of 44 /44
E 1 E EAE E 1  P č . J 5. O čć č . S ć , ć č . I ć, , č č. P , . S č. S 5. O (S MC) I 5 č, č đ č. D . U ć S MC.  F 1: Uđ P . R, đ đ . S . R, , 100  , đ , đ ć čć ć , č . M . T ( ) . I čć đ , ć .  F 2. D O . K č . O đ . P ć đ . Č . U č , , : , č , , ć (ć ), , đ đ . 1  P , 12. 02. 2009.

Cela Ergonomija

Embed Size (px)

Text of Cela Ergonomija

Page 1: Cela Ergonomija

8/10/2019 Cela Ergonomija

http://slidepdf.com/reader/full/cela-ergonomija 1/44

E 1

E E A E

E 1

P č . J

5. O č ć č .

S ć , ć č . I

ć , , č č .

P , . S

č .

S 5. O (S M C )

I 5 č , č đ č . D .

U ć S M C .• F 1: U đ

P . R , đ đ .

S .

R , , 100 , đ , đ ć č ć ć , č .

M . T ( ) . I č ć đ ,

ć .• F 2. D

O

.K č . O

đ . P ć đ . Č

.

U č , , : , č , , ć ( ć ), , đ đ .

1 P , 12. 02. 2009.

Page 2: Cela Ergonomija

8/10/2019 Cela Ergonomija

http://slidepdf.com/reader/full/cela-ergonomija 2/44

E 2

A , ć ( . D ć č ).

E ć . P , č

č ć ć .• F 3. B č

U č .

O : , , , .

R č 4 . O č ć .

A č č ć đ ć .

A č č č .

R đ ć .

P č č .

I č č đ , (

), .

M ć č, č ć , č č

đ .

P č đ č , .

O ć . I ć č č , . T ć č č .

F č ć ( ć ) .

I ć č ć .

N č , . P

č , , , .

O ć č č č .

S č č .

S : ,

č ,

Page 3: Cela Ergonomija

8/10/2019 Cela Ergonomija

http://slidepdf.com/reader/full/cela-ergonomija 3/44

Page 4: Cela Ergonomija

8/10/2019 Cela Ergonomija

http://slidepdf.com/reader/full/cela-ergonomija 4/44

E 4

E č ć ć đ . P : č ,

, đ , ć č č č č ć .

T , : , đ

đ č .• F 5. D ć

U ć ć . O ć , , .

S đ ć .

J . U č , .

• F 6. T

U ( , , )

.

U , , . .

S č , č .

O , č , .

K . O č ć , , ć č , , , , , . Č .

P ć . U

ć č .

E 2 I R

č . U č , ć ć .

P . N č ć , ć č , . B č

ć .

S , č ć .

U č , đ . B č ( ) č .

2 D , 19. 02. 2009.

Page 5: Cela Ergonomija

8/10/2019 Cela Ergonomija

http://slidepdf.com/reader/full/cela-ergonomija 5/44

E 5

G , č ć đ , đ

, č .

S č . U , .

N č đ , . U , , đ :

• ,• ,• • • • ć

ć . (A

)

E

S 84 . O đ đ . U ć .

S 84 , (A )

B B

.

O đ č .

B ć č ( ) .

O č ć , č ć .

B đ .

K č ć đ ć

.

N , , ć , ( ,

Page 6: Cela Ergonomija

8/10/2019 Cela Ergonomija

http://slidepdf.com/reader/full/cela-ergonomija 6/44

A 6

...) . O ć č đ ,

S ć ć , ć ć .

(W ).

P ć , , .

N , ( ,, , ) đ , ć ,

, .

U ( ć ), č , .

A C , (O B) č

. U , .

J O B . M đ , ć O B , č č .

U č . K ,

č . N , č , č , č .

K O B , č .

E č E č č

đ . P , . O

ć , ,

č , ć .

Č , ( , ć , , , č .

U č , č .

P , č .

D č .

Page 7: Cela Ergonomija

8/10/2019 Cela Ergonomija

http://slidepdf.com/reader/full/cela-ergonomija 7/44

L 7

U ć č .

U č č , đ ( č ć 6 ) č .

N č .

