Carpatii Orientali_1.ppt

Embed Size (px)

Text of Carpatii Orientali_1.ppt

 • 8/19/2019 Carpatii Orientali_1.ppt

  1/35

  Carpatii Orientali

  Carpatii Orientali

  Carpatii RasariteniCarpatii Estici

 • 8/19/2019 Carpatii Orientali_1.ppt

  2/35

  Generalitati :• Limite:

  • Granita de N → culoarul Bargaului →Depresiunea Dornelor → Valea

  Moldovei (loc. Halmeu-Vii si Vicovu de Sus →Tisa →vf. Pop Ivan →vf.Stagu)

  • Suprafata ! ""# $%&

  • &!' din total Carpati Orientali

  • Altitudini: 

  * Vf+ ,neu & &"! %

  * Vf+ -e.ra& &&/%

  * Vf+ 0ietrosu& 1#1%

  * Vf+ 0op ,van/ !12%

  * Vf+ 3arcau / !&2%* Vf+ 3oroioaga/ !1#%

  * Vf+ Su4ard / !1/%

  * M*tii+ 3i.lesului / 51!%

  • ,n est altitudini / 6##* / 2##%

  • Cele %ai co.orate Depresiunea Oasului #*&#%

 • 8/19/2019 Carpatii Orientali_1.ppt

  3/35

  • Structura orografica:

  * confor%a cu structura geologica' definita de cele trei fasii structural 7

  petrografice (directie NV*S8)

  * i%pusa de stra.aterea partial transversala a acestora de catre reteaua4idrografica

  * cul%ile si %asivele sunt grupate regional si despartite de asocieri de arii

  depresionare cu aspect de sesuri (depr+ Brasovului' Ciucului'

  G4eorg4ienilor) sau deluroase (Depresiunea Mara%uresului)

  * pe latura vestica (roci eruptive) sunt asocieri de inalti%i' tip %aguri cucul%i nete9ite' %asive conice sau pira%idale+

  * 0e latura estica sunt cul%i prelungite si nete9ite (o.cinele) despartite de

  culoare alungite in acelasi sens' paralele in nord (ca%pulunguri)

  • Diversitate altimetrica (intre #*& 1## %) varietate petrografica

  intensitatea frag%entarii reliefului %are• Densiatea retelei de vai /* /+ $%;$%&

  • Energia reliefului diferentieri locale foarte accentuate

  (M*tii+ -odnei :/ 6##* / ##%' M*tii+ Oasului' O.cinele Bucovinei' M*tii+

  0ersani' #*1## %)

 • 8/19/2019 Carpatii Orientali_1.ppt

  4/35

  • Geologic  earg4ita) 7 /#$% lungi%e

 • 8/19/2019 Carpatii Orientali_1.ppt

  5/35

  Carpatii Orientali * Su.unitati

  • Grupa Nordica Carpatii Maramuresului si ucovinei  (de la granita

  →culoarul Bargaului* Depresiunea Dornelor* valea Moldovei)

  • Grupa Centrala Carpatii Moldavo-Transilvani (culoarul Bargaului*

  Depresiunea Dornelor* valea Moldovei → Depresiunea Brasovului)

  • Grupa Sudica Carpatii Cur!urii (Depresiunea Brasovului →valea0ra4ovei)

 • 8/19/2019 Carpatii Orientali_1.ppt

  6/35

  Carpatii Maramuresului si Bucovinei 

  ?i%ita: de la granita de nord →culoarul

  Bargaului* Depresiunea Dornelor* valea

  Moldovei

  Suprafata: ! ""# $%&

   (&!' din total C+O+)@or%a: apro

 • 8/19/2019 Carpatii Orientali_1.ppt

  7/35

  Carpatii Maramuresului si ucovinei 

  • Su.unitati: sunt deter%inate de caracterele structural*petrografice' de varsta si de

  %o.ilitate tectonica ale fasiilor geologice

  a) Muntii Vulcanici de Nord (in latura de vest' cu su.unitatea cea %ai tanara' cu

  alcatuire co%ple

 • 8/19/2019 Carpatii Orientali_1.ppt

  8/35

  /+ Muntii Vulcanici de Nord (generalitati)

  • Se %ai nu%esc: Muntii Oas* 3i.les

  • ?i%ite: din granita→valea Salautei

  • Suprafata: & 1"#$%& (" din C+O+)

