of 15 /15
CARTA ALB Ă A IMM - URILOR DIN ROMÂNIA 2020 Ediția nr. 18 - cea mai amplă cercetare a mediului de afaceri din România -

CARTA ALBĂ A IMM-URILOR - CNIPMMR

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of CARTA ALBĂ A IMM-URILOR - CNIPMMR

Page 1: CARTA ALBĂ A IMM-URILOR - CNIPMMR

CARTA ALBĂ A IMM-URILOR DIN ROMÂNIA 2020

Ediția nr. 18

- cea mai amplă cercetare a mediului de afaceri din România -

Page 2: CARTA ALBĂ A IMM-URILOR - CNIPMMR

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ibr/article/viewFile/18467/1

http://store.ectap.ro/articole/542.pdf2567

https://www.researchgate.net/publication/49609516_How_to_Improve_Small_and_MediumSized_Enterprises_Profitability_by_Practicing_

- SBA Fact Sheet

- Annual Report on European SMEs

- European Semester: Country Report

World Bank reports I International Monetary Fund I International Business Research

an_Efficient_Human_Resources_Management

https://econpapers.repec.org/article/cbujrnlec/y_3a2010_3av_3a1_3ap_3a169-174.htm

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567114008326

https://www.researchgate.net/publication308171003_Doing_Business_in_Romania_between_Hopes_Realities_and_Risks

CARTA ALBĂ A IMM-URILOR ÎN REFERINȚE INTERNAȚIONALE

Page 3: CARTA ALBĂ A IMM-URILOR - CNIPMMR

Peste 17.000 de antreprenori chestionați de-a lungul timpului

Tradusă în 6 limbi de circulație internațională

Al 18-lea raport de cercetare

3800 de propuneri de politici publice1200 de studenți pe teren pentru culegerea datelor

Peste 60 de parteneri implicați în realizare

310 inițiative legislative

1400 modificări legislative

CARTA ALBĂ A IMM-URILOR DIN ROMÂNIA

Page 4: CARTA ALBĂ A IMM-URILOR - CNIPMMR

Cu pregătire economică și tehnică

Cu studii universitare și postuniversitare

Bărbat, între 45-60 ani, căsătorit

Cu experiență antreprenorială medie de peste 5 ani

Unic proprietar al afacerii

Alocă între 41-59 de ore pe săptămână afacerii

Implică membrii familiei în derularea afacerii

PROFILUL ANTREPRENORULUI 2020

Page 5: CARTA ALBĂ A IMM-URILOR - CNIPMMR

PRINCIPALELE EVOLUŢII CONTEXTUALE CU INFLUENŢĂ NEGATIVĂ ASUPRA ACTIVITĂŢII IMM-URILOR

Pandemia de coronavirus - 56,17%

Situaţia economică mondială - 43,95%

Predictibilitatea redusă a mediului pentru IMM-uri - 42,13%

Birocraţia excesivă - 41,77%

Page 6: CARTA ALBĂ A IMM-URILOR - CNIPMMR

CONCLUZIILE RAPORTULUI DE CERCETARE 2020 vs 2019

2020: incertitudinile evoluţiilor viitoare (semnalată în 55,69% din IMM-uri), scăderea cererii interne (52,42%), suspendarea temporară

a activităţii datorată situaţiei Covid-19 (49,03%), pregătirea şi menţinerea personalului (47,09%), birocraţia (43,70%), creşterea

nivelului cheltuielilor salariale (40,92%), fiscalitatea excesivă (40,44%),

2019: angajarea, pregătirea şi menţinerea personalului (57,14%), birocraţia (49,19%), inflaţia (47,17%), concurenţa neloială (45,69%),

scăderea cererii interne (44,74%), creşterea nivelului cheltuielilor salariale (42,86%), fiscalitatea excesivă (42,32%), instabilitatea

relativă a monedei naţionale (38,14%), calitatea slabă a infrastructurii (34,91%), corupţia (33,96%) sunt principalele dificultăți în

activitățile IMM-urilor

2020: 11,11% din organizaţii au estimat că evoluțiamediului de afaceri va fi favorabilă dezvoltării business-urilor lor