I ,

ć .

O č .

U č , .

K č , .

U đ ć ć

.

K ć ć , . , č ć . U

. č .

A , . .

K đ . O č . P

č , .S đ č č

. U č č ć č . O č ,

č , ć č .

U č đ .O ć č đ

.

S ,

. L č ć :• • • • • • • • • ć• • •

ć .

Page 8: Cela Ergonomija

8/10/2019 Cela Ergonomija

http://slidepdf.com/reader/full/cela-ergonomija 8/44

O 8

U , , .

U č , đ. P

. O ć . č č

. T đ , č č , . N č đć ć đ

.

Č č . U , č

đ .

O č č đ ,

ć .

D đ ć .

S . U , , ,

. N , , , č .

S č , .G , č č

, , . (W )

đ , č č . P ,

, .

U đ ć ć . , ć , .

R č

. I č .

Č č

. U č , . D č ć :

• č •

Page 9: Cela Ergonomija

8/10/2019 Cela Ergonomija

http://slidepdf.com/reader/full/cela-ergonomija 9/44

P đ 9

C č č , ć .

T ć ć . U č , č č . R č

.

U č č . Č č , ć , č č

ć :• P ć • O ć • O ć • A ć ,

Č , č ć .

U č č . P č , .K č :

• I • I č • O č • I ,

ć č .

A ć č .

A č , , .

C ć ć .

L đ č .N , ć , đ .

P č đ .

đ O đ (OK/KK) ć

.

S č OK/KK č č , .

O OK/KK ć . P , , č . C

ć č č .

O đ ć č č .

E OK/KK

Page 10: Cela Ergonomija

8/10/2019 Cela Ergonomija

http://slidepdf.com/reader/full/cela-ergonomija 10/44

E 10

ć đ . I , đ OK/KK ( )

.

E E

.

U č , 90% . A č č .

N , , .

P ć ( đ č )

( č č ).

E č . P č č

.

P .

E đ č U , :

, .

P č . D č .

D ć đ č . U

.

O č ,

, . N č , ć , , č

.

K , . N ,

.

K , , č ć . N

, č .

Page 11: Cela Ergonomija

8/10/2019 Cela Ergonomija

http://slidepdf.com/reader/full/cela-ergonomija 11/44

D 11

N č č .

K , đ . K č , č .

D 3

R .

D č č ,č .

D đ č č , , , ć .

P :• V • K • D

O č :• ,• č č • • • • ć đ

P :

• • P ( , .),• P ( , .),• I ( ),• I ( ),•

N ( ć , ),• S č ( .).

S , ć đ . P ć .

R :• P • P • P

3 T ć , 26. 02. 2009.

Page 12: Cela Ergonomija

8/10/2019 Cela Ergonomija

http://slidepdf.com/reader/full/cela-ergonomija 12/44

O 12

P . O , č đ č

, .

K ć č č .

P č ć ć .

U , č ć . N č č

č . O , , č č .

P . T č č č ( )

.

P đ ć . O .

P , č

, .

P č , .

K ć , ć ć

.P , đ , ć

.

O , ( ). O č

č č ć .

U č .

U č / .

N đ .

U , .

L ć ,ć , . P đ č

.

P , , , , č . L ć

. I đ ć .

S .

Page 13: Cela Ergonomija

8/10/2019 Cela Ergonomija

http://slidepdf.com/reader/full/cela-ergonomija 13/44

D (VDT) 13

S č .

R č ( ) č . P .

K . T ć .

D ( D ) 4

Interakcija č ovek kompjuter se u najkompleksnijoj formi može sagledati primenom kontrolnog lista zasistem č ovek kompjuter,odnosno VDT kontrolnim listama,na ovaj na č in se sti č e sveobuhvatan uvid u stanjesistema č ovek kompjuter odnosno mogu se identifikovati razli č iti elementi interakcije č ovek kompjuter kojipredstavljaju smetnju za kvalitetan i konforan rad korisnika.

U cilju procene i unapredjenja interfejsa č ovek kompjuter danas su u širokoj upotrebi razli č ite kontrolelista one omogu ć avaju brz i svestran uvid u postoje ć e stanje interfejsa č oveka i kompjutera ali isto tako njihovaprimena omogu ć uje da prilikom dizajniranja sistema č ovek komjuter budu inkorporirani(obuhva ć eni,primenjeni) neophodni ergonomski principi i zahtevi.

