of 508 /508

Click here to load reader

Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Carata Alba 2013

Text of Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Page 1: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

BUCUREȘTI18 iulie 2013

Page 2: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013
Page 3: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013
Page 4: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Coordonator ştiinţific

Prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu

Autori � Prof. univ. dr. Alexandru Isaic-Maniu –Partea a II-a şi Partea a III-a � Conf. dr. Irina Maria Drăgan – Partea a II-a şi Partea a III-a � Conf. univ. dr. Ciprian Nicolescu – Partea I

(Cap.1, Cap. 3, Cap. 4, Cap. 9, Cap. 10: 10.1 – 10.4)

� Drd. Oana Mihaela Bâra – Partea I (Cap.5: 5.1 – 5.2, Cap. 11: 11.1 – 11.5)

� Drd. Mirabela Lavinia Borcoş – Partea I (Cap. 2, Cap. 6, Cap. 8: 8.1 – 8.3)

� Drd. Victor Lavric – Partea I şi Partea IV (Cap. 5: 5.3 – 5.5, Cap. 7, Cap 8: 8.4 – 8.10, Cap. 10: 10.5 – 10.6, Cap. 11: 11.6 – 11.14, Partea IV în colaborare cu Prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu)

� Georgiana Stoian – Prelucrarea informaţiilor pentru Partea I

Control ştiinţific şi redactare Tehnoredactare şi prelucrare imagini

Departamentul Proiecte � Gabriela Ciuciulă

� Simona Colobanea

Grafică şi DTP Departamentul Proiecte � Victor Lavric

Editura SIGMAISBN: 978-973-649-871-8

© Toate drepturile acestei ediţii sunt rezervate Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România

Reproducerea integrală sau parţială a textului sau ilustraţiilor din această

lucrare este posibilă numai cu acordul scris al CNIPMMR

Page 5: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

3

CUVÂNT ÎNAINTE

Este al unsprezecelea an consecutiv de când se elaborează şi publică Carta Albă a IMM-urilor din România – care cuprinde cele mai ample, cuprinzătoare şi actuale analize şi proiecţii privind sectorul IMM-urilor din România. Ediţia 2013 a lucrării prezintă o importanţă sensibil superioară comparativ cu precedentele pentru că precede proiectarea structurii fondurilor europene pentru România vizând perioada 2014 – 2020, şi elaborarea ansamblului de strategii şi analize naţionale, sectoriale şi teritoriale prin care se fundamentează evoluţiile României până la sfârşitul acestui deceniu. Precizăm că în realizarea lucrării din acest an s-au avut în

vedere prevederile Strategiei UE 2020 şi a Small Business Act, principalele documente strategice ale UE care marchează major evoluţia IMM-urilor din UE şi implicit din România.

În continuare punctăm principalele categorii de analize incorporate în

ediţia 2013 a Cartei Albe a IMM-urilor: a) analiza aprofundată a situaţiei IMM-urilor din România pentru anul

2013 la nivel naţional, regional, sectorial şi judeţean b) studierea situaţiei IMM-urilor în viziune contextuală:

a tuturor întreprinderilor a economiei româneşti în ansamblul său a economiei în condiţiile integrării României în Uniunea Europeană

c) analiza fenomenului intreprenorial în dinamică, pornind din 1990 şi până în prezent, cu accent asupra evoluţiilor din 2010 - 2012

d) studierea IMM-urilor şi a celorlalte întreprinderi din România, cu accent asupra performanţelor:

de ansamblu comerciale financiare inovaţionale sociale

e) analiza esenţializată a problematicii IMM-urilor, fiecare capitol finalizându-se cu o selecţie de aspecte semnificative

Page 6: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Cuvânt înainte

4

f) formularea unui set de modalităţi strategice şi tactice în vederea eliminării principalelor dificultăţi cu care se confruntă sectorul IMM-urile din România, diminuării impactului ameninţărilor contextuale şi valorificării la un nivel ridicat a oportunităţilor economice naţionale şi internaţionale.

În mod deosebit dorim să relevăm abordarea în cadrul lucrării a cinci

categorii de probleme majore deosebit de actuale: perceperea ultimelor evoluţii economico-sociale de către întreprinzătorii

din România; reliefarea principalelor probleme cu care se confruntă IMM-urile; caracterizarea întreprinzătorilor din România; punctarea unor caracteristici constructive şi funcţionale majore de natură

managerială, comercială, financiară, inovaţională, umană, ale IMM-urilor din România global şi pe anumite tipologii (dimensionale, sectoriale, teritoriale, juridice etc.);

ansamblul direcţiilor strategice şi tactive de relansare a sectorului de IMM-uri. Cu certitudine aceste cinci categorii de analize, introduse recent şi/sau

semnificativ dezvoltate, aduc un plus de utilitate şi valoare adăugată lucrării. Elementele enumerate ne permit să afirmăm că prezenta lucrare - Carta

Albă a IMM-urilor 2013, realizată de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) în parteneriat cu Ministerul Economiei – cu implicarea directă a Ministrului delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism, reprezintă cel mai cuprinzător studiu al IMM-urilor din România, bazat pe informatii privind în special situatia firmelor din 2013. Lucrarea oferă elemente esenţiale necesare cunoaşterii şi valorificării marelui potenţial economic şi social al IMM-urilor în vederea accelerării depăşirii dificultăţilor actuale.

Grupurile ţintă cărora le este destinată Carta Albă a IMM-urilor 2013 sunt:

întreprinzătorii şi managerii din IMM-uri, care pot utiliza numeroasele informaţii privind mediul intreprenorial şi bunele practici manageriale, în vederea creşterii funcţionalităţii şi performanţelor firmelor în care lucrează;

organismele administraţiei centrale şi locale cu atribuţii în domeniul economic;

organizaţiile de IMM-uri, celelalte organizaţii patronale şi sindicale naţionale, de ramură şi locale ş.a;

liderii politici la nivel naţional şi local, interesaţi în realizarea unui mediu de afaceri favorizant agenţilor economici;

mass-mediei naţionale, regionale şi judeţene care abordează problematica economico-socială;

organizaţiile şi organismele internaţionale interesate de starea şi evoluţia mediului de afaceri din România şi de evoluţia performanţelor IMM-urilor.

Page 7: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

5

Mulţumim în mod special autorilor lucrării, cadrelor didactice de la ASE – prof. univ. dr. Alexandru Isaic-Maniu, conf. dr. Drăgan Irina-Maria, conf. univ. dr. Ciprian Nicolescu, drd. Mirabela Lavinia Borcoş, drd. Oana Mihaela Bâra şi drd. Victor Lavric, experţi în cadrul CNIPMMR.

O contribuţie importantă la realizarea acestui volum din punct de vedere informaţional, organizatoric şi redacţional au avut: Departamentul Proiecte al CNIPMMR prin Mirabela Lavinia Borcoş, Oana Mihaela Bâra, Simona Colobanea, Gabriela Ciuciulă, Georgiana Stoian şi Departamentul Contabilitate prin Dumitriţa Voinescu, cărora le mulţumim în mod deosebit.

În mod firesc, adresăm mulţumirile noastre şi celor 17 de studenţi ai

Facultăţii de Management anul II şi anul III din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti, care au realizat efectiv chestionarea a 1858 de întreprinzători din toate judeţele ţării (vezi anexa 3). Fără contribuţia lor şi a întreprinzătorilor chestionaţi şi fără sprijinul membrilor Consiliului Permanent al CNIPMMR această lucrare, esenţială pentru dezvoltarea IMM-urilor, nu ar fi fost posibilă.

În mod firesc este necesar să menţionăm implicarea partenerului principal

CECCAR şi a următorilor parteneri: - FNGCIMM - EXIMBANK - GROUPAMA ASIGURĂRI - SODEXO ROMÂNIA - ALPHA BANK - YMENS

care au asigurat o parte apreciabilă din resursele financiare necesare realizării acestei complexe lucrări, care reprezintă un material indispensabil pentru toţi cei care decid şi acţionează în sectorul IMM-urilor şi în mediul intreprenorial al acestuia. Bucureşti, Iunie, 2013

Prof. univ. dr. OVIDIU NICOLESCU Preşedinte

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private

Mici şi Mijlocii din România

Page 8: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Cuvânt înainte

6

CUVÂNT ÎNAINTE

„Nu există un mare talent, fără o mare voinţă!” Honore de Balzac

Cred în importanţa economică a IMM-urilor şi în nevoia de a avea politici publice pentru o economie etică.

România are posibilitatea să aibă o creştere economică bazată pe IMM-uri inovative şi competitive. Pentru aceasta trebuie să existe un parteneriat public-privat solid care să creeze reguli de operare mai puţin costisitoare, dar obligatorii pentru toţi, iar aplicarea acestora trebuie sa se

facă fără a crea distorsiuni prin neuniformitate. Scopul acestor măsuri îl reprezintă dezvoltarea unui antreprenoriat profesionist.

Sunt onorată sa ma adresez prin intermediul CARTEI ALBE a IMM-urilor celor mai buni oameni de afaceri şi felicit mişcarea patronală, asociativă care poate să ducă la creşterea calităţii mediului de afaceri. Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) este lider în mişcarea asociativă şi de aceea va fi un partener excelent in dialogul instituţional.

Asa cum spunea scriitorul francez Honore de Balzac, în jurul anului 1840, nu cred ca există un mare talent, fără o mare voinţă! Parafrazând, nu cred că putem face o schimbare, o îmbunatăţire a mediului de afaceri, fără o mare voinţă! De aceea am ales să acţionez prin politici publice alături de cei din rândul cărora am plecat, pentru a face o schimbare.

MARIA GRAPINI Ministru Delegat pentru

Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism

Page 9: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

7

CUPRINS Cuvânt înainte ......................................................................................................................... 3 Cuprins .................................................................................................................................. 7

PARTEA I – MEDIUL DE AFACERI, SITUAŢIA ŞI PERFORMANŢELE IMM-URILOR ÎN 2013 .... 17

1. Capitolul 1 – DIMENSIUNEA ŞI STRUCTURA EŞANTIONULUI DE IMM-URI ........... 18

Aspecte semnificative ....................................................................................................... 22

2. Capitolul 2 – CARACTERISTICILE ESENŢIALE ALE ÎNTREPRINZĂTORILOR INVESTIGAŢI ........................................................................................................... 23

Aspecte semnificative ........................................................................................................ 29

3. Capitolul 3 – MEDIUL DE AFACERI............................................................................ 30

3.1. Aprecieri ale întreprinzătorilor cu privire la evoluţia de ansamblu a mediului de afaceri din România ...........................................…………………...............……………………… 30

3.2. Oportunităţi de afaceri ................................................................................................ 37

3.3. Dificultăţi în activitatea IMM-urilor ................................................................................ 41

3.4. Principalele evoluţii contextuale cu influenţă negativă asupra activităţii IMM-urilor ......... 49

Aspecte semnificative ...................................................................................................... 55

4. Capitolul 4 – IMPACTUL EVOLUŢIILOR ECONOMICE COMPLEXE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ASUPRA IMM-URILOR ………………............................................ 56

4.1. Dinamica activităţii IMM-urilor în perioada octombrie 2009 - martie 2013 ...................... 56

4.2. Impactul psihologic al recesiunii economice asupra întreprinzătorilor ........................... 60

4.3. Aprecieri cu privire la evoluţia situaţiei economice a României în anul 2013 .................. 65

4.4. Percepţiile întreprinzătorilor referitoare la capacitatea autorităţilor publice centrale şi locale de contracarare a recesiunii economice ............................................................ 69

Aspecte semnificative ....................................................................................................... 74

5. Capitolul 5 – NIVELUL ŞI DINAMICA PERFORMANŢELOR IMM-URILOR ................ 76

5.1. Performanţele de ansamblu ale IMM-urilor în anul 2012 comparativ cu anul 2011 ......... 76

5.2. Performanţele de ansamblu ale întreprinderilor în anul 2013 comparativ cu anul 2012 .. 80

5.3. Mărimea creditelor de la bancă, a datoriilor către furnizori, a datoriilor clienţilor şi a CAS-ului, TVA-ului, impozitelor etc. neplătite de firmă ................................................. 86

5.4. Gradul de acoperire a capacităţilor de producţie cu comenzi în cadrul sectorului de IMM-uri ..................................................................................................................... 96

5.5. Evoluţia indicatorilor economici în anul 2012 faţă de 2011 ........................................... 99

Aspecte semnificative ....................................................................................................... 108

6. Capitolul 6 – INTEGRAREA ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI ABSORBŢIA FONDURILOR STRUCTURALE ................................................................................ 109

6.1. Percepţii ale întreprinzătorilor cu privire la implicaţiile aderării României la Uniunea Europeană asupra economiei şi IMM-urilor .................................................................. 109

Page 10: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Cuprins

8

6.2. Nivelul de informare din IMM-uri cu privire la noile reglementări care au fost introduse odată cu aderarea României la Uniunea Europeană .................................................... 112

6.3. Impactul pozitiv al aderării României la Uniunea Europeană asupra activităţii IMM-urilor .......................................................................................................................... 116

6.4. Intenţiile IMM-urilor de a accesa fonduri structurale în 2013 şi 2014 .............................. 119

6.5. Stadiul în care se află IMM-urile în procesul de accesare a fondurilor structurale .......... 124

6.6. Principalele obstacole întâmpinate de IMM-uri în accesarea fondurilor structurale ........ 127

Aspecte semnificative ...................................................................................................... 131

7. Capitolul 7 – STRATEGII, POLITICI ŞI AVANTAJE COMPETITIVE ALE IMM-URILOR 133

7.1. Elaborarea planurilor, politicilor şi strategiilor în cadrul IMM-urilor ................................. 133

7.2. Obiectivele întreprinderilor mici şi mijlocii .................................................................... 137

7.3. Avantajele competitive ale IMM-urilor .......................................................................... 141

7.4. Activităţi abordate cu precădere în IMM-uri .................................................................. 147

7.5. Priorităţi manageriale în cadrul IMM-urilor .................................................................... 154

7.6. Utilizarea serviciilor de consultanţă ............................................................................... 157

7.7. Cunoaşterea noţiunilor de economie şi organizaţie bazate pe cunoştinţe în cadrul IMM-urilor 160

7.8. Factori cheie de succes în IMM-uri ............................................................................. 163

Aspecte semnificative ........................................................................................................ 168

8. Capitolul 8 – FINANŢAREA IMM-URILOR .................................................................. 170

8.1. Modalităţile de finanţare a activităţilor economice ........................................................ 170

8.2. Ierarhizarea băncilor în funcţie de calitatea serviciilor furnizate IMM-urilor ..................... 175

8.3. Ierarhizarea societăţilor de asigurare în funcţie de calitatea serviciilor oferite IMM-urilor ... 179

8.4. Facilitarea accesului la finanţare .................................................................................. 183

8.5. Destinaţii ale necesarului de finanţare ......................................................................... 187

8.6. Aportul contragarantării la relansarea procesului de creditare ....................................... 191

8.7. Principalele obstacole în accesarea fondurilor de la bugetul de stat ............................. 195

8.8. Specificul utilizării expertului contabil în IMM-uri .......................................................... 196

8.9. Principalele criterii utilizate pentru aprecierea activităţii contabilului .............................. 199

8.10. Rolul expertului contabil în IMM-uri ............................................................................ 204

Aspecte semnificative ...................................................................................................... 208

9. Capitolul 9 – RESURSELE UMANE, TRAINING-UL, SALARIZAREA ŞI INSTRUMENTELE DE CREŞTERE A PRODUCTIVITĂŢII MUNCII UTILIZATE ÎN CADRUL IMM-URILOR ............................................................................................... 210

9.1. Evoluţia angajărilor şi a numărului mediu de salariaţi din IMM-uri .................................. 210

9.2. Criterii de apreciere a salariaţilor din întreprinderile mici şi mijlocii ................................ 213

9.3. Evoluţia salariului mediu din IMM-uri în anul 2012 comparativ cu anul 2011 .................. 220

9.4. Intensitatea training-ului resurselor umane ................................................................... 224

9.5. Suportul financiar al trainingului salariaţilor ................................................................... 229

Page 11: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

9

9.6. Ponderea angajaţilor care au beneficiat de training ....................................................... 231

9.7. Procentul persoanelor cu studii superioare în totalul angajaţilor firmelor mici şi mijlocii 235

9.8. Proporţia persoanelor de sex masculin în totalul salariaţilor din IMM-uri ........................ 239

9.9. Frecvenţa angajaţilor cu experienţă în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii ................... 243

9.10. Beneficii şi recompense care vor fi acordate angajaţilor din cadrul IMM-urilor ............... 247

9.11. Criterii pe baza cărora se implementează beneficiile pentru salariaţii firmelor mici şi mijlocii 259

Aspecte semnificative ...................................................................................................... 264

10. Capitolul 10 – PIAŢA, CLIENŢII ŞI RELAŢIILE IMM-URILOR CU BENEFICIARII/ FURNIZORII .............................................................................................................. 267

10.1. Piaţa IMM-urilor ......................................................................................................... 267

10.2. Clienţii întreprinderilor mici şi mijlocii ........................................................................... 270

10.3. Evoluţia relaţiilor cu furnizorii şi clienţii .......................................................................... 273

10.4. Cauzele întreruperii relaţiilor cu furnizorii şi clienţii ........................................................ 276

10.5. Numărul mediu al partenerilor de afaceri ...................................................................... 281

10.6. Criterii calitative utilizate pentru alegerea furnizorilor de servicii ..................................... 283

Aspecte semnificative .......................................................................................................... 290

11. Capitolul 11 – INOVAREA ŞI INFORMATIZAREA ÎN IMM-URI .................................... 292

11.1. Activităţi de inovare .................................................................................................... 292

11.2. Investiţii în inovare ...................................................................................................... 296

11.3. Înnoirea produselor şi serviciilor .................................................................................. 299

11.4. Utilizarea tehnologiei informatice în firmele mici şi mijlocii ............................................. 302

11.5. Utilizarea Internetului/Intranetului în cadrul IMM-urilor ................................................... 306

11.6. Principalele modalităţi de realizare a inovarii în cadrul IMM-urilor .................................. 310

11.7. Principalele surse de finanţare a investiţiilor în cercetare-dezvoltare şi inovare din cadrul IMM-urilor ........................................................................................................ 315

11.8. Aprecierea IMM-urilor privind perioada optimă de derulare a unui proiect de cercetare-dezvoltare ................................................................................................................ 319

11.9. Aprecierea IMM-urilor privind durata optimă de recuperare a investiţiilor realizate în cercetare-dezvoltare şi inovare ................................................................................... 323

11.10. Principalele surse de informaţii pentru procesele inovaţionale din cadrul IMM-urilor ...... 327

11.11. Principalele bariere în derularea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare din cadrul IMM-urilor ....................................................................................................... 334

11.12. Utilizarea aplicaţiilor informatice de afaceri în cadrul IMM-urilor .................................... 341

11.13. Aprecierea IMM-urilor privind principalele beneficii ale aplicaţiilor informatice de afaceri ................................................................................................................................. 346

11.14. Utilizarea soluţiilor software de tip cloud în IMM-uri ....................................................... 353

Aspecte semnificative ........................................................................................................ 357

Page 12: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Cuprins

10

PARTEA A II-A – CARACTERIZAREA ACTIVITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR PE BAZA SITUAŢIILOR BILANŢIERE ANUALE ...................................................................................... 360 1. Capitolul 1 – DISTRIBUŢIA TERITORIALĂ A ÎNTREPRINDERILOR .......................... 361 1.1. Volumul numeric al operatorilor economici naţionali ...................................................... 361 1.2. Numărul şi densitatea întreprinderilor pe judeţe ........................................................... 364 1.3. Repartiţia întreprinderilor pe regiuni de dezvoltare ........................................................ 365 1.4. Repartiţia întreprinderilor pe regiuni de dezvoltare şi clase de mărime .......................... 367 Aspecte semnificative ......................................................................................................... 370 2. Capitolul 2 – DISTRIBUŢIA IMM-URILOR PE JUDEŢE, REGIUNI, RAMURI

ECONOMICE ŞI CLASE DE MĂRIME ......................................................................... 371 2.1. Repartiţia IMM-urilor pe judeţe şi regiuni ..................................................................... 372 2.2. Densitatea IMM-urilor în teritoriu ................................................................................. 374 2.3. Distribuţia IMM-urilor pe clase de mărime şi forme juridice de organizare ..................... 377 2.4. Profilul activităţii IMM-urilor conform CAEN ................................................................. 378 Aspecte semnificative ....................................................................................................... 381 3. Capitolul 3 – REZULTATELE ECONOMICE GENERALE ALE IMM-URILOR PE

REGIUNI ŞI TIPURI DE ACTIVITĂŢI CAEN ................................................................. 383 3.1. Distribuţia IMM-urilor după volumul cifrei de afaceri ....................................................... 383 3.2. Rezultate economice generale ale microîntreprinderilor ................................................ 385 3.3. Rezultate economice generale ale micilor întreprinderi .................................................. 388 3.4. Rezultatele economice generale ale întreprinderilor mijlocii .......................................... 389 Aspecte semnificative ....................................................................................................... 392 4. Capitolul 4 – REZULTATELE ECONOMICE NETE PE TIPURI DE IMM-URI,

REGIUNI DE DEZVOLTARE ŞI RAMURI DE ACTIVITATE .......................................... 394 4.1. Repartiţia IMM-urilor după tipul rezultatului economic obţinut ......................................... 394 4.2. Repartiţia teritorială a firmelor profitabile ......................................................................... 396 4.3. Profitul pe regiuni de dezvoltare şi pe clase de mărime a întreprinderilor ................... 398

4.3.1. Profitul microîntreprinderilor grupate pe regiuni ................................................ 398 4.3.2. Profitul întreprinderilor mici grupate pe regiuni .................................................. 401 4.3.3. Profitul întreprinderilor mijlocii grupate pe regiuni ............................................... 403

4.4. Profitabilitatea pe regiuni şi activităţi economice pentru ansamblul sectorului de IMM-uri 405 4.5. Pierderile economice pe regiuni de dezvoltare şi ramuri de activitate ............................ 407 Aspecte semnificative ....................................................................................................... 409 5. Capitolul 5 – PERFORMANŢELE ECONOMICO-FINANCIARE ALE IMM-URILOR .... 411 5.1. Distribuţia IMM-urilor pe clase de mărime după cifra de afaceri ...................................... 411 5.2. Caracteristici ale structurii patrimoniale a IMM-urilor .................................................... 413 5.3. Aspecte referitoare la cheltuielile şi eficienţa folosirii forţei de muncă ........................... 415 5.4. Performanţele economice ale IMM-urilor determinate prin intermediul ratelor de

profitabilitate .............................................................................................................. 416 5.5. Performanţele IMM-urilor pe activităţi CAEN ............................................................... 418 5.6. Performanţele economico-financiare ale IMM-urilor pe regiuni şi judeţe ......................... 420

5.7.1 Regiunea Nord Est ............................................................................................ 420 5.7.2 Regiunea Sud Est .............................................................................................. 421

Page 13: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

11

5.7.3 Regiunea Sud .................................................................................................... 422 5.7.4 Regiunea Sud Vest ........................................................................................... 423 5.7.5 Regiunea Vest .................................................................................................... 425 5.7.6 Regiunea Nord Vest .......................................................................................... 427 5.7.7 Regiunea Centru ................................................................................................ 428 5.7.8 Regiunea Bucureşti-Ilfov ..................................................................................... 429

Aspecte semnificative ......................................................................................................... 431

PARTEA a III-a – CONTEXTUL ECONOMIC MONDIAL ŞI ECONOMIA ROMÂNIEI ÎN 2011-2012 .......................................................................................................................... 433

1. Capitolul 1 – ECONOMIA ROMÂNIEI ŞI IEŞIREA DIN CRIZĂ .................................... 434 1.1. Scurta caracterizare a mediului economic internaţional ................................................ 434 1.2. Evoluţia economiei româneşti ..................................................................................... 439 2. Capitolul 2 – POTENŢIALUL DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ AL ROMÂNIEI .............. 442 2.1. Resursele de energie .................................................................................................. 442 2.2. Resursele umane ....................................................................................................... 444 3. Capitolul 3 – EVOLUŢII MACROECONOMICE ........................................................... 447 3.1. Produsului intern brut (PIB) ........................................................................................... 447 3.2. Evoluţia preţurilor şi inflaţia ............................................................................................. 448 3.3. Evoluţii sectoriale .......................................................................................................... 449 4. Capitolul 4 – DEZVOLTAREA SOCIALĂ A ROMÂNIEI ............................................... 456 4.1. Populaţia ocupată ...................................................................................................... 456 4.2. Salariaţi ..................................................................................................................... 456 4.3. Şomajul ...................................................................................................................... 457 4.4. Veniturile şi consumul populaţiei .................................................................................... 458 5. Capitolul 5 – PRINCIPALELE EVOLUŢII ECONOMICE ÎN ANUL 2012 ....................... 460 5.1. Preţurile ..................................................................................................................... 460 5.2. Producţia industrială ...................................................................................................... 460 5.3. Construcţiile ............................................................................................................... 462 5.4. Comerţul şi serviciile ................................................................................................... 462 5.5. Turismul ...................................................................................................................... 463 5.6. Comerţul internaţional .................................................................................................... 463 5.7. Salariile ..................................................................................................................... 464 5.8. Forţa de muncă .......................................................................................................... 464

PARTEA a IV-a – RECOMANDĂRI PRIVIND DEZVOLTAREA SECTORULUI DE IMM-URI DIN ROMÂNIA ...................................................................................................................... 466

Anexa 1 – Coduri CAEN utilizate ........................................................................................... 477

Anexa 2 – Formulele principalilor indicatori economici folosiţi în acest volum ................ 480

Anexa 3 – Lista studenţilor Facultăţii de Management – ASE Bucureşti care au realizat interviurile cu întreprinzătorii ............................................................................................... 481

Page 14: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Cuprins

12

CONTENTS Foreword ......................................................................................................................... 3 Contents .............................................................................................................................. 7

PART I – BUSINESS ENVIRONMENT, SMEs’ SITUATION AND PERFORMANCES IN 2012 17

1. Chapter 1 – STRUCTURE OF THE SMEs’ SAMPLE ............................................... 18 Main findings ................................................................................................................. 22 2. CHAPTER 2 – MAIN CHARACTERISTICS OF ENTREPRENEURS SUBJECT TO

THE SURVEY ........................................................................................................... 23 Main findings ................................................................................................................. 29 3. CHAPTER 3 – BUSINESS ENVIRONMENT ............................................................. 30 3.1. Considerations about the general evolution of Romania’s business environment ........ 30 3.2. Business opportunities ............................................................................................ 37 3.3. Difficulties in SMEs’ activity .................................................................................... 41 3.4. Main contextual evolutions with negative influence on SMEs’ activity ....................... 49 Main findings ................................................................................................................. 55 4. Chapter 4 – THE IMPACT OF NATIONAL AND INTERNATIONAL ECONOMIC

TRENDS ON SMEs ……..........................................................................………….. 56 4.1. SMEs’ dynamics between October 2009 – March 2013 .............................................. 56 4.2. The psychological impact of the recession on entrepreneurs .................................... 60 4.3. Assessments on economic developments in Romania in 2013 .................................. 65 4.4. Entrepreneurs’ perceptions regarding the central and local public authorities’ ability to

counteract the recession ......................................................................................... 69 Main findings ................................................................................................................. 74 5. Chapter 5 – SMEs’ PERFORMANCE LEVEL AND DYNAMICS ............................... 76 5.1. General SMEs’ performance in 2012 compared to 2011 ............................................ 76 5.2. General performance of enterprises in 2013 compared to 2012 ................................. 80 5.3. Size of bank loans, suppliers’ debts, customers’ debts and SAC, VAT and other

contributions unpaid by the enterprise ...................................................................... 86 5.4. Degree of SMEs’ production capacity load with orders ................................................. 96 5.5. Economic indicators’ evolution in 2012 compared to 2011 ......................................... 99 Main findings ................................................................................................................. 108 6. CHAPTER 6 – ROMANIA’S INTEGRATION INTO EUROPEAN UNION AND

STRUCTURAL FUNDS ABSORBTION ................................................................... 109 6.1. Entrepreneurs’ perception regarding the effects of Romania’s EU integration on

economy and SMEs ............................................................................................... 109 6.2. SMEs level of acquaintance about new regulations introduced with Romania’s EU

integration .............................................................................................................. 112 6.3. The positive impact of Romania’s EU integration on SMEs’ activity ........................... 116 6.4. SMEs’ situation concerning the access of structural funds in 2013 and 2014 ............... 119

Page 15: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

13

6.5. SMEs’ state-of-the-art in accessing the structural funds ............................................ 124 6.6. The main obstacles encountered by SMEs in accessing the structural funds ............ 127 Main findings ................................................................................................................. 131 7. CHAPTER 7 – STRATEGIES, POLICIES AND COMPETITIVE ADVANTAGES OF SMES 133 7.1. Development of plans, policies and strategies within SMEs ...................................... 133 7.2. Small and medium sized enterprises’ objectives ......................................................... 137 7.3. Competitive advantages of SMEs ............................................................................. 141 7.4. Activities approached mainly in SMEs ....................................................................... 147 7.5. Managerial priorities within SMEs ............................................................................. 154 7.6. Usage of consultancy services ................................................................................... 157 7.7. Acquaintance with knowledge based economy and organization within SMEs ............. 160 7.8. Key success factors in SMEs ................................................................................. 163 Main findings ................................................................................................................. 168 8. Capitolul 8 – FINANŢAREA IMM-URILOR ................................................................ 170 8.1. Ways of financing economic activities ..................................................................... 170 8.2. Banks’ hierarchy by quality of services offered to SMEs .......................................... 175 8.3. Insurance companies’ hierarchy by quality of services offered to SMEs .................... 179 8.4. Facilitating access to finance ...................................................................................... 183 8.5. Priority areas for financing needs ............................................................................ 187 8.6. Counter-guarantees’ contribution to the credit recovery process................................. 191 8.7. The main obstacles encountered by SMEs in accessing public funds........................... 195 8.8. The specific of using a chartered accountants in SMEs ............................................... 196 8.9. The main criteria used in evaluating the accountant’s activity ..................................... 199 8.10. The role of the chartered accountant in SMEs............................................................... 204 Main findings ................................................................................................................. 208 9. Chapter 9 – HUMAN RESOURCES, TRAINING, WAGES AND METHODS USED

TO INCREASE THE LABOR PRODUCTIVITY WITHIN SMEs ................................... 210 9.1. Employment’s and medium number of employees’ evolution within SMEs ................. 210 9.2. Small and medium sized enterprises employees’ appreciation criteria ........................ 213 9.3. Average wage evolution within SMEs in year 2011 compared to 2010 ........................ 220 9.4. The intensity of human resources training ................................................................... 224 9.5. Financial support for training activities ...................................................................... 229 9.6. Share of employees who benefited from training activities ....................................... 231 9.7. Share of higher education graduated within the total number of employees in SMEs ... 235 9.8. Share of male presence within the total number of employees in SMEs ..................... 239 9.9. The frequency of experienced staff in SMEs ............................................................ 243 9.10. Benefits and rewards granted to employees of SMEs................................................ 247 9.11. Criteria on which are implemented the benefits for employees of small and medium.... 259 Main findings ................................................................................................................. 264

Page 16: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Cuprins

14

10. Chapter 10 – SMEs’ MARKET, CLIENTS AND RELATIONSHIP WITH BENEFICIARIES/SUPPLIERS ................................................................................. 267

10.1. SMEs’ market ......................................................................................................... 267 10.2. SMEs’ clients …………………………......................................................................... 270 10.3. Development of relations with suppliers and customers ............................................ 273 10.4. Causes of contract termination with suppliers and customers ..................................... 276 10.5. Average number of business partners in SMEs ......................................................... 281 10.6. Qualitative criteria used to select service providers ................................................... 283

Main findings ................................................................................................................. 290 11. Chapter 11 – INNOVATION AND INFORMATIZATION WITHIN SMEs ..................... 292 11.1. Innovation activities ................................................................................................ 292 11.2. Investments in innovation ............................................................................................ 296 11.3. Renewal of products and services .............................................................................. 299 11.4. Usage of IT within small and medium sized companies …........................................... 302 11.5. Usage of Internet/Intranet within SMEs ..................................................................... 306 11.6. The main ways of innovation in SMEs ...................................................................... 310 11.7. The main ways of financing investments in R&D and innovation in SMEs .................. 315 11.8. SMEs assessment of the optimal duration for conducting a research and

development project ............................................................................................... 319 11.9. SMEs assessment of the payback period of investments in R&D and innovation …..... 323 11.10. Sources of information used for innovation in SMEs ................................................ 327 11.11. The main obstacles encountered by SMEs in conducting R&D and innovation projects 334 11.12. Business software usage in SMEs ........................................................................... 341 11.13. SMEs assessment of the main benefits provided by business software solutions ...... 346 11.14. Using cloud software solutions in SMEs ................................................................... 353 Main findings ................................................................................................................. 357

PART II – SMEs’ ACTIVITY CHARACTERIZATION BASED ON ANNUAL FINANCIAL DATA 360

1. Chapter 1 – TERRITORIAL DISTRIBUTION OF ENTERPRISES …………………….. 361 1.1. Enterprises’ number at national level .............……………………………………………... 361 1.2. The number and density of SMEs by districts .......................................................... 364 1.3. Enterprises’ distribution by development regions ………………………………………… 365 1.4. Enterprises’ distribution by development regions and size classes …………………… 367 Main findings ................................................................................................................. 370

2. Chapter 2 – SMEs’ DISTRIBUTION BY COUNTIES, REGIONS, FIELDS OF ACTIVITY AND SIZE CLASSES …………………………………………………………… 371

2.1. SMEs’ distribution by counties and regions ................................................................... 372 2.2. SMEs’ territorial density ………................................................................................. 374

Page 17: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

15

2.3. SMEs’ distribution by size classes and legal types ………………………..................... 377 2.4. SMEs’ activity field profile ...................................................................................... 378 Main findings ................................................................................................................. 381

3. Chapter 3 – SMEs’ GENERAL ECONOMIC RESULTS BY REGIONS AND NACE CODE TYPES OF ACTIVITY .................................................................................. 383

3.1. SMEs’ distribution by annual turnover ........................................................................... 383 3.2. Microenterprises’ general economic results .............................................................. 385 3.3. Small enterprises’ general economic results ............................................................. 388 3.4. Medium sized enterprises’ general economic results ................................................. 389 Main findings ................................................................................................................. 392

4. Chapter 4 – NET ECONOMIC RESULTS BY TYPES OF SMEs, DEVELOPMENT REGIONS AND FIELDS OF ACTIVITY .................................................................... 394

4.1. SMEs’ distribution by type of obtained economic result ............................................ 394 4.2. Profitable enterprises’ territorial distribution .............................................................. 396 4.3. Profit by development regions and by enterprises’ size classes ……….. ................. 398

4.3.1. Microenterprises’ profit by regions and fields of activity ................................. 398 4.3.2. Small enterprises’ profit by regions and fields of activity ................................. 401 4.3.3. Medium sized enterprises’ profit by regions and fields of activity ....................... 403

4.4. SMEs’ whole sector profitability by regions and fields of economic activities ……….. 405 4.5. Economic losses by development regions and fields of activity ................................ 407 Main findings ................................................................................................................. 409

5. Chapter 5 – SMEs’ ECONOMIC AND FINANCIAL PERFORMANCES ……………… 411 5.1. SMEs’ distribution by size classes and turnover ........................................................... 411 5.2. SMEs’ patrimonial structure characteristics .............................................................. 413 5.3. Aspects referring to expenses and work force usage efficiency ................................ 415 5.4. Economic performances of SMEs determined through profitability rates .................... 416 5.5. SMEs’ performances by fields of activity ................................................................. 418 5.6. SMEs’ performances by development regions and counties ……………..................... 420

5.7.1 North East Region .......................................................................................... 420 5.7.2 South East Region.......................................................................................... 421 5.7.3 South Region................................................................................................... 422 5.7.4 South West Region ......................................................................................... 423 5.7.5 West Region .................................................................................................. 425 5.7.6 North West Region .......................................................................................... 427 5.7.7 Center Region ................................................................................................ 428 5.7.8 Bucharest-Ilfov Region ..................................................................................... 429

Main findings ................................................................................................................. 431

Page 18: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Cuprins

16

PART III – GLOBAL ECONOMIC FRAMEWORK AND ROMANIAN ECONOMY IN 2011-2012 433

1. Chapter 1 – ROMANIAN ECONOMY, OUT OF THE CRISIS .................................... 434 1.1. Brief overview of the international economic framework .............................................. 434 1.2. Trends of the Romanian economy................................................................................ 439

2. Chapter 2 – THE ECONOMIC DEVELOPMENT POTENTIAL OF ROMANIA 442 2.1. Energy resources .................................................................................................... 442 2.2. Human resources ..................................................................................................... 444

3. Chapter 3 – MACROECONOMIC TRENDS AND OUT OF THE CRISIS .................... 447 3.1. Gross Domestic Product (GDP) …………………………………………………………….. 447 3.2. Prices and inflation ………………………………………………………………………….... 448 3.3. Sectoral trends ………………………………………………………………………………... 449

4. Chapter 4 – ROMANIA’S SOCIAL DEVELOPMENT ................................................ 456 4.1. Employment ……..................................................................................................... 456 4.2. Number of employees ................................................................................................... 456 4.3. Unemployment .............................................................................................................. 457 4.4. Incomes of households ………….............................................................................. 458

5. Chapter 5 – MAIN ECONOMIC TRENDS IN 2012 .................................................... 460 5.1. Prices ..................................................................................................................... 460 5.2. Industrial production ................................................................................................... 460 5.3. Construction ............................................................................................................ 462 5.4. Trade an services ....................................................................................................... 462 5.5. Tourism ................................................................................................................... 463 5.6. International trade of goods ..................................................................................... 463 5.7. Wages ................................................................................................................... 464 5.8. Labour force ................................................................................................................ 464

PARTEA a IV-a – RECOMMENDATIONS CONCERNING THE DEVELOPMENT OF SMEs SECTOR IN ROMANIA ..................................................................................................... 466

Appendix 1 – NACE Codes used ........................................................................................ 477

Appendix 2 – Main economic indicator’s formulae used in this volume .......................... 480

Appendix 3 – List with the students from the Management Faculty – AES Bucharest who interviewed the entrepreneurs .................................................................................. 481

Page 19: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013
Page 20: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

18

PARTEA I MEDIUL DE AFACERI, SITUAŢIA ŞI PERFORMANŢELE IMM-URILOR ÎN 2013

– rezultatele investigaţiei realizate de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România –

Capitolul 1 DIMENSIUNEA ŞI STRUCTURA EŞANTIONULUI DE IMM-URI

Cercetarea a fost realizată prin investigarea pe bază de chestionar a

unui număr de 1858 de firme - micro, mici şi mijlocii – din toate ramurile de activitate, categoriile de vârstă şi regiunile de dezvoltare, eşantion considerat reprezentativ pentru obiectivele cercetării şi situaţia sectorului de IMM-uri din România.

Luând în considerare vârsta IMM-urilor (figura 1.1), cea mai mare parte dintre întreprinderile care au făcut obiectul investigaţiei au vârsta cuprinsă între 5-10 ani (32,45%), fiind urmate de firmele ce au sub 5 ani vechime (26,86%), companiile mai vechi de 15 ani (26,59%) şi cele de 10-15 ani vechime (14,10%).

Figura 1.1 Structura eşantionului în funcţie de vârsta firmelor

Distribuţia întreprinderilor mici şi mijlocii pe regiunile de dezvoltare din

România este următoarea: Bucureşti-Ilfov – 26,80%, regiunea Centru –

26,86%

32,45%

14,10%

26,59%

Sub 5 ani

5-10 ani

10-15 ani

Peste 15 ani

Page 21: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

19

17,06%, regiunea Sud – 14,26%, regiunea Sud Vest – 13,13%, regiunea Nord Est – 8,18%, regiunea Nord Vest – 7,86%, regiunea Sud Est – 6,57% şi regiunea Vest – 6,14%. Vezi figura 1.2.

Figura 1.2 Structura eşantionului pe regiuni de dezvoltare

Având în vedere dimensiunea firmelor, după cum se observă şi în

figura 1.3, microîntreprinderile reprezintă 82,08% din totalul IMM-urilor anchetate, companiile mici au o pondere de 14,37%, iar cele mijlocii deţin un procent de 3,55%.

Figura 1.3 Structura eşantionului în funcţie de dimensiunea IMM-urilor

26,80%

17,06%

8,18% 7,86%

14,26%

6,57%

13,13% 6,14%

București-Ilfov

Centru

Nord Est

Nord Vest

Sud

Sud Est

Sud Vest

Vest

82,08%

14,37% 3,55%

Microîntreprinderi Întreprinderi mici Întreprinderi mijlocii

Page 22: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Dimensiunea şi structura eşantionului de IMM-uri

20

În ceea ce priveşte forma de organizare juridică a IMM-urilor, 90,47%

din întreprinderi sunt societăţi cu răspundere limitată, 6,89% dintre companii au alte forme de organizare juridică, iar 2,64% din firme sunt societăţi pe acţiuni. Vezi figura 1.4.

Figura 1.4 Structura eşantionului în funcţie de forma juridică a IMM-urilor

Dacă încadrăm firmele pe ramuri de activitate, eşantionul de IMM-uri are următoarea structură: 34,39% dintre întreprinderi activează în comerţ, 29,66% aparţin domeniului serviciilor, 23,79% sunt companii industriale, 4,41% îşi desfăşoară activitatea în construcţii, 4,14% operează în turism şi 3,61% sunt din transporturi. Multe dintre întreprinderi vizează mai multe domenii de activitate, datorită faptului că se focalizează pe identificarea şi valorificarea oportunităţilor de afaceri, care reprezintă o caracteristică de bază a IMM-urilor atât în România cât şi în alte ţări. Menţionăm că pentru fiecare firmă a fost luat în considerare codul CAEN al domeniului de activitate principal. Reprezentarea grafică a distribuţiei întreprinderilor pe ramuri de activitate este realizată în figura 1.5.

90,47%

2,64%

6,89%

SRL

SA

Altă formă de organizare juridică

Page 23: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

21

Figura 1.5

Structura eşantionului pe domenii de activitate În legătură cu modul de derulare a analizei pe bază de chestionar trebuie

făcute următoarele precizări de ordin metodologic: Deoarece printre obiectivele anchetei se numără identificarea unor

elemente de esenţă pe baza cărora se operaţionalizează afacerile, aspectelor pozitive şi negative ale funcţionării IMM-urilor, percepţiilor întreprinzătorilor/ managerilor cu privire la mediul economic, vulnerabilităţilor activităţilor etc., ancheta nu s-a proiectat în varianta proporţională, care presupune reproducerea în eşantion a proporţiilor tipologiilor din populaţia de referinţă. Astfel, de exemplu, dacă s-ar fi utilizat metoda cotelor proporţionale, ar fi trebuit să fie selectate şi incluse în eşantion circa 90% microîntreprinderi, din care aproximativ 40% să activeze în sectorul serviciilor. O astfel de structură de investigare ar fi avut un grad de relevanţă scăzut, deoarece comportamentul microîntreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în servicii este relativ similar din punct de vedere managerial, investiţional sau al resurselor umane şi, în schimb, ar fi existat prea puţine informaţii din zone de activitate CAEN în care operează un număr mai redus de firme. Din acest motiv s-a preferat varianta de sondaj de tip stratificat - optim, prin care s-a redus în cadrul eşantionului ponderea straturilor omogene (de exemplu întreprinderi care au ca obiect de activitate serviciile) şi s-a majorat în schimb ponderea straturilor eterogene (de exemplu s-a suplimentat în compensaţie stratul firmelor cu activitate industrială). Această modalitate de construcţie a eşantionului asigură o calitate mai bună a informaţiilor şi un grad superior de cunoaştere a realităţilor investigate.

Elementele prezentate mai sus evidenţiază principalele caracteristici ale eşantionului investigat şi reprezentativitatea acestuia pentru sectorul de IMM-uri din România.

23,79%

4,41%

34,39% 3,61%

4,14%

29,66%

Industrie

Construcţii

Comerţ

Transporturi

Turism

Servicii

Page 24: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Dimensiunea şi structura eşantionului de IMM-uri

22

ASPECTE SEMNIFICATIVE

� Eşantionul prezentat, prin dimensiunile sale (1858 IMM-uri), este semnificativ pentru România.

� Cele mai multe dintre firmele mici şi mijlocii au între 5 şi 10 ani vechime (32,45%).

� Eşantionul cuprinde IMM-uri din toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, ponderea cea mai mare având-o Bucureşti-Ilfov (26,80%), iar cea mai mică regiunea Vest (6,14%).

� Întreprinderile mici şi cele de dimensiune medie deţin în cadrul eşantionului ponderi mai mari decât în economia României, pentru a permite analiza pe un număr reprezentativ de subiecţi din cadrul lor.

� Societăţile cu răspundere limitată reprezintă marea majoritate a IMM-urilor din eşantion (90,47%).

� Numărul IMM-urilor din comerţ, servicii, industrie, construcţii, turism şi transporturi formează eşantioane reprezentative pe fiecare domeniu de activitate.

� Ancheta s-a proiectat în varianta de sondaj de tip stratificat - optim, care asigură o calitate mai bună a informaţiilor şi un grad superior de cunoaştere a realităţilor investigate.

� Eşantionul de întreprinderi mici şi mijlocii investigat este reprezentativ pentru România, ca mărime şi structură, asigurând un suport informaţional adecvat formulării de constatări şi concluzii temeinic fundamentate.

Page 25: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013
Page 26: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

BLANK PAGE

Page 27: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

23

Capitolul 2 CARACTERISTICILE ESENŢIALE ALE ÎNTREPRINZĂTORILOR INVESTIGAŢI

Întreprinzătorii reprezintă motorul oricărei economii de piaţă, fiind principalii creatori de substanţă economică şi promotori ai schimbării. Datorită aportului major al acestora la dezvoltarea economică şi socială, cunoaşterea principalelor caracteristici ale întreprinzătorilor din ţara noastră1 are o importanţă deosebită. Deşi eşantionul investigat este reprezentativ pentru România – 1858 întreprinzători, din cele opt regiunile de dezvoltare, din toate categoriile de IMM-uri etc. – menţionăm că elementele rezultate în urma anchetei nu trebuie absolutizate, ci considerate ca indicative.

Potrivit cercetării noastre, întreprinzătorii români prezintă următoarele caracteristici:

Pe grupe de vârstă, cele mai ridicate procentaje le deţin întreprinzătorii de 35 - 45 de ani (36,98%) şi cei între 45 şi 60 de ani (32,23%), iar la polul opus se află persoanele care au sub 25 de ani (3,13%). De asemenea, vârsta medie a întreprinzătorilor este de: 41,51 ani la nivelul eşantionului, 41,77 ani pentru persoanele de sex masculin şi de 40,94 ani pentru femei. Structura pe vârste este favorizantă dezvoltării sectorului de IMM-uri, întrucât aproximativ 63% din întreprinzători au mai puţin de 45 de ani, având deci în faţă cel puţin două decenii de activitate intreprenorială. În acest context, menţionăm şi ponderea ridicată (22,96%) a întreprinzătorilor tineri, cu vârste cuprinse între 25 şi 35 ani. Detalii în figura 2.1.

Figura 2.1

Structura întreprinzătorilor în funcţie de vârstă

Având în vedere pregătirea profesională, se observă că persoanele cu pregătire economică deţin o pondere de 27,34% din total, devansând numărul 1 De-a lungul timpului diverşi specialişti au încercat sa realizeze un profil al întreprinzătorului român, care se modifică de la an la an (de exemplu: creşte numărul tinerilor, se amplifică ponderea persoanelor cu studii superioare, scade procentul bărbaţilor, etc.).

3,13% 22,96%

36,98%

32,23%

4,69% Până în 25 de ani

25 - 35 ani

35 - 45 ani

45 - 60 ani

Peste 60 de ani

Page 28: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Caracteristicile esenţiale ale întreprinzătorilor investigaţi

24

întreprinzătorilor instruiţi în domeniul tehnic (16,79%). Întreprinzătorii care au alte profesii reprezintă 55,87% din eşantionul cercetării.

Figura 2.2

Structura întreprinzătorilor în funcţie de pregătirea profesională

Gruparea întreprinzătorilor în funcţie de sex (figura 2.3) relevă predominanţa bărbaţilor (68,62%). Structura pe sexe este mai echilibrată comparativ cu situaţia din Uniunea Europeană, potrivit căreia aproximativ un sfert din totalul întreprinzătorilor sunt femei. Având în vedere că în România persoanele de sex feminin reprezintă circa 51% din populaţie, o astfel de configuraţie semnifică un grad mai ridicat de valorificare a potenţialului acestora comparativ cu ţările din Europa şi America de Nord. Fără îndoială că la o asemenea structură a contribuit şi faptul că procentul persoanelor de sex feminin care urmează studii superioare este superior celor de sex masculin.

Figura 2.3

Structura pe sexe a întreprinzătorilor

Luând în considerare starea civilă, după cum se poate vedea şi în figura 2.4, se constată preponderenţa întreprinzătorilor căsătoriţi (81,38%).

27,34%

16,79% 55,87%

Pregătire economică

Pregătire tehnică

Alte profesii

68,62%

31,38%

Bărbaţi

Femei

Page 29: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

25

Figura 2.4

Structura întreprinzătorilor în funcţie de starea civilă În ceea ce priveşte numărul de copii ai întreprinzătorilor, se observă că

35,47% din oamenii de afaceri au un copil şi 33,75% dintre persoane au doi copii. Evidenţiem procentul ridicat al celor fără niciun copil (26,26%), situaţie care poate fi explicată prin proporţia considerabilă a întreprinzătorilor tineri. Vezi figura 2.5.

Figura 2.5

Structura întreprinzătorilor în funcţie de numărul de copii

Abordarea corelativă a informaţiilor privind starea civilă şi numărul de copii ne indică manifestarea mai intensă a spiritului intreprenorial la persoanele căsătorite şi la cele care au copii. Procentele acestor două categorii de persoane sunt mai mari în rândul întreprinzătorilor decât la nivelul întregii populaţii active a României. Situaţia este normală, întrucât persoanele căsătorite care au copii prezintă, din punctul de vedere al gradului de implicare în viaţa economico-socială, asumării de responsabilităţi şi intensităţii eforturilor în muncă, parametri superiori comparativ cu restul populaţiei.

Din punctul de vedere al studiilor realizate, cei mai mulţi întreprinzători au pregătire superioară (63,78%), dintre care 2,88% au urmat diverse studii postuniversitare, 4,16% au absolvit masteratul, iar 0,36% au doctoratul. Vezi informaţiile din figurile 2.6 şi 2.7. Această situaţie denotă un grad ridicat de intelectualizare a întreprinzătorilor, ceea ce reprezintă o premisă favorabilă pentru amplificarea performanţelor IMM-urilor în perioada următoare şi pentru trecerea la economia bazată pe cunoştinţe.

81,38%

18,62%

Căsătoriţi

Necăsătoriţi

26,26%

35,47% 33,75%

3,71% 0,81%

Niciun copil

Un copil

2 copii

3 copii

Mai mult de 3 copii

Page 30: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Caracteristicile esenţiale ale întreprinzătorilor investigaţi

26

Figura 2.6

Structura întreprinzătorilor în funcţie de studii

Figura 2.7

Frecvenţa întreprinzătorilor cu studii postuniversitare Încadrarea întreprinzătorilor după programele de training urmate relevă

că 1,18% dintre aceştia s-au pregătit în România şi 0,46% au participat la programe de instruire în străinătate, evidenţiind disponibilitatea scăzută a oamenilor de afaceri români pentru perfecţionarea prin training în diverse domenii de activitate.

Figura 2.8

Structura întreprinzătorilor în funcţie de programele de training urmate

63,78%

35,83%

0,39% Universitare şi postuniversitare

Medii (liceu)

Elementare

0,36%

2,88%

4,16%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

Doctorat Alte studii postuniversitare

Master

1,18%

0,46%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

Training în România Training în străinătate

Page 31: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

27

Din punctul de vedere al vechimii ca întreprinzător, se observă că cele mai mari procentaje le deţin cei care au între 5 şi 10 ani de vechime ca întreprinzători (30,15%) şi, respectiv, persoanele care au iniţiat activităţi intreprenoriale în ultimii 5 ani (26,53%). Ponderea cea mai mică revine întreprinzătorilor care au peste 20 ani vechime – 12,48%. La nivelul eşantionului vechimea medie ca întreprinzător este de 12,81 ani. Vezi informaţiile din figura 2.9.

Figura 2.9

Structura întreprinzătorilor în funcţie de vechimea ca întreprinzător

Analiza întreprinzătorilor în funcţie de numărul de asociaţi/acţionari relevă că 70,33% dintre aceştia sunt proprietari unici ai afacerilor lor. În 28,75% din firme sunt 2-5 asociaţi, iar in 0,92% din firme sunt peste 5 asociaţi, ceea ce denotă spiritul asociativ redus al întreprinzătorilor din România. Vezi figura 2.10.

Figura 2.10

Structura întreprinzătorilor în funcţie de numărul de asociaţi/acţionari

26,53%

30,15%

17,72%

13,13%

12,48% 0-5 ani

5-10 ani

10-15 ani

15-20 ani

Peste 20 de ani

70,33%

28,75%

0,92% 0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Proprietar unic 2-5 asociati Peste 5 asociati

Page 32: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Caracteristicile esenţiale ale întreprinzătorilor investigaţi

28

În ceea ce priveşte numărul de ore dedicate afacerii de către întreprinzători, se observă că 91,21% dintre aceştia alocă firmei cel putin 8 ore în fiecare zi, iar dintre acestia 34,18% dedică cel putin 12 ore. Remarcăm procentul mic al întreprinzătorilor care alocă 1-20 ore săptămânal firmei (5,41%).

Figura 2.11 Structura întreprinzătorilor în funcţie de numărul de ore dedicate afacerii

Întreprinzătorii au fost chestionati în legătură cu implicarea membrilor

familiei în activitatea firmei. 39,72% din aceştia au răspuns afirmativ - această pondere poate fi explicată prin dominatia covârsitoare a microîntreprinderilor precum şi prin resursele modeste de care dispun firmele, determinand 40% dintre întreprinzatori să implice membri ai familiei în afaceri.

Figura 2.11

Situaţia întreprinzătorilor în care implică membrii familiei în activitatea firmei Din informaţiile prezentate putem contura un portret robot al

întreprinzătorului român - persoană matură, cu pregătire economică, de sex masculin, căsătorit, cu copii, cu o vechime medie de 12,81 ani ca întreprinzător, cu studii superioare, unic acţionar, care alocă mai mult de 8 ore zilnic afacerii şi care implică membrii familiei în activitatea firmei.

3,38%

5,41%

20,50% 36,54%

15,09%

19,09%

1 - 20 de ore

21 - 39 de ore

40 de ore

41 - 59 de ore

60 de ore

peste 60 de ore

39,72%

60,28%

Da

Nu

Page 33: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

29

ASPECTE SEMNIFICATIVE

� Persoanele cu vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani deţin ponderea cea mai mare în rândul întreprinzătorilor (36,98%), iar cei care au sub 25 de ani înregistrează procentul cel mai redus (3,13%).

� Vârsta medie a întreprinzătorilor este de 41,51 ani. � Aproximativ 27% dintre întreprinzători au pregătire economică. � 16,79% din oamenii de afaceri sunt instruiţi în domeniul tehnic. � Întreprinzătorii bărbaţi reprezintă majoritatea, cu o pondere de 68,62%. � Aproximativ trei sferturi dintre oamenii de afaceri sunt căsătoriţi

(81,38%). � 73,74% din întreprinzători au copii. � Nivelul bun de instruire a întreprinzătorilor din România (63,78% au

studii superioare) este de natură să faciliteze dezvoltarea firmelor private.

� 35,83% dintre întreprinzători au pregătire medie, iar 0,39% au studii elementare.

� 1,18% dintre întreprinzători au participat la training-uri în România, iar 0,46% s-au pregătit în străinătate.

� Persoanele care au între 5 şi 10 ani de vechime ca întreprinzători deţin ponderea cea mai mare la nivelul eşantionului (30,15%), iar pentru cei care au peste 20 de ani vechime ca întreprinzători procentul cel mai mic (12,48%).

� Vechimea medie ca întreprinzător la nivelul eşantionului este de 12,81 ani.

� 70,33% dintre întreprinzători sunt proprietari unici ai afacerilor lor � În 28,75% din firme sunt 2-5 asociaţi, iar in 0,92% din firme sunt peste

5 asociaţi � 91,21% dintre întreprinzători alocă firmei cel puţin 8 ore în fiecare zi,

iar dintre aceştia 34,18% dedică cel puţin 12 ore � 39,72% dintre întreprinzători implică membrii familiei în activitatea firmei � Profilul întreprinzătorului român este următorul: persoană matură, cu

pregătire economică, de sex masculin, căsătorit, cu copii, cu o vechime medie de 12,81 ani ca întreprinzător, cu studii superioare, unic acţionar, cu studii superioare, care alocă mai mult de 8 ore zilnic afacerii şi care implică membrii familiei în activitatea firmei.

Page 34: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

30

Capitolul 3 MEDIUL DE AFACERI 3.1. Aprecieri ale întreprinzătorilor cu privire la evoluţia de ansamblu a mediului economic din România

Situaţia de ansamblu a mediului economic din România în perioada

actuală (figura 3.1) a fost apreciată ca fiind stânjenitoare dezvoltării în 43,38% din firme, neutră în 41,28% dintre IMM-uri şi favorabilă afacerilor în 15,34% din organizaţii. Examinând comparativ aceste considerente cu cele din anul precedent (în 2012 mediul era apreciat ca fiind favorabil în 11,81% dintre întreprinderi şi defavorabil în 54,45% din companii), se constată o îmbunătăţire a percepţiilor întreprinzătorilor/ managerilor din IMM-uri cu privire la mediul în care îşi desfăşoară activitatea.

15.34%

41.28%

43.38%

Favorabilă afacerilor Neutră Stânjenitoare dezvoltării afacerilor

Figura 3.1 Evaluarea situaţiei de ansamblu a mediului economic actual de către

întreprinzători

Dacă comparăm opiniile referitoare la starea actuală a mediului de afaceri, cu aprecierile privitoare la evoluţia mediului până la sfârşitul anului 2013 şi în 2014, se remarcă uşoare creşteri ale proporţiilor decidenţilor din IMM-uri care consideră că mediul economic românesc va fi neutru şi va favoriza dezvoltarea afacerilor. Detalii în figurile 3.2 şi 3.3.

Page 35: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

31

21.80%

44.35%

33.85%

Favorabilă afacerilor Neutră Stânjenitoare dezvoltării afacerilor

Figura 3.2 Estimarea de către întreprinzători a evoluţiei mediului economic

în cursul anului 2013

18.84%

44.89%

36.28%

Favorabilă afacerilor Neutră Stânjenitoare dezvoltării afacerilor

Figura 3.3 Estimarea evoluţiei în anul 2014 a mediului economic de către întreprinzători

Examinarea percepţiilor cu privire la situaţia actuală şi evoluţia viitoare a

mediului de afaceri în funcţie de vechimea IMM-urilor (tabelele 3.1, 3.2 şi 3.3), relevă în principal următoarele:

- firmele care au peste 15 ani vechime consemnează proporţii mai ridicate ale companiilor în care se consideră că mediile din perioada actuală, 2013 şi 2014 impactează/ vor impacta negativ activitatea agenţilor economici;

- organizaţiile de 5-10 ani înregistrează ponderile cele mai scăzute de IMM-uri în care se estimează că mediile de afaceri din prezent, 2013 şi 2014 influenţează / vor influenţa nefavorabil agenţii economici;

- întreprinderile de 10-15 ani deţin procentaje mai mari ale entităţilor în care se apreciază că mediile economice din 2013 şi 2014 vor fi favorabile dezvoltării business-urilor;

- în rândul organizaţiilor cu vârsta cuprinsă între 5 şi 10 ani se indică mai frecvent medii intreprenoriale neutre pentru perioada actuală, 2013 şi 2014.

Page 36: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Mediul de afaceri

32

Tabelul 3.1 Diferenţierea aprecierii mediului actual de afaceri în funcţie de

vârsta IMM-urilor

Nr. crt.

Situaţia de ansamblu a mediului economic actual

Vârsta IMM-urilor: Sub 5 ani 5-10 ani 10-15 ani Peste 15 ani

1. Favorabilă afacerilor 17,23% 14,26% 15,65% 14,57% 2. Neutră 39,48% 47,26% 37,79% 37,65% 3. Stânjenitoare dezvoltării afacerilor 43,29% 38,47% 46,56% 47,77%

Tabelul 3.2 Diferenţierea aprecierii evoluţiei în anul 2013 a mediului economic în funcţie de

vârsta IMM-urilor

Nr. crt.

Starea viitoare a mediului economic

Vârsta IMM-urilor: Sub 5 ani 5-10 ani 10-15 ani Peste 15 ani

1. Favorabilă afacerilor 21,64% 21,89% 23,66% 20,85% 2. Neutră 43,49% 51,74% 42,37% 37,25% 3. Stânjenitoare dezvoltării afacerilor 34,87% 26,37% 33,97% 41,90%

Tabelul 3.3

Diferenţierea aprecierii evoluţiei în anul 2014 a mediului economic în funcţie de vârsta IMM-urilor

Nr. crt.

Starea viitoare a mediului economic

Vârsta IMM-urilor: Sub 5 ani 5-10 ani 10-15 ani Peste 15 ani

1. Favorabilă afacerilor 19,64% 18,24% 20,99% 17,61% 2. Neutră 43,89% 51,58% 41,60% 39,47% 3. Stânjenitoare dezvoltării afacerilor 36,47% 30,18% 37,40% 42,91%

Gruparea întreprinderilor pe regiuni de dezvoltare evidenţiază

următoarele aspecte semnificative: - procentele întreprinderilor în care se estimează că mediul economic

din prezent şi cel de până la finele anului 2013 este/ va fi favorizant, sunt mai ridicate în regiunea de Nord Vest (31,51%, respectiv 33,56%);

- proporţiile cele mai ridicate de IMM-uri în care se consideră că situaţia actuală a mediului, evoluţia până la sfârşitul anului şi cea din 2014 este/ va fi stânjenitoare derulării activităţilor intreprenoriale sunt întâlnite în regiunea Sud (66,79%, 54,34%, respectiv 58,87%);

- cel mai amplu procentaj al companiilor în care se anticipează o situaţie favorabilă pentru 2014 se înregistrează în Nord Est (38,16%);

- firmele în care se apreciază că mediul este/ va fi neutru desfăşurării afacerilor sunt mai des întâlnite în Sud Vest, dacă avem în vedere situaţia actuală şi estimarea pentru anul 2014 (62,70%, respectiv 57,79%) şi în regiunea Vest (61,40%), dacă ne referim la evoluţia până la sfârşitul anului 2013;

- regiunea Sud consemnează cea mai redusă frecvenţă a unităţilor în cadrul cărora se opinează că mediul economic este/ va fi neutru

Page 37: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

33

pentru dezvoltarea afacerilor în perioada actuală, până la sfârşitul lui 2013 şi pe parcursul anului 2014 (24,53%, 29,81%, respectiv 29,06%).

Vezi tabelele 3.4 şi 3.5 şi 3.6.

Tabelul 3.4 Diferenţierea aprecierii de către întreprinzători a situaţiei actuale a mediului

economic în funcţie de regiunile de dezvoltare

Nr. crt.

Situaţia de ansamblu a mediului

economic actual

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare: Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti

-Ilfov

1. Favorabilă afacerilor 14,47% 25,41% 8,68% 7,79% 24,56% 31,51% 12,93% 15,06%

2. Neutră 34,87% 33,61% 24,53% 62,70% 43,86% 25,34% 44,48% 45,58%

3. Stânjenitoare dezvoltării afacerilor 50,66% 40,98% 66,79% 29,51% 31,58% 43,15% 42,59% 39,36%

Tabelul 3.5

Diferenţierea aprecierii de către întreprinzători a evoluţiei în anul 2013 a mediului economic în funcţie de regiunile de dezvoltare

Nr. crt.

Starea viitoare a mediului economic

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare: Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti

-Ilfov

1. Favorabilă afacerilor 26,32% 22,13% 15,85% 15,16% 9,65% 33,56% 22,71% 25,50%

2. Neutră 43,42% 47,54% 29,81% 57,38% 61,40% 38,36% 44,16% 43,17%

3. Stânjenitoare dezvoltării afacerilor 30,26% 30,33% 54,34% 27,46% 28,95% 28,08% 33,12% 31,33%

Tabelul 3.6

Diferenţierea aprecierii de către întreprinzători a evoluţiei în anul 2014 a mediului economic în funcţie de regiunile de dezvoltare

Nr. crt.

Starea viitoare a mediului economic

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare: Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti

-Ilfov

1. Favorabilă afacerilor 38,16% 31,97% 12,08% 8,20% 21,93% 23,29% 13,56% 19,88%

2. Neutră 32,24% 39,34% 29,06% 57,79% 44,74% 46,58% 53,00% 46,59%

3. Stânjenitoare dezvoltării afacerilor 29,61% 28,69% 58,87% 34,02% 33,33% 30,14% 33,44% 33,53%

Luând în considerare dimensiunea IMM-urilor (tabelele 3.7, 3.8 şi 3.9),

constatăm următoarele: - cele mai frecvente aprecieri favorabile se înregistrează în rândul

întreprinderilor mijlocii, iar cele mai des întâlnite percepţii negative sunt consemnate în cadrul microfirmelor, atât în ceea ce priveşte starea actuală, cât şi evoluţia viitoare a mediului de afaceri;

Page 38: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Mediul de afaceri

34

- companiile mici deţin cel mai ridicat procentaj al IMM-urilor în care se estimează un mediu neutru pentru anul 2013, dar şi cea mai scăzută proporţie de firme în care se consideră că mediul economic din anul 2013 va fi nefavorabil dezvoltării afacerilor.

Tabelul 3.7

Diferenţierea aprecierii mediului de afaceri actual în funcţie de mărimea firmelor

Nr. crt.

Situaţia de ansamblu a mediului economic actual

Dimensiunea firmelor Micro-

întreprinderi Întreprinderi

mici Întreprinderi

mijlocii 1. Favorabilă afacerilor 13,84% 19,85% 31,75%

2. Neutră 41,18% 43,82% 33,33%

3. Stânjenitoare dezvoltării afacerilor 44,98% 36,33% 34,92%

Tabelul 3.8

Diferenţierea estimării evoluţiei în anul 2013 a mediului de afaceri în funcţie de dimensiunea firmelor

Nr. crt.

Starea viitoare a mediului economic

Dimensiunea firmelor Micro-

întreprinderi Întreprinderi

mici Întreprinderi

mijlocii 1. Favorabilă afacerilor 20,52% 26,22% 33,33%

2. Neutră 44,85% 44,19% 33,33%

3. Stânjenitoare dezvoltării afacerilor 34,62% 29,59% 33,33%

Tabelul 3.9

Diferenţierea estimării evoluţiei în anul 2014 a mediului de afaceri în funcţie de dimensiunea firmelor

Nr. crt.

Starea viitoare a mediului economic

Dimensiunea firmelor Micro-

întreprinderi Întreprinderi

mici Întreprinderi

mijlocii 1. Favorabilă afacerilor 17,57% 22,47% 33,33%

2. Neutră 45,18% 44,57% 39,68%

3. Stânjenitoare dezvoltării afacerilor 37,25% 32,96% 26,98%

Încadrarea percepţiilor referitoare la mediul de afaceri în funcţie de

forma de organizare juridică a IMM-urilor, scoate în evidenţă următoarele: - SA-urile consemnează cele mai ridicate procente ale firmelor în care

se consideră că mediul de afaceri este/ va fi nefavorabil, atât în prezent, cât şi în celelalte perioade luate în considerare (53,06%, 42,86%, respectiv 40,82%);

- SRL-urile deţin cele mai mari ponderi ale companiilor în cadrul cărora evoluţiile mediului de afaceri până la sfârşitul anului şi pe parcusul anului 2014 au fost estimate ca fiind pozitive (22,55%, respectiv 19,33%);

Page 39: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

35

- IMM-urile cu alte forme de organizare juridică înregistrează procentaje mai ample ale organizaţiilor în care aprecierile cu privire la mediul actual şi a mediilor viitoare au fost neutre.

Informaţii suplimentare în tabelele 3.10, 3.11 şi 3.12.

Tabelul 3.10 Diferenţierea aprecierii mediului de afaceri actual în funcţie

de forma de organizare juridică a IMM-urilor

Nr. crt.

Starea actuală a mediului economic

IMM-urile după forma de organizare juridică SA SRL Alte forme de

organizare juridică 1. Favorabilă afacerilor 18,37% 15,53% 11,72% 2. Neutră 28,57% 41,58% 42,19% 3. Stânjenitoare dezvoltării afacerilor 53,06% 42,89% 46,09%

Tabelul 3.11

Diferenţierea estimării de către întreprinzători a evoluţiei în anul 2013 a mediului de afaceri în funcţie de forma de organizare juridică a firmelor

Nr. crt.

Starea viitoare a mediului economic

IMM-urile după forma de organizare juridică SA SRL Alte forme de

organizare juridică 1. Favorabilă afacerilor 12,24% 22,55% 15,63% 2. Neutră 44,90% 44,08% 47,66% 3. Stânjenitoare dezvoltării afacerilor 42,86% 33,37% 36,72%

Tabelul 3.12 Diferenţierea estimării de către întreprinzători a evoluţiei în anul 2014

a mediului de afaceri în funcţie de forma de organizare juridică a firmelor

Nr. crt.

Starea viitoare a mediului economic

IMM-urile după forma de organizare juridică SA SRL Alte forme de

organizare juridică 1. Favorabilă afacerilor 16,33% 19,33% 13,28% 2. Neutră 42,86% 44,79% 46,88% 3. Stânjenitoare dezvoltării afacerilor 40,82% 35,87% 39,84%

Distribuirea aprecierilor din întreprinderi pe ramuri de activitate

reliefează următoarele diferenţieri mai mari faţă de media eşantionului, atât în ceea ce priveşte aprecierile mediului actual, cât şi estimările pentru perioadele următoare:

- întreprinderile din construcţii înregistrează procentul cel mai ridicat de entităţi în care s-a apreciat că mediul economic din 2013 va fi neutru dezvoltării afacerilor (56,10%);

- în cadrul companiilor din turism s-au consemnat cele mai crescute proporţii ale organizaţiilor în care s-a estimat că mediul economic actual şi cel de până la sfârşitul anului 2013 este/ va fi favorabil IMM-urilor (28,57%, respectiv 31,17%);

Page 40: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Mediul de afaceri

36

- firmele din industrie se remarcă prin cele mai mari procentaje de unităţi economice în care s-a indicat un mediu nefavorabil dezvoltării business-urilor pentru restul anului 2013 (36,43%);

- companiile din comerţ deţin cea mai mare pondere de IMM-uri în care s-a considerat că mediul va impacta negativ dezvoltarea economică în anul 2014 (39,59%);

- agenţii economici din servicii ies în evidenţă prin proporţia mai amplă de firme în cadrul cărora s-a anticipat că mediul de afaceri din anul 2014 va fi favorabil (21,42%).

Vezi tabelele 3.13, 3.14 şi 3.15.

Tabelul 3.13 Diferenţierea aprecierii mediului de afaceri actual în funcţie

de domeniile de activitate

Nr. crt.

Situaţia de ansamblu a mediului

economic actual

IMM-urile pe ramuri de activitate Industrie Construcţii Comerţ Transporturi Turism Servicii

1. Favorabilă afacerilor 18,33% 9,76% 13,62% 8,96% 28,57% 14,70%

2. Neutră 38,46% 48,78% 39,91% 62,69% 35,06% 42,29%

3. Stânjenitoare dezvoltării afacerilor 43,21% 41,46% 46,48% 28,36% 36,36% 43,01%

Tabelul 3.14

Diferenţierea estimării evoluţiei în anul 2013 a mediului de afaceri după domeniile de activitate

Nr. crt.

Starea viitoare a mediului economic

IMM-urile pe ramuri de activitate Industrie Construcţii Comerţ Transporturi Turism Servicii

1. Favorabilă afacerilor 20,36% 26,83% 19,56% 20,90% 31,17% 23,59%

2. Neutră 43,21% 56,10% 45,07% 53,73% 41,56% 41,92%

3. Stânjenitoare dezvoltării afacerilor 36,43% 17,07% 35,37% 25,37% 27,27% 34,48%

Tabelul 3.15

Diferenţierea estimării în anul 2014 a mediului de afaceri în funcţie de domeniile de activitate

Nr. crt.

Starea viitoare a mediului economic

IMM-urile pe ramuri de activitate Industrie Construcţii Comerţ Transporturi Turism Servicii

1. Favorabilă afacerilor 21,04% 19,51% 14,71% 19,40% 20,78% 21,42%

2. Neutră 41,63% 58,54% 45,70% 56,72% 44,16% 43,19%

3. Stânjenitoare dezvoltării afacerilor 37,33% 21,95% 39,59% 23,88% 35,06% 35,39%

Page 41: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

37

3.2. Oportunităţi de afaceri

Analiza principalelor oportunităţi în afaceri ale IMM-urilor pentru anul 2013 reliefează următoarele aspecte: cel mai frecvent a fost indicată creşterea vânzărilor pe piaţa internă (în 64,67% dintre firme) relevând că, în ciuda situaţiei economice dificile din ţara noastră, întreprinzătorii mizează în continuare pe puterea de cumpărare a românilor şi a agenţilor economici interni. Celelalte oportunităţi importante evidenţiate în cadrul IMM-urilor sunt asimilarea de noi produse (semnalată în 50,75% dintre întreprinderi), penetrarea pe noi pieţe (44,40%), realizarea unui parteneriat de afaceri (26,93%), utilizarea de noi tehnologii (26,37%), obţinerea unui grant (11,31%) şi sporirea exporturilor (7,32%). De remarcat că în 2,64% din IMM-uri nu s-au indicat niciuna dintre oportunităţile enumerate mai sus ori au fost identificate şi alte surse ale oportunităţilor economice, dintre care exemplificăm: stabilitatea/ fidelizarea unor clienţi, obţinerea unor credite cu dobânzi mici, închirierea de spaţii în condiţii avantajoase, creşterea preţurilor la anumite produse, concurenţa redusă in anumite zone, implementarea unor standarde obligatorii, dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu stakeholderii, etc. Vezi figura 3.4.

2.64%

7.32%

11.31%

26.37%

26.93%

44.40%

50.75%

64.67%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Altele

Sporirea exporturilor

Obţinerea unui grant

Folosirea de noi tehnologii

Realizarea unui parteneriat de afaceri

Penetrarea pe noi pieţe

Asimilarea de noi produse

Creşterea vânzărilor pe piaţa internă

Figura 3.4

Frecvenţa oportunităţilor de afaceri accesibile IMM-urilor din România

Dacă avem în vedere intensitatea de manifestare a acestor oportunităţi de afaceri (pe o scară de la 1 la 3), pe primul loc se află sporirea vânzărilor pe piaţa internă cu o medie de 2,09, după care urmează amplificarea exporturilor (1,63), asimilarea de noi produse (1,57), penetrarea pe noi pieţe (1,42), realizarea unui parteneriat de afaceri (1,37), obţinerea unui grant (1,36) şi folosirea de noi tehnologii (1,27). Tabloul complet al intensităţii

Page 42: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Mediul de afaceri

38

de manifestare a oportunităţilor de afaceri întâlnite de întreprinzătorii români în cursul acestui an este reprezentat grafic în figura 3.5.

1.27

1.36

1.37

1.42

1.57

1.63

2.09

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50

Folosirea de noi tehnologii

Obţinerea unui grant

Realizarea unui parteneriat de afaceri

Penetrarea pe noi pieţe

Asimilarea de noi produse

Sporirea exporturilor

Creşterea vânzărilor pe piaţa internă

Figura 3.5 Intensitatea manifestării oportunităţilor de afaceri în cadrul IMM-urilor

Luând în considerare oportunităţile economice în funcţie de grupele de

vârstă din care fac parte IMM-urile, evidenţiem următoarele: - penetrarea pe noi pieţe este întâlnită preponderent la firmele înfiinţate

în ultimii 5 ani; - creşterea vânzărilor pe piaţa internă şi sporirea exporturilor sunt

consemnate mai frecvent în rândul IMM-urilor care au peste 15 ani; - asimilarea de noi produse şi utilizarea de noi tehnologii reprezintă

oportunităţi indicate mai frecvent în cadrul organizaţiilor de 5-10 ani vechime;

- realizarea unui parteneriat de afaceri şi obţinerea unui grant sunt indicate în proporţii mai mari de către întreprinderile cu vârsta cuprinsă între 5 şi 10 ani.

Detalii în tabelul 3.16.

Tabelul 3.16 Frecvenţa oportunităţilor de afaceri în funcţie de vârsta IMM-urilor

Nr. crt.

Oportunităţi de afaceri pentru anul 2013

Vârsta IMM-urilor: Sub 5 ani 5-10 ani 10-15 ani Peste 15 ani

1. Creşterea vânzărilor pe piaţa internă 62,93% 65,84% 62,60% 66,13% 2. Asimilarea de noi produse 49,50% 52,24% 48,85% 51,21% 3. Penetrarea pe noi pieţe 46,89% 44,94% 43,89% 41,50% 4. Realizarea unui parteneriat de afaceri 28,66% 26,08% 31,68% 23,68% 5. Folosirea de noi tehnologii 23,85% 30,18% 23,28% 25,91% 6. Obţinerea unui grant 8,82% 11,77% 14,56% 11,54% 7. Sporirea exporturilor 6,41% 7,31% 7,63% 8,10%

Page 43: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

39

Repartiţia agenţilor economici pe regiuni de dezvoltare (tabelul 3.17) reliefează o serie de diferenţieri faţă de situaţia pe ansamblul eşantionului: În rândul firmelor din regiunea Sud Vest au fost semnalate mai frecvent creşterea vânzărilor pe piaţa internă (88,11%), asimilarea de noi produse (66,39%) şi penetrarea pe noi pieţe (58,61%). Întreprinderile din regiunea Vest deţin cele mai ridicate ponderi de IMM-uri care consemnează folosirea de noi tehnologii (49,12%) şi obţinerea unui grant (23,68%). Amplificarea exporturilor este întâlnită în proporţie mai mare la companiile din Nord Est (11,18%). Realizarea de parteneriate economice sunt indicate mai des în cadrul firmelor din regiunea Sud Est (40,16%) şi mai rar în organizaţiile din Centru (15,46%). Detalii în tabelul 3.17.

Tabelul 3.17

Frecvenţa oportunităţilor de afaceri în funcţie de regiunile de dezvoltare

Clasificarea IMM-urilor în funcţie de mărime, relevă în principal că:

Proporţional cu sporirea dimensiunii IMM-urilor, se înregistrează creşterea ponderii întreprinderilor în care se indică drept oportunităţi de afaceri creşterea vânzărilor pe piaţa internă, realizarea unui parteneriat de afaceri, utilizarea de noi tehnologii, obţinerea unui grant şi sporirea exporturilor. Această situaţie se explică prin faptul că mărirea dimensiunii firmei este însoţită de regulă şi de creşterea forţei sale economice, care amplifică potenţialul de desfacere a produselor/ serviciilor pe noi pieţe interne şi/ sau internaţionale, posibilităţile de retehnologizare, capacitatea de atragere a unor fonduri nerambursabile, etc. Asimilarea de noi produse este întâlnită într-o frecvenţă invers proporţională cu mărimea organizaţiilor, iar penetrarea pe noi pieţe este semnalată mai frecvent în rândul companiilor mici (45,32%) şi mai rar în cadrul agenţilor economici mijlocii (39,39%). Vezi tabelul 3.18.

Nr. crt.

Oportunităţi de afaceri pentru

anul 2013

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare

Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti-

Ilfov

1. Creşterea vânzărilor pe piaţa internă 65,13% 69,67% 72,83% 88,11% 65,79% 45,21% 51,10% 61,57%

2. Asimilarea de noi produse 37,50% 44,26% 51,70% 66,39% 51,75% 39,73% 53,31% 49,60%

3. Penetrarea pe noi pieţe 50,66% 45,90% 42,26% 58,61% 50,00% 33,56% 41,64% 39,96%

4. Realizarea unui parteneriat de afaceri 36,18% 40,16% 29,06% 23,77% 34,21% 19,18% 15,46% 29,18%

5. Folosirea de noi tehnologii 28,29% 27,05% 18,11% 42,21% 49,12% 15,07% 24,92% 21,29%

6. Obţinerea unui grant 19,08% 13,93% 10,19% 6,15% 23,68% 6,85% 8,52% 11,67%

7. Sporirea exporturilor 11,18% 9,09% 4,91% 9,43% 9,65% 3,42% 5,99% 7,43%

Page 44: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Mediul de afaceri

40

Tabelul 3.18 Diferenţierea oportunităţilor de afaceri pe clase de mărime ale IMM-urilor

Gruparea companiilor după forma de organizare juridică (tabelul 3.19) scoate în evidenţă următoarele:

- amplificarea vânzărilor pe piaţa autohtonă, penetrarea pe noi pieţe şi asimilarea de noi produse sunt indicate mai frecvent de către entităţile cu altă formă de organizare juridică;

- SRL-urile înregistrează cele mai mari procentaje de firme care au semnalat sporirea exporturilor, utilizarea de noi tehnologii realizarea unui parteneriat de afaceri şi obţinerea unui grant.

Tabelul 3.19

Frecvenţa oportunităţilor de afaceri în funcţie de forma de organizare juridică a IMM-urilor

Dacă încadrăm întreprinderile pe domenii de activitate se constată

unele diferenţe semnificative faţă de media de ansamblu a eşantionului: amplificarea vânzărilor pe piaţa internă, creşterea exporturilor, utilizarea de noi tehnologii şi penetrarea pe noi pieţe sunt indicate mai frecvent de către organizaţiile din domeniul transporturilor şi mai rar de către firmele din turism. Asimilarea de noi produse este considerată oportunitate în 59,62% din unităţile care îşi desfăşoară activitatea în comerţ şi doar 26,87% dintre IMM-urile din

Nr. crt. Oportunităţi de afaceri pentru anul 2013

Dimensiunea firmelor Micro-

întreprinderi Întreprinderi

mici Întreprinderi

mijlocii 1. Creşterea vânzărilor pe piaţa internă 63,58% 69,66% 69,70%

2. Asimilarea de noi produse 51,71% 49,44% 34,85%

3. Penetrarea pe noi pieţe 44,49% 45,32% 39,39%

4. Realizarea unui parteneriat de afaceri 25,26% 34,46% 34,85%

5. Folosirea de noi tehnologii 25,00% 31,84% 36,36%

6. Obţinerea unui grant 10,24% 14,61% 22,73%

7. Sporirea exporturilor 5,51% 13,11% 25,76%

Nr. crt.

Oportunităţi de afaceri pentru

anul 2013

IMM-urile după forma de organizare juridică

SA SRL Alte forme de

organizare juridică

1. Creşterea vânzărilor pe piaţa internă 68,75% 63,89% 73,44% 2. Asimilarea de noi produse 42,86% 50,39% 58,59% 3. Penetrarea pe noi pieţe 36,73% 44,44% 46,88% 4. Realizarea unui parteneriat de afaceri 38,78% 25,95% 35,16% 5. Folosirea de noi tehnologii 34,69% 25,82% 30,47% 6. Obţinerea unui grant 22,45% 11,13% 9,38% 7. Sporirea exporturilor 14,29% 7,26% 5,47%

Page 45: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

41

transporturi. Realizarea unui parteneriat de afaceri a fost semnalată mai des la companiile din domeniul construcţiilor (37,80%) şi mai puţin frecvent la întreprinderile din comerţ (21,79%). Având în vedere obţinerea unui grant, se constată că entităţile din turism au înregistrat cea mai mare pondere (18,18%), iar cele din comerţ cea mai scăzută proporţie (6,26%). Informaţii suplimentare se prezintă în tabelul 3.20.

Tabelul 3.20

Diferenţierea oportunităţilor de afaceri ale IMM-urilor în funcţie de domeniile de activitate

Nr. crt.

Oportunităţi de afaceri pentru anul 2013

IMM-urile pe ramuri de activitate

Industrie Construcţii Comerţ Transporturi Turism Servicii

1. Creşterea vânzărilor pe piaţa internă 65,76% 59,76% 63,69% 82,09% 49,35% 65,70%

2. Asimilarea de noi produse 49,32% 42,68% 59,62% 26,87% 58,44% 44,65%

3. Penetrarea pe noi pieţe 47,29% 50,00% 43,19% 61,19% 29,87% 44,65%

4. Realizarea unui parteneriat de afaceri 25,57% 37,80% 21,79% 35,82% 25,97% 31,40%

5. Folosirea de noi tehnologii 34,84% 36,59% 19,41% 37,31% 11,69% 26,86%

6. Obţinerea unui grant 14,03% 14,63% 6,26% 16,42% 18,18% 12,91%

7. Sporirea exporturilor 11,09% 4,88% 6,27% 22,39% 3,90% 4,54%

3.3. Dificultăţi în activitatea IMM-urilor

Întreprinzătorii/ managerii investigaţi au indicat că în perioada actuală se

confruntă cu următoarele dificultăţi: scăderea cererii interne (semnalată în 70,08% din IMM-uri), inflaţia (50,27%), controalele excesive (41,50%), concurenţa neloială (38,11%), birocraţia (36,33%), corupţia (30,95%), angajarea, pregătirea şi menţinerea personalului (28,53%), creşterea nivelului cheltuielilor salariale (25,46%), instabilitatea relativă a monedei naţionale (17,81%), concurenţa produselor din import (16,95%), costurile ridicate ale creditelor (16,58%), accesul dificil la credite (14,59%), întârzierile la încasarea contravalorii facturilor de la firmele private (12,92%), calitatea slabă a infrastructurii (12,00%), obţinerea consultanţei şi trainingului necesar firmei (5,87%), fiscalitatea excesivă (5,81%), diminuarea cererii la export (5,54%), neplata facturilor de către instituţiile statului (5,49%), cunoaşterea şi adoptarea acquis-ului comunitar (3,44%). Tabloul complet al dificultăţilor pe care le întâmpină IMM-urile în anul 2013 este reprezentat grafic în figura 3.6.

Page 46: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Mediul de afaceri

42

Figura 3.6

Frecvenţa dificultăţilor majore cu care se confruntă IMM-urile

În ceea ce priveşte intensitatea manifestării acestor dificultăţi, se constată că, pe o scară de la 1 la 5, pe primul loc se situează scăderea cererii interne cu o medie de 3,04, urmată de concurenţa produselor din import (2,23), inflaţia (2,06), reducerea cererii la export (1,90), costurile mari ale creditelor (1,83), concurenţa neloială (1,81), neplata facturilor de către instituţiile statului (1,72), accesul dificil la credite (1,62), întârzierile la încasarea facturilor de la întreprinderile private (1,60), angajarea, pregătirea şi menţinerea personalului (1,57), fiscalitatea excesivă (1,46), instabilitatea relativă a monedei naţionale (1,44), corupţia (1,44), creşterea nivelului cheltuielilor salariale (1,44), calitatea scăzută a infrastructurii (1,41), alte dificultăţi (1,41), obţinerea consultanţei şi trainingului necesare firmei (1,40), controalele excesive (1,39), birocraţia (1,31), cunoaşterea şi adoptarea acquis-ului comunitar (1,31). Vezi figura 3.7.

0,59%

3,44%

5,49%

5,54%

5,87%

12,00%

12,92%

14,59%

16,58%

16,95%

17,81%

25,46%

28,53%

30,95%

36,33%

38,11%

41,50%

50,27%

54,25%

70,08%

0% 20% 40% 60% 80%

Altele

Cunoaşterea şi adoptarea acquis-ului comunitar

Neplata facturilor de către instituţiile statului

Scăderea cererii la export

Obţinerea consultanţei şi trainingului necesar

Calitatea slabă a infrastructurii

Întârzieri la încasarea facturilor de la firme

Accesul dificil la credite

Costurile ridicate ale creditelor

Concurenţa produselor din import

Instabilitatea relativă a monedei naţionale

Creşterea nivelului cheltuielilor salariale

Angajarea, pregătirea şi menţinerea personalului

Corupţia

Birocraţia

Concurenţa neloială

Controalele excesive

Inflaţia

Fiscalitatea excesivă

Scăderea cererii interne

Page 47: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

43

Figura 3.7

Intensitatea manifestării dificultăţilor cu care se confruntă IMM-urile

Analiza celor mai frecvente dificultăţi în funcţie de vârsta IMM-urilor (tabelul 3.21) relevă în principal următoarele:

- reducerea cererii interne şi la export, costurile ridicate şi dificultatea accesării ale creditelor, întârzierile la încasarea facturilor de la firmele private, fiscalitatea excesivă şi creşterea nivelului cheltuielilor salariale sunt probleme întâlnite frecvent în rândul companiilor de peste 15 ani vechime;

- corupţia, controalele excesive şi birocraţia sunt indicate mai des în unităţile economice care au sub 5 ani vechime;

- procentele organizaţiilor care se confruntă cu inflaţia, neplata facturilor de către instituţiile statului, angajarea, pregătirea şi menţinerea personalului, instabilitatea relativă a monedei naţionale şi calitatea slabă a infrastructurii sunt mai ridicate la întreprinderile în vârstă de 5-10 ani;

- problemele concurenţei produselor din import, a concurenţei neloiale, obţinerii consultanţei/ trainingului necesar firmei şi cunoaşterii/ adoptării acquis-ului comunitar sunt consemnate în proporţii mai mari la IMM-urile cu vârsta cuprinsă între 10 şi 15 ani.

1,31 1,31 1,39 1,40 1,41 1,41 1,44 1,44 1,44 1,46

1,57 1,60 1,62 1,72 1,81 1,83 1,90

2,06 2,23

3,04

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00

Cunoaşterea şi adoptarea acquis-ului comunitar Birocraţia

Controalele excesive Obţinerea consultanţei şi trainingului necesar

Altele Calitatea slabă a infrastructurii

Creşterea nivelului cheltuielilor salariale Corupţia

Instabilitatea relativă a monedei naţionale Fiscalitatea excesivă

Angajarea, pregătirea şi menţinerea personalului Întârzieri la încasarea facturilor de la firme

Accesul dificil la credite Neplata facturilor de catre institutţiile statului

Concurenţa neloială Costurile ridicate ale creditelor

Scăderea cererii la export Inflaţia

Concurenţa produselor din import Scăderea cererii interne

Page 48: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Mediul de afaceri

44

Tabelul 3.21 Diferenţierea dificultăţilor în funcţie de vechimea IMM-urilor

Nr. Crt.

Dificultăţi în activitatea actuală a IMM-urilor

Vârsta IMM-urilor

0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani Peste 15 ani

1. Scăderea cererii interne 70,48% 67,56% 68,66% 72,87% 2. Concurenţa produselor din import 14,66% 16,79% 19,07% 16,60% 3. Inflaţia 50,20% 54,20% 48,09% 51,01% 4. Diminuarea cererii la export 4,62% 3,82% 6,14% 6,68% 5. Costurile ridicate ale creditelor 14,66% 16,41% 15,92% 19,43% 6. Concurenţa neloială 37,35% 39,31% 41,13% 34,62% 7. Neplata facturilor de către instituţiile statului 2,01% 8,02% 6,30% 6,68% 8. Accesul dificil la credite 13,65% 14,12% 14,10% 16,40% 9. Întârzieri la încasarea facturilor de la firmele private 11,24% 11,83% 12,44% 15,79%

10. Angajarea, pregătirea şi menţinerea personalului 28,92% 30,15% 28,19% 27,73% 11. Fiscalitatea excesivă 56,02% 52,29% 52,24% 56,07% 12. Instabilitatea relativă a monedei naţionale 16,47% 20,99% 17,08% 18,42% 13. Corupţia 35,94% 25,95% 33,67% 25,30% 14. Creşterea nivelului cheltuielilor salariale 25,30% 25,19% 25,04% 26,32% 15. Calitatea slabă a infrastructurii 10,44% 13,74% 12,44% 12,15% 16. Obţinerea consultanţei şi trainingului necesar firmei 5,42% 4,96% 7,63% 4,66% 17. Controalele excesive 44,38% 41,98% 40,46% 39,68% 18. Birocraţia 38,96% 37,02% 36,82% 32,79% 19. Cunoaşterea şi adoptarea acquis-ului comunitar 3,41% 3,44% 3,98% 2,83%

În funcţie de apartenenţa regională a întreprinderilor, se constată

anumite diferenţieri interesante: - proporţia firmelor pentru care diminuarea cererii interne constituie o

problemă majoră este mai ridicată în regiunea Sud (76,60%) şi mai scăzută în Nord Vest (54,11%);

- concurenţa produselor din import (45,49%), inflaţia (65,98%), concurenţa neloială (54,51%) şi instabilitatea relativă a monedei naţionale (34,43%) sunt semnalate cel mai frecvent în cadrul organizaţiilor din regiunea de Sud Vest;

- cele mai numeroase unităţi economice care se confruntă cu problema scăderii cererii la export, a costurilor ridicate ale creditelor, a accesului dificil la credite, fiscalităţii şi birocraţiei excesive sunt întâlnite în regiunea Vest;

- în Bucureşti-Ilfov întâlnim cele mai multe entităţi care reclamă obţinerea consultanţei/ trainingului necesar firmei (8,45%) şi cele mai puţine firme care se confruntă cu controalele excesive (36,22%);

- ponderea IMM-urilor afectate de corupţie este mai amplă în cadrul companiilor din Sud Est (40,50%) şi mai redusă în rândul agenţilor economici din Sud Vest (15,98%).

Informaţii suplimentare sunt cuprinse în tabelul 3.22.

Page 49: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

45

Tabelul 3.22 Diferenţierea dificultăţilor cu care se confruntă IMM-urile

în funcţie regiunile de dezvoltare

Nr. Crt.

Dificultăţi în activitatea actuală a firmei

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare

Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti

-Ilfov

1. Scăderea cererii interne 73,68% 66,94% 76,60% 70,49% 75,44% 54,11% 66,88% 71,83%

2. Concurenţa produselor din import 14,47% 16,53% 9,43% 45,49% 20,18% 13,01% 9,78% 12,68%

3. Inflaţia 38,16% 51,24% 55,47% 65,98% 28,07% 47,26% 41,32% 55,13%

4. Diminuarea cererii la export 5,92% 9,09% 4,15% 6,56% 11,40% 0,00% 4,42% 5,84%

5. Costurile ridicate ale creditelor 17,11% 29,75% 13,21% 15,16% 42,98% 15,07% 9,78% 14,49%

6. Concurenţa neloială 28,95% 30,58% 31,70% 54,51% 34,21% 29,45% 47,63% 35,61%

7. Neplata facturilor de către instituţiile statului 7,89% 6,61% 5,66% 4,51% 2,63% 5,48% 4,42% 6,24%

8. Accesul dificil la credite 15,79% 28,10% 15,47% 9,84% 55,26% 5,48% 9,78% 9,26%

9. Întârzieri la încasarea facturilor de la firme 26,32% 13,22% 14,34% 13,11% 6,14% 8,90% 9,46% 12,88%

10. Angajarea, pregătirea şi menţinerea personalului 21,71% 29,75% 28,68% 14,34% 8,77% 31,51% 41,64% 32,60%

11. Fiscalitatea excesivă 50,00% 42,15% 56,98% 56,15% 64,91% 62,33% 57,41% 49,50%

12. Instabilitatea relativă a monedei naţionale 13,16% 14,88% 20,75% 34,43% 5,26% 19,18% 14,51% 14,89%

13. Corupţia 30,26% 40,50% 34,72% 15,98% 31,58% 32,88% 23,97% 38,03%

14. Creşterea nivelului cheltuielilor salariale 23,03% 21,49% 33,58% 10,25% 0,88% 41,10% 30,28% 28,37%

15. Calitatea slabă a infrastructurii 25,00% 6,61% 15,47% 8,20% 0,88% 15,07% 13,56% 10,06%

16. Obţinerea consultanţei şi trainingului necesar firmei 5,26% 4,13% 2,64% 6,56% 1,75% 5,48% 6,62% 8,45%

17. Controalele excesive 59,21% 39,67% 37,74% 45,08% 49,12% 38,36% 41,32% 36,22%

18. Birocraţia 36,84% 40,50% 38,11% 15,98% 45,61% 29,45% 41,01% 41,25%

19. Cunoaşterea şi adoptarea acquis-ului comunitar 1,97% 5,79% 1,51% 0,00% 0,00% 6,16% 4,73% 5,23%

Examinarea dificultăţilor în funcţie de mărimea firmelor (tabelul 3.23),

evidenţiază următoarele: - scăderea cererii la export, întârzierile la încasarea facturilor de la

firme private, calitatea slabă a infrastructurii, obţinerea consultanţei/ trainingului necesar firmei şi cunoaşterea/ adoptarea acquis-ului comunitar sunt percepute ca dificultăţi în frecvenţă direct proporţională cu mărimea întreprinderilor;

- costurile mari ale creditelor, concurenţa neloială, neplata facturilor de către instituţiile statului, accesul dificil la credite, instabilitatea relativă a monedei naţionale şi corupţia afectează mai des firmele de dimensiune mică;

- scăderea cererii interne, fiscalitatea şi controalele excesive sunt semnalate în frecvenţă invers proporţională cu dimensiunea IMM-urilor .

