of 94 /94
Carbon Steel Flats english română may 2013

Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut...

Page 1: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Carbon Steel Flats

english ● română

may

201

3

Page 2: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,
Page 3: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

we give shape to steel

Marcegaglia is the leading industrial group worldwide in the steel processing sector,with a yearly output of 5 million tons.

After fi rst transformation,within its controlled value chainMarcegaglia develops the world’s widest range of customer tailored steelsemi-products and fi nished goods.

Page 4: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Steel coil processing is at the coreof Marcegaglia activities. The complete range of fi rsttransformation processes is carriedout within 50 facilities worldwide.

Forţa Marcegaglia constăîn tehnologia de prelucrare a oţelului.În cele 50 de uzine de producţie din întreaga lume se realizează ciclul complet al primei transformări.

Page 5: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Marcegaglia stands among the steel market’s top independent players in the world.A worldwide network of partnership agreements provides reliable supply of raw materialsof all grades to our facilities.

Marcegaglia se numără printre cele mai importante entitati industriale independente, din sectorul prelucrării oţelului. Reţeaua globală de parteneriate asigură continuitatea furnizării de materie primă - oţelul - necesar în procesul de producţie.

Marcegaglia 3

Page 6: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

BLACK COILS

SPIRE NEGRE

PICKLED

COILS

SPIRE DECAPATE

COLD

ROLLED COILS

RULOURI DE TABLA LAMINATA

LA RECE

HOT DIP

GALVANIZED

COILS

RULOURI DE TABLA ZINCATA

PRE-PAINTED

COILS

RULOURI DE TABLA

PREVOPSITA

Pickling

Decapare

BLACK COILS

RULOURI DE TABLA NEAGRA

FULL HARD

COILS

RULOURI DE TABLA

EXTRA-DURA

PICKLED

COILS

RULOURI DE TABLA DECAPATA

Coldrolling

Laminarela rece

Annealing

Recoacere

Skinpass

Îndreptare

Pre-painting

Prevopsire

Hot dipHot dipgalvanizinggalvanizing

ZincareZincare

Carbon steel products manufacturing processProcesul de producţie a oţelului-carbon

4 Marcegaglia

Page 7: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

BLACK SHEETS

TABLĂ NEAGRĂ

HOT DIP

GALVANIZED

SHEETS

TABLĂ ZINCATĂ

PRE-PAINTED

SHEETS

TABLE PREVOPSITE

HOT DIP

GALVANIZED

STRIPS

PLATBANDE ZINCATE

PRE-PAINTED

STRIPS

PLATBANDE PREVOPSITE

COLD-DRAWN

TUBES

ŢEVI TREFILATE

WELDED TUBES

FROM

GALVANIZED

STRIP

ŢEVI SUDATE DIN BANDĂ

ZINCATĂ LA CALD

Pickling

Decapare

Heattreatments

Tratamente termice

Straighteningand cutting

Răzuireşi tăiere

Straighteningand cutting

Răzuireşi tăiere

Tube formingand welding

Formareaşi sudarea ţevii

Pointing

Ascuţire

Skiving/rollerburnishing

Lustruire fi nă

Drawing

Trefi lare

Tube formingand welding

Formareaşi sudarea ţevii

The wide range of additional processing and special grades satisfi es the requirements of several industry sectorswith value added, highly customized solutions.Vasta gamă de prelucrări, precum şi calitatea produselor, permit satisfacerea celor mai exigente cerinţe din cele mai diverse sectoare de producţie, prin soluţii cu un înalt grad de personalizare şi valoare adăugată mare.

Heattreatments

Tratamente termice

Straighteningand cutting

Răzuireşi tăiere

PICKLED

SHEETS

TABLĂ DECAPATĂ

SKINPASSED

STRIPS

BENZI ÎNDREPTATE

PICKLED

STRIPS

PLATBANDA DECAPATA

SHEETS FROM

COLD ROLLED

COILS

TABLĂ DIN RULOURI DE TABLA LAMINATE

LA RECE

COLD

ROLLED

STRIPS

PLATBANDA LAMINATA

LA RECE

ŢEVI SUDATE DIN BANDĂ LAMINATĂ

LA RECE

WELDED TUBES

FROM

COLD ROLLED

STRIP

REFRIGERATION

TUBES

ŢEVI PENTRU SISTEME DE

REFRIGERARE

Tube formingmingand welding

Formareaşi sudarea ţevii

Tube formingTube formingand weldingand welding

rmareFormareaşşi sudareai sudarea ţţeviievii

HeHeattreatmentstreatments

TratamentTratamentetermicetermice

PolishingPolishing

PolizarePolizare

traighteninStraighteningand cuttingand cutting

RRăzuirezuireşşi ti tăăiereere

Tube formingand welding

Formareaşi sudarea ţevii

Sizingand drawing

Calibrareşi trefi lare

Heattreatments

Tratamente termice

GalvanizingGalvan

Zincarare

PassivationPassivation

Pasivizare

WELDED TUBES

FROM

HOT ROLLED

PICKLED STRIP

ŢEVI SUDATE DIN BANDĂ LAMINATĂ

LA CALD

Marcegaglia 5

Page 8: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

available for download: www.marcegaglia.com

STEELOŢEL

CARBON STEEL FLATSPRODUSE PLATE DIN OŢEL-CARBON

CARBON STEEL TUBESŢEVI DIN OŢEL-CARBON

COLD-DRAWN BARSBARE TREFILATE LA RECE

STAINLESS STEELPRODUSE DIN OŢEL INOXIDABIL

TECHNICAL SPECIFICATIONSSPECIFICAŢII TEHNICE

6 Marcegaglia

Page 9: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

CARBON STEEL FLATSPRODUSE PLATE DIN OŢEL-CARBON

05 PRE-PAINTED STEEL PRODUCTS, PRODUSE PLATE PREVOPSITE

Pre-painted steel coils and strips, Spire şi benzi prevopsite

Pre-painted steel sheets, Table prevopsite

82

84

[email protected]

04 HEAVY PLATES, TABLĂ GROASĂ [email protected]

02 STRIPS, PLATBANDE

Pickled strips, single pass strips, Platbande decapate şi îndreptate

Cold rolled strips, Platbande laminate la rece

Hot dip galvanized strips, Platbande zincate la cald

Oscillated wound coils, Platbande infasurate sub forma de rulouri

30

32

36

38

[email protected]

01 COILS, RULOURI

Pickled coils, Rulouri de tabla decapate

Cold rolled coils, Rulouri de tabla laminate la rece

Hot dip galvanized coils, Rulouri de tabla zincate la cald

14

16

20

[email protected]

03 SHEETS, TABLĂ

Black steel sheets, Tablă neagră

Pickled steel sheets, Tablă decapată

Steel sheets from cold rolled coils, Tablă din rulouri de tabla laminate la rece

Hot dip galvanized steel sheets, Tablă zincată

Diamond patterned steel sheets, Tablă striată

Teardrop patterned steel sheets, Tablă striată tip „lacrimă”

46

48

50

54

56

57

[email protected]

Marcegaglia 7

Page 10: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

New large processing plantshave been added to the Ravennacomplex, the main hub of Marcegagliacarbon steel coil transformationactivities, increasing the overall capacityand doubling the productionof hot dip galvanized and pre-painted steel.

Deschiderea unor noi linii de prelucrare în uzina de la Ravenna, principalul centru de producţie al Marcegaglia pentru realizarea rulourilor de tabla din oţel-carbon, a permis creşterea capacităţii totale de producţie şi dublarea producţiei de materiale zincate şi prevopsite.

8 Marcegaglia8 Marcegaglia

Page 11: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Coilspickled, cold rolled, galvanized

Rulouri de tabla decapate, laminate la rece, zincate

Marcegaglia 9Marcegaglia 9

Page 12: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Steel for packagingOţel pentru ambalaje

Steel for the construction industryOţel pentru sectorul de construcţii

Steel for electric motorsOţel pentru motoarele electrice

Applications for carbon steel hot rolled,cold rolled and galvanized coils include severalengineering and machinery industry sectors,but also packaging, construction, furniture,household appliances, heating and ventilation.

Printre sectoarele în care se utilizează spirele laminate la cald, laminate la rece şi zincate se numără: industria mecanică şi a ambalajelor, sectorul de construcţii, industria auto, producţia de electrocasnice şi fabricarea sistemelor de alimentare cu apă, încălzire şi ventilaţie.

Typical applicationsExemple ale principalelor utilizări

10 Marcegaglia

Page 13: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Steel for household appliances, furniture and shelvingOţel pentru electrocasnice şi mobilier metalic

Steel for agricultural equipmentOţel pentru utilizări în sectorul agricol şi zootehnic

Steel for sections and tubesOţel pentru profi luri şi ţevi

Steel for ventilation and air pipes systemsOţel pentru fabricarea sistemelor de alimentare cu apă, încălzire şi ventilaţie

Marcegaglia 11

Page 14: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Marcegaglia has establishedsteel processing hubs and servicecenters around the globe to betterserve the major manufacturingdistricts of the automobileand commercial vehicle industry.Specifi c steel grades and tolerancesare implemented to supply the automotive sector.

Marcegaglia şi-a amplasat în mod strategic centrele de prelucrare a oţelului, pentru a deservi la cele mai înalte standarde principalele sectoare de construcţie a automobilelor şi vehiculelor industriale, oferind produse de calitate superioară şi la toleranţe specifi ce, în conformitate cu cele mai stricte standarde din domeniu.

Steel for automotive applicationsOţel pentru industria auto

United States

Brazil

12 Marcegaglia

Page 15: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Poland Russia

Italy

China

Marcegaglia 13Marcegaglia 13

Page 16: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Pickled coilsRulouri de tabla decapata

Product range Gama de produse

thicknessmm

width mm

1000 1250 1500

1.20 ÷ 1.49 • • •

1.50 ÷ 1.79 • • •

1.80 ÷ 1.99 • • •

2.00 ÷ 2.49 • • •

2.50 ÷ 2.99 • • •

3.00 ÷ 3.49 • • •

3.50 ÷ 3.99 • • •

4.00 ÷ 4.99 • • •

5.00 ÷ 6.00 • • •

MANUFACTURING STANDARDStandarde de producţie

PRODUCT DESIGNATION Denumirea produsului

GRADECalitate

EN 10025-2 Non-alloy structural steelsOţeluri nealiate pentru structuri metalice

S185S235JR up to J2 (*)S275JR up to J2 (*)S355JR up to K2 (*)

EN 10025-5 Structural steels with improved atmospheric corrosion resistance Oţeluri pentru structuri metalice cu rezistenţă îmbunătăţită la corodarea atmosferică

S355J0WP

EN 10149-2 Hot-rolled high yield strength steels for cold formingOţeluri cu rezistenţă ridicată la tracţiune, pentru formare la rece

S315MC up to S600MC(other grades upon request)(la cererea clientului, pot fi oferite şi alte tipuri)

EN 10111 Hot rolled low carbon steels for cold forming Oţeluri cu procent scăzut de carbon, laminate la cald, pentru transformare la rece

DD11 up to DD14 (other grades upon request) (la cererea clientului, pot fi oferite şi alte tipuri)

Upon request: supply of grades not included in the above mentioned standards or grades according to customers' standards, including major automotive manufacturers.La cererea clientului, pot fi oferite şi alte tipuri, diferite de standardele indicate mai sus, sau în conformitate cu specifi caţiile clientului, inclusiv cele mai importante tipuri solicitate de cei mai mari producători de automobile.

