of 200 /200
CONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAŢII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCŢIA DRUMURILOR RECONSTRUCŢIA DRUMURILOR 1. Bercu, Mendel. Construcția căii ferate. În 2 vol. Vol. 1 : Terasamente / Mendel Bercu. – 1965. – 510 p. : il. – 1 exemplar 2. Bercu, Mendel. Construcția căii ferate. În 2 vol. Vol. 2 : Suprastructura căii ferate / Mendel Bercu. – 1968. – 420 p. : il. – 1 exemplar 3. Cadocinicov, Anatolie. Construcția îmbrăcămintei rutiere : Indicații metodice pentru proiectul de an / Anatole Cadocinicov, Sergiu Bejan, Alexandru Răilean. – Ch. : Tehnica-UTM, 2015. – 78 p. – 50 exemplare 4. Cadocinicov, Anatolie. Tehnologia lucrărilor de reconstrucție a drumurilor : Note de curs / Anatole Cadocinicov, Sergiu Bejan. – Ch. : Tehnica-UTM, 2014. – 152 p. – 50 exemplare 5. Cocoschi, Benonia. Îndrumător de laborator Drumuri / Benonia Cocoschi, Gheorghe Gugiuman, Vlad V. Nicolae. – Iași : In-tul Politehnic, 1981. – 234 p. : il. – 1 exemplar 6. Constantinescu, Victor. Tehnologii performante și echipamente pentru realizarea structurilor rutiere / Victor Constantinescu. – B. : Impuls, 2001. – 178 p. ISBN 973-8132-13-4. – 3 exemplare

ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE...

CONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR

CĂI DE COMUNICAȚII

TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR

RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

1. Bercu, Mendel. Construcția căii ferate. În 2 vol. Vol. 1 : Terasamente / Mendel Bercu. – 1965. – 510 p. : il. – 1 exemplar

1. Bercu, Mendel. Construcția căii ferate. În 2 vol. Vol. 2 : Suprastructura căii ferate / Mendel Bercu. – 1968. – 420 p. : il. – 1 exemplar

1. Cadocinicov, Anatolie. Construcția îmbrăcămintei rutiere : Indicații metodice pentru proiectul de an / Anatole Cadocinicov, Sergiu Bejan, Alexandru Răilean. – Ch. : Tehnica-UTM, 2015. – 78 p. – 50 exemplare

1. Cadocinicov, Anatolie. Tehnologia lucrărilor de reconstrucție a drumurilor : Note de curs / Anatole Cadocinicov, Sergiu Bejan. – Ch. : Tehnica-UTM, 2014. – 152 p. – 50 exemplare

1. Cocoschi, Benonia. Îndrumător de laborator Drumuri / Benonia Cocoschi, Gheorghe Gugiuman, Vlad V. Nicolae. – Iași : In-tul Politehnic, 1981. – 234 p. : il. – 1 exemplar

1. Constantinescu, Victor. Tehnologii performante și echipamente pentru realizarea structurilor rutiere / Victor Constantinescu. – B. : Impuls, 2001. – 178 p. ISBN 973-8132-13-4. – 3 exemplare

1. Craus I. Studiul și proiectarea drumurilor. P. a 2-a / I. Craus, V. Guțu. – B. : Edit. Didact. și Pedagogică, 1965. – 324 p. – 1 exemplar

1. Diaconu, Elena. Căi de comunicații rutiere : Principii constructive / Elena Diaconu, Mihai Dicu, Carmen Răcănel. – B. : Conspress, 2009. – 120 p. ISBN 978-973-100-094-7. – 2 exemplare

1. Diaconu, Elena. Căi de comunicații rutiere : Principii de proiectare / Elena Diaconu, Mihai Dicu, Carmen Răcănel. – B. : Conspress, 2006. – 180 p. ISBN 978-973-7797-80-9. – 2 exemplare

1. Dicu, Mihai. Unele tehnologii de lucru aplicate în construcția drumurilor / Mihai Dicu. – B. : Matrix Ron, 2002. – 220 p. ISBN 973-685-377-2. -1 exemplar

1. Dimache, Alexandru. Rețele edilitare / Alexandru Dimache, Mircea Mănescu. - B. : Matrix Rom, 2006. – 300 p. ISBN 973-755-074-9. – 1 exemp.

1. Drumuri : Calcul și proiectare / Stelian Dorobanțu, Stan Jercan, Carmen Paucă [et al.]. – B. : Edit. Tehnică, 1980. – 504 p. – 1 exemplar

1. Iftimie, Teodor. Întreținerea, reabilitarea și reconstrucția tunelelor / Teodor Iftimie. – B. : ASAB, 2002. – 240 c. ISBN 978-85643-1-X. – 1 exemplar

1. Iftimie, Teodor. Tuneluri. P. 1 : Elemente introductive / Teodor Iftimie. – B. : Universitatea tehnică de construcții, 1997. – 67 p. : il. – 1 exemplar

1. Indicator de norme de deviz pentru lucrări D. 1981. – B., 2001. – 227 p. – 1 exemplar

1. Îndrumar pentru lucrări de laborator Terasamente, drumuri și căi ferate / Carmen Paucă et al. – B. : In-tul de construcții, 1983. – 134 p. – 1 exemplar

1. Mătăsaru, Traian. Construcția drumurilor. În 2 p. P. 1 / Traian Mătăsaru. – B. : Edit. Didact. și Pedagogică, 1963. – 236 p. – 1 exemplar

1. Mătăsaru, Traian. Construcția drumurilor. În 2 p. P. a 2-a / Traian Mătăsaru. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1968. – 368 p. – 2 exemplare

1. Pinescu A. Drumuri urbane : Întreținerea și exploatarea drumurilor / A. Pinescu. – B. : In-tul de construcții, 1983. – 168 p. – 2 exemplare

1. Popia, Rodica. Măsurători topografice subterane : Îndrumător pentru lucrări de laborator / Rodica Popia, Adrian Popia. – Iași : Tehnopress, 2008. – 84 p. : il. ISBN 978-973-702-559-3. – 1 exemplar

1. Răcănel, Ion. Drumuri moderne : Racordări cu clotoidă / Ion Răcănel. – B. : Edit. Tehnică, 1987. – 320 p. – 21 exemplar

1. Stanculescu, Ion. Tuneluri și metropolitane : ( Note de curs și aplicații ). P. 1 / Ion Stanculescu, Virgil Fierbintaru, Constantin Ungureanu. – B. : Institutul de construcții, 1977. – 164 p. : il. – 1 exemplar

1. Stafie, Ion. Suprastructuri pentru căi ferate moderne / Ion Stafie, Radu Țurcanu. - B– : Matrix Rom, 2007. – 180 p. ISBN 978-973-755-163-4. -

1. Tănăsescu, Ioana. Peisagistică : drumuri și terasamente / Ioana Tănăsescu. – Cluj-Napoca : Risoprint, 2006. – 194 p. ISBN 978-973-751-350-2. – 1 exemplar

1. Tehnologii și utilaje pentru executarea, întreținerea și reabilitarea suprastructurilor de drumuri. În 4 vol. / Șt. Mihăilescu, Polidor Bratu, coord. Vol. 1 : Tehnologii și utilaje pentru executarea suprastructurilor de drumuri. – B. : Impuls, 2005. – 288 p. ISBN 973-8132-47-9. – 3 exemplare

1. Tehnologii și utilaje pentru executarea, întreținerea și reabilitarea suprastructurilor de drumuri. În 4 vol. / Șt. Mihăilescu, Polidor Bratu, coord. Vol. 2 : Tehnologii și utilaje pentru repararea și reabilitarea drumurilor. – B. : Impuls, 2005. – 144 p. ISBN 973-8132-50-9. – 3 exemplare

27.Tehnologii și utilaje pentru executarea, întreținerea și reabilitarea suprastructurilor de drumuri. În 4 vol. / Șt. Mihăilescu, Polidor Bratu, coord. Vol. 3 : Tehnologii și utilaje pentru întreținerea sezonieră a drumurilor. – B. : Impuls, 2006. – 172 p. ISBN 973-8132-46-0. – 3 exemplare

28.Tehnologii și utilaje pentru executarea, întreținerea și reabilitarea suprastructurilor de drumuri. În 4 vol. / Șt. Mihăilescu, Polidor Bratu, coord. Vol. 4 : Managementul proceselor tehnologice de construire, reabilItare și întreținere a drumurilor. – B. : Impuls, 2007. – 352 p. ISBN 973-8132-67-2. – 3 exemplare

29.Turculeţ, Mihail. Cadastru : noţiuni, termeni, definiţii / Mihail Turculeţ, Oprea Radu. – Iaşi : Edit. Ion Ionescu de la brad, 2019. – 502 p. ISBN 978-973-147-344-4. – 20 exemplare

29.Автомобильные дороги : Учеб. пособие для вузов / Под ред. В. С. Порожнякова. – М. : Транспорт, 1983. – 304 с. : ил. - 1 exemplar

30.Автомобильные дороги севера / Под ред И. А. Золотаря. – М. : Транспорт, 1981. – 248 с. - 1 exemplar

31.Апестин В. К. Испытание и оценка прочности нежестких дорожных одежд / В. К. Апестин, А. М. Шпак, Ю. М. Яковлев. – М. : Транспорт, 1977. – 104 с. - 1 exemplar

32.Бусурин К. А. Современные конструкции одежд городских дорог / К. А. Бусурин. А. А. Тимофеев. – М. : Стройиздат, 1980. – 208 с. - 1 exemplar

33.Гольдин Э. М. Технология строительства городских улиц : Учеб. пособие для вузов. – М. : Высш. школа, 1974. – 440 с. - 1 exemplar

34.Гохман В. А. Общий курс автомобильных дорог : Учебник для вузов. – М. : Транспорт, 1976. – 208 с. - 2 exemplarе

35.Дорожные одежды с основанями из укрепленных материалов / Ю. М. Васильев, В. П. Агафонцев и др. – М. : Транспорт, 1989. – 192 с. – 5 exemplarе

36.Бабков В. Ф. Современные автомобильные магистрали / В. Ф. Бабков. – 2-е изд., перераб. и доп.- М. : Транспорт, 1974. – 280 с. – 7 exemplarе

37.Вейцман М. И. Краткий справочник строителя автомобильных дорог / М. И. Вейцман, В. П. Егозов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1979. – 248 с. – 12 exemplarе

