of 34/34
______________________________________________________________________________________________________ Materiale pentru reţele electrice de joasă tensiune / Materials for low voltage networks pag.1 REŢELE ELECTRICE DE JOASÃ TENSIUNE LOW VOLTAGE NETWORKS CUPRINS / CONTENT PRODUS PRODUCT Cod Code Pagina Page Cleme derivaţ ie cu dinţ i pentru branşamente Insulation piercing connectors CDD 45 CDD 45 c CDD 45/CN CDD 90 c 2, 3 Accesorii pentru branşamente Branching accessories CUIBM, CS, GE, BF 3, 4 Cleme şi armături pentru LEA jt cu conductoare torsadate Accesories for low voltage overhead lines ASA 300 ASC 660 CIRT 750 CICAL F CALEM CDD 160 CLEALE 5, 6, 7 Armături metalice pentru linii electrice aeriene de joasă tensiune Fixing hardware for pole and wall mount BSV, BSC, TS BTVa, BTVb BTC, TP, IR, P,TT, TT1 8 Papuci şi mufe din aluminiu Aluminium lugs and connectors PHA, MHA 9 Distanţor interfazic pentru lea-jt Interphase spacer for low voltage overhead lines DI-Un-d-n 10 Accesorii pentru fibra optică Accesories for optic fiber ASA 100 RSC 54/13 11 Descărcătoare de joasă tensiune cu accesorii montaj Low voltage arrestors DELIN – U/I 12 Dispozitive de legare la pământ şi în scurcircuit Grounding and short-circuit devices DPS-Fn DPS-FF, FN, FIL 13 Firide de branşament Branching boxes FB1 14, 15 Blocuri monofazate cu protecţ ie şi măsur ă Monophase meter boxes BMPM 16, 17, 18 Blocuri trifazate cu protecţ ie şi măsur ă Three-phase meter boxes BTPM 19, 20, 21, 22, 23 Dulapuri de distribuţ ie Distribution box E [X] [Y] 24, 25 Firide de distribuţ ie şi contorizare Multiple consumers meter boxes FDCP 26, 27 Cutii de distribuţ ie Boxes for MV / LV substations CD [X] [Y] 28,29 Puncte de aprindere Supplying boxes for the public lighting PTCA-M(T) 30, 31 Cutii de joncţ iune şi secţ ionare Junction boxes CJ-t(m), CS- t(m) 32 Tablouri electrice de distribuţ ie Electrical distribution panels 33 Aparate electrice de joasă tensiune Low voltage aparata 34

Catalog retele JOASÃ TENSIUNE

  • View
    122

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of Catalog retele JOASÃ TENSIUNE

REELE ELECTRICE DE JOAS TENSIUNE LOW VOLTAGE NETWORKSCUPRINS / CONTENTPRODUS PRODUCT Cleme deriva ie cu din i pentru bran amente Insulation piercing connectors Cod Code Pagina Page 2, 3 3, 4

CDD 45 CDD 45 c CDD 45/CN CDD 90 c CUIBM, Accesorii pentru bran amente CS, GE, BF Branching accessories ASA 300 ASC 660 CIRT 750 Cleme i arm turi pentru LEA jt cu conductoare torsadate CICAL F Accesories for low voltage overhead lines CALEM CDD 160 CLEALE BSV, BSC, TS Arm turi metalice pentru linii electrice aeriene de joas tensiune BTVa, BTVb Fixing hardware for pole and wall mount BTC, TP, IR, P,TT, TT1

5, 6, 7

8

Papuci i mufe din aluminiu Aluminium lugs and connectors Distanor interfazic pentru lea-jt Interphase spacer for low voltage overhead lines Accesorii pentru fibra optic Accesories for optic fiber Descrctoare de joas tensiune cu accesorii montaj Low voltage arrestors Dispozitive de legare la p mnt i n scurcircuit Grounding and short-circuit devices Firide de bran ament Branching boxes Blocuri monofazate cu protec ie i m sur Monophase meter boxes Blocuri trifazate cu protec ie i m sur Three-phase meter boxes Dulapuri de distribu ie Distribution box Firide de distribu ie i contorizare Multiple consumers meter boxes Cutii de distribu ie Boxes for MV / LV substations Puncte de aprindere Supplying boxes for the public lighting Cutii de jonc iune i sec ionare Junction boxes Tablouri electrice de distribu ie Electrical distribution panels Aparate electrice de joas tensiune Low voltage aparata

PHA, MHA DI-Un-d-n ASA 100 RSC 54/13 DELIN U/I DPS-Fn DPS-FF, FN, FIL FB1 BMPM BTPM E [X] [Y] FDCP CD [X] [Y] PTCA-M(T) CJ-t(m), CSt(m)

9 10 11 12 13 14, 15 16, 17, 18 19, 20, 21, 22, 23 24, 25 26, 27 28,29 30, 31 32 33 34

______________________________________________________________________________________________________ Materiale pentru reele electrice de joas tensiune / Materials for low voltage networks pag.1

CLEME I ACCESORII PENTRU BRANAMENTE CLAMPS AND ACCESSORIESCDD 45 Clem derivaie cu dini pentru conductoare torsadate sau coaxiale din aluminiu /Insulation piercing connector for aluminium bundled or coaxial cables SIMBOLIZARE / SYMBOLCDD 45 - Clem de Derivaie cu Dini - curent nominal / rated current 45 A

CARACTERISTICI TEHNICE / TECHNICAL DATACurent nominal / Rated current (A) 45 Seciune conductor principal Main conductor size (mm2) 3595 Al izolat; 50/8 Al-Ol izolat 3570 insulated Al; 50/8 insulated Al-Ol Seciune conductor derivat Branch conductor size 2 (mm ) 1025 Al izolat 1025 insulated Al Greutate Weight (kg) 0,090 Ambalare (buc/cutie) Packing (pcs/box) 50

CDD 45 c Clem derivaie cu dini pentru conductoare coaxiale de Cu /Insulation piercing connector for copper coaxial cablesSIMBOLIZARE / SYMBOLCDD 45 c - Clem de Derivaie cu Dini - curent nominal / rated current 45 A - branament cu cablu coaxial din cupru / copper coaxial cable

CARACTERISTICI TEHNICE / TECHNICAL DATACurent nominal / Rated current (A) 45 Seciune conductor principal Main conductor size 2 (mm ) 3595 Al izolat; 50/8 Al-Ol izolat 3570 insulated Al; 50/8 insulated Al-Ol Seciune conductor derivat Branch conductor size 2 (mm ) 616 Cu izolat 616 insulated Cu Greutate Weight (kg) 0,100 Ambalare (buc/cutie) Packing (pcs/box) 50

CDD 45/CN Clem derivaie cu dini pentru conductoare coaxiale de Cu din reele cu

conductoare neizolate / Connection clamp for copper coaxial cable from uninsulated conductors

SIMBOLIZARE / SYMBOLCDD 45 CN - Clem de Derivaie cu Dini - curent nominal / rated current 45 A - reea din Conductoare Neizolate / uninsulated conductors

CARACTERISTICI TEHNICE / TECHNICAL DATACurent nominal Rated current (A) 45 Seciune conductor principal Main conductor size 2 (mm ) 2570 Al neizolat 2570 uninsulated Al Seciune conductor derivat Branch conductor size 2 (mm ) 616 Cu izolat 616 insulated Cu Greutate Weight (kg) 0,100 Ambalare (buc/cutie) Packing (pcs/box) 50

Not: Pentru branamentele cu conductoare torsadate sau cablu coaxial de Al din reele cu conductoare neizolate, v recomandm cleme CLEALE 16-95/1. Conductorul de branament de 10 mm2 se introduce ndoit (dublat) n clem.______________________________________________________________________________________________________ Materiale pentru reele electrice de joas tensiune / Materials for low voltage networks pag.2

CDD 15 IL Clem derivaie cu dini pentru iluminatul public Insulation piercing connector for lamp connection SIMBOL / SYMBOL CDD - Clem de Derivaie cu Dini / insulation piercing connector 15 - curent nominal / rated current 15 A IL - ILuminat / lamp connection CARACTERISTICI TEHNICE / TECHNICAL DATA Curent nominal Rated current (A) 15 Seciune conductor principal Main conductor size 2 (mm ) 1695 Al izolat / insulated Al; 50/8 Al-Ol izolat / insulated Al-Ol Seciune conductor derivat Branch conductor size 2 (mm ) Greutate Weight (kg) Ambalare (buc/cutie ) Packing (pcs/box) 50

2,56 Cu izolat rigid sau flexibil 0,100 2,56 rigid or flexible insulated Cu 46 Al izolat / insulated Al CDD 90 c Clem derivaie cu dini pentru branamente de putere (max. 90 A) Insulation piercing connector up to 90 A

SIMBOL / SYMBOL CDD - Clem de Derivaie cu Dini / insulation piercing connector 90 - curent nominal / rated current 90 A c - conductor coaxial de cupru / copper coaxial cable CARACTERISTICI TEHNICE / TECHNICAL DATA Curent nominal Rated current (A) 90 Seciune conductor principal Main conductor size (mm2) 3595 Al izolat / insulated Al 50/8 Al-Ol izolat / insulated Al-Ol Seciune conductor derivat Branch conductor size (mm2) 1625 Cu izolat 1625 insulated Cu Greutate Weight (kg) 0,110 Ambalare (buc/cutie) Packing (pcs/box) 50

