of 48 /48
Cenník Odporúčané spotrebiteľské ceny platné od 1. 4. 2017

Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl...

Page 1: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

Cenník

Odporúčané spotrebiteľské ceny platné od 1. 4. 2017

Page 2: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

Štandard Štandard Plus

GLL 1061 B

Spodná pozinko-vaná kľučka

2-úrovňový vetrací systém

Filter proti prachu a hmyzu

Špeciálne tesnenieEnergeticky úsporné trojsklo, Uw 1,1

GLL 1061

Horná ovládacia rukoväť

Zabudované vetranie

Filter proti prachu a hmyzu

Špeciálne tesnenie

Energeticky úsporné trojsklo, Uw 1,1

GLU 0051GLU S10001

Horná ovládacia rukoväť (GLU)a spodná pozinko-vaná kľučka (GLU S10001)

Zabudované vetranie

Filter proti prachu a hmyzu

Špeciálne tesnenie

Bezúdržbové

Štandardné izolačné dvojsklo

GZL 1051GZL 1051 B

Horná ovládacia rukoväť (GZL)a spodná pozinkova ná kľučka (GZL B)

Zabudované vetranie (GZL)

2-úrovňový vetrací systém (GZL B)

Filter proti prachu a hmyzu

Štandardné izolačné dvojsklo

GLU 0061

Horná ovládacia rukoväť

Zabudované vetranie

Filter proti prachu a hmyzu

Špeciálne tesnenie

Bezúdržbové

Energeticky úsporné trojsklo, Uw 1,1

NOVÉ trojsklo

dardantŠŠ

d

PdardantŠŠ

loksjoojtrÉOVN

lus P

6)0KM(m c81×187

ťsokľVe

m6)0KM(

m c81×187ťsokľVe

6)0KM(m c81×187

ťsokľVe

6)0KM(m c81×187

ťsokľVe

6)0KM(m c81×187

ťsokľVe

15 10LZG

6)0KM(

4,-52

510 0ULG

HPs D4,-

s D

6)0KM(

-,253-,333

106 1LGL

HPs D HPs D

6)0KM(

-,333

B1 60L 1LG

HPs D

6)0KM(

-,333

106 0UGL

HPs D

6)0KM(

,-077,4

1 50L 1ZG

) BB)LZ(Gnáavoknziop

ánpodsa Z (Gťťävokurdálvá onroH

GZ (ienatrevéanvoduabZ

0001 SULG

)10001 SULG((Gakčuľľu kanáv

nkiz poánpodsa )LUG((Gäťťvokur

acdálvá onroH

ienatrevéanvoduabZ

B

akčuľkná

)LZaiacd

)LGZé

ťävokuraiacdálvá onroH

ienatrevéanvoduabZ

uzymu a hhacrpiotr preltiF

1000

-onkko

ai

60G

akčuľ kanáv-onkiz poánpodS

métsyí sacrtevýovňovrú-2

uzymu a hhacrpiotr preltiF

ťävokuraiacdálvá onroH

ienatrevéanvoduabZ

uzymu a hhacrpiotr preltiF

ZLG((Gmtéssyysýovňovrú-2

mu a hhacrpiotr preltiF

ojvé dnčaloziéndardantŠ

zymu a hhacrpiotr preltiF

einenseteálnciepŠ

ovébžrdúzeB

) BZLícart ve

uzym

olksoj

einenseteálnciepŠ

,1 1wU,olksjrooj tnéropsú

ykcetigreEn

uz

einenseteálnciepŠ

,1 1wU,olksjrooj tnéropsú

ykcetigreEn

einenseteálnciepŠ

ovébžrdúzeB

,olksjrooj tnéropsúykcetigreEn

káá zč10

ové™ jlhThX TULEV

ksojvé dnčaloziéndardantŠŠt

ové ú oólto kté v tdC

olk

kbýh výcddty šé cčúdú o

XULEov Vk

,1 1wU

.DXBu oad suoacvoľľopetaz

o séanvotonamnXULEa Vinaovmela

ánké onšertsanakuráá znčor-10

.irútn vtuoleptejužrdm a uodalhm cíšjaknd voerp

nárh cmí č,liáreta mnýčlao iznýtilavkokosya vnko ohénšerti sickurtšnokv

avžíuy vérot k,iecáloz iienešierovée n™ jygolonhceTTeomrehX TULEV

ino

ové

h a dcokborýe o vicámrofne inláutkA.)m8 c18 × 17(

edveú ue snartsjvoo dtjea ty nneCe pjuzdarhyi vO sKSNEVOLX SULEV

d 1é ontal, p.o.. s rr.lopO sKSNEVOLSú ou sgólatao ktmoé v tnedvey uneC

vee.wwa we ntedjáh ncátoheh lcícadoh a d

ko ohénšertť ssokľu veišjenžebjae nré pn.neiy cvarpa úvo náre p

.710. 2. 4d 1kborýh výcndradnaty šneé cnačúropdú o

.ks.xulve

60Ka Mnk

XULEov Vk

Page 3: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

Zvislé doplnkové okno VFE/VIU

Strešné doplnkové okno GIL/GIU

Premium Príklady ďalších výrobkov produktového radu Premium

Strešný balkón GDL Cabrio®

GLU S10002

Spodná pozinko-vaná kľučka

Zabudované vetranie

Filter proti prachu a hmyzu

Špeciálne tesnenie

Bezúdržbové

Energeticky úsporné trojsklo, Uw 1,1

GGL 306621GGU 006621

Horná ovládacia rukoväť

Zabudované vetranie

Filter proti prachu a hmyzu

Špeciálne tesnenie

Samočistiaca vrstva

Vrstva proti von-kajšiemu roseniu

Dažďový senzor

Diaľkový ovládač

Predvolené programy

Bezúdržbové (GGU)

Nízkoenergetické bezpečnostné trojsklo

GGL 3066GGU 0066

Horná ovládacia rukoväť

Zabudované vetranie

Filter proti prachu a hmyzu

Špeciálne tesnenie

Samočistiaca vrstva

Vrstva proti von-kajšiemu roseniu

Bezúdržbové (GGU)

Nízkoenergetické bezpečnostné trojsklo

GPL 3050 GPU 0050

Spodná hliníková kľučka

Zabudované vetranie

Filter proti prachu a hmyzu

Špeciálne tesnenie

Dvojitá funkcia

Panoramatický výhľad

Bezúdržbové (GPU)

Prémiové izolačné dvojsklo

Výklopno-kyvné strešné okno GPL/GPU s trojsklom 66

P

muremi

vokbrovdyalkíPr

ý

oéhvotkudrovchíšlaďďa

p

6)0KM(m c81×187

ťsokľVe

6)0KM(m c81×187

ťsokľVe

6)0KM(m c81×187

ťsokľVe

0KM(×187

okľVe

6)0KM(m c81×187

ťsokľVe

6)0m c81×1

ťso

G

20001 SULG PG

HPs D

6)0KM(

-,264

GLG005 3LP

HPs D

6)0KM(

PUG-,255PLG-0,84

3GLG606 3

HPs D

6)0KM(

UGG-,56775LGG-,257

111

ro

12606

U s tPGé oknšretsnpolýkV

0KM(

1908

HPs D

6)0KM(

-,4011-7,301

6om 6lskjrooj/LL/Po Gné ok

évnyk-on

HPs D

6)0

PUG-9,1PLG-0,0

akčuľ kanáv-onkiz poánpodS

ienatrevéanvoduabZ

uzymu a hhacrpiotr preltiF

PU 0GG

UGG

kuroH

trevabZ

acrpltiF

050PU 0005 3

akčľukávokníi hládnopS

ienatrevéanvoduabZ

uzymu a hhacrpiotr preltiF

0GUG

vokurá onroH

natrevduabZ

hacrpreltiF

660 0

ťävokaiacdálvá onr

ienatréanvoduab

uzymu a hhaciotr prelt

12660 0

ťäaiacdálvá o

ienéanvod

uzymu a hiotr p

einenseteálnciepŠ

ovébžrdúzeB

,olksjrooj tnéropsúykcetigreEn

setepŠ

rsvmaS

jaajksrV

einenseteálnciepŠ

aicknuá ftiojvD

dľahývýckitaamroanP

nensetálnciepŠ

avtrsvomaS

emišjaajka pvtsrV

einenseálncie

avtrsacatiisčom

uiens rouemišj-noi vtora pvts

br

e

a CDLGý banšretS

ineneáln

aacatiisč

uiens rouem-noi vtora p

®oibrónkkólý ba

,1 1wU

G(GzeB

rotezbzíN

)PUG(ovébžrdúzeB

olksjvoojdnéčaloz iévorémiP

oďďožDa

ovkľaiD

arogprvdreP

)UG(GdúzeB

)UGovébžrdúz

olksjoojéntsečnopez

ékcitegoenerkz

r

é dopnšretS

FEo Vnoko dlésivZ

ozneý svo

čadál ovýov

ymaenélov

)ovébžrd

évoknlé dop

UIV/FEévokkonlpo

ksjroojtečnopezboenerkzíN

o

L GIonkoé dopnšretS

lkéntsečno

ékcitegoener

GIU/Lévoknlé dop

Page 4: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

CFPCVP

CFPCVP

CFPCVP

CFPCVP

CFPCVPCXP

CFPCSPCVPCXP

CFPCVP

CFPCSPCVPCXP

CFPCVP

60

80

90

100

120

150

Svetlíky

Strešný balkón Cabrio GDL

Svetlovody

Veľkostná tabuľka

60 80 90 100 120 150

060090

080080

090090

090120

100100

100150

120120

150150

060060

PK25

MK27

CK01 SK01

CK02

CK04 FK04 MK04 PK04

FK06 MK06 PK06 SK06

FK08 MK08 PK08 SK08 UK08

MK10

MK12

PK10 SK10 UK10

MK34 PK34 SK34 UK34

UK04BK04

CK06

GZLGLLGGL

GGL

GGLGGL

GGL

GLUGGU

GGLGPL

GGUGPU

GGLGPLGXU

GGUGPU

GZLGLLGGLGPLGXL

GLUGGUGPUGXU

GZLGLLGGLGPL

GLUGGUGPU

GLLGGLGPL

GGUGPU

GZLGLLGGLGPL

GGUGPU

GLLGGLGPL

GLUGGUGPU

GZLGLLGGLGPL

GLUGGUGPU

GZLGLLGGLGPL

GGUGPU

GZLGLLGGLGPL

GGUGPU

GZLGLLGGLGPL

GLUGGUGPU

GGLGPL

GGLGPL

GGU

GGLGPL

GGUGPU

GZLGLLGGLGPL

GGL

GLUGGUGPU

GGLGPL

GGUGPU

GGLGPL

GPU GGL

GGL GGU

472 550 660 780 942 1 140 1 340mm

180

016

00

139

811

789

7877

58

506

98

624

92

060

095

411

5413

74

GGL

GIL GIU GIL GIU GIL GIU GIUGIL

VFE VIU VIU VI VU IUVFE VFE VFE

VFE VIU VIU VI VU IUVFE VFE VFE

VFE VFE VFE VFE

VFE VFE VFE VFE

MK31 PK31 SK31 UK31

MK35 PK35 SK35 UK35

MK36 PK36 SK36 UK36

MK38 PK38 SK38 UK38

GDL

252

94

PK19

TWR 0K10 TWR 0K14

PK04

PK10

GDL

252

114

SK19

SK04

SK10

25 35

TWRTLR

TWRTLRTCR

Štandardné veľkosti strešných okien VELUX

Rozšírená ponuka veľkostí strešných okien VELUX

Page 5: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

Prehľad technických vlastností ..............................................................................................................................................................................................................Strana 6–7

GZL, GZL B – kyvné strešné okná Štandard s horným a spodným ovládaním ........................................................................................................................Strana 8

GLU, GLU S10001 – kyvné strešné okná Štandard s horným a spodným ovládaním ..........................................................................................................Strana 8

GLL, GLL B – kyvné strešné okná Štandard Plus s horným a spodným ovládaním................................................................................................................Strana 9

GLU, GLU – kyvné strešné okná Štandard Plus s horným a spodným ovládaním ................................................................................................................Strana 9

GGL – kyvné strešné okná Premium ...................................................................................................................................................................................................... Strana 10

GGU – kyvné strešné okná Premium ...................................................................................................................................................................................................... Strana 11

GGL INTEGRA®, GGU INTEGRA® – elektricky ovládané kyvné strešné okná Premium...................................................................................................... Strana 12

GGL SOLAR, GGU SOLAR – solárne ovládané kyvné strešné okná Premium ........................................................................................................................ Strana 12

GPL – výklopno-kyvné strešné okná Premium.................................................................................................................................................................................... Strana 13

GPU – výklopno-kyvné strešné okná Premium .................................................................................................................................................................................. Strana 14

GDL – strešný balkón Cabrio ......................................................................................................................................................................................................................Strana 15

VFE, VIU – zvislé doplnkové okná ............................................................................................................................................................................................................ Strana 16

GIL, GIU – doplnkové strešné okná.......................................................................................................................................................................................................... Strana 16

GVT, VLT, GXL, GXU, CXP – strešné výlezy ..........................................................................................................................................................................................Strana 17

BDX – zatepľovacia sada ............................................................................................................................................................................................................................ Strana 18

BFX – hydroizolačný golier ........................................................................................................................................................................................................................ Strana 18

BBX – parozábrana........................................................................................................................................................................................................................................ Strana 18

LSB, LSC, LSG – ostenie .............................................................................................................................................................................................................................. Strana 18

EBY, EKY – interiérové medziokenné krokvy ......................................................................................................................................................................................Strana 19

ZWC – oplechovanie pre rám okna do falcovanej strešnej krytiny bez použitia lemovania ............................................................................................Strana 19

EDW, EDJ, EDS, EDN – zateplené lemovania pre samostatne osadené strešné okná ...................................................................................................... Strana 20

EDW, EDJ, EDS, EDN – lemovania pre samostatne osadené strešné okná .......................................................................................................................... Strana 21

EKW, EKX – kombi lemovania pre zostavu strešných okien v profilovanej strešnej krytine ........................................................................................ Strana 22

EKJ – zapustené kombi lemovania pre zostavu strešných okien v profilovanej strešnej krytine ................................................................................ Strana 23

EKS – kombi lemovania pre zostavu strešných okien v plochej strešnej krytine ...................................................................................................... Strana 24–25

EKN – zapustené kombi lemovania pre zostavu strešných okien v plochej strešnej krytine.......................................................................................... Strana 25

EFW, EFS, EFJ, EFN – lemovanie pre zostavu strešného okna a zvislého doplnkového okna VFE, VIU.................................................................... Strana 26

ETW, ETS, ETJ, ETN – lemovanie pre zostavu strešného a doplnkového okna GIL, GIU ................................................................................................ Strana 27

EBW, EBS – pre zostavu dvoch strešných okien s EBY krokvou .............................................................................................................................................. Strana 28

EW, EL – lemovanie pre výmenu strešného okna ............................................................................................................................................................................ Strana 29

Tabuľka kompatibility generácií VELUX .............................................................................................................................................................................................. Strana 29

Izolačné sklá ......................................................................................................................................................................................................................................................Strana 30

Rozmery strešných okien pre výmenu starších okien ......................................................................................................................................................................Strana 30

TWR, TCR – svetlovody ................................................................................................................................................................................................................................Strana 31

CVP, CFP, ISD – svetlíky ..............................................................................................................................................................................................................................Strana 32

Vonkajšie rolety .............................................................................................................................................................................................................................................. Strana 35

Vonkajšie markízy .......................................................................................................................................................................................................................................... Strana 36

Zatemňujúce rolety........................................................................................................................................................................................................................................ Strana 37

Rolety a žalúzie .............................................................................................................................................................................................................................................. Strana 38

Rímske rolety .................................................................................................................................................................................................................................................. Strana 39

Vnútorné rolety a žalúzie pre zvislé a doplnkové strešné okná.................................................................................................................................................. Strana 40

Sieťka proti hmyzu........................................................................................................................................................................................................................................ Strana 40

Plisované rolety ...................................................................................................................................................................................................................................... Strana 41–42

Zariadenia pre odvod dymu a tepla ........................................................................................................................................................................................................Strana 43

Ovládanie ............................................................................................................................................................................................................................................................Strana 44

Obsah

Page 6: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

Parametrezasklenia

Okno

GZLGZL BGLUGLU S10001

GLLGLL BGLUGLU S10002

Vzduchová prievzdušnosť (norma EN 1026)

Uw = súčiniteľ prestupnosti tepla, okno(norma EN ISO 12567-2), W/m2K

Rw = hlukový útlm (norma EN 717-1)

Trieda 4*

1,3

32 dB**

Trieda 4

1,1

32 dB

Izolačné zasklenieOznačenie izolačného skla

51

Plyn vyplňujúci medzisklený priestor

Vnútorné lepené sklo, ochrana pred manuálnym úderom (norma EN 356)

Vnútorné lepené sklo, ochrana pred nárazom (norma EN 12600)

Ug = súčiniteľ prestupu tepla v strede skla (norma EN 673), W/m2K

g = celková prestupnosť solárnej energie (norma EN 410)

τv = prestupnosť svetla (norma EN 410)

Úprava skla proti hluku z dopadajúceho dažďa

τuv = prestupnosť UV žiarenia (norma EN 410)

* GZL, GZL B: Trieda 3** GZL, GZL B: RW = 29 dB*** GGU: UW = 0,81; GGL: UW = 0,83; GPU: UW = 0,85Špeciálne zasklenie – informácie na zákazníckom centre VELUX

argón

1,0

0,46

0,69

0,22

61

argón

0,6

0,55

0,74

0,24

plavené sklo so selek -tívne reflexnou vrstvou

argón

tvrdené sklo so selek -tívne reflexnou vrstvou

4 mm

16 mm

4 mm

plavené sklo so selek -tívne reflexnou vrstvou

argón

plavené sklo so selek -tívne reflexnou vrstvou

argón

tvrdené sklo

4 mm

14 mm

3 mm

14 mm

3 mm

Solárny zisk(hodnota g)

Tepelná strata(hodnota U)

Energetickábilancia

Štandardné izolačné dvojsklo Ekonomické izolačné trojsklo

Page 7: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

GPLGPUTrieda 4

1,3

32 dB**

GGLGGU GPLGPUTrieda 4

1,1

35 dB

GGLGGUGPLGPUTrieda 4

1,0

37 dB

GGLGGUGPUTrieda 4

0,81–0,85***

42 dB

50

argón

1,0

0,46

0,69

0,22

68

argón

P2A

1B1

0,7

0,52

0,72

0,05

66

kryptón

P2A

1B1

0,5

0,51

0,71

0,05

62

kryptón

P2A

1B1

0,5

0,52

0,7

0,05

lepené plavené sklos 2 PVB fóliami a selek -tívne reflexnou vrstvou

argón

tvrdené sklo so selek -tívne reflexnou vrstvou

4 mm

16 mm

4 mm

lepené plavené sklos 2 PVB fóliami a selek -tívne reflexnou vrstvou

argón

plavené sklo so selek tívnereflexnou vrstvou

argón

tvrdené sklo so samo čis -tiacou vrstvou a úpravouproti roseniu

2×3 mm

12 mm

3 mm

12 mm

4 mm

lepené plavené sklos 2 PVB fóliami s vylep -šenou zvukovo-izolačnouschopnosťou a selektívnere flexnou vrstvou

kryptón

plavené sklo so selek tívnereflexnou vrstvou

kryptón

tvrdené sklo so samo čis -tiacou vrstvou a úpravouproti roseniu

2×3 mm

12 mm

3 mm

12 mm

4 mm

lepené plavené sklos 2 PVB fóliami s vylep -šenou zvukovo-izolačnouschopnosťou a selektívnere flexnou vrstvou

kryptón

plavené sklo so selek tívnereflexnou vrstvou

kryptón

tvrdené sklo s úpravouproti roseniu

2×3 mm

10 mm

3 mm

10 mm

8 mm

Prémiové izolačné dvojsklo Bezpečné izolačné trojsklo Nízkoenergetické bezpečnétrojsklo

Prémiové nízkoenergetickétrojsklo proti hluku

Page 8: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

Kyvné strešné okná GZL, GLU– horné ovládanie madlom alebo spodné ovládanie kľučkou

Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na www.evelux.sk.

CENNÍK8

Strešné okná a doplnky Novej Generácie majú vo veľkostnom kóde písmeno K, napr. GLL MK06.GLU S10001 – spodná ovládacia kľučka je súčasťou dodávky v samostatnom balení a nie je z výroby namontovaná na okne. Okno nie je kompatibilné s vonkajšou roletou SHL.

Termín dodania 2 pracovné dni

Typ

Ovládanie

Zasklenie

Oplechovanie

Veľkostný kód okna(šírka × výška v cm)

Povrchováúprava

GZL 1051 GZL 1051 B

Spodné ovládaniekľučkou

--51 --51

Hliník Hliník

CK02 55 × 78

CK04 55 × 98

FK06 66 × 118

FK08 66 × 140

MK04 78 × 98

MK06 78 × 118

MK08 78 × 140

MK10 78 × 160

PK06 94 × 118

PK08 94 × 140

PK10 94 × 160

SK06 114 × 118

SK08 114 × 140

SK10 114 × 160

UK04 134 × 98

UK08 134 × 140

UK10 134 × 160

Lepený profil z ihličnanov,dvojvrstvá povrchová úprava

GLU 0051

Horné ovládaniemadlom

GLU S10001

Spodné ovládaniekľučkou

--51 --51

Hliník Hliník

Drevené jadro s polyuretánovouvrstvou, lak bielej farby

213,33256,00

263,33316,00

285,83343,00

258,33310,00

277,50333,00

296,67356,00

344,17413,00

Horné ovládaniemadlom

162,50195,00

173,33208,00

200,83241,00

217,50261,00

196,67236,00

211,67254,00

226,67272,00

262,50315,00

247,50297,00

264,17317,00

262,50315,00

290,00348,00

200,83241,00

196,67236,00

211,67254,00

226,67272,00

262,50315,00

264,17317,00

229,16275,00

279,16335,00

301,66362,00

274,16329,00

293,33352,00

312,50375,00

360,00432,00

Štandard

Page 9: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

Kyvné strešné okná GLL, GLU– horné ovládanie madlom alebo spodné ovládanie kľučkou

Strešné okná a doplnky Novej Generácie majú vo veľkostnom kóde písmeno K, napr. GLL MK06.GLU S10002 – spodná ovládacia kľučka je súčastiou balenia, ale nie je z výroby inštalovaná na okne. Okno nie je kompatibilné s vonkajšou roletou SHL.

