Carte Contractele Id - Florescu

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Carte Contractele Id - Florescu

 • 8/2/2019 Carte Contractele Id - Florescu

  1/269

  Prof. univ. dr. Dumitru C. Florescu

  Drept civil

  Contractele speciale

  LISTA DE ABREVIERI

  HG Hotrrea GuvernuluiOG Ordonana GuvernuluiOUG Ordonana de Urgen a GuvernuluiCC Curtea ConstituionalCSJ Curtea Suprem de Justiie

  TS Tribunalul SupremC S Curtea de Casaie!CCJ !nalta Curte de Casaie "i JustiieC Curtea de pelT#$ Tribunalul #unicipiului $ucure"tiTJ Tribunalul %udeean&&D &evista &omn de DreptDreptul Dr' &evista (Dreptul)

  U$ nalele Universitii $ucure"tiJ* &evista (Justiia *ou)+, &evista (+egalitatea ,opular)

  Deci-iile CSJ.//01.//2 ,robleme de drept din deci-iile CSJ 3.//01.//24

  JurisprudenaCSJ .//5 CSJ6 $uletinul %urisprudenei6 culegere de deci-ii pe anul .//5

  Culegere CC.//21.//7 CC' Culegere de deci-ii "i 8otrri .//21.//7

  CulegereT#$ .//5 T#$6 Culegere de practic %udiciar civil pe anul .//5 CD Culegere de deci-ii ale TS pe anul '''

  Considera iuni !enerale1

 • 8/2/2019 Carte Contractele Id - Florescu

  2/269

  Contractele civile repre"int# instrumentele $uridice prin intermediul c#rora sereali"ea"# folosin a% conservarea sau circula ia &unurilor ori crearea de noi valori de 'ntre&uin are.

  *ormele %uridice care reglementea- 9iecare contract sunt :n principiu sub:nelese6 ceea ce permite ca6 :n aplicarea principiului autonomiei lor de voin6 prile contractante s stabileasccondiiile :n care se :nc8eie6 se e;ecut sau se stinge contractul'

  +egiuitorul intervine pentru a suplini tcerea prilor "i pentru a umple lacunele contractului6ceea ce dispensea- prile contractante s 8otrasc6 :n toate detaliile6 convenia lor' *ormele care reglementea- contractele civile sunt aplicabile "i contractelor comerciale6 :n

  msura :n care legile comerciale nu prevd o alt reglementare',e de alt parte6 :n cadrul dreptului civil6 :ntre normele generale ale teoriei obligaiilor "i

  normele speciale ale contractelor civile6 prioritate au normele speciale(specialia generalibusderogant)6 care se vor completa6 :n msura :n care nu e;ist reglementare special6 cu normelegenerale ale teoriei generale a obligaiilor'

  ceea"i soluie trebuie dat "i :n ca-ul contractelornenumite,"i anume6 :n msura :n care prile nu au stabilit reguli speciale6 se vor aplica regulile teoriei generale a obligaiilor'

  !n situaia contractelor comple;e 3care reunesc elemente a dou sau mai multe contractenumite46 :n msura :n care ele nu au o reglementare special6 urmea- a se aplica normeleaplicabile contractelor componente'

  2

 • 8/2/2019 Carte Contractele Id - Florescu

  3/269

  T

 • 8/2/2019 Carte Contractele Id - Florescu

  4/269

  +a 9el cesiunea de crean este asimilat de practica %udiciar cu o vn-are a creanei',ot 9i de asemenea vndute drepturile de autor sau de inventator6 "i c8iar drepturile asupra

  unei universaliti care conine att drepturi6 ct "i datorii 3de e;emplu6 vn-area unei mo"teniri4'V(n"area este deci contractul civil 'n temeiul c#ruia operea"# transmiterea dreptului de

  proprietate sau a unui alt drept% real ori de crean #% de la v(n"#tor la cump#r#tor% cu2o&li!a ia pentru cel din urm# de a pl#ti primului o sum# de &ani drept pre 3.

