9

CE ESTE ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ?

  • Upload
    marc

  • View
    107

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CE ESTE ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ?. Î nc ă lzirea global ă este fenomenul de cre ş tere a temperaturilor medii ale atmosferei î nregistrate î n imediata apropiere a solului . - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: CE ESTE ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ?
Page 2: CE ESTE ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ?

Încălzirea globală este fenomenul de creştere a temperaturilor medii ale atmosferei înregistrate în imediata apropiere a solului.

Fenomenul de încălzire globală a început să îngrijoreze dupa anii '60, în urma dezvoltării industriale masive şi a creşterii concentraţiei gazelor cu efect de seră care sunt considerate în mare măsură responsabile de acest fenomen.

Page 3: CE ESTE ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ?

Ce este efectul de seră?

CO2

CH4 CFC

O3N2

O

Page 4: CE ESTE ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ?

Principalele activităţi umane, care au dus la acumularea unor impresionante cantităţi de gaze cu efect de seră sunt cele din perioada industrializării.

Page 5: CE ESTE ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ?

Arderea combustibililor fosili pentru uz rezidenţial-instituţional şi pentru transpoturi şi industrie a dus la creşterea cu peste 50% a cantităţii de geze cu efect de seră.

Page 6: CE ESTE ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ?

Agricultura este unul din domeniile cu o contribuţie importantă la încălzirea globală prin utilizarea în exces a fertilizatorilor, defrişare şi degradarea solurilor, precum şi creşterea intensivă a animalelor care prin dejecţii furnizează anual o cantitate impresionantă de gaze cu efect de seră.

Page 7: CE ESTE ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ?

Topirea gheţarilor;Deşertificarea;Fenomene meteorologice extreme;Incendii forestiere;Penurie alimentară;Dispariţia unor specii de plante şi

aimale;Reapariţia şi răspâdirea unor boli

infecţioase, cardiace, respiratorii etc.

Efectele încălzirii globale

Page 8: CE ESTE ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ?

Soluţii...

Page 9: CE ESTE ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ?

Toate solu’iile………..