  • Grupea9a %unti scun9i si %ilocii (e

 • 8/19/2019 Carpatii Orientali_1.ppt

  9/35

  1.1. Muntii Oasului:

  * 0o9itionati cel %ai la nord

  * Dispusi pe directie N*S cu lungi%e 1$% si lati%e /&*/1$%

  * Fnitate de %unti scun9i (alt+ %ed+ ##%)

  * Nu%eroase depresiuni si largiri locale

  * @or%ati din ande9ite .a9altice pliocene' avand asociate ande9ite cu piro

 • 8/19/2019 Carpatii Orientali_1.ppt

  10/35

 • 8/19/2019 Carpatii Orientali_1.ppt

  11/35

  1.. Depresiunea Oasului:

  * Su.unitate a Muntilor Oasului

  * Depresiune intracarpatica

  * ,nconurata de M*tii+ Oasului' M*tii+ ,gnisului' %agurile vulcanice @rasinul Mare' ?aGorunis' Spatele Dealului

  * Suprafata: &"# $%&* Vatra depresiunii are altitudinea a.soluta su. #%

  * spectul general este de cp+ 0ie%ontana usor alungita pe directie SV*N8

  * @or%ata din ca%puri netede in centru si frag%entata spre contactul cu %untii

  * @rag%entarea reliefului pre9inta caractere si valori specifice ca%piilor pie%ontane sicolinare (/$%;$%& 7 & $%;$%&)

  * S*a de9voltat pe for%atiuni pannoniene in care predo%ina argile %arnoase' nisipuriargiloasescoase la 9i prin inlaturarea depunerilor vulcanice (pe %arginea depr+)' inpartea oasa sunt depo9ite fluviatile recente si actuale(de lunca)

  * S*a for%at prin sedi%entare lacustra si prin punerea la loc a aparatelor vulcanice ce osepara de Cp+ So%esului

  * avut loc in doua etape:

  a) @a9a de sculptare si de largire a ariei depresionare.) @a9a for%arii pie%onturilor si glacisurilor de acu%ulare la contactul cu %untii (laturile

  din est si sud)

  * Natura rocilor a favori9at ero9iunea si deplasarea in %asa' inaintarea ogaselor sialunecarilor superficiale

  * 3oata dep+ fost defrisata si transfor%ata in teren agricol

 • 8/19/2019 Carpatii Orientali_1.ppt

  12/35

  1.!. Muntii "gnisului:

  * Su.unitatea cea %ai intinsa din Muntii Vulcanici de Nord (intre M*tii+ Oasului si M*tii+Gutaiului)

  * Dia%etru peste 1# $%' suprafata 5# $%&

  * ltitudini: Vf+ 3iganului' / &&&%' vf+ -otundu' / &6#%' vf+ 0leasca Mare' / &!&%' vf+,gnis' / 1#"%

  * spect de platou usor inaltat in S8' inconurat de depresiuni' frag%entat de reta devai radiare ce au transfor%at platoul de roci vulcanice intr*o asociere de cul%inete9ite

  * lcatuiti din ande9ite .a9altice sar%atiene si pannoniene cu cateva petice de rocipiroclastice grosiere asociate local cu ande9ite cuarti*fiere' ande9ite cu .iotit' piro

 • 8/19/2019 Carpatii Orientali_1.ppt

  13/35

  1 # M tii G t i l i

 • 8/19/2019 Carpatii Orientali_1.ppt

  14/35

  1.#. Muntii Gutaiului:

  *Fnitetea cea %ai restransa ca suprafata din Muntii Vulcanici de Nord (/## $%&)

   ltitudini: vf+ Gutai' / 661%

  * Doua noduri orografice: Creasta Cocosului si Mogosa (Dealul Negru)

  * Densitatea frag%entarii reliefului e accentuata in centru si se dispersea9a spre%argini (1*1' $%;$%&)

  * lcatuiti din ande9ite .a9altice pannoniene' ande9ite cu .iotit (Creasta Cocosului) siande9ite cuartifere+

  * Catre valea Cavnicului apar argile %arnoase si nisipuri pannoniene

  * Creasta Cocosului si Mogosa (Dealul Negru) sunt aparate vulcanice %odelate deero9iunea pannoniana si pastrea9a caracterele unui nec$ .ine individuali9at

  * spectul 9i%tat al crestei Cocosului e dat de procesele periglaciare de de9integrare sideplasare a %aterialelor re9ultate in lungul pantei

  * 0e versanti apar procese de ero9iune in suprafata datorate e

 • 8/19/2019 Carpatii Orientali_1.ppt

  15/35

  1.$. Muntii Lapusului:

  * ,n partea sudica a Depresiunii Mara%uresului

  * Se intind pe o suprafata de 6##$%&

  * ltitudini: Varatec' / 15%' Vf+ Secuiului' / 1//%' Sdarcea Mare' / #26%' Satra'/#6/%

  * spect de platou diferentiat in doua trepte (nordica //##*/1##%' sudica "##*!##%)

  * Densitatea frag%entarii reliefului e %oderata (&'*1' $%;$%&)

  * Constitutie geologica co%ple

 • 8/19/2019 Carpatii Orientali_1.ppt

  16/35

 • 8/19/2019 Carpatii Orientali_1.ppt

  17/35

  1.%. Muntii &i'lesului:

  * Divi9iunea cea %ai sudica (intre M*tii+ ?apusului si M*tii+ -odnei)

  * Suprafata de 61 $%&

  * ltitudini: vf+ 3i.les' / 51!% vf+ >udin' / 2//% vf+ 3o%natecu' / 651% vf+ Stregior' /

  6"1% vf+ Ousor' / 65!%* Structura orografica definita de o cul%e principala dispusa NV+ Din aceasta se

  ra%ificape toate directiile cul%i secundare despartite de vai adanci

  * Densitatea frag%entarii este relativ unifor%a cu valori %edii &'*1 $%;$%&

  * @or%ati din roci sedi%entare paleogene si %iocen inferioare' strapunse in parteacentrala de eruptii+

  * Cul%ea dintre vf+ >uedin si fata Scorusului repre9inta o succesiune de corpurivulcanice inradacinate (nec$uri) ce au fost puse la loc in Sar%atian si 0annonian+

  * u intrat in procesul %odelarii su.aeriene %ai de ti%puriu si %ai intens su. influentaunor procese tectonice %ai active decat la celelalte unitati

  * 0rocesele geo%orfologice actuale sunt: ero9iune liniara' alunacari de teren (dincau9a activ+ antropice)

  * Nu e

 • 8/19/2019 Carpatii Orientali_1.ppt

  18/35

  • Fna dintre cele %ai %ari din Carpatii -o%anesti si cea %ai %are din carpatii Orientali

  • O parte prelungita (sudica) a depresiunii %ari a >ustului (drenata de 3isa)

  • Orientata pe directie NV*S8

  • ?ungi%e "*/## $%' suprafata / &# $%&

  • -elief deluros cu altitudini A5##%•  ltitudini: Dl+ @rasinului' 55#% Varful lui Dan' / #15% -ascu' 55% Magura Voloseanca' !&!%

  (diferenta altitudine %edie 5##%)

  • Caracterele orografice sunt deter%inate de for%a alungita si largirea prograsiva a depresiunii dela S8*NV

  • Din punct de vedere geologic' corespunde unei fose fracturate puternic in co%parti%ente' care ainceput sa se for%e9e in Cretacic si s*a accentuat in paleogen ca arie de acu%ulare careco%unica peste 0rislop

  • 0eroade de sedi%entare in Sar%atian si 0annonian' iar cele de dinainte de Mioce%n Mediu auavut rol i%portant in configuratia generala a depresiunii+ u avut loc procese de inaltare a .locului0etrovei si afundarea gra.enului Drago%iresti

  • Sunt trei arii diferite:

  a) 0artea sud*estica: for%atiuni %iocene inferioare si oligocene

  .) 0artea nord*estica: din flis paleogen si eocen

  c) 0artea nord*vestica: for%atiuni sedi%entare tortoniene' sar%atiene si aglo%erate ande9iticepannoniene (flisul de Calinesti si flisul de Mara)

  * Siste% de 2 terase' etaate pana la /6#%

  * 0rocese de ero9iune in suprafata' in adanci%e' alunecari' ogase' ravene

  * ,ntens populata' cu nu%eroase ase9ari u%ane a fost antropi9ata prin despadurire

  * -etea 4idro: Viseu si ,9a

  * Su.unitati: Depresiunea Borsa* Moisei Culoarul Viseului' Dealurile Mara%uresului' Culoarul ,9ei'

  0ie%onturile Mara%uresului' Depresiunea Mara* Budesti' Culoarul 3isei

  &+ Depresiunea Mara%uresului (generalitati)