Primena VDT kontrolnog lista i rad na realizaciji zahteva koji proizilaze iz njihove primene dovodi dooptimalnih uslova rada korisnika za video displej terminal,rad č ini efikasnijim uz manje naprezanje ieleminisanje štetnih efekata po zdravlje č oveka.

Kontrolne liste predstavljaju alat koji sadrži elemente u formi pitanja,postavljanjem tih pitanjaproverava se i utvrdjuje da li i u kojoj meri posmatrani sistem č ovek-kompjuter odstupa od preporuka kao i toda li obuhvata sve neophodne elemente za optimalan i komforan rad.Pored toga pojednine forme kontrolnog

lista takodje omogućavaju VDT korisniku da samostalno reguliše i podesi pojedine komponente radnog mestasa video displej terminalom na na č in koji mu omogu ć ava dugotrajan rad bez preteranog zamaranja.

Skoro svaka VDT kontolna lista poseduje odredjen broj oblasti odnosno strukturnih segmenata u okvirukojih se raš č lanjavaju pojedine stavke,odnosno pitanja vezana za pojedinu oblast.

Osnovne strukturne oblasti koje su zastupljene u VDT kontrolnim listama su:

Radno mestoRadno okruženjeAmbijentRadna praksaOblikovanje poslaOrganizovanje poslaRadni prostorDodatna opremaOstala opremaKorisnikVidjenjeRadni položajRadna stolicaRadne površineTastaturaOsvetljenjePauze u radu

4 V 1

Page 14: Cela Ergonomija

8/10/2019 Cela Ergonomija

http://slidepdf.com/reader/full/cela-ergonomija 14/44

P 14

Obu č avanjeTrudno ć a i VDTMonitorSredstva za unos podatakaElektrikaSoftverDirektiva evropske unije 09/270/EC predvidja da se rad i uslovi rada VDT operatora ocenjuju i prate

primenom kontrolnih lista za sistem č ovek kompjuter,prema ovoj direktivi neophodna je primena dve vrstekontrolnih lista,prvu popunjava operator (VDT korisnik),dok drugu kontrolnu listu popunjava stru č na osobakoja analizira njihov rad.

S obzirom na prethodno izneto u cilju ispitivanja i ocene interakcije odnosno interfejsa u sistemu č ovek

kompjuter,vezano za rad VDT korisnika i VDT operatora koristi se posebno dizajnirana kontrolna lista koja jepo svojoj sadržini opšteg karaktera to zna č i da ova sveobuhvatna kontrolna lista objedinjuje pitanja iz oblasti

koje su zastupljene u drugim kontrolnim listama ovog tipa.Kontrolna lista koja se koristi za ocenu i dizajn VDT radnog mesta u ovom zadatku je sastavljena od

pitanja iz prethodno navedenih oblasti.Ove oblasti su ujedno zastupljene VDT kontrolnim listama kao što su:OEHS,WSDLI,LHC,DOSH,NYCOSH,OSHA 1997,OSHA 2001,OML i kontrolnoj listi Somersa i saradnika.

Prema svojoj strukturi za ovu namenu formirana kontrolna lista sadrži pitanja na koje odgovore dajeVDT korisnik i pitanja na koje odgovor daje ispitiva č uvidom u stanje sistema.Na ovaj na č in se dobijapredstava o stanju sistema na osnovu subjektivnih odgovora ispitanika,ali isto tako se sti č e uvid u stanjesistema č ovek kompjuter zasnovano na objektivnom pristupu ispitiva č a.

Kontrolna lista sadrži ukupno 161 pitanje na koje odgovor daju VDT korisnik i istraživa č .

Pored metode opservacije zasnovane na direktnom uvidu u stanje sistema od strane ispitiva č a-studenta(nezavisnom od primene kontrolne liste) i metode intervjuisanja ispitanika,koja se koristi radi dobijanjadodatnih objašnjenja vezano za rad korisnikarr u cilju ocene ispitivanih VDT radnih mesta bi ć e koriš ć ena imetoda indirektne opservacije zasnovana na snimanju postoje ć eg stanja (pomo ć u fotoaparata).

