CENA Pobyt wliczony w LP Nazwa PLN bruttozeromski- 2020. 6. 15.¢  LP Nazwa CENA PLN brutto Pobyt wliczony

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CENA Pobyt wliczony w LP Nazwa PLN bruttozeromski- 2020. 6. 15.¢  LP Nazwa CENA PLN brutto...

 • LP Nazwa CENA

  PLN brutto

  Pobyt wliczony w

  cenę

  Świadczenia ambulatoryjne

  1 Porada lekarska 100,00 -

  2 Porada specjalisty 150,00 -

  3 Konsultacja Kierownika Oddziału 250,00 -

  4 Wydanie zaświadczenia lekarskiego 50,00 -

  5 Badanie histopatologiczne - jeden wycinek 40,00 -

  6 Badanie histopatologiczne specjalnie barwione (immunohistochemiczne, preparaty wątroby) wg indywidualnej

  wyceny -

  Świadczenia z zakresu Nocnej i Światecznej Opieki Zdrowotnej

  1 Porada lekarska 100,00 -

  2 Porada lekarska domowa* 150,00 -

  3 Iniekcja (+ lek) 20,00 -

  4 EKG 25,00 -

  5 Pomiar ciśnienia 10,00 -

  6 Pomiar glukozy we krwi wykonany glukometrem 10,00 -

  Świadczenia z zakresu Medycyny Pracy

  Badania wstępne, okresowe i kontrolne

  1 Konsultacja i wydanie orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy 50,00 -

  2 Konsultacja i wydanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia nauki 50,00 -

  3 Konsultacja i wydanie orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno – epidemiologicznych 50,00 -

  4 Konsultacja laryngologiczna do celów medycyny pracy 40,00 -

  5 Konsultacja okulistyczna do celów medycyny pracy 40,00 -

  6 Konsultacja neurologiczna do celów medycyny pracy 40,00 -

  Załącznik do Zarządzenia Nr 66 /2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku

  Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

  CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH

  Załącznik nr 3

  do Regulaminu Organizacyjnego

  Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

  *Do ceny porady dolicza się koszt dojazdu lekarza do i od pacjenta wg kosztów poniesionych przez szpital.

  * Badania diagnostyczne labolatoryjne i obrazowe wg cennika

 • Świadczenia z zakresu Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

  AMBULATORIUM

  1 Porada lekarska 100,00 -

  2 Porada specjalisty 150,00 -

  3 Konsultacja Kierownika Oddziału 250,00 -

  4 Pomiar ciśnienia 10,00 -

  5 EKG 25,00 -

  6 EKG z opisem 40,00 -

  7 EKG m. Holtera 100,00 -

  8 Holter RR (ABPM) 100,00 -

  9 Test wysiłkowy 120,00 -

  11 Echokardiogram 150,00 -

  ODDZIAŁ

  1 Pobyt diagnostyczno - leczniczy wg indywidualnej

  wyceny -

  2 Koszt osobodnia w Oddziale Chorób Wewnętrznych 380,00 -

  3 Koszt osobodnia w Oddziale Chorób Wewnętrznych - Odcinek Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 750,00 -

  Świadczenia z zakresu ginekologii i położnictwa

  Ambulatorium

  1 Konsultacja specjalistyczna (z badaniem USG) 150,00 -

  2 Konsultacja Ordynatora (z badaniem USG) 250,00 -

  3 Badanie USG ginekologiczne/dopochwowe/ciąży 100,00 -

  4 Założenie/zmiana opatrunku - duży 100,00 -

  5 Założenie/zmiana opatrunku - mały 70,00 -

  6 Usunięcie szwów 100,00 -

  7 Zapis KTG 50,00 -

  8 Szkoła rodzenia kurs podstawowy 330,00 -

  9 Szkoła rodzenia kurs sobotnio-niedzielna 350,00 -

  10 Porada laktacyjna (pierwsza) 100,00 -

  11 Porada laktacyjna kolejna 80,00 -

  13 Założenie/usunięcie wkładki domacicznej (wkładka własna) 200,00 -

  Oddział

  1 Patologia ciąży (pobyt do 3 dni) 1000,00 3

  * Na cenę pobytu składa się koszt osobodni w Oddziale, opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.

