPUNG - D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT CG-VULKAN D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT COOL COMPANY D.O.O PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT QUATTRO D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT QUATTRO STAGIONE D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA I DRUMSKI SAOBRACAJ MINICD.O.O PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA JOVOVIC ART D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA KMR TRANS D.O.O. - DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA KOTROBANJA D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA LA CASA PASTA D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET ,ROBA I USLUGA MARTEN'S D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA MASLAK - PRODUKT D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA MZ RESTORAN D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA MONTE MAK D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA MONTRI D.O.O. IGALODRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA NAISUS - BOSS D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA NIZE D.O.O. - TIVATDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA NICOL D.O.O PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA OPAL D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA PRESA D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA PC SAR D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA RESTORAN MARTINOVIC D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA SAM SON MONTENEGRO D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, SPES-CO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA

Naziv

02462656

02412977

03020428

02304694

02376288

02663228

02093138

02778700027127840270012302640082030303180239318202873346026673630215260602718502024065270219265902086832024092750267448302698617

02652722

02945118

Matični broj*

49,617.91

388,084.05

877.77

8,717.63

2,850.26

1,906.36

549,560.92

64,388.04 12,792.98

1,694.08 7,210.29

214.02 7,852.24 5,611.90 2,203.81

6,096,456.06 618.14 176.02

78.83 10,428.86 21,381.82

106.85 4,054.69

57,966.84

13,067.11

Iznos blokade

1,594

2,554

247

3,957

4,294

2,827

3,729

921 146

20 1,376

40 3,114

690 2,736 1,438 2,154 2,972

156 51

2,383 23

2,197

1,046

429

Dani blokade

Rb.

3706

3707

3708

3709

3710

3711

3712

3713 3714 3715 3716 3717 3718 3719 3720 3721 3722 3723 3724 3725 3726 3727 3728

3729

3730

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 139: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana139 od 418

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA STIL GRADNJAD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA TOMICA COMPANY D.O.O. - DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA TRIO INVEST D.O.O. - CETINJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, ROBA I USLUGA TRISAR D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, TURIZAM, EXPORT-IMPORT WHITE BAR D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO ZETA NOVA D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA U-TIP-TOP - DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA CILIBAR D.O.O.- TIVATDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA ŠKRINJA D.O.O. TIVATDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ŠCEPO CO D.O.O. - DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT BAJER D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT M TEAM SYSTEM D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT MIRABEL D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGE BODAL-COMPANY D.O.O. - DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGE ERCEGOVIC COMMERC D.O.O. TIVATDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGE, EXPORT - IMPORT IN METALD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGE EXPORT - IMPORT SUMSD.O.O.PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGE, EXPORT -IMPORT LAKI KOP D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGE EXPORT-IMPORT GORSEK D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGE, EXPORT-IMPORT GRADNJA GROUP PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGE, EXPORT-IMPORT INTERHOME D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGE, EXPORT-IMPORT PNEUMATIKA-M D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGE, EXPORT-IMPORT RENESANSA D.O.O. PODGORICA

Naziv

0274282902685868

026982930212231602786567

02720639

0279720802434202024010290269161202808005

02309335

02358921

02621860

0232707402772388

02802244

02700271

02423189

02896702

02838176

02685698

02062208

Matični broj*

2,689.24 2,319.67

70.00 480.79 240.00

15.00

12,057.38 17,123.36

7,847.64 742.97 179.92

3,424.41

15.00

29,946.90

2,932.41 11,546.91

8,697.25

643.53

3,253.21

414.40

106.42

447,579.27

95,179.07

Iznos blokade

891 1,507

628 1,872 1,314

429

1,384 2,950 2,551 1,320

180

1,846

800

1,209

3,357 923

1,630

2,441

3,329

6

271

920

1,858

Dani blokade

Rb.

3731 3732

3733 3734 3735

3736

3737 3738 3739 3740 3741

3742

3743

3744

3745 3746

3747

3748

3749

3750

3751

3752

3753

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 140: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana140 od 418

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGE, EXPORT-IMPORT TECHNOCHEM SOFT INTERNATIONAL MONTENEGRO D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGE FUNDAMENT MONTENEGRODOO PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA, USLUGA I INŽENJERING, EXPORT-IMPORT RORI D.O.O. ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET ,SAOBRACAJ ,TURIZAM I USLUGE ,EXPORT-IMPORT DEMA COMPANY D.O.O. - ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET SMJEŠTAJ OTKUP I PRERADU ŽITARICA I PROIZVODA OD ŽITARICA ŽITOPRODUKT D.O.O. KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, TRGOVINU, EXPORT-IMPORT, UGOSTITELJSTVO I USLUGE MELEK PLUS DOO ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, TRGOVINU, EXPORT-IMPORT, UGOSTITELJSTVO I USLUGE WANGWEI D.O.O.BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT - IMPORT VANJA SALLUSDOO - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET ,TURIZAM I USLUGE EXPORT-IMPORT AUTOTEH ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET ,UGOSTITELJSTVO ,EXPORT-IMPORT I USLUGE DE RADA D.O.O. - ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, UGOSTITELJSTVO, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I PREVOZ ŠOFRANAC D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, UGOSTITELJSTVO, UNUTRŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU IPREVOZ LEWIS PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, USLUGE EXPORT-IMPORT ĐORĐE KOMERC PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, USLUGE, EXPORT-IMPORT MAN MOBILIA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, USLUGE I GRAĐEVINARSTVO EURO FANA D.O.O. - ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET ,USLUGE I INŽENJERING ,EXPORT-IMPORT MEDITERAN IMPEX BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, USLUGE I UGOSTITELJSTVO, EXPORT-IMPORT DVV PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMETV I USLUGE D.O.O. VURAMI PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMETI USLUGE EXPORT-IMPORT M.G. SCARPA D.O.O. - BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMETR I USLUGE, EXPORT-IMPORT D.O.O 7 MART PODGORICA

Naziv

02828561

02847671

02120020

02706482

02219417

02865688

02900220

02644509

0243362102645360

02050749

02071444

02934221

02304651

02640856

02425629

02851113

0242729002631130

02380374

Matični broj*

886.93

1,601.34

4,997.64

55.00

5,753.50

471.99

466.15

5,252.37

11,571.23 493.54

2,152,222.26

79,743.05

170.49

354,844.59

13,941.11

178,290.73

7,626.90

8,180.00 192,634.93

11.38

Iznos blokade

349

3

4,080

181

3,091

37

299

2,768

3,622 2,531

1,440

4,226

138

919

1,684

2,411

339

3,075 2,390

6

Dani blokade

Rb.

3754

3755

3756

3757

3758

3759

3760

3761

3762 3763

3764

3765

3766

3767

3768

3769

3770

3771 3772

3773

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 141: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana141 od 418

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET,TRANSPORT,ŠPEDICIJU I USLUGE PEŽAMI D.O.O.PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET,TURIZAM.EXPORT-IMPORT I USLUGE DITI D.O.O. ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROPMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT SAN INVEST D.O.O. - TIVATDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, RAĐEVINARSTVO,PROJEKTOVANJE, TURIZAM I USLUGE KONEL MONTED.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT D.O.O. EL MONDO - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU SLADOLEDA I DRUGIH SMRZNUTIH SMJESA DONZE D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT VIDAL D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU EXPORT-IMPORT LA SERENISSIMA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, EXPORT-IMPORT ,UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I USLUGE PIZZA AMORE D.O.O. - ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I PROMET ROBE I USLUGA, EXPORT - IMPORT MONTEFORTUNE PLUSDOO BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I TURIZAM TIMS ENERGY D.O.O. BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I TURIZAM FREGATA-BAJCETA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO RIBO-MESO D.O.O. BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ANNA D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE VIR - PLUS D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE VUKOV MOSTD.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ELADA D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE EMANUILD.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT - IMPORT FEROCOM - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE LEO TRADED.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE LEOTAR D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE MB STEPD.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE PROMENADAD.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE S - MODUSDOO NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE SLAVJANSKAJA PALATAD.O.O. BAR

Naziv

02119285

02406039

02834553

02713756

02735849

02235528

02896893

0226110302419190

02647150

0262984402237342

02051745026524630265031202617757023936620267125502633418

026403920264105402648407027721750276191202654911

Matični broj*

125.00

4,928.16

566.40

461,631.58

464.16

956,217.49

1,480.54

7,112.81 1,126.08

26,679.67

528.00 351.35

12,396.70 38,010.50 92,013.57

1,569.54 2,687.19

60.85 5,053.77

8,309.89 50,253.82 12,608.80

7,151.38 29,094.36

107.64

Iznos blokade

451

3,709

3

1,342

1,546

3,028

550

2,930 2

2,470

2,798 2,202

4,850 494

1,013 1,767 3,330

38 333

429 2,357 2,328 1,119 1,327 2,326

Dani blokade

Rb.

3774

3775

3776

3777

3778

3779

3780

3781 3782

3783

3784 3785

3786 3787 3788 3789 3790 3791 3792

3793 3794 3795 3796 3797 3798

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 142: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana142 od 418

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE UNITRADE MG D.O.O. HERCEG-NOVIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE C FRIGO D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE CODEX INTERNATIONALD.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE 11 AVGUST NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE 16 V D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE 3M-PLUS D.O.O NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ABONOSS D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE AGRO SISTEM ANA D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE AGRO SLOGA D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE AGROKOMERC D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ARBOR - VUJOVIC D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE BIG DEDA D.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE BIG MOON COMPANY D.O.O. - BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE BIOLAND D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE BRANRAD D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE BRD BETON D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE BRINA D.O.O. DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE V&G- NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE VAL MAR D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE VELANIS D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE VUKADINOVIC - COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE VQT D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE GESSO D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE GMK D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE GRAZIA TRADE D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. VIGAN - NIKŠIC(REŠENJEM ST.BR.419/15 OD 07.10.2015 GODINE OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O.AGROUNIVERZAL- NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE ELIT KOLOR PTD D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ENTERIJER MONTENEGROD.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ENTERIJERI BLAGOJEVIC D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE EURO SPORT D.O.O. NIKŠIC

Naziv

02650193026203830267102602743728027324830205478702923882029110350245779202457431024096660297753202783711

0240950002383403024373250231345602642271027576640276359102268230

0267390802721015028576850265033902780623

0222747902619199027570520295009002424606

Matični broj*

1,990.27 235,571.82

1,552.44 590.50 161.54

54,929.15 470.84 111.11

37,701.27 2,178.72

278,932.04 60.13

6,208.02

1,190.00 2,461.18 2,430.19 1,891.02

46,078.25 9,627.32 1,075.31

81,358.41

37,248.11 1,161.77 5,090.52

36,281.73 584.70

51,219.98 329.24

20.08 1,671.49

38,590.65

Iznos blokade

1,861 2,455 1,811

417 132

2,721 58

202 1,725 2,319 1,476

264 1,161

2,144 4,633 1,672 3,740 2,034

457 312

1,521

1,657 1,131 1,144 2,558

51

3,616 149

1,824 4

1,798

Dani blokade

Rb.

3799 3800 3801 3802 3803 3804 3805 3806 3807 3808 3809 3810 3811

3812 3813 3814 3815 3816 3817 3818 3819

3820 3821 3822 3823 3824

3825 3826 3827 3828 3829

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 143: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana143 od 418

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE EUROMOBITEL, D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT - IMPORT NATURA CG D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT VICKOVIC D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT MVB SERVIS TIVATDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT OZON-GROUP D.O.O. CETINJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT ROYAL WEDDING D.O.O. - TIVATDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT SIMEUNOVIC TRADE D.O.O. - TIVATDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE Ž & B PUNTO D.O.O NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE IN SOLO D.O.O. DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE LIVADE MIRA BANDICID.O.O. DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE LIPA COMERC D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE LONATY D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE M & POLJE D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE M.V. VETEKS D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE MAGIC FASHION D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE MADEEX PRESS D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE MVM COMMERCE D.O.O. - TIVATDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE MIBIS D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE MIGO - PREVOZ D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE MILNA D.O.O NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE MILSTONE D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE MN INVESTMENT GROUP D.O.O. - TIVATDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE MONTE PIVA D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE MSB-PROMET D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE NIK STONE ŠAVNIKDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE NOV AGRO TECH DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE NS HAND MADE D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE OKTOBAR - 88 D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE PARASKEVA DOO NIKŠIC

Naziv

0240377302940051

026554890298994802435110

02905515

02634767

02338025024036170275158502305020024204490275073202351161027282060239337902767392027760060269595202249740023877780262241602733331023823420275459202664496

028146410292251703051331

Matični broj*

15.00 6,528.36

579.10 338.00

25,367.37

8,210.64

181.11

102.90 31,137.08

788.02 19,804.59 26,835.32 62,783.10

8,795.42 4,077.13

370.68 778.77

1,276.61 16,608.59 70,631.97

4,512.38 682.65

3,281.90 10,257.58

8,908.59 5,280.61

4,340.89 4,373.50

215.00

Iznos blokade

132 264

2,715 41

3,251

291

1,802

4,665 2,718

220 4,441 2,452 1,375 3,818 1,474

19 1,375

268 563 153 220

1,768 674

2,532 2,144 1,308

796 192

24

Dani blokade

Rb.

3830 3831

3832 3833 3834

3835

3836

3837 3838 3839 3840 3841 3842 3843 3844 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3853 3854 3855

3856 3857 3858

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 144: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana144 od 418

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE PASARIC INŽENJERING D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE PILLENIUM D.O.O. - NOVI SAD , POSLOVNA JEDNICA - BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE PROHROM D.O.O. BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ROŠCA D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE S&M-GROUP D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE SANTE D.O.O PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE SEA MONT D.O.O. BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE SIMPLE TRADE D.O.O.- PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE SUVOR D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE TERMO METAL D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE TERRA DESIGN CG D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE TOPOLOVO - COP D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE FETIŠ D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE FOLLOW ME D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE FRAKTON D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE COLOR PROM COMPANY D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGEAIA KOMERCD.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGED&M PLUSD.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGEIDEJA COMPANYD.O.O. BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGELAS PALMAS D.O.O. - NIKŠIC (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGEMADAMME ROYAL INTERNACIONAL CORPORATIOND.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGEHEROSK.D. KOMPLEMENTARA DURUTOVIC PREDRAGADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USUGE ,EXPORT-IMPORT SLOGA P.R. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU IM USLUGE, EXPORT-IMPORT BIM KOMERC D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, INŽENJERING IUSLUGE RATKOMERC D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT, D.O.O.STARI SLON - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM DUMEND.O.O. - BAR

Naziv

02623161

02676427

0233663402839873027179050224557402361540024658500267307002771802027684020266311202445735027285240289986802367688

02820951028313920285180602317745

02747626

02346435

0264607202789612

0209624202367351

02312379

Matični broj*

1,583.44

932.02

142.42 13,102.37

6,883.73 22,809.43

169,357.54 92,723.36 23,259.58 54,232.06

4,182.17 11,645.88 89,897.49

6,056.58 866.37

347,043.12

8,123.56 16,111.84

738.17 938.23

4,044.82

291.00

29.22 208.49

1,037.61 9,864.68

33.94

Iznos blokade

2,664

2,467

3,498 531 324 115

1,224 2,000 1,782

256 1,220

339 1,865

26 461

2,250

1,048 363

10 3,959

1,672

4,514

74 19

3,575 4,112

4,330

Dani blokade

Rb.

3859

3860

3861 3862 3863 3864 3865 3866 3867 3868 3869 3870 3871 3872 3873 3874

3875 3876 3877 3878

3879

3880

3881 3882

3883 3884

3885

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 145: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana145 od 418

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM, EXPORT - IMPORT UGOSTITELJSTVO I USLUGE ARDI D.O.O. ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM EXPORT - IMPORT, UGOSTITELJSTVO I USLUGE BUKI COMPANY D.O.O.ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM, EXPORT - IMPORT, UGOSTITELJSTVO I USLUGE TEODORA - ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM, EXPORT - IMPORT UGOSTITELJSTVO I USLUGE CAUŠI ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM, EXPORT - IMPORT, UGOSTITELJSTVO I USLUGE WAGNER D.O.O. ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM, EXPORT- IMPORT I USLUGE LUANI COMPANY - ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM, EXPORT-IMPORT UGOSTITELJSTVO I USLUGE D.O.O.ARDI & VJOSA-COM - ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM, EXPORT-IMPORT UGOSTITELJSTVO I USLUGE SHABA-COMPANY ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU ,TURIZAM ,EXPORT-IMPORT ,UGOSTITELJSTVO I USLUGE VALDI - SUN D.O.O. - ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM, EXPORT-IMPORT, UGOSTITELJSTVO I USLUGE DINO SAN ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM, EXPORT-IMPORT, UGOSTITELJSTVO I USLUGE EKSPERANZA - ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM EXPORT-IMPORT UGOSTITELJSTVO I USLUGE NELJA, D.O.O.- ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM, EXPORT-IMPORT, USLUGE ZENELI D.O.O. - ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE EXPORT - IMPORT ANO COMPANY D.O.O. ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU ,TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I USLUGE ,EXPORT-IMPORT VILLA PIKNIKU NR.2 D.O.O. - ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU TURIZAM UGOSTITELJSTVO ŠPEDICIJU I USLUGE MARJAN & SINOVI D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I USLUGE, EXPORT-IMPORT PEKIC& LUKIC D.O.O.- ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I POSLOVNE AKTIVNOSTI TALASTURS D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, USLUG , EXPORT- IMPORT I REEXPORT SUNKONSTRUKT D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVUNU, I USLUGE STANAC D.O.O. NIKŠIC

Naziv

02457008

02461528

02419726

02740834

02767350

02388812

02765977

02646218

02636433

02845547

02750368

02621452

02407728

02755688

02466554

02075733

02637618

02067072

02372304

02631857

Matični broj*

3,648.68

630.95

23,667.59

384.54

228.68

1,820.05

83,853.45

263.42

19,210.15

120.82

1,035.15

320.15

806.64

707.49

817.14

3,664.49

13,159.08

516,355.00

42.52

368.76

Iznos blokade

2,061

2,930

2,516

888

94

194

209

37

2,020

25

634

2,152

11

2,078

3,365

4,526

2,539

1,978

256

1,861

Dani blokade

Rb.

3886

3887

3888

3889

3890

3891

3892

3893

3894

3895

3896

3897

3898

3899

3900

3901

3902

3903

3904

3905

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 146: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana146 od 418

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE PASAT MONTENEGRO D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TURIZAM, TRGOVINU UGOSTITELJSTVO I USLUGE EXPORT - IMPORT SADI GROUPD.O.O. ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO , TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA DANK COMERCE DOO DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO I USLUGE BEST KEEP D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT KOMARAC - DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU UGOSTITELJSTVO TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT MIR-VES DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT IV COMPANY - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU UGOSTITELJSTVO TRGOVINU PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT KAN KAN CO DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE EXPORT - IMPORT KABAŠI COMPANI D.O.O. ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE EXPORT - IMPORT SPEKTARD.O.O. ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,UGOSTITELJSTVO ,TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE ,EXPORT-IMPORT D.O.O. BELMIN - ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, GRAĐEVINARSTVO, PROMET ROBAI USLUGA , EXPORT-IMPORT SAVIC & INVEST D.O.O. - TIVATDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, GRAĐEVINARSTVO, PROMET ROBAI USLUGA, EXPORT - IMPORT A-M.H & DOLCE VITADOO TIVATDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, GRAĐEVINARSTVO, PROMET ROBAI USLUGA EXPORT-IMPORT MARNA & GRADNJA D.O.O. - TIVATDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, GRAĐEVINARSTVO, PROMET ROBAI USLUGA, EXPORT-IMPORT - ENTER - MONT D.O.O. - TIVATDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,UGOSTITELJSTVO ,TURIZAM ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT ORSOLINO&MARINA KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU NA VELIKO I MALO , EXPORT-IMPORT BOKA-METAL D.O.O HERCEG-NOVIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU PALISAD-PROMET D.O.O. KOLAŠINDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, ŠPEDICIJU I TRGOVINU SIRTI MONT D.O.O. BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,GRAĐEVINARSTVO,AUTOREMONT,ZANATSTVO,TRGOVINU,EXPORT-IMPORT I USLUGETEHNO-KOPD.O.O. PODGORICA

Naziv

02789795

02832704

02360233

0239249602412942

02371057

02383322

02372452

02656523

02660709

02649888

02785293

02798476

02748576

02658470

02407868

02048850

023354840234339802352028

Matični broj*

3,452.98

738.83

56,740.02

418.13 1,046.76

1,230.16

1,671.58

13,367.98

1,259.57

11,909.60

39.35

301.93

1,075.00

116.19

592.42

9,820.00

9,730.49

5,786.60 734.62

175,979.01

Iznos blokade

307

1,501

3,957

1,287 3,261

3,970

2,483

4,598

2,571

613

219

538

801

2,068

1,780

275

1,823

2,245 522

2,106

Dani blokade

Rb.

3906

3907

3908

3909 3910

3911

3912

3913

3914

3915

3916

3917

3918

3919

3920

3921

3922

3923 3924 3925

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 147: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana147 od 418

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJUI PROMET ROBA I USLUGA MMGS - BOLJEVIC D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,INŽENJERING,TRGOVINU I USLUGE,EXPORT-IMPORT OGNJILO D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,MARKETING I TURIZAM HYDROCITY DOO - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I SLUGE, EXPORT-IMPORT VELMONT D.O.O. PODGORICA,DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT RAJSKID.O.O. SPUŽ, DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT ANNE D.O.O. KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT BIN - MIAO D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE ŠRAUBA D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE ABA KOMERC D.O.O. PLJEVLJADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE AGRO-POLJE D.O.O. DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE AKIAK D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE AN & SAN D.O.O.NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE BIS MIL & DRA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE BOLLERO D.O.O. DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE VB-BAJAGIC D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE VV TRADE PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE G.S.D. D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EC TRADE D.O.O. BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE ECCO MEDITERAN D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXING D.O.O PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT GREYHOUND INVESTMENTSD.O.O. KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT INTERNOVADOO - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT TOMMAHAWKD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT FARMAN SAPORI KOTORD.O.ODRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT FIDES - COMPANY D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT HIPPI D.O.O. - ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORTSANAM D.O.O

Naziv

0267460202338190

0241648402190796

02684128

0240312902400561

0270465002231751023982900239817602382091024669960240167302346958024634820236237602418177023269810223178602629925

02729431

02759705

02325578

02885590

0288191802209594

Matični broj*

175.00 5,189.58

1,419.08 538,046.96

3,816.14

15,437.41 9,404.09

3,744.11 307.42

15.00 27.56

252.61 15.00

7,453.97 195.45 343.09

6,730.59 2,439.30

99.42 21,216.17

30.00

1,593.37

1,685.87

5,739.75

760.79

4,042.16 4,235.70

Iznos blokade

83 3,765

2,781 391

2,013

4,152 3,390

10 3,642 2,394 4,043 3,687 2,394 3,918

579 270

4,219 1,130

45 930

1,087

1,654

349

2,231

354

1,136 2,382

Dani blokade

Rb.

3926 3927

3928 3929

3930

3931 3932

3933 3934 3935 3936 3937 3938 3939 3940 3941 3942 3943 3944 3945 3946

3947

3948

3949

3950

3951 3952

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 148: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana148 od 418

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT ZVIJEZDA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT LM COMMERCE D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT BERMON TOURS D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT VITA KO D.O.O. ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT DEBE D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DRISTEXMONTENEGRO D.O.O. - DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT EXCALIBUR D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT IL PESCATORE D.O.O. PETROVACDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT INES D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT KIVI D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT MARKO POLO DOO PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PINJO COMPANY D.O.O. TIVATDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PUCONJA D.O.O. KOLAŠINDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT SAGOKOP D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT SIMGLOBUS D.O.O. (POKRENUT STECAJNI POSTUPAK) PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT TIVAT VEIW INVESTMENTS D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT FRUVITA-MONTENEGRO D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT HERMONT PODGORICA D.O.O.DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT CAFE BELLA VISTA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORTPAVICEVIC D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE ZVEZDA-COMERC D.O.O. BERANEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE IGO D.O.O BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE INICIJAD.O.O. - PODGORICA

Naziv

02105144

02360063

02394090

024178470238066802186381

02838249

02359286

024014440237345902855224

02119544

0240189402359928

02347938

02629917

02404524

02362538

02360918

02339196

020730300212666402349965

Matični broj*

6,138.85

2,220.82

1,047.84

37,633.33 9,711.67 6,719.87

137.02

48.30

15.00 4,534.13

5.31

98,026.52

2,024.61 34,096.03

2,105.80

604.64

45,988.86

3,296.36

2,483.94

3,977.41

68,231.42 31,206.68

2,410.91

Iznos blokade

3,957

2,748

3,823

1,523 3,691 2,168

138

2,134

2,394 998 362

4,328

3,702 4,069

4,525

2,460

1,014

4,436

3,694

3,821

1,147 3,407 2,459

Dani blokade

Rb.

