125
8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 1/125

Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 1/125

Page 2: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 2/125

/v t'', ,:tt ,

C.P. C.PI. S.L.G.C-

,/Qtt a"ru,L44 L

'cto /?

CATALOG

DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE

PENTRU

ALIMENTARI CU APA SI CANALIZARI

- Vot. [-

Page 3: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 3/125

ED tEE }lrE La.3.a.C.rX -. U'ruEl 1Fq.|G, r a-.r aa tIGt[ rrtta:E:=irl-:EG -ftltl GLrt t rsFFr ta. b-ffi,-

llElrlall &a.r.a{.-- -tt

cA?nJ,Oc :J Utlttif SI -:,I?I:,,i:iTJ .iIT-XU 3.?i ' Ct ifAtqupc:_a6

C.- .c.?.r.s.i,.3"c.

co?RI{SgL voLordlm r . CuFt-Bs2. Orgaalzqlea cata.Logulul l. . ., . .,. tEd€: alfab€tlq ..deo.l9?94t ?lge t€bnto€r

ll.]. Popo d€ sl,l12.- losp€ alE ep . urate 9t adrol,lt; PoEDe al. a614.'- Po p6 pootr BLslDI9ts ?o.p. tpatru reaotlyla,:t- e eta . fi elto lrsot u et2& Cl6'tar gl slte l,€qtlnr sDl E atl2r.; Clqlo25.- D.shlibst&. atDltai. fasfoe[. lpE,2.r nsaloa 6 l|eqtm agd uEatl,,4F Curtllto rtcslst [email protected] f t o96to d. droli emrrgr, vd,urtttrr rr

l. Culrrllg;.1. . .2. O 8aql,uarlq oatslogulEt a . . . . . .,. IDdor al.f. 6i1F dqo.I979 . . . . ..4.' rlge tcb lo.

41,- &rntu.rl pe ootdtot. lpEEq. aDl,alf- &rpef l|ettrq a.:r{*i .fr8nftd t6d1:, vlsooaaa45.'- lraltlrrl, @tt aor.d.47;-

^& .tarl Doqtlr loso+tvl51.- latartourl,rat evllo 1v€a.5aJ- CleDla.67L tsgtlt dc rtalsatZa- 8r€ittr|leltl tt qc st.oetoar.7V n L stoq .7ri ro19ast D$ratlo.79.- &b,lga 'qte l|o6tlt qlrol?6i- rob ,pancoto p..trq . .3tlv177- lobl,Iralrnt. ittr r..

I

, . Dag.' f. .. Da8:j Il. D9€.III

D€6jlDo€r.42D6€.15,pa€.165Dsa.16ApaB.l?2pag.l9oD€[email protected]/}DaA.26,Das.269

P 6JDaA.UDqaJII

Page 4: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 4/125

cJ.c.P.r.6. .G.C,

CIfA',G D,3 I'IIA.'A S -dEIPII&I EP.AfIRIt IPA - ClIl&

OrB€-ol.zarrr oatalo8ultrl

trlscara ftge de oatalog po6rt6 u DEEE coEpusdlt doud llte € 9l patlr otfrG. Prln€l€ ilouE lltete t.Edioe ,loE6D1uI alc utlllzere a otllaJelo , rnspootlv lC €1 oar€ i-os€ @ot apE-oaDrl. Ccl.elalt€ gatDu olft. 9u ee@tfloittr d1n sobsrd. .a1 j.6 r

nq 5iu1ardl-oc

l. PoqF r. .Apl2. S€pelatoar. 2. CaD.l,,. aohlpaEBt au.al- ,. .lo:'

itI.4. lril-hll D.qtta

tt.XtdltooDoEoga

l. Ptr].L ao to .r.2. I6os 1zat,.Blootllo

4. laoElatj-o5. StavU rta . 5. trErol 5. El(lrrtlllo6. IsglDl d.'.ldlost F. noaottvl, 6. Dlylrs.

7' IIt .oLllraD.rto 7. Dlvcrsc Pc[tru poEp.

7. l: o. t oEial8. lr vlrti.oal9. gubD 8lbl.ld

Da a .Erl ', aeElllortla t[1 lC - Z2rZ .st6 .lC... alrl-ogef2... aaDalrtoalc

. 2 rr. orlalt . . . rctl@sr. .Ieotrlod2 ... . DD$rul alc oldtrc lnordlul As. ,.l

9r, & .t t . lr'Grlt$ o . b aq gtrdtlr. r.ostl'.oCi. tru.irsl' Idt-n BrtDr eq'. ctlrl .tta lct . |rEtat it 'glt , vtbt'atoarci alulrilol t rlo rti trt| Dle ou o[rtrtr.r Eoallo .r .

La ltrbrloa.6ltuqlia

fsbrloatiel. dLu Inderulb€tLo, ar fost [tlltzate l.sEltoarele ootatll pr1-uo1r.6Lo .- tStslr8 - Ettld ceDg Bo lr.vreasa tn Dod cu:eatl'q oot4itet- Or p 0Lat - qtlleJo oc6 Ee s 6oute iD bazagtcleoi cale fusotoeto ooEandat

- s€r16t - t l4a oalra ae a prolocta i.u circi-r qald l9Al-95, LE tlpodlee.siui 1Ie d:a/ oatar.g.

l1ta qctalll, sa r.f6r[. la ca.u. l speolale ser unl-otlat

- - .,r:- .: . ia. l. r , a I | ,:

2A;

t/16

ct?lJ,oc DA mrrrua sI malPA[aflaP4flIBII AP . - CAIiAJ,

Ilior atfab€tlo - il,oao .blte l9?9

Xri 7oL./

1: lslator arll, ll2.' lelator r-r"t De flotqll llt,i l.clator oE p€ltl t4.' l'etato otr foto otr Lrersla rt-

AlablIA lAY5. Aoretor statlo l'56i lgltato ollro[tal I6Et

7i laltator veytlo8l loqt8: llestooeto ou cll,o.9l l'lo€ ate oltor .sriap ,

lo.' A r6. at al€ oLltll'ar€Apard a€ doblt ooLstsqt(Frl'leBtrlato ilo at6bltn)

lli lrtlodallo 8t 1o[ 4I]1,5I2i ltEa .ato il. raoEt ?,il1It5 Bat6t{o[ alt-n .lore[ta 5ff214.' Sat.rrilo Dqroa 5fU15. aqtou da-olc 76J2I6a Ctols gt bst.Ialtl, .t . t6 2rXfI7. Clspet a . ldrlstr a rD.l lD . .- .lllrft 4l6tl8I Clepott der€lsalte *Af91 qfoDot grlo .trtr T:| tL2ot Co6p€tsato 1 l€Ei1ql 'lr1 4llt21,; CoDlreBsrto oE pitrEtEDe 4II5CoEp€ 6 to 1 qBht 16r1(v.s1r.l,rlloEl,a i sf . lolr)

Curetltor dlBalrl.patgr cn .1.-YAEOSTc Dnou.EAtl,ou ,+rtC[r6t1to ou slt. Z:.tzDabltaetru ps orDala ou aasoapo batDcbltoobtr Ir ooEduot. oldsteoto eI€otlolaglatlo

26. DlsDozl.tly tobl:' lEqtm Ea-tars gl batardoorl -Dlapozltly d. lacup€t'arc

sle lirPl cu beitED1c; -:tlr ila t€ouDolarouk r''lJj' ou dllo

?2r+?2r5?ztl

72r'w274rL

TL"'n527Lr5?5rr

tr/4t7a,/4r9rv4?a

wrtttr/4rLs./4L7

rl/422rr/4L9tv+L,E/46'

lv286IV4a8s.frrlratt4?tL/67vzl* .

zfrLcB,hDrv497rttz&

\n8'

v2q\/Lsrv44lxr./424

tt/4o,

lq glolo8srcla oltlogalr$ oologarc

& olologs$talidtc[ Prolstra lclaoatqlo6ga t€taqatr;L€

qlcdoateloSo . IFjolote Dlolrtlryor.odlog

c*dl3aa lfoCoatebaoatdG a 1laa

gatsIoS r gelogrlc

ln colgBll.t oglgas |gatrlo;

2t,24.

724L

tr14

6727

"?" n4 lllfu 3 oDtoasre

Tl2. 'Stb2 . & co:,ogrr.

Page 5: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 5/125

r.s.L.GJ.iCATII'C D3 UTII'IJN SI .&EIP.AX.EII'IA

PE{IRU rPA - ClN.lIlBdet €J,fab€tle - ileserbrle 1979

2ij Dt6pozttly do reouPeraro I6tr. 1oE taebE

,O. Dlstllbulto lotatly la btotllt&,1.'Dozator oB rootroqlare lrcqtE

l10b1d6tza DoraboE volB 6t l,o portru liobld.tt; Dotabot [aoat l^olualy aooeEorll- EoblpsDeat aeogElo Ia 8a ot tta(Yczl'glopot arzortttrlt)

,4; EobfpsE Dt Dgoalio la rotsat&q,5a a-ls otrooolDre so ar6,6j qlerator pn.[latlo fl:,7. Sllrrrto Irtreurstlo robll,81 ll'lttu Ar r.r,9. ltttlE ptoad o[ b&dl4oi UltEu lrfcs5, oE 9ll.ol4I; tUtr[ or vaosll42; cret6 ourb ou ourlttlr tpolrlol4ri GrItsr ou oLD ,44.' CiEtar tlt oaDtrrtt5 j or[t8:c rrDurMrq5. C [tlr leual D. oc+7. e 6trr Dl. ou ourttb. r.o&lc|'48. C ld[ ldsotd erp.ldatl

-. 49. g1d o.l.v.to

50; Ilor.:'r olD tr51. toqotLal52. ?. oc n tlta5r; Pod luUDt on dod Glbllrr&tr|l,+; Poa rutat oL o gfllldlrtraud.55i ?od da. t ry.ll|l56; ?o DE l57; toD[ lot58: P4 ' tll59j Pospf batrf6oj Polt|tr Dl.r6l; PotrPI itosrtoale mllf62;

"orDfItt

6ra forDt ell54: f.Al E-N

772172

ll/5o4tv445

ct1€ aaa ,alrt

o atsIoGlatt|.at9ln glologa:ro

76L4 w47owr, 1v47276tL wW

TrrL rv45rL'7' IA6Ol24l t/4t1242 t/4t1r)2 rr/450252t tr? E2rrr tr262rrr tt2222212 tA9'?2r4 rzol

. .2Lr2 7A?522lr 1n9r2Lll tITt"2rt rA986722 tVP6L262 t/V86726 rt/rga6T2L ulFL2tt, rin5tn4 wt92672' rVr8e672' tr/r96l21L tLrzr,zat l^4tr67L rn69tt72 tlst46I tA6676tt tlwxrsl tfbr29r ' rArTL292 IA9l

ln orologc::rhrlerolu ooolog.rre;la orotogarel'tq F _o-lcotou proL.ctou Pao1odib qDolotaro

oats- oBoatalogoE ploleoto[ Ptofultoat 6lotta i.c i

oatslog0ataloS

oata,Iotou lroLdtou Protootoatalogoata]'ogO[. Drol.eotir| oDolo8ar-€oatalogl.o oEoloSarooataLogoataro ioatalog Iott.lot Ib o|oroEer.lortrlos

II

1 ":.r.c.c.

cal.Alcc D: UllllJJ g {EPr.EErrSPTYIBU A?1 - C XA

I d.4t elfabetts - deaetsblt l9?9.,Y

5i. ?oE-D;- E-S.t:-a.:5 p: :lT

a7. loaPA tCC

'jS. ;oi9; LTEL

aa. ?rip"a XY 9l XgUgo.' o[Pa Sadu

7]. PolPa Slot 91 fDg72. 9opPA ?7r. PoilpE de tqlDrre.ll?4; Pupltlu do oo.rEdl Doqt& fl]tr6 a9lda75, Fadlo DLP

7r;, Raolor llg7?. Raolo IIB

78. Baolo El79. Raolo DIP80. Aaqlor lBsEaI. B.olo E6L32i Brolo lZ8r. Aaolot If8+, l:aolor .r. tr4 FEttT al olaroa .

IoBgi-tEdr-daI.85. salp 6[t oo &.rt.oetor86" Eeolplstt i . llc8?. BsolpLcEt d. il.porttr$ r.tdt88. B6olp1€ t dr o.polti€lrr Cl.D

Dol*ft89, R.ci L.8t prEttr ltltl.. .lrpiia90" BeolpleDt peat& hldrofo91. itedlDlalt d. tlraar.'aa32. Redootgr dc Fo.bD.9r. Regqlato i. d.blt9a" R.Bgnlttoi d. airtl DLt.95. 'legulator dc qlr.I rt.l96. Aogr*ato it Btvtl qroUl9?; ioblust lltlaolit99. BoSiDot ou clali flltur. a la.ala6tr.lG9;.; Rob+et oE ollpd tlEtlr. | tl|'a.at.r-tc Sobl .t. otr .lsrl tlttlr' .otLctd

POoElAt c

ll9l tng oatalogI2?t rnrS t^llzf VZ oatalo8Lw ly'l'4 oataloarI82 rnt lrIl7l VI9 o{rt EIotLl?, /l4 oEtdoaLL75 Ilz4 f127, I^ra oatrloa

?r U,/45a ortdoA,2P I.A4A oatdog2r, I25a .atslog,trrr Varo oat los,Lt2 Vzr, o8t.L*,PrL lla45 crt.lot*J+ Ir29+ oGdo3E , I2 , rdrlee,r$ vab t,rV V2?. o$strr

Ilat? rr.l| .IV45E oct loglVa6A o*.1€7t/474 tt',,.z.

fll477 est.lo6ll./4ll oatalotIV4oA osbalof1V494 6r;a ,ogt&€oa rqlt aIIrl3 ortrllf[/rl2 ost.l.GllrgL/} r. .logItlrf6 a FclctIrz?+1 o6"*Ivtoc q$d B.

Illz9t qdrl.or

tlro2 cdrlrg

,L"wr4It7616

76I7Ttlz7[r?4L4162{167iE6a

4165r|5ll

{1rt4A2t

al+ti/;

Page 6: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 6/125

I.S.L.G.C.

1o1. Robbet ou ciape fluturo otrplutltolo2. RoblDei ou traagoqIor. Roblae; p.qtr[ Ddll vlEooa6o

51 pulpoIo4. Robt-qel de r€tbe:e ou ol,apdIo5. Robibet ile lotitrele cu olapE

Irela-i E

106; Sobbet d.6 retlEer ou, veqtll1o7t Sobi 6t oE sor-t{rrIoB. loblqet au YentLl

-.Rotl or zbatElt(T€ ztnlaltatoorlzoatal Leatn)

lo9j SchLlobttor ile qildqleI1o. Slte discl ,li Slte plaEd or ou '+l s DeoaqicE.IP; 81tt .otatlteur slte rlbratoaltU.+.r stadte plsnE o[ ol.Fot ,Ilt' StarttE. DlsaE lotatloe are11@ StarUS pL6r; D3laLtoI riai,u7: stavlti seaEEtlI8. ststuE 6eg 6Et ou aIaIEte119.:6tt1D d,. da.6vrE pettru robrlgtil2oi SDAot . ADl2L- SEpaDe ib sd stlo{rlar.rLalr€122; 6{p DE €utoaatE dc

dsla€fLs&ol2li Spapd &orsa € slfgal2/tr" $rpapE d d3soErla$r25i *lieilc stauletd r'€ut&1263 &pap{. Ar ila127r larD[r r[ alt6I28. traoto g 650 oollpat oI lDoEroe-tor plyst€nt oE g a1t6r El bddo- .r ou lee tlrA129; lrasoflo ou. b€odh r.'a11Ito; Aldcelrctqr bl-ilrrq.l,j.cttr; fsd. plhsi Dtallo .Ita; YoBtll,ato $

+lL2 II/2?6 cstalog4lI, II/2?8 cata]ol

4 21 III2BB catalo84L24 IIl293 cata-LoJ

416I

44 l

22t5

2257

5r2l5\tt,r54

Lt724562

415t4w4165

4t€64r6tztSL

?5a,

6725126liw2,514

v+? la

Illjoi c:t pj.olectIl/141t Ia oa.o

1 /aa6 a'ita\oarj-l4, + c4 elo;

lt/456 catalo1I2o4 lq onoll/2o7 lt oaoI./2Io iu oEoIoS3:In9, lE oEol":a:rr/rrJo c'r ploaect111165 ou prolectItlr5' cu ploleotIIZTI ou proleotIVt74 ov. proteatLtn92 cdtslo]

6'1 catalog t/t2t oataloe

It/P.l catsloatt/128 ostalozu/rro cr prolect

lI/7)7 catalog11626 ou pFolectIa79 la oool

soos dl-ofrloaticII/ll5g oe Bar ddlntrodus

I/&o9 oatdlos

Illt 6) olr prolect:45t cats.loc

cAt{loc i u- ItaJ; sI ,xii]?.1.1:i;I i _ir?c .a?A - c-::i.,l,

4111

4lI24Il'4II]+

rIt54tl6412I

4t2.

+1.' ltua?lBM contllE ts panEu lpa

SoblDet d€ relbero o[ olap5,Lobbot de lcrbelo o|r olap . LBelall ..RoblE€t d6 .€l1Der6 ltr ]/oqtll .CoEpea6ator leqtloular . . . .Coqr€oEAtor oq plaalttrDe . . ....94A.28'l'rtlorlattu Iterl.oC . . pa8. eB5lobLaet cc s.rta . . ; D.g; AEgSttID d. rervl D.Dtqr robuotL. . . . . ; paA; 29A

412, Eobta.t cIsDI lttrtEr. aot.lrqlal .0q6. 2944I2+ Eobbet oE toqtll r r . Dqa;z9E4ltl tobta.t olapi. flntlr. $t..I.ot tol . . . . Dat. ,oo4l4l Aoblrst ole,pe tlEtrr. to .Dq6uratto .. . . ; D.{.. lo|4l5I nobttret tt[tlrr. cu DlEtlto . . j ,16; ,o,4L62 Elihqto. it D .8IID. .

. .paa: 2'?4

. .?8a. 276

.. Pda. 278

. Ps6. 28o

4L6t Ctq,.t Ar litdsb apal t . tlltauDqEj t6Dsg. tlo

4164 Begnlrto A. irlv.l oGtr . . . . f,qg.,124L6, bgu:,rto d.

Dlv.l lr|l . . . . IEg.. '14165 ErAElato,r i q r.:, slroold,. . . . pat, ,lE4167 Ectul.to d. dobtt . . .Daga ,lA

Page 7: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 7/125

Boblnet de reli.ne 'e or.r ol,ap6

Bob .latul il. r€tlqer{ sste do attrat aA

D€n1td. t €cc €artutr..ql slagur setara ap€1 ourato ss ,

r apol tt{tc llre'.

Ei.ttlt eoaa1o6;lLoqtloqslea oste autodater olapa artlculatA

lltlLoiudu-so atunql oLod p e6io[ea fluldulr1 Ln eloEte

sste Ilal Ealg dgcit oea fu 8ral.lD rens 1r re 6 olapa6o fuobldo la preslulll .gal€ aatorlte tleutetll plopril9L €ta 9oa I datorltl, p €alo.Bl,l f,Iutaul,ql dt aval.

8gbfu6trrl .stg .qoDstlfirtt dintF{rD ooq) oq

llargo r & ospao ao vtrltalr,olalra ilo obturaro 9tgarqltrra.'

hcstrDca da .trorc rE € A€ r€)d.nln lo bsrl,.

.UEIPLI' DE NOITEIT

Bcblo€t il. rettDelr cq olap .rd 6pt lo-loo SAS 4611-7I

( h- 1s1 D . Ioo) j

:.- .tacau RoblEet de rerj.nere cu clape2/2

fr? l0

bn&iotaziuai 4 t&.tzi

/o //otz.c- L h 6 G//sl dz Dx d-z

t& /25 lx lS 2A til p t265 ta t45 1^ta .290 /14 20& t0F @ l, ta 3t0 156 22 2t

lffi z/5 t& 6t /8 Jw /85 2 26/25 215 2fr A"/8 la tu 21 57t50 2e 240 8'"3 t'60 2/9 24w, dt 295 8^23 5@ 27/ 6 on29 ?on 350 12'E &l 2tl 28 l4lfr 410 100 t2"8 /& w a /681a w 5/5 /6'27 lw 412 32 .3&w 670 6A 8r27 /t@ 92 34 4206W 7& 79F D"0 fia 570 ,E

Page 8: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 8/125

Robbe'" le :'e i er. cu ciapa lne:.eri

BobLEetd de retinele este de sii-oat sd ?e

tF. trooe.earlEtr-nE Elrlgo-r seBsra alel curaie 6au a

apel blllte f6r5 lEpur itali oecaalc€.Ftr:: otloEate a 6ste artouatS,r olapa l4icilar,j-se

atEncL oind prealulea ftuid.uLEt lb a.lro4ire esta naj.

lars deolt o€a iq avsl-.Ia sea6 lJ]vols ea se Lachille Is.p .esi.u4i eBal€ rdatoritd rssgartelor 91. etalgeaza Csto-rlte plesluail flELdoloi dr.E aeal.Sonslrl de des.hlde .e

egte tldlqat de sdgr&ta ds pe colp.Aobiretut gstg

ooEsLtult ilirtF{E aorp io &s.t dlB doEd oaroa-6e c[flartgo root t-qte o ,oLapa lnel sr6r-re Eoalte gI g[ uboettral.

PraalEea d6 l['orq gste d6 axl-ar: 10 ba L.

@qPLU DE NCEARET

goblu€t ilo lelLaere olr clapa:.Eo),ara o-2oo(Ib= lor Do' looE)

Sobbei de e lt-.ae ou clapA j-oelari.

c.{.P"r.cr -fiI s Ic I r-f,$Ic-b'

Pn l0

Page 9: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 9/125

Robinet de rellne.c cu clspe jreleJ;.lob'laei, ae reiixer. o|I c1ali inelali

noblBeta:. de .€llneF este de-itiat sa ?e

td trecetearfuta{n slng[r seqsra apel ou {is 6a a

apel brste fir; lqpurj.tilt Deca.ic6.Fu:- olioqsre a o ste autohati, olapa lld iciio q-se

atatrol clid pleal,uaea ?IEldtrlui ln anoai,e ests :op-i

lare deo$.t oea itl € sa:.IE sea6 fuvels ea se tlojlide lapre6iudl €Baterdatolltd resqartetro 9l etslgeaze dg'id-alte presiEnlL flEtduloi dtlr aral.Seasul de ateschiatele

6ate hdioai; de sfu€ata do po oorp.Eobi 6t[t esteoooslt|llt dt otF-qt oorP lo DAt d1E dolre Oalgase oE

flab96,oon tltenioarolapE lneIalerle 6oa t6 9t gu'ttbo€rrtlal.

PlaattrD€a d6 jlEqrB e6te de E€ElllqE lo ba i.

-aEUPLlt DE_[9E &Br

EoblDot do €tLAer,e qu ctapi lttelera lr2oo(Ar= lot Dor loof)

ct .i-cr -nI sr Ic r T,{:.$IclJ

Pn /0

Dn

F/o4sy;- c"

L 6ka xd3

up t40 8r23 150 u5 ZD t27w tlE w) t2x23 a5 520 2A '168

w tfr t2t23 w ,g 28 tg|350 n5 16r23 ffi w 319+a w ,r'5 /6x27 VtO 1t

,70 zhzT 9A d, 7luM]gM

T6J u.tg JO?il 2LA? u

8t39 &

Page 10: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 10/125

Eobilet de lotlnere otr veEtil-

Bobi.letol dr retb6le €ste d6stlrat sa perL

attE treooraatfut.ra-uD sr.lgEre aeasra ap--L curqte sau a

apel. bluts 16 5. ldpElltatL BeceBloe.

Fuaotlotlsr€a este autoDatirveat lu.:.

se attlqol ciEd prosiuea lllidulul iD aDoEte este

Eal tsa.to ileclt q€a iE aval.lE se[s irve?s veDtllu,l6c.ilohlde la p. e sl.uBl e8ale datotite gE€utetlt p o-p 11 91 eta|lg€azi ilatolite pre st[4]-1 lluldnlul dlaaYs.l.

RpbttetEl cate constLtuit illDt -.trD corp ou.Uenti lul

fIaEF rur oapao do vhltareydE-E6tula$ 91 garEitura .Pr..t.mea ilo l4ot,u sst€ ds 16 bsrt Ia robt-

Eetl't At-o foat[ 91 25 bsri la cst altB 0 6I.'

d.EEPID Dts f,OTAR8

Aob .udt ilc rttLEorc o[ yoatll .d ept, oq our6i.f Ld. 1640 sIAs r51549i

( PD. 16t Da . 8.)

:otlret ?: ..t t::e cu veEtl

Page 11: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 11/125

rJ,xlc.u.Roglo 1 de Vei .

Co6pel1satori Ie:rtlcuIsrlti.P c.B.

rrlt+LN

goEpe sato 11- Leatl,c|lle. 1 86 Et ;.lr€szi oa ale-Eent olaatlq la ogqducto p€LtrE t

- loctarca Sl deBontsrea srs.{tur .lor I r.- pte l-,ra-€a dllatatttlo detolats ra 1at:1 .rr tte

t Ep6rltu . I- prelEar€r vari&tlel uagblE:.ar..Coni)eosatolll r€ uttllzea.sd ir &p . rlroe pEit 9j-

ftrr . al.uvlulti gr.osl€ag. Pro€1uD6e qoELErld d€ ntl;.lzare

.et. ale l0 barl, pr€aLouoa d€ plobd. lllnd do 16 be*i.Vari.tl1l6 d6 lEDgb€ 9t c l nl6 [ Ehl:'ol Etqtbdtoatc ta taleld dlr D.SlBi t/t.

Co ,eBaqtorul .lsEtloul.rr sa oo4runa dtE r

-fDtEfh5blolcI

','rr''i 'i::,17 -,t\

- atord (la 96 al€ le8iturl I- tbett ilc blocsc I- tllb il. dtrtJ. ..frrbul ilo itlrlJse Gt rohl d. r 6aBao pler{.-

lL dr s. qtnl. 9t il . .yltr ii.prE6 r.1..CorDcq..torl1 al6 lotrt.J r. lty .arl ga o buoll.

ql oor.1 h oo..dl €9cotr"l[ o[ doul bBol€ ts eal^ ittalllatEc Ea llvr€rrl on uue plal h or.aol brol., h L alc d. cnr?Lll,. orr . lrr|tl. r fl tlcltr.tc.

g IPLU 'IB rcTAI.ECdDolsrtoE batlonlc oa t buoll D- 2ro

Plottot tr. r L4.t4 - r-

.?.x.c.x.Eogioli de Vedc

Page 12: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 12/125

t.?J.c. [.Rogio 1 da Yedo

.4I14,/,

' Coopeoaatofl rleEtlcuiarltl,p C.B.

,6

$-*

s ai

s .'i'=

a &

N E R NG{

co \I q

-s

E*d

9\s

rQ$F

s\q

iis :l a s \ \

Cr

\ \$i \

{lc5_ .t-; +r a :

sR'

xN\ :\

d*it o')

c d-;\ S l.; s

\F

+l tt a a +t a

N(\co \ \ a

e F :a

.n3

L\N ClN r"i R

qS eis.i x Q.

"l\Js F \9 '* *:

(:,r: Sr cn

s\ e rI i\ t sr

x -"S \ I

€E&

?s

?s\

Ex

(\N

n

r\ -:t .- iii d <ld

();al

t.P.r.c.x"RoFtotl de Vsdl'

CcRFongatorl ou pres€tupettp CJ. 4I15

rn

-

i

i

I

, CoupeBaatorul ou o ptoa€tupa aErtc atastttret d,pli la varlatlllq oc apat Ia coDduott ilatditf ro[taJuua.rhetulllo €au varlrtLllo de toup€rat|rtl.

CotrFDsatolul ou doue plosotuDs pre lr 9t vsrla.tt ungblElrrc da 2, zo,Et oe6ao€ ooailuo. ll la pr6lda-lel dlc alsza6rl.

bbelc varlarlt. ootrstruotlv€r rrqraottr os Elaaalr douar trlesltEpo, ss [tlllsaazI p€ltrE aIE r6os.

Coqre 6stor1l ou pr6setopi aefltDil lEevl4ltl ou9ql4burL d. blooara, t|u pot prelua a&ci.oi td.ale, problc-ra tr€bulni l rcrolvatl ln oaillul hetalatlrt, prll l6t-8rr .r.a Lo dlrooltG d,rll r octo dou.l .leD t raa.blr-ta p L oolpelEatorl.

Bt reEt.lo Frt.Dolp.l. .L oap.lldc{rlni sl.Eta I

- oorI

- ttui out,tEslrt (u . se dod toqlit) I

- D,tsgarattull (u . s. it@e boa,ii) |

- Esratturi db 9.[r it. |.ubct trdltrt (rru Isau doEi buo{tt)

|Pres+D.r aottBd|. dc IE.G .st tr IE. ILe oorandl sFol+L .r pot ccrte-coqcaaetorl IFrtru d,t. D .siurt s& .E .It. r|ltrtll & llDAfDj

It

-sEELlr rls FuBr I

CoTElqtc c . tarr.tq[ L ?.c Ih.Lct r. r II.T

IIIIIIIIIII

IIT

Page 13: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 13/125

i.P.It.c.M.Roglorl dc leC€

Co&.pensatori ou prasetutetlp C.P.

