Click here to load reader

Časopis Visoke poslovne škole Libertas rujan 2010. broj 6. · PDF fileProf. dr. sc. Silvije Orsag Kao pregledno znanstveno djelo pridonosi znanstvenomu, praktičnom, nastavnom i

 • View
  221

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Časopis Visoke poslovne škole Libertas rujan 2010. broj 6. · PDF fileProf. dr. sc....

 • asopis Visoke poslovne kole Libertas rujan 2010. broj 6.

  VP Libertas u Kutini Marija Bistrica Paul S. Samuelson

  Kud plovi ovaj brod

  i ljude odvozi,...

  www.vps-libertas.hr

  Prihodi prorauna u prvih osam mjeseci bili su 816,2 milijuna kuna ili 1,1 posto manji nego u istom razdoblju lani, dok su istodobno rashodi poveani za 472,5 milijuna ili za 0,6 posto. Tako je i deficit prorauna sa 7,3 milijarde kuna u osam mjeseci prole godine povean za 1,3 milijardu kuna, na 8,6 milijardi kuna to je 2,6 posto BDP-a. Rebalansom prorauna za ovu godinu je planiran deficit od 14,05 milijardi kuna.

  Nobelovanagrada

 • Openito se moe rei da je literatura na podruju interne i eksterne financijske analize na hrvatskom jeziku siromana, bez obzira to se sve ee susreu prijevodi razliitih djela nastalih prvenstveno na temelju amerike prakse. Veina je tih prijevoda optereena loim jezikom i neodgovarajuim hr-vatskim izriajem u okviru specifinog jezika poslovnih financija i investicijske analize... Ideja da se domaa financijska literatura nadopuni prirunikom za koritenje Excela u rjeavanju odreenih kvantitativnih pro-blema u podruju interne i eksterne financijske analize, svakako je hvalevrijedna. Ovakva struna knjiga popunjava odreene praznine u domaoj financijskoj lektiri i pribliava mnoge kvantitativne analize mnogih financijskih problema. Knjiga e zasigurno pronai mnotvo italake publike i u smislu primjene takva na-ina rjeavanja financijskih problema i procesu obrazovanja na podruju financijske analize.

  Prof. dr. sc. Silvije Orsag

  Kao pregledno znanstveno djelo pridonosi znanstvenomu, praktinom, nastavnom i primarno strunom razvoju znanja ne samo financijskih strunjaka ve i ire populacije, posebice u drutvenom i humani-stikom podruju. Uz to su razvijene i odgovarajue originalne metode, tehnike i postupci koji olaka-vaju rjeavanje problema iz financijskog menadmenta.Prije svakoga poglavlja autori objanjavaju temeljne pojmove financijskog menadmenta koji se u tom po-glavlju spominju, a zatim funkcije i alate MS Excela koje je pritom mogue primijeniti. Prikazuje se praktian koncept rjeavanja financijskih problema i to od najjednostavnijih do matematikih i statistikih modela.

  Prof. dr. sc. emso Tankovi

  Rad je vrlo aktualan i primjenljiv u gospodarskoj praksi. Autori pokazuju kako se sloene raunice iz financija mogu vrlo jednostavno izvesti u jednom od raunalnih programa. Najprije objanjavaju kako se primjenjuje MS Excel u financijskom menadmentu, a zatim objanjenjima i slikama prikazuju pro-ceduru od otvaranja programa do njegove primjene na sofisticiranim financijskim modelima. Rad je znan-stveno i struno utemeljen te je doprinos znanstvenom istraivanju i ekonomskoj misli. No, njegov je najvei doprinos to prua mogunost da se u izraunu pojedinih financijski parametara i varijabli umjesto olovke i kalkulatora, uporabi raunalni program koji se nalazi na gotovo svakom raunalu.

