17
S.C. FORAJ SONDE S.A. MORENI S.C. FORAJ SONDE SA 0271-Moreni, Dâmboviţa, România, Str. Crinului, Nr. 2, Tel: 0040/45666711; 0040/45666910, Fax: 0040/45213965 E-mail: [email protected] SEDIUL S.C. FORAJ SONDE MORENI 1. CLIPE IN ISTORIE 1907 - din fuziunea unor companii petroliere de mai mica importanţa, se naşte societatea de care se leagâ începuturile forajului modem în zona noastră - MUNTENIA. 1944 - dupâ realizâri de excepţie, îndeosebi dupâ anii ’30, activitatea societăţii MUNTENIA se încheie, controlul ei fiind preluat de stat. 1948 - activitatea de foraj în zonâ se concentrează în cadrul OFICIULUI DE FORAJ MORENI, unitate cu personalitate juridica, subordonata TRUSTULUI DE FORAJ - EXTRACŢIE pentru PETROL ŞI GAZE MORENI, respectiv ÎNTREPRINDERII DE STAT MUNTENIA.

CAPITOLUL V ECONOMIA - WordPress.com · Web viewO puternica secţie de montaj sprijinita de un parc complex de utilaje grele şi autovehicule care pot efectua în intervale reduse

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

S.C. FORAJ SONDE S.A. MORENIS.C. FORAJ SONDE SA0271-Moreni, Dâmboviţa, România, Str. Crinului, Nr. 2,Tel: 0040/45666711; 0040/45666910, Fax: 0040/45213965E-mail: [email protected]

SEDIUL S.C. FORAJ SONDE MORENI

1. CLIPE IN ISTORIE

1907 - din fuziunea unor companii petroliere de mai mica importanţa, se naşte societatea de care se leagâ începuturile forajului modem în zona noastră - MUNTENIA.

1944 - dupâ realizâri de excepţie, îndeosebi dupâ anii ’30, activitatea societăţii MUNTENIA se încheie, controlul ei fiind preluat de stat.

1948 - activitatea de foraj în zonâ se concentrează în cadrul OFICIULUI DE FORAJ MORENI, unitate cu personalitate juridica, subordonata TRUSTULUI DE FORAJ - EXTRACŢIE pentru PETROL ŞI GAZE MORENI, respectiv ÎNTREPRINDERII DE STAT MUNTENIA.

1950 - SOVROMPETROL (societate româno-sovietica) controlează desfăşurarea forajului în zonă.

1956 - anul de naştere al ÎNTREPRINDERII DE FORAJ PLOIEŞTI.

1960 - Oficiul de foraj Moreni devine SECTORUL DE FORAJ MORENI, subordonat I.F. PLOIEŞTI.

1979 - din această întreprindere se desprinde SCHELA DE FORAJ MORENI, unitate cu personalitate juridica.

1990-ia fiinţa S.F.RRRS. MORENI, sucursala a R.A. PETROM, cu un capital social de 21126 mii lei.

1992 - ia fiinţa, conform H.G. 309/1992, prin desprinderea din R.A. PETROM, S.C. „FORAJ SONDE“ S.A. MORENI, cu un capital social de 1.471.168 mii lei.

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE

- Foraje de cercetare geologica, exploatare şi injecţie pentru ţiţei şi gaze, ape termale şi mineralizate, alte substanţe minerale utile;

- Reparaţii capitale sonde, probe producţie;

- Montări şi reparaţii instalaţii şi utilaje pentru forare;

- Închirieri de instalaţii şi echipamente pentru foraje;

- Redarea terenurilor în circuitul agricol şi silvic;

- Urmărirea computerizata a parametrilor de foraj;

- Distribuţie produse petroliere;

- Întreţinerea şi repararea utilajelor şi sculelor, recondiţionarea pieselor de schimb.

3. REALIZĂRI ALE S.C. FORAJ SONDE SA MORENI

Prin potenţialul tehnic şi uman, S.C. FORAJ SONDE S.A. Moreni a realizat de-a lungul anilor lucrări de foraj, probe de producţie şi reparaţii capitale în condiţii de performanţa şi eficienţa superioare altor societăţi de profil din ţara, motiv pentru care şi-a asigurat un segment de piaţa stabil şi acceptabil pentru viabilitatea societăţii şi obţinerea unui profit rezonabil.

Dintre performanţele de excepţie ale societăţii noastre amintim:

1) 95 de ani de experienţa în domeniul forajului. Peste 2200 de sonde de cercetare geologica şi de exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze, însumând peste 2.500.000 m foraţi, cu care s-au deschis peste 150 de câmpuri petro-gazeifere prin utilizarea tehnologiilor de foraj convenţionale şi modeme;

2) Exploatare a zăcămintelor de hidrocarburi pe structurile: MORENI, COLIBAŞI, BUCŞANI, VÂRFURI, GURA OCNIŢEI, FILIPEŞTI, DEALU BĂTRÂN, SOTANGA,

ŢINTEA, DRAGOMIREŞTI-DRÂGÂEŞTI, CARAGIALE, MĂRGINENI, RUNCU-BUŞTENARI.