CIFA{;I'RISTICI ?N-&TJCE

t-Cup2-5rt/ cutsorl

3-Dmqomiluni(-G.oit"*

Page 14: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 14/125

r.t. i5.c.c.xj:Elior ao bt6

l tlcrt.9L rtcrloa lcv2

IrtloElett. gLrtol rgt. d.6ttr.ll .rerblfut lo.tAcotqlo {c .spl,$}lr .1r oaPt&ll.r Pllr crlbo.Fl,tb roa.f,or l8olqlill v.rlrtltl. Eltbllrt.t flEl Ic 15'ac ?f,.Yh all r.rtrJ .dr t1 t 6.'

lrtlcqlrtl,r 5tor1a[ t.t. o.rstltEltl iLtF

tF.rB.r trolE€rrt drrtcl Fstc.r sirt t$aut. aral

fl.lgc e trpl6{1sl ae}'Ias.r€. .d-r}lrE .tt . ihiL'fl tl83tl 1|6lll C. .t0fs 64

ErtfPlu Da lotl3a

lltt qrlrtL d.llsl r 8ee

P .Lat r Dlt{

l:

Ij,

IJf;s.c.cJ:

"-r-- .. r .lrtl .I. b sf.rtol tc

allSU2

g8rsrgstgl.lgg .

l.riuport lronconicZ Corp3.flinsti4. ContnflcngdS.Ine/ 0dn auctuc6.lnet opnlor

Dn mm Imm

(

400 4t9 7 20n t6ts00 521 J35 245600 400 374700 720 6 410600 620 a 43C a'<900 920 6 4t5 746

7 C00 | 020 6 535/ 200 | 770 /0 635 / ?60

Page 15: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 15/125

Eobtnetu.I. cu selta 6ate desti 'at lEchider:iiooDdEqtslor d6 apE. bltrte aart aI)5 ooraterdar nu estentlllzat oa o 8aD de reglar€.

aoblB€ttrl a9 execEta iB doUA va 16atetou tlJa a€oEDdeqti 91 tfJe qoa6ceEaleataraceast5 Cinn Dl vsrleote utllzinaE-se l doDedlBl 8l.lDent;.rLloi'

ou api 91 oaasllra,ltlor;Bobtretul e6to oo 6t1ta1t l. PllBcipali 1DtF. D oolp c flaate de fo &E Platarovald saa roder oapaorseltarolrP €setupartlJa 91 orealul de B&-

€rrl'eroarri esto la oeLs ctr aotloDer€ Eanuald o roataits E€BS?II gliLa dlEr€tr€ narl' ou €altrotor r 19r la

. cels oE 8o oBs s €leotrloe(Dulel ctr c ori) p)'at saugral) ou s€.Folotor glrotrlo.lct,'oaar€ a 6leot ic;ailopt t luaollo de ootr€ldeledte tebno).ogioe.

PrlEluDlle d6 lttcru ?s j-sz{ ttr lunclla de

d18 9t B Lor .D61 91 dc eollgnare 9l' siBt de 2t5 sau 4barl P6qt [ oel€ cu oolp Platt tle 6 sau Io baripoirt$r '3lo otr og4t ot€I 91 16 bari ta oeb cu ootprotEdl

449 s-ry-lobta.rt otl Eerts 9 oolP

rotuDA tr l6-f0o(:Po' 15't a - l0O );

Rolia:t cu scrt3.rAC

?/4

I-:f €

7T,U-+--i-ttr-T-rs--dff I

-^'*W 4-t' u I

poBtNETt cu AcrtoNARE naxuuAlT st ouAL cu coF.P RoruNo

IIIIj- {

TIrur= \

xI I---J-+UII VF-t-+h-| \rv]t r --f- _;+

Corp rolun d Co/e penlru monlol

Dn b ,/7ong:- Carp rdind-9TAts'8090 -66 Pn tGdt l d;l& L nI b lG(&40 t+5| ilo 14*tB re 1280 t8JU

6Ct6A I t25 tr 4 r'16 2s0 | 2W 20 lm160 | t+s l +,16 270 | a30 n l|26

7? lz7100tzJt502m2s03N

te5 | 150 | 8, t62tu | Jso215 I 180 | 6,18 330 | 4(V 50

215 2t0 | gxlg w I 460 6280 | 24935 | 2s5

E t72 390 | 520 2612r?2 460 I 630 30

405 355 lt2x25 530 | 73o 32+60 4o lt2'2e 630 | 640 32 3s0

420350 470 toxzb 690 940 '3t

56500@

580 525 lt6 x30 75A | 470710 oaJ fu,33 680 1260 42&0 770 N r35 t@0 t480 +8(?@

6N@1800

9t0 w 24 xtg I t36 1620 54to20 4 t39 | 250 l82D coI t20 | 050 26 xJ$ 1360 2040 6a| 2An 117n 2E x42 t 500 2 r,v1 66

Page 16: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 16/125

cA?..[4?..AISf rcl t.grtrrc.

i.,

$uat,

a -d

stucsoc

I.N.BacE[ Robiaet ou 6ertat/+

CARACI.f I SICI f ,i=lIC

-lso:--(/\l\Fq3-rN-\

r{l

aly

q

Ec%q<...

b\

i:1 \ f\Nq)N E o({) N

(\ls \ C) s

O)

N\to, oc -1

N N c..l N N .+ R 9a ,id a.l \} E \t \t (o

q)Gi c\ \t fo-t co

co\t It G N I k)d 3 d R $ N

\t <\lRN N 6 \l .rt B\t- \t- d R

GR d I d ai .<

a :i x :J R * a x Y $ (o (D (o (a

6ak)8\i\nQ

a-'\-

Retr8

15N

co R N o

<\(a) qr stN d R

$ e R <\ \lN N N E \l d .r-j C\r \l. \

(\ x.Yt I I id s \o k,(\ Ia Rs d so

\l. a\ as N\t\t

J N d iv (\ sN N(\ I 9) sF.\t xk; (o

e \1: .t \ . \t .$ .t kl(\N N

k)oj

k)<\i

lalqi

\i(\

.,1

a'3a*aF-c

p co (oN N

ao

c'lNc\

N

N

C\

b

C\l

(o

e

R R

8l'.ls.lt\l

<1.;

svt

(\

qN

t N \. . 3 (\ N Sr\ I N$ I rr)- N (\ $ g

-b 6 qr N cn .Yj Or *iF x6 10 R r<o ss

\} oe N

o I N Is d d R a R R

.la

Page 17: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 17/125

-',:Ip .i: "lesgv:d irit:a :l_-5:;::.i.c.li.oni d: Vr,l

S::Ipu1 e ste d: stlEai na:evrij:' l robire ilol

+ "a eloale perete dl lnstaLaiille de e 9u'-ar1 91

aliDentErt aPA cere alr 6lnt aoas6lb .g asreva; 1l il- eoE6t

Stilpul sste .onstlrult 43t- g srDort 6uCat fLat t gu.rubu: de

fundalie po pla.aSeBl de )e oare se fao€ Baoev?ele€'i

- D la€Ax peablu ghldaraa tije ile aar_lona-

tel- o tlje llletatd prevezute cu 'ra prelu:]gllo

6u l;cailetrat 1B partea iaferioalerp€otlr fli<a.ea Pa

tIJe loblnetul[l 9l ou ul cap pdtrat ]. Parte a 5ulerloa-

rerp€Bira fllsrea loilt de EateYldl

- D irdloator oirllsadt,,Boata d9 EaEgyre €6to oea a toblnetuLc ;PenfrE cotlalds.rsa stilpBlul 59 vo pr€c:Ea

p.in pro 6ctu.L de. llo4tal E5riloa capului pit 3t 9l iun-

Ar.$a prc lratitorduit

gg€ S-E-F919gtilp de aaeY 5 peabro robblct .

Piolost I 4rF?

Page 18: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 18/125

Eobin3t cl,aFe iluture aclloaat rlttrEa} I -i3,rip B. . I t/u

Robjnetul cu c:'apa f}ulul€ aollodai Eanuaf ost3

de6tllat iachlderll EcuiSe l1or 9rl 1 coo'Ioctc pett'n apclc

ale toabe catedoriiler excluslv aPele iooercate o4€ pot

iDpieiieca Dalevlarca vslYel Pri a€e 'ri' itc aoea.ste

(ciltl etc) seu prln 1ltelputrero' lqtr' valYe 9i suplstetrale 6tangar-€.

se de1 uttllteazA 9i oa sEletutl d€ r€glat debl-ter 6vi a iB vetle$ oodstrlotia 181dI osto irp16aloialersolt.$a v1bldlll.lo .

BobLbctBl a oolplra albI

_ oolp- telvl- rroallgr itc aolloEar3 teodlot .oDsr.r s. feo6 l

'totrlva.rietc t cn PttJllc

Ea[ gE .aluotoar duPl oua ulDlsl r

- le[trtr Da ge - 25oo sDb'Ic treiBt'- FEtlu' DD ,OO- l2ccr t'rL lt oE tstllrotot-r'-

Buril.lobi.Eetul .stt oo|tat uit oE ol€Eatql de otegF

e diD cauoluq fttat t€ oolpt oeeao ooEdl@ 1a Eobta €a

lobLnetulEl t -astelallc fut ' don6 fi8lgo t fE [ 8ftc

tqrlltrEt dc olcDgafc.L atse.t$ 8.rl'r tlo 7oo - l2oot robbetql poat€

s1ro8 laooEaDde epectdlE ftange da lLgrct oe€'o' r€PlltLFtA elt 516ts4t coastlEotlY.

.gggJ-lsjgaEBobl-Dst ou fluturo rsltoBet ou Pt Bh 6PE 10 - Do 25o . . . \.1. 55r>79

Eobbet otl llEtur€ aollodat cB ro'loottrPE Lo - DD 3oo aoEta -dtre flsE6s ' J"I'"59-'19

Roliiaet cu flutur€ aetlolat cu r'dio&PD lo - n 1.oo cil fleE9c peatrB sgEtaJ

a.t.5559-79

Eobtlet olap€ flutlr-c astlooat EallraltlD R. ,

RaatilErf at aApA fiarUFE ACtiOdrrECA lrAil€f, Dn &-260

Je uhlirmza pniu v12m/s s.iApl4lon

Page 19: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 19/125

c1:i:: : r:iu::s aJ;.:.cl:a: i:4n,-:airip ;i.1.

F €E,vYtfd {t tltri4 f I {/f//8€ f1 }ry'&,ry.4 f8{ria{8 ;tfe,? lrA,rya4t d;n,{O-600

Page 20: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 20/125

Robi.a:t .u veotll 4r24t/2

Eobld€tul cq veqti.l este deatbat iDcbi-do i1 ooEductelor de ape brutd satr apd culatird€Du est€ Ett].lzat oa orgaq ate leglaja€ r

BoblDetul se e:eautd i doue varr.a-EteooBstructlvet dlept 9l de ooltjlotloDerea iobiDetului6ste laDualerou rost5 de Esne?rd.Io ca5uri Epecialeas pot ecblpa 91 cu servoDoto aae electrica.

Roblnetql este oodstj.tuit dint^-un colplrevEzBt ou f:'sngs dlspusg coaxlal la roblBetut dlept91 iri ubghl drept Ia cel ale coltru rapaorveDtllul,916sot[parttJa 91 roeta ale Banev 4.

Pre slElrlla ale lucru sfut 25r4o ssE d+ ba.El

.gIEqE'-8IAg'Bobluet ou veatllrde colt lfF 4o-I25 SI.AS

(Pq=r|o t D . r25 )

r.t.P.fi 6ov1Fte Bobi-Det ou veatLl

CAF-{6T -:, ISIICI f ,Un"fC;

F.

F

oo

:Lq la

ca

Page 21: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 21/125

ir:::, i ::i,ci.::, ::1:1ta :lj |:tJ.i... le ..:.; a. ". ,a

a..jr: 'ia,a.,i. ai:: | 9,: I :r i:r: 't9:' iln i:.7r:1.'

lli :l:ste r.ij.-.1 .,+ arlr.:.:,,:i l_:..':r ;::

i.,raSlF{t9'1J, r:* oolg- v e.Iv6

- laaoertEs d6 ac :osex. €:e.i:..ia 'iPclltDlr d:$ €treis egrl Da ?oc-l2oo 1' oorandis oej-s:-e od Zr 8i-la lobl.E€:fl,er pr€?eriit :e iF ll|*-rFe td.cL rlt 6iat6B tonarlEc; i:

Sot iE coralda spcci 1: e€ prat€ a:lcuta 9.gB Fergorota 'ql &gltat Ite Etllp ee GareYrd F€ ujr Piesu.p6rl.'r t tral?iBj-aLa lro&ottulE j, dc aoltot|arc le r'bl-e.rt.rarcta.fuau-6. Frr- 8lbarl 4.i oiiplaj€ 3d.a.ld r lo€;

q@&-D -n@rBIaoblBet oE sl.FA fiatu.rf a-4lloEst €l.r.tr'..c& le Dr 6.c - E.I. ,559 - rg

..r. 55ry,t9

Page 22: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 22/125

Robl. 6t cti claPa flEturs actloqatpEeutsatio P Iq

ttp R,T.?.

eob:neto.l ou cl&p[ flBtr$ r.ilolet poc -latlst'epresirrtl roblnetul Bstltlal le oero la locd]. ti16p3zj.-tLyelr.l Eaeusl de acilona.E s- t oo4iat AlsPotiilY ds

actlelrar-6 tlp p 6tea-c illddlutE cs i16EBl poet6 fl ptrouaatlo lan br-d.rsDlLc ldsr

:E iistsla;1t € do s).ll€otdil 91 .itul.rl aP€ s€ qdll-rgase Eiuriil ccl cE ato.I,oeuEatle;

A6€Btdl agtoF poeto llr

- aer u80et al].rra 9l lebrlfl-t 3.. +<t<IP ba.-i

- ELoi dLs oi.-oqlto hldtllrlloo Is 4<P<io berlacbt-q6inl a€ 6or9un€ d E_ oo4- '8lrl- asosti4 dc eolLolarc pE€uratlctlstoriilvul aa e ou 6 l.a dcBl vrrlslts o@-

striatl? |{ f' trn Dr

'}toor alaPozltlv tiP APg oE dcl

slllEdrL .pEgl ou Ebplq cl€ct- p6Btr 8 ,ro-8o., dlspozltlv tl-p DPE ar

.E o'Ilqd: gt plstc oE dubl ef.otjPotrtln ciartlila r. ir h ?oo4oa la oo*s-BdI

slldclrJ, ootpurllc llbhrtllo Pot 1 Pr.?4srts aE

llrG'gc ltattlr tLsrcr{.s1 3J't Elster coBstluct1v;tot h oo €ldd Bpcol,a [ 'iispotltlyll d. rotl. e.-

pe€tr tl DlareeEt c .t

- arsoglliatet el6ci 1c d. fLBc eu 6i- illst trbal,tc elgotrs-Daour.iio oE 5 os1 Fl

2 Frl.t1.t

--@g- {nE13ErEcblEci ca s a$ ftutti€ *ctisaai pEclEetlcPe le - DE aro ao:'ns ? aerEq,$.1-i6.tsr clcaitla d€ ilre€ reg.

s"3;5iiw9

Rob:net cu clap; flutule actlolatPr.uxstla PE Io

-F.a8lrtfrd u a4pA f.ln.taq rcriomrtfti€uHAric u o/6p02/ny€ ip' i:ii. iiio_.too

tui, db,p,,,rbj

/EEllruL DOtOq .

. Attaopii [/o @rprld Wbb)- sir?:ol2ofd- at/rt * e//plarb- ldrfutb- {dro -2neam,fiz cd,€q7 2ryitr

Page 23: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 23/125

Robi.E6t clr olspi flqtur€ aclloBatoBeu 'atlo Ptl lo

llp AJJ.

Boblaetal oE olapl f 'tuF aollgort PE ltrtlor.prctiDtl robtDet[I rrsu'I ta odc l]t locul d16lnz -tlyolat aantr8J' A. 8clioaat' r-' toattt a €pozltlv do

aotl6r'e.r.t tlP P16tca-q i.It'EdllrttrcoDlsEl Poato ll plcuratlo t.ll bl.A snl',.q t da

n i atsla t € do s.llroEtlrl 91 'pollrt aps E trtitl-s s, [ ElrrtL ccl ou loo.'I|nolritto;

A6 EtEJ latoF Poat' llr- rer ugoet tl.t'tlrl 91 tlbltll^t I' 4<D<It bari

- trl, l' dt-E otoElto bldlanlio' h 4<p<l' berlBcbt.tttrl s. oolDIrtc 'llrr- Cort- rrlrl- &oel { Ac rollclrr' Plcu 'l&D 3?ozittvql rt cDout6 It iloEI v' l' t' oo-

sinm€tlt I- Ptlt-s Dt 5a-roa I alsPoultlv ttP lPg oE dol

stlbdtl .PLEI ou 6l. pl[ 'f€ot- FEtGr Dr ,oo-3..r d14oB1t1t tl? DPg or

ctlltitrt ti plltd oa ilEbls e 'ot"PlEtr dLttr. aarj't Dl ?"'i'o I' so ' dl

spcl.l oorlurtlo lcblr"ll'r 9ot tt p 'v&rto eE

ft-qo Po.t"o lt-E t.itill 3It Elat'r ool6tluotlvftot la. oolsld{ s}.ql's1l ltl-E9etttlvll a' 'ot1tla"

pertr 1 $ .?tsEt o

-s.@dltatct 6lcet 1c al ftls oll6l

- ai.stt.tttrite a1.ott -tacur.tlo oE 5 oil gt2 Polttll

Sgg--PrygrBebtult oq ql.ptr fl,utr'rt rt 13d* plellAtt€PE :'t - tl aaat laol|rslT estFr:itai' Glcctf,la dc fltceqr.trt

s.rr 5t5949

RoblBet cu olapa fluture aclioEatpa. irn atlc Pn lo

frQ&tiltr.f, u a4pA fla.rapq rcrl0/fitEfrlfUHAilC tA O6P0rinvF TtP A.Fn.Do60'300

hili enp',/E

AEEo{r-i (/o anoJd ftbb)tw.zo/ryafa fuhc * b,'/E /rv'/a-

- /1Ja&t&r {elra -frnurzdr. ta€<6 sl 2 F,/1j \

Page 24: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 24/125

Eobbet ou clapi, fltrtur. ectlota]IrD€Uretlo P la loblll€t flEtEre cs plutitry

RolLnetL] f:-irto;6 ou plutltor 6sts dcatltatie- 1llcr de elirtatsre cu ap;. potab1l6 91 industrl&lE (aplte tl ir&tatd Ia terxleraturA aaElnE de ioog) peDtru :acbl.dorss.ij. des.h:derea autcBete a adrisiel ap€l il rete|oere 91 cenlue:: :ru 6 i e , es1uall. lobiE6tul pr€zlqte t sheEatloS EI -'

astfel iDrit snprasaiolne datolLtd feuoEequlul Lovituril d3bec si E LiBltaze }a velc=1 61.01, ol1 ti 6p1 Etajlri d lllobldc.refa aoesi scop, LidLtild Ia lo bari preEiuase lsrlsE a aoestt1feDouar, peDtru ale6elee di6 etrttlul r€ze:goroltrl satrde .ruperea pieslElll se apLlcd r€lstla

tt----:-D> 6,ri ,.\i*=q

t'dre&trul, lszerrolELa1 E B.

tD oat

,a3di-9r €t al doDlasl s:. rabibetuluL l.D r.v <vlt€z. re':t . p t- robLqot fu tuotLoqrro aotae).l', lr ocr-

DI.t d6 Boht Er q r./s.L .:.E gboe oooaiootol lt a qt. d robh6trb h.goEtlEtlluaa g6od6zlq . llt D..ooto@ , tpI, r.sp..tlv t|rtrlE.r

asrlrE tr, toblnetul tqchLa.ID oazul ol.nd bsrt.EEl d6 dE161e r. altf

d6oit pat.at[, .ocrrtl ta t 6bn1 rll.. ra r.r. itco.l.] .o..t roelaq1al a"lnal itt .rtid "

laasrbllol . oo pu . dt t -o robtct tl|ltEr. dafablloatl ouir.eat lr. oqo .. .daptertl E ( otq $r l rdltlrd6 plrAhlt. Pe[tro rglteJ sa r8 lrlrteiLr gn tlgalao Ae t,tttllEaou oot 91 ua tr.oaaoa llDrl oalr aa f1Fagl Da d1G FlbErt do fuDilalle r la vailcree rrlubll rtblrtlUo ;

Seta.l ilr Eoulgrre r (ldnEIEl Dt:l Fbtrat .ataEq|. t t1o.I&oGldrDt.,ETIPLU DA X)'IP-E

obl .t tlu,tu . ctr plEttto Dr le.ahot qt r. I LZE _ a

l. goraldl rtFot.ll - Uy ..rI |l 6f.u.ll llbtElG o plEtlt@', eba F.rlE r ld,lorll nt rrlc a. L

Page 25: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 25/125

Page 26: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 26/125

Reduotor de preslune

leduotoer6le ale presluoersilt arEater doata-t€ pe cooducte 9i au roluL de a reduce lreslunes apgl.

5e 0oEteaze pe cooduote clt oorpuL iE pozltlsvertlcafdrastfel lncit sedsirl s;ge iI prevezute pecorp 66 corespu-odA cu seDsu] or*gerl1 apel.Sint dest -Date pentru ape potablle pentru o _ ,xestune aEdEtg deda . 16 bajc 91 a llDel pleslanl a9al. leglablle lEtr€

I el 5 berl.Ia fuDciiobarerctDal pr€sluDe a al1 r aval 6.osd€..aesoatul plodue6 dep .asarea pIstoEEtnl do coaaEdesavltdl ca ezultat deplaserea de pe sc6ui a \.eEtil.ul.ulde stTergul.E-ae 91 astfel apare o sculgele de flUldClilltr€ snonte spre aval ou sceaierea. preslonll.

La eEulsrea ccnsuBul,ul alla ayal rp l-E Ecideleadebltul[lrapare o cregtele da p:egiute care lqohidetilul 91 deot oplegte Saurgeire a) I iditlEd tot.Jdat5. prerEea evaL la galoarea re6lata.

Regl<ul se face arldd aval,[l lbo]ris cu oarddtr.ri Sl resortul de6tin3. Prid c tl,-e la rlanoftat ,u99 legleaza re 6ortd , coBpriE-lEdu-l piai aiBd a.p3r€pr.eslu.oea dollte.R€gulatoluL ale presiu-'le s,t c otsplrlle

- oorp Ou doud flatlge peEtru leg;-tnrj.Io aroote91 ava]. ereoutat dld fC 25,

- Tenttl de straEgutsre ( lornat dtu tater sLBarElturE il6 eta49er€),

- plstoB de ochlllbrsre,- P15to ds CoEaader

- ar(corirur peltltr E-obele plstoaBe ,j. tentll.)_ teAoltr- ptullle do rrBlsi,- EAAOE tflr,

_4ruPLIt pa f,@3gEB.duoto d. gresillc DB ,ooploieot I llt6{;

Page 27: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 27/125

Cbpet d. adlt slo a 3.pc i ia tl j,t E

€Ir?otEI dc .drislo & apll X-c fllt \rso .tlll oa. I?6 trE rDI accsit.tt r ouvel. dc llt s € t1t lqursor.

CLDatEl sa oarpq 6 dt. t -. tlo6L ao a.o lEsoat6pturgbl,olsrl laoestratl 5r p €tcl6 al. bot'l rl cuycldo filt . 9l Alr clap.tol r.pr1c rl6.CirF.tql p .pri r

alr al 6. P cu p€ c l da atrlJar. aafc Er f1'6 az ' € flaltr?i.6 l lror6trrtr 9t . .lrp[ .rtlcuLetl lr ?s t r 1r ..1,..t [ r o.lpdlEl tl l..r&ut[ oE |l D1Etit.. Is 8t.. sot€-llc.rlJolal Dlltl-t.fEhl .Eto 8l oobUtbrctc g 6ltatcr.:.rp.l tl d, relgE . a D.rt. tl Ir rlql t. .. t lcatro 8r rlrt Dl.riolllc dc t.r L8l. a rlttlc oqht'llbr.tolql r-elGrll.l bobr.A.lrr qlrf.l.lr iv.I ald r dLo.t ol.tr.st. rll.atl t rar o. t|[.181 fl 6 .slgulrl .t.r9.$1r1.rlvrl ararta rla lort r acu 3. ar rFl tlb ohFt r . aaa..chta.tt. ro..t.Li

P.rt | fqr.?l.rrF. o.r..tlrolq.td t..btl. sl i.h Frr.|.rtl tE crt.o.l frtlr ttrl lr rro 1r ruF t.. lr .IrF1 ctl.d.t i

II,EU' Dl tvullClt l a. ar1r1. r rFl Il tlltiE 2..{..

lr.L t I baa-.

Page 28: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 28/125

Blllf EtoS ilsEi?sl s-roodte

,1t gtrg

Blgillrt.lll tlP RlI 'Fte El i:'6u1rtot oE

cliDl tiBtirt go.anart Aa lrt Plqtltt .Pltat b aa@tc tl y.dor3r rtlit.d€t'.l' llrllElul' oaEat'a :'3o Et t' -t e c'llr oE.ls tprttnr flltro rrDl4' tt'roble'rt'

P [tttclrrl .8ta roBtst i tt-{ oorPelt t'ae at.p.oid || B.J.t lr olrlt A ft'ltrlr' r lr olai'o'"' da

FtlrJ rttt .. trSI p6 .oliuotr tto 'Pt ftltratl h svddo r.btltt.hBtrE ftrno 1. tr.r oorlotl tr Yr tt:Exrlr IB

rrd aa olrFtf,,lr llvll o. acPltafto D'rt'a 6uPcrltarlr clrp.t.l'Flh .vltr. €r Lnlbll vldulEl d8t' ltlrorr3. 11.

a.Ed.t.rul a. oaryru. dbr- elrFtl t1t (lBtot .- tEb a. rttrg.ro lttortilrt L betact- tlrtlt.r otr xo]l@. tfts&tl.- t$l a. rctlGtr. o l6.tf Pl,Btieolol

lrrlr ||tt lars.I tEbqfBl ac tttaag'rt'afrlst t t

- ?ltSblc d. i .rii lrl ..r. lrP'at te'o.rt||rd {tt Dsrt ltd srt'tl 1r t'b 9:Dlttfl| F.tatt|rlalt

- tiJ. ar s.aJ.{ or lc.Ei ltvl' rql ola?'-

t l a. tlt$lt

4rg .-pl- cls-LaEIot.t d. Llv.l .roEtc Da roo or tlege d'trrbl.liFrrt qt t 125. {.

Page 29: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 29/125

u. Beo .lr B€8".rlstoa tlc El, el ai/atlp ExV

eccr5,LI?

E.gnlatoEl tli B.[y .st. ql .gqlrtor 9rolrp.tl tl[tE$ oorsldlt dlc u pltrtltc roltrt lnavd do .gultt.rrb vad.tcr roBtlE€lil alvclBluto.lEt|. t :D rrnli

S. Et tllr.oart I. cv.g4|t'or rD6t itr barlr.rl a r. rlvr . r.rh i pL? gt. on l.rlDl A r.li\ralu]'oaEBtlat oc u 'r6r { r lt $tlrt tr .e.l;8.9 .lrto c:, a. toEtr|'{ o.rptet trtr-uroor?..rlhctt .l IlEl Oar.I arlr rt q r . or. r atholrsrlr a o.arl |rot.li*

Eogllrtorul r. o.ttru.D. ilrl- oc I| .Bb lcnl d o.t ryl ohDate fl[to.Fcr

auD.rtcl {. rtrsatr F .ta 91, |rr lBpoltt rt | rpjrtJtrEl tlEtl.t.rq1El h pr.ltt

. alaohltl,- rhtlta o[ .o]hr. pltlrtlror rr l.ltrad

oEl.n pr. sslipf $.laF ah D .t.ot.- Dlrttrfc o. tro. IrtitEr| dtEtr. Dlltltor

fi tlJr {. rottB.r6 iylqa plnotaL {c ., oilrt1c tl* a. cortrr

- tur {. rstt .r' os | Fot qtc cl.tEtrthtu .t

.EIPr;f pt & tBfi.3drt. a. rlEL lr.l D t .tirtrft I ftt -.

l\t{\'r

Eegulrtor d. ttlv.I 6rrlttD BIlf

CAR^.CTXRISI ICI r.EgtrICX

AA

g

+,

lffi*L hoAie4. n1a * ultane5. ClapeE Ftulure

Dn x$g oA C E. T O\6 a-rt 6//)

6KN

t0c

).:).,1

\

s l5O 2/A ,20t, 36 sJl ?oo /6 e/& ?r48 2. w&J s 270 2t8 o2& +80 599 300 48/ ,240 3x@22 & '/+0?ffi o +2{, 2+8 P3+0 5n 6s, ta tnt 9rP2i f40 2to25C o5a0 248 wo 650 7/* 500 t16 ,1JO ' pzt 2217rC[) oE0 dJo t500 7A 759 600 e4/ b400 rZx 94 3/6 470

B 2iln hJg ?620 380 869 EO0 751 p5/5 t6 rP2t ,OJ 7,-Ct l65C zba o/50 /22c 959 /c00 8# b€a '0,Q21 a8o t250

:' ') 7t8 /9J' /460 /029 ,?01) t// l7?5 Urafu t270 1720a2/51 x@ /700 ,4dc /00,i 6610 2t,9u o30 270J

,.). a i55t /t08 :t t) /l€g '600 /a5.' it950 ?t,t3') 2260 34701508 d./5,/Y ,an1 /26q 2,7r1 .//5i //16C ,d.,|4; h/{,1O

Page 30: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 30/125

er

Eegu:atorul de ilp special :st; u:r :'eguL:tcll6i clap5 flut,u'e cooaldat d; u.'l plu'u,io:toatrtai a 3jr'"i-saij in aval de zoaa ia o€re trebule aarli 1lii oil''Jlu_l

coEsian .ReJulatorul se Ecatea?a irllr-nr ccl? i' :1rir'j

:rpesi-alr la u c3nd rcaFe:: Ce inc;rc'-" tait"ii de fifi: ::

h ploleotuL Ce exJcutie 6e vor defi':ritivacotele ilih pa'. 2/2ri't1 funclie de Catele furtrlzaie de

beDeiicj-;i privind debitul 9 ElveIrI reglqj ul'-rl.Regulator:.ll se c ooPule dial- clapete tip fluture t- tub le gtanga.le incastrat in beto1.,

- plutitcr ou seotlune Patrat;t- Elje de aotionere ce Ie35i PIutl"o:,1 ir-':'-

iDterj'crul tubului de .te$garr de ::-_: '

- pirghi.. de de ultiplicar' conpusa. d : --de lltara a a.rticulai; 1 de ccds;:uc;j' ::.:betoa 91 plrgbj.a Propr:iu z sd,

- tlja de t:eglaj oe Iea€: levi:rlil cl5 .:.'j-do Pi.8b1e.

Begulatorul se ploleoteazi specicL gi 53

€soutE Ls le8tu de ulloat.

.q[rflPLg Da IICIA.Pi

Begulato de Blvol DB ou flaDge dle asanbl.rc.

Ploleot I aDexata

:ietiula:c'. le |r il"i : si'rcir.I

Page 31: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 31/125

€g'jlato de d:b:: 1,J.i.c.L.,i:ad

VeJereahA

2&

214

2J0

z.t2/ |

Eee[Latolrrl de debtt d"b'\lE t Bt a]alat de

debit toaEt@rtr$e aobteaze ln si3:rlle alB f,lllro pe cotdtrta de 6pe filt'rat{ a EvEt de o}i etu} aid itobli?re a

apst flltlate.iste tabrlcat la lEtfellllBddrea Jude eaDi d€

Ap{ Celr€l 9t Gar6 itad.Ult regrUator de debtt se cospure all.d ulrdatoIe pHrltr

- €ls$edtul de oesursre a debitullrl r€s}lzatBob folas lr4ei dt€Jrag&e ( tq aiorte)t

- e1eDentUl ae ooape 6at16 cc' aeca.alslle de€.4oBdsr€. El. aefettdla leef,:.zate sl:_b folEa uael clapetede leglare ( 1D avsl).