38.Гохман В. А. Общий курс автомобильных дорог : Учебник для вузов / В. А. Гохман, Г. А. Ромаданов. – М. : Транспорт, 1976. – 208 с. - 2 exemplare

39.Каменецкий Б. И. Автомобильные дороги : Учебник / Б. И. Кошкин, И. Г. Кошкин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1979. – 144 с. – 24 exemplarе

40.Курденков Б. И. Учебник дорожного мастера : Учебник / Б. И. Курденков, В. Г. Чванов. В. И. Чуев. – М.: Транспорт, 1975. – 288 с. – 75 exemplare

41.Компаниец С. А. Проектирование тоннелей : Учеб. пособие для студ. вузов / С. А. Компаниец, А. А. Богородецкий, А. К. Поправко. – М. : Транспорт, 1973. – 320 с. : ил. - 1 exemplar

42.Мосты и тоннели : Учебник для студ. вузов / Под ред. С. А. Попова. – М. : Транспорт, 1977. - :-, с. : ил. – 2 exemplarе

43.Повышение надежности автомобильных дорог / Под ред. И. А. Золотаря. – М.: Транспорт, 1977. – 184 с. – 19 exemplare

44.Полосин-Никитин С. М. Основы строительства и эксплуатации автомобильных дорог : Учебник / С. М. Полосин-Никитин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1979. – 248 с. – 30 exemplare

45.Седун А. В. Прaктические работы по геодезии и разбивочным работам при строительстве автомобильных дорог : Учеб. Посбие / А. В. Седун. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Недра, 1991. – 205 с. - 1 exemplar

46.Семенов В. А. Качество и однородность автомобильных дорог / В. А. Семенов. – М.: Транспорт, 1989. – 128 с. ISBN 5-277-00472-6. - 1 exemplar

47.Сиденко В. М. Управление качеством в дорожном строительстве В. М. Сиденко. – М. : Транспорт, 1981. – 252 с. - 1 exemplar

48.Справочник инженера-дорожника : Строительство автомобильных дорог / Под ред. В. А. Бочина. – 2-е изд., перераб. изд. – М. : Транспорт, 1969. – 496 с. – 14 exemplare

49.Строительство автомобильных дорог : Учебник для студ. вузов. В 2-х т. Т. 1 / Под ред. В. К. Некрасова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Транспорт, 1980. – 416 с. – 65 exemplare

50.Строительство автомобильных дорог : Учебник для студ. вузов. В 2-х т. Т. 1 / Под ред. В. К. Некрасова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Транспоррт, 1980. – 418 с. – 144 exemplare

51.Строительство дорог местного значения / Г. В. Бялобжевский и др. – М. : Транспорт, 1975. – 112 с. – 1 exemplar

52.Трекинский С. А. Эстетика автомобильных дорог / С. А. Трескинский, Г. П. Кудрявцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1978. – 200 с. - 8 exemplarе

53.Чумаков Ю. Л. Строительство и эксплуатация автомобильных дорог. – М.: Транспорт, 1976. – 424 с. – 47 exemplarе

54. Drumuri și poduri : Editie periodica . - 2017-2020 . – 34 ex.

COMPOZIȚII RETIERE ȘI PROCESE FIZICO-CHIMICE ÎN TEHNOLOGIA PRODUCERII MATERIALELOR DE CONSTRUCȚIE A DRUMURILOR

1. Dicu, Mihai. Unele tehnologii de lucru aplicate în construcția drumurilor / Mihai Dicu. – B. : Matrix Rom, 220 p. – 1 exemplar

1. Алексеев П. А. Местные каменные материалы в дорожном строительстве / П. К. Алексеев, Б. И. Дегтярев, В. А. Плахотниченко. – Симферополь : Таврия, 1976. – 40 с. : ил. – 2 exemplarе

1. Деллос К. П. Керамзитобетон в мостостроении / К. П. Деллос. – М. : Транспорт, 1976. – 232 с. - 1 exemplar

1. Дорожно-строительные материалы : Учебник для ин-тов / И. М. Грушко, И. В. Королев, И. М. Борщ, Г. М. Мищенко. – М. : Транспорт, 1983. – 384 с. – 35 exemplarе

1. Испытание дорожно-строительных материалов : Лабораторный практикум : Учеб. пособие для вузов / И. М. Грушко, В. А. Золотарев, Н. Ф. Глущенко и др. – М. : Транспорт, 1985. – 200 с. : ил. – 8 exemplarе

1. Королев И. В. Дорожно-строительные материалы : Учебник для техникумов / И. В. Королев, В. Н. Финашин, Л. А. Феднер. – М.: Транспорт, 1988. – 304 с. – 3 exemplarе

1. Лучкин А. И. Дорожно-строительные материалы : Учебник для техникумов / А. И. Лучкин, П. А. Сафронов. – М.: Транспорт, 1976. – 328 с. - 3 exemplarе

1. Лучкин А. И. Лабораторный практикум по дорожно-строительным материалам : Учеб. пособие для техникумов / А. И. Лучкин, П. А. Сафронов. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Транспорт, 1971. – 105 с. - 1 exemplar

1. Материалы и изделия для строительства дорог : Справочник / Н. В. Горелышев и др. – М. : Транспорт, 1986. – 288 с. : ил. - 2 exemplarе

1. Призмазонов А. М. Эпоксидные компаунды в транспртном строительстве / А. М. Призмазонов, Я. И. Швидко. – М.: Транспорт, 1977. – 120 с. : ил. - 1 exemplar

1. Справочник по дорожно-строительным материалам / Горулышев Н. В. Безрук В. М., Защепин А. Н. и др. – М.: Транспорт, 1972. – 304 с. - 3 exemplarе

1. Ставицкий В. Д. Лигниновые дорожные вяжущие / В. Д. Ставицкий. – М.: Транспорт, 1980. – 80 с. : ил. - 3 exemplarе

1. Сухоруков Ю. М. Пористые каменные дорожно-строительные материалы / Ю. М. Сухоруков. – М. : Транспорт, 1984. – 144 с. - 1 exemplar

1. Фомина Р. М. Лабораторные работы по дорожно-строительным материалам : Учеб. пособие для техникумов Р. М. Фомина. – М. : Транспорт, 1987. – 104 с.: ил. – 5 exemplarе

1. Materiale de construcții : Ediţie periodică. - 1993, 1998-2001. - 11 ex.

ECONOMIA ÎN RAMURĂ

0. Catalog de preţuri medii pentru materiale de construcţii : ( Catalog informativ ). Vol. 1, 2018 / Min. Dezvoltării Region. şi Construcţiilor al Rep. Moldova; col. Red. : L. Cartofeanu [ et al.]. - Ch. : In-tul de cercet. ştiinţifice în construcţ. „Incercom”, 2018. – 186 p. - ISBN 978-9975-3221-1-9. – 1 exemplar

0. Catalog de prețuri medii pentru materiale de construcții : ( Catalog informativ ). Vol. IV, 2015 / Min. Dezvoltării Region. și Construcțiilor al Rep. Moldova; col. red. : L. Cartofeanu. – Ch. : S. n., 2015. – 152 p. ISBN 978-9975-3004-2-1. - 1 exemplar

0. Catalog de prețuti medii pentru materiale de construcții : ( Catalog informativ ).Vol. IV, 2014 / Min. Dezvolt. Region. Și Constricțiilor al Rep. Moldova; red. – coord. – Ch. : S. n., 2014. – 230 p. ISBN 978-9975-3004-2-1. – 1 exemplar

0. Catalog de prețuti medii pentru materiale de construcții : ( Catalog informativ ). Vol. IV, 2013 / Min. Dezvolt. Region. Și Constricțiilor al Rep. Moldova; red. – coord. – Ch. : S. n., 2013. – 180 p. ISBN 978-9975-4447-1-2. - 1 exemplar

0. Cojuhari, Andrei. Bazale teoriei economice / Andrei Cojuhari, Valeriu Umaneț. – Ch. : Universitas, 1993. – 226 p. ISBN 5-362-01086-7. - 1 exemplar

0. Gherasim, Toader. Calculația costurilor : [ Man. pentru instituțiile de învăț. super. cu profil economic ] / Toader Gherasim, Mihail Carauș. – Ch. : Universitas, 1993. – 192 p. ISBN 5-362-010379. – 1 exemplar

0. Gortolomei, Dumitru. Finanțele și evidența contabilă a afacerii : Ghid pentru antreprenori, instructori și consultanți / Dumitru Gortolomei. – Ch. : S. n., 2003. – 98 p. ISBN 9975-928-40-4. – 5 exemplare

0. Gortolomei, Valentina. Planificarea afacerii : Ghid pentru antreprenori, instructori și consultanți / Valentina Gortolomei, Corina Roman, Angela Solcan. - Ch. : S. n., 2003. – 92 p. ISBN 9975-928-38-2. – 5 exemplare

0. Lazăr, Costinel. Teoria economică generală / Costinel Lazăr, Gheorghe Gorincu, Liana Enache. – B. : Edit. Economică, 1993. – 252 p. – 1 exemplar.

0. Strătilă, Alina. Economia Constricțiilor : Suport de curs / Alina Strătilă, Ion Albu, Liubov Usturoi. – Ch. : Tehnica-UTM, 2019. – 20 exemplare.