CDD 90 IL Clem derivaie cu dini pentru conductoare de iluminat din reele torsadate Insulation piercing connector for lamp connection SIMBOL / SYMBOL CDD - Clem de Derivaie cu Dini / insulation piercing connector 90 - curent nominal / rated current 90 A IL - conductor principal de seciune mic (ILuminat) / small size conductors CARACTERISTICI TEHNICE / TECHNICAL DATA Curent nominal Rated current (A) 90 Seciune conductor principal Main conductor size (mm2) 1625 Al izolat 1625 insulated Al; Seciune conductor derivat Branch conductor size (mm2) 1625 Al izolat / insulated Al 1016 Cu izolat / insulated Cu Greutate Weight (kg) 0,110 Ambalare (buc/cutie) Packing (pcs/box) 50

CUIBM Clem universal ntindere branament monofazat / Universal dead end clamp for bundled or coaxial conductors SIMBOL / SYMBOL CUIBM Clem Universal Intindere Branament Monofazat * CARACTERISTICI TEHNICE / TECHNICAL DATA Ca urmare a posibilitii inversrii penelor, CUIBM realizeaz ntinderea branamentelor monofazate cu: TYIR 2x10 Al; TYIR 10+16 Al; TYIR 2x16 Al; TYIR 16+25 Al sau cablu coaxial de cupru (cod CCBYY sau CYECY) sau aluminiu (cod ACYCY) cu seciunea: 6/6; 10/10; 16/16; 25/25 mm. As a result of the posibility to change the jaws, CUIBM can be used for: bundled cables: 2x10 Al; 10+16 Al; 2x16 Al; 16+25 Al or copper or aluminium coaxial cable: 6/6; 10/10; 16/16; 25/25 mm2. greutate / weight: 0,090 kg ambalare: 40 buc/cutie / packing: 40 pcs/box.*) Pentru ntinderea branamentelor trifazate se folosesc dou cleme CUIBM.

______________________________________________________________________________________________________ Materiale pentru reele electrice de joas tensiune / Materials for low voltage networks pag.3

CBD 50/8 Colier de branament n deschidere / Branching assemblySIMBOLIZARE / SYMBOL14

CBD 50/8

- Colier de Branament n Deschidere - pentru conductoare purttoare de nul 50/8 Al-Ol for neutral messenger cable: 50/8 Al-Ol

Este utilizat pentru prinderea clemei universale de ntindere branament CUIBM de conductorul de nul purttor, n situaiile n care este necesar racordarea branamentului din deschidere. It is used for the holding between the universal dead-end clamp (CUIBM) from the neutral messenger cable between the poles.7

CS 1 ,2 Capac tender / Pipe closerSIMBOLIZARE / SYMBOLCS - Capac Stender

GE 1 ,2 Guler etanare / Water proof collar

SIMBOLIZARE / SYMBOLGE - Guler Etanare

1 sau 2 - diametrul evii de protecie din oel (1 sau 2) the diameter of the protective steel pipe (1 or 2)

1 sau 2 - diametrul evii de protecie din oel (1 sau 2) the diameter of the protective steel pipe (1 or 2)

CARACTERISTICI TEHNICE / TECHNICAL DATADimensiuni Cod Dimensions Code (mm) D d CS 1 86 39 CS 2 94 52 Greutate Cod h 65 65 Weight (Kg) 0.050 0.055 Code Dimensiuni Dimensions (mm) D d1 d2 Greutate Weight (Kg) 0.070 0.070

h

GE 124 72 1 GE 2 124 72

45 110 59 110

BF Brar fascicul / Cable fascicle stripeCARACTERISTICI TEHNICE / TECHNICAL DATAAdaptat tuturor configura iilor de fascicule de conductoare torsadate / Is suitable for any kind of bundled cable fascicle Realizat din material plastic rezistent la intemperii / Make up: resistant plastic Lungime util / Useful length : 155 mm

Greutate / Weight: 0,005 kg

______________________________________________________________________________________________________ Materiale pentru reele electrice de joas tensiune / Materials for low voltage networks pag.4

CLEME I ARMTURI PENTRU LINII ELECTRICE AERIENE DE JOAS TENSIUNE CU CONDUCTOARE TORSADATE ACCESSORIES FOR optic fiber ASA 300 SIMBOLIZARE / SYMBOL ASA 300 - Armtur de Susinere n Aliniament; - efortul de rupere 300 daN; - ultimate strength 300 daN

Armtur de susinere n aliniament / Suspension clamp

CARACTERISTICI TEHNICE / TECHNICAL DATAEfort nominal / Rated strength (daN) 150 Seciunea maxim a fasciculului de conductoare / Maximum size of the bundled cable (mm2) 3x95 + 2x16 Al izolat / insulated Al 50/8 Al-Ol izolat / insulated Al-Ol Greutate/ Weight (kg) 0,120 Ambalare (buc/cutie) / Packing (pcs/box) 50

ASC 660

Armtur de susinere n col / Corner suspension clamp

SIMBOLIZARE / SYMBOL ASC 660 - Armtur de Susinere n Col; - efortul de rupere 660 daN / - ultimate strength 660 daN;

CARACTERISTICI TEHNICE /TECHNICAL DATAEfort nominal / Rated strength (daN) 330 Seciunea maxim a fasciculului de conductoare / Maximum size of the bundled cable (mm ) 3x95 + 2x16 Al izolat / insulated Al 50/8 Al-Ol izolat / insulated Al-Ol2

Greutate/ Weight (kg) 0,130

Ambalare (buc/cutie) / Packing (pcs/box) 50

CIRT 750 Clem ntindere reea torsadat / Dead-end tension clampSIMBOLIZARE / SYMBOL CIRT - Clem ntindere Reea Torsadat 750 - efortul nominal 750 daN / rated strength 750 daN CARACTERISTICI TEHNICE / TECHNICAL DATAEfort nominal / Rated strength (daN) Seciunea conductorului de nul purttor / Messenger neutral conductor size 2 (mm ) Greutate / Weight (kg) Ambalare (buc/cutie) / Packing (pcs/box)

______________________________________________________________________________________________________ Materiale pentru reele electrice de joas tensiune / Materials for low voltage networks pag.5

750

50/8 Al-Ol izolat / insulated Al-Ol

0,250

20

CICAL F Clem de nndire conductoare de aluminiu torsadate Insulated aluminium cable spliceSIMBOLIZARE / SYMBOL C Clem I - nndire CAL - Conductor din ALuminiu torsadat F - pentru conductoare de Faz i iluminat CARACTERISTICI TEHNICE / TECHNICAL DATA asigur nndirea a dou conductoare de aceeai seciune/ reface nivelul de izolaie al conductorului.

Tip clem / CICAL F 16 Clamp type Seciuni conductor/ Conductor size Ambalare / Packing 16/16 mm2

CICAL F 25

CICAL F 35

CICAL F 50

CICAL F 70

CICAL F 95

25/25 mm

2

35/35 mm

2

35/50 mm

2

70/70 mm

2

95/95 mm

2

6 buc/pachet pcs/packet

6 buc/pachet pcs/ packet

6 buc/pachet pcs/ packet

6 buc/pachet pcs/ packet

6 buc/pachet pcs/ packet

6 buc/pachet pcs/ packet

CALEM Clem automat de legtur electric i mecanic / Automatic splicesSIMBOLIZARE / SYMBOL CALEM Clema Automat de Legtur Electric i Mecanic GL - nnnn - codul tipului constructiv / code xx Al (OL-Al) - tipul conductorului / conductor type CARACTERISTICI TEHNICE / TECHNICAL DATA asigur joncionarea automat (fr pres de sertizare) a conductoarelor din Aluminiu i Oel-Aluminiu de seciuni egale; performanele electrice i mecanice ale jonciunii sunt egale sau superioare conductoarelor joncionate; recomandat pentru remedierea incidentelor i avariilor.Tip constructiv / Clamp type GL 114A 25Al GL 116A 35Al GL 117A 50Al GL 118A 70Al GL 406 50(OL-Al) Seciune conductor Tip conductor Conductor size ( mm2 ) Conductor type CONDUCTOARE J.T. / Low voltage conductors Al 25 Al 35 Al 50 Al 70 OL Al 50/8 A ( mm ) 19 19 23 25 31 B ( mm ) 127 149 155 187 400

______________________________________________________________________________________________________ Materiale pentru reele electrice de joas tensiune / Materials for low voltage networks pag.6

CDD 160 Clem derivaie cu dini pentru derivaie linie-linie Insulation piercing connector for line line connection (up to 160A)SIMBOLIZARE / SYMBOL CDD 160 - Clem de Derivaie cu Dini; - curent nominal 160 A / rated current 160 A

CARACTERISTICI TEHNICE / TECHNICAL DATACurent nominal Rated current (A) 160 Greutate Weight (kg) 0,190 Ambalare (buc/cutie)

Seciunea conductorului principal Main conductor size (mm ) 35 95 Al izolat / insulated Al 50/8 Al-Ol izolat / insulated Al-O2

Seciunea conductorului derivat Branch conductor size (mm ) 25 70 Al izolat / insulated Al 50/8 Al-Ol izolat / insulated Al-O2

Packing pcs/box 30

CLEALE 16-95/n Clem de legtur electric pentru conductoare cu seciuni egale sau inegale din Al sau Ol-Al Electrical connection clamp for the same or different size Al or Ol-Al conductors SIMBOLIZARE / SYMBOL CLEALE - Clem de Legtur Electric de ALuminiu tip EXIMPROD 16 - 95 - gam de seciuni conductor / conductor size range (mm2) n - numrul de uruburi / number of bolts ; n = 1, 2 ,3 CARACTERISTICI TEHNICE / TECHNICAL DATAGam seciuni conductor / n Conductor size range 1 2 3 orice combinaie ntre any combination between 2 16 95 mm Greutate / Weight (kg) 0,150 0,250 0,350 Ambalare (buc/cutie) Packing (pcs/box) 50 50 50