(*) CE marking available - Marcaj CE disponibil

Supply conditions - Condiţii de livrare

- Dimensional tolerances according to EN 10051 (and other equivalent international norms) Toleranţele dimensiunilor conform standardului EN 10051 (şi altor standarde internaţionale echivalente)

- Special tolerances upon request Toleranţe speciale la cererea clientului

- Control documents 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204 and other specifi c norm requirements Documente de control 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, conform standardului EN 10204 şi indicaţiilor specifi ce din fi ecare standard

14 Marcegaglia

Page 17: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

3 pickling lines

3,500,000 t/ymanufacturing capacity

product: pickled coil

thickness: 1.20/6.00 mm

width: 900/1500 mm

max weight: 35 t

max outside diameter: 2150 mm

max inside diameter: 610 mm

product type: dry or oil pickled, potentially trimmed and/or skinpassed

Marcegaglia 15Marcegaglia 15

Page 18: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Cold rolled coils Tabla rulou laminata la rece

Supply conditions - Condiţii de livrare

- Tolerances according to EN 10131 for width ≥ 600 mm (and other equivalent international norms) Toleranţele dimensiunilor conform standardului EN 10131 pentru lăţimi ≥ 600 mm (şi alte standarde internaţionale echivalente)

- Special tolerances upon request Toleranţe speciale la cererea clientului

- Surface protection: dry or oil pickled (0.5 to 2 g/m2 each side) Protecţia suprafeţei: lustruire uscată, acoperire cu ulei (de la 0,5 la 2 g/m2 pe fi ecare parte)

- Control documents 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204 and other specifi c norm requirements Documente de control 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, conform standardului EN 10204 şi indicaţiilor specifi ce din fi ecare standard

Product range Gama de produse

thicknessmm

width mm

1000 1250 1500 1530

0.25 ÷ 0.30 • •

0.30 ÷ 0.34 • •

0.35 ÷ 0.39 • •

0.40 ÷ 0.49 • • • •

0.50 ÷ 0.59 • • • •

0.60 ÷ 0.69 • • • •

0.70 ÷ 0.79 • • • •

0.80 ÷ 0.89 • • • •

0.90 ÷ 0.99 • • • •

thicknessmm

width mm

1000 1250 1500 1530

1.00 ÷ 1.19 • • • •

1.20 ÷ 1.29 • • • •

1.30 ÷ 1.39 • • • •

1.40 ÷ 1.49 • • • •

1.50 ÷ 1.69 • • • •

1.70 ÷ 2.10 • • • •

2.11 ÷ 2.39 • • • •

2.40 ÷ 2.50 • • • •

2.51 ÷ 3.00 • • • •

MANUFACTURING STANDARDStandarde de producţie

PRODUCT DESIGNATION Denumirea produsului

GRADECalitate

EN 10130 Cold rolled low carbon steel fl at products for cold formingProduse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece

DC01, DC03, DC04,DC05, DC06

EN 10268 Cold rolled steel fl at products with high yield strengthfor cold formingProduse plate laminate la rece, din oţel cu rezistenţă ridicatăla tracţiune, pentru formare la rece

HC260LA, HC300LA, HC340LA, HC380LA, HC420LA, HC180Y, HC220Y, HC260Y

EN 10341 Cold rolled electrical non-alloy and alloy steel sheet and strip delivered in the semi-processed statePlatbande şi table magnetice din oţeluri nealiate şi aliate, laminate la rece şi furnizate ca semi-fabricate

M660-50K, M890-50K, M800-65K M1000-65K, M1050-50K, M1200-65K, M340-50K, M390-50K, M390-65K, M450-50K, M450-65K, M520-65K, M560-50K, M630-65K

Marcegaglia standard Cold rolled electrical steel for high performance shearing Oţeluri cu rezistenţă mare la torsiune, pentru producţia de magneţi

DC01LC-P (STP 0032)

UNI 7958 Structural steels Oţeluri pentru structuri metalice FE360

Marcegaglia standard Steel for radiators Oţeluri pentru radiatoare RAD-1 (STP 0044)RAD-2 (STP 0108)

Marcegaglia standard Steel for the furniture industry Oţeluri pentru producţia de mobilier

DC01-TM (STP0057)DC35-TM (STP0069)

Marcegaglia standard Steel for drum packaging Oţeluri pentru butoaie

FUS-M (STP 0055)FUS-M2 (STP 0107)FUS-F (STP 0056)

Marcegaglia standard Full Hard steelsOţeluri extra-dure

Full hard steel grades are available for specifi c galvanizing requirementsPutem oferi diferite tipuri de oţel brut extradur pentru realizarea de produse zincate

Upon request: supply of grades not included in the above mentioned standards or grades according to customers' standards, including major automotive manufacturers.La cererea clientului, pot fi oferite şi alte tipuri, diferite de standardele indicate mai sus, sau în conformitate cu specifi caţiile clientului, inclusiv cele mai importante tipuri solicitate de cei mai mari producători de automobile.

16 Marcegaglia

Page 19: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

8 cold rolling lines

2,500,000 t/ymanufacturing capacity

product: cold rolled coil

thickness: 0.25/3.0 mm

width: up to 1500 mm

max weight: 35 t

max outside diameter: 2150 mm

max inside diameter: 508 or 610 mm

product type: full hard

Marcegaglia 17Marcegaglia 17

Page 20: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

75 annealing furnaces

1,200,000 t/ymanufacturing capacity

product: annealed coil

width: up to 1530 mm

max weight: 35 t

max outside diameter: 2150 mm

The static annealing and skinpass lines linked to Marcegaglia cold rolling lines ensure the highest consistency level of mechanical and magnetic properties of rolled steels, also providing improved surface qualities, to meet the requirements of subsequent reworking.

Instalaţiile de recoacere statică şi îndreptare, amplasate pe liniile de laminare la rece, permit obţinerea cu maximă uniformitate a proprietăţilor mecanice şi magnetice ale oţelurilor prelucrate, precum şi îmbunătăţirea caracteristicilor de suprafaţă, în funcţie de sectoarele în care acesteaurmează să fi e utilizate.

18 Marcegaglia

Page 21: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

6 skinpassing lines

1,200,000 t/ymanufacturing capacity

product: skinpassed coil

width: up to 1530 mm

max weight: 35 t

max outside diameter: 2150 mm

product type: cold rolled

SURFACE CONDITIONS acc. to EN 10130Condiţii pentru fi nisarea suprafeţei, conform standardului EN 10130

SURFACEAPPEARANCEASPECTULSUPRAFEŢEI

A (standard) (normal)

B (improved) (îmbunătăţit)

SURFACEFINISHFINISAREASUPRAFEŢEI

r rough rugoasă > 1,6 μmm normal normală 0,6÷1,9 μmg semi-bright fi nă ≤ 0,9 μmb bright lucioasă ≤ 0,4 μm

Marcegaglia 19

Page 22: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

5 hot dip galvanizing lines

2,000,000 t/ymanufacturing capacity

product: galvanized coil

thickness: up to 4.00 mm

width: up to 1500 mm

max weight: 35 t

max outside diameter: 2150 mm

max inside diameter: 508 or 610 mm

surface fi nish: normal, minimized, skinpassed spangle

Hot dip galvanized coilsRulouri de tabla zincata la cald

Product range Gama de produse

thicknessmm

width mm

1000 1250 1350 1530

0.25 ÷ 0.29 • •

0.30 ÷ 0.34 • •

0.35 ÷ 0.39 • • •

0.40 ÷ 0.49 • • • •

0.50 ÷ 0.59 • • • •

0.60 ÷ 0.69 • • • •

0.70 ÷ 0.79 • • • •

0.80 ÷ 0.89 • • • •

0.90 ÷ 0.99 • • • •

1.00 ÷ 1.19 • • • •

1.20 ÷ 1.29 • • • •

1.30 ÷ 1.39 • • • •

1.40 ÷ 1.49 • • • •

1.50 ÷ 1.69 • • • •

1.70 ÷ 2.10 • • • •

2.11 ÷ 2.39 • • • •

2.40 ÷ 3.00 • • • •

3.00 ÷ 4.00 • • • •

20 Marcegaglia20 Marcegaglia

Page 23: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Supply conditions - Condiţii de livrare

- Tolerances according to EN 10143 (and other equivalent international norms) Toleranţele dimensiunilor conform standardului EN 10143 (şi altor standarde internaţionale echivalente)

- Special tolerances upon request Toleranţe speciale la cererea clientului

- Control documents 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204 and other specifi c norm requirements Documente de control 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, conform standardului EN 10204 şi indicaţiilor specifi ce din fi ecare standard

TECHNICAL CHARACTERISTICS Caracteristici tehnice

COATINGACOPERIRE

Coating is expressed in weight of zinc (g) over one square meter of product(total of two sides)Acoperirea se exprimă în grame de zinc aplicate pe un metru pătrat de produs (pe ambele feţe)

Z50 up to Z600 g/m2

SURFACEFINISHESFINISAREASUPRAFEŢEI

Standard fi nish for industrial use Finisare standard pentru uz industrial general

Skinpassed surface Eliminarea crustei prin îndreptare

Smooth cylinder skinpass Trecere de îndreptare prin cilindri cu suprafaţă lucioasă

Double smooth cylinder skinpassDublă trecere de îndreptare prin cilindri cu suprafaţă lucioasă

Highest standard of fi nish Cel mai înalt grad de fi nisare (fără defecte)

A (normal appearance) (normală)

B (improved surface) (îmbunătăţită)

B1 (smooth) (lucioasă normală)

B2 (bright) (lucioasă strălucitoare)

C (superior) (superioară)

SURFACEAPPEARANCESASPECTULSUPRAFEŢEI

Normal spangle Nervuri normaleReduced spangle Nervuri reduse

NM

SURFACETREATMENTSTRATAMENTEALE SUPRAFEŢEI

Surface protection from oxidation, with improved suitabilityfor plastic deformation.Tratament care protejează suprafaţa materialului de oxidare,cu îmbunătăţirea rezistenţei la deformarea plastică.

Chromate conversion coating resulting in the formation of a passivating fi lm.Only trivalent chromium is employed.Reacţie de oxidare, care constă în formarea unui fi lm de pasivizare, prin reacţia stratului de acoperire cu soluţia din baia de tratare. Numai pe bază de crom trivalent.Transparent or semi-transparent organic coating with special protective,lubricant and antifi ngerprint properties. "Acoperire organică transparentă sau colorată (semi-transparentă) cu proprietăţi speciale de protecţie, lubrifi ere şi anti-amprentă.

OilingAcoperirea cu ulei

ChromatingCromatarea

Ecorsteel®Tratament anti-amprentă

MANUFACTURING STANDARDStandarde de producţie

PRODUCT DESIGNATION Denumirea produsului

GRADECalitate

EN 10346 Steel fl at products for cold formingOţeluri pentru formare sau deformare plastică la rece

DX 51D, DX52D, DX53D, DX54D, DX56D(other grades upon request) (la cererea clientului, pot fi oferite şi alte tipuri)

EN 10346 Structural steelsOţeluri pentru structuri metalice

S220GD, S250GD, S250GD-DM*, S280GD, S280GD-DM*, S320GD, S350GD

Marcegaglia standard Structural steels for constructionOţeluri pentru construcţii metalice

S390GD (STP 0074)S450GD (STP 0111)

EN 10346 High yield strength steels for cold formingOţeluri cu rezistenţă ridicată la tracţiune, pentru formare la rece

HX260LAD, HX300LAD, HX340LAD, HX380LAD, HX420LAD, HX220YD, HX260YD

EN 10346 Dual phase steelsOţeluri dual phase

DP600, DP800, DP1000(other grades upon request) (la cererea clientului, pot fi oferite şi alte tipuri)

ASTM A653 Hot dip zinc-coated steelOţeluri zincate la cald

Upon request: supply of grades not included in the above mentioned standards or grades according to customers' standards, including major automotive manufacturers.La cererea clientului, pot fi oferite şi alte tipuri, diferite de standardele indicate mai sus, sau în conformitate cu specifi caţiile clientului, inclusiv cele mai importante tipuri solicitate de cei mai mari producători din industria auto.

(*) According to Italian D.M. 14.01.2008 "Technical norms for construction" În conformitate cu Decretul Ministerial din 14.01.2008 "Norme tehnice în construcţii"

Marcegaglia 21

Page 24: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Standard packagingExemple de sisteme de ambalare standard

RS0

RS1

RS2

RS3

RS4

RS5

RS6

Circumferential strapsBride circulare • • • • • • •Radial straps 120°Bride radiale la 120° • • • • • •External metallic cornerUnghi metalic extern • • • • •Internal metallic cornerUnghi metalic intern • • • • •Circumferential strapsover corner protectionsBride circulare pe unghiurile externe de protecţie

• • • • •

Metallic side protectionProtecţie laterală metalică • • •Poly-coated paperFolie din polietilenă • • •Cardboard inner protectionProtecţie internă din carton •

(winter)•

Outer metal sheetand two strapsFolie metalică de protecţie la exterior şi două bride de fi xare

•Complete metallic protection of Inner surfaceUnghi metalic intern de protecţie a suprafeţei interne

RS0

RS2 / 3 / 6

RS1

RS4 / 5

NON-STANDARD PACKAGING ISDEVELOPEDACCORDING TO CUSTOMER REQUEST

SISTEMELE DE AMBALARE SPECIFICE SUNT ANALIZATE ŞI SUNT FURNIZATE ÎN CONFORMITATE CU CERINŢELE CLIENTULUI

22 Marcegaglia22 Marcegaglia

Page 25: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Marcegaglia 23

Page 26: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Hot rolled, cold rolled andgalvanized steel strips by Marcegaglia can match the most diverserequirements of target industriesin terms of steel grades, width,thickness, tolerances and surface fi nish.

Gama Marcegaglia de platbande laminate la cald, laminate la rece şi zincate corespunde celor mai înalte standarde în ceea ce priveşte calitatea, dimensiunile, grosimile, toleranţele restrânse şi fi nisarea suprafeţei, aplicabile în sectoarele industriale de referinţă.