0. Totul despre ... impozite : Codul fiscal și acte normative în vederea aplicării lui / Alc. : Petru Șarcov, Ghinadie Ipati. – Ch. : Bons Offices, 1999. – 145 p. ISBN 9975-9988-1-X. – 1 exemplar

0. Антонов А. М. Экономика и планирование дорожных работ : Учебник для автодор. техникумов / А. М. Антонов, А. Г. Цаплин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1984. – 320 с. : ил. – 154 exemplarе

0. Платонов Г. А. Сметы в дорожном строительстве : Учебник для автодор. техникумов / Г. А. Платонов. – 3- е изд.,перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1985. – 256 с. – 7 exemplarе

0. Сиденко В. М. Организация, планирование и управление дорожным строительством / В. М. Сиденко, Г. Е. Липский, О. Т. Батраков. – Киев : Будiвельник, 1978. – 272 с. : ил. – 2 exemplarе

0. Строительство мостов : Организация, планирование и управление : Учебник для студ. вузов / Е. Н. Гарманов, Э. В. Дингес, Г. А. Клигман и др. – М. : Транспорт, 1983. – 360 с. : ил. - 2 exemplarе

0. Шаповалов Б. А. Основы экономики : Пособие для учащихся лицеев / Б. А. Шаповалов. – Кишинев : Теоретический лицей им. А. С. Пушкина, 1997. – 184 с. - 1 exemplar

SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ

1. Bărbulescu P. Prevenirea incendiilor în clădiri cu aglomerare de persoane. B. : Edit. Tehnică, 1988. - 247p. – 2 exemplare

1. Barbăroșie, Cătălina. Legislația și politicile în domeniul sănătății și securitatea în muncă : Armоnizarea legislației RM cu standarde UE / Cătălina Barbăroșie, Bernhardt Bruckner, Andre Gonciarz. – Ch. : Elan INC, 2010. – 368 p. ISBN 978-9975-66-368 p. – 1 exemplar

1. Bărbulescu, Dimitrie. Protecția și igiena munsii : Man. pentru cl. a X-a : Filiera tehnologică / Dimitrie Bаrbulescu, Mihai Simon, Lucia Bărbulescu. B. : Edit. Economică, 2002. – 256 p. ISBN 973-8318-05-X7 2 2 exemplare

1. Caminschi, Vladislav. Siguranța în sudare : Ghid / Vladislav Caminschi, Radu Drumea. – Ch. : CNPM, 2016. – 76 p. : il. – 25 exemplare

1. Crăciun I. Stabilirea și prevenirea cauzelor de incendii / I. Crăciun, V. Lencu [ et al.]. – B. : Edit. Tehnică, 1993. -184 p. – 2 exemplare

1. Ghid de protecția muncii : Culegere de acte legislative și normative din domeniul protecției muncii în vigoare la 1 oct. 2003 / Alc. : Gh. Țarălungă. 2 Ch. : S. n., 2003. – 143 p. – 3 exemplare

1. Ghid de protecția muncii / Centrul didactic pentru protecția muncii. - Ch. : Protecția muncii, 1995. – 238 p. – 27 exemplare

1. Ghid de protecția muncii / Centrul didactic pentru protecția muncii. - Ch. : Protecția muncii, 1999. – 157 p. – 15 exemplare

1. Ghid practic pentru pregătirea populației în vederea protecției antiseismice / Sever Emil Georgescu, Vasile Radianov. – B. : S. n., 1998. – 72 p. – 1 exemplar

1. Grigoriev S. Ghid didactico-metodic de protecție a muncii / S. Grigoriev. - Ch. : S. n., 1998. -  391 p. – 55 exemplare

1. Olaru, Efim. Tehnica securității în construcții : Ciclu de prelegeri. – Ch. : UTM, 1998. – 90 p. – 93 exemplare

1. Prevenirea incendiilor / Institutul român de standarde. – B. : Edit. Tehnică, 1986. – 720 p. – 3 exemplare

1. Protecția la foc a clădirilor cu ipsos armаt / Аlexandru Ciornei, Ionel Vidrașcu. – Ch. : Tehnica-Info, 2001. – 201 p. – 1 exemplar

1. Registrul instructajului de potecție a muncii la locul de muncă. – Ch. : S.n., 1009. – 60 p. – 1 exemplar

1. Securitate și sănătate în muncă : Man. cl. a IX-a liceu, ciclu inferior / Andrei George Albulescu, Gabriela Căldărescu, George Daniel Tanasievici [ et al. ]. – Iași : Tipoflex, 2010. – 146 p. : il. USBN 978-973-87116-9-3. – 1 exemplar

1. Securitate și sănătate în muncă : Man. cl. a IX-a liceu, ciclu inferior / George Daniel Tanasievici, Andrei George Albulescu, Gabriela Căldărescu [ et al.]. – Iași : Tipoflex, 2010. – 144 p. : il. USBN 978-973-87116-8-6. – 1 exemplar

1. Securitate și sănătate în muncă : Instruire practică în domeniul construcții și lucrări publice : Man. cl. a X-a liceu, ciclu inferior / Laurențiu Năvodaru, George Daniel Tanasievici, Andrei George Albulescu [ et al.] – Iași : Tipoflex, 2010. –190 p. : il. ISBN 978-973-87116-7-9. – 1 exemplar

1. Securitate și sănătate în muncă : Instruire practică în domeniul construcții și lucrări publice : Man. cl. a X-a liceu, ciclu inferior / Laurențiu Năvodaru, George Daniel Tanasievici, Andrei George Albulescu [ et al.]. – Iași : Tipoflex, 2010. –256 p. : il. ISBN 978-973-87116-6-2. – 1 exemplar

1. Zaharia N. Protecția muncii : Man. pentru cl. IX-a, licee industriale și școli profesionale. – B. : Edit. Didactică și Prdagogică, 1992. – 84 p. - 1 exemplar

1. Алексанян А. Г. Охрана труда : Учебник для строит. техникумов / М. : Высш. школа, 1989. – 143 с. – 87 exemplarе

1. Бейтуганов М. Г. Охрана труда при монтаже металлических конструкций : Учебник для техникумов / М. Г. Бейтуганов, Орлов Г. Г. – М. : Стройиздат, 1987. – 266 с. – 48 с. – 48 exemplarе

1. Бондарь П. В. Организация пожарной безопасности в строительстве / П. В. Бондарь, С. Д. Медведенко. - Киев : Будiвельник, 1990. – 136 с. - 1 exemplar

1. Борисполец Ю. В. Охрана труда в строительстве : Вопросы и ответы. – Киев : Будiвельник, 1985. – 304 с. – 6 exemplarе

1. Исавнин Н. В. Средства порошкового пожаротушения / М. : Стройиздат, 156 с. – 2 exemplarе

1. Каганов Ш. И. Охрана труда при производстве санитарно-технических и вентиляционных работ : Учебник для техникумов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Стройиздат, 1989. – 304 с. - 1 exemplar

1. Козлов В. И. Автоматизация инженерных расчетов по охране труда в строительстве / В. И. Козлов. – Л. : Стройиздат, 1983. – 80 с. - 1 exemplar

1. Колышев В. И. Oхрана труда в дорожном строительстве : Учеб. пособие для автодор. техникумов / В. И. Колышев, А. С. Турок. – М. : Транспорт, 1988. – 240 с. ISBN 5-277-00051-8. – 22 exemplarе

1. Лесенко Г. В. Профилактика травматизма в строительстве / Г. В. Лесенко,Ю. В. Бориcполец и др. – Киев : Будiвельник, 1969. – 2 exemplarе

1. Мыльников П. В. Охрана труда и противопожарная защита на строительстве и эксплуатации автомобильных дорог / П. В. Мыльников,В. П. Егозов, А. С. Турок. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1978. – 208 с. – 2 exemplarе

1. Охрана труда в строительстве : Учебник для техникумов / Н. П. Сугробов, В. И. Поляков, Г. М. Балашов, Н. Ф. Бубырь. – 3-е изд, испр. и доп. – М. : Стройиздат, 1980. – 319 с. - 15 exemplarе

1. Попок Е. Л. Чтобы не было пожара : Пособие для учителя / Е. Л. Попок. – М. : Просвещение, 1985. – 20 с. - 6 exemplarе

1. Правила техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. – М. : Транспорт, 1979. – 176 с. – 20 ех.

1. Противопожарные нормы проектирования и строительства сельских населенных мест : Сборник в 2-х ч. Ч. 1 / Сост. : Ю. Н. Кочкин, А. М. Гаврилов. – М. : Стройиздат, 1982. – 640 с. – 3 exemplarе

1. Сборник правил пожарной безопасности. Ч. 4.2 / Сост. : В. Ю. Буткевичус. – М. : Стройиздат, 2982. – 543 с. - 1 exemplar

1. Спенс, Уильям. Энциклопедия ремонта : Строительные секреты в каждый дом ( Раздел : Безопасность дома )/ Уильям Спенс. – М. : Эксмо, 2007. – 592 с. : ил. - 1 exemplar

1. Справочник по охране труда : Сборник законодат. и нормат. актов в обл. охраны труда на 1 окт. 2003 / Сост. : Г. Н. Царэлунгэ. – Кишинэу : S. n., 2003. – 148 c. - 1 exemplar

CALCULUL STRUCTURILOR DIN BETON

1. Ciupac, Ion. Beton armat și beton precomprimat : Manual / Ion Ciupac; Universitatea Tehnică a Moldovei. – Ediție suplimentară ( revăz. și compl. ). – Ch. : Tehnica-UTM, 2013. – 436 p. : il. ISBN 978-9975-45-268-7. – 50 exemplare

1. Executarea controlului calității și recepția lucrărilor din beton și beton armat monolit : Normativ în construcții F.02.03-2005. – Ediție oficială. – Ch., 2005. -70 p. – 1exemplar

1. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de construcții industriale, agrozoo- tehnice, locuințe și social-culturale C. În 3 vol. Vol. 1. – Ed. 1981, revăz. și completată la niv. an. 1999. – B., 2001. – 311 p. – 21 exemplare

1. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de construcții industriale, agrozoo- tehnice, locuințe și social-culturale C. În 3 vol. Vol. 2. – Ed. 1981, revăz. și completată la niv. an. 1999. – B., 2001. – 350 p. – 21 exemplare

1. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de construcții industriale, agrozoo- tehnice, locuințe și social-culturale C. În 3 vol. Vol. 3. – Ed. 1981, revăz. și completată la niv. an. 1999. – B., 2001. – 318 p. – 21 exemplare

1. Multhammer, Wilfried. Construcții din piatră / Wilfried Multihammer. – B. : Edit. M.A.S.T., 2008. – 112 c. : il. ISBN 978-973-1822-12-9. – 2 exemplare

1. Pascu, Radu. Comportarea și calculul elementelor din beton armat / Radu Pascu. – B. : Conspress, 2008. – 282 p. – ISBN 978-973-100-043-5. – 3 exemplare

1. Popescu H. Calculul secțiunilor elementelor din beton armat. Proiectare rapidă / H. Popescu. – B. : Edit. Academiei Rоmâne, 1990. – 596 p. – 1 exemplar

1. Popescu, Paul. Experimentarea și monotorizarea structurilor din beton armat / Paul Popescu. – B. : Edit. Fundației România de mâine, 2002. – 160 p. – ISBN 973-582-497-3. – 1 exemplar