Pored popunjavanja dela kontrolne liste koja je namenjena za ispitiva č a (studenta),zadatak ispitiva č a sesastoji i u tome da za prou č avana VDT radna mesta beleži zapažanja koja se odnose na karakteristi č nesegmente interfejsa (metoda opservacije).Svaki ispitanik nakon popunjenog upitnika takodje ima mogu ć nost daiznese zapažanja vezana za interakcij na VDT radnom mestu koje ispitiva č zapisuje (metodaintervjuisanja),pored toga digitalnim fotoaparatom student treba da snimi svako prou č avano VDT radno mesto(indirektna opservacija).

Kontrolna lista za sistem Čovek-kompjuter

Pounjava student,za radno mesto br. ...

5 U

.

P č ć .

5 Č 05.03.2009.

Page 15: Cela Ergonomija

8/10/2019 Cela Ergonomija

http://slidepdf.com/reader/full/cela-ergonomija 15/44

Page 16: Cela Ergonomija

8/10/2019 Cela Ergonomija

http://slidepdf.com/reader/full/cela-ergonomija 16/44

D 16

D P č

.

P č ,č , , ć

.

M 2,3 2,3 .O 4 .

č , ć č (

, , .)

č L č , č 170.

. D

M 171.

M č .

M 172.

M č .

K , , 2, , č.

. P , .

U č ć . MPR= PPR+ OPR+RPR

G MPR č ,PPR ( ) OPR č ,

RPR, , .

OPR č 46 61 61 91 .

RPR ć ć , , , , , .

, K č , , .

O , ć , č , č

č .

O ć

, .I ,

Page 17: Cela Ergonomija

8/10/2019 Cela Ergonomija

http://slidepdf.com/reader/full/cela-ergonomija 17/44

O č 17

.O č .U , .

V , č č , č .

V ć .T=L/ L , , , .

B 40 , 25 , 15 .

P .B S C

=S/C.

O č 0,6 .

S , , . =N/( *T), N , ( ), T .

O č , 3 .

S č 25 ,20 ,15

2 .

O ( ) č , S=M*C/ *T .U č ,

.

M ( ), 2 .

U , .V , č .

M 1,2 , 2 .

I , č č 1 , 0,75 .

P č ( č ć ) .

U č , .

C .

č 6 O č č ,

ć ,č .

6 P 12.03.2009.

Page 18: Cela Ergonomija

8/10/2019 Cela Ergonomija

http://slidepdf.com/reader/full/cela-ergonomija 18/44

A č 18

P č č č ć , .J č č č .

O č č .U , , .

O č č ( ć ).

P č č ć č , č č č

.

U č č , , čč č , : , , .

U č č ć č č , č .

U č č ć č ,č č č č (LED,CRT,LCD

).T ć č .

A čI č

.O č č ( BS3693).

P č 11.

A č , ć M S

P č č, : ć ( ) č č .

D č ć č .Č č č

č ć č .N 12. č ć .

.K č

P č .U ( ) č , .S č ć ( ) č ć č .

U č č č . č L č . D=14,4*L (

č 1 7 ).

R ( ) č č .O č .

U č ć č .

F č č .

M ć č č č č

č , č č , ć .

Page 19: Cela Ergonomija

8/10/2019 Cela Ergonomija

http://slidepdf.com/reader/full/cela-ergonomija 19/44

D č 19

M č 0,125 0,,875 .

V ć č č 1 10 (1,,2,33, 10,,20,,,,30.) .S 2 4,8 25 ( ) č .

N ć č , .

K č č .

U ć č .

V č č č ć č , , č .

S č č č 7 27 č.T č č č

2,5 (7 č ).U č 90 % ć č č3,5 (10,5 ), 100% č 7 (24,5 ).

D čD č : č č

č .

K č č ć ć , 13. J č č.

E č ć ć .

N 14 č ć .

č čP č č ( č ),

.

U , , 8 9.O

č ć .

E čE č č ć č

č ć .

U ć č 4 , : LED č , , CRT č , LCD č č č .