24 Marcegaglia24 Marcegaglia

Page 27: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Stripspickled, cold rolled, galvanized

Platbandedecapate, laminate la rece, zincate

Marcegaglia 25Marcegaglia 25

Page 28: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

1,300,000 t/ymanufacturing capacity

product: strips

thickness: 0.20/12 mm

width: 8/1530 mm

product type: pickled, cold rolled, hot dip galvanized

The manufacturing capacity and logistic features of Marcegaglia service centers worldwideallow maximum production fl exibilityof steel strip cold rolling and slitting.

Capacitatea de producţie şi organizarea logistică a centrelor de servicii Marcegaglia în lume permit cea mai mare fl exibilitate de producţie a platbandelor laminate şi tăiate la lungime.

26 Marcegaglia

Page 29: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Steel for automotive applicationsOţeluri pentru construcţia de automobile

A highly-customized range of steels is engineered according to automotive

manufacturing standards, including galvanized or cold rolled high strength

low alloy materials and high carbon alloys.

Toleranţele speciale şi tipurile de oţel au fost atent alese pentru materialele

necesare în construcţia de automobile.

Typical applicationsExemple ale principalelor utilizări

Marcegaglia 27

Page 30: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Steel for household appliancesOţel pentru producţia de electrocasnice

Steel for fi ne blankingOţeluri pentru matriţare fi nă

Steel for laminationOţeluri pentru straturi lamelare

Steel for shelving and furnitureOţeluri pentru structuri de depozitare şi mobilier metalic

28 Marcegaglia

Typical applicationsExemple ale principalelor utilizări

Page 31: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Steel for radiatorsOţeluri pentru radiatoare

Steel for other industrial applicationsOţeluri pentru uz industrial

Marcegaglia steel strip specialties encompass, in addition to deep drawing grades, semi-processed magnetic steels and extra-smooth surface galvanized material for several specifi c industrial uses, including now fi ne blanking.

La gamma di nastri speciali Marcegaglia comprende, oltre alle qualità per profondo stampaggio, acciai magnetici semiprocessati e materiali zincati con superfi cie liscia brillante per specifi che applicazioni industriali inclusa la tranciatura fi ne.

Steel for electrical control boardsOţeluri pentru tablouri electrice de control

Marcegaglia 29

Page 32: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Pickled strips, single pass stripsPlatbande decapate şi îndreptate

Supply conditions - Condiţii de livrare

- Dimensional tolerances according to EN 10051 (and other equivalent international norms) Toleranţele dimensiunilor conform standardului EN 10051 (şi altor standarde internaţionale echivalente)

- Control documents 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204 and other specifi c norm requirements Documente de control 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, conform standardului EN 10204 şi indicaţiilor specifi ce din fi ecare standard

MANUFACTURING STANDARDStandarde de producţie

PRODUCT DESIGNATION Denumirea produsului

GRADECalitate

EN 10025-2 Non-alloy structural steelsOţeluri nealiate pentru structuri metalice

S185S235JR up to J2 (*)S275JR up to J2 (*)S355JR up to K2 (*)

EN 10149-2 Hot-rolled high yield strength steels for cold formingOţeluri cu rezistenţă ridicată la tracţiune, pentru formare la rece

S315MC up to S500MC(other grades upon request)(la cererea clientului, pot fi oferite şi alte tipuri)

EN 10149-2 Hot-rolled high yield strength steels for cold forming with single pass cold rolling for improved tolerancesAcciai ad alto limite di snervamento per formatura a freddo, skinpassati con tolleranze speciali

S355MC up to S600MC(other grades upon request)(la cererea clientului, pot fi oferite şi alte tipuri)

EN 10111 Hot rolled low carbon steels for cold forming Oţeluri cu procent scăzut de carbon, laminate la cald, pentru transformare la rece

DD11 up to DD14 (other grades upon request) (la cererea clientului, pot fi oferite şi alte tipuri)

Upon request: supply of grades not included in the above mentioned standards or grades according to customers' standards, including major automotive manufacturers.La cererea clientului, pot fi oferite şi alte tipuri, diferite de standardele indicate mai sus, sau în conformitate cu specifi caţiile clientului, inclusiv cele mai importante tipuri solicitate de cei mai mari producători din industria auto.

(*) CE marking available - Marcaj CE disponibil

Product range Gama de produse

Min. thickness (mm) / grosime (min.) 1.20

Max. thickness (mm) / grosime (max.) 12

Min. width (mm) / lăţime (min.) 8

Max. width (mm) / lăţime (max.) 1530

30 Marcegaglia

Page 33: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

SPECIALTOLERANCESUPON REQUEST

TOLERANŢE SPECIALEDISPONIBILE LA CERERE

Marcegaglia 31

Page 34: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Cold rolled stripsPlatbande laminate la rece

Supply conditions - Condiţii de livrare

- Tolerances according to EN 10140 (for EN 10139, EN 10268 width ≤ 600 mm, EN 10132-2, -3, -4), EN 10131 (for EN 10268 width > 600 mm, EN 10130), EN 10341. Toleranţe conform standardului EN 10140 (pentru EN 10139, EN 10268, cu lăţimi ≤ 600 mm, EN 10132-2, -3, -4), EN 10131 (pentru EN 10268 cu lăţimi > 600 mm, EN 10130), EN 10341.

- Special tolerances upon request Toleranţe speciale la cererea clientului

- Control documents 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204 and other specifi c norm requirements Documente de control 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, conform standardului EN 10204 şi indicaţiilor specifi ce din fi ecare standard

Product range Gama de produse

Min. thickness (mm) / grosime (min.) 0.20

Max. thickness (mm) / grosime (max.) 4

Min. width (mm) / lăţime (min.) 8

Max. width (mm) / lăţime (max.) 1530

32 Marcegaglia

Page 35: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

MANUFACTURING STANDARDStandarde de producţie

PRODUCT DESIGNATION Denumirea produsului

GRADECalitate

EN 10139 Cold rolled uncoated mild steel narrow stripfor cold formingPlatbande înguste, neacoperite, laminate la rece, din oţel moalepentru formare la rece

DC01 LC/C290÷690DC03 LC/C290÷590DC04 LC/C290÷590DC05, DC06

EN 10341 Cold rolled electrical non-alloy and alloy steel sheet and strip delivered in the semi-processed statePlatbande şi table magnetice din oţeluri nealiate şi aliate,laminate la rece şi furnizate ca semi-fabricate

M340-50K, M390-50K, M450-50K, M560-50K, M660-50K, M890-50K, M1050-50K, M390-65K, M450-65K, M520-65K, M630-65K, M800-65K, M1000-65K, M1200-65K

EN 10268 Cold rolled steel fl at products with high yield strength for cold formingProduse plate laminate la rece, din oţel cu rezistenţă ridicată la tracţiune, pentru formare la rece

HC220P, HC260P,HC260LA, HC300LA, HC340LA, HC380LA, HC420LA, H500LA-MM, HC180YD, HC220YD, HC260YD

EN 10132-2 Case hardening steel (cold rolled narrow steel stripfor heat treatment)Oţeluri pentru armare (platbande din oţel, laminate la rece, cu tratament termic)

C10E, C15E, 16MnCr5, 17Cr3

EN 10132-3 Steels for quenching and tempering(cold rolled narrow steel strip for heat treatment)Oţeluri pentru călire şi durifi care (platbande din oţel, laminate la rece, cu tratament termic)

C22E, C30E, C35E, C40E, C45E, C50E, C55E, C60E, 25Mn4, 25CrMo4, 34CrMo4, 42CrMo4

EN 10132-4 Spring steel and other applications(cold rolled narrow steel strip for heat treatment)Oţeluri pentru arcuri şi pentru alte utilizări(platbande din oţel, laminate la rece, cu tratament termic)

C55S, C60S, C67S, C75S, C85S, C90S, C100S, C125S, 48Si7, 56Si7, 51CrV4, 80CrV2, 75Ni8, 125Cr2, 102Cr6, 58CrV4

EN 10130 Cold rolled low carbon steel fl at productsfor cold formingProduse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece

DC01, DC03, DC04,DC05, DC06

Marcegaglia standard STP 0032 Cold rolled electrical steel for high performance shearing Oţeluri cu rezistenţă mare la torsiune, pentru producţia de magneţi

DC01LC-P

UNI 7958 Structural steels Oţeluri pentru structuri metalice

FE360

Marcegaglia standard STP 0044 Steel for radiators Oţeluri pentru radiatoare

RAD-1

Marcegaglia standard Full Hard steelOţeluri extra-dure

Full hard steel grades are available for specifi c galvanizing requirementsPutem oferi diferite tipuri de oţel brut extradur pentru realizarea de produse zincate

Upon request: supply of grades not included in the above mentioned standards or grades according to customers' standards, including major automotive manufacturers.La cererea clientului, pot fi oferite şi alte tipuri, diferite de standardele indicate mai sus, sau în conformitate cu specifi caţiile clientului, inclusiv cele mai importante tipuri solicitate de cei mai mari producători din industria auto.

SURFACE CONDITIONS acc. to EN 10139Condiţii pentru fi nisarea suprafeţei, conform standardului EN 10139

SURFACEAPPEARANCEASPECTULSUPRAFEŢEI

MA (standard) (normală)

MB (improved) (îmbunătăţită)

MC (superior) (superioară)

SURFACEFINISHFINISAREASUPRAFEŢEI

RR rough rugoasă > 1,6 μmRM normal normală 0,6÷1,9 μmRC improved micro-rugoasă ≤ 0,9 μmRL semi-bright fi nă ≤ 0,4 μmRN bright lucioasă ≤ 0,2 μm

SURFACE CONDITIONS acc. to EN 10130Condizioni superfi ciali secondo EN 10130

SURFACEAPPEARANCEASPECTULSUPRAFEŢEI

A (standard) (normală)

B (improved) (îmbunătăţită)

SURFACEFINISHFINISAREASUPRAFEŢEI

r rough rugoasă > 1,6 μmm normal normală 0,6÷1,9 μmg semi-bright fi nă ≤ 0,9 μmb bright lucioasă ≤ 0,4 μm

Marcegaglia 33

Page 36: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

THICKNESS TOLERANCES FOR NOMINAL WIDTH Toleranţe de grosime la lăţime nominală

nominal thickness <125 ≥125 e <600

> ≤ A B C A B C

0,10 ±0,008 ±0,006 ±0,004 ±0,010 ±0,008 ±0,005

0,10 0,15 ±0,010 ±0,008 ±0,005 ±0,015 ±0,012 ±0,010

0,15 0,25 ±0,015 ±0,012 ±0,008 ±0,020 ±0,015 ±0,010

0,25 0,40 ±0,020 ±0,015 ±0,010 ±0,025 ±0,020 ±0,012

0,40 0,60 ±0,025 ±0,020 ±0,012 ±0,030 ±0,025 ±0,015

0,60 1,00 ±0,030 ±0,025 ±0,015 ±0,035 ±0,030 ±0,020

1,00 1,50 ±0,035 ±0,030 ±0,020 ±0,040 ±0,035 ±0,025

1,50 2,50 ±0,045 ±0,035 ±0,025 ±0,050 ±0,040 ±0,030

2,50 4,00 ±0,050 ±0,045 ±0,030 ±0,060 ±0,050 ±0,035

4,00 6,00 ±0,060 ±0,050 ±0,035 ±0,070 ±0,055 ±0,040

6,00 8,00 ±0,075 ±0,060 ±0,040 ±0,085 ±0,065 ±0,045

8,00 10,00 ±0,090 ±0,070 ±0,045 ±0,100 ±0,075 ±0,050

WIDTH TOLERANCES Toleranţe de lăţime

nominal thickness <125 ≥125 e <250 ≥250 e <600

> ≤ A B A B A B

0,60 ±0,15 ±0,10 ±0,20 ±0,13 ±0,25 ±0,18

0,60 1,50 ±0,20 ±0,13 ±0,25 ±0,18 ±0,30 ±0,20

1,50 2,50 ±0,25 ±0,18 ±0,30 ±0,20 ±0,35 ±0,25

2,50 4,00 ±0,30 ±0,20 ±0,35 ±0,25 ±0,40 ±0,30

4,00 6,00 ±0,35 ±0,25 ±0,40 ±0,30 ±0,45 ±0,35

6,00 8,00 ±0,45 ±0,50 ±0,55

8,00 10,00 ±0,50 ±0,55 ±0,60

34 Marcegaglia

Page 37: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Marcegaglia 35

Page 38: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Hot dip galvanized stripsPlatbande zincate la cald