CLEALE 50-70 Clem de legtur electric conductoare cu seciuni egale din Al sau Ol-Al

Electrical connection clampSIMBOLIZARE / SYMBOL CLEALE - Clem de Legtur Electric de ALuminiu tip EXIMPROD 35; 50-70 - gam de seciuni conductor (mm2) conductor size range (mm2) CARACTERISTICI TEHNICE / TECHNICAL DATAGam seciuni conductor Conductor size range (mm2) Greutate / Weight (kg) Ambalare (buc/cutie)

Packing pcs/ box 50 sau / or 70 0,270 50 95 sau / or 120 0,370 50 ______________________________________________________________________________________________________ Materiale pentru reele electrice de joas tensiune / Materials for low voltage networks pag.7

ARMATURI METALICE PENTRU LINII ELECTRICE AERIENE DE JOASA TENSIUNE FIXING MATERIALS FOR POLE AND WALL MOUNT TIPURI DE ARMTURI / TYPES OF ACCESSORIESDomeniu de utilizare / Field Denumire / Denomination Simbolizare /Symbol BSV BSC TS BTVa, BTVb BTC TP IR TT , TT 1

Brar de susinere pentru stlpi vibrai / Suspension assembly for square pole Susinerea conductoarelor torsadate / Brar de susinere pentru stlpi centrifugai / Bundled cable suspension Suspension assembly for round pole Tij de susinere / Suspension hooks Brar de ntindere pentru stlpi vibrai / Tension assembly for square pole Brar de ntindere pentru stlpi centrifugai / ntinderea conductoarelor torsadate / Tension assembly for round pole Bundled cable tension Tij de prelungire / Extension hooks ntinztor reea / Deadend hooks Tij de ntindere / Tension hooks

Brar susinere / Suspension assembly - BSV

Brar ntindere / Tension assembly - BTC

Tij susinere / Suspension hooks - TS

Tij de prelungire / Extension hooks - TP

ntinztor reea / Dead-end hooks IR 750

Tij ntindere / Tension assembly - TT

CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE / GENERAL TECHNICAL DATASarcina de exploatare de durat / Long time operating load Sarcina minim de rupere / Minimum ultimate load Acoperire de protecie anticoroziv Anticorrosiv protection covering Reperele componente, mai puin organele de asamblare / Component pieces, assembly parts less Armturi de susinere / Armturi de ntindere/ Suspension assemblies Tension assemblies 300 daN 750 daN 600 daN 1500 daN zincare termic grosime minim de strat 65 m / thermal zinc-coating minimum layer tickness 65 m zincare electro-chimic grosime de strat 12 - 15 m electrochemical zinc-coating layer tickness: 12 - 15 m

Organe de asamblare / Assembly parts

______________________________________________________________________________________________________ Materiale pentru reele electrice de joas tensiune / Materials for low voltage networks pag.8

ACCESORII PENTRU REELE ELECTRICE DE JOAS TENSIUNE ACCESSORIES FOR LOW VOLTAGE NETWORKS PHA Sm/Su - m Papuci din aluminiu / Aluminium lugsSIMBOLIZARE / SYMBOL P Papuc H - sertizare (presare) Hexagonal A - Aluminiu / Aluminium 2 Sm - Seciunea conductorului din aluminiu multifilar [mm ] 2 Al bunched conductor size [mm ] Su - Seciunea conductorului din aluminiu unifilar - n mm2 (nu se marcheaz pe papuc); 2 Al single conductor size [mm ]; m - diametrul gurii de prindere n instalaia electric / diameter [mm] Dac nu se specific n comand o alt valoare pentru m (diametrul gurii de prindere n instalaia electric), aceasta este conform tabel. CRIMPING AREA CARACTERISTICI TEHNICE / TECHNICAL DATA rezist la aceiai for de traciune cu a conductoarelor joncionate ;

asigur o conductan electric egal sau superioar cu aconductoarelor joncionate. Tip papuc seciune / Lug type PHA Sm/Su L ( mm ) D ( mm ) D ( mm) A ( mm ) m ( mm) Nr. presri / No. of crimpings Ambalare / Packing PHA 25/35 69 12 7 35 6,5 4 6 buc 6 pcs PHA 35/50 70 14 8 35 8,5 4 6 buc 6 pcs PHA 50/70 79 16 10 40 11 4 6 buc 6 pcs PHA 70/95 89 18 11 50 11 4 6 buc 6 pcs PHA 95/120 98 22 13 50 13,5 5 6 buc 6 pcs PHA 120/150 111 22 15 60 13,5 5 6 buc 6 pcs PHA 150 121 25 16 70 13,5 5 3 buc 3 pcs PHA 185 140 28 18 75 13,5 5 3 buc 3 pcs PHA 240 152 32 21 85 13,5 6 3 buc 3 pcs

16/25 68 10 6 35 5,5 4 6 buc 6 pcs

MHA Sm/Su - Mufe din aluminiu / Aluminium connectorSIMBOLIZARE / SYMBOL M Mufa H sertizare (presare) Hexagonal A Aluminiu / Aluminium Sm Seciunea conductorului 2 din aluminiu multifilar [mm ] Al bunched conductor size [mm2] Su - Seciunea conductorului din aluminiu unifilar - n mm2 (nu se marcheaz pe mufa); 2 Al single conductor size [mm ]; CARACTERISTICI TEHNICE / TECHNICAL DATA Tip muf / MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA Connector type 16/25 25/35 35/50 50/70 70/95 95/120 120/150 150 Sm/Su L ( mm ) 110 110 110 110 110 110 135 135 D ( mm ) 10 12 14 16 18 22 22 25 d ( mm) 6 7 8 10 11 13 15 16 a ( mm ) 53 53 53 53 53 53 65 65 Nr. Presri 4+4 4+4 4+4 4+4 4+4 5+5 5+5 5+5 No. of crimpings 6 buc 6 buc 6 buc 6 buc 6 buc 6 buc 6 buc 3 buc Ambalare / Packing 6 pcs 6 pcs 6 pcs 6 pcs 6 pcs 6 pcs 6 pcs 3 pcs Unde: L lungimea mufei ; D diametrul exterior ; d diametrul interior ; a adncimea introducere a conductorului.

MHA 185 135 28 18 65 5+5

MHA 240 160 32 21 78 6+6

3 buc 3 buc 3 pcs 3 pcs interioar de

______________________________________________________________________________________________________ Materiale pentru reele electrice de joas tensiune / Materials for low voltage networks pag.9

DISTANOR INTERFAZIC PENTRU LEA-JT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE INTERPHASE SPACER FOR LOW VOLTAGE OVERHEAD LINESDistanorul interfazic mpiedic atingerea conductoarelor liniilor electrice aeriene cu conductoare neizolate. Acest fenomen apare frecvent n condiii de vnt puternic i se datoreaz neasigurrii unei distane corespunztoare ntre conductoare (distane ntre stlpi mai mari dect cele rezultate din calcul, mrirea sgeii conductoarelor ca urmare a alungirii acestora etc.).

DESTINAIE / FIELD

SIMBOLIZARE / SYMBOLDI Un d n /o(v) , unde: DI distanor interfazic Un tensiunea nominal a LEA d distana dintre conductoare (uzual 400 mm) n numr conductoare o (v) - montaj orizontal (vertical)

COMPONENA / COMPONENTS tub fibr de sticl rezistent la radiaia U.V. inele de prindere din oel inoxidabil, fixate pe tub cu piulie i aibe; 2 dopuri de cauciuc prevzute la capetele tubului; eticheta de produs.

MONTARE / MOUNTINGMontarea distanorului interfazic se face dup ce linia a fost scoas de sub tensiune. Ochiurile de prindere se slbesc, de la sol, prin deurubarea piulielor pn aproape de captul filetului. Dup trecerea fiecrui conductor prin ochiurile de prindere, operatorul fixeaz distanorul pe conductoarele de faz i nul prin strngerea piulielor ochiurilor pn la captul filetului. Dup strngerea piulielor, peste ambele capete ale tubului se trece o funie cu ajutorul creia, de la sol, distanorul poate fi deplasat pe linie n poziia dorit. Dac este posibil, distanorul se monteaz direct n deschidere, din nacela utilajului.

Durata estimat pentru montarea distanorului pe linie este de cca 3 minute. CARACTERISTICI TEHNICE / TECHNICAL DATATensiunea nominal a LEA JT (kV) 0,4 Seciunea conductorului LEA JT (mm2) 16 95 Greutate (kg) 0,35 Ambalare (buc/cutie) la cererea beneficiarului

EXEMPLU DE SIMBOLIZARE: DI 0,4 400 4 /O ______________________________________________________________________________________________________ Materiale pentru reele electrice de joas tensiune / Materials for low voltage networks pag.10

ACCESORII PENTRU FIBR OPTIC ACCESSORIES FOR OPTIC FIBER ASA 100 Armtur de susinere n aliniament pentru cablu de fibr optic / Suspension clamp for optic fiber

SIMBOLIZARE / SYMBOL ASA 100 - Armtur de Susinere n Aliniament; - efortul nominal 100 daN; - rated strength 100 daN

CARACTERISTICI TEHNICE / TECHNICAL DATACaracteristici / Characterystics Efort nominal /Rated strength Diametrul maxim al fasciculului de conductoare / Maximum size of conductors Diametrul ochiului de agare Diemnsiuni de gabarit/ Dimensions Greutate/ Weight Ambalare / Packing U.M. mm mm mm Kg Buc/cutie pcs/box Valoare/ Value 100 36 20 160 x 70 x 70 1,105 50

NOT: Acest produs poate fi utilizat i pentru susinerea conductoarelor de branament.