 • 2 Poród siłami natury (pobyt w oddziale matki i dziecka) 4000,00 5

  3 Poród przez cesarskie cięcie (pobyt w oddziale matki i dziecka) 6000,00 5

  4 Znieczulenie zewnątrzoponowe do porodu 1000,00 -

  5 Plastyka pochwy i krocza 3500,00 3

  6 Zabieg w nietrzymaniu moczu bez taśmy 2500,00 3

  7 Zabieg w nietrzymaniu moczu z użyciem taśmy 3500,00 3

  8 Wytłuszczenie torbieli gr. Bartholina 1500,00 2

  9 Laparoskopowe usunięcie trzonu macicy (LASH) 4000,00 3

  10 Laparoskopowe usunięcie cyst/torbieli jajnika 3500,00 3

  11 Laparoskopia w przypadku bolesnych miesiączek 3500,00 3

  12 Laparoskopia diagnostyczna (np. niepłodności) 3500,00 3

  13 Radykalne usunięcie macicy 15000,00 5

  14 Usunięcie macicy drogą pochwową 4000,00 3

  15 Histeroskopia diagnostyczna 1500,00 1

  16 Histeroskopia operacyjna 2500,00 3

  17 Usunięcie mięśniaków 3500,00 3

  18 Usunięcie torbieli/cyst/zrostów 3500,00 3

  19 Wyłyżeczkowanie jamy macicy 1000,00 1

  20 Konizacja szyjki macicy (w tym LLETZ, LEEP-LOOP) 2000,00 2

  22 Koszt osobodnia w Oddziale 400,00 -

  23 Pobyt diagnostyczno - leczniczy * wg indywidualnej

  wyceny -

  Świadczenia z zakresu neonatologii

  AMBULATORIUM

  1 Porada lekarska 100,00 -

  2 Porada specjalisty 150,00 -

  3 Konsultacja Kierownika Oddziału 250,00 -

  ODDZIAŁ

  1 Pobyt diagnostyczno - leczniczy * wg indywidualnej

  wyceny -

  2 Koszt osobodnia w Oddziale 400,00 -

  Świadczenia z zakresu chorób zakaźnych

  * Na cenę pobytu składa się koszt osobodni w Oddziale, opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. Świadczenia odpłatne związane z ciążą, porodem i połogiem nie dotyczą

  obywateli polskich.

  * Na cenę pobytu składa się koszt osobodni w Oddziale, opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.

