112
CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103 armatura 104-109 armatura sanitarna

CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

  • Upload
    vucong

  • View
    243

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

CENNIK 2015armatura instalacyjna

������������ ������������������

���

armatura gazowa

8-39

armatura wodna

40-59

armaturac.o.

60-71

pex

72-73

ruramiedziana

74-78

grzejniki

79-103

armatura ��������

104-109

armatura sanitarna

Page 2: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103
Page 3: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

3

CENNIK 2015�� �������

armatura gazowa

4-7

��������������� �!"�#!$%�#&�

555

armatura c.o.

40-59

#&���!�'�#�()�����#&���!�*�#"���#�+, �&"�-"!��*��'�����#.#���&�#��������,"�, ���#&���!��."���� �#&(%��&� �-& !�&��'�#��&)�&#�, &�!�,��&�)���/�! !�.��*�(���0�

414648495455575959

pex

60-71

���!�"�1#$%�#���"�1,!, �-�-�) &2��!)&�#3.#�&

61626769

���!� �&�.�����!�-�3����

7373

rura miedziana

72-73

grzejniki

74-78

'�#�()����&��-�)�����,"�#3 �'�#�()��0��&��-�)���!�/'�#�()����, &�����,"�#3 �'�#�()��0��, &���!�/

75757778

armatura��������

79-103

*& ����#&���!�,"$���(%��"���& ��!&���,���&�.��*& ����,$��/&���

#&���,#�)�&�,$��/&����&-��)&�"�!,#)�����.�%2���"�!,#)�����.�#��)����32��.��*& �������"�!,#)�����

8088899092

9899

100101101

armatura sanitarna

104-109

.��)�"$���

.�,���,�.�,���"�#!$%�#&,!��)!������#&-!�&(%���32��.��"�&���

105105106107108109

armatura wodna

8-39

��������������������#&���!�"�.$%�#�)��������������#&���!��#��"&�)�#&���!�#��� )�#&���!�&) !,�&2�)����#&���!�'�#!*������� �!#&,��!'$������.��#&���0��2����)!�/

�32���&���&)�"�#���.!�'�3 ���"�#!$%�#&���&, !�#)����&) !��*��#$%�#���-�,�32)���#-��)��)�#$%�#���-�,�32)�4���),����.��#$%�#���-�,�32)��#$%�#���-�,�32)���/��-��&)� &5-!�" ��

91518202122222223

2324242834343639

4-7

armatura gazowa

8-39

armatura wodna

40-59

armaturac.o.

60-71

pex

72-73

ruramiedziana

74-78

grzejniki

79-103

armatura ��������

104-109

armatura sanitarna

Page 4: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

4

armatura gazowa

4-7

��������������� �!"�#!$%�#&�

555

4-7

armatura gazowa

Page 5: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

5

KUREK KULOWY DO GAZU EVERGAS MOP 5 T2

152 WZ

indeks ������ ����M D

10-152-0150-000

10-152-0200-000

10-152-0250-000

½”

¾”

1”

12/72

20/80

12/48

cena (PLN)

15,80

23,12

36,10gr

upa CC

KUREK KULOWY DO GAZU EVERGAS MOP 5 T2

151 WW

indeks ������ ����M D

10-151-0150-000

10-151-0200-000

10-151-0250-000

10-151-0320-000

10-151-0400-000

10-151-0500-000

½”

¾”

1”

1¼”

1½”

2”

12/72

20/80

12/48

8/32

4/16

4/16

cena (PLN)

15,80

23,12

36,10

60,90

85,60

139,00

grup

a CC

��� ��.��'&#��,��5)!�MOP 5 T2

413indeks ������ ����

M D

10-413-0150-000

10-413-0200-000

10-413-0250-000

10-413-0320-000

10-413-0400-000

10-413-0500-000

½”

¾”

1”

1¼”

1½”

2”

20/160

20/80

10/70

10/60

5/30

2/20

cena (PLN)

16,32

21,89

38,85

62,50

82,30

131,00

grup

a C

PHA-250WW

indeks �����(mm)

����M D

11-010-0500-000

11-010-0750-000

11-010-1000-000

11-010-1250-000

11-010-1500-000

11-010-2000-000

500

750

1000

1250

1500

2000

1/25

1/25

1/25

1/25

1/25

1/25

cena (PLN)

46,00

51,00

56,90

63,00

70,10

82,50

����

�KA

-� &���!�"�#��0.�"�#!$%�#��.��"�.$%�#���#%.#�+�.�-��!�/�#&,��&)��"&���&-��'&#���

���

4-7

armatura gazowa

Page 6: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

6

PHA-251WZ

indeks �����(mm)

����M D

11-011-0500-000

11-011-0750-000

11-011-1000-000

11-011-1250-000

11-011-1500-000

11-011-2000-000

500

750

1000

1250

1500

2000

1/25

1/25

1/25

1/25

1/25

1/25

cena (PLN)

46,00

51,00

56,90

63,00

70,10

82,50

����

�KA

-� &���!�"�#��0.�"�#!$%�#��.��"�.$%�#���#%.#�+�.�-��!�/�#&,��&)��"&���&-��'&#���

���

FPGS-04B

indeks �����(mm)

����M D

11-009-0500-000

11-009-0750-000

11-009-1000-000

11-009-1250-000

11-009-1500-000

11-009-2000-000

11-009-2500-000

500

750

1000

1250

1500

2000

2500

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

cena (PLN)

70,33

81,91

93,50

106,15

118,72

144,03

169,34

����

�C1

"�#!$%�#����&, !�#)��.��'&#��-� &�����#�"$&,#�#�-�"=�4�#��5��*�)���-�"��, !-

1

FPGS-04KB

indeks �����(mm)

����M D

11-007-0500-000

11-007-0750-000

11-007-1000-000

11-007-1250-000

11-007-1500-000

11-007-2000-000

500

750

1000

1250

1500

2000

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

cena (PLN)

72,76

84,34

95,93

108,61

121,12

146,47

"�#!$%�#����&, !�#)��.��'&#��-� &�����#�"$&,#�#�-�"=�4�#��5��*�)���-��% ��!-

����

�C1

FPGS-00B

indeks �����(mm)

����M D

11-006-0500-000

11-006-0750-000

11-006-1000-000

11-006-1250-000

11-006-1500-000

11-006-2000-000

500

750

1000

1250

1500

2000

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

cena (PLN)

139,62

150,88

163,90

176,21

188,34

212,77

"�#!$%�#����&, !�#)��.��'&#��-� &�����#�"$&,#�#�-�"=�4�#�#&����-�>,#!*��#$%�#�-?

����

�C1

4-7

armatura gazowa

Page 7: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

7

FPGS-08B

indeks �����(mm)

����M D

11-005-0500-000

11-005-0750-000

11-005-1000-000

11-005-1250-000

11-005-1500-000

11-005-2000-000

500

750

1000

1250

1500

2000

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

cena (PLN)

67,33

78,88

90,47

103,13

115,66

140,99

"�#!$%�#����&, !�#)��.��'&#��-� &�����#�"$&,#�#�-�"=�

����

�C1

4-7

armatura gazowa

Page 8: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

8

armatura wodna

8-39

��������������������#&���!�"�.$%�#�)��������������#&���!��#��"&�)�#&���!�#��� )�#&���!�&) !,�&2�)����#&���!�'�#!*������� �!#&,��!'$������.��#&���0��2����)!�/

�32���&���&)�"�#���.!�'�3 ���"�#!$%�#&���&, !�#)����&) !��*��#$%�#���-�,�32)���#-��)��)�#$%�#���-�,�32)�4���),����.��#$%�#���-�,�32)��#$%�#���-�,�32)���/��-��&)� &5-!�" ��

91518202122222223

2324242834343639

8-39

armatura wodna

Page 9: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

9

PHA-200/1

indeks ������ ����M D

00-006-0150-000

00-006-0200-000

00-006-0250-000

00-006-0320-000

00-006-0400-000

00-006-0500-000

½”

¾”

1”

1¼”

1½”

2”

10/90

10/60

6/36

4/24

3/18

2/8

cena (PLN)

20,20

33,00

50,60

82,50

115,50

193,60

grup

a K

�����������!�/�#&��#��%�#�%��(GWINT WW) PN40

���

PHA-200/3

indeks ������ ����M D

00-008-0150-000

00-008-0200-000

00-008-0250-000

½”

¾”

1”

10/90

10/60

6/36

cena (PLN)

19,80

32,50

50,60

grup

a K

�����������!�/�#&��#�"���3 $�-�-� !����!-��>'��) ���?�")Q�

���

PHA-200/4

indeks ������ ����M D

00-009-0150-000

00-009-0200-000

00-009-0250-000

½”

¾”

1”

10/90

10/60

6/36

cena (PLN)

20,20

33,00

50,60

grup

a K

�����������!�/�#&��#�"���3 $�-�-� !����!-��>'��) ��#?�")Q�

���

PHA-200/2

indeks ������ ����M D

00-007-0150-000

00-007-0200-000

00-007-0250-000

½”

¾”

1”

10/90

10/60

6/36

cena (PLN)

20,20

33,00

50,60gr

upa K

�����������!�/�#&��#��%�#�%��(GWINT WZ) PN40

K

���

8-39

armatura wodna

Page 10: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

10

�����������!�"����� �#��%�#�%�>'��) ���?�")���.�&�.)��X��X��X��X�")���.�&�.)��XQ�X��X[�X\�X���

PHA]���

indeks(czerwony chwyt*)

indeks(niebieski chwyt**)

������ ����M D

00-001-0100-000

00-001-0150-000

00-001-0200-000

00-001-0250-000

00-001-0320-000

00-001-0400-000

00-001-0500-000

00-001-0650-000

00-001-0800-000

00-001-1000-000

00-001-0100-001

00-001-0150-001

00-001-0200-001

00-001-0250-001

00-001-0320-001

00-001-0400-001

00-001-0500-001

00-001-0650-001

00-001-0800-001

00-001-1000-001

��

��

��

��

���

���

��

���

����

��

��

��

��

���

���

��

���

����

10/200

15/150

10/100

6/60

4/40

4/32

2/20

2/10

2/4

2/4

10/200

15/150

10/100

6/60

4/40

4/32

2/20

2/10

2/4

2/4

cena (PLN)

9,90

13,10

19,00

31,30

48,40

73,00

110,00

240,00

330,00

565,00

9,90

13,10

19,00

31,30

48,40

73,00

110,00

240,00

330,00

565,00

grup

a K

�����������!�"����� �#�"���3 $�-�-� !����!-�>'��) ���?�")��

PHA]���

indeks(czerwony chwyt*)

indeks(niebieski chwyt**)

������ ����M D

00-002-0150-000

00-002-0200-000

00-002-0250-000

00-002-0150-001

00-002-0200-001

00-002-0250-001

½”

¾”

1”

½”

¾”

1”

15/150

10/100

6/60

15/150

10/100

6/60

cena (PLN)

13,75

19,00

30,90

13,75

19,00

30,90

grup

a K

8-39

armatura wodna

�����������!�"����� �#�"�.�(5���-�.���#�()��&�-��^����4�")��

PHA]����

indeks ������ ����M D

00-002-0150-003

00-002-0200-003

½” (DN15)

¾” (DN20)

10/200

10/100

cena (PLN)

14,00

20,00

grup

a K

���

Page 11: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

11

�����������!�"����� �#��%�#�%�(GWINT WZ) PN30

PHA-003

indeks(czerwony chwyt*)

indeks(niebieski chwyt**)

������ ����M D

00-003-0150-000

00-003-0200-000

00-003-0250-000

00-003-0150-001

00-003-0200-001

00-003-0250-001

½”

¾”

1”

½”

¾”

1”

15/150

10/100

6/60

15/150

10/100

6/60

cena (PLN)

14,45

20,10

34,00

14,45

20,10

34,00

grup

a KK

�����������!�"����� �#�"���3 $�-�-� !����!-�>'��) ��#?�")��

PHA]��Q

indeks(czerwony chwyt*)

indeks(niebieski chwyt**)

������ ����M D

00-004-0150-000

00-004-0200-000

00-004-0250-000

00-004-0150-001

00-004-0200-001

00-004-0250-001

½”

¾”

1”

½”

¾”

1”

15/150

10/100

6/60

15/150

10/100

6/60

cena (PLN)

14,45

20,10

34,00

14,45

20,10

34,00

grup

a K

�����������!�"����� �#�.��#$%�#�%PN30

PHA-005/R

indeks ������ ����M D

00-005-0150-100

00-005-0200-100

00-005-0250-100

½”

¾”

1”

10/120

10/100

6/60

cena (PLN)

15,50

24,50

41,50

grup

a KK

�����������!�"����� �#�"���3 $�-�-� !����!-�#�.��#$%�#�%�")��

PHA]���

indeks ������ ����M D

00-005-0150-000

00-005-0200-000

00-005-0250-000

indeks(ze stalowym motylkiem a. PHA-005/SM)

00-005-0150-200

00-005-0200-200

00-005-0250-200

½”

¾”

1”

10/120

10/100

6/60

cena (PLN)

15,50

24,50

41,50

grup

a K

8-39

armatura wodna

Page 12: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

12

�����������!�#��%�#�%�>'��) ���?#�.$&�����-�")��

1030�"��,���

indeks ������ ����M D

00-100-0150-000

00-100-0200-000

00-100-0250-000

00-100-0320-000

00-100-0400-000

00-100-0500-000

½”

¾”

1”

1¼”

1½”

2”

16/160

12/120

6/60

4/40

4/32

2/20

cena (PLN)

10,10

14,10

23,50

35,90

55,50

93,70

grup

a A

�����������!�#�"���3 $�-�-� !����!->'��) ���?�#�.$&�����-�")��

1031 PLUS WW

indeks ������ ����M D

00-110-0150-000

00-110-0200-000

00-110-0250-000

½”

¾”

1”

16/160

12/120

6/60

cena (PLN)

10,70

14,80

24,00gr

upa A

�����������!�#��%�#�%�>'��) ��#?#�.$&�����-�")��

1030�"��,��#

indeks ������ ����M D

00-101-0150-000

00-101-0200-000

00-101-0250-000

½”

¾”

1”

16/160

12/120

6/60

cena (PLN)

10,40

15,00

24,00

grup

a A

�����������!�#�"���3 $�-�-� !����!->'��) ��#?�#�.$&�����-�")��

1031 PLUS WZ

indeks ������ ����M D

00-111-0150-000

00-111-0200-000

00-111-0250-000

½”

¾”

1”

16/160

12/120

6/60

cena (PLN)

10,80

15,10

24,90

grup

a A

�����������!�, &).&�.�#�.$&�����->'��) ���?�")��

1410WW

indeks ������ ����M D

00-200-0650-000

00-200-0800-000

00-200-1000-000

2½”

3”

4”

2/10

2/4

2/4

cena (PLN)

158,00

235,00

354,00

grup

a A

&�����-

8-39

armatura wodna

Page 13: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

13

KUREK KULOWY TYP MINIPN15

3021WW

indeks ������ ����M D

01-301-0150-000 ½” 25/250

cena (PLN)

11,38

grup

a E

KUREK KULOWY TYP MINIPN15

3021WZ

indeks ������ ����M D

01-302-0150-001 ½” 20/180

cena (PLN)

11,00

grup

a E

�����������!�#�"���3 $�-�-� !����!-�#�.��#$%�#�%�")��

366indeks ������ ����

M D

00-005-0320-000 1¼” 4/24

cena (PLN)

87,15

grup

a A

�����������!�#�.$&�����-� !"�-�)��#��#$%�#�%�.��$%�#�)�&�#����%�"�1_&�_"�1�`a�^�b�[�>.)��?�")��

PHA]��c.

indeks ������ ����M D

01-019-0000-001

01-019-1000-001

½”

½”

kolor������

czerw.

nieb.

25/250

25/250

����������

12,80

12,80

����

� K

���

8-39

armatura wodna

�����������!�,"�, ��!�#�.$&�����-�#��#$%�#�%�.���32&�>.)��?�")��

PHA]��c,

indeks ������ ����M D

01-019-0000-002

01-019-1000-002

½”

½”

kolor������

czerw.

nieb.