- colpul legulatorul.ul foraiod up oiroulth1dfslrl,lc car.e ooallle dla.tcegDa d€ EEsurE olapetl-re8lsre.Eegulatol'ut d€ deblt 66te coafectloE4t p i,n s,la'.I

rE dt laDin&te de otsl.In pofl'.trbea aDouie de le8ulator este neop6aiS

a.gjtrlralee u.ael la.rglq,l i€st I:$il, dt 2ro B. Peqtru6iablltrea vlt6zdlor.el.B 6ootiuot.

Aloote de aoeastd po$fuFe se plqseazE olg:auuldt Lnob.lder€ (vaqd platd)eio.SEroi-qa hldraullcd pe sce stclrodt trebulg se eslau , prla oota de llootaro o ptesl-qre Dl"alrE d6 goo t Cl la pllza aqal a dtq.tragEel.Esguletorul trsbuie 6 . lrDot'.oo€se l. .scat l ' sval l& opteslua6 de(l-lr5) Dtl t la C. , .I4coarqa ca lealtzesrlprbt

- rtfo .a € cU oqt lq s 6 9l apol d€eoEroar€ lnrezslrorEl d6 alle, q Ll,ga€ tll cooal$ots oolortoa.Fe plalatla o e6tl riil.ortlr

- robLait r".1 oet ar atla.atulesrza. a6tf.Ifuqtt sI aclgors p 6s1 ec ludloatl lal 6urj

laruPltt pi trql'ARE

E.gulator .t dcbtt(aparat d€ d.btt ooqstant)DE }ro

tD D2 a D4300 440 1A p 2 230 2to2JO t1/) w e 22 q 2p /&2N 295 22 w t50,'D 8A

zt22

2D rto

Page 32: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 32/125

456t4162

4165

4re4t6'4155

4'J SIPAP ?EIBL IIB

Slpape a[toEate do dezaert aLr€

Snpape aelislro - d€zaerlsfe '

Supe,pi aorssre aitoD i .SEItape de ilsaoEroajrs a . . i p86; ,roS|rpspl d6 6r€lrtsl1ti l€dtrlr srtlaate . . | 988,- ,tt

supepe de Ylil ... ' P8€; ,26

sapapd. alttoaetE. de aezaellsbe

.. Sugapa errtclate de dezaellslre oste destilateaa €yaqueze fu bod autoEat a€rul ce so colectearl;;p[.qotele fualte ale coaituqtelor lq fulroilune ,o;-;sluDe.Acaaste supapE au se lolosegte peataq ,.trtroduce_a<.q ale aa la coEitqcH..I tunotlgls €,ofud sri

:ua ?ru nt.'ti-*i,l"J,r::ili"

:ff ;"'}.ff"I"f::"*.t:1:"1: I.* separat dlrr ape htrd irr *n"na"; ;;Juco o soedele a llyehlul de ap{ oe *a""i"*i-iritcaro ogboare ,1 doscirld€ ollflolql n"t" .*.; ;:;;l."I*,Ti_::€,ua 6-6 aeldul * n"*"*. .."ii",,] ulrelqld ap€l 91 bll'a oo DIEt€gt€ obt[$az .S. o@irqDe dl|rr

- oor9,- :Ti d. I.ggrrtt Lr part . ta r loar . Ioo IlIcL,

osllblat La l| r_tca a|rt|9 r.o I rIr€EtE .taotrr.a ..rclul;- litll, o||ro&oatlrql . ol alc ,loto ,l d. rt rt$.

-4EaPLo Da ,(r rl&slpapl egqlrtl' it rt. r ld .IJ.aJJ. rt .- l'o4.jzr.o;

Page 33: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 33/125

.]'.i:.1:..1-.S[ia :] a.ricr'-a : d,] de: ie:13i.-'

c _R)_cl-:rslrc l T :-;lci

1.a,p2.Rocora

3.Focord calibtal pohv etocuorea ocrulri

4.8ill cquctucd ti

Pngu* n atiotd Je lucru = l2&tn

turii Ce e b€crdlo&-eoe La ua€le trstatai 1rpot epqFn

Su;ia : d3 r:aisi"-.e - a.l,:a.lis :. i .-..:

iilpa a do a.rl,s r€ - d-.:adrisire se cti.llresziLa cordirct:: , 3e aFi 6ub p .sfui3 lertru ulEitoareles copaair

- Ie us Ie -.: ooDdu.tei goaLe sa pelolite evarua_lea repidi a a.luful,

- i tlEpql fuEciioBElll cinC ooEatucta so e.fle6Lrb p.eslune r si peooiti. eraoUar"e8 s.utodatg.a a.e.uJ-,tl la piDctul iqal,t uDde este Eodtqti,

- Ia a?aritia d.piestll-r11 LD cotductl(Iovlt[rtde betbscrSolte)s: perElt; lntlarea ae ul 1 o coDd:rcta evltl.ad fotllar.€e v it .181"

lnltial. Ia lqpl.eree oolduotel. do api.rblLele s€af1;. cobori.te s1 ee u.:. este eyacuat pllB sec [aea Es e;L6 E-Eplerea coi:pql,trl p:Llolpal de apd.r bllo ptb plutLagiEcbide olLfLc llrl raadrt €yaotlhdu-sc L o.ntlnuaro pri.aor l3r-c i,U o 0.

I tulcllollEra csDtltatgs de ae. , o6i.s se d_-gs.jediD ali ld.trulde ta corpul Beounda .coborlqd BlvelLlde api. qt respegtir bitare).lbertrd orlfiolu Etc pllrlca.re ee laoe svsouarea aoruht plDd olqC sc €s.Ilzeazeslllllsrea totate.

lE apa.lllia depresluq 1 Lh cooduct:raelu} atBos-f.rlc pEtluDde in ootducterdeoarec€ llvelrrl ,ie apE eLdecl 9t bLlele coboara eliberfud olj.tlcllla.

S.rpapa fuls;LoDeszA .a O p.€slrae Ce as:"I2 beriSl o teepelatur . rarhi 6o0se 6oEpu4e d i.Dl- oo.p prbclpal cu orLliclq e6al cu disEetlul

sLdlnal $i rep:ezihta 9qpap6 d6 aellsb€ geat.u veblgu_larea ogrtiletUo d€ ae ias,Dr€ 9t d,r-E ooDdocta:

- oorD sscuud€I cslre rBpr€zLot; Eupapa autoEat€de dezaefr,siae plseezot oq EE o-llliqlu fosrte &Ic;

- blLe oguclqoste csre LDal€DilEe6c lulrclla d6to:. 91 veatLf ln ac€Iag tj. ip;&papg se a-tege & futc l-- de dl aEotqtl ooodbtrl,rBspsctiv :.9i di. dlabetrql coBductdl declr

D.AD:- peatlu coBcucte co DE < 5oo.DAD€- p€atlir ooq:ucte cE Do > Foo

h vedelea utllz :l1 s€ va f,goo D cel,oul aI

Page 34: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 34/125

iupa;aE de a:rli;Le - derae 1sud

preal,uAi loarte llarl la iaobldel:ea br'rsoi. a supe):6do aerLs1r9.

.ga4&--U.Ig3&J rgEpapi ds aerisi,le - a€2a6. s1rs D6 80 tj,p DAD:.-

;.)52a t/t

li.-11 ii: J:'icI 1_ . :Ild

f--a -2,g-rg+--zi ,/]F-_i...++t, aT--V/'

I | '4 '-'_-.-i tltl1T--\,

\EZ'll ll \-EJ ytl+_i___g] I

\|--._]--TI.]--_x--]i-trt.--1I L l-/1 \ t-t'I ) -+-(| -- -l--+_- i----

l--3--J ng\,ohlq I

1. torp pnnc;pol

2. Supoorr' oulo-ola' de descdrcare

Presiune moximd de lucru =lZboti

Dn Tip t4 U nxd Gran-l<q

80 DNt 424 145 L: drQ 37

DAD. 660 235 &dl8 1fi

Page 35: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 35/125

:upapa ie 'r i:-

coEducta uq voluE Ce aerr,r:--e a.. tc=-L:--: : :- -. . -izo poe u4atl-c.Aerui se ev3cuea:: l=ri :i:: su._t: .-)-.

Supapa de v1d este C?::riaeti: s: i l rl:11.,foara.cea \|ldului iE cooducNj Ia :.:3Jijla Io.,-:ii:r:i :jberbecrpltn ittloducerea d3 a3. i: r'a:a de C.-:.j:-:rj::.

Aa se utll.iz.azd ia lo.u su?a;.i :::1;o.:i: r ::aeligij.ercle:aerisire(DAt),i4 cazul :iod utit:: :.r-acestei supape prcduce gocr.iri de lov ltiur:r j: i:r:.:..j,

iE fLrac ion6rerfu faza ,ie jeaj.rsiu:1, .,j:.:leste latrodus pri lobinetuL de reiir:.:cri- il,ri_l :,ir-[iDarea acestei faze c]-apetul se ioc;ii.,::tiini:ii i:r

Eate de de zaerisire.Supepe de \.Ld se aoapuq- dirt- sultape autoroate de dczadrlsi.rc,(d"s, L.,.:i.

oo.-I?gl A fdvodari)- r.obl.Ire t de r€ iDe e cu cl,api-i.-..r c:.- flltru ale aer,- totr ou f1aE9e de led;turi.

Diaoetrul Dox,. ilirl DD eab.. corc:pu:r:...-c. LcaL al robLo€telor de reFl.rtre.Sc al":;:, d i-3::,r r:ui 1c-sillsf 15U dl.o diaEetlul coadu.t:i Ce r.ote;at.

_S.dl'FLU pJ tio.tni.-Supape d6 "ld Da I5o proi.ect }:

CAAAqIdRIST ICT TdTYICA

, &tmm. ololrpfo' d dtzoer#ft2 fuh,El d re/here ar dW'

3 Fr/lw * u+ E" * ry*n' a' fuf"

Page 36: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 36/125

Page 37: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 37/125

Supapa d3 descaroar€o;1ori Ae

Supapa de deaclroaro este d66tlEate s5 I 1-t€zo 6uplspreslutea datorlta feuooeEulul de lovltuad6 bslbeorla lnstala 11l6 plld PoEpa.re.

Ia fu.aclloEalo riq le6i-E perllaleEt cotraldcta

atllldu-se Eqb ple6lqte,supapa sste l pozlll€ Eohi8e.Iu prloa fara a loviturli de berbeo IB aouduoti. sr3 looo deplesluDe Fl ca razultat esgltul dasobLde supapaplh sarol4a pe oare o dallle 6te a6upra plstoEqlul

ao f,oDotolulul t 16lfapa ae p€ lata oplrEe plstonulul e6to

€vaouati raptd prla lobtEetul alo s91aere lD coDductd.ID laza a doua a lovltulli ale b€rbeoroole

zAtoar€ c e$te I ale pr€slube rEupqpa se 8-lll desohlgatrstlel lDol.t apa Be a€doarod prl aceaate BqpapErovl-tladu-sc a€tlol lorDaa€a ds presluql Pelloqloa6e.

Datgrlta presluDll alr lroa Dltluld€ rtr3oiDdpllq loblrotul de leglal Ln gei'tolotglrplodEolrrd fuchilo$a t. t[ ou o vttotg. vsrlabtli o€ sr lcgleazE prLalgblD6tql do ogl8J.

Supapa da d6sodroa-4 se ooEpule alllr- colp cu obturato alllqdlLc oL lalto trtua-.

gblulare t- rdaolt,- tlJ[.- sglltoEoto b.litlallto t

- lBst6lallc cu roblret d. r€tlal rroblDetdo

lctldole 9l loblast ilr tloo€re.xoqtlfea Enpapol de d€Ecdlosro sa laog Eu 41

h Brla u [1 stlldlq do lqrltutl ds bGlbooruttllziadutgodlat5sDA o[ cq'rbele ilc €traotulare.

.@lsgg'rSEpape Cc d€ aolrosrs Do loo. P . I1814

s'rp3pi JJ de;c:-j,l ar:r

t:e"*. & J*a,."o,ea. Kbloef de r4y'o1 cu ocll. P&,nel , e ref)neretl. RoAine/ de fieee

Ob:.

Page 38: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 38/125

Rogtoll de V Supapa de descdrcale

(nIh) n

am

&l50

+0

iu

4t0

0

89 tO *k

Curla de e/ronou/orepenhu dfertlg cbrse de

tnchiderc

C i:"i:, a. ie,,: i Es ,:upa.ri de :i:.r:5r: E p?Dlru cu:].3::e

;u?aie Ce sle rao 5 se xo.teezi pe refularei, sufi:-cteie cu rcio de dlsirilu.i:: lip S:t 20 $i St4c, :n t.ae.?a :sia,r:; il pr.t ciiel sui/arlei.

S? oo:;ira. Ciitr-o coDstruo ie 6:taiic:, 6Lbi9.E-i ie t.|:ravind Ie cat:te fl-alge:n ie IeJ:ix_ri,Ceasrp:3 ciapa.blatuL a't exiicxia;1e E1 co:r::r,.j=.utategc- po6ia fi f:iatE c.,r sjLrto:.,aL rdui Fu&l,corfo]1neta:.oeailriBL-

ta eFErtlia r]'j1€{ preslir:]l- r3a: ner€ dBcir ceap €€crlsarclqpa se d.schlde Fi descs:.oa iD atEosfeli.

{,iftu )3 NOT.A:..Is'Jp6p& de slEurar;E Dt Eo pettru EuflaniE S.D Ao.pr;a . iI 628-Oa

Page 39: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 39/125

Sdpa ,d de s15u e i;i peatru sulla1t

CAiIC?IRISIICI f :][{ICJ

r€EA

AF'{ iq

ctstl

\l..i}

(5c $sbF AR

\tQ

i€ AR .l b ER(JF SB

AE s8r)+{E BS\8c\ I s

A 8B

c4i Jaxi.lum LE}II rlscoaE8

eobbot I|.DA DatLl 7l,sogara . . . . .psAi ,rG

Page 40: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 40/125

agbiset cu 6arlar Dcatrq edi1 vleoo86c gt Dtlllle

BoblE.tu.t o[ s.rt3 ilr.l PcqtFq ts{l1 vltaca .tr. pu1 e c.'te dsstblt Xrsbldlllr. oorilE t.l.t G.

tt.neportl rpl c|l [lslprabol duu.t 91 dto ssctcoqrl;-qobl-Eetu: ae altoutl b tFc va:'te t. aa

s.ciiclale t ollro&tl dr DlDcvrl.taliaqtr BroE lrrL*,varloit8 r pertru .olicEgrl raPldo(c.td rsfullrtl .tosrclcr pqeuratloo 9l ,lstrlail.llaE ilc h P.t[rtL Ca

uso.r. LDoI) tl ou olllEdlu PDcurstl'o a. . bllllrllorra 1s- t. Pr PeEtrE 9.16 zl' o6 trrli'a.t.t

aobbetul .6t. ocEatittrlt h PrbolPd dtrtEoolp dosoDtablltu. obttE.t.r DlrE el alsP.tlttvE\ d.eolLcEars.El est. plrvltEi pelttB all. lt. Df. t:'sr:trclorte La t19.f

Pcntrq eotlorarar $rlrrrtlol '. vs ltllltai 1st 1br 1tc al, ologtroF[eutrtto 5/Z sB {41 t}1l. 1t., l .rcoEt.t t.t a. I.I. B. &r:

gEqliS-gl.lgElttB.bl, ct o -rt| t a t u .a4L1 v}a.rta91 po19c (L) ou .t)llrsrt Flr l vLr

D .lc.t rri;9: 7:.r'.75€

Eobbot ou aarta pc t {r6d1l vl.aocas. 11 pulp.

RoStNtT Cu'ER\tp

pttT pEHlRu fitut ylna#t ,t pal$ ( R)

i*6nnot \.-.,/

i",-fd,pr, 'ell,"ol.Ganiluni (,c/ orog) 9.6upo,f56omiloti (lb,vE I/g sar oz&sl) 0fu8& no,ed

Page 41: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 41/125

Babtrrt su gsrta ia Dtlt.edll tiEocre 91 PIIIP.

RnBiHET cu ,t€prAR %er P€HTR| t'l€bti uhctttE '9t RTLPE (L )lCup r 6,.dnlt co;p 4- 7- nPlsLl+ erot blhqht Gorn//Ld (lne/ u',t Q) , gsuqrl- . .j.co.nitud (Honsefr y'vwul osfP-st.) lttlontelo 6/o.o/t

BobLl6t ou aa.tra D.nt&rcoli. rt oo r. t1 tlrl.F

trrFuFtl' "F

/ "^.|_o&fltrca,tEpnp ptar p€,tlpu tttbl-

'ilrr **,*,"- Yir;r f,fr,sfu u,: hkiJr

lo

/6//t6t5tl ,

t3,t2_

I-

Page 42: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 42/125

tsobi:r.t aiilaoid

Aobhetql al1tlaoid €ste de st n'at lsobldelttooaducielo peotr'"r sotuiiile chinloe d D Etatillede tra-tsre a aPelor.

Robl-aetul se etecute lD doua velrialte lou tleoele llbela 91 iacbidere cu ventll gl ou lrat61 ioohldele ou DadbtaDe.

Actlodslea eEte 6anual6rott roatd de E€rlevla'RobiBetul €ste ootrstitqit Abt -uD oorP dll

lodta plevezut o fl& 9erl1[ capaotu vedtll(Ia varlaa-te cu tlecere ltbere)saD o ples6 de presaje a aeEbl.arel(Ia i.ellal1ta cu BeEb €5e), o tliE 9i loate de naDe'J-lio

Toate sEpla.felele cale vb i coEtaot cu fiuldql 6tntprotejate priu oa\rciuoaxe cu un st)ret 3 carel ooDpo-

zitle s€ al.ege rplln coosultalea exe outant ulul tIi6 DatrEa colozivi a f}utddul;

@jgig$Jrt. RobiBei cu EeBbrsJ1d RLl-1o4o

bticolozlvlI Bucuregti( Pa. Iol a . 8o)pt.solulle de sultat de atuil-B1

2. Bobhat oq eEt.a e r }o4o1i;.C. 6gAr8€ (fi- lol D ' Ao)peBtru 6oIullc da olorurd t6 1o6

Page 43: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 43/125

eenadar sltcr rgqrcs

47

+'?; .qluj.flRl Ps{tBU RiAC?IV-I

4?41 8ob1.Bei ru E8ngoa . . .paA; t44

Page 44: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 44/125

B.bt 6tti? EI

rb.l dllErt a Sltrldt o'r"ltcii-- - -".O,. "a*

GEt' €'E t1tE1t dl|iHr o'4 b trtlrlF

"al ol"oi. ao rJt[ ua r't€'l "o$rolEo lltrt l' rr ']'

."tti" tt-o Prlr "Bttltrtc'Plll lrtteaco'F "

tt r|l

;;;"+;i;. r.t.. 'se'r 1-ll?:l.lt*r'r "tG'F

'.btrltul tlt Bi ca ' r 'b rs gll rtrltr'crtlrlt

hallaclll o.lduotclo o' trrrlt'lbl ttlltt'l'c

'{tlvl'

l. tJg..trol tl trcbt'd' 'r otrolltttlllt

;;;:.;;.. itoraout Eob lFtlurc o' r l'r'alt-lrf"f r...o..of .ato 'lib6 rti|E l[L l '1| s'r'uotl ltt

glggr-aIlg4g- .Ll$t aB r|rrr t li

ltt.iIrrtF

Darte oaltlrur tout i tt'B.b[rtrl 'st' "'t[rt

t o t.. 11 "r'u t'l'l "trc rfrra-l ifqf Ir 4 btrl otiltttr' fttrl'll

'tt'oig' . lr'

tFailn.r at 6 t| ltE.b |.tul a. otr'r'l v' tl 'c

tltll 'r tt .l lll tlp 'fgfc lr l a.lobl'drFrtfl lsl6lrctr p3i't .'' t 31L'" r.iar.roroa sq r.l9'r'sr tl .. t qt''ta' v' tr|lal 'Iltr--I-it -'rtl Pt'rin" r'rhtlr "

6 brrltFrtlt. ai * ft.aoa. "rtbl'"F

r r'ot'Grtdl ' rtbrrqtqlEl 'rr-lali

i.C. B.clr €b1rcttip u

tc+?{t212

C.LRTCB4AISf,ICr-lICl

1. Corp

2uo,rson3.Fnn1d

Qn inbnor nrne/i... . -not 4 fuiPn flutd .anndd .... -not|barilh prsrecf. l( t3gg-o

2c 01 o2 L ) d A B C c cQr?'l

+0 37 I tc 150 4 ?9 ;€ ,. ?Jfl /?5 t55 166 4 Qi4 -rJ 6A 60 1

65 60 tE5 t86 4t+ J;1 3C 6C

iLi 75 16U 240 4 37 9A 2i,1t 160 2?0 23? 4 ii5 5 J.51Z: t20 21C 254 350 6 140iit i15 265 t t3 iE.5Ci /2.5?c0 t95 295 5Jb 6 //6 at 205 225 ?9

Page 45: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 45/125

5l

51; [gAElgB&EgAgEdIJgg

'll,lSatalilos lrsEotr . . .p*. 14?

5II2 SataldoE all 6IsE Et6; . . . €A. t5L

9I2l sibavUE plaDA Dtalroe d.od r . . . . l*a 159

5f22 faEE' pla [ lrtdlloi Paa: t6515I stavfa plad etalloe r.E. . . . . . i4; 167

tfrA StavffE plr.aA ou ol.al|et i . ge€c 168

SIrt Sterf]' ' ssgE rt . . 9*,. ,7L

tr4 Att'U . lcgDnt ou olsp.t . . r r r r i D$i t74

rJ'J,gJ.Bogiorl dc Yod€

Batardourtto paoE stut olgerc it. . tE .ta -aeolr.u.all tle tfoo€re a altel 91 6€ [tta1s€at6 la 9r1 a tBlelpatoeter pe o8 a1€ i la cabeae de fnoAr'oa.ra eto.

gatsr.atourllg alat ocgaoe d€ obturallt pl|orlzolloa apetr lu epE6ral peatt{ Fevlz 1 9t r€pstail1r deF.saea aq

sn eclloDaro plop:le r laneYraroa fdglad|r-ss Ddnal la t1-p[.11€ E9o3 € 91 ou dlsPotltlY Epsotal la oelg trele. Ilgerels.l cu l€rttull. faoarrar€a o{ s€ lace sub PlesiuDgr

llal.Bts de lsEey tr u l-nd ae 6e egateta ltr€sl.[l1:'6 eoDta1 .eal. Batra'doll .sle qooetltult fu g€Flsl dl.D t- obtfirato t b colstluolLo et811o{ sadatE all

ptofl). tl plaoE d. tBblei- gardLt|lr 1 it. .tegar.r d jn oa.u.ollor ltat F

plrA gl Iri tl6 laterrl€ 6l€ obtllatorlld. :,abataldourlls t1p starr-Iar la oe:e lv.l, rl aIE r.

ort. ral, rl.o doott tD tlsa sta?U.l Fl Ft 06l€ pat.r latu|ll ds obturatotrlul la

' doEdl. tLp relr Ia oaro a1y€lEt aFt lst€ Dal' r8o Aeoit iDElltr.a osD.IEIEll- tb,.aaJnl tDoas# it p. 6t11 dU bot€D t

I'o1uj.. r€sillrat di.E pfotll U Ia t|rat 9tatr pl5.ol F ldrtL]'o lat€ral,o, la ttfrl ateylltFi c Foff. alEqlal la palt a el|ariosrl' It1pd. vaals

- D lsat (r.4'sqtly ito tr llrtiEll la brtarldolrrlblatn) 1rs3 h l|c:gbea supstiosd r oltulatBat4.doullL psaoE su lltiEtl€ qI llEtltdfc t

t€Ea do nlorl r crrt g.4t or'l 9r5r orqt l.roi 1r2lIr4i lr6t frgt 2J9. XEal, LE dltualIl q)€olr.I'cr oarit itllltcasa Ar t. olt li oar, vs)'olll. pot i 5pEg1 Z .

I' df lbrg_ urud,d_ ile qrlr€.rrd _oste .to Eatdiiqlr 6, re. et eco'rj re Fzd a<proc4 tti^ rcan *. u^dfreElrq pto1eoEateB D€rt6IdoEl 1t oolaatla ta trtFttlrc ltlEtodr,alc ilate a€.ra6€r. .

- lttb.a oro8lqlu.l B (r)- llqtrltl&a batar{ollu1 E (r) $ s8'd t1Ddrd

8 rLII r.Elrrotit- btrlllEa rsBBIuIql U ( ) Iti cazEf tlpu]ol vsd- Lriltl.lla cepEBrlllor D (r) + a ('n,

- fuIf?lEa 11€ aottoEae I (n)r osta D}Il .al 1tr rafloE

;/ .

Page 46: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 46/125

F.".9.c.c.oglolt d Yeitc

BatardoB paroE 51ll2/4

ggEg-g4SS 4Et

Bat d.o-rsri. :I[ - &r-AtI

Eoat. a at61c tailloEtr a1 as siEtDao , |r .€ Lad.1od t .I Laa depu. olilor D,.. fao. #alru t . V, i-

t-o at.t.salauluL

Page 47: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 47/125

Page 48: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 48/125

arrrE oa ut Mat €LEEE trE nA fy T ltt a

8. rros .te pe Dar . ilc prote strlt €gtE d.uJ|lost.CoolDda ploleotlrlsl ya fl llsolltl d€ o tsE . soqll-tlttd urDEtoar-eL ilatal

- oetd, ab8a lr.l ysrtflalle nJ( r)- ost6 sbE llyel arltulale faf( )

- oot6 $s. platlor , e6yt{.

- ootl abs; Dlag- oct6 ab3; 1rcl uotlll

.ta 1a

a oalrtIr{.l- t|lEJ'tLre ils rlillqqr

loroo(r)

[Bn (r)

r( r)r (n)

- Doplllllrla osre 6€ va LBdtca- latrltlur D( r)- thl' trlut adrrdl q/io)- las . sp.ottro . ' (WJ)

- Dcsotstdrlca & lariDd Xr)- IDAlbra a. Ottut'ar€ E( )- & l.aa .a( eD.tt ,reteot l,oe)- Ioil il. iLporltarc(l|o Dalrt dascblder€)- - Agrglrrltetea(pE) apel- Plq ilc rq)las€le.t ql oaptdlli o[ seotltEl

os$:trdstloc;.EIBUPLI' DA ro|llR

llrDut b.tlralon b8l?-

Il$ar{,q ilLD cl 6at Dr(EtL)/P-Ila oa Ir I t'' I slrrt afet Daf tsdrl P. pr€slureadrl il rncE{ r %9)F lqdr a aLgE Et C. tatrr{orD- blltlD anl' .I.Et(r)r t1 l' stdllc.a d. .ata.. I|| r1|otslt.

, ohjdoi HHo/ ,paonh2 Ohu61 /olerul ad

i'if, ::;'i"-"'? . PdqoA 6tz'odtt riwtmi9 Cate toba tfO llocora aFritl fruf/d'6 (ti.ucor

Page 49: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 49/125

r.t.f,.cJ.Sogiorl de Ved€

StaYile plele Botallcd Eloe )LZtLlT

gtayllol. D1src Dstalio. ailt or6ene at. gbto.ra$a sootlrrtll alo treo€re a ap€l gl se qtUizeazl la D l er-d€salslpatoa € | p€ o&sLe sto.

flrelql ap€1 esto Lq 8ea€ral oE t _ 2oo E. rldo d.olt tallllca st&rrll,et.

stavtla.st€ ooustlt[ltl l p 1Dc1pal db r- obturato . 1r ooEgttrrott-e Btsllol ardate dlE

Eloftl. tl pl,aci de tabl .|- t tllturl al€ rtrrrglf., db oarol .o, ,frale tr

DlaA tl p .FtlL l,atolaI€ a , obtqlatolEh1r- tlldrJql tlo .ahrd tll F . lt itb L.to d oa tslElqt, loaurat atl f|lofll g Ic Dlat qr. @rnl6rr

au plLoj. F plrlllr. talc €let ghl.ilaJrl, poat. ftt ar:lnct la dlold t la 96dq.1 qrlEdo lr sAM,-I.L l,r oe Dolale.t Ac |lllolat. cate roatatF .tltD a. In6yat, ,aq poata orr a tr|:b srlp_ 1o. I. t|.8trt rqt| .t t 6L{rf'dt

- ClJr ( .sDootiy oeie .od 1& h .Ht Ltc)i .it. Follratl db otpt lotErA, o I lbol I t lI la .rbarftrbr tlr.tl' p oltalrtcs ff r fct.*all.t*l La atb.rft|tlr ap..lixrt aG. lrd, &prd,gt rqatEldl

- DslqlEl a. rt'?loq.. .*. oo.tltrtt if:-ltr-oo 6r. al Dlo..ro.tl DLsrtl, c tr rk*l rrutc ba.tl' . t rt .Fl fll|trtl to o|r. r d.t[rt ult ,jrt r{rl Dlod D.rt i lottt rrq |lo .l .Ja..tcd t|tr t,Elrb .B -oalor tEt - oq r| ar oEl u|rEl rtc al.sH..

StslIrI. il.E rl,al a llitIL tl tr[1gr_fi,Lr g[, it y.lcl I orH .rft .rtt ar6t ..& L.rlft ltrl 116r lr3l zr.. &r.1 ftr .frf,rtff rrrrirlr.oG. tart rrl o L .rr lt |. r t lc-t':L pt fo{rf, i r.Illltt-Dr O. rFvl{ ledl .d. lr --r- C r-..D.abt btllfd rd. rr1 trxlr|lt l tt bAr- O h sr 'irr -r' 5e e sc-eol; pe hozd d. - |p.;ti';i;L ;;i&#ii,,"iiW"ft 34 rr- | r*,rrL a. . r.-rrE r --

i

Page 50: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 50/125

? J .:r.c.g.gollo 1 d€ YeCt

Staai iE ll:air : et; cii xlca

- Ii'll-ncc olsaIElai B (E)- ll.ij.yllea si:aY1].c1 8 ls) s l,tn)- lEELilEes drFEreril,or D (s.)

- bEli i-E a ae aolloaei I (r)o ootrlu1 suD€rlci

- tlpul. 6o le8etula oli rdca4lsqrJ' d.@ stllp d€ EAlevre (coEd1 tr. g>/ B)

. ou tlJ6t- tlpE1 de tc LF"q r

rg|tErl daa

clcot 1.s.

