200
CONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAŢII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCŢIA DRUMURILOR RECONSTRUCŢIA DRUMURILOR 1. Bercu, Mendel. Construcția căii ferate. În 2 vol. Vol. 1 : Terasamente / Mendel Bercu. – 1965. – 510 p. : il. – 1 exemplar 2. Bercu, Mendel. Construcția căii ferate. În 2 vol. Vol. 2 : Suprastructura căii ferate / Mendel Bercu. – 1968. – 420 p. : il. – 1 exemplar 3. Cadocinicov, Anatolie. Construcția îmbrăcămintei rutiere : Indicații metodice pentru proiectul de an / Anatole Cadocinicov, Sergiu Bejan, Alexandru Răilean. – Ch. : Tehnica-UTM, 2015. – 78 p. – 50 exemplare 4. Cadocinicov, Anatolie. Tehnologia lucrărilor de reconstrucție a drumurilor : Note de curs / Anatole Cadocinicov, Sergiu Bejan. – Ch. : Tehnica-UTM, 2014. – 152 p. – 50 exemplare 5. Cocoschi, Benonia. Îndrumător de laborator Drumuri / Benonia Cocoschi, Gheorghe Gugiuman, Vlad V. Nicolae. – Iași : In-tul Politehnic, 1981. – 234 p. : il. – 1 exemplar 6. Constantinescu, Victor. Tehnologii performante și echipamente pentru realizarea structurilor rutiere / Victor Constantinescu. – B. : Impuls, 2001. – 178 p. ISBN 973-8132-13-4. – 3 exemplare

ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

  • Upload
    others

  • View
    16

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

CONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR

CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

1. Bercu, Mendel. Construcția căii ferate. În 2 vol. Vol. 1 : Terasamente / Mendel Bercu. – 1965. – 510 p. : il. – 1 exemplar

2. Bercu, Mendel. Construcția căii ferate. În 2 vol. Vol. 2 : Suprastructura căii ferate / Mendel Bercu. – 1968. – 420 p. : il. – 1 exemplar

3. Cadocinicov, Anatolie. Construcția îmbrăcămintei rutiere : Indicații metodice pentru proiectul de an / Anatole Cadocinicov, Sergiu Bejan, Alexandru Răilean. – Ch. : Tehnica-UTM, 2015. – 78 p. – 50 exemplare

4. Cadocinicov, Anatolie. Tehnologia lucrărilor de reconstrucție a drumurilor : Note de curs / Anatole Cadocinicov, Sergiu Bejan. – Ch. : Tehnica-UTM, 2014. – 152 p. – 50 exemplare

5. Cocoschi, Benonia. Îndrumător de laborator Drumuri / Benonia Cocoschi, Gheorghe Gugiuman, Vlad V. Nicolae. – Iași : In-tul Politehnic, 1981. – 234 p. : il. – 1 exemplar

6. Constantinescu, Victor. Tehnologii performante și echipamente pentru realizarea structurilor rutiere / Victor Constantinescu. – B. : Impuls, 2001. – 178 p. ISBN 973-8132-13-4. – 3 exemplare

7. Craus I. Studiul și proiectarea drumurilor. P. a 2-a / I. Craus, V. Guțu. – B. : Edit. Didact. și Pedagogică, 1965. – 324 p. – 1 exemplar

8. Diaconu, Elena. Căi de comunicații rutiere : Principii constructive / Elena Diaconu, Mihai Dicu, Carmen Răcănel. – B. : Conspress, 2009. – 120 p. ISBN 978-973-100-094-7. – 2 exemplare

9. Diaconu, Elena. Căi de comunicații rutiere : Principii de proiectare / Elena Diaconu, Mihai Dicu, Carmen Răcănel. – B. : Conspress, 2006. – 180 p. ISBN 978-973-7797-80-9. – 2 exemplare

10.Dicu, Mihai. Unele tehnologii de lucru aplicate în construcția drumurilor / Mihai Dicu. – B. : Matrix Ron, 2002. – 220 p. ISBN 973-685-377-2. -1 exemplar

11.Dimache, Alexandru. Rețele edilitare / Alexandru Dimache, Mircea Mănescu. - B. : Matrix Rom, 2006. – 300 p. ISBN 973-755-074-9. – 1 exemp.

12.Drumuri : Calcul și proiectare / Stelian Dorobanțu, Stan Jercan, Carmen Paucă [et al.]. – B. : Edit. Tehnică, 1980. – 504 p. – 1 exemplar

13.Iftimie, Teodor. Întreținerea, reabilitarea și reconstrucția tunelelor / Teodor Iftimie. – B. : ASAB, 2002. – 240 c. ISBN 978-85643-1-X. – 1 exemplar

Page 2: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

14.Iftimie, Teodor. Tuneluri. P. 1 : Elemente introductive / Teodor Iftimie. – B. : Universitatea tehnică de construcții, 1997. – 67 p. : il. – 1 exemplar

15.Indicator de norme de deviz pentru lucrări D. 1981. – B., 2001. – 227 p. – 1 exemplar

16.Îndrumar pentru lucrări de laborator Terasamente, drumuri și căi ferate / Carmen Paucă et al. – B. : In-tul de construcții, 1983. – 134 p. – 1 exemplar

17.Mătăsaru, Traian. Construcția drumurilor. În 2 p. P. 1 / Traian Mătăsaru. – B. : Edit. Didact. și Pedagogică, 1963. – 236 p. – 1 exemplar

18.Mătăsaru, Traian. Construcția drumurilor. În 2 p. P. a 2-a / Traian Mătăsaru. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1968. – 368 p. – 2 exemplare

19.Pinescu A. Drumuri urbane : Întreținerea și exploatarea drumurilor / A. Pinescu. – B. : In-tul de construcții, 1983. – 168 p. – 2 exemplare

20.Popia, Rodica. Măsurători topografice subterane : Îndrumător pentru lucrări de laborator / Rodica Popia, Adrian Popia. – Iași : Tehnopress, 2008. – 84 p. : il. ISBN 978-973-702-559-3. – 1 exemplar

21.Răcănel, Ion. Drumuri moderne : Racordări cu clotoidă / Ion Răcănel. – B. : Edit. Tehnică, 1987. – 320 p. – 21 exemplar

22.Stanculescu, Ion. Tuneluri și metropolitane : ( Note de curs și aplicații ). P. 1 / Ion Stanculescu, Virgil Fierbintaru, Constantin Ungureanu. – B. : Institutul de construcții, 1977. – 164 p. : il. – 1 exemplar

23.Stafie, Ion. Suprastructuri pentru căi ferate moderne / Ion Stafie, Radu Țurcanu. - B– : Matrix Rom, 2007. – 180 p. ISBN 978-973-755-163-4. -

24.Tănăsescu, Ioana. Peisagistică : drumuri și terasamente / Ioana Tănăsescu. – Cluj-Napoca : Risoprint, 2006. – 194 p. ISBN 978-973-751-350-2. – 1 exemplar

25.Tehnologii și utilaje pentru executarea, întreținerea și reabilitarea suprastructurilor de drumuri. În 4 vol. / Șt. Mihăilescu, Polidor Bratu, coord. Vol. 1 : Tehnologii și utilaje pentru executarea suprastructurilor de drumuri. – B. : Impuls, 2005. – 288 p. ISBN 973-8132-47-9. – 3 exemplare

26.Tehnologii și utilaje pentru executarea, întreținerea și reabilitarea suprastructurilor de drumuri. În 4 vol. / Șt. Mihăilescu, Polidor Bratu, coord. Vol. 2 : Tehnologii și utilaje pentru repararea și reabilitarea drumurilor. – B. : Impuls, 2005. – 144 p. ISBN 973-8132-50-9. – 3 exemplare27.Tehnologii și utilaje pentru executarea, întreținerea și reabilitarea suprastructurilor de drumuri. În 4 vol. / Șt. Mihăilescu, Polidor Bratu, coord. Vol. 3 : Tehnologii și utilaje pentru întreținerea sezonieră a drumurilor. – B. : Impuls, 2006. – 172 p. ISBN 973-8132-46-0. – 3 exemplare28.Tehnologii și utilaje pentru executarea, întreținerea și reabilitarea suprastructurilor de drumuri. În 4 vol. / Șt. Mihăilescu, Polidor Bratu, coord. Vol. 4 : Managementul proceselor tehnologice de construire, reabilItare și

Page 3: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

întreținere a drumurilor. – B. : Impuls, 2007. – 352 p. ISBN 973-8132-67-2. – 3 exemplare29.Turculeţ, Mihail. Cadastru : noţiuni, termeni, definiţii / Mihail Turculeţ, Oprea Radu. – Iaşi : Edit. Ion Ionescu de la brad, 2019. – 502 p. ISBN 978-973-147-344-4. – 20 exemplare29.Автомобильные дороги : Учеб. пособие для вузов / Под ред. В. С. Порожнякова. – М. : Транспорт, 1983. – 304 с. : ил. - 1 exemplar30.Автомобильные дороги севера / Под ред И. А. Золотаря. – М. : Транспорт, 1981. – 248 с. - 1 exemplar31.Апестин В. К. Испытание и оценка прочности нежестких дорожных одежд / В. К. Апестин, А. М. Шпак, Ю. М. Яковлев. – М. : Транспорт, 1977. – 104 с. - 1 exemplar32.Бусурин К. А. Современные конструкции одежд городских дорог / К. А. Бусурин. А. А. Тимофеев. – М. : Стройиздат, 1980. – 208 с. - 1 exemplar33.Гольдин Э. М. Технология строительства городских улиц : Учеб. пособие для вузов. – М. : Высш. школа, 1974. – 440 с. - 1 exemplar34.Гохман В. А. Общий курс автомобильных дорог : Учебник для вузов. – М. : Транспорт, 1976. – 208 с. - 2 exemplarе35.Дорожные одежды с основанями из укрепленных материалов / Ю. М. Васильев, В. П. Агафонцев и др. – М. : Транспорт, 1989. – 192 с. – 5 exemplarе36.Бабков В. Ф. Современные автомобильные магистрали / В. Ф. Бабков. – 2-е изд., перераб. и доп.- М. : Транспорт, 1974. – 280 с. – 7 exemplarе37.Вейцман М. И. Краткий справочник строителя автомобильных дорог / М. И. Вейцман, В. П. Егозов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1979. – 248 с. – 12 exemplarе38.Гохман В. А. Общий курс автомобильных дорог : Учебник для вузов / В. А. Гохман, Г. А. Ромаданов. – М. : Транспорт, 1976. – 208 с. - 2 exemplare39.Каменецкий Б. И. Автомобильные дороги : Учебник / Б. И. Кошкин, И. Г. Кошкин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1979. – 144 с. – 24 exemplarе40.Курденков Б. И. Учебник дорожного мастера : Учебник / Б. И. Курденков, В. Г. Чванов. В. И. Чуев. – М.: Транспорт, 1975. – 288 с. – 75 exemplare41.Компаниец С. А. Проектирование тоннелей : Учеб. пособие для студ. вузов / С. А. Компаниец, А. А. Богородецкий, А. К. Поправко. – М. : Транспорт, 1973. – 320 с. : ил. - 1 exemplar42.Мосты и тоннели : Учебник для студ. вузов / Под ред. С. А. Попова. – М. : Транспорт, 1977. - :-, с. : ил. – 2 exemplarе43.Повышение надежности автомобильных дорог / Под ред. И. А. Золотаря. – М.: Транспорт, 1977. – 184 с. – 19 exemplare

Page 4: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

44.Полосин-Никитин С. М. Основы строительства и эксплуатации автомобильных дорог : Учебник / С. М. Полосин-Никитин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1979. – 248 с. – 30 exemplare45.Седун А. В. Прaктические работы по геодезии и разбивочным работам при строительстве автомобильных дорог : Учеб. Посбие / А. В. Седун. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Недра, 1991. – 205 с. - 1 exemplar46.Семенов В. А. Качество и однородность автомобильных дорог / В. А. Семенов. – М.: Транспорт, 1989. – 128 с. ISBN 5-277-00472-6. - 1 exemplar47.Сиденко В. М. Управление качеством в дорожном строительстве В. М. Сиденко. – М. : Транспорт, 1981. – 252 с. - 1 exemplar48.Справочник инженера-дорожника : Строительство автомобильных дорог / Под ред. В. А. Бочина. – 2-е изд., перераб. изд. – М. : Транспорт, 1969. – 496 с. – 14 exemplare49.Строительство автомобильных дорог : Учебник для студ. вузов. В 2-х т. Т. 1 / Под ред. В. К. Некрасова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Транспорт, 1980. – 416 с. – 65 exemplare50.Строительство автомобильных дорог : Учебник для студ. вузов. В 2-х т. Т. 1 / Под ред. В. К. Некрасова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Транспоррт, 1980. – 418 с. – 144 exemplare51.Строительство дорог местного значения / Г. В. Бялобжевский и др. – М. : Транспорт, 1975. – 112 с. – 1 exemplar 52.Трекинский С. А. Эстетика автомобильных дорог / С. А. Трескинский, Г. П. Кудрявцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1978. – 200 с. - 8 exemplarе53.Чумаков Ю. Л. Строительство и эксплуатация автомобильных дорог. – М.: Транспорт, 1976. – 424 с. – 47 exemplarе

54. Drumuri și poduri : Editie periodica . - 2017-2020 . – 34 ex.

Page 5: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

COMPOZIȚII RETIERE ȘI PROCESE FIZICO-CHIMICE ÎN TEHNOLOGIA PRODUCERII MATERIALELOR DE CONSTRUCȚIE A DRUMURILOR

1. Dicu, Mihai. Unele tehnologii de lucru aplicate în construcția drumurilor / Mihai Dicu. – B. : Matrix Rom, 220 p. – 1 exemplar2. Алексеев П. А. Местные каменные материалы в дорожном строительстве / П. К. Алексеев, Б. И. Дегтярев, В. А. Плахотниченко. – Симферополь : Таврия, 1976. – 40 с. : ил. – 2 exemplarе3. Деллос К. П. Керамзитобетон в мостостроении / К. П. Деллос. – М. : Транспорт, 1976. – 232 с. - 1 exemplar4. Дорожно-строительные материалы : Учебник для ин-тов / И. М. Грушко, И. В. Королев, И. М. Борщ, Г. М. Мищенко. – М. : Транспорт, 1983. – 384 с. – 35 exemplarе5. Испытание дорожно-строительных материалов : Лабораторный практикум : Учеб. пособие для вузов / И. М. Грушко, В. А. Золотарев, Н. Ф. Глущенко и др. – М. : Транспорт, 1985. – 200 с. : ил. – 8 exemplarе6. Королев И. В. Дорожно-строительные материалы : Учебник для техникумов / И. В. Королев, В. Н. Финашин, Л. А. Феднер. – М.: Транспорт, 1988. – 304 с. – 3 exemplarе 7. Лучкин А. И. Дорожно-строительные материалы : Учебник для техникумов / А. И. Лучкин, П. А. Сафронов. – М.: Транспорт, 1976. – 328 с. - 3 exemplarе8. Лучкин А. И. Лабораторный практикум по дорожно-строительным материалам : Учеб. пособие для техникумов / А. И. Лучкин, П. А. Сафронов. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Транспорт, 1971. – 105 с. - 1 exemplar9. Материалы и изделия для строительства дорог : Справочник / Н. В. Горелышев и др. – М. : Транспорт, 1986. – 288 с. : ил. - 2 exemplarе10. Призмазонов А. М. Эпоксидные компаунды в транспртном строительстве / А. М. Призмазонов, Я. И. Швидко. – М.: Транспорт, 1977. – 120 с. : ил. - 1 exemplar11. Справочник по дорожно-строительным материалам / Горулышев Н. В. Безрук В. М., Защепин А. Н. и др. – М.: Транспорт, 1972. – 304 с. - 3 exemplarе12. Ставицкий В. Д. Лигниновые дорожные вяжущие / В. Д. Ставицкий. – М.: Транспорт, 1980. – 80 с. : ил. - 3 exemplarе13. Сухоруков Ю. М. Пористые каменные дорожно-строительные материалы / Ю. М. Сухоруков. – М. : Транспорт, 1984. – 144 с. - 1 exemplar14. Фомина Р. М. Лабораторные работы по дорожно-строительным материалам : Учеб. пособие для техникумов Р. М. Фомина. – М. : Транспорт, 1987. – 104 с.: ил. – 5 exemplarе 15. Materiale de construcții : Ediţie periodică. - 1993, 1998-2001. - 11 ex.

Page 6: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

ECONOMIA ÎN RAMURĂ

1. Catalog de preţuri medii pentru materiale de construcţii : ( Catalog informativ ). Vol. 1, 2018 / Min. Dezvoltării Region. şi Construcţiilor al Rep. Moldova; col. Red. : L. Cartofeanu [ et al.]. - Ch. : In-tul de cercet. ştiinţifice în construcţ. „Incercom”, 2018. – 186 p. - ISBN 978-9975-3221-1-9. – 1 exemplar2. Catalog de prețuri medii pentru materiale de construcții : ( Catalog informativ ). Vol. IV, 2015 / Min. Dezvoltării Region. și Construcțiilor al Rep. Moldova; col. red. : L. Cartofeanu. – Ch. : S. n., 2015. – 152 p. ISBN 978-9975-3004-2-1. - 1 exemplar3. Catalog de prețuti medii pentru materiale de construcții : ( Catalog informativ ).Vol. IV, 2014 / Min. Dezvolt. Region. Și Constricțiilor al Rep. Moldova; red. – coord. – Ch. : S. n., 2014. – 230 p. ISBN 978-9975-3004-2-1. – 1 exemplar 4. Catalog de prețuti medii pentru materiale de construcții : ( Catalog informativ ). Vol. IV, 2013 / Min. Dezvolt. Region. Și Constricțiilor al Rep. Moldova; red. – coord. – Ch. : S. n., 2013. – 180 p. ISBN 978-9975-4447-1-2. - 1 exemplar5. Cojuhari, Andrei. Bazale teoriei economice / Andrei Cojuhari, Valeriu Umaneț. – Ch. : Universitas, 1993. – 226 p. ISBN 5-362-01086-7. - 1 exemplar6. Gherasim, Toader. Calculația costurilor : [ Man. pentru instituțiile de învăț. super. cu profil economic ] / Toader Gherasim, Mihail Carauș. – Ch. : Universitas, 1993. – 192 p. ISBN 5-362-010379. – 1 exemplar7. Gortolomei, Dumitru. Finanțele și evidența contabilă a afacerii : Ghid pentru antreprenori, instructori și consultanți / Dumitru Gortolomei. – Ch. : S. n., 2003. – 98 p. ISBN 9975-928-40-4. – 5 exemplare8. Gortolomei, Valentina. Planificarea afacerii : Ghid pentru antreprenori, instructori și consultanți / Valentina Gortolomei, Corina Roman, Angela Solcan. - Ch. : S. n., 2003. – 92 p. ISBN 9975-928-38-2. – 5 exemplare 9. Lazăr, Costinel. Teoria economică generală / Costinel Lazăr, Gheorghe Gorincu, Liana Enache. – B. : Edit. Economică, 1993. – 252 p. – 1 exemplar.10. Strătilă, Alina. Economia Constricțiilor : Suport de curs / Alina Strătilă, Ion Albu, Liubov Usturoi. – Ch. : Tehnica-UTM, 2019. – 20 exemplare.11. Totul despre ... impozite : Codul fiscal și acte normative în vederea aplicării lui / Alc. : Petru Șarcov, Ghinadie Ipati. – Ch. : Bons Offices, 1999. – 145 p. ISBN 9975-9988-1-X. – 1 exemplar12. Антонов А. М. Экономика и планирование дорожных работ : Учебник для автодор. техникумов / А. М. Антонов, А. Г. Цаплин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1984. – 320 с. : ил. – 154 exemplarе 13. Платонов Г. А. Сметы в дорожном строительстве : Учебник для автодор. техникумов / Г. А. Платонов. – 3- е изд.,перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1985. – 256 с. – 7 exemplarе

Page 7: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

14. Сиденко В. М. Организация, планирование и управление дорожным строительством / В. М. Сиденко, Г. Е. Липский, О. Т. Батраков. – Киев : Будiвельник, 1978. – 272 с. : ил. – 2 exemplarе15. Строительство мостов : Организация, планирование и управление : Учебник для студ. вузов / Е. Н. Гарманов, Э. В. Дингес, Г. А. Клигман и др. – М. : Транспорт, 1983. – 360 с. : ил. - 2 exemplarе16. Шаповалов Б. А. Основы экономики : Пособие для учащихся лицеев / Б. А. Шаповалов. – Кишинев : Теоретический лицей им. А. С. Пушкина, 1997. – 184 с. - 1 exemplar

Page 8: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ

1. Bărbulescu P. Prevenirea incendiilor în clădiri cu aglomerare de persoane. B. : Edit. Tehnică, 1988. - 247p. – 2 exemplare2. Barbăroșie, Cătălina. Legislația și politicile în domeniul sănătății și securitatea în muncă : Armоnizarea legislației RM cu standarde UE / Cătălina Barbăroșie, Bernhardt Bruckner, Andre Gonciarz. – Ch. : Elan INC, 2010. – 368 p. ISBN 978-9975-66-368 p. – 1 exemplar3. Bărbulescu, Dimitrie. Protecția și igiena munsii : Man. pentru cl. a X-a : Filiera tehnologică / Dimitrie Bаrbulescu, Mihai Simon, Lucia Bărbulescu. B. : Edit. Economică, 2002. – 256 p. ISBN 973-8318-05-X7 2 2 exemplare 4. Caminschi, Vladislav. Siguranța în sudare : Ghid / Vladislav Caminschi, Radu Drumea. – Ch. : CNPM, 2016. – 76 p. : il. – 25 exemplare5. Crăciun I. Stabilirea și prevenirea cauzelor de incendii / I. Crăciun, V. Lencu [ et al.]. – B. : Edit. Tehnică, 1993. -184 p. – 2 exemplare6. Ghid de protecția muncii : Culegere de acte legislative și normative din domeniul protecției muncii în vigoare la 1 oct. 2003 / Alc. : Gh. Țarălungă. 2 Ch. : S. n., 2003. – 143 p. – 3 exemplare7. Ghid de protecția muncii / Centrul didactic pentru protecția muncii. - Ch. : Protecția muncii, 1995. – 238 p. – 27 exemplare8. Ghid de protecția muncii / Centrul didactic pentru protecția muncii. - Ch. : Protecția muncii, 1999. – 157 p. – 15 exemplare9. Ghid practic pentru pregătirea populației în vederea protecției antiseismice / Sever Emil Georgescu, Vasile Radianov. – B. : S. n., 1998. – 72 p. – 1 exemplar10. Grigoriev S. Ghid didactico-metodic de protecție a muncii / S. Grigoriev. - Ch. : S. n., 1998. -  391 p. – 55 exemplare11. Olaru, Efim. Tehnica securității în construcții : Ciclu de prelegeri. – Ch. : UTM, 1998. – 90 p. – 93 exemplare12. Prevenirea incendiilor / Institutul român de standarde. – B. : Edit. Tehnică, 1986. – 720 p. – 3 exemplare13. Protecția la foc a clădirilor cu ipsos armаt / Аlexandru Ciornei, Ionel Vidrașcu. – Ch. : Tehnica-Info, 2001. – 201 p. – 1 exemplar14. Registrul instructajului de potecție a muncii la locul de muncă. – Ch. : S.n., 1009. – 60 p. – 1 exemplar15. Securitate și sănătate în muncă : Man. cl. a IX-a liceu, ciclu inferior / Andrei George Albulescu, Gabriela Căldărescu, George Daniel Tanasievici [ et al. ]. – Iași : Tipoflex, 2010. – 146 p. : il. USBN 978-973-87116-9-3. – 1 exemplar16. Securitate și sănătate în muncă : Man. cl. a IX-a liceu, ciclu inferior / George Daniel Tanasievici, Andrei George Albulescu, Gabriela Căldărescu [ et al.]. – Iași : Tipoflex, 2010. – 144 p. : il. USBN 978-973-87116-8-6. – 1 exemplar17. Securitate și sănătate în muncă : Instruire practică în domeniul construcții și lucrări publice : Man. cl. a X-a liceu, ciclu inferior / Laurențiu Năvodaru, George

Page 9: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

Daniel Tanasievici, Andrei George Albulescu [ et al.] – Iași : Tipoflex, 2010. –190 p. : il. ISBN 978-973-87116-7-9. – 1 exemplar18. Securitate și sănătate în muncă : Instruire practică în domeniul construcții și lucrări publice : Man. cl. a X-a liceu, ciclu inferior / Laurențiu Năvodaru, George Daniel Tanasievici, Andrei George Albulescu [ et al.]. – Iași : Tipoflex, 2010. –256 p. : il. ISBN 978-973-87116-6-2. – 1 exemplar19. Zaharia N. Protecția muncii : Man. pentru cl. IX-a, licee industriale și școli profesionale. – B. : Edit. Didactică și Prdagogică, 1992. – 84 p. - 1 exemplar20. Алексанян А. Г. Охрана труда : Учебник для строит. техникумов / М. : Высш. школа, 1989. – 143 с. – 87 exemplarе21. Бейтуганов М. Г. Охрана труда при монтаже металлических конструкций : Учебник для техникумов / М. Г. Бейтуганов, Орлов Г. Г. – М. : Стройиздат, 1987. – 266 с. – 48 с. – 48 exemplarе22. Бондарь П. В. Организация пожарной безопасности в строительстве / П. В. Бондарь, С. Д. Медведенко. - Киев : Будiвельник, 1990. – 136 с. - 1 exemplar23. Борисполец Ю. В. Охрана труда в строительстве : Вопросы и ответы. – Киев : Будiвельник, 1985. – 304 с. – 6 exemplarе24. Исавнин Н. В. Средства порошкового пожаротушения / М. : Стройиздат, 156 с. – 2 exemplarе25. Каганов Ш. И. Охрана труда при производстве санитарно-технических и вентиляционных работ : Учебник для техникумов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Стройиздат, 1989. – 304 с. - 1 exemplar 26. Козлов В. И. Автоматизация инженерных расчетов по охране труда в строительстве / В. И. Козлов. – Л. : Стройиздат, 1983. – 80 с. - 1 exemplar27. Колышев В. И. Oхрана труда в дорожном строительстве : Учеб. пособие для автодор. техникумов / В. И. Колышев, А. С. Турок. – М. : Транспорт, 1988. – 240 с. ISBN 5-277-00051-8. – 22 exemplarе28. Лесенко Г. В. Профилактика травматизма в строительстве / Г. В. Лесенко,Ю. В. Бориcполец и др. – Киев : Будiвельник, 1969. – 2 exemplarе29. Мыльников П. В. Охрана труда и противопожарная защита на строительстве и эксплуатации автомобильных дорог / П. В. Мыльников,В. П. Егозов, А. С. Турок. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1978. – 208 с. – 2 exemplarе30. Охрана труда в строительстве : Учебник для техникумов / Н. П. Сугробов, В. И. Поляков, Г. М. Балашов, Н. Ф. Бубырь. – 3-е изд, испр. и доп. – М. : Стройиздат, 1980. – 319 с. - 15 exemplarе31. Попок Е. Л. Чтобы не было пожара : Пособие для учителя / Е. Л. Попок. – М. : Просвещение, 1985. – 20 с. - 6 exemplarе32. Правила техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. – М. : Транспорт, 1979. – 176 с. – 20 ех.

Page 10: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

33. Противопожарные нормы проектирования и строительства сельских населенных мест : Сборник в 2-х ч. Ч. 1 / Сост. : Ю. Н. Кочкин, А. М. Гаврилов. – М. : Стройиздат, 1982. – 640 с. – 3 exemplarе34. Сборник правил пожарной безопасности. Ч. 4.2 / Сост. : В. Ю. Буткевичус. – М. : Стройиздат, 2982. – 543 с. - 1 exemplar35. Спенс, Уильям. Энциклопедия ремонта : Строительные секреты в каждый дом ( Раздел : Безопасность дома )/ Уильям Спенс. – М. : Эксмо, 2007. – 592 с. : ил. - 1 exemplar36. Справочник по охране труда : Сборник законодат. и нормат. актов в обл. охраны труда на 1 окт. 2003 / Сост. : Г. Н. Царэлунгэ. – Кишинэу : S. n., 2003. – 148 c. - 1 exemplar

Page 11: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

CALCULUL STRUCTURILOR DIN BETON

1. Ciupac, Ion. Beton armat și beton precomprimat : Manual / Ion Ciupac; Universitatea Tehnică a Moldovei. – Ediție suplimentară ( revăz. și compl. ). – Ch. : Tehnica-UTM, 2013. – 436 p. : il. ISBN 978-9975-45-268-7. – 50 exemplare2. Executarea controlului calității și recepția lucrărilor din beton și beton armat monolit : Normativ în construcții F.02.03-2005. – Ediție oficială. – Ch., 2005. -70 p. – 1exemplar3. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de construcții industriale, agrozoo- tehnice, locuințe și social-culturale C. În 3 vol. Vol. 1. – Ed. 1981, revăz. și completată la niv. an. 1999. – B., 2001. – 311 p. – 21 exemplare4. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de construcții industriale, agrozoo- tehnice, locuințe și social-culturale C. În 3 vol. Vol. 2. – Ed. 1981, revăz. și completată la niv. an. 1999. – B., 2001. – 350 p. – 21 exemplare5. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de construcții industriale, agrozoo- tehnice, locuințe și social-culturale C. În 3 vol. Vol. 3. – Ed. 1981, revăz. și completată la niv. an. 1999. – B., 2001. – 318 p. – 21 exemplare6. Multhammer, Wilfried. Construcții din piatră / Wilfried Multihammer. – B. : Edit. M.A.S.T., 2008. – 112 c. : il. ISBN 978-973-1822-12-9. – 2 exemplare7. Pascu, Radu. Comportarea și calculul elementelor din beton armat / Radu Pascu. – B. : Conspress, 2008. – 282 p. – ISBN 978-973-100-043-5. – 3 exemplare8. Popescu H. Calculul secțiunilor elementelor din beton armat. Proiectare rapidă / H. Popescu. – B. : Edit. Academiei Rоmâne, 1990. – 596 p. – 1 exemplar9. Popescu, Paul. Experimentarea și monotorizarea structurilor din beton armat / Paul Popescu. – B. : Edit. Fundației România de mâine, 2002. – 160 p. – ISBN 973-582-497-3. – 1 exemplar10. Popescu, Paul. Structuri din beton armat și zidărie. Vol. 1 : Elemente structurate din beton armat / Paul Popescu. - B. : Edit. Fundației România de mâine, 2003. – 176 p. : il. – ISBN 973-582-669-0. – 1 exemplar11. Postelnicu, Tudor. Structuri de beton armat pentru clădiri etajate : Exemple de proiectare / T. Postelnicu, F. Țilimpea, D. Zamfirescu. – B. : Matrix Rom, 2008. – 226 p. : il. – ISBN 978-973-755-193-1. – 1 exemplar12. Vlaicu, George. Calculul elementelor de beton armat : Îndrumător de seminar la cursul de beton armat / George Vlaicu, Tiberiu Pascu. – B. : Conspress, 2009. – 134 p. ISBN 978-973-100-068-8. – 5 exemplare13. Байков В. Н. Железобетонные конструкции : Общий курс : Учеб. для вузов / В. Н. Байков, Э. Е. Сигалов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Стройиздат, 1991. – 767 с. : ил. - 1 exemplar14. Бондаренко В. М. Железобетонные и каменные конструкции : Учебник для вузов / В. М. Бондаренко, Д. г. Суворкин. – М. : Высш. школа, 1987. – 384 с. : ил. – 10 exemplare

Page 12: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

15. Глуховский К. А. Технология возведения сборных железобетонных оболочек К. А. Глуховский. – Л. : Стройиздат, 1974. – 200 с. – 7 exemplare16. Железобетонные конструкции ( расчет и конструирование ) / И. И. Улицкий и др.; Под ред. С. А. Ривкина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев : Будiвельник, 1972. – 992 с. - 1 exemplar17. Захаров Л. В. Сборные неразрезные железобетонные пролетные строения мостов / Л. В. Захаров, Н. М. Колоколов и др. – М. : Транспорт, 1983. – 232 с. : ил. – 2 exemplare18. Изготовление прогрессивных железобетонных транспортных конструкций / Ю. Э. Тартаковский, Ю. В. Коротков, В. И. Штейн и др. – М.: Транспорт, 1983. – 200 с. : ил. – 2 exemplare19. Испытания сборных железобетонных конструкций : Учеб. пособие для вузов / А. Г. Комар, Е. Н. Дубровин и др. – М. : Высш. школа, 1980. – 272 с. : ил. – 5 exemplare 20. Кувалдин А. Н. Примеры расчета железобетонных конструкций зданий : Учеб. пособие для техникумов / А. Н. Кувалдин, Г. С. Клевцов. – 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Стройиздат, 1976. – 7 exemplare21. Леонгардт Ф. Предварительно-напряженный железобетон / Ф. Леонгардт; Пер. с нем. – М.: Стройиздат, 1983. – 245 с. - 1 exemplar22. Мандриков А. П. Примеры расчета железобетонных конструкций : Учеб. пособие для техникумов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1989. – 506 с. – 98 exemplare23. Михайлов В. В. Предварительно-напряженные конструкции железобетонные : Теория, расчет и подбор сечений. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Стройиздат, 1978. – 383 с. : ил. - 2 exemplare24. Пащенков В. А. Заводское изготовление мостов железобетонных конструкций. – М. : Транспорт, 1972. – 248 с. - 1 exemplar25. Поливанов Н. И. Проектирование и расчет железобетонных и металлических автодорожных мостов : Учеб. пособие для вузов. – М. : Транспорт, 1970. – 516 с. – 2 exemplare26. Попов Н. Н. Динамический расчет железобетонных конструкций / Н. Н. Попов, Б. С. Расторгуев. – М. : Стройиздат, 1974. – 208 с. : ил. - 1 exemplar27. Попов Н. Н. Проектирование и расчет железобетонных и каменных конструкций. – М. : Высш. школа, 1989. – 400 с. ISBN 5-06-000481-3. – 3 exemplare28. Предварительно-напряженные конструкции зданий и инженерных сооружений / Под ред. Г. И. Бердичевского. – М. : Стройиздат, 1977. – 207 с. - 1 exemplar29. Примеры расчета железобетонных конструкций / М. С. Торяник, П. Ф. Вахненко и др. – М. : Стройиздат, 1979. – 240 с. : ил. - 1 exemplar

Page 13: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

30. Прочность и деформативность бетона и специальных железобетонных конструкций / Под ред. И. Г. Людковского. – М.: Стройиздат, 1972. – 192 с. - 3 exemplare31. Расчет железобетонтых конструкций по прочности, трещиностойкости и деформациям / А. С. Залесов и др. – М. : Стройиздат, 1988. – 320 с. – 5 exempl.32. Рекомендации по обеспечению надежности и долговечности железобетонных конструкций промышленных зданий и сооружений при реконструкции и восстановлении. – М. : Стройиздат, 1990. – 176 с. – 20 exempl.33. Тимофеев Н. И. Расчет железобетонных конструкций при сложных деформациях / Н. И. Тимофеев. – Киев : Будiвельник, 1985. – 128 с. - 2 exempl.34. Улицкий И. И. Теория и расчет железобетонных стержневых конструкций с учетом длительных процессов / И. И. Улицкий. – Киев : Будiвельник, 1967. – 347 с. – 3 exemplare

Page 14: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

ÎNTREȚINEREA DRUMURILOR, PODURILOR ȘI CĂILOR FERATE

EXPLOATAREA ȘI ÎNTREȚINEREA DRUMURILOR

1. Cadocinicov, Anatolie. Tehnologia lucrărilor de reconstrucție a drumurilor : Note de curs / Anatolie Cadocinicov, Sergiu Bejan. – Ch. : Tehnica-UTM, 2014.- 152 p. – 50 exemplare2. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de drumuri D. 1981. – B., 2001. – 227 p. – 1 exemplar3. Normative privind necesarul de tehnică rutieră pentru întreținerea drumurilor : Cod practic în construcții D.02.15-2014. – Ediție oficială. – Ch., 2014. – 42 p. – 1 exem.4. Recomandări privind proiectarea străzilor și drumurilor din lоcalități urbane și rurale : Cod practic în construcţii D.02.11-2014. – Ediție oficială. – Ch., 2014. – 92 p. – 1 exemplar5. Reguli privind investigarea și evaluirea drumurilor : Cod practice în construcţii D.02.14-2013. – Ediție oficială. – Ch., 2013. – 136 p. – 1 exemplar6. Tehnologii și utilaje pentru executarea, întreținerea și reabilitarea suprastructurilor de drumuri. În 4 vol. / Șt. Bratu, Polidor Mihăilescu, coord. Vol. 2 : Tehnologii și utilaje pentru repararea și reabilitarea drumurilor. – B. : Impuls, 2005. – 144 p. ISBN 973-8132-50-9. – 3 exemplare7. Tehnologii și utilaje pentru executarea, întreținerea și reabilitarea suprastructurilor de drumuri. În 4 vol./ Șt. Mihăilescu, Polidor Bratu, coord. Vol. 3 : Tehnologii și utilaje pentru întreținerea sezonieră a drumurilor. – B. : Impuls, 2006. – 172 p. ISBN 973-8132-46-0. – 3 exemplare8. Бойчук В. А. Краткий справочник дорожника / В. С. Бойчук. - 5-е изд. перераб. и доп. – Киев : Будiвельник, 1979. – 240 с. - 1 exemplar9. Бочин В. А. Организация и планирование строительства и ремонта автомо- бильных доро / В. А. Бочин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Транспорт, 212 с. : ил. - 1 exemplar 10. Зимнее содержание дорог / К. Г. Лефельд, Х. Бартц, П. Матц и др.; Пер. с нем. – М.: Транспорт, 1977. – 176 с. - 5 exemplare 11. Кубасов А. У. Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог : Учебник / А. У. Кубасов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. , Транспорт, 1985. – 266 с. : ил. – 93 exemplare12. Лифшиц Б. А. Справочник по ремонту и содержанию дорожных покрытий / Б. А. Лифшиц. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Транспорт, 1979. – 166 с. : ил. - 1exemplar13. Некрасов В. К. Эксплуатация автомобильных дорог : Учебник / В. К. Некрасов. – М. : Транспорт, 1983. – 288 с. – 17 exemplare 14. Орнатский Н. П. Благоустройство автомобильных дорог / Н. П. Орнатский. – М. : Транспорт, 1986. – 136 с. - 1 exemplar

Page 15: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

15. Ремонт и содержание автомобильных дорог : Справочник инженера-дорожника / А. П. Васильев и др. – М.: Транспорт, 1989. – 288 с. - 16 exemplare16. Сиденко В. М. Эксплуатация автомобильных дорог : Учебник для вузов / В. М. Сиденко. – М. : Транспорт, 1976. – 288 с. - 10 exemplarе 17. Слободчиков Ю. В. Условия эксплуатации и надежность работы автомобильных дорог Ю. В. Слободчиков. – М. : Транспорт, 1987. – 128 с. - 1 exemplar18. Справочник инженера-дорожника : содержание и ремонт автомобильных дорог / Под общ. ред. А. П. Алексеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1874. – 560 с. – 104 exemplare19. Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог : ВСН 24-88 / Минавтодор РСФСР. – М.: Транспорт, 1969. – 198 с. – 11 exemplare20. Чумаков Ю. Л. Строительство и эксплуатация автомобильных дорог / Ю. Л. Чумаков, А. У. Кубасов, Н. С. Тарабатко. – М. : Транспорт, 1976. – 424 с. - 47 exemplare 21. Drumuri și poduri : Ediţie periodică. - 2017-2020. - 34 ex.