25/250

25/250

����������

12,80

12,80

����

� K

Page 14: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

14

KUREK KULOWY Z ZAWOREM SPUSTOWYMPN25 DLA DN15; DN20; DN25; PN20 DLA DN32; DN40; DN50

65RU

indeks ������ ����M D

01-303-0150-000

01-303-0200-000

01-303-0250-000

01-303-0320-000

01-303-0400-000

01-303-0500-000

½”

¾”

1”

1¼”

1½”

2”

8/80

6/60

4/40

2/32

2/24

2/16

cena (PLN)

19,60

25,30

38,00

58,50

85,90

126,00

grup

a E

�����������!�#���� ��-�,��5)!-#�.$&�����-�")��

PHA]��[

indeks ������ ����M D

01-006-0150-000

01-006-0200-000

01-006-0250-000

½”

¾”

1”

8/80

6/60

4/40

cena (PLN)

22,70

36,90

55,83

grup

a K

KUREK KULOWY PODTYNKOWYPN20

428CH

indeks ������ ����M D

01-305-0150-000

01-305-0200-000

½”

¾”

5/50

4/40

cena (PLN)

40,90

47,60

grup

a E

KUREK KULOWY DO WLUTOWANIAPN30

1504indeks DN ����

M D

01-304-0150-000

01-304-0180-000

01-304-0220-000

01-304-0280-000

10

15

20

25

Dz

15

18

22

28

16/160

12/120

10/100

6/60

cena (PLN)

12,65

16,50

22,72

33,42

grup

a E8-39

armatura wodna

Page 15: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

15

�����������!�"�.$%�#�)���!�#���� ��-���&#�"���3 $�-�-� &���!-�")��

PHA]���

indeks ������ ����M D

02-011-1510-000

02-011-1515-000

02-011-1520-000

�������

½” x ½”

½” x ¾”

1/100

1/100

1/100

cena (PLN)

14,50

14,70

15,50

grup

a K

�����������!�"�.$%�#�)���!�#���� ��-���&#�"���3 $�-�-� &���!-�")���

PHA]���

indeks ������ ����M D

02-012-1510-000

02-012-1515-000

02-012-1520-000

�������

½” x ½”

½” x ¾”

1/100

1/100

1/100

cena (PLN)

13,00

13,20

14,10

grup

a K

8-39

armatura wodna

#&�0��"�.$%�#�)���!�'�#!*���!")��

PHA]��\

indeks ������ ����M D

02-018-1510-000

02-018-1515-000

02-018-1520-000

�������

½” x ½”

½” x ¾”

20/200

20/200

20/200

cena (PLN)

12,90

13,10

13,70

grup

a K

�������% ��!�#��#�"�-�����, !-")��

3003indeks ������ ����

M D

02-200-1510-000

02-201-1510-000

02-200-1515-000

02-200-1520-000

�������

½” x ø10”

½” x ½”

½” x ¾”

1/100

1/200

1/100

1/100

cena (PLN)

9,50

10,70

9,80

10,10

grup

a B

�����������!�#���#� %PN10

3027indeks ������ ����

M D

02-301-1515-000

02-301-1520-000

½” x ½”

½” x ¾”

16/160

16/160

cena (PLN)

14,50

14,90

grup

a E

Page 16: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

16

�������% ��!�#��#�"�-�����, !-")��

3003,

indeks ������ ����M D

02-204-1510-000

�������

25/100

cena (PLN)

7,80

grup

a B

#&�0���% ��!�'�#!*���!�#���� ��-.��*& �����`a^ga�")��

7883812indeks ������ ����

M D

02-305-1510-000

������� 1/100

cena (PLN)

36,00

grup

a E

#&�0���% ��!�#�'$����%����&-��#)%�")��

PHA]���

indeks ������ ����M D

02-052-1510-000

02-052-1515-000

02-052-1520-000

�������

½” x ½”

½” x ¾”

1/100

1/100

1/100

cena (PLN)

17,90

18,10

19,00

grup

a K

#&�0��'�#!*���!�"�.$%�#�)���!��% ��!�#���� ��-�")��

PHA]��[

indeks ������ ����M D

02-056-1510-000

02-056-1515-000

02-056-1520-000

�������

½” x ½”

½” x ¾”

1/100

1/100

1/100

cena (PLN)

16,80

17,32

17,85

grup

a K

���

#&�0���% ��!�#�'$����%����&-��#)%�")��

PHA]���

indeks ������ ����M D

02-051-1510-000

02-051-1515-000

02-051-1520-000

�������

½” x ½”

½” x ¾”

1/100

1/100

1/100

cena (PLN)

19,00

19,20

19,70

grup

a K

8-39

armatura wodna

Page 17: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

17

ZAWÓR KOMBINOWANY DO BATERII #�"�.$%�#�)��-�.��"�&����")��

PHA]���

indeks ������ ����M D

02-050-1520-000 ������������

1/80

cena (PLN)

37,00

grup

a K

#&�0��'�#!*���!�"�.$%�#�)���!��% ��!��")��

PHA]��h

indeks ������ ����M D

02-057-1510-000

02-057-1515-000

�������

½” x ½”

1/100

1/100

cena (PLN)

12,90

13,10

grup

a K8-39

armatura wodna

ZAWÓR GRZYBKOWYPN10

3018indeks ������ ����

M D

02-300-1515-000

02-300-1520-000

½” x ½”

½” x ¾”

1/100

1/100

cena (PLN)

14,40

14,70

grup

a E

#&�0��'�#!*���#����/�-%�)&����.��"�.$%�#�"�&����#�"�#�.$�2�%�"�.�*& ���3�)&5���))%

PHA-014O

indeks ������ ����M D

02-014-0200-001

¾” x ¾” x ¾” 1/150

cena (PLN)

28,50

grup

a E

���

#&�0��'�#!*���!�.��"�.$%�#�)�&�"�&���4#-!�&����#�"�#�.$�2�%�"�.�*& ���3�")��

PHA]��Q

indeks ������ ����M D

02-014-0200-000 ¾” x ¾” x ¾” 8/120

cena (PLN)

28,50

grup

a E

Page 18: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

18

�����������!��#��"&�)!�#�.$&�����-#��#$%�#�%�.���32&�")��

PHA]��c

indeks ������ ����M D

01-009-0150-000

01-009-0200-000

01-009-0250-000

½”

¾”

1”

10/100

10/100

5/40

cena (PLN)

14,60

20,60

33,50

grup

a K

KUREK KULOWY TRÓJDROGOWYPN10

3026indeks ������ ����

M D

02-302-1515-000 ½” x ½” x ¾” 1/200

cena (PLN)

15,30

grup

a E

KUREK KULOWY CZERPALNY #��#$%�#�%�.���32&�")��

3102indeks ������ ����

M D

01-009-0150-002

01-009-0200-002

01-009-0250-002

½”

¾”

1

10/100

10/100

5/40

cena (PLN)

12,80

17,80

28,20

grup

a B

FILTR DO INSTALACJI Z ZAWORAMI "�.$%�#�)���!-��#�"�#!$%�#�-�'`a�")��

PHA]��h

indeks ������ ����M D

02-017-1515-000

½” x ½” 1/250

cena (PLN)

13,00

grup

a K

���

2����)!�#&�0���'��.��!�>.��-�) &2��)&�#��)% �#�*�.!)��?

3100�

indeks ������ ����M D

01-009-0150-004

01-009-0200-004

½”

¾”

6/48

5/30

cena (PLN)

24,30

34,90

grup

a B

���

8-39

armatura wodna

Page 19: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

19

��+�0��&�.���32&�3110indeks ������ ����

M D

01-900-0150-000

01-900-0200-000

01-900-0250-000

½”

¾”

1

10/1200

10/900

15/450

cena (PLN)

2,30

3,70

5,50

grup

a B

�����������!��#��"&�)!�#�.$&�����-#�,#!*��#$%�#�%�.���32&�")��

PHA]��c,

indeks ������ ����M D

01-009-0150-001

01-009-0200-001

½”

¾”

10/100

10/100

cena (PLN)

14,60

20,60

grup

a K

ZAWÓR GRZYBKOWY CZERPALNY CHROMOWANYPN10

PHA-015

indeks ������ ����M D

01-015-0150-000

01-015-0200-000

½”

¾”

1/48

1/36

cena (PLN)

30,80

44,00

grup

a K

ZAWÓR GRZYBKOWY CZERPALNYPN10

PHA-016

indeks ������ ����M D

01-016-0150-000

01-016-0200-000

½”

¾”

1/48

1/36

cena (PLN)

23,80

37,40

grup

a K

8-39

armatura wodna

Page 20: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

20

#&�0��#��� )!�#�-�,�32)!-�'�#!*���-�")�[�.�&�.)��l.)��X")���.�&�.)��l.)���")\�.�&�.)[�l.)������

PHA]���

indeks ������ ����M D

04-020-0150-000

04-020-0200-000

04-020-0250-000

04-020-0320-000

04-020-0400-000

04-020-0500-000

04-020-0650-000

04-020-0800-000

04-020-1000-000

½”

¾”

1”

1¼”

1½”

2

2½”

3”

4”

19/228

12/144

9/108

6/72

6/36

2/30

1/16

1/12

1/4

cena (PLN)

12,10

17,20

24,30

35,50

55,10

77,70

168,00

230,00

387,00

grup

a K

KOSZ SSAWNY DO ZAWORU ZWROTNEGO art. PHA-020

PHA-KS1

indeks ������ ����M D

04-901-0150-000

04-901-0200-000

04-901-0250-000

04-901-0320-000

04-901-0400-000

04-901-0500-000

04-901-0650-000

04-901-0800-000

04-901-1000-000

½”

¾”

1”

1¼”

1½”

2

2½”

3”

4”

54/648

28/336

30/180

20/120

6/72

4/48

1/28

1/22

1/12

cena (PLN)

2,73

3,73

4,94

6,09

7,04

9,14

16,07

18,53

26,99

grup

a K

ZAWÓR ZWROTNY PN12 DLA DN15÷DN25PN10 DLA DN32÷DN50; PN8 DLA DN65

5503indeks ������ ����

M D

04-100-0150-000

04-100-0200-000

04-100-0250-000

04-100-0320-000

04-100-0400-000

04-100-0500-000

04-100-0650-000

indeks(grzybek z tworzywa a.5503/P)

04-100-0150-100

04-100-0200-100

04-100-0250-100

04-100-0320-100

04-100-0400-100

04-100-0500-100

04-100-0650-100

½”

¾”

1”

1¼”

1½”

2

2½”

16/192

10/150

9/108

6/48

2/40

2/30

2/10

cena (PLN)

10,42

13,90

17,60

32,40

42,90

62,50

106,00

grup

a B

#&�0��#��� )!������!��02)����!PN6

ZKR-111

indeks DN ����M D

04-101-0250-000

04-101-0320-000

04-101-0400-000

04-101-0500-000

1"

1¼"

1½"

2"

1/24

1/18

1/16

1/12

cena (PLN)

38,69

42,95

49,71

61,36

grup

a D

���

8-39

armatura wodna

Page 21: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

21

#&�0��"�#�"$!���!�,��5)!")��

1505indeks ������ ����

M D

01-401-0150-000

01-401-0200-000

01-401-0250-000

01-401-0320-000

01-401-0400-000

01-401-0500-000

½”

¾”

1”

1¼”

1½”

2

1/20

1/10

1/5

1/4

1/1

1/1

cena (PLN)

20,41

32,33

42,42

86,13

99,54

177,19

grup

a C

ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY PN16 DLA DN15÷DN25PN10 DLA DN32÷DN50, PN8 DLA DN65÷DN100

PHA-021

indeks ������ ����M D

04-021-0150-000

04-021-0200-000

04-021-0250-000

04-021-0320-000

04-021-0400-000

04-021-0500-000

04-021-0650-000

04-021-0800-000

½”

¾”

1”

1¼”

1½”

2

2½”

3”

18/216

10/120

8/96

6/36

4/42

3/18

1/12

1/8

cena (PLN)

16,90

21,30

31,10

52,20

64,90

95,50

149,10

225,00

grup

a K

#&�0��&) !,�&2�)���!� !"�p�&a")��

PHA]���

indeks ������ ����M D

01-013-0150-000

01-013-0200-000

01-013-0250-000

½”

¾”

1”

1/8

1/14

1/9

cena (PLN)

24,00

29,40

41,40

grup

a K

#&�0��&) !,�&2�)���!�,��5)!PN10

1620indeks ������ ����

M D

01-402-0150-000

01-402-0200-000

01-402-0250-000

01-402-0320-000

01-402-0400-000

01-402-0500-000

½”

¾”

1”

1¼”

1½”

2

1/20

1/10

1/5

1/4

1/1

1/1

cena (PLN)

53,20

65,44

83,48

146,92

172,52

267,12

grup

a C

8-39

armatura wodna

Page 22: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

22

#&,��&�-�,�32)&")�[�.�&�.)��l.)��X�")���.�&�.)[�l.)���

PHA]���

indeks ������ ����M D

01-022-0150-000

01-022-0200-000

01-022-0250-000

01-022-0320-000

01-022-0400-000

01-022-0500-000

01-022-0650-000

01-022-0800-000

01-022-1000-000

½”

¾”

1”

1¼”

1½”

2”

2½”

3”

4”

20/80

15/60

8/48

2/24

2/24

3/12

2/12

2/8

2/8

cena (PLN)

16,53

22,19

32,81

48,75

64,27

102,48

187,59

257,68

510,40

grup

a K

ZAWÓR GRZYBKOWY PRZELOTOWY PROSTYPN10

1105indeks ������ ����

M D

01-400-0150-000

01-400-0200-000

01-400-0250-000

01-400-0320-000

01-400-0400-000

01-400-0500-000

½”

¾”

1”

1¼”

1½”

2

1/20

1/15

1/10

1/5

1/3

1/1

cena (PLN)

24,70

33,69

53,20

90,32

129,31

188,10

grup

a C

��� ��.����.!�,��5)!")��

09020RW

indeks ������ ����M D

03-100-0150-000

03-100-0200-000

03-100-0250-000

03-100-0320-000

03-100-0400-000

03-100-0500-000

03-100-0650-000

03-100-0800-000

½”

¾”

1”

1¼”

1½”

2”

2½”

3”

18/180

12/120

10/100

4/40

3/30

2/20

1/10

1/10

cena (PLN)

11,10

17,90

24,60

47,08

62,06

99,94

164,78

245,00

grup

a B

8-39

armatura wodna

Page 23: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

23

'$����&�.��#&���0��2����)!�/�#��,#�#���%�"$&,�%���*���%

G02

indeks ������ ����M D

01-500-0150-000

01-500-0200-000

01-500-0250-000

01-500-0320-000

01-500-0400-000

01-500-0500-000

½”

¾”

1”

1¼”

1½”

2”

20/120

20/120

15/60

10/80

5/60

5/30

cena (PLN)

8,30

11,20

14,90

33,00

38,70

62,00

grup

a B

�%2��&���&)!�.����.!�������")��

1-KZ

indeks DN ����(mb)

12-002-1010-000

12-002-1210-000

12-002-1610-000

12-002-2010-000

DN10

DN12

DN16

DN20

10

10

10

10

cena (PLN)

240,00

240,00

240,00

300,00

grup

a S

#�, &��\�,# ��)&��3 ������,#�#�����.���32&��&���&)�'�4�.����.!�������

1-DE

indeks ������ ����M D

12-009-1010-000

12-009-1015-000

12-009-1020-000

12-009-1025-000

��

��

��

��

1/1

1/1

1/1

1/1

cena (PLN)

46,68

30,20

41,20

101,40

grup

a S

#*�(&���&��.���32!���5��.)��&�/.)��4�.)��4�.)�[4�.)��

6]����Q

indeks ����M D

12-009-0001-000 1/1

cena (PLN)

480,00

grup

a S

8-39

armatura wodna

Page 24: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

24

'�3 ���"�#��0.�"�#!$%�#�)���!�.����.!���*������")��

FPW�

cena (PLN)

27,20

29,97

42,00

60,00

50,00

68,00

76,00

99,00

grup

a Sindeks ������ ����M D

12-004-1503-000

12-004-1504-000

12-004-1505-000

12-004-1510-000

12-004-2005-000

12-004-2010-000

12-004-2505-000

12-004-2510-000

½" L-0,3 m

½" L-0,4 m

½" L-0,5 m

½" L-1,0 m

¾" L-0,5 m

¾" L-1,0 m

1" L-0,5 m

1" L-1,0 m

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

"�#!$%�#����&, !�#)����"������#��, &���)���.#��)�(�")��

9105WZ

indeks ���������� ����M D

06-000-1010-030

06-000-1010-040

06-000-1515-020

06-000-1515-025

06-000-1515-030

06-000-1515-040

06-000-1515-045

06-000-1515-050

06-000-1515-060

06-000-1515-070

06-000-1515-080

06-000-1515-090

06-000-1515-100

06-000-1515-120

06-000-1515-150

�������

��������

��������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

30

� �

���

��

� �

� �

� �

� �

� �

� �

�� �

150

10/200

10/210

10/300

10/260

10/200

10/180

10/160

10/160

10/130

10/100

10/100

10/90

10/80

10/70

10/50

����������

7,16

7,39

7,05

7,28

7,57

8,21

8,55

8,90

9,53

10,68

11,21

12,36

13,06

13,86

15,71

grup

a E ���������

"�#!$%�#����&, !�#)����"������#��, &���)���.#��)�(�")��

9125WW

indeks ������ ����M D

06-002-1520-030

06-002-1520-040

06-002-1520-050

06-002-2020-030

06-002-2020-040

06-002-2020-050

½” x ¾”

½” x ¾”

½” x ¾”

¾” x ¾”

¾” x ¾”

¾” x ¾”

������(cm)

30

40

50

30

40

50

10/270

10/160

10/140

10/220

10/160

10/140

����������

9,13

9,88

10,98

14,26

15,60

17,61

����

� E

8-39

armatura wodna

Page 25: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

25

"�#!$%�#����&, !�#)����"������#��, &���)���.#��)�(�")��

9110WW

indeks ���������� ����M D

06-001-1010-020

06-001-1010-030

06-001-1010-040

06-001-1010-050

06-001-1010-060

06-001-1510-020

06-001-1510-030

06-001-1510-040

06-001-1510-050

06-001-1510-060

06-001-1515-020

06-001-1515-025

06-001-1515-030

06-001-1515-035

06-001-1515-040

06-001-1515-045

06-001-1515-050

06-001-1515-055

06-001-1515-060

06-001-1515-070

06-001-1515-080

06-001-1515-090

06-001-1515-100

06-001-1515-120

06-001-1515-150

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

10/370

10/320

10/230

10/210

10/160

10/350

10/270

10/180

10/160

10/130

10/360

10/260

10/300

10/220

10/200

10/180

10/160

10/140

10/130

10/110

10/100

10/90

10/80

10/70

10/50

20

30

40

50

60

20

30

40

50

60

20

25

30

35

40

45

50

55

60

70

80

90

100

120

150

����������

6,41

6,93

7,68

8,32

9,13

6,86

7,28

8,09

8,90

9,47

6,70

7,05

7,51

7,85

8,09

8,37

8,67

8,95

9,24

10,16

10,52

11,55

12,30

13,63

16,17

grup

a E ����������

"�#!$%�#��.��*& ��������"������#��, &���)���.#��)�(�>��0 ���?�")��

9145_�

indeks ���������������� ����M D

06-003-1010-030

06-003-1010-040

06-003-1010-050

06-003-1010-060

06-003-1010-080

06-003-1510-030

06-003-1510-040

06-003-1510-050

06-003-1510-060

06-003-1510-070

06-003-1510-080

�� ����������

�� ����������

�� ����������

�� ����������

�� ����������

M10 x 1” x½”

M10 x 1” x½”

M10 x 1” x½”

M10 x 1” x ½”

M10 x 1” x ½”

M10 x 1” x ½”

10/300

10/270

10/240

10/180

10/140

10/300

10/250

10/240

10/180

10/200

10/130

30

40

50

60

80

30

40

50

60

70

80

����������

6,47

6,99

7,63

8,27

8,68

6,52

7,21

7,88

8,58

9,25

9,96

grup

a E ���������

8-39

armatura wodna

Page 26: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

26

"�#!$%�#��&) !��*�&�!()�")��

250�#

indeks ������ ����M D

05-250-0150-030

05-250-0150-040

05-250-0150-050

05-250-0150-060

05-250-0200-030

05-250-0200-040

05-250-0200-050

05-250-0200-070

05-250-0200-080

05-250-0250-030

05-250-0250-040

05-250-0250-050

05-250-0250-060

05-250-0250-070

05-250-0250-080

05-250-0250-090

05-250-0250-100

05-250-0320-030

05-250-0320-040

05-250-0320-050

05-250-0400-040

05-250-0500-050

WZ ½”

WZ ½”

WZ ½”

WZ ½”

WZ ¾”

WZ ¾”

WZ ¾”

WZ ¾”

WZ ¾”

WZ 1”

WZ 1”

WZ 1”

WZ 1”

WZ 1”

WZ 1”

WZ 1”

WZ 1”

WZ 1¼”

WZ 1¼”

WZ 1¼”

WZ 1½”

WZ 2”