1. Popescu, Paul. Structuri din beton armat și zidărie. Vol. 1 : Elemente structurate din beton armat / Paul Popescu. - B. : Edit. Fundației România de mâine, 2003. – 176 p. : il. – ISBN 973-582-669-0. – 1 exemplar

1. Postelnicu, Tudor. Structuri de beton armat pentru clădiri etajate : Exemple de proiectare / T. Postelnicu, F. Țilimpea, D. Zamfirescu. – B. : Matrix Rom, 2008. – 226 p. : il. – ISBN 978-973-755-193-1. – 1 exemplar

1. Vlaicu, George. Calculul elementelor de beton armat : Îndrumător de seminar la cursul de beton armat / George Vlaicu, Tiberiu Pascu. – B. : Conspress, 2009. – 134 p. ISBN 978-973-100-068-8. – 5 exemplare

1. Байков В. Н. Железобетонные конструкции : Общий курс : Учеб. для вузов / В. Н. Байков, Э. Е. Сигалов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Стройиздат, 1991. – 767 с. : ил. - 1 exemplar

1. Бондаренко В. М. Железобетонные и каменные конструкции : Учебник для вузов / В. М. Бондаренко, Д. г. Суворкин. – М. : Высш. школа, 1987. – 384 с. : ил. – 10 exemplare

1. Глуховский К. А. Технология возведения сборных железобетонных оболочек К. А. Глуховский. – Л. : Стройиздат, 1974. – 200 с. – 7 exemplare

1. Железобетонные конструкции ( расчет и конструирование ) / И. И. Улицкий и др.; Под ред. С. А. Ривкина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев : Будiвельник, 1972. – 992 с. - 1 exemplar

1. Захаров Л. В. Сборные неразрезные железобетонные пролетные строения мостов / Л. В. Захаров, Н. М. Колоколов и др. – М. : Транспорт, 1983. – 232 с. : ил. – 2 exemplare

1. Изготовление прогрессивных железобетонных транспортных конструкций / Ю. Э. Тартаковский, Ю. В. Коротков, В. И. Штейн и др. – М.: Транспорт, 1983. – 200 с. : ил. – 2 exemplare

1. Испытания сборных железобетонных конструкций : Учеб. пособие для вузов / А. Г. Комар, Е. Н. Дубровин и др. – М. : Высш. школа, 1980. – 272 с. : ил. – 5 exemplare

1. Кувалдин А. Н. Примеры расчета железобетонных конструкций зданий : Учеб. пособие для техникумов / А. Н. Кувалдин, Г. С. Клевцов. – 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Стройиздат, 1976. – 7 exemplare

1. Леонгардт Ф. Предварительно-напряженный железобетон / Ф. Леонгардт; Пер. с нем. – М.: Стройиздат, 1983. – 245 с. - 1 exemplar

1. Мандриков А. П. Примеры расчета железобетонных конструкций : Учеб. пособие для техникумов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1989. – 506 с. – 98 exemplare

1. Михайлов В. В. Предварительно-напряженные конструкции железобетонные : Теория, расчет и подбор сечений. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Стройиздат, 1978. – 383 с. : ил. - 2 exemplare

1. Пащенков В. А. Заводское изготовление мостов железобетонных конструкций. – М. : Транспорт, 1972. – 248 с. - 1 exemplar

1. Поливанов Н. И. Проектирование и расчет железобетонных и металлических автодорожных мостов : Учеб. пособие для вузов. – М. : Транспорт, 1970. – 516 с. – 2 exemplare

1. Попов Н. Н. Динамический расчет железобетонных конструкций / Н. Н. Попов, Б. С. Расторгуев. – М. : Стройиздат, 1974. – 208 с. : ил. - 1 exemplar

1. Попов Н. Н. Проектирование и расчет железобетонных и каменных конструкций. – М. : Высш. школа, 1989. – 400 с. ISBN 5-06-000481-3. – 3 exemplare

1. Предварительно-напряженные конструкции зданий и инженерных сооружений / Под ред. Г. И. Бердичевского. – М. : Стройиздат, 1977. – 207 с. - 1 exemplar

1. Примеры расчета железобетонных конструкций / М. С. Торяник, П. Ф. Вахненко и др. – М. : Стройиздат, 1979. – 240 с. : ил. - 1 exemplar

1. Прочность и деформативность бетона и специальных железобетонных конструкций / Под ред. И. Г. Людковского. – М.: Стройиздат, 1972. – 192 с. - 3 exemplare

1. Расчет железобетонтых конструкций по прочности, трещиностойкости и деформациям / А. С. Залесов и др. – М. : Стройиздат, 1988. – 320 с. – 5 exempl.

1. Рекомендации по обеспечению надежности и долговечности железобетонных конструкций промышленных зданий и сооружений при реконструкции и восстановлении. – М. : Стройиздат, 1990. – 176 с. – 20 exempl.

1. Тимофеев Н. И. Расчет железобетонных конструкций при сложных деформациях / Н. И. Тимофеев. – Киев : Будiвельник, 1985. – 128 с. - 2 exempl.

1. Улицкий И. И. Теория и расчет железобетонных стержневых конструкций с учетом длительных процессов / И. И. Улицкий. – Киев : Будiвельник, 1967. – 347 с. – 3 exemplare

ÎNTREȚINEREA DRUMURILOR, PODURILOR ȘI CĂILOR FERATE

EXPLOATAREA ȘI ÎNTREȚINEREA DRUMURILOR

1. Cadocinicov, Anatolie. Tehnologia lucrărilor de reconstrucție a drumurilor : Note de curs / Anatolie Cadocinicov, Sergiu Bejan. – Ch. : Tehnica-UTM, 2014.- 152 p. – 50 exemplare

1. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de drumuri D. 1981. – B., 2001. – 227 p. – 1 exemplar

1. Normative privind necesarul de tehnică rutieră pentru întreținerea drumurilor : Cod practic în construcții D.02.15-2014. – Ediție oficială. – Ch., 2014. – 42 p. – 1 exem.

1. Recomandări privind proiectarea străzilor și drumurilor din lоcalități urbane și rurale : Cod practic în construcţii D.02.11-2014. – Ediție oficială. – Ch., 2014. – 92 p. – 1 exemplar

1. Reguli privind investigarea și evaluirea drumurilor : Cod practice în construcţii D.02.14-2013. – Ediție oficială. – Ch., 2013. – 136 p. – 1 exemplar

1. Tehnologii și utilaje pentru executarea, întreținerea și reabilitarea suprastructurilor de drumuri. În 4 vol. / Șt. Bratu, Polidor Mihăilescu, coord. Vol. 2 : Tehnologii și utilaje pentru repararea și reabilitarea drumurilor. – B. : Impuls, 2005. – 144 p. ISBN 973-8132-50-9. – 3 exemplare

1. Tehnologii și utilaje pentru executarea, întreținerea și reabilitarea suprastructurilor de drumuri. În 4 vol./ Șt. Mihăilescu, Polidor Bratu, coord. Vol. 3 : Tehnologii și utilaje pentru întreținerea sezonieră a drumurilor. – B. : Impuls, 2006. – 172 p. ISBN 973-8132-46-0. – 3 exemplare

1. Бойчук В. А. Краткий справочник дорожника / В. С. Бойчук. - 5-е изд. перераб. и доп. – Киев : Будiвельник, 1979. – 240 с. - 1 exemplar

1. Бочин В. А. Организация и планирование строительства и ремонта автомо- бильных доро / В. А. Бочин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Транспорт, 212 с. : ил. - 1 exemplar

1. Зимнее содержание дорог / К. Г. Лефельд, Х. Бартц, П. Матц и др.; Пер. с нем. – М.: Транспорт, 1977. – 176 с. - 5 exemplare

1. Кубасов А. У. Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог : Учебник / А. У. Кубасов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. , Транспорт, 1985. – 266 с. : ил. – 93 exemplare

1. Лифшиц Б. А. Справочник по ремонту и содержанию дорожных покрытий / Б. А. Лифшиц. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Транспорт, 1979. – 166 с. : ил. - 1exemplar

1. Некрасов В. К. Эксплуатация автомобильных дорог : Учебник / В. К. Некрасов. – М. : Транспорт, 1983. – 288 с. – 17 exemplare

1. Орнатский Н. П. Благоустройство автомобильных дорог / Н. П. Орнатский. – М. : Транспорт, 1986. – 136 с. - 1 exemplar

1. Ремонт и содержание автомобильных дорог : Справочник инженера-дорожника / А. П. Васильев и др. – М.: Транспорт, 1989. – 288 с. - 16 exemplare

1. Сиденко В. М. Эксплуатация автомобильных дорог : Учебник для вузов / В. М. Сиденко. – М. : Транспорт, 1976. – 288 с. - 10 exemplarе

1. Слободчиков Ю. В. Условия эксплуатации и надежность работы автомобильных дорог Ю. В. Слободчиков. – М. : Транспорт, 1987. – 128 с. - 1 exemplar

1. Справочник инженера-дорожника : содержание и ремонт автомобильных дорог / Под общ. ред. А. П. Алексеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1874. – 560 с. – 104 exemplare

1. Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог : ВСН 24-88 / Минавтодор РСФСР. – М.: Транспорт, 1969. – 198 с. – 11 exemplare

1. Чумаков Ю. Л. Строительство и эксплуатация автомобильных дорог / Ю. Л. Чумаков, А. У. Кубасов, Н. С. Тарабатко. – М. : Транспорт, 1976. – 424 с. - 47 exemplare

1. Drumuri și poduri : Ediţie periodică. - 2017-2020. - 34 ex.

INGINERIE SEISMICĂ ȘI STABILITATEA FUNDAȚIILOR

1. Agent, Radu. Expertizarea și punerea în siguranță a clădirilor existente afectate de cutremure / Radu Agent. - B. : FAST-Print, 1997. – 168 p. – 1 exemplare

1. Aizenberg, Iacov. Construcții cu structură autoadaptabilă la solicitări seismice / Iacov Aizenberg. – B. : Edit. Tehnică, 1982. – 37 p. – 1 exemplar