3953

3954

3955

3956 3957 3958

3959

3960

3961 3962 3963

3964

3965 3966

3967

3968

3969

3970

3971

3972

3973 3974 3975

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 149: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana149 od 418

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE JUGOHOL D.O.ODRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE K & L COMPANY D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE KEKOVIC DOO PODGORICA(RJEŠENJEM ST.BR. 444/15 OD 19.10.2015 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE KRŽANJA-RADOSAVOVICD.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE LAMPO CO D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE M.Ž D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE MAK VENDING MONTENEGRO D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE MARI TREND D.O.O. BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE MBS D.O.O. BERANE (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE MEKIC COMPANY BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE MILAZ-COMMERCE D.O.O. BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE MILGOZ D.O.O HERCEG NOVI (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE MM NN D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE MONDINO D.O.O. BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE MONT - FOREST D.O.O. KOLAŠINDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE MONTSERAT D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE MSB COMPANY D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE NOVUS-VUKCEVICI D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE OGREV-PROMET D.O.O. - BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE PING XI D.O.O. PODGORICA,KONIK ZGRADA 2A/IV,LAMELA 2/4DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE PITAGORA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE PODANJE PRODUKT D.O.O. - DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE POMORAVLJE KOMERC D.O.O. BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE POPOVIC & CO D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE POCO A POCO D.O.O PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE RM MIRANOVICI D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EUROMILK BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BAS - MOJKOVAC

Naziv

023571940234435102414317

02337363023542680287235802406080

0239464202108704

026178540218507502184729

0279584102379775023511450239928802675293023331710220492402331233

02336529027890270235188902375575023510720234095002238845

02303027

Matični broj*

123.13 75,937.77 35,226.01

8,258.93 12,677.70

2,826.39 544.54

52,647.22 30,799.46

16,002.63 70.06

1,040.58

1,741.51 1,496.32

312.87 15.00

239.66 4,643.53

561.19 3,975.75

1,201.62 60.00

9,042.37 127,923.69

1,156.61 305.03

1,451.11

786.52

Iznos blokade

2,768 1,679 3,774

4,303 4,353 1,103 2,690

2,329 3,957

605 5,009 3,166

1,402 1,671 2,501

132 1,306 4,441 5,598 4,252

4,521 458

4,477 891

3,781 31

4,324

3,296

Dani blokade

Rb.

3976 3977 3978

3979 3980 3981 3982

3983 3984

3985 3986 3987

3988 3989 3990 3991 3992 3993 3994 3995

3996 3997 3998 3999 4000 4001 4002

4003

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 150: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana150 od 418

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MIRAZO TRADE BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU D&D COM BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EMINA BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KOP-PREVOZ BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MILICA BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MR-TRADEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TOPAL BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU FUBAO BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CHIK BIJELO POLJE (RJEŠENJEM ST.BR.33/06 OD 05.12.2006. ZAKLJUCEN STECAJNI POSTUPAK)DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ŠAMPION BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SA ORANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELA 3 BIJELO POLJE( OSNOVNI SUD U BIJELO POLJE K.BR.232/13 OD 23.12.2013 GODINE UPISAN U KAZNENU EVIDENCIJU CRPS-A.)DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SARA IVANOVIC D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SEKULIC-COMPANY D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SENEX D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SOKO-KOMERC D.O.O. BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE TEHNOSTAR D.O.O. BERANEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE FROG DOO HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE HUMMEL D.O.O. CETINJE DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE ŠINEX ĐUKANOVIC COMPANY D.O.O - DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE ŠTAMPA PLUS D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE ŠUŠIC B. D.O.O PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE WERISAND.O.O.PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGEGAZELLA LUX D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGEGRAFOPLASTD.O.O. PODGORICA

Naziv

02284111

02389282

02067293

02207214

02384744

02151162

02344238

02436132

02425327

02304392

02396041

0232207202292017022656130214836602151952024296750212877202274116

0262144402336880023112910283480402188147

Matični broj*

6,186.66

40,806.98

591.80

287,837.51

2,542.78

57,583.97

12,408.85

353.05

806.31

28,442.69

116,756.13

11,133.21 159,777.92

11,240.29 1,140.79

278,473.81 1,151.33

17,703.89 1,347.02

87,231.58 230.16

57,714.17 23,553.47 14,856.72

Iznos blokade

3,833

2,813

2,841

4,120

4,275

5,475

2,427

2,447

3,202

1,882

1,467

4,072 429

1,284 5,065 2,383 3,672

191 3,197

1,721 1,284 2,106 1,319 2,334

Dani blokade

Rb.

4004

4005

4006

4007

4008

4009

4010

4011

4012

4013

4014

4015 4016 4017 4018 4019 4020 4021 4022

4023 4024 4025 4026 4027

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 151: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana151 od 418

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT - IMPORT NEBING D.O.O. TIVATDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT- IMPORT ALBICO - HOLDING D.O.O. ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT- IMPORT AQUA - PLUS PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT- IMPORTSMILAX D.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PG KAŽIC D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT GRAND-TRADE D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT AMADORA PODGORICA, DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT ANOVI PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT APEX D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT ARS D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT AUTO BG D.O.O. BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT ACY BOKA HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT B&E PEKARA VIŠNJA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT BALONARSKI TURISTICKI CENTAR D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT BARJAKTAROVIC COMPANY D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT BAY TRADING CO D.O.O. KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT BISTRO D.O.O. KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT BRAVO - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT VAL IMPEX D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT VETAL D.O.O. KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT VINIGRAD COMPANY D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT VIS D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT GAGARINO D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT GALLERY IN DOO PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT D.O.O. MB MOTO CETINJE

Naziv

0270816702390361

0238175302430568

02282585

02361370

02159368024654340245755502055341024602540245678802466465

02405504

02366509

02384779

029835590233549202300214

0233999402618281

0237642302130076

02444232

03002284

Matični broj*

13,632.95 23,259.76

6,282.44 1,384.46

13,887.35

13.21

2,128.59 578.33

4,632.50 376.80

1,592.57 563.34

5,204.25

2,133.38

2,920.20

15.00

1,246.06 3,617.60

19,608.32

6,679.45 542,319.36

695.92 9,621.84

1,125.58

175.00

Iznos blokade

1,315 1,382

4,429 2,902

3,970

3,229

4,511 1,306

58 4,731 2,868 2,883 1,789

3,808

333

412

258 3,957 4,471

4 2,323

2,830 4,584

480

256

Dani blokade

Rb.

4028 4029

4030 4031

4032

4033

4034 4035 4036 4037 4038 4039 4040

4041

4042

4043

4044 4045 4046

4047 4048

4049 4050

4051

4052

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 152: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana152 od 418

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT DAKA TRADE-VD KOLAŠINDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT DIESEL & COD.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT ELECTRONIC EXPERT D.O.O.PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT ENEIDA D.O.O. ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT EUREKA PAVICEVIC D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT EUROX COMPANY D.O.O. KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT INTERNATIONAL DABBY PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT IRTA-TRADE D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT J & A TABAKOVICD.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT KOTORSKA RETREATS D.O.O. KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT MASLINE D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT MIŠOLIC D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT MOKAMONT D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT MONTEROL D.O.O. KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT MONTFLOWERY COMPANY D.O.O. KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT MP PROMET D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT MC-MEDITERAN D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT OBALA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT OSA MONT ULJAREVIC I ORTACI O.D. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT OSMONICS-CRNA GORA D.O.O. PODGORICA (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PRIMAT ROŽAJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PROTO D.O.O.- BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT RAJI D.O.O. PODGORICA

Naziv

0246800002352192

02387433

0237925202091208

02364271

02465558

02073943

02321793

02675382

023777210224618002455161

0243861502675722

02842220

02456346

0239008602335719

02387085

020505790238959202215993

Matični broj*

194,696.43 2,212.12

80,476.93

3,627.59 11,621.46

12,820.32

11,513.78

515.75

24,948.96

15.00

1,400.06 7,334.03

15.00

15.00 6,579.48

7,316.60

15.00

3,491.19 634.18

15.00

1,497.41 4,468.68

326,875.63

Iznos blokade

1,668 4,357

1,111

213 3,957

3,989

1,886

1,328

3,823

1,087

4,451 5,539 1,087

2,394 1,501

181

2,394

2,776 3,989

2,238

4 3,608 1,335

Dani blokade

Rb.

4053 4054

4055

4056 4057

4058

4059

4060

4061

4062

4063 4064 4065

4066 4067

4068

4069

4070 4071

4072

4073 4074 4075

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 153: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana153 od 418

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT REGENT MONTENEGRO DOO HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT SANĐORĐE 13.06. D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT SI MARKOVIC D.O.O. MOJKOVACDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT TIMS COMPANY D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT C.I.M. D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT CAĐENOVIC TRADE PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT COMPANY ĐUKANOVIC I DR D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT COFFEE DREAM D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORTA&D&N CLUB D.O.O.-KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORTGARVISD.O.O.-PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORTPRONET CG,PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGELARAD.O.O.-NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGEOPSKRBA D.O.O. HERCEG-NOVIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGEORFEJ-CAVORD.O.O. -TIVATDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,UVOZ I IZVOZ MLADEN DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I PRUŽANJA USLUGA ,EXPORT - IMPORT TRI GROZDA PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I PRUŽANJE USLUGA-REGISTRACIJE EXPORT-IMPORT HERCULES D.O.O. - CETINJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA REVULK - BELTD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA, BIG M DRUŠTVA SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. KENI - COM BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA DOO R.S.LUNA-COMPANY BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA EXPORT IMPORT MV PAVICEVIC I OSTALI O.D. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT VIDROVAN D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT ELDIS D.O.O. KOTOR

Naziv

02394227

02261731

02653940

02300486

0238869302338475

02333562

02336740

02386372022973610232260902266873023648320233576002112477

02710994

02679418

0268253202857839

027083450262975502327139

02048736

02275759

Matični broj*

532.55

148.57

590.00

1,432.01

597.72 3,382.86

275.63

2,556.29

35,774.12 377.59

5,928.64 1,496.66

40,153.16 27,777.58

386.56

707.46

320.40

460.35 965.33

190.23 6,683.81 2,188.74

51,533.29

185.66

Iznos blokade

2,866

4,212

180

3,957

3,713 4,909

2,750

3,665

612 3,965 4,000 4,759 4,434 2,503 2,833

1,949

1,658

1,698 1,192

178 2,410 4,598

4,281

1,826

Dani blokade

Rb.

4076

4077

4078

4079

4080 4081

4082

4083

4084 4085 4086 4087 4088 4089 4090

4091

4092

4093 4094

4095 4096 4097

4098

4099

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 154: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana154 od 418

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT ZENIT PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT KATENA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT NIAS TRADE D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT POZA -R.A.D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT S.B.S. AVENIA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA I INŽINJERING NATIONMONT D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA KUC COMPANI O.D. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA COLOR-MONT SUTOMOREDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT- IMPORT MIMAC MONTENEGRO D.O.O. KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT GARFILD TRADE D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT DAFIMONT D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT ENGE COMMERCE D.O.O. CETINJEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT IBRAHIMOVIC-COMPANY PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT INTERNORMAD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT LASS DOO PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT MIROX CO D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT TIME COMMERCE PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT CHARME UNIKUM PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORTZOVPRESS D.O.O.DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA,USLUGA,EXPORT-IMPORT HISTRIA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET,EXPORT-IMPORT I USLUGE ARI - COMPANY DOO ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET,EXPORT-IMPORT,TURIZAM I USLUGE A.M. COMPANY

Naziv

0204944902263033

02455340

02320975

02346222

02307561

022783750269112402385147

02361477

02452405

02170116

02431955

02207311

02400979

02451263

02622980

02103494

0216461202328330

0238903702370549

Matični broj*

53,005.22 684,916.13

334.38

15.00

7,833.13

8,884.61

17,778.16 4,951.77 2,256.41

362.60

6,966.56

15.00

15.00

68,654.11

93.20

4,238.50

10,005.57

18,666.87

62,168.22 3,905.88

1,470.95 7,400.95

Iznos blokade

3,823 283

2,776

1,087

4,477

3,600

4,357 535 739

222

772

2,394

2,394

1,581

3,630

2,208

1,882

1,098

2,872 3,565

313 3,992

Dani blokade

Rb.

4100 4101

4102

4103

4104

4105

4106 4107 4108

4109

4110

4111

4112

4113

4114

4115

4116

4117

4118 4119

4120 4121

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 155: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana155 od 418

ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET,TURIZAM,EXPORT-IMPORT I USLUGE ADI & COMPANY D.O.O. - ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET,USLUGE,EXPORT-IMPORT D.I.M. D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,SERVIS I ZASTUPANJE EGOSD.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU, EXPORT - IMPORT, UGOSTITELJSTVO I USLUGEARTIULQIND.O.O. ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I TURIZAM B.S.J - RADULOVIC D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE 19. JUN D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE AGRO-NIK D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE BIGOVIC COMPANY D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE BIRO-TEX D.O.O NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE VIVA COMPANY D.O.O.NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE VIMAKO D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE DAMJAN CO D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE DUEL D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE ĐUKANOVIC COMPANY DOO NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE ZONAS DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE ZONETO-TRADE D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE ILGORS D.O.O. KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE MAGNUS COMPANY D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE NIK TAXI D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE PAVKOVIC DR D.O.O PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE PULS D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE RNB STRONG D.O.O. PODOGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE S&T MOBILE D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE SAN-M D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE SVERA D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE FEROART D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE FRAKTAL D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE,EXPORT-IMPORT VENECIJA D.O.O. PODGORICA (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE,EXPORT-IMPORT INDEGO D.O.O. TIVAT

Naziv

02394944

024403340217071002880156

0234932902627345028416570235802602292963023729830240039102380803023876460235830102155133

02273764023481520239599102462419022597450244668502312972023866820238458202389835023727030283539802427656

02398087

Matični broj*

6,378.14

8,321.81 8,388.65 2,234.02

15.00 149,288.29

399.84 4,144.33

67,260.48 83,481.78

314.64 138.51 231.41

5,888.72 1,216.06

2,559.70 5,994.58 8,352.37

115,632.48 202.74

160,129.07 59,664.63

1,193.26 6,356.17

11,605.67 5.48

1,900.03 387.16

4,687,211.27

Iznos blokade

4,221

2,364 3,575

723

800 2,383

191 4,339 1,999 4,129 3,721 4,328 3,701 2,691

769

4,239 4,325

552 1,840 2,805 2,503 4,414 2,911 4,153 4,058 4,033

508 2,776

1,095

Dani blokade

Rb.

4122

4123 4124 4125

4126 4127 4128 4129 4130 4131 4132 4133 4134 4135 4136

4137 4138 4139 4140 4141 4142 4143 4144 4145 4146 4147 4148 4149

4150

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 156: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana156 od 418

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINUI USLUGE GRAVEL TRADE D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU,TURIZAM I USLUGE RENDEZ-VOUS DOO KOTORDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT BIKS-REDŽBECAJ D.O.O. BARDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TURIZAM I UGOSTITELJSTVO,PRUŽANJE USLUGA,TRGOVINU NA MALO I VELIKO I SPOLJNU TRGOVINU TITAN COMPANY D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,UGOSTITELJSTVO,TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT- IMPORT B COMPANY D.O.O.PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,UGOSTITELJSTVO,TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT PARA-MONT PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,UGOSTITELJSTVO,TRGOVINU,PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT HIT ABRAMOVIC DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU ZELENJAVAD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE LUMINISCENCIJA D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,USLUGE I PROMET BRATSTVO RADULOVICA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,¸PROMET I USLUGE IN COMPANY D.O.O. DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROIZVONJU, PROMET, ROBA I USLUGA DUO R D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROIZIVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT BIZNIS GROUP D.O.O. - BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROIZIVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT BUTRINTI COMPANY D.O.O. - ULCINJDRUŠTVO ZA PROIZIVODNJU, TRGOVINU I USLUGE BRAMINI D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE TIM DOŠEN CG D.O.O. BERANEDRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE GRAĐEVINSKIH I DRUGIH OBJEKATA D.O.O. STUDIO ZI ZA DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, GRAĐENJE I INŽENJERING INŽENJERING PUT CO D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, GRAĐENJE I INŽENJERING MEDIMONTD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE RADOVA AKVATERM - PV D.O.O. PLJEVLJA DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I ISTRAŽIVANJE CENTRAL EUROPEAN ECONOMIC CENTRE D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU I INŽENJERING DIMING D.O.O. TIVAT (RJEŠENJEMST.BR.93/12 OD 23.04.2012.GODINE POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU I INŽINJERING ALEF DESIGN D.O.O. TIVAT

Naziv

023295060239890702351340

02371219

02417421

02383217

02386828

02205475

02220717

02298929023933100299405402707403

02708337

0278061502727650

02739674

02880920

027298570278650802693020

02656574

02977494

Matični broj*

3,019.26 179.52

2,932.34

1,908.51

38,061.66

573.97

3,652.83

893.89

48,121.09

71,649.36 500.00 288.47 304.99

17,808.63

129.49 30,206.58

893.46

110.16

67,972.47 306.67 516.46

4,725.03

7,246.38

Iznos blokade

1,865 32

1,115

3,756

2,327

3,607

3,737

3,783

817

1,466 3,247

23 2,210

1,133

1,784 2,398

6

83

732 306

1,040

2,372

159

Dani blokade

Rb.

4151 4152 4153

4154

4155

4156

4157

4158

4159

4160 4161 4162 4163

4164

4165 4166

4167

4168

4169 4170 4171

4172

4173

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 157: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana157 od 418

DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU I INŽINJERING VITAGRADNJA D.O.O. TIVATDRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING, DIZAJN, KONSALTING, MARKETING I TRGOVINUAT:STUDIO D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE ,INŽENJERING I KONSALTING KORAK PLUS D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING U GRAĐEVINARSTVU D.O.O. GMB-KALKAN - RISANDRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING, PROIZVODNJU, PROMET I USLUGEMB INŽINJERINGDOO PODGORICADRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE KORINT D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE MEDITERAN PROJEKT D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE STONE DESIGN MONTENEGRODOO TIVATDRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE,INŽENJERING,PROMET I USLUGE A DECO PLAN D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE,INŽINJERING,KONSALTING I TRGOVINU MAJAART&TO D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE MALI ZMAJ D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET , TRGOVINU I USLUGE TEMPER D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET I INVESTICIJE FELUZA CORPORATION D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA PROMET I TRANSPORT EXPORT-IMPORT JUS TRANS D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE ADRIATIC APARTMENTSD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE ELEKTRO MAX D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT AC TRADE CETINJEDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT KOTOR-INŽENJERING D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT LJUKA D.O.O. KOTORDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT SAT - KRIVOKAPIC D.O.O. KOTORDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE Z & M AUTOMOBILE D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE MONTENEGRO BETD.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE MONTENEGRO PROJECT MANAGAMENTSDOO HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE OLDTIMER D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE RAD - DAVEL D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE 16 APRILD.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE AMD-KVALITET D.O.O. BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE ASEL D.O.O. HERCEG NOVI

Naziv

0295858902729202

02662957

02700255

02749963

021720380244870002791340

02202018

02644398

023492560275430402626217023760590267197202702223023616390262291202391139022232440244186102677245026823620265056802436370022294120206197003011453

Matični broj*

9,536.01 132,935.03

35.84

3,480.53

9,976.61

606.72 125,016.95

15.00

237,996.27

272.27

8,170.67 148.94

5,257.09 750.65

143,789.51 4,578.93

159.06 895,308.86

619.87 10,625.77

521.23 19,356.09

550.07 31,293.36

50.32 915.07 196.49 754.53

Iznos blokade

558 1,339

1,882

2,350

2

318 551 801

1,685

10

4,059 102

2,713 2,705 1,683 2,026 3,635 1,683 4,339 4,692 2,077 2,139 2,363

438 38

1,676 5,094

48

Dani blokade

Rb.

4174 4175

4176

4177

4178

4179 4180 4181

4182

4183

4184 4185 4186 4187 4188 4189 4190 4191 4192 4193 4194 4195 4196 4197 4198 4199 4200 4201

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 158: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana158 od 418

DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE ATLANTIS D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE ATLETIKO NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE BAGZ COMPANY - PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE BALKAN TRADE & FINANCE D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE BAMI TRADE D.O.O NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE BELGA-MONT D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE BOKA SERVICE D.O.O. - TIVATDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE BOKAMAR DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - TIVATDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE BRACA JANKOVIC D.O.O. - PODGORICA (POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE VIA D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE VIKTORIA PLUS DOO HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE VRANKOVIC D.O.O.- HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE GAMA GROUP D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE GRANDIS D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE D.O.O. IKAR BARDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE D.O.O. WIEN NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE DALINA D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE DAMIKS D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE DAMJANI-PROM D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE DAMMBI DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE DJECJI KUTAK D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE DUHOVNA LIRA HN D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE ĐUKA TERM D.O.O. DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE ĐURAŠEVIC D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE ENIGMA - NOVI SAD D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE EUROMONT TRADE D.O.O. BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE EUROPANEL TEAM D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT DRIM TIMD.O.O. TIVATDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT EMERALDD.O.O. HERCEG - NOVIDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT M & N SILVERD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT MAREST MGD.O.O. HERCEG - NOVI

Naziv

0229837602094029028101230271619402111209026738510283439102901595

02058600

0277788602674076026361310263866502437074028605030226161802687623026202270246334202432617

0241103202728133029383240262060002396068023600120270548602652692026186640266487902670135

Matični broj*

11,273.95 2,698.47

911.33 6.13

26,919.22 3,208.99

15.00 119.00

64,622.45

3,579.80 13,884.61

969.94 667.39

1,162.70 2,361.67 2,925.08

789.43 3,084.21

13,307.63 5,088.77

45,674.63 512.31

14,367.39 15.00

682.02 33,773.04

15.00 11,206.90

1,154.55 242.55 531.96

Iznos blokade

4,029 2,635 1,418 1,556

640 2,701

800 801

4,376

1,335 216 181

3,077 374

17 5,094 1,389 2,706 2,309 3,288

3,422 1,469

181 2,394 2,208

879 1,087 2,202

388 2,671 1,826

Dani blokade

Rb.

4202 4203 4204 4205 4206 4207 4208 4209

4210

4211 4212 4213 4214 4215 4216 4217 4218 4219 4220 4221

4222 4223 4224 4225 4226 4227 4228 4229 4230 4231 4232

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 159: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana159 od 418

DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT TWITYD.O.O. HERCEG - NOVIDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT MARLEKU DOO - ULCINJDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT NOVA PROGETTID.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT REFAN MNED.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT TRANSA TRADE COMPANYD.O.O. ULCINJDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT IMPORT PENG CHENG D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT ALASKA COMPANY D.O.O. - ULCINJDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT INIZIO D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT BECEJAC D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT, VISOVI D.O.O. ŽABLJAKDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT D.I.V.A D.O.O. TIVATDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. A.S.LUNA-PARK ULCINJ - VELIKA PLAŽA B.B.DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT KING D.O.O. - ULCINJDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT LAKY TREJD D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT MAK TRAVEL D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MONTEMATIC D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT NIKRIS D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT OBUCA KAVARIC D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT RASPOPOVIC D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT TOMAŠEVIC TRPEZA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT TOUCH-MOBILE D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT URSUS D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT FINIMPEX MONT D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT HDS D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT CITY WELLNESS D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT CUTTER INVEST D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORTCONFIDO D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE ZOBRAZ D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE I EXPORT - IMPORT MONTENEGRO REAL 2008D.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE IVANIKOL D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE IGTURS DOO DANILOVGRAD

Naziv

026701270282673902725592027422920273719102325632027046250282718202416727022114910302862302456168

0242617002802791026994860233820302662094023194540234471802330024028025110244264702786958027608510271259802783304022281490263467802712032

0262357902399121

Matični broj*

3,531.98 175.58

114,430.38 7,201.43

956.61 5,080.71

32,589.35 53,228.35

15.00 166,232.65

52.71 3,734.73

1,169.05 137.76

3,711.36 6,443.13 9,116.12

13,603.28 5,856.81 4,200.90

155.18 530.81

23,293.46 1,329.48

335.59 17,039.27

1,605.53 6,548.30

337.50

24,917.59 692.94

Iznos blokade

1,727 381

2,077 657 143

4,005 1,621

339 2,394 2,908

11 443

1,325 348 223

1,426 367 650

4,265 570 851

2,428 768 317

47 193

4,526 2,371

319

1,986 2,214

Dani blokade

Rb.

4233 4234 4235 4236 4237 4238 4239 4240 4241 4242 4243 4244

4245 4246 4247 4248 4249 4250 4251 4252 4253 4254 4255 4256 4257 4258 4259 4260 4261

4262 4263

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 160: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana160 od 418

DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE IM-LAV D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE ITALMOBI D.O.O.- PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE J & R D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE KNEZ INTERNATIONAL D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE KONA D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE KONSTANTIN D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE KONTO - 6110 D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE KRULANOVIC D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE KULIC & NET D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE LASTA D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE LUX EMPIRE LLC MONTENEGRO D.O.O. - PODGORIACADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE M & P ENGINEERING D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE M - SYSTEM D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE MADU-TEX DOO PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE MAJSTORI KUCE D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE MAN - TRADE D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE MARTINOVIC CO D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE MAYLAND D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE MED D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE MILOŠEVO D.O.O., SPUŽ - DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE MIŠKOVIC MMA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE MOBIL-CETKOVIC D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE MOVI D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE MONTE DEKOR D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE MONTENEGRO ŽABLJAK D.O.O HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE MONTENEGRO PAB D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE MONTENEGRO C.C. D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE MUMIN & CO D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE N.L. VUKICEVIC D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE NGK-STAR D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE NIKCEVIC D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE NIŠ INVEST MONTENEGRO D.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE NOO D.O.O. - HERCEG NOVI

Naziv

023632670226450102738686024365150242701002657201026732070235987102375931023596000263504602706008026999070235709702948702027841220232462802659824024557140243947602327309023965050270452802385210026368080238432902390485023057390240044802386577023429100271014502674084

Matični broj*

3,496.02 126,599.35

19.00 45.00

1,135.02 15.00 73.17

1,190.63 4,077.78 1,473.50 3,969.21

1,539,521.62 71,657.96

9,337.24 1,574.32 3,311.42

614.20 204.80 890.34

15.00 846.56

1,885.22 96,627.00

176.97 2,701.08 9,108.10

19,034.25 1,328.28 7,083.54

450.95 9,718.63 9,960.83

262.23

Iznos blokade

3,110 2,306 1,691 2,181 2,767 1,087 1,748

100 4,421 4,282 2,516

536 1,864

859 468

1,846 2,390 2,931

265 2,394 4,293 3,644 2,522 3,265 1,717 3,210

471 4,434 3,228 4,267 4,926 1,732 2,291

Dani blokade

Rb.