�����(cm)

30

40

50

60

30

40

50

70

80

30

40

50

60

70

80

90

100

30

40

50

40

50

1/luz

1/luz

1/luz

1/luz

1/luz

1/luz

1/luz

1/luz

1/luz

1/luz

1/luz

1/luz

1/luz

1/luz

1/luz

1/luz

1/luz

1/luz

1/luz

1/luz

1/luz

1/luz

cena (PLN)

16,24

17,00

18,14

19,94

23,33

25,26

27,89

30,40

32,65

34,02

34,94

36,83

40,81

42,64

44,29

50,18

51,01

64,43

70,29

86,17

98,51

154,91

����

� C

"�#!$%�#��.��*& ��������"������#��, &���)���.#��)�(�>.$�'��?�")��

9145_�

indeks ������ ����M D

06-004-1010-030

06-004-1010-040

06-004-1010-050

06-004-1010-060

06-004-1010-080

06-004-1510-030

06-004-1510-040

06-004-1510-050

06-004-1510-060

06-004-1510-070

06-004-1510-080

�� ����������

�� ����������

�� ����������

�� ����������

�� ����������

M10 x 1” x ½”

M10 x 1” x ½”

M10 x 1” x ½”

M10 x 1” x ½”

M10 x 1” x ½”

M10 x 1” x ½”

10/300

10/270

10/240

10/180

10/140

10/300

10/250

10/240

10/180

10/200

10/140

30

40

50

60

80

30

40

50

60

70

80

cena (PLN)

7,05

7,70

8,34

8,99

10,26

7,35

8,05

8,73

9,43

10,12

10,82

grup

a E ������(cm)8-39

armatura wodna

Page 27: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

27

"�#!$%�#��&) !��*�&�!()�")��

255��

indeks ������ ����M D

05-255-0150-020

05-255-0150-030

05-255-0150-040

05-255-0150-050

05-255-0150-060

05-255-0200-030

05-255-0200-040

05-255-0200-050

05-255-0200-070

05-255-0200-080

05-255-0250-030

05-255-0250-040

05-255-0250-050

05-255-0250-060

05-255-0250-070

05-255-0250-080

05-255-0250-090

05-255-0320-050

05-255-0320-070

05-255-0400-050

05-255-0500-050

05-255-0500-070

WW ½” x ½”

WW ½” x ½”

WW ½” x ½”

WW ½” x ½”

WW ½” x ½”

WW ¾” x ¾”

WW ¾” x ¾”

WW ¾” x ¾”

WW ¾” x ¾”

WW ¾” x ¾”

WW 1” x 1”

WW 1” x 1”

WW 1” x 1”

WW 1” x 1”

WW 1” x 1”

WW 1” x 1”

WW 1” x 1”

WW 1¼” x 1¼”

WW 1¼” x 1¼”

WW 1½” x 1½”

WW 2” x 2”

WW 2” x 2”

�����(cm)

20

30

40

50

60

30

40

50

70

80

30

40

50

60

70

80

90

50

70

50

50

70

1/luz

1/luz

1/luz

1/luz

1/luz

1/luz

1/luz

1/luz

1/luz

1/luz

1/luz

1/luz

1/luz

1/luz

1/luz

1/luz

1/luz

1/luz

1/luz

1/luz

1/luz

1/luz

cena (PLN)

14,97

16,20

18,32

19,61

18,32

21,44

26,09

29,05

30,27

33,46

37,36

36,66

38,50

41,70

46,82

51,25

52,70

105,83

116,81

121,00

160,22

176,53

����

� C

"�#!$%�#��&) !��*�&�!()��#����&)���-")��

260�#

indeks ������ ����M D

05-260-0250-040

05-260-0250-050

05-260-0250-055

05-260-0250-060

05-260-0250-070

05-260-0250-080

WZ 1”

WZ 1”

WZ 1”

WZ 1”

WZ 1”

WZ 1”

�����(cm)

40

50

55

60

70

80

1/luz

1/luz

1/luz

1/luz

1/luz

1/luz

cena (PLN)

37,42

39,26

40,35

46,17

43,97

48,65

����

� C

8-39

armatura wodna

Page 28: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

28

#$%�#�&��#-��)��)&�#�-�,�%.#���0�)�"�#��� ��&����3 )&�")��

PHA]��Q

indeks ������ ����M D

07-004-0100-000

07-004-0150-000

07-004-0200-000

07-004-0250-000

07-004-0320-000

07-004-0400-000

07-004-0500-000

���”

½”

¾”

1”

1¼”

1½”

2”

20/600

20/500

20/250

20/100

10/50

10/50

10/50

cena (PLN)

1,87

2,99

4,58

8,30

13,23

17,27

25,73

grup

a K

���

#$%�#�&��#-��)��)&�#�-�,�%.#���0�)�"�#��� ��&�)&��3 )&�")��

PHA]���

indeks ������ ����M D

07-005-0100-000

07-005-0150-000

07-005-0200-000

07-005-0250-000

07-005-0320-000

07-005-0400-000

07-005-0500-000

���”

½”

¾”

1”

1¼”

1½”

2”

20/300

20/400

25/250

10/100

10/50

10/50

10/30

cena (PLN)

1,93

3,94

5,37

11,00

17,60

19,36

26,40

grup

a K

���

#$%�#�&��#-��)��)&�#�-�,�%.#��)&��3 )�]���3 )&���.���(&�")��

PHA]��[

indeks ������ ����M D

07-006-1510-000

07-006-2015-000

07-006-2515-000

07-006-2520-000

07-006-3220-000

07-006-3225-000

07-006-4025-000

07-006-4032-000

07-006-5025-000

07-006-5032-000

07-006-5040-000

½” x ���”

¾” x ½”

1” x ½”

1” x ¾”

1¼” x ¾”

1¼” x 1”

1½” x 1”

1½” x 1¼”

2” x 1”

2” x 1¼”

2” x 1½”

25/700

20/600

20/400

20/400

10/200

10/200

10/200

10/200

10/50

10/50

10/50

cena (PLN)

1,72

2,72

6,51

4,81

11,60

9,24

16,59

10,71

30,98

28,35

27,30

grup

a K

���

8-39

armatura wodna

Page 29: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

29

#$%�#�&��#-��)��)&�#�-�,�%.#����.���!()&����3 )&�")��

PHA]��h

indeks ������ ����M D

07-007-1510-000

07-007-2015-000

07-007-2515-000

07-007-2520-000

07-007-3225-000

07-007-4025-000

07-007-5025-000

07-007-5032-000

07-007-5040-000

�������

¾” x ½”

1” x ½”

1” x ¾”

1¼” x 1”

1½” x 1”

2” x 1”

2” x 1¼”

2” x 1½”

20/700

20/500

10/300

10/250

10/200

5/150

5/100

5/100

5/100

cena (PLN)

2,69

4,41

7,88

7,98

13,97

19,06

30,24

30,81

30,29

grup

a K

���

#$%�#�&��#-��)��)&�#�-�,�%.#����.���(&�)&��3 )�]���3 )&�")��

PHA]��\

indeks ������ ����M D

07-008-1510-000

07-008-2015-000

07-008-2520-000

½” x ���”

¾” x ½”

1” x ¾”

20/250

20/350

20/200

cena (PLN)

2,66

4,33

7,72

grup

a K

���

#$%�#�&��#-��)��)&�#�-�,�%.#����.���!()&�)&��3 )&�")��

PHA]��c

indeks ������ ����M D

07-009-1510-000

07-009-2015-000

07-009-2520-000

½” x ���”

¾” x ½”

1” x ¾”

25/150

25/250

15/150

cena (PLN)

2,76

4,49

8,03

grup

a K

���

���&)����#-��)��)��#�-�,�%.#��)&��3 )��")��

PHA]���

indeks ������ ����M D

07-010-0100-000

07-010-0150-000

07-010-0200-000

07-010-0250-000

07-010-0320-000

07-010-0400-000

07-010-0500-000

���”

½”

¾”

1”

1¼”

1½”

2”

25/400

20/300

20/200

10/100

5/50

5/50

5/50

cena (PLN)

3,68

5,15

8,19

16,59

25,20

38,22

59,01

grup

a K

���

8-39

armatura wodna

Page 30: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

30

���&)����#-��)��)��#�-�,�%.#��)&��3 )�]���3 )��")��

PHA]���

indeks ������ ����M D

07-011-0100-000

07-011-0150-000

07-011-0200-000

07-011-0250-000

07-011-0320-000

07-011-0400-000

07-011-0500-000

���”

½”

¾”

1”

1¼”

1½”

2”

20/400

25/300

20/200

10/100

5/50

5/50

5/50

cena (PLN)

3,68

5,20

8,35

16,59

27,62

34,49

54,79

grup

a K

���

�0()����#-��)��)!�#�-�,�%.#��)&��3 )!�")��

PHA]���

indeks ������ ����M D

07-012-0100-000

07-012-0150-000

07-012-0200-000

07-012-0250-000

07-012-0320-000

07-012-0400-000

07-012-0500-000

���”

½”

¾”

1”

1¼”

1½”

2”

25/300

20/200

20/100

10/50

5/50

5/50

5/50

cena (PLN)

4,10

6,30

10,50

20,79

30,03

44,73

66,15

grup

a K

���

�0()����#-��)��)!�#�-�,�%.#��)&��3 )�]���3 )!�")��

PHA]���

indeks ������ ����M D

07-013-0150-000

07-013-0200-000

07-013-0250-000

½”

¾”

1”

20/200

20/100

10/50

cena (PLN)

6,41

10,82

22,47

grup

a K

���

�0()����#-��)��)!�#�-�,�%.#����.���!()!�)&��3 )!�")��

PHA]��Q

indeks ������ ����M D

07-014-2015-000

07-014-2515-000

07-014-2520-000

¾” x ½”

1” x ½”

1” x ¾”

20/100

10/50

10/50

cena (PLN)

9,56

17,96

18,90

grup

a K

���

8-39

armatura wodna

Page 31: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

31

#$%�#�&�#�-�,�%.#����.���!()&���3 )&�")��

5109indeks ������ ����

M D

07-209-1510-000

07-209-1520-000

07-209-2025-000

�������

�������

�������

� ��

� �

� �

cena (PLN)

2,33

3,42

5,89

grup

a D

"�#�.$�2�&�#�-�,�%.#��)&��3 )�]���3 )&")��

502G

indeks ������ ����M D

07-220-1510-000

07-220-1515-000

07-220-1520-000

07-220-1525-000

07-220-1530-000

07-220-1540-000

07-220-1550-000

07-220-2010-000

07-220-2020-000

07-220-2030-000

07-220-2040-000

07-220-2050-000

½” x 10

½” x 15

½” x 20

½” x 25

½” x 30

½” x 40

½” x 50

¾” x 10

¾” x 20

¾” x 30

¾” x 40

¾” x 50

20/540

20/540

20/320

20/320

20/320

20/320

20/240

20/320

20/320

20/320

20/180

20/180

cena (PLN)

2,64

3,15

3,76

4,38

5,17

6,63

8,09

3,82

5,62

6,91

8,99

10,78

grup

a D

#$%�#�&�#�-�,�%.#���0�)�"�#��� ��&���3 )&�")��

5105indeks ������ ����

M D

07-205-0100-000

07-205-0150-000

07-205-0200-000

07-205-0250-000

07-205-0320-000

��

��

��

��

���

100/1200

100/600

50/400

20/160

10/120

cena (PLN)

1,60

2,50

4,00

7,27

11,10

grup

a D

#$%�#�&�#�-�,�%.#���0�)�"�#��� ��&)&��3 )&�")��

5108indeks ������ ����

M D

07-208-0150-000

07-208-0200-000

07-208-0250-000

07-208-0320-000

½”

¾”

1”

1¼”

100/600

50/400

20/240

10/120

cena (PLN)

3,40

4,90

8,00

12,83

grup

a D

8-39

armatura wodna

Page 32: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

32

#$%�#�&�#�-�,�%.#����.���(&�)&��3 )�]���3 )&�")��

5111indeks ������ ����

M D

07-211-1510-000

07-211-1525-000

07-211-2015-000

07-211-2025-000

07-211-3225-000

�������

�������

�������

�������

��������

50/800

50/200

50/400

50/200

� ���

cena (PLN)

2,70

7,06

3,89

6,96

10,73

grup

a D

#$%�#�&�#�-�,�%.#����.���!()&�)&��3 )&�")��

5112indeks ������ ����

M D

07-212-1510-000

07-212-2015-000

07-212-2515-000

07-212-2520-000

�������

�������

�������

�������

50/500

50/400

50/200

50/200

cena (PLN)

3,12

4,42

6,82

7,53

grup

a D

���&)���#�-�,�%.#��)&��3 )�PN10

5113indeks ������ ����

M D

07-213-0100-000

07-213-0150-000

07-213-0200-000

07-213-0250-000

��

��

��

��

60/600

50/500

50/200

20/120

cena (PLN)

3,47

4,99

7,75

12,81

grup

a D

#$%�#�&�#�-�,�%.#��)&��3 )�]���3 )&���.���(&�")��

5110indeks ������ ����

M D

07-210-1510-000

07-210-1525-000

07-210-2015-000

07-210-2025-000

07-210-2532-000

�������

�������

�������

�������

��������

100/1200

50/400

50/600

50/400

20/160

cena (PLN)

1,58

5,95

2,67

4,38

9,32

grup

a D8-39

armatura wodna

Page 33: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

33

#&5��"�&�#�-�,�%.#��)&��3 )&")���

5102indeks ������ ����

M D

07-202-0150-000

07-202-0200-000

½”

¾”

50/800

130/520

cena (PLN)

2,02

3,49

grup

a D

#�,"0$�-�) &2��!�"�.�*& ���3�, �(%�%�>���?X*& ���3�)&5���))%�>���?�>��, �&?

5119indeks ������ ����

M D

07-221-0100-000

07-221-0150-000

15 x ½ x 100

15 x ½ x 150

rodzaj

A4

A7

1/20

1/20

cena (PLN)

13,40

13,63

grup

a D

�0()���#�-�,�%.#��)&��3 )!�PN10

5116indeks ������ ����

M D

07-216-0150-000

07-216-0200-000

07-216-0250-000

07-216-1510-000

½”

¾”

1”

½” x M10

40/240

50/200

15/150

40/240

cena (PLN)

6,24

9,62

17,28

6,45gr

upa D

������#�-�,�%.#�����3 )!")��

5101indeks ������ ����

M D

07-201-0150-000

07-201-0200-000

07-201-0250-000

½”

¾”

1”

50/1000

50/500

75/300

cena (PLN)

1,96

3,49

6,93

grup

a D

���&)���#�-�,�%.#��)&��3 )�]���3 )�PN10

5114indeks ������ ����

M D

07-214-0100-000

07-214-0150-000

07-214-0200-000

07-214-0250-000

��

��

��

��

60/600

50/500

50/200

20/120

cena (PLN)

3,47

4,96

8,25

13,42

grup

a D 8-39

armatura wodna

Page 34: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

34

5120indeks ������ ����

M D

07-190-0150-000

07-190-0200-000

07-190-0250-000

½”

¾”

1”

30/300

20/200

10/100

cena (PLN)

6,46

9,09

18,54

grup

a D

#$%�#�&�#�-�,�%.#��.��"�.$%�#�)�&���.�-���#&�")��

�,#�#���&�.��5��*�)�0����.�-���#&�>&�����?

U��

indeks ������ ����M D

28-001-0150-000

28-001-0200-000

½”

¾”

luz

luz

cena (PLN)

0,22

0,25

grup

a D

KONSOLA DO ZAMONTOWANIA WODOMIERZA ZE STALI �3'����(�#�"��$��%�-&�&�����*�, &���)���.#��")��

5000indeks ������ ����

M D

07-195-0150-000

07-195-0200-000

07-195-0150-001*

07-195-0200-001*

½”

¾”

½”

¾”

symbol

5000

5000

5000N

5000N

1/10

1/20

1/10

1/20

cena (PLN)

76,02

93,87

107,00

118,00

grup

a D

*����������� ����������������������������������

q�����

q�����)

.��#$%�#�&�#�-�,�%.#��.$�'&4�"��, &4#�p�a]��)'��-�")��

PHA]���

indeks ������ ����M D

07-000-0150-000

07-000-0200-000

07-000-0250-000

½” L-55 mm

¾” L-60 mm

1” L-65 mm

20/200

12/120

8/80

cena (PLN)

10,97

16,64

31,37

grup

a K

.��#$%�#�&�#�-�,�%.#��.$�'&4�"��, &4#���+�0��%�����, %�")��

PHA]���

indeks ������ ����M D

07-001-0150-000

07-001-0200-000

07-001-0250-000

½” L-55 mm

¾” L-60 mm

1” L-65 mm

20/200

12/120

8/80

cena (PLN)

10,97

16,64

31,37

grup

a K

8-39

armatura wodna

Page 35: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

35

"���5���+��,#�#��)�&(%�!�.��5��*�)�0��>q���Q[4�q���Q\?

U60

indeks ������ ����M D

28-002-0010-000

28-002-0150-000

28-002-0200-000

28-002-0250-000

½”

¾”

1”

1/luz

1/luz

1/luz

1/luz

cena (PLN)

0,16

0,18

0,20

0,22

grup

a B

.��#$%�#�&�#�-�,�%.#��"��, &4�#��]��)'��-�")��

1046indeks ������ ����

M D

07-146-0100-000

07-146-0150-000

07-146-0200-000

07-146-0250-000

07-146-0320-000

��

��

��

��

���

20/200

18/270

10/140

8/80

10/40

cena (PLN)

6,34

7,65

11,98

22,47

33,06

grup

a B

.��#$%�#�&�#�-�,�%.#��"��, &4�#��]��)'��-4�#�'��) �-�,&-��,#�#��)�&(%�!-�")��

1046&

indeks ������ ����M D

07-146-0150-001

07-146-0200-001

07-146-0250-001

½”

¾”

1”

18/270

10/140

8/80

cena (PLN)

8,19

12,27

22,99gr

upa B

�,#�#���&�.��5��*�)�0��,&-��,#�#��)�&(%�!�/�>&���Q[?