RSC 54/13 Rol suport cablu fibr optic / Suspension clamp for optic fiberSIMBOLIZARE / SYMBOL RSC - Rol Susinere Cablu; 54 - dimensiune de gabarit / dimension; 13 - diametrul maxim al cablului / maximum cable size CARACTERISTICI TEHNICE /TECHNICAL DATACaracteristici / Characterystics Efort nominal / Rated strength Diametrul maxim al cablului / Maximum cable size Diemnsiuni de gabarit / Dimensions Greutate/ Weight Ambalare / Packing U.M. daN Mm mm kg buc/cutie pcs/box Valoare / Value 75 12,5 127 x 54 x 40 1.140 50

______________________________________________________________________________________________________ Materiale pentru reele electrice de joas tensiune / Materials for low voltage networks pag.11

DISPOZITIVE DE LEGARE LA PAMNT I N SCURTCIRCUIT PENTRU REELE ELECTRICE AERIENE DE JOAS TENSIUNE GROUNDING AND SHORT-CIRCUIT DEVICES FOR LOW VOLTAGE OVERHEAD LINESDPS Fn DISPOZITIV MOBIL DE SCURTCIRCUITARE SHORT-CIRCUIT MOBILE DEVICE

EXEMPLU DE COMANDDispozitiv mobil de scurtcircuitare cu 5 mufe, pentru curent de 4 kA, cu conductor izolat n PVC de seciune 2 16 mm , cu lungimea de 1 m: DPS - F5 - 4/1 - 16/1 - y....................x buc.

DPS P

DISPOZITIV MOBIL DE LEGARE LA PMNT GROUNDING MOBILE DEVICE

SIMBOLIZARE : DPS - P - S/lp - si(y) EXEMPLU DE COMANDDispozitiv mobil de legare la pmnt, cu conductor izolat n PVC de 2 seciune 16 mm , cu lungimea de 12 m: DPS - P - 16/12 - y.......................x buc.

DPS FF (FN, FIL)

DISPOZITIV DE FIXARE PE CONDUCTORUL TORSADAT FIXING DEVICE ON THE BUNDLED CONDUCTOR

Se fixeaz cu caracter permanent pe conductoarele de faz (F), nul (N) i iluminat (IL) i reprezint punctul de conexiune al scurtciruitorului mobil cu reeaua electric.

SIMBOLIZARE: DPS FF ( FN , FIL )DPS - FF DPS - FN DPS - FIL - dispozitiv de fixare pe conductorul de Faz - dispozitiv de fixare pe conductorul de Nul - dispozitiv de fixare pe conductorul de ILuminat

CARACTERISTICI TEHNICECaracteristica tehnic[ Conductor de faz Conductor de nul Conductor de iluminat Valoare DPS-FF 35, 50, 70, 95 -

UM mm mm mm kg2 2 2

DPS-FN 35, 50, 70 0,26

DPS-FIL 16, 25

Seciunea conductoarelor torsadate Masa

______________________________________________________________________________________________________ Materiale pentru reele electrice de joas tensiune / Materials for low voltage networks pag.12

DESCRCTOARE DE JOAS TENSIUNE CU ACCESORII MONTAJ LOW VOLTAGE ARRESTORS DELIN - U/ISIMBOLIZARE / SYMBOLDELIN(t) - U/I -An-L, unde: DELIN descrctor cu oxizi metalici pentru linii electrice aeriene de joas tensiune cu conductoare torsadate sau neizolate; (t) - se adauga numai pentru varianta de linie electric aerian torsadat (izolat); U - tensiunea maxim de funcionare continu Uc a liniei electrice aeriene I - curentul nominal de descrcare In, unda 8/20 s; An - tip de capsul descrctor cu disconector (n=1) sau fr disconector (n=2) L - lungimea conductorului de legare la pmnt a descrctorului: L = 600 mm (varianta pt. conductor torsadat) sau 1000 mm (varianta pt. conductor neizolat). La cerere se realizeaz si cu alte lungimi. Exemplu de codificare: DELINt - 280/10 - A1 - 600: descrctor de joas tensiune cu accesorii montaj pentru linie electric aerian torsadat, tensiunea maxim de funcionare continu de 280V, curent nominal de descrcare: In=10 kA (unda 8/20s), capsul tip A cu disconector i conductor de legare la pmant cu lungimea de 600 mm.

VARIANTE CONSTRUCTIVE / TYPSNr. Crt. 1 4 5 Variant descrcator DELIN(t) 280/10 (5) An L DELIN(t) 440/10(5) An L DELIN(t) 660/10 An L Tensiunea Uc (Vef) 280 440 660 Curent In (kAmax) 10(5) 10 (5) 10 Curent Imax (kAmax) 40 (25) 40 (25) 40 Greutate (kg) 0,4 0,4 0,4

CARACTERISTICI TEHNICE / TECHNICAL DATANr. crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Caracteristici electrice Tensiunea nominal a reelei (Un) Tensiunea nominal (UN) Tensiunea de funcionare continu (Uc) F i N sau N si PE F si F F i N sau N si PE U.M Vef Vef Vef Vef Vef Hz kAmax kAmax kAmax J Vmax Vmax mm2 230 400 280 440 50 LEA jt II 5 10 25 40 1100 40 1750 660 Valori 400 1000 590

F si F Frecvena nominal a reelei electrice Categoria A, conform SRCEI 60099-1:94 Clasa de test, conform CEI 61643 -1 Curent nominal de descrcare, 8/20 s

5 25 700

10 40 1100

10 40 2600

Curent maxim de descrcare , 8/20 s Impuls de curent, unda 4/10s, conform IEC 60099-4 Capabilitatea de inmagazinare a energiei Nivelul/Tensiunea de protecie (Up) 11 La curent nominal In = 5kA, 8/20 s 12 Nivelul/Tensiunea de protecie (Up) La curent nominal In = 10kA, 8/20 s Gama de seciuni a conductoarelor LEA

1150 1800 16 95 2700

13

Condiii de mediu:

zona climatic : N , conform STAS 6535 83; categoria de exploatare : 1, conform STAS 6692 83; temperatura mediului ambiant : - 600C . . . + 700C ;

altitudine : maxim 2000 m.______________________________________________________________________________________________________ Materiale pentru reele electrice de joas tensiune / Materials for low voltage networks pag.13

FIRID BRANAMENT MONOFAZAT cu NTRERUPTOR AUTOMAT MonoPHASE BRANCHING BOXES DOMENIU I CONDIII DE UTILIZARE / FIELDFiridele pentru branament monofazat echipate cu ntreruptor automat sunt destinate realizrii de branamente electrice pentru consumatori individuali cu puteri pn la 6 kW.

FB1 ia In M (1N; B; ; S1)

SIMBOLIZARE / SYMBOLFB1 ia In M 1N B S1 - Firid Branament monofazat / Monophase branching box ; - ntreruptor automat / miniature circuit breaker; - curentul nominal / rated current [A]. Conform caracteristici tehnice . - ntreruptor automat monopolar / 1- pole circuit breaker, sau / or - ntreruptor automat cu pol i nul / 1N circuit breaker , sau / or - ntreruptor automat bipolar / 2- pole circuit breaker , sau / or - ntreruptor automat diferenial / residual current circuit breaker, sau / or - ntreruptor automat diferenial i dispozitiv de protecie la supratensiuni tip DPST-S1 . residual current circuit breaker and overvoltage protection device.

FUNCIUNILE REALIZATE / FUNCTIONasigur legtura ntre reeaua furnizorului i instalaia consumatorului; asigur protecia la scurtcircuit i suprasarcin prin ntreruptorul automat; limiteaz puterea consumat ( ntreruptoarele cu reglaj fix au o precizie ridicat ); asigur protecia persoanelor mpotriva atingerilor indirecte; asigur posibilitatea realimentrii de ctre consumator n cazul acionrii proteciei la un defect n instalaia acestuia; face posibil sigilarea incintei i a uruburilor de montaj pe perete; rezisten n timp ridicat ca urmare a folosirii de materiale antioc , ignifuge , rezistente UV.

PRI COMPONENTE / COMPONENTScutie nchis (corp din material plastic ignifug cu capac din material plastic transparent sau opac) prevzut cu 2 guri 25 amplasate n partea de sus pentru intrarea i ieirea legturilor electrice ; la cerere cele 2 guri pot avea i alte dimensiuni; conector de Nul care permite i legare la pmnt , branament cu conductor de cupru sau aluminiu n toat gama de seciuni (6; 10; 16; 25 mm2) i strngere cu cte 2 uruburi pentru fiecare conductor; ntreruptor automat cu protecie la suprasarcin i scurtcircuit care poate fi monopolar (1P) , monopolar cu nul (1P+N), bipolar (2P) sau chiar diferenial (1P+N diferenial); la cele echipate cu ntreruptor automat diferenial li se poate ataa i dispozitiv de protecie la supratensiuni de frecven industrial (DPST S1); ntreruptorul este realizat n construcie modular standardizat european i este amplasat pe in profil omega EN 50 022 (35 mm), putnd fi nlocuit cu orice tip de ntreruptor standardizat;

______________________________________________________________________________________________________ Materiale pentru reele electrice de joas tensiune / Materials for low voltage networks pag.14