 • 8/19/2019 Carpatii Orientali_1.ppt

  19/35

  1 M tii M l i ( lit ti)

 • 8/19/2019 Carpatii Orientali_1.ppt

  20/35

  • ,n partea central*nordica a Carpatilor Mara%uresului si Bucovinei

  • Suprafata de / 6## $%&

  •  ltitudini: vf+ @arcau' / !2%' cea %ai inalta trecatoare: pasul 0rislop' / 6/2% 0op ,van' / !1"%0ietrosul Bardaului' / 5#% Cearcanu' / 5"% ,nau' & &"!% Co%an' / "&6%

  • Cul%ea principala cu%pana dintre .a9inele 3isei' Viseului si Cere%usului

  • @rag%entarea reliefului este accentuata &'*1' $%;$%&

  • 8nergia %a

 • 8/19/2019 Carpatii Orientali_1.ppt

  21/35

  !.1. Muntii (arcaului )Muntii *uscovei+

  * Muntii -uscovei de la nu%ele apei de li%ita: -uscova

  * Suprafata: 12! $%&' de la nord la sud de raul -uscova (afluent al Viseului)

  *  ltitudini: vf+ @arcau' / !2% vf+ Mi4ailecu' / !/5%

  * ,n vest* soclu de sisturi cristaline' acoperit de sedi%ente eocen*oligocene

  * ,n est 7 flis cretacic

  * Depresiunea 0oienile de su. Munte 7for%atiuni oligocene (pe cursul %ilociu al -uscovei)

  * ?a est de vf+ @arcau si vf+ Mi4ailecu sunt circuri glaciare si in urul lor un %icrorelief crionival

  !.. Muntii ,ietrosul -ardaului

  * ?a sud de M*tii+ @arcaului' intre -uscova' Viseu si cu%pana apelor Viseu*Cere%usul Negru

  * -elieful frag%entat de afluentii -uscovei si Vaserului'

  *  ltitudini %edii: 5##*/ 1##%' vf+ Muncelasu' / 1"2%' vf+ =anoaga' / 162%' Budescu Mare'

  / 2"!%' Co%an' / "&6%

  *  se9ari risipite din cau9a altitudinii %oderate' dar puternic frag%entata

  * 3reapta inalta este puternic i%padurita' predo%inant %olid' .rad si a%estec

  !.!. Muntii &oroioaga /upania

  * Nu%iti dupa varful cel %ai predo%inant' orientati vest*est' intre valea Vaserului si 3asla

  * Suprafata: 1/&$%&' construiti dintr*o cul%e principala ra%ificata spre apus in alte trei cul%i

  * ,n partea centrala si estica 7din sisturi cristaline de epi9ona si de %e9o* si $ata9ona

  *  ltitudini: 3oroioaga' / !1#% 0iciorul Caprei' / 5#6% Hupania' / 51% 3i.au' / 5#1%

  * ,n general sunt i%paduriti cu %olid' a%estec de %olid si fag (in vest)

  * -elief accidentat' pe alocuri ruinifor% ca ur%are a proceselor crionivale

  ! # Muntii Cearcanului

 • 8/19/2019 Carpatii Orientali_1.ppt

  22/35

  !.#. Muntii Cearcanului

  * Su.unitate a Muntilor Mara%uresului' suprafata: /!& $%&

  * @or%ati dintr*o cul%e principala' orientata vest*est

  *  ltitudini: Vf+ Magurii' / 2#/%' vf+ Cearcanu' / !6"%' 0iciorul Vulpii' / 2#1%' Bretila' / 65!%

  * -elieful pastrea9a ur%ele %odificarii ciclice: cul%i nete9ite' adesea su. for%a de platouri

  frag%entate ce apartin suprafetei de nivelare Cer.u' la inalti%i de / 2##* / "#%

  !.$. O'cina &apului

  * Suprafata: /66 $%&' cuprinsa intre vaile paraielor 3i.aului' Bistrita urie si Carli.a.a

  * -elieful repre9entat de o cul%e orientata spre est in prelungirea varfului Hupania

  *  ltitudini: O.cina Batrana' / 652% Magura' / !% 3apul Mare' / 22/% @luturica' / 16%

  * Din sisturi cristaline sericitocloritoase ale seriei de 3eg4es

  *  coperita aproape in intregi%e de paduri de %olid

  6+ Muntii -odnei si Su4ardului (generalitati)* Suprafata: / &"$%&

  * Cele %ai %ari inalti%i depasesc & ###% (vf+ ,nau' & &"!% vf+ 0ietrosu' & 1#1%)