Page 50: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Mediul de afaceri

46

Tabelul 3.23

Diferenţierea dificultăţilor în funcţie de mărimea IMM-urilor

Nr. crt. Dificultăţi în activitatea actuală a firmei

Dimensiunea firmelor

Micro-întreprinderi

Întreprinderi Mici

Întreprinderi mijlocii

1. Scăderea cererii interne 71,92% 62,92% 57,58% 2. Concurenţa produselor din import 16,86% 16,85% 18,18% 3. Inflaţia 50,98% 46,44% 50,00% 4. Diminuarea cererii la export 5,05% 5,99% 15,15% 5. Costurile ridicate ale creditelor 15,75% 21,35% 16,67% 6. Concurenţa neloială 38,32% 39,70% 27,27% 7. Neplata facturilor de către instituţiile statului 4,33% 11,24% 9,09% 8. Accesul dificil la credite 14,44% 15,73% 13,64% 9. Întârzieri la încasarea facturilor de la firmele private 10,70% 22,10% 27,27% 10. Angajarea, pregătirea şi menţinerea personalului 28,81% 26,97% 28,79% 11. Fiscalitatea excesivă 55,58% 51,31% 36,36% 12. Instabilitatea relativă a monedei naţionale 17,39% 19,85% 19,70% 13. Corupţia 31,04% 31,46% 27,27% 14. Creşterea nivelului cheltuielilor salariale 25,66% 24,34% 25,76% 15. Calitatea slabă a infrastructurii 10,43% 18,35% 22,73% 16. Obţinerea consultanţei şi trainingului necesar firmei 5,31% 7,49% 12,12% 17. Controalele excesive 42,91% 35,21% 34,85% 18. Birocraţia 36,75% 34,46% 34,85% 19. Cunoaşterea şi adoptarea acquis-ului comunitar 3,22% 4,49% 4,55%

Luând în considerare dificultăţile întâmpinate de IMM-uri în funcţie de

forma lor de organizare, remarcăm următoarele: - reducerea cererii la export, costurile ridicate ale creditelor, neplata

facturilor de către instituţiile statului, corupţia, calitatea scăzută a infrastructurii şi birocraţia sunt semnalate cel mai frecvent în rândul SA-urilor;

- concurenţa neloială, accesul dificil la credite, angajarea, pregătirea şi menţinerea personalului, sporirea nivelului cheltuielilor salariale şi obţinerea consultanţei/ trainingului necesar companiei sunt indicate mai des în cadrul SRL-urilor;

- procentajele întreprinderilor pentru care reducerea cererii interne, concurenţa produselor din import, inflaţia, instabilitatea relativă a monedei naţionale, fiscalitatea şi controalele excesive constituie probleme majore sunt mai ridicate în rândul firmelor cu altă formă de organizare juridică.

Vezi tabelul 3.24.

Page 51: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

47

Tabelul 3.24

Diferenţierea dificultăţilor cu care se confruntă IMM-urile, în funcţie de forma de organizare juridică

Nr. crt. Dificultăţi în activitatea actuală a firmei

IMM-urile după forma de organizare juridică

SA SRL Alte forme de

organizare juridică

1. Scăderea cererii interne 61,22% 69,76% 78,13%

2. Concurenţa produselor din import 16,33% 16,43% 23,44%

3. Inflaţia 42,86% 49,88% 58,59%

4. Diminuarea cererii la export 12,24% 5,42% 4,69%

5. Costurile ridicate ale creditelor 18,37% 16,79% 13,28%

6. Concurenţa neloială 34,69% 38,93% 28,91%

7. Neplata facturilor de către instituţiile statului 18,37% 5,30% 3,13%

8. Accesul dificil la credite 14,29% 14,70% 13,28%

9. Întârzieri la încasarea facturilor de la firmele private 22,45% 12,80% 10,94%

10. Angajarea, pregătirea şi menţinerea personalului 20,41% 29,40% 20,31%

11. Fiscalitatea excesivă 46,94% 54,29% 57,03%

12. Instabilitatea relativă a monedei naţionale 16,33% 17,32% 25,00%

13. Corupţia 36,73% 31,01% 28,13%

14. Creşterea nivelului cheltuielilor salariale 18,37% 26,49% 14,84%

15. Calitatea slabă a infrastructurii 20,41% 11,90% 10,16%

16. Obţinerea consultanţei şi trainingului necesar firmei 2,04% 6,07% 4,69%

17. Controalele excesive 30,61% 40,77% 55,47%

18. Birocraţia 38,78% 36,49% 33,59%

Gruparea celor mai frecvente dificultăţi în funcţie de ramurile

economice în care activează IMM-urile reliefează următoarele: - diminuarea cererii interne şi concurenţa produselor din import sunt

indicate cel mai des în rândul IMM-urilor din transporturi (77,61%, respectiv 32,84%) şi cel mai rar în cadrul firmelor din domeniul turismului (51,95%, respectiv 5,19%);

- scăderea cererii la export, costurile creditelor, accesul dificil la împrumuturi bancare şi birocraţia sunt consemnate în cele mai mari proporţii la organizaţiile din sectorul industrial

- agenţii economici din construcţii înregistrează cele mai ridicate procentaje de firme care sunt afectate de neplata facturilor de către instituţiile statului, întârzieri la încasarea facturilor de la entităţile private, corupţia şi cunoaşterea/ adoptarea aquis-ului comunitar;

- companiile din turism se remarcă prin ponderile mai ample ale IMM-urilor care se confruntă cu fiscalitatea, controalele excesive, instabilitatea monedei naţionale, problema angajării, pregătirii/ menţinerii personalului şi creşterea nivelului cheltuielilor salariale;

Page 52: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Mediul de afaceri

48

- organizaţiile care activează în domeniul transporturilor deţin un procent mai mare de întreprinderi în care sunt semnalate problemele generate de concurenţa neloială (49,25%) şi calitatea slabă a infrastructurii (40,30%);

- inflaţia se manifestă mai des la agenţii economici din comerţ (58,37%) şi mai puţin frecvent la operatorii din sectorul industrial (42,53%);

- obţinerea consultanţei şi trainingului necesar companiei este considerată dificultate principală într-o proporţie mai mare de către unităţile economice din servicii (9,27%) şi mai mică de către IMM-urile din industrie (3,85%).

Detalii în tabelul 3.25.

Tabelul 3.25 Diferenţierea dificultăţilor IMM-urilor în funcţie de

domeniile de activitate

Nr. crt.

Dificultăţi în activitatea actuală a firmei

IMM-urile pe ramuri de activitate

Industrie Construcţii Comerţ Transporturi Turism Servicii

1. Scăderea cererii interne 71,95% 74,39% 70,58% 77,61% 51,95% 69,09%

2. Concurenta produselor din import 18,33% 15,85% 20,66% 32,84% 5,19% 11,27%

3. Inflaţia 42,53% 50,00% 58,37% 49,25% 45,45% 48,00%

4. Diminuarea cererii la export 7,24% 2,44% 5,16% 5,97% 2,60% 5,45%

5. Costurile ridicate ale creditelor 24,89% 12,20% 14,40% 11,94% 7,79% 14,91%

6. Concurenţa neloială 34,39% 39,02% 40,22% 49,25% 35,06% 37,64%

7. Neplata facturilor de catre instituţiile statului 5,43% 14,63% 4,85% 1,49% 5,19% 5,45%

8. Accesul dificil la credite 26,47% 14,63% 11,89% 13,43% 7,79% 9,27%

9. Întârzieri la încasarea facturilor de la firmele private 13,35% 20,73% 10,17% 16,42% 10,39% 14,55%

10. Angajarea, pregătirea şi menţinerea personalului 20,81% 40,24% 27,70% 13,43% 40,26% 34,18%

11. Fiscalitatea excesivă 58,14% 47,56% 56,18% 37,31% 62,34% 50,91%

12. Instabilitatea relativă a monedei naţionale 14,93% 15,85% 18,31% 8,96% 24,68% 20,00%

13. Corupţia 31,45% 34,15% 31,46% 23,88% 24,68% 31,27%

14. Creşterea nivelului cheltuielilor salariale 19,68% 21,95% 28,64% 19,40% 32,47% 26,73%

15. Calitatea slabă a infrastructurii 11,54% 18,29% 8,61% 40,30% 19,48% 10,91%

16. Obţinerea consultanţei şi trainingului necesar firmei 3,85% 7,32% 4,69% 7,46% 0,00% 9,27%

17. Controalele excesive 42,31% 30,49% 41,31% 50,75% 51,95% 40,18%

18. Birocraţia 42,76% 28,05% 32,71% 29,85% 37,66% 37,27%

19. Cunoaşterea şi adoptarea acquis-ului comunitar 3,17% 6,10% 3,44% 0,00% 2,60% 3,82%

Page 53: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

49

3.4. Principalele evoluţii contextuale cu influenţă negativă asupra activităţii IMM-urilor

Dintre evoluţiile contextuale care se consideră că vor influenţa negativ activitatea şi performanţele IMM-urilor în anul acesta, cel mai frecvent semnalate au fost criza economică mondială (în 69,05% din totalul întreprinderilor anchetate), evoluţia cadrului legislativ (48,28%), insuficienta capacitate a Guvernului, Parlamentului etc. de a contracara efectele crizei (35,79%), corupţia (28,63%) şi birocraţia excesivă (26,00%). Această situaţie se explică prin evoluţiile economice imprevizibile generate de criza internaţională, neadoptarea unui program anticriză coerent, instabilitatea/ incoerenţa legislativă, coroborată cu existenţa într-o mică măsură a unei legislaţii care să stimuleze în mod real şi substanţial activităţile IMM-urilor, proliferarea funcţionarismului şi intensitatea deosebită a fenomenului de corupţie din România. Urmează insuficienta predictibilitate a mediului pentru întreprinderi (20,83%), schimbările politice în conducerea statului (17,71%), politicile băncilor din România faţă de firme (17,17%), climatul şi tensiunile sociale (14,26%), politica FMI şi a Băncii Mondiale faţă de ţara noastră (5,33%), conflicte militare în zonele apropiate României (3,66%) şi tensiunile interetnice (3,34%). Vezi figura 3.8.

Figura 3.8

Frecvenţa principalelor evoluţii contextuale care influenţează negativ activităţile IMM-urilor

3,34%

3,66%

5,33%

14,26%

17,17%

17,71%

20,83%

26,00%

28,63%

35,79%

48,28%

69,05%

0% 20% 40% 60% 80%

Tensiunile interetnice

Conflictele din zone apropiate României

Politica FMI şi BM faţă de România

Climatul şi tensiunile sociale

Politicile băncilor din România faţă de firme

Schimbările politice în conducerea ţării

Insuficienta predictibilitate a mediului pentru firme

Birocraţia excesivă

Corupţia

Insuficienta capacitate a Guvernului, Parlamentului, etc de a contracara criza economică

Evoluţia cadrului legislativ

Criza economică mondială

Page 54: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Mediul de afaceri

50

Luând în considerare vârsta întreprinderilor (tabelul 3.26), observăm următoarele:

- unităţile economice de 10-15 ani vechime deţin cele mai ridicate procente ale companiilor care sunt impactate negativ de evoluţia cadrului legislativ (51,91%), capacitatea redusă a Guvernului, Parlamentului etc. de a contracara criza economică (40,08%), insuficienta predictibilitate a mediului pentru firme (22,52%), climatul/ tensiunile sociale (15,65%) şi politicile FMI/ BM în legătură cu România (6,87%);

- IMM-urile înfiinţate în ultimii 5 ani resimt în proporţii mai mari dificultăţile generate de criza economică mondială (70,34%), corupţie (29,86%) şi schimbările politice în conducerea ţării (19,44%),;

- organizaţiile de 5-10 ani sunt impactate mai des de tensiunile interetnice (4,81%) şi conflictele militare din zone apropiate României (4,15%);

- companiile care au peste 15 ani vechime sunt afectate mai frecvent de birocraţia excesivă (28,74%) şi politicile băncilor din România faţă de firme (19,03%).

Tabelul 3.26

Diferenţierea percepţiilor influenţelor negative ale evoluţiilor contextuale în funcţie de vârsta IMM-urilor

Dacă avem în vedere evoluţiile contextuale cu influenţă negativă asupra

activităţilor IMM-urilor în funcţie de regiunile de dezvoltare, constatăm în principal următoarele aspecte:

- companiile din regiunea Vest deţin cele mai mari procentaje ale întreprinderilor în care sunt indicate corupţia (64,91%), evoluţia nefavorabilă a cadrului legislativ (61,40%), birocraţia excesivă

Nr. crt.

Evenimente ce afectează negativ activitatea şi performanţele firmelor

Vârsta IMM-urilor:

Sub 5 ani 5-10 ani 10-15 ani Peste 15 ani

1. Conflictele din zone apropiate României 3,21% 4,15% 3,82% 3,44%

2. Politica FMI şi BM faţă de România 5,21% 5,14% 6,87% 4,86%

3. Climatul şi tensiunile sociale 12,83% 14,93% 15,65% 14,17%

4. Politicile băncilor din România faţă de firme 15,23% 16,92% 17,94% 19,03%

5. Schimbările politice în conducerea ţării 19,44% 18,74% 17,18% 14,98%

6. Insuficienta predictibilitate a mediului pentru firme 18,44% 22,06% 22,52% 20,85%

7. Tensiunile interetnice 25,85% 25,21% 22,90% 28,74%

8. Corupţia 29,86% 29,19% 26,34% 27,94%

9. Insuficienta capacitate a Guvernului, Parlamentului, etc. de a contracara criza economică 33,87% 33,83% 40,08% 37,85%

10. Evoluţia cadrului legislativ 47,49% 48,59% 51,91% 46,76%

11. Criza economică mondială 70,34% 70,32% 67,94% 66,80%

12. Birocraţia excesivă 3,41% 4,81% 2,67% 1,82%

Page 55: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

51

(45,61%), politicile băncilor din România faţă de agenţii economici (36,84%) şi poziţia FMI şi Băncii Mondiale faţă de România (11,40%);

- întreprinderile din Sud Vest resimt într-o pondere superioară climatul/ tensiunile sociale (22,95%) şi impactul nefavorabil al schimbărilor politice din conducerea ţării (23,77%);

- IMM-urile din Bucureşti-Ilfov sunt afectate în proporţie mai mare de conflictele militare din zonele apropriate României (7,23%) şi de tensiunile interetnice (6,22%);

- în regiunea Sud a fost consemnată mai des problema crizei economice mondiale (77,36%) şi incapacitatea executivului/ legislativului de a face faţă crizei economice (49,81%) ;

- insuficienta predictibilitate a mediului pentru firme impactează într-o frecvenţă mai amplă întreprinderile din regiunea Sud Est (32,79%) şi mai redusă companiile din regiunea Vest (2,63%). Vezi tabelul 3.27.

Tabelul 3.27

Diferenţierea percepţiilor influenţelor negative ale evoluţiilor contextuale în funcţie de apartenenţa regională a IMM-urilor

Nr. crt.

Evenimente ce afectează negativ activitatea şi performanţele firmelor

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti

-Ilfov

1. Conflictele din zone apropiate României 2,63% 2,46% 2,64% 0,00% 0,00% 4,11% 3,79% 7,23%

2. Politica FMI şi BM faţă de România 5,26% 3,28% 6,04% 2,87% 11,40% 4,11% 1,89% 7,83%

3. Climatul şi tensiunile sociale 7,24% 14,75% 10,94% 22,95% 19,30% 7,53% 14,83% 14,26%

4. Politicile băncilor din România faţă de firme 23,68% 19,67% 18,11% 15,98% 36,84% 6,16% 11,99% 16,67%

5. Schimbările politice în conducerea ţării 23,68% 18,85% 18,49% 23,77% 4,39% 14,38% 8,20% 22,29%

6. Insuficienta predictibilitate a mediului pentru firme 25,00% 32,79% 23,40% 14,75% 2,63% 20,55% 21,45% 22,09%

7. Tensiunile interetnice 30,26% 18,03% 36,60% 26,64% 45,61% 20,55% 20,50% 21,29%

8. Corupţia 26,97% 20,49% 34,34% 20,08% 64,91% 18,49% 19,87% 32,53%

9. Insuficienta capacitate a Guvernului, Parlamentului, etc. de a contracara criza economică

27,63% 38,52% 49,81% 48,77% 17,54% 34,93% 26,81% 33,94%

10. Evoluţia cadrului legislativ 55,92% 35,25% 43,40% 51,23% 61,40% 40,41% 52,37% 46,99%

11. Criza economică mondială 69,08% 69,67% 77,36% 66,80% 43,86% 65,07% 72,87% 70,08%

12. Birocraţia excesivă 1,32% 0,82% 3,40% 1,64% 3,51% 1,37% 2,84% 6,22%

Încadrarea IMM-urilor pe clase de mărime (tabelul 3.28) reliefează

următoarele elemente semnificative: - întreprinderile mici deţin cele mai mari ponderi ale organizaţiilor în

care se apreciază că activităţile şi performanţele sunt influenţate negativ criza economică mondială (73,41%), insuficienta capacitate a

Page 56: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Mediul de afaceri

52

Guvernului, Parlamentului etc. de a contracara recesiunea economică (37,08%), politicile băncilor din România faţă de firme (20,22%), climatul/ tensiunile sociale (19,48%), politica Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale faţă de ţara noastră (6,74%) şi conflictele militare din apropierea României (4,49%);

- companiile mijlocii au consemnat în proporţii mai mari impactul nefast al evoluţiei cadrului legislativ (56,06%), corupţiei (42,42%), birocraţiei excesive (31,82%), insuficientei predictibilităţi a mediului pentru firme (25,76%) şi tensiunilor interetnice (6,06%);

- microîntreprinderile sunt afectate mai frecvent de schimbările politice în conducerea ţării (18,03%).

Tabelul 3.28

Diferenţierea percepţiei influenţelor negative ale evoluţiilor contextuale în funcţie de mărimea IMM-urilor

Nr. crt.

Evenimente ce vor afecta negativ activitatea şi performanţele firmelor

Dimensiunea firmelor

Microfirme Firme mici Firme mijlocii

1. Conflictele din zone apropiate României 3,54% 4,49% 3,03%

2. Politica FMI şi BM faţă de România 5,05% 6,74% 6,06%

3. Climatul şi tensiunile sociale 13,18% 19,48% 18,18%

4. Politicile băncilor din România faţă de firme 16,66% 20,22% 16,67%

5. Schimbările politice în conducerea ţării 18,03% 16,10% 16,67%

6. Insuficienta predictibilitate a mediului pentru firme 19,93% 24,72% 25,76%

7. Tensiunile interetnice 25,25% 28,84% 31,82%

8. Corupţia 28,07% 28,46% 42,42%

9. Insuficienta capacitate a Guvernului, Parlamentului, etc. de a contracara criza economică 35,74% 37,08% 31,82%

10. Evoluţia cadrului legislativ 48,00% 47,94% 56,06%

11. Criza economică mondială 68,39% 73,41% 66,67%

12. Birocraţia excesivă 3,34% 2,62% 6,06%

După forma de organizare juridică a IMM-urilor, se observă că:

SA-urile înregistrează cele mai mari ponderi ale companiilor în care au fost semnalate influenţele nefaste generate de corupţie (34,69%), birocraţia excesivă (32,65%), politicile băncilor din România faţă de companii (30,61%), insuficienta predictibilitate a mediului de afaceri (24,49%), schimbările la nivel politic (22,45%), climatul şi tensiunile sociale (20,41%), poziţia FMI/ BM faţă de ţara noastră (14,29%) şi divergenţele militare din zone apropiate României (6,12%). SRL-urile sunt afectate în proporţii mai ridicate de evoluţia cadrului legislativ (49,08%) şi tensiunile interetnice (3,57%). Întreprinderile care au altă formă de organizare resimt mai frecvent efectele negative ale crizei economice mondiale (75,78%) şi insuficientei capacităţi a Guvernului, Parlamentului etc. de a contracara declinul economic (42,97%) . Detalii în tabelul 3.29.

Page 57: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

53

Tabelul 3.29 Diferenţierea percepţiei influenţelor negative ale evoluţiilor contextuale în funcţie

de forma juridică de organizare a IMM-urilor

Nr. crt.

Evenimente ce vor afecta negativ activitatea şi performanţele firmelor

IMM-urile după forma de organizare juridică

SA SRL Alte forme de

organizare juridică

1. Conflictele din zone apropiate României 6,12% 3,87% 0,00%

2. Politica FMI şi BM faţă de România 14,29% 5,23% 3,13%

3. Climatul şi tensiunile sociale 20,41% 13,68% 19,53%

4. Politicile băncilor din România faţă de firme 30,61% 17,43% 8,59%

5. Schimbările politice în conducerea ţării 22,45% 17,61% 17,19%

6. Insuficienta predictibilitate a mediului pentru firme 24,49% 21,12% 15,63%

7. Tensiunile interetnice 32,65% 25,76% 26,56%

8. Corupţia 34,69% 28,55% 27,34%

9. Insuficienta capacitate a Guvernului, Parlamentului, etc. de a contracara criza economică 36,73% 35,22% 42,97%

10. Evoluţia cadrului legislativ 44,90% 49,08% 39,06%

11. Criza economică mondială 67,35% 68,59% 75,78%

12. Birocraţia excesivă 2,04% 3,57% 0,78%

Studiul factorilor contextuali cu impact negativ asupra IMM-urilor în funcţie de ramurile de activitate, relevă următoarele elemente semnificative:

- birocraţia excesivă, corupţia, poziţia FMI/ BM faţă de România, politicile băncilor din România faţă de firme şi climatul/ tensiunile sociale sunt indicate în proporţii mai ridicate în rândul companiilor din industrie;

- criza economică mondială, evoluţia cadrului legislativ şi schimbările politice sunt semnalate cel mai des în organizaţiile din sectorul transporturilor;

- insuficienta capacitate a conducerii statului de a face faţă recesiunii şi conflictele militare din zone apropiate României sunt consemnate mai frecvent în cadrul unităţilor economice din servicii şi mai rar în IMM-urile din turism.

Informaţii suplimentare sunt cuprinse în tabelul 3.30.

Page 58: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Mediul de afaceri

54

Tabelul 3.30 Diferenţierea percepţiei influenţelor negative ale evoluţiilor contextuale asupra

IMM-urilor grupate în funcţie de ramura de activitate

Nr. crt.

Evenimente ce vor afecta negativ activitatea şi

performanţele firmelor

IMM-urile pe ramuri de activitate

Industrie Construcţii Comerţ Transporturi Turism Servicii

1. Conflictele din zone apropiate României 1,81% 2,44% 3,29% 0,00% 1,30% 6,53%

2. Politica FMI şi BM faţă de România 8,60% 6,10% 4,69% 4,48% 2,60% 3,81%

3. Climatul şi tensiunile sociale 15,61% 14,63% 14,24% 13,43% 14,29% 13,25%

4. Politicile băncilor din România faţă de firme 23,30% 14,63% 14,40% 13,43% 12,99% 16,88%

5. Schimbările politice în conducerea ţării 13,35% 15,85% 16,74% 29,85% 16,88% 21,23%

6. Insuficienta predictibilitate a mediului pentru firme 16,74% 25,61% 19,87% 13,43% 25,97% 24,68%

7. Tensiunile interetnice 34,39% 25,61% 23,63% 22,39% 16,88% 23,77%

8. Corupţia 35,52% 32,93% 25,20% 28,36% 18,18% 27,95%

9. Insuficienta capacitate a Guvernului, Parlamentului, etc. de a contracara criza economică

32,81% 37,80% 34,43% 32,84% 27,27% 41,02%

10. Evoluţia cadrului legislativ 48,42% 37,80% 49,30% 55,22% 58,44% 46,28%

11. Criza economică mondială 62,44% 75,61% 71,21% 82,09% 61,04% 70,42%

12. Birocraţia excesivă 2,49% 3,66% 4,07% 1,49% 2,60% 3,45%

Page 59: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

55

ASPECTE SEMNIFICATIVE

� Evoluţia mediului economic din România în perioada actuală este apreciată ca fiind stânjenitoare dezvoltării în 43,38% dintre firme, neutră în 41,28% din IMM-uri şi favorabilă afacerilor în 15,34% din întreprinderi.

� Firmele mici şi mijlocii în care se apreciază că mediul economic actual este stânjenitor afacerilor înregistrează ponderi mai mari la nivelul organizaţiilor care au peste 15 ani vechime (47,77%), companiilor din regiunea Sud (66,79%), microîntreprinderilor (44,98%), SA-urilor (53,06%) şi entităţilor din comerţ (46,48%).

� În 21,80% dintre întreprinderi se estimează că evoluţia mediului de afaceri românesc până la sfârşitul anului 2013 va fi favorabilă IMM-urilor.

� Cele mai ridicate proporţii ale IMM-urilor în care se consideră că mediul economic din 2013 va fi favorabil dezvoltării sunt consemnate în rândul firmelor de 10-15 ani (23,66%), entităţilor din regiunea Nord Vest (33,56%), companiilor mijlocii (33,33%), societăţilor cu răspundere limitată (22,55%) şi organizaţiilor din sectorul turismului (31,17%).

� Principalele oportunităţi în afaceri ale întreprinderilor mici şi mijlocii pe parcursul anului 2013 sunt creşterea vânzărilor pe piaţa internă (indicată în 64,67% din întreprinderi), asimilarea de noi produse (50,75%), penetrarea pe noi pieţe (44,40%), realizarea unui parteneriat de afaceri (26,93%), utilizarea de noi tehnologii (26,37%), obţinerea unui grant (11,31%) şi sporirea exporturilor (7,32%).

� Dificultăţile cu care se confruntă mai des firmele mici şi mijlocii sunt: scăderea cererii interne (semnalată în 70,07% din IMM-uri), inflaţia (50,27%), controalele excesive (41,50%), concurenţa neloială (38,10), birocraţia (36,33%), corupţia (30,95%), angajarea, pregătirea şi menţinerea personalului (28,53%), creşterea nivelului cheltuielor salariale (25,46%), instabilitatea relativă a monedei naţionale (17,81%), concurenţa produselor din import (16,95%), costurile ridicate ale creditelor (16,58%), accesul dificil la credite (14,59%), întârzieri la încasarea facturilor de la firmele private (12,92%) şi calitatea slabă a infrastructurii (12,00).

� Elementele contextuale cu influenţă negativă asupra activităţilor şi performanţelor IMM-urilor cel mai frecvent întâlnite în România sunt criza economică mondială (în 69,05% din totalul companiilor), evoluţia cadrului legislativ (48,28%), insuficienta capacitate a Guvernului, Parlamentului etc. de a contracara efectele crizei (35,79%), corupţia (28,63%), birocraţia excesivă (26,00%) şi insuficienta predictibilitate a mediului pentru firme (20,83%).

Page 60: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

56

Capitolul 4 IMPACTUL EVOLUŢIILOR ECONOMICE COMPLEXE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ASUPRA IMM-URILOR 4.1. Dinamica activităţii IMM-urilor în perioada octombrie 2009 - martie 2013

Criza economică mondială declanşată în 2008 a generat multiple efecte negative în România. O bună parte a specialiştilor apreciază că multe ţări vor avea şi în continuare evoluţii economice nefaste, chiar dacă au înregistrat creşteri ale PIB-ului în diverse perioade. În acest context, evidenţierea impactului recesiunii economice interne/ internaţionale asupra activităţii IMM-urilor româneşti prezintă o însemnătate deosebită. Datorită faptului că întreprinzătorii din cadrul firmelor falimentare nu au putut fi abordaţi (au închis companiile sau nu şi-au manifestat disponibilitatea pentru a furniza informaţii), prezentăm două categorii de rezultate ale sondajului:

- o primă categorie se referă la evoluţia din perioada octombrie 2009 - martie 2013 a activităţilor din cadrul IMM-urilor investigate (figura 4.1): ancheta relevă că 55,65% dintre companii activează la aceiaşi parametri, 26,48% din unităţile economice şi-au diminuat activitatea, iar 17,87% dintre întreprinderi au avut o evoluţie ascendentă.

- a doua categorie de rezultate are în vedere aprecierile întreprinzătorilor cu privire la evoluţia IMM-urilor a căror activitate este cunoscută foarte bine (furnizori, clienţi, firme ale prietenilor etc.) în perioada octombrie 2009 - martie 2013; sondajul evidenţiază că 37,20% dintre întreprinderi şi-au redus afacerile, 29,97% din firme funcţionează la aceiaşi parametri, 18,98% dintre companii au dat faliment sau se află în situaţie falimentară, iar 13,85% dintre agenţii economici şi-au amplificat activitatea. Vezi figura 4.2.

Deşi informaţiile furnizate de către întreprinzători cu privire la alte firme pot fi afectate de subiectivismul aferent perceperii stării altor organizaţii, considerăm că situaţia prezentată este relevantă în vederea formării unei imagini de ansamblu cu privire la evoluţia sectorului de IMM-uri în perioada octombrie 2009 - martie 2013. Se poate trage concluzia că o parte considerabilă din întreprinderile mici şi mijlocii româneşti s-au confruntat cu mari probleme, datorită declinului economic accentuat. Ca şi în alte ţări din lume şi U.E., acestea au făcut greu faţă crizei economice, situaţie ce se explică prin faptul că IMM-urile sunt în general mai vulnerabile la turbulenţele contextuale decât firmele mari.

Page 61: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

57

Figura 4.1

Dinamica activităţii IMM-urilor investigate în perioada octombrie 2009 - martie 2013

Figura 4.2

Dinamica activităţii IMM-urilor a căror activitate este cunoscută foarte bine de întreprinzători, în perioada octombrie 2009 - martie 2013

În continuare prezentăm situaţia celor 1858 de IMM-uri investigate, cu

precizarea că în rândul acestora nu există firme care şi-au încetat activitatea datorită falimentului.

Luând în considerare anul înfiinţării firmelor (tabelul 4.1), constatăm că IMM-urile de 5-10 ani vechime deţin procentaje mai ridicate ale entităţilor care funcţionează la aceiaşi parametri (60,03%) şi care au avut o evoluţie ascendentă (19,57%), iar companiile în vârstă de peste 15 ani consemnează o proporţie mai mare a unităţilor economice care şi-au redus activitatea în perioada analizată (34,41%).

26,48%

55,65%

17,87%

IMM-uri care şi-au redus activitatea

IMM-uri care funcţionează la aceiaşi parametri

IMM-uri care şi-au amplificat activitatea

18,98%

37,20% 29,97%

13,85%

IMM-uri în situaţie falimentară/ care au dat faliment

IMM-uri care şi-au redus activitatea

IMM-uri care funcţionează la aceiaşi parametri

IMM-uri care şi-au amplificat activitatea

Page 62: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

58

Tabelul 4.1 Dinamica activităţii IMM-urilor investigate în perioada octombrie 2009 - martie

2013, în funcţie de vârsta acestora

Nr. crt.

Dinamica activităţii IMM-urilor în perioada octombrie 2009 - martie 2013

Vârsta IMM-urilor

Sub 5 ani 5-10 ani 10-15 ani Peste 15 ani

1. IMM-uri care şi-au redus activitatea 24.65% 20.40% 29.01% 34.41%

2. IMM-uri care funcţionează la aceiaşi parametri 56.91% 60.03% 54.58% 49.60%

3. IMM-uri care şi-au amplificat activitatea 18.44% 19.57% 16.41% 15.99%

Examinarea IMM-urilor în funcţie de apartenenţa regională (tabelul

4.2), relevă următoarele aspecte mai importante: - întreprinderile din regiunea Sud înregistrează o proporţie mai ridicată

de companii care şi-au amplificat activităţile (41,13%); - regiunea Sud Vest deţine ponderea cea mai mare de IMM-uri care

şi-au menţinut afacerile la acelaşi nivel (81,56%) şi consemnează cele mai reduse procente de firme aflate în recesiune (11,07%) şi organizaţii care au avut o evoluţie ascendentă (7,38%);

- unităţile economice din Centru se remarcă prin procentajul mai mare al entităţilor care s-au dezvoltat în 2009 – 2013 (26,81%).

Tabelul 4.2

Dinamica activităţii IMM-urilor investigate în perioada octombrie 2009 - martie 2013, în funcţie de regiunile de dezvoltare din care fac parte

Nr. crt.

Dinamica activităţii firmelor în

perioada octombrie 2009- martie 2013

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare

Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti

-Ilfov

1. IMM-uri care şi-au redus activitatea 29.61% 29.51% 41.13% 11.07% 40.35% 15.07% 25.24% 25.50%

2. IMM-uri care funcţionează la aceiaşi parametri 51.32% 50.00% 46.79% 81.56% 45.61% 59.59% 47.95% 56.43%

3. IMM-uri care şi-au amplificat activitatea 19.08% 20.49% 12.08% 7.38% 14.04% 25.34% 26.81% 18.07%

Încadrarea IMM-urilor pe clase de mărime evidenţiază că amplificarea

şi menţinerea afacerii se înregistrează într-o frecvenţă direct proporţională cu dimensiunea firmelor, iar ponderile companiilor aflate în declin sunt mai ridicate în rândul microîntreprinderilor şi mai reduse la întreprinderile mici. Această situaţie se explică prin faptul că, de regulă, amplificarea mărimii organizaţiei are drept efect diminuarea vulnerabilităţii sale la evoluţiile contextuale nefaste. Detalii în tabelul 4.3.

Page 63: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

59

Tabelul 4.3 Diferenţierea dinamicii activităţii firmelor investigate în perioada

octombrie 2009- martie 2013, în funcţie de mărimea acestora

Nr. crt.

Dinamica activităţii întreprinderilor în perioada octombrie 2009 - martie 2013

Dimensiunea firmelor Microîntreprinderi Întreprinderi

mici Întreprinderi

mijlocii 1. IMM-uri care şi-au redus activitatea 28.00% 18.73% 22.73% 2. IMM-uri care funcţionează la aceiaşi parametri 56.46% 56.18% 34.85% 3. IMM-uri care şi-au amplificat activitatea 15.54% 25.09% 42.42%

Gruparea firmelor după forma de organizare juridică (tabelul 4.4), scoate în evidenţă următoarele:

- SA-urile deţin cele mai mari proporţii ale firmelor care au semnalat reducerea activităţii (36,73%) şi al întreprinderilor care şi-au amplificat afacerile (22,45%);

- SRL-urile se remarcă prin faptul că deţin procentajul cel mai mic al entităţilor care şi-au restrâns volumul de activitate (25,94%);

- companiile cu alte forme juridice de organizare consemnează cel mai ridicat procent de firme care activează la aceiaşi parametri (59,38%), şi cel mai redus procentaj al IMM-urilor care au avut o evoluţie ascendentă (10,94%).

Tabelul 4.4

Dinamica activităţii IMM-urilor investigate în perioada octombrie 2009 - martie 2013, funcţie de forma lor de organizare juridică

Nr. crt.

Dinamica activităţii întreprinderilor în perioada octombrie 2009 - martie 2013

IMM-urile după forma de organizare juridică

SA SRL Alte forme de organizare juridică

1. IMM-uri care şi-au redus activitatea 36.73% 25.94% 29.69%

2. IMM-uri care funcţionează la aceiaşi parametri 40.82% 55.80% 59.38%

3. IMM-uri care şi-au amplificat activitatea 22.45% 18.26% 10.94%

Analiza agenţilor economici în funcţie de domeniul în care activează reliefează în principal următoarele elemente:

- unităţile industriale deţin procentul cel mai mare de companii care şi-au restrâns afacerile (31,67%), iar entităţile din turism ies în evidenţă prin ponderea mai scăzută de agenţi economici care au avut o evoluţie descendentă (9,09%);

- IMM-urile din construcţii consemnează cea mai ridicată proporţie de firme care şi-au amplificat activitatea (25,61%) şi cea mai redusă pondere de companii care şi-au menţinut nivelul de activitate (47,56);

- întreprinderile din domeniul turismului înregistrează o frecvenţă mai mare de firme care au menţinut business-ul la acelaşi nivel (67,53%).

Vezi tabelul 4.5.

Page 64: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

60

Tabelul 4.5 Dinamica activităţii IMM-urilor investigate în perioada

octombrie 2009 - martie 2013, în funcţie de ramurile de activitate

Nr. crt.

Dinamica activităţii IMM-urilor în perioada octombrie

2009 - martie 2013

IMM-urile pe ramuri de activitate

Industrie Construcţii Comerţ Transporturi Turism Servicii

1. IMM-uri care şi-au redus activitatea 31.67% 26.83% 26.45% 25.37% 9.09% 24.86%

2. IMM-uri care funcţionează la aceiaşi parametri 52.49% 47.56% 56.65% 52.24% 67.53% 56.99%

3. IMM-uri care şi-au amplificat activitatea 15.84% 25.61% 16.90% 22.39% 23.38% 18.15%

4.2. Impactul psihologic al situaţiei economice actuale asupra întreprinzătorilor

Deşi PIB-ul României s-a majorat pe parcursul anului trecut şi Banca

Mondială a prognozat o creştere a economiei româneşti în 2013, ţara noastră şi unele state ale Uniunii Europene se confruntă cu multe probleme la nivel micro, mezo şi macroeconomic, iar o bună parte din specialişti consideră că zona Euro va fi afectată de recesiune în anii următori. Evoluţiile economice naţionale şi internaţionale nefaste din ultimii anii, incertitudinile legate de situaţia economică din prezent şi impredictibilitatea evoluţiilor viitoare au impactat şi impactează în plan psihologic o parte considerabilă a oamenilor de afaceri.

Având în vedere aceste apecte este important să ne facem o imagine cu privire la măsura în care întreprinzătorii/ managerii români sunt influenţaţi emoţional de situaţia economică actuală. Ancheta a relevat următoarele:

- 31,95% dintre decidenţii IMM-urilor se simt ameninţaţi într-o proporţie mică sau foarte mică de contextul mondo şi macroeconomic

- 28,59% dintre întreprinzători sunt destul de mult afectaţi de situaţia economică din momentul de faţă

- 19,95% dintre oamenii de afaceri resimt evoluţiile economice la un nivel ridicat

- 13,51% dintre factorii de decizie din firme sunt influenţaţi în foarte mare măsură de conjuctura economică

- 6,00% dintre persoane nu sunt impactaţi de condiţiile economice actuale.

Vezi figura 4.3.

Page 65: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

61

13.51%

19.95%

28.59%

31.95%

6.00%

Foarte mare Mare Destul de mare Redus sau foarte redus Fară impact

Figura 4.3 Impactul psihologic al situaţiei economice actuale economice asupra

întreprinzătorilor

Clasificarea companiilor în funcţie de vârstă evidenţiază în principal următoarele:

- întreprinderile de peste 15 ani vechime consemnează o proporţie mai ridicată a oamenilor de afaceri care nu sunt afectaţi în plan psihologic de evoluţiile economice (7,13%) şi o frecvenţă mai amplă a persoanelor impactate în mare şi foarte mare măsură de situaţia economică incertă (20,98%, respectiv 18,13%);

- IMM-urile în vârstă de 5-10 ani înregistrează procentaje superioare ale companiilor în cadrul cărora factorii de decizie se simt ameninţaţi într-o măsură mică (35,22%) şi destul de mare (29,90%) de contextul macroeconomic/ mondoeconomic.

Vezi informaţii suplimentare în tabelul 4.6.

Tabelul 4.6 Impactul psihologic al situaţiei economice actuale asupra întreprinzătorilor în

funcţie de vârsta IMM-urilor

Nr. crt.

Impactul psihologic al situaţiei economice actuale asupra întreprinzătorilor

Vârsta IMM-urilor Sub 5 ani 5-10 ani 10-15 ani Peste 15 ani

1. Foarte mare 13.86% 9.30% 13.90% 18.13% 2. Mare 18.27% 20.43% 20.08% 20.98% 3. Destul de mare 29.72% 29.90% 29.34% 25.46% 4. Redus sau foarte redus 32.13% 35.22% 30.89% 28.31% 5. Fără impact 6.02% 5.15% 5.79% 7.13%

Page 66: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

62

Examinând organizaţiile în funcţie de apartenenţa regională a (tabelul 4.7), remarcăm următoarele:

- IMM-urile din Sud consemnează procentaje mai ridicate ale factorilor de decizie care resimt evoluţiile economice la un nivel foarte ridicat (25,76%);

- întreprinderile din regiunea Sud Vest ies în evidenţă prin frecvenţa mai mare a persoanelor care sunt impactaţe în plan psihologic destul de mult (34,57%) şi mult (36,21%) de situaţia economică actuală;

- firmele din regiunea Sud Est înregistrează proporţia cea mai amplă de întreprinzători care se simt ameninţaţi puţin sau foarte puţin de contextul economic (52,46%);

- companiile din Nord Vest deţin cele mai mari ponderi ale oamenilor de afaceri care nu au fost afectaţi de conjunctura mondo/ macroeconomică (19,31%).

Tabelul 4.7

Impactul psihologic al situaţiei economice actuale asupra întreprinzătorilor în funcţie de regiunile de dezvoltare din care fac parte IMM-urile

Nr. crt.

Impactul psihologic al situaţiei economice actuale

asupra întreprinzătorilor

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti

-Ilfov

1. Foarte mare 10,67% 9,02% 25,76% 5,76% 7,02% 13,10% 12,97% 14,72%

2. Mare 8,00% 10,66% 21,97% 36,21% 7,89% 10,34% 12,97% 26,81%

3. Destul de mare 31,33% 25,41% 26,52% 34,57% 30,70% 22,76% 26,90% 29,03%

4. Redus sau foarte redus 43,33% 52,46% 20,08% 22,22% 42,11% 34,48% 38,61% 27,22%

5. Fără impact 6,67% 2,46% 5,68% 1,23% 12,28% 19,31% 8,54% 2,22%

Luând în considerare dimensiunea firmelor se observă în principal că: - frecvenţele întreprinzătorilor care resimt situaţia economică în măsură

foarte mare şi destul de mare scad odată cu mărimea IMM-urilor; - firmele mici deţin cele mai ridicate proporţii ale factorilor de decizie

care sunt impactaţi în mare măsură de conjunctura mondo/ macroeconomică (24,24%);

- întreprinderile mijlocii înregistrează cele mai ridicate procente ale decidenţilor afectaţi puţin/ foarte puţin de evoluţiile contextuale (43,75%) şi care nu se simt ameninţaţi de condiţiile economice (12,50%).

Detalii în tabelul 4.8.

Page 67: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

63

Tabelul 4.8 Impactul psihologic al situaţiei economice actuale asupra întreprinzătorilor în

funcţie de dimensiunea IMM-urilor

Nr. crt.

Impactul psihologic al situaţiei economice actuale asupra întreprinzătorilor

Dimensiunea firmelor Microîntreprinderi Întreprinderi

mici Întreprinderi

mijlocii 1. Foarte mare 14,19% 11,36% 6,25% 2. Mare 19,05% 24,24% 23,44% 3. Destul de mare 29,17% 28,79% 14,06% 4. Redus sau foarte redus 31,54% 31,44% 43,75% 5. Fără impact 6,04% 4,17% 12,50%

Dacă grupăm IMM-urile dupǎ forma de organizare juridică (tabelul 4.9), remarcăm următoarele aspecte mai importante:

- Societăţile pe acţiuni consemnează ponderi superioare ale decidenţilor care se simt ameninţaţi de evoluţiile contextuale în proporţie foarte mare (24,44%) şi care nu sunt influenţaţi emoţional de situaţia economică din momentul de faţă (6,67%);

- SRL-urile ies în evidenţă prin procentajul mai mare de întreprinzători impactaţi puţin/ foarte puţin de condiţiile economice actuale (33,09%);

- companiile cu altǎ formǎ de organizare înregistrează cele mai ridicate procente ale oamenilor de afaceri care sunt impactaţi de conjunctura economică în mare şi destul de mare măsură (27,34%, respectiv 37,50%).

Tabelul 4.9

Impactul psihologic al situaţiei economice actuale asupra întreprinzătorilor în funcţie forma de organizare juridică a IMM-urilor

Nr. crt.

Impactul psihologic al situaţiei economice actuale asupra întreprinzătorilor

IMM-urile după forma de organizare juridică SA SRL Alte forme de

organizare juridică 1. Foarte mare 24.44% 13.30% 12.50% 2. Mare 15.56% 19.50% 27.34% 3. Destul de mare 33.33% 27.79% 37.50% 4. Redus sau foarte redus 20.00% 33.09% 21.09% 5. Fără impact 6.67% 6.32% 1.56%

După cum se poate vedea şi în tabelul 4.10, încadrarea IMM-urilor după

domeniul de activitate relevă în principal că: - companiile din comerţ se remarcă prin procentajele mai crescute de

întreprinzători care resimt foarte mult în plan psihologic contextul economic (16,01%);

- entităţile care activează în transporturi deţin o proporţie superioară de întreprinderi în cadrul cărora oamenii de afaceri sunt influenţaţi în mare măsură de evoluţiile macro şi mondoeconomice (23,08%);

Page 68: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

64

- organizaţiile din sectorul construcţiilor înregistrează un procent mai crescut de firme în care leaderii sunt afectaţi destul de mult de situaţia economică existentă (35,80%);

- IMM-urile din turism consemnează frecvenţe mai ridicate ale întreprinzătorilor care nu sunt impactaţi de condiţiile actuale (10,53%) şi sunt puţin/ foarte puţin afectaţi de conjunctura economică (46,05%).

Tabelul 4.10

Influenţa în plan psihologic a situaţiei economice actuale asupra întreprinzătorilor în funcţie de domeniile de activitate ale IMM-urilor

Nr. crt.

Impactul psihologic al situaţiei economice actuale

asupra întreprinzătorilor

IMM-urile pe ramuri de activitate

Industrie Construcţii Comerţ Transporturi Turism Servicii

1. Foarte mare 12.44% 7.41% 16.01% 4.62% 6.58% 14.39% 2. Mare 18.78% 17.28% 21.04% 23.08% 7.89% 21.31% 3. Destul de mare 28.05% 35.80% 28.57% 29.23% 28.95% 27.87% 4. Redus sau foarte redus 33.26% 38.27% 28.10% 41.54% 46.05% 31.33% 5. Fără impact 7.47% 1.23% 6.28% 1.54% 10.53% 5.10%

Analiza modului de percepere în plan afectiv a situaţiei economice

actuale în funcţie de performanţele obţinute de IMM-uri în anul 2012 faţă de 2011 (tabelul 4.11), evidenţiază în principal următoarele:

- companiile cu rezultate identice consemnează un procentaj mai amplu ale decidenţilor care resimt contextul economic în măsură mică/ foarte mică (39,64%);

- firmele cu rezultate mai bune se remarcă prin ponderea cea mai mare a întreprinzătorilor/ managerilor care nu sunt influenţaţi în plan psihologic de condiţiile economice actuale (8,40%);

- întreprinderile cu rezultate mai slabe deţin procente mai crescute ale persoanelor care sunt destul de mult şi foarte mult afectate de situaţia economică internă/ externă (33,60%, respectiv 24,46%);

- proporţia cea mai ridicată a oamenilor de afaceri impactaţi în mare măsură de conjunctura economică se înregistrează în rândul IMM-urilor cu o evoluţie net superioară în 2012 faţă de 2011 (29,03%).

Tabelul 4.11

Diferenţierea impactului psihologic al situaţiei economice actuale asupra întreprinzătorilor în funcţie de performanţele obţinute în anul 2012 comparativ cu 2011

Nr. crt.

Impactul psihologic al situaţiei economice actuale

asupra întreprinzătorilor

Performanţele firmei în 2012 comparativ cu 2011 Mult mai

bune Mai bune Identice Mai slabe Mult mai slabe

1. Foarte mare 16.13% 9.14% 7.32% 24.46% 13.55% 2. Mare 29.03% 19.26% 19.82% 22.58% 19.97% 3. Destul de mare 19.35% 29.14% 26.58% 33.60% 28.63% 4. Redus sau foarte redus 32.26% 34.07% 39.64% 16.67% 31.89% 5. Fără impact 3.23% 8.40% 6.64% 2.69% 5.96%

Page 69: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

65

Având în vedere corelaţia dintre impactul psihologic al recesiunii şi nivelul studiilor întreprinzătorilor (tabelul 4.12), se observă că:

- oamenii de afaceri cu studii elementare deţin cea mai mare proporţie de persoane influenţate în mare măsură (28,57%) şi puţin/ foarte puţin (42,86%) de condiţiile economice care se manifestă în prezent;

- întreprinzătorii cu pregătire medie consemnează cea mai ridicată proporţie a celor care resimt conjuctura economică la un nivel foarte ridicat (17,36%).

- factorii de decizie cu studii superioare sunt cel mai frecvent neimpactaţi (6,21%) şi afectaţi în măsură destul de mare (29,11%) de situaţia economică actuală.

Tabelul 4.12 Impactul psihologic al situaţiei economice actuale

în funcţie de studiile întreprinzătorilor

Nr. crt.

Impactul psihologic al situaţiei economice actuale asupra întreprinzătorilor

Nivelul studiilor întreprinzătorului Elementare Medii Superioare

1. Foarte mare 0,00% 17,36% 11,19% 2. Mare 28,57% 18,60% 20,80% 3. Destul de mare 28,57% 27,44% 29,11% 4. Redus sau foarte redus 42,86% 30,85% 32,69% 5. Fără impact 0,00% 5,74% 6,21%

4.3. Aprecieri cu privire la evoluţia situaţiei economice a României în anul 2013

Având în vedere aprecierile decidenţilor din cadrul IMM-urilor cu privire situaţia economică a României în 2013 (figura 4.4), rezultatele anchetei relevă următoarele:

- 50,16% dintre întreprinzători/ manageri sunt de părere economia va stagna;

- 44,06% din cei intervievaţi consideră că trendul va fi descendent; - doar 5,78% dintre persoanele investigate opinează că evoluţia va fi

pozitivă. Se observă că factorii de decizie din IMM-uri nu împărtăşesc estimările

specialiştior din cadrul Guvernului şi Fondului Monetar Internaţional, care au prognozat că anul 2013 va fi unul de creştere economică pentru România.

Page 70: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

66

50.16%

5.78%

44.06%

La fel Mai bună Mai proastă

Figura 4.4 Aprecierile întreprinzătorilor cu privire situaţia economică

a României în anul 2013 Examinarea IMM-urilor în funcţie de vârstă (tabelul 4.13) relevă

următoarele: Întreprinderile care au sub 10-15 ani vechime deţin proporţia cea mai mare a persoanelor care consideră că situaţia economică se va ameliora (6,49%). Companiile cu vârsta peste 15 ani înregistrează un procentaj mai ridicat al factorilor de decizie care anticipează un trend descendent (51,42%). Firmele de 10-15 ani consemnează o frecvenţă crescută a oamenilor de afaceri care apreciază că economia va stagna (57,24%) şi ponderi mai reduse a celor care estimează o evoluţie mai bună (5,32%) şi negativă (37,44%).

Tabelul 4.13 Diferenţierea aprecierilor cu privire la situaţia economică a României în 2013

în funcţie de vârsta firmelor

Nr. crt. Situaţia economică a României în 2013 Vârsta IMM-urilor

Sub 5 ani 5-10 ani 10-15 ani Peste 15 ani 1. Mai bună 6.04% 5.32% 6.49% 5.69% 2. La fel 49.50% 57.24% 48.85% 42.89% 3. Mai proastă 44.47% 37.44% 44.66% 51.42%

Încadrarea companiilor în funcţie de apartenenţa regională

evidenţiază următoarele: - firmele din regiunea Vest înregistrează procentajul cel mai ridicat al

decidenţilor care estimează un trend ascendent (9,73%); - IMM-urile din zona Sud consemnează cea mai mare proporţie de

întreprinzători care consideră că situaţia economică în 2013 va fi neschimbată (66,39%), precum şi cel mai mic procent de persoane care prevăd o involuţie pe parcursul acestui an (26,23%);

- oamenii de afaceri din Sud au indicat în frecvenţă mai amplă că evoluţia va fi negativă (60,98%).

Informaţii suplimentare sunt prezentate în tabelul 4.14.

Page 71: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

67

Tabelul 4.14 Aprecierile întreprinzătorilor cu privire la situaţia economică a României în 2013,

în funcţie de regiunile de dezvoltare din care fac parte IMM-urile

Nr. crt.

Situaţia economică a României în 2013

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare

Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti

-Ilfov

1. Mai bună 5,96% 7,38% 5,68% 4,12% 9,73% 9,59% 5,06% 4,63%

2. La fel 59,60% 66,39% 33,33% 37,45% 60,18% 43,15% 51,27% 57,55%

3. Mai proastă 34,44% 26,23% 60,98% 58,44% 30,09% 47,26% 43,67% 37,83%

Dacă grupăm IMM-urile pe clase de mărime (vezi tabelul 4.15)

observăm în principal că: - companiile mijlocii înregistrează proporţii mai ridicate ale

întreprinzătorillor care estimează că situaţia economică se va ameliora (9,23%);

- oamenii de afaceri care consideră că economia va stagna în 2013 sunt mai frecvent întâlniţi în rândul întreprinderilor de dimensiune mică (58,58%);

- ponderile persoanelor care preconizează că evoluţia în 2013 va fi descendentă evoluează invers proporţional cu dimensiunea firmelor.

Tabelul 4.15

Diferenţierea aprecierilor cu privire la situaţia economică a României în 2013, în funcţie de mărimea IMM-urilor

Nr. crt.

Situaţia economică a României în 2013

Dimensiunea firmelor

Microîntreprinderi Întreprinderi mici Întreprinderi mijlocii

1. Mai bună 5.86% 4.49% 9.23%

2. La fel 48.29% 58.80% 58.46%

3. Mai proastă 45.86% 36.70% 32.31%

Referindu-ne la forma de organizare juridică a IMM-urilor, se constată

că SRL-urile deţin procentaje mai mari de întreprinzători care preconizează o evoluţie mai bună a economiei României în 2013 (5,85%), societăţile pe acţiuni consemnează în frecvenţă mai ridicată persoane care estimează că situaţia economică va stagna (55,10%), iar firmele cu altă formă de organizare juridică înregistrează o pondere superioară a oamenilor de afaceri care au indicat un trend descendent pentru anul în curs (55,12%). Detalii în tabelul 4.16.

Page 72: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

68

Tabelul 4.16 Aprecierile întreprinzătorilor cu privire la situaţia economică a României în 2013,

în funcţie de forma de organizare juridică a IMM-urilor

Nr. crt.

Situaţia economică a României în 2013

IMM-urile după forma de organizare juridică SA SRL Alte forme de

organizare juridică 1. Mai bună 4.08% 5.85% 5.51% 2. La fel 55.10% 50.84% 39.37% 3. Mai proastă 40.82% 43.32% 55.12%

Analiza companiilor pe domenii de activitate (tabelul 4.17), reliefează

următoarele: - companiile din turism deţin o pondere mai mare a factorilor de decizie

care estimează un an favorabil (10,39%) şi un procent mai redus a întreprinzătorilor care previzionează o situaţie nefastă (33,77%);

- IMM-urile care activează în construcţii au înregistrat un procentaj mai crescut al oamenilor de afaceri care anticipează stagnarea economică (56,10%) şi cele mai puţine persoane care opinează că evoluţia va fi pozitivă (1,22%);

- decidenţii din sectorul comercial consideră în frecvenţă superioară că situaţia economică va fi mai proastă (51,25%) şi în proporţie mai redusă că anul 2013 va fi la fel (43,10%);

Tabelul 4.17

Diferenţierea aprecierilor cu privire la situaţia economică a României în 2013, în funcţie de domeniile în care activează IMM-urile

Nr. crt.

Situaţia economică a României în 2013

IMM-urile pe ramuri de activitate Industrie Construcţii Comerţ Transporturi Turism Servicii

1. Mai bună 5.91% 1.22% 5.64% 9.09% 10.39% 5.46% 2. La fel 53.41% 56.10% 43.10% 51.52% 55.84% 53.92% 3. Mai proastă 40.68% 42.68% 51.25% 39.39% 33.77% 40.62%

Având în vedere estimările cu privire la situaţia economică din 2013 în

funcţie de performanţele obţinute de IMM-uri în anul 2012 faţă de 2011 (tabelul 4.18), remarcăm faptul că întreprinzătorii cu rezultate net superioare consideră mai frecvent că evoluţia economică va fi favorabilă (22,58%), iar firmele cu realizări mult mai slabe deţin o proporţie ridicată a persoanelor care estimează un trend descendent (69,51%).

Tabelul 4.18 Diferenţierea aprecierilor cu privire la situaţia economică a României în 2013,

în funcţie de performanţele obţinute de IMM-uri în 2012 faţă de 2011

Nr. crt.

Situaţia economică a României în 2013

Performanţele economice 2012/2011 Mult mai bune Mai bune Identice Mai slabe Mult mai slabe

1. Mai bună 22.58% 11.27% 4.06% 2.69% 3.66% 2. La fel 67.74% 70.10% 51.52% 30.11% 26.83% 3. Mai proastă 9.68% 18.63% 44.42% 67.20% 69.51%

Page 73: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

69

Nuanţarea analizei în funcţie de studiile întreprinzătorilor (tabelul 4.19), indică faptul că oamenii de afaceri care au absolvit o formă de învăţământ superior consemnează proporţii mai mari ale decidenţilor care consideră că economia va avea o evoluţie ascendentă (5,92%), iar persoanele cu studii elementare înregistrează o pondere mai ridicată a persoanelor care apreciază că situaţia economică va stagna în 2013 (57,14%).

Tabelul 4.19

Aprecierile întreprinzătorilor cu privire la situaţia economică a României în 2013, în funcţie de studiile întreprinzătorilor

Nr. crt. Situaţia economică a României în 2013

Nivelul studiilor întreprinzătorului Elementare Medii Superioare

1. Mai bună 0.00% 4.98% 5.92% 2. La fel 57.14% 42.99% 54.79% 3. Mai proastă 42.86% 52.02% 39.29%

4.4. Percepţiile întreprinzătorilor referitoare la capacitatea autorităţilor publice centrale şi locale de contracarare a recesiunii economice

În perioadele de recesiune/ criză economică autorităţilor publice centrale şi locale ale fiecărei ţări trebuie să joace un rol major în combaterea efectelor negative şi revigorarea economică, prin adoptarea şi aplicarea unor măsuri ferme care să aibă la bază realităţile economice interne şi externe.

Analiza percepţiilor întreprinzătorilor cu privire la capacitatea autorităţilor publice centrale şi locale de a contribui la ieşirea rapidă din recesiune (figura 4.5) relevă următoarele:

- 43,95% dintre oamenii de afaceri consideră că entităţile statului au posibilităţi reduse de a face faţă evoluţiilor contextuale negative;

- 27,57% din întreprinzători sunt de părere că instituţiile publice nu dispun de competenţele/ calităţile necesare combaterii rapide a declinul economic;

- în 23,24% din IMM-uri se apreciază că autorităţile au un potenţial mediu de a contribui la îmbunătăţirea situaţiei economice nefaste;

- numai 5,24% din persoanele investigate au declarat că organele administraţiei centrale şi locale posedă o capacitate ridicată de contracarare a recesiunii.

Se remarcă proporţia redusă a întreprinzătorilor care au încredere în potenţialul autorităţilor publice de a contribui la revenirea rapidă a economiei româneşti, situaţie explicabilă prin insuficienta coerenţă a măsurilor adoptate până în prezent, problemele de deficit bugetar cu care se confruntă România şi unele state ale Uniunii Europene şi prin faptul că multe din ţările dezvoltate de

Page 74: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

70

pe mapamond nu au reuşit să găsească soluţii pentru contracararea recesiunii economice.

27,57%

23,24%

43,95%

5,24%

nu are capacitate capacitate medie capacitate redusă capacitate ridicată

Figura 4.5 Percepţiile întreprinzătorilor cu privire la capacitatea autorităţilor publice

centrale şi locale de a contribui la ieşirea rapidă din recesiune Luând în considerare percepţiile întreprinzătorilor în funcţie de vârsta

întreprinderilor (tabelul 4.20), se constată în principal că: - organizaţiile de 10-15 ani deţin procentaje mai mari ale managerilor

care sunt de părere că potenţialul organelor administrative de a contracara regresul economic este ridicat (5,73%);

- firmele de 5-10 ani vechime înregistrează proporţii mai ridicate ale factorilor de decizie care apreciază că administraţia centrală/ locală are o capacitate medie (25,88%) şi redusă (44,74%) de a face faţă instabilităţii economice;

- frecvenţa cea mai crescută a întreprinzătorilor care opinează că autorităţile nu au capacitate de combatere a recesiunii este mai mare în rândul organizaţiilor care au peste 15 ani vechime (29,55%) şi mai scăzută în cadrul companiilor cu vârsta între 5 şi 10 ani (24,37%).

Tabelul 4.20

Percepţiile întreprinzătorilor cu privire la capacitatea autorităţilor publice centrale şi locale de a contribui la ieşirea rapidă din recesiune, în funcţie vârsta IMM-urilor

Nr. crt.

Capacitatea autorităţilor publice centrale şi locale de a contribui la

ieşirea rapidă din recesiune

Vârsta IMM-urilor Sub 5 ani 5-10 ani 10-15 ani Peste 15 ani

1. Ridicată 4.85% 5.01% 5.73% 5.67% 2. Medie 21.21% 25.88% 24.43% 21.46% 3. Redusă 44.65% 44.74% 41.98% 43.32% 4. Nu posedă capacitate 29.29% 24.37% 27.86% 29.55%

Page 75: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

71

Examinarea aprecierilor în funcţie de regiunile de dezvoltare din care fac parte întreprinderile relevă următoarele:

- IMM-urile în care se indică faptul că instituţiile publice au posibilităţi reduse de a contribui la revigorarea economică sunt mai frecvente în Centru (53,63%) şi mai rare în regiunea Sud (37,74%);

- organizaţiile din regiunea Sud Est consemnează un procentaj mai ridicat de întreprinzători/ manageri care opinează că organele de stat au capacitate ridicată de a contracara rapid recesiunea (13,11%);

- companiile din regiunea Sud Vest înregistrează proporţia cea mai mare de firme în care se consideră că autorităţile centrale şi locale nu au potenţialul necesar pentru a face faţă regresului economic (46,47%);

- în Bucureşti întâlnim mai multe întreprinderi în care decidenţii sunt de părere că instituţiile publice au capacitate medie de a contribui la ieşirea rapidă din criză (29,23) .

Detalii în tabelul 4.21.

Tabelul 4.21 Diferenţierea aprecierilor cu privire la capacitatea autorităţilor publice centrale şi

locale de a contribui la ieşirea rapidă din recesiune, în funcţie de apartenenţa regională a firmelor

Nr. crt.

Capacitatea autorităţilor publice centrale şi locale de a contribui la ieşirea

rapidă din recesiune

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare

Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti

-Ilfov

1. Ridicată 8.61% 13.11% 4.15% 2.49% 10.62% 1.38% 1.89% 6.25%

2. Medie 27.81% 28.69% 22.64% 11.62% 26.55% 20.69% 18.93% 29.23%

3. Redusă 49.01% 40.16% 37.74% 39.42% 53.10% 40.00% 53.63% 41.73%

4. Nu posedă capacitate 14.57% 18.03% 35.47% 46.47% 9.73% 37.93% 25.55% 22.78%

Diferenţierea analizei în funcţie de mărimea IMM-urilor (tabelul 4.22)

scoate în evidenţă următoarele aspecte: - proporţiile întreprinzătorilor care estimează că administraţia publică

are capacitate ridicată de a contribui rapid la relansarea economică cresc direct proporţional cu dimensiunile organizaţiilor;

- procentajele companiilor în care organele aministrative centrale şi locale sunt percepute ca neavând posibilităţi de combatere a recesiunii scad odată cu creşterea mărimii firmelor;

- întreprinderile mici consemnează o pondere mai mare de entităţi în care se apreciază că autorităţile au potenţial mediu de contracarare rapidă a evoluţiilor contextuale negative (30,45%).

Page 76: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

72

Tabelul 4.22 Percepţiile întreprinzătorilor referitoare la potenţialul autorităţilor publice

centrale şi localede a contribui la contracararea rapidă a recesiunii, în funcţie de mărimea IMM-urilor

Nr. crt.

Capacitatea autorităţilor publice centrale şi locale de a contribui la

ieşirea rapidă din recesiune

Dimensiunea firmelor

Microîntreprinderi Întreprinderi mici Întreprinderi mijlocii

1. Ridicată 4.35% 8.65% 12.12%

2. Medie 21.74% 30.45% 28.79%

3. Redusă 44.60% 38.72% 50.00%

4. Nu posedă capacitate 29.31% 22.18% 9.09%

Încadrând unităţile economice după forma de organizare juridică,

observăm în principal că: - SA-urile înregistrează cele mai mari proporţii de firme în cadrul cărora

se consideră că organele administrative au capacitate ridicată (6,12%) şi medie (28,57%) de a face faţă conjuncturii macroeconomice negative şi deţin cel mai scăzut procentaj al întreprinderilor în care se apreciază că instituţiile publice au posibilităţi reduse de contracarare a declinului economic (34,69%);

- în companiile care au altă formă juridică se opinează mai frecvent că autorităţile centrale şi locale nu posedă potenţial pentru a contribui la ieşirea din recesiune (39,37%);

- SRL-urile consemnează ponderea cea mai mare de IMM-uri în care se estimează că statul are capacitate redusă de combatere rapidă a regresului economic (44,32%).

Vezi tabelul 4.23.

Tabelul 4.23 Diferenţierea percepţiilor întreprinzătorilor cu privire la capacitatea autorităţilor

publice centrale şi locale de a contribui la ieşirea rapidă din recesiune, în funcţie de forma de organizare juridică a firmelor

Nr. crt.

Capacitatea autorităţilor publice centrale şi locale de a contribui la

ieşirea rapidă din recesiune

IMM-urile după forma de organizare juridică

SA SRL Alte forme de organizare juridică

1. Ridicată 6.12% 5.44% 2.36%

2. Medie 28.57% 23.66% 15.75%

3. Redusă 34.69% 44.32% 42.52%

4. Nu posedă capacitate 30.61% 26.58% 39.37%

Page 77: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

73

Având în vedere percepţiile întreprinzătorilor în funcţie de domeniul de activitate al IMM-urilor, constatăm următoarele aspecte mai importante:

- agenţii economici din sectorul comercial înregistrează cea mai mare proporţie a firmelor în care se consideră că autorităţile nu dispun de mijloacele necesare pentru a face faţă situaţiei economice nefavorabille (33,49%);

- organizaţiile din sectorul construcţiilor consemnează ponderi mai ridicate de IMM-uri în care se opinează că organele de puterii locale şi centrale au potenţial ridicat şi mediu de contracarare a regresului economic (6,10%, respectiv 28,05%);

- întreprinzătorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul turismului apreciază mai frecvent că instituţiile statului au capacitate redusă de a combate rapid evoluţiile nefaste (48,05%).

Informaţii suplimentare se prezintă în tabelul 4.24.

Tabelul 4.24 Aprecierile întreprinzătorilor cu privire la capacitatea autorităţilor publice

centrale şi localede a contribui la ieşirea rapidă din recesiune, în funcţie de ramurile în care activează întreprinderile

Nr. crt.

Capacitatea autorităţilor publice

centrale şi locale de a contribui la ieşirea

rapidă din recesiune

IMM-urile pe ramuri de activitate

Industrie Construcţii Comerţ Transporturi Turism Servicii

1. Ridicată 5.91% 6.10% 4.87% 6.06% 0.00% 5.65%

2. Medie 23.64% 28.05% 21.38% 24.24% 22.08% 24.41%

3. Redusă 47.50% 41.46% 40.25% 43.94% 48.05% 45.17%

4. Nu posedă capacitate 22.95% 24.39% 33.49% 25.76% 29.87% 24.77%

Page 78: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

74

ASPECTE SEMNIFICATIVE

� În perioada octombrie 2009 - martie 2013 55,65% din IMM-urile investigate funcţionează la aceiaşi parametri, 26,48% din organizaţii şi-au restrâns volumul de activitate, iar 17,87% dintre unităţi au avut o evoluţie ascendentă (întreprinzătorii din cadrul firmelor falimentare nu au putut fi abordaţi, deoarece fie au închis companiile, fie nu şi-au manifestat disponibilitatea pentru a furniza informaţii).

� Luând în considerare percepţiile întreprinzătorilor cu privire la evoluţia IMM-urilor a căror activitate este cunoscută foarte bine (furnizori, clienţi, firme ale prietenilor etc.), ancheta evidenţiază că în perioada octombrie 2009 - martie 2013, 37,20% dintre companii şi-au redus afacerile, 29,97% din firme funcţionează la aceiaşi parametri, 18,98% dintre întreprinderi au dat faliment sau se află în situaţie falimentară, iar 13,85% dintre agenţii economici şi-au amplificat activitatea.

� Frecvenţele întreprinderilor care şi-au restrâns activitatea sunt mai mari în rândul IMM-urilor care au peste 15 ani vechime (34,41%), firmelor din Sud (41,13%), microîntreprinderilor (28,00%), societăţilor pe acţiuni (36,73%) şi companiilor din sectorul industrial (31,67%).

� Proporţiile firmelor care funcţionează la aceiaşi parametri sunt mai crescute în rândul întreprinderilor care au 5-10 ani vechime (60,03%), agenţilor economici din Sud Vest (81,56%), microîntreprinderilor (56,46%), organizaţiilor cu altă formă de organizare juridică (59,38%) şi companiilor din sectorul turismului (67,53%).

� Întreprinderile care şi-au amplificat activitatea consemnează procentaje mai ridicate în cadrul IMM-urilor cu vârsta cuprinsă între 5 şi 10 ani (19,57%), companiilor din Centru (26,81%), firmelor mijlocii (42,42%), societăţilor pe acţiuni (22,45%) şi organizaţiilor din construcţii (25,61%).

� Având în vedere impactul psihologic al situaţiei economice actuale asupra decidenţilor din IMM-uri, se constată că 31,95% din persoanele investigate se simt ameninţate într-o proporţie mică sau foarte mică de contextul mondo/ macroeconomic, 28,59% dintre întreprinzători sunt destul de mult afectaţi de situaţia economică din momentul de faţă, 19,95% din oamenii de afaceri resimt evoluţiile economice la un nivel ridicat, 13,51% din respondenţi sunt influenţaţi în foarte mare măsură de conjuctura economică, iar 6,00% dintre factorii de decizie nu sunt impactaţi de condiţiile economice actuale.

Page 79: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

75

� Procentajele întreprinzătorilor care sunt afectaţi într-o măsură foarte mare de recesiunea economică, sunt mai crescute în rândul companiilor mai vechi de 15 ani (18,13%), IMM-urilor din regiunea Nord Vest (19,31%), microîntreprinderilor (14,19%), SA-urilor (24,44%), organizaţiilor care activează în comerţ (16,01%), firmelor cu performanţe mai slabe în 2012 faţă de 2011 (24,46%) şi persoanelor cu studii superioare (11,19%).

� Luând în considerare aprecierile din cadrul IMM-urilor cu privire situaţia economică în anul 2013, rezultatele cercetării relevă că 50,16% dintre întreprinzători/ manageri estimează că anul în curs va fi la fel ca cel precedent, 44,06% din decidenţi sunt de părere că economia va avea un trend descendent şi doar 5,78% dintre persoanele investigate opinează că evoluţia va fi pozitivă.

� 43,95% din întreprinzători consideră că autorităţile centrale şi locale au capacitate redusă de a face faţă rapid recesiunii economice, 27,57% dintre persoanele investigate apreciază că instituţiile publice nu sunt capabile să combată declinul economic, 23,24% dintre oamenii de afaceri sunt de părere că statul îşi poate aduce o contribuţie medie la relansarea economică şi numai 5,24% din factorii de decizie din IMM-uri percep organele administraţiei publice ca având potenţial ridicat de contracarare cu rapiditate a situaţiei economice nefaste.

� Frecvenţele întreprinzătorilor care apreciază că organele administrative centrale şi locale au capacitate ridicată de a combate rapid situaţia economică nefastă sunt mai crescute în cadrul companiilor de 10-15 ani vechime (5,73%), IMM-urilor din regiunea Sud Est (13,11%), firmelor de dimensiune mijlocie (12,12%), societăţilor pe acţiuni (6,12%) şi întreprinderilor din construcţii (6,10%).

Page 80: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013
Page 81: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013
Page 82: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

76

Capitolul 5 NIVELUL ŞI DINAMICA PERFORMANŢELOR IMM-URILOR 5.1. Performanţele de ansamblu ale IMM-urilor în anul 2012 comparativ cu anul 2011

Având în vedere performanţele de ansamblu ale întreprinderilor din anul 2012 faţă de anul 2011, se constată că rezultatele consemnate au fost: puţin mai slabe în 20,90% din firme, identice în 49,86% din companii, net inferioare în 4,59% dintre agenţii economici, mai bune în 22,91% din unităţile economice şi net superioare în 1,74% dintre organizaţii, ceea ce semnifică o relativa stabilizare a performantelor obtinute de IMM-urile româneşti afectate de criza economica din ultimii ani. Vezi figura 5.1.

Figura 5.1

Structura IMM-urilor în funcţie de dinamica performanţelor în 2012 faţă de 2011

Grupând agenţii economici în funcţie de vârstă, se constată în

principal că: întreprinderile care au intre 5 si 10 ani vechime deţin cele mai mari ponderi ale IMM-urilor cu rezultate mult mai bune (2,16%) si mai bune (25,37%), dar şi cele mai reduse proporţii ale companiilor cu performanţe puţin mai slabe (16,92%) şi mult mai slabe (3,15%). Firmele cu vârsta mai mica de 5 ani înregistrează cel mai mare procent de unităţi economice care au obţinut rezultate identice (54,48%). Întreprinderile mai vechi de 15 ani înregistrează ponderea cea mai ridicată a companiilor care au performat putin mai slab (27,93%) si mult mai slab (6,57%). Detalii în tabelul 5.1.

49,86%

22,91%

1,74% 20,90%

4,59% La fel

Mai bune

Mult mai bune

Puţin mai slabe

Mult mai slabe

Page 83: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

77

Tabelul 5.1 Performanţele obţinute de IMM-uri în anul 2012 faţă de 2011

în funcţie de vârsta acestora

Nr. crt.

Performanţele IMM-urilor în 2012 faţă de 2011

Vârsta IMM-urilor Sub 5 ani 5-10 ani 10-15 ani Peste 15 ani

1. Mult mai bune 1.15% 2.16% 1.15% 2.05% 2. Mai bune 23.22% 25.37% 23.37% 19.30% 3. La fel 54.48% 52.40% 47.13% 44.15% 4. Puţin mai slabe 17.70% 16.92% 22.22% 27.93% 5. Mult mai slabe 3.45% 3.15% 6.13% 6.57%

Luând în considerare amplasarea regională a IMM-urilor, remarcăm

următoarele diferenţe mai mari faţă de media eşantionului: - unităţile economice cu performanţe net superioare înregistrează

procentul cel mai ridicat în regiunea Bucuresti-Ilfov (2,90%), în timp ce în zona de Nord Est nu consemnăm nicio firmă care să fi performat mult mai bine comparativ cu anul precedent;

- IMM-urile cu rezultate mai bune înregistrează o pondere superioară în Centru (28,81%) şi o proporţie mai redusă în regiunea Vest (13,64%);

- firmele cu realizări identice sunt mai frecvente în Sud Vest (60,25%) şi mai rar întâlnite în Sud (42,15%);

- în ceea ce priveşte întreprinderile cu performanţe puţin mai slabe regiunea Vest deţine ponderea cea mai ridicată (29,09%), iar în Sud Est se înregistrează proporţia cea mai mică (14,53%);

- companiile cu rezultate net inferioare sunt mai des întâlnite în cadrul IMM-urilor din regiunea Sud (11,49%) şi nu exista deloc in regiunea Nord Vest.

Vezi tabelul 5.2.

Tabelul 5.2 Diferenţierea performanţelor IMM-urilor în 2012 comparativ cu 2011

în funcţie de regiunile de dezvoltare

Nr. crt.

Performanţele IMM-urilor în 2012 faţă de 2011

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare

Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti

-Ilfov

1. Mult mai bune 0.00% 0.85% 0.38% 2.09% 0.91% 2.92% 1.69% 2.90%

2. Mai bune 27.78% 24.79% 14.56% 18.41% 13.64% 24.82% 28.81% 25.67%

3. La fel 45.83% 53.85% 42.15% 60.25% 50.00% 55.47% 46.10% 49.90%

4. Puţin mai slabe 22.92% 14.53% 31.42% 15.90% 29.09% 16.79% 17.63% 19.88%

5. Mult mai slabe 3.47% 5.98% 11.49% 3.35% 6.36% 0.00% 5.76% 1.66%

Încadrarea firmelor pe clase de mărime (tabelul 5.3), relevă că

proporţia IMM-urilor cu rezultate mult mai bune şi mai bune creşte odată cu amplificarea dimensiunii întreprinderilor, situaţie ce se explică prin existenţa

Page 84: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Nivelul şi dinamica performanţelor IMM-urilor

78

unei corelaţii între dimensiunea agenţilor economici şi capacitatea acestora de a face faţă pe termen scurt şi mediu perioadelor de recesiune. Microîntreprinderile înregistrează procentaje mai ridicate, dacă avem în vedere companiile care au performat la fel (51,65%) si care au avut rezultate putin mai slabe (22,09%), iar întreprinderile mijlocii consemnează ponderea cea mai scazuta de IMM-uri cu rezultate mult mai slabe (1,52%).

Tabelul 5.3 Diferenţierea performanţelor obţinute în 2012 faţă de 2011

în funcţie de dimensiunea IMM-urilor

Nr. crt.

Performanţele IMM-urilor în 2012 faţă de 2011

Dimensiunea firmelor

Microîntreprinderi Întreprinderi mici Întreprinderi mijlocii

1. Mult mai bune 1.17% 3.82% 6.06% 2. Mai bune 20.30% 34.35% 34.85% 3. La fel 51.65% 41.98% 42.42% 4. Puţin mai slabe 22.09% 15.65% 15.15% 5. Mult mai slabe 4.80% 4.20% 1.52%

Examinarea IMM-urilor în funcţie forma de organizare juridică, scoate

în evidenţă faptul că: SA-urile au obţinut performanţe net superioare (2,04%), mai bune (24,49%), putin mai slabe (30,61%) şi mult mai slabe (10,20%) în proporţii mai mari. Agenţii economici altfel organizaţi din punct de vedere juridic se remarcă prin lipsa companiilor cu rezultate mult mai bune şi prin ponderea mai mare de firme cu performanţe identice (57,50%). SRL-urile se remarca prin ponderea cea mai scazuta de firma care au inregistrat rezultate mult mai slabe (4,27%). Informaţii suplimentare sunt prezentate în tabelul 5.4.

Tabelul 5.4

Dinamica performanţelor în perioada 2012-2011 în funcţie de forma de organizare juridică a IMM-urilor

Nr. crt.

Performanţele IMM-urilor în 2012 faţă de 2011

IMM-urile după forma de organizare juridică

SA SRL Alte forme de organizare juridică

1. Mult mai bune 2.04% 1.86% 0.00% 2. Mai bune 24.49% 23.38% 15.83% 3. La fel 32.65% 49.85% 57.50% 4. Puţin mai slabe 30.61% 20.66% 20.00% 5. Mult mai slabe 10.20% 4.27% 6.67%

Comparând performanţele economice în funcţie de domeniul de

activitate al IMM-urilor (tabelul 5.5), se constată următoarele: - firmele din constructii deţin o proporţie mai ridicată de întreprinderi cu

rezultate mult mai bune (2,60%) si mai bune (33,77%), iar companiile

Page 85: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

79

din sectorul transporturilor consemnează o pondere mai mare a agenţilor economici cu rezultate identice (60,94%);

- întreprinderile din industrie ies în evidenţă prin procentajele mai mici ale entităţilor cu performanţe net superioare (0,94%), organizaţiile din transporturi au obţinut rezultate mai bune în cea mai redusă frecvenţă (17,19%) iar IMM-urile din turism consemnează o proporţie mai scăzută de companii care au performat mai slab sau mult mai slab (9,46%, respectiv 2,70%);

- cel mai mare procentaj al agenţilor economici cu rezultate mai slabe a fost înregistrat în rândul întreprinderilor din industrie (23,00%), în timp ce IMM-urile din transporturi se remarcă prin ponderea mai ridicată de companii cu rezultate mult inferioare (7,81%).

Tabelul 5.5

Gruparea performanţelor IMM-urilor în perioada 2012-2011 pe domenii de activitate

Nr. crt.

Performanţele IMM-urilor în 2012 faţă de 2011

IMM-urile pe ramuri de activitate Industrie Construcţii Comerţ Transporturi Turism Servicii

1. Mult mai bune 0.94% 2.60% 1.94% 1.56% 1.35% 2.08% 2. Mai bune 18.78% 33.77% 21.88% 17.19% 29.73% 25.57% 3. La fel 51.17% 44.16% 49.92% 60.94% 56.76% 47.35% 4. Puţin mai slabe 23.00% 14.29% 22.37% 12.50% 9.46% 21.02% 5. Mult mai slabe 6.10% 5.19% 3.89% 7.81% 2.70% 3.98%

Dacă analizăm firmele mici şi mijlocii în funcţie de studiile

întreprinzătorilor, observăm faptul că unităţile economice conduse de persoane cu pregătire universitară au obţinut performanţe net superioare într-o frecvenţă mai mare (2,08%), iar firmele administrate de indivizi cu studii elementare nu au înregistrat rezultate mult mai bune. Detalii în tabelul 5.6.

Tabelul 5.6 Dinamica performanţelor în 2012 faţă de 2011

în funcţie de studiile întreprinzătorului

Nr. crt.

Performanţele IMM-urilor în 2012 faţă de 2011

Nivelul studiilor întreprinzătorului Elementare Medii Superioare

1. Mult mai bune 0.00% 1.14% 2.08% 2. Mai bune 42.86% 17.21% 26.08% 3. La fel 28.57% 52.27% 48.56% 4. Puţin mai slabe 28.57% 22.24% 20.31% 5. Mult mai slabe 0.00% 7.14% 2.98%

Având în vedere sexul întreprinzătorilor (tabelul 5.7), se constată că

IMM-urile coordonate de barbati deţin procentaje ceva mai ridicate ale

Page 86: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Nivelul şi dinamica performanţelor IMM-urilor

80

companiilor care au avut realizări mai bune (23,15%), identice (50,12%) şi putin mai slabe (21,11%), in timp ce firmele coordonate de femei au procentajul cel mai mare de firme cu performante mult mai bune (1,97%).

Tabelul 5.7

Dinamica performanţelor în 2012 comparativ cu 2011 în funcţie sexul întreprinzătorilor

Nr. crt.

Performanţele IMM-urilor în 2012 faţă de 2011

Sexul întreprinzătorului

Feminin Masculin

1. Mult mai bune 1.97% 1.63% 2. Mai bune 22.36% 23.15% 3. La fel 49.37% 50.12% 4. Puţin mai slabe 20.39% 21.11% 5. Mult mai slabe 5.90% 3.99%

5.2. Performanţele de ansamblu ale întreprinderilor în anul 2013 comparativ cu anul 2012

În ceea ce priveşte performanţele economice estimate ale IMM-urilor pentru anul 2013 comparativ cu anul trecut, constatăm că se preconizează rezultate identice în 55,45% din organizaţii, mai bune în 23,31% dintre unităţile economice, mai slabe în 15,09% din întreprinderi, net inferioare în 5,17% din companii şi mult mai bune în doar 0,98% dintre firme. Vezi figura 5.2.

Figura 5.2 Structura IMM-urilor în funcţie de dinamica performanţelor

în 2013 faţă de 2012

55,45%

23,31%

0,98% 15,09% 5,17% La fel

Mai bune

Mult mai bune

Puţin mai slabe

Mult mai slabe

Page 87: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

81

Luând în considerare estimările din IMM-uri pe grupe de vârstă (tabelul 5.8), se observă că proporţiile întreprinderilor cu rezultate net superioare sunt mai crescute în rândul unităţilor economice cu varsta cuprinsa intre 10-15 ani, procentajele organizaţiilor în care se anticipează performanţe identice sunt mai ridicate în cadrul companiilor în vârstă de 5-10 ani (57,33%), performante mult mai slabe sunt anticipate intr-o proportie mai mare in randul firmelor care au mai mult de 15 ani vechime (8,79%).

Tabelul 5.8 Performanţele firmelor în 2013 faţă de 2012 pe grupe vârstă

Nr. crt.

Performanţele IMM-urilor în 2013 faţă de 2012

Vârsta IMM-urilor Sub 5 ani 5-10 ani 10-15 ani Peste 15 ani

1. Mult mai bune 1.03% 0.67% 1.54% 1.02% 2. Mai bune 24.85% 25.67% 22.31% 19.43% 3. La fel 56.26% 57.33% 53.85% 53.17% 4. Puţin mai slabe 14.58% 13.67% 14.62% 17.59% 5. Mult mai slabe 3.29% 2.67% 7.69% 8.79%

Distribuţia IMM-urilor pe regiuni de dezvoltare (tabelul 5.9) evidenţiază

următoarele: - proporţia companiilor în care se estimează rezultate net superioare este

mai ridicată în Sud Est (1,65%) şi cea mai scăzută în Sud Vest (0,00%); - firmele cu performanţe mai bune sunt mai frecvente în regiunea Sud

Est (31,40%) şi mai rar întâlnite în Sud (12,64%); - dacă ne referim la unităţile economice care se vor menţine la acelaşi

nivel ca în 2012, procentul cel mai mare se înregistrează în regiunea Nord Vest (64,38%), iar cel mai scăzut în Sud Est (42,98%);

- în ceea ce priveşte întreprinderile cu performanţe ceva mai slabe, regiunea Nord Vest deţine procentajul cel mai mic (6,16%), iar în Vest se consemnează proporţia cea mai ridicată (28,32%);

- în Centru întâlnim cel mai redus număr de firme cu rezultate mult mai slabe (2,90%), iar ponderea cea mai crescută de unităţi economice cu rezultate net inferioare se înregistrează în Sud (14,18%).

Tabelul 5.9

Performanţele firmelor în anul 2013 comparativ cu anul 2012 în funcţie de regiunile de dezvoltare

Nr. crt.

Performanţele IMM-urilor în 2013 faţă de 2012

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti

-Ilfov 1. Mult mai bune 0.66% 1.65% 1.15% 0.00% 0.88% 0.68% 0.97% 1.43% 2. Mai bune 21.85% 31.40% 12.64% 17.28% 21.24% 25.34% 25.81% 28.72% 3. La fel 63.58% 42.98% 47.89% 64.20% 45.13% 64.38% 60.65% 52.14% 4. Puţin mai slabe 6.62% 14.88% 24.14% 17.70% 28.32% 6.16% 9.68% 14.66% 5. Mult mai slabe 7.28% 9.09% 14.18% 0.82% 4.42% 3.42% 2.90% 3.05%

Page 88: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Nivelul şi dinamica performanţelor IMM-urilor

82

Gruparea organizaţiilor după mărime relevă că, proporţional cu sporirea taliei IMM-urilor, se amplifică procentajele firmelor în care se anticipează rezultate net superioare şi mai bune, iar microîntreprinderile înregistrează proporţiile cele mai mari de IMM-uri care previzionează pentru anul acesta rezultate net inferioare (5,58%) şi moderat negative (15,80%). Aceasta este o situaţie normală, dacă avem în vedere că odată cu creşterea dimensiunii, întreprinderile devin de regulă mai puţin vulnerabile la schimbările din mediu. Detalii în tabelul 5.10.

Tabelul 5.10

Performanţele firmelor în 2013 faţă de 2012 pe clase de mărime

Nr. crt.

Performanţele IMM-urilor în 2013 faţă de 2012

Dimensiunea firmelor

Microîntreprinderi Întreprinderi mici Întreprinderi mijlocii

1. Mult mai bune 0.73% 1.89% 3.03%

2. Mai bune 20.72% 34.47% 37.88%

3. La fel 57.17% 48.11% 45.45%

4. Puţin mai slabe 15.80% 12.50% 9.09%

5. Mult mai slabe 5.58% 3.03% 4.55%

Examinând firmele după forma juridică, remarcăm că SRL-urile sunt

singurele care consemnează entităţi în care se estimează rezultate mult mai bune (1,08%). SA-urile deţin cea mai mare proporţie de întreprinderi în cadrul cărora se prevăd performanţe mai bune (29,17%), iar IMM-urile cu altă formă de organizare juridică înregistrează procentaje mai ridicate ale organizaţiilor în care se anticipează rezultate identice (58,73%) si puţin mai slabe (19,84%). Vezi tabelul 5.11.

Tabelul 5.11

Dinamica performanţelor IMM-urilor în perioada 2013-2012, grupate în funcţie de forma de organizare juridică

Nr. crt.

Performanţele IMM-urilor în 2013 faţă de 2012

IMM-urile după forma de organizare juridică

SA SRL Alte forme de organizare juridică

1. Mult mai bune 0.00% 1.08% 0.00%

2. Mai bune 29.17% 23.65% 16.67%

3. La fel 43.75% 55.54% 58.73%

4. Puţin mai slabe 12.50% 14.80% 19.84%

5. Mult mai slabe 14.58% 4.93% 4.76%

Page 89: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

83

Analiza rezultatelor IMM-urilor după domeniul în care acestea activează, reliefează că:

- organizaţiile în care se apreciază că vor fi obţinute rezultate mult mai bune consemnează o pondere superioară în rândul firmelor din turism (3,90%) şi o proporţie mai redusă în cele din sectorul construcţiilor (0,00%);

- în ceea ce priveşte companiile cu performanţele mai bune, cel mai mare procentaj se înregistrează în cadrul IMM-urilor din constructii (32,10%), iar ponderea cea mai scăzută se regăseşte în rândul agenţilor economici care activează în comert (19,49%);

- dacă luăm în considerare firmele în care se estimează aceleaşi rezultate, sectorul transporturilor deţine procentul cel mai ridicat (65,15%), iar întreprinderile din industrie înregistrează proporţia cea mai mică (52,98%);

- IMM-urile în care se anticipează realizări puţin mai slabe sunt mai frecvente în domeniul industriei (16,97%) şi mai rar întâlnite în rândul companiilor din turism (5,19%);

- având în vedere prefigurarea unor performanţe mult mai slabe, unităţile economice din industrie consemnează un procent mai mare (6,65%), iar entităţile din turism ies în evidenţă printr-o pondere mai redusă (2,60%).

Informaţii suplimentare sunt prezentate în tabelul 5.12.

Tabelul 5.12 Performanţele firmelor în 2013 faţă de 2012

după domeniile de activitate

Nr. crt.

Performanţele IMM-urilor în 2013 faţă de 2012

IMM-urile pe ramuri de activitate

Industrie Construcţii Comerţ Transporturi Turism Servicii

1. Mult mai bune 0.69% 0.00% 1.27% 1.52% 3.90% 0.55%

2. Mai bune 22.71% 32.10% 19.49% 19.70% 29.87% 26.42%

3. La fel 52.98% 55.56% 57.21% 65.15% 58.44% 53.76%

4. Puţin mai slabe 16.97% 8.64% 16.01% 10.61% 5.19% 15.41%

5. Mult mai slabe 6.65% 3.70% 6.02% 3.03% 2.60% 3.85%

Dacă grupăm firmele după performanţele realizate în anul 2012 faţă

de 2011 şi urmărim evoluţia estimată a acestora din anul 2013 în comparaţie cu 2012 (tabelul 5.13), se observă în principal următoarele:

- întreprinderile în care se preconizează rezultate mult mai bune sunt mai frecvente în rândul organizaţiilor care au avut şi în 2012 o creştere semnificativă a performanţelor (12,90%);

Page 90: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Nivelul şi dinamica performanţelor IMM-urilor

84

- agenţii economici în care se apreciază că vor fi realizate performanţe mai bune consemnează procentaje mai mari în rândul IMM-urilor care au obţinut rezultate mult mai bune (74,19%) şi ponderat pozitive (55,26%) şi pe parcursul anului trecut;

- ponderea unităţilor în care se anticipează performanţe puţin mai slabe este mai crescută la firmele care au înregistrat scăderi moderate în 2012 (32,71%);

- IMM-urile în care se prefigurează rezultate net inferioare sunt mai des întâlnite în rândul companiilor care au avut şi în 2012 un an mult mai slab (51,85%).

Pe ansamblu, deşi au avut loc schimbări semnificative în contextului macroeconomic, se constată aproximativ aceeaşi dinamică a performanţelor în cadrul sectorului de IMM-uri, datorită faptului că rezultatele curente ale firmelor sunt condiţionate de regulă de realizările din perioadele anterioare.

Tabelul 5.13

Corelaţia dintre performanţele firmelor în 2013/2012 şi 2012/2011

Nr. crt.

Categoria de IMM-uri

Firme cu performanţe

mult mai bune în 2012 faţă

de 2011

Firme cu performanţe

mai bune în 2012 faţă

de 2011

Firme cu performanţe

identice în 2012 faţă

de 2011

Firme cu performanţe

mai slabe în 2012 faţă

de 2011

Firme cu performanţe

mult mai slabe în 2012 faţă

de 2011

1. Firme în care se estimează performanţe mult mai bune în 2013 faţă de 2012

12.90% 2.69% 0.23% 0.27% 0.00%

2. Firme în care se estimează performanţe mai bune în 2013 faţă de 2012

74.19% 55.26% 13.09% 9.92% 13.58%

3. Firme în care se estimează performanţe identice în 2013 faţă de 2012

9.68% 36.43% 72.57% 46.38% 20.99%

4. Firme în care se estimează performanţe mai slabe în 2013 faţă de 2012

3.23% 4.65% 13.32% 32.71% 13.58%

5. Firme în care se estimează performanţe mult mai slabe în 2013 faţă de 2012

0.00% 0.98% 0.79% 10.72% 51.85%

Clasificarea firmelor în funcţie de studiile întreprinzătorilor, relevă că în

rândul IMM-urilor conduse de persoane care au absolvit o formă de învăţământ superior, se vor înregistra anul acesta rezultate net superioare într-o proporţie

Page 91: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

85

mai mare (1,15%), iar în firmele coordonate de indivizi cu studii elementare se estimează în frecvenţă mai ridicată performanţe mai bune (28,57%) şi moderat negative (42,86%) .

Vezi tabelul 5.14.

Tabelul 5.14 Dinamica performanţelor în perioada 2013- 2012

în funcţie de studiile întreprinzătorului

Nr. crt.

Performanţele IMM-urilor în 2013 faţă de 2012

Nivelul studiilor întreprinzătorului

Elementare Medii Superioare

1. Mult mai bune 0.00% 0.78% 1.15%

2. Mai bune 28.57% 16.41% 27.43%

3. La fel 28.57% 58.28% 53.88%

4. Puţin mai slabe 42.86% 16.25% 14.20%

5. Mult mai slabe 0.00% 8.28% 3.35%

Încadrarea IMM-urilor în funcţie de sexul întreprinzătorilor (tabelul

5.15) evidenţiază că firmele administrate de femei deţin procentaje mai ridicate ale companiilor în care se preconizează performanţe mult mai bune (1,22%), putin mai slabe (16,03%) şi net inferioare (6,79%).

Tabelul 5.15

Dinamica performanţelor în anul 2013 comparativ cu anul 2012 în funcţie de sexul întreprinzătorilor

Nr. crt.

