55
JUDETUL ILFOV COMUNA GLINA Str.Libertatii,Nr.292 Com.Glina Cod fiscal 4420767 Telen 021.4671214 Fax 021.4671198 Nr inreg 8636/31.08.2015 Catre DIRECTIA '?ENERALA P :.G!ONJU..A AFW . 0>'<. Tl N... DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA incheiata la data de 31 Iunie 2015. P.PRIMAR INS f CTOR l ' : BOS EANU NELA

Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

  • Upload
    others

  • View
    41

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

JUDETUL ILFOV COMUNA GLINA

Str.Libertatii,Nr.292Com.Glina Cod fiscal 4420767 Telefon 021.4671214 Fax 021.4671198 Nr inreg 8636/31.08.2015

Catre

DIRECTIA '?ENERALA P :.G!ONJU..A. AFW . 0>'<. Tl

N ...

DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE

BUCURESTI

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA

Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA incheiata la datade 31 Iunie 2015.

P.PRIMAR INSf

CTOR

l '

:�

BOS EANU NELA

Page 2: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

Primaria Glina

Simbolul �conturilor

" Oenumirea conturiior

100

Fondul activelor fixe necorporale

103

Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ -teritoriale

104

Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ -

teritoriale

117

Rezultatul reportat

121

Rezultatul patrimonial

206

lnregistrari ale evenimentelor cultural-sportive

211

Terenuri si amenajari la terenuri

212

Constructii

213

lnstalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

214

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale

231

Active fixe corporale in curs de executie

281

Amortizari privind activele fixe corporale

302

Materiale consumabile

BALANTA DE VERIFICARE

lunie 2015

Sold initial Rulaj cumulat

Debitoare · Creditoare Oebltoare Credifoare

0,00 124.486,00 0,00 0,00

0,00 17_841-164,06 0,00 0,00

0,00 23.077.590,78 0,00 0,00

0,00 18.294.787,21 15.202,00 3.846.983, 11

0,00 3.831.781, 11 6.629.231,66 7.086.132,08

124.486,00 0,00 0,00 0,00

6.995.115,00 0,00 0,00 0,00

29.229.744,10 0,00 0,00 0,00

1.094.301,27 0,00 0,00 0,00

825.160,76 0,00 0,00 0,00

5.344.133,07 0,00 75.702,64 0,00

0,00 89.904,04 0,00 0,00

0,00 0,00 25.010,60 25.010,60

Totat·sume Sold final

.Oebitoare Creditoare Oebitoare Creditoare

0,00 124.486,00 0,00 124.486,00

0,00 17.841.164,06 0,00 17.841.164,06

0,00 23 077.590,78 0,00 23.077.590,78

15.202,00 22.141.770,32 0,00 22.126.568,32

6.629.231,66 10.917.913,19 0,00 4.288.681,53

124.486.00 0,00 124.486,00 0,00

6.995.115,00 0,00 6.995.115,00 0,00

29.229.744, 10 0,00 29.229.744,10 0,00

1.094.301,27 0.00 1.094.301,27 0,00

825.160,76 0,00 825.160,76 0,00

5.419.835,71 0,00 5.419.835,71 0,00

0,00 89.904,04 0,00 89.904,04

25.010,60 25.010,60 0,00 0,00

Pagina nr. 1

Page 3: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

.�-'. ,i

"

"

. '

303

..

� '

' .

'

Simboh.il conturilor

· Oenumirea conturilor

Materiale de natura obiectelor de inventar

401

Furnizori

404

Furnizori de active fixe

421

Personal - salarii datorate

423

Personal - ajutoare si indemnizatii datorate

427

Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor

428

Alte datorii si creante in legatura cu personalul

429

Bursieri si doctoranzi

431

Asigurari sociale

437

Asigurari pentru somaj

438

Alte datorii sociale

444

lmpozit pe venitul din salarii si din alte drepturi

461

Debitori

462

Creditori

464

Creante ale bugetului local

.Sold initial

' Debitoare Creclitoare

524.253,60 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 305.112,00

0,00 15.667,00

0,00 205,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 65.510,00

0,00 1.909,00

0,00 0,00

0,00 20.713,00

-53.006,02 0,00

0,00 13.527, 11

2.208.286,48 0,00

Rulaj cum..._ _ _.t Total sume Sold final

Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare

4.629,96 0,00 528.883,56 0,00 528.883,56 0,00

981.183,40 983.143,51 981.183,40 983.143,51 0,00 1.960,11

75.702,64 75.702,64 75.702,64 75.702,64 0,00 0,00

1.229. 764,00 1.250.575,00 1.229.764,00 1.555.687,00 0,00 325.923,00

0,00 0,00 0,00 15.667,00 0,00 15.667,00

13.357,00 14.197,00 13.357,00 14.402,00 0,00 1.045,00

98,00 195,00 98,00 195,00 0,00 97,00

13.440,00 13.440,00 13.440,00 13.440,00 0,00 0,00

452.024,00 462.458,00 452.024,00 527.968,00 0,00 75.944,00

10.821,00 11.030,00 10.821,00 12.939,00 0,00 2.118,00

142.572,00 142.572,00 142.572,00 142.572,00 0,00 0,00

139.290,00 142.841,00 139.290,00 163.554,00 0,00 24.264,00

20.673,66 20.673,66 -32.332,36 20.673,66 -53.006,02 0,00

0,00 0,00 0,00 13.527, 11 0,00 13.527, 11

2.778.460,14 1.766.511,42 4.986.746,62 1.766.511,42 3.220.235,20 0,00

Pagina nr. 2

Page 4: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

1 Simbolul conturilor Sold initial Rulaj eum� .. .tt total sume Sold final

Denumirea contui'ilor Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare

489

Decontari cu trezoreria statului privind rezultatul executiei bugetului de stat din 0,00 15.202,00 0,00 0,00 0,00 15.202,00 0,00 15.202,00

anul curent

521

Disponibil al bugetului local 16.989.864,62 0,00 5.929.370,19 0,00 22.919.234,81 0,00 22.919.234,81 0,00

529 0,00 0,00

Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete 20.673,66 20.673,66 20.673,66 20.673,66 0,00 0,00

531 0,00 0,00

Casa 2.630.038,81 2.630.038,81 2.630.038,81 2.630.038,81 0,00 0,00

552 13.527, 11 0,00 0,00 0,00 13.527, 11 0,00 13.527, 11 0,00

Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit

562 401.692,32 0,00

Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii 531.303,49 439.808,36 932.995,81 439.808,36 493.187,45 0,00

581 0,00 0,00 2.630 038,81 2.630.038,81 2.630.038,81 2.630.038,81 0,00 0,00

Viramente interne

602 0,00 0,00 48.721,95 48.721,95 48.721,95 48.721,95 0,00 0,00

Cheltuieli cu materialele consumabile

603 0,00 0,00 15.236,29 15.236,29 15.236,29 15.236,29 0,00 0,00

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

610 0,00 0,00 203.871,05 203.871,05 203.871,05 203.871,05 0,00 0,00

Cheltuieli privind energia si apa

611 0,00 0,00 79.230,92 79.230,92 79.230,92 79.230,92 0,00 0,00

Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile

614 0,00 0,00 10.738,00 10.738,00 10.738,00 10.738,00 0,00 0,00

Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari

624 0,00 0,00 22.713,48 22.713,48 22.713,48 22.713,48 0,00 0,00

Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal

626 0,00 0,00 37.704,87 37.704,87 37.704,87 37.704,87 0,00 0,00

Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii

628 0,00 0,00 445.848,83 445.848,83 445.848,83 445.848,83 0,00 0,00

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

Pagina nr. 3

Page 5: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

l . .

· .Sir'nboltil conturilor Sold initial Rulaj cum1..11at Totalsume Sotd final

. . .

,., Denur'nirea conturilor Debitoare Creditoare Debitoare Cteditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare ..

. .

629

Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale 0,00 0,00 114.448, 16 114.448,16 114.448,16 114.448, 16 0,00 0,00

641

Cheltuieli cu salariile personalului 0,00 0,00 1.251.163,00 1.251.163,00 1.251.163,00 1.251.163,00 0,00 0,00

645

Cheltuieli privind asigurarile sociale 0,00 0,00 277.060,00 277.060,00 277.060,00 277.060,00 0,00 0,00

677 0,00 0,00

Ajutoare sociale 142.572,00 142.572,00 142.572,00 142.572,00 0,00 0,00

679

Alte cheltuieli 0,00 0,00 132.940,00 132.940,00 132.940,00 132.940,00 0,00 0,00

731 0,00 0,00

lmpozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice 2.475.136,34 2.475.136,34 2.475.136,34 2.475.136,34 0,00 0,00

732

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 0,00 0,00 77.099,75 77.099,75 77.099,75 77.099,75 0,00 0,00

734

lmpozite si taxe pe proprietate 0,00 0,00 2.376.370, 10 2.376.370, 10 2.376.370, 10 2.376.370, 10 0,00 0,00

735 0,00 0,00 2.034.912,33 2.034.912,33 2.034.912,33 2 034.912,33 0,00 0,00

lmpozite si taxe pe bunuri si servicii

739 0,00 0,00 47.551,73 47.551,73 47.551,73 47.551,73 0,00 0,00

Alte impozite si taxe fiscale

750 0,00 0,00 -142.869,43 -142.869,43 -142.869,43 -142.869,43 0,00 0,00

Venituri din proprietate

751 0,00 0,00 201.201,26 201.201.26 201.201,26 201.201,26 0,00 0,00

Venituri din vanzari de bunuri si servicii

770 0,00 0,00 0,00 2.786.563,00 0,00 2.786.563,00 0,00 2.786.563,00

Finantarea de la buget

772 0,00 0,00 1.528,00 1.528,00 1.528,00 1.528,00 0,00 0,00

Venituri din subventii

Pagina nr. 4

Page 6: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

;, Simbolul conturilor Sold initi'al Ruiaj cum1 .... dt Total sume Sold final

..

' . Denumirea conturilor Debitoare· Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare

Totaluri Sold initial Sold initial Rulaj cumulat Rulaj cumulat Totalsume Total sume Sold final Sold final

debit credit debit credit debit credit debit credit

Total ACTIVE 63.697.558,31 0,00 14.798.111,70 7.684.965,06 78.495.670,01 7.684.965,06 70.810.704,95 0,00

Total PASIVE 0,00 41.555.787,99 10.129.084, 12 12.953.452,23 10.129.084, 12 54.509.240,22 0,00 44.380.156, 10

Total BIFUNC 0,00 22.141.770,32 9.274.570,47 13.563.349,00 9.274.570,47 35.705.119,32 0,00 26.430.548,85

Total

(\ 63.697.558,31 63.697.558,31 34.201. 766,29 34.201. 766,29 97.899.324,60 97.899.324,60 70.810.704,95 70.810. 704,95

-,

t,I

Pagina nr. 5

Page 7: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

Comuna Glina

Com. Glina, Str. Libertatil, Nr.292

0214671214

BILANT

la data de ��:�?.-.�015

cod 01

Nr. DENUMIREA INDICATORILOR

crt.

A B

A ACTIVE

ACTIVE NECURENTE

Active fixe necorporale (ct.

1. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)

lnstalatii tehnice, mijloace de transport, animate, plantatii,

mobilier, aparatura birotica §i alte active corporale ( ct.

2.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)

Terenuri §i cladiri(ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-3. 2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)

Alte active nefinanciare 4.

(ct.2150000)

Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste

un an (ct. 5. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+

2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:

Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)

Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o

perioada mai mare de un an (ct. 6. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-

4910200-4960200), din care:

Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)

TOTAL ACTIVE NECURENTE 7.

(rd.03+04+05+06+07+09)

ACTIVE CURENTE

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015

Anexa 1

lei

Cod Sold la inceputul Sold la sfar�itul rand anului perioadei

C 1 2

01 X X

02 X X

03 124.486 124.486

04 1.891.728 1.891.728

05 41.506.822 41.582.525

06 0 0

07 0 0

08 0 0

09 0 0

10 0

15 43.523.036 43.598.739

18 X X

Page 8: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

1.

2.

Stocuri (ct.

3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+

3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+

3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+

3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+

3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+

3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+

3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-

3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-

3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-1 ..... -----. .... ,,rtl"!I ___ _

Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-

Creante din operatiuni comerciale, avansuri §i alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4

130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+

4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+48 10900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:

Creante comerciale §i avansuri (ct.

2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+

4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:

Avansuri acordate

Creante bugetare (ct.

4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+

4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+

4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+

4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+

4660500+4660900+48101 01 ** +4810102**+4810103 ** +

4810900**+4820000**-4970000), din care:

Creantele bugetului general consolidat

( ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401 + 4660402+

4660500+4660900-4970000)

Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile §i fonduri de la buget (ct.

4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+

4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+

4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+

4540503+ 4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+

4560100+ 4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+

4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+

45 70309+ 4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+

4740000+4760000), din care:

Sume de primit de la Comisia Europeana I alti donatori

(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+

4500505+4500700)

imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.

2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+

4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+

4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+

4690108+4690109)

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015

19

20

21

22

22.1

23

24

25

26

27

524.254 528.884

X X

-53.006 -53.006

-53.006 -53.006

X X

2.208.286 3.220.235

2.208.286 3.220.235

0 0

0 0

0 0

Page 9: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

Total creante curente (rd. 21+23+25+27) 30 2.155.280 3.167.229

3. lnvestitii pe terrnen scurt (ct.5050000-5950000)31 0 0

4. Conturi la trezorerii §i institutii de credit : 32 X X

Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.

5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290

101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+ 33 17.405.084 20.639.386

5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)

Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie

(ci.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 33. 1 0 0 5320600+5320800+5420100)

depozite34 X X

Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+

0 0 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+

35

5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5620102+5620103+5620402)

Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)

35. 1 0 0

depozite 36 X X

Total disponibilitati §i alte valori (rd.33+33.1 +35+35.1) 40 17.405.084 20.639.386

Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale §i ale

trezoreriilor teritoriale (ct.

5. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 41 0 0

5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)

Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie ( ct. 5320400+5180701+5180702)

0 0 41. 1

6. Cheltuieli in avans (ct. 4710000 ) 42 0 0

TOTAL ACTIVE CURENTE 45 20.084.618 24.335.499 7.

