Catolog C»c »ng Th©p

 • View
  14

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Good book

Text of Catolog C»c »ng Th©p

 • http://www.nssmc.com/

  CC NG THP

  2015 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATIONK011vi_01_201502f

  Phng 1405, Tng 14, SUNWAH TOWER, 115 i l Nguyn Hu, Phng Bn Ngh, Qun 1, Thnh ph H Ch Minh, VIT NAMIN THOI: 84-8-3914-7016 S FAX: 84-8-3914-7018

  NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL (Thailand) Co., Ltd. Vietnam Representative Office

  CC NG THP

 • Chng ti c th cung cp: Cc gii php mng cc t cc vn phng ton cu Cc ng thp t cc nh my ton cu

  CC GII PHP MNG CC THP MI Y CM HNG

  Japan

  Vit Nam

  Vit Nam

  Nippon Steel & SumikinPipe Vietnam Co., Ltd. [NPV]

  Kashima Works

  Kimitsu Works

  Yawata Works

  Hasaki R&D Center

  Reseach & Engineering Center

  Vn phng c cc k s vt liu xy dng

  Vn phng nc ngoi

  Nh my ch to Cc ng thpSan Paulo

  Belo Horizonte

  New York

  Chicago

  Houston

  Tokyo Beijing

  Shanghai

  Jakarta

  Singapore

  BangkokNew DelhiDubai

  Dsseldorf

  Sydney Perth

  Mexico

  Amagasaki R&D Center

  CC NG THP 1

  xut thit k

  xut phng php thi cng

  xut phng php chng n mn

  Hng dn ch to

  Da trn cc iu kin thit k nhn c t khch hng v rt nhiu h s thit k ca mnh,

  chng ti c th a ra mt phng n thit k ti u.

  Da trn cc cng trnh thc hin trong qu kh, chng ti c th cung cp nhiu xut, bao gm la chn my mc thi cng ti u nht theo tng

  iu kiu a cht.

  Vi kinh nghim lu nm, chng ti c th cung cp nhiu loi xut.

  Chng ti c cc s tay hng dn cho cng tc ch to v c th cung cp cc ch dn ti cng trng.

 • Trang 8Trang 8Trang 14Trang 16Trang 17Trang 18Trang 20Trang 22Trang 23Trang 24Trang 26Trang 28Trang 31Trang 31Trang 32

  Trang

  Nhu cu ng dng

  C

  C

  C

  C

  Chng ti yu cu thi cng cc khu vc c din tch hp. C phng php no kh thi hay khng?

  C

  Chng ti mun ng cc vo nn t cng. C nhng gii php tt no khng?

  C

  Liu c sn mt phng php cc no thch hp vi nn t yu khng?

  C

  H

  H

  H

  H

  H

  H

  H

  H

  C

  Chng ti mun trin khai mt phng php thn thin vi mi trng. Nhng xut ca bn l g?

  Phng php GyropressTM, l phng php trong Cc ng thp gn cc li ct mi cc c nn p-v xoay, cho php cc xuyn qua nn t cng v chng ngi vt (V d nh B tng ct thp). y l phng php ph hp vi nn t cng.Phng php RS plusTM, l phng php trong s dng Ba rung kt hp vi xi nc p lc cao. u im vt tri l c th o su vo nn t, do thch hp cho khu vc c t cng.

  Phng php Cc ng thp v Cc ng vn thp, l cc phng php trong cc cc d dng c ni vi nhau bng phng php hn, ph hp vi khu vc c lp t chu lc su hn.Cc Gantestu TM l loi cc lin hp c u im l bin dng thn cc thp cng vi sc khng ma st thnh t xi mng t rt cao. Loi ny c th c thit k nh cc ma st.

  Phng php NS ECO-PILE TM v phng php Gyropress TM l cc phng php thi cng khng to ra t thi bng vic a ra phng php nn p v xoay cc.Phng php NS ECO-PILETM, phng php GyropressTM, phng php TNXTM v Cc GantestuTM u l cc phng php thn thin vi mi trng, cho php thi cng vi ting n nh v rung thp.

  Phng php NS ECO-PILETM v phng php GyropressTM ch yu cu din tch thi cng nh. Cc phng php ny cho php thi cng khu vc c din tch nh hp, nh cc khu vc cnh cng trnh hin hu. Chng cn c th p dng cc cng trng xy dng b gii hn v khong khng pha trn, v d nh cc cng trng bn di dm cu vt v bn di cc ng dy dn.

