Click here to load reader

Catalogue LPI 2008

  • View
    411

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of Catalogue LPI 2008

LPI CATALOGUE

GII PHP TRN GI: Chng st trc tip Chng st lan truyn H thng tip a Lp t & H tr k thut

Phn phi ti Vit Nam: H Ni: 369 T Hiu, Qun Cu Giy Tel: (84-4) 37569257 Fax: (84-4) 37569258 E-mail: [email protected] Nng: 126 Nguyn Tr Phng, Thanh Kh Tel: (84-511) 2218718 Fax: (84-511) 3647849 Email: [email protected] TP.HCM: 404 L G, KCN Tn Bnh Tel: (84-8) 38803916 Fax: (84-8) 38157077 Email: [email protected]

Ni dungA. GII THIU LPI B. CHNG ST TRC TIP 1. Kim thu st Guardian 2. Kim thu st Stormaster 3. STORMASTER & GUARDIAN 4. Ph kin khc C. H THNG TIP A 1. B hn ha nhit 2. Cc ng tip a v ph kin 3. Ha cht gim in tr t 4. Thit b ng th t 5. Hp kim tra tip a D. CHNG ST LAN TRUYN 1. Gii thiu chung 2. Chng st lan truyn theo ng ngun 3. Chng st lan truyn theo ng tn hiu E. PH LC i. Ha cht lm gim in tr t PowerFill ii. Mt h thng chng st hon chnh 16 18 14 9 6 7 8 3 4 5

A. GII THIU NH SN XUT1. GII THIU NH SN XUT LPI - Lightning Protection International l doanh nghip Australia chuyn sn xut v cung cp cc vt t thit b cho h thng chng st trc tip, chng st lan truyn, h thng tip t v cung cp cc gii php cho rt nhiu ngnh cng nghip trn ton th gii. Trong nhiu nm qua i ng nhn vin dy dn kinh nghim ca LPI v cc ng nghip ca h cng nhau cng tc phc v khch hng trn ton th gii trong nhiu loi d n m chng st l mt trong nhng lnh vc tiu biu nht. i ng nhn vin ca LPI giu kinh nghim trong vic cung cp cc gii php v chng st trc tip, chng st lan truyn v h thng ni t. LPI c nhiu kinh nghim trong vic hn ch cc ri ro, thit k h thng, o to v cp chng ch, v lp t h thng trong cc ngnh cng nghip ch cht nh:

3. KHCH HNG CA LPI

Vin thng v truyn thng Cng nghip ho du, kh t v gas Cc to nh cao tng, khch sn v cc kiu kin trc Trung tm th thao, sn golf, ng ua v sn vn ng Hng khng dn dng v qun s Cc hm m than, m vng, m qung, niken, ng, bxit... Thit b phc v cng nghip Quc phng: thng tin lin lc, gim st an ninh, ct tr v kh Phn phi v pht in H thng giao thng, ng st Cc im sinh thi, lng tm

Australia Bahrain Bangladesh Cambodia China Denmark England Finland Germany Hong Kong India Indonesia Italia Japan Kuwait Laos Malaysia Maldives Mauritius New Zealand Philippines Saudi Arabia Singapore South Korea Sri Lanka Taiwan Thailand UAE USA Vietnam v cc QG khc

2. CC SN PHM CA LPI Lightning Protection International cung cp mt lot cc sn phm v dch v a dng, c coi nh mt trong nhng gii php ton din i vi cc vn v st. Nhng sn phm ny bao gm thit b cho h thng chng st trc tip, chng st lan truyn v h thng ni t. Cc sn phm ca LPI c th chia lm 3 loi

Kim thu st v cc ph kin Cc sn phm chng st v lan truyn trn ng ngun, d liu, cho mng vin thng v cho ng dy tn hiu Cc tip t v cc ph kin bao gm ho cht lm gim in tr t, hn ho nhit

CNG TY TNHH K THUT & DCH V SATATEC H Ni: (04) 37569257 - Nng: (0511) 2218718 - TPHCM: (08) 38803916

Trang 3 / 18

B. CHNG ST TRC TIP - KIM GUARDIAN1. KIM THU ST GUARDIAN 1.1. Gii thiu Kim thu st Guardian CAT ca LPI l thit b ch ng phng in sm c kim sot (Cng ngh CONTROLLED ADVANCE TRIGERING). Chng thu st v dn xung t mt cch an ton nh h thng dy thot st v h thng tip t chng st c in tr thp. Kim thu st GUARDIAN c thit k to ra mt lung in tch (khng kh c ion ho) vo ng thi im nhng tia tin o ca st tip cn khu vc cn bo v do c thu dng st v tiu tn nng lng st mt cch c kim sot. Kim thu st Guarrdian chia lm 3 loi: CAT I-G; CAT II-G; CAT III-G(*) 1.2. Bng bn knh bo v ca GuardianChiu cao cng trnh + Chiu cao ct (5m tiu chun)CAT I