  *u pot 9orma :ns obiect al contractului de vn-are1cumprare drepturile personalenepatrimoniale sau cele patrimoniale care au un caracter strict personal6 cum sunt dreptul la:ntreinere6 dreptul la pensie etc'

  Seciunea a III-a Caractere juridice

  V(n"area)cump#rarea este un contract sinala!matic% cu titlu oneros% comutativ%consensual +i translativ de proprietate.

  l' contract sinalagmatic6 :ntruct d na"tere la obligaii reciproce :ntre prile contractante=n-area1cumprarea are e9ecte speci9ice contractelor sinalagmatice e;cepia de

  nee;ecutare re-oluiunea pentru nee;ecutarea obligaiei de ctre una din pri risculcontractului'2' contract cu titlu oneros6 9iecare parte urmrind primirea unui ec8ivalent :n sc8imbul

  prestaiei sale=n-torul urmre"te primirea preului ca un ec8ivalent al transmiterii bunului6 iar

  cumprtorul urmre"te primirea proprietii bunului :n sc8imbul preului'7' contract comutativ6 :ntruct e;istena "i :ntinderea obligaiilor reciproce sunt stabilite "i

  cunoscute de 9iecare dintre pri :n momentul :nc8eierii contractului "i nu depind de uneveniment viitor "i incert6 ca :n ca-ul contractelor aleatorii

  F' :n principiu uncontract consensual 6 care se :nc8eie prin simplul acord de voin al prilor

  =n-area1cumprarea nu este nici contract solemn6 "i nici contract real 3ne9iind necesar predarea bunului pentru :nc8eierea contractului4'

  ;ist :ns "i e;cepii' st9el6 :n materie de vn-are de imobile6 strmutarea proprietii de lavn-tor la cumprtor este supus dispo-iiilor de carte 9unciar 3art' .>@> C'civ'46 iar art' @@C'civ' dispune c (Drepturile reale imobiliare :nscrise :n cartea 9unciar sunt drepturi tabulare'

  le se dobndesc6 modi9ic "i sting numai cu respectarea regulilor de carte 9unciar') ,rin imobil:n sensul crii 9unciare se :nelege una sau mai multe parcele de teren alturate6 indi9erent decategoria de 9olosin6 cu sau 9r construcii aparinnd aceluia" proprietar6 situate pe teritoriulunei uniti administrative teritoriale "i care sunt identi9icate printr1un numr cadastral unic 3art'

  @> alin' 374 C'civ'4'De asemenea6 :n ca-urile anume prev-ute de lege6 vn-area nu poate 9i opus terilor dect

  dup :ndeplinirea6 9ormalitilor de publicitate respective 3art' .>@? C'civ'4'Borma autentic nu este cerut ca o condiiead validitatem pentru vn-rile construciilor

  sau ale autoturismelor' Cu privire la acestea din urm6 radierea "i :nmatricularea se 9ace :ncondiiile H'G' nr' >.0I.//2 privind cartea de identitate a ve8iculului6 pe ba-a contractului1tip devn-are1cumprare :nc8eiat la organele de poliie6 "i nu la notarul public'

  ?' contract translativ de proprietate9ectul translativ de proprietate se produce din momentul reali-rii acordului de voin 3 solo

  consensus4.Art. /78 C.civ. prevede 'n acest sens c# 2Cu e9cep ia ca"urilor prev#"ute de le!e ori

  dac# din voin a p#r ilor nu re"ult# contrariul% proprietatea se str#mut#% de drept

  cump#r#torului din momentul 'nc-eierii contractului% c-iar dac# &unul nu a fost predat oripre ul nu a fost pl#tit 'nc#.4

 • 8/2/2019 Carte Contractele Id - Florescu

  5/269

  2Drepturile reale se constituie +i se transmit prin acordul de voin e al p#r ilor% c-iardac# &unurile nu au fost predate% dac# acest acord poart# asupra unor &unuri determinateori prin individuali"area &unurilor% dac# acordul poart# asupra unor &unuri de !en: 5art.

