of 55 /55
Agen ţ ia pentru Dezvoltare Regional ă Centru ALBA IULIA, Str. Decebal, nr. 12, Tel: 0040-258-818616, Fax: 0040-258-818613 E-mail: [email protected] , Web: www.adrcentru.ro , www.regio.adrcentru.ro CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA CENTRU REGIUNEA CENTRU

CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

  • Upload
    others

  • View
    30

  • Download
    12

Embed Size (px)

Text of CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii...

Page 1: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

                              

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru ALBA IULIA, Str. Decebal, nr. 12, Tel: 0040-258-818616, Fax: 0040-258-818613 E-mail: [email protected], Web: www.adrcentru.ro, www.regio.adrcentru.ro

                                                                                                                                                              

CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE  REGIUNEA CENTRU  

  

            

REGIUNEA CENTRU

Page 2: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru ALBA IULIA, Str. Decebal, nr. 12, Tel: 0040-258-818616, Fax: 0040-258-818613 E-mail: [email protected], Web: www.adrcentru.ro, www.regio.adrcentru.ro

                                                                                                                                                    

CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE  PROGRAME DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

  

               

REGIUNEA  CENTRU

Page 3: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Pagina 1 din 14 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul

programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiaru

lui

Termen limita

Informatii suplimentare/Website program

Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

Competente pentru competitivitate in domeniul medical (PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, AP 3, DMI 3.2) NOU!

Sprijinirea formarii profesionale a personalului din domeniul managementului

sanatatii si a

personalului medical.

Ministerul Sanatatii Parteneri eligibili pot fi: Universitati publice de medicina; Intreprinderi si ONG-uri (Organizatii de drept privat cu/fara scop patrimonial) cu experienta in realizarea, implementarea si dezvoltarea de platforme de formare continua si continut digital pentru platforme de formare continua.

Promovarea si asigurarea formarii profesionale pentru personalul medical din domeniul sanitar

Campanii de informare si constientizare in vederea schimbarii atitudinii sociale si stereotipurilor fata de grupurile vulnerabile la locul de munca

Elaborarea si furnizarea programelor de formare profesionala pentru initiere si perfectionare/ specializare, inclusiv formare profesionala specifica, privind noile tehnologii, inclusiv TIC si actualizarea cunostintelor TIC ale angajatilor, controlul poluarii si protectia mediului

Campanii specifice privind prevenirea riscurilor de imbolnavire, privind necesitatea mentinerii unui mediu de lucru adecvat, privind actiunile ce trebuie intreprinse in eventualitatea unor valuri de frig sau de caldura etc.

Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre: - minim echivalentul in lei a 500.000 euro si - maxim echivalentul in lei a 5.000.000 euro.

Minim 15% pentru persoanele juridice de drept privat cu/fara scop patrimonial 0% pentru pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale

Cererile se transmit prin sistemul informatic ActionWeb din data de 17 iunie 2014, ora 10.00, pana la data de 24 iunie 2014, orele 16.00

http

://ww

w.fs

ero

ma

nia

.ro/im

ages/d

oc2014/g

s_167.p

df

Uniunea Europeana

Schema de granturi de mobilitate – Proiectul Dragon-STAR NOU!

Sustinerea colaborarii in cercetare si tehnologie intre organizatii europene si chineze

Intreprinderile mici si mijlocii, firmele mari, institutele de cercetare, universitatile, incubatoarele din statele membre ale UE implicate in dezvoltare de produse si servicii noi si inovatoare si in cercetare

Aceasta schema ofera posibilitatea pentru organizatiile europene de a investiga piata chineza si de a identifica parteneri potriviti pentru a incheia o colaborare tehnologica si/sau de cercetare. Aceasta ofera, de asemenea, sprijin financiar organizatiilor europene eligibile pentru a calatori in China. Se vor suporta cheltuielile de deplasare ale organizatiilor interesate sa participe la evenimentul de brokeraj organizat in paralel cu “EU – China Business & Technology (B&T) Cooperation Fair“, care va avea loc inChengdu, China la 21-23 octombrie 2014).

Maxim 2.500 euro pentru o destinatie Maxim 3.000 euro pentru doua destinatii Maxim 3.500 euro pentru trei destinatii

- 18 iulie 2014

http

://ww

w.d

ragon

-sta

r.eu/th

e-tra

vel-

gra

nd-s

chem

e/

Page 4: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Pagina 2 din 14 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul

programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiaru

lui

Termen limita

Informatii suplimentare/Website program

Uniunea Europeanasi Guvernul Romaniei

Modernizarea exploatatiilor agricole FERMA DE FAMILIE (PROGRAMUL NATIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALA, Masura 121)

NOU!

Promovarea investitiilor in exploatatiile agricole din sectorul vegetal si de crestere a animalelor pentru realizarea de constructii noi si/ sau modernizarea constructiilor agricole existente din cadrul acestora si a utilitatilor aferente, achizitionarea de masini si utilaje noi, infiintarea de plantatii etc.

Persoane fizice sau juridice care practica in principal activitati agricole a caror exploatatie are o dimensiune cuprinsa intre 2 si 50 UDE si care este inregistrata in Registrul unic de identificare / Registrul agricol. Categoriile de beneficiari eligibili: - Persoana fizica - Persoana fizica autorizata - Intreprindere individuala - Intreprindere familiala - Societate in nume colectiv - Societate in comandita simpla - Societate pe actiuni - Societate in comandita pe actiuni Societate cu raspundere limitata - Societate comerciala cu capital privat - Societate agricola - Societate cooperativa agricola - Grup de producatori, doar cu conditia ca investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri

1. Construirea si/ sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma; 2. Construirea si/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol; 3. Construirea si/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte; 4. Construirea si/ sau modernizarea serelor; 5. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate; 6. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate; 7. Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie (minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare/ reconversie al plantatiilor de vita-de-vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa; 8. Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsuni; 9. Infiintarea pepinierelor de vita de vie, pomi fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei; 11. Investitii pentru infiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila; 12. Investitii in apicultura, cu exceptia celor realizate prin Programul National Apicol; 13. Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc. 14. Costurile generale ale proiectului; 15. Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica; 16. Investitiile necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare.

Valoarea maxima eligibila a unui proiect nu va depasi 125.000 Euro

30%-60% Depunerea cererilor de finantare va avea loc in perioada 20 mai - 18 iulie 2014

ww

w.a

pdrp

.ro

Page 5: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Pagina 3 din 14 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul

programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiaru

lui

Termen limita

Informatii suplimentare/Website program

Uniunea Europeanasi Guvernul Romaniei

Modernizarea exploatatiilor agricole (PROGRAMUL NATIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALA, Masura 121)

NOU!

Cresterea competitivitatii sectorului agricol

printr‐o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare

Persoane fizice sau juridice, care practica in principal activitati agricole a caror exploatatie are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE si care este inregistrata in Registrul unic de identificare / Registrul agricol. Categoriile de beneficiari eligibili: - Persoana fizica - Persoana fizica autorizata - Intreprindere individuala - Intreprindere familiala - Societate in nume colectiv - Societate in comandita simpla - Societate pe actiuni - Societate in comandita pe actiuni Societate cu raspundere limitata - Societate comerciala cu capital privat - Societate agricola - Societate cooperativa agricola - Cooperativa agricola

1. Construirea si/ sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma; 2. Construirea si/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol; 3. Construirea si/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte; 4. Construirea si/ sau modernizarea serelor; 5. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate; 6. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate; 7. Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie (minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare/ reconversie al plantatiilor de vita-de-vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa; 8. Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsuni; 9. Infiintarea pepinierelor de vita de vie, pomi fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei; 11. Investitii pentru infiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila; 12. Investitii in apicultura, cu exceptia celor realizate prin Programul National Apicol; 13. Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc. 14. Costurile generale ale proiectului; 15. Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica; 16. Investitiile necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare.

Valoarea maxima eligibila a unui proiect este de:

2.000.000 euro pentru indeplinirea standardelor;

2.000.000 euro pentru constructii-montaj, din sectorul zootehnic;

1.000.000 euro pentru constructii-montaj, din sectorul vegetal;

1.000.000 euro pentru achizitii de utilaje (echipamente), din sectorul zootehnic;

700.000 euro pentru achizitii de utilaje, din sectorul vegetal.

30%-60% Depunerea cererilor de finantare va avea loc in perioada 20 mai - 18 iulie 2014

ww

w.a

pdrp

.ro

Page 6: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Pagina 4 din 14 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul

programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiaru

lui

Termen limita

Informatii suplimentare/Website program

Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

Dezvoltarea economiei sociale (PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, AP 6, DMI 6.1) APEL NELANSAT

Dezvoltarea economiei sociale. Structura de economie sociala este o intreprindere al carei principal obiectiv este cel de a avea o incidenta sociala mai curand decat cel de a genera profit pentru proprietarii sau partenerii sai.

ONG-uri; Cooperative de credit, de consum si de productie; Institutii si organizatii membre ale Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale pentru Ocupare si Incluziune Sociala; MMFPSPV si structuri/ agentii coordonate/ subordonate acestuia; Ministerul Culturii si Cultelor si institutii/ agentii/ organizatii subordonate/ coordonate de acesta; Agentia Nationala Antidrog; Ministerul de Interne, prin structurile sale de specialitate, inclusiv cele din subordine sau coordonare; Agentii guvernamentale cu atributii in domeniul incluziunii sociale; Administratia Nationala a Penitenciarelor si institutii subordonate; Ministerul Justitiei prin structurile interne responsabile pentru gestionarea serviciilor de probatiune; Membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica; Organizatii sindicale; Patronate; Unitati de cult si Asociatii religioase; Furnizori de FPC autorizati, publici si privati; Furnizori de servicii sociale; Furnizori de servicii de ocupare acreditati, publici si privati; Intreprinderi implicate in economia sociala; Autoritati ale administratiei publice locale; Institute de cercetare; Universitati acreditate, publice si private.

Activitati eligibile cu caracter general, care nu creeaza un avantaj economic concurential unei anumite intreprinderi, nu implica obtinerea de venituri si nu intra sub incidenta ajutorului de minimis.

1. Furnizarea serviciilor de ocupare, precum informare si consiliere profesionala, asistenta, mentorat, tutorat, orientare profesionala, consiliere psihologica, consiliere psihiatrica, medierea locurilor de munca; 2. Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesionala, inclusiv dezvoltarea competentelor de utilizare TIC pentru grupurile dezavantajate; 3. Activitati de formare profesionala si de consolidare a capacitatilor, competentelor, cunostintelor si stimei de sine, dedicate persoanelor vulnerabile pentru a le ajuta sa infiinteze structuri ale economiei sociale si sa beneficieze de oportunitatile nou create; 4. Dezvoltarea si promovarea activitatilor integrate, care sa cuprinda informare, consiliere, formare, planificarea unei afaceri si asistenta in vederea initierii unei afaceri, pentru initierea si dezvoltarea de structuri economiei sociale altele decat cele care beneficiaza de subventie; etc.

Activitati eligibile care intra sub incidenta ajutorului de minimis, ale caror costuri vor fi incluse in bugetul fiecarei structuri de economie sociala.

1. Infiintarea si dezvoltarea de structuri ale economiei sociale; 2. Dezvoltarea si promovarea activitatilor integrate, care sa cuprinda informare, consiliere, formare, planificarea unei afaceri si asistenta in vederea initierii unei afaceri, pentru initierea si dezvoltarea structurilor economiei sociale care primesc subventia; etc.

In cazul activitatilor eligibile care intra sub incidenta schemei de ajutor de minimis, sumele acordate nu pot depasi valoarea maxima de 200.000 euro/ beneficiar. Valoarea totala eligibila a proiectelor: - minim - 223.015 lei - maxim – 2.230.145,54 lei pentru proiecte care se implementeaza intr-o regiune de dezvoltare. - maxim 17.841.200 lei pentru proiecte care se implementeaza in minim 2 regiuni de dezvoltare.

Variabila Apel nelansat

http

://ww

w.fs

ero

ma

nia

.ro/im

ages/d

oc2014/g

scs6.1

.pdf

Page 7: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Pagina 5 din 14 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul

programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiaru

lui

Termen limita

Informatii suplimentare/Website program

Guvernul Romaniei

Programul national multianual pentru stimularea crearii, dezvoltarii si promovarii brandurilor sectoriale, sub-sectoriale si de produs

APEL NELANSAT

Organizarea a doua targuri nationale de primavara-vara si toamna-iarna pentru sustinerea turismului romanesc si a producatorilor romani in promovarea produselor proprii

Intreprinderi mici si mijlocii respectiv societatile comerciale, societatile cooperative, inclusiv societatile cooperative mestesugaresti mixte, persoanele fizice autorizate care desfasoara activitati economice in mod independent, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale care desfasoara activitati in domeniul turismului si productiei; Asociatiile profesionale sau fundatiile, au ca scop producerea produselor romanesti si valorificarea potentialului turistic cultural autohton.

Programul consta in organizarea a doua targuri nationale de primavara-vara si toamna-iarna cu o perioada de 4 zile in Bucuresti. Anul acesta se va organiza editia de toamna a targului national pentru promovarea brandurilor sectoriale, subsectoriale si de produs intitulat “Romania – aventura si cultura. Produse romanesti de calitate.” Actiunile desfasurate in cadrul Programului sunt: • organizarea unui targ national sub forma unei

expozitii cu vanzare; • organizarea de seminarii, mese rotunde,

ateliere de lucru si prezentari in scopul promovarii producatorilor romani si a ofertelor turistice nationale, in vederea castigarii de piete interne si externe noi pentru acest tip de produse si servicii;

• diseminarea de materiale informative.

Se asigura participarea gratuita la targ pentru beneficiarii selectati in urma inscrierii online in program. Suma maxima acordata unui beneficiar pentru cazare si transport, cumulat, nu va depasi 1250 lei.

- Apel nelansat Data de la care este activa inregistrarea on-line se comunica pe site-ul institutiei cu minim 5 zile inainte de data inceperii procesului de inregistrare.

http

://ww

w.a

ippim

m.ro

/cate

gorie

/pro

gra

me

/pro

gra

mu

l-na-3

55-io

nal-m

ultia

nual-p

entru

-stim

ula

rea-c

re-

259-rii-d

ezvolt-2

59-rii-3

51-i-p

rom

ov-2

59-rii-

bra

ndurilo

r-secto

riale

-sub-s

ecto

riale

-351-i-d

e-

pro

dus/

Page 8: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Pagina 6 din 14 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul

programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiaru

lui

Termen limita

Informatii suplimentare/Website program

Guvernul Romaniei

Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii APEL NELANSAT

Dezvoltarea si sustinerea investitiilor Crearea si mentinerea locurilor de munca

Intreprinderile mici si mijlocii cu minim 2 ani de functionare

Programul consta in acordarea unei linii de credit, in valoare maxima de 400.000 lei/I.M.M./an, cu urmatoarele facilitati, care pot fi acordate impreuna sau separat:

a) dobanda total subventionata - subventia acordata I.M.M.-urilor de la bugetul de stat de catre Ministerul Economiei, in proportie de 100% pentru creditele in lei, dar nu mai mult de 9% pe an din soldul sumei utilizate din linia de credit acordata

b) garantii in numele si in contul statului acordate de F.N.G.C.I.M.M., in calitate de mandatar al Ministerului Finantelor Publice, pentru creditele contractate de beneficiarii eligibili care respecta conditiile programului si se incadreaza in normele si procedurile interne ale institutiilor de credit. Garantia in numele si in contul statului se acorda numai in situatia in care beneficiarul programului nu dispune de garantii suficiente pentru accesarea liniei de credit.