Performanţele IMM-urilor în 2013 faţă de 2012

Sexul întreprinzătorului

Feminin Masculin

1. Mult mai bune 1,22% 0,87%

2. Mai bune 21,78% 24,01%

3. La fel 54,18% 56,02%

4. Puţin mai slabe 16,03% 14,66%

5. Mult mai slabe 6,79% 4,44%

Page 92: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Nivelul şi dinamica performanţelor IMM-urilor

86

5.3. Mărimea creditelor de la bancă, a datoriilor către furnizori, a datoriilor clienţilor şi a CAS-ului, TVA-ului, impozitelor etc. neplătite de firmă

În vederea realizării unei imagini de ansamblu cu privire la dinamica obligaţiilor şi creanţelor financiare ale IMM-urilor, au fost analizate evoluţiile înregistrate în 2012 faţă de 2011 şi estimate în 2013 faţă de 2012 ale următorilor indicatori: mărimea creditelor de la bancă, datoriile către furnizori, datoriile clienţilor către firmă şi mărimea CAS-ului, TVA-ului, impozitelor etc. neplătite de firmă (vezi figurile 5.3 şi 5.4). Rezultatele anchetei relevă în principal următoarele:

- proporţiile relativ mari de IMM-uri în care au fost evidenţiate creşteri mai mari sau mai mici ale mărimii creditelor bancare în 2012/2011 şi 2013/2012, relevă eforturile făcute în întreprinderi pentru susţinerea activităţilor în context macro şi mondoeconomic defavorabil;

- procentele companiilor în cadrul cărora s-au înregistrat în 2012 şi se estimează pentru 2013 măriri ale datoriilor către furnizori şi ale datoriilor clienţilor către firmă sunt in crestere, iar frecvenţa amplificării creanţelor o devansează pe cea a creşterii datoriilor, situaţie nefastă, generatoare de blocaj financiar;

- raportat la perioadele anterioare, se consemnează procentaje mai reduse ale IMM-urilor care au înregistrat/vor înregistra în 2012/2011 şi 2013/2012 creşteri de mică amploare şi semnificative ale mărimii impozitelor, CAS-ului, TVA-ului etc. neplătite, situaţie care, deşi departe de o stare normală, are repercusiuni pozitive asupra bugetului de stat;

Figura 5.3 Evoluţia structurii obligaţiilor şi creanţelor financiare ale IMM-urilor

în 2012 faţă de 2011

1,36

%

1,23

%

0,70

%

1,71

%

11,9

0%

11,3

2%

5,58

%

7,61

%

69,0

5%

70,2

1%

71,4

7%

78,6

3%

12,3

5%

11,7

8%

14,4

2%

6,29

%

5,35

%

5,47

%

7,83

%

5,75

%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

100%

Mărimea creditelor de la bancă

Mărimea datoriilor către furnizori

Mărimea datoriilor clienţilor către firmă

Mărimea CAS-ului, TVA-ului, impozitelor

neplătite

Scădere semnificativă Scădere uşoară Aproximativ la fel Creştere uşoară Creştere accentuată

Page 93: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

87

Figura 5.4 Evoluţia structurii obligaţiilor şi creanţelor financiare ale IMM-urilor

în 2013 faţă de 2012

Dacă încadrăm IMM-urile pe grupe de vârstă se observă în principal următoarele aspecte legate de :

Evoluţia în 2012/2011 a obligaţiilor şi creanţelor financiare (tabelul 5.16): - IMM-urile care au mai putin de 5 ani vechime deţin proporţii mai mari

de companii în cadrul cărora s-a înregistrat creşterea semnificativă a creditelor bancare (6,06%), a datoriilor catre furnizori (7,34%) si a CAS-ului, TVA-ului, impozitelor neplatite (8,00%);

- firmele de 5-10 ani consemnează procente mai crescute ale organizaţiilor în care au rămas aproximativ la acelaşi nivel creditele bancare (74,42%);

- întreprinderile care au vârsta intre 10-15 ani ies în evidenţă prin procentajele superioare ale întreprinderilor în care mărimea creditelor de la bancă (17,89%) si a datoriilor clienţilor către firmă (17,49%) au crescut în mică măsură;

Estimarea evoluţiei în 2013/ 2012 a indicatorilor analizaţi (tabelul 5.17): - în rândul companiilor în vârstă de 10-15 ani se înregistrează cele mai

mari ponderi ale unităţilor economice în care s-a estimat creşterea în mică măsură a datoriilor către furnizori (11,41%) şi datoriilor clientilor catre firma (13,04%):

- IMM-urile mai vechi de 15 ani au indicat într-o frecvenţă mai mare cresterea semnificativă a datoriilor clientilor catre firma (11,48%) şi reducerea în mică măsură a creditelor bancare (12,60%) şi a datoriilor catre furnizori (14,05%).

2,55

%

1,30

%

0,69

%

1,39

%

11,1

6%

11,6

9%

9,32

%

7,90

%

68,9

9%

70,7

4%

67,8

0%

79,4

0%

11,2

4%

10,0

8%

12,2

5%

5,19

%

6,07

%

6,19

%

9,94

%

6,12

%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

100%

Mărimea creditelor de la bancă

Mărimea datoriilor către furnizori

Mărimea datoriilor clienţilor către firmă

Mărimea CAS-ului, TVA-ului, impozitelor

neplătite Scădere semnificativă Scădere uşoară Aproximativ la fel

Creştere uşoară Creştere accentuată

Page 94: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Nivelul şi dinamica performanţelor IMM-urilor

88

Tabelul 5.16 Evoluţia obligaţiilor şi creanţelor financiare ale IMM-urilor în 2012 faţă de 2011,

în funcţie de vârsta acestora

Nr. Crt. Obligaţii şi creanţe financiare

Evoluţia indicatorilor Scădere

semnificativă Scădere în

mică măsură Aproximativ

la fel Creştere în

mică măsură Creştere

semnificativă

1.

Sub

5 an

i Mărimea creditelor de la bancă 0.61% 10.61% 72.12% 10.61% 6.06% Mărimea datoriilor către furnizori 0.31% 9.48% 73.39% 9.48% 7.34% Mărimea datoriilor clienţilor către firmă 0.92% 3.98% 77.06% 10.70% 7.34%

Mărimea CAS-ului, TVA-ului, impozitelor neplătite 1.23% 3.69% 84.31% 2.77% 8.00%

2.

5 - 1

0 an

i

Mărimea creditelor de la bancă 1.38% 9.68% 74.42% 9.91% 4.61% Mărimea datoriilor către furnizori 0.94% 11.24% 70.73% 12.41% 4.68% Mărimea datoriilor clienţilor către firmă 0.47% 5.21% 72.99% 14.22% 7.11%

Mărimea CAS-ului, TVA-ului, impozitelor neplătite 1.18% 9.88% 75.76% 8.71% 4.47%

3.

10 -

15 a

ni Mărimea creditelor de la bancă 1.05% 14.21% 62.11% 17.89% 4.74%

Mărimea datoriilor către furnizori 1.09% 11.96% 69.57% 13.59% 3.80% Mărimea datoriilor clienţilor către firmă 0.00% 7.65% 66.67% 17.49% 8.20%

Mărimea CAS-ului, TVA-ului, impozitelor neplătite 2.19% 6.56% 79.78% 7.10% 4.37%

4.

Pest

e 15

ani

Mărimea creditelor de la bancă 2.14% 14.44% 63.64% 13.90% 5.88% Mărimea datoriilor către furnizori 2.49% 12.74% 67.04% 12.19% 5.54% Mărimea datoriilor clienţilor către firmă 1.12% 6.42% 67.04% 16.48% 8.94%

Mărimea CAS-ului, TVA-ului, impozitelor neplătite 2.54% 9.04% 76.27% 6.21% 5.93%

Tabelul 5.17

Evoluţia obligaţiilor şi creanţelor financiare ale IMM-urilor în 2013 faţă de 2012, în funcţie de vechimea acestora

Nr. Crt. Obligaţii şi creanţe financiare

Evoluţia indicatorilor Scădere

semnificativă Scădere în

mică măsură Aproximativ

la fel Creştere în

mică măsură Creştere

semnificativă

1.

Sub

5 an

i

Mărimea creditelor de la bancă 0.89% 9.17% 73.37% 10.06% 6.51% Mărimea datoriilor către furnizori 1.50% 9.61% 72.97% 8.71% 7.21% Mărimea datoriilor clienţilor către firmă 0.90% 7.81% 70.27% 10.81% 10.21%

Mărimea CAS-ului, TVA-ului, impozitelor neplătite 1.51% 5.14% 81.87% 3.93% 7.55%

2.

5 - 1

0 an

i

Mărimea creditelor de la bancă 1.85% 10.85% 72.29% 9.70% 5.31% Mărimea datoriilor către furnizori 0.47% 10.96% 72.73% 9.79% 6.06% Mărimea datoriilor clienţilor către firmă 0.00% 10.61% 67.45% 12.50% 9.43%

Mărimea CAS-ului, TVA-ului, impozitelor neplătite 0.71% 10.38% 77.36% 6.13% 5.42%

3.

10 -

15 a

ni Mărimea creditelor de la bancă 3.14% 12.57% 65.97% 12.04% 6.28%

Mărimea datoriilor către furnizori 2.17% 12.50% 69.02% 11.41% 4.89% Mărimea datoriilor clienţilor către firmă 1.63% 10.33% 67.39% 13.04% 7.61%

Mărimea CAS-ului, TVA-ului, impozitelor neplătite 1.65% 5.49% 80.77% 5.49% 6.59%

4.

Pest

e 15

ani

Mărimea creditelor de la bancă 4.56% 12.60% 62.73% 13.67% 6.43% Mărimea datoriilor către furnizori 1.65% 14.05% 67.22% 11.02% 6.06% Mărimea datoriilor clienţilor către firmă 0.84% 8.68% 66.11% 12.89% 11.48%

Mărimea CAS-ului, TVA-ului, impozitelor neplătite 1.98% 8.76% 78.81% 5.08% 5.37%

Page 95: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

89

Examinarea evoluţiilor indicatorilor în funcţie de mărimea IMM-urilor,

relevă câteva aspecte mai importante: Luând în considerare perioada 2012/2011, la nivelul eşantionului chestionat, au fost identificate următoarele elemente: - microîntreprinderile deţin procentaje superioare de IMM-uri în care

mărimea creditelor de la bancă a rămas la fel (71,47%) sau a crescut semnificativ (5,84%), datoriile către furnizori au stagnat (70,80%%) sau au crescut (în mică măsură – 11,82%, semnificativ – 5,96%), datoriile clienţilor către firmă s-au menţinut (74,64%) sau au scăzut major (0,77%), iar volumul obligaţiilor fiscale neplătite a rămas aproximativ constant (79,63%) sau a crescut consistent (6,24%);

- companiile mici au indicat cu o frecvenţă sporită scăderea creditelor la bănci (în mică măsură – 22,07%, semnificativ – 2,82%), diminuarea consistentă a datoriilor către furnizori (1,94%), creşterea uşoară a datoriilor clienţilor către firmă (22,88%), sporirea lentă (9,64%) şi reducerea (uşoară – 8,63%, semnificativă – 2,03%) a nivelului obligaţiilor fiscale neplătite;

- întreprinderile mijlocii consemnează procente mai ridicate ale organizaţiilor în care s-a consemnat următoarele: creşterea moderată a creditelor la bănci (16,98%) şi reducerea uşoară a datoriilor către furnizori (15,38%).

Detalii în tabelul 5.18. Având în vedere perioada 2013/2012, anticipaţiile IMM-urilor prezintă următoarele specificităţi: - microîntreprinderile deţin procentaje mai ridicate de IMM-uri în care

se consemnează acelaşi nivel în cazut tuturor indicatorilor analizaţi, scăderea consistentă a datoriilor clienţilor către firmă (0,77%) şi creşterea semnificativă a datoriilor către furnizori (6,67%) şi a obligaţiilor fiscale neplătite (6,42%);

- firmele mici presupun frecvenţe ridicate ale organizaţiilor care previzionează scăderea volumului creditelor bancare (în mică măsură – 16,43%, notabilă – 5,16%), diminuarea moderată a datoriilor către furnizori (19,81%), sporirea consistentă a datoriilor clienţilor (13,43%) şi majorarea uşoară a obligaţiilor fiscale neplătite (8,59%);

- întreprinderile mijlocii se caracterizează prin niveluri înalte ale organizaţiilor care anticipează creşterea creditelor bancare, scăderea volumului obligaţiilor fiscale neplătite, diminuarea sau creşterea moderată a datoriilor clienţilor către firmă, şi scăderea consistentă (3,85%) sau mărirea moderată (19,23%) a datoriilor către furnizori.

Informaţii suplimentare pot fi consultate în tabelul 5.19.

Page 96: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Nivelul şi dinamica performanţelor IMM-urilor

90

Tabelul 5.18 Dinamica obligaţiilor şi creanţelor financiare ale IMM-urilor

în 2012 faţă de 2011, în funcţie de mărimea acestora

Tabelul 5.19

Dinamica obligaţiilor şi creanţelor financiare ale IMM-urilor în 2013 faţă de 2012, în funcţie de mărimea acestora

Nr. Crt. Obligaţii şi creanţe financiare

Evoluţia indicatorilor Scădere

semnificativă Scădere în

mică măsură Aproximativ

la fel Creştere în

mică măsură Creştere

semnificativă

1.

Mic

ro

într

eprin

deri

Mărimea creditelor de la bancă 1,13% 9,89% 71,47% 11,68% 5,84% Mărimea datoriilor către furnizori 0,86% 10,57% 70,80% 11,82% 5,96% Mărimea datoriilor clienţilor către firmă 0,77% 4,73% 74,64% 12,34% 7,52% Mărimea CAS-ului, TVA-ului, impozitelor neplătite 1,54% 6,92% 79,63% 5,67% 6,24%

2.

Într

eprin

deri

mic

i

Mărimea creditelor de la bancă 2,82% 22,07% 57,75% 14,55% 2,82% Mărimea datoriilor către furnizori 1,94% 14,08% 68,93% 11,65% 3,40% Mărimea datoriilor clienţilor către firmă 0,50% 6,97% 59,20% 24,88% 8,46% Mărimea CAS-ului, TVA-ului, impozitelor neplătite 2,03% 8,63% 75,63% 9,64% 4,06%

3.

Într

eprin

deri

mijl

ocii

Mărimea creditelor de la bancă 0,00% 11,32% 66,04% 16,98% 5,66% Mărimea datoriilor către furnizori 0,00% 15,38% 63,46% 11,54% 3,85% Mărimea datoriilor clienţilor către firmă 0,00% 17,31% 55,77% 15,38% 11,54% Mărimea CAS-ului, TVA-ului, impozitelor neplătite 0,00% 0,00% 69,39% 6,12% 2,04%

Nr. Crt. Obligaţii şi creanţe financiare

Evoluţia indicatorilor Scădere

semnificativă Scădere în

mică măsură Aproximativ

la fel Creştere în

mică măsură Creştere

semnificativă

1.

Mic

ro

într

eprin

deri

Mărimea creditelor de la bancă 2,05% 10,08% 71,43% 10,27% 6,16% Mărimea datoriilor către furnizori 0,95% 10,19% 72,86% 9,33% 6,67% Mărimea datoriilor clienţilor către firmă 0,77% 8,23% 70,05% 11,58% 9,38% Mărimea CAS-ului, TVA-ului, impozitelor neplătite 1,25% 6,90% 80,94% 4,50% 6,42%

2.

Într

eprin

deri

mic

i

Mărimea creditelor de la bancă 5,16% 16,43% 60,56% 13,62% 4,23% Mărimea datoriilor către furnizori 2,42% 19,81% 62,32% 11,59% 3,86% Mărimea datoriilor clienţilor către firmă 0,50% 12,94% 58,71% 14,43% 13,43% Mărimea CAS-ului, TVA-ului, impozitelor neplătite 1,01% 11,62% 73,23% 8,59% 5,56%

3.

Într

eprin

deri

mijl

ocii

Mărimea creditelor de la bancă 1,96% 11,76% 52,94% 21,57% 11,76% Mărimea datoriilor către furnizori 3,85% 9,62% 61,54% 19,23% 5,77% Mărimea datoriilor clienţilor către firmă 0,00% 17,31% 57,69% 17,31% 7,69% Mărimea CAS-ului, TVA-ului, impozitelor neplătite 6,12% 14,29% 71,43% 6,12% 2,04%

Page 97: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

91

Analiza obligaţiilor şi creanţelor financiare în funcţie de forma de

organizare juridică a IMM-urilor (tabelele 5.20 şi 5.21) evidenţiază în principal următoarele:

Referitor la perioada 2012/2011, la nivelul eşantionului chestionat, au fost identificate următoarele elemente: - SA-urile deţin procentaje superioare de IMM-uri în care s-a înregistrat

scăderea semnificativă a tuturor indicatorilor analizaţi, creşterea în mică măsură a creditelor bancare, datoriilor clienţilor şi obligaţiilor fiscale (CAS, TVA, impozitelor, etc.) neplătite, dar şi diminuarea uşoară a datoriilor către instituţiile bancare (17,07%);

- SRL-urile consemnează procente mai ridicate ale organizaţiilor în care s-a consemnat creşterea semnificativă la nivelul tuturor indicatorilor, scăderea moderată a datoriilor către furnizori, datoriilor clienţilor către firmă şi obligaţiilor fiscale (CAS, TVA, impozitelor, etc.) neplătite, precum şi sporirea uşoară a dimensiunii datoriilor către furnizorii organizaţiei (11,92%);

- companiile altfel organizate juridic au indicat într-o frecvenţă sporită stagnarea nivelului creditelor bancare, datoriilor către furnozori, creanţelor şi obligaţiilor fiscale (CAS, TVA, impozitelor, etc.) neplătite.

Detalii în tabelul 5.20. Având în vedere perioada 2013/2012, anticipaţiile IMM-urilor prezintă următoarele specificităţi: - SA-urile deţin procentaje mai ridicate de IMM-uri în care se

anticipează scăderea intensă sau creşterea a volumului creditelor bancare (12,20%), diminuarea sau sporirea semnificativă datoriilor către furnizori (2,38%, respectiv 7,14%), reducerea sau mărirea moderată a datoriilor clienţilor către firmă (14,29%, respectiv 16,67%) şi a obligaţiilor fiscale (CAS, TVA, impozitelor, etc.) neplătite (10%);

- SRL-urile presupun frecvenţe ridicate ale organizaţiilor care previzionează scăderea înceată a creditelor bancare (11,96%), diminuarea sau creşterea moderată a datoriilor către furnizori (1,38%, respectiv 6,39%), reducerea sau mărirea accelerată a datoriilor clienţilor către firmă (0,79%, respectiv 10,47%) şi a obligaţiilor fiscale (CAS, TVA, impozitelor, etc.) neplătite (1,49%, respectiv 6,48%);

- întreprinderile altfel organizate juridic se caracterizează prin procentaje mai înalte ale organizaţiilor care anticipează stagnarea creditelor bancare, datoriilor către furnozori, creanţelor şi CAS, TVA, impozitelor, etc. neplătite, în acest sens păstrându-se tendinţa înregistrată în perioada 2011-2012.

Informaţii suplimentare pot fi consultate în tabelul 5.21.

Page 98: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Nivelul şi dinamica performanţelor IMM-urilor

92

Tabelul 5.20 Evoluţia obligaţiilor şi creanţelor financiare ale IMM-urilor

în 2012 faţă de 2011, în funcţie de forma juridică a acestora

Tabelul 5.21

Evoluţia obligaţiilor şi creanţelor financiare ale IMM-urilor în 2013 faţă de 2012, în funcţie de forma juridică a acestora

Nr. Crt. Obligaţii şi creanţe financiare

Evoluţia indicatorilor Scădere

semnificativă Scădere în

mică măsură Aproximativ

la fel Creştere în

mică măsură Creştere

semnificativă

1. SA

Mărimea creditelor de la bancă 7,32% 17,07% 60,98% 14,63% 0,00% Mărimea datoriilor către furnizori 2,38% 9,52% 76,19% 9,52% 2,38% Mărimea datoriilor clienţilor către firmă 2,44% 4,88% 68,29% 21,95% 2,44% Mărimea CAS-ului, TVA-ului, impozitelor neplătite 2,50% 7,50% 70,00% 20,00% 0,00%

2.

SRL

Mărimea creditelor de la bancă 1,19% 12,37% 68,05% 12,54% 5,85% Mărimea datoriilor către furnizori 1,31% 11,66% 69,36% 11,92% 5,74% Mărimea datoriilor clienţilor către firmă 0,70% 5,61% 70,70% 14,47% 8,51% Mărimea CAS-ului, TVA-ului, impozitelor neplătite 1,76% 7,81% 77,88% 6,32% 6,23%

3.

Alte

form

e de

or

gani

zare

Mărimea creditelor de la bancă 0,93% 4,67% 83,18% 9,35% 1,87% Mărimea datoriilor către furnizori 0,00% 8,33% 76,85% 11,11% 3,70% Mărimea datoriilor clienţilor către firmă 0,00% 5,50% 80,73% 11,01% 2,75% Mărimea CAS-ului, TVA-ului, impozitelor neplătite 0,93% 5,56% 89,81% 0,93% 2,78%

Nr. Crt. Obligaţii şi creanţe financiare

Evoluţia indicatorilor Scădere

semnificativă Scădere în

mică măsură Aproximativ

la fel Creştere în

mică măsură Creştere

semnificativă

1. SA

Mărimea creditelor de la bancă 12,20% 7,32% 56,10% 12,20% 12,20% Mărimea datoriilor către furnizori 2,38% 9,52% 73,81% 7,14% 7,14% Mărimea datoriilor clienţilor către firmă 0,00% 14,29% 61,90% 16,67% 7,14% Mărimea CAS-ului, TVA-ului, impozitelor neplătite 0,00% 10,00% 77,50% 10,00% 2,50%

2.

SRL

Mărimea creditelor de la bancă 2,44% 11,96% 67,82% 11,54% 6,23% Mărimea datoriilor către furnizori 1,38% 11,92% 69,69% 10,62% 6,39% Mărimea datoriilor clienţilor către firmă 0,79% 9,42% 66,93% 12,39% 10,47% Mărimea CAS-ului, TVA-ului, impozitelor neplătite 1,49% 8,14% 78,46% 5,43% 6,48%

3.

Alte

form

e de

or

gani

zare

Mărimea creditelor de la bancă 0,00% 3,74% 86,92% 7,48% 1,87% Mărimea datoriilor către furnizori 0,00% 10,09% 80,73% 5,50% 3,67% Mărimea datoriilor clienţilor către firmă 0,00% 6,36% 79,09% 9,09% 5,45% Mărimea CAS-ului, TVA-ului, impozitelor neplătite 0,92% 4,59% 89,91% 0,92% 3,67%

Page 99: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

93

Repartiţia întreprinderilor după ramura în care îşi desfăşoară activitatea reliefează următoarele aspecte semnificative:

În ceea ce priveşte evoluţia în 2012/2011 a indicatorilor (tabelul 5.22), analiza noastră a identificat următoarele elemente specifice: - IMM-urile din sectorul industrial presupun frecvenţe mai ridicate ale

entităţilor care indică scăderea semnificativă a datoriilor către furnizori (2,43%), diminuarea moderată a obligaţiilor fiscale (CAS, TVA, impozite) neplătite (9,88%) şi creşterea uşoară a volumului creditelor bancare (16,72%);

- companiile din domeniul de construcţii consemnează procentaje mai mari ale organizaţiilor care, din perspectiva datoriilor clienţilor la firmă, au înregistrat creşteri semnificative (14,29%) sau scăderi (moderate – 8,16%, majore – 2,04%), iar în ceea ce priveşte obligaţiile fiscale restante – scăderea intensă (6,12%) sau creşterea înceată (8,16%);

- întreprinderile din transporturi deţin procentaje superioare de IMM-uri în care s-a înregistrat stagnarea tuturor indicatorilor analizaţi şi creşterea în mică măsură obligaţiilor fiscale restante (8,16%);

- agenţii economici din turism deţin procentaje mai ridicate de întreprinderi în care se înregistrează creşterea rapidă a creditelor bancare, datoriilor către furnizori şi CAS-ului, TVA-ului, impozitelor etc. neonorate, scăderea volumului împrumuturilor bancare (moderată – 27,5%, semnificativă – 2,5%), diminuarea uşoară a datoriilor către furnizori (14,29%) şi avansul în mică măsură a datoriilor clienţilor către firmă (21,43%).

Dacă ne referim la evoluţia estimată în 2013 faţă de 2012 a obligaţiilor şi creanţelor financiare (tabelul 5.23), previziunile MM-urilor prezintă următoarele specificităţi: - în rândul întreprinderilor din industrie se înregistrează cele mai mari

ponderi ale unităţilor economice în care se previzionează scăderea sau creşterea moderată a creditelor bancare şi a creanţelor;

- IMM-urile din sectorul de construcţii au indicat mai des diminuarea sau amplificarea accelerată a datoriilor către clienţi şi a obligaţiilor fiscale restante (CAS, TVA, impozite etc.);

- întreprinderile din transporturi se caracterizează prin procentaje mai înalte ale organizaţiilor care anticipează stagnarea la nivelul tuturor indicatorilor analizaţi, în acest sens păstrându-se tendinţa înregistrată în perioada 2011-2012;

- unităţile din sectorul comercial previzionează cu frecvenţe mai mari reducerea consistentă a volumului creditelor bancare (1,48%) şi a datoriilor clienţilor către firmă (0,66%), şi creşterea semnificativă a datoriilor către furnizori (6,75%) şi a împrumuturilor bancare (6,98%).

Page 100: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Nivelul şi dinamica performanţelor IMM-urilor

94

Tabelul 5.22 Dinamica obligaţiilor şi creanţelor financiare ale IMM-urilor

în 2012 faţă de 2011 pe domenii de activitate

Nr. Crt. Obligaţii şi creanţe financiare

Evoluţia indicatorilor

Scădere semnificativă

Scădere în mică măsură

Aproximativ la fel

Creştere în mică măsură

Creştere semnificativă

1.

Indu

strie

Mărimea creditelor de la bancă 2,39% 11,34% 63,58% 16,72% 5,97%

Mărimea datoriilor către furnizori 2,43% 13,37% 69,91% 9,73% 4,56%

Mărimea datoriilor clienţilor către firmă 1,22% 6,12% 68,81% 17,13% 6,73%

Mărimea CAS-ului, TVA-ului, impozitelor neplătite 0,93% 9,88% 77,78% 6,79% 4,63%

2.

Con

stru

cţii

Mărimea creditelor de la bancă 1,89% 16,98% 62,26% 11,32% 7,55%

Mărimea datoriilor către furnizori 1,92% 13,46% 67,31% 13,46% 3,85%

Mărimea datoriilor clienţilor către firmă 2,04% 8,16% 61,22% 14,29% 14,29%

Mărimea CAS-ului, TVA-ului, impozitelor neplătite 6,12% 8,16% 69,39% 8,16% 8,16%

3.

Com

erţ

Mărimea creditelor de la bancă 1,06% 10,62% 70,70% 11,04% 6,58%

Mărimea datoriilor către furnizori 0,87% 11,98% 66,23% 14,38% 6,54%

Mărimea datoriilor clienţilor către firmă 0,44% 5,70% 74,12% 11,18% 8,55%

Mărimea CAS-ului, TVA-ului, impozitelor neplătite 2,40% 7,42% 78,17% 5,68% 6,33%

4.

Tran

spor

turi

Mărimea creditelor de la bancă 0,00% 9,26% 75,93% 14,81% 0,00%

Mărimea datoriilor către furnizori 0,00% 3,92% 84,31% 11,76% 0,00%

Mărimea datoriilor clienţilor către firmă 0,00% 4,26% 76,60% 14,89% 4,26%

Mărimea CAS-ului, TVA-ului, impozitelor neplătite 0,00% 2,04% 87,76% 8,16% 2,04%

5.

Turis

m

Mărimea creditelor de la bancă 2,50% 27,50% 47,50% 12,50% 10,00%

Mărimea datoriilor către furnizori 0,00% 14,29% 71,43% 7,14% 7,14%

Mărimea datoriilor clienţilor către firmă 0,00% 2,38% 64,29% 21,43% 11,90%

Mărimea CAS-ului, TVA-ului, impozitelor neplătite 0,00% 0,00% 85,71% 4,76% 9,52%

6.

Serv

icii

Mărimea creditelor de la bancă 0,80% 12,00% 74,13% 9,87% 3,20%

Mărimea datoriilor către furnizori 0,82% 9,02% 73,77% 10,66% 5,74%

Mărimea datoriilor clienţilor către firmă 0,54% 5,15% 72,09% 15,18% 7,05%

Mărimea CAS-ului, TVA-ului, impozitelor neplătite 1,37% 7,40% 79,18% 6,30% 5,75%

Page 101: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

95

Tabelul 5.23 Dinamica obligaţiilor şi creanţelor financiare ale IMM-urilor

în 2013 faţă de 2012 pe domenii de activitate

Nr. Crt. Obligaţii şi creanţe financiare

Evoluţia indicatorilor

Scădere semnificativă

Scădere în mică măsură

Aproximativ la fel

Creştere în mică măsură

Creştere semnificativă

1.

Indu

strie

Mărimea creditelor de la bancă 3,57% 15,77% 59,52% 13,99% 7,14%

Mărimea datoriilor către furnizori 1,50% 13,47% 68,86% 10,18% 5,99%

Mărimea datoriilor clienţilor către firmă 0,91% 12,12% 60,30% 16,36% 10,30%

Mărimea CAS-ului, TVA-ului, impozitelor neplătite 1,22% 7,01% 82,01% 4,27% 5,49%

2.

Con

stru

cţii

Mărimea creditelor de la bancă 5,45% 9,09% 69,09% 9,09% 7,27%

Mărimea datoriilor către furnizori 3,77% 11,32% 69,81% 9,43% 5,66%

Mărimea datoriilor clienţilor către firmă 0,00% 7,69% 65,38% 13,46% 13,46%

Mărimea CAS-ului, TVA-ului, impozitelor neplătite 4,00% 8,00% 70,00% 8,00% 10,00%

3.

Com

erţ

Mărimea creditelor de la bancă 1,48% 11,42% 70,19% 9,94% 6,98%

Mărimea datoriilor către furnizori 1,09% 11,76% 68,41% 11,98% 6,75%

Mărimea datoriilor clienţilor către firmă 0,66% 7,86% 71,83% 8,30% 11,35%

Mărimea CAS-ului, TVA-ului, impozitelor neplătite 1,75% 8,53% 78,56% 4,38% 6,78%

4.

Tran

spor

turi

Mărimea creditelor de la bancă 1,82% 5,45% 80,00% 9,09% 3,64%

Mărimea datoriilor către furnizori 0,00% 9,62% 78,85% 5,77% 5,77%

Mărimea datoriilor clienţilor către firmă 0,00% 6,38% 74,47% 12,77% 6,38%

Mărimea CAS-ului, TVA-ului, impozitelor neplătite 0,00% 2,04% 89,80% 6,12% 2,04%

5.

Turis

m

Mărimea creditelor de la bancă 7,32% 12,20% 63,41% 7,32% 9,76%

Mărimea datoriilor către furnizori 2,33% 16,28% 69,77% 4,65% 6,98%

Mărimea datoriilor clienţilor către firmă 2,33% 6,98% 67,44% 13,95% 9,30%

Mărimea CAS-ului, TVA-ului, impozitelor neplătite 0,00% 7,14% 80,95% 4,76% 7,14%

6.

Serv

icii

Mărimea creditelor de la bancă 2,13% 7,73% 74,93% 11,47% 3,73%

Mărimea datoriilor către furnizori 1,09% 9,78% 74,46% 8,97% 5,71%

Mărimea datoriilor clienţilor către firmă 0,54% 9,51% 69,02% 13,04% 7,88%

Mărimea CAS-ului, TVA-ului, impozitelor neplătite 1,10% 8,77% 77,81% 6,58% 5,75%

Page 102: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Nivelul şi dinamica performanţelor IMM-urilor

96

5.4. Gradul de acoperire a capacităţilor de producţie cu comenzi în cadrul sectorului de IMM-uri

În ceea ce priveşte gradul în care IMM-urile acoperă cu comenzi capacităţile de producţie (vânzare, stocare, transport, fabricaţie etc.) în cursul anului 2013, rezultatele anchetei indică faptul că 40,44% din companii au un grad de valorificare de 50%-75%, 23,86% dintre întreprinderi au un nivel de acoperire de 25%-50%, 22,46% din firme îşi ocupă capacităţile în proporţie de peste 75%, iar 13,25% din companii au un randament de sub 25% din potenţial, situaţie modestă, uşor deteriorată faţă de cea din 2012. Detalii în figura 5.5.

Figura 5.5

Gradul acoperirii capacităţilor de producţie cu comenzi în cadrul sectorului de IMM-uri

Analizând principalele gradul de acoperire cu comenzi în funcţie de

vârsta IMM-urilor (tabelul 5.24), surprindem următoarele elemente: - componenta de firme nou înfiinţate presupune ponderi mai mari ale

IMM-urilor care indică un grad de acoperire cu comenzi de sub 25% (16,43%) şi 25% - 50% (25,25%), precum şi procentaje mai reduse ale celor care menţionează o perioadă de peste 75% (19,24%);

- companiile de 5-10 ani se evidenţiază prin frecvenţe crescute în rândul întreprinderilor care indică un nivel de 50% - 75% (43,12%) şi peste 75% (25,37%), dar şi mai reduse în cazul entităţilor ce au menţionat un grad de sub 25% (9,12%) şi de 25% - 50% (22,39%);

- întreprinderile de 10-15 ani consemnează procente mai scăzute ale entităţilor care indică un grad de acoperire cu comenzi de 50% - 75% (38,93%).

13,25%

23,86%

40,44%

22,46% Sub 25%

25% - 50%

50% - 75%

Peste 75%

Page 103: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

97

Tabelul 5.24 Gradul de acoperire cu comenzi a capacităţilor de producţie

în funcţie de vârsta firmelor

Nr. crt.

Gradul de acoperire a capacităţii de producţie

Vârsta firmelor Sub 5

ani 5-10 ani

10-15 ani

Peste 15 ani

1. Sub 25% 16,43% 9,12% 16,41% 13,39% 2. 25% - 50% 25,25% 22,39% 22,52% 24,95% 3. 50% - 75% 39,08% 43,12% 38,93% 39,35% 4. Peste 75% 19,24% 25,37% 22,14% 22,31%

Structura IMM-urilor pe regiuni de dezvoltare (tabelul 5.25) relevă

următoarele aspecte esenţiale: - regiunea Nord Est presupune ponderi mai mari ale IMM-urilor care

indică un grad de acoperire cu comenzi peste 75% (59,87%) şi procentaje mai reduse ale celor care menţionează un nivel de 25% - 50% (11,18%) şi de 50% - 75% (23,03%);

- agenţii economici din regiunea Sud Vest înregistrează frecvenţe mai înalte ale organizaţiilor care au indicat un grad de acoperire cu comenzi sub 25% (28,69%) şi mai joase ale celor care au subliniat un nivel de peste 75% (5,33%);

- întreprinderile din Vest consemnează procente mai ridicate ale entităţilor care au indicat un nivel de 25% - 50% (36,84%);

- firmele din regiunea de Nord Vest presupun procente mai mari ale organizaţiilor care punctează un grad de acoperire cu comenzi de 50% - 75% (51,37%);

- întreprinderile din regiunea Centru consemnează ponderi mai scăzute ale organizaţiilor care menţionează valori sub 25% (5,05%).

Tabelul 5.25

Gradul de acoperire cu comenzi a capacităţilor de producţie în funcţie de amplasarea regională a IMM-urilor

Nr. crt.

Gradul de acoperire a capacităţii de producţie

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti-

Ilfov 1. Sub 25% 5,92% 10,66% 22,64% 28,69% 11,40% 7,53% 5,05% 10,87%

2. 25% - 50% 11,18% 24,59% 26,79% 34,84% 36,84% 19,86% 17,03% 23,14%

3. 50% - 75% 23,03% 28,69% 40,38% 31,15% 41,23% 51,37% 47,95% 45,07%

4. Peste 75% 59,87% 36,07% 10,19% 5,33% 10,53% 21,23% 29,97% 20,93%

Analiza distribuţiei pe clase de mărime (tabelul 5.26) evidenţiază faptul

că talia organizaţiei este corelată negative cu frecvenţa IMM-urilor care indică un grad de acoperire a capacităţii de producţie sub 25% şi de 25%-50%, şi pozitiv cu ponderile firmelor care înregistrează un nivel de peste 75%.

Page 104: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Nivelul şi dinamica performanţelor IMM-urilor

98

Tabelul 5.26 Gradul de acoperire cu comenzi a capacităţilor de producţie

în funcţie de mărimea IMM-urilor

Nr. crt.

Gradul de acoperire a capacităţii de producţie

Dimensiunea firmelor Microîntreprinderi Întreprinderi mici Întreprinderi mijlocii

1. Sub 25% 13,71% 12,73% 4,55% 2. 25% - 50% 25,46% 17,23% 13,64% 3. 50% - 75% 40,75% 40,82% 31,82% 4. Peste 75% 20,08% 29,21% 50,00%

Din punct de vedere a formei de organizare juridică(tabelul 5.27), se

disting câteva aspecte importante: - societăţile pe acţiuni presupun ponderi mai mari ale IMM-urilor care

indică un grad de acoperire cu comenzi de peste 75% (26,53%) şi procentaje mai reduse ale celor care menţionează un nivel de 25% - 50% (22,45%);

- SRL-urile se evidenţiază prin frecvenţe crescute în rândul întreprinderilor care înregistrează un grad de acoperire cu comenzi de 50%-75% (42,02%) şi mai reduse în cazul entităţilor ce au menţionat un nivel de sub 25% (11,25%);

- organizaţiile altfel organizate juridic consemnează procente mai ridicate ale entităţilor care indică un grad de acoperire cu comenzi de sub 25% (36,72%) şi 25%-50% (26,56%), precum şi frecvenţe mai reduse ale firmelor care au punctat un nivel de 50%-75% (23,44%) şi de peste 75% (13,28%).

Tabelul 5.27

Gradul acoperirii capacităţilor de producţie cu comenzi în funcţie de forma juridică a IMM-urilor

Nr. crt.

Gradul de acoperire a capacităţii de producţie

IMM-urile după forma de organizare juridică

SA SRL Alte forme de organizare juridică

1. Sub 25% 20,41% 11,25% 36,72% 2. 25% - 50% 22,45% 23,69% 26,56% 3. 50% - 75% 30,61% 42,02% 23,44% 4. Peste 75% 26,53% 23,04% 13,28%

În ceea ce priveşte repartiţia firmelor pe domenii de activitate (tabelul

5.28), surprindem câteva elemente de esenţă: - sectorul industrial presupune ponderi mai mari ale IMM-urilor care

indică un nivel de 25% - 50% (26,92%); - agenţii economici din sectorul de turism înregistrează ponderi mai

înalte ale organizaţiilor care au indicat un grad de acoperire cu

Page 105: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

99

comenzi de sub 25% (25,37%) şi peste 75% (41,79%), precum şi mai joase ale celor care au subliniat un nivel de 50%-75% (13,43%);

- întreprinderile din domeniul de transporturi consemnează procente mai ridicate ale entităţilor care au un grad de acoperire cu comenzi de 50%-75% (44,16%) şi frecvenţe mai reduse ale firmelor care au nominalizat un nivel de 25%-50% (14,29%);

- companiile din construcţii se evidenţiază prin frecvenţe mai reduse în rândul întreprinderilor care vizează un grad de acoperire cu comenzi de sub 25% (6,1%);

- întreprinderile din comerţ consemnează procente mai scăzute ale entităţilor care înregistrează valori de peste 75% (16,77%).

Tabelul 5.28

Gradul acoperirii cu comenzi a capacităţilor de producţie în funcţie de domeniul de activitate al IMM-urilor

Nr. crt.

Gradul de acoperire a capacităţii de producţie

IMM-urile pe ramuri de activitate Industrie Construcţii Comerţ Turism Transporturi Servicii

1. Sub 25% 12,90% 6,10% 15,83% 25,37% 10,39% 10,53% 2. 25% - 50% 26,92% 21,95% 26,02% 19,40% 14,29% 21,05% 3. 50% - 75% 38,46% 37,80% 41,38% 13,43% 44,16% 44,10% 4. Peste 75% 21,72% 34,15% 16,77% 41,79% 31,17% 24,32%

5.5. Evoluţia indicatorilor economici în anul 2012 faţă de 2011

În vederea formării unei imagini ample cu privire la activitatea IMM-urilor, a fost analizată evoluţia în anul 2012 faţă de 2011 a următorilor indicatori: volumul fizic al vânzărilor, numărul de salariaţi, stocurile de mărfuri, numărul de clienţi, volumul comenzilor, volumul exportului, mărimea profitului.

Analiza evoluţiei acestor indicatori la nivelul eşantionului (vezi figura 5.6) evidenţiază următoarele :

- volumul fizic al vânzărilor s-a menţinut la acelaşi nivel în 49,12% dintre unităţi economice, a scăzut uşor în 22,38% din IMM-uri, a înregistrat creşteri uşoare în 21,70% din întreprinderi, a scăzut intens în 4,59% firme şi a crescut semnificativ în 2,21% din entităţi;

- numărul de salariaţi a rămas la fel în 74,96% dintre organizaţii, a scăzut moderat în 9,03% din firme, a crescut uşor în 13,97% companii, s-a diminuat accentuat în 1,53% din întreprinderi şi s-a amplificat semnificativ în 0,51% dintre IMM-uri;

- din punct de vedere al stocurilor de mărfuri din IMM-uri, 60,39% dintre întreprinderi au menţinut la acelaşi nivel stocurile de mărfuri, în 18,70% din firme s-au constatat scăderi uşoare, în 17,81% dintre companii s-au înregistrat creşteri moderate ale stocurilor, în 2,14%

Page 106: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Nivelul şi dinamica performanţelor IMM-urilor

100

din entităţi au avut loc reduceri accentuate, iar în 0,95% dintre agenţii economici s-au consemnat amplificări semnificative ale stocurilor;

- volumul comenzilor a înregistrat următoarea dinamică: în 48,54% dintre IMM-uri s-a înregistrat acelaşi nivel, în 24,96% din companii a avut loc diminuarea uşoară a acestui indicator, în 21,64% din organizaţii a crescut moderat, în 3,08% din firme a fost consemnată micşorarea substanţială a comenzilor, iar în 1,77% dintre unităţile economice a sporit în mare măsură;

- analizând numărul de clienţi, se observă că 48,64% din entităţi au stagnat, 23,81% din firme au înregistrat o diminuare uşoară, 22,16% din IMM-uri şi-au amplificat în mică măsură numărul de consumatori, 4,03% din organizaţii au semnalat o scădere substanţială, iar 1,36% dintre firme au înregistrat creşteri semnificative;

- volumul exportului s-a menţinut la aproximativ acelaşi nivel în 61,72% dintre firme, a scăzut uşor în 18,38% din întreprinderi, a sporit în mică măsură în 8,12% din organizaţii, s-a redus considerabil în 4,29% dintre firme şi s-a amplificat semnificativ în 7,50% IMM-uri;

- evoluţia mărimii profitului se raliază tendinţelor înregistrate la nivelul indicatorilor analizaţi mai sus, presupunând ponderi ale IMM-urilor care au înregistrat aproximativ acelaşi nivel (44,57%), o scădere uşoară (25,17%), scădere accentuată (7,79%), creşterea uşoară (21,71%) şi semnificativă (0,75%).

Figura 5.6

Evoluţia indicatorilor IMM-urilor în 2012 faţă de 2011

În continuare, vom prezenta evoluţia în 2012 faţă de anul 2011 a fiecărui indicator în parte, în funcţie de vârsta întreprinderilor, apartenenţa regională a firmelor, dimensiunea IMM-urilor, forma de organizare juridică şi ramurile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile economice.

4,59

%

1,53

%

2,14

%

3,08

%

4,03

%

4,29

%

7,79

% 22

,38%

9,03

%

18,7

0%

24,9

6%

23,8

1%

18,3

8%

25,1

7% 49

,12%

74,9

6%

60,3

9%

48,5

4%

48,6

4%

61,7

2%

44,5

7%

21,7

0%

13,9

7%

17,8

1%

21,6

4%

22,1

6%

8,12

%

21,7

1%

2,21

%

0,51

%

0,95

%

1,77

%

1,36

%

7,50

%

0,75

%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

100%

Volumul fizic al vânzărilor

Numărul de salariaţi

Stocurile de mărfuri

Volumul comenzilor

Numărul de clienţi

Volumul exportului

Mărimea profitului

Scădere semnificativă Scădere uşoară Aproximativ la fel Creştere uşoară Creştere accentuată

Page 107: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

101

Luând în considerare volumului fizic al vânzărilor, se constată în principal că cele mai ridicate ponderi ale companiilor care au înregistrat creşteri substanţiale ale acestui indicator le deţin IMM-urile cu vârsta de 5-10 ani (2,87%), întreprinderile din regiunea Centru (6,33%), microîntreprinderile (50,87%), SA-urile (6,12%) şi companiile care activează în sectorul de servicii (2,74%). Informaţii suplimentare sunt prezentate în tabelul 5.29.

Tabelul 5.29 Evoluţia volumului fizic al vânzărilor în 2012 faţă de 2011

Nr. crt. Categoria de Firme

Evoluţia volumului fizic al vânzărilor Scădere

semnificativă Scădere uşoară

Aproximativ la fel

Creştere uşoară

Creştere accentuată

1.

Vârs

ta

Firme 0- 5 ani 3,05% 21,36% 51,17% 22,54% 1,88%

Firme de 5 – 10 ani 2,36% 18,72% 54,81% 21,25% 2,87%

Firme de 10 – 15 ani 8,08% 20,00% 47,69% 23,08% 1,15%

Firme de peste 15 ani 6,79% 29,01% 41,15% 20,78% 2,26%

2.

Reg

iune

a

Nord Est 2,11% 24,63% 53,05% 19,58% 0,63%

Sud Est 4,53% 19,86% 49,13% 25,78% 0,70%

Sud 4,11% 17,81% 54,79% 21,23% 2,05%

Sud Vest 1,48% 18,52% 45,93% 29,63% 4,44%

Vest 13,39% 33,07% 34,25% 16,93% 2,36%

Nord Vest 2,52% 21,85% 51,26% 22,69% 1,68%

Centru 2,11% 14,77% 54,01% 22,78% 6,33%

Bucureşti-Ilfov 7,14% 22,32% 50,00% 18,75% 1,79%

3.

Dim

ensi

unea

Microîntreprinderi 23,38% 5,08% 1,53% 19,14% 50,87%

Întreprinderi mici 19,39% 2,28% 4,18% 32,70% 41,44%

Întreprinderi mijlocii 1,37% 10,96% 47,95% 36,99% 2,74%

4.

Form

a ju

ridic

ă

SA-uri 6,12% 22,45% 34,69% 30,61% 6,12%

SRL-uri 4,26% 22,56% 49,25% 21,87% 2,07%

Alte forme de organizare juridică 8,33% 20,00% 53,33% 15,83% 2,50%

5.

Ram

ura

de a

ctiv

itate

Industrie 4,43% 25,25% 48,52% 19,34% 2,46%

Construcţii 4,05% 14,86% 48,65% 29,73% 2,70%

Comerţ 5,62% 23,42% 47,54% 21,31% 2,11%

Transporturi 4,66% 21,94% 49,32% 22,14% 1,94%

Turism 3,03% 13,64% 65,15% 16,67% 1,52%

Servicii 1,37% 10,96% 47,95% 36,99% 2,74%

Page 108: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Nivelul şi dinamica performanţelor IMM-urilor

102

Numărul de salariaţi a sporit semnificativ cel mai frecvent la nivelul organizaţiilor în vârstă de 10-15 ani (0,77%), unităţilor economice din regiunea Sud (2,07%), companiilor mijlocii (1,35%), firmelor altfe organizate juridic şi IMM-urilor din sectorul de turism(1,52%).

Informaţii suplimentare sunt prezentate în tabelul 5.30.

Tabelul 5.30 Evoluţia numărului de salariaţi în 2012 faţă de 2011

Nr. crt. Categoria de Firme

Evoluţia numărului de salariaţi Scădere

semnificativă Scădere uşoară

Aproximativ la fel

Creştere uşoară

Creştere accentuată

1.

Vârs

ta

Firme 0- 5 ani 0,47% 6,64% 76,54% 15,88% 0,47%

Firme de 5 – 10 ani 0,84% 6,88% 77,35% 14,60% 0,34%

Firme de 10 – 15 ani 3,08% 8,08% 75,77% 12,31% 0,77%

Firme de peste 15 ani 2,48% 14,29% 70,19% 12,42% 0,62%

2.

Reg

iune

a

Nord Est 0,42% 8,82% 73,95% 16,81% 0,00%

Sud Est 2,44% 9,06% 71,08% 17,42% 0,00%

Sud 2,07% 9,66% 66,90% 19,31% 2,07%

Sud Vest 0,00% 5,26% 66,17% 27,82% 0,75%

Vest 3,50% 14,01% 73,54% 8,17% 0,78%

Nord Vest 1,67% 10,83% 73,33% 13,33% 0,83%

Centru 0,43% 4,78% 90,43% 3,91% 0,43%

Bucureşti-Ilfov 2,65% 8,85% 83,19% 4,42% 0,88%

3.

Dim

ensi

unea

Microîntreprinderi 1,40% 8,65% 78,58% 11,10% 0,28%

Întreprinderi mici 1,52% 9,89% 62,36% 25,48% 0,76%

Întreprinderi mijlocii 1,35% 1,35% 71,62% 24,32% 1,35%

4.

Form

a ju

ridic

ă

SA-uri 20,41% 0,00% 4,08% 20,41% 55,10%

SRL-uri 8,78% 1,38% 0,44% 14,49% 74,91%

Alte forme de organizare juridică 7,63% 4,24% 0,00% 4,24% 83,90%

5.

Ram

ura

de a

ctiv

itate

Industrie 1,48% 9,54% 75,66% 12,66% 0,66%

Construcţii 4,00% 4,00% 65,33% 26,67% 0,00%

Comerţ 1,64% 10,09% 77,46% 10,33% 0,47%

Transporturi 1,37% 9,57% 74,02% 14,84% 0,20%

Turism 0,00% 7,58% 74,24% 16,67% 1,52%

Servicii 1,35% 1,35% 71,62% 24,32% 1,35%

Page 109: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

103

Procentajele cele mai ridicate de firme în care s-au mărit considerabil stocurile de mărfuri au fost înregistrate în rândul organizaţiilor de peste 15 ani vechime (1,06%), IMM-urilor din regiunea Sud (2,65%), companiilor mici (1,25%), a societăţilor pe acţiuni (6,12%) şi unităţilor din industrie (1,66%).

Informaţii suplimentare sunt cuprinse în tabelul 5.31.

Tabelul 5.31 Evoluţia stocurilor de mărfuri în 2012 faţă de 2011

Nr. crt. Categoria de Firme

Evoluţia stocurilor de mărfuri Scădere

semnificativă Scădere uşoară

Aproximativ la fel

Creştere uşoară

Creştere accentuată

1.

Vârs

ta

Firme 0- 5 ani 1,24% 18,16% 60,70% 18,91% 1,00%

Firme de 5 – 10 ani 0,53% 15,43% 65,60% 17,55% 0,89%

Firme de 10 – 15 ani 4,53% 18,11% 59,67% 16,87% 0,82%

Firme de peste 15 ani 3,62% 23,40% 54,26% 17,66% 1,06%

2.

Reg

iune

a

Nord Est 0,65% 22,73% 58,23% 18,18% 0,22%

Sud Est 2,51% 16,49% 60,57% 20,07% 0,36%

Sud 2,65% 15,04% 60,18% 19,47% 2,65%

Sud Vest 0,78% 14,73% 57,36% 26,36% 0,78%

Vest 4,82% 28,92% 49,40% 14,86% 2,01%

Nord Vest 3,54% 13,27% 57,52% 25,66% 0,00%

Centru 1,36% 12,22% 73,30% 11,31% 1,81%

Bucureşti-Ilfov 2,65% 11,50% 74,34% 10,62% 0,88%

3.

Dim

ensi

unea

Microîntreprinderi 2,25% 20,16% 61,28% 15,52% 0,80%

Întreprinderi mici 1,67% 11,25% 60,42% 25,42% 1,25%

Întreprinderi mijlocii 1,43% 8,57% 60,00% 30,00% 0,00%

4.

Form

a ju

ridic

ă

SA-uri 6,12% 22,45% 34,69% 30,61% 6,12%

SRL-uri 4,26% 22,56% 49,25% 21,87% 2,07%

Alte forme de organizare juridică 8,33% 20,00% 53,33% 15,83% 2,50%

5.

Ram

ura

de a

ctiv

itate

Industrie 2,16% 22,72% 55,72% 17,74% 1,66%

Construcţii 2,78% 12,50% 62,50% 22,22% 0,00%

Comerţ 2,63% 16,03% 61,72% 18,42% 1,20%

Transporturi 1,92% 18,80% 63,25% 15,81% 0,21%

Turism 0,00% 14,58% 77,08% 8,33% 0,00%

Servicii 1,43% 8,57% 60,00% 30,00% 0,00%

Page 110: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Nivelul şi dinamica performanţelor IMM-urilor

104

În ceea ce priveşte volumul comenzilor, se observă că proporţiile cele mai ridicate de IMM-uri care au consemnat amplificări substanţiale ale indicatorului au fost evidenţiate în cadrul firmelor cu vârsta de peste 15 ani (2,28%), agenţilor economici din regiunea Centru (4,70%), întreprinderilor mici (3,07%), societăţilor pe acţiuni (4,08%) şi entităţilor din sectorul de servicii (2,78%). Mai multe informaţii sunt cuprinse în tabelul 5.32.

Tabelul 5.32 Evoluţia volumului comenzilor în 2012 faţă de 2011

Nr. crt. Categoria de Firme

Evoluţia volumului comenzilor Scădere

semnificativă Scădere uşoară

Aproximativ la fel

Creştere uşoară

Creştere accentuată

1.

Vârs

ta

Firme 0- 5 ani 2,85% 22,57% 49,17% 23,75% 1,66%

Firme de 5 – 10 ani 1,35% 21,25% 54,47% 21,08% 1,85%

Firme de 10 – 15 ani 3,92% 23,14% 48,63% 23,53% 0,78%

Firme de peste 15 ani 4,98% 32,57% 40,66% 19,50% 2,28%

2.

Reg

iune

a

Nord Est 1,27% 26,75% 51,80% 19,75% 0,42%

Sud Est 2,80% 24,48% 47,90% 24,13% 0,70%

Sud 1,36% 19,05% 53,06% 24,49% 2,04%

Sud Vest 0,00% 21,54% 45,38% 30,77% 2,31%

Vest 9,56% 38,25% 34,26% 15,54% 2,39%

Nord Vest 4,20% 18,49% 52,10% 24,37% 0,84%

Centru 1,28% 17,09% 52,56% 24,36% 4,70%

Bucureşti-Ilfov 5,31% 23,89% 53,98% 14,16% 2,65%

3.

Dim

ensi

unea

Microîntreprinderi 3,37% 25,89% 50,32% 19,09% 1,33%

Întreprinderi mici 1,53% 21,46% 41,76% 32,18% 3,07%

Întreprinderi mijlocii 0,00% 15,28% 48,61% 33,33% 2,78%

4.

Form

a ju

ridic

ă

SA-uri 2,04% 30,61% 34,69% 28,57% 4,08%

SRL-uri 2,84% 25,14% 48,33% 22,05% 1,64%

Alte forme de organizare juridică 6,72% 20,17% 57,14% 13,45% 2,52%

5.

Ram

ura

de a

ctiv

itate

Industrie 2,99% 28,86% 46,60% 19,90% 1,66%

Construcţii 4,05% 18,92% 45,95% 29,73% 1,35%

Comerţ 3,77% 24,53% 50,71% 18,63% 2,36%

Transporturi 3,32% 24,41% 47,66% 23,05% 1,56%

Turism 0,00% 13,64% 62,12% 24,24% 0,00%

Servicii 0,00% 15,28% 48,61% 33,33% 2,78%

Page 111: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

105

Cele mai des întâlnite creşteri semnificative ale numărului de clienţi au fost remarcate la IMM-urile care au între 5 şi 10 ani vechime (1,85%), entităţile din regiunea Sud (2,72%), agenţii economici de mărime mică (1,91%), societăţi pe acţiuni (2,04%) şi întreprinderile din sectorul de servicii (4,29%). Detalii suplimentare găsiţi în tabelul 5.33.

Tabelul 5.33 Evoluţia numărului de clienţi în 2012 faţă de 2011

Nr. crt. Categoria de Firme

Evoluţia numărului de clienţi Scădere

semnificativă Scădere uşoară

Aproximativ la fel

Creştere uşoară

Creştere accentuată

1.

Vârs

ta

Firme 0- 5 ani 3,09% 20,90% 47,51% 27,08% 1,43%

Firme de 5 – 10 ani 1,85% 21,38% 53,20% 21,72% 1,85%

Firme de 10 – 15 ani 6,61% 20,23% 49,81% 22,57% 0,78%

Firme de peste 15 ani 6,15% 31,15% 43,44% 18,24% 1,02%

2.

Reg

iune

a

Nord Est 2,11% 25,89% 49,05% 22,53% 0,42%

Sud Est 3,15% 24,13% 45,80% 25,87% 1,05%

Sud 2,72% 17,69% 51,02% 25,85% 2,72%

Sud Vest 0,76% 23,48% 43,18% 30,30% 2,27%

Vest 12,70% 36,51% 35,71% 13,49% 1,59%

Nord Vest 4,20% 18,49% 54,62% 21,85% 0,84%

Centru 1,27% 14,41% 58,90% 23,31% 2,12%

Bucureşti-Ilfov 6,19% 19,47% 58,41% 14,16% 1,77%

3.

Dim

ensi

unea

Microîntreprinderi 4,11% 25,31% 49,93% 19,53% 1,12%

Întreprinderi mici 3,44% 18,70% 43,13% 32,82% 1,91%

Întreprinderi mijlocii 3,93% 23,61% 48,20% 22,79% 1,48%

4.

Form

a ju

ridic

ă

SA-uri 8,16% 26,53% 34,69% 28,57% 2,04%

SRL-uri 3,71% 24,06% 48,43% 22,42% 1,38%

Alte forme de organizare juridică 6,72% 19,33% 57,14% 15,97% 0,84%

5.

Ram

ura

de a

ctiv

itate

Industrie 3,62% 26,48% 48,52% 19,74% 1,64%

Construcţii 4,05% 16,22% 50,00% 29,73% 0,00%

Comerţ 5,41% 23,29% 49,88% 20,00% 1,41%

Transporturi 4,06% 24,37% 47,20% 23,40% 0,97%

Turism 1,52% 12,12% 63,64% 22,73% 0,00%

Servicii 1,43% 18,57% 37,14% 38,57% 4,29%

Page 112: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Nivelul şi dinamica performanţelor IMM-urilor

106

Volumul exporturilor a înregistrat cele mai frecvente amplificări semnificative în rândul de întreprinderilor cu vârsta sub 5 ani (7,74%), IMM-urilor din regiunea Centru, microîntreprinderilor (8,03%), agenţilor economici altfel organizaţi juridic (15%) şi firmelor din domeniul de activitate industrie (12,14%). Vezi tabelul 5.34.

Tabelul 5.34 Evoluţia volumului exportului în 2012 faţă de 2011

Nr. crt. Categoria de Firme

Evoluţia volumului exportului

Scădere semnificativă

Scădere uşoară

Aproximativ la fel

Creştere uşoară

Creştere accentuată

1.

Vârs

ta

Firme 0- 5 ani 2,58% 17,42% 65,16% 7,10% 7,74%

Firme de 5 – 10 ani 2,40% 18,75% 63,46% 7,69% 7,69%

Firme de 10 – 15 ani 5,43% 23,91% 54,35% 8,70% 7,61%

Firme de peste 15 ani 7,07% 16,16% 60,61% 9,09% 7,07%

2.

Reg

iune

a

Nord Est 1,13% 28,81% 57,63% 7,34% 5,08%

Sud Est 1,18% 14,12% 69,41% 15,29% 0,00%

Sud 11,11% 14,81% 44,44% 25,93% 3,70%

Sud Vest 0,00% 28,57% 57,14% 14,29% 0,00%

Vest 6,49% 22,08% 55,84% 6,49% 9,09%

Nord Vest 5,88% 19,61% 62,75% 11,76% 0,00%

Centru 4,21% 6,32% 53,68% 3,16% 32,63%

Bucureşti-Ilfov 9,43% 9,43% 79,25% 0,94% 0,94%

3.

Dim

ensi

unea

Microîntreprinderi 4,22% 17,27% 65,06% 5,42% 8,03%

Întreprinderi mici 5,17% 22,41% 53,45% 11,21% 7,76%

Întreprinderi mijlocii 0,00% 12,50% 75,00% 12,50% 0,00%

4.

Form

a ju

ridic

ă

SA-uri 12,00% 8,00% 64,00% 16,00% 0,00%

SRL-uri 3,74% 19,56% 61,22% 8,16% 7,31%

Alte forme de organizare juridică 7,50% 7,50% 67,50% 2,50% 15,00%

5.

Ram

ura

de a

ctiv

itate

Industrie 2,91% 19,90% 57,28% 7,77% 12,14%

Construcţii 6,25% 18,75% 37,50% 31,25% 6,25%

Comerţ 5,86% 12,13% 69,46% 7,95% 4,60%

Transporturi 4,52% 27,74% 55,48% 4,52% 7,74%

Turism 0,00% 9,52% 71,43% 19,05% 0,00%

Servicii 0,00% 12,50% 75,00% 12,50% 0,00%

Page 113: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

107

Dacă analizăm mărimea profitului, constatăm că cele mai ridicate ponderi ale întreprinderilor mici şi mijlocii care şi-au mărit considerabil profitul sunt deţinute de unităţile economice cu o vechime de 5-10 ani (0,86%), entităţile din regiunea Vest (1,56%), firmele de dimensiune mică (1,54%), societăţile pe acţiuni (2,13%) şi IMM-urile din sectorul de turism (3,49%).

Informaţii suplimentare sunt prezentate în tabelul 5.35.

Tabelul 5.35 Evoluţia mărimii profitului în 2012 faţă de 2011

Nr. crt. Categoria de Firme

Evoluţia mărimii profitului

Scădere semnificativă

Scădere uşoară

Aproximativ la fel

Creştere uşoară

Creştere accentuată

1.

Vârs

ta

Firme 0- 5 ani 4,33% 24,52% 44,95% 25,48% 0,72%

Firme de 5 – 10 ani 5,16% 22,03% 50,60% 21,34% 0,86%

Firme de 10 – 15 ani 10,67% 22,53% 44,27% 21,74% 0,79%

Firme de peste 15 ani 12,45% 30,91% 37,14% 18,88% 0,62%

2.

Reg

iune

a

Nord Est 5,78% 25,70% 48,18% 20,13% 0,21%

Sud Est 8,01% 23,34% 42,86% 25,09% 0,70%

Sud 10,77% 18,46% 44,62% 24,62% 1,54%

Sud Vest 4,51% 24,81% 39,85% 30,08% 0,75%

Vest 16,02% 33,98% 34,38% 14,06% 1,56%

Nord Vest 9,17% 20,18% 50,46% 19,27% 0,92%

Centru 2,11% 20,25% 51,90% 25,32% 0,42%

Bucureşti-Ilfov 7,96% 30,97% 41,59% 18,58% 0,88%

3.

Dim

ensi

unea

Microîntreprinderi 8,24% 26,51% 45,84% 18,91% 0,50%

Întreprinderi mici 5,38% 20,00% 41,15% 31,92% 1,54%

Întreprinderi mijlocii 4,05% 18,92% 41,89% 35,14% 0,00%

4.

Form

a ju

ridic

ă

SA-uri 12,77% 21,28% 36,17% 27,66% 2,13%

SRL-uri 7,41% 25,69% 44,09% 22,04% 0,77%

Alte forme de organizare juridică 10,83% 20,00% 54,17% 15,00% 0,00%

5.

Ram

ura

de a

ctiv

itate

Industrie 7,36% 28,76% 44,48% 18,56% 0,84%

Construcţii 5,41% 21,62% 40,54% 32,43% 0,00%

Comerţ 9,50% 26,13% 42,04% 21,14% 1,19%

Transporturi 8,10% 23,12% 46,25% 22,33% 0,20%

Turism 5,08% 11,86% 57,63% 22,03% 3,39%

Servicii 4,05% 18,92% 41,89% 35,14% 0,00%

Page 114: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Nivelul şi dinamica performanţelor IMM-urilor

108

ASPECTE SEMNIFICATIVE

� Comparând anul 2012 cu 2011 se constată că rezultatele consemnate au fost: puţin mai slabe în 20,90% din firme, identice în 49,86% din companii, net inferioare în 4,59% din IMM-uri, mai bune în 22,91% din unităţile economice şi net superioare în 1,74% din organizaţii.

� Având în vedere performanţele economice estimate ale IMM-urilor în anul 2013 comparativ cu anul 2012, se preconizează rezultate identice în 55,45% din organizaţii, mai bune în 23,31% din unităţile economice, mai slabe în 15,09% din întreprinderi, net inferioare în 5,17% din companii şi mult mai bune în doar 0,98% din firme.

� S-au înregistrat/estimat creşteri ale mărimii creditelor bancare în 17,70% de IMM-uri în 2012/2011 şi 17,31% de firme în 2013/2012.

� Ponderile întreprinderilor în care au fost consemnate/ anticipate măriri ale datoriilor către furnizori sunt de 17,25% în 2012 faţă de 2011 şi de 16,27% în 2013 comparativ cu 2012.

� Datoriile clienţilor către firmă au crescut în 22,25% dintre IMM-uri în 2012/2011 şi se vor amplifica în 22,19% din firme în 2013 faţă de 2012.

� Mărimea impozitelor, CAS-ului, TVA-ului, etc. neplătite s-a amplificat în 12,04% dintre firme în 2012/2011 şi va spori în 11,31% din IMM-uri în 2013/2012.

� În ceea ce priveşte gradul în care IMM-urile acoperă cu comenzi capacităţile de producţie, 40,44% din companii au un grad de valorificare de 50%-75%, 23,86% dintre întreprinderi au un nivel de acoperire de 25%-50%, 22,46% din firme îşi ocupă capacităţile în proporţie de peste 75%, iar 13,25% din companii au un randament de sub 25%.

� Volumul fizic al vânzărilor a crescut în 23,91% din IMM-uri.

� Stocurile de mărfuri au înregistrat un avans în 18,76% din firme.

� Numărul salariaţilor a sporit în 14,48% din întreprinderi.

� Volumul comenzilor a consemnat creşteri în 23,41% din companii.

� Numărul clienţilor s-a amplificat în 23,52% din organizaţii.

� Volumul exporturilor a presupus măriri în cazul a 15,62% din IMM-uri.

� Mărimea profitului a înregistrat creşteri în 22,46% din agenţii economici.

Page 115: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013
Page 116: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

BLANK PAGE

Page 117: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

109

Capitolul 6 INTEGRAREA ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI ABSORBŢIA FONDURILOR STRUCTURALE 6.1. Percepţii ale întreprinzătorilor cu privire la implicaţiile aderării României la Uniunea Europeană asupra economiei şi IMM-urilor

În ceea ce priveşte implicaţiile aderării României la Uniunea Europeană, rezultatele anchetei relevă că în 54,00% din IMM-uri se consideră că integrarea europeană reprezintă o oportunitate majoră pentru activităţile desfăşurate, 42,10% dintre întreprinzători apreciază aderarea ca fiind fără influenţă semnificativă, iar în 3,90% dintre firme este percepută ca ameninţare majoră. Vezi figura 6.1.

Figura 6.1

Structura percepţiei efectelor integrării României în UE asupra IMM-urilor

Având în vedere percepţia efectelor integrării României în UE în funcţie de vârsta IMM-urilor, se constată următoarele: ponderea firmelor în care se apreciază că aderarea reprezintă o oportunitate majoră este mai mare în rândul întreprinderilor care au între 5 si 10 ani vechime (59,63%). IMM-urile cu vârsta între 10 şi 15 ani înregistrează cea mai mare proporţie a firmelor în care integrarea este considerată ca fiind o ameninţare majoră (6,15%). Firmele care au peste 15 ani vechime deţin cel mai mare procent al întreprinderilor în care se apreciază că aderarea nu are o influenţă semnificativă pentru activităţile pe care le desfăşoară (48,16%). Detalii în tabelul 6.1.

Tabelul 6.1

Diferenţierea percepţiilor efectelor integrării României în UE în funcţie de vârsta IMM-urilor

Nr. crt.

Aderarea la Uniunea Europeană este considerată:

Vârsta IMM-urilor Sub 5 ani 5-10 ani 10-15 ani Peste 15 ani

1. O oportunitate majoră 54.64% 59.63% 51.54% 47.76% 2. O ameninţare majoră 3.63% 2.99% 6.15% 4.08% 3. Fără influenţă semnificativă 41.73% 37.38% 42.31% 48.16%

42,10% 3,90%

54,00% Fără influenţă semnificativă

O ameninţare majoră

O oportunitate majoră

Page 118: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Integrarea României în Uniunea Europeană şi absorbţia fondurilor structurale

110

Analiza aprecierilor din IMM-uri pe regiuni de dezvoltare (tabelul 6.2), relevă că:

- frecvenţa firmelor în care aderarea la UE este percepută ca oportunitate majoră este mai ridicată în regiunea Nord Est (69.08%) şi mai scăzută în Sud (33.33%);

- IMM-urile în care se apreciază că integrarea europeană constituie o ameninţare majoră sunt cele mai numeroase în regiunea Vest (9.82%) şi cele mai puţine în Centru (1.27%);

- întreprinderile în care se consideră că aderarea nu va influenţa semnificativ activităţile desfăşurate înregistrează ponderea cea mai ridicată în Sud (60.98%) şi cea mai redusă în Nord Est (26.32%).

Tabelul 6.2

Diferenţierea percepţiilor efectelor integrării României în UE în funcţie de regiunile de dezvoltare din care fac parte IMM-urile

Nr. crt.

Aderarea la Uniunea Europeană este considerată:

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti

-Ilfov 1. O oportunitate majoră 69.08% 57.38% 33.33% 48.36% 45.54% 48.61% 58.10% 63.23%

2. O ameninţare majoră 4.61% 4.10% 5.68% 1.64% 9.82% 8.33% 1.27% 2.83%

3. Fără influenţă semnificativă 26.32% 38.52% 60.98% 50.00% 44.64% 43.06% 40.63% 33.94%

Luând în considerare dimensiunea întreprinderilor (tabelul 6.3), se

observă că aderarea la UE este considerată o oportunitate majoră în proporţia cea mai crescută în firmele mijlocii (75.38%) şi cea mai redusă în microfirme (51.68%). Întreprinderile mici deţin cele mai mari ponderi de IMM-uri în care integrarea europeană este percepută ca fiind o ameninţare majoră pentru activităţile desfăşurate (4.89%).

Tabelul 6.3

Diferenţierea percepţiei efectelor aderării României la UE în funcţie de mărimea IMM-urilor

Nr. crt.

Aderarea la Uniunea Europeană este considerată:

Dimensiunea firmelor Microîntreprinderi Întreprinderi mici Întreprinderi mijlocii

1. O oportunitate majoră 51.68% 62.03% 75.38% 2. O ameninţare majoră 3.76% 4.89% 3.08% 3. Fără influenţă semnificativă 44.56% 33.08% 21.54%

Grupând companiile după forma de organizare (tabelul 6.4), se

constată că: SA-urile deţin ponderea cea mai mare a întreprinderilor în care aderarea la UE este apreciată ca o oportunitate majoră (57.14%), IMM-urile altfel organizate juridic înregistrează un procentaj superior de întreprinzători care opinează că aderarea la UE nu are o influenţă majoră asupra activităţilor desfăşurate (53.54%). SA-urile deţin cea mai mare pondere a firmelor pentru care integrarea reprezintă o ameninţare majoră (8.16%).

Page 119: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

111

Tabelul 6.4 Diferenţierea percepţiei efectelor integrării României în UE în funcţie de

forma de organizare juridică a IMM-urilor

Nr. crt.

Aderarea la Uniunea Europeană este considerată:

IMM-urile după forma de organizare juridică

SA SRL Alte forme de organizare juridică

1. O oportunitate majoră 57.14% 54.67% 44.09% 2. O ameninţare majoră 8.16% 3.89% 2.36% 3. Fără influenţă semnificativă 34.69% 41.45% 53.54%

În funcţie de ramurile economice în care IMM-urile îşi desfăşoară

activitatea, se constată următoarele aspecte: - firmele în care se consideră integrarea României în UE ca

oportunitate majoră pentru desfăşurarea activităţilor înregistrează cele mai ridicate proporţii în turism (72.73%) şi transporturi (68.66%) şi cel mai scăzut procentaj în comerţ (46.23%);

- IMM-urile în cadrul cărora se consideră că integrarea europeană nu influenţează semnificativ activităţile derulate, deţin cea mai mare pondere în domeniul comerţului (50.31%) şi cel mai scăzut procent în turism (24.68%);

- în ceea ce priveşte perceperea aderării României la UE ca fiind o ameninţare majoră, cele mai mari ponderi le au IMM-urile din construcţii (7.32%), iar cea mai redusă proporţie se consemnează la firmele care activează în transporturi (1.49%).

Vezi informaţiile din tabelul 6.5.

Tabelul 6.5 Diferenţierea percepţiilor din IMM-uri cu privire la efectele aderării României la

UE în funcţie de domeniul de activitate

Nr. crt.

Aderarea la Uniunea Europeană este considerată:

IMM-urile pe ramuri de activitate Industrie Construcţii Comerţ Transporturi Turism Servicii

1. O oportunitate majoră 49.20% 63.41% 46.23% 68.66% 72.73% 60.98%

2. O ameninţare majoră 6.21% 7.32% 3.46% 1.49% 2.60% 2.54%

3. Fără influenţă semnificativă 44.60% 29.27% 50.31% 29.85% 24.68% 36.48%

Nuanţarea analizei în funcţie de performanţele întreprinderilor din

2012 faţă de 2011 (tabelul 6.6) evidenţiază că aderarea la UE este percepută cel mai favorabil în firmele cu performanţe superioare, datorită capacităţii mai ridicate a acestora de adaptare la schimbările din mediu. După cum se poate observa şi în tabelul 6.6, aderarea la Uniunea Europeană este apreciată ca o oportunitate majoră în 87.10% din firmele cu rezultate mult mai bune, 71.64% din IMM-urile cu performanţe mai bune şi doar 23.17% din cele cu rezultate mult mai slabe.

Page 120: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Integrarea României în Uniunea Europeană şi absorbţia fondurilor structurale

112

Tabelul 6.6 Diferenţierea percepţiilor din IMM-uri cu privire la efectele aderării României la

UE în funcţie de performanţele acestora în 2012 faţă de 2011

Nr. crt.

Aderarea la Uniunea Europeană este considerată:

Performanţele firmei în 2012 comparativ cu 2011 Mult mai

bune Mai bune Identice Mai slabe Mult mai slabe

1. O oportunitate majoră 87.10% 71.64% 53.79% 37.53% 23.17% 2. O ameninţare majoră 0.00% 3.67% 2.26% 5.36% 18.29% 3. Fără influenţă semnificativă 12.90% 24.69% 43.95% 57.10% 58.54%

Încadrarea percepţiilor din cadrul firmelor în funcţie de studiile

întreprinzătorilor relevă că persoanele cu studii superioare consideră în proporţie mai ridicată că aderarea la UE reprezintă o oportunitate majoră pentru companiile lor (59.89%), iar întreprinzătorii cu studii elementare consideră în cea mai mare măsură integrarea ca fiind o ameninţare majoră (14.29%). Detalii în tabelul 6.7.

Tabelul 6.7

Diferenţierea percepţiilor cu privire la efectele aderării României la UE în funcţie de studiile întreprinzătorilor

Nr. crt.

Aderarea la Uniunea Europeană este considerată:

Nivelul studiilor întreprinzătorului Elementare Medii Superioare

1. O oportunitate majoră 57.14% 44.50% 59.89%

2. O ameninţare majoră 14.29% 4.81% 2.89%

3. Fără influenţă semnificativă 28.57% 50.70% 37.22%

6.2. Nivelul de informare din IMM-uri cu privire la noile reglementări care au fost introduse odată cu aderarea României la Uniunea Europeană

Având în vedere faptul că după aderarea României la Uniunea Europeană

au intrat în vigoare câteva sute de acte normative şi că o mare parte a acestora reglementează obligaţii pentru întreprinzători (în domeniul competitivităţii, protecţiei consumatorilor, relaţiilor de muncă, sănătăţii şi securităţii în muncă, protecţiei mediului etc.), este foarte importantă cunoaşterea nivelului de informare din cadrul IMM-urilor româneşti în legătură cu reglementările introduse după 1 ianuarie 2007. Rezultatele anchetei au arătat că în 52,73% din IMM-uri gradul de informare cu privire la reglementările nou apărute este mediu (informare parţială) şi doar în 12,13% din firme există un nivel de informare corespunzător (informare deplină), ceea ce relevă că punerea în aplicare a legislaţiei care transpune acquis-ul comunitar creează oarecum dificultăţi mediului de afaceri. Detalii în figura 6.2.

Page 121: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

113

Figura 6.2

Nivelul de informare din cadrul IMM-urilor cu privire la noile reglementări introduse odată cu aderarea României la UE

Luând în considerare vârsta organizaţiilor (tabelul 6.8), se constată că:

întreprinderile care au o vechime între 10 şi 15 ani deţin cele mai mari proporţii ale firmelor în care sunt cunoscute deplin noile reglementări (14.29%). Firmele cu vechime de peste 15 ani înregistrează cel mai ridicat procentaj de întreprinderi în care persoanele nu deţin informaţii (19.18%), iar firmele cu mai puţin de 5 ani vechime nu sunt interesate de acest aspect in cea mai mare măsură (21.73%).

Tabelul 6.8 Diferenţierea gradului de informare asupra reglementărilor introduse după

aderarea României la UE în funcţie de vârsta IMM-urilor

Nr. crt. Nivelul de informare:

Vârsta IMM-urilor

Sub 5 ani 5-10 ani 10-15 ani Peste 15 ani

1. Deplin informat 10.66% 11.98% 14.29% 12.65%

2. Parţial informat 49.50% 55.24% 52.90% 52.86%

3. Nu am nici o informaţie 18.11% 17.47% 17.37% 19.18%

4. Nu mă interesează acest aspect 21.73% 15.31% 15.44% 15.31%

Dacă grupăm IMM-urile pe regiuni de dezvoltare, se observă procentul

mai mare de organizaţii cu nivel ridicat de informare în Vest (21.93%), proporţia crescută a firmelor în care informarea este parţială în regiunea Nord Est (70.47%), ponderea mai ridicată a companiilor în care nu există informaţii în regiunea Nord Vest (39.31%) şi numărul mai mare de întreprinderi în care nu se manifestă interes faţă de noile reglementări din regiunea Sud Vest (32.51%). Detalii în tabelul 6.9.

12,13% 18,08%

17,05%

52,73%

Deplin informat

Nu am nicio informaţie

Nu mă interesează acest aspect

Parţial informat

Page 122: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Integrarea României în Uniunea Europeană şi absorbţia fondurilor structurale

114

Tabelul 6.9 Diferenţierea nivelului de informare cu privire la

noile reglementări introduse odată cu aderarea României la UE în funcţie de regiunile de dezvoltare din care fac parte IMM-urile

Nr. crt. Nivelul de informare:

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti

-Ilfov 1. Deplin informat 2.68% 1.64% 14.45% 17.28% 21.93% 4.14% 11.04% 14.57% 2. Parţial informat 70.47% 65.57% 52.47% 46.91% 39.47% 48.28% 51.42% 52.43% 3. Nu am nici o informaţie 18.12% 18.03% 18.25% 3.29% 8.77% 39.31% 24.92% 16.80% 4. Nu mă interesează acest aspect 8.72% 14.75% 14.83% 32.51% 29.82% 8.28% 12.62% 16.19%

Încadrarea firmelor după dimensiune (vezi tabelul 6.10) relevă că:

măsura în care întreprinzătorii/factorii de decizie din IMM-uri sunt deplin informaţi sau parţial informaţi în legătură cu noile reglementări creşte odată cu amplificarea mărimii întreprinderilor. De asemenea, proporţia IMM-urilor în care nu există interes şi nu se vehiculează informaţii cu privire la actele normative apărute după aderarea la UE scade odată cu creşterea dimensiunii întreprinderilor.

Tabelul 6.10 Diferenţierea nivelului de informare cu privire la reglementările introduse după

aderarea României la UE în funcţie de mărimea IMM-urilor

Nr. crt. Nivelul de informare: Dimensiunea firmelor

Microîntreprinderi Întreprinderi mici Întreprinderi mijlocii 1. Deplin informat 11.61% 13.21% 19.70% 2. Parţial informat 50.73% 60.38% 68.18% 3. Nu am nici o informaţie 18.60% 16.98% 10.61% 4. Nu mă interesează acest aspect 19.06% 9.43% 1.52%

Gruparea IMM-urilor pe forme de organizare juridică evidenţiază

ponderile mai mari de întreprinderi cu un grad ridicat de informare (22.45%) şi procentul mai redus al companiilor în cadrul cărora nu există interes pentru acest aspect (10.20%) în rândul societăţilor pe acţiuni. Detalii în tabelul 6.11.

Tabelul 6.11

Diferenţierea gradului de informare asupra reglementărilor introduse după aderarea României la UE în funcţie de forma de organizare juridică a IMM-urilor

Nr. crt. Nivelul de informare:

IMM-urile după forma de organizare juridică SA SRL Alte forme de

organizare juridică 1. Deplin informat 22.45% 11.86% 11.72% 2. Parţial informat 51.02% 53.41% 44.53% 3. Nu am nici o informaţie 16.33% 18.62% 11.72% 4. Nu mă interesează acest aspect 10.20% 16.11% 32.03%

Page 123: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

115

Examinarea companiilor după ramurile în care îşi desfăşoară activitatea relevă următoarele aspecte: întreprinderile din industrie deţin cea mai ridicată proporţie de firme în care nivelul de informare cu privire la noile reglementări este foarte ridicat (17.69%). Companiile din comerţ înregistrează cel mai mare procent de întreprinderi pentru care nu există informaţii (20.82%). Organizaţiile din turism consemnează procentaje superioare de unităţi în cadrul cărora nivelul de informare este mediu (61.84%), iar cea mai mare pondere a întreprinderilor unde nu se manifestă interes pentru reglementări este înregistrată în transporturi (34.33%). Informaţii suplimentare sunt prezentate în tabelul 6.12

Tabelul 6.12

Diferenţierea gradului de informare asupra reglementărilor introduse odată cu aderarea României la UE

în funcţie de ramura în care-şi desfăşoară activitatea IMM-urile

Nr. crt. Nivelul de informare:

IMM-urile pe ramuri de activitate

Industrie Construcţii Comerţ Transporturi Turism Servicii

1. Deplin informat 17.69% 17.50% 7.73% 4.48% 11.84% 12.93%

2. Parţial informat 47.62% 61.25% 51.26% 52.24% 61.84% 56.10%

3. Nu am nici o informaţie 16.55% 11.25% 20.82% 8.96% 19.74% 18.03%

4. Nu mă interesează acest aspect 18.14% 10.00% 20.19% 34.33% 6.58% 12.93%

Analizând gradul de informare cu privire la noile reglementări legislative

în funcţie de performanţele întreprinderilor din anul 2012 comparativ cu anul 2011(tabelul 6.13), constatăm că în IMM-urile cu performanţe mult mai bune, nivelul de informare este cel mai ridicat, 23.33% dintre acestea declarându-se pe deplin informate. Observăm, de asemenea, faptul că cea mai mare pondere a firmelor care nu sunt interesate de noile reglementări este reprezentată de companiile cu rezultate puţin mai slabe (23.10%).

Tabelul 6.13 Diferenţierea nivelului de informare cu privire la reglementările introduse după

aderarea României la UE în funcţie de performanţele IMM-urilor din anul 2012 faţă de anul 2011

Nr. crt. Nivelul de informare:

Performanţele firmei în 2012 comparativ cu 2011 Mult mai

bune Mai bune Identice Mai slabe Mult mai slabe

1. Deplin informat 23.33% 17.20% 9.45% 10.60% 21.95% 2. Parţial informat 70.00% 63.39% 50.51% 46.74% 52.44% 3. Nu am nici o informaţie 3.33% 12.04% 20.47% 19.57% 12.20% 4. Nu mă interesează acest aspect 3.33% 7.37% 19.57% 23.10% 13.41%

Page 124: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Integrarea României în Uniunea Europeană şi absorbţia fondurilor structurale

116

6.3. Impactul pozitiv al aderării României la Uniunea Europeană asupra activităţii IMM-urilor

Pe lângă dificultăţile inerente procesului de aliniere la standardele europene, aderarea României la UE are o influenţă pozitivă asupra activităţii unui număr apreciabil de IMM-uri. Rezultatele anchetei relevă faptul că factorii generaţi de integrarea europeană, care au cel mai amplu impact pozitiv asupra sectorului de IMM-uri din ţara noastră sunt: existenţa unor potenţiali furnizori mai buni şi/sau mai ieftini (42,54%), accesul mai bun pe pieţe (indicat în 40,93% din firme), legislaţia şi regulamentele îmbunătăţite (35,33%), accesul mai bun la noi tehnologii (21,16%), accesul la fonduri structurale (19,71%), cooperarea mai bună spre inovare (19,44%) şi procedurile de achiziţii publice mai corecte (5,33%). Vezi figura 6.3.

Figura 6.3

Structura efectelor pozitive ale aderării la UE asupra IMM-urilor din România

Dacă examinăm efectele pozitive ale aderării la UE în funcţie de vârsta

IMM-urilor (tabelul 6.14), remarcăm faptul că ponderile mai ridicate sunt deţinute de firmele cu vârsta între 5 şi 10 ani, dacă ne referim la accesul mai bun pe pieţe (42,45%%), la furnizorii potenţiali mai ieftini si/sau mai buni (45.77%), la cooperarea mai bună spre inovare (22.89%), la accesul mai bun la noile tehnologii (23,71%), precum si accesul la fondurile structurale (22,89%). De asemenea, firmele cu vârsta sub 5 ani văd în cea mai mare măsură legislaţia şi regulamentele îmbunătăţite (37.88%) ca fiind efecte pozitive al aderării la Uniunea Europeană.

2,10%

5,33%

19,44%

19,71%

21,16%

35,33%

40,93%

42,54%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Alţi factori

Proceduri de achiziţii publice mai corecte

Cooperare mai bună spre inovare

Accesul la fonduri structurale

Acces mai bun la noi tehnologii

Legislaţie şi regulamente îmbunătăţite

Acces mai bun pe pieţe

Furnizori potenţiali mai ieftini şi/sau mai buni

Page 125: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

117

Tabelul 6.14 Diferenţierea efectelor pozitive ale aderării la UE asupra IMM-urilor din România

în funcţie de vârsta acestora

Nr. crt.

Impactul pozitiv al aderării României la Uniunea Europeană

Vârsta IMM-urilor Sub 5 ani 5-10 ani 10-15 ani Peste 15 ani

1. Acces mai bun pe pieţe 41.28% 42.45% 38.93% 39.68% 2. Legislaţie şi regulamente îmbunătăţite 37.88% 37.81% 34.35% 30.16% 3. Furnizori potenţiali mai ieftini şi/sau mai buni 39.48% 45.77% 44.27% 40.69% 4. Cooperare mai bună spre inovare 17.64% 22.89% 20.61% 16.40% 5. Acces mai bun la noi tehnologii 16.43% 23.71% 21.76% 22.47% 6. Proceduri de achiziţii publice mai corecte 4.61% 5.31% 5.34% 6.07% 7. Accesul la fonduri structurale 18.24% 22.89% 19.08% 17.61% 8. Altele 2.81% 0.83% 2.29% 2.83%

Grupând firmele pe regiuni de dezvoltare, se observă procentele mai

ridicate faţă de media eşantionului înregistrate de: IMM-urile din Sud Est, dacă avem în vedere legislaţia şi regulamentele îmbunătăţite (44,26%); firmele din Nord Est dacă ne referim la accesul mai bun pe pieţe (54,61%); companiile din Centru, dacă avem în vedere existenţa unor furnizori mai buni/ieftini (60,25%); companiile din regiunea Vest, în ceea ce priveşte accesul mai bun la noile tehnologii (42,98%) şi IMM-urile din Sud dacă ne referim la procedurile mai corecte de achiziţii publice (7,55%). Detalii în tabelul 6.15.

Tabelul 6.15

Diferenţierea efectelor pozitive ale aderării la UE asupra IMM-urilor din România în funcţie de regiunea în care sunt amplasate

Nr. crt.

Impactul pozitiv al aderării României la Uniunea Europeană

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti

-Ilfov 1. Acces mai bun pe pieţe 54.61% 45.08% 27.92% 54.10% 51.75% 45.21% 38.49% 33.94%

2. Legislaţie şi regulamente îmbunătăţite 42.11% 44.26% 31.32% 27.87% 19.30% 37.67% 32.49% 41.57%

3. Furnizori potenţiali mai ieftini şi/sau mai buni 50.66% 50.00% 27.17% 37.30% 17.54% 45.21% 60.25% 42.57%

4. Cooperare mai bună spre inovare 13.82% 13.93% 16.60% 10.66% 17.54% 19.18% 25.24% 25.10%

5. Acces mai bun la noi tehnologii 22.37% 24.59% 15.85% 25.00% 42.98% 14.38% 18.30% 19.68%

6. Proceduri de achiziţii publice mai corecte 7.24% 6.56% 7.55% 4.92% 4.39% 2.74% 2.21% 6.43%

7. Accesul la fonduri structurale 18.42% 19.67% 23.77% 8.20% 11.40% 15.07% 23.34% 24.50%

8. Altele 0.66% 0.82% 6.79% 2.05% 0.00% 1.37% 1.58% 1.41%

Studiul IMM-urilor pe clase de mărime (vezi tabelul 6.16), relevă

următoarele: ponderea firmelor care indică accesul mai bun pe pieţe, furnizori potenţiali mai ieftini şi/sau mai buni, accesul mai bun la noile tehnologii, proceduri mai corecte de achiziţii publice, accesul la fonduri structurale mai mare în rândul întreprinderilor mijlocii. În ceea ce priveşte legislaţia şi

Page 126: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Integrarea României în Uniunea Europeană şi absorbţia fondurilor structurale

118

regulamentele îmbunătăţite şi cooperarea mai bună spre inovare, firmele mici deţin cel mai ridicat procentaj (41,20%, respectiv 23,22%).

Tabelul 6.16

Diferenţierea efectelor pozitive ale aderării la UE asupra IMM-urilor din România în funcţie de mărimea acestora

Nr. crt.

Impactul pozitiv al aderării României la Uniunea Europeană

Dimensiunea firmelor

Microîntreprinderi Întreprinderi mici

Întreprinderi mijlocii

1. Acces mai bun pe pieţe 39.67% 46.07% 48.48% 2. Legislaţie şi regulamente îmbunătăţite 34.23% 41.20% 36.36% 3. Furnizori potenţiali mai ieftini şi/sau mai buni 42.62% 39.70% 51.52% 4. Cooperare mai bună spre inovare 18.69% 23.22% 21.21% 5. Acces mai bun la noi tehnologii 19.74% 26.22% 33.33% 6. Proceduri de achiziţii publice mai corecte 4.79% 7.49% 9.09% 7. Accesul la fonduri structurale 18.36% 25.09% 28.79% 8. Altele 2.23% 1.12% 3.03%

După forma de organizare juridică a IMM-urilor, se constată în principal că: SA-urile au semnalat într-o proporţie mai mare legislaţia şi regulamentele îmbunătăţite (38,78%), cooperarea mai bună spre inovare (24,49%), accesul mai bun la noi tehnologii (32,65%), proceduri de achiziţii publice mai corecte (14,29%) şi accesul la fonduri structurale (24,49%). Vezi datele din tabelul 6.17.

Tabelul 6.17

Diferenţierea efectelor pozitive ale integrării europene în funcţie de forma juridică de organizare a IMM-urilor

Nr. crt.

Impactul pozitiv al aderării României la Uniunea Europeană

IMM-urile după forma de organizare juridică

SA SRL Alte forme de organizare juridică

1. Acces mai bun pe pieţe 38.78% 40.81% 42.97% 2. Legislaţie şi regulamente îmbunătăţite 38.78% 35.46% 32.03% 3. Furnizori potenţiali mai ieftini şi/sau mai buni 36.73% 42.83% 40.63% 4. Cooperare mai bună spre inovare 24.49% 20.23% 7.03% 5. Acces mai bun la noi tehnologii 32.65% 21.00% 18.75% 6. Proceduri de achiziţii publice mai corecte 14.29% 5.12% 4.69% 7. Accesul la fonduri structurale 24.49% 19.87% 15.63% 8. Altele 2.04% 1.90% 4.69%

Luând în considerare factorii cu influenţă pozitivă în funcţie de domeniul

de activitate al firmelor, constatăm că cele mai mari ponderi se consemnează la: organizaţiile din transporturi, în ceea ce priveşte accesul mai bun pe pieţe (65,67%); IMM-urile din turism dacă ne referim la legislaţie şi regulamente îmbunătăţite (46,75%), precum şi la existenţa unor furnizori mai buni/ieftini (58,44%). Vezi informaţii suplimentare în tabelul 6.18.

Page 127: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

119

Tabelul 6.18 Diferenţierea efectelor pozitive ale aderării la UE

în funcţie de ramurile în care îşi desfăşoară activitatea IMM-urile

Nr. crt.

Impactul pozitiv al aderării României la Uniunea

Europeană

IMM-urile pe ramuri de activitate

Industrie Construcţii Comerţ Transporturi Turism Servicii

1. Acces mai bun pe pieţe 44.34% 46.34% 39.12% 65.67% 41.56% 36.30%

2. Legislaţie şi regulamente îmbunătăţite 35.07% 34.15% 29.73% 26.87% 46.75% 41.56%

3. Furnizori potenţiali mai ieftini şi/sau mai buni 32.13% 53.66% 46.95% 37.31% 58.44% 42.47%

4. Cooperare mai bună spre inovare 17.42% 25.61% 17.53% 11.94% 23.38% 22.69% 5. Acces mai bun la noi tehnologii 25.11% 28.05% 14.71% 37.31% 9.09% 24.14%

6. Proceduri de achiziţii publice mai corecte 3.39% 10.98% 4.69% 1.49% 2.60% 7.62%

7. Accesul la fonduri structurale 17.87% 20.73% 18.31% 16.42% 15.58% 23.59% 8. Altele 1.36% 0.00% 2.35% 4.48% 2.60% 2.36%

6.4. Intenţiile IMM-urilor de a accesa fonduri structurale în 2012 şi 2013

Fondurile structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale. Aceste fonduri vor fi alocate pentru diverse proiecte prin intermediul programelor de dezvoltare care conţin anumite direcţii de dezvoltare şi condiţii de eligibilitate pentru a primi astfel de finanţări.

Având în vedere că România va beneficia până în anul 2013 de fonduri structurale de circa 28-30 miliarde de euro din partea UE, prezintă o deosebită importanţă cunoaşterea stadiului în care se află IMM-urile româneşti în legătură cu accesarea acestor forme de finanţare. Sondajul realizat în rândul întreprinzătorilor/managerilor din IMM-urile româneşti relevă că numai 19,49% dintre aceştia intenţionează să acceseze fondurile structurale în 2012 sau 2013. Vezi figura 6.4.

Figura 6.4

Situaţia în care se află IMM-urile cu privire la accesarea fondurilor structurale

19,49%

80,51%

Da

Nu

Page 128: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Integrarea României în Uniunea Europeană şi absorbţia fondurilor structurale

120

După vârsta IMM-urilor, se constată următoarele aspecte semnificative: organizaţiile cu vechime între 5-10 ani înregistrează cea mai mare proporţie a companiilor în care se intenţionează accesarea fondurilor structurale (20,90%). Întreprinderile cu mai puţin de 5 ani vechime deţin ponderi mai ridicate de IMM-uri care nu doresc să acceseze fonduri structurale în 2012 şi 2013 (83,17%). Detalii în figura 6.5 şi tabelul 6.19.

Figura 6.5

Intenţia întreprinzătorilor/managerilor de a accesa fonduri structurale în funcţie de vârsta IMM-urilor

Tabelul 6.19

Intenţia întreprinzătorilor/managerilor de a accesa fonduri structurale în funcţie de vârsta IMM-urilor

Nr. crt.

Intenţia de a accesa fonduri structurale

Vârsta IMM-urilor Sub 5 ani 5-10 ani 10-15 ani Peste 15 ani

1. Da 16.83% 20.90% 18.70% 20.89% 2. Nu 83.17% 79.10% 81.30% 79.11%

Analiza situaţiei IMM-urilor în funcţie de regiunile de dezvoltare (figura

6.6), relevă în principal că: - firmele din Vest deţin cea mai ridicată pondere de întreprinderi care

intenţionează să acceseze fondurile UE (35.96%), fiind urmate de organizaţiile din Sud Est (25,41%) şi de firmele din Centru (21,77%);

- companiile din regiunea Sud Vest înregistrează cel mai mare procent de IMM-uri în care nu există interes pentru fondurile structurale (86,48%). De asemenea, se constata un interes redus al IMM-urilor din Bucureşti-Ilfov de a accesa fonduri structurale, doar 18,71%, situaţie explicabilă prin existenţa unor concurenţi foarte puternici în toate domeniile de activitate din regiune şi prin faptul că această zonă este mai dezvoltată din punct de vedere economic, iar autorităţile europene/din ţara noastră vizează cu prioritate reducerea disparităţilor regionale, iar rata de cofinanţare este in cazul multor tipuri de proiecte mai mare pentru firmele din această regiune.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0-5 ani

5-10 ani

10-15 ani

Peste 15 ani

16,83%

20,90%

18,70%

20,89%

83,17%

79,10%

81,30%

79,11%

Da Nu

Page 129: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

121

Figura 6.6

Intenţia întreprinzătorilor/managerilor de a accesa fonduri structurale în funcţie de apartenenţa regională a IMM-urilor

Încadrarea IMM-urilor pe clase de mărime evidenţiază că proporţiile

firmelor care intenţionează accesarea fondurilor europene cresc odată cu amplificarea mărimii IMM-urilor.

Informaţii suplimentare în figura 6.7 şi tabelul 6.20.