Termín dodania 2 pracovné dni

Novinka!

GLL 1061

Horné ovládaniemadlom

GLL 1061 B

Spodné ovládaniekľučkou

--61 --61

Hliník Hliník

Lepený profil z ihličnanov,dvojvrstvá povrchová úprava

Novinka!

GLU 0061

Horné ovládaniemadlom

GLU S10002

Spodné ovládaniekľučkou

--61 --61

Hliník Hliník

Drevené jadro s polyuretánovouvrstvou, lak bielej farby

213,33256,00

227,50273,00

263,33316,00

285,83343,00

258,33310,00

277,50333,00

296,67356,00

344,17413,00

325,00390,00

346,67416,00

344,17413,00

380,00456,00

263,33316,00

258,33310,00

277,50333,00

296,67356,00

344,17413,00

346,67416,00

276,66332,00

337,50405,00

365,00438,00

330,83397,00

355,00426,00

378,33454,00

435,83523,00

Typ

Ovládanie

Zasklenie

Oplechovanie

Veľkostný kód okna(šírka × výška v cm)

Povrchováúprava

CK02 55 × 78

CK04 55 × 98

FK06 66 × 118

FK08 66 × 140

MK04 78 × 98

MK06 78 × 118

MK08 78 × 140

MK10 78 × 160

PK06 94 × 118

PK08 94 × 140

PK10 94 × 160

SK06 114 × 118

SK08 114 × 140

SK10 114 × 160

UK04 134 × 98

UK08 134 × 140

UK10 134 × 160

Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na www.evelux.sk.

CENNÍK 9

Štandard Plus

260,83313,00

321,67386,00

349,17419,00

315,00378,00

339,17407,00

362,50435,00

420,00504,00

423,33508,00

464,17557,00

Page 10: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

GGL 3062

--62

Hliník

GGL 3162

--62

Meď

GGL 3362

--62

Titánzinok

GGL 3066

--66

Hliník

GGL 3166

--66

Meď

GGL 3366

--66

Titánzinok

Lepený profil z ihličnanov,trojvrstvá povrchová úprava

Lepený profil z ihličnanov,trojvrstvá povrchová úprava

Typ

Zasklenie

Oplechovanie

Povrchováúprava

Veľkostný kód okna(šírka × výška v cm)

Strešné okná a doplnky Novej Generácie majú vo veľkostnom kóde písmeno K, napr. GGL MK06.

Termín dodania 2 pracovné dni 10 pracovných dní 15 pracovných dní 25 pracovných dní 30 pracovných dní

Kyvné strešné okná GGL– horné ovládanie madlom

CK02 55 × 78

CK04 55 × 98

FK06 66 × 118

FK08 66 × 140

MK04 78 × 98

MK06 78 × 118

MK08 78 × 140

MK10 78 × 160

PK06 94 × 118

PK08 94 × 140

PK10 94 × 160

SK06 114 × 118

SK08 114 × 140

SK10 114 × 160

UK04 134 × 98

UK08 134 × 140

UK10 134 × 160

Lepený profil z ihličnanov,trojvrstvá povrchová úprava

GGL 3068

--68

Hliník

447,50 770,00 747,50 537,00 924,00 897,00

476,67 820,00 795,83 572,00 984,00 955,00

552,50 950,00 921,67 663,00 1  140,00 1  106,00

598,33 1  030,00 1  000,00 718,00 1  236,00 1  200,00

540,83 930,00 902,50 649,00 1  116,00 1  083,00

580,83 1  000,00 970,83 697,00 1  200,00 1  165,00

621,67 1  069,17 1  038,33 746,00 1  283,00 1  246,00

720,83 1  239,17 1  203,33 865,00 1  487,00 1  444,00

680,00 1  169,17 1  135,83 816,00 1  403,00 1  363,00

726,67 1  249,17 1  213,33 872,00 1  499,00 1  456,00

784,17 1  349,17 1  310,00 941,00 1  619,00 1  572,00

720,83 1  239,17 1  203,33 865,00 1  487,00 1  444,00

795,83 1  369,17 1  330,00 955,00 1  643,00 1  596,00

366,67 631,67 613,33 440,00 758,00 736,00

390,83 672,50 652,50 469,00 807,00 783,00

452,50 779,17 755,83 543,00 935,00 907,00

490,83 844,17 820,00 589,00 1  013,00 984,00

443,33 762,50 740,00 532,00 915,00 888,00

476,67 820,00 795,83 572,00 984,00 955,00

510,00 877,50 851,67 612,00 1  053,00 1  022,00

590,83 1  016,67 986,67 709,00 1  220,00 1  184,00

557,50 959,17 931,67 669,00 1  151,00 1  118,00

595,83 1  025,00 995,00 715,00 1  230,00 1  194,00

643,33 1  106,67 1  075,00 772,00 1  328,00 1  290,00

590,83 1  016,67 986,67 709,00 1  220,00 1  184,00

653,33 1  123,33 1  090,83 784,00 1  348,00 1  309,00

610,00 1  049,17 1  019,17 732,00 1  259,00 1  223,00

734,17 1  262,50 1  225,83 881,00 1  515,00 1  471,00

Novinka!

Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na www.evelux.sk.

CENNÍK10

Premium

330,00

351,67

407,50

441,67

399,17

429,17

459,17

531,67

501,67

536,67

579,17

531,67

587,50

660,83

549,17

660,83

742,50

396,00

422,00

489,00

530,00

479,00

515,00

551,00

638,00

602,00

644,00

695,00

638,00

705,00

793,00

659,00

793,00

891,00

Page 11: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na www.evelux.sk.

CENNÍK 11

Typ

Zasklenie

Oplechovanie

Povrchováúprava

Veľkostný kód okna(šírka × výška v cm)

Strešné okná a doplnky Novej Generácie majú vo veľkostnom kóde písmeno K, napr. GGU MK06.

Termín dodania 2 pracovné dni 10 pracovných dní 15 pracovných dní

CK02 55 × 78

CK04 55 × 98

FK06 66 × 118

FK08 66 × 140

MK04 78 × 98

MK06 78 × 118

MK08 78 × 140

MK10 78 × 160

PK06 94 × 118

PK08 94 × 140

PK10 94 × 160

SK06 114 × 118

SK08 114 × 140

SK10 114 × 160

UK04 134 × 98

UK08 134 × 140

UK10 134 × 160

Kyvné strešné okná GGU– horné ovládanie madlom

GGU 0062

--62

Hliník

GGU 0162

--62

Meď

GGU 0362

--62

Titánzinok

Drevené jadro s polyuretánovouvrstvou, lak bielej farby

GGU 0066

--66

Hliník

GGU 0166

--66

Meď

GGU 0366

--66

Titánzinok

Drevené jadro s polyuretánovouvrstvou, lak bielej farby

Drevené jadros polyuretánovou vrstvou,

lak bielej farby

GGU 0068

--68

Hliník

528,33 908,33 881,67 634,00 1  090,00 1  058,00

562,50 967,50 939,17 675,00 1  161,00 1  127,00

651,67 1  120,83 1  088,33 782,00 1  345,00 1  306,00

706,67 1  215,00 1  180,00 848,00 1  458,00 1  416,00

637,50 1  096,67 1  065,00 765,00 1  316,00 1  278,00

685,83 1  179,17 1  145,00 823,00 1  415,00 1  374,00

734,17 1  262,50 1  225,00 881,00 1  515,00 1  470,00

850,00 1  462,50 1  420,00 1  020,00 1  755,00 1  704,00

802,50 1  380,00 1  340,00 963,00 1  656,00 1  608,00

857,50 1  474,17 1  431,67 1  029,00 1  769,00 1  718,00

925,83 1  592,50 1  545,83 1  111,00 1  911,00 1  855,00

850,00 1  462,50 1  420,00 1  020,00 1  755,00 1  704,00

939,17 1  127,00

433,33 745,00 723,33 520,00 894,00 868,00

460,83 793,33 770,00 553,00 952,00 924,00

534,17 919,17 892,50 641,00 1  103,00 1  071,00

579,17 996,67 967,50 695,00 1  196,00 1  161,00

523,33 900,00 873,33 628,00 1  080,00 1  048,00

562,50 967,50 939,17 675,00 1  161,00 1  127,00

601,67 1  035,00 1  005,00 722,00 1  242,00 1  206,00

697,50 1  200,00 1  165,00 837,00 1  440,00 1  398,00

658,33 1  131,67 1  099,17 790,00 1  358,00 1  319,00

703,33 1  209,17 1  174,17 844,00 1  451,00 1  409,00

759,17 1  305,83 1  268,33 911,00 1  567,00 1  522,00

697,50 1  200,00 1  165,00 837,00 1  440,00 1  398,00

770,83 1  325,00 1  286,67 925,00 1  590,00 1  544,00

720,00 1  238,33 1  202,50 864,00 1  486,00 1  443,00

865,83 1  490,00 1  446,67 1  039,00 1  788,00 1  736,00

390,00468,00

415,00498,00

480,83577,00

521,67626,00

470,83565,00

505,83607,00

541,67650,00

627,50753,00

592,50711,00

632,50759,00

683,33820,00

627,50753,00

693,33832,00

648,33778,00

779,17935,00

Novinka!

Premium

Page 12: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

Typ

Zasklenie

Oplechovanie

Povrchováúprava

Lepený profil z ihličnanov,trojvrstvá povrchová úprava

Elektricky ovládané okná majú predinštalované prvky elektrického ovládania a dažďový senzor,ktorý v prípade dažďa okno automaticky zatvorí.Informácie o oknách INTEGRA s oplechovaním v medi alebo v titánzinku nájdete na www.velux.sk.Strešné okná a doplnky Novej Generácie majú vo veľkostnom kóde písmeno K, napr. GGL MK06.

Termín dodania 10 pracovných dní 15 pracovných dní

Solárne ovládané okná sú napájané pomocou fotovoltaického panelu a nabíjacích batérií.K oknám nie je potrebné privádzať elektrinu. Súčasťou okna je dažďový senzor, ktorý v prípadedažďa okno automaticky zatvorí.Informácie o oknách SOLAR s oplechovaním v medi alebo v titánzinku nájdete na www.velux.sk.Strešné okná a doplnky Novej Generácie majú vo veľkostnom kóde písmeno K, napr. GGL MK06.

Veľkostný kód okna(šírka × výška v cm)

GGL 306821

--68

Hliník

GGL 306621

--66

Hliník

Drevené jadros polyuretánovou vrstvou,

lak bielej farby

GGU 006821

--68

Hliník

GGU 006621

--66

Hliník

CK02 55 × 78

CK04 55 × 98

FK06 66 × 118

FK08 66 × 140

MK04 78 × 98

MK06 78 × 118

MK08 78 × 140

MK10 78 × 160

PK06 94 × 118

PK08 94 × 140

PK10 94 × 160

SK06 114 × 118

SK08 114 × 140

SK10 114 × 160

UK04 134 × 98

UK08 134 × 140

UK10 134 × 160

Typ

Zasklenie

Oplechovanie

Povrchováúprava

Lepený profil z ihličnanov,trojvrstvá povrchová úprava

Veľkostný kód okna(šírka × výška v cm)

GGL 3068R30

--68

Hliník

GGL 306630

--66

Hliník

Drevené jadros polyuretánovou vrstvou,

lak bielej farby

GGU 0068R30

--68

Hliník

GGU 006630

--66

Hliník

CK02 55 × 78

CK04 55 × 98

FK06 66 × 118

FK08 66 × 140

MK04 78 × 98

MK06 78 × 118

MK08 78 × 140

MK10 78 × 160

PK06 94 × 118

PK08 94 × 140

PK10 94 × 160

SK06 114 × 118

SK08 114 × 140

SK10 114 × 160

UK04 134 × 98

UK08 134 × 140

UK10 134 × 160

Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na www.evelux.sk.

Elektricky ovládanékyvné strešné okná GGL INTEGRA®, GGU INTEGRA®

Solárne ovládanékyvné strešné okná GGL SOLAR, GGU SOLAR

CENNÍK12

717,50 754,17 861,00 905,00

739,17 778,33 887,00 934,00

795,00 840,00 954,00 1  008,00

829,17 878,33 995,00 1  054,00

786,67 830,83 944,00 997,00

816,67 864,17 980,00 1  037,00

846,67 897,50 1  016,00 1  077,00

919,17 978,33 1  103,00 1  174,00

889,17 945,00 1  067,00 1  134,00

924,17 983,33 1  109,00 1  180,00

966,67 1  030,83 1  160,00 1  237,00

919,17 978,33 1  103,00 1  174,00

975,00 1  040,83 1  170,00 1  249,00

1  048,33 1  258,00

936,67 997,50 1  124,00 1  197,00

1  048,33 1  121,67 1  258,00 1  346,00

1  130,00 1  356,00

738,33 775,00 886,00 930,00

760,00 799,17 912,00 959,00

815,83 860,83 979,00 1  033,00

850,00 899,17 1  020,00 1  079,00

807,50 851,67 969,00 1  022,00

837,50 885,00 1  005,00 1  062,00

867,50 918,33 1  041,00 1  102,00

999,17 1  199,00

910,00 1  092,00

987,50 1  051,67 1  185,00 1  262,00

940,00 999,17 1  128,00 1  199,00

995,83 1  195,00

957,50 1  018,33 1  149,00 1  222,00

1  069,17 1  142,50 1  283,00 1  371,00

798,33 841,67 958,00 1  010,00

823,33 869,17 988,00 1  043,00

889,17 942,50 1  067,00 1  131,00

930,00 987,50 1  116,00 1  185,00

879,17 931,67 1  055,00 1  118,00

914,17 970,83 1  097,00 1  165,00

950,00 1  010,00 1  140,00 1  212,00

1  105,83 1  327,00

1  000,83 1  201,00

1  091,67 1  167,50 1  310,00 1  401,00

1  035,83 1  105,83 1  243,00 1  327,00

1  101,67 1  322,00

1  056,67 1  128,33 1  268,00 1  354,00

1  187,50 1  274,17 1  425,00 1  529,00

777,50 820,83 933,00 985,00

802,50 848,33 963,00 1  018,00

868,33 921,67 1  042,00 1  106,00

909,17 966,67 1  091,00 1  160,00

858,33 910,83 1  030,00 1  093,00

893,33 950,00 1  072,00 1  140,00

929,17 989,17 1  115,00 1  187,00

1  015,00 1  085,00 1  218,00 1  302,00

980,00 1  045,83 1  176,00 1  255,00

1  020,00 1  090,83 1  224,00 1  309,00

1  070,83 1  146,67 1  285,00 1  376,00

1  015,00 1  085,00 1  218,00 1  302,00

1  080,83 1  158,33 1  297,00 1  390,00

1  035,83 1  107,50 1  243,00 1  329,00

1  166,67 1  253,33 1  400,00 1  504,00

Premium Premium

Page 13: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na www.evelux.sk.

CENNÍK 13

Lepený profil z ihličnanov,trojvrstvá povrchová úprava

Typ

Zasklenie

Oplechovanie

Povrchováúprava

GPL 3050

--50

Hliník

GPL 3068

--68

Hliník

GPL 3168

--68

Meď

GPL 3368

--68

Titánzinok

GPL 3066

--66

Hliník

GPL 3166

--66

Meď

Výklopno-kyvné strešné okná majú kyvnú funkciu pre jednoduché pretočenie okna, ktoré umožňuje umytie okna.Strešné okná a doplnky Novej Generácie majú vo veľkostnom kóde písmeno K, napr. GPL MK06.

Termín dodania 2 pracovné dni 10 pracovných dní 15 pracovných dní

Veľkostný kód okna(šírka × výška v cm)

CK02 55 × 78

CK04 55 × 98

FK06 66 × 118

FK08 66 × 140

MK04 78 × 98

MK06 78 × 118

MK08 78 × 140

MK10 78 × 160

PK06 94 × 118

PK08 94 × 140

PK10 94 × 160

SK06 114 × 118

SK08 114 × 140

SK10 114 × 160

UK04 134 × 98

UK08 134 × 140

UK10 134 × 160

Výklopno-kyvné strešné okná GPL– spodné ovládanie kľučkou, otvorenie do 45°

GPL 3366

--66

Titánzinok

Lepený profilz ihličnanov,trojvrstvá

povrchová úprava

335,83403,00

384,17461,00

411,67494,00

371,67446,00

400,00480,00

440,00528,00

495,83595,00

467,50561,00

500,00600,00

540,00648,00

495,83595,00

547,50657,00

615,83739,00

511,67614,00

615,83739,00

560,00 962,50 935,00 672,00 1  155,00 1  122,00

640,00 1  100,00 1  068,33 768,00 1  320,00 1  282,00

685,83 1  180,00 1  145,83 823,00 1  416,00 1  375,00

620,00 1  065,83 1  035,00 744,00 1  279,00 1  242,00

666,67 1  145,83 1  112,50 800,00 1  375,00 1  335,00

732,50 1  260,83 1  224,17 879,00 1  513,00 1  469,00

825,83 1  420,83 1  380,00 991,00 1  705,00 1  656,00

779,17 1  340,83 1  301,67 935,00 1  609,00 1  562,00

832,50 1  432,50 1  390,83 999,00 1  719,00 1  669,00

899,17 1  546,67 1  501,67 1  079,00 1  856,00 1  802,00

825,83 1  420,83 1  380,00 991,00 1  705,00 1  656,00

912,50 1  570,00 1  524,17 1  095,00 1  884,00 1  829,00

852,50 1  466,67 1  424,17 1  023,00 1  760,00 1  709,00

1  025,83 1  765,00 1  713,33 1  231,00 2  118,00 2  056,00

Lepený profil z ihličnanov,trojvrstvá povrchová úprava

503,33 866,67 840,83 604,00 1  040,00 1  009,00

575,83 990,00 961,67 691,00 1  188,00 1  154,00

617,50 1  062,50 1  031,67 741,00 1  275,00 1  238,00

557,50 959,17 931,67 669,00 1  151,00 1  118,00

600,00 1  031,67 1  001,67 720,00 1  238,00 1  202,00

660,00 1  134,17 1  101,67 792,00 1  361,00 1  322,00

743,33 1  279,17 1  241,67 892,00 1  535,00 1  490,00

701,67 1  206,67 1  171,67 842,00 1  448,00 1  406,00

749,17 1  289,17 1  251,67 899,00 1  547,00 1  502,00

809,17 1  392,50 1  351,67 971,00 1  671,00 1  622,00

743,33 1  279,17 1  241,67 892,00 1  535,00 1  490,00

821,67 1  413,33 1  371,67 986,00 1  696,00 1  646,00

923,33 1  108,00

767,50 1  320,00 1  281,67 921,00 1  584,00 1  538,00

923,33 1  588,33 1  542,50 1  108,00 1  906,00 1  851,00

Premium

Page 14: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na www.evelux.sk.

Typ

Zasklenie

Oplechovanie

Povrchováúprava

Výklopno-kyvné strešné okná majú kyvnú funkciu pre jednoduché pretočenie okna, ktoré umožňuje umytie okna. Strešné okná a doplnky Novej Generácie majú vo veľkostnom kóde písmeno K, napr. GPU MK06.