EIPLU DA TG1II9I

sravg.E 6 - sd-A/l@r Etlip de Ersov [ 9i ao]loaale e,.ostri$5.

lo&te Catels ildtlet is'l rE-s siEt to cer .D .oL al se LEdLot tng.lli.sea d.puD€ t-l.r D oelctrlul .rfs.rt lresl}lt' D - Llt E

Page 51: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 51/125

r.?.x.c J.Fos c: do Veile

Stavtld plss; lsteLtca E.log

lrrf-4-t- 1li

| . ]baro,br2.6h;do/3.,ryri4. hiec or.rm anltotzore

-11 -,\':: ::,3:. l': e]i.a i;):

' {i',1 ^:: d^ :E .i 'F

'4

i 4='g",i :..'t,c

{.Hrcom;sm adtbnsre

Page 52: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 52/125

veai 91at letal"lca

tlDot plrBe a€tt]-loc slot oltaar do

a looitnltl Ao lE€g . r aIF 9 s' uGl i5oa64 lails dElsLpetoqr. r F oa..Ie ctg;

ilv.ld aI'.1 rli. Ed 8s . dtoit IJi6I 1.Dyaael l.a psrtra d. ooEstlqot'. ort' plttd'trta o|r Ett'g',s o€-. ill)f.dlol oboultltr itca$rPn 6 o 1u tltrtoetil I

Yan o.t aE tltqltl itttr lltltoutl' Plltt'l8llolFb I

obhErtorr t oo8.t tra9L t'll'3l 8d*Itdttr lEctlL t1 gt.tl ift t&ft- SrEltu'r ' dr .tsB .r. r ilLD oaolrrot flEto

terlt o.l grtr:R lltrtt dd cu[ 'toldEtl- gn .JEf tuotattd la F .t t rtb b't@ rt'

qEdr,Iu1. rirlt .t At tEefll U L Prt8.rrLt. c[ ltflol o Ptrit'l'. lltrld 91 urfil .Dro$l ta Dcrt t -Frlo.r{t sblaaJdDort ti t tdllt to Elv.lal Pl69lclol 1c Lr r9|relr Ir ss:6 Ecr|t16lrd' d.

. rqtrt F ttllD da r.tr.lrrl ssl Poatoa Drlt e a to4{' IrlttE rattT.r1rl3

- tfJr (t.4.stlt rl. ilod tit' 1r teD' rrt.. . .d Sl dl ct.f r'"tditt 'n o ltr JItolt h cta.tltrt r tttrta F obtar't(DaVla. t|l.tr l h tttt rLttt€rtG totr{ b Pl|rf$r ro.rt'slBlt

- rasEl|.n:' lt rs?toolt .*' ooLstlt[1ttl aa .lrJ rlFloltl xlqatis rcqtadra c taott |lt L.r{ ttl'trtt t o8r'i .t[ar.rd lfJer ul ftlort F tt' i

-ril,c rJEtot:|rl qt' ultv.l6 tsr

fFfB o,I|la'.r ad E] u.E : loto e1s

t3'lr 9lc o lflfdib t1 llullEllt Iib ralcl . or.tt ar+t ortt 016l ciSt :.tl

f|lllttrar ito Plovrl lgrsll ..tt dG

6 .-r ltEttt tllflfr1 .1 rtt "okecl

t.tt. tr6l -lrlt 2r.. lc1 lr 4ltErli.l Elleo1t'lt

- t8l .|tl ae la 6.r tr cFtt talotu'a pot AeIAsl

dlr la caz la ca;. .-- -- -- 5c a,aaolE pe boa; Je Prcicc/,hteg;h

r.?.{.c.lt.Bogiorl de Vede

Ya&L plad. aetsl,.oetc

,w22/'

PoDtrE p .1s9t.. 6e va .lr ocalila rt o@ltrpturAtoarela deta [email protected]

- ltlb.r oalrlIufu B $rf- lrrtlliDr slavi/ei: s (t) { A(D,)- llllltD. d.pu e t lor D (r)- tl ti }r ale lrtloE r I (r), oota pl. 9.r,

l[1 atrD€rlorl- tlpnl ilc loE ,tuln .r Dorllfll at. &tt{a .

on stllp ac reovd(

ootdlltr E) D) aro tlJdr- tlFl alr rotletr| .

rald x alcotslr.

-.dl.ilPt It D8 E BJ

tat r - d-Af, I

olr ctl.lp ac E.vrt' fl .oglcrt .L.trl f irl,l ?o.t a*.1. tldlc.t D1 rs d|lt f ft8flDeaI u, - , dto ta ,lgtDs ilsDNE d,Iot D, c.ltqlll It lro. IrcSlrr-t7pE I

Page 53: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 53/125

YaE p18oE Eretallci.

tlDu]. on 6tllD ds llaDel.ll

1

I

l6f/penotemiS.|+bmo,ism *dixore

l.6b,vbZEhdo/,3.lyii

r J.r.c.r.sierl ale Vod6

tau plad. aetaltoa

tlpEL ou o tlll

rlI

i-it'

1, ti ,;t::.'

'ii-'4,/tcqa;sn uc,., o, t,;,.

It

Page 54: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 54/125

g&'14 :aaa E6tall. 'r "T,U.C .U;Bogj-c i dq fede

i.05/u'ub2.0h/*i3.rt6 4",qecontsm dc*.tmtP

lipu:. cu dotla ll-le

I.:.,''i.loi $B RobAse StEt-i:.4 pla 5 Eetalloe Esio 5r5r

\t8st€ un €cblpe.Eaot hl'dlooeosnlq a.dplasst Ln desoLiAcrllebsraJelo oapt6Jllo do ape o[ Boopol dte a reallza ootaale leteEtle e Dlvelulul la pllza 91 de a spala depulell-Ie d1a fata pllzsi.

86te coastltulti, dilr- p1.s€ tDglobate EoEtats i]l Eolull Ce Dootaj $1 apol

iEoastlate q botoE oale seryesc Ia preluarea 9i t.eaDs-idit6lea p .slu Lo e:e citate asupla obturatolulr11teallze-rea et€.o95r11 pe coatu.r precuE gl

legbld€rea

se<bturatolraoatat D tli{iaJe, c€ie est€ lli panou pla_D pre-vaeEt c slgteE de etelgare 9j. de aularel

- aeo6.q1aD tl6 ac loBare electrlcd Fi Ee.oLe.lal- €teEeate de le6atErE iEtre aecaalsE E1 obtriratolt- eletdeBie de arlto8at j.zare peairu op 'be ]a cap€te ae

oursa qi aoostere de 6ub t.EslUoe la aciiodejo naooel,E.JSe e-eout6 pedtlu deschiater (3) rie ]l i.Zt tr+l l

)t6t Stat 4t 51 6 l 91 fuairbl (ii) dela l rrr la 4 D. a i

trepte de o,2 b. I

S€ etecuta pe baa* .l€ .:olecr iD r"5:a ae u.rtoaJCoae]lda prol.ectulal vs. fl, ltsotttE de o teEE I

soltiniad u:D.Etoarele date t

- coia Bls. pra€- cota ebs, dlvel Dors.al let:utle- oote abs. alyel asigrEsre- oote abs. Dlv€], v€liit care

- oots ab6. apE &vaL de Etaslt5 ).&

fo,oo( )|eq (u)|

FA (b)i:iT (E)I

lDly {e)( h6.//)B( E)E(o)P(nEao)

nBtrr rtt trq I I )- ootE eb6. plstforDi de p.gaeEi a captlr'li I (s)- tDaliitse de lldlo€.le f ( E)- Depunellrte osra, ss va lndloal

- iqali bea- gl8 l taloz batu.at- Easi apoo:-fioe

- DeBcbldet-ca 5 IuD-'35.

- t:ili j- re de obturar€

- Ptesiu[e Eern r; de lsc 'lr- l€:'Balvltatel F) apel

Page 55: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 55/125

Siavi 1: pla]r; Eetalj"ca DareSta?lle pls4a aetaiicE Ba.re

I

i-l-f'i

iI

r_-t?i

j

l

&''l-

?T'lti.

\

,I2JIt6,

Gh,aot /a/e,a/ omont?t4/do-t tafeaA/ ovo/

Foict,G-on;urd o/enLiL.orn/turo dep4qn?atd ru/a..

e?I,lnnt4

l/o/oduclar co fnno'/at tbur aa6L./lrbo,? slDaranlza,aatlraoir lN a chbnare,'wat at;-{n ,lh zc;/ot/7uf/d

- pla do aDPla66D6[t al oaPt{r1lcu. aectluqt o€raotgli'slica

gs[Pi,u-Dn JolABE

st6rl-1a plaoe Eetaltos ld/? - i in oare B;E er ii €tltdato plh t€EIP= i geEeFaltprsBluloa alo hcnr( %o) la qlvel deapl a .oto etal ou Bjr:{ B + .r5) D:

Page 56: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 56/125

SteYlLa pleBe cs glaPat

8at6 [t lobips&sBt bldrolooBLq aE9la6at laobld6r11e bcajelo oaptgr{lor il6 aP6 oE soopuJ' de a

Itga 91 re8ta oota il6 toteatlo a lltslBltri la P ,'z6tilo r-6p6la dopqlsrue dlt fai& Pr'lz€lr9r'€ouD gl-pl1D ooborl$lotap€tulEl- al6 a 6?aoua Dlutttolil 91 Sbealaj

Eato oqoEtltultE dL l- liase LDALobats D@tatd h golull de DoBtaJ

91 B9o lnoastlate ln betg oa € €erveso La

IEtlqarea tl tla.asdterea ploaLEDllo.f erers -lat€ as[pra obturatoluh1, €all'zare a 8tangartrlI)€ ocaturrPreouE 91 Ia thtdarea aal

- obturatolrroatrt l gblAaierooEpuB fu Drbot ,tdrr Pslou 9lattrcu Elste do et6 g€r-€ 91 ilo

''ars.souarrl 91 olapst oq B16te E1 €iE do

ctaD9al6l- E oaalBl ds aotloqs-Fe el6ota .od 91 ea.lualEi- eleaolto d. legEtud fut 3 6oetsa 91

a all- ' aleralt€ de [email protected] Psatra oDrke la

t6 ilc olfstr gl 6ooater€ d€ sub teosiuDe latl,onare laDual6t

- €IeDeoto de ltloelzttE el€otrioA DoBtate.lars e,i ba1€ d€ ulel dLa soutulli

& ereoqte pelt.ru dasobld6 1(B) do ,tr'ztrrall,6t )$t 41516r tt tlr llrt(E) tl€la lr4 la 4ro E illtlept. dc or2 r 6vLad rlq €F6e.Fa}rclailet c.l tBElll-ae de

r{tcltl(b) d€ 016 r:Ss oeoEttr pe baz6, de ptoleot iE r€gtE de

Co8€lda plol€otulul va 1 lo6o 1te de o lea;.oo 1Bi d .E[to Ir ,e itatc t

- Eote absi Dlag- eoil ats.Elvel noEad as lstootle- ogt{ aDa.ElEl allgzraro- *ti &a. lv l vs 1tloafe- ootslo db ;aL agbl qtal alo atatlla olapot

tr Efr ll 91 ll'

llo rNRTI(

trA( D)trv ( )

- octd $qi Dlstlold. lt€ raa.yre a qqltlFtl t (- lntIltr rt. l{lo 8o I ( r)

./.

ir oq.' Roa6,)1e Stavj.la plaa: cu cLaletAO

5rtz2/5

- ilopnDollrla oa . sc va llaltros- ta{Ilbea- rrEehi taluz latllal- a65. sp€oltloe

- de6chldoroa tr lunttrE

- fuEttloea totalI de obtu.rar€- taefit-E€ de obtur€r'e a clap€t[IEl

-PleslEDsE

larLEld€

luorE- e8 e strltatea( PE) apEi- fucElzlre( ou eau tErd)- DIaD de a&plaaa.teat al oaptirll qr

s6ctLcEl c€ract6ll6ttoo

D (u)f (o) -IE zriy

I (q)E( r)h( r)P( %o)

.@ tPto Da tc .aarr

Atadla'plalt ou clapet E(b) x E(b)/ f - Ifu oere 3'Ip , gi I atqt date prt-a tedl? . la gelrral pledtn ea de loc |r( t E2O) la atvclaIA eEts rgal o . rE. ( E a o.5 ).; -b r do6obili $a olap.f .inf (l),e. ltrbttrgtr at oltra

pl|ol€ ct@t:

Page 57: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 57/125

Stavlla plale au rlapet

I,I1ta76

Ghdot /ofro/ amonbGhtd61 /ohrol ota/a,-^rPoi ou p/on0orntlLrci /o/cro/tiGorotttm' de progFao/o' ru/ac -

Jcuf

tIanttt4Et6

-iaTiredacldr cu {.'hd

lombur taAu,|r&arc stocronzarz4 tipozthv qc/t onore atanr.a/dCa6/zt-in/)nzdlor//uf/o'

ir-tl,__

i|J

rll.ll

BoCi- iclit'na stavil.d segleEt rn

dgt. tta ochlpaneEt hldro.ecatrlo otlltrat tr -aasalbluf bsraJelo loblle dl-B oadrul oaptlrllor ds ap{paEtru .ealizar.a ootei de retellte a llyeLql[l 14 pltzl '91 spelaraa ddptlrerLlor dLn ?ata p 1zol,

i{idlaarea 91 oobolirea stsril,et se faoe p arotl:e Ld JuluL srel coduDB a 2 artt-oulatLl Doatat. fup1L€ i

.3ate qoqstl.tulti diEr- pleae fuglobatg tortdq lq Bolult da loataJgl apol Laoa6tEat6 ln betoE oele aslSurlf

rizelajcr. obturatolq,Ial iD pozlllarlaoldrr,6taq9alea sa p€ ooEtri 91 Sbld.sroa aatobtqlator cu s[prafa]l .tLladllqe roDtat ltl-trs BhldaJo oolpua .a pltrctpal dlEr gaDoEoorb cq soutull,rslste ds eta.dgEl:e tl a tto|E-lalU o[ bou peot.E l€atu], d. aotloEsJrli

, - doui bralo letsrs:.o oare p €i& 9l trsnsBli la srtloulatl-Ue d1a pLla grisluD:a e:elqttate

I'€ obturttgrt- douA EtlouLalll cdo tlaasal't la Dlle olo -

turllr lozultate dltc coBpolta-t? a starllol oa . qadr|r o e alttoutaitt;

- tEoal{ d. aclloBsra eleqtlLai qL aq[al ,t- doqe la u. 1 do so loBare t

- elelaBt6 dg aEtodatr.za € pcutn6ptlrt_-l'a oa9a..,lto il. clrd tl sooat€le d. sub t9tsl.BA. h ]

aolloDar€ taoraJ.et Ige .- oEtl poakro dasoLldu1(E) d. 41516r?1819, ]

lo'l2rl4 91 16 r gL tElflbl(E) d. la A16 |a 6 rf ta I

t .Dg. rto or2 r.'

Sc ..acute po bazl, d plc ltot t r.Bt d. I

Eqlort- I

co.€lda plcl6qtdtl v. a1 tlsotltt d. o tlEL aoagl,frd itlld.torr.l. d4t.t I

- eqt . .ba;Dr t- rtl ab6 Elvsl aorEat de

r.te i6- goti abo. nlvsl asiguaaF- eqtd abB. lLyel vc o.. .

ro,cc ( r)IBr ( .)Ir( r)w(r)

Page 58: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 58/125

- ooto ab6. al apeL sea:, Ae 6t6,f11Ela XBtrr nAr[Y

- cota sba. a pletlorEl d6 oaaevrea aapt6311

- fEELllEe de ll,illoare- depBqerl Ia osr€ E€ va t-Dilca

- iailt1Dea- ultlL tal[z uatursl- laaa EP€oL1106

- dgEob.ld€.ea fu lullltA- tqil 1&aa totsla tle obturare- pt$siqDda llardrA de luolu- s€ro sr,vitatea( pS) ap€1,

- plaa dc allpla6s.Eerrt aI aapt&iL ou86o turl caracterlstioo

drniPLU De $OI.ARa

Stgvlliae8teltBtWP-ltn oare ts.Erl 6tBt data p.riE teDqP. LD BeDersI, presialrca de 1ucrq ( a F.o)ile apd 6rDoDto e6al au Der. ( E + o ,*ir-

(r)

x (q) l

r (n)

D ( a)? (o)

(ksd)]J \qJE( )P(Eszo)

,--,r5,,ft.c.lt.

.9a RoEaEtr

.+-

Fz?4

I GAidot /o/ero/2 Proo"J Poiouj Garzfuni loleraLi6 Oarnlurd proo7 Eo/l oc.t o,b,z'

-rf>

0 arolI a itc,/o/reP nolor.dtklor c./ frritl lrbore s//1c/on/zo)'eE Aeltonore tnonuo/dlJ kint

Page 59: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 59/125

St &Y 13 6egE-'at ou ol .iet

Estt un eobip€leEt bldrtlecanlg Eti-:lzat $arxseiblul barai€lo Eoblle d]lr oad:Dl oapter:lot de lPlpeatlo eal.i,zaros gL re6lsrsa oolei d9 -.8tellle eIul la gri.zerspdlarsa depLrselLLor Cia fata p lzeitPloqqtel-ilil cobor|es claletql .1-€vaouarea glEtitoli1o 9lB,\e l.l:Ridt-cars.. a oobolfrea 6iavllel Be fac€ prb lotlle ltrjuP.rl, a:s 1 toBlne a 2 8 ticu:.4 11 Ben-etta 5r P 1s.

lsbe ooqBt ttul-t6 dl- pldBe liglobsio Boatate fu 8.1urt d€ Eoataj 91 aFllioastrate h betgE oa-re ae 8uFE t l€zeaeree oltulatolu-tL: la pot ltlanilohl8' r ota-ogaao a ae p€ ooltu rp 'eougbida 6 a aal

- obtulator cu suptatEla ottlqdrl'o[ lorrtat lDt € 8 1daJeoollpus 5.a Prt-Boipal, di.ErDeDou curb cq aouturlrBl'ste d0 €talgsller'l' artLculaiiou bol pootru olapet gt ls ' de ao j'o 6re gl o 'atet c.l

artlcule t peBtrq le.B 91 61stsE de eE6.qg6tc;'

- dotrd brete latelsJ.e cale pbelau E1 t 6.os3lt la attlcE_IElLUe di.u ptle preElqtea €iercltat6 pe obtE ato .)

- dou6 s t1oula 11 osle tt€.ledt la Pile .foli[ lerezultato di. ooEportaree Btavttei oa u.o oaahu ou 2

sjei 1o u.la 11 t- €c alllsr de aotlooar€ 6leot 1q6 91 E€.Buslel

- doui lsr [rlde a:iicB6- e ]e8ate la utr depEt ao 6rt1-

oolatla de pe peBg[ 91 cu oelAlelt do oea ds P6 olsPetl- eleE3ate d€ a[toEatlza 'e pcDtlr oplllc la oapote Co

cur6E 9 6ooate € de sub toEslu'da la aciloEar€ EaDuslet

- el,erecto do looElzlr€ eleot 1o4. catate rls oeroaerlDbais d6 LloL dln Bcrturli

se cr6otrtE pedtlo d6sohld.rl(B) d€ 4,i16r7r8t9,10,12114 tl 16 h. 9r ln tud(E) dela a6 Ia 6E"lt6 de or28, 6rlBA Si 8eD€lal cla:'at ot.iEAlltle do

i16(h) d6 0'6 B;S€ €reouiE po bazd. d€ ploledt t riSl-t do

unloa+.Coaaida p dl9 qtuLul, vE 1 ijlsotlte d6 g teEE col-llElEd u.lE5toa.el€ dats t

- cota aba. prag

- cate ab6.Elvel Dcr''a , dt .rt6a'1et '

tr€,oo(E)E{(E)

1"c",'. I I iinSocas BoEi.Da I Stayllt sogreat eu olapet I Z/,

lr

- ootE abc.'Elv6l allgurlr IA(r)- ootd aba. llvol vc ,-floa f(r)- ootolo abs.sl. ap6L sral Ao sGsrl:.i

Ia errrA}trY (n)- cotl aba. a pl,atfolid8l d.€ la.Berrl

a oaptirll I(E)- Iodllb.4 de ..idlo6re I (ra)- d6punoal 16. oale ss ya bdloa

- IlElttEea D (r)

- ul8ht tsJ'u. Eaturel ? ( ot- r.aaa speolflod (B/r?)- dosshldolca & lu_d,trE X r)- tuEflbea totate a obbr ai.s S (l)- tBeltiDgs. de obtulsrs a olap€tuld b ( a)- p.loltunEa rar1ai il€ luolu p ( a %O)- E€ 661yttat6(p ) ap€i

' - LBcilzlre(ou sau fErI)- plsa d sepla6a.BeEt 6I captE.rlL ou aocllaEl

ga aot tl6iioo.

dJTTPIU D.A I{CTARA

StsyUE se8Ert ou olapot 8(b) r E(h) p-f tqca. e IrErh F X si.dt dat€ Frla teuitPo h ge Eelal r e E1'LE6a d6 tueu(m %O) :,a Etvel

d€ ape aloEte sEaI ou a8x.( g, or5) El

E alosohlderoa clapet,.rlul(l) lee stabl,leqt. do oatloP].O l.e c t €rai .

r.c "td.a Bo .6 a

Page 60: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 60/125

Page 61: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 61/125

C1alet5 deYersaDt: i:p Cl

Cla €te ale]r€realrtd tlp Ct ee"te desti ;aE staijl lLo d.eplrlalea s €1or usater trespte blologlatrt l acopul 68larr.1rlvelulul A1- baztEele ale eeiare. ge l.iiL1zeaz, gl tD 6lt€sl.trlatii 1 aoogrl regLr.ll1 1ve1u1ui a&oriar atuncl ctrdD'J se fc:E€az thoatzl.Claleta ilevels€lt4 estl coistttEltS dbl- clapetx ptoplluzla:- gbldeJ- vlDcl 6u gurub- t1J: de aoticbarrI'uDBiE r tlJat d. sotloaero sc ilefllltlyeere I lertaJ.

.EEAIELE DE FCTJSE

CIID€tidov€raaDtl 2ra r .rfProlo ot ts ltl,8'{(rspreslatr olqlot. dEvorgotl oE lItlr.r alc 2r. r 91 tatl-lber & r.Al.J il6 c'4 r);

FaP.I.C.[;Eoslo . de Vede

,?.u.c.lt.:1-i ^rJ aa rroA- llspgt'{ dc?sle:1rrt.1 tiE Ci

_-:?lt.l T tl?

_

I

I

NNl

N

l

Niff

Page 62: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 62/125

t, ?. 9jeLlijilr-l{i ,

6721 gcBo91.: " . " " . .f,e8.,et6?:2 criidE r"irl,alla s,1si€5Jata, , .

tl?2i,

1:: ;^.:\;-,, ' ; :- i::l Ca -nnal. .

672j 9ra r-Lr .8 ,';- e,l.i.:: i'o']21 i r.i-JAa " ',ru 60.$ g l-a"l ee |rsl . ,ps€. ,38.Fe€. ,92

.p."s" 396

5726 lts.oEre oaprE . . ... pas.'t986727 *i.r "3:ti', :n i :i pob .:. gl.ata.r€

:. ira;a:.a. .r- *Ei 4o,6?28 3:'ea6portsr oE b4Ei::: nrlJii" . . . pag, 4o5

IJ.B|rciu$9.c.C.u.curtoa XoDogbE .t/,

Xaoerala uouogl.ai. sr uti:.ir6azE peatruloBtajol 9I €vIzla utll,aJolo 91 l Beqetal agolo .Edo €-1st5. gosLbllltatea depla-Eellt uDo 6€roIE1l ts-o 6l,tgE plaa v€.rtloal.

Sa.aoira so poats rldl,oa ou pala E€.ausl s8nelaotaopa .a ou oolao oe eo poate coqeota ta prlrtt1:6 roltete ilL loo La loo.

IacaEar.a roaoglbel se oodpuoe dLar- ttrr oEruolol'l- r& pal6trr- E.tDde dr rulals ilc laofll I qrsthllt[ ato

prLodeli 91 eventual supolll la oap€te.Grr.Dda dr lrrlare au se ltraeaztr. lEpleubd o[

odruol,or gl pelaoul liciDd obl€otul Folootqlul ilc.oEtrJ t

La ooEaDila cfouo&rulul 91 paLs u.),ul' E. valDdioa fu5l,ilD6a de aolloosre pontlr tra 6lalLa asF.clltl( p€Etlu st€blll.s a lutrAtlf l la tuJ,ul c-sruoioru-lur.)p eauD F1 1a pal6|t balttuea do rtdtcare(pentnEtabl).t€a lun8lBll lsrtul,El. de lidlcs.Ee a sarcitil)Ler la ciluclo indlosrea prolilulul I sl' 6 taz1l, deluj-8re.PriadB tle uraeazE s 11 proieotato Lq ooDfgr-81 at. ou qo116 prosoalptll ISCI .

-{-EIFLO Dd SoejBBt

lea.gtlta h 2 tt I- 20 nt I. t6t +lElrslatter 4 DjEr1d.1oare. 6 t 4 bEo. eu'jcubrrl X.

Conlo-l:l obostlooaa aDoxat.

Page 63: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 63/125

I.li.?L1oiulnS.c,3.ilocu-rtaaCe .&163$

]. l..:.r.ilri:,.C.C-]:.Cu te aCe ,ltse I joao9LEi

,:|

,.lt ;.,-,

tII

i

tt,:l<t2i

c_

,

{\

t - Cirucic. -onta/ monoo'ta/i2 - Po,bn

".rA J 84?r- 69rrfi 6f65 - ?C

T.?

Drslaoto rn;r'tm6 i-trt Z p-;nc"- o/. 6c; calo.€p/< .d. ru./a,.e ./,i'-, p.oa,t I (v7/o.; ;^ ,r,eL; )

bsch//e.'./< a. fosl /;.n) lot< dc s69eo/o ho*-a; r'/+Oo\--.- d et-o-.r. no? n /4OO do t/ / c;2Llr,;lo.ca tes./-;a/e-,; <j. /'O fr nu es : as/;qo/crra.Fen,a.t Jcsat;ac

c.,/..,/J/ eac s/ab.'/; /o/e,t';,,2:',:.:"'-""-'

Se tvz st'a6; /; p.;., carrot>dd

t - O'nad acru/arg ' Pr2f) /

Page 64: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 64/125

i

I

,'' /a".n1f.

Cc/a/.. : . '; /:"rt :rr-J ?-.:;l ob

c: ,-t.:.e t i.::.t;,Ld/e :.. .c t;' :: aone, -.-1., / ./., )/:J / {a:'

)e...'i,. a?.:- -a. a. -

..1 1..'/ C-- - r..'o , :

it

l

| :/.c.o:/.Li..P4, ot.:, l:) l:uuotu/v,i. . ; on.|)&'.t-,r7'rj i li;3;r I I . I i I i -... 1..',--, 1#+r-*-r

| 1.6 +O /t5 )t4't:3? aL' :dJ /:' 1115lj45lA? "2A5, t- I 61E-,j'4:-<-rtsa-.a:.l ):Elv4-, -,:.:/ ' J s l"4lltlL).ry , i )t ?:-,., -i ,".;.-,:': _ --;"i z'7."s-zif t*: )aa :; ..

"-.;..:-;,_:. -".*.-:'iVr, ,.1p:ltf l::-,, - . .::

I - 1ch- -151b 'F - 'a';:"76;t..

.:.;ii e i$E.

Cr':;53 Je

r.af,tr eB S"lcltegJ't a{.ali 4.*8a,ttloEl3 Ei(T*E

B{9

/95t.:5 l9t 253fio 2JO

"ao?5 tto

6t5 450 29 65.05: AH 5fl c506 9At JAi &a 55 ,160

t2.5 /3(t 10'? i5

:;a t e. .'c /.'.

^.::-':,:l:.::.: ,?a^ :,".t ':.s.- /i/1.....i/b/ s4 :t/ x-ct:.:'t, ,;.,:a,ooe:t..t

T ^J( ,t nj7'- -: ,'r:r.<//.// ?;e..21-.i i, ':rt:r.-?..t. L ,'..,ar .../

Page 65: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 65/125

r_.rl- -:li:r ir.:_ i: r;1

'l -ir:i :3 ruii:rid r: -rei: r:rlal : ; lcr' "., . *-'.-:I d-':6 "o: t-b le ;r:r:r -:..i.'-.i-:rl 6 -1 -eiccrr:: r.li11 i-.:.:,j-- ':i s. r':-...i1 :ru:rai:.a j:r':.i i:,cal3;a ;.1 le:.r::i:i.r''- rll.:re il. :-:Jiae ii an;:-a. : "

:-::. -l - -I-n:. - . u iI: 1:: i:r ,_:.i;'--e'

6 l.od;. pe3tiil se.cii-i i,6t tr2 ?- 5 t.,t\e.

,i le:i::*.' i:'.i-.j::. :i :r:, n.:--.lo- l:_- ...1rj-' I1. r+

-r l-_'-ir'.. .i rc-c-:..':,. ".-: t -r'= :ox :. ;i --rtlczive'.L'-I i:-,i:- : :..-- r --r . ci- j id ..r- :o,.

:lr,-iJ:j.. --c:r.rl -s ja:, cl :r..ric-Ll u::[iA, :.' -. ^,': l1ile:: E La pr::c f :: "c.ri3:: cin '-oc ln Icc.