INGINERIE SEISMICĂ ȘI STABILITATEA FUNDAȚIILOR

Page 16: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

1. Agent, Radu. Expertizarea și punerea în siguranță a clădirilor existente afectate de cutremure / Radu Agent. - B. : FAST-Print, 1997. – 168 p. – 1 exemplare2. Aizenberg, Iacov. Construcții cu structură autoadaptabilă la solicitări seismice / Iacov Aizenberg. – B. : Edit. Tehnică, 1982. – 37 p. – 1 exemplar3. Codul de proiectare seismică. P. 1. – B. : Monitorul Oficial Regia autonomă, 2006. – 237 p. – 1 exemplar4. Crainic, Liviu N. Elemente de inginerie seismică / Liviu N. Crainic. – B. : Instititul de construcții, 1983. – 116 p. – 1 exemplar5. Ghid practic pentru pregătirea populației în vederea protecției antiseismice / Sever Emil Georgescu, Vasile Radianov. – B. : S. n., 1998. - 72 p. – 1 exemplar6. Inginerie seismicș / Alexandru Negoiță, I. Pop, C. Ionescu [ et al.]. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1985. – 556 p. – 6 exemplare7. Ioan, Paul. Structuri metalice multietajate amplasate în zone seismice. P. 1 : Principii și metode de calcul / Paul Ioan. – B. : Matrix Rom, 2001. – 103 p. – 1 exemplar8. Moraru, Simion. Seismele și acțiunea lor asupra construcțiilor Simion Moraru. – B. : Edit. Tehnică, 1984. – 340 c. 2 exemplare9. Paulay, Thomas. Proiectarea struсturilor de beton armat la acțiuni seismice / Thomas Paulay, Hugo Bachmann, Konrad Meser. – B. : Edit. Tehnică, 1997. – 539 p. – 1 exemplar10. Бобров Ф. В. Сейсмические нагрузки на оболочки и висячие покрытия / Ф. В. Бобров, В. А. Быховский. А. Н. Гасанов. – М. : Стройиздат, 1974. – 160 с. – 7 exemplare11. Измайлов Ю. В. Сцепление в кладке из легкобетонных блоков / Ю. В. Измайлов, А. З. Митин. – Кишинев , Изд-во ЦК КП Молдавии, 1971. – 89 с. - 2 exemplare 12. Ильичев В. А. Свайные фундаменты в сейсмических районах / В. А. Ильичев, Ю. В. Монголов, В. М. Шаевич. – М. : Стройиздат, 1983. – 144 с. : ил. – 1 exemplar13. Курмаев А. М. Сейсмостойкие конструкции зданий : Справочник / А. М. Курмаев. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1989. – 453 с. – 7 exemplare14. Курмаев А. М. Современные методы строительства зданий в сейсмических районах : Справ. книга. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1985. – 280 с. : ил. – 5 exemplare15. Курмаев А. М. Справочник по антисейсмическим мероприятиям в гражданском и промышленном строительстве. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1979. – 207 с. : ил. – 1 exemplar16. Мартемьянов А. И. Проектирование и строительство зданий и сооружений в сейсмических районах : Учеб. пособие для вузов. – М. : Стройиздат, 1985. – 255 с. : ил. - 5 exemplare

Page 17: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

17. Мартемьянов А. И. Сейсмостойкость зданий и сооружений, возводимых в сельской местности. – М.: Стройиздат, 1982. – 176 с. : ил. - 3 exemplare18. Методы определения сейсмической опасности / Отв. ред. А. В. Друмя.Кишинев : Штиинца, 1984. – 159 с. - 1 exemplar 19.Николаенко Н. А. Динамика и сейсмостойкость сооружений / Н. А. Николаенко, Ю. П. Назаров. – М. : Стройиздат, 1988. – 312 с. – 1 exemplar 20. Оксанович Л. Невидимый конфликт / Л. Оксанович; пер. с болг. А. Н. Енютиной. – 2-е изд. – М. : Стройиздат, 1986. – 164 с. : ил. - 2 exemplarе 21.Основы теории сейсмостокости зданий и сооружений / К. С. Завриев, А. Г. Назаров, Я. М. Айзенберг [ и др. ]. – М. : Стройиздат, 1970. – 224 с. : ил. – 1 ех.22.Поляков С. В. Последствия сильных землятрясений / С. В. Поляков. – М. : Стройиздат, 1978. – 311 с. - 1 exemplar23.Поляков В. С. Современные методы сейсмозащиты зданий / В. С. Поляков, Л. Ш. Килимник, А. В. Черкашин. – М. : Стройиздат, 1989. – 320 с. : ил. ISBN 5-274-00256-0. – 3 exemplarе24.Сейсмостойкие здания и развитие сейсмостойкости / В. И. Бунэ, Т. Ж. Жунусов и др. – М.: Стройиздат, 1984. – 255 с. : ил. - 1 exemplar25.Сейсмостойкость зданий и инженерных сооружений / Под ред. И. И. Гольденблата. – М. : Стройиздат, 1972. – 216 с. - 1 exemplar26.Харитонов В. А. Организация восстановительных работ после землетрясения / В. А. Стройиздат, 1986. – 180 с. - 1 exemplar27.Шорохов Г. Г. Проектирование сейсмостойких зданий из пильного известняка / Г. Г. Шорохов. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1975. – 128 с. - 2 exemplarе

BAZELE PROIECTĂRII DRUMURILOR, CĂILOR FERATE ȘI PAC

PROIECTAREA INTERSECȚIILOR DE DRUMURI

Page 18: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

1. Cadocinicov, Anatolie. Construcția îmbrăcămintei rutiere : Indicații metodice pentru proiectul de an / Anatole Cadocinicov, Sergiu Bejan, Alexandru Răilean. – Ch. : Tehnica-UTM, 2015. – 78 p. – 50 exemplare

2. Craus I. Studiul și proiectarea drumurilor. P. a 2-a / I. Craus, V. Guțu. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1965. – 324 p. – 1 exemplar

3. Diaconu, Elena. Căi de comunicații rutiere : Principii de proiectare / Elena Diaconu, Mihai Dicu, Carmen Răcănel. – B. : Conspress, 2006. – 180 p. ISBN 978-973-7797-80-9. – 2 exemplare

4. Drumuri : Calcul și proiectare / Stelian Dorobanțu, Stan Jersan, Carmen Paucă [ et. al.]. – B. : Edit. Tehnică, 1980. – 504 p. – 1 exemplar

5. Turculeţ, Mihail. Cadastru : noţiuni, termeni, definiţii / Mihail Turculeţ, Oprea Radu. – Iaşi : Edit. Ion Ionescu de la Brad, 2019. – 502 p. ISBN 978-973-147-344-4. – 20 exemplare

6. Автомобильные дороги : Проектирование и строительство / Под ред. В. Ф.Бабкова, В. К. Некрасова, А. К. Щилиянова. – М. : Транспорт, 1983. – 240 с. – 15 exemplare

7. Автомобильные дороги ( совершенствование методов проектирования и строительства ) / В. М. Сиденко и др. – Киев : Будiвельник, 1973. – 280 с. - 9 exemplare

8. Бабков В. Ф. Ландшафтное проектирование автомобильных дорог : Учеб. пособие для вузов / В. Ф. Бабков и др. – 2- изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1980. – 190 с. - 2 exemplare

9. Бабков В. Ф. Проектирование автомобильных дорог : Учебник для вузов. В 2-х ч. Ч. 1 / В. Ф. Бабков и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1987. – 368 с. - 1 exemplar

10.Бабков В. Ф. Проектирование автомобильных дорог : Учебник для вузов. В 2-х ч. Ч. 1 / В. Ф. Бабков и др. – М. : Транспорт, 1979. – 280 с. - 66 exemplarе

11.Бабков В. Ф. Проектирование автомобильных дорог : Учебник для вузов. В 2-х ч. Ч. 2 / В. Ф. Бабков и др. – М. : Транспорт, 1979. – 408 с. - 1 exemplar

12.Бегам Л. Г. Регулирование водных потоков при проектировании дорог/ Л. Г. Бегам, В. С. Алтунин, В. Ш. Цыпин. – М. : Транспорт, 1977. – 304 с. - 1 exempl.

13.Васильев А. П. Проектирование дорог с учетом влияния климата на условия движения / А. П. Васильев. – М.: Транспорт, 1986. – 248 с. - 1 exem.

14.Гибшман М. Е. Проектирование транспортных сооружений : Учебник для студ. вузов / М. Е. Гибшман. – М.: Транспорт, 1980. – 392 с. – 5 exemplarе

15.Гохман В. А. Пересечения и примыкания автомобильных дорог ( проектиро- вание ) : Учеб. пособие для студ. вузов. – 2-е изд., перерабн и доп. – М. : Высш. школа, 1989. – 320 с. ISBN 5-06-000150-4. - 2 exemplare

Page 19: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

16.Дипломное проектирование в автодорожных техникумах : Учеб. пособие для техникумов / Под ред. И. С. Котова. – М. : Транспорт, 1981. – 240 с. : ил. – 58 exemplare

17.Дорожное строительство : Организация, планирование, управление : Учебник для ин-тов / А. М. Антонов [ и др.]. – М. : Транспорт, 1981. – 223 с. – 7 exemplare

18.Дранников А. М. Оползни на автомобильных дорогах / А. М. Дранников, Г. В. Стрельцов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1972. – 220 с. : ил. – 3 exemplare

19.Дубровкин Е. Н. Изыскания и проектирование городских дорог : Учебник для студ. вузов / Е. Н. Дубровин, Ю. С. Ландберг. – М. : Транспорь, 1981. – 472 с. - 6 exemplare

20.Кац А. В. Дорожное проектирование в условиях неполной информации. – М.: Транспорт, 1986. – 96 р. - 1 exemplar

21.Ксенодохов В. И. Таблицы для клотоидного проектирования и разбивки плана и профиля автомобильных дорог. – М.: Транспорт, 1981. – 432 с. – 40 exemplare

22.Кудрявцев М. Н. Изыскания и проектирование автомобильных дорог. – М. : Транспорт, 1980. – 184 с. – 72 exemplare

23.Митин Н. А. Серпантины : Метод расчета. Таблицы. – М.: Транспорт, 1980. – 216 с. - 6 exemplare

24.Митин Н. А. Таблицы для разбивки кривых на автомобильных дорогах. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1978. – 472 с. – 73 exemplare

25.Мюллер Г. Основы трассирования и разбивки автомобильных и железных работ / Пер. с нем. – М.: Транспорт, 1990. – 240 с. – 3 exemplare

26.Примеры проектирования технологии дорожно-строительных работ / Б. М. Орешкин [ и др.]. – М. : Транспорт, 1966. – 374 с. - 8 exemplare

27.Проектирование автомобильных дорог ( примеры ) : Учеб. пособие / Под ред. В. Ф. Бабкова. – 3- е изд.,перераб. – М. : Транспорт, 1966. – 384 с. – 1 ех.

28.Проектирование автомобильных дорог : Справочник инженера-дорожника / Под ред. Г. А. Федотова. – М. : Транспорт, 1989. – 438 с. – 42 exemplare

29.Проектирование и изыскания пересечений автомобильных дорог / Е. М. Лобанов и др. – М.: Транспорт, 1972. – 232 с. – 2 exemplare

30.Ройзман А. С. Пособие по проектированию автомобильных дорог : Учеб. пособие. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1974. – 272 с. – 10 exemplare

31.Симонин С. И. Наглядные изображения при проектировании автомобильных дорог. – М. : Транспорт, 1975. – 128 с. - 6 exemplare

Page 20: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

32.Справочник инженера-дорожника : Изыскания и проектирования авто-мобильных дорог / Под ред. О. А. Андреева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1977 . – 560 с. – 43 exemplare

33.Федoров В. И. Аэроизыскания автомобильных дорог и мостовых переходов / В. И. Федоров. – М. : Транспорт, 1975. – 200 с. – 5 exemplare

34.Федотов Г. А. Автоматизированное проектирование автомобильных дорог / Г. А. Федоров. – М.: Транспорт, 1986. – 318 с. – 1 exemplar

22. Хомяк Я. В. Проектирование сетей автомобильных дорог. – М.: Транспорт, 1983. – 208 с. - 1 exemplar 23. Drumuri și poduri : Ediţie periodică. - 2017-2020. - 34 ex.

Page 21: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

BAZELE PROIECTĂRII PODURILOR

1. Benchea N. Îndrumar de proiectare Poduri provizorii de șoseа / N. Benchea, C. Jantea. – Iași : Institutul Рolitehnic, 1988. – 142 p. – 1 exemplar

2. Buiu, Edgar. Curs general de poduri. Poduri de lemn. Poduri metalice. În 4 p. P. 1 : Elemente de bază pentru proiectarea podurilor / Edgar Buiu, Ioan Bugă. – B. : Institutul de construcții, 1980. – 374 p. – 1 exemplar

3. Buiu, Edgar. Curs general de poduri. Poduri de lemn. Poduri metalice. În 4 p. P. 2 : Poduri de lemn / Edgar Buiu, Ioan Bugă. – B. : Institutul de construcții, 1975. – 388 p. – 2 exemplare

4. Buiu, Edgar. Curs general de poduri. Poduri de lemn. Poduri metalice. În 4 p. P. 3 : Elemente de construcții și poduri metalice / Edgar Buiu, Ioan Bugă. – B. : Institutul de construcții, 1979. – 220 p. – 2 exemplare

5. Buiu, Edgar. Curs general de poduri. Poduri de lemn. Poduri metalice. În 4 p. P.4 : Poduri metalice / Edgar Buiu, Ioan Bugă. – B. : Institutul de construcții, 1983. – 330 p. – 2 exemplare6. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de poduri P. 1981. – B., 2001. – 227 p. – 2 exemplare7. Kober, Helmut. Constricție metalică parter echipată cu poduri rulante : Îndrumător de proiectare, model de calcul / Helmut Kober. – B. : Conspress, 2006. – 212 p. ISBN 973-7797-77-9. - 1 exemplar8. Muhlbacher, Rudolf : Elemente generale și îmbinate / Rudolf Muhlbacher, Ioan

Dumitrescu, Constantin Jantea. – Iași : Institutul politehnic, 1974. – 276 p. – 1ex.9. Аксельрод И. с. Организация строительства мостов ( изыскания и

проектирование ). - М. : Транспорт, 1970. – 113 с. – 4 exemplare10.Афанасьев В. Г. Геодезия и маркшейдерское дело в транспортном

строительстве / В. Г. Афанасьев. – М.: Наука, 1978. – 408 с. – 1 exemplar 11.Барченков А. Г. Динамический расчет автодорожных мостов. – М. :

Транспорт, 1976. – 200 с. - 2 exemplare12.Бегам Л. Г. Регулирование водных потоков при проектировании дорог. –

М. : Транспорт, 1977. – 304 с. : ил. – 1 exemplar13.Гибшман Е. Е. Мосты и сооружения на автомобильных дорогах : Учебник

для студ. техникумов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1973. - 416 с. : ил. - 2 exemplare

14.Гибшман Е. Е. Мосты и сооружения на автомобильных дорогах : Учебник для студ. техникумов / Е. Е. Гибшман. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1981. - 400 с. : ил. - 13 exemplare

15.Гибшман Е. Е. Проектирование деревянных мостов : Учебник для студ. вузов / Е. Е. Гибшман . – М. : Транспорт, 1976. – 272 с. – 2 exemplare

Page 22: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

16.Гибшман Е. Е. Проектирование металлических мостов : Учебник для студ. вузов / Е. Е. Гибшман. – 416 с. : ил. – 1 exemplar

17.Гибшман М. Е. Проектирование транспортных сооружений : Учебник для студ. вузов. – М.: Транспорт, 1980. – 392 с. – 5 exemplare

18.Качурин В. К. Проектирование висячих и вантовых мостов В. К. Качурин. – М. : Транспорт, 1971. – 280 с. - 1 exemplar

19.Кириллов В. С. Эксплуатация и реконструкция мостов и труб на автомобильных дорогах / В. С. Кириллов. – М.: Транспорт, 1971. – 196 с. : ил. – 2 exemplare

20.Мюллер Г. Основы трассирования и разбивка автомобильных и железных дорог / Пер. с нем. В. А. Федотова. – М.: Транспорт, 1990. – 2 exemplare

21.Островидов А. М. Таблицы для проектирования мостов. – М.: Автотранспортиздат, 1959. – 536 с. – 2 exemplare

22.Поливанов Н. И. Проектирование и расчет железнодорожных мостов : Учеб. Пособие / Н. И. Поливанов. – М.: Транспорт, 1970. – 516 с. – 2 exemplare

23.Проектирование металлических мостов : Учебник для студ. вузов / Под ред. А. А. Петропавловского. – М.: Транспорт, 1982. – 320 с. - 1 exemplar

24.Проектирование мостовых переходов : Учеб. пособие / О. В. Андреев. – М.: Транспорт, 1980. – 216 с. – 8 exemplare

25.Проектирование мостовых переходов : Учеб. пособие / О. В. Андреев. – М.: Транспорт, 1980. – 216 с. – 8 exemplare

26.Расчет железобетонных мостов / Под ред. К. К. Якобсона. - 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1977. – 352 с. – 4 exemplare

27.Расчет мостов : Конспект лекций / Сост. : Р. А. Юзефовский. / Киев : Будiвельник. 1964. – 164 с. – 23 exemplare

28.Российский В. А. Примеры проектирования сборных железобетонных мостов : Учеб. пособие для вузов / В. А. Российский. – М.: Высш. школа, 1970. – 520 с. – 7 ехemplare

29.Ротенберг И. С. Примеры проектирования мостовых переходов : Учеб. пособие для вузов / И. С. Ротенберг. – М.: Высш. школа, 1969. – 284 с. - 1 exemplar

30.Руководство по гидравлическим расчетам малых искусственных сооружений. – М.: Транспорт, 1974. – 296 с. - 1 exemplar

31.Drumuri și poduri : Ediţie periodică. - 2017-2020. - 34 ex.

Page 23: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

TEHNOLOGIA LUCRĂRILOR DE TERASAMENT A CĂILOR DE COMUNICAȚIE

1. Andrei R. Ghiduri practice pentru construcția terasamentelor. – B. : Edit. Tehnică, 1991. – 115 p. – 1 exemplare2. Dimache, Alexandru. Rețele edilitare / Alexandru Dimache, Mircea Mănescu. - B. : Matrix Rom, 2006. – 300p. – 1 exemplar3. Indicator de norme de deviz pentru lucrările de terasament Ts 1981. - În 2 vol. Vol. 1. – B., 2003. – 266 p. – 20 exemplare4. Indicator de norme de deviz pentru lucrările de terasament Ts 1981. În 2 vol. - Vol. 2. – B., 2003. – 157 p. – 20 exemplare5. Manea, Sanda. Geotehnica mediului înconjurător : protecția terenurilor de fundare și depoluarea lor. Soluții de depozitare a deșeurilor / Sanda Manea, Laurențiu Jianu. – B. : Conspress, 2009. – 184 p. ISBN 978-973-100-075-6. – 1 ex.6. Manea, Sanda.Mecanica pământurilor : elemente de teorie, încercări de laborator, exerciții / Sanda Manea, Loretta Batali, Horațiu Popa. – B. : Conspress, 2003. – 201 p. ISBN 973-8165-75-x. – 1 exemplar7. Orlov S. Alunecările de teren în Moldova și stabilizarea lor : Evaluarea și majorarea stabilității terenurilor deplasate. P. a 2-а. – Ch. : S.n., 1997. – 60p. – 1 ex.8. Parichi, Mihail. Eroziunea și combaterea eroziunii solurilor / Mihai Parichi. - B. : Edit. Fundației România de Mîine, 2000. – 104 p. ISBN 973-582-253-9. – 1 exemplar9. Păunescu M. Mecanizarea licrărilor de îmbunătățire a terenurilor de fundare. – B. : Edit. Tehnicș, 1990. – 415 p. – 1 exemplar10. Popa, Horațiu. Recomandări privind calculul pereților de susținere a excavațiilor adînci și evaluarea riscului asociat asupra mediului construit / Horațiu Popa. – B. : Conspress, 2009. – ISBN 978-973-100-062-6. – 1 exemplar11. Popescu, Mihail. Stabilizarea taluzurilor și versanților / Mihail Popescu. – B. : Institutul de construcții, 1982. – 180 p. – 1 exemplar12. Popovici, Nicolae. Stabilizarea versanților / Popovici Nicolae. – Iași : S. n., 1994. – 132 p. – 1 exemplar13. Simionescu, Al. Tehnologii pentru excavații la suprafață. În 2 vol. Vol. 1 / Al. Simionescu. – B. : Edit. Tehnică, 1993. – 288 p. – 1 exemplar14. Simionescu, Al. Tehnologii pentru excavații la suprafață. În 2 vol. Vol. 2 / Al. Simionescu. – B. : Edit. Tehnică, 1993. – 168 p. – 1 exemplar15. Бабков В. Ф. Основы грунтоведения и механики грунтов : Учебник для вузов / В. Ф. Бабков, В. М. Безрук. – М. : Высш. школа, 1976. – 328 с. – 4 exempl.

Page 24: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

16. Глотов Н. М. Основания и фундаменты мостов / Н. М. Глотов, Г. П. Соловьев, И. С. Файнштейн. – М.: Транспорт, 1990. – 240 с. – ISBN 5-277-00886-1. – 1 exemplar17. Гольдштейн М. Н. Механика грунтов, основания и фундаменты : Учеб. для вузов М. Н. Гольдштейн. – М. : Транспорт, 1981. – 320 с. - 1 exemplar18. Гольдштейн М. Н. Механические свойства грунтов / М. Н. Гольдштейн. – М. : Стройиздат, 1973. – 375 с. - 1 exemplar19. Дегтярев А. П. Комплексная механизация земляных работ. – 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Стройиздат, 1987. – 335 с. – 4 exemplarе20. Димаксян В. Х. Таблицы подсчета объемов земляных работ при строительстве наружных коммуникаций : Справочник В. Х. Димаксян. – М.: Стройиздат, 1992. – 285 с. : ил. – 12 exemplarе21. Донской В. М. Механизация земляных работ малых объемов / В. М. Донской. – Л. : Стройиздат, 1876. – 160 с. – 1 exemplar22. Дорожные одежды с основаниями из укрепленных материалов / Ю. М. Васильев и др. – М. : Транспорт, 1989. – 192 с. ISBN 5-277-00468-8. – 5 exemplare23. Дранников А. М. Оползни на автомобильных дорогах / А. М. Дранников, Г. В. Стрельцов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1972. – 220 с. - 3 exemplarе24. Ерошенко В. Н. Свайные фундаменты в пластичномерзлых грунтов ( проектирование, возведение, испытание свай ) / В. Н. Ерошенко . – Л. : Стройиздат, 1972. – 176 с. - 1 exemplar25. Земляные работы / А. К. Рейш, А.В. Куртинов и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1984. – 320 с. – 5 exemplarе26. Кандауров И. И. Механика зернистых сред и ее применение в строительстве И. И. Кандауров. – Л. : Стройиздат, 1966. – 319 с. – 1 exemplar 27. Комплексная механизация земляных работ / А. А. Астахов и др. – М.: Стройиздат, 1965. – 288 с. : ил. - 3 exemplarе28. Крупно-обломочные грунты в дорожном строительстве / Э. М. Добров и др. – М. : Транспорт, 1981. – 180 с. - 2 exemplarе29. Ларионов А. К. Занимательное грунтоведение / А. К. Ларионов. – М. : Недра, 1984. – 136 с. - 2 exemplarе30. Лосьев П. М. Исчисление объемов земляных работ при инструмен- тальных замеров П. М. Лосьев. – М.: Стройиздат, 1974. – 84 с. -5 exemplarе31. Львович Ю. М. Укрепление откосов земляного полотна автомобильных дорог / Ю. М. Львович, Ю. Л. Мотылев. – М. : Транспорт, 1979. – 160 с. - 5 exemplarе32. Маслов Н. Н. Механика грунтов в практике строительства ( оползни и борьба с ними ) : Учеб. пособие для вузов. – М.: Стройиздат, 1977. – 320 с. – 1ех.

Page 25: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

33. Митин Н. А. Таблицы для подсчета объемов земляного полотна автомобильных дорог / Н. А. Митин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1977. – 544 с. – 45 exemplarе34. Могилевич В. М. Дорожные одежды из цементогрунта / В. М. Могилевич В. М., Р. П. Щербакова, О. В. Тюменцев. – М.: Транспорт, 1973. – 213 р. – 11 exemplarе35. Мулин В. И. Расчет основных технико-экономических параметров вертикальной планировки территорий / В. И. Мулин. – М. : Стройиздат,1974. – 144 с. - 3 exemplarе36. Мусинов А. С. Производство земляных работ : Пособие для рабочих-землекопов / А. С. Мусинов. – Л.: Стройиздат, 1969. – 2 exemplarе37. Неклюдов М. К. Mеханизация уплотнения грунтов / М. К. Неклюдов. - 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Стройиздат, 1985. – 168 с. – 1 exemplar38. Петров Н. Ф. Оползневые системы : Простые оползни ( аспекты классификации ). – Кишинев : Штиинца, 1987. – 162 с. : ил. - 1 exemplar39. Половко О. И. Комплексная механизация земляных и бетонных работ в строительстве / О. П. Половко. – Киев : Будiвельник, 1972. – 132 с. – 1 exemplar40. Попова З. А. Лабораторные и практические работы по испытанию грунтов для дорожного строительства : Учеб. пособие для техникумов. – М. : Транспорт, 2979. – 128 с. – 53 exemplarе41. Применение нефтегрунта в строительстве автомобильных дорог / В. М. Безрук и др. – М.: Транспорт, 1975. – 72 с. : ил. - 3 exemplarе42. Ржаницын Б. А. Химическое закрепление грунтов в строительстве. – М.: Стройиздат, 1986. – 264 с. - 5 exemplarе43. Рубинштейн А. Я. Инженерно-геологические изыскания для строительства на слабых грунтах. – М.: Стройиздат, 1984. – 108 с. - 5 exemplarе44. Руководство по проектированию береговых укреплений на внутренних водоемах. – М.: Стройиздат, 1984. – 108 с. – 2 exemplarе45. Садаков Ю. П. Производство земляных работ в условиях городского строительства. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Стройиздат, 1981. – 256 с. - 5 exemplarе46. Смородинов М. И. Водопонизительные установки. – М. : Стройиздат, 1984. – 117 с. – 5 exemplarе47. Технология и механизация грунтов в дорожном строительстве / Под ред. В. М. Безрука. – М. : Транспорт, 1976. – 232 с. – 2 exemplarе48. Укрепление грунтов ( свойства и применение в дорожном и аэродромном строительстве ) / В. М. Безрук и др. – М.: Транспорт, 1982. – 232 с. - 2 exemplarе49. Хархута Н. Я. Прочность, устойчивость и уплотнение грунтов земляного полотна автомобильных дорог / Н. Я. Хархута, Ю. В. Васильев. – М. : Транспорт, 1975. – 288 с. : ил. – 6 exemplarе

Page 26: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

50. Чеботарев Г. П. Механика грунтов, основания и земляные сооружения / Г. П. Чеботарев. – М.: Стройиздат, 1968, - 616 с. : ил. – 1 exemplar51. Черкасов И. И. Механические свойства грунтов в дорожном строительстве / И. И. Черкасов. – М.: Транспорт, 1976. – 248 с. : ил. – 3 exempl.52. Чеченков М. С. Разработка прочных грунтов / М. С. Чеченков. – Л. : Стройиздат, 1987. – 232 с. : ил. - 2 exemplarе53. Швец В. Б. Определение строительных свойств грунтов : Справ. пособие / В. Б. Швец, В. В. Лушников, Н. С. Швец. – Киев : Будiвельник, 1981. – 104 с. - 5 exemplarе54. Шкундин Б. М. Машины для гидромеханизации земляных работ / Б. М. Шкундин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Стройиздат, 1982. – 184 с. – 1 exem.55. Юрданов А. П. Термическое упрочнение грунтов в строительстве / А. П. Юрданов. – М. : Стройиздат, 1990. – 128 с. : ил. - 1 exemplar

Page 27: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

AUTOMATIZAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE ÎN DOMENUIL CONSTRUCȚIILOR

1. Popescu, Daniel. Automatizări în construcții / Daniel Popescu. – B. : Matrix Rom, 2006. – 295 p. – 4 exemplare

2. Traductoare pentru automatizări industriale. Vol. 2 / G. Ionescu, V. Zgârciu, H. M. Mțit [ et al. ]. – B. : Edit. Tehnică, 1996. – 468 p. – 3 exemplare

3. Zetu D. Mașini – unelte automate. P. a III-a și a IV-a / D. Zetu. – Ch. : S. n., 1994. – 192 p. – 198 exemplare

4. Вильман Ю. А. Основы роботизации в строительстве : Учебник для вузов. – М. : Высш. школа, 1989. – 271 с. – 1 exemplar

5. Виноградов Л. И. Автоматизированные системы управления строительством и эксплуатацией автомобильных дорог. – М. : Транспорт, 1980. – 248 с. – 8 exemplare

6. Головинский О. И. Основы автоматики : Учебник для техникумов / О. И. Головинский. – М. : Высш. школа, 1987. – 207 с. – 59 exemplare

7. Федотов Г. А. Автоматизированное проектирование автомобильных дорог. – М.: Транспорт, 1986. – 318 с. - 1 exemplar

Page 28: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

PODURI DIN BETON ARMAT ȘI METALICE

1. Benchea N. Îndrumar de proiectare poduri provizorii de șosea / N. Benchea, C. Jantea. - Iași : Institutul Politehnic, 1988. – 142 p. - 1 exemplar2. Buiu, Edgar. Curs general de poduri. Poduri de lemn. Poduri metalice. În 4 p. P. 1 : Elemente de bază pentru proiectarea podurilor / Edgar Buiu, Ioan Bugă. – B. : Institutul de construcții, 1980. – 374 p. – 1 exemplar3. Buiu, Edgar. Curs general de poduri. Poduri de lemn. Poduri metalice. În 4 p. P. 3 : Elemente de construcții și poduri metalice / Edgar Buiu, Ioan Bugă. – B. : Institutul de construcții, 1979. – 220 p. – 2 exemplare4. Buiu, Edgar. Curs general de poduri. Poduri de lemn. Poduri metalice. În 4 p. P. 4 : Poduri metalice / Edgar Buiu, Ioan Bugă. – B. : Institutul de construcții, 1983. – 330 p. – 2 exemplare5. Capatu, Chimen. Infrastructura din beton și beton armat pentru poduri / Chimon Capatu. – B. : Edit. Tehnică, 1988. – 238 p. – 1 exemplar6. Capatu, Chimen. Poduri pe grinzi de beton : Suprastructura / Chimon Capatu. – B. : Edit. Tehnică, 1987. – 296 p. – 1 exemplar7. Dima A. Tuneluri și metropolitane : Aplicații / A. Dima, T. Iftimie. – B. : Institutul de construcții, 1984. – 184 p. - 2 exemplare8. Dimache, Alexandru. Rețele edilitare / Alexandru Dimache, Mircea Mănescu. – B. : Matrix Rom, 2006. – 300 p. ISBN 973-755-074-9. – 1 exemplar9. Kober, Helmut. Constricție metalică parter echipată cu poduri rulante : Îndrumător de proiectare, model de calcul / Helmut Kober. – B. : Conspress, 2006. – 212 p. ISBN 973-7797-77-9. - 1 exemplar10. Muhlbacher, Rudolf. Poduri metalice : Elemente generale și îmbinate / Rudolf Muhlbacher, Ioan Dumitrescu, Constantin Jantea. – Iași : Institutul politehnic, 1974. – 276 p. – 1 exemplar11. Recomandări de utilizare a parapetelor de siguranță pe podurile rutiere : Cod practic în construcții D.02.19-2014. – Ediție oficială. – Ch., 2014. - 62 p. – 1 exemplar12. Барченков А. Г. Динамический расчет автодорожных мостов / А. Г. Барченков. – М.: Транспорт, 1976. – 200 с. - 2 exemplare13. Бобриков Б. В. Строительство мостов : Учебник для студ. вузов / Б. В. Бобриков, И. М. Русаков, А. А. Царьков. – М. : Транспорт, 1978. – 296 с. – 1 exemplar14. Гибшман Е. Е. Мосты и сооружения на автомобильных дорогах : Учебник для студ. Техникумов / Е. Е. Гибшман. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1973. - 416 с. : ил. - 2 exemplare

Page 29: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

15. Захаров Л. В. Сборные неразрезные железобетонные пролетные строения мостов / Л. В. Захаров, Н. М. Колоколов, А. Л. Цейтлин. – 232 с. – 2 exemplare16. Качурин В. К. Проектирование висячих и вантовых мостов / В. К. Качурин. – М. : Транспорт, 1971. – 280 с. - 1 exemplar17. Колоколов Н. М. Искусственные сооружения : Учебник для техникумов / Н. М. Колоколов, Л. Н. Копац, И. С. Файнштейн. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1988. – 440 с. – 70 exemplare18. Колоколов Н. М. Cтроительство мостов : Учебник для студ. вузов / Н. М. Колоколов, Б. М. Вейнблат. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1984. – 504 с. – 24 exemplare19. Краткий справочник по трубам и малым мостам / О. В. Андреев, Е. В. Болдаков и др. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1972. – 176 с. - 3 exemplare20. Кручинкин А. В. Монтаж стальных пролетов строений мостов / А. В. Кручинкин, В. К. Белый. – М. : Транспорт, 1978. – 296 с. – 4 exemplare21. Лукашук Л. В. Общий размыв русел на мостовых переходах / Л. В. Лукашук. – М.: Транспорт, 1976. – 120 с. – 3 exemplare22. Мамлин Г. А. Изготовление конструкций стальных мостов / Г. А. Мамлин. – М. : Транспорт, 1976. – 360 с. : ил. – 4 exemplare23. Металлические мосты : Учеб. пособие для студ. вузов / К. Г. Протасов, А. В. Теплицкий, С. Я. Крамаров, М. К. Никитин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1973. – 352 с. - 1 exemplar24. Мосты и тоннели : Учебник для студ. вузов / Под ред. С. А. Попова. – М. : Транспорт, 1977. – 526 с. - 2 exemplare25. Назаренко Б. П. Железобетонные мосты : Учебник для студ. вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1970. – 432 с. – 8 exemplare26. Пащенков В. А. Заводское изготовление мостовых железобетонных конструкций / В. А. Пащенков. – М.: Транспорт, 1972. – 248 с. - 1 exemplar27. Поливанов Н. И. Проектирование и расчет железобетонных и металлических автодорожных мостов : Учеб. пособие для вузов / Н. И. Поливанов. – М. : Транспорт, 1970. – 516 с. - 2 exemplarе28. Проектирование металлических мостов : Учебник для студ. вузов / под ред. А. А. Петропавловского. – М. : Транспорт, 1982. – 320 с. - 1 exemplar29. Расчет железобетонных мостов / Под ред. К. К. Якобсона. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1977. – 352 с. – 4 exemplarе30. Расчет мостов : Конспект лекций для техникумов / Сост. : Р. Ю. Юзефовский. – Киев : Будiвельник, 1964. – 164 с. – 23 exemplarе31. Российский В. А. Примеры проектирования сборных железобетонных мостов : Учеб. пособие для вузов / В. А. Российский и др. – М. : Высш. школа, 1970. – 520 с. – 7 exemplarе

Page 30: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

32. Ротенберг И. С. Мостовые переходы : Учеб. Пособие / И. С. Ротенберг. - М. : Высш. школа, 1977. – 328 с. – 8 exemplarе33. Руководство по гидравлическим расчетам малых искусственных сооружений / Под ред Г. Я. Волченкова. – М.: Транспорт, 1974. – 296 с. - 1 exemplar34. Савин К. Д. Искусственные сооружения : Учебник для техникумов / К. Д. Савин. – М.: Транспорт, 1977. – 256 с. – 13 exemplarе35. Смирнов В. А. Висячие мосты больших пролетов : Учеб. пособие для вузов / В. А. Смирнов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Высш. школа, 1975. – 268 с. : ил. - 1 exemplar36. Совеpшенствование технологии изготовления стальных мостовых конструкций / Под ред. К. П. Большакова. – М.: Транспорт, 1977. – 136 с. – 1 exemplar37. Содержание и ремонт мостов и труб на автомобильных дорогах / К. В. Гайдук, С. А. Мусатов, С. Э. Озе. Н. Д. Поспелов. – М. : Транспорт, 1976. – 296 с. – 2 exemplarе38. Соловьев Г. П. Организация работ по строительству мостов / Г. П. Соловьев. – М. : Транспорт, 1978. – 336 с. – 1 exemplar39. Стрелецкий Н. Н. Сталежелезобетонные пролетные строения мостов / Н. Стрелецкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1981. – 360 с. - 1 exemplar40. Строительство мостов : Организация, планирование и управление : Учебник для студ. вузов / Е. Н. Гарманов, Э. В. Дингес, Г. А. Клигман и др. – М. : Транспорт, 1983. – 360 с. - 2 exemplarе41. Якименко П. И. Строительство мостов / П. И. Якименко. – М. : Транспорт, 1964. – 288 с. – 3 exemplarе

42.Drumuri și poduri : Ediţie periodică. - 2017-2020. - 34 ex.

Page 31: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

TEHNOLOGIA METALELOR DE SUDARETEHNOLOGII MODERNE DE ÎMBINARE A CONSTRUCȚIILOR

METALICE 1.Anghel, Iulian. Sudarea oțelurilor aliate / Iulian Anghel. – B. : Edit. Tehnică, 1993. – 274 p. – 5 exemplare2. Bejan V. Tehnologia fabricării și a reparării utilajelor tehnologice. În 2 vol. Vol. 1 / V. Bejan. – B. : S.n., 1991. – 303 p. – 1 exemplar3. Bejan V. Tehnologia fabricării și a reparării utilajelor tehnologice. În 2 vol. Vol. 2 / V. Bejan. – B. : S.n., 1991. – 324 p. – 1 exemplar4. Bolunduț, Ioan-Lucian. Știința și ingineria materialelor / Ioan-Lucian Bolunduț. – Ch. : Tehnica-Info, 2010. – 300 p. ISBN 978-9975-63-313-0. – 1 exemplar5. Caminschi, Vladislav. Siguranța în sudare : [ Ghid ] /Vladislav Caminschi, Radu Drumea. – Ch. : CNPM, 2016. – 76 p. – 25 exemplare6. Chelu, Gheorghe. Tehnologii neconvenționale de matrițare și forjare / Chelu Gheorghe, Bendic Valentin. – B. : Edit. Tehnică, 1996. – 159 p. – 3 exemplare7. Degeratu, Sonia. Studiul materialelor : Cl. a IX-a, auxiliar curricular Liceu tehnologic / Sonia Degeratu, Doinița Bălășoiu, Tatiana Bălășoiu. – B. : Edit. Economică Preuniversitaria, 2000. – 264 p. ISBN 973-99617-1-1. – 3 exemplare8. Diaconescu F. Teoria și practica formării. Vol. 1 / F. Diaconescu. – Iași : S. n., 1993. – 228 p. – 1 exemplar9. Gheorghieș C. Controlul texturii metalelor cu radiații X / C. Gheorghieș, L. Gheorghieș. – B. : Edit. Tehnică, 1994. – 190 p. – 3 exemplare10. Hurdubelea E. Utilajul și tehnologia mecanicii fine : Man. pentru cl. a X-a, licee industriale / E Hurdubelea. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1992. – 218 p. – 1 exemp.11. Încărcarea prin sudare cu arcul electric / H. Binchiciu, I. Surgean, I. E. Popa, R.Iovănaș. – B. : Edit. Tehnică, 1992. – 155 p. – 6 exemplare12. Încercarea materialelor. Vol. 3 : Controlul nedistructiv al metalelor / P. Ciorțu, D. Coca, I. Crudu [ et al. ]. – B. : Edit. Tehnică, 1986. – 648 p. – 1 exemplar13. Mărginean V. Lucrări practice de prelucrare a metalelor / V. Mărginean, F. Petcu. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1978. – 133 p. -3 exemplare14. Mitelea I. Materiale și tratamente termice pentru structuri sudate / I. Mitelea, V. Budău. – Timișoara : Edit. de Vest, 1992. – 406 p. – 1 exemplar

Page 32: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

15. Neagu C. Presarea volumică la rece a pieselor cu filet și dantură / C. Neagu, A. Vlase, N. Marinescu. – B. : Edit. Tehnică, 1994. – 175 p. – 2 exempl.16. Novicov M. P. Montarea mașinilor și a mecanismelor / M. P. Novicov; trad. din lb. rusă. – B. : Edit. Tehnică, 1953. – 1 exemplar17. Popescu N. Materiale pentru construcții de mașini : Man. pentru cl. a IX-a, licee industriale și școli profesionale / N. Popescu. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1992. – 114 c. – 2 exemplare18. Rusu Șt. Îndrumar pentru prelucrarea prin rabotare și mortezare. În 2 vol. Vol. 1 / Şt. Rusu. – B. : Edit. Tehnică, 1983. – 196 p. – 1 exemplar19. Rusu Șt. Îndrumar pentru prelucrarea prin rabotare și mortezare. În 2 vol. Vol. 2 / Şt. Rusu. – B. : Edit. Tehnică, 1983. – 244 p. – 1 exemplar20. Sălăgean T. Optimizarea sudării cu arcul electric / T. Sălăgean. – B. : Edit. Tehnică, 1988. – 237 p. -1 exemplar21. Sudarea cu electrod nefuzibil în mediu de gaz protector inert : Suport teoretic pentru examenele de calificare și certificare a sudorilor / Marionela Dabija, Olesea Balan, Oleg Diordiev, Tatiana Larionova. – Ch. : Pontos, 2016. – 48 p. : il. – 40 exemplare22. Sudarea cu flacăra de gaz : Suport teoretic pentru examenele de calificare și certificare a sudorilor / Marionela Dabija, Olesea Balan, Oleg Diordiev, Tatiana Larionova. – Ch. : Pontos, 2016. – 46 p. : il. – 40 exemplare23. Sudarea cu sârma-electrod în mediu de gaz protector : Suport teoretic pentru examenele de calificare și certificare a sudorilor / Marionela Dabija, Olesea Balan, Oleg Diordiev, Tatiana Larionova. – Ch. : Pontos, 2016. – 52 p. : il. – 40 exemplare24. Sudarea electrică : [ pentru uzul studenților ] / Ilie Botez, Ionel Sârbu, Alexandru Marin [ et al. ]. – Ch. : Tehnica-Info, 2011. – 341 p. ISBN 978-9975-63-296-6. – 1 exemplar25. Sudarea metalelor cu electrod învelit : Suport teoretic pentru examenele de calificare și certificare a sudorilor / Marionela Dabija, Olesea Balan, Oleg Diordiev, Tatiana Larionova. – Ch. : Pontos, 2016. – 44 p. : il. – 40 exemplare26. Sudarea, tăierea și prelucrarea materialelor cu gaze : Manual / Ilie Botez, Valentin Amariei, Mihai Bunescu, Dumitru Bodeanu [ et al. ]. – Ch. : Lumina, 2007. – 336 p. – 60 exemplare27. Turnarea de precizie cu modele gazificabile din polistiren / L. Sofroni, I. Chira, I. Mărginean, C. Bratu. – B. : Edit. Tehnică, 1991. – 152 p. – 3 exempl.28. Utilajul și tehnologia lucrărilor de sculărie și matrițerie : Man. pentru cl. a XII-a licee industriale cu profil de mecanică și școli profesionale / N. Tudorache, M. Trandafir, H. Reca [ et al. ]. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1995. – 206 p. – 1 exemplar

Page 33: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

29. Utilajul și tehnologia lucrărilor mecanice : Man. pentru licee, cl. a IX-a și a X-a / Gheorghe Zgura, N. Atanasiu, A. Arieșanu, Gh. Peptea. – B. : Edit. Didact. şi Pedagogică, 1980. – 454 p. – 1 exemplar30. Utilajul și tehnologia prelucrării prin frezare, rabotare și mortezare : Man. pentru școli profesionale anii I, II, III. – B. : Edit. Didacticț și Pedagogică, 1994. – 307 p. – 1 exemplar31.Vasile, Ion. Utilajul și tehnologia sudării : Man. pentru școli profesionale ( meseria sudor ), anul II / Ion Vasile. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1992. – 172 p. – 3 exemplare32. Vâlceanu, Florin. Sudarea și lipirea metalelor / Florin Vâlceanu. – B. : Edit. M.A.S.T., 2009. – 144 p. : il. ISBN 978-973-1822-50-1. – 2 exemplare33. Aлаи С. И. Технология конструкционных материалов : Учeбник / С. И. Алаи, П. М. Григорьев, А. Н. Ростовцев. - М. : Просвещение, 1986. – 303 с. - 2 exemplare34. Алексеев Е. К. Сварка в промышленном строительстве : Учеб. пособие / Е. К. Алексеев, В. И. Мельник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1977. – 359 с. – 2 exemplare 35. Балабина Г. В. Контроль качества сварных соединений из пластмасс в строительстве / Г. В. Балабина. – М. : Стройиздат, 1975. – 193 с. : ил. - 5 exemplare36. Бондин И. Н. Справочник сварщика / И. Н. Бондин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1965. – 400 с. - 3 exemplare37. Браун Д. А. Технология металлов и конструкционные материалы / Д. А. Браун, А. М. Разыграев. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Высш. школа, 1965. – 374 с. : ил. – 2 exemplare38. Веселовский Ю. П. Лабораторный практикум по курсу „ Технология металлов и конструкционные материалы” : Учеб. пособие / Ю. П. Веселовский, Б. И. Грассе. – М. : Машиздат, 1962. – 151 з. – 5 exemplare39. Геворкян В. Г. Основы сварочного дела : Учебник для техникумов / В. Г. Геворкян. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. школа, 1991. – 239 с. : ил. – 27 exemplare40. Геворкян В. Г. Основы сварочного дела : Учебник для техникумов / В. Г. Геворкян. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. школа, 1985. – 168 с. : ил. –41 exemplare41. Гелин Ф. Д. Технология металлов ( пособие с элементами програм- мирования ). Ч. 1 : Материаловедение / Ф. Д. Гелин, Э. И. Крупицкий, И. П. Позняк. – Минск : Вышэйш. школа, 1968. – 304 с. : ил. – 1 exemplar42. Глизманенко Д. Л. Газовая сварка и резка металлов : Учебник / Д. Л. Глизманенко. – 6-е изд., перераб. – М. : Высш. школа, 1973. – 3 exemplare 43. Долматовский Г. А. Справочник технолога по обработке металлов резанием / Г. А. Долматовский. – М. : Машгиз, 1962. – 1235 с. – 1 exempl.