Solicitantul va prezenta institutiei de credit finantatoare garantii colaterale pentru cel putin 40% din valoarea creditului. Linia de credit cu dobanda subventionata si/sau, dupa caz, cu garantie de stat este de maximum un an. Linia de credit poate fi prelungita pe maximum un an, pe perioada de valabilitate a programului. Sumele trase din linia de credit pot fi utilizate numai pentru:

cheltuieli privind aprovizionarea, productia, desfacerea;

cheltuieli privind executarea de lucrari si/sau prestarea de servicii;

cheltuieli privind constituirea, prelucrarea, valorificarea stocurilor;

alte tipuri de cheltuieli necesare desfasurarii activitatii curente;

cheltuieli cu salariile si alte cheltuieli asimilate;

plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat

alte costuri de operare

- - Apel nelansat

http

://ww

w.a

ippim

m.ro

/artic

ol/p

rogra

me

/pro

iecte

-pro

ceduri-d

e-im

ple

me

nta

re-s

i-ghid

uri-a

le-s

olic

itantilo

r-

pro

gra

me

-natio

nale

-2013/g

hid

ul-a

plic

antu

lui-in

-cadru

l-pro

gra

mu

lui-m

ihail-k

ogaln

iceanu

-pentru

-in

treprin

derile

-mic

i-si-m

ijlocii

Page 9: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Pagina 7 din 14 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul

programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiaru

lui

Termen limita

Informatii suplimentare/Website program

Guvernul Romaniei

Programul national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri APEL NELANSAT

Dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) din Romania, prin infiintarea unor noi incubatoare de afaceri, precum si prin dezvoltarea incubatoarelor de afaceri deja existente.

Autoritatea Publica Locala sau autoritatea privata reprezentativa la nivel national in domeniul antreprenoriatului. Beneficiari finali: Potentiali intreprinzatori care intentioneaza sa infiinteze o intreprindere in conformitate cu legislatia nationala (IMM-uri nou-infiintate) sau intreprinderi deja existente (IMM-uri cu istoric de functionare), care se incadreaza in categoria IMM-urilor.

Pentru anul 2014, prin implementarea Programului se estimeaza acordarea de alocatii financiare nerambursabile pentru un numar de 100 IMM-uri, finantarea a 5 incubatoare noi si a 10 incubatoare existente. In cadrul Programului, autoritatile publice locale partenere vor pune la dispozitia incubatoarelor de afaceri spatii cu titlu gratuit si facilitatile necesare pentru a asigura functionalitatea acestora in beneficiul IMM-urilor selectate. Beneficiile firmelor incubate sunt:

a) asigurarea, cu titlu gratuit, de spatii de birouri mobilate si dotate cu echipament IT&C, spatii de productie in limita disponibilitatii;

b) acces la sali de training, sali de conferinte, spatii expozitionale;

c) acces la infrastructura de utilitati a incubatorului (energie termica, electrica, apa, gaz etc.), acces la telecomunicatii si internet;

d) acces la servicii administrative (curatenie, paza, secretariat) prestate prin intermediul Administratorului Incubatorului;

e) alocatii financiare nerambursabile;

f) acces servicii de informare si documentare oferite de Administratorul Incubatorului;

g) acces la instruire, consultanta si asistenta in perioada de pre-incubare pentru elaborarea planurilor de afaceri si de marketing, a studiilor de fezabilitate etc.;

h) acces la asistenta pentru dezvoltarea de parteneriate nationale si internationale.

Variabila - Apel nelansat

http

://ww

w.a

ippim

m.ro

/cate

gorie

/pro

gra

me

/pro

gra

mu

l-incubato

are

/

Page 10: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Pagina 8 din 14 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul

programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiaru

lui

Termen limita

Informatii suplimentare/Website program

Uniunea Europeanasi Guvernul Romaniei

Infiintarea grupurilor de producatori (PROGRAMUL NATIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALA, Masura 142)

Incurajarea infiintarii grupurilor de producatori din sectorul agricol si silvic in vederea obtinerii de produse de calitate care indeplinesc standardele comunitare, prin aplicarea unor tehnologii de productie unitare si sprijinirea accesului la piata a propriilor membri.

Societati comerciale; Societati agricole si alte forme de asociere in agricultura; Asociatii; Cooperative agricole; Orice alta forma juridica de asociere, conform legislatiei in vigoare.

Criterii de recunoastere a grupurilor de producatori (conform Ordonantei Guvernului nr. 37 din 14 iulie 2005):

Este persoana juridica infiintata la initiativa producatorilor agricoli si forestieri, cu scopul de a comercializa in comun produsele agricole si silvice ale membrilor;

este format din cel putin 5 membri;

comercializeaza cel putin 75% din productia proprie obtinuta prin intermediul grupului de producatori;

dovedeste prin evidenta contabila, ca are inregistrata o valoare minima a productiei comercializate, pentru grupa de produs pentru care solicita recunoasterea, de cel putin 10.000 Euro, echivalent in lei; etc

Pentru obtinerea avizului de recunoastere, grupul de producatori trebuie sa se adreseze Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala a judetului, unde acesta isi desfasoara activitatea.

Rate anuale acordate in primii 5 ani de la data recunoasterii grupului de producatori; Plafoane: Anul I 100.000 Euro - Anul II 100.000 Euro - Anul III 80.000 Euro - Anul IV 60.000 Euro - Anul V 50.000 Euro

- Cerere deschisa de proiecte cu depunere continua

ww

w.a

pdrp

.ro

Page 11: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Pagina 9 din 14 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul

programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiaru

lui

Termen limita

Informatii suplimentare/Website program

Guvernul Romaniei

Programul national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului

Organizarea a opt Targuri Regionale pentru Artizanat si Mestesuguri 2014 Sustinerea micilor mestesugari in promovarea produselor proprii si conservarea si stimularea promovarii mai largi a traditiilor autohtone

Societatile comerciale, societatile cooperative, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale care desfasoara activitati in domeniul mestesugurilor, in special al celor traditionale si in domeniul artei populare si artizanatului, asociatiile profesionale sau fundatiile ce au ca scop promovarea mestesugurilor si a meseriilor care presupun un numar mare de operatii executate manual, a produselor si serviciilor cu specific traditional, inclusiv din domeniul artei populare si artizanatului.

Actiunile desfasurate in cadrul Programului sunt:

organizarea unor targuri regionale ale mestesugarilor si artizanilor sub forma unei expozitii cu vanzare;

organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru si prezentari in scopul promovarii produselor si serviciilor realizate de catre artizani si mestesugari, castigarii de piete externe noi pentru acest tip de produse si servicii, cresterii numarului intreprinzatorilor de succes si a imbunatatirii competentelor antreprenoriale, obtinerii vizibilitatii pe piata atat a mestesugarilor, cat si a produselor si serviciilor furnizate de acestia, promovarii serviciilor si produselor realizate apelandu-se la tehnologii simple si avand o componenta de prelucrare manuala semnificativa, in special utilizandu-se tehnologii traditionale.

diseminarea de materiale informative. Targurile se vor desfasura dupa urmatorul calendar: Ploiesti, Halele Centrale: 2-6 aprilie 2014 Pavilionul Expozitional Constanta: 12-16 aprilie 2014 Iasi, Sala Atrium-Palas: 30 aprilie-4 mai 2014 Cetatea Sighisoara: 30 iulie-3 august 2014 Brasov, International Trade Center: 3-7 septembrie 2014 Timisoara, Muzeul Satului Banatean: 18-22 septembrie 2014 Cluj, Expo Transilvania: 8-12 octombrie 2014

Se asigura participarea gratuita la targ pentru beneficiarii selectati in urma inscrierii online in program. Suma maxima acordata unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va depasi 1000 lei.

- Aplicatia va fi deschisa pentru inscriere incepand cu 17 martie 2014, ora 10.00 si se va inchide cu 3 zile inainte de desfasurarea ultimului targ regional

http

://ww

w.a

ippim

m.ro

/cate

gorie

/pro

gra

me

/pro

gra

m-m

este

suguri-s

i-artiz

anat/

Page 12: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Pagina 10 din 14 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul

programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiaru

lui

Termen limita

Informatii suplimentare/Website program

Uniunea Europeana

Apel national pentru propuneri de proiecte 2014 PROGRAMUL ERASMUS+

Imbunatatirea

sansele de angajare

aletinerilor prin

dobandirea de

competente

suplimentare

apreciate de

angajatori, precum si

imbunatatirea

competentelor

lingvistice.

Autoritati publice Companii / intreprinderi Institutii publice/private Institutii scolare Institutii universitare Organizatii nonguvernamentale

Proiecte de Mobilitate (actiunea cheie 1)

Proiecte Strategice (actiunea cheie 2)

Dialogul structurat (actiunea cheie 3) Intalniri ale tinerilor cu responsabilii politicilor de tineret

Variabila - 17 martie 2014, termen unic pentru domeniile educatie si formare profesionala 17 martie 2014, 30 aprilie 2014, 1 octombrie 2014 pentru domeniul tineret

http

://ww

w.a

npcdefp

.ro/n

outa

te.p

hp?id

=103

http

://ww

w.e

rasm

usplu

s.ro

/uplo

ads/re

surs

e/fi

sie

re/a

pel_

natio

nal_

2014.p

df

Guvernul Romaniei

Schema de ajutor de stat privind dezvoltarea regionala prin stimularea investitiilor instituita prin H.G. nr. 753/2008

Prioritizarea finantarii investitiilor, in sensul finantarii prioritare a investitiilor care au un impact economic si social imediat.

Intreprinderile mari care fac investitii in Romania in urmatoarele conditii:

realizeaza o investitie initiala cu o valoare care depaseste echivalentul in lei a 100 de milioane euro, iar valoarea costurilor eligibile depaseste echivalentul in lei a 50 de milioane euro;

creeaza cel putin 500 de noi locuri de munca, ca urmare a realizarii investitiei initiale.

Ajutorul de stat se acorda numai intreprinderilor care realizeaza proiecte mari de investitii care pot fi considerate investitii initiale. Investitia initiala reprezinta o investitie in active fixe, corporale si necorporale referitoare la:

crearea unei unitati noi;

extinderea unei unitati existente;

diversificarea productiei unei unitati prin realizarea de produse noi, suplimentare;

schimbarea fundamentala a procesului de productie al unei unitati existente.

Poate fi considerata investitie initiala si o investitie in capital fix realizata sub formaachizitionarii unei unitati care a fost inchisa sau ar fi fost inchisa daca nu ar fi fost cumparata, cu exceptia cazului in care unitatea in cauza apartine unei intreprinderi in dificultate.

Variabila 50% 30 iunie

2014

http

://ww

w.m

finante

.ro/lis

tafin

anta

re.h

tml?

pagin

a=

dom

enii

Page 13: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Pagina 11 din 14 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul

programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiaru

lui

Termen limita

Informatii suplimentare/Website program

Guvernul Romaniei

Schema de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile instituita prin H.G. nr. 1680/2008

Dezvoltarea regionala prin stimularea realizarii de investitii si a crearii de noi locuri de munca.

Intreprinderi mici si mijlocii Intreprinderi mari

Ajutorul de stat se acorda intreprinderiilor care au prezentat, inaintea inceperii lucrarilor, o Cerere de acord pentru finantare si care realizeaza investitii initiale. Conditii de eligibilitate a investitiei:

investitia initiala are o valoare care depaseste echivalentul in lei a 10 milioane euro (nou prag introdus in data de 23 iunie 2010);

se creeaza cel putin 100 de noi locuri de munca, ca urmare a realizarii investitiei initiale (nou prag introdus in data de 23 iunie 2010).

Maxim 28,125 milioane euro

50% 30 iunie

2014

ww

w.m

finante

.ro

Guvernul Romaniei

Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin utilizarea tehnologiilor noi si crearea de locuri de munca instituita prin H.G. nr. 797/2012

Scopul schemei de ajutor de stat instituitǎ prin proiectul de hotǎrare de Guvern il reprezintǎ dezvoltarea regionalǎ prin realizarea de investitii care utilizeazǎ tehnologii noi si genereaza un numar mare de locuri de muncǎ cu valoare adaugatǎ ridicata si care: • fie conduc la obtinerea de produse, servicii, tehnologii inovative; • fie includ o componentǎ ITC de minim 20% din valoarea planului de investitii.

Intreprinderi in domenii precum ITC, cercetare – dezvoltare, inovare, energie, precum si in industria prelucratoare inalt tehnologizata. Nu se acorda ajutoare de stat: • activitatilor din sectorul carbunelui; • activitatile in sectorul siderurgic; • activitatile in sectorul constructiilor navale; • activitatile in sectorul fibrelor sintetice.

Prezenta schemǎ de ajutor de stat are in vedere finantarea costurilor salariale aferente personalului inalt calificat in domenii precum ITC, cercetare – dezvoltare, inovare, energie, precum si in industria prelucratoare inalt tehnologizata. Investitiile pentru care se solicita finantare in cadrul schemei de ajutor de stat trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate: • sa fie investitie initiala • sa fie investitie inovativa sau sa includa o componenta ITC de minim 20% din valoarea planului de investitii (exclus terenuri, cladiri) ; • sa conduca la crearea a cel putin 200 de locuri de munca; • sa faca dovada viabilitatii proiectului de investitie si a eficientei economice a intreprinderii pe baza Planului de afaceri; • sa faca dovada contributiei la dezvoltarea regionala prin plata efectiva de taxe si impozite la bugetul general consolidat si bugetele locale pe perioada implementarii investitiei si 5 ani de la data finalizarii acesteia, din care se deduce valoarea ajutorului de stat. Aceasta contributie trebuie sa fie intr-o valoare cel putin egala cu valoarea ajutorului de stat solicitat.

- 50% 30 iunie 2014

http

://ww

w.m

finante

.ro/g

hid

797.h

tml?

pagin

a=

dom

enii

Page 14: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Pagina 12 din 14 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul

programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiaru

lui

Termen limita

Informatii suplimentare/Website program

Uniunea Europeana

EUROPA CREATIVA 2014-2020

Protejeaza si promoveaza diversitatea culturala si lingvistica europeana si stimuleaza bogatia culturala a Europei. Sprijina adaptarea sectoarelor culturale si creative la era digitala si la globalizare. Ofera deschidere catre noi oportunitati, piete si categorii de public internationale.

Operatorii culturali din tarile eligibile

Proiecte de cooperare transfrontaliera intre organizatii culturale si creative din cadrul Uniunii Europene si din afara ei.

Retele care sprijina sectoarele culturale si creative sa functioneze la nivel transnational si sa isi consolideze competitivitatea.

Traducerea si promovarea operelor literare pe pietele Uniunii Europene.