4264 4265 4266 4267 4268 4269 4270 4271 4272 4273 4274 4275 4276 4277 4278 4279 4280 4281 4282 4283 4284 4285 4286 4287 4288 4289 4290 4291 4292 4293 4294 4295 4296

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 161: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana161 od 418

DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE PJADELA D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE PRINCE D.O.O. TIVATDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE RAICEVIC RN D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCUMOMENTBIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE SAO & JK D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE SAŠKA D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE SG - COMERC D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE SIDE STEP D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE SPORTISSIMO D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE START COMPANYDOO PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE T.A. - REKORD D.O.O ULCINJDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE TARA-RAFTING BATO D.O.O. PLUŽINEDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE TEAMAX D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE TERRA GROUP D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE TOMANOVIC Co D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE U GRAĐEVINARSTVU STEFANO GRADNJA D.O.O. - DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE FARCOM COMERC D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE FACE D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE FIBOLA DOO NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE FIMIKS D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE CARIBBEAN UTDDOO BUDVADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE CASA BELLA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE CHANGE MOBIL D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE ŠELINELDOO HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE QLIU HAI D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE QUART D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE WELCOME SERVICE D.O.O. - TIVATDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE WIRECOM D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE-EXPORT-IMPORT PODGORICAPROMET A.D. -PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGEBALKANSKA CARICAD.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGEBALTINVESTGROUP D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGEVIDAKOVIC D.O.O. PODGORICA

Naziv

02908760028046110283419702339722026611440239252602450968024681580237902302746719024086270271787502435667028325180207136302699915

02401282027741510286546702701871027464090244490902441870026818110236786602705249026991840275819902189615023415220267173502259141

Matični broj*

2,872.07 5,434.15 3,327.20 5,674.84

17,515.40 4,850.67

15.00 2,100.34 2,910.25 2,639.55

3.25 1,769.55

15.00 140.49 352.13

8,302.99

16,975.87 8,558.52

587.77 433.71

105,906.31 1,091.46 3,057.44 3,642.72

696.72 15.00 15.00

694.59 213,916.18

839.47 1,402.42

12,285.56

Iznos blokade

306 661 874

3,665 1,955 4,037 1,087 3,267 4,297 2,203 4,080 1,329 2,394

653 4,079

327

2,343 326 174

2,456 1,875 2,690 3,020 2,305 4,294 2,441

801 1,872

507 18

338 3,794

Dani blokade

Rb.

4297 4298 4299 4300 4301 4302 4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309 4310 4311 4312

4313 4314 4315 4316 4317 4318 4319 4320 4321 4322 4323 4324 4325 4326 4327 4328

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 162: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana162 od 418

DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGEDNT-COMMERCED.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT BEGA PRESS D.O.O. PODGORICA (RJEŠENJEM ST.BR.267/09 OD 21.11.2009.GODINE POKRENUT STECAJ)DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT IDDIA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT MOBI SISTEM D.O.O. PLJEVLJADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT N & S ĐOKOVIC D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT RAI KOMERC RAICEVIC D.O.O. PODGORICA(REŠENJEM ST. BR.339/15 OD 21.09.2015 GODINE OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT ROLOVIC RECORDS D.O.O. CETINJEDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT STARA KUCA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT C & H EUROPA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGELIGHTD.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGEMILOŠEVIC I KNEŽEVIC D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGEMONTESVED.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGEMUSIC STAR MONTENEGRO D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET I USLUGENADEŽDA D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET I USUGE MARŽES D.O.O. BARDRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA DIS - MONTD.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA ALEX - N D.O.O. - ULCINJDRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA I INVESTICIJE LE GRANDD.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA I USLUGE REALKOM CR D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA MV DOBROTA D.O.O. KOTORDRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA, ROBA I USLUGA REAL COD.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA, ROBA I USLUGA LARISA CO D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA, TRGOVINU I USLUGE COSTAR D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA PROMET, PROIZVODNJU, I USLUGE, EXPORT-IMPORT LOLLA D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET ROBA USLUGA TERZICO CO D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLGA MONTEVIDEO D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA NAKY-TRADE D.O.O. BARDRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. NORA - BIJELADRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA , IZVOZ I UVOZ ABS TRGOVINA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA KELLY ANNE MONTENEGRO PROPERTY

Naziv

0230222502239787

02314819022576960233281702178010

0231725702447380023140450227432902338416023529660265464402759829027211980267894202670747026698460267665602650495026763890268918902764253026798920209191702827808023266040272444802340763

02640155

Matični broj*

30,831.57 635.65

13,849.89 10,887.22

15.00 875.65

29,842.41 551.27

1,033.72 51,055.90

5,701.08 16,466.84

597,785.06 5,105.40 9,653.77 5,180.85

14,240.88 313.92 655.56

15.00 439.46

6,190.19 327.22 586.16

49,796.91 2,870.93

22,635.95 64,981.15

8,034.98

1,617.50

Iznos blokade

2,781 641

3,829 3,957

800 1,287

2,053 212

1,441 935

4,156 3,989 2,545 1,487 1,217 2,071 1,287

486 2,714

472 2,393 1,770

815 1,405 1,475 1,490 2,350

426 712

1,041

Dani blokade

Rb.

4329 4330

4331 4332 4333 4334

4335 4336 4337 4338 4339 4340 4341 4342 4343 4344 4345 4346 4347 4348 4349 4350 4351 4352 4353 4354 4355 4356 4357

4358

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 163: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana163 od 418

DEVELOPMENT D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA KRISTINA TRADEDOO - BARDRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA MANDARINA D.O.O. BARDRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA NZ COMPANY D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA PLAVA ZVIJEZDA D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA RVB - DUŠKAD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA , TURIZAM, GRAĐEVINARSTVO I INVESTICIJE V.A.S. INVEST D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA , TURIZAM, GRAĐEVINARSTVO, INŽENJERING I INVESTICIJE KAJF D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA AVEKS GROUP D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA ANĐELA COMPANY D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA BOGICEVIC I ORTACI D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA BOSTUR COMERC D.O.O. CETINJEDRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA BS COMPANY - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA VENSMISTIC DOO BARDRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA VUCICEVIC GRADNJA D.O.O. BARDRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA GOLIAF D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA, GRAĐEVINARSTVO I INVESTICIJE D.O.O. BOKA DEVELOPMENT COMPANY - RISANDRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA, GRAĐEVINARSTVO I INVESTICIJE D.O.O. SIV - GROUP -RISANDRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA, GRAĐEVINARSTVO I INVESTICIJE D.O.O. FELIKS - RISANDRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA DAMJANI TRADE D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA DEMETRA BARD.O.O. BARDRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA DUGLASD.O.O. BARDRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA ELITE D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT RUCHER DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUDVADRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT VENIK D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT NG TRADED.O.O. BARDRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT OLIMPIA DOO BUDVADRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT APRI & CO PODGORICA (U LIKVIDACIJI)

Naziv

026469780221939502399105024400670262429002447711

02644754

027440400268567102153033021511030283196102355035029676850268425002662680

02700247

02721708

0224390302745275026595490241743002358891

02455226028064440279014902345412

Matični broj*

627.00 3,755.90

515.15 214.44 958.96

5,341.27

15.00

4,262.01 958.60

3,663.17 15.00

2,172.62 392.71

8,293.27 3,660.51

15.00

77.76

924.96

2,176.82 5,708.47 3,093.44 3,328.22

15.00

24,729.30 1,782.95

767,303.37 8,385.25

Iznos blokade

2,348 3,957 3,233 2,868 1,546

59

1,087

433 2,092 4,632 1,087

104 2,715

60 1,131

108

319

1,147

2,476 443 306 366 800

2,210 117

1,802 4,294

Dani blokade

Rb.

4359 4360 4361 4362 4363 4364

4365

4366 4367 4368 4369 4370 4371 4372 4373 4374

4375

4376

4377 4378 4379 4380 4381

4382 4383 4384 4385

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 164: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana164 od 418

DRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT DRVOPROMET CO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BARDRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT PING AN PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT TIR COMERC D.O.O. - BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT FOOD TRADE D.O.O PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA ŽABAC D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA IVI ZOGOVIC D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA INTERBOSS D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA JAHOVIC D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA KEYSTONE INVESTMENTS D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA KORAK D.O.O. KOTOR(RJEŠENJEM ST.BR. 263/15 OD 09.06.2015. GOD. OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)DRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA KRISMAL DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU, DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA M.I.S. DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUDVADRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA MAGIC MAPDOO BARDRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA MIVI COMMERCE D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA MONTENEGRO - CLUB D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA NAVADOO BARDRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA NOVI POLO D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA PETKA DOO PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA PRVI MAJ NIKŠIC D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA RAA - COMPUTERS D.O.O. BARDRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA RAJKOVIC BROMS COMERC D.O.O. BAR (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)DRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA SANDRA COM DRUŠTO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU, DANILOVGRADDRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA SV-RSA D.O.O. - IGALODRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA SIREX COMPANY D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA SLOBŠAR&COKDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU, BUDVADRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA SM & CO D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA SP LUNA D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA TREF AUTO - PODGORICA

Naziv

02804859

023298670262133902181096024656800229915102425823026821330263672702290278

02883384

02405717

026174800283531202440865026592710277434802809605028922860243136002063522

02883589

023380170273594602657899

022577930245313402210592

Matični broj*

111.74

2,697.13 385,941.28

486.55 11,048.75

42.54 13,699.64

5,694.23 21,432.86 26,071.07

26,901.52

2,489.30

26.30 177.64

8,900.31 142.03 176.45

2,081.55 493.39

15,890.02 4,159.35

36.05

467,797.06 563.29

9,634,070.85

26,034.77 26,736.51 96,200.22

Iznos blokade

458

4,505 1,713 5,364 2,503 2,474 2,578

796 944 515

265

3,643

341 579

1,658 1,493 1,831 1,467

285 2,432 2,657

80

1,707 4

1,971

3,957 576 650

Dani blokade

Rb.

4386

4387 4388 4389 4390 4391 4392 4393 4394 4395

4396

4397

4398 4399 4400 4401 4402 4403 4404 4405 4406

4407

4408 4409 4410

4411 4412 4413

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 165: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana165 od 418

DRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA ,TURIZAM ,GRAĐEVINARSTVO I INVESTICIJE ARTEKS-MD.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA,, TURIZAM, GRAĐEVINARSTVO I INVESTICIJE VSEVOLOD D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA ,TURIZAM I INVESTICIJE TRI-D-BOKA D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO , GRAĐEVINARSTVO I INVESTICIJE D.O.O. RISAN.RU - RISANDRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO, GRAĐEVINARSTVO I INVESTICIJE CCCP - MONTENEGRO INVESTMENTSDOO KOTORDRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA UNLIMIT MONTENEGRO D.O.O. BARDRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA FINAL TRADEDOO BARDRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA HAMERO D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA, ŠPEDICIJU I TURIZAM IV ŠPED TURS D.O.O. BARDRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGAAQUASTARDOO BARDRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT ŽIMBEX D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT NAN FA - BUDVADRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT POLAR INTERNATIONAL MONTENEGRO D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGE EXPORT-IMPORT FAJRONT CLUB D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET ROBA IUSLUGA IVALAR - D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA PROMET ROBA ,USLUGA I PROIZVODNJU JOVAS D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET ROBA,USLUGE I SPOLJNU TRGOVINU SOLVENT D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET ROBE, EXPORT-IMPORT ADAGIO-STYLE D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PROMET ROBE I USLUGA STARI JASEN-PROMET D.O.O. -PETROVACDRUŠTVO ZA PROMET ROBE I USLUGA NA VELIKO I MALO, EXPORT-IMPORT UNI-PROMET D.O.O. ULCINJDRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE ALBOMI D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE ANA INTERIORS D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE AUTO FLEŠD.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE VIRDŽINA D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE GOSTOJEVICID.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE DI SUCESSO D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE DM - TRADE D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE DRAGON - TRADE D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE EVERGREEN - MONTD.O.O. NIKŠIC

Naziv

02632004

02453185

0267017802674823

02623455

0268313002662574024186490228113902864894023491670235316402316811

02686210026300100227925802053012026968860228350602056399

027856500300747202715139027053620275759102953315027805340272083302691655

Matični broj*

9,570.09

1,832.40

34,530.62 1,154.07

71.70

2,672.18 827.45

10,113.27 107.88 960.46

6,563.74 845.00

3,326.83

1,885.71 6,442.28

15.00 310.42

2,321.52 15.00

131.08

649.84 107.17

1,452.12 6,503.26

16,067.55 334.23

6,610.42 2,177.44

17,816.49

Iznos blokade

482

608

775 241

2,071

1,907 2

1,658 5,394

37 3,829

478 3,082

1,754 2,027 2,394

983 844 800

5

1,314 10 19

2,084 2,075

17 1,224 1,313 1,956

Dani blokade

Rb.

4414

4415

4416 4417

4418

4419 4420 4421 4422 4423 4424 4425 4426

4427 4428 4429 4430 4431 4432 4433

4434 4435 4436 4437 4438 4439 4440 4441 4442

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 166: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana166 od 418

DRUŠTVO ZA PROMET ,TRGOVINU I USLUGE ETAR D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET ,TRGOVINU I USLUGE JUMPER COM D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE L.B.B. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE LAK - SAN D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE LIDIJA D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE M.B.M. D.O.O. PLUŽINEDRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE MAS D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE MAŠO D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE MILANELOD.O.O., NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE MILENIUM FASHION D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE MISST D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE MONDO-BET D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE MONTE - METALD.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE NK-INVEST D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE SIMOVIC D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET ,TRGOVINU I USLUGE SIX D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE HANNA D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE WUNDERLING D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGEB-BIT D.O.O.- NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET, TURIZAM, PROIZVODNJU I USLUGE PUCI D.O.O. - ULCINJDRUŠTVO ZA PROMET ,TURIZAM, PROIZVODNJU I USLUGE RINA-COMPANY - ULCINJDRUŠTVO ZA PROMET ,TURIZAM ,USLUGE I UGOSTITELJSTVO KR D.O.O. - ULCINJDRUŠTVO ZA PROMET ,TURIZAM ,USLUGE I UGOSTITELJSTVO LEO D.O.O. - ULCINJDRUŠTVO ZA PROMET ,TURIZAM ,USLUGE I UGOSTITELJSTVO RENESANSA - ULCINJDRUŠTVO ZA PROMET, TURIZAM, USLUGE I UGOSTITELJSTVOSAMM ENGINEERING DOO ULCINJDRUŠTVO ZA PROMET ,USLUGE I INŽENJERING ,EXPORT-IMPORT MONTE LUMI D.O.O. ULCINJDRUŠTVO ZA PROMET, USLUGE I MARKETING TRIM CENTAR D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET,TRANSPORT,UGOSTITELJSTVO I USLUGE PREGALAŠTVO D.O.O.DRUŠTVO ZA PROMET,TRGOVINU I USLUGE AMSTAR D.O.O. - TIVATDRUŠTVO ZA PROMET,TRGOVINU I USLUGE VVK KOMERC D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET,TRGOVINU I USLUGE G&D-HERC D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET,TRGOVINU I USLUGE D&D MAX D.O.O. NIKŠIC

Naziv

02690314026700030292282702746921027373960284016202873885028935500271853702914344028940250285052402735652026902410278348702724260029518510270824802949997024304100245798902662213026622210268830102700158

02432226023092110232361302666219027407960270741102781964

Matični broj*

3,147.90 1,557.16

963.47 4,189.87

970.04 928.19

1,228.83 835.09 133.47

50.93 507.87

33,304.68 4,801.71 9,235.27

903.45 3,020.55 1,482.54 3,772.18 7,566.58

199.38 52,365.67

154.88 783.98 624.94

27,414.36

2,897.76 15,001.48

15.00 325.00

4,222.71 1,532.18

34.58

Iznos blokade

1,314 377 100

2,069 2,105

944 326 402

12 16 24

760 1,515 2,291 1,459 2,263

503 2,211

193 2,335

292 2,078 2,480 1,468 2,384

2,663 1,508 2,394 1,768

326 1,020

66

Dani blokade

Rb.

4443 4444 4445 4446 4447 4448 4449 4450 4451 4452 4453 4454 4455 4456 4457 4458 4459 4460 4461 4462 4463 4464 4465 4466 4467

4468 4469 4470 4471 4472 4473 4474

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 167: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana167 od 418

DRUŠTVO ZA PROMET,TRGOVINU I USLUGE DAST INTER D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET,TRGOVINU I USLUGE KAŠMIR D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET,TRGOVINU I USLUGE LA-MONTENEGRO D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET,TRGOVINU I USLUGE LIFE COM D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET,TRGOVINU I USLUGE LP CREATIVE D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET,TRGOVINU I USLUGE PERCHE NODOO BUDVA (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)DRUŠTVO ZA PROMET,TRGOVINU I USLUGE CRYSTAL PLANET D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET,TRGOVINU I USLUGE,EXPORT-IMPORT MONKAN D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA PROMET,TURIZAM,PROIZVODNJU I USLUGE ONDA-BLU D.O.O. ULCINJDRUŠTVO ZA PROMET,USLUGE I GRAĐEVINARSTVO KUMAR HOLDINGD.O.O. BARDRUŠTVO ZA PROPAGANDU, MARKETING I USLUGE DILEMINT D.O.O. - TIVATDRUŠTVO ZA PROPAGANDU,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT INCOGNITO D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PRUŽANJE GRAĐEVINSKIH USLUGA - NISKOGRADNJA EURO -MONT D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PRUŽANJE KONSULTANSKIH USLUGA SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCUAGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE I RAZVOJ POSLOVNIH SISTEMA PODGORICADRUŠTVO ZA PRUŽANJE RACUNOVODSTVENIH USLUGA D.O.O. FINANCE ACCOUNTING BARDRUŠTVO ZA PRUŽANJE USLUGA RHEA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PRUŽANJE USLUGA I KONSALTING MSC-YU - BARDRUŠTVO ZA PRUŽANJE USLUGA I PROMET ROBA, EXPORT - IMPORT AUTO SERVIS DAKIC D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PRUŽANJE USLUGA SMJEŠTAJA I ZBRINJAVANJA STARIH LICA TMM D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA PRUŽANJE USLUGA U GRAĐEVINARSTVU CUTTER D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA PRUŽANJE FRIZERSKIH I KOZMETICKIH USLUGA MOJ SALON DOO PODGORICADRUŠTVO ZA RADIO-DIFUZNU DJELATNOST HIT FM D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA RADIO-TELEVIZIJSKE AKTIVNOSTI FOKUS D.O.O. - BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA RAĐEVINARSTVO I TRGOVINU ,EXPORT-IMPORT GP INFINITY SOLUTIONS D.O.O. - ULCINJDRUŠTVO ZA RAZVOJ I ULAGANJA TILMONT D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA ADRIATIC INVESTMENTSD.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA BONAKE MONTENEGROD.O.O. PODGORICA

Naziv

026660140276696502707420027438920274499602431777

027610250279571002404818026711070238334902368714

02395231

02448351

02928680026216570246818202979730

02639769

0235607402899655029760300227085402652986

023196160263925402676915

Matični broj*

933.97 1,334.48 6,264.26 3,748.47

80,141.39 11,964.47

786.86 7,046.71 8,133.52 9,861.47

13,819.40 263.23

15.00

15.00

2,817.87 7,331.14 3,145.38

271.75

2,932.75

2,607,830.45 472.88

4,342.94 13,544.38

513.87

2,513,511.63 380,635.62

516.61

Iznos blokade

41 1,633

20 1,020

983 3,321

522 1,431

324 689

3,741 60

2,394

1,087

605 2,000

261 25

2,538

2,404 81

165 2,967

556

1,782 2,753 1,871

Dani blokade

Rb.

4475 4476 4477 4478 4479 4480

4481 4482 4483 4484 4485 4486

4487

4488

4489 4490 4491 4492

4493

4494 4495 4496 4497 4498

4499 4500 4501

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 168: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana168 od 418

DRUŠTVO ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA MEDITERAN ADRIATIC RESORTS D.O.O.PODGORICADRUŠTVO ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA PROPERTY INVESTMENTS D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA SAN INVESTMENTSD.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA STAN PROJEKT D.O.O - PODGORICA (NA OSNOVU PRESUDE OSNOVNOG SUDA U KOTORU POSL.BR.K.370/12 OD 21.12.2012 GOD. UPISAN U KAZNENU EVIDENCIJU CRPS-A) DRUŠTVO ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA WALDORF D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA RAZVOJ PROJEKATA SA NEKRETNINAMA IRENE IMMOBILIARED.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA RAZVOJ SPORTA I PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. NOVA STARS PODGORICADRUŠTVO ZA REKLAMU, PROPAGANDU, UMJETNICKO STVARALAŠTVO, PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ARTUS D.O.O. - TIVATDRUŠTVO ZA REMONT I IZGRADNJU BRODOVA BRODOREMONTNO DRUŠTVO TOLE D.O.O. KOTORDRUŠTVO ZA RIBARSTVO NA MORU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT JADRAN RIBA A.D. - KOTORDRUŠTVO ZA RIBARSTVO,PROIZVODNJU,TRGOVINU,TURIZAM,SAOBRACAJ I SPOLJNU TRGOVINU DEDIKOL D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA RPOIZVODNJU, PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PBS D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA SANITARNU I EKOLOŠKU ZAŠTITU EKO SANITACIJA - TIVATDRUŠTVO ZA SAOBRACAJ AP PODGORICAD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA SAOBRACAJ I TRGOVINU MAT - NIKD.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA SAOBRACAJ, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I USLUGE DIKSON-MILOVIC D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA SAOBRACAJ, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I USLUGE TEX ENTERIJER D.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA SAOBRACAJ TRGOVINU UGOSTITELJSTVO I USLUGE FITPRO D.O.O. HERCEG-NOVIDRUŠTVO ZA SAOBRACAJ, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I USLUGE NN & L D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA SAOBRACAJ, UGOSTITELJSTVO I USLUGE SFINGA LINED.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA SAOBRACAJ,TRGOVINU I TURIZAM KONVOJ TRAVEL D.O.O. PLJEVLJADRUŠTVO ZA SAOBRACAJ,UGOSTITELJSTVO I USLUGE TANI TOURS DOO ULCINJDRUŠTVO ZA SAOBRACAJ,UGOSTITELJSTVO I USLUGE ŠCEPO TOURS DANILOVGRADDRUŠTVO ZA SPECIJALNA MINIRANJA, PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE VAMCO - MINER

Naziv

02662698

02640813

0264223902667487

0267683402690861

0238681002668475

02256673

02016320

02225913

0267354102800152026372510246796802326680

02350807

02215411

02421836

0265510102279371026209870236136102298767

Matični broj*

30,863.83

1,099,016.91

464,243.98 89,275.27

18,063.13 69,912.41

631,178.60 96.83

163,985.45

43,073.49

13,123.80

1,547,895.98 107.80

13,598.95 22,066.11

546.38

1,226.25

26,660.07

8,716.35

9,366.56 232.00

9,275.03 13,447.11 33,156.21

Iznos blokade

2,895

2,753

2,496 30

510 1,014

689 1,768

1,731

3,042

4,010

1,431 180

2,456 461

3,489

30

191

459

2,257 2,090

556 2,210 2,221

Dani blokade

Rb.

4502

4503

4504 4505

4506 4507

4508 4509

4510

4511

4512

4513 4514 4515 4516 4517

4518

4519

4520

4521 4522 4523 4524 4525

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 169: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana169 od 418

D.O.O. - PLJEVLJADRUŠTVO ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I PROIZVODNJU A.L. CHEMICMONT D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I TURIZAM MARK PRODUKT INTERNACIONAL D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE AUTO OBNOVA D.O.O. PODGORICA JEREVANSKA 3DRUŠTVO ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU METALKA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU NA VELIKO I MALO I USLUGE FINTA COMERCE D.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU,PROIZVODNJU PROMET I USLUGE GORSKA VILA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA SPOLJNU, UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE EUROLINE D.O.O. PODGORICA (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)DRUŠTVO ZA SPORTSKI MARKETING, PROMET I USLUGE NV SPORT D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA TV, VIDEO,FILMSKU I OSTALU PRODUKCIJU WILD BEAUTY LIVE D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJU USLUGE ,TRGOVINU,EXPORT-IMPORT TRANSINTERCOM D.O.O.PODGORICADRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE ALTCOM MONTENEGRO D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA TEHNICKU ZAŠTITU WATCHER TECHNICAL SYSTEM D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA TRANSPORT I PROMET ROBA I USLUGA BOKI COMERC D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA TRANSPORT, TRGOVINU I USLUGE TRANSCONTAINER D.O.O. KOTORDRUŠTVO ZA TRANSPORT, ŠPEDICIJU I TRGOVINU, EXPORT-IMPORT TRANS LOGISTICS CG D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU , UGOSTITELJSTVO I USLUGE DORIJA D.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA TRGOVINU, GRADNJU I USLUGE, EXPORT-IMPORT DOBAR DAN D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA TRGOVINU, GRAĐEVINARSTVO I USLUGE GTO NINDOO HERCEG - NOVIDRUŠTVO ZA TRGOVINU, GRAĐEVINARSTVO I USLUGE D.O.O. MONTENEST - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA TRGOVINU, GRAĐEVINARSTVO I USLUGE R & M EXTRA HERCEG - NOVIDRUŠTVO ZA TRGOVINU, EXPORT-IMPORT BUKOVICA S.B. D.O.O. PLJEVLJADRUŠTVO ZA TRGOVINU, EXPORT-IMPORT I USLUGE ANITA M - PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU EXPORT-IMPORT L.A ŠPEDING D.O.O. PLJEVLJADRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGEMONTPLUS COMPANYD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU I INŽENJERING ŠIPAD-KOMERC D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU I MARKETING ALAND K.D. NIKŠIC

Naziv

02279843

02096773

02081890

0211629402200961

02233258

02104032

0288435602694069

02342952

0246580902638177027337140276759702429268

0221893302666227026558610264190902467321023934760241938602386640023425450229720502102919

Matični broj*

15.00

40,122.51

9,174.74

47,612.40 7,628.21

4,588.93

78.53

441.29 1,269.83

3,955.32

15.00 3,790.90 2,102.50

28,734.27 327.11

43,405.49 4,525.00 2,263.42

381.59 107.05 227.80

4,728.47 31,605.27

6,992.06 2,993.85

42.59

Iznos blokade

1,087

3,848

1,054

4,583 556

3,698

3,597

283 2,482

4,526

1,087 2,133 1,335

961 3,019

2,091 1,648 1,727 1,413 2,174 3,685 2,701

837 3,829 4,926 4,058

Dani blokade

Rb.