Product range Gama de produse

Min. thickness (mm) / grosime (min.) 0.25

Max. thickness (mm) / grosime (max.) 4

Min. width (mm) / lăţime (min.) 8

Max. width (mm) / lăţime (max.) 1530

Supply conditions - Condiţii de livrare

- Tolerances according to EN 10143 (and other equivalent international norms) Toleranţele dimensiunilor conform standardului EN 10143 (şi altor standarde internaţionale echivalente)

- Control documents 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204 and other specifi c norm requirements Documente de control 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, conform standardului EN 10204 şi indicaţiilor specifi ce din fi ecare standard

MANUFACTURING STANDARDStandarde de producţie

PRODUCT DESIGNATION Denumirea produsului

GRADECalitate

EN 10346 Steel fl at products for cold formingOţeluri pentru formare sau deformare plastică la rece

DX 51D, DX52D, DX53D, DX54D, DX56D(other grades upon request) (alte caracteristici sunt oferite la cerere)

EN 10346 Structural steelsOţeluri pentru structuri metalice

S220GD, S250GD, S250GD-DM*, S280GD, S280GD-DM*, S320GD, S350GD

Marcegaglia standardSTP 0074

Structural steels for constructionOţeluri pentru construcţii metalice

S390GD

EN 10346 High yield strength steels for cold formingOţeluri cu rezistenţă ridicată la tracţiune, pentru formare la rece

HX260LAD, HX300LAD, HX340LAD, HX380LAD, HX420LAD,

EN 10346 Dual phase steelsOţeluri dual phase

DP600, DP800, DP1000(other grades upon request) (alte caracteristici sunt oferite la cerere)

ASTM A653 Hot dip zinc-coated steelOţeluri zincate la cald

Upon request: supply of grades not included in the above mentioned standards or grades according to customers' standards, including major automotive manufacturers.La cererea clientului, pot fi oferite şi alte tipuri, diferite de standardele indicate mai sus, sau în conformitate cu specifi caţiile clientului, inclusiv cele mai importante tipuri solicitate de cei mai mari producători din industria auto.

(*) According to Italian D.M. 14.01.2008 "Technical norms for construction" În conformitate cu Decretul Ministerial din 14.01.2008 "Norme tehnice în construcţii"

36 Marcegaglia

Page 39: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

TECHNICAL CHARACTERISTICS Caracteristici tehnice

COVERINGACOPERIRE

Coating is expressed in weight of zinc (g) over one square meter of product(total of two sides).Acoperirea se exprimă în grame de zinc aplicate pe un metru pătrat de produs (pe ambele feţe).

Z50 up to Z600 g/m2

SURFACEFINISHESFINISAREASUPRAFEŢEI

Standard fi nish for industrial use Finisare standard pentru uz industrial general

Skinpassed surface Eliminarea crustei prin îndreptare

Smooth cylinder skinpass Trecere de îndreptare prin cilindri cu suprafaţă lucioasă

Double smooth cylinder skinpass Dublă trecere de îndreptare prin cilindri cu suprafaţă lucioasă

Highest standard of fi nish Cel mai înalt grad de fi nisare (fără defecte)

A (normal appearance) (normală)

B (improved surface) (îmbunătăţită)

B1 (smooth) (lucioasă normală)

B2 (bright) (lucioasă strălucitoare)

C (superior) (superioară)

SURFACEAPPEARANCESASPECTULSUPRAFEŢEI

Normal spangle Nervuri normaleReduced spangle Nervuri reduse

NM

SURFACETREATMENTSTRATAMENTULSUPRAFEŢEI

Surface protection from oxidation, with improved suitabilityfor plastic deformation.Tratament care protejează suprafaţa materialului de oxidare,cu îmbunătăţirea rezistenţei la deformarea plastică.

Chromate conversion coating resulting in the formation of a passivating fi lm.Only trivalent chromium is employed.Reacţie de oxidare, care constă în formarea unui fi lm de pasivizare, prin reacţia stratului de acoperire cu soluţia din baia de tratare. Numai pe bază de crom trivalent.

Transparent or semi-transparent hued organic coating with special protective,lubricant and antifi ngerprint properties. Available for thicknesses up to 1.4 mm.Acoperire organică transparentă sau colorată (semi-transparentă) cu proprietăţi speciale de protecţie, lubrifi ere şi anti-amprentă. Este disponibilă numai pentru grosimi de până la 1,4 mm.

OilingAcoperirea cu ulei

ChromatingCromatarea

Ecorsteel®Tratament anti-amprentă

MORE ZINC LAYER OPTIONS, NEW STEEL GRADES

MAI MULTE OPŢIUNI DE GROSIME A ACOPERIRII, OŢEL CU CARACTERISTICI NOI

Marcegaglia 37

Page 40: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Oscillated wound coilsPlatbande infasurate în rulouri

Product range Gama de produse

Min. thickness (mm) / grosime (min.) 1.2

Max. thickness (mm) / grosime (max.) 6

Min. width (mm) / lăţime (min.) 6

Max. width (mm) / lăţime (max.) 60

MANUFACTURING STANDARDStandarde de producţie

PRODUCT DESIGNATION Denumirea produsului

GRADEcalitate

EN 10139 Cold rolled uncoated mild steel narrow strip for cold formingPlatbande înguste, neacoperite, laminate la rece, din oţel moale, pentru formare la rece

DC01 LC/C290÷690DC03 LC/C290÷590DC04 LC/C290÷590DC05, DC06

EN 10132-2 Case hardening steel (cold rolled narrow steel stripfor heat treatment)Oţeluri pentru armături (benzi din oţel, laminate la rece,cu tratament termic)

C10E, C15E, 16MnCr5, 17Cr3

EN 10132-3 Steels for quenching and tempering(cold rolled narrow steel strip for heat treatment)Oţeluri pentru călire şi durifi care (benzi din oţel, laminate la rece,cu tratament termic)

C22E, C30E, C35E, C40E, C45E, C50E, C55E, C60E, 25Mn4, 25CrMo4, 34CrMo4, 42CrMo4

EN 10132-4 Spring steel and other applications(cold rolled narrow steel strip for heat treatment)Oţeluri pentru arcuri şi pentru alte utilizări(benzi din oţel, laminate la rece, cu tratament termic)

C55S, C60S, C67S, C75S, C85S, C90S, C100S, C125S, 48Si7, 56Si7, 51CrV4, 80CrV2, 75Ni8, 125Cr2, 102Cr6, 58CrV4

38 Marcegaglia

Page 41: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Supply conditions - Condiţii de livrare

- Coils or bars with minimum length 3000 mm and maximum length 6000 mm Rulouri sau bare cu lungime minimă de 3.000 mm şi lungime maximă de 6.000 mm- Dimensional tolerances according to Marcegaglia standards Toleranţe dimensiuni conform specifi caţiilor Marcegaglia

Round-edged fl at made from pickled, cold-rolled and hot-rolled strips Placă cu margini rotunjite, cu suprafaţă albă, lucioasă şi decapată

widththickness

1,2 1,5 1,8 2 2,5 3 3,5 4 5 6

L mm weight kg/m

6 0,06 0,07 0,08 0,09

8 0,07 0,10 0,12 0,15 0,16 0,19

10 0,10 0,12 0,14 0,16 0,20 0,24 0,28 0,32

12 0,12 0,14 0,17 0,19 0,24 0,29 0,34 0,38

13 0,13 0,16 0,18 0,21 0,26 0,31 0,36 0,42

14 0,14 0,17 0,20 0,22 0,28 0,34 0,39 0,45

15 0,15 0,18 0,22 0,24 0,30 0,36 0,42 0,48 0,58

16 0,16 0,19 0,23 0,26 0,32 0,38 0,45 0,51 0,62

18 0,17 0,22 0,26 0,29 0,36 0,43 0,50 0,58 0,70

19 0,18 0,23 0,27 0,30 0,38 0,46 0,53 0,61 0,74

20 0,19 0,24 0,29 0,32 0,40 0,48 0,56 0,64 0,78 0,94

22 0,21 0,26 0,32 0,35 0,44 0,53 0,62 0,70 0,86 1,03

24 0,23 0,29 0,34 0,38 0,48 0,57 0,67 0,77 0,94 1,12

25 0,24 0,30 0,36 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,97 1,17

26 0,25 0,31 0,37 0,42 0,52 0,62 0,73 0,83 1,01 1,22

28 0,27 0,34 0,40 0,45 0,56 0,67 0,78 0,89 1,09 1,31

30 0,29 0,36 0,43 0,48 0,60 0,72 0,84 0,96 1,17 1,40

32 0,31 0,38 0,46 0,51 0,64 0,77 0,90 1,02 1,25 1,50

34 0,33 0,41 0,49 0,54 0,68 0,82 0,95 1,09 1,33 1,59

36 0,35 0,43 0,51 0,58 0,72 0,86 1,01 1,14 1,40 1,68

38 0,36 0,46 0,55 0,61 0,76 0,90 1,06 1,22 1,48 1,78

40 0,38 0,48 0,58 0,64 0,80 0,96 1,12 1,28 1,56 1,87

50 0,60 0,72 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,95 2,34

60 0,70 0,84 0,94 1,17 1,40 1,64 1,87 2,34 2,81

Sharp edge Margini ascuţite

Round edgeMargini rotunjite

Marcegaglia 39

Page 42: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

BN

1

BN

2

BN

3

BN

4

BN

6

BN

7

BN

8

Eye-to-sideCadru de fi xare a rolei pe orizontală •Eye-to-side cradleBatiu de fi xare a rolei pe orizontală •Eye-to-sky palletPalet de fi xare a rolei pe verticală • •Wood piecesŞină din 2 traverse de lemn • •Pallet 8x8Palet 8x8 •20-mm spacersDistanţiere de 20 mm (1) (1) (1)

40-mm spacersDistanţiere de 40 mm (2) (2) (2)

80-mm spacersDistanţiere de 80 mm (3) (3)

Plastic protection for wood piecesProtecţie de plastic pe elementele din lemn (4) (1) (3) (4) (1)

Plastic fi lmFilm din plastic (5) (2) (4) (5) (2)

Bitumenand poly-coated paperHârtie gudronatăşi folie din polietilenă

(C) (C) (6) (3) (5) (6) (3)

Metal boxCutie metalică (M) (M)

BN1 / C

BN6 / 1-2-3-4-5

BN3 / 1-2-3-4-5-6

BN8 / 1-2-3

BN2 / C / M

BN7 / 1-2-3-4-5-6

BN4 / 1-2-3

BN1M

Standard packagingExemple de sisteme de ambalare standard

40 Marcegaglia40 Marcegaglia

Page 43: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

NON-STANDARD PACKAGING IS DEVELOPEDACCORDING TO CUSTOMER REQUEST

SISTEMELE DE AMBALARE SPECIFICE SUNT STUDIATE ŞI FURNIZATE ÎN FUNCŢIE DE CERINŢELE CLIENTULUI

Marcegaglia 41Marcegaglia 41

Page 44: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

The new cut-to-length lines,dedicated to high yield strength steel materials, represent the stateof the art among recent investmentsby Marcegaglia in its service centersincluding Italy, Brazil and Poland.

Noile instalaţii de tăiere la lungime,dedicate prelucrării oţelurilor cu rezistenţă ridicată, reprezintăcea mai recentă investiţie în procesul de producţie, contribuind la dezvoltareacentrelor de servicii Marcegagliadin Italia, Brazilia şi Polonia.

42 Marcegaglia42 Marcegaglia

Page 45: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Steel sheetsfrom black, pickled,cold rolled and galvanized coils,diamond and teardrop

Foi de tabla obţinute din rulouri de tabla negra, decapata, laminata la rece şi zincata, cu striatii de tip romb sau lacrimă

Marcegaglia 43Marcegaglia 43

Page 46: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

25 cut-to-length lines

1,100,000 t/ymanufacturing capacity

product: steel sheets

thickness: 0.25/20 mm

width max: 2000 mm max width

product type: black, pickled, cold rolled, hot dip galvanized, diamond and teardrop patterned

Construction equipment, street furniture,shelving systems, household appliances,engineering and automotive are amongthe sectors of application for the rangeof Marcegaglia carbon steel sheets.

Echipamentele pentru construcţii, mobilierul stradal, sistemele de depozitare, electrocasnicele, sectorul mecanic şi automobilistic, sunt numai o parte dintre domeniile în care sse utilizează foile de tabla produse de Marcegaglia.

