Cau hinh dsl 526 b

  • View
    327

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Cau hinh dsl 526 b

  • 1. HNG DN CU HNH DCH V INTERNET V MYTV TRN MODEM ADSL DSL-526B I. S kt niCp AV or HDMICp RJ45 s dng ng thi dch v internet v dch v MyTV II. Cu hnh dch v Internet v MyTV -Cm cp theo s trn. M trnh duyt web v nhp a ch: http://192.168.1.1 Nhp Username: admin Password: adminLu hnh ni bT k thut bin son

2. 1. Cu hnh Internet - Vo Advanced Setup WANChn Add to kt ni InternetNhp VCI/VPI ca nh cung cp dch v. VD: VNPT HCM l: 8/35Nhn Next tip tcChn PPP over Ethernet (PPPoE)Chn Next tip tcLu hnh ni bT k thut bin son 3. Nhp Username v Password do nh cung cp dch v cung cpChn Next tip tcChn Next tip tcChn Save lu li cu hnhLu hnh ni bT k thut bin son 4. 2. Cu hnh Dch v MyTV - Vo Advanced Setup WANChn Add to dch vNhp VCI/VPI ca nh cung cp dch v. VD: MyTV HCM l: 8/37Chn Next tip tcChn Next tip tcLu hnh ni bT k thut bin son 5. Chn Next tip tcChn Save lu li cu hnhLu hnh ni bT k thut bin son 6. - Vo Advanced Setup LANIP ca DSL526B cng l defautl gateway ca h thngCheck chn Enable IGMP Snooping Check chn Disable DHCP ServerChn Save/Reboot lu li cu hnh v khi ng li DSL-526B dng ng thi c 2 dch v th my tnh phi cu hnh IP tnh. III. Cu hnh IP tnh trn h iu hnh Windows. 1. Trn Windows 2000/XP - Vo Start RunLu hnh ni bT k thut bin son 7. - Nhp ncpa.cpl V OKClick mouse phi ln v chn Properties- Chn Internet Protocol (TCP/IP) V chn PropertiesLu hnh ni bT k thut bin son 8. Chn Use the following IP address Nhp a ch IP cho my tnhNhp DNS cho my tnh. VD: 8.8.8.8Nhn OK hon thnh cng vic2. Trn Windows Vista/7 - Vo Start - Chn Control PanelControl PanelStartLu hnh ni bT k thut bin son 9. Chn Network And Sharing CenterChn Change adapter settingsLu hnh ni bT k thut bin son 10. Chn Internet Protocol 4 (TCP/IPv4) v chn PropertiesLu hnh ni bT k thut bin son 11. Chn Use the following IP address Nhp a ch IP cho my tnhNhp DNS cho my tnh. VD: 8.8.8.8Nhn OK hon thnh cng vicCh : a ch IP ca my tnh phi cng net vi IP ca DSL-526B. VD: IP ca DSL-526B l: - IP address: 192.168.1.1 - Subnet Mask: 255.255.255.0 IP ca my tnh - IP address: 192.168.1.x (x: t 2 n 254) - Subnet Mask: 255.255.255.0 - Defautl gateway: 192.168.1.1 IV. Ci driver DSL-526B (ni bng cng USB) cho windows - Khng gn DSL-526B vo my tnh bng cng USB. - B CD DSL-526B vo my tnh, tm folder USBDriver trong CD v chy file Setup.exe.Chn Next bt u ci tLu hnh ni bT k thut bin son 12. i vi Windows vista/7 th Windows s hin cnh bo nh hnh di. Chn Install this driver software anyware install driver- Gn cp USB t DSL-526B vo my tnh hon thnh vic ci t driver.Lu hnh ni bT k thut bin son