1. Codul de proiectare seismică. P. 1. – B. : Monitorul Oficial Regia autonomă, 2006. – 237 p. – 1 exemplar

1. Crainic, Liviu N. Elemente de inginerie seismică / Liviu N. Crainic. – B. : Instititul de construcții, 1983. – 116 p. – 1 exemplar

1. Ghid practic pentru pregătirea populației în vederea protecției antiseismice / Sever Emil Georgescu, Vasile Radianov. – B. : S. n., 1998. - 72 p. – 1 exemplar

1. Inginerie seismicș / Alexandru Negoiță, I. Pop, C. Ionescu [ et al.]. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1985. – 556 p. – 6 exemplare

1. Ioan, Paul. Structuri metalice multietajate amplasate în zone seismice. P. 1 : Principii și metode de calcul / Paul Ioan. – B. : Matrix Rom, 2001. – 103 p. – 1 exemplar

1. Moraru, Simion. Seismele și acțiunea lor asupra construcțiilor Simion Moraru. – B. : Edit. Tehnică, 1984. – 340 c. 2 exemplare

1. Paulay, Thomas. Proiectarea struсturilor de beton armat la acțiuni seismice / Thomas Paulay, Hugo Bachmann, Konrad Meser. – B. : Edit. Tehnică, 1997. – 539 p. – 1 exemplar

1. Бобров Ф. В. Сейсмические нагрузки на оболочки и висячие покрытия / Ф. В. Бобров, В. А. Быховский. А. Н. Гасанов. – М. : Стройиздат, 1974. – 160 с. – 7 exemplare

1. Измайлов Ю. В. Сцепление в кладке из легкобетонных блоков / Ю. В. Измайлов, А. З. Митин. – Кишинев , Изд-во ЦК КП Молдавии, 1971. – 89 с. - 2 exemplare

1. Ильичев В. А. Свайные фундаменты в сейсмических районах / В. А. Ильичев, Ю. В. Монголов, В. М. Шаевич. – М. : Стройиздат, 1983. – 144 с. : ил. – 1 exemplar

1. Курмаев А. М. Сейсмостойкие конструкции зданий : Справочник / А. М. Курмаев. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1989. – 453 с. – 7 exemplare

1. Курмаев А. М. Современные методы строительства зданий в сейсмических районах : Справ. книга. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1985. – 280 с. : ил. – 5 exemplare

1. Курмаев А. М. Справочник по антисейсмическим мероприятиям в гражданском и промышленном строительстве. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1979. – 207 с. : ил. – 1 exemplar

1. Мартемьянов А. И. Проектирование и строительство зданий и сооружений в сейсмических районах : Учеб. пособие для вузов. – М. : Стройиздат, 1985. – 255 с. : ил. - 5 exemplare

1. Мартемьянов А. И. Сейсмостойкость зданий и сооружений, возводимых в сельской местности. – М.: Стройиздат, 1982. – 176 с. : ил. - 3 exemplare

1. Методы определения сейсмической опасности / Отв. ред. А. В. Друмя.

Кишинев : Штиинца, 1984. – 159 с. - 1 exemplar

19.Николаенко Н. А. Динамика и сейсмостойкость сооружений / Н. А. Николаенко, Ю. П. Назаров. – М. : Стройиздат, 1988. – 312 с. – 1 exemplar

20. Оксанович Л. Невидимый конфликт / Л. Оксанович; пер. с болг. А. Н. Енютиной. – 2-е изд. – М. : Стройиздат, 1986. – 164 с. : ил. - 2 exemplarе

21.Основы теории сейсмостокости зданий и сооружений / К. С. Завриев, А. Г. Назаров, Я. М. Айзенберг [ и др. ]. – М. : Стройиздат, 1970. – 224 с. : ил. – 1 ех.

22.Поляков С. В. Последствия сильных землятрясений / С. В. Поляков. – М. : Стройиздат, 1978. – 311 с. - 1 exemplar

23.Поляков В. С. Современные методы сейсмозащиты зданий / В. С. Поляков, Л. Ш. Килимник, А. В. Черкашин. – М. : Стройиздат, 1989. – 320 с. : ил. ISBN 5-274-00256-0. – 3 exemplarе

24.Сейсмостойкие здания и развитие сейсмостойкости / В. И. Бунэ, Т. Ж. Жунусов и др. – М.: Стройиздат, 1984. – 255 с. : ил. - 1 exemplar

25.Сейсмостойкость зданий и инженерных сооружений / Под ред. И. И. Гольденблата. – М. : Стройиздат, 1972. – 216 с. - 1 exemplar

26.Харитонов В. А. Организация восстановительных работ после землетрясения / В. А. Стройиздат, 1986. – 180 с. - 1 exemplar

27.Шорохов Г. Г. Проектирование сейсмостойких зданий из пильного известняка / Г. Г. Шорохов. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1975. – 128 с. - 2 exemplarе

BAZELE PROIECTĂRII DRUMURILOR, CĂILOR FERATE ȘI PAC

PROIECTAREA INTERSECȚIILOR DE DRUMURI

1. Cadocinicov, Anatolie. Construcția îmbrăcămintei rutiere : Indicații metodice pentru proiectul de an / Anatole Cadocinicov, Sergiu Bejan, Alexandru Răilean. – Ch. : Tehnica-UTM, 2015. – 78 p. – 50 exemplare

1. Craus I. Studiul și proiectarea drumurilor. P. a 2-a / I. Craus, V. Guțu. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1965. – 324 p. – 1 exemplar

1. Diaconu, Elena. Căi de comunicații rutiere : Principii de proiectare / Elena Diaconu, Mihai Dicu, Carmen Răcănel. – B. : Conspress, 2006. – 180 p. ISBN 978-973-7797-80-9. – 2 exemplare

1. Drumuri : Calcul și proiectare / Stelian Dorobanțu, Stan Jersan, Carmen Paucă [ et. al.]. – B. : Edit. Tehnică, 1980. – 504 p. – 1 exemplar

1. Turculeţ, Mihail. Cadastru : noţiuni, termeni, definiţii / Mihail Turculeţ, Oprea Radu. – Iaşi : Edit. Ion Ionescu de la Brad, 2019. – 502 p. ISBN 978-973-147-344-4. – 20 exemplare

1. Автомобильные дороги : Проектирование и строительство / Под ред. В. Ф.Бабкова, В. К. Некрасова, А. К. Щилиянова. – М. : Транспорт, 1983. – 240 с. – 15 exemplare

1. Автомобильные дороги ( совершенствование методов проектирования и строительства ) / В. М. Сиденко и др. – Киев : Будiвельник, 1973. – 280 с. - 9 exemplare

1. Бабков В. Ф. Ландшафтное проектирование автомобильных дорог : Учеб. пособие для вузов / В. Ф. Бабков и др. – 2- изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1980. – 190 с. - 2 exemplare

1. Бабков В. Ф. Проектирование автомобильных дорог : Учебник для вузов. В 2-х ч. Ч. 1 / В. Ф. Бабков и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1987. – 368 с. - 1 exemplar

1. Бабков В. Ф. Проектирование автомобильных дорог : Учебник для вузов. В 2-х ч. Ч. 1 / В. Ф. Бабков и др. – М. : Транспорт, 1979. – 280 с. - 66 exemplarе

1. Бабков В. Ф. Проектирование автомобильных дорог : Учебник для вузов. В 2-х ч. Ч. 2 / В. Ф. Бабков и др. – М. : Транспорт, 1979. – 408 с. - 1 exemplar

1. Бегам Л. Г. Регулирование водных потоков при проектировании дорог/ Л. Г. Бегам, В. С. Алтунин, В. Ш. Цыпин. – М. : Транспорт, 1977. – 304 с. - 1 exempl.

1. Васильев А. П. Проектирование дорог с учетом влияния климата на условия движения / А. П. Васильев. – М.: Транспорт, 1986. – 248 с. - 1 exem.

1. Гибшман М. Е. Проектирование транспортных сооружений : Учебник для студ. вузов / М. Е. Гибшман. – М.: Транспорт, 1980. – 392 с. – 5 exemplarе

1. Гохман В. А. Пересечения и примыкания автомобильных дорог ( проектиро- вание ) : Учеб. пособие для студ. вузов. – 2-е изд., перерабн и доп. – М. : Высш. школа, 1989. – 320 с. ISBN 5-06-000150-4. - 2 exemplare

1. Дипломное проектирование в автодорожных техникумах : Учеб. пособие для техникумов / Под ред. И. С. Котова. – М. : Транспорт, 1981. – 240 с. : ил. – 58 exemplare

1. Дорожное строительство : Организация, планирование, управление : Учебник для ин-тов / А. М. Антонов [ и др.]. – М. : Транспорт, 1981. – 223 с. – 7 exemplare

1. Дранников А. М. Оползни на автомобильных дорогах / А. М. Дранников, Г. В. Стрельцов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1972. – 220 с. : ил. – 3 exemplare

1. Дубровкин Е. Н. Изыскания и проектирование городских дорог : Учебник для студ. вузов / Е. Н. Дубровин, Ю. С. Ландберг. – М. : Транспорь, 1981. – 472 с. - 6 exemplare

1. Кац А. В. Дорожное проектирование в условиях неполной информации. – М.: Транспорт, 1986. – 96 р. - 1 exemplar

1. Ксенодохов В. И. Таблицы для клотоидного проектирования и разбивки плана и профиля автомобильных дорог. – М.: Транспорт, 1981. – 432 с. – 40 exemplare

1. Кудрявцев М. Н. Изыскания и проектирование автомобильных дорог. – М. : Транспорт, 1980. – 184 с. – 72 exemplare

1. Митин Н. А. Серпантины : Метод расчета. Таблицы. – М.: Транспорт, 1980. – 216 с. - 6 exemplare

1. Митин Н. А. Таблицы для разбивки кривых на автомобильных дорогах. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1978. – 472 с. – 73 exemplare

1. Мюллер Г. Основы трассирования и разбивки автомобильных и железных работ / Пер. с нем. – М.: Транспорт, 1990. – 240 с. – 3 exemplare

1. Примеры проектирования технологии дорожно-строительных работ / Б. М. Орешкин [ и др.]. – М. : Транспорт, 1966. – 374 с. - 8 exemplare

1. Проектирование автомобильных дорог ( примеры ) : Учеб. пособие / Под ред. В. Ф. Бабкова. – 3- е изд.,перераб. – М. : Транспорт, 1966. – 384 с. – 1 ех.