UQ[

indeks ������ ����M D

28-000-0150-000

28-000-0200-000

28-000-0250-000

½”

¾”

1”

1/luz

1/luz

1/luz

cena (PLN)

0,22

0,24

0,40

grup

a B

8-39

armatura wodna

Page 36: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

36

.��#$%�#�&�#�-�,�%.#��"��, &4�#���+�0��%�����, %�")��

1047indeks ������ ����

M D

07-147-0100-000

07-147-0150-000

07-147-0200-000

07-147-0250-000

07-147-0320-000

��

��

��

��

���

20/200

18/270

10/140

8/80

10/40

cena (PLN)

6,28

7,65

11,98

22,47

33,06

grup

a B

.��#$%�#�&�#�-�,�%.#�����&)���&4�#��]��)'��-�")��

1048indeks ������ ����

M D

07-148-0100-000

07-148-0150-000

07-148-0200-000

07-148-0250-000

07-148-0320-000

��

��

��

��

���

20/200

15/180

10/100

10/60

10/40

cena (PLN)

7,18

10,93

17,06

28,81

44,67

grup

a B

.��#$%�#�&�#�-�,�%.#�����&)���&4#���+�0��%�����, %�")��

1049indeks ������ ����

M D

07-149-0150-000

07-149-0200-000

07-149-0250-000

½”

¾”

1”

15/180

10/100

10/60

cena (PLN)

10,93

17,06

28,81

grup

a B

�0()����#�-�,�%.#��#�"��$��%��/��-� !"��p!a�`a�)&��3 )�]���3 )!�")��

PHA]���

indeks ������ ����M D

07-352-0150-000 ½” 20/200

cena (PLN)

13,07

grup

a D

"�#�.$�2�&�#�-�,�%.#��"�.�*& ���3�)&5���))%�sa�)&��3 )�]���3 )&�")��

PHA]���

indeks ������ ����M D

07-351-0200-000 ¾” 20/180

cena (PLN)

11,33

grup

a D�

8-39

armatura wodna

Page 37: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

37

#$%�#�&�#�-�,�%.#��#�"��$��%��/��-)&��3 )&4��0�)�"�#��� ��&�")������

454indeks ������ ����

M D

07-454-0100-000

07-454-0150-000

07-454-0200-000

��

��

��

20/600

20/240

20/240

cena (PLN)

3,99

4,82

7,42

grup

a D

#$%�#�&�#�-�,�%.#��#�"��$��%��/��-)&��3 )�]���3 )&�")��

511indeks ������ ����

M D

07-511-1015-000

07-511-1520-000

�������

�������

20/1000

20/600

cena (PLN)

1,93

3,56

grup

a D

"�#�.$�2�&�#�-�,�%.#��#�"��$��%��/��-)&��3 )�]���3 )&�")��

502indeks ������ ����

M D

07-521-1510-000

07-521-1515-000

07-521-1520-000

07-521-1525-000

07-521-1530-000

07-521-1540-000

07-521-1550-000

07-521-1560-000

07-521-1580-000

07-521-1599-000

07-521-2010-000

07-521-2020-000

07-521-2030-000

07-521-2040-000

07-521-2050-000

½” x 10

½” x 15

½” x 20

½” x 25

½” x 30

½” x 40

½” x 50

½” x 60

½” x 80

½” x 100

¾” x 10

¾” x 20

¾” x 30

¾” x 40

¾” x 50

20/540

20/540

20/320

20/320

20/320

20/320

20/240

20/160

20/160

20/120

20/320

20/320

20/320

20/180

20/180

cena (PLN)

3,15

3,79

4,55

5,49

6,29

7,99

9,74

10,89

14,04

17,52

5,08

7,94

8,23

10,83

14,12gr

upa D

#$%�#�&�#�-�,�%.#��#�"��$��%��/��-���3 )&4��0�)�"�#��� ��&�")��

520indeks ������ ����

M D

07-520-0100-000

07-520-0150-000

07-520-0200-000

��

���

��

20/1000

20/1000

20/240

cena (PLN)

2,29

3,00

5,02

grup

a D

8-39

armatura wodna

Page 38: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

38

#$%�#�&�#�-�,�%.#��#�"��$��%��/��-���3 )&���.���!()&�")��

515indeks ������ ����

M D

07-515-1015-000

07-515-1520-000

�������

�������

20/320

20/240

cena (PLN)

2,78

4,40

grup

a D

#$%�#�&�#�-�,�%.#��#�"��$��%��/��-)&��3 )�]���3 )&�")��

506indeks ������ ����

M D

07-506-1015-000

07-506-1520-000

�������

�������

20/800

20/480

cena (PLN)

3,08

4,77

grup

a D

#$%�#�&���.���!()&�#�-�,�%.#��#�"��$��%��/��-�)&��3 )&�")��

510indeks ������ ����

M D

07-510-1015-000

07-510-1520-000

�������

�������

20/280

20/480

cena (PLN)

4,04

5,94

grup

a D

���&)���#�-�,�%.#��#�"��$��%��/��-)&��3 )�]���3 )��")��

451indeks ������ ����

M D

07-451-0100-000

07-451-0150-000

07-451-0200-000

��

��

��

20/320

20/360

20/200

cena (PLN)

5,57

6,92

11,79

grup

a D

���&)���#�-�,�%.#��#�"��$��%��/��-)&��3 )��")��

452indeks ������ ����

M D

07-452-0100-000

07-452-0150-000

07-452-0200-000

��

��

��

20/360

20/480

20/240

cena (PLN)

5,67

6,48

10,94

grup

a D

8-39

armatura wodna

Page 39: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

39

�0()���#�-�,�%.#��#�"��$��%��/��-)&��3 )!�")��

453indeks ������ ����

M D

07-453-0100-000

07-453-0150-000

07-453-0200-000

��

��

��

20/480

20/480

20/280

cena (PLN)

5,47

8,20

11,76

grup

a D

&5-&�" ��TTindeks rodzaj ����

M D

29-002-0000-000

29-003-0000-000

29-004-0000-000

29-001-0002-000

niebieska

�����

czerwona

�����

5/50

5/50

5/50

10/250

cena (PLN)

6,39

5,83

7,79

1,05gr

upa E

8-39

armatura wodna

Page 40: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

40

armatura c.o.

40-59

#&���!�'�#�()�����#&���!�*�#"���#�+, �&"�-"!��*��'�����#.#���&�#��������,"�, ���#&���!��."���� �#&(%��&� �-& !�&��'�#��&)�&#�, &�!�,��&�)���/�! !�.��*�(���0�

414648495455575959

40-59

armaturac.o.

Page 41: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

41

TERMOSTATYCZNY ZAWÓR GRZEJNIKOWY "��, !�#�)&, &�%��, 3")%4�")��

PHA]��\

indeks DN ����M D

20-028-0000-000 15

10/100

cena (PLN)

26,70

grup

a KK

���

TERMOSTATYCZNY ZAWÓR GRZEJNIKOWY �% ��!�#�)&, &�%��, 3")%4�")��

PHA]��c

indeks DN ����M D

20-029-0000-000 15

10/100

cena (PLN)

25,00

grup

a K��

���

ZAWÓR GRZEJNIKOWY PROSTYPN10

PHA-030

indeks DN ����M D

20-030-0000-300

20-030-0000-000

10

15

10/100

10/100

cena (PLN)

17,85

17,85

grup

a K

#&�0��'�#�()����!��.��)&(%�!�"��, !")��

PHA]���

indeks DN ����M D

20-031-0001-300

20-031-0001-000

10

15

10/100

10/100

cena (PLN)

16,33

16,33

grup

a K

#&�0��'�#�()����!��% ��!�PN10

PHA-032

indeks DN ����M D

20-032-0100-300

20-032-0100-000

10

15

10/100

10/100

cena (PLN)

17,85

17,85

grup

a K

40-59

armaturac.o.

Page 42: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

42

#&�0��'�#�()����!��.��)&(%�!�"��, !�#�'��) �-�,&-��,#�#��)�&(%�!-�")��

PHA]���&

indeks DN ����M D

20-031-0001-100 15

10/100

cena (PLN)

17,54

grup

a K

#&�0��'�#�()����!��% ��!�#�'��) �-��,&-��,#�#��)�&(%�!-�")��

PHA]���&

indeks DN ����M D

20-032-0100-100 15

10/100

cena (PLN)

19,27

grup

a K�")��

#&�0��'�#�()����!��.��)&(%�!��% ��!�#�'��) �-�,&-��,#�#��)�&(%�!-�")��

PHA]���&

indeks DN ����M D

20-033-0101-100 15

10/100

cena (PLN)

17,33

grup

a K

#&�0��'�#�()����!��.��)&(%�!��% ��!�PN10

PHA-033

indeks DN ����M D

20-033-0101-300

20-033-0101-000

10

15

10/100

10/100

cena (PLN)

16,33

16,33

grup

a K

ZAWÓR GRZEJNIKOWY PROSTY #�'��) �-�,&-��,#�#��)�&(%�!-�")��

PHA]���&

indeks DN ����M D

20-030-0000-100 15

10/100

cena (PLN)

19,27

grup

a K")��

40-59

armaturac.o.

Page 43: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

43

KOMPLET TERMOSTATYCZNY PROSTY .��"�.$%�#�)�&�'�#�()��&�`a

7020

indeks ����M D

20-107-0000-000

1/36

cena (PLN)

61,00

grup

a E

���

��-"�� � ��-�, & !�#)!���% ��!�.��"�.$%�#�)�&�'�#�()��&�`a

7021

indeks ����M D

20-107-0100-000

1/36

cena (PLN)

61,00

grup

a E

���

��-"�� ��% ��!�.��"�.$%�#�)�&�'�#�()��&��/��-��&)!�`a

7030

indeks ����M D

20-108-0100-000

1/55

cena (PLN)

63,94

grup

a E

����

��-"�� ��% ��!�.��"�.$%�#�)�&�'�#�()��&��/��-��&)!�`a>�!"��$��"���3 $�?

7040

indeks ����M D

20-108-0100-100

1/55

cena (PLN)

63,94

grup

a E

����

#&�0��'�#�()����!��% ��!PN10

401

indeks DN ����M D

20-101-0100-000 20

8/80

cena (PLN)

33,37

grup

a C

40-59

armaturac.o.

Page 44: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

44

#&�0��'�#�()����!��.��)&(%�!�"��, !")��

404

indeks DN ����M D

20-101-0001-000 20

6/60

cena (PLN)

28,22

grup

a C

#&�0��'�#�()����!��% ��!PN10

407

indeks DN ����M D

20-100-0100-000 10

10/100

cena (PLN)

19,18

grup

a C

#&�0��'�#�()����!��.��)&(%�!��% ��!PN10

408

indeks DN ����M D

20-100-0101-000 10

10/100

cena (PLN)

14,99

grup

a C

ZAWÓR GRZEJNIKOWY PROSTY DO WLUTOWANIA PN10

PHA-030/L

indeks DN ����M D

20-030-0000-200 15

10/100

cena (PLN)

18,43

grup

a K

���

#&�0��'�#�()����!��.��)&(%�!�"��, !�.����� ��&)�&�")��

PHA]���_�

indeks DN ����M D

20-031-0001-200 15

10/100

cena (PLN)

15,75

grup

a K

���

ZAWÓR GRZEJNIKOWY PROSTYPN10

403

indeks DN ����M D

20-101-0000-000 20

6/60

cena (PLN)

34,57

grup

a C

40-59

armaturac.o.

Page 45: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

45

#&�0��'�#�()����!��% ��!�.����� ��&)�&�")��

PHA]���_�

indeks DN ����M D

20-032-0100-200 15

10/100

cena (PLN)

18,43

grup

a K

���

#&�0��'�#�()����!��.��)&(%�!��% ��!�.����� ��&)�&�")��

PHA]���_�

indeks DN ����M D

20-033-0101-200 15

10/100

cena (PLN)

15,75

grup

a K

���

#�,"0$�#&���0���% ��!�/�>#��#$%�#�%���.���!()%?�.��'�#�()��0��.��)�#&,��&)!�/�

PHA-035

indeks DN ����M D

20-035-0000-000 ½” x ¾”

8/80

cena (PLN)

32,55

grup

a K

���

#�,"0$�#&���0��'�#�()����!�/��.��)&(%�!�/"��, !�/�#�)!"�&-��")��

7006+8021�

indeks DN ����M D

20-104-0002-000 20

10/100

cena (PLN)

37,40

grup

a E

#�,"0$�#&���0��'�#�()����!�/��.��)&(%�!�/�% ��!�/�#�)!"�&-��")��

7005+8021�

indeks DN ����M D

20-104-0001-000 20

10/100

cena (PLN)

35,70

grup

a E

40-59

armaturac.o.

Page 46: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

46

#&�0��*�#"���#�+, �&�#�#&����-�#��� )!-��,"�, �-

111-1 (110/L)

111-3 (110/L)

indeks DN ����M D

20-201-0150-000

20-201-0200-000

15

20

����������nastawne (bar)

7,0

7,0

1/150

1/125

cena (PLN)

20,99

27,08

grup

a C

#&�0��*�#"���#�+, �&�#�#&����-�#��� )!-��,"�, �-

7036B

indeks DN ����M D

20-202-0150-000

20-202-0200-000

15

20

��������������������!���

7,0

7,0

20/200

10/100

����������

9,27

17,92

����

� E

)!"���.��#�,"�$0���.��)&(%�!�/�")��8021

indeks ������ ����M D

20-104-2000-000 ½” x ¾”

100/1000

cena (PLN)(netto)

3,10

grup

a E

#&�0��*�#"���#�+, �&�.���), &�&�(��'�#���#!�/

5002

indeks ������ ����M D

20-206-0150-015

20-206-0150-025

20-206-0150-030

20-206-0150-060

20-206-0150-080

20-206-0150-100

20-206-1520-015

20-206-1520-020

20-206-1520-025

20-206-1520-030

20-206-1520-060

20-206-1520-080

20-206-1520-100

20-206-2025-015

20-206-2025-020

20-206-2025-025

20-206-2025-030

20-206-2025-060

20-206-2025-080

20-206-2025-100

½" x ½"

½" x ½"

½" x ½"

½" x ½"

½" x ½"

½" x ½"

½" x ¾"

½" x ¾"

½" x ¾"

½" x ¾"

½" x ¾"

½" x ¾"

½" x ¾"

¾" x 1"

¾" x 1"

¾" x 1"

¾" x 1"

¾" x 1"

¾" x 1"

¾" x 1"

��������������������!���

1,5

2,5

3

6

8

10

1,5

2,0

2,5

3

6

8

10

1,5

2,0

2,5

3

6

8

10

25/150

25/150

25/150

25/150

25/150

25/150

25/150

25/150

25/150

25/150

25/150

25/150

25/150

25/150

25/150

25/150

25/150

25/150

25/150

25/150

����������

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

����

� C

�������������

40-59

armaturac.o.

Page 47: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

47

armatura c.o. rozdzielacze

#&�0��*�#"���#�+, �&�.���), &�&�(�����

5002/N

indeks ������ ����M D

20-207-0150-015

20-207-0150-025

20-207-0150-030

20-207-0150-060

20-207-0150-080

20-207-0150-100

20-207-1520-015

20-207-1520-025

20-207-1520-030

20-207-1520-060

20-207-1520-080

20-207-1520-100

20-207-2025-015

20-207-2025-025

20-207-2025-030

20-207-2025-060

20-207-2025-080

20-207-2025-100

½" x ½"

½" x ½"

½" x ½"

½" x ½"

½" x ½"

½" x ½""

½" x ¾"

½" x ¾"

½" x ¾"

½" x ¾"

½" x ¾"

½" x ¾"

¾" x 1"

¾" x 1"

¾" x 1"

¾" x 1"

¾" x 1"

¾" x 1"

��������������������!���

1,5

2,5

3

6

8

10

1,5

2,5

3

6

8

10

1,5

2,5

3

6

8

10

25/150

25/150

25/150

25/150

25/150

25/150

25/150

25/150

25/150

25/150

25/150

25/150

25/150

25/150

25/150

25/150

25/150

25/150

����������

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

����

� C

��������������������

���

#&�0��*�#"���#�+, �&�.���), &�&�(��,��&�)!�/

5002_,

indeks ������ ����M D

20-208-0150-015

20-208-0150-025

20-208-0150-030

20-208-0150-060

20-208-0150-080

20-208-0150-100

20-208-1520-015

20-208-1520-025

20-208-1520-030

20-208-1520-060

20-208-1520-080

20-208-1520-100

20-208-2025-015

20-208-2025-025

20-208-2025-030

20-208-2025-060

20-208-2025-080

20-208-2025-100

½" x ½"

½" x ½"

½" x ½"

½" x ½"

½" x ½"

½" x ½""

½" x ¾"

½" x ¾"

½" x ¾"

½" x ¾"

½" x ¾"

½" x ¾"

¾" x 1"

¾" x 1"

¾" x 1"

¾" x 1"

¾" x 1"

¾" x 1"

��������������������!���

1,5

2,5

3

6

8

10

1,5

2,5

3

6

8

10

1,5

2,5

3

6

8

10

25/150

25/150

25/150

25/150

25/150

25/150

25/150

25/150

25/150

25/150

25/150

25/150

25/150

25/150

25/150

25/150

25/150

25/150

����������

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

����

� C

�������������

���

40-59

armaturac.o.

Page 48: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

48

indeks ����M D

31-401-0000-000

1/8

cena (PLN)

441,00

grup

a P

POMPA OBIEGOWA DO INSTALACJI C.O. STEROWANA ELEKTRONICZNIE, MODEL: RS25/4EA

PHA-401

indeks ����M D

31-401-0001-000 1/8

cena (PLN)

441,00

POMPA OBIEGOWA DO INSTALACJI C.O. >�'�#��&)���"�.$�'���?�, ����&)&�ELEKTRONICZNIE, MODEL: RS25/4EA, ROZSTAW 130 mm

PHA-401/P

+greenpro

���

indeks ����M D

31-601-0000-000

1/8

cena (PLN)

456,00

grup

a P

POMPA OBIEGOWA DO INSTALACJI C.O. STEROWANA ELEKTRONICZNIE, MODEL: RS25/6EA

PHA-601

indeks ����M D

31-601-0001-000 1/8

cena (PLN)

456,00

POMPA OBIEGOWA DO INSTALACJI CO >�'�#��&)���"�.$�'���?�, ����&)&�ELEKTRONICZNIE, MODEL: RS25/6EA, ROZSTAW 130 mm

PHA-601/P

+greenpro

���

5��*�)���.��"�-"!�#��,#�#���%�SP��

indeks ����M D

31-900-0002-000

1/140

cena (PLN)

4,94

grup

a P������

1” x 1½”

USZCZELKA 1½”DO POMPY C.O.UP

indeks ����M D

31-900-0001-000

1/1

cena (PLN)

0,63

grup

a P������

1½”

40-59

armaturac.o.