44 Marcegaglia

Page 47: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Steel for constructionOţel pentru sectorul de construcţii

Steel for shelving and furnitureOţeluri pentru structuri de depozitare şi mobilier metalic

Steel for mechanical and automotive applicationsOţeluri pentru utilizare în sectorul mecanic şi auto

Steel for household appliancesOţel pentru producţia de electrocasnice

Typical applicationsExemple ale principalelor utilizări

Marcegaglia 45

Page 48: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Black steel sheetsTablă foaie neagră

MANUFACTURING STANDARDStandarde de producţie

PRODUCT DESIGNATION Denumirea produsului

GRADECalitate

EN 10025-2 Non-alloy structural steelsOţeluri nealiate pentru structuri metalice

S185S235JR up to J2 (*)S275JR up to J2 (*)S355JR up to K2 (*)

EN 10025-5 Structural steels with improved atmospheric corrosion resistance Oţeluri pentru structuri metalice, cu rezistenţă îmbunătăţităla corodarea atmosferică

S355J0WP, S355J0W

EN 10149-2 Hot-rolled high yield strength steels for cold formingOţeluri cu rezistenţă ridicată la tracţiune, pentru formare la rece

S315MC up to S550MC(other grades upon request)(la cererea clientului, pot fi oferite şi alte tipuri)

EN 10111 Hot rolled low carbon steels for cold forming Oţeluri cu procent scăzut de carbon, laminate la cald pentru formare la rece

DD11 up to DD14 (other grades upon request) (la cererea clientului, pot fi oferite şi alte tipuri)

(*) CE marking available - Marcaj CE disponibil

Supply conditions - Condiţii de livrare

- Dimensional tolerances according to EN 10051 Toleranţe dimensiuni conform EN 10051

- Special tolerances upon request Toleranţe speciale la cererea clientului

- Control documents 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204 and other specifi c norm requirements Documente de control 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, conform standardului EN 10204 şi indicaţiilor specifi ce din fi ecare standard

Product range Gama de produse

thicknessmm

width mm

1000 1250 1500 1800 2000

1.5 • • •

2 • • •

2.5 • • •

3 • • • • •

4 • • • • •

5 • • • • •

6 • • • • •

7 • • • • •

8 • • • • •

10 • • • • •

12 • • • • •

15 • • • • •

20 • • • • •

Feasible lengthLungime posibilă

200 ÷ 16000 mm

46 Marcegaglia

Page 49: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Standard delivery programTabel de dimensiuni cu produsele standard furnizate

thicknessmm

commercial sizes mm

1000x2000 1250x2500 1500x30001500x60001800x60002000x6000

1,5 • • •

2 • • •

2,5 • • •

3 • • • •

4 • • • •

5 • • • •

6 • • • •

7 • • • •

8 • • • •

10 • • • •

12 • • • •

15 • • • •

Marcegaglia 47

Page 50: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Pickled steel sheetsTablă foaie decapată

MANUFACTURING STANDARDStandarde de producţie

PRODUCT DESIGNATION Denumirea produsului

GRADECalitate

EN 10025-2 Non-alloy structural steelsOţeluri nealiate pentru structuri metalice

S185S235JR up to J2 (*)S275JR up to J2 (*)S355JR up to K2 (*)

EN 10149-2 Hot-rolled high yield strength steels for cold formingOţeluri cu rezistenţă ridicată la tracţiune, pentru formare la rece

S315MC up to S550MC(other grades upon request)(la cererea clientului, pot fi oferite şi alte tipuri)

EN 10111 Hot rolled low carbon steels for cold forming Oţeluri cu procent scăzut de carbon, laminate la cald pentru formare la rece

DD11 up to DD14 (other grades upon request) (la cererea clientului, pot fi oferite şi alte tipuri)

Upon request: supply of grades not included in the above mentioned standards or grades according to customers' standards, including major automotive manufacturers.La cererea clientului, pot fi oferite şi alte tipuri, diferite de standardele indicate mai sus, sau în conformitate cu specifi caţiile clientului, inclusiv cele mai importante tipuri solicitate de cei mai mari producători de automobile.

(*) CE marking available - Marcaj CE disponibil

Product range Gama de produse

thicknessmm

width mm

1000 1250 1500

1.5 • • •

2 • • •

2.5 • • •

3 • • •

4 • • •

5 • • •

6 • • •

7 • • •

8 • • •

10 • • •

12 • • •

15 • • •

Feasible lengthLungime posibilă

200 ÷ 16000 mm

Supply conditions - Condiţii de livrare

- Dimensional tolerances according to EN 10051 (and other equivalent international norms) Toleranţele dimensiunilor conform standardului EN 10051 (şi alte toleranţe, prevăzute de standardele de fabricaţie)

- Special tolerances upon request Toleranţe speciale la cererea clientului

- Control documents 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204 and other specifi c norm requirements Documente de control 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, conform standardului EN 10204 şi indicaţiilor specifi ce din fi ecare standard

48 Marcegaglia

Page 51: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Standard delivery programTabel de dimensiuni cu produsele standard furnizate

thicknessmm

commercial sizes mm

1000x2000 1250x2500 1500x3000

1,5 • • •

2 • • •

2,5 • • •

3 • • •

4 • • •

5 • • •

6 • • •

7 • • •

8 • • •

10 • • •

12 • • •

15 • • •

Marcegaglia 49

Page 52: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Steel sheets from cold rolled coilsTablă foi din rulouri de tabla laminate la rece

Product range Gama de produse

thicknessmm

width mm

1000 1250 1500

0,35 • •

0,4 • •

0,5 • • •

0,6 • • •

0,8 • • •

1,0 • • •

1,2 • • •

1,5 • • •

2 • • •

2,5 • • •

3 • • •

Feasible lengthLungime posibilă

200 ÷ 12000 mm

Supply conditions - Condiţii de livrare

- Tolerances according to EN 10131 (and other equivalent international norms) Toleranţele dimensiunilor conform standardului EN 10131 (şi alte toleranţe, prevăzute de standardele de fabricaţie)

- Special tolerances upon request Toleranţe speciale la cererea clientului

- Control documents 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204 and other specifi c norm requirements Documente de control 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, conform standardului EN 10204 şi indicaţiilor specifi ce din fi ecare standard

50 Marcegaglia

Page 53: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Standard delivery programTabel de dimensiuni cu produsele standard furnizate

thicknessmm

commercial sizes mm

1000x2000 1250x2500 1500x3000

0,4 • •

0,5 • •

0,6 • • •

0,7 • • •

0,8 • • •

0,9 • • •

1,0 • • •

1,2 • • •

1,5 • • •

2,0 • • •

2,5 • • •

3,0 • • •

MANUFACTURING STANDARDStandarde de producţie

PRODUCT DESIGNATION Denumirea produsului

GRADECalitate

EN 10139 Cold rolled uncoated mild steel narrow stripfor cold formingPlatbande înguste, neacoperite, laminate la rece, din oţel moalepentru formare la rece

DC01 LC/C290÷690DC03 LC/C290÷590DC04 LC/C290÷590DC05, DC06

EN 10268 Cold rolled steel fl at products with high yield strength for cold formingProduse plate, laminate la rece, din oţel cu rezistenţă ridicatăla tracţiune, pentru formare la rece

HC220P, HC260P,HC260LA, HC300LA, HC340LA, HC380LA, HC420LA

EN 10130 Cold rolled low carbon steel fl at productsfor cold formingProduse plate, laminate la rece, din oţel cu procent scăzutde carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece

DC01, DC03, DC04,DC05, DC06

Upon request: supply of grades not included in the above mentioned standards or grades according to customers' standards, including major automotive manufacturers.La cererea clientului, pot fi oferite şi alte tipuri, diferite de standardele indicate mai sus, sau în conformitate cu specifi caţiile clientului, inclusiv cele mai importante tipuri solicitate de cei mai mari producători din industria auto.

SURFACE CONDITIONS acc. to EN 10139Condiţii pentru fi nisarea suprafeţei, conform standardului EN 10139

SURFACEAPPEARANCEASPECTULSUPRAFEŢEI

MA (standard) (normală)

MB (improved) (îmbunătăţită)

MC (superior) (superioară)

SURFACEFINISHFINISAREASUPRAFEŢEI

RR rough rugoasă > 1,6 μmRM normal normală 0,6÷1,9 μmRC improved micro-rugoasă ≤ 0,9 μmRL semi-bright fi nă ≤ 0,4 μmRN bright lucioasă ≤ 0,2 μm

SURFACE CONDITIONS acc. to EN 10130Condiţii pentru fi nisarea suprafeţei, conform standardului EN 10130

SURFACEAPPEARANCEASPECTULSUPRAFEŢEI

A (standard) (normală)

B (improved) (îmbunătăţită)

SURFACEFINISHFINISAREASUPRAFEŢEI

r rough rugoasă > 1,6 μmm normal normală 0,6÷1,9 μmg semi-bright fi nă ≤ 0,9 μmb bright lucioasă ≤ 0,4 μm

Marcegaglia 51

Page 54: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

52 Marcegaglia

Page 55: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Marcegaglia 53

Page 56: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Hot dip galvanized steel sheetsTablă foaie zincată

Product range Gama de produse

thicknessmm

width mm

1000 1250 1500

0,3 • •

0,4 • •

0,5 • • •

0,6 • • •

0,8 • • •

1,0 • • •

1,2 • • •

1,5 • • •

2 • • •

2,5 • • •

3 • • •

4 • • •

Feasible lengthLungime posibilă

200 ÷ 12000 mm

Supply conditions - Condiţii de livrare

- Tolerances according to EN 10143 (and other equivalent international norms) Toleranţele dimensiunilor conform standardului EN 10143 (şi alte toleranţe, prevăzute de standardele de fabricaţie)

- Special tolerances upon request Toleranţe speciale la cererea clientului

- Control documents 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204 and other specifi c norm requirements Documente de control 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, conform standardului EN 10204 şi indicaţiilor specifi ce din fi ecare standard

MANUFACTURING STANDARDStandarde de producţie

PRODUCT DESIGNATION Denumirea produsului

GRADECalitate

EN 10346 Steel fl at products for cold formingOţeluri pentru formare sau deformare plastică la rece

DX 51D, DX52D, DX53D, DX54D, DX56D(other grades upon request)(alte caracteristici sunt oferite la cerere)

EN 10346 Structural steelsOţeluri pentru structuri metalice

S220GD, S250GD, S250GD-DM*, S280GD, S280GD-DM*, S320GD, S350GD

Marcegaglia standardSTP 0074

Structural steels for constructionOţeluri pentru construcţii metalice

S390GD, S450GD

EN 10346 High yield strength steels for cold formingOţeluri cu rezistenţă ridicată la tracţiune, pentru formare la rece

HX260LAD, HX300LAD, HX340LAD, HX380LAD, HX420LAD,

EN 10346 Dual phase steelsOţeluri dual phase

DP600, DP800, DP1000(other grades upon request) (altre qualità da valutare)

ASTM A653 Hot dip zinc-coated steelOţeluri zincate la cald

Upon request: supply of grades not included in the above mentioned standards or grades according to customers' standards, including major automotive manufacturers.La cererea clientului, pot fi oferite şi alte tipuri, diferite de standardele indicate mai sus, sau în conformitate cu specifi caţiile clientului, inclusiv cele mai importante tipuri solicitate de cei mai mari producători din industria auto.

(*) According to Italian D.M. 14.01.2008 "Technical norms for construction" În conformitate cu Decretul Ministerial din 14.01.2008 "Norme tehnice în construcţii"

54 Marcegaglia

Page 57: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Standard delivery programTabel de dimensiuni cu produsele standard furnizate

thicknessmm

commercial sizes mm

1000x2000 1250x2500 1500x3000

0,4 • •

0,5 • • •

0,6 • • •

0,7 • • •

0,8 • • •

0,9 • • •

1,0 • • •

1,2 • • •

1,5 • • •

2,0 • • •

2,5 • • •

3,0 • • •

4,0 • • •

TECHNICAL CHARACTERISTICS Caracteristici tehnice

COVERINGACOPERIRE

Coating is expressed in weight of zinc (g) over one square meter of product(total of two sides).Acoperirea se exprimă în grame de zinc aplicate pe un metru pătrat de produs (pe ambele feţe).

Z50 up to Z600 g/m2

SURFACEFINISHESFINISAREA SUPRAFEŢEI

Standard fi nish for industrial use Finisare standard pentru uz industrial general

Skinpassed surface Eliminarea crustei prin îndreptare

Smooth cylinder skinpass Trecere de îndreptare prin cilindri cu suprafaţă lucioasă

Double smooth cylinder skinpass Dublă trecere de îndreptare prin cilindri cu suprafaţă lucioasă

Highest standard of fi nish Cel mai înalt grad de fi nisare (fără defecte)

A (normal appearance) (normală)

B (improved surface) (îmbunătăţită)

B1 (smooth) (lucioasă normală)

B2 (bright) (lucioasă strălucitoare)

C (superior) (superioară)

SURFACEAPPEARANCESASPECTULSUPRAFEŢEI

Normal spangle Nervuri normaleReduced spangle Nervuri reduse

NM

SURFACETREATMENTSTRATAMENTULSUPRAFEŢEI

Surface protection from oxidation, with improved suitabilityfor plastic deformation.Tratament care protejează suprafaţa materialului de oxidare,cu îmbunătăţirea rezistenţei la deformarea plastică.