Platforme de operatori culturali care promoveaza artistii la inceput de cariera si stimuleaza o programare cu adevarat europeana a operelor culturale si artistice.

Consolidarea abilitatilor si formare profesionala pentru profesionistii din domeniul audiovizualului.

Dezvoltarea filmelor de fictiune, de animatie, a documentarelor creative si a jocurilor video pentru cinematografia, pietele de televiziune si celelalte platforme europene.

Distributia si vanzarile de opere audiovizuale atat in Europa, cat si in afara ei.

Festivaluri de film care promoveaza filme europene.

Fonduri pentru cooperarea la nivel international privind realizarea de filme.

Dezvoltarea publicului in scopul stimularii culturii cinematografice si al cresterii interesului pentru filmele europene, printr-o gama larga de evenimente.

Capitalele europene ale culturii si Marca patrimoniului european.

Premii europene pentru literatura, arhitectura, protectia patrimoniului, cinematografie si muzica rock si pop.

Din 2016, Europa Creativa va include si un instrument de garantare financiara in valoare de 121 milioane de euro pentru a imbunatati accesul la finantare al sectoarelor culturale si creative.

Variabila Variabila Variabil http

://ec.e

uro

pa.e

u/c

ultu

re/c

reativ

e-e

uro

pe/c

alls

/index_en.h

tm

Page 15: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Pagina 13 din 14 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul

programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiaru

lui

Termen limita

Informatii suplimentare/Website program

Uniunea Europeana

ORIZONT 2020

Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare in cadrul Uniunii Europene

Intreprinzatori privati Universitati Centre de cercetare

Structura Programului Cadru Orizont 2020: Excelenta stiintifica Tehnologii viitoare si emergente Actiunile Marie Curie Infrastructuri de cercetare Consiliul European pentru Cercetare (ERC) Pozitia de lider in sectorul industrial Tehnologiile informatiei si comunicatiilor (TIC) Nanotehnologii si materiale avansate Spatiu Accesul la finantarea de risc Inovarea in IMM-uri Tehnologii generice esentiale (KET) Provocari societale Sanatate, schimbari demografice si bunastare Surse de energie sigure, ecologice si eficiente Mijloace de transport inteligente, ecologice si integrate Combaterea schimbarilor climatice, utilizarea eficienta a resurselor si a materiilor prime Societati favorabile incluziunii, inovatoare si reflexive Securitate alimentara, agricultura durabila, cercetare marina si maritima si bioeconomie Societati sigure - protejarea libertatii si securitatii Europei si cetatenilor sai Alte activitati Raspandirea excelentei si largirea participarii Stiinta cu si pentru societate

Variabila Variabila Variabil http

://ec.e

uro

pa.e

u/re

searc

h/p

artic

ipants

/porta

l/deskto

p/e

n/o

pportu

nitie

s/h

2020/m

ast

er_

calls

.htm

l

Page 16: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Pagina 14 din 14 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul

programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiaru

lui

Termen limita

Informatii suplimentare/Website program

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderi Mici si Mijlocii

Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei

Accelerarea absorbtiei fondurilor europene prin asigurarea resurselor financiare si prin garantarea imprumuturilor necesare pentru cofinantarea proiectelor.

Entitati care implementeaza proiecte finantate din instrumente structurale ale Uniunii Europene: a) unitati administrativ-teritoriale; b) institutii de invatamant superior de drept public acreditate; c) institutii de cercetare-dezvoltare de drept public acreditate; d) operatori regionali / locali de servicii de alimentare cu apa si canalizare.

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderi Mici si Mijlocii (FNGCIMM) este mandatat sa emita garantii in numele si in contul statului pentru finantatorii care acorda credite destinate implementarii proiectelor.

Finantarea garantata poate fi de maximum 15% din valoarea totala a proiectului exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiar in baza contractului de credit.

Garantiile individuale se acorda in euro sau in moneda nationala si pot acoperi maxim 80% din valoarea unui imprumut.

-

http

://ww

w.fn

gcim

m.ro

/index.p

hp?page=

infr

astru

ctu

ra-d

escrie

rea

-pro

dusulu

i

Page 17: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

                                 Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru 

ALBA IULIA, Str. Decebal, nr. 12, Tel: 0040-258-818616, Fax: 0040-258-818613 E-mail: [email protected], Web: www.adrcentru.ro, www.regio.adrcentru.ro

                                                                                                                                                        

 CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE  

PROGRAME DESTINATE AUTORITĂŢILOR PUBLICE   

              

REGIUNEA CENTRU

Page 18: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE

Pagina 1 din 15 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimentare

/Website program

Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

Locuri de munca subventionate (PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, AP 2, DMI 2.1) NOU!

Facilitarea insertiei pe piata muncii a absolventilor de invatamant secundar si tertiar.

Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediu de Afaceri si Turism

Vor fi finantate activitati de invatare la locul de munca, servicii de consiliere si orientare profesionala si salariile lunare pentru integrati la primul loc de munca. Proiectele finantate pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte sunt implementate la nivel multi-regional, fiecare proiect fiind implementat in minim 2 regiuni. In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibile urmatoarele activitati:

Programe de mentorat pentru tinerii absolventi (in prima etapa a primului loc de munca dupa absolvire);

Organizarea si furnizarea serviciilor de orientare si consiliere profesionala, inclusiv construirea de instrumente (baterii de teste, chestionare de interese/apritudini etc) utile pentru consilierea carierei;

Sprijin pentru intreprinderi in vederea integrarii pe piata muncii a tinerilor absolventi.

Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre: - minim 2.224.850 lei lei (echivalentul in lei a 500.000 euro) si - maxim 22.248.500 lei (echivalentul in lei a 5.000.000 euro)

15% Cererile se transmit prin sistemul informatic ActionWeb din data de 6 iunie 2014, ora 10.00, pana la data de 11 iunie 2014, orele 16.00

http

://ww

w.fs

ero

ma

nia

.ro/im

ages/d

oc2014/g

s_166.p

df

http

://ww

w.fs

ero

ma

nia

.ro/im

ages/d

oc20

14/s

chem

a_m

inim

is.p

df

Page 19: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE

Pagina 2 din 15 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimentare

/Website program

Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

Competente pentru competitivitate in domeniul medical (PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, AP 3, DMI 3.2) NOU!

Sprijinirea formarii profesionale a personalului din domeniul managementului sanatatii

si a personalului medical.

Ministerul Sanatatii Parteneri eligibili pot fi: Universitati publice de medicina; Intreprinderi si ONG-uri (Organizatii de drept privat cu/fara scop patrimonial) cu experienta in realizarea, implementarea si dezvoltarea de platforme de formare continua si continut digital pentru platforme de formare continua.

Promovarea si asigurarea formarii profesionale pentru personalul medical din domeniul sanitar

Campanii de informare si constientizare in vederea schimbarii atitudinii sociale si stereotipurilor fata de grupurile vulnerabile la locul de munca

Elaborarea si furnizarea programelor de formare profesionala pentru initiere si perfectionare/ specializare, inclusiv formare profesionala specifica, privind noile tehnologii, inclusiv TIC si actualizarea cunostintelor TIC ale angajatilor, controlul poluarii si protectia mediului

Campanii specifice privind prevenirea riscurilor de imbolnavire, privind necesitatea mentinerii unui mediu de lucru adecvat, privind actiunile ce trebuie intreprinse in eventualitatea unor valuri de frig sau de caldura etc.

Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre: - minim echivalentul in lei a 500.000 euro si - maxim echivalentul in lei a 5.000.000 euro.

Minim 15% pentru persoanele juridice de drept privat cu/fara scop patrimonial 0% pentru pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale

Cererile se transmit prin sistemul informatic ActionWeb din data de 17 iunie 2014, ora 10.00, pana la data de 24 iunie 2014, orele 16.00

http

://ww

w.fs

ero

ma

nia

.ro/im

ages/d

oc2014/g

s_167.

pdf

Guvernul Romaniei

Competitia pentru proiecte bilaterale Romania-China pentru perioada 2015-2016 NOU!

Consolidarea cooperarii stiintifice intre Romania si China prin finantarea stagiilor de cercetare, organizarea de seminarii si de reuniuni de lucru pentru cercetatorii din cele doua tari.

Institutii sau unitati de cercetare-dezvoltare din Romania, inclusiv in institutii de invatamant superior.

Institutia coordonatoare de proiect trebuie sa aiba un contract in derulare, finantat prin fonduri publice, nationale sau/si din fonduri internationale (PC7, Eureka, F4E, etc.) avand aceeasi tematica de cercetare, sau similara cu cea propusa in proiectul de cooperare bilaterala.

Propunerile de proiecte pot fi depuse pentru urmatoarele domenii de cercetare:

A. Agricultura, tehnologii alimentare si biotehnologie;

B. Mediul si schimbarile climatice; C. Sanatate si biomedicina; D. Transport “verde”; E. Energie regenerabila; F. Tehnologia informatiei si comunicatiilor.

Pentru fiecare proiect va fi sprijinit schimbul a 4 persoane / cercetatori din fiecare tara pentru o perioada de maxim 14 zile fiecare in cei 2 ani de cooperare (2015 - 2016).

Durata unui proiect este de maxim 24 de luni (ianuarie 2015 - decembrie 2016).

Bugetul total finantat la nivel de proiect nu poate depasi limita maxima de 65.000 lei

- 11 iulie 2014

http

://uefis

cdi.g

ov.ro

/artic

ole

/3715/C

oope

rare

-bila

tera

la-R

om

ania

-Chin

a--

Com

petitia

-2014.h

tml

Page 20: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE

Pagina 3 din 15 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimentare

/Website program

Uniunea Europeana

Angajament democratic si participare civica (Programul Europa pentru cetateni 2014-2020)

NOU!

Incurajarea participarii democratice si civice a cetatenilor la nivelul Uniunii, printr-o mai buna intelegere de catre cetateni a procesului Uniunii de elaborare a politicilor si prin promovarea oportunitatilor de implicare societala si interculturala si de voluntariat la nivelul Uniunii.

Orase/municipalitati sau comitetele de infratire ale acestora sau alte organizatii non-profit care reprezinta autoritatile locale, autoritati de la nivel local/ regional, federatii/ asociatii de autoritati locale, organizatii non-profit care reprezinta autoritatile locale.

Masura privind infratirea oraselor Masura vizeaza sustinerea proiectelor care reunesc o gama larga de cetateni din orasele infratite in jurul unor teme corespunzatoare obiectivelor programului.

Masura privind retelele de orase Municipalitatile si asociatiile care lucreaza impreuna pe o tema comuna pe termen lung pot dori sa creeze retele de orase pentru a spori durabilitatea cooperarii lor.

Masura privind proiectele societatii civile Masura urmareste sa sustina proiecte promovate de parteneriate transnationale si de retele care implica cetatenii in mod direct. Astfel de proiecte reunesc cetateni din diferite contexte in cadrul unor activitati legate direct de politicile Uniunii, cu scopul de a le oferi cetatenilor oportunitatea de a participa in mod concret la procesul de elaborare a politicilor UE in domenii legate de obiectivele programului.

Maxim 25.000 euro pentru masura infratiri ale oraselor Maxim 150.000 euro pentru masurile retele de orase si proiecte ale societatii civile.

- 1 septembrie 2014

http

s://e

acea.e

c.e

uro

pa.e

u/e

uro

pe

-for-

citiz

ens/s

trands/d

em

ocra

tic-e

ngagem

ent-a

nd-c

ivic

-partic

ipatio

n_en

Page 21: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE

Pagina 4 din 15 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimentare

/Website program

Uniunea Europeana

Inovatii ale politicii sociale pentru sprijinirea reformelor in domeniul social (Programul Ocupare si inovare sociala 2014-2020, componenta PROGRESS) NOU!

Incurajarea inovatiei si a reformelor in domeniul serviciilor sociale, pentru a aborda provocarile cheie identificate si a dezvolta raspunsuri inovatoare care corespund realitatilor nationale, locale si regionale, in conformitate cu abordarea investitiilor sociale.

Autoritati locale, regionale si

nationale

Organisme ale societatii civile

Universitati

etc.

Tipuri de actiuni finantate: Domeniul 1: abordarea ghiseului unic

integrarea de sisteme informatice pentru a reduce dublarea serviciilor, care sa ofere o baza pentru o abordare holistica, personalizata si sa ajute la combaterea fraudei,

integrarea serviciilor de ocupare cu servicii de asistenta sociala si servicii de sprijin,

actiuni pentru a reduce complexitatea accesului la servicii si simplificarea cerintelor de eligibilitate, printre altele,

actiuni care vizeaza imbunatatirea coordonarii intre diferitele niveluri de guvernare (central, regional sau local) pentru a creste calitatea furnizarii de servicii globale,

coordonarea sistemelor de impozitare/taxe si de beneficii si analiza a impactului diferitelor programe la nivelul individului.

Domeniul 2: abordari personalizate – servicii integrate la nivel individual

actiuni de coordonare a serviciilor pentru utilizator, in special pentru utilizatorii care au nevoi complexe si pe termen lung,

identificarea raspunsurilor si relevanta lor in functie de situatia persoanei.

Domeniul 3: parteneriate inovatoare

masuri de promovare a parteneriatelor publice / private pentru a incuraja complementaritatea si sinergiile dintre actorii.

Minim 750000 € Maxim 2000000 €

Minim 20% 30 iulie 2014

http

://ec.e

uro

pa.e

u/s

ocia

l/ma

in.js

p?catId

=629&

langId

=en&

callId

=408&

furth

erC

alls

=yes

Page 22: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE

Pagina 5 din 15 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimentare

/Website program

Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

Sprijin pentru grupurile vulnerabile prin accesul la educatia initiala (PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, AP 1, DMI 1.1) APEL NELANSAT

Imbunatatirea accesului si participarii la procesul de educatie si a starii de sanatate a populatiei din comunitatea roma si a altor grupuri dezavantajate, din zonele cele mai afectate de saracie

Inspectorate scolare judetene si

institutii afiliate/ subordonate/

coordonate;

Institutii de invatamant (ISCED

0-4) acreditate, publice si

private, din reteaua scolara

nationala.

ONG cu personalitate juridica,

inregistrate in Romania, cu

activitate relevanta pentru

activitatile proiectului si nevoile

grupului tinta.

Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de

orientare si consiliere in scopul cresterii

performantelor scolare si a ratelor de tranzitie

catre nivele superioare de educatie;

Sprijin pentru dezvoltarea si diversificarea

ofertelor educationale si de formare

profesionala initiala;

Sprijin pentru inovare si pentru dezvoltarea

instrumentelor si mecanismelor pentru

imbunatatirea accesului la educatie si formare

profesionala initiala pentru toti;

Sprijin pentru dezvoltarea educatiei

antreprenoriale si a cetateniei active.

Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre: Minim 221.440,00 lei Maximum 2.214.395,57 lei

Minim 2 % Apel nelansat

http

://ww

w.fs

ero

ma

nia

.ro/im

ages/d

oc

2014/d

raftg

hid

1.1

.pdf

Page 23: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE

Pagina 6 din 15 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimentare

/Website program

Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

Dezvoltarea economiei sociale (PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, AP 6, DMI 6.1) APEL NELANSAT

Dezvoltarea economiei sociale. Structura de economie sociala este o intreprindere al carei principal obiectiv este cel de a avea o incidenta sociala mai curand decat cel de a genera profit pentru proprietarii sau partenerii sai.