  Mng cc ng thp dng ging l phng php lin kt cc Cc ng vn thp vi nhau v thi cng to thnh dng hnh khp kn, c chc nng nh mt vng vy ngn nc tm hoc tng chn tm, ng thi c ng x nh mt h cc chu lc.Phng php tng c t hp, l phng php kt hp Cc vn thp vi Cc ng vn thp, thc hin chc nng ca tng chn nh Cc vn thp v chc nng chu lc dc nh vo Cc ng vn thp.

  Phng php Thanh ging cho di nc c pht trin p ng nhu cu h tr chng ng t hoc ni di su thm tng k bn tu hin hu. Phng php ny gip gim din tch cng tc v thi gian thi cng, tng tnh kinh t ca cng trnh.

  Mng cc ng lng, l loi mng trong ct tr, vv.. ca kt cu phn trn c lin kt trc tip vi h mng cc m khng cn n b mng b tng, do c th gim gi thnh cng nh thi gian thi cng thc t ti cng trng. Cng ngh Jacket c s dng cho cng trnh bin trong h mng gin-cc ng thp c hp nht vi kt cu bng thp ca phn trn. Phng php ny lm tng tin thi cng nh cc thnh phn c gia cng ch to trc.Cc mi ni c kh s dng phng php hn ni ti cng trng cho Cc ng thp v Cc ng vn thp. Vic n gin ha cng tc ni cc v qun l thi cng m bo cht lng mi ni, gip gim thi gian thi cng cng nh khi lng cng vic, c kh nng thi cng trong mi iu kin thi tit.

  Phng php NS ECO-PILETM, l phng php trong kh nng chu lc mi cc rt ln, phng php ny ph hp vi nn t yu ni c ma st thnh-thnh khng th t c ng k nh d kin. Mng Cc ng vn thp dng ging, l phng php trong cc Cc ng vn thp c lin kt v thi cng to thnh dng hnh khp kn, gip cho cc cc ng vn c ng x ng nht, t sinh ra sc khng thng ng v sc khng ngang ln, do vy kh thi ngay c vi nn t yu. Phng php TNXTM, l phng php trong phn kha chn m rng c thi cng mi cc v ng nht vi cc ng thp, lm nng cao kh nng chu ti trng thng ng v thch hp cho nn t yu.Cc ng ph lp trt (cc chng ma st m) m bo hn ch ma st m trong nn t yu.

  Chng ti mun ng cc vo lp t chu lc su hoc khu vc khng c lp t chu lc r rng. Bn c th ngh mt gii php tt khng?

  Chng ti ang tm kim mt phng php c chc nng c trng cho cc chu lc v tng chn. Bn xut nhng g?

  Chng ti ang tm kim mt phng php thch hp nng cp tng k bn tu v h tr chng ng t. xut ca bn l g?

  Chng ti mun tit kim nhn cng ti cng trng xy dng v tng tin thi cng. Bn c th ngh mt gii php tt khng?

  Cc ng thpCc ng vn thpCc NS-ECO PILETM

  Phng php TNXTM

  Cc GantetsuTM

  Phng php GyropressTM

  Phng php thanh ging cho trong ncRS plusTM

  Cng ngh JacketMng cc ng thp dng gingMng cc ng lngTng c t hpCc ng ph lp trtMi ni c khH thng chng n mn

  Nn t cng Nn t yu Lp t chu lc su Thn thin mi trng Din tch thi cng hpTng chn t dng

  nh cc chu lcNng cp tng k

  bn tu Tit kim nhn cngng st

  v ng bCng trnh cng

  v sng Mng cho ta nh Mng nh my

  ng st v

  ng b

  ng st v

  ng b

  Cng trnh cng

  v sng

  Cng trnh cng

  v sngMng cho

  ta nhMng cho

  ta nhMng nh

  myMng nh

  my

  Trang 8Trang 8Trang 14Trang 16Trang 17Trang 18Trang 20Trang 22Trang 23Trang 24Trang 26Trang 28Trang 31Trang 31Trang 32

  Trang

  Nhu cu ng dng

  C

  C

  C

  C

  Chng ti yu cu thi cng cc khu vc c din tch hp. C phng php no kh thi hay khng?

  C

  Chng ti mun ng cc vo nn t cng. C nhng gii php tt no khng?

  C

  Liu c sn mt phng php cc no thch hp vi nn t yu khng?

  C

  H

  H

  H

  H

  H

  H

  H

  H

  C

  Chng ti mun trin khai mt phng php thn thin vi mi trng. Nhng xut ca bn l g?