(rd.19+30+31+40+41 +41.1 +42)

8. TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 46 63.607.654 67.934.238

B DATORII 50 X X

DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o 51

X X perioada mai mare de un an

Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an ( ct.

52 0 0 1. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+

4620201 +4620209+5090000), din care:

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015

Page 10: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

Datorii comerciale

( ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201) 53 0 0

Tmprumuturi pe termen lung

2. ( ct. 1610200+1620200+ 1630200+1640200+ 1650200+ 1660201 +

54 0 0 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+

1670203+1670208+1670209-1690200)

Provizioane 3. (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) 55 0 0

TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 58 0 0

DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o X X

perioada de pana la un an 59

Datorii comerciale, avansuri §i alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+

1. 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 60 28.729 30.689

4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4830000+4890000+5090000+5120800), din care:

Datorii comerciale �i avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 61 13.527 15.487

4620101), din care:

Avansuri primite 61.1 X X

Datorii catre bugete (ct.

4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+

4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+ 88.132 102.326 2. 4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+ 4550502+ 62

4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+ 4670900+4730109+4810900+4820000), din care:

Datoriile institutiilor publice catre bugete 63 X X

Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 63.1 67.419 78.062

4310700+4370100+4370200+4370300)

Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile 64 0 0

(ct.4550501 +4550502+4550503)

Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile §i fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.

4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+

3. 4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+

65 0 0 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401 + 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401 +

4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000) din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori

66 0 0 ( ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)

imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de panil la un an (ct.

5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 70 0 401.692 4.

5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+

5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+

519011 O+ 5190180+5190190 )

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015

Page 11: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.

1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 5. 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+

1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+

1680400+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+

1680709 -1690100)

6.

Salariile angajatilor (ct.

4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii,

7. indemnizatii de �omaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+

4290000+4380000), din care:

Pensii, indemnizatii de �omaj, burse

8. Venituri in avans (ct.4720000)

9. Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)

TOTAL DATORII CURENTE 10. (rd.60+62+65+ 70+71 +72+ 73+ 7 4+ 75)

11.TOTAL DATORII (rd.58+78)

ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =

12. CAPITALURI PROPRII(rd.SO= rd.46-79 = rd.90)

C. CAPITALURI PROPRII

Rezerve, fonduri (ct.

1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+

1.1040101+1040102+1050100+1050200+1050300

+1050400+1050500+1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)

,,,.-. ..f.''"

2. Rezultatul reportat ( ct.1170000- sold creditor)

3. Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)

Rezultatul patrimonial al exercitiului 4.

( ct.1210000- sold creditor)

5. Rezultatul patrimonial al exercitiului ( ct.1210000- sold debitor)

TOTAL CAPITALURI PROPRII 6. (rd.84+85-86+87-88)

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015

*) Conturi de repartizat dupa natura e/ementefor respective.

**) So/duri debitoare ale conturifor respective.

!���.- �;��\,�·(,t_/' ... , ,, ''/\ p. r�\ \,. - \� r, '' .l� l

P�1,m/ar, rr.,./ va:sjf�rr,,arin --t.!

''<�

71 0 0

72 320.984 342.732

73 0 0

73.1 X X

74 0 0

75 0 0

78 437.845 877.439

79 437.845 877.439

80 63.169.809 67.056.799

83 X X

84 36.349.345 36.349.345

85 22.988.683 26.418.773

86 0

87 3.831.781 4.288.681

88 0

90 63.169.809 67.056.799

Co���i�n

��-

Page 12: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

Comuna G!ina

Com. Glina, Str. Libertatii, Nr.292

0214671214

Denumirea indicatorului

I. Numerar din activitatea operationala

1. lncasari

2. Plati

3. Numerar net din actiV itatea operationala

11. Numerar din activ itatea de invest it ii

1. lncasari

2. Plati

3. Numerar net din act iv itatea de invest it ii

111. Numerar din activ itatea de finantare

1. lncasari

2. Plati

3. Numerar net din act iv itatea de f inantare

IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar

si echiv alent de numerar

V. Numerar si echiv alent de numerar la

inceputul anului

- sume recuperate din excedentul anului

precedent

- sume utilizate din excedentul anului

precedent

Cod

rand

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

14.1

14.2

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015

TOTAL

0

8.709.694

5.399.690

3.310.004

0

o

75.702

-75.702

o

401.692

o

401.692

3.635.994

17.405.084

o

401.692

SITUA TIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2015

5310101 Buget de stat Buget local Sursa F Sursa G - Sursa E -

lnstitutii publice lnstitutii publice Activitati

finantate integral f inantate partial f inantate din

din venituri din venituri v enituri proprii

proprii proprii

0 0 0 0 0 0

2.630.039 0 5.929.370 o 0 129.611

2.630.039 o 2.710.861 0 o 38.116

0 0 3.218.509 o o 91.495

0 o o o 0 0

o o 0 0 o 0

o o 75.702 o 0 o

o 0 -75. 702 0 0 0

o o o o o o

0 0 0 0 o 401.692

0 0 0 0 0 0

0 0 o o o 401.692

o o 3.142.807 V 0 o 493.187

o 0 16.989.865 � 0 0 401.692

o 0 o o o o

o o o o o 401.692

cod 03

5xx 5290201 5520000

0 0 0

20.674 20.674 o

20.674 20.674 0

0 0 0

0 o o

o 0 0

o 0 o

0 0 0

o 0 0

o o 0

o o o

o 0 o

o o o

.r 13.527 o 13.527 "'

0 0 o

o 0 0

Pagina 1 / 2

Page 13: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

Oenumirea indicatorului Cod TOTAL 5310101 Buget de stat

rand

Sume transferate din disponibilul neutilizat la 14.3 0 0

f lnele anului precedent

Numerar si echivalent de numerar la sfirsrtul 15 20.639.386 0

anului

J

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015

0

0

Buget local Sursa F

lnstrtutii publice

f inantate integral

din venituri

proprii

0

20.132.672

Viza trezorerie,

�·i__\·,--/,

/ '�,·

t:,}� .. ... , )j\ --L.-'.'i.

0

0

Sursa G - Sursa E -

l nstrtutii publice Activitati

f inantate partial fin ant ate din

din venrturi v enrturi proprii

proprii

0 0

0 493.187

5xx

0

13.527

5290201 5520000

0 0

0 13.527

Contabil,

Bosnigeanu Nela

Pagina 2 / 2

Page 14: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

Comuna Glina

Com. Gllna, Str. Libertatil, Nr.292

0214671214

cod 02

Nr.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2015

DENUMIREA INDICA TORULUI Cod

Crt. rand An precedent

A 8 C 1

I. VENITURI OPERA TIONALE 01 0

1. Venituri din impozite, taxe, contribufii de asigurari �i 02

alte venituri ale bugetelor

(ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+

7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 6.280.544

7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+7 460200+ 7 460300+ 7 460900+ 7510300+75104 00+7510500)

2. Venituri din activitati economice 03

(ct. 7210000+ 7220000+7510100+ 7510200+/-7090000) 137.907

3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu 04

destinatie speciala9.565

(ci.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)

4. Alte venituri operafionale 05

(ci.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 242.593

+7810401+7810402+7770000)

TOTAL VENITURI OPERATIONALE 06 6.670.609

(rd.02+03+04+05) II. CHEL TUIELI OPERA TIONALE 07 0

1. Salariile �i contributiile sociale aferente angajatilor 08

(ci.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 1.429.350

6450400+ 6450500+6450600+2. Subventii �i transferuri 09

�t.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 167.735

6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)

3. Stocuri, consumabile, lucrari �i servicii executate de 10

terti ( ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+

6020500+ 6020600+1.020.256

6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+

6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+

6120000+4. Cheltuieli de capital, amortizari �i provizioane 11

(ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820 0

101 + 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)5. Alte cheltuieli operationale 12

�t.6350000+6540000+6580000)0

TOTAL CHEL TUIELI OPERA TIONALE 13 2.617.341

(rd.08+09+10+11 +12)

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015

Anexa 2

- lei-

An curent

2

0

7.011.070

135.959

1.528

-77.627

7.070.930

0

1.528.223

275.512

978.514

0

0

2.782.249

Page 15: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

Ill. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONAL.A 14 0 0

- EXCEDENT (rd.06- rd.13) 15 4.053.268 4.288.681

- DEFICIT (rd.13- rd.06) 16 0 0

IV. VENITURI FINANCIARE 17

( ct. 7630000+ 7640000+ 7650000+ 7660000+ 7670000+ 0 0

7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)V. CHEL TUIELI FINANCIARE 18

(ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 0 0

6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA 19 0 0

- EXCEDENT (rd.17- rd.18) 20 0 0

- DEFICIT (rd.18- rd.17) 21 0 0

VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA 22 0 0

- EXCEDENT (rd.15+20-16-21) 23 4.053.268 4.288.681

- DEFICIT (rd.16+21-15-20 ) 24 0 0

VIII. VENITURI EXTRAORDINARE 25 0 0

(ct. 7910000)IX. CHEL TUIELI EXTRAORDINARE 26

0 0

<ct.6900000+6910000)X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA 27 0 0

- EXCEDENT (rd.25-rd.26) 28 0 0

- DEFICIT (rd.26-rd.25) 29 0 0

XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI 30 0 0

- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) 31 4.053.268 4.288.681

- DEFICIT (rd. 24+29-23-28) 32 0 0

Contabil, l'""�'·

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015

Page 16: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

Comuna Glina

Com. Glina, Str. Libertatii, Nr.292

0214671214

Anexa 40b

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR

din administratia locala la data de 30.06.2015

Nr

rand

1

1

Den um irea indicaotrilor

Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de

Total (in baze cash) (rd.04+05)

Total (in baze accrual) (rd.08+09)

Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si sen,icii de catre

-de la societati nefinanciare (S.11 ),

Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din

-de la populatie

Total creante (rd.176+184)

Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile

- salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143)

Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor

Total (in baze cash)(rd.262+266+267)

Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.268+274)

Datorii comerciale curente legate de livrnri de bunuri si seniicii

-Societati nefinanciare (S.11)Datorile institutiilor publice din adm inistratia locala catre bugete ( ct.4423+

Salariile angajatilor (ct 421 +423+426 +4271 + 4273 +4281)

Total (rd.331 +332+333+334)

Primar,

Vasile Marin

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015

Cod

rand

5

8

10

165

167

176

177

185

203

204

267.1

268

275

320

321

331

332

335

lnceputul Sfirsitul

perioadei perioadei

17.405.084 20.639.386

17.405 084 20.639.386

17.405 084 20.639.386

-53 006 -53.006-53.006 -53.006

2.208.286 3.220.235

2.208.286 3.220.235

2.208.286 3.220.235

0 97

0 97

0 401.692

0 401.692

0 401.692

13.527 15.487

13.527 15.487

88.132 102.326

320.984 342.732

409.116 445.058

Contabil,

�uNela

Pagina 1 / 1

Page 17: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

Comuna Glina

Com. Glina, Str. Libertatii, Nr.292

0214671214

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.06.2015

Denumirea indicatorilor Nr rand Disponibil la lncasari

inceputul anului

TOTAL (rd 02 la 01) 01 0 0

- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct) 02 0 0

- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 03 0 0

- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii 04 0 0

- Paza obsteasca comuncala 05 0 0

- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti 06 0 0

- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor 07 0 0

agricoli

- Sume prim ite din credite externe contractate de stat pentru finantarea program ului de 08 0 0 pietruire a drum urilor com unale

- Sume din fondul de tezaur 09 0 0

- Sume primite din rezultatul execu�ei bugetare din anii precedenti 10 0 0

- Alte disponibilitati cu destinatie speciala 11 0 0

- Disponibil din sume alocate din \€nituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007 12 0 0

- .Ajutor financiar in echivalent a 1 OOeuro acordat cadrelor didactice din invatam antul 13 0 0

preuni\€rsitar

Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat 14 0 0

Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume 15 0 0

indisponibilizate pe baza de titluri executorii

Anexa 14b

Plati Disponibil la sfarsitul

perioadei

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Contabil, Bo

f\�eanu Nela

. �Pag;na 1 / 1

Page 18: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

Comuna Glina

Com. Glina, Str. Libertatii, Nr.292

0214671214

Anexa 22

VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCENTE ALE BUGELOR

LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE 30.06.2015

Den um irea indicatorilor

VEN ITU RI TOTAL

Venituri proprii

1. Venituri curente, din care:

a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

- Cote defalcate din impozitul pe venit

- Sume a locate de consiliul judetean pentru echilibrarea

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru

4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice

- Subventii de la bugetul de stat

CHEL TUIELI TOTAL

Excedent

VENITURI TOTAL

Venituri proprii

1. Venituri curente, din care:

a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

- Cote defalcate din impozitul pe venit

- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru

4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice

- Subventii de la bugetul de stat

CHEL TUIELI TOTAL

Excedent

Primar, Vasile Marin

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015

Cod indicator

000102 1

4802 2

000202 3

04 02 4

04.02.01 5

04.02.04 6 11.02 7

11.02.02 9

11.02.06 12

22

42.02 23

5002 25

98 02 26

000102 112

4802 113

000202 114

04 02 115

04 02 01 116

04 02 04 117

11.02 118

11 02 02 120

11.02.06 123

133

42 02 134

5002 136

98.02 137

Nr. rand Prevederi Realizat anuale

6.244.743 5.929.370 4.618.443 4.339.542 6.206.743 5.927.842

2.439.443 2.360.000 1.715.443 1.505.330

724.000 854.670 1.588.300 1.588.300

1.565.330 1.565.330

22.970 22.970

38.000 1.528

38.000 1.528

6.244.743 2.786.563

0 3.142.807

6.244.743 5.929.370

4.618.443 4.339.542

6.206.743 5.927.842

2.439.443 2.360.000

1.715.443 1.505.330

724.000 854.670

1.588.300 1.588.300

1.565.330 1.565.330

22.970 22.970

38.000 1.528

38.000 1.528

6.244.743 2.786.563

0 3.142.807

Contabil, Bo

�j9eanu Nela

·Jl,·

Pagina 1 / 1

Page 19: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

Comuna Glina

Com. Glina, Str. Libertatii, Nr.292

0214671214

SITUATIA UNOR INDICATOR! REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI

SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.06.2015

Denumire Cod rd.