 • AMBULATORIUM

  1 Porada lekarska 100,00 -

  2 Porada specjalisty 150,00 -

  3 Konsultacja Kierownika Oddziału 250,00 -

  4 Kwalifikacja do szczepienia 50,00 -

  5 Iniekcja dożylna (cena bez leku) 20,00 -

  6 Iniekcja domięśniowa (cena bez leku) 20,00 -

  7 Iniekcja - szczepienie (cena bez szczepionki) * 20,00 -

  ODDZIAŁ

  1 Pobyt diagnostyczno - leczniczy * wg indywidualnej

  wyceny -

  2 Koszt osobodnia w Oddziale 400,00 -

  Świadczenia z zakresu chirurgii ogólnej, onkologicznej i małoinwazyjnej

  AMBULATORIUM

  1 Porada lekarska 100,00 -

  2 Porada specjalisty chirurgiczna 150,00 -

  3 Porada specjalisty proktologiczna 150,00 -

  4 Konsultacja proktologiczna spcjalisty z rektoskopią 250,00 -

  5 Konsultacja Kierownika Oddziału 250,00 -

  6 Konsylium wielospecjalistyczne (cena od specjalisty) 150,00 -

  7 Konsylium wielospecjalistyczne (cena od Ordynatora) 200,00 -

  8 Konsultacja poza siedzibą Szpitala 500,00 -

  9 Opracowanie chirurgiczne (odleżyny, rany) 350,00 -

  10 Pobranie wycinka (+ badanie hist-pat) 300,00 -

  11 Wycięcie tłuszczaka (lub innej zmiany podskórnej) w znieczuleniu miejscowym (+ hist-pat) 500,00 -

  12 Wycięcie kaszaka w znieczuleniu miejscowym (+ hist-pat) 400,00 -

  13 Plastyka paznokcia wrastającego w znieczuleniu miejscowym 400,00 -

  14 Usunięcie zmiany skórnej w znieczuleniu miejscowym (+ hist-pat) 400,00 -

  15 Opatrunek zwykły 100,00 -

  16 Opatrunek złożony 150,00 -

  17 Opatrunek specjalistyczny (lek) 50,00 -

  18 Szycie proste 200,00 -

  * Cena szczepionki wg cennika Poradni

  * Na cenę pobytu składa się koszt osobodni w Oddziale, opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.

 • 19 Szycie złożone 400,00 -

  20 Usunięcie szwów 100,00 -

  21 Zabieg mikroskleroterapii 700,00 -

  22 Wycięcie małej zmiany w okolicy odbytu w znieczuleniu miejscowym 700,00 -

  23 Wycięcie dużej zmiany w okolicy odbytu w znieczuleniu miejscowym 1 200,00 -

  24 Rektoskopia z pobraniem wycinków (+ hist-pat) 150,00 -

  25 Krioterapia zmian okołoodbytniczych - zabieg mały 200,00 -

  26 Krioterapia zmian okołoodbytniczych - zabieg duży 500,00 -

  27 Szczelina odbytu - ostrzykiwanie botoksem 1 500,00 -

  28 Szczelina odbytu - dywulsja w znieczuleniu miejscowym 600,00 -

  29 Inne małe zabiegi proktologiczne 400,00 -

  30 Anoskopia 150,00 -

  31 Operacja zakrzepu przyodbytowego w znieczuleniu miejscowym 500,00 -

  32 Zabieg podwiązania hemoroidów metodą Barrona 1 200,00 -

  33 Zabieg podwiązania hemoroidów metodą Barrona - jedna rata 400,00 -

  ODDZIAŁ

  1 Operacja przepukliny pachwinowej metodą klasyczną 4300,00 1

  2 Operacja przepukliny pachwinowej laparoskopowo 4800,00 1

  3 Operacja przepukliny pachwinowej obustronnej laparoskopowo 6600,00 1

  4 Opracja przepuklin pachwinowej i pępkowej 5000,00 1

  5 Operacja przepukliny brzusznej laparoskopowo (cena bez implantu) 5000,00 1

  6 Operacja przepukliny brzusznej metodą klasyczną - mała 4500,00 1

  7 Operacja przepukliny brzusznej metodą klasyczną - średnia 5500,00 3

  8 Operacja przepukliny brzusznej metodą klasyczną - duża 7000,00 3

  9 Abdominoplastyka (rekonstrukcja powłok brzusznych z jednoczasową naprawą przepukliny i zaopatrzeniem

  rozstępu mięśni powłok brzusznych) 7000,00 3

  10 Cholecystektomia laparoskopowa - usunięcie pęcherzyka żółciowego 4600,00 1

  11 Cholecystektomia klasyczna - usunięcie pęcherzyka żółciowego 4500,00 1

  12 Laparoskopia diagnostyczna 3000,00 1

  13 Appendectomia - usunięcie wyrostka robaczkoweigo 4000,00 1

  14 Nacięcie ropnia w znieczuleniu ogólnym 1500,00 1

  15 Nacięcie krwiaka w znieczuleniu ogólnym 2500,00 1

  16 Pobranie węzła głębokiego w znieczuleniu ogólnym 2000,00 1

  17 Wycięcie tłuszczaka (lub innej zmiany podskórnej) w znieczuleniu ogólnym (cena uwzglednia badanie hist-pat) 2500,00 1

  18 Operacje tarczycy 6500,00 2

 • 19 Zał