Page 34: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

44. Малышев Б. Д. Ручная дуговая сварка : Учебник для ПТУ / Б. Д. Малышев, В. И. Мельник, И. Г. Гетия. – М. : Стройиздат, 1990. – 319 с. : ил. – 5 exemplare45. Малышев А. И. Технология металлов и конструкционные материалы / А. И. Малышев, Н. Н. Николaев, Ю. А. Шувалов. – М. : Высш. школа, 1963. – 428 с. - 5 exemplarе46. Мисник И. Б. Ручная дуговая сварка металлов : Учеб. пособие для сред. ПТУ / И. Б. Мисник. - Минск : Вышэйш. школа, 1981. – 10 exemplarе47. Морозов В. А. Учебник электросварщика, газосварщика и резчика / В. А. Морозов. – Кишинэу : Лумина, 1991. – 388 с. – 59 exemplarе48. Муравьев Е. М. Практикум в учебных мастерских : Учеб. пособие. В 2-х ч. Ч. 1 : Обработка металлов / Е. М. Муравьев, М. П. Молодцов. – М. : Просвещение, 1987. – 272 с. : ил. - 1 exemplar49. Навроцкий А. Г. Работы по металлу : Сварка, пайка, клепка : Практ. руководство. – М. : РИПОЛ классик: ЛАДА, 2004. – 416 с. : ил. - 1 exemplar50. Никифоров В. М. Технология металлов и конструкционные материалы : Учеб. для сред. ПТУ / В. М. Никифоров. – 7-е изд., перераб. и доп. – Л. : Машиностроение, 1986. – 363 л. : ил. – 72 exemplarе51. Остапенко Н. Н. Технология металлов : Учебник для ПТУ / Н. Н. Остапенко, Н.Н. Кропивницкий. – 2-е изд. – М. : Высш. школа, 1970. – 344 с. – 16 exemplarе52. Симоненко В. В. Сварочные работы при изготовлении строительных конструкций / В. В. Симоненко. – М. : Стройиздат, 1990. – 239 с. : ил. – 1 exemplar53. Справочник металлиста. В 3-х т. Т. 1 . – 2-е изд., перераб. – М. : Машино- строение, 1965. – 1007 с. - 1 exemplar54. Справочник металлиста. В 3-х т. Т. 2 . – 2-е изд., перераб. – М. : Машино- строение, 1965. – 1027 с. - 1 exemplar55. Справочник металлиста. В 3-х т. Т. 3 . – 2-е изд., перераб. – М. : Машино- строение, 1965. – 811 с. - 1 exemplar56. Теоретические основы сварки : Учеб. пособие для студ. вузов / Под ред. В. В. Фролова. – М. : S.n., 1970. – 592 с. – 5 exemplarе57. Технология металлов : Учеб. пособие / Н. Н. Кропивницкий, Ф. М. Кучер, Р. В. Пугачева, П. Н. Шорников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Машино- строение, 1964. – 504 с. - 1 exemplar58. Технология металлов и конструкционные материалы : Ученик для техникумов / Б. А. Кузьмин, Ю. Е. Абраменко, М. А. Кудрявцев и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1989. – 496 с. - 1 exemplar

Page 35: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

МECANICA PĂMÂNTURILOR.STABILITATEA TERENURILOR DE FUNDARE

1. Dianu V. Fundare eficientă în condiții de teren dificil / V. Dianu, F. B. Dianu. B. : Edit. Tehnică, 1992. – 318 c. – 6 exemplare2. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de îmbunătățiri funciare și corecția torenților If 1981. – B., 1981. – 212 p. – 1 exempla3. Manea, Sanda. Geotehnica mediului înconjurător : protecția terenurilor de fundare și depoluarea lor. Soluții de depozitare a deșeurilor / Sanda Manea, Laurențiu Jianu. – B. : Conspress, 2009. – 184 p. ISBN 978-973-100-075-6. – 1 exemplar4. Manea, Sanda. Mecanica pământurilor : elemente de teorie, încercări de laborator, exerciții / Sanda Manea, Loretta Batali, Horațiu Popa. - B. : Conspress, 2003. – 201 p. ISBN 973-8165-75-x. – 1 exemplar5. Orlov S. Alunecări de teren în Moldova și stabilizarea lor : Evaluarea și majorarea sтabilității terenurilor deplasate. P. a II-a. – Ch. : S. n., 1997. – 60 p. – 1 exemplar6. Papae R. M. Cum hidrolizăm fundațiile construcțiilor / R. M. Papae. – B. : Edit. Tehnică, 1992. – 112 p. – 99 exemplare7. Păunescu M. Mecanizarea lucrărilor de îmbunătățire a terenurilor de fundare. – B. : Edit. Tehnică, 1990. – 415 p. – 1 exemplar8. Plătică, Dorel. Fundații. Vol. 1 : Elemente generale privind proiectarea fundațiilor / Dorel Plătică. – B. : Matrix Rom, 2004. – 127 p. ISBN 973-685-762-x. – 5 exemplare9. Popescu, Mihail. Stabilizarea taluzurilor și versanților / Mihail E. Popescu. – B. : Institutul de construcții, 1982. - 180 p. – 1 exemplar10. Popovici, Nicolae. Stabilizarea versanților / Nicolae Popovici. – Iași : S. n., 1994. – 132 p. - 1 exemplar11. Rădulescu, Nicoleta. Fundații : Îndrumător de proiectare / Nicoleta Rădulescu, Horațiu Popa, Aurelian Munteanu. – B. : Matrix Rom, 2001. – 172 p. ISBN 973-685-139-7. – 2 exemplare12. Rădulescu, Nicoleta. Fundații de adâncime : Modelarea analitică a interacțiunii fundație-teren / Nicoleta Rădulescu. – B. : Matrix Rom, 2001. – 256 p. ISBN 973-685-193-1. – 1 exemplar13. Rădulescu, Nicoleta. Fundații de adâncime : Parametri caracteristici de interacțiune / Nicoleta Rădulescu. – B. : Matrix Rom, 1998. – 176 p. ISBN 973-98-749-2-4. – 1 exemplar14. Regulament privind lucrările de stabilizare a solurilor ( pământurilor ) cu stabilizatori de sol pe bază de compuși organici naturali poleienzimici : Cod

Page 36: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

practic în construcţii D.02.22-2016. – Ediție oficială. – Ch., 2016. – 92 p. – 1 exemplar15. Regulament privind lucrările se stabilizare a solurilor ( pământurilor ) cu stabilizatori de sol pe bază de compuși organici naturali poleienzimici : Cod practic în construcţii D.02.22-2014. – Ediție oficială. – Ch., 2014. – 78 p. – 1 exemplar16. Tabele grafice și formule pentri proiectarea fundațiilor : Pentru uz intern / Institutul de construcții. – B. : S. n., 1979. 2 152 p. – 1 exemplar17. Vaicum A. Tasarea construcțiilor. Aplicații. În 2 vol. Vol. 1 / F. Vaicum. – B. : Edit. Tehnică, 1988. – 295 p. – 1 exemplar18. Vaicum A. Tasarea construcțiilor. Aplicații. În 2 vol. Vol. 2 / A. Vaicum. – B. : Edit. Tehnică, 1989. – 351 p. – 1 exemplar19. Арутюнян Р. Н. Вакуумное водопонижение в практике строительста. – М. : Стройиздат, 1990. – 184 с. : ил. - 1 exemplar20. Базь Б. Д. Расчетные давления на естественное основание : Таблицы для расчета / Б. Д. Базь. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Будiвельник, 1980. – 240 с. – 2 exemplarе 21. Байцур А. И. Повышение надежности опускных колодцев / А. И. Байцур, В. Т. Климов. – М. : Стройиздат, 1976. – 96 с. : ил. - 1 exemplar22. Веселов В. А. Проектирование оснований и фундаментов : Основы теории и примеры расчета : Учеб. Пособие / В. А. Веселовский. – 3- изд., перераб. и доп. – М. : Стройиздат, 1990. – 304 с. - 1 exemplar23. Ганичев И. А. Устройство искусственных оснований и фундаментов / И. А. Ганичев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1981. – 543 с. : ил. - 2 exemplarе24. Глотов Н. М. Основания и фундаменты : Учебник для техникумов / Н. М. Глотов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1987. – 286 с. - 1 exemplar25. Глотов Н. М. Основания и фундаменты мостов / Н. М. Глотов, Г. П. Соловьев, И. С. Файнштейн. – М.: Транспорт, 1990. – 240 с. ISBN 5-277-00886-1. - 1 exemplar26. Гольдштейн М. Н. Механика грунтов, основания и фундаменты : Учебник / М. Н. Гольдштейн. – М.: Транспорт, 1981. – 320 с. – 3 exemplarе27. Гриб С. И. Свайные фундаменты на вечномерзлых грунтах в сейсмических районах / С. И. Гриб. – Л.: Стройиздат, 1983. – 152 с. – 5 exemplarе28. Григорян А. А. Свайные фундаменты зданий и сооружений на просадочных грунтах. – М. : Стройиздат, 1984. – 162 с. - 1 exemplar29. Ерошенко В. Н. Свайные фундаменты в пластичномерзлых грунтах : ( проектирование, возведение, испытание свай ) / В. Н. Ерошенко. – Л. : Стройиздат, 1972. – 176 с. - 1 exemplar

Page 37: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

30. Ильичев В. А. Свайные фундаменты в сейсмических районах / В. А. Ильичев, Ю. В. Монголов, В. М. Шаевич. – М.: Стройиздат, 1983. - 144 с. - 1 exemplar31. Коротких И. В. Основы инженерных сооружений : Учебник для техникумов / И. В. Коротких. А. Ф. Петелько. – Л. : Стройиздат, 1987. – 128 с. - 1 exemplar32. Косолапов В. Г. Свайные работы : Учебник / В. Г. Косолапов. – М. : Высш. школа, 1969. – 264 с. - 1 exemplar33. Костерин Э. В. Основания и фундаменты : Учебник для вузов по спец. „Стр-во автомоб. дорог и аэродромов” и „Мосты и транспортные тоннели” / Э. В. Костерин. – М. : Высш. школа, 1990. – 431 с. : ил. - 1 exemplar34. Мариупольский Л. Г. Исследование грунтов для проектирования и строительства свайных фундаментов. – М.: Стройиздат, 1989. – 199 с. – 1 ех.35. Маслов Н. Н. Механика грунтов в практике строительства ( оползни и борьба с ними ) : Учеб. пособие для вузов / Н. Н. Маслов. – М. : Стройиздат, 1977. – 320 с. - 1 exemplar36. Межевой Г. Н. Фундаменты в сложных грунтовых и сейсмических условиях / Г. Н. Межевой. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1983. – 154 с. – 5 exemplarе37. Омурзаков Б. Фундамент : Надежно и прочно : Подробные мастер-классы / Б. Омурзаков. – М. : Изд-во „Э”, 2016. – 64 с. : ил. ISBN 978-5-699-79892-6. - 1 exemplar 38. Основания и фундаменты : Справочник / Г. И. Шведов и др. – М. : Высш. школа, 1991. – 383 с. : ил. - 1 exemplar 39. Основания, фундаменты и подземные сооружения / М. И. Горбунов-Посадов и др. – М.: Стройиздат, 1985. – 480 с. : ил. – 2 exemplarе40. Петров н. Ф. Оползневые системы , простые оползни ( аспекты классификации ). – Кишинев , Штиинца, 1987. – 162 с. - 1 exemplar 41. Свайные работы / М. И. Смородинов и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Стройиздат, 1988. – 223 с. – 5 exemplarе42. Силин К. С. Проектирование фундаментов глубокого заложения / К. С. Силин, Н. М. Глотов, К. С. Звариев. – М. : Транспорт, 1981. – 252 с. - 1 exemplar 43. Технология и механизация укрепления грунтов в дорожном строительстве / Под ред. В. М. Безрука. – М.: Транспорт, 1976. – 232 с. – 2 ех.44. Укрепленные грунты ( свойства и применение в дорожном и аэродромном строительстве ) / В. М. Безрук и др. – М.: Транспорт, 1982. – 232 с. – 2 exemplarе45. Хархута Н. Я. Прочность. Устойчивость и уплотнение грунтов земляного полотна автомобильных дорог / Н. Я. Хархута. – М. : Транспорт, 1975. – 288 с. – 6 exemplarе

Page 38: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

46. Черкасов И. И. Механические свойства грунтов в дорожном строительстве. – М. : Транспорт, 1976. – 248 с. : ил. - 3 exemplarе47. Чеченов М. С. Разработка прочных грунтов. – Л. : Стройиздат, 1987. – 232 с. : ил. - 2 exemplarе48. Шутенко Л. Н. Основания и фундаменты : Курсовое и дипломное проектирование . – Киев : Будiвельник, 1989. – 327 с. : 135 ил. – 2 exemplarе 49. Юрданов А. П. Термическое упрочнение грунтов в строительстве. – М.: Стройиздат, 1990. – 128 с. – 1 exemplar

Page 39: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

MATERIALE DE CONSTRUCȚII

1. Bolunduț, Ioan-Lucian. Știința și ingineria materialelor / Ioan-Lucian Bolunduț. – Ch. : Tehnica-Info, 2010. – 300 p. : il. ISBN 978-9975-63-313-0. – 1 exemplar

2. Buzikevici, Cazimir. Tehnologii moderne în construcție cu utilizarea materialelor KNAUF / Cazimir Buzikevici. – Ch. : S. n., 2012. – 366 p. : il. ISBN 978-9975-4278-8-3. – 21 exemplare

3. Cassell, Julian. Placarea / Julian Cassell, Peter Parham. – Oradea : Aquila”93, 2001. – 112 p. ISBN 973-9494-91-9. – 1 exemplar

4. Cassell, Julian. Sugestii pentru estetizarea băii / Julian Cassell, Peter Parham. – Oradea : Aquila’93, 2001. – 112 p. ISBN 973-8250-47-1. – 1 exemplar

5. Cassell, Julian. Tapetare și zugrăvire / Julian Cassell, Peter Parham. – Oradea : Aquila’93, 2001. – 112 p. ISBN 973-9494-92-7. – 1 exemplar

6. Catalog de preţuri medii pentru materiale de construcţii : ( Catalog informativ ). Vol. 1, 2018 / Min. Dezvoltării Region. şi Construcţiilor al Rep. Moldova; col. Red. : L. Cartofeanu [ et al.]. - Ch. : In-tul de cercet. ştiinţifice în construcţ. „Incercom”, 2018. – 186 p. - ISBN 978-9975-3221-1-9. – 1 exemplar

7. Catalog de prețuri medii pentru materiale de construcții : ( Catalog informativ ). Vol. IV, 2015 / Min. Dezvoltării Region. și Construcțiilor al Rep. Moldova; col. red. : L. Cartofeanu. – Ch. : S. n., 2015. – 152 p. ISBN 978-9975-3004-2-1. - 1 exemplar

8. Catalog de prețuti medii pentru materiale de construcții : ( Catalog informativ ). Vol. IV, 2014 / Min. Dezvolt. Region. Și Constricțiilor al Rep. Moldova; red. – coord. L. Cartofeanu. – Ch. : S. n., 2014. – 230 p. ISBN 978-9975-3004-2-1. – 1 exemplar

9. Catalog de prețuri medii pentru materiale de construcții : ( Catalog informativ ). Vol. IV, 2013 / Min. Dezvolt. Region. și Constricțiilor al Rep. Moldova; red. – coord. L. Cartofeanu. – Ch. : S. n., 2013. – 180 p. ISBN 978-9975-4447-1-2. - 1 exemplar

10.Сimîri V. Studiul materialelor pentru zugravi / V. Cimîri. – Ch. : Lumina, 1991. – 112 p. – ( Școala profesională tehnică ). - 29 exemplare

11.Construcții civile / Alexandru Negoiță, Virgil Focșa, Adrian Radu [ et al. ]. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 19687 2 678 p. : il. – 1 exemplar

12.Crăciunescu, Liliana. Materiale de construcții pentru uzul studenților - profil construcții / Liliana Crăciunescu. – B. : Matrix Rom, 2004. – 256 p. ISBN 978-685-787-5. – 27 exemplare

13.Executarea lucrărilor de izolare, protecție și finisare în construcții : Cod practic în construcții E.04.04-2005. – Ediție oficială. - Ch., 2005. – 57 p. – 1 exemplar

Page 40: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

14.Dascălu, Vasile. Rețetar în constructții : Compoziții, procedee și produse noi / Vasile Dascălu, Nela Dascălu, Camelia Dascălu. – Ed. a 2-a. – B. : Edit. Tehnică; 2006. – 294 p. ISBN 973-31-2293-9. – 2 exem.

15.Dinescu, Adriana. Tehnologia materialelor de construcții : Man. pentru cl. a X-a, licee industriale cu profil de materiale de construcții / Adriana Dinescu, Gabriela Bajău. – B. : Edit. Didact. și Pedagogică, 1987. – 199 p. : il. – 3 exemplare

16.Dinescu, Adriana. Utilajul și tehnologia materialelor de construcții : Man. pentru cl. IX-a și a X-a, licee industriale cu profil de materiale de construcții / Adriana Dinescu, Gabriela Bajău. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1992. – 363 p. : il. – ISBN 973-30-2234-9. – 3 exemplare

17.Engelhard, Dietrich. Doar puțină îndemânare : Bricolaj / Dietrich Engelhard; Trad. de Ioan Teodora. – B. : M.A.S.T., 2010. – 160 p. ISBN 978-973-1822-67-9. – 1 exemplar

18.Florea, Matei. Prepararea betoanelor, șapelor, mortarelor și glețurilor. Tehnica lucrărilor de zidărie, armare și cofrare / Matei Florea, Tiberiu Damian. – Ed. a 2-a. - B. : M.A.S.T., 2008. – 190 p. ISBN 978-973-1822-08-2. – 5 exemplare

19.Gheorghe, Maria. Materiale de construcție : II / Maria Gheorghe, Nastasia Saca. – B. : Conspress, 2011. – 170 p. : il. ISBN 978-973-100-163-0. – 1 exemplar

20.Ghid de bricolaj : decorarea casei : reparații și întreținere / Make Collins, David Holoway, Brenda Legge, Diane Carr. – B. : House of Guides, 2008. – 250 p. – ISBN 978-973-1773-83-4. – 2 exemplare

21.Haret, Spiru. Construcții de lemn : Man. pentru elevii școlilor de maiștri, an. II. Vol. III / Spiru Haret, Mircea Anghelescu. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1968. – 344 p. : il. – 1 exemplar

22.Iureş, Liana. Materiale şi tehnologii pentru construcţii : Note de curs / Liana Iureş, Eugen Jebelean. – Timişoara : Orizonturi Universitare, 2015. – 290 p. : il. – ( Ştiinţe tehnice ). ISBN 978-973-638-594-0. – 1 exemplar

23.Ivanov, Igor. Lexicon de materiale tehnologice pentru industrie și construcții. Vol. 1 : A-C / Igor Ivanov, Alexandru Căpățână. – B. : Edit. Tehnică, 1995. – 432 p. ISBN 973-31-0915-0. – 1 exemplar

24.Lăzărescu, Ion. Utilajul și tehnologia materialelor de construcții : Man. pentru cl. a XII-a, licee industeiale ...și școli profesionale / Ion Lăzărescu, Eugenia Vesa, Irina Sînjoan. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1989. – 148 p. : il. ISBN 973-30-0443-X. – 1 exemplar

25.Materiale de construcții și instalații : Sinteze pentru Examenul Național de Bacalaureat. Liceu tehnologic / Aurel Predescu, coosdonat. – B. : Edit. Economică-Preuniversitaria, 2001. – 120 p. : il. ISBN 973-99835-6-1. – 11 exemplare

26.Materiale de construcții și instalații : Teste pentru Examenul Național de Bacalaureat. Liceu tehnologic / Ion Pescaru, coordonat. – B. : Edit. Economică-Preuniversitaria, 2001. – 136 p. : il. ISBN 973-99835-7-X. – 21 exemplare

Page 41: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

27.Măciucă, Vasile. Materiale de construcții : Man. pentru cl. a IX-a, licee industriale cu profil de construcții / Vasile Măciucă, Mircea Bârzescu. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1995. – 126 p. : il. ISBN 973-30-4349-4. – 3 exemplare

28.Nicolescu, Lazăr. Materiale de etanșare pentru construcții hidrotehnice / Lazăr Nicolescu. – B. : Edit. Tehnică; 1994. – 233 p. : il. ISBN 973-31-0536-8. – 2 exemplare

29.Placarea ceramică : gresie, faianță, piatră. Rigips : Tehnica de placare pas cu pas / Trad. de Robert Mateescu. – B. : M.A.S.T., 2013. – 112 p. ISBN 978-606-649-013-9. – 1 exemplar

30.Proca, Gabriela. Siliconi în construcții / Gabriela Proca. – B. : Matrix Rom, 1999. – 65 p. : il. ISBN 973-9390-87-0. – 1 exemplar

31.Răpișcă, Petru. Determinarea calității materialelor de construcții / Petru Răpișcă, Florin-Lucian Tămaș, Radu Muntean. – B. : Matrix Rom, 2005. – 246 c. – 1 exemplar

32.Răpișcă, Petru. Materiale de construcții / Petru Răpișcă. – B. : Matrix, 2006. -521 p. : il. ISBN 973-755-067-6. – 6 exemplare

33.Roșu C. I. Materiale de construcție : Man. pentru elevii școlilor tehnice de maiștri / C. I. Roșu, V. Ghițulescu. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1964. – 263 p. : il. – 1 exemplar

34.Roșoga, Constantin. Utilajul și tehnologia lucrărilor de finisaje în construcții : Man. pentru cl. a XI-a, licee industriale, cu meseria constructor finisor / Constantin Roşoga. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1988. – 208 p. – 1 exemplar

35.Rujanu, Mircea. Materiale de construcții / Mircea Rujanu, Livia Ingrid Groll. – Iași : Un-tea Tehnică „Gh. Asachi”, Colegiul Tehnic nr. 2, 1996. – 228 p. : il. – 1 exemplar

36.Serexhe, Bernhard. Amenajarea modernă a mansardelor / Bernhard Serexhe, Christian Berndt; trad. de Diana Faricas. – B. : M.A.S.T., 2015. – 96 p. – ISBN 978-606-649-052-8. – 1 exemplar

37.Specificație tehnică privind cerințele de calitate pentru prepararea, transportul și punerea în operă a mixurilor asfaltice : Indicativ-033/2000 / In-tul de Cercetări pentru Echipamente și Tehnologii în construcții. – B. : Impuls, 2001. – 39 p. ISBN 978-8132-12-6. – 3 exemplare

38.Stan, Daniel. Construcții și mediu : Curs general de construcții pentru Facultatea de instalații / Daniel Stan. – B. : Matrix Rom, 2004. – 278 p. : il. ISBN 973-685-713-1. – 1 exemplar

39.Tehnologia lucrărilor de finisaj în construcții / Iurie Dohmilă, Victor Toporeț, Sergiu Termican [et al.] – Ch. : Știința, 2009. ISBN 978-9975-67-612-0. – 130 ex.

40.Teoreanu I. Cimenturi albe și colorate / I. Teoreanu, M.Enculescu, E.Maraton. – B. : Edit. Tehnică, 1969. – 232 p. : il. - 1 exemplar

Page 42: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

41.Țonea A. Tehnologia meseriei ( construcții finisate ) : Man. pentru an. III, școli profesionale speciale / A. Țonea, G. B. Țonea, B. Vancu. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1998. – 112 p. ISBN 973-30-3232-8. – 1 exemplar

42.Автоматизация производственных процессов в промышленности строительных материалов : Учеб. пособие для техникумов / Под ред. А. А. Ларченко. - Л. : Стройиздат, 1975. – 344 с. : ил. - 2 exemplare

43.Айрапетов Д. П. Архитектурное материаловедение : Учебник для вузов / Д. П. Айрапетов. – М. : Стройиздат, 1983. – 310 с. : ил. - 12 exemplarе

44.Айрапетов Д. П. Материал и архитектура / Д. П. Айрапетов. – М. : Стройиздат, 1978. – 270 с. : ил. – ( Материал в архитектуре ). - 1 exemplar

45.Айрапетов Д. П. Пластмассы в архитектуре / Д. П. Айрапетов, С. П. Заварихин, М. П. Макотинский. – М. : Стройиздат, 1981. – ( Материал в архитектуре ). - 1 exemplar

46.Айрапетов Д. П. Синтетические ковровые материалы для покрытия полов / Д. П. Айрапетов, В. Г. Кошкин, Л. М. Левин. – М. : Стройиздат, 1967. -140 с. : ил. – 4 exemplarе

47.Акунова Л. Ф. Материаловедение и технология производства художественных керамических изделий : Учеб для худож.-пром. училищ / Л. Ф. Акунова, С. З. Приблуда. – М. : Высш. школа, 1979. – 216 с. : ил. - 1 exemplar

48.Александровский А. В. Материаловедение для декоративных штукатурных, плиточных и мозаичных работ : Учебник для сред. ПТУ / А. В. Александровский. – М. : Высш. школа, 1986. – 240 с. : ил. - 10 exemplarе

49.Александровский А. В. Материаловедение для штукатуров, плиточников, мозаичников : Учебник для проф. – тех. учеб. завед. и подгот. рабочих на производстве / А. В. Александровский. – Изд. 7-е, перераб. и доп. – М. : Высш. школа, 1981. – 272 с. : ил. – ( Профтехобразование ). - 1 exemplar

50.Александровский А. В. Материаловедение для штукатуров, плиточников, мозаичников : Учебник для проф. – тех. учеб. завед. и подгот. рабочих на производстве / А. В. Александровский. – М. : Высш. школа, 1974. – 264 с. : ил. - 1 exemplar

51.Архитектура и строительство. Строительство и строительные материалы : Межвуз. сборник. – Кишинев : Штиинца, 1978. – 107 с. – ( Кишиневский политехн. ин-т). - 1 exemplar

52.Байер В. Е. Архитектурное материаловедение : Учеб. для техникумов / В. Е. Байер. – М. : Стройиздат, 1989. – 183 с. : ил. ISBN 5-274-00551-9. - 30 exemplarе

53.Байер В. Е. Материаловедение для архитекторов, реставраторов, дизайнеров : Учеб. пособие / В. Е. Байер. – М. : АСТ. Астрель. : Транзиткнига, 2005. – 250 с. : ил. - 1 exemplar

Page 43: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

54.Барташевич А. А. Материаловедение : Учеб. пособие / А. А. Барташевич, Л. М. Бахар. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 352 с. : ил. – ( Учебники и учебные пособия ). ISBN 5-222-03994. – 1 exemplar

55.Белогуров В. П. Справочник молодого маляра / В. П. Белогуров, В. Д. Чмырь. – М. : Высш. школа, 1988. – 207 с. : ил. – 3 exemplare

56.Белоусов Е. Д. Технология малярных работ : Учеб. для сред. ПТУ / Е. Д. Белоусов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. школа, 1985. – 240 с. - 3 exemplare

57.Бобров Ю. Л. Новые теплоизоляционные материалы в сельском строительстве / Ю. Л. Бобров. – М. : Стройиздат, 1974. – 112 с. : ил. – 2 exemplare

58.Боженов П. И. Цветные цементы и их применение в строительстве / П. И. Боженов, Л.И. Холопова. – Л. : Стройиздат, 1968. – 176 с. : ил. – 1 exemplar

59.Бондарь К. Я. Полимерные строительные материалы : Справ. пособие / К. Я. Бондарь, Б. Л. Ершов, М. Г. Соломенко. – М. : Стройиздат, 1974. – 268 с. : ил. - 4 exemplarе

60.Бурмистров Г. Н. Кровельные материалы : Учебник для сред. проф. – техн. училищ. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Стройиздат, 1984. - 144 с. : ил. - 5 exemplarе

61.Бурмистров Г. Н. Материалы для облицовочных работ : Учеб. для проф. – техн. училищ / Г. Н. Бурмистров. – М. : Стройиздат, 1990. – 272 с. : ил. ISBN 5-274-01340-6. - 1 exemplar

62.Бурмистров Г. Н. Облицовочные синтетические материалы : Учебник для ПТУ / Г. Н. Бурмистров. – М. : Высш. школа, 1983. – 160 с. : ил. - 2 exemplarе

63.Вайсман Я. Э. Полимерные материалы / Я. Э. Вайсман. – Л. : Стройиздат, 1967. – 100 с. : ил. - 1 exemplar

64.Вевиоворский М. М. Полы : Настилка линолеума, коврового покрытия, ламината, паркетной доски, плитки / М. М. Вевиоровский. – М. : АСТ Астраль, 2007. – 152 с. : ил. – ( Школа ремонта ). ISBN 978-5-17-043240-0. – 1 exemplar

65.Вевиоровский М. М. Стены : Оклейка обоями, окраска, облицовка, декоративная отделка / М. М. Вевиоровский. – М. : АСТ. Астраль,2007. – 160 с. : ил. ( Школа ремонта ). ISBN 978-5-17-042308-8. - 1 exemplar

66.Виноградов Ю. Г. Материаловедение для слесарей-сантехников, слесарей-монтажников и машинистов строительных машин : Учеб. для сред. ПТУ / Ю. Г. Виноградов, К. С. Орлов, Л. А. Попова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. школа, 1983. – 256 с. : ил. – ( Профтехобразование ). - 1 exemplar

67.Воробьев В. А. Производство и применение пластмасс в строительстве : Учеб. пособие для вузов / В. А. Воробьев. – М. : Стройиздат, 1965. – 236 с. : ил. - 1 exemplar

Page 44: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

68.Вяжущие вещества, бетоны и изделия из них : Учеб. пособие для вузов / Под ред. Г. И. Горчакова. – М. : Высш. школа, 1976. – 294 с. : ил. - 2 exemplarе

69.Гипсокартон : Современные строительные материалы : Справочник / Сост. : В. И. Рыженко. – М. : Оникс, 2010. – 96 с. : ил. – ( Умельцу и мастеру ). ISBN 978-5-488-02614-8. - 1 exemplar

70.Горчаков Г. И. Основы стандартизации и управления качеством продукции промышленности строительных материалов : Учеб. пособие для вузов / Г. И. Горчаков, Э. Г. Мурадов. – М. : Высш. школа, 1987. – 335 с. : ил. - 3 exemplarе

71.Горчаков Г. И. Строительные материалы : Учеб. для вузов / Г. И. Горчаков, Ю. М. Баженов. – М. : Стройиздат, 1986. – 688 с. : ил. – 1 exemplar

72.Дамский А. И. Обои для современной квартиры / А. И. Дамский. – 2-е изд. – М. : Лесная промышленность, 1987. – 160 с. : ил. - 1 exemplar

73.Данилова Л. И. Камень, глина и фантазия : Книга для учащихся / Л. И. Данилова. – М. : Просвещение, 1991. – 239 с. : ил. ISBN 5-09-001735-2. - 1 exemplar

74.Домокеев А. Г. Строительные материалы : Учеб. для строит. вузов / А. Г. Домокеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. школа, 1989. – 495 с. : ил. ISBN 5-06-000152-0. - 1 exemplar

75.Дорожно-строительные материалы : Учебник для автомобильно-дор. ин-тов / И. М. Грушко, И. В. Королев, И. М. Борщ, Г. М. Мищенко. – М. : Транспорт, 1983. – 384 с. - 37 exemplarе

76.Дорожные одежды из местных материалов : Учеб. пособие для студ. вузов / А. К. Славуцкий, В. Г. Волков, Б. И. Курденков и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1977. – 264 с. : ил. - 1 exemplar

77.Дорожные одежды с использованием шлаков / А. Я. Тулаев, М. В. Королев, В. С. Исаев, В. М. Юмашев. – М. : Транспорт, 1986. – 222 с. : ил. - 1 exemplar

78.Дятлова В. П. Клеи для полимерных отделочных материалов в строительстве / В. П. Дятлова. – М. : Стройиздат, 1968. – 77 с. - 1 exemplar

79.Иванов В. П. Материаловедение для маляров : Учебник для ПТУ / В. П. Иванов. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Высш. школа, 1971. – 216 с. : ил. - 2 exemplarе

80.Квормби А. Архитектор и пластмассы / А. Квормби. – М. : Стройиздат, 1978. – 247 с. : ил. - 1 exemplar

81.Клюковский Г. И. Общая технология строительных материалов : Учебник для строит. техникумов / Г. И. Клюковский. – 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. школа, 1976. – 400 с. : ил. -

82.Колбановская А. С. Дорожные битумы / А. С. Колбановская, В. В. Михайлов. – М. : Транспорт, 1973. – 264 с. : ил. - 1 exemplar

Page 45: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

83.Комар А. Г. Строительные материалы и изделия : Учебник для вузов / А. Г. Комар. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. школа, 1988. – 527 с. : ил. - 27 exemplarе

84.Комар А. Г. Технология производства строительных материалов : Учеб. пособие для вузов / А. Г. Комар, Ю. М. Баженов, Л. М. Сулименко. – М. : Высш. школа, 1990. – 446 с. : ил. – 9 exemplarе

85.Комар А. Г. Технология производства строительных материалов : Учеб. для вузов / А. Г. Комар, Ю. М. Баженов, Л. М. Сулименко. – М. : Высш.школа, 1984. – 408 с. : ил. – 52 exemplarе

86.Королев И. В. Дорожно-строительные материалы : Учебник для техникумов / И. В. Королев. – М. : Транспорт, 1988. – 304 с. - 70 exemplarе

87.Лисенко Л. М. Дерево в архитектуре / Л. М. Лисенко. - М. : Стройиздат, 1984. – 176 с. : ил. – ( Материал в архитектуре ). – 4 exemplarе

88.Лучкин А. И. Дорожно-строительные материалы : Учебник для автомоб. – дор. техникумов / А. И. Лучкин, П. А. Сафронов. – М. : Транспорт, 1976. – 328 с. : ил. – 3 exemplarе

89.Лучкин А. И. Лабораторный практикум по дорожно-строительным материалам : Учеб. пособие для автомоб. – дор. техникумов / А. И. Лучкин, П. А. Сафронов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1971. – 105 с. : ил. - 1 exemplar

90.Лясин В. Ф. Новые облицовочные материалы на основе стекла / В. Ф. Лясин, П. Д. Саркисов. - М. : Стройиздат, 1987. – 193 с. : ил.- 1 exemplar

91.Макотинский М. П. Новые отделочные материалы в строительстве / М. П. Макотинский. – М. : Стройиздат, 1967. – 176 с. : ил. - 1 exemplar

92.Мардер А. П. Металл в архитектуре / А. П.Мардер. – М. : Стройиздат. 1980. – 232 с. : ил. – ( Материал в архитектуре ). - 1 exemplar

93.Мастики в строительстве / П. Т. Резниченко, В. Е. Бойко, В. М. Фетисова, Г. И. Середа. – Днепропетровск : Промiнь, 1975. – 254 с. 5 ил. - 10 exemp.

94.Материаловедение для столяров и плотников : Учеб. пособие / Авт. – сост. : Минина В. И. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2000. – 448 с. : ил. – ( Учебники ХХI века ). ISBN 5-222-01469-Х. - 1 exemplar

95.Материаловедение для штукатуров, облицовщиков и мозаичников : Учеб. пособие / Авт. - сост. : Поцешковская Л. В. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 352 с. : ил. – ( Учебники ХХI века). ISBN 5-222-01472-Х. - 1 exemplar

96.Материалы в современном строительстве / Авт. – сост. : Панова Е. – М. : Гамма Пресс-2000, 2000. – 224 с. : ил. – ( На все случаи ). 1 exemplar

97.Мороз И. И. Технология строительной керамики / И. И. Мороз. – М. : Вища школа, 1972. – 416 сю : ил. – 4 exemplarе

98.Нагибин Г. В. Основы технологии строительных материалов / Г. В. Нагибин; Под ред. М. А. Матвеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. школа, 1969. – 352 с. : ил. – 19 exemplare

Page 46: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

99.Нагибин Г. В. Технология строительной керамики : Учеб. пособие для техникумов / Г. В. Нагибин. - 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. школа, 1975. – 280 с. : ил. - 3 exemplare

100.Наназашвили И. Х. Арболит – эффективный строительный материал / И. Х. Наназашвили. – М. : Стройиздат, 1984. – 125 с. : ил. – ( Наука – строительному производству ). - 1 exemplar

101.Наназашвили И. Х. Строительные материалы, изделия и конструкции : Справочник / И. Х. Наназашвили. – М. : Высш. школа, 1990. – 495 с. : ил. – ISBN 5-06-000482-1. – 1 exemplar

102.Нехорошев А. В. Новые виды строительных материалов и конструкций в сельском строительстве / А. В. Нехорошев, Д. Г. Земцов. – М. : Стройиздат, 1973. – 199 с. – 1 exemplar

103.Основин В. Н. Справочник по строительным материалам и изделиям / В. Н. Основин, Л. В. Шуляков, Д. С. Дубяго. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. - 443 с. : ил. - ( Строительство и дизайн ). 1 exemplar

104.Петров В. П. Сложные загадки простого строительного камня / В. П. Петров. – М. : Недра, 1984. – 152 с. : ил. - 1 exemplar

105.Пивень А. Н. Теплофизические свойства полимерных материалов / А. Н. Пивень, Н. А. Гречаная, И. И. Чернобыльский. – Киев : Вища школа, 1976. – 180 с. : ил. - 1 exemplar

106.Пирожников Л. Б. Занимательно о бетоне / Л. Б. Пирожников; Под ред. А. Н. Попова. – 2-е изд., доп. – М. : Стройиздат, 1986. – 104 с . : ил. - 1 exemplar

107.Пискарев В. А. Декоративно-отделочные строительные материалы : Учеб. пособие для вузов / В. А. Пискарев. – М. : Высш. школа, 1977. – 213 с. : ил. - 1 exemplar

108.Пискарев В. А. Лабораторные работы по курсу „Cтроительные материалы и изделия” : Учеб. пособие для вузов / В. А. Пискарев. – М. : Высш. школа, 1976. – 206 с. : ил. – 37 exemplarе

109.Пластмассы : Полимерные отделочные материалы и изделия. – М. : Госстройиздат, 1962. – 120 с. - 1 exemplar

110.Пластмассы в строительстве / Ладислав Гапль с коллективом авторов; Пер. с чеш. – М. : Стройиздат, 1969. – 278 с. : ил. – 3 ех.