4526

4527

4528

4529 4530

4531

4532

4533 4534

4535

4536 4537 4538 4539 4540

4541 4542 4543 4544 4545 4546 4547 4548 4549 4550 4551

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 170: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana170 od 418

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I PROMET BREMA D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA , EXPORT - IMPORT MONTECAN D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT VELIMONT D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU I PROMET RS GLOBAL D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU I PROMET SAŠA COLOR TRADE D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU I TURIZAM EXPORT- IMPORT GB & SONS D.O.O.BARDRUŠTVO ZA TRGOVINU I TURIZAM IMPERIAL GROUP D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO STUPARTAMARA D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVOVLADAR K.D. KOMPLEMENTARA JELUŠIC DARINKEDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE BJANKA COMPANY D.O.O. BARDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE LAMB TRADE D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE MTM D.O.O. BARDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE ALEXIS D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE AUTO KUCA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE B M S D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE BACIOK.D. KOMPLEMENTARA JOVOVIC MILKEDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE BULAJIC CO. D.O.O. KOTOR (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE V-D KOMERC K.D. NIKŠICDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE VVS D.O.O.- BARDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE VELJOVIC TRADE D.O.O. BARDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE VILUX D.O.O. BARDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE VLAHOVIC MEDITERAN O.D. PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE VUCKOVIC K.D. NIKŠICDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE GOLD MARINE TRADING D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE GORANA-PROMET D.O.O. BARDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE GORTEX D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE GRANIT-MERMER D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. ANA I GOGA - NIKŠICDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DATA PROJECT ELECTRONICS D.O.O. BARDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DATEX GROUP D.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DIDAKTA K.D. - PODGORICA

Naziv

0238180002415763

02268213

0238094302438844020870140246767402619067020717890299951002356309024376600241755302262614023796270233157802386313

0233011302641330029762770245932902309491021604040274008702406519027658370235486102777428023867630285059102295067

Matični broj*

917.60 15.00

2,478.99

884.33 19,171.97

1,127.70 15.00 47.75

6,862.21 163.32

2,624.82 2,068.42 8,429.98

29,376.62 30.00

976.21 1,969.85

3,063.42 92.93

98,451.24 2,027.93 6,140.47 2,171.90 2,245.92 5,643.55

883.22 3,692.73 1,819.14

898,983.69 130.00

4,900.81

Iznos blokade

3,390 1,087

1,621

3,823 16

1,602 1,087

95 4,293

215 4,350 2,194 1,622 3,915 2,181 3,989 3,674

3,506 1,544

51 1,501 4,692 3,112 1,684 2,893

272 3,814 1,083 1,012

83 4,083

Dani blokade

Rb.

4552 4553

4554

4555 4556 4557 4558 4559 4560 4561 4562 4563 4564 4565 4566 4567 4568

4569 4570 4571 4572 4573 4574 4575 4576 4577 4578 4579 4580 4581 4582

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 171: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana171 od 418

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DSK SOJUZ 2000 D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE ĐORĐE I DADO D.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE E-SISTEM MONTENEGRO D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE EURO MINA COMERC D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE, EXPORT - IMPORT KEKA D.O.O BARDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT D.O.O. LISCA PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT LARMONT D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT PEŠALJ D.O.O. TIVATDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE IKAA D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE INTEREKO D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE JAŠO D.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE K & K ELECTRONICS MONTENEGRO D.O.O. BARDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE KNJIŽARE PIRAMIDADOO HERCEG - NOVIDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE KOMERC KEKA D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE KOMTEK D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE KOPERNIKUS D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE LAUNDRY D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE LORIKIT DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUDVADRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE M.V.M. TRADE D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE MANDIC IPON 2 HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE MARINELO D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE MERKATOR CO, D.O.O, PODGORICA(RJEŠENJEM ST.BR.376/15 OD 18.09.2015.GODINE OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE MIB-6 D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE MIL - LTD D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE MILANO FURS D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE MIRARO CG D.O.O. KOTORDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE MOBILE +382 D.O.O. BARDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE MODENA D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE MONTENEGRO TRADE D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE MXL D.O.O. - ŽABLJAKDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE N & M, DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJE

Naziv

027266880290194302663147024501600211104702346745023431340295609802966859024217980290497702467666026815870240975502640031023908250237858202242648

02655535028759770294164302400553

023003110229750702751739024594420302147502456281027455340286319702410443

Matični broj*

96,787.75 3,133.64 7,443.87

893.04 1,136,622.84

838.97 22,518.93

460.00 2,720.13

15.00 5,655.42

10,175.02 22,361.09

3,404,614.45 607.34 430.86

5,418.48 4,989.60

51.32 10,708.41

808.53 10,958.74

158.70 778.78 173.00

14,147.43 204.60

2,572.62 2,221.79

335.24 11,964.64

Iznos blokade

928 573

1,637 683 338

4,373 2,760

457 68

2,394 380 740

2,406 324

2,503 4,180

4 1,402

19 556

13 585

2,872 4,964 1,314 1,735

24 2,389 2,215

94 2,084

Dani blokade

Rb.

4583 4584 4585 4586 4587 4588 4589 4590 4591 4592 4593 4594 4595 4596 4597 4598 4599 4600

4601 4602 4603 4604

4605 4606 4607 4608 4609 4610 4611 4612 4613

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 172: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana172 od 418

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE OPTIMUS COMPUTERS - PLJEVLJADRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE PANORAMA PLUS D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE PARIZ SPORT D.O.O.BARDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE PLAVNIK COMERC D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE PRINC CG D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE PROMETESTA CO.D.O.O. BARDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE PHS D.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE RADONIC D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE RATAC CO D.O.O. BARDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE RUSTIKO D.O.O. BARDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE RHISON CO. D.O.O. KOTORDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE S.A.D. IN D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE SAVIC CG BARDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE ST. OLIVER D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE SUNĐER BOB D.O.O. - PLJEVLJADRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE SUPERDINAR K.D. NIKŠIC (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE SHUGE D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE T-MARKET D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE TAMIL D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE TONG DA D.O.O. DANILOVGRADDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE TONY D.O.O. - ŽABLJAKDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE TRIO - SPORT DOO BARDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE TRIUMPH D.O.O. - BAR (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE FALANGA D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE FLORAL GIFT D.O.O. BARDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE CNC GRAVOCENTAR D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE COTTON BAR D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE XANADU TRADE D.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE. EXPORT - IMPORT SIMBOLD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGEBIT-B D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE,EXPORT-IMPORT AVIA D.O.O. PODGORICA

Naziv

02948273027300900288851302718863027712090235034302884933024063730237761602792443023817290264184402759969027583340291617702195097

02631016028436920243085102448203028219230243761902665093

0274775802792451029327250266040702348594026838900281437402361957

Matični broj*

446.28 1,076.83

130.26 9,156.03

60,552.11 9,587.41 4,620.12

108,093.20 2,343.98 5,352.72 1,572.43

159.01 2,897.88

350.17 1,583.78 1,227.46

15.00 26,479.18 26,074.38

363.43 2,665.37 1,646.55

163.30

17,518.98 6,405.78

732.26 6,968.82 3,209.37 8,554.54 6,254.79 3,124.08

Iznos blokade

81 676 318

2,078 517

2,747 1,061 2,139 4,391 1,620 2,350

83 1,466 1,411

503 4,912

2,139 956

2,155 2,599 1,038 1,586 1,481

1,962 1,276

60 1,928 2,831

690 1,039 4,008

Dani blokade

Rb.

4614 4615 4616 4617 4618 4619 4620 4621 4622 4623 4624 4625 4626 4627 4628 4629

4630 4631 4632 4633 4634 4635 4636

4637 4638 4639 4640 4641 4642 4643 4644

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 173: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana173 od 418

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE,EXPORT-IMPORT DELTA GROUP D.O.O. TIVATDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE,EXPORT-IMPORT EUROPEAN GLORY D.O.O. TIVATDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE,EXPORT-IMPORT M INVESTMENTS D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGEOPERATIVAK.D. NIKŠICDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGEPLENTYD.O.O. - BARDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGEQEEN BARD.O.O. BARDRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO EXPORT-IMPORT AZALEA D.O.O TIVATDRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO JIANHUA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - CETINJEDRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO MAR-MI D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO MONTERA - D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO,EXPORT-IMPORT KOVACEVIC-CALGARY D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO,EXPORT-IMPORT UGOSTITELJSTVO I TURIZAMMIGOL HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE I POSREDOVANJE U PROEMTU ROBE I USLUGA ABEX COMPANY D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU NA MALO I VELIKO D.O.O. G & E SAN- ULCINJDRUŠTVO ZA TRGOVINU NA MALO ODJECOM SIGNOR D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU, PREVOZ I TRANSPORT, EXPORT - IMPORT INKA - TRANS D.O.O. CETINJEDRUŠTVO ZA TRGOVINU, PRODAJU MOTORNIH VOZILA EXPORT-IMPORT EXTRA CAR D.O.O. - CETINJEDRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODJU,GRADNJU I USLUGE ŽITOMLIN NIKOLIC NIKOLA KD NIKŠICDRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE BIBERON D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE EXPORT - IMPORT KERMES D.O.O.- CETINJEDRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE, EXPORT-IMPORT ARGOPODGORICA D.O.O.- PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE KASIMPEX D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU PROIZVODNJU I USLUGE RUŠPA D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE TECH-LIVE MONTENEGRO D.O.O. - BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROJEKTOVANJE I USLUGE HIDROMAX, D.O.O., PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROMET , POSREDOVANJE I USLUGE F. & V. ITA - MNE D.O.O. - BAR

Naziv

0286310302986728029050780232459802138786028362200205984302323281

023829620243586102057620

02267187

02099080

024677040285181402423308

02651416

02294745

0227409402415984

02358727

024457270226114602411679

0238947902672456

Matični broj*

15.00 55.00

3,584.60 1,291.29

434.83 1,875.00

21,892.80 703.82

877.49 37,437.99 11,953.79

225.51

22,911.33

86,861.63 20,562.60

15.00

96.54

76,094.62

3,292.57 17,742.73

4,847.22

40,763.44 437.71

1,568.52

4,742.08 1,303.78

Iznos blokade

453 326 695

3,685 3,069

272 116

3,793

991 2,076 4,463

1,824

293

1,860 258

2,394

149

1,698

4,430 2,452

4,346

2,508 18

1,882

4,183 928

Dani blokade

Rb.

4645 4646 4647 4648 4649 4650 4651 4652

4653 4654 4655

4656

4657

4658 4659 4660

4661

4662

4663 4664

4665

4666 4667 4668

4669 4670

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 174: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana174 od 418

DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE ANS-ĐUROVIC D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE ACTION BEACH D.O.O. TIVATDRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE BEST HOUSE COMPANY D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA TRGOVINU ,PROMET I USLUGE GORMONT D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE DILE D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORTJOROND.O.O.BUDVADRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT LA PELLA - PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT NEMANJA R D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT NIKOLAJ D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE, EXPORT.IMPORT DISKONTEURO D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE PROTON GROUP D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE RR1309 D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA TRGOVINU, SAOBRACAJ I USLUGE D.O.O. M-TOURS HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA TRGOVINU SAOBRACAJ UGOSTITELJSTVO ELLA D.O.O. HERCEG-NOVIDRUŠTVO ZA TRGOVINU, TRANSPORT I TURIZAM EXPORT - IMPORT RAVUĐO D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO AMELA & COD.O.O.ULCINJDRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO EXPORT-IMPORT GRIFON D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO M.M. OTAŠEVIC D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA TRGOVINU ,TURIZAM I UGOSTITELJSTVO OSKAR D.O.O. - ULCINJDRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE SLADJA COMPANY D.O.O. BARDRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE AP-SARA D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE GEOINVESTBILD D.O.O.- HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE, EXPORT-IMPORT SEMNOIT D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA TRGOVINU TURIZAM I USLUGE JUGOGENEX D.O.O. BARDRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE RAVIC D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE FAMILY & COM D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM, MARKETING, ŠPEDICIJU, PROIZVODNJU I USLUGE MONTEPLAY D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU ,TURIZAM ,PROMET ROBA I USLUGA ALLIANZ KAPITAL D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA TRGOVINU ,TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I SAOBRACAJ EXPORT-IMPORT EMMA COMPANY D.O.O. - ULCINJ

Naziv

0297918703023192027674220242445202764172027812390279480202948494

0293322502323222

0297311102987155026418100236986902892871

028800080271970302787091026639960271988602779323026463150293299702331411026350540286637402395703

0265060602451859

Matični broj*

147.22 2,703.26 1,890.55

299,444.08 8,972.41

29,274.57 15.00

14,251.02

244.21 101,020.74

3,088.49 1,015.85

22,743.53 215.31

9,370.79

4,261.20 959.40 139.40

1,065.19 13,057.41

7,910.49 8,594.21

16,848.89 1,040.43 2,467.16

13,269.57 29,849.09

127,434.67 789.38

Iznos blokade

5 25

622 1,438 1,598

212 276 250

27 3,957

339 41

1,923 4,464

438

745 271

46 2,799 1,410 1,725 1,549

367 25 89

599 31

846 1,656

Dani blokade

Rb.

4671 4672 4673 4674 4675 4676 4677 4678

4679 4680

4681 4682 4683 4684 4685

4686 4687 4688 4689 4690 4691 4692 4693 4694 4695 4696 4697

4698 4699

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 175: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana175 od 418

DRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I SAOBRACAJ RION D.O.O. - ULCINJDRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO, SAOBRACAJ I OSIGURANJE ATLANTIC D.O.O. - ULCINJDRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM, CATERING, EXPORT - IMPORT LUX COMPANY D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I PROMET NEKRETNINAMA MAKSIMOVA & PARTNERS- KOTORDRUŠTVO ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I USLUGE TAMI D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU ,UGOSTITELJSTVO I USLUGE ŠILE - COM D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA TRGOVINU, USLUGE I PROMET RUSDOMD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU, USLUGE I PROMET BOKA FUND LIMITED D.O.O. KOTORDRUŠTVO ZA TRGOVINU, USLUGE I PROMET D.O.O. AGRAR PRODUKT - PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU, USLUGE I PROMET MOBILLE D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU, USLUGE I PROMET PRONEK DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU- PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU, USLUGE I PROMET PROFSOJUZ D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU, USLUGE I TURIZAM TEMPO D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU USLUGE MILOVANOVIC COMPANYOD KOTORDRUŠTVO ZA TRGOVINU,EXPORT-IMPORT CENTAR-EXPORT,D.O.O PLJEVLJADRUŠTVO ZA TRGOVINU,PROIZVODNJU I USLUGE REPORTER PRESS D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU,PROIZVODNJU I USLUGE,EXPORT-IMPORT PLAY D.O.O. CETINJEDRUŠTVO ZA TRGOVINU,PROMET I USLUGE MD PLUS D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA TRGOVINU,PROMET I USLUGE CEŠKI DOM DOO PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU,SAOBRACAJ,UGOSTITELJSTVO I USLUGE NERETVA W D.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA TRGOVINUTETAD.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA TRGOVINU,TRANSPORT I TURIZAM EXPORT - IMPORT VURAĐO D.O.O. CETINJEDRUŠTVO ZA TRGOVINU,TURIZAM EXPORT-IMPORT UGOSTITELJSTVO I USLUGE EDONI & BIMI- D.O.O. - ULCINJDRUŠTVO ZA TRGOVINU,TURIZAM I USLUGE CARAPAN COMPANY D.O.O. PETROVAC NA MORUDRUŠTVO ZA TRGOVINU,TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I SAOBRACAJ PANA D.O.O. ULCINJDRUŠTVO ZA TRGOVINU,TURIZAM,UGOSTITELJSTVO,EXPORT-IMPORT STOJANOVIC D.O.O.PODGORICADRUŠTVO ZA TRGOVINU,UVOZ-IZVOZ I USLUGE MONTENEGRO TRADING COMPANY D.O.O. NIKŠIC

Naziv

0240008102377209

02733579

02439751

02367467024662790263955602466309027600370269622302641500

023842640278059302273691021442630234771702394073027967590265204802380544

023508740244628602657716

024081980243317602065860

02782111

Matični broj*

26,927.44 3,058.01

4,626.03

1,313.00

3,386.18 51.98

603.45 6,680.99

51,356.34 202,566.81

219.19

2.18 946.43 698.76

9,105.20 7.08

1,358.07 1,133.11

249.63 541.08

28,472.88 27,940.49

2,130.72

26,953.48 809.08

38,106.90

1,596.87

Iznos blokade

1,867 2,686

481

66

4,266 2,174

178 480

1,790 1,510 2,697

4,334 23

3,159 2,519

156 3,197

369 1,195 3,719

2,189 1,683 2,449

397 426 691

705

Dani blokade

Rb.

4700 4701

4702

4703

4704 4705 4706 4707 4708 4709 4710

4711 4712 4713 4714 4715 4716 4717 4718 4719

4720 4721 4722

4723 4724 4725

4726

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 176: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana176 od 418

DRUŠTVO ZA TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO I USLUGE BOGORAS DOO HERCEG NOVI (NA OSNOVU PRESUDE OSNOVNOG SUDA U H.NOVOM POSL.BR.K.71/12 UPISAN U KAZNENU EVIDENCIJU CRPS-A)DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE,UGOSTITELJSTVO I TURIZAM ATOS D.O.O. - ŽABLJAKDRUŠTVO ZA TRGOVIU I GRAĐEVINSKO ZANATSKE RADOVE DACA MONT DRUTŠVO SA OGRANICENOM OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICADRUŠTVO ZA TRŽIŠNE KOMUNIKACIJE TRIKOM D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA TURIZAM , TRGOVINU I USLUGE TIMUN D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA TURIZAM, GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE ROLER D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA TURIZAM I POSLOVNE USLUGEGO SAIL D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA TURIZAM I PREVOZ ROBA I PUTNIKA TRAVEL & TURIST BIRO D.O.O. NIKŠIC (ZABRANA RASPOLAGANJA UDJELOM RJEŠENJEM OSNOVNOG SUDA U NIKŠICU I.BR. 631/07 OD 07.09.2010 GOD. )DRUŠTVO ZA TURIZAM I TRGOVINU, EXPORT-IMPORT WAMAX D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA TURIZAM I UGOSTITELJSKE USLUGE STRELA + D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO FORZA INVESTMENT D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO SPORTNET D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO CRNA GORA - TURS D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO WORD D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA TURIZAM I USLUGE EVGENIYA D.O.O. TIVATDRUŠTVO ZA TURIZAM I USLUGE, EXPORT - IMPORT GEROMD.O.O. KOTORDRUŠTVO ZA TURIZAM I USLUGE ZED - ID.O.O. BARDRUŠTVO ZA TURIZAM I USLUGE IROLIN MONTENEGRO INVEST D.O.O. - HERCEG NOVI DRUŠTVO ZA TURIZAM I USLUGE MIŠEVIC D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA TURIZAM I USLUGE MONT TERRACE D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA TURIZAM I USLUGE PROFITREK - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA TURIZAM I USLUGE HOTELS-N-GROUP D.O.O. TIVATDRUŠTVO ZA TURIZAM I USLUGE CONNECT COMPANY EXPORT-IMPORT D.O.O. - TIVATDRUŠTVO ZA TURIZAM, INVESTICIJE, PROMET I USLUGE AURORA MONT D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA TURIZAM, INVESTICIJE, PROMET I USLUGE MONTELES D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA TURIZAM INVESTICIJE, PROMET I USLUGE VIRAŽ D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA TURIZAM INVESTICIJE, PROMET I USLUGE ECCOSTAN D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA TURIZAM, INVESTICIJE, PROMET I USLUGE KNAUF-SERVICE D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA TURIZAM ,INVESTICIJE ,PROMET I USLUGE PROGRESS D.O.O. - BUDVA

Naziv

02446073

0263741302384248

0238949502658577029337560282608902330261

021122640287975102398443023984270269903602664216028042630267140902646056026567520240229702667045026670610286195002688581027129460246649002430886024606020262081202672669

Matični broj*

4,908.55

115.82 15.00

3,570.75 610.70

41.29 4,924.38

397.19

10,693.80 6,201.32 2,328.52

14,030.19 7,806.89

818.59 15.00 15.00

1,102.74 98.22

11,409.42 4,050.88

497.34 4,628.24 8,693.23

15,316.53 315.00

2,544.66 252,273.40

6,023.60 4,341.81

Iznos blokade

2,099

550 2,394

2,034 2,369

102 362

38

4,104 291

2,757 3,034

761 1,090

801 1,087 1,735 2,137

522 657

1,661 2

1,678 1,284 2,834 3,456

271 338 695

Dani blokade

Rb.

4727

4728 4729

4730 4731 4732 4733 4734

4735 4736 4737 4738 4739 4740 4741 4742 4743 4744 4745 4746 4747 4748 4749 4750 4751 4752 4753 4754 4755

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 177: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana177 od 418

DRUŠTVO ZA TURIZAM INVESTICIJE,PROMET I USLUGE LASTVA DEVELOPMENTD.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA TURIZAM, PROIZVODNJU, PROMET I USLIGE LIONS D.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA TURIZAM, PROIZVODNJU, PROMET I USLUGETRAVEL V.V.J.B.D.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA TURIZAM, PROMET I USLUGE VILA ALEKSANDAR D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA TURIZAM, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT ANNI D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA TURIZAM, PROMET ROBA I USLUGA ALEN COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCUDRUŠTVO ZA TURIZAM ,PROMET ROBA I USLUGA LIS DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVA (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)DRUŠTVO ZA TURIZAM PROMET ROBA I USLUGA NA VELIKO I MALO, EXPORT-IMPORT ROBINIAD.O.O BUDVADRUŠTVO ZA TURIZAM, PROMET ROBA I USLUGA, TURIZAM, GRADJEVINARSTVO I INVESTICIJERUS INVEST GROUP D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA TURIZAM, PROMET, USLUGE EXPORT-IMPORT IDEAL DEVELOPMENT D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA TURIZAM, SAOBRACAJ I USLUGE RAITOURS D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA TURIZAM, TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA RUNTEC DEVELOPMENT D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA TURIZAM, TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA FIRST MONT GROUPD.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA TURIZAM, TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA CELTIC INVESTMENTS D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA TURIZAM ,TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA GLAGOL D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA TURIZAM, TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA GREENGORAD.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA TURIZAM, TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA MONTENEGRO SERVICED.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA TURIZAM, TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA PAŠTROVICI INVESTMENT D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA TURIZAM, TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA RANTA D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA TURIZAM, TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA SOFIYA D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA TURIZAM, TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA FASAMONT D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA TURIZAM, TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO ZOKI D.O.O. BARDRUŠTVO ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE FAMILYD.O.O.NIKŠICDRUŠTVO ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE GOLD COAST D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE ECK-INTERNATIONAL D.O.O. PETROVAC

Naziv

026935770279348202786575

024018190243381802647451

02643880

02172097

02438577

02653630

0275143702677687

02671204

02693097

026745050267582002671018

02665182

02667312026857950268861102464225026633250274908402430673

Matični broj*

7,898.93 3,719.90 2,319.75

1,639.99 5,355.87 2,375.18

15.00

10,959.35

15,082.17

11,809.05

28.48 15.00

279.82

15.00

15.00 15.00 15.00

471.70

15.00 15.00

11,595.35 280.38 753.21

2,286.43 11,812.94

Iznos blokade

691 615

1,412

2,394 212

2,483

1,087

1,962

333

1,073

83 1,087

2,385

2,211

2,211 1,087 2,211

2,466

2,211 1,087 1,314 2,728 1,801

366 739

Dani blokade

Rb.

4756 4757 4758

4759 4760 4761

4762

4763

4764

4765

4766 4767

4768

4769

4770 4771 4772

4773

4774 4775 4776 4777 4778 4779 4780

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 178: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana178 od 418

DRUŠTVO ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE EXPORT-IMPORT MONT DEVELOP HQ D.O.O. BARDRUŠTVO ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT ATLANTIQUE D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT VELJA VODA LUX D.O.O. - TIVATDRUŠTVO ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT ID MONTENEGRO HOMES D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT OXAL COMPANY D.O.O - BUDVADRUŠTVO ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE HORTING MONTENEGRO D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU DESIGN MAESTRO TIVATDRUŠTVO ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU M.D.R. COMMERC D.O.O. HERCEG- NOVIDRUŠTVO ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I USLUGE L & M PEROVIC D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I USLUGE P.A. VUJOVIC D.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I USLUGE XANADU RENT-A-CAR D.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO, PROMET ROBA I USLUGA COYOTE D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA TURIZAM,GRAĐEVINARSTVO,SAOBRACAJ I USLUGE SAVICA - SL HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA TURIZAM,EKOLOGIJU I USLUGE SPECTRUM HOLIDAYS MONTENEGRO D.O.O. PLUŽINEDRUŠTVO ZA TURIZAM,IZDAVACKU I PROMETNU DJELATNOST ADRIATIC CLUB INTERNATIONAL D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA TURIZAM,INVESTICIJE,PROMET I USLUGE IRINA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA TURIZAM,INVESTICIJE,PROMET I USLUGE MS INVEST D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA TURIZAM,INVESTICIJE,PROMET I USLUGE REALITY D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA TURIZAM,PROMET I USLUGE DŽEDONALD COMPANY D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA TURIZAM,TRGOVINU I USLUGE LANTRA D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA TURIZAM,TRGOVINU I USLUGE MONTELINE TRAVEL D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA TURIZAM,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU BIG-ENEX-TOURS DOO BAR(POKRENUT POSTUPAK RASPRAVLJANJA ZAOSTAVŠTINE)DRUŠTVO ZA TURIZAM,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU STARI MLIN DOO BARDRUŠTVO ZA TURIZAM,UGOSTITELJSTVO I USLUGE NADA D.O.O. BARDRUŠTVO ZA TURIZAM,UGOSTITELJSTVO I USLUGE NOVI GLOBTURS DOO HERCEG NOVI ( POSL.BROJ K.22/2013 UPISN U KAZNENU EVIDENCIJU CRPS-A.DRUŠTVO ZA TURIZAM,UGOSTITELJSTVO I USLUGE TIMESTAR D.O.O. CETINJE

Naziv

02618753

0261771402619237

02619253

02617692

027872370241595002428571

026495780278362202348608

027292960246595702801728

02075091

02427419026210020242345602379007022787150239745502286866

024627700243332002467445

02135426

Matični broj*

261.55

522.02 51,853.01

1,244.93

15.00

30.95 20,065.47

6,906.90

367.92 9,571.85

577.31

2,754.97 3,831.79

306.55

110,079.15

941.00 260.63

307,645.14 3,022.31

589.84 185.34

2,917.20

5,952.70 2,743.08 4,344.01

634.47

Iznos blokade

2,775

2,398 1,893

545

2,211

1,831 3,288 2,609

81 972

3,622

338 2,382

142

5,239

2,841 1,039 1,945

583 213

4 1,627

2,442 733 685

4,597

Dani blokade

Rb.