CARACTERISTICI TEHNICE / TECHNICAL DATATensiunea nominal de izolare / Rated insulation voltage 660 V Tensiunea de utilizare / Operating voltage Curent nominal ntreruptor / Rated current Caracteristica de functionare / Tripping characteristics Capacitate de rupere / Rated breaking capacity Rezistena la uzura mecanic / Mechanical endurance Seciunea maxim a conductorului de racord Terminal capacity Temperatura mediului ambiant n interiorul cutiei Ambient temperature Grad de protecie / Protection degree Rezistente din punct de vedere mecanic Mechanical resistance Rezistente la actiunea factorilor de mediu Resistance to the environmental factors Greutate / Weight Curent de defect / Rated tripping current DPST S1 tensiune de acionare / tripping voltage 230 V 10; 16; 20; 25A valori fixe / fixed values B sau / or C 4,5; 6; 10 kA 20.000 cicluri / cycles ( 40.000 de manevre ) 25 mm2

- 25oC ... + 40oC IP 54 capac din material plastic antioc shock proof polycarbonates cover cutie i capac din materiale ignifuge, rezistente UV fireproof and UV resistant plastics 0,610 Kg 0,30 A Numai pentru cele echipate cu ntreruptor 270 10 V automat diferenial i DPST S1La TDA R S T PEN PE N

FB1 ia 25 S1

La TDA

R S T PEN

La TDA

R S T PEN

La TDA

R S T PEN

PE

PE

PE

U>

MOD DE LIVRARE / DELIVERY MODEFiridele se livreaz ambalate colectiv, cte 20 buci, n cutii de carton, nsoite de carte tehnic cu instruciuni de montaj i declaraie de conformitate. La cerere, se ofer contra cost elemente de fixare (dibluri, uruburi pentru lemn) pe perete i presetupe (tuuri) acces conductoare.

GARANII I SERVICE / WARRANTY AND SERVICEProdusele sunt garantate 18 luni de la punerea n funciune sau maxim 24 luni de la livrare. Se asigur piese de schimb, inclusiv ntreruptoare automate contra cost pentru perioada de post-garanie. ______________________________________________________________________________________________________ Materiale pentru reele electrice de joas tensiune / Materials for low voltage networks pag.15

BLOCURI MONOFAZATE CU PROTECIE I MSUR MONOPHASE METER BOXESDOCUMENTE DE REFERIN / OMOLOGRI ELECTRICA Specifica ia Tehnica nr. 3/ 2003 Autoriza ie de comercializare nr. 13188/19.09.2003

VARIANTE STANDARD BMPM In S1 - Bloc monofazat cu protecie i msur n sistem antifurt echipat cu ntreruptor automat diferenial i dispozitiv de protecie la supratensiuni de frecven industrial i la ntreruperea nulului prevzut cu semnalizare optic; BMPM In B - Bloc monofazat cu protecie i msur echipat cu ntreruptor automat bipolar; BMPM In M - Bloc monofazat cu protecie i msur echipat cu ntreruptor automat monopolar;

Oricare din tipurile standard de blocuri monofazate cu protecie i msur pot fi realizate, la cerere, cu posibilitatea racordrii unui al doilea consumator (derivaie).

SIMBOLIZARE / SYMBOLBMPM - Bloc Monofazat cu Protecie i Msur; In - curentul nominal (A) / rated current; S1 - protecie la Supratensiuni / overvoltage protection; B - ntreruptor automat Bipolar / 2-pole circuit breaker; M - ntreruptor automat Monopolar / 1-pole circuit breaker; D - cu posibilitate de Derivaie / second branch.

CARACTERISTICI TEHNICE / TECHNICAL DATACaracteristici tehnice / Technical characteristics Tensiunea nominal de izolare / Rated insulation voltage Tensiunea de utilizare / Operating voltage Curent nominal ntreruptor / Rated current of the circuit breaker Caracteristica de functionare / Tripping characteristics Capacitate de rupere / Rated breaking capacity Curent de defect / Rated tripping current DPST-S1 caracteristici / characteristics Rezistena priz auxiliar Rpa Rezistena la uzura mecanic / Mechanical endurance Rezistena la uzura electric / Electrical endurance Seciunea maxim a conductorului de racord / Terminal capacity Temperatura mediului ambiant in interiorul cutiei / Ambient temperature Grad de protecie / Protection degree Rezisten mecanic / Mechanical resistance Rezisten la actiunea factorilor de mediu / Resistance to the environmental factors Greutate / Weight Tipul constructiv / Type BMPM In S1 BMPM In B BMPM In M 660 V 230 V 6; 10; 16; 20; 25; 32; 40A valori fixe / fixed values B sau / or C; 10 kA 4,5; 6; 10 kA 4,5; 6; 10 kA 0,30 A tensiunea de declanare: 260 280 V tripping voltage: 260 280 V timp de declanare: 0,13 ... 0,2 s tripping time: 0,13 0,2 s tensiunea de retur pe nul de declanare: 50 V kWh

1

3kWh

SCHEMA ELECTRIC{ Legenda: Conexiuni interne Conexiuni care se execut[ la locul de utilizare Not[ : Contorul se monteaz[ la locul de utilizare

BMPM In MLa TDA

BMPM In DLa al doilea consumatorLa TDA

1kWh

1kWh

2

DIMENSIUNI DE GABARIT / OVERALL DIMENSIONS

BMPM 32 S1

kWh

Nr. .............

______________________________________________________________________________________________________ Materiale pentru reele electrice de joas tensiune / Materials for low voltage networks pag.18

BLOCURI TRIFAZATE CU PROTECIE I MSUR THREE-PHASE METER BOXBTPM da In (S3) Bloc trifazat cu protecie i msur pentru energie activ / Three-phase active energy meter box SIMBOLIZARE / SYMBOL BTPM da In S3 - Bloc Trifazat cu Protecie i Msur / Threephase meter box; - cu conectare direct; pentru contor activ / with direct connection ; for active energy meter; - curentul nominal (A) / rated current; - cu dispozitiv trifazat de protecie la Supratensiuni de frecven industrial DPST-03 (opional) / three-phase overvoltage protection; Not: Se poate opta i pentru varianta cu montare orizontal.Tensiunea de utilizare / Operating voltage Frecvena / Frequency 400 V 50 Hz curent nominal / rated current: 6; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80A valori fixe / fixed values protecie la scurtcircuit i suprasarcin / shortcircuit and overload protection; caracteristica de funcionare / tripping characteristics: B, C sau / or D capacitate de rupere / Rated breaking capacity: 10 ... 15 kA rezistena la uzura mecanic / Mechanical endurance: 8.000 cicluri / cycles ( 16.000 manevre) IP 54 (pentru / for In = 6A 40A); IP 44 (pentru / for In = 50A 80A) capace din policarbonat antioc / shock proof polycarbonates cover materiale plastice ignifuge, rezistente UV / fireproof and UV resistant plastics tensiunea de declanare de faz / tripping voltage: 260 ...280V; timp de declanare / tripping time: max. 0,2 sec. 5,600 Kg 1 buc/cutie / 1 pcs/box

CARACTERISTICI TEHNICE / TECHNICAL DATA

ntreruptor automat tripolar cu 3-pole miniature circuit breaker

Grad de protecie / Protection degree Rezisten mecanic / Mechanical resistance Rezisten la actiunea factorilor de mediu Resistance to the environmental factors DPST-03 - caracteristici / characteristics Greutate / Weight Ambalare / Packing

B T P M da 4 0 S 3

M1

M2

N r. ................

______________________________________________________________________________________________________ Materiale pentru reele electrice de joas tensiune / Materials for low voltage networks pag.19

BLOCURI TRIFAZATE CU PROTECIE I MSUR THREE-PHASE METER BOXBTPM dad In (S3d) Bloc trifazat cu protecie i msur pentru energie activ / Three-phase active energy meter box SIMBOLIZARE / SYMBOL BTPM - Bloc Trifazat cu Protecie i Msur / Three-phase meter box; da - cu conectare direct; pentru contor activ; with direct connection ; for active energy meter; d - protecie diferenial / differential protection; In - curentul nominal (A) / rated current; S3 - cu dispozitiv trifazat de protecie la Supratensiuni de frecven industrial DPST-03(opional) / three-phase overvoltage protection. CARACTERISTICI TEHNICE / TECHNICAL DATATensiunea de utilizare / Operating voltage Frecvena / Frequency 400 V 50 Hz curent nominal / rated current: 6; 10; 16; 20; 25A; 32A; 40; 50; 63; 80A valori fixe / fixed values protecie la scurtcircuit i suprasarcin / shortcircuit and overload protection; caracteristica de funcionare / tripping characteristics: B, C sau / or D capacitate de rupere / rated breaking capacity: 10 ... 15 kA rezistena la uzura mecanic / mechanical endurance: 8.000 cicluri / cycles ( 16.000 manevre) curent nominal / rated current: 25A; 40A valori fixe / fixed values curent diferenial / rated tripping current: 0,30 A IP 54 (pentru / for In = 6A 40A); IP 44 (pentru / for In = 50A 80A) capace din policarbonat antioc / shock proof polycarbonates cover materiale plastice ignifuge, rezistente UV / fireproof and UV resistant plastics tensiunea de declanare de faz / tripping voltage: 260 ...280V; timp de declanare / tripping time: max. 0,2 sec. 5,600 Kg 1 buc/cutie / 1 pcs/box

ntreruptor automat tripolar cu 3-pole miniature circuit breaker

ntreruptor diferenial tetrapolar cu 4-pole residual current circuit breaker Grad de protecie / Protection degree Rezisten mecanic / Mechanical resistance Rezisten la actiunea factorilor de mediu Resistance to the environmental factors DPST-03d - caracteristici / characteristics Greutate / Weight Ambalare / Packing

B T P M d ad m 4 0 S 3

M1

M2

M3

N r. ................