111.Попов К. Н. Материаловедение для каменщиков, монтажников конструкций : Учебник для ПТУ. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш.школа, 1991. – 256 с. : ил. - 1 exemplar

112.Попов Л. Н. Лабораторный контроль строительных материалов и изделий : Справочник / Л. Н. Попов. – М. : Стройиздат, 1986. – 349 с. : ил. - 1 exemplar

113.Попов Л. Н. Лабораторный практикум по предмету „Cтроительные материалы и детали” / Л. Н. Попов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Стройиздат, 1988. – 223 с. : ил. - 1 exemplar

Page 47: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

114.Попов Л. Н. Общая технология строительных материалов : Учебник для техникумов / Л. Н. Попов. – М. : Высш. школа, 1989. – 352 с. : ил. ISBN 5-06-000104-4. – 47 exemplare

115.Попов Л. Н. Строительные материалы и детали : Учебник для строит. техникумов / Л. Н. Попов. – М. : Стройиздат, 1986. – 336 с. : ил. – 417 exemplarе

116.Применение местных материалов в строительстве / А. М. Сергеев, Г. Д. Дибров, Е. И. Шмитько, С. К. Ковалев. – Киев : Будiвельник, 1975. – 184 с. : ил. – 5 exemplarе

117.Пустовойтов В. П. Стеклопластики в строительстве / В. П. Пустовойтов, С. Л. Килимов, В. С. Черномаз. – М. : Стройиздат, 1978. – 212 с. : ил. - 1 exemplar

118.Рекомендации по применению отделочных материалов и оснащению гостиниц Госкоминтуриста СССР в зависимости от строительных разрядов гостиниц и их назначению / ЦНИИЭП курортно-туристических зданий и комплесов. – М. : Стройиздат, 1984. -95 с. : ил. – 4 exemplarе

119.Савельев А. А. Красивые потолки : устройство и монтаж / А. В. Савельев. – М. : Аделант, 2008. – 120 с. : ил. ISBN 978-5-93642-169-3. - 1 exemplar

120.Симонов Е. Г. Современная отделка : сайдинг, гипсокартон, модные малярные техники / Е. В. Симонов. – СПб. : Питер, -2010. – 224 с. : ил. – ( Современный домострой ). – ISBN 978-5-49807-660-7. - 1 exemplar

121.Синтетические материалы для покрытия полов. – М. : Стройиздат, 1961. – 156 с. - 1 exemplar

122.Современные строительные материалы и товары / Авт. – сост. : И. Михайлова, В. Васильев, К. Миронов. – М. : Эксмо, 2006. – 576 с. : ил. ISBN5-699-11492-0. – 1 exemplar

123.Соломатов В. И. Полимерцементные бетоны и пластмассы / В. И. Соломатов. - М. : Стройиздат, 1967. – 184 с. : ил. – 3 exemplarе

124.Справочник по производству и применению арболита / П. И. Крутов, И. Х. Наназашвили, Н. и. Склизков, В. И. Савин. - М. : Стройиздат, 1987. – 208 с. : ил. – 2 exemplarе

125.Справочник по специальным работам : Теплоизоляционные работы / Авт. – сост. : С. П. Каменецкий, В. В. Уткин. – М. : Стройиздат, 1961. – 440 с. : ил. - 1 exemplar

126.Справочник по строительным материалам / Под ред. М. С. Хуторянского. – Киев : Будiвельник, 1966. – 800 с. - 6 exemplarе

127.Стильная одежда для ваших стен : Отделка и декор вашего дома / Сост. : И. И. Соколов. – М. : РИПОЛ классик, 2010. – 320 с. : ил. ISBN 978-5-386-02272-3. - 1 exemplar

128.Строительные материалы : Справочник / Под ред. А. С. Болдырева, П. П. Золотова. – М. : Стройиздат, 1989. – 567 с. : ил. ISBN 5-274-00042-8. – 1 exemplar

Page 48: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

129.Cухарев М. Ф. Производство теплоизоляционных материалов и изделий / М. Ф. Сухарев. – М. : Высш. школа, 1969. – 304 с. : ил. – 1 exemplar

130.Тарновский К. И. Применение местных материалов в индустриальном строительстве / К. И. Тарновский. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1986. – 128 с. : ил., табл. – 3 exemplare

131.Теплоизоляционные материалы и конструкции : Учебник / Ю. Л. Бобров, Е. Н. Овчаренко, Б. М. Шойхет, Е. Ю. Петухова. – М. : Инфра-М, 2003. – 268 с. : ил. – ( Среднее профессиональное образование ). – ISBN 5-16-001667-8. – 1 exempl.

132.Товароведение и экспертиза древесно-мебельных и силикатно-строительных товаров : Учеб. пособие / А. Ф. Шепелев, И. А. Печенежская, А. В. Галаджян, А. С. Туров. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. – 352 с. – ( Учебники и учебные пособия). - 1 exemplar

133.Чмырь В. Д. Лабораторные работы по материаловедению для маляров, штукатуров, облицовщиков : Учеб. пособие для ПТУ / В. Д. Чмырь. - 3-е изд., испр. и доп. – М. : Высш. школа, 1974. – 152 с. : ил. - 1 exemplar

134.Шейнюк Г. С. Цемент и бетон в городском дорожном строительстве / Г. С. Шейнюк. – М. : Стройиздат, 1965. – 96 с. - 1 exemplar

135.Шестоперов С. В. Дорожно-строительные материалы : Учебник для вузов. В 2-х ч. Ч. 1. - М. : Высш. школа, 1976. – 256 с. - 1 exemplar

136.Шестоперов С. В. Дорожно-строительные материалы : Учебник для вузов. В 2-х ч. Ч. 2. – М.: Высш. школа, 1976. – 240 с. – 1 exemplar

137.Штоль Т. М. Материаловедение для каменщиков и монтажников конструкций : Учеб. пособие для ПТУ / Т. М. Штоль. . – М. : Высш. школа, 1972. – 256 с. : ил. - 1 exemplar

138.Щевьев Ю. П. Акустические свойства неоднородных и комбинированных строительных материалов / Ю. П. Щевьев. – М. : Стройиздат, 1980. – 140 с. : ил. – 2 exemplare

139. Якубовский Э. Пластмассы во внутренней отделке зданий / Э. Якубовский, Ф. Нитш; Пер. с нем. И. М. Золотницкого и М. П. Макотинского. – М. : Стройиздат, 1963. – 250 с. - 1 exemplar

140.Drumuri și poduri : Ediţie periodică. - 2017-2020. - 34 ex.

16. Materiale de construcții : Ediţie periodică. - 1993, 1998-2001. - 11 ex.

Page 49: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

MECANICA TEORETICĂ ȘI REZISTENȚA MATERIALELOR

1. Arcușa A. I. Mecanica tehnică : Mecanica teoretică și rezistența materialelor : Pentru școli medii tehnice / A. I. Arcușa. - Ed. a 2-a, compl. – Ch. : Universitas, 1992. – 356 p. : il. ISBN 5-362-00908-7. – 32 exemplare2. Balașiu, Dan. Tehnici de investigare a proceselor de deteriorare / Dan Balșiu. – B. : Edit. Tehnică, 1990. – 152 p. : il. – ISBN 973-31-0335-7. – 1 exemplar3. Bănuț, Valeriu. Calculul geometric neliniar al structurilor de rezistență / Valeriu Bănuț, Mircea Eugen Teodorescu. – B. : Conspress, 2010. – 230 p. ISBN 978-973-100-132-6. – 2 exemplare4. Bănuț, Valeriu. Statica construcțiilor : Aplicații. Structuri static determinate / Valeriu Bănuț, Mircea Eugen Teodorescu. – B. : Conspress, 2003. – 150 p. ISBN 973-685-623-1. – 1 exemplar5. Bănuț, Valeriu. Statica construcțiilor : Aplicații. Structuri static nedetermi- nate / Valeriu Bănuț, Mircea Eugen Teodorescu. – B. : Conspress, 2003. – 193 p. ISBN 973-685-622-4. – 1 exemplar6. Beleaev N. M. Rezistența materialelor. Vol. 1 : Trad. din limba rusă / N. M. Beleaev. – B. : Edit. Tehnică, 1956. – 597 p. – 1 exemplar7. Bratostin, Dinu. Elemente de mecanica structurilor / Dinu Bratostin. – B. : Edit. Fundației România de ine, 2001. – 240 p. ISBN 973-582-366-7. – 1 exemplar8. Butenin N. V. Curs de mecanică teoretică. Vol. 1 : Statica și cinematica : Man. pentru studenții de la in-țiile de învățământ tehnic superior / Butenin N. V., Ia. L. Lunț, D. R. Merkin. – Ch. : Lumina, 1993. – 240 p. : il. ISBN 5-372-01383-4. - 38 exemplare9. Buzdugan, Gheorghe. Rezistența materialelor / Gheorghe H. Buzdugan. – Ed. a 10-a, reviz. - B. : Edit. Tehnică, 1974. - 732 p. – 1 exemplar 10. Buzdugan, Gheorghe. Rezistența materialelor. P. I : Curs aprobat de Min. Învățămîntului și culturii pentru uzul stud.in-tutelor tehnice superioare / Gheorghe H. Buzdugan. – Ed. a II-a. – B. : Edit. Tehnică, 1958. – 432 p. – 1 exemp.11. Butenin N. V. Curs de mecanică teoretică. Vol. 2 : Dinamica : Man. pentru studenții de la in-țiile de învățământ tehnic superior / Butenin N. V., Ia. L. Lunț, D. R. Merkin. – Ch. : Lumina, 1993. – 512 p. : il. ISBN 5-372-01201-1. - 50 exemplare12. Caraganciu, Vladimir. Mecanica teoretică : Note de curs / V. Caraganciu, M. Colpagiu, M. Țopa. – M. : Lumina, 1994. – 471 p. ISBN 5-376-01877-6. – 5 exemplare13. Caraganciu, Vladimir. Mecanica teoretică : Compendiu și probleme / Vladimir Caraganciu. – Ch. : Tehnica-Info, 2008. – 220 p. : il. ISBN 978-9975-63-090-0. – 1 exemplar

Page 50: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

14. Ciupac, Ion. Beton armat și beton precomprimat : Manual / Ion Ciupac; Universitatea Tehnică a Moldovei. – Ed. suplimentară ( revăz. şi comp. ). – Ch. : Tehnica-UTM, 2015. – 436 p. : il. ISBN 978-9975-45-268-7. – 50 exemplare15. Colcin G. Mecanica structurilor din bare / G. Colcin, M. Bîrcă, I. Pîrțac. – Ch. : Lumina, 1992. – 384 p. : il. ISBN 5-372-01204-8. – 24 exemplare16. Culegere de probleme la rezistența materialelor / A. S. Volmir, I. P. Grigoriev, A. I. Kodanov [ et al. ]. – Ch. : Lumina, 1990. – 444 p. : il. ISBN 5-372-00756-7. – 90 exemplare17. Drobot, Victor. Rezistența materialelor și organe de mașini : Man. pentru licee / V. Drobot, M. Atanasiu, N. Stere. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1983. – 158 p. : il. – 1 exemplar18. Feodosiev V. I. Rezistența materialelor : Man. pentru in-țiile de învățământ tehnic superior / V. I. Feodosiev. – Ch. : Lumina, 1992. – 946 p. ISBN 5-372-01188-2. – 94 exemplare19. Florian, Virgiliu. Mecanica teoretică și rezistența materialelor / Virgiliu Florian. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1982. – 728 p. : il. – 1 exemplar20. Healey, Richard. Filosofia mecanicii cuantice : O interpretare interactivă / Richard Healey; trad. din engl : Cornelia C. Rusu și Vircea V. Rusu. – B. : Edit. Tehnică, 1995. – 291 p. ISBN 973-31-0720-4. – 1 exemplar21. Ispas, Bucura. Rezistența materialelor : Culegere de probleme. Vol. 2 / B. Ispas, Em. Constantinescu,Şt. Mocanu. – B. : Edit. Tehnică, 1998. – 243 p. : il. ISBN 973-31-1194- 5. – 1 exemplar22. Îndrumar de calcul în ingineria mecanică / E. Alămoreanu, Gh. Buzdugan, N. Iliescu [ et al. ]. – B. : Edit. Tehnică, 1996. – 451 p. – ISBN 973-31-0971-1. - 10 exemplare23. Matveev A. N. Mecanica și teoria relativității : Man. pentru in-țiile de învățământ super. cu specialități de profil fizic / F. N. Matveev. Ch. : Lumina, 1991. – 412 p. ISBN 5-372-00935-7. – 2 exemplare24. Mecanica și rezistența materialelor / Boiangiu Dumitru D., Caragheorghe Emli, Rareș Mircea [ et al. ]. – B. : Edit. Didactică şi Pedagogică, 1982. – 425 p. – 2 exemplare25. Mecanică : Culegere de probleme date la examen / Vasile Szolga, Valentina Manea, Laura Stănescu, Tudor Macavei. – B. : Conspress, 2005. – 162 p. – ( Carte universitară ). ISBN 973-7797-63-9. – 2 exemplare26. Meșcerski L. V. Culegere de probleme la mecanica teoretică : Man. pentru in-ții de învăț. tehnic super. / L. V. Meșcerski. – Ch. : Lumina, 1991. – 464 p. ISBN 5-372-00936-5. – 2 exemplare27. Olariu, Virgil. Mecanica tehnică / Virgil Olariu, Petre Sima, Valeriu Achiriloae. – B. : Edir. Tehnică, 1982. – 448 p. – 1 exemplar28. Pacoste C. Metode moderne în mecanica structurilor / C. Pacoste, V. Stoian, D. Dubina. – B. : Edit. Stiințifică și Enciclopedică, 1988. – 462 p. – 1 exemplar

Page 51: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

29. Popa, Mihail. Mecanica : Curs universitar / Mihail Popa. – Ch. : Tehnica-Info, 2009. – 166 p. – 2 exemplare30. Popovici M. M. Mecanica tehnică pentru muncitori. În 2 vol. Vol. 1 : Statica și aplicațiile ei tehnice / M. M. Popovici. – B. : Edit. Tehnică, 1983. – 334 p. – 1 exemplar31. Popovici M. M. Mecanica tehnică pentru muncitori. În 2 vol. Vol. 2 : Cinematica și aplicațiile ei tehnice / M. M. Popovici, Șt. Staicu. – B. : Edit. Tehnică, 1983. – 475 p. – 1 exemplar32. Rădoi, Marin. Mecanică / Marin Rădoi. – Ed. a 3-a, revăz. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1993. – 735 p. ISBN 973-30-2917-3. – 1 exemplar33. Rezistența materialelor. Elasticitate. Probleme /D. Horbaniuc, I. Miros, I. Palihovici [ et al. ]. - 1 exemplar34. Rezistența materialelor în aplicații / Mircea V. Soare, Vasile Ilie, Cornel Bia [ et al. ]. – B. : Edit. Tehnică, 1996. – 384 p. – 1 exemplar 35. Sima, Petre. Mecanica tehnică : Aplicații. Statica / Petre Sima, Virgil Olariu, Marius Macovei. – B. : Edit. Tehnică, 1990. – 456 p. ISBN 973-31-0202-4. – 6 exemplare36. Szolga, Vasile. Mecanică teoretică : Note de curs și îndrumător de seminar / Vasile Szolga, Adriana Maria Szolga. – B. : Conspress, 2003. – 234 p. – ( Carte universitară ). ISBN 973-8165-65-2. – 1 exemplar37. Vlad, Ion. Calculul sistemelor structurale la acțiuni statice. Vol. 1 / Ion Vlad, Florin Macavei. – B. : Edit. Tehnică, 2001. – 320 p. ISBN 973-31-2106-1. – 1 exemplar38. Tudose, Ion. Rezistența materialelor pentru subingineri / Ion Tudose. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1976. – 240 p. – 1 exemplar39. Tulei, Elena. Rezistența materialelor. Vol. 1 : Elena Tulei. – B. : Conspress, 2007. – 126 p. : il. – ( Carte universitară ). ISBN 978-973-100-0480-0. – 2 exempl.40. Vasilescu A. Mecanica construcțiilor : Man. pentru cl. a X-a și a XI-a, licee industriale și școli profesionale / A. Vasilescu, D. Petre. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1994. – 206 p. : il. ISBN 973-30-3660-8. – 2 exemplare41. Аркуша А. И. Руководство к решению задач по теоретической механике : Учеб. пособие для техникумов / А. И. Аркуша. – 3- е изд., испр. М. : Высш. школа, 1976. – 288 с. : ил. - 1 exemplar 42. Виноградов А. И. Сборник задач по сопротивлению материалов : Учеб. пособие для учащихся машиностроит. спец. техникумов / А. И. Виноградов. – М. : Высш. школа, 1990. – 383 с. : ил. – 29 exemplarе 43. Ицкович Г. М. Сопротивление материалов : Учебник для учащихся машиностроит. техникумов / Г. М. Ицкович. – М. : Высш. школа, 1982. – 383 с. : ил. – 4 exemplarе

Page 52: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

44. Матвеев А. И. Механика и теория относительности : Учеб. пособие для вузов / А. Н. Матвеев. – М. : Высш. школа, 1976. – 416 с. : ил. - 1 exemplar45. Михайлов А. М. Сопротивление материалов : Учеб. для техникумов / А. М. Михайлов. – М. : Стройиздат, 1989. – 352 с. : ил. ISBN 5-274-00500-4. - 6 exemplarе46. Михайлов А. М. Сопротивление материалов в примерах : Учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений / А. М. Михайлов, М. Е. Михайлов. – М. : Высш. школа, 1971. – 408 с. : ил. – 19 exemplarе47. Мовнин М. С. Основы технической механики / М. С. Мовнин, А. Б. Израелит, А. Г. Рубашкин. – Л.: Судостроение, 1973. – 576 с. - 1 exemplar48. Мовнин М. С. Техническая механика. Ч. 2 : Сопротивление материалов : Учеб. для немашиностроит. техникумов / М. С. Мовнин. – 5-е изд. – Л. : Судостроение, 1972. – 328 с. : ил. - 1 exemplar49. Никитин Е. М. Теоретическая механика для техникумов / Е. М. Никитин. - 12-е изд., испр. - М. : Наука, 1988. – 336 с. - 2 exemplarе50. Никитин Е. М. Теоретическая механика для техникумов / Е. М. Никитин. – 11- изд., испр. – М. : Наука, 1983. – 336 с. – 111 exemplarе51. Пашков Н. Н. Техническая механика для строителей : Учеб. пособие / Н. Н. Пашков. – М. : Высш. школа, 1977. – 144 с. – ( Профтехобразование. Прикладная математика ). - 1 exemplar52. Портаев Л. П. Техническая механика : Учебник для техникумов / Л. П. Портаев, А. А. Петраков, В. Л. Портаев. – М. : Стройиздат, 1987. – 464 с. : ил. – 227 exemplarе53. Сборник задач по технической механике : Учеб. пособие для техникумов / В. В. Багреев, А. И. Виноградов, Б. Б. Панич и др. – 3-е изд. – Л. : Судостроение, 1973. – 496 с. : ил. – 37 exemplarе54. Сетков В. И. Сборник задач для расчетно-графических работ по технической механике : Учеб. пособие для техникумов / В. И. Сетков. - 2-е изд., доп. – М. : Стройиздат, 1989. – 224 с. : ил. ISBN 5-274-00548-9. – 1 exem.55. Справочник по элементарной математике, механике и физике / Сост. : Б. Я. Березовский, И. Н. Веселовский, А. Я. Модестов, В. Л. Левкович. – 10-е изд. – Минск : Наука и техника, 1968. – 200 с. : ил. - 1 exemplar56. Тарг С. М. Краткий курс теоретической механики / С. М. Тарг. – 12-е изд., стереотип. – М. : Высш. школа, - 2002. – 416 с. : ил. ISBN 5-06-004329-0. - 1 exemplar57. Техническая механика : Учебник для техникумов / А. А. Эрдеди, И. В. Аникин, Ю. А. Медведев, А. С. Чуйков. – 2-е изд., перераб. – М.: Высш. школа, 1980. – 446 с. : ил. - 3 exemplarе

Page 53: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

58. Улитин Н. С. Сборник задач по технической механике : Учебное пособие для строит. спец. техникумов / Н. С. Улитин, А. Н. Першин, Л. В. Лауенберг. – М. : Высш. школа, 1978. – 400 с. : ил. – 5 exemplarе59. Улитин Н. С. Сопротивление материалов : Учебник для техникумов / Н. С. Улитин. – 4-е изд., доп. – М. : Высш. школа, 1975. – 262 с. : ил. – 26 exempl.60. Феодосьев В. И. Сопротивление материалов : Учебник для втузов / В. И. Феодосьев. – 7-е изд., перераб. - М. : Наука, 1974. – 560 с. : ил. - 1 exempl. 61. Чернилевский Д. В. Техническая механика : Учебник для немашино- строит. спец. техникумов. / Д. В. Чернилевский, Е. В. Лаврова, В. А. Романов. – М. : Наука, 1982. – 544 с. - 3 exemplarе

Page 54: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

GEOLOGIA INGINEREASCĂ ȘI GEOTEHNICA

1. Clichici O. Cercetarea geologică a substanțelor minerale solide : Îndrumar practic. – B. Edit. Tehnică, 1986. - 488 p. – 1 exemplar

2. Donisă, Ion. Geomorfologie / I. Donisă, N. Boboc. – Ch. : Lumina, 1994. – 231 p. - 5 exemplare

3. Dicționar de geologie / Nicolae Anastasiu, Vasile Mutijac, Dan Grigorescu [ et al.]. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 2007. – 347 p. – 1 exemplar

4. Exploatări miniere / A. Popa, I. Rotujeanu [ et al. ]. – B. : Edit. Didactică şi Pedagogică, 1993. – 611 p. – 5 exemplare

5. Ghițescu, Tamara. – Curs de geologie / Tamara Ghițescu. – Baia Mare : S. n., 1972. – 266 p. – 1 exemplar

6. Grigorescu, Dan. Geologie : Man. pentru cl. a XI-a / Dan Grigorescu. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1994. – 147 p. – 6 exemplare

7. Grigorescu, Dan. Geologie : Man. pentru cl. a XI-a / Dan Grigorescu. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1993. – 153 p. – 1 exemplar

8. Hidrologie, hidrogeologie, lucrări de amenajare a bazinelor hidrografice ale torenților și de imbunătățiri funciare. Termonologie : Normativ în constricții D.01.01-97. – Ediție oficială. – Ch., 1997. – 73 p. – 10 exemplare

9. Inginerie seismică / Al. Negoiță, I. Pop, C. Ionescu [et al.]. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1985. – 556 p. – 1 exemplar

10.Instrucțiuni privind identificarea localităților afectate de procesele geologice periculoase : Normativ în constricții E.01.03-2005. - Ediție oficială. – Ch., 2005. - 41 p. – 1 exemplar

11.Manea, Sanda. Geotehnica mediului înconjurător : protecția terenurilor de fundare și depoluarea lor. Soluții de depozitare a deșeurilor / Sanda Manea, Laurenșiu Jianu. – B. : Conspress, 2009. – 184 p. ISBN 978-973-100-075-6. – 1 exemplar

12.Manea, Sanda. Mecanica pământurilor : elemente de teorie, încercări de laborator, exerciții / Sanda Manea, Loretta Batali, Horațiu Popa. - B. : Conspress, 2003. – 201 p. – ISBN 97308165-75-x. – 1 exemplar

13.Manoliu, Iancint. Geotehnica I / Iancint Manoliu, Nicoleta Rădulescu. – B. : Conspress, 2010. - 104 p. – 2 exemplare

14.Marchidan, Eugeniu. Hidrologia în ingineria construcțiilor / Eugeniu Marchidan. – B. : Edit. Tehnică, 1996. – 222 p. – 1 exemplar

15.Marin, Cornelia. Geologia generală : Caiet de lucrări practice / Cornelia Marin. – B. : Edit. Fundației România de Mâine, 2006. – 104 p. ; il. – 5 exemplare

16.Mândrescu, Nicolae. Cutremure de pământ. – B. : Edit. Tehnicâ, 1991. – 112 p. – 8 exemplare

17.Mediul geografic al Republicii Moldova. În 4 vol. Vol. 3 : Hazardurile naturale / Valeriu Cazac, Ilie Boian, Nina Volontir. – Ch. : Știința, 2010. – 208 p. ISBN 978-9975-67-712-7. – 1 exemplar

Page 55: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

18.Morris, Neil. Cutremurele / Neil Morris. – Ch. : ARC, 2002. – 34 p. – 2 exemplare

19.Moris, Neil. Uragane și tornade / Neil Morris. – Ch. : ARC, 2002. – 34 p. – 1 ex.20.Murgu M. Evaluarea geologică și industrială a zăcămintelor minerale / M. Murgu.

– B. : Edit. Tehnică, 1989. – 360 p. – 1 exemplar21.Petrescu, Iuliu. Perioadele glaciare ale pământului / Iuliu Petrescu. – B. : Edit.

Tehnică, 1990. – 352 p., 16 p. Il. - 1 exemplar22.Protecția tehnică a teritoriilor, clădirilor și construcțiilor contra proceselor

geologice periculoase. Date generale : Normativ în construcții A.06.01-2006 ( MCH 2.03-02-2002 ). – Ediție oficială. – Ch., 2007. – 68 p. – 1 exemplar

23.Schweighoffer R. Tehnologii pentru valorificarea complexă a rocilor ornamentale / R. Schweighoffer, D. Fodor. – B. : Edit. Tehnică, 1986. – 327 p. – 1 exemplar

24.Stănescu, Viorel. Hidrologie urbană / Viorel Stănescu. – B. : Edit. Didactică şi Pedagogică, 1995. – 100 p. – 1 exemplar

25.Steele, Philip. Vulcanii / Philip Steele. – Ch. : ARC, 2002. – 34 p. ISBN 9975-61-300-4. – 1 exemplar

26.Șerban, Petru. Modele hidrologice determinate / Petru Șerban. - B. : Edit. Didactică şi Pedagogică, 1995. – 123 p. – 1 exemplar

27.Todorescu A. Presiunea minieră : Stabilitatea şi fiabilitatea excavaşiilor construcţiilor miniere. Vol.1 / A. Todorescu, V. Gaiducov. – B. : Edit. Tehnică, 1995. – 626 p. – 1 exemplar

28.Алексеев Н. А. Стихийные явления в природе : проявление, эффективность защиты. - М. : Мысль, 1988. – 254 с. : ил. - 1 exemplar

29.Ананьев В. П. Инженерная геология : Учебник для вузов / В. П. Ананьев, В. И. Коробкин. – М. : Высш. школа, 1973. – 300 с. - 9 exemplarе

30.Ананьев В. П. Инженерная геология и гидрогеология : Учебник для вузов / В. П. Ананьев, Л. В. Передельский. – М. : Высш. школа, 1980. – 271 с. - 1 exem

31.Безрук В. М. Геология и грунтоведение : Учебник для техникумов / В. М. Безрук. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Недра, 1984. – 224 с. – 134 exempl.

32.Богомолов Г. В. Гидрогеология с основами инженерной геологии : Учеб. пособие для вузов. – М. : Высш.школа, 1975. – 319 с. : ил. – 1 exemplar

33.Ботт М. Внутреннее строение Земли / М. Ботт; пер. с англ. – М. : Мир, 1974. – 373 с.: ил. - 1 exemplar

34.Бялобжеский Г. В. Дорога и грозные явления природы. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1981. – 144 с. : ил. - 1 exemplar

35.Войлок В. Д. Полевая практика по геологии : Учебник / В. Д. Войлок. - 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1984. - 143 с. : ил. – 2 exemplarе

36.Геодекян А. А. Геология и размещение нефтегазовых ресурсов в Мировом океане. – М. : Наука, 1985. – 192 с. – 2 exemplarе

37.Геологический словарь. В 2-х т. Т. 1. - 2-е изд., испр. – М. : Недра, 1978. - 486 с. – 1 exemplar

Page 56: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

38.Геологический словарь. В 2-х т. Т. 2. - 2-е изд., испр. – М. : Недра, 1978. - 456 с. – 1 exemplar

39.Горбачев А. М. Общая геология : Учебник для техникумов. – М. : Высш. школа, 1973. – 320 с. : ил. - 1 exemplar

40.Горное дело : Терминологический словарь / Г. Д. Лидин и др. – 4-е изд., перераб. и доп. . М. : Недра, 1990. – 694 с. : ил. – 1 exemplar

41.Дорожно-мостовая гидрология : Справочник / Б. Ф. Перевозников, С. М. Бликштейн и др. – М. : Транспорт, 1983. – 199 с. – 2 exemplarе

42.Дружинин М. К. Основы инженерной геологии / М. К. Дружинин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Недра, 1978. – 246 с. – 1 exemplar

43.Жуков М. М. Основы геологии / Жуков М. М., Славин В. И., Дунаева Н. Н. - М. : Недра, 1971. – 544 с. - 1 exemplar

44.Климентов П. П. Общая гидрогеология : Учебник для геологоразведочных техникумов / П. П. Климентов. – М. : Высш. школа, 1971. – 224 с. : ил. - 1 exemplar

45.Кукал З. Природные катастрофы / З. Кукал; пер. с чешск. – М. : Знание, 1985. – 240 с. - 1 exemplar

46.Ларионов А. К. Занимательная инженерная геология / А. К. Ларионов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Недра, 1974. – 280 с. – 2 exemplarе

47.Леггет Р. Города и геология / Р. Леггет; пер. с англ. – М. : Мир, 1976. – 559 с. – 1 ехемplar

48.Ломтадзе В. Д. Инженерная геология. Инженерная геодинамика / В. Д. Ломтадзе. – Л. : Недра, 1977. – 479 с. - 1 exemplar

49.Ломтадзе В. Д. Инженерная геология. Специальная инженерная геология / В. Д. Ломтадзе. – Л. : Недра, 1978. – 496 с. - 2 exemplarе

50.Малахов А. А. Занимательно о геологии / А. А. Малахов. – М. : Мол. гвардия, 1969. – 240 с. - 1 exemplar

51.Методология проектирования горных предприятий : справочник / Гл. ред. И. К. Станченко. – М. : Недра, 1986. – 432 с. : ил. – 1 exemplar

52.Михайлов А. Е. Структурная геология и геологическое картирование / А. Е. Михайлов. – М. : Недра, 1973. – 432 с. - 1 exemplar

53.Панюков П. Н. Инженерная геология / П. Н. Панюков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Недра, 1978. – 296 с. - 1 exemplar

54.Пособие к лабораторным занятиям по курсу общей геологии : Учеб. пособие для вузов / В. Н. Павлинов и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Недра, 1974. – 184 с. - 27 exemplarе

55.Сапфиров Г. Н. Структурная геология и гидрогеологическое картографиро- вание : Учебник для техникумов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Недра, 1982. – 246 с. - 1 exemplar

56.Скабаланович И. А. Инженерная геология, гидрогеология и осушение месторождений : Учеб. для техникумов / И. А. Скабаланович. – М. : Наука, 1989. – 197 р. – 60 ех.

Page 57: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

57.Солодухин М. А. Справочник техника-геолога по инженерно-геологическим и гидрогеологическим работам / М. А. Солодухин, И. В. Архангельский. – М. : Недра, 1982. – 288 с. - 1 exemplar

58.Справочник по инженерной геологии. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Наука, 1981. – 325 с. - 1 exemplar

59.Тазиев Г. Вулканы / Г. Тазиев; пер. с франц. – М. : Иниздат, 1963. – 117 с. - 1 exemplar

60.Швецов Г. И. Инженерная геология. Механика грунтов, основания и фундаменты : Учебник для вузов. – М. : Высш. школа, 1987. – 296 с. – 4 exemplarе

56.Эффективность строительства дорог местного значенияя / Г. А. Бородянский и др. – М. : Транспорт, 1980. – 118 с. – 2 еxemplarе

Page 58: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

ELECTROTEHNICĂ

1. Albert H. Pierderi de putere și energie în rețelele electrice. Determinare. Măsuri de reducere / H. Albert. – B. : Edit. Tehnică, 1984. – 299 p. : il. – 1 exemplar

2. Alexa D. Aplicații ale convertoarelor statice de putere / D. Alexa, O. Hrubaru. – B. : Edit. Tehnică, 1989. – 283 p. – ISBN 973-31-0118-4. – 1 exemplar

3. Ambros T. S. Mașini electrice : Manual. În 2 vol. Vol. 1 : Transformatoare și mașini asincrone / T. S. Ambros. – Ch. : Universitas, 1992. – 479 p. : il. – 100 exemplare

4. Ambros T. S. Mașini electrice : Manual. În 2 vol. Vol. 2: Mașini sincrone și de curent continuu. Procese tranzitorii / T. S. Ambros. – Ch. : Universitas, 1994. – 344 p. : il. – 100 exemplare

5. Aparate electrice : Îndrumar de laborator. Vol. II : Ingineri / Petru Leonte, Emilian Furnică, Eugen Hnatiuc, Maricel Adam. – Iași : S. n., 1993. – 255 p. – 2 exemplare

6. Băduț, Mircea. Sisteme geoinformatice ( GIS ) pentru electroenergetică / Mircea Băduț. – Iași : Polirom, 2008. – 248 p. – ( Profesional practic ). ISBN 978-973-46-1025-9. – 1 exemplar

7. Boțan N. V. Acționări și automatizări : Man. pentru cl.a XII-a, licee industriale și de matematică-fizică și școli profesionale / N. V. Boțan, C. Boțan, I. Papadache. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1989. – 151 p. : il. ISBN 973-30-0240-2. - 9 exemplare

8. Boțan N. V. Acționări și automatizări : Man. pentru licee industriale și de matematică-fizică, cl. a XII-a și școli profesionale / N. V. Boțan, C. Boțan, I. Papadache. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1985. – 148 p. : il. – 1 exemplar

9. Boțan N. V. Acționări și automatizări : Man. pentru licee industriale și de matematică-fizică, cl. a XII-a și școli profesionale / N. V. Boțan, C. Boțan, I. Papadache. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1980. – 155 p. : il. – 5 exemplare

10.Boțan N. V. Utilizarea energiei electrice / N. V. Boțan. – B. : Societatea pentru răspîndirea științei și culturii, 1960. – 96 p. – 1 exemplar

11.Cănescu, Traian. Tehnologia lucrărilor electrotehnice : Man. pentru cl. a X-a, licee industriale și de matematică-fizică. – Cimișlia : TipCim, 1994. – 124 p. : il. – 48 exemplare

12.Cănescu, Traian. Tehnologia lucrărilor electrotehnice : Man. pentru licee industriale și de matematică-fizică. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1985.. – 124 p. : il. – 2 exemplar

13.Ciobanu, Anton. Teoria circuitelor electrice : Îndrumar pentru lucrări de laborator / Anton Ciobanu; Min. Educației al RM. – Ch. : Bons Offices, 2010. – 204 p. : il. ISBN 978-9975-80—348-9. – 10 exemplare

14.Cioc I. Instalații electromecanice. Construcții de mașini și aparate electrice : Man. pentru licee industriale și de matematică-fizică cu profil de electrotehnică, cl. a

Page 59: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

XI-a și școli profesionale / I.Cioc, M. Catrina, N. Cristea. – Cimișlia : TimCim, 1993. – 119 p. : il. – 50 exemplare

15.Cioc I. Instalații electromecanice. Construcții de mașini și aparate electrice : Man. pentru licee industriale și de matematică-fizică cu profil de electrotehnică, cl. a XII-a și școli profrsionale / I.Cioc, n. Janicsko. – Cimișlia : TipCim, 1993. – 262 p. : il. – 50 exemplare

16.Cioc I. Instalații și echipamente. Tehnologia meseriei. Electromecanic montator întreținere și reparare mașini și aparate electrice : Man. pentru licee industriale, cl. a XI-a și a XII-a / Cioc I. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1992. – 240 p. : il. ISBN 973-30-2184-9. – 1 exemplar

17.Dicționarul tehnologiei electrotehnice standartizate român-englez și englez-român / F. T. Tănăsescu, coord. general. – B. : Edit. Tehnică, 1996. – 1028 p. ISBN 973-31-0809-X. – 3 exemplare

18.Drăgan, Gleb. Tehnica tensiunilor înalte. Vol. 1 / Gleb Drăgan. – B. : Edit. Tehnică, 1996. – 484 c. : il. – 2 exemplare

19.Dromereschi, Rodica. Instalații electrice / Rodica Dromereschi, Victor Gavril, Luigi Ionesu. – B. : Edit. M.A.S.T., 2008. – 288 p. : il. ISBN 978-9975-873-1822-09- 9. – 2 exemplare

20.Electrotehnica : Man. pentru cl. a X-a licee industriale cu profil de electrotehnică. – Cimișlia : TimCim, 1993. – 90 p. – 98 exemplare

21.Electrotehnica : Man. pentru cl. a XI-a și a XII-a licee industriale cu profil de electrotehnică și pentru școli profesionale. – Cimișlia : TipCim, 1993. – 140 p. – 98 exemplare

22.Enciclopedia tehnică de instalații : Man. de instalații : Sisteme de iluminat, instalații electrice și de automatizare E / Cornel Bianchi, Gabriel Ispas, Niculae Mira [ et al. ]. – Ed. a II-a. – B. : Artecno, 2010. – 542 p. : il. ISBN 978-973-85936-9-5. – 1 exemplar

23.Fetița, Ileana. Materiale electrotehnice și electronice : Man. pentru cl. a IX-a, licee industriale și școli profesionale / Ileana Fetița, Alexandru Fetița. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1998. – 125 p. – 1 exemplar

24.Fetița, Ileana. Studiul materialelor electrocasnice : Man. pentru licee cu profilurile de electrotehnică, aeronautică, cl. a XI-a / Ileana Fetița, Alexandru Fetița. – Cimișlia : TipCim, 1993. – 115 p. : il. – 20 exemplare

25.Fransua, Alexandru. Electrotehnica și electornica : Man. pentru licee de specialitate / Alexandru Fransua, Sanda Cănescu. – Cimișlia . TipCim, 1993. ISBN 5-86893215-4. - 575 exemplare

26.Frățiloiu, Gheorghe. Electrotehnica și electronica aplicată : Man. pentru licee și școli profesionale / Gh. Frățiloiu, V. Vаsiliu, A. Țugulea. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1995. – 215 p. : il. ISBN 973-30-2770-7. - 5 exemplare

27.Gavrilă H. Electrotehnică și echipamente electrice. Vol. 1 / H. Gavrilă. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1993. – 375 p. – 24 exemplare

Page 60: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

28.Guțu, Valentin. Electrotehnica și electronica / Valentin Guțu. – Ch. : Tehnica-Info, 2010. – 643 p. : il. ISBN 978-9975-63-314-7. – 1 exemplar

29.Hortopan, G. Aparate electrice de comutație. Vol. : Aplicații / G. Hortopan. – Ediț. a 5-a, resistematizară și dezvoltată. – B. : Edit. Tehnică, 1996. – 444 p. : il. ISBN 973-31-0535-X. – 3 exemplare

30.Ifrim, Alfons. Materiale electronice / Alfons Ifrim, Petru Noțingher. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1992. – 377 p. : il. – 973-30-1640-3. – 6 exemplare

31.Instalații electrice industriale. Întreținere și reparații : Man. pentru cl. a XII-a, licee industriale și de matematică-fizică cu profil de electrotehnică și școli profesionale. – Cimișlia : TimCim, 1993. – 212 p. : il. – 50 exemplare

32.Ionescu, Constantin. Instalații electrice în construcții : Man. pentru licee industriale și de matematică-fizică cu profilurile de electrotehnică, cl. a XII-a și școli profesionale / Constantin Ionescu, Cornel Bianchi, Gabriela Georgescu. – B. : Edit. Didactică și Pedagogicș, 1982. – 264 p. : il. – 1 exemplar

33.Isac, Eugenia. Măsurări electrice și electronice : Man. pentru cl. a X-a, a XI-a și a XII-a, licee cu profil de electrotehnică și electronică / Eugenia Isac. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1991. – 216 p. : il. ISBN 973-30-1635-7. – 1 exemplar

34.Iurea, Dumitru. Generatoare de aeroioni / D. Iurea, M. Emil Alexa, L. Cadinoiu. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1991. – 127 p. – ( Știința și tehnica la zi ). ISBN 973-31-0247-4. – 1 exemplar

35.Laurențiu, Petru. Exploatarea economică a centralelor termoelectrice / Petru Laurenșiu. - B. : Edit. Tehnică, 1997. – 272 p. : il. ISBN 973-31-1024-3. – 3 exem.