4781

4782 4783

4784

4785

4786 4787 4788

4789 4790 4791

4792 4793 4794

4795

4796 4797 4798 4799 4800 4801 4802

4803 4804 4805

4806

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 179: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana179 od 418

DRUŠTVO ZA TURIZAM,UGOSTITELJSTVO,PROMET ROBA I USLUGA AELIT - MONTE D.O.O. BARDRUŠTVO ZA TURISTICKO POSREDOVANJE I MARKETING LABOSTA D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA UGOSITELJSTVO I USLUGE VIDAK D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO , TURIZAM , TRGOVINU I USLUGE MELDEEP PTY, LIMITED D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO , TRGOVINU I OSTALE USLUGE KLJAJEVIC B.POLJEDRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO , TURIZAM I TRGOVINU NOJEVA BARKA - BARKA E NOJ`S D.O.O. DUŠICI - TUZIDRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO , TURIZAM I USLUGE ART-BOR D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I PROMET ROBA I USLUGA MR.GOOD D.O.O. PODGORIC ADRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU AMARILIS DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUDVA(RJEŠENJEM ST.BR.62/15 OD 19.06.2015.GODINE OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU OSKAR-MONT D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM M & B TRADED.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.G. COMPANY D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM EXPORT-IMPORT CO TROPICANA D.O.O - ULCINJDRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM MIA PIU D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM TVRĐAVA KOSMAC DOO BUDVA DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM HOLLEGRO D.O.O. ULCINJDRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I USLUGE ZLATNA DAMA D.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I USLUGE KAPOR DD D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I USLUGE KB TRADE D.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I USLUGE L D D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I USLUGE MAKSIM - EM D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I USLUGE NORSK D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I USLUGE NT 3 D.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I USLUGE RICI D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, PREVOZ I USLUGE D.O.O. NNM SAN - NIKŠICDRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT LIRIA-HOTEL D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, PROMET I GRAĐEVINARSTVO HABANA GROUPDOO, BARDRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, PROMET I USLUGE MLIN RAŠOVICA D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, PROMET I USLUGE MONACCO DVAD.O.O. HERCEG NOVI

Naziv

02708914020771320290329602381010

0205812002361809

028193330234785702197308

0283036102676664024383990275622602706547028053750229152502710617029084760243308702363232028156300282976202767481027674730241756102910144

027189360284488502753529

Matični broj*

4,632.88 61.15

400.40 15.00

8,745.63 3,109.75

5,626.81 7,370.46

92,119.19

309.06 15.00 30.00

2,308.70 408.60

4,081.01 467,650.96

13,384.89 9,128.98 8,506.52 3,690.04 2,092.29 4,939.69 4,831.09

19,953.53 233,764.99

1,877.60

39,186.02 3,503.71 2,757.27

Iznos blokade

1,892 81

376 2,394

5,490 2,763

356 2,734 1,070

230 1,087 2,181 1,867

4 853

4,089 2,370

352 2,511 1,545

615 1,382 2,081

263 1,696

5

269 576

1,698

Dani blokade

Rb.

4807 4808 4809 4810

4811 4812

4813 4814 4815

4816 4817 4818 4819 4820 4821 4822 4823 4824 4825 4826 4827 4828 4829 4830 4831 4832

4833 4834 4835

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 180: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana180 od 418

DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, PROMET I USLUGE ORIENT D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, PROMET, TURIZAM I USLUGE MINGO D.O.O. ULCINJDRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I TURIZAM PUŠKIN D.O.O. BARDRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE COBRA STAR D.O.O. BUDVA - PETROVACDRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE BRANCO D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE GRINET D.O.O.BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE JD - PRIVREDNIK - PLUŽINEDRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE JELUŠIC D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE METEOR - BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO TRGOVINU I USLUGE RADGOST BARDRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE REPUBLICA RAKONJE D.O.O. - BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO ,TRGOVINU I USLUGE RMV BEDEM D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO ,TRGOVINU I USLUGE CE GEVARA D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO ,TRGOVINU ,SAOBRACAJ I USLUGE ALEGROTOURS MONTENEGRO D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM , TRGOVINU I USLUGE BLUE MAGIC MONTENEGRO D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I EXPORT-IMPORT HEMINGWAY D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I TRGOVINU FASHION CLUB D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I USLUGE IRISH MOLLYSDOO BARDRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I USLUGE TO & MI D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM TRGOVINU DINAL D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE BLUE MAGIC D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE VISITOURS D.O.O PETROVACDRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE QUICK D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, TRGOVINU, MARKETING, SAOBRACAJ, PROIZVODNJU I USLUGE RAFFAELLO-TRADING D.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, TRGOVINU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT HOTEL VIDIKOVAC D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO,TRGOVINU I USLUGE MALIBU PLANET D.O.O. BARDRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO,TRGOVINU I USLUGE PROGONOVICI DOO HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO,TURIZAM I USLUGE OSMI KRUG HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA UZGOJ GOVEDA I BIVOLA, PROIZVODNJA MLIJEKA BISTRICANKAD.O.O. BIJELO

Naziv

02400367024618380278428902645831

02642298021757890280112402747987021873960290519102854104

026554970269381002438429

02751747

027691230276216102641879024086350211725802401258021397150240109602073528

02935058

02379040024660310271917702673061

Matični broj*

395.36 123.75

9,288.79 35,757.60

10,042.65 11,625.11 47,900.25

513.48 778.63 284.43

1,772.09

8,326.22 689.63

1,825.34

16,514.27

1,538.86 38,387.33

1,145.32 468.15

3,305.97 1,208,006.15

2,793.54 841.07 693.51

3,506.47

14,400.47 4,886.28 1,162.81

545.00

Iznos blokade

4,002 66

1,409 1,480

2,956 4,779

320 230

4,714 177 297

2,595 2,394 3,163

38

1,287 1,630 2,057 3,642 1,103 2,244 3,971

88 1,378

20

1,166 3,195

949 1,003

Dani blokade

Rb.

4836 4837 4838 4839

4840 4841 4842 4843 4844 4845 4846

4847 4848 4849

4850

4851 4852 4853 4854 4855 4856 4857 4858 4859

4860

4861 4862 4863 4864

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 181: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana181 od 418

POLJEDRUŠTVO ZA UZGOJ RIBE, PROMET I USLUGE ITTICA MONTENEGRINA D.O.O. BARDRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU SLAVUJ TRADE D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNTRGOVINU ALL LASTD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, NNSD.O.O. DANILOVGRADDRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, A & VDOO, PODGORICADRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU ALTEON DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICADRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU AUTOMARKET BB D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU AUTOMARKET MBS D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU BLITZ D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU BOLINGO D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU VESTA NUOVA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU VINOTEKA D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU GACI DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICADRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU GLOBAL SOFT D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU GORATONDRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU D&S COMPANY D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU DALMAS D.O.O. - CETINJEDRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU DIGITUS PODGORICADRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU EVITA TRADE D.O.O.DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU ŽE - MI COMMERCED.O.O PODGORICEDRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU ZAZA COMMERCE D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE R. V. LANE D.O.O. - ŽABLJAKDRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE BIBITA D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE GML TANDEM D.O.O BUDVADRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE KUSTA-KOMERC D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE NICOM STEEL D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE CELINA DOO NIKŠICDRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I PROIZVODNJU MEDITERRANEA D.O.O BAR

Naziv

023020470238885502152983027358060272256902874164

02466945023628130263564002241293023005830277213202755572

027586440224443802366835026359500242626902269678021812070236983402407108

0241060502407418

02401304

02341328

0221283802284545

Matični broj*

799.36 553.40

4,880.69 815.20

5,873.41 10,949.75

556,842.55 16,659.65

3,171.30 368.60

159,964.84 41,632.39

4,817.82

461,565.25 5,903.28

644.86 36,230.24 24,342.25

4,322.47 2,419.25

15.00 14,797.47

3,323.02 1,005.00

203.10

2,261.90

1,857.05 28,332.87

Iznos blokade

1,438 2,763 3,957 1,803 2,112

815

1,382 1,719 1,965

383 3,957 1,521 2,070

607 265

3,772 1,683 2,314 3,266 2,544 2,394 1,371

146 3,610

3,336

2,151

2,473 5,010

Dani blokade

Rb.

4865 4866 4867 4868 4869 4870

4871 4872 4873 4874 4875 4876 4877

4878 4879 4880 4881 4882 4883 4884 4885 4886

4887 4888

4889

4890

4891 4892

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 182: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana182 od 418

DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE VRAGE D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE GITANES-EXPORT D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE DOMINO 88 D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE LEJLA TRADE D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE MOTOSPORT D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE MSS D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE HORUS GROUP D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE COOP D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGEZVJEZDANA CAROLIJAD.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU INTERCELL D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU INTERCOSMO D.O.O.PODGORICA(RJEŠENJEM ST.BR. 349/15 OD 21.07.2015. GOD. OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU KRIZIA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU KUCA PLASTIKE D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU LANEM D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU MLADMIN D.O.O NIKŠICDRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU MO COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOMODGOVORNOŠCU - PODGORICADRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU MSDM TRADE D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU NA VELIKO I MALO,TURIZAM I UGOSTITELJSTVO GELATERIA SKVER D.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU NAJ COLOR D.O.O. PODGORICA(RJEŠENJEM ST.BR. 407/15 OD 10.09.2015 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU OBNOVA ŽABLJAK D.O.O. ŽABLJAKDRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU PEĐA TRADE, DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA(REŠENJEM ST.BR.372/15 OD 15.10.2015 GODINE OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE ERBES D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, PROIZVODNJU, TURIZAM I USLUGE D.O.O. PERMANENT - NIKŠICDRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, PROMET ROBA I USLUGA ADRIATIC FISH

Naziv

02268906021778540288020202724421

02740044

0239264002899566

0272245302756374

0238701802386291

0209599802464870024415860229990902908115

0241626302379619

02428920

0279679103002390

02213079

02712555

02751917

Matični broj*

15.00 1,562,464.04

522.49 856.26

1,235.62

1,132.70 5,824.60

33,077.38 15.00

323.16 17,705.01

804.41 244,948.52

15.00 6,337.94

115.07

1,834.68 5,252.06

2,549.48

616.26 4,818.61

33,358.75

735.77

12,069.29

Iznos blokade

2,394 131 422

1,367

1,838

334 563

2,336 2,106

2,923 4,017

395 80

1,087 4,066

317

579 2,848

67

19 17

2,783

306

426

Dani blokade

Rb.

4893 4894 4895 4896

4897

4898 4899

4900 4901

4902 4903

4904 4905 4906 4907 4908

4909 4910

4911

4912 4913

4914

4915

4916

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 183: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana183 od 418

EMPIRE D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU SERĐONINO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICADRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, TURIZAM, GRAĐEVINARSTVO, PROMET NEKRETNINA I USLUGE SKYLAK D.O.O. ULCINJDRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, TURIZAM I POSREDOVANJE ANTIBARIS COMPANY D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU ,TURIZAM I UGOSTITELJSTVO ROSINVEST D.O.O. - ULCINJDRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE DOBITNIK D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU TURIZAM UGOSTITELJSTVO NSPORT I PROIZVODNJU GORICAIMPEX D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU CALIX D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU ŠPITREX D.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU WORLD MUSIC D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU,PROIZVODNJU ,TURIZAM I USLUGE D.O.O. BAR-NIK NIKŠICDRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU,TURIZAM I USLUGE MIROŠICA K.D. KOMPLEMENTARA VUKOTIC ŽELJKE - NIKŠIC (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU,TURIZAM I USLUGE U PROMETU MAGNE - VOXD.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU,USLUGE I MULTIMEDIJALNE DJELATNOSTI M-CORONA D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNJU TRGOVINU DAVOS COMPANY D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU TRGOVINU , UGOSTITELJSTVO I TRANSPORT ROBA KABLOVI D.O.O. ŽABLJAKDRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOM TREND A.D. - PODGORICADRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOM EUROINVEST A.D. - PODGORICADRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE PRIVATIZACIONO INVESTICIONIM FONDOM HLT AD - (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE) PODGORICADRUŠTVO ZA URBANIZAM ,PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE RADOVA AMBIJENT AGM D.O.O. ,EXPORT-IMPORT - ROŽAJEDRUŠTVO ZA USLUGE , PROMET ROBA I INŽENJERING TRIDEN - BEN D.O.O. - KOTORDRUŠTVO ZA USLUGE , UGOSTITELJSTVO I PROMET PARKING SERVIS D.O.O. -HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA USLUGE 24 NOVEMBAR D.O.O. - PLJEVLJA

Naziv

02962136

02653290

02434733

02646641

02435519

02115433

02206226023099040236952402373343

02183234

02056224

02296721

0262755802068761

023290000233201902329611

02635909

023691500231451702815826

Matični broj*

802.71

4,788.90

3,411.14

3,285.96

9,986.46

130.08

654.40 5,835.28 1,212.41

55,641.62

34.00

1,429.44

91,243.92

544.00 1,501.74

3,579.16 618,604.88

15.00

22,592.49

12,967.45 7,003.73 3,043.40

Iznos blokade

51

538

1,524

307

17

2,817

2,697 3,499 4,005 3,709

3,551

5,466

338

30 2,918

255 1,411

143

1,483

367 4,069 1,077

Dani blokade

Rb.

4917

4918

4919

4920

4921

4922

4923 4924 4925 4926

4927

4928

4929

4930 4931

4932 4933 4934

4935

4936 4937 4938

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 184: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana184 od 418

DRUŠTVO ZA USLUGE, EXPORT-IMPORT MARINA VILLAGE D.O.O. - KOTOR(RJEŠENJEM ST. BR.368/15 OD 18.09.2015 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)DRUŠTVO ZA USLUGE ZANATSTVO UGOSTITELJSTVO I INŽENJERING BEST D.O.O. KOTORDRUŠTVO ZA USLUGE I EDUKACIJU BJELICA D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA USLUGE I EXPORT-IMPORT SPIDER D.O.O. BARDRUŠTVO ZA USLUGE I POSLOVNE AKTIVNOSTI BOBI MANDIC D.O.O. & CO.KD.DORTMUND - DIO DRUŠTVA BARDRUŠTVO ZA USLUGE I PROMET B & KDOO PODGORICADRUŠTVO ZA USLUGE I PROMET MIDEX D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA USLUGE I TRGOVINU AVIDA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVADRUŠTVO ZA USLUGE I TRGOVINU BPS BUDVANSKA PARKING SLUŽBA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUDVADRUŠTVO ZA USLUGE I TRGOVINU VALENTINO M&M D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA USLUGE I TRGOVINU C I K L O N D.O.O. BARDRUŠTVO ZA USLUGE ,KONSALTING I MENADŽMENT P&P FINANCIAL D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA USLUGE MAGUD.MNW DOO TIVATDRUŠTVO ZA USLUGE MONTESAN PODGORICADRUŠTVO ZA USLUGE TRGOVINU I KONSALTINGDELPHIND.O.O. BUDVADRUŠTVO ZA USLUGE U POMORSKOM SAOBRACAJU MONTENEGRO CHARTER COMPANY - D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZA USLUGE CONSTRUCTOR LTD , TIVATDRUŠTVO ZA USLUGE, ŠPEDICIJU I TRGOVINU EXPORT - IMPORT FRIGO - INTERNATIONAL D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA USLUGE,PROIZVODNJU I PREVOZ SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONTENEGROPUT BIJELO POLJEDRUŠTVO ZA FILM I VIDEO PRODUKCIJU JABBUKA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICADRUŠTVO ZA FILMSKU PROIZVODNJU ,PRODUKCIJU I DISTRIBUCIJU CRNA GORA FILM - BUDVADRUŠTVO ZA FINANSIJSKI KONSALTING I MENADŽMENT MFA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZA FLAŠIRANJE I PROMET VODE ZA PICE I PROIZVODA NA BAZI VODE OKSARELA D.O.O. - KOLAŠINDRUŠTVO ZA HOTELIJERSKE, UGOSTITELJSKE, AGENCIJSKE I DRUGE USLUGE ILINDEN TOURS D.O.O. ULCINJDRUŠTVO ZA HOTELSKI MENADŽMENT I USLUGE ADRIASTAR MONTENEGRO D.O.O. - BUDVADRUŠTVO ZA HOTELSKO-TURISTICKE USLUGE SAMBBA TOURS D.O.O. - PODGORICA

Naziv

02454084

02078104024020250207895309800042

028627940272359002785587

02298732

02704340021674760240291202955458024214020277222102441217

0296094002463733

02341794

02446669

024408730292267302768011

02410249

0272846002693534

Matični broj*

1,456.67

1,387.74 70,544.42 12,194.16

1,310.83

339.34 10,718.56

15.00

60.00

4,634.15 528.55

1,721.86 6,569.29 1,393.02 1,079.72

1,954,971.12

1,558.61 5,574.91

4,779.39

11,508.21

794.86 1,095.22

118,289.26

1,606.76

36,218.30 267,519.08

Iznos blokade

1,773

5,025 67

1,704 3,659

733 550

1,789

2,307

1,025 3,390 3,238

17 2,803

695 1,602

95 2,830

37

487

2,403 445 766

2,627

648 2,014

Dani blokade

Rb.

4939

4940 4941 4942 4943

4944 4945 4946

4947

4948 4949 4950 4951 4952 4953 4954

4955 4956

4957

4958

4959 4960 4961

4962

4963 4964

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 185: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana185 od 418

DRUŠTVO ZA ŠPEDITERSKE, POMORSKO-AGENCIJSKE POSLOVE, TRGOVINU I TURIZAM ZENŠPED DOO BARDRUŠTVO ZA ŠPEDICIJU LOVCEN-ŠPED D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA ŠPEDICIJU TRGOVINU I USLUGE MAREŠPED CO D.O.O. BARDRUŠTVO ZA ŠPEDICIJU, TRGOVINU I USLUGE R & P AGENT D.O.O. - BARDRUŠTVO ZA ŠPEDICIJU ,TRGOVINU I USLUGE QUATRO ŠPED D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO ZA ŠTAMPARSKU PRODUKCIJU, IZDAVACKU DJELATNOST I MARKETING REKLAMNA AGENCIJA - LUMINA, D.O.O.- HERCEG NOVIDRUŠTVO ZA ŠTAMPARSKU,IZDAVACKU I KNJIŽARSKU DJELATNOST GRAFO ZETA D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO ZAVIŠIC D.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVIDRUŠTVO ZAPROIZVODNJU PROMET I USLUGE RIMANDI COMPANY D.O.O. PODGORICADRUŠTVO ZAPROMET ROBA I USLUGA CONTUR INVEST D.O.O. - BARDRUŠTVO ZELENIKA ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT D.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO ZORKOM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE - HERCEG NOVIDRUŠTVO INTER OIL ZA PROMET ROBE I USLUGA, EXPORT-IMPORT D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO INTERKOMERC-MITROVIC O.D. EXPORT-IMPORT, TURIZAM I UUSLUGE IGALODRUŠTVO INTECHSYS D.O.O. PROIZVODNJA , PROMET I USLUGE ,EXPORT- IMPORT , KOTORDRUŠTVO ITALELEKTRO MONTENEGRO TRANSPORT D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT- HERCEG NOVI (NA OSNOVU PRESUDE OSNOVNOG SUDA U H.NOVOM K.BR.99/10 UPISAN U KAZNENU EVIDENCIJU CRPS-A)DRUŠTVO K & K ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT D.O.O. - HERCEG-NOVIDRUŠTVO KAMITEKSD.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE HERCEG - NOVI (RJEŠENJEM ST.BR.5/09 OD 19.02.2010.POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)DRUŠTVO KLUB LJUBITELJA RASNIH PASA D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO KRAMŽER ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT D.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO LATAVRA D.O.O. ZA PROMET NEKRETNINAMA - HERCEG-NOVIDRUŠTVO LIBRA EXACTA ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. - HERCEG-NOVIDRUŠTVO LIVADIA D.O.O. ZA TRGOVINU I GRAĐEVINARSTVO ,EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVIDRUŠTVO LIUBIAO TRADE D.O.O ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ULCINJDRUŠTVO LUXURY YACHT SERVICE D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE HERCEG - NOVIDRUŠTVO LJAMIC ZA PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT D.O.O. HERCEG-NOVIDRUŠTVO M&N PRIVILEG GERMANY D.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVI

Naziv

02107236

0226884102367106027585120240994102409151

02375923

02410745022570250274398102452235

0266642102283450023034260243302802292408

0243012602650177

0273960702376512

02446120024301180263887802305097026640620220470302931753

Matični broj*

39,030.41

6,231.48 41,504.75

3,682.33 41,043.91

1,066.62

89,304.29

672.63 35,660.39

1,567.07 1,674.71

1,343.82 1.13

17,567.67 15.00

630,611.56

476.19 410.36

3,849.04 128.64

2,916.44 21,067.71

277.65 2,856.42

42.82 1,296.51

425.24

Iznos blokade

472

1,593 1,712

6 341

3,709

2,573

3,189 1,864

338 3,189

1,768 4,657 4,663 1,087 1,861

2,908 2,006

1,586 325

212 1,837

97 2,230 2,363 3,809

223

Dani blokade

Rb.

4965

4966 4967 4968 4969 4970

4971

4972 4973 4974 4975

4976 4977 4978 4979 4980

4981 4982

4983 4984

4985 4986 4987 4988 4989 4990 4991

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 186: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana186 od 418

DRUŠTVO M. BALIC O.D. ZA SPOLJNOTRGOVINSKI PROMET I AGENCISKE USLUGE BIJELADRUŠTVO MANDRAPA LUX ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. HERCEG-NOVIDRUŠTVO MARVES-TRADE D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE - HERCEG NOVIDRUŠTVO MIL-PE ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO MRKK MARKOVIC ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. HERCEG-NOVIDRUŠTVO NEVEN D.O.O. PLJEVLJADRUŠTVO NEO D.O.O. PODGORICA DRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI BOJ - PEK - BERANEDRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI , EXPORT-IMPORT KVAN D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI ATOL-MONTE PODGORICADRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI BJELASICA NEKRETNINE - KOLAŠINDRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI BNM - PROMET - BERANEDRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI BUCKO-PROM ROŽAJEDRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI GASPETROL MONTENEGRO PLAV (RJEŠENJEM ST.BR. 3/12 OD 02.07.2012 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)DRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI D2 COMPANY PODGORICADRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI ET MEDIA PODGORICADRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MG & NIKI - PODGORICADRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA AUTOKAROSERIJABARDRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA DENIR -PODGORICADRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI ZA PROMET I USLUGE DIBO TRADE PODGORICADRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI ZLATNO ZRNO PODGORICADRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI LUBNICE-KOMERC BERANEDRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI MIX FRAME - PODGORICADRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI MONTEELIT - KOTORDRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI PUBLICUM - PODGORICADRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI TRIO MAX, PODGORICADRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI U MJEŠOVITOJ SVOJINI ZA VRŠENJE TRGOVINSKO-KOMERCIJALNIH POSLOVA TRESKA-MEBEL PODGORICADRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI FANNN D.O.O. BUDVADRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI HAS VEGAS D.O.O. PODGORICA

Naziv

0207428102269074

022952700263033802130785020702780264250602397242024648020242580702447355021828740239432402386984

027723960241477502369885

02654768

02661314

0227138902432749021425030277564602737124024261530273528802151260

0277529803018601

Matični broj*

2,246,781.60 22,334.25

12,588.50 10,519.62

42.39 1,740.88

82,499.28 44,470.37

389.55 15.00

53,325.61 392.33

10,636.33 364,085.33

7,614.32 13,912.72

2,331.47

17,501.95

48,299.14

15.00 4,794.36 5,947.74

589.67 4,070.64 4,625.42

13,898.77 15.00

2,061.58 13,153.81

Iznos blokade

4,644 3,968

2,097 2,476 4,664 4,015 2,609 1,924 1,607 2,394 1,376 3,829 3,972 2,097

1,668 1,649 2,321

2,195

1,609

2,394 3,568

174 307 390

3,154 991

2,394

1,459 117

Dani blokade

Rb.

