Casa Batll³ Gaud­, llum i color

 • View
  221

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Llibre publicat amb motiu de lacelebració del desè aniversari del’obertura de la Casa Batlló al públic. Libro publicado con motivo de lacelebración del décimo aniversariode la apertura de la Casa Batlló alpúblico. This book has been published onthe occasion to celebrate the 10thanniversary since the Casa Batllówas first opened to the public.

Text of Casa Batll³ Gaud­, llum i color

 • 123

  Marca corporativa

  CASA BATLLGAUD BARCELONA

  Ctedra GaudCentre de DocumentaciEscola Tcnica Superior dArquitectura de Barcelona, UPC

  Dossier de premsaPresentaci del llibre

  CasaBatll Llum i color

 • Joan Bassegoda Nonell Jaume Sanmart Verdaguer Daniel Giralt-Miracle

  CasaBatllLuzy colorLight& colour

  Llum i color

  Gaud

  Tres experts en Gaud shan fet crrec dels textos. El primer, CasaBatll,simbolismeiconstrucci, s ja un clssic del professor i exdirector de la Ctedra Gaud Joan Bassegoda Nonell. Els altres dos, indits, aporten noves interpretacions de la Casa Batll dins del context creatiu de Gaud. Es tracta de LaCasaBatllilarquitecturaresidencialdeGaud, de Jaume Sanmart, professor de lETSAB i actual director de la Ctedra Gaud, i de CasaBatll,llumicolor, de Daniel Giralt-Miracle, historiador de lart i qui tamb ha dirigit i conceptualitzat ledici daquesta publicaci. El llibre est illustrat amb fotografies histriques, una collecci de plnols i dibuixos de la Casa Batll realitzats per Gaud i els seus collaboradors, i una extensa selecci de fotografies de Pere Vivas, Ricard Pla i Biel Puig que aporten visions indites actuals de tots els espais de ledifici, incloent-hi algunes de la faana durant la projecci de video mapping que es va realitzar amb motiu dels actes de celebraci daquest des aniversari.

  Tres expertos en Gaud se han encargado de los textos. El primero, CasaBatll,simbolismoyconstruccin, es ya un clsico del profesor y exdirector de la Ctedra Gaud, Joan Bassegoda Nonell. Los otros dos, inditos, aportan nuevas interpretaciones de la Casa Batll dentro del contexto creativo de Gaud.Se trata de LaCasaBatllylaarquitecturaresidencialdeGaud, de Jaume Sanmart, profesor del ETSAB y actual director de la Ctedra Gaud, y de CasaBatll,luzycolor, de Daniel Giralt-Miracle, historiador del arte que tambin ha dirigido y conceptualizado la edicin de esta publicacin. El libro est ilustrado con fotografas histricas, una coleccin de planos y dibujos de la Casa Batll realizados por Gaud y sus colaboradores, y una extensa seleccin de fotografas de Pere Vivas, Ricard Pla y Biel Puig que aportan visiones inditas actuales de todos los espacios del edificio, incluyendo algunas de la fachada durante la proyeccin de vdeo mapping que se realiz con motivo de los actos de celebracin de este dcimo aniversario.

  Three experts on Gaud have written the texts. The first of these, Casa Batll, symbolism and construction, has become a classic, written by the university professor and former director of the Gaud professorship, Joan Bassegoda Nonell. The remaining two texts, unpublished until now, contribute new interpretations of the Casa Batll within the context of Gauds creativity. These two texts are, on the one hand, La Casa Batll and Gauds residential architecture, by Jaume Sanmart, a university professor of ETSAB and the current director of the Gaud Professorship; and Casa Batll, light and colour, by Daniel Giralt-Miracle, an art historian who also directed and conceptualized the edition of this book. The book is illustrated with historic photographs, a collection of plans and drawings of the Casa Batll made by Gaud and his collaborators, and an extensive selection of photographs by Pere Vivas, Ricard Pla and Biel Puig, bringing totally new views of the spaces within this building, including some photographs taken of a video mapping performance that was screened on the buildings faade as part of the celebrations of the 10th anniversary.

  Llibre publicat amb motiu de la celebraci del des aniversari de lobertura de la Casa Batll al pblic.

  Libro publicado con motivo de la celebracin del dcimo aniversario de la apertura de la Casa Batll al pblico.

  This book has been published on the occasion to celebrate the 10th anniversary since the Casa Batll was first opened to the public.

 • Textos / Textos / TextsJoan Bassegoda Nonell, Jaume Sanmart, Daniel Giralt-MiracleFotografies / Fotografas / Pictures:Pere Vivas, Ricard Pla, Biel Puig Format / Formato / Format:175 220 mmPgines / Pginas / Pages:288Enquadernaci / Encuadernacin / Binding:Rstica / Rstica / PaperbackIdiomes / Idiomas / Languages:Versi nica: catal + espanyol + anglsVersin nica: catalan + espaol + inglsUnique version: Catalan + Spanish + EnglishPVP / Retail price:19

  ISBN:978-84-8478-477-7

 • Joan Bassegoda Nonell

  (Barcelona, 1930-2012)

  Arquitecte per lEscola dArquitec-tura de Barcelona, Catedrtic dHis-tria de lArquitectura lany 1968, director i conservador de la Ctedra Gaud en el perode 1977-2008. Pro-lfic autor de llibres, textos, confe-rncies i exposicions sobre lobra de Gaud . s oport assenyalar el seu treball professional en el camp de la restau-raci monumental i especialment el seu comproms personal en lobten-ci de fons estatals per a la restau-raci del pavell de les cavallerisses de la finca Gell a Pedralbes on es va installar la Ctedra Gaud fins a lany 2008.