3) Tubarea celor mai grele coloane, la vremea respectivă, a coloanei de 18 5/8 la adâncimea de 1894 m (271 tone) şi a coloanei de 13 3/8 h la adâncimea de 3506 m (285 tone) la sonda 6011 Bucşani.

4) Traversarea unor formaţiuni de sare de circa ÎOOO m la sondele 5501 Piscuri 5022 Iedera, 6000 bis Moreni, în condiţii geologice dificile.

5) Realizarea in condiţii deosebit de dificile a sondei 6011 Bucşani (adâncime 5947,5 m; densitate fluid foraj - 2,250 kg/dm3).

5) Realizarea unui număr însemnat de sonde dirijate pe structura Colibaşi în condiţiile unor înclinări mari ale stratelor şi o puternica tectonizare a stratelor.

6) Realizarea forajului direcţional cu înclinări de peste 60 de grade, pentru exploatarea zăcămintelor de petrol pe structura Runcu-Buştenari.

7) Realizarea a peste 20 de sonde de cercetare cu adâncimi de peste 4000 m.

8) Sâparea a peste 10 sonde pe structurile ANINOASA şi OCHIURI cu fluide aerate.

4. ORGANIZAREA S.C. FORAJ SONDE SA MORENI IN AUGUST 2002

4.1. CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social >>> % Valoarea >>> Nr. total de acţiuni în lei >>> Valoarea nominala acţiune

Total din care >>> >>> 9.771.725.000 >>> 390.869 >>> 25.000 Asociaţia PAS Foraj S.A. Moreni >>> 50 >>> 4.885.850.000 >>> 195.434 >>>

25.000 SIF OLTENIA >>> 7.3360 >>> 716.850.000 >>> 28.674 >>> 25.000 Acţionari PPM >>> 37,0075 >>> 3.616.275.000 >>> 144.651 >>> 25.000 Bulf Comei Cătălin >>> 5,6135 >>> 548.550.000 >>> 21.942 >>> 25.000 Alţi acţionari >>> 0,0430 >>> 4.200.000 >>> 168 >>> 25.000

4.2. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Societatea este administrata de un consiliu de administraţie compus din 3 membri aleşi de adunarea generala a acţionarilor pe o perioada de 4 ani cu posibilitatea de a fi realeşi.

Membrii Consiliului de Administraţie sunt următorii:

1) JURAVLE VASILE , domiciliat în oraşul Moreni

2) DUCA CONSTANTIN, domiciliat in oraşul Moreni

3) BULF CORNEL CÂTÂLIN, domiciliat în oraşul Piteşti

4.3. PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE DIRECTOR GENERAL JURAVLE VASILE

DIRECTOR GENERAL INGINER JURAVLE VASILE

ORGANIZAREA

S.C. Foraj Sonde S.A. Moreni este structurată pe două direcţii, şi anume:

Direcţia tehnică, condusă de dr. ing. Nicolae Petrul Dragoş (director tehnic), în subordinea căruia se află compartimentele:

- foraj;- geologie;- mecano-energetic;- secţia greu-montaj- transpoarte (GMT);- atelier fluide foraj.

DIRECTOR TEHNIC INGINER NICOLAE PETRUŢ

Direcţia economica, condusă de ec. Duca Constantin (director economic), compusa din compartimentele:

- contabilitate;- financiar;- oficiu de calcul;- management-personal- salarizare-acţionariat;- marketing;- aprovizionare- desfacere.

DIRECTOR ECONOMIC ECONOMIST DUCA CONSTANTIN

4.4. DOTĂRI

INGINER ȘEF NEACȘU GHEORGHE

Oferă posibilitatea mâsurârii, înregistrării şi prelucrării de date tehnice pe timpul realizării forajului, înregistrările se bazează pe măsurători continue ale parametrilor mecanici, hidraulici de foraj şi oferă posibilitatea de urmărire a forajului.

Este dotat cu aparatură de API, care oferă analize complete fizico-chimice ale fluidelor de foraj, elaborând reţete şi tratamente de preparare, întreţinere şi condiţionare.

Societatea dispune de ateliere proprii şi poate executa in condiţii de calitate: repararea motoarelor termice; repararea utilajelor electrice; repararea utilajelor grele, autovehiculelor şi autoturismelor de teren.