4992 4993

4994 4995 4996 4997 4998 4999 5000 5001 5002 5003 5004 5005

5006 5007 5008

5009

5010

5011 5012 5013 5014 5015 5016 5017 5018

5019 5020

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 187: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana187 od 418

DRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI CITY PUB - PODGORICADRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOŠCU METRO - COMPANY BERANEDRUŠTVO ORANGE D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT ULCINJDRUŠTVO PALM BEACH ZA TURIZAM I TRGOVINU EXPORT-IMPORT D.O.O. HERCEG-NOVIDRUŠTVO PEKARA DEA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BARDRUŠTVO PORTO ŽANJIC ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO PROTAŽE D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO RADEXMONT-RADONJIC D.O.O. EXPORT-IMPORT - KOTORDRUŠTVO S OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU,USLUGE I PROIZVODNJU LALE-DEF PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PETROVAC BEACH - BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TARA RIVER EXPRESS - ŽABLJAKDRUŠTVO SA OGANICENOM ODGOVORNOŠCU DENKO DOO BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANIECNOM ODGOVORNOŠCU MAJOR PREDUZECE ZA PROIZVODNU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANIOCENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I USLUGE MAESTRAL TRAVEL - BUDVADRUŠTVO SA OGRANIC.ODGOVORNOŠCU TILIA D.O.O ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU,EXPORT-IMPORT PLJEVLJADRUŠTVO SA OGRANICENIM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA OL CIK KOMERC D.O.O. BAR (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VUK- TRANSTURIST - BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA WEST TREND - PODGORICA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE MO&KA D.O.O.- HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET , POSREDOVANJE I USLUGE AUTOITALIJA - BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA USLUGE I PROMET TEHNO MONT - CETINJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM DOGOVORNOŠCU EVROPA S EXPORT-IMPORT- PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM OGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT INTERCONSTRUCT - BARDRUŠTVO SA OGRANICENOM OGOVORNOŠCU JET SETTER -TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGVORNOŠCU SAFETY TRANSPORT - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGVORONOŠCU ZA INVESTICIJE ,RAZVOJ IRELAND ADRIATIC

Naziv

030272790238922302349566020550820305385702432765024451820214794702334950

02936607024308190231578502783045

02784645

02057786

02336642

0238193102918447

02373653

02873524

02381168

0243944102796520

029229590268269902643561

Matični broj*

104.42 15.00

7,313.89 158,798.14

333.91 17,664.82

15.00 59.48

129.69

6,430.78 20,652.96

8,370.65 11,270.68

81,101.15

51,754.15

127.55

59,003.45 3,648.71

89,879.84

5,147.01

207,724.65

9,159.53 91.18

2,977.00 464.84

15.00

Iznos blokade

83 412

4,273 2,197

23 396

2,394 1,664 2,603

30 768

58 1,469

1,122

2,344

4,140

4,481 678

4,370

976

2,908

1,971 653

188 2,764 1,087

Dani blokade

Rb.

5021 5022 5023 5024 5025 5026 5027 5028 5029

5030 5031 5032 5033

5034

5035

5036

5037 5038

5039

5040

5041

5042 5043

5044 5045 5046

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 188: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana188 od 418

LIMITED - KOTORDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVONOŠCU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE EXPORT - IMPORT OBALA TRADECO - DANILOVGRADDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNIOŠCU KACA COMPANY BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNO ZA PREVOZ PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRACAJUNANE TRADE BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSTI CAPELLOPODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOCU MONTENOR - BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOCU PM - TRADE - NIKŠICDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠU LAZAR ŠAKOVIC - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠUBOSFOR MONTE PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠC LAINOVIC - BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCZ AKADEMIJA NARODNE DIPLOMATIJEZA TURIZAM I USLUGE, TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DOMIS HERCEG-NOVI D.O.O. HERCEG-NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU 3.APRIL ŽABLJAKDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU A & E COMPANY - BERANEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU A D O - M - PLJEVLJADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU A.M.D. BUDVA - BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AIDA MONT COMPANY - TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AKCIJA ZA USLUGE U OBLASTI FINANSIJSKOG POSLOVANJA EXPORT- IMPORT PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ALMICADOO PLJEVLJADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AMONES I - BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AMONES II - BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU APOTEKA AN MELEM - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU APOTEKA ESKULAP CETINJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ARGO HERCEG - NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ARI MONTKOLAŠINDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ATLANTA BUDVA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AQUA SPORT - TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU B&V BERANEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BALEVIC BERANEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BEL - TAXI , BIJELO POLJE

Naziv

02966808

0267602802808030

02780291024462780275603002632071028675830280777702868466

02649276030084100265342702393328027366160269121302421593

027362090265634502656353026183540272906702650029027612030246571002875381029295970300292602720612

Matični broj*

1,475.02

13,885.67 7,529.43

31,632.74 2,224.48

13,252.76 774,364.46

1,295.05 1,068.82

15.00

11,376.67 1,011.29 9,415.13

66,690.06 181.67

2,041.77 89,336.09

229.23 1,874.75 1,270.58

35,773.91 29,929.24

598.87 2,933.88

455.11 15.00

1,339.66 212.94 781.45

Iznos blokade

76

269 580

1,683 24

1,199 2,091

565 451 453

1,248 180

2,349 2,300

786 2,648 1,801

1,872 465 465 640 524

2,174 108 622 453 215 318 524

Dani blokade

Rb.

5047

5048 5049

5050 5051 5052 5053 5054 5055 5056

5057 5058 5059 5060 5061 5062 5063

5064 5065 5066 5067 5068 5069 5070 5071 5072 5073 5074 5075

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 189: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana189 od 418

DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BENO PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BEST TIMBER MONT ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIZNIS PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIS CAFFE, PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BOMER - INŽENJERINGBIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BORD COMERC-EXLUZIV - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VEKTON ADRIATIC PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VISITOR ZA TRGOVINU I USLUGE PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VRELO - COMROŽAJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GALERIJA, PLJEVLJADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GOEI - BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GOLD ELEPHANT ZA TRGOVINU , PROMET ROBA I USLUGA , EXPORT-IMPORT - CETINJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GRIFOPODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU D KAFFEKOLAŠINDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU D.O.O. ZVEZDA KOLAŠINDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DANIJEL COMPANY, BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DASS GRUPPODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DELTA BERANE - BERANEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DNS GROUP - PLJEVLJADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DROMMEDARISULCINJDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ELEPHANT PRODUCTION PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU , EXPORT - IMPORT ASIA 2014 - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU , EXPORT - IMPORT MONTE. VE PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU , EXPORT-IMPORT COLOR PROMET - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU Ž&M COMPANYBIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ŽELJKO COBIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE PIGAL D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EDI MONT- BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE,

Naziv

0295942902652412

029177770272930002686015027133730285184902116405

02642433024054230276301002688905

027800110268600702963558027251770268103002853779026971570268484502932890029586430297240902922428

027539870274862202379473

02632896

02873923

Matični broj*

456.38 63,892.04

292.18 31,752.03

7,876.67 1,543.43 8,221.53 9,507.07

7,249.94 229.93 394.44

25,745.89

19,587.77 477.25

3,946.13 14,073.19 36,440.73 11,936.55

1,893.12 40,060.78

2,176.65 582.12 400.00

75.31

41.14 310.31

4,695.49

20,830.82

776.18

Iznos blokade

4 2,568

366 681

5 74

404 3,957

1,927 2,070 1,725 2,112

1,511 198 314

2,536 2,196

902 2,056 2,439

87 116 362

60

4 1,368 3,735

2,609

262

Dani blokade

Rb.

5076 5077

5078 5079 5080 5081 5082 5083

5084 5085 5086 5087

5088 5089 5090 5091 5092 5093 5094 5095 5096 5097 5098 5099

5100 5101 5102

5103

5104

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 190: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana190 od 418

EXPORT-IMPORT JANA GROUP - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT YUAUTO MONT - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PRESTIGE COMPANY - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT- IMPORT ,,KVADRO PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU USLUGE I EXPORT- IMPORT BOŠKOVIC V COMPANY- PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE INKASOBIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA ZMAJEVA ZVIJEZDA D.O.O. NIKŠICDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I USLUGE U GRAĐEVINARSTVUI USLUGE EXPORT - IMPORT DACO BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE LIUTU EXPORT-IMPORT - TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, GRAĐEVINARSTVO I USLUGE, EXPORT-IMPORT DUGA MSM - ULCINJDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE BS MONTE ŽABLJAKDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA USLUGE I PROMET ALPHA - BARDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZALIV BOKAKOTORDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU INLUXINVEST BERANEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU IP INVESTMENTCETINJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KAMARADI BARDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KRIVA BREZA, PLAVDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LABANA PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LDI ESTATE BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LOCATELLIPETROVACDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LUKA-MNE BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU M - PETROL - ROŽAJE (RJEŠENJEM OSNOVNOG SUDA U ROŽAJAMA I.BR.652/11 OD 18.10.2011 GOD. ZABRANA RASPOLAGANJA OPTERECENJA I OTUĐENJA IMOVINE)DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU M GRUPA - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MATIC COMPANY, BUDVA

Naziv

02441659

02678586

03007251

02620871

02249367

02429276

02462044

02416409

02910403

02964902

0242046502761246026828180265969702619261027363650277967602671824026609110276546202400197

0264099602721520

Matični broj*

64.39

3,172.44

145.32

43,224.71

66,289.43

5,406.75

4,892.52

15.00

4,900.64

8,616.54

848.99 15.00 75.00

16,687.58 676.97

6,110.81 7,705.42

806.59 22,333.03 15,816.16

504,701.79

343,198.33 17,359.18

Iznos blokade

3,258

2,109

45

292

1,734

759

1,314

457

403

501

1,104 795

1,525 2,195

524 465

1,635 24

2,025 611

1,689

963 2,349

Dani blokade

Rb.

5105

5106

5107

5108

5109

5110

5111

5112

5113

5114

5115 5116 5117 5118 5119 5120 5121 5122 5123 5124 5125

5126 5127

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 191: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana191 od 418

DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MILAXPODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MINEABERANEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MINEX COMPANYBIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MNE AQUAPODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MOBI - SANEXPORT - IMPORT - ROŽAJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MODNA AGENCIJA ATALANTA - PLJEVLJADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONIKA TRADE - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONOPIK MONTENEGRO PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONT OPEKABERANEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONTE VERDE KOTORDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONTEAFRIKA- HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONTEBOX, PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONTENEGRO BUILDING BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONTENEGRO DEVELOPMENT D.O.O. - BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONTENEGROINVEST GROUP - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MORAWOOD - BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MORENA PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU NELMIX COBIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU NOVOGRAF - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU OKI HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU OTOKA D.O.O. - BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PAMARK PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PROGETTO ANTIVARI MONTENEGRO - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PROCEDURA, BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PHOENIX TRAVEL - BARDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU RIBNJACI - BISTRICAMOJKOVACDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU RK BEOGRAD BIJELO POLJE(RJEŠENJEM ST.BR.283/15 OD 20.10.2015.GODINE OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ROMA DVDPLJEVLJADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU RUSSIAN CLUB MONTENEGRO BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SARCER- TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SAHARA- BERANE

Naziv

0277376702682842027786370267081002730740027372990265304402676010027390110241483002618362027160380285853302448980

026237570267677002671565027014560268826302747502023952820228667002696568

02721775029197450273943702307090

02618575026628500269123002628953

Matični broj*

1,442.73 298.87

15,516.38 283.85 537.64 115.00 931.75

15.00 940.00

4,053.70 525.40 864.42

6,907.68 1,876.24

15.00 15.00

2,928.50 10,368.66

39.52 2,976.93 3,343.64

35,678.46 231.74

559.06 726.57

15,730.69 424,614.46

270.00 30.00

5,950.61 4,821.60

Iznos blokade

585 1,462

429 2,763

9 1,633

550 2,175 1,567 1,668 2,309

375 648

59

1,087 1,087 2,733

762 137 955

4,230 19

1,220

776 96

1,710 2,106

2,147 1,087

354 2,846

Dani blokade

Rb.

5128 5129 5130 5131 5132 5133 5134 5135 5136 5137 5138 5139 5140 5141

5142 5143 5144 5145 5146 5147 5148 5149 5150

5151 5152 5153 5154

5155 5156 5157 5158

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 192: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana192 od 418

DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SION DOO TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SIROVAC, BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SONIX BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SP COMPANYPODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SUPER GAME - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SWEET - YEARS- BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TARA GROUPMOJKOVACDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TARA MOUNTAIN RESORT - KOTORDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TERMO-KOM PLJEVLJADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TERMOGRADBUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TEHNOMOBIL COMPANY PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TITOV TNND.O.O. BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TCN PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU UNIFLOOR-MONTENEGRO - BARDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU FEMIC COMPANYBIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU FM MONT PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU FORTUNATUS PLJEVLJADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU HIVAROS BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU HIDRO-INSTALACIJE RP BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU C.I.M. - G.A.R. D.O.O. BARDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CAMELOTHERCEG - NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CG RATKO MITROVIC, PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CELINE, BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CEHOTINA PLJEVLJADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU COP INVEST BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ŠEKI KOTORDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU W. MORGAN - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU YE PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - AGENCIJA ZA MARKETING DIRECT MARKETING - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU 100 EURA - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU 16 NOVEMBAR.CO - BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU 17 SEPTEMBAR PODGORICA

Naziv

0277151902734966027818750262751502636212026599720276644202651068023053300277258202733412026688230292241002711648027802080294455302363763027799350265053302654717026266750273002202735890021723130280564202922690026364090246421702662183

028061340275792302386631

Matični broj*

9,781.39 5,436.73 4,595.99 4,084.57

71,525.88 11,083.47

3,350.20 78,020.14 15,200.10 15,992.30

287.07 824.17

15.00 8,289.54 3,711.27 5,106.16

11,736.37 276.82 910.44

1,887.73 1,372.72

560,308.37 4,064.31

24,934.15 6,518.71

10,251.95 1,960,092.74

73.26 107.25

2,887.40 94,203.63

172.32

Iznos blokade

782 998 709

2,754 2,426 1,067

415 1,404 4,352 1,067

641 2,356

818 2,069

622 13

4,342 1,056

786 2,747

461 1,003 2,222 4,511 1,713

677 1,945

136 2,805

1,678 1,430

16

Dani blokade

Rb.

5159 5160 5161 5162 5163 5164 5165 5166 5167 5168 5169 5170 5171 5172 5173 5174 5175 5176 5177 5178 5179 5180 5181 5182 5183 5184 5185 5186 5187

5188 5189 5190

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 193: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana193 od 418

DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU 1960 COMPANY - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU 29. SEPTEMBAR JANJETOVIC D.O.O. KOTORDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU 786 EXPORT-IMPORT - ROŽAJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU <TIM D&S> - BERANEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU A & M GROUP PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU A & N INŽENJERING - BERANEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU A - Z GRADNJA - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU A - KOP MNE PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU A&A KOLIBA - KOLAŠINDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU A.M.V - VUKADINOVIC BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AVANGARDA - MONTENEGRO - BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AVISTA REALTY GROUP - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AVK INVEST - HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AGAVA COMMERCE ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AGR INVESTMENT - KOTORDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AGRO - DRINK - BERANDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AD ASTRA D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET IUSLUGE EXPORT-IMPORTDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AD DABEX ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ADIGRAND ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ADRIA - MONT HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ADRIA TOURIST SERVICE D.O.O. BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ADRIA TRANSPORT - HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ADRIATIC WASTE 2 ENERGY - TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ADRIATICA REAL ESTATE - ULCINJDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AZARIS - BARDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AIR MENAGMENT - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AKVA GALAMONA KOLAŠINDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ALEKSANDRIJA MONTE HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ALEKSANDRIJA HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ALIBI PODGORICA

Naziv

0267533102965780026663320270379302811723023521410274776602389339027811230286363402648571026995320278592702063298

029443830264414202386054

02361469

02324482

0272755203029603028573160298232302441055026610630278713002398281029681260278698202978890

Matični broj*

100.74 5,765.38 4,313.21

19,262.84 174.49

36,625.97 942.35

9,717.24 1,964.70

78.99 11,963.06

2,483.36 6,214.02

326,546.78

1,714.01 2,227.94

70.00

3,882.08

13,719.82

12,087.42 165,065.46

5,308.01 15.00

4,125.77 11,302.06

655.00 1,011.01 1,014.64

197,184.98 3,737.56

Iznos blokade

2,825 76

2,356 537

4 2,428 1,705 3,442 1,711

3 579 286

59 522

339 2,834 3,629

4,294

3,957

1,727 94

2 457

1,586 247

60 2,869

25 717 366

Dani blokade

Rb.

5191 5192 5193 5194 5195 5196 5197 5198 5199 5200 5201 5202 5203 5204

5205 5206 5207

5208

5209

5210 5211 5212 5213 5214 5215 5216 5217 5218 5219 5220

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 194: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana194 od 418

DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ALL - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ALL PROPERTY MONTENEGRO BARDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ALL ROAD-COMPANY BERABEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ALLURE BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ALMA BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ALPET - PLAVDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ALSIVAN CONSTRUCTION D.O.O. BARDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ALSTEFM - PETROVACDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ALU-TECH EXPORT-IMPORT - ROŽAJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ALFA PROJEKAT BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ALHEMICAR BARDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ALWAYS BE - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AM-SIGA PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AMKO - BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ANA - BERANEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ANGLO MONTENEGRIN INVESTMENTS LIMITED BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ANDREA - DEA PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ANDREX PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ANDRRA COMMERC - BARDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ANĐELA EXCLUSIVE ZA PROMET ROBA I USLUGE - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ANETA, BIJELA - HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ANTILOP M D.O.O. PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ARA MONTENEGROD.O.O. - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ARAGO INVEST - HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ARISTORAT D.O.O. PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ARSO MILIC-ORAHOVO ZA REMONT TEŠKIH GRAĐEVINSKIH MAŠINA I TRANSFORMATORA - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ARCADIA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ARCH ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AS-MNE - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ATIBOX LINE ZA PROIZVODNJU,PROMET I

Naziv

02655179028291850274248902984865021958870238051002713276026581270263336102853922029019600279940502923122027518520270161802435977

02841789029234750288509302859459

024012400300565802725037027054430240085502303949

0303499202366215

0278408402327414

Matični broj*

3,464.52 321.63 275.00

56.11 182,112.02 227,253.43

23,585.54 19,616.47 63,770.60

368,071.40 1,297.42

452.27 430.19

8,079.72 605.34

15.00

1,391.73 500.00

35.00 722.60

24,669.87 893.28 509.70

1,544.91 4,111.08

82,789.24

38.02 1,429.35

6,316.47 41.60

Iznos blokade

2,055 82

333 19

1,707 2,203 2,390 2,370

178 576 313

1,375 4

2,020 1,525 1,087

592 362 376 607

753 191

1,985 1,189 3,829 4,131

6 4,331

1,308 4,372

Dani blokade

Rb.

5221 5222 5223 5224 5225 5226 5227 5228 5229 5230 5231 5232 5233 5234 5235 5236

5237 5238 5239 5240

5241 5242 5243 5244 5245 5246

5247 5248

5249 5250

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 195: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana195 od 418

USLUGE,EXPORT-IMPORT,CETINJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ATLAS STANDARD - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AUTO - SERVIS BOŠKOVIC - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AUTO - TIM ŠCEKICBERANEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AUTO IN D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AUTO KIKI - BERANEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AUTO PREVOZ PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AUTO ŠEKI - BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AUTOINVEST - PLJEVLJADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AUTOSERVIS STOP - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AFRODITA AB PLJEVLJADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ACIMIC D.O.O. ZA PROMET ROBOM NA VELIKO I MALO BERANEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ACRONIS - ROŽAJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ACCENTRA MNE, PLJEVLJADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ACCORD D.O.O. - BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AQUA MONTAGE - PODGORICA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AQUARIUS HN HERCEG NOVI DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AQUACOM MONTENEGRO - TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU B B B COMPANY BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU B TOURS - KOLAŠINDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU B&B GROUP BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU B-EDISON ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BAKOCEVIC & BAKOCEVIC ZA USLUGE U OBLASTI DRUMSKOG SAOBRACAJA TRGOVINE I TURIZMA RISANDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BALDY PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BALKAN GROUP LTD - BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BALŠICI - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BAMBI - BERANE - BERANEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BAMBI MONT - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BANE TRANS- PLJEVLJADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BAR ENERGY ZA TRGOVINU POSREDOVANJE I USLUGE BAR

Naziv

0285487202908310027705040230453802813386024229640275019802754053028172760236691602206986

02716887027164960245722902684918029070030293214802781883027428700273350102366860

02272717

02905353028173220242040602427702026883520243415602796767

Matični broj*

4,566.36 481.84

2,447.27 31,339.72

7,291.14 15.00

1,500.87 3,688.90

657.73 5,732.50 9,182.69

18,233.93 3,816.86

12,377.65 34,033.63 28,966.12

1,257.30 6,259.31 1,100.00

16,327.75 812.50

54,515.08

2,442.60 27,410.35

1,300.50 5,636.64

105,264.49 232.00

32.29

Iznos blokade

1,007 138 566

1,025 342

2,394 1,460 1,301

151 2,012 3,649

1,346 2,456 2,139 1,924

739 188

1,175 1,746 1,431 3,230

2,615

271 608

2,904 2,516

173 2,090

332

Dani blokade

Rb.

5251 5252 5253 5254 5255 5256 5257 5258 5259 5260 5261

5262 5263 5264 5265 5266 5267 5268 5269 5270 5271

5272

5273 5274 5275 5276 5277 5278 5279

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 196: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana196 od 418

DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BARTRANZIT B.POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BARCA - KOLAŠINDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BASE NAUTICA - TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BAŠIC KOMERC BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BD 011 D.O.O. BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BD INVEST - BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BEACH CLUB COMPANY HERCEG - NOVI (RJEŠENJEM JAVNOG IZVRŠITELJA I.BR. 1488/14 ODREĐENA ZABRANA RASPOLAGANJA UDJELOM ALEKSANDRA MILOJEVICA)DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BEGEMOT - BARDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BEGU - MK BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BELI BOR ZA TRGOVINU,EXPORT-IMPORT CETINJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BELLA VITA - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BELLAGIO D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BENELLI PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BERIŠAJ M &S D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BEST EXPRESS BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BESTE EXPORT - IMPORT ROŽAJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BETULA D.O.O. BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BECAR - NIKŠICDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIB-KOMERC D.O.O. BARDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELI MEDVED - KOLAŠINDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BILAFER COMPANY KOTORDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BILJEPROMET - HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIM COMPANI - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BINGO 24- PLJEVLJADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BISER GRADNJA - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BITMONT PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BK COMPANY PLJEVLJADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BL MEDIA, TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BLUE GARDEN PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BLUE GATE - HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BLUE D & T HORIZONT HERCEG NOVI

Naziv

02111217027722050273206802089882026703560280181702367980

027961390290361002332388

028153200243108402747332029378320296339602456044029091030282743302098253026739160275470302397340024203500290913802695065024067560277971402978547027601420285007902352630

Matični broj*

18,909.27 1,370.76 3,480.42

20,099.67 7,416.28

134,519.12 4,292.88

1,607.91 1,124.09

15.00

804.27 23,225.53 46,878.35

365.49 1,210.51

529.52 762.35

54.08 172.25

6,228.45 5,830.65

12,481.44 600.92

5,014.36 46,883.16

146,873.77 105.00 390.90

15.00 552.23

3,780.60

Iznos blokade

185 744 284

3,957 761 551

4,384

338 405

2,394

1,228 2,502 2,188

76 6

60 459

6 3,551 2,154

41 2,291 3,330

863 2,399 1,173

447 3

853 422

4,441

Dani blokade

Rb.

5280 5281 5282 5283 5284 5285 5286

5287 5288 5289

5290 5291 5292 5293 5294 5295 5296 5297 5298 5299 5300 5301 5302 5303 5304 5305 5306 5307 5308 5309 5310

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 197: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana197 od 418

DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BLUEMARIN D.O.O. BARDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BMB - BERANEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BMB COMMERC - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BMD BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BNB SISTEM - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BOJANA GROUP BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BOKA GOLF DEVELOPMENT - KOTORDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BOKA GROUP D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BOKA DIZAJN HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BOLT 64 HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BOMEX - IMPERIJAL INVEST HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BOMIL TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BONSAI CT CETINJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BORKES PLJEVLJADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BOSCH - ELECTRONIC - pODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BOT DESIGN - KOTORDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BOHEMIA CG- PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BRAJKOVIC - BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BRAN- PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BRACA IVANOVIC ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BRACA KOLIC - BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BRACA MULALIC, ROŽAJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BRVNARA - BERANEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BRIDGE - BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BRNJILOVIC COMPANY - ANDRIJEVICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUDVA ENERGETIK BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUKOVIK COMPANY PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUM COMPANY - BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUNGEE BEACH - BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUPCE - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUTEX D.O.O. ROŽAJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VAVILON COMPANY PODGORICA

Naziv

0225247302407540027254950227405102799642027904160246973102673959027135190273220302720531028450160282380202727676027879890262923202935112026979390244213202305046

026365570285710302741261029312060292798502771870028296810276105002975670029349900220440102780038

Matični broj*

576.87 185.00

15.00 722.07

2,034.59 15,802.26 57,302.21

4,110.86 150.25

2,575.03 15.00

8,958.90 22,293.73 11,371.90

514.29 30.00

4,019.04 5,539.49

15.00 2,771.85

591,409.84 2,432.91 2,959.40 2,081.48

10.10 59,276.79

4,471.34 2,114.56 4,273.57 1,891.98

329,643.91 31,021.67

Iznos blokade

4,994 3,023 2,394 3,660 1,789 1,647

513 328

2,390 2,162

297 1,129

639 1,367

928 1,087

213 2,389 2,394 3,600

2,239 678

1,047 31 37

600 1,490 1,878

62 507

5,436 361

Dani blokade

Rb.