  Arquitecto por la Escuela de Arqui-tectura de Barcelona, Catedrtico de Historia de la Arquitectura el ao 1968, director y conservador de la C-tedra Gaud en el perodo 1977-2008. Prolfico autor de libros, textos, con-ferencias y exposiciones sobre la obra de Gaud . Es oportuno sealar su trabajo profe-sional en el campo de la restauracin monumental y especialmente su compromiso personal en la obten-cin de fondos estatales para la res-tauracin del pabelln de las caballe-rizas de la finca Gell en Pedralbes en donde se instal la Ctedra Gaud hasta el ao 2008. Degree in architecture from the Barcelona School of Architecture. He became a university professor of architecture in 1968, and was the director and curator the Gaud Professorship from 1977 to 2008. He was a prolific author of books, texts, conferences and exhibitions on Gauds works. It is important to mention his professional work in the field of monument restoration, and especially his strong personal com-mitment to obtain state funding to restore the mews of the Gell estate in Pedralbes, the seat of the Gaud Professorship until 2008.

  Jaume Santmart Verdaguer

  (Barcelona, 1941)

  Arquitecte. El 1984 va llegir una tesi doctoral centrada en lEixample de Cerd de Barcelona. Professor i ex-director de lEscola Tcnica Superior dArquitectura de Barcelona (UPC). Premi FAD dArquitectura per lam-pliaci de la clnica Corachn (1969) i director de la Ctedra Gaud (UPC), des de lany 2009.

  Arquitecto. En 1984 ley una tesis doctoral centrada en el Eixample de Cerd de Barcelona. Profesor y ex di-rector de la Escuela Tcnica Superior de Arquitectura de Barcelona (UPC). Premio FAD de Arquitectura por la ampliacin de la clnica Corachn (1969) y director de la Ctedra Gaud (UPC), desde el ao 2009.

  Architect. In 1984 he defended a thesis focusing of Cerds Barcelona Eixample (the expansion of Barcelo-na). He is a professor and the former director of the UPC Barcelona School of Architecture (ETSAB). He won the FAD Architecture award for the expansion of the Corachn Clinic in 1969 and has been the director of the Gaud Professorship since the year 2009.

  Daniel Giralt-Miracle

  (Barcelona, 1944)

  Crtic i historiador de lart, de lar-quitectura i del disseny, ha treballat tant en el camp en lensenyament, com en el de lorganitzaci dexpo-sicions, en lmbit nacional i inter-nacional. Gaud s una de les seves especialitats, motiu pel qual li van encomanar la creaci i la direcci de lEspai Gaud (1996) i li van confiar el comissariat general de lAny In-ternacional Gaud (2002), feina per la qual va rebre el Premi Nacional de Disseny de la Generalitat dArqui-tectura.

  Crtico e historiador del arte, de la arquitectura y del diseo, ha trabajado tanto en el campo en la enseanza, como en el de la organi-zacin de exposiciones, en el mbito nacional e internacional. Gaud es una de sus especialidades, por lo que le encomendaron la creacin y la direccin del Espai Gaud (1996) y le confiaron el comisariado general del Ao Internacional Gaud (2002), trabajo por el que recibi el Premio Nacional de Diseo de la Generalitat de Arquitectura.

  Critic and historian of art, archi-tecture and design; he has worked both in the field of teaching and organizing exhibitions, nationally and internationally. Gaud is one of his specialities, and for this he was commissioned to create and direct the Espai Gaud (1996) and was ap-pointed the general commissioner for the Gaud International Year (2002), which deserved him the Ca-talan Governments National Design Award in Architecture.

 • [] Si shagus de definir la Casa Batll dalguna manera seria dient que es tracta dun somriure ar-quitectnic, duna explosi de plaer compositiu de qui es troba en ple domini del seu propi i personal estil, que li permet deslligar-se de tota imitaci o de tota escola contempornia o histrica.[]

  Fragment del text La Casa Batll, simbolisme i construcci

  [] Si de alguna manera hubiera que definir la Casa Batll sera diciendo que se trata de una sonrisa arquitectnica, de una explosin de placer compositivo de quien se halla en pleno dominio de su propio y personal estilo, que le permite desligarse de toda imitacin o de toda escuela contempornea o histrica.[]

  Fragmento del texto La Casa Batll, simbolisme i construcci

  [] If we had to define Casa Batll in some way, it would be by saying that it was an architectural smile, of an explosion of compositional pleasure by someone who was in full command of their own personal style, which enables him to discon-nect from all imitation or from all contemporary or historic schools of thought.[]

  Extract of the text La Casa Batll, simbolisme i construcci

  Joan Bassegoda Nonell

  Postal de la Casa Batll on saprecien els balcons amb el seu color ivori original, ca. 1906.Postal de la Casa Batll don-de se aprecian los balcones con su color marfil original, ca. 1906.Postcard of Casa Batll that