Figura 6.7

Intenţia întreprinzătorilor/managerilor de a accesa fonduri structurale în funcţie de dimensiunea IMM-urilor

Tabelul 6.20

Intenţia întreprinzătorilor/managerilor de a accesa fonduri structurale în funcţie de dimensiunea IMM-urilor

Nr. crt.

Intenţia de a accesa fonduri structurale

Dimensiunea firmelor Microîntreprinderi Întreprinderi mici Întreprinderi mijlocii

1. Da 17.26% 26.22% 43.94%

2. Nu 82.74% 73.78% 56.06%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bucureşti Ilfov Centru

Nord Est Nord Vest

Sud Sud Est

Sud Vest Vest

18,71% 21,77%

19,74% 17,12%

15,09% 25,41%

13,52% 35,96%

81,29% 78,23%

80,26% 82,88%

84,91% 74,59%

86,48% 64,04%

Da Nu

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Întreprinderi mijlocii

Întreprinderi mici

Microîntreprinderi

43,94%

26,22%

17,26%

56,06%

73,78%

82,74%

Da Nu

Page 130: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Integrarea României în Uniunea Europeană şi absorbţia fondurilor structurale

122

Dacă grupăm IMM-urile după forma de organizare juridică (figura 6.8), observăm că SA-urile înregistrează cea mai ridicată proporţie a IMM-urilor în care se doreşte accesarea fondurilor UE (26,53%).

Figura 6.8

Intenţia întreprinzătorilor/managerilor cu privire la accesarea fondurilor structurale în funcţie de forma de organizare juridică

Luând în considerare intenţiile de accesare a fondurilor structurale după

domeniul în care activează IMM-urile, se constată un interes mai mare în rândul firmelor din industrie (26,47%) şi mai scăzut în cadrul companiilor din transporturi – 10,45% (vezi figura 6.9).

Figura 6.9

Intenţia întreprinzătorilor/managerilor de a accesa fonduri structurale în funcţie de domeniul în care activează IMM-urile

Nuanţarea analizei în funcţie de rezultatele de ansamblu ale

IMM-urilor din 2012 comparativ cu 2011, scoate în evidenţă următoarele: - procentul companiilor în care se doreşte accesarea fondurilor

structurale este mai amplu în rândul întreprinderilor cu performanţe mult mai bune (35,48%);

- IMM-urile cu rezultate identice deţin cea mai mare pondere a firmelor care nu intenţionează să acceseze fonduri structurale (86,20%).

Informaţii suplimentare în figura 6.10 şi tabelul 6.21.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Altă formă

SA

SRL

7,81%

26,53%

20,18%

92,19%

73,47%

79,82%

Da Nu

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Comerţ

Construcţii

Industrie

Servicii

Transporturi

Turism

15,99%

25,61%

26,47%

17,24%

10,45%

25,97%

84,01%

74,39%

73,53%

82,76%

89,55%

74,03%

Da Nu

Page 131: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

123

Figura 6.10

Intenţia întreprinzătorilor/managerilor de a accesa fonduri structurale în funcţie de performanţele IMM-urilor în 2012 faţă de 2011

Tabelul 6.21

Intenţia întreprinzătorilor/managerilor de a accesa fonduri structurale în funcţie de performanţele IMM-urilor în 2012 faţă de 2011

Nr. crt.

Intenţia de a accesa fonduri structurale

Performanţele firmei în 2012 comparativ cu 2011

Mult mai bune Mai bune Identice Mai slabe Mult mai slabe

1. Da 35.48% 32.03% 13.80% 17.69% 18.29%

2. Nu 64.52% 67.97% 86.201% 82.31% 81.71%

Analizând intenţiile de accesare a fondurilor structurale ale întreprinzătorilor în funcţie de studiile acestora, se constată că întreprinzătorii cu studii superioare deţin ponderea cea mai mare a firmelor care intenţionează să acceseze fonduri structurale în 2012 şi 2013 (22,11%), iar cei cu studii elementare nu îşi propun să acceseze fonduri structurale (100%). Detalii în tabelul 6.22.

Tabelul 6.22 Intenţia întreprinzătorilor/managerilor de a accesa fonduri structurale în funcţie

de studiile întreprinzătorilor

Nr. crt.

Intenţia de a accesa fonduri structurale

Nivelul Studiilor întreprinzătorilor

Elementare Medii Superioare

1. Da 0.00% 14.71% 22.11%

2. Nu 100.00% 85.29% 77.89%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

La fel

Mai bune

Mult mai bune

Mult mai slabe

Putin mai slabe

13,80%

32,03%

35,48%

18,29%

17,69%

86,20%

67,97%

64,52%

81,71%

82,31%

Da Nu

Page 132: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Integrarea României în Uniunea Europeană şi absorbţia fondurilor structurale

124

6.5. Stadiul în care se află IMM-urile în procesul de accesare a fondurilor structurale

Sondajul realizat în rândul întreprinzătorilor/managerilor din IMM-urile româneşti relevă că 0,43% din firme au primit aprobarea pentru proiectul depus, în timp ce 0,75% dintre acestea au depus proiectul iar 0,65% sunt în faza de elaborare a proiectului. Un procent semnificativ – 13,30% dintre companii se află în stadiul de informare, iar 3,28% au contactat o firmă de consultanţă, un patronat etc. Trebuie remarcat faptul că mai mult de trei sferturi din IMM-uri nu sunt interesate să acceseze fonduri structurale sau nu au răspuns la această întrebare. Vezi figura 6.11.

Figura 6.11

Situaţia în care se află IMM-urile cu privire la accesarea fondurilor structurale

După vârsta IMM-urilor, se constată următoarele aspecte semnificative:

întreprinderile de peste 15 ani vechime deţin ponderi mai ridicate de IMM-uri care se informează asupra fondurilor structurale (14,40%), au contactat o firma de consultanţă pentru a-i ajuta (3,85%) şi care au primit aprobarea pentru proiectul propus (0,81%). Firmele de 10-15 ani ies în evidenţă prin procentele mai ridicate ale organizaţiilor care sunt în faza de elaborare a proiectului (1,16%). Detalii în tabelul 6.23.

3,28%

0,75% 0,43% 13,30%

0,65%

81,58%

Am contactat o firma de consultanţă, un patronat etc pentru a mă ajuta

Am depus proiectul

Am primit aprobarea pentru proiectul depus

Mă informez asupra lor

Sunt în faza de elaborare a proiectului

Nu au răspuns / Nu sunt interesaţi

Page 133: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

125

Tabelul 6.23

Diferenţierea stadiului în care se află IMM-urile cu privire la accesarea fondurilor structurale în funcţie de vechimea acestora

Nr. crt. Stadiul privind accesarea fondurilor:

Vârsta IMM-urilor

Sub 5 ani 5-10 ani 10-15 ani Peste 15 ani

1. Mă informez asupra lor 12.40% 14.14% 12.02% 14.40%

2. Am contactat o firmă de consultanţă, un patronat etc. pentru a mă ajuta 2.24% 3.70% 3.49% 3.85%

3. Sunt în faza de elaborare a proiectului 0.41% 0.84% 1.16% 0.41% 4. Am depus proiectul 0.41% 0.51% 0.78% 1.42% 5. Am primit aprobarea pentru proiectul depus 0.20% 0.51% 0.00% 0.81% 6. Nu au răspuns / Nu sunt interesaţi 84.35% 80.30% 82.56% 79.11%

Încadrarea IMM-urilor pe clase de mărime, evidenţiază următoarele: - proporţiile firmelor care au primit aprobare pentru proiectului depus,

au intrat în contact cu alte organizaţii pentru asistenţă, au depus proiectul şi se informează asupra fondurilor structurale cresc odată cu amplificarea mărimii IMM-urilor;

- întreprinderile mici deţin cele mai mari procentaje de unităţi economice care sunt în faza de elaborare a proiectului (2,33%);

Informaţii suplimentare în tabelul 6.24.

Tabelul 6.24 Diferenţierea stadiului în care se află IMM-urile cu privire la accesarea fondurilor

structurale în funcţie de mărimea IMM-urilor

Nr. crt. Stadiul privind accesarea fondurilor:

Dimensiunea firmelor

Microîntreprinderi Întreprinderi mici

Întreprinderi mijlocii

1. Mă informez asupra lor 13.91% 23.26% 25.00%

2. Am contactat o firmă de consultanţă, un patronat etc. pentru a mă ajuta 3.40% 3.26% 17.31%

3. Sunt în faza de elaborare a proiectului 0.45% 2.33% 1.92% 4. Am depus proiectul 0.60% 1.86% 3.85% 5. Am primit aprobarea pentru proiectul depus 0.23% 0.93% 5.77% 6. Nu au răspuns / Nu sunt interesaţi 95.31% 91.63% 71.15%

Analizând stadiul în care se află IMM-urile cu privire la accesarea

fondurilor structurale după domeniul în care acestea activează, se constată în rândul IMM-urilor din transporturi o pondere mai mare a firmelor care sunt în faza de elaborare a proiectului (3,08%) si care au contactat pentru sprijin o firmă de consultanţă, un patronat (9,23%). Cele mai numeroase firme care au depus proiectul activează în industrie (2,49%). Firmele din construcţii se remarcă prin cel mai mare procentaj al companiilor care au primit aprobarea pentru proiectul depus (3,08%), dar şi al celor care se află în faza de informare asupra fondurilor structurale– 24,62% (vezi tabelul 6.25).

Page 134: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Integrarea României în Uniunea Europeană şi absorbţia fondurilor structurale

126

Tabelul 6.25

Diferenţierea stadiului în care se află IMM-urile cu privire la accesarea fondurilor structurale în funcţie de domeniul de activitate

Nr. crt. Stadiul privind accesarea fondurilor:

IMM-urile pe ramuri de activitate

Industrie Construcţii Comerţ Transporturi Turism Servicii

1. Mă informez asupra lor 20.50% 24.62% 12.34% 6.15% 16.92% 15.37%

2. Am contactat o firmă de consultanţă, un patronat etc. pentru a mă ajuta 4.99% 3.08 % 3.40% 3.08% 9.23% 2.95%

3. Sunt în faza de elaborare a proiectului 1.39% 0.00% 0.00% 3.08% 3.08% 0.63%

4. Am depus proiectul 2.49% 0.00% 0.54% 1.54% 0.00% 0.21%

5. Am primit aprobarea pentru proiectul depus 1.11% 3.08% 0.18% 0.00% 0.00% 0.21%

6. Nu au răspuns / Nu sunt interesaţi 90.03% 93.85% 95.89% 92.31% 87.69% 96.00%

Nuanţarea analizei în funcţie de rezultatele de ansamblu ale

IMM-urilor din 2012 comparativ cu 2011 scoate în evidenţă următoarele: - IMM-urile cu rezultate mult mai bune deţin ponderi mai mari de firme

care au contactat o firmă de consultanţă (10,00%) şi care au depus proiectul (3,33%);

- unităţile economice cu rezultate mai bune înregistrează procentaje mai ridicate de firme care sunt în faza de informare asupra fondurilor structurale (21,70%);

- firmele cu performanţe identice înregistrează cel mai mare procentaj în privinţa obţinerii aprobării pentru proiectul depus (0,68%).

Informaţii suplimentare în tabelul 6.26.

Tabelul 6.26 Diferenţierea stadiului în care se află IMM-urile cu privire la accesarea fondurilor

structurale în raport cu performanţele din 2012 comparativ cu 2011

Nr. crt. Stadiul privind accesarea fondurilor:

Performanţele firmei în 2012 comparativ cu 2011 Mult mai

bune Mai bune Identice Mai slabe Mult mai slabe

1. Mă informez asupra lor 20.00% 21.70% 9.37% 12.77% 14.29%

2. Am contactat o firmă de consultanţă, un patronat etc. pentru a mă ajuta 10.00% 6.73% 2.26% 1.63% 5.95%

3. Sunt în faza de elaborare a proiectului 0.00% 1.50% 0.45% 0.54% 0.00%

4. Am depus proiectul 3.33% 0.50% 0.56% 1.36% 0.00%

5. Am primit aprobarea pentru proiectul depus 0.00% 0.25% 0.68% 0.27% 0.00%

6. Nu au răspuns / Nu sunt interesaţi 66.67% 69.33% 86.68 83.42% 79.76%

Page 135: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

127

6.6. Principalele obstacole întâmpinate de IMM-uri în accesarea fondurilor structurale Având în vedere gradul redus de absorbţie a fondurilor structurale în România – 15,30% la 30 iunie 2013 – prin intermediul acestei anchete s-au identificat şi ierarhizat principalele obstacole întâmpinate de IMM-uri în demersul lor de a obţine o finanţare nerambursabilă. Cele mai importante două obstacole semnalate de întreprinzătorii respondenţi sunt: birocraţia excesivă şi instabilitatea reglementărilor şi a documentaţiei (67,12%) şi fonduri proprii insuficiente pentru asigurarea cofinanţării (47,36%). Următoarele obstacole identificate au fost: informaţii insuficiente privind fondurile disponibile (46,88%); criterii de eligibilitate nepermisive (coduri CAEN neeligibile, obligativitatea obţinerii de profit, etc.) (44,51%); costul ridicat al creditelor şi garanţii insuficiente pentru acoperirea cofinanţării (36,87%); lipsa de încredere în firmele de consultanţă (32,35%); capacitate managerială (tehnică) de implementare redusă (12,22%). Vezi figura 6.12.

Figura 6.12

Principalele obstacole întâmpinate de IMM-uri în accesarea fondurilor structurale

0,48%

12,22%

32,35%

36,87%

44,51%

46,88%

47,36%

67,12%

0% 20% 40% 60% 80%

Alt răspuns

Capacitate managerială (tehnică) de implementare a firmei redusă

Lipsa de încredere în firmele de consultanţă

Costul ridicat al creditelor şi garanţii insuficiente pentru acoperirea cofinanţării

Criterii de eligibilitate nepermisive (coduri CAEN neeligibile, obligativitatea obţinerii de profit, etc)

Informaţii insuficiente privind fondurile disponibile

Fonduri proprii insuficiente pentru asigurarea cofinanţării

Birocraţia excesivă şi instabilitatea reglementărilor şi a documentaţiei

Page 136: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Integrarea României în Uniunea Europeană şi absorbţia fondurilor structurale

128

Analizând opţiunile respondenţilor în funcţie de vârsta IMM-urilor se observă că birocraţia excesivă şi instabilitatea reglementărilor şi a documentaţiei reprezintă în cea mai mare măsură obstacole pentru firmele cu vârsta cuprinsă între 10 şi 15 ani – 69,47%, capacitatea manageriala (tehnica) de implementare scăzută reprezintă în cea mai mare măsură un obstacol pentru firmele cu vârsta cuprinsă între 5 şi 10 ani – 13,60%. Companiile cu vârsta cuprinsă între 10-15 ani au indicat informaţiile insuficiente privind fondurile disponibile (50,00%); costul ridicat al creditelor si garanţiile insuficiente reprezintă în cea mai mare măsură un obstacol pentru firmele cu vârsta peste 15 ani (41,50%). Detalii suplimentare sunt prezentate în tabelul 6.27.

Tabelul 6.27

Diferenţierea obstacolelor în accesarea fondurilor structurale în funcţie de vârsta IMM-urilor

Nr. crt. Obstacole în accesarea fondurilor structurale

Vârsta IMM-urilor

Sub 5 ani 5-10 ani 10-15 ani Peste 15 ani

1. Birocraţia excesivă şi instabilitatea reglementărilor şi a documentaţiei 66.13% 65.51% 69.47% 68.83%

2. Informaţii insuficiente privind fondurile disponibile 47.09% 48.59% 50.00% 42.91% 3. Criterii de eligibilitate nepermisive (coduri CAEN

neeligibile, obligativitatea obţinerii de profit, etc) 42.89% 46.10% 45.04% 43.93% 4. Fonduri proprii insuficiente pentru asigurarea cofinanţării 49.30% 46.77% 45.42% 47.17% 5. Costul ridicat al creditelor şi garanţii insuficiente pentru

acoperirea cofinanţării 36.67% 34.00% 35.11% 41.50%

6. Capacitate managerială (tehnică) de implementare a firmei este redusă 12.83% 13.60% 12.98% 9.51%

7. Lipsa de încredere în firmele de consultanţă 35.47% 35.66% 29.01% 26.92% 8. Alt răspuns 0.20% 0.17% 1.15% 0.81%

Grupând firmele pe regiuni de dezvoltare, se observă procentele mai

ridicate faţă de media eşantionului înregistrate de: IMM-urile din Sud Vest, în privinţa birocraţiei excesive, a instabilităţii reglementărilor şi a documentaţiei (75,82%), a lipsei de încredere în firmele de consultanţă (43,42%) pentru IMM-urile din Nord Est. Firmele din Nord Vest au identificat în cea mai mare măsură informaţiile insuficiente privind fondurile disponibile ca fiind un obstacol în accesarea de finanţări nerambursabile (63,01%); criteriile de eligibilitate nepermisive (55,42%) reprezintă un obstacol pentru regiunea Bucureşti Ilfov; firmele din Sud Est au identificat fonduri proprii insuficiente pentru asigurarea cofinanţării (62,30%); cu costul ridicat al creditelor şi a garanţiilor insuficiente pentru acoperirea cofinanţării (43,77%) au probleme firmele din Sud.

Page 137: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

129

Tabelul 6.28 Obstacole în accesarea fondurilor structurale pe regiuni de dezvoltare

Nr. crt.

Obstacole în accesarea fondurilor structurale

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti

-Ilfov

1. Birocraţia excesivă şi instabilitatea reglementărilor şi a documentaţiei 60.53% 59.84% 69.81% 75,82% 67,54% 69,18% 73,19% 60,64%

2. Informaţii insuficiente privind fondurile disponibile 51,32% 55.74% 39,25% 23,23% 31,58% 63.01% 60,57% 47,59%

3. Criterii de eligibilitate nepermisive (coduri CAEN neeligibile, obligativitatea obţinerii de profit, etc)

53,29% 53,28% 37,36% 34.02% 31,58% 45,89% 37,58% 55,42%

4. Fonduri proprii insuficiente pentru asigurarea cofinanţării 46,71% 62,30% 55,09% 53,28% 60,53% 30,82% 38,17% 44,58%

5. Costul ridicat al creditelor şi garanţii insuficiente pentru acoperirea cofinanţării

31.58% 39.34% 43.77% 40.16% 36.84% 34.25% 27.44% 39.36%

6. Capacitate managerială (tehnică) de implementare a firmei este redusă 10.53% 5.74% 7.92% 11.48% 1.75% 13.70% 13.56% 18.07%

7. Lipsa de încredere în firmele de consultanţă 43.42% 25.41% 33.21% 40.98% 6.14% 31.51% 33.44% 31.53%

8. Alt răspuns 1.32% 0.00% 0.75% 0.41% 0.00% 0.68% 0.63% 0.20%

Studiul IMM-urilor pe clase de mărime (vezi tabelul 6.29), relevă

următoarele: ponderile firmelor care indică birocraţia excesivă şi instabilitatea reglementărilor şi a documentaţiei, criteriile de eligibilitate nepermisive şi costul ridicat al creditelor şi garanţiile insuficiente pentru asigurarea cofinanţării cresc direct proporţional cu numărul de salariaţi al acestora; procentajele IMM-urilor care reclamă fondurile proprii insuficiente pentru asigurarea cofinanţării şi capacitatea managerială (tehnică) de implementare redusă sunt mai mari în rândul microîntreprinderilor (49,05%, respectiv 12,39%).

Tabelul 6.29 Diferenţierea obstacolelor în accesarea fondurilor structurale

în funcţie de dimensiunea IMM-urilor

Nr. crt.

Obstacole în accesarea fondurilor structurale

Dimensiunea firmelor Microîntreprinderi Întreprinderi

mici Întreprinderi

mijlocii

1. Birocraţia excesivă şi instabilitatea reglementărilor şi a documentaţiei 66.30% 70.04% 74.24%

2. Informaţii insuficiente privind fondurile disponibile 46.89% 47.57% 43.94% 3. Criterii de eligibilitate nepermisive (coduri CAEN

neeligibile, obligativitatea obţinerii de profit, etc) 43.87% 46.82% 50.00%

4. Fonduri proprii insuficiente pentru asigurarea cofinanţării 49.05% 40.82% 34.85%

5. Costul ridicat al creditelor şi garanţii insuficiente pentru acoperirea cofinanţării 36.92% 35.21% 42.42%

6. Capacitate managerială (tehnică) de implementare a firmei este redusă 12.39% 11.24% 12.12%

7. Lipsa de încredere în firmele de consultanţă 32.52% 32.58% 27.27% 8. Alt răspuns 0.52% 0.75% 3.03%

Analizând obstacolele în accesarea fondurilor structurale în funcţie de forma de organizare juridică a IMM-urilor, se constată în principal că: SRL-urile au semnalat într-o proporţie mai mare birocraţia excesivă şi instabilitatea

Page 138: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Integrarea României în Uniunea Europeană şi absorbţia fondurilor structurale

130

reglementărilor şi a documentaţiei (67,34%%), informaţiile insuficiente privind fondurile disponibile (47.53%%), criterii de eligibilitate nepermisive (45.27%), lipsa de încredere în firmele de consultanţă (32.66%).

Tabelul 6.30

Diferenţierea obstacolelor în accesarea fondurilor structurale după forma de organizare juridică

Nr. crt.

Obstacole în accesarea fondurilor structurale

IMM-urile după forma de organizare juridică SA SRL Alte forme de

organizare juridică

1. Birocraţia excesivă şi instabilitatea reglementărilor şi a documentaţiei 65.31% 67.34% 64.84%

2. Informaţii insuficiente privind fondurile disponibile 40.82% 47.53% 40.63%

3. Criterii de eligibilitate nepermisive (coduri CAEN neeligibile, obligativitatea obţinerii de profit, etc) 36.73% 45.27% 37.50%

4. Fonduri proprii insuficiente pentru asigurarea cofinanţării 36.73% 46.82% 58.59%

5. Costul ridicat al creditelor şi garanţii insuficiente pentru acoperirea cofinanţării 42.86% 37.00% 32.81%

6. Capacitate managerială (tehnică) de implementare a firmei este redusă 12.24% 12.02% 14.84%

7. Lipsa de încredere în firmele de consultanţă 32.65% 32.66% 28.13% 8. Alt răspuns 4.08% 0.48% 1.56%

Luând în considerare obstacolele în accesarea fondurilor structurale în

funcţie de domeniul de activitate al firmelor, constatăm că: firmele din turism sunt cele mai afectate de birocraţia excesivă şi instabilitatea reglementărilor şi a documentaţiei (81,82%), de efectul informaţiilor insuficiente privind fondurile disponibile (64,94%) şi lipsei de încredere în firmele de consultanţă (44,16%); firmele din ramura de servicii sunt afectate de criteriile de eligibilitate nepermisive (51,00%) şi de costul ridicat al creditelor (37,93%); firmele din transporturi sunt afectate de fondurile proprii insuficiente pentru asigurarea cofinanţării (53,73%).

Tabelul 6.31 Obstacole în accesarea fondurilor structurale pe domenii de activitate ale IMM-urilor

Nr. crt.

Obstacole în accesarea fondurilor structurale

IMM-urile pe ramuri de activitate

Industrie Construcţii Comerţ Transporturi Turism Servicii

1. Birocraţia excesivă şi instabilitatea reglementărilor şi a documentaţiei 70.36% 67.07% 68.08% 59.70% 81.82% 62.25%

2. Informaţii insuficiente privind fondurile disponibile 44.57% 52.44% 46.79% 52.24% 64.94% 44.83%

3. Criterii de eligibilitate nepermisive (coduri CAEN neeligibile, obligativitatea obţinerii de profit, etc)

38.46% 45.12% 44.60% 40.30% 35.06% 51.00%

4. Fonduri proprii insuficiente pentru asigurarea cofinanţării 50.00% 40.24% 45.70% 53.73% 25.97% 50.45%

5. Costul ridicat al creditelor şi garanţii insuficiente pentru acoperirea cofinanţării

37.78% 34.15% 36.93% 34.33% 28.57% 37.93%

6. Capacitate managerială (tehnică) de implementare a firmei este redusă 8.82% 20.73% 12.05% 10.45% 18.18% 13.25%

7. Lipsa de încredere în firmele de consultanţă 24.66% 37.80% 33.65% 38.81% 44.16% 33.76%

8. Alt răspuns 1.13% 0.00% 0.47% 1.49% 2.60% 0.18%

Page 139: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

131

ASPECTE SEMNIFICATIVE

� Integrarea României în Uniunea Europeană este percepută drept oportunitate majoră în 54,00% din IMM-uri, 42,10% dintre întreprinzători apreciază aderarea ca fiind fără influenţă semnificativă, iar în 3,90% dintre firme este percepută ca ameninţare majoră.

� IMM-urile în care se consideră că aderarea la UE reprezintă o oportunitate majoră pentru activităţile derulate înregistrează o frecvenţă mai mare în rândul firmelor care au intre 5-10 ani vechime (59,63%), companiilor din regiunea Nord Est (69,08%), IMM-urilor de dimensiune mijlocie (75,38%), SA-urilor (57,14%), organizaţiilor din sectorul turismului (72,73%), întreprinderilor cu performanţe mult mai bune în 2012/2011 (87,10%) si agenţilor economici conduşi de persoane cu studii universitare (59,89%).

� În 52,73% din IMM-uri gradul de informare cu privire la reglementările nou apărute este mediu (informare parţială) şi doar în 12,13% din firme există un nivel de informare corespunzător (informare deplină), ceea ce relevă că punerea în aplicare a legislaţiei care transpune acquis-ul comunitar creează oarecum dificultăţi mediului de afaceri.

� Firmele cu un grad de informare ridicat sunt mai frecvente la nivelul unităţile economice cu o vechime între 10 şi 15 ani (14,29%), companiilor din regiunea Vest (21,93%), IMM-urilor de dimensiune mijlocie (19,70%), SA-urilor (22,45%), agenţilor economici din industrie (17,69%) si organizaţiilor cu performanţe mult mai bune în 2012 comparativ cu 2011 (23,33%).

� Existenţa unor potenţiali furnizori mai buni şi/sau mai ieftini (42,54%), accesul mai bun pe pieţe (indicat în 40,93% din firme), legislaţia şi regulamentele îmbunătăţite (35,33%), accesul mai bun la noi tehnologii (21,16%), accesul la fonduri structurale (19,71%), cooperarea mai bună spre inovare (19,44%) şi procedurile de achiziţii publice mai corecte (5,33%), constituie principalele efecte pozitive ale aderării României la UE asupra IMM-urilor;

� Numai 19,49% dintre întreprinzători intenţionează să acceseze fondurile structurale în 2012 sau 2013.

� 0,43% din firme au primit aprobarea pentru proiectul depus, in timp ce 0,75% dintre acestea au depus proiectul iar 0,65% sunt în faza de

Page 140: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Integrarea României în Uniunea Europeană şi absorbţia fondurilor structurale

132

elaborare a proiectului. Un procent semnificativ – 13,30% dintre companii se află în stadiul de informare, iar 3,28% au contactat o firmă de consultanţă, un patronat etc.

� Proporţia întreprinderilor care intenţionează să acceseze fondurile structurale este mai ridicată în rândul IMM-urilor cu vârsta între 5 şi 10 ani (20,90%), firmelor din regiunea Vest (35,96%), companiilor mijlocii (43,94%), societăţilor pe acţiuni (26,53%), agenţilor economici din industrie (26,47%), unităţilor cu performanţe mult mai bune (35,48%) şi firmelor conduse de întreprinzători cu studii superioare (22,11%).

� Cele mai importante doua obstacole semnalate de întreprinzătorii respondenţi sunt: birocraţia excesivă şi instabilitatea reglementărilor şi a documentaţiei (67,12%) şi fonduri proprii insuficiente pentru asigurarea cofinanţării (47,36%). Următoarele obstacole identificate au fost: informaţii insuficiente privind fondurile disponibile (46,88%), criterii de eligibilitate nepermisive (coduri CAEN neeligibile; obligativitatea obţinerii de profit etc.) (44,51%); costul ridicat al creditelor şi garanţii insuficiente pentru acoperirea cofinanţării (36,87%); lipsa de încredere în firmele de consultantă (32,35%); capacitate managerială (tehnică) de implementare redusă (12,22).

Page 141: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

133

Capitolul 7 STRATEGII, POLITICI ŞI AVANTAJE COMPETITIVE ALE IMM-URILOR 7.1. Elaborarea planurilor, politicilor şi strategiilor în cadrul IMM-urilor

Competitivitatea sectorului de IMM-uri din România este strâns legată de

capacitatea organizaţiilor de a fundamenta, elabora şi implementa strategii, politici şi planuri. În esenţă, dezvoltarea dimensiunii previzionale a IMM-urilor reprezintă o premisă a creşterii performanţelor organizaţionale, făcând parte din procesul complex al completării dimensiunii intreprenoriale cu sisteme, metode şi tehnici manageriale. Astfel, în 38,54% din totalul firmelor investigate se realizează planuri şi politici anuale, în 6,06% dintre IMM-uri se elaborează strategii pe 3-5 ani, iar în 55,40% dintre întreprinderi nu se derulează activităţi de planificare (figura 7.1). De asemenea, trebuie menţionat faptul că dezvoltarea componentei previzionale la nivelul întreprinderilor înregistrează atât o acutizare a necesităţii pentru strategii, politici şi planuri: (1) din cauza crizei economice mediul de afaceri a devenit turbulent, (2) a crescut viteza şi amploarea schimbărilor din mediul extern (competitori, clienţi, furnizori, sistemul legislativ etc.), cât şi o restricţie de ordin cultural-educaţional, care se concretizează într-o „ofertă de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe” de care dispun întreprinzătorii, precum şi într-o lipsă de viziune şi pragmatism în cazul acelor care nu reuşesc să atenueze acest deficit.

Figura 7.1

Structura IMM-urilor în funcţie de activităţile de previzionare desfăşurate

Luând în considerare vârsta întreprinderilor (tabelul 7.1), distingem

următoarele elemente: - întreprinderile nou înfiinţate consemnează cele mai reduse ponderi în

ceea ce priveşte realizarea de strategii pe 3-5 ani (4,66%) şi de planuri şi politici anuale (35,02%);

6,06%

38,54%

55,40%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Strategii (planuri) pe 3-5 ani

Planuri şi politici anuale

Nu se elaborează planuri

Page 142: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Strategii, politici şi avantaje competitive ale IMM-urilor

134

- organizaţiile de peste 15 ani înregistrează cel mai mare procentaj al firmelor care realizază planuri şi politici anuale (42,27%), şi cea mai mică frecvenţă a entităţilor care nu elaborează planuri (51,96%);

- companiile în vârstă de 10-15 ani deţin ponderile cele mai mari ale IMM-urilor în care se elaborează strategii pe 3-5 ani (8,85%).

Tabelul 7.1

Diferenţierea activităţilor de previzionare în funcţie de vârsta IMM-urilor

Nr. crt. În cadrul firmei se elaborează

Vârsta firmelor Sub 5

ani 5-10 ani

10-15 ani

Peste 15 ani

1. Nu se elaborează planuri 60,32% 54,47% 54,62% 51,96%

2. Planuri şi politici anuale 35,02% 39,29% 36,54% 42,27%

3. Strategii (planuri) pe 3-5 ani 4,66% 6,24% 8,85% 5,77%

Analiza IMM-urilor în funcţie de apartenenţa regională (tabelul 7.2) a

evidenţiat următoarele aspecte semnificative: - companiile din Nord Vest se evidenţiază prin frecvenţe crescute în

rândul întreprinderilor care elaborează strategii pe 3-5 ani (10,34%); - întreprinderile din regiunea Vest consemnează procente mai ridicate

ale entităţilor care realizează planuri şi politici anuale (59,65%), şi mai reduse ale firmelor care nu elaborează planuri (32,43%);

- agenţii economici din regiunea Sud Vest înregistrează ponderi mai înalte ale organizaţiilor care nu au indicat faptul că nu realizează planuri (73,36%), precum şi frecvenţe mai joase ale celor care elaborează strategii (2,87%) şi planuri şi politici anuale (23,77%).

Tabelul 7.2

Diferenţierea activităţilor de previzionare a IMM-urilor în funcţie de regiunile de dezvoltare

Nr. crt. În cadrul firmei se elaborează

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti-

Ilfov

1. Nu se elaborează planuri 58,90% 60,17% 62,93% 73,36% 32,46% 58,62% 55,87% 44,40%

2. Planuri şi politici anuale 37,67% 32,20% 33,59% 23,77% 59,65% 31,03% 36,51% 48,88%

3. Strategii (planuri) pe 3-5 ani 3,42% 7,63% 3,47% 2,87% 7,89% 10,34% 7,62% 6,72%

Studiind IMM-urile în funcţie de mărime (tabelul 7.3), distingem

existenţa unei relaţii directe între mărimea organizaţiei şi frecvenţele elaborării strategiilor, planurilor şi politicilor anuale. Pe cale de consecinţă, relaţia dintre dimensiunea entităţilor şi ponderile celor care nu realizează planuri, este una indirectă. Această constatare evidenţiază faptul că, odată cu amplificarea

Page 143: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

135

activităţii întreprinderilor, care implică sporirea cantitativă şi calitativă a resurselor implicate, intensitatea activităţilor de previziune creşte, consemnând astfel, existenţa unor procese formale sau informale de profesionalizare a managementului organizaţiei.

Tabelul 7.3

Diferenţierea activităţilor de elaborare a planurilor/politicilor şi strategiilor în funcţie de dimensiunea IMM-urilor

Nr. crt.

În cadrul firmei se elaborează

Dimensiunea firmelor Microîntreprinderi Întreprinderi mici Întreprinderi mijlocii

1. Nu se elaborează planuri 61,46% 30,53% 15,38%

2. Planuri şi politici anuale 34,35% 56,11% 64,62%

3. Strategii (planuri) pe 3-5 ani 4,19% 13,36% 20,00%

Având în vedere firmele după forma lor de organizare juridică,

constatăm că în SA-uri se elaborează planuri/politici anuale şi strategii în proporţii mai ridicate (48,98%, respectiv 16,33%), iar entităţile altfel organizate juridic înregistrează ponderea cea mai mare de companii în cadrul cărora nu se realizează planuri (76,98%). Vezi tabelul 7.4.

Tabelul 7.4 Diferenţierea activităţilor de previzionare a IMM-urilor

în funcţie de forma de organizare juridică

Nr. crt.

În cadrul firmei se elaborează

IMM-urile după forma de organizare juridică

SA SRL Alte forme de organizare juridică

1. Nu se elaborează planuri 34,69% 54,38% 76,98%

2. Planuri şi politici anuale 48,98% 39,59% 20,63%

3. Strategii (planuri) pe 3-5 ani 16,33% 6,04% 2,38%

Dacă grupăm întreprinderile mici şi mijlocii în funcţie de domeniile în

care activează, se remarcă următoarele: - întreprinderile care elaborează strategii pe 3-5 ani prezintă frecvenţe

mai înalte în firmele din turism (18,18%) şi mai joase în cele din domeniul de transporturi (1,54%);

- IMM-urile care evidenţiază realizează planuri şi politici anuale înregistrează procentaje mai ridicate în rândul organizaţiilor din sectorul de construcţii (47,56%) şi mai reduse în cele din transporturi (18,46%);

- companiile nu derulează activităţi de previziune concretizate în strategii, planuri şi politici anuale consemnează ponderi mai mari în întreprinderile din sectorul de transporturi (80,00%).

Informaţii suplimentare în tabelul 7.5.

Page 144: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Strategii, politici şi avantaje competitive ale IMM-urilor

136

Tabelul 7.5 Activităţile de elaborare a planurilor/politicilor şi strategiilor

IMM-urilor în funcţie de domeniul de activitate

Nr. crt.

În cadrul firmei se elaborează

IMM-urile pe ramuri de activitate Industrie Construcţii Comerţ Turism Transporturi Servicii

1. Nu se elaborează planuri 45,66% 40,24% 66,24% 41,56% 80,00% 52,03%

2. Planuri şi politici anuale 47,26% 47,56% 29,46% 40,26% 18,46% 42,80%

3. Strategii (planuri) pe 3-5 ani 7,08% 12,20% 4,30% 18,18% 1,54% 5,17%

Aprofundarea analizei în funcţie de performanţele obţinute de IMM-uri

în anul 2012 faţă de 2011, indică faptul că, exceptând o abatere nesemnificativă, există o evidentă corelaţie pozitivă între propensiunea de a elabora planuri, politici şi strategii, şi dinamica performanţelor organizaţiilor. În acest sens, dinamica performanţelor IMM-urilor este influenţată în două moduri majore: (1) intensificarea activităţilor de previziune şi concretizarea acestor eforturi în documente strategice şi operaţionale, conduce către o sporire a viabilităţii şi competitivităţii organizaţiilor, deci şi către o îmbunătăţire a rezultatelor, în timp ce (2) lipsa unor astfel de demersuri induce vulnerabilităţi majore pe termen scurt, mediu şi lung, ce afectează negativ capacitatea întreprinderilor de a satisface la un nivel corespunzător aşteptările şi cerinţele principalilor stakeholderi. Detalii în tabelul 7.6.

Tabelul 7.6

Diferenţierea activităţilor de previzionare a IMM-urilor în funcţie de performanţele obţinute în anul 2012 comparativ cu 2011

Nr. crt. În cadrul firmei se elaborează

Performanţele firmei în 2012 comparativ cu 2011 Mult mai

bune Mai bune Identice Mai slabe Mult mai slabe

1. Nu se elaborează planuri 9,68% 30,35% 62,06% 66,76% 68,35%

2. Planuri şi politici anuale 77,42% 58,71% 33,52% 28,88% 25,32%

3. Strategii (planuri) pe 3-5 ani 12,90% 10,95% 4,42% 4,36% 6,33%

În urma interpretării rezultatelor în funcţie de nivelul de pregătire al întreprinzătorului, se observă faptul că nivelul de pregătire este corelat pozitiv cu propensiunea de a elabora strategii, planuri şi politicil anuale. Acest element ne conduce către concluzia că derularea şi formalizarea activităţilor de previziune, ca element esenţial al sporirii competitivităţii prin profesionalizarea managementului, comportă restricţii inclusiv în zona „ofertei de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe” de care dispun întreprinzătorii.

Situaţia este detaliată în tabelul 7.7.

Page 145: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

137

Tabelul 7.7 Diferenţierea activităţilor de previzionare în funcţie de nivelul de pregătire al

întreprinzătorului

Nr. crt. În cadrul firmei se elaborează

Studiile întreprinzătorului Primare Medii Superioare

1. Nu se elaborează planuri 100,00% 69,16% 47,81%

2. Planuri şi politici anuale 0,00% 27,03% 45,01%

3. Strategii (planuri) pe 3-5 ani 0,00% 3,82% 7,18%

7.2. Obiectivele întreprinderilor mici şi mijlocii

În ceea ce priveşte obiectivele întreprinderilor din România pentru următorii doi ani, rezultatele cercetării evidenţiază proliferarea unei optici precaut-optimiste în rândul IMM-urilor. Astfel, 46,95% din organizaţii vizează menţinerea afacerii la dimensiunile actuale, în timp ce 45,40% urmăresc o extindere moderată. În ordine descrescătoare a frecvenţelor înregistrate, urmează extinderea rapidă (3,41%), reducerea dimensiunii afacerii (2,09%), închiderea (1,54%) şi vânzarea acesteia (0,61%). Această situaţie este redată grafic în figura 7.2.

Figura 7.2

Structura obiectivelor IMM-urilor pentru următorii doi ani

Gruparea firmelor în funcţie de vârstă (tabelul 7.8), evidenţiază următoarele aspecte semnificative:

- componenta de firme nou înfiinţate presupune ponderi mai mari ale IMM-urilor care urmăresc ca în următorii 2 ani să vândă afacerea (0,82%), să o extindă moderat (51,43%) sau rapid (4,90%), precum şi

46,95% 45,40%

3,41% 2,09% 1,54% 0,61% Menţinerea afacerii la dimensiunile actuale

Extinderea moderată a afacerii

Extinderea rapidă a afacerii

Reducerea dimensiunii afacerii

Închiderea afacerii

Vânzarea afacerii

Page 146: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Strategii, politici şi avantaje competitive ale IMM-urilor

138

procentaje mai reduse ale celor care vizează menţinerea afacerii la dimensiunile actuale (40,41%) sau reducerea acesteia (0,41%);

- companiile de 5-10 ani se evidenţiază prin frecvenţe mai reduse în rândul firmelor care se orientează către închiderea afacerii (0,85%);

- întreprinderile de 10-15 ani consemnează procente mai scăzute ale entităţilor care urmăresc extinderea rapidă a afacerii (1,98%);

- agenţii economici de peste 15 ani înregistrează ponderi mai înalte ale organizaţiilor care au indicat menţinerea afacerii la dimensiunile actuale (52,16%) şi închiderea acesteia (2,06%), şi mai joase ale celor care au subliniat extinderea moderată (38,14%), reducerea dimensiunii (4,33%) şi vânzarea afacerii (0,41%).

Tabelul 7.8

Diferenţierea obiectivelor pe care le au IMM-urile în funcţie de vechime

Nr. crt. Obiectivul firmelor

Vârsta firmelor Sub 5

ani 5-10 ani

10-15 ani

Peste 15 ani

1. Extinderea moderată a afacerii 51,43% 46,78% 44,44% 38,14%

2. Extinderea rapidă a afacerii 4,90% 3,22% 1,98% 2,89%

3. Închiderea afacerii 2,04% 0,85% 1,19% 2,06%

4. Menţinerea afacerii la dimensiunile actuale 40,41% 46,78% 50,00% 52,16%

5. Reducerea dimensiunii afacerii 0,41% 1,86% 1,59% 4,33%

6. Vânzarea afacerii 0,82% 0,51% 0,79% 0,41%

Analiza obiectivelor în funcţie de apartenenţa regionalǎ a IMM-urilor

relevă următoarele diferenţe mai mari faţă de media eşantionului investigat: - regiunea Nord Vest are cele mai optimiste perspective, presupunând

ponderi mai mari ale IMM-urilor care urmăresc ca în următorii 2 ani să-şi extindă afacerea rapid (6,38%) şi moderat (56,74%), precum şi procentaje mai reduse ale celor care au indicat stagnarea volumului afacerilor (36,17%);

- întreprinderile din regiunea Nord Est consemnează frecvenţe mai mari ale organizaţiilor care indică menţinerea afacerii la dimensiunile actuale (59,46%);

- firmele din regiunea de Sud Est presupun procente mai mari ale organizaţiilor care previzionează închiderea afacerii (4,10%);

- agenţii economici din regiunea de Vest înregistrează procentaje mai înalte ale organizaţiilor care urmăresc reducerea dimensiunii afacerii (10,71%) sau vânzarea acesteia (1,79%), şi mai joase ale celor care au vizează extinderea rapidă (0,89%%) şi moderată (17,68%).

Informaţii suplimentare sunt cuprinse în tabelul de mai jos.

Page 147: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

139

Tabelul 7.9 Diferenţierea obiectivelor pe care le au IMM-urile în funcţie

de apartenenţa regională

Nr. crt. Obiectivul firmelor

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti-

Ilfov

1. Extinderea moderată a afacerii 34,46% 35,25% 43,53% 51,23% 27,68% 56,74% 47,91% 48,55%

2. Extinderea rapidă a afacerii 4,05% 3,28% 1,18% 1,23% 0,89% 6,38% 3,22% 5,37%

3. Închiderea afacerii 1,35% 4,10% 0,78% 0,00% 2,68% 0,00% 1,93% 2,07%

4. Menţinerea afacerii la dimensiunile actuale 59,46% 54,10% 50,98% 47,54% 56,25% 36,17% 45,66% 40,70%

5. Reducerea dimensiunii afacerii 0,00% 2,46% 3,14% 0,00% 10,71% 0,71% 0,96% 2,27%

6. Vânzarea afacerii 0,68% 0,82% 0,39% 0,00% 1,79% 0,00% 0,32% 1,03%

Încadrarea companiilor pe clase de mărime (tabelul 7.10) scoate în

evidenţă următoarele aspecte: - microîntreprinderile presupun ponderi mai mari ale IMM-urilor care

indică menţinerea afacerii la dimensiunile actuale (49,50%) sau închiderea acesteia (1,81%), precum şi procentaje mai reduse ale celor care urmăresc extinderea rapidă (2,68%) şi moderată (43,34%);

- firmele mici se evidenţiază prin frecvenţe crescute a entităţilor care vizează extinderea modestă (55,43%) sau vânzarea afacerii (0,78%), şi mai reduse în cazul întreprinderilor ce previzionează o stagnare (34,88%) sau o reducere a activităţilor (1,94%);

- organizaţiile de talie mijlocie consemnează procente mai ridicate ale entităţilor care indică fie extinderea rapidă a afacerii (7,58%), fie reducerea volumului activităţilor (3,03%), în timp ce nici o firmă nu a indicat opţiunile de închidere sau vânzare a afacerii.

Tabelul 7.10

Diferenţierea obiectivelor pe care le au IMM-urile în funcţie de mărimea lor

Nr. crt. Obiectivul firmelor

Dimensiunea firmelor

Microîntreprinderi Întreprinderi mici

Întreprinderi mijlocii

1. Extinderea moderată a afacerii 43,34% 55,43% 53,03%

2. Extinderea rapidă a afacerii 2,68% 6,59% 7,58%

3. Închiderea afacerii 1,81% 0,39% 0,00%

4. Menţinerea afacerii la dimensiunile actuale 49,50% 34,88% 36,36%

5. Reducerea dimensiunii afacerii 2,08% 1,94% 3,03%

6. Vânzarea afacerii 0,60% 0,78% 0,00%

Page 148: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Strategii, politici şi avantaje competitive ale IMM-urilor

140

Examinarea IMM-urilor în funcţie de domeniul în care activează reliefează în principal următoarele:

- firmele care îşi propun menţinerea afacerii la dimensiunile actuale înregistrează procentul cel mai ridicat în rândul firmelor din comerţ (51,35%) şi cel mai mic procentaj în cazul celor din turism (33,33%);

- IMM-urile care vizează extinderea moderată a afacerii consemnează o pondere superioară în organizaţiile din domeniul de turism (61,33%) şi o proporţie mai redusă în cazul celor din industrie (39,25%);

- întreprinderile care şi-au propus o creştere rapidă a afacerii sunt mai frecvente în cazul agenţilor economici din construcţii (6,10%) şi mai rar întâlnite în cele din sectorul de turism (2,67%);

- reducerea amplorii afacerilor a fost nominalizată în proporţii mai ridicate în IMM-urile din industrie (4,67%), iar în construcţii nu a fost menţionată de nici o entitate;

- obiectivul de închidere a afacerii a fost indicat cu frecvenţa mai înalte în cazul organizaţiilor din servicii (1,86%), în timp ce nici un agent economic din construcţii şi transporturi nu a indicat această opţiune;

- vânzarea afacerii se constituie într-un obiectiv pentru următorii 2 ani doar în industrie (1,40%) şi servicii (0,93%).

Vezi tabelul 7.11.

Tabelul 7.11 Diferenţierea obiectivelor vizate de IMM-uri

în funcţie de domeniul de activitate

Nr. crt. Obiectivul firmelor

IMM-urile pe ramuri de activitate

Industrie Construcţii Comerţ Turism Transporturi Servicii

1. Extinderea moderată a afacerii 39,25% 54,88% 42,61% 61,33% 54,55% 48,79%

2. Extinderea rapidă a afacerii 4,21% 6,10% 3,02% 2,67% 3,03% 2,98%

3. Închiderea afacerii 1,40% 0,00% 1,75% 1,33% 0,00% 1,86%

4. Menţinerea afacerii la dimensiunile actuale 49,07% 39,02% 51,35% 33,33% 40,91% 43,95%

5. Reducerea dimensiunii afacerii 4,67% 0,00% 1,27% 1,33% 1,52% 1,49%

6. Vânzarea afacerii 1,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,93%

Analizând obiectivele avute în vedere de IMM-uri în funcţie de

performanţele obţinute de acestea în anul 2012 comparativ cu 2011, se evidenţiază două corelaţii intense: (1) o relaţie pozitivă între dinamica performanţelor organizaţiilor şi frecvenţa incidenţei obiectivului de extindere moderată a afacerii, şi (2) o relaţie negativă între acestea şi ponderile firmelor care au indicat menţinerea afacerii la dimensiunile actuale.

Detalii suplimentare sunt incluse în tabelul 7.12.

Page 149: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

141

Tabelul 7.12 Corelaţia dintre obiectivele şi performanţele IMM-urilor din 2012/2011

Nr. crt.

Performanţele firmei în 2012 comparativ cu 2011

Mult mai bune Mai bune Identice Mai slabe Mult mai

slabe

1. Extinderea moderată a afacerii 90,32% 58,60% 45,65% 25,69% 22,50%

2. Extinderea rapidă a afacerii 3,23% 7,73% 2,06% 2,49% 1,25%

3. Închiderea afacerii 0,00% 0,25% 0,69% 3,04% 10,00%

4. Menţinerea afacerii la dimensiunile actuale 6,45% 32,92% 50,34% 62,15% 51,25%

5. Reducerea dimensiunii afacerii 0,00% 0,25% 1,14% 5,52% 8,75%

6. Vânzarea afacerii 0,00% 0,25% 0,11% 1,10% 6,25%

7.3. Avantajele competitive ale IMM-urilor Principalele avantaje competitive ale IMM-urilor sunt reprezentate de:

calitatea produselor şi serviciilor oferite (65,13%), preţul scăzut al produselor şi serviciilor (48,83%), raportul preţ-calitate (37,37%), calitatea angajaţilor (26,18%), reputaţia firmei (10,37%), serviciile post-vânzare oferite clienţilor (5,43%), calitatatea managementului practicat (5,21%), canalele de distribuţie utilizate (3,97%), relaţiile cu mediul politic şi economic (3,64%) şi capacitatea inovativă (1,20%). După cum se observă, aproximativ 2/3 din întreprinderi îşi definesc avantajul competitiv prin calitate, iar cca. 1/2 se orientează către preţurile scăzute. Vezi figura 7.3.

Figura 7.3

Principalele avantaje competitive ale IMM-urilor

0,11%

1,20%

3,64%

3,97%

5,21%

5,43%

10,37%

26,18%

37,37%

48,83%

65,13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Altele

Capacitatea de inovare

Relaţiile cu mediul politic şi economic

Canalele de distribuţie utilizate

Calitatatea managementului practicat

Serviciile post-vânzare oferite clienţilor

Reputaţia firmei

Calitatea angajaţilor

Raportul preţ - calitate

Preţul scăzut al produselor/serviciilor oferite

Calitatea produselor/serviciilor oferite

Page 150: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Strategii, politici şi avantaje competitive ale IMM-urilor

142

Studierea principalelor avantaje competitive ale IMM-urilor în funcţie de vârsta firmelor, duce la evidenţierea următoarelor elemente semnificative:

- componenta de firme nou înfiinţate presupune ponderi mai mari ale IMM-urilor care indică preţul scăzut al produselor/serviciilor oferite (52,22%), calitatea produselor şi serviciilor oferite (69,76%), precum şi procentaje mai reduse ale celor care menţionează calitatea angajaţilor (20,56%), reputaţia firmei (6,65%), serviciile post-vânzare oferite clienţilor (3,83%), calitatatea managementului practicat (4,03%), canalele de distribuţie utilizate (2,82%) şi relaţiile cu mediul politic şi economic (2,02%);

- companiile de 5-10 ani se evidenţiază prin frecvenţe crescute în rândul întreprinderilor care vizează serviciile post-vânzare oferite clienţilor (6,54%) şi relaţiile cu mediul politic şi economic (5,2%), şi mai reduse în cazul entităţilor ce au menţionat calitatea produselor şi serviciilor oferite (63,26%) şi preţul scăzut al acestora (45,3%);

- întreprinderile de 10-15 ani consemnează procente mai ridicate ale entităţilor care indică calitatea angajaţilor (30,77%), reputaţia firmei (11,92%), serviciile post-vânzare oferite clienţilor (6,54%), calitatatea managementului practicat (6,54%) şi canalele de distribuţie utilizate (5%), precum şi frecvenţe mai reduse ale firmelor care au punctat raportul preţ-calitate (32,31%) şi capacitatea de inovare (0,38%);

- agenţii economici de peste 15 ani înregistrează ponderi mai înalte ale organizaţiilor al căror avantaj competitive este reprezentat de raportul preţ-calitate (38,65%) şi capacitatea de inovare (1,43%).

Detalii în tabelul 7.13.

Tabelul 7.13 Diferenţierea avantajelor competitive ale IMM-urilor în funcţie de vârsta acestora

Nr. crt. Avantajul competitiv

Vârsta firmelor Sub 5

ani 5-10 ani

10-15 ani

Peste 15 ani

1. Preţul scăzut al produselor/serviciilor 52,22% 45,30% 48,46% 49,90% 2. Calitatea produselor/serviciilor 69,76% 63,26% 63,46% 63,60% 3. Raportul preţ - calitate 38,31% 37,75% 32,31% 38,65% 4. Canalele de distribuţie utilizate 2,82% 4,36% 5,00% 4,09% 5. Serviciile post-vânzare oferite clienţilor 3,83% 6,54% 6,54% 5,11% 6. Calitatea angajaţilor 20,56% 29,87% 30,77% 24,95% 7. Relaţiile cu mediul politic şi economic 2,02% 5,20% 3,46% 3,48% 8. Calitatatea managementului practicat 4,03% 4,87% 6,54% 6,13% 9. Reputaţia firmei 6,65% 11,74% 11,92% 11,66%

10. Capacitatea de inovare 1,41% 1,17% 0,38% 1,43% Gruparea firmelor în funcţie de apartenenţa regională (tabelul 7.14),

scoate în evidenţă următoarele diferenţe faţă de media eşantionului: - companiile din Sud Est se evidenţiază prin frecvenţe crescute în

rândul întreprinderilor care vizează calitatea angajaţilor (37,7%) şi

Page 151: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

143

canalele de distribuţie utilizate (8,2%), în timp ce nici o organizaţie nu a menţionat capacitatea de inovare;

- întreprinderile din regiunea Sud consemnează procente mai scăzute ale entităţilor care indică ca avantaj competitive serviciile post-vânzare oferite clienţilor (1,52%);

- agenţii economici din regiunea Sud Vest înregistrează ponderi mai înalte ale organizaţiilor care au indicat calitatea produselor/serviciilor oferite (75,31%) şi preţul scăzut al produselor şi serviciilor oferite (68,72%), şi mai joase ale celor care au subliniat raportul preţ-calitate (23,46%), calitatea angajaţilor (19,34%), reputaţia firmei (3,29%) şi calitatatea managementului practicat (1,23%), iar canalele de distribuţie utilizate nu au fost indicate de nici o firmă;

- întreprinderile din Vest consemnează procente mai ridicate ale entităţilor care pun accent pe calitatatea managementului practicat (26,32%), reputaţia firmei (18,42%), serviciile post-vânzare oferite clienţilor (8,77%) şi capacitatea de inovare (5,26%), precum şi frecvenţe mai reduse ale firmelor care au indicat preţul scăzut al produselor/serviciilor oferite (36,84%) şi calitatea acestora (35,96%);

- firmele din regiunea de Nord Vest presupun procente mai mari ale organizaţiilor care punctează raportul preţ-calitate (48,95%) şi mai reduse în cazul celor care evidenţiază relaţiile cu mediul politic şi economic (0,7%);

- întreprinderile din regiunea Centru presupun ponderi mai mari ale organizaţiilor care indică în calitate de avantaj competitiv relaţiile cu mediul politic şi economic (6,15%).

Tabelul 7.14

Diferenţierea avantajului competitiv al IMM-urilor în funcţie de regiunile de dezvoltare din care fac parte

Nr. crt. Avantajul competitiv

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti-

Ilfov

1. Preţul scăzut al produselor/ serviciilor 50,99% 39,34% 52,85% 68,72% 36,84% 44,76% 52,75% 40,12%

2. Calitatea produselor/serviciilor 63,58% 48,36% 69,20% 75,31% 35,96% 70,63% 73,14% 62,70%

3. Raportul preţ - calitate 33,11% 40,98% 40,30% 23,46% 28,95% 48,95% 35,60% 42,74%

4. Canalele de distribuţie utilizate 1,99% 8,20% 3,80% 0,00% 7,02% 5,59% 1,29% 6,05%

5. Serviciile post-vânzare oferite clienţilor 3,97% 4,92% 1,52% 8,23% 8,77% 7,69% 1,94% 7,46%

6. Calitatea angajaţilor 28,48% 37,70% 29,28% 19,34% 25,44% 27,27% 21,36% 27,22%

7. Relaţiile cu mediul politic şi economic 3,97% 4,92% 1,14% 1,65% 2,63% 0,70% 6,15% 5,04%

8. Calitatatea managementului practicat 5,30% 4,10% 6,46% 1,23% 26,32% 4,90% 1,62% 4,23%

9. Reputaţia firmei 15,89% 12,30% 11,41% 3,29% 18,42% 13,99% 11,65% 7,46%

10. Capacitatea de inovare 0,66% 0,00% 1,52% 0,41% 5,26% 2,80% 0,32% 1,01%

Page 152: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Strategii, politici şi avantaje competitive ale IMM-urilor

144

Examinarea avantajelor competitive ale IMM-urilor în funcţie de mărimea lor reliefează următoarele aspecte mai importante:

- microîntreprinderile presupun ponderi mai mari ale IMM-urilor care indică calitatea produselor şi serviciilor oferite(65,65%) şi preţul scăzut al acestora (51,26%), precum şi procentaje mai reduse ale celor care menţionează calitatea angajaţilor (25,13%), reputaţia firmei (9,28%), canalele de distribuţie utilizate (3,85%), serviciile post-vânzare oferite clienţilor (4,71%), calitatatea managementului practicat (4,71%), relaţiile cu mediul politic şi economic (3,18%) şi capacitatea de inovare (0,99%);

- întreprinderile mici se evidenţiază prin frecvenţe crescute în rândul agenţilor economici care vizează raportul preţ-calitate (40,82%), calitatea angajaţilor (31,09%) şi capacitatea de inovare (2,25%), şi mai reduse în cazul entităţilor ce au menţionat calitatea produselor şi serviciilor oferite (62,17%);

- organizaţiile de talie mijlocie consemnează procente mai ridicate ale entităţilor care indică reputaţia firmei (22,73%), relaţiile cu mediul politic şi economic (12,12%), serviciile post-vânzare oferite clienţilor (9,09%), calitatatea managementului practicat (7,58%) şi canalele de distribuţie utilizate (4,55%), precum şi frecvenţe mai reduse ale firmelor care au punctat raportul preţ-calitate (36,36%) şi preţul scăzut al produselor şi serviciilor oferite (33,33%).

Informaţii suplimentare sunt prezentate în tabelul 7.15.

Tabelul 7.15 Diferenţierea avantajului competitiv al IMM-urilor

în funcţie de mărimea acestora Nr. crt. Avantajul competitiv

Dimensiunea firmelor

Microîntreprinderi Întreprinderi mici

Întreprinderi mijlocii

1. Preţul scăzut al produselor/serviciilor 51,26% 38,95% 33,33%

2. Calitatea produselor/serviciilor 65,65% 62,17% 65,15%

3. Raportul preţ - calitate 36,80% 40,82% 36,36%

4. Canalele de distribuţie utilizate 3,85% 4,49% 4,55%

5. Serviciile post-vânzare oferite clienţilor 4,71% 8,61% 9,09%

6. Calitatea angajaţilor 25,13% 31,09% 30,30%

7. Relaţiile cu mediul politic şi economic 3,18% 4,12% 12,12%

8. Calitatatea managementului practicat 4,71% 7,49% 7,58%

9. Reputaţia firmei 9,28% 13,48% 22,73%

10. Capacitatea de inovare 0,99% 2,25% 1,52%

Page 153: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

145

Analiza IMM-urilor în funcţie de forma acestora de organizare juridică (tabelul 7.16) relevă următoarele:

- societăţile pe acţiuni presupun ponderi mai mari ale IMM-urilor care indică calitatea angajaţilor (32,65%), reputaţia firmei (14,29%), relaţiile cu mediul politic şi economic (12,24%), calitatatea managementului practicat (8,16%), serviciile post-vânzare oferite clienţilor (6,12%) şi capacitatea de inovare (4,08%), precum şi procentaje mai reduse ale celor care menţionează preţul scăzut al produselor şi serviciilor oferite (40,82%) şi canalele de distribuţie utilizate (2,04%);

- SRL-urile se evidenţiază prin frecvenţe crescute în rândul entităţilor care vizează raportul preţ-calitate (38,38%) şi canalele de distribuţie utilizate (4,02%), şi mai reduse în cazul entităţilor ce au menţionat calitatea produselor şi serviciilor oferite (64,44%);

- organizaţiile altfel organizate juridic consemnează procente mai ridicate ale întreprinderilor care indică calitatea produselor şi serviciilor oferite (71,65%) şi preţul scăzut al acestora (62,99%), precum şi frecvenţe mai reduse ale firmelor care au punctat raportul preţ-calitate (25,98%), calitatea angajaţilor (18,9%), reputaţia firmei (3,94%), calitatatea managementului practicat (3,15%), serviciile post-vânzare oferite clienţilor (2,36%), relaţiile cu mediul politic şi economic (1,57%) şi capacitatea de inovare (0,79%).

Tabelul 7.16

Diferenţierea avantajului competitiv al IMM-urilor în funcţie de tipul de organizare juridică

Nr. crt. Avantajul competitiv

IMM-urile după forma de organizare juridică

SA SRL Alte forme de organizare juridică

1. Preţul scăzut al produselor/ serviciilor 40,82% 47,99% 62,99%

2. Calitatea produselor/serviciilor 71,43% 64,44% 71,65%

3. Raportul preţ - calitate 32,65% 38,38% 25,98%

4. Canalele de distribuţie utilizate 2,04% 4,02% 3,94%

5. Serviciile post-vânzare oferite clienţilor 6,12% 5,65% 2,36%

6. Calitatea angajaţilor 32,65% 26,55% 18,90%

7. Relaţiile cu mediul politic şi economic 12,24% 3,54% 1,57%

8. Calitatatea managementului practicat 8,16% 5,29% 3,15%

9. Reputaţia firmei 14,29% 10,75% 3,94%

10. Capacitatea de inovare 4,08% 1,14% 0,79%

Page 154: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Strategii, politici şi avantaje competitive ale IMM-urilor

146

Încadrând IMM-urile pe sectoare de activitate (vezi tabelul 7.17) se constată următoarele:

- sectorul industrial presupune ponderi mai mari ale IMM-urilor care indică calitatatea managementului practicat (10,45%) şi capacitatea de inovare (2,5%), precum şi procentaje mai reduse ale celor care menţionează calitatea produselor şi serviciilor oferite (62,05%);

- companiile din construcţii se evidenţiază prin frecvenţe mai reduse în rândul întreprinderilor care vizează preţul scăzut al produselor şi serviciilor oferite (40,74%);

- întreprinderile din comerţ consemnează procente mai scăzute ale entităţilor care indică relaţiile cu mediul politic şi economic (2,54%), şi calitatatea managementului practicat (1,75%);

- IMM-urile din sectorul de turism înregistrează ponderi mai înalte ale organizaţiilor care au indicat calitatea produselor şi serviciilor oferite (78,67%), raportul preţ-calitate (48,00%) şi reputaţia firmei (24,00%);

- întreprinderile din domeniul transporturi consemnează procente mai ridicate ale entităţilor care pun accent pe preţul scăzut al produselor şi serviciilor oferite (73,13%), precum şi frecvenţe mai reduse ale firmelor care au nominalizat raportul preţ-calitate (26,87%), calitatea angajaţilor (19,4%), reputaţia firmei (4,48%) şi canalele de distribuţie utilizate (1,49%), iar serviciile post-vânzare oferite clienţilor nu intră în paleta de avantaje competitive ale întreprinderilor din acest sector;

- firmele din servicii presupun procente mai mari ale IMM-urilor care au următoarele avantaje competitive: calitatea angajaţilor (32,3%), serviciile post-vânzare oferite clienţilor (6,57%), relaţiile cu mediul politic şi economic (5,29%) şi canalele de distribuţie utilizate (4,56%).

Tabelul 7.17

Diferenţierea avantajului competitiv al IMM-urilor în funcţie de domeniul de activitate

Nr. crt. Avantajul competitiv

IMM-urile pe ramuri de activitate Industrie Construcţii Comerţ Turism Transporturi Servicii

1. Preţul scăzut al produselor/ serviciilor 44,09% 40,74% 54,76% 48,00% 73,13% 44,16%

2. Calitatea produselor/serviciilor 62,05% 67,90% 67,62% 78,67% 64,18% 62,59% 3. Raportul preţ - calitate 37,50% 41,98% 38,89% 48,00% 26,87% 34,67% 4. Canalele de distribuţie utilizate 4,55% 2,47% 3,65% 2,67% 1,49% 4,56%

5. Serviciile post-vânzare oferite clienţilor 5,68% 4,94% 5,24% 2,67% 0,00% 6,57%

6. Calitatea angajaţilor 25,23% 28,40% 21,75% 28,00% 19,40% 32,30%

7. Relaţiile cu mediul politic şi economic 2,95% 4,94% 2,54% 2,67% 4,48% 5,29%

8. Calitatatea managementului practicat 10,45% 7,41% 1,75% 8,00% 5,97% 4,20%

9. Reputaţia firmei 13,18% 7,41% 9,05% 24,00% 4,48% 8,94% 10. Capacitatea de inovare 2,50% 0,00% 0,79% 1,33% 0,00% 0,91%

Page 155: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

147

Nuanţând analiza în funcţie de performanţele întreprinderilor din anul 2012 comparativ cu anul 2011 constatăm în principal că:

- IMM-urile care au obţinut rezultate mult mai bune presupun o frecvenţa mai înaltă a următoarelor avantaje competitive: calitatea produselor şi serviciilor (67,74%), serviciile post-vânzare oferite clienţilor (25,81%), canalele de distribuţie utilizate (9,68%), relaţiile cu mediul politic şi economic (9,68%) şi capacitatea de inovare (3,23%), precum şi procentaje mai reduse în ceea ce priveşte preţul scăzut al produselor şi serviciilor (45,16%), raportul preţ-calitate (35,48%) şi reputaţia firmei (9,69%);

- companiile cu rezultate mai bune se evidenţiază prin frecvenţe crescute în rândul întreprinderilor care se bazează pe calitatea angajaţilor (33,33%);

Vezi informaţiile din tabelul 7.18.

Tabelul 7.18 Diferenţierea avantajului competitiv al IMM-urilor în funcţie de performanţele

acestora în anul 2012 faţă de 2011

Nr. crt. Avantajul competitiv

Performanţele firmei în 2012 comparativ cu 2011 Mult mai

bune Mai bune Identice Mai slabe Mult mai slabe

1. Preţul scăzut al produselor/ serviciilor 45,16% 38,73% 50,28% 54,99% 54,88%

2. Calitatea produselor/serviciilor 67,74% 59,80% 66,89% 66,31% 56,10%

3. Raportul preţ - calitate 35,48% 34,56% 37,32% 39,89% 36,59%

4. Canalele de distribuţie utilizate 9,68% 8,82% 2,05% 1,62% 7,32%

5. Serviciile post-vânzare oferite clienţilor 25,81% 8,82% 4,55% 2,43% 4,88%

6. Calitatea angajaţilor 25,81% 33,33% 25,94% 22,91% 18,29%

7. Relaţiile cu mediul politic şi economic 9,68% 9,31% 1,25% 2,96% 4,88%

8. Calitatatea managementului practicat 6,45% 6,37% 4,78% 4,58% 8,54%

9. Reputaţia firmei 9,68% 11,27% 9,90% 11,32% 10,98%

10 Capacitatea de inovare 3,23% 0,98% 1,37% 1,35% 0,00%

7.4. Activităţi abordate cu precădere în IMM-uri

În anul 2013, IMM-urile îşi vor orienta principalele abordări manageriale în următoarele direcţii (figura 7.4): relaţia cu distribuitorii şi clienţii (60,34%), relaţia cu furnizorii (41,42%), reducerea costurilor (33,92%), realizarea de produse şi servicii noi (32,76%), elaborarea de strategii şi politici ale firmei (8,44%), introducerea de noi procese tehnologice (6,67%), obţinerea şi utilizarea de informaţii şi cunoştinţe (6,29%), asigurarea salariaţilor necesari firmei (5,9%), metode de livrare şi logistică (3,75%), trainingul

Page 156: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Strategii, politici şi avantaje competitive ale IMM-urilor

148

personalului (2,37%), restructurarea procesului de luare a deciziilor (1,38%), capitalizarea firmei (1,65%) şi diminuarea numărului de salariaţi (0,77%). După cum se observă, primele două abordări vizează exclusiv componenta de networking, evidenţiind astfel, caracterul puternic intreprenorial.

Figura 7.4

Frecvenţa focalizării asupra unor activităţi cheie la nivelul IMM-urilor Dacă grupăm întreprinderile în funcţie de vârstă (tabelul 7.19),

observăm că: - organizaţiile nou înfiinţate presupun ponderi mai mari ale IMM-urilor

care indică realizarea de produse şi servicii noi (36,61%), obţinerea şi utilizarea de informaţii şi cunoştinţe (7,16%), trainingul personalului (2,86%) şi diminuarea numărului de salariaţi (1,43%);

- companiile de 5-10 ani se evidenţiază prin frecvenţe crescute în rândul întreprinderilor care vizează relaţia cu furnizorii (43,82%), elaborarea de strategii şi politici ale firmei (9,81%) şi introducerea de noi procese tehnologice (9,14%);

- întreprinderile de 10-15 ani consemnează procente mai ridicate ale entităţilor care indică relaţia cu distribuitorii şi clienţii (61,81%), asigurarea salariaţilor necesari firmei (7,09%) şi capitalizarea acesteia (2,36%);

- agenţii economici de peste 15 ani înregistrează ponderi mai înalte ale organizaţiilor care au indicat reducerea costurilor (35,91%), metodele de livrare şi logistică (5,43%), şi restructurarea procesului de luare a deciziilor (2,3%).

0,77%

1,65%

1,38%

2,37%

3,75%

5,90%

6,29%

6,67%

8,44%

32,76%

33,92%

41,42%

60,34%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Diminuarea numărului de salariaţi

Capitalizarea firmei

Restructurarea procesului de luare a deciziilor

Trainingul personalului

Metode de livrare şi logistică

Asigurarea salariaţilor necesari firmei

Obţinerea şi utilizarea de informaţii şi cunoştinţe

Introducerea de noi procese tehnologice

Elaborarea de strategii şi politici ale firmei

Realizarea de produse şi servicii noi

Reducerea costurilor

Relaţia cu furnizorii

Relaţia cu distribuitorii şi clienţii

Page 157: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

149

Tabelul 7.19 Frecvenţa abordării activităţilor în funcţie de vârsta firmelor

Nr. crt. Abordarea managerială

Vârsta firmelor Sub 5

ani 5-10 ani

10-15 ani

Peste 15 ani

1. Elaborarea de strategii şi politici ale firmei 6,95% 9,81% 8,66% 8,14% 2. Relaţia cu furnizorii 39,06% 43,82% 39,37% 41,96% 3. Relaţia cu distribuitorii şi clienţii 61,35% 57,87% 61,81% 61,59% 4. Realizarea de produse şi servicii noi 36,61% 29,78% 31,50% 33,19% 5. Reducerea costurilor 35,38% 31,64% 32,68% 35,91% 6. Introducerea de noi procese tehnologice 4,91% 9,14% 6,30% 5,64% 7. Obţinerea şi utilizarea de informaţii şi cunoştinţe 7,16% 6,26% 5,51% 5,85% 8. Restructurarea procesului de luare a deciziilor 1,23% 1,18% 0,39% 2,30% 9. Metode de livrare şi logistică 3,68% 4,91% 3,15% 5,43%

10. Capitalizarea firmei 1,43% 1,35% 2,36% 1,88% 11. Trainingul personalului 2,86% 2,20% 1,97% 2,30% 12. Diminuarea numărului de salariaţi 1,43% 0,51% 0,00% 0,84% 13. Asigurarea salariaţilor necesari firmei 5,52% 6,77% 7,09% 4,59%

Examinând activităţile prioritare din IMM-uri după regiunile de

dezvoltare din care acestea fac parte (vezi tabelul 7.20), remarcăm în principal următoarele:

- regiunea Nord Est presupune ponderi mai mari ale IMM-urilor care indică importanţa cultivării relaţiei cu furnizorii (54,3%);

- întreprinderile din regiunea Sud consemnează procente mai ridicate ale entităţilor care menţionează reducerea costurilor (40,23%) şi diminuarea numărului de salariaţi (1,56%);

- agenţii economici din regiunea Sud Vest înregistrează ponderi mai înalte ale organizaţiilor care au indicat introducerea de noi procese tehnologice (12,3%) şi asigurarea salariaţilor necesari firmei (12,7%);

- întreprinderile din Vest consemnează procente mai ridicate ale entităţilor care pun accent pe metodele de livrare şi logistică (29,82%), elaborarea de strategii şi politici (11,4%), şi capitalizarea firmei (7,89%);

- firmele din regiunea de Nord Vest presupun procente mai mari ale organizaţiilor care punctează realizarea de produse şi servicii noi (50,69%), trainingul personalului (5,56%) şi restructurarea procesului de luare a deciziilor (3,47%);

- întreprinderile din regiunea Centru presupun ponderi mai mari ale organizaţiilor care vizează relaţia cu distribuitorii şi clienţii (69,61%);

- companiile din Bucureşti-Ilfov se caracterizează prin frecvenţe crescute în rândul întreprinderilor care se orientează către obţinerea şi utilizarea de informaţii şi cunoştinţe (9,36%).

Page 158: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Strategii, politici şi avantaje competitive ale IMM-urilor

150

Tabelul 7.20 Frecvenţa abordării activităţilor în funcţie de regiunile de dezvoltare în care sunt

localizate IMM-urile

Nr. crt. Abordarea managerială

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti-

Ilfov

1. Elaborarea de strategii şi politici ale firmei 7,95% 10,26% 3,91% 7,38% 11,40% 10,42% 8,17% 9,98%

2. Relaţia cu furnizorii 54,30% 41,03% 33,98% 40,16% 46,49% 34,72% 51,31% 36,59%

3. Relaţia cu distribuitorii şi clienţii 62,25% 64,96% 62,89% 57,38% 42,98% 60,42% 69,61% 56,96%

4. Realizarea de produse şi servicii noi 35,10% 27,35% 35,94% 25,41% 14,04% 50,69% 32,68% 34,51%

5. Reducerea costurilor 39,74% 31,62% 40,23% 27,05% 35,09% 25,00% 26,80% 39,71%

6. Introducerea de noi procese tehnologice 2,65% 5,98% 5,86% 12,30% 3,51% 4,17% 6,21% 7,48%

7. Obţinerea şi utilizarea de informaţii şi cunoştinţe 1,99% 6,84% 5,86% 7,38% 2,63% 4,86% 4,90% 9,36%

8. Restructurarea procesului de luare a deciziilor 0,66% 2,56% 0,39% 2,46% 0,88% 3,47% 0,65% 1,25%

9. Metode de livrare şi logistică 1,32% 5,13% 2,34% 5,33% 29,82% 6,94% 0,98% 1,46%

10. Capitalizarea firmei 1,32% 0,85% 0,78% 1,23% 7,89% 0,00% 1,96% 1,46%

11. Trainingul personalului 3,31% 1,71% 1,95% 1,23% 2,63% 5,56% 1,96% 2,29%

12. Diminuarea numărului de salariaţi 0,00% 0,00% 1,56% 0,00% 0,88% 0,00% 0,65% 1,46%

13. Asigurarea salariaţilor necesari firmei 2,65% 5,98% 4,69% 12,70% 1,75% 6,25% 7,52% 3,95%

Luând în considerare abordările manageriale din IMM-uri în funcţie de

dimensiunea acestora, se observă faptul că: - microîntreprinderile presupun ponderi mai mari ale IMM-urilor care

indică relaţia cu furnizorii (41,63%), reducerea costurilor (35,04%), precum şi procentaje mai reduse ale celor care vizează elaborarea de strategii şi politici ale firmei (7,33%), introducerea de noi procese tehnologice (6,19%), obţinerea şi utilizarea de informaţii şi cunoştinţe (5,92%), metode de livrare şi logistică (4,3%), trainingul personalului (1,88%) şi restructurarea procesului de luare a deciziilor (1,14%);

- întreprinderile mici se evidenţiază prin frecvenţe crescute în rândul întreprinderilor care vizează relaţia cu distribuitorii şi clienţii (64,89%), asigurarea salariaţilor necesari firmei (6,49%), restructurarea procesului de luare a deciziilor (2,67%), capitalizarea firmei (1,91%) şi diminuarea numărului de salariaţi (1,15%), şi mai reduse în cazul entităţilor ce au menţionat realizarea de produse şi servicii noi (32,44%) şi reducerea costurilor (28,63%);

Page 159: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

151

- organizaţiile mijlocii consemnează procente mai ridicate ale entităţilor care indică realizarea de produse şi servicii noi (35,94%), adoptarea de noi procese tehnologice (15,63%), elaborarea de strategii şi politici ale firmei (14,06%), trainingul personalului (10,94%), obţinerea şi utilizarea de informaţii şi cunoştinţe (9,38%) şi metode de livrare şi logistică (6,25%), şi frecvenţe mai reduse ale firmelor care au punctat relaţia cu furnizorii (37,5%), distribuitorii şi clienţii (48,44%), şi asigurarea salariaţilor necesari firmei (4,69%), în timp ce nici un IMM nu a indicat capitalizarea firmei şi diminuarea numărului de salariaţi.

Detalii în tabelul 7.21.

Tabelul 7.21 Frecvenţa abordării activităţilor în funcţie de dimensiunea firmelor

Nr. crt. Abordarea managerială

Dimensiunea firmelor

Microîntreprinderi Întreprinderi mici

Întreprinderi mijlocii

1. Elaborarea de strategii şi politici ale firmei 7,33% 13,36% 14,06%

2. Relaţia cu furnizorii 41,63% 41,22% 37,50%

3. Relaţia cu distribuitorii şi clienţii 60,05% 64,89% 48,44%

4. Realizarea de produse şi servicii noi 32,68% 32,44% 35,94%

5. Reducerea costurilor 35,04% 28,63% 29,69%

6. Introducerea de noi procese tehnologice 6,19% 7,25% 15,63%

7. Obţinerea şi utilizarea de informaţii şi cunoştinţe 5,92% 7,63% 9,38%

8. Restructurarea procesului de luare a deciziilor 1,14% 2,67% 1,56%

9. Metode de livrare şi logistică 4,30% 4,96% 6,25%

10. Capitalizarea firmei 1,68% 1,91% 0,00%

11. Trainingul personalului 1,88% 3,05% 10,94%

12. Diminuarea numărului de salariaţi 0,74% 1,15% 0,00%

13. Asigurarea salariaţilor necesari firmei 5,85% 6,49% 4,69%

Clasificarea IMM-urilor dupǎ forma de organizare juridică (tabelul

7.22), relevă următoarele aspecte mai importante: - societăţile pe acţiuni presupun ponderi mai mari ale IMM-urilor care

indică direcţionarea abordaării manageriale către realizarea de produse şi servicii noi (37,5%), elaborarea de strategii şi politici ale firmei (18,75%), trainingul personalului (6,25%), metodele de livrare şi

Page 160: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Strategii, politici şi avantaje competitive ale IMM-urilor

152

logistică (6,25%), restructurarea procesului de luare a deciziilor (2,08%) şi capitalizarea firmei (2,08%);

- SRL-urile se evidenţiază prin frecvenţe crescute în rândul întreprinderilor care vizează reducerea costurilor (34,09%), introducerea de noi procese tehnologice (6,89%) şi asigurarea salariaţilor necesari firmei (6,22%);

- organizaţiile altfel organizate juridic consemnează procente mai ridicate ale entităţilor care indică următoarele priorităţi manageriale: relaţia cu distribuitorii şi clienţii (62,4%), relaţia cu furnizorii (42,4%), obţinerea şi utilizarea de informaţii şi cunoştinţe (11,2%), şi diminuarea numărului de salariaţi (1,6%).

Tabelul 7.22

Frecvenţa abordării activităţilor în funcţie de forma de organizare juridică

Nr. crt. Abordarea managerială

IMM-urile după forma de organizare juridică

SA SRL Alte forme de organizare juridică

1. Elaborarea de strategii şi politici ale firmei 18,75% 8,54% 3,20%

2. Relaţia cu furnizorii 37,50% 41,46% 42,40%

3. Relaţia cu distribuitorii şi clienţii 60,42% 60,18% 62,40%

4. Realizarea de produse şi servicii noi 37,50% 32,87% 29,60%

5. Reducerea costurilor 31,25% 34,09% 32,80%

6. Introducerea de noi procese tehnologice 6,25% 6,89% 4,00%

7. Obţinerea şi utilizarea de informaţii şi cunoştinţe 6,25% 5,91% 11,20%

8. Restructurarea procesului de luare a deciziilor 2,08% 1,46% 0,00%

9. Metode de livrare şi logistică 6,25% 4,57% 2,40%

10. Capitalizarea firmei 2,08% 1,65% 1,60%

11. Trainingul personalului 6,25% 2,38% 0,80%

12. Diminuarea numărului de salariaţi 0,00% 0,73% 1,60%

13. Asigurarea salariaţilor necesari firmei 4,17% 6,22% 2,40%

Analiza organizaţiilor după domeniile de activitate evidenţiază

următoarele: - sectorul industrial presupune ponderi mai mari ale IMM-urilor care

indică reducerea costurilor (35,88%) şi metodele de livrare şi logistică (10,42%);

Page 161: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

153

- companiile din construcţii se evidenţiază prin frecvenţe crescute în rândul întreprinderilor care vizează introducerea de noi procese tehnologice (9,88%) şi capitalizarea firmei (3,7%);

- entităţile din turism înregistrează ponderi mai înalte ale organizaţiilor care-şi vor direcţiona abordarea managerială către cultivarea relaţiei cu furnizorii (48,68%), realizarea de produse şi servicii noi (48,68%), elaborarea de strategii şi politici ale firmei (13,16%), şi obţinerea şi utilizarea de informaţii şi cunoştinţe (11,84%);

- întreprinderile din domeniul transporturi consemnează procente mai ridicate ale entităţilor care pun accent pe relaţia cu distribuitorii şi clienţii (73,13%) şi asigurarea salariaţilor necesari firmei (13,43%);

- firmele din servicii presupun procente mai mari ale organizaţiilor care punctează necesitatea trainingulului personalului (3,4%), restructurării procesului de luare a deciziilor (1,89%) şi diminuării numărului de salariaţi (1,13%).

Informaţii suplimentare sunt prezentate în tabelul 7.23.

Tabelul 7.23 Frecvenţa abordării activităţilor în funcţie de domeniile de activitate

Nr. crt. Abordarea managerială

IMM-urile pe ramuri de activitate Industrie Construcţii Comerţ Turism Transporturi Servicii

1. Elaborarea de strategii şi politici ale firmei 9,26% 12,35% 6,54% 13,16% 2,99% 9,43%

2. Relaţia cu furnizorii 41,90% 48,15% 44,02% 48,68% 43,28% 35,66%

3. Relaţia cu distribuitorii şi clienţii 56,48% 60,49% 64,59% 71,05% 73,13% 55,28%

4. Realizarea de produse şi servicii noi 29,86% 27,16% 36,04% 48,68% 22,39% 31,13%

5. Reducerea costurilor 35,88% 29,63% 35,09% 28,95% 31,34% 32,64%

6. Introducerea de noi procese tehnologice 6,94% 9,88% 4,31% 0,00% 8,96% 9,43%

7. Obţinerea şi utilizarea de informaţii şi cunoştinţe 4,40% 2,47% 5,26% 11,84% 1,49% 9,43%

8. Restructurarea procesului de luare a deciziilor 1,39% 0,00% 1,28% 1,32% 0,00% 1,89%

9. Metode de livrare şi logistică 10,42% 1,23% 3,35% 1,32% 1,49% 2,26%

10. Capitalizarea firmei 3,01% 3,70% 1,12% 2,63% 1,49% 0,75%

11. Trainingul personalului 3,01% 1,23% 1,44% 1,32% 1,49% 3,40%

12. Diminuarea numărului de salariaţi 0,69% 0,00% 0,80% 0,00% 0,00% 1,13%

13. Asigurarea salariaţilor necesari firmei 3,24% 6,17% 4,47% 1,32% 13,43% 9,43%

Page 162: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Strategii, politici şi avantaje competitive ale IMM-urilor

154

7.5. Priorităţi manageriale în cadrul IMM-urilor Performanţele firmelor sunt în mare mǎsurǎ condiţionate de priorităţile

asupra cărora îşi focalizează atenţia şi eforturile întreprinzătorii şi managerii lor. Astfel, cele mai frecvente priorităţi manageriale (vezi figura 7.5) consemnate în sectorul de IMM-uri din România, sunt: pregătirea intensă a forţei de muncă (48,02%), informatizarea activităţilor (38,89%), combaterea şi limitarea poluării (28,57%), introducerea sistemelor moderne de gestiune a calităţii (26,59%), restructurarea şi modernizarea managerială (15,08%), amplificarea activităţii de marketing (12,3%), diversificarea producţiei (11,9%), achiziţia de tehnică nouă (10,71%), construcţa de clădiri (8,73%) şi înlocuirea utilajelor (5,16%).

Figura 7.5

Priorităţi manageriale în cadrul IMM-urilor Referindu-ne la priorităţile manageriale ale IMM-urilor în funcţie de

grupele de vârstă în care se încadrează acestea (tabelul 7.24), se constată următoarele:

- componenta de firme nou înfiinţate presupune ponderi mai mari ale IMM-urilor care indică orientarea către amplificarea activităţii de marketing (56,45%), achiziţia de tehnică nouă (48,39%), construcţia de clădiri (37,1%), pregătire intensă a forţei de muncă (17,74%) şi înlocuirea utilajelor (12,9%), precum şi procentaje mai reduse ale celor care menţionează informatizarea activităţilor (11,29%);

0,79%

5,16%

8,73%

10,71%

11,90%

12,30%

15,08%

26,59%

28,57%

38,89%

48,02%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Altele

Introducerea sistemelor moderne de gestiune a calităţii

Restructurări şi modernizări manageriale

Înlocuirea utilajelor

Combaterea şi limitarea poluării

Pregătire intensă a forţei de muncă

Informatizarea activităţilor

Diversificarea producţiei

Construcţii de clădiri

Achiziţia de tehnică nouă

Amplificarea activităţii de marketing

Page 163: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

155

- companiile de 5-10 ani se evidenţiază prin frecvenţe mai reduse în rândul întreprinderilor care vizează introducerea sistemelor moderne de gestiune a calităţii (2,82%);

- întreprinderile de 10-15 ani consemnează procente mai ridicate ale entităţilor care indică necesitatea informatizării activităţilor (17,65%) şi frecvenţe mai reduse ale firmelor care au punctat amplificarea activităţii de marketing (41,18%), diversificarea producţiei (17,65%), restructurări şi modernizări manageriale (5,88%), pregătire intensă a forţei de muncă (2,94%) şi combaterea şi limitarea poluării (2,94%);

- agenţii economici de peste 15 ani înregistrează ponderi mai înalte ale entităţilor care au indicat vizează următoarele priorităţi: diversificarea producţiei (28,24%), combaterea şi limitarea poluării (15,29%), restructurarea şi modernizarea managerială (11,76%), şi introducerea sistemelor moderne de gestiune a calităţii (7,06%), precum şi mai joase ale celor care au subliniat achiziţia de tehnică nouă (30,59%), construcţia de clădiri (22,35%) şi înlocuirea utilajelor (9,41%).

Tabelul 7.24

Diferenţierea priorităţilor de dezvoltare în funcţie de vârsta IMM-urilor

Nr. crt.

Măsuri pentru amplificarea activităţii economice

Vârsta firmelor Sub 5

ani 5-10 ani

10-15 ani

Peste 15 ani

1. Înlocuirea utilajelor 12,90% 9,86% 11,76% 9,41%

2. Construcţii de clădiri 37,10% 26,76% 32,35% 22,35%

3. Achiziţia de tehnică nouă 48,39% 42,25% 35,29% 30,59%

4. Diversificarea producţiei 27,42% 28,17% 17,65% 28,24%

5. Amplificarea activităţii de marketing 56,45% 45,07% 41,18% 47,06%

6. Restructurări şi modernizări manageriale 6,45% 8,45% 5,88% 11,76%

7. Introducerea sistemelor moderne de gestiune a calităţii 6,45% 2,82% 2,94% 7,06%

8. Combaterea şi limitarea poluării 12,90% 11,27% 2,94% 15,29% 9. Informatizarea activităţilor 11,29% 16,90% 17,65% 15,29%

10. Pregătirea intensă a forţei de muncă 17,74% 11,27% 2,94% 12,94%

După cum se poate observa şi în tabelul 7.25, impactul dimensiunii firmelor asupra relevă următoarele:

- există o corelaţie directă între dimensiune şi ponderea firmelor care au indicat achiziţia de tehnică nouă, diversificarea producţiei, restructurările şi modernizările manageriale, introducerea sistemelor moderne de gestiune a calităţii, combaterea şi limitarea poluării, informatizarea activităţilor şi pregătirea intensă a forţei de muncă;

- în cazul celorlalte elemente investigate – înlocuirea utilajelor, construcţiile de clădiri şi amplificarea activităţii de marketing – întreprinderile mici le-au devansat pe cele mijlocii.

Page 164: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Strategii, politici şi avantaje competitive ale IMM-urilor

156

Tabelul 7.25 Corelaţia dintre dimensiunea IMM-urilor şi intensitatea

priorităţilor de dezvoltare

Nr. crt.

Măsuri pentru amplificarea activităţii economice

Dimensiunea firmelor Microîntreprinderi Întreprinderi

mici Întreprinderi

mijlocii 1. Înlocuirea utilajelor 8,06% 25,00% 20,00% 2. Construcţii de clădiri 23,70% 55,56% 40,00% 3. Achiziţia de tehnică nouă 34,60% 58,33% 80,00% 4. Diversificarea producţiei 26,07% 27,78% 40,00% 5. Amplificarea activităţii de marketing 45,50% 61,11% 60,00% 6. Restructurări şi modernizări manageriale 8,06% 11,11% 20,00%

7. Introducerea sistemelor moderne de gestiune a calităţii 3,79% 11,11% 20,00%

8. Combaterea şi limitarea poluării 8,06% 30,56% 40,00% 9. Informatizarea activităţilor 12,32% 27,78% 40,00% 10. Pregătirea intensă a forţei de muncă 7,11% 36,11% 60,00% Analiza priorităţilor de dezvoltare ale firmelor în funcţie de forma de organizare juridică (tabelul 7.26) relevă faptul că: (1) societăţile pe acţiuni presupun ponderi mai mari ale IMM-urilor care indică diversificarea producţiei, combaterea şi limitarea poluării, informatizarea activităţilor, pregătirea intensă a forţei de muncă, înlocuirea utilajelor şi restructurarea şi modernizarea managerială; (2) SRL-urile se evidenţiază prin frecvenţe crescute în rândul întreprinderilor care vizează amplificarea activităţii de marketing şi introducerea sistemelor moderne de gestiune a calităţii; iar (3) organizaţiile altfel organizate juridic consemnează procente mai ridicate ale entităţilor care indică necesitatea achiziţiei de tehnică nouă şi a construcţiei de clădiri.

Tabelul 7.26 Diferenţierea priorităţilor de dezvoltare în funcţie de tipul de

organizare juridică a IMM-urilor

Nr. crt.

Măsuri pentru amplificarea activităţii economice

IMM-urile după forma de organizare juridică

SA SRL Alte forme de organizare juridică

1. Înlocuirea utilajelor 11,11% 11,06% 7,69% 2. Construcţii de clădiri 22,22% 28,57% 30,77% 3. Achiziţia de tehnică nouă 22,22% 39,17% 42,31% 4. Diversificarea producţiei 44,44% 25,81% 26,92% 5. Amplificarea activităţii de marketing 33,33% 49,77% 38,46% 6. Restructurări şi modernizări manageriale 11,11% 9,22% 3,85%

7. Introducerea sistemelor moderne de gestiune a calităţii 0,00% 5,99% 0,00%

8. Combaterea şi limitarea poluării 33,33% 11,06% 11,54% 9. Informatizarea activităţilor 33,33% 15,21% 7,69% 10. Pregătirea intensă a forţei de muncă 22,22% 12,44% 7,69%

Page 165: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

157

7.6. Utilizarea serviciilor de consultanţă

Deoarece creşterea şi consolidarea competitivităţii sectorului de IMM-uri

reprezintă o necesitate insurmontabilă în condiţiile în care România urmăreşte recuperarea decalajelor economice şi sociale faţă de ţările dezvoltate din UE. În acest context, un rol deosebit revine serviciilor de consultanţă, care pot contribui decisiv la ameliorarea şi creşterea performanţelor organizaţionale şi la nivel de sector. Rezultatele obţinute relevă faptul că doar 10,13% din IMM-uri au apelat la serviciile unui consultant extern în anul 2012 (figura 7.6), sugerând existenţa unor dificultăţi explicite sau tacite care obstrucţionează dezvoltarea unor relaţii stabile şi avantajoase între mediul de afaceri productiv şi furnizorii specializaţi de know-how managerial, financiar-contabil, de marketing, tehnic etc.

Figura 7.6

Frecvenţa utilizării serviciilor de consultanţă în IMM-uri

Analiza propensiunii IMM-urilor de a apela la servicii de consultanţă, în funcţie de vârsta firmelor, evidenţiază existenţa unei corelaţii pozitive între acestea. Însă, această relaţie nu este de intensitate mare, diferenţa dintre frecvenţa apelării la consultanţi externi în rândul organizaţiilor nou înfiinţate şi cele de peste 15 ani fiind de doar 2,14 p.p. Detalii în tabelul 7.27.

Tabelul 7.27

Intensitatea utilizării consultanţei în funcţie de vârsta IMM-urilor

Nr. crt. Utilizarea serviciilor de consultanţă

Vârsta firmelor Sub 5

ani 5-10 ani

10-15 ani

Peste 15 ani

1. Au apelat la consultanţi externi 9,02% 9,97% 10,69% 11,16%

2. Nu au apelat la consultanţi externi 90,98% 90,03% 89,31% 88,84%

10,13%

89,87%

Au apelat la consultanţi externi

Nu au apelat la consultanţi externi

Page 166: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Strategii, politici şi avantaje competitive ale IMM-urilor

158

Din punctul de vedere al apartenenţei regionale a IMM-urilor, se observă că firmele din regiunea Nord Vest într-o măsură mai mare (13,70%), iar firmele din Centru au apelat la serviciile de consultanţă într-o frecvenţă mai mică (4,73%). Vezi informaţiile din tabelul 7.28.

Tabelul 7.28

Intensitatea utilizării consultanţei în funcţie de amplasarea regională a acestora

Nr. crt.

Utilizarea serviciilor de consultanţă

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti-

Ilfov 1. Au apelat la consultanţi externi 8,55% 13,11% 9,06% 9,43% 13,16% 13,70% 4,73% 12,50%

2. Nu au apelat la consultanţi externi 91,45% 86,89% 90,94% 90,57% 86,84% 86,30% 95,27% 87,50%

Examinarea companiilor pe clase de mărime (tabelul 7.29) relevă

faptul că şi între mărimea organizaţiei şi propensiunea IMM-urilor de a apela la servicii de consultanţă este o relaţie pozitivă. În acest caz, spre deosebire de situaţia în funcţie de vârstă, corelaţia este evidentă şi puternică.

Tabelul 7.29 Intensitatea utilizării consultanţei în funcţie de dimensiunea firmelor

Nr. crt. Utilizarea serviciilor de consultanţă

Dimensiunea firmelor

Microîntreprinderi Întreprinderi mici

Întreprinderi mijlocii

1. Au apelat la consultanţi externi 8,47% 15,73% 25,76% 2. Nu au apelat la consultanţi externi 91,53% 84,27% 74,24%

Gruparea firmelor după forma de organizare juridică, scoate în

evidenţă că SA-urile au utilizat consultanţi externi în proporţia cea mai mare (14,29%), fiind urmate de SRL-uri (10,13%) şi agenţii economici altfel organizaţi juridic (8,59%). Vezi informaţiile din tabelul 7.30.

Tabelul 7.30

Intensitatea utilizării consultanţei în funcţie de forma de organizare juridică a IMM-urilor

Nr. crt. Utilizarea serviciilor de consultanţă

IMM-urile după forma de organizare juridică

SA SRL Alte forme de organizare juridică

1. Au apelat la consultanţi externi 14,29% 10,13% 8,59% 2. Nu au apelat la consultanţi externi 85,71% 89,87% 91,41%

Încadrarea IMM-urilor în funcţie de ramurile de activitate (tabelul 7.31)

reliefează faptul că firmele care au apelat cel mai mult la consultanţă externă sunt din sectorul industrial (12,67%), iar cele cu procentaje mai reduse sunt din transporturi (8,96).