  ;7< alin. 5 6 C.civ.6.Bructele bunului sau dreptului transmis se cuvin dobnditorului de la data trans9erului

  proprietii bunului ori6 dup ca-6 a cesiunii dreptului6 a9ar de ca-ul :n care prin lege sau prin

  voina prilor se dispune alt9el'Dispo-iiile :n materie de carte 9unciar6 precum "i dispo-iiile speciale re9eritoare latrans9erul anumitor categorii de bunuri mobile rmn aplicabile'

  =n lips# de stipula ie contrar#% c(t timp &unul nu este predat% riscul contractuluir#m(ne 'n sarcina de&itorului o&li!a iei de predare% c-iar dac# proprietatea a fosttransferat# do&(nditorului. =n ca"ul pieirii fortuite a &unului% de&itorul o&li!a iei depredare% pierde dreptul la contrapresta ie% iar dac# a primit)o% este o&li!at s# o restituie5art. ;78 alin. 5 6 C.civ.6.

  Cu toate acestea% creditorul pus 'n 'nt(r"iere preia riscul pieirii fortuite a &unului. Elnu se poate li&era c-iar dac# ar dovedi c# &unul ar fi pierit +i dac# o&li!a ia de predare arfi fost e9ecutat# la timp.

  Dac cineva a transmis succ9esiv ctre mai multe persoane proprietatea unui bun mobil6 celcare a dobndit cu bun1credin posesia e9ectiv a bunului este titular al dreptului6 c8iar dactitlul su are dat ulterioar'

  ste de bun1credin donbnditorul care6 la data intrrii :n posesie6 nu a cunoscut "i nici nu putea s cunoasc obligaia asumat anterior de :nstrintor'

  Dac niciunul dintre dobnditori nu a obinut posesia e9ectiv a bunului mobil6 va 9i pre9eratcel al crui titlu are dat cert anterioar 3art' .2@? C'civ'4'

  Prin e9cep ie% transferul imediat al dreptului de proprietate +i al riscurilor nu operea"# 'n urm#toarele situa ii>

  a6 C(nd o&iectul contractului este un drept real asupra unui imo&il ta&ular.Art. ??0 C.civ. prevede c#> 2Su& re"erva unor dispo"i ii le!ale contrare% drepturile reale

  asupra imo&ilelor cuprinse 'n cartea funciar# se do&(ndesc% at(t 'ntre p#r i% c(t +i fa # deter i% numai prin 'nscrierea lor 'n cartea funciar#% pe &a"a actului sau faptului care a $ustificat 'nscrierea.

  Drepturile reale se vor pierde sau stinge numai prin radierea lor din cartea 9unciar cuconsimmntul titularului dat prin act autentic notarial' cest consimmnt nu este necesar dac dreptul se stinge prin :mplinirea termenului artat :n :nscriere ori prin decesul sau6 dup ca-6 prin :ncetarea e;istenei %uridice a titularului6 dac acesta era o persoan %uridic')

  &6 C(nd v(n"#torul nu este proprietarul &unului 'n momentul 'nc-eierii contractului% civinde &unul altuia 5art. /?< C.civ.6.

  c6 C(nd o&iectul contractului nu este un &un individual determinat% ci un &un de !en%

  care tre&uie individuali"at ulterior.!n ca-ul bunurilor de gen6 trans9erul dreptului de proprietate "i a riscurilor pieirii 9ortuite a bunului se produce :n momentul individuali-rii lor'

  Atunci c(nd v(n"area are ca o&iect &unuri de !en% proprietatea nu se transfer#cump#r#torului dec(t dup# individuali"area acestora prin predare% num#rare% c(nt#rire%m#surare ori prin orice alt mod conveni