1. Проектирование автомобильных дорог : Справочник инженера-дорожника / Под ред. Г. А. Федотова. – М. : Транспорт, 1989. – 438 с. – 42 exemplare

1. Проектирование и изыскания пересечений автомобильных дорог / Е. М. Лобанов и др. – М.: Транспорт, 1972. – 232 с. – 2 exemplare

1. Ройзман А. С. Пособие по проектированию автомобильных дорог : Учеб. пособие. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1974. – 272 с. – 10 exemplare

1. Симонин С. И. Наглядные изображения при проектировании автомобильных дорог. – М. : Транспорт, 1975. – 128 с. - 6 exemplare

1. Справочник инженера-дорожника : Изыскания и проектирования авто-мобильных дорог / Под ред. О. А. Андреева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1977 . – 560 с. – 43 exemplare

1. Федoров В. И. Аэроизыскания автомобильных дорог и мостовых переходов / В. И. Федоров. – М. : Транспорт, 1975. – 200 с. – 5 exemplare

1. Федотов Г. А. Автоматизированное проектирование автомобильных дорог / Г. А. Федоров. – М.: Транспорт, 1986. – 318 с. – 1 exemplar

1. Хомяк Я. В. Проектирование сетей автомобильных дорог. – М.: Транспорт, 1983. – 208 с. - 1 exemplar

1. Drumuri și poduri : Ediţie periodică. - 2017-2020. - 34 ex.

BAZELE PROIECTĂRII PODURILOR

1. Benchea N. Îndrumar de proiectare Poduri provizorii de șoseа / N. Benchea, C. Jantea. – Iași : Institutul Рolitehnic, 1988. – 142 p. – 1 exemplar

1. Buiu, Edgar. Curs general de poduri. Poduri de lemn. Poduri metalice. În 4 p. P. 1 : Elemente de bază pentru proiectarea podurilor / Edgar Buiu, Ioan Bugă. – B. : Institutul de construcții, 1980. – 374 p. – 1 exemplar

1. Buiu, Edgar. Curs general de poduri. Poduri de lemn. Poduri metalice. În 4 p. P. 2 : Poduri de lemn / Edgar Buiu, Ioan Bugă. – B. : Institutul de construcții, 1975. – 388 p. – 2 exemplare

1. Buiu, Edgar. Curs general de poduri. Poduri de lemn. Poduri metalice. În 4 p. P. 3 : Elemente de construcții și poduri metalice / Edgar Buiu, Ioan Bugă. – B. : Institutul de construcții, 1979. – 220 p. – 2 exemplare

1. Buiu, Edgar. Curs general de poduri. Poduri de lemn. Poduri metalice. În 4 p. P.4 : Poduri metalice / Edgar Buiu, Ioan Bugă. – B. : Institutul de construcții, 1983. – 330 p. – 2 exemplare

1. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de poduri P. 1981. – B., 2001. – 227 p. – 2 exemplare

1. Kober, Helmut. Constricție metalică parter echipată cu poduri rulante : Îndrumător de proiectare, model de calcul / Helmut Kober. – B. : Conspress, 2006. – 212 p. ISBN 973-7797-77-9. - 1 exemplar

1. Muhlbacher, Rudolf : Elemente generale și îmbinate / Rudolf Muhlbacher, Ioan Dumitrescu, Constantin Jantea. – Iași : Institutul politehnic, 1974. – 276 p. – 1ex.

1. Аксельрод И. с. Организация строительства мостов ( изыскания и проектирование ). - М. : Транспорт, 1970. – 113 с. – 4 exemplare

1. Афанасьев В. Г. Геодезия и маркшейдерское дело в транспортном строительстве / В. Г. Афанасьев. – М.: Наука, 1978. – 408 с. – 1 exemplar

1. Барченков А. Г. Динамический расчет автодорожных мостов. – М. : Транспорт, 1976. – 200 с. - 2 exemplare

1. Бегам Л. Г. Регулирование водных потоков при проектировании дорог. – М. : Транспорт, 1977. – 304 с. : ил. – 1 exemplar

1. Гибшман Е. Е. Мосты и сооружения на автомобильных дорогах : Учебник для студ. техникумов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1973. - 416 с. : ил. - 2 exemplare

1. Гибшман Е. Е. Мосты и сооружения на автомобильных дорогах : Учебник для студ. техникумов / Е. Е. Гибшман. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1981. - 400 с. : ил. - 13 exemplare

1. Гибшман Е. Е. Проектирование деревянных мостов : Учебник для студ. вузов / Е. Е. Гибшман . – М. : Транспорт, 1976. – 272 с. – 2 exemplare

1. Гибшман Е. Е. Проектирование металлических мостов : Учебник для студ. вузов / Е. Е. Гибшман. – 416 с. : ил. – 1 exemplar

1. Гибшман М. Е. Проектирование транспортных сооружений : Учебник для студ. вузов. – М.: Транспорт, 1980. – 392 с. – 5 exemplare

1. Качурин В. К. Проектирование висячих и вантовых мостов В. К. Качурин. – М. : Транспорт, 1971. – 280 с. - 1 exemplar

1. Кириллов В. С. Эксплуатация и реконструкция мостов и труб на автомобильных дорогах / В. С. Кириллов. – М.: Транспорт, 1971. – 196 с. : ил. – 2 exemplare

1. Мюллер Г. Основы трассирования и разбивка автомобильных и железных дорог / Пер. с нем. В. А. Федотова. – М.: Транспорт, 1990. – 2 exemplare

1. Островидов А. М. Таблицы для проектирования мостов. – М.: Автотранспортиздат, 1959. – 536 с. – 2 exemplare

1. Поливанов Н. И. Проектирование и расчет железнодорожных мостов : Учеб. Пособие / Н. И. Поливанов. – М.: Транспорт, 1970. – 516 с. – 2 exemplare

1. Проектирование металлических мостов : Учебник для студ. вузов / Под ред. А. А. Петропавловского. – М.: Транспорт, 1982. – 320 с. - 1 exemplar

1. Проектирование мостовых переходов : Учеб. пособие / О. В. Андреев. – М.: Транспорт, 1980. – 216 с. – 8 exemplare

1. Проектирование мостовых переходов : Учеб. пособие / О. В. Андреев. – М.: Транспорт, 1980. – 216 с. – 8 exemplare

1. Расчет железобетонных мостов / Под ред. К. К. Якобсона. - 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1977. – 352 с. – 4 exemplare

1. Расчет мостов : Конспект лекций / Сост. : Р. А. Юзефовский. / Киев : Будiвельник. 1964. – 164 с. – 23 exemplare

1. Российский В. А. Примеры проектирования сборных железобетонных мостов : Учеб. пособие для вузов / В. А. Российский. – М.: Высш. школа, 1970. – 520 с. – 7 ехemplare

1. Ротенберг И. С. Примеры проектирования мостовых переходов : Учеб. пособие для вузов / И. С. Ротенберг. – М.: Высш. школа, 1969. – 284 с. - 1 exemplar

1. Руководство по гидравлическим расчетам малых искусственных сооружений. – М.: Транспорт, 1974. – 296 с. - 1 exemplar

1. Drumuri și poduri : Ediţie periodică. - 2017-2020. - 34 ex.

TEHNOLOGIA LUCRĂRILOR DE TERASAMENT

A CĂILOR DE COMUNICAȚIE

1. Andrei R. Ghiduri practice pentru construcția terasamentelor. – B. : Edit. Tehnică, 1991. – 115 p. – 1 exemplare

1. Dimache, Alexandru. Rețele edilitare / Alexandru Dimache, Mircea Mănescu. - B. : Matrix Rom, 2006. – 300p. – 1 exemplar

1. Indicator de norme de deviz pentru lucrările de terasament Ts 1981. - În 2 vol. Vol. 1. – B., 2003. – 266 p. – 20 exemplare

1. Indicator de norme de deviz pentru lucrările de terasament Ts 1981. În 2 vol. - Vol. 2. – B., 2003. – 157 p. – 20 exemplare

1. Manea, Sanda. Geotehnica mediului înconjurător : protecția terenurilor de fundare și depoluarea lor. Soluții de depozitare a deșeurilor / Sanda Manea, Laurențiu Jianu. – B. : Conspress, 2009. – 184 p. ISBN 978-973-100-075-6. – 1 ex.

1. Manea, Sanda.Mecanica pământurilor : elemente de teorie, încercări de laborator, exerciții / Sanda Manea, Loretta Batali, Horațiu Popa. – B. : Conspress, 2003. – 201 p. ISBN 973-8165-75-x. – 1 exemplar

1. Orlov S. Alunecările de teren în Moldova și stabilizarea lor : Evaluarea și majorarea stabilității terenurilor deplasate. P. a 2-а. – Ch. : S.n., 1997. – 60p. – 1 ex.

1. Parichi, Mihail. Eroziunea și combaterea eroziunii solurilor / Mihai Parichi. - B. : Edit. Fundației România de Mîine, 2000. – 104 p. ISBN 973-582-253-9. – 1 exemplar

1. Păunescu M. Mecanizarea licrărilor de îmbunătățire a terenurilor de fundare. – B. : Edit. Tehnicș, 1990. – 415 p. – 1 exemplar

1. Popa, Horațiu. Recomandări privind calculul pereților de susținere a excavațiilor adînci și evaluarea riscului asociat asupra mediului construit / Horațiu Popa. – B. : Conspress, 2009. – ISBN 978-973-100-062-6. – 1 exemplar

1. Popescu, Mihail. Stabilizarea taluzurilor și versanților / Mihail Popescu. – B. : Institutul de construcții, 1982. – 180 p. – 1 exemplar

1. Popovici, Nicolae. Stabilizarea versanților / Popovici Nicolae. – Iași : S. n., 1994. – 132 p. – 1 exemplar

1. Simionescu, Al. Tehnologii pentru excavații la suprafață. În 2 vol. Vol. 1 / Al. Simionescu. – B. : Edit. Tehnică, 1993. – 288 p. – 1 exemplar

1. Simionescu, Al. Tehnologii pentru excavații la suprafață. În 2 vol. Vol. 2 / Al. Simionescu. – B. : Edit. Tehnică, 1993. – 168 p. – 1 exemplar

1. Бабков В. Ф. Основы грунтоведения и механики грунтов : Учебник для вузов / В. Ф. Бабков, В. М. Безрук. – М. : Высш. школа, 1976. – 328 с. – 4 exempl.