  Phng php GyropressTM, l phng php trong Cc ng thp gn cc li ct mi cc c nn p-v xoay, cho php cc xuyn qua nn t cng v chng ngi vt (V d nh B tng ct thp). y l phng php ph hp vi nn t cng.Phng php RS plusTM, l phng php trong s dng Ba rung kt hp vi xi nc p lc cao. u im vt tri l c th o su vo nn t, do thch hp cho khu vc c t cng.

  Phng php Cc ng thp v Cc ng vn thp, l cc phng php trong cc cc d dng c ni vi nhau bng phng php hn, ph hp vi khu vc c lp t chu lc su hn.Cc Gantestu TM l loi cc lin hp c u im l bin dng thn cc thp cng vi sc khng ma st thnh t xi mng t rt cao. Loi ny c th c thit k nh cc ma st.

  Phng php NS ECO-PILE TM v phng php Gyropress TM l cc phng php thi cng khng to ra t thi bng vic a ra phng php nn p v xoay cc.Phng php NS ECO-PILETM, phng php GyropressTM, phng php TNXTM v Cc GantestuTM u l cc phng php thn thin vi mi trng, cho php thi cng vi ting n nh v rung thp.

  Phng php NS ECO-PILETM v phng php GyropressTM ch yu cu din tch thi cng nh. Cc phng php ny cho php thi cng khu vc c din tch nh hp, nh cc khu vc cnh cng trnh hin hu. Chng cn c th p dng cc cng trng xy dng b gii hn v khong khng pha trn, v d nh cc cng trng bn di dm cu vt v bn di cc ng dy dn.

  Mng cc ng thp dng ging l phng php lin kt cc Cc ng vn thp vi nhau v thi cng to thnh dng hnh khp kn, c chc nng nh mt vng vy ngn nc tm hoc tng chn tm, ng thi c ng x nh mt h cc chu lc.Phng php tng c t hp, l phng php kt hp Cc vn thp vi Cc ng vn thp, thc hin chc nng ca tng chn nh Cc vn thp v chc nng chu lc dc nh vo Cc ng vn thp.

  Phng php Thanh ging cho di nc c pht trin p ng nhu cu h tr chng ng t hoc ni di su thm tng k bn tu hin hu. Phng php ny gip gim din tch cng tc v thi gian thi cng, tng tnh kinh t ca cng trnh.

  Mng cc ng lng, l loi mng trong ct tr, vv.. ca kt cu phn trn c lin kt trc tip vi h mng cc m khng cn n b mng b tng, do c th gim gi thnh cng nh thi gian thi cng thc t ti cng trng. Cng ngh Jacket c s dng cho cng trnh bin trong h mng gin-cc ng thp c hp nht vi kt cu bng thp ca phn trn. Phng php ny lm tng tin thi cng nh cc thnh phn c gia cng ch to trc.Cc mi ni c kh s dng phng php hn ni ti cng trng cho Cc ng thp v Cc ng vn thp. Vic n gin ha cng tc ni cc v qun l thi cng m bo cht lng mi ni, gip gim thi gian thi cng cng nh khi lng cng vic, c kh nng thi cng trong mi iu kin thi tit.

  Phng php NS ECO-PILETM, l phng php trong kh nng chu lc mi cc rt ln, phng php ny ph hp vi nn t yu ni c ma st thnh-thnh khng th t c ng k nh d kin. Mng Cc ng vn thp dng ging, l phng php trong cc Cc ng vn thp c lin kt v thi cng to thnh dng hnh khp kn, gip cho cc cc ng vn c ng x ng nht, t sinh ra sc khng thng ng v sc khng ngang ln, do vy kh thi ngay c vi nn t yu. Phng php TNXTM, l phng php trong phn kha chn m rng c thi cng mi cc v ng nht vi cc ng thp, lm nng cao kh nng chu ti trng thng ng v thch hp cho nn t yu.Cc ng ph lp trt (cc chng ma st m) m bo hn ch ma st m trong nn t yu.

  Chng ti mun ng cc vo lp t chu lc su hoc khu vc khng c lp t chu lc r rng. Bn c th ngh mt gii php tt khng?

  Chng ti ang tm kim mt phng php c chc nng c trng cho cc chu lc v tng chn. Bn xut nhng g?

  Chng ti ang tm kim mt phng php thch hp nng cp tng k bn tu v h tr chng ng t. xut ca bn l g?

  Chng ti mun tit k