ONG-uri; Cooperative de credit, de consum si de productie; Institutii si organizatii membre ale Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale pentru Ocupare si Incluziune Sociala; MMFPSPV si structuri/ agentii coordonate/ subordonate acestuia; Ministerul Culturii si Cultelor si institutii/ agentii/ organizatii subordonate/ coordonate de acesta; Agentia Nationala Antidrog; Ministerul de Interne, prin structurile sale de specialitate, inclusiv cele din subordine sau coordonare; Agentii guvernamentale cu atributii in domeniul incluziunii sociale; Administratia Nationala a Penitenciarelor si institutii subordonate; Ministerul Justitiei prin structurile interne responsabile pentru gestionarea serviciilor de probatiune; Membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica; Organizatii sindicale; Patronate; Unitati de cult si Asociatii religioase; Furnizori de FPC autorizati, publici si privati; Furnizori de servicii sociale; Furnizori de servicii de ocupare acreditati, publici si privati; Intreprinderi implicate in economia sociala; Autoritati ale administratiei publice locale; Institute de cercetare; Universitati acreditate, publice si private.

Activitati eligibile cu caracter general, care nu creeaza un avantaj economic concurential unei anumite intreprinderi, nu implica obtinerea de venituri si nu intra sub incidenta ajutorului de minimis.

1. Furnizarea serviciilor de ocupare, precum informare si consiliere profesionala, asistenta, mentorat, tutorat, orientare profesionala, consiliere psihologica, consiliere psihiatrica, medierea locurilor de munca; 2. Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesionala, inclusiv dezvoltarea competentelor de utilizare TIC pentru grupurile dezavantajate; 3. Activitati de formare profesionala si de consolidare a capacitatilor, competentelor, cunostintelor si stimei de sine, dedicate persoanelor vulnerabile pentru a le ajuta sa infiinteze structuri ale economiei sociale si sa beneficieze de oportunitatile nou create; 4. Dezvoltarea si promovarea activitatilor integrate, care sa cuprinda informare, consiliere, formare, planificarea unei afaceri si asistenta in vederea initierii unei afaceri, pentru initierea si dezvoltarea de structuri economiei sociale altele decat cele care beneficiaza de subventie; etc.

Activitati eligibile care intra sub incidenta ajutorului de minimis, ale caror costuri vor fi incluse in bugetul fiecarei structuri de economie sociala.

1. Infiintarea si dezvoltarea de structuri ale economiei sociale; 2. Dezvoltarea si promovarea activitatilor integrate, care sa cuprinda informare, consiliere, formare, planificarea unei afaceri si asistenta in vederea initierii unei afaceri, pentru initierea si dezvoltarea structurilor economiei sociale care primesc subventia; etc.

Valoarea totala eligibila a proiectelor va fi cuprinsa intre: - minim - 223.015 lei (echivalentul in lei a 50.000 euro) - maxim – 2.230.145,54 lei (echivalentul in lei a 500.000 euro) pentru proiecte care se implementeaza intr-o regiune de dezvoltare. - maxim 17.841.200 lei (echivalentul in lei a 4.000.000 euro) pentru proiecte care se implementeaza in minim 2 regiuni de dezvoltare.

Variabila Apel nelansat

http

://ww

w.fs

ero

ma

nia

.ro/im

ages/d

oc2014/g

scs6.1

.pdf

Page 24: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE

Pagina 7 din 15 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimentare

/Website program

Guvernul Romaniei

Programul national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri APEL NELANSAT

Dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) din Romania, prin infiintarea unor noi incubatoare de afaceri, precum si prin dezvoltarea incubatoarelor de afaceri deja existente.

Autoritatea Publica Locala sau autoritatea privata reprezentativa la nivel national in domeniul antreprenoriatului. Beneficiari finali: Potentiali intreprinzatori care intentioneaza sa infiinteze o intreprindere in conformitate cu legislatia nationala (IMM-uri nou-infiintate) sau intreprinderi deja existente (IMM-uri cu istoric de functionare), care se incadreaza in categoria IMM-urilor.

Pentru anul 2014, prin implementarea Programului se estimeaza acordarea de alocatii financiare nerambursabile pentru un numar de 100 IMM-uri, finantarea a 5 incubatoare noi si a 10 incubatoare existente. In cadrul Programului, autoritatile publice locale partenere vor pune la dispozitia incubatoarelor de afaceri spatii cu titlu gratuit si facilitatile necesare pentru a asigura functionalitatea acestora in beneficiul IMM-urilor selectate. Beneficiile firmelor incubate sunt:

a) asigurarea, cu titlu gratuit, de spatii de birouri mobilate si dotate cu echipament IT&C, spatii de productie in limita disponibilitatii;

b) acces la sali de training, sali de conferinte, spatii expozitionale;

c) acces la infrastructura de utilitati a incubatorului (energie termica, electrica, apa, gaz etc.), acces la telecomunicatii si internet;

d) acces la servicii administrative (curatenie, paza, secretariat) prestate prin intermediul Administratorului Incubatorului;

e) alocatii financiare nerambursabile;

f) acces servicii de informare si documentare oferite de Administratorul Incubatorului;

g) acces la instruire, consultanta si asistenta in perioada de pre-incubare pentru elaborarea planurilor de afaceri si de marketing, a studiilor de fezabilitate etc.;

h) acces la asistenta pentru dezvoltarea de parteneriate nationale si internationale.

Variabila - Apel nelansat

http

://ww

w.a

ippim

m.ro

/cate

gorie

/pro

gra

me

/pro

gra

mu

l-incubato

are

/

Page 25: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE

Pagina 8 din 15 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimentare

/Website program

Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte (PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL, AP 1, DMI 1.2)

Imbunatatirea conditiilor de igiena si confort termic interior;

Reducerea pierderilor de caldura si a consumurilor energetice;

Reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa calda de consum;

Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie.

Municipiile resedinta de judet si sectoarele municipiului Bucuresti

A. Lucrari de reabilitare termica a anvelopei

- izolarea termica a partii opace a fatadelor;

- inlocuirea tamplariei exterioare existente; - inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor

cu tamplarie termoizolanta; - termo-hidroizolarea acoperisului tip

terasa; - izolarea termica a planseului peste

subsol. B. Lucrari de reabilitare a sistemului de incalzire - repararea/ refacerea instalatiei de

distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera din subsol/ canal termic;

- montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare si a robinetelor de presiune diferentiala la baza coloanelor de incalzire;

- repararea/ inlocuirea cazanului si/sau arzatorului din centrala termica de bloc/scara, fara schimbarea tipului de combustibil.

Sunt eligibile si urmatoarele categorii secundare de lucrari: a) activitatile conexe privind elementele nestructurale ale cladirii b) lucrarile de reparatii la fatada - parte opaca, la balcoane/logii si/sau la acoperisul tip terasa/sarpanta

Valoarea totala a unei cereri de finantare trebuie sa fie cuprinsa intre 1.700.000 lei si 46.000.000 lei (inclusiv TVA) O unitate administrativ teritoriala poate depune mai multe cereri de finantare, cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului, fara a depasi limita de 35% din alocarea financiara (FEDR + buget de stat) aferenta regiunii respective

40% din cheltuielile eligibile ale proiectelor, dupa cum urmeaza:

Asociatia de Proprietari (intre 10% - 30%),

In functie de venitul net lunar pe membru de familie al proprietarilor din cladire.

Restul contributiei este asigurata de Autoritatea Publica Locala (intre 10% -30%)

Cerere cu depunere continua

http

://ww

w.in

fore

gio

.ro/n

ode/1

5

http

://regio

.adrc

entru

.ro/D

eta

liu.a

spx?t=

CO

ME

venim

ente

&eID

=1268

Page 26: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE

Pagina 9 din 15 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimentare

/Website program

Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestora (PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL, AP 5, DMI 5.3, Operatiunea C)

- Promovarea potentialului turistic romanesc prin imbunatatirea imaginii de tara, cu scopul de a promova Romania in strainatate si de a creste atractivitatea sa pentru turism si afaceri; - Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) in scopul cresterii numarului turistilor; - Instituirea unui sistem integrat si informatizat a ofertei turistice romanesti.

Unitati administrativ teritoriale (UAT) municipii/orase cu concentrare mare si foarte mare de resurse naturale si/sau antropice Statiunile turistice de interes local si national conform H.G. nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice, anexa nr. 5 „Lista localitatilor atestate ca statiuni turistice de interes national respectiv local”, cu exceptia celor din mediul rural Unitati administrativ teritoriale (UAT) municipii/orase/judet care nu au contractat fonduri structurale la prima cerere deschisa de proiecte in cadrul acestei operatiuni.

In cadrul acestei operatiuni, se vor finanta 2 tipuri de proiecte: Primul tip de proiecte cuprinde urmatoarele activitati: - Construirea/reabilitarea cladirilor in care vor functiona Centrele Nationale de Informare si Promovare Turistica; - Dotarea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica; - Crearea bazelor de date cu informatii turistice, necesare Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica - Crearea/dezvoltarea de web site-uri pentru promovarea produselor turistice promovate la nivel zonal/regional/national. Al 2-lea tip de proiecte cuprinde urmatoarele activitati: - Dotarea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica; - Crearea bazelor de date cu informatii turistice, necesare Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica; - Crearea/dezvoltarea de web site-uri pentru promovarea produselor turistice promovate la nivel zonal/regional/national.

Pentru proiecte ce presupun construirea/ reabilitarea cladirilor in care vor functiona CNIPT valoarea totala a proiectului este cuprinsa intre: - minim 170.000 lei si maxim 630.000 lei si - minim 170.000 lei si maxim 1.700.000 lei. Pentru proiecte ce presupun dotarea CNIPT valoarea totala a proiectului este cuprinsa intre: - minim 170.000 lei si maxim 330.000 lei.

- Cerere de proiecte cu depunere continua

ww

w.in

fore

gio

.ro

Page 27: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE

Pagina 10 din 15 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimentare

/Website program

Uniunea Europeanasi Guvernul Romaniei

Implementarea proiectelor de cooperare

(PROGRAMUL NATIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALA, Masura 421)

Prin actiunea de cooperare, Grupurile de Actiune Locala sunt incurajate si sprijinite sa intreprinda o actiune comuna cu alte grupuri LEADER sau cu un grup care are o abordare similara si care se afla intr-o alta regiune, intr-un alt stat membru sau chiar intr-o tara terta.

Grupuri de Actiune Locala beneficiare ale Masurii 431 – Sub-masura 431.2 Alte persoane juridice organizate in conformitate cu abordarea LEADER care isi desfasoara activitatea pe teritoriul unui Grup de Actiune Locala beneficiar al Masurii 431 – Sub-masura 431.2

In cadrul LEADER sunt posibile doua tipuri de cooperare:

Cooperare interteritoriala: cooperarea intre diverse zone rurale din acelasi stat membru. Aceasta poate avea loc intre grupuri LEADER si este, de asemenea, deschisa altor grupuri locale care utilizeaza aceeasi abordare participativa;

Cooperarea transnationala: cooperarea intre grupuri LEADER din cel putin doua state membre sau intre grupuri din tari terte care au o abordare similara.

Proiectele eligibile pentru sprijin vor fi actiuni comune care corespund obiectivelor masurilor din cele 3 axe (Axele 1, 2 si 3) ale FEADR. Actiunile comune pot avea ca obiectiv si constructia institutionala: schimb de experienta si bune practici privind dezvoltarea locala prin publicatii comune, organizarea de evenimente, proiecte de twinning (schimb de manageri de program si de personal) sau lucrari de dezvoltare comune sau coordonate in comun, precum si actiuni de instruire.

Maxim 200.000 euro

- Cerere deschisa de proiecte cu depunere continua

ww

w.a

pdrp

.ro

Organismul Intermediar Elvetian pentru administrarea Fondului Tematic pentru Parteneriate si Experti

Schema de grant pentru Parteneriate

Solutionarea provocarilor specifice dezvoltarii

Intarirea capacitatii si structurilor partenerilor institutionali romani

Intarirea parteneriatelor

Organizatii neguvernamentale, autoritati romane locale si centrale, institutii/agentii publice, servicii guvernamentale deconcentrate la nivel local, entitati teritoriale romane, parteneri sociali romani (sindicate si patronate reprezentative si recunoscute la nivel national) Parteneriatul cu (cel putin) o organizatie/ institutie din Elvetia este obligatoriu.

Activitati care sa promoveze si/sau sa consolideze parteneriatele institutionale dintre partenerii romani si elvetieni

Granturi mici: 10.000 CHF – 100.000 CHF Granturi mari: 100.001 CHF – 250.000 CHF

- 26 iunie 2014

http

://ww

w.fd

sc.ro

/parte

neria

te

Page 28: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE

Pagina 11 din 15 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimentare

/Website program

Uniunea Europeana

Mecansimul UE de protectie civila - Exercitii ale mecanismului de protectie civila 2014

Imbunatatirea pregatirii protectiei civile si a raspunsului la toate tipurile de dezastre, inclusiv poluarea marina, chimice, urgentele biologice, nucleare, ca si catastrofele si dezastrele combinate care afecteaza simultan un numar de tari (in interiorul sau in afara statelor participante la acest mecanism) asigurand un mediu test pentru conceptele si procedurile existente si/sau ale noului mecanism si o oportunitate de invatare pentru toti actorii implicati in operatiunile de ajutorare ale protectiei civile in cadrul mecanismului de protectie civila.

Autoritatile publice locale si judetene

Cel putin trei tari diferite trebuie sa se implice in proiect. Exercitiile finantate prin postul bugetar 23 03 01 01 ar trebui sa implice cel putin doua state participante, altele decat statul care organizeaza si gazduieste exercitiul, angajandu-se sa trimita echipe de interventie, module de protectie civila si/sau echipe de sprijin si asistenta tehnica prin ERCC (Emergency Response Coordination Centre).

Exercitiile finantate prin postul bugetar 23 03 01 02 ar trebui sa implice cel putin o tara din politica europeana de vecinatate sau o tara din procesul de extindere care nu participa la mecanism si cel putin o tara suplimentara (tari terte eligibile sau state participante), alaturi de statul participant care este coordonatorul. Scopul acestor exercitii va fi de a maximiza schimbul de cunostinte si de experienta cu privire la mecanismul UE si tarile terte.

Exercitiu de simulare (TTX) prin punerea managerilor in situatii de criza reale in vederea folosirii planurilor si procedurilor existente pentru a lua decizii in functie de un scenariu propus;

Exercitiu Post de comanda/Comandamente (CPX): punerea structurilor de comanda intr-o situatie reala, solicitand desfasurarea unei echipe EUCP (protectie civila a UE) si, eventual, a personalului cheie al activelor operationale si a personalului si instrumentelor de comanda si comunicare;

Exercitiu la Scara Larga (FSX) reproduce una sau mai multe etape ale unei situatii de urgenta cu angajamentul tuturor organismelor publice si autoritatilor care ar fi implicate intr-o situatie reala.