1. Глотов Н. М. Основания и фундаменты мостов / Н. М. Глотов, Г. П. Соловьев, И. С. Файнштейн. – М.: Транспорт, 1990. – 240 с. – ISBN 5-277-00886-1. – 1 exemplar

1. Гольдштейн М. Н. Механика грунтов, основания и фундаменты : Учеб. для вузов М. Н. Гольдштейн. – М. : Транспорт, 1981. – 320 с. - 1 exemplar

1. Гольдштейн М. Н. Механические свойства грунтов / М. Н. Гольдштейн. – М. : Стройиздат, 1973. – 375 с. - 1 exemplar

1. Дегтярев А. П. Комплексная механизация земляных работ. – 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Стройиздат, 1987. – 335 с. – 4 exemplarе

1. Димаксян В. Х. Таблицы подсчета объемов земляных работ при строительстве наружных коммуникаций : Справочник В. Х. Димаксян. – М.: Стройиздат, 1992. – 285 с. : ил. – 12 exemplarе

1. Донской В. М. Механизация земляных работ малых объемов / В. М. Донской. – Л. : Стройиздат, 1876. – 160 с. – 1 exemplar

1. Дорожные одежды с основаниями из укрепленных материалов / Ю. М. Васильев и др. – М. : Транспорт, 1989. – 192 с. ISBN 5-277-00468-8. – 5 exemplare

1. Дранников А. М. Оползни на автомобильных дорогах / А. М. Дранников, Г. В. Стрельцов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1972. – 220 с. - 3 exemplarе

1. Ерошенко В. Н. Свайные фундаменты в пластичномерзлых грунтов ( проектирование, возведение, испытание свай ) / В. Н. Ерошенко . – Л. : Стройиздат, 1972. – 176 с. - 1 exemplar

1. Земляные работы / А. К. Рейш, А.В. Куртинов и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1984. – 320 с. – 5 exemplarе

1. Кандауров И. И. Механика зернистых сред и ее применение в строительстве И. И. Кандауров. – Л. : Стройиздат, 1966. – 319 с. – 1 exemplar

1. Комплексная механизация земляных работ / А. А. Астахов и др. – М.: Стройиздат, 1965. – 288 с. : ил. - 3 exemplarе

1. Крупно-обломочные грунты в дорожном строительстве / Э. М. Добров и др. – М. : Транспорт, 1981. – 180 с. - 2 exemplarе

1. Ларионов А. К. Занимательное грунтоведение / А. К. Ларионов. – М. : Недра, 1984. – 136 с. - 2 exemplarе

1. Лосьев П. М. Исчисление объемов земляных работ при инструмен- тальных замеров П. М. Лосьев. – М.: Стройиздат, 1974. – 84 с. -5 exemplarе

1. Львович Ю. М. Укрепление откосов земляного полотна автомобильных дорог / Ю. М. Львович, Ю. Л. Мотылев. – М. : Транспорт, 1979. – 160 с. - 5 exemplarе

1. Маслов Н. Н. Механика грунтов в практике строительства ( оползни и борьба с ними ) : Учеб. пособие для вузов. – М.: Стройиздат, 1977. – 320 с. – 1ех.

1. Митин Н. А. Таблицы для подсчета объемов земляного полотна автомобильных дорог / Н. А. Митин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1977. – 544 с. – 45 exemplarе

1. Могилевич В. М. Дорожные одежды из цементогрунта / В. М. Могилевич В. М., Р. П. Щербакова, О. В. Тюменцев. – М.: Транспорт, 1973. – 213 р. – 11 exemplarе

1. Мулин В. И. Расчет основных технико-экономических параметров вертикальной планировки территорий / В. И. Мулин. – М. : Стройиздат,1974. – 144 с. - 3 exemplarе

1. Мусинов А. С. Производство земляных работ : Пособие для рабочих-землекопов / А. С. Мусинов. – Л.: Стройиздат, 1969. – 2 exemplarе

1. Неклюдов М. К. Mеханизация уплотнения грунтов / М. К. Неклюдов. - 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Стройиздат, 1985. – 168 с. – 1 exemplar

1. Петров Н. Ф. Оползневые системы : Простые оползни ( аспекты классификации ). – Кишинев : Штиинца, 1987. – 162 с. : ил. - 1 exemplar

1. Половко О. И. Комплексная механизация земляных и бетонных работ в строительстве / О. П. Половко. – Киев : Будiвельник, 1972. – 132 с. – 1 exemplar

1. Попова З. А. Лабораторные и практические работы по испытанию грунтов для дорожного строительства : Учеб. пособие для техникумов. – М. : Транспорт, 2979. – 128 с. – 53 exemplarе

1. Применение нефтегрунта в строительстве автомобильных дорог / В. М. Безрук и др. – М.: Транспорт, 1975. – 72 с. : ил. - 3 exemplarе

1. Ржаницын Б. А. Химическое закрепление грунтов в строительстве. – М.: Стройиздат, 1986. – 264 с. - 5 exemplarе

1. Рубинштейн А. Я. Инженерно-геологические изыскания для строительства на слабых грунтах. – М.: Стройиздат, 1984. – 108 с. - 5 exemplarе

1. Руководство по проектированию береговых укреплений на внутренних водоемах. – М.: Стройиздат, 1984. – 108 с. – 2 exemplarе

1. Садаков Ю. П. Производство земляных работ в условиях городского строительства. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Стройиздат, 1981. – 256 с. - 5 exemplarе

1. Смородинов М. И. Водопонизительные установки. – М. : Стройиздат, 1984. – 117 с. – 5 exemplarе

1. Технология и механизация грунтов в дорожном строительстве / Под ред. В. М. Безрука. – М. : Транспорт, 1976. – 232 с. – 2 exemplarе

1. Укрепление грунтов ( свойства и применение в дорожном и аэродромном строительстве ) / В. М. Безрук и др. – М.: Транспорт, 1982. – 232 с. - 2 exemplarе

1. Хархута Н. Я. Прочность, устойчивость и уплотнение грунтов земляного полотна автомобильных дорог / Н. Я. Хархута, Ю. В. Васильев. – М. : Транспорт, 1975. – 288 с. : ил. – 6 exemplarе

1. Чеботарев Г. П. Механика грунтов, основания и земляные сооружения / Г. П. Чеботарев. – М.: Стройиздат, 1968, - 616 с. : ил. – 1 exemplar

1. Черкасов И. И. Механические свойства грунтов в дорожном строительстве / И. И. Черкасов. – М.: Транспорт, 1976. – 248 с. : ил. – 3 exempl.

1. Чеченков М. С. Разработка прочных грунтов / М. С. Чеченков. – Л. : Стройиздат, 1987. – 232 с. : ил. - 2 exemplarе

1. Швец В. Б. Определение строительных свойств грунтов : Справ. пособие / В. Б. Швец, В. В. Лушников, Н. С. Швец. – Киев : Будiвельник, 1981. – 104 с. - 5 exemplarе

1. Шкундин Б. М. Машины для гидромеханизации земляных работ / Б. М. Шкундин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Стройиздат, 1982. – 184 с. – 1 exem.

1. Юрданов А. П. Термическое упрочнение грунтов в строительстве / А. П. Юрданов. – М. : Стройиздат, 1990. – 128 с. : ил. - 1 exemplar

AUTOMATIZAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE ÎN DOMENUIL CONSTRUCȚIILOR

1. Popescu, Daniel. Automatizări în construcții / Daniel Popescu. – B. : Matrix Rom, 2006. – 295 p. – 4 exemplare

1. Traductoare pentru automatizări industriale. Vol. 2 / G. Ionescu, V. Zgârciu, H. M. Mțit [ et al. ]. – B. : Edit. Tehnică, 1996. – 468 p. – 3 exemplare

1. Zetu D. Mașini – unelte automate. P. a III-a și a IV-a / D. Zetu. – Ch. : S. n., 1994. – 192 p. – 198 exemplare

1. Вильман Ю. А. Основы роботизации в строительстве : Учебник для вузов. – М. : Высш. школа, 1989. – 271 с. – 1 exemplar

1. Виноградов Л. И. Автоматизированные системы управления строительством и эксплуатацией автомобильных дорог. – М. : Транспорт, 1980. – 248 с. – 8 exemplare

1. Головинский О. И. Основы автоматики : Учебник для техникумов / О. И. Головинский. – М. : Высш. школа, 1987. – 207 с. – 59 exemplare

1. Федотов Г. А. Автоматизированное проектирование автомобильных дорог. – М.: Транспорт, 1986. – 318 с. - 1 exemplar

PODURI DIN BETON ARMAT ȘI METALICE

1. Benchea N. Îndrumar de proiectare poduri provizorii de șosea / N. Benchea, C. Jantea. - Iași : Institutul Politehnic, 1988. – 142 p. - 1 exemplar

1. Buiu, Edgar. Curs general de poduri. Poduri de lemn. Poduri metalice. În 4 p. P. 1 : Elemente de bază pentru proiectarea podurilor / Edgar Buiu, Ioan Bugă. – B. : Institutul de construcții, 1980. – 374 p. – 1 exemplar

1. Buiu, Edgar. Curs general de poduri. Poduri de lemn. Poduri metalice. În 4 p. P. 3 : Elemente de construcții și poduri metalice / Edgar Buiu, Ioan Bugă. – B. : Institutul de construcții, 1979. – 220 p. – 2 exemplare

1. Buiu, Edgar. Curs general de poduri. Poduri de lemn. Poduri metalice. În 4 p. P. 4 : Poduri metalice / Edgar Buiu, Ioan Bugă. – B. : Institutul de construcții, 1983. – 330 p. – 2 exemplare

1. Capatu, Chimen. Infrastructura din beton și beton armat pentru poduri / Chimon Capatu. – B. : Edit. Tehnică, 1988. – 238 p. – 1 exemplar

1. Capatu, Chimen. Poduri pe grinzi de beton : Suprastructura / Chimon Capatu. – B. : Edit. Tehnică, 1987. – 296 p. – 1 exemplar

1. Dima A. Tuneluri și metropolitane : Aplicații / A. Dima, T. Iftimie. – B. : Institutul de construcții, 1984. – 184 p. - 2 exemplare