  Prof. dr. sc. Vladimir imovi

  Ova knjiga je moderno koncipiran prirunik za rjeavanje problema i zadaa iz podruja financijskog menadmenta. Koloristika i dizajn, vidljivi od ukorienja, preko slikovnih prikaza i uokvirenog nagla-avanja pojedinih problemskih dijelova, zajedno sa znalaki prezentiranom problematikom, govore o samim autorima i o njihovom naprednom shvaanju opeg fenomena edukacije. Njihov stil prikazivanja i rjeavanja slojevitih financijskih problema oslikava ih kao dobre poznavatelje reene grae i promicatelje prihvatljivog naina na koji se itateljima znanje nudi. Poglavlja i cjeline razborito su i znalaki rasporeene. Autori postepenim razotkrivanjem bogatih mogunosti MS Excela pribliavaju itatelja razrjeenju mnogo-

  brojnih upita koji proizlaze iz podruja financija.Vano je naglasiti da e, zasigurno, svaki itatelj, pa i student VP Libertas, ovu knjigu primiti sa znatieljom i da e kroz ovakav pri-kaz materije koja je slikovito i pristupano objanjena, poeljeti ui u iroko podruje financijskih posebnosti i za to podruje vezanih problemskih upita. Ujedno, svaki student ove Visoke kole ima privilegiju, jer e moi neposredno od autora, kao predavaa, potraiti pomo u razrjee-nju poneke dileme, koja e se nametnuti koritenjem ove knjige. Takoer, itatelji-korisnici ovog znaajnog prirunika osjetiti e irinu i mogunosti MS Excela, koji za mnoge prosjeno educirane korisnike, moda, slovi samo kao alat za koritenje osnovnih ra-unskih operacija.

  mr. sc. Neboja Stani

  Izdava: Golden marketing-Tehnika knjiga, Juriieva 10, Zagreb

  ISBN: 978-953-212-390-6

  Cijena: 350,00 kn

  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

 • 3rujan 2010.

  Matematika kozmosa

  Prolo je ljeto. Ostale su u nama neispriane prie, neki odmoreni prostor i pritajena elja da to razdoblje razbibrige nekako produimo. to sa onima koji su ljeto proveli radei? Te-ko je odgovoriti na sva pitanja, iako svakojaki odgovori, naoko, sve razjasne. To se u narodu poesto zove pametovanje. Jer, tko to u duu nau moe zaviriti da iita sve to smo unutra pospremili. Tko to moe, ako mu ne pomogne-mo, da do istine o nama istinito doe? U svemu onome to ovjek ini vano je je-dino njegovo zadovoljstvo, njegova srea. A srea, ona ima mnotvo lica. U svakome je drugaija i veoma je vano da nas dok kora-amo kroz ivot ispunjava. O njoj moemo govoriti, samo, ako se mi u tome oslikavamo, ako mi tu sreu ivimo. A kakva je, zapravo, srea i to je to srea? E, ona je zrnata, mnogostruko sastavljena, obo-jana, udesna, ona je osjeaj zadovoljstva, ona je mir i nemir, ona je izazov, predigra za velike spoznaje. Srea je i kad dajemo i kad primamo. Ona je neto iznutra. Pokazuje se kroz smijeh. Pokazuje se i kroz tajne znako-ve lica i govora. Pokazuje se i kroz postupke nae. Pokazuje se i kroz korak vie i korak due u naem ivotu, jer smo imali sreu izbjei zlo, pobijediti zlo. Ponekad je nismo niti svjesni, jer ona nije teret, nema oblik niti veliinu. Ona je, moda, samo jedna nagrada za dobrotu srca. Ona je smiraj, neto kao lijepi zalazak sunca u Mostaru ili Senju. Ona je neto kao kad sniva i lijepo ti je. Ona je dar i poesto sluajnost. Neki stari, iskusni i pametni rekoe da je srea ipak dio neke velike matematike kozmosa, u kojoj mi svojim ivljenjem stva-ramo rezultate, a kad se oni dese, tad neuko priamo o srei ili nesrei. Na kraju ispada da nita nije kaos, da je sve ustrojeno i uvjeto-vano i da je ivot jedna precizno zamiljena partija aha, u kojoj igrai gube ili dobivaju, a samo ponekad remiziraju. Sve se to deava svakodnevno. Tko da nam kae, na kraju, koje i kakve ivot-ne poteze treba vui. Istinski je teko o tome zboriti, ali postoje podruja ljudskog ivlje-nja u kojima trebamo traiti smisao, traiti i poticati sreu. To su: potenje, rad, uenje, obitelj, ambicija, dobrota, oprost, tolerancija i jo poneto. Srea ta nazivlja voli, kao i ona velika matematika kozmosa, koja sreu oi-to stvara. Sad moemo lake sagledati i ono pitanje s poetka ovog zapisa: to sa onima koji su ljeto proveli radei? Oito je da se odgovor skriva u prostoru ljudske sree, koja proizlazi iz one velike matematike kozmosa. Poesto postavimo pitanje: Da li smo okru-eni ljudima koji donekle poznaju matema-tiku kozmosa? Moda su uli o njoj kroz neka druga nazivlja, nekih svojih sretnih suvreme-