Maxim 1000000 Euro

Minim 15% din costurile totale ale proiectului vor fi cofinantate din surse private sau publice (non UE) locale, nationale sau internationale

25 iunie 2014

http

://ec.e

uro

pa.e

u/e

cho/fu

ndin

g/o

pportu

nitie

s/c

alls

/2014_call_

CP

_M

echanis

m_

Exerc

ises_en.h

tm

Page 29: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE

Pagina 12 din 15 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimentare

/Website program

Norvegia, Islanda, Lichtenstein

Apel de proiecte/ actiuni in cadrul Fondului pentru Relatii Bilaterale Programul RO01 - Asistenta tehnica si Fondul Bilateral la Nivel National

Sprijinirea deplasarilor in vederea dezvoltarii relatiilor bilaterale, identificarii si vizitarii potentialilor parteneri pentru a discuta despre posibilitatile de colaborare in viitor. Sprijinirea proiectelor/actiunilor, individuale sau in parteneriat, de colaborare, schimb de experienta, transfer de cunostinte si bune practici intre beneficiari si entitati din Statele Donatoare, alte state beneficiare si Romania.

Punctul National de Contact si

alte institutii nationale care

joaca un rol important in

stabilirea/implementarea unui

anumit program inclus in

Memorandumurile de

Intelegere;

Operatorii de program si

partenerii de program din cadrul

programelor finantate prin

Granturile SEE si Norvegiene

2009-2014;

Promotorii de proiect si

partenerii de proiect din cadrul

proiectelor finantate prin

Granturile SEE si Norvegiene

2009-2014;

Ambasadele statelor donatoare

in Romania si ambasadele

Romaniei in statele donatoare;

Institutii publice, autoritati

publice nationale sau

internationale, autoritati publice

locale, sau regionale;

Organizatii

interguvernamentale;

Agentii guvernamentale;

Institutii de invatamant si

institute de cercetare;

Organizatii non-

guvernamentale, asociatii,

fundatii, sindicate, patronate

care activeaza in sfera ariilor

prioritare.

In cadrul prezentului apel, sunt deschise doua

masuri in cadrul Fondului Bilateral la Nivel

National:

Masura I: Sprijin pentru deplasari

Masura II: Arii prioritare

Activitatile eligibile ce pot fi finantate sunt:

organizarea de conferinte si seminarii pe

teme de interes comun, cooperare tehnica si

schimb de experti, formarea pe termen scurt,

vizite de studiu, elaborarea de rapoarte si

studii, etc.

Domeniile de interes pentru care se poate

aplica sunt:

Justitie si Afaceri Interne;

Sanatate;

Cooperare Culturala;

Mediu;

Copii si tineri in situatii de risc;

Alte prioritati generale si orizontale.

Variabila 0% 31 octombrie 2014

http

://ww

w.e

eagra

nts

.ro./w

eb/g

uest/-/la

nsare

-cere

re-d

e-a

plic

atii-n

oua-p

e-fo

ndul-b

ilate

ral-n

atio

nal

Page 30: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE

Pagina 13 din 15 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimentare

/Website program

Norvegia, Islanda, Lichtenstein

Apel de proiecte/ actiuni in cadrul Fondului pentru Relatii Bilaterale Programul RO18 - Intarirea capacitatii si cooperare institutionala intre institutiile publice, autoritatile locale si regionale romane si norvegiene

Intarirea capacitatii administrative si dezvoltarea resurselor umane in institutiile publice si autoritatile locale si regionale din Romania prin cooperare si transfer de cunostinte cu institutii similare din Norvegia

Entitati inregistrate in Romania sau Norvegia:

autoritati administrative centrale sau autonome; autoritati administrative locale sau regionale; agentii guvernamentale.

Proiectele/ actiunile finantate trebuie sa

faciliteze schimbul si transferul de cunostinte,

experiente, tehnici, bune practici intre entitati

similare din Romania si Norvegia si sa vizeze

dezvoltarea relatiilor bilaterale intre cele doua

tari.

In acest scop, urmatoarele tipuri de activitati

sunt considerate eligibile:

Participarea la evenimente precum

conferinte, seminarii, vizite de studiu,

cursuri si alte tipuri de actiuni cu caracter

similar

Organizarea de evenimente precum

conferinte, seminarii, vizite de studiu,

cursuri si alte tipuri de actiuni cu caracter

similar.

Pentru activitati ce vizeaza doar participarea la evenimente: 1.500 Euro/participant (exclusiv taxa de participare, daca este cazul), maxim 2 participanti/ entitate.

0% 31 octombrie 2014

http

://ww

w.e

eagra

nts

.ro./w

eb/g

uest/-/la

nsare

a-

cere

rii-de-a

plic

atii-p

entru

-pro

gra

mu

l-ro18

Page 31: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE

Pagina 14 din 15 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimentare

/Website program

Uniunea Europeana

ORIZONT 2020

Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare in cadrul Uniunii Europene

Intreprinzatori privati Universitati Centre de cercetare

Structura Programului Cadru Orizont 2020: Excelenta stiintifica Tehnologii viitoare si emergente Actiunile Marie Curie Infrastructuri de cercetare Consiliul European pentru Cercetare (ERC) Pozitia de lider in sectorul industrial Tehnologiile informatiei si comunicatiilor (TIC) Nanotehnologii si materiale avansate Spatiu Accesul la finantarea de risc Inovarea in IMM-uri Tehnologii generice esentiale (KET) Provocari societale Sanatate, schimbari demografice si bunastare Surse de energie sigure, ecologice si eficiente Mijloace de transport inteligente, ecologice si integrate Combaterea schimbarilor climatice, utilizarea eficienta a resurselor si a materiilor prime Societati favorabile incluziunii, inovatoare si reflexive Securitate alimentara, agricultura durabila, cercetare marina si maritima si bioeconomie Societati sigure - protejarea libertatii si securitatii Europei si cetatenilor sai Alte activitati Raspandirea excelentei si largirea participarii Stiinta cu si pentru societate

Variabila Variabila Variabil http

://ec.e

uro

pa.e

u/re

searc

h/p

artic

ipants

/porta

l/deskto

p/e

n/o

pportu

nitie

s/h

2020/m

ast

er_

calls

.htm

l

Page 32: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE

Pagina 15 din 15 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimentare

/Website program

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderi Mici si Mijlocii

Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei

Accelerarea absorbtiei fondurilor europene prin asigurarea resurselor financiare si prin garantarea imprumuturilor necesare pentru cofinantarea proiectelor.

Entitati care implementeaza proiecte finantate din instrumente structurale ale Uniunii Europene: a) unitati administrativ-teritoriale; b) institutii de invatamant superior de drept public acreditate; c) institutii de cercetare-dezvoltare de drept public acreditate; d) operatori regionali / locali de servicii de alimentare cu apa si canalizare.

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderi Mici si Mijlocii (FNGCIMM) este mandatat sa emita garantii in numele si in contul statului pentru finantatorii care acorda credite destinate implementarii proiectelor.

Finantarea garantata poate fi de maximum 15% din valoarea totala a proiectului exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiar in baza contractului de credit.

Garantiile individuale se acorda in euro sau in moneda nationala si pot acoperi maxim 80% din valoarea unui imprumut.

-

http

://ww

w.fn

gcim

m.ro

/index.p

hp?page=

infra

st

ructu

ra-d

escrie

rea

-pro

dusulu

i

Page 33: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

                                 Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru 

ALBA IULIA, Str. Decebal, nr. 12, Tel: 0040-258-818616, Fax: 0040-258-818613 E-mail: [email protected], Web: www.adrcentru.ro, www.regio.adrcentru.ro

                                                                                                                                                                  

CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE  PROGRAME DESTINATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

  

               

REGIUNEA CENTRU

Page 34: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Pagina 1 din 13 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul

programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimentare/Website program

Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

Competente pentru competitivitate in domeniul medical (PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, AP 3, DMI 3.2) NOU!

Sprijinirea formarii profesionale a personalului din domeniul managementului

sanatatii si a

personalului medical.

Ministerul Sanatatii Parteneri eligibili pot fi: Universitati publice de medicina; Intreprinderi si ONG-uri (Organizatii de drept privat cu/fara scop patrimonial) cu experienta in realizarea, implementarea si dezvoltarea de platforme de formare continua si continut digital pentru platforme de formare continua.

Promovarea si asigurarea formarii profesionale pentru personalul medical din domeniul sanitar

Campanii de informare si constientizare in vederea schimbarii atitudinii sociale si stereotipurilor fata de grupurile vulnerabile la locul de munca

Elaborarea si furnizarea programelor de formare profesionala pentru initiere si perfectionare/ specializare, inclusiv formare profesionala specifica, privind noile tehnologii, inclusiv TIC si actualizarea cunostintelor TIC ale angajatilor, controlul poluarii si protectia mediului

Campanii specifice privind prevenirea riscurilor de imbolnavire, privind necesitatea mentinerii unui mediu de lucru adecvat, privind actiunile ce trebuie intreprinse in eventualitatea unor valuri de frig sau de caldura etc.

Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre: - minim echivalentul in lei a 500.000 euro si - maxim echivalentul in lei a 5.000.000 euro.

Minim 15% pentru persoanele juridice de drept privat cu/fara scop patrimonial 0% pentru pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale

Cererile se transmit prin sistemul informatic ActionWeb din data de 17 iunie 2014, ora 10.00, pana la data de 24 iunie 2014, orele 16.00

http

://ww

w.fs

ero

ma

nia

.ro/im

ages/d

oc2014/g

s_167.p

df

Guvernul Romaniei

Competitia pentru proiecte bilaterale Romania-China pentru perioada 2015-2016 NOU!

Consolidarea cooperarii stiintifice intre Romania si China prin finantarea stagiilor de cercetare, organizarea de seminarii si de reuniuni de lucru pentru cercetatorii din cele doua tari.

Institutii sau unitati de cercetare-dezvoltare din Romania, inclusiv in institutii de invatamant superior.

Institutia coordonatoare de proiect trebuie sa aiba un contract in derulare, finantat prin fonduri publice, nationale sau/si din fonduri internationale (PC7, Eureka, F4E, etc.) avand aceeasi tematica de cercetare, sau similara cu cea propusa in proiectul de cooperare bilaterala.

Propunerile de proiecte pot fi depuse pentru urmatoarele domenii de cercetare:

A. Agricultura, tehnologii alimentare si biotehnologie;

B. Mediul si schimbarile climatice; C. Sanatate si biomedicina; D. Transport “verde”; E. Energie regenerabila; F. Tehnologia informatiei si

comunicatiilor.

Pentru fiecare proiect va fi sprijinit schimbul a 4 persoane / cercetatori din fiecare tara pentru o perioada de maxim 14 zile fiecare in cei 2 ani de cooperare (2015 - 2016).

Durata unui proiect este de maxim 24 de luni (ianuarie 2015 - decembrie 2016).

Bugetul total finantat la nivel de proiect nu poate depasi limita maxima de 65.000 lei

- 11 iulie 2014 http

://uefis

cdi.g

ov.ro

/artic

ole

/3715/C

oopera

r

e-b

ilate

rala

-Rom

ania

-Chin

a--C

om

petitia

-2014.h

tml

Page 35: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Pagina 2 din 13 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul

programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimentare/Website program

Uniunea Europeana

Angajament democratic si participare civica (Programul Europa pentru cetateni 2014-2020)

NOU!

Incurajarea participarii democratice si civice a cetatenilor la nivelul Uniunii, printr-o mai buna intelegere de catre cetateni a procesului Uniunii de elaborare a politicilor si prin promovarea oportunitatilor de implicare societala si interculturala si de voluntariat la nivelul Uniunii.

Orase/municipalitati sau comitetele de infratire ale acestora sau alte organizatii non-profit care reprezinta autoritatile locale, autoritati de la nivel local/ regional, federatii/ asociatii de autoritati locale, organizatii non-profit care reprezinta autoritatile locale.

Masura privind infratirea oraselor Masura vizeaza sustinerea proiectelor care reunesc o gama larga de cetateni din orasele infratite in jurul unor teme corespunzatoare obiectivelor programului.

Masura privind retelele de orase Municipalitatile si asociatiile care lucreaza impreuna pe o tema comuna pe termen lung pot dori sa creeze retele de orase pentru a spori durabilitatea cooperarii lor.

Masura privind proiectele societatii civile Masura urmareste sa sustina proiecte promovate de parteneriate transnationale si de retele care implica cetatenii in mod direct. Astfel de proiecte reunesc cetateni din diferite contexte in cadrul unor activitati legate direct de politicile Uniunii, cu scopul de a le oferi cetatenilor oportunitatea de a participa in mod concret la procesul de elaborare a politicilor UE in domenii legate de obiectivele programului.

Maxim 25.000 euro pentru masura infratiri ale oraselor Maxim 150.000 euro pentru masurile retele de orase si proiecte ale societatii civile.

- 1 septembrie 2014

http

s://e

acea.e

c.e

uro

pa.e

u/e

uro

pe

-for-

citiz

ens/s

trands/d

em

ocra

tic-e

ngagem

ent-a

nd-c

ivic

-partic

ipatio

n_en

Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare

Proiecte de comunicare, constientizare publica si educatie pentru dezvoltare

NOU!

Cresterea constientizarii publice si implicarea activa a cetatenilor in domeniul dezvoltarii internationale.

Organizatiile societatii civile,

institutiile de invatamant si

mass-media din Romania.

Proiectele vor viza comunicarea, educatia pentru dezvoltare si constientizarea publica in domeniul cooperarii internationale pentru dezvoltare. Actiunile eligibile pot include campanii de informare, comunicare si crestere a constientizarii publice, evenimente care promoveaza participarea si dezbaterea pe teme din domeniul cooperarii pentru dezvoltare, proiecte bazate pe teme legate de Obiectivele de Dezvoltare ale Milieniului si agenda de dezvoltare post-2015, precum si evenimente publice organizate in jurul unor diferite zile internationale.

Maxim 6.000 USD

- 23 iunie 2014 http

://undp.ro

/new

s/?

item

_id

=3526

Page 36: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Pagina 3 din 13 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul

programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimentare/Website program

Uniunea Europeana

Inovatii ale politicii sociale pentru sprijinirea reformelor in domeniul social (Programul Ocupare si inovare sociala 2014-2020, componenta PROGRESS) NOU!

Incurajarea inovatiei si a reformelor in domeniul serviciilor sociale, pentru a aborda provocarile cheie identificate si a dezvolta raspunsuri inovatoare care corespund realitatilor nationale, locale si regionale, in conformitate cu abordarea investitiilor sociale.

Autoritati locale, regionale si

nationale

Organisme ale societatii civile

Universitati

etc.

Tipuri de actiuni finantate: Domeniul 1: abordarea ghiseului unic

integrarea de sisteme informatice pentru a reduce dublarea serviciilor, care sa ofere o baza pentru o abordare holistica, personalizata si sa ajute la combaterea fraudei,

integrarea serviciilor de ocupare cu servicii de asistenta sociala si servicii de sprijin,

actiuni pentru a reduce complexitatea accesului la servicii si simplificarea cerintelor de eligibilitate, printre altele,

actiuni care vizeaza imbunatatirea coordonarii intre diferitele niveluri de guvernare (central, regional sau local) pentru a creste calitatea furnizarii de servicii globale,

coordonarea sistemelor de impozitare/taxe si de beneficii si analiza a impactului diferitelor programe la nivelul individului.