Page 167: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

159

Tabelul 7.31 Intensitatea utilizării consultanţei

în funcţie de ramura în care îşi desfăşoară activitatea IMM-urile

Nr. crt. Utilizarea serviciilor de consultanţă

IMM-urile pe ramuri de activitate Industrie Construcţii Comerţ Turism Transporturi Servicii

1. Au apelat la consultanţi externi 12,67% 9,76% 9,09% 9,09% 8,96% 9,64%

2. Nu au apelat la consultanţi externi 87,33% 90,24% 90,91% 90,91% 91,04% 90,36%

Interpretarea rezultatelor în funcţie de performanţele companiilor din

anul 2012 faţă de anul 2011 (tabelul 7.32) relevă faptul că, există o corelaţie pozitivă între nivelul rezultatelor obţinute şi propensiunea către utilizarea consultanţei. Această constatare evidenţiază natura bidirecţională acestor elemente: serviciile de consultanţă contribie la obţinerea unor performanţe superioare, dar în acelaşi timp, amploarea resurselor financiare disponibile condiţionează semnificativ capacitea reală a organizaţiilor de a apela la servicii de consultanţă.

Tabelul 7.32 Corelaţia dintre intensitatea utilizării consultanţei şi performanţele

IMM-urilor din anul 2012 faţă de anul 2011

Nr. crt. Utilizarea serviciilor de consultanţă

Performanţele firmei în 2012 comparativ cu 2011

Mult mai bune Mai bune Identice Mai slabe Mult mai

slabe

1. Au apelat la consultanţi externi 19,35% 18,34% 7,75% 8,04% 3,66%

2. Nu au apelat la consultanţi externi 80,65% 81,66% 92,25% 91,96% 96,34%

Clasificarea IMM-urilor în funcţie de nivelul de pregătire al

întreprinzătorilor (tabelul 7.33), indică faptul că frecvenţa cu care firmele apelează la consultanţi externi creşte odată cu sporirea nivelului de studii al întreprinzătorului.

Tabelul 7.33 Intensitatea utilizării consultanţei în funcţie de nivelul de pregătire al

întreprinzătorilor

Nr. crt. Utilizarea serviciilor de consultanţă

Studiile întreprinzătorului

Primare Medii Superioare

1. Au apelat la consultanţi externi 0,00% 7,12% 11,67%

2. Nu au apelat la consultanţi externi 100,00% 92,88% 88,33%

Page 168: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Strategii, politici şi avantaje competitive ale IMM-urilor

160

7.7. Cunoaşterea noţiunilor de economie şi organizaţie bazate pe cunoştinţe în cadrul IMM-urilor

Având în vedere că societatea se îndreaptă rapid spre economia bazată pe cunoştinţe, este important să ne facem o imagine cu privire la măsura în care întreprinzătorii români sunt familiarizaţi cu aceste concepte. Rezultatele relevă faptul că doar în 33,72% din firme sunt cunoscute noţiunile de economie şi organizaţie bazate pe cunoştinţe, procent deosebit de scăzut. Prin urmare, se impun măsuri de promovare şi popularizare a acestor concepre, precum şi de stimulare a internalizării celor mai bune practici în ceea ce priveşte adaptarea la noua paradigmă economică. Vezi figura 7.7.

Figura 7.7

Frecvenţa cunoaşterii noţiunilor de economie şi organizaţie bazate pe cunoştinţe în IMM-uri

Gruparea firmelor după vechime (tabelul 7.34) evidenţiază faptul că

există o corelaţie pozitivă între vârsta IMM-urilor şi frecvenţa cunoaşterii noţiunilor de economie şi organizaţie bazate pe cunoştinţe.

Tabelul 7.34 Frecvenţa cunoaşterii noţiunilor de economie şi organizaţie bazate pe cunoştinţe

în funcţie de vârsta IMM-urilor

Nr. crt.

Cunoaşterea noţiunilor de economie şi organizaţie bazate pe cunoştinţe

Vârsta firmelor Sub 5

ani 5-10 ani

10-15 ani

Peste 15 ani

1. Cunosc noţiunile 17,43% 19,27% 20,99% 22,52%

2. Nu cunosc noţiunile 82,57% 80,73% 79,01% 77,48%

19,88%

80,12%

Nu cunosc noţiunile de economie şi organizaţie bazate pe cunoştinţe

Cunosc noţiunile de economie şi organizaţie bazate pe cunoştinţe

Page 169: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

161

Dacă abordăm IMM-urile pe regiuni de dezvoltare, se observă că firmele în care întreprinzătorii sunt familiarizaţi cu aceste concepte înregistrează o pondere mai mare în regiunea de Vest (33,33%) şi un procentaj mai redus în Nord Vest (7,53%). Detalii în tabelul 7.35.

Tabelul 7.35

Frecvenţa cunoaşterii noţiunilor de economie şi organizaţie bazate pe cunoştinţe în funcţie de apartenenţa regională a IMM-urilor

Nr. crt.

Cunoaşterea noţiunilor de economie şi organizaţie

bazate pe cunoştinţe

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti-

Ilfov

1. Cunosc noţiunile 24,34% 29,51% 18,11% 12,70% 33,33% 7,53% 15,46% 23,99%

2. Nu cunosc noţiunile 75,66% 70,49% 81,89% 87,30% 66,67% 92,47% 84,54% 76,01%

Încadrarea firmelor după mărime (vezi tabelul 7.36) scoate în evidenţă

faptul că şi între mărimea agentului economic şi gradul de cunoaştere al noţiunilor de economie şi organizaţie bazate pe cunoştinţe este o relaţie pozitivă.

Tabelul 7.36

Frecvenţa cunoaşterii noţiunilor de economie şi organizaţie bazate pe cunoştinţe în funcţie de mărimea IMM-urilor

Nr. crt.

Cunoaşterea noţiunilor de economie şi organizaţie bazate pe cunoştinţe

Dimensiunea firmelor

Microîntreprinderi Întreprinderi mici

Întreprinderi mijlocii

1. Cunosc noţiunile 18.25% 25.09% 36.36%

2. Nu cunosc noţiunile 81.75% 74.91% 63.64%

Clasificarea IMM-urilor în funcţie de forma de organizare juridică

relevă că SA-urile deţin ponderea cea mai mare de firme în care sunt cunoscute noile noţiuni (36,73%), în timp ce frecvenţa cea mai redusă este înregistrată în rândul entităţilor cu alte forme de organizare juridică. Detalii în tabelul 7.37.

Tabelul 7.37 Frecvenţa cunoaşterii noţiunilor de economie şi organizaţie bazate pe cunoştinţe

în funcţie de forma de organizare juridică a IMM-urilor

Nr. crt.

Cunoaşterea noţiunilor de economie şi organizaţie bazate pe cunoştinţe

IMM-urile după forma de organizare juridică

SA SRL Alte forme de organizare juridică

1. Cunosc noţiunile 36.73% 19.65% 16.41%

2. Nu cunosc noţiunile 63.27% 80.35% 83.59%

Page 170: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Strategii, politici şi avantaje competitive ale IMM-urilor

162

Distribuţia întreprinderilor pe domenii de activitate relevă faptul că că nivelul de informare cu privire la noţiunile de economie şi firmă bazate pe cunoştinţe este mai ridicat în cazul unităţilor economice din construcţii (24,39%) şi mai scăzute în cele din comerţ (14,11%). Informaţii suplimentare sunt prezentate în tabelul 7.38.

Tabelul 7.38 Frecvenţa cunoaşterii noţiunilor de economie şi organizaţie bazate pe cunoştinţe

în funcţie de ramura în care-şi desfăşoară activitatea IMM-urile Nr. crt.

Cunoaşterea noţiunilor de economie şi organizaţie bazate pe cunoştinţe

IMM-urile pe ramuri de activitate

Industrie Construcţii Comerţ Turism Transporturi Servicii

1. Cunosc noţiunile 23.08% 24.39% 14.11% 19.48% 14.93% 24.00%

2. Nu cunosc noţiunile 76.92% 75.61% 85.89% 80.52% 85.07% 76.00%

Analiza în funcţie de performanţele de ansamblu ale firmelor din anul

2012 faţă de anul 2011 şi nivelul studiilor întreprinzătorilor (tabelele 7.39 şi 7.40) reliefează faptul că frecvenţa cunoaşterii noţiunilor de economie şi organizaţie bazate pe cunoştinţe creşte odată cu sporirea nivelului de studii al întreprinzătorului şi este corelată pozitiv cu dinamica performanţelor (există o singură abatere de la această tendinţă în caul entităţilor cu rezultate mult mai slabe faţă de anul 2011).

Tabelul 7.39

Corelaţia dintre cunoaşterea noţiunilor de economie şi organizaţie bazate pe cunoştinţe şi performanţele IMM-urilor din anul 2012 faţă de anul 2011

Nr. crt.

Cunoaşterea noţiunilor de economie şi organizaţie bazate pe cunoştinţe

Performanţele firmei în 2012 comparativ cu 2011

Mult mai bune Mai bune Identice Mai slabe Mult mai

slabe

1. Cunosc noţiunile 35.48% 26.89% 18.76% 14.75% 20.73%

2. Nu cunosc noţiunile 64.52% 73.11% 81.24% 85.25% 79.27%

Tabelul 7.40

Intensitatea cunoaşterii noţiunilor de economie şi organizaţie bazate pe cunoştinţe în funcţie nivelul de pregătire al întreprinzătorilor

Nr. crt.

Cunoaşterea noţiunilor de economie şi organizaţie bazate pe cunoştinţe

Studiile întreprinzătorului

Primare Medii Superioare

1. Cunosc noţiunile 0.00% 13.00% 23.52%

2. Nu cunosc noţiunile 100.00% 87.00% 76.48%

Page 171: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

163

7.8. Factori cheie de succes în IMM-uri

Aprecierea IMM-urilor cu privire la factorii cheie de succes ai afacerii lor, evidenţiază faptul că pe primele trei locuri se situează oportunităţile pe care le oferă piaţa pentru produsele şi serviciile realizate (49,50%), relaţiile de afaceri şi partenerii comerciali (48,40%) şi angajaţii calificaţi şi pricepuţi (39,40%). În continuare, firmele au indicat încă două elemente esenţiale pentru reuşita lor: angajaţii motivaţi şi loiali (12,03%) şi serviciile suport pentru managementul gradului de încărcare a angajaţilor (10,54%).

Transpunerea grafică a acestor rezultate este realizată în figura 7.8.

Figura 7.8

Factorii cheie de succes în IMM-uri

Analizând factorii cheie de succes în funcţie de vârsta IMM-urilor (tabelul 7.41), surprindem următoarele elemente:

- frecvenţa firmelor care-şi definesc factorul cheie de succes prin menţinerea unui personal calificat şi pricepuţi este corelată pozitiv cu vârsta organizaţiilor;

- IMM-urile care indică relaţiile de afaceri şi partenerii comerciali drept elementul cheie pentru performanţele organizaţiei, deţin proporţia cea mai ridicată în cazul întreprinderilor de 5-10 ani (49,16%), şi frecvenţa cea mai redusă în cazul celor de 10-15 ani (47,47%);

- ponderea entităţilor care au indicat oportunităţile pe care le oferă piaţa pentru produsele şi serviciile realizate, drept factor cheie de succes se află în corelaţie negativă cu vârsta întreprinderilor;

10,54%

12,03%

39,40%

48,40%

49,50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Servicii suport pentru managementul gradului de încărcare a angajaţilor

Angajaţi motivaţi şi loiali

Angajaţi calificaţi şi pricepuţi

Relaţiile de afaceri/Partenerii de afaceri

Oportunităţile pe care le oferă piaţa pentru produsele/serviciile firmei Dvs.

Page 172: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Strategii, politici şi avantaje competitive ale IMM-urilor

164

- organizaţiile care consideră deosebit de importanţi angajaţii motivaţi şi loiali, sunt mai răspândite în cazul firmelor de peste 15 ani (14,94%), şi mai rare în rândul celor nou înfiinţate (8,94%);

- companiile care consideră serviciile suport pentru managementul gradului de încărcare a angajaţilor drept factor cheie de succes, sunt mai frecvente în cazul organizaţiilor nou înfiinţate (11,23%), şi mai rare în rândul celor de 5-10 ani (9,80%).

Tabelul 7.41

Factorii cheie de succes în funcţie de vârsta IMM-urilor

Nr. crt.

Factorii cheie de succes

Vârsta firmelor

Sub 5 ani

5-10 ani

10-15 ani

Peste 15 ani

1. Angajaţi calificaţi şi pricepuţi 35,76% 40,03% 40,86% 41,49%

2. Relaţiile de afaceri/Partenerii de afceri 47,82% 49,16% 47,47% 48,55%

3. Oportunităţile pe care le oferă piaţa pentru produsele/serviciile realizate 52,39% 50,68% 48,25% 45,85%

4. Angajaţi motivaţi şi loiali 8,94% 12,84% 10,51% 14,94%

5. Servicii suport pentru managementul gradului de încărcare a angajaţilor 11,23% 9,80% 10,89% 10,58%

Structura IMM-urilor pe regiuni de dezvoltare relevă următoarele

aspecte esenţiale: - IMM-urile care au indicat angajaţii motivaţi şi loiali drept determinant

al succesului, deţin ponderi ridicate în rândul firmelor din Nord Est (61,33%), şi procentaje mai reduse în cele din Sud Vest (22,95%);

- entităţile al căror factor cheie de succes este reprezentat de relaţiile de afaceri şi partenerii comerciali, sunt mai frecvente în rândul firmelor din regiunea Sud (57,36%), şi mai rare în cazul celor din regiunea Sud Vest (20,08%);

- unităţile economice care apreciază oportunităţile pe care le oferă piaţa pentru produsele şi serviciile realizate, ca element esenţial pentru reuşita afacerii, au procentaje mai mari în rândul organizaţiilor din Sud Vest (82,38%), şi mult mai reduse în cazul celor din regiunea Vest (30,97%);

- întreprinderile care consideră deosebit de importantă cultivarea angajaţilor calificaţi şi pricepuţi, sunt mai răspândite în cazul firmelor din Nord Est (24,67%), şi aproximativ de două ori mai rare în rândul celor din Sud Vest (2,87%);

- Serviciile suport pentru managementul gradului de încărcare a angajaţilor reprezintă o componentă de bază pentru performanţele orrganizaţiei, în proporţii mai ample pentru entităţile din Nord Vest

Page 173: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

165

(18,57%), şi în măsură mai mică pentru cele din regiunea Vest (3,54%). Informaţii suplimentare în tabelul 7.42.

Tabelul 7.42

Factorii cheie de succes în funcţie de apartenenţa regională a IMM-urilor

Nr. crt.

Factorii cheie de succes

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti-

Ilfov 1. Angajaţi calificaţi şi pricepuţi 61,33% 44,17% 44,96% 22,95% 23,89% 47,14% 35,74% 40,46%

2. Relaţiile de afaceri/Partenerii de afceri 54,00% 55,83% 57,36% 20,08% 49,56% 49,29% 54,10% 50,21%

3. Oportunităţile pe care le oferă piaţa pentru produsele/serviciile realizate

38,67% 46,67% 41,09% 82,38% 30,97% 44,29% 48,52% 47,93%

4. Angajaţi motivaţi şi loiali 24,67% 16,67% 11,63% 2,87% 21,24% 8,57% 15,41% 8,51%

5. Servicii suport pentru managementul gradului de încărcare a angajaţilor

10,00% 8,33% 8,14% 4,92% 3,54% 18,57% 14,10% 12,45%

În ceea ce priveşte analiza din perspectiva dimensiunii IMM-urilor

(tabelul 7.43), se evidenţiază următoarele elemente: - ponderea întreprinderilor care au indicat importanţa deosebită pentru

performanţele organizaţiei a angajaţilor motivaţi şi loiali, relaţiilor de afaceri şi partenerilor comerciali şi serviciilor suport pentru managementul gradului de încărcare a angajaţilor, se află în corelaţie pozitivă cu mărimea organizaţiei;

- entităţile al căror factor cheie de succes este reprezentat de angajaţii calificaţi şi pricepuţi sunt mai rare în rândul microîntreprinderilor (38,34%), şi mai dese în cazul celor de talie mică (44,87%);

- frecvenţa unităţilor economice care consideră deosebit de importante oportunităţile pe care le oferă piaţa pentru produselor şi serviciilor realizate, este corelată negativ cu dimensiunea IMM-urilor.

Tabelul 7.43

Factorii cheie de succes în funcţie de mărimea IMM-urilor

Nr. crt.

Factorii cheie de succes

Dimensiunea firmelor

Microîntreprinderi Întreprinderi mici

Întreprinderi mijlocii

1. Angajaţi calificaţi şi pricepuţi 38,34% 44,87% 41,54%

2. Relaţiile de afaceri/Partenerii de afceri 46,90% 55,13% 55,38%

3. Oportunităţile pe care le oferă piaţa pentru produsele/serviciile realizate 50,13% 47,91% 41,54%

4. Angajaţi motivaţi şi loiali 11,32% 14,45% 18,46%

5. Servicii suport pentru managementul gradului de încărcare a angajaţilor 9,70% 12,93% 20,00%

Page 174: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Strategii, politici şi avantaje competitive ale IMM-urilor

166

Gruparea IMM-urilor în funcţie de forma de organizare juridică (tabelul

7.44), relevă următoarele: - SRL-urile înregisrează frecvenţe crescute ale firmelor care care-şi

definesc factorul cheie de succes prin existenţa şi cultivarea angajaţilor calificaţi şi pricepuţi (39,93%) şi serviciile suport pentru managementul gradului de încărcare a angajaţilor (10,89%);

- societăţile pe acţiuni presupun ponderi mai mari ale IMM-urilor care au indicat importanţa deosebită pentru performanţele organizaţiei a următoarelor elemente: relaţiile de afaceri şi partenerii comerciali (60,87%) şi angajaţii motivaţi şi loiali (23,91%), şi mai reduse ale organizaţiilor care au menţionat oportunităţile pe care le oferă piaţa pentru produselor şi serviciilor realizate (36,96%);

- întreprinderile altfel organizate juridic consemnează procente mai ridicate ale organizaţiilor care consideră drept factor cheie de succes oportunităţile pe care le oferă piaţa pentru produselor şi serviciilor realizate (60,98%), şi mai reduse în cazul celor care au indicat: angajaţii calificaţi şi pricepuţi (33,33%), relaţiile de afaceri şi partenerii comerciali (37,40%), angajaţii motivaţi şi loiali (3,25%) şi serviciile suport pentru managementul gradului de încărcare a angajaţilor (5,69%).

Tabelul 7.44

Factorii cheie de succes în funcţie de forma de organizare juridică a IMM-urilor

Nr. crt.

Factorii cheie de succes

IMM-urile după forma de organizare juridică

SA SRL Alte forme de

organizare juridică

1. Angajaţi calificaţi şi pricepuţi 36,96% 39,93% 33,33%

2. Relaţiile de afaceri/Partenerii de afceri 60,87% 48,87% 37,40%

3. Oportunităţile pe care le oferă piaţa pentru produsele/serviciile realizate 36,96% 49,00% 60,98%

4. Angajaţi motivaţi şi loiali 23,91% 12,36% 3,25%

5. Servicii suport pentru managementul gradului de încărcare a angajaţilor 10,87% 10,89% 5,69%

În ceea ce priveşte repartiţia firmelor pe domenii de activitate (tabelul

7.45), surprindem câteva elemente de esenţă: - IMM-urile care-şi definesc factorul cheie de succes prin menţinerea

unui personal calificat şi priceput, înregistrează ponderea cea mai ridicată în rândul firmelor din turism (43,24%), iar cea mai redusă în cele din sectorul de transporturi (32,84%);

Page 175: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

167

- entităţile care apreciază relaţiile de afaceri şi partenerii comerciali drept elementul critic pentru performanţele organizaţiei, deţin proporţia cea mai ridicată în cazul firmelor din construcţii (64,20%), şi frecvenţa cea mai redusă în cazul celor din comerţ (42,83%);

- unităţile economice care au indicat oportunităţile pe care le oferă piaţa pentru produsele şi serviciile realizate, drept determinant esenţial al succesului, înregistrază procentaje mai mari în sectorul comercial (53,62%), şi mai mici în industrie (41,42%);

- IMM-urile care consideră deosebit de importantă cultivarea şi menţinerea angajaţilor motivaţi şi loiali, sunt mai răspândite în cazul firmelor din transporturi (19,40%), şi de peste 2 ori mai rare în rândul celor din servicii (9,40%);

- companiile care consideră serviciile suport pentru managementul gradului de încărcare a angajaţilor drept factor cheie de succes, sunt mai frecvente în cazul organizaţiilor din turism (16,22%), şi mai rare în sectorul de transporturi (2,99%).

Tabelul 7.45

Factorii cheie de succes în funcţie de ramura în care-şi desfăşoară activitatea IMM-urile

Nr. crt.

Factorii cheie de succes

IMM-urile pe ramuri de activitate Industrie Construcţii Comerţ Turism Transporturi Servicii

1. Angajaţi calificaţi şi pricepuţi 38,22% 38,27% 38,49% 43.24% 32.84% 41,92%

2. Relaţiile de afaceri/Partenerii de afceri 55,61% 64,20% 42,83% 59.46% 52.24% 44,55%

3. Oportunităţile pe care le oferă piaţa pentru produsele/serviciile realizate 41,42% 49,38% 53,62% 43.24% 52.24% 51,88%

4. Angajaţi motivaţi şi loiali 14,65% 9,88% 11,27% 17.57% 19.40% 9,40%

5. Servicii suport pentru managementul gradului de încărcare a angajaţilor 7,78% 6,17% 10,14% 16.22% 2.99% 14,10%

Page 176: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Strategii, politici şi avantaje competitive ale IMM-urilor

168

ASPECTE SEMNIFICATIVE

� Din totalul firmelor investigate, în 38,54% se realizează planuri şi politici anuale, în 6,06% se elaborează strategii pe 3-5 ani, iar în 55,40% dintre întreprinderi nu se derulează activităţi de planificare.

� Există o corelaţie pozitivă între ponderea IMM-urilor care elaborează strategii, planuri şi politici anuale, şi mărimea organizaţiei, dinamica performanţelor şi nivelul de pregătire al întreprinzătorului.

� Obiectivele IMM-urilor din România pentru următorii doi ani vizează cu preponderenţă din organizaţii vizează menţinerea afacerii la dimensiunile actuale (46,95%), urmăresc o extindere moderată (45,40%), extinderea rapidă (3,41%), reducerea dimensiunii afacerii (2,09%), închiderea (1,54%) şi vânzarea acesteia (0,61%).

� Se evidenţiază o relaţie pozitivă între dinamica performanţelor firmelor şi frecvenţa incidenţei obiectivului de extindere moderată a afacerii, dar şi o o relaţie negativă între acestea şi ponderile firmelor care au indicat menţinerea afacerii la dimensiunile actuale.

� Principalele avantajele competitive ale întreprinderilor sunt reprezentate de calitatea produselor şi serviciilor oferite (65,13%), preţul scăzut al produselor şi serviciilor (48,83%), raportul preţ-calitate (37,37%), calitatea angajaţilor (26,18%), reputaţia firmei (10,37%), serviciile post-vânzare oferite clienţilor (5,43%), calitatatea managementului practicat (5,21%), canalele de distribuţie utilizate (3,97%), relaţiile cu mediul politic şi economic (3,64%) şi capacitatea inovativă (1,20%).

� În 2013, abordările manageriale ale IMM-urilor se vor concentra asupra relaţiei cu distribuitorii şi clienţii (60,34%), relaţiei cu furnizorii (41,42%), reducerii costurilor (33,92%), realizării de produse şi servicii noi (32,76%), elaborării de strategii şi politici ale firmei (8,44%), introducerii de noi procese tehnologice (6,67%), obţinerii şi utilizării de informaţii şi cunoştinţe (6,29%), asigurării salariaţilor necesari firmei (5,9%), metodelor de livrare şi logistică (3,75%), trainingului personalului (2,37%), restructurării procesului de luare a deciziilor (1,38%), capitalizării firmei (1,65%) sau diminuării numărului de salariaţi (0,77%).

� Priorităţile manageriale ale sectorului de IMM-uri din România sunt: pregătirea intensă a forţei de muncă (48,02%), informatizarea activităţilor (38,89%), combaterea şi limitarea poluării (28,57%), introducerea sistemelor moderne de gestiune a calităţii (26,59%), restructurarea şi modernizarea managerială (15,08%), amplificarea activităţii de marketing

Page 177: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

169

(12,3%), diversificarea producţiei (11,9%), achiziţia de tehnică nouă (10,71%), construcţa de clădiri (8,73%) şi înlocuirea utilajelor (5,16%).

� Există o corelaţie directă între dimensiunea organizaţiei şi ponderea firmelor care au indicat achiziţia de tehnică nouă, diversificarea producţiei, restructurările şi modernizările manageriale, introducerea sistemelor moderne de gestiune a calităţii, combaterea şi limitarea poluării, informatizarea activităţilor şi pregătirea intensă a forţei de muncă.

� Doar 10,13% din IMM-uri au apelat la serviciile unui consultant extern în anul 2012, evidenţiind astfel existenţa unor dificultăţi majore care obstrucţionează dezvoltarea unor relaţii stabile şi avantajoase între mediul de afaceri productiv şi furnizorii specializaţi de know-how managerial, financiar-contabil, de marketing, tehnic etc.

� Propensiunea firmelor de a apela la consultanţi externi creşte odată cu sporirea nivelului de studii al întreprinzătorului, fiind în acelaşi timp corelată pozitiv cu dinamica performanţelor obţinute.

� Noţiunile de economie şi organizaţie bazate pe cunoştinţe sunt cunoscute doar în 33,72% din IMM-urile româneşti.

� Frecvenţa cunoaşterii noţiunilor de economie şi organizaţie bazate pe cunoştinţe creşte odată cu îmbunătăţirea pregătirii întreprinzătorului, fiind de asemenea corelată pozitiv cu dinamica performanţelor obţinute.

� IMM-urile au drept factori cheie de succes ai afacerilor lor: oportunităţile pe care le oferă piaţa pentru produsele şi serviciile realizate (49,50%), relaţiile de afaceri şi partenerii comerciali (48,40%), angajaţii calificaţi şi pricepuţi (39,40%), angajaţii motivaţi şi loiali (12,03%) şi serviciile suport pentru managementul gradului de încărcare a angajaţilor (10,54%).

� Ponderea firmelor al căror factor cheie de succes este capacitatea de a menţine un efectiv de personal calificat şi priceput, se află într-o relaţie pozitivă cu vârsta organizaţiilor.

� Proporţia întreprinderilor care au indicat importanţa deosebită pentru performanţele organizaţiei a angajaţilor motivaţi şi loiali, serviciilor suport pentru managementul gradului de încărcare a angajaţilor şi relaţiilor de afaceri şi partenerilor comerciali, se află în corelaţie pozitivă cu mărimea organizaţiei.

� Incidenţa unităţilor economice care consideră deosebit de importante oportunităţile pe care le oferă piaţa pentru produselor şi serviciilor realizate, este corelată negativ cu dimensiunea IMM-urilor.

Page 178: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

FONDUL NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI Ş I MIJLOCI I

SA-IFN

Urmează-ţi drumul!

GARANTĂM

până ladin valoarea creditului

80 %

www.garantare.ro

şi până la valoarea de

euro2,5 milioane

Page 179: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

FONDUL NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI Ş I MIJLOCI I

SA-IFN

Urmează-ţi drumul!

Garanţii pentru programele

de sprijinale guvernului

Programul „Prima Casă”Programul „Mihail Kogălniceanu”Programul de reabilitare termicăProgramele domeniului agricol

www.garantare.ro

Page 180: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

170

Capitolul 8 FINANŢAREA IMM-URILOR 8.1. Modalităţile de finanţare a activităţilor economice

Având în vedere modalităţile de finanţare a activităţilor economice la care

au apelat întreprinzătorii/managerii din IMM-uri pe parcursul ultimului an, rezultatele investigaţiei relevă următoarele: 91,27% dintre firme s-au autofinanţat, 25,75% dintre companii au obţinut credite bancare, 10,03% dintre IMM-uri au recurs la credit furnizor, 2,93% din întreprinderi au utilizat leasingul, 1,46% împrumuturile de la instituţii specializate şi 1,03% din unităţile economice au utilizat fondurile nerambursabile ca sursă de finanţare.

Totodată, remarcăm faptul că 0,92% dintre IMM-uri au utilizat garantarea de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri; firmele investigate au recurs în proporţii mai mici la alte forme de finanţare cum ar fi credite clienţi, emisiuni de acţiuni, factoring etc. Vezi figura 8.1.

Figura 8.1

Structura IMM-urilor în funcţie de modalităţile de finanţare a activităţilor economice

Luând în considerare vârsta IMM-urilor (tabelul 8.1), constatăm următoarele:

- societăţile comerciale cu 0-5 ani vechime se autofinanţează într-o măsură mai mare (94,16%);

0,11%

0,22%

0,49%

0,54%

0,65%

0,92%

1,03%

1,46%

2,93%

10,03%

25,75%

91,27%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Altele

Factoring

Emisiunea de acţiuni pe piaţa de capital

Credit clienţi

Neplata facturilor firmei la furnizori, bugetul statului etc.

Garantarea de la FNGCIMM

Fonduri nerambursabile

Împrumuturi de la instiţutii financiare specializate

Leasing

Credit furnizor

Credite bancare

Autofinanţare

Page 181: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

171

- companiile de peste 15 ani vechime ani deţin un procentaj mai ridicat de IMM-uri care au vizat creditele bancare (28,63%), creditul furnizor (11,25%), leasingul (4,50%), fondurile nerambursabile (1,84%);

- firmele de 10-15 ani sunt cele care apelează într-o proporţie mai mare la împrumuturile de la instituţii specializate (1,93%);

Se observă aşadar o diversificare mai pronunţată a modalităţilor de finanţare la companiile cu vârsta mai mare de 15 ani, datorită expertizei superioare şi a credibilităţii mai ridicate în faţa băncilor/instituţiilor financiare.

Tabelul 8.1

Diferenţierea modalităţilor de finanţare a IMM-urilor în funcţie de vârsta acestora

Nr. crt. Modalităţi de finanţare

Vârsta IMM-urilor

Sub 5 ani 5-10 ani 10-15 ani Peste 15 ani

1. Autofinanţare 94.16% 92.17% 90.73% 87.53%

2. Credit clienţi 0.80% 0.17% 0.39% 0.82%

3. Credit furnizor 9.05% 9.33% 11.20% 11.25%

4. Credite bancare 20.32% 28.00% 25.48% 28.63%

5. Emisiune de acţiuni pe piaţa de capital 0.60% 0.50% 0.39% 0.41%

6. Fonduri nerambursabile 1.01% 0.33% 1.16% 1.84%

7. Garantarea de la FNGCIMM 1.21% 0.33% 1.16% 1.23%

8. Împrumuturi de la instituţii financiare specializate 1.21% 1.17% 1.93% 1.84%

9. Leasing 1.21% 3.50% 3.47% 4.50%

10. Factoring 0.00% 0.17% 0.77% 0.20%

11. Neplata facturilor 0.40% 0.33% 1.93% 0.61%

Analiza modalităţilor de finanţare în funcţie de apartenenţa regională a

IMM-urilor relevă următoarele aspecte mai importante: - întreprinderile din Bucureşti-Ilfov consemnează o pondere mai

ridicată a firmelor care s-au autofinanţat (97,77%) în defavoarea altor forme cum ar fi creditele bancare sau leasingul;

- unităţile economice din Sud Est înregistrează cele mai ridicate proporţii ale IMM-urilor care au apelat la credite bancare (40,98%);

- fondurile nerambursabile au fost folosite în proporţii mai ridicate de către firmele din Vest (2,63%);

- creditul furnizor este utilizat mai frecvent de firmele din Vest, Sud si Bucureşti-Ilfov (17,54%, 14,07%, respectiv 14%), iar leasingul de firmele din Sud Est (8,20%);

- remarcăm proporţia mai ridicată a apelării la împrumuturile de la instituţiile specializate pentru firmele din regiunea Vest (7,89%).

Vezi informaţii suplimentare în tabelul 8.2.

Page 182: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Finanţarea IMM-urilor

172

Tabelul 8.2 Diferenţierea modalităţilor de finanţare a IMM-urilor

în funcţie de regiunea în care sunt amplasate

Nr. crt. Modalităţi de finanţare

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti

-Ilfov 1. Autofinanţare 90.79% 84.43% 89.73% 94.26% 63.16% 88.57% 94.32% 97.77%

2. Credit clienţi 0.66% 0.00% 1.14% 0.41% 0.88% 0.00% 0.95% 0.20%

3. Credit furnizor 9.87% 11.48% 14.07% 4.92% 17.54% 2.14% 4.73% 14.00%

4. Credite bancare 29.61% 40.98% 26.24% 31.15% 28.07% 17.14% 20.19% 23.33%

5. Emisiune de acţiuni pe piaţa de capital 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.75% 0.71% 0.63% 0.81%

6. Fonduri nerambursabile 1.32% 0.82% 1.14% 0.00% 2.63% 1.43% 0.63% 1.22%

7. Garantarea de la FNGCIMM 0.66% 0.00% 0.76% 3.28% 2.63% 0.00% 0.95% 0.00%

8. Împrumuturi de la instituţii financiare specializate 1.97% 2.46% 0.76% 0.00% 7.89% 1.43% 0.95% 1.01%

9. Leasing 4.61% 8.20% 3.42% 2.05% 1.75% 4.29% 3.47% 1.62%

10. Factoring 0.66% 0.82% 0.00% 0.00% 0.00% 0.71% 0.32% 0.00%

11. Neplata facturilor 1.97% 0.00% 0.76% 0.00% 0.88% 0.00% 0.95% 0.61%

Grupând IMM-urile după mărime (vezi tabelul 8.3), observăm că: - microfirmele utilizează cu precădere autofinanţarea (92,47%); - întreprinderile mijlocii apelează mai mult la credite bancare, credit

furnizor, fonduri nerambursabile, credite clienti, emisiune de acţiuni pe piaţa de capital, leasing sau factoring;

- garantarea de la FNGCIMM si împrumuturile de la instituţii financiare specializate apar mai des la firmele mici (2,26%, respectiv 2,63%).

Tabelul 8.3

Diferenţierea modalităţilor de finanţare a IMM-urilor în funcţie de dimensiunea acestora

Nr. crt. Modalităţi de finanţare

Dimensiunea firmelor

Microîntreprinderi Întreprinderi mici

Întreprinderi mijlocii

1. Autofinanţare 92.47% 85.71% 86.36% 2. Credit clienţi 0.46% 0.75% 1.52% 3. Credit furnizor 9.65% 10.90% 15.15% 4. Credite bancare 23.27% 34.59% 46.97% 5. Emisiune de acţiuni pe piaţa de capital 0.33% 0.75% 3.03% 6. Fonduri nerambursabile 0.53% 3.01% 4.55% 7. Garantarea de la FNGCIMM 0.66% 2.26% 1.52% 8. Împrumuturi de la instituţii financiare specializate 1.32% 2.63% 0.00% 9. Leasing 2.18% 6.39% 12.12%

10. Factoring 0.13% 0.00% 3.03% 11. Neplata facturilor 0.73% 0.38% 0.00%

Page 183: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

173

Dacă avem în vedere modalităţile de finanţare a IMM-urilor în funcţie de forma de organizare juridică, se constată că: SA-urile se remarcă prin apelarea într-o proporţie mai mare la credite bancare (36,73%), leasing (6,12%), credite furnizori (24,49%), factoring (2,04%) în timp ce SRL-urile apelează mai des la autofinantare (91,49%), fonduri nerambursabile (1,14%) sau împrumuturi de la instituţiile specializate (1,56%).

Remarcăm proporţia mai ridicată a apelării la neplata facturilor către furnizori (2,04%) în cazul SA-urilor ca un rezultat, probabil, al puterii de negociere superioare.

Tabelul 8.4 Diferenţierea surselor de finanţare

în funcţie de forma juridică a IMM-urilor

Nr. crt. Modalităţi de finanţare

IMM-urile după forma de organizare juridică

SA SRL Alte forme de organizare juridică

1. Autofinanţare 85.71% 91.49% 90.63%

2. Credit clienţi 2.04% 0.48% 0.78%

3. Credit furnizor 24.49% 9.41% 12.50%

4. Credite bancare 36.73% 26.02% 17.97%

5. Emisiune de acţiuni pe piaţa de capital 2.04% 0.48% 0.00%

6. Fonduri nerambursabile 0.00% 1.14% 0.00%

7. Garantarea de la FNGCIMM 0.00% 0.84% 2.34%

8. Împrumuturi de la instituţii financiare specializate 0.00% 1.56% 0.78%

9. Leasing 6.12% 3.12% 2.34%

10. Factoring 2.04% 0.18% 0.00%

11. Neplata facturilor 2.04% 0.66% 0.00%

Examinarea IMM-urilor pe ramuri de activitate (tabelul 8.5.) evidenţiază

următoarele aspecte: - firmele din servicii şi transporturi se bazează în special pe

autofinanţare apelând mai puţin frecvent la alte forme de finanţare; - firmele din construcţii au înregistrat cea mai mare pondere a firmelor

care au utilizat creditele bancare (34,57%), creditul furnizor (14,81%), sau credit clienti (1,23%);

- firmele din transporturi recurg mai frecvent la leasing (10,45%); - firmele din industrie au apelat într-un procent mai ridicat la

împrumuturi de la instituţiile specializate (2,50%) şi fonduri nerambursabile (2,27%).

Page 184: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Finanţarea IMM-urilor

174

Tabelul 8.5 Diferenţierea modalităţilor de finanţare a IMM-urilor

în funcţie de ramura de activitate

Nr. crt. Modalităţi de finanţare

IMM-urile pe ramuri de activitate

Industrie Construcţii Comerţ Transporturi Turism Servicii

1. Autofinanţare 83.41% 90.12% 92.26% 93.42% 95.52% 95.80%

2. Credit clienţi 0.91% 1.23% 0.79% 0.00% 0.00% 0.00% 3. Credit furnizor 13.18% 14.81% 11.06% 7.89% 4.48% 6.57% 4. Credite bancare 26.14% 34.57% 24.80% 21.05% 23.88% 26.09%

5. Emisiune de acţiuni pe piaţa de capital 0.91% 0.00% 0.47% 0.00% 0.00% 0.36%

6. Fonduri nerambursabile 2.27% 1.23% 0.47% 1.32% 0.00% 0.73% 7. Garantarea de la FNGCIMM 1.36% 0.00% 0.32% 0.00% 0.00% 1.64%

8. Împrumuturi de la instituţii financiare specializate 2.50% 1.23% 1.11% 0.00% 0.00% 1.46%

9, Leasing 4.09% 3.70% 3.00% 1.32% 10.45% 1.82%

10. Factoring 0.23% 0.00% 0.16% 0.00% 1.49% 0.18%

11. Neplata facturilor 0.91% 4.94% 0.32% 0.00% 0.00% 0.36%

Nuanţarea analizei în funcţie de performanţele de ansamblu ale

întreprinderilor din 2012 faţă de 2011 reliefează în principal că întreprinderile cu rezultate mult mai bune au recurs mai frecvent la credite bancare (51,61%), credit clienti (6,45%) sau fonduri nerambursabile (6,45%).

Firmele cu rezultate mult mai slabe au apelat în proporţii mai mari la credite furnizor (18,52%) şi leasing (7,41%).

Tabelul 8.6

Diferenţierea modalităţilor de finanţare a IMM-urilor în funcţie de performanţele obţinute în 2012 comparativ cu 2011

Nr. crt. Modalităţi de finanţare

Performanţele firmei în 2012 comparativ cu 2011 Mult mai

bune Mai bune Identice Mai slabe Mult mai slabe

1. Autofinanţare 90.32% 89.71% 94.12% 89.73% 75.31% 2. Credit clienţi 6.45% 0.49% 0.57% 0.27% 0.00% 3. Credit furnizor 12.90% 10.78% 7.92% 13.51% 18.52% 4. Credite bancare 51.61% 36.76% 20.25% 24.32% 41.98% 5. Emisiune de acţiuni pe piaţa de capital 0.00% 1.23% 0.34% 0.27% 0.00% 6. Fonduri nerambursabile 6.45% 1.47% 0.79% 1.08% 0.00% 7. Garantarea de la FNGCIMM 0.00% 0.74% 0.45% 2.43% 0.00%

8. Împrumuturi de la instituţii financiare specializate 6.45% 2.45% 1.02% 0.54% 2.47%

9, Leasing 3.23% 3.43% 2.49% 3.78% 7.41% 10. Factoring 0.00% 0.25% 0.11% 0.54% 0.00% 11. Neplata facturilor 0.00% 0.98% 0.11% 1.08% 2.47%

Page 185: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

175

8.2. Ierarhizarea băncilor în funcţie de calitatea serviciilor furnizate IMM-urilor

Potrivit rezultatelor anchetei, factorii de decizie din IMM-uri consideră că băncile care oferă cele mai bune servicii sunt (figura 8.2): BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (indicată în 44,58% din companii), BRD-GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (32,99%), BANCA TRANSILVANIA (31,96%), RAIFFEISEN BANK (22,77%), ING BANK (14,16%), UNICREDIT ŢIRIAC BANK (6,45%), BANCPOST (6,11%), CEC BANK (4,85%), ALPHA BANK România (3,31%) şi Banca Românească (1,92%).

Figura 8.2

Băncile apreciate favorabil de către întreprinzători/manageri

Băncile apreciate nefavorabil cel mai frecvent de către întreprinzători/manageri sunt: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (12,61%), BRD-GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (11,68%), BANCPOST (9,43%), ALPHA BANK România (6,30%), Banca Comercială Carpatica (5,65%), PIRAEUS BANK ROMÂNIA (5,12%), ING Bank (4,39%), BANCA TRANSILVANIA (4,00%), Banca Românească (3,45%) si Unicredit Tiriac Bank (2,58%).

Figura 8.3

Băncile apreciate nefavorabil de către întreprinzători/manageri

44,58% 32,99%

31,96% 22,77%

14,16% 6,45% 6,11%

4,85% 3,31% 3,31%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Banca Comercială Română Groupe Societe Generale

Banca Transilvania Raiffeisen Bank

ING Bank Unicredit Ţiriac Bank

Bancpost CEC Bank

Alpha Bank România Banca Românească

2,58% 3,45%

4,00% 4,39%

5,12% 5,65%

6,30% 9,43%

11,68% 12,61%

0% 5% 10% 15%

Unicredit Ţiriac Bank Banca Românească Banca Transilvania

ING Bank Pireus Bank România

Banca Comercială Carpatica Alpha Bank România

Bancpost Groupe Société Générale

Banca Comercială Română

Page 186: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Finanţarea IMM-urilor

176

Se observă că opiniile persoanelor investigate cu privire la calitatea serviciilor bancare sunt destul de eterogene, băncile menţionate mai des ocupând poziţii atât în clasamentul celor mai bune, cât şi în topul celor mai slab cotate societăţi bancare.

Dacă grupăm percepţiile favorabile în funcţie de vârsta IMM-urilor (tabelul 8.7), constatăm în principal următoarele:

- BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ deţine cele mai frecvente aprecieri pozitive în cadrul întreprinderilor de peste 15 ani vechime (49,34%) şi cele mai puţine la nivelul IMM-urilor care au 10-15 ani vechime (40,73%);

- BANCA ROMÂNĂ PENTRU DEZVOLTARE este percepută favorabil într-o măsură mai mare tot în cadrul firmelor cu vârsta sub 5 ani (35,29%);

- Banca Transilvania este apreciată mai mult de întreprinzătorii din firmele înfiinţate în urmă cu mai putin de 5 ani (33,82%);

- proporţia celor care apreciază Raiffeisen Bank este mai ridicată în cazul întreprinzătorilor cu firme cu peste 15 ani vechime (27,53%).

Tabelul 8.7 Aprecierile pozitive cu privire la serviciile furnizate de societăţile bancare în

funcţie de vârsta IMM-urilor

Nr. crt. Banca

Vârsta IMM-urilor Sub 5 ani 5-10 ani 10-15 ani Peste 15 ani

1. BCR - Banca Comercială Română 42.86% 43.90% 40.73% 49.34% 2. BRD - Groupe Société Générale 35.29% 31.53% 33.87% 31.94% 3. Banca Transilvania 33.82% 30.84% 32.26% 31.28% 4. Raiffeisen Bank 18.91% 21.78% 23.79% 27.53% 5. ING Bank 13.87% 15.16% 14.11% 13.22% 6. Unicredit Ţiriac Bank 6.51% 6.45% 8.87% 5.07% 7. CEC Bank 5.25% 4.01% 4.44% 5.73% 8. Bancpost 4.20% 6.62% 6.85% 7.05% 9. Alpha Bank România 3.78% 4.01% 2.02% 2.64%

10. Banca Românească 2.94% 3.48% 6.05% 1.98%

Analiza preferinţelor pentru societăţile bancare în funcţie de distribuţia regională a IMM-urilor relevă că:

- BCR îşi menţine cea mai bună poziţie în toate regiunile mai puţin în Nord Est, Nord Vest si Centru;

- BRD este apreciată favorabil de un procentaj superior de firme din Sud Vest (38,02%) şi de un număr mai redus de IMM-uri din regiunea Vest (26,79%);

- BANCA TRANSILVANIA este preferată mai frecvent în regiunile Nord Vest (57,69%) şi mai rar în Sud (22,36%).

Detalii în tabelul 8.8.

Page 187: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

177

Tabelul 8.8 Aprecierile pozitive cu privire la serviciile oferite de bănci în funcţie de

regiunile din care fac parte IMM-urile

Nr. crt. Banca

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti

-Ilfov 1. BCR - Banca Comercială Română 28,38% 40,17% 51,63% 64,46% 38,39% 33,85% 36,07% 46,33% 2. BRD - Groupe Société Générale 34,46% 30,77% 32,52% 38,02% 26,79% 30,00% 31,43% 33,96% 3. Banca Transilvania 20,95% 28,21% 22,36% 40,91% 33,04% 57,69% 39,64% 24,95% 4. Raiffeisen Bank 18,24% 13,68% 26,02% 21,49% 23,21% 15,38% 30,71% 22,64% 5. ING Bank 13,51% 2,56% 12,60% 16,53% 11,61% 11,54% 22,50% 13,21% 6. Unicredit Ţiriac Bank 4,05% 5,13% 7,72% 4,55% 8,93% 6,92% 5,36% 7,76% 7. CEC Bank 7,43% 6,84% 10,16% 3,31% 0,89% 6,15% 1,07% 4,40% 8. Bancpost 6,08% 1,71% 8,13% 11,16% 6,25% 2,31% 5,00% 5,24% 9. Alpha Bank România 6,08% 4,27% 2,85% 1,65% 1,79% 3,08% 3,57% 3,56%

10. Banca Românească 1,35% 1,71% 0,81% 11,57% 0,00% 2,31% 1,79% 3,35%

Luând în considerare impactul dimensiunii firmelor asupra percepţiei

calităţii serviciilor furnizate de bănci (vezi tabelul 8.9), se constată că: - BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ are poziţia de lider în topul

preferinţelor la toate categoriile de firme; - BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE este preferată mai des în

cadrul întreprinderilor mici (34,25%) şi mai rar în rândul întreprinderilor mijlocii (29,23%);

- BANCA TRANSILVANIA este cel mai frecvent apreciată pozitiv în cadrul microîntreprinderilor (32,59%).

Tabelul 8.9

Aprecierile pozitive cu privire la serviciile furnizate de bănci în funcţie de dimensiunea IMM-urilor

Nr. crt. Banca

Dimensiunea firmelor Microîntreprinderi Întreprinderi mici Întreprinderi mijlocii

1. BCR - Banca Comercială Română 42.71% 53.94% 49.23% 2. BRD - Groupe Société Générale 32.94% 34.25% 29.23% 3. Banca Transilvania 32.59% 28.35% 32.31% 4. Raiffeisen Bank 21.21% 30.71% 26.15% 5. ING Bank 13.96% 14.17% 18.46% 6. Unicredit Ţiriac Bank 6.42% 5.91% 9.23% 7. CEC Bank 4.40% 6.69% 7.69% 8. Bancpost 5.58% 8.27% 9.23% 9. Alpha Bank România 3.35% 2.76% 4.62%

10. Banca Românească 3.21% 4.33% 1.54%

Evaluarea percepţiilor în legătură cu calitatea serviciilor bancare după forma juridică de organizare a IMM-urilor evidenţiază în general aceleaşi preferinţe. Observăm o preferinţă mai accentuată a SA-urilor pentru BCR (55,32%), BRD (38,30%) şi Raiffeisen Bank (36,17%), comparativ cu media eşantionului.

Page 188: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Finanţarea IMM-urilor

178

Tabelul 8.10 Aprecierile pozitive cu privire la serviciile oferite de bănci

în funcţie de forma de organizare a IMM-urilor

Nr. crt. Banca

IMM-urile după forma de organizare juridică

SA SRL Alte forme de organizare juridică

1. BCR - Banca Comercială Română 55.32% 43.90% 49.18% 2. BRD - Groupe Société Générale 38.30% 33.10% 29.51% 3. Banca Transilvania 29.79% 32.47% 26.23% 4. Raiffeisen Bank 36.17% 21.79% 30.33% 5. ING Bank 10.64% 13.83% 19.67% 6. Unicredit Ţiriac Bank 8.51% 6.44% 5.74% 7. CEC Bank 2.13% 4.61% 9.02% 8. Bancpost 19.15% 5.43% 9.84% 9. Alpha Bank România 6.38% 2.97% 6.56%

10. Banca Românească 2.13% 3.10% 6.56%

Având în vedere aprecierile serviciilor bancare în funcţie de ramurile în

care activează IMM-urile, remarcăm în principal că: - BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ este cotată cel mai bine în firmele

din comert (67,61%); - BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE este percepută favorabil mai

des în rândul întreprinderilor din comert (47,42%) şi mai puţin frecvent în rândul IMM-urilor din constructii (22,22%);

- BANCA TRANSILVANIA înregistrează cele mai numeroase aprecieri pozitive tot în cadrul întreprinderilor din comert (46,95%).

Pentru informaţii suplimentare se poate consulta tabelul 8.11.

Tabelul 8.11 Aprecierile pozitive cu privire la serviciile furnizate de bănci în funcţie de

domeniile în care activează IMM-urile

Nr. crt. Banca

IMM-urile pe ramuri de activitate Industrie Construcţii Comerţ Transporturi Turism Servicii

1. BCR 44.84% 38.27% 67.61% 28.17% 48.44% 42.80% 2. BRD 30.05% 22.22% 47.42% 38.03% 29.69% 35.80% 3. Banca Transilvania 30.28% 28.40% 46.95% 45.07% 29.69% 30.54% 4. Raiffeisen Bank 25.12% 20.99% 26.06% 33.80% 20.31% 24.71% 5. ING Bank 14.32% 17.28% 18.54% 21.13% 18.75% 13.04% 6. Unicredit Ţiriac Bank 6.10% 9.88% 7.28% 12.68% 6.25% 6.81% 7. CEC Bank 4.46% 4.94% 7.51% 2.82% 1.56% 5.25% 8. Bancpost 7.75% 4.94% 7.75% 1.41% 9.38% 5.84% 9, Alpha Bank România 2.82% 0.00% 4.69% 4.23% 1.56% 4.28%

10. Banca Românească 2.82% 6.17% 4.69% 0.00% 6.25% 3.31%

Page 189: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013
Page 190: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

BLANK PAGE

Page 191: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

179

8.3. Ierarhizarea societăţilor de asigurare în funcţie de calitatea serviciilor oferite IMM-urilor

Rezultatele investigaţiei relevă că societăţile de asigurări care furnizează cele mai bune servicii firmelor mici şi mijlocii sunt: ALLIANZ ŢIRIAC ASIGURĂRI (25,08%), urmată de OMNIASIG, indicată în 24,27% din IMM-uri, ASTRA (18,56%), ASIROM (14,21%), BCR ASIGURĂRI (12,29%), GENERALI (11,92%), ING ROMÂNIA (9,06%), GROUPAMA (7,01%), UNIQA Asigurări (6,83%) şi Carpatica Asig (2,92%). Vezi figura 8.4.

Figura 8.4

Societăţile de asigurări apreciate favorabil de către întreprinzători/manageri

Societăţile de asigurări apreciate nefavorabil cel mai frecvent de către

factorii de decizie din IMM-uri sunt: ASTRA (25,43%), OMNIASIG (indicată în 16,04% din firme), Carpatica Asig (14,03%), ASIROM (13,82%), ARDAF (10,39%) EUROINS (8,68%), AVIVA (6,86%), GROUPAMA (6,46%), BCR ASIGURĂRI (5,25%) şi UNIQA Asigurări (4,14%). Vezi figura 8.5.

2,92%

6,83%

7,01%

9,06%

11,92%

12,29%

14,21%

18,56%

24,27%

25,08%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Carpatica Asig

UNIQA Asigurări S.A

Groupama

ING România

Generali

BCR Asigurări

Asirom

Astra

Omniasig

Allianz Ţiriac Asigurări

Page 192: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Finanţarea IMM-urilor

180

Figura 8.5

Societăţile de asigurări apreciate nefavorabil de către întreprinzători/manageri

Evidenţiem percepţiile foarte variate ale întreprinzătorilor/managerilor

cu privire la calitatea serviciilor oferite de asiguratori. De asemenea, remarcăm faptul că ALLIANZ ŢIRIAC si BCR Asigurări sunt mai frecvent evaluate pozitiv decât negativ, fiind firmele din primele cinci apreciate pozitiv de întreprinzători care nu se regăsesc în topul primelor cinci companii de asigurări care au primit calificative nefavorabile. Acest aspect reflectă o evoluţie de ansamblu descendentă a calităţii serviciilor furnizate de asiguratorii din România.

Examinarea IMM-urilor în funcţie de vechime (tabelul 8.12), relevă următoarele aspecte:

- IMM-urile înfiinţate de mai mult de 15 ani se remarcă prin frecvenţa crescută a firmelor în care se acordă calificative pozitive pentru Allianz Ţiriac Asigurări (26,25%), OMNIASIG (29,36%) şi ASIROM (15,99%);

- ASTRA înregistrează o apreciere pozitivă mai accentuată din partea firmelor cu vechime mai mică de 5 ani (20,47%);

- BCR Asigurări este apreciată de nişa formată de firme cu o vârstă peste 15 ani (12,89%).

25,43%

16,04%

14,03%

13,82%

10,39%

8,68%

6,86%

6,46%

5,25%

4,14%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Astra

Omniasig

Carpatica Asig

Asirom

Ardaf

Euroins

Aviva

Groupama

BCR Asigurări

UNIQA Asigurări S.A

Page 193: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

181

Tabelul 8.12 Aprecierile pozitive cu privire la serviciile furnizate de asiguratori în funcţie

de vârsta IMM-urilor

Nr. crt.

Societatea de asigurări

Vârsta IMM-urilor Sub 5 ani 5-10 ani 10-15 ani Peste 15 ani

1. Allianz Ţiriac Asigurări 23,29% 25,28% 25,76% 26,25% 2. Omniasig 20,94% 23,05% 24,02% 29,36% 3. Astra 20,47% 16,91% 18,78% 18,62% 4. Asirom 14,35% 12,45% 14,85% 15,99% 5. BCR Asigurări 12,47% 12,08% 11,35% 12,89% 6. Generali 10,35% 13,01% 10,92% 12,65% 7. ING România 9,65% 8,74% 6,55% 10,26% 8. Groupama 6,12% 7,25% 8,73% 6,68% 9. UNIQA Asigurări S.A 5,65% 7,06% 6,99% 7,64%

10. Carpatica Asig 3,76% 2,79% 2,62% 2,39%

Luând în considerare distribuţia aprecierilor favorabile pe regiunile de dezvoltare din care fac parte IMM-urile se observă că:

- ALLIANZ ŢIRIAC ASIGURĂRI este nominalizată pentru serviciile de calitate prestate mai ales în cadrul întreprinderilor din regiunea Vest (37,50%);

- OMNIASIG este percepută pozitiv mai des în companiile din Sud Vest (40,58%) şi mai rar în firmele din Nord Vest (9,35%);

- ASTRA este cel mai frecvent bine cotată în rândul unităţilor economice din regiunea Sud Est (25%).

Vezi informaţii suplimentare în tabelul 8.13.

Tabelul 8.13 Aprecierile pozitive cu privire la serviciile oferite de societăţile de asigurări în

funcţie de regiunile de dezvoltare

Nr. crt. Societatea de asigurări

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti

-Ilfov 1. Allianz Ţiriac Asigurări 18,31% 22,12% 21,17% 29,88% 37,50% 25,23% 21,67% 25,96% 2. Omniasig 12,68% 16,35% 30,18% 40,58% 17,86% 9,35% 15,42% 17,16% 3. Astra 22,54% 25,00% 18,92% 21,58% 12,50% 10,28% 17,50% 18,06% 4. Asirom 19,72% 19,23% 12,16% 30,71% 8,93% 6,54% 7,50% 10,16% 5. BCR Asigurări 9,15% 6,73% 18,92% 11,62% 19,64% 13,08% 7,92% 11,96% 6. Generali 5,63% 4,81% 12,61% 8,30% 27,68% 10,28% 15,00% 11,96% 7. ING România 14,08% 7,69% 8,11% 12,86% 2,68% 6,54% 9,17% 8,35% 8. Groupama 2,82% 2,88% 4,95% 7,47% 0,00% 8,41% 16,25% 6,55% 9. UNIQA Asigurări S.A 14,79% 11,54% 12,16% 3,32% 1,79% 0,00% 3,75% 7,00% 10. Carpatica Asig 2,11% 1,92% 1,80% 3,73% 0,89% 4,67% 2,08% 4,06%

Gruparea IMM-urilor după mărime scoate în evidenţă că ALLIANZ

ŢIRIAC ASIGURĂRI, OMNIASIG, BCR ASIGURĂRI, GROUPAMA, sunt mai des nominalizate pentru servicii de calitate în cadrul întreprinderilor mijlocii

Page 194: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Finanţarea IMM-urilor

182

(34,38%, 35,94%, 14,06%, respectiv 10,94%), iar ASTRA si GENERALI sunt cel mai frecvent evaluate pozitiv în rândul întreprinderilor mici (18,88%, respectiv 14,59%). Detalii în tabelul 8.14.

Tabelul 8.14 Aprecierile pozitive cu privire la serviciile furnizate de societăţile de asigurări

în funcţie de dimensiunea IMM-urilor

Nr. crt. Societatea de asigurări

Dimensiunea firmelor Microîntreprinderi Întreprinderi mici Întreprinderi mijlocii

1. Allianz Ţiriac Asigurări 23,52% 31,33% 34,38% 2. Omniasig 21,84% 34,76% 35,94% 3. Astra 18,65% 18,88% 15,63% 4. Asirom 14,31% 13,73% 14,06% 5. BCR Asigurări 12,40% 11,16% 14,06% 6. Generali 11,42% 14,59% 12,50% 7. ING România 9,67% 5,58% 9,38% 8. Groupama 6,54% 8,58% 10,94% 9. UNIQA Asigurări S.A 6,93% 6,44% 6,25%

10. Carpatica Asig 3,20% 1,72% 1,56% Având în vedere distribuţia aprecierilor pozitive a asiguratorilor în funcţie de forma de organizare juridică a IMM-urilor (vezi tabelul 8.15), principalele constatări sunt:

- SA-urile înregistrează frecvenţa cea mai ridicată de evaluări favorabile pentru Allianz Ţiriac Asigurări (35%), ASTRA (20%), GENERALI (17,50%), GROUPAMA (12,50%) şi UNIQA (15%);

- entităţile cu alte forme de organizare juridică deţin proporţii mai ridicate de IMM-uri în cadrul cărora sunt percepute pozitiv OMNIASIG (33,04%), ASIROM (22,32%), BCR Asigurări (14,29%), ING ROMÂNIA (11,61%) şi Carpatica Asig (6,25%).

Tabelul 8.15 Aprecierile pozitive cu privire la serviciile furnizate de societăţile de asigurări în

funcţie de forma de organizare juridică a IMM-urilor

Nr. crt. Societatea de asigurări

IMM-urile după forma de organizare juridică SA SRL Alte forme de

organizare juridică 1. Allianz Ţiriac Asigurări 35,00% 24,81% 25,00% 2. Omniasig 32,50% 23,37% 33,04% 3. Astra 20,00% 18,57% 17,86% 4. Asirom 15,00% 13,57% 22,32% 5. BCR Asigurări 10,00% 12,20% 14,29% 6. Generali 17,50% 11,99% 8,93% 7. ING România 7,50% 8,91% 11,61% 8. Groupama 12,50% 6,79% 8,04% 9. UNIQA Asigurări S.A 15,00% 6,44% 8,93%

10. Carpatica Asig 0,00% 2,74% 6,25% Dacă analizăm evaluările favorabile cu privire la serviciile oferite de societăţile de asigurare prin prisma domeniilor în care activează IMM-urile (tabelul 8.16), se pot trage următoarele concluzii:

Page 195: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

183

- agenţii economici din domeniul industrie deţin cele mai numeroase evaluări favorabile pentru Allianz Ţiriac Asigurări (29,10%), OMNIASIG (30,60%), BCR Asigurări (14,93%), GENERALI (14,18%);

- companiile din constructii înregistrează proporţii mai mari de IMM-uri în rândul cărora se optează pentru ASTRA (22,08%);

- întreprinzătorii şi managerii din turism au nominalizat într-o frecvenţă mai mare ASIROM (28,57%).

Tabelul 8.16

Aprecierile pozitive cu privire la serviciile furnizate de societăţile de asigurări în funcţie de domeniile de activitate ale IMM-urilor

Nr. crt. Societatea de asigurări IMM-urile pe ramuri de activitate

Industrie Construcţii Comerţ Transporturi Turism Servicii 1. Allianz Ţiriac Asigurări 29,10% 28,57% 22,55% 18,97% 26,98% 24,47% 2. Omniasig 30,60% 20,78% 22,37% 18,97% 28,57% 21,70% 3. Astra 17,66% 22,08% 16,27% 18,97% 15,87% 21,70% 4. Asirom 11,94% 9,09% 17,56% 6,90% 28,57% 12,13% 5. BCR Asigurări 14,93% 6,49% 12,01% 13,79% 14,29% 10,85% 6. Generali 14,18% 10,39% 10,72% 12,07% 6,35% 12,34% 7. ING România 7,96% 5,19% 8,13% 6,90% 12,70% 11,49% 8. Groupama 4,98% 10,39% 5,73% 5,17% 11,11% 9,36% 9, UNIQA Asigurări S.A 4,48% 9,09% 8,32% 3,45% 9,52% 6,81% 10. Carpatica Asig 1,74% 2,60% 4,07% 3,45% 3,17% 2,55%

8.4. Facilitarea accesului la finanţare

În ceea ce priveşte facilitarea accesului la finanţare, IMM-urile au indicat următoarele entităţi responsabile: instituţiile bancare (77,61%), instituţiile de garantare (18,73%), Fondul Român de Contragarantare (6,73%) şi politicile publice guvenamentale (3,82%). De asemeni, trebuie menţionat faptul de ponderea firmelor care nu au indicat nici un răspuns (2,48%) a scăzut puternic faţă de anul trecut. Transpunera grafică este prezentată în figura 8.6.

Figura 8.6

Aprecierea IMM-urilor privind facilitarea accesului la finanţare

2,48%

3,82%

6,73%

18,73%

77,61%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Nici un răspuns

Politicile publice guvernamentale

Fondul Român de Contragarantare

Instituţiile de garantare

Instituţiile bancare

Page 196: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Finanţarea IMM-urilor

184

Analizând aprecierea IMM-urilor privind facilitarea accesului la finanţare din perspectiva structurii pe grupe de vârstă distingem următoarele elemente:

- ierarhia entităţilor ce contribuie la înlesnirea accesului la finanţare se păstrează aceeaşi pe toate segmentele de vârstă;

- unităţile economice care consideră instituţiile bancare drept principalii actori care pot facilita accesul la finanţare, înregistrează procentul cel mai ridicat în rândul firmelor de nou create (81,89%) şi cel mai mic procentaj în cazul celor de 5-10 ani (77,44%);

- IMM-urile care au menţionat instituţiile de garantare ca fiind veriga cheie în înlesnirea accesului la resurse financiare, consemnează o pondere superioară în organizaţiile de 5-10 ani (22,05%) şi o proporţie mai redusă în cazul celor cu vârsta de peste 15 ani (17,19%);

- ponderea întreprinderilor care au indicat Fondul Român de Contragarantare în calitate de cel mai important instrument pentru facilitarea accesului la finanţare se află în corelaţie negativă cu vârsta IMM-urilor, fiind de 5,76% în cazul firmelor nou create, şi de 8,60% în cazul celor de peste 15 ani;

- politicile publice guvernamentale au fost nominalizate în proporţii mai ridicate în organizaţiile de 5-10 ani (5,39%), şi mai reduse în cele nou create (3,70%).

Informaţii suplimentare pot fi consultate în tabelul 8.17. Tabelul 8.17

Aprecierea IMM-urilor privind facilitarea accesului la finanţare în funcţie de vârstă

Nr. crt.

Accesul la finanţare este facilitat mai ales de:

Vârsta firmelor

Sub 5 ani

5-10 ani

10-15 ani

Peste 15 ani

1. Instituţiile bancare 35,76% 40,03% 40,86% 41,49%

2. Instituţiile de garantare 47,82% 49,16% 47,47% 48,55%

3. Fondul Român de Contragarantare 52,39% 50,68% 48,25% 45,85%

4. Politicile publice guvernamentale 8,94% 12,84% 10,51% 14,94%

5. Nici un răspuns 11,23% 9,80% 10,89% 10,58%

Luând în considerare regiunile de dezvoltare din care fac parte

IMM-urile, se evidenţiază următoarele aspecte: - în ceea ce priveşte firmele care au menţionat instituţiile bancare ca

fiind elementul de bază în sprijinirea accesului la resurse financiare, proporţia cea mai ridicată se înregistrează la IMM-urile din Sud Vest (92,12%), iar cea mai mică la unităţile din regiunea de Vest (34,21%);

- agenţii economici care consideră instituţiile de garantare drept principalii actori care pot facilita accesul la finanţare, deţin procentaje

Page 197: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

185

mai ridicate în rândul firmelor din regiunea Sud Vest (30,29%), şi ponderi mai scăzute în cazul celor din Centru (10,61%);

- întreprinderile care au indicat Fondul Român de Contragarantare în calitate de cel mai important instrument pentru înlesnirea accesului la finanţare, sunt mai frecvente în cazul organizaţiilor din Vest (38,60%), şi mai rare în regiunea Nord Est (3,40%), în timp ce în Nord Vest, FRC nu a fost menţionat;

- unităţile economice care consideră politicile publice guvernamentale drept principalii actori care pot facilita accesul la finanţare, înregistrează procentul cel mai ridicat în rândul firmelor din Sud Est (15,70%) şi cel mai mic procentaj în cazul celor din Bucureşti-Ilfov (1,64%);

Detalii suplimentare în tabelul 8.18.

Tabelul 8.18 Aprecierea IMM-urilor privind facilitarea accesului la finanţare

în funcţie de regiunile de dezvoltare

Nr. crt.

Accesul la finanţare este facilitat mai ales de:

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare

Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti-

Ilfov

1. Instituţiile bancare 83,67% 62,81% 83,46% 92,12% 34,21% 86,86% 86,82% 78,23%

2. Instituţiile de garantare 19,05% 23,97% 12,60% 30,29% 24,56% 10,95% 10,61% 22,59%

3. Fondul Român de contragarantare 3,40% 4,13% 7,48% 3,73% 38,60% 0,00% 3,54% 6,57%

4. Politicile publice guvernamentale 13,61% 15,70% 1,97% 3,73% 3,51% 3,65% 3,22% 1,64%

5. Nici un răspuns 7,48% 4,96% 1,97% 3,73% 9,65% 0,73% 0,96% 0,00%

Examinarea evoluţiei aprecierii privind facilitarea accesului la finanţare în

funcţie de mărimea IMM-urilor, relevă câteva aspecte mai importante: - ierarhia entităţilor ce contribuie la sprijinirea accesului la finanţare se

păstrează aceeaşi pe toate grupele de mărime; - ponderea întreprinderilor care indică instituţiile bancare ca fiind

elementul de bază în înlesnirea accesului la resurse financiare se află în corelaţie negativă cu mărimea organizaţiei;

- firmele care au indicat instituţiile de garantare în calitate de cel mai important instrument pentru înlesnirea accesului la finanţare, sunt mai dese în cazul celor de talie mică (21,84%), şi mai rare în cazul microîntreprinderilor (18,76%) şi a celor cu 50-249 salariaţi (18,75%);

- frecvenţa unităţilor economice care consideră Fondul Român de Contragarantare şi politicile publice guvernamentale drept principalii actori care pot facilita accesul la finanţare este corelată pozitiv cu dimensiunea IMM-urilor.

Detalii în tabelul 8.19.

Page 198: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Finanţarea IMM-urilor

186

Tabelul 8.19 Aprecierea IMM-urilor privind facilitarea accesului la finanţare

în funcţie de dimensiune

Nr. crt.

Accesul la finanţare este facilitat mai ales de:

Dimensiunea firmelor Microîntreprinderi Întreprinderi mici Întreprinderi mijlocii

1. Instituţiile bancare 81,04% 73,95% 68,75% 2. Instituţiile de garantare 18,76% 21,84% 18,75% 3. Fondul Român de Contragarantare 6,19% 9,20% 14,06% 4. Politicile publice guvernamentale 3,77% 6,51% 10,94% 5. Nici un răspuns 2,56% 2,30% 3,13%

Luând în considerare mărimea IMM-urilor, ies în evidenţă următoarele

elemente specifice (tabelul 8.20): - SRL-urile înregistrează frecvenţe mai ridicate ale organizaţiilor care

au menţionat drept element de bază în înlesnirea accesului la resurse financiare politicile publice guvernamentale (4,51%), şi mai reduse ale IMM-urilor care au indicat instituţiile de garantare (19,01%);

- societăţile pe acţiuni presupun ponderi mai mari ale IMM-urilor care au indicat ca principali actori în stimularea accesului la finanţare instituţiile de garantare (26,67%) şi Fondul Român de Contragarantare (11,11%), şi mai mici ale firmelor care au menţionat instituţiile bancare (77,78%);

- întreprinderile altfel organizate juridic consemnează procente mai ridicate ale organizaţiilor în care se apreciază ca fiind extrem de importante pentru facilitarea accesului la finanţare instituţiile bancare (82,54%), precum şi frecvenţe mai reduse ale firmelor care au nominalizat Fondul Român de Contragarantare (6,35%) şi politicile publice guvernamentale (3,17%).

Tabelul 8.20

Aprecierea IMM-urilor privind facilitarea accesului la finanţare în funcţie de forma de organizare juridică

Nr. crt.

Accesul la finanţare este facilitat mai ales de:

IMM-urile după forma de organizare juridică

SA SRL Alte forme de organizare juridică

1. Instituţiile bancare 77,78% 79,40% 82,54% 2. Instituţiile de garantare 26,67% 19,01% 19,05% 3. Fondul Român de Contragarantare 11,11% 6,83% 6,35% 4. Politicile publice guvernamentale 4,44% 4,51% 3,17% 5. Nici un răspuns 4,44% 0,24% 31,75%

Interpretarea aprecierii IMM-urilor privind facilitarea accesului la

finanţare, din perspectiva structurii pe domenii de activitate, se prezintă astfel: - firmele care consideră instituţiile bancare drept principalii actori care

pot facilita accesul la finanţare, înregistrează procentul cel mai ridicat în rândul firmelor din transporturi (89,39%) şi cel mai mic procentaj în cazul celor din industrie (71,23%);

Page 199: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

187

- IMM-urile care au menţionat instituţiile de garantare ca fiind componenta elementară în înlesnirea accesului la resurse financiare, consemnează o pondere superioară în organizaţiile din transporturi (28,79%) şi o proporţie mai redusă în cazul celor din turism (16,00%);

- întreprinderile care au indicat Fondul Român de Contragarantare în calitate de cel mai important instrument pentru facilitarea accesului la finanţare, sunt mai frecvente în cazul agenţilor economici din industrie (14,39%) şi mai rar întâlnite în cele din domeniul turism (1,33%);

- politicile publice guvernamentale au fost nominalizate în proporţii mai ridicate în IMM-urile din transporturi (9,09%), şi mai reduse în cele din domeniul industrial (3,48%).

Vezi tabelul 8.21.

Tabelul 8.21 Aprecierea IMM-urilor privind facilitarea accesului la finanţare

în funcţie de domeniul de activitate

Nr. crt.

Accesul la finanţare este facilitat mai ales de:

IMM-urile pe ramuri de activitate Industrie Construcţii Comerţ Turism Transporturi Servicii

1. Instituţiile bancare 71,23% 81,01% 81,56% 88.00% 89.39% 81,39% 2. Instituţiile de garantare 19,49% 16,46% 20,03% 16.00% 28.79% 17,67% 3. Fondul Român de Contragarantare 14,39% 7,59% 3,97% 1.33% 1.52% 5,64% 4. Politicile publice guvernamentale 3,48% 7,59% 4,13% 5.33% 9.09% 4,32% 5. Nici un răspuns 2,55% 3,80% 1,59% 2.67% 1.52% 3,57%

8.5. Destinaţii ale necesarului de finanţare

Având în vedere principalele destinaţii ale necesarului de finanţare, se constată că IMM-urile au finanţat cu prioritate capitalul de lucru (63,04%), investiţiile (44,59%), crearea de locuri de muncă (11,20%) şi proiectele inovative şi de cercetare (5,66%). De asemenea, 2,03% din întreprinderi nu au indicat nici un răspuns. Detalii suplimentare în figura 8.7.

Figura 8.7

Principalele destinaţii ale necesarului de finanţare din IMM-uri

2,03%

5,66%

11,20%

44,59%

63,04%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Nici un răspuns

Proiecte inovative şi de cercetare

Crearea de locuri de muncă

Investiţiile

Capitalul de lucru

Page 200: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Finanţarea IMM-urilor

188

Examinând firmele în funcţie de vârsta IMM-urilor (figura 8.22), putem sublinia următoarele aspecte:

- ierarhia principalelor destinaţii ale necesarului de finanţare se păstrează aceeaşi pe toate segmentele de vârstă;

- IMM-urile care au indicat investiţiile ca principală destinaţie a necesarului de finanţare, deţin ponderi ridicate în rândul firmelor de peste 15 ani (46,88%), şi procentaje mai reduse în cele nou înfiinţate (41,90%);

- agenţii economici al căror necesar de finanţare a presupus capitalul de lucru, sunt mai frecvenţi în rândul companiilor de 10-15 ani (65,23%), şi mai rari în cazul celor de peste 15 ani (60,83%);

- frecvenţa întreprinderilor care vizează proiectele inovative şi de cercetare se află în corelaţie pozitivă cu vârsta IMM-urilor, fiind de 5,06% în cazul firmelor nou create, şi de 6,04% în cazul celor de peste 15 ani;

- companiile al căror necesar de finanţare urmează să adreseze problematica creării de locuri de muncă, sunt mai răspândite în cazul firmelor de peste 15 ani (13,96%), şi mult mai rare în rândul celor de 10-15 ani (8,20%).

Tabelul 8.22 Principalele destinaţii ale necesarului de finanţare

în funcţie de vârsta IMM-urilor

Nr. crt.

Destinaţia necesarului de finanţare

Vârsta firmelor

Sub 5 ani

5-10 ani

10-15 ani

Peste 15 ani

1. Investiţiile 41,90% 45,35% 43,75% 46,88% 2. Capitalul de lucru 63,16% 63,79% 65,23% 60,83% 3. Proiecte inovative şi de cercetare 5,06% 5,75% 5,86% 6,04% 4. Crearea de locuri de muncă 10,93% 10,49% 8,20% 13,96% 5. Nici un răspuns 1,01% 2,03% 2,34% 2,92%

Gruparea IMM-urilor pe regiuni de dezvoltare (tabelul 8.23) scoate în

evidenţă următoarele abateri mai mari de la media eşantionului: - companiile care au indicat investiţiile ca orientare prioritară a

necesarului de finanţare, deţin ponderi ridicate în rândul firmelor din Nord Vest (50,69%), şi procentaje mai reduse în cele din regiunea Vest (32,74%);

- IMM-urile al căror necesar de finanţare a avut ca destinaţie capitalul de lucru, sunt mai frecvente în rândul firmelor din Vest (77,88%), şi mai rare în cazul celor din regiunea Sud Vest (50,00%);

- unităţile economice care vizează proiectele inovative şi de cercetare au procentaje mai mari în rândul organizaţiilor din Vest (8,85%), şi mult mai reduse în cazul celor din regiunea Nord Est (3,97%);

- întreprinderile al căror necesar de finanţare adreseză crearea de

Page 201: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

189

locuri de muncă, sunt mai răspândite în cazul firmelor din Nord Vest (17,36%), şi mult mai rare în rândul celor din Vest (4,42%).

Tabelul 8.23

Principalele destinaţii ale necesarului de finanţare în funcţie de regiunile de dezvoltare din care fac parte IMM-urile

Nr. crt.

Destinaţia necesarului de finanţare

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti-

Ilfov

1. Investiţiile 47,68% 50,00% 41,80% 48,77% 32,74% 50,69% 44,16% 42,89%

2. Capitalul de lucru 66,89% 65,83% 64,06% 63,11% 77,88% 50,00% 60,06% 62,89%

3. Proiecte inovative şi de cercetare 3,97% 6,67% 4,69% 4,10% 8,85% 4,17% 4,55% 7,63%

4. Crearea de locuri de muncă 7,28% 12,50% 12,89% 10,66% 4,42% 17,36% 11,69% 10,93%

5. Nici un răspuns 0,66% 1,67% 3,52% 0,00% 0,88% 1,39% 2,92% 2,68%

Analizând IMM-urile în funcţie de dimensiune (tabelul 8.24), se

constată în principal că: - ierarhia principalelor destinaţii ale necesarului de finanţare se

păstrează aceeaşi pe toate segmentele de mărime, cu excepţia întreprinderilor mijlocii, în cazul cărora investiţiile devansează ca importanţă capitalul de lucru, iar crearea de locuri de muncă şi proiectele inovative şi de cercetare consemnează aceaşi intensitate;

- ponderea întreprinderilor al căror necesar de finanţare s-a orientat către investiţii şi proiecte inovative şi de cercetare se află în corelaţie pozitivă cu mărimea organizaţiei;

- frecvenţa unităţilor economice care au indicat capitalul de lucru şi crearea de locuri de muncă ca destinaţie a necesarului de finanţare este corelată negativ cu dimensiunea IMM-urilor.

Tabelul 8.24

Principalele destinaţii ale necesarului de finanţare în funcţie de dimensiunea IMM-urilor

Nr. crt.

Destinaţia necesarului de finanţare

Dimensiunea firmelor

Microîntreprinderi Întreprinderi mici Întreprinderi mijlocii

1. Investiţiile 42,29% 52,85% 63,64% 2. Capitalul de lucru 64,95% 55,51% 50,00% 3. Proiecte inovative şi de cercetare 5,16% 7,22% 10,61% 4. Crearea de locuri de muncă 11,33% 10,65% 10,61% 5. Nici un răspuns 2,21% 1,52% 0,00%

Page 202: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Finanţarea IMM-urilor

190

Interpretarea aprecierii IMM-urilor privind destinaţia necesarului de finanţare, din perspectiva formei de organizare juridică (tabelul 8.25), se prezintă astfel:

- ierarhia principalelor destinaţii ale necesarului de finanţare se păstrează aceeaşi pe toate formele de organizare juridică, cu excepţia societăţilor pe acţiuni, în cazul cărora investiţiile devansează ca importanţă capitalul de lucru;

- SRL-urile înregisrează frecvenţe scăzute ale firmelor care resimt necesitatea finanţării proiectelor inovative şi de cercetare (5,47%) şi creării de locuri de muncă (10,82%);

- societăţile pe acţiuni presupun ponderi mai ridicate ale IMM-urilor care au indicat ca principale destinaţii pentru necesarul de finanţare investiţiile (62,50%), proiectele inovative şi de cercetare (10,42%) şi crearea de locuri de muncă (20,83%), şi ponderi mai reduse ale celor care menţionează capitalul de lucru (80,00%);

- întreprinderile altfel organizate juridic consemnează procente mai ridicate ale organizaţiilor în care necesarul de finanţare se orientează către capitalul de lucru (64,84%), precum şi frecvenţe mai reduse ale firmelor care au nominalizat ca destinaţie prioritară investiţiile (41,41%).

Tabelul 8.25

Principalele destinaţii ale necesarului de finanţare în funcţie de forma de organizare a IMM-urilor

Nr. crt.

Destinaţia necesarului de finanţare

IMM-urile după forma de organizare juridică

SA SRL Alte forme de organizare juridică

1. Investiţiile 62,50% 44,32% 41,41% 2. Capitalul de lucru 45,83% 63,40% 64,84% 3. Proiecte inovative şi de cercetare 10,42% 5,47% 6,25% 4. Crearea de locuri de muncă 20,83% 10,82% 12,50% 5. Nici un răspuns 2,08% 2,19% 0,00%

Analiza IMM-urilor pe ramuri de activitate (tabelul 8.26) reliefează

următoarele elemente caracteristice: - IMM-urile care au indicat investiţiile ca destinaţie principală a

necesarului de finanţare, deţin procentaje ridicate în rândul firmelor din construcţii (56,10%), şi ponderi mai reduse în cele ce activează în sectorul industrial (41,86%);

- companiile al căror necesar de finanţare are ca orientare capitalul de lucru, sunt mai frecvente în rândul firmelor din transporturi (70,15%), şi mai rare în cazul celor din comerţ (59,00%);

- agenţii economici care vizează proiectele inovative şi de cercetare au procentaje mai mari în rândul organizaţiilor din construcţii (7,32%), şi mult mai reduse în cazul celor din transporturi (2,99%), în timp ce IMM-urile cu activitate în transporturi nu au indicat această opţiune;

Page 203: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

191

- întreprinderile al căror necesar de finanţare adreseză crearea de locuri de muncă, sunt mai răspândite în cazul firmelor turism (18,18%), şi mult mai rare în rândul celor din transporturi (4,48%).

Tabelul 8.26

Principalele destinaţii ale necesarului de finanţare în funcţie de domeniul de activitate al IMM-urilor

Nr. crt.

Destinaţia necesarului de finanţare

IMM-urile pe ramuri de activitate Industrie Construcţii Comerţ Turism Transporturi Servicii

1. Investiţiile 41,86% 56,10% 43,35% 42,86% 49,25% 43,19%

2. Capitalul de lucru 64,48% 60,98% 59,00% 59,74% 70,15% 62,25%

3. Proiecte inovative şi de cercetare 5,88% 7,32% 5,32% 0,00% 2,99% 6,35%

4. Crearea de locuri de muncă 10,41% 9,76% 11,89% 18,18% 4,48% 10,34%

5. Nici un răspuns 2,55% 3,80% 1,59% 2,67% 1,52% 3,57%

8.6. Aportul contragarantării la relansarea procesului de creditare

În ceea ce priveşte aportul contragarantării la relansarea procesului

de creditare (figura 8.8), IMM-urile nominalizază în principal următoarele: reducerea dobânzii (73,76%), diminuarea comisioanelor bancare (52,30%), reducerea costurilor aferente garanţiilor (14,03%) şi amplificarea accesului IMM-urilor la creditare (10,73%). Aşa cum se prezintă situaţia, este evident faptul că întreprinzătorii subliniază prioritar elementele cu care interacţionează direct în cadrul procesului de creditare: dobânzi şi comisioane bancare.

Figura 8.8

Aprecierea IMM-urilor privind aportul contragarantării la relansarea procesului de creditare

10,73%

14,03%

52,30%

73,76%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Amplificarea accesului IMM-urilor la creditare

Reducerea costurilor aferente garanţiilor

Diminuarea comisioanelor bancare

Reducerea dobânzii

Page 204: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Finanţarea IMM-urilor

192

Analizând aprecierea IMM-urilor privind aportul contragarantării la relansarea procesului de creditare din punct de vedere a structurii pe grupe de vârstă (tabelul 8.27), distingem următoarele elemente:

- IMM-urile care indică ca principal efect al înstituţiei contragarantării reducerea dobânzii înregistrează procentul cel mai ridicat în rândul firmelor nou înfiinţate (76,07%) şi cel mai mic procentaj în cazul celor de 10-15 ani (72,02%);

- organizaţiile care au diminuarea comisioanelor bancare, presupun o pondere superioară în organizaţiile de 10-15 ani (55,97%) şi o proporţie mai redusă în cazul nou înfiinţate (50,43%);

- entităţile care percep aportul contragarantării la relansarea procesului de creditare din perspeciva amplificării accesului IMM-urilor la creditare sunt mai frecvente în cazul celor nou înfiinţate şi de 10-15 ani (11,11%) şi mai rare în rândul celor de peste 15 ani (1,33%);

- reducerea costurilor aferente garanţiilor au fost nominalizate în proporţii mai ridicate în IMM-urile de 5-10ani (17,53%), şi mai reduse în cele nou înfiinţate (9,83%).

Tabelul 8.27

Aprecierea IMM-urilor privind aportul contragarantării la relansarea procesului de creditare în funcţie de vârstă

Nr. crt.

Aportul contragarantării la relansarea procesului de creditare:

Vârsta firmelor

Sub 5 ani

5-10 ani

10-15 ani

Peste 15 ani

1. Reducerea dobânzii 76,07% 73,96% 72,02% 74,51% 2. Diminuarea comisioanelor bancare 50,43% 53,47% 55,97% 52,51% 3. Amplificarea accesului IMM-urilor la creditare 11,11% 10,94% 11,11% 10,24% 4. Reducerea costurilor aferente garanţiilor 9,83% 17,53% 16,46% 13,07%

În ceea ce priveşte structura pe regiuni de dezvoltare din care fac

parte IMM-urile (tabelul 8.28), distingem următoarele: - regiunea Nord Est presupune ponderi mai mari ale IMM-urilor care

indică ca efect major al contragarantării: reducerea dobânzii (88,65%), diminuarea comisioanelor bancare (64,54%) şi amplificarea accesului IMM-urilor la creditare (23,40%);

- întreprinderile din Vest consemnează procente mai ridicate ale entităţilor care menţionează reducerea costurilor aferente garanţiilor (48,65%), precum şi frecvenţe mai reduse ale firmelor care au nominalizat reducerea dobânzii (27,93%) şi diminuarea comisioanelor bancare;

- agenţii economici din regiunea Sud Vest înregistrează o pondere mai redusă a organizaţiilor care au indicat reducerea costurilor aferente garanţiilor (4,62%), în timp ce firmele din regiunea de Nord Vest presupun procente mai mici ale organizaţiilor care privesc contragarantarea ca facilitator al amplificării accesului IMM-urilor la creditare (3,60%).

Page 205: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

193

Tabelul 8.28 Aprecierea IMM-urilor privind aportul contragarantării la

relansarea procesului de creditare în funcţie de regiunile de dezvoltare

Nr. crt.

Aportul contragarantării la relansarea procesului de

creditare:

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti-

Ilfov

1. Reducerea dobânzii 88,65% 69,49% 78,69% 80,25% 27,93% 77,70% 79,79% 72,79%

2. Diminuarea comisioanelor bancare 64,54% 56,78% 50,00% 60,92% 18,02% 45,32% 57,53% 52,92%

3. Amplificarea accesului IMM-urilor la creditare 23,40% 16,95% 7,79% 12,18% 10,81% 3,60% 5,14% 12,10%

4. Reducerea costurilor aferente garanţiilor 21,28% 17,80% 11,89% 4,62% 48,65% 12,23% 6,16% 14,47%

Examinarea IMM-urilor în funcţie de dimensiune (tabelul 8.29), relevă

următoarele aspecte: - ierarhia principalelor efecte generate de aportul contragarantării la

relansarea procesului de creditare se păstrează aceeaşi pe toate grupele de mărime;

- ponderea întreprinderilor care indică reducerea dobânzii ca fiind elementul de bază al aportului contragarantării se află în corelaţie negativă cu mărimea organizaţiei;

- firmele care au indicat diminuarea comisioanelor bancare ca efect al instituţiei contragarantării sunt mai dese în cazul celor de talie mică (54,62%), şi mai rare în cazul microîntreprinderilor (52,40%);

- frecvenţa unităţilor economice care abordează aportul contragarantării din perspectiva reducerii costurilor aferente garanţiilor şi amplificării accesului IMM-urilor la creditare este corelată pozitiv cu dimensiunea IMM-urilor.

Tabelul 8.29

Aprecierea IMM-urilor privind aportul contragarantării la relansarea procesului de creditare în funcţie de dimensiune

Nr. crt.

Aportul contragarantării la relansarea procesului de creditare:

Dimensiunea firmelor Micro-

întreprinderi Întreprinderi

mici Întreprinderi

mijlocii

1. Reducerea dobânzii 75,57% 71,49% 58,33%

2. Diminuarea comisioanelor bancare 52,40% 54,62% 53,33%

3. Amplificarea accesului IMM-urilor la creditare 10,16% 12,45% 20,00%

4. Reducerea costurilor aferente garanţiilor 13,29% 17,67% 20,00%

Page 206: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Finanţarea IMM-urilor

194

Analiza aprecierii IMM-urilor privind aportul contragarantării la relansarea procesului de creditare în funcţie de forma de organizare juridică (tabelul 8.30), evidenţiază următoarele caracteristici:

- SA-urile presupun ponderi mai mari ale firmelor care au indicat ca efect al contragarantării reducerea costurilor aferente garanţiilor (17,02%) şi amplificarea accesului IMM-urilor la creditare (17,02%);

- întreprinderile altfel organizate juridic consemnează procente mai mari ale organizaţiilor care apreciază, ca efect al contragarantării la relansarea procesului de creditare, reducerea dobânzii (75,41%) şi diminuarea comisioanelor bancare (62,30, precum şi procente mai reduse în cazul reducerii costurilor aferente garanţiilor (6,56%);

- SRL-urile se evidenţiază prin cea mai reducă frecvenţă a IMM-urilor care abordează aportul contragarantării din perspectiva reducerea dobânzii (74,32%), diminuarea comisioanelor bancare (51,87%) şi amplificarea accesului IMM-urilor la creditare (10,53%).

Tabelul 8.30 Aprecierea IMM-urilor privind aportul contragarantării la

relansarea procesului de creditare în funcţie de forma de organizare juridică

Nr. crt.

Aportul contragarantării la relansarea procesului de creditare:

IMM-urile după forma de organizare juridică

SA SRL Alte forme de organizare juridică

1. Reducerea dobânzii 74,47% 74,32% 75,41%

2. Diminuarea comisioanelor bancare 57,45% 51,87% 62,30%

3. Amplificarea accesului IMM-urilor la creditare 17,02% 10,53% 12,30%

4. Reducerea costurilor aferente garanţiilor 17,02% 14,65% 6,56%

Examinarea structurii pe domenii de activitate (tabelul 8.31),

surprindem următoarele: - sectorul industrial presupune ponderi mai mari ale IMM-urilor care

indică, ca efect major al contragarantării, reducerea costurilor aferente garanţiilor (23,00%), precum şi procentaje mai reduse privind reducerea dobânzii (65,38%%) şi diminuarea comisioanelor bancare (46,00%);

- întreprinderile din construcţii consemnează procente mai ridicate ale entităţilor care menţionează amplificarea accesului IMM-urilor la creditare (17,95%) şi frecvenţe mai reduse ale firmelor care au nominalizat reducerea costurilor aferente garanţiilor (10,26%);

- agenţii economici din sectorul de transporturi înregistrează o pondere mai ridicată a organizaţiilor care au indicat reducerea dobânzii (90,77%) şi diminuarea comisioanelor bancare (76,92%), şi mai mici în rândul celor care au subliniat amplificarea accesului IMM-urilor la creditare (7,69%).

Page 207: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

195

Tabelul 8.31 Aprecierea IMM-urilor privind aportul contragarantării la

relansarea procesului de creditare în funcţie de domeniul de activitate

Nr. crt.

Aportul contragarantării la relansarea procesului de

creditare:

IMM-urile pe ramuri de activitate Industrie Construcţii Comerţ Turism Transporturi Servicii

1. Reducerea dobânzii 65,38% 79,49% 76,03% 83,10% 90,77% 75,68%

2. Diminuarea comisioanelor bancare 46,00% 56,41% 53,72% 53,52% 76,92% 53,31%

3. Amplificarea accesului IMM-urilor la creditare 8,72% 17,95% 9,42% 8,45% 7,69% 13,81%

4. Reducerea costurilor aferente garanţiilor 23,00% 10,26% 11,57% 11,27% 13,85% 11,09%

8.7. Principalele obstacole în accesarea fondurilor de la bugetul de stat

IMM-urile în proporţie de 77,17% declară că nu intenţionează să acceseze fonduri de la bugetul de stat în 2013. Acestă situaţie este contraintuitivă în condiţiile unei subcapitalizări cronice a întreprinderilor mici şi mijlocii din România, evidenţiind astfel, faptul că propensiunea scăzută în a atrage fonduri de la bugetul de stat nu este din cauza unei lipse de interes, ci mai degrabă din cauza unor bariere reale în contractarea acestor surse de finanţare. Analiza principalelor obstacole în accesarea fondurilor naţionale, evidenţiază următoarea ierarhie în funcţie de frecvenţa incidenţei lor: birocraţia excesivă şi instabilitatea reglementărilor şi a documentaţiei (80,43%), informaţiile insuficiente privind fondurile disponibile (44,57%), costul ridicat al creditelor şi garanţiile insuficiente pentru acoperirea cofinanţării (36,96%), criteriile de eligibilitate restrictive (33,70%), fondurile proprii insuficiente pentru asigurarea cofinanţării (33,70%), lipsa de încredere în firmele de consultanţă (11,96%) şi capacitatea managerială redusă în implementarea proiectelor (4,35%).

Figura 8.8

Propensiunea IMM-urilor de a ccesa fonduri de la bugetul de stat în 2013

22,83%

77,17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

DA

NU

Page 208: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Finanţarea IMM-urilor

196

Figura 8.9

Principalele obstacole în accesarea fondurilor naţionale 8.8. Specificul utilizării expertului contabil în IMM-uri

Utilizarea expertului contabil este o obligaţie legală, dar şi o necesitate practivă pentru derularea performantă a afecerilor, IMM-urile indicând următoarele elemente: supravegherea activităţilor financiar-contabile (87,88%), asistarea societăţii în relaţiile cu Administraţia Fiscală (82,06%) şi oferirea de servicii integrate de asistenţă (81,73%).

Transpunerea grafică a acestor rezultate este realizată în figura 8.10.

Figura 8.10

Specificul utilizării expertului contabil în IMM-uri

Analizând specificul utilizării expertului contabil în funcţie de vârsta IMM-urilor (tabelul 8.32), surprindem următoarele elemente:

- componenta de firme nou înfiinţate presupune ponderi mai mici ale IMM-urilor care indică utilizarea expertului contabil pentru supravegherea activităţilor financiar-contabile (85,97%), asistarea societăţii în relaţiile cu Administraţia Fiscală (80,96%) şi oferirea de servicii integrate de asistenţă (78,36%);

4,35%

11,96%

33,70%

33,70%

36,96%

44,57%

80,43%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Capacitate managerială redusă în implementarea proiectelor

Lipsa de încredere în firmele de consultanţă

Criterii de eligibilitate restrictive

Fonduri proprii insuficiente pentru asigurarea cofinanţării

Costul ridicat al creditelor şi garanţii insuficiente pentru acoperirea cofinanţării

Informaţii insuficiente privind fondurile disponibile

Birocraţia excesivă şi instabilitatea reglementărilor şi a documentaţiei

81,73%

82,06%

87,88%

70% 75% 80% 85% 90%

Oferirea de servicii integrate de asistenţă

Asistarea societăţii în relaţiile cu Administraţia Fiscală

Supravegherea activităţilor financiar-contabile

Page 209: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

197

- întreprinderile de 10-15 ani consemnează procente mai ridicate ale entităţilor care menţionează apelarea la un expert contabil pentru supravegherea activităţilor financiar-contabile (90,46%), asistarea societăţii în relaţiile cu Administraţia Fiscală (84,35%) şi oferirea de servicii integrate de asistenţă (85,50%).

Tabelul 8.32

Specificul utilizării expertului contabil în funcţie de vârsta IMM-urilor

Nr. crt.