2019: 28,98% dintre întreprinderi au estimat că evoluţiamediului de afaceri românesc pe întreg anul 2019 va favoriza derularea

activităților intreprenoriale

2020: 61,85% dintre aceştia nu intenţionează să acceseze fondurile structurale în 2020

2019:72,64% dintre întreprinzători nu intenţionează să acceseze fondurile structurale în anul 2019

2020: 55,21% dintre IMM-uri se vor autofinanța în anul 2020

2019: 69,54% dintre IMM-uri se vor autofinanța în anul 2019

Page 7: CARTA ALBĂ A IMM-URILOR - CNIPMMR

DINAMICA ACTIVITĂŢII IMM-URILOR PE PARCURSUL ULTIMULUI AN

Page 8: CARTA ALBĂ A IMM-URILOR - CNIPMMR

APRECIERI CU PRIVIRE LA EVOLUŢIA SITUAŢIEI ECONOMICE A ROMÂNIEI ÎN ANUL 2020

5,54%

24,81%

69,65%

Mai bună

La fel

Mai proastă

Page 9: CARTA ALBĂ A IMM-URILOR - CNIPMMR

OPORTUNITĂŢILE DE AFACERI ACCESIBILE IMM-URILOR DIN ROMÂNIA ÎN 2020

Page 10: CARTA ALBĂ A IMM-URILOR - CNIPMMR

MĂSURI LA CARE AU APELAT ÎNTREPRINZĂTORII ÎN PRIMA PARTE A ANULUI 2020

4,00%

7,38%

10,65%

11,38%

14,04%

19,73%

21,79%

33,90%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Alte măsuri

Amânări la plata creditelor către bănci

Amânări la plata utilităților

Credite subvenționate sau garantate prin programul IMM Invest

Amânări la plata chiriilor

Amânări la plata altor taxe către buget

Amânări la plata impozitelor

Șomaj tehnic pentru salariați

Page 11: CARTA ALBĂ A IMM-URILOR - CNIPMMR

UTILIZAREA TEHNOLOGIEI INFORMATICE ÎN FIRMELE MICI ŞI MIJLOCII

2019 2020

Page 12: CARTA ALBĂ A IMM-URILOR - CNIPMMR

INFORMATIZAREA ŞI DIGITALIZAREA ÎN IMM-URI - Tipuri de soft-uri folosite

Page 13: CARTA ALBĂ A IMM-URILOR - CNIPMMR

PRINCIPALELE BENEFICII IDENTIFICATE DE IMM-URI ÎN ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE

12.71%

13.32%

24.46%

12.83%

22.52%

27.85%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Accesul propriilor salariați la cursuri de

instruire

Dezvoltarea/îmbunătățirea

managementului organizațional

Dezvoltarea afacerii prin îmbunătățirea

calității produselor/serviciilor

Dezvoltarea afacerii în domeniul cercetării-inovării

Dezvoltarea unor produse/servicii noi

Achiziția de noi echipamente și tehnologii

Page 14: CARTA ALBĂ A IMM-URILOR - CNIPMMR

RELANSARE ECONOMICA

MĂSURI LEGISLATIVE

EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ & ROBOTICĂ

DEBIROCRATIZARE ŞI SIMPLIFICARE

SPRIJINIREA TURISMULUI

INTERNAȚIONALIZARE

ACCESUL LA FINANȚARE

ÎNFIINȚAREA ENTITĂȚILOR DE TIPUL PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT

SPRIJINIREA ŞI PROMOVAREA ANTREPRENORIATULUI ŞI INOVĂRII

ROMÂNIA TECH NATION

MĂSURI INSTITUȚIONALE

STIMULAREA CREĂRII DE LOCURI DE MUNCĂ ÎN SECTORUL PRIVAT

Page 15: CARTA ALBĂ A IMM-URILOR - CNIPMMR