Copii aflati in familii substitutive 001

Copii protejati in: 002

Centre de plasament 003

Centre de prim ire a copilului in regim de urgenta 004

Centre m aternale 005

Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a 006

persoanelor cu handicap

Asistenti personali pentru persoanele cu handicap 007

Ind em nizatii lunare a cord ate persoanelor cu handicap grav 008

Contabil,

Anexa 33

Numar

0

0

0

0

0

0

40

27

BJ:;.Nela

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015 Pagina 1 / 1

Page 20: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

Comuna Glina

Com. Glina, Str. Libertatii, Nr.292

0214671214

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRA TIA LOCALA - FINANT ARE INTEGRALA DIN BUGET - CHEL TUIELI

la data de 30.06.2015

Denumirea indicatorilor Cod indicator Credtte de Credtte bugetare

Angajamente Angajamente Plati el ectuate

angajament Anuale aprobate la Trimestriale bugetare legale

f inele perioadei de cumulate

raportare

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE 0 10.723.980 6.244.743 7.575.250 7.575.250 2.786.563

TOTAL CHELTUIELI 0 10.723.980 6.244.743 7.575.250 7.575.250 2.786.563

Partea 1-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50.02 0 1.871.300 993.650 1.193.800 1.193.800 601.197

Autoritati publice si actiuni exteme 51.02 0 1.871.300 993.650 1.193.800 1.193.800 601.197

Autorilati executive si leg is lat iv e 51.02.01 0 1.871.300 993.650 1.193.800 1.193.800 601.197

Autorilati executive 51.02.01.03 0 1.871.300 993.650 1.193.800 1.193.800 601.197

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 59.02 0 30.000 20.000 20.000 20 000 1.100

Ordine publica si siguranta nationala 61.02 0 30.000 20.000 20.000 20.000 1.100

Protectie civ ila si protectie contra incendiilor (protectie civ ila 61.02.05 0 30.000 20.000 20.000 20.000 1.100

Partea a Ill-a CHEL TUIELI SOCIAL-CUL TURALE 64.02 0 5.640.000 2.916.755 3.978.520 3.978.520 1.921.634

l nvatamant 65.02 o 3.658.000 1. 769.255 2.637.000 2.637.000 1.261.475

Inv atamant prescolar si primar 65.02.03 0 2.017.688 938.913 1.318.438 1.318.438 595.872

Inv ataman1 prescolar 65.02.03.01 0 827.716 331.927 440.216 440.216 157.692

Inv atamant primar 65.02.03 02 0 1.189.972 606.986 878.222 878.222 438.180

Inv atamant secundar 65 02 04 0 1.640.312 830.342 1.318.562 1.318.562 665.603

Inv atamant secundar inferior 65.02.04.01 0 1.640.312 830.342 1.318.562 1.318.562 665.603

Sanatate 66.02 0 90.000 52.000 60.000 60.000 13.023

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 66.02.50 0 90.000 52.000 60.000 60.000 13.023

Alte institutii si actiuni santtare 66.02.50.50 o 90.000 52.000 60.000 60.000 13.023

Cuttura, recreere si religie 67.02 0 861.000 580.000 580.000 580.000 200.770

Serv icii culturale 67.02.03 0 108.000 55.000 55.000 55.000 25.387

Carnine culturale 67.02.03.07 0 108.000 55.000 55.000 55.000 25.387

Serv icii recreativ e si sportive 67.02.05 0 638.000 410.000 410.000 410.000 175.383

Sport 67.02.05.01 0 553.000 367.500 367.500 367.500 174.510

lntretinere gradini publice, parcuri, zone v erzi. baze sportive si de 67.02.05.03 0 85.000 42.500 42.500 42.500 873

Serv icii religioase 67.02.06 0 115.000 115.000 115.000 115.000 0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015

Anexa 13

Angajamente Cheltuieli elective

legale de plattt

4.788.687 2. 739.629

4. 788.687 2.739.629

592.603 560.495

592.603 560.495

592.603 560.495

592.603 560.495

18.900 1.100

18.900 1.100

18.900 1.100

2.056.886 1.914.162

1.375.525 1.281.395

722.566 605.952

282.524 161.736

440.042 444.216

652.959 675.443

652.959 675.443

46.977 13.133

46.977 13.133

46.977 13.133

379.230 168.733

29.613 25.219

29.613 25.219

234.617 143.514

192.990 142.867

41.627 647

115.000 0

Pagina 1 / 5

Page 21: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite de Credite bugetare

Angajamente Angajamente Plati ef ectuate Angajamente Cheltuieli elective

angajament Anuale aprobate la Trimestriale bugetare legale legale de platit

f inele perioadei de cumulate

raportare

Asigurari si asistenta sociala 68.02 0 1.031.000 515.500 701.520 701.520 446.366 255.154 450.901

Asistenta sociala in caz de boli si inv aliditati 68.02.05 0 994.000 501.500 687.520 687.520 442.722 244. 798 447.257

Asistenta sociala in caz de inv aliditate 68.02.05.02 0 994.000 501.500 687.520 687.520 442.722 244. 798 447.257

Prevenirea excluderii sociale 68.02.15 0 6.000 3.000 3.000 3.000 1.644 1.356 1.644

Ajutor social 68.02.15.01 0 6.000 3.000 3.000 3.000 1.644 1.356 1.644

Alie cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 68.02.50 0 31.000 11.000 11.000 11.000 2.000 9.000 2.000

Alie cheltuieli in domeniul asistentei sociale 68.02.50.50 0 31.000 11.000 11.000 11.000 2.000 9.000 2.000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOL TARE PUBLICA, LOCUINTE, 69.02 0 1.437.500 1.261.750 1.261.750 1.261. 750 136.934 1.124.816 138.051

Locuinte, serv icii si dezv oltare publica 70.02 0 280.000 155.500 155.500 155.500 120.892 34.608 120.892

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 70.02.05 0 4.000 2.000 2.000 2.000 70 1.930 70

Alimentare cu apa 70.02.05.01 0 4.000 2.000 2.000 2.000 70 1.930 70

lluminat public si electrificari rurale 70.02.06 0 245.000 122.500 122.500 122.500 90.266 32.234 90.266

Alte serv icii in domeniul locuintei, serv iciilor si dezv oltarii comunale 70.02.50 0 31.000 31.000 31.000 31.000 30.556 444 30.556

Protectia mediului 74.02 0 1.157.500 1.106.250 1.106.250 1.106.250 16.042 1.090.208 17.159

Salubritate si gestiunea deseurilor 74.02.05 0 1.157.500 1.106.250 1.106.250 1.106.250 16.042 1.090.208 17.159

Salubritate 74.02.05.01 0 1.157.500 1.106.250 1.106.250 1.106.250 16.042 1.090.208 17.159

Partea a V-a ACTlUNI ECONOMICE 79.02 0 1.745.180 1.052.588 1.121.180 1.121.180 125.698 995.482 125.821

Actiuni generale economice, comerciale si de munca 80.02 0 200.000 100.000 100.000 100.000 77.232 22.768 77.232

Actiuni generale economice si comerciale 80.02.01 0 200.000 100.000 100.000 100.000 77.232 22. 768 77.232

Prev enire si combatere inundatii si gheturi 80.02.01.06 0 200.000 100.000 100.000 100.000 77.232 22.768 77.232

Agricultura, silv icultura, piscicultura si v anatoare 83.02 0 7.000 3.500 3.500 3.500 0 3.500 0

Agricultura 83.02.03 0 7.000 3.500 3.500 3.500 0 3.500 0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83.02.03.30 0 7.000 3.500 3.500 3.500 0 3.500 0

Transporturi 84.02 0 1.538.180 949.088 1.017.680 1.017.680 48.466 969.214 48.589

Transport rutier 84.02.03 0 1.538.180 949.088 1.017.680 1.017.680 48.466 969.214 48.589

Drumuri si poduri 84.02.03.01 0 137.180 68.588 137.180 137.180 48.466 88.714 48.589

StraZi 84.02.03.03 0 1.401.000 880.500 880.500 880.500 0 880.500 0

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENTIDEFICIT 96.02 0 0 0 0 0 3.142.807 0 0

Excedent 98.02 0 0 0 0 0 3.142.807 0 0

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 0 7.721.980 4.227.743 5.558.250 5.558.250 2.710.861 2.847.389 2.739.629

TOTAL CHELTUIELI 0 7.721.980 4.227.743 5.558.250 5.558.250 2.710.861 2.847.389 2.739.629

Partea 1-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50.02 0 1.647.300 849.650 1.049.800 1.049.800 556.970 492.830 560.495

Autoritati publice si actiuni exteme 51.02 0 1.647.300 849.650 1.049.800 1.049.800 556.970 492.830 560.495

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015 Pagina 2 / 5

Page 22: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

Den um ire a indicatorilor Cod indicator Credite de Credite bugetare

Angajamente Angajamente Plati ef ectuate Angajamente Cheltuieli elective

angajament Anuale aprobate la Trimestriale bugetare legale legale de platrt

f inele perioadei de cumulate

raportare

Automati executive si legislative 51.02.01 0 1.647.300 849.650 1.049.800 1.049.800 556.970 492.830 560.495

Autoritati executive 51.02.01.03 0 1.647.300 849.650 1.049.800 1.049.800 556.970 492.830 560.495

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 59.02 0 30.000 20.000 20.000 20.000 1.100 18.900 1.100

Ordine publica si siguranta nationala 61.02 0 30.000 20.000 20.000 20.000 1.100 18.900 1.100

Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civ ila 61.02.05 0 30.000 20.000 20.000 20.000 1.100 18.900 1.100

Partea a Ill-a CHEL TUIELI SOCIAL-CUL TURALE 64.02 0 4.837.000 2.638. 755 3.700.520 3.700.520 1.890.159 1.810.361 1.914.162

lnvatamant 65.02 0 3.065.000 1.626.255 2.494.000 2.494.000 1.261.475 1.232.525 1.281.395

lnvatamant prescolar si primar 65.02.03 0 1.499.188 820.413 1.199.938 1.199.938 595.872 604.066 605.952

Inv atamant prescolar 65.02.03.01 0 377.716 231.927 340.216 340.216 157.692 182.524 161.736

Inv atamanl primar 65.02.03.02 0 1.121.472 588.486 859.722 859.722 438.180 421.542 444.216

Inv atamant secundar 65.02.04 0 1.565.812 805.842 1.294.062 1.294.062 665.603 628.459 675.443

lnvatamant secundar inferior 65 02 04 01 0 1.565.812 805.842 1.294.062 1.294.062 665.603 628.459 675.443

Sanatate 66.02 0 90.000 52.000 60.000 60.000 13.023 46.977 13.133

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 66.02.50 0 90.000 52.000 60.000 60.000 13.023 46.977 13.133

Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50 0 90.000 52.000 60.000 60.000 13.023 46.977 13.133

Cultura. recreere si religie 67.02 o 651.000 445.000 445.000 445.000 169.295 275.705 168. 733

Serv icii culturale 67.02.03 0 108.000 55.000 55.000 55.000 25.387 29.613 25.219

Gamine culturale 67.02.03.07 0 108.000 55.000 55.000 55.000 25.387 29.613 25.219

Servicii recreative si sportive 67.02.05 o 428.000 275.000 275.000 275.000 143.908 131.092 143.514

Sport 67.02.05.01 0 343.000 232.500 232.500 232.500 143 035 89.465 142.867

lntretinere gradini publice. parcuri. zone v erzi, baze sportive si de 67.02.05 03 o 85.000 42.500 42.500 42.500 873 41.627 647

Serv icii religioase 67.02 06 o 115.000 115.000 115.000 115.000 o 115.000 o

Asigurari si asistenta sociala 68.02 0 1.031.000 515.500 701.520 701.520 446.366 255.154 450.901

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 68.02 05 0 994.000 501.500 687.520 687.520 442.722 244.798 447.257

Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02 0 994.000 501.500 687.520 687.520 442.722 244.798 447.257

Prevenirea excluderii sociale 68.02.15 0 6.000 3.000 3.000 3.000 1.644 1.356 1.644

Ajutor social 68.02.15.01 0 6.000 3.000 3.000 3.000 1.644 1.356 1.644

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 68 02.50 0 31.000 11.000 11.000 11.000 2.000 9.000 2.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 68.02.50.50 0 31.000 11.000 11.000 11.000 2.000 9.000 2.000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVDLTARE PUBLICA, LOCUINTE, 69.02 0 582.500 406.750 406.750 406.750 136.934 269.816 138.051

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02 0 280.000 155.500 155.500 155.500 120.892 34.608 120.892

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 70.02.05 0 4.000 2.000 2.000 2.000 70 1.930 70

Alimentare cu apa 70.02.05.01 0 4.000 2.000 2.000 2.000 70 1.930 70

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015 Pagina 3 / 5

Page 23: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

Den um irea indicatorilor Cod indicator Credne de Credne bugetare

Angajamente Angajamente Plati ef ectuate Angajamente Cheltuieli elective

angajament Anuale aprobate la Trimestriale bugetare legale legale de platn

f inele perioadei de cumulate

raportare

lluminat public si electrif icari rurale 70 02 06 0 245.000 122.500 122.500 122.500 90.266 32.234 90.266

Alte serv icii in domeniul locuintei, serv iciilor si dezv oltarii comunale 70.02.50 0 31.000 31.000 31.000 31.000 30.556 444 30.556

Protectia mediului 74.02 0 302.500 251.250 251.250 251.250 16.042 235.208 17.159

Salubritate si gestiunea deseurilor 74.02.05 0 302.500 251.250 251.250 251.250 16.042 235.208 17.159

Salubritate 74.02.05.01 0 302.500 251.250 251.250 251.250 16.042 235.208 17.159

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 79.02 0 625.180 312.588 381.180 381.180 125.698 255.482 125.821

Actiuni generale economice, comerciale si de munca 80.02 0 200.000 100.000 100.000 100.000 77.232 22.768 77.232

Actiuni generale economice si comerciale 80.02 01 0 200.000 100.000 100.000 100.000 77.232 22. 768 77.232