Utilizarea expertului contabil în IMM-uri

Vârsta firmelor Sub 5

ani 5-10 ani

10-15 ani

Peste 15 ani

1. Supravegherea activităţilor financiar-contabile 85,97% 88,21% 90,46% 88,03%

2. Asistarea societăţii în relaţiile cu Administraţia Fiscală 80,96% 81,56% 84,35% 82,56%

3. Oferirea de servicii integrate de asistenţă 78,36% 83,22% 85,50% 81,34%

Structura IMM-urilor pe regiuni de dezvoltare relevă următoarele aspecte esenţiale (tabelul 8.33): regiunea Sud Vest presupune ponderi mai mici ale IMM-urilor care indică utilizarea expertului contabil pentru supravegherea activităţilor financiar-contabile (62,30%), asistarea societăţii în relaţiile cu Administraţia Fiscală (59,43%) şi oferirea de servicii integrate de asistenţă (57,38%), în timp ce întreprinderile din regiunea Nord consemnează procente mai ridicate ale entităţilor care menţionează apelarea la un expert contabil pentru supravegherea activităţilor financiar-contabile (97,26%), asistarea societăţii în relaţiile cu Administraţia Fiscală (92,47%) şi oferirea de servicii integrate de asistenţă (93,84%).

Tabelul 8.33

Specificul utilizării expertului contabil în funcţie de apartenenţa regională a IMM-urilor

Nr. crt.

Utilizarea expertului contabil în IMM-uri

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti-

Ilfov

1. Supravegherea activităţilor financiar-contabile 91,45% 77,05% 88,30% 62,30% 91,23% 97,26% 93,38% 94,76%

2. Asistarea societăţii în relaţiile cu Administraţia Fiscală 90,13% 67,21% 84,53% 59,43% 72,81% 92,47% 86,44% 89,31%

3. Oferirea de servicii integrate de asistenţă 86,18% 69,67% 81,89% 57,38% 72,81% 93,84% 85,80% 91,13%

În ceea ce priveşte analiza din perspectiva dimensiunii IMM-urilor

(tabelul 8.34), se evidenţiază următoarele elemente: - microîntreprinderile presupun ponderi mai mari ale firmelor care

menţionează rolul expertului contabil pentru asistarea societăţii în relaţiile cu Administraţia Fiscală (82,53%);

Page 210: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Finanţarea IMM-urilor

198

- întreprinderile mici presupun frecvenţe mai înalte ale IMM-urilor care indică utilizarea expertului contabil pentru supravegherea activităţilor financiar-contabile (88,76%) şi oferirea de servicii integrate de asistenţă (82,02%);

- întreprinderile mijlocii consemnează procente mai scăzute ale entităţilor care menţionează apelarea la un expert contabil pentru supravegherea activităţilor financiar-contabile (84,85%), asistarea societăţii în relaţiile cu Administraţia Fiscală (77,27%) şi oferirea de servicii integrate de asistenţă (80,30%).

Tabelul 8.34

Specificul utilizării expertului contabil în funcţie de mărimea IMM-urilor

Nr. crt.

Utilizarea expertului contabil în IMM-uri

Dimensiunea firmelor

Microîntreprinderi Întreprinderi mici

Întreprinderi mijlocii

1. Supravegherea activităţilor financiar-contabile 87,85% 88,76% 84,85%

2. Asistarea societăţii în relaţiile cu Administraţia Fiscală 82,53% 80,52% 77,27%

3. Oferirea de servicii integrate de asistenţă 81,75% 82,02% 80,30%

Gruparea IMM-urilor în funcţie de forma de organizare juridică (tabelul

8.35), relevă următoarele: - societăţile pe acţiuni presupun ponderi mai mici ale IMM-urilor care

indică utilizarea expertului contabil pentru supravegherea activităţilor financiar-contabile (61,72%), asistarea societăţii în relaţiile cu Administraţia Fiscală (56,25%) şi oferirea de servicii integrate de asistenţă (53,13%);

- întreprinderile altfel organizate juridic consemnează frecvenţe mai ridicate ale entităţilor care menţionează apelarea la un expert contabil pentru supravegherea activităţilor financiar-contabile (89,93%), asistarea societăţii în relaţiile cu Administraţia Fiscală (84,16%) şi oferirea de servicii integrate de asistenţă (84,10%).

Tabelul 8.35

Specificul utilizării expertului contabil în funcţie de forma de organizare juridică a IMM-urilor

Nr. crt.

Utilizarea expertului contabil în IMM-uri

IMM-urile după forma de organizare juridică

SA SRL Alte forme de organizare juridică

1. Supravegherea activităţilor financiar-contabile 61,72% 85,71% 89,93%

2. Asistarea societăţii în relaţiile cu Administraţia Fiscală 56,25% 77,55% 84,16%

3. Oferirea de servicii integrate de asistenţă 53,13% 75,51% 84,10%

Page 211: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

199

În ceea ce priveşte repartiţia firmelor pe domenii de activitate (tabelul 8.36), surprindem câteva elemente de esenţă:

- companiile din transporturi înregistrează ponderi mai mici ale IMM-urilor care indică utilizarea expertului contabil pentru supravegherea activităţilor financiar-contabile (74,63%), asistarea societăţii în relaţiile cu Administraţia Fiscală (73,13%) şi oferirea de servicii integrate de asistenţă (70,15%);

- întreprinderile din domeniul turism presupun frecvenţe mai înalte ale IMM-urilor care indică utilizarea expertului contabil pentru supravegherea activităţilor financiar-contabile (92,21%) şi asistarea societăţii în relaţiile cu Administraţia Fiscală (87,01%);

- Firmele din servicii consemnează procentaje mai mari ale organizaţiilor care au evidenţiat rolul expertului contabil în oferirea de servicii integrate de asistenţă (86%).

Tabelul 8.36

Specificul utilizării expertului contabil în funcţie de ramura în care-şi desfăşoară activitatea IMM-urile

Nr. crt.

Utilizarea expertului contabil în IMM-uri

IMM-urile pe ramuri de activitate Industrie Construcţii Comerţ Turism Transporturi Servicii

1. Supravegherea activităţilor financiar-contabile 88,91% 90,24% 87,46% 92,21% 74,63% 88,18%

2. Asistarea societăţii în relaţiile cu Administraţia Fiscală 80,32% 82,93% 80,56% 87,01% 73,13% 85,45%

3. Oferirea de servicii integrate de asistenţă 78,73% 82,93% 80,72% 85,71% 70,15% 86,00%

8.9. Principalele criterii utilizate pentru aprecierea activităţii contabilului

IMM-urile evaluează activitatea contabilului (pe o scară de la 1 la 5) cu un calificativ de 4,61, ceea ce reprezintă un nivel foarte înalt, sugerând o potrivire a aşteptărilor întreprinzătorilor cu tipul şi calitatea serviciilor oferite de contabili. De asemenea, pe o scară de la 1 la 3, întreprinderile au subliniat principalele criterii utilizate pentru aprecierea activităţii contabilului (figura 8.11): loialitatea faţă de conducătorul firmei (2,53), implicarea în descoperirea şi rezolvarea problemelor financiare şi contabile (2,05), şi respectarea reglementărilor contabile şi fiscale (1,42).

Page 212: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Finanţarea IMM-urilor

200

Figura 8.11

Criterii utilizate pentru aprecierea activităţii contabilului în IMM-uri

Analizând principalele criterii utilizate pentru aprecierea activităţii contabilului în funcţie de vârsta IMM-urilor (tabelul 8.37), surprindem următoarele elemente:

- evaluarea performanţei contabilului înregistrează valori mai ridicate în organizaţiile de peste 15 ani (4,66) şi mai reduse în cele nou înfiinţate (4,51);

- întreprinderile care indică faptul că loialitatea faţă de conducătorul firmei reprezintă un criteriu important în aprecierea activităţii contabilului consemnează o intensitate mai mare în întreprinderile de 10-15 ani (2,59) şi mai mică în cele de 5-10 ani (2,49);

- IMM-urile care punctează rolul însemnat al implicării contabilului în descoperirea şi rezolvarea problemelor financiare şi contabile prezintă o intensitate mai înaltă în firmele de peste 15 ani (2,10) şi mai joasă în cele de 10-15 ani (2,00);

- companiile care evaluează activitatea contabilul în funcţie de măsura în care acesta respectă reglementările contabile şi fiscale înregistrează o intensitate mai ridicată în rândul organizaţiilor de 5-10 ani (1,48) şi mai redusă în cele de peste 15 ani (1,34).

Tabelul 8.37

Criterii utilizate pentru aprecierea activităţii contabilului în funcţie de vârsta IMM-urilor

Nr. crt.

Criterii utilizate pentru aprecierea activităţii contabilului

Vârsta firmelor Sub 5

ani 5-10 ani

10-15 ani

Peste 15 ani

1. Activitatea contabilului 4,51 4,64 4,59 4,66 2. Loialitatea faţă de conducătorul firmei 2,53 2,49 2,59 2,55 3. Respectarea reglementărilor contabile şi fiscale 1,43 1,48 1,42 1,34

4. Implicarea în descoperirea şi rezolvarea problemelor financiare şi contabile 2,05 2,04 2,00 2,10

Structura IMM-urilor pe regiuni de dezvoltare relevă următoarele

aspecte esenţiale:

1,42

2,05

2,53

4,61

0 1 2 3 4 5

Respectarea reglementărilor contabile şi fiscale

Implicarea în descoperirea şi rezolvarea problemelor financiare şi contabile

Loialitatea faţă de conducătorul firmei

Activitatea contabilului

Page 213: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

201

- evaluarea performanţei contabilului înregistrează valori mai ridicate în organizaţiile din Sud Vest (4,76) şi mai reduse în cele din regiunea Vest (4,47);

- întreprinderile care indică faptul că loialitatea faţă de conducătorul firmei reprezintă un criteriu important în aprecierea activităţii contabilului consemnează o intensitate mai mare în întreprinderile din Sud Est (2,65) şi mai mică în cele din Vest (2,31);

- IMM-urile care punctează rolul însemnat al implicării contabilului în descoperirea şi rezolvarea problemelor financiare şi contabile prezintă o intensitate mai înaltă în firmele din regiunea Vest (2,27) şi mai joasă în cele din Sud Vest (1,75);

- companiile care evaluează activitatea contabilul în funcţie de măsura în care acesta respectă reglementările contabile şi fiscale înregistrează o intensitate mai ridicată în rândul organizaţiilor din Sud Vest (1,67) şi mai redusă în cele din Nord Vest (1,27).

Informaţii suplimentare în tabelul 8.38.

Tabelul 8.38 Criterii utilizate pentru aprecierea activităţii contabilului

în funcţie de apartenenţa regională a IMM-urilor

Nr. crt.

Criterii utilizate pentru aprecierea activităţii contabilului

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare

Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti-

Ilfov

1. Activitatea contabilului 4,52 4,61 4,53 4,76 4,47 4,69 4,65 4,58

2. Loialitatea faţă de conducătorul firmei 2,49 2,65 2,62 2,58 2,31 2,50 2,63 2,44

3. Respectarea reglementărilor contabile şi fiscale 1,33 1,39 1,36 1,67 1,44 1,27 1,31 1,48

4. Implicarea în descoperirea şi rezolvarea problemelor financiare şi contabile 2,19 1,96 2,02 1,75 2,27 2,22 2,05 2,10

În ceea ce priveşte analiza din perspectiva dimensiunii IMM-urilor

(tabelul 8.39), se evidenţiază următoarele elemente: - evaluarea performanţei contabilului înregistrează valori mai ridicate în

organizaţiile de dimensiune mică şi mijlocie (4,67) şi mai reduse în microîntreprinderi (4,58);

- întreprinderile care indică faptul că loialitatea faţă de conducătorul firmei reprezintă un criteriu important în aprecierea activităţii contabilului consemnează o intensitate mai mare în întreprinderile milocii (2,60) şi mai mică în cele de talie mică (2,49);

- IMM-urile care punctează rolul însemnat al implicării contabilului în descoperirea şi rezolvarea problemelor financiare şi contabile prezintă o cvasi-stagnare pe toate grupele de mărime;

Page 214: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Finanţarea IMM-urilor

202

- companiile care evaluează activitatea contabilul în funcţie de măsura în care acesta respectă reglementările contabile şi fiscale înregistrează o intensitate mai ridicată în rândul organizaţiilor mici (1,50) şi mai redusă în cele de dimensiune mijlocie (1,36).

Tabelul 8.39

Criterii utilizate pentru aprecierea activităţii contabilului în funcţie de mărimea IMM-urilor

Nr. crt.

Criterii utilizate pentru aprecierea activităţii contabilului

Dimensiunea firmelor

Microîntreprinderi Întreprinderi mici

Întreprinderi mijlocii

1. Activitatea contabilului 4,58 4,67 4,67

2. Loialitatea faţă de conducătorul firmei 2,54 2,49 2,60

3. Respectarea reglementărilor contabile şi fiscale 1,41 1,50 1,36

4. Implicarea în descoperirea şi rezolvarea problemelor financiare şi contabile 2,05 2,04 2,04

Gruparea IMM-urilor în funcţie de forma de organizare juridică (tabelul

8.40), relevă următoarele: - evaluarea performanţei contabilului înregistrează valori mai ridicate în

SRL-uri (4,63) şi mai reduse în organizaţiile altfel organizare juridic (4,33);

- întreprinderile care indică faptul că loialitatea faţă de conducătorul firmei reprezintă un criteriu important în aprecierea activităţii contabilului consemnează o intensitate mai mare în entităţile altfel organizate juridic (2,64) şi mai mică în societăţile pe acţiuni (2,44);

- IMM-urile care punctează rolul însemnat al implicării contabilului în descoperirea şi rezolvarea problemelor financiare şi contabile prezintă o intensitate mai înaltă în SRL-uri (2,06) şi mai joasă în rândul agenţilor economici cu alte forme de organizare juridică (1,93);

- companiile care evaluează activitatea contabilul în funcţie de măsura în care acesta respectă reglementările contabile şi fiscale înregistrează o intensitate mai ridicată în societăţile pe acţiuni (1,50) şi mai redusă în cazul SRL-urilor şi a organizaţiilor altfel organizate juridic (1,42).

Page 215: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

203

Tabelul 8.40 Criterii utilizate pentru aprecierea activităţii contabilului în funcţie de forma de organizare juridică a IMM-urilor

Nr. crt.

Criterii utilizate pentru aprecierea activităţii contabilului

IMM-urile după forma de organizare juridică

SA SRL Alte forme de organizare juridică

1. Activitatea contabilului 4,41 4,63 4,33

2. Loialitatea faţă de conducătorul firmei 2,44 2,53 2,64

3. Respectarea reglementărilor contabile şi fiscale 1,50 1,42 1,42

4. Implicarea în descoperirea şi rezolvarea problemelor financiare şi contabile 2,02 2,06 1,93

În ceea ce priveşte repartiţia firmelor pe domenii de activitate (tabelul

8.41), surprindem câteva elemente de esenţă: - evaluarea performanţei contabilului înregistrează valori mai ridicate în

organizaţiile din turism (4,71) şi mai reduse în cele din domeniul transporturi (4,50);

- întreprinderile care indică faptul că loialitatea faţă de conducătorul firmei reprezintă un criteriu important în aprecierea activităţii contabilului consemnează o intensitate mai mare în întreprinderile din sectorul de transporturi (2,77) şi mai mică în cele din servicii (2,50);

- IMM-urile care punctează rolul însemnat al implicării contabilului în descoperirea şi rezolvarea problemelor financiare şi contabile prezintă o intensitate mai înaltă în firmele din turism (2,17) şi mai joasă în cele din transporturi (1,80);

- companiile care evaluează activitatea contabilul în funcţie de măsura în care acesta respectă reglementările contabile şi fiscale înregistrează o intensitate mai ridicată în rândul organizaţiilor din sectorul de construcţii (1,52) şi mai redusă în cele din turism (1,21).

Page 216: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Finanţarea IMM-urilor

204

Tabelul 8.41 Criterii utilizate pentru aprecierea activităţii contabilului

în funcţie de ramura în care-şi desfăşoară activitatea IMM-urile

Nr. crt.

Criterii utilizate pentru aprecierea activităţii contabilului

IMM-urile pe ramuri de activitate

Industrie Construcţii Comerţ Turism Transporturi Servicii

1. Activitatea contabilului 4,64 4,59 4,56 4,71 4,50 4,62

2. Loialitatea faţă de conducătorul firmei 2,52 2,56 2,53 2,61 2,77 2,50

3. Respectarea reglementărilor contabile şi fiscale 1,42 1,52 1,42 1,21 1,42 1,44

4. Implicarea în descoperirea şi rezolvarea problemelor financiare şi contabile 2,08 1,93 2,06 2,17 1,80 2,06

8.10. Rolul expertului contabil în IMM-uri

IMM-urile interpretează rolul şi importanţa expertului contabil (figura 8.12) din perspectiva a trei elemente, indicând aportul lui astfel: la cunoaşterea obligaţiilor de plată ale firmei la buget (41,6%), la luarea deciziilor potrivite în activitatea firmei (49,18%) şi ca obligaţie legală fără prea multă semnificaţie (9,21%).

Figura 8.12

Rolul expertului contabil în IMM-uri

Analizând rolul expertului contabil în funcţie de vârsta IMM-urilor (tabelul 8.42), surprindem următoarele elemente:

- întreprinderile care indică faptul că expertul contabil îi ajută la cunoaşterea obligaţiilor de plată ale firmei la buget prezintă frecvenţe

9,21%

41,60%

49,18%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

O obligaţie legală fără prea multă semnificaţie

Ajută la cunoaşterea obligaţiilor de plată ale firmei la buget

Ajută la luarea deciziilor potrivite în activitatea firmei

Page 217: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

205

mai înalte în firmele de 10-15 ani (46,3%) şi mai joase în cele nou înfiinţate (39,84%);

- IMM-urile care evidenţiază rolul contabilului în luarea deciziilor potrivite în activitatea firmei înregistrează procentaje mai ridicate în rândul organizaţiilor de peste 15 ani (51,94%) şi mai reduse în cele de 10-15 ani (45,14%);

- companiile care abordează importanţa expertului contabil în mod simplist, consemnează ponderi mai mari în întreprinderile nou înfiinţate (11,59%) şi mai mici în cele de peste 15 ani (7,57%).

Tabelul 8.42

Rolul expertului contabil în funcţie de vârsta IMM-urilor

Nr. crt. Rolul expertului contabil

Vârsta firmelor Sub 5

ani 5-10 ani

10-15 ani

Peste 15 ani

1. Ajută la cunoaşterea obligaţiilor de plată ale firmei la buget 39,84% 41,95% 46,30% 40,49%

2. Ajută la luarea deciziilor potrivite în activitatea firmei 48,58% 49,16% 45,14% 51,94%

3. O obligaţie legală fără prea multă semnificaţie 11,59% 8,89% 8,56% 7,57%

Structura IMM-urilor pe regiuni de dezvoltare relevă următoarele

aspecte esenţiale: - întreprinderile care indică faptul că expertul contabil îi ajută la

cunoaşterea obligaţiilor de plată ale firmei la buget prezintă frecvenţe mai înalte în firmele din Bucureşti-Ilfov (50%) şi mai joase în cele din regiunea de Nord (27,78%);

- IMM-urile care evidenţiază rolul contabilului în luarea deciziilor potrivite în activitatea firmei înregistrează procentaje mai ridicate în rândul organizaţiilor din Nord (66,67%) şi mai reduse în cele din Sud (39,54%);

- companiile care abordează importanţa expertului contabil în mod simplist, consemnează ponderi mai mari în întreprinderile din Centru (16,77%) şi mai mici în cele din regiunea Sud Vest (0,82%).

Informaţii suplimentare în tabelul 8.43.

Tabelul 8.43 Rolul expertului contabil în funcţie de apartenenţa regională a IMM-urilor

Nr. crt. Rolul expertului contabil

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare

Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti-

Ilfov

1. Ajută la cunoaşterea obligaţiilor de plată ale firmei la buget 30,67% 34,75% 49,81% 47,74% 47,27% 27,78% 29,11% 50,00%

2. Ajută la luarea deciziilor potrivite în activitatea firmei 61,33% 59,32% 39,54% 51,44% 40,91% 66,67% 54,11% 40,61%

3. O obligaţie legală fără prea multă semnificaţie 8,00% 5,93% 10,65% 0,82% 11,82% 5,56% 16,77% 9,39%

Page 218: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Finanţarea IMM-urilor

206

În ceea ce priveşte analiza din perspectiva dimensiunii IMM-urilor (tabelul 8.44), se evidenţiază următoarele elemente:

- întreprinderile care indică faptul că expertul contabil îi ajută la cunoaşterea obligaţiilor de plată ale firmei la buget prezintă frecvenţe mai înalte în cazul microîntreprinderilor (41,72%) şi mai joase în cele organizaţiile mijlocii (40,91%);

- IMM-urile care evidenţiază rolul contabilului în luarea deciziilor potrivite în activitatea firmei înregistrează procentaje mai ridicate în rândul entităţilor de talie mică (52,83%) şi mai reduse în microîntreprinderi (48,50%);

- companiile care abordează importanţa expertului contabil în mod simplist, consemnează ponderi mai mari în cazul microîntreprinderilor (9,78%) şi mai mici în întreprinderile mici (6,04%).

Tabelul 8.44

Rolul expertului contabil în funcţie de mărimea IMM-urilor

Nr. crt. Rolul expertului contabil

Dimensiunea firmelor

Microîntreprinderi Întreprinderi mici

Întreprinderi mijlocii

1. Ajută la cunoaşterea obligaţiilor de plată ale firmei la buget 41,72% 41,13% 40,91%

2. Ajută la luarea deciziilor potrivite în activitatea firmei 48,50% 52,83% 50,00%

3. O obligaţie legală fără prea multă semnificaţie 9,78% 6,04% 9,09%

Gruparea IMM-urilor în funcţie de forma de organizare juridică (tabelul

8.45), relevă următoarele: - întreprinderile care indică faptul că expertul contabil îi ajută la

cunoaşterea obligaţiilor de plată ale firmei la buget prezintă frecvenţe mai înalte în entităţile altfel organizate juridic (48,03%) şi mai joase în societăţile pe acţiuni (29,17%);

- IMM-urile care evidenţiază rolul contabilului în luarea deciziilor potrivite în activitatea firmei înregistrează procentaje mai ridicate în rândul societăţilor pe acţiuni (56,25%) şi mai reduse în cele altfel organizate juridic (33,07%);

- companiile care abordează importanţa expertului contabil în mod simplist, consemnează ponderi mai mari în agenţii economici altfel organizaţi juridic (18,9%) şi mai mici în SRL-uri (8,32%).

Page 219: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

207

Tabelul 8.45 Rolul expertului contabil în funcţie de forma de organizare juridică a IMM-urilor

Nr. crt. Rolul expertului contabil

IMM-urile după forma de organizare juridică

SA SRL Alte forme de organizare juridică

1. Ajută la cunoaşterea obligaţiilor de plată ale firmei la buget 29,17% 41,47% 48,03%

2. Ajută la luarea deciziilor potrivite în activitatea firmei 56,25% 50,21% 33,07%

3. O obligaţie legală fără prea multă semnificaţie 14,58% 8,32% 18,90%

În ceea ce priveşte repartiţia firmelor pe domenii de activitate (tabelul

8.46), surprindem câteva elemente de esenţă: - întreprinderile care indică faptul că expertul contabil îi ajută la

cunoaşterea obligaţiilor de plată ale firmei la buget prezintă frecvenţe mai înalte în firmele din transporturi (49,25%) şi mai joase în cele din turism (23,38%);

- IMM-urile care evidenţiază rolul contabilului în luarea deciziilor potrivite în activitatea firmei înregistrează procentaje mai ridicate în rândul organizaţiilor din sectorul de turism (62,34%) şi mai reduse în cele din transporturi (41,79%);

- companiile care abordează importanţa expertului contabil în mod simplist, consemnează ponderi mai mari în întreprinderile din domeniul de turism (14,29%) şi mai mici în cele din comerţ (8,41%).

Tabelul 8.46

Rolul expertului contabil în funcţie de ramura în care-şi desfăşoară activitatea IMM-urile

Nr. crt. Rolul expertului contabil

IMM-urile pe ramuri de activitate

Industrie Construcţii Comerţ Turism Transporturi Servicii

1. Ajută la cunoaşterea obligaţiilor de plată ale firmei la buget 38,44% 43,21% 45,24% 23,38% 49,25% 41,33%

2. Ajută la luarea deciziilor potrivite în activitatea firmei 51,95% 44,44% 46,35% 62,34% 41,79% 50,00%

3. O obligaţie legală fără prea multă semnificaţie 9,61% 12,35% 8,41% 14,29% 8,96% 8,67%

Page 220: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Finanţarea IMM-urilor

208

ASPECTE SEMNIFICATIVE

� IMM-urile apreciază că facilitarea accesului la finanţare trebuie realizată prin intermediul: instituţiile bancare (77,61%), instituţiile de garantare (18,73%), Fondul Român de Contragarantare (6,73%) şi politicile publice guvenamentale (3,82%).

� Principalele destinaţii ale necesarului de finanţare din IMM-uri sunt: capitalul de lucru (63,04%), investiţiile (44,59%), crearea de locuri de muncă (11,20%) şi proiectele inovative şi de cercetare (5,66%).

� IMM-urile apreciază că aportul contragarantării la relansarea procesului de creditare se concretizează în: reducerea dobânzii (73,76%), diminuarea comisioanelor bancare (52,30%), reducerea costurilor aferente garanţiilor (14,03%) şi amplificarea accesului IMM-urilor la creditare (10,73%).

� IMM-urile au indicat următoarele obstacole în accesarea fondurilor de la bugetul de stat: birocraţia excesivă şi instabilitatea reglementărilor şi a documentaţiei (80,43%), informaţiile insuficiente privind fondurile disponibile (44,57%), costul ridicat al creditelor şi garanţiile insuficiente pentru acoperirea cofinanţării (36,96%), criteriile de eligibilitate restrictive (33,70%), fondurile proprii insuficiente pentru asigurarea cofinanţării (33,70%), lipsa de încredere în firmele de consultanţă (11,96%) şi capacitatea managerială redusă în implementarea proiectelor (4,35%).

� Specificul utilizării expertului contabil în IMM-uri prezintă următoarele caracteristici: supravegherea activităţilor financiar-contabile (87,88%), asistarea societăţii în relaţiile cu Administraţia Fiscală (82,06%) şi oferirea de servicii integrate de asistenţă (81,73%).

� IMM-urile evaluează activitatea contabilului (pe o scară de la 1 la 5) cu un calificativ de 4,61, evidenţiind exitenţa unei potriviri înalte între aşteptările întreprinzătorilor şi tipul şi calitatea serviciilor oferite de contabili.

� IMM-urile interpretează rolul şi importanţa expertului contabil astfel: ajută la cunoaşterea obligaţiilor de plată ale firmei la buget (41,6%), ajută în luarea deciziilor potrivite în activitatea firmei (49,18%) şi reprezintă o obligaţie legală fără prea multă semnificaţie (9,21%).

� Aproximativ 91% dintre IMM-urile investigate îşi finanţează activităţile economice din surse proprii.

Page 221: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

209

� 27,75% din întreprinderi apelează la creditele bancare pentru a-şi finanţa

activităţile.

� 10,03% dintre IMM-uri au recurs la credit furnizor, 2,93% din întreprinderi au utilizat leasingul, 1,46% împrumuturile de la instituţii specializate şi 1,03% din unităţile economice au utilizat fondurile nerambursabile ca sursă de finanţare

� Ramurile servicii şi transporturi se bazează într-o proporţie foarte ridicată pe autofinanţare, în timp ce creditul bancar cunoaşte o utilizare mai accentuată în constructii.

� BCR şi BRD rămân liderii de facto ai sectorului bancar, dar Banca Transilvania a înregistrat o pondere semnificativ mai mare comparativ cu anii precedenţi, consolidându-şi a treia poziţie in topul preferinţelor întreprinzătorilor.

� BCR, BRD şi BANCPOST sunt băncile ale căror servicii au primit cele mai multe calificative nefavorabile din partea întreprinzătorilor.

� Allianz Ţiriac, OMNIASIG şi ASTRA sunt societăţile de asigurări percepute ca asigurând serviciile de cea mai bună calitate la nivelul eşantionului investigat.

� Societăţile de asigurări apreciate nefavorabil cel mai frecvent de către factorii de decizie din IMM-uri sunt: ASTRA, OMNIASIG şi Carpatica Asig.

Page 222: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

210

Capitolul 9 RESURSELE UMANE, SALARIZAREA, TRAINING-UL ŞI INSTRUMENTELE MOTIVAŢIONALE ÎN IMM-URI 9.1. Evoluţia angajărilor şi a numărului mediu de salariaţi din IMM-uri

Rezultatele anchetei relevă o evoluţie ascendentă în 2012 faţă de 2011, atât a angajărilor, cât şi a numărului mediu de salariaţi din IMM-uri. Astfel, în medie au fost angajate pe firmă 1,13 persoane, au părăsit organizaţia 0,84 persoane (rezultând o variaţie medie de personal de 0,29 pe companie), iar procentual, raportat la numărul mediu de salariaţi, personalul angajat a crescut cu 3,24%. Majoritatea IMM-urilor (95,14%) au angajat mai puţin de 5 persoane, 3,51% dintre întreprinderi au încadrat în muncă între 5 şi 10 persoane, 1,08% dintre unităţile economice au angajat între 11 şi 20 persoane, iar 0,27% din firme au angajat mai mult de 20 de persoane.

Această situaţie demonstrează că sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii din România îşi aduce în continuare aportul la crearea de noi locuri de muncă în economie. Vezi figura nr. 9.1.

Figura 9.1

Situaţia numărului de persoane nou angajate în IMM-uri în 2012 faţă de 2011

Analiza IMM-urilor după vechime (tabelul 9.1), scoate în evidenţă că

numărul mediu de persoane nou angajate este mai ridicat în cadrul IMM-urilor care au peste 15 ani vechime (1,66) şi mai redus în rândul firmelor nou înfiinţate (0,79), iar variaţia medie de personal este pozitivă, înregistrând nivelul cel mai mare în cazul companiilor mai vechi de 15 ani (0,51).

95,14%

3,51%

1,08% 0,27%

Mai puţin de 5 persoane

5 - 10 persoane

11 - 20 de persoane

Peste 20 de persoane

Page 223: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

211

Tabelul 9.1 Evoluţia angajărilor şi variaţia medie de personal din IMM-uri

în funcţie de vârsta firmelor

Nr. crt. Indicator

Vârsta IMM-urilor 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani Peste 15 ani

1. Numărul mediu de persoane nou angajate 0.79 1.02 1.10 1.66

2. Variaţia medie de personal 0.33 0.20 0.0038 0.51

Dacă grupăm firmele pe regiuni de dezvoltare (tabelul 9.2), observăm că

IMM-urile din zona Nord Est înregistrează cea mai mare medie de noi angajaţi (1,57) şi cea mai consistentă creştere de personal (0,46), întreprinderile din regiunea Sud Vest deţin cel mai redus număr mediu de persoane nou încadrate (0,98), iar în companiile din Centru se remarcă printr-un spor negativ al resurselor umane (-0,16).

Tabelul 9.2

Evoluţia angajărilor şi variaţia medie de personal din IMM-uri în funcţie de zonele de dezvoltare

Nr. crt. Indicator

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti

-Ilfov

1. Numărul mediu de persoane nou angajate 1.57 1.16 1.11 0.98 1.34 1.10 1.10 1.08

2. Variaţia medie de personal 0.46 0.63 0.26 0.41 0.17 0.32 -0.16 0.43

Pe clase de mărime constatăm că numărul mediu de noi angajaţi şi

variaţia medie de personal, se amplifică direct proporţional cu dimensiunea companiilor. Această situaţie este reprezentată grafic în figurile 9.2 şi 9.3.

Figura 9.2

Diferenţierea numărului mediu de persoane nou angajate în funcţie de dimensiunea IMM-urilor

0,63

2,69

6,66

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Microîntreprinderi

Întreprinderi mici

Întreprinderi mijlocii

Page 224: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Resursele umane, salarizarea, training-ul şi instrumentele motivaţionale în IMM-uri

212

Figura 9.3

Diferenţierea variaţiei medii de personal de personal în funcţie de mărimea IMM-urilor

În funcţie de forma de organizare juridică se constată că SA-urile deţin

prima poziţie în ceea ce priveşte numărul mediu de persoane nou angajate (4,92) şi variaţia medie de personal (1,45), SRL-urile înregistrează cel mai redus spor mediu de resurse umane (0,26), iar firmele altfel organizate juridic consemnează cel mai mic număr de noi salariaţi (0,58). Detalii în tabelul 9.3.

Tabelul 9.3

Evoluţia angajărilor şi variaţia medie de personal din IMM-uri, în funcţie de forma de organizare juridică

Nr. crt. Indicator

IMM-urile după forma de organizare juridică

SA SRL Alte forme de

organizare juridică

1. Numărul mediu de persoane nou angajate 4.92 1.07 0.58

2. Variaţia medie de personal 1.45 0.26 0.30

Examinarea IMM-urilor din perspectiva domeniilor de activitate

(tabelul 9.4) evidenţiază următoarele elemente: - întreprinderile din domeniul turismului ocupă primul loc atât în ceea

ce priveşte numărul mediu de persoane nou angajate (3,00), cât şi variaţia medie de personal (0,88);

- companiile din comerţ înregistrează nivelul cel mai redus de personal nou încadrat în muncă (0,78), iar firmele din sectorul serviciilor consemnează cel mai mic spor mediu de salariaţi (0,19).

0,17

0,73

2,14

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

Microîntreprinderi

Întreprinderi mici

Întreprinderi mijlocii

Page 225: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

213

Tabelul 9.4 Evoluţia angajărilor şi variaţia medie de personal din IMM-uri,

în funcţie de ramura de activitate a IMM-urilor

Nr. crt. Indicator

IMM-urile pe ramuri de activitate Industrie Construcţii Comerţ Transporturi Turism Servicii

1. Numărul mediu de persoane nou angajate 1.24 1.95 0.78 1.04 3.00 1.09

2. Variaţia medie de personal 0.31 0.21 0.27 0.67 0.88 0.19 9.2. Criterii de apreciere a salariaţilor din întreprinderile mici şi mijlocii

În privinţa elementelor pe care întreprinzătorii/ factorii de decizie din IMM-uri le apreciază ca fiind cele mai importante la salariaţii cu care lucrează, rezultatele anchetei relevă faptul că în cele mai multe dintre întreprinderi se pune accent pe experienţă (în 78,74% dintre companii), cunoştinţele şi abilităţile de specialitate deţinute (59,04%), conştiinciozitate (48,28%), competenţa în domeniul de activitate (47,26%) şi spiritul de responsabilitate (45,75%). Alte criterii luate în considerare sunt: capacitatea de efort (40,58%), gradul de implicare în organizaţie (34,23%), inteligenţa (24,70%), fidelitatea faţă de firmă (22,23%), comportamentul civilizat (18,19%), abilităţile de lucru în echipă (15,45%), recomandările (14,16%), şcoala absolvită (10,98%), limbile străine cunoscute (9,69%) şi competenţele informatice (6,03%). Această situaţie este reflectată grafic în figura 9.4.

Figura 9.4

Frecvenţa criteriilor de apreciere a salariaţilor din IMM-uri

6,03% 9,69% 10,98%

14,16% 15,45%

18,19% 22,23%

24,70% 34,23%

40,58% 45,75% 47,26% 48,28%

59,04% 78,74%

0% 15% 30% 45% 60% 75% 90%

Competenţele informatice Limbile străine cunoscute

Şcoala absolvită Recomandări

Abilităţile de lucru în echipă Comportamentul civilizat Fidelitatea faţă de firmă

Inteligenţa Gradul de implicare în firmă

Capacitatea de efort Spiritul de responsabilitate

Competenţa în domeniul de activitate Conştiinciozitatea

Cunoştinţele şi abilităţile de specialitate Experienţa

Page 226: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Resursele umane, salarizarea, training-ul şi instrumentele motivaţionale în IMM-uri

214

Analizând intensitatea de manifestare (pe o scară de la 1 la 5), se constată că cele mai importante criterii de apreciere a angajaţilor în cadrul IMM-urilor sunt: experienţa (3,01), cunoştinţele şi abilităţile de specialitate deţinute (2,55), recomandările (1,80) şi inteligenţa (1,73). Urmează competenţa în domeniul de activitate (1,68), spiritul de responsabilitate (1,62), şcoala absolvită (1,60), cunoaşterea limbilor străine (1,53), gradul de implicare în firmă (1,49), abilităţile de lucru în echipă (1,43), competenţele informatice (1,43), conştiinciozitatea (1,37), capacitatea de efort (1,29), fidelitatea faţă de companie (1,20) şi comportamentul civilizat (1,14). Vezi reprezentarea grafică din figura 9.5.

Figura 9.5 Intensitatea manifestării criteriilor de apreciere a salariaţilor în cadrul IMM-urilor

Structura IMM-urilor pe grupe de vârstă reliefează următoarele aspecte: companiile cu o vechime mai mică de 5 ani deţin cele mai mari ponderi de IMM-uri în care se pune accent pe cunoştinţele şi abilităţile de specialitate (62,73%), inteligenţă (25,65%), şcoala absolvită (13,43%), cunoaşterea limbilor străine (11,22%) şi conştiinciozitate (50,10%). Experienţa şi capacitatea de efort înregistrează frecvenţe mai mari în rândul organizaţiilor de 5-10 ani (80,10%, respectiv 43,62%), iar competenţele informatice, competenţa în domeniul de activitate şi fidelitatea faţă de firmă consemnează proporţii sporite în rândul agenţilor economici de 10-15 ani (8,40%, 50,38%, respectiv 25,57%). Recomandările (14,78%), spiritul de responsabilitate (49,60%), gradul de implicare în organizaţie (36,23%), abilităţile de lucru în echipă (19,43%) şi

1,14 1,20 1,29 1,37 1,43 1,43 1,49 1,53 1,60 1,62 1,68 1,73 1,80

2,55 3,01

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00

Comportamentul civilizat Fidelitatea faţă de firmă

Capacitatea de efort Conştiinciozitatea

Competenţele informatice Abilităţile de lucru în echipă Gradul de implicare în firmă

Limbile străine cunoscute Şcoala absolvită

Spiritul de responsabilitate Competenţa în domeniul său de activitate

Inteligenţa Recomandări

Cunoştinţele şi abilităţile de specialitate Experienţa

Page 227: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

215

comportamentul civilizat (20,45%) sunt cel mai des luate în considerare în cadrul firmelor cu vârsta de peste 15 ani. Informaţii suplimentare se prezintă în tabelul 9.5.

Tabelul 9.5

Diferenţierea criteriilor de apreciere a salariaţilor în funcţie de vârsta IMM-urilor

Nr. crt.

Elemente pe care întreprinzătorii le apreciază ca fiind cele mai importante la

salariaţii cu care lucrează

Vârsta firmelor

Sub 5 ani 5-10 ani 10-15 ani Peste 15 ani

1. Experienţa 78.56% 80.10% 77.48% 77.94%

2. Cunoştinţele şi abilităţile de specialitate 62.73% 58.04% 59.54% 56.28%

3. Recomandări 14.23% 14.26% 12.60% 14.78%

4. Inteligenţa 25.65% 24.05% 24.05% 24.90%

5. Spiritul de responsabilitate 43.29% 44.11% 46.95% 49.60%

6. Gradul de implicare în firmă 31.86% 35.32% 32.44% 36.23%

7. Abilităţile de lucru în echipă 12.02% 15.09% 15.27% 19.43%

8. Competenţele informatice 4.61% 6.63% 8.40% 5.47%

9. Şcoala absolvită 13.43% 11.61% 11.07% 7.69%

10. Limbile străine cunoscute 11.22% 10.61% 9.54% 7.09%

11. Competenţa în domeniul său de activitate 48.70% 47.10% 50.38% 44.33%

12. Conştiinciozitatea 50.10% 50.08% 43.51% 46.76%

13. Capacitatea de efort 39.48% 43.62% 38.17% 39.27%

14. Fidelitatea faţă de firmă 16.83% 24.54% 25.57% 23.08%

15. Comportamentul civilizat 19.04% 16.92% 15.27% 20.45%

Studiul criteriilor de apreciere a salariaţilor în funcţie de apartenenţa

regională a companiilor (tabelul 9.6) relevă următoarele elemente semnificative:

- zona de Sud Est consemnează cele mai mari procentaje ale agenţilor economici în care se ţine cont de experienţă (92,62%) şi capacitatea de efort (57,38%), iar în Sud se înregistrează cea mai ridicată frecvenţă a organizaţiilor care solicită cunoştinţe şi abilităţi (70,19%);

- regiunea Sud Vest se remarcă prin ponderi sporite ale întreprinderilor care pun accent pe spiritul de responsabilitate (72,13%), competenţa în domeniul de activitate (65,98%), conştiinciozitatea (55,74%) şi fidelitatea faţă de firmă (28,69%);

- IMM-urile regiunii Vest înregistrează proporţii mai ridicate ale unităţilor în care se consideră drept criterii relevante inteligenţa (34,21%) şi abilităţile de lucru în echipă (21,93%);

Page 228: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Resursele umane, salarizarea, training-ul şi instrumentele motivaţionale în IMM-uri

216

- gradul de implicare şi comportamentul civilizat sunt apreciate mai des în Centru (42,59%, respectiv 25,24%), iar recomandările sunt luate în considerare mai frecvent de unităţile din Nord Vest (21,92%);

- agenţii economici din Bucureşti deţin procente superioare de firme în cadrul cărora sunt avute în vedere competenţele informatice (8,23%), şcoala absolvită (15,26%) şi cunoaşterea limbilor străine (16,47%).

Tabelul 9.6

Diferenţierea criteriilor de apreciere a salariaţilor în funcţie de regiunile de dezvoltare din care fac parte IMM-urile

Nr. crt.

Elemente pe care întreprinzătorii le apreciază ca fiind cele mai importante la salariaţii cu care lucrează

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare

Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti

-Ilfov

1. Experienţa 82.24% 92.62% 79.25% 69.26% 57.02% 85.62% 77.92% 82.13%

2. Cunoştinţele şi abilităţile de specialitate 61.84% 67.21% 70.19% 38.11% 37.72% 67.81% 53.63% 66.27%

3. Recomandări 15.79% 14.75% 13.21% 4.51% 15.79% 21.92% 12.93% 16.87%

4. Inteligenţa 23.03% 20.49% 27.92% 16.80% 34.21% 29.45% 16.72% 29.92%

5. Spiritul de responsabilitate 51.97% 50.00% 38.11% 72.13% 37.72% 37.67% 44.79% 38.76%

6. Gradul de implicare în firmă 36.84% 41.80% 28.68% 38.11% 31.58% 32.19% 42.59% 28.51%

7. Abilităţile de lucru în echipă 17.76% 9.02% 21.13% 13.52% 21.93% 10.96% 14.20% 14.86%

8. Competenţele informatice 3.95% 4.92% 5.28% 5.74% 7.02% 2.74% 5.99% 8.23%

9. Şcoala absolvită 5.26% 13.93% 8.68% 11.89% 8.77% 8.22% 9.15% 15.26%

10. Limbile străine cunoscute 5.92% 2.46% 7.17% 4.51% 9.65% 11.64% 8.83% 16.47%

11. Competenţa în domeniul său de activitate 36.84% 48.36% 52.45% 65.98% 30.70% 38.36% 44.79% 46.18%

12. Conştiinciozitatea 54.61% 42.62% 52.45% 55.74% 9.65% 42.47% 50.79% 50.80%

13. Capacitatea de efort 57.24% 57.38% 30.19% 52.87% 17.54% 39.73% 44.48% 33.94%

14. Fidelitatea faţă de firmă 26.32% 26.23% 28.68% 28.69% 27.19% 15.75% 19.56% 15.86%

15. Comportamentul civilizat 9.21% 6.56% 24.91% 14.75% 22.81% 15.07% 25.24% 17.27%

Luând în considerare IMM-urile în funcţie de dimensiune (tabelul 9.7),

se constată în principal că: - microîntreprinderile se remarcă prin ponderi mai ridicate ale firmelor

care pun accent pe cunoştinţele şi abilităţile de specialitate (59,80%), recomandări (15,02%), conştiinciozitate (49,90%), fidelitatea faţă de organizaţie (22,36%) şi comportamentul civilizat (19,02%);

Page 229: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

217

- experienţa (80,90%), gradul de implicare în companie (41,20%), competenţele informatice (9,74%), competenţa în domeniul de activitate (47,94%) şi capacitatea de efort (41,57%) consemnează cele mai mari procentaje în rândul întreprinderilor mici;

- întreprinderile mijlocii se remarcă prin proporţiile mai ample ale agenţilor economici care consideră drept criterii importante inteligenţa (36,36%), spiritul de responsabilitate (50,00%), abilităţile de lucru în echipă (25,76%), şcoala absolvită (15,15%) şi cunoaşterea limbilor străine (21,21%).

Tabelul 9.7

Diferenţierea criteriilor de apreciere a salariaţilor în funcţie de dimensiunea IMM-urilor

Nr. crt.

Elemente pe care întreprinzătorii le apreciază ca fiind cele mai importante la

salariaţii cu care lucrează

Dimensiunea firmelor

Microîntreprinderi Întreprinderi mici

Întreprinderi mijlocii

1. Experienţa 78,49% 80,90% 75,76% 2. Cunoştinţele şi abilităţile de specialitate 59,80% 56,55% 51,52% 3. Recomandări 15,02% 10,86% 7,58% 4. Inteligenţa 23,67% 27,72% 36,36% 5. Spiritul de responsabilitate 46,75% 38,95% 50,00% 6. Gradul de implicare în firmă 32,72% 41,20% 40,91% 7. Abilităţile de lucru în echipă 13,31% 25,09% 25,76% 8. Competenţele informatice 5,38% 9,74% 6,06% 9. Şcoala absolvită 11,08% 9,36% 15,15%

10. Limbile străine cunoscute 8,98% 10,86% 21,21% 11. Competenţa în domeniul său de activitate 47,48% 47,94% 39,39% 12. Conştiinciozitatea 49,90% 40,82% 40,91% 13. Capacitatea de efort 40,85% 41,57% 30,30% 14. Fidelitatea faţă de firmă 22,36% 21,72% 21,21% 15. Comportamentul civilizat 19,02% 16,10% 7,58%

Dacă grupăm firmele după forma de organizare juridică ies în evidenţă

următoarele: - SA-urile deţin cele mai mari ponderi ale unităţilor economice în care

se pune accent pe inteligenţă, abilităţile de lucru în echipă, cunoaşterea limbilor străine şi comportamentul civilizat;

- SRL-urile înregistrează cele mai mari procente de întreprinderi în care sunt apreciate experienţa, cunoştinţele şi abilităţile de specialitate, recomandările, gradul de implicare în firmă, competenţele informatice, capacitatea de efort şi fidelitatea faţă de organizaţie;

- entităţile altfel organizate juridic consemnează procentaje mai ridicate

Page 230: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Resursele umane, salarizarea, training-ul şi instrumentele motivaţionale în IMM-uri

218

de IMM-uri în care întreprinzătorii şi/ sau managerii au în vedere spiritul de responsabilitate, şcoala absolvită, competenţa în domeniul de activitate şi conştiinciozitatea.

Vezi informaţiile cuprinse în tabelul 9.8.

Tabelul 9.8 Diferenţierea criteriilor de apreciere a salariaţilor

în funcţie de forma de organizare juridică a firmelor

Nr. crt. Elemente pe care întreprinzătorii le

apreciază ca fiind cele mai importante la salariaţii cu care lucrează

IMM-urile după forma de organizare juridică

SA SRL Alte forme de

organizare juridică

1. Experienţa 77.55% 79.54% 68.75%

2. Cunoştinţele şi abilităţile de specialitate 55.10% 59.43% 55.47%

3. Recomandări 8.16% 14.93% 6.25%

4. Inteligenţa 32.65% 24.81% 20.31%

5. Spiritul de responsabilitate 40.82% 45.39% 52.34%

6. Gradul de implicare în firmă 32.65% 34.80% 27.34%

7. Abilităţile de lucru în echipă 22.45% 15.47% 12.50%

8. Competenţele informatice 6.12% 6.13% 4.69%

9. Şcoala absolvită 10.20% 10.89% 12.50%

10. Limbile străine cunoscute 10.20% 10.17% 3.13%

11. Competenţa în domeniul său de activitate 36.73% 46.58% 60.16%

12. Conştiinciozitatea 38.78% 48.42% 50.00%

13. Capacitatea de efort 28.57% 41.17% 37.50%

14. Fidelitatea faţă de firmă 22.45% 22.61% 17.19%

15. Comportamentul civilizat 22.45% 18.02% 18.75%

Examinarea firmelor în funcţie de domeniul în care activează (tabelul 9.9) reliefează următoarele aspecte semnificative:

- firmele din transporturi consemnează procente mai mari ale IMM-urilor în care factorii de decizie vizează experienţa (88,06%), spiritul de responsabilitate (61,19%), competenţa în domeniul de activitate (55,22%), conştiinciozitatea (71,64%), capacitatea de efort (55,22%) şi fidelitatea faţă de companie (26,87%);

- organizaţiile care activează în servicii se remarcă prin proporţii mai ridicate ale entităţilor în care se apreciază competenţele informatice (9,44%) şi şcoala absolvită (15,06%);

- IMM-urile din turism deţin ponderi mai mari ale entităţilor în care se ţine

Page 231: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

219

cont de inteligenţă (32,47%) şi cunoaşterea limbilor străine (25,97%); - unităţile economice din sectorul construcţiilor înregistrează cea mai

mare proporţie de firme în cadrul cărora se au în vedere cunoştinţele/ abilităţile de specialitate (64,63%) şi gradul de implicare în firmă (40,24%);

- companiile din comerţ pun accent mai frecvent pe recomandări (16,43%) şi comportamentul civilizat (23,47);

- întreprinderile industriale iau în considerare mai des abilităţile de lucru în echipă (21,27%) şi ţin seama mai rar de experienţă (74,66%) şi conştiinciozitate (37,33%) atunci cand fac angajări.

Tabelul 9.9

Diferenţierea criteriilor de apreciere a salariaţilor în funcţie de domeniul de activitate al firmelor

Nr. crt.

Elemente pe care întreprinzătorii le apreciază

ca fiind cele mai importante la salariaţii cu care lucrează

IMM-urile pe ramuri de activitate

Industrie Construcţii Comerţ Transporturi Turism Servicii

1. Experienţa 74.66% 84.15% 81.22% 88.06% 79.22% 77.13%

2. Cunoştinţele şi abilităţile de specialitate 54.52% 64.63% 60.25% 41.79% 63.64% 61.89%

3. Recomandări 12.44% 12.20% 16.43% 11.94% 14.29% 13.43%

4. Inteligenţa 27.60% 19.51% 23.32% 11.94% 32.47% 25.23%

5. Spiritul de responsabilitate 41.86% 47.56% 50.55% 61.19% 28.57% 43.56%

6. Gradul de implicare în firmă 34.16% 40.24% 33.18% 26.87% 27.27% 36.48%

7. Abilităţile de lucru în echipă 21.27% 13.41% 11.74% 5.97% 15.58% 16.52%

8. Competenţele informatice 5.43% 3.66% 4.54% 1.49% 3.90% 9.44%

9. Şcoala absolvită 9.28% 7.32% 9.55% 4.48% 12.99% 15.06%

10. Limbile străine cunoscute 7.24% 2.44% 5.32% 14.93% 25.97% 14.88%

11. Competenţa în domeniul său de activitate 43.21% 48.78% 45.70% 55.22% 41.56% 51.91%

12. Conştiinciozitatea 37.33% 45.12% 54.93% 71.64% 45.45% 47.37%

13. Capacitatea de efort 39.37% 51.22% 41.00% 55.22% 36.36% 38.29%

14. Fidelitatea faţă de firmă 25.11% 21.95% 22.69% 26.87% 19.48% 19.24%

15. Comportamentul civilizat 16.29% 19.51% 23.47% 8.96% 18.18% 14.52%

Page 232: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Resursele umane, salarizarea, training-ul şi instrumentele motivaţionale în IMM-uri

220

9.3. Evoluţia salariului mediu din IMM-uri în anul 2012 comparativ cu anul 2011

Analiza evoluţiei salariului mediu din IMM-uri în anul 2012 comparativ cu 2011 relevă următoarele: în 59,89% din firme salariile au rămas la fel, în 19,19% dintre întreprinderi nivelul retribuţiilor a crescut cu 0 - 5%, în 8,68% din unităţi venitul mediu a fost diminuat cu 0 - 5%, în 5,98% dintre entităţi s-au efectuat măriri salariale de 5 - 10%, în 2,80% dintre agenţii economici au fost înregistrate reduceri ale câştigurilor angajaţilor cu 5 - 10%, în 1,24% din firme veniturile au crescut cu 10-15%, în 0,92% dintre organizaţii salariul s-a amplificat cu peste 15%, în 0,92% din companii câştigurile salariale s-au micşorat cu 10 – 15%, iar în 0,38% din IMM-uri remuneraţiile au scăzut cu peste 15%. Vezi figura 9.6.

Figura 9.6

Structura IMM-urilor în funcţie de evoluţia salariului mediu în 2012/ 2011

Având în vedere vârsta întreprinderilor, se constată că: - firmele înfiinţate în ultimii 5 ani consemnează procente mai mari ale

companiilor care au menţinut salariile în 2012 la nivelul celor

1,24%

19,19% 5,98%

0,92%

59,89%

0,92%

8,68%

2,80%

0,38%

A crescut cu 10 - 15% A crescut cu 0 - 5% A crescut cu 5 - 10%

A crescut cu peste 15% A rămas la fel A scăzut cu 10 - 15%

A scăzut cu 0 - 5% A scăzut cu 5 - 10% A scăzut cu peste 15%

Page 233: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

221

existente în 2011 (63,45%) şi au scăzut veniturile cu 0-5%, 5-10% şi peste 15% (11,85%, 3,41%, respectiv 0,60%);

- IMM-urile de 5 - 10 ani vechime se remarcă prin ponderi sporite ale întreprinderilor în care remuneraţiile au înregistrat creşteri de peste 15%, 10-15% şi 0-5% (1,66%, 1,99%, respectiv 22,09%) şi reduceri de 10-15% (1,16%);

- organizaţiile cu vârsta de 10-15 ani deţin proporţii mai mari ale unităţilor economice care au mărit veniturile salariale cu 5-10% (8,40%).

Vezi informaţiile din tabelul 9.10.

Tabelul 9.10 Corelaţia dintre vârsta firmelor şi evoluţia salariului mediu

Nr. crt.

Evoluţia salariului mediu

Vârsta IMM-urilor 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani Peste 15 ani

1. A crescut cu peste 15% 0.40% 1.66% 0.38% 0.81% 2. A crescut cu 10-15% 1.00% 1.99% 0.38% 1.01% 3. A crescut cu 5-10% 3.01% 6.48% 8.40% 7.10% 4. A crescut cu 0-5% 15.26% 22.09% 20.23% 19.07% 5. A rămas la fel 63.45% 55.81% 61.83% 60.24% 6. A scăzut cu 0-5% 11.85% 7.97% 6.49% 7.51% 7. A scăzut cu 5-10% 3.41% 2.49% 2.29% 2.84% 8. A scăzut cu 10-15% 1.00% 1.16% 0.00% 1.01% 9. A scăzut cu peste 15% 0.60% 0.33% 0.00% 0.41%

Luând în considerare regiunile de dezvoltare din care fac parte

IMM-urile, se evidenţiază următoarele aspecte: - agenţii economici din Sud Vest consemnează cea mai mare frecvenţă

a întreprinderilor care au operat creşteri salariale de sub 5% (33,20%) şi 5-10% (9,43%);

- în ceea ce priveşte firmele care au menţinut acelaşi nivel al retribuţiilor, proporţia cea mai ridicată se înregistrează la IMM-urile din Nord Est (75,66%) şi cea mai mică la unităţile din regiunea de Vest (39,47%);

- cele mai numeroase organizaţii care au operat scăderi de peste 15% ale veniturilor sunt întâlnite în regiunea Nord Vest (1,38%);

- unităţile economice din Vest deţin cele mai mari procentaje de întreprinderi care au diminuat remuneraţiile angajaţilor cu 0-5% (15,79%), 5-10% (5,26%) şi 10-15% (2,63%) şi se remarcă prin lipsa firmelor care au crescut salariile cu 10-15% sau cu peste 15%;

- cele mai mari ponderi ale companiilor care au sporit salariile cu peste 15% se regăsesc în Sud Est (2,46%).

Detalii suplimentare în tabelul 9.11.

Page 234: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Resursele umane, salarizarea, training-ul şi instrumentele motivaţionale în IMM-uri

222

Tabelul 9.11 Evoluţia salariilor din IMM-uri în funcţie de regiunile de dezvoltare

Nr. crt.

Evoluţia salariului mediu

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare Nord Est

Sud Est ud

Sud Vest Vest Nord

Vest Centru Bucureşti -Ilfov

1. A crescut cu peste 15% 1.32% 2.46% 0.75% 0.00% 0.00% 2.07% 0.63% 1.01%

2. A crescut cu 10-15% 0.66% 0.82% 1.13% 0.82% 0.00% 4.14% 1.58% 1.01%

3. A crescut cu 5-10% 7.24% 6.56% 4.15% 9.43% 6.14% 4.83% 5.36% 5.44%

4. A crescut cu 0-5% 7.89% 12.30% 13.96% 33.20% 30.70% 9.66% 22.08% 18.55%

5. A rămas la fel 75.66% 71.31% 69.81% 44.67% 39.47% 66.90% 56.47% 59.27%

6. A scăzut cu 0-5% 4.61% 2.46% 7.55% 9.43% 15.79% 8.97% 11.04% 8.47%

7. A scăzut cu 5-10% 1.32% 1.64% 1.51% 2.46% 5.26% 2.07% 2.21% 4.44%

8. A scăzut cu 10-15% 1.32% 1.64% 0.38% 0.00% 2.63% 0.00% 0.63% 1.41%

9. A scăzut cu peste 15% 0.00% 0.82% 0.75% 0.00% 0.00% 1.38% 0.00% 0.40%

Încadrarea firmelor în funcţie de dimensiune (tabelul 9.12), reliefează

următoarele: - firmele mijlocii deţin ponderi mai ridicate ale IMM-urilor în care venitul

mediu al angajaţilor a crescut cu 0-5% (27,27% dintre unităţile economice), 5-10% (18,18%), 10-15% (4,55%) şi peste 15% (3,03%);

- microîntreprinderile ies în evidenţă prin procentajele mai mari ale companiilor care au menţinut salariul mediu la acelaşi nivel (62,55%), dar şi prin cele mai mari frecvenţe ale agenţilor economici care au scăzut salariile cu 0-5% (9,26%), 10-15% (0,99%) şi peste 15% (0,46%);

- organizaţiile mici şi cele de dimensiune medie se remarcă prin faptul ca nu au înregistrat diminuări de peste 15% ale retribuţiilor.

Tabelul 9.12

Evoluţia salariului mediu în funcţie de dimensiunea IMM-urilor

Nr. crt. Evoluţia salariului mediu

Dimensiunea firmelor Microîntreprinderi Întreprinderi mici Întreprinderi mijlocii

1. A crescut cu peste 15% 0.72% 1.50% 3.03% 2. A crescut cu 10-15% 0.92% 2.25% 4.55% 3. A crescut cu 5-10% 4.66% 10.49% 18.18% 4. A crescut cu 0-5% 17.94% 24.34% 27.27% 5. A rămas la fel 62.55% 49.44% 40.91% 6. A scăzut cu 0-5% 9.26% 7.12% 1.52% 7. A scăzut cu 5-10% 2.50% 4.12% 4.55% 8. A scăzut cu 10-15% 0.99% 0.75% 0.00% 9. A scăzut cu peste 15% 0.46% 0.00% 0.00%

Page 235: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

223

Din punct de vedere al formei de organizare juridică a întreprinderilor, se constată că: SA-urile deţin ponderi mai ridicate ale companiilor cu diminuări ale remuneraţiilor de 10-15% (2,04%) şi peste 15% (2,04%), dar şi ale entităţilor cu amplificări salariale de 0-5% (26,53%), de 5-10% (12,24%) şi de peste 15% (4,08%). SRL-urile consemnează cele mai mari proporţii de IMM-uri în care mărimea venitului mediu a rămas la fel (60,97%) şi în care retribuţiile au crescut cu 10-15% (1,31%). Entităţile care au altă formă juridică înregistrează ponderi mai ridicate ale organizaţiilor care au operat scăderi de 0-5% (18,75%) şi de 5-10% (6,25%). Informaţii suplimentare sunt prezentate în tabelul 9.13.

Tabelul 9.13

Evoluţia salariului mediu din IMM-uri după forma de organizare juridică

Nr. crt. Evoluţia salariului mediu

IMM-urile după forma de organizare juridică

SA SRL Alte forme de organizare juridică

1. A crescut cu peste 15% 4.08% 0.89% 0.00%

2. A crescut cu 10-15% 0.00% 1.31% 0.78%

3. A crescut cu 5-10% 12.24% 5.96% 3.91%

4. A crescut cu 0-5% 26.53% 19.37% 14.06%

5. A rămas la fel 36.73% 60.97% 54.69%

6. A scăzut cu 0-5% 10.20% 7.87% 18.75%

7. A scăzut cu 5-10% 6.12% 2.44% 6.25%

8. A scăzut cu 10-15% 2.04% 0.83% 1.56%

9. A scăzut cu peste 15% 2.04% 0.36% 0.00%

Studierea dinamicii salariilor în funcţie de ramurile de activitate (tabelul

9.14), relevă următoarele: - luând în considerare unităţile economice care au menţinut

remuneraţia medie la acelaşi nivel, firmele din transporturi deţin o pondere mai ridicată (68,66%), iar întreprinderile din sectorul industrial înregistrează un procent mai scăzut (53,17%);

- dacă ne referim la scăderile nivelurilor salariale de peste 15%, IMM-urile din servicii se remarcă prin cel mai mare procentaj (0,55%), iar agenţii economici din construcţii, transporturi şi turism ies în evidenţă prin faptul nu consemnează nicio organizaţie care sa fi operat astfel de schimbări;

- sporiri ale veniturilor de 5-10% sunt observate mai des la întreprinderile din turism (9,09%) şi mai puţin frecvent la companiile din sectorul comercial (3,13%);

Page 236: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Resursele umane, salarizarea, training-ul şi instrumentele motivaţionale în IMM-uri

224

- în ceea ce priveşte creşterile de peste 15% ale retribuţiilor angajaţilor, entităţile din transporturi înregistrează cel mai ridicat procent (1,49%), iar firmele din industrie deţin o proporţie mai scăzută (0,68%).

Tabelul 9.14

Evoluţia salariului mediu în funcţie de domeniul de activitate al IMM-urilor

Nr. crt.

Evoluţia salariului mediu

IMM-urile pe ramuri de activitate

Industrie Construcţii Comerţ Transporturi Turism Servicii

1. A crescut cu peste 15% 0.68% 1.22% 1.25% 1.49% 0.00% 0.73%

2. A crescut cu 10-15% 0.90% 0.00% 1.10% 0.00% 1.30% 2.00%

3. A crescut cu 5-10% 6.33% 7.32% 3.13% 7.46% 9.09% 8.20%

4. A crescut cu 0-5% 22.17% 19.51% 18.34% 19.40% 15.58% 18.21%

5. A rămas la fel 53.17% 57.32% 64.42% 68.66% 67.53% 58.29%

6. A scăzut cu 0-5% 10.86% 6.10% 8.93% 2.99% 5.19% 8.20%

7. A scăzut cu 5-10% 4.52% 8.54% 1.72% 0.00% 1.30% 2.37%

8. A scăzut cu 10-15% 0.90% 0.00% 0.78% 0.00% 0.00% 1.46%

9. A scăzut cu peste 15% 0.45% 0.00% 0.31% 0.00% 0.00% 0.55%

9.4. Intensitatea trainingului resurselor umane

Analiza IMM-urilor în funcţie de numărul mediu de zile lucrătoare pe

salariat destinate trainingului în ultimul an (figura 9.7) evidenţiază următoarele aspecte esenţiale:

- 83,13% dintre întreprinderi nu au avut în vedere activităţi de pregătire a resurselor umane;

- 12,35% din organizaţii au dedicat personalului între 1 şi 5 zile de instruire;

- 3,61% dintre companii au alocat în medie 6 - 10 zile; - 0,92% din firme au indicat peste 10 zile training pe angajat. Remarcăm faptul că doar 16,87% dintre IMM-uri au avut în vedere

trainingul angajaţilor, situaţie care se datorează perioadei dificile prin care au trecut majoritatea firmelor, ca urmare a recesiunii economice profunde cu care s-a confruntat România şi alte ţări ale lumii, dar şi lipsei de viziune a unor întreprinzători/ manageri.

Page 237: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

225

Figura 9.7 Structura IMM-urilor în funcţie de numărul mediu de zile lucrătoare pe salariat

dedicate trainingului

Dacă clasificăm firmele în funcţie de vârstă, constatăm următoarele: - întreprinderile care au peste 15 ani vechime deţin cele mai ridicate

procentaje ale IMM-urilor care au alocat pentru training 1-5 zile (15,62%), 6-10 zile (5,07%) şi peste 10 zile (1,42%), dar şi cele mai reduse ponderi a entităţilor care nu au prevăzut nicio zi pentru pregătirea salariaţilor (77,89%);

- companiile înfiinţate în ultimii 5 ani înregistrează ponderile cele mai scăzute de firme care au alocat pentru training 1-5 zile (8,03%) şi 6-10 zile (2,41%), precum şi cea mai mare proporţie a unităţilor economice care nu au investit în perfecţionarea resurselor umane (88,55%);

- organizaţiile de 5-10 ani consemnează frecvenţa cea mai mică a unităţilor care au destinat instruirii personalului peste 10 zile (0,83%).

Informaţii suplimentare sunt cuprinse în tabelul 9.15.

Tabelul 9.15 Corelaţia dintre vârsta firmelor şi numărul mediu de zile lucrătoare pe salariat

dedicate trainingului

Nr. crt.

Numărul mediu de zile lucrătoare dedicate

trainingului în IMM-uri

Vârsta IMM-urilor

Sub 5 ani 5-10 ani 10-15 ani Peste 15 ani

1. nici una 88.55% 83.89% 80.92% 77.89%

2. 1-5 zile 8.03% 12.13% 14.89% 15.62%

3. 6-10 zile 2.41% 3.16% 4.20% 5.07%

4. peste 10 zile 1.00% 0.83% 0.00% 1.42%

Gruparea IMM-urilor pe regiuni de dezvoltare scoate în evidenţă

următoarele abateri mai mari de la media eşantionului:

0%

15%

30%

45%

60%

75%

90%

Nici una 1 - 5 zile 6 - 10 zile Peste 10 zile

83,13%

12,35% 3,61% 0,92%

Page 238: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Resursele umane, salarizarea, training-ul şi instrumentele motivaţionale în IMM-uri

226

- organizaţiile în care au fost alocate pentru pregătirea angajaţilor 1-5 zile lucrătoare consemnează un procent superior în rândul firmelor din zona de Vest (35,96%) şi o proporţie mai redusă în unităţile din Centru (6,62%);

- frecvenţa agenţilor economici în care nu s-au derulat programe de training este mai amplă în Centru (88,64%) şi mai redusă în regiunea Vest (56,14%);

- dacă ne referim la companiile care au dedicat activităţilor de instruire între 6 şi 10 zile, cel mai mare procentaj se înregistrează în cadrul IMM-urilor din Vest (7,02%), iar ponderea cea mai scăzută se regăseşte în rândul unităţilor economice care activează în Sud Est (2,46%);

- întreprinderile care au destinat perfecţionării resurselor umane peste 10 zile sunt mai frecvente în regiunea Nord Vest (1,38%) şi mai rar întâlnite în rândul companiilor din Vest (0,88%),

- în regiunile Nord Est şi Sud Est nu întâlnim nicio firmă care a alocat alocat peste 10 zile pregătirii personalului angajat.

Vezi informaţii suplimentare în tabelul 9.16.

Tabelul 9.16 Corelaţia dintre apartenenţa regională a firmelor şi numărul mediu de zile

lucrătoare pe salariat dedicate trainingului

Nr. crt.

Numărul mediu de zile lucrătoare dedicate

trainingului în IMM-uri

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare

Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti

-Ilfov

1. nici una 84.87% 84.43% 82.64% 81.56% 56.14% 84.14% 88.64% 85.69%

2. 1-5 zile 9.21% 13.11% 13.58% 13.52% 35.96% 11.03% 6.62% 10.48%

3. 6-10 zile 5.92% 2.46% 3.02% 3.69% 7.02% 3.45% 3.47% 2.82%

4. peste 10 zile 0.00% 0.00% 0.75% 1.23% 0.88% 1.38% 1.26% 1.01%

Luând în considerare IMM-urile după dimensiune (tabelul 9.17), se

observă că: procentele angajatorilor care nu investesc în training cresc odată cu reducerea mărimii organizaţiilor, iar frecvenţele în care firmele au alocat instruirii 1-5 zile şi 6-10 zile pe salariat cresc proporţional cu dimensiunile companiilor; în ceea ce priveşte unităţile economice care alocă peste 10 zile de training pe salariat, întreprinderile mici deţin procentajul cel mai mare de (2,25%), iar microfirmele înregistrează cea mai mică pondere (0,66%); Această situaţie evidenţiază impactul considerabil pe care îl au resursele agenţilor economici asupra derulării programelor de perfecţionare a angajaţilor.

Page 239: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

227

Tabelul 9.17 Corelaţia dintre dimensiunea firmelor şi numărul mediu de zile lucrătoare pe

salariat dedicate trainingului

Nr. crt.

Numărul mediu de zile lucrătoare dedicate

trainingului în IMM-uri

Dimensiunea firmelor

Microîntreprinderi Întreprinderi mici Întreprinderi mijlocii

1. nici una 86.47% 71.54% 53.03%

2. 1-5 zile 10.18% 20.22% 30.30%

3. 6-10 zile 2.69% 5.99% 15.15%

4. peste 10 zile 0.66% 2.25% 1.52%

Având în vedere influenţa formei juridice de organizare asupra

activităţilor de training (tabelul 9.18), se constată că: - SA-urile deţin cele mai mari ponderi ale întreprinderilor în care au fost

dedicate instruirii 1-5 zile (20,41%), 6-10 zile (6,12%) şi peste 10 zile (6,12%), precum şi cele mai reduse procentaje ale firmelor care nu au realizat programe de training (67,35%);

- SRL-urile înregistrează cele mai mici frecvenţe ale companiilor care au destinat dezvoltării personalului peste 10 zile (0,77%);

- entităţile altfel organizate juridic consemnează procente mai ridicate de IMM-uri în care nu au investit în perfecţionarea angajaţilor (89,06%), precum şi proporţii mai reduse de agenţi economici care au alocat pentru pregătirea resurselor umane 1-5 zile (8,59%) şi 6-10 zile (1,56%).

Tabelul 9.18

Corelaţia dintre forma de organizare juridică a IMM-urilor şi numărul mediu de zile lucrătoare pe salariat dedicate trainingului

Nr. crt.

Numărul mediu de zile lucrătoare dedicate

trainingului în IMM-uri

IMM-urile după forma de organizare juridică

SA SRL Alte forme de organizare juridică

1. nici una 67.35% 83.13% 89.06%

2. 1-5 zile 20.41% 12.40% 8.59%

3. 6-10 zile 6.12% 3.69% 1.56%

4. peste 10 zile 6.12% 0.77% 0.78%

Încadrarea organizaţiilor pe domenii de activitate reliefează

următoarele: - organizaţiile care au dedicat activităţilor de instruire între 1 şi 5 zile

deţin cel mai mare procentaj în rândul IMM-urilor din sectorul

Page 240: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Resursele umane, salarizarea, training-ul şi instrumentele motivaţionale în IMM-uri

228

industrial (21,95%) şi cea mai redusă proporţie în cadrul agenţilor economici din transporturi (2,99%);

- în ceea ce priveşte firmele care nu au desfăşurat activităţi de training, ponderea cea mai mare se înregistrează la companiile din transporturi (95,52%), iar cea mai redusă la agenţii economici din turism (72,73%);

- organizaţiile în care au fost alocate pentru pregătirea angajaţilor 6-10 şi peste 10 zile lucrătoare consemnează o frecvenţă superioară în entităţile din turism (7,79%, respectiv 2,60%) şi o proporţie mai redusă în unităţile care activează în din comerţ (1,25%, respectiv 0,47%).

Informaţii suplimentare sunt cuprinse în tabelul 9.19.

Tabelul 9.19 Corelaţia dintre domeniul de activitate al firmelor şi numărul mediu de zile

lucrătoare pe salariat dedicate trainingului

Nr. crt.

Numărul mediu de zile lucrătoare dedicate

trainingului în IMM-uri

IMM-urile pe ramuri de activitate

Industrie Construcţii Comerţ Transporturi Turism Servicii

1. nici una 73.30% 81.71% 90.91% 95.52% 72.73% 82.15%

2. 1-5 zile 21.95% 13.41% 7.37% 2.99% 16.88% 10.75%

3. 6-10 zile 4.07% 3.66% 1.25% 1.49% 7.79% 5.65%

4. peste 10 zile 0.68% 1.22% 0.47% 0.00% 2.60% 1.46%

Repartiţia IMM-urilor după performanţele obţinute în anul 2012 faţă

de 2011 (tabelul 9.20), relevă că organizaţiile cu rezultate mult mai bune consemnează ponderi mai ridicate de firme care au fost alocate 1-5 zile (19,35%), 6-10 zile (9,68%%) şi peste 10 zile pregătirii profesionale a angajaţilor (3,23%), iar IMM-urile cu realizări mai slabe deţin cea mai mare proporţie a companiilor care nu au dedicat nicio zi training-ului salariaţilor (86,86%).

Tabel 9.20 Corelaţia dintre performanţele firmelor în 2012 faţă de 2011 şi numărul mediu de

zile lucrătoare pe salariat dedicate trainingului

Nr. crt.

Numărul mediu de zile lucrătoare dedicate

trainingului în IMM-uri

Performanţele firmei în 2012 comparativ cu 2011 Mult

mai bune Mai

bune Identice Mai slabe

Mult mai slabe

1. nici una 67.74% 74.82% 84.94% 86.86% 82.93%

2. 1-5 zile 19.35% 17.60% 11.12% 9.92% 15.85%

3. 6-10 zile 9.68% 6.60% 2.70% 2.95% 1.22%

4. peste 10 zile 3.23% 0.98% 1.24% 0.27% 0.00%

Page 241: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

229

9.5. Suportul financiar al training-ului salariaţilor

Rezultatele sondajului reliefează că procentul mediu alocat training-ului din cifra de afaceri este de 0,64% pe firmă, situaţie nefavorabilă, care denotă faptul că întreprinzătorii/ managerii români investesc din ce în ce mai puţin în pregătirea resurselor, în condiţiile în care instruirea personalului reprezintă o necesitate stringentă, o cerinţă a dezvoltării sustenabile a activităţilor.

Încadrarea IMM-urilor în funcţie de vârstă, regiuni de dezvoltare, dimensiune, forma de organizare juridică, domeniul de activitate şi performanţele firmei în 2012 comparativ cu 2011 evidenţiază că procentul mediu din cifra de afaceri dedicat instruirii personalului înregistrează o mărime mai ridicată în rândul companiilor care au peste 15 ani vechime (0,88%), entităţilor din regiunea de Vest (2,69%), întreprinderilor mijlocii (1,75%), societăţilor pe acţiuni (1,61%), organizaţiilor din industrie (1,19%) şi agenţilor economici care au înregistrat performanţe net superioare în cursul anului 2012 comparativ cu anul 2011 (1,42%). Detalii în figurile 9.8 - 9.13.

Figura 9.8 Diferenţierea procentului mediu din cifra de afaceri alocat trainingului

angajaţilor, în funcţie de vârsta IMM-urilor

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

Sub 5 ani 5 - 10 ani 10 - 15 ani Peste 15 ani

0,43%

0,85%

0,54%

0,88%

Page 242: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Resursele umane, salarizarea, training-ul şi instrumentele motivaţionale în IMM-uri

230

Figura 9.9

Diferenţierea procentului mediu din cifra de afaceri alocat trainingului angajaţilor, în funcţie de regiunile de dezvoltare din care fac parte IMM-urile

Figura 9.10

Diferenţierea procentului mediu din cifra de afaceri alocat trainingului angajaţilor, în funcţie de mărimea firmelor

Figura 9.11

Diferenţierea procentului mediu din cifra de afaceri alocat trainingului angajaţilor, în funcţie de forma de organizare a IMM-urilor

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

Nord Est

Sud Est

Sud Sud Vest

Vest Nord Vest

Centru Bucureşti -Ilfov

0,34%

1,01%

0,40%

1,13%

2,69%

0,54% 0,07%

0,47%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

Microîntreprinderi Întreprinderi mici Întreprinderi mijlocii

0,47%

1,17%

1,75%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

SA SRL Alte forme de organizare juridică

0,47%

0,63% 0,44%

Page 243: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

231

Figura 9.12

Diferenţierea procentului mediu din cifra de afaceri alocat trainingului angajaţilor, în funcţie de domeniul de activitate al firmelor

Figura 9.13

Diferenţierea procentului mediu din cifra de afaceri alocat trainingului angajaţilor, în funcţie de performanţele firmei în 2012 comparativ cu 2011

9.6. Ponderea angajaţilor care au beneficiat de training

Procentul mediu al salariaţilor care au beneficiat de training în anul 2012 este de 9,55% la nivelul eşantionului, reliefând că IMM-urile din România acordă o atenţie scăzută perfecţionării personalului.

Luând în considerare procentul mediu al angajaţilor care au beneficiat de training în funcţie de vârsta, apartenenţa regională, mărimea, forma de organizare juridică, ramura de activitate a IMM-urilor şi performanţele firmelor în 2012 comparativ cu 2011, se observă că cele mai ridicate niveluri se înregistrează în rândul companiilor cu vârsta peste 15 ani (11,52%), agenţilor economici din regiunea Vest (32,61%), întreprinderilor mijlocii (30,03%), SA-urilor (15,65%), organizaţiilor care activează în industrie (15,11%)

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

Industrie Construcţii Comerţ Transport Turism Servicii

1,19%

0,75%

0,35%

0,05%

0,35%

0,65%

0,00%

0,25%

0,50%

0,75%

1,00%

1,25%

1,50%

Mult mai bune Mai bune Identice Mai slabe Mult mai slabe

1,42%

0,88% 0,67%

0,36% 0,54%

Page 244: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Resursele umane, salarizarea, training-ul şi instrumentele motivaţionale în IMM-uri

232

şi entităţilor care au înregistrat performanţe mult mai bune în anul 2012 comparativ cu 2011 (13,03%). Vezi figurile 9.14 - 9.19.

Figura 9.14 Diferenţierea procentului mediu al angajaţilor care au beneficiat de training,

în funcţie de vârsta IMM-urilor

Figura 9.15 Diferenţierea procentului mediu al angajaţilor care au beneficiat de training,

în funcţie de regiunile de dezvoltare din care fac parte IMM-urile

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani Peste 15 ani

7,48%

9,36% 10,23%

11,52%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Nord Est

Sud Est

Sud Sud Vest

Vest Nord Vest

Centru Bucureşti -Ilfov

9,11% 9,72% 10,45% 11,80%

32,61%

4,45% 3,33%

8,22%

Page 245: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

233

Figura 9.16 Diferenţierea procentului mediu al angajaţilor care au beneficiat de training,

în funcţie de dimensiunea firmelor

Figura 9.17 Diferenţierea procentului mediu al angajaţilor care au beneficiat de training,

în funcţie de forma de organizare juridică a companiilor

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Întreprinderi mijlocii Întreprinderi mici Microîntreprinderi

30,03%

12,71% 8,50%

0,00%

2,50%

5,00%

7,50%

10,00%

12,50%

15,00%

17,50%

SA SRL Alte forme de organizare juridică

15,65%

9,52%7,66%

Page 246: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Resursele umane, salarizarea, training-ul şi instrumentele motivaţionale în IMM-uri

234

Figura 9.18

Diferenţierea procentului mediu al angajaţilor care au beneficiat de training, în funcţie de domeniul de activitate al întreprinderilor

Figura 9.19

Diferenţierea procentului mediu al angajaţilor care au beneficiat de training, în funcţie de performanţele firmei în 2012 comparativ cu 2011

0,00%

2,50%

5,00%

7,50%

10,00%

12,50%

15,00%

17,50%

Industrie Construcţii Comerţ Transport Turism Servicii

15,11%

10,24%

4,69%

2,84%

13,96%

10,84%

0,00%

2,50%

5,00%

7,50%

10,00%

12,50%

15,00%

Mult mai bune Mai bune Identice Mai slabe Mult mai slabe

13,03% 12,76%

9,66%

7,46% 6,43%

Page 247: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

235

9.7. Procentul persoanelor cu studii superioare în totalul angajaţilor firmelor mici şi mijlocii

Examinarea IMM-urilor din punctul de vedere al ponderii angajaţilor cu studii superioare relevă următoarele: 30,07% din firme consemnează între 75% şi 100% de persoane cu studii universitare, în 27,53% dintre organizaţii nu lucrează absolvenţi ai învăţământului superior, 23,47% dintre companii deţin un procent de 25-50% al angajaţilor cu facultate, 11,25% din întreprinderi au un procentaj de 0-25% al salariaţilor care au terminat o formă superioară de învăţământ, iar 7,68% din unităţile economice înregistrează o proporţie a licenţiaţilor de 50-75%. Dacă avem în vedere că ponderea medie pe eşantion a absolvenţilor de instituţii universitare este de 28,79%, iar procentul persoanelor cu studii superioare în totalul populaţiei ocupate este de sub 20% în România şi de aproximativ 30% în Uniunea Europeană, putem trage concluzia că sectorul IMM-urilor din ţara noastră înregistrează un nivel bun de intelectualizare, ce constituie o premisă favorabilă desfăşurării unor activităţi performante. Reprezentarea grafică a acestei situaţii este redată în figura 9.20.

Figura 9.20

Ponderea salariaţilor cu studii superioare

Încadrarea companiilor pe clase de mărime (tabelul 9.21) scoate în evidenţă următoarele aspecte:

- procentajele IMM-urilor în care îşi desfăşoară activitatea 0-25% şi 50-75% angajaţi cu studii universitare variază direct proporţional cu dimensiunea firmelor;

- companiile care nu au nicio persoană cu studii superioare şi în cadrul cărora activează 75-100% licenţiaţi înregistrează frecvenţe invers proporţionale cu mărimea firmelor;

- organizaţiile mici deţin o pondere mai ridicată a întreprinderilor în care lucrează între 25% şi 50% de salariaţi ce au urmat o formă de învăţământ universitar (30,45%).

27,53%

11,25%

23,47%

7,68%

30,07% 0%

0-25%

25-50%

50-75%

75-100%

Page 248: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Resursele umane, salarizarea, training-ul şi instrumentele motivaţionale în IMM-uri

236

Tabelul 9.21 Diferenţierea ponderii angajaţilor cu studii superioare, în funcţie de

dimensiunea IMM-urilor

Nr. crt.

Ponderea salariaţilor cu studii

superioare

Dimensiunea firmelor Microîntreprinderi Întreprinderi mici Întreprinderi mijlocii

1. 0% 31.31% 10.53% 9.09% 2. 0 – 25 % 7.78% 26.69% 28.79% 3. 25 – 50 % 22.02% 30.45% 28.79% 4. 50 – 75 % 6.20% 13.16% 19.70% 5. 75 – 100% 32.70% 19.17% 13.64%

Dacă examinăm IMM-urile pe ramuri de activitate economică

observăm următoarele: - întreprinderile în care nu lucrează nicio persoană cu studii superioare

sunt mai numeroase în transporturi (55,22%) şi mai reduse procentual în sectorul turismului (19,74%);

- unităţile din servicii înregistrează un procentaj mai ridicat de firme în care activează 75-100% de absolvenţi universitari (46,63%), dar şi proporţii mai reduse ale companiilor în care îşi desfăşoară activitatea 0-25% şi 50-75% de licenţiaţi (6,92%, respectiv 6,74%);

- organizaţiile din sectorul industrial consemnează un procent mai mare de IMM-uri în care muncesc între 25 şi 50% de persoane cu facultatea absolvită (32,81%);

- în ceea ce priveşte entităţile care au 0-25% salariaţi cu studii universitare, cea mai ridicată pondere este deţinută de firmele din domeniul construcţiilor (22,50%).

Detalii în tabelul 9.22.

Tabelul 9.22 Diferenţierea ponderii angajaţilor cu studii superioare, în funcţie de ramurile în

care activează IMM-urile

Nr. crt.

Ponderea salariaţilor cu studii

superioare

IMM-urile pe ramuri de activitate

Industrie Construcţii Comerţ Transporturi Turism Servicii

1. 0% 22.85% 28.75% 34.49% 55.22% 19.74% 20.77% 2. 0 – 25 % 15.84% 22.50% 10.55% 13.43% 7.89% 6.92% 3. 25 – 50 % 32.81% 25.00% 22.05% 17.91% 17.11% 18.94% 4. 50 – 75 % 8.14% 8.75% 7.87% 0.00% 15.79% 6.74% 5. 75 – 100% 20.36% 15.00% 25.04% 13.43% 39.47% 46.63%

Având în vedere vechimea, regiunile de dezvoltare, dimensiunea,

organizarea juridică, domeniul IMM-urilor, pregătirea întreprinzătorilor şi performanţele firmei în 2012 comparativ cu 2011 (figurile 9.21 - 9.27), se

Page 249: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

237

constată că cele mai ridicate ponderi medii ale angajaţilor cu studii superioare se consemnează în cadrul entităţilor care au vârsta mai mică de 5 ani (31,93%), întreprinderilor din regiunea Sud Vest (51,97%), firmelor mici (30,25%), societăţilor cu altă formă de organizare juridică (34,13%), companiilor din servicii (42,90%), organizaţiilor ai căror întreprinzători au studii universitare (36,05%) şi în cadrul firmelor care au obţinut performanţe mult mai bune în anul 2012 comparativ cu 2011 (53,08%).

Figura 9.21

Ponderea medie a angajaţilor cu studii superioare, în funcţie de vârsta companiilor

Figura 9.22

Ponderea medie a angajaţilor cu studii superioare, în funcţie de regiunile de dezvoltare din care fac parte IMM-urile

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani Peste 15 ani

31,93%

27,89% 29,49%

25,24%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Nord Est

Sud Est

Sud Sud Vest

Vest Nord Vest

Centru Bucureşti -Ilfov

29,08% 30,60% 23,27%

51,97%

9,11% 13,89% 13,75%

38,03%

Page 250: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Resursele umane, salarizarea, training-ul şi instrumentele motivaţionale în IMM-uri

238

Figura 9.23

Ponderea medie a angajaţilor cu studii superioare, în funcţie de mărimea întreprinderilor

Figura 9.24

Ponderea medie a angajaţilor cu studii superioare, în funcţie de forma de organizare a întreprinderilor

Figura 9.25

Ponderea medie a angajaţilor cu studii superioare, în funcţie de ramurile de activitate a IMM-urilor

25,00%

27,50%

30,00%

32,50%

Întreprinderi mijlocii Întreprinderi mici Microîntreprinderi

26,85%

30,25%

28,62%

25,00%

27,50%

30,00%

32,50%

35,00%

SA SRL Alte forme de organizare juridică

32,18%

28,29%

34,13%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

Industrie Construcţii Comerţ Transport Turism Servicii

20,59% 21,23%

25,16%

19,14% 21,33%

42,90%

Page 251: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

239

Figura 9.26

Ponderea medie a angajaţilor cu studii superioare, în funcţie de nivelul de pregătire a întreprinzătorilor

Figura 9.27

Ponderea medie a angajaţilor cu studii superioare, în funcţie de performanţele firmei în 2012 comparativ cu 2011

9.8. Proporţia persoanelor de sex masculin în totalul salariaţilor din IMM-uri

Luând în considerare ponderea angajaţilor de sex masculin din IMM-uri, rezultatele sondajului evidenţiază următoarele: 34,59% din companii consemnează un procent de 0-50%, în 26,01% din întreprinderi nu activează niciun bărbat, 19,97% din organizaţii înregistrează o proporţie de 50-100%, iar 19,43% din firme au numai salariaţi de gen masculin. De asemenea, procentul mediu al bărbaţilor pe IMM este 32,00%, constatându-se o distribuţie pe sexe dezechilibrată, deşi gradul de ocupare a persoanelor de gen masculin la nivel naţional este mai ridicat. Vezi figura 9.28.

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

Elementare Medii Universitare

5,71% 11,13%

36,05%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Identice Mai bune Mult mai bune Mult mai slabe Mai slabe

26,45%

39,03%

53,08%

23,04% 25,21%

Page 252: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Resursele umane, salarizarea, training-ul şi instrumentele motivaţionale în IMM-uri

240

Figura 9.28

Ponderea bărbaţilor în totalul angajaţilor

Gruparea IMM-urilor pe regiuni de dezvoltare (tabelul 9.23) evidenţiază următoarele aspecte relevante:

- unităţile economice din regiunea de Nord Vest consemnează o proporţie superioară a firmelor în care nu lucrează niciun bărbat (35,17%);

- companiile din Vest deţin ponderi mai ridicate de IMM-uri care au între 0-50% şi 50-100% salariaţi de sex masculin (55,26%, respectiv 34,21%);

- întreprinderile din regiunea Nord Est înregistrează cel mai mare procentaj al agenţilor economici în care îşi desfăşoară activitatea numai persoane de gen bărbătesc (33,55%).

Tabelul 9.23

Ponderea bărbaţilor în totalul angajaţilor în funcţie de apartenenţa regională a firmelor mici şi mijlocii

Nr. crt.

Ponderea bărbaţilor în

totalul angajaţilor

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare:

Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti

-Ilfov

1. 0 % 11.84% 16.39% 29.17% 34.16% 8.77% 35.17% 34.70% 22.78% 3. 0 – 50 % 27.63% 34.43% 34.85% 26.34% 55.26% 34.48% 33.44% 36.69% 4. 50 – 100 % 26.97% 18.85% 21.21% 13.99% 34.21% 18.62% 17.98% 18.75% 5. 100 % 33.55% 30.33% 14.77% 25.51% 1.75% 11.72% 13.88% 21.77%

Clasificând firmele în funcţie de mărime (vezi tabelul 9.24), constatăm

următoarele: - pe măsura amplificării dimensiunii companiilor se reduc proporţiile

întreprinderilor în care nu activează/ activează numai bărbaţi; - odată cu mărirea taliei organizaţiilor cresc şi procentele de IMM-uri

care au 50-100% din angajaţi de sex masculin; - întreprinderile mici consemnează o pondere mai mare a unităţilor în

care 0-50% din personal este bărbătesc (41,57%).

26,01%

34,59%

19,97%

19,43%

0%

0 - 50%

50 - 100%

100 %

Page 253: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

241

Tabelul 9.24 Ponderea bărbaţilor în totalul angajaţilor, în funcţie de clasa de mărime a IMM-urilor

Nr. crt.

Ponderea bărbaţilor în totalul angajaţilor

Dimensiunea firmelor Microîntreprinderi Întreprinderi mici Întreprinderi mijlocii

1. 0 % 30.46% 5.99% 4.55% 3. 0 – 50 % 33.42% 41.57% 33.33% 4. 50 – 100 % 13.55% 46.82% 59.09% 5. 100 % 22.57% 5.62% 3.03%

După cum se poate vedea în figurile 9.29 - 9.35, procentul mediu al

bărbaţilor în totalul angajaţilor este mai ridicat în rândul companiilor cu vârsta cuprinsă între 5 şi 10 ani (37,55%), agenţilor economici din Nord Est (51,60%), întreprinderilor mici (40,59%), societăţilor pe acţiuni (39,54%), IMM-urilor din sectorul transporturilor (73,65%), firmelor ai căror întreprinzători au studii elementare (44,76%) şi organizaţiilor ce au înregistrat performanţe mult mai bune în anul 2012 comparativ cu 2011 (58,20%).

Figura 9.29

Procentul mediu al bărbaţilor în totalul angajaţilor, în funcţie de vechimea firmelor

Figura 9.30

Ponderea medie a bărbaţilor în totalul angajaţilor, în funcţie de apartenenţa regională a întreprinderilor

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani Peste 15 ani

28,54%

37,55%

29,60% 31,95%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

NordEst

SudEst

Sud SudVest

Vest NordVest

Centru Bucureşti-Ilfov

51,60% 49,19%

33,55% 45,47%

8,30% 13,70%

23,53% 32,49%

Page 254: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Resursele umane, salarizarea, training-ul şi instrumentele motivaţionale în IMM-uri

242

Figura 9.31

Procentul mediu al bărbaţilor în totalul angajaţilor, în funcţie mărimea IMM-urilor

Figura 9.32

Ponderea medie a bărbaţilor în totalul salariaţilor, în funcţie de forma de organizare juridică a firmelor

Figura 9.33

Procentul mediu al bărbaţilor în totalul angajaţilor, în funcţie de domeniul în care-şi desfăşoară activitatea IMM-urile

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

Întreprinderi mijlocii Întreprinderi mici Microîntreprinderi

31,56%

40,59%

30,56%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

SA SRL Alte forme de organizare juridică

39,54%

32,88%

25,06%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Industrie Construcţii Comerţ Transport Turism Servicii

29,76%

55,22%

27,99%

73,65%

14,64%

34,10%

Page 255: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

243

Figura 9.34

Procentul mediu al bărbaţilor în totalul angajaţilor, în funcţie de studiile întreprinzătorilor

Figura 9.35

Procentul mediu al bărbaţilor în totalul angajaţilor, în funcţie de performanţele firmei în 2012 comparativ cu 2011

9.9. Frecvenţa angajaţilor cu experienţă în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii

În ceea ce priveşte experienţa angajaţilor, rezultatele anchetei relevă

că IMM-urile înregistrează următoarele ponderi ale persoanelor care au o vechime de peste 15 ani în domeniul în care activează: 72,85% dintre companii consemnează un procent de 25-50%, 17,02% din agenţii economici deţin o proporţie de 25-50%, 7,80% dintre companii au peste 75%, iar 2,33% din organizaţii au indicat un procentaj de 50-75%. Având în vedere că procentul mediu la nivelul eşantionului este de 11,56% şi că aproape trei sferturi din firme au la dispoziţie mai puţin de 25% de salariaţi cu experienţă îndelungată în sfera în care îşi desfăşoară activitatea, se poate concluziona că frecvenţa resurselor umane cu un grad ridicat de specializare este redusă în cadrul sectorului de IMM-uri din România. Detalii in figura 9.36.

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

Elementare Medii Universitare

44,76%

32,65% 32,23%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Mult mai bune Mai bune La fel Mai slabe Mult mai slabe

58,20%

43,84%

29,45% 25,10%

43,17%

Page 256: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Resursele umane, salarizarea, training-ul şi instrumentele motivaţionale în IMM-uri

244

Figura 9.36

Ponderea angajaţilor din IMM-uri cu peste 15 ani de experienţă în domeniul în care activează

Examinarea companiilor după dimensiune (tabelul 9.25) evidenţiază

următoarele aspecte: - microfirmele înregistrează cele mai mari procentaje ale unităţilor

economice în care activează 0-25% şi 75%-100% persoane cu experienţă (75,56%, respectiv 8,70%);

- întreprinderile mijlocii deţin ponderi mai crescute de organizaţii în care 25-50% şi 50-75% din salariaţi sunt experimentaţi (38,46%, respectiv 6,15%).

Tabelul 9.25

Diferenţierea ponderii angajaţilor cu vechime mai mare de 15 ani în domeniul actual de activitate în funcţie de dimensiunea IMM-urilor

Nr. crt.

Ponderea salariaţilor cu vechime mai mare de 15 ani în domeniul lor de activitate

Dimensiunea firmelor

Microîntreprinderi Întreprinderi mici Întreprinderi mijlocii

1. 0 – 25 % 75.56% 62.21% 52.31% 2. 25 – 50 % 14.10% 28.63% 38.46% 3. 50 – 75 % 1.65% 5.34% 6.15% 4. 75 – 100 % 8.70% 3.82% 3.08%

Luând în considerare vârsta, apartenenţa regională, dimensiunea,

forma juridică, ramura de activitate a IMM-urilor şi performanţele firmei în 2012 comparativ cu 2011, se constată că procentul mediu al angajaţilor care au vechime îndelungată în domeniu consemnează frecvenţe mai ample în rândul companiilor care funcţionează de peste 15 ani (18,90%), organizaţiilor din Nord Est (22,64%), întreprinderilor mici (19,18%), SA-urilor (26,49%), întreprinderilor din transporturi (14,04%) şi firmelor care au înregistrat performanţe mult mai bune în anul 2012 comparativ cu 2011 (26,14%). Informaţii suplimentare sunt prezentate în figurile 9.37 - 9.42.