Page 49: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

49

KOMPLET ROZDZIELACZA PN10

PHA-100

indeks(rozstaw 45 mm)

obwody (n)

����M D

30-100-0202-000

30-100-0302-000

30-100-0402-000

30-100-0502-000

30-100-0602-000

30-100-0702-000

30-100-0802-000

30-100-0902-000

30-100-1002-000

30-100-1102-000

30-100-1202-000

indeks(rozstaw 50 mm)

30-100-0200-000

30-100-0300-000

30-100-0400-000

30-100-0500-000

30-100-0600-000

30-100-0700-000

30-100-0800-000

30-100-0900-000

30-100-1000-000

30-100-1100-000

30-100-1200-000

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

cenadla 50 mm

82,78

112,63

146,56

178,25

209,30

241,50

268,69

297,18

324,32

355,53

384,03

cenadla 45 mm

79,46

109,12

140,69

171,12

200,32

231,84

257,94

285,29

311,34

341,30

368,66

grup

aK1

KOMPLET ROZDZIELACZA PN10

PHA-102

indeks(rozstaw 45 mm)

obwody (n)

����M D

30-102-0202-000

30-102-0302-000

30-102-0402-000

30-102-0502-000

30-102-0602-000

30-102-0702-000

30-102-0802-000

30-102-0902-000

30-102-1002-000

30-102-1102-000

30-102-1202-000

indeks(rozstaw 50 mm)

30-102-0200-001

30-102-0300-001

30-102-0400-001

30-102-0500-001

30-102-0600-001

30-102-0700-001

30-102-0800-001

30-102-0900-001

30-102-1000-001

30-102-1100-001

30-102-1200-001

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

cenadla 50 mm

110,03

155,48

193,75

245,18

285,84

324,12

375,54

416,21

464,05

508,30

552,76

cenadla 45 mm

105,80

149,50

186,30

235,75

274,85

311,65

361,10

400,21

446,20

488,75

531,50

grup

aK1

KOMPLET ROZDZIELACZA PN10

PHA-104

indeks obwody (n) ����M D

30-104-0200-000

30-104-0300-000

30-104-0400-000

30-104-0500-000

30-104-0600-000

30-104-0700-000

30-104-0800-000

30-104-0900-000

30-104-1000-000

30-104-1100-000

30-104-1200-000

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

cena (PLN)

169,35

241,33

314,71

388,11

457,15

532,05

595,95

661,88

728,22

800,20

866,32

grup

aK2

40-59

armaturac.o.

Page 50: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

50

KOMPLET ROZDZIELACZA PN10

PHA-106

indeks ����M D

30-106-0200-000

30-106-0300-000

30-106-0400-000

30-106-0500-000

30-106-0600-000

30-106-0700-000

30-106-0800-000

30-106-0900-000

30-106-1000-000

30-106-1100-000

30-106-1200-000

obw. (n)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

cena (PLN)

285,84

374,35

436,54

486,77

552,55

612,35

687,70

753,48

814,48

887,43

974,74

grup

aK2

KOMPLET ROZDZIELACZA PN10

PHA-107

indeks ����M D

30-107-0200-000

30-107-0300-000

30-107-0400-000

30-107-0500-000

30-107-0600-000

30-107-0700-000

30-107-0800-000

30-107-0900-000

30-107-1000-000

30-107-1100-000

30-107-1200-000

indeksz zaworem PHA-005

30-107-0201-000

30-107-0301-000

30-107-0401-000

30-107-0501-000

30-107-0601-000

30-107-0701-000

30-107-0801-000

30-107-0901-000

30-107-1001-000

30-107-1101-000

30-107-1201-000

obw. (n)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

413,50

478,40

556,14

627,90

709,23

801,32

859,92

942,45

1040,52

1114,67

1278,16

cena (PLN)bez PHA-005/z PHA-005

326,44

391,33

469,07

540,83

622,16

714,25

772,86

855,38

953,45

1027,60

1191,84

grup

aK2

KOMPLET ROZDZIELACZA PN10

PHA-108

indeks obwody (n) ����M D

30-108-0200-000

30-108-0300-000

30-108-0400-000

30-108-0500-000

30-108-0600-000

30-108-0700-000

30-108-0800-000

30-108-0900-000

30-108-1000-000

30-108-1100-000

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

cena (PLN)

709,28

829,84

948,38

1047,17

1143,14

1241,93

1326,60

1439,51

1524,18

1623,44

grup

aK2

40-59

armaturac.o.

Page 51: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

51

KOMPLET ROZDZIELACZA PN10

PHA-109

indeks obwody (n) ����M D

30-109-0200-000

30-109-0300-000

30-109-0400-000

30-109-0500-000

30-109-0600-000

30-109-0700-000

30-109-0800-000

30-109-0900-000

30-109-1000-000

30-109-1100-000

30-109-1200-000

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

cena (PLN)

129,17

179,40

233,22

291,82

338,47

389,90

430,56

484,38

525,24

574,00

627,90

grup

aK2

KOMPLET ROZDZIELACZA PN10

PHA-110

indeks obwody (n) ����M D

30-110-0200-000

30-110-0300-000

30-110-0400-000

30-110-0500-000

30-110-0600-000

30-110-0700-000

30-110-0800-000

30-110-0900-000

30-110-1000-000

30-110-1100-000

30-110-1200-000

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

cena (PLN)

118,56

165,88

217,36

267,28

316,16

365,04

410,80

456,56

501,28

550,16

595,92

grup

aK2

BELKA ROZDZIELACZAPN10

DS5126B

indeks obwody (n) ����M D

30-300-0200-000

30-300-0300-000

30-300-0400-000

30-300-0500-000

30-300-0600-000

30-300-0700-000

30-300-0800-000

30-300-0900-000

30-300-1000-000

30-300-1100-000

30-300-1200-000

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1/60

1/40

1/30

1/20

1/20

1/16

1/16

1/12

1/10

1/10

1/10

cena (PLN)

31,72

46,80

62,92

78,00

95,68

110,24

124,80

143,52

157,04

171,60

187,20

grup

a D

40-59

armaturac.o.

Page 52: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

52

BELKA ROZDZIELACZA DO ZBROJENIAPN10

DS5127B

indeks obwody (n) ����M D

30-301-0200-000

30-301-0300-000

30-301-0400-000

30-301-0500-000

30-301-0600-000

30-301-0700-000

30-301-0800-000

30-301-0900-000

30-301-1000-000

30-301-1100-000

30-301-1200-000

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1/60

1/40

1/30

1/20

1/20

1/16

1/16

1/12

1/10

1/10

1/10

cena (PLN)

18,84

28,62

40,20

49,92

60,35

70,79

81,26

91,69

99,49

110,24

122,72

grup

a D

UCHWYT DO ROZDZIELACZA555

indeks ����M D

30-200-5550-000

1/60

cena (PLN)

6,05

grup

a D

KOREK DO BELKI ROZDZIELACZA749

indeks ����M D

30-200-7490-000

100/400

cena (PLN)

5,34

grup

a D

NYPEL DO BELKI ROZDZIELACZAPN10

748

indeks ������ ����M D

30-200-7480-000 ½”x¾”

125/500

cena (PLN)

4,71

grup

a D

ZACISK DO RUR PEX/AL/PEX ø16PN10

PHA-090

indeks ������ ����M D

20-090-0000-000 16 x 2

40/400

cena (PLN)

6,30

grup

a K

40-59

armaturac.o.

Page 53: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

53

ZACISK DO RUR PEX/AL/PEXPN10

NUT02

indeks ������ ����M D

20-104-9020-000 20 x 2

50/300

cena (PLN)

6,30

grup

a E

#�*&�#��0�)��2��������q���^��[�^���>q�"/A-090)�

ZACISK DO RUR MIEDZIANYCH ø15 x 1PN10

215E

indeks ������ ����M D

20-104-9001-000 ø15

30/240

cena (PLN)

5,20

grup

a E

��$&.�&�#&�����&���'��&�!()&.��*�������#.#���&�#&�")��

750�

indeks ����M D

30-200-7500-000

1/10

cena (PLN)

19,64

grup

a D

��$&.�&�#&�����&��.��)&(%�&.��*�������#.#���&�#&�")��

751�

indeks ����M D

30-200-7510-000

1/10

cena (PLN)

16,50

grup

a D

ZESTAW DO BELKI ROZDZIELACZA"�#�"$!��-���#�#�)!"��-�

754+755 (756)

indeks ���"�� ����M D

30-200-7540-000

30-200-7550-000

30-200-7560-000

754

755

756

element zestawu

�!#$��%&'+:

;%�$<

�!#$��%&'+:

#�;%�<$+

1/1

75/300

1/1

cena (PLN)

36,85

4,95

41,80

(gr. D)

grup

aK2

���

40-59

armaturac.o.

Page 54: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

54

TRÓJNIK DO BELKI ROZDZIELACZAPN10

747

indeks ������ ����M D

30-200-7470-000 ½” x 1” x ½”

50/300

cena (PLN)

10,45

grup

a D

���

�&-�3�.��"�-"!�'0�)����.��)�")��

8517�

indeks ����M D

30-200-8517-000

2/24

cena (PLN)

270,00

grup

a D

ZESTAW DO BELKI ROZDZIELACZAPHA-099

indeks ����M D

30-200-0990-000

1/1

cena (PLN)

49,39

grup

aK2

�����������!�,"�, ��!�#�.$&�����-�#��#$%�#�%�.���32&�>.)��?�")��

PHA]��c,

indeks ������ ����M D

01-019-0000-002

01-019-1000-002

½”

½”

kolor������

czerw.

niebiesk.

25/250

25/250

����������

12,80

12,80

����

� K

'$����&� ��-�, & !�#)&�#��&"��&�%�-���^��4�

752indeks ����

M D

30-200-7520-000

1/50

cena (PLN)

94,60

grup

a D

40-59

armaturac.o.

Page 55: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

55

�����������!�,"�, ��!�#��#$%�#�%�.���32&PN10

1809

indeks ������ ����M D

20-205-0150-000

20-205-0200-000

½”

¾”

15/150

15/120

cena (PLN)

18,59

25,20

grup

a E

&� �-& !�#)!�#&�0���."���� �#&(%�!�#�#&����-��.��)&(%�!-�`a

PHA-041

indeks ������ ����M D

20-041-0000-000 �������

10/100

cena (PLN)

20,16

grup

a K

&� �-& !�#)!�#&�0���."���� �#&(%�!��% ��!�`a

PHA-041A

indeks ������ ����M D

20-041-0000-100 ½”

1/100

cena (PLN)

23,10

grup

a K

ODPOWIETRZNIK AUTOMATYCZNY„MINI” Z ZAWOREM , �"��!-�`a^ga�-�,�%.#�")��

9003+S

indeks ������ ����M D

20-400-0003-000 ½”

15/180

cena (PLN)

12,80

grup

a B

ODPOWIETRZNIK AUTOMATYCZNY„MINI” Z ZAWOREM , �"��!-�`a^ga��/��-�")��

9003C+S

indeks ������ ����M D

20-400-0003-001 ½”

15/180

cena (PLN)

13,20

grup

a B

40-59

armaturac.o.

Page 56: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

56

ZAWÓR STOPOWYPN10

9003/1

indeks ������ ����M D

20-400-0001-002

20-400-0001-003

�������

�������

10/60

10/60

cena (PLN)

2,92

2,92

grup

a B

#&�0���."���� �#&(%�!��3�#)!")��

418indeks ������ ����

M D

20-401-0080-001

20-401-0100-001

20-401-0150-001

¼”

��

½”

100/1000

100/1000

60/600

cena (PLN)

3,37

3,37

3,87

grup

a E

#&�0���."���� �#&(%�!��3�#)!��]��)'")��

417indeks ������ ����

M D

20-401-0080-000

20-401-0100-000

20-401-0150-000

¼”

��

½”

100/1000

100/1000

100/1000

cena (PLN)

2,48

3,21

2,65

grup

a E

����#!��.��#&������."���� �#&(%��'�4220

indeks ����M D

20-402-0001-000

500/4000

cena (PLN)

1,06

grup

a E

������#&5��"�&(%�!��]��)'�")��

4216

indeks ������ ����M D

20-402-0000-000 ½”

100/1000

cena (PLN)

1,80

grup

a E

40-59

armaturac.o.

Page 57: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

57

,�$��)��� ��-��#)!�*�#"�#���.����#&-�)�3 !�'��) �-��1�4��

TS�����_���

indeks ����M D

32-000-0000-000

1/1

cena (PLN)

72,00

grup

aK2

,��#!)�&�"�$%�#�)���&�.�&�[� ��-�, & 0�����Q�,�$��)��0��#�-�.�$�-�, ����&)�&�"�-"%

EV"�]���

indeks ����M D

32-000-0614-000

1/1

cena (PLN)

330,00

grup

aK2

CYFROWY DOBOWY REGULATOR TEMPERATURYE100

indeks ����M D

32-000-2000-000

1/1

cena (PLN)

120,00

grup

aK2

CYFROWY TYGODNIOWY PROGRAMOWALNY REGULATOR TEMPERATURY

E200

indeks ����M D

32-000-1000-000

1/1

cena (PLN)

230,00

grup

aK2

TERMOSTAT POKOJOWYRTR3520

indeks ����M D

32-000-3000-000

1/1

cena (PLN)

40,00

grup

aK2

40-59

armaturac.o.

Page 58: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

58

ODBIORNIK RADIOWY .��,�$��)��0����"�-"

INSTAT868A1A

indeks ����M D

32-000-0001-000

1/1

cena (PLN)

250,00

grup

aK2

�.*���)����&.���!�Q]�&)&$��!INSTAT868-A4

indeks ����M D

32-000-4000-000

1/1

cena (PLN)

570,00

grup

aK2

�.*���)����&.���!�[]�&)&$��!INSTAT868-A6

indeks ����M D

32-000-5000-000

1/1

cena (PLN)

640,00

grup

aK2

BEZPRZEWODOWY CYFROWY TYGODNIOWY PROGRAMOWALNY REGULATOR TEMPERATURY

INSTAT868R

indeks ����M D

32-000-1000-100

1/1

cena (PLN)

295,00

grup

aK2

ZESTAW SOLARNYDN16

6-20001

indeks ������ ����M D

12-003-0001-000 G¾"

1/1

cena (PLN)

77,17

grup

a S

����-"����������^��q�����q4����^� �������q���������q4����^��������������.)�[�

S

40-59

armaturac.o.

Page 59: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

59

�%2��&���&)!�,��&�)!���� ���)��.)�[�")\

601=��

indeks DN �����(mb)

M D

12-002-1640-001 16

otulina

EPDM CO 13x22 40

����������

1520,00

grup

a S

DWURURKA SOLARNA G¾" OTULINA DUO CO DN16 PN8

602V13

indeks ������ �����(mb)

12-001-2015-000

12-001-2020-000

12-001-2025-000

12-001-2050-000

15

20

25

50

����������

1179,00

1571,00

1964,00

3928,00gr

upa S

#�*&�#��0�)��2�����q���q�������q��q������>q�6-00004)�

KOMPLET UCHWYTÓW DO BOJLERAB-002

indeks �����M D

20-900-0001-000

1/5

����������

35,00

grup

a E

KOMPLET UCHWYTÓW DO ZBIORNIKA WYRÓWNAWCZEGO

B-003

indeks �����M D

20-900-0002-000

1/5

����������

25,00

grup

a E

KOMPLET UCHWYTÓW DO BOJLERAB-001

indeks �����M D

20-900-0000-000

1/10

����������

35,00

grup

a E

40-59

armaturac.o.

Page 60: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

60

pex 60-71

���!�"�1#$%�#���"�1,!, �-�-�) &2��!)&�#3.#�&

61626769

60-71

pex

Page 61: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

61

RURA WIELOWARSTWOWA PERFEKT SYSTEMPEX/AL/PE PN10

700PE

indeks ������ ������(mb)

60-100-1610-100

60-100-1620-200

60-100-2000-100

60-100-2500-050

60-100-3200-025

16 x 2,0

16 x 2,0

20 x 2,0

25 x 2,5

32 x 3,0

100/3600

200/3600

100/1800

50/500

25/250

����������

3,74

3,74

5,13

8,47

13,99

����

� GG

RURA WIELOWARSTWOWA LASER PERFEKTPEX/AL/PEX PN10

700L

indeks ������ ������(mb)

60-001-1610-100

60-001-1620-200

60-001-2000-100

60-001-2500-050

60-001-3200-025

16 x 2,0

16 x 2,0

20 x 2,0

25 x 2,5

32 x 3,0

100/3600

200/3600

100/1800

50/500

25/250

����������

4,11

4,11

6,11

9,54

16,09

����

� GG

RURA PEX/AL/PE PERFEKT SYSTEM W OTULINIE POLIETYLENOWEJ 18/6

700PE-IZO

indeks ������ ������(mb)

60-100-1611-100

60-100-1612-100

16 x 2,0

16 x 2,0

kolor

niebieski

czerw.