______________________________________________________________________________________________________ Materiale pentru reele electrice de joas tensiune / Materials for low voltage networks pag.20

BTPM darm In1(S3)/In2 (B)(D) (S1) Bloc trifazat cu protecie i msur Three-phase meter box SIMBOLIZARE / SYMBOLBTPM darm - Bloc Trifazat cu Protecie i Msur / Three-phase meter box - cu conectare direct; pentru contor de energie activ, reactiv i pentru contor monofazat; / with direct connection ; for active and reactice energy meter and monophase meter; - se poate opta pentru variante simplificate (dar, dam) - curentul nominal al ntreruptorului trifazat(A); rated current of the 3-pole circuit breaker - dispozitiv trifazat pentru protecie la Supratensiuni de frecven industrial(opional) / three-phase overvoltage protection; - curentul nominal al ntreruptorului monofazat (A) / rated current of the monophase circut breaker; - Bipolar sau Diferenial, nici o opiune nsemnnd ntreruptor monopolar 2-pole circuit breaker or residual curent circuit breaker - dispozitiv monofazat pentru protecie la Supratensiunide frecven industrial (opional numai pentru D) / monophase overvoltage protection (optional only for (D))

Not: In1 S3 In2 (B) sau (D) S1

CARACTERISTICI TEHNICE / TECHNICAL DATATensiunea de utilizare / Operating voltage Frecvena / Frequency 400 V 50 Hz curent nominal / rated current: 6; 10; 16; 25; 32; 40A valori fixe / fixed values protecie la scurtcircuit i suprasarcin shortcircuit and overload protection; caracteristica de funcionare / tripping characteristics: B, C sau /or D capacitate de rupere / rated breaking capacity: 10 ... 15 kA rezistena la uzura mecanic / mechanical endurance: 8.000 cicluri / cycles ( 16.000 manevre) curent nominal / rated current: 6; 10A; protecie la scurtcircuit i suprasarcin shortcircuit and overload protection; caracteristica de funcionare / tripping characteristics: B sau / or C capacitate de rupere / rated breaking capacity: 10 kA la cerere (n locul ntreruptorului monopolar) optional (replace the 1-pole miniatute circuit breaker) IP 54 capace din policarbonat antioc / shock proof polycarbonates cover Materiale plastice ignifuge, rezistente UV fireproof and UV resistant plastics 10,500 Kg 1 buc/cutie / pcs/box

ntreruptor automat tripolar cu 3-pole miniature circuit breaker

ntreruptor automat monopolar 1-pole miniature circuit breaker

ntreruptor bipolar cu sau fr protecie diferenial 2-pole miniature circuit breaker or 2-pole residual current circuit breaker Grad de protecie / Protection degree Rezisten mecanic / Mechanical resistance Rezisten la actiunea factorilor de mediu Resistance to the environmental factors Greutate / Weight Ambalare / Packing

B T P M d a rm 4 0

______________________________________________________________________________________________________ Materiale pentru reele electrice de joas tensiune / Materials for low voltage networks pag.21

BTPM dardmm In1(S3)/In2 Bloc trifazat cu protecie i msur Three-phase meter box SIMBOLIZARE / SYMBOLBTPM dardm - Bloc Trifazat cu Protecie i Msur / Three-phase meter box - cu conectare direct; pentru contoare de energie activ i reactiv - cu protecie diferenial i pentru contor monofazat with direct connection ; for active and reactive energy meter with differential protection and monophase meter - ntreruptor automat monopolar / 1-pole circuit breaker - se poate opta pentru variante simplificate (dard, dadm) - curentul nominal al ntreruptorului trifazat (A); rated current of the 3-pole circuit breaker - dispozitiv trifazat pentru protecie la Supratensiuni de frecven industrial (opional) / three-phase overvoltage protection; - curentul nominal al ntreruptorului monofazat (A) / rated current of the 1-pole circut breaker.400 V 50 Hz curent nominal 6; 10; 16; 25; 32; 40A valori fixe / rated current: 6; 10; 16; 25; 32; 40A fixed values protecie la scurtcircuit i suprasarcin shortcircuit and overload protection; caracteristica de funcionare / tripping characteristics: B, C sau /or D capacitate de rupere / Rated breaking capacity: 10 ... 15 kA rezistena la uzura mecanic / Mechanical endurance: 8.000 cicluri / cycles ( 16.000 manevre) curent nominal / rated current: 25; 40A valori fixe / fixed values curent diferenial / rated tripping current: 0,30 A curent nominal / rated current: 6; 10A; protecie la scurtcircuit i suprasarcin / shortcircuit and overload protection; caracteristica de funcionare / tripping characteristics: B sau / or C capacitate de rupere / Rated breaking capacity: 10 kA IP 44 capace din policarbonat antioc / shock proof polycarbonates cover materiale plastice ignifugate, rezistente UV fireproof and UV resistant plastics 10,500 Kg 1 buc/cutie / pcs/box

m Not: In1 S3 In2

CARACTERISTICI TEHNICE / TECHNICAL DATATensiunea de utilizare / Operating voltage Frecvena / Frequency

ntreruptor automat tripolar cu 3-pole miniature circuit breaker

ntreruptor diferenial tetrapolar 4-pole residual current circuit breaker ntreruptor automat monopolar 1-pole miniature circuit breaker Grad de protecie / Protection degree Rezisten mecanic / Mechanical resistance Rezisten la actiunea factorilor de mediu Resistance to the environmental factors Greutate / Weight Ambalare / Packing

______________________________________________________________________________________________________ Materiale pentru reele electrice de joas tensiune / Materials for low voltage networks pag.22

BTPM d In (S3) Bloc trifazat cu protecie i msur pentru contor ALPHA Three-phase electronic meter box SIMBOLIZARE / SYMBOLBTPM d In S3 Not: - Bloc Trifazat cu Protecie i Msur / Three-phase meter box ; - cu conectare Direct / with direct conection; - pentru contor ALPHA forma 16A / for electronic meter; - curentul nominal / rated current (A); - protecie la Supratensiuni de frecven industrial (opional) three-phase overvoltage protection (optional) Se poate opta i pentru varianta cu montare orizontal.

Exemplu de simbolizare: BTPM d 80 S3 Bloc trifazat cu protecie i msur pentru contor ALPHA, 80A, cu dispozitiv trifazat pentru protecie la supratensiuni de frecven industrial.

M2

CARACTERISTICI TEHNICE / TECHNICAL DATATensiunea de utilizare 400 V Operating voltage Frecvena / Frequency 50 Hz Intreruptor automat tripolar curent nominal / rated current: 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80A protecie la scurtcircuit i suprasarcin 3-pole miniature circuit shortcircuit and overload protection; breaker caracteristica de funcionare: C sau D tripping characteristics: C or D capacitate de rupere / rated breaking capacity : 10; 15; 20kA rezistena la uzura mecanic 20.000 cicluri mechanical endurance 20.000 cycles Grad de protecie IP 54 (pentru / for In = 6A 40A); Protection degree IP 44 (pentru / for In = 50A 80A) Rezisten mecanic capace din policarbonat antioc Mechanical resistance shock proof polycarbonates cover Rezisten la actiunea materiale plastice ignifuge, rezistente UV factorilor de mediu / fireproof and UV resistant plastics Resistance to the environmental factors Greutate / Weight 6,000 KgRSTFy 16mm2

N N

TSR

M1PEN

I e ~i r e

I nt rare bran~ament . 2 . max. 3x50 25mm. .

BTM i Bloc trifazat pentru msur indirect cu contor ALPHA Three-phase electronic meter box SIMBOLIZARE / SYMBOLBTM i - Bloc Trifazat pentru Msur / Three-phase meter box; - cu conectare Indirect / with indirect connection; - pentru contor ALPHA forma 5A i 10A / for electronic meter;

CARACTERISTICI TEHNICE / TECHNICAL DATATensiunea de utilizare / Operating voltage Frecvena / Frequency Curent nominal / Rated current Grad de protecie / Protection degree Rezisten mecanic / Mechanical resistace Rezisten la actiunea factorilor de mediu / Resistance to the environmental factors Greutate / Weight 400 V 50 Hz 5A-curentul secundar al tansformatoarelor de curent pentru msur IP 54 capace din policarbonat antioc shock proof polycarbonates cover materiale plastice ignifuge, rezistente UV fireproof and UV resistant plastics 5,500 Kg

______________________________________________________________________________________________________ Materiale pentru reele electrice de joas tensiune / Materials for low voltage networks pag.23

DULAPURI DE DISTRIBUTIE TRIFAZATE DE JOASA TENSIUNE CU 312 CIRCUITE DISTRIBUTION BOXDulapurile de distribuie trifazate de joas tensiune sunt utilizate n reelele de distribuie pentru alimentarea cu energie electric a consumatorilor casnici (blocuri de locuine, vile etc) i a construciilor edilitare.

DESTINAIE / FIELD

ELEMENTE COMPONENTE / COMPONENTS cutie metalic care asigur gradul de protecie IP 54; rama metalic cu ui de protecie (pentru varianta de interior) cu grad de protecie IP 20 stelaj metalic de susinere a coloanelor de alimentare coloane de alimentare trifazate cu sigurane tip MPR att pe intrare ct i pe ieire.