72,85%

17,02%

2,33% 7,80%

0 - 25%

25 - 50%

50 - 75%

Peste 75%

Page 257: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

245

Figura 9.37

Diferenţierea ponderii medii a angajaţilor cu vechime mai mare de 15 ani în domeniul actual de activitate în funcţie de vârsta firmelor

Figura 9.38

Ponderea medie a salariaţilor cu vechime mai mare de15 ani în domeniul actual de activitate în funcţie de apartenenţa regională

Figura 9.39

Diferenţierea ponderii medii a angajaţilor cu vechime mai mare de 15 ani în domeniul actual de activitate în funcţie de dimensiunea IMM-urilor

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani Peste 15 ani

5,96%

9,91% 12,81%

18,90%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Nord Est

Sud Est

Sud Sud Vest

Vest Nord Vest

Centru Bucureşti -Ilfov

22,64%

12,94% 15,86% 15,56%

3,40% 5,34% 5,27%

11,60%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

Întreprinderi mijlocii Întreprinderi mici Microîntreprinderi

14,88%

19,18%

9,87%

Page 258: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Resursele umane, salarizarea, training-ul şi instrumentele motivaţionale în IMM-uri

246

Figura 9.40

Ponderea medie a persoanelor cu vechime mai mare de 15 ani în domeniul actual de activitate în funcţie de forma de organizare juridică a companiilor

Figura 9.41

Diferenţierea ponderii medii a angajaţilor cu vechime mai mare de 15 ani în domeniul actual de activitate în funcţie de ramurile din care fac parte IMM-urile

Figura 9.42

Diferenţierea ponderii medii a angajaţilor cu vechime mai mare de 15 ani în domeniul actual de activitate în funcţie de performanţele firmei în 2012

comparativ cu 2011

0,00% 5,00%

10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

SA SRL Alte forme de organizare juridică

26,49%

11,43% 8,78%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

Industrie Construcţii Comerţ Transport Turism Servicii

11,32% 13,24%

11,69% 14,04%

3,76%

12,44%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Mult mai bune Mai bune La fel Mai slabe Mult mai slabe

26,14%

18,03%

8,04% 11,79%

18,08%

Page 259: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

247

9.10. Beneficii şi recompense care vor fi acordate angajaţilor din cadrul IMM-urilor

Rezultatele cercetării relevă că cele mai frecvente beneficii şi recompense care vor fi acordate angajaţilor din IMM-uri în următorii 2-3 ani sunt: prima de sărbători (Crăciun/ Paşte) – 48,47%, tichetele de masă – 35,55%, telefonul mobil – 25,64%, al 13-lea salariu – 19,37%, bonusul de fidelitate – 16,56%, prima de vacanţă – 11,70%, tichetele de cadou – 10,17%, coşurile cadou – 7,99%, petrecerile anuale – 7,03%, maşina de serviciu – 6,46%, tichetele de vacanţă – 6,14%, produsele proprii distribuite gratuit sau cu discount – 6,07% şi asigurarea unei mese gratuite sau subventionate de companie – 6,01%. Urmează zilele de concediu în plus faţă de minimul legal – 5,69%, asigurările de sănătate – 5,56%, subvenţionarea sau asigurarea gratuită a transportului spre locul de muncă – 5,50%, negocierea de discounturi pentru angajaţi la diverse servicii – 4,99%, decontarea carburantului pentru transportul la locul de muncă – 4,35%, premiile pentru performanţă (excursii şi obiecte ) – 3,96%, asigurările de viaţă – 2,49%, cursurile plătite de companie pentru dezvoltarea angajaţilor – 2,37%, teambuilding-urile – 2,30%, planurile de pensie privată – 2,11%, abonamentele la clinici medicale/ serviciile de sănătate – 1,92%, tichetele de creşă – 1,41%, concursurile de tipul angajatul lunii/ anului – 1,15%, abonamentele la săli de sport – 1,02%, acţiunile la preţuri preferenţiale / participarea la profit – 0,92% şi concursurile pe teme profesionale cu acordare de premii/ cadouri – 0,58%. Menţionăm că 4,52% dintre întreprinzători/ manageri nu vor acorda nici un fel de beneficii extrasalariale, iar în 1,17% dintre firme vor fi utilizate alte forme de motivare suplimentară a personalului. Vezi figura 9.46.

Page 260: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Resursele umane, salarizarea, training-ul şi instrumentele motivaţionale în IMM-uri

248

Fig 9.46

Beneficii şi recompense care vor fi acordate angajaţilor din IMM-uri în următorii 2-3 ani

5,69%

0,58%

0,96%

1,02%

1,15%

1,41%

1,92%

2,11%

2,30%

2,37%

2,49%

3,96%

4,35%

4,99%

5,50%

5,56%

5,69%

6,01%

6,07%

6,14%

6,46%

7,03%

7,99%

10,17%

11,70%

16,56%

19,37%

25,64%

35,55%

48,47%

0,00% 15,00% 30,00% 45,00% 60,00%

Altele

Concursuri pe teme profesionale cu premii/cadouri

Acţiuni la preţuri preferentiale (participare la profit)

Abonamente la săli de sport

Concursuri de tipul angajatul lunii/ anului

Tichete de creşă

Abonamente la clinici medicale/servicii de sănătate

Plan de pensie privată

Ieşiri în oraş cu echipa/Teambuilding

Cursuri plătite de companie

Asigurări de viaţă

Premii pentru performanţă (excursii şi obiecte )

Decontarea carburantului pentru transport

Negocierea de discounturi pentru angajaţi

Subvenţionarea/asigurarea gratuită a transportului

Asigurări de sănătate

Zile de concediu în plus faţă de minimul legal

Asigurarea unei mese gratuite sau subvenţionate

Produse proprii distribuite gratuit sau cu discount

Tichete de vacanţă

Maşina de serviciu

Petreceri anuale

Coşuri cadou

Tichete cadou

Prima de vacanţă

Bonus de fidelitate

Al 13-lea salariu

Telefon mobil

Tichete de masă

Prima de sărbători (Crăciun / Paşte)

Page 261: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

249

Gruparea întreprinderilor în funcţie de vârstă (tabelul 9.26), evidenţiază următoarele aspecte semnificative:

- IMM-urile mai vechi de 15 ani vor recurge mai des la tichete de masă (40,87%), tichete cadou (11,78%), prime de vacanţă (13,94%), subvenţionarea/ asigurarea gratuită a transportului spre locul de muncă (7,45%), tichete de vacanţă (6,73%), zile de concediu în plus faţă de minimul prevăzut de lege (6,73%), asigurări de viaţă (3,61%), training-uri plătite de firmă pentru perfecţionarea angajaţilor (3,61%), teambulding-uri (2,88%), abonamente la săli de sport (1,68%) şi participări la profit / oferirea de acţiuni la preţuri preferenţiale (1,68%);

- companiile de 10-15 ani deţin cele mai mari procentaje ale firmelor care vor lua în considerare primele de Crăciun/ Paşte (52,25%), coşurile cadou (9,46%), maşinile de serviciu (7,66%), produsele proprii distribuite gratuit sau cu discount (7,21%), mesele gratuite/ subvenţionate de companie (6,76%), negocierile de discounturi pentru salariaţi la unele servicii (5,41%) şi planurile de pensii private (3,15%);

- unităţile economice care au sub 5 ani vechime consemnează proporţii mai ridicate de IMM-uri în cadrul cărora vor fi avute în vedere premiile pentru performanţă (4,71%);

- întreprinderile de 5-10 ani înregistrează frecvenţe mai crescute ale agenţilor economici care vor asigura telefoane mobile (26,77%), al 13-lea salariu (22,75%), bonusuri de fidelitate (18,55%), petreceri anuale (8,41%), asigurări de sănătate (6,88%), abonamente la clinici medicale/ servicii de sănătate (2,87%), concursuri de tipul angajatul lunii/ anului (1,72%) şi concursuri pe teme profesionale cu acordare de premii/ cadouri (1,15%) .

Page 262: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Resursele umane, salarizarea, training-ul şi instrumentele motivaţionale în IMM-uri

250

Tabelul 9.26 Diferenţierea beneficiilor şi recompenselor care vor fi acordate angajaţilor în

funcţie de vechimea IMM-urilor

Nr. crt.

Beneficii şi recompense care vor fi acordate angajaţilor din IMM-uri în următorii 2-3 ani

Vârsta IMM-urilor:

Sub 5 ani 5-10 ani 10-15 ani Peste 15 ani

1. Abonamente la clinici medicale/ servicii de sănătate 1.49% 2.87% 1,80% 1.20%

2. Abonamente la săli de sport 0.25% 0.96% 1.35% 1.68%

3. Acţiuni la preţuri preferenţiale (participare la profit) 0.25% 0.76% 1.35% 1.68%

4. Al 13-lea salariu 19.35% 22.75% 17.57% 16.11%

5. Asigurarea unei mese gratuite sau subvenţionate de companie 6.20% 6.12% 6.76% 5.29%

6. Asigurări de sănătate 4.47% 6.88% 4.50% 5.53%

7. Asigurări de viaţă 1.24% 2.10% 3.60% 3.61%

8. Bonus de fidelitate 13.40% 18.55% 16.67% 17.07%

9. Concursuri de tipul angajatul lunii/ anului 0.99% 1.72% 0.90% 0.72%

10. Concursuri pe teme profesionale cu acordare de premii/cadouri 0.00% 1.15% 0.45% 0.48%

11. Coşuri cadou 6.70% 7.46% 9.46% 9.13%

12. Cursuri plătite de companie pentru dezvoltarea angajaţilor 1.99% 2.29% 0.90% 3.61%

13. Decontarea carburantului pentru transportul la locul de muncă 2.98% 4.59% 4.05% 5.53%

14. Ieşiri în oraş cu echipa/ Teambuilding 2.23% 1.91% 2.25% 2.88%

15. Maşina de serviciu 5.71% 5.93% 7.66% 7.21%

16. Negocierea de discounturi pentru angajaţi la diverse servicii 4.47% 4.78% 5.41% 5.53%

17. Petreceri anuale 5.96% 8.41% 4.50% 7.69%

18. Plan de pensie privată 0.99% 2.10% 3.15% 2.64%

19. Premii pentru performanţă (excursii şi obiecte) 4.71% 4.02% 1.80% 4.33%

20. Prima de sărbători (Crăciun/ Paşte) 45.41% 48.76% 52.25% 49.04%

21. Prima de vacanţă 9.18% 11.47% 12.61% 13.94%

22. Produse proprii distribuite gratuit sau cu discount 4.47% 6.31% 7.21% 6.73%

23. Subvenţionarea sau asigurarea gratuită a transportului spre locul de muncă 4.71% 4.59% 5.41% 7.45%

24. Telefon mobil 25.81% 26.77% 24.32% 24.76%

25. Tichete cadou 8.93% 10.13% 9.46% 11.78%

26. Tichete de creşă 1.24% 1.34% 1.80% 1.44%

27. Tichete de masă 27.05% 38.62% 33.78% 40.87%

28. Tichete de vacanţă 6.70% 6.69% 2.70% 6.73%

29. Zile de concediu în plus faţă de minimul legal 4.22% 6.50% 4.50% 6.73%

Page 263: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

251

Analiza IMM-urilor în funcţie de apartenenţa regionalǎ relevă

următoarele: - companiile regiunea din Bucureşti-Ilfov vor asigura mai frecvent

tichete de vacanţă (10,94%), premii pentru performanţă în excursii, obiecte, etc. (7,63%), tichete de creşă (3,05%) şi concursuri pe teme profesionale cu acordare de premii/ cadouri (1,27%);

- firmele din Centru deţin ponderi mai mari de IMM-uri care vor lua în considerare recompensarea salariaţilor prin prime de sărbători (63,42%), tichetele cadou (15,95%), petreceri anuale (12,06%), mese gratuite/ subventionate (11,28%), asigurări de viaţă (7%), cursuri plătite de companie pentru dezvoltarea angajaţilor (6,61%), planuri de pensie privată (6,23%), şi abonamente la sălile de sport (1,95%);

- unităţile economice din Nord Vest vor avea în vedere mai des telefoanele mobile (35,05%), coşurile cadou (17,53%), distribuirea gratuită/ cu discount a propriilor produse (13,40%), subvenţionarea/ gratuitatea transportului la locul de muncă (13,40%), asigurările de sănătate (10,31%), negocierile de discounturi pentru angajaţi la unele servicii (8,25%), teambuildingu-rile (6,19%) şi concursurile de genul angajatul lunii/ anului (3,09%);

- agenţii economici din Vest vor apela într-o frecvenţă mai ridicată tichetele de masă (53,98%) şi abonamentele la clinicile medicale/ serviciile de sănătate (5,31%);

- întreprinderile regiunii Nord Est consemnează proporţii mai ridicate ale companiilor care vor oferi maşini de serviciu (12,69%), zile de concediu în plus faţă de minimul legal (10,45%) şi vor deconta carburantul pentru transportul la servici (7,46%);

- IMM-urile din Sud se remarcă prin procentajele superioare ale firmelor care vor acorda prime de vacanţă (22,62%) şi recompense prin acţiuni la preţuri preferenţiale/ participări la profit (1,81%);

- organizaţiile din Sud Vest vor recurge mai des la motivarea prin al 13-lea salariu (45,27%) şi bonusurile de fidelitate (29,63%).

Detalii în tabelul 9.27.

Page 264: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Resursele umane, salarizarea, training-ul şi instrumentele motivaţionale în IMM-uri

252

Tabelul 9.27 Diferenţierea beneficiilor şi recompenselor care vor fi acordate angajaţilor în

funcţie de regiunile de dezvoltare din care fac parte firmele

Nr. crt.

Beneficii şi recompense care vor fi acordate angajaţilor din IMM-uri în

următorii 2-3 ani

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti

-Ilfov

1. Abonamente la clinici medicale/ servicii de sănătate 0,75% 0,00% 1,81% 0,41% 5,31% 2,06% 2,72% 2,29%

2. Abonamente la săli de sport 0,75% 0,94% 1,81% 0,00% 0,88% 0,00% 1,95% 1,02%

3. Acţiuni la preţuri preferenţiale (participare la profit) 1,49% 0,00% 1,81% 0,00% 0,00% 1,03% 0,78% 1,53%

4. Al 13-lea salariu 14,93% 19,81% 8,14% 45,27% 6,19% 15,46% 10,89% 21,37%

5. Asigurarea unei mese gratuite sau subvenţionate de companie 5,97% 5,66% 4,98% 5,35% 1,77% 6,19% 11,28% 4,83%

6. Asigurări de sănătate 5,22% 4,72% 1,36% 4,53% 5,31% 10,31% 7,39% 6,62%

7. Asigurări de viaţă 0,75% 0,00% 1,36% 0,41% 0,00% 2,06% 7,00% 3,56%

8. Bonus de fidelitate 13,43% 15,09% 12,22% 29,63% 4,42% 16,49% 8,17% 21,37%

9. Concursuri de tipul angajatul lunii/ anului 0,75% 1,89% 0,45% 0,00% 0,00% 3,09% 0,39% 2,54%

10. Concursuri pe teme profesionale cu acordare de premii/cadouri 0,75% 0,94% 0,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,39% 1,27%

11. Coşuri cadou 2,99% 4,72% 8,60% 0,00% 6,19% 17,53% 14,40% 9,16%

12. Cursuri plătite de companie pentru dezvoltarea angajaţilor 2,99% 1,89% 0,00% 3,29% 0,00% 4,12% 6,61% 0,51%

13. Decontarea carburantului pentru transportul la locul de muncă 7,46% 3,77% 7,24% 2,88% 0,88% 5,15% 5,84% 2,54%

14. Ieşiri în oraş cu echipa/ Teambuilding 2,24% 0,00% 1,36% 0,00% 5,31% 6,19% 3,11% 2,54%

15. Maşina de serviciu 12,69% 5,66% 9,50% 1,23% 7,96% 6,19% 4,67% 6,87%

16. Negocierea de discounturi pentru angajaţi la diverse servicii 2,99% 4,72% 6,79% 2,06% 1,77% 8,25% 7,00% 5,34%

17. Petreceri anuale 3,73% 0,94% 4,98% 3,29% 1,77% 10,31% 12,06% 10,69%

18. Plan de pensie privată 0,00% 0,00% 2,71% 0,00% 0,88% 1,03% 6,23% 2,29%

19. Premii pentru performanţă (excursii şi obiecte) 4,48% 2,83% 1,81% 0,41% 0,88% 6,19% 4,28% 7,63%

20. Prima de sărbători (Crăciun/ Paşte) 48,51% 43,40% 47,51% 53,91% 16,81% 56,70% 63,42% 44,27%

21. Prima de vacanţă 2,24% 4,72% 22,62% 3,70% 11,50% 11,34% 9,73% 17,05%

22. Produse proprii distribuite gratuit sau cu discount 4,48% 5,66% 3,17% 8,64% 2,65% 13,40% 5,84% 6,11%

23. Subvenţionarea sau asigurarea gratuită a transportului spre locul de muncă 5,22% 2,83% 4,98% 0,41% 0,88% 13,40% 11,28% 5,34%

24. Telefon mobil 26,12% 16,04% 32,58% 18,11% 27,43% 35,05% 21,01% 29,01%

25. Tichete cadou 9,70% 2,83% 12,22% 5,76% 10,62% 11,34% 15,95% 9,67%

26. Tichete de creşă 0,75% 0,00% 0,90% 0,00% 0,88% 1,03% 1,95% 3,05%

27. Tichete de masă 49,25% 50,00% 32,58% 14,81% 53,98% 30,93% 37,35% 36,13%

28. Tichete de vacanţă 3,73% 3,77% 9,50% 0,41% 1,77% 7,22% 5,06% 10,94%

29. Zile de concediu în plus faţă de minimul legal 10,45% 6,60% 5,43% 3,70% 3,54% 3,09% 6,23% 6,11%

Page 265: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

253

Încadrarea companiilor pe clase de mărime (tabelul 9.28) scoate în evidenţă următoarele aspecte:

- pe măsura amplificării dimensiunii firmelor cresc proporţiile în care IMM-urile vor recurge în vederea recompensării personalului la tichetele de masă, telefonul mobil, bonusul de fidelitate, prima de vacanţă, tichetele de cadou, coşurile cadou, petrecerile anuale, maşina de serviciu, tichetele de vacanţă, zilele de concediu în plus faţă de minimul legal, asigurările de sănătate, subvenţionarea sau asigurarea gratuită a transportului spre locul de muncă, decontarea carburantului pentru transportul la locul de muncă, premiile pentru performanţă, asigurările de viaţă, cursurile plătite de companie pentru dezvoltarea angajaţilor, planurile de pensie privată, abonamentele la clinici medicale/ serviciile de sănătate, concursurile de tipul angajatul lunii/ anului, abonamentele la săli de sport şi acţiunile la preţuri preferenţiale / participarea la profit;

- organizaţiile mici înregistrează cele mai mari procentaje ale IMM-urilor care vor lua în considerare primele de Crăciun/ Paşte (56,47%), produsele proprii distribuite gratuit/ cu discount (9,80%), negocierea de discounturi pentru angajaţi la diverse servicii (7,06%), teambuilding-urile (3,53%) şi tichetele de creşă (2,35%).

Page 266: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Resursele umane, salarizarea, training-ul şi instrumentele motivaţionale în IMM-uri

254

Tabelul 9.28 Diferenţierea beneficiilor şi recompenselor care vor fi acordate angajaţilor

în funcţie de dimensiunea întreprinderilor mici şi mijlocii

Nr. crt.

Beneficii şi recompense care vor fi acordate angajaţilor din IMM-uri în următorii 2-3 ani

Dimensiunea firmelor Micro-

întreprinderi Întreprinderi

Mici Întreprinderi

mijlocii

1. Abonamente la clinici medicale/ servicii de sănătate 1.45% 2.35% 9.23%

2. Abonamente la săli de sport 0.64% 1.57% 6.15%

3. Acţiuni la preţuri preferenţiale (participare la profit) 0.80% 1.18% 3.08%

4. Al 13-lea salariu 19.29% 18.43% 24.62%

5. Asigurarea unei mese gratuite sau subvenţionate de companie 5.95% 5.88% 7.69%

6. Asigurări de sănătate 4.42% 9.41% 12.31%

7. Asigurări de viaţă 2.17% 3.53% 4.62%

8. Bonus de fidelitate 14.79% 21.18% 32.31%

9. Concursuri de tipul angajatul lunii/ anului 1.05% 1.18% 3.08%

10. Concursuri pe teme profesionale cu acordare de premii/cadouri 0.48% 0.39% 3.08%

11. Coşuri cadou 7.23% 9.80% 15.38%

12. Cursuri plătite de companie pentru dezvoltarea angajaţilor 2.25% 2.75% 3.08%

13. Decontarea carburantului pentru transportul la locul de muncă 3.30% 7.84% 10.77%

14. Ieşiri în oraş cu echipa/ Teambuilding 2.09% 3.53% 1.54%

15. Maşina de serviciu 4.58% 12.16% 20.00%

16. Negocierea de discounturi pentru angajaţi la diverse servicii 4.50% 7.06% 6.15%

17. Petreceri anuale 5.63% 11.76% 15.38%

18. Plan de pensie privată 2.01% 2.35% 3.08%

19. Premii pentru performanţă (excursii şi obiecte) 3.54% 5.10% 7.69%

20. Prima de sărbători (Crăciun/ Paşte) 46.70% 56.47% 50.77%

21. Prima de vacanţă 10.21% 16.08% 23.08%

22. Produse proprii distribuite gratuit sau cu discount 5.14% 9.80% 9.23%

23. Subvenţionarea sau asigurarea gratuită a transportului spre locul de muncă 4.18% 9.80% 13.85%

24. Telefon mobil 24.12% 30.20% 36.92%

25. Tichete cadou 8.52% 14.90% 23.08%

26. Tichete de creşă 1.21% 2.35% 1.54%

27. Tichete de masă 31.75% 46.27% 66.15%

28. Tichete de vacanţă 5.47% 8.24% 10.77%

29. Zile de concediu în plus faţă de minimul legal 4.90% 7.84% 12.31%

Page 267: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

255

Studiul întreprinderilor mici şi mijlocii în funcţie de forma acestora de organizare juridică (tabelul 9.29) relevă în principal că:

- societăţile pe acţiuni deţin cele mai ridicate proporţii ale unităţilor economice care au în vedere tichetele de masă, telefonul mobil, bonusul de fidelitate, prima de vacanţă, tichetele de cadou, coşurile cadou, tichetele de vacanţă, produsele proprii distribuite gratuit sau cu discount, zilele de concediu în plus faţă de minimul legal, asigurările de sănătate, subvenţionarea sau asigurarea gratuită a transportului spre locul de muncă, decontarea carburantului pentru transportul la locul de muncă, premiile pentru performanţă, teambuilding-urile, planurile de pensie privată, abonamentele la clinici medicale/ serviciile de sănătate, abonamentele la săli de sport şi participarea la profit/ acţiunile la preţuri preferenţiale;

- SRL-urile se remarcă prin cele mai mari procente de firme în care se va recurge la prime de sărbători (Crăciun/ Paşte), petreceri anuale, maşini de serviciu, mese gratuite/ subventionate de întreprindere, negocieri de discounturi pentru angajaţi la diverse servicii, asigurări de viaţă, training-uri plătite de companie, tichete de creşă, concursuri de tipul angajatul lunii/ anului şi pe teme profesionale cu acordare de premii;

- întreprinderile care au alte forme juridice consemnează un procentaj superior al IMM-urilor care vor acorda al 13-lea salariu.

Page 268: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Resursele umane, salarizarea, training-ul şi instrumentele motivaţionale în IMM-uri

256

Tabelul 9.29 Diferenţierea beneficiilor şi recompenselor care vor fi acordate angajaţilor

în funcţie de forma de organizare juridică IMM-urilor

Nr. crt.

Beneficii şi recompense care vor fi acordate angajaţilor din IMM-uri în următorii 2-3 ani

IMM-urile după forma de organizare juridică

SA SRL Alte forme de organizare juridică

1. Abonamente la clinici medicale/ servicii de sănătate 2.27% 1.91% 1.87%

2. Abonamente la săli de sport 2.27% 1.06% 0.00%

3. Acţiuni la preţuri preferenţiale (participare la profit) 2.27% 0.99% 0.00%

4. Al 13-lea salariu 18.18% 18.75% 28.04%

5. Asigurarea unei mese gratuite sau subvenţionate de companie 4.55% 6.30% 2.80%

6. Asigurări de sănătate 9.09% 5.38% 6.54%

7. Asigurări de viaţă 0.00% 2.62% 1.87%

8. Bonus de fidelitate 27.27% 16.56% 12.15%

9. Concursuri de tipul angajatul lunii/ anului 0.00% 1.27% 0.00%

10. Concursuri pe teme profesionale cu acordare de premii/cadouri 0.00% 0.64% 0.00%

11. Coşuri cadou 11.36% 8.07% 5.61%

12. Cursuri plătite de companie pentru dezvoltarea angajaţilor 2.27% 2.41% 1.87%

13. Decontarea carburantului pentru transportul la locul de muncă 9.09% 4.18% 4.67%

14. Ieşiri în oraş cu echipa/ Teambuilding 11.36% 2.12% 0.93%

15. Maşina de serviciu 18.18% 6.58% 0.00%

16. Negocierea de discounturi pentru angajaţi la diverse servicii 4.55% 5.10% 3.74%

17. Petreceri anuale 20.45% 7.08% 0.93%

18. Plan de pensie privată 2.27% 2.26% 0.00%

19. Premii pentru performanţă (excursii şi obiecte) 4.55% 4.25% 0.00%

20. Prima de sărbători (Crăciun/ Paşte) 47.73% 48.76% 44.86%

21. Prima de vacanţă 18.18% 12.10% 3.74%

22. Produse proprii distribuite gratuit sau cu discount 9.09% 6.16% 3.74%

23. Subvenţionarea sau asigurarea gratuită a transportului spre locul de muncă 9.09% 5.73% 0.93%

24. Telefon mobil 27.27% 26.54% 13.08%

25. Tichete cadou 11.36% 10.40% 6.54%

26. Tichete de creşă 0.00% 1.56% 0.00%

27. Tichete de masă 56.82% 36.16% 18.69%

28. Tichete de vacanţă 9.09% 6.23% 3.74%

29. Zile de concediu în plus faţă de minimul legal 11.36% 5.80% 1.87%

Page 269: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

257

Examinarea firmelor în funcţie de domeniul în care activează reliefează următoarele:

- întreprinderile din turism deţin ponderi mai mari de IMM-uri care vor lua în considerare recompensarea salariaţilor prin telefoane mobile (35,29%), coşuri cadou (25%), subvenţionarea sau asigurarea gratuită a transportului spre serviciu (13,24%), mese gratuite/ subventionate (11,76%), petreceri anuale (11,76%), tichete de vacanţă (8,82%), negocieri de discounturi pentru angajaţi la diverse servicii (7,35%), traininguri (7,35%), premii pentru performanţă (5,88%) şi concursuri de tipul angajatul lunii/ anului (2,94%); deasemenea, organizaţiile care operează în turism înregistrează împreună cu agenţii economici din servicii procente mai ridicate şi în ceea ce priveşte primele de vacanţă (14,71%), teambuilding-urile (2,94%) şi abonamentele la sălile de sport (1,47%);

- firmele din sectorul serviciilor vor oferi mai des asigurări de sănătate (6,93%), recompense prin acţiuni la preţuri preferenţiale/ participări la profit (1,47%) şi premii pe baza concursurilor tematice profesionale (1,05%);

- unităţile economice care activează în construcţii consemnează proporţii mai ample ale companiilor care vor asigura prime de sărbători (57,75%), tichete de masă (43,66%), maşini de serviciu (14,08%), zilele de concediu în plus faţă de minimul prevăzut de lege (8,45%) şi vor finanţa carburantul pentru transportul la locul de muncă (9,46%);

- organizaţiile din comerţ vor recurge mai frecvent la distribuirea gratuită/ cu discount a produselor proprii (7,34%), planurile de pensie privată (3,17%) şi furnizarea tichetelor de creşă (1,59%);

- IMM-urile din transporturi se remarcă prin procentajele superioare ale firmelor care vor acorda al 13-lea salariu (45,90%), bonusuri de fidelitate (27,87%) şi asigurări de viaţă (4,92%);

- companiile industriale vor avea mai des în vedere tichetele cadou (11,72%) şi abonamentele la clinici medicale/ serviciile de sănătate (3,13%).

Detalii în tabelul 9.30.

Page 270: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Resursele umane, salarizarea, training-ul şi instrumentele motivaţionale în IMM-uri

258

Tabelul 9.30 Diferenţierea beneficiilor şi recompenselor care vor fi acordate angajaţilor

în funcţie de de domeniile de activitate ale IMM-urilor

Nr. crt.

Beneficii şi recompense care vor fi acordate angajaţilor din IMM-uri în

următorii 2-3 ani

IMM-urile pe ramuri de activitate

Industrie Construcţii Comerţ Transporturi Turism Servicii

1. Abonamente la clinici medicale/ servicii de sănătate 3.13% 2.82% 0.79% 0.00% 0.00% 2.52%

2. Abonamente la săli de sport 0.78% 1.41% 0.79% 1.47% 0.00% 1.47%

3. Acţiuni la preţuri preferenţiale (participare la profit) 0.52% 1.41% 0.99% 0.00% 0.00% 1.47%

4. Al 13-lea salariu 15.10% 19.72% 21.23% 7.35% 45.90% 19.12%

5. Asigurarea unei mese gratuite sau subvenţionate de companie 4.69% 5.63% 5.16% 11.76% 6.56% 7.14%

6. Asigurări de sănătate 6.25% 2.82% 4.56% 4.41% 3.28% 6.93%

7. Asigurări de viaţă 1.30% 1.41% 2.78% 4.41% 4.92% 2.73%

8. Bonus de fidelitate 11.98% 12.68% 14.68% 8.82% 27.87% 22.48%

9. Concursuri de tipul angajatul lunii/ anului 0.78% 0.00% 1.19% 2.94% 0.00% 1.47%

10. Concursuri pe teme profesionale cu acordare de premii/cadouri 0.78% 0.00% 0.20% 0.00% 0.00% 1.05%

11. Coşuri cadou 8.07% 7.04% 7.74% 25.00% 1.64% 6.72%

12. Cursuri plătite de companie pentru dezvoltarea angajaţilor 1.04% 0.00% 1.98% 7.35% 3.28% 3.36%

13. Decontarea carburantului pentru transportul la locul de muncă 5.21% 9.86% 2.98% 4.41% 4.92% 4.20%

14. Ieşiri în oraş cu echipa/ Teambuilding 2.86% 1.41% 1.59% 2.94% 0.00% 2.94%

15. Maşina de serviciu 8.85% 14.08% 4.56% 5.88% 8.20% 5.25%

16. Negocierea de discounturi pentru angajaţi la diverse servicii 4.17% 7.04% 5.36% 7.35% 0.00% 5.25%

17. Petreceri anuale 7.55% 7.04% 6.15% 11.76% 0.00% 7.77%

18. Plan de pensie privată 1.56% 1.41% 3.17% 0.00% 1.64% 1.89%

19. Premii pentru performanţă (excursii şi obiecte) 3.39% 1.41% 3.37% 5.88% 1.64% 5.46%

20. Prima de sărbători (Crăciun/ Paşte) 39.58% 57.75% 53.37% 55.88% 42.62% 48.74% 21. Prima de vacanţă 10.68% 8.45% 10.91% 14.71% 1.64% 14.71%

22. Produse proprii distribuite gratuit sau cu discount 5.73% 0.00% 7.34% 5.88% 0.00% 6.72%

23. Subvenţionarea sau asigurarea gratuită a transportului spre locul de muncă 5.21% 9.86% 5.16% 13.24% 3.28% 4.62%

24. Telefon mobil 32.29% 23.94% 18.06% 35.29% 21.31% 27.73%

25. Tichete cadou 11.72% 9.86% 9.52% 10.29% 6.56% 10.08%

26. Tichete de creşă 1.56% 0.00% 1.59% 1.47% 0.00% 1.47%

27. Tichete de masă 40.89% 43.66% 33.93% 38.24% 39.34% 30.88%

28. Tichete de vacanţă 4.17% 1.41% 6.75% 8.82% 1.64% 7.98%

29. Zile de concediu în plus faţă de minimul legal 3.91% 8.45% 4.96% 2.94% 8.20% 7.56%

Page 271: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

259

9.11. Criterii pe baza cărora se implementează beneficiile pentru salariaţii firmelor mici şi mijlocii

Principalele criterii care se au în vedere atunci când întreprinzătorii/ managerii din IMM-uri decid să implementeze un beneficiu pentru angajaţi sunt: avantajele fiscale (54,49%), atractivitatea pentru angajaţi (44,13%), creşterea productivităţii muncii (40,20%), măsura în care beneficiul se potriveste cu profilul angajaţilor (26,14%), uşurinţa cu care angajaţii pot accesa beneficiul (23,64%), măsura în care acesta contribuie la creşterea puterii de cumpărare reală a angajaţilor (22,59%), aplicabilitatea la majoritatea angajaţilor (21,04%), administrarea uşoară a beneficiului în cadrul companiei (13,62%), diferenţierea faţă de alţi angajatori (7,29%) şi presiunea angajaţilor (4,65%). Vezi figura 9.47.

Figura 9.47

Criterii pe baza cărora se implementează beneficiile pentru

4,65%

7,92%

13,62%

21,04%

22,59%

23,64%

26,14%

40,20%

44,13%

54,49%

-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Presiunea angajaţilor

Diferenţierea faţă de alţi angajatori

Administrarea uşoară a beneficiului în cadrul companiei

Aplicabilitatea la majoritatea angajaţilor

Măsura în care acesta contribuie la creşterea puterii de cumpărare reală a angajaţilor

Uşurinţa cu care angajaţii pot accesa beneficiul

Măsura în care beneficiul se potriveste cu profilul angajaţilor

Creşterea productivităţii muncii

Atractivitatea pentru angajaţi

Avantajele fiscale

Page 272: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Resursele umane, salarizarea, training-ul şi instrumentele motivaţionale în IMM-uri

260

angajaţii din IMM-uri Având în vedere vârsta firmelor, evidenţiem următoarele: - avantajele fiscale, aplicabilitatea la majoritatea salariaţilor şi

presiunea angajaţilor sunt semnalate în frecvenţe mai ridicate la IMM-urile de 5-10 ani

- gradul de atractivitate pentru angajaţi, amplificarea productivităţii muncii şi diferenţierea faţă de alţi angajatori sunt indicate mai des în cadrul firmelor care au vârsta cuprinsă între 10 şi 15 ani

- întreprinderile de peste 15 ani vechime deţin cele mai mari ponderi ale companiilor care au în vedere măsura în care beneficiul se potriveste cu profilul salariaţilor (27,62%), gradul în care acesta contribuie la creşterea reală a puterii de cumpărare a personalului (23,43%) şi uşurinţa cu care angajaţii pot îl pot accesa (25,52%)

- organizaţiile înfiinţate în ultimii 5 ani consemnerază o proporţie superioară a unităţilor economice care ţin cont de uşurinţa cu care angajaţii pot accesa beneficiul (15,29%) şi înregistrează procentaje mai reduse ale întreprinderilor care iau în considerare atractivitatea pentru resursele umane (42,36%), uşurinţa cu care salariaţii pot accesa beneficiul (22,31%), aplicabilitatea la majoritatea personalului (17,36%) şi presiunea angajaţilor (3,10%).

Detalii în tabelul 9.31.

Tabelul 9.31 Diferenţierea criteriilor pe baza cărora se implementează beneficiile pentru

angajaţi în funcţie de vârsta IMM-urilor

Nr. crt.

Criterii pe baza cărora se implementează beneficiile pentru angajaţi

Vârsta IMM-urilor: Sub 5 ani 5-10 ani 10-15 ani Peste 15 ani

1. Administrarea uşoară a beneficiului în cadrul companiei 15.29% 13.68% 13.89% 11.72%

2. Aplicabilitatea la majoritatea angajaţilor 17.36% 25.34% 20.24% 19.87%

3. Atractivitatea pentru angajaţi 42.36% 43.58% 51.98% 42.47%

4. Avantajele fiscale 54.96% 56.59% 54.37% 51.46%

5. Creşterea productivităţii muncii 39.88% 40.20% 42.86% 39.12%

6. Diferenţierea faţă de alţi angajatori 7.23% 6.76% 9.52% 9.21%

7. Măsura în care acesta contribuie la creşterea puterii de cumpărare reală a angajaţilor 22.31% 22.64% 21.43% 23.43%

8. Măsura în care beneficiul se potriveste cu profilul angajaţilor 26.45% 26.01% 23.02% 27.62%

9. Presiunea angajaţilor 3.10% 7.09% 3.57% 3.77%

10. Uşurinţa cu care angajaţii pot accesa beneficiul 22.31% 22.97% 24.21% 25.52%

Page 273: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

261

Examinarea IMM-urilor în funcţie de mărime evidenţiază următoarele aspecte mai importante:

- proporţiile firmelor care iau în considerare aplicabilitatea beneficiului la majoritatea angajaţilor, diferenţierea faţă de alţi angajatori, măsura în care acesta contribuie la creşterea puterii de cumpărare reală a angajaţilor şi uşurinţa cu care salariaţii pot accesa beneficiul cresc odată cu amplificarea dimensiunii IMM-urilor;

- procentajele întreprinderilor care urmăresc sporirea productivităţii muncii scad direct proporţional cu mărimea întreprinderilor;

- avantajele fiscale, atractivitatea pentru salariaţi, măsura în care beneficiul se potriveste cu profilul angajaţilor şi presiunea personalului sunt semnalate mai frecvent în rândul companiilor mici.

Informaţii suplimentare sunt prezentate în tabelul 9.32.

Tabelul 9.32 Diferenţierea criteriilor pe baza cărora se implementează beneficiile

pentru angajaţi în funcţie de dimensiunea IMM-urilor

Nr. crt.

Criterii pe baza cărora se implementează beneficiile pentru angajaţi

Dimensiunea firmelor

Microîntreprinderi Întreprinderi mici

Întreprinderi mijlocii

1. Administrarea uşoară a beneficiului în cadrul companiei 13.68% 12.88% 15.38%

2. Aplicabilitatea la majoritatea angajaţilor 20.38% 23.86% 24.62%

3. Atractivitatea pentru angajaţi 44.08% 45.45% 40.00%

4. Avantajele fiscale 54.43% 54.92% 53.85%

5. Creşterea productivităţii muncii 40.42% 39.77% 36.92%

6. Diferenţierea faţă de alţi angajatori 7.24% 9.47% 16.92%

7. Măsura în care acesta contribuie la creşterea puterii de cumpărare reală a angajaţilor 20.79% 28.03% 41.54%

8. Măsura în care beneficiul se potriveste cu profilul angajaţilor 26.07% 28.03% 20.00%

9. Presiunea angajaţilor 3.39% 10.61% 9.23%

10. Uşurinţa cu care angajaţii pot accesa beneficiul 22.48% 26.89% 36.92%

Analiza întreprinderilor în funcţie de forma acestora de organizare juridică (tabelul 9.33) relevă următoarele:

- SA-urile deţin cele mai mari procentaje ale companiilor care iau în considerare sporirea productivităţii muncii (51,11%), compatibilitatea

Page 274: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Resursele umane, salarizarea, training-ul şi instrumentele motivaţionale în IMM-uri

262

cu profilul angajaţilor (28,89%), contribuţia la creşterea puterii de cumpărare a personalului (28,89%) şi aplicabilitatea la majoritatea angajaţilor (22,22%);

- IMM-urile altfel organizate juridic înregistrează o proporţie mai ridicată a întreprinderilor în care se ţine cont de avantajele fiscale (59,02%), atractivitatea pentru salariaţi (58,20%), uşurinţa cu care angajaţii pot accesa beneficiul (24,59%), diferenţierea de alţi angajatori (24,59%) şi modul de administrare a beneficiului în cadrul organizaţiei (17,21%);

- SRL-urile se remarcă prin ponderea mai mare a firmelor în care se indică presiunea angajaţilor (5,06%) şi procentul uşor mai scăzut al unităţilor economice în rândul cărora se are în vedere facilitatea accesării beneficiului de către salariaţi.

Tabelul 9.33

Diferenţierea criteriilor pe baza cărora se implementează beneficiile pentru angajaţi în funcţie de tipul de organizare juridică a IMM-urilor

Nr. crt.

Criterii pe baza cărora se implementează beneficiile pentru angajaţi

IMM-urile după forma de organizare juridică

SA SRL Alte forme de

organizare juridică

1. Administrarea uşoară a beneficiului în cadrul companiei 11.11% 13.42% 17.21%

2. Aplicabilitatea la majoritatea angajaţilor 22.22% 21.72% 11.48%

3. Atractivitatea pentru angajaţi 42.22% 43.14% 58.20%

4. Avantajele fiscale 44.44% 54.42% 59.02%

5. Creşterea productivităţii muncii 51.11% 40.02% 38.52%

6. Diferenţierea faţă de alţi angajatori 6.67% 7.87% 9.02%

7. Măsura în care acesta contribuie la creşterea puterii de cumpărare reală a angajaţilor 28.89% 23.12% 13.11%

8. Măsura în care beneficiul se potriveste cu profilul angajaţilor 28.89% 25.93% 27.87%

9. Presiunea angajaţilor 2.22% 5.06% 0.00%

10. Uşurinţa cu care angajaţii pot accesa beneficiul 24.44% 23.55% 24.59%

Page 275: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

263

Încadrând firmele pe sectoare de activitate (vezi tabelul 9.34) se constată următoarele:

- întreprinderile din transporturi deţin cele mai mari procentaje ale unităţilor economice în care sunt semnalate avantajele fiscale (80%), atractivitatea pentru salariaţi (53,85%) şi compatibilitatea beneficiului cu profilul angajaţilor (43,08%);

- companiile din sectorul turismului deţin proporţii mai ridicate ale IMM-urilor care au în vedere administrarea facilă a beneficiului în cadrul organizaţiei (29,73%) şi gradul în care beneficiul contribuie la amplificarea puterii de cumpărare a angajaţilor (36,49%);

- în cadrul firmelor industriale se iau în considerare mai frecvent criteriile aplicabilităţii la majoritatea personalului (27,17%), uşurinţei cu care salariaţii pot accesa beneficiul (27,17%) şi diferenţierii faţă de alţi angajatori (11,48%);

- entităţile care activează în domeniul construcţiilor indică în proporţie superioară amplificarea productivităţii muncii (51,25%), iar agenţii economici din servicii ţin cont mai des de presiunea angajaţilor (6,53%).

Tabelul 9.34 Diferenţierea criteriilor pe baza cărora se implementează beneficiile pentru

angajaţi în funcţie de domeniul de activitate al IMM-urilor

Nr. crt.

Criterii pe baza cărora se implementează beneficiile pentru angajaţi

IMM-urile pe ramuri de activitate

Industrie Construcţii Comerţ Transporturi Turism Servicii

1. Administrarea uşoară a beneficiului în cadrul companiei 10.30% 10.00% 14.10% 29.73% 12.31% 14.18%

2. Aplicabilitatea la majoritatea angajaţilor 27.17% 16.25% 20.99% 17.57% 20.00% 17.54%

3. Atractivitatea pentru angajaţi 50.59% 45.00% 40.06% 24.32% 53.85% 45.15%

4. Avantajele fiscale 43.79% 57.50% 58.01% 62.16% 80.00% 54.29%

5. Creşterea productivităţii muncii 33.26% 51.25% 39.42% 50.00% 38.46% 43.84%

6. Diferenţierea faţă de alţi angajatori 11.48% 5.00% 5.93% 5.41% 4.62% 8.58%

7. Măsura în care acesta contribuie la creşterea puterii de cumpărare reală a angajaţilor 18.50% 21.25% 21.47% 36.49% 9.23% 27.05%

8. Măsura în care beneficiul se potriveste cu profilul angajaţilor 27.17% 20.00% 23.88% 18.92% 43.08% 27.80%

9. Presiunea angajaţilor 3.28% 3.75% 4.49% 1.35% 4.62% 6.53%

10. Uşurinţa cu care angajaţii pot accesa beneficiul 27.17% 23.75% 23.72% 13.51% 20.00% 22.57%

Page 276: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Resursele umane, salarizarea, training-ul şi instrumentele motivaţionale în IMM-uri

264

ASPECTE SEMNIFICATIVE

� În 2012 faţă de 2011 au fost angajate în medie pe IMM 1,13 persoane, au părăsit firma 0,84 persoane, rezultând un spor mediu de personal de 0,29 pe întreprindere.

� Raportat la numărul mediu de salariaţi, personalul angajat în IMM-uri a crescut cu 3,24%.

� Aproximativ 95% din firme au angajat mai puţin de 5 salariaţi şi doar 0,27% din IMM-uri au încadrat în muncă mai mult 20 de persoane.

� Numărul mediu de persoane angajate în 2012 înregistrează un nivel mai ridicat în firmele cu vechime de peste 15 ani (1,66 persoane), IMM-urile din regiunea Nord Est (1,57), companiile mijlocii (6,66), societăţile pe acţiuni (4,92) şi întreprinderile din turism (3,00).

� Variaţia medie de personal este mai amplă în companiile cu vârsta mai mare de 15 ani (0,51 angajaţi), IMM-urile din regiunea Sud Est (0,63), întreprinderile de dimensiune medie (2,14), societăţile pe acţiuni (1,45) şi agenţii economici din sectorul turismului (0,88).

� Cele mai frecvente criterii de apreciere a salariaţilor întâlnite în cadrul IMM-urilor sunt: experienţa (în 78,74% din întreprinderi), cunoştinţele şi abilităţile de specialitate (59,04%), conştiinciozitatea (48,28%), competenţa în domeniul de activitate (47,26%), spiritul de responsabilitate (45,75%), capacitatea de efort (40,58%), gradul de implicare în firmă (în 34,23% dintre IMM-uri), inteligenţa (24,70%) şi fidelitatea faţă de organizaţie (22,23%).

� 59,89% din firme au menţinut acelaşi nivel al salariului mediu în 2012 faţă de 2011.

� 19,19% dintre întreprinderi au crescut nivelul retribuţiilor angajaţilor cu 0 - 5%, 8,68% din unităţi au fost diminuat salariul mediu cu 0 - 5%, iar 5,98% dintre entităţi au efectuat măriri salariale de 5 - 10%.

� IMM-urile în care salariul mediu a rămas la fel înregistrează o frecvenţă mai ridicată în rândul firmelor nou înfiinţate (63,45%), organizaţiilor din regiunea Nord Est (75,66%), microîntreprinderilor (62,55%), SRL-urilor (60,97%) şi agenţilor economici din transporturi (68,66%).

� Peste 80% dintre companii nu au derulat activităţi de training în decursul ultimului an.

� 12,35% din IMM-uri au dedicat trainingului 1-5 zile/ salariat, în 3,61% dintre firme au fost alocate 6-10 zile instruirii personalului, iar 0,92% din întreprinderi

Page 277: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

265

au realizat programe de pregătire a personalului de peste 10 zile.

� Frecvenţele activităţilor de training ce depăşesc în ultimul an 10 zile/ salariat sunt superioare în rândul companiilor care au peste 15 ani vechime (1,42%), întreprinderilor din Nord Vest (1,38%), firmelor mici (2,25%), societăţilor pe acţiuni (6,12%), unităţilor care activează în turism (2,60%) şi entităţilor cu performanţe net superioare în 2012 faţă de 2011 (3,23%).

� Procentul mediu alocat trainingului din cifra de afaceri este de 0,64% pe firmă şi înregistrează mărimi mai ridicate în cadrul organizaţiilor mai vechi de 15 ani (0,88%), unităţilor din regiunea Vest (2,69%), întreprinderilor mijlocii (1,75%), societăţilor pe acţiuni (1,61%), IMM-urilor din sectorul industrial (1,19%) şi companiilor care au înregistrat performanţe mult mai bune în anul 2012 comparativ cu 2011 (1,42%).

� Proporţia medie a salariaţilor care au beneficiat de training este de 9,55%, cu niveluri superioare în rândul companiilor de peste 15 ani vechime (11,52%), agenţilor economici din regiunea de Vest (32,61%), firmelor mijlocii (30,03%), SA-urilor (15,65%), întreprinderilor din industrie (15,11%) şi unităţilor ce au înregistrat performanţe mult mai bune în 2012 comparativ cu anul 2011 (13,03%).

� Ponderea medie a angajaţilor cu studii superioare este de 28,79%, cu valori mai mari în cadrul entităţilor care au vârsta mai mică de 5 ani (31,93%), întreprinderilor din regiunea Sud Vest (51,97%), firmelor mici (30,25%), societăţilor cu altă formă de organizare juridică (34,13%), companiilor din servicii (42,90%) şi organizaţiilor care au înregistrat performanţe net superioare în anul 2012 comparativ cu 2011 (53,08%).

� Procentul mediu al bărbaţilor pe IMM este 32,00% şi consemnează mărimi superioare în rândul organizaţiilor de 5-10 ani (37,55%), firmelor din Nord Est (51,60%), întreprinderilor mici (40,59%), societăţilor pe acţiuni (39,54%), unităţilor din sectorul transporturilor (73,65%) şi companiilor cu performanţe net superioare în 2012 comparativ cu anul 2011 (58,20%).

� Ponderea medie a angajaţilor care au vechime mai mare de 15 ani în domeniul

actual de activitate este de 11,56% şi înregistrează niveluri mai crescute în rândul companiilor care au mai mult de 15 ani (18,19%), organizaţiilor din Nord Est (22,64%), firmelor de dimensiune mică (19,18%), societăţilor pe acţiuni (26,49%), întreprinderilor din transporturi (14,04%) şi organizaţiilor care au înregistrat performanţe mult mai bune în 2012 comparativ cu 2011 (26,14%).

� Cele mai frecvente beneficii şi recompense care vor fi acordate angajaţilor din IMM-uri în următorii 2-3 ani sunt: prima de sărbători (Crăciun/ Paşte) – în 48,47% dintre IMM-uri, tichetele de masă – 35,55%, telefonul mobil – 25,64%, al 13-lea salariu – 19,37%, bonusul de fidelitate – 16,56%, prima de vacanţă – 11,70%, tichetele de cadou – 10,17%, coşurile cadou – 7,99%, petrecerile

Page 278: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Resursele umane, salarizarea, training-ul şi instrumentele motivaţionale în IMM-uri

266

anuale – 7,03%, maşina de serviciu – 6,46%, tichetele de vacanţă – 6,14%, produsele proprii distribuite gratuit sau cu discount – 6,07% şi asigurarea unei mese gratuite sau subventionate de companie – 6,01%.

� Principalele criterii care se au în vedere atunci când întreprinzătorii/ managerii din IMM-uri decid să implementeze un beneficiu pentru angajaţi sunt: avantajele fiscale (54,49%), atractivitatea pentru angajaţi (44,13%), creşterea productivităţii muncii (40,20%), măsura în care beneficiul se potriveste cu profilul angajaţilor (26,14%), uşurinţa cu care angajaţii pot accesa beneficiul (23,64%), măsura în care acesta contribuie la creşterea puterii de cumpărare reală a angajaţilor (22,59%), aplicabilitatea la majoritatea angajaţilor (21,04%),

� Frecvenţele întreprinderilor care iau în considerare avantajele fiscale când implementează beneficii pentru salariaţi sunt mai ridicate în rândul IMM-urilor de 5-10 ani vechime (56,59%), companiilor mici (54,92%), firmelor cu alte forme de organizare juridică (59,02%) şi agenţilor economici din turism (80%).

Page 279: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013
Page 280: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013
Page 281: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

267

Capitolul 10 PIAŢA, CLIENŢII ŞI RELAŢIILE IMM-URILOR CU BENEFICIARII/ FURNIZORII 10.1. Piaţa IMM-urilor

Analiza pieţelor pe care IMM-urile îşi desfac produsele evidenţiază că

68,57% dintre întreprinderi acţionează pe piaţa locală, 27,18% din firme au în vedere piaţa naţională, 7,21% dintre companii vizează piaţa Uniunii Europene, 2,37% din organizaţii îşi vând produsele/ serviciile în alte ţări europene, iar 0,65% dintre agenţii economici se orientează către pieţele unor ţări din afara Europei. Observăm că peste 2/3 din firmele mici şi mijlocii se focalizează asupra pieţelor locale, întrucât talia mai redusă nu le conferă forţa economică de a pătrunde şi pe alte pieţe. Vezi figura 10.1.

Figura 10.1

IMM-urile în funcţie de piaţa pe care activează Dacă grupăm IMM-urile în funcţie de vârstă, se remarcă următoarele aspecte:

- unităţile economice mai vechi de 15 ani deţin cele mai mari ponderi ale IMM-urilor care produc pentru pieţele locală (69,43%), altor ţări europene (2,83%) şi unor state din afara Europei (1,01%);

- procentajul firmelor care vizează piaţa naţională este mai mare în rândul companiilor de 5-10 ani (28,69%), iar proporţia întreprinderilor care au în vedere piaţa Uniunii Europene este mai ridicată în cadrul organizaţiilor de 10-15 ani vechime (8,78%),

0,65% 2,37% 7,21%

27,18%

68,57%

0%

20%

40%

60%

80%

Pieţele unor ţări din afara Europei

Piaţa altor ţări europene

Piaţa UE Piaţa naţională Piaţa locală

Page 282: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Piaţa, clienţii şi relaţiile IMM-urilor cu beneficiarii/ furnizorii

268

Detalii în tabelul 10.1. Tabelul 10.1

Destinaţia producţiei IMM-urilor în funcţie de vârsta lor

Nr. crt. Destinaţia producţiei

Vârsta IMM-urilor Sub 5 ani 5-10 ani 10-15 ani Peste 15 ani

1. Piaţa naţională 23,65% 28,69% 28,24% 28,34%

2. Piaţa locală 67,13% 69,15% 68,32% 69,43%

3. Piaţa UE 4,21% 8,62% 8,78% 7,69%

4. Piaţa altor ţări europene 1,60% 2,65% 2,29% 2,83%

5. Pieţele unor ţări din afara Europei 0,40% 0,66% 0,38% 1,01%

Având în vedere apartenenţa regională a întreprinderilor, se observă că: - IMM-urile din regiunea Nord Est vizează într-o frecvenţă mai ridicată

piaţa naţională (44,74%) şi cea Uniunii Europene (13,16%); - firmele din Sud Est produc mai des pentru piaţa altor state europene

(4,92%); - companiile din regiunea Sud Vest activează în proporţie mai mare pe

pieţele locală (95,90%) şi unor ţări din afara Europei (1,23%). Vezi tabelul 10.3.

Tabelul 10.3

Procentul mediu al pieţelor locale/locale şi naţionale în totalul pieţei firmelor în funcţie de apartenenţa geografică

Nr. crt.

Destinaţia producţiei

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti

-Ilfov

1. Piaţa naţională 44,74% 43,44% 24,15% 25,00% 38,60% 15,75% 20,50% 25,50%

2. Piaţa locală 76,97% 73,77% 70,57% 95,90% 95,61% 39,73% 53,63% 62,05%

3. Piaţa UE 13,16% 10,66% 3,77% 6,97% 11,40% 7,53% 8,52% 4,62%

4. Piaţa altor ţări europene 3,29% 4,92% 1,89% 1,64% 4,39% 3,42% 2,21% 1,41%

5. Pieţele unor ţări din afara Europei 0,00% 0,82% 0,38% 1,23% 0,88% 0,68% 0,00% 0,80%

Clasificarea IMM-urilor în funcţie de mărime, reliefează următoarele: - odată cu mărirea dimensiunii întreprinderilor cresc şi procentele

IMM-urilor care produc pentru pieţele naţională, U.E., altor ţări din Europa şi unor state din afara Europei;

- dacă avem în vedere organizaţiile care vizează piaţa locală, firmele mici deţin cea mai mare pondere (75,66%), iar microîntreprinderile deţin proporţia cea mai scăzută (67,08%).

Page 283: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

269

Informaţii suplimentare se prezintă în tabelul 10.4 Tabelul 10.4

Destinaţia producţiei IMM-urilor în funcţie de mărimea lor

Nr. crt. Destinaţia producţiei

Dimensiunea firmelor

Microîntreprinderi Întreprinderi mici Întreprinderi mijlocii

1. Piaţa naţională 22,69% 44,94% 59,09%

2. Piaţa locală 67,08% 75,66% 74,24%

3. Piaţa UE 5,05% 13,11% 33,33%

4. Piaţa altor ţări europene 1,44% 5,99% 9,09%

5. Pieţele unor ţări din afara Europei 0,39% 1,50% 3,03%

Luând în considerare piaţa întreprinderilor după ramurile în care

acestea activează (tabelul 10.6), observăm că: - agenţii economici din transporturi deţin ponderi superioare de

întreprinderi care vând produsele/ serviciile pe pieţele naţională (61,19%), locală (80,60%), U.E. (34,33%) şi a altor state europene (11,94%);

- firmele din domeniul turismului înregistrează un procentaj mai mare de unităţi economice care au în vedere piaţa unor ţări din afara Europei (5,19%).

Tabelul 10.6 Destinaţia producţiei IMM-urilor în funcţie de domeniul de activitate

Nr. crt. Destinaţia producţiei

IMM-urile pe ramuri de activitate

Industrie Construcţii Comerţ Transporturi Turism Servicii

1. Piaţa naţională 33,94% 53,66% 19,87% 61,19% 32,47% 21,42%

2. Piaţa locală 76,02% 68,29% 63,85% 80,60% 48,05% 69,51%

3. Piaţa UE 10,63% 3,66% 4,23% 34,33% 22,08% 3,09%

4. Piaţa altor ţări europene 3,85% 1,22% 0,63% 11,94% 9,09% 1,27%

5. Pieţele unor ţări din afara Europei 0,23% 0,00% 0,31% 1,49% 5,19% 0,73%

Page 284: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Piaţa, clienţii şi relaţiile IMM-urilor cu beneficiarii/ furnizorii

270

10.2. Clienţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Analiza IMM-urilor în funcţie de categoriile de clienţi, relevă că din totalul întreprinderilor chestionate, 91,07% au drept clienţi persoanele fizice, 66,85% - firmele din alte sectoare de activitate, 43,65% - companiile din industrie, 41,77% - distribuitorii en–gross şi en-detail, 40,26% - administraţia centrală şi locală, iar 35,35% - exportatorii. Vezi figura 10.2.

Figura 10.2

Structura IMM-urilor în funcţie de natura clienţilor Având în vedere proporţiile în care IMM-urile înregistrează categoriile

de clienţi mai sus enumerate, se observă următoarele: - luând în considerare proporţiile de până la 30%, cei mai numeroşi

clienţi sunt reprezentaţi de exportatori (categorie indicată de 86,91% din firme), administraţia centrală şi locală (78,88%) şi întreprinderile industriale (71,52%);

- referindu-ne la proporţiile de peste 60%, cea mai ridicată frecvenţă o au persoanele fizice (75,12% dintre companii).

Informaţii suplimentare se prezintă în tabelul 10.8.

Tabelul 10.8 Proporţiile în care IMM-urile deţin diversele categorii de clienţi

Nr. crt. Clienţi

IMM-uri în funcţie de ponderea clienţilor 0 - 30 % 30 - 60 % 60 - 100 %

1. Distribuitori en-gross şi en-detail 64.30% 26.29% 9.41%

2. Firme din industrie 71.52% 22.44% 6.04%

3. Exportatori 86.91% 10.81% 2.28%

4. Firme din alte sectoare de activitate 61.67% 22.14% 16.18%

5. Administraţia centrală şi locală 78.88% 16.31% 4.81%

6. Persoane fizice 12.29% 12.59% 75.12%

35,36%

40,26%

41,77%

43,65%

66,85%

91,07%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Exportatori

Administraţia centrală şi locală

Distribuitori en-gross şi en-detail

Firme din industrie

Firme din alte sectoare de activitate

Persoane fizice

Page 285: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

271

Gruparea IMM-urilor în funcţie de vechime (tabelul 10.9), evidenţiază următoarele aspecte mai importante:

- companiile care au peste 15 ani se remarcă prin procentaje mai mari de agenţi economici care au drept clienţi distribuitorii en-gross şi en-detail (44,94%), firme din industrie (46,76%), exportatori (37,65%) şi persoane fizice (92,91%);

- IMM-urile de 5-10 ani vechime înregistrează ponderi mai ridicate de întreprinderi ai căror clienţi sunt reprezentaţi de organizaţii din alte sectoare de activitate (70,98%) şi administraţia centrală şi locală (43,95%).

Tabelul 10.9 Structura IMM-urilor pe grupe de vârstă în funcţie de natura clienţilor

Nr. crt. Clienţi

Vârsta IMM-urilor

Sub 5 ani 5-10 ani 10-15 ani Peste 15 ani

1. Distribuitori en-gross şi en-detail 36.27% 43.95% 41.22% 44.94%

2. Firme din industrie 38.68% 45.94% 41.98% 46.76%

3. Exportatori 31.06% 37.48% 34.35% 37.65%

4. Firme din alte sectoare de activitate 63.93% 70.98% 66.79% 64.78%

5. Administraţia centrală şi locală 35.47% 43.95% 41.22% 40.08%

6. Persoane fizice 88.98% 91.54% 90.46% 92.91%

Pe clase de mărime (vezi tabelul 10.10) se constată în principal că: - procentele IMM-urilor care au drept clienţi distribuitori en-gross şi en-

detail, firmele din industrie, exportatori, companii din alte sectoare de activitate şi administraţia centrală şi locală, variază direct proporţional cu mărimea companiilor;

- întreprinderile mici deţin o pondere mai mare de firme care vând către persoane fizice (92,13%).

Tabelul 10.10

Structura IMM-urilor pe grupe de mărime, în funcţie de natura clienţilor

Nr. crt. Clienţi

Dimensiunea firmelor

Microîntreprinderi Întreprinderi mici Întreprinderi mijlocii

1. Distribuitori en-gross şi en-detail 38.36% 55.81% 63.64%

2. Firme din industrie 40.85% 54.31% 65.15%

3. Exportatori 32.59% 46.07% 56.06%

4. Firme din alte sectoare de activitate 63.87% 80.15% 81.82%

5. Administraţia centrală şi locală 37.11% 53.93% 57.58%

6. Persoane fizice 91.02% 92.13% 87.88%

Page 286: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Piaţa, clienţii şi relaţiile IMM-urilor cu beneficiarii/ furnizorii

272

Examinarea întreprinderilor în funcţie de forma de organizare juridică relevă în principal următoarele aspecte:

- SA-urile consemnează cele mai mari procentaje ale companiilor care au drept clienţi distribuitorii en-gross şi en-detail (59,18%), organizaţii din industrie (59,18%), exportatori (46,94%), firme din alte sectoare de activitate (79,59%) şi administraţia centrală şi locală (55,10%);

- SRL-urile înregistrează proporţii superioare de agenţi economici care vizează persoanele fizice (91,49%).

Detalii în tabelul 10.11.

Tabelul 10.11 Situaţia IMM-urilor după forma de organizare juridică şi natura clienţilor

Nr. crt. Clienţi

IMM-urile după forma de organizare juridică

SA SRL Alte forme de organizare juridică

1. Distribuitori en-gross şi en-detail 59.18% 40.57% 50.78% 2. Firme din industrie 59.18% 42.83% 48.44% 3. Exportatori 46.94% 34.38% 43.75% 4. Firme din alte sectoare de activitate 79.59% 66.45% 67.19% 5. Administraţia centrală şi locală 55.10% 39.68% 42.19% 6. Persoane fizice 89.80% 91.49% 85.94%

Luând în considerare ramurile în care îşi desfăşoară activitatea

IMM-urile (tabelul 10. 12), remarcăm faptul că firmele din domeniul transporturilor deţin ponderile cele mai ridicate de IMM-uri iar care au drept clienţi distribuitori en-gross şi en-detail (59,70%), organizaţii din industrie (64,18%), exportatori (53,73%), companii din alte sectoare de activitate (88,06%) şi administraţia centrală şi locală (59,70%), iar entităţile din turism înregistrează o proporţie de 100% a agenţilor economici care au în vedere persoanele fizice.

Tabelul 10.12

Structura IMM-urilor pe ramuri de activitate în funcţie de natura clienţilor

Nr. crt. Clienţi

IMM-urile pe ramuri de activitate Industrie Construcţii Comerţ Transporturi Turism Servicii

1. Distribuitori en-gross şi en-detail 43.89% 37.80% 44.91% 59.70% 29.87% 36.48%

2. Firme din industrie 45.70% 45.12% 44.29% 64.18% 32.47% 40.11%

3. Exportatori 35.52% 26.83% 38.81% 53.73% 22.08% 32.12%

4. Firme din alte sectoare de activitate 59.95% 79.27% 63.38% 88.06% 76.62% 70.60%

5. Administraţia centrală şi locală 37.56% 57.32% 41.00% 59.70% 32.47% 37.75%

6. Persoane fizice 88.46% 87.80% 96.40% 80.60% 100.00% 87.48%

Page 287: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

273

10.3. Evoluţia relaţiilor cu furnizorii şi clienţii

Funcţionalitatea şi performanţele IMM-urilor este condiţionată de relaţiile pe care le au cu furnizorii şi clienţii, întrucât aceştia reprezintă unii dintre cei mai importanţi stakeholderi ai oricarei firme. Rezultatele investigaţiei arată că 82,29% dintre IMM-uri îşi vor menţine clienţii şi furnizorii pe parcursul anului 2013 (figura 10.3), relevând faptul că majoritatea întreprinzătorilor fac eforturi pentru a nu pierde cumpărători şi manifestă apetenţă pentru derularea activităţilor de aprovizionare cu produse/ servicii în condiţii de stabilitate.

Figura 10.3

Relaţiile IMM-urilor cu furnizorii şi clienţii

Dacă ne referim la întreprinderile care în anul 2013 pierd sau întrerup legătura cu o parte dintre beneficiari şi furnizori, se constată că cele mai multe companii încetează relaţiile cu 1-5 clienţi (54,67%%) şi 1-5 surse de cumpărare a produselor/ serviciilor (93,90%). Detalii în figurile 10.4 şi 10.5.

Figura 10.4

Structura IMM-urilor în funcţie de numărul clienţilor pierduţi

17,71%

82,29%

IMM-uri care în anul 2013 pierd sau întrerup legătura cu o parte din furnizori/clienţi

IMM-uri care îşi menţin furnizorii şi clienţii pe parcursul anului 2013

54,67%

14,67%

30,67%

1 - 5 clienţi 6 - 10 clienţi Peste 10 clienţi

Page 288: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Piaţa, clienţii şi relaţiile IMM-urilor cu beneficiarii/ furnizorii

274

Figura 10.5

Structura IMM-urilor în funcţie de numărul furnizorilor cu care a încetat colaborarea Analiza companiilor în funcţie de vârstă (tabelul 10.13), evidenţiază

că firmele de peste 15 ani vechime deţin cea mai mare pondere a organizaţiilor care întrerup legătura sau pierd furnizori/ clienţi în anul 2013 (21,05%), fiind urmate de IMM-urile de 10-15 ani vechime (20,61%), unităţile economice înfiinţate în ultimii 5 ani (17,64%) şi întreprinderile de 5-10 ani vechime (13,76%).

Tabelul 10.13

Diferenţierea relaţiilor IMM-urilor cu furnizorii şi clienţii în funcţie de vârsta firmelor

Nr. crt. Relaţiile IMM-urilor cu furnizorii/clienţii

Vârsta IMM-urilor Sub 5 ani 5-10 ani 10-15 ani Peste 15 ani

1. IMM-uri care în anul 2013 pierd sau întrerup legătura cu o parte din furnizori/clienţi 17.64% 13.76% 20.61% 21.05%

2. IMM-uri care îşi menţin furnizorii şi clienţii pe parcursul anului 2013 82.36% 86.24% 79.39% 78.95%

Luând în considerare apartenenţa regională a IMM-urilor, se observă

că firmele din Centru, Sud Vest şi Nord Vest înregistrează proporţii mai ridicate ale întreprinderilor care îşi păstrează furnizorii şi clienţii pe parcursul anului 2013. Detalii în tabelul 10.14.

Tabelul 10.14 Diferenţierea relaţiilor IMM-urilor cu furnizorii şi clienţii în funcţie de

regiunile de dezvoltare din care fac parte întreprinderile

Nr. crt.

Relaţiile IMM-urilor cu furnizorii/clienţii

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti

-Ilfov

1. IMM-uri care în anul 2013 pierd sau întrerup legătura cu o parte din furnizori/clienţi

17.11% 14.75% 26.79% 11.89% 23.68% 13.70% 11.67% 20.28%

2. IMM-uri care îşi menţin furnizorii şi clienţii pe parcursul anului 2013

82.89% 85.25% 73.21% 88.11% 76.32% 86.30% 88.33% 79.72%

93,90%

3,66%

2,44%

1 - 5 furnizori 6 - 10 furnizori Peste 10 furnizori

Page 289: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

275

Având în vedere dimensiunea IMM-urilor (tabelul 10.15), constatăm că microfirmele consemnează un procentaj mai ridicat al companiilor care încetează legătura cu unii furnizori şi/ sau clienţi (17,77%), iar întreprinderile mijlocii deţin o pondere mai mare a organizaţiilor care îşi menţin clienţii şi sursele de aprovizionare cu bunuri/ servicii pe parcursul anului 2013 (83,33%).

Tabelul 10.15

Diferenţierea relaţiilor IMM-urilor cu furnizorii şi clienţii în funcţie de de mărimea firmelor

Nr. crt. Relaţiile IMM-urilor cu furnizorii/clienţii

Dimensiunea firmelor

Microîntreprinderi Întreprinderi mici

Întreprinderi mijlocii

1. IMM-uri care în anul 2013 pierd sau întrerup legătura cu o parte din furnizori/clienţi 17.77% 17.60% 16.67%

2. IMM-uri care îşi menţin furnizorii şi clienţii pe parcursul anului 2013 82.23% 82.40% 83.33%

Gruparea IMM-urilor după forma de organizare juridică relevă faptul

că SRL-urile înregistrează o proporţie mai ridicată a companiilor care îşi menţin furnizorii/ clienţii (82,75%), iar societăţile pe acţiuni consemnează un procent mai crescut al întreprinderilor care pierd sau întrerup relaţiile cu o parte din furnizori/ beneficiari (28,57%). Vezi informaţiile din tabelul 10.16.

Tabelul 10.16

Diferenţierea relaţiilor IMM-urilor cu furnizorii şi clienţii în funcţie de forma de organizare juridică a întreprinderilor

Nr. crt. Relaţiile IMM-urilor cu furnizorii/clienţii

IMM-urile după forma de organizare juridică

SA SRL Alte forme

de organizare juridică

1. IMM-uri care în anul 2013 pierd sau întrerup legătura cu o parte din furnizori/clienţi 28.57% 17.25% 19.53%

2. IMM-uri care îşi menţin furnizorii şi clienţii pe parcursul anului 2013 71.43% 82.75% 80.47%

Examinând IMM-urile în funcţie de ramurile în care îşi desfăşoară

activitatea, remarcăm că firmele care pierd o parte din furnizori/ beneficiari sunt mai frecvente în sectorul comercial (20,34%), iar întreprinderile care îşi păstrează furnizorii şi clienţii sunt mai des întâlnite în sectorul serviciilor (89,55%). Detalii în tabelul 10.17.

Page 290: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Piaţa, clienţii şi relaţiile IMM-urilor cu beneficiarii/ furnizorii

276

Tabelul 10.17 Diferenţierea relaţiilor IMM-urilor cu furnizorii şi clienţii

în funcţie de domeniile de activitate

Nr. crt.

Relaţiile IMM-urilor cu furnizorii/clienţii

IMM-urile pe ramuri de activitate

Industrie Construcţii Comerţ Transporturi Turism Servicii

1. IMM-uri care în anul 2013 pierd sau întrerup legătura cu o parte din furnizori/clienţi

20.14% 10.98% 20.34% 10.45% 11.69% 15.43%

2. IMM-uri care îşi menţin furnizorii şi clienţii pe parcursul anului 2013

79.86% 89.02% 79.66% 89.55% 88.31% 84.57%

Încadrarea companiilor după performanţele obţinute în 2012 comparativ

cu 2011, scoate în evidenţă faptul că întreprinderile cu rezultate net inferioare consemnează proporţii mai ridicate de IMM-uri care pierd furnizori/ clienţi (39,02%), iar organizaţiile cu performanţe mai bune deţin un procent mai mare de unităţi economice care îşi menţin în anul 2013 furnizorii de produse/ servicii şi beneficiarii (88,02%). Vezi tabelul 10.18.

Tabelul 10.18

Diferenţierea relaţiilor IMM-urilor cu furnizorii şi clienţii în funcţie de performanţele firmelor în 2012 comparativ cu 2011

Nr. crt.

Relaţiile IMM-urilor cu furnizorii/clienţii

Performanţele firmeior în 2012 comparativ cu 2011 Mult mai

bune Mai bune La fel Mai slabe Mult mai slabe

1. IMM-uri care în anul 2013 pierd sau întrerup legătura cu o parte din furnizori/clienţi

19.35% 11.98% 12.57% 31.90% 39.02%

2. IMM-uri care îşi menţin furnizorii şi clienţii pe parcursul anului 2013

80.65% 88.02% 87.43% 68.10% 60.98%

10.4. Cauzele întreruperii relaţiilor cu furnizorii şi clienţii

Principalele cauze pe ale încetării relaţiilor IMM-urilor cu o parte dintre furnizori şi clienţi pe parcursul anului 2013 sunt: costurile prea mari (62,89%), identificarea unor parteneri de afaceri mai avantajoşi (54,40%), nefurnizarea produselor şi serviciilor la timp (32,47%), schimbarea activităţii principale a partenerilor (27,44%), insuficienta cantitate de produse pentru a satisface cerinţele beneficiarilor (24,53%) şi falimentul clienţiilor/ furnizorilor (21,31%). Iese în evidenţă faptul că o proporţie apreciabilă dintre întreprinzători (aproape 2/3) renunţă la colaborarea cu furnizorii/ clienţii datorită considerentelor de ordin financiar şi că peste 1/5 dintre partenerii firmelor mici şi mijlocii nu reuşesc să supravieţuiască turbulenţelor contextuale. Vezi figura 10.6.

Page 291: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

277

Figura 10.6

Motivele încetării relaţiilor de colaborare ale IMM-urilor cu furnizorii şi clienţii

Pe grupe de vârstă se constată următoarele: Firmele de peste 15 ani deţin cele mai mari ponderi ale IMM-urilor care încetează colaborarea cu furnizorii/ clienţii datorită nefurnizării la timp a produselor/ serviciilor (36,52%) şi falimentului entităţilor cu care se află în relaţii contractuale (25,51%). Costurile prea mari au determinat mai des întreprinderile de 10-15 ani să întrerupă relaţiile cu sursele de aprovizionare şi beneficiarii (64,74%), iar schimbarea activităţii principale a partenerilor şi intrarea în relaţii mai avantajoase înregistrează frecvenţe mai mari în rândul companiilor de 5-10 ani (30,14%, respectiv 57,89%). Informaţii suplimentare sunt prezintate în tabelul 10.19.

Tabelul 10.19

Diferenţierea cauzelor încetării relaţiilor de colaborare ale IMM-urilor cu furnizorii şi clienţii în funcţie de vârsta firmelor

Nr. crt.

Cauzele întreruperii relaţiilor de colaborare cu furnizorii şi clienţii

Vârsta IMM-urilor

Sub 5 ani 5-10 ani 10-15 ani Peste 15 ani

1. Nefurnizarea produselor/ serviciilor necesare la timp 30.41% 32.78% 27.89% 36.52%

2. Costurile prea mari 61.76% 63.88% 64.74% 61.74%

3. Schimbarea activităţii principale a clienţilor/furnizorilor 27.90% 30.14% 27.37% 23.77%

4. Identificarea de parteneri de afaceri mai avantajoşi 51.72% 57.89% 50.53% 54.78%

5. Insuficienta cantitate de produse pentru a satisface cerinţele clienţilor 26.33% 26.08% 20.00% 23.48%

6. Clienţii sau furnizorii au dat faliment 19.44% 17.94% 24.21% 25.51%

62,89%

54,40%

32,47%

27,44%

24,53%

21,31%

0% 20% 40% 60% 80%

Costuri prea mari

Identificarea unor parteneri de afaceri mai avantajoşi

Nefurnizarea produselor/serviciilor necesare la timp

Schimbarea activităţii principale a clienţilor/furnizorilor

Insuficienta cantitate de produse pentru a satisface cerinţele clienţilor

Clienţii sau furnizorii au dat faliment

Page 292: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Piaţa, clienţii şi relaţiile IMM-urilor cu beneficiarii/ furnizorii

278

Analiza motivelor pentru care IMM-urile întrerup relaţiile cu furnizorii/ clienţii, în funcţie de apartenenţa regională firmelor (tabelul 10.20) relevă următoarele diferenţe faţă de media eşantionului:

- cheltuielile prea mari au fost indicate cel mai frecvent în firmele din regiunea Nord Vest (76,60%) şi mai rar în cadrul întreprinderilor din Vest (49,44%);

- identificarea unor parteneri de business mai avantajoşi a fost consemnată în proporţie mai amplă în rândul companiilor din Sud Vest (79,01%) şi mai redusă în cadrul unităţilor economice din regiunea Sud (30,43%);

- furnizarea cu întârziere a produselor/ serviciilor este întânită la 66,67% dintre agenţii economici din regiunea Sud Vest şi doar 18,26% dintre întreprinderile regiunii Nord Est;

- insuficienta cantitate de produse pentru a satisface cerinţele clienţilor a fost semnalată în procentaj mai ridicat în regiunea Nord Est (39,13%) şi mai scăzut în Vest (8,99%);

- reprofilarea clienţilor/ furnizorilor s-a manifestat mai des în Sud Vest (45,27%) şi mai puţin frecvent în regiunea Vest (4,49%);

- IMM-urile confruntate cu falimentul clienţilor/ furnizorilor deţin o pondere superioară în Nord Vest (38,30%) şi mai scăzută în Vest (12,36%).

Tabelul 10.20

Diferenţierea cauzelor încetării relaţiilor de colaborare dintre IMM-uri şi furnizori/ clienţi în funcţie de apartenenţa regională a întreprinderilor

Nr. crt.

Cauzele întreruperii relaţiilor de colaborare cu furnizorii şi clienţii

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare

Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti

-Ilfov

1. Nefurnizarea produselor/ serviciilor necesare la timp

18.26% 32.63% 20.65% 66.67% 20.22% 23.40% 27.27% 26.01%

2. Costurile prea mari 61.74% 63.16% 66.30% 65.84% 49.44% 76.60% 67.05% 58.51%

3. Schimbarea activităţii principale a clienţilor/ furnizorilor

29.57% 29.47% 15.22% 45.27% 4.49% 19.15% 22.16% 30.03%

4. Identificarea de parteneri de afaceri mai avantajoşi 60.87% 65.26% 30.43% 79.01% 43.82% 51.06% 57.39% 45.82%

5. Insuficienta cantitate de produse pentru a satisface cerinţele clienţilor

39.13% 38.95% 14.67% 14.40% 8.99% 19.15% 31.25% 29.72%

6. Clienţii sau furnizorii au dat faliment 15.65% 23.16% 28.80% 13.58% 12.36% 38.30% 19.89% 25.08%

Page 293: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

279

Luând în considerare IMM-urile în funcţie de dimensiune (tabelul 10.21), se constată următoarele aspecte:

- procentajele companiilor în care au fost semnalate nefurnizarea produselor/ serviciilor necesare la momentul oportun şi costurile prea mari cresc direct proporţional cu dimensiunea întreprinderilor;

- ponderile unităţilor economice care se confruntă cu identificarea unor parteneri mai avantajoşi, insuficienta cantitate de produse pentru a satisface cerinţele clienţilor şi falimentul beneficiarilor/ furnizorilor sunt mai ridicate în rândul firmelor mici (60,00%, 27,50%, respectiv 25,50%);

- organizaţiile mijlocii înregistrează o frecvenţă mai crescută a IMM-urilor în cadrul cărora a fost indicată schimbarea activităţii principale a clienţilor/ furnizorilor (28,30%).

Tabelul 10.21

Diferenţierea cauzelor încetării relaţiilor de colaborare ale IMM-urilor cu furnizorii şi clienţii în funcţie de dimensiunea companiilor

Nr. crt.

Cauzele întreruperii relaţiilor de colaborare cu furnizorii şi clienţii

Dimensiunea firmelor

Microîntreprinderi Întreprinderi mici Întreprinderi mijlocii

1. Nefurnizarea produselor/ serviciilor necesare la timp 32.19% 33.00% 35.85%

2. Costurile prea mari 62.61% 64.00% 64.15%

3. Schimbarea activităţii principale a clienţilor/ furnizorilor 28.16% 23.50% 28.30%

4. Identificarea de parteneri de afaceri mai avantajoşi 53.09% 60.00% 58.49%

5. Insuficienta cantitate de produse pentru a satisface cerinţele clienţilor 23.95% 27.50% 24.53%

6. Clienţii sau furnizorii au dat faliment 20.41% 25.50% 22.64%

Dacă grupăm IMM-urile după forma de organizare juridică, ies în

evidenţă următoarele: - societăţile cu altă formă de organizare juridică înregistrează cele mai

ample procente ale întreprinderilor în care au fost indicate nefurnizarea la timp a produselor/ serviciilor (50,49%), schimbarea activităţii principale a clienţilor/ furnizorilor (32,04%) şi identificarea unor parteneri de afaceri mai avantajoşi (56,31%);

- SRL-urile deţin cea mai mare pondere a companiilor care se confruntă cu problemele costurilor prea ridicate (63,23%) şi insuficientei cantităţi de produse pentru a satisface necesităţile clienţilor (26,02%);

- SA-urile consemnează procentaje mai mari de IMM-uri care au semnalat falimentul beneficiarilor/ furnizorilor (44,19%).

Vezi informaţiile cuprinse în tabelul 10.22.

Page 294: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Piaţa, clienţii şi relaţiile IMM-urilor cu beneficiarii/ furnizorii

280

Tabelul 10.22 Diferenţierea cauzelor întreruperii relaţiilor de colaborare cu furnizorii şi clienţii

în funcţie de forma de organizare juridică a IMM-urilor

Nr. crt.

Cauzele întreruperii relaţiilor de colaborare cu furnizorii şi clienţii

IMM-urile după forma de organizare juridică SA SRL Alte forme

de organizare juridică

1. Nefurnizarea produselor/ serviciilor necesare la timp 27,91% 30,99% 50,49%

2. Costurile prea mari 60,47% 63,23% 60,19%

3. Schimbarea activităţii principale a clienţilor/ furnizorilor 20,93% 27,26% 32,04%

4. Identificarea de parteneri de afaceri mai avantajoşi 53,49% 54,26% 56,31%

5. Insuficienta cantitate de produse pentru a satisface cerinţele clienţilor 13,95% 26,02% 12,62%

6. Clienţii sau furnizorii au dat faliment 44,19% 20,78% 17,48%

Examinarea întreprinderilor în funcţie de domeniul în care activează (tabelul 10.23), reliefează următoarele aspecte semnificative:

- firmele din transporturi înregistrează proporţii mai ridicate ale IMM-urilor în care se face referire la nefurnizarea produselor/ serviciilor necesare la timp (46,67%), schimbarea activităţii principale a clienţilor/ furnizorilor (50,00%) şi găsirea unor parteneri de afaceri mai avantajoşi (76,67%);

- companiile din turism consemnează procentaje superioare de organizaţii în care au fost indicate cheltuielile mari (81,08%) şi falimentul beneficiarilor/ furnizorilor (35,14%);

- unităţile din construcţii deţin o pondere mai mare de întreprinderi care au semnalat insuficienţa cantitativă a produselor pentru satisfacerea cerinţelor clienţilor (29,03%).

Tabelul 10.23

Diferenţierea cauzelor încetării relaţiilor dintre firme şi furnizori/ clienţi în funcţie de domeniul de activitate al IMM-urilor

Nr. crt.

Cauzele întreruperii relaţiilor de colaborare cu

furnizorii şi clienţii

IMM-urile pe ramuri de activitate

Industrie Construcţii Comerţ Transporturi Turism Servicii

1. Nefurnizarea produselor/ serviciilor necesare la timp 31,07% 32,26% 38,44% 46,67% 32,43% 24,74%

2. Costurile prea mari 58,25% 61,29% 67,69% 73,33% 81,08% 58,16%

3. Schimbarea activităţii principale a clienţilor/furnizorilor 16,18% 22,58% 30,42% 50,00% 8,11% 32,37%

4. Identificarea de parteneri de afaceri mai avantajoşi 49,51% 53,23% 54,48% 76,67% 56,76% 54,74%

5. Insuficienta cantitate de produse pentru a satisface cerinţele clienţilor

17,48% 29,03% 24,06% 18,33% 21,62% 31,32%

6. Clienţii sau furnizorii au dat faliment 19,09% 11,29% 25,24% 15,00% 35,14% 20,00%

Page 295: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

281

10.5. Numărul mediu al partenerilor de afaceri

Din punctul de vedere al numărului mediu de parteneri de afaceri IMM-urile înregistrează de 2,84 ori mai mulţi beneficiari/clienţi (29,70) comparativ cu furnizorii de produse/servicii (10,47). Datele aferente investigării numărului mediu al beneficiarilor/clienţilor şi al furnizorilor de produse/servicii trebuie analizate cu atenţie, dat fiind faptul că structura eşantionului variază semnificativ din punct de vede statistic.

Transpunerea grafică a acestor rezultate este realizată în figura 10.7.

Figura 10.7

Numărul mediu al partenerilor de afaceri

Analizând numărul mediu al beneficiarilor/clienţilor şi al furnizorilor de produse/servicii în funcţie de vârsta IMM-urilor (tabelul 10.24), surprindem următoarele elemente:

- numărul mediu al furnizorilor de produse/servicii este corelat pozitiv cu vârsta organizaţiilor;

- numărul mediu al beneficiarilor/clienţilor presupune valori mai mari în IMM-urile de 10-15 ani (35,63) şi mai mici în cele nou înfiinţate (24,14).

Tabelul 10.24

Numărul mediu al partenerilor de afaceri în funcţie de vârsta IMM-urilor

Nr. crt. Relaţiile IMM-urilor cu partenerii de afaceri

Vârsta firmelor

Sub 5 ani

5-10 ani

10-15 ani

Peste 15 ani

1. Numărul mediu al furnizorilor de produse/servicii 7,44 9,07 10,43 15,27

2. Numărul mediu al beneficiarilor/clienţilor 24,14 30,49 35,63 30,80

10,47

29,70

0 5 10 15 20 25 30 35

Numărul mediu al furnizorilor

Numărul mediu al beneficiarilor/clienţilor

Page 296: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Piaţa, clienţii şi relaţiile IMM-urilor cu beneficiarii/ furnizorii

282

Structura IMM-urilor pe regiuni de dezvoltare relevă următoarele aspecte esenţiale (tabelul 10.25):

- numărul mediu al furnizorilor de produse/servicii înregistrează nivele mai înalte în firmele din regiunea de Nord Est (13,77) şi mai reduse în cele din Vest (7,43);

- numărul mediu al beneficiarilor/clienţilor presupune valori mai mari în întreprinderile din Sud Est (79,67) şi mai mici în cele din regiunea de Vest (4,02).

Tabelul 10.25 Numărul mediu al partenerilor de afaceri

în funcţie de apartenenţa regională a IMM-urilor

Nr. crt.

Relaţiile IMM-urilor cu partenerii de afaceri

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare

Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti

-Ilfov

1. Numărul mediu al furnizorilor de produse/servicii 13,77 11,18 10,87 11,83 7,43 9,26 11,73 8,73

2. Numărul mediu al beneficiarilor/clienţilor 69,13 79,67 19,67 15,51 4,02 51,28 25,91 25,43

În ceea ce priveşte analiza din perspectiva dimensiunii IMM-urilor

(tabelul 10.26), se evidenţiază următoarele elemente: - numărul mediu al furnizorilor de produse/servicii se află într-o corelaţie

pozitivă faţă de dimensiunea organizaţiei; - numărul mediu al beneficiarilor/clienţilor presupune valori mai mari în

rândul firmelor de talie mică (38,94) şi mai reduse în cele mijlocii (26,51) şi microîntreprinderi (26,73).

Tabelul 10.26

Numărul mediu al partenerilor de afaceri în funcţie de mărimea IMM-urilor

Nr. crt.

Relaţiile IMM-urilor cu partenerii de afaceri

Dimensiunea firmelor

Microîntreprinderi Întreprinderi mici Întreprinderi mijlocii

1. Numărul mediu al furnizorilor de produse/servicii 8,51 15,82 21,99

2. Numărul mediu al beneficiarilor/clienţilor 26,73 38,94 26,51

Gruparea IMM-urilor în funcţie de forma de organizare juridică (tabelul

10.27), relevă următoarele: - numărul mediu al furnizorilor de produse/servicii înregistrează nivele

mai înalte în rândul societăţilor pe acţiuni (13,51) şi mai reduse în cazul entităţilor altfel organizate juridic (7,38);

Page 297: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

283

- numărul mediu al beneficiarilor/clienţilor presupune valori mai mari în segmentul de societăţi pe acţiuni (42,75) şi mai mici în cel al agenţilor economici altfel organizaţi din punct de vedere juridic (11,39).

Tabelul 10.27

Numărul mediu al partenerilor de afaceri în funcţie de forma de organizare juridică a IMM-urilor

Nr. crt.

Relaţiile IMM-urilor cu partenerii de afaceri

IMM-urile după forma de organizare juridică SA SRL Alte forme de

organizare juridică

1. Numărul mediu al furnizorilor de produse/servicii 13,51 10,61 7,38

2. Numărul mediu al beneficiarilor/clienţilor 42,75 30,61 11,39

În ceea ce priveşte repartiţia firmelor pe domenii de activitate (tabelul 10.28), surprindem câteva elemente de esenţă:

- numărul mediu al furnizorilor de produse/servicii înregistrează nivele mai înalte în sectorul de turism (18,08) şi mai reduse în domeniul de transporturi (6,14);

- numărul mediu al beneficiarilor/clienţilor presupune valori mai mari în servicii (40,70) şi mai mici în industrie (22,14).

Tabelul 10.28

Numărul mediu al partenerilor de afaceri în funcţie de ramura în care-şi desfăşoară activitatea IMM-urile

Nr. crt.

Relaţiile IMM-urilor cu partenerii de afaceri

IMM-urile pe ramuri de activitate Industrie Construcţii Comerţ Turism Transporturi Servicii

1. Numărul mediu al furnizorilor de produse/servicii 11,19 14,11 10,55 18,08 6,14 8,79

2. Numărul mediu al beneficiarilor/clienţilor 22,14 40,70 29,23 27,00 35,54 34,24

10.6. Criterii calitative utilizate pentru alegerea furnizorilor de servicii

Aprecierea IMM-urilor cu privire la principalele criterii calitative (în afară de preţ) utilizate pentru alegerea furnizorilor de servicii, evidenţiază faptul că pe primele patru locuri se situează recomandările furnizate de colaboratori şi cunoscuţi (60,39%), experienţa colaborărilor anterioare cu furnizorul resprectiv (44,60%), notorietatea pe piaţă (44,28%) şi modul în care prezintă oferta (43,62%). În continuare, firmele au mai indicat câteva criterii relevante pentru procesul de selecţie a furnizorilor de servicii: informaţiile de pe internet (22,35%), portofoliul de clienţi al furnizorului (18,29%), capacitatea furnizorului de a intermedia legătura cu alte companii (9,39%) şi ştirile despre despre acesta în mass-media (6,40%).

Transpunerea grafică a acestor rezultate este realizată în figura 10.8.

Page 298: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Piaţa, clienţii şi relaţiile IMM-urilor cu beneficiarii/ furnizorii

284

Figura 10.8

Criterii calitative utilizate pentru alegerea furnizorilor de servicii

Analiza principalelor criterii calitative utilizate pentru alegerea furnizorilor de servicii în funcţie de vârsta IMM-urilor (tabelul 10.29), surprindem următoarele elemente:

- întreprinderile nou înfiinţate presupun ponderi mai mari ale organizaţiilor care indică în calitate de criterii relevante informaţiile de pe internet (25,66%) şi modul în care prezintă oferta (45,66%), precum şi procentaje mai reduse în ceea ce priveşte notorietatea pe piaţă (42,83%), ştirile din mass-media (4,44%) şi colaborarea anterioară (42,42%);

- IMM-urile de 5-10 ani consemnează procente mai ridicate ale entităţilor care menţionează recomandările furnizate de colaboratori şi cunoscuţi (62,65%), ştirile din mass-media (8,38%), colaborarea anterioară cu furnizorul resprectiv (45,90%) şi capacitatea furnizorului de a intermedia legătura cu alte companii (10,22%);

- agenţii economici cu o vechime de 10-15 ani înregistrează ponderi mai ridicate a organizaţiilor care au indicat notorietatea pe piaţă (49,23%) şi mai mici în rândul celor care au subliniat informaţiile de pe internet (20,77%), modul în care prezintă oferta (40,00%), portofoliul de clienţi al furnizorului (16,92%) şi capacitatea furnizorului de a intermedia legătura cu alte companii (6,92%);

- companiile de peste 15 ani se evidenţiază prin frecvenţe crescute în rândul întreprinderilor care vizează portofoliul de clienţi al furnizorului (19,55%) şi mai reduse în cazul entităţilor ce au menţionat recomandările furnizate de colaboratori şi cunoscuţi (59,06%) şi informaţiile de pe internet (20,77%).

0,54%

6,40%

9,39%

18,29%

22,35%

43,62%

44,28%

44,60%

60,39%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Altele

Ştirile din mass-media

Capacitatea furnizorului de a intermedia legătura cu alte companii

Portofoliul de clienţi al furnizorului

Informaţiile de pe internet despre furnizorul respectiv

Modul în care prezintă oferta

Notorietatea pe piaţă

Colaborarea anterioară

Recomandările

Page 299: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

285

Tabelul 10.29 Criteriile calitative utilizate pentru alegerea furnizorilor de servicii

în funcţie de vârsta IMM-urilor

Nr. crt.

Criterii calitative utilizate pentru alegerea furnizorilor de servicii

Vârsta firmelor

Sub 5 ani 5-10 ani 10-15 ani Peste 15 ani

1. Notorietatea pe piaţă 42,83% 43,38% 49,23% 44,20%

2. Recomandările 59,60% 62,65% 59,23% 59,06%

3. Informaţiile de pe internet 25,66% 21,61% 20,77% 20,77%

4. Modul în care prezintă oferta 45,66% 42,71% 40,00% 44,60%

5. Ştirile din mass-media (TV, radio etc.) 4,44% 8,38% 6,54% 5,91%

6. Colaborarea anterioară cu furnizorul resprectiv 42,42% 45,90% 43,46% 45,82%

7. Portofoliul de clienţi al furnizorului 17,17% 18,76% 16,92% 19,55%

8. Capacitatea furnizorului de a intermedia legătura cu alte companii 9,29% 10,22% 6,92% 9,78%

9. Altele 0,40% 0,84% 0,00% 0,61%

Structura IMM-urilor pe regiuni de dezvoltare relevă următoarele

aspecte esenţiale: - regiunea Nord Est presupune ponderi mai mari ale IMM-urilor care

indică recomandările furnizate de colaboratori şi cunoscuţi (67,11%) şi capacitatea furnizorului de a intermedia legătura cu alte companii (17,11%), precum şi procentaje mai reduse ale celor care menţionează importanţa portofoliului de clienţi (10,53%);

- companiile din Sud Est se evidenţiază prin frecvenţe crescute în rândul întreprinderilor care vizează ştirile din mass-media (11,57%);

- agenţii economici din regiunea Sud Vest înregistrează ponderi mai înalte a organizaţiilor care au indicat notorietatea pe piaţă (66,8%), colaborarea anterioară cu furnizorul resprectiv (66,39%) şi portofoliul de clienţi al furnizorului (36,48%), şi mai joase ale celor care au subliniat informaţiile de pe internet (6,56%) şi modul în care prezintă oferta (25,82%);

- întreprinderile din Vest consemnează procente mai ridicate ale entităţilor care pun accent pe modul în care se prezintă oferta (62,28%) şi frecvenţe mai reduse ale firmelor care au nominalizat notorietatea pe piaţă (25,44%), recomandările furnizate de

Page 300: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Piaţa, clienţii şi relaţiile IMM-urilor cu beneficiarii/ furnizorii

286

colaboratori şi cunoscuţi (50%), colaborarea anterioară cu furnizorul resprectiv (21,93%) şi ştirile din mass-media (2,63%);

- firmele din regiunea de Nord Vest presupun procente mai mari ale organizaţiilor care punctează informaţiile de pe internet despre potenţialii furnizori de servicii (33,79%);

- întreprinderile din regiunea Centru presupun procentaje mai reduse în privinţa capacităţii furnizorului de a intermedia legătura cu alte companii (3,5%).

Informaţii suplimentare în tabelul 10.30.

Tabelul 10.30 Criteriile calitative utilizate pentru alegerea furnizorilor de servicii

în funcţie de apartenenţa regională a IMM-urilor

Nr. crt.

