Click here to load reader

Cciet de Gctivitcti - cdn4. vizuale si lucru manual. Caiet de... · PDF fileGri6dfln,f, se* *# 0 plan5i I I lu o coald de hf,rtie coloratd la apoi o coali verde inchis Deseneazi cateva

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Cciet de Gctivitcti - cdn4. vizuale si lucru manual. Caiet de... · PDF fileGri6dfln,f,...

 • wtx{flrl' Irnw..ry ** # [ l* ffil€w,tqrt tlry $'*'TTF qqryry 1

  Cciet de Gctivitcti ,

  w% ATENTIE! Unele dintre activitalile din acest caiet se vor desfdgura

  in prezenla ;i sub supravegherea unui adult.

 • Gri6dfln,f,

  se* *#

  0 plan5i

  I lu o coald de hf,rtie coloratd la apoi o coali verde inchis Deseneazi cateva frunze pe Apoi realizeazd diferite flori dinI verde deschis 5i ta.i-o in forma 5i tai-o in forma de tulpini gi hdrtia verde gi apoi taie-le cu hirtie colorata ro;u, roz, porto-

  a**ft* Mdrgele

  . unei peluze, apoi lipe$e-o pe frunzd, pe care le vei lipi foarfecele. caliu gi galben. Taie-le gi 'planga. pe peluza. ^^^^ lipegte-Tein capdtultulpinilor.

  Msk*t-* stit':.*,;* u!,olrr,&

  Coli de hirtie coloratd

 • rFtrrwff'Iryf$lTtr rusrffi

  Realizeazi cfiteva cercuri din

  hdrtie colorati galbeni 5i violet.

  Lipege-le apoi in mijlocul

  florilor. la belele de inghelatd gi

  realizeazi un gard in fala gradinii, apoi lipege-l pe planga.

  Lipege mirgelele argintii in vdrful 5i in partea de jos a belelor pentru a decora gardul.

  Deseneazi o gradina.

 • 0 cariocd

  Taie o coali roz in formd de cerc

  5i una albastrd in formi de stea. Lipege steaua in mijlocul cercului roz. Cu o carioca

  deseneazd o stea mai mare

  in interior.

  la citeva bele de chibrit 5i lipegte-le in interior, ca in imagine.

  Pentru a avea forma potrivitd,

  folosqte penseta. la cdteva stelule rogii gi

  lipegte-le in jurul stelei din mijloc.

  Coli de hirtie coloratd

  ry f***\ir- r*f*** '*lt.t l'f***fti q_-* ti. l;lll|rFff, f

  S#sterule ,f,i,iL.l?,

  0 pensetd

  I[d/r*.dr-*&b*3 -*tI$ruffiflur.t alJr'r[

 • Lipege stelulele roSii mai marila collurile stelei din mijloc.

  la acum stelulele verzi 5i lipeSe-lein afara stelei mari.

  La final, ia steaua mare galbend 5i lipeSte-o in

  centrul stelei albastre.

Search related