Prevenire si combatere inundatii si gheturi 80.02.01.06 0 200.000 100.000 100.000 100.000 77.232 22.768 77.232

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 83.02 0 7.000 3.500 3.500 3.500 0 3.500 0

Agricultura 83.02.03 0 7.000 3.500 3.500 3.500 0 3.500 0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83.02.03.30 0 7.000 3.500 3.500 3.500 0 3.500 0

Transporturi 84.02 0 418.180 209.088 277.680 277.680 48.466 229.214 48.589

Transport rutier 84.02.03 0 418.180 209.088 277.680 277.680 48.466 229.214 48.589

Drumuri si poduri 84.02.03.01 0 137.180 68.588 137.180 137.180 48.466 88.714 48.589

Strazi 84.02.03.03 0 281 .000 140.500 140.500 140.500 0 140.500 0

Partee a VII-a REZERVE. EXCEDENTIDEFICIT 96.02 0 0 0 0 0 3.142.807 0 0

Excedent 98.02 0 0 0 0 0 3.142.807 0 0

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 0 3.002.000 2.017.000 2.017.000 2.017.000 75. 702 1.941.298 0

TOTAL CHELTUIELI 0 3.002.000 2.017.000 2.017.000 2.017.000 75. 702 1.941.298 0

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50.02 0 224.000 144.000 144.000 144.000 44.227 99.773 0

Autoritati publice si actiuni exteme 51.02 0 224.000 144.000 144.000 144.000 44.227 99.773 0

Autoritati executive si legislative 51.02.01 0 224.000 144.000 144.000 144.000 44.227 99.773 0

Autoritati executive 51.02.01.03 0 224.000 144.000 144.000 144.000 44.227 99.773 0

Partea a Ill-a CHEL TUIELI SOCIAL-CUL TURALE 64.02 0 803.000 278.000 278.000 278.000 31.475 246.525 0

l nvatamant 65.02 0 593.000 143.000 143.000 143.000 0 143.000 0

Inv atamant prescolar si primer 65.02.03 0 518.500 118.500 118.500 118.5Dp 0 118.500 0

Inv atamant prescolar 65.02.03.01 0 450.000 100.000 100.000 100.000 0 100.000 0

lnvatamant primar 65.02.03.02 0 68.500 18.500 18.500 18.500 0 18.500 0

Inv atamant secundar 65.02.04 0 74.500 24.500 24.500 24.500 0 24.500 0

lnvatamant secundar inferior 65.02.04.01 0 74.500 24.500 24.500 24.500 0 24.500 0

Culture. recreere si religie 67.02 0 210.000 135.000 135.000 135.000 31.475 103.525 0

Serv ieii recreativ e si sportive 67.02.05 0 210.000 135.000 135.000 135.000 31.475 103.525 0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015 Pagina 4 / 5

Page 24: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

Oenumirea indicatorilor

Sport

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,

Protectia mediului

Salubritate si gestiunea deseurilor

Salubritate

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

Transporturi

Transport rutier

Strazi

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENTIDEFICIT

Excedent

Primar, \ Va!>ilecMa, . _

. /:< ,.J\..- 1Lt-Ut.,,

'"·-

/}/'' ...... -�·z\\\:,_::·_ P:��!i,if.�d �:= , i \:\ :z. "-.\ i / \\ .'-

' c; :,

\, .£.1., .::...""'

· /;'

'\;_.?& � -d�-t' ��

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015

Cod indicator Credrte de

angajament

67.02.05.01

69.02

74.02

74.02.05

74.02.05.01

79 02

84.02

84.02.03

84.02.03 03

96.02

98.02

C red rte bugetare

Anuale aprobate la Trimestriale

f inele perioadei de cumulate

raportare

0 210.000 135.000

0 855.000 855.000

0 855.000 855.000

0 855.000 855.000

0 855.000 855.000

0 1.120.000 740.000

0 1.120.000 740.000

0 1.120.000 740.000

0 1.120.000 740.000

0 0 0

0 0 0

Angajamente Angajamente Plati ef ectuate Angajamente Cheltuieli ef ectiv e

bugetare legale legale de platrt

135.000 135.000 31.475 103.525 0

855.000 855.000 0 855.000 0

855.000 855.000 0 855.000 0

855.000 855.000 0 855.000 0

855.000 855.000 0 855.000 0

740.000 740.000 0 740.000 0

740.000 740.000 0 740.000 0

740.000 740.000 0 740.000 0

740.000 740.000 0 740.000 0

0 0 3.142.807 0 0

0 0 3.142.807 0 0

Contabil, Bo�Nela

Pagina 5 / 5

Page 25: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

Comuna Glina

Com. Glina, Str. Libertatii, Nr.292

0214671214

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA- ANANTARE INTEGRAL.A DIN BUGET - VENITURI

la data de 30.06.2015

Denumirea indicatorilor Cod indicator Prev ederi bugetare Drepturi constatate

lncasari realizate

anuale aprobate la trimestriale Total, din care: din anii precedenti din anul curent

f inele perioadei de cumulate

raportare

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+OEZVOL TARE 10.723.980 6.244. 743 9.149.605 2.208.286 6.941.319 5.929.370

TOTAL VENITURI 10. 723.980 6.244.743 9.149.605 2.208.286 6.941.319 5.929.370

VENITURI PROPRII 7. 716.000 4.618.443 7.559.777 2.208.286 5.351.491 4.339.542

I. VEN11URI CURENTE 10.677.980 6.206.743 9.148.077 2.208.286 6.939.791 5.927.842

A. VENITURI FISCALE 10.221.980 5.978. 743 8.506.326 1.495.257 7.011.069 5.845.278

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 4.448.000 2.639.443 2.552.237 0 2.552.237 2.552.237

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL 4.348.000 2.589.443 2.475.137 0 2.475.137 2.475.137

lmpozit pe v eni1 03.02 200.000 150.000 115.137 0 115.137 115.137

lmpozitul pe v eni1urile din trans! erul proprietatilor imobiliare din 03.02.18 200.000 150.000 115.137 0 115.137 115.137

Cote si sume defalcate din impozilul pe v eni1 04.02 4.148.000 2.439.443 2.360.000 0 2.360.000 2.360.000

Cote defalcate din im pozitul pe v eni1 04.02.01 2.700.000 1.715.443 1.505.330 0 1.505.330 1.505.330

Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor 04.02.04 1.448.000 724.000 854.670 0 854.670 854.670

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN 100.000 50.000 77.100 0 77.100 77. 100

Alte impozile pe veni1, profi1 si castiguri din capi1al 05.02 100.000 50.000 77.100 0 77.100 77.100

Alte impozile pe v eni1. profi1 si castiguri din capi1al 05.02.50 100.000 50.000 77.100 0 77.100 77.100

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PRO PRIETATE 2.322.000 1.486.000 3.252.494 876.125 2.376.369 1.397.839

lmpozite si taxe pe proprietate 07.02 2.322.000 1.486.000 3.252.494 876.125 2.376.369 1.397.839

lmpozit pe cladiri 07.02.01 1.870.000 1.235.000 2.349.952 400. 789 1.949.163 1.070.049

lmpozit pe cladiri - PF 07.02.01.01 220.000 110.000 464.686 192.492 272.194 194.130

lmpozit pe cladiri - PJ 07.02.01.02 1.650.000 1.125.000 1.885.266 208.297 1.676.969 875.919

lmpozit pe terenuri 07.02.02 400.000 225.000 889.682 474. 712 414.970 315.716

lmpozit pe terenuri - PF 07.02.02.01 100.000 50.000 286.059 165.912 120.147 78.316

lmpozit pe terenuri - PJ 07.02.02.02 200.000 125.000 293.824 78.969 214.855 156.838

lmpozit pe terenurile extrav ilane 07.02 02.03 100.000 50.000 309.799 229.831 79.968 80.562

Taxe judiciare de timbru. taxe de timbru pentru act iv i1atea notariala 07.02.03 50.000 25.000 12.016 0 12 016 12.016

Alte impolite si taxe de proprietate 07.02.50 2.000 1.000 844 624 220 58

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015

Anexa 12

Stingeri pe alte cai Drepturi constatate

decat incasari de incasat

0 3.220.235

0 3.220.235

0 3.220.235

0 3.220.235

0 2 661 048

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1.854.655

0 1.854.655

0 1.279.903

0 270.556

0 1.009.347

0 573.966

0 207.743

0 136.986

0 229.237

0 0

0 786

Pagina 1 / 5

Page 26: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

Denumirea indicatorilor Cod indicator Prev ederi bugetare Drepturi constatate

lncasari realizate Stingeri pe alte cai Drepturi constatate

anuale aprobate la trimestriale Total, din care: din anii precedenti din anul curent decat incasari de incasat

f inele perioadei de cumulate

raportare

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 3.401.980 1.828.300 2.643. 757 608.845 2.034.912 1.858.035 0 785.722

Sume defalcate din TVA 11.02 2.961.980 1.588.300 1.588.300 0 1.588.300 1.588.300 0 0

Sume defalcate din tax a pe v aloarea adaugata pemru f inantarea 11.02.02 2.922.980 1.565.330 1.565.330 0 1.565.330 1.565.330 0 0

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 39.000 22.970 22.970 0 22.970 22.970 0 0

Taxe pe utilizarea bunurilor. autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 16.02 440.000 240.000 1.055.457 608.845 446.612 269.735 0 785.722

Taxa asupra mijloacelor de transport 16.02.02 425.000 232.500 1.051.923 608.845 443.078 266.204 0 785.719

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 16.02.02.01 250.000 125.000 720 004 477.565 242.439 133.859 0 586.145

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 16 02.02 02 175.000 107.500 331.919 131.280 200.639 132.345 0 199.574

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 5.000 2.500 1.103 0 1.103 1.100 0 3

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 16.02.50 10.000 5.000 2.431 0 2.431 2.431 0 0

AS. AL TE IMPOZITE SI TAXE Fl SCALE 50.000 25.000 57.838 10.287 47.551 37.167 0 20.671

Alte impolite Si taxe f iscale 18.02 50.000 25.000 57.838 10.287 47.551 37.167 0 20.671

Alte impolite si taxe 18.02.50 50.000 25.000 57.838 10.287 47.551 37.167 0 20.671

C. VENITURI NEFISCALE 456.000 228.000 641.751 713.029 -71.278 82.564 0 559.187

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 110.000 55.000 10.885 153.754 -142.869 10.885 0 0

Venrturi din proprietate 30.02 110.000 55.000 10.885 153.754 -142.869 10.885 0 0

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 110.000 55.000 10.885 153. 754 -142.869 10.885 0 0

Alte v enrturi din concediuni si inchirieri de catre instltutiile publice 30.02.05.30 110.000 55.000 10.885 153.754 -142.869 10.885 0 0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 346.000 173.000 630.866 559.275 71.591 71.679 0 559.187

Venrturi din taxe administrative. eliberari de permise 34 02 16.000 8.000 6.348 0 6.348 6.348 0 0

Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 15.000 7.500 6.348 0 6.348 6.348 0 0

Alte venrturi din taxe administrative, eliberari de permise 34 02.50 1.000 500 0 0 0 0 0 0

Amenzi. penalrtati si conf iscari 35.02 330.000 165.000 624.518 559.275 65.243 65.331 0 559.187

Venrturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor 35.02 01 150.000 75.000 620.344 558.410 61.934 62.127 0 558.217

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte instrtutii de 35.02.01.02 150.000 75.000 620.344 558.410 61.934 62.127 0 558.217

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a 35.02.02 5.000 2.500 4.174 865 3.309 3.204 0 970

Alte amenzi. penalrtati si conf iscari 35.02.50 175.000 87.500 0 0 0 0 0 0

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii 37.02.03 -2.996.000 -2.011.000 -75.703 0 -75.703 -75.703 0 0

Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 2.996.000 2.011.000 75.703 0 75.703 75.703 0 0

IV. SUBVENTII 46.000 38.000 1.528 0 1.528 1.528 0 0

SUBVENTII DE LA AL TE NI VELE ALE ADMINISTRATIEI PU BLICE 46.000 38.000 1.528 0 1.528 1.528 0 0

Subv entii de la bugetul de stat 42.02 46.000 38.000 1.528 0 1.528 1.528 0 0

B. Curente 46.000 38.000 1.528 0 1.528 1.528 0 0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015 Pagina 2 / 5

Page 27: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

Den um ire a lndicatorilor Cod indicator Prev ederi bugetare Drepturi constatate

lncasari realizate Stingeri pe alte cai Drepturi constatate

anuale aprobate la trimestriale Total. din care: din anii precedenti din anul curent decat incasari de incasat

f inele perioadei de cumulate

raportare

Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil 42.02.34 0 0 1.528 0 1.528 1.528 0 0

Subv entii de la bugetul de stat pentru f inantarea sanatatii 42.02.41 46.000 38.000 0 0 0 0 0 0

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 7.727.980 4.233. 743 9.073.902 2.208.286 6.865.616 5.853.667 0 3.220.235

TOTAL VENITURI 7.727.980 4.233. 743 9.073.902 2.208.286 6.865.616 5.853.667 0 3.220.235

VENITURI PROPRII 7.716.000 4.618.443 7.559.777 2.208.286 5.351.491 4.339.542 0 3.220.235

I. VENITURI CURENTE 7.681.980 4.195.743 9.072.374 2.208.286 6.864.088 5.852.139 0 3.220.235

A. VENITURI FISCALE 10.221.980 5.978.743 8.506.326 1.495.257 7.011.069 5.845.278 0 2.661.048

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 4.448.000 2.639.443 2.552.237 0 2.552.237 2.552.237 0 0

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL 4.348.000 2.589.443 2.475.137 0 2.475.137 2.475.137 0 0

lmpozrt pe venrt 03.02 200.000 150.000 115.137 0 115.137 115.137 0 0

lmpozitul pe v eniturile din transl erul proprietatilor imobiliare din 03.02.18 200.000 150.000 115.137 0 115.137 115.137 0 0

Cote si sume defalcate din impozrtul pe v enrt 04.02 4.148.000 2.439.443 2.360.000 0 2.360.000 2.360.000 0 0

Cote defalcate din impozrtul pe v enrt 04.02.01 2. 700.000 1.715.443 1.505.330 0 1.505.330 1.505.330 0 0

Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor 04.02.04 1.448.000 724.000 854.670 0 854.670 854.670 0 0

A13. AL TE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN 100.000 50.000 77.100 0 77.100 77.100 0 0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din caprtal 05.02 100.000 50.000 77.100 0 77.100 77.100 0 0

Alte impozite pe venit. profrt si castiguri din capital 05 02.50 100.000 50.000 77.100 0 77.100 77.100 0 0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 2.322.000 1.486.000 3.252.494 876.125 2.376.369 1.397.839 0 1.854.655

lmpozite si taice pe proprietate 07.02 2.322.000 1.486.000 3.252.494 876.125 2.376.369 1.397.839 0 1.854.655

lmpozit pe cladiri 07.02.01 1.870.000 1.235.000 2.349.952 400. 789 1.949.163 1.070.049 0 1.279.903

lmpozrt pe cladiri - PF 07.02.01.01 220.000 110.000 464.686 192.492 272.194 194.130 0 270.556

lmpozit pe cladiri - PJ 07.02.01.02 1.650.000 1.125.000 1.885.266 208.297 1.676.969 875.919 0 1.009.347

Im pozit pe terenuri 07.02.02 400.000 225.000 889.682 474. 712 414.970 315.716 0 573.966

Im pozit pe terenuri - PF 07.02.02.01 100.000 50.000 286.059 165.912 120.147 78.316 0 207. 743

lmpozrt pe terenuri - PJ 07.02.02.02 200.000 125.000 293.824 78.969 214.855 156.838 0 136.986

lmpozrt pe terenurile extrav ilane 07.02.02.03 100.000 50.000 309. 799 229.831 79.968 80.562 0 229.237

Taxe judiciare de timbru, taice de timbru pentru activitatea notariala 07.02.03 50.000 25.000 12.016 0 12.016 12.016 0 0

Alte impozite si taxe de proprietate 07 02.50 2.000 1.000 844 624 220 58 0 786

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 3.401.980 1.828.300 2.643. 757 608.845 2.034.912 1.858.035 0 785. 722

Sume def ale ate din TV A 11.02 2.961.980 1.588.300 1.588.300 0 1.588.300 1.588.300 0 0

Sume defalcate din taica pe v aloarea adaugata pentru f inantarea 11.02.02 2.922.980 1.565.330 1.565.330 0 1.565.330 1.565.330 0 0

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 39.000 22.970 22.970 0 22.970 22.970 0 0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utifzarii bunurilor sau pe 16 02 440.000 240.000 1.055.457 608.845 446.612 269.735 0 785.722

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SC FT 2015 Pagina 3 / 5

Page 28: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

Denumirea indicatorilor Cod indicator Prev ederi bugetare Drepturi constatate

lncasari realizate Stingeri pe alte cai Drepturi constatate

anuale aprobate la trimestriale Total, din care: din anii precedenti din anul curent decal incasari de incasat

f inele perioadei de cumulate

raportare

Taxa asupra mijloacelor de transport 16.02.02 425.000 232.500 1.051.923 608.845 443.078 266.204 0 785.719

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 16.02.02.01 250.000 125.000 720.004 477.565 242.439 133.859 0 586.145

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 16.02.02.02 175.000 107.500 331.919 131.280 200.639 132.345 0 199.574

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 5.000 2.500 1.103 0 1.103 1.100 0 3

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 16.02.50 10.000 5.000 2.431 0 2.431 2.431 0 0

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 50.000 25.000 57.838 10.287 47.551 37.167 0 20.671

Alte impozite si taxe fiscale 18.02 50.000 25.000 57.838 10.287 47.551 37.167 0 20.671

Alte impozite si taxe 18.02.50 50.000 25.000 57.838 10.287 47.551 37.167 0 20.671

C. VENITURI NEFISCALE -2.540.000 -1.783.000 566.048 713.029 -146.981 6.861 0 559.187

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 110.000 55.000 10.885 153.754 -142.869 10.885 0 0

Venituri din proprietate 30.02 110.000 55.000 10885 153.754 -142.869 10.885 0 0

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 110.000 55.000 10.885 153. 754 -142.869 10.885 0 0

Alte v enituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 110.000 55.000 10885 153.754 -142.869 10.885 0 0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII -2.650.000 -1.838.000 555.163 559.275 -4.112 -4.024 0 559.187

Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 34.02 16.000 8.000 6.348 0 6.348 6.348 0 0

Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 15.000 7.500 6.348 0 6.348 6.348 0 0

Alte v enituri din taxe administrative. eliberari de permise 34.02.50 1.000 500 0 0 0 0 0 0

Amenzi, penalitati si conf iscari 35.02 330.000 165.000 624.518 559.275 65.243 65.331 0 559.187

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor 35.02.01 150.000 75.000 620.344 558.410 61.934 62. 127 0 558.217

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de 35.02.01 02 150.000 75.000 620.344 558.410 61.934 62.127 0 558.217

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a 35.02.02 5.000 2.500 4.174 865 3.309 3.204 0 970

Alte amenzi. penalitati si confiscari 35.02.50 175.000 87.500 0 0 0 0 0 0

Transf eruri v oluntare, altele decal subv entiile 37.02 -2.996.000 -2.011.000 -75.703 0 -75.703 -75.703 0 0

Varsaminte din sectiunea de f unctionare pentru fin ant area sectiunii 37.02.03 -2.996.000 -2.011.000 -75. 703 0 -75.703 -75.703 0 0

IV. SUBVENTII 46.000 38.000 1.528 0 1.528 1.528 0 0

SUBVENTII DE LA AL TE NI VELE ALE ADMINISTRATIEI PU BLICE 46.000 38.000 1.528 0 1.528 1.528 0 0

Subv entii de la bugetul de stat 42.02 46.000 38.000 1.528 0 1.528 1.528 0 0

B. Curente 46.000 38.000 1.528 0 1.528 1.528 0 0

Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil 42.02.34 0 0 1.528 0 1.528 1.528 0 0

Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41 46.000 38.000 0 0 0 0 0 0

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 2.996.000 2.011.000 75.703 0 75.703 75.703 0 0

TOTAL VENITURI 2.996.000 2.011.000 75. 703 0 75.703 75.703 0 0

I. VENITURI CURENTE 2.996.000 2.011.000 75.703 0 75.703 75.703 0 0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015 Pagina 4 / 5

Page 29: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

Oen um ire a indicatorilor

C. VENITURI NEFISCALE

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

Transl eruri v oluntare, altele decat subv entiile

Varsaminte din sectiunea de functionare

Primar,

Va.Jtle..Jln,_ri�

.·{,,�'- ,c.r (., ,;·c>\ ,.. .... " ........ C>- \ ��v

-;. \ ' J •··t�tf,ff-.r'- C\1 \,,-; \-·t ,_,�:,-,,, �

;// 1

.�

I

\ :-�� � '/ \\· I

._\. '"1/r.· ..;� , ,. },, .

"·::_ ;� ---� =� ��

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015

Cod indicator Prev ederi bugetare

anuale aprobate la trimestriale

f inele perioadei de cumulate

raportare

2.996.000 2.011.000

2.996.000 2.011.000

37.02 2.996.000 2.011.000

37.02.04 2.996.000 2.011.000

Drepturi constatate lncasari realizate Stingeri pe alte cai Drepturi constatate

Total, din care: din anii precedenti din anul curent decat incasari de incasat

75.703 0 75.703 75. 703 0 0

75.703 0 75.703 75. 703 0 0

75.703 0 75.703 75.703 0 0

75.703 0 75.703 75.703 0 0

Contabil,

Bo

]:gea

nu Nela

4

Pagina 5 / 5

Page 30: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

Comuna Glina Com. Glina, Str. Libertatii, Nr.292

0214671214

CONTUL DE EXEC UT IE 2E: ADNI I NIST RA TIA LOCALA - ACTIVITATI FINA NT ATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - CHa TUI al

Den um irea indicatorilor

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +

TOTAL CHEL TUIELI

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

Alte actiuni econ om ice

Alte actiuni economice

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

TOTAL CHEL TUIELI

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

Alte actiuni econom ice

Alte actiuni econom ice

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent

Pri;;�:c;·� / / ,. 0 1-, '

Vasile Marirr.,.,. \ ·.

\ \ f ' ""l!

•.•....... ,'-i,

��; C C.�'.,\

C, nf",\N\�\(• -»:J

', . . -:, ' I/

e)(pert Bugetar (�f°;di:ttorn.�-20.j,5 ____ -:-_.:.. .. �-

Cod Credite de

indicator angajament

0

0

79.10 0

87.10 0

87.10.50 0

96.10 0

98.10 0

0

0

79.10 0

87.10 0

87.10.50 0

96.10 0

98.10 0

96.10 0

98.10 0

la data de 30.06.2015

Credite bugetare Angajamente Angajamente Plati efectuate

Anuale Trimestriale bugetare legale

aprobate la cumulate

finele

perioadei de

raportare

175.000 87.500 127.500 127.500 38.116

175.000 87.500 127.500 127.500 38.116

175.000 87.500 127.500 127.500 38.116

175.000 87.500 127.500 127.500 38.116

175.000 87.500 127.500 127.500 38.116

0 0 0 0 493.187

0 0 0 0 493.187

175.000 87.500 127.500 127.500 38.116

175.000 87.500 127.500 127.500 38.116

175.000 87.500 127.500 127.500 38.116

175.000 87.500 127.500 127.500 38.116

175.000 87.500 127.500 127.500 38.116

0 0 0 0 493.187

0 0 0 0 493.187

0 0 0 0 493.187

0 0 0 0 493.187

Anexa 11 sursa 10

Angajamente Cheltuieli

legale de efective

platit

89.384 42.620

89.384 42.620

89.384 42.620

89.384 42.620

89.384 42.620

0 0

0 0

89.384 42.620

89.384 42.620

89.384 42.620

89.384 42.620

89.384 42.620

0 0

0 0

0 0

0 0

Contabil,

. eanu Nela Bosmg

� Pag;na1/1

Page 31: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

Comuna Glina Com. Glina, Str. Libertatii, Nr.292

0214671214 CONTUL DE EXEC UT IE 2E: ADM I NIST RA TIA LOCALA - ACTIVITA Tl FINA NT ATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI

la data de 30.06.2015

Denumirea indicatorilor Cod indicator Prev ederi bugetare Drepturi constatate

lncasari realizate

anuale aprobate la trimestriale Total, din care: din anii precedenti din anul curent

f inele perioadei de cumulate

raportare

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOL TARE 175.000 87.500 531.303 0 531.303 531.303

TOTAL VENITURI 175.000 87.500 531.303 0 531.303 531.303

I. VENITURI CURENTE 175.000 87.500 129.611 0 129.611 129.611

C. VENITURI NEFISCALE 175.000 87.500 129.611 0 129.611 129.611

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 175.000 87.500 129.611 0 129.611 129.611

Ventturi din prestari de serv icii si alte act iv ttati 33.10 175.000 87.500 129.611 0 129.611 129.611

Ventturi din prestari de serv icii 33.10.08 175.000 87.500 129.611 0 129.611 129.611

II. VENITURI DIN CAPITAL 0 0 401.692 0 401.692 401.692

l ncasari din rambursarea imprumuturilor acordate 40.10 0 0 401.692 0 401.692 401.692

Sume utiliZate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de 40.10.15 0 0 401.692 0 401.692 401.692

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului 40.10.15.01 0 0 401.692 0 401.692 401.692

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 175.000 87.500 531.303 0 531.303 531.303

TOTAL VENITURI 175.000 87.500 531.303 0 531.303 531.303

I. VENITURI CURENTE 175.000 87.500 129.611 0 129.611 129.611

C. VENITURI NEFISCALE 175.000 87.500 129.611 0 129.611 129.611

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 175.000 87.500 129.611 0 129.611 129.611

Ventturi din prestari de serv icii si atte act iv ltati 33.10 175.000 87.500 129.611 0 129.611 129.611

Ventturi din prestari de serv icii 33.10.08 175.000 87.500 129.611 0 129.611 129.611

II. VENITURI DIN CAPITAL 0 0 401.692 0 401.692 401.692

lncasari din rambursarea imprumuturilor acordate 40.10 0 0 401.692 0 401.692 401.692

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru ef ectuarea de 40.10.15 0 0 401.692 0 401.692 401.692

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului 40. 10. 15.01 0 0 401 692 0 401.692 401.692

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015

Anexa 9 sursa 10

Stingeri pe alte cai Drepturi constatate

decat incasari de incasat

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Pagina 1 / 1

Page 32: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

OJ 0· O 0

L-� :J

. S'

<t <g g . Ill � . :J .