1..-t:- ti.'r-l .- J.ir-t -,1 . - r c ..1+r

- :oatii de [lalret:e.3eI].fl-cier-ui e ate o}1 j€et

.3 oeale i;.ra ite:saiuiirsd. seiDlrezeUar ciesticDa ce erite e-cbuL de bazico tr.a.otuIult

3 - co:lpte r.z, r aG

9 5. I a 9jr:r-?eoiru iacler:trco

- llr. buo.- Saro i-a a

g; i:sda 6d o ridioeraa.Ejrde pd 6are esre capa5i:i.

lqtre gir.ele dc rul" e.rt la

ccDsolelcio lI= l, i,2=totall IJ + L1 + Lr= i.cd1 .:t rt:lere 1a -edefl.i.rde la sal la ij:a Ce .'rl r.-:"1

- Descbldersa

flclar L. E.luagl&eat Dg i-E: a

Ini.:.i lne a

_r_.; 1:-i,-_l{5-_c:i:.iid. : L^L::A 3u$ *a:a:a

lo?I3_Gr:inda :ol.1'1t: srsp:Edate

: a,:d-.ra

-t l",ErG E

e"tu1"-

#frHD/^"

5texti trn*t Bi:sri

oF\i"* FX.ru^\

st\'3t lt I

2 r t764 500 0120 n 3,3 ra\] 7Ab.'t tSRIT, fooo

J: T5t 75d I?4 tudf7E,

_t9oot200I. n7

600' qzs 2,5NG 8tc.

t126 r 399-DA

6RSrlt6- "vcl;a

jia t@06 | 76d.qrd

Frffi]t1J,/"I2t tsd tooo

' 70u IJE,@7

id _18,9Q_/ao00,0 Tm+ 25t) nlz 2A ia .17, .1. .

l" e:lEil62; Ic6at@ d. rtatloet d. ft €t,rC 6?2X p€s. 11, 5lt,. AoatE de Eecare

Page 66: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 66/125

PoC ru14nt cu c Sirlnda laaual..J.f,.iopl€ I

Pod,u iI9 l'tJ.eate oorogrl:rdE 6s kii-lizeaz6peair[ lldloarea d€ ss:aollrl pirtrd la 5 tf. 9l so erotE peatrtr l.lalildl dt lld1care de , or 4Er 5ar 5d 91SEJodulile lula.Dto ou fu5Ilisl do d1car€ Eal' ra 1al. I L.e6 ogoEb . rloat Pe bazi de lctelo8or€ iEttb€aeflo 6r 9i prldEoito i

P?du t ,e fule-ute 6€ utlltzoazE 1 lDceperi,j,'i Eteli1 C6 goBPa 6 roto.

Ea lxsa[td qu ooEs.Bde dela s6].rfrsa616tia i, -

dLllri rste laausli, r ttr rldioa €a saroi-Ell se faoe cuaJubonrl u 81 gals a.B[s]. sau eleottoPalaD otl ocltlql.cg sc poate oo[eota la priz6 ftite Eootate dln ioj lnLoo:Podu: fDl,strt de aoest ti se ooDpu-ae dlEt

- gltllda peutnr s€rolEl dc Ia l-5 tlt- E€oarriaq 6e tra.Eslatle(sa 8aDlYrsazi Eadosl'

- toati de aalerfei- E€qa[istr d€ lldloai tFYezut ou di6Pozltlv

de slgo e 6 pertrl llB1ts:r€a saicfuil d:ridloait

- oii d3 lELsre allt 0 61 Patrat.Csloa dg ru:a* Bu ao livreaza ou ^oodul

rulantrra laoe obiootul u4ui ixgleot ce -oot3;.la ooDs.ada podul.,rl se yat l-ad ica u'::E6to ar€ I e

aat6r- loculltat€a de loDotloaar€ a podGlui .LI1*.tl

- f Etlaprbdgaea €t€ cutabtel- Cte.sa gi grupa podulul o.af.SI.eS a(62-7 t .c e3a t.::Solul spsratqlul- d€ rlAloe:c€ raiJloo de p.lxt].:r:clr).16 B8lual dc pe sol.

- Scopo)- fu oar€ ra fl 5t1]1zat- gerobe dr luclu coof.glls #16671

- SeBLEuI air exploatare EolEs] ooaf.S33 i6€2-_;f- letql 6aroirlil ds .Ldlcatl- 8ol r atBosf€rell- ,ocul de .cEelddl- Seotloida cili d. lulcro I- LuD6i.ea cair- do .Ia:et- -Ap:-:.el.a ratil po :;ira c:i de rul3re ef. ict''l-il

4j= :-iij;:*,.-*- SAJ. -4; u.-n1:: -:; in :t

Pod lulent olr o 8l1ade ldsnlralio ie

- desohlisr€a ilr nl

- idllllDee do rldloare Br t Elt

- oota I peatl'u r.oplas8 €a o L1 peutnr rlallevlalg€

t 6nsla 1el,t

- PoD RgLAIt uo{ocRlrDA 6 ti} =1o'5 it E 6 [lI= 5ooo oo[lo.fB obestlolar a.nezat i

Page 67: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 67/125

Foi aulexl- cu o j..:nd; -rrit--

an '*- -

l-\l\ \,

t "a-;l-Tr$i F:/*ffi.|. .,ll \ i

* ,r l-li..-1.- \.

, /:7 .\.1 .\\,r

* Co+- n rc.*.zrhi; JsL"^re 'a n7" d'a c''

r,iai la -.,-1. ./e /nqt .: d,zc+n):mu '' ac trzn::'r't

Io

s+5

Grino|il-i<on,: '. c* lt-ons /alteRoel6 ae 'ttanev,-rlfleconisrr de r, tf ial c ' f':g?'r' l-G 67::l

Cc',te de ru/ore

$'i' ;#'., t|/i :/ tt '

?od x[l:,::t cn c jiln,]:r i'?i1u9L

:_{-,,.Gt irlsrlar i i. irc

:* 65 tb'

2lCz

s:i

t il t-:

e-9*

tE

a

r

t?- 3 1| 9 to t3 /3 /3

t.5 3

50

/200 t600

140

500

50

56[/6 q8 a9?a q9 /,t

4.5 l€00 2210 1,0

t/,5 2 t00 26 00

2

, /?o(i ,800 500

;70 t0 ?0 q2r

,tE

tcoo 22M ,€02E t4 t+

t0.i E5 32 t,E

13,5 //.5 l1 2t00 2EO0 e00 1,7

tre

4,5 1.5 1200 16 00 c00

toa

850 gt 5a

t,9

431

t3E

t6@ 2210t7

/q5 8,5 40 2'2 1t,/3,5 4,5 It 2tN 2E00 7t0 ee

,45

/6r0 ze10

600

& 60t 75 ?.t5 48

q45tf

a 670 +6 10 2,0

/45 8,i 7lO 3,2 e,+

t) Podu.tk ru/onh o- 6 ?r,nd6. ao dcsch; Jera L /tFizo6 @-ra.mqdoc: e dt'-D s/.s 4€6/-6E. ft t*a ge r^la,/cAc.e hld p?. /e;;/t

s. t'e.efretai st 1-o/ ae.ulo lade.; ca /.'.t;d..ca i^tre d.6h;/e-4.a n:ni^6 (;ac/ut;ei , dceti4.-"c do,;-i/ jE/u'tul p.€-62e/c tDloi4/. S/oA;,/i.ee decthi deni /edu/u) t. vo fe i. fu^c/te de J.t .

.h, d.-.o 4a/.; ln eare t. t>ao/coz6, /;nta *t are t/eny'an-Jc,ac ia<#.e/'bn;/e D, 6. t. s. r . - t. g,.. t. R. ) t" t- €e cz de oorae/e ,srgcu-.i/6li; /na-cj;.zt (ala b, ea'e tc,linezle r-6/*-e. d. roLa.;t a fodu/.rt,p'trln ti ec/e/e h2 t; /5. s. mJtoa,-tt i n "-/.a ai ru/a,rep-2. 5 .o,h.h det /,-3 ) V.-'/-.' ic tnoe/or Si fo,-/ci ae ef 6'o.. .aox, ao f- ...8",/. -, r-d/o.- ,t;.t .,o/. F.nfta .d.r.A;./.r; L S,V;--4. ,, p2-/7.tQhji.'eq ,'cnltr; /or eore:pu oz; fo*e ua, /ra/hn,; J. -.-dt<e -.. . . fZ, 5h -

Page 68: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 68/125

lod llllal]i all 2 grL 21 'la Ea].

gd[r1]e n]clte s6 uttI.:eeai peate xLailcsreado garcill pltln la 5 tfo boj.rsir €i se ereoute peE

fudl,i;ir116 Cs ridlcalo dc iar 4rr, 9E. 6a ql 8 e;'Pgdurlie u:.a.ote o|l ss, .rfud nolaiDel,d d6

5 i3.; s€ ox€o[t6 paErlu fuE],lf-ol ie j: l-d1oe-re d6 8[ 91l2r5o; odu e rulaEts oq. iq .li1ni de ridLoer€ Eallsrl do 12,i nr6e elecutd luDAi pe -razi de l.lteleBsriBtrs benefloi-a.r qt produoato .

Se executE cE oqDalde dcla sol.TlaDslstiapodulul 6€ face Dedialrlar 1d1c8le6 aarc lEr-l' 60 taoad€ gaE D.l Eau .af,.

Podullle rqlaltd al6 aodste tlDull s€ oo&pErAtBl- glLldE pert , 6a: ot-a1 a. la ,,2 - 20 ti'.- Docall s d6 tfsuElatla(ae tlatFrlare D€|l|la.L),- roatl dc a&reY.+- looaaLst do rldlqa prsrEznt ou dl,'jpozItlr al€

elAurErtl p€Etlu. ILdta.loa aarqlllt da rldloaa.,- oel d,. iac6 dL olel pd.trat.

Cslea do rslsr'e Btr a6 lirreale oE poatul r.q.-laiteda faoa .obl€otul u.aut p o1eot da DottaJ.ta aoma 4? nadulvi sp 164 i.6dt@ .'f66ros.9tc -dorc_- lOOAntlaWA co IUDOIlaDare A pOOUIUI, rUI aat- IEtlcpatDder€a eFcEtantE- Claea 9t BEups toduLul ol.SIlS 4662-Trrola€argru?e,

f6l[l alalatE]. .t do .idloat<efugLFai,Jlco de

prlDd€loqfullg

lqDurl alope

aol.- Scopd tu osf-€ Ta ff uttllrat- g€.}o l.la dc l{rorq of. SM.s 646i71- EeglD do erp:,oatars aglE8l o . SnLS q662-7,

- 6lni atDo6lorsl- Fellrl Esrola1l ds rldl,oat- Locqt de o(eardA- S.ollDcea o{,lL de rala- Lulgllea oii. , dg {l8rs- Apaaaroa o 1 ps 91 a oEll Ac rula 6 cotforE

srAs 68?946i.a'r- c/i,J Dil rollx,E

- garolBa roEinali lll t?J- d.3 scbldorEa l e,

- tuElttrlea d. lidLoe.ra Erb.f.

:.;.,1.fople

'odlulart ou 2 B.i .zl E:aral

- cota Il q1 gZ peotlu .Eplasare a rqlllor peat .EOlevrarsa tlaoglsiLel Ld BGrPoD BUlLlg gg 2 GRII%I 8 t"i L- 1t,5 tr 8,72.rr..5. = l25o Yz - Tcoo:Coafo: obestlolla nr:a

Page 69: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 69/125

lld ri:J.::i: au 2 5:':i: I s'a dai

x :.:de/c 111 9i ti2 rc2reziali ,1t"/d;lele d,nlr. dxz c&; '/'- ''-/c-{c,i.;'to .**. 'de n'.ciev.5 a -cco,,:itt'u/o; d< tr=t/- lt c d."'oa/cl/u;

l

l"

Gnnddf1e:.c'nisr> de l,^ont/ol,i€eo ti </e i't-> z-.ev /;

t'? ecoai c rr, ile .i.-;.df o?'tlFe: S 6?24 P88; a75-:;5,/fCo/c 4e rv/rz rtt

5

I r-----r

ind jnl:.nt 9,j : itrltrrl nenu::.loplet

c-jj-..ic{ri]ilIc;T i :;i,.ti

:.: :t,5, l+

't '.ou.;/e .utdntc .1, 2 9rtnz, =J dc.c,r, J.r.a ,tp,zo/d eonform'^. : c. ^ irAr +6€l-66 /Z ld'o d. iatct.f n ihtr. Frc,i..;lo.f i i,...n.j' P.: e.'?.:ria plu.j tu/dat. cu </etcfiderca;nrr. d.*h;Jc..a m;^,m6t,^c/u.i,rtr.lchla.;.a rnaxn,A / i,c/arry.) p-cwdzule in oce'/ laid SleL,,rr.a aech,*n,

,' $ .o fqc. ;. f,n.t,e /" d. ch;d...a ho/d o core .. acht.o.; 1,. :. 3trhoo.a*, j< ;n.itu.hr-; D.o n.s.,-/.;:./,e, ez,ea"; l.-.1;.^"L2) :.:e h, czre aefincsle ;od,/l.,h.o .'e ?o,5d.;/ e pcdu. u, tu/cn/, p,icah F):".l'^": -, ,1 sc adroo.c. d. /o qko di *,o.e e* s;.o.t d.,.D )-ro'-. ,r hdft, 'i for/.; de ,F,;tore mox,m6;2,-..t; -,.

-r-/a7.,1..

'.' ;,,.=t': - :;::: "::: :7 ;;;.. tr :/"i. - F::,.2 ::s ; - "a t L n ru-;.,o.';;. ;".';. :x::: ;:;,:x 1;i; "tr :,"\ ..::, -i, tip ; h.a / a.t u-i/o r

Page 70: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 70/125

Ao66to podulr. l|rlssto se qtillz€azE peltlu lroutaJu9t r€vtzlLl,o la obesoarsle de osltaro do tlt oplo€zuto oq Bau fgrd. stl.tp cettrat.

PodulLl€ ldalto spaqLeJ.e sfut do 2 t- poit rularlt ladtal, EoBtat $ obesoaDo

oaptarE ou stllp oeqtr€I.- poi .u:-srrt 61eeetrs1 Eettat $ oh6 sosl

ilc oeptar6 fd,rl, etilp oootril.Podul rEl8qt r€dial Be colpure dtrtr..o

dE pllcolDali pe oar€ so deplaEaare [D cfu:uolo olDalslraTfud o grbA6 d€ oaDd.t oll g oat . ile lula.eaolloBatE, 91 UDE ooEd[a5.ril16 ,ue6 te[B6at p6 oa]ea u,la a ortglloalE' 91 o g i ald, ou doul Fotl deooBdEdo dlapuas ta.ug6 t la oaloa d€ rqlsrcgl, pa'qLel aE €nrt lc'BgltudLEel a.L grt-Erll, Dri.aosolE 16 edaptatd l.|t eoopd prslEqrErll ir. d. ogaoottlloltat6 a oslo do[E oEl'j

PoalEI lulalt all,s4tral ae ooupE 6g]l4d6 DrbolptlE Ir oane €e deplaseaze q ol$o1oroq paJ,oq tt dau grtDzl dg oqEt tl6oa € plqvE utooito o lgate dc rEIa, 6 aolloEate 9i olto a rgatE.oorduEe dlgpuse tatr8eBt i,o oslsa d9 lulsr€8ollls do lqlar€ sltt aat 6l.at di6puEc poale rule.lo,artlcBarga fdoillittr-so ou o troapti der€altlo. 6 la g roat6 91 ou qoui trrDte la ogalalta

loaterEla d1tr tfept. givtDd raporEE:. d9 t sD6eL61e t,Eolulia adsPtatE. fu veit€lea eBtgurdrtl eoeLulagi s3Eid. lotalle la selo dgul rotl de a.EtrcDar€.

AoeEto ttpurL d6 pailull.sltrt lEloat€Eo pFolcot€aaE, dc Iq oe Ia oaE ci.ad s. Ftablloaotoate oa..aote istio 1. t€brlloe gl ooBetrqotlyo.Prol€ota.r?a a.. ao6 d. lastltute dr pEoi€otq|€ oualrto 1Eat16 ISSI&"

la .odol o 3 tat1v ilo p9i lulert radb.I.vosl h 2,/2 oc cp crltt , ur pod plotcotat 91.ro aIl, rt .'

9oPl'eFod lulart sPeolal

2E

L. csle :arla$ t- t€rlo.r ,

2. Csle r|f.rrs art€lloarl

,. Arlbdi

4. Eeceoj.gD de rldlgat cf"tltei ,{e 624, 9ag,t4/gs/ 5/,

Page 71: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 71/125

Iaoatalals oapli d. ooEtablle , Eob 116 , oE&olloqsro na4asI' Dot t [tU1z6.tsr

- ia dsposlte ds Eaterlgle 9r. plcsr,- Ls, trqllraalsE Bl de6cE oerra clrucloa.rl

lcrla &roIlss&s 9t dgaolraalgs ooqiatro-talO ,

- la lsall|alajas coqtsLaer€lo ltr- la D||tar.a 9l doloBtsrea (lc

trLalrotc oel106l

laoaralcls sc o .outd, l 2 rerlets d.lt fu rrcgl roDobloo q lul'aall po drl. de Elar3 o_teltqa 91, rcli df. oanolo,oJl}.asqaeBsL tqoE 6let s ,o @qu.ti t doqet 'Dcrll- tlD l tet€lo6oqDr,o. ltldloatc ta lllate 6'|26 Das,. 2/r,.- ttD I t lelooDlo. t-qdl,oat€ la f l,a

tg 6127 tjaa. 415:Iaoarale calrl,re. oaE|tltc aurt -e grtEdn

plLqqit ltr dr rofll trlEtat , I|. oadrE.pe 8tl,a La-t€rtgad r gdtzll' qlrsBl E olruo ,or cn pglatl oarepa.terldloa saFoi.Er, de I.' tdgeEa[da Eao€ralei ,a faoc alr lE Egt

&'gpltt D-d I'OI.AB-&rIaoararra copri, oollL{rDaEualarps cale de rElsre(Pe cauoi[clr1), tlp 4(8) rsaroha e(t) r de srhldereaL_(n) ltailltuea de ilc1ca.t E(&).

Coalo cha stloo4E aaarat.. I f-idru2 '?o.z/d cte ,-u/ore3 . Cdrue;or u 7n./on s.'Ef.ll9ai aC 6f21 psg. 4/5,y 5/€

Page 72: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 72/125

Coof.r

Roofr de ru/ore

[L'r-t eiar siI=t>/<>o

;i:cara c:.;,:r;

co{om fiier ,4C 6721 f"?.4/t9'5,s

Page 73: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 73/125

Dlspozltly xlobii p-'qtrn Sritare 91bat a::(iouJlij,o:l de Vede

Dlspozitlynt nobll poate 11 utillzat laLltroduoerea gl scoatelea dld ghldaJe a E:eita.r'eloret bats-.dourllo piEa la 9oo L€.

DispozitLvul Eobl.l ae ooDpuDe dl tr\-u.D cadl|tEeta].io ltr folEi dc Ar aloorat qu 2 letturl pe careeste ooatat uD trolll de Pereto peatl.ll 6atc i.Ea de

5oo 4.1.La poxtsa superloala a. e o rost6 pelrte aar€

treoe cablul.Pedtlu loEtar€a gL ClesoBtarea dis?ozltivulul

pe platfolla de deselvlre a utliaJeLo st]lt ft:atlLq betoa suportll gsEtru oadju 9i l8.o ur .

Transpottar€a dlsPozltlvulEL la iooul rfe

alos€trlrg a trtllajel,orrso lac6 EtillzLEd lgata a.ttltoalcera g o8blqlol drept loate d€ llrlsr6 i

Ptc6elg luoastlato s€ pr6v6d Ia laolostE]'dl. oou6taqo 1e.

DoouleBtalla .tt. of. prolBot IS,GC Ib 196

EcElS-ryIAStls?ozltly aobil pedtrl dsrerEat bat8rdou 1 too 18.

CoalorE cbe6tlonat aasEti

Page 74: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 74/125

l?iG - dale I

free6portortrL su b@di nobl . ss [t .iraarA let.Enapsrtol naterLa].elo pqlv: r86 i€ il a 5s:.or: otte; a.oEla :e p.:aa le 15o r.

e e. spoltolul se ooryur:e ill-qr- nn cailru Eeta)'lc $ oDastruolls snd.e't , illD

ploflle I- tsEbulul dt aatleaar€, llloludir aloctloEotornl

de etioEa.li r 6ltnat la sapttul alrp.llo sl ba 111

e Lo l -tslbu.rul

il. bt9ri.o. orsr.t .s la oal{tul t -- lolc il aa.EtLElr. Eop.r or . tr. LDf.lloaFt- baBile' alo ornor. o.1r,r6, aalr a lgt. vdssllratct- lErEl.toltrl alr bradll

. - 8oata a. slElJt-q.FL .s. .. E . r,J .aI q{gtdLEloriot al. lraraportoltrl,trl, Ir€ aoLt

- oiu il. Dq:.sr. pe oslt' oErola aBt. t-ati t e8 l srs8.abltrt rottl€ sl.Et Etallo. Ia tlF,ErUc tla 491 6 91 (E paeqrl la leatul. t lpojrl-l,or, ao6 rler pdtfud ooupr9i porllle tlalavergsl'e lait de .d d. dsple6,gr. troEtf,[a pe E1t€ C6plaEeri Ecrrta tlacsv€laalai

- Eo-rlsl a. l lb r.. .d-ad ||n ifblrozLtttlattuel o[ lsdrctc fi t1J6 flj,ctBte ttFrUc EA 4, 6 gl15 91 h .badlo la tlD r$,€ 3 91 tot

- r-nslstatl.q al.otr{ol,r.eT{rd. AitrtF{r attoadilr po brrg$i A€

lrgftr1gl'

otbl . ila dlDttar. [flgE pertlq osoqtart h tElrl .t€I.l it tc a,;

&ErrpLU pA FqIlAt ttlEsllorto cu br'itl' lIB 3

Page 75: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 75/125

.lanspo:tor 6a belitE aottl

Trrt7rv7rt,TL'L?r',.7V'7\r4

71: &{9tr;LElgL-g-lISggAI9El

B.cl}lcrt D.atln iLlofc . . . .D gi 4aO

Lcl'Lrt Drrtt fllltr 8q| i.. . . . . . FSi.tlllDst.llto r.ri.$ . D{L *l'

lgltrto slr.Btd lclt;. . . XSI al?lrrrt.oltc a .l1.. t Fgf ll,9lgttrtor rryllorl lGt;. . ..t.3;|a2D,.blffirr |..od .t . . . . .

carAcTiarsTIcMlrieJ

R

$il*-E$H$$ti e

S)xp

*:{re$ssisi

FJ6

e-8\

-Fad

a

Page 76: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 76/125

BcripleDt gsEt 'c hlilrotoronfo:r. gllli 2L56.96,5

Bo.tDbatul poqtru Ltdrolor rtte rltllbat blBlltlr .sal,t6ro ta aotr$.leroa ap6lrb sooDql aslgur6rltp o 1q.8r,1 A. aoreietur b r€loela d€ tllat 1b|r 1 tlt ta rgl la a9u al6r a a.rlllEL ln ttalu-l. ala a€ oorPllrat.i

DL DIt[.t ae reder. sl caDacitetil Eollrala rrat-plcqttl IreDtru bl-dlotor .o ora.EtE l'l l v8 1sDtc btra160-5000 lltrl ftooar. .r.eutidu- . Pcltlu doEtr DFrlEd. 6 i. 10 da N/o112 .-

Esrl,pleatEl p.Ettttl hlilofot . coprD. alt-Dl

l- Iaatar 2- Fuilt ,- IDoI Ae tdtlrlfct a- rlqagtr' Dta{IFatru. rqitsro | > llEg[ otrb[t€il[.[ npo* |gn[r{ |7- Oolp trrl.(wfdta rr r{ttr.) | 8- Cot'P ttLlra}. PI .[ 3lttrltr.t ]o- ?€J.Ir . Dtoloal ll- Bt€olil Dc tr|rrt|o.otlrt lz8alortit btrllc t1 lcgl . {trt ltJrool{l tr a .rB tl epq|l tl8us8'l| ll- l .o tl Fltr[torllc .litirstorq1 ,1 atc lltll,t l> Barolat goLlrcllb Soa'rrbt I7'- Pfdl'It 16- C.rnltprl

Ir LBsteLsllr rlrlploBtlr. ttortRr bljltolo vr ilttrrvlt[t a[ rl8or.ta tl nDag ile algura{.-

.ELPItr D tutlRlrLalDl.r ryrtrlr l{ ot€ Y . l,ltalr '

F . lulr Dl rF

$s.eE-.3gttEdrlpLeqt p€ t a blAro{oa

E

2/'$EASES,ISErSI.I@SI

Page 77: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 77/125

Beol"pieEt psqtlu bldrofor

i'

el

cl0

EF

N R iN IR

I'r'l

"iotr

GS

-;9 I

Rs

Recj.pieat peBirqflltre lapide tlp EFl + RF2

Ir:lcaDB,JO|Ite9t1

t,(.'i, BE:Y

AC?rLzt/4

Foo .pleD 11 peEtr ttltrc raplitc stqt ull]'aicEtll1zate lrr stallllc de ttatsrea ap€l potab[g tl l.4dEt-t af.e,l soopul flltrijil d[pe doos.Etsr€ oit 91 a d.f6-llrErll gt deEAgaetlz{ lt 8p61.

DIE purct de veil€le ooEBtructlY leotpleElllpoEtnr l .t s raplde ss ereoqte l douI. Ysllrattr

- r€clpleo 1 p6ntru fllt.t lap1de cu n stlct Lt.a t t aoo sta €:.e outi .do-ae Lr I, tlpodlEeEsluqlt

- lroiploEll lEdtlrr ttltto lapt'dc sub P 661sn.ou doLi atlrtuJl fllt.art€

l.olpioDltl lroBt$r l:t a rrpia. .a cc P[ Ctat- .ciptoEtEl plopeh tLr ou,bib tl c[ El

v t1c.li- ila t .p.otlv aolf Dllol ht 1e r rElrrlta

Daatra raEtaEli oraP 'Flola- lr.ordull pcotF ' ,' t E q 91. Latr.r 4ar,r

. -..ocr.du l p.Bt 'u t.ltr.rtr t legtr .' arttl|rli - vfutt tta c@tlal- tull dc yliltc.- gloioero d. lu.rfLoe$Aps Drqtl i-Etll b .olplrlt t) h par .r 4pc-

ltgar{ gt lsss tro le psrtca Llfelto3rl.1E olrul utllttlrtl .oLpl.DtnlEl lroBtltr itsl.rlta . .au rdler t€r.tL r| lrDtrb.r auir6liorr . asta prlvE5St E laoor.il b soop .l DEFtllrl]l r 1, EEpre. ito d€taorl,alEt;

.Iq orrd llEtdEllt loatplqrtrlgr l ctsr a .Eoegtla ro fI pD€yAzEll o[ il15Fo5ltlv. a. prl.Ed6t r ltol}.,i6i tr*tor rqce aBta Glecutl,aah-s€ lr rflta:|.'

aeo1p16 i1 s. It - ee.EI fltd artro{,4r-- - 1 ff,llai .t illtEsrt-

gsEadla a. laoe balofuit tlpcl golgbfBoti"rcit91 o€l dlreD6lcBal 5 futrot .o ilo nDl't& ooraldg 6c veIrlcr.Eta ilac6 8fut rsoaa€r€ dlspolltlt ,6lltr. pr . da l rlzolatlelrlar tr osrul fu oat . ito.igt. o r.ltll aaoor$urllcr- fu daB olt.lsaga:'rlr ooB€oa|' ra ya a,E. l 9achclli aroor{uirl:o ;

Page 78: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 78/125

Roolpleut peDtru :'.::tr. raptd6tlpRFl+n?2

C ,9ACqi.:1IS{ICI tdi}flc-d tLo RF \ -

\i/,tl-1 :

irit{*.l.-i

I

F::

mglEIE

'Oi

sl.el{i

l

I

I

\iltot q

t "dl (

rlilte,i

?3. li,j,.ot peatlu f1ltae raplde

tlp .rFl t 9r 2 ji:1e 9tl

e.t.RActrGL{IsI ?E3s:cs '-E .;

Tole/ ca /r'zeo*tn) lazt)

t -a e 4:/ett 6 /27f /&t 278 tt: 6/ 9t.7 87/?A 6 v 16 /4?.4 tvl

I E 2t /6to lH 1b i& E/1

,r3e/ , lt t6?/ ,,/"ut 664

& f 2 ?)al e:. t/c af4

4 tte r'l3 aiq Lq 4L t z3

flv /,

5 zaal?@ t2L ,2 : 4Z46 .@)

afz

bg 4 .tI?la.7t 3r/

/, 2' ,M e/ Y39 Ltsk

Page 79: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 79/125

Re:li.p:ett pe\i;nu i1. tle rs.pldetlpE? 1+ BI 2

RI

_li\i_A-t\t/^ I

+-\

l6

i"' Ill

lNir''i-l

\InRs

R\'1iE

\i-/ , t

tAt

c .il}i0l.tiqlcl - -. .gjg _ q-Bl 2__Ji'77

"lqi

i

i

NI

I

I

I

-lNI

1-------

lAlc

ftR2 - iaaza*/5C

P',?1

,e5

A,oz; ,,t/,v/dAer le s,l/-"eGu.tt J. ";.,

/c'.t

JAA,

'e6 6ud le wzz&re

fiab,c , eeaTal V./2, I "e *pdea.t aba; s/elu- 4t/4oak 24-'

A:estdcito ae - a?d

a.rcsteoetolol ..r.-cp[ sG ltlllrarl lalc do al6lellzarc Eab pr€ 61qno oa tlcq)t6 A. od,ilara tteruLEl ooBtlaqt fu aire;

AE€ sta ceto. u.} Ea oolpuDe atlEtF-s r. glpl,oat

oLlLodlla vettl,cal cE. lnEdull bolbat6,l t-Dtcdololce.eia sc ti.se6o , gloaae.

LEstood d€ lpe 91 ae aa ,.at oaluo6 t .c1-plrqt pe Is-p6 t.a tDt€llor'ir-estcaql bth tf,dhdu-a. ilatolltl gt oalcLorrtlld,tllil rrt'.l, d.dEr.aItclulql coatltrut l rpe.

Braoqarer are BtaoutEl. ra laoe p€ la pgtae,6EiElloat{ r ac leEtu.I'ol.(&l) r-tDtrodtrol.rib:.G alroltq tlttru anb p €atuae ra .L avsoqlBatE-so Dlr.qtl {aupapE aatoretl ila derae 1sl-la,toltatl la psrCaa ahp€llorrE a llltlul'El anb DrcllEe.

{X..d{PI.g D3 lotal-dl'ne rtecetor a.r- ap6 Y I5CO (I) F a (b.rt).

Page 80: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 80/125

Agilaio orlzoqtal IeBt( o i cu sbateri) Lj'r i': a :19 Arg39

lgl.tato {l oll'zotrl I'oEt eat€ dcalllrtcs n 6).a do i.ao & ( ftaoulacc ) poe cc sero Ftrlt'Llord. tlatat 91 stailllo d. aDura$ tlraPtr bl-olotlol.proTirzqto o[ d.o..o osr. loEtltudlralc.

s. oo4tq.E. db loata p oD 1trt16l ssb lctdd oollv1. .p cvi.zut[ ou PatlE 9a:'. Daralclc (lr r3l(grizoEtrl)dteltr.. tr ol1lor rrrlr Lo41[ ala .atltBtr'cdr6 5. a9€ rtil

It D€ . tlbaatluld tl a t |ladall

o. ,caol gl, lol ib sqsp. d. .;Y1t.t I|G l& t'ol r .Sttats|r.1l'' .tt.

oupd .i lDt . ar5 .....2 1laPEotalltl- r sl.D E $llilrL ills.i4l ' tltrlL

l. I[t s. ll.

obarlvallt rEsta ua prodlt r.nt . ir $loord.9t. tlps.rl1r vr.&t'oB rolloraao r6saalol t b stt hl rFl |tr oE .o L-B.ra bldlad.Iol 9l 8. .Dotrtl I. trtt it. tEat ot l.tl| d. Illort.