Cp 1 Cp cao nhtCAT II CAT III

Cp 2 Cp bo v caoCAT I CAT II CAT III CAT I

Cp 3 Tiu chunCAT II CAT III

10 20 30 50 80 100 120 150

38 46 52

44 54 62 75 75 75 75 75

54 66 75 92 92 92 92 92

52 63 73

60 73 84 102 115 115 115 115

72 89 118 124 124 124 124 124

69 74 77

80 99 113 128 128 128 128 128

88 109 120 134 134 134 134 134

1.3. Ti sao nn s dng kim Guardian 1. c thit k trn c s nhng nghin cu cng ngh mi nht (Latest Technology) tun theo tiu chun: NZS/AS 1768-1991. 2. i vi hu ht cc ng dng th h thng chng st Guardian gm c mt kim thu st n CAT c kh nng bo v din tch rng, dy cp thot st chng nhiu HVSC i vi nhng cng trnh nhy cm hoc nhng cng trnh chun mc v mt h thng tip t c khng tr thp. 3. H thng kim thu st ca LPI c lp t ph hp vi cc tiu chun v chng st. 4. H thng kim Guardian ca LPI d lp t v khng cn bo tr. 5. H thng kim Guardian l mt gii php rt tinh t trong vic lp t h thng chng st nhng an ton li cao.

CNG TY TNHH K THUT & DCH V SATATEC H Ni: (04) 37569257 - Nng: (0511) 2218718 - TPHCM: (08) 38803916

Trang 4 / 18

B. CHNG ST TRC TIP - KIM STORMASTER2. KIM THU ST PHNG IN SM STORMASTER 2.1 Gii thiu Kim thu st Stormaster ESE ca LPI l mt h thng chng st trc tip an ton v hiu qu cho cc thit b ca bn. Kim thu st Stormaster ESE ca LPI thu nng lng st ti mt im thch hp. St c truyn xung t qua cp thot st. Khi st c truyn xung t, nng lng st c gii phng mt cch an ton m khng gy nguy him cho con ngi v thit b. 2.2. Phn loi

Stormaster-ESE-15 Stormaster-ESE-30 Stormaster-ESE-50 Stormaster-ESE-60( )

& & & &

Stormaster-ESE-15-GI Stormaster-ESE-30-GI Stormaster-ESE-50-GI Stormaster-ESE-60-GI

* GI Model For direct mounting to 2 inch GI Pipe

2.3 Cng thc tnh bn knh bo v kim Stormaster Bn knh bo v (Rp) ca kim thu st phng in sm Stormaster c tnh theo cng thc p dng tiu chun ca Php NF C17-102 (thng 07/1995).

Nhng thng s quan trng nh hng n Rp DT xut hin trong qu trnh kim tra Stormaster ESE- 50=DT (s) 50 Stormaster ESE- 60=DT (s) 60 h = cao (m) kim thu st Stormaster trn phm vi bo v D (m) ph thuc vo mc chn bo v, mc bo v c tnh theo phn B trong tiu chun NF C17-102. D= 20m cho mc bo v 1 (cp bo v cao nht) D= 45m cho mc bo v 2 (cp bo v cao) D= 60m cho mc bo v 3 (cp bo v tiu chun)

2.4. u im ca kim STORMASTER

D dng lp t v khng yu cu cng tc bo dng c bit H thng s dng kim thu st STORMASTER ca LPI l gii php hiu qu. Kim thu st Stormaster c th nghim y v t tiu chun NF C 17-102 (French National Standard) ca Php

CNG TY TNHH K THUT & DCH V SATATEC H Ni: (04) 37569257 - Nng: (0511) 2218718 - TPHCM: (08) 38803916

Trang 5 / 18

B. CHNG ST TRC TIP - KIM STORMASTER2.5. Bng bn knh bo v ca STORMASTERBN KNH BO V (M) (RP) H = cao ca kim Stormaster trn 2 4 5 6 10 vng c bo v (m) Cp 1 Cp cao nht Stormaster 15 Stormaster 30 Stormaster 50 Stormaster 60 Cp 2 Cp bo v cao Stormaster 15 Stormaster 30 Stormaster 50 Stormaster 60 Cp 3 Cp tiu chun Stormaster 15 Stormaster 30 Stormaster 50 Stormaster 60 20 28 38 44 41 57 76 87 51 71 95 107 52 72 96 107 56 75 98 109 60 77 100 111 63 81 102 113 73 89 110 120 75 90 110 120 18 25 35 40 36 50 69 78 45 63 86 97 46 64 87 97 49 66 88 99 52 68 90 101 55 71 92 102 60 75 95 105 60 75 95 105 13 19 28 32 25 28 55 64 32 48 68 79 32 48 69 79 33 49 69 79 34 50 70 80 35 50 70 80 35 50 70 80 35 50 70 80