C:

z Cl)

Ill

Page 33: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

Comuna Glina Com. Glina, Str. Libertatii, Nr.292 0214671214

PLATIRESTANTE

la data de 30.06.2015

DENUMIREA INDICATORILOR Nr. rand Sold la inceputul perioadei

PLATI RESTANTE-TOTAL, din care: 01 0 -sub 30 de zile 02 0 -peste 30 de zile 03 0 -peste 90 de zile 04 0 -peste 120zile 05 0 --peste 1 an 06 0

PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE 150 0 FUNCTIONARE, din care:

-sub 30 de zile 151 0 -peste 30 de zile 152 0 -peste 90 de zile 153 0 -peste 120zile 154 0 -peste 1 an 155 0

Plati restante catre furnizori, creditori din operatii 160 0 comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:

-sub 30 de zile 161 0 -peste 30 de zile 162 0 -peste 90 de zile din care: 163 0 -(ct.462) 164 0 -pes te 120 zile 165 0 -peste 1 an 166 0

Plati restante fata de bugetul general consolidat din care: 170 0 -sub 30 de zile 171 0 -peste 30 de zile 172 0 -peste 90 de zile 173 0 -peste 120 zile 174 0 -peste 1 an 175 0

Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), 240 0 (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care:240

-sub 30 de zile 241 0 -peste 30 de zile 242 0 -peste 90 de zile 243 0 -din care ct.(4271 +4273) 244 0 -peste 120 zile 245 0 -peste 1 an 246 0

Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, 250 0 ct.429, ct.438 ) din care

-sub 30 de zile: 251 0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015

Anexa 30 cod 40

Slod la finele perioadei

TOTAL din care:

Aferent sumelor angajate cu

pre�deri bugetare

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

Pagina 1 / 3

Page 34: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

DENUMIREA INDICATORILOR Nr. rand Sold la inceputul Slod la finele perioadei

perioadei TOTAL din care:

Aferent sumelor

angajate cu pre'.l:lderi bugetare

-peste 30 de zile : 252 0 0 0 -peste 90 de zile din care: 253 0 0 0 -ct.(4273) 254 0 0 0 -ct.(429) 255 0 0 0 -ct.(438) 256 0 0 0 -pes te 120 zile 257 0 0 0 -peste 1 an 258 0 0 0

lmprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, 270 0 0 0 ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:

-sub 30 de zile 271 0 0 0 -peste 30 de zile 272 0 0 0

----

.l -peste 90 de zile 273 0 0 0 -peste 120zile 274 0 0 0

-peste 1 an 275 0 0 0

Dobflnzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), 280 0 0 0 (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:

-sub 30 de zile 281 0 0 0

-peste 30 de zile 282 0 0 0

-peste 90 de zile 283 0 0 0

-pes te 120 zile 284 0 0 0

-peste 1 an 285 0 0 0

Creditori bugetari (ct.467) din care: 290 0 0 0

-sub 30 de zile 291 0 0 0

-peste 30 de zile 292 0 0 0

-peste 90 de zile 293 0 0 0

-peste 120 zile 294 0 0 0

-peste 1 an 295 0 0 0

PL.A.Tl REST.ANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOL TARE din 300 0 0 0 care:

-sub 30 de zile 301 0 0 0

-peste 30 de zile 302 0 0 0

-peste 90 de zile 303 0 0 0

-pes te 120 zile 304 0 0 0

-peste 1 an 305 0 0 0

Plati restante catre furnizori, creditori din operatii 310 0 0 0 comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:

-sub 30 de zile 311 0 0 0

-peste 30 de zile 312 0 0 0

-peste 90 de zile din care: 313 0 0 0

-(ct.462) 314 0 0 0

-peste 120 zile 315 0 0 0

-peste 1 an 316 0 0 0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015 Pagina 2 / 3

Page 35: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

OENUMIREA INDICATORILOR

lmprum uturi nerambursate la scadenta, (ct 1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:

-sub 30 de zile

-peste 30 de zile

-peste 90 de zile

-peste 120 zile

-peste 1 an

DoMnzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:330

-sub 30 de zile>---·-

-peste 30 de zile 1--

-peste 90 de zile

-peste 120 zile

-peste 1 an

Primar, Vasile Marin

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015

Nr. rand Sold la inceputul perioadei

320 0

321 0

322 0

323 0

324 0

325 0

330 0

331 0

332 0

333 0

334 0

335 0

Sled la finele perioadei

TOTAL din care:

Aferent sumelor angajate cu

pre.ederi bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contabil, Bosni

,eanu Nela

j\M

Pagina 3 / 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 36: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

Comuna Glina

Com. Glina, Str. Libertatii, Nr.292

0214671214

Anexa 30 cod 40

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR

la data de 30.06.2015

Nr. Explicatie Aati restante Aati aferente Aati restante aferente Aati restante aferente

rand total din care total din care total din care total din care

arierate arierate arierate arierate

1 Sold la finele lunii precedente 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Sold la finele perioadei 0 0 0 0 0 0 0 0

3 % diminuare arierate la luna 0 0 0 0 0 0 0 0

raportare

Contabil, �uNela

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015 Pagina 1 / 1

Page 37: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

Comuna Glina

Com. Glina, Str. Libertatii, Nr.292

0214671214

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHEL TUIELI

65.01 - la data de 30.06.2015

Denumirea indicatorilor Cod Credite de Cred�e bugetare

Angajamente Angajamente Plati efectuate

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Total cheltuieli

CHEL TUIELI CURENTE

TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Alte drepturi salariale in bani

Contributii

Contributii de as igurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de as igurari pentru accidente de

Contributii pentru concedii si indem nizatii

Prim.a� .. ��:c\:·--:,-,_ . ( \

I :-,..\

Va�I� Marin · · '\.

i -, ., •• s: •\ \; i ,�,�;M,9.r. slf"\',-,�-·. ··�". �/1

-.\ ".··1 I ' . •

'·<_'J' ,.\'J . .-�=-

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015

indicator angajament

0

0

0

01 0

10 0

10 .01 0

10.01 .30 0

10 03 0

10 03 01- 0

10.03 .0 2 0

10.03 03 0

10 .03 .04 0

10.03 06 0

Anuale Trimestriale bugetare legate

aprobate la cumulate

finele

perioadei de

raportare

4.994 4.994 4.994 4.994 0

4.994 4.994 4.994 4.994 0

4.994 4.994 4.994 4.994 0

4.994 4.994 4.994 4.994 0

4.994 4.994 4.994 4.994 0

4078 4078 4.078 4.078 0

4078 4078 4078 4078 0

916 916 916 916 0

642 642 642 642 0

21 21 21 21 0

21 2 212 21 2 21 2 0

6 6 6 6 0

35 35 35 35 0

Anexa 7

Angajamente Cheltuieli

legate de platit efective

4.994 0

4.994 0

4.994 0

4.994 0

4.994 0

4.078 0

4.078 0

916 0

642 0

21 0

21 2 0

6 0

35 0

Contabil, Bo�uNela

Pagina 1 / 1

Page 38: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

Comuna Glina

Com. Glina, Str. Libertatii, Nr.292

0214671214

CONT UL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHEL TUIELI

51.02 - la data de 30.06.2015

Denumirea indicatorilor Cod Credite de Credtte bugetare

Angajamente Angajamente Plati efectuate indicator angajament Anuale Trimestriale bugetare legale

aprobate la cumulate

finele

perioadei de

raportare

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + 0 1.871.300 993.650 1.193.800 1.193.800 601.197 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 0 1.647.300 849.650 1.049.800 1.049.800 556.970 Total cheltuieli 0 1.647.300 849.650 1.049.800 1.049.800 556.970 CHEL TUIELI CURENTE 01 0 1.647.300 849.650 1.049.800 1.049.800 556.970 TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL 10 0 500.300 300.150 500.300 500.300 228.678 Cheltuieli salariale in bani 10.01 0 407.367 244.500 407.367 407.367 189.381 Salarii de baza 10 01.01 0 278.367 180.000 278.367 278.367 159.333 Alte sporuri 10.01.06 0 39.000 19.500 39.000 39.000 1.275 Fond de prem ii 10.01.08 0 20.000 10.000 20.000 20.000 0 lndemnizatii platite unor persoane din afara 10.01.12 0 65.000 32.500 65.000 65.000 28.773

Alte drepturi salariale in bani 10 01.30 0 5.000 2.500 5.000 5.000 0

Contributii 10 03 0 92.933 55.650 92.933 92.933 39.297

Contributii de asigurari sociale de stat 10 03.01 0 66.602 39.500 66.602 66.602 25.873

Contributii de as igurari de som aj 10.03.02 0 1.592 1.000 1.592 1.592 647

Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 0 20.355 12.100 20.355 20.355 9.865

Contributii de asigurari pentru accidente de 10.03.04 0 578 350 578 578 246

Contributii pentru concedii si indem nizatii 10 03.06 0 3.806 2.700 3.806 3.806 2.666

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 0 1.147.000 549.500 549.500 549.500 328.292

Bunuri si servicii 20.01 0 826.500 389.250 389.250 389.250 280.520

Fumituri de birou 20 01.01 0 25.000 12.500 12.500 12.500 8.268

Materiale pentru curatenie 20.01.02 0 2.500 1.250 1.250 1.250 1.000

lncalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 0 45.000 35.000 35.000 35.000 32.896

Apa, canal si salubritate 20.01.04 0 4.000 2.000 2.000 2.000 785

Carburanti si lubrifianti 20 01.05 0 15.000 9.000 9.000 9.000 7.591

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015

Anexa 7

Angajamente Cheltuieli

legale de platit efective

592.603 560.495

492.830 560.495

492.830 560.495

492.830 560.495

271.622 233.849

217.986 194.142

119.034 163.416

37.725 1.275

20.000 0

36.227 29.051

5.000 400

53.636 39.707

40.729 26.341

945 664

10.490 10 060

332 250

1.140 2.392

221.208 326.646

108.730 280.424

4.232 8.268

250 1.000

2.104 32.896

1.215 785

1.409 7.591

Pagina 1 / 2

Page 39: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

Den um ire a indicatorilor

Piese de schimb Pasta, telecom unicatii, radio, tv, internet Alte bunuri si servicii pentru intretinere si Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar .AJte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Protectia m uncii Alte cheltuieli Executarea silita a creantelor bugetare alte cheltuieli cu bunuri si servicii SECTIUNEA DE DEZVOL TARE Total cheltuieli CHEL TUIELI CURENTE TITLUL VII AL TE TRANSFERURI A Transferuri interne Transferuri din bugetul local catre asociatiile CHEL TUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii IV,obilier, aparatura birotica si alte active

.. _::/ �":'���<, \II,·,._-) · c,'\;

Pri�ar, c� 1 Va'Sile,Ma-rin n \ ·,;\ -i ',,.... �£/!

,,_. �-·<

'\·f�A.. ,�'�

eXpert Bugetar (c) Aci(�� §. y;' 15

-�:::::,,--�

Cod Credite de indicator angajament

20.01.06 20.01.08 20.01.30 20.02 20.05 20.05.30 20.06 20.06.01 20.11 20.13 20.14

20.30 20.30 09 20.30.30

01 55 55.01 55.0142 70 71 71.01 71.01.01 71.01.03

Credite bugetare

Anuale Trim es triale aprobate la cumulate

finele perioadei de

raportare

0 10.000 5.000 0 62.000 49.000 0 663.000 275.500 0 100.000 50.000 0 23.700 11.200 0 23.700 11.200 0 1.500 750 0 1.500 750 0 30.300 15.300 0 6.000 3.500 0 89.000 44.500 0 70.000 35.000 0 15.000 7.500 0 55.000 27.500 0 224.000 144.000 0 224.000 144.000 0 150.000 75.000 0 150.000 75.000 0 150.000 75.000 0 150.000 75.000 0 74.000 69.000 0 74.000 69.000 0 74.000 69.000 0 10.000 10.000 0 64.000 59.000

Angajamente Angajamente Plati efectuate Angajamente Cheltuieli bugetare legale legale de platit efective

5.000 5.000 1.294 3.706 1.294 49.000 49.000 37.227 11.773 37.227

275.500 275.500 191459 84.041 191.363 50.000 50.000 0 50.000 0 11.200 11.200 1.550 9

.650 0

11.200 11.200 1.550 9.650 0 750 750 0 750 0 750 750 0 750 0

15.300 15.300 15.236 64 15.236 3.500 3.500 3460 40 3.460

44.500 44.500 9.276 35.224 9.276 35.000 35.000 18.250 16.750 18.250

7.500 7.500 0 7.500 0 27.500 27.500 18.250 9.250 18.250

144.000 144.000 44.227 99.773 0 144.000 144.000 44.227 99.773 0

75.000 75.000 0 75.000 0 75.000 75.000 0 75.000 0 75.000 75.000 0 75.000 0 75.000 75.000 0 75.000 0 69.000 69.000 44.227 24.773 0 69.000 69.000 44.227 24.773 0 69.000 69.000 44.227 24.773 0 10.000 10.000 7.027 2.973 0 59.000 59.000 37.200 21.800 0

Contabil,B

\\"igeanu Nela

�\�- ·Pagina 21 2

Page 40: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

Comuna Glina

Com. Glina, Str. Libertatii, Nr.292

0214671214

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHEL TUIELI

61.02 - la data de 30.06.2015

Denumirea indicatorilor Cod Credite de Credite bugetare

Angajamente Angajamente Plati efectuate

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +

SECTIUNEADE FUNCTIONARE

Total cheltuieli

CHEL TUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVlCII

Bunuri si servicii

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de in�ntar

Primar, Vasil_,}�a�-'\�\. _;(:< ,� t: �1 , ... �o�

! ','!.J ,r � �::::-... \ \

; � �··-\�J), ,; . t 'ii.\ -.. \' �·· ..:5: I \'.�1. �S,;)

',._ � ,t... . ..... _· ,I '-<,, h,(}W\ '\. /,.. .