EEElEqPrylS€t

lgltrtorlt t.l Lat tvtrdr

l.

Page 81: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 81/125

L:..1-.u,::.;;r----:13-i

Aiest€retsrtLp Aj' 51 .AlB

11c

7132t/t

^Irt'r6taar.ttlp rd 9i lqB sllrt a €6teodto€r6le

cu eIlce Ia rociplenil EEtaL191 E1 aliestecdtoarele qu ellcep=ntlu bezleele ale betoD..

Ase6tacatoaael€ cu elloe eub for[A de podpdarialS ierE Etetor dittt destlnatel

- }a be.zluele de amestec pest 'u eEesteoa.::easolutiilcr ale reaotivi cu apa b -ute iD vederea decanteril,

- la leclpl-e4til EetaLlcl sau dl']a betoB I,:rtruDftpatarea solu il,lor de eactivj,ria r:derea ob;lnell1'r.ior 60lui i oEoSsBlzate de o aouoit: ooEoeDtre let

- aDdstsoatord ptopridzls fu.Boiloooa-zE la?-rn rot/eli. I sleclroEctor'ul t_llld cqrtat alL:.eot oua.bolele rotoruJ-ui car€ este gtrldat de rtrlEeEll S1 luncii-o_neaza tulAal l. , pozltle ve:tloali.

- su ,c:iuL pettlD aoat&j=le pe pl6ci dh betoase liyreaz} coE ildat separat.

IB iu clioaare s€ ya a.Lege BeEqrI de fuv1'tfr6astfel os soulg3?ee trr d3aptlrl 6:s]1l&1 se fler

- de s.ns iD Jgs Ia .ecf ieElt de prep6 ar6,- de ;cs la sus la bszbele de atle gte o..&ernplu de pota €

1. LEs6tsc:to cu elia€ p= I,l kF

Protoct |t 056.-0peEtlir rsclpie5ll de prepar*e y= 4 J1Ec),|rsly dlpolt plotuqt I I2r4<

Z. lD€ateoetor ou eu,o€ PE lrl ktprol,lot X lo58{FEt [ bazb a€ oert o Q. 15oo J :.nctaslvaspor ploLeot l{ fAlF{.

t: Arr6t.alta ou 6lto. p- Irl lrt Dle1ectI bSaat IE 19$ E aa 9LE , a. gahlrbtEnt T._ .a1Dt€Dt A. prop€rare D€tEf'lo

. ?g 4 rr(i aa.st c .r l c coraui$, aeporlut)?

Page 82: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 82/125

Lr6 Etcoitrtlt lI s1 lg

., <t1k;

(o e p :(') c I

3 b O) -t\t .it\ \t .+ o;\ oi\\t(5

F\.'\ $l F\C{

B o;<\i

$t\

ooN(\ R

Cd 0;

qs s aN N <\l(\ odaNIN aN (\N s R t wj E R

.{ \t \ .it N R N ,)

Jt s&

ad s d sd s

id s R sd PniNFR

s idC\t

F

a-

d dlf d ad \ a st d a\\t -it\

s\t \\e

N

R

s NNE\N81 81 slSlS

h *lrste

E\Iq8l_Eils s

$ d \f.or <').+Cr al s .if \:t -.t

O) s d \S) an\t

RIR 4.. N \t N\t R\t ai N\t

N\1- I R t N

cE

$s

I I a\

acj E R\ d

na

d\ Rd>{N\ $ E

s^ts1

o.i .1 rc x k R <\.r(':

llfa^&-eN3 $s

P:h:{K

F'--3-S:.6

r.sR

a

IsNp

a oF\

Fs\

Ix\o,:$\

0:j c.

cvq ai

I c.< a\ e.lN -.t to

r.t F{

Lcst.clt.rtlD lI tl rEB

clBAclSRrSTtCI 1ffi.\|rC8

7. [lec/rcnolor2. C"pb eics/rc

t.L:,t5. Rolor6.3"'pcl

SAIEMA

Page 83: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 83/125

Ael'rato. vertlcal Isattip rJ, .

AEitaterul tLp lv', st. deal-o.t .r3 FgsoltLi ltr€aolist I'r barbo dc bsto[ 3 .p.i €E €astLvlr h t .r flroulErll.

8o rtlllrelre.tlt h.tetlll,. 4. trrtdt cttdo cpu . . rlrol p€Btrq doblt. llol (1rd1od. l

ltltater .l vrltl3d .B E. oarpu. alLD l- 6l'utr, il. sdtroqrl (t Ei.s 81 DtoncdEotor

lots ) or .s .oateaz , F olspodt-d 91 artr.a.ulo , prJ,r FLtr lqtcredlEl u.Eut qnphJ lrr91o ,

-orspodLql,r ocrstltlotl Dtdtol oi ra

F boto f1 c8t€ p.lvllutl o[ l |lnbrDt I- rrbolo ou p.1., a|ralLalrt l. prrt.. ruFriorl{

t [b.Etu]. orrpodbs r, 1ar lr Irrtrr LatollcrrlIrglr ac rluDcoar. | .rba l. aat. prtvlqrt s[l,cEtlil ftE ree p.l.Ioa t

- prlel,tr dlsF:rsr vartloi:.5 c': 'e r gp6rta*aglFsi d leB I

- 18glr trf3:rl.. d. rLuracqr. tlEet p3 nEiii 'ls ,rlil.

-Er-8XPLr Da rotrl'a

l€lt.t. rr.lt'.q.:' lcBt Q-. 15. J/ar{P 6t.ot

r. I

I.I.x.g&iBala |lale

lgltator vs tt .I leEtttp r.V. .

tc?Lt

't2

II

I

l

1. 6rup de o,t cnorc

2. Crapo&'ai

3. A.bor" * pol"4.logdr nferior

a, Dtmane;'^i Aa'i^tl h. J^^

00 4,5 3000 a$ tr7 155a5,45 1000 0,1€ 4t +,0 1,3 |

320 6,5'65 604 q,5 l,t 45 t,27

Page 84: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 84/125

DebLtriotru pa oodducta oudetelto elootronagaetlo

DebitEetlo]. De ooEalucto, ou spadE,ost6 dc€tlDatDdsu.rdr11 delttelo de ap5 ou.lati 91 cu suspeBsil iooaducte pllDe.ldesura-r€a 6e bazeaze pe Locltql ele otro |agdetlo(Ldl)idlspozltiv detoctor ds vltezd ou tlurul s&a8aetlo.Vlteza apel tq ooEiluctE ploduc€ o vallalLe afluxului e Ie ctloBagDe tlo, o6re prhtF-uD adaptor 9i dl-Ep;zj"tlv de iaB[:, lro ,t en aforde aceagt6 e8r1atl.e i i[dloartle snaloglca sau dfeltsld ds dsbltraviDit po61bil1tat6acuplerl urui ltrregiEtlator ou petr1td 91 e u ul- LEdlgltsl' rtlr lurc 16 d.e Eece6l,ti, i.'

Proclzta a56ur .to L1o 66tc EaI buna do 25.ll.Etad seela oE alotegtoml €l6stroBagaetlg lJrdiol

yLteza tq coEdu.ottrpeatdr uE &lurql.t dlsEEtr[ d€ oood[otIse coEsldola pozill.a det6otorlrlu.lrdefhltd prb oqta L,astlel ca sd co 6spnEdi yLtezel Eeitll ooElorE d16t 1butLaorEBJc a Yltezei fu seotlual olroElar€.'

Pllrl adoptslea trDe I coEst€nto oorospulzetoale ,aparatul poat€ ludtca dbrlct d€bltEl:

-gl€ne[tele ooEpooeDts ale aebltlotEulul oq fllreiect oo6€ etl.o tlp 6pad5rlespootly ileteotorul eDeGlo qi apsratet€ electrloe d€ b .6ure so easouti d€ I8tEucur€qtl" 91 se rror ooBiDda aor€ 6lr[.qzdtor dlf€rlteloav€rlalte , cotfqrE tslslu:.ql';

PtlE ta oDolosarea de odtrg lagtltutu.l 6e[tra] doUotlologl.E , tastslat La de E6.6ure q d.bltolg pe cooduotoa.re oalacter s4)ofleeaigl'j

lebit[etrtr pe ooriducte...cudetector e].edtrod€ret1c

vrBLlm

.A A8.A: AJ

C

E

droI@

EctTF

8

aa

Uaat

lf

A

al

a

cT

5,?

ll

3o

.tS

o.ct{

"8cta

tD||

Lal

ag

olt

lti

Deteotor electrFDagliBtio s rpeill

D.EI-I

{I,l

h Ar lr at

Adallto F[tt'tr d.-tsoto alErtF a8net1o iot da ill h Ar

Elstent it. LDDltt- -Eit2,2

EE

JEe}lI

h ar ar ltq

FloueEt d6 flta .aDalggiog. EI12 a ar ar

gl.nert Lrt.gretc 8,11122 d al.

Astaoat ls .E ,rtar.tot

.E;r,2

Page 85: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 85/125

Dibltliatru p6 ooatiuota G.d6ts otor e lost 9lagaetlo

71141/'

cARAe.SrSrICr rAESrCS

v--na aa- G;;;

cl/ 5P,. A1 D€t1-1.

I.Ji

I

1

aa 200 250 g0 39 100 ,fu 600 uo 80a wora 24 5/ 13 19 t6

34-t 334 34 322 304 u2 279 2€2 2S€

aa tooo tloo 1200 t3tu ltd t&a /6&l E@ eoao

,22 /tg n/ te4 196 22? t4€

a t43 23t 2t6 /94 /8/ ,/69 /at /24

7". @S

72tl lorato ou FtIl . . . ' .Daa; 428

'l2tT Le. .a.tll. ttetlo ; . ... Ds€f 4tl?2r, lelato ou oto su : o st'

reg),sbl:-l ...PES.; rb?2,4 Jclltor rEilt. . ....Pa9.45712r, Lsrdtot Elal F n-c'tol]L t.... Plgf 4r9

?241 Dobltlctr|r I|t or a:,r . ; D8€ij 444

725t Dlstllbqtlo lctat lv 9 &.tblofutlq ..; P 4i445

Page 86: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 86/125

.l.e at0tlp lP

'elatortd tlp l? 6stt qlt aerato oL latil 9ta: ollrootal oate esle desthat stellIlo da eP|r 4'treapta blolodlcerpleouE 91 statlUor ae dclsllzsrt'

lD lolctioDate aeratc:ul ploduce o 8€ talle drsup 8tale oata ale ca efeot I'atroducerea arlulEl ln epa

peBtlu orlE€B€.r€ a apel' 91 a olrculaltal tle suplafel6 oa

eoodLce La o ect cu a e to bazlE tn v;der€a ooog€olti ll

alesteculul de agt cu ae 'l€ ato 'J1 se couPtue dlntt"o 8lirde pllaolPalisub fo 6ii d€ pa6srele alo oerc prlo llterdeiilql [nor lagEt'este snsthut rotolul ooEpus dilr uaul sau doua bEc6 1 9t qleoaDisiD de dEtreuale a.5ezat pc gasarele care tra'561teElgcaEea la roto plto ilteEedlul Enei tlaisDls'j. Ao6chlso

oq laecel6Si aelato .ate pr€vazut au doud 6 uPu L dJ

aciloEare rll alegEre rde pute 1 cile'ite cere oolespu:rd laaoui to: s l.se leaoas.iri : c6 Ia hsialaill'Ie cs u 3azea s6 tlezvolta tr alitolrEa se slss€;d i3 piilr'a +tapa 6e

cu puterea ol-alB:rulsiod ca la etapa u_'n;toai g 5a 6e

Botlliloa lEelsla 91 sA sa schi-abe sruPu.I de aatreoa_r-: cl:

pBtelea Eaj' llale .Aelstolul' plezLite tr.l' gsrejdetllt- dtelet:ul exterlolt

- IunalEeaactlva a

?e teit- Putelea i? 6.att'eaar6.jSgsaltr d3 fotaf6ie:ator cu Pelil' D= 7oo :i&lL=

'oooEst

P- ?" Ll ploleot E lr97{.

lrtr .tlp rP

iiiiiiit

&henpd,'&/.PdfornjlGrup onharoreS.logdr1.Bob.

rl2; 5lt,te e

Page 87: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 87/125

Lrlt.rtlt lP

Ia

Is.t

'ii\R

ll

*d

s

\

a

R s R(a)

\ toF

h$ N s-

R\o

"[

R = ata)

$ tia € \

d\N

NF\a{oi € \

I dtaN 9

RR

s R NF\

(f,t i:r: B

${

N\ x<\l

sF-* I

Ib N' $ t\r

F\

s N *\ N

oo d a-

ss

()

R

\t \trF() t a

\cs-Fs (

F

BIa

AF

d

s6

FR{

s.t-

i

Nll

oonrubrpe aasiuclb * &bn se nkt,bozi t,tlnayeP^S/enA* s 0.'; n-

iotl] f ,.e.1u)?:i:ib: F=

AerataEt tli -tS

Aeratot:l tlt AS egre on aerato st3:1d catef,r5c',l,o5eazl cu ae ' coap:lDa+-rpe l:Lrcip_-ul ait_-liiiu].oirp-.3 u ep';lea-'€ a biologica a lt€ lor u:11;:.

letorit: l:trcduceril sr:ululr"e ?-coliac aii:otr;-ri:re3 cit ;: recl_oula:'e: a'ti l1 t-:iEri:ixas 1,iarea apel p. la ?a-at.ja iDferloeri & a-iaic:,ilui.

J raioruf Fe co:l':1- li:::-o j5vi v,.t'.cJ:l-1= js€tarEolt;'- : pe i lci oa-= f e c,: i'r€ c' :a 1 i.'r--o ide :edier S: ,_. ---l :c isijrlai c r,ri- .- {:u a: :'v-: ai re a o$cge :-zi-rl 1 a: G s :a cului aer-at:-.

Ls partea irf:llodri este picya;.:,irid o eood -9ted€ allllettaae ou ae oosp]ll-e8,t Ee:'vl-EC E:j, ='r-l-te ae:'a-toar3 9i ou duue in dteptul fiec:3ui ei:ator.

DL&eosil]dlle gi capacttatsa {ie erig: re.i€ siatpliyizuitc b tabelul de s€racte.lstlcl Deiilrlao.

Pleairaea aeidBj. collprln.a: $ sf.eAs l]ll dsear.a de i 5:. hea apel ln basLtr 91 de Dieraolll. dtDre€ilde pe traaetr.

Aeraiold €ste destfuat t€SirFrtor l'soltLB c€tted-stE 9€rlool ae fugbet.

lea6oneosarel €ate :'eoolardat t€f,1rq Etilt a 11Elc I rdgteas ce rd€91 ar€ € 1cioo e de orlgeaa-ll tair.dusarp €alEte av 6ataJu.l. un€t 600dorl-c tit1 rr1 ca

i.E estlltlillntr€llnete 91, rsv1zlt.

irrG.trLu DJ iollBa

lsratc stst:o h qoo ft lrA rherrqt I 129a 4

Page 88: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 88/125

eerator cll :gio:tltrar

Aetatotul oo fi,to tlP LFY este cu lDersLe varlabll.e91 e6te CestlDai 6tat111or Ae eput4 .e 4 e9elor utat€t tteaittablglogtc5. Ira fulctloBate e1 btt'otluce aer Ia allr leapec€vo5gea t1 ecl an: E al|s tn vealerea grlogeElt5dl aEe6te culul de

a;*l rl[sl al aer.

31 re 6oE uae dl' t -ur gruP de eEtrels-€ ( ele otro_Eotor 3L lealucto ou 3r o e ao leglts tubul€t ) oto IPB els,rb e1. oq {lstplltlrul de varletie be 61e1.

?rreetrul aeretolulul atte Putet'es lo3lBsLE os.re

det6t6fu6 oBtBadtaiea ale ordtelatar reglajul I'delElel etectEb-d -se .cotui. Telt.rr.l oaltlt Ellt d. odEsD ce €e lltloduteill sl6r re6Ll oate tafluetrlearu puteass ooDarEata.

ataSotea aeratoarcltr rc taoe lttltr Btabilltea I tsdltotale natLre neclsale 68ultatc ab Eeceaarql d6 g:1gea aau

db r6 .gulercB l|ut€td-t alrcMge o. lste Deceget6 reol$uuktl.Sste de s6tlrlrt og tslrrlrul b3 t rb tl. 3€tqrt tr .19t La

: Ec 18 de drtatt it. aGtB oat A.Dbaa ilr hlodslr.br'llt.tlr$r,b ta:1t.br or3lEt qc aDittlutt ttr aIB EtatSn

nte - lFcltlc[ oc rlE..I . e .ilgPt. l|t o.lqcLsstc de ,o y/ 3 9€dirtr b. 5o oE 5D1 aolitat ft ar ooltastft ao Y/E3 D€at'|l b.d.lt. cr tcgelealaa tl ttablutrtt.

crlrdtrte. lc o , c at r o t att€ bltlo.tl ttabelul 1 t|eltm oold'.tll lteirtd (rrrE o€lrtl tr loec), oltcrE:.b11 rd. ll q.8u1 rllltlrrtl rolErEld l llr1t6l r' d.l-oete. I eiBE lld,tc:.gr 3 ooaeot€lal on sJatonl 3srit1 Att4't.t e t'.t@t3tl t fl8,1 (t6 b11ttl ttc b.tl tt.t&tr'64 lEbe:dllLtudb. oE r.EtorreL rrnlrae). Porltru 9 oo rEl blolocotoaD..i,tatr. d..d.aGe,r rr 1 a .ot t orr oocllolotlt 4 JLp.

Page 89: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 89/125

riit[usBad.a Eate

-.1etgto cL tbtottlrABf

AE723t

.ag. z//

tl,.osrt E r.tgr t8 at. ltll tLblg[ |leottlo t(rrllrlai ta -rt ia 4d ob11g6'-ttltl tg IE TGl lt 61 aaldolTl trcale-l Ccr?tYstts tl vs 1 rchllEt o ua sElt r4ttr -":' s"'

Be 6 trft. oclerts.l absgttlt 11 srl 1c' tetrd'ct'

valolfst tad'd rdslsl r clfctrrld' tbt'tilt 11

veloatea tu||eatulEl leglrt L t'lGal t' lct rllt lliuott 3

co a€@G.l 3l t$alrl L

Dtt6 t1811. leLto'lelet tl r f*s'll l't Itl'E bstq

rirt tlilort. tD tlf. 2 at , ll ttbtLL a tt t'

l/ozc/tu eoPa&O e eafrrcre

lotb:tzea."rd-&)a'*

p./t2'&),r/:Ld/)ce a'ao*,fuie t/'zi,;oe.

corJ"i.ttiti ,/tE /

rr ,4*/.kt

coba"/.

l/a/ur-z (mt) 2ttpda.l@ f /rt-,,"). ,,&z* '-z;ar ;E /d/ w

tR7-4 /t2 2 ,3 2 3t.25 /t-tt tr- t 43,lRv- Zt ct a /a 6.../Z ?.tat /'r 7-/tt /4tzRf-lt ,z /iv w 29 t.-/3 4C-3e 29-4C ad:/2/- 2? 22 ,lffi .p ttt ta et. ,tt 2.t-7 47-t4t 4/

,tRr 37 .ry7e JA .2? w /lt. . lt c2-/,7 /2 -.73 p,lt{ - 7t 2t 3/W /ta 2@ az ,/t_.. et 52- 13 6-,41/ 1?3---ME; L -h-"z ,:',za.,zzz'n z? 9d s': MbfA'/4/a'/4'Ve'?'1/E'

le:?tor 3u aotottlplBY..j€ ;15r.

/rr?"fi/i,&rt.uara?/t2a.

/,/af/ 2t/.yFl5,./y/

-4.tR y-

,4n/- /t

nRr'-37/Ry- ?t

Page 90: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 90/125

.---.o- c:i l.oto:]Y

l+n /rz ft zz-, e Z,f V 4 + ?? ,&; /,.21 t/.t-t -./e,4'<V ?g Zf

D.' r'/f ,4€ / / /Y/ /22/?2

r.r.rt,lj3.lltE

l9rrtatttt

^a

lc7214tn

Llet ltll tl|l ff .d. u r.tc. d.d F tl,- _ :

t| t t rtrc a.rtat F'| |r|ll

f. .'rt''llt ar .tErlt' aq.lc rr. r.t q$r.tlrltf$lr-

Ir t rft-.la .l IrHle. a.r tr dtrt atlt.da.r +f r.atroall .tritr r.tttrr r.llrltbU rDttao .trl. ar Altdr.l lt - .'Cr '.tt trtl lrit a.

-r.icrl'ar raterb rra. lttcEl tErur . rtlt .alrallrtar ar t Tillt ll t|lrcl|a..r {|rl lrftI&. lr natt r -rlrr,lrbllrturl ddrt trrtl ctt & tlt Dql 3..-rr .lrnLl'dlrl rtt fl, a3?rla trlrlrr.. - trc F rts\Iatltsc .| i Fta[- trft dtclri

I'r$crl - nls alrbyt a. t a..D.q|lr. lltrtas aa 'turtar.lrac Etd .|t a.rl t'rlr.cLs\ttrllt.5 at .1.ltErtE.tBrllr lrtqdrl tllra -.u ral.otrtaatdlrilll.

laEtftl rlat|tdrl art trt .r r-lr.ll a| ra.trllrtd r.Faltraar aa daauar r I rl ?d,aal crLv.tl|bltl t t t iL a. a.-t.tab Darbrfltt

-EIPrr t lltrllLlrtc d.tr B eprrrel r IlOt ,0€

Page 91: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 91/125

{t{q

I

l. {/edrcncht4 V0,/ e/eclnmotclJ. LL,,c/o/ e/&r/c4. Suttil5. Ctr,c olfuzc,

6. Cc,p

R:.in-w ta1 an-1 iF

A. r .tnl ttt ll .st. ql &ra . .-l.l Fftr . l . tf.l qI ur r.tt. v.tLtl a. 1Y.1 a rFtf

L ata {l a. rtl11r6*l Frtllr lttltta rPri Il-tatttl. ac tlE .rc a atrl.t rt. tr€rFt. blalrgt.l f1la a.irt'ra. bstlrcla r lattElla f 1 aa .l. Ia .

Ir tE . l.r.t .l bta.C .. r. b rP[ trrD.lt1vartttrg.r ll taallada.lar attal lr lsCat a ara6orlzl 1t

Fr Iu , $ tu.tac rPt

91rlt .

.cl .ut| ir .. art.natl prrpct uirlc 1 tirlt - 1 .r.f b t a. .r tarllll - a.t.r.ttr al'lEt.lrlE1 att.fd.r. ..t Lt ttl. qrr F ac.5at r fl.t. al[I.

& ata ol aa a.rDoD alrt - r caltt at ttarpl.at.ltr. a. t. El.t .t t. dd tr 2 t.l. rrl..tr.r.tII ll.t. i

tl.t.rrl ttet. ll Ftrllo A. f.trl talLl Frttat.at. rlrrtll. fl alr r..l tlstl3l ar tlt tarta ltortrnrtslrtl. r ,.1 tt .r , t1.t. 1 l.3rtl FhtHr 6*rFrtrr rlrlrllr ra l;

Ealtaatfll rarataEu aJta t*rarr r61lall ag'aa.t.Elrl aatr.lt.tcr a. .d,t rs. r alr.l. vdl..L .dtvrr .L ,ll l| r. 1,. a. C..Dd'. b.tl|d'dl

EEE{-SUSUBLL:rts d.l F fl.trd tr 22 ItDr.lc€t I la....aIrrtat. lI tr tl.tc -tdtri

Page 92: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 92/125

r.r.rlt;1.Brle IGc

Lratatlt lrt

ltr It2r5uri

l. Eledmno/or2. torp dtfuzor3. At1. Kolor5. Con odmrck6. Flolor poMf7 Cadru

f_ris -,1 ,

cl'B e .aq:4H]I|.IT[ fllll I

tSfICI tlEgICl Yrf llx.ll I

I

\

+

{*L --------...t-4

.iii.i':

'I

T,p

pKW

Nrorobcl nm

Dmm

nlmm

tt2nn nn

Anm

Enn m,n

L.

si{t+

v5 Mt nlt 266 2@O 2t0 305 1370 4aot5

rs22 t"/ t4o0/r 432 t550 r80 2000 1200 3350 3430 ;o5c

nnil. 4U t7N 210 2200 t3 75 376C 4?80 /500

i.ti.{.c.x. lG 'rtctl} u3

CrJ.rCt:"lsTiCI T::\:CE YARIIIITI II

l 'r1r lbrc

II

II

I

II

1

*s :Fo' t.

$su$sNr, oi ro+ tj A

sP kic\\)

c.\

s BNs.+

\Ro.r s d\

qS R

E \-:-

:8\

\\ \

R\q+

q) -+ F: N

Page 93: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 93/125

Debltdetru p€ oar1al€ cE aer ccnlllsat

hstalat l& ort€ d.stbatd lSsurlrll deblt€Iope odnslo dleptuaSltqtato 91 .ats ottllzat; tE sPeclallrr 6tat1 e alo .pura ..hslalalia E€ utl.llzeazE 91p€dtru reltLEErla dt.tci ooustaDte(orr./E) la d€zDl-slpatoar3 Fl psral6l' oq lE6qralsa debllulBl.

Idsuratca ooBstd $ tladuoe €a P L ch€16

tlElEotrlol utrlr'oo[ fu dsblt a tDelltlll epl fu caDa-

Iul dc E ,6u e'h[1 1tts itetctttDat il€g

strslSulsre tlPao l€lchl.Cbgh llEtrsttlol ette d.t[ dc rolalLa

(Cooslllal nsllolat rl Ap6lolt lDdlutitor tcblto IH-71claborat dc Ic?Ga) I

+ L,24 tr'/zErit. r Q . te dsbltql a r2lsr I l6 t. s8 oa46l.trlul Iq .E t ' l t ee apel fu rr tE aDoBt€ de dtrsn8Elare ou odl'putl.u dlEtlEla ,&sa-

l 668 a ea l-D&,?bil ap€ I i caaal s6 taoepEo uratl.o.laEtalslla sa ooEguae dillt

- Col"a^iEI Betsllc oeoosar ereoutelll stre 8u_lll [ rsau glesaotela ooupoEeDte &l'e 6tra 8ulEr11r re aIte ilt plrs[ alEatl oE flb 5. do Btlol rooaforB profl-lulcl stlsllgulUrll tlp do la cb1.

- Eurss ds ee oo[prbatrpoBpa t1p IcE.- laadEototll il6 p e61on9 ou ael ooaprlEat cu

Acbltlr' ooot tsd(Porlte tbodo ) .- &LeEaEteIe eleot :oe ds oesuaa de ooiple:laorlterol ltalloatolrolr billoato- 91 totalizato 6au so

bdloato rtgtali,zato t1 fure8lstlator.Xo(tlll dr t 6tqler{ este plezoDtat tn aberi.ColrsJU Eetalto 6o oDouta do gPgcil-Rosloll de

taato rpe batl da p o16ot;I v11to so vot aaaltza 6tra -8iE16rl ab pllol ertata ou tlbri de atlold oars sa

loatlazl illrto ltr oed;Popr ttp IGE q. arr fuoE D fu Elzo Preolzat.

. moaeatelc aLql.rioo do 6Eurd s€ €Fcuttr de

lEl Buaoragtlrgi ao vo coEtaada ogreaPtateto allfell-trlo raltalt. roo4foi tsbelului?

P:lDt la o6oloaa..a de ogtr. t 6titutd cenlrald6 tatloioSlrtostslall8 il. llsule a debltelot 9e c 8.4a-

L ars ogragtor .-Pa l,EdEiaI;

Dabltdeta.r pe can?Ie ou ae coiiliEat

YIRI.AINi

.9i 0P ,RttA'j

2t

8

lr. t

'8"

lx3.iuoto. de pre- tr I "uD€ lclatl"d G{ da da dala

il-.drDt de 3I,xjrD.rlllra 24?f

I

da alalala

-irtiaobo d6 -&,'x

.ai]lcaJ. 2?2

..)-:BirDt de afl€ela grR

lEaloEloe 12

:l::(ent Lrta8tatoa\i22

ila alaala

alalea

-aaO.

:LsEoBi @ag str- Bt:rr ,2 d,a

Cbs€rral L i.i8. poa*. Lato 1 4.8 rl ile attger€ eltogt6a EIA 12

ou f,leBest d6 &fi$are aE a LoL..

Page 94: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 94/125

r

c::i.r :.I.;;a: a - itcr

,?; iiAttra$+ a-1 b,s; ltRla*n;1 tr.. ',;aJt,,_. - ,-?lL4sdfu'eJ -*:S ":":l lo"a;-, | ;:;:::#ffI-I -i .----i

'-4 -C-

A a o E F Fqa Eav Qaot

200 t33 133 13 500 28J3 a4

a.5

4e

4,,0

n0q

atr-4. Jr-

a62/.to.,,4,t

2g 167 63 54 600 -Js42429

l0 18t00 4/462{//33J/2 7tO

300 2n /ao po,r2r'4m 267 467 67 /2.1i

500 333 /67 t63 /06 ,2tu ,1€4/e9

2/8500 400 QO t300 /30 /40t

t+

t6

no 467 233 ,/5/7 G-q.,/7/t/8AO

2U022q _2 zt422@

,9 @o /625 /63

14672 775

3O83

/,7d2,2t. .7t

t.id

800 533 /733

flo 6n w2 /950 /ss,tooo 667 i33 2/7 )tt /62 20/u0 _ua

933

4/,tO 260'303 3

26u .