Termín dodania 2 pracovné dni 10 pracovných dní 15 pracovných dní

Veľkostný kód okna(šírka × výška v cm)

CK02 55 × 78

CK04 55 × 98

FK06 66 × 118

FK08 66 × 140

MK04 78 × 98

MK06 78 × 118

MK08 78 × 140

MK10 78 × 160

PK06 94 × 118

PK08 94 × 140

PK10 94 × 160

SK06 114 × 118

SK08 114 × 140

SK10 114 × 160

UK04 134 × 98

UK08 134 × 140

UK10 134 × 160

Výklopno-kyvné strešné okná GPU– spodné ovládanie kľučkou, otvorenie do 45°

CENNÍK14

Drevené jadro s polyuretánovouvrstvou, lak bielej farby

Drevené jadro s polyuretánovouvrstvou, lak bielej farby

Drevené jadro s polyuretánovouvrstvou, lak bielej farby

GPU 0068

--68

Hliník

GPU 0168

--68

Meď

GPU 0368

--68

Titánzinok

GPU 0066

--66

Hliník

GPU 0166

--66

Meď

GPU 0366

--66

Titánzinok

GPU 0062

--62

Hliník

GPU 0162

--62

Meď

GPU 0050

--50

Hliník

385,83463,00

441,67530,00

473,33568,00

427,50513,00

460,00552,00

505,83607,00

570,00684,00

537,50645,00

575,00690,00

620,83745,00

570,00684,00

630,00756,00

708,33850,00

708,33850,00

GPU 0362

--62

Titánzinok

579,17 996,67 967,50 695,00 1  196,00 1  161,00

661,67 1  138,33 1  105,83 794,00 1  366,00 1  327,00

710,00 1  221,67 1  185,83 852,00 1  466,00 1  423,00

641,67 1  103,33 1  070,83 770,00 1  324,00 1  285,00

689,17 1  185,83 1  151,67 827,00 1  423,00 1  382,00

758,33 1  305,00 1  266,67 910,00 1  566,00 1  520,00

855,00 1  470,83 1  428,33 1  026,00 1  765,00 1  714,00

806,67 1  387,50 1  347,50 968,00 1  665,00 1  617,00

861,67 1  482,50 1  439,17 1  034,00 1  779,00 1  727,00

930,83 1  600,83 1  555,00 1  117,00 1  921,00 1  866,00

855,00 1  470,83 1  428,33 1  026,00 1  765,00 1  714,00

945,00 1  625,00 1  577,50 1  134,00 1  950,00 1  893,00

1  061,67 1  274,00

1  061,67 1  826,67 1  773,33 1  274,00 2  192,00 2  128,00

785,00 1  350,00 1  310,83 942,00 1  620,00 1  573,00

896,67 1  542,50 1  497,50 1  076,00 1  851,00 1  797,00

962,50 1  655,00 1  606,67 1  155,00 1  986,00 1  928,00

869,17 1  494,17 1  450,83 1  043,00 1  793,00 1  741,00

934,17 1  606,67 1  560,00 1  121,00 1  928,00 1  872,00

1  027,50 1  767,50 1  715,83 1  233,00 2  121,00 2  059,00

1  158,33 1  992,50 1  934,17 1  390,00 2  391,00 2  321,00

1  093,33 1  880,00 1  825,00 1  312,00 2  256,00 2  190,00

1  167,50 2  008,33 1  950,00 1  401,00 2  410,00 2  340,00

1  260,83 1  513,00

1  158,33 1  992,50 1  934,17 1  390,00 2  391,00 2  321,00

1  280,00 1  536,00

643,33 1  106,67 1  075,00 772,00 1  328,00 1  290,00

735,83 1  265,00 1  228,33 883,00 1  518,00 1  474,00

789,17 1  357,50 1  318,33 947,00 1  629,00 1  582,00

712,50 1  225,83 1  190,00 855,00 1  471,00 1  428,00

765,83 1  317,50 1  279,17 919,00 1  581,00 1  535,00

842,50 1  450,00 1  407,50 1  011,00 1  740,00 1  689,00

950,00 1  634,17 1  586,67 1  140,00 1  961,00 1  904,00

896,67 1  541,67 1  496,67 1  076,00 1  850,00 1  796,00

957,50 1  647,50 1  599,17 1  149,00 1  977,00 1  919,00

1  034,17 1  779,17 1  727,50 1  241,00 2  135,00 2  073,00

950,00 1  634,17 1  586,67 1  140,00 1  961,00 1  904,00

1  050,00 1  805,83 1  753,33 1  260,00 2  167,00 2  104,00

1  180,00 2  029,17 1  970,83 1  416,00 2  435,00 2  365,00

Premium

Drevené jadros polyuretá no -vou vrstvou,

lak bielej farby

Page 15: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na www.evelux.sk.

CENNÍK 15

GDL

252

94

PK19

PK04

PK10

GDL

252

114

SK19

SK04

SK10

GDL 3066

--66

Hliník

GDL 3166

--66

Meď

GDL 3366

--66

Titánzinok

Typ

Zasklenie

Oplechovanie

Povrchováúprava

Veľkostný kód okna(šírka × výška v cm)

Lepený profil z ihličnanov,trojvrstvá povrchová úprava

Horné krídlo balkónového okna je ovládané pomocou kľučky, spodné krídlo pomocou dvojice madiel. Okno je vybavené kyvnou funkciou pre jednoduchépretočenie okna, ktoré umožňuje umytie okna. Strešný balkón GDL sa skladá z dvoch dielov: P1 (horný diel vo veľkosti PK10 alebo SK10) a P2 (spodný diel vo veľkosti PK04 alebo SK04).Strešný balkón nie je možné kombinovať do zostavy s ostatnými strešnými oknami.Na zloženie celého strešného balkóna CABRIO a objednanie lemovania potrebujete dva diely PK04 a PK10 (spolu označované ako PK19) alebo SK04a SK10 (spolu označované ako SK19).

EDW 0000

Hliník

EDW 0100

Meď

EDW 0300

Titánzinok

EDS 0000

Hliník

EDS 0100

Meď

EDS 0300

Titánzinok

Lemovania pre strešný balkón Cabrio GDL

P1 PK19

P2 PK19

PK19

SK19

Strešný balkónCabrio GDL

GDL 3066

--66

Hliník

GDL 3166

--66

Meď

GDL 3366

--66

Titánzinok

Typ

Zasklenie

Oplechovanie

Povrchováúprava

Veľkostný kód okna(šírka × výška v cm)

Lepený profil z ihličnanov,trojvrstvá povrchová úprava

LP1 SK19

LP2 SK19

Strešný balkón Cabrio GDL nie je možné inštalovať v zapustenej montážnej úrovni.

Termín dodania 10 pracovných dní 20 pracovných dní 25 pracovných dní

1  143,331  372,00

1  143,331  372,00

1  965,832  359,00

1  965,832  359,00

1  909,172  291,00

1  909,172  291,00

Typ

Oplechovanie

Veľkostný kód okna(šírka × výška v cm)

168,33 268,33 243,33 202,00 322,00 292,00

175,00 275,00 250,00 210,00 330,00 300,00

150,83 250,83 225,83 181,00 301,00 271,00

157,50 257,50 232,50 189,00 309,00 279,00

Rozmery (v cm)

1 039,171  247,00

1 039,171  247,00

1  787,502  145,00

1  787,502  145,00

1  735,002  082,00

1  735,002  082,00

Page 16: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

Zvislé doplnkové okná VFE, VIU

Typ

Zasklenie

Oplechovanie

Povrchováúprava

Lepený profil z ihličnanov,trojvrstvá povrchová úprava

VFE 3066

--66

Hliník

VFE 3166

--66

Meď

VFE 3366

--66

Titánzinok

MK31 78 × 60

MK35 78 × 95

PK31 94 × 60

PK35 94 × 95

SK31 114 × 60

SK35 114 × 95

UK31 134 × 60

UK35 134 × 95

Typ

Zasklenie

Oplechovanie

Povrchováúprava

MK34 78 × 92

PK34 94 × 92

SK34 114 × 92

UK34 134 × 92

Doplnkové strešné okná GIL, GIU

Typ

Zasklenie

Oplechovanie

Povrchováúprava

VFE – otváravé zvislé doplnkové okno

GIL – neotváravé doplnkové strešné okno

VIU – neotváravé zvislé doplnkové okno

Zvislé doplnkové okná VFE sú určené na použitie v kombinácii so strešnými oknamiGLL, GGL, GPL alebo pod doplnkové okno GIL. Montujú sa priamo pod rám hornéhookna bez prídavného profilu. Okno VFE je možné namontovať aj samostatne.

Zvislé doplnkové okná VIU sú určené na montáž pod strešné okno GGU, GPU,GLU alebo pod doplnkové okno GIU. Montujú sa priamo pod rám horného oknabez prídavného profilu. Okno VIU nie je možné namontovať samostatne.

Doplnkové okná GIL sú určené na montáž pod strešné okno GGL, GPL a GLL. Okná sa montujú priamopod rám horného okna bez použitia prídavného profilu. Okno GIL nie je možné montovať samostatne.

Termín dodania 10 pracovných dní 20 pracovných dní 25 pracovných dní

Veľkostný kód okna(šírka × výška v cm)

Veľkostný kód okna(šírka × výška v cm)

Veľkostný kód okna(šírka × výška v cm)

MK31 78 × 60

MK35 78 × 95

PK31 94 × 60

PK35 94 × 95

SK31 114 × 60

SK35 114 × 95

UK31 134 × 60

UK35 134 × 95

Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na www.evelux.sk.

CENNÍK16

GIU – neotváravé doplnkové strešné okno

Doplnkové okná GIU sú určené na montáž pod strešné okno GGU, GPU a GLU.Okná sa montujú priamo pod rám horného okna bez použitia prídavného profilu.Okno GIU nie je možné montovať samostatne. Strešné okná a doplnky NovejGenerácie majú vo veľkostnom kóde písmeno K, napr. GIU MK34.

553,33 952,50 925,00 664,00 1  143,00 1  110,00

600,00 1  031,67 1  001,67 720,00 1  238,00 1  202,00

605,83 1  041,67 1  011,67 727,00 1  250,00 1  214,00

669,17 1  150,83 1  117,50 803,00 1  381,00 1  341,00

669,17 1  150,83 1  117,50 803,00 1  381,00 1  341,00

675,00 1  160,83 1  126,67 810,00 1  393,00 1  352,00

732,50 1  260,00 1  223,33 879,00 1  512,00 1  468,00

750,00 1  290,00 1  252,50 900,00 1  548,00 1  503,00

553,33 952,50 664,00 1  143,00

600,00 1  031,67 720,00 1  238,00

605,83 1  041,67 727,00 1  250,00

669,17 1  150,83 803,00 1  381,00

669,17 1  150,83 803,00 1  381,00

675,00 1  160,83 810,00 1  393,00

732,50 1  260,00 879,00 1  512,00

750,00 1  290,00 900,00 1  548,00

Drevené jadros polyuretánovou vrstvou,

lak bielej farby

VIU 0066

--66

Hliník

VIU 0166

--66

Meď

Lepený profil z ihličnanov,trojvrstvá povrchová úprava

GIL 3066

--66

Hliník

GIL 3166

--66

Meď

GIL 3366

--66

Titánzinok

622,50 1  070,83 1  040,00 747,00 1  285,00 1  248,00

751,67 1  292,50 1  255,00 902,00 1  551,00 1  506,00

798,33 1  374,17 1  334,17 958,00 1  649,00 1  601,00

866,67 1  490,00 1  446,67 1  040,00 1  788,00 1  736,00

MK34 78 × 92

PK34 94 × 92

SK34 114 × 92

UK34 134 × 92

Typ

Zasklenie

Oplechovanie

Povrchováúprava

Veľkostný kód okna(šírka × výška v cm)

Drevené jadro s polyuretánovouvrstvou, lak bielej farby

GIU 0066

--66

Hliník

GIU 0166

--66

Meď

GIU 0366

--66

Titánzinok

688,33 1  184,17 1  150,00 826,00 1  421,00 1  380,00

830,83 1  429,17 1  387,50 997,00 1  715,00 1  665,00

883,33 1  519,17 1  475,00 1  060,00 1  823,00 1  770,00

957,50 1  647,50 1  600,00 1  149,00 1  977,00 1  920,00

Page 17: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na www.evelux.sk.

CENNÍK 17

Strešné výlezy

GVT 0000Z

--00

54 × 83

Typ

Zasklenie

Lemovanie

Povrchováúprava

Veľkostný kód okna(šírka × výška v cm)

Čiernypolyuretán

Integrovanélemovanie

VLT 0000Z

--00

45 × 55

46 × 61

45 × 73

Typ

Zasklenie

Lemovanie

Povrchováúprava

Veľkostný kód okna(šírka × výška v cm)

Integrované lemovanie – hliník

Čierny polyuretán

120,83145,00

113,33136,00

VLT 025 1000

--00

VLT 029 1000

--00

95,00114,00

Súčasťou strešného výlezu VLT je integrované hliníkové lemovaniepre montáž do krytiny s max. výškou vlny 60 mm.VLT nie je možné namontovať do falcovanej krytiny.Drevený rám s hliníkovým krídlom a integrovaným hliníkovým lemovaním.

Súčasťou strešného výlezu GVT je integrované lemovaniez čierneho polyuretánu pre montáž do max. výšky 60 mm. Strešný výlez GVK nie je možné namontovať do plochejfalcovanej krytiny.

GVT – strešný výlez preneobývaný podkrovný priestor

VLT – strešný výlezpre neobývaný podkrovný priestor

165,83199,00

GXL 3050

--50

Hliník

GXL 3150

--50

Meď

GXL 3350

--50

Titánzinok

GXL 3066

--66

Hliník

GXL 3166

--66

Meď

GXL 3366

--66

Titánzinok

Strešný výlez GXL a GXU je otváravé okno ovládané kľučkou uprostred krídla. Okno GXL aj GXU sa otvára smeromvon. Orientáciu zavesenia krídla je možné meniť. Vzhľad a prevedenie je podobné ako u strešného okna GGL či GGU.K strešnému výlezu GXL a GXU si objednajte lemovanie podľa strešnej krytiny. Na výlezy GXL a GXU sa nedajúnamontovať vonkajšie doplnky.

Termín dodania 2 pracovné dni 10 pracovných dní 20 pracovných dní

GXL – strešný výlez pre obytné podkrovie

FK06 66 × 118

Typ

Zasklenie

Oplechovanie

Povrchováúprava

Veľkostný kód okna(šírka × výška v cm)

Lepený profil z ihličnanov, trojvrstvá povrchová úprava

GXU – strešný výlez pre obytné podkrovie

CK06 55 × 118

FK06 66 × 118

Typ

Zasklenie

Oplechovanie

Povrchováúprava

Veľkostný kód okna(šírka × výška v cm)

GXU 0050

--50

Hliník

GXU 0150

--50

Meď

GXU 0350

--50

Titánzinok

GXU 0066

--66

Hliník

GXU 0166

--66

Meď

GXU 0366

--66

Titánzinok

Drevené jadro s polyuretánovou vrstvou, lak bielej farby

358,33 616,67 599,17 430,00 740,00 719,00

597,50 1  028,33 998,33 717,00 1  234,00 1  198,00

502,50 865,00 839,17 603,00 1  038,00 1  007,00

508,33 874,17 848,33 610,00 1  049,00 1  018,00

837,50 1  440,83 1  399,17 1  005,00 1  729,00 1  679,00

846,67 1  456,67 1  414,17 1  016,00 1  748,00 1  697,00

Termín dodania 2 pracovné dni 10 pracovných dní

0000A – akrylátová kupola číra0010A – akrylátová kupola mliečna0100A – polykarbonátová kupola čirá0110A – polykarbonátová kupola mliečna

Typ 90 × 120

CXP – strešný výlez do plochej strechy

100 × 100 120 × 120

CXP 0473Q + ISD 0000A /CXP 0473Q + ISD 0100A

CXP 0473Q + ISD 0010A /CXP 0473Q + ISD 0110A

1  154,161  385,00

1  175,501  413,00

1  110,001  332,00

1  131,671  358,00

1  354,161  625,00

1  380,831  657,00

Page 18: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na www.evelux.sk.

CENNÍK18

Montážne doplnky Ostenie

BDX 2000

Zatepľovaciasada

BFX 1000

Manžetaz hydroizolačnej

fólie

BBX 0000

Manžetaz parotesnej fólie

LSB 2000 LSC 2000

Ostenie s hĺbkou300 mm

Ostenie s hĺbkou400 mm

Veľkostný kód(šírka × výška v cm)

Typ

Popis

CK02 55 × 78

CK04 55 × 98

FK06 66 × 118

FK08 66 × 140

MK04 78 × 98

MK06 78 × 118

MK08 78 × 140

MK10 78 × 160

PK06 94 × 118

PK08 94 × 140

PK10 94 × 160

SK06 114 × 118

SK08 114 × 140

SK10 114 × 160

UK04 134 × 98

UK08 134 × 140

UK10 134 × 160

Montážne doplnky slúžia k uľahčeniu montáže strešných okienVELUX a zároveň zaisťujú dokonalé napojenie namontovanéhookna na strešný plášť a jeho optimálnu izoláciu. Objednajte si ichpodľa číselného kódu strešného okna. V prípade použitia zatepľo -vacej sady BDX u okien inštalovaných do zostáv si najprv overtepotrebnú šírku medziokenného žľabu kombi lemovania (šírkakrokvy + cca 60 mm) pre inštaláciu zatepľovacieho rámu.Súčasťou zatepľovacej sady BDX je rám, manžeta z hydro izolač -nej fólie (BFX) a samonosný drenážny žliabok. Ohľadne cien za -tepľovacej sady BDX pre doplnkové okná a kombinácie strešnýchokien s nosníkom EBY alebo EKY kontaktujte naše zákazníckecentrum. Súčasťou hydroizolačnej fólie BFX je drenážny žliabok.

Registrácia predĺženej záruky na strešné okná podlieha potvr -deniu (pečiatka a podpis) montážnej firmy, ktorá strešné oknámontovala. Registračný formulár na záruku nájdete na http://www.velux.sk/zakaznici/zaruka/registracia-10-rocnej-zaruky.aspx

Montážne uholníky je možné použiť pre bežné aj zapustenélemovanie – montáž v hlbšej úrovni strešného plášťa.

bežné osadenie

zapustená montáž v hĺbke -40 mm

Termín dodania 2 pracovné dni 10 pracovných dní

Montážne doplnky slúžia na zjednodušeniemontáže strešných okien VELUX a zároveňzaisťujú dokonalé napojenie montovanéhookna na strešný plášť a jeho optimálnuizoláciu. Objednajte si ich podľa číselnéhokódu strešného okna.Ohľadne cien hydroizolačnej fólie BFX prekombináciu strešných okien s nosníkomEBY kontaktujte naše zákaznícke centrum. Hydroizolačné fólie BFX a BBX sú kompa -tibilné s predchádzajúcou aj súčasnouNovou Generáciou strešných okienVELUX, v označení veľkosti majú uve -dené písmeno „K”.

Montážne doplnky slúžia na zjedno -dušenie montáže strešných okienVELUX a zároveň zaisťujú dokonalénapojenie montovaného okna na strešnýplášť a jeho optimálnu izoláciu. Objed -najte si ich podľa číselného kódu streš -ného okna.Ostenie LSB a LSC je štandardne dodá -vané s manžetou z parotesnej fólie BBX.Ostenie LSB a LSC je kompatibilnés predchádzajúcou aj súčasnou NovouGeneráciou strešných okien VELUX,v označení veľkosti majú uvedenépísmeno „K”.

Súčasťou montážnej sady LSGje aj parotesná fólia BBX a manžetaz hydroizolačnej fólie BFX.

LSG 1000

Montážna sadapre napojenieparozábranyv sadrokartó -

novom systéme

157,50 196,67 189,00 236,00

160,83 200,83 193,00 241,00

170,83 213,33 205,00 256,00

174,17 217,50 209,00 261,00

167,50 209,17 201,00 251,00

170,83 213,33 205,00 256,00

177,50 222,50 213,00 267,00

182,50 228,33 219,00 274,00

182,50 228,33 219,00 274,00

188,33 235,00 226,00 282,00

193,33 241,67 232,00 290,00

185,83 232,50 223,00 279,00

191,67 239,17 230,00 287,00

198,33 247,50 238,00 297,00

198,33 247,50 238,00 297,00

205,00 256,67 246,00 308,00

211,67 265,00 254,00 318,00

10-ROČNÁZÁRUKA

NA STREŠNÉ OKNÁA LEMOVANIA VELUX

NAMONTOVANÉSO ZATEPĽOVACOU

SADOU BDX

BDX 2000F

Zatepľovaciasada pre

zapustenélemovanie

41,6750,00

42,5051,00

46,6756,00

50,0060,00

47,5057,00

50,8361,00

54,1765,00

57,5069,00

54,1765,00

57,5069,00

58,3370,00

56,6768,00

59,1771,00

60,8373,00

59,1771,00

60,8373,00

64,1777,00

54,1765,00

55,8367,00

60,8373,00

65,0078,00

62,5075,00

65,8379,00

70,0084,00

75,0090,00

70,0084,00

75,0090,00

75,8391,00

74,1789,00

76,6792,00

79,1795,00

76,6792,00

79,1795,00

83,33100,00

19,17 18,33 23,00 22,00

19,17 18,33 23,00 22,00

20,83 20,00 25,00 24,00

22,50 21,64 27,00 25,96

21,67 20,83 26,00 25,00

22,50 21,67 27,00 26,00

24,17 23,33 29,00 28,00

25,83 25,00 31,00 30,00

24,17 23,33 29,00 28,00

25,83 25,00 31,00 30,00

26,67 25,00 32,00 30,00

25,83 24,17 31,00 29,00

26,67 25,00 32,00 30,00

27,50 25,83 33,00 31,00

26,67 25,00 32,00 30,00

27,50 25,83 33,00 31,00

29,17 27,50 35,00 33,00

86,67

88,33

94,17

95,83

91,67

94,17

97,50

100,83

100,83

103,33

105,83

102,50

105,00

109,17

109,17

112,50

116,67

104,00

106,00

113,00

115,00

110,00

113,00

117,00

121,00

121,00

124,00

127,00

123,00

126,00

131,00

131,00

135,00

140,00

Page 19: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na www.evelux.sk.

Oplechovanie ZWC pre montážokna do falcovanej strešnejkrytiny bez použitia lemovania

Typ

Oplechovanie

ZWC 0000

Hliník

ZWC 0100

Meď

ZWC 0300

Titánzinok

Oplechovanie ZWC použite v prípade osadenie strešného okna do falcovanej strešnej krytinybez systémového lemovania. Strešné okná a doplnky Novej Generácie majú vo veľkostnomkóde písmeno K, napr. GGL MK06. Objednajte si ho podľa číselného kódu strešného okna.

Termín dodania 2 pracovné dni 10 pracovných dní 15 pracovných dní

Veľkostný kód okna(šírka × výška v cm)

CK02 55 × 78

CK04 55 × 98

FK06 66 × 118

FK08 66 × 140

MK04 78 × 98

MK06 78 × 118

MK08 78 × 140

MK10 78 × 160

PK06 94 × 118

PK08 94 × 140

PK10 94 × 160

SK06 114 × 118

SK08 114 × 140

SK10 114 × 160

UK04 134 × 98

UK08 134 × 140

UK10 134 × 160

Interiérové medziokennékrokvy EBY, EKY

CENNÍK 19

Prefabrikovaný nosník W10 s kĺbom je určený pre zostavu strešného okna so zvislým doplnkovýmoknom.