1. Dimache, Alexandru. Rețele edilitare / Alexandru Dimache, Mircea Mănescu. – B. : Matrix Rom, 2006. – 300 p. ISBN 973-755-074-9. – 1 exemplar

1. Kober, Helmut. Constricție metalică parter echipată cu poduri rulante : Îndrumător de proiectare, model de calcul / Helmut Kober. – B. : Conspress, 2006. – 212 p. ISBN 973-7797-77-9. - 1 exemplar

1. Muhlbacher, Rudolf. Poduri metalice : Elemente generale și îmbinate / Rudolf Muhlbacher, Ioan Dumitrescu, Constantin Jantea. – Iași : Institutul politehnic, 1974. – 276 p. – 1 exemplar

1. Recomandări de utilizare a parapetelor de siguranță pe podurile rutiere : Cod practic în construcții D.02.19-2014. – Ediție oficială. – Ch., 2014. - 62 p. – 1 exemplar

1. Барченков А. Г. Динамический расчет автодорожных мостов / А. Г. Барченков. – М.: Транспорт, 1976. – 200 с. - 2 exemplare

1. Бобриков Б. В. Строительство мостов : Учебник для студ. вузов / Б. В. Бобриков, И. М. Русаков, А. А. Царьков. – М. : Транспорт, 1978. – 296 с. – 1 exemplar

1. Гибшман Е. Е. Мосты и сооружения на автомобильных дорогах : Учебник для студ. Техникумов / Е. Е. Гибшман. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1973. - 416 с. : ил. - 2 exemplare

1. Захаров Л. В. Сборные неразрезные железобетонные пролетные строения мостов / Л. В. Захаров, Н. М. Колоколов, А. Л. Цейтлин. – 232 с. – 2 exemplare

1. Качурин В. К. Проектирование висячих и вантовых мостов / В. К. Качурин. – М. : Транспорт, 1971. – 280 с. - 1 exemplar

1. Колоколов Н. М. Искусственные сооружения : Учебник для техникумов / Н. М. Колоколов, Л. Н. Копац, И. С. Файнштейн. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1988. – 440 с. – 70 exemplare

1. Колоколов Н. М. Cтроительство мостов : Учебник для студ. вузов / Н. М. Колоколов, Б. М. Вейнблат. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1984. – 504 с. – 24 exemplare

1. Краткий справочник по трубам и малым мостам / О. В. Андреев, Е. В. Болдаков и др. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1972. – 176 с. - 3 exemplare

1. Кручинкин А. В. Монтаж стальных пролетов строений мостов / А. В. Кручинкин, В. К. Белый. – М. : Транспорт, 1978. – 296 с. – 4 exemplare

1. Лукашук Л. В. Общий размыв русел на мостовых переходах / Л. В. Лукашук. – М.: Транспорт, 1976. – 120 с. – 3 exemplare

1. Мамлин Г. А. Изготовление конструкций стальных мостов / Г. А. Мамлин. – М. : Транспорт, 1976. – 360 с. : ил. – 4 exemplare

1. Металлические мосты : Учеб. пособие для студ. вузов / К. Г. Протасов, А. В. Теплицкий, С. Я. Крамаров, М. К. Никитин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1973. – 352 с. - 1 exemplar

1. Мосты и тоннели : Учебник для студ. вузов / Под ред. С. А. Попова. – М. : Транспорт, 1977. – 526 с. - 2 exemplare

1. Назаренко Б. П. Железобетонные мосты : Учебник для студ. вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1970. – 432 с. – 8 exemplare

1. Пащенков В. А. Заводское изготовление мостовых железобетонных конструкций / В. А. Пащенков. – М.: Транспорт, 1972. – 248 с. - 1 exemplar

1. Поливанов Н. И. Проектирование и расчет железобетонных и металлических автодорожных мостов : Учеб. пособие для вузов / Н. И. Поливанов. – М. : Транспорт, 1970. – 516 с. - 2 exemplarе

1. Проектирование металлических мостов : Учебник для студ. вузов / под ред. А. А. Петропавловского. – М. : Транспорт, 1982. – 320 с. - 1 exemplar

1. Расчет железобетонных мостов / Под ред. К. К. Якобсона. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1977. – 352 с. – 4 exemplarе

1. Расчет мостов : Конспект лекций для техникумов / Сост. : Р. Ю. Юзефовский. – Киев : Будiвельник, 1964. – 164 с. – 23 exemplarе

1. Российский В. А. Примеры проектирования сборных железобетонных мостов : Учеб. пособие для вузов / В. А. Российский и др. – М. : Высш. школа, 1970. – 520 с. – 7 exemplarе

1. Ротенберг И. С. Мостовые переходы : Учеб. Пособие / И. С. Ротенберг. - М. : Высш. школа, 1977. – 328 с. – 8 exemplarе

1. Руководство по гидравлическим расчетам малых искусственных сооружений / Под ред Г. Я. Волченкова. – М.: Транспорт, 1974. – 296 с. - 1 exemplar

1. Савин К. Д. Искусственные сооружения : Учебник для техникумов / К. Д. Савин. – М.: Транспорт, 1977. – 256 с. – 13 exemplarе

1. Смирнов В. А. Висячие мосты больших пролетов : Учеб. пособие для вузов / В. А. Смирнов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Высш. школа, 1975. – 268 с. : ил. - 1 exemplar

1. Совеpшенствование технологии изготовления стальных мостовых конструкций / Под ред. К. П. Большакова. – М.: Транспорт, 1977. – 136 с. – 1 exemplar

1. Содержание и ремонт мостов и труб на автомобильных дорогах / К. В. Гайдук, С. А. Мусатов, С. Э. Озе. Н. Д. Поспелов. – М. : Транспорт, 1976. – 296 с. – 2 exemplarе

1. Соловьев Г. П. Организация работ по строительству мостов / Г. П. Соловьев. – М. : Транспорт, 1978. – 336 с. – 1 exemplar

1. Стрелецкий Н. Н. Сталежелезобетонные пролетные строения мостов / Н. Стрелецкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1981. – 360 с. -

1 exemplar

1. Строительство мостов : Организация, планирование и управление : Учебник для студ. вузов / Е. Н. Гарманов, Э. В. Дингес, Г. А. Клигман и др. – М. : Транспорт, 1983. – 360 с. - 2 exemplarе

1. Якименко П. И. Строительство мостов / П. И. Якименко. – М. : Транспорт, 1964. – 288 с. – 3 exemplarе

1. Drumuri și poduri : Ediţie periodică. - 2017-2020. - 34 ex.

TEHNOLOGIA METALELOR DE SUDARE

TEHNOLOGII MODERNE DE ÎMBINARE A CONSTRUCȚIILOR METALICE

1.Anghel, Iulian. Sudarea oțelurilor aliate / Iulian Anghel. – B. : Edit. Tehnică, 1993. – 274 p. – 5 exemplare

2. Bejan V. Tehnologia fabricării și a reparării utilajelor tehnologice. În 2 vol. Vol. 1 / V. Bejan. – B. : S.n., 1991. – 303 p. – 1 exemplar

3. Bejan V. Tehnologia fabricării și a reparării utilajelor tehnologice. În 2 vol. Vol. 2 / V. Bejan. – B. : S.n., 1991. – 324 p. – 1 exemplar

4. Bolunduț, Ioan-Lucian. Știința și ingineria materialelor / Ioan-Lucian Bolunduț. – Ch. : Tehnica-Info, 2010. – 300 p. ISBN 978-9975-63-313-0. – 1 exemplar

5. Caminschi, Vladislav. Siguranța în sudare : [ Ghid ] /Vladislav Caminschi, Radu Drumea. – Ch. : CNPM, 2016. – 76 p. – 25 exemplare

6. Chelu, Gheorghe. Tehnologii neconvenționale de matrițare și forjare / Chelu Gheorghe, Bendic Valentin. – B. : Edit. Tehnică, 1996. – 159 p. – 3 exemplare

7. Degeratu, Sonia. Studiul materialelor : Cl. a IX-a, auxiliar curricular Liceu tehnologic / Sonia Degeratu, Doinița Bălășoiu, Tatiana Bălășoiu. – B. : Edit. Economică Preuniversitaria, 2000. – 264 p. ISBN 973-99617-1-1. – 3 exemplare

8. Diaconescu F. Teoria și practica formării. Vol. 1 / F. Diaconescu. – Iași : S. n., 1993. – 228 p. – 1 exemplar

9. Gheorghieș C. Controlul texturii metalelor cu radiații X / C. Gheorghieș, L. Gheorghieș. – B. : Edit. Tehnică, 1994. – 190 p. – 3 exemplare

10. Hurdubelea E. Utilajul și tehnologia mecanicii fine : Man. pentru cl. a X-a, licee industriale / E Hurdubelea. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1992. – 218 p. – 1 exemp.

11. Încărcarea prin sudare cu arcul electric / H. Binchiciu, I. Surgean, I. E. Popa, R.Iovănaș. – B. : Edit. Tehnică, 1992. – 155 p. – 6 exemplare

12. Încercarea materialelor. Vol. 3 : Controlul nedistructiv al metalelor / P. Ciorțu, D. Coca, I. Crudu [ et al. ]. – B. : Edit. Tehnică, 1986. – 648 p. – 1 exemplar

13. Mărginean V. Lucrări practice de prelucrare a metalelor / V. Mărginean, F. Petcu. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1978. – 133 p. -3 exemplare

14. Mitelea I. Materiale și tratamente termice pentru structuri sudate / I. Mitelea, V. Budău. – Timișoara : Edit. de Vest, 1992. – 406 p. – 1 exemplar

15. Neagu C. Presarea volumică la rece a pieselor cu filet și dantură / C. Neagu, A. Vlase, N. Marinescu. – B. : Edit. Tehnică, 1994. – 175 p. – 2 exempl.

16. Novicov M. P. Montarea mașinilor și a mecanismelor / M. P. Novicov; trad. din lb. rusă. – B. : Edit. Tehnică, 1953. – 1 exemplar

17. Popescu N. Materiale pentru construcții de mașini : Man. pentru cl. a IX-a, licee industriale și școli profesionale / N. Popescu. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1992. – 114 c. – 2 exemplare

18. Rusu Șt. Îndrumar pentru prelucrarea prin rabotare și mortezare. În