Cau Hinh Modem ADSL2+

  • View
    94

  • Download
    13

Embed Size (px)

Text of Cau Hinh Modem ADSL2+

Cu hnh modem ADSL2+---x---

Modem Comtrend CT 5367 Wireless1. Tng quan thit b:- Giao din mt trc ca thit b

- Giao din mt sau

2. Hng dn cu hnh thit b:Bc 1: M trnh duyt Internet, ng nhp vo a ch mc nh ca thit b: http://192.168.1.1 Bc 2: Username/Password mc nh: root/12345

Bc 3: Giao din sau khi ng nhp thnh cng:

cu hnh nhanh Internet: Quick Setup >> Nhp User ID/Password ca nh cung cp ISP >> Save/Reboot v i 02 pht hon tt.

Cu hnh nng cao - Advanced Setup Bc 4: cu hnh Internet: Chn dng 0/0/33 >> Edit:

Bc 5: VPI/VCI: 0/33 UBR Without PCR >> Next

Bc 6: Chn PPP over Ethenet ( PPPoE) LLC/SNAP BRIDGING >> Next

Bc 7: in Username/Password tch chn Enable NAT >> Next

Bc 8: Chn Enable WAN Services

Bc 9: Giao din sau khi cu hnh hon tt >> Save

Bc 10: Save/Reboot hon tt cu hnh modem

3. Thay i a ch IP LAN (gateway) DHCP:Chn Advance Setup >> LAN

Cu hnh Wifi Cu hnh thng s c bn: Wireless >> Basic Chn Enable Wireless SSID: Tn sng wifi ca thit b Max Clients: S my ti a cho php truy cp qua wifi.

-

Cu hnh bo v cho Wireless: Wireless Securiy

-

Trong Manual Setup AP: Chn WPA PSK (hoc WPA2-PSK) trong phn Network Authentication:

-

Nhp password theo mun vo phn WPA PreShared Key >> Save/Apply hon tt

- thay i bc song phng trng hp trng vi Wireless Lan khc: Chn Wireless >> Advanced. Mc Channel: thay i knh vi khong cch l 5 knh >> Save/Apply

4. Cp quyn truy cp modem t WAN LAN

- Chn Management >> Access Control - Mc nh l ch cp quyn cho LAN Local, tch V cp quyn cho php truy cp t WAN Internet ct WAN i vi mi Services.

5. i mt khu (pass) truy cp modem:Chn Management >> Access Control >> Password

Router TP-Link TD-W8101G 54M Wireless ADSL2+1. Tng quan thit b

Giao din pha trc:

Cc n tn hiu: n Power Trng thi T t Sng T t Internet Nhy Sng Sng ADSL Nhy Sng T t WLAN Sng Nhy T t LAN Sng Nhy Cha c ngun Ngun bt Cha c d liu chuyn nhn qua cng WAN D liu ang c chuyn nhn qua internet Xc thc PPP thnh cng, kt ni c thit lp Kt ni n nh cung cp khng bnh thng ang kt ni n nh cung cp Kt ni n nh cung cp thnh cng Chc nng wifi ang tt Chc nng wifi ang bt ang gi nhn d liu qua mng wifi Cha c thit b kt ni ti cng tn hiu Thit b c kt ni ti cng tn hiu D liu ang c gi nhn qua cng ngha

Giao din pha sau

POWER: Khe cm ngun kt ni vi adapter ngun. RESET: C 2 cch reset.

Nhn nt reset vo gi trong khong 5 giy. Khi phc li cu hnh mc nh bng cch chn Maintenance-SysRestart trong mc Router Web-based Utility. LAN: Cng kt ni ti PC hoc cch thit b mng khc. LINE: Cng kt ni line. Antenna: Thu pht sng khi s dng wifi

2. Hng dn cu hnh thit b:M trnh duyt Internet, truy cp a ch mc nh ca thit b: http://192.168.1.1 Username/password mc nh: admin/admin

-

Chn tab Quick Start , chn RUN WIZARD, chn tip NEXT nh hnh di.

-

Chn mi gi cho Router, chn NEXT tip tc.

-

Chn Connection Type (PPPoe/PPPoA) kt ni ti ISP, nhn NEXT tip tc.

-

Nhp Username, Password ca nh cung cp ISP, VPI = 0, VCI = 33, chn Connection Type = PPPoELLC. Nhn Next tip tc

-

Cu hnh chc nng wifi, nhn NEXT tip tc.

-

Chn tip NEXT hon tt thao tc cu hnh.

-

Chn Device Info trong menu Status kim tra li cu hnh va ci t.

3. Cu hnh Wifi:

Chn Save hon tt

Router TP-Link TD-W8901G 54M Wireless ADSL2+1. Tng quan thit b:

-

Giao din pha trc:

-

Cc n tn hiu: n Power Trng thi Tt Sng Tt Nhy Sng ADSL Sng Nhy Sng Tt Sng Nhy Tt Sng Nhy ngha Cha c ngun Ngun bt Cha c d liu chuyn nhn qua cng WAN D liu ang c chuyn nhn qua internet Xc thc PPP thnh cng, kt ni c thit lp Kt ni n nh cung cp khng bnh thng ang kt ni n nh cung cp Kt ni n nh cung cp thnh cng Chc nng wifi ang tt Chc nng wifi ang bt ang gi nhn d liu qua mng wifi Cha c thit b kt ni ti cng tn hiu Thit b c kt ni ti cng tn hiu D liu ang c gi nhn qua cng

Internet

WLAN

LAN

-

Giao din pha sau:

POWER: Khe cm ngun kt ni vi adapter ngun. RESET: C 2 cch reset:

- Bc 1: Nhn nt reset vo gi trong khong 5 giy. - Bc 2: Khi phc li cu hnh mc nh bng cch chn MaintenanceSysRestart trong mc Router Web-based Utility. LAN: Cng kt ni ti PC hoc cch thit b mng khc. LINE: Cng kt ni line. Antenna: Thu pht sng khi s dng wifi

2. Hng dn cu hnh thit b:Bc 1: M trnh duyt Internet, truy cp a ch mc nh ca thit b: http://192.168.1.1 Bc 2: Username/password mc nh: admin/admin

Bc 3: Chn tab Quick Start , chn RUN WIZARD, chn tip NEXT nh hnh di.

Bc 4: Chn mi gi cho Router, chn NEXT tip tc.

Bc 5: Chn Connection Type (PPPoe/PPPoA) kt ni ti ISP, nhn NEXT tip tc.

Bc 6: Nhp Username, Password ca nh cung cp ISP, VPI = 0, VCI = 33, chn Connection Type = PPPoELLC. Nhn Next tip tc.

Bc 7: Cu hnh chc nng wifi, nhn NEXT tip tc.

Bc 8: Chn tip NEXT hon tt thao tc cu hnh.

Chn Device Info trong menu Status kim tra li cu hnh va ci t.

3. Cu hnh wifi

Chn Save hon tt