3033 2AA

13/7/7?.10

/tE tj67 . 4 - .te,O )

4, 9,t5A? ,looo ,w 3 2€2 32t 22AA ,

224r,:i ?ao22rt I

162t z2s?22e€7€& /62 3467

Jtao4333

347s92

1933 550 |

6jr 1EW rytqt333

ttSa zStao2t0' h:l 2.0 t.v I

F.?,::,C" 1.Iiogiori. de Tede

Olstrlb[1to rota'"lv Fntr{btofllir\1

lc

DiJtribuitoruL lotatlY p:qtru bloflltl,lr -atscestbat e.l ii .59tte apa oe urEeszl sI f1o Bp,rraii blolollo pe rupratala patuluL bioLoSlo.

lstrlbultolul. eEte ocnptra dlitr-uo cory c.Eilaloar6 rJ ).olu1 de plvot 5.n D1:toa 6a de rotalie 9l ltrbbte 1olul cdrule 1 t e s.pq tr.zate ln Y€alerea lBp 8"9t1€r11l[1oso ar6& freoi. ilo ib. Digcat€a de rots 1o e€te pleluatiLs paltea superloari do uD rul.neat dubh oq p €la 61 6er-olna &ElelE, Ie psltoa bferlosle p 18 tre role preveru-t€ deasebeDea ou lulEelllr la ctalgar3a Ia part€a lnfE-,res$ ea aqsfllq|sl ga tals do 6e cEr.

llttllbraif€r t9el p€ 6upla?sla ps.tulu se leall-z6az . ou parru lovl lsdlale dispuss Ia 9oo, caro ointsBsiiDuts plb lnteE€dlul uDct cab).url de stiLpu:, oeL-tral. Il9oar€a d9 .otalle se ro a.I lie az5, prla lgectia apeila Lagij3r d1tr durele PteYS.zute pe teYI.

Partea lat6rioare a Etllpulul s3 boEteaza prl?}ab91 Pa 10 pr€yetutd t1o 1e o te3sd vertllale ae t a-r€rseaze biofLltld, lie lE ur oot qu ploto oild alirrn-t8-.e. tlltrrlul 66 lece D€ I. 6up.a-tal6.

.@IPt u, 8_g9t 8EDlatltbultoa lotatlv peEtlu btofl,Itlq D . lo

Drnleot r. I

Page 95: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 95/125

.J,-).:.,3.: .:c;1o 1 de Yed3

lalrlbulrro.. -o lan i? pjatlu ioiilir'J.

k---------------r5Pt/..- M l\a 't d

"rlit I

d\ lt\|F.+g:_+2---'ryJX- q

5T'

I S/i/p ro/;/ar2 Rob.3 Iew pt/rudshbula am4 fa6/uri * sus/rere

5 9h/p /r*

&AzElw bbtt//r./ 5 t6 t0 ll2 /1 | 6 /8 la z lzs 28 lg J2 135

&ffi|td/tu,

/flht & /@ t25 /50 t75 2@ 2gQalplpo afi 950 /20 /w ,c00 2/@ t€"t

i/hrE th,?/@/d 3t5 4rn 4@ til 5A49nl-9 &|/omt

n Drnn ) 40-& fi 65 bt e2 gbroE I I 1 4 4

Hesa 1,n.

kt prorbC{

712\

?3. &EIP,L',1dFI E PYZnI,IIIC

Atenuato de z8oEot . . . . l}t ud€Ee .......Pupltru de qoDalita DEatlL

llIt.lrapldo;...... 452

Page 96: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 96/125

F.?.U.C.U.Bol c 1 de Ved6

Itenuatolul dl6 z8ouot esto destLb€c 6 . atequctczgoBoilrl produE do aap atla suflanteler cE totor aadlEtributLc.

-qL € Borteazi. t poElllo orlzoilEfe aaE vertl-od.e po aspb.lh 6ufLe t.1 6au ps oo[duotr d6 .,apbrtbooD[Da I Dal oulto suJlento.

UoEtaJoI 66 lego LEprreunl ou lLltrul do .6 .P€Dtru aoEtaj ae LttIlrcar6 coturl.ttcEuetolul de zEotsot 0I*6 o ooB6truoll,c D.t.ll-

cE i.E to j,o ul cE .ic. a€ afl.l FtolBc gl Ert6rla]6 lc a.lbsolbat..

,g- uPtt D.E Notraslt.r air. d€ ,t.rrt Dt 8.

? oL6ot .' Ba

Atenuatc do z8odotP;.{.C.{.

loiior de YodeA-:3liiEi^l ale z6oEot

2/2

cllAcqRISfICI e<4{ICE

I2

4

lub cu vole tiAlenoolor suphmenlorCapo co t u,l oe tcgct lur d

J\\\

Page 97: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 97/125

CLR.AgI-*ISIICI I aErl0E

l. xut2. tlenai g//ro,e3, Co,pr/imrt

Dn /frnr Anm B C Dmm Emm

t7t(g

BO

\laj|')\

120 fB3 tq1 89 r2mt50 7/6 220 J'' ZJJ 156 /qno200 926 t00 J31 2/9 5l&aJ50 /528 520 794 5ft ll+,tuo400 728 600 90t tJ+ +/s t@t,500 2/08 7n- t/J+ //? 52/ a9m

F.P.r.C.U.Rotlorl de Vods

llltrol o6ta de€tloat lrpteC1.e 1t pefluozelor, ptr'se."llol,, heeotclor iB ttlbulllo dc91 lE cooduct6le dg.sp1rrt:.e rle mllslt.lo.F.

Sr noateazE l ood Gbflgatori.r lr ttpul da.Lator ale rgoEot osre Dll lI Lr€ La coupooen ..

trtltlul c6tc o oolstrEolLe Eetelloa dtn€uilati, avtna la pa' "tca deeohlB6 o pic6e d6 sirDi oudo .lcre[t d€ ftltr;r€.

IoBtaJul flltluttrl as va laco urual llve.tlosle, sudiDdln-se p€

f,talga atcquatorulul dop6Btr auflalts.

&E UPI,g DE trOTTRA

ttltrE d. .F DD 2.eProl.st r. t 1245{

r.?.8.C.U.Ro;ioll d6 V

Page 98: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 98/125

PupLtr[ de coEaDde pacur1atlci peotrufLltrs rapida tlp P.C.P.

-l

I.u.Baofu

Pupltrul do oorlad{ preunatLoE 6r fqtre}ir:ltcze fu stalltlo de flltle peattE oor.snda oentrallzatd. I&bbetl}( r 8fe.eutl uleL cuye do flltra-r€, a sufls.oielon91 po4pelor ale apElsre pEeElatior. 91 la lBdloaj.ea p16 do-rl1 ile ssrot 6 filBd do stl"Dat se &EIBrre coEaDdla r 6 ra .rrpoepcg 5FllflsBis.

Pupltlut dc oolardl pasglatr.ql se oo4p{rro@ oo:It 6tslLo oare oo 1lrg uroEtorul ooblpaneEt I

- aparst hdloato pledero dc sarghA p€ ttas a:. EEJ.ftoat 2 ... Ir E.L. 164A71725 |

- I84d de s6@allta 9 lunollouars 6uftstrt6 t- ooButato oq oqa. (Cl6) potrtr.u coDaDda

L t

(l| t lo t- ooeutatE arI' ogp (CtC) IrDt& oorardr s -

- I&p . dr asEallt|rt fulrotlolBe porl{, I- liltrl srutlrllz|r.o fhotlsoar. vtlp

cA[ r. .. l|tahbYrr{r ... actollr

- turtllbulto laosratl€ Ftrttq gg -ill. - colrtrtor ou orD (C15) D.ttrlr ooatlol fuao-

tL@|ra lblrl s.D.llrrac valo I- osDtsto r ctr, (qI5) D.ntnr ooDtrol u o-

t1@| lcrEdltrrc srfl-tr tl, Fr ... Ildlortcnrl d. Dr. l{c . rt |lotJrl ,.trdlol t .,

Ddoortilur rtu..r as

bbioeLtla r filtlElu1.L rtt €erc. rt&U flrltl, F oDctlrllllltlulI.l nupl rrrltctr:, Ir$ogru I

- oDll.r ( . .olloD.ar , bohld.lrr lobt-a.tElrl,d. .a.Lsr, r {|.l C.qetrtl fl r rFt ftltlrtl tl at.sobl,-a. .r labt .lflI .l A. tI'I rqlatEl) |

' - rf|Ilrr. D (.r aotloacEt rlr.oiLt. .r r.b -rctrhl d s 91 ,.oou dl F 1lr|l Dctll aE lct.lqrl qlrcr B r& .rtr grcr&ut ia ttsot attrl trhteloAlo) |

- rpll| .r rcl-rpl (r .olloEc|,I alrlobldlr..rrbt-E.tuhl, al. r$ A. rpllir. 91 . ootrDdl Irorat$r llllPaD.) |

- rDEl|rl {t (so oorerdl oFl:tr aqtt.ItirloF aotr.oDlEl bohldct a robllotEhj' da s gl I ooreuCtDcrlttlr ocl.l Oc I agB Dcq. )t

^ lrl-D ilLtla ise cotsanai. gp:,i ea pcDpslor 91 6d-'c:ic :;a ; irchirj-=raa robiretului ie ald Ca sr;iala, de eLd3:.& roliBelrL:iuj. de a-Di decBntdi- ii e x3bti9 :r: ji rie i.f1itr}.i Fj, :..Bcbrdslee lcbiis-€,r:.|..ij. d:- api dllrd6],{) :

- 33 &olige.6z{ l obrderaa aobi5etirlui C€ pil_ri': trat Fi deE.Jhlddr.a roblletulE de Epi fllt a i..

p esl|} aa ie i|:Er,.i. . ., [6r,,-d. € bri:.Hae4 6ri a :rt1l_ajuli:1. . .l5o (8"

i3531.Al:r:.. 8ob1-qetu.l do alE Eurd.rJL i,r.Eo 1oE€s.re

oa eo..ati {}:l[r€ot &oela cs &]{deqaltati, ds.r .l- ooltl|.tlED(adlo6 ee inchidB Ia j6Bcblicree r,ebuet u.. Oe epE ac oe-o_tail 91 l- var3) Fl e oo.rDdl p llt < s.lnau.r dlstrlbul-t6r.

2, PEpltrd ds cor.tdl Et qtllt .artr ,t Lr tli1r ou un rurEr nai Llo de roblDell ( f . d pri fll &t sl.apa dccaDtatE) 9t qa Eutar rrl Elc de eufli.aro lE oaf,g oar&par&tajql Brfol,oslt didlE. elctat ;o"** ,"3;,:lniiffl.;:JillT,*0. oe ?.tr.r.8.2 d6 r'5 a.

,o*p o Dd [otArpicrd6rod€ aarc'qd. "

Pupltre de ooE ndE pasrrrrrtioE p.ttrirflltr-o rrplde

p 6iest I lltl -r

Page 99: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 99/125

PupLtlu d6 coErnde pa.uaatl-ci pidtruItltle raptde ttp ?.C.f ,

cl.E{cf ERLSIICI f ::lrir C d

L Puetru de coman/d/ Apa ra nt 4 c a/or p r e r de re dc

Sarttha' olemia/ u ni fiza I3Jampd & se-rrolizare

funlhbnarc suflanlc.(.Comilalor cu come ( cti)

penlru sufToale.tlomp- *m,>a li zare fu ac lio,r€ bompc. O

6.Coiulo:for cu come ( c/6)Penfau porF4

7'/. timp ica"bli,ore funcho,o,vo;e.

QDhbiluiae preutnoli c.9.tltchef,i.$,Conulofor cu cone /c t6)

coahol funcfuonare la'ipi ,St mrrdltzdre tartt-

lf.Comulalor cu co,ns f t6)ca nlro / fu n c hb na rc lai pisnwlizorc suflanlc tif"-P'

++++gsggt+ffi#

SHUEAfi

PRtn Flrfq4r

+i,I

:-ii:,*r:..-iij .1;-;: lji,

la:j-::bijtor de ailii :jra . .

ilac:cr uslvdasa). ,-l ;5o J ' . .

icXlpeiif, tec €Jiao Ia Eelarte:c"

Page 100: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 100/125

S.j]tr{bLto do o .Idure

C.{:j\Cr:ITSTICI rrEirC;t,-| ^Po

t. ca,2. colnJ, aao"6

Page 101: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 101/125

-t.P.E.C.X.

Bo91o 1 ilc t gcbbbdto do oi.ldErl

f ipu ln* 175 300 500broiecl n-491-0 tea6- 7

F

.s

vleqJ

A o 9io 6t050B 6to 685

1300 t600tl t8 t300

E 2 055 2 2003+0 1070380 560

I t690 2 t00J 280 380K 70 to0L fi5 t6eH 145 t+5

305 5350 6 211 aztP t5 t5R 205 t88 535

4p6 ? 7Ai'lr*sF;,

OD t72;7et-nnd

2 72 t98PresiuneadP lutfu

l. -IAPc L ,EDara 30 i0

Temperaf.ge l.JtrLJ

Ap,t 6E /60 68/60i0/38 32 /38

G.e ulale o JJU to95

l'r c o:r i,o:,CR.a,DrA

racto u lver6al:P 650 E

Tr6.cior',r1" utl\,elsal ttp I 650 Erreprszi-Dteun utiLaj destltrat ad ra5 i 91 :acFlclrli iq &].Jioaoede tralspcrt a E:3olulul depus pe Dat[r1 a do lrscarsj

: f poaie fl eobtpat ln fali ou beEA de l.&cExcB"re6am la'ri de buldozerriar in spais eir eobipanelt d.s

paraoterist lol t3b ioe r

BeDe de lacdxa?.rer-oapacllste .....,or85J- lEtj-ee de luc . , . . 2loo E

La&a b0ldezer- Ielj.Eea de lucru a, ,- IDAI i.eea laD.r,. . .- adlgcj,&ea d€ hclll. -

lobtpsl5eD't do 6 soagale- oaPacltat€ tlD 1r tip IIorl r' oC rt

.425 o 960 E. o060 l 5'/2o w,

:2roo t|tr. E2o Er

; ,oo r

-l:t1"Ee.....- 6diaa g do l[aru.

Page 102: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 102/125

IDtre Ir tlae rsrIe oarloa

oR-allEl

llaotor [Dlv. 6al It 55o f.|c752L2/2

I

I

III

I

I

I

lI

I

-a:i

lcbipaEe.r aeoslio iaEetasteao

lchlpar€utE] rcplszbt{ oti.IlJlrI recsaloou osra 6€ eobtlorzl ootetluolla dltr b6tor I oEvolpcDtlu terraDtsrca aBiprob . r qUiolulElrlorl.lld i&p .uqe ou b8td.ttllo LLtllrullc. rt6t|lteEouli

EohtprDltul .Et6 dcstla.t r€t. tano[t1lrlac61rlte 91 o..e luqoticlo.z[ ou nitel ooast.ntlbllgstorLu.Es 6apooius. l.veIuIEt obllg.to 1rr lcrploatr$ r ooEauor ls deroglltlr06 Lplcdtol furotlc-lel€a rce BEule.

El 6c aorporo drra- pbae itor.stlrtl..- oapac dc hqhldcr ot.agil a- tEla da oaptsla a 6as la ,- pcnpl da lcolrctr:.rF oar p L oEr6atul

ac aEplrtat{ trlrfcalol. .fo.F .r.l o uat l.prlE |ltrelaltr apENal 91 btroiluoc 61liralu'ltrt l, ooBdqot. dc r.o1 oEl|' 1,.r

- Dihl. de"lrsatrtl l :, .os.i[,- €|rpe .t d. 6b$.J gl oe[t .rc a pLltlrl

l.tl de porpl,- tEb a otloul.trrr- 8[Pa t ar trrr.r|Fr . tubqhl,- o.9ro aa tlrltEcilD i.d r . l .tlslrtlrl rtrrl a .oll'-

p.roatd a6 frglrt lttal Llstdgu:. h t erl1o.,D-t.rt.qod tElrril. tl rlt. ohLp.Dr o|'t aobtrb ,t.ts . a6 clltul.pa.E a. .oltotl.la,el.p.tltlr {.s|r. .Bt.bll(h r.rta$r F[ 1& 1r, riv.hllt Oarat|rt$ a.t.rtt o) 6 r[ ta prFt alr fir lt|r{.

SISLELICEIBIloblt DBt Do.ar, tErtrl Dtotao t. I5.. Jhobst t . r 2IHl.

Page 103: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 103/125

Bablp86Bt recarto Ia,rota taga

\\

/23t0

2/BJO

SchLpaleAt ieoaalo eECt aqta'Eo

f, Pr'ead incaslald2. Capac y'e i&t/e.e ele,tei3- Iu.o 4e coplarc o gaze/o,4. Ponpi lc ci.cula/te5. Pilnte dcve"sonld ianec ali

8.'upo,t

d. g&iroj7 IuA de cita,lahe

E.\uporl da ,ez.-or" o tu&-,/*.3. Capac 4e viztlate

Page 104: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 104/125

re. [email protected],pa:at[], de clgll,asre s€ at1]. zBs-re ln

stallrie d€ clor:1taale a apal pectru btroCuoea€aoIo.uILi garos ia aplriri scopul. dlstrugerl'i E1itrsreLo.::togeq:.

3.. oorprl'16 dln el.eEeqtel,s pozllionate tB de_.e:r,rl dir pq, 2/2)c^re pe.6:t doz€--6a(9) 9i E;.sulere( l. ) c1o:ulril 6azos,dozatoa(8) aps:' it6 dllotl€ r .eall-zare ?- aEe6te oul[1 ap5-o]q.(5) .ga]lzarea pre s1uD11c:o--ulrii Fs:o.(IorlI) e: E6su:er€a pr€6J.u.a l dbreclplent sa[ teli€(IA).

Caracterlsti.ol teirlloet- dcblt6 drttEa il Ee:Lie ll€ dozsr,€ e

oiolrl[1ift Cd l-at l,l ....?o gt. Cl2lhtiD CC l.ir 5o...A2 6r Clr/htlp CC l-.r 1.io...6g. g.. 6t'uofip CC I{r 600...1a5. er.ef"/a.- dlllte Eq:d-se 9i tlBlE€ de_dolane a apolpeEtrt toat6 ttporllorLrr..... ,t5 L s"oh- pllalllcc aio Luonr 6. spar'atuj'uj, or5...lr5

barl- teeD€ s {i e apo.:,r ).oo. ",..159- f€asi[aea d6 s],baEtar€ a psacEhl 4e

ooBalalE 91 dlstllb[ti€ 22oy.

22e V"- putelea .erlEteutal dc tDoeielrc l9o€ F.

- teaslE 6a ile luqtlr 6 68p1 .ea de E{rEhs-i.r_zare 5 g;

- dl3eselu.at d tebaltt BiltEg t l6oorl.ooo Fta

_q4i?tlu D.B roltntsraF8l.&i al6 ololils.ro tLD

?5ll lDrrat a. olollna.rt?612 BBt€Ite alr olo . . .. Paa. 'l75lt B.qlPleDil tto olo . ...... P8€.

Dorato otr r.otrlonlare Dolttu lloblite.D,orator volEDtrlo D€Dtlu lloblde . .B.olDloat il. itoDott'tars Dtrllo . . .

.o191.nt i€ il€Do?ltrre Ab DoIlEtf .Dotator qrert 91 looaaolll

?614FL776r6T 't,16'L

lsfiF>+.164L

. Pa6....p89.

PaA.

PoT|l ilo to.r. DIltr . . .Lclpl.lt o[ ltBtaoltor . .LcurlBt il. tr63Yrllrc . .

. . Pc8.

. . p.a.

. Dr8.

. PaC.

Page 105: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 105/125

I.,.r.4.::.c.DriSegani Aparat ds olorlas.rc 75II

CArl,CA *RIS IC I r;InrlCd

l. D.b..t .t E2. llltfl de olo,. BobIDct d r6t r.lere o ,o4. Cot dubll5. CoDduotl d. a. e Bt€o6i B.ooaal p.Etlu alll?i lotl|r.t ale Bolltc8. BobLq.t .BI&J lDl9. Bobtlct FgIaJ olclg. B.ilEoior alc p$sluD.ll. xalrtlrr d. JoaaE p €a1q.D€12. IrtrcDtlu dt fuaLtE r€s1u .lr. c@duotl d6 plulb

LC

?ei2\/T

Se coEpu:le s iott'-'.rn r:ci'ptre::t :re

BEtella de clol eer"e destlDane6a iEE:i-:i,f,eze cic: srL plesiu,l+ rinstare 1lcirideriecese. ste il}or ae qicr:i-

lic +Jub'-ferr pr.vi.zlrt c'.r dcu: iael" i.e

;r'oteci;ie din caucilraru rc'c15;t d: u.Ti:i-'

re 9i coDsiil:rproteiat cu 'J: ca:l:c :-'tE).icS€ liocul: {ii5 i-e;or:ri.

Observatie: PeEiru ilDpo]tlr:efec'iuat pina ln p:ez'ot butelii'fe auloitoarele c aJ ac t..:r is t :-c 1 t

- s €lrtats lroprle ic- i ]c;Jcitur6 cfol 50In v. oele a e]lEiEe:il

s,e lecodldrari aco10 ii.Bca esteutiltzarea reciplestului d€

^c 26Lr.

posiril tclor catslog

Page 106: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 106/125

I.U.1; Buzau Roclpi€ltl de cIo ?6\'L/2

EecLplenlll do olo sltt ilesttrall ltldsAa-zberll o),olulql llobld Eub presLuteroe e6t6 uso€ E tI'ataltllor de olonrlarea spoli

Ia ao6at soop slnt utU.lratl- roolpleEtU de alor fabll.oatl la futrc-

plloalelea de utLlal tebool,oglo Buzeu in doul varLerltooobstructlve de 45o

el600

lltlljleolpleltll al€ CLg 6s ooEputr dLD- rsolpl€utul plopltu cls- lobi-u€t lreBtru uql€lo 91 ooEEr- t'obllr€t peDtll dolaollalrr- l L dr vltlta .- lacle de rul,qrc

I. U.l.lLriau

R€cipleBt de clor,-c?6tte/2-

v / ct00 4t0 67t

2/At EJ.1 85f 835 r'u,

RAIOPIUR/fpavd6^5

Fe/ul.supr/

8.". DN

,P, 6u.d de ',zilo'e t35

R2 2 /0 /6.t t 61L'E"rcuore /o/d/,t

.ARACfE S/sntt rEHNlct

topac,l'otca rea/6 t Seo loo

-s

,{dc reoio /motino- &f/c''' '/tl

5///

de p;.bd h'd.allca K9//a/:tfc D.aAd DDcrlrol .6 kq //-'

T1mpe.o/u.6 ac rcqih - 'CTempe.o/urE oa.;na ,lt' +a

Adoos 4e coraz,unc

G, $\-\

to canp/z/orc ,/d .liddlci ad dd

Coefc ant de colilatc I o.tt 46tton/ro/ cu rdzc T sdu f ZCo/.qo.io de co/i/ale co/rf c.2a.70 / l frTro/otncnl lcr/rn4 de .caoac.re

Hoso ?dtiaA ;o fincliunc I - /250 /vo9Med.tt/ de /aru dor clortolE qor;o reciphn/u/ttt eon/. ca',tJ

Page 107: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 107/125

Dozai,o ou laol.roula.rspaDtlu lLohl.de

Dozatorul ou raol..roulelre se utr.lizeazd lD oa-drul atatLllor oblDloe peotru tr6tarea apel 91 epuraroaapelo ',I'at6rlg dozslsa solutlUor tlg r aotlYl 91 Du sraolEllo de coe€uldrt-Bulfat de sl,u.ELDL[r suuat teloB saqotorurE o 1oA 9i lapte d6 Ysr.

Ya6ul. 6e coEpuls dlotr-u-a t|eolplent ilroptu -8D1ulE ou [1veL l_lbe _oo8psrt:-DBbtat ravild o oaDe 6 deI1]rlgt1ro ro ce.oeral al€ tuo5rosre 9l o oaDera de eyaoualeq pro aPl ltlultd.

In ooupaltlD€otul do 11a19th€ strrt a.Epla6at€

Ia u.B Elvel bLne stabUltro a6rle de laoor.dull ou aluzoaEor6ibll€.

lleoar{ laootd id €rt€rior este plovAzut cu o

oooduotl de aelislr. 91 cu uD tub llerlb ^ de d66cFoar€Solutla tltlate do leactr.vl eete latroduaa

poBpe.r€ deoar€oe vaaul de doze € se afIE Ia utr Dlv€ls[perlo rlB vedelea do soEroEri Bravlta toqsl'e.

SlDt cobort'r. g?re Ces6ircarc iEtr-: .il:le 'reaj. tuburlle f).eslbUe oorespunzilloare Cile J.r )e-i e

&al€ura dobituf d. sollrtle de leadtivl sollcltati Ia lrlr

rorFqt dat.. Celelal,te ttrburi ploziote oapAtul opu6 -r j-d icat

d6aaupla ElvelulEi dlo vaarpeEtlu a 9e iBpleallca evacua-ror prl €kr.

Dcbltd Ad de pgrpa its laoircare,lLLod Dal,

rr'o d.olt il6bltq:, r.rtu o€ poate tl tlozat I surplusul d.doblt sa ilaEoaroc p'rtB preapltJt tn loz€rvoltll, als Etocoredo ulalo qspbe poaparile alol aleau.Dbea tle r6c1.rculsro.

Vallt.ot€, I oanr II E€ ale8€ d€ oetle plolectaqtfu lurotic do 6olu t il reaotlvrde debltul ape I 91 deitrbltul' rt. ilotat.

Dozatorql e€te ooafsctlodat dl,a Bate 1al pISe va dla c at6at1. deosebltE exploatErtlruloltrl.Ddu-sorreotl,.telea or:Jlolllo altuelorriD oare 6oop bstd.a 1aqs tc trlovEzut6 ou doud gasaruDul actft 9l uDul de lezerl peatgr.:ldc.f, llak de r.esctiyi.

, g-.rrl18-- j ildllRxlDorato co l"eobcll':ax. geatlu liohidGFrolrat I l0ll.4

Dozatoa cu ro c1l c*lar€pentlu liohlde

cA3-Alr :rsI'rcr T:ji:rcn

t Cop vu azue2tapc34ritutlub pnll lobu'olu'

Page 108: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 108/125

lEto ooro z lYu.lBu.ouregtl

Dozatolul voloEetrlo peot$ liohldc ss ntUl_t€azd in statl,L16 ds t ats 6 a apei, N soopq-Lrsaotlyllo perltrl lrr€pareEsa 3olEllllo titfata.

DozatolEl F oorpuDo dt_Bta-.n- lootplaut o [LE-dtlo v€rtloal lreyEzlt oB racoliluri, coEfo dcaoEB_h.1. llaloatoare ds DlvEl cu stlall 9t ut tub depl,t dr X $ttui6 6Alabu6.

PeBtt1r ?olostsa dozito .lrlul €stg 6 oe sel'd F |_glar€a oot6l b lttts ya1o6r€a alnlDI (

\) 9i 6ax.t-.I

( \ ) ooroepuaz6trsr6 r.olu.drllrl de dczai. L{ [t l_zar{r ta lotroahroc ''aotlvtrl plod Ia evaoua.:cea olioD 6rplln.

VotqEl dllr rael alo dozale . t-otrodoco fuotplcatd Cc F.Drr|ra.

.uIIPU' DA FOTIEE

Do to volqDfj.lo D. tm ltoh:.rt6Pr Lct I

Dolator vutuDeillc I)€atlrr ichlCe Ilorato Yolq 6t l'o peEtlr Iloblde

[4c.og,/oa ),?,l.r7 Z hm hn VM Vn Tst.l noso

,r00 - t60 505 to00 500 8e) /00 3

/60 -?80 7t4 /+oo +o0 700 2.pn +

zej - Q90 /+0c 700 700 /80 +80

Page 109: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 109/125

Roolpleat do d.epozlta$ letallo

Bcoj.plcqtcl ilc d.pozlta . r.tsllo . Etlll_&Eazd po[trtr 6t9cs oa r-s&ot1vl,].or dltl statltt. ohtdocde tretar€a gi spE sr6 a ap :,o:.

Eeotple tui, est€ de t1p ciLt.ECrl,c oq furitu- 1. boa.bato.L u o h d6 EAt[ra ]lctLdEiuL cc a6 sto-o.ce azi rr€ el.pr.eEtul poate fI ploteJrt i ato .orlrpot 1va oorozlEol,1.

Ia veda$a stooElllrrrolploDtul sc LEoa ,o{9l a€ d€zaor16.9t at l .a;

La dogo&o8 I,altrq ootaur Ea rcr16a9taoa FI psEtlu Bol .r.i

Beo1pl6atul lndlol atv.hl p 1. tF-[tr 6161eroptlo 6{r cl.oirtto.

86 c-6o,ttl Lo dou{ ys.lle.Et€ dc &a,at+irort_zoEtol(ttp AEO) sar vertloal,( t& ByO)

. ALEUPIJU DA trODrBA

B.oLploEt ll. daporltar. istdlo orLlqtd(t.rtlo.l)Y' J; Pcataa

?616r/,

I

-|

Reoipiest de depoziiare B: tallo

CAP.r:ITSISIICI ?:iiT.JCA tlD REO

I

i

_L.

-e..-..a.,, n,, ec ; rt n r.,l 1" F 5TA5

Aauide r'/z' tr,'e 5t0 5?31,$6

E l:a'.'" i

c r:,9:gr-

it,i"e

-;-l

sc

6€€

8ttit,6l,_8 4t?,80/2-f,7

50 6 uQ$7i_ij: :r : :': ::4 €t ./J ,-ipe."a/

i'.r3 ) at 'J/6 25 4t

lt'1 /5/72 1&?3 2.no 24w't 26//t .i.at) ;'?z -27n i i.za lcq ', tl

Page 110: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 110/125

:"c pt.:i:u.'. de d3pozlta:o ii1.: goi3tlfe

se rtj.iizearl p€Bt:lr stooaasa re.rottyilcr dlE

srr 111e ohiE:oe dc tletarqa gl, op rra:: a aiiele 5

ReetPieltEl s-+t de tLp o1113d..1o su

f,uEault 'eoEbaie.

Ir y6de.Faa staoElll ra€ciptcatul aa lboaloe

Fi se doza.r.-segts 6 . dtaa.Le ib sograale peatlu coBsuE sa arells.gtc

os 8l .ot u tEl1laiS. .troltd to doul ysri. t. il. -BtaJ t

orul.ltal (tlp B-EP) s. t ltloal( ttp EyP) i

-g4g4gg$Strrlossrver t4a E- 29rcr oe$ . E t-stl It trer*|lrrtorlsat.l all Del.tf . Al''tlrl, 14.. t t1 .qtasl-

tat 25.c lltrlt

.J

Page 111: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 111/125

RcolpleEt ato dopozttale dt-o pol6.t1t

NO.TAR.'crprcn/e,/e ot n

oeo hi&.t s/oictt o

CAR-ACT,qISTICI I.E{ITICB PEP

.d/ry.,ate 8e,to o L tr'r,"f*l

d2 6.e,1ful?Kj/

25AO /40,1 /u /8' /fi t2 \9\i\U\b5s

ao

koo /4?4 ht"a5

/* a J ./a

M& /a// /60 .ty/8/ /p J

i€3/a@ /N4 /60 tto /8/ a 5 550

/5& 2"5// 4/9 ?44 54 \iB.)\

6@

z5Ara 225/ 66t ?ta 5A 3 oz4Artp 1tu/ .1tu 64 JzJ 40 7lt

po,ls,'.{ nu ppl ,l uy'i',.o/e iec;l -'/telrcr'uLr 1,bcel.