100/1000

100/1000

����������(mb)

6,01

6,01

����

� G

#$%�#�&�,��3�&)&����3 )&")��

701��

indeks ������ ����M D

61-001-1615-000

61-001-2015-000

61-001-2020-000

61-001-2520-000

61-001-2525-000

61-001-3225-000

16 x ½”

20 x ½”

20 x ¾”

25 x ¾”

25 x 1”

32 x 1”

10/400

5/200

5/200

2/120

2/100

1/50

cena (PLN)

4,73

8,91

9,24

16,58

15,95

22,05

grup

a G

60-71

pex

Page 62: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

62

#$%�#�&�,��3�&)&����3 )&�#��!(-��&)%���+�0��%�.��*�������#.#���&�#&�")��

701_*

indeks ������ ����M D

61-001-1615-001 16 x ½”

10/100

cena (PLN)

grup

a G6,49

#$%�#�&�,��3�&)&�)&��3 )&")��

702��

indeks ������ ����M D

61-002-1615-000

61-002-2015-000

61-002-2020-000

61-002-2520-000

61-002-2525-000

61-002-3225-000

16 x ½”

20 x ½”

20 x ¾”

25 x ¾”

25 x 1”

32 x 1”

10/400

5/200

5/200

2/100

2/120

1/50

cena (PLN)

5,23

10,74

10,45

20,48

24,40

25,20gr

upa G

#$%�#�&�,��3�&)&�")��

703�

indeks ������ ����M D

61-003-0160-000

61-003-0200-000

61-003-1620-000

61-003-2520-000

16

20

16 x 20

25 x 20

10/200

5/160

5/100

2/100

cena (PLN)

grup

a G8,80

13,97

12,90

20,35

���&)���,��3�&)�����3 )�PN10

704

indeks ������ ����M D

61-004-1615-000

61-004-2015-000

61-004-2020-000

61-004-2525-000

61-004-3225-000

16 x ½”

20 x ½”

20 x ¾”

25 x 1”

32 x 1”

10/200

5/180

5/120

2/100

1/50

cena (PLN)

grup

a G7,26

11,55

12,32

21,78

28,35

���&)���,��3�&)��)&��3 )�PN10

705

indeks ������ ����M D

61-005-1615-000

61-005-2015-000

61-005-2020-000

61-005-2525-000

61-005-3225-000

16 x ½”

20 x ½”

20 x ¾”

25 x 1”

32 x 1”

10/200

5/180

5/120

2/100

1/50

cena (PLN)

grup

a G8,40

13,53

14,08

26,25

33,60

60-71

pex

Page 63: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

63

���&)���,��3�&)�PN10

706

indeks ������ ����M D

61-006-0160-000

61-006-0200-000

61-006-0250-000

61-006-2520-000

61-006-0320-000

16

20

25

25 x 20

32

10/200

5/120

2/80

2/100

1/50

cena (PLN)

grup

a G9,90

16,83

23,28

24,48

23,54

���&)���,��3�&)��)&��3 )��#�-����&)��-PN10

707indeks ������ ����

M D

61-007-1615-000

61-007-2015-000

61-007-2020-000

16 x ½”

20 x ½”

20 x ¾”

10/120

5/80

5/80

cena (PLN)

grup

a G10,45

15,21

23,46

�0()���,��3�&)!����3 )!PN10

708indeks ������ ����

M D

61-008-1615-000

61-008-2015-000

61-008-2020-000

61-008-2520-000

61-008-2525-000

16 x ½”

20 x ½”

20 x ¾”

25 x ¾”

25 x 1”

10/160

5/120

5/120

2/60

2/50

cena (PLN)

grup

a G11,33

16,94

21,56

33,25

38,85

�0()���,��3�&)!�)&��3 )!PN10

709indeks ������ ����

M D

61-009-1615-000

61-009-2015-000

61-009-2020-000

61-009-2520-000

61-009-2525-000

61-009-3225-000

16 x ½”

20 x ½”

20 x ¾”

25 x ¾”

25 x 1”

32 x 1”

10/160

5/120

5/80

2/60

1/50

2/50

cena (PLN)

grup

a G12,98

20,90

24,20

36,31

38,85

45,15

60-71

pex

Page 64: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

64

�0()���,��3�&)!PN10

70&

indeks ������ ����M D

61-010-0160-000

61-010-0200-000

61-010-0250-000

61-010-0320-000

61-010-1616-000

61-010-1620-000

61-010-2520-000

61-010-1625-000

61-010-3225-000

16

20

25

32

20 x 16 x 16

20 x 16 x 20

25 x 20 x 25

25 x 20 x 16

32 x 25 x 32

10/160

5/80

2/60

1/50

5/120

5/100

2/60

2/60

2/50

cena (PLN)

grup

a G13,75

23,65

36,85

46,20

21,89

22,55

31,52

31,66

54,60

���(&�.���,# &$ ��PN10

730

indeks ������ ����M D

62-730-0160-000

62-730-0200-000

62-730-0250-000

16

20

25

50/1800

50/1000

50/200

cena (PLN)gr

upa G

1,03

1,25

3,02

#$%�#�&�#&"�&,��!�&)&����3 )&")��

731��

indeks ������ ����M D

62-731-1615-000

62-731-1620-000

62-731-2015-000

62-731-2020-000

62-731-2520-000

62-731-2525-000

62-731-3225-000

16 x ½”

16 x ¾”

20 x ½”

20 x ¾”

25 x ¾”

25 x 1”

32 x 1”

10/700

10/600

5/600

5/500

2/500

2/250

1/150

cena (PLN)

grup

a G7,87

10,39

9,59

11,53

14,82

22,04

32,44

#$%�#�&�#&"�&,��!�&)&�)&��3 )&")��

732��

indeks ������ ����M D

62-732-1615-000

62-732-1620-000

62-732-2015-000

62-732-2020-000

62-732-2520-000

62-732-2525-000

62-732-3225-000

16 x ½”

16 x ¾”

20 x ½”

20 x ¾”

25 x ¾”

25 x 1”

32 x 1”

10/600

5/500

5/500

5/450

2/150

2/250

1/150

cena (PLN)

grup

a G10,36

11,13

10,47

10,90

15,57

26,45

35,47

60-71

pex

Page 65: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

65

#$%�#�&�#&"�&,��!�&)&")��

733indeks ������ ����

M D

62-733-0160-000

62-733-0200-000

62-733-2016-000

62-733-0250-000

62-733-2516-000

62-733-2520-000

62-733-0320-000

62-733-3225-000

16

20

20 x 16

25

25 x 16

25 x 20

32

32 x25

10/500

5/400

5/500

2/250

2/400

2/160

1/150

1/150

cena (PLN)

grup

a G9,41

11,36

11,00

17,71

15,37

17,30

33,69

26,66

���&)���#&"�&,��!�&)��)&��3 )�PN10

735

indeks ������ ����M D

62-735-1615-000

62-735-2015-000

62-735-2020-000

62-735-2520-000

62-735-2525-000

62-735-3225-000

16 x ½”

20 x ½”

20 x ¾”

25 x ¾”

25 x 1”

32 x 1”

10/400

5/300

5/260

2/180

2/150

1/100

cena (PLN)

grup

a G12,04

15,89

19,21

21,49

33,93

29,82

KOLANKO ZAPRASOWYWANE PN10

736

indeks ������ ����M D

62-736-0160-000

62-736-0200-000

62-736-0250-000

62-736-0320-000

16

20

25

32

10/600

5/300

2/150

1/100

cena (PLN)

grup

a G13,26

16,57

27,61

51,31

���&)���#&"�&,��!�&)�����3 )�PN10

734

indeks ������ ����M D

62-734-1615-000

62-734-1620-000

62-734-2015-000

62-734-2020-000

62-734-2520-000

62-734-2525-000

62-734-3225-000

16 x ½”

16 x ¾”

20 x ½”

20 x ¾”

25 x ¾”

25 x 1”

32 x 1”

10/500

10/350

5/350

5/280

2/150

2/200

1/100

cena (PLN)

grup

a G13,26

16,11

14,91

20,08

22,36

33,49

46,78

60-71

pex

Page 66: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

66

���&)���#&"�&,��!�&)��)&��3 )��#�-����&)��-PN10

738

indeks ������ ����M D

62-738-1615-000

62-738-2015-000

16 x ½”

20 x ½”

10/300

5/250

cena (PLN)

grup

a G17,43

19,21

�0()���#&"�&,��!�&)!����3 )!PN10

739indeks ������ ����

M D

62-739-1615-000

62-739-2015-000

62-739-2020-000

62-739-2520-000

62-739-2525-000

62-739-3225-000

16 x ½”

20 x ½”

20 x ¾”

25 x ¾”

25 x 1”

32 x 1”

10/300

5/250

5/200

2/150

2/100

1/90

cena (PLN)

grup

a G17,02

20,95

24,53

33,19

49,90

52,24

�0()���#&"�&,��!�&)!�)&��3 )!PN10

73A

indeks ������ ����M D

62-071-1615-000

62-071-2015-000

62-071-2020-000

62-071-2520-000

62-071-2525-000

62-071-3225-000

16 x ½”

20 x ½”

20 x ¾”

25 x ¾”

25 x 1”

32 x 1”

10/300

5/250

5/150

2/120

2/100

1/90

cena (PLN)

grup

a G17,19

20,95

28,52

33,54

49,90

52,68

TRÓJNIK ZAPRASOWYWANY PN10

73B

indeks ������ ����M D

62-73B-0160-000

62-73B-0200-000

62-73B-0250-000

62-73B-0320-000

16

20

25

32

10/400

5/200

2/150

1/90

cena (PLN)

grup

a G16,84

21,55

34,56

62,25

G

60-71

pex

Page 67: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

67

TRÓJNIK ZAPRASOWYWANY PN10

73C

indeks ������ ����M D

62-73C-1620-000

62-73C-2016-000

62-73C-2016-001

62-73C-2020-000

62-73C-2025-000

62-73C-2516-000

62-73C-2520-000

62-73C-2520-001

62-73C-2525-000

62-73C-3220-000

62-73C-3225-000

16 x 20 x 16

20 x 16 x 16

20 x 16 x 20

20 x 20 x 16

20 x 25 x 20

25 x 16 x 25

25 x 20 x 25

25 x 20 x 20

25 x 25 x 20

32 x 20 x 32

32 x 25 x 32

10/300

5/250

5/250

5/250

2/160

2/150

2/150

2/150

2/150

1/90

1/100

cena (PLN)

grup

a G24,48

24,48

20,95

19,27

23,32

33,54

32,99

30,91

32,99

54,27

70,92

"���5���+��,#�#��)�&(%�!�.��#$%�#���"�1U-P1

indeks ������ ����M D

61-999-0160-000

61-999-0200-000

61-999-0250-000

61-999-0320-000

16

20

25

32

1/1

1/1

1/1

1/1

cena (PLN)

grup

a G0,22

0,33

0,65

0,65

/&��"�.$�'��!�"�(�.!)�#!�L-77

PHA-810

indeks ����M D

63-800-0810-000

100/2500

cena (PLN)

grup

a G0,33

/&��"�.$�'��!�"�(�.!)�#!�L-100

PHA-811

indeks ����M D

63-800-0811-000

100/2500

cena (PLN)

grup

a G0,35

60-71

pex

Page 68: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

68

/&��"�.$�'��!�"�.�0()!�L-77

PHA-820

indeks ����M D

63-800-0820-000

100/2500

cena (PLN)

grup

a G0,38

/&��"�.$�'��!�"�.�0()!�L-100

PHA-821

indeks ����M D

63-800-0821-000

100/500

cena (PLN)

grup

a G0,40

ROZETA 16PHA-860

indeks ����M D

63-800-0860-000

100/600

cena (PLN)

grup

a G0,45

,#!)&�.���'�#��&)�&�"�.$�'���'��16mm, 2mb

PHA-800

indeks ����M D

63-800-0800-000

1/1

cena (PLN)

grup

a G10,50

������.��"�0*�,#�#��)�5���½” CZERWONY

PHA-850

indeks ����M D

63-800-0850-000

1/150

cena (PLN)

grup

a G1,15

60-71

pex

Page 69: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

69

������.��"�0*�,#�#��)�5���½”�)��*��,��

PHA-851

indeks ����M D

63-800-0851-000

1/150

cena (PLN)

grup

a G1,15

)�2!���.����3��&����!�"�1_&�_"�1

790indeks ����

M D

63-800-1015-000 1/1

cena (PLN)

grup

a G52,00

���

KALIBRATOR DO RURY PEX/AL/PEX Z KLUCZEM �,# &$ ��!-�.����$&.�����'�#�()���� !"�=

1009

indeks ����M D

63-800-1009-000

1/1

cena (PLN)

grup

a G8,72

GRADOWNIK DO RURY PEX/AL/PEX793indeks ������ ����

M D

63-800-2160-000

63-800-2200-000

63-800-2250-000

63-800-2320-000

16

20

25

32

1/1

1/1

1/1

1/1

cena (PLN)

grup

a G27,00

31,00

40,00

46,00

)�2!���"����,(�)&�)��.����3��&����!�"�1_&�_"�1

N]"���

indeks ������ ����M D

63-800-1014-000 16 1/1

cena (PLN)

grup

a G130,00

60-71

pex

Page 70: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

70

,"�32!)!�.��'�3��&�����"�1_&�_"�1#��)3 �#)�

791_�

indeks ������ ����M D

63-700-1600-001

63-700-2000-001

63-700-2500-001

63-700-3200-001

16

20

25

32

1/1

1/1

1/1

1/1

cena (PLN)

grup

a G23,32

27,56

44,52

61,48

,"�32!)!�.��'�3��&�����"�1_&�_"�1���)3 �#)�

792_�

indeks ������ ����M D

63-700-1601-001

63-700-2001-001

63-700-2501-001

16

20

25

1/1

1/1

1/1

cena (PLN)

grup

a G12,72

19,08

24,38

�3'��#&��,����� !"�p�a�.�����!�"�1_&�_"�1570765�

indeks ������ ����M D

63-000-0002-160

63-000-0002-200

63-000-0002-250

63-000-0002-320

16

20

25

32

1/1

1/1

1/1

1/1

cena (PLN)

420,00

420,00

470,00

520,00

grup

a x

ZACISKARKA BEZPRZEWODOWA AKKU-PRESS571013indeks ����

M D

63-001-0002-000 1/1

cena (PLN)

4200,00

grup

a x

ZACISKARKA ELEKTRYCZNA POWER-PRESS E BASIC-PACK

572111indeks ����

M D

63-001-0003-000 1/1

cena (PLN)

grup

a x2502,00

60-71

pex

Page 71: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

71

ZACISKARKA ELEKTRYCZNA POWER-PRESS BASIC-PACK

577011indeks ����

M D

63-001-0004-000 1/1

cena (PLN)

3050,00

grup

a x

#&��,�&��&��3�#)&����]"��,,574000indeks ����

M D

63-001-0005-000 1/1

cena (PLN)

470,00

grup

a x

60-71

pex

Page 72: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

72

rurymiedziane

72-73

���!� �&�.�����!�-�3����

7272

72-73

ruramiedziana

Page 73: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

73

RURA MIEDZIANATWARDA STAN R290

505indeks ������ sztangi 5m

=#����&�>#?��+

70-505-0610-000

70-505-0810-000

70-505-1010-000

70-505-1210-000

70-505-1510-010

70-505-1810-010

70-505-2210-010

70-505-2810-010

70-505-3510-010

70-505-3515-520

70-505-4215-510

70-505-5420-010

70-505-6420-020

70-505-7620-020

70-505-8820-020

70-505-9825-520

6,0 x 10

8,0 x 10

10 x 1,0

12 x 1,0

15 x 1,0

18 x 1,0

22 x 1,0

28 x 1,0

35 x 1,0

35 x 1,5

42 x 1,5

54 x 2,0

64 x 2,0

76,1 x 2,0

88,9 x 2,0

108 x 2,5

-/-

40/200

20/100

20/100

20/100

10/50

10/50

5/25

5/25

5/25

5/25

5/luz

5/luz

5/luz

5/luz

5/luz

cena (PLN)

cena z dnia

cena z dnia

cena z dnia

cena z dnia

cena z dnia

cena z dnia

cena z dnia

cena z dnia

cena z dnia

cena z dnia

cena z dnia

cena z dnia

cena z dnia

cena z dnia

cena z dnia

cena z dnia

RURA MIEDZIANA-�3��&�, &)�����

501indeks ������ �����#$���!�%#��

?!>@�+�����<$���=#�

70-501-0610-000

70-501-0810-000

70-501-1010-020

70-501-1210-020

70-501-1510-020

70-501-1810-020

70-501-2210-020

6 x 1,0

8 x 1,0

10 x 1,0

12 x 1,0

15 x 1,0

18 x 1,0

22 x 1,0

50/100

50/100

50/35

50/30

50/25

25/30

25/20

cena (PLN)

cena z dnia

cena z dnia

cena z dnia

cena z dnia

cena z dnia

cena z dnia

cena z dnia

����

� x

����

� x

72-73

ruramiedziana

Page 74: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

74

grzejniki 74-78

'�#�()����&��-�)�����,"�#3 �'�#�()��0��&��-�)���!�/'�#�()����, &�����,"�#3 �'�#�()��0��, &���!�/

75757778

74-78

grzejniki

Page 75: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

75

GRZEJNIK ALUMINIOWY PERFEKTCO-350

indeks ������ ����M D

71-000-3500-000 350 10/500

cena (PLN)&'�+�!�&

31,85

����

� X

GRZEJNIK ALUMINIOWY PERFEKT PLUSFF-500

indeks ������ ����M D

71-006-0500-000 500 10/500

cena (PLN)&'�+�!�&

32,87

����

� X

ODPOWIETRZNIK AUTOMATYCZNYDO GRZEJNIKA ALUMINIOWEGO 1”

9006

indeks rodzaj ����M D

71-952-0000-001

71-952-0001-001

prawy

lewy

������

1”

1”

12/120

12/120

cena (PLN)

13,80

13,80

grup

a J

&� �-& !�#)!�#&�0���."���� �#&(%�!1¼” PN10

417S / 417D

indeks rodzaj ����M D

71-950-0001-000

71-950-0000-000

lewy

prawy

������

1¼”

1¼”

12/120

12/120

cena (PLN)

27,00

27,00

grup

a J

�)����,&�)!���-"�� �.��"�.$%�#�)�&'�#�()��&�&��-�)����'�

PHA-042

indeks ����M D

71-942-0000-000

71-942-0004-000

������

1” x ½”

1” x ¾”

1/50

1/50

cena (PLN)

10,00

11,00

grup

a K

74-78

grzejniki

Page 76: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

76

������#&-!�&(%�!�.��'�#�()��&�&��-�)����'�KZindeks ����

M D

71-951-0001-200

71-951-0000-200

rodzaj

lewy

prawy

������

1”

1”

10/100

10/100

cena (PLN)

1,95

1,95

grup

a J

KOREK REDUKCYJNY DO GRZEJNIKA ALUMINIOWEGO

KRindeks ����

M D

71-953-0001-200

71-953-0000-200

rodzaj

lewy

prawy

������

1” x ½”

1” x ½”

10/100

10/100

cena (PLN)

1,95

1,95

grup

a J

#$%�#�&�.��'�#�()��&�&��-�)����'�NPindeks ����

M D

71-960-0000-002

������

1” 1/500

cena (PLN)

1,10

grup

a J

�,#�#���&�#$%�#����a�.��'�#�()��&�&��-�)����'�

UZindeks ����

M D

71-960-0000-100

71-960-0000-101

���!���(mm)

1

1,5

1/100

1/100

����������

0,21

0,23

grup

a J

���,#&��#���$���-�.��'�#�()��&�&��-�)����'�*�&$!

WSKindeks ����

M D

71-960-0000-003 1/100

cena (PLN)

1,35

grup

a J

KLUCZ DO GRZEJNIKA ALUMINIOWEGO "�3������-�) ���'��

KL1

indeks ����M D

71-960-0000-004 1/1

cena (PLN)

50,00

grup

a J

74-78

grzejniki

Page 77: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

77

grup

aH������������������!��"�����#$�%����������&�������$'#�*���������������������������������/�:*��;�<�&:�&:*!