  nika ili pak predaka. Znaju li poneto o njoj nai politiari, koji vuku poteze koji djeluju i na nae poteze? Da li su uli ikada, ako ve ne vjeruju u matematiku kozmosa, da svaki potez i svaka radnja, izaziva svakojake bliske ili daleke posljedice. Moda ne znaju, ako im je to lake shvatiti, da se sve svodi na igru, jednostavnu ili sloenu, djejeg ili ratnikog ili pak znanstvenikog ranga. A to kad u igri izmijeamo redoslijed, poruimo figure i uemo u podruje urnebesa pogreno na-pisanih formula? Moe li se iz takvog stanja dobiti ikakav vrijedan rezultat; ili treba po-eti od poetka? Rad, proizvodnja, prodaja, dohodak, bogata drava, bogati pojedinci, vladavina zakona i prava, srea pojedinca... Kad ne poznajemo tu veliku matematiku, iz koje i igre proizlaze, onda bauljamo u mra-ku, u prostoru pregorenih arulja, udaramo glavom o glavu i zidove i gubimo vrijeme smiljajui koji potez povui. Pobogu, pa a-rulje treba promijeniti. Zar treba biti Tesla da uoimo da su gotovo sve pregorjele. A kad se i ako se osvijetli prostor, jer mi smo bia svjetlosti i dana, tad e i u glavama onih koji nam stvaraju sadanjost i budunost moda doi do faze iluminacije. Tad e i veliki pristati da ponovno postanu mali - jer tako se najlake ue potezi budu-ih velikih igara. Tako poslije nastaju veliki igrai s nazivljima: veliki znanstvenik, veliki omiljeni politiar, veliki i astan ovjek, velik ovjek i dobar roditelj,... I tako, mi jo uvijek ekamo taj potez, te po-teze onih koji nas vode kroz rad i stjecanje, ekamo neke nove dobre teoretiare igre i igara, slobodnjake misli, zaigrane znanstve-nike, djecu matematike kozmosa. Treba pouriti, jer kriza nam lea satire. Sve smo stariji, bar mnogi od nas, pa krizu moramo prebaciti na plea onih koji dolaze. Do kad tako?

  Glavni urednikmr. sc. Neboja Stani

  IMPRESSUM

  Broj 6, rujan 2010.

  IZDAVAVisoka poslovna kola Libertas Trg J. F. Kennedyja 6b HR-10000 Zagreb Tel.: 01/ 2323 377 Faks: 01/ 2315 581 E-mail: [email protected] WEB: www.vps-libertas.hr

  DEKANdr. sc. Duko Pavlovi

  UREDNITVOGlavni i izvrni urednikmr. sc. Neboja Stani

  Grafiki urednikHrvoje Vrai

  Lektura i korekturaprof. Snjeana Stani, mag. spec.

  Redakturamr. sc. Neboja Stani

  FotografiDomagoj Badrov i Petar Vueti

  NaslovnicaIdejna zamisao: Neboja StaniFotografija: Photo Jona (Filip S.)

  NovinariNeboja Stani, Helena logar, Sandra Maros, Jelena Kostani Toi, Jana Mileti, Zvonimir Roa, Nastazija Remenar, Paulo Tiina, Esad Avdi, Eta Rozman, Ana Habjanec, Dragana Mui, Maja Jakimenko, Deny Ovald

  PRIPREMA ZA TISAK