·,·:::_,;_.:-.-.��

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015

indicator angajament

0

0

0

01 0

20 0

20.01 0

20.01.30 0

20.05 0

20 05.30 0

Anuale Trimestriale bugetare legale

aprobate la cumulate

finele

perioadei de

raportare

30.000 20.000 20.000 20.000 1.100

30.000 20.000 20.000 20.000 1.100

30.000 20.000 20.000 20.000 1.100

30.000 20.000 20.000 20.000 1.100

30.000 20.000 20.000 20.000 1.100

20.000 10.000 10.000 10.000 1.100

20.000 10.000 10.000 10.000 1.100

10.000 10.000 10.000 10.000 0

10.000 10.000 10 000 10.000 0

Anexa 7

Angajamente Cheltuieli

legale de platit efective

18.900 1.100

18.900 1.100

18.900 1.100

18.900 1.100

18.900 1.100

8.900 1.100

8.900 1.100

10.000 0

10.000 0

Contabil, Bo�Nela

Pagina 1 / 1

Page 41: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

Comuna Glina

Com. Glina, Str. Libertatii, Nr.292

0214671214

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHEL TUIELI

65.02 - la data de 30.06.2015

Denumirea indicatorilor Cod Credite de Credite bugetare

Angajamente Angajamente Plati efectuate

indicator angajament Anuale Trimestriale bugetare legale

aprobate la cumulate

finele

perioadei de

raportare

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + 0 3.658.000 1.769.255 2.637.000 2.637.000 1.261.475

SECTIUNEADE FUNCTIONARE 0 3.065.000 1.626.255 2.494.000 2.494.000 1.261.475

Total cheltuieli 0 3.065.000 1.626.255 2.494.000 2.494.000 1.261.475

CHEL TUIELI CURENTE 01 0 3.065.000 1.626.255 2.494.000 2.494.000 1.261.475

TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL 10 0 1.851.000 983.255 1.851.000 1.851.000 902.378

Cheltuieli salariale in bani 10.01 0 1.512.156 803.269 1.512.156 1.512.156 736.529

Salarii de baza 10.01.01 0 1.147.787 635.600 1.147.787 1.147.787 625.469

Salarii de merit 10.01.02 0 53.400 22.400 53.400 53.400 0

Alte sporuri 10.01.06 0 104.600 34.300 104.600 104.600 13.052

Fond pentru posturi ocupate prin cum ul 10.01.10 0 35.850 15.650 35.850 35.850 13.361

fond aferent platii cu ora 10.01.11 0 161.400 86.200 161.400 161.400 84.647

Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 0 9.119 9.119 9.119 9.119 0

Contributii 10.03 0 338.844 179.986 338.844 338.844 165.849

Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 0 237.391 125.709 237.391 237.391 116.602

Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0 7.554 4.055 7.554 7.554 3.436

Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03 03 0 78.558 41.843 78.558 78.558 38.306

Contributii de asigurari pentru accidente de 10.03.04 0 2.400 1.324 2.400 2.400 1.176

Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0 12.941 7.055 12.941 12.941 6.329

TITLUL II BUN URI SI SERVICII 20 0 1.174.000 623.000 623.000 623.000 345.657

Bunuri si sen.1cii 20.01 0 672.800 346.800 346.800 346.800 284.016

Furnituri de birou 20.01.01 0 12.000 7.000 7.000 7.000 4.661

Materiale pentru curatenie 20.01.02 0 10.000 5.000 5.000 5.000 1.728

lncalzit, ilum inat si forta m otrica 20 01.03 0 197.800 112.800 112.800 112.800 90.612

Apa, canal si salubritate 20 01.04 0 15.000 7.500 7.500 7.500 3.060

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015

Anexa 7

Angajamente Cheltuieli

legale de platit efective

1.375.525 1.281.395

1.232.525 1.281.395

1.232.525 1.281.395

1.232.525 1.281.395

948.622 923.122

775.627 753.484

522.318 641.671

53.400 0

91.548 13.135

22.489 13.361

76.753 85.148

9.119 169

172.995 169.638

120.789 119.281

4.118 3.492

40.252 39.188

1.224 1.203

6.612 6.474

277.343 344.833

62.784 284.200

2.339 4.661

3.272 1.728

22.188 90.612

4.440 3.244

Pagina 1 / 2

Page 42: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

Denumirea indicatorilor Cod Credite de Credite bugetare

indicator angajament Anuale Trimestriale

aprobate la cumulate

finele

perioadei de

raportare

Posta, telecom unicatii, radio, tv, internet 20.01.08 0 7.000 3.500

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 20.01.30 0 431.000 211.000

Reparatii curente 20.02 0 400.000 225.000

Bunuri de natura obiectelor de inl.€ntar 20.05 0 14.700 7.200

Alte obiecte de in-..entar 20.05.30 0 14.700 7.200

Deplasari, detasari, transferari 20.06 0 30.500 15.500

Deplasari interne, detasari, transferari 20 06.01 0 30.500 15.500

Pregatire profesionala 20.13 0 1.000 1.000

Protectia muncii 20.14 0 15.000 7.500

Alte cheltuieli 20.30 0 40.000 20.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 0 40.000 20.000

TITLUL XI AL TE CHEL TUIELI 59 0 40.000 20.000

Burse 59.01 0 40.000 20.000

SECTIUNEA DE DEZVOL TARE 0 593.000 143.000

Total cheltuieli 0 593.000 143.000

CHEL TUIELI DE CAPITAL 70 0 593.000 143.000

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 0 593.000 143.000

Acti-..e fixe 71 01 0 593.000 143.000

Constructii 71 01 01 0 520.000 120.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active 71.01 03 0 73.000 23.000

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015

Angajamente

bugetare

3.500

211.000

225.000

7.200

7.200

15.500

15.500

1.000

7.500

20.000

20.000

20.000

20.000

143.000

143.000

143.000

143.000

143.000

120.000

23.000

Angajamente

legale

3.500

211.000

225.000

7.200

7.200

15.500

15.500

1 000

7.500

20.000

20.000

20.000

20.000

143.000

143.000

143.000

143.000

143.000

120.000

23.000

Plati efectuate Angajamente Cheltuieli

leg ale de platit efective

478 3.022 478

183.477 27.523 183.477

43.665 181.335 43.665

1.008 6.192 0

1.008 6.192 0

10.738 4.762 10.738

10.738 4.762 10.738

650 350 650

5.580 1.920 5.580

0 20.000 0

0 20.000 0

13.440 6.560 13.440

13.440 6.560 13.440

0 143.000 0

0 143.000 0

0 143.000 0

0 143.000 0

0 143.000 0

0 120.000 0

0 23.000 0

Contabil,

B�Nela

Pagina 2 / 2

Page 43: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

Comuna G!ina

Com. Glina, Str. Libertatii, Nr.292

0214671214

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHEL TUIELI

66.02 - la data de 30.06.2015

Den um irea indicatorilor Cod Credite de Credite bugetare

Angajamente Angajamente Plati efectuate indicator angajament Anuale Trimestriale bugetare legale

aprobate la cumulate

finele

perioadei de

raportare

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + 0 90.000 52.000 60.000 60.000 13.023 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 0 90.000 52.000 60.000 60.000 13.023

Total cheltuieli 0 90.000 52.000 60.000 60.000 13 023 CHEL TUIELI CURENTE 01 0 90.000 52.000 60.000 60.000 13.023

TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL 10 0 30.000 22.000 30.000 30.000 7.741

Cheltuieli salariale in bani 10 01 0 27.054 20.524 27.054 27.054 6.320

Salarii de baza 10.01.01 0 25.874 19.937 25.874 25.874 5.775

Alte sporuri 10.01.06 0 1.180 587 1.180 1.180 545

Contributii 10.03 0 2.946 1.476 2.946 2.946 1.421

Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 0 2 064 1.032 2.064 2 064 1.001

Contributii de asigurari de somaj 1003.02 0 65 32 65 65 30

Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 0 679 339 679 679 326

Contributii de asigurari pentru accidente de 10.03.04 0 27 17 27 27 11

Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0 111 56 111 111 53

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 0 60.000 30.000 30.000 30.000 5.282

Bunuri si servicii 20.01 0 50.000 25.000 25.000 25.000 5.282

lncalzit, ilum inat si forta motrica 20.01.03 0 10.000 5.000 5.000 5.000 4.166

Apa, canal si salubritate 20 01.04 0 10.000 5.000 5.000 5.000 0

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 20.01.30 0 30.000 15.000 15.000 15.000 1.116

Alte cheltuieli 20.30 0 10.000 5.000 5.000 5.000 0

alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 0 10.000 5.000 5.000 5.000 0

eXpert Bugetar (c) A di-Com SOFT 2015

Anexa 7

Angajamente Cheltuieli

legale de platit efective

46.977 13.133

46.977 13.133

46.977 13.133

46.977 13.133

22.259 7.851

20.734 6.402

20 099 5.850

635 552

1.525 1.449

1.063 1.014

35 30

353 330

16 12

58 63

24.718 5.282

19.718 5.282

834 4.166

5.000 0

13.884 1.116

5.000 0

5.000 0

Pagina 1 / 1

Page 44: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

.!!1 Q)

z

::, C:

f.J�: ·-0 0 o m

Page 45: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

Comuna Glina

Com. Glina, Str. Libertatii, Nr.292

0214671214

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHEL TUIELI

67 .02 - la data de 30.06.2015

Denumirea indicatorilor Cod Credite de Credtte bugetare

Angajamente Angajamente Plati efectuate

indicator angajament Anuale Trimestriale bugetare legale

aprobate la cumulate

finele

perioadei de

raportare

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + 0 861.000 580.000 580.000 580.000 200.770

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 0 651.000 445.000 445.000 445.000 169.295

Total cheltuieli 0 651.000 445.000 445.000 445.000 169.295

CHEL TUIELI CURENTE 01 0 651.000 445.000 445.000 445.000 169.295

TITLUL II BUNURI SI SERVlCII 20 0 229.000 130.000 130.000 130.000 49.795

Bunuri si ser,,;cii 20.01 0 89.520 44.520 44.520 44.520 24 020

lncalzit. iluminat si forta motrica 20.01.03 0 31.600 19.100 19.100 19.100 19.050

Apa, canal si salubritate 20.01.04 0 1.220 1.220 1.220 1.220 1.149

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 20.01.30 0 56.700 24.200 24.200 24.200 3.821

Reparatii curente 20.02 0 126.300 76.300 76.300 76.300 25.213

Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 0 12.180 9.180 9.180 9.180 562

Alte obiecte de inventar 20 05.30 0 12.180 9.180 9.180 9.180 562

Alte cheltuieli 20.30 0 1.000 0 0 0 0

alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 0 1.000 0 0 0 0

TITLUL XI AL TE CHEL TUIELI 59 0 422.000 315.000 315.000 315.000 119.500

Asociatii si fundatii 59.11 0 307.000 200.000 200.000 200.000 119.500

Sustinerea cultelor 59.12 0 115.000 115.000 115.000 115.000 0

SECTIUNEA DE DEZVOL TARE 0 210.000 135.000 135.000 135.000 31.475

Total cheltuieli 0 210.000 135.000 135.000 135.000 31.475

CHEL TUIELI DE CAPITAL 70 0 210.000 135.000 135.000 135.000 31.475

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 0 210.000 135.000 135.000 135.000 31.475

Active fixe 71.01 0 210.000 135.000 135.000 135.000 31.475

Constructii 71 01 01 0 30.000 30.000 30.000 30.000 26.126

Mobilier, aparatura birotica si alte active 71.01.03 0 30.000 30.000 30.000 30.000 5.349

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015

Anexa 7

Angajamente Cheltuieli

legale de platit efective

379.230 168.733

275.705 168.733

275.705 168.733

275.705 168.733

80.205 49.233

20.500 24.020

50 19.050

71 1.149

20.379 3.821

51.087 25.213

8.618 0

8.618 0

0 0

0 0

195.500 119.500

80.500 119.500

115.000 0

103.525 0

103.525 0

103.525 0

103.525 0

103.525 0

3.874 0

24.651 0

Pagina 1 / 2

Page 46: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

Denumirea indicatorilor

Alte active fixe

Primar, \

\ v_asil� _M�rin · .\. -�uv. r,···· .. ,

., ;;J� ...... '-?�.>\ ' 4J ,:.::.. ',\

3. --,-.l.i', !'l."��-- -� \ -, '(1''

C'·\·

\ .:'

.

\ �'.;�:'.��'--'

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015

Cod

indicator

71.01 30

Credite de Credtte bugetare

angajament Anuate Trimestriale

aprobate la cumulate

finete

perioadei de

raportare

0 150.000 75.000

Angajamente Angajamente Plati efectuate Angajamente Cheltuieli

bugetare legale legale de platit efective

75.000 75.000 0 75.000 0

Contabil, tnuNela

Pagina 2 / 2

Page 47: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

Comuna Glina Com. Glina, Str. libertatii, Nr.292 0214671214

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHEL TUIELI

68.02 - la data de 30.06.2015

Denumirea indicatorilor

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Total cheltuieli CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de Contributii pentru concedii si indem nizatii TITLUL II BUNURI SI SERVlCII Bunuri si servicii Transport TITLUL IXASISTENTA SOCIAL.AAjutoare sociale Ajutoare sociale in numerar

/,:-->:;_ ,. L' v. � Pri"l�rjv . c1,.��, Vasill!t'Marm , -;\17- _-

e)(pert Bugetar (c) Adi-60_. ni s'cYF�-�1:;,,)

\ . "'-\.i ; .... ·: ';;;, ... \, � i/

�-{� \ ;�= ��:x:(/ '---......__

Cod Credite de indicator angajament

0 0 0

01 0 10 0 10.01 0 10.01.01 0 10.03 0 10.03.01 0 10 03 02 0 10.03.03 0 10 03.04 0 10 03 06 0 20 0 20 01 0 20 01.07 0 57 0 57.02 0 57 02.01 0

Credite bugetare Angajamente Angajamente Plati efectuate Anuale Trimestriale bugetare legale

aprobate la cumulate finele

perioadei de raportare

1.031.000 515.500 701.520 701.520 446.366 1.031.000 515.500 701.520 701.520 446.366 1.031.000 515.500 701.520 701.520 446.366 1.031.000 515.500 701.520 701.520 446.366

523.520 337.500 523.520 523.520 281.081 427.363 275.510 427.363 427.363 229.702 427.363 275.510 427.363 427.363 229.702

96.157 61.990 96.157 96.157 51.379 67.323 43.330 67.323 67.323 36.676

2.137 1.378 2.137 2.137 1.038 22.223 14.326 22.223 22.223 11.993

642 414 642 642 348 3.832 2.542 3.832 3.832 1.324

50.000 25.000 25.000 25.000 22.713 50.000 25.000 25.000 25.000 22.713 50.000 25.000 25.000 25.000 22.713

457.480 153.000 153.000 153.000 142.572 457.480 153.000 153.000 153.000 142.572 457.480 153.000 153.000 153.000 142.572

Anexa 7

Angajamente Cheltuieli legale de platit efecti'A:!