Chromate conversion coating resulting in the formation of a passivating fi lm.Only trivalent chromium is employed.Reacţie de oxidare, care constă în formarea unui fi lm de pasivizare, prin reacţia stratului de acoperire cu soluţia din baia de tratare. Numai pe bază de crom trivalent.

Transparent or semi-transparent organic coating with special protective,lubricant and antifi ngerprint properties. Available for thicknesses up to 1.4 mm.Acoperire organică transparentă sau colorată (semi-transparentă) cu proprietăţi speciale de protecţie, lubrifi ere şi anti-amprentă. Este disponibilă numai pentru grosimi de până la 1,4 mm

OilingAcoperirea cu ulei

ChromatingCromatarea

Ecorsteel®Tratament anti-amprentă

Marcegaglia 55

Page 58: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Diamond and teardroppatterned steel sheetsTablă cu striatii tip romb sau lacrimă

Diamond patterned steel sheets Tablă striată

Product range Gama de produse

thicknessmm

width mm

1000 1250 1500

2 • •

2,5 • •

3 • • •

4 • • •

5 • • •

6 • • •

8 • • •

10 • • •

12 • • •

Currently available heights of diamond patterned sheets.The height of the pattern can vary from 1 to 2 mm. Valori pentru tabla striată, disponibilă efectiv;înălţimea striaţiilor poate varia de la 1 la 2 mm.

Feasible lengthLungime posibilă

200 ÷ 16000 mm

Standard delivery programTabel de dimensiuni cu produsele standard furnizate

thicknessmm

commercial sizes mm average areic mass kg/m2

1000x2000 1250x2500 1500x3000

2 • • 20,8

2,5 • • 24,7

3 • • • 28,6

4 • • • 36,5

5 • • • 44,3

6 • • • 52,1

7 • • • 60,0

8 • • • 67,8

10 • • • 83,6

56 Marcegaglia

Page 59: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Teardrop patterned steel sheets Tablă striată tip „lacrimă”

Product range Gama de produse

thicknessmm

width mm

1000 1250 1500

2 • •

2,5 • •

3 • • •

4 • • •

5 • • •

6 • • •

8 • • •

10 • • •

12 • • •

Feasible lengthLungime posibilă

200 ÷ 16000 mm

Minimum depth of the indentation 1-2 mm except for the 2.3x1000-1250 formats with a minimum depth of 0.8 mm and the 2x1000-1250, 3x1500 formats with a minimum depth of 0.6 mm. Înălţimea minimă a striaţiei de 1÷2 mm, cu excepţia formatelor 2,3x1000-1250 cu înălţime minimă de 0,8 mm şi a formatelor 2x1000-1250, 3x1500 cu înălţime minimă de 0,6 mm.

Type 2

Type 1 Type 2

Standard delivery programTabel de dimensiuni cu produsele standard furnizate

thicknessmm

commercial sizes mm average areic mass kg/m2

1000x2000 1250x2500 1500x3000

2 • • 18,20

2,5 • • • 22,10

3 • • • 26,05

4 • • • 33,90

5 • • • 41,75

6 • • • 49,60

7 • • • 57,45

8 • • • 65,30

10 • • • 81,00

Type 1

44

24÷26

9÷10

Marcegaglia 57

Page 60: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

NON-STANDARD PACKAGING ISDEVELOPEDACCORDING TO CUSTOMER REQUEST

SISTEMELE DE AMBALARE SPECIFICE SUNT STUDIATE ŞI FURNIZATEÎN FUNCŢIE DE CERINŢELE CLIENTULUI

58 Marcegaglia58 Marcegaglia

Page 61: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

BL1

BL1

C

BL1

T

BL1

TC

BL2

BL2

C

BL2

T

BL2

TC

BL3

BL3

C

BL3

T

BL3

TC

BL5

I

BL5

IC

BL5

IM

BL5

IT

BL5

ITC

BL5

ITM

Cross strapsBride transversale • • • • • • • • • • • • • • • • • •Longitudinal strapsBride longitudinale • • • • • • • • •Corner protectionUnghi de protecţie • • • • • • • • • • • • • •Wood piecesSuport de sprijin • • • •PalletPalet • • • • • •Polyethylene raffi aProtecţie cu foliedin polietilenă

• • • • • • • •Metal boxCutie metalică • •

BL1/C BL1T/C BL2/C

BL2T/C BL3/C BL3T/C

BL5I/C/M BL5IT/C/M

Marcegaglia 59

Weight of standard packed unit Greutatea coletului standard

< 5,00 t

Standard packagingExemple de sisteme de ambalare standard

Marcegaglia 59Marcegaglia 59

Page 62: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

The heavy plate manufacturing centerin San Giorgio di Nogaro, Italyhas recently seen major upgradeswith the starting of a new quarto rolling mill and a new reheating furnacefor thermal treatments.

Centrul de producţie tablă groasă a Marcegaglia, afl at în localitatea San Giorgio di Nogaro, şi-a sporit semnifi cativ capacitatea după punerea în funcţiune a unei noi linii de laminare a tablei şi a unei noi unităţi pentru tratamentul termic al oţelului.

60 Marcegaglia60 Marcegaglia

Page 63: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Heavy plates

Tablă groasă

Marcegaglia 61Marcegaglia 61

Page 64: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Steel for constructionOţeluri pentru construcţii şi tâmplărie cu rezistenţă ridicată

1 quarto rolling mill

400,000 t/ymanufacturing capacity

maximum rolling width 2700 mm

power 2600 kW

thickness 12÷200 mm

Typical applicationsExemple ale principalelor utilizări

62 Marcegaglia

Page 65: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

A wide array of steel gradesand manufacturing standards makethe heavy plate product rangesuitable to the most demandingapplication sectors.

Gama Marcegaglia de tablă groasă, datorită amplelor caracteristici de calitate ale oţelului şi datorită normelor de fabricaţie, este adecvată pentru utilizarea în cele mai exigente domenii.

Marcegaglia 63Marcegaglia 63

Page 66: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Heavy platesTablă groasă

SUPPLYCONDITIONStarea la livrare

• As rolled• Thermomechanical controlled rolling• Thermal treatment in normalization furnace

• Imediat după laminare• Laminare termo-mecanică• Tratament termic în cuptorul de normalizare

STANDARDTESTINGVerifi cări standard

• Inline X-ray dimensional testing• Ultrasound testing• Chemical analysis• Mechanical testing• Deformation testing

• Verifi cări ale dimensiunilor, cu raze X, pe linia de laminare• Verifi cări cu ultrasunete• Analize chimice• Încercări mecanice• Încercări de deformare

Standard delivery programTabel de dimensiuni cu produsele standard furnizate

thicknessmm

standard width

1000 1250 1500 2000 2000 2450 2450

standard length

15 2000 2500 3000 6000 12000 6000 12000

20 2000 2500 3000 6000 12000 6000 12000

25 2000 2500 3000 6000 12000 6000 12000

30 2000 2500 3000 6000 12000 6000 12000

35 2000 2500 3000 6000 12000 6000 12000

40 2000 2500 3000 6000 12000 6000 10000÷12000

45 6000 6000

50 6000 6000

55 6000 6000

60 6000 6000

65 6000 6000

70 6000 6000

80 6000 6000

90 6000 4700÷5100

100 5400÷6000 4300÷4800

110 4900÷5500 3900÷4400

120 4500÷5000 3600÷4000

Product range Gama de produse

Min. thickness (mm) / grosime (min.) 12

Max. thickness (mm) / grosime (max.) 200

Min. width (mm) / lăţime (min.) 1000

Max. width (mm) / lăţime (max.) 2700

Min. length (mm) / lungime (min.) 2000

Max. length (mm) / lungime (max.) 14000

Max. sheet weight (kg) / greutate tablă (max.) 15000 *(*) For width 1860÷2500: max weight 9.6 ton / For width 1500, 1850, 2000: max weight 15 ton Pentru lăţimi de 1860÷2500: greutate maximă 9,6 tone / Pentru lăţimi de 1500, 1850, 2000: greutate maximă 15 tone

64 Marcegaglia

Page 67: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Marcegaglia 65

Page 68: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

66 Marcegaglia

Page 69: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

MANUFACTURING STANDARDStandarde de producţie

PRODUCT DESIGNATION Denumirea produsului

GRADECalitate

EN 10025-2 Non-alloy structural steels (*)Oţeluri pentru structuri metalice

S235JR, S235J0/J2/+N, S275JR, S275J0/J2/+N, S355JR, S355J0/J2/+N, S355K2/+N, E295, E335, E360

EN 10025-3 Normalized/normalized rolled weldable fi ne grain structural steels (*)Oţeluri pentru structuri metalice sudabile, cu granulaţie fi nă, normalizate/laminate şi normalizate

S275N, S275NL, S355N, S355NL, S420N, S420NL, S460N, S460NL

EN 10025-5 Structural steels with improved atmosphericcorrosion resistance (*)Oţeluri pentru structuri metalice cu rezistenţă îmbunătăţită la corodarea atmosferică

S355J0W, S355J2W, S355J2W+N, S355K2W, S355K2W+N

EN 10028-2 Boilers and pressure vessels steel with specifi ed elevated temperature propertiesOţeluri pentru boilere şi recipiente sub presiune, cu funcţionare la temperaturi ridicate

P235GH, P265GH, P295GH, P355GH, 16Mo3

EN 10028-3 Weldable fi ne grain steels normalized, for boilers and pressure purposesOţeluri sudabile cu granulaţie fi nă, pentru boilere şi recipiente sub presiune, în stare normalizată

P275N, P275NH, P275NL1/2, P355N, P355NH, P355NL1/2, P460N, P460NH, P460NL1/2

EN 10083-2 Steels for quenching and tempering Oţeluri pentru călire şi durifi care

C40, C45, C50, 34CrMo4, 42CrMo4

EN 10084 Case hardening steelOţeluri pentru armare

16MnCr5

ASTM Carbon steel plates of structural quality for general applicationOţeluri pentru structuri metalice

A36, A283 grade B-C-D, A573 grade 55-65-70

ASTM Pressure vessel steel platesOţeluri pentru recipiente sub presiune

A285 grade A-B-C, A537 class 1,A516 grade 55-60-65-70, A387 grade 11-12

ASTM High-strength low-alloy NbV structural steelOţeluri cu conţinut scăzut de NbV, pentru structuri metalice cu rezistenţă ridicată

A572 grade 50-60-65

API 5L Steel plates for elbows and fi ttingsOţeluri pentru coturi şi racorduri

X60, X65, X70

RINA Steel for naval constructionOţeluri pentru construcţii navale

Tipo A24, S24, SS24, E24

RINA High yield strength steel for naval constructionOţeluri cu rezistenţă ridicată la tracţiune, pentru construcţii navale

Tipo S32, SS32, E32, S36, SS36, E36

(*) CE marking available - Marcaj CE disponibil

Supply conditions - Condiţii de livrare

- Mill edges Margini longitudinale naturale

- Trimmed ends up to 70 mm thickness Margini debavurate, până la o grosime de 70 mm

- Thickness according to EN 10029 Grosime conform standardului EN 10029, clasa B

- Control documents according to EN 10204 Documente de control conform standardului EN 10204

- On request: special tolerances, trimmed edges, trimmed ends for thickness over 70 mm, hard stamping Soluţii personalizate: toleranţe speciale, margini longitudinale canelate, debavurare pentru grosimi de peste 70 mm, ştanţare

Marcegaglia 67

Page 70: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Service centerCentrul de servicii

1 heat treatment furnace

1 edge machining (C45 quality)

1 shot blasting machine

1 cold levelling

5 oxygen cut-to-length and trimming

68 Marcegaglia68 Marcegaglia

Page 71: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

PRODUCT MARKING ALLOWS THE COMPLETE IDENTIFICATION OF HEAVY PLATES

ETICHETA PRODUSULUICONŢINE TOATEINFORMAŢIILE CARE PERMIT TRASABILITATEA INTEGRALĂ A MATERIALULUI

Marcegaglia 69Marcegaglia 69

Page 72: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

fi nishing top coatacoperire de fi nisare

chemical treatmenttratament chimic

chemical treatmenttratament chimic

hot dip galvanizationzincare la cald

cold rolled steeloţel laminat la rece

primer or back coatgrund sau strat de bază

primergrund

hot dip galvanizationzincare la cald

70 Marcegaglia70 Marcegaglia

Page 73: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Pre-painted steelcoils, strips and sheets

Produse plate prevopsitedin tabla rulou, platbanda şi tablă foi

According to EN 10169

Marcegaglia 71Marcegaglia 71

Page 74: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Typical applicationsExemple ale principalelor utilizări

Steel for industrial applicationsOţel pentru sectorul industrial

Steel for automotive applicationsOţel pentru industria automobilistică

Steel for household appliancesOţel pentru producţia de electrocasnice

Steel for packagingOţel pentru ambalaje

72 Marcegaglia

Page 75: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Among its state-of-the artsteel processing lines, the Ravenna plant

hosts the coil pre-painting units dedicated to the organic coating

of carbon steel materials. Thanks to major investments in the sector,

the manufacturing capacity of Marcegaglia pre-painted coils and sheets

has increased twofold.