Domeniul 2: abordari personalizate – servicii integrate la nivel individual

actiuni de coordonare a serviciilor pentru utilizator, in special pentru utilizatorii care au nevoi complexe si pe termen lung,

identificarea raspunsurilor si relevanta lor in functie de situatia persoanei.

Domeniul 3: parteneriate inovatoare

masuri de promovare a parteneriatelor publice / private pentru a incuraja complementaritatea si sinergiile dintre actorii.

Minim 750000 € Maxim 2000000 €

Minim 20% 30 iulie 2014 http

://ec.e

uro

pa.e

u/s

ocia

l/ma

in.js

p?catId

=629&

langId

=en&

callId

=408&

furth

erC

alls

=yes

Page 37: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Pagina 4 din 13 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul

programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimentare/Website program

Consiliul Europei

Granturile Fundatiei Europene pentru Tineret NOU!

Cultivarea pacii si aplanarea conflictelor, cetatenia democratica, diversitatea culturala si dialogul inter-cultural, coeziunea sociala

ONG-uri internationale de tineret Retele internationale de ONG-uri pentru tineret Retele regionale de ONG-uri pentru tineret ONG-uri nationale de tineret ONG-uri locale de tineret

I. Activitate internationala II. Plan de lucru anual III. Grant structural IV. Grant structural cu o singura sesiune V. Activitate pilot FET ofera sprijin financiar pentru urmatoarele tipuri de activitati desfasurate de ONG-uri sau retele de tineret, sau de catre alte ONG-uri implicate in domeniile de activitate relevante pentru politicile de tineret ale Consiliului Europei: activitati educative, sociale, culturale si umanitare cu caracter european; activitatile care vizeaza consolidarea pacii si cooperarii in Europa; activitati menite sa promoveze o cooperare mai stransa si o mai buna intelegere in randul tinerilor din Europa, in special prin dezvoltarea schimbului de informatii; activitati menite sa stimuleze ajutorul reciproc in Europa si in tarile in curs de dezvoltare in scopuri culturale, educationale si sociale; studii, cercetare si documentare pe probleme de tineret.

Activitate internationala – maxim 20.000 euro Plan de lucru anual – maxim 50.000 euro Grant structural – maxim 20.000 euro Grant structural cu o singura sesiune – maxim 10.000 euro Activitate pilot - maxim 10.000 euro

- 1 octombrie 2014 1 octombrie 2015

http

://era

sm

us-p

lus.ro

/euro

pean

-youth

-foundatio

n-g

rants

-

inte

rnatio

nal-y

outh

-activ

ities/

Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

Sprijin pentru grupurile vulnerabile prin accesul la educatia initiala (PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, AP 1, DMI 1.1) APEL NELANSAT

Imbunatatirea accesului si participarii la procesul de educatie si a starii de sanatate a populatiei din comunitatea roma si a altor grupuri dezavantajate, din zonele cele mai afectate de saracie

Inspectorate scolare judetene si

institutii afiliate/ subordonate/

coordonate;

Institutii de invatamant (ISCED

0-4) acreditate, publice si

private, din reteaua scolara

nationala.

ONG cu personalitate juridica,

inregistrate in Romania, cu

activitate relevanta pentru

activitatile proiectului si nevoile

grupului tinta.

Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de

orientare si consiliere in scopul cresterii

performantelor scolare si a ratelor de

tranzitie catre nivele superioare de educatie;

Sprijin pentru dezvoltarea si diversificarea

ofertelor educationale si de formare

profesionala initiala;

Sprijin pentru inovare si pentru dezvoltarea

instrumentelor si mecanismelor pentru

imbunatatirea accesului la educatie si

formare profesionala initiala pentru toti;

Sprijin pentru dezvoltarea educatiei

antreprenoriale si a cetateniei active.

Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre: Minim 221.440,00 lei Maximum 2.214.395,57 lei

Minim 2 % Apel nelansat http

://ww

w.fs

ero

ma

nia

.ro/im

ages/d

oc

2014/d

raftg

hid

1.1

.pdf

Page 38: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Pagina 5 din 13 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul

programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimentare/Website program

Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

Dezvoltarea economiei sociale (PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, AP 6, DMI 6.1) APEL NELANSAT

Dezvoltarea economiei sociale. Structura de economie sociala este o intreprindere al carei principal obiectiv este cel de a avea o incidenta sociala mai curand decat cel de a genera profit pentru proprietarii sau partenerii sai.

ONG-uri; Cooperative de credit, de consum si de productie; Institutii si organizatii membre ale Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale pentru Ocupare si Incluziune Sociala; MMFPSPV si structuri/ agentii coordonate/ subordonate acestuia; Ministerul Culturii si Cultelor si institutii/ agentii/ organizatii subordonate/ coordonate de acesta; Agentia Nationala Antidrog; Ministerul de Interne, prin structurile sale de specialitate, inclusiv cele din subordine sau coordonare; Agentii guvernamentale cu atributii in domeniul incluziunii sociale; Administratia Nationala a Penitenciarelor si institutii subordonate; Ministerul Justitiei prin structurile interne responsabile pentru gestionarea serviciilor de probatiune; Membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica; Organizatii sindicale; Patronate; Unitati de cult si Asociatii religioase; Furnizori de FPC autorizati, publici si privati; Furnizori de servicii sociale; Furnizori de servicii de ocupare acreditati, publici si privati; Intreprinderi implicate in economia sociala; Autoritati ale administratiei publice locale; Institute de cercetare; Universitati acreditate, publice si private.

Activitati eligibile cu caracter general, care nu creeaza un avantaj economic concurential unei anumite intreprinderi, nu implica obtinerea de venituri si nu intra sub incidenta ajutorului de minimis.

1. Furnizarea serviciilor de ocupare, precum informare si consiliere profesionala, asistenta, mentorat, tutorat, orientare profesionala, consiliere psihologica, consiliere psihiatrica, medierea locurilor de munca; 2. Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesionala, inclusiv dezvoltarea competentelor de utilizare TIC pentru grupurile dezavantajate; 3. Activitati de formare profesionala si de consolidare a capacitatilor, competentelor, cunostintelor si stimei de sine, dedicate persoanelor vulnerabile pentru a le ajuta sa infiinteze structuri ale economiei sociale si sa beneficieze de oportunitatile nou create; 4. Dezvoltarea si promovarea activitatilor integrate, care sa cuprinda informare, consiliere, formare, planificarea unei afaceri si asistenta in vederea initierii unei afaceri, pentru initierea si dezvoltarea de structuri economiei sociale altele decat cele care beneficiaza de subventie; etc.

Activitati eligibile care intra sub incidenta ajutorului de minimis, ale caror costuri vor fi incluse in bugetul fiecarei structuri de economie sociala.

1. Infiintarea si dezvoltarea de structuri ale economiei sociale; 2. Dezvoltarea si promovarea activitatilor integrate, care sa cuprinda informare, consiliere, formare, planificarea unei afaceri si asistenta in vederea initierii unei afaceri, pentru initierea si dezvoltarea structurilor economiei sociale care primesc subventia; etc.

Valoarea totala eligibila a proiectelor va fi cuprinsa intre: - minim - 223.015 lei (echivalentul in lei a 50.000 euro) - maxim – 2.230.145,54 lei (echivalentul in lei a 500.000 euro) pentru proiecte care se implementeaza intr-o regiune de dezvoltare. - maxim 17.841.200 lei (echivalentul in lei a 4.000.000 euro) pentru proiecte care se implementeaza in minim 2 regiuni de dezvoltare.

Variabila Apel nelansat http

://ww

w.fs

ero

ma

nia

.ro/im

ages/d

oc2014/g

scs6.1

.pdf

Page 39: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Pagina 6 din 13 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul

programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimentare/Website program

Guvernul Romaniei

Programul national multianual pentru stimularea crearii, dezvoltarii si promovarii brandurilor sectoriale, sub-sectoriale si de produs

APEL NELANSAT

Organizarea a doua targuri nationale de primavara-vara si toamna-iarna pentru sustinerea turismului romanesc si a producatorilor romani in promovarea produselor proprii

Intreprinderi mici si mijlocii respectiv societatile comerciale, societatile cooperative, inclusiv societatile cooperative mestesugaresti mixte, persoanele fizice autorizate care desfasoara activitati economice in mod independent, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale care desfasoara activitati in domeniul turismului si productiei; Asociatiile profesionale sau fundatiile, au ca scop producerea produselor romanesti si valorificarea potentialului turistic cultural autohton.

Programul consta in organizarea a doua targuri nationale de primavara-vara si toamna-iarna cu o perioada de 4 zile in Bucuresti. Anul acesta se va organiza editia de toamna a targului national pentru promovarea brandurilor sectoriale, subsectoriale si de produs intitulat “Romania – aventura si cultura.Produse romanesti de calitate.” Actiunile desfasurate in cadrul Programului sunt: • organizarea unui targ national sub

forma unei expozitii cu vanzare; • organizarea de seminarii, mese

rotunde, ateliere de lucru si prezentari in scopul promovarii producatorilor romani si a ofertelor turistice nationale, in vederea castigarii de piete interne si externe noi pentru acest tip de produse si servicii;

• diseminarea de materiale informative.

Se asigura participarea gratuita la targ pentru beneficiarii selectati in urma inscrierii online in program. Suma maxima acordata unui beneficiar pentru cazare si transport, cumulat, nu va depasi 1250 lei.

- Apel nelansat Data de la care este activa inregistrarea on-line se comunica pe site-ul institutiei cu minim 5 zile inainte de data inceperii procesului de inregistrare.

http

://ww

w.a

ippim

m.ro

/cate

gorie

/pro

gra

me

/pro

gra

mu

l

-na-3

55-io

nal-m

ultia

nual-p

entru

-stim

ula

rea-c

re-2

59-

rii-dezvolt-2

59-rii-3

51-i-p

rom

ov-2

59-rii-b

randurilo

r-

secto

riale

-sub-s

ecto

riale

-351-i-d

e-p

rodus/

Page 40: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Pagina 7 din 13 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul

programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimentare/Website program

Uniunea Europeanasi Guvernul Romaniei

Implementarea proiectelor de cooperare

(PROGRAMUL NATIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALA, Masura 421)

Prin actiunea de cooperare, Grupurile de Actiune Locala sunt incurajate si sprijinite sa intreprinda o actiune comuna cu alte grupuri LEADER sau cu un grup care are o abordare similara si care se afla intr-o alta regiune, intr-un alt stat membru sau chiar intr-o tara terta.

Grupuri de Actiune Locala beneficiare ale Masurii 431 – Sub-masura 431.2 Alte persoane juridice organizate in conformitate cu abordarea LEADER care isi desfasoara activitatea pe teritoriul unui Grup de Actiune Locala beneficiar al Masurii 431 – Sub-masura 431.2

In cadrul LEADER sunt posibile doua tipuri de cooperare:

Cooperare interteritoriala: cooperarea intre diverse zone rurale din acelasi stat membru. Aceasta poate avea loc intre grupuri LEADER si este, de asemenea, deschisa altor grupuri locale care utilizeaza aceeasi abordare participativa;

Cooperarea transnationala: cooperarea intre grupuri LEADER din cel putin doua state membre sau intre grupuri din tari terte care au o abordare similara.

Proiectele eligibile pentru sprijin vor fi actiuni comune care corespund obiectivelor masurilor din cele 3 axe (Axele 1, 2 si 3) ale FEADR. Actiunile comune pot avea ca obiectiv si constructia institutionala: schimb de experienta si bune practici privind dezvoltarea locala prin publicatii comune, organizarea de evenimente, proiecte de twinning (schimb de manageri de program si de personal) sau lucrari de dezvoltare comune sau coordonate in comun, precum si actiuni de instruire.

Maxim 200.000 euro

- Cerere deschisa de proiecte cu depunere continua

ww

w.a

pdrp

.ro

Uniunea Europeana

Apel national pentru propuneri de proiecte 2014 PROGRAMUL ERASMUS+

Imbunatatirea sansele

de angajare

aletinerilor prin

dobandirea de

competente

suplimentare apreciate

de angajatori, precum si

imbunatatirea

competentelor

lingvistice.

Autoritati publice Companii / intreprinderi Institutii publice/private Institutii scolare Institutii universitare Organizatii nonguvernamentale

Proiecte de Mobilitate (actiunea cheie 1)

Proiecte Strategice (actiunea cheie 2)

Dialogul structurat (actiunea cheie 3) Intalniri ale tinerilor cu responsabilii politicilor de tineret

Variabila - 30 aprilie 2014, 1 octombrie 2014 pentru domeniul tineret

http

://ww

w.a

npcdefp

.ro/n

outa

t

e.p

hp?id

=103

http

://ww

w.e

rasm

usplu

s.ro

/upl

oads/re

surs

e/fis

iere

/apel_

nati

onal_

2014.p

df

Page 41: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Pagina 8 din 13 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul

programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimentare/Website program

Guvernul Romaniei

Programul national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului

Organizarea a opt Targuri Regionale pentru Artizanat si Mestesuguri 2014 Sustinerea micilor mestesugari in promovarea produselor proprii si conservarea si stimularea promovarii mai largi a traditiilor autohtone

Societatile comerciale, societatile cooperative, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale care desfasoara activitati in domeniul mestesugurilor, in special al celor traditionale si in domeniul artei populare si artizanatului, asociatiile profesionale sau fundatiile ce au ca scop promovarea mestesugurilor si a meseriilor care presupun un numar mare de operatii executate manual, a produselor si serviciilor cu specific traditional, inclusiv din domeniul artei populare si artizanatului.

Actiunile desfasurate in cadrul Programului sunt:

organizarea unor targuri regionale ale mestesugarilor si artizanilor sub forma unei expozitii cu vanzare;

organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru si prezentari in scopul promovarii produselor si serviciilor realizate de catre artizani si mestesugari, castigarii de piete externe noi pentru acest tip de produse si servicii, cresterii numarului intreprinzatorilor de succes si a imbunatatirii competentelor antreprenoriale, obtinerii vizibilitatii pe piata atat a mestesugarilor, cat si a produselor si serviciilor furnizate de acestia, promovarii serviciilor si produselor realizate apelandu-se la tehnologii simple si avand o componenta de prelucrare manuala semnificativa, in special utilizandu-se tehnologii traditionale.

diseminarea de materiale informative.

Targurile se vor desfasura dupa urmatorul calendar: Ploiesti, Halele Centrale: 2-6 aprilie 2014 Pavilionul Expozitional Constanta: 12-16 aprilie 2014 Iasi, Sala Atrium-Palas: 30 aprilie-4 mai 2014 Cetatea Sighisoara: 30 iulie-3 august 2014 Brasov, International Trade Center: 3-7 septembrie 2014 Timisoara, Muzeul Satului Banatean: 18-22 septembrie 2014 Cluj, Expo Transilvania: 8-12 octombrie 2014

Se asigura participarea gratuita la targ pentru beneficiarii selectati in urma inscrierii online in program. Suma maxima acordata unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va depasi 1000 lei.