5311 5312 5313 5314 5315 5316 5317 5318 5319 5320 5321 5322 5323 5324 5325 5326 5327 5328 5329 5330

5331 5332 5333 5334 5335 5336 5337 5338 5339 5340 5341 5342

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 198: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana198 od 418

DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VALIENTE - BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VAN HELSING BERANEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VANJA COMERC PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VARAGIC COMPANY - BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VEVAS D.O.O. KOTORDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VEKTOR - MONTE HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VELMOŽ - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VENTURA INVEST - BARDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VERA PELLA PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VERMIX PODOVIPODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VERONA TRADE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VESLOV BOKA D.O.O. - TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VIVO INTERNATIONAL PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VIJAK-NSIN BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VIKTORIJA TRADE PLJEVLJADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VING KOMPANI PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VINOPOLIS POPOVIC - LIPOVAC CETINJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VIP COMPANY PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VIRUS D.O.O. ZA USLUGE U INFORMATICI - BERANEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VISION PLUS - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VITRO GROUP - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VICENCAZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VODOVOD I KANALIZACIJA KOLAŠINDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VSD - BARDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VUK COMPANY D.O.O. BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VUKOTIC - TRADE - BERANEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VUCC COMPANY D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU G F B ZA TURIZAM , UGOSTITELJSTVO I USLUGE - HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU G&M-MONTE - TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GABBIANO BUDVA

Naziv

0281837002738864027018550277903002883309027143530263559302882698024575470277611102393387

0281353002872579021202160238429902928779029930310272797802359812

028089860245717202765802

027887480277747902459922027164370295054502649365

0286137202968070

Matični broj*

6,294.36 282.65

8,506.31 847.14

15.00 471.85

12,679.14 18,770.82

3,538.52 409.29

50,554.21

15.00 7,851.18

10,313.98 9,325.91

27,551.30 15.00

401.90 8,971.55

910.29 2,418,086.88

15.00

449.23 14,600.92

687.70 226.74

1,434.91 186.94

15.00 1,689.66

Iznos blokade

431 1,462

888 461 795 181

1,250 685

2,386 24

4,108

801 696 263

4,014 418

72 844

4,433

1,339 1,199

801

5 1,306 2,400

726 258 367

801 10

Dani blokade

Rb.

5343 5344 5345 5346 5347 5348 5349 5350 5351 5352 5353

5354 5355 5356 5357 5358 5359 5360 5361

5362 5363 5364

5365 5366 5367 5368 5369 5370

5371 5372

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 199: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana199 od 418

DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GALERIJA S - ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PLJEVLJADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GAN PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GASPROM BARDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GASTROKOM - BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GATOR - BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GAUDI CENTAR - HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GENERAL CONTRACTOR INTERNATIONAL - TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GENŠER S PLJEVLJADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GIPS MONT D.O.O. PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GIRLS BRIDGE KOLAŠINDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GIULIETTA - BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GLOBAL DEAL - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GLOBAL INVEST GROUP - CETINJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GLOBAL CARD - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GOGI - TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GOLB PLJEVLJADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GOLDEN BETL ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GOLDEN VIP BEACH LTD - ULCINJDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GOLDEN FISH BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GOMILA ZA ROBNI PROMET, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I USLUGE, EXPORT-IMPORT, HERCEG NOVI-IGALODRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GOOD GREEN - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GRAD - INVEST - BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GRADITELJ KOMPAS PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GRADNJA V - BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ,GRADNJA ,TRGOVINA ,AGENCIJA GRADNJA-IN - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GRAĐA-MONT - BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GRAĐEVINSKI CENTAR D.O.O. PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GRANATIR - PLJEVLJADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GRANDEX - KOMPANI - BERANE

Naziv

03037118

027634940286357002918196028584790267207302661896

02762480023968150297234402751097024526000282010202851466027946830242165802750279

029194510243313302406934

0287282002444836027140860277248502635356

02735164023885700273484202713560

Matični broj*

280.22

3,068.89 3,057.03

21,988.96 143.19

296,862.62 667.39

115.52 2,447.10

156.39 43,943.51

159,895.58 92.76

783,241.92 431.72 381.75

15.00

6,005.20 22,858.01

6,894.74

8,536.88 15.00

17,298.54 15.00

734.02

16,482.98 12,808.64

114.69 191,707.67

Iznos blokade

13

1,770 653 214

31 551

2,015

1,633 3,610

27 682

1,703 55

531 541

2,818 2,040

773 2,508 1,826

670 219

2,249 2,064 2,831

2,211 1,710 1,628 2,336

Dani blokade

Rb.

5373

5374 5375 5376 5377 5378 5379

5380 5381 5382 5383 5384 5385 5386 5387 5388 5389

5390 5391 5392

5393 5394 5395 5396 5397

5398 5399 5400 5401

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 200: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana200 od 418

DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GRANDEX-WOOD PROCESSOR BERANEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GRAFIKUS - PLJEVLJADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GRAFO-CRNA GORA ZA ŠTAMPARSKO-IZDAVACKU I TRGOVINSKU DJELATNOST PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GRIMT-KOMERC ZA PROIZVODNJU, PROMET IUSLUGE, EXSPORT-IMPORTDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GROSSO-MONTENEGRO ZA PROMET ROBA I USLUGE - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GS PRO - BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GS-PRODUKT D.O.O. - KOLAŠINDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GT TEOBAU BERANEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GUNES LIDER D.O.O. - TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GUCI BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU D & P - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU D & S - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU D COMPANY INTERNATIONAL PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU D&R PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU D.O.O. GREEN MAL ROŽAJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU D.O.O. NIKRIS CO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU D.O.O. REGINA CETINJE DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE CETINJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU D.O.O. FORTE DM - HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU D.O.O.MONTENEGRO HOTELS BN -TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU D.C.I KOTORDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DAAL EXPORT-IMPORT - ROŽAJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DAKA MONT PROMET D.O.O. BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DAMMS - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DAMPFLOK - BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DANATE - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DANESTZA USLUGE I TRGOVINU , EXPORT -IMPORT KOTORDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DANSA COMPANY BERANEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DANCULOVO D.O.O. KOTORDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DANŠPED BIJELO POLJE

Naziv

028501760275092902296918

02049457

02908255

0277562002424355027427130285991202900602029130110269888902714132028306980300914902354772

03017010

027076750290696102949032028946700239775702664984029160880281954602316544

027354310244355402450836

Matični broj*

28,499.79 6,646.76

1,267,728.78

83,461.85

3,908.30

132.71 266,595.84

399.04 30.00

1,246.10 204.58

5,806.99 1,817.68

402.02 2,142.64

15.00

449.83

139,586.90 7,668.23

15.00 298.63

14,958.39 5,829.45

948.52 15,302.35 14,207.34

331.30 1,379.65 7,576.74

Iznos blokade

961 2,028

702

1,018

137

416 2,526 1,971

801 38

768 1,830 2,468 1,537

72 2,394

5

311 188 412 634

90 2,781

376 978

4,692

1,381 545 653

Dani blokade

Rb.

5402 5403 5404

5405

5406

5407 5408 5409 5410 5411 5412 5413 5414 5415 5416 5417

5418

5419 5420 5421 5422 5423 5424 5425 5426 5427

5428 5429 5430

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 201: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana201 od 418

DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DARA JDACHI - BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DARVIN - BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DARKO D.O.O PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DARMARMIL BERANEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DART M - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DAS COMPANY - PLJEVLJADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DVA M - BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DVP COMPANY ZA PROMET I USLUGE TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DEDAL CONSTRUCTION D.O.O. CETINJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DELIKATES-DZ - BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DELTA IMPEX D.O.O. DANILOVGRADDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DELFIN COM - BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DENKRISER MG TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DI-TRADE - KOLAŠINDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DIVAS - BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DIVE LOFT MONTENEGRO TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DIELEKTRIK PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DIL PROM PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DIMA JEWELLERY MONTENEGRO D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DIN COMPANY - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DINAR PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DIONIS COMPANY - BARDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DJED VANJA - BARDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DJOKICA BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DL COMPANY D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DM-MEJO BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DOBRICANIN EXPORT-IMPORT - ROŽAJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DOLINA MIRA BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DOLORES INVESTOR BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DOLCE&CAFANA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DOM EXTRA D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DOM EXTRA COMPANY - PLJEVLJA

Naziv

02713721028406180240620902239132028149270273214902748258028683930304405002760070023780510266264702729849028056000275577702913216027950190300697202725100

02431599028952000284960702826780027075270287233102379309028179260280303802787911029178400242325102685884

Matični broj*

6,346.94 207.72

15.00 11,861.03

4,599.35 4,241.72 2,196.01

15.00 25,737.57

3,767.46 55,500.27

8,552.21 1,869.24

13,200.54 2,517.12

15.00 118.58 114.51

53,636.59

11,555.01 35,896.61

1,111.80 570.36

6,852.01 485.00

5,739.34 3,112.40 7,116.57

15.00 2,564.79

129,443.46 36,174.47

Iznos blokade

2,382 1,462 2,394 3,957

138 2,090 1,861

457 90

622 1,467 2,403

44 1,690

422 457

74 17

1,823

3,215 235

1,453 758 349 352

2,091 174

1,364 1,087

725 2,496 1,371

Dani blokade

Rb.

5431 5432 5433 5434 5435 5436 5437 5438 5439 5440 5441 5442 5443 5444 5445 5446 5447 5448 5449

5450 5451 5452 5453 5454 5455 5456 5457 5458 5459 5460 5461 5462

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 202: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana202 od 418

DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DOMAR ZA PROMET ROBA I USLUGE PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DONIS CO - BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DOO INEX SECURITY - HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DOWNTOWN PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DR COMERCE PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DRAKOM ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DRVOPROM ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE - PLAV (NA OSNOVU PRESUDE OSNOVNOG SUDA U PLAVU K.BR.54/11 UPISAN U KAZNENU EVIDENCIJU CRPS-A)DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DREAM TRANS - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DROBNJAK COMPANY ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORTDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DSG - LOGISTIC - EXPORT - IMPORT TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DSG NEW LINE - PODGORICA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DUBAKBERANEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DUBOVIK ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU,CETINJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DULE DD BERANEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DUM - DUM BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DUŠKA PREVOZ BERANEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ĐALETIC - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ĐAN EXPORT - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU E&E&Z BERANEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU E.R.SYNO D.O.O. PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EVRODOM HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EVROSIB ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EGIPAT D.O.O. - BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EDEN ECOPLAVDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EDY COMPANY - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EJDŽI COMPANY - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EKO PARK - KOTORDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EKO RIBA - CETINJE

Naziv

03039552

0263547002916932028188680289563302338734

02686112

0272251802326485

02893916026359250206926102276666

023935220278131002392208027637450272723402766469029767140272814102729075

024443640279096302928060028200720268665102848872

Matični broj*

125.15

44,542.39 3,088.02 1,118.84

864.87 171,611.52

49,100.24

2,253.85 26,514.80

15.00 173,023.47

90,958.06 137,849.14

1,463.71 362.23 254.90

16,645.60 112.86 471.90

73.17 96.74 15.00

3,056.31 75.00

2,017.16 15.00

8,249.79 11,110.67

Iznos blokade

11

2,564 18

585 368

3,603

1,962

1,607 3,051

453 2,476

422 4,330

3,427 1,740 1,525

89 844

1,490 44

243 1,087

2,344 60

478 1,502 2,516

251

Dani blokade

Rb.

5463

5464 5465 5466 5467 5468

5469

5470 5471

5472 5473 5474 5475

5476 5477 5478 5479 5480 5481 5482 5483 5484

5485 5486 5487 5488 5489 5490

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 203: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana203 od 418

DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EKOZETA ZA PROIZVODNJU I PROET ROBA I USLUGA, EKSPORT-IMPORT - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EKOPRODUKT ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE KOTORDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ELLITA ROŽAJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ELLITE - ROŽAJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ELHAS TRANS BERANE,GODOCELJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ELHR COMPANY - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EM VINER - BERANEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EMI COM PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ENVIRORESPONSE ZA KONSALTING - KOTORDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EPIDOT PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EPSON S ZA SAOBRACAJ, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ERIKA MONTENEGRO D.O.O. PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ERHOUSE - BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ES&EM COMPANY PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ESPANJOLA - HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ESTRADA MONTENEGRO TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ESCALATOR - PLJEVLJADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ETERNAL-COMPANY PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ETNOGRADNJA, CETINJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EU.PROJECTD.O.O.PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EUPHORIA LTD- HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EURO - FELIX D.O.O. KOTORDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EURO-INŽENJERING BERANEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EUROLIGHT TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EUROPAYMENT - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EUROTIM ZA PROIZVODNJU, INŽENJERING, KONSALTING EKSPORT-IMPORT - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EUROTURIST KOTORDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EUROHERZ MALEZIC D.O.O. BERANEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EUFORIJA - BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EHOO PLAV

Naziv

02137801

02261111

029650380292307602453975027828120278292802436647024572530272002702268752

023826440265461002790866027105870278481502714582023204950272624602783908026407910236468902701405028962900280987702392569

02463717029757260245057702681714

Matični broj*

86,908.53

1,296.43

16,422.71 4,923.07 1,169.96

296.46 1,928.72 1,451.09

15.00 333.99

14,094.45

2,766.48 1,737.60

691.14 3,101.21 1,520.71

516.18 5,458.24 1,693.99

29,412.16 414.93

4,679.52 113.34

2,832.33 52,893.04

1,788.26

29,724.66 2,114.99 1,392.95 6,692.86

Iznos blokade

5,434

4,423

174 292

2,466 11

332 124

66 2,307 4,490

2,498 5

1,165 396

1,714 222

2,783 1,669 1,780 1,824 4,212

969 158 387 174

1,663 198

2,111 941

Dani blokade

Rb.

5491

5492

5493 5494 5495 5496 5497 5498 5499 5500 5501

5502 5503 5504 5505 5506 5507 5508 5509 5510 5511 5512 5513 5514 5515 5516

5517 5518 5519 5520

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 204: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana204 od 418

DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ECO ALIMENTI MONTENEGRO D.O.O. KOLAŠINDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ECO-SISTEM MONTENEGRO PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ECOLANDZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT- BARDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT - IMPORT SM BAŠTOVAN, PODGORICA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT - IMPORT MIX SIROVINAPODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU, EXPORT - IMPORT NIVA L PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU, EXPORT - IMPORT TRISTA, PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU, EXPORT-IMPORT OGRESMO- PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ,EXPORT-IMPORT A I D CARAMBA PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU, EXPORT-IMPORT AVENUE PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU, EXPORT-IMPORT DL FRUITS TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT I PROIZVODNJA MIVEX D.O.O. PLJEVLJADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT KALAC COMPANY - ROŽAJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU, EXPORT-IMPORT MONTEGAME PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU, EXPORT-IMPORT NAUNES PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU, EXPORT-IMPORT FASHION BY MAYA PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU, EXPORT-IMPORT DZIGI PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXTREND - BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXCLUSIV GLOBAL PERACTO CETINJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ŽELJA BERANEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ŽIR - BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU Z PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT MONTE MEDIA MN - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I USLUGE SSG TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM I USLUGE OWT- BARDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA BEZBJEDNOST I SPORTSKE AKTIVNOSTI TC VYMPEL KUOS - BARDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GEODETSKE POSLOVE GEONOVO - TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRADJEVINARSTVO, PROMET I POSREDOVANJE ROVCO COMPANY BUDVA

Naziv

024278260281413702354799

02979071

0282872302947048029580740293912602889137

029647080300635202378221

02624320029753430301989602963710

029590460262300502942194023626860239607602812118

026432350265261702810875

0273296302915545

Matični broj*

749.85 26,824.61

9,795.49

165.00

307.24 508.62

2,964.68 2,610.28

195.74

70.51 1,738.43

139,099.80

227.86 4,317.89

390.35 608.27

435.63 14,854.36

585.94 4,499.73

128,998.62 40.00

12,874.78 15.00

884.25

289.41 15.00

Iznos blokade

2,517 1,374 2,476

381

30 339

45 321 138

6 16

873

381 188

11 262

313 2,376

100 3,023 1,991 1,087

1,217 149 522

2,454 565

Dani blokade

Rb.

5521 5522 5523

5524

5525 5526 5527 5528 5529

5530 5531 5532

5533 5534 5535 5536

5537 5538 5539 5540 5541 5542

5543 5544 5545

5546 5547

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 205: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana205 od 418

DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO I NEKRETNINE PRICHAL ADRIATIC D.O.O. PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU INGRA NIŠ- P.J. GRADNJA BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE SRMA ULCINJDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO, INŽENJERING I USLUGE T & Z CETINJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO ,PROJEKTOVANJE ,INŽINJERING I TRGOVINU DS GRAĐEVINAR - KOTORDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE IVAN - KURTOVIC - BAR DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO TERA ING - PLJEVLJA ( RJEŠENJEM KS.BR. 3/11 OD 27.07.2011 GOD. ZABRANA RASPOLAGANJA, OPTERECENJA I OTUĐENJA IMOVINE)DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO ,TRGOVINU I USLUGE BUDVA INVESTMENT - BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE ŽUGA COMPANY - TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO ,TRGOVINU I USLUGE JUTIS - BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE, MEGASTROJ TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE MISPO- TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE STOJKOVIC I SIN - KOTORDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE TERMO COLOR - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGEMUJA, TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I USLUGE STASS - TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT INVESTMONT HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO,TRGOVINU I USLUGE PEKI TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐENJE, INŽENJERING, KONSULTING I TRGOVINU MONTSTAN D.O.O. PODGORICA

Naziv

02668505

17362925

02877597

02830701

02705478

02451875

02771101

02445930

02730618

02714329

02717913

02705958

02911167

02804972

02715244

02685507

02333414

02701685

02281287

Matični broj*

63,878.09

30.00

7,475.41

715.43

61,942.82

1,368,668.75

772,210.00

29,731.88

351.59

44,279.81

362.61

15.00

2,169.03

8,779.16

19,816.91

626.08

2,816.78

3,946.05

3,012.61

Iznos blokade

577

439

978

356

2,104

2,230

1,369

1,347

1,768

1,917

2,015

801

577

1,375

1,881

2,015

3,967

1,615

4,869

Dani blokade

Rb.

5548

5549

5550

5551

5552

5553

5554

5555

5556

5557

5558

5559

5560

5561

5562

5563

5564

5565

5566

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 206: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana206 od 418

DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAFICKU DJELATNOST, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT TELEKOM ŠTAMPA - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAFICKU DJELATNOST ,TRGOVINU I USLUGE PAPIRPROMET - BARDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA EXPORT-IMPORT IVANOVIC MARKO D.O.O. PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA EXPORT-IMPORT MEGAFRUIT DS - HERCEG NOVI DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA ZAŠTITU LICA I IMOVINE, SPORTSKE AKTIVNOSTI I OBUKA,I PRODAJA BANKARSKE OPREME M P D D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT B & LJ BERANEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA I USLUGE M.V.M. GRADNJA TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA IZVOZ, UVOZ, PROIZVODNJU I USLUGE CROIT PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA IZGRADNJU I ADAPTACIJU OBJAKATA, IZVOĐENJE DRUGIH GRAĐEVINSKIH RADOVA, PROIZVODNJU GOTOVE BETONSKE SMESE I PROIZVODA OD BETONA BEGRAD D.O.O. BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA IZGRADNJU I GRAĐEVINARSTVO MONT BUILD D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA IZGRADNJU I GRAĐEVINARSTVO RI - BUILDPODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA IZGRADNJU STAMBENIH I NESTAMBENIH ZGRADA LION'S COMPANY BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA IZGRADNJU, USLUGE I TRGOVINU CETING CETINJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA IZNAJMLJIVANJE VOZILA, PROMET ROBA I USLUGA TREND RENT A CAR - TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA IZOLACIONE RADOVE IZOLACIJA OPERATIVA - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA IZRADU PLANSKE DOKUMENTACIJE, PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I USLUGE DEL PROJEKT- BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA INVESTICIJE, RAZVOJ TEUTA REAL ESTATE - BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA INVESTICIJE RAZVOJBJELILA INVESTMENTS LIMITED - HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA INŽENJERING , TRGOVINU I USLUGE ALU - ING D.O.O. NIKŠIC

Naziv

02633124

02723131

02335697

02878739

02464799

02359189

02675897

02403048

02636930

02628244

02671506

02896508

02787008

02436213

02264587

02440890

02721236

02640058

02831198

Matični broj*

42,931.33

7,373.29

450.27

10,260.99

5,430.14

118.80

18,257.01

1,330.68

4,918,118.27

1,759,956.45

6,398.37

2,209.23

247,341.00

2,432.50

6,050.88

78,113.80

15.00

36,383.11

5,529.13

Iznos blokade

2,050

1,201

886

429

522

1,462

2,559

563

2,307

2,305

1,999

159

1,005

2,379

4,527

227

636

1,413

593

Dani blokade

Rb.

5567

5568

5569

5570

5571

5572

5573

5574

5575

5576

5577

5578

5579

5580

5581

5582

5583

5584

5585

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 207: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana207 od 418

DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA INŽENJERING I MONTAŽU SINERGIJA D.O.O. BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA INŽENJERING I USLUGE U GRAĐEVINARSTVU KODŽIC TRADE BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA INŽENJERING U GRAĐEVINARSTVU WERKOS MG DOO TIVAT (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA INŽENJERING,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT LENMARKD.O.O. - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA INŽINJERING , TRGOVINU I USLUGE ANSA & M D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA INFORMATIVNU DJELATNOST MONTEBO HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA INFORMATIVNU DJELATNOST INFO - KOL KOLAŠINDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA KONSALTING I INŽENJERING USLUGE MONTENEGRO VENTURES - BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA KONSALTING, IZRADU PROGRAMA I OBRADU PODATAKAWIZARD DESIGN HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA KONSALTING, INŽENJERING I GRAĐEVINARSTVO BALLA MONT - BUDVA (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA KONSULTANTSKE USLUGE CONSULTANT GROUP PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA KUPOVINU I PRODAJU VLASTITIH NEKRETNINA ROYAL RENDELL BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA MERKETING I DIZAJN, EXPORT-IMPORT LINIJA D.O.O. PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA ORGANIZOVANJE IGARA NA SRECU I TRGOVINU WIN - KOTORDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA ORGANIZOVANJE IGARA NA SRECU NEOFORM - ŠAVNIKDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, UVOZ - IZVOZ I INŽENJERING AD - MONT - NIKŠICDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA POSLOVE PROMET I USLUGA P I R NIKŠICDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA POSREDNIŠTVO,PROMET ROBA I USLUGA MONTENEGRO PROPERTY CENTRE EXPORT-IMPORT KOTORDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA POSREDOVANJE I INVESTICIJE DENMARK MONTENEGRO INVESTBUDVA - BECICIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA POSREDOVANJE, PROMET I USLUGE

Naziv

02429721

02447509

02440547

02281619

02777495

02321564

02293919

02638118

02741105

02663945

02867621

02900076

02358611

02752387

02657759

02638819

0205540602435080

02658194

02404354

Matični broj*

2,926.01

15.00

522.31

15.00

18,339.31

67,452.79

11,983.41

6,060.41

133.45

15.00

105.00

202.66

513.15

3,488.86

57.54

59,261.64

1,400.48 175.04

15.00

15.00

Iznos blokade

1,678

123

1,761

2,394

733

4,078

1,130

2,356

1,496

1,087

348

18

3,807

4

2,802

2,209

759 1,315

1,087

2,394

Dani blokade

Rb.

5586

5587

5588

5589

5590

5591

5592

5593

5594

5595

5596

5597

5598

5599

5600

5601

5602 5603

5604

5605

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 208: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana208 od 418

FATKO-TRADE, PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PRERADU DRVETA I METALA V.T. LUC PLJEVLJADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PRERADU I PROMET DRVETA I NAMJEŠTAJA BRACA DUBAK D.O.O. PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PRERADU I PROMET SEKULIC B.POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVIDNJU, SAOBRACAJ TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I USLUGE U OBLASTI PROMETA NASKO KOMERC KOTOR-PERASTDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVOD I PROMET ROBA I USLUGA , EXPORT-IMPORT HP-NOVIDIL PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNU, PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT CEMPRESI - BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT NAFAKA - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT FRIEND' S D.O.O. KOTORDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT MM PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE BGC- BIJELO POLJE(RJEŠENJEM ST.BR. 335/15 OD 12.10.2015. GOD. OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT FABRIKA 360 D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU , PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT- IMPORT FURTER-CORP D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU , PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT BOKI-GRADNJA - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU , TRGOVINU USLUGE OBUCAR RISTICBUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, ZASTUPANJE I PROMET BOMEX INTERNATIONAL D.O.O. KOTORDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I ELEKTRO USLUGE ELEKTRO PLUS EXPORT-IMPORT - KOTORDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ALPHACOM - CETINJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET BEZBJEDONOSNE USLUGE, KONSALTING I INŽENJERING GUARD POPOVIC SECURITY-D.O.ODRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET DUROVIC PROMETBAR

Naziv

02372479

02072165

0210950602148927

02359022

02402114

02682524

02406667

02056674

02933683

02631024

02428393

02720752

02429071

02316668

02780437

02404516

02292173

02354276

Matični broj*

112.57

134,516.90

212.45 11,158.87

37,281.46

1,068,925.67

4,200.09

14,281.27

5,921.96

544.50

460.20

15.00

17,786.77

15.00

14,712.60

33.13

99,557.82

210,191.76

12,255.73

Iznos blokade

3,559

1,698

951 4,083

4,692

1,868

2,580

930

5,009

87

122

2,394

1,889

123

339

102

2,183

425

4,000

Dani blokade

Rb.