W10 – medziokenná krokva s kĺbomW20 – medziokenná krokva s dĺžkou 2 mW20 – medziokenná krokva s dĺžkou 2,7 mW20 – medziokenná krokva s dĺžkou 3,5 m

Termín dodania 10 pracovných dní

Typ

Povrchová úpravaDrevený profilz ihličnanov,biely náter

Drevený profilz ihličnanov

Drevenýprofil

z ihlič -nanov,

biely náter

Drevenýprofil

z ihlič -nanov

EBY 2000 EBY 2100 EBY 3000 EBY 3100

437,50 437,50 525,00 525,00

160,00 160,00 192,00 192,00

204,17 204,17 245,00 245,00

254,17 254,17 305,00 305,00

EKY 2000 EKY 3000

216,67 216,67 260,01 260,01

266,67 266,67 320,00 320,00

320,83 320,83 385,00 385,00

W10

W20

W27

W35

23,33

24,17

28,33

30,83

27,50

30,00

31,67

37,50

35,00

37,50

40,83

37,50

40,83

45,83

38,33

45,83

51,67

28,00

29,00

34,00

37,00

33,00

36,00

38,00

45,00

42,00

45,00

49,00

45,00

49,00

55,00

46,00

55,00

62,00

39,17

41,67

48,33

52,50

47,50

50,83

54,17

63,33

60,00

63,33

69,17

63,33

70,00

78,33

65,00

78,33

88,33

47,00

50,00

58,00

63,00

57,00

61,00

65,00

76,00

72,00

76,00

83,00

76,00

84,00

94,00

78,00

94,00

106,00

39,17

41,67

48,33

52,50

47,50

50,83

54,17

63,33

60,00

63,33

69,17

63,33

70,00

78,33

65,00

78,33

88,33

47,00

50,00

58,00

63,00

57,00

61,00

65,00

76,00

72,00

76,00

83,00

76,00

84,00

94,00

78,00

94,00

106,00

Page 20: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na www.evelux.sk.

CENNÍK20

Lemovanie so zatepľovacou sadou

EDW 2000 EDW 2100 EDW 2300

Objednajte si ich podľa číselného kódu strešného okna. Strešné okná a doplnky Novej Generácie majú vo veľkostnom kóde písmeno K, napr. GGU MK06.

Montážne uholníky je možné použiť pre bežné aj zapustené lemovanie – montáž v hlbšej úrovni strešného plášťa.

bežné osadenie

zapustená montáž v hĺbke -40 mm

Termín dodania 2 pracovné dni 10 pracovných dní 15 pracovných dní

Typ

Veľkostný kód(šírka × výška v cm)

Popis

Materiál

Krytina Profilovaná do 120 mm

Hliník Meď Titánzinok

CK02 55 × 78

CK04 55 × 98

FK06 66 × 118

FK08 66 × 140

MK04 78 × 98

MK06 78 × 118

MK08 78 × 140

MK10 78 × 160

PK06 94 × 118

PK08 94 × 140

PK10 94 × 160

SK06 114 × 118

SK08 114 × 140

SK10 114 × 160

UK04 134 × 98

UK08 134 × 140

UK10 134 × 160

EDJ 2000 EDJ 2100 EDJ 2300

Zapustené lemovanie so zatepľovacou sadou

Profilovaná do 90 mm

Hliník Meď Titánzinok

EDS 2000

Lemovanie sozatepľovacou

sadou

Plochá do max.výšky 16 mm

Hliník

EDN 2000

Zapustené le mo -vanie so za te -

pľovacou sadou

Plochá do max.výšky 16 mm

Hliník

Lemovanie pre samostatne osadené strešné okná– so zatepľovacou sadou

130,00 230,00 205,83 156,00 276,00 247,00

135,00 235,83 211,67 162,00 283,00 254,00

147,50 248,33 224,17 177,00 298,00 269,00

153,33 255,00 230,00 184,00 306,00 276,00

148,33 249,17 225,00 178,00 299,00 270,00

154,17 255,83 230,83 185,00 307,00 277,00

163,33 265,00 240,00 196,00 318,00 288,00

175,83 277,50 253,33 211,00 333,00 304,00

170,00 270,83 246,67 204,00 325,00 296,00

178,33 280,00 255,83 214,00 336,00 307,00

185,00 286,67 262,50 222,00 344,00 315,00

180,00 281,67 257,50 216,00 338,00 309,00

187,50 289,17 265,00 225,00 347,00 318,00

195,83 298,33 273,33 235,00 358,00 328,00

290,00 265,83 348,00 319,00

198,33 300,83 275,83 238,00 361,00 331,00

214,17 316,67 292,50 257,00 380,00 351,00

91,67110,00

95,00114,00

104,17125,00

109,17131,00

104,17125,00

110,00132,00

115,83139,00

124,17149,00

120,00144,00

125,83151,00

130,00156,00

126,67152,00

132,50159,00

137,50165,00

133,33160,00

140,00168,00

150,83181,00

98,33 195,83 171,67 118,00 235,00 206,00

100,83 199,17 175,00 121,00 239,00 210,00

110,83 209,17 185,00 133,00 251,00 222,00

115,83 214,17 190,00 139,00 257,00 228,00

110,83 209,17 185,00 133,00 251,00 222,00

116,67 215,00 190,83 140,00 258,00 229,00

123,33 221,67 197,50 148,00 266,00 237,00

132,50 230,83 207,50 159,00 277,00 249,00

128,33 227,50 203,33 154,00 273,00 244,00

134,17 232,50 209,17 161,00 279,00 251,00

138,33 237,50 213,33 166,00 285,00 256,00

135,83 234,17 210,00 163,00 281,00 252,00

140,83 240,00 215,83 169,00 288,00 259,00

147,50 246,67 222,50 177,00 296,00 267,00

141,67 240,83 216,67 170,00 289,00 260,00

150,00 249,17 225,00 180,00 299,00 270,00

161,67 260,83 236,67 194,00 313,00 284,00

125,00150,00

130,00156,00

140,83169,00

148,33178,00

141,67170,00

149,17179,00

156,67188,00

170,00204,00

162,50195,00

170,83205,00

176,67212,00

172,50207,00

179,17215,00

188,33226,00

180,00216,00

190,00228,00

205,83247,00

Page 21: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na www.evelux.sk.

CENNÍK 21

EDW 0000 EDW 0700C2Typ

Veľkostný kód(šírka × výška v cm)

Lemovaniebez zatepľo -vacej sady

Popis

Materiál

Krytina Profilovaná do 120 mm

Hliník Hliník

EDS 0000

Plochá do2 × 8 mm

Hliník

EDJ 0000

Profilovanádo 90 mm

Hliník

EDN 0000

Plochá do2 × 8 mm

Hliník

CK02 55 × 78

CK04 55 × 98

FK06 66 × 118

FK08 66 × 140

MK04 78 × 98

MK06 78 × 118

MK08 78 × 140

MK10 78 × 160

PK06 94 × 118

PK08 94 × 140

PK10 94 × 160

SK06 114 × 118

SK08 114 × 140

SK10 114 × 160

UK04 134 × 98

UK08 134 × 140

UK10 134 × 160

Tieto lemovania sú bez drenážneho žliabku, preto odporúčame zakúpiť hydroizolačnú fóliu BFX 1000, ktorej súčasťou je aj drenážny žliabok.Objednajte si ich podľa číselného kódu strešného okna. Strešné okná a doplnky Novej Generácie majú vo veľkostnom kóde písmeno K, napr. GGU MK06.

Montážne uholníky je možné použiť pre bežné aj zapustené lemovanie – montáž v hlbšej úrovni strešného plášťa.

bežné osadenie

zapustená montáž v hĺbke -40 mm

Termín dodania 2 pracovné dni 10 pracovných dní 15 pracovných dní

Lemovanie pre samostatne osadené strešné okná– bez zatepľovacej sady

Zapustenélemovanie bezzatepľovacej

sady

Lemovaniebez zatepľo -vacej sady

Zapustenélemovanie bezzatepľovacej

sady

62,50 68,33 75,00 82,00

65,00 70,83 78,00 85,00

70,83 76,67 85,00 92,00

73,33 79,17 88,00 95,00

70,00 75,83 84,00 91,00

73,33 79,17 88,00 95,00

76,67 82,50 92,00 99,00

83,33 89,17 100,00 107,00

82,50 88,33 99,00 106,00

85,00 90,83 102,00 109,00

89,17 95,00 107,00 114,00

87,50 93,33 105,00 112,00

90,83 96,67 109,00 116,00

95,83 101,67 115,00 122,00

91,67 97,50 110,00 117,00

98,33 104,17 118,00 125,00

107,50 113,33 129,00 136,00

55,8367,00

58,3370,00

64,1777,01

65,8379,00

63,3376,00

65,8379,00

69,1783,00

75,0090,00

73,3388,00

76,6792,00

80,0096,00

78,3394,00

81,6798,00

85,83103,00

82,5099,00

88,33106,00

96,67116,00

Lemovanie bezzatepľovacej

sady s manžetouv červenej farbe

80,8397,00

85,00102,00

92,50111,00

95,00114,00

91,67110,00

95,00114,00

100,00120,00

108,33130,00

106,67128,00

110,83133,00

116,67140,00

113,33136,00

118,33142,00

125,00150,00

127,50153,00

140,00168,00

75,8391,00

79,1795,00

85,83103,00

89,17107,00

85,00102,00

89,17107,00

93,33112,00

101,67122,00

99,17119,00

103,33124,00

108,33130,00

105,83127,00

110,00132,00

116,67140,00

110,83133,00

119,17143,00

130,83157,00

Page 22: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na www.evelux.sk.

CENNÍK22

Typ

Materiál

Krytina

Veľkostný kód(šírka × výška v cm)

Kombi lemovania– pre zostavu strešných okien

v profilovanej strešnej krytine

Hliník

Profilovaná do max. výšky 120 mm

EKW 0021G EKW 0021H EKW 0002H

EKW 0006E EKW 0007EEKW 0006E EKW 0007E

EKW 0004GEEKX 0005GEEKW 0002G

Objednajte si ich podľa číselného kódu strešného okna. Strešné okná a doplnky Novej Generácie majú vo veľkostnom kóde písmeno K, napr. GGU MK06.

Montážne uholníky je možné použiť pre bežné aj zapustené lemovanie – montáž v hlbšej úrovni strešného plášťa.

bežné osadenie

zapustená montáž v hĺbke -40 mm

Odporučame použivať rovnaku kombinaciu materialu oplechovania okna a lemovania. Vzdialenosť medzi ramami okien montovanymi nad sebou je štandardne b = 100 mm. Ak montujete vonkajšie rolety na oknaumiestnene nad sebou, je nutne použiť kombi lemovanie v zvislom smere s vzdialenosťou medzi ramami b = 250 mm.

Vysvetlenie kódov:Označenie E = šírka žliabku 100 mm Označenie F = šírka žliabku 120 mmOznačenie G = šírka žliabku 140 mmOznačenie H = šírka žliabku 160 mm

Termín dodania 2 pracovné dni 10 pracovných dní 15 pracovných dní

CK02 55 × 78

CK04 55 × 98

FK06 66 × 118

FK08 66 × 140

MK04 78 × 98

MK06 78 × 118

MK08 78 × 140

MK10 78 × 160

PK06 94 × 118

PK08 94 × 140

PK10 94 × 160

SK06 114 × 118

SK08 114 × 140

SK10 114 × 160

UK04 134 × 98

UK08 134 × 140

UK10 134 × 160

a

0021(1001)

0002

(0003)

a

b

0004 0006

1021(0001) (0003)

b

a

0004 0005 0006

1021(0001)

0002(0003)

a

0021(0001) (1003)

b

0007

0007

0000

b

Meď

Profilovaná do max. výšky 120 mm

EKW 0121GEKW 0121H

EKW 0102GEKW 0102HEKW 0102GEKW 0102H

EKW 0106EEKW 0107E

EKW 0104GEEKX 0105GE

Titánzinok

Profilovaná do max. výšky 120 mm

EKW 0301GEKW 0301HEKW 0302GEKW 0302HEKW 0303EKW 0301GEKW 0301HEKW 0302GEKW 0302HEKW 0303

EKW 0306EEKW 0307E

EKW 0304GEEKX 0305GE

150,00 157,50 165,83 180,00 189,00 199,00

153,33 160,83 169,17 184,00 193,00 203,00

160,00 169,17 177,50 192,00 203,00 213,00

163,33 171,67 180,00 196,00 206,00 216,00

159,17 168,33 176,67 191,00 202,00 212,00

163,33 171,67 180,00 196,00 206,00 216,00

167,50 176,67 185,00 201,00 212,00 222,00

175,00 185,00 193,33 210,00 222,00 232,00

173,33 183,33 191,67 208,00 220,00 230,00

176,67 187,50 195,83 212,00 225,00 235,00

182,50 193,33 201,67 219,00 232,00 242,00

180,00 190,00 198,33 216,00 228,00 238,00

184,17 195,00 203,33 221,00 234,00 244,00

190,00 201,67 210,00 228,00 242,00 252,00

185,00 222,00

193,33 205,00 213,33 232,00 246,00 256,00

204,17 217,50 225,83 245,00 261,00 271,00

285,00 175,00 182,50 190,83 342,00 210,00 219,00 229,00

290,83 178,33 185,83 194,17 349,00 214,00 223,00 233,00

303,33 185,00 194,17 202,50 364,00 222,00 233,00 243,00

308,33 188,33 196,67 205,00 370,00 226,00 236,00 246,00

301,67 184,17 193,33 201,67 362,00 221,00 232,00 242,00

308,33 188,33 196,67 205,00 370,00 226,00 236,00 246,00

316,67 192,50 201,67 210,00 380,00 231,00 242,00 252,00

330,83 200,00 210,00 218,33 397,00 240,00 252,00 262,00

327,50 198,33 208,33 216,67 393,00 238,00 250,00 260,00

333,33 201,67 212,50 220,83 400,00 242,00 255,00 265,00

343,33 207,50 218,33 226,67 412,00 249,00 262,00 272,00

338,33 205,00 215,00 223,33 406,00 246,00 258,00 268,00

346,67 209,17 220,00 228,33 416,00 251,00 264,00 274,00

357,50 215,00 226,67 235,00 429,00 258,00 272,00 282,00

348,33 210,00 220,83 418,00 252,00 265,00

362,50 218,33 230,00 238,33 435,00 262,00 276,00 286,00

382,50 229,17 242,50 250,83 459,00 275,00 291,00 301,00

135,00 135,00 75,00 75,00 82,50 90,83 162,00 162,00 90,00 90,00 99,00 109,00

140,83 140,83 78,33 78,33 85,83 94,17 169,00 169,00 94,00 94,00 103,00 113,00

153,33 153,33 85,00 85,00 94,17 102,50 184,00 184,00 102,00 102,00 113,00 123,00

158,33 158,33 88,33 88,33 96,67 105,00 190,00 190,00 106,00 106,00 116,00 126,00

151,67 151,67 84,17 84,17 93,33 101,67 182,00 182,00 101,00 101,00 112,00 122,00

158,33 158,33 88,33 88,33 96,67 105,00 190,00 190,00 106,00 106,00 116,00 126,00

166,67 166,67 92,50 92,50 101,67 110,00 200,00 200,00 111,00 111,00 122,00 132,00

180,83 180,83 100,00 100,00 110,00 118,33 217,00 217,00 120,00 120,00 132,00 142,00

177,50 177,50 98,33 98,33 108,33 116,67 213,00 213,00 118,00 118,00 130,00 140,00

183,33 183,33 101,67 101,67 112,50 120,83 220,00 220,00 122,00 122,00 135,00 145,00

193,33 193,33 107,50 107,50 118,33 126,67 232,00 232,00 129,00 129,00 142,00 152,00

188,33 188,33 105,00 105,00 115,00 123,33 226,00 226,00 126,00 126,00 138,00 148,00

196,67 196,67 109,17 109,17 120,00 128,33 236,00 236,00 131,00 131,00 144,00 154,00

207,50 207,50 115,00 115,00 126,67 135,00 249,00 249,00 138,00 138,00 152,00 162,00

198,33 198,33 110,00 110,00 120,83 129,17 238,00 238,00 132,00 132,00 145,00 155,00

212,50 212,50 118,33 118,33 130,00 138,33 255,00 255,00 142,00 142,00 156,00 166,00

232,50 232,50 129,17 129,17 142,50 150,83 279,00 279,00 155,00 155,00 171,00 181,00

Page 23: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na www.evelux.sk.

CENNÍK 23

CK02 55 × 78

CK04 55 × 98

FK06 66 × 118

FK08 66 × 140

MK04 78 × 98

MK06 78 × 118

MK08 78 × 140

MK10 78 × 160

PK06 94 × 118

PK08 94 × 140

PK10 94 × 160

SK06 114 × 118

SK08 114 × 140

SK10 114 × 160

UK04 134 × 98

UK08 134 × 140

UK10 134 × 160

Typ

Materiál

Krytina

Veľkostný kód(šírka × výška v cm)

Hliník Meď Titánzinok

Profilovaná do max. výšky 90 mm

EKJ 0001GEKJ 0001HEKJ 0002GEKJ 0002HEKJ 0003

EKJ 0301GEKJ 0301HEKJ 0302GEKJ 0302HEKJ 0303

EKJ 0101GEKJ 0101HEKJ 0102GEKJ 0102HEKJ 0103

Zapustené kombi lemovania– pre zostavu strešných okien

v profilovanej strešnej krytine

Objednajte si ich podľa číselného kódu strešného okna. Strešné okná a doplnky Novej Generácie majú vo veľkost nom kóde písmeno K, napr. GGU MK06.

Montážne uholníky je možné použiť pre bežné aj zapustené lemovanie – montáž v hlbšej úrovni strešného plášťa.

bežné osadenie

zapustená montáž v hĺbke -40 mm

Vysvetlenie kódov:Označenie G = šírka žliabku 140 mmOznačenie H = šírka žliabku 160 mm

Pre kombinácie strešných okien nad sebou v zapustenej úrovni kontaktujte naše zákaznícke centrum.

Termín dodania 10 pracovných dní 15 pracovných dní 20 pracovných dní

87,50 187,50 162,50 105,00 225,00 195,00

91,67 191,67 166,67 110,00 230,00 200,00

100,00 200,00 175,00 120,00 240,00 210,00

102,50 202,50 177,50 123,00 243,00 213,00

98,33 198,33 173,33 118,00 238,00 208,00

102,50 202,50 177,50 123,00 243,00 213,00

107,50 207,50 182,50 129,00 249,00 219,00

116,67 216,67 191,67 140,00 260,00 230,00

115,00 215,00 190,00 138,00 258,00 228,00

119,17 219,17 194,17 143,00 263,00 233,00

125,00 225,00 200,00 150,00 270,00 240,00

122,50 222,50 197,50 147,00 267,00 237,00

127,50 227,50 202,50 153,00 273,00 243,00

134,17 234,17 209,17 161,00 281,00 251,00

128,33 228,33 203,33 154,00 274,00 244,00

137,50 237,50 212,50 165,00 285,00 255,00

150,83 250,83 225,83 181,00 301,00 271,00

Page 24: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na www.evelux.sk.

CENNÍK24

Kombi lemovania– pre zostavu strešných okien

v plochej strešnej krytine

a

0021(1001)

0002

(0003)

a

b

0004 0006

1021(0001) (0003)

b

a

0004 0005 0006

1021(0001)

0002(0003)

a

0021(0001) (1003)

b

0007

0007

0000

b

CK02 55 × 78

CK04 55 × 98

FK06 66 × 118

FK08 66 × 140

MK04 78 × 98

MK06 78 × 118

MK08 78 × 140

MK10 78 × 160

PK06 94 × 118

PK08 94 × 140

PK10 94 × 160

SK06 114 × 118

SK08 114 × 140

SK10 114 × 160

UK04 134 × 98

UK08 134 × 140

UK10 134 × 160

Typ

Materiál

Krytina

Veľkostný kód(šírka × výška v cm)

Hliník

Plochá do max. výšky 16 mm

EKS 0021G EKS 0002GEKS 0021H EKS 0004GE EKS 0007E EKS 0006E

Objednajte si ich podľa číselného kódu strešného okna. Strešné okná a doplnky Novej Generácie majú vo veľkostnom kóde písmeno K, napr. GGU MK06.

Montážne uholníky je možné použiť pre bežné aj zapustené lemovanie – montáž v hlbšej úrovni strešného plášťa.

bežné osadenie

Odporúčame používať rovnakú kombináciu materiálu oplechovania okna a lemovania.Vzdialenosť medzi rámami okien montovanými nad sebou je štandardne b = 100 mm. Ak montujete vonkajšie rolety na okná umiestnené nad sebou, je nutné použiť kombi lemovanie v zvislom smere so vzdialenosťoumedzi rámami b = 250 mm. Diel lemovania označený v hornej kreslenej tabuľke číslom 0005 je zhodný aj pre profilovanú strešnú krytinu – ceny nájdete na str. 21, EKX 0005GE, 0105GE a 0305GE.