  * ,n Muntii -odnei' este o cul%e principala cu orientare vest*est' din care se ra%ifica cul%i de /#*

  /$%

  * ,n Muntii Su4ardului este o treapta %ai co.orata cu 1##*6##% fata de Muntii -odnei' peste care

  se desprind cativa %artori de ero9iune din care se desprind cul%i secundare

  * @rag%entarea reliefului este relativ accentuata' 6*6' $%;$%&

  * ,n cea %ai %are parte sunt alcatuiti din for%atiuni cristalino*%e9o9o9ice' for%atiuni sedi%entare

   7 flis paleogen si petice de eruptiv neogen

  * 3rei suprafete de nivelare etaate:

  a) / /##*/ 1##%

  .) / 6##*/ 2##%

  c) / 2##*/ "#%* ,n interiorul unitatii %untoase nu sunt localitati' dar sunt pe vai si in depresiuni

 • 8/19/2019 Carpatii Orientali_1.ppt

  23/35

  #.1. Muntii *odnei

  * @ac parte din cea %ai nordica grupa a carpatilor Mara%uresului si Bucovinei

  * Suprafata: !6# $%&

  *  ltitudini: Muncelul -aios' / "#1% vf+ Gropilor' & #21% 0ietrosu' & 1#1% 0u9drele' & /55%

  ,nau' & &5#% Gargaleu' & /!%

  * Structura %orfografica e data de o cul%e principala' orientata est*vest' din care se desprind o

  serie de alte cul%i secundare cu directie nord*sud

  * 8nergia reliefului: 2##*5##%' in sud poate aunge / ###*/ #%

  * @rag%entarea reliefului: 1*6 $%;$%&

  * Mai %ulte trepte de nivelare:

  a) Cea %ai inalta' & ###%' suprafata Nedeia (3+ Morariu' /!1")

  .) Suprafata Batrana*Cer.u' / 2##*/ "#%' nivelata in Sar%atianc) Suprafata -otunda*Mestecanis' de varsta pliocena' su. / 2##%

  * ?a peste & ###% sunt for%e de relief glaciare din Cuaternar circuri glaciare' praguri' %orene'

  lacuri glaciare

  * ?acuri: lala' Bu4aiescu' 0ietrosu

  * 0rocesele geo%orfologice actuale se desfasoara confor% conditiilor cli%atice si constitutiei

  petrografice la peste / "##* / 5##%' eta al proceselor crionivale (de9agregarea sisturilor

  cristaline' degaare de gro4otisuri' soliflu

 • 8/19/2019 Carpatii Orientali_1.ppt

  24/35

  # Muntii Su0ardului

 • 8/19/2019 Carpatii Orientali_1.ppt

  25/35

  #.. Muntii Su0ardului

  * Se integrea9a 9onei cristalino*%e9o9oice a Carpatilor Orientali

  * Nu%ele (IuscatJ) provine de la cele doua varfuri: Su4ard' / 6/% Su4ardul Mare' / 1&2%

  * ?a %arginea sudica a grupei Carpatilor Mara%uresului si Bucovinei' in prelungirea Muntilor -odnei' culi%ite %arcate de vai adanci sau denivelari

  * ?i%ita de nod si est: talvegul Bistritei urii' de la gura paraului -otunda (a%onte de Carli.a.a)

  * ?i%ita de vest:valea paraului -otunda* trece prin 0asul -otunda pana la confluenta cu paraul Maria Mare

  * ?i%ita de sud*est: data de valea =a%.roaiei' pana la varsarea in Cosna

  * Suprafata: 11$%&

  *  ltitudini: Muntele Caturii' / 2&% vf+ O%ul' / !1&% vf+ ,coana' / 1!% vf+ 3arnita' / 6&% vf+ Ousoru'/ 21!% vf+ -uncu' / /6!%

  * Cele %ai inse%nate sei: 0asul -otunda' / &"/% Saua Diecilor' / 1!#% Saua Ciotinei' / 1##% 0asulSu4ard' / /%

  * Structura orografica are un aspect penat+ Din cul%ea principala (desfasurata pe directie nord*vest*sud*

  est) se desprind de o parte si de alta cul%i secundare' rotunite' cvasi*rectilinii' cu lungi%i de 6*2$%* Densitatea frag%entarii reliefului:&'*1 $%;$%&' energia de relief: &#*6##% pantele: /"*&o

  * 0redo%ina sisturile cristaline epi%eta%orfice (filite' sisturi cloritoase) cuprinse de geologi in seriile de3ulg4es si de -epedea