5606

5607

5608 5609

5610

5611

5612

5613

5614

5615

5616

5617

5618

5619

5620

5621

5622

5623

5624

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 209: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana209 od 418

DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT MI & MA TRADEKOLAŠINDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT- IMPORT MARI MONTENEGRO - CETINJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA VUKCEVIC ULIKS D.O.O. KOTORDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA DOBRO VINO, KOTORDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA DOM UCENIKA D.O.O. - KOLAŠINDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT PAVLOVIC I.S.S. PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT MLAĐAN COMPANY PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA KRALJEVIC I SINOVI KOTORDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA MERAK - SMD - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA NATAŠA PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA PRIMORKA GRADSKA PEKARA BARDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA PRIMORKA GROUP BARDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA SEA WAY - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA SIMBY - BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA SPA PROPERTIES - BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA TRIO COM - HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT - IMPORTDISTEF TRADED.O.O.PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ŠCEPAN BIJELO POLJE (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE-09.11.2007)DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU ALMAK D.O.O. - BERANEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU I USLUGE

Naziv

02775760

02692716

02285894

02703815

02423324

02361965

02354829

02661098

02827301

02635160

02918463

02634694

02643073

02432706

02657490

02897369

02167956

02145723

02369265

02465876

Matični broj*

68,634.15

49,781.59

9,046.77

15.00

1,174.67

4.33

110,379.20

387.67

225.48

572.25

9,966.77

2,884,651.44

18,031.07

15.00

1,930.04

4,623.50

18,489.72

3,538.34

6,113.17

42,019.60

Iznos blokade

534

611

4

429

2,154

41

4,712

1,774

249

2,394

5

681

2,571

1,087

2,097

261

90

4,049

3,829

1,621

Dani blokade

Rb.

5625

5626

5627

5628

5629

5630

5631

5632

5633

5634

5635

5636

5637

5638

5639

5640

5641

5642

5643

5644

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 210: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana210 od 418

EXPORT - IMPORT PALASTURA BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU NM TRADE - CETINJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I USLUGE D.I.M.P.HERCEG - NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I USLUGE VEX CO. D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I USLUGE EXPORT-IMPORT IGSARO PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I USLUGE ,EXPORT-IMPORTWOOD MONT - PLJEVLJADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU NAMJEŠTAJA,TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO DOMBERANEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, OTKUP, PRERADU, TRGOVINU I USLUGE MESARE KOVACEVIC D.O.O. - TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PORMET I USLUGE EXPORT-IMPORT RASOVO D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, POSREDOVANJE, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE SMS PETROL - DANILOVGRADDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PRMET I USLUGE DIZAJN ELOKSIR - BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT GOLDEN VISION D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT LA FEMME HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE GOLD COAST BP BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I SAOBRACAJ COLAN I DR - KOTORDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET I TURIZAM MONTE BONELI BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I ULUGE SEKSIR COMPANY D.O.O. TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUG EXPORT-IMPORT ZORA I PLJEVLJADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUG SEJFIC - BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE VEDA TRADE - TIVAT

Naziv

02402068

02629887

02378906

02253615

02733820

02049970

02367602

02749254

02461447

02754339

02732408

02734095

02982269

02346150

02416018

02355272

02742861

02726386

02207168

Matični broj*

15.00

2,697.58

36,101.04

9,148.75

4,795.43

197,375.29

4,362.88

11,466.06

673,209.02

182.37

55,446.36

57.23

1,673.91

258.92

95,234.94

63.29

26.20

902.28

8,359.32

Iznos blokade

2,394

2,384

1,318

3,957

1,348

1,867

457

513

2,463

1,126

1,004

1,431

314

1,679

2,526

891

67

2,454

1,949

Dani blokade

Rb.

5645

5646

5647

5648

5649

5650

5651

5652

5653

5654

5655

5656

5657

5658

5659

5660

5661

5662

5663

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 211: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana211 od 418

DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EMD COMPANY PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT- IMPORT, BORD COMMERCE D.O.O. PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT BONDAL - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT DK INVEST - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE I & J COMMERC TIVAT (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE INGRA MONT - TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LIMB - TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MANJEŽ COMPANY - BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MEG - PLAST B. POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE NAUTICA - HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TALIR D.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE HIDROSTOP D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE WINEX - CO D.O.O. TIVAT, SELJANOVO D1-4/20DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ABN TRADE HERCEG - NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE AGRIIMPEX - BARDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ALDEN - BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ALMIANMONTENEGRO- PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ANDRIJA - BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ARTURO PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE

Naziv

02464179

02426293

02654474

02705613

02343363

02696177

02710161

02755548

02443023

02777673

02446600

02420635

02355299

02467054

02435845

02688891

02793270

02730111

02792214

02335832

Matični broj*

331.82

67,540.84

4,103.64

31,370.76

4,823.32

15.00

4,091.89

4,881.32

15,132.14

13,847.17

39,461.93

534.33

40,872.79

3,015.02

32,377.09

1,149.29

1,512.76

4,794.70

375.00

448.71

Iznos blokade

1,025

2,756

431

2,522

3,840

801

384

1,913

3,068

1,153

2,407

1,833

4,080

1,311

2,235

1,794

37

1,147

52

3,679

Dani blokade

Rb.

5664

5665

5666

5667

5668

5669

5670

5671

5672

5673

5674

5675

5676

5677

5678

5679

5680

5681

5682

5683

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 212: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana212 od 418

BANICEVIC D.O.O. - NIKŠICDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE BARIKTON D.O.O HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE BELLADONNA COMPANY BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE VI-MA INTERNATIONAL D.O.O. TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE GADEX HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE GRAFOX - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE GREEN CENTER - BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE GRMECCG D.O.O. BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DDN D.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DEVU COMPANY D.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DENI TRADE NIKŠICDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DRVO SEM BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DWD BOKA D.O.O. TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE EURO GRADNJA - HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT R.C. CETINJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT VENERA - COMPANY, PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT PM HOLDING PODGORICA (RJEŠENJEM VIŠEG SUDA U PODGORICI POM I BR. 110/14 OD 03.12.2014 ZABRANJUJU SE SVE PROMJENE U POGLEDU OSNIVACA, OSNIVACKOG KAPITALA I RASPOLAGANDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT AMERICAN GOODS SELECT FASHION BRAND D.O.O. PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT ARDI TRADEULCINJ

Naziv

02113660

02804662

02939053

02227703

02798972

02837587

02277018

02468310

02404737

02815176

02991128

02866471

02629330

02829045

02732807

02636875

02992388

02736829

Matični broj*

21,153.59

631.40

15.00

2,576.60

3,444.79

47,561.92

7,811.08

4,356.66

10,855.38

1,521.09

105.52

795.78

16,371.71

90,184.48

541.64

372.85

6,219.02

39,396.08

Iznos blokade

39

1,095

457

3,978

502

544

4,605

1,098

404

950

16

402

2,382

453

374

598

39

1,496

Dani blokade

Rb.

5684

5685

5686

5687

5688

5689

5690

5691

5692

5693

5694

5695

5696

5697

5698

5699

5700

5701

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 213: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana213 od 418

DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT VARVARAPODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT VIŠNJEVAC, HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT VLADKABAR (RJEŠENJEM OSNOVNOG SUDA U BARU BR410/14 OD 26.12.2014.GOD ODREDJUJE SE PRIVREMENA MJERA ZABRANE OTUĐENJA I OPTERECENJA UDJELA)(Rješenjem Osnovnog suda u BaDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT GLAMOUR HERCEG - NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT GORŠTAK BASKET, KOLAŠINDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT DIVA COMPANY PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT IMPRESAPODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT JOMI & COULCINJDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT KLJAJEVICA LUKA PLJEVLJADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT LA PIOVRA - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT LEKOVIC TRANSPORTPODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT LIPOVAC, CETINJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT LUPOMCETINJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT MG AND CO CETINJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT NATAPODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT ONAR PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT PRIVE M - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT S & L MONTEPODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE,

Naziv

02694085

02730219

02761084

02629941

02700557

02848104

02766035

02642417

02785323

02952904

02753936

02731053

02699931

02788551

02622408

02731266

02903512

02676826

02919168

Matični broj*

3,198.99

13,585.41

769.60

327,111.62

1,864.43

235.69

107,400.05

6,784.59

2,165.50

254.74

12,591.06

7,364.29

276,848.17

15.00

1,590.96

250.84

3,057.32

11,694.57

75.00

Iznos blokade

2,585

166

178

2,440

2,348

571

1,629

1,216

1,801

244

1,252

1,696

1,038

1,754

3,078

1,872

627

75

348

Dani blokade

Rb.

5702

5703

5704

5705

5706

5707

5708

5709

5710

5711

5712

5713

5714

5715

5716

5717

5718

5719

5720

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 214: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana214 od 418

EXPORT - IMPORT SAFETY COMPANY PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT SEKULA PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT SIGNET, PODGORICA(REŠENJEM ST. BR. 319/15 OD 22.07.2015 GODINE OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT SLON PODGORICA (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT SORENTOD.O.O. PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT FAMILIJA DANILOVGRADDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT CET ŠEMA D.O.O. PLJEVLJADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORTAUTO - OBNOVA - JOVO, PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORTBAJICKI PIŠTET-CETINJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORTGACICHERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT -IMPORT MANJANI - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ATLAS - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT MONTENEGRO-CA- BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT TRON - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT HIDROIZOL PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT CVANTAGE WIVE PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT ABM TREZOR -PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT AGRO-MONTENEGRO - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ALEN COMMERCE D.O.O.- PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE

Naziv

02446537

02871068

02451425

02766124

02929422

02414201

02727226

02710781

02468301

02692201

02049953

02642093

02420538

02673371

02678110

02692244

02858312

02419564

02841568

Matični broj*

1,415.00

25,323.10

566.63

75.59

1,032.44

1,008.46

2,479.74

7,565.80

8,092.76

148.49

12,690.88

273.21

3,774.84

424.60

7,887.58

2,767.47

4,834.72

4,159.53

2,727.34

Iznos blokade

2,349

416

3,040

27

277

3,651

1,102

254

2,146

156

3,975

1,087

328

488

1,789

2,368

79

3,450

620

Dani blokade

Rb.

5721

5722

5723

5724

5725

5726

5727

5728

5729

5730

5731

5732

5733

5734

5735

5736

5737

5738

5739

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 215: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana215 od 418

EXPORT-IMPORT ANA V KOLAŠINDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ANDRA INVESTMENT GROUP - BARDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ARMONIE MEDITERRANEE CETINJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ASPIB D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT AQUA TECHNOLOGY COMPANY PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT AQUATERM CO - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT BEOVOLTA-INVEST PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT BLUE LAGUNA RESORT - PETROVACDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT BRAMIL COMPANY -BARDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT VIPR - PODGORICA(RJEŠENJEM ST.BR. 455/15 OD 22.10.2015. GOD. OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT VJERRA ŽABLJAKDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT GASOLINA, PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT GENELEC - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT GREY WOLVES - KOTORDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT D2 - DIREKTNA DISTRIBUCIJA NUANCE PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT DEKOM BARDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT DINA NADZOR - TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DREAM TEAM SECURITY- PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT DREAMS - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE,

Naziv

02848988

02769476

02706946

02850516

02760983

02789108

02440172

02664763

02744198

02836254

02400731

02672472

02646889

02842157

02401550

02762188

02791544

02843072

02410761

Matični broj*

2,652.59

18,207.61

42,265.85

1,158.28

14,754.92

3,231.69

581.12

3,039.24

7,163.22

472.65

15.00

164.44

263.07

6,034.19

9,881.42

5,357.63

65,997.38

1,752.13

91,003.29

Iznos blokade

145

1,796

2,498

327

2,018

152

1,315

1,319

1,489

1,315

1,087

473

2,109

173

2,790

279

26

284

1,454

Dani blokade

Rb.

5740

5741

5742

5743

5744

5745

5746

5747

5748

5749

5750

5751

5752

5753

5754

5755

5756

5757

5758

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 216: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana216 od 418

EXPORT-IMPORT EJ COMPANY ULCINJDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT ECONOMIC - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT EXTRA-LUX - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ZORA TRADE CETINJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT INTERNA PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT INTERSOL PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT INTERCEL D.O.O PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT JOLLE - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT KASTY PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT KNJAZ TOBACCO - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT LD MONTE GRADNJA - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT LINK MONTENEGRO - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT LORANG HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT M.I.M.I. D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MARIJA COMPANI DANILOVGRADDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MATIGOR TRADE BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MIB MONTENEGRO DANILOVGRADDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MILVOK, HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MOND INVEST - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MONTEINFORM - BUDVA

Naziv

02644797

02676397

02766396

02928698

02928701

02289130

02895285

02807017

02689219

02782090

02775263

02345056

02389959

02949547

02313626

03040364

02681056

02622173

02868245

Matični broj*

37,493.65

236.42

10,318.55

3,973.75

8,737.76

566.89

731.68

472.08

45,071.91

360.00

34,603.48

2,773.66

7,742.49

1,737.25

50,165.68

25.79

55,278.09

9.95

159.92

Iznos blokade

1,321

1,768

752

508

648

384

520

1,411

1,186

453

892

349

1,672

317

976

10

2,525

2,456

178

Dani blokade

Rb.

5759

5760

5761

5762

5763

5764

5765

5766

5767

5768

5769

5770

5771

5772

5773

5774

5775

5776

5777

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 217: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana217 od 418

DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT MUSTAJBAŠIC-TRADE PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT NOKIKA - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT NONI MONT PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PANEXPERT CETINJE CETINJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PARADISE PROPERTIES- PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PETAK 13- PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PETRICEVIC A.M.T. - CETINJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PIVA PROM - NIKŠICDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PIPO VSBB - ULCINJDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PRIVE - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT R&R RAŠOVIC - KOLAŠINDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT RAICEVIC COMPANY - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT RAS FAMILLI- PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT REBIRTH PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT ROVA DANILOVGRADDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT RUNWAY - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT S - AL - ULCINJDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT SINKO GROUP PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT SHURDA PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE

Naziv

02332493

02684209

02871076

02887711

02640945

02720515

02785471

02729369

02677415

02806193

02766566

02693925

02807386

02761971

02782138

02676168

02728842

02831848

02803011

02646463

Matični broj*

20,328.54

1,828.24

22.43

935.39

1,451.16

3,850.68

199.73

4,063.38

264.46

4,729.59

535.14

19,502.73

948.27

5,903.39

4,167.66

636.31

23,779.55

98,087.16

584.01

4,169.86

Iznos blokade

3,957

3

76

585

1,872

1,815

585

677

286

898

216

501

403

2,000

1,319

2,763

1,468

423

1,805

191

Dani blokade

Rb.

5778

5779

5780

5781

5782

5783

5784

5785

5786

5787

5788

5789

5790

5791

5792

5793

5794

5795

5796

5797

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 218: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana218 od 418

EXPORT-IMPORT TAMBOIVA PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT TE CA SI PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT FITOANTICA PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT FORMAT SISTEM CETINJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT FREE STYLE D.O.O. - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT HARCOURT DEVELOPMENTS MONTENEGRO - PETROVAC NA MORUDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT HIDRO STIL PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT CENTAR - PASSAGE PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT CENTAR JAZ - BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT CNC - PLJEVLJADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT CHERRY - NIKŠICDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT CYBER TECH - KOTORDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT Š & A EURO AUTO - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ILUMINAS - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE IMANJEPAUNOVIC DOO DANILOVGRADDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE IMOTA -HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE JASENOVA - BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE JUGO-PEK - BIJELO PLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE KARLOSS BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE KIKO'S D.O.O. EXPORT-IMPORT - TIVAT

Naziv

02369362

02863804

02772990

02765543

02436167

02870215

02425599

02850885

02785331

02630028

02709953

02674181

02696487

03014444

02623013

02811278

02302535

02811596

02369516

Matični broj*

550.96

41,464.43

32,964.50

7,596.23

7,002.85

30,113.69

89,909.87

633.21

366.62

80,989.80

271.74

24,108.97

21,834.67

36,418.57

188.33

435.56

3,624.08

1,777.54

149.25

Iznos blokade

3,551

943

1,214

1,684

1,314

439

2,203

571

1,413

1,710

1,774

2,433

1,041

19

1,727

573

3,468

83

3,601

Dani blokade

Rb.

5798

5799

5800

5801

5802

5803

5804

5805

5806

5807

5808

5809

5810

5811

5812

5813

5814

5815

5816

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 219: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana219 od 418

DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE KNEŽEVIC INŽENJERING GROUP BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE KOSTADINOV TRADE, PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LAKEVIEWS COMPANY - PLAVDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LAND NEKRETNINE - KOLAŠINDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LORIK BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE LUNARA - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LUXURY-NEW LINE - TIVAT (NA OSNOVU PRESUDE OSNOVNOG SUDA U H.NOVOM K.BR.118/10 UPISAN U KAZNENU EVIDENCIJU CRPS-A)DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE M&MNECOMPANY BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE MAJSTOROVINA D.O.O. TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MAX S BIJELOPOLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MAX COMPANY - BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MV ROYAL - ŽABLJAKDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE MVPRINT BARDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MG PLUS D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE MEGAMONTD.O.O. PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MIRA Đ BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MITRIL BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MONT GRANDING MGBUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MONTELUFT D.O.O. - TIVAT

Naziv

02895935

02402734

02902168

02709414

02949261

02703700

02694930

02872889

02415925

02873109

02650819

02770539

02306085

02631946

02391945

02813726

02897512

02651505

02441497

Matični broj*

745.00

78,238.23

1,600.74

843.40

12,796.34

10,259.99

27,133.33

11,609.02

1,505.74

2,382.73

37,345.10

8,415.90

403.56

1,634.34

168.31

1,985.81

4,316.29

6,743.08

325.00

Iznos blokade

605

646

187

1,703

643

990

2,473

717

2,440

11

1,315

1,214

198

1,496

4,156

335

401

2,630

578

Dani blokade

Rb.

5817

5818

5819

5820

5821

5822

5823

5824

5825

5826

5827

5828

5829

5830

5831

5832

5833

5834

5835

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 220: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana220 od 418

DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MONTENEGROINVEST - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MONTESTAR INVEST D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MP KOMPANY PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MYSTICKOLAŠINDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE N-KUJOVIC COMPANY BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE OPTIKAFOKAL- PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PEŠIKAN & CO HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PILIGRIN D.O.O. HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PLAVI TAXI - BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE PROFESIONAL GROUP D.O.O. - BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE PC ELECTRONIC - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE RV RAKOCEVIC - BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE REGINACOMPANY - BIJELO POLJE DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE RSOJEVICADANILOVGRADDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SAVICEVIC TRANS- PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SAMACOM - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SECURITY SOKO - BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE SLAP - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SMS COMPANY - BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE STIGMA

Naziv

02374625

02859467

02979098

02774593

02807696

02426846

02289296

02224437

02663970

02737353

02742675

02668556

02804727

02655462

02676001

02711664

02804719

02819295

02712091

02834294

Matični broj*

21,726.95

1,492.29

4,932.08

3,676.59

545.00

6,472.96

3,470.39

200,766.02

14,586.39

10,878.64

82,543.96

28,648.93

523.14

2,875.38

8,723.47

9,706.23

9,893.15

15,548.17

644.55

209.43

Iznos blokade

3,502

153

31

1,187

878

1,545

3,140

2,813

2,698

1,131

1,889

1,402

81

451

2,463

979

256

1,006

683

180

Dani blokade

Rb.

5836

5837

5838

5839

5840

5841

5842

5843

5844

5845

5846

5847

5848

5849

5850

5851

5852

5853

5854

5855

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 221: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana221 od 418

BB BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TG COMMERCE KOLAŠINDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TEODUL D.O.O. TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TIMOR D.O.O. - HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TRANSEURO - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE U GRAĐEVINARSTVU PRVOBORAC KAMEN & BETON, HERCEG NOVI (RJEŠENJEM ST.BR.243/14 OD 29.09.2014.GODINE OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FREXIMD.O.O. - TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE H & A COMPANY BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE HN.EGAL- HERCEG NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE CELINAC CETINJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE CIMBA VD - TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE CLEAN HERCEG-NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE COLMARC D.O.O. TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE CORRECT INVEST BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ŠABOVIC-S BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE Q 511 - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGEBRACO COMPANYD.O.O. KOLAŠINDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGEDMV COMPANYBIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGEE&A COMBIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I

Naziv

02914972

02363259

02454645

02796201

02752565

02368528

02891646

02640295

02269627

02710331

02373955

02455978

02669811

03040135

02776936

02782162

02837803

02862727

02686031

Matični broj*

134,325.34

21,608.88

4,945.69

46,863.00

36,658.82

187.11

461.12

11,246.17

417.91

4,643.53

30.00

3,788.74

56,635.37

779.81

4,345.04

163.35

13,241.01

18,874.22

49,580.55

Iznos blokade

436

4,299

1,994

228

846

578

979

1,837

4,596

1,376

326

2,467

1,782

37

1,789

725

1,098

724

2,182

Dani blokade

Rb.

5856

5857

5858

5859

5860

5861

5862

5863

5864

5865

5866

5867

5868

5869

5870

5871

5872

5873

5874

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 222: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana222 od 418

USLUGE,EXPORT-IMPORT MIJOVIC COMPANY- PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGEKOL - TOURS NACIONALNI RESTORAN VODENICAD.O.O. KOLAŠINDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGETRANS JOVOVIC COMPANY, PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ,POSREDOVANJE I USLUGE, EXPORT - IMPORT CENTRAL - MNE, CETINJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I PRUŽANJE USLUGA 28 MART - BERANEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA 3R COMMERCE - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA BARA PROMET, EXPORT-IMPORT KOTORDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA DIVINITUS GROUP - KOTORDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORTGLAM KENAN PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT RAYSEN STELL - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT GLOSS DIAMOND PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT EMTM-KULA PODGORICA (NA OSNOVU PRESUDE OSNOVNOG SUDA U H. NOVOM POSL.BR.K.33/12 OD 23.05.2012. UPISAN U KAZNENU EVIDENCIJU CRPS-A)DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT Z&G PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT BRACA VUJOVIC - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT VILA PARK - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT GOCA - SUN D.O.O. PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT GRISDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT D.O.O. TECHNOLOGY CENTER POPOVIC PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT D.O.O. TUTTO ITALIA PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA

Naziv

02776057

02726114

02735865

02702916

02467003

02432951

02654482

02873257

02463741

02848449

02814188

02867427

02393298

02456702

02884372

02382393

03012867

02913305

02890267

Matični broj*

2,242.63

4,712.72

2,710.09

218.95

57,942.95

15.00

1,491.77

55.00

2,184.47

10,199.02

63,328.73

10,740.36

560.49

5,846,264.47

1,218.23

15.00

182.72

201.23

1,001.56

Iznos blokade

1,376

1,455

1,256

1,867

1,978

2,394

514

179

2,196

943

1,404

983

4,240

1,494

424

2,394

80

244

649

Dani blokade

Rb.

5875

5876

5877

5878

5879

5880

5881

5882

5883

5884

5885

5886

5887

5888

5889

5890

5891

5892

5893

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 223: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana223 od 418

EXPORT-IMPORT DJIDJI PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT DREAM HOME PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT DUET - KOMERC PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT ĐURĐEVICA - TRADEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT EVRIDIKA - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT MILENKO SJEKLOCADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT MODESTA - CETINJE ( RJEŠENJEM ST.BR. 376/12 OD 27.12.2012 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT RIJEKA PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT SSM-TRADE - CETINJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT CIAO PIZZA PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA JUROFUNGO BERANEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA MIRJAM - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA MLJEKARA VRH - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA MULTISMART - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA MH GAMES-CZ COMPANY - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA OPERA HOUSE - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA POTOK - CETINJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA SKADAR HOLIDAY RESORT - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA TIM S - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA

Naziv

02901617

02108151

02351641

02112574

02348624

02458039

02893843

02814285

02788390

02172852

02903792

02817730

02820374

02846772

02852047

02773953

02692457

02818736

02703084

Matični broj*

159.40

249.77

612.05

5,246.97

877.14

1,045.00

129.83

39,238.56

15,334.08

1,326.19

394.37

26,234.23

11,376.89

5,654.47

5,422.31

926.09

274.98

27,328.50

3,297.40

Iznos blokade

181

4,276

40

2,498

4

346

191

915

1,269

1,867

458

1,097

374

538

640

1,938

1,774

733

814

Dani blokade

Rb.

5894

5895

5896

5897

5898

5899

5900

5901

5902

5903

5904

5905

5906

5907

5908

5909

5910

5911

5912

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 224: CENTRALNA BANKA CRNE GORE · upisan u kaznenu evidenciju)ad kompas bijelo poljead kompas servis bijelo poljead kompas-arming bijelo poljead lovcen podgorica (odlukom skupŠtine akcionara

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.10.2015.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Strana224 od 418

HAMBURG-BREMEN - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA CYBER TRADE - TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA ŠUMSKO SELO - KOTORDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT ŠARK AWARD D.O.O. PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET, TELEKOMUNIKACIONE I DRUGE POSLOVNE USLUGE CATTV D.O.O. - KOTORDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET, TURIZAM, USLUGE I EXPORT-IMPORT TRIO BIJELO POLJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET ,USLUGE I UGOSTITELJSTVO ,EXPORT-IMPORT TRAFFIC ITALIA - ULCINJDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMETI USLUGE, EXPORT - IMPORTDORIX, CETINJEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU REZANE GRAĐE MOPAL - BERANEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE BRACA VIDAKOVIC - TIVATDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.S.C. PROMET BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE EVROMAK KOTORDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE EKO ZETA NOVA - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT - IMPORT BB PLAST - DANILOVGRADDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT - IMPORTUNITED TEAM - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT BOMACO D.O.O. - HERCEG-NOVIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE EXPORT-IMPORT ESTERA - BARDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT INA KOMERC - PODGORICADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE Z.O.YPROMET BUDVADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE L' ARS PODGORICA

Naziv

02392976

02720680

02354802

02444160

02740877

02662795

02714752

02621819

02448157

02970783

02311178

02855364

02764075

02864649

02430177

02695987

02652129

02987953

02061244

Matični broj*

759.56

302.65

15.00

2,141.21

2,158.67

3,615.05

1,815.73

12,875.44

361.91

3,407.18

291.12

17,045.39

5,011.49

3,007.40

2,977.30

9,746.96

1,327.26

455.00

22,647.32

Iznos blokade

68

418

1,087

214

1,003

2,293

684

2,469

2,015

272

1,406

769

289

928

2,131

318

727

272

723

Dani blokade

Rb.

5913

5914

5915

5916

5917

5918

5919

5920

5921

5922

5923

5924

5925

5926

5927

5928

5929

5930

5931

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.