11C/COM

comfortstandard

GRZEJNIK STALOWY PERFEKT KOMPAKTOWY #�"�.$��*��#)!-�TYP CPOJEDYNCZA "$! &�'�#���#&4JEDEN KONWEKTOR

11V/COM

comfortstandard

GRZEJNIK STALOWY PERFEKTUNIWERSALNY DOLNOZASILANY#���$&.�%�#&��� !"�=4�"�(�.!)�#&"$! &�'�#���#&4�JEDEN KONWEKTOR

21C/COM

comfortstandard

GRZEJNIK STALOWY PERFEKT KOMPAKTOWY #�"�.$��*��#)!-�TYP C PODWÓJNA "$! &�'�#���#&4JEDEN KONWEKTOR

21V/COM

comfortstandard

GRZEJNIK STALOWY PERFEKTUNIWERSALNY DOLNOZASILANY#���$&.�%�#&��� !"�=4�"�.�0()&�"$! &�'�#���#&4�JEDEN KONWEKTOR

22C/COM

comfortstandard

GRZEJNIK STALOWY PERFEKT KOMPAKTOWY #�"�.$��*��#)!-�TYP C PODWÓJNA "$! &�'�#���#&4DWA KONWEKTORY

22V/COM

comfortstandard

GRZEJNIK STALOWY PERFEKTUNIWERSALNY DOLNOZASILANY#���$&.�%�#&��� !"�=4�"�.�0()&�"$! &�'�#���#&4�DWA KONWEKTORY

33C/COM

comfortstandard

GRZEJNIK STALOWY PERFEKT KOMPAKTOWY #�"�.$��*��#)!-�TYP C POTRÓJNA "$! &�'�#���#&4TRZY KONWEKTORY

33V/COM

comfortstandard

GRZEJNIK STALOWY PERFEKTUNIWERSALNY DOLNOZASILANY #���$&.�%�#&��� !"�=4�"� �0()&�"$! &�'�#���#&4�TRZY KONWEKTORY

11C/ST

stylesmooth

'�#�()���, &���"����� ���-"&� �#�"�.$��*��#)!-� !"���#�'$&.�%�"�#�.)�%�"$! %��&.�& ��&�"�(�.��"$! &�'�#���#&4(�.�)���)��� �

11V/ST

stylesmooth

'�#�()���, &���"����� ��)����,��DOLNOZASILANY#���$&.�%�#&��� !"�=4�#�'$&.�%�"�#�.)�%�"$! %4�"�(�.��"$! &�'�#���4�(�.�)�KONWEKTOR

21C/ST

stylesmooth

'�#�()���, &���"����� ���-"&� �#�"�.$��*��#)!-� !"���#�'$&.�%�"�#�.)�%�"$! %�RADIATORA "�.�0()&�"$! &�'�#���#&4�(�.�)�KONWEKTOR

21V/ST

stylesmooth

'�#�()���, &���"����� ��)����,��DOLNOZASILANY#���$&.�%�#&��� !"�=4�#�'$&.�%�"�#�.)�%�"$! %4�"�.�0()&�"$! &�'�#���#&4�(�.�)�KONWEKTOR

22C/ST

stylesmooth

'�#�()���, &���"����� ���-"&� �#�"�.$��*��#)!-� !"���#�'$&.�%�"�#�.)�%�"$! %�RADIATORA "�.�0()&�"$! &�'�#���#&4DWA KONWEKTORY

22V/ST

stylesmooth

'�#�()���, &���"����� ��)����,��DOLNOZASILANY#���$&.�%�#&��� !"�=4�#�'$&.�%�"�#�.)�%�"$! %4�"�.�0()&�"$! &�'�#���#&4�.�&�KONWEKTORY

33C/ST

stylesmooth

'�#�()���, &���"����� ���-"&� �#�"�.$��*��#)!-� !"���#�'$&.�%�"�#�.)�%�"$! %�RADIATORA "� �0()&�"$! &�'�#���#&4� �#!�KONWEKTORY

33V/ST

stylesmooth

'�#�()���, &���"����� ��)������DOLNOZASILANY#���$&.�%�#&��� !"�=4�#�'$&.�%�"�#�.)�%�"$! %4�"� �0()&�"$! &�'�#���#&4� �#!�KONWEKTORY

10C/ST

hygienicsystem

GRZEJNIK STALOWY PERFEKT HIGIENICZNY KOMPAKTOWY #�"�.$��*��#)!-� !"���POJEDYNCZA "$! &�GRZEWCZA

10V/ST

hygienicsystem

GRZEJNIK STALOWY PERFEKT HIGIENICZNY UNIWERSALNY DOLNOZASILANY #���$&.�%�#&�����%�TYP V POJEDYNCZA "$! &�'�#���#&

20C/ST

hygienicsystem

GRZEJNIK STALOWY PERFEKT HIGIENICZNY KOMPAKTOWY #�"�.$��*��#)!-� !"���"�.�0()&�"$! &�GRZEWCZA

20V/ST

hygienicsystem

GRZEJNIK STALOWY PERFEKT HIGIENICZNY UNIWERSALNY DOLNOZASILANY #���$&.�%�#&�����%�TYP V PODWÓJNA "$! &�'�#���#&

30C/COM

hygienicsystem

GRZEJNIK STALOWY PERFEKT HIGIENICZNY KOMPAKTOWY #�"�.$��*��#)!-� !"���"� �0()&�"$! &�GRZEWCZA

30V/COM

hygienicsystem

GRZEJNIK STALOWY PERFEKT HIGIENICZNY UNIWERSALNY DOLNOZASILANY #���$&.�%�#&�����%�TYP V POTRÓJNA "$! &�'�#���#&

=����������!����������>�%

yourdesignmixyourdesignmulticolor

&

T

��

T

74-78

grzejniki

Page 78: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

78

'$����&�����#��&� ��-�, & !�#)&#�"�#!$%�#�-��&])

RAS]���[�Q�

indeks ����M D

20-300-0004-000 1/60

cena (PLN)

57,00

grup

aH

KONSOLA DO ZAWIESZENIA GRZEJNIKA STALOWEGOTYP V

KDZindeks ����

M D

81-000-0300-000

81-000-0500-000

81-000-0600-000

81-000-0900-000

1/50

1/50

1/50

1/50

cena (PLN)

24,00

21,00

22,00

25,00

grup

a Z�"���(mm)

300

500

600

900

��),��&����)�, �(%�&�.��'�#�()��&�, &����'�� !"�=

KWindeks ����

M D

81-001-0000-000 1/1

cena (PLN)

120,00

grup

a Z

WSPORNIK DO GRZEJNIKA HIGIENICZNEGO KGHindeks ����

M D

81-000-0300-002

81-000-0500-002

81-000-0600-002

81-000-0900-002

1/1

1/1

1/1

1/1

�"���(mm)

300

500

600

900

cena (PLN)

48,75

54,00

59,83

64,08

grup

aH

���

��-"�� �-�) &2��!�.��'�#�()��&�, &����'� !"��

KMindeks ����

M D

81-001-0003-000 1/1

cena (PLN)

5,20

grup

a Z

'$����&�����#��&� ��-�, & !�#)&#�"�#!$%�#�-��&])

GS.07

indeks ����M D

20-300-0005-000 1/50

cena (PLN)

48,00

grup

aH

&

74-78

grzejniki

Page 79: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

79

armatura ��������i kuchenna

79-103

*& ����#&���!�,"$���(%��"���& ��!&���,���&�.��*& ����,$��/&���

#&���,#�)�&�,$��/&����&-��)&�"�!,#)�����.�%2���"�!,#)�����.�#��)����32��.��*& �������"�!,#)�����

8088899092

9899

100101101

79-103

armatura ��������

Page 80: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

80

*& ���&��&))��&�)&5���))&164indeks ����

M D

35-008-0000-000 1/10

cena (PLN)

grup

a I168,95

SERIA

MALWA

BATERIA PRYSZNICOW&�)&5���))&165indeks ����

M D

35-008-0600-000 1/10

cena (PLN)

grup

a I141,70

SERIA

MALWA

*& ���&��-!�&����&�, �(%�&161indeks ����

M D

35-008-0100-000 1/10

cena (PLN)

grup

a I111,18

SERIA

MALWA

*& ���&�#����#-!�&���&�, �(%�&163indeks ����

M D

35-008-0500-001

35-008-0500-000

1/10

1/10

cena (PLN)

grup

a I98,10

98,10

SERIA

MALWA

wylewka (cm)

16

22

BATERIA UMYWALKOWA/ZLEWOZMYWAKOWA)&5���))&

166indeks wylewka (cm) ����

M D

35-008-0200-000

35-008-0400-000

18

22

1/10

1/10

cena (PLN)

grup

a I132,98

135,16

SERIA

MALWA

79-103

armatura ��������

Page 81: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

81

*& ���&�*�.� ��&�, �(%�&162indeks ����

M D

35-008-0700-000 1/10

cena (PLN)

grup

a I119,90

SERIA

MALWA

*& ���&��&))��&�)&5���))&7003

indeks ����M D

35-000-0000-001 1/10

cena (PLN)

grup

a I173,25

SERIA

MAK

*& ���&��&))��&�)&5���))&7003/1

indeks ����M D

35-000-0001-000 1/10

cena (PLN)

grup

a I198,60

SERIA

MAK

*& ���&�"�!,#)����&�)&5���))&7004

indeks ����M D

35-000-0600-000 1/20

cena (PLN)

grup

a I130,00

SERIA

MAK

*& ���&��-!�&����&�, �(%�&7001

indeks ����M D

35-000-0100-000 1/10

cena (PLN)

grup

a I144,30

SERIA

MAK

79-103

armatura ��������

Page 82: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

82

*& ���&�#����#-!�&���&�, �(%�&7001-1

indeks ����M D

35-000-0500-000 1/10

cena (PLN)

grup

a I106,20

SERIA

MAK

*& ���&�#����#-!�&���&�, �(%�&7001-2

indeks ����M D

35-000-0501-000 1/10

cena (PLN)

grup

a I128,00

SERIA

MAK

*& ���&�#����#-!�&���&�, �(%�&7005

indeks ����M D

35-000-0502-000 1/10

cena (PLN)

grup

a I98,10

SERIA

MAK

*& ���&��-!�&����&�)&5���))&WYLEWKA 18 cm

7006

indeks wylewka ����M D

35-000-0200-000

35-000-0201-000

typ C

typ S

1/12

1/12

cena (PLN)

grup

a I108,00

108,00

SERIA

MAK

I�����

typ S

*& ���&��-!�&����&�)&5���))&WYLEWKA 25 cm

7006-1

indeks wylewka ����M D

35-000-0400-000

35-000-0401-000

typ C

typ S

1/12

1/12

cena (PLN)

grup

a I111,00

111,00

SERIA

MAK

I�����

typ S

79-103

armatura ��������

Page 83: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

83

*& ���&�)&5���))&�!����&� !"����\���

7007]�

indeks ����M D

35-000-0002-000 2/40

cena (PLN)

grup

a I45,05

SERIA

MAK

*& ���&�)&5���))&WYLEWKA TYP S 18 cm

7007-2

indeks ����M D

35-000-0003-000 2/40

cena (PLN)

grup

a I45,05

SERIA

MAK

*& ���&��&))��&�)&5���))&1003

indeks ����M D

35-001-0000-000 1/12

cena (PLN)

grup

a I165,00

SERIA

IRYS

*& ���&�"�!,#)����&�)&5���))&1004

indeks ����M D

35-001-0600-000

1/12

cena (PLN)

grup

a I143,00

SERIA

IRYS

*& ���&��-!�&����&�, �(%�&1001

indeks ����M D

35-001-0100-000 1/10

cena (PLN)

grup

a I107,80

SERIA

IRYS

79-103

armatura ��������

Page 84: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

84

BATERIA UMYWALKOWA /ZLEWOZMYWAKOWA , �(%�&

1005

indeks wylewka (cm) ����M D

35-001-0500-000

35-001-0501-000

16

25

1/10

1/10

cena (PLN)

grup

a I101,20

101,20

SERIA

IRYS

*& ���&��-!�&����&�)&5���))&1006/1

indeks wylewka (cm) ����M D

35-001-0200-000

35-001-0201-000

18

14

1/10

1/10

cena (PLN)

grup

a I141,90

138,60

SERIA

IRYS

*& ���&�#����#-!�&���&�)&5���))&1006

indeks ����M D

35-001-0400-000 1/12

cena (PLN)

grup

a I145,20

I

SERIA

IRYS

wylewka (cm)

22

*& ���&�*�.� ��&�, �(%�&1002

indeks ����M D

35-001-0700-000 1/10

cena (PLN)

grup

a I112,20

SERIA

IRYS

*& ���&��&))��&�)&5���))&1015

indeks ����M D

35-003-0000-000 1/12

cena (PLN)

grup

a I165,00

SERIA

LILIA

79-103

armatura ��������

Page 85: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

85

*& ���&�"�!,#)����&�)&5���))&2015indeks ����

M D

35-003-0600-000 1/12

cena (PLN)

grup

a I143,00

SERIA

LILIA

*& ���&��-!�&����&�, �(%�&3015

indeks ����M D

35-003-0100-000 1/10

cena (PLN)

grup

a I107,80

SERIA

LILIA

*& ���&�#����#-!�&���&�, �(%�&902/B

indeks ����M D

35-003-0500-000 1/10

cena (PLN)

grup

a I101,20

SERIA

LILIA

wylewka (cm)

22

BATERIA UMYWALKOWA / ZLEWOZMYWAKOWA )&5���))&

903/B

indeks wylewka (cm) ����M D

35-003-0200-000

35-003-0400-000

16

25

1/12

1/12

cena (PLN)

grup

a I141,90

145,20

SERIA

LILIA

*& ���&�*�.� ��&�, �(%�&4015

indeks ����M D

35-003-0700-000

1/10

cena (PLN)

grup

a I112,20

SERIA

LILIA

79-103

armatura ��������

Page 86: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

86

*& ���&��&))��&�)&5���))&�*�#�&���,���0�1001indeks ����

M D

35-006-0000-000

1/12

cena (PLN)

grup

a I224,94

,���&

TULIPAN

*& ���&�"�!,#)����&�)&5���))&�BEZ AKCESORIÓW2001indeks ����

M D

35-006-0600-000 1/12

cena (PLN)

grup

a I166,48

SERIA

TULIPAN

*& ���&��-!�&����&�, �(%�&�*�#�&���,���0�3001indeks ����

M D

35-006-0100-000 1/10

cena (PLN)

grup

a I214,99

SERIA

TULIPAN

*& ���&�#����#-!�&���&�, �(%�&#��!(-��&)%��!����%

9011

indeks ����M D

35-006-0500-001

1/12

cena (PLN)

grup

a I218,30

SERIA

TULIPAN

*& ���&��-!�&����&�)&5���))&903/1

indeks ����M D

35-006-0200-000 1/12

cena (PLN)

grup

a I173,09

SERIA

TULIPAN

wylewka (cm)

16

79-103

armatura ��������

Page 87: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

87

*& ���&�#����#-!�&���&�)&5���))&WYLEWKA 22 cm

903/2

indeks ����M D

35-006-0400-000 1/12

cena (PLN)

grup

a I176,40

SERIA

TULIPAN

*& ���&�#����#-!�&���&�, �(%�&902/6

indeks ����M D

35-006-0500-000 1/10

cena (PLN)

grup

a I131,20

SERIA

TULIPAN

*& ���&�*�.� ��&�, �(%�&4001

indeks ����M D

35-006-0700-000 1/12

cena (PLN)

grup

a I218,30

SERIA

TULIPAN

BATERIA CZASOWA UMYWALKOWATE15

indeks ����M D

35-500-0000-000

1/30

cena (PLN)

grup

a C134,40

BATERIA CZASOWA UMYWALKOWATE16

indeks ����M D

35-500-0001-000 1/24

cena (PLN)

grup

a C138,60

79-103

armatura ��������

Page 88: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

88

BATERIA CZASOWA UMYWALKOWA NEXEPN10

S3

indeks ����M D

35-501-0003-000 1/40

cena (PLN)

grup

aN97,65

���

ZAWÓR DO PISUARU855

indeks ����M D

35-501-0000-000 1/10

cena (PLN)

grup

a C48,30

#&�0��,"$���(%�!��#&,��!�"�,�&���!S2

indeks ����M D

35-501-002-000 1/40

cena (PLN)

grup

aN126,00

ZAWÓR SPŁUKUJĄCY DO PISUARU655ER

indeks ����M D

35-501-0001-000 1/50

cena (PLN)(netto)

grup

a C120,00

BATERIA CZASOWA UMYWALKOWA NEXEPN10

S4

indeks ����M D

35-501-0004-000 1/40

cena (PLN)

grup

aN97,65

���

79-103

armatura ��������

Page 89: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

89

PERLATOR DO BATERII M22 x 1 GW08indeks ����

M D

35-301-0000-000 20/1000

cena (PLN)

grup

a I2,78

PERLATOR DO BATERII M24 x 1 GZ09

indeks ����M D

35-301-0006-000 50/1000

cena (PLN)

grup

a I2,92

"���& ���#���.���(%��]��)��!()!NA]"��"

indeks ����M D

35-301-0003-000 1/100

cena (PLN)

grup

a I9,92

TUKAN

"���& ���#���.���(%��]��)��!()!NA]"��

indeks ����M D

35-301-0004-000 1/100

cena (PLN)

grup

a I12,37

PELIKAN

"���& ���#���.���(%��]��)��!()!NA]"��"

indeks ����M D

35-301-0005-000 1/100

cena (PLN)

grup

a I9,92

ARA

79-103

armatura ��������

PERLATOR DO BATERII M28 x 1 GZ10

indeks ����M D

35-301-0001-000 20/1000

cena (PLN)

grup

a I5,86

Page 90: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

90

"���& ���#���.���(%�.���!��������0 ����]��)��!()!