- Aplicatia va fi deschisa pentru inscriere incepand cu 17 martie 2014, ora 10.00 si se va inchide cu 3 zile inainte de desfasurarea ultimului targ regional

http

://ww

w.a

ippim

m.ro

/cate

gorie

/pro

gra

me

/pro

gra

m-m

este

suguri-s

i-artiz

anat/

Page 42: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Pagina 9 din 13 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul

programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimentare/Website program

Organismul Intermediar Elvetian pentru administrarea Fondului Tematic pentru Parteneriate si Experti

Schema de grant pentru Parteneriate

Solutionarea provocarilor specifice dezvoltarii

Intarirea capacitatii si structurilor partenerilor institutionali romani

Intarirea parteneriatelor

Organizatii neguvernamentale, autoritati romane locale si centrale, institutii/agentii publice, servicii guvernamentale deconcentrate la nivel local, entitati teritoriale romane, parteneri sociali romani (sindicate si patronate reprezentative si recunoscute la nivel national) Parteneriatul cu (cel putin) o organizatie/ institutie din Elvetia este obligatoriu.

Activitati care sa promoveze si/sau sa consolideze parteneriatele institutionale dintre partenerii romani si elvetieni

Granturi mici: 10.000 CHF – 100.000 CHF Granturi mari: 100.001 CHF – 250.000 CHF

- 26 iunie 2014 http

://ww

w.fd

sc.ro

/parte

neria

te

Page 43: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Pagina 10 din 13 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul

programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimentare/Website program

Norvegia, Islanda, Lichtenstein

Apel de proiecte/ actiuni in cadrul Fondului pentru Relatii Bilaterale Programul RO01 - Asistenta tehnica si Fondul Bilateral la Nivel National

Sprijinirea deplasarilor in vederea dezvoltarii relatiilor bilaterale, identificarii si vizitarii potentialilor parteneri pentru a discuta despre posibilitatile de colaborare in viitor. Sprijinirea proiectelor/actiunilor, individuale sau in parteneriat, de colaborare, schimb de experienta, transfer de cunostinte si bune practici intre beneficiari si entitati din Statele Donatoare, alte state beneficiare si Romania.

Punctul National de Contact si

alte institutii nationale care

joaca un rol important in

stabilirea/implementarea unui

anumit program inclus in

Memorandumurile de

Intelegere;

Operatorii de program si

partenerii de program din cadrul

programelor finantate prin

Granturile SEE si Norvegiene

2009-2014;

Promotorii de proiect si

partenerii de proiect din cadrul

proiectelor finantate prin

Granturile SEE si Norvegiene

2009-2014;

Ambasadele statelor donatoare

in Romania si ambasadele

Romaniei in statele donatoare;

Institutii publice, autoritati

publice nationale sau

internationale, autoritati publice

locale, sau regionale;

Organizatii

interguvernamentale;

Agentii guvernamentale;

Institutii de invatamant si

institute de cercetare;

Organizatii non-

guvernamentale, asociatii,

fundatii, sindicate, patronate

care activeaza in sfera ariilor

prioritare.

In cadrul prezentului apel, sunt deschise

doua masuri in cadrul Fondului Bilateral la

Nivel National:

Masura I: Sprijin pentru deplasari

Masura II: Arii prioritare

Activitatile eligibile ce pot fi finantate sunt:

organizarea de conferinte si seminarii pe

teme de interes comun, cooperare tehnica si

schimb de experti, formarea pe termen

scurt, vizite de studiu, elaborarea de

rapoarte si studii, etc.

Domeniile de interes pentru care se poate

aplica sunt:

Justitie si Afaceri Interne;

Sanatate;

Cooperare Culturala;

Mediu;

Copii si tineri in situatii de risc;

Alte prioritati generale si orizontale.

Variabila 0% 31 octombrie 2014

http

://ww

w.e

eagra

nts

.ro./w

eb/g

uest/-/la

nsare

-cere

re-d

e-a

plic

atii-n

oua-p

e-fo

ndul-b

ilate

ral-n

atio

nal

Page 44: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Pagina 11 din 13 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul

programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimentare/Website program

Uniunea Europeana

EUROPA CREATIVA 2014-2020

Protejeaza si promoveaza diversitatea culturala si lingvistica europeana si stimuleaza bogatia culturala a Europei. Sprijina adaptarea sectoarelor culturale si creative la era digitala si la globalizare. Ofera deschidere catre noi oportunitati, piete si categorii de public internationale.

Operatorii culturali din tarile eligibile

Proiecte de cooperare transfrontaliera intre organizatii culturale si creative din cadrul Uniunii Europene si din afara ei.

Retele care sprijina sectoarele culturale si creative sa functioneze la nivel transnational si sa isi consolideze competitivitatea.

Traducerea si promovarea operelor literare pe pietele Uniunii Europene.

Platforme de operatori culturali care promoveaza artistii la inceput de cariera si stimuleaza o programare cu adevarat europeana a operelor culturale si artistice.

Consolidarea abilitatilor si formare profesionala pentru profesionistii din domeniul audiovizualului.

Dezvoltarea filmelor de fictiune, de animatie, a documentarelor creative si a jocurilor video pentru cinematografia, pietele de televiziune si celelalte platforme europene.

Distributia si vanzarile de opere audiovizuale atat in Europa, cat si in afara ei.

Festivaluri de film care promoveaza filme europene.

Fonduri pentru cooperarea la nivel international privind realizarea de filme.

Dezvoltarea publicului in scopul stimularii culturii cinematografice si al cresterii interesului pentru filmele europene, printr-o gama larga de evenimente.

Capitalele europene ale culturii si Marca patrimoniului european.

Premii europene pentru literatura, arhitectura, protectia patrimoniului, cinematografie si muzica rock si pop.

Variabila Variabila Variabil http

://ec.e

uro

pa.e

u/c

ultu

re/c

reativ

e-e

uro

pe/c

alls

/index_en.h

tm

Page 45: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Pagina 12 din 13 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul

programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimentare/Website program

Uniunea Europeana

ORIZONT 2020

Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare in cadrul Uniunii Europene

Intreprinzatori privati Universitati Centre de cercetare

Structura Programului Cadru Orizont 2020: Excelenta stiintifica Tehnologii viitoare si emergente Actiunile Marie Curie Infrastructuri de cercetare Consiliul European pentru Cercetare (ERC) Pozitia de lider in sectorul industrial Tehnologiile informatiei si comunicatiilor (TIC) Nanotehnologii si materiale avansate Spatiu Accesul la finantarea de risc Inovarea in IMM-uri Tehnologii generice esentiale (KET) Provocari societale Sanatate, schimbari demografice si bunastare Surse de energie sigure, ecologice si eficiente Mijloace de transport inteligente, ecologice si integrate Combaterea schimbarilor climatice, utilizarea eficienta a resurselor si a materiilor prime Societati favorabile incluziunii, inovatoare si reflexive Securitate alimentara, agricultura durabila, cercetare marina si maritima si bioeconomie Societati sigure - protejarea libertatii si securitatii Europei si cetatenilor sai Alte activitati Raspandirea excelentei si largirea participarii Stiinta cu si pentru societate

Variabila Variabila Variabil http

://ec.e

uro

pa.e

u/re

searc

h/p

artic

ipants

/porta

l/deskto

p/e

n/o

pportu

nitie

s/h

2020/m

aste

r_calls

.htm

l

Page 46: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Pagina 13 din 13 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul

programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimentare/Website program

Fundatia Velux

Programul International de Finantare al Fundatiei Velux

Imbunatatirea conditiilor de viata si a sanselor de integrare in societate a copiilor si tinerilor aflati in situatie de risc de excluziune sociala

Organizatiile care implementeaza proiecte in domeniul social

Programul, implementat in state ale Europei

de Est (Romania, Bulgaria, Ungaria,

Polonia, Slovacia, Cehia) si Groenlanda

sprijina proiectele sociale adresate copiilor

si tinerilor aflati in situatie de risc de

excluziune sociala.

Sunt incurajate proiectele educationale

inovatoare, dar si proiectele care au

demonstrat deja, in alte contexte, o

contributie semnificativa la dezvoltarea

durabila a comunitatilor.

Printre actiunile finantate prin Program se

numara:

Masuri de protectie sociala si

diminuare a stresului emotional: centre

pentru copiii strazii, unde se poate

interveni pe termen lung;

Activitati de preventie: informare,

educare;

Sprijin pentru integrarea pe piata

muncii: colaborari intre scoli si

companii, cursuri de educatie

antreprenoriala, scoli tehnice locale,

centre pentru dezvoltarea

competentelor agricole etc.;

Dezvoltarea si reforma sistemului

educational si de asistenta si protectie

sociala: crearea unor institutii model,

instruirea profesorilor si asistentilor

sociali, furnizarea de burse si instruirea

unor persoane resursa etc.

Minim 70.000 euro Nu exista o limita a valorii maxime pe care o organizatie o poate solicita pentru implementarea unui proiect

Toate costurile

relevante (cu

exceptia TVA-

ului si auditului

extern) sunt

acoperite de

finantator

Transmiterea ideilor de proiect este continua. Procesul de aplicatie presupunetransmiterea unei note de fundamentare (concept note). Finantatorul va selecta un numar de organizatii ce vor fi invitate sa transmita formularul de candidatura

http

://villu

mfo

undatio

n.d

k/C

12576A

B0041F

11B

/0/C

12576A

B0041F

11B

C1257B

56004500

AC

?O

penD

ocum

ent

Page 47: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

                                 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru ALBA IULIA, Str. Decebal, nr. 12, Tel: 0040-258-818616, Fax: 0040-258-818613 E-mail: of[email protected], Web: www.adrcentru.ro, www.regio.adrcentru.ro

                                                                                                                                                              

CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE  PROGRAME DESTINATE UNIVERSITĂŢILOR 

  

               

REGIUNEA  CENTRU

Page 48: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE UNIVERSITATILOR

Pagina 1 din 8 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul

programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiaru

lui

Termen limita

Informatii suplimentare

/Website program

Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

Competente pentru competitivitate in domeniul medical (PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, AP 3, DMI 3.2) NOU!

Sprijinirea formarii profesionale a personalului din domeniul managementului

sanatatii si a

personalului medical.

Ministerul Sanatatii Parteneri eligibili pot fi: Universitati publice de medicina; Intreprinderi si ONG-uri (Organizatii de drept privat cu/fara scop patrimonial) cu experienta in realizarea, implementarea si dezvoltarea de platforme de formare continua si continut digital pentru platforme de formare continua.

Promovarea si asigurarea formarii profesionale pentru personalul medical din domeniul sanitar

Campanii de informare si constientizare in vederea schimbarii atitudinii sociale si stereotipurilor fata de grupurile vulnerabile la locul de munca

Elaborarea si furnizarea programelor de formare profesionala pentru initiere si perfectionare/ specializare, inclusiv formare profesionala specifica, privind noile tehnologii, inclusiv TIC si actualizarea cunostintelor TIC ale angajatilor, controlul poluarii si protectia mediului

Campanii specifice privind prevenirea riscurilor de imbolnavire, privind necesitatea mentinerii unui mediu de lucru adecvat, privind actiunile ce trebuie intreprinse in eventualitatea unor valuri de frig sau de caldura etc.

Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre: - minim echivalentul in lei a 500.000 euro si - maxim echivalentul in lei a 5.000.000 euro.

Minim 15% pentru persoanele juridice de drept privat cu/fara scop patrimonial 0% pentru pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale

Cererile se transmit prin sistemul informatic ActionWeb din data de 17 iunie 2014, ora 10.00, pana la data de 24 iunie 2014, orele 16.00

http

://ww

w.fs

ero

ma

nia

.ro/im

ages/d

oc2014/g

s_167.

pdf

Guvernul Romaniei

Competitia pentru proiecte bilaterale Romania-China pentru perioada 2015-2016 NOU!

Consolidarea cooperarii stiintifice intre Romania si China prin finantarea stagiilor de cercetare, organizarea de seminarii si de reuniuni de lucru pentru cercetatorii din cele doua tari.

Institutii sau unitati de cercetare-dezvoltare din Romania, inclusiv in institutii de invatamant superior.

Institutia coordonatoare de proiect trebuie sa aiba un contract in derulare, finantat prin fonduri publice, nationale sau/si din fonduri internationale (PC7, Eureka, F4E, etc.) avand aceeasi tematica de cercetare, sau similara cu cea propusa in proiectul de cooperare bilaterala.

Propunerile de proiecte pot fi depuse pentru urmatoarele domenii de cercetare:

A. Agricultura, tehnologii alimentare si biotehnologie;

B. Mediul si schimbarile climatice; C. Sanatate si biomedicina; D. Transport “verde”; E. Energie regenerabila; F. Tehnologia informatiei si comunicatiilor.

Pentru fiecare proiect va fi sprijinit schimbul a 4 persoane / cercetatori din fiecare tara pentru o perioada de maxim 14 zile fiecare in cei 2 ani de cooperare (2015 - 2016).

Durata unui proiect este de maxim 24 de luni (ianuarie 2015 - decembrie 2016).

Bugetul total finantat la nivel de proiect nu poate depasi limita maxima de 65.000 lei

- 11 iulie 2014 http

://uefis

cdi.g

ov.ro

/artic

ole

/3715/C

oope

rare

-bila

tera

la-R

om

ania

-Chin

a--

Com

petitia

-2014.h

tml

Page 49: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE UNIVERSITATILOR

Pagina 2 din 8 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul

programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiaru

lui

Termen limita

Informatii suplimentare

/Website program

Uniunea Europeana

Angajament democratic si participare civica (Programul Europa pentru cetateni 2014-2020)

NOU!

Incurajarea participarii democratice si civice a cetatenilor la nivelul Uniunii, printr-o mai buna intelegere de catre cetateni a procesului Uniunii de elaborare a politicilor si prin promovarea oportunitatilor de implicare societala si interculturala si de voluntariat la nivelul Uniunii.

Orase/municipalitati sau comitetele de infratire ale acestora sau alte organizatii non-profit care reprezinta autoritatile locale, autoritati de la nivel local/ regional, federatii/ asociatii de autoritati locale, organizatii non-profit care reprezinta autoritatile locale.

Masura privind infratirea oraselor Masura vizeaza sustinerea proiectelor care reunesc o gama larga de cetateni din orasele infratite in jurul unor teme corespunzatoare obiectivelor programului.

Masura privind retelele de orase Municipalitatile si asociatiile care lucreaza impreuna pe o tema comuna pe termen lung pot dori sa creeze retele de orase pentru a spori durabilitatea cooperarii lor.

Masura privind proiectele societatii civile Masura urmareste sa sustina proiecte promovate de parteneriate transnationale si de retele care implica cetatenii in mod direct. Astfel de proiecte reunesc cetateni din diferite contexte in cadrul unor activitati legate direct de politicile Uniunii, cu scopul de a le oferi cetatenilor oportunitatea de a participa in mod concret la procesul de elaborare a politicilor UE in domenii legate de obiectivele programului.

Maxim 25.000 euro pentru masura infratiri ale oraselor Maxim 150.000 euro pentru masurile retele de orase si proiecte ale societatii civile.