36.Lică, Valerian. Materiale еlectroizolante : Îndreptar. Vol. 2 / Valerian Lică. – B. : Edit. Tehnică, 1992. – 460 p. : il. – 1 exemplar

37.Marian, Emil. Scheme și montaje de audiofrecvență / Emil Marian. – B. : Edit. Tehnică, 1992. – 147 p. ISBN 973-31-0437-X. – 3 exemplare

38.Mașini, aparate, acționări și automatizări : Man. pntru cl. a XI-a și a XII-a, licee industriale și școli profesionale ( meserii din domeniile : electrotehnică, electronică și energetică ) / Năstase Bichir, Dan Mihoc, Corneliu Boțan [ et al. ]. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1991. – 231 p. ISBN 973-30-1666-7. – 7 exemplare

39.Mașini, aparate, acționări și automatizări : Man. pntru cl. a XI-a și a XII-a, licee industriale și școli profesionale ( meseriile electrician și electromecanic ) / Năstase Bichir, Dan Mihoc, Corneliu Boțan [ et al. ]. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1991. – 231 p. ISBN 973-30-1666-7. – 7 exemplare

40.Mașini electrice și acționări : Man. pentru licee industriale și de matematică-fizică cu profil de electrotehnică și matematică-electrotehnică (meseriile electrician și electromecanic ), cl. a XI-a și școli profesionale / Nicolae V. Boțan, Corneliu Boțan, Năstase Bichir, Constantin Popescu. - Cimișlia TimCim, 1993. – 135 p. - 1 exemplar

Page 61: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

41.Măsurări electrice și electronice : Man. pentru cl. a X-a licee cu profil de electrotehnică, matematică-fizică și aeronautică. – Cimișlia : TimCim, 1993. – 80 p. – 196 exemplare

42.Mihoc, Dan. Aparate electrice și automatizări : Man. pentru licee cu profil de electrotehnicș și matematicț-electrotehnică, meseriile electrician și electromecanic, cl. a XII-a și școli profesionale / Dan Mihoc, Dragoș Simulescu, Aurel Popa. – B. : Edit. Didactică și Pеdagogică, 1984. – 146 c. : il. – 1 exemplar

43.Mira, Niculae. Instalații și echipamente electrice. Tehnologia meseriei : Man. pentru cl. a XI-a și a XII-a, licee industriale și de matematică-fizică / Niculae Mira, Constantin Neguș. – B. : Edit. Didacticț și Pedagogică, 1994. – 365 p. ISBN 973030-2774-X. – 1 exemplar

44.Mocanu, Constantin I. Bazele electrotehnicii. Teoria cîmpului electromagnetic / C. I. Mocanu. – Ed. a 2-a. – B. : Edit. Didactică și Pedagoigcă, 1991. – 776 p. ISBN 973-30-1097-9. – 1 exemplar

45.Popa, Mircea. Electrotehnică : Lucrări teoretice complementare / Mircea Popa, Constantin Popescu. – Cimișlia : TipCim, 1994. – 304 p. – 49 exemplare

46.Popescu, Constantin. Tehnologia lucrărilor electrotehnice : Man. pentru cl. a IX-a, licee industriale și de matematică-fizică / C. Popescu, M. Huhulescu, D. Simulescu. – Cimișlia : TipCim, 1993. – 132 p. – 49 exemplare

47.Popov V. S. Електротехника / В. С. Попов. – Кишинэу : Лумина, 1970. – 631 п. : ил. - 3 exemplare

48.Proiectarea instalațiilor electrice industriale / D. Comșa, S. Darie, V. Maier, M. Chindriș. – Cimișlia : TipCim, 1994. – 496 9. ISBN 5-86892-384-7. – 298 exemplare

49.Radcenco, Vsevolod. Generatoare turbionare de frig și căldură / V. Radcenco. – B. : Edit. Tehnică, 1990. – 96 p. – ( Seria „Tehnică la zi”). – ISBN 973-31-0297-0. - 8 exemplare

50.Strelkov P. Cartea tînărului electrotehnician / P. Strelkov. – B. : Editura tineretului, 1958. – 245 p. – 1 exemplar

51.Suchar, Ioan. Electrotehnica și electronica / Ioan Suchar, Radu Ursulean. – Iași : S. n., 1992. – 418 p. : il. – 1 exemplar

52.Ursea, Pavel C. Electrotehnica aplicată : Ghidul electrotehnicianului / P. C. Ursea, F. Rouădedeal, B. P. Ursea. – B. : Edit. Tehnică, 1995. – 333 p. ISBN 973-31-0558-9. – 2 exemplare

53.Vrejoiu, Constantin. Electrodinamica și teoria relativității / Constantin Vrejoiu. – B. : Edit. Didactică şi Pedagogică, 1993. – 580 p. ISBN 973-30-1148-7. – 1 exemplar

54.Алиев Т. М. Измерительная техника : Учеб. пособие для техн. вузов / Т. М. Алиев, А. А. Тер-Хачатуров. – М. : Высш. школа, 1991. – 384 с.: ил. ISBN 5-06-000736-7. - 1 exemplar

Page 62: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

55.Андриевский С. К. Практикум по электротехнике : Учеб. пособие для Х-го кл. сред. школы / С. К. Андриевский, А. Л. Бартновский. – М. : Госучпедиздат, 1958. – 239 с. - 1 exemplar

56.Безир Х. Цифровая коммутация / Х. Безир, П. Хойер, Г. Кеттлер; Пер. с нем. – М. : Радио и связь, 1984. – 264 с. : ил. - 2 exemplare

57.Березкина Т. Ф. Задачник по общей электротехнике с основами электроники : Учеб. пособие / Т. Ф. Березкина, Н. Г. Гусев, В. В. Масленников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. школа, 1991. – 380 с. : ил. ISBN 5-06-001898-9. – 27 exemplare

58.Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники : Электромагнитное поле : Учеб. для студ. вузов / Л. А. Бессонов. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. школа, 1986. – 1 exemplar

59.Брусиловский Э. М. Эксплуатация систем электроснабжения : Учеб. пособие / Э. М. Брусиловский, В. В. Петунин. – М. : ДОСААФ, 1983. – 136 с. : ил. - 1 exemplar

60.Буртаев Ю. В. Теоретисеские основы электротехники : Учебник для техникумов / Ю. В. Буртаев, П. Н. Овсянников. – М. : Энергоатомиздат, 1984. – 552 с. : ил. – 45 exemplare

61.Вернер В. В. Электромонтер-ремонтник : Учебник / В. В. Вернер, Г. Л. Вартанов. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. школа, 1982. – 221 с. : ил. - ( Профтехобразование. Электрические машины и аппараты ). – 1 exemplar

62.Верховцев О. Г. Практические советы мастеру-любителю по электротехнике и электронике / О. Г. Верховцев, К. П. Лютов. – Л. : Энергоатомиздат, 1984. – 200 с. : ил. – 10 exemplare

63.Гайдукевич В. И. Справочное пособие электромонтера в строительстве / В. И. Гайдукевич. – М. : Стройиздат, 1986. – 254 с. : ил. - 1 exemplar

64.Глаз А. И. Справочник молодого электротехника / А. И. Глаз. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш.школы, 1967. – 316 с. - 1 exemplar

65.Говорков В. А. Электрические и магнитные поля / В. А. Говорков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Энергия, 1968. – 488 с. : ил. - 1 exemplar

66.Гордон А. В. Электромагниты переменного тока / А. В. Гордон, А. Г. Сливинский. – М. : Энергия, 1968. – 200с. : ил. ISBN 5-06-991537-8. - 1 exemplar

67.Данилов И. А. Дидактический материал по общей электротехнике с основами электроники : Учеб. пособие для техникума / И. А. Данилов, П. М. Иванов. – М. : Высш. школа, 1987. – 319 с. : ил. - 45 exemplare

68.Данилов И. А. Общая электротехника с основами электроники : Учеб. пособие для неэлектротехн. спец. техникумов / И. А. Данилов, П. М. Иванов. – М. : Высш. школа, 1989. – 752 с. : ил. - 235 exemplare

69.Демидова-Панферова Р. М. Задачи и примеры расчетов по электроизмерительной технике : Учеб. пособие для вузов / Р. М. Демидова-

Page 63: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

Панферова, В. Н. Малиновский, Ю. С. Солодов. – М. : Энергия, 1977. – 176 с. - 1 exemplar

70.Дьяков В. И. Типовые расчеты по электрооборудованию : Метод. пособие / В. И. Дьяков. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. школа, 1985. – 144 с. : ил. – ( Профессионально-техническое образование ). - 4 exemplare

71.Евдокимов Ф. Е. Общая электротехника : Учебник / Ф. Е. Евдокимов. - 2-е изд., стереотип. – М. : Высш. школа, 1990. – 352 с. : ил. ISBN 5-06-001537-8. – 49 exemplare

72.Ермолаева З. Л. Электропроводка в жилых, детских и школьных сооружениях / З. Л. Ермолаева, Н. Ф. Масанов. – М.-Л. : Энергия, 1967. – 248 с. : ил. - 1 exemplar

73.Живов М. С. Справочник молодого электромонтажника / М. С. Живов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. школа, 1990. – 207 с. : ил. ISBN 5-06-001076-7. - 1 exemplar

74.Задачник по электротехнике : Учеб. пособие / П. Н. Новиков, В. Я. Кауфман, О. В. Толчев и др. – М. : Высш. школа. 1992. – 336 с. : ил. ISBN 5-06-001072-4. – 29 exemplarе

75.Зюзин А. Ф. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок : Учебник / А. Ф. Зюзин, Н. З. Поконов, А. М. Вишток. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Высш. школа, 1980. – 367 с. : ил. - 2 exemplare

76.Иванов И. И. Электротехника : Учеб. пособие для вузов / И. И. Иванов, В. С. Равдоник. – М. : Высш. школа, 1984. – 375 с. : ил. - 7 exemplare

77.Касаткин А. С. Основы электротехники / А. С. Касаткин. – М.-Л. : Энергия, 1966. – 712 с. : ил. - 1 exemplar

78.Китаев В. Е. Электротехника с основами промышленной электроники : Учебник для ПТУ / В. Е. Китаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Высш. школа, 1985. – 224 с. : ил. - 79 exemplare

79.Конрад В. Электротехника кратко и наглядно / В. Конрад; Пер. с немец. – Л. : Энергия, 1980. – 208 с. : ил. - 2 exemplare

80.Корицкий Ю. В. Электротехнические материалы : Учебник для электромех. техникумов / Ю. В. Корицкий. – 3-е изд., перераб. – М. : Энергия, 1976. – 320 с. : ил. - 1 exemplar

81.Корнилов Ю. В. Слесарь-электромонтажник : Учебник для ПТУ / Ю. В. Корнилов. – М. : Высш.школа, 224 с. : ил. - 1 exemplar

82.Коросташевский Л. В. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования гражданских зданий и коммунальных предприятий: Учебник для техникумов / Л. В. Коросташевский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. школа, 1987. – 232 с. : ил. - 1 exemplar

83.Кулон Ж. Л. САПР в электротехнике / Ж. Л. Кулон, Ж. К. Сабоннадьер; Пер. с франц. – М. : Мир, 1988. – 203 с. : ил. - 1 exemplar

Page 64: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

84.Лезнов С. И. Обслуживание электрооборудования электростанций и подстанций : Учебник / С. И. Лезнов, А. А. Тац. – 4-е изд., испр. и доп. - М.: высш. школа, 1980. – 301 с. : ил. - 2 exemplarе

85.Летоходов В. С. Мощные лазеры и их применение / В. С. Летоходов, Н. Д. Устинов. – М. : Сов. радио, 1980. – 112 с. : ил. - 2 exemplarе

86.Липатов Д. Н. Вопросы и задачи по электротехнике для программированного обучения : Учеб. пособие для студ. вузов / Д. Н. Липатов. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Энергия, 1977. – 304 с. : ил. – 5 exemplarе

87.Липкин Б. Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и установок : Учебник / Б. Ю. Липкин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. школа, 1990. – 366 с. : ил. ISBN 5-06-000749-9. – 1 exemplar

88.Лурье М. Г. Устройство, монтаж и эксплуатация осветительных установок / М. Г. Лурье, Л. А. Райцельский, Л. А. Циперман. – 2-е изд., перераб и доп. – М. : Энергия, 1976. – 264 с. : ил. - 2 exemplarе

89.Малкин Д. Я. Применение газоразрядных источников света / Д. Я. Малкин. – 2-е изд., доп. – М. : Энергия, 1967. – 104 с. : ил. - 1 exemplar

90.Манойлов В. Е. Основы электробезопасности / В. Е. Манойлов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Л. : Энергоатомиздат, 1991. – 480 с. : ил. - ISBN 5-283-04547-1. – 4 exemplare

91.Марковский Ф. Т. Общая электротехника / Ф. Т. Марковский, А. П. Трегуб. – М.- Л. : Машгиз, 1963. – 332 с. : ил. - 1 exemplar

92.Мерзляков В. И. Памятка по электробезопасности на машиностроительных предприятиях / В. И. Мерзляков, В. П. Панкратов. – М. : Машиностроение, 1985. – 50 с. : ил. - 1 exemplar

93.Мнеян М. Г. Сверхпроводники в современном мире : Книга для учащихся / М. Г. Мнеян. – М. : Просвещение, 1991. – 159 с. : ил. – ISBN 5-09-001845-6. - 1 exemplar

94.Молчанов А. П. Курс электротехники и радиотехники / А. П. Молчанов. – 3-е изд., перераб. – М. : Наука, 1976. – 479 с. : ил. - 1 exemplar

95.Москаленко В. В. Современные системы автоматизированного электропривода : Учеб. пособие / В. В. Москаленко. - М. : Высш. школа, 1980. – 96 с. : ил. - 10 exemplare

96.Москаленко В. В. Электрический привод : Учебник для техникумов / В. В. Москаленко. – М. : Высш. школа, 1991. – 430 с. : ил. ISBN 5-02-001776-1. - 59 exemplare

97.Неклепаев Б. Н. Электрическая часть электростанций : Учебник для студ. вузов / Б. Н. Неклепаев. – М. : Энергия, 1976. – 552 с. : ил. - 1 exemplar

98.Новиков П. Н. Задачник по электротехнике с основами электроники : Учеб. пособие / П. Н. Новиков, В. Я. Кауфман. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. школа, 1985. – 232 с. : ил. – 46 exemplare

Page 65: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

99.Новиков П. Н. Решение и анализ задач по электротехнике в средних профтехучилищах / П. Н. Новиков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. школа, 1986. – 160 с. : ил. - 1 exemplar

100. Общая электротехника : Учеб. пособие для студ. вузов / Под ред. А. Т. Блажкина. – 4-е изд., перераб. и доп. – Л. : Энергоатомиздат, 1986. – 590 с. : ил. - 1 exemplar

101. Общая электротехника : Учебник для вузов / М. Ю. Анвельт, В. П. Данильченко, Х. Э. Зайдель и др. – М. : Высш. школа, 1970. – 568 с. : ил. - 1 exemplar

102. Орлов В. А. Лазеры в военной технике / В. А. Орлов. – М. : Воениздат:, 1976. – 176 с.: ил. – 5 exemplarе

103. Петров В. К. Сборник задач по электротехнике с основами промышленной электроники : Учеб. пособие / В. К. Петров, Л. С. Шляпинтох. – М. : Высш. школа, 1965. - 176 с. : ил. – 2 exemplarе

104. Полетаев А. А. Эксплуатация лифтов : Вопросы и ответы : Справочник / А. А. Полетаев. – 2- изд., перераб. и доп. – М. : Стройиздат, 1991. - 197 с. : ил. - 1 exemplar

105. Попов В. С. Общая электротехника с основами электроники : Учебник для техникумов / В. С. Попов, С. А. Николаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Энергия: 1977. – 768 с. - 1 exemplar

106. Попов В. С. Электротехнические измерения : Учебник для техникумов / В. С. Попов. – М. : Энергия, 1968. – 320 с. : ил. - 1 exemplar

107. Рабинович Э. А. Сборник задач и упражнений по общей электротехнике : Учеб. пособие / Э. А. Рабинович. – М. : Энергия, 1972. – 312 с. : ил. - 1 exemplar

108. Рудаков В. В. Асинхронные электроприводы с векторным управлением / В. В. Рудаков, И. М. Столяров, В. А. Дартау. – Л. : Энергоатомиздат, 1987. – 136 с. : ил . - 1 exemplar

109. Ружицкий Ю. А. Электроакустика и усилительные устройства / Ю. А. Ружицкий. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. школа, 1975. – 288 с. : ил. - 1 exemplar

110. Сборник задач по теоретическим основам электротехники : Учеб. пособие / Л. А. Бессонов, И. Г. Демидова, М. Е. Заруди и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. школа, 1980. – 472 с. : ил. – 4 exemplare

111. Сборник задач по теоретической электротехнике : Учеб. пособие для техникумов / В. И. Константинов, Н. Н. Мансуров, А. Ф. Симонов, А. А. Федоров-Королев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Энергия, 1968. – 240 с. : ил. - 1 exemplar

112. Сборник задач по теории электрических цепей : Учеб. пособие для вузов / Л. В. Данилов, П. Н. Матханов, Ю. Б. Мерзлютин и др. – М. : Высш. школа, 1980. – 224 с . : ил. – 2 exemplarе

Page 66: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

113. Сборник задач с решениями по общей электротехнике : Учеб. пособие для втузов / Под ред. В. К. Пономаренко. – М. : Высш. школа, 1972. – 184 с. : ил. - 1 exemplar

114. Чирков Ю. Г. Любимое дитя электрохимии / Ю. Г. Чирков. – М. : Знание, 1985. - 176 с. : ил. - 1 exemplar

115. Электрическое освещение производственных и гражданских зданий / Н. В. Волоцкой, Г. М. Кнорринг, М. С. Рябов, А. А. Шайкевич. – М. : Энергия, 1964. - 768 с. : ил. - 1 exemplar

116. Электрооборудование промышленных предприятий. В 2-х ч. Ч. 2 : Специальное электрооборудование промышленных установок и заводов / Я. М. Бунич, А. Н. Глазков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Стройиздат, 1981. – 392 с. : ил. - 2 exemplarе

117. Электротехнический справочник. Т. 1 / Под общ. ред. П. Г. Грудинского. – 5-е изд., испр. – М. : Энергия, 1975. - 778 с. : ил. - 1 exemplar

Page 67: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

TOPOGRAFIE INGINEREASCĂ

RIDICĂRI TOPOGRAFICE SPECIALE

1. Brișan, Marcel. Topografie : Note de curs / Marcel Brișan. – Ed. a 2-a, revăz. – B. : Matrix Rom, 2005. – 221 p. ISBN 973-685-998-3. – 2 exemploare2. Cadocinicov, Anatolie. Topografie : Curs universitar / Anatolie Cadocinicov. – Ch. : UTM, 2010. – 182 p. – 50 exemplare3. Coșarcă, Constantin. Măsurători inginerești : aplicarea în domeniul construcțiilor. P. 1 / Constantin Coșarcă. – B. : Matrix Rom, 2011. – 452 p. ISBN 978-9973-755-717-9. – 1 exemplar4. Coșarcă, Constantin. Topografie : curs, aplicații practice / Constantin Coșarcă, Aurel Sărăcin. – B. : Conspress, 2009. – 270 p. –ISBN 978-973-100-099-2. – 1 exemplar5. Didulescu, Caius. Infografică pentru măsurători terestre și cadastru : note de curs și lucrări practice / Caius Didulescu. – B. : Conspress, 2009. – 208 p. – (Carte universitară). ISBN 978-973-100-091-6. – 1 exemplar6. Dima N. Topografie minieră / N. Dima, I. Pădure, O. Herbei. – Deva : Edit. Corvin – România, 1996. - 410 p., 26 anexe. – 3 exemplare7. Dima N. Topografie minieră : Îndrumar pentru proiect de an / N. Dima, I. Pădure. – Petroşani : Litografia U.T.P., 1993. . 88 p. – 5 exemplare8. Dima N. Topografie minieră : Curs / N. Dima, I. Pădure. – Petroşani : U.T.P., 1991. – 335 p. – 5 exemplare9. Dragomir, Petre Iuliu. Bazele măsurătorilor inginerești / Petre Iului Dragomir. – B. : Conspress, 2009. – 180 p. ISBN 978-973-100-082-4. – 1 exemple10. Fodor, Dumitru. Explizivii minieri şi tehnica folosirii lor în cariere / Dumitru Fodor. – Petroşani : S. n., 1992. – 368 p. -6 exemplare11. Fodor, Dumitru. Folosirea explozivilor în industrie / Dumitru Fodor. – Deva : Edit. Infomin, 1998. – 352 p. : il. – 2 exemplare12. Instalaţii şi echipamente : maşini, utilaje şi instalaţii miniere : Manual pentru licee industriale / N. Brădeanu [ et al. ]. – B. . Edit. Didactică şi Pedagogică, 1992. – 356 p. – 1 exemplar13. Ionescu, Petru. Topografie : Man. pentru liceele agricole, specialitatea cadastru și organizarea teritoriului. Anul 2 / Petru Ionescu. – B. : Edit. agro-silvică, 1967. – 194 p. : il. – 1 exemplar14. Ionescu, Petru. Topografie : Man. pentru liceele agricole, specialitatea cadastru și organizarea teritoriului. Anul 3 / Petru Ionescu. – B. : Ceres, 1972. – 231 p. : il. – 1 exemplar15. Ionescu, Petru. Topografie : Man. pentru liceele agricole, specialitatea cadastru și organizarea teritoriului. Anul 4 / Petru Ionescu. – B. : Ceres, 1973. – 252 p. : il. – 1 exemplar16. Magyari A. Instalaţii mecanice miniere / A. Magyari. – B. : Edit. Tehnică, 1990. – 392 p. – 3 exemplare

Page 68: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

17. Măsurători terestre-fundamente : Note de curs pentru specializare în cadastru, geodezie și cartografie. În 3 vol. Vol. 1 : Utilizarea calculatoarelor electronice. Instrumente și metode de măsurare. Topografie. – B. : Matrix Rom, 2001. – 408 p. – 1 exemplar18. Măsurători terestre-fundamente : Note de curs pentru specializare în cadastru, geodezie și cartografie. În 3 vol. Vol. 2 : Topografie inginerească, cadastru. Bazele prelucrării măsurătorilor geodezice. - B. : Matrix Rom, 2001. - 350 p. – 1 exemplar19. Măsurători terestre-fundamente : Note de curs pentru specializare în cadastru, geodezie și cartografie. În 3 vol. Vol. 3 : Geodezie. Fotograametrie. Drept și legislație funciar-cadastrală. Organizarea lucrărilor de cadastru și geodezie. – B. : Matrix Rom, 2002. – 500 p. – 1 exemplar20. Munteanu, Constantin. Cartografie matematică / Constantin Munteanu. – B. : Matrix Rom, 2003. – 226 p. ISBN 973-685-599-6. – 1 exemplar21. Mureşeanu V. Forajul geologic şi minier în subteran şi la suprafaţă / V. Mureşanu, M. Călinoiu. – B. : Edit. Tehnică, 1987. - 358 p. – 2 exemplare22. Năstase, Anton. Topografie, cartografie / Anton Năstase, Gabriela Osaci. – Ed. a 2-a, revăz. – B. : Edit. Fundației România de Măine, 2005. – 232 p. ISBN 973-725-462-7. – 6 exemplare23. Năstase, Anton. Topografie, cartografie / Anton Năstase, Gabriela Osaci. – Ed. a 3-a, revăz. – B. : Edit. Fundației România de Măine, 2005. – 236 p. ISBN 973-725-463-5. – 11 exemplare24. Nicolae-Posescu, Manuela. Topografie : Note de curs, lucrări practice și dicționar / Manuela Nicolae-Posescu. – B. : Matrix Rom, 1999. – 264 p. – 5 exempl.25. Osaci-Costache, Gabriela. Topografie, cartografie: Metodologie exemple rezolvate și 355 de aplicații / Gabriela Osaci-Costache. – Ed. a 2-a, revăz. – B. : Edit. Universitară, 2008. – 326 p. : il. ISBN 973-749-329-3. – 21 exemplare26. Osaci-Costache, Gabriela. Topografie, cartografie: Metodologie exemple rezolvate și 355 de aplicații / Gabriela Osaci-Costache. – B. : Edit. Universitară, 2006. – 323 p. : il. ISBN 973-749-327-4. – 15 exemplare27. Parcevschi, Nicolae. Irenologie. 1 : Geografia militară a Moldovei : Studiul Moldovei contemporane : Monografie / Nicolae Parcevschi. – Ch. : Real Print SRL, 2017. – 335 p. : il. – 3 exemplare28. Popia, Rodica. Măsurători topografice subterane / Rodica Popia, Adrian Popia. – Iași : Tehnopress, 2008. – 142 p. : il. ISBN 978-973-702-557-9. – 1 exemplar29. Rădulescu, Gheorghe M. T. Topografie generală : Note de curs; Îndrumător de lucrări; Culegere de probleme / Gheorghe M. T. Rădulescu. – Cluj – Napoca : Risoprint, 2006. – 367 p. ISBN 973-751-136-0. - 1 exemplar30. Sărăcin, Aurel. Ridicări topografice speciale / Aurel Sărăcin. – B. : Conspress, 2008. – 92 p. – ISBN 978-973-100-031-2. – 2 exemplare

Page 69: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

31. Sărăcin, Aurel. Topografie : Note de curs și aplicații / Aurel Sărăcin. – B. : Matrix Rom, 2005. – 133 p. – 40 exemplare32. Topografie pentru subingineti / Cristescu N., Ursea V., Neamțu M., Sebastian M. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1980. – 407 p. – 1 exemplar33. Zamfir V. Susţineri mecanizate miniere / V. Zamfir, N. Iliaş, I. Andraş. – B. : Edit. Tehnică, 1993. – 256 p. – 5 exemplare34. Борщ-Компаниец В. И. Маркшейдерское дело : Учебник для техникумов / В. И. Борщ-Компаниец, А. М. Навитный, В. И. Книш. - 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Недра, 1992. – 447 с. : ил. – 3 exemplare35. Ганьшин В. Н. Справочное руководство по крупномасштабным съемкам : Справ. руководство / В. Н. Ганьшин, Б. И. Коськов, Л. С. Хренов. – 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Недра, 1977. – 248 с. - 2 exemplarе36. Иваньков П. А. Основы геодезии, топографии и картографии : Пособие для учителей / П. А. Иваньков. – М. : Просвещение, 1972. – 248 с. – 3 exemplare 37. Кутузов Б. Н. Взрывные работы : Учебник для техникумов / Б. Н. Кутузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Недра, 1988. – 383 с. : ил. - 140 exemp.38. Маркшейдерское дело : Учебник для вузов. В 2-х ч. Ч. I / И. Н. Ушаков, Д. А. Казаковский, Г. А. Кротов и др. - 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Недра, 1989. – 312 с. : ил. – 2 exemplarе39. Маркшейдерское дело : Учебник для вузов. В 2-х ч. Ч. II / А. Н. Белоликов, В. Н. Земисев, Г. А. Кротов и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Недра, 1989. - 438 с. : ил. - 2 exemplarе40. Методы разбивки мостов / Под ред. Г. С. Бронштейна. – М. : Транспорт, 1982. – 182 с. : ил. - 1 exemplar41. Митин Н. А. Таблицы для разбивки кривых на автомобильных дорогах / Н. А. Митин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Недра, 1978. – 472 с. – 63 exempl. 42. Топографическое черчение : Учебник для вузов / Н. Р. Лосяков , П. А. Скворцов, А. В. Каменецкий и др. – М. : Недра, 1986. – 325 с. - 2 exemplarе43. Федоренко П. И. Буровзрывные работы : Учебник для вузов / П. И. Федоренко. – М. : Недра, 1991. – 272 с. : ил. – 1exemplar44. Хохряков В. С. Открытая разработка месторождений полезных ископаемых : Учебник для техникумов / В. С. Хохряков. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Недра, 1991. – 336 с. : ил. – 3 exemplarе45. Эстеров Я. Х. Буровзрывные работы на транспортном строительстве : Учебник для техникумов / Я. Х. Эстеров, Е. Ю. Бродов, М. И. Иванаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1983. – 328 с. : ил. – 58 exemplarе 46. Ялтанец И. М. Проектирование гидромеханизации открытых горных работ : Учеб. пособие для вузов / И. М. Ялтанец. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во МГГУ, 1994. – 482 с. : ил. - 3 exemplarе

Page 70: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

MAȘINI ȘI MECANISME ÎN CONSTRUCȚII

1. Catalog de scule și dispozitive utilizate în construcții. – B. : Redacția publicațiilor pentru construcții, 1972. – 397 p. : il. – 1 exemploar

2. Dinulescu L. Îndrumător pentru exploatarea, întreținerea și repararea excavatoarelor / L. Dinulescu. B. : Edit. Tehnică, 1981. – 319 p. – 1 exemplar

3. Gafițanu M. Diagnosticarea vibroacustică a mașinilor și utilajelor / Gafițanu M., Crețu S., Drăgan B. – B. : Edit. Tehnică, 1989. – 331 p. – 1 exemplar

4. Mașini de constricții : Man. pentru instituțiile de învăț. superior / D. P. Volcov, N. I. Alioșin, V. I. Cricun [ et al. ]. – Ch. : Universitas, 1993. – 337 p. – 99 exemplare

5. Mădăras, Lucian. Organe de mașini și mecanisme : Curs pentru secțiile de subingineri. P. a 2-a / Lucian Mădăraș, Ion Nicoară. – Timișoara : S. n., 1979. – 398 p. – 1 exemplar

6. Pleșoianu D. Utilajul și tehnologia meseriei – mecanic întreținere și reparare mașini și utilaje de construcții-montaj : Man. pentru cl. a XI-a și a XII-a, licee industriale / D. Pleșoianu, V. Bratu. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1993. – 310 p. – 2 exemplare

7. Selivanov I. I. Mașini de construcții / I. I. Selivanov, A. I. Burgher. – B. : Edit. Tehnică, 1960. – 340 p. – 1 exemplar

8. Адашев И. С. Машины и механизмы транспортного строительства : Учебник для техникумов / И. С. Адашев, С. Г. Спивак. Г. П. Тараканов. – 2-е изд.,доп. – М. : Транспорт, 1976. – 440 с. : ил. - 1 exemplar

9. Бандаков Б. Ф. Автогрейдеры : Учебник для подгот. и повышения квалификации рабочих кадров и мастеров на пр-ве / Б. Ф. Бандаков. – М. : Транспорт, 1988. – 301 с. : ил. - 1 exemplar

10.Баранников В. Ф. Справочник механика-строителя / В. Ф. Баранников, В. М. Пидаев. – Киев : Будiвельник, 1975. – 144 с. : ил. – 4 exemplarе

11.Барсов И. П. Строительные машины и оборудование : Учебник для техникумов / И. П. Барсов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Стройиздат, 1986. – 511 с. : ил. - 1 exemplar

12.Белецкий Б. Ф. Строительные машины и оборудование : Справ. пособие / Б. Ф. Белецкий, И. Г. Булгакова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. – 608 с. : ил. – ( Строительство ). - 1 exemplar

13.Васильев А. А. Дорожные машины : Учебник для авто. – дор. техникумов / А. А. Васильев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1987. – 416 с. : ил. – 122 exemplarе

14.Войнич Л. К. Справочник молодого машиниста бульдозера, скрепера, грейдера / Л. К. Войнич, Р. Г. Прикащиков. – М. : Высш. школа, 1975. – 224 с. : ил. - 1 exemplar

Page 71: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

15.Гальперин М. И. Строительные машины : Учебник для вузов / М. И. Гальперин. Н. Г. Домбровский. – 3- изд., перераб. и доп. – М. : Высш. школа, 1980. – 344 с. : ил. - 1 exemplar

16.Гарбузов З. Е. Экскаваторы непрерывного действия : Учебник для СПТУ / З. Е. Гарбузов, В. М. Донской. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. школа, 1987. – 288 с. : ил. – 5 exemplarе

17.Деревенсков Г. Н. Ручные машины и приспособления в строительстве / Г. Н. Деревенсков. – 3- е изд., перераб. и доп. – М. : Стройиздат, 1975. – 192 с. : ил. – 2 exemplarе

18.Добронравов С. С. Строительные машины : Учеб. пособие для студ. вузов / С. С. Добронравовб В. Н. Сергеев. – М. : Высш. школа, 1970. – 288 с. : ил. – 3 exemplarе

19.Домбровский Н. Г. Строительные машины ( в 2-х ч.). Ч. 2 : Учебник для студ. вузов / Н. Г. Домбровский, М. И. Гальперин. – М. : Высш.школа, 1985. – 224 с. : ил. - 1 exemplar

20.Дорожные машины. Ч. 1 : Машины для земляных работ ( теория и расчет ) : Учебник для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1972. – 504 с. - 1 exemplar

21.Епифанов С. П. Строительные машины : Общая часть / С. П. Епифанов, В. М. Казаринов, Е. К. Малолетков. – 2-е изд., перераб и доп. – М. : Стройиздат, 1981. – 168 с. : ил. - 1 exemplar

22.Журба В. А. Машины для транпортного строительства : Справочник / В. А. Журба. – М. : Транспорт, 1984. – 429 с. - 1 exemplar

23.Забегалов Г. В. Бульдозеры, скреперы, грейдеры : Учебник для ПТУ / Г. В. Забегалов, Э. Г. Ронинсон. – М. : Высш. школа, 1991. – 334 с. : ил. ISBN 5-06-001802-4. – 2 exemplare

24.Заленский В. С. Строительные машины : Примеры расчетов : Учеб. пособие для техникумов / В. С. Заленский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Стройиздат, 1983. – 271 с. - 2 exemplare

25.Заленский В. С. Строительные машины и оборудование : Учебник для техникумов / В. С. Заленский, А. И. Иванов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Стройиздат, 1979. – 328 с. : ил. – 21 exemplare

26.Кабанов В. В. Устройство дорожных покрытий асфальтоукладчиками и бетоноукладочными комплектами / В. В. Кабанов, Л. М. Кириллова. – М.: Транспорт, 1990. – 262 с. - 2 exemplare

27.Казаринова В. И. Взаимосвязь архитектуры и строительной техники / В. И. Казаринова. – М. : Стройиздат, 1964. – 176 с. : ил. - 1 exemplar

28.Канторер С. Е. Амортизация и сроки службы машин и оборудования в строительстве / С. Е. Канторер. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Стройиздат, 1975. – 240 с. - 2 exemplare

29.Канюка Н. С. Комплексная механизация трудоемких работ в строительстве / Н. С. Канюка. – Киев : Будiвельник, 1981. – 232 с. - 5 exemplare

Page 72: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

30.Каталог-справочник ручного инструмента для строительства. – М. : Стройиздат, 1979. – 176 с. - 1 exemplar

31.Колесниченко В. В. Справочник молодого машиниста бульдозера, скрепера, грейдера / В. В. Колесниченко. – М. : Высш. школа, 1988. – 224 с. - 2 exempl.

32.Лаздон В. С. Механизация трудоемких работ в строительстве : Справочник / В. С. Лаздон, А. М. Чубыкин. – Днепропетровск : Проминь: 1986. – 192 с. : ил. - 1 exemplar

33.Мартынов В. Д. Строительные машины ( дробильные, сортировочные, смесительные и отделочные машины, оборудование для уплотнения бетонов и мотоинструмент ) : Учеб. пособие для вузов / В. Д. Мартынов, В. П. Сергеев. – М. : Высш.школа, 1970. – 304 с. : ил. – 1 exemplar

34.Машины для земляных работ : Теория и расчет / Т. В. Алесеева, К. А. Артемьев, А. А. Бромберг и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Машино- строение, 1964. – 468 с. - 1 exemplar

35.Недорезов И. А. Машины и механизмы транспортного строительства : Учебник для техникумов / Недорезов И. А., Машкович О. Н., Спивак С. Г. – М. : Транспорт, 1989. – 360 с. ISBN 5-277-00398-3. – 1 exemplar

36.Петров И. В. Эксплуатация средств механизации на строительной площадке : Учеб. пособие для ПТУ / И. В. Петров. – М. : Высш. школа, 1990. - 1 exemplar

37.Плешков Д. И. Бульдозеры, скреперы, грейдеры : Учебник для ПТУ / Д. И. Плешков, М. И. Хейфец, А. А. Яркин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Стройиздат, 1975. – 320 с. : ил. - 1 exemplar

38.Роговцев В. Л. Автомобили и тракторы : Учебник. - 2 –е изд., перераб и доп. - М. : Транспорт, 1986. – 311 с. – 60 exemplarе

39.Соколов В. А. Самоходные дорожные катки : Учеб. пособие для ПТУ / В. А. Соколов, А. Н. Новиков. – М. : Высш. школа, 1985. – 216 с. – 2 exemplarе

40.Справочник инженера-механика дорожника / Под общ. ред. М. И. Вейцмана. – М.: Транспорт, 1973. – 328 с. - 1 exemplar

41.Справочник молодого машиниста экскаватора / Донской В. М., Корнеев В. П., Маркин В. А., Филатов А. И. – М. : Высш. школа, 1988. – 320 с. - 1 exemplar

42.Строительные машины : Учебник для вузов / Д. П. Волков, В. Я. Алешин, В. Я. Крикун и др. – М. : Высш. школа, 1988. – 319 с. : ил. - 1 exemplar

43.Шелюбский Б. В. Техническая эксплуатация дорожных машин : Справочник / Б. В. Шелюбский, В. Г. Ткаченко. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1986. – 296 с. - 1 exemplar

44.Шкундин Б. М. Машины для гидромеханизации земляных работ / Б. М. Шкундин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Стройиздат, 1982. – 184 с. : ил. - 1 exemplar

Page 73: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

45.Шмакова А. В. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожно-строительных машин : Учебник для студ. техникумов. – М. : Транспорт, 1979. – 376 с. : ил. - 1 exemplar

46.Щербаков В. Д. Автопогрузчики : Учебник для ПТУ / В. Д. Щербаков. – М. : Высш. школа, 1989. – 184 с. : ил. - 1 exemplar

Page 74: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

ISTORIA TEHNICII ŞI CONSTRUCŢIILOR

1. Lexicon de construcţii şi arhitectură. În 3 vol. Vol. 1 / Radu Agent, Iulian Alexiu, Ion Antonescu [ et al. ]. – B. : Edit. Tehnică, 1986. – 418 p. - 2 exemplarе

2. Lexicon de construcţii şi arhitectură. În 3 vol. Vol. 2 / Radu Agent, Iulian Alexiu, Ion Antonescu [ et al. ]. – B. : Edit. Tehnică, 1986. – 452 p. - 2 exemplarе

3. Lexicon de construcţii şi arhitectură. În 3 vol. Vol. / Radu Agent, Iulian Alexiu, Ion Antonescu [ et al. ]. – B. : Edit. Tehnică, 1986. – 567 p. - 9 exemplarе

4. Башинский В. Основы градостроительства и обустройства в Молдове : Практическое пособие Инвестора, Строителя, Собственника / В. Башинский. – Сh. : Causa Mundi, 2005. – 176 p. – ( Азбука закона ). – ISBN 9975-9762-6-3. - 1 ехemplar

5. История строительной техники : [ Учеб. пособие для инж.-строит. вузов ] / Н. Н. Аистов, Б. Д. Васильев, В. Ф. Иванов и др.; Под общ. ред. В. Ф. Иванова. – Л.-М. : Госстройиздат, 1962. – 560 с. : ил. - 1 exemplar

6. Коуэн Г. Дж. Мастера строительного искусства : история проектирования сооружений и среды обитания со времени Древнего Египта до ХIХ века / Пер. с англ. Д. Копелянского; Под ред. Л. Ш. Килимника. – М. : Стройиздат, 1982. – 240 с. : ил. – 2 exemplarе

7. Коуэн Г. Дж. Строительная наука XIX-ХХ вв. : Проектирование сооружений и систем инженерного оборудования / Г. Дж. Коуэн; пер. с англ. В. А. Коссаковского. – М. : Стройиздат, 1982. – 359 с. : ил. - 2 exemplarе

8. Кочетов В. А. Римский бетон : ( Из истории строительства и строительной техники Древнего Рима ) / В. А. Кочетов. – М. : Стройиздат, 1991. – 111 с. : ил. – ( Научно-попул. б-ка школьника ). - ISBN 5-274-00044-4. - 2 exemplarе

9. Милославский М. Г. История строительной техники и архитектуры : Учеб. пособие для строит. и архитект.-строит. техникумов / М. Г. Милославский. –М. : Высш. школа, 1964. – 246 с. : ил. - 1 exemplar

10.Ожегов С. С. Типовое и повторное строительство в России в XVIII-XIX веках / С. С. Ожегов. – 2-е изд. – М. : Стройиздат, 1987. – 224 с. : ил. - 1 exemplar

11.Попов А. Н. Польза, прочность, красота : Рассказы о строительной науке / А. Н. Попов, В. Т. Шимко. – М. : Педагогика, 1979. – 128 с. : ил. – ( Библиотечка Детской энциклопедии „Ученые – школьнику” ). - 2 exemplarе

12.Стоянов В. В. От шалаша до Останкинской башни / В. В. Стоянов, Н. И. Узун. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1984. – 82 с. : ил. - 1 exemplar

13.Шамис Е. Е. Строительство ХХI – иновационные идеи совершенствования индустриальных методов : [ Mонография ] / Е. Е. Шамис. – Ch. : Tehnica-Info, 2010. – 262 p. – ISBN 978-9975-63-305-5. – 2 exemplare

Page 75: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

14.Ямпольский Е. М. Моя профессия-строитель / Е. М. Ямпольский. - М. : Стройиздат, 1986. – 160 с. : ил. – (Научно-попул. б-ка школьника ). - 2 exemplarе

Page 76: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

NORMATIV ÎN CONSTRUCȚII

1. Accesibilitatea clădirilor și construcțiilor pentru persoanele cu dizabilitați Normaniv în construcții NCM C.01.06-2007 : Normaniv în construcții . – Ediție oficială. – Ch. : S. n., 2007. – 40 p. – 1 exemplare

2. Alcătuirea și calculul construcțiilor NCM F.03.02-99 : Normativ în construcții F.03.02-99. – Ediție oficială. – Ch. : S. n., 1999. – 76 p. – 19 exemplare

3. Calculul, proiectarea și alcătuirea elementelor de construcții din beton armat și beton precomprimat : Normativ în construcții NCM F.02.02-2005 : Normativ în construcții. – Ediție oficială. - Ch. : S. n., 2006. – 208 p. – 21 exemplare.