BR9045

indeks ����M D

35-301-0002-000 1/200

cena (PLN)

grup

a I7,17

�!����&��!'�3 &�.��*& �����,�������!,_����&WL1

indeks ����M D

35-304-0000-300

35-304-0000-100

35-304-0000-000

35-304-0000-200

1/100

1/100

1/100

1/100

cena (PLN)

20,80

22,00

22,00

28,00gr

upa I������

(cm)

14

16

18 prosta

25

#&5��"�&�.���-!�&���_#����#-!�&�&695�

indeks rodzaj ����M D

98-035-0001-000

98-035-0002-000

�����

chrom

20/200

20/200

cena (PLN)

grup

a I9,00

9,45

����&�.��"�.$%�#�)�&�*& ����114

indeks ������(cm) ����M D

06-900-0035-000

06-900-0050-000

M10-35cm

M10-50cm

1/200

1/1

����������

����

� E15,00

18,40

"���3 $��*& ����p"��-��&a�)��*��,�&�_��#����)&

H511

indeks ����M D

35-300-0000-000 1/500

cena (PLN)

grup

a I4,10

79-103

armatura ��������

Page 91: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

91

KOLANKO DO BATERII GWINTY ½ x ¾

88indeks ����

M D

35-303-0001-000 2/80

cena (PLN)

grup

a I37,00

"�#�.$�2�&�#�-�,�%.#��"�.�*& ���3�)&5���))%�sa�)&��3 )�]���3 )&�")��

PHA]���

indeks ������ ����M D

07-351-0200-000 ¾” 20/180

cena (PLN)

11,33

grup

a D�

-�-�5�0.�.��*& �����'��) !�`a�^�sa07�

indeks ����M D

35-303-0000-000 2/320

������

½” x ¾”

cena (PLN)

grup

a I7,95

'$����&����&-��#)&�.��*& �����.����/�! ��!�/

10�

indeks rodzaj ����M D

35-302-0001-000

czerwona - prawa 1/400

cena (PLN)

grup

a I8,22

'$����&����&-��#)&�.��*& �����.����/�! ��!�/

10)

indeks rodzaj ����M D

35-302-0001-100 niebieska - prawa 1/400

cena (PLN)

grup

a I8,22

79-103

armatura ��������

Page 92: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

92

'$����&����&-��#)&�.��*& �����(�.)���/�! ��!�/

C201/C202

indeks rodzaj ����M D

35-302-0002-350

35-302-0003-350

35-302-0002-400

35-302-0003-400

niska 35 (a.C201)

wysoka 35 (a.C202)

niska 40 (a.C201)

wysoka 40 (a.C202)

1/100

1/100

1/100

1/100

cena (PLN)

grup

a I10,36

10,36

10,36

10,36

'$����&�.��*& �����.����/�! ��!�/p"���)�&a

POLONIA�

indeks rodzaj ����M D

35-302-0000-010

35-302-0000-000

35-302-0000-100

B#�$&F#%;?��H���

B#�$&F#%;?��H����

FI�'��$F�H���

50/400

30/240

30/240

cena (PLN)

grup

a I4,07

5,44

5,44

,$��/&��&�"�!,#)����&�]��)��!()&

8021�

indeks ����M D

35-101-0011-000 1/40

cena (PLN)

grup

a I8,50

MORI

,$��/&��&�"�!,#)����&�]��)��!()&

SYT6012

indeks ����M D

35-101-0010-000 1/40

cena (PLN)

grup

a I7,50

SORA

,$��/&��&�"�!,#)����&�]��)��!()&

SH1007

indeks ����M D

35-100-0001-000 1/100

cena (PLN)

grup

a I8,19

ALA

79-103

armatura ��������

Page 93: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

93

,$��/&��&�"�!,#)����&�]��)��!()&

DX�����

indeks ����M D

35-100-0002-000 1/100

cena (PLN)

grup

a I13,78

ELA

,$��/&��&�"�!,#)����&�]��)��!()&

DX3010c

indeks ����M D

35-100-0008-000 1/100

cena (PLN)

grup

a I8,19

NEL

,$��/&��&�"�!,#)����&�]��)��!()&

NA-1151

indeks ����M D

35-101-0001-000 1/50

cena (PLN)

grup

a I10,89

TOBAGO

,$��/&��&�"�!,#)����&�]��)��!()&

NA-1111

indeks ����M D

35-101-0003-000 1/100

cena (PLN)

grup

a I8,45

GOMERA

,$��/&��&�"�!,#)����&�]��)��!()&

NA]����"

indeks ����M D

35-101-0007-000 1/40

cena (PLN)

grup

a I12,25

AZUR

79-103

armatura ��������

Page 94: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

94

,$��/&��&�"�!,#)����&�]��)��!()&

SYT2041c

indeks ����M D

35-100-0004-000 1/100

cena (PLN)

grup

a I12,98

SURI

,$��/&��&�"�!,#)����&�]��)��!()&

SYT[�Q\�

indeks ����M D

35-100-0005-000 1/100

cena (PLN)

grup

a I16,19

MITRA

,$��/&��&�*�.� ��&�]��)��!()&�#�#&������-

JL]��[h�

indeks ����M D

35-101-0005-000 1/100

cena (PLN)

grup

a I11,88

WESTA

,$��/&��&�#����#-!�&���&�]��)��!()&

YS1014

indeks ����M D

35-100-0003-000 1/40

cena (PLN)

grup

a I23,79

LUKA

,$��/&��&�#����#-!�&���&.��*& �����#��!(-��&)%��!����%��]��)��!()&

SH����

indeks ����M D

35-100-0006-000 1/100

cena (PLN)

grup

a I23,13

KINGA

79-103

armatura ��������

Page 95: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

95

,$��/&��&�#����#-!�&���&�]��)��!()&

JL-1051B

indeks ����M D

35-102-0001-000 1/40

cena (PLN)

grup

a I20,37

CERES

,$��/&��&�"�!,#)����&�]��)��!()&

NA-1

indeks ����M D

35-103-0008-000 1/40

cena (PLN)

grup

a I18,90

SOLTA

,$��/&��&�"�!,#)����&�]��)��!()&

NA-1235

indeks ����M D

35-103-0002-000 1/40

cena (PLN)

grup

a I13,90

GAZELA

,$��/&��&�"�!,#)����&�]��)��!()&

NA-1113

indeks ����M D

35-103-0007-000 1/40

cena (PLN)

grup

a I13,90

@ Q[

,$��/&��&�"�!,#)����&�]��)��!()&

NA-1113X

indeks ����M D

35-103-0003-000 1/40

cena (PLN)

grup

a I12,43

ITAKA

79-103

armatura ��������

Page 96: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

96

,$��/&��&�"�!,#)����&�]��)��!()&

NA-1113S

indeks ����M D

35-103-0004-000 1/40

cena (PLN)

grup

a I17,20

TRIO

,$��/&��&�"�!,#)����&�]��)��!()&

JL-1127

indeks ����M D

35-103-0006-000 1/40

cena (PLN)

grup

a I23,08

ERISS

,$��/&��&�"�!,#)����&�]��)��!()&

NA-1115B

indeks ����M D

35-103-0005-000 1/25

cena (PLN)

grup

a I24,30

�BORNEO

,$��/&��&�"�!,#)����&�]��)��!()&

SH-5002

indeks ����M D

35-105-0002-000 1/50

cena (PLN)

grup

a I12,95

JUSTA

,$��/&��&�"�!,#)����&�]��)��!()&

NA-1223

indeks ����M D

35-105-0003-000 1/20

cena (PLN)

grup

a I23,51

BRAVA

79-103

armatura ��������

Page 97: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

97

,$��/&��&�"�!,#)����&�]��)��!()&

YS4022

indeks ����M D

35-105-0004-000 1/40

cena (PLN)

grup

a I29,11

PORTO

,$��/&��&�"�!,#)����&�]��)��!()&

YS3810

indeks ����M D

35-105-0005-000 1/40

cena (PLN)

grup

a I29,11

PANAMA

,$��/&��&�"�!,#)����&�#�.��.&-����.�]��)��!()&��������!���.

KZ-15T

indeks ����M D

35-110-0003-000 1/40

cena (PLN)

grup

a I109,00

�CAMELEON

,$��/&��&�"�!,#)����&�#�.��.&-����.�]��)��!()&��������!���.

JNC-S006

indeks ����M D

35-110-0001-000

1/40

cena (PLN)

grup

a I96,60

FANTASY

YS3813

indeks ����M D

35-105-0006-000 1/100

cena (PLN)(netto)

grup

a I29,11

,$��/&��&�"�!,#)����&�]��)��!()&

PASCAL

79-103

armatura ��������

Page 98: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

98

,$��/&��&�"�!,#)����&�#�.��.&-����.�]��)��!()&��������!���.

JNC-S009

indeks ����M D

35-110-0002-000 1/40

cena (PLN)

grup

a I96,60

LENA

#&���,#�)���,$��/&���BR9002

indeks ����M D

35-200-0017-000

1/200

cena (PLN)

grup

a I4,76

HOMAR

#&���,#�)���,$��/&���BR9005/BR9005M

indeks �������� ����M D

35-200-0023-000

35-200-0018-000

tworzywo

metal (a.BR9005M)

1/250

1/100

cena (PLN)

grup

a I4,93

14,85

KRAB

#&���,#�)���,$��/&���BR9008

indeks ����M D

35-200-0019-000 1/200

cena (PLN)

grup

a I4,50

RAK

#&���,#�)���,$��/&���YS-SP07

indeks ����M D

35-200-0020-000 1/250

cena (PLN)

grup

a I10,85

KOALA

79-103

armatura ��������

Page 99: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

99

NA-222WR

indeks ����M D

35-200-0010-000 1/10

cena (PLN)

grup

a I94,31

�&-�3�"�!,#)��&�#��,$��/&��%��]��)��!()%����32�-������-

IKAR

NA-112PR

indeks ����M D

35-200-0003-000 1/10

cena (PLN)

grup

a I57,61

�&-�3�"�!,#)��&�#��,$��/&��%��]��)��!()%����32�-������-

�%��

ELBA

#&���,#�)���"�)� ����.��,$��/&���"�!,#)�����(�#�"�#!,,&��%

BR9009

indeks ����M D

35-200-0028-000 1/100

cena (PLN)

grup

a I25,44

���

LANGUSTA

#&���,#�)���"�)� ����#����/�-%���+�0��%�.��,$��/&����"�!,#)�����(�

P10

indeks ����M D

36-103-0000-002 1/100

cena (PLN)

grup

aN41,40

���

#&���,#�)���"�)� ����#����/�-%���+�0��%�.��,$��/&����"�!,#)�����(�

R10

indeks ����M D

36-103-0000-003 1/100

cena (PLN)

grup

aN34,50

���

79-103

armatura ��������

Page 100: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

100

NA-112PR+NA-1113X

indeks ����M D

35-200-0024-000 1/10

cena (PLN)

grup

a I56,00

�&-�3�"�!,#)��&�#��,$��/&��%��]��)��!()%����32�-������-

��%�-

IBIZA

YS101+YS2006+YS611

indeks ����M D

35-200-0007-000 1/10

cena (PLN)

grup

a I48,65

�&-�3�"�!,#)��&�#��,$��/&��%��]��)��!()%����32�-������-

�/&��%����-

PIONIER

JL-2828

indeks ����M D

35-200-0009-000 1/10

cena (PLN)

grup

a I55,18

�&-�3�"�!,#)��&�#��,$��/&��%��]��)��!()%����32�-�����-

COMA

DX503HC

indeks ����M D

35-200-0013-000

1/20

cena (PLN)

grup

a I50,70

.�%2���"�!,#)����!�

DAKTYL

NA-212PR+NA-1235

indeks ����M D

35-200-0011-000 1/10

cena (PLN)

grup

a I94,31

�&-�3�"�!,#)��&�#��,$��/&��%��]��)��!()%����32�-������-

%��

LAMPART

79-103

armatura ��������

Page 101: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

101

NA-123WD

indeks ����M D

35-200-0016-000 1/20

cena (PLN)

grup

a I79,94

.�%2���"�!,#)����!�

PASJA

NA-1112PDindeks ����

M D

35-200-0015-000 1/10

cena (PLN)

grup

a I63,37

.�%2���"�!,#)����!�

ZANZIBAR

SYT1078C

indeks ����M D

35-200-0008-000 1/10

cena (PLN)

grup

a I23,53

.�%2���"�!,#)����!�

BORYS

JL-9001

indeks ����M D

35-601-0000-000

1/60

cena (PLN)

grup

a I21,53

.�#��)���.��-!.$&

HS-017

indeks ������(cm) ����M D

35-402-1500-200 150 1/50

����������

����

� I9,80

�%2�"�!,#)����!��#&�)�],��*�)!")��

79-103

armatura ��������

Page 102: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

102

HS-019/S

indeks ������(cm) ����M D

35-400-1500-100 150 1/50

����������

����

� I19,95

�%2�"�!,#)����!��#-��)��)!#��*�� ��%���+�0��%4�������4�")��

���

HS-020

indeks ������(cm) ����M D

35-401-1200-000

35-401-1500-000

35-401-1750-000

120-150

150-180

175-210

1/50

1/50

1/50

����������

����

� I23,27

27,24

27,76

�%2�"�!,#)����!��/��-��&)!���&, !�#)!�`a�^�`a�")����

!���&, !�#)! ���

NA-12H

indeks ������(cm) ����M D

35-402-1500-000 150 1/60

����������

����

� I21,53

�%2�"�!,#)����!�`a�^�`a��")�����

BAMBOO

HS-019

indeks ������(cm) ����M D

35-400-1200-000

35-400-1500-000

35-400-1750-000

35-400-2000-000

120

150

175

200

1/60

1/60

1/60

1/60

����������

����

� I14,11

15,77

17,09

19,40

�%2�"�!,#)����!��#-��)��)!�`a�^�`a")��

���

HS-018

indeks ������(cm) ����M D

35-402-1200-100 120 1/50

����������

����

� I14,70

�%2�.��*& �����#��!(-��&)%��!����%4��#-��)��)!4��������^��_�a�^�>-��^�?

���

79-103

armatura ��������

Page 103: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

103

JL-5802

indeks ������(cm) ����M D

35-402-1500-020 150 1/60

����������

����

� I10,16

�%2�"�!,#)����!�*�&$�],��*�)!")��

79-103

armatura ��������

Page 104: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

104

armatura sanitarna

104-109

.��)�"$���

.�,���,�.�,���"�#!$%�#&,!��)!������#&-!�&(%���32��.��"�&���

105105106107108109

104-109

armatura sanitarna

Page 105: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

105

.��)�"$�����,&130indeks ����

M D

40-000-0130-000 1/1

cena (PLN)

94,76

grup

a C

.��)�"$�����,&336indeks ����

M D

40-000-0336-000 1/1

cena (PLN)

182,58

grup

a C

.��)�"$���)&��2)!���,&444 indeks ����

M D

40-000-0444-000

1/1

cena (PLN)

190,67

grup

a C

.��)�"$�����,&500indeks ����

M D

40-000-0500-000

1/1

cena (PLN)

156,01

grup

a C

DESKA SEDESOWA TWARDA „TAURUS” WISATAURUS

indeks ����M D

40-000-0000-000

1/5

cena (PLN)

52,50

grup

a C

S

104-109

armatura sanitarna

Page 106: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

106

.�,�&�,�.�,��&����)��"&.&(%�&���,&�p�&"���&a

CAPELLA

indeks ����M D

40-000-0002-000 1/5

cena (PLN)

85,32

grup

a C

"�#!$%�#����#��%'�������991indeks ����

M D

40-991-0000-000 1/30

cena (PLN)

16,80

grup

a E

#$%�#���)����,&�)����994indeks �����

(mm)����M D

40-994-0350-000

40-994-0450-000

40-994-0550-000

350

450

550

1/10

1/10

1/10

cena (PLN)

16,71

19,27

20,57

����

� E

$%�#)���-�-�5��.��!���997indeks ����

M D

40-997-0000-000 1/60

cena (PLN)

5,98

grup

a E

$%�#)���"��, !���998indeks ����

M D

40-998-0000-000 1/60

cena (PLN)

5,98

grup

a E

104-109

armatura sanitarna

Page 107: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

107

"�#!$%�#����&, !�#)�969indeks ����

M D

40-969-3232-000

40-969-4050-000

1/100

1/100

cena (PLN)

5,04

6,07

grup

a E������

1¼ x 32

1½ x 40/50

��.���(&�'�-��&�*�&$&REindeks ����

M D

40-901-5025-000

40-901-5032-000

20/500

20/500

cena (PLN)

1,28

1,28

grup

a E������

50/25

50/32

"0$,!��)�*� �����!5*

indeks ����M D

36-106-0000-000 1/8

cena (PLN)

145,47

grup

aN

SYFON UMYWALKOWY BUTELKOWY 955indeks ����

M D

40-955-0000-000

1/50

cena (PLN)

9,42

grup

a E

"0$,!��)��-!�&����!�*� �����!955/1

indeks ����M D

40-955-0001-000

1/50

cena (PLN)

5,95

grup

a E

104-109

armatura sanitarna

Page 108: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

108

,!��)�.��"�&����)& !)���!��/��-�_�*�&$!96C / 96W

indeks (96C)

indeks (96W)

����M D

40-961-0000-000

40-960-0000-000

1/100

1/100

cena (PLN)

9,02

6,47

grup

a E

������#&-!�&(%�!��-!�&����!�����]��&��

6B

indeks ����M D

36-104-0002-000 1/36

cena (PLN)

68,13

grup

aN

������#&-!�&(%�!��-!�&����!�����]��&��

7B

indeks ����M D

36-104-0004-000 1/50

cena (PLN)

68,00

grup

aN

������#&-!�&(%�!��-!�&����!������]��&��

8B

indeks ����M D

36-104-0003-000 1/50

cena (PLN)

44,00

grup

aN

������#&-!�&(%�!��-!�&����!������]��&��

12

indeks ����M D

36-104-0000-000 1/30

cena (PLN)

72,68

grup

aN

104-109

armatura sanitarna

Page 109: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

109

291indeks ������(cm) ����

M D

35-403-1500-000

35-403-2000-000

35-403-2500-000

35-403-3000-000

150

200

250

300

1/10

1/10

1/10

1/10

����������

����

� C10,92

11,03

12,90

14,33

�%2�#&,��&(%�!�.��"�&����sa�^�sa���

306indeks ������

(cm)����M D

35-404-1500-000

35-405-2000-000

35-405-2500-000

35-404-3000-000

150

200

250

300

�"�!�

305/305SU

306

306

305

1/1

1/1

1/1

1/1

����������

����

� C6,62

7,61

10,48

8,93

�%2��."���&.#&(%�!.��"�&���

104-109

armatura sanitarna

Page 110: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

WARUNKI RABATOWE

A

B

C

C1

D

E

G

H

HS

I

J

K

K1

K2

N

P

S

Z

grupa rabat

Page 111: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103
Page 112: CENNIK 2015 - perfexim.nazwa.pl · CENNIK 2015 armatura instalacyjna armatura gazowa 8-39 armatura wodna 40-59 armatura c.o. 60-71 pex 72-73 rura miedziana 74-78 grzejniki 79-103

)����������������������q��������������� ����� ���������������� �����������������������������q������������

.���qq���q������� q����� ��������������������������� ��������� �������������������q�������������������

"��� ������q������q���������q��������q�����q����q����������q����������q���q���������������������� ����

������������������������������ 4�q��q�������q������q���������������������������������� ���������

��,� ���!�������� ��"1��2������7�� �����8:;8<=>��?@�B�E���,�������,�F� ���� ,�������FG���E������ "���G���I�B������%G�J'���'��,��KG����IO�Q�R�J'�RT$�%$�'�G�U�VO�Q�R�J'�RT%�$��%'G����I���U�V��I��I��

© copyright PERFEXIM 2015

X����� ONLINECENNIK | AKTUALIZACJE

Y�,�����1���������������U����Z:�[ �

http://perfexim.com.pl