Vysvetlenie kódov:Označenie E = šírka žliabku 100 mm Označenie F = šírka žliabku 120 mmOznačenie G = šírka žliabku 140 mmOznačenie H = šírka žliabku 160 mm

Termín dodania 10 pracovných dní

Meď

Plochá do max. výšky 16 mm

EKS 0121G EKS 0102GEKS 0121H EKS 0106E EKS 0104GEEKS 0107E

270,83 270,83 167,50 174,17 174,17 182,50 325,00 325,00 201,00 209,00 209,00 219,00

276,67 276,67 170,00 177,50 177,50 185,83 332,00 332,00 204,00 213,00 213,00 223,00

288,33 288,33 176,67 184,17 184,17 192,50 346,00 346,00 212,00 221,00 221,00 231,00

292,50 292,50 179,17 186,67 186,67 195,00 351,00 351,00 215,00 224,00 224,00 234,00

286,67 286,67 175,83 183,33 183,33 191,67 344,00 344,00 211,00 220,00 220,00 230,00

292,50 292,50 179,17 186,67 186,67 195,00 351,00 351,00 215,00 224,00 224,00 234,00

299,17 299,17 183,33 190,83 190,83 199,17 359,00 359,00 220,00 229,00 229,00 239,00

312,50 312,50 190,00 199,17 199,17 207,50 375,00 375,00 228,00 239,00 239,00 249,00

309,17 309,17 188,33 197,50 197,50 205,83 371,00 371,00 226,00 237,00 237,00 247,00

315,00 315,00 191,67 200,83 200,83 209,17 378,00 378,00 230,00 241,00 241,00 251,00

323,33 323,33 196,67 205,83 205,83 214,17 388,00 388,00 236,00 247,00 247,00 257,00

319,17 319,17 194,17 203,33 203,33 211,67 383,00 383,00 233,00 244,00 244,00 254,00

326,67 326,67 198,33 207,50 207,50 215,83 392,00 392,00 238,00 249,00 249,00 259,00

336,67 336,67 203,33 214,17 214,17 222,50 404,00 404,00 244,00 257,00 257,00 267,00

327,50 199,17 208,33 393,00 239,00 250,00

340,83 340,83 205,83 216,67 216,67 225,00 409,00 409,00 247,00 260,00 260,00 270,00

359,17 359,17 215,83 227,50 227,50 235,83 431,00 431,00 259,00 273,00 273,00 283,00

120,83 120,83 67,50 82,50 74,17 74,17 145,00 145,00 81,00 99,00 89,00 89,00

126,67 126,67 70,00 85,83 77,50 77,50 152,00 152,00 84,00 103,00 93,00 93,00

138,33 138,33 76,67 92,50 84,17 84,17 166,00 166,00 92,00 111,00 101,00 101,00

142,50 142,50 79,17 95,00 86,67 86,67 171,00 171,00 95,00 114,00 104,00 104,00

136,67 136,67 75,83 91,67 83,33 83,33 164,00 164,00 91,00 110,00 100,00 100,00

142,50 142,50 79,17 95,00 86,67 86,67 171,00 171,00 95,00 114,00 104,00 104,00

149,17 149,17 83,33 99,17 90,83 90,83 179,00 179,00 100,00 119,00 109,00 109,00

162,50 162,50 90,00 107,50 99,17 99,17 195,00 195,00 108,00 129,00 119,00 119,00

159,17 159,17 88,33 105,83 97,50 97,50 191,00 191,00 106,00 127,00 117,00 117,00

165,00 165,00 91,67 109,17 100,83 100,83 198,00 198,00 110,00 131,00 121,00 121,00

173,33 173,33 96,67 114,17 105,83 105,83 208,00 208,00 116,00 137,00 127,00 127,00

169,17 169,17 94,17 111,67 103,33 103,33 203,00 203,00 113,00 134,00 124,00 124,00

176,67 176,67 98,33 115,83 107,50 107,50 212,00 212,00 118,00 139,00 129,00 129,00

186,67 186,67 103,33 122,50 114,17 114,17 224,00 224,00 124,00 147,00 137,00 137,00

177,50 99,17 108,33 213,00 119,00 130,00

190,83 190,83 105,83 125,00 116,67 116,67 229,00 229,00 127,00 150,00 140,00 140,00

209,17 209,17 115,83 135,83 127,50 127,50 251,00 251,00 139,00 163,00 153,00 153,00

Page 25: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na www.evelux.sk.

CENNÍK 25

Kombi lemovania– pre zostavu strešných okien

v plochej strešnej krytine

CK02 55 × 78

CK04 55 × 98

FK06 66 × 118

FK08 66 × 140

MK04 78 × 98

MK06 78 × 118

MK08 78 × 140

MK10 78 × 160

PK06 94 × 118

PK08 94 × 140

PK10 94 × 160

SK06 114 × 118

SK08 114 × 140

SK10 114 × 160

UK04 134 × 98

UK08 134 × 140

UK10 134 × 160

Typ

Materiál

Krytina

Veľkostný kód(šírka × výška v cm)

Titánzinok

Plochá do max. výšky 16 mm

EKS 0301GEKS 0302GEKS 0303

EKS 0304GEEKS 0306EEKS 0307E

142,50 149,17 157,50 171,00 179,00 189,00

145,00 152,50 160,83 174,00 183,00 193,00

151,67 159,17 167,50 182,00 191,00 201,00

154,17 161,67 170,00 185,00 194,00 204,00

150,83 158,33 166,67 181,00 190,00 200,00

154,17 161,67 170,00 185,00 194,00 204,00

158,33 165,83 174,17 190,00 199,00 209,00

165,00 174,17 182,50 198,00 209,00 219,00

163,33 172,50 180,83 196,00 207,00 217,00

166,67 175,83 184,17 200,00 211,00 221,00

171,67 180,83 189,17 206,00 217,00 227,00

169,17 178,33 186,67 203,00 214,00 224,00

173,33 182,50 190,83 208,00 219,00 229,00

178,33 189,17 197,50 214,00 227,00 237,00

180,83 191,67 200,00 217,00 230,00 240,00

190,83 202,50 210,83 229,00 243,00 253,00

Termín dodania 15 pracovných dní Objednajte si ich podľa číselného kódu strešného okna. Strešné okná a doplnky Novej Generácie majú vo veľkostnomkóde písmeno K, napr. GGU MK06.

Montážne uholníky je možné použiť pre bežné aj zapustené lemovanie – montáž v hlbšej úrovni strešného plášťa.

bežné osadenie

zapustená montáž v hĺbke -40 mm

Označenie G = šírka žliabku 140 mm

Pre kombinácie strešných okien nad sebou v zapustenej úrovni kontaktujte naše zákaznícke centrum.

Termín dodania 10 pracovných dní 15 pracovných dní

Zapustené kombi lemovania– pre zostavu strešných okien

v plochej strešnej krytine

CK02 55 × 78

CK04 55 × 98

FK06 66 × 118

FK08 66 × 140

MK04 78 × 98

MK06 78 × 118

MK08 78 × 140

MK10 78 × 160

PK06 94 × 118

PK08 94 × 140

PK10 94 × 160

SK06 114 × 118

SK08 114 × 140

SK10 114 × 160

UK04 134 × 98

UK08 134 × 140

UK10 134 × 160

Veľkostný kód(šírka × výška v cm)

Hliník

Plochá do max.výšky 16 mm

EKN 0001GEKN 0002GEKN 0003

78,3394,00

81,6798,00

89,17107,00

92,50111,00

88,33106,00

92,50111,00

96,67116,00

105,00126,00

103,33124,00

106,67128,00

112,50135,00

110,00132,00

114,17137,00

120,83145,00

115,00138,00

123,33148,00

135,83163,00

Titánzinok

Plochá do max.výšky 16 mm

EKN 0301GEKN 0302GEKN 0303

153,33184,00

156,67188,00

164,17197,00

167,50201,00

163,33196,00

167,50201,00

171,67206,00

180,00216,00

178,33214,00

181,67218,00

187,50225,00

185,00222,00

189,17227,00

195,83235,00

198,33238,00

210,83253,00

Meď

EKN 0101G EKN 0102GEKN 0103

178,33 178,33 214,00 214,00

181,67 181,67 218,00 218,00

189,17 189,17 227,00 227,00

192,50 192,50 231,00 231,00

188,33 188,33 226,00 226,00

192,50 192,50 231,00 231,00

196,67 196,67 236,00 236,00

205,00 205,00 246,00 246,00

203,33 203,33 244,00 244,00

206,67 206,67 248,00 248,00

212,50 212,50 255,00 255,00

210,00 210,00 252,00 252,00

214,17 214,17 257,00 257,00

220,83 220,83 265,00 265,00

215,00 258,00

223,33 223,33 268,00 268,00

235,83 235,83 283,00 283,00

Plochádo max. výšky 16 mm

Typ

Materiál

Krytina

Page 26: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na www.evelux.sk.

CENNÍK26

Profilovaná do max. výšky 120 mm

EFW 0012 EFW 0112 EFW 0312

134,17 234,17 209,17 161,00 281,00 251,00

139,17 239,17 214,17 167,00 287,00 257,00

146,67 246,67 221,67 176,00 296,00 266,00

153,33 253,33 228,33 184,00 304,00 274,00

153,33 253,33 228,33 184,00 304,00 274,00

159,17 259,17 234,17 191,01 311,00 281,00

165,83 265,83 240,83 199,00 319,00 289,00

165,83 265,83 240,83 199,00 319,00 289,00

172,50 272,50 247,50 207,00 327,00 297,00

182,50 282,50 257,50 219,00 339,00 309,00

174,17 274,17 249,17 209,00 329,00 299,00

186,67 286,67 261,67 224,00 344,00 314,00

193,33 293,33 268,33 232,00 352,00 322,00

Hliník Meď Titánzinok

Plochá do max. výšky 16 mm

EFS 0012 EFS 0112 EFS 0312

Hliník Meď Titánzinok

Profilovaná do max. výšky 90 mm

EFJ 0012 EFJ 0112 EFJ 0312

Hliník Meď Titánzinok

Plochá do max. výšky 16 mm

EFN 0012 EFN 0112 EFN 0312

Hliník Meď Titánzinok

Lemovanie EFW a EFS je lemovanie pre zostavu strešného okna a zvislého doplnkového okna. Objednajte si ho podľa číselného kódu strešného okna (napr. VFE MK06).

Montážne uholníky je možné použiť pre bežné aj zapustené lemovanie – montáž v hlbšej úrovni strešného plášťa.

bežné osadenie

zapustená montáž v hĺbke -40 mm

Termín dodania 10 pracovných dní 15 pracovných dní 20 pracovných dní

Typ

Materiál

Krytina

Veľkostný kód(šírka × výška v cm)

CK02 55 × 78

CK04 55 × 98

CK06 55 × 118

FK06 66 × 118

FK08 66 × 140

MK04 78 × 98

MK06 78 × 118

MK08 78 × 140

MK10 78 × 160

PK06 94 × 118

PK08 94 × 140

PK10 94 × 160

SK06 114 × 118

SK08 114 × 140

SK10 114 × 160

UK04 134 × 98

UK08 134 × 140

UK10 134 × 160

195,83 295,83 270,83 235,00 355,00 325,00

204,17 304,17 279,17 245,00 365,00 335,00

214,17 314,17 289,17 257,00 377,00 347,00

242,50 342,50 317,50 291,00 411,00 381,00

253,33 353,33 328,33 304,00 424,00 394,00

255,00 355,00 330,00 306,00 426,00 396,00

273,33 373,33 348,33 328,00 448,00 418,00

Lemovanie– pre zostavu strešného okna

a zvislého doplnkového okna VFE, VIU

120,00 220,00 195,00 144,00 264,00 234,00

125,00 225,00 200,00 150,00 270,00 240,00

131,67 231,67 206,67 158,00 278,00 248,00

137,50 237,50 212,50 165,00 285,00 255,00

137,50 237,50 212,50 165,00 285,00 255,00

142,50 242,50 217,50 171,00 291,00 261,00

149,17 249,17 224,17 179,00 299,00 269,00

149,17 249,17 224,17 179,00 299,00 269,00

155,00 255,00 230,00 186,00 306,00 276,00

164,17 264,17 239,17 197,00 317,00 287,00

167,50 267,50 242,50 201,00 321,00 291,00

174,17 274,17 249,17 209,00 329,00 299,00

218,33 318,33 293,33 262,00 382,00 352,00

227,50 327,50 302,50 273,00 393,00 363,00

238,33 338,33 313,33 286,00 406,00 376,00

250,00 350,00 325,00 300,00 420,00 390,00

250,00 350,00 325,00 300,00 420,00 390,00

259,17 359,17 334,17 311,00 431,00 401,00

270,83 370,83 345,83 325,00 445,00 415,00

270,83 370,83 345,83 325,00 445,00 415,00

281,67 381,67 356,67 338,00 458,00 428,00

297,50 397,50 372,50 357,00 477,00 447,00

284,17 384,17 359,17 341,00 461,00 431,00

305,00 405,00 380,00 366,00 486,00 456,00

315,83 415,83 390,83 379,00 499,00 469,00

Page 27: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na www.evelux.sk.

CENNÍK 27

WK34

Profilovaná do max. výšky 120 mm

ETW 0000 ETW 0100 ETW 0300

Hliník Meď Titánzinok

WK34

Lemovanie ETW umožňuje montáž strešných okien s doplnkovými strešnými oknami. Montuje sa vždys lemovaním strešného okna EDW alebo EDS. V prípade kombinácie doplnkových okien vedľa seba kontaktujtenaše zákaznícke centrum.

Príklad špecifikácie: EDW MK06 plus ETW WK34 0000… lemovanie pre zostavu strešného okna s veľkosťouMK06, materiál oplechovania – hliník s doplnkovým strešným oknom GIL, veľkosť MK34.

Montážne uholníky je možné použiť pre bežné aj zapustené lemovanie – montáž v hlbšej úrovni strešného plášťa.

bežné osadenie

zapustená montáž v hĺbke -40 mm

Termín dodania 10 pracovných dní 15 pracovných dní 20 pracovných dní

Typ

Materiál

Krytina

Veľkostný kód(šírka × výška v cm)

WK34

Typ

Prevedenie

Krytina

Veľkostný kód(šírka × výška v cm)

Veľkostný kód(šírka × výška v cm)

Typ

Prevedenie

Krytina

Plochá do max. výšky 16 mm

ETS 0000 ETS 0100 ETS 0300

Hliník Meď Titánzinok

Profilovaná do max. výšky 90 mm

ETJ 0000 ETJ 0100 ETJ 0300

Hliník Meď Titánzinok

Plochá do max.výšky 16 mm

ETN 0000

Hliník

Lemovanie– pre zostavu strešného

a doplnkového okna GIL, GIU

125,00 225,00 200,00 150,00 270,00 240,00

111,67 211,67 186,67 134,00 254,00 224,00

146,67 246,67 221,67 176,00 296,00 266,00

131,67158,00

Page 28: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na www.evelux.sk.

CENNÍK28

Profilovaná do max. výšky 120 mm

EBW 0021B EBW 0121B EBW 0321B

Hliník Meď Titánzinok

Plochá do max. výšky 16 mm

EBS 0021B EBS 0121B EBS 0321B

Hliník Meď Titánzinok

Objednajte si ich podľa číselného kódu strešného okna. Strešné okná a doplnky Novej Generácie majú vo veľkostnom kóde písmeno K,napr. GGU MK06.

Termín dodania 10 pracovných dní 15 pracovných dní 20 pracovných dní

Typ

Materiál

Krytina

Veľkostný kód(šírka × výška v cm)

CK02 55 × 78

CK04 55 × 98

FK06 66 × 118

FK08 66 × 140

MK04 78 × 98

MK06 78 × 118

MK08 78 × 140

MK10 78 × 160

PK06 94 × 118

PK08 94 × 140

PK10 94 × 160

SK06 114 × 118

SK08 114 × 140

SK10 114 × 160

UK04 134 × 98

UK08 134 × 140

UK10 134 × 160

Lemovanie– pre zostavu dvoch strešných okien

s EBY krokvou

156,67 306,67 281,67 188,00 368,00 338,00

164,17 314,17 289,17 197,00 377,00 347,00

179,17 329,17 304,17 215,00 395,00 365,00

184,17 334,17 309,17 221,00 401,00 371,00

176,67 326,67 301,67 212,00 392,00 362,00

184,17 334,17 309,17 221,00 401,00 371,00

193,33 343,33 318,33 232,00 412,00 382,00

210,00 360,00 335,00 252,00 432,00 402,00

206,67 356,67 331,67 248,00 428,00 398,00

214,17 364,17 339,17 257,00 437,00 407,00

225,00 375,00 350,00 270,00 450,00 420,00

219,17 369,17 344,17 263,00 443,00 413,00

228,33 378,33 353,33 274,00 454,00 424,00

241,67 391,67 366,67 290,00 470,00 440,00

230,83 380,83 355,83 277,00 457,00 427,00

246,67 396,67 371,67 296,00 476,00 446,00

270,83 420,83 395,83 325,00 505,00 475,00

161,67 311,67 286,67 194,00 374,00 344,00

170,00 320,00 295,00 204,00 384,00 354,00

185,00 335,00 310,00 222,00 402,00 372,00

190,83 340,83 315,83 229,00 409,00 379,00

183,33 333,33 308,33 220,00 400,00 370,00

190,83 340,83 315,83 229,00 409,00 379,00

200,00 350,00 325,00 240,00 420,00 390,00

217,50 367,50 342,50 261,00 441,00 411,00

213,33 363,33 338,33 256,00 436,00 406,00

220,83 370,83 345,83 265,00 445,00 415,00

232,50 382,50 357,50 279,00 459,00 429,00

226,67 376,67 351,67 272,00 452,00 422,00

236,67 386,67 361,67 284,00 464,00 434,00

250,00 400,00 375,00 300,00 480,00 450,00

238,33 388,33 363,33 286,00 466,00 436,00

255,83 405,83 380,83 307,00 487,00 457,00

280,00 430,00 405,00 336,00 516,00 486,00

Page 29: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na www.evelux.sk.

CENNÍK 29

Profilovanádo max. výšky

120 mm

Krytina

EW 0000

Hliník

Plochádo max. výšky

16 mm

EL 0000

Hliník

Profilovanádo max. výšky

120 mm sozatepľovacou

sadou BDX

EW 6000

Hliník

Profilovanádo max. výšky

16 mm sozatepľovacou

sadou BDX

EL 6000

Hliník

Univerzálnepoužitie

ELX 0000*

HliníkMateriál

Typ

Veľkostný kód(šírka × výška v cm)

CK02 55 × 78

CK04 55 × 98

FK06 66 × 118

FK08 66 × 140

MK04 78 × 98

MK06 78 × 118

MK08 78 × 140

MK10 78 × 160

PK06 94 × 118

PK08 94 × 140

PK10 94 × 160

SK06 114 × 118

SK08 114 × 140

SK10 114 × 160

UK04 134 × 98

UK08 134 × 140

UK10 134 × 160

Lemovanie– pre výmenu strešného

okna

TabuľkakompatibilitygeneráciíVELUX

Lemovanie je určené na výmenu strešného okna generácie VES a generácie V21 (len na okno GZL)so zachovaním ostenia.

Lemovanie s označením 6000 neobsahuje manžetu z hydroizolačnej fólie (BFX).* Pre použitie v prípade výmeny kombinácie okien

Termín dodania 2 pracovné dni 10 pracovných dní

V21 GZL

16

V22 GGU

Vonkajší rozmerokna (cm)

55 × 78

55 × 78

55 × 98

66 × 118

66 × 118

66 × 140

78 × 98

78 × 118

78 × 140

78 × 160

94 × 118

94 × 140

94 × 160

114 × 118

114 × 140

114 × 160

134 × 98

134 × 140

134 × 160

495 × 719

505 × 733

495 × 919

605 × 1 119

615 × 1 133

605 × 1 339

725 × 919

725 × 1 119

725 × 1 339

725 × 1 549

887 × 1 119

887 × 1 339

887 × 1 541

1 085 × 1 119

1 085 × 1 339

1 085 × 1 541

1 285 × 919

1 285 × 1 339

1 285 × 1 541

Vnútorný rozmerokna (mm)

Generácia

VES V21 2) V22

CK02

CK04

FK06

FK08

MK04

MK06

MK08

MK10

PK06

PK08

PK10

SK06

SK08

SK10

UK04

UK08

UK10

C02

C04

F06

F08

M04

M06

M08

M10

P06

P08

P10

S06

S08

S10

U04

U08

U10

102 1)

206 1)

304

306

308

310

406

408

608

1) U generácie VES veľkosti 102 a 206 neodpovedajú umiestneniu vnútornej drážkypre ostenie nasledujúcim generáciám strešných okien VELUX. Vonkajšie rozmerysú zhodné.

2) U generácie V21 vyrábané v rokoch 2002–2007 má strešné okno GZL inú výškurámu ako ostatné typy okien. Okná vyrobené v rokoch 2002–2007 majú ozna -čenie GZL M06 (rôzne podľa rozmeru) 1059 či GZL M06 1059B, neskôr vyrobenéokná majú označenie GZL M06 1059D alebo GZL M06 1059BD, tieto okná sús ostatnými typmi generácie V21 zhodné.

52,50

58,33

66,67

70,00

73,33

147,50

152,50

166,67

172,50

178,33

125,83

131,67

139,17

139,17

145,00

148,33

63,00

70,00

80,00

84,00

88,00

177,00

183,00

200,00

207,00

214,00

151,00

158,00

167,00

167,00

174,00

178,00

72,50 67,50 114,17 109,17 87,00 81,00 137,00 131,00

75,83 70,83 118,33 113,33 91,00 85,00 142,00 136,00

82,50 77,50 129,17 124,17 99,00 93,00 155,00 149,00

84,17 79,17 131,67 126,67 101,00 95,00 158,00 152,00

88,33 82,50 139,17 133,33 106,00 99,00 167,00 160,00

92,50 86,67 146,67 140,83 111,00 104,00 176,00 169,00

96,67 90,83 154,17 148,33 116,00 109,00 185,00 178,00

96,67 90,83 150,83 145,00 116,00 109,00 181,00 174,00

100,00 94,17 157,50 151,67 120,00 113,00 189,00 182,00

105,00 98,33 163,33 156,67 126,00 118,00 196,00 188,00

105,00 98,33 161,67 155,00 126,00 118,00 194,00 186,00

109,17 101,67 168,33 160,83 131,00 122,00 202,00 193,00

115,00 107,50 175,83 168,33 138,00 129,00 211,00 202,00

110,00 102,50 169,17 161,67 132,00 123,00 203,00 194,00

118,33 110,00 179,17 170,83 142,00 132,00 215,00 205,00

122,50 114,17 186,67 178,33 147,00 137,00 224,00 214,00

Viacinformáciío výmene strešných

okien nájdete nawww.velux.sk/vymena

Page 30: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na www.evelux.sk.