SIMBOLIZARE / SYMBOLE [X] [Y] unde : X reprezint numrul circuitelor principale SIST 201 Y reprezint numrul circuitelor secundare SIST 101

CONDIII DE UTILIZARE / OPERATING CONDITIONSo o o o o o loc de montaj: altitudine maxim: umiditatea aerului: protecie climatic: durata de via: temperatura mediului ambiant: exterior / interior 2000 m 90 % la 20 oC normala 20 ani o o - 30 C.+ 45 C

CARACTERISTICI TEHNICE / TECHNICAL DATAo o o o o tensiunea nominal de utilizare: tensiunea nominal de izolare: frecvena tensiunii de alimentare: curent nominal termic maxim: gradul normal de protecie: 400/230 Vca 660 Vca 50 Hz 400 A circuitele principale 100 A circuitele secundare IP 20 ( pentru interior) IP 54 (pentru exterior)

MONTARE SI RACORDARE / MOUNTINGDulapul de exterior se monteaz pe perete, la baza cldirii cu soclul ngropat n beton pentru a asigura gradul normal de protecie (legturile electrice se fac prin partea inferioar). Dulapul de interior se amplaseaz semi-ngropat n perete (legturile electrice se fac prin partea din spate). Racordarea cablurilor se face prin intermediul papucilor de cablu. Uile de acces sunt prevzute cu ncuietori speciale pentru a mpiedica accesul persoanelor neautorizate.

______________________________________________________________________________________________________ Materiale pentru reele electrice de joas tensiune / Materials for low voltage networks pag.24

DIMENSIUNI / DIMENSIONSL

1450 240

1210

L1

L2

SCHEMA ELECTRICA / ELECTRICAL DIAGRAM

______________________________________________________________________________________________________ Materiale pentru reele electrice de joas tensiune / Materials for low voltage networks pag.25

FIRIDE DE DISTRIBUIE I CONTORIZARE FDCP 2 .. 20 ABONAI MULTIPLE CONSUMERS METER BOXESDESTINAIE / FIELDFiridele de distribuie i contorizare de palier sunt destinate distribuiei, monitorizrii i proteciei circuitelor de abonai individuali (casnici). FDCP-ul se monteaz pe palier, centralizat la parterul cladirii sau pe fiecare etaj n funcie de cldire. Firida de distribuie i contorizare de exterior pentru abonaii din mediul rural (pentru 2...4 abonai) se poate monta i pe stlp sau la limita proprietii.

ELEMENTE COMPONENTE / COMPONENTSFiridele de distribuie i contorizare cu 2.20 circuite sunt realizate n cutii metalice prevzute cu 3 compartimente separate: compartimentul pentru alimentarea general i distribuia energiei electrice prevzut cu socluri sigurane tip SIST i sigurane MPR, sistem de bare de distribuie, bara de nul de lucru (N) i bara de nul de protectie (PE). Acest compartiment are posibilitatea de sigilare de ctre furnizorul de energie. compartimentul pentru msurarea energiei electrice, echipat cu contoare monofazate sau trifazate care are ua cu ferestre pentru vizionarea indexului i etichete pentru abonat. Acest compartiment are posibilitatea de sigilare de ctre furnizorul de energie. compartimentul pentru distribuia energiei i protecia circuitelor echipat cu ntreruptoare automate cu protecie la curent de defect i supratensiuni sau ntreruptoare automate mnonopolare de 2532A. Abonatul are acces numai la prghiile pentru armarea ntreruptoarelor automate. Pentru a mpiedica accesul persoanelor neautorizate n interiorul firidei, uile compartimentelor sunt prevzute cu ncuietori speciale i posibilitatea asigurrii suplimentare cu lact. Produsul poate fi montat ngropat n zidrie sau nia sau poate fi fixat pe zid prin dibluri, racordarea facndu-se prin partea din spate. Pentru varianta de exterior cu gradul de protecie IP 54, alimentarea se face pe partea de jos a soclului prin intermediul unor papuci direct la bornele siguranelor. Uile compartimentelor sunt legate galvanic la masa cutiei. Firida este prevzuta n interior i exterior cu un surub la care se poate efectua legtura electric la priza de pamnt a cldirii.

SIMBOLIZARE / SYMBOLFDCP(E) n m (t) unde: FDCP E n m t firida de distributie si contorizare de palier pentru exterior numr de circuite 220 monofazat trifazat

CONDIII DE UTILIZARE / OPERATING CONDITIONS Zona climatic: N, conform STAS 6535 83; Categoria de exploatare: 3, conform STAS 6692-83; Temperatura mediului ambiant n timpul utilizrii: -30oC+ 45oC; Temperatura mediului ambiant n timpul transportului i depozitrii: -35oC+ 450C; Temperatura ambiant medie n 24 h: + 35oC; o Umiditatea relativ maxim: 90% la 20 C; Altitudinea maxim de utilizare: 2000 m; Produsele sunt destinate s funcioneze n medii fr pericol de explozie, n medii lipsite de gaze, vapori i depuneri electroconductoare sau active din punct de vedere chimic.

______________________________________________________________________________________________________ Materiale pentru reele electrice de joas tensiune / Materials for low voltage networks pag.26

CARACTERISTICI TEHNICE / TECHNICAL DATA tensiunea nominal de utilizare: tensiunea nominal de izolare: frecven a tensiunii de alimentare: curent nominal termic maxim: gradul normal de protec ie: 400/230 Vca 660 Vca 50 Hz 32 A firidele monofazate 40 A firidele trifazate IP 30 (pentru interior) IP 54 (pentru exterior)

MONTARE I RACORDARE / MOUNTINGFirida de exterior se monteaz pe perete, la baza cldirii cu soclul ngropat n beton pentru a asigura gradul normal de protecie (legturile electrice se fac prin partea inferioar). Firida de interior se amplaseaz semi-ngropat n perete (legturile electrice se fac prin partea din spate) sau pe perete prin urechi speciale de prindere. Racordarea cablurilor se face prin intermediul papucilor de cablu prin capace sau presetupe. Deoarece dulapurile se monteaz n exterior, uile de acces sunt prevzute cu ncuietori speciale pentru a mpiedica accesul persoanelor neautorizate.

DIMENSIUNI / DIMENSIONS

H L A

FDCP 2; 3 640 500 200

FDCP 4 1140 500 200

FDCP 5 940 710 200

FDCP 6 940 710 200

FDCP 8 1140 710 200

FDCP 9 940 1000 200

FDCP 10; 12 1140 1000 200

FDCP 14; 16 1140 1290 200

FDCP 18; 20 1340 1290 200

______________________________________________________________________________________________________ Materiale pentru reele electrice de joas tensiune / Materials for low voltage networks pag.27

DESTINAIE / FIELD Sunt destinate pentru posturile de transformare de reea pe unul sau doi stlpi, echipate cu transformator de putere de 40.250 KVA, 20/0,4 KV. Alimenteaz cu energie electric consumatorii din mediul rural sau suburbii i iluminatul stradal. ELEMENTE COMPONENTE / COMPONENTS cutie metalic care asigur gradul de protecie IP 54; soclu metalic care asigur racordarea tuturor tipurilor de cabluri; ntreruptor general automat tripolar; punct de aprindere pentru iluminatul public cu comand manual sau automat; coloane de alimentare a consumatorilor formate din socluri i sigurane MPR; contoare de energie activ i reactiv pentru msurarea energiei consumate; contor monofazat pentru contorizarea energiei electrice a iluminatului stradal; accesorii (coliere prindere, profile de susinere.). SIMBOLIZARE / SYMBOL unde : CD cutie distribuie X = 1 sau 2 , reprezint numarul de stlpi Y = 2.6, reprezint numarul de consumatori CONDIII DE UTILIZARE / CONDITIONS loc de montaj altitudine maxim umiditatea aerului protec ie climatic durata de via temperatura mediului ambiant exterior 2000 m 90 % la 20 o C normala 20 ani o o - 30 C.+ 45 C 400/230 Vca 660 Vca 40250 KVA 50 Hz IP 54 75.400 A

CUTIE DE DISTRIBUTIE DE JOASA TENSIUNE PENTRU POSTURILE DE TRANSFORMARE DE RETEA, PE UN UN STALP SAU PE DOI STALPI (40250 KVA, 20/0,4 KV) DISTRIBUTION BOXES FOR MV/LV SUBSTATIONS

CD [X] [Y]

CARACTERISTICI TEHNICE / TECHNICAL DATAtensiunea nominal de utilizare: tensiunea nominal de izolare: putere nominal : frecven a tensiunii de alimentare: gradul normal de protec ie: curentul transformatoarelor de curent:

DIMENSIUNI / DIMENSIONS600 800

Cutie distribuie CD 1-4

1100

1050

760 350

900

______________________________________________________________________________________________________ Materiale pentru reele electrice de joas tensiune / Materials for low voltage networks pag.28

Cutie distributie CD 2-6 / Distribution boxDIMENSIUNI / DIMENSIONS

1300 1150

525

1475 1100 1050

25 400 350

450 1200

SCHEMA ELECTRICA MONOFILARA STANDARD / ELECTRICAL DIGRAM

______________________________________________________________________________________________________ Materiale pentru reele electrice de joas tensiune / Materials for low voltage networks pag.29

100

PUNCT CENTRAL DE APRINDERE A ILUMINATULUI PUBLIC SUPPLYING BOX FOR THE PUBLIC LIGHTINGDESTINATIE / FIELD Alimentarea cu energie electric a iluminatului public n regim manual sau automat i contorizarea energiei electrice consumate ELEMENTE COMPONENTE / COMPONENTS cutie metalic ce asigur gradul de protecie IP 54; bloc de masur a energiei electrice cu contor monofazat sau trifazat; coloana de alimentare monofazat sau trifazat a iluminatului public; bloc de comand a punctului central de aprindere cu opiunile: manual sau automat releu crepuscular pentru comand automat

SIMBOLIZARE / SYMBOLPCA M (T) unde : PCA Punct central de aprindere a iluminatului public M monofazat T trifazat