15

20

45

60

3. STORMASTER & GUARDIAN GUARDIAN STORMASTER

Kim thu st phng in sm Theo tiu chun ca c: NZS/AS 1768-1991, cng ngh mi nht Bn knh bo v ln nht: Rmax=134m (tnh theo cp bo v tiu chun) Bn knh bo v ca kim ph thuc vo chiu cao t mi kim n chn cng trnh cn bo v. Nh vy, kim Guardian c th tn dng chiu cao cng trnh Bn knh bo v c tnh trc bi phn mm tnh ton ca LPI

Kim thu st phng in sm Theo tiu chun ca Php NF C 17-102 Bn knh bo v ln nht Rmax=102m(tnh theo cp bo v tiu chun)

Bn knh bo v ca kim ph thuc chiu caot mi kim n cng trnh cn bo v

Cc tnh bn knh bo v da theo cng thcsn c

CNG TY TNHH K THUT & DCH V SATATEC H Ni: (04) 37569257 - Nng: (0511) 2218718 - TPHCM: (08) 38803916

Trang 6 / 18

B. CHNG ST TRC TIP - PH KIN4.1. CT Vi kim thu st Guardian v Stormaster tiu chun, chng c s dng gn trn ct thy tinh cch in FRP (Fiber Reinforced Polyester) gip tch bit h thng chng st khi kt cu ca ta nh. Vi kim thu st c thm m GI, kim c gn trc tip vi ct bng thp trng km v s dng ct nh mt phn ca cp thot st. 4.2. CP THOT ST HVSC (High Voltage Shielded Cable) Cp thot st HVSC l loi cp ng tm c tr khng thp, c bit c hiu qu cao khi c s dng nhng cng trnh c mt ngi cao hoc nhng ni c cc thit b in t nhy cm, c cht lng d bay hi v mt s ng dng khc. S dng cp thot st HVSC em li nhng li ch:

Gim thiu ri ro do st nh tt ngang Linh hot trong vic b tr ng i ca cp thot st Mt dy tip t n l Khng cn lin kt vi kt cu Hu ht nng lng c gi li D dng ni di Gim hin tng cm ng i vi cc thit b in t nhy cm bn cnh Gim 25-30 ln s gia tng in p khi dn st xung t so vi cc dydn khc nh bng ng hoc cp ng bnh thng. Thng s k thut cp thot st HVSC v Cp ng tiu chn M70 Thng s k thut Cp HVSC 50 mm2 34/1.38 mm 0.387 /km 0.448 /km 1890 M km 7.15 kA Cp ng M70 70 mm2 34/1.38 mm n/a n/a n/a n/a

Tit din cho S lng/ ng knh mi si in tr mt chiu ca dy dn in tr mt chiu ca lp bc dy dn in tr cch in Dng ngn mch c th chu c/1s

4.3. B M ST LSR (Lightning strike recorder) LPI pht trin thit b m st. Thit b ny c thit k d dng treo vo cp thot st v m s ln st nh m h thng Guardian ch ng thu c. LSR c nhy dng in t 1500A ti ti a l 220kA, xung in 8/20s v hot ng bng cch m dng in nh vng cm ng. Thit b m st ny hin th 6 s v c bo v bng lp policacbonat t cp IP67. Bn thn LSR hot ng khng cn s dng pin hay mt loi ngun in bn ngoi no khc. 4.4. THIT B CNH BO ST H thng cnh bo st ca LPI c thit k cnh bo sm vng c bo. H thng cnh bo st ca LPI chung khi c st nh v tt c nhn vin c th ch ng phng v trnh nhng nguy him do st nh.CNG TY TNHH K THUT & DCH V SATATEC H Ni: (04) 37569257 - Nng: (0511) 2218718 - TPHCM: (08) 38803916 Trang 7 / 18

C - H THNG TIP A1. CC NG BNG NG TIP A LPI cung cp cc sn phm tip a v cc ph kin cho gii php chng st ton din trn gi. B sn phm LPI bao gm cc tip a bng thp bc ng, kp, bng ng. 2. B HN HA NHIT EXOWELD S dng phng php hn ha nhit EXOWELD l cch an ton v hiu qu to ra s lin kt bn vng gia cc u ni dy dn. Lin kt vnh

Search related