CENNÍK30

Na výmenu izolačného skla je potrebné priobjednať izolačnýrámik IGR, ktorý je k výmene zasklenia nevyhnutný.Izolačný rámik nie je potrebné použiť iba v prípade výmenyskla s rovnakou hrúbkou, ktoré bolo vyrobené po roku 2000.Pre informáciu o výmene zasklenia u strešných okien vyro be -ných pred rokom 2000 kontaktujte naše zákaznícke centrum.

* Platí iba pre veľkosť C02.

Termín dodania 10 pracovných dní

* Veľkosti okien 102 a 206 nezodpovedajú daľším generáciám z pohľaduumiestnenia drážky pre ostenie. Vonkajšie rozmery okien sú zhodnés nasledujúcimi generáciami.

Izolačné sklá IPL 0060G IPL 0073G

Veľkostný kód okna(šírka × výška v cm)

Zasklenie

C02/102 55 × 78

C04/104 55 × 98

F06/206 66 × 118

FK8 66 × 140

M04/304 78 × 98

M06/306 78 × 118

M08/308 78 × 140

M10/310 78 × 160

P06/406 94 × 118

P08/408 94 × 140

P10/410 94 × 160

S06/606 114 × 118

S08/608 114 × 140

S10/610 114 × 160

U04/804 134 × 98

U08 134 × 140

U10 134 × 160

Izolačné sklá Rozmery strešných okienpre výmenu starších okien

102*

104

206*

x

304

306

308

310

406

408

606

608

55 × 78

55 × 98

66 × 118

x

78 × 98

78 × 118

78 × 140

78 × 160

94 × 118

94 × 140

114 × 118

114 × 140

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

C02*

C04

F06*

F08

M04

M06

M08

M10

P06

P08

S06

S08

55 × 78

55 × 98

66 × 118

66 × 140

78 × 98

78 × 118

78 × 140

78 × 160

94 × 118

94 × 140

114 × 118

114 × 140

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

CK02*

CK04

FK06*

FK08

MK04

MK06

MK08

MK10

PK06

PK08

SK06

SK08

55 × 78

55 × 98

66 × 118

66 × 140

78 × 98

78 × 118

78 × 140

78 × 160

94 × 118

94 × 140

114 × 118

114 × 140

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

100,00* 81,67 120,00* 98,00

105,83 86,67 127,00 104,00

118,33 96,67 142,00 116,00

130,00 105,83 156,00 127,00

118,33 96,67 142,00 116,00

125,00 101,67 150,00 122,00

133,33 108,33 160,00 130,00

161,67 132,50 194,00 159,00

145,83 119,17 175,00 143,00

168,33 137,50 202,00 165,00

184,17 150,00 221,00 180,00

168,33 137,50 202,00 165,00

199,17 162,50 239,00 195,00

224,17 182,50 269,00 219,00

168,33 137,50 202,00 165,00

249,17 203,33 299,00 244,00

274,17 223,33 329,00 268,00

Page 31: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na www.evelux.sk.

CENNÍK 31

Svetlovody

ZTV 014

25 cm 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm

Popis

Typ

279,17335,00

Svetlovods pevným tubusom

TWR 0K10 / TLR 0K10

Svetlovods pevným tubusom

TWR 0K14 / TLR 0K14

Svetlovodydo šikmej strechy

Popis

Typ

369,16442,99

TCR 0K14 0010

Svetlovodydo plochej strechy

Rozmery (v cm)

Popis

Priemer

Typ

45,8355,00

54,1765,00

91,67110,00

Predlžovací diel62 cm

ZTR 0K10 0062

Predlžovací diel62 cm

Predlžovací diel124 cm

Doplnkovékomponentyku svetlovodom – kompatibilné s Novou generáciou aj s predchádzajúcou generáciou

ZTR 0K14 0062 ZTR 0K14 0124

70,8385,00

Nosič LED diódo -vého osvetlenia

ZTL 014L

141,67170,00

Termín dodania 2 pracovné dni 10 pracovných dní

Svetlovod TCR – kompletná sada komponentov pre montáž v dĺžke1,0–1,85 m.Exteriér TCR – manžeta z tvrdeného PVC s akrylátovou kupolou.Doplnkové súčasti svetlovodu do plochej strechy sú rovnaké ako presvetlovod TWR, TLR do šikmej strechy (okrem ventilačného prvku ZTV).

Svetlovod TWR je určený na montáž do profilovanej krytiny s max. výškou profilu 120 mm.Svetlovod TLR je určený na montáž do plochej krytiny s max. výškou 16 mm (2 × 8 mm).Základná súčasť balenia svetlovodu je horný rám, difuzér, rovný teleskopický diel a dve kolená.Určený je pre sklon strechy 15–60°. Na rám s tvrdeným sklom so samočistiacou povrchovou úpravou a integrovaným polyure tá -novým lemovaním v čiernej farbe (pre svetlovody TWR) alebo na rám s integrovaným plechovým lemovaním v šedej farbe(pre svetlovody TLR) nadväzuje tubus s priemerom 25 cm (svetlovody TWR 10/TLR 10) alebo tubus s priemerom 35 cm(svetlovody TWR 14/TLR 14). V miestnosti tubus vyúsťuje kruhovým difuzérom s akrylátovým dvojsklom. Celková dĺžka tubusuje 1,0–1,7 m (obsahuje základné balenie), s predĺžením ZTR až 6,0 m.

Priemer tubusu 35 cm(60 × 60 cm na osazo vací rám)

Priemer tubusu 25 cm(37 cm na osazovací rám)

Priemer tubusu 35 cm(47 cm na osazovací rám)

325,00390,00

Svetlovods pevným tubusom

167,00200,00

ZCE 0K14 0015

Zdvíhací rámpre TCR

Cena

NováGenerácia

TWR 0K10 TWR 0K14

25 35

TWRTLR

TWRTLRTCR

Ventilačný prvokiba pre TWR

Page 32: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

Veľkostný kód okna(šírka × výška v cm)

Rozmer v cmTyp CVP

CVP – manuálneovládaný svetlík

Rozmer v cmTyp CVP

CVP – elektrickyovládaný svetlík

60 × 60

60 × 90

80 × 80

90 × 90

90 × 120

100 × 100

100 × 150

120 × 120

150 × 150

CVP 060060 0073U

CVP 060090 0073U

CVP 080080 0073U

CVP 090090 0073U

CVP 090120 0073U

CVP 100100 0073U

CVP 100150 0073U

CVP 120120 0073U

60 × 60

60 × 90

80 × 80

90 × 90

90 × 120

100 × 100

100 × 150

120 × 120

Veľkostný kód okna(šírka × výška v cm)

361,67434,00

399,17479,00

430,83517,00

479,17575,00

553,33664,00

532,50639,00

665,83799,00

649,17779,00

Veľkostný kód okna(šírka × výška v cm)

Rozmer v cmTyp CFP

60 × 60

60 × 90

80 × 80

90 × 90

90 × 120

100 × 100

100 × 150

120 × 120

150 × 150

274,17329,00

302,50363,00

326,67392,00

363,33436,00

419,17503,00

403,33484,00

504,17605,00

491,67590,00

661,67794,00

644,17773,00

710,83853,00

767,50921,00

853,331  024,00

985,831  183,00

947,501  137,00

1  185,001  422,00

1  156,671  388,00

1  554,171  865,00

CFP – neotváravý svetlík

CVP 060060 0673QV

CVP 060090 0673QV

CVP 080080 0673QV

CVP 090090 0673QV

CVP 090120 0673QV

CVP 100100 0673QV

CVP 100150 0673QV

CVP 120120 0673QV

CVP 150150 0673QV

CFP 060060 0073QV

CFP 060090 0073QV

CFP 080080 0073QV

CFP 090090 0073QV

CFP 090120 0073QV

CFP 100100 0073QV

CFP 100150 0073QV

CFP 120120 0073QV

CFP 150150 0073QV

Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na www.evelux.sk.

CENNÍK32

Svetlík sa dodáva so zasklením --73. Rám okna je z tvrdeného PVC s izoláciou. Elektricky ovládaný svetlík CVP má predinštalované prvky elektrického ovládania – motorickú jednotku, diaľkový ovládač a dažďovýsenzor, ktorý v prípade dažďa okno automaticky zavrie. Manuálne ovládaný svetlík CVP sa ovláda zvnútra pomocou teleskopickej tyče, ktorá je súčasťou balenia (dĺžky 1,6 m). Otvorenie je možné do 11 cm. Všetkospomenuté príslušenstvo je súčasťou balenia.Dôležité upozornenie: Elektricky aj manuálne ovládaný svetlík je označený rovnakým kódom CVP. Manuálne ovládaný svetlík nie je možné kombinovať so zaobleným a plochým krycím sklom.

Svetlíky VELUX +

Zdvíhací rám

Typ 0015 1015

Kódy farebného prevedenia rolety:FMG: 1016 – biela farba, 1259 – piesková farba, 1265 – metalicky modrá farbaFSK: 1045 – biela farba, 1047 – čierna farbaFMK: 1045 – biela farba, 1047 – čierna farba

Termín dodania 10 pracovných dní 15 pracovných dní

Výška zdvíhacieho rámu ZCE je 15 cm. Odporúčame použiť tam, kde je požiadavka na vyšší rámsvetlíka (zelené strechy, obrátená skladba strechy a pod.).ZCE 0015 – spodný rám s nábehomZCE 1015 – horný rám bez nábehu

Diaľkovo ovládanémarkízy a roletypre svetlíky CVP/CXP

Zdvíhací rámpre svetlíky CVP/CFP

FMG

Veľkostný kódokna (š × v cm)

Typ MSGRozměr v cm

Elektrickyovládanáplisovanároleta

Vonkajšiamarkízana solárnypohon

FSK

Solárneovládanádvojitoplisovanároleta

FMK

060060

060090

080080

090090

090120

100100

100150

120120

150150

60 × 60

60 × 90

80 × 80

90 × 90

90 × 120

100 × 100

100 × 150

120 × 120

150 × 150

157,50 141,67 189,00 170,00

179,17 161,67 215,00 194,00

184,17 165,83 221,00 199,00

200,00 180,00 240,00 216,00

220,83 198,33 265,00 238,00

210,83 190,00 253,00 228,00

236,67 212,50 284,00 255,00

228,33 205,83 274,00 247,00

291,67 262,50 350,00 315,00

ZCE 060060

ZCE 060090

ZCE 080080

ZCE 090090

ZCE 090120

ZCE 100100

ZCE 100150

ZCE 120120

ZCE 150150

Elektrickyovládanádvojitoplisovanároleta

203,33

213,33

223,33

233,33

247,5

244,17

251,67

244,00

256,00

268,00

280,00

297,00

293,00

302,00

199,17

209,17

219,17

229,17

243,33

239,17

253,33

246,67

239,00

251,00

263,00

275,00

292,00

287,00

304,00

296,00

209,17

219,17

230,00

240,83

255,00

250,83

265,83

259,17

251,00

263,00

276,00

289,00

306,00

301,00

319,00

311,00

199,17

209,17

219,17

229,17

243,33

239,17

253,33

246,67

279,17

239,00

251,00

263,00

275,00

292,00

287,00

304,00

296,00

335,00

Page 33: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na www.evelux.sk.

CENNÍK 33

Veľkostný kód okna(šírka × výška v cm)

Rozmer v cmTyp ISD 1093

ISD – zaoblené sklo

60 × 60

60 × 90

80 × 80

90 × 90

90 × 120

100 × 100

100 × 150

120 × 120

150 × 150

Veľkostný kód okna(šírka × výška v cm)

Rozmer v cmTyp ISD 0000

ISD – akrylátovákupola číra

Svetlík sa dodáva so zasklením --73. Rám okna je z tvr deného PVC s akrylátovou alebo polykarbonátovou kupolou (číra alebo mliečna), alebo plochým sklom. Manuálne ovládaný svetlík CVP sa ovláda zvnútra pomocouteleskopickej tyče, ktorá je súčasťou balenia. Otvorenie je možné do 11 cm.

Termín dodania 10 pracovných dní

60 × 60

60 × 90

80 × 80

90 × 90

90 × 120

100 × 100

100 × 150

120 × 120

Veľkostný kód okna(šírka × výška v cm)

Typ

ISD 060060 1093

ISD 060090 1093

ISD 080080 1093

ISD 090090 1093

ISD 090120 1093

ISD 100100 1093

ISD 100150 1093

ISD 120120 1093

374,17449,00

412,50495,00

445,83535,00

495,00594,00

571,67686,00

550,00660,00

687,50825,00

670,83805,00

ISD 060060 0000A

ISD 060090 0000A

ISD 080080 0000A

ISD 090090 0000A

ISD 090120 0000A

ISD 100100 0000A

ISD 100150 0000A

ISD 120120 0000A

ISD 150150 0000A

60 × 60

60 × 90

80 × 80

90 × 90

90 × 120

100 × 100

100 × 150

120 × 120

150 × 150

Rozmer v cm

ISD – akrylátovákupola mliečna

ISD 060060 0010A

ISD 060090 0010A

ISD 080080 0010A

ISD 090090 0010A

ISD 090120 0010A

ISD 100100 0010A

ISD 100150 0010A

ISD 120120 0010A

ISD 150150 0010A

186,67224,00

206,67248,00

222,50267,00

247,50297,00

285,83343,00

275,00330,00

344,17413,00

335,83403,00

450,83541,00

ISD 0100

186,67224,00

206,67248,00

222,50267,00

247,50297,00

285,83343,00

275,00330,00

344,17413,00

335,83403,00

450,83541,00

Veľkostný kód okna(šírka × výška v cm)

Rozmer v cmTyp ISD 2093

ISD – ploché zasklenie

60 × 60

60 × 90

80 × 80

90 × 90

90 × 120

100 × 100

100 × 150

120 × 120

150 × 150

Veľkostný kód okna(šírka × výška v cm)

Rozmer v cmTyp ISD 0010

60 × 60

60 × 90

80 × 80

90 × 90

90 × 120

100 × 100

100 × 150

120 × 120

Veľkostný kód okna(šírka × výška v cm)

Typ

ISD 060060 2093

ISD 060090 2093

ISD 080080 2093

ISD 090090 2093

ISD 090120 2093

ISD 100100 2093

ISD 100150 2093

ISD 120120 2093

305,00366,00

335,83403,00

363,33436,00

403,33484,00

465,83559,00

448,33538,00

560,00672,00

546,67656,00

ISD 060060 0100A

ISD 060090 0100A

ISD 080080 0100A

ISD 090090 0100A

ISD 090120 0100A

ISD 100100 0100A

ISD 100150 0100A

ISD 120120 0100A

ISD 150150 0100A

60 × 60

60 × 90

80 × 80

90 × 90

90 × 120

100 × 100

100 × 150

120 × 120

150 × 150

Rozmer v cm

ISD – polykarbonátovákupola mliečna

ISD 060060 0110A

ISD 060090 0110A

ISD 080080 0110A

ISD 090090 0110A

ISD 090120 0110A

ISD 100100 0110A

ISD 100150 0110A

ISD 120120 0110A

ISD 150150 0110A

201,67242,00

222,50267,00

240,83289,00

267,50321,00

309,17371,00

296,67356,00

371,67446,00

362,50435,00

486,67584,00

ISD 0110

201,67242,00

222,50267,00

240,83289,00

267,50321,00

309,17371,00

296,67356,00

371,67446,00

362,50435,00

486,67584,00

ISD – polykarbonátovákupola číra

Pre objednanie kompletného svetlíka je nutné objednať spodnú časť (označenie CVP alebo CFP) aj hornú časť (označenie ISD).

Sledujte dostupnosť na našichwebových stránkach.

Novinka!

Page 34: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

A B C D

GGL MK04 P L 7060

písmeno „K” (nap . MK04 štítku).

.

M04.

PML M04 7060.

PK?

A B

C

D

íklad:P

K0MLGG

4K0 LP

0670

Page 35: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na www.evelux.sk.

CENNÍK 35

821,67 867,50 986,00 1  041,00

865,00 910,83 1  038,00 1  093,00

899,17 945,00 1  079,00 1  134,00

1  020,00 1  065,83 1  224,00 1  279,00

968,33 1  014,17 1  162,00 1  217,00

1  029,17 1  075,00 1  235,00 1  290,00

1  080,83 1  126,67 1  297,00 1  352,00

1  037,50 1  083,33 1  245,00 1  300,00

1  106,67 1  152,50 1  328,00 1  383,00

1  210,83 1  256,67 1  453,00 1  508,00

1  029,17 1  075,00 1  235,00 1  290,00

1  184,17 1  230,00 1  421,00 1  476,00

1  280,00 1  325,83 1  536,00 1  591,00

Vonkajšie rolety

Prevedenie

Popis

SML 0000S SML 0100S SML 0700S

Hliník

Vonkajšia roletana elektrický pohon C, D

Meď Titánzinok

SSL 0000S SSL 0100S SSL 0700S

Hliník

Vonkajšia roletana solárny pohon D

Meď Titánzinok

Všetky vonkajšie rolety sú kompatibilné s predchádzajúcou aj s Novou Generáciou strešných okien VELUX. Doplnok si objednávajte vždy podľa číselného kódustrešného okna. Vo veľkostnom kóde Novej Generácie strešných okien je naviac písmeno K, napr. MK06, veľkostný kód strešného okna predchádzajúcejgenerácie totožného rozmeru má kód bez písmena K, napr. M06.

Manuálne ovládaná vonkajšia roleta SHL nie je kompatibilná so strešnými oknami zakúpenými pred rokom 2002 a nie je kompatibilná ani so strešnými oknamis dodatočne namontovanou kľučkou pre spodné ovládanie.

Vysvetlívka:C Elektricky ovládané doplnky sú určené na pripojenie ku strešnému oknu Integra a ovládaciemu setu KMX 100 alebo KUX.D Vonkajšie rolety pre zostavy okien nad sebou je možné namontovať iba na kombi lemovanie s priestorom 250 mm nad sebou a minimálne 100 mm vedľa seba.

Pre okná v medenom prevedení dodávame vonkajšie rolety s kontaktnými lištami v medi (roleta je v tmavošedom prevedení), pre okná v titánzinkovomprevedení ponúkame hliníkovú roletu lakovanú striebornošedou farbou 0700.

Termín dodania 2 pracovné dni 10 pracovných dní 15 pracovných dní

Typ

Veľkostný kód(šírka × výška v cm)

CK02 55 × 78

CK04 55 × 98

FK06 66 × 118

FK08 66 × 140

MK04 78 × 98

MK06 78 × 118

MK08 78 × 140

MK10 78 × 160

PK06 94 × 118

PK08 94 × 140

PK10 94 × 160

SK06 114 × 118

SK08 114 × 140

SK10 114 × 160

UK04 134 × 98

UK08 134 × 140

UK10 134 × 160

SHL 0000

Hliník

Jednoduchávonkajšia roleta

Bližšie informácie o farbách, vzorkách a ce -nových kategóriách nájdete v našej brožúreRolety a žalúzie alebo na www.velux.sk.

Informácia

283,33 320,83 329,17 340,00 385,00 395,00

297,50 335,00 343,33 357,00 402,00 412,00

321,67 359,17 367,50 386,00 431,00 441,00

342,50 380,00 388,33 411,00 456,00 466,00

328,33 365,83 374,17 394,00 439,00 449,00

345,83 383,33 391,67 415,00 460,00 470,00

360,00 397,50 405,83 432,00 477,00 487,00

408,33 445,83 454,17 490,00 535,00 545,00

387,50 425,00 433,33 465,00 510,00 520,00

411,67 449,17 457,50 494,00 539,00 549,00

432,50 470,00 478,33 519,00 564,00 574,00

415,00 452,50 460,83 498,00 543,00 553,00

442,50 480,00 488,33 531,00 576,00 586,00

484,17 521,67 530,00 581,00 626,00 636,00

411,67 449,17 457,50 494,00 539,00 549,00

474,17 511,67 520,00 569,00 614,00 624,00

511,67 549,17 557,50 614,00 659,00 669,00

414,17 451,67 460,00 497,00 542,00 552,00

434,17 471,67 480,00 521,00 566,00 576,00

469,17 506,67 515,00 563,00 608,00 618,00

500,00 537,50 545,83 600,00 645,00 655,00

480,00 517,50 525,83 576,00 621,00 631,00

505,00 542,50 550,83 606,00 651,00 661,00

525,00 562,50 570,83 630,00 675,00 685,00

595,83 633,33 641,67 715,00 760,00 770,00

565,83 603,33 611,67 679,00 724,00 734,00

600,83 638,33 646,67 721,00 766,00 776,00

630,83 668,33 676,67 757,00 802,00 812,00

605,83 643,33 651,67 727,00 772,00 782,00

646,67 684,17 692,50 776,00 821,00 831,00

706,67 744,17 752,50 848,00 893,00 903,00

600,83 638,33 646,67 721,00 766,00 776,00

691,67 729,17 737,50 830,00 875,00 885,00

747,50 785,00 793,33 897,00 942,00 952,00

SMG 0000S SMG 0700S

Hliník

Vonkajšia roleta prekombináciu strešného okna

a doplnkového strešného okna

Titánzinok

204,17245,00

214,17257,00

231,67278,00

246,67296,00

236,67284,00

249,17299,00

259,17311,00

294,17353,00

279,17335,00

296,67356,00

311,67374,00

299,17359,00

318,33382,00

348,33418,00

296,67356,00

340,83409,00

368,33442,00

Page 36: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na www.evelux.sk.