CONDITII DE UTILIZARE / CONDITIONS loc de montaj altitudine maxim umiditatea aerului protec ie climatic durata de via exterior 2000 m 90 % la 20 o C normal 20 ani

CARACTERISTICI TEHNICE / TECHNICAL DATACaracteristici tehnice Tensiunea nominal de izolare Tensiunea de utilizare Frecvena tensiuniii de alimentare Grad de protecie Curent maxim de utilizare Varianta constructiva PCA - M PCA - T 660 V 220 V 380 V 50 Hz IP 54 40 A 63 A

VARIANTE CONSTRUCTIVE / TYPSToate variantele au posibilitatea de comand manual sau automat a aprinderii iluminatului public. Comanda automat se face prin intermediul unui releu crepuscular (amplasat n exteriorul cutiei) sau prin ceas programator. n funcie de sistemul de alimentare (monofazat sau trifazat) precum i de facilitile pe care trebuie s le indeplineasc, se pot executa mai multe variante ce depind de : circuitul principal (de for) - monofazate sau trifazate ; - cu masur direct ; - cu sau fr protecie la scurtcircuit a consumatorului; schema de comand - cu sau fr ntreruptor general - comand automat cu ceas programator sau releu crepuscular; - comand manual ______________________________________________________________________________________________________ Materiale pentru reele electrice de joas tensiune / Materials for low voltage networks pag.30

SCHEMA ELECTRIC DE BAZ / ELECTRICAL DIAGRAM

AMPLASARE APARATE SI DIMENSIUNI DE GABARIT / DIMENSIONS

300

MONTARE I RACORDARE / MOUNTINGCutiile se monteaz pe stalpi (prindere cu coliere) sau perei (urechi de prindere). Racordarea cablurilor se face prin intermediul papucilor de cablu iar accesul n cutie prin partea inferioar care este prevzut cu presgarnituri. Cutiile sunt prevzute cu ncuietori pentru a impiedica accesul persoanelor neautorizate. n cazul folosirii releului crepuscular, acesta se va monta n exterior ntr-o zona care s nu-i afecteze funcionarea.

______________________________________________________________________________________________________ Materiale pentru reele electrice de joas tensiune / Materials for low voltage networks pag.31

500

CUTII DE JONCIUNE I SECIONARE / JUNCTION BOX DESTINAIE / FIELDFaciliteaz jonciunea cablurilor de legatur la sistemul de iluminat stradal i asigur protecia la scurtcircuit a consumatorilor. Permite detectarea cu uurint a defectelor de reea.

ELEMENTE COMPONENTE / COMPONENTS cutie metalic ce asigur gradul de protecie IP 54; coloana de alimentare individual a corpurilor de iluminat; elemente de jonciune constnd n: coloana de alimentare trifazat prevazut cu sigurane tip MPR (varianta I), coloana de alimentare trifazat prevazut cu sigurane tip MPR i sigurane tip LF (varianta II), placa cu borne de conexiune sau conectori (varianta III).

SIMBOLIZARE / SYMBOLCJ - t (m) CS t (m) cutii de jonciune trifazate (monofazate) cutii selective trifazate (monofazate)

CONDIII DE UTILIZARE / CONDITIONS loc de montaj altitudine maxim umiditatea aerului protec ie climatic durata de via exterior 2000 m 90 % la 20 oC normal 20 ani

CARACTERISTICI TEHNICE / TECHNICAL DATAVarianta constructiv Caracteristici tehnice Circuituil monofazat Tensiunea nominal de izolare Tensiunea de utilizare Frecvena tensiunii de alimentare Grad de protecie Curent maxim de utilizare 220 V 50 Hz IP 54 63 A 160 A 660 V 380 V Circuitul trifazat

VARIANTE CONSTRUCTIVE / TYPS cutii secionare monofazate; cutii secionare trifazate prevazute cu: - coloana de alimentare trifazat prevazut cu sigurane tip MPR (varianta I); - coloana de alimentare trifazat prevazut cu sigurane tip MPR i sigurane tip LF (varianta II); - plac cu borne de conexiune sau conectori (varianta III).

MONTARE SI RACORDARE / MOUNTINGCutiile se monteaz pe stlpi prindere cu coliere sau perei (urechi de prindere). Racordarea cablurilor se face prin intermediul papucilor de cablu, iar accesul n cutie prin partea inferioar care este prevazut cu presgarnituri. Cutiile sunt prevzute cu ncuietori pentru a impiedica accesul persoanelor neautorizate.

______________________________________________________________________________________________________ Materiale pentru reele electrice de joas tensiune / Materials for low voltage networks pag.32

TABLOURI ELECTRICE DE DISTRIBUIE ELECTRICAL DISTRIBUTION PANELS & BOXESCompania noastr v ofer tablouri electrice cu echipri moderne pentru apartamente, case particulare, vile sau instituii. Tablourile sunt de dimensiuni reduse, modulate, au un aspect plcut i se amplaseaz uor. n funcie de varianta dorit, se ofer tablouri cu montare aparent sau ngropat n perete; cu sau fr u din plastic transparent. Aparatele cu care se echipeaz tablourile sunt produse de firma FELTEN & GUILLEAUME sau ETI la standarde europene, cu performane electrice i mecanice deosebite. Aparatele sunt montate pe in standard, prin nclichetare.

PROPUNERI DE TABLOURI CU DIVERSE ECHIPRI A.Tablouri pentru apartament mic, de 1-2 camere sau magazine mici.1 ntreruptor automat pentru circuitul de iluminat; 1 ntreruptor automat pentru circuitul de prize; 1 sonerie. B.Tablou pentru apartament mai mare, de 3-5 camere sau magazine cu 3-4 ncperi. 2 ntreruptoare automate pentru circuitele de iluminat; 1 ntreruptor automat pentru circuitele de prize; 1 ntreruptor automat diferenial pentru circuitele de prize de la baie i/sau buctrie; 1 sonerie. C.Tablou pentru locuine urbane sau rurale. 1 ntreruptor automat bipolar pentru iluminat; 1 ntreruptor automat bipolar pentru prize; 1 ntreruptor automat diferenial pentru protecia circuitelor de prize; 1 ntreruptor automat diferenial pentru protecia circuitului de priz de la baie; 1 sonerie; 1 comutator cu trei poziii cu multiple utiliti. Tabloul este din material plastic, fr u, n varianta aparent. D.Tablou cu echipare special (2/24 mod.). 1 ntreruptor automat pentru iluminat; 1 ntreruptor automat pentru prize; 1 ntreruptor automat diferenial 25A/0,03A pentru priza de la baie; 1 sonerie +1transformator sonerie; 1 protecie la supratensiune atmosferic; 1 ntreruptor automat tripolar + 1 contactor; Tabloul este din material plastic, cu u din material plastic transparent fumuriu, varianta ngropat sub tencuial.

E.Tablou de distribuie, comand i control, pentru instituii (ex. automatizarea unei centrale termice proprii ntr-un institut de proiectare). Echiparea se face n conformitate cu solicitrile beneficiarului, fie c dispune sau nu de schema electric monofilar. Tabloul de distribuie este realizat din material plastic, cu u din material plastic fumuriu, cu trei rnduri a cte 12 module, n varianta aparent.

______________________________________________________________________________________________________ Materiale pentru reele electrice de joas tensiune / Materials for low voltage networks pag.33

APARATE ELECTRICE DE JOAS TENSIUNE LOW VOLTAGE APARATAEXIMPROD GRUP este distribuitor autorizat pentru ELECTRICA, TRANSELECTRICA, HIDROELECTRICA, TERMOELECTRICA i CNCF-CFR al reputatelor firme MOELLER Germania, FELTEN & GILLEAUME Austria, ETI Slovenia i EFEN Germania.

APARATUR MOELLER1. INTRERUPTOARE DIFERENIALE i INTRERUPTOARE AUTOMATE DIFERENIALE F7, FL7 2. INTRERUPTOARE AUTOMATE L4, LS, L7, LH 3. ACCESORII PENTRU INTRERUPTOARE contacte auxiliare, declanatoare de minim tensiune, declanatoare de la distan. 4. ALTE APARATE DE JOS TENSIUNE contactoare, demaroare, relee intermediare i de temporizare, alte aparate. 5. APARATUR PENTRU PROTECIE LA SUPRATENSIUNI ATMOSFERICE 6. INTRERUPTOARE AUTOMATE i SEPARATOARE pentru cureni nominali mari (25-630A). 7. TABLOURI DE DISTRIBUIE de uz casnic i industrial i accesorii pentru acestea. 8. SISTEME DE AUTOMATIZARE 9. CONVERTIZOARE DE FRECVEN, CONVERTOARE DE CURENT, DEMAROARE PROGRESIVE 10. APARATUR PENTRU COMAND i SEMNALIZARE (butoane, lmpi, selectoare) 11. RELEE DE COMAD EASY, CONTACTOARE DIL, COMUTATOARE CU CAME 12. INTRERUPTOARE AUTOMATE, ANSAMBLURI DEMAROARE, MININTRERUPTOARE 13. TRANSFORMATOARE 14. TABLOURI ELECTRICE i ACCESORII 15. SISTEME DE DISTRIBUIE N BARE.

APARATUR ETI1. 2. 3. 4. SEPARATOARE CU SIGURANTE SIGURANTE TIP MPR SOCLURI SIGURANTE TIP MPR SOCLURI SI SIGURANTE DI, DII, DIII.

APARATUR EFEN1. Separatoare compacte cu sigurante MPR 2. Separatoare n linie cu sigurante MPR

______________________________________________________________________________________________________ Materiale pentru reele electrice de joas tensiune / Materials for low voltage networks pag.34