4

l:,3:lxe-g R.c:.pleDt de depozltsre dlE FolsiifAC76L7

@sgLsrcr-l.glcd-EJ9L

toTy'bte Sc./d o I dz nr.taF/ zt

25AO at/ H 6? t\IrGI

u 5

',Qis(,\rbt

flta@ /ur' /tA ffi u 4 a?w /60v /& tz

stJ.)tsd\\t

g t 42/2&O @r/ /e 57 u 6 6M/5.M 2AV 2?5 ,E t,st\ 9'

asi

6 At'?5tlt 225 rl 4 &9 6/ a //rA

4.@ tto t/ w 51 4 E //&

Page 112: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 112/125

Dozatc uscat pedtlu dat-.rlalepUlveruleEte 91 accesolii dozaioi' usoat

tlp D.u.

i Dozatolu1 o6cat este destlbat statlttor de tlsts-r€ $1 epurele I pedtlu alozafes. reactlv 1or ld gtale pulve- Bl€ tl.

Dozstortrl paopl'lu-zls fuDctioBeazi. pe p 1Eclpitll 66o1 totatly. 91 96 oolpuro dtn

- tnrsE rotatlvl, s triDatE prlqtr-un reduotoreloat de la ud eleotloEotoF pt1-u trsDsElsle cuourelg 3

- oullt car6 6a ,.[teapu e p€ palcL sul Datelialu-lul pulveruleEtr prelevidil o parte otlindrloacupllDde lBtr€ DgEE gi oluoe, operatiune 61D1-IarE ou deoojltul I outitol se le6leszd dltr ex-te 1o , dt- Eer6, lq futctl€ de debltul de docu .Juto [l butooulul de r6g],aj poz.t psA.r/6,i

- oruoo EottatE deasupra EBEaI rotstlee 9l e cu-tl.tqlul I

- Ea].lror Dootet h p.I*ee 6Eperlost'u, cai.r a.1-tu 6. olplor€r tot._I6 a oavltdgil dintt$ cluc€91 ustr, rslguliuil u dozqj oo.oot t

- grr'tr de avtcu6.rer iD dr€ptul cutltul-uL.Dozatolul estg ldoDtto peltru oe).e patru val.itElte

d1E tebll|r'l df . pe8.r/6, dLfelFEta ooaBtltubd-o turaltade bazE e ltegel dodl,flcatA p i-u scbl-Ebsaea tur:allei eleo-tlorootolulul 91 a raport|IluL trsDsBlslei cu curele.

Deatru g4,Igatsra (lozatolul €€ €chlpeazd ou t

- tn6tala & ae tllEeDt6re t- l-a6talalie tlo eyacualc.Ildtslalla ale .IL&eDtale cuprlndo buocdrf ds al1-

reDtara pravEarte ou gibl.r|e de lachldere. ID cazul produ-aolor (lEldtzebllr sa &troduo buaodro lltorDed1ape pte-vE lts on ?lb.sto . BlAclr.ele E€ .tet lD fuaotle de dsbl_tEt o . d. itozrt.

Ilatalatr.Uc il. ovecusre d1D dozator a6 6:aoutAlI tlo 1 ?i l. t. r

- tfavltd?loaqlr La Csrc plodu6ul dozat 6e ale

oE dlrcoi t .Pl (f o6.Dtn ssu oeDA]) tE starep lY6rnl,. tl I

- glwltrtloEal ou. rp[r It oar6 pldu6lrl dozat solL3oarol futF-{D .F6oLpLoqt, deEunlt vortsr, aDntrt trqgcltt l oE 4rI aEb D e6tu o, plodu-

-:f'-

1.. ,.t:,f.Il,Ba:e Xerg

:,3 r:i:i rrlaa-: l l- lri i:ai all;iai --_1_:r - ::: : a:3i-c::: ':o- i: - cet

tlp D "U.

,erso .

'ea"l rlletertaLele puhoru]cEt6 eBglesLv€,

2/6

oiti -so c arjlta:e puteriic: d€ aE Eiecer3 5i.::ic:aar1 :rlfail de cer::iaa:ci' :E a::'i: seuc.c.Ea] i

- pr.l po&pa . ln &od ideatlo cu ploc:deu} g a-yltaiiorEL clr ape, cu dlfereata c5. deacEjceacra€ fs6e tD co .ductr. Ce c.slllatL€ a uDei poaBpc,

t)'Etlu a s4 &slg re o fuDotlooar€ oolecte apoop€1 6-a pr.evezui 9i ult eze vo ce 6o sItsaz Ao la reteera alc 'pA plltrtf-u-E lobl-Eet otrpl.u lto ' 8-sbfel c{ debltul

Eolloltatde poapA

( osr-s e3t6 nei a&r. deoit acela desceloet dlvgltcr) .Et. ooElrcu6at p t-E alfue[tare. dLrr r+-

oarbor oblgEolt, la ireEtau latelid.sle lgt€ 61vc 8a ora-oBtE o p ot6Ja € :iriE oauol.uorlo.

la;,lUc d6 elbeEtar. gl avecuaFc Etbt crecursto dLD ote

Dozrtorql uaort.at. .=outrt dllr olol tDod-itabud.r port6 fl ceotlt.t qt dh ott[ fu o.rul dozlrll, rFruL[1"

.dEtIPLtt D3 rolrrAPcd: r oolrDalBlcr lntr-ctulal &sa. bla s5 t Droc-

ad t- d1sa 11 colplcto 9l ael'3r8tc tE pgr.tl ocrpe.nt- Do .tc u o.t p.atrE glolu.rl lcllol tlp .l

Proi.ct E . I I15,-

e

- IErtals.lle d6 al'lDeataa p€ltrrJ' clorur;. forloE16. I/d

Prcloat lr. I ).215 - o

- la6tal,rll€ tle cvaoEsra plLD poopsl€proie ct tr , \ ],'222 - .

fe1 allorrs. oeIcr. atouC. lDsto1etll rooesorll (atceltleEtr.|. 91 de evaou. € ) oolaluoc la sltuatl& tD oelc u cate poslbile utl-llsar.a alozetolululr d.olt dace cst.Preva.zqt cr agteS&t de 6cb1 b.

Page 113: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 113/125

Doz&tor usoat plat.u ate Ld,6pulyelEleate gL aocesorll doz|to u6oat

ttp D.g.

2

34

fxarc

I forp &zobc2 Sani * egbT a/ ab&/a/ur.

3 9u'hn e @b/ d/eL,/abL

1.[ope*dnyote.

o2..:o usaai l::iau :,i.ieri3l6puLv3lutdste ii acceso i doza:or uscat

t p D.E.

L4n4 I€&Lsf tQi - LanllcI -ALIU;-NTAF. DCZATOP CU PRA'-JS'NEFLJ 1.ZAgtlE (P.. M 1212-c tM 128-A)

A IY'IITAR€ A'ZATAFA:i14E.\'fIR: D'ZAIAR CU PFADISE

aLUiDizAgtL: (pt M1m-o,v 121s-C; ll: z9-0)

ALIMENTAR€ DOZAT@ CU PROAJSE 'ot: H lt53-0

1, Buncdr d/indrb2,9utcdr lronccnrc3, 5sncdr tnlernediar4.vjrotar

Page 114: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 114/125

r.r,. .u.1{Fsla ga:c'

Dizat* u:cr:t peatru Entgrial e ah'er 1en:e 9i. a.a;csso:lj. (ioza:cr sscat

: j.P x.t" 6/6

TYACUARE DOZATOR USCATIIIsTALATIT DE EYACUARE CUAPA PR/N POHPARE

[pe t't 7 Z2? -O )

SCHEI'IA SUPORT SETONGAURILOR DE RNDATIE

1. ,Suoorl2_. r"b satrgere3. vole,/r. Sos,u5^. /a" oer/ru rcpereo :.-e_./tJra/b. Ccno"ci ,:egtiiLrd

f{o6, Denu6.;7u.l 1o.zi/oL" e,/. .oLk/;.; ol n-a,* ft)

Page 115: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 115/125

---...--

|lehaof LgCluJ - Itapoca

PoEga peot.u dozaro fiad DO IL25 t 6o4.A0o

?651

Pag. 1 /2

IIIII

I

II

II

III

I

IIII

;.

I

dste o po6pE ou plstc4 ou slEp-rtr efeot Et cudouE cap.l9 de poEpar€ LDdepeadedt€, aotioqete ale Ia utaeoa.al6D ocdr,lr( ooastruct 1e geoeal) olr debite variabllE.

Sste destlqatd peBt [ dozsJea fjii_i cu oa.:'s -cr:e_olzie a plaoadal f. coLrsDeLe de dlstlLeie a fab:lcllorda Ept t.Daio.r Lt d. oottstructleL 6e poate ut L:za pe:ltr'rd--servtea sleuliaad a doird colo6- e t€ dls:1lare C i6t:.D_oiro aaE petrtlu dozajea slDuLtatra a acu6 Lirtlde difelrte91 cu dellte diferite,I ca.zul l€g6111 j p3relel e .etodc:ti cepets de poBpare uo poate reallze u: det,i.t dr:tl.at ]pentlu un staaur il+bid, d€E 1alad poslblllt3tea C_- gsrta-]

'1l.a deb:lalu1.

I?:ot?otr.a poDpel cootla supta_6.i [c +_u_r..,1i €ste I

aslguratE. pliat -eq ilnl.teto de F e6iu.e ,:..vEzr.li D. Ilertaa d€ .efqLe.re & oEpetelor de pglopare, I

Da fflDd ooat:oultaie6 tD fu-Bciiorr--:€ cl nosfbf_llltet€a ragi:rij. debrrulEi 9t la rlElLrI e..:ecl1orrttL,;c:i_lFa poate fl ut:11Zr:i ou lunal ca ur1:.e_; i_B:lvr,. ,rlri : I{1 i-acsdratii jo iLorl iehaologl.cd cooih.ie.l cazr:t ,,tt_ ILizarr.l poEpel :a cadruj :lnlllor artoBaEl:a:e r r. to:1,)' Irol11o. de blob pectru :Eglares alebltulul .s pci cui-_e I i,:e a1oI g &odiftosre ooastruotl\/d a poDpel Clfcr":t€ |diapoELtlr'e de tolecoEsldA. i

Cotstruotla 91 datelkl.€le foloslte ldc po'j-..,ifri Iatillzcrea poBp€t Ft peat ,r 6lte ]lobtd€ d1n lbatuslris IaI lEentarE, ohlll'oe, eto. lE ao€sto oazurt 6st€ oesdsard Iounoagte €a carap tar 6tlo1lo llchideto re spectlve peu_ |trq a vollfloa poslbllltatea utlltuelu poopei dupE caz. I

?oEpa a.rs q.rEi.toar€Ig cafaotert6i:1o1t I- NEElruI oap€t€Io it. poEps.rs 2 |- D€bltuL uEui oap d€ polpsre r 4r2o l'/t I- P B61o.Dea Bo l"Eal, , d. rofulare. , ats. I- CoagUutul d. Eubstetd uEeatd b l-:;,rcul porrell uax.llot II Putersa ele.iagEoto 1dLt , kf I- Coa6uD...1I Ce epd pertrlr cilcult,rL de spdLa*e af pr."e_

tnp€lr 5."...Io l/b Ia p- or5.,,., ers. I- I'ls-6a ae ,r oca, 1,oc .g.- |t[i-T:" ]J IC,:-R &-, IPcri:.r Featrl dc: .,.:. f r lE 5:FD- l25r,. o-?^-.,3u:8..-.a Te:,j:ot:le C:i, - na:ocs f

I

I

:

III

'I

I

jI

?611;a9 I'z

- ::.-t . f

J',uJ - llapoct Pciila i]'erriu aloza.re flda Dcllili125\5a-?/loo

j:: . ,:'rl.l.t

Page 116: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 116/125

/ Rociplebt oE r.rst6oltotl-p R.Ap 9i R.6,S il: AID il Prq

neolpl,eEllt t1D Rlp gt RAS sint r€olpleotlcu a.Beatooetor 91 ploloar€ 91 ,eoipleail o 'tt aoesteceto91 suporil, lal6 a11.

Realpteq 1,1, cu alosteqetor sflt de6ltloa,j,preparErll gL odogeolzdrLt solutlllo de leaotlvl ohlalcipeatltr EtalLlLe Ae tlataroa 9t epulsroa apslor d|rpi. ounu.rlllo azal

- laPt€ de v€{'t- Eulfat ile sluulqlrl,- Eultat t€rca,- ololure to oI,- 6U1c€ qatlve.8.olplea 1l o[ aloatsoetor 6t, ooopEa d&tHrD

reolpleqt alLlldllo 91 u t oonlorlD douE. valtaEt€, cupl-o loale sgE cu. supo4l iatelallrou laoordurl peEtrugoltr6f9lr6 €ohlle 91 pt eaptr.t( tDtrare a ss face pe Iapartea superloa 6) laE steoeto cu. elr.ce 91 supoltuf. peDtrua.dostecdtoE.

Io oazol utlltzi,rr,l sol,ullilo oorozive , r€ c ipleD_ 11 se proteJeaze sDtlcorozlv.ABe6teoetord au se ptr9_teJeazg. latrtrdl.t €Ete e:eoutat dLE orel l.:roxldebil.

Roolpt6q 11 pot fl, l1Lratt 9l fili allostecitor91 a[po t.

AroppIE ilo qotar€l: Rocl,pteqt ou plclosre peotlu ||ltstL co"gulart(ploteJat edttoorozlv) V= 116 &o, plot€ct I laa6-1,

ProteJatea aotlcorozlv6 6e efectueaz; plin 6ruebeaollc La.rotEl, plltr oa[o ltroare ].a latr€ priaaler€ aAot loorozlvul-Btroale9tr,.-

Beolploqt ou plolgaro V. l16 j9l aleEtecdtorF= or55 tt treltrrl solElte soe€ul@t(protoJ;t *"i".-"i"1plot eqt I 1o99.{rf

RA?0,63....4m26

t. Ptcitiote de *s- yu,, .'"rftnete

E Roco.J oo/r't-e1. RoyraieTre

5.p*.tz*-S.lrreshai,brcve/,e \T.Supar/ ones/etihc

:sR,

Page 117: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 117/125

Page 118: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 118/125

8.alttcrt ou aa6st.tl, Blt fl ua

crRlcaBIs'ucMnlcr

-.6 RAs 0,83... 2ln,

lRer.ptbnfAsubri /d/en/;t3 Pbcord qolre hcord ilsra

M/4/te$Reod orryplh6Jneskcib'- iuelteT.9uVorloneszbdbr

R3

Aeciplent cu anestecatortip Rn? 91 RlS

---..--

l{-.1IFI

Page 119: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 119/125

' ReoLpieEt d6 tratsyazalouzXn

Bgolpbotul do tlauovazar€ oate deetbattrarslroltultrl pEeu.Datlo al, cl-llcatulut de sodll,Ilyrat lB butol 9t oaro qrBoaz:i sA f16 €tooat lnri-En 1lozorro allat ,a Blvgl srpoltor.

Reolpleltul esto de tlp qlebdrl.c orizoq-t8l otr fundurl boabeto gt oste pleyezut ou un qtuoq roblDet peBtlu latlodLoelea aolul.ul, codprl-Eat Sliloza€rlstr6(14) , q gtlrl de aollre(Ra)ro Bure de

vlzltar p9 a ol,rcl oapao 6lDt Eorltate o loavayertt-oslt(lr) 91 utr robtlet(Al) or pl;tle.Eutoslclo o . slllcat Elrrt dgDduro Aea6u-

Dra r€olpleatllul' dc .traaevazarc6dautuMhdtl€acltoat prl.B pila .e(Rl) lotla€tul d.o golbo(t2)flltrd Lcb1s 9 . cal alo a.r1;h.(84)-f Itud desohls.

PeBtro tralsi,oftar€a Etltoatdul la ocotd supg l9ar . lD rlset'vorul do Etocsle se ilrcLderobiuetu] d€ lBttare(Bl) rler pll[ robtaetul de ae i-rlre(Ei) sr t-utroalEce ao sub p e6Lut €.

DatorttE. petBel ilo aer 6e se forn3azersllioatrl ib Eodlu eEto oDlkat 6{ tltrn F tubul vertL-oal D. la gattsa tJrtertoalE a aoe6tnla 91 65. fl-6goo(tls fu .olp16 td al€ atooa.t ..

4glE S.-P.EJqElSt

Etor,ltsEt & trctssalsre T= 1600 IrF 6 bsriOb6.ltatlr.t Boolpleltql d6 tlsD6vazale 6e er.eoutiitlrt {n lcolpleqt il. hlit$foa ds 1600 lttri,rA.Irtd b a4.€t aocDrj

Page 120: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 120/125

77

77j Eohlpepsrto it1v6. so

77LL Clopot garolst-[ . . .psS. .19?

n2l Dlspozl.tlv .,ootrtrxrr:a . Elelur . oU bqilE. . Dag. ,oo7?22 Dlspozltly .oqperars uleluttl oq d .so . . Irs6. 5o2

?81 DLspozLtLt loo[pelaDe nlolr .1 otr

t@bt| .. . DsEj 50+

rlc - ttEPlclcat''

6l.pot t.aclstctrtc

?7Lrvt

Clcpotal ast iltattart sd .ohlpor a oE I iltrb€tq ErylEtL so tpd I,.Et n r $s11,r L e.tazr-E.rc. gattq:.d plodtr do icrr.ntr 1i |lae.Fobl r ltrololdpro.sptt b retatEolll,t

S. rq[ airt .@- [ olopct gr.cEtrt Ct t.bll r.Et.t p.fsoLcl.t rat}

U. d. :ltttdlt . ti lotrrt ar.qt$.. r. tr so,| d lol,1 .toD6 tt Eb lor.d dr otlotl E ollo|'t

- gbied. .Llaoldd. rdt.t. ec r. .Irr qlll.litrl.l crr..Dol ar r tsatt . tr flryEf r$clEll gtrbo.lt.t roup.&11

- .i,a. do aitd. .r it E gtrD l|lEtrt tfacGr lllarJ,alDt F r. gt .a oqn1 ao btai

- llrl,trtc rL o r.I . F lo${ tlD(LLar|rUa .Dcltrttl Fst tl tlrrt ilr .Lotrotl

- Lbl'trle dr orrd bf. lo.r{ cloltrt a i t rL,attrln. o.rt .I F olq'.t ?1 c.rr l$llol Edlctr d.dllBtEa{rall |l

- acalot.' rt lrt ta t ,strtl b da$r$L FaoLd[ltr aa allDEtata.-'||olara ot ttt r ttrartlEhtltllbrtl Fltrr r.rt d, t|.Dt[ r4}t . ,tt1?||llr Grr-ttrrld:t

Ir {bqlLgt Or-tll - 8,l,atrl .tl.f .dp[rdqaifr a. t r a.E. Et r3r d.att cEf tt' trrGt

rvtrt tgl iL aqrc..tGr dr dcblt ;Crr.r a. llitlort . tr ltdtttl brillGll a.Ltrllddrt rb cred .|r., tura tE$ F.:f.Datr- llAfrl .drtl - -a..tr.-L Ltl r el 3lal ajr {arGtrta-l at lrt..t .tr-trit fE:'| D.rtl adrrtlJa cEr' - rDdnrdrd d ttdr r ,|rr lr | rlr.l criL.Gr -ril|' h .o$ a- r a.rqEr Fd?f.l a. l.rctra|{|-altlvd a. Llrtt F trlGlc batt.. lEr naDS. a.atrlrltttr.{r.r[ d. l[|t ald aatr a&.r allrtrldt i

L.r'tr ..t ro..r a.c6 t t tlT|l r.rttJ, lL . llt & r-t-n*-{rvor-r f gr ntrtctr I..roD.ih d, Er q.i|r a. aebc{r..? l

Ir r- .rttc rEDdi .. ff rF.f f. vra ,r,.. a.lqD.rlf]

Page 121: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 121/125

0 - FIIC

lcAttClopot garo@trltr

AC

pag.2/1

CouilEqt il. ltrte ry.qtlc r€tc folosLti 9l la P. l'o.-ar dc drro fu fulo fuD. a Eszo8etrulul estlelr tlltIBIs. latrodo'qt aDl l.o baztD 9fuE lr ElY€Iul dc il.?cr6rr. ta6 nl ad,r6oEt la otpcll aveotrfud -ae P l ltt|.-q robi.Eotaflat 1r DElte. 6upe 1o.r ,; up . tolDtaslrr Er ler 1 oE

. re 9l fuchlitcr3. -obt-EetEl.l sr .ot oduo. Eetroa 6l1Lad A. B$o dooli . t1i oqo.pl pltt€a tupo 1...ri.rlrprrtaa t-Bl€ le. [ qftlDdE-so e.Ii;

Dupd ltilto.re. qtrpoleL ou ocr. r5 rrp ,,D J..oI obtro 1l. al o . i. 6. lLobLil. ooDtlEqta de rlb6Ei;sr.-sfaousl:o t'u 6rtefl-oaul,(rstsutsBc-ooBsulato ) gL s d.Eohtac ooBdEota do lntcrvoll| iga.zorE€trEl boope al 6obo8tr.ataouild ar 9i apol pt$to tasrduPa oalc 6e rafaoe Joculatc r.btr6ti i,. ti n .lploatars aorodli

CoBihrqtr ds i-uterv€liL ss lrl titj-llz..tl etuirclo.l.Dil asta ttlvclE tlo ggllrGa tatqlatr|rlEl P€atru lrvizll.

.drirsLu pa {99 8&Bahlps.E at Fo6 l.c peBt:a galoDotrq V= 5oo oj.

P .- a . tr 12?84

I{lt

rl

aiIW-nlOPioiestl- Clopot S.zoEetls ?'lrl,it

- f f ,,4.,---''/ 3

l]\itt t/ tT:-v--T {[11/

llil,mlil* \|Vt' t;':{ l'-T1|dll]---til w ,I I flil I | /l

-___-j

I

l. C I op"t2.Ght'da1e3.ftole de ghidare

4.limilalor tursa' suynoaro" cu sili pamtcinlci5. l t:^ilo lo, cu rsd infe ri o ari6-ConJucti inlc,venlie cu cita- pratcinlei

ap:,hl: bpal P.etiue & lucamm aA D J)t Ll,,Rd

tlcle{a/ Lctlal ,7nJ Ka25A 220500 qJz'A 11+ /38 220 u300 63tA u900 t670 4142 B9A

1000 vt15a to20 t78 22J t3670 I665 '4250 7600 60J0 ?4770

Page 122: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 122/125

- I;TX,;

Dlapozr.ttvul d6 reoupelaro a PloduEsloi PetlolleleberdE este alestbat egaouir.lil prMueefo Psttollero aflatesuplafala sPel dl, t8'ut| bazl_Etoetre u pu_oct superlo d6

ctsre rfh 6au DgbLl.Reztdurlle petroller€ de ta Euplsfata aPel adeli

supleJala re.Euril asoeEaleDte a beazil dlspoz t lvulul' t lLbdspoatate ai6 aosa6ta la partEa Eupetlosr'etoD€ a l1Le de laolP'-

9i de ooleotsto a rozldlurllor efeot[tadu-ao D€s'su''a descende

Dlspozltlvul s6 Etlllzeeze atlt psltlu aLv€l llr,olt 9t raria-aI apsl ta b€z1q 91 poate fl doEtat 9l pe platforEa dePIaEa-

e a EBu.t Pod aclo .Dlspozit1vEl eet6 ooDEtltuLt d14t

- o b€.ttta Detstlcd trg4Eportosr€ tlurE a tuglttou o

Ee d6 ,oo Ell- dof tsnbur'l p€ care se Douteatd b€Dala, oodaotlod att

e avi ou oa{,4o6 :.atera1€ rcol 6{rpo lo fltqd do aotr€let€ rlarbforio dd futoa.loo 3ltarburul i_ fe i'o aro s'sl EoBtat tll

dre oo bo.oge at tef).oal'- uD Erup de aat 6leterD0to o[ E€ducto Eeloatt

l ridBotorulul s,lltreElnd dlreot a&l tg@buruj'ltl aupelloltprjBet

- dr-Bpozitlv ao laolsr€ gt de ooLeotale reallzat din

yi dcoupate I,€ o4as 6a L €az6 raolgtt'll.o

osuctuolaceste se

Bteazd la Partsa Eupelioale a dlspozj't1vulul d€ leoupelale pe

bete fe € sjla letlrrli alegosBdslte a beszllt- u.q oedlu ale auEglae re r re 6LLzat dlE taa"etpe cale

e Eualat sullollul fl: al te.Bblrr|rlE1 Lafe 1o' 91 Enportuflculat sl tesbt*ulu1 sup3llor car€ asl8uri idtbderea bentlli

pe catlru 6lDt suda:e ple6Ele de fi_xere a iEtregului dlstr'ozlti-platfoloa l]ltul' ac)'g 6alr p6 un Pr€ta '

s4es- j-u glLspozl'tiv ile t€oulle?ere 9 odl[6s Petrollele cu bsrd :'

' Proleot L ISIF'

ll:; C-I- it --'.j'i:-.,J.:- -laoltsrji--'-,cLI_&: t-i i,, irDn tIP R.P.B"

t,-lc::'.,-, t -,.- rs?oil?iy D-lut Ja.:3i ?;.itgsi

P:TRO I:8j gU BAIDA iIP R. .B.

c,ll?rcllridlsrf CI I :Ili{ici tiSPoZ Mv tlp .p-B.

l. Grup e>/re rnre 1. Raclel

5.Iqmhur inferior-lom6ur \tufenor3.4qno'rl f,.Supl rtxarc

rrpI'h.

poccl P vn/nit ko.

BP8 // /3t3 /0-21 320

Page 123: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 123/125

tIS;o: I1li ?:C..jP-.R;R-i ;-ra.: ;SP-, ?CLI,AJ gO DI;/j TIF i.;.'.

lispclitivul de eouper'-ie a Fro3uselo ret"ollslecu i 9e ?st' aesti$a- si etacue3e ezldlliiLs petlol :r'eeJI.- . Itr i',r)::f3;3 apri d: lr-u-o b'J:r:.L::e L: PullciE|.rP: rio- c: col- ciaj€.

) isoui ro bfuiu-so ''e z idui lle Pei?ol1e 6 addrape :upre.fetele aoe6tuis $i 6i t trsnspo$ate la psrt.a

superLoera udio ss etectueaze opelallr.le da raolar€ 91de ooleoteF.

tispozltlYul 6€ |rtl.ltzeazl P€ t r bazh€ la cateal?elo.l, do aPd oat€ lrro

Dlspozl-tlvul esto ooBatltEtt di-nt

.' - rr dlso let€f1o cu dla.ortrul ale 6oorSoo 6au loooEntflxat ?e u lt,EoEtat l':t le€6 e ou ruldeBt t

url Srup de altr€ca:e fordat d:. tr-un aotor':ductoagi o antrearJe olr iaDll

- u.B s'rport llxat pe Feaell1 bazltuful rr: aLtatdb p:oflle ntt 91 tabtArpe cer€ se rcodte aza nrotora4lc'lo:Lrl91 corpul lagdrului alrluit

- uu dis?ozitlv Ce raclare g1 co)'ecta 'e reeLlz5tdis ev dec[pate pe ca € s6 fixoaze racletU de caucluccare cur6ta albele lete sle PE 11 supelloat€ a iilsoulu1.

iAi?lu l l{C4i.RJt

DL6pczltlv de reoEPelar€ ploduse petrolle.e cu cj.sct 800;

Ploleqt Ll44o-c.(lsprezlnte dr.6 "Lilvul ttp R.P. . cu il'sg I o).

Ci-ql,CT-,R ISr IC I f rIlIIC- DISPoZnfY TIP E.P.D.

I 6rup oo/rerwe LRocblZ.fioasmtiE pio /onl

J.Orisc

Slogir

66up'l rtmrc

II

jIjs;I

It

rl

i/ -

t l*ozrT ry lEcrJ?.x-ql3 i?.cDlslPfiCI,I RJ CI DISC TIT R.P.D.

rtp HroroAcl 0 H ,3/-. P

kYtG

l,o.PPON H 1110 M 6g 5 255PPbW H/14 6@ 690 4,5 475 NePbtm 1000

Page 124: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 124/125

sA{u - l:-aRn

IS"oZITIy R*rt:RtRi IRCDUSJ

'nTROLIJJCg TAIDU? TI? R.P.T" 7725

Dl6pozitlvul als looupdaaar llodus€ petrotl,oF q .tasbuj este dastLEat se evacueze i€rldrlrtl.e potlollare sf[atsla suprafala apel dlatF-uD b6t1-a.

faabulul loti-oal[-Be , o zld urlle petlolleao dld apdsdere pe supt.alsla aoestuta 91 siBt tlan6poltate la par+ee supetloare trlde sa efeotueezE opelallUe d6 laclare gt. al€

ooleotar€.

Dl-Epozltlrnrl 6c Eti1lz6ard p€ntlu bs.zloe la os.reELveltrl d€ ap6 este Lr.Dl6pozLtlvul eate ooDatltu.lt dlDr- qD ta.Eb[ 6allzat dL tclvdroo. qagaoa sEdat6 la

oapete 9l tr,rat t dod. tste . s[ .rqlEcat''l- q.B gup de aqtiFcaale lorlat dlgtF-Ur lotoradqotor

E1 o a t ?Bsr€ ou la t- supoltl let.laJ,l fl:att ln petit€l€ barlo .lEl rr-

ll-zall il1rr tabla sudatr. p€ oari .o aoD,tcsze l6€Arel€- uq d16poz1tlv d9 laolar.e 9t o oleotalc,r€dllrat

albta-ua aupolt Eetal,lo F oale sa loatesze raoLetul d€oarlcluc aL u J8heab oolooto pe toate 1un6lE6a taDburtrL[ .

.S-HPLU D ng .A.BBr

Dl.spczltlv looupelale ploduea petlol,ler€ cu telbtlIB- .] ro.IPloleot I

(rcprlzlDte dlapozttlvut ttp Bg pcatR o l6ttli dc 1

o6 t dc , ). I

l',' \ \r

Page 125: Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

8/13/2019 Catalog de utilaje și echipamente pentru alimentări cu apă și canalizări - Vol. II

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-de-utilaje-i-echipamente-pentru-alimentari-cu-apa-i-canalizari 125/125