Uzina siderurgică de la Ravenna,cea mai importantă unitate datorită

tehnologiei avansate a instalaţiilor sale de producţie, găzduieşte liniile

pentru prevopsirea rulourilor din oţel-carboncu straturi de acoperire organice.

Investiţiile făcute de Marcegaglia în acest sectori-au permis să-şi dubleze capacitatea

de producţie de tabla rulou şi tabla foi prevopsite.

Steel for the construction industryOţel pentru sectorul de construcţii

Marcegaglia 73

Page 76: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

74 Marcegaglia

Page 77: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Marcegaglia 75

Page 78: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Standard painting systems Principalele sisteme de vopsire

SYSTEMSistem

RESINRANGE

Tipuri de răşini

THICKNESSTOP + PRIMER

Grosime strat superior + grund

SIDELateral

ANTI-CORROSIONPRIMER

Bază anti-corosivă

FINISHING FILMFilm de fi nisare

SUPPORTBaza suport

MP1 polyester poliesteri

5+15 μ A epoxy-polyester primergrund epoxi-poliester + polyester

poliesteri Galvanized Z100Zincat Z100

5/7 μ B epoxy-polyurethane back coatgrund epoxi-poliuretan

MP3 polyester poliesteri

5+20 μ A epoxy-polyester primergrund epoxi-poliester + polyester

poliesteri Galvanized Z140Zincat Z140

5/7 μ B epoxy-polyurethane back coatgrund epoxi-poliuretan

MP5

modifi ed polyester/

polyurethane poliesteri

modifi caţi/poliuretanici

5+20 μ A epoxy-polyester primergrund epoxi-poliester + super polyester

poliester cu lanţ molecular lung Galvanized Z200Zincat Z200

5/7 μ B epoxy-polyurethane back coatgrund epoxi-poliuretan

MP10 fl uoro-carbon fl uorocarbon

5+20 μ A epoxy-polyester primergrund epoxi-poliester + polyvinylidenfl uoride

polivinilidenfl uorură Galvanized Z275Zincat Z275

5/7 μ B epoxy-polyurethane back coatgrund epoxi-poliuretan

MP10 AS fl uoro-carbon fl uorocarbon

15+20 μ A epoxy-polyester primergrund epoxi-poliester + polyvinylidenfl uoride

polivinilidenfl uorurăGalvanized Z275

Zincat Z275

15+7 μ B epoxy-polyester primergrund epoxi-poliester + epoxy-polyurethane back coat

grund epoxi-poliuretan

MP3HF

high fl exibilitypolyester

poliesteri cu fl exibilitate

ridicată

5+20 μ A epoxy-polyester primergrund epoxi-poliester + polyester

poliesteri Galvanized Z140Zincat Z140

5/7 μ B epoxy-polyurethane back coatgrund epoxi-poliuretan

MP4

polyester/polyamidepoliesteri/poliamidic

5+20 μ A epoxy-polyester primergrund epoxi-poliester + polyester-polyamide

poliesteri/poliamidic Galvanized Z140Zincat Z140

5/7 μ B epoxy-polyurethane back coatgrund epoxi-poliuretan

MP4U

polyurethane/polyamide

poliuretanic/poliamidic

5+20 μ A epoxy-polyester primergrund epoxi-poliester + polyurethane-polyamide

poliuretanic-poliamidic Galvanized Z200Zincat Z200

5/7 μ B epoxy-polyurethane back coatgrund epoxi-poliuretan

MP4U AS

polyurethane/polyamide

poliuretanic/poliamidic

15+20 μ A epoxy-polyester primergrund epoxi-poliester + polyurethane-polyamide

poliuretanic-poliamidic Galvanized Z200Zincat Z200

5/7 μ B epoxy-polyurethane back coatgrund epoxi-poliuretan

MP20

polyurethane/polyamide

poliuretanic/poliamidic

30+30 μ A polyurethane primerprimer poliuretanico + polyurethane-polyamide

poliuretanic-poliamidic Galvanized Z275Zincat Z275

5/7 μ B epoxy-polyurethane back coatgrund epoxi-poliuretan

MPS200 plastisolplastisol

7+200 μ A acrylic primergrund acrilic + polyvinyl chloride

polivinilcloruro Galvanized Z275Zincat Z275

5/7 μ B epoxy-polyurethane back coatgrund epoxi-poliuretan

M2P1 serie F

polyester poliesteri

5+15 μ A epoxy-polyester primergrund epoxi-poliester + polyester

poliesteriCold-rolled,

annealedLaminare la rece, recoacere statică5+15 μ B epoxy-polyester primer

grund epoxi-poliester + polyesterpoliesteri

M2P3 polyester poliesteri

5+20 μ A epoxy-polyester primergrund epoxi-poliester + polyester

poliesteri Galvanized Z140Zincat Z140

5+20 μ B epoxy-polyester primergrund epoxi-poliester + polyester

poliesteri

76 Marcegaglia

Page 79: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

APPLICATION NOTESObservaţii şi exemple de utilizare

Building sector (interiors). Low chemical resistance requirements.Demi-gloss polyester resins only.Sectorul de construcţii (la interior). Cerinţe de rezistenţă scăzută la agenţii chimici. Sistemul permite numai acoperirea cu vopsea pe bază de poliester, semi-lucioasă.

Building sector (insulating panels, trapezoidal corrugated sheets).Sectorul de construcţii (panouri de etanşare, tablă ondulată).

Building sector (insulating panels, trapezoidal corrugated sheets). Increased workability, duration, chemical resistance.Sectorul de construcţii (panouri de etanşare, tablă ondulată). Caracteristici îmbunătăţite în ceea ce priveşte aplicarea, durata în timp şi rezistenţa la agenţii chimici.

Walls at sight, roofi ng, insulating panels for installation in high pollution / high UV radiation areas.Panouri pentru izolaţii exterioare, panouri pentru acoperiş, panouri de etanşare, destinate instalării în medii cu poluare ridicată şi expuse la soare.

Walls at sight, roofi ng, insulating panels for installation in high pollution / high UV radiation areas. Very high chemical resistance. Panouri pentru izolaţii exterioare, panouri pentru acoperiş, panouri de etanşare, destinate instalării în medii cu poluare ridicată şi expuse la soare. Rezistenţă foarte mare la agenţii chimici.

Profi les, frames, shutters. Suitable for deep drawing and hard bending, also on high thickness material.Producţie de profi luri, rame şi storuri. Adecvat pentru matriţare în profunzime şi îndoiri extreme, chiar şi la grosimi mari.

Building sector (insulating panels, trapezoidal corrugated sheets). Non-slip and wrinkled fi nish available.Sectorul de construcţii (panouri de etanşare, tablă ondulată).Posibilitate de fi nisare anti-alunecare şi aspect gofrat.

Polyurethane resins ensure better performances compared to MP4.Utilizarea răşinilor poliuretanice garantează performanţe mai bune faţă de sistemul MP4.

Improved chemical resistance compared to MP4U.Rezistenţă mai mare la agenţii chimici faţă de sistemul MP4.

Ensures performances comparable with systems based on plastisol (chemical resistance) and PVDF (UV radiation resistance).Asigură performanţe similare cu sistemele pe bază de plastisol (rezistenţă la agenţii chimici) şi PVDF (rezistenţă la expunerea solară).

Suitable for particularly aggressive environment, with low UV radiation. Adecvat pentru medii extrem de agresive, care nu sunt expuse puternic la radiaţiile solare.

Cold rolled pre-painted on both sides for shelving and metal furniture.Laminat la rece, prevopsit pe ambele feţe, pentru structuri de depozitare şi mobilier metalic.

Applications of the MP3 system (building sector) with the specifi c request of full thickness painting on both sides.Aplicaţii ale sistemului MP3 (sectorul de construcţii), cu vopsirea obligatorie pe ambele laturi, la grosime maximă.

UPON REQUEST, A CUSTOMIZED COMBINATION OF GALVANIZED MATERIALS AND PAINTING CYCLES CAN BE ARRANGED ON BOTH SIDES

LA CERERE, SE POATE OFERI, ÎN ACORD CU CLIENTUL,O COMBINAŢIE PERSONALIZATĂ A TIPULUI DE MATERIAL ZINCATŞI DE CICLURI DE VOPSIRE PE AMBELE LATURI

Marcegaglia 77Marcegaglia 77

Page 80: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Standard painting systems Principalele sisteme de vopsire

SYSTEMSistem

RESINRANGE

Tipuri de răşini

THICKNESSTOP + PRIMER

Grosime strat superior + grund

SIDELateral

ANTI-CORROSIONPRIMER

Bază anti-corosivă

FINISHING FILMFilm de fi nisare

SUPPORTBaza suport

M2P5

modifi ed polyester/

polyurethane poliesteri

modifi caţi/poliuretanici

5+20 μ A epoxy-polyester primergrund epoxi-poliester + super polyester

poliesteri cu lanţ molecular lungGalvanized Z200

Zincat Z200

5+20 μ B epoxy-polyester primergrund epoxi-poliester + super polyester

poliesteri cu lanţ molecular lung

M2P10 fl uoro-carbonfl uorocarbon

5+20 μ A epoxy-polyester primergrund epoxi-poliester + polyvinylidenfl uoride

polivinilidenfl uorurăGalvanized Z275

Zincat Z275

5+20 μ B epoxy-polyester primergrund epoxi-poliester + polyvinylidenfl uoride

polivinilidenfl uorură

M2PL polyester poliesteri

5+15 μ A epoxy-polyester primergrund epoxi-poliester + polyester

poliesteri Galvanized Z140Zincat Z140

5+10 μ B epoxy-polyester primergrund epoxi-poliester + polyester

poliesteri

MPEserie Z

polyester poliesteri

5+20 μ A epoxy-polyester primergrund epoxi-poliester + polyester

poliesteri Galvanized Z100Zincat Z100

5/7 μ B epoxy-polyurethane back coatgrund epoxi-poliuretan

MPEserie F

polyester poliesteri

5+20 μ A epoxy-polyester primergrund epoxi-poliester + polyester

poliesteriCold-rolled,

annealedLaminare la rece, recoacere statică5/7 μ B epoxy-polyurethane back coat

grund epoxi-poliuretan

MPCserie 1

polyester/epoxy-polyester

poliesteri/epoxi-poliesteri

15 μ A polyesterpoliesteri Cold-rolled,

annealedLaminare la rece, recoacere statică5+7 μ B epoxy-polyester primer

grund epoxi-poliester + non-toxic back coatgrund netoxic

MPC serie 2

polyester/epoxy-polyester

poliesteri/epoxi-poliesteri

5+10 μ A epoxy-polyester primergrund epoxi-poliester + polyester

poliesteriCold-rolled,

annealedLaminare la rece, recoacere statică5+7 μ B epoxy-polyester primer

grund epoxi-poliester + non-toxic back coatgrund netoxic

MPCserie 3

polyester/epoxy-polyester

poliesteri/epoxi-poliesteri

10 μ A polyesterpoliesteri Cold-rolled,

annealedLaminare la rece, recoacere statică10 μ B polyester

poliesteri

MPCserie 4

polyester/epoxy-polyester

poliesteri/epoxi-poliesteri

5/7 μ A epoxy-polyester primergrund epoxi-poliester

Cold-rolled, annealed

Laminare la rece, recoacere statică5/7 μ B epoxy-polyester primer

grund epoxi-poliester

MPC

serie 4Z

polyester/epoxy-polyester

poliesteri/epoxi-poliesteri

5/7 μ A epoxy-polyester primergrund epoxi-poliester Galvanized Z140

Zincat Z1405/7 μ B epoxy-polyester primer

grund epoxi-poliester

MPMAG

water basedorganic/inorganicorganic/

anorganic pe bază de apă

1 μ A transparent organic-inorganicfi lm transparent organic-anorganic Cold-rolled

M 800-50 ALaminate la rece

M 800-50 A1 μ B transparent organic-inorganicfi lm transparent organic-anorganic

MPF

polyurethane/polyamide

poliuretanic/poliamidic

5+20 μ A epoxy-polyester primergrund epoxi-poliester + polyurethane-polyamide

poliuretanic-poliamidicGalvanized Z140

Zincat Z140

5/7 μ B epoxy-polyester primergrund epoxi-poliester

Upon request, back coat 10 μ in "reverse" application with double-side fi nish (variant identifi ed as "PLUS" near to the system name) La solicitarea clientului, se poate aplica un grund de 10 μ în mod „inversat”, cu fi nisare de tip „faţă dublă”, identifi cată prin specifi caţia „PLUS” lângă codul sistemului)

78 Marcegaglia

Page 81: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

APPLICATION NOTESNote ed esempi di applicazione

Applications of the MP5 system (building sector, increased workability, duration, chemical resistance) with the specifi c request of full thickness painting on both sides.Aplicaţii ale sistemului MP5 (sectorul de construcţii, performanţe îmbunătăţite în ceea ce priveşte aplicarea, durata în timp şi rezistenţa la agenţii chimici), cu vopsirea obligatorie pe ambele laturi, la grosime maximă.