CENNÍK36

Vonkajšie markízy

Cenová kategórialátky

Veľkostný kód(šírka × výška v cm)

Typ

Popis

45,0054,00

45,0054,00

47,5057,00

47,5057,00

57,5069,00

57,5069,00

57,5069,00

57,5069,00

70,0084,00

70,0084,00

70,0084,00

76,6792,00

76,6792,00

76,6792,00

86,67104,00

86,67104,00

86,67104,00

Štandard

MHL 5060

273,33328,00

276,67332,00

279,17335,00

288,33346,00

288,33346,00

290,83349,00

299,17359,00

308,33370,00

299,17359,00

302,50363,00

305,00366,00

308,33370,00

310,83373,00

314,17377,00

316,67380,00

320,00384,00

322,50387,00

Štandard

MML 5060E

Štandard

Vonkajšiamarkíza

na manuálneovládanieA

Vonkajšiamarkíza

na elektrickýpohonC

Vonkajšiamarkíza na

solárny pohon

MSL 5060E

Rolety a žalúzie s bielymi lištami, tzv. biela línia, už nie sú v ponuke.Všetky vonkajšie markízy sú kompatibilné s predchádzajúcou aj s Novou Generáciou strešných okien VELUX. Vo veľkostnom kóde Novej Generácie strešných okienje naviac písmeno K, napr. MK06, veľkostný kód strešného okna predchádzajúcej generácie totožného rozmeru má kód bez písmena K, napr. M06.

Pre objednanie roliet a žalúzií na strešné okná zakúpené pred rokom 2002 kontaktujte zákaznícke centrum.

Vysvetlívka:A Markíza MHL ma označenie veľkostí CK00, FK00 atď. a je kompatibilná so všetkými dĺžkami v danej šírke okna.C Elektricky ovládané doplnky sú určené na pripojenie ku strešnému oknu Integra a ovládaciemu setu KMX 100 alebo KUX 100.

Termín dodania 2 pracovné dni 10 pracovných dní 15 pracovných dní 20 pracovných dní

CK02 55 × 78

CK04 55 × 98

FK06 66 × 118

FK08 66 × 140

MK04 78 × 98

MK06 78 × 118

MK08 78 × 140

MK10 78 × 160

PK06 94 × 118

PK08 94 × 140

PK10 94 × 160

SK06 114 × 118

SK08 114 × 140

SK10 114 × 160

UK04 134 × 98

UK08 134 × 140

UK10 134 × 160

Štandard

MAG 5060

86,67104,00

89,17107,00

91,67110,00

95,00114,00

Štandard

MIE 5060

Vonkajšia mar -kíza pre strešnédoplnkové okno

GIL/GIU

Vonkajšia mar -kíza pre strešnédoplnkové okno

VFE/VIU

81,6798,00

81,6798,00

100,00120,00

100,00120,00

109,17131,00

109,17131,00

123,33148,00

123,33148,00

Bližšie informácie o farbách, vzorkách a ce -nových kategóriách nájdete v našej brožúreRolety a žalúzie alebo na www.velux.sk.

Informácia

Cenová kategórialátky

Veľkostný kód(šírka × výška v cm)

Typ

Popis

MK31 78 × 60

MK35 78 × 95

PK31 94 × 60

PK35 94 × 95

SK31 114 × 60

SK35 114 × 95

UK31 134 × 60

UK35 134 × 95

394,17473,00

397,50477,00

400,00480,00

409,17491,00

409,17491,00

411,67494,00

420,00504,00

429,17515,00

420,00504,00

423,33508,00

425,83511,00

429,17515,00

431,67518,00

435,00522,00

437,50525,00

440,83529,00

443,33532,00

Page 37: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

227,50 244,17 273,00 293,00

232,50 249,17 279,00 299,00

241,67 258,33 290,00 310,00

245,83 262,50 295,00 315,00

243,33 260,00 292,00 312,00

247,50 264,17 297,00 317,00

252,50 269,17 303,00 323,00

260,00 276,67 312,00 332,00

260,83 277,50 313,00 333,00

263,33 280,00 316,00 336,00

268,33 285,00 322,00 342,00

268,33 285,00 322,00 342,00

271,67 288,33 326,00 346,00

275,00 291,67 330,00 350,00

281,67 298,33 338,00 358,00

284,17 300,83 341,00 361,00

286,67 303,33 344,00 364,00

210,83 227,50 253,00 273,00

215,83 232,50 259,00 279,00

225,00 241,67 270,00 290,00

229,17 245,83 275,00 295,00

226,67 243,33 272,00 292,00

230,83 247,50 277,00 297,00

235,83 252,50 283,00 303,00

243,33 260,00 292,00 312,00

244,17 260,83 293,00 313,00

246,67 263,33 296,00 316,00

251,67 268,33 302,00 322,00

251,67 268,33 302,00 322,00

255,00 271,67 306,00 326,00

258,33 275,00 310,00 330,00

265,00 281,67 318,00 338,00

267,50 284,17 321,00 341,00

270,00 286,67 324,00 344,00

88,33 105,00 106,00 126,00

95,83 112,50 115,00 135,00

110,00 126,67 132,00 152,00

115,83 132,50 139,00 159,00

112,50 129,17 135,00 155,00

118,33 135,00 142,00 162,00

125,00 141,67 150,00 170,00

135,83 152,50 163,00 183,00

136,67 153,33 164,00 184,00

141,67 158,33 170,00 190,00

148,33 165,00 178,00 198,00

148,33 165,00 178,00 198,00

153,33 170,00 184,00 204,00

158,33 175,00 190,00 210,00

167,50 184,17 201,00 221,00

170,83 187,50 205,00 225,00

175,00 191,67 210,00 230,00

60,83 77,50 73,00 93,00

65,83 82,50 79,00 99,00

75,00 91,67 90,00 110,00

79,17 95,83 95,00 115,00

76,67 93,33 92,00 112,00

80,83 97,50 97,00 117,00

85,83 102,50 103,00 123,00

93,33 110,00 112,00 132,00

94,17 110,83 113,00 133,00

96,67 113,33 116,00 136,00

101,67 118,33 122,00 142,00

101,67 118,33 122,00 142,00

105,00 121,67 126,00 146,00

108,33 125,00 130,00 150,00

115,00 131,67 138,00 158,00

117,50 134,17 141,00 161,00

120,00 136,67 144,00 164,00

Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na www.evelux.sk.

CENNÍK 37

Unikátny systéma montáž doplnkov

®

Zatemňujúce roletyBližšie informácie o farbách, vzorkách a ce -nových kategóriách nájdete v našej brožúreRolety a žalúzie alebo na www.velux.sk.

Informácia

Cenová kategórialátky

Veľkostný kód(šírka × výška v cm)

Typ

Popis

Štandard Premium

DKL

Zatemňujúca roletana manuálne ovládanie

Rolety a žalúzie s bielymi lištami, tzv. biela línia, už nie sú v ponuke.Doplnok si objednávajte vždy podľa číselného kódu strešného okna. Vo veľkostnom kóde Novej Generácie strešných okien je naviac písmeno K, napr. MK06,veľkostný kód strešného okna predchádzajúcej generácie totožného rozmeru má kód bez písmena K, napr. M06. Pre objednanie roliet a žalúzií na strešné okná zakúpené pred rokom 2002 kontaktujte naše zákaznícke centrum.

Termín dodania 2 pracovné dni 10 pracovných dní 15 pracovných dní

CK02 55 × 78

CK04 55 × 98

FK06 66 × 118

FK08 66 × 140

MK04 78 × 98

MK06 78 × 118

MK08 78 × 140

MK10 78 × 160

PK06 94 × 118

PK08 94 × 140

PK10 94 × 160

SK06 114 × 118

SK08 114 × 140

SK10 114 × 160

UK04 134 × 98

UK08 134 × 140

UK10 134 × 160

Štandard Premium

DFD

Kombinácia zatemňu jú -cej a plisovanej rolety

(DKL + FHL)

Štandard Premium

DML

Zatemňujúca roletana elektrický pohon

Štandard Premium

DSL

Zatemňujúca roletana solárny pohon

DKL

85,83103,00

90,83109,00

100,00120,00

104,17125,00

101,67122,00

105,83127,00

110,83133,00

118,33142,00

119,17143,00

121,67146,00

126,67152,00

126,67152,00

130,00156,00

133,33160,00

140,00168,00

142,50171,00

145,00174,00

Štandard

DOP

Zatemňujúcaroleta v kombi -nácií s markízou

(DKL + MHL)

89,96107,95

94,21113,05

104,13124,95

107,67129,20

114,04136,85

117,58141,10

121,83146,20

128,21153,85

139,54167,45

141,67170,00

145,92175,10

151,59181,91

154,42185,30

157,25188,70

171,42205,70

173,54208,25

175,67210,80

DKLDisney & VELUX

kolekcia snov

DKL

85,83103,00

90,83109,00

100,00120,00

104,17125,00

101,67122,00

105,83127,00

110,83133,00

118,33142,00

119,17143,00

121,67146,00

126,67152,00

126,67152,00

130,00156,00

133,33160,00

140,00168,00

142,50171,00

145,00174,00

DKL StarWars & VELUXGalactic Night

Collection

Page 38: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

60,83 77,50 73,00 93,00

65,83 82,50 79,00 99,00

75,00 91,67 90,00 110,00

79,17 95,83 95,00 115,00

76,67 93,33 92,00 112,00

80,83 97,50 97,00 117,00

85,83 102,50 103,00 123,00

93,33 110,00 112,00 132,00

94,17 110,83 113,00 133,00

96,67 113,33 116,00 136,00

101,67 118,33 122,00 142,00

101,67 118,33 122,00 142,00

105,00 121,67 126,00 146,00

108,33 125,00 130,00 150,00

115,00 131,67 138,00 158,00

117,50 134,17 141,00 161,00

120,00 136,67 144,00 164,00

Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na www.evelux.sk.

CENNÍK38

Rolety a žalúzie

198,33 215,00 238,00 258,00

202,50 219,17 243,00 263,00

210,00 226,67 252,00 272,00

213,33 230,00 256,00 276,00

211,67 228,33 254,00 274,00

215,00 231,67 258,00 278,00

218,33 235,00 262,00 282,00

224,17 240,83 269,00 289,00

225,00 241,67 270,00 290,00

227,50 244,17 273,00 293,00

231,67 248,33 278,00 298,00

231,67 248,33 278,00 298,00

234,17 250,83 281,00 301,00

236,67 253,33 284,00 304,00

241,67 258,33 290,00 310,00

244,17 260,83 293,00 313,00

245,83 262,50 295,00 315,00

215,00 231,67 258,00 278,00

219,17 235,83 263,00 283,00

226,67 243,33 272,00 292,00

230,00 246,67 276,00 296,00

228,33 245,00 274,00 294,00

231,67 248,33 278,00 298,00

235,00 251,67 282,00 302,00

240,83 257,50 289,00 309,00

241,67 258,33 290,00 310,00

244,17 260,83 293,00 313,00

248,33 265,00 298,00 318,00

248,33 265,00 298,00 318,00

250,83 267,50 301,00 321,00

253,33 270,00 304,00 324,00

258,33 275,00 310,00 330,00

260,83 277,50 313,00 333,00

262,50 279,17 315,00 335,00

Rolety a žalúzie s bielymi lištami, tzv. biela línia, už nie sú v ponuke.Doplnok si objednávajte vždy podľa číselného kódu strešného okna. Vo veľkostnom kóde Novej Generácie strešných okien je naviac písmeno K, napr. MK06, veľkostný kód strešného oknapredchádzajúcej generácie totožného rozmeru má kód bez písmena K, napr. M06. Pre objednanie roliet a žalúzií na strešné okná zakúpené pred rokom 2002 kontaktujte naše zákaznícke centrum.

Vysvetlívka:A Roleta RHL ma označenie veľkostí CK00, FK00 atď. a je kompatibilná so všetkými dĺžkami v danej šírke okna.C Elektricky ovládané doplnky sú určené na pripojenie ku strešnému oknu Integra a ovládaciemu setu KMX 100 alebo KUX.

Termín dodania 2 pracovné dni 10 pracovných dní 15 pracovných dní

48,33 65,00 58,00 78,00

52,50 69,17 63,00 83,00

60,00 76,67 72,00 92,00

63,33 80,00 76,00 96,00

61,67 78,33 74,00 94,00

65,00 81,67 78,00 98,00

68,33 85,00 82,00 102,00

74,17 90,83 89,00 109,00

75,00 91,67 90,00 110,00

77,50 94,17 93,00 113,00

81,67 98,33 98,00 118,00

81,67 98,33 98,00 118,00

84,17 100,83 101,00 121,00

86,67 103,33 104,00 124,00

91,67 108,33 110,00 130,00

94,17 110,83 113,00 133,00

95,83 112,50 115,00 135,00

32,5039,00

32,5039,00

35,0042,00

35,0042,00

41,6750,00

41,6750,00

41,6750,00

41,6750,00

50,8361,00

50,8361,00

50,8361,00

55,8367,00

55,8367,00

55,8367,00

63,3376,00

63,3376,00

63,3376,00

Rolety Žalúzie

Cenová kategórialátky

Veľkostný kód(šírka × výška v cm)

Typ

Popis

Štandard Premium

RFL

Roleta s vodiacimilištami

CK02 55 × 78

CK04 55 × 98

FK06 66 × 118

FK08 66 × 140

MK04 78 × 98

MK06 78 × 118

MK08 78 × 140

MK10 78 × 160

PK06 94 × 118

PK08 94 × 140

PK10 94 × 160

SK06 114 × 118

SK08 114 × 140

SK10 114 × 160

UK04 134 × 98

UK08 134 × 140

UK10 134 × 160

Štandard Premium

RML

Roletana elektrický pohonC

Štandard Premium

RSL

Roletana solárny pohon

Štandard Premium

PAL

Žalúzia na manuálneovládanie

Štandard

RHL

Roletas háčikmiA

Bližšie informácie o farbách, vzorkách a ce -nových kategóriách nájdete v našej brožúreRolety a žalúzie alebo na www.velux.sk.

Informácia

Page 39: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na www.evelux.sk.

CENNÍK 39

Rímske rolety

Doplnok si objednávajte vždy podľa číselného kódu strešného okna. Vo veľkostnom kóde Novej Generáciestrešných okien je naviac písmeno K, napr. MK06, veľkostný kód strešného okna predchádzajúcej generácietotožného rozmeru má kód bez písmena K, napr. M06.

Termín dodania 20 pracovných dní

Štandard Premium

Dizajnovákolekcia

Scholten &Baijings

FHB

Rímska roleta

Bližšie informácie o farbách, vzorkách a ce -nových kategóriách nájdete v našej brožúreRolety a žalúzie alebo na www.velux.sk.

Informácia

Cenová kategórialátky

Veľkostný kód(šírka × výška v cm)

Typ

Popis

CK02 55 × 78

CK04 55 × 98

FK06 66 × 118

FK08 66 × 140

MK04 78 × 98

MK06 78 × 118

MK08 78 × 140

MK10 78 × 160

PK06 94 × 118

PK08 94 × 140

PK10 94 × 160

SK06 114 × 118

SK08 114 × 140

SK10 114 × 160

UK04 134 × 98

UK08 134 × 140

UK10 134 × 160

79,17 95,83 104,17 95,00 115,00 125,00

85,00 101,67 110,00 102,00 122,00 132,00

97,50 114,17 122,50 117,00 137,00 147,00

103,33 120,00 128,33 124,00 144,00 154,00

100,00 116,67 125,00 120,00 140,00 150,00

105,00 121,67 130,00 126,00 146,00 156,00

111,67 128,33 136,67 134,00 154,00 164,00

120,83 137,50 145,83 145,00 165,00 175,00

121,67 138,33 146,67 146,00 166,00 176,00

125,83 142,50 150,83 151,00 171,00 181,00

132,50 149,17 157,50 159,00 179,00 189,00

132,50 149,17 157,50 159,00 179,00 189,00

136,67 153,33 161,67 164,00 184,00 194,00

140,83 157,50 165,83 169,00 189,00 199,00

149,17 165,83 174,17 179,00 199,00 209,00

152,50 169,17 177,50 183,00 203,00 213,00

155,83 172,50 180,83 187,00 207,00 217,00

Štandard Premium

Dizajnovákolekcia

Scholten &Baijings

ZHB

Doplnková látka k rímskej rolete

39,17 55,83 68,33 47,00 67,00 82,00

42,50 59,17 71,67 51,00 71,00 86,00

49,17 65,83 78,33 59,00 79,00 94,00

51,67 68,33 80,83 62,00 82,00 97,00

50,00 66,67 79,17 60,00 80,00 95,00

52,50 69,17 81,67 63,00 83,00 98,00

55,83 72,50 85,00 67,00 87,00 102,00

60,83 77,50 90,00 73,00 93,00 108,00

60,83 77,50 90,00 73,00 93,00 108,00

63,33 80,00 92,50 76,00 96,00 111,00

65,83 82,50 95,00 79,00 99,00 114,00

65,83 82,50 95,00 79,00 99,00 114,00

68,33 85,00 97,50 82,00 102,00 117,00

70,00 86,67 99,17 84,00 104,00 119,00

75,00 91,67 104,17 90,00 110,00 125,00

75,83 92,50 105,00 91,00 111,00 126,00

77,50 94,17 106,67 93,00 113,00 128,00

Page 40: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

84,17101,00

100,83121,00

100,83121,00

104,17125,00

114,17137,00

117,50141,00

123,33148,00

126,67152,00

133,33160,00

143,33172,00

74,17 90,83 89,00 109,00

76,67 93,33 92,00 112,00

86,67 103,33 104,00 124,00

90,00 106,67 108,00 128,00

95,00 111,67 114,00 134,00

98,33 115,00 118,00 138,00

111,67 128,33 134,00 154,00

115,00 131,67 138,00 158,00

41,6750,00

41,6750,00

50,8361,00

50,8361,00

55,8367,00

55,8367,00

63,3376,00

63,3376,00

93,33 110,00 112,00 132,00

95,83 112,50 115,00 135,00

108,33 125,00 130,00 150,00

112,50 129,17 135,00 155,00

119,17 135,83 143,00 163,00

123,33 140,00 148,00 168,00

139,17 155,83 167,00 187,00

143,33 160,00 172,00 192,00

59,17 75,83 71,00 91,00

61,67 78,33 74,00 94,00

69,17 85,83 83,00 103,00

71,67 88,33 86,00 106,00

76,67 93,33 92,00 112,00

79,17 95,83 95,00 115,00

89,17 105,83 107,00 127,00

91,67 108,33 110,00 130,00

108,33 125,00 130,00 150,00

112,50 129,17 135,00 155,00

126,67 143,33 152,00 172,00

130,83 147,50 157,00 177,00

139,17 155,83 167,00 187,00

144,17 160,83 173,00 193,00

162,50 179,17 195,00 215,00

167,50 184,17 201,00 221,00

Rolety a žalúzie s bielymi lištami,tzv. biela línia, už nie sú v ponuke.Doplnok si objednávajte vždy podľa čísel -ného kódu strešného okna. Vo veľkostnomkóde Novej Generácie strešných okien jenaviac písmeno K, napr. MK06, veľkostnýkód strešného okna predchádzajúcej ge -nerácie totožného rozmeru má kód bezpísmena K, napr. M06. Pre objednanie roliet a žalúzií na strešnéokná zakúpené pred rokom 2002 kon -taktujte naše zákaznícke centrum.

Vysvetlívka:A Roleta RHL a markíza MHL majú ozna če -

nie veľkostí CK00, FK00 atď. a sú kompa -tibilné so všetkými dĺžkami v danej šírkeokna.

Termín dodania2 pracovné dni10 pracovných dní15 pracovných dní

Rolety a žalúzie– pre zvislé a doplnkové strešné okná

74,17 90,83 89,00 109,00

76,67 93,33 92,00 112,00

86,67 103,33 104,00 124,00

90,00 106,67 108,00 128,00

95,00 111,67 114,00 134,00

98,33 115,00 118,00 138,00

111,67 128,33 134,00 154,00

115,00 131,67 138,00 158,00

Sieťka proti hmyzu je kompatibilná s predchádzajúcou aj s Novou Generáciou strešných okien VELUX. Vo veľkostnom kóde Novej Generácie strešných okienje naviac písmeno K, napr. MK06, veľkostný kód strešného okna predchádzajúcej generácie totožného rozmeru má kód bez písmena K, napr. M06.

Termín dodania 2 pracovné dni 10 pracovných dní 15 pracovných dní

Veľkostný kód(šírka × výška v cm)

V prípade zalomenéhoostenia alebo zostavystrešného okna a zvisléhodoplnkového okna je nutnépoužiť dve sieťky protihmyzu a spojovací dielZOZ 157 (48,00 € vrátaneDPH).

Š

D

Pred inštaláciou sieťky protihmyzu ZIL je nutné overiť sirozmery ostenia.

Viac informácií nájdetena www.velux.sk.

D

Š

ZIL CK02

ZIL FK08

ZIL MK06

ZIL MK10

ZIL PK06

ZIL PK10

ZIL SK06

ZIL SK10

ZIL UK04

ZIL UK10

Sieťka proti hmyzu

Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na www.evelux.sk.