.M č č 5

S 14.

Page 20: Cela Ergonomija

8/10/2019 Cela Ergonomija

http://slidepdf.com/reader/full/cela-ergonomija 20/44

E č 20

LED č č č č ć .O č č ( ), č .

LED č ć ć , 1994 NICHIAR J , .G č , č ć RGB

, .N č ć 16,000,000 10,12 č 16 .

LED č , ,č

, LED .O č č č ,

ć .A , č č ć č .U ć č č .S

č ć č .LED č , č ć č , .

D ( ) LED č .

LED č ć , .

M LED ć ć

ć LED .

H č č 75 120 .

I 50H 100H .CRT č ć . I

1897. č č B č č .

P CRT č ( ) č .N (R), (G), (B) č .

č , (RGB ) .

E ć č č .

E .R č č .S č č .O , č

( ).

A , , ć č ,

RGB .

K č ,

.

Page 21: Cela Ergonomija

8/10/2019 Cela Ergonomija

http://slidepdf.com/reader/full/cela-ergonomija 21/44

E č 21

G , R, G B C ć č C= R+ G+ B, , , č

.

R CRT .

M CRT , č č č (

č ).

N č ( . ).

F , , .O 50 60 č

.P VESA ć 75 80H .

O CRT č ( ć ), CRT č

ć .P č .

S č č CRT , CRT ć ć , , , ,

č .B č CRT (OSHA1995 1997 O H ).P (OROSHA) ć č CRT

č .U č ć .U ć CRT č (OSHA 1995),

č ć č ć ( ).

E č CRT č .N č č č , ć

č ć (H ).

A č .U č č VDT 6 10 V ,

ć č , , č č .K č CRT .

U , č (OROSHA) č ćč .

P č CRT č č , .

, č .

U č CRT č .

Page 22: Cela Ergonomija

8/10/2019 Cela Ergonomija

http://slidepdf.com/reader/full/cela-ergonomija 22/44

Page 23: Cela Ergonomija

8/10/2019 Cela Ergonomija

http://slidepdf.com/reader/full/cela-ergonomija 23/44

K č 23

. S ć 3 ć , CRT , , .

P ć 256 . E č ć .

O č . P , 10 000 , ć

( ).

P č č ć ć .

M CRT LCD č .

I ( 200 ).U 10 .

N .17. č PANASONIC.

U č č č .

č

K č čč , , . N

č ( č )

č ć , , ć č ( 120 / č ).

K č č č č .M , č č ć , đ ć č .

U E č č ć ć č č č , č č . S č , č č ć

č č č č č č č .

O č č .

K č , . č ć č č . T č č .

M 10. T ć . č , ,

č ć . N , ć . N

. V ć č . č ć .

U č č ć č ć ,

.

Page 24: Cela Ergonomija

8/10/2019 Cela Ergonomija

http://slidepdf.com/reader/full/cela-ergonomija 24/44

M č , , č 24

N č : č

č . K č

. K , č č .

P č č .

U č , .

N č , č .

č , , č

M č č č . O ( . )

. ( . č )

U č č

.

S č č .

S č č ć č . P . O

, ć . S , ć .

D č . Oč , č , č č

. T . I č ć č ć č č. N č . O

č ć .

P č . O č . P č

. M č č . S č č ć .

č č

K č č č č č .

I č č , č . O č .

Page 25: Cela Ergonomija

8/10/2019 Cela Ergonomija

http://slidepdf.com/reader/full/cela-ergonomija 25/44

S č , ć 25

č , č ć č .

U č ,

č . U č č čč 12 9

č .

N .19. č č .

S .19. č č ć č ( č č ).

P č č .O . č

. . P

č č č č č .

č , ć

U č ( ć ) č .

O č , č č , ( ), .

K č ć .

O č č ć .

26.03.2009.

T ć č , , ć , ć č ( .

U č ć ć , ć ć , č 30 .

W C č 3 10 0,05 .M 1

2 , ć č .

N ć ć :

Page 26: Cela Ergonomija

8/10/2019 Cela Ergonomija

http://slidepdf.com/reader/full/cela-ergonomija 26/44

R č 26

ć č

ć , č

.