INGINER STOICA DANIEL - ŞEF SERVICIU APROVIZIONARE-DESFACERE

Un număr însemnat de calculatoare dintre cele mai performante permit compartimentelor funcţionale sâ-şi desfăşoare eficient activităţile specifice.

Deţinerea unei valoroase baze de date permite o conducere moderna atât a societăţii, cât şi a activităţii de foraj propriu-zise.

S.C. Foraj Sonde S.A. Moreni dispune de o gama largă de instalaţii de foraj, de la tipul F-400 la tipul T-50, acţionate atât termic, cât şi electric, care asigura o flexibilitate şi o adaptabilitate suficienta pentru a face faţa cu succes exigenţelor beneficiarilor.

O puternica secţie de montaj sprijinita de un parc complex de utilaje grele şi autovehicule care pot efectua în intervale reduse de timp orice lucrări de mobilizare-demobilizare a întregii game de instalaţii de foraj pe orice locaţie.

Staţie de preparare, condiţionare şi stocare fluid de foraj cu o capacitate de 7000 mc.

O modernă staţie de comercializare a produselor petroliere.

O rampa de scule de foraj, manevra şi instrumentaţie care sunt rezultatul unui continuu proces de perfecţionare, urmărind creşterea eficienţei operaţiilor.

STAȚIE DE COMERCIALIZARE PRODUSE PETROLIERE:

CONTABIL ŞEF ECONOMIST MATEI LILIANA

CONSILIER TEHNIC INGINER COSTACHE MARIAN

4.5. PREŢ ŞI CALITATE

Elaborarea de strategii de piaţâ a S.C. FORAJ SONDE S.A. MORENI porneşte de Ia existenţa unei diferenţe între capacitatea de producţie şi capacitatea de lucru.

În aceste condiţii, conducerea societăţii şi-a propus şi, până în prezent, a şi realizat, menţinerea unui nivel corespunzător al lucrărilor.

În ceea ce priveşte principalii beneficiari, sucursala „PETROM“ TAR- GOVIŞTE şi sucursala „PETROM“ PLOIEŞTI, S.C. FORAJ SONDE S.A. MORENI ocupa în proporţie de circa 60% acest segment de piaţă.

Explicaţia unui segment de piaţâ atât de întins o constituie neîndoielnic raportul preţ-calitate favorabil.

INGINER DINU CRISTINA - MARKETING

Dintre colaboratorii de marca ai societăţii amintim:

I.C.P.T. CÂMPINA ŞI PETROSTAR PLOIEŞTI in faze de proiectare şi optimizare a programelor de foraj;

S.C. ATLAS GIP S.A. PLOIEŞTI pentru investigarea găurii de sonda;

S.C. UPETROM S.A. PLOIEŞTI, S.C. UZTEL S.A. PLOIEŞTI, S.C. PETROUTILAJ S.A. CÂMPINA, S.C. UPET S.A. TÂRGOVIŞTE pentru confecţii şi reparaţii mecanice;

S.C. PETROS S.A. PLOIEŞTI pentru operaţii speciale.

4.6. RESURSE UMANE

RESURSELE UMANE reprezintă principalul potenţial al S.C. FORAJ SONDE S.A. MORENI, fapt atestat de aceea ca numeroşii specialişti (muncitori, maiştri, ingineri) au lucrat la acţiuni de cooperare în străinătate (Algeria, Irak, Iordania, Libia, Grecia, Ecuador, Israel, Kuweit, Kazahstan).

Numericul actual este de 581 de salariaţi, din care 510 bărbaţi (66 tesa, 444 muncitori) şi 71 femei (34 tesa, 37 muncitori). Din cei 581 de salariaţi 85 sunt navetişti şi 496 sunt localnici.

La S.C. Foraj Sonde S.A. Moreni lucrează 48 de ingineri, 15 subingineri, 6 economişti şi 11 maiştri.

CONDUCEREA SOCIETĂŢII

Acest personal este coordonat de următoarea echipa (de la stânga Ia dreapta, în imaginea de la pag. 184):

maşter inginer Costache Marian consilier tehnicinginer Duduman Petre şef secţie GMTinginer Codescu Viorel şef birou mecano-energeticinginer Juravle Vasile director generaleconomist Duca Constantin director economicdoctor inginer Nicolae Petruţ director tehnicinginer Bucur Gheorghe şef secţie mecano-energeticinginer Neacşu Gheorghe inginer şef foraj

ANEXA 1

Situaţia personalului cu studii în specialitatea de inginer de la S.C. Foraj Sonde S.A. Moreni, la data de 30.06.2002