4. Clădiri administrative. Norme de proiectare NCM C.01.04-2005 : Normativ în construcții. - Ediție oficială. – Ch. : S. n., 1999. – 36 p. – 1 exemplar

5. Clădiri de depozitare NCM C.02.03-2004 : Normativ în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S. n., 2003. – 11 p. – 1 exemplar

6. Clădiri de producție NCM C.02.20-2004 : Normativ în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S.n., 2003. – 27 p. – 27 p. – 1 exemplar

7. Construcții hidrotehnice. Reguli de bază : Normativ în construcții NCM D.01.03-2007 : Normativ în construcții. - Ediție oficială. – Ch. : S.n., 2007. – 60 p. – 1 exemplar

8. Deservirea tehnică, reparația și reconstrucția clădirilor de locuit, comunale și social-culturale NCM A.09.02-2005: Normativ în constricții . – Ediție oficială. – Ch. : S. n., 2005. – 29 p. – 1 exemplar

9. Determinarea categoriilor de pericol de explozie-incendiu și de incendiu a încăperilor și clădirilor : Normativ în construcții NCM E.01.04-2004 : Normativ în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S. n., 2004. – 32 p. – 1 exemplar

10.Evaluarea conformității lucrurilor/serviciilor de construcții NCM A.03.10-2004 : Normativ în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S.n., 2004. – 25 p. – 1 exemplar

11.Executarea, controlul calității și recepția lucrărilor din beton și beton armat monolit NCM F.02.03-2005: Normativ în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S.N., 2005. – 70 p. – 1 exemplar

12.Executarea și recepția lucrărilor de zidărie NCM F.03.03-2004 : Normativ în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S.n., 2004. – 32 p. – 1 exemplar

13.Hidrologie, hidrogeologie, lucrări de amenajare a bazinelor hidrografice ale torenților și de îmbunătățiri funciare. Terminologie. NCM D.01.01-97 : Normativ în construcții. – Ediție oficială. - Ch. : S. n., 1997. -73 p. – 10 exemplare

14.Iluminatul natural și artificial NCM C.04.02-2005 : Normativ în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S. n., 2005, - 156 p. – 1 exemplar

15.Instalații automate de stingere și semnalizare a incendiilor. Normativ pentru proiectare NCM E.03.05-2004 : Normativ în construcții. – Ediție oficială. - Ch. : S. n., 2004. – 115 p. – 1 exemplar

Page 77: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

16.Instrucțiuni cu privire la procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții NCM A. 07.02-99 : Normativ în construcții. – Ch. : S. n., 1999. – 29 p. -10 exemplare

17.Instrucțiuni privind conținutul, principiile metodologice de elaborare, avizare și aprobare a documentelor de urbanism și amenajare a teritoriului NCM B.01.02-2005 : Normativ în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S. n., 2006. – 58 p. – 1 exemplar

18.Instrucțiuni privind identificarea localităților afectate de procesele geologice periculoase NCM E.01.03-2005 : Normativ în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S. n., 2005. – 41 p. – 1 exemplar

19.Învelitori. Norme de proiectare : Normativ în construcții NCM C.04.03-2005 : Normativ în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S. n., 2005. – 39 p. – 1 exemplar

20.Modul de adoptare a documentelor normative interstatale și naționale ale altor țări NCM A.01.05-96 : Normativ în constricții. – Ediție oficială. – Ch. : S. n., 1996. – 7 p. – 4 exemplare

21.Modul de elaborare a documentelor normative NCM A.01.03-96 : Normativ în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S. n., 1996. – 18 p. - 1 exemplar

22.Modul de examinare a contestațiilor conform rezultatelor certificării produselor folosite în construcții NCM A.03.09-2000 : Normativ în costrucții. – Ch. : S. n., 2001. – 6 p. – 10 exemplare

23.Norme de deviz pentru construirea clădirilor și construcțiilor speciale provizorii : Normativ în construcții L.01.03-2001. – Ediție oficială. - Ch. : S. n., 2002. – 11 p. – 10 exemplare

24.Norme de deviz pentru executarea lucrărilor de construcții-montaj pe timp friguros : Normativ în construcții L.01.04-2001. – Ch. : S.n., 2002. – 9 p. – 10 exemplare

25.Norme de deviz pentru lucrări de înverzire. Spații verzi. Plantații forestiere de protecție NCM L.01.02-2005 : Normativ în costrucții. Indicatorul nr. 47. – Ediție oficială. – Ch. : S. n., 2005. – 35 p. – 1 exemplar

26.Norme de deviz pentru lucrări de reglare-demarare a construcțiilor de alimentare cu apă și canalizare NCM L.01.02-2005 : Normativ în construcții. Indicatorul nr.RD-9. – Ediție oficială. – Ch. : S. n., 2005. – 33 p. – 1 exemplar

27.Norme de deviz pentru lucrări de reglare-demarare a sistemelor de ventilare și condiționare a aerului NCM L.01.02-2005 : Normativ în constricții. Indicatorul RD-3. – Ediție oficială. – Ch. : S. n., 2005. – 64 p. – 1 exemplar

28.Norme de deviz pentru lucrări de reglare-demarare a utilajelor de prelucrare lemn NCM L.01.02-2005 : Normativ în constricții. Indicatorul nr.RD-8. – Ediție oficială. – Ch. : S. n., 2005. – 33 p. – 2 exemplare

29.Norme de deviz pentru lucrări de reglare-demarare a utilajelor termoenergetice NCM L.01.02-2005 : Normativ în construcții. Indicatorul nr. RD-7. – Ediție oficială. – Ch. : S. n., 2005. - 54 p. – 1 exemplar

Page 78: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

30.Norme de deviz pentru lucrări de telecomunicații, radioficare și televiziune NCM L.01.02-2005 : Normativ în construcții. Indicatorul 34, Cartea a 2-a. – Ch. : S. n., 2005. – 41 p. – 1 exemplar

31.Proiectarea clădirilor cu pereți din zidărie NCM F.03.02-2005 : Normativ în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S. n., 2005. – 86 p. – 1 exemplar

32.Proiectarea construcțiilor din lemn NCM F.05.01-2007: Normativ în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S. n., 2008. – 68 p. – 1 exemplar

33.Proiectarea construcțiilor pentru grădinițele de copii NCM C.01.02-99 : Normativ în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S, n., 1999. -20 p. – 10 exemplare

34.Proiectarea și executarea rețelelor termice subterane fără canal din conducte preizolate cu poliuretan expandat și manta din polietilenă NCM G.04.03-99 : Normativ în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S. n., 1999. – 45 p. – 20 exemplare

35.Proiectarea construcțiilor pentru școli de învățământ general NCM C.01.03-2000 Normativ în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S. n., 2000. – 27 p. -20 exemplare

36.Proiectarea anticorosivă a construcțiilor și instalațiilor NCM E.04.03-2005 : Normativ în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S. n., 2005. – 28 p. – 1 exemplare

37.Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor. Terminologie NCM E.03.01-2005 : Normativ în construcție. – Ediție oficială. – Ch. : S. n., 2005. – 113 p. – 1 exemplar

38.Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor NCM E.03.02-2001 : Normativ în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S. n., 2001. – 42 p. – 10 exemplare

39.Protecția tehnică a teritoriilor, clădirilor și construcțiilor contra proceselor geologice periculoase. Date generale NCM A.06.01-2006 : Normativ în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S. n., 2007. – 68 p. – 1 exemplar

40.Regulament cu privire la conservarea și deconservarea construcțiilor nefinalizate NCM L.05-2002 : Normativ în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S. n., 2002. – 31 p. – 1 exemplar

41.Regulament cu privire la managerul de proiect NCM A.07.04-2002 : Normativ în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S. n., 2002. – 7 p. – 1 exemplar

42.Regulament cu privire la monitorizarea obiectivelor în construcție de către autorul proiectului NCM A.07.03-2002 : Normativ în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S. n., 2002. – 11 p. – 1 exemplar

43.Regulament privind autorizarea și acreditarea laboratoarelor de încercare NCM A.03.06-96 : Normativ în construcții. - Ediție oficială. – Ch. : S. n., 1996. – 12 p. - 5 exemplare

Page 79: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

44.Regulament privind Centrul tehnico-științific de certificare în construcții : NCM A.03.08-96 : Normativ în constricții. – Ediție oficială. – Ch. : S. n., 1996. – 8 p. – 5 exemplare

45.Regulament privind certificarea produselor folosite în construcții : Normativ în construcții A.03.02-96. – Ediție oficială. – Ch. : S. n., 1996. – 20 p. – 5 exemplare

46.Regulament privind conducerea și asigurarea calității NCM A.02.02-96 : Normativ în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S. n., 1996. – 11 p. – 5 exempl.

47.Regulament privind determinarea valorii de elaborare a documentelor normative în construcții NCML.01.06-2004 : Normativ în construcții. – Ch. : S. n., 2004. – 13 p. – 1 exemplar

48.Regulament privind evaluarea procesului de fabricașie a produselor folosite în construcții NCM A.03.07-98 : Normativ în construcție. – Ediție oficială. – Ch. : S. n., 1998. – 29 p. – 5 exemplare

49.Regulament privind fundamentarea proiectelor investiționale în construcții NCM L.01.07-2005 : Normativ în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S.n, 2005. – 61 p. – 1 exemplar

50.Regulament privind organismul central de certificare a produselor folosite în construcții NCM A.03.04-96 : Normativ în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S. n., 1996. – 9 p. – 5 exemplare

51.Regulament privind organizarea principală a serviciului metrologic în construcții NCM A.04.03-96 Normativ în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S. n., 1996. – 4 p. – 4 exemplare

52.Regulament privind procedura de acordare a licențelor pentru activități în construcții NCM A.02.03-2000 : Normativ în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S. n., 2000. – 24 p. – 10 exemplare

53.Regulament privind serviciul metrologic NCM A.04.02-96 : Normativ în construcții. – Ediție oficială. - Ch. : S. n., 1996. – 9 p. – 10 exemplare

54.Regulament privind stabilirea categoriilor de importanță a construcțiilor NCM E.01.02-2005 : Normativ în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S. n., 2005. – 8 p. – 1 exemplar

55.Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții NCM L.01.01-2005 : Normativ în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S. n., 2005. – 62 p. – 1 exemplar

56.Reguli de efectuare a certificării produselor folosite în construcții NCM A.03.03-98 : Normativ în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S. n., 1998. – 25 p. – 5 exemplare

57.Reguli de redactare a documentelor normative NCM A.01.04-96 : Normativ în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S. n., 1996. – 18 p. – 5 exemplare

58.Sistematizarea teritoriului și localităților. Termeni și definiții construcții B.01.01-2005 : Normativ în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S. n., 2005. – 20 p. – 1 exemplar

Page 80: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

59.Sistemul de documente normative în construcții NCM A.01.02-96 : Normativ în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S. n., 1996. – 8 p. – 1 exemplar

60.Structura și modul de lucru ale comitetelor tehnice NCM A.01.06-97 : Normativ în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S. n., 1997. – 10 p. - 3 exemplare

61.Terminologie NCM A.01.01-98 : Normativ în construcții . – Ediție oficială. – Ch. : S. n., 1998. – 7 p. – 5 exemplare

62.Termotehnica construcțiilor NCM G.04.02-99 : Normativ în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S. n., 1999. - 63 p. – 20 exemplare

Page 81: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

COD PRACTIC ÎN CONSTRUCȚII

1. Certificat energetic al clădirii CP G.04.01-2002 : Cod practic în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S.n., 2002. – 19 p. – 1 exemplar

2. Clădiri ale judecătoriilor raionale ( orășenești ) CP C.01.04.2007: Cod practic în construcții (MSP 3.02-101-2001). – Ediție oficială. – Ch. : S. n., 2007. – 30 p. – 1 exemplar

3. Controlul de inspecție asupra produselor certificate CP A.03.04-2000 : Cod practic în construcție. – Ediție oficială. - 12 p. – 10 exemplare

4. Executarea lucrărilor de izolare, protecție și finisare în construcții CP E.04.04-2005 : Cod practic în construcții. – Ediție oficială. - Ch. : S. n., 2005. – 57 p. – 1 exempl.

5. Ghid de evaluare a procesului de fabricație a produselor omogene folosite în construcții CP A.03.02-98 : Cod practic în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S.n., 1998. –Ediție oficială. – Ch. : S. n., 1998. – 71 p. – 10 exemplare

6. Ghid de evaluare a stării de artă pe baza funcționalității CP D.02.06-2014 : Cod practic în construcții. – Ediție oficială. – Ch. . S. n., 2014. – 30 p. – 1 exemplar

7. Instrucțiune cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la determinarea valorii obiectelor CP L.01.03-2000 : Cod practic în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S.n., 2000. – 30 p. – 9 exemplare

8. Instrucțiuni cu privire la proiectarea si executarea lоcașurilor de cult CP C.01.01-2000 : Cod practic în construcții C. . S. n., 2000. – Ediție oficială. - 15 p. – 5 exemplare

9. Instrucțiuni de verificare a calității și de recepție a lucrărilor ascunse și/sau instalații aferente CP A.08.01-96 : Cod practic în construcții. – Ediție oficială. - Ch. : S.n., 1996. – 21 p. – 20 exemplare

10.Instrucțiuni pentru determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea în construcții CP L.01.02-2000 : Cod practic în construcții. – Ediție oficială. - Ch. : S. n., 2000. – 10 p. - 10 exemplare

11.Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea prețurilor la producția de construcții CP L.01.05-2001 : Cod practic în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S.n., 2001. – 8 p. – 10 exemplare

12.Instrucțiuni privind determinarea cheltuielilor de deviz pentru funcționarea utilajelor de construcții CP L.01.04-2000 : Cod practic în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S.n., 2000. – 22 p. – 10 exemplare

13.Instrucțiuni privind executarea hidroizolării și protecției anticorosive cu lacuri și vopsele a suprafeților interioare din beton ale rezervoarelor de apă potabilă și industriale CP E.04.01-2001: Cod practic în construcții. – Ediție oficială. – Ch. . S.n., 2001. – 20 p. – 20 exemplare

14.Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse CP L.01.01-2012 : Cod practic în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S.n., 2012. – 44 p. – 1 exemplar

Page 82: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

15.Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrări de reglare-demarare prin metoda de resurse CP L.01.06-2005 : Cod practic în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S.n., 2005. – 23p. – 1 exemplar

16.Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea și exploatarea instalațiilor de încălzire locală pe gaz cu elemente radiante infraroșu CP G.04.03-2005 : Cod practic în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S.n., 2005. – 10 p. – 1 exemplar

17.Normative privind necesarul de tehnică rutieră pentru întreținerea drumurilor CP D.02.15-2014 : Cod practic în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S.n., 2014. – 42 p. – 1 exemplar

18.Procedura de atestare a personalului laboratoarelor de încercări în construcții : CP A.02.01-2003 : Cod practic în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S.n., 2003. – 62 p. – 1 exemplar

19.Proiectarea izolării fonice a elementelor de închidere pentru clădiri locative și sociale CP C.04.01-2007 : Cod practic în construcții. – Ediție oficială. - Ch. : S.n., 2007. – 70 p. – 1 exemplar

20.Proiectarea și construcția conductelor de gaze din țevi de propilenă și reconstrucția conductelor uzate CP G.05.03-2008: Cod practic în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S.n., 2008. – 184 p. – 1 exemplar

21.Proiectarea și construirea mansardelor CP C.01.03-2004 : Cod practic în construcții. – Ediție specială. – Ch. : S.n., 2004. – 22 p. 1 exemplar

22.Proiectarea și montarea conductelor sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din materiale de polimeri : CP Cod practic în construcții G.03.02-2006. – Ediție oficială. – Ch. : S.n., 2006. – 66 p. – 1 exemplar

23.Recomandări de utilizare a parapetelor de siguranță pe podurile rutiere CP D.02.19-2014 : Cod practic de construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S.n., 2014. – 62 p. - 1 exemplar

24.Recomandări privind proiectarea străzilor și drumurilor din localități urbane și rurale CP D.02.11-2004 : Cod practic în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S.n., 2014. – 92 p. – 1 exemplar

25.Regulament privind auditul energetic al clădirilor existente și al instalațiilor de încălzire și preparare a apei calde menajere CP G.04.02-2003 : Cod practic în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S.n., 2003. – 33 p. – 1 exemplar

26.Regulament privind lucrările de stabilizare a solurilor (pământurilor) cu stabilizatori de sol pe bază de compuși organici naturali polienzimici CP D.02.22-2014 : Cod practic în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S.n., 2014. – 78 p. – 1 exemplar

27.Regulament privind lucrările de stabilizare a pământurilor cu stabilizatori pe bază de compuși organici naturali polienzimici CP D.02.22-2016 : Cod practic în construcții. – Ediție oficială. – Ch.: S.n., 2016. – 92 p. – 1 exemplar

28.Regulament privind investigarea și evaluarea stării drumurilor CP D.02.14-2013 : Cod practic în construcții. – Ediție oficială. - Ch. : S.n., 2013. – 136 p. – 2 exemplar

Page 83: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

29.Reguli privind proiectarea accesului persoanelor cu handicap în clădirile industriale și civile CP C.01.02-2003 : Cod practic în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S.n., 2003. – 76 p. – 1 exemplar

30.Sisteme de distribuție a gazelor. Dispoziții generale de proiectare și construcție a sistemelor de distribuție a gazelor din țevi de metal și polietilenă CP G.05.01-2008 : Cod practic în construcții. – Ediție oficială. – Ch. : S.n., 2008. – 332 p. – 1 exemplar

31.Sisteme de distribuție a gazelor. Proiectarea și construcția conductelor de gaze din țevi de metal CP G.05-02-2008 : Cod practic în comstrucții. – Ediție oficială. – Ch. : S.n., 2008. – 206 p. – 1 exemplar

Page 84: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

INDICATORI DE NORME DE DEVIZ

1. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de instalații de alimentare cu apă și canalizare la construcții edilitare, civile, industriale și social-culturale Ac. - Ed. 1981, reviz. și completată la niv. an. 2001. – B. , 2001. – 300 p. – 9 exemplare2. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de construcții industriale, agrozoologice, locuințe și social-culturale C. În 3 vol. Vol. 1. – Ed. 1981, revăz. și completată la nivelul an. 1999. - B., 2001. – 311 p. - 21 exemplare3. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de construcții industriale, agrozoologice, locuințe și social-culturale C. În 3 vol. Vol. 2. – Ed. 1981, revăz. și completată la nivelul an. 1999. - B., 2001. – 350 p. - 21 exemplare4. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de construcții industriale, agrozoologice, locuințe și social-culturale C. În 3 vol. Vol. 3. – Ed. 1981, revăz. și completată la nivelul an. 1999. - B., 2001. – 318 p. - 21 exemplare5. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de drumuri D. 1981. – B., 2001. – 227 p. - 1 exemplar6. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de instalații electrice E. - Ed. reviz. și completată la nivelul an. 2001. – B., 2001. – 271 p. - 1 exemplar7. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de foraje pentru alimentări cu apă FJ. – B., 1981. – 73 p. – 1 exemplar8. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de conducte pentru transport și distribuție a gazelor și lichidelor petroliere G 1981. - Ed. reviz. și completată la nivelul an. 2002. – B., 2002 . – 242 p. – 1 exemplar9. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de conducte pentru transport și distribuție a gazelor și lichidelor petroliere G 1981. – B., 1996. – 178 p. – 8 exempl.10. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de instalații de încălzire centrală și gaze la construcții I. - Ed. 1981, reviz. și completată la niv. an. 2001. - B., 2001. – 259 p. – 4 exemplare11. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de lucrări de îmbunătățiri funciare și corecția torenților If. - Ed. 1981, reviz. și completată la niv. an. 1999. – B., 2001. 212 p. – 1 exemplar12. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de izolații la construcții și instalații Iz. Ed. 1981. – B., 2014. – 344 p. – 1 exemplar13. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de izolații la construcții și instalații Iz. - Ed. 1981, reviz. și completată la niv. an. 1999. – B., 2001. – 341 p. – 11 exemplare14. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de linii ferate normale și înguste L1. – Ediția a II-a. – B., 1983. – 167 p. 15. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de construcții pentru linii de tramvai, rețele electrice, de contract și cabluri subterane de curent continuu pentru tramvaie și troleibuze L2. – B., 1981. – 107 p. - 1 exemplar

Page 85: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

16. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de montare a utilajelor tehnologice de folosință comună și a conductelor din instalațiile tehnologice M1. În 2 vol. Vol. 2. - Ed. 1981, reviz. și completată la niv. an. 2002. – B., 2002. – 260 p. – 1 exemplar17. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de montare a utilajului tehnologic din industria chimică, petrolieră, celulozei și hârtiei M3 1983. – B., 1983. – 165 p. – 1 exemplar18. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de montare a utilajului tehnologic din industria lemnului M4 1981. – B., 1981. – 302 p. – 2 exemplare19. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de poduri P. 1981. – B., 2014. – 228 p. - 1 exemplar20. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de poduri P. 1981. – B., 2001. – 227 p. - 2 exemplare21. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de reparații la instalații de alimentare cu apă și canalizare la construcții edilitare, civile, industriale și social-culturale RpAc. - Ed. 1981, reviz. și completată la niv. an. 2000. – B. , 2001. – 210 p. – 2 exemplare22. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de restaurări și consolidări la construcții avariate civile, industriale și social-culturale RCs. În 4 vol. Vol. 1. – Ed. 1997, reviz. și completată la niv. an. 2001. – B., 2001. - 252 p. – 1 exemplar23. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de restaurări și consolidări la construcții avariate civile, industriale și social-culturale RCs. În 4 vol. Vol. 2. – Ed. 1997, reviz. și completată la niv. an. 2001. – B., 2001. - 301 p. – 1 exemplar24. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de restaurări și consolidări la construcții avariate civile, industriale și social-culturale RCs. În 4 vol. Vol. 3. – Ed. 1997, reviz. și completată la niv. an.2001. – B., 2001. - 254 p. – 1 exemplar25. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de restaurări și consolidări la construcții avariate civile, industriale și social-culturale RCs. În 4 vol. Vol. 4. – Ed. 1997, reviz. și completată la niv. an.2001. – B., 2001. - 364 p. – 1 exemplar26. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de reparații la construcții civile, industriale și social-culturale RpC. În 4 vol. Vol. 1. - Ed. 1981, reviz. și completată la niv. an. 1999. – B., 2001. – 295 p. – 2 exemplare27. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de reparații la construcții civile, industriale și social-culturale RpC. În 4 vol. Vol. 2. - Ed. 1981, reviz. și completată la niv. an. 1999. – B., 2001. – 235 p. – 2 exemplare28. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de reparații la construcții civile, industriale și social-culturale RpC. În 4 vol. Vol. 3. - Ed. 1981, reviz. și completată la niv. an. 1999. – B., 2001. – 254 p. – 2 exemplare29. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de reparații la construcții civile, industriale și social-culturale RpC. În 4 vol. Vol. 4. - Ed. 1981, reviz. și completată la niv. an. 1999. – B., 2001. – 364 p. – 1 exemplar

Page 86: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

30. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de reparații la instalații electrice RpE. - Ed. 1981, reviz. și completată la niv. an. 2001. – B., 2001. – 305 p. 2 1 exempl.31. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de reparații la instalații de alimentare cu gaze naturale RpG. - Ed. 1981, reviz. și completată la niv. an. 1999. – B. , 2002. – 169 p. – 2 exemplare32. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de reparații la instalații de încălzire centrală RpI. - Ed. 1981, reviz. și completată la niv. an. 1999. – B. , 2002. – 298 p. – 2 exemplare33. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de reparații la instalații sanitare RpS. În 2 vol. Vol. 1. - Ed. 1981, reviz. și completată la niv. an. 1999. – B.,2002. – 223 p. – 2 exemplare34. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de reparații la instalații sanitare RpS. În 2 vol. Vol. 2. - Ed. 1981, reviz. și completată la niv. an. 1999. – B.,2002. – 258 p. – 2 exemplare35. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de reparații la instalații de ventilare, climatizare și condiționare a aerului la construcții ... RpV. – Ed. 2000. – B., 2001. – 307 p. - 5 exemplare36. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de instalații sanitare S. În 2 vol. Vol. 1. - Ed. 1981, reviz. și completată la niv. an. 1999. – B. , 2002. – 202 p. - 4 exemplare37. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de instalații sanitare S. În 2 vol. Vol. 2. - Ed. 1981, reviz. și completată la niv. an. 1999. – B. , 2002. – 257 p. - 4 exemplare38. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de instalații de ventilare, climatizare și condiționare a aerului la construcții ... V. – Ed. 1981, reviz. și completată la niv. an. 1999. – B. , 2001. – 263 p. - 5 exemplare39. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de tuneluri T. – B., 1981. – 215 p. – 1 exemplar40. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de telecomunicații Tc. 1981. – B., 2001. – 338 p. – 1 exemplar41. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de termoficare Tf . - Ed. 1981, reviz. și completată la niv. an. 2002. – B., 2002. - 188 p. - 1 exemplar.42. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de terasament Ts 1981. În 2 vol. Vol. 1. – B., 2003. – 266 p. – 20 exemplare43. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de terasament Ts 1981. În 2 vol. Vol. 2. – B., 2003. – 157 p. – 20 exemplare44. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de instalații de ventilare, climatizare și condiționare a aerului la construcții... V. - Ed. 1981, reviz. și completată la niv. an. 1999. – B., 2001. – 245. 6 3 p. – 5 exemplare

Page 87: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ ȘI DESEN TEHNIC

1.Ceapă, Mihai. Geometrie descriptivă : [ pentru uzul studenților ] / Mihai Ceapă, Gheorghe Popovici. – Ch. : Evrica, 2010. 202 p. : il. – ( Seria Inginerie, Transport și Logistică ). ISBN 978-9975-941-55-6. – 1 exemplar2.Coliu, A. Desen de construcții și instalații : Man. pentru licee industriale cu profil de construcții, cl. a IX-a și a X-a. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1978. – 327 p. : il. – 1 exemplare3.Constantinescu, V. Desen tehnic de instalații / V. Constantinescu, N. Nicolaescu, M. Crăciun. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1970. – 247 p. : il. – 1 exemplar4.Cosma, Daniel. Desenul de arhitectură : Îndreptar pentru cursul de pregătire al viitorilor studenți arhitecți / Daniel Cosma. – B. : Edit. Universitară Ion Mincu, 2004. – 152 p. : il. ISBN 973-7999-10-X. – 1 exemplar5.Culegere de probleme de geometrie sintetică și proiectivă / Huschitt M., Ioanoviciu A., Mihăileanu N. N. [ et al. ]. B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1971. – 481 p. : il. – 1 exemplar6.Desen tehnic. Cotarea / Mihai Ceapă, Gheorghe Popovici, Tudor Rusu, Alexei Botez. – Ch. : Tehnica-Info, 2002. – 294 p. : il. ISBN 9975-63-144-4. – 1 exemplar 7.Desen tehnic de construcții : Prescripții generale conform standardelor în vigoare : Suport seminar / Hanna Cristina Popescu, Mădălin Iliescu, Otilia Marinela Dumitru [et al.]. – B. : Matrix, 2008. – 64 p. : il. ISBN 978-973-755-322-5. – 4 exemplare

8. Desenul tehnic de construcții de mașini : Man. pentru stud. din învăț. super. / G. P. Viatkin, A. N. Andreeva, A.K. Boltuhin [et al.]. - Ch. : Lumina, 1991. – 344 p. : il. ISBN 5-372-00757-5. – 8 exemplare

9. Desen tehnic industrial : Elemente de proiectare / E. Vasilescu, D. Marin, A. Zgură [et al.]. - Ed. a 2-a. – B. : Edit. Tehnică, 1995. – 316 p. : il. ISBN 973-31-0679-8. – 3 exemplare

10.Feldman, Felix. Design – de la exercițiu didactic spre performanța profesională / Felix Feldman. – Cluj-Napoca : Risoprint, 2008. – 114 p. : il. ISBN 978-973-751-681-7. – 2 exemplare

11.Florea, Veronica. Desen de construcții și instalații : Man. pentru cl. a X-a, licee industriale cu profil de construcții / Veronica Florea, Elena Tonciu, Vasile Sîrbu. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1993. – 188 p. : il. ISBN 973-30-2156-3. – 2 exemplare

12.Gheorghiu, Monica. Îndrumător pentru desen tehnic de construcții. Anul 1 / Monica Gheorghiu, Mirela Chelcea. – B. : Matrix, 2002. – 49 p. : il. ISBN 973-685-182-6. – 1 exemplar

Page 88: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

13.Guțu, Alisia. Desen tehnic de construcții și instalații / Alisia Guțu. – Ed. a 2-a. - Ch. : Tehnica-Info, 2007. – 175 p. : il. ISBN 9975-910-23-8. – 85 exemplare

14.Guțu, Alisia. Desen tehnic de construcții și instalații : Man. pentru colegii și școli profesional-tehnice cu profil de construcții / Alisia Guțu. – Ch. : Edit. Tehnica, 1997. – 176 p. : il. ISBN 9975-910-23-8. – 119 exemplare

15.Husein, Gheorghe. Desen tehnic : Man. pentru cl. a X-a, licee tehnologice cu profil tehnic /Gheorghe Husein, Maria Mănescu, Gheorghe Oprea. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 2003. – 100 p. : il. ISBN 973-30-2213-6 - 1 exemplar

16.Husein, Gheorghe. Desen tehnic / Gheorghe Husein, Mihail Tudose. – Ch. : Știința, 1993. – 512 p. : il. ISBN 5-376-01736-2 – 192 exemplare

17.Husein Cheorghe. Desen tehnic de specialitate : Man. pentru licee industriale, agricole, silvice și de metrologie, cl. a IX-a și a X-a, și școli profesionale. Anul I și II / Gheorghe Husein, Mihail Tudose. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1992. – 284 p. : il. ISBN 973-30-2152-0. – 2 exemplare

18.Husein, Gheorghe. Desen tehnic de specialitate : Man. pentru licee industriale, cl.a XI-a și a XII-a, și școli profesionale, anul III / Gheorghe Husein, Mihail Tudose. – D. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1995. – 116 p. : il. ISBN 973-30-4253-6. – 7 exemplare

19.Ignat, Carmina. Desen tehnic : Chid practic ( standarde generale ) / Carmina Ignat. – Ch. : Tehnica-Info, 2001. – 175 p. ISBN 9975-63-032-4. – 1 exemplar

20.Ignat, Carmina Petronela. Desen tehnic industrial / Carmina Petronela Ignat. – Ch. : Tehnica-Info, 2005. – 190 p. ISBN 9975-63-180-0. – 1 exemplar

21.Mihăileanu N.N. Geometria în spațiu : Man. Pentru anul II licee / N.N. Mihăileanu, C. Ionescu-Bujor, C. Ionescu-Țiu. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1976. – 150 p. – 1 exemplar

22.Pleșcan, Tudor. Geometrie descriptivă și desen proiectiv : Expunere concisă pentru studenți / Tudor Pleșcan. – Ch. : Tehnica-Info, 2010. – 180 p. ISBN 978-9975-63-316-1. – 2 exemplare

23.Pleșcan. Tudor. Grafica inginerească ( vol. 1 ) / Tudor Pleșcan. – Ch. : Tehnica, 1996. – 300 p. – ISBN 5-7790-0327-0. – 1 exemplar

24.Pleșcan, Tudor. Grafica inginerească : Desen industrial / Tudor Pleșcan. – Ch. : Tehnica-Info, 2003. - 341 p. – ISBN 9975-910-60-2. – 2 exemplare

25.Premont, Rose-Marie de. Desenul : Ghid practic / Rose-Marie de Premont; Trad. de Marcela Albu. – B. : Teora, 2012. – 224 p. : il. ISBN 978-973-20-1308-3. - 2 exemplare

26.Rădulescu, Constantin. Desen tehnic de specialitate ( construcții ) : Man. pentru an. III, școli speciale. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1999. - ! exemplar

27.Reprezentări axonometrice în desenul industrial / V., Luis, C., Racocea, C., Ignat [ et al. ]. - Ch. : Edit. Tehnica, 1995. – 228 p. : il. ISBN 5-7790-0188-X. – 1 exemplar

28.Sîrbu, Vasile. Desen de construcții. Desen geometric și proiectativ : Man. pentru cl. a IX-a licee industriale, școli profesionale cu profil de construcții-montaj /

Page 89: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

Vasile Sîrbu. - B. : Edit. Didactică ți Pedagogică, 1993. – 127 p. : il. – ISBN 973-30-2828-2. – 27 exemplare

29.Vrînceanu, Stelian. Desen tehnic și ornamental în industria lemnului : Man. pentru cl. a IX-a și a X-a și anul I și II scoli profesionale / Stelian Vrînceanu. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1997. – 136 p. : il. ISBN 973-30-5104-7. – 1 exemplar

30.Vrînceanu, Stelian. Desen tehnic și ornamental în industria lemnului : Man. pentru cl. a IX-a și a X-a și anul I și II scoli profesionale / Stelian Vrînceanu. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1993. – 132 p. ISBN 973-30-2819-3. – 1 exemplar

31.Vrînceanu, Stelian. Desen tehnic și ornamental în industria lemnului : Man. pentru cl. a XI-a și a XII-a și anul III scoli profesionale / Stelian Vrînceanu, Vasile Năstase, Radu Țăranu. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1997. – 96 p. : il. ISBN 973-30-5104-8. – 1 exemplar

32.Vrînceanu, Stelian. Desen tehnic și ornamental în industria lemnului : Man. pentru cl. a XI-a și a XII-a și anul III școli profesionale / Stelian Vrînceanu, Vasile Năstase, Radu Țăranu. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1992. – 132 p. : il. ISBN 973-30-2158-X. – 1 exemplar

33.Большаков В. П. Инженерная и компьютерная графика : Практикум / В. П. Большаков. – СПб. : БХВ-Петербург, 2004. – 592 с. : ил. – ISBN 5-94157-479-7. – 1 еxemplar

34.Брилинг Н. С. Задания по черчению : Учеб. пособие для техникумов / Н. С. Брилинг. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Стройиздат, 1984. – 256 с. : ил. – 194 exemplare

35.Брилинг Н. С. Черчение : Учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений / Н. С. Брилинг. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Стройиздат, 1989. – 420 с. : ил. ISBN 5-174-00018-5. – 39 exemplare

36.Будасов Б. В. Строительное черчение : Учебник для вузов / Б. В. Будасов, В. П. Каминский. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Стройиздат, 1990. – 464 с . : ил. ISBN 5-274-00986-7. -2 exemplare

37.Bасюк В. Учимся писать шрифты вместе с Владимиром Васюком / В. Власюк. – Минск : Попурри, 2004. – 64 с. : ил. ISBN 85-483-053-5/ - 1 exemplar

38.Георгиевский О. В. Художественно-графическое оформление архитектурно-строительных чертежей / О. В. Георгиевский. – М. : Архитектура-С, 2004. – 80 с. : ил. ISBN 5-274-01748-7. – 1 exemplar

39.Гордеенко Н. А. Черчение : Учебник для 9-го кл. общеобразовательных учреждений / Н. А. Гордеенко, В. В. Степакова. - М. : Астрель, 2004. – 267 с. : ил. ISBN 5-17-009053-6. – 14 exemplare

40.Декоративные шрифты : Для худож.- оформит. работ / Сост. : Г. Ф. Кликушин. – М. : Архитектура-С, 2005. ISBN 5-9647-0049-7. – 1 exemplar

Page 90: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

41.Дружинин Н. С. Черчение : Учебник для немашиностроит. спец. техникумов / Н. С. Дружинин, Н. Т. Чувиков. – М. : Высш. школа, 1982. – 224 с. : ил. – 1 exemplar

42.Касахара К. Оригами для Знатоков / К. Касахара, Т. Такахама. – S. i. : ALSIO, 1993. - 167 c. : ил. ISBN 5-86892-080-5. – 1 exemplar

43.Кириллов А. Ф. Чертежи строительные : Учеб. пособие для техникумов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Стройиздат, 1985. – 312 с. : ил. – 42 exemplare

44.Кириллов А. Ф. Черчение и рисование : Учебник для техникумов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. школа, 1987. -352 с. : ил. - 292 exemplare

45.Климухин А. Г. Начертательная геометрия : Учебник для вузов / А. Г. Климухин. – 2-е изд., переpаб. и доп. – М. : Стройиздат, 1978. – 334 с. : ил. – 46 exemplare

46.Короев Ю. И. Черчение для строителей : Учебник для ПТУ. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. школа, 1987. – 256 с. : ил. – 114 exemplare

47.Королев Ю. И. Начертательная геометрия : Учебник для вузов / Ю. И. Королев. – СПб. : Питер, 2006. – 252 с. : ил. – ( Учебник для вузов ). – ISBN 5-469-00349-5. – 1 exemplar

48.Кудряшев К. В. Архитектурная графика : Учеб. пособие / К. В. Кудряшев. – М. : Архитектура-С, 2004. – 312 с. : ил. –ISBN 5-9647-0020-9. – 1 exemplar

49.Кузнецов Н. С. Начертательная геометрия : Учебник для строит. вузов / Н. С.Кузнецов. – М. : Высш. школа, 1969. – 501 с. : ил. – 30 exemplare

50.Лосев Н. В. 200 олимпиадных задач по начертательной геометрии : Практ. пособие / Н. В. Лосев. - М. : Высш. школа, 1992. – 144 с. : ил. ISBN 5-06-001920-9. – 1 exemplar

51.Мерзон Э. Д. Задачник по машиностроительному черчению : Учеб. пособие для вузов / Э. Д. Мерзон. – Изд. 6-е, перераб. и доп. – М. : Высш. школа, 1990. – 288 с. : ил. ISBN 5-06-000692-1. – 1 exemplar

52.Миронова Р. С. Сборник заданий по черчению : Учеб. пособие для немашиностроит. спец. техникумов / Р. С. Миронова, Б. Г. Миронов. – М. : Высш. школа, 1984. – 264 с. : ил. – 94 exemplare

53.Пугачев А. С. Задачи-головоломки по черчению / А. С. Пугачев. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Л. : Судостроение, 1971. – 240 с. : ил. – 1 exemplar

54.Coловьев С. А. Задачник по черчению и перспективе : Учеб. пособие / С. А. Соловьев, Г.В. Буланже, А. К. Шульга. – Изд. 2-е, доп. – М. : Высш. школа, 1988. – 368 с. : ил. – 37 exemplare

55.Соловьев С. А. Перспектива : Учеб. пособие для учащихся художественно-графических отделений пед. училищ / С. А. Соловьев. - М. : Просвещение, 1981. – 144 с. : ил. – 10 exemplare

56.Соловьев С. А. Черчение и перспектива : Учебник / С. А. Соловьев, Г. В. Буланже, А. К. Шульга. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Высш. школа, 1982. – 320 з. : ил. – 72 exemplare

Page 91: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

57.Суворов С. Г. Машиностроительное черчение в вопросах и ответах : Справочник / С. Г. Суворов, Н. С. Суворова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Машиностроение, 1992. – 368 с. : ил. ISBN 5-217-01125-4. – 2 exemplare

58.Tопографическое черчение : Учебник для вузов / Н. Н. Лосяков, П. А. Скворцов, А. В. Каменский и др. – М. : Недра, 1986. -325 с. : ил. – 2 exemplare

59.Хрящев В. Г. Моделирование и создание чертежей в системе AutoCAD / В. Г. Хрящев, Г. М. Шипова. – СПб. : БХВ-Петербург, 2004. – 211 с. : ил. ISBN 5-94157-399-5. – 1 exemplar

60.Черчение : Учеб. пособие для студ. пед. ин-тов / Д. М. Борисов, Е. А. Василенко, Б. А. Ляпунов, М. Н. Макарова. – М. : Просвещение, 1987. – 352 с. : ил. – 1 exemplar

61.Якубович А. А. Задания по черчению для строителей : Практ. пособие. – 2-е изд., перераб. – М. : Высш. школа, 1989. – 232 с. : ил. – 2 exemplare

Page 92: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

62.Anghel, F. PASCAL pe înțelesul tuturor / F. Anghel. – Galați : BEGA, 1992. – 170 p. – 11 exemplare

63.Ariton, Viorel. Fundamente ale tehnologiei informației și comunicațiilor / Viorel Ariton. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 2003.( 2019 ). – 268 p. – 1 exemplar

64.Banciu, D. Sisteme automatizate de informare și documentare / D. Banciu. – B. . Edit. Tehnică, 1997. – 143 p. : il. – ( Col. Biblioteca Bibliologică ). – 2 exemplare

65.Barbu, Gheorghe. Modele de simulare cu aplicații în fiabilitate / Gheorghe Barbu. – B. : Edit. Tehnică, 1992. – 112 p. 973-31-0392-6. - 1 exemplar

66.Băduț, Mircea. AutoCAD-ul în trei timpi : Ghidul proiectării profеsionale / Mircea Băduț. – Ed. a 2-a. – Iași : Polirom, 2006. – 248 p. : il. – ( Profesional. Practic ). ISBN 973-46-0457-0. – 1 exemplar

67.Băduț, Mircea. Sisteme geoinformaționale ( GIS ) pentru electroenergetică / Mircea Băduț. - Iași : Polirom, 2008. – 248 p. : il. – ISBN 978-973-46-1025-9. – 1 exemplar

68.Bărbat, Boldur. Informatica industrială : Ingineria programării în timp real. Vol. 1 / Boldur Bărbat, Florin Gh. Filip. – B. . : Edit. Tehnică, 1997. – 286 p. – ISBN973-31-1003-7. – 10 exemplare

69.Benchimol, Guy. Sisteme expert în întreprindere / Guy Benchimol, Pierre Levine, Jean-Charles Pomerol; trad. și adaptare în lb. română M. Moise. - B. : Edit. Tehnică, 1993. – 248 p. : il. ISBN 973-31-0471-X. – 3 exemplare

70.Berzan, Ștefan. PC Programming : Tests, problems, C codes for labor works / Ștefan Berzan. – Ch. : Edit. ASEM, 2004. – 96 p. : il. ISBN 9975-75-246-2. – 3 exemplare

71.Bolun, Ion. Bazele informaticii aplicate / Ion Bolun, Ion Covalenco. – Ed. a 2-a, revăz. și completată. – Ch. : Edit. ASEM, 2001. – 615 p. ISBN 9975-75-117-2. – 2 exemplare

72.Bostan, Gheorghe. Culegere de probleme de informatică : Pentru învățământul preuniversitar / Gheorghe Bostan. – Ch. : Lumina, 1996. – 355 p. – ISBN 9975-65-048-1. – 1 exemplar

73.Botoșanu, Mihai. Elemente de modelare și analiză numerică : Informatică : Material didactic pentru licee și colegii / Mihai Botoșamu, Ion Secrieru, Vitalie Zavadschi. – Ch. : Univers Pedagogic, 2006. – 132 p. ISBN 978-9975-9831-1-2. - 50 exemplare

74.Bremner L. M. Intranet – mică enciclopedie / L. M. Bremner, A. F. Iasi, Al. Servati. – B. : ALL Educațional, 1998. – 466 p. ISBN 973-9392-12-1. – 1exemplar

Page 93: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

75.Brut, Mihaela. Instrumente pentru E-LEARNING : Ghidul informatic al profesorului modern / Mihaela Brut. – Iași : Polirom, 2006. – 248 p. – ( Seria WEB ). ISBN 973-46-0251-9. – 1 exemplar

76.Brut, Mihaela. Prezentări multimedia pe Web : Limbajele XHTML+TIME și SMIL / Mihaela Brut, Sabin Buraga. – Iași : Polirom, 2004. – ISBN 973-681-521-8. – 1 exemplar

77.Carnegie, Dale. Secretele succesului în era digitală : Cum să vă faceți prieteni și să deveniți influent / Dale Carnegie & Associates, Inc. Brent Cole; trad din lb engl. de Ruxandra Apetrei. – B. : Curtea Veche, 2010. – 248 p. – ISBN978-973-606-588-478-6. – 1 exemplar

78.Ceapâru, Mihai. Comunicația prin intermediul rețelelor de calculatoare / Mihai Ceapâru. – B. : Edit. Tehnică, 1996. – 264 p. : il. ISBN 973-31-0761-1. – 2 exemplare

79.Cerchez, Emanuela. Informatică : Culegere de probleme pentru liceu / Emanuela Cerchez. – Iași : Polirom, 2002. – 240 p. – ISBN 978-973-68-1088-6. – 1 exemplar

80.Cerchez, Emanuela. Informatică : Man. pentru cl. a X-a. Filiera teoretică. Profilul matematică-informatică / Emanuela Cerchez, Marinel Șerban. – Iași : Polirom, 2000. - 199 p. – ISNM 973-683-485-9. – 1 exemplar

81.Cerchez, Emanuela. Internet : Utilizarea rețelei Internet. Proiectarea paginilor Web : Man, opțional pentru liceu / Emanuela Cerchez. – Iași : Polirom, 2000. – 256 p. – ISBN 973-683

82.Chelcea, Mirela. AutoCAD 2D / Mirela Chelcea, Monica Gheorghiu, Liliana Florentina Dumitru. - Ed. a II-a : conține aplicații cu specific de construcții civile . – B. : Matrix Rom, 2007. -238 p. : il. ISBN 978-973-755-261-7. – 1 exemplar

83.Ciobanu, Octavian. Proiectare cu ajutorul calculatorului / Octavian Ciobanu. – B. : Matrix Rom, 2001. – 202 p. : il. ISBN 973-685-222-9. – 1 exemplar

84.Ciocoiu, Mihai. Inițiere în programare / Mihai Ciocoiu, Doina Cașcaval, Adriana Pastravanu. – Iași : Edit. „Gh. Asachi”, 1993. -252 p. : il. ISBN 973-96222-1-6. – 1 exemplar

85.Coandă, Ilie. Acces : Ghid de inițiere ( Proiectarea și utilizarea Bazelor de Date ) / Ilie Coandă. – Ch. : Evrica, 2001. – 99 p. : il. – ( Seria Teorie economică. Matematică. Informatică ). ISBN 9975-941-81-8. – 4 exemplare

86.Covalenco, Ion. Bazele informaticii aplicate / Ion Covalenco, Olga Chicu. – Ed. nouă. – Ch. : S.n., 2012. -428 p. : il. ISBN 978-9975-53-160-3. – 1 exemplar

87.Curteanu, Silvia. Excel prin exemple / Silvia Curteanu. – Iași : Polirom, 2004. – 352 p. : il. ISBN 973-681-762-8. – 1 exemplar

88.Dicționar de informatică / Trad. de C. Chiculescu, L. Nicolae, E. Bițu. – B. : Niculescu, 2000. -427 p. : il. – ( LAROUSSE ). ISBN 973-568-312-1. – 2 exemplare

Page 94: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

89.Didulescu, Caius. Informatică pentru măsurători terestre și cadastru : note de curs și lucrări practice / Caius Didulescu. – B. : Conspress, 2009. – 208 p. – ( Carte universală ). ISBN 978-973-100-091-6. – 1 exemplar

90.Dospinescu, Octavian. Dezvoltarea aplicațiilor în Visual Basic.NET / Octavian Dospinescu. – Iași : Polirom, 2004. – 328 p. : il. ( Pofesional. Practic ). ISBN 873-681-691-5. – 1 exemplar

91.Frunză, Valentin. Inițiere în limbajul de programare QBASIC / Valentin Frunză, Raisa Puia, Grigore Secrieru. – Ch. : Evrica, 2002. – 130 p. : il. ISBN 9975-941-83-4. – 1 exemplar

92.Gallo, Carmine. Steve Jobs. Secretele inovației : Principii radicale pentru un succes răsunător / Carmine Gallo; trad. din lb. engl. de Alexandru Valentin Spirescu. – B. : Curtea Veche, 2011. – 320 p. : il. ISBN 978-606-588-247-8. - 1 exemplar

93.Georgescu, Horia. Programare concurentă : Teorie și aplicații / Horia Georgescu. – B. : Edit. Tehnică, 1996. – 238 p. ISBN 973-31-0895-2. – 2 exemplare

94.Ghid de profile profesionale în informatică : Micromonografii profesionale. – B. : Edit. Tehnică, 1995. – 174 p. – ISBN 973-31-0863-4. – 3 exemplare

95.Gookin, Dan. PC pentru toți / Dan Gookin, Alexandru Rathbone; trad. de A. Corbulescu, I. M. Manea, V. Pascu. – B. : Teora, 1997. – 400 p. : il. – ISBN 973-6-1-300-6. – 1 exemplar

96.Grafica pe calculator în limbajul PASCAL și C : Implementare și aplicații. În 2 vol. Vol. 1 : Implementare. – B. : Edit. Tehnică, 1992. – 209 p. Il. ISBN 973-31-0408-6. – 5 exemplare

97.Grafica pe calculator în limbajul PASCAL și C : Implementare și aplicații. În 2 vol. Vol. 2 : Aplicații. – B. : Edit. Tehnică, 1992. – 251 p. Il. ISBN 973-31-0406-X. – 15 exemplare

98.Grama, Vasile. Sisteme geoinformaționale : Curs / Vasile Grama. – Ch. : Tehnica-Info, 2009. – 134 p. : il. ISBN 978-9975-63-235-5. – 20 exemplare

99.Gremalschi, Anatol. Informatică : Man. pentru cl. a 10-a / Anatol Gremalschi, Iiurie Mocanu, Ludmila Gremalschi; Min. Educației al Rep. Moldova. – Ch. : Știința, 2012. – 188 p. ISBN 978-9975-67-818-6. – 65 exemplare

100.Gremalschi, Anatol. Informatică : Structura calculatorului : Man. pentru cl. a 10-a / Anatol Gremalschi, Iurie Mocanu, Ludmila Gremalschi; Min. Educației al Rep. Moldova. – Ch. : Știința, 2007. – 188 p. : il. ISBN 978-9975-67-237-5. – 26 exemplare.