  * De*a lungul cul%ii principale' la peste / ##%' nu sunt paduri→procese crionivale →relier ruinifor%

  * ?a altitudini %ai %ici →procese fluvio*torentiale →ero9iunea %alurilor si acu%ulari in lunci si la guraraurilor 

  * Modificare antropica %inora' predo%ina turis%ul %ontan

  * Su.unitati:

  a) O%u* la sud si sud*est' pana la valea paraului Diaca' altitudine: / !1&%

  .) @araoane* sector intins spre sud' pana la valea paraelor Ciotina' altitudine: / "/%

  c) Ousoru* e

 • 8/19/2019 Carpatii Orientali_1.ppt

  26/35

  O. i l B i i ( lit ti)

 • 8/19/2019 Carpatii Orientali_1.ppt

  27/35

  + O.cinele Bucovinei (generalitati)

  • Fnitatea %untoasa din e

 • 8/19/2019 Carpatii Orientali_1.ppt

  28/35

  $ 1 O'cina Mestecanisului

 • 8/19/2019 Carpatii Orientali_1.ppt

  29/35

  $.1. O'cina Mestecanisului

  * ,n partea de vest a O.cinelor Bucovinei' intre valea Bistritei urii si valea Moldovei in est

  * Suprafata: 2#$%&' altitudinea %edie: / /#% cele %ai %ari altitudini ating / #*/ 6##%

  * Constitutie predo%inant cristalina' %asivitate pronuntata

  *  lcatuita dintr*o cul%e principala din care pornesc cul%i secundare

  * Densitatea retelei 4idrografice: /'*&'$%;$%& energia reliefului: &#*1##% pantele: /*&o

  * Se suprapune partii de nord*est a 9onei cristalino*%e9o9oice din Carpatii Orientali*  ltitudini: Botusu Mare' / 6"&% Orata' / 12#% Mestecanis' / &!/%

  * Sisturi sericioase cu .en9i de cuartite la care se adauga roci profirogene riolitice

  * 0rocesele fluviatile si de denudatie au ucat un rol i%portant in fi9iono%ia de ansa%.lu a reliefului

  * ,n pre9ent procese de %odelare sla.e si %oderate: de9agregarea' alterarea' ero9iunea in suprafata'ero9iunea torentiala' deplasarile in %asa

  * Bine i%padurita' predo%ina %olid

  * 8

 • 8/19/2019 Carpatii Orientali_1.ppt

  30/35

  $ ! O' i ( d l i

 • 8/19/2019 Carpatii Orientali_1.ppt

  31/35

  $.!. O'cina (eredeului

  * ,n partea centrala a O.cinelor Bucovinei intre Culoarul Moldova* Sadova in vest si Culoarul

  Moldovitei in est+ ?i%ita de nor e data de cursul Sucevei' iar la sud de Culoarul Ca%pulung

  0altinoasa

  * Suprafata: #$%& inalti%ea %a

 • 8/19/2019 Carpatii Orientali_1.ppt

  32/35

  $ # C l l M ld it i

 • 8/19/2019 Carpatii Orientali_1.ppt

  33/35

  $.#. Culoarul Moldovitei

  * Considerat cel %ai repre9entativca%pulung dintre o.cinedesparte O.+ @eredeului la vest'de O.+ Mare la est li%itea9a la

  nord O.+ Brodinei

  * ?ati%e /*/'$% pana la 1$% sic4iar %ai %ult

  * @or%area culoarului a fostfavori9ata de structura si de %ai

  sla.a inaltare a reversului pan9eide 3arcau roci %ai fria.ileoligocene

  * @avora.il locuirii' au %odificatpeisaul' largind suprafetele depaisti in defavoarea padurii

 • 8/19/2019 Carpatii Orientali_1.ppt

  34/35

  $.$. O'cina Mare

  * Desi se afla la o altitudine %ai co.orata fata de celelalte o.cine' are relieful cel putin la fel devariat

  * 0usa in evidenta ca unitate .ine individuali9ata de doua culoare depresionare: in vest CuloarulMoldovitei si in est de sirul de depresiuni su.%ontane care su.linia9a contactul O.cinelor cu0odisul Sucevei

  * ,ntre culoarele Sucevei si Moldovei' O.cina Mare are o lungi%e de 6#$% si o lati%e %au%orului

 • 8/19/2019 Carpatii Orientali_1.ppt

  35/35