ć ć.

č č č , .

ć ć ć .

ć 30

ć č ć

ć

čV ć č (

č .

O ( ) .

K č č

.R č , ć ć

ć .

P (2D) č (3D) . (

č ć 3D).

J 3D 2D č , .T č

3D č .

I ć 2D 3D č E ć č 3D č č 3 6 2D č.

N 20. 2D 3D č

čH č ( ) č ć č ,

ć ć , , č .

H č

. , .

Page 27: Cela Ergonomija

8/10/2019 Cela Ergonomija

http://slidepdf.com/reader/full/cela-ergonomija 27/44

A č 27

H č , . .B č ć

.U ,č .D č č .

H č č ( č ).

P č č , ć .O č č

.

K č . č , č ć , č č .

O č .Č č

, , č .

N 21 HUD č 1.

A čA č

ć .

A ć č , .

U ć ć .O , č .N , ć ć ć

.

D F č .O č č .P F 15 1600H , F 16 250H

, č , F 15 11 č C 5 12 č .

P č ć:

200 5000H 500 3000H č

1000H ć ć .

500H č .

1 8 .

č ć č , č ć č .

Page 28: Cela Ergonomija

8/10/2019 Cela Ergonomija

http://slidepdf.com/reader/full/cela-ergonomija 28/44

K (CAED) 28

č č ( , , ) č .

I č č č .P č č .

N č ć č č č .

O č č , , .

E č č .

P č č ( č ),

č č .

O č , č ć , .

O č č ć .

(CAED)

K (CAD) ć č ć

ć CAD č . č .T č

.

č , , č

ć .

L č č , CAD ć .P ć

č 60 , č CAD .O č .I ć , , , .O ć

, .

S CAED , ć VDT.T ć ć

č .O č ć , ,

.V č ć č

.

Page 29: Cela Ergonomija

8/10/2019 Cela Ergonomija

http://slidepdf.com/reader/full/cela-ergonomija 29/44

O 29

CAED č : A ,A ,B ,B ,C ,C ,C . C ,E ,E SHAPE, E S , F ,J , M,M ,S ,T W .

P ć .P ć .

S 3D č .

M č ć , , , č .

P 3D

IGES D F CAD .

N 30. P 3D č CAD .

S 30.M U S

V ć ć , , .P

č č ć ć č , .

č

CAED č 3D , č .P č

.

02.04.2009.

L č ć 18 , 21 , 16 18.

H . T č č , ć č .

V č , č .

Page 30: Cela Ergonomija

8/10/2019 Cela Ergonomija

http://slidepdf.com/reader/full/cela-ergonomija 30/44

KONTAKTNE RUTINE 30

P , ,

.

P , č .

S ć , ć . K ć

č . O č č , , č ć đ č č

č ć .

A ć č .

O đ ć .

O đ ć .

P : V đ č č ć č č . O č ć

č . N ć č

ć , , . S ć č , ć

, ć .

A E E

U č đ. U č ć ć . O

č č č . A , č ć č .

A D A A

K č đ đ .

O č . I ć đ č .

J č ć đ .O đ .

N .31 đ

Page 31: Cela Ergonomija

8/10/2019 Cela Ergonomija

http://slidepdf.com/reader/full/cela-ergonomija 31/44

TESTOVI VIĐENJA 31

S 31. V đ

E ĐE A

O č . P , .

K č đ č č . O ć ć . L đ ,

. O ć 3D đ

. K đ

( . P .)O ć č ć

č č ć .

EDA A EF E A

O č .

M ć đ .

P , / , č č

.

N . 32 3D č . N č č

č . N č . S 32 3D đ ć S .

E A E A A

K č č č č

č . O ć č č č

č .

Page 32: Cela Ergonomija

8/10/2019 Cela Ergonomija

http://slidepdf.com/reader/full/cela-ergonomija 32/44

KORISNIČKI DIJALOG 32

Č D A

S ć č .K ć

đ ć . K č č .U ć

CAED .

M ć . O

. J č ć č

. O .

M č ć , ,

, đ

, č .

M č . U ć č . U ,

č . P , . T

č , , . O č č .

D A A AD E ED E ( E BE)

P , , , .