Applications of the MP10 system (building sector, installation in high pollution / high UV radiation areas) with the specifi c request of full thickness painting on both sides.Aplicaţii ale sistemului MP10 (sectorul de construcţii, destinate instalării în medii cu poluare ridicată şi expuse la soare), cu vopsirea obligatorie pe ambele laturi, la grosime maximă.

Painted fi nish on both sides. Suitable for fl ashings without particular chemical resistance requirements on side B. Finisare prin vopsire pe ambele laturi. Adecvat pentru placare metalică ce nu necesită caracteristici speciale de rezistenţă la agenţii chimici pe latura B.

High aesthetic proprerties, top level workability, good chemical resistance for applications in the household appliance sector.Calitate estetică ridicată, prelucrabilitate optimă, bună rezistenţă la agenţii chimici în cazul utilizării în producţia de electrocasnice.

High aesthetic proprerties and top level workability in the household appliance sector.Calitate estetică ridicată şi prelucrabilitate optimă în cazul utilizării în producţia de electrocasnice.

Expressly developed for the manufacturing of drum packaging. The non-toxic back coat is designed for the inside.Creat în mod special pentru fabricarea de butoaie. Grundul netoxic se aplică în interiorul recipientului.

Expressly developed for the manufacturing of drum packaging tops. The non-toxic back coat is designed for the inside.Creat în mod special pentru fabricarea de capace pentru butoaie. Grundul netoxic se aplică în interiorul recipientului.

Developed for the shelving industry. Demi-gloss, gloss and matt polyester resins expressly dedicated to the low thickness system. Creat pentru producţia de structuri de depozitare. Se pot realiza acoperiri cu poliester semi-lucios, lucios şi opac, creat special pentru sistemul de acoperire în strat subţire.

Developed for products suitable for subsequent painting or, with a specifi c primer to be agreed, for welding. Creat pentru produse destinate vopsirii ulterioare sau care urmează să fi e sudate, după aplicarea unui grund specifi c care urmează să fi e stabilit.

Developed for products suitable for subsequent painting or, in the household appliance sector, for the fabrication of internal details.Creat pentru produse destinate vopsirii ulterioare sau utilizate în producţia de electrocasnice, pentru fabricarea pieselor interne.

Expressly developed for the production of electric motor stators.Creat în mod special pentru producţia de statoare pentru motoarele electrice.

Thanks to the addition of ceramic beads, the system ensures high fl exibility and scratch resistance for the production of hard pressed and formed profi les with thickness up to 2 mm and hard bending. Datorită adaosului de microsfere ceramice, sistemul permite obţinerea de fl exibilitate şi rezistenţă ridicate la abraziune pentru producţia de piese ştanţate şi profi le cu grosimi de până la 2 mm şi îndoiri extreme.

UPON REQUEST, A CUSTOMIZED COMBINATION OF GALVANIZED MATERIALS AND PAINTING CYCLES CAN BE ARRANGED ON BOTH SIDES

SU RICHIESTA È POSSIBILECONCORDARE UNA COMBINAZIONEPERSONALIZZATA DI QUALITÀDEL MATERIALE ZINCATOE DEI CICLI VERNICIANTISU ENTRAMBE LE FACCE

Marcegaglia 79Marcegaglia 79

Page 82: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Standard colours Culori standard

In addition to the standard RAL and NCS colours it is possible to obtain all colour shades. All painting systems may be required on both sides.Pot fi realizate toate culorile: RAL, NCS şi, la cerere, culori personalizate. Vopsirea poate fi aplicată pe ambele laturi, la cerere.

M 6301 RAL 6005 * moss green - verde iarbă

M 5302

RAL 8017 * chocolate brown maro-gri

M 4301 RAL 3009 * Siena red - roşu Siena

M 1305 RAL 9002 * grey white - alb-gri

M 7301 RAL 5010 * gentian blue - albastru-mov

M 9302 RAL 9006 * white aluminiuim - aluminiu strălucitor

* similar to * asemănătoare cu

80 Marcegaglia

Page 83: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Marcegaglia 81

Page 84: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Pre-painted steel coils and stripsSpire şi benzi prevopsite

Product range Gama de produse

thicknessmm

width mm

45 to 1000 1000 1250 1500

0.30 ÷ 0.39 • • •

0.40 ÷ 0.49 • • •

0.50 ÷ 0.59 • • • •

0.60 ÷ 0.79 • • • •

0.80 ÷ 0.99 • • • •

1.00 ÷ 1.19 • • • •

1.20 ÷ 1.49 • • • •

1.50 ÷ 1.79 • • •

1.80 ÷ 2.00 • •

TECHNICAL CHARACTERISTICS Caracteristici tehnice

COATINGACOPERIRE

Polyester, modifi ed polyester/polyurethane, polyamide, fl uoro-carbon,high fl exibility polyester, vinyl, high-thickness paint systems.Poliesteri, poliesteri modifi caţi/poliuretanici, poliamidici, fl uorocarbonici,poliester cu fl exibilitate ridicată, vinil, sisteme de vopsire în strat gros.

TREATMENTS AND FINISHESTRATAMENTEŞI FINISĂRI

Back coat 10 μm (on request) Grund de 10 mm (la cerere)

Embossed surface (upon request) - only 1000÷1500 mm widthSuprafaţă ştanţată în relief (la cerere) - numai lăţimi de 1000÷1500

Polyethylene fi lm protection - thickness 35÷120 μm, continuous or micro-perforatedProtecţie cu folie de polietilenă - grosimi de 35÷120 mm, normală sau cu micro-perforaţii

“PLUS”

Embossing Ştanţare în relief

Protective fi lmFilm de protecţie

82 Marcegaglia

Page 85: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

2 pre-painting lines

570,000 t/ymanufacturing capacity

product: pre-painted coil

thickness: 0.30/2.00 mm

width: up to 1500 mm

max weight: 35 t

max outside diameter: 2150 mm

resin range: polyester, modifi ed polyester/polyurethane, polyamide, fl uoro-carbon, high fl exibility polyester, vinyl, high-thickness paint systems

Marcegaglia 83Marcegaglia 83

Page 86: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Pre-painted steel sheetsTable foi prevopsite

Product range Gama de produse

Min. thickness (mm) / grosime (min.) 0.3

Max. thickness (mm) / grosime (max.) 2

Min. width (mm) / lăţime (min.) 200

Max. width (mm) / lăţime (max.) 1500

Length (mm) / lungime 450 ÷ 6000

TECHNICAL CHARACTERISTICS Caracteristici tehnice

COATINGACOPERIRE

Polyester, modifi ed polyester/polyurethane, polyamide, fl uoro-carbon,high fl exibility polyester, vinyl, high-thickness paint systems.Poliesteri, poliesteri modifi caţi/poliuretanici, poliamidici, fl uorocarbonici,poliester cu fl exibilitate ridicată, vinil, sisteme de vopsire în strat gros.

TREATMENTS AND FINISHESTRATAMENTEŞI FINISĂRI

Back coat 10 μm (on request) Grund de 10 mm (la cerere)

Embossed surface (upon request) - only 1000÷1500 mm widthSuprafaţă ştanţată în relief (la cerere) - numai lăţimi de 1000÷1500

Polyethylene fi lm protection - thickness 35÷120 μm, continuous or micro-perforatedProtecţie cu folie de polietilenă - grosimi de 35÷120 mm, normală sau cu micro-perforaţii

“PLUS”

Embossing Ştanţare în relief

Protective fi lmFilm de protecţie

84 Marcegaglia

Page 87: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Marcegaglia 85

Page 88: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

86 Marcegaglia

Page 89: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

PV

1 -

PV

4

PV

2 -

PV

5

PV

3 -

PV

6

Circumferential plastic/metallic strapsBridă circulară din plastic şi/sau metal • • •17-mm radial straps 120°Bride radiale de 17 mm, la 120° • •32-mm radial straps 120° Bride radiale de 32 mm, la 120° •Internal metallic corner Unghi metalic intern • • •External cardboard corner Unghi extern din carton • •External metal corner protection with 32-mm strapUnghi extern din metal, cu bridă de 32 mm •External metal sheet with two 32-mm strapsFolie metalică exterioară, cu două bride de 32 mm •Inner metal sheet Folie metalică de protecţie la interior •Metallic side protection Protecţie laterală metalică •Poly-coated paper Folie din polietilenă • •Cardboard inner protection Protecţie internă din carton

PV1 - PV4 PV3 - PV6PV2 - PV5

NON-STANDARD PACKAGING IS DEVELOPEDACCORDING TO CUSTOMER REQUEST

SISTEMELE DE AMBALARE SPECIFICE SUNT STUDIATE ŞI FURNIZATE ÎN FUNCŢIE DE CERINŢELE CLIENTULUI

Standard packagingExemple de sisteme de ambalare standard

Marcegaglia 87

Page 90: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

BN

1

BN

2

BN

3

BN

4

BN

6

BN

7

BN

8

Eye-to-sideCadru de fi xare a rolei pe orizontală •Eye-to-side cradleBatiu de fi xare a rolei pe orizontală •Eye-to-sky palletPalet de fi xare a rolei pe verticală • •Wood piecesŞină din 2 traverse de lemn • •Pallet 8x8Palet 8x8 •20-mm spacersDistanţiere de 20 mm (1) (1) (1)

40-mm spacersDistanţiere de 40 mm (2) (2) (2)

80-mm spacersDistanţiere de 80 mm (3) (3)

Plastic protection for wood piecesProtecţie de plastic pe elementele din lemn

(4) (1) (3) (4) (1)

Plastic fi lmFilm din plastic (5) (2) (4) (5) (2)

Bitumenand poly-coated paperHârtie gudronatăşi folie din polietilenă

(C) (C) (6) (3) (5) (6) (3)

Metal boxCutie metalică (M) (M)

BN1 / C

BN6 / 1-2-3-4-5

BN3 / 1-2-3-4-5-6

BN8 / 1-2-3

BN2 / C / M

BN7 / 1-2-3-4-5-6

BN4 / 1-2-3

Standard packagingExemple de sisteme de ambalare standard

88 Marcegaglia

BN1M

Page 91: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

BL1

BL1

C

BL1

T

BL1

TC

BL2

BL2

C

BL2

T

BL2

TC

BL3

BL3

C

BL3

T

BL3

TC

BL5

I

BL5

IC

BL5

IM

BL5

IT

BL5

ITC

BL5

ITM

Cross strapsBride transversale • • • • • • • • • • • • • • • • • •Longitudinal strapsBride longitudinale • • • • • • • • •CornerUnghi de protecţie • • • • • • • • • • • • • •Wood piecesSuport de sprijin • • • •PalletPalet • • • • • •Polyethylene raffi aProtecţie cu foliedin polietilenă

• • • • • • • •Metal boxCutie metalică • •

BL1/C BL1T/C BL2/C

BL2T/C BL3/C BL3T/C

BL5I/C/M BL5IT/C/M

Weight of standard packed unit Greutatea coletului standard

< 5,00 t

Standard packagingExemple de sisteme de ambalare standard

Marcegaglia 89

Page 92: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,
Page 93: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

Technical norms are referred to in the latest release validat the publication date of the present catalogue.

Standardele indicate mai sus erau în vigoarela data publicării prezentului catalog.

© Marcegaglia 2013All rights reserved. No part of this publication may be reproduced

without written permission of Marcegaglia.Toate drepturile rezervate. Nicio secţiune din această publicaţie nu poate

di reprodusă fără aprobarea în scris din partea Marcegaglia.

Concept: StudioChiesaPrint: Publi Paolini

Page 94: Carbon Steel Flats · 2019-05-02 · Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzut de carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece DC01, DC03, DC04, DC05,

may

201

3 E

N-R

O