Nr. Crt. Nume şi prenume Specialitate Vechime in munca Vechime în petrol1 Juravle Vasile Inginer geolog 14 132 Nicolae Petrut Inginer foraj-doctor 16 153 Petre Ion Inginer mecanic 21 204 Neacsu Gheorghe Inginer foraj 22 215 Costache Marian Inginer foraj-master 26 256 Sendroiu Mihai Inginer foraj 28 277 Preda Ion Inginer foraj 30 308 Toader Mihaela Inginer foraj 14 149 Grozoiu Mariana Inginer chimist 20 2010 Matei Pompiliu Inginer foraj 18 1711 Dinu Cristina Inginer foraj 16 1512 Bratu Camelia Inginer foraj 15 1513 Stoica Gabriel Inginer foraj 22 2214 Stoica Daniel Inginer foraj 23 2215 Bratu Valerica Inginer foraj 15 1316 Stanescu Constantin Inginer foraj 22 2117 Nicolae Ortenzia Inginer foraj 20 2018 Comanoiu Mirela Inginer foraj 14 1319 Andraseanu lidia Inginer geolog 16 1620 Şuţu Marian Inginer geolog 16 1621 Zamsa Vasile Inginer mecanic 30 3022 Codescu Viorel Inginer mecanic 24 2323 Avramescu Carmen Inginer mecanic 17 1724 Codescu Florica Inginer mecanic 23 2325 Duduman Petru Inginer mecanic 21 2126 Chitu Petre Inginer auto 17 1627 Dinu Constantin Inginer foraj 26 2428 Bucur Gheorghe Inginer mecanic 20 1229 Istrate Mihai Inginer mecanic 8 730 Ghenoiu Mihai Inginer mecanic 21 2131 Costache Gheorghe Inginer mecanic 19 1832 Rogojinaru Romeo Inginer Chimist 1 133 Lupu Dorel Inginer foraj 18 1734 Negoita Gelu Inginer foraj 17 1735 Ardelean Vasile Inginer foraj 19 1836 Musescu Elena Inginer Mecanic 6 537 Habeanu Florin Inginer foraj 37 3638 Habeanu Ion Inginer foraj 17 1639 Rusu Adrian Inginer foraj 18 1740 Toader Iurie Inginer foraj 19 1841 Nastase Nicolae Inginer foraj 14 1342 Petre Dorin Inginer foraj 21 20

43 Nitescu Amoniu Inginer foraj 13 1344 Gheorghe Sorin Inginer foraj 21 2045 Chiran Dan Inginer foraj 6 546 Ştirbei Petre Inginer foraj 5 547 Stoica Gheorghe Inginer foraj 14 1248 Dutca Ştefan Inginer foraj 4 1

Situata personalului cu studii in specialitatea de economist de la S.C. Foraj Sonde S.A. Moreni, la data de 30.06.2002

Nr. Crt. Nume şi prenume Specialitate Vechime în munca Vechime in petrol1 Duca Constantin Economist 25 242 Matei Elena Economist 22 183 Ungureanu Niculina Economist 21 214 Dinu Elena Economist 21 215 Andrcescu Elena Economist 24 166 Dragomir Daniela Economist 3 -

Situaţia personalului cu studii în specialitatea de maistru de la S.C. Foraj Sonde S.A. Moreni, la data de 30.06.2002

Nr. Crt. Nume şi prenume Specialitate Vechime în munca Vechime în petrol3 Gurgu Mihai Maistru foraj 23 224 Andrei Gheorghe Maistru mecanic 33 215 Dobromir Atanase Maistru foraj 24 236 Lazar Emil Maistru mecanic 27 207 Pepescu Stei ian Maistru mecanic 20 198 Iordache Vasile Maistru foraj 30 209 Crăciun Gheorghe Maistru montaj 26 2410 Anghel Ion Maistru utilaj greu 36 1611 Crisan Ştefan Maistru foraj 40 40

Situaţia personalului cu studii în specialitatea de subinginer de la S.C. Foraj Sonde S.A. Moreni, la data de 30.06.2002

Nr. Crt. Nume şi prenume Specialitate Vechime în munca Vechime in petrol1 Georgescu Pompiliu Subinginer foraj 23 242 Sendroiu Elvira Subinginer chimist 23 233 Enache Cătălin Subinginer energ. 20 194 Ciuciuc Vasile Subinginer foraj 30 275 Grigore Florin Subinginer foraj 17 176 Spiridon Dorina Subinginer foraj 18 187 Manolache Georgeta Subinginer foraj 18 188 Chitu Mugurel Subinginer foraj 16 149 Ciocodeica Ion Subinginer foraj 20 1810 Geogescu Mihaela Subinginer foraj 23 23

11 Pelmus Ştefan Subinginer foraj 19 1812 Gheorghe Elena Subinginer mecanic 7 413 Simion Tache Subinginer mecanic 20 i14 Vlasceanu Dorin Subinginer foraj 18 1715 Pasatoiu Vasile Subinginer mecanic 20 20