K ć

đ . U ć , , ,

.

D A E E A

S . I č .

V ć č č . S , č č ć. S č

.

Page 33: Cela Ergonomija

8/10/2019 Cela Ergonomija

http://slidepdf.com/reader/full/cela-ergonomija 33/44

DI AJ OSVETLJENJA 33

P , , č . U . F č .

V č č .

P ( ) .

U 1 č č A I, A C .

( ) č .

T 1 č

T 1 đ č , .

U 2 ć ( , č , ) č č 1, 1. B ,

đ 1 1+1=1 .

T 2. T .

K č 1 3. 3 ( , , ), č 1.

P č T 1 1 47, 0 č č č 1 80 . I 3

D 2 200 ( 1).

K đ ć

:

1. č ć č ć . P

2. N I

3. O ć

ć I , I , I I .4. N

.5. K č ć ć

.6. U č ,

ć : ) I ć , ) ć ,

, )

, ) ć ć

Page 34: Cela Ergonomija

8/10/2019 Cela Ergonomija

http://slidepdf.com/reader/full/cela-ergonomija 34/44

D 34

ć , ) ć č .

P . O :

1. N I .

2. R ć ć ć .

3. N . M + 1% ( + 5%) č

.

K ć :

1. I č

2. B , , ,

3. F .

D

I . I č . U

, I ć č.D I . K I č č

ć ć I .

N . N

( ) .O L . V č ( ) L .

09.04.2009.

D L č ć .

S ( ) .

Page 35: Cela Ergonomija

8/10/2019 Cela Ergonomija

http://slidepdf.com/reader/full/cela-ergonomija 35/44

D 35

U č ć :1 I L 2.O L

D L .3.U L . 4.K

č .U ć

.

P č .

K č , .U č

( ) 4.

U č ( ć č

, č

.K , .

D R ć

.

R 10 20 % 80 90% , ć ć

č .

Č 50 +65 ć ć 100 .I

ćč .

P .N ć

, ć č 30% 4 č .

P . V , č , ,č , .N . V . D ,

.

M .P ISO 7730, .

T . O ( ć

), .

Page 36: Cela Ergonomija

8/10/2019 Cela Ergonomija

http://slidepdf.com/reader/full/cela-ergonomija 36/44

D 36

.

O ć , ASHRAE.I R (MKO).O

24 27 č .

P S M C č ć .Oć ć č , , ć .

O , MKO ASHAE , č .O R č ASHAE č

ć .O , MKO ASHAE č .

D

R č ć č .D , ,

.

P ć :

1. U .

2. U ć ć . č .

3. I č E :

G A,B,...,N č č .S č č .

4. O MDK .V MDK č .

5. U E ć MDK =1,2..,N

ć .S č .

P č č č .

Page 37: Cela Ergonomija

8/10/2019 Cela Ergonomija

http://slidepdf.com/reader/full/cela-ergonomija 37/44

P 37

8

V , . A

č , , , .

D č . Č ( ), ( ).

S , . U č . D , č ć

( ) .N .174. ć

ć . S .174.P

.

G č ć , č . U ,

, č ć . U 90 % ( ).

U 90 % , 5% 5 % .

V č .

U č č . P ( č ). N , 95 190 , č

95 % 190 .

V = + , , č

.P č . P

, 35,1 1,5 , č 95 1,645, 95

37,6 .

8 , 16.04.2009.

Page 38: Cela Ergonomija

8/10/2019 Cela Ergonomija

http://slidepdf.com/reader/full/cela-ergonomija 38/44

P 38

E :

1. O : , , , S , S ,A , , .

2. .3. O . P ,

.

4. O . P , 5 95 90 % . T

. J .

5. U . P , 45 25 .

6. P . U ,

.

7. K 50 ( ) . P

.

N .175. č č . S .175. A č MCC .

č

N č :

1. V . O č č .

.2. V . V (

) , . R

.3. V . O

.4. V . O ,

ć . N č ć .

Page 39: Cela Ergonomija

8/10/2019 Cela Ergonomija

http://slidepdf.com/reader/full/cela-ergonomija 39/44

E 39

5. V ć . K č , č .

6. M . O č .

7. M . S

.8. R . O č .