CENNÍK

Bližšie informácie o farbách, vzorkách a ce -nových kategóriách nájdete v našej brožúreRolety a žalúzie alebo na www.velux.sk.

Informácia

Štandard Premium

DKL

Zatemňujúca roletana manuálne

ovládanie

Cenová kategórialátky

Veľkostný kód(šírka × výška v cm)

Typ

Popis

M31/MK31 78 × 60

M04/MK04/MK35 78 × 95

P31/PK31 94 × 60

P04/PK04/PK35 94 × 95

S31/SK31 114 × 60

S04/SK04/SK35 114 × 95

U31/UK31 134 × 60

U04/UK04/UK35 134 × 95

Štandard Premium

FHL

Plisovaná roletana manuálne

ovládanie

Štandard Premium

FHC

Dvojito plisovanároleta s vnútornouhliníkovou vrstvoupre úsporu energie

Štandard Premium

RFL

Roletas vodiacimi lištami

Štandard Premium

PAL

Žalúziana manuálne

ovládanie

Štandard

RHL

RoletaA

s háčikmi

CK02, C02, 102

MK04, MK06, MK08, MK31, MK34, M04,M06, M08, M31, M34, 304, 306, 308

FK06, FK08, F06, F08, 206

MK04, MK06, MK08, MK10, M04, M06,M08, M10, 304, 306, 308, 310

PK06, PK08, PK31, PK34, P06, P08, P31,P34, 406, 408

PK06, PK08, PK10, P06, P08, P10, 406,408

SK06, SK08, SK10, SK31, SK34, S06,S08, S10, S31, S34, 606, 608

SK06, SK08, S06, S08, 606, 608

UK04, UK08, U04, U08

UK08, UK10, U08, U10

Pro okná VELUX veľkosti (podľa dĺžky ostenia) Dĺžka ZIL (v mm) Maximálna šírka

ostenia (v mm) ZIL 8888

1 600

2 400

2 000

2 400

2 000

2 400

2 000

2 400

2 000

2 400

510

620

740

740

902

902

1 100

1 100

1 265

1 265

Page 41: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na www.evelux.sk.

CENNÍK 41

Plisované roletyBližšie informácie o farbách, vzorkách a ce -nových kategóriách nájdete v našej brožúreRolety a žalúzie alebo na www.velux.sk.

Informácia

Rolety a žalúzie s bielymi lištami, tzv. biela línia, už nie sú v ponuke.Doplnok si objednávajte vždy podľa číselného kódu strešného okna. Vo veľkostnom kóde Novej Generácie strešných okien je naviac písmeno K,napr. MK06, veľkostný kód strešného okna predchádzajúcej generácie totožného rozmeru má kód bez písmena K, napr. M06. Pre objednanie roliet a žalúzií na strešné okná zakúpené pred rokom 2002 kontaktujte naše zákaznícke centrum.

Vysvetlívka:C Elektricky ovládané doplnky sú určené na pripojenie ku strešnému oknu Integra a ovládaciemu setu KMX 100 alebo KUX 100.

Termín dodania 15 pracovných dní 20 pracovných dní

Cenová kategórialátky

Veľkostný kód(šírka × výška v cm)

Typ

Popis

Štandard Premium

FHL

Plisovaná roletana manuálne ovládanie

CK02 55 × 78

CK04 55 × 98

FK06 66 × 118

FK08 66 × 140

MK04 78 × 98

MK06 78 × 118

MK08 78 × 140

MK10 78 × 160

PK06 94 × 118

PK08 94 × 140

PK10 94 × 160

SK06 114 × 118

SK08 114 × 140

SK10 114 × 160

UK04 134 × 98

UK08 134 × 140

UK10 134 × 160

Štandard Premium

FHC

Dvojito plisovanároleta s vnútornouhliníkovou vrstvoupre úsporu energie

Štandard Premium

FML

Plisovaná roletana elektrický pohonC

75,8391,00

81,6798,00

94,17113,00

99,17119,00

95,83115,00

100,83121,00

107,50129,00

115,83139,00

117,50141,00

121,67146,00

127,50153,00

127,50153,00

131,67158,00

135,00162,00

143,33172,00

146,67176,00

149,17179,00

92,50111,00

98,33118,00

110,83133,00

115,83139,00

112,50135,00

117,50141,00

124,17149,00

132,50159,00

134,17161,00

138,33166,00

144,17173,00

144,17173,00

148,33178,00

151,67182,00

160,00192,00

163,33196,00

165,83199,00

88,33106,00

95,83115,00

110,00132,00

115,83139,00

112,50135,00

118,33142,00

125,00150,00

135,83163,00

136,67164,00

141,67170,00

148,33178,00

148,33178,00

153,33184,00

158,33190,00

167,50201,00

170,83205,00

175,00210,00

105,00126,00

112,50135,00

126,67152,00

132,50159,00

129,17155,00

135,00162,00

141,67170,00

152,50183,00

153,33184,00

158,33190,00

165,00198,00

165,00198,00

170,00204,00

175,00210,00

184,17221,00

187,50225,00

191,67230,00

Štandard Premium

FSL

Plisovaná roletana solárný pohon

225,83

231,67

244,17

249,17

245,83

250,83

257,50

265,83

267,50

271,67

277,50

277,50

281,67

285,00

293,33

296,67

299,17

271,00

278,00

293,00

299,00

295,00

301,00

309,00

319,00

321,00

326,00

333,00

333,00

338,00

342,00

352,00

356,00

359,00

242,50

248,33

260,83

265,83

262,50

267,50

274,17

282,50

284,17

288,33

294,17

294,17

298,33

301,67

310,00

313,33

315,83

291,00

298,00

313,00

319,00

315,00

321,00

329,00

339,00

341,00

346,00

353,00

353,00

358,00

362,00

372,00

376,00

379,00

242,50

248,33

260,83

265,83

262,50

267,50

274,17

282,50

284,17

288,33

294,17

294,17

298,33

301,67

310,00

313,33

315,83

291,00

298,00

313,00

319,00

315,00

321,00

329,00

339,00

341,00

346,00

353,00

353,00

358,00

362,00

372,00

376,00

379,00

259,17

265,00

277,50

282,50

279,17

284,17

290,83

299,17

300,83

305,00

310,83

310,83

315,00

318,33

326,67

330,00

332,50

311,00

318,00

333,00

339,00

335,00

341,00

349,00

359,00

361,00

366,00

373,00

373,00

378,00

382,00

392,00

396,00

399,00

Page 42: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na www.evelux.sk.

CENNÍK42

Plisované rolety

Rolety a žalúzie s bielymi lištami, tzv. biela línia, už nie sú v ponuke.Doplnok si objednávajte vždy podľa číselného kódu strešného okna. Vo veľkostnomkóde Novej Generácie strešných okien je naviac písmeno K, napr. MK06, veľkostnýkód strešného okna predchádzajúcej generácie totožného rozmeru má kód bezpísmena K, napr. M06. Pre objednanie roliet a žalúzií na strešné okná zakúpené pred rokom 2002kontaktujte naše zákaznícke centrum.

Vysvetlívka:C Elektricky ovládané doplnky sú určené na pripojenie ku strešnému oknu Integra

a ovládaciemu setu KMX 100 alebo KUX 100.

Termín dodania 15 pracovných dní 20 pracovných dní

Energetický balíček FOP Premiumje dostupný iba vo farbách 1047,1049 a 1051.

Cenová kategórialátky

Veľkostný kód(šírka × výška v cm)

Typ

Popis

CK02 55 × 78

CK04 55 × 98

FK06 66 × 118

FK08 66 × 140

MK04 78 × 98

MK06 78 × 118

MK08 78 × 140

MK10 78 × 160

PK06 94 × 118

PK08 94 × 140

PK10 94 × 160

SK06 114 × 118

SK08 114 × 140

SK10 114 × 160

UK04 134 × 98

UK08 134 × 140

UK10 134 × 160

113,33 127,50 136,00 153,00

119,71 133,88 143,65 160,65

133,88 148,04 160,65 177,65

138,83 153,00 166,60 183,60

144,50 158,67 173,40 190,40

149,46 163,63 179,35 196,35

155,13 169,29 186,15 203,15

164,33 178,50 197,20 214,20

175,67 189,83 210,80 227,80

179,92 194,08 215,90 232,90

185,58 199,75 222,70 239,70

191,25 205,42 229,50 246,50

195,50 209,67 234,60 251,60

199,75 213,92 239,70 256,70

216,04 230,21 259,25 276,26

218,88 233,04 262,65 279,65

222,42 236,59 266,90 283,91

FHC + MHLŠtandard

FHC + MHLPremium

Energetický balíček FOP

Dvojito plisovaná roletav kombinácií s markízou

(FHC + MHL)

Štandard Premium

FMC

Dvojito plisovaná roletana elektrický pohonC

Štandard Premium

FSC

Dvojito plisovaná roletana solárný pohon

238,33

245,83

260,00

265,83

262,50

268,33

275,00

285,83

286,67

291,67

298,33

298,33

303,33

308,33

317,50

320,83

325,00

286,00

295,00

312,00

319,00

315,00

322,00

330,00

343,00

344,00

350,00

358,00

358,00

364,00

370,00

381,00

385,00

390,00

255,00

262,50

276,67

282,50

279,17

285,00

291,67

302,50

303,33

308,33

315,00

315,00

320,00

325,00

334,17

337,50

341,67

306,00

315,00

332,00

339,00

335,00

342,00

350,00

363,00

364,00

370,00

378,00

378,00

384,00

390,00

401,00

405,00

410,00

255,00

262,50

276,67

282,50

279,17

285,00

291,67

302,50

303,33

308,33

315,00

315,00

320,00

325,00

334,17

337,50

341,67

306,00

315,00

332,00

339,00

335,00

342,00

350,00

363,00

364,00

370,00

378,00

378,00

384,00

390,00

401,00

405,00

410,00

271,67

279,17

293,33

299,17

295,83

301,67

308,33

319,17

320,00

325,00

331,67

331,67

336,67

341,67

350,83

354,17

358,33

326,00

335,00

352,00

359,00

355,00

362,00

370,00

383,00

384,00

390,00

398,00

398,00

404,00

410,00

421,00

425,00

430,00

Bližšie informácie o farbách, vzorkách a ce -nových kategóriách nájdete v našej brožúreRolety a žalúzie alebo na www.velux.sk.

Informácia

Page 43: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na www.evelux.sk.

Typ

Popis

Cena

CENNÍK 43

Doplnkovékomponentyku zariadeniamna odvod dymua tepla

KFX 210 – Set pre ovládanie až 4 strešných okien alebo 1 svetlíku (obsahuje centrálnu jednotku, poprachový požiarny spínača dymový senzor

KFC 210 – Riadiaca jednotka pre ovládanie až 4 strešných okien alebo 1 svetlíku (obsahuje centrálnu jednotku)KFC 220 – Riadiaca jednotka pre ovládanie až 8 strešných okien alebo 2 svetlíkov (obsahuje centrálnu jednotku)

Termín dodania 10 pracovných dní 15 pracovných dní

Set

KFX 210 EU KFC 210 EU KFC 220 EU KFK 200 WW KFK 100 WW KFA 100 WW KLA 200

Riadiacajednotka

Riadiacajednotka

Ventilačnýspínač

Poplachovýpožiarnyspínač

Dymovýsenzor

Dažďovýsenzor

920,83 762,50 920,83 48,00 75,00 118,33 235,00 1  105,00 915,00 1  105,00 57,60 90,00 142,00 282,00

Zariadenia pre odvod dymu a tepla

Zaria de niepre odvod dymua tepla do plochejstrechy

0000A – akrylátová kupola číra0010A – akrylátová kupola mliečna0100A – polykarbonátová kupola číra0110A – polykarbonátová kupola mliečna

Termín dodania 10 pracovných dní

Montáž možná v sklone strechy od 15° do 60°

Termín dodania 15 pracovných dní

GGL 306640 GGL SD00402 GGU 006640 GGU SD00402Typ

Popis

MK04

MK06

MK08

SK06

SK08

UK04

UK08

Základné prvky

Okno s predinštalo -vanou motorickou

jednotkou KFM

Okno s predinšt. mo -tor. jednotkou KFM

a ve ter. spojlerom KFD

Okno s predinštalo -vanou motorickou

jednotkou KFM

Okno s predinšt. mo -tor. jednotkou KFM

a ve ter. spojlerom KFD

CSP 120120 1073Q +ISD 120120 0110A

CSP 100100 1073Q +ISD 100100 0110A

CSP 120120 1073Q +ISD 120120 0100A

CSP 100100 1073Q +ISD 100100 0100A

CSP 120120 1073Q +ISD 120120 0010A

CSP 100100 1073Q +ISD 100100 0010A

CSP 120120 1073Q +ISD 120120 0000A

CSP 100100 1073Q +ISD 100100 0000A

776,67 1  050,84 856,67 1  130,84 932,00 1  261,00 1  028,00 1  357,01

810,00 1  092,50 895,83 1  178,33 972,00 1  311,00 1  075,00 1  414,00

843,33 1  135,83 935,00 1  227,50 1  012,00 1  363,00 1  122,00 1  473,00

924,17 1  219,17 1  030,83 1  325,83 1  109,00 1  463,00 1  237,00 1  591,00

986,67 1  292,50 1  104,17 1  410,00 1  184,00 1  551,00 1  325,00 1  692,00

943,33 1  053,33 1  132,00 1  264,00

1  067,50 1  199,17 1  281,00 1  439,00

Zariadenia preodvod dymua tepla došikmej strechy

2  298,00

2  404,00

2  316,00

2  422,00

2  298,00

2  404,00

2  316,00

2  422,00

2  757,60

2  884,80

2  779,20

2  906,40

2  757,60

2  884,80

2  779,20

2  906,40

Page 44: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na www.evelux.sk.

CENNÍK44

Ovládanie– manuálne alebo elektrické

Pre adaptáciu manuálne ovládaných kyvných strešných okien VELUX Novej Generácie na elektricky ovládané je potrebná inštalácia motorickej jednotky KMG 100K a riadiacej jednotky KUX 110. Pre informácie ohľadne motorickej jednotky pre strešné okná predchádzajúcej generácie kontaktujte naše zákaznícke centrum.

Vysvetlívka:F Systém sa skladá z riadiacej jednotky, motorickej jednotky, dažďového senzoru a programovateľného diaľkového ovládača.G Motorickú jednotku je nutné doplniť ovládacím systémom KUX 110. Nie je kompatibilné pre okná vysoké CK02 a menej.H Ovládací systém pre jeden elektrický prvok (pre motorickú jednotku alebo elektricky ovládaný doplnok).

Termín dodania 2 pracovné dni 10 pracovných dní

Spodná kľučka ZZZ 181K2 nie je kompatibilná s vonkajšou roletou SHL. Spodná kľučka sa inštaluje iba na okná GZL, GLL, GGL, GLU, GGU.

Typ

Popis

Cena

Elektrickéovládanie

Ovládacísystéme prestrešné okná

GGL/GGU(motor a dva

ďalšie elektricképrvky)

KMX 100 EUF KMG 100 WWG KSX 100 WW

Motorickájednotka prestrešné okná

GGL/GGU

Ovládací systémpre adaptáciu

strešných okienGGL/GGU na

solárne ovládanéstrešné okná

Ovládacísystém

pre 1–5 prvkov

KUX 110 EU KLR 200 WW KLF 100 EU KRX 100 EU

116,67 132,50 135,00 229,17 140,00 159,00 162,00 275,00

Rozhranie(interface)

Jednotkapre riadenie

vnútornej klímyVELUX

INTEGRA®Active

Motorickájednotka prestrešné okná

GZL/GLL/GLU/GGL/GGU

KMG 100K WWH KSX 100K WW

128,33 600,00 154,00 720,00

Ovládací systémpre adaptáciu

strešných okienGZL/GLL/GLU/GGL/GGU na

solárne ovládanéstrešné okná

414,17 124,17 585,00 497,00 149,00 702,00

Typ

Popis

Cena

Manuálneovládanie

Ovládacia tyč(dĺžka 80 cm)

Teleskopickáovládacia tyč(100–180 cm)

Nadstavecteleskopickejtyče (100 cm)

Adaptér k roleteRHL ovládanej

tyčou

Adaptér k roleteovládanej tyčou

ZOZ 095

14,17 20,00 10,83 5,00 5,83 17,00 24,00 13,00 6,00 7,00

5,837,00

ZCZ 080K ZCT 200K ZCT 100 ZOZ 040 ZOZ 085

Prvky pre okná GZL, GGL a GGU

Spodná kľučka

ZZZ 181K2

Inteligentnýdotykovýovládač

Pre okná predchádzajúcej generácie Pre okná predchádzajúcej generácie aj Novej Generácie Pre okná Novej Generácie

Adaptér k oknám GZL, GLL,GLU Novej generácies horným ovládaním

15,8319,00

Page 45: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

Montážne služby

Podrobné informácie týkajúce sa možnostivylepšenia technických parametrov strešnýchokien VELUX (výmena izolačných dvojskiel,montáž roliet a žalúzií, elektrického ovláda -nia, údržba strešných okien, montáž a revíziazariadenia pre odvod dymu a tepla, prípadneďalšie služby) vám poskytne zákazníckecentrum na telefóne 02/33 000 555.

Novinky sledujte na www.velux.sk

Page 46: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

Termíny a miesta:Kontaktujte prosím svojho oblastného zástupcu.

Cena:Zdarma

Predpokladaný čas trvania:2 hodiny

Predpokladaný čas trvania:1 hodina

Produktové školenie strešných okien VELUX

Predajcovia strešných okien

Ako čo najlepšie využiť obchodný potenciál strešných okien VELUX

Pre koho je školenie určené:Školenie je určené pre predajcov sortimentu VELUX a ich predajný personál.

Čo sa na školení naučíte:• Cieľom školení je zoznámiť sa s komplexnou ponukou firmy VELUX.• Naučíte sa pracovať s celým sortimentom a vybavíme Vás argumentmi pre predaj

výrobkov VELUX.• Naučíte sa pracovať s celým sortimentom našich výrobkov a bude pre Vás jedno-

duchšie ponúknuť zákazníkovi ten správny produkt podľa jeho požiadaviek.• V rámci školení sa naučíte orientovať a pracovať s tlačovinami našej spoločnosti.

Webinár

Pre koho je školenie určené:Školenie je určené pre predajný personál predajcu sortimentu VELUX.

Čo sa na školení naučíte: • Cieľem školení je zoznámiť sa s komplexnou ponukov firmy VELUX.• Naučíte sa pracovať s celým sortimentom a vybavíme Vás argumentami pre predaj

výrobkov VELUX.• Naučíte sa pracovať s celým sortimentom našich výrobkov a bude pre Vás jedno-

dušie ponúknuť zákazníkovi ten správny produkt podľa jeho požiadaviek.• Školenie prebieha prostredníctvom pripojenia k internetu, súčásťou je záverečné

vyhodnotenie.

Page 47: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

Všeobecné informácie

Registrácia na školenia:Registráciu na jednotlivé školenia je nutné uskutočniť pomocou formulára na našej internetovej adrese http://www.odbornici.velux.sk/odbornici/stavebne-firmy/skolenia.Počet miest na jednotlivých školeniach je obmedzený, preto neváhajte a hláste sa s predstihom.Po registrácii Vám príde e-mail s potvrdením vstupu na Vami vybrané školenie alebo dostanete ponuku iného voľného termínu. Tento e-mail slúži ako vstupenka na dané školenie. Bez neho nebudete na školenie vpustený.

Čo so sebou:Na technických školeniach budete sami montovať, zvoľte si prosím vhodný odev a obuv pre montáž okien a príslušenstva.

Platba:Na platených školeniach bude na mieste vyberaný účastnícky poplatok formou platob-ných kariet.

Miesta školení:Školenia v Brne sa konajú v Healthy Home kompetenčnom centre, areál VELUX, Sokolova 1d, Brno.Presné miesta školení v teréne budú oznámené najneskôr 14 dní pred termínom škole-nia na našej webovej stránke a všetci už prihlásení budú o mieste e-mailom informova-ní.

V prípade otázok kontaktujte naše zákaznícke centrum:Tel: 02 33 000 555E-mail: [email protected]

Page 48: Cenník - tchimo.sk · zk oener getické r St re šn é dop okn o VFE ... Nízk oener o okno GIL kl stné getické L/ GIU. CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CFP CVP CXP CFP CSP CVP

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.Galvaniho 7/A821 04 Bratislavawww.velux.skwww.facebook.com/velux

Centrum služieb zákazníkom VELUX:Telefón: 02/33 000 555Telefax: 02/33 000 [email protected]@velux.com

V-S

K 52

06-0

417

© 2

008,

201

2 V

ELU

X G

ROU

P ∏

VEL

UX

A V

ELU

X L

OGO

REG

ISTR

OV

AN

É O

CHRA

NN

É ZN

ÁM

KY. ∏

PIC

K&CL

ICK!

LO

GO J

E RE

GIST

ROV

AN

Á O

CHRA

NN

Á Z

MKA

.V

ELU

X S

LOV

ENSK

O, S

.R.O

. SI V

YH

RAD

ZUJE

PRÁ

VO

NA

ZM

ENU

SO

RTIM

ENTU

A N

EZO

DPO

VED

Á Z

A C

HY

BY V

TO

MTO

MA

TERI

ÁLE

. V D

ÔSL

EDKU

TEC

HN

OLÓ

GIE

TLA

ČE S

A F

ARB

Y M

ATE

RIÁ

LOV

ALE

BO V

ÝRO

BKO

V M

ÔŽU

LÍŠ

IŤ O

D S

KUTO

ČNO

STI.