101.Gremalschi, Anatol. Informatică : Man. pentru cl. a 11-a / Anatol Gremalschi; Min. Educației al Rep. Moldova. – Ch. : Știința, 2014. – 192 p. : il. ISBN 978-9975-67-877-3. – 10 exemplare.

102.Gremalschi, Anatol. Informatică : Man. pentru cl. a 11-a / Anatol Gremalschi; Min. Educației al Rep. Moldova. – Ch. : Știința, 2014. – 192 p. : il. ISBN 978-9975-67-877-3. – 10 exemplare.

Page 95: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

103.Gremalschi, Anatol. Informatică : Man. pentru cl. a 11-a / Anatol Gremalschi; Min. Educației al Rep. Moldova. – Ch. : Știința, 2008. – 192 p. : il. ISBN 978-9975-67613-7. – 31 exemplare.

104.Gremalschi, Anatol. Informatică : Man. pentru cl. a 12-a / Anatol Gremalschi, Sergiu Corlat, Andrei Braicov; Min. Educației al Rep. Moldova. – Ch. : Știința, 2010. – 144 p. : il. ISBN 978-9975-67-714-1. – 2 exemplare.

105.Gremalschi, Anatol. Informatică. Limbajul Pascal : Man. pentru cl. a IX-XI / Anatol Gremalschi, Iurie Mocanu, Ion Spinei. – Ch. : Știința, 2005. – 256 p. : il. ISBN 9975-67-502-6. – 11 exemplare

106.Gremalschi, Anatol. Informatică. Limbajul Pascal : Man. pentru cl. a IX-XI / Anatol Gremalschi, Iurie Mocanu, Ion Spinei. – Ch. : Știința, 2003. – 256 p. : il. ISBN 9975-67-352-X. – 14 exemplare

107.Gremalschi, Anatol. Informatică. Limbajul Pascal : Man. pentru cl. a IX-XI / Anatol Gremalschi, Iurie Mocanu, Ion Spinei. – Ch. : Știința, 2003. – 256 p. : il. ISBN 9975-67-352-X. – 14 exemplare

108.Gremalschi, Anatol. Informatică. Limbajul Pascal : Man. pentru cl. a IX-XI / Anatol Gremalschi, Iurie Mocanu, Ion Spinei. – Ch. : Știința, 2001. – 256 p. : il. ISBN 9975-67-219-1. – 12 exemplare

109.Gremalschi, Anatol. Informatică. Limbajul Pascal : Man. pentru cl. a IX-XI / Anatol Gremalschi, Iurie Mocanu, Ion Spinei. – Ch. : Știința, 1999. – 256 p. : il. ISBN 9975-67-103-9. – 18 exemplare

110.Informatică : Man. pentru cl. a 12-a / Mihail Botoșanu, Andrei Sacara, Ion Covalenco [ et al. ]. – Ch. : Epigraf, 2008. – 216 p. : il. ISBN 978-9975-948-10-7. -50 exemplare

111.Ionescu, Ion. Fotogrametrie : Modelarea digitală altimetrică a terenurilor / Ion Ionescu. – B. : Matrix Rom, 2004. – 215 p. . il. ISBN 973-685-734-4. – 3 exemplare

112.Iorgulescu, Ionela. Internet : Poșta electronică standard / Ionela Iorgulescu. – B. : Edit. Tehnică, 1995. – 163 p. : il. ISBN 973-31-0737-9. – 2 exemplare

113.Kalisz, Eugenia. Inițiere în Turbo Pascal / Eugenia Kalisz, Valentin Cristea, Irina Athanasiu. – B : : Teora, 1999. – 152 p. : il. – ( Seria Calculatoare personale, nr. 37 ). ISBN 973-601-182-2. – 1 exemplar

114.Mallender, Ariane. Cum să scrii pentru multimedia : tehnici de scriere interactivă. Rezumatul. Derularea. Scenariu / Ariane Mallender; trad. de Oana Drăgănescu. – Iași : Polirom, 2008. – 232 p. : il. – ( Collegium.Media ). ISBN 978-973-46-1137-9. – 1 exemplar

115.Mârșanu, Radu. Informatică generală : Sisteme de calcul și operare; Microprocesoare; Procesare de text și tabele; Introducere în programare / Radu Marșanu. – B. : Edit. Tehnică, 1995. – 352 p. ISBN 973-31-0956-8. – 2 exemplare

116.Miloșescu, Mariana. Informatică : intensiv și neintensiv – Modulul 1-BD : Baza de date : Man. pentru cl. a 12-a / Mariana Miloșescu. – B. : Edit. Didactică

Page 96: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

și Pedagogică, 2016 – 103 p. : il. ISBN 978-973-30-1873-5. – 1 exemplar

117.Miloșescu, Mariana. Informatică : intensiv și neintensiv – Modulul 2-SGBD : Sisteme de gestiune a bazelor de date, B. Programare Visual FoxPro (Microsoft) : Man. pentru cl. a 12-a / Mariana Miloșescu. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 2016. –240 p. : il. ISBN 978-973-30-1874-2. – 1 exemplar

118.Miloșescu, Mariana. Informatică : intensiv și neintensiv – Modulul 3 POO și PV : Programare orientată și programare vizuală : Man. pentru cl. a 12-a / Mariana Miloșescu. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 2016. – 222 p. : il. ISBN 978-973-30-1875-9. – 1 exemplar

119.Miloșescu, Mariana. Tehnologia informației și a comunicațiilor – TIC 4 : Man. pentru cl. a XI-a și a XII-a. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 2016 (2019). – ISBN 978-606-0265-3. - 1 exemplar

120.Moraru, Vasile. Produse SOFT : Word for WINDOWS : Ciclu de prelegeri. P. 1 / Vasile Moraru, Liviu Carcea. – Ch. : Departamentul editorial-poligrafic al U.T.M., 1997. – 87 p. – 1 exemplar

121.Nossiter, Jochua C. Utilizare Excel 5 pentru Windows : Ușor și repede / Joshua C. Nossiter; trad. din lb. engl. de Călin Suciu. – B. : Teora, 1997. – 351 p. . il. ISBN 973-601-359-6. – 1 exemplar

122.Oprescu, Daniela. Informatică economică : Man. pentru licee de informatică, cl. a XI-a / Daniela Oprescu. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1993. – 144 p. : il. ISBN 973-30-2838-X. – 11 exemplare

123.Petrescu, Florian. Sisteme informatice geografice în urbanism și amenajarea teritoriului / Florian Petrescu. – B. . Matrix rom, 2007. – 218 p. : il. ISBN 978-973-755-153-5. – 6 exemplare

124.Schmenk, Andreas. Multimedia și lumile virtuale / Andreas Schmenk, Arno Watjen, Rainer Kothe. – B. : Enciclopedia RAO, 2000. – 48 p. – ( Ce și cum ). ISBN 973-8175-02-X. – 1 exemplar

125.Sisteme informaționale pentru afaceri / Dumitru Oprea, Dinu Airinei, Marin Fotache : coord. – Iași : Polirom, 2002. – 392 p. ISBN 973-681-114-X. – 1 exemplar

126.Spircu, Tiberiu. Corel DRAW ! : Prezentare prin exemple / Tiberiu Spircu, Claudia Spircu. – B. : Teora, 1994. – 126 p. : il. ( Colecția Calculatoare personale ). – ISBN 973-601-120-8. – 2 exemplare

127.Turturea, Doru. Aplicații WINDOWS de tip Client / Server Lotus Notes / Doru Turturea. – B. : Edit. Tehnică, 1995. – 512 p. ISBN 973-31-0901-9. – 1 exemplar

128.Volneanschi, Aurelian. Lucrări de laborator la informatică și tehnica de calcul / Aurelian Volneanschi. – Ch. : Universitas, 1993. – 120 p. ISBN 5-362-01028-X. - 18 exemplare

129.White, Ron. Cum funcționează calculatoarele / Ron White; trad. : Dorel Sorin Voin. – B. : B.I.C.ALL, 2002. – 400 p. ISBN 973-571-401-9. – 1 exemplar

Page 97: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

130.Windows. Word. Excel. Acces : Material didactic în ajutorul cadrelor didactice, elevilor și utilizatorilor / Alc. : Grigore Vasilache, Iurie Mocanu, Ion Covalenco [ et al. ]. – Ch. : Centrul noilor Tehnologii Informaționale, 1999. – 184 p. ISBN 9975-9989-0-9. – 1 exemplu

131.Woodcock, JoAnne. PC pentru începători / JoAnne Woodcock; trad. de Laurențiu Dorin Nicolae. – B. : Teora, 2001. – 224 p. – ( Ghidul Microsoft pentru începători ). – ISBN 973-20-0148-8. – 1 exemplar

132.Zaharia, Camelia. Să învățăm să programăm / Camelia Zaharia, Marian Zaharia. – B. : Edit. Tehnică, 1992. – 184 p. ISBN 973-31-0433-7. - 18 exemplare

133.Большаков В. П. Инженерная и компьютерная графика : Практикум / В. П. Большаков. – СПб. : БХВ-Петербург, 2004. – 592 с. ISBN 5-94157-479-77 – 1 exemplar

134.Воген, Тэй. Мультимедиа : Инструменты; Приемы; Возможности; Графика; Аудио; Видео; Текст; Internet : Практич. pуководство. – Минск : Попурри, 1997. – 504 с. : ил. ISBN 985-438-039-4. – 1 exemplar

135.Гремальски, Анатол. Информатика : Структура компьютера : Учебник для 10-го класса / Анатол Гремальски, Юрие Мокану, Лудмила Гремальски : trad. din lb. română : A. Malearovschi, M. Musteață. – Ch. : Știința, 2012. – 188 p. : il. ISBN 978-9975-67-821-6 – 2 exemplare

136.Гремальски, Анатол. Информатика : Методы программирования : Учебник для 11-го класса / Анатол Гремальски. – Ch. : Știința, 2005. – 104 p. ISBN 9975-67-478-X. – 3 exemplare

137.Гремальски, Анатол. Информатика : Учебник для 12-го класса / Анатол Гремальски, Сержиу Корлат, Андрей Брайков; trad. : Irina Ciobanu. – Ch. : Știința, 2010. – 144 p. ISBN 9975-67-726-4. – 8 exemplare

138.Гремальски, Анатол. Информатика. Язык программирования ПАСКАЛЬ : Учебник для IX-XI кл. / Анатол Гремальски, Юрие Мокану, Ион Спиней. – Ch. : Știința, 2004. – 272 p. ISBN 9975-67-454-2. – 13 exemplare

139.Гремальски, Анатол. Информатика. Язык программирования ПАСКАЛЬ : Учебник для IX-XI кл. / Анатол Гремальски, Юрие Мокану, Ион Спиней. – Ch. : Știința, 2000. – 270 p. - 1 exemplar

140.Касьян А. П. ArchiCAD 8 : Проектирование и дизайн зданий, интерьеров и экстерьеров : Самоучитель / А. П. Касьян. – М. : Диалектика, 2004. – 235 с. : ил. ISBN 5-8459-0641-5. – 1 exemplar

141.Ковтанюк Ю. С. CorelDRAW 11 для дизайнеров / Под ред. С. В. Солоньяна. – М. : СПб.-Киев, Юниор ДиаСофтЮП, 2003. – 1040 с. : ил. ISBN 5-93772-063-6. – 1 exemplar

142.Коупстейк, Стивен. ACCESS 97 ( Шаг за шагом ) / Стивен Коупстейк; пер. с англ. – М. : Бином, 1998. – 208 с. : ил. – ISBN 5-7989-0020-7. – 1 exemplar

Page 98: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

143.Коупстейк, Стивен. EXCEL 97 ( Шаг за шагом ) / Стивен Коупстейк; пер. с англ. – М. : Бином, 1998. – 224 с. : ил. – ISBN 5-7989-0018-5. – 1 exemplar

144.Ларченко, Дмитрий. Интерьер : Дизайн и компьютерное моделирование / Дмитрий Ларченко, Анастасия Келле-Пелле. –СПб. : Питер, 2008. – 478 с. : ил. + СD. – ISBN 978-5-91180-010-9. – 1 exemplar

145.Миловская О. С. Дизайн архитектуры и интерьеров в 3d Max / О. С. Миловская. – СПб. : БХВ-Петербург, 2008. – 320 с. : ил. ISBN 978-5-9775-0051-7. – 1 exemplar

146.Пташинский В. С. 100% самоучитель. Дизайн квартиры на компьютере : создание проекта, подготовка к ремонту, подбор материалов и мебели, оформление договоров / В. С. Пташинский. – М. : Триумф, 2008. – 320 с. : ил. + СD-Rom. – ( Серия 100% ). ISBN 978-5-89392-350-6. – 1 exemplar

147.Тимофеев Г. С. Графический дизайн / Г. С. Тимофеев, Е. В. Тимофеева. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 320 с. : ил. – ( Учебный курс ). – ISBN 5-222-04697-4. – 1 exempl.

148.Фелистов Э. С. Архитектурно-пространственное моделирование проектных решений в программе ArchiCAD : Справ. пособие / Э. С. Фелистов. – М. : Познавательная книга плюс, 1999. – 192 с. : ил. – ( Кратко, доступно, просто ). – ISBN 8321-0016-6. – 1 exemplar

149.Фелистов Э. С. Как создать архитектурный проект в программе ArchiCAD 8.0 / Э. С. Фелистов. – Изд. 3-е, доп. и испр. – М. : Новый издательский дом, 2004. – 496 с. : ил. ISBN 5-9643-0019-7/ - 1 exemplar

150.Хрящев В. Г. Моделирование и создание чертежей в системе AutoCAD / В. Г. Хрящев, Г. М. Шипова. – СПб. : БХВ-Петербург, 2004. – 224 с. : ил. ISBN 5-94157-399-5. - 1 exemplar

151.Чекатков А. А. Трехмерное моделирование в AutoCAD : Руководство дизайнера / А. А. Чекатков. – М. : Экспо, 2006. – 496 с. : ил. + CD. – ( Мастер – класс ). ISBN 5-699-16041-8. – 1 exemplar

152.Шапошников А. С. AutoCAD – проектировщику / А. С. Шапошников. – М. : Майор, 2002. – 512 с. : ил. – ( Серия „Популярный компьютер”). ISBN 5-901321-28-6. – 1 exemplar

BAZELE LEGISLAȚIEI ÎN DOMENIU

Page 99: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

1. Albu, Ioan. Drept civil : Contractul și răspunderea contractuală / Ioan Albu. – Cluj-Napoca : Dacia, 1994. – 276 c. ISBN973-35-9407-6. – 2 exemplare

2. Armeanic, Alexandru. Drept financiar / Alexandru Armeanic. – Ed. a 2-a, rev. și adăugată. – Ch. : Edit. ASEM, 2008. – 302 p. ISBN 978-9975-75-425-5. - 5 exemplare

3. Aspecte juridice ale antreprenoriatului : Ghid pentru antreprenori, instructori și consultanți / Maistrenco Iurie, Vorozov Gleb, Moghiliova Irina [et al.]. – Ch. : S. n., 2003. – 110 p. ISBN 9975-928-39-0. - 5 exemplare

4. Brittain, George. Legislația și politicile contabilității și auditului. Armonizarea legislației RM cu standardele UE / George Brittain, Marina Șelaru. – Ch. : Policolor, 2010. – 168 p. – Tit., text paralel : lb. rom., lb. engl. ISBN 978-9975-9956-5-8. – 1 exemplar

5. Cadastrul funciar al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2009 / Agenția Relații Funciare și Cadastru a RM; Coord. : Octavian Mocreac. – Ch. : Elena V. I., 2009. – 986 p. ISBN 978-9975-106-53-5. – 1 exemplar

6. Carss-Frisk, Monica. Dreptul la proprietate : Ghid privind punerea în aplicare a art. 1 al Protocolului din Convenția europeană pentru Drepturile Omului / Monica Carss-Frisk. – Ch. : S. n., 2003. – 51 p. – 1 exemplar

7. Chelaru, Eugen. Circulația juridică a terenurilor / Eugen Chelaru. B. : ALL BECK, 1999. – 428 p. – ( Juridica ). ISBN 973-9435-18-1. – 5 exemplare

8. Codul civil al Republicii Moldova. – Ch. : Cartea S.A., 2002. – 892 p. ISBN 9975-9707-0-2. – 2 exemplare

9. Codul cu privire la locuințe al Republicii Moldova cu ultimele modificări și completări februarie 2005. – Ediție bilingvă. – Ch. : S. n., 2005. – 75 p. – 1 exemplar

10.Codul muncii al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele modificări și completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : Actualizat la 10.01.2017. – Chișinău : Farmec-Lux, 2017. – 120 p. – ISBN 978-9975-104- 53-1. – 1 exemplar

11.Dona, Massimiliano. Legislația și politicile de protecție a consumatorilor. Armonizarea legislației la standardele UE în RM / Massimiliano Dona, Eugene Stuart. – Ch. : Elan INC, 2010. – 438 p. ISBN 978-9975-66-204-8. - 1 exemplar

12.Howard, Breda. Legislația și politicile în domeniul protecției mediului. Armonizarea legislației RM cu standardele UE / Breda Howard, Ludmila Gofman. – Ch. : Policolor, 2010. – 378 p. ISBN 978-9975-9956-6-5. – 1 exemplar

Page 100: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

13.Legislație privind amenajarea teritoriului. În 2 vol. Vol. 1. - B. : Matrix Rom, 2006. – 392 p. ISBN ( 10 ) 973-755-064-1. – 2 exemplare

14.Legislație privind amenajarea teritoriului. În 2 vol. Vol. 2. - B. : Matrix Rom, 2006. – 213 p. ISBN ( 10 ) 973-755-065-X. – 2 exemplare

15.Stan, Daniel. Construcții și mediu : Curs general de construcții pentru Facultatea de instalații / Daniel Stan. – B. : Matrix Rom, 2004. – 278 p. ISBN 973-685-713-1. – 1 exemplar

16.Stuart, Eugene. Legislația și politica fiscală. Armonizarea legislației RM cu standardele UE / Eugene Stuart. – Ch. : Sinestica-Com, 2010. – 217 p. ISBN 978-9975-4099-1-9. – 2 exemplare

17.Toader, Camelia. Manual de contracte civile speciale. În 2 vol. Vol. 1 / Camelia Toader. – B. : ALL BECK, 2000. – 194 p. – 208 p. – ( Juridica ). ISBN 973-655-003-6. – 2 exemplare

18.Голованов Н. М. Сборник договоров. Недвижимость и строительство / Н. М. Голованов. – СПб. : Питер, 2007. – 224 с. ISBN 5-469-01270-0. - 1 exemplar

19.Шапа, Станислав. Основы законодательства о сметном процессе и ценообразовании в строительстве : ( курс лекций ) / Станислав Шапа. – Сh. : S. n., 2012. – 356 p. ISBN 978-9975-62-316-2. – 5 exemplare

BAZELE ANTREPRENORIATULUI

Page 101: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

1. Arison, Shari. Modelul faptelor bune : Activează-ţi bunătatea în afaceri / Shari Areston; trad. din engl. de otilia Tudor. – B. : Lifestyle Publishing, 2019. – 224 p. ISBN 978-606-789-165-2. – 1 exempla

2. Aspecte juridice ale antreprenoriatului : Ghid pentru antreprenori, instructori și consultanți / Maistrenco Iurie, Gleb Morozov, Irina Moghiliova [ et al. ]. – Ch. : S. n., 2003. – 110 p. ISBN 9975-928-39-0. – 5 exemplare

3. Beckwith, Harry. Ce doresc clienții noștri : Ghid pentru dezvoltarea afacerii / Harry Beckwith; trad. de Kiki Vasilescu. – Iași : Polirom, 2007. – 272 p. – ( Carieră. Succes. Performanță. Practic ). ISBN 978-973-46-0633-7. – 1 exemplar

4. Bilaș, Ludmila. Din start cu idei optime de afaceri : Ghid pentru antreprenori, instructori și consultanți / Ludmila Bilaș, Silvia Spătaru. – Ch. : Prag-3, 2003. – 72 p. ISBN – 5 exemplare5. Blanchard, Ken. Antreprenor la minut : Secretul creării şi dezvoltării unei afaceri de succes / Ken Blanchard, Don Hutson, Ethan Wilis; trad. din engl. – B. : Curtea Veche Publishing, 2008. – 136 p. ISBN 978-606-588-639-1. – 1 exemplar

6. Bocean, Claudiu George. Etica în afaceri / Claudiu George Bocean. – Craiova : Universitaria, 2018. – 206 p. . il. ISBN 978-606-14-1372-0. – 1 exemplar

7. Brennan, Lynne. Eticheta în afaceri pentru secolul XXI : Ce se cuvine ( sau nu ) să faceți / Lynne Brennan; trad. : Ruxandra Apetrei. – B. : Curtea Veche Publishing, 2011. – 296 p. ISBN 978-606-588-173-0. – 1 exemplar

8. Cornescu, Viorel I. Costul și veniturile în economia de piață / Viorel I. Cornescu. – B. : Edit. Holding Reporter, 1992. – 94 p. ISBN 973-95144-1-3. – 4 exemplare

9. Diamantis, Peter H. Îndrăznește ! : De la idei inovatoare la povești de succes / Peter H. Diamantis, Steven Kotler; trad. : Alexandra Calu. – B. : Niculescu, 2016. – 280 p. – ( Citim Știm ). ISBN 978-606-38-0068-9. – 1 exemplar

10.Etica şi eficienţa profesională / Trad. : Violeta Chiriac. – B. : BICALL, 2005. – 138 p. : il. – ( Biblioteca performanţei în carieră ). – 1 exemplar

11.Franchising : Tehnică de afaceri și oportunități pentru antreprenori / Mihai Roșcovan, Vasile Golovco, Veaceslav Bulat [ et al. ]. – Ch. : Prag-3, 2002. – 80 p. ISBN 9975-77-019-3. – 5 exemplare

12.Gherasim, Toader. Calculația costurilor : [ Man. pentru instituțiile de învăț. super. cu profil economic ] / Toader Gherasim, Mihail Carauș. – Ch. : Universitas, 1993. – 192 p. ISBN 5-362-010379. – 1 exemplar

13.Ghidul întreprinzătorului particular : Florin Botea, Maria Doiciu, Cristian Valentin Floru [et al. ]; John Allen, coord. – B. : Edit. Tehnică, 1997. – 200 p. ISBN 973-31-1090-6. – 20 exemplare

Page 102: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

14.Ghițu, Mila. Cum să obții un credit / împrumut de la instituțiile bancare din Republica Moldova : Ghid pentru întreprizători / Mila Ghițu, Mihai Perebinos. – Ch. : S. n., 2003. – 136 p. ISBN 9975-78-215-9. – 5 exemplare

15.Gorobievschi, Svetlana. Antreprenoriatul – aspecte fundamentale manageriale / Svetlana Gorobievschi. – Ch. : ULIM, 2009. – 324 p. ISBN 978-9975-45-119-2. - 2 exemplare

16.Gortolomei, Dumitru. Finanțele și evidența contabilă a afacerii : Ghid pentru antreprenori, instructori și consultanți / Dumitru Gortolomei. – Ch. : S. n., 2003. – 98 p. ISBN 9975-928-40-4. – 5 exemplare

17.Gortolomei, Valentina. Planificarea afacerii : Ghid pentru antreprenori, instructori și consultanți / Valentina Gortolomei, Corina Roman, Angela Solcan. - Ch. : S. n., 2003. – 92 p. ISBN 9975-928-38-2. – 5 exemplare

18.Hagoort, Giep. Managementul artelor în stil antreprenorial / Giep Hagoort; trad. : Nicoleta Culava. – Ch. : Epigraf, 2005. – 336 p. ISBN 9975-924-60-3. – 1 exemplar

19.Harnău, Silvia. Marketing : Ghid pentru antreprenori, instructori și consultanți / Silvia Harnău, Elena Bognibova, Victor Morozov. – Ch. : S. n., 2003. – 92 p. ISBN 9975-928-43-9. – 5 exemplare

20.Hill, Napoleon. De la idee la bani / Napoleon Hill; trad. : Ioana Maria Tomuș și Andra Șamata. – Ed. a 2-a, rev. – B. : Curtea Veche Publiching, 2013. – 336 p. ISBN 978-606-588-489-2. – 1 exemplar

21.Kiyosaki, Robert. Şcoala de afaceri : Pentru oamenii cărora le place să îi ajute pe alţii / Robert Kiyosaki; trad. din engl. de Mihaela Stan. – B. : Curtea Veche Publishing, 2008. – 192 p. – ( Seria Tată bogat ). – ISBN 978-973-669-611-4. – 1 exemplar

22.Iancu, Aurel. Bazele teoriei politicii economice / Aurel Iancu. – B. : IRLI&ALL BECK, 1998. – 635 p. ISBN 973-98605-7-5. – 10 exemplare

23.Maciariello, Joseph A. Peter Drucker. Curs de formare pentru manageri : 52 de săptămâni de coaching pentru un leadership eficient / Jiseph A. Maciariello; trad. : Irina Brateș. – B. : Litera, 2016. – 544 p. ISBN 978-606-33-0622-8. – 1 exemplar

24.Mcgrath, James. Ghidul managerilor înțelepți : 90 de idei importante pentru afaceri profitabile / James McGrath; trad. : Elena Daniela Radu. – B. : Niculescu, 2017. – 336 p. – 1 exemplar

25.Organizarea și gestionarea businessului propriu / E. Chișlari, R. Ciloci, M. Coban, S. Gorobievschi. – Ch. : Tehnica-Info, 2004. – 224 p. ISBN 9975-63-230-0. – 4 exemplare

26.Oțet, Florina. Educație antreprenorială : Man. pentru cl. a X-a / Florina Oțet, Alexandru Oțet. – B. : CD PRESS, 2008. – 96 p. ISBN 978-973-751-681-7. – 1 exemplar

Page 103: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

27.Prutianu, Ștefan. Antrenamentul abilităților de negociere / Ștefan Prutianu. – Iași : Polirom, 2007. – 408 p. – (Colecția Hexagon). ISBN 973-681-673-7. – 1 exemplar

28.Salvas, Ginette. Codul bunelor maniere în afaceri / Ginette Salvac; trad. de Geanina Şerban. – B. : Polirom, 2012. – 232 p. ISBN 978-973-46-2898-8. – 1 exemplar

29.Sisteme informaționale pentru afaceri / Dumitru Oprea, Dinu Airinei, Marin Fotache : coord. – Iași : Polirom, 2002. – 392 p. ISBN 973-681-114-X. – 1 exemplar

30.Sistemul Comercial Mondial : Ghid pentru întreprinderi. – Ed. a doua. – Geneva : ITS/CS, 1999. – XXIV, 329 p. ISBN 0-85092-621.1. – 4 exemplare

31.Sorocean, Chiril. Marketingul – baza businessului / Chiril Sorocean; În rom. de Tatiana Rusu. – Ch. : ARC, 1999. - 208 p. ISBN 8875=61-108-7. – 1 exemplar

32.Stuart, Eugene. Legislația și politica fiscală. Armonizarea legislației RM cu standardele UE / Eugene Stuart. – Ch. : Sinectica-Com, 2010. – 217 p. ISBN 978-9975-4099-1-9. – 2 exemplare

33.Stutely, Richard. Planul de afaceri perfect : Ghid sistematizat al planificării de afaceri inteligente pentru manageri și întreprinzători / Richard Stutely. – Ch. . ARC, 1999. – 179 p. – 1 exemplar

34.Șarcov, Petru. Impozitarea și facilitățile fiscale pentru micul business din Republica Moldova : Ghid pentru întreprinzători / Șarcov Petru, Ipati Ghenadie. – Ch. : S. n., 2003. – 136 p. – ISBN 9975-928-37-4. – 5 exempl.

35.Tracy, Brian. 21 de secrete ale antreprenorilor de succes : Cum să obții independența financiară mai rapid și mai ușor / Brian Tracy; Trad. Din engl. De Beatrice Rusu. – B. : Curtea Veche, 2019. ISBN 978-606-44-0154-0. – 76 p. – 1 exemplar

36.Turcu, Ion. Dreptul afacerilor : Partea generală / Ion Turcu. – Iași : Edit. Fundației „Chemarea”, 1992. – 320 p. – 1 exemplar

37.Валдайцев С. В. Оценка бизнеса и инновации / С. В. Валдайцев. – М. : Издат дом „ Филинъ ”, 1997. – 336 с. ISBN 5-900855-74-0. – 1 exemplar

38.Зубрицкий В. П. Предпринимательский риск и страхование / В. П. Зубрицкий, И. Г. Еников; Под ред. Е. И. Хрищева. – Ch. : Edit. ASEM, 2000. – 404 p. ISBN 9975-75-074-5. – 10 exemplare

39.Митина, Наталия. Дизайн интерьера / Наталия Митина. – М. : Альпина Паблишер, 2013. – 302 с. : ил. – ( Как открыть своё дело ). ISBN 978-5-9614-4291-5. – 1 exemplar

40.Предпринимателю о банках, биржах, бизнесе : Справ. изд. / Авт. – сост. А. С. Марков. – Калининград : Книж. изд-во, 1992. – 175 с. ISBN 5—85500-228-4. – 1 exemplar

41.Рошка П. И. Экономика народного хозяйства : Учеб. пособие / П. И. Рошка. – Кишинев : ULIM, 1997. – 298 c. – 1 exemplar

Page 104: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

42.Теневая экономика / А. П. Бунич, А. И. Гуров, Т. И. Корякина, А. А. Крылов, О. В. Осипенко, К. А. Улыбин. – М. : Экономика, 1991. – 160 с. ISBN 5-282-01041-0. – 2 exemplare

FILOZOFIE

Page 105: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

1. Adămuț L. Filizofie : Teste-grilă pentru bacalaureat și admiterea în învățământul superior / L. Adămuț, V. Cozmescu. – Ed. a 2-a, revăz. și adăugită. – Iași : Polirom, 2001. – 154 p. – ( BAC ). ISBN 973-683-685-1. - 2 exemplare

2. Bagdasar N. Antologie filozofică : Filozofi străini / N. Bagdasar, V. Bogdan, C. Narly. – Ch. : Edit. Uniunii Scriitorilor, 1996. – 655 p. – 1 exemplar

3. Blaga, Lucian. Zări și etape : Studii, aforisme, însemnări / Lucian Blaga. – B. Minerva, 1990. – 363 p. – 2 exemplare

4. Boboc A. Filozofia contemporană : Principalele orientări și stiluri de gîndire. Fascicula 1 / A. Boboc, N. G. Mihai. – Ch. : S. n., 1993. -87 p. – ( B-ca de filozofie ). – 19 exemplare

5. Boboc A. Istoria filosofiei. Fascicula 1 : Întroducere. Filozofia greacă pînă la Plaron : Note de curs / F. Boboc. – Ch. : S.n., 1993. – 53 p. – 9 exemp.

6. Caldare D. V. Gîndirea filozofică în lumea antică / D. V. Caldare, M.T. Chiticari. – Ch. : S. n., 1994. – 196 p. – 1 exemplar

7. Capcelea, Valeriu. Filozofie : Man. pentru in-țiile de învăț. superior / Valeriu Capcelea. – Ed. a 3-a, revăz. și adăugită. – Ch. : ARC, 2—2. – 448 p. ISBN 9975-61-236-6. – 1 exemplar

8. Coandă S. P. Metodele și formele de cunoaștere științifică / S. P. Coandă. Ch. : Universitas, 1991. – 76 p. – 15 exemplare

9. Curs de lecții la filozofie. – Ch. : Universitas, 1991. – 298 p. – 46 exemplare

10.Dănișor, Gheorghe. Metafizica devenirii : O încercare asupra specula- tivului / Gh. Dănișor. – B. : Edit. Științifică, 1992. – 160 p. – 9 exempl.

11.Din istoria gîndirii=Дин история гындирий сочиал-политиче ши филозофиче ын Молдова / Суб ред. В. Н. Ермуратский, А. В. Шчеглов. – Кишинэу : Картя молдовеняскэ, 1980. – 411 с. – 1 exemp

12.Dicționar de filozofie / Суб ред. луй И. Т. Фролов; трад. дин л. русэ. – Кишинэу : Ред. принч. А ЕСМ, 1985. – 440 п. – 1 exemplar

13.Filozofia de la A la Z / E. Clement, Gh. Demonque, L. Hansen-love, P. Kahn; Trad. de M. Mărcelescu-Cojocea, A. Cojocea. – B. : ALL Educațional, 2000. – 576 p. – ( Esențial ). ISBN 973-684-299-1. – 3 exemplare

14.Filozofie : Man. pentru cl. a XII-a / Ioan N. Roșca, Ion Stepanescu, Codruța S. Missbach [ et. al. ]. – Ch. : Prut Internațional, 2001. – 223 p. – ISBN 9975-69-222-2. – 60 exemplare

15.Filozofie : Man. pentru licee și școli normale. – B. : Rdit. Didactică și Pedagogică, 1992. – 72 exemplare

Page 106: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

16.Humă, Ioan. Întroducere în filozofie / Ioan Humă. – Iași : Editura Fundației „Chemarea”, 1992. – 245 p. – 1 exemplare

17.Istoria filozofiei românești. Vol. 1 / N. Gogoneață, R. Pantazi, S. Ghiță [ et al. ]. – B. : Edit. Academiei Române, 1972. – 651 p. – 1 exemplar

18.Mclnerney, Peter K. Întroducere în filozofie / Peter K. Mclnermey: trad. de N. I. Mariș, L. Staicu. – B. : Lider, 2001. – 299 p. – 5 exemplare

19.Miroiu, Mihaela. Filozofie : Teme de studiu pentru cl. a XII-a licee și cl. a XIII-a școli normale / M. Miroiu, A.-Paul Iliescu, A. Miroiu. – B. : Edit. Didact. și Pedagogică, 1994. – 244 p. ISBN 973-30-2660-3. - 73 exempl.