9. R ( ). O ( ).

10. R ( , ). Č .

11. ć . O č , .

12. V . N č ć ć .

13. V . P č .14. V ć . O č

č ć ( ).15. . N .16. R . O č

.17. , č . U č .18. R . N , ,

.

E 9

Prilikom dizajniranja proizvoda sa ergonomskim svojstvima potrebno je koristitiodgovaraju ć e ergonomske standarde,preporuke,kao i skup ograni č enja koji se odnosi na proizvod kojise dizajnira.

Interakcija č oveka i proizvoda podrazumeva ne samo uzajamno dejstvo č oveka saproizvodom ve ć i sa instrukcijama i uputstvima za upotrebu što je ilustrovano na slici 174.Na taj na č inse angažuju ne samo ljudski fizi č ki resursi ve ć i perceptivni odnosno komunitotivni resursi.Jedno odnajbitnijih svojstava ergonomskog dizajniranja proizvoda je da se angažovanje pomenutih ljudskihresursa svede na minimum.

Slika 174.Primer interakcije č oveka i proizvoda

Ergonomski dizajn proizvoda na globalnom planu prema Bonneru podrazumevakontekstualno oblikovanje interfejsa koje se pre svega odnosi na: obezbedjenje adekvatne alokacijefunkcija izmedju č oveka i proizvoda dizajniranje interfejsa koji na konzistentan na č in podržavakomunikaciju sa korisnikom,dizajniranje interfejsa koji podržava o č ekivano ponašanje korisnika kao iredukovanje koli č ine informacija za koriš ć enje interfejsa.

9 I , 23.04.2009.

Page 40: Cela Ergonomija

8/10/2019 Cela Ergonomija

http://slidepdf.com/reader/full/cela-ergonomija 40/44

K 40

P č , č .O č .A

ć č .

č

K č č .P

ć :

č č .

č č .

č ( č ) č ć

č ( )

ć č č

.

O č .U

ć :O

, č

č

č

L .T č

č č ć .U ć :

č

ć , .

č .

.

č , č ć

Page 41: Cela Ergonomija

8/10/2019 Cela Ergonomija

http://slidepdf.com/reader/full/cela-ergonomija 41/44

II , 30.04.2009. 41

ć ć

,

č

č ć

K ć ć ć č ć ć .M , .M č ć .

, 30.04.2009.

I

ć .

I . U .

I č .S , , .

U ć .

A

K . O

.

K .

E ( ) , .

P , č .T

.U ć č č .

M č č ć .N č

.C .P , č , č , .I

č č .

Page 42: Cela Ergonomija

8/10/2019 Cela Ergonomija

http://slidepdf.com/reader/full/cela-ergonomija 42/44

H č 42

N , ć , .P č , č č .

P č .

č

H č ( ).

P č ć č .

P č .

U N č č ć ć.

E č č ć ć , č

.U ć .

E , (

.) .

N , č , č č ć č .

S .O ć

, , .

V č č .

N .U č

.V ć č ć .

H č . I č č .

Page 43: Cela Ergonomija

8/10/2019 Cela Ergonomija

http://slidepdf.com/reader/full/cela-ergonomija 43/44

D 43

D 10

K č ć č , , .

O ć . O

: 2.5 N , 2 N , 4 N , 10 N

, 10 N , 15 N č , 40 N

65 , 60N 40 80 N 15 ( č , 20 N).

K ( ć, č .)

D č . U

.

N .178. .

U 178 .

T 178. V N ; , .

čN .179. č .

U 179 č .

T 178. V č N ; , č.

N .180

T 180. V N ; č ,

č D.

čN .181. č .

U 181 č .

10 III , 07.05.2009.

Page 44: Cela Ergonomija

8/10/2019 Cela Ergonomija

http://slidepdf.com/reader/full/cela-ergonomija 44/44

T 181. V č N ; ,

.

č N .182 č .

U 181 č .

T 181. V č N; č

.

U 183

T 183. V N.I č č 60%

čN 184 č .

U 184 č

T 184. V č N.P č , .K

č č ć č .

N 185

U 185

T 185 N.I

( .) ć .K , č 90 .P

.