Criterii calitative utilizate pentru alegerea

furnizorilor de servicii

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti

-Ilfov

1. Notorietatea pe piaţă 53,95% 46,28% 44,66% 66,80% 25,44% 40,69% 40,45% 37,27%

2. Recomandările 67,11% 63,64% 55,34% 53,28% 50,00% 66,90% 66,88% 60,08%

3. Informaţiile de pe internet 26,97% 19,01% 22,90% 6,56% 14,04% 33,79% 23,57% 27,09%

4. Modul în care prezintă oferta 53,29% 49,59% 48,85% 25,82% 62,28% 51,72% 36,62% 42,97%

5. Ştirile din mass-media (TV, radio etc.) 7,24% 11,57% 3,44% 4,10% 2,63% 5,52% 3,50% 10,59%

6. Colaborarea anterioară cu furnizorul resprectiv 38,16% 46,28% 39,69% 66,39% 21,93% 32,41% 43,95% 47,25%

7. Portofoliul de clienţi al furnizorului 10,53% 17,36% 18,32% 36,48% 11,40% 16,55% 13,69% 16,90%

8. Capacitatea furnizorului de a inter-media legătura cu alte companii 17,11% 15,70% 5,73% 14,75% 9,65% 7,59% 3,50% 8,96%

9. Altele 1,97% 0,83% 0,00% 0,41% 0,00% 0,00% 1,27% 0,20%

În ceea ce priveşte analiza din perspectiva dimensiunii IMM-urilor

(tabelul 10.31), se evidenţiază următoarele elemente: - microîntreprinderile presupun ponderi mai mici ale IMM-urilor care

indică notorietatea pe piaţă (43,88%), informaţiile de pe internet (21,84%), modul în care prezintă oferta (42,69%), ştirile din mass-media (5,43%), colaborarea anterioară cu furnizorul resprectiv (43,48%) şi portofoliul de clienţi al furnizorului (16,74%);

- întreprinderile mici se evidenţiază prin frecvenţe crescute în rândul întreprinderilor care vizează informaţiile de pe internet (25,19%), capacitatea furnizorului de a intermedia legătura cu alte companii

Page 301: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

287

(12,41%), şi mai reduse în cazul entităţilor ce au menţionat recomandările furnizate de colaboratori şi cunoscuţi (57,14%);

- organizaţiile de talie mijlocie consemnează procente mai ridicate ale entităţilor care indică notorietatea pe piaţă (48,48%), recomandările furnizate de colaboratori şi cunoscuţi (65,15%), modul în care prezintă oferta (54,55%), ştirile din mass-media (13,64%), colaborarea anterioară cu furnizorul resprectiv (54,55%) şi portofoliul de clienţi al furnizorului (33,33%), şi frecvenţe mai reduse ale firmelor care au punctat capacitatea furnizorului de a intermedia legătura cu alte companii (6,06%).

Tabelul 10.31

Criteriile calitative utilizate pentru alegerea furnizorilor de servicii în funcţie de mărimea IMM-urilor

Nr. crt.

Criterii calitative utilizate pentru alegerea furnizorilor de servicii

Dimensiunea firmelor

Microîntreprinderi Întreprinderi mici Întreprinderi mijlocii

1. Notorietatea pe piaţă 43,88% 45,49% 48,48%

2. Recomandările 60,75% 57,14% 65,15%

3. Informaţiile de pe internet 21,84% 25,19% 22,73%

4. Modul în care prezintă oferta 42,69% 46,24% 54,55%

5. Ştirile din mass-media (TV, radio etc.) 5,43% 10,15% 13,64%

6. Colaborarea anterioară cu furnizorul resprectiv 43,48% 48,50% 54,55%

7. Portofoliul de clienţi al furnizorului 16,74% 23,31% 33,33%

8. Capacitatea furnizorului de a inter-media legătura cu alte companii 9,00% 12,41% 6,06%

9. Altele 0,46% 1,13% 0,00%

Gruparea IMM-urilor în funcţie de forma de organizare juridică (tabelul

10.32), relevă următoarele: - societăţile pe acţiuni presupun ponderi mai mari ale IMM-urilor care

indică notorietatea pe piaţă (61,22%), modul în care îşi prezintă oferta (46,94%) şi portofoliul de clienţi al furnizorului (22,45%), precum şi procentaje mai reduse ale celor care menţionează recomandările furnizate de colaboratori şi cunoscuţi (59,18%);

Page 302: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Piaţa, clienţii şi relaţiile IMM-urilor cu beneficiarii/ furnizorii

288

- SRL-urile se evidenţiază prin frecvenţe crescute în rândul întreprinderilor care vizează informaţiile de pe internet (22,8%), ştirile din mass-media (6,84%), capacitatea furnizorului de a intermedia legătura cu alte companii (9,78%), şi mai reduse în cazul entităţilor ce au menţionat notorietatea pe piaţă (43,37%), colaborarea anterioară cu furnizorul (43,79%) şi portofoliul de clienţi al furnizorului (18%)

- organizaţiile altfel organizate juridic consemnează procente mai ridicate ale entităţilor care indică recomandările furnizate de colaboratori şi cunoscuţi (61,42%) şi colaborarea anterioară cu furnizorul resprectiv (54,33%), precum şi frecvenţe mai reduse ale firmelor care au punctat informaţiile de pe internet (18,11%) modul în care îşi prezintă oferta (37,01%) ştirile din mass-media (0,79%) capacitatea furnizorului de a intermedia legătura cu alte companii (5,51%).

Tabelul 10.32

Criteriile calitative utilizate pentru alegerea furnizorilor de servicii în funcţie de forma de organizare juridică a IMM-urilor

Nr. crt.

Criterii calitative utilizate pentru alegerea furnizorilor de servicii

IMM-urile după forma de organizare juridică

SA SRL Alte forme de organizare juridică

1. Notorietatea pe piaţă 61,22% 43,37% 49,61%

2. Recomandările 59,18% 60,35% 61,42%

3. Informaţiile de pe internet 18,37% 22,80% 18,11%

4. Modul în care prezintă oferta 46,94% 44,03% 37,01%

5. Ştirile din mass-media (TV, radio etc.) 6,12% 6,84% 0,79%

6. Colaborarea anterioară cu furnizorul resprectiv 46,94% 43,79% 54,33%

7. Portofoliul de clienţi al furnizorului 22,45% 18,00% 20,47%

8. Capacitatea furnizorului de a inter-media legătura cu alte companii 6,12% 9,78% 5,51%

9. Altele 0,00% 0,60% 0,00%

În ceea ce priveşte repartiţia firmelor pe domenii de activitate (tabelul

10.33), surprindem câteva elemente de esenţă: - sectorul industrial presupune ponderi mai mari ale IMM-urilor care

indică modul în care furnizorul îşi prezintă oferta (51,36%), precum şi procentaje mai reduse ale celor care menţionează notorietatea pe

Page 303: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

289

piaţă (38,46%), colaborarea anterioară cu furnizorul resprectiv (36,88%) şi portofoliul de clienţi al furnizorului (14,93%);

- companiile din construcţii se evidenţiază prin frecvenţe crescute în rândul întreprinderilor care vizează colaborarea anterioară cu furnizorul resprectiv (50,62%);

- agenţii economici din sectorul de transporturi înregistrează ponderi mai înalte ale organizaţiilor care au indicat notorietatea pe piaţă (57,58%), portofoliul de clienţi al furnizorului (28,79%) şi capacitatea furnizorului de a intermedia legătura cu alte companii (18,18%), şi mai joase ale celor care au subliniat recomandările furnizate de colaboratori şi cunoscuţi (53,03%), informaţiile de pe internet (12,12%) şi modul în care îşi prezintă oferta (34,85%);

- întreprinderile din domeniul de turism consemnează procente mai ridicate ale entităţilor care pun accent pe recomandările furnizate de colaboratori şi cunoscuţi (75,32%), informaţiile de pe internet (27,27%), şi frecvenţe mai reduse ale firmelor care au nominalizat ştirile din mass-media (3,9%) şi capacitatea furnizorului de a intermedia legătura cu alte companii (7,79%),

- firmele din servicii presupun procente mai mari ale organizaţiilor care punctează importanţa ştirilor din mass-media (10,26%).

Tabelul 10.33

Criteriile calitative utilizate pentru alegerea furnizorilor de servicii în funcţie de ramura în care-şi desfăşoară activitatea IMM-urile

Nr. crt.

Criterii calitative utilizate pentru alegerea furnizorilor de servicii

IMM-urile pe ramuri de activitate

Industrie Construcţii Comerţ Turism Transporturi Servicii

1. Notorietatea pe piaţă 38,46% 50,62% 46,59% 46,75% 57,58% 43,41%

2. Recomandările 55,43% 62,96% 63,39% 75,32% 53,03% 59,34%

3. Informaţiile de pe internet 20,81% 20,99% 20,92% 27,27% 12,12% 26,01%

4. Modul în care prezintă oferta 51,36% 38,27% 38,83% 45,45% 34,85% 44,51%

5. Ştirile din mass-media (TV, radio etc.) 4,98% 4,94% 4,75% 3,90% 4,55% 10,26%

6. Colaborarea anterioară cu furnizorul resprectiv 36,88% 50,62% 46,91% 41,56% 50,00% 47,07%

7. Portofoliul de clienţi al furnizorului 14,93% 20,99% 19,33% 20,78% 28,79% 17,77%

8. Capacitatea furnizorului de a inter-media legătura cu alte companii 9,28% 17,28% 8,24% 7,79% 18,18% 8,79%

9. Altele 0,00% 0,00% 0,79% 0,00% 2,60% 0,55%

Page 304: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Piaţa, clienţii şi relaţiile IMM-urilor cu beneficiarii/ furnizorii

290

ASPECTE SEMNIFICATIVE

� 68,57% dintre întreprinderi acţionează pe piaţa locală, 27,18% din firme au în vedere piaţa naţională, 7,21% vizează piaţa Uniunii Europene, 2,37% îşi vând produsele/serviciile în alte ţări europene, iar 0,65% dintre companii se orientează şi către pieţele unor ţări din afara Europei.

� Proporţiile în care întreprinderile mici şi mijlocii au următoarele categorii de clienţi sunt: 91,07% au drept clienţi persoanele fizice, 66,85% - firmele din alte sectoare de activitate, 43,65% - firmele din industrie, 41,77% - distribuitorii en–gross şi en-detail, 40,26% - administraţia centrală şi locală, 35,36% - exportatorii.

� 82,29% dintre IMM-uri îşi menţin clienţii şi furnizorii pe parcursul anului 2013.

� Peste jumătate dintre întreprinderi vor pierde între 1 şi 5 clienţi în 2013.

� 93,90% din firme vor înceta legătura cu 1-5 furnizori în cursul anului 2013.

� IMM-urile care îşi menţin furnizorii şi clienţii în 2013 consemnează frecvenţe mai ridicate în cadrul firmelor care au 5-10 ani vechime (86,24%), organizaţiilor din Centru (88,33%), companiilor mijlocii (83,33%), SRL-urilor (82,75%), agenţilor economici din transporturi (89,55%) şi întreprinderilor care au obţinut performanţe mai bune în 2012 faţă de 2011 (88,02%).

� Proporţiile companiilor care în anul 2013 vor pierde sau întrerupe legătura cu o parte din furnizori/ clienţi înregistrează niveluri mai mari în rândul întreprinderilor de peste 15 ani (21,05%), organizaţiilor din Sud (26,79%), microîntreprinderilor (17,77%), SA-urilor (28,57%), unităţilor din comerţ (20,34%) şi agenţilor economici cu performanţe net inferioare în 2012 comparativ cu 2011 (39,02%).

� Principalele cauze pe ale încetării relaţiilor de colaborare dintre IMM-uri şi furnizori/ clienţi pe parcursul anului 2013 sunt: costurile prea mari (62,89%), identificarea unor parteneri de afaceri mai avantajoşi (54,40%), nefurnizarea produselor şi serviciilor la timp (32,47%), schimbarea activităţii principale a partenerilor (27,44%), insuficienta cantitate de produse pentru a satisface cerinţele beneficiarilor (24,53%) şi falimentul clienţiilor/ furnizorilor (21,31%).

Page 305: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

291

� Întreuperea relaţiilor firmelor mici şi mijlocii cu o parte dintre furnizori/ clienţi datorită costurilor prea ridicate, este mai des întâlnită la IMM-urile cu vechime de 10-15 ani (64,74%), unităţile din regiunea Nord Vest (76,60%), companiile mijlocii (64,15%), SRL-uri (63,23%) şi întreprinderile din turism (81,08%).

� IMM-urile înregistrează de 2,84 ori mai mulţi beneficiari/clienţi (29,70) comparativ cu furnizorii de produse/servicii (10,47).

� IMM-urile au indicat următoarele criterii calitative (în afară de preţ) utilizate pentru alegerea furnizorilor de servicii: recomandările furnizate de colaboratori şi cunoscuţi (60,39%), experienţa colaborărilor anterioare cu furnizorul resprectiv (44,60%), notorietatea pe piaţă (44,28%), modul în care prezintă oferta (43,62%), informaţiile de pe internet (22,35%), portofoliul de clienţi al furnizorului (18,29%), capacitatea furnizorului de a intermedia legătura cu alte companii (9,39%) şi ştirile despre despre acesta în mass-media (6,40%).

Page 306: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

292

Capitolul 11 INOVAREA ŞI INFORMATIZAREA ÎN IMM-URI 11.1. Activităţi de inovare

În vederea formării unei imagini de ansamblu cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii din România, cunoaşterea naturii activităţilor inovaţionale desfăşurate în cadrul acestora prezintă o însemnătate deosebită. Cercetarea efectuată a relevat că eforturile de inovare din IMM-uri s-au concentrat cu precădere spre noile produse (37,21%), abordările manageriale şi de marketing noi (19,51%), noile tehnologii (16,45%), modernizarea sistemului informatic (7,50%), şi pregătirea resurselor umane (4,75%). De asemenea, evidenţiem procentul relativ ridicat al firmelor în care a fost indicată absenţa abordărilor inovatoare (37,55%), ceea ce demonstrează că întreprinzătorii români nu consideră inovarea o prioritate, în contextul crizei economice. Vezi figura 11.1.

Figura 11.1

Natura activităţilor inovaţionale în cadrul IMM-urilor

Analizând eforturile de inovare din IMM-uri în funcţie de vechimea acestora (tabelul 11.1), se constată următoarele: orientarea spre noile produse este cel mai frecvent întâlnita la întreprinderile cu vârsta cuprinsa mai mica de 5 ani (41,26%) De asemenea, firmele de 10-15 ani deţin ponderea cea mai ridicata de firme orientate spre dezvoltarea noilor tehnologii (20,69%); firmele cu varsta cuprinsa intre 5-10 sunt cele care apeleaza cel mai des la inovarea abordarilor manageriale si de marketing (22,03%).

4,75%

7,60%

16,45%

19,51%

37,21%

37,65%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Pregătirea resurselor umane

Modernizarea sistemului informatic

Noi tehnologii

Noi abordări manageriale şi de marketing

Noi produse

Nu este cazul

Page 307: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

293

Tabelul 11.1 Diferenţierea obiectului inovării în funcţie de vârsta IMM-urilor

Nr. crt.

Eforturile de inovare s-au concentrat spre dezvoltarea:

Vârsta IMM-urilor

Sub 5 ani 5-10 ani 10-15 ani Peste 15 ani

1. Noilor produse 41.26% 32.71% 39.08% 37.58%

2. Noilor tehnologii 11.59% 17.63% 20.69% 17.66%

3. Noilor abordări manageriale şi de marketing 20.33% 22.03% 18.77% 16.02%

4. Modernizarea sistemului informatic 4.07% 7.63% 7.28% 11.29%

5. Pregătirea resurselor umane 3.25% 4.92% 4.60% 6.16%

6. Nu este cazul 38.21% 38.98% 36.40% 36.14%

Luând în considerare apartenenţa teritorială a firmelor mici şi mijlocii,

remarcăm următoarele: focalizarea asupra noilor produse este mai intensă la firmele din Nord Vest (53,24%). IMM-urile care şi-au orientat eforturile inovative spre noile tehnologii sunt mai frecvente în regiunea Bucuresti-Ilfov (20,61%), iar cele concentrate cu preponderenta spre modernizarea abordarilor manageriale si de marketing sunt mai frecvente în regiunea Nord Vest (33,81%). Firmele care nu inovează sunt mai numeroase în regiunea Sud Vest (68,44%) şi mai puţin frecvente în Sud (24,52%). Informaţii suplimentare sunt cuprinse în tabelul 11.2.

Tabelul 11.2 Diferenţierea obiectului inovării în funcţie de apartenenţa regională a IMM-urilor

Nr. crt.

Eforturile de Inovare s-au concentrat

spre dezvoltarea:

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti

-Ilfov

1. Noilor produse 33.56% 30.33% 48.66% 13.52% 16.67% 53.24% 41.16% 43.47%

2. Noilor tehnologii 20.13% 18.85% 14.18% 9.02% 10.53% 12.95% 18.65% 20.61%

3. Noilor abordări manageriale şi de marketing 12.75% 20.49% 19.16% 5.33% 17.54% 33.81% 24.44% 21.84%

4. Modernizarea sistemului informatic 7.38% 2.46% 9.20% 8.20% 30.70% 7.19% 5.14% 4.08%

5. Pregătirea resurselor umane 4.03% 0.00% 9.96% 2.87% 6.14% 3.60% 3.86% 4.90%

6. Nu este cazul 46.98% 45.08% 24.52% 68.44% 35.09% 27.34% 36.66% 28.78%

Având în vedere impactul dimensiunii firmelor asupra eforturilor

inovative (tabelul 11.3), s-a constatat că: proporţiile în care companiile vizează noile produse, noile tehnologii, noile abordari manageriale si de marketing, modernizarea sistemului informatic şi pregătirea personalului cresc odată cu amplificarea mărimii întreprinderilor.

Page 308: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Inovarea şi informatizarea în IMM-uri

294

Tabelul 11.3 Diferenţierea obiectului inovării în funcţie de dimensiunea firmei

Nr. crt.

Eforturile de inovare s-au concentrat spre dezvoltarea:

Dimensiunea firmelor

Microîntreprinderi Întreprinderi mici Întreprinderi mijlocii

1. Noilor produse 35.89% 41.51% 50.00%

2. Noilor tehnologii 13.28% 28.68% 39.39%

3. Noilor abordări manageriale şi de marketing 18.75% 20.38% 33.33%

4. Modernizarea sistemului informatic 6.74% 9.81% 18.18%

5. Pregătirea resurselor umane 3.74% 8.30% 13.64%

6. Nu este cazul 40.83% 26.79% 9.09%

Dacă grupăm IMM-urile după forma de organizare juridică, se observă

că: SA-urile au indicat în proporţii mai mari focalizarea eforturilor inovative spre introducerea noilor tehnologii (20,83%), spre noile abordări manageriale şi de marketing (25%), spre modernizarea sistemului informatic (14,58%) si spre pregatirea resurselor umane (12,50%). Detalii în tabelul 11.4.

Tabelul 11.4

Diferenţierea obiectului inovării în IMM-uri în funcţie de forma juridică de organizare

Nr. crt.

Eforturile de inovare s-au concentrat spre dezvoltarea:

Forma de organizare juridică

SA SRL Alta forma de organizare juridică

1. Noilor produse 35.42% 38.01% 27.56%

2. Noilor tehnologii 20.83% 17.10% 6.30%

3. Noilor abordări manageriale şi de marketing 25.00% 20.24% 7.87%

4. Modernizarea sistemului informatic 14.58% 7.43% 7.09%

5. Pregătirea resurselor umane 12.50% 4.65% 3.15%

6. Nu este cazul 29.17% 36.56% 55.12%

Examinarea activităţilor inovaţionale din IMM-uri pe ramuri de activitate

relevă următoarele: noile produse si introducerea noilor abordări manageriale şi de marketing este consemnată în proporţii mai mari în sectorul serviciilor sunt cel mai frecvent întâlnite la întreprinderile din turism (50,00%, respectiv 43,42); firmele din constructii fac eforturi mai consistente în vederea introducerii noilor tehnologii (30,38%) iar absenţa inovării este cel mai des întâlnită în rândul companiilor din transporturi (64,18%). Vezi informaţiile din tabelul 11.5.

Page 309: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

295

Tabelul 11.5 Diferenţierea obiectului inovării în IMM-uri

în funcţie de ramura de activitate

Nr. crt.

Eforturile de Inovare s-au concentrat spre

dezvoltarea:

IMM-urile pe ramuri de activitate

Industrie Construcţii Comerţ Transporturi Turism Servicii

1. Noilor produse 33.49% 34.18% 40.32% 25.37% 50.00% 36.76%

2. Noilor tehnologii 19.59% 30.38% 10.24% 14.93% 7.89% 20.40%

3. Noilor abordări manageriale şi de marketing 20.27% 15.19% 15.20% 5.97% 43.42% 22.79%

4. Modernizarea sistemului informatic 14.12% 5.06% 3.84% 1.49% 7.89% 7.72%

5. Pregătirea resurselor umane 6.61% 10.13% 2.24% 4.48% 6.58% 5.15%

6. Nu este cazul 33.71% 29.11% 45.28% 64.18% 25.00% 31.80%

Gruparea întreprinderilor după performanţele realizate în anul 2012

comparativ cu 2011, evidenţiază în principal că IMM-urile care au obţinut rezultate mult mai bune s-au focalizat mai frecvent asupra noilor produse (41,94%) si tehnologiilor noi (32,26%). Firmele care au avut rezultate mai slabe s-a axat asupra abordărilor manageriale/de marketing moderne (21,25%), iar companiile care au performanţe identice au ales in cea mai mica masura orientarea eforturilor spre inovare. Vezi tabelul 11.6.

Tabelul 11.6

Diferenţierea obiectului inovării în funcţie de performanţele IMM-urilor

Nr. crt.

Eforturile de Inovare s-au concentrat spre

dezvoltarea:

Performanţele firmei în 2012 comparativ cu 2011

Mult mai bune Mai bune Identice Mai slabe Mult mai

slabe

1. Noilor produse 41.94% 36.72% 35.72% 37.60% 35.80%

2. Noilor tehnologii 32.26% 27.05% 14.11% 9.54% 11.11%

3. Noilor abordări manageriale şi de marketing 6.45% 16.13% 20.71% 21.25% 9.88%

4. Modernizarea sistemului informatic 6.45% 8.44% 6.94% 7.36% 12.35%

5. Pregătirea resurselor umane 0.00% 4.22% 4.44% 6.27% 6.17%

6. Nu este cazul 25.81% 30.52% 41.64% 40.05% 38.27%

Încadrarea IMM-urilor în funcţie de nivelul studiilor întreprinzătorilor

relevă faptul că în firmele administrate de persoane cu pregătire superioară eforturile de inovare sunt per ansamblu mai intense. Vezi tabelul 11.7.

Page 310: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Inovarea şi informatizarea în IMM-uri

296

Tabelul 11.7 Diferenţierea obiectului inovării în funcţie de studiile întreprinzătorilor

Nr. crt.

Eforturile de inovare s-au concentrat spre dezvoltarea:

Studiile întreprinzătorului Elementare Medii Superioare

1. Noilor produse 28.57% 38.43% 37.00%

2. Noilor tehnologii 14.29% 12.28% 18.59%

3. Noilor abordări manageriale şi de marketing 0.00% 14.96% 22.20%

4. Modernizarea sistemului informatic 0.00% 5.83% 8.90%

5. Pregătirea resurselor umane 0.00% 3.78% 5.11%

6. Nu este cazul 71.43% 43.78% 33.92%

11.2. Investiţii în inovare

Analiza IMM-urilor din punctul de vedere al procentului din investiţii dedicat inovării în produse, procese sau organizare, relevă faptul că în mare parte dintre întreprinderile supuse investigaţiei (44,93%) nu s-a acordat atenţie activităţilor inovative. Urmează firmele în care au fost destinate inovării între 1-5%, 6-10% şi 11-20% din sumele investite (cu ponderi de 25,84%, 16,77%, respectiv 6,85%), companiile în care s-a investit între 21 şi 50% (4,21%), iar pe ultimele locuri se situează agenţii economici în cadrul cărora s-a alocat inovării intre 51-75% si peste 76% din fondul de investiţii (cu ponderi de 1,19%, respectiv 0,22% în totalul IMM-urilor). Se observă că în aproape jumătate din IMM-uri nu se efectuează investiţii cu caracter inovativ, care fac practic diferenţa între firme, generând avantaj competitiv. Vezi figura 10.2.

Figura 11.2

Repartizarea IMM-urilor în funcţie de intensitatea investiţiilor în inovarea produselor, proceselor sau organizării

44,93%

25,84%

16,77%

6,85% 4,21%

1,19% 0,22% 0%

1 - 5%

6 - 10%

11 - 20%

21 - 50%

51 -75%

Peste 76%

Page 311: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

297

Luând în considerare vârsta IMM-urilor (tabelul 11.9), se remarcă în principal următoarele: companiile înfiinţate în ultimii 5 ani ies în evidenţă prin procentul superior de întreprinderi care aloca procente de 6-10% (18,47%) . Unităţile economice care au intre 5-10 ani vechime consemnează cea mai mare pondere a firmelor care nu alocă inovării niciun procent din cifra de afaceri (47,59%), iar companiile care au care au varsta peste 15 ani ani înregistrează cele mai mari proporţii de întreprinderi care atribuie acţiunilor de inovare peste 76% (0,41%).

Tabelul 11.9

Diferenţierea investiţiilor destinate inovării în funcţie de vârsta IMM-urilor

Nr. crt.

Ponderea din investiţii dedicată inovării:

Vârsta IMM-urilor 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani Peste 15 ani

1. 0% 43.37% 47.59% 43.13% 44.22% 2. 1-5% 26.31% 25.96% 29.01% 23.53% 3. 6-10% 18.47% 15.47% 16.79% 16.63% 4. 11-20% 7.23% 5.49% 6.87% 8.11% 5. 21-50% 3.41% 3.66% 3.44% 6.09% 6. 51% -75% 0.80% 1.83% 0.76% 1.01% 7. peste 76% 0.40% 0.00% 0.00% 0.41%

Examinarea intensităţii inovării în cadrul IMM-urilor, după regiunile de dezvoltare din care acestea fac parte, reliefează următoarele aspecte mai importante:

- procentajele IMM-urilor care nu au investit în inovare sunt mai ridicate în regiunea Sud Est (57,38%);

- firmele care înregistrează ponderi investiţionale de 6-10% sunt mai numeroase în Sud (20,00%);

- regiunea Nord Vest se remarcă prin cel mai ridicat procent de întreprinderi care alocă inovării între 1-5% din fondul de investiţii (40,00%);

- regiunea Vest iese în evidenţă prin ponderea ridicată de companii care au investit în proporţie de 21-50% in inovare(15,79%).

Vezi informaţiile din tabelul 11.10.

Tabelul 11.10 Diferenţierea investiţiilor dedicate inovării

în funcţie de amplasarea regională a IMM-urilor

Nr. crt.

Ponderea din investiţii

dedicată inovării:

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti

-Ilfov 1. 0% 54.97% 57.38% 39.25% 53.69% 38.60% 33.10% 45.11% 42.34% 2. 1-5% 11.26% 20.49% 24.91% 20.90% 22.81% 40.00% 23.97% 32.26% 3. 6-10% 15.89% 14.75% 20.00% 16.80% 13.16% 13.79% 18.93% 16.13% 4. 11-20% 4.64% 6.56% 9.43% 4.51% 7.02% 8.28% 7.26% 6.65% 5. 21-50% 9.93% 0.00% 4.15% 3.69% 15.79% 3.45% 2.84% 2.22% 6. 51% -75% 3.31% 0.82% 1.89% 0.41% 2.63% 0.69% 1.26% 0.40% 7. peste 76% 0.00% 0.00% 0.38% 0.00% 0.00% 0.69% 0.63% 0.00%

Page 312: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Inovarea şi informatizarea în IMM-uri

298

În funcţie de dimensiunea firmelor (tabelul 11.11), se constată că proporţiile IMM-urilor care alocă inovării 11-20%, si 21-50% cresc odată cu talia firmelor. Proporţia companiilor care nu inovează scade odată cu amplificarea taliei întreprinderilor, situaţie datorată diferenţelor de potenţial economic.

Tabelul 11.11

Diferenţierea investiţiilor în inovare după mărimea IMM-urilor

Nr. crt.

Ponderea din investiţii dedicată inovării:

Dimensiunea firmelor Microîntreprinderi Întreprinderi mici Întreprinderi mijlocii

1. 0% 48.92% 31.32% 7.58% 2. 1-5% 26.20% 23.40% 27.27% 3. 6-10% 15.17% 24.53% 22.73% 4. 11-20% 5.52% 10.57% 22.73% 5. 21-50% 3.09% 7.17% 18.18% 6. 51% -75% 0.92% 2.64% 1.52% 7. peste 76% 0.20% 0.38% 0.00%

Gruparea întreprinderilor după forma de organizare juridică,

evidenţiază că: SRL- urile înregistrează cele mai ridicate ponderi ale companiilor care alocă procente de 1-5% din fondurile de investiţii inovării. SA-urile inregistreaza cele mai mari procentaje de firme care investesc intre 11-20% si 51-75% (10,20%, respectiv 6,12%), dar şi cele mai mici procentaje de firme unde nu se investeşte în inovare (42,86%). Informaţii suplimentare sunt prezentate în tabelul 11.12.

Tabelul 11.12 Diferenţierea investiţiilor în inovare

în funcţie de forma juridică de organizare a IMM-urilor

Nr. crt.

Ponderea din investiţii dedicată inovării:

Forma de organizare juridică SA SRL Alte forme de

organizare juridică 1. 0% 42.86% 44.25% 54.69% 2. 1-5% 22.45% 26.54% 17.97% 3. 6-10% 16.33% 16.76% 17.19% 4. 11-20% 10.20% 7.04% 3.13% 5. 21-50% 2.04% 4.17% 5.47% 6. 51% -75% 6.12% 1.13% 0.00% 7. peste 76% 0.00% 0.12% 1.56%

Dacă încadrăm IMM-urile pe ramuri de activitate economică,

observăm următoarele (tabelul 11.13): - companiile care au dedicat peste 76% din fondul de investiţii inovării

înregistrează un procent mai mare în industrie (0,45%); - în ceea ce priveşte IMM-urile care nu au alocat în ultimul an nici un

procent din investiţii pentru activităţi inovative, cea mai mare pondere este deţinută de firmele din domeniul transporturilor (58,21%), iar cea mai redusă de către companiile din turism (31,58%);

- organizaţiile din industrie consemnează un procentaj mai mare de agenţi economici care investesc în inovare 21-50% (8,60%).

Page 313: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

299

Tabelul 11.13 Diferenţierea investiţiilor în inovare ale IMM-urilor grupate pe ramuri de activitate

Nr. crt.

Ponderea din investiţii

dedicată inovării:

IMM-urile pe ramuri de activitate

Industrie Construcţii Comerţ Transporturi Turism Servicii

1. 0% 40.50% 41.46% 51.57% 58.21% 31.58% 41.53% 2. 1-5% 23.98% 30.49% 24.92% 19.40% 25.00% 28.60% 3. 6-10% 16.52% 23.17% 13.32% 14.93% 30.26% 18.40% 4. 11-20% 8.60% 3.66% 6.11% 1.49% 5.26% 7.65% 5. 21-50% 8.60% 0.00% 3.29% 4.48% 5.26% 2.19% 6. 51% -75% 1.36% 1.22% 0.47% 1.49% 2.63% 1.64% 7. peste 76% 0.45% 0.00% 0.31% 0.00% 0.00% 0.00%

11.3. Înnoirea produselor şi serviciilor

Luând în considerare ponderea din cifra de afaceri a IMM-urilor, realizată din produsele şi/sau serviciile noi sau reînnoite introduse în ultimul an, se observă că: 21,47% din întreprinderi deţin un procent de 1-5%; 16,83% din IMM-uri înregistrează o pondere de 6-10%; 9,33% din firme consemnează un procent de 11-20% si 4,37% dintre companii deţin un procentaj de 21-50%. Numai în 1,46%, respectiv 0,16% din IMM-uri, cifra de afaceri este provenită în proporţie de 51-75%, respectiv peste 76% din înnoirea/reînnoirea produselor/ serviciilor. Trebuie remarcat procentul important – 46,39% – de agenţi economici care nu au făcut eforturi de înnoire în 2012. Având în vedere aceste aspecte, se poate concluziona că procesele de înnoire sau reînnoire a produselor şi serviciilor sunt relativ frecvente în aproximativ 54% din IMM-urile din România. Reprezentarea grafică a acestei situaţii este redată în figura 11.3.

Figura 11.3

Intensitatea înnoirii produselor în IMM-uri

46,39%

21,47%

16,83%

9,33%

4,37% 1,46% 0,16% 0%

1 - 5%

6 - 10%

11 - 20%

21 - 50%

51 -75%

Peste 76%

Page 314: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Inovarea şi informatizarea în IMM-uri

300

Analiza întreprinderilor în funcţie de anul înfiinţării (tabelul 11.14) relevă că: IMM-urile care au între 10-15 ani vechime înregistrează proporţii mai mari ale firmelor care au realizat 1-5% din cifra de afaceri din produsele/serviciile noi/reînnoite (22,90%). Firmele în vârstă de peste 15 ani deţin ponderi mai ridicate de întreprinderi cu procente de 11-20% si 21-50% ale cifrei de afaceri provenite din înnoirea/reînnoirea produselor/serviciilor oferite (10,14%, respectiv 8,72%). IMM-urile cu 5-10 ani vechime ies în evidenţă prin faptul că înregistrează procentul cel mai ridicat de organizaţii care nu au înnoit/reînnoit în ultimul an produsele/serviciile (49,42%).

Tabelul 11.14

Diferenţierea înnoirii produselor în funcţie de vârsta IMM-urilor

Nr. crt.

Ponderea în cifra de afaceri a produselor sau serviciilor noi

Vârsta IMM-urilor 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani Peste 15 ani

1. 0% 44.98% 49.42% 45.42% 44.62% 2. 1-5% 20.48% 21.80% 22.90% 21.30% 3. 6-10% 21.08% 14.81% 19.47% 13.59% 4. 11-20% 9.04% 8.99% 9.16% 10.14% 5. 21-50% 3.01% 3.16% 1.53% 8.72% 6. 51% -75% 1.41% 1.50% 1.53% 1.42% 7. peste 76% 0.00% 0.33% 0.00% 0.20%

Având în vedere apartenenţa regională a IMM-urilor, observăm în

principal că întreprinderile care nu au înnoit/reînnoit în ultimul an produsele/ serviciile înregistrează ponderea cea mai ridicată în regiunea Sud Est (57,38%) şi cea mai scăzută în regiunea Nord Vest (35,86%), iar firmele a căror cifră de afaceri provine în proporţie de peste 76% din noile produse/servicii oferite deţin un procentaj mai mare în regiunea Sud (0,75%). Detalii în tabelul 11.15.

Tabelul 11.15 Diferenţierea înnoirii produselor în cadrul IMM-urilor

în funcţie de regiunile de dezvoltare din care acestea fac parte

Nr. crt.

Ponderea în cifra de afaceri a produselor sau serviciilor noi

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti

-Ilfov 1. 0% 54.97% 57.38% 42.64% 53.69% 39.47% 35.86% 46.37% 44.15% 2. 1-5% 11.26% 13.93% 20.00% 22.13% 21.93% 33.79% 22.71% 22.38% 3. 6-10% 14.57% 18.03% 13.21% 13.93% 12.28% 16.55% 19.87% 19.76% 4. 11-20% 10.60% 5.74% 12.83% 6.97% 10.53% 8.28% 7.26% 10.48% 5. 21-50% 6.62% 4.92% 7.92% 2.87% 11.40% 2.76% 2.52% 2.42% 6. 51% -75% 1.99% 0.00% 2.64% 0.41% 4.39% 2.76% 1.26% 0.60% 7. peste 76% 0.00% 0.00% 0.75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20%

Pe clase de mărime (vezi tabelul 11.16), se remarcă următoarele:

procentajul firmelor care nu au lansat pe piaţă produse/servicii noi creşte invers proporţional cu dimensiunea IMM-urilor, iar numărul întreprinderilor cu o pondere din cifra de afaceri provenită din produsele/serviciile noi de 11-20%, 21-50% si 51-75% se amplifică odată cu mărimea organizaţiilor.

Page 315: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

301

Tabelul 11.16 Diferenţierea înnoirii produselor în funcţie de dimensiunea IMM-urilor

Nr. crt.

Ponderea în cifra de afaceri a produselor sau

serviciilor noi

Dimensiunea firmelor Microîntreprinderi Întreprinderi mici Întreprinderi mijlocii

1. 0% 50.62% 31.70% 7.58% 2. 1-5% 21.54% 21.13% 21.21% 3. 6-10% 15.96% 20.75% 21.21% 4. 11-20% 7.88% 13.21% 27.27% 5. 21-50% 2.69% 10.19% 19.70% 6. 51% -75% 1.12% 3.02% 3.03% 7. peste 76% 0.20% 0.00% 0.00%

În funcţie de forma juridică a companiilor constatăm următoarele

aspecte semnificative: - dacă avem în vedere firmele care nu au înnoit/reînnoit în ultimul an

produsele şi serviciile, ponderea cea mai ridicată se înregistrează în cadrul firmelor care au alta forma de organizare juridica (57,03%), iar cea mai redusă în cadrul SA-urilor (40,82%)

- luând în considerare unităţile economice a căror cifră de afaceri provine în proporţie de 51-75% din noile produse/servicii, SA-urile deţin cea mai mare pondere (4,08%), iar SRL-urile procentul cel mai mic (1,37%).

Informaţii suplimentare se prezintă în tabelul 11.17.

Tabelul 11.17 Diferenţierea înnoirii produselor în IMM-uri în funcţie

de organizarea lor juridică

Nr. crt.

Ponderea în cifra de afaceri a produselor sau

serviciilor noi

Forma de organizare juridică

SA SRL Alta forma de organizare juridică

1. 0% 40.82% 45.74% 57.03% 2. 1-5% 18.37% 22.06% 14.84% 3. 6-10% 10.20% 17.17% 14.84% 4. 11-20% 18.37% 9.12% 8.59% 5. 21-50% 8.16% 4.35% 3.13% 6. 51% -75% 4.08% 1.37% 1.56% 7. peste 76% 0.00% 0.18% 0.00%

Încadrarea IMM-urilor pe ramuri de activitate evidenţiază următoarele:

în ceea ce priveşte organizaţiile unde nu există preocupări pentru introducerea în fabricaţie şi/sau comercializarea de noi produse, ponderea cea mai ridicată se înregistrează în transporturi (62,69%) şi proporţia cea mai mică este întâlnită în turism (34,21%). Dacă luăm în considerare firmele a căror cifră de afaceri provine în procent de 51-75% din produse/servicii noi, cea mai mare pondere este deţinută de companiile din industrie (3,95%). Vezi tabelul 11.18.

Page 316: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Inovarea şi informatizarea în IMM-uri

302

Tabelul 11.18 Diferenţierea înnoirii produselor în IMM-uri în funcţie de ramura de activitate

Nr. crt.

Ponderea în cifra de afaceri a produselor sau serviciilor noi

IMM-urile pe ramuri de activitate

Industrie Construcţii Comerţ Transporturi Turism Servicii

1. 0% 42.76% 41.46% 52.35% 62.69% 34.21% 42.81% 2. 1-5% 23.76% 29.27% 19.91% 17.91% 15.79% 21.49% 3. 6-10% 14.25% 15.85% 13.79% 11.94% 31.58% 21.13% 4. 11-20% 9.95% 9.76% 9.25% 4.48% 6.58% 9.84% 5. 21-50% 7.24% 3.66% 3.29% 2.99% 7.89% 3.10% 6. 51% -75% 2.04% 0.00% 1.10% 0.00% 3.95% 1.46% 7. peste 76% 0.00% 0.00% 0.31% 0.00% 0.00% 0.18%

11.4. Utilizarea tehnologiei informatice în firmele mici şi mijlocii

Analiza IMM-urilor din punct de vedere al utilizării tehnologiei informatice (figura 11.4), relevă următoarele aspecte: 81,94% dintre firme au în dotare computere, în 80,83% din întreprinderi se accesează Internetul, în 75% dintre organizaţii este folosit e-mail-ul, 27,50% deţin site propriu, 0,50% din companii dispun de Intranet şi în 4,33% dintre unităţile economice se recurge la tranzacţii on-line. De asemenea, în 15,55% dintre întreprinderi nu există facilităţi IT. Rezultatele anchetei evidenţiază că din punctul de vedere al utilizării tehnologiei informatice IMM-urile româneşti se apropie de firmele mici şi mijlocii din Uniunea Europeană.

Figura 10.4

Structura componentelor IT utilizate în IMM-uri

0,39%

0,50%

4,33%

15,56%

27,50%

76,00%

80,83%

81,94%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Altele

Intranet

Vânzările/cumpărările on-line

Nu folosesc nici una dintre cele de mai sus

Site-ul propriu al firmei

E-mail

Internet

Computere

Page 317: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

303

Având în vedere vechimea IMM-urilor (tabelul 11.19), constatăm următoarele:

- IMM-urile care au sub 5 ani vechime ies în evidenţă prin proporţiile mai reduse ale firmelor care utilizeaza computere (80,08%) si site-ul propriu al firmei (24,69%);

- companiile de 5-10 ani vechime deţin cele mai mari ponderi ale firmelor care sunt dotate cu computere (84,43%), utilizează e-mailul (80,20%) si Internetul (83,42%);

- întreprinderile cu peste 15 ani vechime consemnează cea mai ridicată proporţie a IMM-urilor care nu utilizează instrumente IT (17,76%).

Tabelul 11.19

Diferenţierea utilizării tehnologiei informatice în cadrul IMM-urilor după vârsta acestora

Nr. crt. În cadrul firmei se utilizează:

Vârsta IMM-urilor 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani Peste 15 ani

1. Computere 80.08% 84.43% 83.07% 80.13% 2. Internet 79.88% 83.42% 80.71% 78.65% 3. E-mail 74.27% 80.20% 77.17% 71.88% 4. Intranet 0.62% 0.34% 1.18% 0.21% 5. Site-ul propriu al firmei 24.69% 29.78% 26.77% 27.91% 6. Vânzările/cumpărăturile on-line 4.15% 4.91% 5.12% 3.38% 7. Nici una din cele de mai sus 16.18% 13.71% 14.57% 17.76%

Dacă grupăm IMM-urile în funcţie de amplasarea regională, se

observă următoarele diferenţe mai mari faţă de media eşantionului (tabelul 11.20): - companiile din regiunea Vest înregistrează cele mai ridicate proporţii

ale întreprinderilor dotate cu computere (93,10%) si care utilizează internetul (94,25%);

- IMM-urile din regiunea Centru ies în evidenţă prin numărul mai mic de firme care sunt dotate cu computere (72,17%) si care utilizeaza internetul (70,87%), precum şi prin cea mai mare pondere de firme care nu utilizează tehnologia IT (26,21%)

Tabelul 11.20

Diferenţierea utilizării tehnologiei informatice în cadrul IMM-urilor în funcţie de apartenenţa regională

Nr. crt.

În cadrul firmei se utilizează:

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti

-Ilfov 1. Computere 80.00% 75.83% 85.06% 88.93% 93.10% 83.33% 72.17% 82.68% 2. Internet 80.67% 71.67% 81.61% 88.11% 94.25% 84.03% 70.87% 82.06% 3. E-mail 78.67% 68.33% 67.05% 82.38% 81.61% 81.25% 70.55% 79.59% 4. Intranet 0.00% 0.00% 1.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.65% 0.82% 5. Site-ul propriu al firmei 30.67% 24.17% 27.59% 10.66% 34.48% 47.92% 32.04% 25.57%

6. Vânzările/ cumpărăturile on-line 3.33% 4.17% 3.45% 10.66% 2.30% 1.39% 6.15% 2.06%

7. Nici una din cele de mai sus 16.67% 18.33% 14.18% 11.07% 0.00% 12.50% 26.21% 14.43%

Page 318: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Inovarea şi informatizarea în IMM-uri

304

Încadrând IMM-urie în funcţie de mărime se remarcă faptul că ponderile întreprinderilor în care există site propriu, se utilizează computerele, e-mail-ul, Internetul, şi vânzările/cumpărăturile online cresc direct proporţional cu dimensiunea întreprinderilor, iar procentul companiilor în care nu se foloseşte tehnologia informatică se amplifică odată cu reducerea mărimii firmelor. Această situaţie este firească, luând în considerare că odată cu mărimea IMM-urilor, se amplifică de regulă şi potenţialul economic al acestora, ce determină creşterea capacităţii, dar şi a necesităţii utilizării diverselor componente IT. Detalii în tabelul 11.21.

Tabelul 11.21 Diferenţierea utilizării tehnologiei informaţiei în cadrul IMM-urilor

în funcţie de mărimea acestora

Nr. crt. În cadrul firmei se utilizează:

Dimensiunea firmelor Microîntreprinderi Întreprinderi mici Întreprinderi mijlocii

1. Computere 79.04% 94.66% 96.88% 2. Internet 78.02% 93.13% 95.31% 3. E-mail 72.46% 91.98% 92.19% 4. Intranet 0.41% 1.15% 0.00% 5. Site-ul propriu al firmei 23.41% 44.27% 53.13% 6. Vânzările/cumpărăturile on-line 3.73% 6.49% 9.38% 7. Nici una din cele de mai sus 18.32% 3.44% 1.56%

Examinarea IMM-urilor după forma de organizare juridică reliefează

următoarele aspecte: SA-urile deţin cele mai mari ponderi de firme în care se utilizează computerele, e-mail-ul, Internetul si vanzarile/cumpararile online. Firmele cu alte forme de organizare înregistrează cele mai mari proporţii ale IMM-urilor în care nu se apelează la componente IT. Informaţii suplimentare se prezintă în tabelul 11.22.

Tabelul 11.22 Diferenţierea utilizării tehnologiei informaţiei în cadrul IMM-urilor

în funcţie de forma juridică de organizare

Nr. crt. În cadrul firmei se utilizează:

Forma de organizare juridică

SA SRL Alta forma de organizare juridică

1. Computere 87.76% 82.75% 68.85% 2. Internet 85.71% 81.52% 69.67% 3. E-mail 83.67% 77.04% 59.02% 4. Intranet 0.00% 0.49% 0.82% 5. Site-ul propriu al firmei 28.57% 28.85% 9.02% 6. Vânzările/cumpărăturile on-line 8.16% 4.05% 6.56% 7. Nici una din cele de mai sus 8.16% 14.79% 28.69%

În funcţie de domeniul de activitate al IMM-urilor, evidenţiem următoarele

diferenţe semnificative faţă de media de ansamblu a firmelor investigate: - IMM-urile care activează în servicii consemnează cele mai mari

proporţii de întreprinderi care sunt dotate cu computere (87,43%);

Page 319: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

305

- companiile din turism se remarcă prin ponderi mai mari de unităţi economice în care se accesează e-mailul (88,00%), care detin site propriu (64,00%) sau care apeleaza la canzarile/cumpararile online (8,00%);

- firmele din sectorul transporturilor se evidenţiază prin cele mai ridicate ponderi de IMM-uri care nu utilizeaza nicio componenta TIC (22,73%).

Vezi tabelul 11.23.

Tabelul 11.23 Diferenţierea utilizării tehnologiei informatice în cadrul IMM-urilor

în funcţie de sectorul de activitate

Nr. crt.

În cadrul firmei se utilizează:

IMM-urile pe ramuri de activitate

Industrie Construcţii Comerţ Transporturi Turism Servicii

1. Computere 85.54% 84.81% 75.12% 74.24% 84.00% 87.43% 2. Internet 86.76% 79.75% 73.69% 72.73% 86.67% 85.03% 3. E-mail 80.64% 79.75% 67.04% 69.70% 88.00% 81.52% 4. Intranet 0.74% 1.27% 0.32% 0.00% 0.00% 0.55%

5. Site-ul propriu al firmei 32.60% 18.99% 19.49% 10.61% 64.00% 31.24%

6. Vânzările/cumpărăturile on-line 3.68% 5.06% 4.60% 1.52% 8.00% 4.25%

7. Nici una din cele de mai sus 9.80% 13.92% 22.82% 22.73% 12.00% 11.28%

Analiza IMM-urilor după rezultatele obţinute în 2012 faţă de 2011

(tabelul 11.24), relevă că în cadrul firmelor cu performanţe mult mai bune sau mai bune nivelul de utilizare a tehnologiilor informatice este mai ridicat decât în restul unităţilor economice, ceea ce semnifică faptul că potenţialul întreprinderilor este influenţat de gradul de apelare la componente IT.

Tabelul 11.24 Diferenţierea utilizării tehnologiei informatice în cadrul IMM-urilor în funcţie de

performanţele acestora în 2012 comparativ cu 2011

Nr. crt.

În cadrul firmei se utilizează:

Performanţele firmei în 2012 comparativ cu 2011

Mult mai bune Mai bune Identice Mai slabe Mult mai slabe

1. Computere 96.67% 86.65% 82.68% 76.32% 72.97% 2. Internet 96.67% 86.40% 82.00% 74.37% 68.92% 3. E-mail 93.33% 82.87% 77.87% 66.85% 56.76% 4. Intranet 0.00% 0.76% 0.34% 0.56% 0.00%

5. Site-ul propriu al firmei 33.33% 30.48% 27.18% 26.74% 10.81%

6. Vânzările/cumpărăturile on-line 6.67% 8.82% 2.18% 3.62% 5.41%

7. Nici una din cele de mai sus 3.33% 9.82% 14.91% 22.01% 24.32%

Page 320: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Inovarea şi informatizarea în IMM-uri

306

Luând în considerare firmele după nivelul studiilor întreprinzătorilor se observă că în IMM-urile persoanelor cu studii superioare gradul de utilizare a tehnologiei informatice este superior. Vezi tabelul 11.25.

Tabelul 11.25 Diferenţierea utilizării tehnologiei informatice în cadrul IMM-urilor în funcţie de

studiile întreprinzătorilor

Nr. crt. În cadrul firmei se utilizează:

Studiile întreprinzătorului Elementare Medii Superioare

1. Computere 33.33% 68.97% 89.13% 2. Internet 33.33% 68.49% 87.79% 3. E-mail 33.33% 62.54% 83.51% 4. Intranet 0.00% 0.16% 0.71% 5. Site-ul propriu al firmei 0.00% 17.68% 33.42% 6. Vânzările/cumpărăturile on-line 0.00% 2.89% 5.17% 7. Nici una din cele de mai sus 66.67% 27.97% 8.82%

11.5. Utilizarea Internetului/Intranetului în cadrul IMM-urilor

Având în vedere scopul utilizării Internetului/Intranetului în cadrul IMM-urilor, ancheta scoate în evidenţă faptul că în 75,89% din firme se urmăreşte comunicarea cu furnizorii sau clienţii, în 67,17% dintre companii se vizează obţinerea informaţiilor despre mediul de afaceri, în 50,59% dintre organizaţii se efectuează tranzacţii sau plăţi electronice, in 45,71% dintre IMM-uri se vizeaza promovarea produselor/serviciilor, iar în 39,50% din unităţile economice se are în vedere facilitarea comunicării în cadrul acestora. Vezi figura 11.5.

Figura 11.5

Scopul utilizării Internetului/Intranetului în cadrul IMM-urilor

3,04%

39,50%

45,71%

50,59%

67,17%

75,89%

0% 15% 30% 45% 60% 75% 90%

Alt scop

Pentru a facilita comunicarea în cadrul firmei

Pentru promovarea produselor/serviciilor

Tranzacţii sau plăţi electronice

Pentru a obţine informaţii despre mediul de afaceri

Pentru a comunica cu furnizorii sau clienţii

Page 321: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

307

Dacă avem în vedere clasificarea IMM-urilor în funcţie de anul înfiinţării (tabelul 11.27), se constată următoarele:

- IMM-urile cu vârsta de peste 15 ani ani deţin cele mai ridicate proporţii ale companiilor în care Internetul/Intranetul este utilizat pentru a comunica cu furnizorii sau clienţii (77,95%) si pentru a facilita comunicarea în cadrul firmei (44,87%);

- întreprinderile ce au mai putin de 5 ani vechime apelează în frecvenţă mai mare la Internet/Intranet pentru efectuarea de tranzacţii, contracte sau plăţi (52,62%);

Tabelul 11.27

Utilizarea Internetului/Intranetului în cadrul IMM-urilor

Nr. crt.

Scopul utilizării internetului/intranetului

Vârsta IMM-urilor Sub 5 ani 5-10 ani 10-15 ani Peste 15 ani

1. Pentru promovarea produselor/serviciilor 41.65% 48.13% 44.91% 47.18%

2. Pentru a comunica cu furnizorii sau clienţii 73.32% 76.33% 75.93% 77.95%

3. Pentru a facilita comunicarea în cadrul firmei 33.92% 39.25% 40.74% 44.87%

4. Pentru a obtine informaţii despre mediul de afaceri 68.08% 68.44% 69.44% 63.33%

5. Tranzacţii sau plăţi electronice 52.62% 51.68% 50.46% 47.18% 6. Alt scop 1.75% 2.37% 4.63% 4.36%

Grupând firmele pe regiuni de dezvoltare (tabelul 11.28), observăm că:

IMM-urile din regiunea Nord Vest înregistrează cea mai ridicată pondere a întreprinderilor în care se utilizează Internetul/Intranetul pentru comunicarea cu furnizorii sau clienţii (89,92%), pentru promovarea produselor/serviciilor (76,47%) şi pentru a obţine informaţii despre mediul de afaceri (74,79%). De asemenea, firmele din regiunea Vest inregistreaza cele mai mari procente de firme care utilizeaza internetul pentru a facilita comunicarea în interiorul firmei (64,77%).

Tabelul 11.28

Utilizarea Internetului/Intranetului în cadrul IMM-urilor în funcţie de apartenenţa regională a acestora

Nr. crt.

Scopul utilizării internetului/intranetului

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti

-Ilfov

1. Pentru promovarea produselor/serviciilor 48.12% 47.96% 38.50% 33.94% 36.36% 76.47% 56.82% 41.75%

2. Pentru a comunica cu furnizorii sau clienţii 73.68% 71.43% 73.45% 61.01% 85.23% 89.92% 84.09% 76.46%

3. Pentru a facilita comu-nicarea în cadrul firmei 31.58% 38.78% 47.79% 18.35% 64.77% 42.02% 41.82% 41.50%

4. Pentru a obtine informaţii despre mediul de afaceri 52.63% 61.22% 71.68% 59.17% 57.95% 74.79% 72.27% 72.09%

5. Tranzacţii sau plăţi electronice 54.14% 41.84% 48.23% 76.15% 15.91% 55.46% 51.82% 44.66%

6. Alt scop 11.28% 8.16% 4.42% 1.83% 0.00% 0.84% 1.82% 0.97%

Page 322: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Inovarea şi informatizarea în IMM-uri

308

Luând în considerare IMM-urile după dimensiune, constatăm că proporţiile întreprinderilor care folosesc Internetul/Intranetul pentru comunicarea în cadrul organizaţiei, obţinerea de informaţii referitoare la mediul de afaceri şi efectuarea de tranzacţii/plăţi cresc odată cu amplificarea dimensiunii firmelor. Informaţii suplimentare sunt prezentate în tabelul 11.29.

Tabelul 11.29 Utilizarea Internetului/Intranetului în cadrul IMM-urilor

în funcţie de dimensiunea acestora

Nr. crt.

Scopul utilizării internetului/intranetului

Dimensiunea firmelor

Microîntreprinderi Întreprinderi mici Întreprinderi mijlocii

1. Pentru promovarea produselor/serviciilor 41.81% 56.40% 78.69%

2. Pentru a comunica cu furnizorii sau clienţii 73.98% 83.60% 81.97%

3. Pentru a facilita comunicarea în cadrul firmei 33.83% 58.40% 73.77%

4. Pentru a obtine informaţii despre mediul de afaceri 65.84% 70.80% 78.69%

5. Tranzacţii sau plăţi electronice 48.46% 59.20% 57.38%

6. Alt scop 3.24% 2.40% 1.64%

Examinarea companiilor în funcţie de forma de organizare juridică,

relevă că SA-urile înregistrează proporţii mai mari de întreprinderi în care se utilizează Internetul/Intranetul în scopul promovarii produselor/serviciilor, facilitării comunicării cu furnizorii/clienţii sau în cadrul firmei şi în scopul realizării tranzacţiilor electronice. Detalii în tabelul 11.30.

Tabelul 11.30 Utilizarea Internetului/Intranetului în cadrul firmelor

în funcţie de tipul de organizare juridică

Nr. crt.

Scopul utilizării internetului/intranetului

Forma de organizare juridică

SA SRL Alta forma de organizare juridică

1. Pentru promovarea produselor/serviciilor 65.91% 46.45% 23.86%

2. Pentru a comunica cu furnizorii sau clienţii 84.09% 76.77% 57.95%

3. Pentru a facilita comunicarea în cadrul firmei 61.36% 40.16% 18.18%

4. Pentru a obtine informaţii despre mediul de afaceri 56.82% 67.66% 64.77%

5. Tranzacţii sau plăţi electronice 63.64% 49.78% 56.82%

6. Alt scop 2.27% 2.82% 6.82%

Page 323: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

309

Analiza companiilor în funcţie de ramura de activitate (tabelul 11.31), evidenţiază următoarele aspecte semnificative:

- firmele din turism deţin cele mai ridicate procente de IMM-uri în cadrul cărora se urmăreşte facilitarea comunicării cu furnizorii/clienţii (90,48%) sau în cadrul firmei (71,43%), informarea cu privire la mediul de afaceri (88,89%) şi realizarea de tranzacţii, contracte sau plăţi (73,02%);

- unităţile economice care activează în industrie înregistrează proporţii mai reduse de întreprinderi în care se utilizează Internetul/Intranetul pentru a facilita comunicarea cu clienţii/furnizorii (41,10%) şi pentru tranzactii sau plati electronice (41,92%).

Tabelul 11.31

Utilizarea Internetului/Intranetului în cadrul IMM-urilor în funcţie de domeniul de activitate

Nr. crt.

Scopul utilizării internetului/intranetului

IMM-urile pe ramuri de activitate Industrie Construcţii Comerţ Transporturi Turism Servicii

1. Pentru promovarea produselor/serviciilor 41.10% 52.11% 41.61% 45.28% 85.71% 47.18%

2. Pentru a comunica cu furnizorii sau clienţii 77.53% 80.28% 72.26% 52.83% 90.48% 78.29%

3. Pentru a facilita comunicarea în cadrul firmei 50.41% 25.35% 31.06% 24.53% 71.43% 39.25%

4. Pentru a obtine informaţii despre mediul de afaceri 63.84% 66.20% 63.77% 64.15% 88.89% 70.77%

5. Tranzacţii sau plăţi electronice 41.92% 42.25% 51.55% 58.49% 73.02% 53.65%

6. Alt scop 1.10% 2.82% 3.52% 9.43% 3.17% 3.34%

Gruparea întreprinderilor după performanţele obţinute în 2012 faţă de

2011, scoate în evidenţă faptul că IMM-urile cu rezultate mai bune înregistrează un grad de utilizare al Internetului/Intranetului mai ridicat. Vezi tabelul 11.32.

Tabelul 11.32

Utilizarea Internetului/Intranetului în cadrul IMM-urilor în funcţie de performanţele realizate de acestea în 2012 comparativ cu 2011

Nr. crt.

Scopul utilizării internetului/intranetului

Performanţele firmei în 2012 comparativ cu 2011 Mult mai

bune Mai bune Identice Mai slabe Mult mai slabe

1. Pentru promovarea produselor/serviciilor 41.38% 51.38% 46.98% 36.97% 25.86%

2. Pentru a comunica cu furnizorii sau clienţii 89.66% 78.18% 74.45% 77.82% 63.79%

3. Pentru a facilita comunicarea în cadrul firmei 55.17% 49.72% 35.85% 36.97% 27.59%

4. Pentru a obtine informaţii despre mediul de afaceri 75.86% 65.47% 69.37% 66.20% 56.90%

5. Tranzacţii sau plăţi electronice 44.83% 48.07% 53.98% 48.59% 41.38%

6. Alt scop 3.45% 1.93% 2.20% 5.99% 5.17%

Page 324: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Inovarea şi informatizarea în IMM-uri

310

11.6. Principalele modalităţi de realizare a inovarii în cadrul IMM-urilor

Principalele modalităţi de realizare a inovarii în cadrul IMM-urilor sunt reprezentate de: derularea individuală a activităţilor de cercetare-dezvoltare (40,52%), adaptarea şi modificarea elementelor de noutate dezvoltate iniţial de alte organizaţii (30,05%), preluarea integrală a elementelor de noutate dezvoltate iniţial de alte organizaţii (21,95%) şi cooperarea cu alte organizaţii privind derularea activităţilor de cercetare-dezvoltare (7,48%).

Transpunerea grafică a acestor rezultate este realizată în figura 11.6.

Figura 11.6 Modalităţi de realizare a inovarii în cadrul IMM-urilor

Analizând principalele modalităţi de realizare a inovarii în funcţie de

vârsta IMM-urilor (tabelul 11.31), surprindem următoarele elemente: - componenta de firme nou înfiinţate presupune ponderi mai mari ale

IMM-urilor care indică derularea individuală a activităţilor de cetare-dezvoltare (44,91%), precum şi procentaje mai reduse ale celor care menţionează cooperarea cu alte organizaţii privind derularea activităţilor de cercetare-dezvoltare (6,94%) şi preluarea integrală a elementelor de noutate dezvoltate iniţial de alte organizaţii (18,29%);

- companiile de 5-10 ani se evidenţiază prin frecvenţe crescute în rândul întreprinderilor care vizează preluarea integrală a elementelor de noutate dezvoltate iniţial de alte organizaţiia (23,89%);

- întreprinderile de 10-15 ani consemnează procente mai ridicate ale entităţilor care indică cooperarea cu alte organizaţii privind derularea

7,48%

21,95%

30,05%

40,52%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Cooperarea cu alte organizaţii privind derularea activităţilor de cercetare-dezvoltare

Preluarea integrală a elementelor de noutate dezvoltate iniţial de alte organizaţii

Adaptarea şi modificarea elementelor de noutate dezvoltate iniţial de alte organizaţii

Derularea individuală a activităţilor de cercetare-dezvoltare

Page 325: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

311

activităţilor de cercetare-dezvoltare (8,15%) şi frecvenţe mai reduse ale firmelor care au punctat adaptarea şi modificarea elementelor de noutate dezvoltate iniţial de alte organizaţii (27,9%);

- agenţii economici de peste 15 ani înregistrează ponderi mai înalte ale organizaţiilor care au indicat adaptarea şi modificarea elementelor de noutate dezvoltate iniţial de alte organizaţii (31,19%), şi mai joase ale celor care au subliniat derularea individuală a activităţilor de cercetare-dezvoltare (38,1%).

Tabelul 11.31

Modalităţi de realizare a inovarii în funcţie de vârsta IMM-urilor

Nr. crt. Modalităţi de realizare a inovarii

Vârsta firmelor Sub 5 ani 5-10 ani 10-15 ani Peste 15 ani

1. Adaptarea şi modificarea elementelor de noutate dezvoltate iniţial de alte organizaţii 29,86% 30,25% 27,90% 31,19%

2. Cooperarea cu alte organizaţii privind derularea activităţilor de C-D 6,94% 7,13% 8,15% 8,10%

3. Derularea individuală a activităţilor de C-D 44,91% 38,73% 40,77% 38,10%

4. Preluarea integrală a elementelor de noutate dezvoltate iniţial de alte organizaţii 18,29% 23,89% 23,18% 22,62%

Structura IMM-urilor pe regiuni de dezvoltare relevă următoarele

aspecte esenţiale: - regiunea Nord Est presupune ponderi mai mari ale IMM-urilor care

indică cooperarea cu alte organizaţii privind derularea activităţilor de cercetare-dezvoltare (16,06%) şi preluarea integrală a elementelor de noutate dezvoltate iniţial de alte organizaţii (37,96%), precum şi procentaje mai reduse ale celor care menţionează derularea individuală a activităţilor de cercetare-dezvoltare (27,01%);

- agenţii economici din regiunea Sud Vest înregistrează ponderi mai reduse ale organizaţiilor care au indicat cooperarea cu alte organizaţii privind derularea activităţilor de cercetare-dezvoltare (0,49%);

- întreprinderile din Vest consemnează procente mai mici ale entităţilor care pun accent pe adaptarea şi modificarea elementelor de noutate dezvoltate iniţial de alte organizaţii (18,48%);

- firmele din regiunea de Nord Vest presupun procente mai mari ale organizaţiilor care au apelat la adaptarea şi modificarea elementelor de noutate dezvoltate iniţial de alte organizaţii (35,38%) şi derularea individuală a activităţilor de cercetare-dezvoltare (53,85%), precum şi mai reduse în cazul celor care evidenţiază preluarea integrală a elementelor de noutate dezvoltate iniţial de alte organizaţii (7,69%).

Informaţii suplimentare în tabelul 11.32.

Page 326: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Inovarea şi informatizarea în IMM-uri

312

Tabelul 11.32

Modalităţi de realizare a inovarii în funcţie de apartenenţa regională a IMM-urilor

Nr. crt.

Modalităţi de realizare a inovarii

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare

Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti-

Ilfov

1. Adaptarea şi modificarea elementelor de noutate dezv-oltate iniţial de alte organizaţii

18,98% 30,53% 26,94% 31,37% 18,48% 35,38% 31,06% 34,78%

2. Cooperarea cu alte organizaţii privind derularea activităţilor de C-D

16,06% 4,21% 9,80% 0,49% 13,04% 3,08% 4,17% 9,61%

3. Derularea individuală a activităţilor de C-D 27,01% 35,79% 45,31% 44,61% 31,52% 53,85% 38,26% 40,50%

4. Preluarea integrală a ele-mentelor de noutate dezvol-tate iniţial de alte organizaţii

37,96% 29,47% 17,96% 23,53% 36,96% 7,69% 26,52% 15,10%

În ceea ce priveşte analiza din perspectiva dimensiunii IMM-urilor

(tabelul 11.33), se evidenţiază următoarele elemente: - microîntreprinderile presupun ponderi mai mari ale IMM-urilor care

indică derularea individuală a activităţilor de cercetare-dezvoltare (41,65%), precum şi procentaje mai reduse ale celor care menţionează adaptarea şi modificarea elementelor de noutate dezvoltate iniţial de alte organizaţii (29,33%);

- întreprinderile mici se evidenţiază prin frecvenţe crescute în rândul întreprinderilor care vizează cooperarea cu alte organizaţii privind derularea activităţilor de cercetare-dezvoltare (10,7%), şi mai reduse în cazul entităţilor ce au menţionat preluarea integrală a elementelor de noutate dezvoltate iniţial de alte organizaţii (20,16%);

- organizaţiile de talie mijlocie consemnează procente mai ridicate ale entităţilor care indică adaptarea şi modificarea elementelor de noutate dezvoltate iniţial de alte organizaţii (35,48%) şi preluarea integrală a elementelor de noutate dezvoltate iniţial de alte organizaţii (25,81%), şi frecvenţe mai reduse ale firmelor care au punctat cooperarea cu alte organizaţii privind derularea activităţilor de cercetare-dezvoltare (6,45%) şi derularea individuală a activităţilor de cercetare-dezvoltare (32,26%).

Page 327: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

313

Tabelul 11.33 Modalităţi de realizare a inovarii în funcţie de mărimea IMM-urilor

Nr. crt. Modalităţi de realizare a inovarii

Dimensiunea firmelor

Microîntreprinderi Întreprinderi mici

Întreprinderi mijlocii

1. Adaptarea şi modificarea elementelor de noutate dezvoltate iniţial de alte organizaţii 29,33% 32,51% 35,48%

2. Cooperarea cu alte organizaţii privind derularea activităţilor de C-D 6,93% 10,70% 6,45%

3. Derularea individuală a activităţilor de C-D 41,65% 36,63% 32,26%

4. Preluarea integrală a elementelor de noutate dezvoltate iniţial de alte organizaţii 22,09% 20,16% 25,81%

Gruparea IMM-urilor în funcţie de forma de organizare juridică (tabelul

11.34), relevă următoarele: - societăţile pe acţiuni presupun ponderi mai mari ale IMM-urilor care

indică cooperarea cu alte organizaţii privind derularea activităţilor de cercetare-dezvoltare (10,87%) şi preluarea integrală a elementelor de noutate dezvoltate iniţial de alte organizaţii (28,26%), precum şi procentaje mai reduse ale celor care menţionează adaptarea şi modificarea elementelor de noutate dezvoltate iniţial de alte organizaţii (21,74%) şi derularea individuală a activităţilor de cercetare-dezvoltare (39,13%);

- SRL-urile se evidenţiază prin frecvenţe crescute în rândul întreprinderilor care vizează adaptarea şi modificarea elementelor de noutate dezvoltate iniţial de alte organizaţii (30,39%) şi derularea individuală a activităţilor de cercetare-dezvoltare (40,61%), precum şi mai reduse în cazul entităţilor ce au menţionat cooperarea cu alte organizaţii privind derularea activităţilor de cercetare-dezvoltare (7,32%) şi preluarea integrală a elementelor de noutate dezvoltate iniţial de alte organizaţii (21,69%).

Tabelul 11.34

Modalităţi de realizare a inovarii în funcţie de forma de organizare juridică a IMM-urilor

Nr. crt. Modalităţi de realizare a inovarii

IMM-urile după forma de organizare juridică

SA SRL Alte forme de organizare juridică

1. Adaptarea şi modificarea elementelor de noutate dezvoltate iniţial de alte organizaţii 21,74% 30,39% 29,09%

2. Cooperarea cu alte organizaţii privind derularea activităţilor de C-D 10,87% 7,32% 8,18%

3. Derularea individuală a activităţilor de C-D 39,13% 40,61% 40,00%

4. Preluarea integrală a elementelor de noutate dezvoltate iniţial de alte organizaţii 28,26% 21,69% 22,73%

Page 328: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Inovarea şi informatizarea în IMM-uri

314

În ceea ce priveşte repartiţia firmelor pe domenii de activitate (tabelul 11.35), surprindem câteva elemente de esenţă:

- companiile din construcţii se evidenţiază prin frecvenţe crescute în rândul întreprinderilor care vizează preluarea integrală a elementelor de noutate dezvoltate iniţial de alte organizaţii (28,17%), şi mai reduse în cazul entităţilor ce au menţionat derularea individuală a activităţilor de cercetare-dezvoltare (38,03%);

- agenţii economici din sectorul de transporturi înregistrează ponderi mai înalte ale organizaţiilor care au indicat cooperarea cu alte organizaţii privind derularea activităţilor de cercetare-dezvoltare (10,53%) şi derularea individuală a activităţilor de cercetare-dezvoltare (47,37%), şi mai joase ale celor care au subliniat adaptarea şi modificarea elementelor de noutate dezvoltate iniţial de alte organizaţii (15,79%);

- întreprinderile din domeniul de turism consemnează procente mai ridicate ale entităţilor care pun accent pe adaptarea şi modificarea elementelor de noutate dezvoltate iniţial de alte organizaţii (38,81%) şi frecvenţe mai reduse ale firmelor care au nominalizat preluarea integrală a elementelor de noutate dezvoltate iniţial de alte organizaţii (14,93%), în timp cooperarea cu alte organizaţii privind derularea activităţilor de cercetare-dezvoltare nu a fost indicată de nici un IMM.

Tabelul 11.35

Modalităţi de realizare a inovarii în funcţie de ramura în care-şi desfăşoară activitatea IMM-urile

Nr. crt. Modalităţi de realizare a inovarii

IMM-urile pe ramuri de activitate

Industrie Construcţii Comerţ Turism Transporturi Servicii

1. Adaptarea şi modificarea elementelor de noutate dezvoltate iniţial de alte organizaţii

25,93% 26,76% 34,18% 38,81% 15,79% 29,52%

2. Cooperarea cu alte organizaţii privind derularea activităţilor de C-D 9,79% 7,04% 6,55% 0,00% 10,53% 7,48%

3. Derularea individuală a activităţilor de C-D 38,89% 38,03% 40,18% 46,27% 47,37% 40,96%

4. Preluarea integrală a elementelor de noutate dezvoltate iniţial de alte organizaţii

25,40% 28,17% 19,09% 14,93% 26,32% 22,04%

Page 329: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

315

11.7. Principalele surse de finanţare a investiţiilor în cercetare-dezvoltare şi inovare din cadrul IMM-urilor

Principalele surse de finanţare a investiţiilor în cercetare-dezvoltare şi inovare din cadrul IMM-urilor sunt în proporţie covârşitoare provenite din surse proprii (89,24%), fiind urmate de împrumuturile şi creditele bancare (18,97%), fondurile de la Uniunea Europeană (5,83%) şi fondurile de la autorităţile publice centrale (1,49%) şi locale (0,36%).

Transpunerea grafică a acestor rezultate este realizată în figura 11.7.

Figura 11.7

Principalele surse de finanţare a investiţiilor în cercetare-dezvoltare şi inovare

Analizând principalele surse de finanţare a investiţiilor în cercetare-dezvoltare în funcţie de vârsta IMM-urilor (tabelul 11.36), surprindem următoarele elemente:

- componenta de firme nou înfiinţate presupune ponderi mai mici ale IMM-urilor care indică fondurile de la UE (4,43%), împrumuturile şi creditele bancare (16,19%) şi fondurile de la autorităţile publice centrale (0,67%);

- companiile de 5-10 ani se evidenţiază prin frecvenţe crescute în rândul întreprinderilor care vizează pentru proiectele de C-D şi inovare fondurile de la autorităţile publice centrale (2,39%) şi fondurile de la autorităţile publice locale (0,73%);

- întreprinderile de 10-15 ani consemnează procente mai ridicate ale entităţilor care indică fondurile de la UE (7,41%), împrumuturile şi

0,36%

1,49%

1,72%

5,83%

18,97%

89,24%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fonduri de la autorităţile publice locale

Fonduri de la autorităţile publice centrale

Altele

Fonduri de la UE

Împrumuturi şi credite bancare

Surse proprii

Page 330: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Inovarea şi informatizarea în IMM-uri

316

creditele bancare (25,1%), şi frecvenţe mai reduse ale firmelor care au punctat sursele proprii (86,83%), în timp ce nici o organizaţie nu a atras fonduri pentru C-D şi inovare de la autorităţile publice locale;

- agenţii economici de peste 15 ani înregistrează ponderi mai înalte ale organizaţiilor care au indicat sursele proprii (90,29%), în acelaşi timp, nici o firmă nu a utilizat fonduri de la autorităţile publice locale.

Tabelul 11.36

Principalele surse de finanţare a investiţiilor în cercetare-dezvoltare şi inovare în funcţie de vârsta IMM-urilor

Nr. crt.

Surse de finanţare a investiţiilor în cercetare-dezvoltare şi inovare

Vârsta firmelor Sub 5 ani 5-10 ani 10-15 ani Peste 15 ani

1. Surse proprii 89,14% 89,54% 86,83% 90,29%

2. Fonduri de la UE 4,43% 7,34% 7,41% 4,51%

3. Împrumuturi, credite bancare etc. 16,19% 17,80% 25,10% 19,86%

4. Fonduri de la autorităţile publice centrale 0,67% 2,39% 1,23% 1,35%

5. Fonduri de la autorităţile publice locale 0,44% 0,73% 0,00% 0,00%

6. Altele 1,11% 2,20% 1,65% 1,81%

Structura IMM-urilor pe regiuni de dezvoltare relevă următoarele

aspecte esenţiale: - companiile din Bucureşti-Ilfov se caracterizează prin frecvenţe

crescute în rândul întreprinderilor care vizează pentru activităţile de cercetare-dezvoltare şi inovare fondurile de la autorităţile publice centrale (3,84%) şi fondurile de la autorităţile publice locale (1,13%);

- întreprinderile din regiunea Sud consemnează procente mai scăzute ale entităţilor care indică fondurile de la UE (2,48%) şi împrumuturile şi creditele bancare (10,33%);

- agenţii economici din regiunea Sud Vest înregistrează ponderi mai înalte ale organizaţiilor care au indicat fondurile de la UE (13,14%), împrumuturile şi creditele bancare (32,63%);

- întreprinderile din Vest consemnează procente mai mici ale entităţilor care pun accent pe sursele proprii (65,26%);

- întreprinderile din regiunea Centru presupun ponderi mai mari ale organizaţiilor care indică sursele proprii (97,16%),

- fondurile de autorităţile publice centrale nu au fost indicate de nici o întreprindere din regiunile Nord Est, Sud Est şi Nord Vest;

- fondurile de autorităţile publice locale nu au fost menţionate de nici un IMM din regiunile Nord Est, Sud Est, Sud, Sud Vest, Vest şi Nord Vest.

Informaţii suplimentare în tabelul 11.37.

Tabelul 11.37 Principalele surse de finanţare a investiţiilor în cercetare-dezvoltare şi inovare

Page 331: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

317

în funcţie de apartenenţa regională a IMM-urilor

Nr. crt.

Surse de finanţare a investiţiilor în C-D şi inovare

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti-

Ilfov

1. Surse proprii 89,05% 90,68% 95,45% 75,42% 65,26% 95,35% 97,16% 91,20%

2. Fonduri de la UE 3,65% 3,39% 2,48% 13,14% 6,32% 3,10% 3,90% 7,00%

3. Împrumuturi, credite bancare etc. 10,95% 22,03% 10,33% 32,63% 27,37% 13,18% 14,54% 20,77%

4. Fonduri de la autorităţile publice centrale 0,00% 0,00% 0,83% 0,42% 2,11% 0,00% 1,06% 3,84%

5. Fonduri de la autorităţile publice locale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,35% 1,13%

6. Altele 10,95% 4,24% 1,24% 0,42% 0,00% 0,78% 0,35% 0,68%

În ceea ce priveşte analiza din perspectiva dimensiunii IMM-urilor

(tabelul 11.38), se evidenţiază următoarele elemente: - microîntreprinderile presupun ponderi mai mici ale IMM-urilor care

indică fondurile de la UE (5,03%) şi împrumuturile şi creditele bancare (17,14%);

- întreprinderile mici se evidenţiază prin frecvenţe crescute în rândul întreprinderilor care vizează fondurile de la autorităţile publice locale (0,8%) şi mai reduse în cazul entităţilor care au menţionat sursele proprii (86,45%) şi fondurile de la autorităţile publice centrale (0,8%);

- organizaţiile de talie mijlocie consemnează procente mai ridicate ale entităţilor care indică sursele proprii (91,67%), fondurile de la UE (13,33%), împrumuturile şi creditele bancare (31,67%) şi fondurile de la autorităţile publice centrale (5%), în timp ce utilizarea în finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare a fondurilor de la autorităţile publice locale nu a fost menţionată de nici un respondent.

Tabelul 11.38

Principalele surse de finanţare a investiţiilor în cercetare-dezvoltare şi inovare în funcţie de mărimea IMM-urilor

Nr. crt.

Surse de finanţare a investiţiilor în cercetare-dezvoltare şi inovare

Dimensiunea firmelor

Microîntreprinderi Întreprinderi mici

Întreprinderi mijlocii

1. Surse proprii 89,64% 86,45% 91,67% 2. Fonduri de la UE 5,03% 8,37% 13,33% 3. Împrumuturi, credite bancare etc. 17,14% 25,90% 31,67% 4. Fonduri de la autorităţile publice centrale 1,46% 0,80% 5,00% 5. Fonduri de la autorităţile publice locale 0,29% 0,80% 0,00% 6. Altele 1,75% 1,59% 1,67%

Page 332: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Inovarea şi informatizarea în IMM-uri

318

Gruparea IMM-urilor în funcţie de forma de organizare juridică (tabelul 11.39), relevă următoarele:

- societăţile pe acţiuni presupun ponderi mai mari ale IMM-urilor care indică împrumuturile şi creditele bancare (28,89%) şi procentaje mai reduse ale celor care menţionează sursele proprii (82,22%), în timp ce fondurile de la autorităţile publice centrale şi locale nu au fost menţionate ca surse de finanţare utilizate pentru proiectele de cercetare-dezvoltare şi inovare;

- SRL-urile se evidenţiază prin frecvenţe crescute în rândul întreprinderilor care vizează sursele proprii (89,74%), fondurile de la UE (5,98%), fondurile de la autorităţile publice centrale (1,58%) şi locale (0,39%), precum şi mai reduse în cazul entităţilor ce au menţionat împrumuturile şi creditele bancare (18,67%);

- organizaţiile altfel organizate juridic consemnează procente mai scăzute ale entităţilor care indică fondurile de la UE (4,31%), dar şi lipsa accesării fondurilor de la autorităţile publice locale.

Tabelul 11.39

Principalele surse de finanţare a investiţiilor în cercetare-dezvoltare şi inovare în funcţie de forma de organizare juridică a IMM-urilor

Nr. crt.

Surse de finanţare a investiţiilor în cercetare-dezvoltare şi inovare

IMM-urile după forma de organizare juridică

SA SRL Alte forme de organizare juridică

1. Surse proprii 82,22% 89,74% 85,34% 2. Fonduri de la UE 4,44% 5,98% 4,31% 3. Împrumuturi, credite bancare etc. 28,89% 18,67% 18,97% 4. Fonduri de la autorităţile publice centrale 0,00% 1,58% 0,86% 5. Fonduri de la autorităţile publice locale 0,00% 0,39% 0,00% 6. Altele 4,44% 1,64% 1,72%

În ceea ce priveşte repartiţia firmelor pe domenii de activitate (tabelul

11.40), surprindem câteva elemente de esenţă: - sectorul industrial presupune ponderi mai mari ale IMM-urilor care

indică împrumuturile şi creditele bancare (21,39%) şi procentaje mai reduse ale celor care menţionează sursele proprii (86,08%);

- agenţii economici din sectorul de transporturi înregistrează ponderi mai reduse ale organizaţiilor care au indicat împrumuturile şi creditele bancare (10,94%), în timp ce nici un respondent nu a utilizat pentru proiectele de cercetare-dezvoltare şi inovare fondurile de la UE, autorităţile publice central şi locale;

- întreprinderile din domeniul turism consemnează procente mai ridicate ale entităţilor care pun accent pe sursele proprii (97,18%);

- firmele din servicii presupun procente mai mari ale organizaţiilor care punctează fondurile de la UE (8,56%), fondurile de la autorităţile

Page 333: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

319

publice centrale (2,33%) şi fondurile de la autorităţile publice locale (0,97%);

- fondurile de autorităţile publice locale nu au fost menţionate de nici un IMM din sectoarele de industrie, construcţii, transporturi şi turism.

Tabelul 11.40

Principalele surse de finanţare a investiţiilor în cercetare-dezvoltare şi inovare în funcţie de ramura în care-şi desfăşoară activitatea IMM-urile

Nr. crt.

Surse de finanţare a investiţiilor în cercetare-dezvoltare şi inovare

IMM-urile pe ramuri de activitate Industrie Construcţii Comerţ Turism Transporturi Servicii

1. Surse proprii 86,08% 93,42% 91,56% 97,18% 90,63% 87,16%

2. Fonduri de la UE 4,64% 5,26% 5,10% 4,23% 0,00% 8,56%

3. Împrumuturi, credite bancare etc. 21,39% 17,11% 19,68% 11,27% 10,94% 18,68%

4. Fonduri de la autorităţile publice centrale 1,03% 1,32% 1,23% 1,41% 0,00% 2,33%

5. Fonduri de la autorităţile publice locale 0,00% 0,00% 0,18% 0,00% 0,00% 0,97%

6. Altele 1,03% 1,32% 1,23% 0,00% 7,81% 2,33%

11.8. Aprecierea IMM-urilor privind perioada optimă de derulare a unui proiect de cercetare-dezvoltare

Aprecierea IMM-urilor privind perioada optimă de derulare a unui proiect de C-D (figura 11.8) evidenţiază incidenţa a cinci segmente temporale: până în 6 luni (25,78%), 6-12 luni (23,25%), 1-2 ani (37,16%), 3-5 ani (12,30%) şi peste 5 ani (1,51%). Prin urmare, cca. jumătate (49,03%) din întreprinderi consideră că un proiect de cercetare-dezvoltare nu trebuie să depăşească 1 an, 86,19% consideră că nu trebuie să depăşească 2 ani, iar 98,49% - 5 ani.

Figura 11.8

Aprecierea IMM-urilor privind perioada optimă de derulare a unui proiect de C-D

1,51%

12,30%

23,25%

25,78%

37,16%

0% 10% 20% 30% 40%

Peste 5 ani

3 - 5 ani

6 - 12 luni

Până în 6 luni

1 - 2 ani

Page 334: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Inovarea şi informatizarea în IMM-uri

320

Analizând aprecierea IMM-urilor privind perioada optimă de derulare a unui proiect de cercetare-dezvoltare în funcţie de vârstă (tabelul 11.41), surprindem următoarele elemente:

- componenta de firme nou înfiinţate presupune ponderi mai mari ale IMM-urilor care indică o durată de până în 6 luni (28,51%), precum şi procentaje mai reduse ale celor care menţionează o perioadă de peste 5 ani (1%);

- întreprinderile de 10-15 ani consemnează procente mai ridicate ale entităţilor care indică o durată de 6-12 luni (27,48%), 1-2 ani (38,17%) şi de peste 5 ani (3,05%), şi frecvenţe mai reduse ale firmelor care au punctat o perioadă optimă de până în 6 luni (20,99%) şi de 3-5 ani (10,31%);

- agenţii economici de peste 15 ani înregistrează ponderi mai înalte ale organizaţiilor care au indicat o durată de 3-5 ani (15,42%) şi mai joase ale celor care au subliniat o perioadă de 6-12 luni (22,31%) şi de 1-2 ani (35,7%).

Tabelul 11.41

Perioada optimă de derulare a unui proiect de cercetare-dezvoltare în funcţie de vârsta IMM-urilor

Nr. crt.

Perioada optimă de derulare a unui proiect de cercetare-dezvoltare

Vârsta firmelor Sub 5 ani 5-10 ani 10-15 ani Peste 15 ani

1. Până în 6 luni 28,51% 26,29% 20,99% 24,95% 2. 6 - 12 luni 22,49% 22,80% 27,48% 22,31% 3. 1 - 2 ani 36,95% 38,10% 38,17% 35,70% 4. 3 - 5 ani 11,04% 11,65% 10,31% 15,42% 5. Peste 5 ani 1,00% 1,16% 3,05% 1,62%

Structura IMM-urilor pe regiuni de dezvoltare (tabelul 11.42) relevă

următoarele aspecte esenţiale: - regiunea Nord Est presupune ponderi mai mari ale IMM-urilor care

indică o durată optimă de 6-12 luni (41,06%) şi procentaje mai reduse ale celor care menţionează o perioadă de 3-5 ani (6,62%);

- companiile din Sud Est se evidenţiază prin frecvenţe crescute în rândul întreprinderilor care indică o durată optimă de 3-5 ani (25,41%);

- agenţii economici din regiunea Sud Vest înregistrează ponderi mai înalte ale organizaţiilor care au indicat o durată optimă pentru un proiect de cercetare-dezvoltare de până în 6 luni (40,98%) şi mai joase ale celor care au subliniat o perioadă de 1-2 ani (28,69%);

- întreprinderile din Vest consemnează procente mai ridicate ale entităţilor care pun accent pe o durată optimă de peste 5 ani (5,26%) şi frecvenţe mai reduse ale firmelor care au nominalizat o perioadă de derulare a proiectului de 6-12 luni (5,26%);

- firmele din regiunea de Nord Vest presupun procente mai mari ale

Page 335: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

321

organizaţiilor care punctează o durată optimă de 1-2 ani (48,97%), precum şi mai reduse în cazul celor care evidenţiază o perioadă de până în 6 luni (10,34%);

- companiile din Bucureşti-Ilfov se caracterizează prin frecvenţe mai reduse în rândul întreprinderilor care vizează o durată optimă de peste 5 ani (0,6%).

Tabelul 11.42

Perioada optimă de derulare a unui proiect de cercetare-dezvoltare în funcţie de apartenenţa regională a IMM-urilor

Nr. crt.

Perioada optimă de derulare a unui proiect de C-D

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare Nord Est

Sud Est Sud Sud

Vest Vest Nord Vest Centru Bucureşti-

Ilfov 1. Până în 6 luni 11,92% 13,11% 28,68% 40,98% 40,35% 10,34% 28,08% 23,79%

2. 6 - 12 luni 41,06% 24,59% 21,51% 16,80% 5,26% 17,93% 18,61% 30,24%

3. 1 - 2 ani 39,74% 31,97% 40,00% 28,69% 32,46% 48,97% 37,85% 37,50%

4. 3 - 5 ani 6,62% 25,41% 8,68% 12,70% 16,67% 19,31% 14,83% 7,86%

5. Peste 5 ani 0,66% 4,92% 1,13% 0,82% 5,26% 3,45% 0,63% 0,60%

În ceea ce priveşte analiza din perspectiva dimensiunii IMM-urilor

(tabelul 11.43), se evidenţiază următoarele elemente: - microîntreprinderile presupun ponderi mai mari ale IMM-urilor care

indică o durată optimă pentru derularea unui proiect de C-D de până în 6 luni (26,99%) şi de 6-12 luni (23,37%), precum şi procentaje mai reduse ale celor care menţionează o perioadă de 1-2 ani (36,38%), 3-5 ani (11,82%) şi de peste 5 ani (1,44%);

- întreprinderile mici se evidenţiază prin frecvenţe crescute în rândul întreprinderilor care vizează o durată optimă de 1-2 ani (41,51%);

- organizaţiile de talie mijlocie consemnează procente mai ridicate ale entităţilor care indică o durată optimă de 3-5 ani (18,18%) şi de peste 5 ani (3,03%), şi frecvenţe mai reduse ale firmelor care au punctat o perioadă de derulare a proiectelor de cercetare-dezvoltare de până în 6 luni (19,7%) şi de 6-12 luni (21,21%).

Tabelul 11.43

Perioada optimă de derulare a unui proiect de cercetare-dezvoltare în funcţie de mărimea IMM-urilor

Nr. crt.

Perioada optimă de derulare a unui proiect de cercetare-dezvoltare

Dimensiunea firmelor

Microîntreprinderi Întreprinderi mici Întreprinderi mijlocii

1. Până în 6 luni 26,99% 20,38% 19,70% 2. 6 - 12 luni 23,37% 23,02% 21,21% 3. 1 - 2 ani 36,38% 41,51% 37,88% 4. 3 - 5 ani 11,82% 13,58% 18,18%

5. Peste 5 ani 1,44% 1,51% 3,03%

Page 336: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Inovarea şi informatizarea în IMM-uri

322

Gruparea IMM-urilor în funcţie de forma de organizare juridică (tabelul 11.44), relevă următoarele:

- societăţile pe acţiuni presupun ponderi mai mari ale IMM-urilor care indică o durată optimă de derulare a unui proiect de cercetare-dezvoltare de 6-12 luni (30,61%), 3-5 ani (14,29%) şi de peste 5 ani (4,08%), precum şi procentaje mai reduse ale celor care menţionează o perioadă de până în 6 luni (14,29%);

- SRL-urile se evidenţiază prin frecvenţe crescute în rândul întreprinderilor care vizează o durată optimă de 1-2 ani (38,34%);

- organizaţiile altfel organizate juridic consemnează procente mai ridicate ale entităţilor care indică o durată optimă de până în 6 luni (46,88%) şi frecvenţe mai reduse ale firmelor care au punctat o perioadă de derulare a proiectelor de C-D de 6-12 luni (19,53%), 1-2 ani (21,88%), 3-5 ani (10,94%) şi de peste 5 ani (0,78%).

Tabelul 11.44

Perioada optimă de derulare a unui proiect de cercetare-dezvoltare în funcţie de forma de organizare juridică a IMM-urilor

Nr. crt.

Perioada optimă de derulare a unui proiect de cercetare-dezvoltare

IMM-urile după forma de organizare juridică

SA SRL Alte forme de organizare juridică

1. Până în 6 luni 14,29% 24,51% 46,88% 2. 6 - 12 luni 30,61% 23,32% 19,53% 3. 1 - 2 ani 36,73% 38,34% 21,88% 4. 3 - 5 ani 14,29% 12,34% 10,94% 5. Peste 5 ani 4,08% 1,49% 0,78%

În ceea ce priveşte repartiţia firmelor pe domenii de activitate (tabelul

11.45), surprindem câteva elemente de esenţă: - sectorul industrial presupune ponderi mai mici ale IMM-urilor care

indică o durată optimă de 6-12 luni (18,33%); - companiile din construcţii se evidenţiază prin frecvenţe crescute în

rândul întreprinderilor care vizează o durată optimă de derulare a proiectelor de cercetare-dezvoltare de peste 5 ani (3,66%);

- agenţii economici din sectorul de turism înregistrează ponderi mai înalte ale organizaţiilor care au indicat o durată optimă de 1-2 ani (50%) şi de 3-5 ani (17,11%), şi mai joase ale celor care au subliniat o perioadă de derulare a proiectelor de cercetare-dezvoltare de până în 6 luni (11,84%), în timp ce nici o întreprindere nu a menţionat un interval temporal de peste 5 ani;

- întreprinderile din domeniul transporturi consemnează procente mai ridicate ale entităţilor care pun accent pe o durată optimă de până în 6 luni (44,78%) şi frecvenţe mai reduse ale firmelor care au

Page 337: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Carta Albă a IMM-urilor din România 2013

323

nominalizat o perioadă de 1-2 ani (31,34%), perioadele de peste 3 ani nefiind indicate de nici o organizaţie;

- firmele din servicii presupun procente mai mari ale organizaţiilor care punctează o durată optimă pentru derularea proiectelor de cercetare-dezvoltare de 6-12 luni (28,05%).

Tabelul 11.45

Perioada optimă de derulare a unui proiect de cercetare-dezvoltare în funcţie de ramura în care-şi desfăşoară activitatea IMM-urile

Nr. crt.

Perioada optimă de derulare a unui proiect de C-D

IMM-urile pe ramuri de activitate

Industrie Construcţii Comerţ Turism Transporturi Servicii

1. Până în 6 luni 26.92% 28.05% 25.39% 11.84% 44.78% 24.59%

2. 6 - 12 luni 18.33% 21.95% 22.88% 21.05% 23.88% 28.05%

3. 1 - 2 ani 38.24% 36.59% 37.93% 50.00% 31.34% 34.43%

4. 3 - 5 ani 13.80% 9.76% 12.85% 17.11% 0.00% 11.66%

5. Peste 5 ani 2.71% 3.66% 0.94% 0.00% 0.00% 1.28%

11.9. Aprecierea IMM-urilor privind durata optimă de recuperare a investiţiilor realizate în cercetare-dezvoltare şi inovare

Aprecierea IMM-urilor privind durata optimă de recuperare a investiţiilor realizate în cercetare-dezvoltare şi inovare (figura 11.9) reliefează incidenţa a cinci segmente temporale: până în 6 luni (19,26%), 6-12 luni (15,52%), 1-2 ani (39,61%), 3-5 ani (21,22%) şi peste 5 ani (4,40%). Prin urmare, 34,78% din întreprinderi consideră că un proiect de cercetare-dezvoltare nu trebuie să depăşească 1 an, 74,39% consideră că nu trebuie să depăşească 2 ani, iar 95,60% - 5 ani.

Figura 11.9

Aprecierea IMM-urilor privind durata optimă de recuperare a investiţiilor realizate în cercetare-dezvoltare şi inovare

4,40%

15,52%

19,26%

21,22%

39,61%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Peste 5 ani

6 - 12 luni

Până în 6 luni

3 - 5 ani

1 - 2 ani

Page 338: Carta Alba a IMM-urilor Din Romania 2013

Inovarea şi informatizarea în IMM-uri

324

Analizând aprecierea IMM-urilor privind durata optimă de recuperare a investiţiilor realizate în cercetare-dezvoltare şi inovare în funcţie de vârstă (tabelul 11.46), surprindem următoarele elemente:

- componenta de firme nou înfiinţate presupune ponderi mai mari ale IMM-urilor care indică o durată optimă de recuperare a investiţiilor în cercetare-dezvoltare şi inovare de până în 6 luni (22,02%) şi procentaje mai reduse ale celor care menţionează o perioadă de 6-12 luni (12,93%) şi de peste 5 ani (3,03%);

- companiile de 5-10 ani se evidenţiază prin frecvenţe crescute în rândul întreprinderilor care vizează o durată optimă de recuperare a investiţiilor de 6-12 luni (17,53%) şi mai reduse în cazul entităţilor ce au menţionat o perioadă de 3-5 ani (19,87%);

- întreprinderile de 10-15 ani consemnează procente mai ridicate ale entităţilor care indică o durată optimă de 1-2 ani (44,23%) şi peste 5 ani (5,77%), precum şi frecvenţe mai reduse ale firmelor care au punctat o perioadă de până în 6 luni (13,46%);

- agenţii economici de peste 15 ani înregistrează ponderi mai înalte ale organizaţiilor care au indicat o durată optimă de recuperare a investiţiilor în cercetare-dezvoltare şi inovare de 3-5 ani (24,13%) şi mai joase ale celor care au subliniat o perioadă de 1-2 ani (36,2%).

Tabelul 11.46

Durata optimă de recuperare a investiţiilor realizate în cercetare-dezvoltare şi inovare în funcţie de vârsta IMM-urilor

Nr. crt.

Durata optimă de recuperare a investiţiilor realizate în cercetare-

dezvoltare şi inovare

Vârsta firmelor

Sub 5 ani 5-10 ani 10