- 1 septembrie 2014

http

s://e

acea.e

c.e

uro

pa.e

u/e

uro

pe

-for-

citiz

ens/s

trands/d

em

ocra

tic-e

ngagem

ent-a

nd-c

ivic

-partic

ipatio

n_en

Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare

Proiecte de comunicare, constientizare publica si educatie pentru dezvoltare

NOU!

Cresterea constientizarii publice si implicarea activa a cetatenilor in domeniul dezvoltarii internationale.

Organizatiile societatii civile,

institutiile de invatamant si mass-

media din Romania.

Proiectele vor viza comunicarea, educatia pentru dezvoltare si constientizarea publica in domeniul cooperarii internationale pentru dezvoltare. Actiunile eligibile pot include campanii de informare, comunicare si crestere a constientizarii publice, evenimente care promoveaza participarea si dezbaterea pe teme din domeniul cooperarii pentru dezvoltare, proiecte bazate pe teme legate de Obiectivele de Dezvoltare ale Milieniului si agenda de dezvoltare post-2015, precum si evenimente publice organizate in jurul unor diferite zile internationale.

Maxim 6.000 USD

- 23 iunie 2014

http

://undp.ro

/new

s/?

item

_id

=3526

Page 50: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE UNIVERSITATILOR

Pagina 3 din 8 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul

programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiaru

lui

Termen limita

Informatii suplimentare

/Website program

Uniunea Europeana

Inovatii ale politicii sociale pentru sprijinirea reformelor in domeniul social (Programul Ocupare si inovare sociala 2014-2020, componenta PROGRESS) NOU!

Incurajarea inovatiei si a reformelor in domeniul serviciilor sociale, pentru a aborda provocarile cheie identificate si a dezvolta raspunsuri inovatoare care corespund realitatilor nationale, locale si regionale, in conformitate cu abordarea investitiilor sociale.

Autoritati locale, regionale si

nationale

Organisme ale societatii civile

Universitati

etc.

Tipuri de actiuni finantate: Domeniul 1: abordarea ghiseului unic

integrarea de sisteme informatice pentru a reduce dublarea serviciilor, care sa ofere o baza pentru o abordare holistica, personalizata si sa ajute la combaterea fraudei,

integrarea serviciilor de ocupare cu servicii de asistenta sociala si servicii de sprijin,

actiuni pentru a reduce complexitatea accesului la servicii si simplificarea cerintelor de eligibilitate, printre altele,

actiuni care vizeaza imbunatatirea coordonarii intre diferitele niveluri de guvernare (central, regional sau local) pentru a creste calitatea furnizarii de servicii globale,

coordonarea sistemelor de impozitare/taxe si de beneficii si analiza a impactului diferitelor programe la nivelul individului.

Domeniul 2: abordari personalizate – servicii integrate la nivel individual

actiuni de coordonare a serviciilor pentru utilizator, in special pentru utilizatorii care au nevoi complexe si pe termen lung,

identificarea raspunsurilor si relevanta lor in functie de situatia persoanei.

Domeniul 3: parteneriate inovatoare

masuri de promovare a parteneriatelor publice / private pentru a incuraja complementaritatea si sinergiile dintre actorii.

Minim 750000 € Maxim 2000000 €

Minim 20% 30 iulie 2014 http

://ec.e

uro

pa.e

u/s

ocia

l/ma

in.js

p?catId

=629&

langId

=en&

callId

=408&

furth

erC

alls

=yes

Page 51: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE UNIVERSITATILOR

Pagina 4 din 8 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul

programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiaru

lui

Termen limita

Informatii suplimentare

/Website program

Uniunea Europeana

Schema de granturi de mobilitate – Proiectul Dragon-STAR NOU!

Sustinerea colaborarii in cercetare si tehnologie intre organizatii europene si chineze

Intreprinderile mici si mijlocii, firmele mari, institutele de cercetare, universitatile, incubatoarele din statele membre ale UE implicate in dezvoltare de produse si servicii noi si inovatoare si in cercetare

Aceasta schema ofera posibilitatea pentru organizatiile europene de a investiga piata chineza si de a identifica parteneri potriviti pentru a incheia o colaborare tehnologica si/sau de cercetare. Aceasta ofera, de asemenea, sprijin financiar organizatiilor europene eligibile pentru a calatori in China. Se vor suporta cheltuielile de deplasare ale organizatiilor interesate sa participe la evenimentul de brokeraj organizat in paralel cu “EU – China Business & Technology (B&T) Cooperation Fair“, care va avea loc inChengdu, China la 21-23 octombrie 2014).

Maxim 2.500 euro pentru o destinatie Maxim 3.000 euro pentru doua destinatii Maxim 3.500 euro pentru trei destinatii

- 18 iulie 2014 http

://ww

w.d

ragon

-sta

r.eu/th

e-tra

vel-

gra

nd-s

chem

e/

Page 52: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE UNIVERSITATILOR

Pagina 5 din 8 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul

programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiaru

lui

Termen limita

Informatii suplimentare

/Website program

Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

Dezvoltarea economiei sociale (PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, AP 6, DMI 6.1) APEL NELANSAT

Dezvoltarea economiei sociale. Structura de economie sociala este o intreprindere al carei principal obiectiv este cel de a avea o incidenta sociala mai curand decat cel de a genera profit pentru proprietarii sau partenerii sai.

ONG-uri; Cooperative de credit, de consum si de productie; Institutii si organizatii membre ale Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale pentru Ocupare si Incluziune Sociala; MMFPSPV si structuri/ agentii coordonate/ subordonate acestuia; Ministerul Culturii si Cultelor si institutii/ agentii/ organizatii subordonate/ coordonate de acesta; Agentia Nationala Antidrog; Ministerul de Interne, prin structurile sale de specialitate, inclusiv cele din subordine sau coordonare; Agentii guvernamentale cu atributii in domeniul incluziunii sociale; Administratia Nationala a Penitenciarelor si institutii subordonate; Ministerul Justitiei prin structurile interne responsabile pentru gestionarea serviciilor de probatiune; Membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica; Organizatii sindicale; Patronate; Unitati de cult si Asociatii religioase; Furnizori de FPC autorizati, publici si privati; Furnizori de servicii sociale; Furnizori de servicii de ocupare acreditati, publici si privati; Intreprinderi implicate in economia sociala; Autoritati ale administratiei publice locale; Institute de cercetare; Universitati acreditate, publice si private.

Activitati eligibile cu caracter general, care nu creeaza un avantaj economic concurential unei anumite intreprinderi, nu implica obtinerea de venituri si nu intra sub incidenta ajutorului de minimis.

1. Furnizarea serviciilor de ocupare, precum informare si consiliere profesionala, asistenta, mentorat, tutorat, orientare profesionala, consiliere psihologica, consiliere psihiatrica, medierea locurilor de munca; 2. Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesionala, inclusiv dezvoltarea competentelor de utilizare TIC pentru grupurile dezavantajate; 3. Activitati de formare profesionala si de consolidare a capacitatilor, competentelor, cunostintelor si stimei de sine, dedicate persoanelor vulnerabile pentru a le ajuta sa infiinteze structuri ale economiei sociale si sa beneficieze de oportunitatile nou create; 4. Dezvoltarea si promovarea activitatilor integrate, care sa cuprinda informare, consiliere, formare, planificarea unei afaceri si asistenta in vederea initierii unei afaceri, pentru initierea si dezvoltarea de structuri economiei sociale altele decat cele care beneficiaza de subventie; etc.

Activitati eligibile care intra sub incidenta ajutorului de minimis, ale caror costuri vor fi incluse in bugetul fiecarei structuri de economie sociala.

1. Infiintarea si dezvoltarea de structuri ale economiei sociale; 2. Dezvoltarea si promovarea activitatilor integrate, care sa cuprinda informare, consiliere, formare, planificarea unei afaceri si asistenta in vederea initierii unei afaceri, pentru initierea si dezvoltarea structurilor economiei sociale care primesc subventia; etc.

Valoarea totala eligibila a proiectelor va fi cuprinsa intre: - minim - 223.015 lei (echivalentul in lei a 50.000 euro) - maxim – 2.230.145,54 lei (echivalentul in lei a 500.000 euro) pentru proiecte care se implementeaza intr-o regiune de dezvoltare. - maxim 17.841.200 lei (echivalentul in lei a 4.000.000 euro) pentru proiecte care se implementeaza in minim 2 regiuni de dezvoltare.

Variabila Apel nelansat

http

://ww

w.fs

ero

ma

nia

.ro/im

ages/d

oc2014/g

scs6.1

.pdf

Page 53: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE UNIVERSITATILOR

Pagina 6 din 8 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul

programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiaru

lui

Termen limita

Informatii suplimentare

/Website program

Norvegia, Islanda, Lichtenstein

Apel de proiecte/ actiuni in cadrul Fondului pentru Relatii Bilaterale Programul RO01 - Asistenta tehnica si Fondul Bilateral la Nivel National

Sprijinirea deplasarilor in vederea dezvoltarii relatiilor bilaterale, identificarii si vizitarii potentialilor parteneri pentru a discuta despre posibilitatile de colaborare in viitor. Sprijinirea proiectelor/actiunilor, individuale sau in parteneriat, de colaborare, schimb de experienta, transfer de cunostinte si bune practici intre beneficiari si entitati din Statele Donatoare, alte state beneficiare si Romania.

Punctul National de Contact si

alte institutii nationale care joaca

un rol important in

stabilirea/implementarea unui

anumit program inclus in

Memorandumurile de Intelegere;

Operatorii de program si

partenerii de program din cadrul

programelor finantate prin

Granturile SEE si Norvegiene

2009-2014;

Promotorii de proiect si partenerii

de proiect din cadrul proiectelor

finantate prin Granturile SEE si

Norvegiene 2009-2014;

Ambasadele statelor donatoare in

Romania si ambasadele

Romaniei in statele donatoare;

Institutii publice, autoritati publice

nationale sau internationale,

autoritati publice locale, sau

regionale;

Organizatii interguvernamentale;

Agentii guvernamentale;

Institutii de invatamant si institute

de cercetare;

Organizatii non-guvernamentale,

asociatii, fundatii, sindicate,

patronate care activeaza in sfera

ariilor prioritare.

In cadrul prezentului apel, sunt deschise doua

masuri in cadrul Fondului Bilateral la Nivel

National:

Masura I: Sprijin pentru deplasari

Masura II: Arii prioritare

Activitatile eligibile ce pot fi finantate sunt:

organizarea de conferinte si seminarii pe teme

de interes comun, cooperare tehnica si

schimb de experti, formarea pe termen scurt,

vizite de studiu, elaborarea de rapoarte si

studii, etc.

Domeniile de interes pentru care se poate

aplica sunt:

Justitie si Afaceri Interne;

Sanatate;

Cooperare Culturala;

Mediu;

Copii si tineri in situatii de risc;

Alte prioritati generale si orizontale.

Variabila 0% 31 octombrie 2014

http

://ww

w.e

eagra

nts

.ro./w

eb/g

uest/-/la

nsare

-cere

re-d

e-a

plic

atii-n

oua-p

e-fo

ndul-b

ilate

ral-

natio

nal

Page 54: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE UNIVERSITATILOR

Pagina 7 din 8 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul

programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiaru

lui

Termen limita

Informatii suplimentare

/Website program

Uniunea Europeana

ORIZONT 2020

Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare in cadrul Uniunii Europene

Intreprinzatori privati Universitati Centre de cercetare

Structura Programului Cadru Orizont 2020: Excelenta stiintifica Tehnologii viitoare si emergente Actiunile Marie Curie Infrastructuri de cercetare Consiliul European pentru Cercetare (ERC) Pozitia de lider in sectorul industrial Tehnologiile informatiei si comunicatiilor (TIC) Nanotehnologii si materiale avansate Spatiu Accesul la finantarea de risc Inovarea in IMM-uri Tehnologii generice esentiale (KET) Provocari societale Sanatate, schimbari demografice si bunastare Surse de energie sigure, ecologice si eficiente Mijloace de transport inteligente, ecologice si integrate Combaterea schimbarilor climatice, utilizarea eficienta a resurselor si a materiilor prime Societati favorabile incluziunii, inovatoare si reflexive Securitate alimentara, agricultura durabila, cercetare marina si maritima si bioeconomie Societati sigure - protejarea libertatii si securitatii Europei si cetatenilor sai Alte activitati Raspândirea excelentei si largirea participarii Stiinta cu si pentru societate

Variabila Variabila Variabil http

://ec.e

uro

pa.e

u/re

searc

h/p

artic

ipants

/porta

l/deskto

p/e

n/o

pportu

nitie

s/h

2020/m

ast

er_

calls

.htm

l

Page 55: CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE REGIUNEA …...fructiferi si arbusti, alti arbori; 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul

Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE UNIVERSITATILOR

Pagina 8 din 8 6 Iunie 2014

Finantator Program de

finantare Obiectivul

programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile

Valoarea grantului

Contributia beneficiaru

lui

Termen limita

Informatii suplimentare

/Website program

Uniunea Europeana

Apel national pentru propuneri de proiecte 2014 PROGRAMUL ERASMUS+

Imbunatatirea sansele

de angajare

aletinerilor prin

dobandirea de

competente

suplimentare apreciate

de angajatori, precum și

îmbunatatirea

competentelor

lingvistice.

Autoritati publice Companii / intreprinderi Institutii publice/private Institutii scolare Institutii universitare Organizatii nonguvernamentale

Proiecte de Mobilitate (actiunea cheie 1)

Proiecte Strategice (actiunea cheie 2)

Dialogul structurat (actiunea cheie 3) Intalniri ale tinerilor cu responsabilii politicilor de tineret

Variabila - 17 martie 2014, termen unic pentru domeniile educatie si formare profesionala

17 martie 2014, 30 aprilie 2014, 1 octombrie 2014 pentru domeniul tineret

http

://ww

w.a

npcdefp

.ro/n

outa

te.p

hp?

id=

103

http

://ww

w.e

rasm

usplu

s.ro

/uplo

ads/re

s

urs

e/fis

iere

/apel_

natio

nal_

2014.p

df

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei

Accelerarea absorbtiei fondurilor europene prin asigurarea resurselor financiare si prin garantarea imprumuturilor necesare pentru cofinantarea proiectelor.

Entitati care implementeaza proiecte finantate din instrumente structurale ale Uniunii Europene: a) unitati administrativ-teritoriale; b) institutii de invatamant superior de drept public acreditate; c) institutii de cercetare-dezvoltare de drept public acreditate; d) operatori regionali / locali de servicii de alimentare cu apa si canalizare.

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderi Mici si Mijlocii (FNGCIMM) este mandatat sa emita garantii in numele si in contul statului pentru finantatorii care acorda credite destinate implementarii proiectelor.

Finantarea garantata poate fi de maximum 15% din valoarea totala a proiectului exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiar in baza contractului de credit.

Garantiile individuale se acorda in euro sau in moneda nationala si pot acoperi maxim 80% din valoarea unui imprumut.

-

http

://ww

w.fn

gcim

m.ro

/index.p

hp?page=

infra

st

ructu

ra-d

escrie

rea

-pro

dusulu

i