255.154 450.901 255.154 450.901 255.154 450.901 255.154 450.901 242.439 285.616 197.661 233.346 197.661 233.346

44.778 52.270 30.647 37.043

1.099 1.052 10.230 12.129

294 351 2.508 1.695 2.287 22.713 2.287 22.713 2.287 22.713

10.428 142.572 10.428 142.572 10.428 142.572

Contabil, Bo

�;ge

.a

.nu Nela

J

�P•.g;na 1 / 1

Page 48: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

Comuna Glina

Com. Glina, Str. Libertatii , Nr.292

0214671214

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHEL TUIELI

70.02 - la data de 30.06.2015

Denumirea indicatorilor

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Total cheltuieli

CHEL TUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si ser"1cii

lncalzit, ilum inat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Alte bunuri si ser"1cii pentru intretinere si

Reparatii curente

Primar,

kVasile '��-r

�\-

1;,

� ,v

t.. '

,,: . . . . . :s . ., . ', .:; _.·,/"'�; c· ':

� \\' '""--'" :: ./ -. , I

\'\. ,.,\., :..,, . / . . :��:L:::>·

---'"'<.__._./

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015

Cod Credite de

indicator angajament

0

0

0

01 0

20 0

20.01 0

20.01.03 0

20.01.04 0

20.01.30 0

20 02 0

Credite bugetare Angajamente Angajamente Plati efectuate

Anuale Trim estriale bugetare legale

aprobate la cumulate

finele

perioadei de

raportare

280.000 155.500 155.500 155.500 120.892

280.000 155.500 155.500 155.500 120.892

280.000 155.500 155.500 155.500 120.892

280.000 155.500 155.500 155.500 120.892

280.000 155.500 155.500 155.500 120.892

212.000 127.500 127.500 127.500 110.539

126.100 66.100 66.100 66.100 51.970

3.900 1.900 1.900 1.900 0

82.000 59.500 59.500 59.500 58.569

68.000 28.000 28.000 28.000 10.353

Anexa 7

Angajamente Cheltuieli

legale de platit efective

34.608 120.892

34.608 120.892

34.608 120.892

34.608 120.892

34.608 120.892

16.961 110.539

14.130 51.970

1.900 0

931 58.569

17.647 10.353

Contabil, Bo

�;geanu Nela

�(Lv/

Pagina 1 / 1

Page 49: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

Comuna Glina Com. Glina, Str. Libertatii, Nr.292 0214671214

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHEL TUIELI

7 4.02 - la data de 30.06.2015

Denumirea indicatorilor Cod indicator

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + SECTIUNEADE FUNCTIONARE Total cheltuieli CHELTUIELI CURENTE 01 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 Bunuri si servicii 20.01 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 Piese de schimb 20.01.06 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 20 01.30 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20 05 Alte obiecte de inventar 20.05.30 SECTIUNEADE DEZVOLTARE Total cheltuieli CHEL TUIELI DE CAPITAL 70 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 Active fixe 71.01 Masini. echipamente si mijloace de transport 71.01.02 1111obilier. aparatura birotica si alte active 71.01.03

\\

- ---=�x:

. ·, L.''v Cu,,, "I� Primar .: . ,, �i.· \

Vasile Mari·�.t �

-·/�� \' 1\� .. -. �t:i � i.: .... , ,.._'\('I I! -- \,:; ' > !l

eXpert Bugetar (c) Adi-Com S�FT 2015 '··, .:.:j,·,.\,',\-j , ... {_)

'':._�-.-::- : ... ��=-.::- -�/

Credite de angajament

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Credtte bugetare Angajamente Angajamente Plati efectuate

Anuale Trimestriale bugetare legale aprobate la cumulate

finele perioadei de

raportare

1.157.500 1.106.250 1.106.250 1.106.250 16 042 302.500 251.250 251.250 251.250 16.042 302.500 251.250 251.250 251.250 16.042 302.500 251.250 251.250 251.250 16 042 302.500 251.250 251.250 251.250 16.042 299.500 249.500 249.500 249.500 15.287

35.000 17.500 17.500 17.500 9.188 15.000 7.500 7.500 7.500 2.057

249.500 224.500 224.500 224.500 4.042 3.000 1.750 1.750 1.750 755 3.000 1.750 1.750 1.750 755

855.000 855.000 855.000 855.000 0 855.000 855.000 855.000 855.000 0 855.000 855.000 855.000 855.000 0 855.000 855.000 855.000 855.000 0 855.000 855.000 855.000 855.000 0 540.000 540.000 540.000 540.000 0 315.000 315.000 315.000 315.000 0

Anexa 7

Angajamente Cheltuieli legale de platit efective

1.090.208 17 .159 235.208 17 .159 235.208 17 .159 235.208 17.159 235.208 17.159 234.213 17 .159

8.312 10.870 5.443 2.247

220.458 4 042 995 0 995 0

855.000 0 855.000 0 855.000 0 855.000 0 855.000 0 540.000 0 315.000 0

Contabil, Bmlnigeanu Nela

j'1

. f>ag;na 1 / 1

Page 50: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

Comuna Glina

Com. Glina, Str. Libertat ii, Nr.292

0214671214

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHEL TUIELI

80.02 - la data de 30.06.2015

Denumirea indicatorilor Cod Credite de Credlte bugetare

Angajamente Angajamente Plati efectuate

indicator angajament Anuale Trimestriale bugetare legale

aprobate la cumulate

finele

perioadei de

raportare

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + 0 200.000 100.000 100.000 100.000 77.232

SECTIUNEADE FUNCTIONARE 0 200.000 100.000 100.000 100.000 77.232

Total cheltuieli 0 200.000 100.000 100.000 100.000 77.232

CHEL TUIELI CURENTE 01 0 200.000 100.000 100.000 100.000 77.232

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 0 200.000 100.000 100.000 100.000 77.232

Prevenirea si combaterea inundatiilor si 20.23 0 200.000 100 000 100.000 100.000 77.232

. --

eXpert Buget ar (c) Adi-Com SOFT 2015

Anexa 7

Angajamente Cheltuieli

legale de platit efective

22.768 77.232

22.768 77.232

22.768 77.232

22.768 77.232

22.768 77.232

22.768 77.232

Contabil,

l�nuNela

Pagina 1 / 1

Page 51: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

Comuna Glina

Com. Glina, Str. Libertatii, Nr.292

0214671214

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHEL TUIELI

83.02 - la data de 30.06.2015

Denumirea indicatorilor Cod Credite de Credite bugetare

Angajamente Angajamente Plati efectuate

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Total cheltuieli

CHEL TUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

lncalzit, iluminat si forta motrica

�a. canal si salubritate

Primar, l\ _vasile_Mar� . • ' C(J \ ' V \._' \; '

J. ·,,_

. vf '

/:'. . . . •, (:i,'\\J

.::.. /5·· .7.� '.!.I ,;·;'�' �. K. �\l")\.\(:;.. .:_':: \ 'kj)

\.. j '�:��2/>R__/

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015

indicator angajament

0

0 0

01 0

20 0

20.01 0

20.01.03 0

20.01.04 0

Anuale Trim estriale bugetare legate

aprobate la cumulate

finele

perioadei de

raportare

7.000 3.500 3.500 3.500 0

7.000 3.500 3.500 3.500 0

7.000 3.500 3.500 3.500 0

7.000 3.500 3.500 3.500 0

7.000 3.500 3.500 3.500 0

7.000 3.500 3.500 3.500 0

5.000 2.500 2.500 2.500 0

2.000 1.000 1.000 1.000 0

Anexa 7

Angajamente Cheltuieli

leg ale de platit efective

3.500 0 3.500 0

3.500 0

3.500 0

3.500 0

3.500 0

2.500 0

1.000 0

Contabil,

Bo�Nela

!

Pagina 1 / 1

Page 52: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

Comuna Glina

Com. Glina, Str. Libertatii, Nr.292

0214671214

CONT UL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHEL TUIELI

84.02 - la data de 30.06.2015

Den um irea indicatorilor Cod Credite de Credite bugetare

Angajamente Angajamente Plati efectuate indicator angajament Anuale Trimestriale bugetare legale

aprobate la cumulate

finele

perioadei de

raportare

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + 0 1.538.180 949.088 1.017 680 1.017.680 48.466 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 0 418.180 209.088 277.680 277.680 48.466 Total cheltuieli 0 418.180 209.088 277.680 277.680 48.466 CHEL TUIELI CURENTE 01 0 418.180 209.088 277.680 277.680 48.466 TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL 10 0 137.180 68.588 137.180 137.180 48.466 Cheltuieli salariale in bani 10.01 0 107.630 53.814 107.630 107.630 39.854 Salarii de baza 10.01.01 0 90.630 45.314 90.630 90.630 35.986 /llte sporuri 10 01.06 0 12.000 6.000 12.000 12.000 3.868 Fond de prem ii 10.01.08 0 5.000 2.500 5.000 5.000 0 Contributii 10 03 0 29.550 14.774 29.550 29.550 8.612

Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 0 22.350 11.175 22.350 22.350 6.297

Contributii de asigurari de somaj 10 03 02 0 537 268 537 537 182

Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 0 5.587 2.794 5.587 5.587 2 073

Contributii de asigurari pentru accidente de 10.03.04 0 161 80 161 161 60

Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0 915 457 915 915 0

TITLUL II BUN URI SI SERVICII 20 0 281.000 140.500 140.500 140.500 0

Bunuri si servicii 20 01 0 50.000 25.000 25.000 25.000 0

/llte bunuri si servicii pentru intretinere si 20 01.30 0 50.000 25.000 25.000 25.000 0

Reparatii curente 20.02 0 231.000 115.500 115.500 115.500 0

SECTIUNEADE DEZVOLTARE 0 1.120.000 740.000 740.000 740.000 0

Total cheltuieli 0 1.120.000 740.000 740.000 740.000 0

CHEL TUIELI DE CAPITAL 70 0 1.120.000 740.000 740.000 740.000 0

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 0 1.120.000 740.000 740.000 740.000 0

ktivefixe 71.01 0 1.120.000 740.000 740.000 740.000 0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015

Anexa 7

Angajamente Cheltuieli

legale de platit efective

969.214 48.589

229.214 48.589

229.214 48.589

229.214 48.589

88.714 48.589

67.776 39.856

54.644 36.027

8.132 3.829

5.000 0

20.938 8.733

16 053 6.297

355 188

3.514 2.073

101 60

915 115

140.500 0

25.000 0

25.000 0

115.500 0

740.000 0

740.000 0

740.000 0

740.000 0

740.000 0

Pagina 1 / 2

Page 53: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

Constructii

Den um irea indicatorilor

Primar, \

Vasile Marin . ��-- -� I' 00·, -\.

. . -j/�,--- -_ .. __ :. t�\w\ / : � t:,.,,r?.....

1;- \ l • \ --:- �::;,"-· ' ? '

'.,�: � · , . -:...-:-:�::-- >

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015

Cod Credite de

indicator angajament

71.01.01 0

Credite bugetare Angajamente

Anuale Trimestriale bugetare

aprobate la cumulate

finele

perioadei de

raportare

1.120.000 740.000 740.000

Angajamente Plati efectuate

legale

740.000 0

Angajamente Cheltuieli

legale de platit efective

740.000

Contabil, Bosnigeanu Nela

··JM··

Pagina 2 / 2

0

Page 54: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

Comuna Glina

Com. Glina, Str. libertatii, Nr.292 0214671214

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHEL TUIELI

87 .10 - la data de 30.06.2015

Denumirea indicatorilor Cod Credite de Credite bugetare

Angajamente Angajamente Plati efectuate indicator angajament Anuale Trimestriale bugetare legale

aprobate la cumulate

finele

perioadei de

raportare

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + 0 175.000 87.500 127.500 127.500 38.116 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 0 175.000 87.500 127.500 127.500 38.116 Total cheltuieli 0 175.000 87.500 127.500 127.500 38.116 CHEL TUIELI CURENTE 01 0 175.000 87.500 127.500 127.500 38.116 TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL 10 0 80.000 40.000 80.000 80.000 23.937 Cheltuieli salariale in bani 10.01 0 62.745 31.372 62.745 62.745 19.688 Salarii de baza 10.01.01 0 50.745 25.372 50.745 50.745 17.870 Alte sporuri 10.01 06 0 8.000 4.000 8.000 8.000 1.818 Fond de prem ii 10 01.08 0 4.000 2.000 4.000 4.000 0

Contributii 10 03 0 17.255 8.628 17.255 17.255 4.249 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 0 13 051 6.526 13 051 13.051 3.111

Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0 314 157 314 314 84

Contributii de asigurari sociale de sanatate 10 03 03 0 3.263 1.632 3.263 3.263 1.024

Contributii de asigurari pentru accidente de 10.03.04 0 94 47 94 94 30

Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03 06 0 533 266 533 533 0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 0 95.000 47.500 47.500 47.500 14.179

Bunuri si servicii 20.01 0 90.300 45.050 45.050 45.050 13.424

Fumituri de birou 20 01.01 0 5.000 2.500 2.500 2.500 84

Carburanti si lubrifianti 20.01.05 0 35.000 17.500 17.500 17.500 9.188

Piese de schimb 20 01.06 0 15.000 7.500 7.500 7.500 2.057

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 20 01 30 0 35.300 17.550 17.550 17.550 2.095

Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 0 2.700 1.450 1.450 1.450 755

Alte obiecte de inventar 20.05.30 0 2.700 1.450 1.450 1.450 755

Alte cheltuieli 20.30 ! 0 2.000 1.000 1.000 1.000 0

eXpert Bugetar (c) A di-Com SOFT 2015

Anexa 7

Angajamente Cheltuieli

legale de platit efective

89.384 42.620

89.384 42.620

89.384 42.620 89.384 42.620

56.063 29.196

43 057 23.933

32.875 21.724

6.182 2.209

4.000 0

13 006 5.263

9.940 3.782

230 105

2.239 1.245

64 36

533 95

33.321 13.424

31.626 13.424

2.416 84

8.312 9.188

5.443 2 057

15.455 2.095

695 0

695 0

1.000 0

Pagina 1 / 2

Page 55: Catre DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ...primaria-glina.ro/downloads/contab/Dare_de_seama_iunie_2015.pdf · Alaturat va inaintam Darea de seama contabila a UATC GLINA

Den um ire a indicatorilor

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Primar,

Vasile Marin

.,-::;-:.·� -c��- .. . 1_· . ..,. , . . -�-'-1,� (· "(1....., ·--·.1.,'\

:\

.·: � ..:.:� f'} '.

/!; ,,�- �r(\ !<, :.u -��,,�· ' � !iI O ,�··,' � /j

-'.) '. '\. \ '; \_• /' V \.�_.,f ,,, I //''-I 1-1·:,n,

''==-�

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015

Cod Credite de

indicator angajament

20.30.30 0

Credfte bugetare Angajamente

Anuale Trimestriale bugetare

aprobate la cumulate

finele

perioadei de

raportare

2.000 1.000 1.000

Angajamente Plati efectuate

legale

1.000 0

Angajamente Cheltuieli

leg ale de platit efective

1.000

Contabil, Bo

,geanu Nela

--�4"·

Pagina 2 / 2

0