20.Moraru, Cornel. Constantin Noica : Monografie, antologie comentată, receptare critică / Cornel Moraru. – Brașov : Aula, 2000. – ( Colecția „Canon” ). – 1 exemplar

21.Noica, Constantin. Jurnal de idei / Constantin Noica. – B. : Humanitas, 1991. – 493 p. ISBN 973-28-0210-3. – 1 exemplar

22.Popoviciu, Liviu. Visul de la medicină, la psihanaliză, cultură, filozofie / liviu Popoviciu, Voica Foișteanu. – B. : Universul, 1994. – 406 p. ISBN 973-9027-21-0. – 2 exemplare

23.Ribot, Theodule. Filozofia lui Schopenhauer / Th. Ribot; trad. din lb. fr. de C. Sterian. – B. : Edit. Tehnică, 1993. – 143 p. ISBN 973-31-0481-7. – 1 exemplar

24.Spirkin A. G. Базеле филозофией : Мануал / А. Г.Спиркин. – Кишинэу : Картя молдовеняскэ, 1989. - 568 п. - 1 exemplar

25.Stroe, Constantin. Filozofie : Cunoaștere. Cultură. Comunicare / Constantin Ctroe. – B. : Lumina LEX, 2000. – 168 p. ISBN 973-588-249-3. – 10 exemplare

26.Velțan, Elena. Cuvânt despre înțelepciune : Interpretări de texte filozofice pentru cl. a XII-a și examenul de bacalaureat / Elena Velțan. – Pitești : Carminis, 2000. – 112 p. – 2 exemplare

27.Vetișanu V. Deschideri filozofice în cultura tradițională / V. Vetișanu. – B. : Edit. Eminescu, 1989. – 288 p. – 5 exemplare

28.Афанасьев В. Г. Основы философских знаний / В. Г. Афанасьев. 9-е изд., доп. – М. : Мысль, 1976. – 335 с. - 1 exemplar

29.Богат Е. М. Мир Леонардо : Философский очерк в 2-х кн. Книга 1 / Е. М. Богат. – М. : Дет. лит., 1989. – 254 с. - 1 exemplar

30.Богат Е. М. Мир Леонардо : Философский очерк в 2-х кн. Книга 2 / Е. М. Богат. – М. : Дет. лит., 1989. – 174 с. - 1 exemplar

31.Гегель Г. В. Энциклопедия философских наук. В 2-х т. Т. 1 : Наука логики / Г. В. Гегель. – М. : Мысль, 1974. – 456 с. - 1 exemplar

Page 107: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

32.Гегель Г. В. Энциклопедия философских наук. В 2-х т. Т. 2 : Философия природы / Г. В. Гегель. – М. : Мысль, 1975. – 696 с. - 2 exemplarе

33.Друянов Л. А. Место закона в системе категорий материалисти- ческой диалектики : Монография / Л. Я. Друянов. – М. : Высш. школа, 1981. – 144 с. - 1 exemplar

34.Краткий словарь по философии / Под ред. И. В. Блауберга, И. К. Пантина. – М. : Политиздат, 1979. – 413 с. - 1 exemplar

35.Освобождение духа / Под ред. А. А. Гусейнова, В. И. Толстых. – М . : политиздат, 1991. – 352 с. - 1 exemplar

36.Столович Л. Н. Философия красоты / Л. Н. Столович. – М. : Политиздат, 1978. – 118 с. – ( Философ. б-чка для юношества ). - 5 exemplare

37.Уемов А. И. Истина и пути ее познания / А. И. Уемов. – М. : Политиздат, 1975. – 88 с. : ил. - ( Философ. б-чка для юношества ). - 2 exemplarе

38.Семченко А. Т. Современный апокалипсис : Критика идеологии катастрофизма / А. Т. Семченко. – М. : Политиздат, 1989. – 126 с. - 2 exemplarе

39.Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Политиздат, 1991. – 560 с. - 8 exemplarе

40.Хаббард Л. Р. Дианетика : Современная наука душевного здоровья / Л. З. Хаббард. – М. : Издат. Группа Нью Эра, 1996. – 530 с. - 1 exemplar

41.Шварцман К. А. Философия и воспитание : Критический анализ немарксистских концепций / К. А. Шварцман. – М. : Политиздат, 1989. – 20 с. - 1 exemplar

Page 108: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

DECIZII PENTRU UN MOD SĂNĂTOS DE VIAȚĂ

1. Amosov N. M. Медитаций асупра сэнэтэций / Н. М. Амосов; трад. дин лимба русэ. – Кишинэу : Картя молдовеняскэ, 1979. – 196 с. : ил. - 1 exemplar

2. Anicikova Z. Сэнэтатя мамей ши а копилулуй / З. Я. Аничкова; трад. дин лимба русэ де Е. Рыулец. – Кишинэу : Картя молдовеняскэ, 1985. - 72 п. : ил. – 2 exemplare

3. Antonescu, D. Corectarea coloanei vertebrale / D. Antonescu, C. Obrașcu, Al. Ovezea. – B. : Edit. Medicală, 1993. – 191 p. : il. – 1 exemplar

4. Avortul și anticoncepționalele. – S. n.: S.e., 2003. – 96 p. – 1 exemplar 5. Barbăroșie, Cătălina. Legislația și politicile în domeniul sănătății și securității în

muncă . Armonizarea legislației RM cu standardele UE / Cătălina Barbăroșie, Bernhard Bruckner, Andre Gonciarz. – Ch. : Elan NC, 2010. – 368 p. ISBN 978-9975-66-198-0. – 1 exemplar

6. Barnea, Elena. Dacă fumezi, dăunezi și nefumătorilor și propriilor copii / Elena Barnea. – B. : Edit. Medicală, 1981. – 95 p. – 1 exemplar

7. Barnea, Elena. Efectele poluării atmosferei aparatului respirator la copii / Elena Barnea. – B. : Edit. Medicală, 1978. – 173 p. – 1 exemplar

8. Belaia, Natalia. Масажул – мижлок превентив ши куратив / Наталья Белая; трад. де Е. Рыулец. - Кишинэу : Картя молдовеняскэ, 1979. – 104 п. – 1 exemplar

9. Bomba drogurilor / Selecția textelor, traducere, comentarii și note S. Turlea. – B. : Humanitas, 1991. – 304 p. ISBN 973-28-0165-4. – 1 exemplar

10.Bragarenco, Alexei. Боль венериче / Алексей Брагаренко; суб ред. луй П. П. Гусак. – Кишинэу : Картя молдовеняскэ, 1984. – 76 п. : ил. – ( Медичина пентру тоць ). – 2 exemplare

11.Cartoful modest, maiestuos, miraculos / Alcăt. : Ludmila Costin, Viorica Lupu; red. : Tatiana Țurcanu. – Ch. : CE UASM, 2008. – 76 p. ISBN 978-9975-64-152-4. – 1 exemplar

12.Clepper, Ion. Bronșita cronică, astmul și enfizemul pulmonar / Ion Clepper, Gheorghe Unteanu. – B. : Edit. Medicală, 1970. – 133 p. – 1 exemplar

13.Cocetkov V. D. Психоложия ши ижиена секселор / В. Д. Кочетков, В. М. Лапик. – Кишинэу : Картя молдовеняскэ, 1975. – 184 п. – 3 exemplare

14.Creierul și organele de simț / Coord. : Yves Morin; trad. din lb. fr. : Rodica Chirculescu. – B. : Adevărul Holding, RAO, 2011. – 192 p. : il. – ( Larousse; Enciclopedia medicală a familiei ). ISBN 978-606-539-849-8. – 3 exemplare

15.Cușnir L. A. SIDA : grupele de risc : Aspectul juridic / L. A. Cușnir. – Ch. : Cartea Moldovenească, 1991. – 147 p. ISBN 5-362-00660-6. – 5 exemplare

16.Decizii pentru un mod sănătos de viață : Ghidul elevului pentru cursul opțional / Nicu Creșu, Lia Sclifos, Serghei Lîsenco [et al.]. – Ch. : Erison, 2012. – 86 p. – ISBN 978-9975-4360-1-4. -291 exemplare

Page 109: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

17.Dicționar explicativ fiziopatologic român-rus-francez / L. Cobîleanschi, P. Cazacu, V. Lutan [ et. al. ]. – Ch. : Știința, 1994. - 270 p. – 1 exemplar

18.Dicţionar medical ilustrat. În 12 vol. Vol. 5 : Ent – Gen / Trad. din italiană : Miruna Bulumete, Oana Bocşa-Mălin, Ecaterina Cerbone [ et al. ]. - B. : Litera Internaţional, 2013. - 360 p. : il. ISBN 978-606-600-758-0. - 1 exemplar

19.Dicţionar medical ilustrat. În 12 vol. Vol. 6 : Gen - Hon / Trad. din italiană : Miruna Bulumete, Oana Bocşa-Mălin, Ecaterina Cerbone [ et al. ]. - B. : Litera Internaţional, 2013. - 360 p. : il. ISBN 978-606-600-759-7. - 1 exemplar

20.Educația sanitară în școală pentru prevenirea SIDA și a MST : Documente de referință destinate planificatorilor de programe școlare : Ghidul pedagogului. – Ch. : Lyceum, 1998. – 203 p. ISBN 9975-939-75-9. – 2 exemplare

21.Enciclopedia medicală populară / Ред.-шеф А. Тимуш; Колеж. де ред. : В Анестиади [et al.]. – Кишинэу : Ред. Принчипалэ а Енчикл. Сов. Молдовенешть, 1984. – 652 п. : ил., пл. колорате. – 1 exemplar

22.Eni, Andrei. Stomatologie pentru toți : Ghid îndrumar + modele de completare a fișelor de observație + sfaturi practice / Andrei Eni. – Iași : Edit. Enciclopedică Gh. Asachi, 1992. – 61 p. – 1 exemplar

23.Frolova O. G. Едукация сексуалэ а фетицелор / О. Г. Фролова. – Кишинэу : Картя молдовеняскэ, 1984. – 56 п. – ( Медичина пентру тоць ). – 3 exemplare

24.Geormăneanu M. Cum să ne alimentăm corect copilul / M. Geormăneanu. – B. : Minerva, 1990. – 152 p. – ( Medicina pentru toți ). – 1 exemplar

25.Ghidul unui corp sănătos / Coord. : Yves Morin; trad. din lb. fr. : Horia Bălan . – B. : Adevărul Holding, RAO, 2011. – 192 p. : il. – ( Larousse; Enciclopedia medicală a familiei ). ISBN 978-606-539-842-9. – 3 exemplare

26.Goris A. Argila : Îngerul pământului / Goris A., Liot A., Goris P. – B. : Venus, 2000. – 80 p. - 1 exemplar

27.Ilarionov N. S. Периколул „морций албе” : Профилактика наркоманией ын фамилие ши ла шкоалэ / Н. С. Иларионов. – Кишинэу : Картя молдовеняскэ, 1989. – 140 п. – 2 exemplare

28.Ionescu, Dan Dominic. Ce trebuie să știe bolnavul cu insuficiență cardiacă / B. : Edit. Medicală, 1985. – 96 p. – ( Știința și tehnica pentru toți. Seria Medicina ). – 1 exemplar

29.Jarvis D. S. Mierea și alte produse naturale : Experiența și studiul de o viață întreagă ale unui medic / D. S. Jarvis. – Ed. a 2-a. – B. : Apimondia, 1989. – 127 p. – ( Din tainele naturii ). – 1 exemplar

30.Jernevskaia, Inna. Купа челуй де-ал чинчиля ынжер / И. И. Жерневская; трад. дин лимба русэ. – Кишинэу : Лумина, 1971. – 108 п. – 3 exemplare

31.Kopît, Nicolai. Алкоолул ши адолесчентул / Н. Я. Копыт, Е. С. Скворцова; трад. дин лимба русэ. – Кишинэу : Картя молдовеняскэ, 1986. – 45 п. – 1 exemplar

Page 110: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

32.Mereniuc G. V. Poluarea mediului ambiant și sănătatea populației / G. V. Mereniuc. - Ch. : Știința, 1991. – 132 . – 1 exemplar

33.Mereuță, Ion. Sistemele sănătății în țările Uniunii Europene / Ion Mereuță; U.L.I.M. – Ch. : S.n., 1996. – 78 p. – 1 exemplar

34.Messegue, Maurise. Nervii mei, ooofff, vai de ei ! / Maurise Messegue, Bontemps Michel. – B. : Venus, 2000. – 79 p. – ( Seria Hrana vie ). ISBN 973-9024-33-5. – 1 exemplar

35.Mihailov V. S. Sănătatea e o comoară / V. S. Mihailov, A. S. Palko. – Ch. : Știința, 1991. – 175 p. : il. ISBN 5-376-01114-3. – 4 exemplare

36.Mogoș V. T. Inima și efortul fizic / V. T. Mogoș. – B. : Sport-Turism, 1990. – 246 p. - 1 exemplar

37.O Brien, Maja. – Terapia integrativă : Ghid practic / Maja Brien, Gaie Houston; trad. de Miruna Andriescu. – Iași : Polirom, 2009. – 344 p. – ( Psihologie clinică și psihoterapie ). ISBN 978-973-46-1577-3. – 1 exemplar

38.Peter, Rudolf. Фата девине фемее / Р. Петер, В. Шебек, И. Гыне; трад. де Т. Георгиу. – Кишинэу : Картя молдовеняскэ, 1976. – 120 п. : ил. – 1 exemplar

39.Popoviciu, Liviu. Visul de la medicină, la psihanaliză, cultură, filosofie / Liviu Popoviciu, Voica Foișteanu. – B. : Universul, 1994. – 406 p. ISBN 973-9027-21-0. – 2 exemplare

40.Prevenirea și tratamentul principalelor afecțiuni / Coord. : Yves Morin; trad. din lb. fr. : Claudia Apostu. – B. : Adevărul Holding, RAO, 2011. – 192 p. : il. - Larousse; Enciclopedia medicală a familiei ). ISBN 978-606-539-845-0. – 2 exemplare

41.Raevskii S. D. Алкоолул ши болиле апаратулуй дижестив / С. Д. Раевский. – Кишинэу : Картя молдовеняскэ, 1983. – 84 п. – 1 exemplar

42.Ranga, Viorel. Tratat de anatomia omului. Vol.1. P. 1 / Viorel Ranga. – B. : Edit. Medicală, 1990. – 416 p. : il. ISBN 978-39-0099-0. – 2 exemplare

43.Sarcina, nașterea și îngrijirea copilului / Coord. : Yves Morin; trad. din lb. fr. : Doina Ionescu. – B. : Adevărul Holding, RAO, 2011. – 192 p. : il. – ( Larousse; enciclopoedia medicală a familiei ). ISBN 978-606-539-881-8. – 2 exemplare

44.Stancu, Vicențiu Virgilius. Drogurile, o realitate care ucide / Vicențiu Virgilius Stancu, Daniela Iulia Sgîrcitu. – Brăila : Edit. Centrul de creație Brăila, 2002. – 64 p. ISBN 973-85582-5-5. – 1 exemplar

45.Șarf, Ilie. Atomul în slujba vieții / Ilie Șarf, N. Voiculeț. – B. : Edit. Tineretului, 1958. – 260 p. : il. – ( Știința învinge ). – 1 exemplar

46.Șerbănescu-Berar, Ion. Alimentația în diabetul zaharat / Ion Șerbănescu-Berar. – B. – Ch. : Societatea mixtă Basarabia, 1992. – 186 p. – 1 exemplar

47.Valnet, Jean. Tratamentul bolilor prin legume, fructe și cereale / Jean Valnet; trad. din lb. fr. – B. . Ceres, 1987. – 326 p. – 1 exemplar

Page 111: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

48.Vasilachi, Georgeta. Ciupercile în alimentație : Tratarea unor boli cu ajutorul lor / Georgeta Vasilachi. – Ch. : ARC, 2010. – 200 p. : 12 p. il. ISBN 978-9975-61-557-0. – 1 exemplar

49.Vasile, Dan. Chirurgie și specialități înrudite : Man. pentru școli postliceale / Dan Vasile, Mihai Grtigoriu. – B. : Edit. Didactică și Pedagogică, 1993. – 15 p. – 1 exemplar

50.Vatamaniuc, Valentina. Carte despre și pentru adolescenți : Întrebări și răspunsuri pe teme de educație sexuală, contracepție și multe, multe altele... – Ch. : S. n., 1999. – 90 p. – 1 exemplar

51.Vătavu, Mitrofan. Тоате кулориле веций / Митрофан Вэтаву. – Кишинэу : Картя молдовеняскэ, 1976. – 132 п. – 1 exemplar

52.Vendrowska, Sofia. 100 минуте пентру сэнэтате ши фрумусеце / София Вендровска; трад. де С. Бортник. – Кишинэу : Картя молдовеняскэ, 1976. – 176 п. – 5 exemplare

53.Viața sexuală / Coord. : Yves Morin; trad. din lb. fr. . Rodica Chirculescu. – B. : Adevărul Holding, RAO, 2011. – 192 p. : il. – ( Larousse; Enciclopedia medicală a familiei ). ISBN 978-606-539-843-6. – 2 exemplare

54.Vlaicu, Roman. Reabilitarea precoce a bolnavilor de infarct miocardic / Roman Vlaicu, Nour Olinic. – Cluj-Napoca : Dacia, 1983. – 234 p. – 1 exemplar

55.Westbrook, David. Întroducere în terapia cognitiv-comportamentală / David Westbrook, Helen Kennerley, Joan Кirk. – Iași : Polirom, 2010. – 448 p. – ( Psihologie clinică și psihoterapie ). ISBN 978-973-46-1664-0. – 1 exemplar

56.Алиев Х. М. Ключ к себе : Этюды о саморегуляции / Х. М. Алиев. – М. : Мол. гвардия, 1990. – 223 с. – ( Если хочешь быть здоров ). – 1 exemplar

57.Апитерапия сегодня : Практ. сведения по составу и применению ценных с биолог. точки зрения продуктов пчеловодства и препаратов из них в питании и лечении человека. – 2-е изд., перераб. и доп. – Бухарест : S. n., 1988. – ( Aпимондия. Междунар. Ин-т технологии и экономики пчеловодства ). – 1 exemplar

58.Аптека в огороде. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л. : Общ-во „Знание”, 1991. – 17 с. – 1 exemplar

59.Ауробиндо Ш. Йогическая садхана / Ш. Ауробиндо. – Л. : Центр ФОР-ЭКОТОН, 1991. - 31 с. – 1 exemplar

60.Ахабадзе А. Ф. Медицина на страже красоты / А. Ф. Ахабадзе. – М. : Знание, 1964. – 48 с. – 1 exemplar

61.Балабай И. В. Растения, которые нас лечат / И. В. Балабай, А. К. Нистрян; Под ред. В. И. Прокопишина. – 2-е изд., доп. – Кишинэу , Картя молдовеняскэ, 1988. – 352 с. : ил. ISBN 5-362-00312-7. – 1 exemplar

62.Беженару В. Ф. Русско-румынский медицинский словарь. В 2-х т. Т. 1 : А – П / В. Ф. Беженару, Г. И, Беженару. – Кишинев : Гл. ред. энцикл., 1991. – 480 с. ISBN 5-88550-044-4. – 1 exemplar

Page 112: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

63.Беженару В. Ф. Русско-румынский медицинский словарь. В 2-х т. Т. 2 : П - Я / В. Ф. Беженару, Г. И. Беженару. – Кишинев : Гл. ред. энцикл., 1991. – 432 с. ISBN 5-88550-045-2. – 1 exemplar

64.Белецкая В. И. Гигиена зрения / В. И. Белецкая, Н. В. Шубина. – М. : Медицина, 1969. – 24 с. - 2 exemplare

65.Бирюков А. А. Приглашаем попариться / А. А. Бирюков. – М. : Физкультура и спорт, 1986. – 111 с. : ил. – ( Физкультура и здоровье ). - 1 exemplar

66.Богуш Л. К. Шестнадцать раз в минуту / Л. К. Богуш, И. В. Ивановский. – М. : Сов. Россия, 1986. – 80 с. – ( Искусство быть здоровым ). – 1 exemplar

67.Бойцов А. Н. Санитарно-бытовое обслуживание работающих на строительных площадках / А. Н. Бойцов, В. Г. Миронова, И. В. Степанов. – М. , Стройиздат, 1981. – 190 с. : ил. – 15 exemplare

68.Брэгг П. С. Чудо голодание : Лечение без лекарств / П. С. Брэгг. – М. : Изд-во ВЗПИ, 1992. – 148 с. – 1 exemplar

69.В мире подростка / Сост. : Г. Б. Борисов; Под ред. А. А. Бодалева. – М. : Медицина, 1980. – 296 с. – ( Науч. – поп. медицин. лит. для матерей ). – 1 exemplar

70.Вислоцкая М. Искусство любви / М. Вислоцкая; Пер. с польск. – М. : Физкультура и спорт, 1990. – 256 с. : ил. – 1 exemplar

71.Вислоцкая М. Искусство любви ( двадцать лет спустя ) / М. Вислоцкая; Пер. с польск. – М. : Сов. спорт, 1990. – 320 с. : ил. – 1 exemplar

72.Владин В. Гармония семейных отношений / В. Владин, Д. Капустин. – Минск : Вышэйш. школа, 1988. – 336 с. – ISBN 5-339-00106-7. – 1 exemplar

73.Всегда красивая / Г. Козловский [ et al. ]. – 3-е стереотип. изд. – София : Медицина и физкультура, 1989. – 260 с. -1 exemplar

74.Габиани А. А. На краю пропасти : Наркомания и наркоманы / А. А. Габиани. – М. : Мысль, 1990. – 223 с. : ил. – 1 exemplar

75.Галицкий А. В. Щедрый жар : Очерки о русской бане и ее близких и дальних родичах / А. В. Галицкий. – М. : Физкультура и спорт, 1974. – 176 с. – 2 exemplare

76.Ганушова И. Чего не знала Венера Вестоницкая / И. Ганушова, П. Шмолик; Пер. с чешск.; Предисл. З. Кузнецовой. – М. : Физкультура и спорт, 1984. – 112 с. : ил. – ( Физкультура и здоровье ). – 1 exemplar

77.Гармония интимных отношений / Г. А. Палади [ et al.]. – Кишинев : Тимпул, 1991. - 188 c. – 1 exemplar

78.Гоголев М. И. Кружок по медико-санитарной подготовке в школе : Пособие для руководителей кружков / М. И. Гоголев. – М. : Просвещение, 1989. – 48 с. : ил. – 1 exemplar

79.Гужаловский А. А. Сегодня и каждый день / А. А. Гужаловский. – М. : Физкультура и спорт, 1983. – 142 с. : ил. – ( Физкультура и спорт ). – 1 exemplar

Page 113: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

80.Гурарье Г. Д. Если только захотеть / Г. Д. Гурарье. – Минск : Беларусь, 1986. – 29 с. – ( Трезвость – норма жизни ). – 1 exemplar

81.Гурвич М. Как быть здоровым, или Семь правил домашней диеты / М. Гурвич. М. Ю. Панорама, 1991. – 64 с. – ( Попул. б-ка Коробейник. Серия для дома, для семьи ). - 1 exemplar

82.Гурски С. Внимание – наркомания ! / С. Гурски; Пер. с польск. – М. : Медицина, 1988. – 144 с. – 1exemplar

83.Гурски С. Внимание, родители : наркомания ! / С. Гурски; Пер. с польск. – М. : Профиздат, 1989. – 128 с. – ( Библиотека семейного воспитания ). – 1 exemplar

84.200 рецептов русской народной медицины : Очерки применения лекарственных средств. – Кишинев : Общество „Диана” , 1993. – 62 с. - 2 exemplare

85.Девятова М. В. Берегите спину / М. В. Девятова. – С.-Петербург : S. n., 1992. – 51 с. – 1exemplar

86.Домашний лечебник для женщин и мужчин : Двадцать пять способов лечения народными средствами. – Сочи : МП „Сонет”, 1992. – 32 с. – 1 exemplar

87.Дргонец Я. Современная медицина и право / Я. Дргонец, П. Холлендер; Пер. со словац. – М. : Юрид. лит., 1991. – 336 с. – 1 exemplar

88.Егоров С. Ю. Он плюс она : О сексе без ханжества / Ю. С. Егоров, Е. Н. Соколов. – Ярославль : Содействие, 1991. – 144 с. – 1 exemplar

89.Еренков В. А. Детское питание / В. А. Еренков; Худож. М. Г. Хазан. – Кишинев : Тимпул, 1984. – 224 с. : ил. – 1 exemplar

90.Здоровье без лекарств : Поп. энциклопедич. справочник. – Минск : Беларуская энцыклапедыя, 1994. – 383 с. : ил. – 1 exemplar

91.Здоровье в руках человека : Пословицы, поговорки и афоризмы разных народов / Сост. : В. И. Захаров, Е. В. Жунгиету. – 2-е, доп. и перераб. изд. – Кишинев : Штиинца, 1975. – 248 с. – 2 exemplare

92.Змановский Ю. Ф. Здоровье – без сигареты / Ю. Ф. Змановский, Ю.Е. Лукоянов. – М. : Физкультура и спорт, 1979. – 64 с. : ил. – ( Физкультура и спорт ). – 1 exemplar

93.Зятюшков А. И. Жилище и здоровье / А. И. Зятюшков. – М. , Медицина, 1969. – 1969. – 56 с. : ил. – ( Науч. – поп. мед. литература ). - 1 exemplar

94.Исмаилов М. Н. Гигиена подростков / М. Н. Исмаилов. – Ташкент : Медицина, 1978. – 44 с. – 1 exemplar

95.Как вырастить здорового ребенка / Под ред. В. П. Алферова. – Л. : Медицина, 1991. – 416 с. : ил. – ( Науч. – поп. мед. литература ). – 1 exemplar

96.Кемпинскас В. Лекарство и человек : победы, надежды, опасности, поражения / В. Кемпинскас. – М. : Знание, 1984. – 96 с. – (Наука и прогресс ). – 1 exemplar

Page 114: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

97.Киколов А. И. Обучение и здоровье / А. И. Киколов. – М. : Высш. школа, 1985. – 104 с. – 2 exemplare

98.Кискин П. Х. Определитель лекарственных растений / П. Х. Кискин. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1985. – 200 с. : ил. – 5 exemplare

99.Кон И. С. Введение в сексологию / И. С. Кон. – М. : Медицина, 1988. – 320 с. : ил. – ISBN 5-225-00129-7. – 1 exemplar

100. Королева И. Г. Человек родился : Советы молодой матери / М. : Титан, Авиация и космонавтика, 1992. – 32 с. – 1 еxemplar 99.Краткая медицинская энциклопедия. В 3-х т. Т. 1 : А – Кривошея / АМН Краткая медицинская энциклопедия. В 3-х т. Т. 1 : А – Кривошея / АМН СССР. Гл. ред. : Б. В. Петровский. – Изд. 2-е. - М. : Сов. энциклопедия, 1989. – 624 с. : ил., 24 л. ил. – 1 exemplar 100. Краткая медицинская энциклопедия. В 3-х т. Т. 2 : Криз гипертонический – Риккетсии / АМН СССР. Гл. ред. Б. В. Петровский. – Изд. 2-е. - М. : Сов. энциклопедия, 1989. – 608 с. : ил. – 1 exemplar101.Краткая медицинская энциклопедия. В 3-х т. Т. 3 : Риккеисиозы - Ящур / АМН СССР. Гл. ред. Б. В. Петровский. – Изд. 2-е. - М. : Сов. энциклопедия, 1990. – 560 с. : ил., 52 л. ил. – 1 exemplar102.Кудашева В. А. Чудесная диета, или Как стать стройными : Кн. для учащихся. – М. : Просвещение, 1991. – 64 с. – 1 exemplar103.Кузнецова М. А. Сказания о лекарственных растениях / М. А. Кузнецова, А. С. Резникова. – М. : Высш. школа, 1992. – 272 с. : ил. Isbn 5-06-002248-X. – 1 exemplar104. Купер, Кеннет. Новая аэробика / Кеннет Купер; пер. с англ. – М. : Физкультура и спорт, 1979. -125 с. : ил. – 1 exemplar105. Лакуста В. Н. Традиционные основы акупунктуры / В. Н. Лакуста, К. Ионеску-Тырговиште. – Кишинев : Мага, 1995. – 559 с. – 2 exemplare106. Лакуста В. Н. Чжен-Цзютерапия болевых синдромов и неотложных состояний / Отв. ред. Г. П. Гидирим. – Кишинев : Мага, 1995. – 252 с. – 2 exemplare 107. Лаптев А. П. Руководство к практическим занятиям по гигиене : Пособие для ин-тов физич. культуры / А. П. Лаптев, И. Н. Малышева. – М. : Физкультура и спорт, 1975. – 176 с. – 1 exemplar108. Левин Б. М. Наркомания и наркоманы : Книга для учителя / Б. М. Левин, М. Б. Левин. – М. : Просвещение, 1991. – 160 с. – 1 exemplar109. Лекарственные растения в стоматологии / А. М. Марченко, А. И. Баранюк, Е. В. Лекицкая, Е. П. Соколовская. Кишинев : Штиинца, 1981. – 192 с. : ил.; 10 л. ил. – 1 exemplar110. Либинтов М. А. Здоровье без таблеток и пилюль / Минск : Publishing House, 1994. – 176 c. – 1 exemplar

Page 115: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

111. Ловейко И. Д. Формирование осанки у школьников : Пособие для учителей и школьных врачей / И. Д. Ловейко. М. : Просвещение, 1970. – 96 с. : ил. – 1 exemplar.112. Лукаш А. А. Бытовые отравления и их предупреждение / А. А. Лукаш. – М. : Медицина, 1970. – 48 с. – ( Науч. – поп. мед. лит. ). – 1 exemplar113. Малая медицинская энциклопедия. В 6-ти т. Т. 1 : А – Грудной ребенок / АМН СССР; Гл. ред. В. И. Покровский. – М. : Сов энциклопедия, 1991. – 560 с. : ил. – 1 exemplar114. Малая медицинская энциклопедия. В 6 - ти т. Т. 2 : Грудь – Кюммеля болезнь / АМН СССР; Гл. ред. В. И. Покровский. – М. : Сов. энциклопедия, 1991. - 624 с. : ил. - 1 exemplar115. Малая медицинская энциклопедия. В 6-ти т. Т. 3 : Лабиринтит – Невротический синдром. – М. : Большая Российская энциклопедия, 1992. – 608 с. : ил. – 1 exemplar116. Мед и медолечение / Под ред. и с предисл. Г. Д. Билаша; Пер. с болг. Т. И. Яневой. – Кишинев : Штиинца, 1984. – 200 с. : ил. – 1 exemplar117. Медкова И. Л. Вегетарианство о здоровье, доброте, красоте… - М. : Дружба народов, 1992. – 160 с. : ил. – 1 exemplar118. Минву, Цан. Китайская терапия Цигун / Цан Минву, Сунь Хингуань; Пер. с англ. – М. : ЦТР МГП ВОС, 1991. – 156 с. – 1 exemplar119. Михайлов В. С. Выбираем здоровье / В. С. Михайлов, А. С. Палько. – М. : Мол. Гвардия, 1985. – 191 с. : ил. – ( Эврика ). – 1 exemplar120. Мурох В. И. Целебные напитки / В. И. Мурох, Л. И. Стекольников. – 3-е изд. – Минск : Полымя, 1990. – 141 с. – 1 exemplar121. Норбеков, Мирзакарим. Опыт дурака, или Ключ к прозрению : как избавиться от очков. Здоровье на всю жизнь / Мирзакарим Норбеков. – 2-е изд., испр. – М. : Астрель : ВСТ, 2009. – 320 с. : ил. – 1 exemplar122. Панкратьева Н. В. Здоровье – социальная ценность : Вопросы и ответы / Н. В. Панкратьева, В. Ф. Попов, Ю. В. Шиленко. – М. : Мысль, 1989. – 236 с. – 1 exemplar123. Покровский В. И. СПИД : Синдром приобретенного иммунодефицита / В. И. Повровский. – М. Медицина, 1988. – 48 с. – 1exemplar124. Покровский В. СПИД : можно ли остановить эпидемию ? : О сотрудничестве стран-членов СЭВ в области борьбы со СПИДом / В. Покровский, Поль Ральф-Торстен. – М. : S. n., 1989. – 45 с. – ( Совет Экономической взаимопомощи. Секретариат ). – 1 exemplar125. Постникова В. М. Лечебная гимнастика для спортсменов / В. М.Постникова, Ю. И. Курпан, А. Т. Рубцов. - М. : Физкультура и спорт, 1979. – 80 с. – 2 exemplare

Page 116: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

126. Простая мудрость целителей Китая : „ Советы по применению традиционной китайской медицины в семье ” : Отрывки из книги. – М. : S. n., 1990. – 62 c. – 2 exemplare127. Решения для здорового образа жизни : Книга ученика для факультат. курса / Нику Крецу, Лия Склифос, Сергей Лысенко [ et al. ]. – Ch. : Ericon, 2012. - 85 p. – ISBN 978-9975-4360-3-8. – 30 exemplare128. Решение для здорового образа жизни : Книга учителя для факультат. курса / Нику Крецу, Лия Склифос, Сергей Лысенко, Вероника Крецу. - Ch. : Ericon, 2012. – 114 p. – ISBN 978-9975-4360-4-5. – 1 exemplar129. Решение для здорового образа жизни : Куррикулум для факультат. курса / Лия Склифос, Николае Крецу, Вероника Крецу, Сергей Лысенко. – Ch. : Ericon, 2012. – 26 p. – ISBN 978-9975-4360-0-7. – 1 exemplar130. Рожинский М. М. Оказание доврачебной помощи / М. М. Рожинский, Г. Б. Катковский. – М. : Медицина, 1980. – 48 с. – ( Науч. – поп. мед. литературы ). – 1 exemplar 131. Сикорская С. В. Здоровье, красота, косметика / Худож. Н. И. Пантофель. – Кишинев : Тимпул, 1988. – 216 с. : ил. – 1 exemplar132. Cкрипкин Ю. К. Гигиенические советы юношеству / Ю. К. Скрипкин, О. Е. Хононова. – М. : Медицина, 1970. – 48 с. – ( Науч. – поп. мед. литература ). – 1 exemplar 133. Спортивная медицина и лечебная физическая культура : Учебник для уч-ся техникумов физич. культуры и школ тренеров. – М. : Физкультура и спорт, 1973. – 368 с. - 1 exemplar134. Строителю о первой медицинской помощи / В. И. Крупеня, В. Б. Таршис, Д. А. Яременко, В. Я. Моськин. – М. : Стройиздат, 1991. – 143 с. : ил. – 25 exemplare135. Тайны двоих : Сборник / Сост. С. Агарков. – М. Мол. Гвардия, 1990. – 272 с. – ( Компас ). - 1 exemplar136. Так лечились в старину : Желудочно-кишечный тракт, геморрой, печень, желчный пузырь. – М. : Изд-во РУДН, 1992. – 16 с. – 1 exemplar137. Токин Б. П. Целебные яды растений : Повесть о фитонцидах / Б. П. Токин. – 2-е изд., доп. – Л. : Лениздат, 1974. – 344 с. : ил. – 1 exemplar138. Трикутько А. П. Образ жизни и здоровье / А. П. Трикутько. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1973. – 144 с. – 3 exemplare139. Хайдарлиу С. Х. Двуликий стресс / С. Х. Хайдарлиу. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1986. – 142 с. : ил. – 1 exemplar140. Хайрова Ю. А. Умеете ли вы отдыхать ? / Ю. А. Хайрова. – М. : Физкультура и спорт, 1983. – 103 с. – ( Физкультура и спорт ). – 1 exemplar141. Хатха-йога. Чудеса без чудес / Авт. – сост. С. Н. Лебедев. – М. : Советский спорт, 1992. – 56 с. : ил. – 1 exemplar142. Ходаков Н. М. Наедине с сексопатологом / Н. М. Ходаков. – М. : Медицина, 1992. – 112 с. 1 exemplar

Page 117: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

143. Хрипкова А. Г. Гигиена и здоровье школьника / А. Г. Хрипкова, Д. В. Колесов.– М. : Просвещение, 1988. – 191 с. – ( Библиотека учителя биологии ). – 1 exemplar144. Хэммонд, Кристофер Дж. Раздельное питание для 4-х групп крови / Кристофер Дж. Хэммонд. – Минск : Попурри, 2002. – 128 с. - ( Серия „Здоровье в любом возрасте” ). – 1 exemplar145. Чеботарева А. Г. Группа здоровья / А. Г. Чеботарева, З. Г. Головкова. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1984. – 88 с. – 2 exemplare146. Чикин С. Я. Физическое совершенствование человека / С. Я. Чикин. – М. : Медицина, 1976. – 120 с. : ил. – ( Науч. – поп. мед. литература ). – 1 exemplar 147. Чусов Ю. Н. Закаливание школьников : Пособие для учителя / Ю. Н. Чусов. – М. : Просвещение, 1985. – 128 с. : ил. – 5 exemplare 148. Шевелев А. С. СПИД – загадка века / А. С. Шевелев. – 2-е изд., испр. и доп. - М. : Советская Россия, 1991. – 192 с. – 1 exemplar149. Школьное санитарное воспитание по предупреждению СПИДа и ППЗ : Справочник для составителей школьн. программы : Руководство для учителей. – Кишинев : Lyceum, 1998. – 211 c. – 1 exemplar150. Яновская М. И. Ваше слово, доктор… / М. И. Яновская; худож. Д. Аникеев. – М. : Советская Россия, 1985. – 144 с. – ( Время. Характер. Судьба ). – 1 exemplar

Page 118: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

ETICA PROFESIONALĂ

1. Adizes, Ishak Kalderon. Cum să identifici și să-ți perfecționezi stilul de management / Ishak Kalderon Adizes; Trad. de Ioana Borza. – Iași : Polirom, 2010. – 254 p. – ( Carieră. Succes. Performanță. Practic ). ISBN 978-973-46-1686-2. – 1 exemplar

2. Baldridge L. Codul manierelor în afaceri / L. Baldridge. B. : Știință și Tehnică, 1993. – 429 c. : il. – 1 exemplar

3. Baler E. A. Деспре културэ ши компортаре / Е. А. Балер. – Кишинэу : Картя молдовеняскэ, 1968. – 96 п. – 1 exemplar

4. Blanchard, Kenneth. Manager la minur / Kenneth Blanchard, Spencer Johnson; Trad. de Luminița Cioroianu. – B. : Curtea Veche Publishing, 2001. – 144 p. ISBN 973-8120-57-8. – 1 exemplar

5. Brennan, Lynne. Eticheta în afaceri pentru secolul XXI : Ce se cuvine ( sau nu ) să faceți / Lynne Brennana; trad. : Ruxandra Apetrei. – B. : Curtea Veche Publishing, 2011. – 296 p. ISBN 978-606-588-173-0. – 1 exemplar

6. Baler E. A. Деспре културэ ши компортаре / Е. А. Балер. – Кишинэу : Картя молдовеняскэ, 1968. – 96 п. – 1 exemplar

7. Baldridge L. Codul manierelor în afaceri / L. Baldridge. B. : Știință și Tehnică, 1993. – 429 c. : il. – 1 exemplar

8. Carnegie, Dale. Secretele succesului : cum să vă faceți prieteni și să deveniți influent / Dale Carnegie; Trad. : Marius Chitoșcă. – Ed. revizuită. – B. : Curtea Veche Pablishing, 2013. – 246 p. ISBN 978-606-588-532-5. – 1 exemplar

9. Carnegie, Dale. Secretele succesului : cum să vă faceți prieteni și să deveniți influent / Dale Carnegie; Trad. : Marius Chitoșcă. – B. : Curtea Veche Pablishing, 2000. – 248 p. – 1 exemplar

10.Carnegie, Dale. Secretele succesului în era digitală : Cum să vă faceți prieteni și să deveniți influent / Dale Carnegie & Associates, Inc. Brent Cole; Trad. din lb. engl. de Ruxandra Apetrei. – B. : Curtea Veche, 2010. – 248 p. ISBN 978-973-606-588-478-6. – 1 exemplar

11.Ciccotti, Serge. 150 de experimente în psihologie pentru cunoașterea celuilalt : Mecanismele comportamentelor cotidiene / Serge Ciccotti / Iași : Polirom, 2007. – 360 p. – ( Practic ). ISBN 978-973-46-0767-9. – 1 exemplar

12.Covey, Stephen R. Cele 12 pârghii ale succesului / Stephen R. Covey; Trad. de Gabriela Nedelea. – B. : ALL, 2017. – 138 p. ISBN 978-606-587-424-4. – 1 exemplar

Page 119: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

13.Crețu, Romeo Zeeno. Amprenta comportamentală și evaluarea personalității / Romei Zeno Crețe. – Iași : Polirom, 2010. – 248 p. – ISBN 978-973-46-1800-2. – 1 exemplar

14.Hill, Napoleon. Despre succes : cele mai bune sfaturi / Napoleon Hill; Ed. revăz. și actualiz. de Patricia G. Horan; Trad. de Vlad-Octavian Palcu. – B. : Curtea Veche, 2013. – 198 p. ISBN 978-606-588-654-4. – 1 exemplar

15.Kiyosaki, Robert T. Tată bogat, tată sărac : Educația financiară în familie / Robert Kiyosaki în colabor. cu Sharob L. Lechter; trad. din lb. engl. – B. : Curtea Veche, 2008. – 232 p. ISBN 978-973-669-626-8. – 1 exemplar

16.Leonardescu, Constantin. Etica și conduita civică / Constantin Leonardescu. – Ed. îngrijită și sdudiu introductiv de Dr. C. Stroe. – B. : Lumina LEX, 1999. – 136 p. – 6 exemplare

17.Maciariello, Joseph A. Peter Drucker. Curs de formare pentru manageri : 52 de săptămâni de coaching pentru un leadership eficient / Jiseph A. Maciariello; trad. : Irina Brateș. – B. : Litera, 2016. – 544 p. ISBN 978-606-33-0622-8. – 1 exemplar

18.Mare N. ABC-ul comportării civilizate / N. Mareș. – Ch. : Universitas, 1991. – 72 c. : il. – 7 exemplare

19.Marinescu, Aurelia. Codul bunelor maniere astăzi / Aurelia Marinescu. – B. : Humanitas, 2002. – 326 p. – 1 exemplar

20.Masson, Louse. Politețea înainte de toate : Cum să cucerești lumea afacerilor / Louse Masson. – Iași : Polirom, 2004. – 240 c. : il. – 1 exemplar

21.Moldovan, Mircea. Elemente de etică profesională în arhitectură și urbanism / Mircea Moldovan, Niculae Grama. - B. : Edit. Universitară Ion Minsu, 2006. – 156 p. ISBN 978-973-7999-51-7. – 1 exemplar

22.Owen, Jo. Cum să fii un bum manager / Jo Owen; Trad. de Corina Costache. – Iași : Polirom, 2008. – 304 p. ISBN 978-973-46-1018-1. – 1 exemplar

23.Pease, Allan. Întrebările sunt, de fapt, răspunsuri / Allan Pease; Trad. de Lucian Popescu. – Ed. a 2-a, revizuită. – B. : Curtea Veche, 2007. – 120 p. ISBN 978-972-669-388-5. – 1 exemplar

24.Popescu, Valeriu. Culegere de sfaturi pentru un om de lume : Pentru tinerii țării mele, pentru părinții și dascălii lor / Valeriu popescu. – Ch. : Prut Internațional, 2004. – 192 p. ISBN 9975-69-626-0. – 1 exemplar

25.Sevastianov-Duda C. Psihologie și etică profesională în comerț. Anul III / Sevastianov-Duda C. – B. : Edit. Didacticț și Pedagogică, 1994. – 86 p. – 1 exemplar

26.Silvestru, Aurelian. Fărâme de suflet / Aurelian Silvestru. – Ed a 2-a, ( revăz. și completată ). – Ch. : Tocono, 2012. – 408 p. – 3 exemplare

27.Sneghireva, Alena. Eu și secretele mele / Alena Sneghireva. – Ch. : Proeditorial, 2003. – 304 p. – 1 exemplar

Page 120: ccc.mdccc.md/uploads/bb/CED Liste.docx · Web viewCONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA DRUMURILOR CĂI DE COMUNICAȚII TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONSTRUCȚIA DRUMURILOR RECONSTRUCȚIA DRUMURILOR

28.Холмянский Л. М. Дизайн : Книга для учащихся / Л. М. Холмянский, А. С. Щипанов. – М. : Просвещение, 1985. – 240 с. : ил. - 1 exemplar